CAPITOLUL V 5.

TEHNICA MĂSURĂRII CONTROLULUI ACTIV ŞI AUTOMAT ÎN INGINERIA INSTRUMENTAŢIEI INTELIGENTE ŞI INFORMAŢIONALE
5.1. INGINERIA INSTRUMENTAŢIEI INTELIGENTE ŞI INFORMAŢIONALE A CONTROLULUI ACTIV ŞI AUTOMAT
În domeniul ingineriei instrumentaţiei inteligente a controlului activ şi automat, sunt realizate aparate într-o construcţie tipizată şi care asigură intervale mari de măsurare şi o precizie înaltă. Măsurarea cu astfel de aparate, (fig. 5.1.1.; 5.1.2.; 5.1.3.; 5.1.4.; are loc direct la piesă, fie în poziţie de repaus, fie în funcţionare şi aplică principiul Abbe (se aliniază scala şi axa aparatului). Sunt utilizate la suprafeţe exterioare de revoluţie atât continui cât şi discontinui. In domeniul industriei de roboţi industriali şi de control, sistemele incrementale şi absolute, sunt utilizate în procent ridicat, asigurând poziţionările liniare şi unghiulare pe coordonatele carteziene şi de rotaţie acestea fiind integrate complet în sistemele de comandă ale roboţilor. Traductoarele incrementale de rotaţie sunt montate prin intermediul cuplajelor elastice fie pe axul motorului, fie pe şurubul conducător cu bile, fie traductoarele incrementale de deplasare sunt montate pe ghidajele de translaţie partea mobilă fiind purtătorul capului de citire optoelectronic. În domeniul industriei AMC-urilor , sistemele incrementale sunt utilizate pentru echiparea ca sisteme de măsurare liniară şi unghiulară a microscoapelor de atelier, a maşinilor de măsurat în coordonate, a proiectoarelor de profil, etc. Traductorul Phocosin a creat un sistem de măsurare cu o înaltă soluţionare şi mare certitudine în funcţionare. Acest sistem poate căpăta diverse întrebuinţări. Spre exemplu dispozitivul de măsurare cu iluminare Abbe (DZ 200), fără ca să se epuizeze astfel toate variantele de utilizare a traductorului. În cadrul aparatului Abbe (DZ 200) pinola de măsură poartă rigla de măsurare cu scară reticulară pentru o lungime de 100mm şi în capul de măsurare este montat traductorul Phocosin. Capul măsurător mai conţine preamplificatorul pentru semnalele fotoelectrice şi reglatorul fluxului luminos. 33

Fig. 5.1.1. Unităţile electronice sunt: interpolator, contor, aparatul de iluminare şi alte dispozitive pentru comanda piniolei. Întrucât contorul poate fi adus la zero în orice poziţie sau îi poate fi imprimată o altă valoare dorită, există posibilitatea alegerii unui punct iniţial pe axele coordonate. De fapt practica indică în acest sens două variante foarte interesante. În cazul măsurării este acţionat de fiecare dată un punct iniţial şi un punct final al intervalului măsurării şi deplasarea de la punctul iniţial către punctul final este mărimea măsurată. Dacă contorul este fixat la zero, atunci când se pleacă din punctul iniţial, atunci contorul va indica în punctul final al măsurării mărimea reală a obiectului măsurat. Dacă dimpotrivă în contor în punctul iniţial al intervalului de măsurat mărimea nominală cu semn negativ, atunci apare in punctul final al intervalului direct devierea obiectului de verificat faţă de mărimea nominală, adică aparatul efectuează automat o comparaţie valoare nominală / valoare reală. Informaţiile furnizate de traductorul Phocosin pot fi folosite în dispozitivul Abbe DZ 200 pentru poziţionare în loc de a fi folosite pentru afişare. Dacă se dă contorului valoarea nominală, atunci pinola se îndreaptă către poziţia de lucru corespunzătoare comenzii date prin acţionarea unei clape anumite. Contorul

34

însuşi posedă o ieşire BCD, aşa încât poate fi conectat un mecanism de imprimare sau un perforator de bandă.

Fig. 5.1.2. Deasemenea sistemele incrementate îşi găsesc o largă aplicabilitate în industria electronică, la perforatoarele de bandă, în industria producţiei speciale pentru determinarea exactă a ţintelor, în industria aerospaţială, etc. Sinteza aplicabilităţii sistemelor incrementale este redată în fig. 5.1.3.

35

Fig. 5.1.3. 36

5.2.

INGINERIA INSTRUMENTAŢIEI INTELIGENTE ŞI INFORMAŢIONALE PENTRU DETECŢIA ZGOMOTULUI PRODUS LA IMPACTUL PIATRĂ ABRAZIVĂ – PIESĂ

În domeniul ingineriei instrumentaţiei inteligente este realizat echipamentul pentru detecţia zgomotului produs la impactul piatră abrazivă – piesă destinat să poată sesiza, la o precizie foarte ridicată, momentul real al contactului dintre piatra abrazivă şi piesă, acestea determinând şi definind adevăratul “punct de zero” pentru începerea procesului de prelucrare, care la rândul său poate determina dimensiunile geometrice reale ale pietrei abrazive. Pentru aceasta, echipamentul pentru detecţia zgomotului previne rebutul şi previne orice eroare care ar conduce piesa spre rebut. Echipamentul propriu-zis pentru detecţia zgomotului se prezintă în fig. 5.2.1.

Fig. 5.2.1. Astfel piatra abrazivă (4) aflată într-o mişcare de rotaţie necesară procesului de prelucrare şi adusă spre piesa de prelucrat (5) prin dispozitivul de deplasare şi apropiere către piesă (7), în momentul contactului real cu piesa, datorită zgomotului produs, deşi la un nivel de zgomot foarte redus şi cu amplitudinea frecvenţei foarte joasă, acest moment este sesizat tehnic prin intermediul senzorilor ultrasonici, plasaţi în spaţiul activ, şi afişat digital pe blocul electronic (6). Acest moment real de contact între piatra abrazivă şi piesă este sesizat numai prin senzori de înaltă performanţă, orice altă tehnică utilizată fiind neperformantă. 37

Pentru definirea cât mai reală a determinării nivelului zgomotului la impactul piatră abrazivă – piesă, se identifică în fig. 5.2.2., schema de principiu a părţii electronice.

Fig. 5.2.2.

38

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful