...............................................50 A visszajelzés pozitív hatásai....................................................... 20 A csoport fogalmának fejlődése ...29 Egyszerű szerződések .............................. kiadáshoz .......................................................................... 53 A hatékony visszajelzés szabályai .................................................................................................. 41 Az ellenőrzés szabályozása és visszacsatolás adása ............................ 29 Háromszög-szerződések ............................................ 29 Titkos szerződések ........................ 35 Hogyan kell megegyezni a célokban? ....................................................................................................................................................................................................................................... 30 Láncszerződés ............................................................................................................................................................................................................................................ 26 Minden a szerződéssel kezdődik............................................................................................................................. 22 A csapatmunka előnyei.......... 35 Szerepek megállapítása és a tevékenységek felosztása .............................. 47 Visszajelzés......... 37 Döntési folyamatok és kompetenciák rögzítése ................................................................... 24 Önértékelés..................................................................................... 53 A kritika hatékony kezelése ............... 21 A csoportmunka jellemzői................................... rész: Csapatmunka A csapat értelmezése............................................................................Tartalom Tartalom Ajánlás a magyar kiadáshoz ............................................................ 51 Hogyan adjon visszajelzést? ....................... 51 A visszajelzés fajtái ................ 31 Szerződések csoportban......... 40 Döntési folyamat............................................................... 54 5 .............................................................................................................................. 13 1................................................................................................................ 23 A csoport előformái ...............................................................33 Célok és feladatok meghatározása .................................................................................................................. 19 A csoportmunka definíciója .......................................... 12 Bevezetés..................................27 Kitekintés: Szerződések................................................................................................................................................................................. 11 Előszó a 4.................

............................................................................................................93 Mi a kultúra?.......... 85 1........................................... 76 Csapatmunka képessége............................................................................................................ 80 A megbeszélések kultúrája............................ 73 A csoportszerepek kapcsolata egymással................................................... Preskriptív-tervező stratégiakidolgozás ...............80 A megbeszélések menete .......................................................................103 A csoportmunka szabályai .........58 A csoportvezető szerepe ........................ 88 A stratégiafolyamat .................. 71 Belső és külső orientáltság........................... 78 Hatékony csapatmegbeszélések ................................ 94 A kulturális különbségek elemzése ............................... 87 Tervezési vagy tervezői megközelítés...........................................................................................................................104 .................. 83 A kommunikációra vonatkozó szabályok a csapatmegbeszéléseken ........................................................................................................................................................................................................................ 73 Belső irányultságú ...................................................................................................................................................... 72 Külső irányultságú............................................................................................................. 98 Konfliktusok kezelése ...............6 A csapatépítés nagykönyve Csoporton belüli szerepek .................................................... 86 2............. 61 Létezik olyan.............................................................................. 88 Vállalkozói megközelítés ........................ 88 Tanuló megközelítés ................................................... 65 A csoport összetétele ................................ 99 Csapatmunka .................................................... 75 Munkamegosztás és egyeztetés ................................................................................................................. 84 Stratégiakidolgozás a csapatban . hogy optimális csoport?............75 A kooperáció feltételei.............. Deskriptív-reflexív stratégiakidolgozás......................................................................................................................................................... 89 Kitérő: Ha interkulturális a csapat .......................................................................................................................................................... 63 A csoportszerepek leírása ............................................................................................................................................................................................... 93 A csapaton belüli kulturális különbségek ..................................................................................................................................................... 59 Csoportszerepek és csoportösszetétel............................. 73 Csoporttal való együttműködés ............................................................. 62 A produktív csoportmunka fontos szerepei............. 58 A hatékony csoportvezetés alapjai ............. 88 Szisztematikus megközelítés ............................................. 94 Problémamegoldó stratégiák.............

.... Tájékozódási fázis ....165 A megbízás tisztázása ......................188 Szerep és személyiség ........................................................................................163 A csapatépítés konzekvenciái.......................................................188 Szerepek és elvárások.....................................160 A szerződést megelőző tájékozódás............................197 Csoportdinamika.........................184 Áttekintés: Személyiségtendenciák..............................................183 A beavatkozás formái....................153 Csapatépítési alkalmak .....................................................172 A viselkedésformák felismerése és rendszerezése ................................................................................194 Önértékelés........................ rész: Csapatépítés Mire jó a csapatépítés?.....................................188 Szerepkonfliktusok...................................189 A szerepek tisztázása .............................156 Tipikus tisztázási igény..............160 Indokok és motívumok....................................................................................................................................................Tartalom 2..................181 Beavatkozás-központú viselkedés ..........179 Énközpontú viselkedés .................170 Kérdések a csapatépítéshez ........................................................................................................200 1.........................................174 A TKI-háromszög és személyiségtendenciái ................................................................................................................................................................................................................................167 Játékszabályok .182 Feladat-központú viselkedés............................................................................................................................................................................................................................................162 A csoport szerepe a szervezeten belül........................................................................................................................................................................................................................165 A csapatépítés és a megbízó ..............................................................................................183 A csapatépítés konzekvenciái.........157 A csapatépítés keretfeltételei.......................................................................................198 Feladat csoportdinamika témában...............185 A Johari-ablak...........................................................................................201 7 ......................................190 Blokkoló viselkedésmód a csoporton belül ......................................................153 A csapatépítést megelőző kérdések................................................................189 A rangdinamikai modell Schindler szerint....................160 A megbízás előtörténete ..........................................................................................................................................................................................................................................186 Szerepdiagnózis a csapatépítés során............................................................................

.....221 Kritikai észrevételek.................................................................277 A szervezet bevonása...................................................................287 2............ Bizalomépítési fázis ...........................................................................................285 A szerződés és a megbízás tisztázása............................277 Mi a csoporttanácsadás? . rész: Csoporttanácsadás A csoporttanácsadásról általában......................................................................................................................................................................212 5.............................................................................279 Azonosságok és eltérések a szervezetfejlesztéshez viszonyítva...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................282 A csoporttanácsadás szükségessége ...............................................282 Tipikus problématerületek....................................................................... A felbomlás–szétválás fázisa ...............................8 A csapatépítés nagykönyve 2..........................................................................285 1............223 Összegzés ............................ Első tárgyalás...............................................218 Kitekintő: Outdoor-aktivitások bevetése...................................245 3................................................................................................291 A csoportigény-profil mint a diagnosztizálás eszköze..........289 Csekklista: Tanácsok az előzetes beszélgetéshez...........278 A különböző érdekek ........................................................... Riemann elmélete szerint.................280 A csoporttanácsadás formái............291 Élő tanulás..............284 Mit nyújthat egy tanácsadó?....................208 4........................220 A tanulás és tapasztalatszerzés területei.................. Tárgyalás a megbízóval .................289 A csoportszituáció diagnosztizálása ...................300 .......292 A csoportkultúra diagnosztizálása..... Tárgyalás az érintettekkel ............................................................................................................. Strukturálódási–elmélyülési fázis ...................220 Mik azok az outdoor-aktivitások? ................300 A személyiségjegyek modellje F.................................................215 A vezetés szerepe a csoportfejlesztésben..........................298 A négyféle csoportkultúra ...285 Ennek ellenére egy tanácsadó sohasem…..224 Visszajelzés a csoportban való együttműködéshez..............204 3.....................................................................................287 3.......................................................................................286 Javaslatok a megbízás tisztázására ................................................ A konstruktív együttműködés fázisa.....................

............................... A csoport vagy a megbízó megsérti a tanácsadási szerződést...............................333 Megbízási és szerződéses esetek......318 3...................................aspektus.................................325 5..............................................................................................................................................................................................................................................................................................347 Kitekintő: Együttműködés virtuális csoportokkal...... A cél...........................................302 Beavatkozási koncepció................................... A konfliktus... A konstruktív konfliktuskezelés lehetőségei ...................................................................315 1......................316 2..345 4...... A három felismerési pozíció konfliktusok esetén.............341 A tanácsadási folyamat lezárása....................................307 2.................................. A passzivitás kezelése... A módszertani aspektus.................................................. A konfliktusok szakszerű kezelésének elvei.......344 3...............................................326 6.................................................322 Konfliktusok és megoldási stratégiák – összefoglalás .............................................351 9 ......333 Esetek a folyamat során.............314 A konfliktusmenedzsment kiválasztott koncepciói......................................... A drámaháromszög ....................316 A konfliktus fajtái ..........................................................................344 1..................................................................351 Kommunikáció és információ....................329 Passzív viselkedés.........................................................349 Jellemzők ...306 1....................... Ha a tanácsadó a tanácsadási rendszer részévé válik...314 Progresszív és regresszív problémamegoldás ........336 A tanácsadó profizmusa..................... és annak kezelése................................... A definiált tanácsadói szerepet a csoport többé nem veszi figyelembe ........................310 3....................313 Konfliktusmenedzsment a csoportokban ..............344 2..........................................................323 A konstruktív konfliktus-feldolgozás játékszabályai....................................................................... A csoport újra és újra megszegi a közösen kialakított feltételeket................................................349 A virtuális együttműködés tipikus problémái................................................................................................................................350 Motiváció és bizalom..........321 4...................................................................................................................... A szerep-aspektus .....330 Esetek a csoporttanácsadás területén ..................................................................Tartalom A modell alkalmazása csoportok szintjén .........................346 12 Szabály a csoportok megsemmisítéséhez..............................

.......................................................357 A „rossz” szerződés feltételei......352 A virtuális csoportok vezetése .......................................................................10 A csapatépítés nagykönyve A virtuális csoportok „idegrendszere”..........354 A jó szerződés feltételei.................................................................351 A médiaválasztás aspektusai ........353 Virtuális csoportok szervezete................................406 ................................................................................................................................................358 Melléklet...............................................................................................................

tehát azokat a módszereket. először tisztáznunk kell. Minden egyes ember aktívan hozzájárul a feladatok megoldásához. Felelősség Az eredményért nincs közös felelősség. Közös felelősség a munka eredményességéért kívülről. Milyen jellemzők különböztetik meg a két csoportot egymástól? Önértékelés Mielőtt továbbolvasná. közös célok nélküli. melyben néhány fontosabb szempontot soroltunk fel a két csoportosítás megkülönböztetése érdekében: Buszmegálló előtti csoportosulás Sportcsapat Célok Kötetlen. és minden érintett számára ismertek. Ideiglenesen összekapcsolódva közösen kommunikált célkitűzésekkel. ahol minden játékos a közös célt követi: egyéni teljesítményüket a közös cél elérése érdekében egyesíteni. hogyan. De mindenki. Meetingekre vonatkozó összekapcsolódások. így az összjáték összehangolódik. 19 . ki által és hol lesz elkészítve? Mielőtt tehát csoportmunkáról beszélünk. hogyan definiálható? Ki határozza meg. akivel együtt dolgozik. A tréner határozza meg a taktikát. hogy csoportról beszélünk-e vagy sem? A csoport szó hallatán gyakran asszociálunk sportcsapatra. hogy mi. Ehhez össze kell hasonlítunk egy olyan csoportosulást. Ön munkája során munkatársaival és kollégáival valószínűleg csoportot alkot. A szerepek és feladatok világosan felosztottak. mit is értünk csoport alatt. máris a csoportjához tartozik? Mi kapcsolja össze az Ön csoportját. amelyet legkevésbé sem lehet csoportnak nevezni. Aktivitások Passzív várakozás. gondolja át egyszer. Szereposztás Szereposztás nem látható. Összekapcsolások Kötetlen mellérendelés.Csapatmunka A csapat értelmezése Mit értünk csoport alatt? Ön szerint két ember már csoportot alkot? Mi a helyzet 20 ember esetén? Mi határozza meg. hogy miben különbözik a két csoport az Ön személyes csoport definíciója szempontjából. vagy inkább véletlenszerű összhatás. melyekkel „dolgozik”. és változatos függőségű munkafolyamatok. egy „igazi” csoporttal: például egy buszmegállóban várakozó emberekből álló csoportosulást egy focicsapattal. Az egyes személyek szerepe mindenki számára ismert. Hasonlítsa öszsze eredményeit a következő táblázattal.

és munkafolyamat egyre hosszadalmasabb. és egyre kevésbé hatékony. alcsoportokra. melyek a csoport definíciójához szükségesek. . hogy közben különböző szaktudásukat és meghatározott. akik úgy dolgoznak közösen egy komplex feladaton. különböző szaktudással rendelkező személyt is bevonjunk. Amennyiben ennél magasabb a létszám. Csupán a csapattagok optimális menynyisége hiányzik még. ahogy a projektmenedzsment témájú olvasmányos könyvből vett grafikán is látható. A gyakorlatban azonban szükséges lehet. Csoportnagyság és hibagyakoriság (Litke 1995) Ebben a könyvben a csoportmunka alábbi definíciójával dolgozunk: A csoportmunka 2–8 szakember kooperatív. Tapasztalatok szerint a csapat 3–8 személyből állhat logikusan. a szükséges csoport. közösen rögzített szabályaikat egyesítik. vagy a csoportmag képzésére van szükség szakértők időben elhatárolt bevonásával.20 A csapatépítés nagykönyve "DTPQPSUNVOLBEFËODJ¢KB A sportcsapat oszlopában megtalálhatóak azok a kritériumok. projekten vagy problémán. Hogy ezen feltételek mellett megtartsuk a munkaképességet. hogy a csapatmunkába több. célorientált munkája.

célkitűzésről. A csapat kapitánya a csapathoz tartozik ugyan. ami magával vonzza annak a veszélyét. A tényleges hierarchikus vezetés a tréner kezében van. hiányzott a világos elképzelés a logikus szerepcseréről. kontrollőrök. hogy a vezetést a csoportba integrálják. hogy emögé bújva bánjanak a hierarchia és vezetés témájával. 21 . „Hiszen mi mindannyian egy csoportot alkotunk!” – mintha valahogyan mindenki egyenrangú lenne. ami sok vállalatnál okozott szinte már inflációs fejlődést: azok a munkatársak. A szereposztást kívülről könnyen fel lehet ismerni. hogy az egyének közös felelősségének érzése csökken. gyártó munkatársak. de csupán koordináló szerepet tölt be. szociálpedagógusok. Ezidőtájt gyakorlatilag nem különböztették meg többé a csoporttagokat és kompetenciáikat. sokat mondhatnánk. Kisegítő iskola csapata: tanárnők. és ahol az adott szituáció szerint felelősségteljesen hoz döntést. hirtelen csapatot is alkottak. "DTPQPSUGPHBMN‘OBLGFKMßE™TF A csoport fogalmát a hetvenes években a felismerhetetlenségig kicsavarták és fel is vizezték. hátvéd. altatóorvos. Példák csoportoknál: Operációs csoport: sebész. Gyakran kézenfekvő. ahol több ember kompetenciáját kell összekapcsolni ahhoz. A „csoport” ezután nem teljesítette azt. hogy a feladatot megoldják. és néha szolgálati felügyelettel is. középjátékosok. terapeuták. kapusok. A csapatokat eredetileg – mint például a focicsapat esetében is – hierarchiamentes térként képzelték el. konstrukciós. melyben egy meghatározott teljesítmény figyelhető meg – rendszerint szakmai. A gyakorlatban a csoportok utóbbi formájával van dolgunk.Csapatmunka A klasszikus csoportokat tehát egyszerűen kifejezve mindig ott lehet megtalálni. Ezek a nem túl precíz leírások. és a csoportvezetés feladatairól. aki a játékterületen kívül ad utasításokat és hoz döntéseket. ahol mindenki közös felelősséggel követ egy célt. Focicsapat: csatárok. Fejlesztő projektcsapat: üzemi. Másrészről a normál vezérvonal szerint kapta a vezető a „csoportvezetői” titulust. és az ahhoz kapcsolódó téves elvárások gyakran vezettek mindkét fél részéről túl nagy csalódásokhoz. laborosok. mintha az egyenlőséggel. amit elvártak tőle. Ez a vezetési helyzet gyakran megtalálható nagyobb szervezetek projektmenedzsmentjében is. akik valamilyen úton-módon együtt dolgoztak. mely a gyakorlatban nagyon ritkán fordul elő. Emögött gyakran az a próbálkozás állt. nővér.

hogy az egyes feladatok közötti metszéspontok világosan definiálhatóak legyenek. "DTPQPSUNVOLBKFMMFN[ßJ A csoport formális. mely inkább hasonlít egy buszmegállóban várakozó emberek alkotta csoportra. Ehhez egy közösen meghatározott cél szükséges (a beteg gyógyítása). mert igényük van a közösségre. és egyértelművé tegyük. aneszteziológusból. folyamatos csoportszövetkezés. . Példa: egy operáló csoport sebészből. hogy világos csoportfogalommal dolgozzuk. és mikor nem. Emögött gyakran az áll. hogy a különböző kompetenciákkal rendelkező szakemberek saját specializált feladattal rendelkezzenek és ezek egymás között ne legyenek kicserélhetők. másrészt úgy van összefoglalva. de csapatot nem. hogy mi különbözteti meg a csoportmunkát az együttműködés olyan különböző formáitól.22 A csapatépítés nagykönyve A nem világos szerepek. és az érintettek zökkenőmentesen és hatékonyan tudjanak együttműködni. A csoportmunka következő differenciálása azt mutatja Önnek. mivel a találkozásoknál hiányzik a kötelezettség és folyamatosság. munka-együttműködés vagy csoportalkotás. mint a kórház menzája. különösen. energiaellátása és könyvelése. Nem csoportmunka Azok a munkatársak. csak olyan személyeket. Épp ezért nagyon fontosnak tartjuk. és legtöbbször központilag meghatározott segédfolyamatok. és az abból növekvő konfliktusok a munkaképesség határáig vetették vissza a teljesítményt. amíg ez a munka elvégzését – az operálást. és a beteg gyógyítását – nem sérti. mint például a rész-csoportosulás. melynek célja. A közös munkafolyamat egyrészről úgy bomlik fel. akik a saját csapatukon kívül tartózkodnak. mosodája. akik között laza együttműködés figyelhető meg. A csoport tagjai sem tudják egymást kölcsönösen megoperálni. elismerésre. hogy közösen oldjanak meg kívülről származó feladatokat. hogy mikor beszélhetünk csoportmunkáról. és mikor találkozhatunk a csapatmunka egy előképével. A személyes szimpátia és antipátia semmilyen szerepet nem játszik. ami a csapatvezetőt illeti. vagy szabálytalan szabadidős tevékenységgel rendelkeznek. sőt néha azon felülre is. mint munkatársak olyan csoportja. csoportot alkothatnak. akik alkalmanként privát találkozni akarnak. és operációs nővérből áll. hogy a csoport nem más.

$TBQBU™QU™TT[FST[‘NPTM‘EB E13 &HZL™QU¥CCFUNPOE T[¢O‘M (a 208. Kiértékelés Az alcsoportok sorban egymás után prezentálják a saját képüket. kapcsolati szerkezetek és hatékonyság kreatív módon is tudatosítható és kommunikálható. oldalhoz) A csoporton belüli viselkedésmódok. Az alcsoportok különválnak és rajzolnak egy előre megadott metaphert. *EßJH™OZkörülbelül 120 perc. Rendelkezésre álló idő: 45 perc. A képen nem szerepelhet semmi féle szöveg. hogy tudat alatti aspektusok is előtérbe kerülnek. Eszközök: flipchart-papír és viaszkréta. település. kifejthessék észrevételeiket és benyomásaikat.JOEFOFHZFTDTPQPSUUBHBTBKÈUKFMMFN[ǟJWFMÏTT[FSFQÏWFM t " LBQDTPMBUJ IÈMØ B TBKÈU BMDTPQPSUKÈCBO  B[ FHZàUUNǭLÚEÏT UFSàMFUFJ  konfliktusok. a következő témák választhatók: hajó. A vezető rajzoljon egy saját képet. 12 fő esetén. A rajzolás előnye abban áll. A témaválasztás kritériuma. hogy a csoportnak a szituációról feltételezhetően azonos legyen a nézőpontja. cirkusz vagy akvárium. táj. Levezetés Képezzen három-hat fős alcsoportokat. hogy azok a résztvevők. Két aspektusnak kell a képen kifejeződnie: t . akik nem szerepelnek a képen. vagy szabad választás szerint készítenek egy képet az egész csoportról. Ennek során a következő szinteket különböztethetjük meg: t ÏT[SFWÏUFMFL B[UWFUUFNÏT[SFyB[UMÈUPN IPHZy  t BTT[PDJÈDJØL F[ÞHZOÏ[LJ NJOUyF[BSSBFNMÏLF[UFUFOHFNy 249 . amelyeket a kiértékelés fázisában tudatossá tehetünk az egyén számára. Ha a metaphert választják. A feldolgozásnak úgy kell megvalósulnia.

JMZFOFLBIBKØ[ÈTJLÚSàMNÏOZFL NJMZFOB[JEǟ BT[ÏMÏTBIVMMÈNPL t . .JUMÈUVOLBUÈWDTÚWÚOLFSFT[UàM 5JT[UÈ[PUUBLFBQFSTQFLUÓWÈLÏTBDÏlok? t . A „feltételezések” pontban azoknak kell megnyilvánulniuk. A következő aspektusok általában kifejeződnek a képen.JMZFOUÚSUÏOFUFWBO BNJWJTT[BUBSUKBBIBMBEÈTban? t . akiket a képen az adott szimbólummal ábrázolnak.JMZFOBIBKØNǭT[BLJÈMMBQPUBÏTLJOÏ[FUF t )POOBOÏSLF[JLBIBKØ .JLPSNÈOZP[[BBIBKØU t )POOBOLBQKBBIBKØB[FOFSHJÈUB[FMǟSFIBMBEÈTIP[ t .JMZFOJSÈOZUT[FSFUOÏOLLÚ[ÚTFONFHIBUÈSP[OJ t "GFEÏM[FUFONFMZT[BCÈMZPLÏSWÏOZFTFL ÏTNFMZFLFULFMMÞKSBNFHCFszélnie és egyeztetnie a „legénységnek”? Ezeket a kérdéseket még a kép megfestése előtt megválaszolhatják a csoporttagok.JMZFOFSǟGPSSÈTPLBUCPDTÈUBOBLSFOEFMLF[ÏTSFBDTPQPSUUBHPL t .JMZFOUÓQVTÞIBKØSØMWBOT[ØoGBKUÈKB GVOLDJØKB t . és egy közös beszélgetés kapcsán a résztvevők rákérdezhetnek a jelentőségükre: t IBUBMPNÏTCFGPMZÈTBDTPQPSUPOCFMàM t LPNNVOJLÈDJØTLVMUÞSB t FHZÏSUFMNǭT[FSFQFL t LPOnJLUVTLF[FMÏT t LPBMÓDJØL t LPIÏ[JØÏTDFOUSJGVHÈMJTDTPQPSUFSǟ t BDTPQPSUIBUÏLPOZTÈHBCFGFMÏÏTLJGFMÏ Példa: további kérdések a „hajó” metapherhez: t "DTPQPSUFHZIBKØUBMLPU WBHZUÚCCFU t .250 A csapatépítés nagykönyve t T[FNÏMZFTSFBLDJØL F[ÞHZIBUSÈNyF[B[UWÈMUKBLJCFMǟMFNy t UBMÈMHBUÈTPL B[UGFMUÏUFMF[FNyFOOFLB[ULFMMKFMFOUFOJFy  Ezt lehetőleg a fenti sorrendben rögzítsük.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful