BAZE DE DATE-INTREBARI SI RASPUNSURI 1.Baza de date-definitie?

Baza de date reprezinta o modalitate de staocare a unor date pe un suport extern, cu posibilitatea regasirii rapide a acestora. Este o colectie de obiecte :tabele, cereri de inregistrare(query), formulare(forms) , rapoarte(raports), pagini web(pages), comenzi macro(macros) si module(modules) 2. Pasii proiectarii unei baze de date? -determinarea scopulul bazei de date -det. Campurilor la care o sa avem nevoie in tabele -det. relatiilor intre tabele -imbunatatirea proiectulul 3.Procedura ce creare a unei baze de date? Exista 2 posibilitati de creare a bazelor de date: Crearea unei baze de date vide, in care construirea obiectelor se face de la zero Crearea unei baze de date folosind Databaze Wizard. Crearea unei baze de date:EX: industrial, international, standard ,stone. Urmatoarele operatii: *In fereastra principala se selecteaza Blank Access Database si se activeaza butonul OK. *In caseta de dialog cu titlul File New Database se executa urmatorii pasi: -se selecteaza lista Save in . In urma acestei operatii apare lista unitatilor de disc disponibile si a elementelor de pe Destop -se selecteaza unitatea de disc unde va fi salvata noua baza de date.In interiorul ferestrei va aparea o lista cu directoarele disponibile -se selecteaza folderul unde va fi stocata baza de date. -se introduce numele bazei de date in lista File Name -se activeaza butonul Create 4.Cum se realizeaza popularea unei baze de date ? Pentru popularea unei baze de date se poate folosi o tabla de scris sau hartie sau creion pentru ca veti face multe modificari pana veti ajunge la o forma de proiectare accesibila. Experimentati modelul proiectat, introduceti date de test, creati formulare si rapoarte de proba. 5.Definiti controalele LABEL si TEXT BOX-exemple? Prin Label în elegem o caset ce afi eaz date de tip text folosite în general pentru descrieri. Spre deosebire de Label, Text Box-ul permite pe lâng afi area datelor i introducerea, editarea acestora. 6.Definiti controlul COMMAND BUTTON-exemple? Prin Command Button în elegem un buton prin a c rui ap sare vom genera un eveniment la care putem asocia o serie de prelucr ri. 7.Definiti controlul OPTION GROUP- exemple? Un Option Group creeaz o caset în care se pot plasa butoane de op iune (option buttons), butoane comutatoare (toggle buttons) sau casete de validare (check boxes). Dintre toate elementele con inute doar unul singur poate fi activ la un moment dat.

Decimal places (Num rul de zecimale) 4. Rapoartele pot fi previzualizate pe ecran. sub form de documente. Sunt foarte u or de creat i sunt instrumente puternice de prezentare a datelor. Utilizatorul poate introduce o nou valoare sau poate alege una din lista 12. 14.Definiti controlul COMBO BOX-exemple? Prin Combo Box în elegem un obiect combinat format dintr-o caset de text i o list . Required (Cerin e) 10.Definiti notiunea de formular(FORM)asociat tabelelor in Access? Formularul (FORM) este un obiect care permite introducerea datelor. Validation rule (Regulile de validare) 8. Definiti notiunea de raport(RAPORT)? Raportul (REPORT) este un obiect care permite formatarea i tip rirea. de exemplu.Tipuri de campuri? Reprezinta o coloana in cadrul tabelului si este cea mai mica unitate de data din cadrul bazei de date. Default value (Valoare automat ) 7. 13. 9. afi area acestora sau controlul întregii aplica ii. Pute i crea cu ajutorul acestor obiecte diverse situa ii de ie ire pentru aplica ia dumneavoastr . .Definiti controlul CHECK BOX-exemple? Check Box-ul reprezint o caset de validare care comut între st rile on i off.Proprietetile campurilor? 1. Format (Formatul în care sunt afi ate datele) 3. a informa iilor ob inute în urma consult rii bazei de date. actualizarea unor date dar pot fi folosite i ca parte a interfe ei aplica iei dumneavoastr . tip rite la imprimanta. Caption (Eticheta) 6. c utarea. vizualizate într-un navigator Internet (browser). rapoartele sunt principalele Ädispozitive´ de ie ire in Access.Definiti notiunea de camp(FIELDS).8. Validation TEXT (Text de validare) 9.exemple? SpinButton format din dou s ge i dispuse una deasupra celeilalte cu ajutorul c rora vom incrementa respectiv decrementa cu o unitate durata dorit a sejurului. etc. Cu toate c formularele reprezint un instrument excelent pentru introducerea i afi area datelor pe ecran. de aceea va fi folosit foarte frecvent. lista clien ilor firmei pe localit i sau jude e. yes/no. memo -numerice :number. Prin intermediul formularelorse pot realiza diverse opera ii cum ar fi: sortarea. Formularul constituie interfa a dintre utilizator i datele stocate în baza de date.Definiti controlul SPINBUTTON. Field size (Dimensiunea câmpului) 2. introducerea i modificarea datelor. 10. autonumber. -olfanumerice: text. Folosind butoanele de comand pute i deschide alte formulare sau rapoarte atunci când este nevoie. Input Mask (Formatul de introducere) 5. Formularele simplific vizualizarea. Indexed (Indexare) 15.

f r a mai fi necesar parcurgerea altor pa i suplimentari.cheie extern i sunt memorate în baza de date.16. care sunt stocate pe linii i coloane 20. Astfel.Tipuri de relatii intre tabele? Din punct de vedere al momentului cre rii acestora avem dou tipuri de rela ii între tabelele unei baze de date Access : . un tabel este o colec ie de date "legate" între ele.se stabilesc dup definirea tabelelor i sunt cerute de modelul rela ional f când parte din structura bazei de date. Varianta 5:Înregistr rile din tabela Angajati pot fi folosite pentru ob inerea de etichete. 22. nefiind înregistrate în structura bazei de date. Este un instrument foarte util pentru analiza datelor stocate în tabele 19. . utilizatorul va trebui s parcurg integral sau par ial pa ii wizard-ului. dac se alege varianta AutoReport: Columnar atunci vom ob ine un raport de forma celui din figura urm toare. .Definiti notiunea de tabel TABLE? Tabelul (TABLE) este un obiect definit de utilizator în care sunt stocate datele primare (expresia modelului rela ional).se stabilesc între tabele cu ocazia definirii unor cereri de interogare.Definiti notiunea de integrare(QUERY)? Interogarea (QUERY) este un obiect care permite vizualizarea informa iilor ob inute prin prelucrarea datelor din una sau mai multe tabele i/sau alte cereri de interogare.rela ii temporare . Acest lucru este posibil cu ajutorul op iunii Label Wizard prin parcurgerea pa ilor propu i 17.rela ii permanente . Mai precis. Varianta AutoReport: Tabular va conduce c tre ob inerea raportului urm tor Varianta 4:Op iunea Chart Wizard ne d posibilitatea ob inerii unui raport care s con in un grafic realizat pe baza datelor con inute în tabela selectat . Pentru ob inerea graficului.Notiunea de cheie primara PRIMARY KEY? Cheile principale (primary keys) reprezint o component esen ial a oric rei baze de date rela ionale. Acestea se realizeaz de obicei prin coresponden ele cheie primar . Pentru a se încadra în modelul rela ional fiecare tabel al bazei de date trebuie s aib un identificator unic.Tipuri de realizare a rapoartelor? Pentru realizarea unui raport avem la dispozi ie mai multe variante care sunt incluse în cadrul ferestrei ce se deschide prin accesarea op iunii Report a meniului Insert Varianta 1:Op iunea Design View ne permite crearea manual a unui raport Varianta 2:Dac nu dorim crearea manual a raportului atunci putem apela la op iunea numit Report Wizard care ne va pune la dispozi ie o serie de pa i la finalul c rora raportul va fi generat în mod automat Varianta 3:Alegerea uneia dintre variantele AutoReport atrage dup sine crearea imediat a raportului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful