Kursus Jangka Pendek

1.0 Apa itu Excel?

«Microsoft Office Excel 2003«

Pada asasnya, Microsoft Office Excel adalah satu perisian aplikasi lembaran kerja yang telah dibangunkan oleh Microsoft Corporation. Terdapat pelbagai versi Microsoft Office Excel yang telah dibangunkan. Walau bagaimanapun, Modul ini akan memfokus kepada Microsoft Office Excel 2003.

Secara umumnya, Microsoft Office Excel digunakan untuk melaksanakan tugasan pengiraan dan manipulasi data yang melibatkan nombor. Ia juga menyediakan pelbagai fungsi sedia ada (build-in function) seperti fungsi Matematik iaitu menjumlah (SUM), mengira purata (AVERAGE), mencari nilai maksima (MAX) dan minima (MIN) dan mengira (COUNT).

Selain itu, Microsoft Office Excel merupakan satu perisian aplikasi yang popular di dalam bidang perniagaan atau kewangan. Ia memudahkan penyediaan dokumendokumen perniagaan seperti invois, akaun pembayaran dan penerimaan, lejer umum, Akaun Untung Rugi, Imbngan Duga dan pelbagai lagi.

Microsoft Office Excel juga membantu pengguna dalam menganalisa data seperti membuat isihan secara menaik atau menurun dan mengira bilangan cell sama ada yang mempunyai nilai atau tidak.

MBM©/Julai 2007

1/83

Kursus Jangka Pendek
2.0 Persekitaran Microsoft Office Excel 2003

«Microsoft Office Excel 2003«

2.1 Membuka Lembaran Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel merupakan satu perisian yang dimasukkan ke dalam computer. Terdapat dua (2) cara untuk membuka hamparan Microsoft Office Excel di dalam komputer anda. Turuti langkah-langkah di bawah untuk membuka hamparan Microsoft Office Excel.
CARA 1: Klik«
<Start> <All Program> <Microsoft Office> <Excel 2003>

2

<All Program>
1 4

<Start>

<Excel 2003>
3

<Microsoft Office>

Rajah 2.1

MBM©/Julai 2007

2/83

Kursus Jangka Pendek

«Microsoft Office Excel 2003«

CARA 2 : Klik kiri tetikus anda sebanyak dua (2) kali pada ikon Microsoft Office

Excel yang terdapat di Desktop komputer anda.

Klik 2 Kali

Rajah 2.2

MBM©/Julai 2007

3/83

Kursus Jangka Pendek

«Microsoft Office Excel 2003«

2.2 Memulakan Lembaran Baru Microsoft Office Excel 2003

Setelah anda membuka Microsoft Office Excel 2003 yang baru, secara automatik satu lembaran baru yang bertajuk Book1 seperti Rajah 2.3 di bawah akan diperolehi.
Minimize, Restore & Close Bar Tajuk Bar Menu Bar Perkakas (Toolbars) Asas Bar Format Bar Formula

Bar Status Tetingkap Lembaran Kerja Rajah 2.3

Task Pane

MBM©/Julai 2007

4/83

Rajah 2. Rajah 2.Kursus Jangka Pendek 2. terdapat juga tiga (3) butang pada sebelah kanan Bar Tajuk yang boleh digunakan sebagai jalan pintas untuk mengecilkan (minimize). maka nama tersebut akan dipaparkan di Bar Tajuk seperti di Rajah 2. membesarkan (maximize) dan menutup (Close) sesuatu lembaran kerja (Rujuk Rajah 2. Bar Tajuk akan memaparkan Tajuk atau Nama bagi Lembaran kerja (workbook) yang sedang dibuka atau digunakan.4(a) di bawah.2. seandainya anda telah menyimpan (had saved) satu lembaran kerja dengan nama Pekerja1.4 (a) Namun.5(b) akan dipaparkan.1 Bar Tajuk (The Title Bar) «Microsoft Office Excel 2003« Seperti namanya. Minimize Maximize Close Rajah 2.5(a)). Arahan ini juga boleh diperolehi seandainya anda mengklik kanan tetikus pada Bar Tajuk.4 (b) Selain itu. Menu jalan pintas seperti Rajah 2.xls. Seandainya lembaran kerja (workbook) itu masih belum disimpan (not saved). ia akan memaparkan nama default iaitu Book1 seperti Rajah 2.5 (a) Rajah 2.5 (b) MBM©/Julai 2007 5/83 .4(b) di bawah.

Rajah 2.8(a) hingga Rajah 2.7 MBM©/Julai 2007 6/83 .6 Bar Menu meyimpan arahan-arahan yang digunakan di dalam Microsoft Office Excel 2003.2. Klik Menu Edit Rajah 2. Untuk memaparkan arahan-arahan yang terdapat pada setiap Bar Menu. View.Kursus Jangka Pendek 2.2 Bar Menu (The Menu Bar) «Microsoft Office Excel 2003« Bar Menu terletak di bawah Bar Tajuk. Tools. paparan seperti Rajah 2. Insert.6 di bawah. Rajah 2. Edit.8(i) memaparkan arahan-arahan yang terdapat pada setiap Menu.7 akan dipaparkan. dengan mengklik Menu Edit. anda hanya perlu mengklik pada Menu yang dikehendaki. Data. Sebagai contoh. Windows dan Help seperti Rajah 2. Menu yang terdapat pada bar ini adalah File. Format.

8(b) Rajah 2.8(f) Rajah 2.8(e) Rajah 2.8(d) Rajah 2.8(g) Rajah 2.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« Rajah 2.8(h) Rajah 2.8(c) Rajah 2.8(i) MBM©/Julai 2007 7/83 .8(a) Rajah 2.

anda perlu mengklik kanan ke atas mana-mana icon pada manamana perkakasan.11 di bawah akan dipaparkan.9 Untuk melihat fungsi bagi setiap ikon.10 Untuk memaparkan Bar Perkakasan di dalam tetingkap lembaran kerja.9 adalah merupakan contoh Bar Perkakasan yang biasa digunakan. Rajah 2. Rajah 2.3 Bar Perkakasan (The Toolbars) «Microsoft Office Excel 2003« Bar Perkakasan adalah tempat di mana ikon-ikon yang memberikan jalan pintas kepada pengguna untuk melaksanakan arahan-arahan penting selain menggunakan Bar Menu. letakkan tetikus anda pada ikon tersebut dan namanya akan dipaparkan (Rujuk Rajah 2. Senarai perkakasan seperti Rajah 2.2. Tooltip Rajah 2.Kursus Jangka Pendek 2. MBM©/Julai 2007 8/83 . Nama ini dinamakan tooltip.10).

11 Perhatikan bahawa Bar Perkakasan yang telah terpapar di tetingkap akan ditandakan . MBM©/Julai 2007 9/83 .Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« Rajah 2.

Untuk memulakan formula pengiraan. Sum 14. Copy 9. Cut 8. Paste 13. Drawing 16.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« y Perkakasan Piawai (The Standard Toolbar) 1. Untuk membina carta dan graf.13 Untuk mengisih data secara menaik (Ascending). Zoom 17.13 di bawah. Format Painter Rajah 2. Open 3. Sort Ascending 15.12 18. Sort Descending 4. New 2. Undo 10. Print Preview 6. MBM©/Julai 2007 10/83 . Seandainya anak panah di klik. Rajah 2. Save 7. Chart Wizard y Ikon-ikon yang digelapkan labelnya diterangkan tugasnya di dalam jadual di bawah manakala ikon-ikon lain adalah sama seperti aplikasi Microsoft Office yang lain (Rujuk Modul Microsoft Office Word). Spelling & Grammar 12. Untuk mengisih data secara menurun (Descending). Print 5. Redo 11. senarai jenis pengiraan seperti Rajah 2.

Decrease Indent 15. Fill Color 19. Bold 4. 13.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« y Perkakasan Format (The Formatting Toolbar) 16.00 Data Asal 2178. Font 3. Excel akan meletakkan kandungan merged cell ditengah-tengah. 373 Data Asal 37300% Data selepas ikon ini di klik Akan menukar format data kepada bentuk berkoma dan 2 titik perpuluhan. 2178. Align Right 9. 11.000 Data selepas ikon ini di klik Akan mengurangkan bilangan kosong selepas titik. Merge & Center 14. Underline 17.0 Data selepas ikon ini di klik MBM©/Julai 2007 11/83 . 2178.00 Data Asal 2178. Borders 18. 10. 12. Font Size 1. 21061978 Data Asal 21.978. 100 Data Asal $100. Increase Indent 2. Decrease Decimal Increase Decimal Comma Style Percent Style Currency Style Untuk menjadikan sekumpulan cell kepada satu cell. Center 8.00 Data selepas ikon ini di klik Akan mendarab data dengan 100% dan meletakan simbol peratus dihujungnya seperti di bawah. Align Left 7. Italic 5.00 Data selepas ikon ini di klik Akan menambah bilangan kosong selepas titik. Font Color 6. Akan menukar format data kepada bentuk mata wang Dollar dengan seperti di bawah.061.

xls´.1 Skrin Utama Rajah 3. Perhatikan bahawa nama bagi buku kerja ini adalah Book1.1 MBM©/Julai 2007 12/83 . Sekurang-kurangnya tiga lembaran kerja (worksheet) akan dibuka di dalam satu buku kerja. Sel yang sedang dipilih Rajah 3.0 «Microsoft Office Excel 2003« Asas kepada Lembaran Kerja (Worksheet) Fail Excel dinamakan Buku Kerja (Workbook) dan di simpan dengan extension ³. Semua data atau maklumat akan ditaip di dalam sel-sel ini.1 adalah merupakan skrin utama Microsoft Office Excel 2003 setelah anda membuka aplikasinya.Kursus Jangka Pendek 3. 3. Setiap lembaran kerja mengandungi Baris dan Lajur untuk pengguna memasukkan data. Data di dalam lembaran kerja akan dirujuk sebagai nombor atau teks atau kombinasi kedua-duanya. Persilangan antara baris dan lajur dipanggil sel (cell).

Kursus Jangka Pendek 3.2 MBM©/Julai 2007 13/83 . Ini bagi memastikan hasil cetakan yang diperolehi kelak akan menepati kehendak anda. Berikut adalah langkah-langkah untuk anda menetapkan format awal lembaran kerja: 1. Tab Page p Rajah 3. Klik Menu File > Page Setup pada buku kerja anda yang sedang aktif.2 «Microsoft Office Excel 2003« Menetapkan Format Awal Lembaran Kerja Setiap kali memulakan lembaran kerja yang baru.2 akan dipaparkan. Kotak dialog tab Page seperti Rajah 3. anda perlu menetapkan format awal lembaran kerja seperti saiz jidar (margin) dan orientasi hamparan.

anda boleh menetapkan orientasi hamparan sama ada menegak (Potrait) atau melintang (Landscape).3 3.5. Klik di sini untuk memilih saiz kertas Rajah 3. Butang Pilihan Rajah 3. klik pada tab Margins untuk mengubah saiz jidar (margins).Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« 2.4 4. MBM©/Julai 2007 14/83 . Jidar terdiri daripada empat (4) ruang kosong (atas (top). Anda boleh membuat pilihan dengan mengaktifkan butang pilihan yang disediakan seperti Rajah 3. kiri (left) dan kanan (right)) antara hujung kertas ke ruangan lembaran kerja seperti gambaran Rajah 3. Kotak dialog seperti Rajah 3. Pada kotak dialog ini. bawah (bottom). Seterusnya. 5. Menerusi kotak dialog Rajah 3.2 juga.6 akan dipaparkan. anda boleh menetapkan saiz kertas yang digunakan dengan cara mengklik pada anak panah ke bawah pada ruangan Paper Size seperti yang digambarkan pada Rajah 3.3 di bawah.4.

Anda boleh menetapkan saiz jidar dengan mengklik pada anak panah ke atas atau bawah (Saiz asal dalam unit inci).6 MBM©/Julai 2007 15/83 .Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« Jidar Atas Jidar Kiri Jidar Kanan Jidar Bawah Rajah 3. Rajah 3.5 6. Tab Margins Klik di sini untuk mengubah saiz jidar.

Berdasarkan Rajah 3. C.7. 3.7 di atas. Berdasarkan Rajah 3. Kotak Nama memaparkan A1 kerana sel itu yang sedang dipilih. Memaparkan kandungan yang telah ditaip di dalam sel. B. Akan menyenaraikan senarai fungsi yang ingin digunakan bagi sel tersebut.). Fungsi Kemasukan y y Bar Formula y Perhatikan bahawa ruangan yang memaparkan abjad A dan nombor 1 telah digelapkan (highlighted) untuk menunjukkan sel tersebut sedang dipilih (current selected). Rajah 3. dll. Digelapkan Kotak Nama Fungsi Kemasukan Bar Formula Sel yang sedang dipilihc Rajah 3.). perkataan Name dipaparkan kerana Name telah ditaip di dalam sel A1. Fungsi Kemasukan dan Bar Formula yang terletak di bahagian atas lembaran kerja. 2. dll.7 menunjukkan kedudukan Kotak Nama.Kursus Jangka Pendek 3.3 «Microsoft Office Excel 2003« Mengenali Baris (Rows) dan Lajur (Columns) Baris dilabelkan dengan nombor (cth: 1. Lajur dilabelkan dengan abjad (cth: A. MBM©/Julai 2007 16/83 .7 y Kotak Nama y Memaparkan kombinasi aksara sel yang sedang dipilih.

Penunjuk anak panah ke bawah. tujukkan penunjuk kepada nombor baris yang berkenaan sehingga penunjuk bertukar menjadi anak panah ke kanan dan klik di lajur berkenaan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.8(a) Manakala untuk memilih keseluruhan baris.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« Untuk memilih keseluruhan lajur. Lajur C yang telah dipilih Rajah 3. Baris 3 yang telah dipilih Rajah 3.8(a) di mana lajur C telah di pilih. tujukkan penunjuk (cursor) kepada abjad lajur yang berkenaan sehingga penunjuk bertukar menjadi anak panah ke bawah dan klik di lajur berkenaan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.8(b) MBM©/Julai 2007 17/83 .8(b) di mana baris 3 telah di pilih. Penunjuk anak panah ke kanan.

yang Memaparkan lembaran kerja sebelum yang sedang aktif di dalam buku kerja. Ia terletak di bahagian bawah kotak dialog aplikasi.Kursus Jangka Pendek 3. Butang 1 (First) Butang 2 (Previous) Butang 3 (Next) Butang 2 (Last) Lembaran kerja yang sedang aktif Rajah 3.9 di bawah. jika anda sedang bekerja di satu lembaran baru. Memaparkan lembaran kerja selepas yang sedang aktif di dalam buku kerja. yang MBM©/Julai 2007 18/83 .4 Tab Helaian (The Sheet Tabs) «Microsoft Office Excel 2003« Memaparkan lembaran kerja yang sedang aktif. helaian yang aktif ialah Sheet1 seperti Rajah 3. Secara amnya. Memaparkan lembaran kerja terakhir di dalam buku kerja.9 Berikut adalah fungsi bagi butang yang dilabelkan: SIMBOL NAMA First Button Previous Button Next Button Last Button FUNGSI Memaparkan lembaran kerja pertama di dalam buku kerja.

Mengalih atau menyalin lembaran kerja kepada buku kerja yang lain. Menukar nama lembaran kerja.10 di bawah. Menghapuskan lembaran kerja.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« Terdapat beberapa fungsi lain yang boleh dilakukan terhadap lembaran kerja sekiranya anda mengklik kanan pada tab helaian seperti Rajah 3. Rajah 3. Memilih semua lembaran kerja. Membuka kotak dialog untuk membuat skrip (Untuk pengguna pakar/mahir).10 Berikut adalah fungsi bagi setiap menu hasil daripada klik kanan tersebut yang dilabelkan: LABEL MENU FUNGSI Menambah lembaran kerja baru. Menukar warna bagi tab. MBM©/Julai 2007 19/83 .

Untuk mengubah kedudukan helaian Akaun menjadi helaian pertama. Lakukan langkah yang sama untuk mengalih kedudukan helaian Belanjawan.11. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengubah kedudukan : 1. Rajah 3.  Ikon penunjuk semasa proses klik dan heret dilaksanakan. MBM©/Julai 2007 20/83 .13 4.12 3. Belanjawan dan Akaun seperti Rajah 3.11 2. Kedudukan helaian Akaun telah berubah Rajah 3.12. Nama Helaian Rajah 3. Sejurus selepas anda melepaskan butang tetikus.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« Kedudukan lembaran kerja turut boleh diubah kedudukannya di dalam buku kerja yang sama. Andaikan kita mempunyai tiga (3) lembaran kerja bernama Kewangan. anda perlu klik dan heret tab helaian Akaun dan lepaskan sebelum tab helaian Kewangan seperti Rajah 3.13. tab helaian Akaun akan menjadi helaian pertama seperti Rajah 3.

15 MBM©/Julai 2007 21/83 . Untuk memilih data dalam lingkungan ini.1 Kawasan Sel Bersebelahan «Microsoft Office Excel 2003« Di dalam Excel.5.15. Seterusnya. 2.14 3. Klik sel paling atas sebelah kiri Rajah 3. digunakan untuk memilih kawasan sel CARA 1 : Menggunakan Tetikus 1. klik dan heret penunjuk meliputi sel B2 ke E7 dan kelihatan seperti Rajah 3. Lingkungan sel yang telah dipilih Rajah 3.14.14. Walau bagaimanupun. terdapat beberapa cara untuk memilih kawasan sel bersebelahan. modul ini akan menunjukkan 3 cara yang sering bersebelahan . klik pada sel paling atas sebelah kiri (cth: Sel B2) seperti Rajah 3. Andaikan anda mempunyai data di dalam linkungan sel B2 hingga E7 seperti Rajah 3.Kursus Jangka Pendek 3.5 Memilih Kawasan Sel 3.

Setelah itu.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« CARA 2 : Menggunakan Kekunci Anak Panah 1. 3.14 di atas. tekan kekunci anak panah ke bawah beberapa kali sehingga lingkungan sel dari B2 hingga E7 dipilih seperti Rajah 3. dalam keadaan masih menekan kekunci SHIFT.17 di bawah. Lingkungan sel yang telah dipiliha Rajah 3. Lingkungan sel yang telah dipiliha Rajah 3. 2. Andaikan anda telah memilih sel pertama B2 seperti Rajah 3.17 MBM©/Julai 2007 22/83 .16. Tekan dan jangan lepaskan (press and hold) kekunci SHIFT pada papan kekunci anda. Tekan kekunci anak panah ke kanan beberapa kali meliputi sel B2 hingga E2 dipilih seperti Rajah 3.16 4.

4. 3.18 di bawah. klik sel-sel yang dikehendaki. E2 dan E5 seperti Rajah 3.17 di atas akan di pilih. 2. Untuk melaksanakannya. C6. 3. dalam keadaan menekan kekunci SHIFT. B5. C2. Perhatikan sel E5 adalah sel terakhir di klik (warnanya tidak berubah). Lepaskan kembali kekunci CTRL. Andaikan anda ingin memilih sel-sel B3. Anda juga boleh menggunakan kombinasi kekunci SHIFT dengan tetikus. Rajah 3.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« CARA 3 : Menggunakan Tetikus dan Kekunci Shift 1. Anda akan dapati lingkungan sel seperti Rajah 3. MBM©/Julai 2007 23/83 . Tekan dan jangan lepaskan kekunci CTRL. 5.2 Kawasan Sel Berjarak Berikut adalah langkah-langkah untuk memilih sel-sel yang berjarak (sel yang tidak bersebelahan) dalam masa yang serentak : 1. Seterusnya. D4. D7. klik penunjuk tetikus anda pada sel B2 dan seterusnya sel E7.18 2.5. Ia adalah lebih mudah dan pantas. 3.

Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« 3. Rajah 3. anda juga boleh menekan butang Pilih Semua (Select All) yang terletak di sudut atas kiri (di sebelah kiri abjad A dan di atas nombor 1) seperti Rajah 3.3 Semua Kawasan Sel Andaikan anda ingin memilih semua sel di dalam satu lembaran kerja untuk tujuan menukar saiz dan jenis tulisan.20 MBM©/Julai 2007 24/83 .5.19 di bawah. Selain dari menggunakan teknik-teknik yang telah dinyatakan di atas. Butang Pilih Semua Rajah 3.20 di bawah. keseluruhan sel pada lembaran kerja akan dipilih seperti Rajah 3.19 Selepas butang Pilih Semua.

21 2.22 di bawah. letakkan penunjuk tetikus anda di sudut atas sebelah kiri sempada data yang telah dipilih seperti Rajah 3. anda perlu memilih lingkungan data tersebut terlebih dahulu seperti Rajah 3. Seterusnya.22 MBM©/Julai 2007 25/83 . 4.1).Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« 3. 3.6 Mengubah Kedudukan Beberapa Data Secara Serentak Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti untuk mengalihkan kedudukan data di dalam lembaran kerja yang sama. 1. Andaikan anda ingin mengubah kedudukan data dalam lingkungan B2 hingga E7 seperti Rajah 3. Untuk melaksanakannya.4. Perhatikan ikon penunjuk anda berubah menjadi seperti yang digambarkan. Ikon penunjuk Rajah 3.21 di atas (mengikut manamana cara yang telah disebut di para 3.21 di bawah kepada kedudukan D10 hingga G15. Rajah 3.

24. Sebaik anda melepaskan butang tetikus. Setelah ikon penunjuk berubah.24 MBM©/Julai 2007 26/83 .Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« 5.23.23 6. Rajah 3. data-data akan berada di kedudukan yang baru seperti Rajah 3. klik dan heret ia kepada kedudukan yang baru seperti yang digambarkan pada Rajah 3. D10:G15 Rajah 3.

7 Menyimpan Fail Terdapat 2 cara untuk menyimpan fail buku kerja yang baru. CARA 1 : Menggunakan Menu File 1. Rajah 3. Lakukan Langkah 3 ± 5 dalam Cara 1 di atas. 2.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« 3. Klik <File> pada Bar Menu. Klik di sini untuk mencipta folder baru. 2. Taip Nama Fail di sini.25 akan dipaparkan. Pada tab <File Name> 5. 3.25 akan dipaparkan. Taipkan nama fail bagi buku kerja anda. MBM©/Julai 2007 27/83 . 4. Kotak dialog seperti Rajah 3. Pada tab <Save In> Pilih folder untuk meyimpan fail.25 CARA 2 : Menggunakan Ikon pada Bar Piawai 1. Klik di sini untuk menukar folder. Klik ikon Save pada Bar Parkakasan Piawai. 3. Klik butang <Save>. Butang Save. Klik <Save> dan Rajah 3.

Kursus Jangka Pendek

«Microsoft Office Excel 2003«

4.0

Membina Hamparan Kerja yang Ringkas

Di dalam unit ini, anda akan didedahkan dengan cara kemasukan data pelbagai format atau bentuk dalam sesuatu sel hingga terbina satu buku kerja yang ringkas. Pastikan perisian Microsoft Office Excel 2003 masih terbuka di skrin komputer. Taipkan perkataan ³Warong Pak Mat´ pada sel A1 seperti Rajah 4.1.

Rajah 4.1

Tekan kekunci Enter selepas menaip. Anda akan perolehi paparan seperti Rajah 4.2.

Rajah 4.2

Teks yang ditaip akan berada di dalam sel A1 sahaja. Namun, disebabkan teks yang agak panjang, maka ia soalah-olah memenuhi sel B1. Aktifkan sel B1 dan taipkan teks ³Jualan Bulan September´ dan tekan Enter seperti Rajah 4.3. Kelihatan teks di dalam sel A1 telah ditutup oleh teks B1.

Rajah 4.3

Untuk mengatasi masalah ini, anda perlu menguabah saiz lajur dengan cara membawa penunjuk ke garis pemisah antara lajur A dan B. Kemudian klik tetikus tanpa lepas pada garis pemisah itu dan heret tetikus ke kanan hingga perkataan ³Warong Pak Mat´ kelihatan sepenuhnya seperti Rajah 4.4 di bawah.

MBM©/Julai 2007

28/83

Kursus Jangka Pendek

«Microsoft Office Excel 2003«

Perhatikan label bewarna kuning yang menunjukkan saiz lebar lajur A iaitu Width: 16.14 (118 pixels).
Ikon untuk menukar saiz lajur

Rajah 4.4

Untuk memadamkan sebarang teks di dalam sesuatu sel, aktifkan sel tersebut dan tekan kekuncu Delete pada papan kekunci. Sekarang, cuba padamkan teks ³Jualan Bulan September´ di dalam sel B1. Untuk mengubahsuai teks yang telah ditaip pula, klik pada sel A1 dan bawa penunjuk ke teks tersebut di ruangan bar formula seperti Rajah 4.5. Klik sahaja pada teks tersebut dan ubahsuai mengikut keperlun anda. Setelah selesai, tekan kekunci Enter.

Formula Bar Rajah 4.5

Seterusnya taipkan butiran yang perlu supaya lembaran kerja anda sama seperti maklumat di Rajah 4.6 di bawah.

Rajah 4.6

Setelah siap, simpan (Save) buku kerja anda dengan nama Warong.xls di dalam folder Kursus. (Anda perlu membina folder ini di dalam MyDocument) Tutup fail buku kerja anda dengan menggunakan arahan File > Close.

MBM©/Julai 2007

29/83

Kursus Jangka Pendek
5.0 Pengurusan Data 5.1 Membuka semula Buku Kerja

«Microsoft Office Excel 2003«

Untuk tugas ini, anda perlu menggunakan semula buku kerja Warong.xls yang telah dibina sebelum ini dengan menggunakan langkah-langkah di bawah: 1. Klik menu File > Open atau mengklik ikon pada Bar Peralatan

Piawai dan tetingkap seperti Rajah 5.1 akan dipaparkan.

Klik disini untuk membuka My Document

Klik Folder Kursus

Rajah 5.1

2. Klik Folder My Document yang terletak pada tab sebelah kiri tetingkap. 3. Kemudia klik pada folder Kursus yang telah anda bina. 4. Fail Warong.xls yang telah disimpan sebelumnya ada di dalam folder ini seperti Rajah 5.2 di bawah. Klik fail tersebut dan tekan butang Open.

Fail Warong.xls

Butang Open

Rajah 5.2

MBM©/Julai 2007

30/83

Kursus Jangka Pendek
5.2

«Microsoft Office Excel 2003«

Menambah dan Menetapkan Format Data 5.2.1 Menambah Siri Nombor Berturutan

Data baru akan di tambah ke dalam buku kerja Warong.xls. Oleh itu, pastikan fail ini masih aktif di skrin komputer anda. Anda akan menambahkan data di dalam lajur Bil. Secara umumnya, lajur Bil akan mengandungi nombor berturutan dari 1, 2, 3 dan seterusnya untuk mewakili bilangan pembekal Warong Pak Mat. Anda boleh menambah nombor bilangan tersebut dengan pantas menerusi arahan Edit>Fill>Series di bar Menu tanpa perlu menaip satu persatu (! kalau 10 data mungkin boleh di taip, tetapi bagaimana kalau 100 data??). Langkah-langkah melaksanakannya adalah seperti di bawah: 1. Taipkan nombor 1 pada sel A4. 2. Aktifkan sel A4 dan sel-sel lain di bawahnya. Dalam contoh ini, kita aktifkan sehingga A15 (Rujuk Rajah 5.3) dan sel-sel yang aktif ini akan dipenuhi dengan nombor yang berturutan.

Rajah 5.3

3. Seterusnya, gunakan arahan Edit>Fill>Series di bar menu untuk memaparkan tetingkap Series seperti Rajah 5.4 di sebelah.

MBM©/Julai 2007

31/83

Klik Butang OK. Kelihatan sel A4 hingga A15 dipenuhi dengan nombor 1 hingga 12 seperti Rajah 5. maka taipkan 1 di ruangan Step Value. MBM©/Julai 2007 32/83 .Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« Rajah 5.5 di bawah. 7. Rajah 5.5 8. 6. Simpan kembali fail ini dengan arahan File > Save atau menggunakan ikon . pastikan pilihan Columns di ruangan Series in dan pilihan Linear di ruangan Type. Seterusnya. Disebabkan perbezaan antara untuk nombor Bilangan adalah 1.4 4. 5.

Langkah-langkah perlaksanaannya adalah seperti di bawah: 1. anda akan menambah data berbentuk teks di dalam buku kerja yang sama iaitu Warong.xls. Pastikan fail buku kerja Warong. Rajah 5.6 di bawah. MBM©/Julai 2007 33/83 .xls aktif di skrin anda. 3. 2. Simpan fail anda. Taipkan nama pembekal Warong Pak Mat seperti Rajah 5. Padamkan nombor bilangan yang tidak digunakan.2 Menambah Data Dalam Bentuk Teks Seterusnya.6 4.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« 5.2.

Sebagai contoh : Penulisan tarikh mengikut Negara barat Penulisan tarikh mengikut Malaysia : 11/29/2007 (Bulan/Hari/Tahun) : 29/11/2007 (Hari/Bulan/Tahun) Secara asasnya.3 Menambah Data Dalam Bentuk Tarikh Dalam keadaan Warong.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« 5. Excel menganggap nilai hari yang menlebihi 12 adalah tidak sah dan ia disusun di sebelah kiri lajur untuk memaklumkan kepada pengguna. Ini kerana perbezaan bentuk penulisan tarikh antara Malaysia dengan Negara barat. anda perlu mengikut langkahlangkah di bawah: 1. Excel akan mengambil tarikh mengikut format Negara Barat.7. Ubahsuai penulisan tarikh kepada format barat iaitu (Bulan/Hari/Tahun) seperti Rajah 5.xls masih aktif di skrin komputer.7 Perhatikan tarikh-tarikh yang melebihi nilai 12 disusun kearah kiri sel manakala yang tidak melebihi dari nilai 12 di susun kanan lajur.2. Untuk mengatasi masalah ini. Rajah 5. MBM©/Julai 2007 34/83 .8. tambahkan data pada lajur Tarikh Belian seperti Rajah 5. Oleh itu.

8 2. TIP!! Arahan Format Cells juga boleh dicapai di Bar Menu menerusi arahan Format>Cells. MBM©/Julai 2007 35/83 .9 dipaparkan. Kemudian bawa penunjuk tetikus pada pilihan Format Cells dan klik kiri dan tetingkat seperi Rajah 5.9 3.10 akan terpapar.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« Rajah 5. Rajah 5. Aktifkan sel C4 hingga C13 dan klik kanan tetikus sehingga menu pilihan seperti Rajah 5.

Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« Rajah 5. Rajah 5. 5. Untuk mengubah lokasi pilihan anda.10 4. klik pada anak panah ke bawah yang berada di sebelah kanannya dan senarai pilihan akan dipaparkan seperti Rajah 11. format tarikh yang terpapar di ruangan Type adalah mengikut penetapan lokasi di ruangan Locale (location) iaitu English (United States). Berdasarkan Rajah 5.10 di atas.11 MBM©/Julai 2007 36/83 .

Rajah 5.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« 6.12 7. Klik pada pilihan Malay (Malaysia) sekali dan format penulisan tarikh akan terpapar di ruangan Type seperti Rajah 5. Rajah 5. Untuk mendapatkan pilihan Negara kita Malaysia.13 MBM©/Julai 2007 37/83 .13. klik pada anak panah ke bawah tanpa lepas sehingga pilihan Malay (Malaysia) kelihatan seperti yang terpapar pada Rajah 5.12 di bawah.

Rajah 5. Sebagai contoh.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« 8.15 MBM©/Julai 2007 38/83 . pilih format tarikh yang keempat seperti Rajah 5.14 9. Terdapat empat (4) format tarikh yang tersedia untuk lokasi Malaysia.14. Bentuk paparan seperti Rajah 5. Rajah 5. Klik format pilihan anda pada ruangan Type dan klik butang OK apabila selesai.15 akan terpapar selepas butang OK di klik.

16.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« 10. Rajah 5. 12. Anda boleh mencuba untuk menukar format tarikh yang lain untuk tujuan memahirkan diri anda jika perlu. MBM©/Julai 2007 39/83 . Simpan fail anda. Tanda ### yang menunjukkan data dalam sel tersebut melebihi panjang ruangan.16 11. Anda perlu membesarkan saiz lajur sehingga memuatkan keseluruhan data seperti yang terpapar pada Rajah 5.

aktifkan sel D4 hingga D13 dan klik arahn Format>Cells di bar Menu atau klik kanan tetikus pada sel yang aktif dan pilih arahn Format Cells.03 145. Format penulisan data dalam ringgit juga boleh diubah suai menerusi tetingkap Format Cells.99 125.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« 5. 300.10 akan dipaparkan.17. Tetingkap Format Cells seperti Rajah 5.05 750.2.60 189.30 199. 2. 3.00 234.4 Menambah Data Dalam Format Ringgit Berikut adalah langkah-langkah yang perlu anda ikuti bagi menambah data dalam format ringgit. 5.70 TIP!! Abaikan sebarang perubahan yng dilakukan secara automatik oleh Excel setelah anda menekan butang Enter.xls aktif di skrin komputer anda. 1.35 179.50 230. Aktifkan sel D4 dan taipkan data yang berikut sehingga D14. Rajah 5. MBM©/Julai 2007 40/83 . Apa yang telah ditaip akan berubah dengan sendiri seperti yang dipaparkan pada Rajah 5.17 4. Sama seperti cara sebelumnya. Pastikan fail Warong.65 102.

anda boleh menetapkan simbol RM sendiri dengan mengikut langkah-langkah berikut: Aktifkan kembali sel D4 hingga D13 dan buka tetingkap Format Cells.18 7. Klik pada pilihan Currency di ruangan Category dan anda akan dipaparkan dengan pelbagai pilihan bentuk penulisan ringgit yang sesuai seperti Rajah 5. Namun.18 di bawah. Klik di sini ntuk menetapkan simbol ringgit. Untuk membuat nilai ringgit dalam keadaan mempunyai titik perpuluhan. Klik di sini ntuk mengubah nilai titik perpuluhan. 8.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« 6.19 di sebelah. Microsoft Office Excel tidak menyediakan simbol RM kerana ia adalah Bahasa Melayu. Seterusnya klik pilihan Custom di ruangan Category dan pelbagai pilihan bentuk penulisan data akan kelihatan di tetingkap tersebut seperti Rajah 5. Rajah 5. anda boleh mengubahsuai nilai di ruangan Decimal places dengan cara mengklik anak panah atau bawah. MBM©/Julai 2007 41/83 .

Seterusnya. Untuk langkah kerja ini.##0.00 agar kelihatan seperti yang dipaparkan pada Rajah 5. Rajah 5.20. bawa tetikus ke ruangan Type dan klik sekali pada ruangan tersebut sehingga kursor berkelip kelihatan.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« Pelbagai format penulisan data.20 Seterusnya. Klik di sini hingga kursor berkelip kelihatan.21. taip tanda ³RM´ di hadapan tanda #. MBM©/Julai 2007 42/83 . Rajah 5. pilih bentuk penulisan ke lima seperi Rajah 5.19 Anda boleh mengklik anak panah atas atau bawah di bawah ruangan Type untuk melihat pilihan-pilihan yang disediakan.

21 9. MBM©/Julai 2007 43/83 . lakukan semula langkah-langkah dalam para 8 untuk menambah data pada lajur E di bawah tajuk Pembayaran supaya ia menjadi seperti Rajah 5.22 10.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« TIP!! Tanda ³´ digunakan untuk memberitahu Excel bahawa RM merupakan satu simbol dan bukan data.23 11. Setelah selesai. klik butang OK dan semua nilai ringgit akan bertukar seperti yang terpapar pada Rajah 5.23 di bawah. Rajah 5.22. Rajah 5. Simpan fail anda. Rajah 5. Sekarang.

Sekarang anda boleh mencuba untuk klik ikon pilihan Center dan seterusnya Align Right untuk melihat perubahan kedudukan data di dalam sel. Center Align Left Align Right Rajah 5. Untuk latihan ini.24 di bawah.3 «Microsoft Office Excel 2003« Mengubahsuai susun atur atau justifikasi (Data Aligning) Dalam topik ini. Seterunya.Kursus Jangka Pendek 5.25. anda perlu pastikan fail Warong. Rajah 5. aktifkan sel A12 hingga A13 dan klik ikon pilihan Align Left pada Bar Format.xls aktif di skrin komputer.25 3. Data pada sel A4 hingga A13 akan disusun ke arah kiri sel seperti Rajah 5. ikut langkah-langkah di bawah untuk melaksanakan proses ubahsuai justifikasi. Seterusnya. 1. perhatikan 3 ikon pilihan yang disediakan pada Bar Format untuk tujuan justifikasi seperti Rajah 5.24 2. MBM©/Julai 2007 44/83 . Sebelum pergi kepada data. anda akan mengubahsuai justifikasi data di dalam sel agar ia kelihatan lebih menarik dan kemas.

Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« 4. Mahirkan diri anda dengan mengubahsuai justifikasi data dalam sel supaya ia kelihatan seperti Rajah 5. 6. Cara untuk menggunakan justifikasi ini adalah seperti langkahlangkah di bawah : Aktifkan sel A1 hingga G1. terdapat sejenis lagi justifikasi yang disediakan oleh Excel iaitu Merge and Center. Rajah 5.26 di bawah. Klik ikon Merge and Center di Formatting Bar seperti yang digambarkan di dalam Rajah 5. Rajah 5.26 5.27. Selain dari tiga jenis justifikasi di atas.27 MBM©/Julai 2007 45/83 . Pilihan ini akan menyebabkan sel-sel yang diaktifkan akan bercantum dan data yang berada di sel tersebut akan berada di tengah sel.

Untuk meleraikan semula sel-sel yang telah digabungkan menggunakan arahan Merge and Center.28 Walau bagaimanapun.29 MBM©/Julai 2007 46/83 . justifikasi data di dalam sel ini masih boleh diubah kepada kiri atau kanan.29 akan dipaparkan.28.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« Hasil yang akan diperolehi setelah menlaksanakan arahan Merge and Center adalah seperti Rajah 5. 7. turuti langkah-langkah di bawah: Aktifkan sel A1 yang telah digabungkan. Rajah 5. Klik pilihan tab Alignment dan tetingkap seperti Rajah 5. Rajah 5. Klik arahan Format>Cells untuk membuka tetingkap Format Cells (Boleh juga meggunakan arahan klik kanan).

Walau bagaimanapun. pastikan tetingkap anda kembali seperti Rajah 5. Rajah 5.30) dan seterusnya tukar jenis justifikasi Center kepada Left (Rajah 5. untuk langkah kerja seterusnya.31 8. MBM©/Julai 2007 47/83 .28. Mencondongkan tulisan (Italic) 2.30 Rajah 5.4 Mengubahsuai Rupa Bentuk Data 1.31). 5.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« Nyah-aktifkan arahan Merge Cells (Rajah 5. Data di dalam sel adalah boleh diubahsuai berdasarkan kepada beberapa jenis seperti yang ditunjukkan di dalam jadual di bawah : Bil Proses Ubahsuai Menebalkan Tulisan (Bold) Ikon/Tetingkap yang digunakan 1.

Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« Menggaris tulisan (Underline) 3. Untuk memahirkan diri. anda dikehendaki mencuba setiap pengubahsuaian yang boleh dilakukan terhadap data-data di dalam sel anda. Selamat Mencuba! 3. simpan fail anda. Menukar saiz tulisan (Font Size) 4. 2. Setelah diubahsuai. Menukar jenis tulis (Font Type) 5. Menukar warna tulisan (Font Color) 6. MBM©/Julai 2007 48/83 .

Kursus Jangka Pendek 5.5 Mengisih Data (Sorting Data) «Microsoft Office Excel 2003« Isihan data adalah proses menyusun data-data di dalam sel mengikut turutan menaik atau menurun mengikut lajur yang ditentukan oleh anda. Klik arahan Data>Sort di Bar Menu dan Rajah 5. 2. Aktifkan sel B4 hingga G13. Proses melaksanakan arahan adalah seperti langkah-langkah di bawah. 3. Rajah 5. Rajah 5. Di ruangan Sort By.32 akan di paparkan.32 4.33).xls masih terbuka di skrin anda. pastikan Nama Pembekal dipilih (Rajah 5. Pastikan fail Warong. 1.33 MBM©/Julai 2007 49/83 .

Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« 5. Arahan Descending untuk turutan menurun (Z.«).35 MBM©/Julai 2007 50/83 .«). pilih Jumlah Belian dengan jenis isihan Ascending (Rajah 5.34).B. Rajah 5. Untuk ruangan Then By yang pertama. Excel membenarkan proses isihan sebanyak tiga lapisan. 7.35).Y.X. Rajah 5. Biarkan isihan jenis Ascending di sebelah kanannya aktif (Rajah 5. TIP!! Arahan Ascending adalah untuk turutan menaik (A.C.34 6.

Setelah mahir.36). Rajah 5.36 9. 11.37 akan dipaparkan. pilih Pembayaran dengan jedis isihan Descending (Rajah 5. MBM©/Julai 2007 51/83 .37 dan simpan fail anda. klik butang OK dan hasil seperti Rajah 5. Anda boleh mencuba pelbagai jenis isihan untuk memahirkan diri. Rajah 5.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« 8. Setelah selesai. pastikan skrin anda kembali seperti Rajah 5. Manakala untuk ruangan Then By yang kedua.37 10.

Pastikan fail Warong. Rajah 6. Rajah 6.1 3. 1. dalam kedudukan tetikus pada kawasan yang aktif.1 Mengubahsuai saiz baris Berikut adalah langkah-langkah untuk mengubahsuai saiz baris. klik kanan tetikus anda dan pilih arahan Row Height« seperti Rajah 6. Kemudian.1.2.2 MBM©/Julai 2007 52/83 . Aktifkan baris 3 hingga 13 dengan cara klik tanpa lepas pada kepala baris 3 dan heret tetikus ke bawah sehingga kawasan pilihan (diwakili oleh warna biru muda) meliputi baris 12 seperti Rajah 6. 2.0 «Microsoft Office Excel 2003« Memformatkan dan Mengubahsuai Jadual 6.xls di buka.Kursus Jangka Pendek 6.

Rajah 6. Tetapi.4 6. Untuk kembali kepada saiz asal.5 akan dipaparkan.00 (Rajah 6. Anda boleh mencuba untuk mengubah pelbagi saiz baris. (Tetingkap ini turut boleh diperolehi dengan arahan Format>Row>Height). Tetingkap seperti Rajah 6.3 akan terpapar setelah Row Height« dipilih. kekalkan saiz baris 20. Hasil seperti Rajah 6. 8. MBM©/Julai 2007 53/83 . Rajah 6.3 5. Rajah 6.00 setelah mencuba dan simpan fail anda.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« 4. klik arahan Format>Row>Autofit. Klik sekali pada ruangan Row Height dan taipkan nilai 20.5 7.4) dan klik butang OK.

Kursus Jangka Pendek 6.6.6 2.7 MBM©/Julai 2007 54/83 . Untuk proses ubahsuai gunakan arahan yang sama iaitu.7. Dalam keadaan fail Warong. Rajah 6. klik kanan tetikus anda dan pilih arahan Column Width« seperti Rajah 6.xls masih dibuka di skrin. aktifkan lajur D dan E dengan cara mengklik tanpa lepas kepada kepala lajur D dan heret ia ke kepala lajur E seperti Rajah 6. Rajah 6.2 Mengubahsuai saiz lajur «Microsoft Office Excel 2003« Berikut adalah langkah-langkah untuk mengubah saiz lajur. 1.

9) dan klik butang OK. MBM©/Julai 2007 55/83 .8 akan terpapar setelah Column Width« dipilih. kekalkan saiz lajur 15. Tetingkap seperti Rajah 6.10 6.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« 3. Klik arahan Format>Column>Standard Width untuk kembali asal. (Tetingkap ini turut boleh diperolehi dengan arahan Format>Column>Width). Hasil seperti Rajah 6. Rajah 6. Klik sekali pada ruangan Column Width dan taipkan nilai 15.00 setelah mencuba dan simpan fail anda setelah selesai. 7. Anda boleh mencuba untuk mengubah pelbagi saiz lajur.00 (Rajah 6. Tetapi. Rajah 6.9 5.10 akan dipaparkan. Rajah 6.8 4.

aktifkan baris 5 dan 6 seperti Rajah 6.12 Untuk memaparkan semula baris yang disembunyikan.11 2. Gunakan arahan menyembunyikan baris. Rajah 6. MBM©/Julai 2007 56/83 . gunakan arahan Format>Row>Unhide.3 Menyembunyikan baris dan lajur «Microsoft Office Excel 2003« Baris dan lajur boleh disembunyikan sekiranya perlu.11. Format>Row>Hide. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyembunyikan baris: 1. Rajah 6.12 menunjukkan baris 5 dan 6 yang telah disembunyikan. Rajah 6. 3. Dalam contoh ini. aktifkan baris sebelum dan selepas baris yang tersembunyi.Kursus Jangka Pendek 6. Aktifkan baris yang hendak disembunyikan.

13. MBM©/Julai 2007 57/83 . Rajah 6. aktifkan lajur C dan D seperti Rajah 6. Rajah 6. gunakan arahan Format>Column>Unhide. Rajah 6. Gunakan arahan menyembunyikan lajur.14 Untuk memaparkan semula baris yang disembunyikan.13 2.14 menunjukkan lajur C dan D yang telah disembunyikan. Format>Column>Hide 3.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« Berikut pula adalah langkah-langkah untuk menyembunyikan lajur: 1. Dalam contoh ini. aktifkan baris sebelum dan selepas baris yang tersembunyi. Aktifkan lajur yang hendak disembunyikan.

Rajah 6.4 Menambah bingkai sesuatu jadual «Microsoft Office Excel 2003« Sel-sel yang di bina di dalam Excel sebenarnya tidak mempunyai bingkai walaupun ia kelihatan di kelilingi oleh garisan.16.15 Anda boleh klik butang Zoom untuk melihat jadual anda lebih jelas seperti Rajah 6. Rajah 6.15 akan dipaparkan apabila anda menekan ikon tersebut.16 MBM©/Julai 2007 58/83 . Anda boleh melihatnya melalui arahan Print Preview dengan mengklik ikon Print Preview yang terletak di Bar Piawai. Rajah 6.Kursus Jangka Pendek 6.

xls. Ini adalah disebabkan kita tidak menetapkan orientasi kertas untuk jadual kita. Rajah 6. Jika anda perhatikan. Berada di muka surat yang lain. MBM©/Julai 2007 59/83 . Garisan putus-putus Berada dalam satu muka surat yang sama. Secara automatinya.18. gunakan arahan File>Page Setup dan aktifkan arahan Landscape seperti yang digambarkan pada Rajah 6. klik butang Close dan ia akan kembali kepada paparan asal Warong.17).Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« Untuk menutup paparan Print Preview. setiap lembaran kerja akan berorientasi menegak (Potrait) dan orientasi sebegini tidak memuatkan kesemua lajur jadual anda. selepas melihat Print Preview. wujud garisan putus-putus antara lajur F dan G. Garis putus-putus menunjukkan bahawa lajur G berada di muka surat yang lain sekiranya anda mencetak jadual ini (Rajah 6. tekan butang OK. Setelah selesai.17 Untuk mengubahsuai oreintasi ini kepada melintang (Landscape).

Klik anak panah ke bawah pada ikon Borders 6. Langkahlangkah untuk membina bingkai adalah seperti di bawah: 1.20 di sebelah.19 2. pada Formatting bar dan pelbagai bingkai akan terpapar seperti Rajah MBM©/Julai 2007 60/83 .18 Kini.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« Rajah 6. Rajah 6.19 di bawah. Aktifkan sel A3 hingga G13 seperti Rajah 6. anda akan membina pula bingkai bagi jadual tersebut.

22).Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« Rajah 6.21 di bawah.21 Sekarang.20 3. Anda boleh mencuba setiap pilihan bingkai yang tertera satu persatu supaya ia kelihatan seperti Rajah 6. Ciri-ciri bingkai boleh diubah dengan menekan butang Draw Borders di bahagian bawah sekali ikon Borders anda (Rajah 6. Rajah 6. Rajah 6. simpan fail anda.22 MBM©/Julai 2007 61/83 .

Rajah 6.23 Berikut adalah penerangan tugas bagi setiap ikon pada tetingkap tersebut.23 akan terpapar sejurus selepas anda menklik ikon Draw Borders.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« Tetingkap seperti Rajah 6. >>Untuk memilih jenis bingkai yang ingin dilukis<< >>Ikon Erase Border untuk memadam bingkai yang telah dilukis<< >>Pilihan warna garisan<< >>Pilihan jenis garisan<< MBM©/Julai 2007 62/83 .

Pastikan fail Warong. 5. Anda boleh mencuba untuk mewarnakan lain-lain sel untuk menceriakan jadual anda. 6. Setelah berpuas hati. Pilih warna yang sesuai untuk mewarnakan kepala jadual anda. Selamat Mencuba! MBM©/Julai 2007 63/83 .25 akan Rajah 6.xls masih aktif di skrin. Klik anak panah ke bawah pada ikon Fill Color terpapar. Rajah 6. Aktifkan sel A3 hingga G3 seperti Rajah 6.5 Mewarnakan sel-sel «Microsoft Office Excel 2003« Sel-sel di dalam jadual boleh diwarnakan untuk menceriakan lagi jadual anda.25 4. 2.24 3. Berikut adalah langkah-langkah untuk mewarnakan sel anda: 1. simpan fail anda. pada Formatting Bar dan pilihan warna seperti Rajah 6.Kursus Jangka Pendek 6.24 di bawah.

y Berdasarkan contoh di atas.1 Berikut adalah langkah kerja untuk melaksanakan operasi penambahan data bagi julat sel yang tertentu.xls telah di buka di skrin anda. 2. Contohnya Formula bagi mendapatkan jumlah belian 4 orang pembekal ialah : Jumlah = Pembekal1 + Pembekal2 + Pembekal3 + Pembekal4 ii. Taipkan perkataan JUMLAH : di sel C15 bagi mewakili jumlah untuk lajur Jumlah Belian dan Pembayaran seperti Rajah 7.1 Operasi Penambahan «Microsoft Office Excel 2003« Terdapat dua jenis pengiraan dalam Excel iaitu. jumlah belian akan di tulis secara fungsi seperti di bawah : Jumlah = Pembekal1 : Pembekal4 Formula dan fungsi hanya boleh di ubah dengan menggunakan Bar Formula seperti Rajah 7. i. MBM©/Julai 2007 64/83 .Kursus Jangka Pendek 7.2. 1.0 Membina Formula 7. Pengiraan menggunakan formula y y Pengiraan yang menggunakan formula sedia ada. Pengiraan menggunakan fungsi y Pengiraan yang di buat berdasarkan fungsi yang terdapat di dalam Excel. Pastikan fail Warong.1 di bawah. Rajah 7.

3 4.2 3.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« Rajah 7. Rajah 7. Anda diingatkan untuk mengklik pada ikon AutoSum dan bukannya tanda anak panah kerana anak panah itu akan memaparkan pilihan fungsi yang lain seperti yang digambarkan pada Rajah 7.3).4 MBM©/Julai 2007 65/83 .4. pada Rajah 7. aktifkan sel D15 dan klik ikon AutoSum bar piawai (Rajah 7. Seterusnya.

Kotak garis putus ini bermaksud bahawa sel D15 akan memaparkan jumlah hasil tambah data bagi sel D4 hingga D14. 7.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« 5. Berikut adalah penerangan bagi maksud nilai ungkapan yang tertera pada sel D15. 8. =SUM(D4:D14) Format asas formula Operasi jumlah merangkumi data bagi sel D4 sehingga D14. Tanda µ:¶ mewakili perkataan µsehingga¶. Hasilnya akan tertera seperti Rajah 7. MBM©/Julai 2007 66/83 . 9.5 6.6 di sebelah. Kotak garis purtus-putus yang bergerak mengelilingi sel D4 hingga D15 akan kelihatan seperti pada Rajah 7. Tekan ENTER setelah julat adalah betul. Rajah 7.5.

4.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« Rajah 7. Setelah selesai. 8. lakukan penambahan untuk lajur Pembayaran mengikut mana-mana kaedah yang anda suka. Jumlah yang sama dengan sel D15 akan diperolehi. simpan fail anda! MBM©/Julai 2007 67/83 .6 Untuk melaksanakan pengiraan dengan menggunakan formula. 2. Aktifkan sel D17. 7. Tekan ENTER setelah formula siap ditaip. 5. Taip menggunakan papan kekunci anda formula di bawah : 3. berikut adalah langkah kerja yang perlu dituruti: 1. Sekarang. 6. Pastikan tanda µ=¶ berada di hadapan formula. 9. Ini menunjukkan anda boleh menggunakan mana-mana cara yang mudah untuk mencari hasil tambah. Perhatikan formula tersebut turut tertera di Bar Formula.

7 4. Rajah 7. 3.Kursus Jangka Pendek 7. Berikut adalah langkah kerja untuk operasi penolakan.9.xls masih dibuka. Fungsi ini akan mendapatkan hasil menolakan data dalam sel D4 dengan sel E4 seperti Rajah 7. Bagi pengiraan baki untuk sel F5 hingga F13. Letakkan kursur anda di sudut kanan bawah sel F5 sehingga ia menjadi bentuk tambah seperti Rajah 7. 2.9 MBM©/Julai 2007 68/83 . Aktifkan sel F4.7 dan tekan ENTER apabila selesai. 1.8 5. Taipkan fungsi Matematik berikut di ruangan Bar Formula seperti Rajah 7. anda tidak perlu menaip lagi formula tetapi hanya dengan menggunakan kemudahan Fill handle.8. 6. Rajah 7. Pastikan fail Warong. Rajah 7.2 Operasi Penolakan «Microsoft Office Excel 2003« Operasi penolakan juga boleh dilaksanakan dengan cara yang sama.

Klik kiri tetikusa anda tanpa lepas dan heret hingga ke sudut kanan bawah sel F13 seperti yang digambarkan pada Rajah 7. baki bagi sel-sel tersebut akan tertera seperti yang digambarkan pada Rajah 7. Apabila tetikus di lepaskan. Rajah 7.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« 7.11. Rajah 7.11 Sekarang. Simpan fail anda! MBM©/Julai 2007 69/83 .10.10 8. jumlahkan Baki anda seperti Jumlah Belian dan Pembayaran.

xls masih aktif di skrin. 2.3 Pengiraan Purata «Microsoft Office Excel 2003« Untuk mendapatkan nilai purata. Pastikan fail Warong.Kursus Jangka Pendek 7. Taipkan perkataan ³PURATA :´ pada sel C17 seperti Rajah 7. anda perlu menggunakan fungsi AVERAGE.12 MBM©/Julai 2007 70/83 . Berikut adalah langkah kerja melaksanakannya: 1.12. Rajah 7.

13 4. Rajah 7. Taipkan D4:D13 pada ruangan Number1. Tetingkap Function Arguments seperti Rajah 7. 7. Aktifkan sel D17 dan klik arahan Insert>Function untuk memaparkan tetingkap seperti Rajah 7. Tetingkap ini meminta anda memasukkan julat sel bagi nombornombor yang hendak dikira puratanya.14 MBM©/Julai 2007 71/83 . Rajah 7.13. Klik pada fungsi AVERAGE dan klik butang OK. 5. 6.14 dipaparkan sejurus selepas butang OK ditekan.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« 3.

Sekarang. Rajah 7. 9.15 MBM©/Julai 2007 72/83 . Perhatikan pada Bar Formula anda tertulis seperti di bawah.15 di bawah.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« 8. kirakan purata untuk lajur Pembayaran dan Baki supaya ia menjadi seperti Rajah 7.

Klik ikon Chart Wizard yang terdapat pada bar perkakas piawai dan satu kotak dialog seperti Rajah 8.1 di bawah: Rajah 8. Pelbagai pilihan graf akan dipaparkan.Kursus Jangka Pendek 8.xls dengan data-data seperti Rajah 8.0 Membina Carta/Graf «Microsoft Office Excel 2003« Setiap data yang diperolehi selalunya di tunjuk dalam bentuk carta/graf. Untuk contoh kita pilih jenis seperti berikut : a) Jenis Carta : Column b) Jenis Sub Carta : Clustered Column MBM©/Julai 2007 73/83 .2 2. anda perlu menyediakan satu fail baru yang bertajuk Prestasi.2 akan di paparkan.1 Berikut adalah langkah kerja untuk membina carta/graf menggunakan Excel : 1. Untuk latihan ini. Jenis Carta Jenis Sub Carta Rajah 8.

3 4. X Rajah 8. Klik butang yang bertanda X dan anda akan diminta untuk memilih julat data yang telah dibuat pada lembaran kerja.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« 3.4 MBM©/Julai 2007 74/83 .3 akan di paparkan. Klik Next dan kotak dialog Rajah 8. 5. X Rajah 8. Kotak dialog 8.4 dan klik kembali butang bertanda X. Pilih data dari sel B3 hingga F13 seperti Rajah 8.3 berfungsi untuk menyatakan julat data yang hendak di pamerkan sebagai sebuah carta.

5. Rajah 8. Klik butang Next.6 MBM©/Julai 2007 75/83 .Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« 6.3 akan mempamerkan data seperti Rajah 8. Kotak dialog seterusnya akan dipaparkan seperti Rajah 8.6. Rajah 8. Kotak dialog seperti Rajah 8.5 7.

7 akan dipaparkan. Category (X) axis c. Terdapat dua pilihan iaitu As new sheet (Carta di letakkan di helaian baru) dan As object in (Carta di letakkan di helaian kerja yang sama dengan di mana data itu dipilih). Isikan ruang-ruang kosong seperti maklumat di bawah : a. klik pilihan kedua dan klik butang FINISH.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« 8. Rajah 8. Kotak dialog seperti Rajah 8. Untuk latihan ini. Klik butang Next. Chart Title b. Kotak dialog ini meminta anda memilih dimanakah carta itu hendak diletakkan. Hasil yang akan diperolehi adalah seperti Rajah 8.8. 12.7 10. Category (X) axis : Pencapaian Prestasi Peserta Kadet Bomba Sekolah : Nama : Markah 9. Rajah 8.8 MBM©/Julai 2007 76/83 . 11.

0 Mencetak Lembaran Kerja (Worksheet) «Microsoft Office Excel 2003« Untuk mencetak lembaran kerja. Rajah 9. Klik butang Print Preview dan tetingkap seperti Rajah 9. sebelum mencetak anda perlu pastikan pencetak telah disambung kepada komputer anda dengan betul . anda juga perlu melaksanakan arahan Print Preview sebelum mencetak bagi memastikan dokumen berada di dalam kedudukan yang betul semasa mencetak. Namun. untuk mengubah saiz pandangan terhadap lembaran kerja MBM©/Julai 2007 77/83 .Kursus Jangka Pendek 9. 2.xls aktif di skrin computer anda. Sebelum mencetak. Pastikan fail Warong. Berikut adalah beberapa tindakan yang perlu di ambil sebelum mencetak: 1.1 di paparkan.1 3. Seperti arahan dalam bab sebelum ini. anda boleh menggunakan butang Zoom anda. anda perlu menggunakan arahan File>Print.

klik butang Setup «Microsoft Office Excel 2003« pada alat perkakasan Preview dan tetingkap Page Setup seperti Rajah 9. Untuk dokumen Warong. klik pada tab Page untuk menentukan orientasi kertas sama ada menegak atau melintang. Seterusnya.2 Klik setelah selesai 5. 6. MBM©/Julai 2007 78/83 . Seterusnya. pilih A4. 9.Kursus Jangka Pendek 4.2 akan terpapar.3. Ini akan memapar garis-garis melintang dan menegak di sekeliling kertas anda seperti Rajah 9. Orientasi = Landscape Saiz kertas = A4 Rajah 9. pilih orientasi Landscape. Seterusnya. Pemilihan orientasi kertas ini adalah bersesuaian dengan jadual yang telah di bina. Manakala pada bahagian Paper Size. 7. 8. klik pada butang Margin pada alat perkakasan Preview.xls. Setelah selesai klik butang OK.

sekali lagi klik butang Setup pada alat perkakasan Preview untuk memaparkan tetingkap Page Setup (Rajah 9.4. 11. MBM©/Julai 2007 79/83 . Bagi menetapkan margin mengikut ukuran yang lebih tepat. Pastikan tab Margins dipilih.2). Anda boleh mengubah kedudukan garis-garis ini untuk menetapkan saiz jidar dan bagi memastikan keseluruhan jadual berada di dalam muka surat yang sama sekiranya boleh. 12. Margin asal akan dipapaparkan seperti Rajah 9.3 10.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« Rajah 9.

klik Horizontally dan Vertically pada bahagian Center on Page.4 Klik setelah selesai 13. Kanan (Right) dan Bawah (Bottom). Anda juga boleh mengubah saiz margin di bahagian ini sama ada untuk bahagian Atas (Top). 14. Kiri (Left). 16. boleh teruskan untuk mencetak. Klik butang OK setelah selesai. Setelah anda berpuas hati dengan kedudukan dokumen. Bagi memastikan dokumen anda berada di tengah-tengah kertas. 15.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« Klik untuk kedudukan Rajah 9. MBM©/Julai 2007 80/83 .

Kursus Jangka Pendek Berikut adalah langkah kerja untuk mencetak: «Microsoft Office Excel 2003« 1.6). Sekiranya computer anda di sambung dengan lebih dari satu pencetak.6 3. Rajah 9. Klik arahan File>Print dan tetingkap seperti Rajah 9. pilih pencetak yang sedang aktif di ruang Name (Rajah 9.5 akan terpapar. pastikan arahan All dipilih.5 2. Untuk mencetak keseluruhan fail. Rajah 9. MBM©/Julai 2007 81/83 .

tetapkan bilangan salinan di bahagian Numbers of copies. 6. Kini anda akan perolehi salinan keras (Hardcopy) bagi jadual Warong. Untuk mencetak muka surat tertentu. Sebagai latihan. cuba anda cetak pula lembaran kerja dari fail Prestasi.xls. Setelah selesai semua.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« 4. 7. Selamat Mencuba! MBM©/Julai 2007 82/83 . pastikan arahan Page diaktifkan dan taipkan nombor muka surat yang ingin di cetak. klik butang OK. Untuk mencetak lebih dari satu salinan. 5. 9.xls. Excel juga membenarkan anda mencetak fail Excel mengikut sel-sel yang sedang aktif menerusi pilihan Selection. 8.

(2004). Step by Step. Kuala Lumpur: Venton Publishing.Kursus Jangka Pendek «Microsoft Office Excel 2003« BIBLIOGRAFI Frye. (2001). (2002). Selangor: Venton Publishing. (2001). Washington: Microsoft Press. Microsoft Excel 2003. C. Step by Step. A Step-by-Step Approach. Microsoft Press. Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir. Microsoft Excel Version 2002. MBM©/Julai 2007 83/83 . Washington: Microsoft Corporation. Menguasai Perisian Hamparan Elektronik : Microsoft Excel XP. Palani Murugappan. Microsoft Office XP.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful