T.

C SELÇUK ÜNÜVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

25.000 ADET / DEVRE KAPASİTELİ (6 DEVRE / YIL) BROİLER (ET PİLİÇ)YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ

Danışman: Yrd.Doç. Dr Mithat DİREK Hazırlayan : ALİ KIPRIS 001512002

KONYA––2007

2

İÇİNDEKİLER
1.PROJENİN ÖZETİ.......................................................................................................................1 2.PROJENİN GENEL TANIMI………………………………………………………………….2 2.1.Giriş…………………………………………………………………………………………… .2 2.2.Projenin Amacı………………………………………………………………………………….4 2.3.Projenin Kalkınma Planı İle İlişkisi…………………………………………………………….5 3.PROJENİN AYRINTILI TANIMI…………………………………………………………….6 3.1.Proje Uygulama Alanı Hakkında Bilgiler………………………………………………………6 3.1.1.Proje Alanı İçin Yer Seçimi……………………………………………………………….….6 3.1.2.Proje Alanının Bitkisel Üretim Yapısı………………………………………………………..6 3.1.3.Proje Alanının Hayvansal Üretim Yapısı……………………………………………………..6 3.1.4.Proje Alanının İklimi………………………………………………………………………….6 3.1.5. Proje Alanının Coğrafik Yapısı………………………………………………………………6 3.1.6. Proje Alanının Nüfusu………………………………………………………………………..7 3.1.7. Proje Alanının Alt Yapısı…………………………………………………………………….7 3.1.8. Proje Alanının Pazar Durumu………………………………………………………………..7 3.1.9. Proje Alanının Sosyal Alt Yapısı…………………………………………………………….7 3.1.10. Proje Alanının Ekonomik Alt Yapısı……………………………………………………….7 4.PİYASA ETÜDÜ………………………………………………………………………………...7 5.PROJEDE KULLANILACAK HAYVAN MATERYALİ HAKKINDA BİLGİLER……...8 5.1.Materyalin Temin Şekli…………………………………………………………………………8 5.2.Materyalin Özellikleri ve Tercih Gerekçeleri…………………………………………………...8 6.ÜRETİM TEKNİĞİ HAKKINDA BİLGİLER………………………………………………..8 6.1.Projenin Kapasitesi……………………………………………………………………………...8 6.2.Üretim Organizasyonu…………………………………………………………………………..9 6.3.Pratik Yetiştirme İşleri…………………………………………………………………………..9 6.3.1.Civcivler Kümese Getirilmeden Önce Yapılacak İşler………………………………………..9 6.3.2.Civcivlerin Kümese Alınması ve Yerleştirilmesi…………………..…………………………9 6.3.3.Yemleme……………………………………………………………………………………..10 6.3.4.Sulama………………………………………………………………………………………..1 6.3.5.Isıtma…………………………………………………………………………………………1 6.3.6.Aydınlatma…………………………………………………………………………………...12 6.3.7.Altlık…………………………………………………………………………………………12 6.3.8.Sağlık Koruma ve Veteriner Hekim Hizmetleri……………………………………………..12 6.3.9.Kayıtlar………………………………………………………………………………………12 6.3.10.Temizlik ve Havalandırma…………………………………………………………………12 6.4.Barınak ve Tesisler…………………………………………………………………………….13 6.4.1.Kümesin Teknik Özellikleri…………………………………………………………………13 6.4.2.Yem Deposunun Teknik Özellikleri…………………………………………………………13 6.4.3. İşçi Lojmanının Teknik Özellikleri …………………………………………………………13 6.4.4. Alet-Ekipman Odasını Teknik Özellikleri ………………………………………………….13 6.4.5. Su Deposu Teknik Özellikleri……………………………………………………………….13 6.4.6. Dezenfeksiyon Çukuru Teknik Özellikleri………………………………………………….13 6.4.7. İzolasyon Çukuru Teknik Özellikleri……………………………………………………….13 6.4.8. Barınak ve Tesislerin İşletme içi Yerleşim Düzenleri………………………………………13

3 6.5. Projede Kullanılacak Araç,Alet ve Ekipmanlar……………………………………………….14 6.5.1. Yemlik Ekipmanları…………………………………………………………………………14

6.5.2. Sulama Ekipmanları…………………………………………………………………………14 6.5.3. Isıtma Ekipmanları…………………………………………………………………………..14 6.5.4. Soğutma Ekipmanları……………………………………………………………………….15 6.5. Diğer Alet ve Ekipmanlar……………………………………………………………………..15 6.6. Proje Ürünlerinin Pazarlanması……………………………………………………………….15 7.PROJE GİDERLERİ…………………………………………………………………………..15 7.1. Yatırım Giderleri………………………………………………………………………………15 7.1.1. Sabit Yatırım Giderleri……………………………………………………………………...15 7.1.1.1. Proje ve Etüt Giderleri…………………………………………………………………….15 7.1.1.2. Arazi Satın Alma Giderleri………………………………………………………………..15 7.1.1.3. İnşaat Giderleri……………………………………………………………………………15 7.1.1.3.1. Kümes Yapım Gideri……………………………………………………………………15 7.1.1.3.2. Yem Deposu İnşaat Gideri……………………………………………………………...16 7.1.1.3.3. İşçi Lojmanı İnşaat Gideri………………………………………………………………16 7.1.1.3.4. Alet Ekipman Odası İnşaat Gideri………………………………………………………17 7.1.1.3.5. Su Deposu İnşaat Gideri………………………………………………………………...17 7.1.1.3.6. Dezenfeksiyon Çukuru Gideri…………………………………………………………..17 7.1.1.3.7. İzolasyon Çukuru Gideri………………………………………………………………..17 7.1.1.3.8. Giriş Kapısı Gideri………………………………………………………………………17 7.1.1.3.9. Tel Örgü ve Beton Direk Gideri………………………………………………………...17 7.1.1.4. Makine ve Donanım Giderleri…………………………………………………………….17 7.1.1.4.1. Yemleme Ekipmanları Giderleri………………………………………………………...17 7.1.1.4.2. Sulama Ekipmanları Gideri………………………...…………………………………...17 7.1.1.4.3. Isıtma Ekipmanları Gideri………………..…………………………………………….17 7.1.1.4.4. Soğutma Ekipmanları Gideri……………………………………………………………17 7.1.1.4.5. Jeneratör Gideri………………………………………………………………………….17 7.1.1.4.6. Su Hortumunun Gideri…………………………………………………………………..17 7.1.1.5. Nakliye Giderleri………………………………………………………………………….17 7.1.1.6. Beklenmeyen Giderler…………………………………………………………………….17 7.1.2. İşletme Sermayesi İhtiyacı…………………………………………………………………..17 7.1.2.1. Civciv Alım Gideri………………………………………………………………………..17 7.1.2.2. Yem Alım Gideri………………………………………………………………………….18 7.1.2.3. İlaç Gideri…………………………………………………………………………………18 7.1.2.4. Dezenfeksiyon Gideri……………………………………………………………………..18 7.1.2.5. Altlık Gideri……………………………………………………………………………….18 7.1.2.6. Personel Gideri……………………………………………………………………………19 7.1.2.7. Elektrik Gideri…………………………………………………………………………….19 7.1.2.8. Su Gideri…………………………………………………………………………………..19 7.1.2.9. Isıtma Gideri………………………………………………………………………………19 7.1.2.10. Beklenmeyen Giderler…………………………………………………………………...19 7.2.Yıllık İşletme Giderleri………………………………………………………………………...21 7.2.1. Civciv Alım Giderleri……………………………………………………………………….21 7.2.2. Yem Alım Gideri……………………………………………………………………………21 7.2.3. İlaç Gideri…………………………………………………………………………………...21 7.2.4. Dezenfeksiyon Gideri……………………………………………………………………….21

11.26 9..Yıllık Değişen Masraflar Tablosu…………………………………………………………….Geri Ödeme Süresi…………………………………………………………………………….2.2.PROJENİN EKONOMİK ANALİZİ…………………………………………………………23 9.Projenin Nakit Akım Tablosu………………………………………………………………….21 8.21 7. Beklenmeyen Giderler……………………………………………………………………. 27 10..Proje Gelirleri Tablosu…………………………………………………………………………23 9.8.2..2..6.Sabit Masraflar Tablosu……………………………………………………………………….2.12.6.Proje Ana Gelirleri……………………………………………………………………………. Elektrik Gideri………………………………………………………………………………21 7.Net Bugünkü Değer……………………………………………………………………………26 9.…………………………………………………21 7.Proje Yan Gelirleri…………………………………………………………………………….22 8...1.24 9.4.2.1.1.4 7.23 9....Proje Gelir-Gider Tablosu………………………….10.21 7..9..22 8..7.10. Personel Gideri………………………….Başa Baş Noktası………………………………………………………………………………24 9.21 7..... Gübre Satış Geliri………………………………………………………………………….……………………………………….22 8.23 9.2.9.PROJE GELİRLERİ………………………………………………………………………….3.Mali Rantabilite………………………………………………………………………………. Amortismanlar……………………………………………………………………………. Su Giderleri…………………………………………………………………………………21 7. Altlık Gideri…………………………………………………………………………………21 7. Isıtma Giderleri…………………………………………………………………………….5..2.SONUÇ…………………………………………………………………………………………27 .2. Yem Torbası Geliri………………………………………………………………………….2.8. Bakım ve Onarım Giderleri………………………………………………………………..22 9.2.2...24 9.Fayda-Masraf Oranı………………………………………………………………………….7.22 8.2.5.23 9.

10.15.PROJE ÖZETİ 1.01.18YTL 1.000Adet/Devre Kapasiteli ( 6Devre/Yıl) Broiler(Etlik Piliç) Yetiştiriciliği 1.Talep projeksiyonu: .9.2.Göynük/BOLU 1.Projenin Finansman Kaynağı: Toplam Yatırım Tutarının Tamamı Öz Kaynaklardan karşılanacaktır.3.6.Projenin Toplam Yatırım Tutarı: 290 332.Projenin Ekonomik Ömrü: 20Yıl 1.İşletmeye Verilecek Yasal Şekil: Adi ortaklık 1.Projenin Niteliği: Broiler (Etlik Piliç) Üretim Projesi 1.Mali Rantabilite: 1.5 1.01.Fayda/Masraf Oranı: 1.1.Projenin Adı: 25.14. 1.8.4.2007-01.7YTL ––––İşletme Sermayesi Tutarı: 119 737.Tam Kapasiteye Ulaşma Tarihi: 1.2008 1.13.88 YTL ––––Sabit Yatırım Tutarı: 170 595.Projeyi Hazırlayanlar: ALİ KIPRIS 1.12.Proje Kapsamında Üretilecek Ürünler: ––––Ana Ürün: Canlı Piliç ––––Yan Ürün: Tavuk Gübresi ve Yem Torbası 1.Yatırıma Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.5.Projenin Uygulama Yeri: Sarıcalar Köyü.7.11.Geri Ödeme Süresi: 1.

Türkiye’de daha çok rasyonel. Dünya ölçeğinde yapılan bir değerlendirmede. besin maddeleri üretiminin iki misli hızla artmasıdır. sindirimi kolay.bunda en büyük etken nüfusun. kentleşme ve sanayileşme eğilimi nedeniyle kendi kendine yetebilen bir ülke olma özelliğini yitirmektedir.Neslin devamını sağlayan ve dengeli beslenmenin vazgeçilmez unsuru olan et. hayvansal ürünlerin yeterli miktarda üretilmesi ve tüketilmesidir.Bir diğer deyişle insanların çok daha hızlı nüfus artışı sağlayabilen hayvanlara şans tanımaktır. kendine has lezzet ve aromaya sahip göreceli olarak pahalı ürünlerdir. büyük verim potansiyeli nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinde. beslenme sorununun ucuz ve kolay çözümlenmesinde. Dengeli beslenme. bunun yanı sıra nüfus artışının fazlalığı.Bu nedenle bireysel ve toplumsal gelişmişliğin en önemli göstergesi.1. dünyanın her yerinde hayvansal üretimin arttırılması zorunluluğunu doğurmaktadır.Tavuk. Türkiye.Bu durum.Dünya ülkelerinin bu konudaki çabaları nüfus artış hızı ve bozulan çevre gibi iki önemli faktörle yarışamamaktadır.her ne kadar ihtiyacı olan ürünleri üretebilecek kapasitede bir ülke olsa da.Pek çok ülkede ve Türkiye’de acı ve tatlı günleriyle bugün altın çağını yaşamaktadır.Bu sorun. Giriş Birkaç gelişmiş ülkenin dışında nicel ve nitel açlık sorununu giderek göze batar hale gelmiştir. genel beslenme durumunun iyi olmadığı ve gelecek yılda milyonlarca insanın açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı tahmin edilmektedir. insanlar için büyük bir ümit kaynağı olmuştur. çağımızın en önemli sorunlarından biridir. son yıllarda ülkemizde de ağırlığını hissettirmeye başlamıştır.Hayvansal ürünler protein. nüfus artışından daha fazla üretim yapabilecek kaynaklara öncelik tanımaktır. mineral maddeler ve vitaminler başta olmak üzere insanın gereksinim duyduğu tüm besin maddelerini uygun miktar ve oranlarda içeren.6 2.Buna beslenme konusundaki bilgisizliği de eklersek. süt ve yumurta gibi temel besin maddelerinin ekonomik üretimini kendine amaç edinmiştir. ama bazen de miktarca beslenme yetersizliği gündeme gelmektedir.Bu durumda izlenmesi gereken en uygun yol. son yıllarda uygulanan politikalar gereği üretim darboğazına girebilmekte. Seçilmiş Kimi Ülkelerde Kanatlı Et Üretimi üLKELER Kanada Amerika Brezilya Fransa Almanya İtalya Hollanda İngiltere Rusya Suudi Arabistan 1995 720 390 11 486 000 4 050 400 1 232 000 390 000 799 900 597 000 1 077 000 859 000 309 000 2000 903 580 13 944 000 5 980 600 1 242 000 461 500 758 800 697 000 1 214 800 754 985 483 000 2001 952 950 14 182 000 6 208 000 1 230 100 476 000 794 000 701 000 1 262 730 861 843 505 000 2002 955 850 14 623 800 7 050 000 11 480 000 476 500 816 000 705 000 1 252 380 937 560 445 000 2003 938 000 14 854 700 7 760 000 1 130 000 547 400 816 000 462 000 1 294 900 1 033 887 472 000 Türkiye Güney Afrika Mısır Avusturalya Çin DÜNYA AB (15 ülke) 490 000 600 000 317 000 466 551 6 056 307 46 482 419 6 087 324 643 436 816 859 513 312 610 000 9 025 191 28 991 683 6 645 033 614 726 812 785 538 978 619 406 9 070 069 61 228 725 68 126 91 696 160 820 000 547 500 667 471 9 275 295 63 666 369 6 760 410 612 000 820 000 547 500 689 826 9 517 580 65 014 504 6 589 590 . Çizelge 1. PROJENİN GENEL TANIMI 2.

7 19. bilimde ve teknikte ilerlemiş bir ülkedir.Tavuk etine olan talep giderek artmaktadır. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Kanatlı Et Tüketimi (kg/kişi/yıl) ÜLKELER Kanada Amerika Brezilya Fransa Almanya İtalya Hollanda İngiltere Rusya Suudi Arabistan 1997 31. Bir ulusun hayat seviyesinin yükselmesiyle orantılı olarak hayvansal gıdaların tüketimi veya bu gıdalara duyulan ihtiyaç artmaktadır.8 25.1 26.2 27.Tavuk.Türkiye ise AB Ülkeleri ve diğer ülkelere oranla tüketimde kanatlı et tüketimi daha azdır. artan ölçüde kaliteye önem verilmeye başlanmıştır.4 0.7 4.8 49.2 18.7 2. diğer kırmızı etlere oranla daha fazla Pazar ve tüketim şansına sahiptir.5 21.3 0.8 Çizelgeden de anlaşılacağı gibi üretimde büyük paya sahip olan Amerika tüketimde de ön sıralarda yer almaktadır.Bununla beraber yediğini en ekonomik bir şekilde ürüne çevirmesi ve çok kısa zamanda aşırı çoğalması ile oldukça karlı bir hayvandır.1 27.7 FAO.1 15 19. yalnız kolay üretildiği için değil.Bu azlığın sebebi ülkemizin ekonomik durumu ve eğitim seviyesinin düşük olması önemli etkenlerdendir.Bu nedenle tavuk eti. ucuzluğu kırmızı etin aleyhine bir artış sağlamasına neden olmaktadır.4 32.4 1999 33.9 12.7 2.3 9.2004 Çizelgeden de anlaşılacağı gibi dünyanın en büyük kanatlı et üreticisi AMERİKA’ dır.2 24.8 33.8 49.4 49.7 14.7 32.6 29.1 2000 34. Hiç şüphesiz hayvanlardan çok geniş ölçüde faydalanmasını bilen ülkeler.4 11.7 3.7 23.6 0.2 23. Tavuk etinin kolesterol ve yağ bakımından uygun oluşu.4 10.7 3.2 19.Sonuç olarak bunların üretimi söz konusu ülkelerde artmaktadır.7 21 28.5 28.5 10.6 26.1 30.5 22.3 24.3 28. .2 21 28.Hayat standartlarının.1 21.2 24. Çizelge 2.Bu sebeple dünyada ileri düzeyde hayvancılığa ancak bu gibi ülkelerde rastlanabilmektedir.9 26.3 28.5 25.3 21.6 0.Diğer ülkelerde bu sırayı takip etmektedir.8 1198 32 46. ülkemizde yıldan yıla yükselmesiyle.Özellikle büyük şehirlerde satın alınırken yağlı et yerine yağsız et tercih edilmektedir.6 24.9 15.4 15.Amerika kanatlı et tüketimi giderek artan bir grafik sergilemektedir.9 31. medeniyet seviyeleri çok yükselmiş.7 11.4 46.3 34.2 26. en ucuz ve en ekonomik üretildiği tarımsal faaliyetlerin başında gelmektedir.7 11 35.6 35.1 10.3 2001 35.6 0.7 19.6 Türkiye Güney Afrika Hindistan Endonezya Avusturalya 9. Tavukçuluk hayvansal proteinin. et ve yumurtasının yüksek biyolojik değeri nedeniyle de önemli yer teşkil etmektedir.2 15.7 35.4 10.

Bu tür etin en büyük alıcısı ise Rusya’dır.108 435 4397 0.Ancak.Brezilya ve ABD’nin ihracatı but ağırlıklıdır. değerler dışsatımcı ülkelere göre çok düşük kalsa da.Bir insanın yeterli ve dengeli bir şekilde beslenebilmesi için bir 1kg vücut ağırlığına karşılık günde 1 g protein tüketmesi gerekmektedir.083 493 3988 0 474 4026 0.Bu sebeple de ülke dışından piliç eti çok küçük miktarlarda alım yapmaktadır.Projenin Amacı Sağlıklı bir yaşam. Tayland ve Çin’den yapılmaktadır. Özbekistan. Önde Gelen Ülkelerde Piliç Eti Dışsatımları (1000 ton) ÜLKELER ABD Brezilya AB Tayland Çin Kanada Macaristan 1998 1 978 594 788 274 323 53 52 1999 2 080 750 764 288 375 47 45 2000 2 231 893 762 328 464 55 35 2001 2 521 1 241 718 425 489 69 35 2002 2 177 1 588 850 465 438 75 32 2003 2 325 1 550 720 500 400 80 32 Türkiye Diğerleri Dünya Toplamı 5 129 4 442 2 111 4 856 2 98 5 589 12 97 5 769 6 103 6 6 075 046 8 109 Dış satım en çok ABD. Avrupa Birliği. .büyüme. Yeterli ve dengeli beslenme için gereksinim duyulan enerji.Japonya. vitamin ve mineral maddelerin karşılanmasında hayvansal ürünler ilk sırada yer almaktadır. Romanya.8 DIŞARI SATIM VE ALIMI Çizelge 3. protein.062 380 4163 Çizelgeden de anlaşılacağı gibi Türkiye piliç eti üretiminde kendi kendine yeterli olmaktadır. Ülkemizde piliç eti dış satımı konusunda etkili olmamıştır. gittikçe artan bir seyir izlemiştir.2. Bulgaristan ve Ukrayna’ya yapılmaktadır.Bunun ½’si bitkisel.Brezilya. 2.Ürün hijyeni ve denetim yetersizliği ile ürünün pahalıya üretilmesi de bu sonucun diğer nedenleridir.019 479 3558 0. Çizelge 4. Yeterli ve dengeli bir beslenme ile ilişkilidir. Avrupa Birliği ve Suudi Arabistan ise dışalımda göğüs etini yeğlemektedir.038 377 4254 0.Dışsatımın büyük çoğunluğunu Azerbaycan.Dışsatımın başarısızlığında sektörün dışsatıma ilgisiz kalması ve devlet desteğinin yapılmaması olarak gösterilmektedir. Önde gelen Ülkelerde Piliç Eti Dışalımları (1000 ton) ÜLKELER Rusya Japonya Çin AB Suudi Arabistan Meksika Hong Kong Birleşik Arap Emirlikleri Kore Cumhuriyeti 1998 1020 590 427 167 287 185 268 122 13 1999 930 667 591 198 364 190 391 117 47 2000 943 721 608 299 348 223 232 111 67 2001 1281 710 473 418 399 242 233 123 83 2002 1208 744 435 410 390 265 195 135 95 2003 1125 760 400 390 385 275 210 140 98 Türkiye Diğerleri Dünya Toplamı 0.fiziksel ve zihinsel faaliyetlerin sürekliliği. ½’si . son beş yılda.

Çünkü tavukçuluk. Günümüzde artan stres faktörleriyle belirginleşen kalp-damar hastalıkları. toplumumuzun hayvansal protein bakımından dengeli.3. fast-food adlı gıdaya elverişliliği ve dinsel sınırlamaların bulunmaması gibi avantajlara sahiptir. buna karşın yağ ve enerjisi daha düşük olduğundan sağlığa. 2.vitamin ve mineral maddeler yönünden doyurucu ve sindirimi kolay bir besin maddesi olan tavuk etinin.Plan dönemindeki hayvancılıktaki temel amaç. koyun ve keçilerde olduğu gibi geniş araziye ihtiyaç duyulmaz. çevre kontrollü kümesler yapılarak.hayvan hastalık ve zararlarıyla etkili mücadele ve yayım hizmetleri geliştirilecektir.Tüm tarımsal faaliyetler içindeki yeri gün geçtikçe artmaktadır.Bu amaçla hayvan ıslahı. Projenin ikinci amacı ise. protein.kamu kuruluşları tarafından sözleşmeli yetiştiricilik konusu dahil her türlü teknik bilgi ve yardımlar etkin bir şekilde sağlanacak. zayıflama zorunluluğu duyan kişiler ve sağlıklı büyüme gereksinimi olan milyonlarca çocuk için yağsız.Projenin Kalkınma Planı İle İlişkisi Proje ile ilgili olarak. bitkisel üretimin geliştirilmesidir. yeterli beslenebilmesini temin maksadıyla üretim artışını sağlamaktadır. hindi ve ördek etleri ile yumurta tüketimi ve ihracatı özendirilecektir. 5/6’sı bitkisel kaynaklı besin maddelerinden karşılanmaktadır. tek başına olduğu kadar diğer yiyeceklerle birlikte yenilebilen üstün bir gıda maddesidir.Diğer etlerle karşılaştırıldığında fiyatının ucuzluğu. Bunlara ek olarak tavukçuluk için sığır.9 hayvansal kaynaklı olmalıdır. lezzetli. Tavuk eti. Bu üstün özelliklerinden dolayı tavukçuluk dünyada karlı bir sanayi kolu haline gelmiş bulunmaktadır. üretimden elde edilen gübrenin bitkisel üretimde değerlendirilerek. sindirimi kolay. Türkiye’de kişi başına tüketilen hayvansal protein miktarı 19g’dır.’’ ’’Kanatlı hayvan üretimi arttırılarak. ülkemizdeki hayvansal üretim açığının kapatılması ve kaliteli hayvansal protein üretiminin arttırılması için etlik piliç üretiminin arttırılması ve işletme bazında kazanç sağlamaktır. 8.özel sektör katkısı özendirilecektir.Ancak ülkemizde bu protein ihtiyacının 1/6’sı hayvansal kaynaklı besin maddelerinden.yoğun bir entansif üretim ile kısa sürede büyük kazanç sağlanmaktadır.Aynı şekilde etinin protein oranı sığır etinden daha yüksek. Bu projede birincil amaç. Dünyada kişi başına tüketilen hayvansal protein miktarı ortalama 28g iken.beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hayvancılık bölümündeki Amaçlar ve Politikalar başlığı altında şu ifadeler yer almaktadır. dağıtım ve pazarlanmaları safhalarında. şirketleşmesi ve üretici birliklerin kurulması özendirilecektir. kaliteli kesif yem ve yem bitkileri üretimi arttıracak. kaliteli protein kaynağı olarak kabul edilmektedir. hızlı ve ucuz üretilen besin maddesi vermektedir. vitamin ve mineral maddelerce zengin olması. Tavuk eti.’’ ’’Üreticilerin kooperatifleşmesi. tavuk. çeşitli şekillerde tüketime sunulur hale getirilmesi tavukçuluğu giderek daha çekici hale getirmektedir.’’ . yetiştirme.Kurak ve verimsiz topraklarda. özellikle kalp hastaları ile tansiyonlu kişiler için ideal bir besin maddesidir. ’’8. yağ içeriğinin azlığı. tarıma elverişli olmayan arazilerin hayvansal üretimde değerlendirilerek.Hayvansal proteinin tüketim miktarı insanların fiziksel ve zihinsel gelişimini en önemli şekilde etkilemektedir. çağımızın önemli sorunlarından olan yetersiz beslenme problemlerinin çözümünde yaralanılabilecek bol. Kaliteli ve dengeli beslenmenin sağlanması açısından normal bir insanın günde yaklaşık 35g dolayında hayvansal protein tüketmesi gerekmektedir.’’ ’’Damızlıkçı işletmelerin yaygınlaştırılması sağlanacak ve bu işletmeler tarafından elde edilen hayvanların.

Su ve elektriğin bulunması. Kooperatifçilik teşvik edilerek. Bölge nem ve sıcaklık yönünden uygun bir yapıya sahiptir. bölgede aile ihtiyacını karşılamak üzere yapılan büyükbaş.1. meyve ağaçları ve domates.Yani karasal iklim özellikleri göstermektedir. iç tüketim için daha fazla üretim yapılmasını zorladığı dikkate alındığında hayvansal üretimde modern teknolojilerin kullanımı teşvik ettirilecek ve bunun uygulanması için gerekli girdi desteği sağlanacaktır.Çünkü proje yakınında hiç tavuk çiftliği bulunmamaktadır.Proje Alanının Coğrafik Yapısı Proje uygulama alanı Göynük’e bağlı olup. Ülkemizde hızlı nüfus artışının. kümes inşasına uygun özelliktedir.Bir diğer nedenlerde. yeşil biber. 3. Sonuç olarak.etlik piliç yetiştiriciliği için uygun hava akımı vardır. Damızlık işletmelerin yaygınlaştırılması sağlanacak ve hayvanların yetiştirilmesi.10 Bu ifadelerden de anlaşılabileceği gibi toplumun hayvansal protein ihtiyacının karşılanması amacıyla hayvansal üretim arttırılacaktır.elma. BOLU’ya yaklaşık 60km uzaklıktadır. .Proje Alanının Bitkisel Üretim Yapısı Sarıcalar Köyünde yapılan bitkisel üretimin. standart ve maliyet yönünden rekabet edebilecek ürünler üretilmesi teşvik edilecektir.erik) küçük bir kısmını da bağcılık oluşturmaktadır.PROJENİN AYRINTILI TANIMI 3. ruhsatın kolayca verilmesi ve yaygın hastalıklardan korunmaktır.Arazinin taban suyu seviyesi de düşük düzeydedir. bu proje ülkemiz kalkınma planındaki amaç ve hedeflere uygun bir proje niteliğindedir. Kanatlı hayvan üretimi arttırılarak. Projenin yan ürünü olan tavuk gübresinin ise bölgede kullanımı mümkündür.1.. halk sağlığına uygun iç ve dış pazarda kalite. Bu bölgenin seçilmesinin ana nedenleri. 3.Deniz seviyesinden yüksekliği ise 1330m kadardır. kooperatif ortağı olmak suretiyle gerçekleştirilecektir. 3. yazları kurak ve sıcak. hayvansal üretimde hakim olan üretim dalı aile ihtiyacını karşılayacak düzeyde büyükbaş. kiraz.Proje Alanının İklimi Proje uygulama alanının iklimsel özellikleri.1. patates.Arazinin toprak yapısı bitkisel üretime elverişli olmayan 4.Sarıcalar Köyü Göynük’e yaklaşık 25km. ulaştırma bakımından herhangi bir sorunun olmaması. kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Köyde bitkisel üretimde kullanılan doğal gübre.1.5. dağıtımı ve pazarlanması daha etkin bir şekilde yapılacaktır. 3. çiftçilerin modern hayvancılık işletmeleri kurmaları özendirilecektir.Ayrıca her evin bahçesinde aile ihtiyacını artan bir nitelikte. soğan gibi sebze türleri yetişmektedir. 3. ayva.1. üreticiler arasındaki dayanışma sağlanacak ve böylece üreticilerin kendi başlarına sağlayamayacakları birtakım hizmetleri. kayısı.1.sınıf arazi niteliğine sahip olup. Hayvanların verimlerini ve üretimlerini arttırmak amacıyla ıslah teknikleri uygulanacak.Proje Uygulama Alanı Hakkında Bilgiler 3.armut vb.2. ve az miktarda da küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır.3.4. Hammadde ile yardımcı maddelerin kolay ve ucuz sağlanması. ceviz.Proje Alanı İçin Yer Seçimi Etlik piliç üretimi için gerekli olan 15 dönümlük arazi BOLU’nun Göynük ilçesine bağlı Sarıcalar Köyü’nden satın alınacaktır. yani alt yapının yeterli olması nedeniyle etlik piliç yetiştiriciliği için uygun görülmüştür. yaklaşık olarak büyük çoğunluğunu buğdaygil bitkileri (buğday ve arpa) ve meyve-sebze( elma.küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğinden elde edilen hayvan gübrelerinin karışımından sağlanmaktadır.1.Proje Alanının Hayvansal Üretim Yapısı Sarıcalar Köyü’nde.kiraz.

Materyalin Temin Şekli Projede. 4. her üretici işletmenin çeşitli kuruluşlarla sözleşmesi olduğu için pazarlama sorunu yaşanmamaktadır.3 YTL olarak hesaplanmıştır.Bölgede sağlık ocağı olmayıp.1.Fakat. 3.PİYASA ETÜDÜ Tavukçuluk sektörü günümüz ve gelecek insanlarımızın beslenmesi için önemli olan ve bir o kadar da karlı olduğundan piyasada birçok resmi ve resmi olmayan özel işletmeler broiler üretimi yapmaktadır. PROJEDE KULLANILACAK HAYVAN MATERYALİ HAKKINDA BİLGİLER 5.Buğday ile arpa ve özellikle sebze-meyvecilik yaygındır.1.Çok az bir kısmını ise İstanbul’a çalışmaya gitmektedir.Köyden şehir merkezine olan taşımacılık her 1 saatte hareket eden otobüsler vasıtasıyla sağlanmaktadır.9. . tarafından temin edilecek olan Ross 308 etçi piliç hibritidir. Tarımda ise.5 YTL olup.Proje Alanının Nüfusu Proje uygulama alanı Sarıcalar Köyü’ndeki nüfus yaklaşık olarak 750 kişiden oluşmaktadır.Proje Alanının Sosyal Alt Yapısı Proje uygulama alanında ilköğretim eğitimi veren okul bulunmaktadır.köye ulaşım için ve köy içerisinde kullanılan yolların bir kısmı asfalttır. en yakın sağlık hizmetleri veren kurum proje uygulama alanına 14 km uzaklıkta olan Göynük’teki sağlık ocağıdır. 3. kesim için satılan broilerin kg fiyatı ise 3.Proje Alanının Ekonomik Alt Yapısı Sarıcalar Köyü’nün ekonomik faaliyet alanı tarımdır.7. su ve haberleşme sorunu olmayıp. Bölgede elektrik. her evin kendi foseptik çukuru bulunmaktadır. Piyasa da piliç etinin kg fiyatı 3.Burada temel etken üretilen ürünlerin pazara rahatlıkla. 3.üretimde kullanılacak olan hayvan materyali.1.1.8.Köyün nüfusu yaz aylarında tatil için gelen insanlarla artmaktadır. anlaşma yapılan şirkete yan ürünlerde çevredeki çiftçilere pazarlanacaktır. 3.Proje Alanının Pazar Durumu İşletmede üretim için kullanılacak girdilerin bir kısmı Bolu’dan getirtilecek ve üretim sonrası elde edilecek ana ürünler. ağırlıklı olarak bitkisel üretim görülmektedir.11 3.Ş.6.Köyün ortak kanalizasyonu olmayıp.Proje Alanının Alt Yapısı Proje uygulama alanında ulaşım sorunu olmayıp.10.. 5.1. Tavukçuluk sektörü günümüzde kendi içerisinde çetin bir rekabet yaşamaktadır. kısa sürede ve ekonomik olarak ulaştırılabilmesidir. ERPİLİÇ A.Az bir kısmının şehirde ve Göynükte ticarethanesi bulunmaktadır veya ücretli olarak çalışmaktadır. her evde içme suyu şebeke suyundan sağlanmakta ve yine her evde telefon bulunmaktadır.1.

-Ölüm oranı düşük -Yemden faydalanma oranı yüksektir -Adaptasyonu iyi -Bakım ve idaresi kolay -Ağır cüsseli -İklim koşullarına toleransı yüksektir -Ölüm oranı (mortalite) %4’tür -Kesim randımanı %80 -Yemden yararlanma oranı 1. Projenin kapasitesi Çizelge 6’da Bir Devrede Yapılacak Olan Üretim Hakkında Teknik Bilgiler Verilmiştir Yetiştirme Süresi (gün) 42 İki Devre Arasındaki Temizlik. Projede kullanılacak Ross 308 (etçi piliç hibriti)’in seçilme nedenleri.göğüs bölgesinin iyi gelişmesi.58 42 2310 81 3893 1.44 35 1750 79 2756 1.YDO CA( canlı ağırlık) GCAA(günlük canlı ağırlık artışı) KYT (kümülatif yem tüketimi) YDO (yem değerlendirme oranı) Yaş (gün) CA (g) GCAA (g) KYT (G) YDO 0 42 7 148 23 125 0.6’dır -42 günde 3800gr.85 14 389 44 424 1.göğüs bölgesi oldukça kaslı yapıda. Kullanılacak materyalin ölüm oranı %4 olduğundan.000 .tüy rengi beyaz.civciv döneminde otosex tayinine uygun.kısa bacaklı.Yem yiyip 2.0 Proje kapsamında 25.2. 5.09 21 759 59 975 1.yağlanmanın ete tat ve aroma verecek düzeyde karkasta mütecanis bir şekilde gerçekleşmesi ve tüketime hazır haldeki temizlenmiş pilicin görünüş olarak tüketicinin göz zevkine hitap etmesi nedeniyle son derece rahat bir pazarlama imkanına sahiptir. her üretim devresi başında 26.000 adet/devre kapasitede ve yılda 6 devre üretim yapılacaktır.29 28 1223 71 1765 1.KYT. Dezenfeksiyon ve Hazırlık Süresi (gün) 10 Yılda Yapılacak Devre Sayısı 7 Mortalite Oranı (%) 4 Ortalama Canlı Piliç Ağırlığı 2. civcivler sıfır günlük yaşta iken kümese teslim şeklinde karşılanacaktır.bakım ve idaresi kolay olan bir materyaldir. -Ross 308 etçi piliç hibriti sarımsı-krem deri rengine sahip oluşu.12 Kullanılacak materyal üretim dönemlerinin başında. ÜRETİM TEKNİĞİ HAKKINDA BİLGİLER 6. Çizelgede 5’te Ross 308 Etçi Piliç Hibritlerinde CA.1.430 kg canlı ağırlığa ulaşır.8 6. Materyalin Özellikleri ve Tercih Gerekçeleri Üretimde kullanılacak olan Ross 308 etçi piliç hibriti ağır cüsseli.GCAA.

Isıtıcılar çalıştırılmaya başlandıktan sonra kümese belirli ölçüde temiz hava girmesi sağlanmalı ancak hava cereyanından sakınılmalıdır.6 haftalık üretim devresi sonunda 25. civcivler hava cereyanına maruz bırakılmamalıdır. elektrik tesisatının ve havalandırma sisteminin çalışır durumda olduğu kontrol edilmelidir.3. 1 42 2.000 adet x 6 devre = 150.Pratik Yetiştirme İşleri 6.Yemlik ve sulukların kümes içinde dağılımı uygun olmalıdır.Ayrıca kümeste % 60-70 oranında rutubet sağlanmalıdır. Civcivler kümese gelmeden önce mevsime bağlı olarak 24-48 saat önce kümes ısıtılmaya başlanmalıdır.3. Kümes Devre Civciv alışı Piliç (gün) çıkışı(gün) 1. Kümes Civciv alışı (gün) 10 62 114 166 218 270 322 Piliç çıkışı(gün) 52 104 156 208 260 312 364 Buna göre kümes içinde üretim süresi 42 gün olup. 156 198 5.000 adet x 2.1.Her ısıtıcı çevresine yerleştirilecek civciv sayısı önceden belirlenmeli ve bu sayıya göre civcivler kümesin sonundan başına doğru yerleştirilmelidir.000 adet pilicin barındırılması için m2 ‘ ye 18 adet pilicin hesabı ile 25. Bu nedenle üretim için gerekli teknik donanım en iyi şekilde sağlanarak iyi bir mekanizasyon uygulaması ve de birtakım sağlık koruyucu tedbirler alınarak üretimin devamlılığı sağlanacaktır.000 adet canlı civciv üretimi ve 150.5kg/m2’lik bir alan hesaplanması uygun olmaktadır.0 =300 000 kg piliç ( canlı ağırlık olarak) kesime gönderilecektir. 6.Civcivlerin Kümese Alınması Ve Yerleştirilmesi Alınacak civcivler.Civciv Kümese Getirilmeden Önce Yapılacak İşler İki üretim dönemi sırasında yeterli temizlik ve dezenfeksiyon programları uygulanmalı. Yükleme ve indirme gibi işlemler sırasında dikkatli olunmalı. Üretim Organizasyonu Broiler yetiştiriciliğinde hayvanın en iyi kalitede.kuluçkadan çıktıktan 6-12 saat içerisinde kümese yerleştirilmiş olmalıdır. 52 94 3.Buna göre 694. 25.Ortalama 5 kg/m2 kadar tozsuz altlık materyali seçilmeli ve altlığın bütün kümeste aynı seviyede serilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Buna göre bir dönemde üretilecek olan 25. dönemler arası temizlik ve dezenfeksiyon için 10 günlük süre bulundurulacak yılda 6 devre üretim yapılacaktır.000 adet x 6 devre = 156.000/18 = 1389 m2 taban alanı gerekmektedir.3.Civcivler 2-4 saat su içme imkanı sağlandıktan sonra yemleme .2.Ross 308 etçi hibriti için kapalı kümeslerde m2’ ye 18 adet piliç veya canlı ağırlık olarak 41.Tüm ekipmanlar. 312 354 2.13 adet civciv satın alınarak.5 m2 taban alanlı iki kümes inşa edilecektir.Buna göre yılda 26. ısıtıcılar. Yukarıda ifade edilen üretim organizasyonu dikkate alındığında üretimin oldukça yoğun bir şekilde gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır. 6. İşletmede üretim aksamadan sürdürülmesi amacı ile çizelgede bir üretim yılı boyunca kümese civciv girişi ve çıkışı organizasyonu verileri verilmiştir. 260 302 7. 6.2. 104 146 4. bütün ekipmanlar ve kümes çevresi dezenfekte edilmelidir.000 adet canlı piliç kesime gönderilecektir. Çizelge 7’de Kümese Civciv Giriş ve Çıkış Organizasyonu 1. sağlıklı ve hızlı bir büyüme performansı gösterebilmesi için her pilice kümes içerisinde yeterli alanın sağlanması gerekmektedir.000 adet civciv satın alınarak. 208 250 6.

Bu nedenle. 4.Civcivler kümese yerleştirildikten sonra bütün civcivlerin yem. 5. hayvanın canlı ağırlık kazancında maksimum değerlere ulaşabilmek için iyi dengelenmiş bir rasyon gereklidir. 6. 3. 6. Çizelgede Ross 308 etçi hibritinin büyüme dönemlerine uygun yem çeşidi ve toplam yem tüketimi verilmiştir.3. günler 37-42. günler TOPLAM STARTER ECBY EPGY KÖPY --424 g/hayvan 1300 g/hayvan 1300 g/hayvan 869 g/hayvan 3893 g/hayvan Çizelge 9’da yıl içindeki yem alım organizasyonu verilmiştir. günler 15-28.su ve ısı kaynağını bulup bulmadıkları kontrol edilmelidir. karbonhidrat. STARTER 0 51 103 155 207 259 311 ECBY 14 65 117 169 221 273 325 EPGY 28 79 131 183 235 287 339 KÖPY 36 87 139 191 243 295 347 Çizelge 10’da Üretimde Kullanılacak Yemlerin Besin Madde İçerikleri .İyi beslenen piliçler hastalıklara karşı daha dirençli oldukları gibi.3. Çizelge 8’de Dönemlere Göre Tüketilen Yem Çeşit Ve Miktarları Tüketilen Yem Yaş Yem Çeşidi Miktarı 0-14.Rasyon hayvanların günlük protein. 7. daha yüksek bir büyüme performansı gösterirler. günler 29-36. mineral ve vitamin gereksinimini karşılayan yem karmasıdır. 2. piliçlerin farklı devrelerindeki besin madde ihtiyacını karşılayacak düzeyde 4 tip yem çeşidi kullanılacaktır.Yemleme Başarılı bir üretim için dengeli bir rasyon çok önemlidir. Çizelge 9’da Yıllık Yem Alım Organizasyonu KÜMES Devre Sayısı 1. Üretim dönemince.14 yapılmalıdır. ––STARTER:Etlik Civciv başlangıç yemi ––ECBY :Etlik Civciv Büyütme Yemi ––EPGY :Etlik Piliç Geliştirme Yemi ––KÖPY :Kesim Öncesi Piliç Yemi Üretim süresince kullanılacak olan yem çeşitleri Değirmenci yem Fabrikası işletme teslimi şeklinde temin edilecektir.

Bu amaçla yetiştirme süresince serbest yemleme programı uygulanacaktır. hayvanları yem yemeye teşvik etmek ve hızlı gelişmelerini sağlamaktır. % (Min) FOSFOR.44 5 6 0.% (Min) LYSİNE.91 0. yemliklerde her zaman yem bulundurarak.15 YEM ÇEŞİDİ Besin Maddesi ME .7 0. besi döneminde hayvanlar geliştikçe ortaya çıkan besin madde ihtiyaçlarının bilinmesi ve bunların karşılanmasıdır. ısıtıcı şapkası altındaki sıcaklık 32-33 derece.85 0. düşük sıcaklık etlik piliçlerde yem tüketimini olumsuz yönde etkileyeceği gibi hayvanların hastalanmalarına da zemin hazırlar. 6. Sulama Suyun yaşam için esansiyel olduğu ve genel bir kural olarak tavukların yediği yemin iki katı su içtikleri göz önüne alınırsa suyun kalitesinin hayvan için ne kadar önemli olduğunu anlarız.Kümes ısı derecesi istenilen sıcaklığın üzerine çıktığı zaman kümesimizde bulunan fanlar ve soğutucu pedler ile soğutulacaktır. % (Min) CYSTİN. kümesin içine su dökülmesi engellenip nem oranı ve ıslaklık en aza indirilmektedir. Raydan ile ısıtmada.Civciv gagası ile memeye vurunca su gelmektedir.İşletmenin verimliliğini arttırmaktadır. % (Min) STARTER 3110 88 22 1.2 0.Kümeslerde nipel sulama sistemi ile su kaybı önlenmekte.Isıtma İklim koşullarına bağlı olarak hava sıcaklığının düşük olduğu dönemlerde.Bu sıcaklık haftada toplam 2.İklim koşullarına bağlı olarak hava sıcaklığının yüksek olduğu dönemlerde . % (Min) HAM KÜL. su bu sistemde herhangi bir açık kapta bulunmamaktadır. % 10 düzeyindeki kaybı dehidrasyon ve psikolojik problemlere .42 0.08 0.9 0. % (Min) KALSİYUM. Sulama otomatik sulama sistemi kullanılacaktır. % (Min) HS. hayvanlarda sıcaklık stresine bağlı olarak yem tüketimlerinde ve büyümelerinde gerileme söz konusudur.5.Ayrıca asılı kova suluklarda ihtiyaç duyulan işçilikten çok azı bu sistemde yeterli olmaktadır. kümes uçlarında ise 29 derece olmalıdır.8 0.5 0.Etlik piliç üretiminde beklenen performansın alınabilmesi.Sıcaklık .38 6 5 0.3.47 ECBY 3130 88 20 1.4 KÖPY 3218 88 18 0.42 EPGY 3200 88 19 1. ilk günden başlayan ve besi döneminin sonuna kadar devam edecek iyi bir yemlik manejmanına bağlıdır.46 0.5 derece azaltılarak piliçler 35 günlük yaşta iken kümes içi sıcaklık 18-21 dereceye düşürülmeli ve bu sıcaklık kesime kadar muhafaza edilmelidir. Vücuttaki suyun .45 5 6 0.Baskılı memeler yoluyla sağlanmaktadır. Serbest yemleme programını amacı.% (Min) HP . % (Min) METHİONİN.Bu nedenle düşük sıcaklıkların olduğu dönemlerde raydan sobalarla hava sıcaklığı dengelenmeye çalışılacaktır.3.4.sistemin ana özellikleri. Çizelgede 11’de 1000 Hayvan İçin Ortalama Su Tüketimi Yaş (hafta) Litre (gün) Ortalama sıcaklık (derece) 1 35 32 2 85 28 3 145 26 4 180 25 5 220 25 6 250 25 7 290 25 8 330 25 6.42 5 5 0. % 20 düzeyindeki kaybı ise ölümlere yol açar.35 Etlik piliçlerin beslenmesinde en uygun teknik. kcal KM .43 0.03 0.

Satın alınan civcivlere kuluçka döneminde Gumboro hastalığına karşı aşıları yapılmaktadır. 21.Kayıtlar Tavukçuluk işletmesinin sağlıklı yönetimi için iyi ve pratik bir kayıt sistemi mutlaka uygulanmalıdır.Bu şekilde 24 saat kapalı bekletilecektir.günlerde ise Gumboro aşıları tekrarlanacaktır.Altlık serildikten sonra ekipmanlar tekrar eski haline getirilecektir.Bu nedenle kümesimizde altlık olarak kaba odun talaşı kullanılacaktır.7. Her dönemde hayvanlarla ilgili kayıtların tutulması gelecek dönemlerde yapılabilecek hataların tekrarının önüne geçer.75watt/m2 ışık şiddeti uygulanacaktır.Kümes suyla yıkanacaktır.8.3. 6. 6. -Civciv geliş tarihi -Günlük su tüketimi -Canlı ağırlık kontrolleri -En yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri -Görülen hastalıklar -Yapılan sağlık koruma işlemleri -Ölüm ve yem oranı. dengeli beslenme.Daha sonraki günlerde ise 23 saat aydınlatma .Aydınlatma Civcivler kümese geldiği ilk gün 2-3 saat ışık verilmelidir.Sağlık koruma ve aşılama programları anlaşmalı kuruluş olan ERPİLİÇ A.10.9.Sonra kümes açılacak ve civciv alımına kadar bekletilecektir. yazın ise 5 cm kalınlığında %2025 civarında nemli altlık serilecektir.Daha sonra kümesin her tarafı kapatılıp 21oC’den az olmamak şartıyla fumigasyon uygulanacaktır.Kümes kuruduktan sonra kümesin her yanına dengeli olarak kireç serilecektir.3.Kayıtlarda.Koruma. dezenfeksiyon ve aşılama ile sağlanır.Temizlik ve Havalandırma Piliçler kesime gönderildikten sonra 10 günlük temizlik ve hazırlık süresince ilk önce yemlikler ve suluklar temizlenip çıkrıklar yardımıyla yukarı kaldırılacaktır.bu sistem bilgisayar kontrol sistemine bağlanıp kendisi çalışacaktır.6. 1 saat karartma uygulanacaktır. 6.Daha sonra gübreler dışarı atılacaktır. 6.kışın 10cm. oluşabilecek hastalık durumlarında tedavide kullanılacak ilaçların bedeli işletmemiz tarafından karşılanacaktır.16 düştüğünde raydan devreye girerek kümes ısıtılacaktır.Civcivlerin kümese gelişlerinin 1. haftalık kayıtlar ise dönemlik kayıt kartına işlenecektir. haftalık ve dönemlik kayıtlar tutulacaktır. hijyenik önlemler.Kabası alındıktan sonra su ile (100oC’nin üstünde) 2 kere yıkanacak ve dezenfekte edilecektir. uygun çevre şartlarının sağlanması. temizlik -Piliç çıkış tarihleri bulunacaktır.3. %10’luk formaldehit sıvı halde atılacak 3-4 saat bekletilecektir.Bu 1 saatlik karartmadaki amaç ise meydana gelebilecek elektrik kesintilerine karşı hayvanların adaptasyonunu sağlamaktır.Günlük kayıtlar haftalık kayıt kartına.Kış aylarında civciv girişinden önce kümes ısıtılacaktır. 6.Ş.hafta başından kesim yaşına kadar ise 0.3.Ancak.haftasında Bronşit aşıları yapılacak.2.Bunun üzerine yağmurlama ile su püskürtülecektir. veteriner hekimleri tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır. İşletmede günlük.Kümes temizlenip dezenfekte edildikten sonra altlık serilecektir. . hayvanları tedavi etmek yerine hastalıklara karşı koruma daha önemlidir. Aydınlatma ilk 1 haftada 2-2.Altlık Broiler yetiştiriciliğinde altlık çok önemli bir yeri vardır.Sağlık Koruma ve Veteriner Hekim Hizmetleri Hayvansal üretimde.3.5watt/m2 .

8.Alet-Ekipman Odasını Teknik Özellikleri Yemlik depo motor grubu.Çatı bileşik.boyu 1.8 m ve yüksekliği 2.1. kaynaklardan kümes içerisine hastalık etmenlerinin taşınmasını önlemek amacı ile betonda.5 m olup.Dezenfeksiyon Çukuru Teknik Özellikleri İşletmeye giren ve çıkan araç.Yani 34.Çatıda uygulanacak havalandırma sistemi için havalandırma bacaları yapılacak ve bunların ağzına kuş gibi zararlıların içeri girmesini önlemek amacıyla tel örgü takılacaktır.Bu ama.4. Taban. panolar ve bir takım alet-ekipmanlar için yapılan odadır. İşletmede 694. boyu 2.6m2 olup.Su deposunun taban alanı 3.Barınak ve Tesisler 6. 6.Ayrıca. Kümesin aydınlatmasında 1m2’lik bir alan için 40watt’lık 1 floresan lamba yeterlidir. 6.17 6.Bu çukurun eni 2.5m2 taban alanlı.Pencereler kümes taban alanının 1/20’si oranında olacaktır. kümesten oldukça uzak bir yere eni 2 m olup.6. kümesin . 6.4. eni 8 m ve yüksekliği 3m olarak inşa edilecektir. eni 4m ve yüksekliği 3m olacaktır. boyu 2.Yoğun bir üretim yapılacağı için kümes eni 10m uzunlukta.Yem Deposunun Teknik Özellikleri İşletmede inşa edilecek yem deposu bir üretim dönemi boyunca hayvanların en fazla tüketecekleri yem çeşidini depolayacak kapasitede olacaktır.2.7.pencereler tek taraflı şekilde yapılacak ve pencere iklim koşullarına göre kümes içi havalandırmayı sağlamak amacıyla koyu kırmızı renkte perde takılacaktır.5 m .fare gibi Zaralıların girmesini engelleyecek şekilde tel örgü takılacaktır.5m yükseklikte yapılacaktır.tuğla olup dış ve iç kısmı hava geçirmeyecek şekilde sıvanarak izole edilecek ve beyaz renkte olacaktır.4. 6.Barınak ve Tesislerin İşletme içi Yerleşim Düzenleri İşletmede kurulacak kümes. aralarında 30m mesafe buluna iki kümes inşa edilecektir.4.Pencereler yerden 1. taban alanı 6. iç bükey bir dezenfeksiyon çukuru yapılacaktır. proje uygulama alanının iklim şartlarına ve bölge özelliklerine göre yerde yetiştiricilik için uygun olarak inşa edilecek olan derin altlık sistemli. 6. boyu 9 m.Su Deposu Teknik Özellikleri İşletmedeki olabilecek su kesintilerine karşı hayvanların iki günlük su ihtiyacını karşılayacak düzeyde her iki kümese de 12 tonluk su deposu inşa edilecektir.25m2 olacaktır. ölen hayvanların gömüleceği bir izolasyon çukuru yapılacaktır.la her iki kümese de 8m2 taban alanlı.5 m ve derinliği 5 m olacak şekilde açılacaktır.4. proje uygulama alanında yaz aylarında etkin olan güney rüzgarlarının kümes ön cephesinden kümes içerisine girişini sağlayacak şekilde.4.Duvar yapımı için kullanılacak malzeme.Bu odanın eni 3 m.Pencerelerin kasasına kümes içerisine dışardan kuş. yıkama suyunun kümes içerisinden çabuk çıkması için kümes tabanı hafif eğimli olacaktır.Buna göre kümes içi aydınlatma için 21 adet floresan lamba kullanılacaktır. ziyaretçiler vb. 30m3 hacimde yem deposu yapılacaktır.İşçi Lojmanının Teknik Özellikleri İşçi lojmanı. 6. kapalı tip kümestir.5m . kümes boyu ise 69.İşçi lojmanı 80m2 taban alanlı olup. çatı iskeleti çelik kontrüksiyondan yapılacak ve çatı izolasyon sağlanacaktır. 6.5. temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi için şaplı betondan yapılacaktır. eni 2 m .Kümesin Teknik Özellikleri İşletme için kurulacak kümes.4.4.Bu çukur.7m2’lik bir pencere alanı olacaktır.3.Duvar yüksekliği kümes içerisinde havalandırmanın iyi bir şekilde yapılması amacıyla 3m yükseklikte olacaktır. boyu 2. çatı tipinde olacak.5 m ve yüksekliği 3 m olarak inşa edilecektir.5 m olacaktır.4.İzolasyon Çukuru Teknik Özellikleri Üretim dönemi içerisinde çeşitli nedenlerle ölen hayvanların neden olabileceği hastalıkları engellemek amacıyla.Yem deposunun boyu 2.4.4m uzunlukta olacaktır. bir işçi kalacak şekilde düzenlenecektir.

.Yemlik Ekipmanları Hayvanları yemlemek için ’’ Spiral (borulu) Tip’’yemlikler kullanılacaktır. ekipmanların kümes içerisine montajı ise satın alınan firma tarafından karşılanacaktır. Dezenfeksiyon çukuru işletmenin giriş kapısına.İşletmede aşırı su tüketimi önlenir. spiral yayın kapalı devre boru içerisindeki hareketini sağlar.Yapıları basit. kümes içerisinde 4 sıra halinde yerleştirilecek ve bunun için 4 adet depomotor gurubu tesisatı döşenecektir.5. Yemlik ekipmanlarının temin edilmesi sırasındaki taşımacılık üretici tarafından. bu amaçla toplam 280 adet spiral yemlik kabı satın alınacak ve her bir yemlik sırasına 70 adet spiral yemlik kabı yerleştirilecektir. Suluk ekipmanlarının temin edilmesi sırasındaki taşımacılık üretici tarafından.18 uzun ekseni batı-doğu doğrultusunda planlanarak inşa edilecektir.Suluk sistemi kümese 10 sıra halinde yerleştirilecektir.Ayrıca.Projede Kullanılacak Araç. kümese bitişik olarak inşa edilecektir.Bu amaçla. Alet-ekipman odası ve üst katında yer alan yer alan su deposu. izolasyon çukuru ise bölgenin hakim rüzgarları göz önünde bulundurularak kümesin kuzeybatı yönünde kümeslere oldukça uzak olacak şekilde açılacaktır. spiral yay halkaları arasına giren yem materyali boru içerisinde taşınarak.Dolayısıyla hayvanlar daha kuru koşullarda yaşama olanağına kavuşur. Nipel suluklar.54 pilice bir adet spiral yemlik kabı hesaplanacak. yemlik kapları ve güç ünitesinden oluşmaktadır. Spiral yemlikler. yem deposu içerisindeki hareketi sırasında.5.Bu amaçla 117 adet nipel su ünitesi satın alınacaktır.Kümes içerisinde 4 sıra yemlik olduğu için bir kümeste toplam 320 adet kaldırma sistemi satın alınacaktır.Bir yemlik sırası üzerinde taşıması için 80 adet kaldırma sistemi satın alınacaktır. Spiral yemlikler.Bir nipel su ünitesi 12 adet su başlığından oluşmaktadır. 6. suyun iletilmesi için 10 adet basınç regülatörü ve 10 adet hat sonu vana kullanılacaktır.Ayrıca her üretim sonunda yapılacak olan temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sırasında. İşçi lojmanı her iki kümesin ortasına gelecek şekilde doğusuna inşa edilecektir. yem deposu. içerisinde spiral yay bulunan kapalı devre yapılmış bir boru. doğal havalandırma ve kümes içi sıcaklığını azaltmada etkin bir şekilde yararlanılacaktır.hayvanların rasyonel bir şekilde beslenmesini sağlanır.Bu yemlikler ile hayvanların önünde sürekli yem bulunmasını sağlanır. kümes içerisine 129 hayvana bir adet nipel suluk ünitesi düşecek şekilde hesaplanacaktır.Spiral yayın.Dolayısıyla işletmede küçümsenmeyecek düzeyde işgücü tutumu sağlanmış olur.Alet ve Ekipmanlar 6. Hayvanlar her an taze ve temiz su içme olanağı yaratılarak verim artışı sağlanır.2. kümesle bitişik olacak şekilde inşa edilecektir. ekipmanların kümes içerisine montajı ise satın alınan firma tarafından karşılanacaktır.Sulama Ekipmanları Hayvanların sulanmasında ’’Nipel Suluklar’’ kullanılacaktır.yemin gübre ile bulaşıklığı önlenir ve iş gücü gereksinimi azaltılmış olunur.Spiral yemlikler bir zaman saati ile donatılarak da günün belirli saatlerinde yemlik kaplarının otomatik olarak doldurulması sağlanır.1. yem deposunun kuzeyine.Nipel suluklar ile hayvanlar istedikleri anda serbestçe su içebilirler.yem zayiatı minimuma indirgenir.Böylece hakim rüzgarlardan. bütün yemlik sistemini kaldırmak için 1500 kg taşıyabilecek kapasitede 4 adet vinç satın alınacaktır.Su başlıklarının yabancı katı cisimlerle tıkanmasını önlemek amacı ile 1 adet su filtresi su deposu çıkışına yerleştirilecektir.5. 6.Güç ünitesi. taşıma borusuyla bağlantılı olan yemlik kaplarına dökülür. kullanım ve temizlenmesi kolay ve uzun ömürlü bu suluklarla çevre daha az ıslanır. Yem deposu kümesin doğu bölgesine. her üretim dönemi sonunda yapılacak olan temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sırasında. bütün suluk sistemini kaldırmak için 600 kg taşıyabilecek kapasitede 5 adet vinç satın alınacaktır.

m2 maliyeti: 61 YTL olarak alınmıştır.3. .PROJE GİDERLERİ 7.1.1. Göynük Değirmencilik Un ve Yem Fabrikası’na satılacaktır. çizimler için proje ve etüt giderleri ve işletme ruhsatı giderleri 15000 YTL olarak alınmıştır.2. 7. 6. toz kömür. canlı ağırlık üzerinden anlaşmalı kuruluş olan ERPİLİÇ Tavukçuluk A.2 adet su pompası . 6.1 m2 kümes inşaatının maliyeti 61YTL’dir.İnşaat Giderleri 7. katı yakıtlı sıcak hava ısıtıcıları kullanılacaktır. 6.1.4 adet meltem fan .’ye pazarlanacaktır. zeytin prinası ve fındık kabuğu gibi kalori değeri olan ve yakıt tasarrufu sağlayan yakıt türleri kullanılacaktır.5.Diğer ısıtma sistemlerinde kullanılan LPG ve dökme gaz maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı Katı Yakıtlı Sıcak Hava Isıtıcılarında maliyet ucuz olan fındık kömürü.ERPİLİÇ Tavukçuluk A.1.4.1.çerisine montajı ise satın alınan firma tarafından karşılanacaktır.6 adet galvanize ped panel .Sabit Yatırım Giderleri 7.Ş.1.Buna göre arazinin satın alma bedeli: 650 x 15 =9 750YTL’dir.Pazarlama dönemlerinde piliçlerin kümesten nakliyesi.Ş.Isıtma Ekipmanları Kümesin ısıtılması ve kurutulması amacıyla.5.1. 1 dönüm arazinin satın alma değeri 650YTL’dir. ekipmanların kümes .6.1.Diğer Alet ve Ekipmanlar Kümes içi sıcaklık ve nem değerlerini belirlemede kullanılacak termometreler ve nem ölçen aletler.5) x 2 = 84 729 YTL NOT : m2 birim maliyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmıştır.1.Arazi Satın Alma Giderleri İşletmenin kurulması için 15 dönümlük arazi satın alınacaktır.Buna göre kümes yapım gideri: (61 x 694.Üretim sonrası elde edilen boş yem torbaları da üretim devresi bitiminde.3.5.sınıf A grubu yapılara girmektedir.Proje Ürünlerinin Pazarlanması Proje kapsamında yetiştirilen piliçler her üretim her üretim dönemi sonunda .19 6.Yatırım Giderleri 7.3.1.Kümes Yapım Gideri 694.Soğutma Ekipmanları Hava sıcaklığının yüksek olduğu dönemlerde kümes içerisini soğutmak amacıyla soğutma fanları kullanılacaktır. 1.Soğutma sisteminde.1.1.Gübreler ise her üretim devresi sonunda Göynük ilçesinde bitkisel üretimle uğraşan üreticilere satılacaktır 7. .1. hayvanların haftalık canlı ağırlıklarının belirlenmesinde kullanılacak terazi ve işletme için gerekli olabilecek birtakım küçük el aletleri temin edilecektir. proje hazırlama. tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. 7.Proje ve Etüt Giderleri Kurulacak işletme ile ilgili tüm araştırma.5 m2 taban alanlı iki kümes inşa edilecektir.1 adet kontrol panosu yer almaktadır Soğutma ekipmanlarının temin edilmesi sırasındaki taşımacılık üretici tarafından.5.

Buna göre alet ekipman odası inşaatının gideri: (61 x 7.Deponun taban alanı 3.Buna göre işçi lojmanının yapım gideri: 61 x 80 =4 880 YTL NOT : m2 birim maliyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmıştır.3.25 m2 yüzey alanlı bir adet dezenfeksiyon çukuru yapılacaktır.1.1. 7.Buna göre yem deposu yapım gideri: (61 x 8) x 2 = 976 YTL NOT : m2 birim maliyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmıştır. bir adet işçi lojmanı inşa edilecektir.Buna göre su deposunun inşaat gideri: (61 x 3.sınıf A grubu yapılara girmektedir. 7.İzolasyon Çukuru Gideri İşletmede 25 m3’lük bir adet izolasyon çukuru açılacaktır.7.6) x 2 = 439.5.1.3.1. 1 m2 işçi lojmanının maliyeti 61YTL’dir.1 m2 alet ekipman odası inşaat maliyeti 61YTL’dir.3.Dezenfeksiyon Çukuru Gideri İşletme girişine 6. m2 maliyeti : 61 YTL olarak alınmıştır.1.2.1.20 7. bir işçinin kalabileceği şekilde düzenlenecek.Yem Deposu İnşaat Gideri 8 m2 taban alanlı 2 adet yem deposu inşa edilecektir. İzolasyon çukuru yapım gideri 150YTL’dir. 1.Alet Ekipman Odası İnşaat Gideri 7.1. 1. 1 m2 su deposu inşaat maliyeti 61YTL’dir.1. 7.1.8. 7.5) x 2 = 915 YTL NOT : m2 birim maliyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmıştır.İşçi Lojmanı İnşaat Gideri 80 m2 taban alanlı.3.1.1.Su Deposu İnşaat Gideri 12 tonluk 2 adet su deposu inşa edilecektir. m2 maliyeti: 61 YTL olarak alınmıştır.sınıf A grubu yapılara girmektedir. m2 maliyeti: 61 YTL olarak alınmıştır.sınıf A grubu yapılara girmektedir.6 m2’dir. 1.3. 7. 1 m2 yem deposu inşaatını maliyeti 61YTL’dir.4.Giriş Kapısı Gideri .Dezenfeksiyon çukuru yapım maliyeti 200YTL’dir.3.1. 1.6.2 YTL NOT : m2 birim maliyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmıştır. m2 maliyeti: 61 YTL olarak alınmıştır.sınıf A grubu yapılara girmektedir. 7.3.3.1.1.5 m2 taban alanlı 2 adet alet ekipman odası inşa edilecektir.

Giriş kapısının yapım gideri 450YTL’dir. 7. Tel örgü gideri: 3 x 300 = 900YTL Beton direk gideri: 2 x 75 =150YTL Toplam maliyet: 900 + 150 = 1050YTL’dir.4.5kw’lık jeneratör alınacaktır.Makine ve Donanım Giderleri 7.Soğutma Ekipmanları Gideri Soğutma sistemini oluşturan meltem fan. 2.1.1. vinç. 7.21 İşletme girişine 3 m eninde.Isıtma Ekipmanları Gideri Isıtma sistemini oluşturan katı yakıtlı ısıtma sistemi soba dirsek ve boruları ile toplam Tutarı 5 022 x 2 = 10 044YTL’dir.Jeneratör Gideri İşletmede olabilecek elektrik kesintilerine karşı üretimin aksamaması amacıyla bir adet 12. Kümeslerin çevresi 300 m tel örgü ile çevrilecektir.4.Nakliye Giderleri Yemleme. ped panel.Beklenmeyen Giderler . vinç ve kaldırma sisteminin toplam tutarı 900YTL x 2 = 1 800 YTL’dir. 7. ısıtma ve soğutma ekipmanlarının satın alınan firmadan işletmeye nakliyesi üretici tarafından karşılanacaktır. su tankı.1.Buna göre 300 m uzunluğunda tel örgü ve 75 adet beton direk kullanılacaktır.Su Hortumunun Gideri İşletmede dezenfeksiyon. 7. 1 m tel örgünün fiyatı 3YTL beton direğin birim maliyeti 2YTL’dir. sulama.4.Tel Örgü ve Beton Direk Gideri Kümesleri çevresi 2 m yüksekliğinde tel örgü ile çevrilecektir. 7. 7. temizlik vb. 7.5 x x135 = 67.5.1.Buna göre.5YTL’dir.3.1.1.4. kontrol panosu ve su pompasının toplam tutarı 5 650 x 2 = 11 300YTL’dir.4. su filtresi.4.Buna göre su hortumunu gideri: 0.4.4. hat sonu vana. Jeneratör gideri 15 000YTL’dir 7.1.Bu amaçla 4 m aralıklarla 2 m yüksekliğinde beton direkler kullanılacaktır.1.1.6.5.1.1.1.Yemleme Ekipmanları Giderleri Yemleme sistemini oluşturan depo motor grubu.1.Sulama Ekipmanları Gideri Sulama sistemini oluşturan nipel suluk ünitesi. işlerde kullanılmak üzere 135 m uzunluğunda su hortumu alınacaktır. vinç ve su filtresinin toplam tutarı 7 250YTL x 2 = 14 500YTL’dir.1. basınç regülatörü. 1 m su hortumunun fiyatı 0.1.5YTL’dir.9.1.Bu amaçla gerekli olan nakliye gideri 1000YTL’dir.1. spiral yemlik.5m yüksekliğinde 1 adet demir kapı yapılacaktır.1.1.1.1.2.3.6. 7.

95 x 26 000 = 24 700 YTL olarak hesaplanmıştır. Buna göre bir üretim dönemi boyunca ECBY yemi gideri: 0. Çizelge 12’de bir üretim devresi süresince kullanılacak olan yem çeşitlerinin fiyatları verilmiştir.95YTL olarak alınmıştır.654 0.Buna göre bir üretim dönemindeki toplam ECBY tüketimi: 25 000 x 1. 1 adet civcivin alış fiyatı 0. Buna göre bir üretim dönemi boyunca Starter yemi gideri: 0.Yem Alım Gideri Üretim dönemi boyunca kullanılacak olan yem ERPİLİÇ TAVUKÇULUK A.Buna göre bir üretim döneminde toplam Starter yemi gideri: 25 000 x 0. 7.Ş.646 0.Beklenmeyen giderlerin payı sabit yatırım tutarının %2’si alınmıştır.Civciv Alım Gideri İşletmede her üretim devresi başında ERPİLİÇ TAVUKÇULUK A.Ş. 0.Buna göre beklenmeyen giderler: 167 250.1.642 0.654 x 10 500 = 6 867 YTL b) ECBY Yemi Gideri 1 hayvanın bir üretim dönemindeki ECBY yem tüketimi 1300g’dır.2.’den işletme teslimi şeklinde temin edilecektir.02 = 3 345 YTL 7.3 = 32 500kg’dır.7 YTL x 0.1.’den işletme teslimi şeklinde 26 000 adet civciv satın alınacaktır.634 a)STARTER Yem Gideri 1 hayvanın bir üretim dönemindeki Starter yem tüketimi 420g’dır.420 =10 500kg’dır.2.646 x 32500 = 20 995YTL d) KÖPY Yem Gideri .İşletme Sermayesi İhtiyacı 7.3 = 32500kg’dır.1.2.22 Uygulamada çoğunlukla toplam yatırım giderlerinin %2-5’ beklenmeyen giderler olarak alınır.1.Buna göre bir üretim dönemindeki toplam EPGY tüketimi: 25 000 x 1.642x 32 500 = 20 865 YTL c)EPGY Yem Gideri 1 hayvanın bir üretim dönemindeki EPGY yem tüketimi 1300g’dır.2. Buna göre bir üretim dönemi boyunca EPGY yemi gideri: 0. Yem Çeşitleri STARTER ECBY EPGY KÖPY 1 kg Yem Fiyatı (YTL) 0.

2.04YTL.Bir daimi personelin aylık brüt ücreti 562.6.1.10.2.5 x212.1. 7.5.2.893 x 2 x 25 000 = 194.Elektrik Gideri Üretim devresi süresince bir pilicin elektrik maliyeti 0.Buna göre toplam ilaç gideri: 25 000 x 0.03 YTL .634 x 19 500 = 12 363YTL’dir Bir üretim dönemi boyunca kesime gelen piliçlerin toplam yem gideri: 85 790YTL olarak bulunmuştur.650= 106. Buna göre bir üretim devresindeki elektrik gideri : 0.2.04 x 25 000 = 1 000 YTL 7.Altlık Gideri Bir üretim devresi içerisindeki toplam 694.1.9.4.Buna göre bir üretim devresi boyunca toplam su tüketimi: 194.1. 7.65 + 18 = 212.2.Su Gideri Bir pilicin su tüketimi yem tüketiminin 2 katı olduğundan üretim devresi boyunca toplam su tüketimi: 3.2.65 ton Bir üretim devresi boyunca diğer işler için su tüketimi 18 ton olarak alınmıştır.78 gr = 19 500kg’dır.aylık net ücreti 403.Dezenfeksiyon Gideri Bir üretim devresi sonundaki dezenfeksiyon gideri 200YTL’dir.085 YTL .15 = 3 750 YTL 7. 7.Personel Gideri İşletmede bir adet daimi personel çalıştırılacaktır.Buna göre bir üretim devresindeki toplam su gideri: 0.065YTL olarak hesaplanmıştır. Buna göre bir üretim dönemi boyunca KÖPY yem gideri: 0.1.1.1.3.8.7.İlaç Gideri Bir üretim devresi içerisinde 1 pilicin ilaç gideri 0.5YTL’dir.Buna göre bir üretim dönemindeki KÖPY yemi tüketimi 25 000 x 0. 7. Buna göre toplam altlık gideri: 0. 1 ton suyun maliyeti 0.Isıtma Gideri Bir üretim devresindeki ortalama ısıtma maliyeti 600YTL’dir.5 x 12) / 6 = 1125 YTL’dir.03YTL’dir. 7. Daimi personelin bir üretim devresindeki toplam maliyeti: (562.325YTL’dir. 7.5 YTL olup.2.2.5 x 2 = 1389kg altlık kümes tabanına serilecektir.650 ton’dur.Beklenmeyen Giderler .1. 1 kg altlığın fiyatı 0.085 x 1389 = 118.23 1 hayvanı bir üretim dönemindeki KÖPY yemi tüketimi 780g’dır.

Civciv Alım Gideri 2.Isıtma Gideri 10.02 =2 488. A.İnşaat Giderleri Kümes Yapımı Yem Deposu İşçi Lojmanı Alet Ekipman Odası Su Deposu Dezenfeksiyon Çukuru İzolasyon Çukuru Giriş Kapısı Tel Örgü ve Beton Direkler 4.5 1 000 3 345 170 595.5 1 800 14 500 10 044 11 300 15 000 67.Proje ve Etüt Gideri 2.Yem Alım Gideri 3.İlaç Gideri 4.2 200 150 450 1 050 53 711.535YTL Projenin yatırım giderleri tablosu aşağıda verilmiştir.773 x 0.7 24 700 85 790 3 750 200 118.İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI (YTL) 1.24 Beklenmeyen giderlerin payı işletme sermaye tutarının %2’si alınmıştır.325 600 2 347.Arazi Satın Alma Gideri 3.Beklenmeyen Giderler (%2) İşletme Sermayesi ihtiyacı Toplamı GENEL YATIRIM TOPLAMI (YTL) 10 000 9 750 93 789.Su Gideri 9.2 84 729 976 4 880 915 439.5kw) Su Hortumu Nakliye 5.88 .Makine ve Donanım Giderleri Yemleme Ekipmanları Sulama Ekipmanları Isıtma Ekipmanları Soğutma Ekipmanları Jeneratör (12.Dezenfeksiyon Gideri 5.Personel Gideri 7.18 290 332.SABİT YATIRIMLAR (YTL) 1.79 119 737.Buna göre beklenmeyen giderler: 124 426.Altlık Gideri 6.Beklenmeyen Giderler (%2) Sabit Yatırımlar Toplamı B.065 1125 1 000 106.Elektrik Gideri 8.

3. makine ve donatım giderlerinin %4’ü alınmıştır.Yıllık İşletme Giderleri 7.9.325YTL’dir. . sulama ekipmanları.Buna göre yıllık (6 devre) civciv alım gideri: 26 000 x 6 = 182 000YTL 7.2.Amortismanlar Amortisman hesaplamalarında sabit yatırımların ekonomik ömrü 20 yıl olarak belirlenmiştir.336YTL olarak hesaplanmıştır. Buna göre yıllık (6 devre) ilaç gideri: 3 750 x 6 = 22 500YTL 7.6.Dezenfeksiyon Gideri Bir devre için dezenfeksiyon gideri 200YTL’dir.Buna göre yıllık ( 6 devre ) su giderleri: 106.5 x 0. soğutma ekipmanları ve jeneratör gibi sabit yatırımlar alınmıştır.5 %5 %10 Amortisman 4 689.Personel Gideri Bir devre için personel gideri 1125YTL’dir.2. yemleme ekipmanları.2.7. Buna göre yıllık (6 devre) yem gideri: 85 790 x 6 = 514 740 YTL 7.Su Giderleri Bir devre için su giderleri 106.Buna göre Amortisman gideri : (20) inşaat gideri = 93 789.95 YTL 7.2.04 = 2 148.2.2. ısıtma ekipmanları.10.11.2.Civciv Alım Giderleri Bir devre için civciv alım gideri 26 000YTL’dir.5.Isıtma Giderleri Bir devre için ısıtma giderleri 600YTL’dir.2. Buna göre yıllık ( 6 devre ) altlık gideri: 118.065YTL’dir. Binaların bakım ve onarım giderleri: 93 789.46 YTL 5 371. Buna göre yıllık (6 devre) dezenfeksiyon gideri: 200 x 6 = 1 200 YTL 7.2.4. Buna göre yıllık personel gideri: 1125x 6 = 6 750 YTL 7.065x 6 = 708.Altlık Gideri Bir devre için altlık gideri 118.hesaplamalarda kümes.2 (10) makine donanımı =53 711.876 YTL makine ve donatımların bakım ve onarım giderleri: 53 711.2.15 YTL 7.2.Yem Alım Gideri Bir devre için yem alım gideri 85 790 YTL’dir.2.8.Buna göre yıllık ( 6 devre ) elektrik gideri: 1 000 x 6 = 6 000 YTL 7.39 YTL 7.Bakım ve Onarım Giderleri Bakım ve onarım giderleri hesaplanırken inşaat (bina) giderlerinin % 3’ü.25 7.İlaç Gideri Bir devre için ilaç gideri 3 750YTL’dir. Buna göre yıllık ( 7 devre ) ısıtma giderleri: 600 x 7 = 4 200 YTL 7.325 x 6 = 637.46 YTL Yıllık toplam bakım ve onarım giderleri: 4 962.03 = 2 813.2.2x 0.Elektrik Gideri Bir devre için elektrik gideri 1 000YTL’dir.1.

Her piliç 2.Civciv Alım Gideri 182 000 2.46 12.88 = 3.000 adet piliç üretilecektir. Broiler gübresinin kuru madde içeriği %27’dir.27 = 2.032kg’dır.2.Beklenmeyen Giderler Beklenmeyen giderlerin payı yıllık işletme giderlerinin %2’si alınmıştır.2.Yem Alım Gideri 514 740 3.876 Makine ve Donatımlar (%4) 2 148.39 6.Beklenmeyen Giderler (%2) 15 075.Ş.02 = 15 075.Buna göre bir üretim dönemi içerisinde bir piliçten elde edilen gübre miktarı: 3.Dezenfeksiyon Gideri 1 200 5.032 x 0. .708 x 150 000 = 406 200kg’dır. 1.Buna göre bir üretim devresinde bir piliçten elde edilen kuru gübre miktarı: 10. Bir piliç günde tükettiği yem kuru maddesinin 3 katı kadar gübre üretebilir.Elektrik Gideri 6 000 8.3 = 990 000 YTL olarak hesaplanmıştır.286 x 0.Proje ana gelirleri Proje kapsamında bir üretim devresinde 25.Personel Gideri 6 750 7.708kg’dır.Proje Gelirleri 8.2.5 YTL ’den satılacaktır. Canlı ağırlık : 150 000 x 2.Proje Yan Gelirleri 8.’ ye pazarlanacaktır.Amortisman Gideri 10 060.185 YILLIK İŞLETME GİDER TOPLAMI 768 834. Buna göre işletmede bir yılda elde edilecek kuru gübre miktarı: 2.Bir üretim döneminde bir piliç toplam 3.800 x 0.Buna göre beklenmeyen giderler: 753 759.12.471 8.Su Gideri 637.Bakım ve Onarım Gideri Binalar (%3) 2 813.1.344 x 3 = 10.61 11.95 9.Isıtma Gideri 4 200 10.Yemin kuru madde içeriği %88’dir.Gübre Satış Geliri İşletmede elde edilen gübre Sarıcalar Köyü ve Göynük ilçesinde bitkisel üretimle uğraşan çiftçilere tonu 5.185YTL Projenin Yıllık İşletme Giderleri (YTL) Tablosu aşağıda verilmiştir.0 = 300 000 kg Yıllık piliç satış geliri: 300 000 x 3.800 kg yem tüketmektedir.kg fiyatı 3.344 kg yemin kuru madde içeriği 3.Altlık Gideri 708.3YTL’den ERPİLİÇ Tavukçuluk A.Buna göre yıllık canlı piliç satış geliri: Yılık hayvan sayısı: 25 000 x 6 = 150 000 adet Yıllık top.1.26 7. 8.0kg canlı ağırlıkta.İlaç Alım Gideri 22 500 4.

872 2 -------906 665.3.2.594 145 111.Buna göre işletmede bir yılda elde edilen gübre miktarı: 406 200+ 8 334 = 414 534kg’dır.872 *: İşletme Geliri İçerisinde Amortisman Alınmıştır.937 9.1YTL’den Göynük Değirmencilik Un ve Yem Fabrikası A. Buna göre yıllık yem torbası satış geliri: 11 400 x 0.61 993 419.1 = 1 140 YTL 9.471 Amortismanlar -------10 060.61 993 419.Yem Torbası Geliri İşletmede üretim sonrasında elde kalan boş yem torbaları 0.937 224 585. İşletmede yılda tüketilen yem miktarı 570 000kg’dır.Ş.Bir torba 50kg’dır.PROJENİN EKONOMİK ANALİZİ 9.872 18-20 -------906 665.1.27 İşletmede bir yılda kullanılan altlık 58 310kg’dır.PROJE GELİRLERİ TABLOSU Gelirler / Yıllar (YTL) 0 ANA GELİRLER Canlı Piliç Satışı -------YAN GELİRLER Gübre Satışı -------Torba Satışı -------TOPLAM GELİRLER -------YILLAR 1 990 000 2 279.937 18-20 990 000 2 279.937 YTL 8.937 Vergi Dışı Kar -------224 585.’ye satılacaktır.2.5 ton) Buna göre gübre satış geliri: 414.7 -------İşletme Gideri* -------768 834.466 Vergiler -------79 473.Buna göre işletmede elde edilecek yem torba sayısı: 570 000 /50 = 11 400 adettir.61 İşletme Geliri -------993 419.PROJE GELİR VE GİDERLER TABLOSU Gelir ve Giderler YILLAR (YTL) 0 1 Yatırım Gideri 170 595.937 224 585.5 = 2 279.(414. Not: Vergiler %8 olarak hesap edilmiştir Vergi Dışı Kar = İşletme Geliri – İşletme Gideri Net Kar = Vergi Dışı Kar –Vergi 9.594 Net Kar -------145 111.937 1 140 993 419.MALİ RANTABİLİTE .747 10 060.747 10 060.937 1 140 993 419.2.937 1 140 993 419.466 79 473.466 79 473.594 145 111.937 2 990 000 2 279.534 x 5.

GERİ ÖDEME SÜRESİ Yatırılan Toplam Sermaye 290 332.5 ayda geri tamamlayacaktır.525 9.Veteriner Enerji ve Isıtma Gideri Altlık ve Su Gideri Beklenmeyen Giderler (%2) TOPLAM Miktar 156000 63 000 195 000 195 000 117 000 Birimi Adet Kg Kg Kg Kg MAKTU EN MAKTU EN MAKTU EN Giderlerin %2'si alınmıştır Fiyat(YTL) Tutar (YTL) 0.5.SABİT MASRAFLAR TABLOSU .646 125 970 0.87 Yıl = 22. = ––––––––––––––––––––––– =––––––––––––––––––––– = 1.Ö.185 713 261.28 145 111.YILLIK DEĞİŞEN MASRAFLAR TABLOSU İşletme Geliri Civciv Alımı Yem Gideri STARTER ECBY EPGY KÖPY Aşı.872 Mali Rantabilite = –––––––––––– x 100 = %85 170 595.5Ay Net Kar + Amortisman 145 111.34 15 075.4.88 G.634 74 178 23 700 10 200 1 346.61 Projede yatırılan toplam sermaye kendini 22.S. 9.6.7 9.642 125 190 0.654 41 202 0.95 148 200 514 740 0.872+ 10 060.İlaç.

3 – 2.946 X= ––––––– = ––––––––––––––– = 29 423 baş (f – d) (3.46 5 371.876 2 148.471 YTL Birim Değişen Masraf = –––––––––––––––––––– = ––––––––––––––––– =2.3 YTL / KG 300 000KG Yıllık Değişen Masraf 768 834.946 9.7.56) .BAŞA BAŞ NOKTASI 990 000YTL Birim Satış Fiyatı = ––––––––––––– = 3.15 21 772.46 4 689.29 Masraflar İşçi (yıllık) Bakım ve Onarım Masrafları Binalar (%3) Makine ve Donanımlar (%4) Binaların Amortismanı (%5) Alet ve Ekipman Amortismanı (%10) TOPLAM YTL 6 750 2 813.56 YTL / KG Yıllık Et Üretimi 300 000 KG Minimum Kapasite: S 21 772.

94 Sabit Masraflar 0 29.3 YTL / Baş seviyesinde fiyatı piyasada bulabilmelidir.8. Masraflar (YTL) Toplam Gelir Değişen Masraflar 993 419.937 993 419.Gelirler Satış Geliri 0 -------YILLAR 1 993 419.937 Zarar Bölgesi Kar Bölgesi Başa Baş Noktası 713 261.9.18 ---------------------Yıllık İşletme gideri** -------768 834.Giderler Sabit Yatırımlar 170 595.471 768 834.471 768 834.639 * : Proje bitiminde artık kullanılmayacak işletme sermayesi olarak alınmıştır.7 ---------------------İşletme Sermayesi 119 737.18 TOPLAM -------993 419.471 768 834.88) 224 585.11 2.937 Artan İşletme Sermayesi* -------119 737.937 1 113 157.937 2 18-20 993 419.NET BUGÜNKÜ DEĞER TABLOSU .466 344 322.30 Gelir. ** : Amortismanlar dışındaki işletme giderleri toplamıdır.466 224 585. 9.88) 768 834.NAKİT AKIM TABLOSU (YTL) 1.471 NET NAKİT AKIM (290 332.4 Kapasite (x1000 Adet) Bu işletme en az 29 423 baş kapasitede çalışacak ve talep hacmi 3. NOT : Net nakit akım satırındaki negatif değerler parantez içerisinde gösterilmiştir.471 768 834.471 TOPLAM (290 332.937 993 419. 9.52 21 772.

66 284 468.57 651 202.78 63 813.137 0.225 0.043 0.116 0.471 768 834.09 YTL olarak bulunmuştur.04 4 129 555.937 993 419.12 5 313 803.937 993 419.937 993 419.37 0.71 97 355.7 768 834.25 46 130.15 467 451.52 603 999.28 olarak hesaplanmıştır.03 136 098.051 0.06 35 763.937 993 419.09 Projenin Net Bugünkü Değeri hesaplanırken sermayenin reel faizi %15 olarak kabul edilmiştir.26 54 587.191 0.266 0.20 50 664.15 Fayda / Masraf = 1.937 993 419.Net Bugünkü Değerin pozitif çıkması projenin uygulanabilir özellikte olduğunu göstermektedir.97 172 987.59 335 980.471 768 834.20 160 934.31 Yıllar Giderler (YTL) Gelirler (YTL) İndirgeme Oranı (%15) İndirgenmiş Giderler (YTL) İndirgenmiş Gelirler (YTL) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 170 595.471 768 834.471 768 834.15 841 426.15 82 453.471 768 834.53 115 236.937 993 419.471 768 834.937 993 419.06 0.10.SONUÇ .24 Net Bugünkü Değer = İndirgenmiş Gelirler – İndirgenmiş Giderler Net Bugünkü Değer = 5 313 803.15 Net Bugünkü Değer = 1 184 248.32 512 604.28 Projenin Fayda / Masraf Oranı 1.Bu oranın 1’den büyük olması projenin uygulanabilir özellikte olduğunu yani projeden sağlanan toplam gelirin yapılan toplam giderlerden daha yüksek olduğunu gösterir.18 105 330.49 189 743.471 768 834.937 993 419.471 768 834.314 0.098 0.083 0.24/ 4 129 555. 10.471 768 834.88 27 678.Yani projeden sağlanacak toplam gelirin proje için yapılacak tüm masraf ve giderler toplamından daha fazla olacağı anlamına gelmektedir.36 396 718.80 75 345.38 124 551.38 311 933.937 993 419.24– 4 129 555.75 241 414.471 768 834.437 0.FAYDA – MASRAF ORANI Fayda / Masraf = İndirgenmiş gelir / indirgenmiş gider Fayda / Masraf = 5 313 803.937 993 419.937 993 419.56 33 059.847 0.86 264 249.937 993 419.32 89 184.937 993 419.608 0.471 993 419.937 993 419.000 0.69 434 124.80 552 023.471 768 834.937 993 419.76 146 847.471 768 834.471 768 834.51 367 565.68 713 275.07 39 210.718 0.02 204 509.036 TOPLAM= 17 059.071 0.471 768 834.42 42 717.937 993 419.516 0.471 768 834.937 993 419.85 70 532.937 993 419.162 0.937 1.471 768 834.Buna göre yapılan hesaplama sonucu projenin Net Bugünkü Değeri 1 184 248.471 768 834.70 223 519.82 59 605.471 768 834. 9.937 993 419.471 768 834.

Bugün için Broiler yetiştiriciliğinin avantajları piyasada çok sayıda resmi ve resmi olmayan işletmeler arasında çetin bir rekabetin olması ve de Broiler yetiştiriciliği ve besleme ile bilgisi olmayan kişilerin toplumun genel iletişim ve yayım araçlarında alakası olmayan lafları ortaya atıp halkı olumsuz yönde etkilemesidir. sindirimi kolay.yapılan hesaplamalar sonucu. Türkiye’de kırmızı et üretiminin giderek gerilemesi sonucu ortaya hayvansal protein açığı tavuk eti üretimi ile dengelenmektedir.Ancak böylesine verimli bir üretimi gerçekleştirmek her şeyden önce broilerin yetiştirilmesi konusunda geniş bilgi ve deneyim sahibi olmayı zorunlu kılar. özellikle kalp hastaları ile tansiyonlu kişiler için ideal bir besin maddesidir. Projeye ait fayda masraf oranı 1. Ayrıca tavukçulukta yatırımın dönüşümü. Bizim yaptığımız proje 290 332. yatırımın bize geri dönüş süresi yaklaşık 22. buna karşın yağ ve enerjisi daha düşük olduğundan sağlığa. lezzetli. 1.32 Broiler (etlik piliç) yetiştiriciliği ülkemiz şartlarında uygun bir bakım . .188 > 1 olduğu için proje fizibildir yani üreticisine kar getiren bir projedir. Tavukçuluk ülkemizde geçerli olan hayvancılık kolları arasında hayvansal proteinin en ekonomik olarak üretebilen ve yemin ete dönüşüm oranının çok uygun olması ile iyi bir yetiştiricilik dalı olarak görülmektedir.5 yıl olacaktır.88YTL gibi bir öz sermaye ile gerçekleştirilmiştir. Ülkemiz insanının gelir düzeyi düşük olması ve eğitim oranının düşük olması nedeniyle hayvansal orjinli besin maddelerine olan talebi arttırmak için broiler yetiştiriciliği gibi üretim dallarını yaygınlaştırmak gerekir. Tavuk eti.28’dir.besleme sağlanırsa ve işletmemiz kar elde ettikçe rahatlıkla yapılabilecek bir hayvancılık dalıdır.Aynı şekilde etinin protein oranı sığır etinden daha yüksek. tek başına olduğu kadar diğer yiyeceklerle birlikte yenilebilen üstün bir gıda maddesidir. geçerli olan diğer hayvancılık kollarına nazaran çok daha kısa sürede olmaktadır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful