INDRUMAR SPIRITUAL Sculandu-te dis de dimineata spala-ti fata sau fa un dus rece si asezandu-te la rugaciune vei citi: 1.

Rugaciunea diminetii din ceaslov; 2. Trei catisme din psaltirea lui David; 3. Psalmul 50 si 142 apoi metani pana ce ostenesti. Vei citi acestea cu atentie in gand sau in soapta dupa care te vei aseza pe un scaunel sau pe marginea patului si vei zice concentrat cu mintea adusa in inima rugaciunea Imparateasca a Sf. Nostri Parinti isihasti: "Doamne Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma pe mine pacatosul(pacatoasa), cam 15-20 de minute. O luna 7,9, un an, doi trei, cu rabdare, si statornicie pana ce se va arata in inima ta Iisus si te va binecuvanta si vei ajunge, cum spune Sf. Iisihie Sinaitul sa praznuiesti in fiecare clipa in tine o sarabatoare a bucuriei. Si te va scapa Iisus Domnul nostru de pofte si patimi si va calauzi cugetul tau spre descoperirea tainelor duhovnicesti. Dupa cele 15-20 de minute de chemare mergi cu pace la lucrul tau zicand in gand chemarea. Se cade apoi a sti ca cel putin de 4 ori in an sa te spovedesti si sa te impartasesti. Nu uita a da si mintii cel putin o ora de lectura si zi de zi sa nu te lipsesti de citirea cu masura a Noului Testament. Citirea se face rar, cu mintea neimprastiata si cu multa meditatie la cele citite spre a intelege bine cuvantul Scripturii. Si apoi te va calauzi ce sa faci gandul propriu cel induhovnicit. Seara: Inainte de a te aseza in pat zi mai intai rugaciunea de seara din ceaslov si apoi inca 1520 de minute de rugaciunea lui Iisus dupa care te vei culca adormind in chemarea dulcelui nume de lumina a Domnului, Dumnezeului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos! Cu dragoste si adanca smerenie, GEORGE, ucenic al ieroschimonahului Daniil staretul schitului Rarau, ce de mult a trecut in lumea celor drepti inchis fiind in puscarie.

Însemnări asupra armonizării umane
O călătorie în cultura spirituală

consemnate de Adrian Şcheul

CUPRINS
p a g i n

a CAPITOLUL I - REFLECŢII Credo 4 Introducere 5 Începutul Evangheliei după Apostolul Ioan 6 O succintă analiză asupra unor revelaţii ale ultimelor decenii 7 Aflarea lui Dumnezeu 10 Laudă ţie – boală prietenă 12 O viziune asupra 14 O viziune asupra vindecării 15 O lecţie de 17 Scrisoare către fiul meu Alec 18 Scurt extras din codul deontologic spiritual 19 Contribuţii la gîndirea arhetipală 20 Noi contribuţii la gîndirea arhetipală 21 Deschideţi ochii ! 22 Deschideţi inima ! 24 Despre ascultare 25 Despre dragoste şi 27 Despre 28 Din înţelepciunea 37

bolii

viaţă

iubire rezonanţă chinezească

Draga mea ! 38 Dumnezeu este Iubire 39 Cu înţelegere. de a te optimiza 44 Trăieşte ca şi cînd Paradisul ar fi pe pămînt 46 Psalmul 91. – Sunt bogat ! 60 Vestea cea bună 61 Viaţa nu e complicată 63 . despre lene 41 Luarea deciziilor 42 Şapte moduri de a căpăta mai multă încredere în tine. tîlcuit pentru Ionel. prietenul meu 47 Radio RAI 49 Recunoştinţă înaintaşilor 50 Hai să fim subiectivi 51 Să gîndim folositor ! 52 Să ne iertăm ! 54 Stagnarea 55 Să-i iubim pe handicapaţi 56 Scrisoare deschisă către fratele meu 57 Tîlcuirea Psalmului 36 (fragmente) 58 Versus Caragiale & Co.

de Ioan Scărarul – Cuvînt înainte 68 Test 2001 69 Test de personalitate.ARMONIZAREA UMANĂ Numerologia 65 Construcţia umană 66 Puncte de vedere 67 Scara raiului.CAPITOLUL II . cules de pe Internet 70 Avertisment – În atenţia celor care beneficiază de puteri menite să aline Suferinţele oamenilor 71 Jurămîntul lui MAIMONIDE şi Despre timp 72 Imn în cinstea dragostei 73 Diverse rugăciuni 74 Psalmul 117 (fragment) 76 Dacă – de Rudvard Kipling 76 Învaţă – după Boris Pasternak 77 Decalogul tăcerii 78 CAPITOLUL III – FORUM Mesajul Arhanghelului Poporului Român către oamenii de vază 79 Iubesc ROMÂNIA ! 79 Despre originea şi tradiţiile creştine ale poporului român 81 .

3. care sunteţi voi”(1 Corinteni.17) CREDO .Note de lectură 82 Mesajul lui Dalai Lama pentru Mileniul III 83 Scrisoare către Preafericitul Teoctist şi Înalt-Prea-Sfinţitul Ioan Robu 85 Scrisoare către Ion Iliescu 87 Scrisoare către Papa 88 Cuvînt de încheiere 90 Bibliografie 91 Motto: “Sfînt este templul lui Dumnezeu.

OMUL este suprema creaţie a lui DUMNEZEU şi – ca atare – perfect, ca alcătuire. Nimic nu lipseşte, nimic nu prisoseşte. Fiecare om are rolul şi locul său. Necunoaşterea sau nerespectarea acestora conduc la cele mai mari tragedii. OMULE ! Cunoaşte-te – ca să te respecţi ! Respectă-te – ca să-l respecţi şi pe celălalt, de lîngă tine ! Respectă-l pe celălalt, ca să-L respecţi pe DUMNEZEU ! De aici – începe IUBIREA !
NIMIC NU-I MAI MULT SAU MAI PUŢIN DECÎT

A FI OM !
Introducere
Scăpat de viciul fumatului, după peste 30 de ani de subjugare şi sute de tentative de eliberare, am constatat o rapidă deschidere către domeniul spiritual, o “foame” de literatură religioasă, filosofică, “paranormală”, pe un fond religios stabil, în măsura în care – începînd cu noaptea de 22/23

decembrie 1989 – îmi restabilisem raporturile fireşti cu Divinitatea şi eram un creştin (romano-catolic, după bunica poloneză) practicant. Interesul se menţine pînă astăzi, ceea ce m-a făcut ca – în aceşti 11 ani – să acumulez un volum destul de important de informaţii. Preocuparea pentru cunoaşterea şi armonizarea (perfecţionarea) umană m-au condus către Numerologie, o ştiinţă care se ocupă de evaluarea personalităţii umane şi care îmi pune la dispoziţie o serie de criterii şi tipologii – pe care le aplic oamenilor cu care vin în contact şi pe care doresc să-i ajut în cunoaşterea şi desăvîrşirea de sine. De cîteva luni, favorizat de accesul la un computer personal, am început să aştern pe hîrtie Tablouri numerologice complexe – pentru prieteni, cunoştinţe şi “clienţi”; mai mult de atît, am început să-mi consemnez părerile, atitudinile, impresiile asupra unor lecturi, asupra unor probleme concrete de viaţă, grupate în jurul subiectului OM. La sugestia şi cu ajutorul “tehnic” al unui prieten, am conceput şi, ulterior, realizat un site pe Internet, dedicat armonizării umane, constituit din 3 componente: 1. Reflecţii, un capitol în care am grupat aceste însemnări care, la cîteva zile, erau completate cu noi şi noi teme; 2. Armonizarea umană, un capitol care prezintă Numerologia – ca o componentă a cunoaşterii şi desăvîrşirii umane -, inclusiv oferta unor consultaţii şi consultanţe de profil, o serie de citate, poeme şi rugăciuni legate de Om, de construcţia şi armonizarea lui; 3.Forum, un capitol de epistole şi însemnări de atitudine creştină şi românească. Acelaşi prieten, văzînd că demersul meu prinde contur şi substanţă, mi-a sugerat că materialul prezentat, cu foarte puţine intervenţii, poate constitui “substanţa” unei cărţi, ce poate fi publicată în format digital şi, ulterior, clasic, pe hîrtie, în funcţie de găsirea mijloacelor adecvate. Mărturisind aici contribuţia infimă atît la alegerea citatelor, cît şi la redactarea însemnărilor – activităţi la care am fost permanent asistat din planul subtil -, trebuie să mulţumesc celor care, sub forma inspiraţiei, mi-au călăuzit ochii, mintea şi mîna !. Le sunt profund recunoscător şi îi asigur că sunt gata să continuăm colaborarea… Sper ca stilul meu - cam încîlcit şi greoi –să nu împiedice înţelegerea temelor propuse, pentru că demersul meu vizează o mai bună înţelegere, o mai bună cunoaştere de sine, ca premisă pentru evoluţia spuirituală, pentru Armonizare. Dacă voi fi reuşit să contribui la aceasta, chiar şi pentru un singur om, pentru un singur frate, nu am trăit degeaba, nu am muncit degeaba… Dacă, urmare lecturii, veţi rămîne cu impresia că aş putea să vă ajut în demersul cunoaşterii şi afirmării voastre, vă rog nu ezitaţi să mă căutaţi. Cu dragoste, cu răbdare, cu speranţă, vă stau la dispoziţie !

7 aprilie 2003 - Adrian.

Începutul Evangheliei după Apostolul Ioan La început era Cuvîntul şi Cuvîntul era la Dumnezeu şi Cuvîntul era Dumnezeu. Acesta era la început la Dumnezeu. Toate lucrurile au fost create prin El şi nimic din ceea ce a fost creat nu a fost creat fără El. În El era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o. A fost un om trimis de Dumnezeu şi numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să dea mărturie despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. Nu era el Lumina, ci el a venit ca să dea mărturie despre Lumină. Cuvîntul era adevărata Lumină, care luminează pe tot omul care vine în lume. Era în lume şi lumea a fost creată prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor care L-au primit, celor care cred în numele Lui, le-a dat putere să devină copii ai lui Dumnezeu, copii născuţi nu din sînge,

pag. poeţi.109: <<Trebuie să ştiţi că oamenii pămînteni sunt întocmai ca nişte prize. Am spus “factori exteriori”. plin de har şi de adevăr. REVELAŢIE – Fenomen prin care Dumnezeu Îşi dezvăluie natura şi voinţa Sa anumitor persoane (co nform DEX) O succintă analiză asupra unor revelaţii ale ultimelor decenii Literatura ultimilor decenii. din Pierre Teilhard de Chardin. Citez. chiar dacă senzaţia este că suntem Noi cei care gîndim. O seamă de cunoscuţi autori – fie muzicieni. în opera lor.nici din dorinţă trupească. Amin. Şi Cuvîntul s-a făcut trup şi a locuit între noi. iar noi am văzut slava Lui. ca păreri proprii. dar nu toţi. fie cu oamenii care introduc prin fire lumină. dar născuţi din Dumnezeu. preluat de George Văsîi în cartea sa în Cercetări în lumea nevăzută – vol. fie cu cei care introduc curenţi ceţi ard aparatele şi te aruncă în întuneric. toate ideile noastre.II. aparţinînd domeniilor religios. într-un fel sau altul.Născut de la Tatăl. ale oamenilor. Înainte de orice. deşi percepţia majoritară se referă la o voce interioară. pe care cei mai mulţi îi conştientizează. slava Unicului. pe care – autorii – le prezintă ca atare sau. pur şi simplu. în sensul că aceste inspiraţii au provenit dintr-o sursă exterioară. Justa aşezare a lucrurilor cere să acceptăm că Toate gîndurile ne sunt influenţate. doresc să subliniez că – din punctul meu de vedere şi nu numai al meu – toate gîndurile. care primesc contactul. sunt influenţate de “factori exteriori”. NU EXISTĂ SĂ NU FII PRIZA . oameni de ştiinţă – au recunoscut şi declarat că au fost inspiraţi. nici din voinţă omenească. în acest sens. filosofic şi paranormal consemnează o serie întreagă de revelaţii.

Sfînta Fecioară. contradictorii. incluzînd aici şi modul diferit de percepţie a uneia şi aceeaşi “realităţi”. mult diferite şi. “oferta” lui Dumnezeu este. de multe ori. la Revelaţii în accepţiunea particulară reluată în motto din Dicţionarul Explicativ al Limbii Române. cu atît mai puţin.CUIVA !. de Oameni. Dacă psihologii şi. nu consider aceste relatări contradictorii şi. mai pline de Iubire. Isus Cristos. iar. la care ne racordăm . corelate cu decăderea naturii umane. Ceea ce-i uneşte pe toţi este Convertirea. în continuare. precum şi Mesaje ale unor entităţi spirituale. Interesant este că majoritatea vizionarilor – ca să-i descriem cu un termen generic – nu aparţin lumii religioase. îmi explic aceste relatări atît de diferite pe două căi: în primul rînd. psihiatrii fac dese referiri la “lumi ireale”.oricum – parţial. valabilă. dacă ne raportăm doar la dualitatea revelată de Pierre Teilhard de Chardin sau de Emanuel Swedwnborg. mai emoţionale. prin personalitatea unică a fiecărui om. şansa noastră. “simple plăsmuiri”. şi Iubirea. Deşi marea majoritate a scrierilor lansează severe avertismente privind soarta – viitorul umanităţii. datorat în principal neascultării noastre. personal. Iată de ce. a fiecăruia şi a tuturor. Situaţia este paradoxală. Depinde cui te-ai făcut priză…>>. în al doilea rînd. întrerupînd contactul [ceea ce el defineşte ca fiind “păcatul”] – obţinem un tablou complet. sau cu spatele. începînd cu Dumnezeu Însuşi. care nasc consecinţe. prin complexitatea-diversitatea infinită a Realităţii. karmă. Referindu-mă. privind susţinerea Omului de către Fiinţele spirituale. cele de dată mai recentă sunt mult mai vii. chiar mulţi dintre ei. deteriorat de noi înşine şi de înaintaşii noştri. În ce priveşte aspectul şi compoziţia acestei Lumi nevăzute descrierile sunt foarte variate. de Creaţie (Natură). El ne iubeşte şi ne doreşte. Duhul Sfînt. aşa cum afirmam. creaţii ale unor “minţi bolnave”. este să ne trezim. dacă nu atei !. Rezumînd. eu cred că trebuie să ne reconsiderăm . nu puţine sunt cele care aduc balsamul unei încurajări. În ce mă priveşte. ba. ca atitudine generală faţă de Dumnezeu. Dacă din scrierile de acum un secol ale lui Rudolf Steiner – vizînd prezentarea Lumii spirituale – transpare un aer rece. mai ales. primind Informaţia (Iubirea) divină. o serie întreagă de autori ne prezintă în scrierile lor o complexitate de informaţii privind Lumea nevăzută. în demersul său pămîntean. nerespectării Legilor divine – care funcţionează şi acţionează. fiind “necredincioşi”. să renaştem (să ne naştem din nou). de către Divinitate. mai sentimentale. să ne convertim. ştiinţific. în sensul deschiderii totale spre Divinitate. efecte. tabloul se prezintă astfel: trăim într-un mediu ostil. Corelînd cu afirmaţia lui Emanuel Swedenborg că Omul se poate afla în două ipostaze în raportul său cu Divinitatea – cu faţa. în speţă.

recitiţi şi aprofundaţi cărţile sacre ale celorlalte religii ale lumii – Vedele. al unei “întîmplări evolutive”. cele mai încurajatoare. aşa cum am perceput-o din Biblie şi din celelalte scrieri religioase clasice. în consecinţă. Bun. recitiţi şi aprofundaţi scrierile Sfinţilor părinţi. pe unele am să vi le recomand. ceea ce facem cu ea depinde NUMAI DE NOI !. mai ales. Eu nu sunt atras de astfel de “lumi” şi nu recomand nimănui să le contacteze. este infinită şi. ţin să vă împărtăşesc o CHEIE de abordare a acestui gen de literatură: Citiţi. Bhagavad Gita. dar. dar – în toate – am găsit o reverberaţie a Lumii divine. în sensul de a lărgi gama “lumilor posibile”. aprofundaţi studiul Bibliei. suntem personalităţi distincte şi avem – fiecare – percepţia noastră proprie. Anton de Padova. cu fiecare carte citită: Omul nu este rezultatul unui hazard. înţelegînd că Existenţa. care este Drept – fiind primul care respectă Legea -. Cabala. în speţă de creştinism. ele există. Upanişadele. Ramayana. Ioan Scărarul şi mulţi alţii. Filosofia lui Confucius. Oricît de ciudate. citiţi. şi nu este singur. o lume guvernată de Lege şi condusă de un Guvernator. Legea lui Manu. Efrem Sirul. Coranul – acestea şi altele aparţinînd Tezaurului sacru al religiilor lumii. Filocalia. el aparţine unei Lumi minunate. subliniind că – pentru mine – cele mai potrivite. mi sau părut cele apropiate de religie. cuprinde Toate “lumile”.punctul de vedere. care mi s-a întărit. Am citit mai multe cărţi care prezintă relatări ale Lumii nevăzute. inclusiv cele plăsmuite. Iubitor – bunătate şi iubire care se răsfrînge asupra noastră. Tereza de Lisieux. Toate acestea şi alte asemenea lor vă vor pregăti drumul cunoaşterii !. Vasile cel Mare. Maxim Mărturisitorul. citiţi. dar înainte de aceasta vă împărtăşesc o concluzie. Pentru că. Augustin. pe principiul afinităţii. care se aciuează pe lîngă bolnavii mintali. am să mă rezum să vă prezint cîteva dintre cărţile pe care le-am citit şi vi le recomand. pe care vi le-am recomandat deja. Imitaţiunea (Urmarea) lui Cristos de Thomas a Kempis. citiţi. Gatele. karma noastră. Lankavatara Sutra. iar contacul cu ele se face prin intermediul unor entităţi “ciudate” şi “stranii”. oricum. Patericul. a tuturor oamenilor !. pentru că – nu-i aşa ? – “NU EXISTĂ SĂ NU FII PRIZA CUIVA !”. recitiţi. Talmudul. Lumea. Tereza de Avila. recitiţi şi aprofundaţi scrierile despre viaţa şi opera Sfinţilor Ioan Gură de Aur. care “nu se potriveşte” celorlalţi. de stranii ar fi aceste lumi. Aceasta este soarta noastră. Aşadar. această carte a cărţilor . Cartea despre TAO şi TE. vă recomand următoarele scrieri: Glasul cerului deschis şi celelalte scrieri care consemnează Apariţiile şi . Înainte de a vă prezenta cîteva dintre cărţile de “revelaţii”. dar aceasta nu înseamnă că ele nu există !. Francisc de Assisi.

Mesajele Preacuratei (Fecioarei Maria) de la Medjugorje, apariţii şi comunicări care se fac, începînd din 1985, prin intermediul unor copii din Bosnia şi Herţegovina; Către Preoţi – fiii preaiubiţi ai Sfintei Fecioare – o lucrare a Mişcării sacerdotale mariane iniţiate de don Stefano Gobbi; Cercetări în lumea nevăzută – volumele 1-3, de George Vasîi – cuprinzînd informaţiile culese de autor, cu ajutorul vizionarei Veronica; Adevărata viaţă în Dumnezeu – vol 1-3 de Vassula Ryden; un roman de dragoste suprafirească, în care luăm contact cu Isus Cristos, cel de azi, dar şi cu mama Sa, Sfînta Fecioară; Forţă contra forţă de Cristian Gănescu, revelaţii obţinute de vizionarul Eugen; Cuvîntul lui Dumnezeu – prezentat de mişcarea Noul Ierusalim, de la Pucioasa, un Cuvînt care se revelează astăzi, aici, pentru noi românii; Îngerul meu Aleh şi celelalte scrieri ale doamnei Melfior Ra; Moartea morţii şi desăvîrşirea de Ilie Cioară, precum şi întreaga serie de scrieri care ne prezintă revelaţiile sale privind lumea de dincolo; Shambala şi celelalte cărţi ale Contelui Incapuciato; Dumnezeu ne vorbeşte; Isus din voi; Voi şi îngerii voştri şi celelalte scrieri ale Feliciei Munteanu (Alida Avram) obţinute prin dictare celestă; Să fie lumină ! şi celalte scrieri ale lui Tanea Cuţov; Profeţiile de la Celestine şi A zecea viziune de James Redfield; Duhul Sfînt – asociatul meu de D.Y.Cho; În zarea nemuririi de Prentice Mulford; Transformarea – calea bucuriei de Dr.W.B.Joy; Medicina corpului energetic şi celelalte scrieri ale Dr.Janine Fontaine; Karma pură şi întreg serialul lui S.N. Lazarev; Conversaţii cu Dumnezeu şi celelalte scrieri ale lui Neale Donald Wasch; Izvorul vindecării e Iubirea de Bruce şi Genny Wright Davis; Matei, vorbeşte-mi despre Rai şi Revelaţii pentru o nouă eră de Suzanne Ward, precum şi celelalte minunate cărţi apărute în Editura For You. Adaug, la această listă, scrierile mai vechi cum sunt Sic cogito a lui Bogdan Petriceicu Haşdeu, Împărăţia misterioasă a spiritelor de J.Loerber, dar mai ales Înţelepciunea iubirii conjugale şi Raiul şi iadul, ca şi alte scrieri ale lui Emanuel Swedenborg şi închei cu un citat din K.G.Dürckeim: Omul contemporan, atingînd limitele înţelepciunii sale raţionaliste, obosit de satisfacţiile mediocre şi revoltat împotriva unei căutări exclusive a reuşitei şi eficienţei, aspiră la cu totul altceva. Şi are nevoie să-l găsească. El este în sfîrşit pregătit să primească experienţa eliberatoare a EU-ului său Esenţial, să nu mai trateze cu superficialitate întîlnirea cu transcendenţa

sa, ci să recunoască în Ea o forţă care, eliberîndu-l de neliniştea existenţei, creează pentru el, pe un alt plan, o misiune şi o promisiune. Cu speranţa de vă fi fost un ghid onest şi util pe calea întîlnirii cu transcendenţa, vă urez succes !. Nu pot să închei fără a mulţumi tuturor fiinţelor importante din viaţa mea, începînd cu părinţii şi celelalte rude, continuînd cu ghizii mei spirituali, dar şi profesionali, cu prietenii şi neprietenii – deopotrivă. Toţi mi-au fost de mare ajutor şi le rămîn recunoscător !.

Aflarea lui Dumnezeu
Mă întreabă prietenul meu Ion: “L-ai căutat pe Dumnezeu ?!” şi “L-ai găsit ?!”. Primul lucru care îmi vine în minte este îndemnul de la Delphi: “Omule, cunoaşte-te şi vei stăpîni lumea”, adică ÎL VEI CUNOAŞTE PE DUMNEZEU !, după înţelegerea mea. Da, Ioane, mi se pare că primul, cel mai simplu – dar şi cel mai complicat – demers al nostru este să ne cercetăm, să ne cunoaştem. Este simplu pentru că nu necesită aparate sofisticate, fonduri de cercetare, condiţii speciale… Este, în acelaşi timp, complicat pentru că subiectul şi, totodată, obiectul cercetării este deosebit de complex – dacă vrei – cel mai complex. Şi totuşi dacă vrei să cunoşti lumea, viaţa – şi dacă nu vrei – trebuie să începi şi, chiar, să sfărşeşti prin a-ţi sonda propriul eu. Într-o formă sau alta asta facem, cu toţii. Suntem circa 6 miliarde de cercetători activi. Au mai fost alte miliarde şi vor mai veni, probabil şi mai mulţi. Fiecare, în parte, cu toţii cercetăm – zi de zi, ceas de ceas şi, chiar, secundă de secundă – “ce e cu noi”. Toate aceste studii sunt valoroase, pentru că fiecare cercetează “un caz unic”. Iată de unde vine chemarea de a nu judeca, de a nu condamna pe nimeni. Dimpotrivă, spun eu, se impune admiraţie pentru munca fiecăruia, pentru că aceasta îmbogăţeşte patrimoniul cunoaşterii şi, chiar mai mult, patrimoniul experienţelor umane. Avem la îndemînă un volum imens de informaţii, dar este opţiunea noastră asupra modului de folosire al acestora. Aparţine liberului nostru arbitru atît decizia de orientare a acestor cercetări, cît şi aprofundarea şi utilizarea experienţei semenilor noştri. Beţivul, excrocul, criminalul, ca şi toţi ceilalţi, au liberul lor arbitru şi aceasta “se vede” din însăşi existenţa şi “activitatea” acestora. Ei fac cercetări “de specialitate”, pe care – să fim sinceri – noi nu le-am

face !. Sigur că societatea, noi doi – în speţă – condamnăm astfel de atitudini, dar NU avem voie nici să judecăm şi nici să condamnăm oamenii cu aceste atitudini. Punctez aici greşita orientare a sistemului nostru (uman) judiciar, care NU contribuie la reorientarea “cercetărilor” acestor oameni, ci se mulţumeşte să-i condamne şi să-i izoleze, ceea ce – de multe ori – duce la perfecţionarea “cercetărilor” lor. Aşazisa lor izolare duce, în fapt, la formarea unor “colective de cercetare” cu rezultate, vai, dezastroase ! Dar să revenim la cercetările noastre, nu pentru că ar fi mai valoroase, ci pentru că “ne privesc” şi ne interesează. Pot să-ţi împărtăşesc că sunt ani buni de cînd, printr-o fericită “schimbare de direcţie” mă pasionează cunoaşterea omului. Dacă începutul l-a constituit religia, ca instrument şi tehnică de legare a omului de Divinitate [utilizînd aici o accepţiune întîlnită la mulţi autori], cercetările mele s-au axat pe studierea “componentelor caracterului uman”, pe baza Numerologiei, a aspectelor “paranormale” ale cunoaşterii şi activităţii umane., precum şi a experienţelor “suprafireşti” legate de contactarea “lumii de dincolo”. Lecturile – integrale sau doar parţiale – ale unora din cărţile prezentate în bibliografia selectivă pe care ţi-o anexez, ca şi contactele şi dialogurile cu numeroşi maeştrii spirituali [cărora le sunt profund recunoscător] mi-au îmbogăţit permanent bagajul de informaţii, astfel încît – pot afirma, cu deplină sinceritate – că am ajuns să ştiu că ştiu enorm de puţin !. Asta nu mă face nici să mă descurajez, nici să abandonez, nici să mă ambiţionez. Pur şi simplu sunt fericit că ştiu astăzi mai mult decît ieri, că am dobîndit – în fiecare clipă – o nouă experienţă, care mă îmbogăţeşte şi, mai ales ştiu că viaţa este un proces continuu de cunoaştere şi experimentare, divers şi complex, dar mai ales fără sfîrşit. Mai presus decît acestea, eu fiind o Fecioară, apreciez în mod deosebit RÎNDUIALA lumii, domnia Legii, existenţa unui Dumnezeu minunat, care este cel dintîi care respectă această Lege. Şi, atunci, ştiu că – dintre toate atributele divine – DREPTATEA este cea dintîi sau, dacă vrei, cea mai sigură. Sincer să fiu, sub apăsarea păcatelor mele, a greşelilor numeroase – pe care ŞTIU că nu le pot desfiinţa – doresc ca BUNUL DUMNEZEU să nu fie doar o metaforă !. La fel de sincer, incertiudinea aceasta este cea “care mă struneşte”, pentru că mie “frica” nu-mi inspiră (prea mult) respect, în măsura în care – inspirat de seria de cărţi Conversaţii cu Dumnezeu a lui Neale D. Walsch – percep frica drept alternativă a iubirii. Dacă am ceva, în mod constant, pe toată durata vieţii, aceasta e iubirea. Şi, de fapt, nici nu o am ci o trăiesc, o experimentez. Am “descoperit” – în aceşti ani – şi m-am străduit să transmit aceasta în însemnările mele că Iubirea este o energie, este ENERGIA PRIMARĂ care susţine Lumea. Dacă Dumnezeu probabil că nu este Atoatecreator, cu siguranţă este ATOATEŢIITOR şi acesta o face

pentru că. sper. pentru că de “încheiere” NU poate fi vorba !. găsirea lui Dumnezeu.prin intermediul acestei energii a Iubirii. de altfel. această CARTE A CĂRŢILOR. intenţionat sau nu – cred că este bine să armonizăm aceste experimente. însă. mai ales. El este Cel care “a bătut la geamul meu”. ţie – în primul rînd !. atunci. Interesant mi se pare să înţelegem că frica. Noul Testament ne face cunoscut !. Suntem subiectivi. excrocul. mai degrabă. este de necuprins şi atunci ştiu că am găsit doar o mică parte din El. de înţelegere a ceea ce experimentez zi de zi. vă pot transmite. În mod direct şi tranşant îţi răspund: Da. Ajungînd aici. dar nu cantitatea şi acurateţea informaţiilor mă determină în demersul meu. după ce-mi . fraţi ai noştri. dar nu toate îi sunt folositoare”. Iată de ce am început. trebuie să recunosc că. să consemnez în scris aceste “citiri”. care – la nivelul posibilităţilor şi a nivelului meu – se ocupă de Armonizarea umană. pe care intenţionez să le pun la dispoziţia tuturor. totuşi. pe care am definit-o drept alternativă a iubirii. este blocarea acestei energii şi iată cum explic eu o chestiune îndeobşte cunoscută şi anume că “frica paralizează” !. sistematic – pe baza recomandărilor Calendarului liturgic – din Biblie. El este minunat. prietenă ! Poate vă sună ciudat. pe calea SITE-ului meu de pe Internet. în final să ne armonizăm cu toţii şi. El m-a căutat pe mine. se extrag. criminalul. de a citi zilnic. la mulţi autori. începînd cu mine şi continuînd cu toate cele din jur. a ceea ce sunt eu. de o bună bucată de timp. dar sper că-mi veţi da dreptate. Revenind la căutarea şi. În acest sens înţeleg necesitatea “desfiinţării” experienţelor acestor. dacă tot experimentăm – conştient sau inconştient. ceea ce mă îndeamnă să caut în continuare !. a ceea ce trăiesc. mai ales. Ceea ce. ceea ce pentru mine este un izvor de bucurie. este imens. trebuie – deasemenea – să-ţi mărturisesc că am dobîndit obişnuinţa. aşa cum. apreciind atît unicitatea mea. care este o sursă inepuizabilă de cunoaştere şi. Apostolul Pavel spune că “toate sunt pentru om. vor dispare… beţivul. din care toate formele de energie provin. din ianuarie. cît şi a – tuturor – celorlalţi. L-am căutat şi L-am găsit pe Dumnezeu. asemenea unuia dintre patronii mei spirituali –Apostolul Andrei–: “l-am aflat pe Domnul !”. Laudă ţie – boală. Acest ultim îndemn l-am întîlnit în multe părţi. Iată de ce “aflarea” mea nu rezolvă nici căutarea ta şi nici a celorlalţi ! Ceea ce. realmente “în toate cele ce sunt”. vă va fi de folos.

Cauze sufleteşti. vicii etc). agresivitatea “microbului”. cele mai ample. Sigur că evoluţia spiritualsufletească a individului sau liberul său arbitru îi permit să-şi dorească o stare de sănătate şi astfel el va înlătura aceste cauze – care. şi anume în funcţie de gravitatea pericolului pe care semnalul vrea să-l prevină şi de iminenţa acestuia. trebuie să le legăm de “ceva”. cu o manifestare în plan material în termen de pînă la 20 de ani. ele vizează o greşită percepţie. deîndată ce acesta este ratat !. cu evoluţie în timp – vă propun să nu le legaţi nici de amploarea facto-rului “răspunzător” de boală (gravitatea accidentului. Pentru că.veţi asculta argumentele ! Boala – în accepţiunea pe care vi-o propun – este un semnal. iau fost de ajutor în drumul evoluţiei. ele vizează o greşită înţelegere a condiţiei umane. ceea ce tot ratare este. sursa lor reală. întîrzierea în prezentarea la medic. alimentaţia sau “programul” său (odihnă. ceea ce poate conduce la ideea unei justificări (carmice?!) a comportamentelor inadecvate de respiraţie. la majoritatea bolilor sunt graduale.pe perioade mai scurte sau mai lungi de timp. respectiv o greşită atitudine faţă de Creator şi faţă de creaţia sa. sexualitate. în planul caracterului (astralului) nostru. într-o anumită etapă. nici de robusteţea propriului corp şi nici de talentul şi inspiraţia medicului – tămă-duitorului.etc. ) . Sunt cauze superficiale. Formele de manifestare se întind de la simpla indis-poziţie – de orice fel -. deci…! Cauze materiale. oboseala de toate felurile şi pînă la bolile grave – care ne imobilizează la pat . semnalul că ceva anume determină proasta funcţionare a organismului (trupului) nostru.riscurile care trebuiesc înlăturate pentru a redobîndi starea de sănătate. caracterul (sufletul) şi chiar spiritul se pot dezvolta pe un fond trupesc labil. la trecerea într-un alt plan. Pericolul este mai mic. . care uneori este chiar preferat-căutat. Cauze spirituale. uşor detectabile şi care vizează un greşit tratament aplicat organismului – în ceea ce priveşte respiraţia. ceea ce ne conduce la o altă interpretare a gradelor diferite de gravitate-pericu-lozitate. pentru a ne vindeca. Gravitatea şi respectiv periculozitatea acestor forme -care. abordare şi atitudine în plan sentimental. în timp şi în spaţiu ! Să abordăm acum cauzele bolilor. alimentaţie. precum şi pericolele. totuşi. vă sugerez să vă gîndiţi la boală ca la un semnal (vezi mai sus !). Sunt mai puţin profunde şi se manifestă în plan material într-un interval de circa 20 de luni. regim de viaţă. el vizînd o greşită utilizare a “tandemului” corp-suflet. Pericolul este mai mic. Sunt cele mai profunde. Pericolul este mare – acela de a rata această viaţă şi – ca atare – neînlăturarea cauzei poate conduce chiar la moarte.

factori patogeni şi acci-dente. care sunt studiaţi de medicină şi care se referă la factori genetici. de a afla mai multe despre CINE ŞI CUM SUNT mi-a dat-o Boala. dar de cele mai multe ori mult mai virulentă-agresivă. cere ca – în numele Iubirii. Evident că. ca şi tuturor celorlalţi mulţi prieteni care m-au ajutat pe acest greu. Iată un motiv serios de reflecţie pentru toţi medicii. să-mi cunoaşteţi prietena şi . boala (avînd cauzele prezentate la punctele 1-3) reapare.nu vindecă în adevăratul sens al cuvîntului ! De multe ori se obţin aşa-zise vindecări. pentru toţi oamenii ! Deontologia spirituală. pierderea încrederii şi a speranţei. cu ajutorul factorilor competenţi (medici de specialitate. fie alternative.cu consecinţe negative multiple. Aceşti factori. cu efect rapid şi uneori miraculos. sunt confundaţi cu cauzele bolii. pentru toţi tămăduitorii şi. de sfatul ei.Ceea ce doresc să reţinem din enumerarea acestor cauze este independenţa lor de factorii de risc de îmbolnăvire. dar superb drum ! Vă îndemn şi pe voi. după un timp relativ scurt . prieteni necunoscuţi. Dacă bolnavul înţelege cauza reală a bolilor sale. astfel încît. respectiv medicamentelor. uneori în altă parte. nutriţionişti. Vă rog ! O VIZIUNE ASUPRA BOLII* . în fond. abordarea factorilor de risc drept cauze ale bolilor duc la tratamente superficiale (ale efectelor). prelungirea sufe-rinţelor prin neînlăturarea în sine a cauzei. odată cu reapariţia bolii.să vă bucuraţi de prietenia ei. vai. acestea vor trebui înlăturate. pe lîngă tratarea efectelor (de cele mai multe ori). avem tratarea falselor (aparentelor) cauze ale bolilor.Ori ignorarea cauzei reale a bolii.de-o fi s-o întîlniţi . ceea ce s-ar traduce printr-o schimbare generală de atitudine.fie alopate. dar. din care diversele variante (inclusiv Hipocrate) se inspiră. a problemelor lui – în general – şi doreşte îmbunătăţirea stării sale. fără mari cheltuieli. Iată CAUZA pentru care marea majoritate a tratamentelor. energeticieni). în măsura în care boala s-a manifestat pe o perioadă mai lungă de timp şi a atras modificări morfologice sau energetice. manifestate prin dispariţia totală a simptomelor prezentate iniţial de bolnav. tămăduitorilor. drept pentru care îi mulţumesc prietenei mele. al iubirii de aproape – să nu-i faci nici un rău semenului tău. N-o ignoraţi şi n-o dispreţuiţi. dintre care enumăr: ratarea ocaziei de autocunoaştere. doctorilor. Şansa mare pe care am întîlnit-o pe drumul cunoaşterii şi desăvîrşirii de sine. nu are altceva de făcut decît de înlăturat CAUZA. din păcate. acordarea încrederii proprii unor “mijloace ilegale”.

Noi, oamenii, apărem ca entităţi materiale, din carne şi sînge, dar suntem atomi !. Energie pură !. Ştiinţa a dovedit acest lucru. Cu cît privim mai atent atomul, observăm particulele, iar la nivel şi mai fin, particulele dispar în nişte încrengături energetice ordonate, care vibrează la nivele foarte înalte [quarci - nota mea]. Dacă te gîndeşti la hrană, din această perspectivă, ceea ce introduci în sistemul tău afectează starea de vibraţie. Unele alimente ridică nivelul energetic, altele îl scad. Adevărul este foarte simplu. Boala este rezultatul scăderii vibraţiei energetice. Cînd energia scade sub un anumit nivel, forţele naturale ale naturii îşi asumă sarcina de a dezintegra corpul nostru. Atunci cînd un om moare, celulele corpului îşi pierd imediat vibraţia şi, chimic, devin foarte acide. Această stare acidă este semnalul pentru microbi, viruşi, bacterii şi ciuperci că este momentul să se apuce să descompună aceste ţesuturi. În universul fizic, acesasta este treaba lor. Întorc corpul înapoi în pămînt. Atunci cînd energia din trup scade din cauza hranei pe care o consumăm, suntem predispuşi la boală. Priviţi ce se întîmplă: cînd mănînci, hrana este metabolizată şi lasă în trup un fel de cenuşă. Această cenuşă poate avea natură acidă sau alcalină, depinde de hrană. Dacă este alcalină, va fi uşor extrasă din corp, cu puţină energie. Dacă este acidă, este foarte greu ca sistemul circulator şi sistemul limfatic să o elimine şi rămîne în organe şi ţesuturi ca materie solidă - forme cristalizate de joasă vibraţie, care crează blocaje sau disfuncţii la nivelul celulelor. Cu cît mai multe produse secundare acide se adună, cu atît mai acide vor deveni ţesuturile în sine şi un microb sau un virus care tocmai trece pe acolo îşi va spune: "Iată un ţesut pe care trebuie să îl descopmpun". Noi, oamenii, suntem într-o stare energetică alcalină, adică înaltă, sau acidă, în care microbii există în noi sau vin din afară şi încep să ne descopună. Boala este literalmente o putrezire specifică unei părţi din corpul nostru, din cauza microbilor pe care noi înşine i-am atras, dîndu-le semnalul că suntem morţi. Mîncarea hotăreşte aproape în întregime starea în care ne aflăm. În general, alimentele care lasă resturi acide în corp sunt grele, prea prelucrate, prea sintetizate şi dulci: carnea de tot felul, pîinea, patiseria, alcoolul, cafeaua, fructele zaharisite. Alimentele alcaline [hrana vie - nota mea] sunt verzi, proaspete şi vii: zarzavaturile şi sucurile lor, legumele, fructele, cum ar fi avocado, roşiile, grapefruit, lamîi,etc. * Material preluat integral din James Redfield - Secretul SHAMBALEI, editura MIX Braşov, 2002, pag. 70-72

O VIZIUNE ASUPRA VINDECĂRII
Un prieten, să-i spunem James, pleacă în căutarea unei prietene de-a lui, Charlene, dispărută în condiţii misterioase, care a lăsat, totuşi – ca reper – o hartă, care-l ajută pe James să localizeze zona în care ar putea-o găsi. Zona respectivă, o Vale, la rîndul ei misterioasă, este populată de personaje şi întîmplări ciudate. La un moment dat, James suferă un accident – o luxaţie a gleznei – un bun “prilej” de a o întîni şi cunoaşte pe Maya, un medic [terapeut] care-l îndrumă pe James pe Calea vindecării. În primul rînd, Maya îl îndeamnă pe James să se oprească şi să facă o analiză privind gravitatea accidentării, pentru că “perioada de refacere depinde de ceea ce crezi tu [pacient] şi nu de ceea ce îţi voi spune eu [medic, terapeut]”. În al doilea rînd, vine o întrebare cu care noi, bolnavii, nu suntem obişnuiţi: “Ai idee de ce ţi s-a întîmplat acest accident ?”, iar, la nedumerirea lui James asupra importanţei acestui aspect, vine clarificarea: “atitudinea legată de cauza unui accident sau a unei boli va afecta perioada de recuperare”. Şi pentru că James nu înţelege felul acesta de tratament, vine explicaţia: “Dă-mi voie să-ţi povestesc despre medicina pe care o practic, a spus ea [Maya]. Medicina este pe cale de a se schimba şi acest lucru se petrece cu rapiditate. Nu mai privim corpul omenesc doar ca pe un mecanism, ale cărui piese se uzează şi trebuie reparate sau înlocuite. Am început să înţelegem că sănătatea trupului este determinată în mare măsură de procesele mentale, de ceea ce credem despre viaţă şi mai ales despre noi înşine, atît la nivel conştient, cît şi în subconştient. Acest lucru reprezintă o schimbare fundamentală. Înainte, doctorul era expertul şi vindecătorul, iar pacientul era un receptor pasiv, care spera că medicul are răspuns la toate. Acum însă, este cunoscut că atitudinea interioară a pacientului e de o importanţă crucială. Un factor cheie îl reprezintă modul cum tratăm teama şi stresul. Cîteodată conştientizăm frica, însă, de cele mai multe ori, ea se află reprimată în interiorul nostru. O atitudinea vitează este aceea prin care problemele sunt negate, date la o parte, sub pretextul că avem de îndeplinit nişte planuri măreţe. Dacă vom adopta această poziţie, atunci frica va continua să ne macine, fără ca noi să ne dăm seama. Adoptarea unui punct

de vedere pozitiv este foarte importantă în menţinerea sănătăţii, însă pentru ca această atitudine să fie eficientă, trebuie să fim pe deplin conştienţi, să acţionăm cu iubire, fără teribilisme. Părerea mea este că frica nemărturisită dă naştere unor blocaje în fluxul nostru energetic, blocaje care, în cele din urmă, cauzează probleme. Frica se va manifesta din ce în ce mai puternic, dacă nu ne hotărîm să o înfruntăm. Problemele de ordin fizic reprezintă de fapt nişte consecinţe. Ideal ar fi ca blocajele să fie tratate din timp, preventiv, înainte ca boala să se declanşeze”. După această punere în temă şi după ce James primeşte confirmarea că şi “efectele unor accidente…sunt tot o boală”, urmează tratamentul. Prima etapă este “să-ţi aminteşti ce anume a provocat problema ta de sănătate. … Pentru a putea primi aceste informaţii, va trebui să-ţi calmezi mintea”. Informaţiile vor parveni “cu ajutorul intuiţiei, al rugăciunii”, după caz. Vindecarea noastră este posibilă pentru că “suntem dotaţi cu abilitatea – neştiută încă – de a ne influenţa viitorul, inclusiv starea sănătăţii;…puterea se află în mîinile fiecărui individ;…Corpul nostru are posibilităţi miraculoase de regenerare. Părţile trupului – văzute în trecut ca simple forme – sunt privite acum ca fiind sisteme energetice în transformare (sublinierea mea – AS). Ai citit despre ultimele cercetări referitoare la rugăciune ?. Dovedirea ştiinţifică a faptului că acest gen de vizualizare spirituală dă rezultate a compromis total vechea concepţie materialistă despre vindecare”. A doua etapă începe cu …“primul pas pe care va trebui să-l facem în acest proces, constă în a identifica, a ajunge la acea teamă, care este întotdeauna legată de problemele medicale. În felul ăsta am debloca în mod conştient energia corpului, făcînd posibilă vindecarea. Următorul pas ar fi să adunăm cît mai multă energie şi să o direcţionăm spre locul care a suferit blocajul”. James ne împărtăşeşte: “Lăsîndu-mă condus de ea, am început să observ frumuseţea din jurul meu şi să mă conectez spiritual la ea. Am simţit cum creşte în mine un sentiment de iubire. Culorile deveneau din ce în ce mai vii şi eram tot mai conştient de ce se petrece în jur. Puteam spune că şi energia Mayei crescuse odată cu a mea. Cînd am simţit că atinsesem cea mai înaltă vibraţie, m-am uitat la ea: îmi zîmbea. - Foarte bine. Acum concentrează-ţi energia în zona afectată de blocaj. - Cum să fac asta ? am întrebat - Foloseşte-te de senzaţia de durere. Ea există tocmai pentru a te ajuta să te concentrezi asupra ei… În afară de faptul că ne avertizează despre ceva care nu este în regulă, durerea mai are şi un alt rol: ne arată cu exactitate locul unde sunt

ea îi povesteşte despre cei trei moşnegi. . Observă cum particulele fac salturi şi pătrund pe acest nivel energetic superior. Nu-i cunoştea dar vazîndu-i supăraţi îi invită în casa sa mănînce ceva. el este SUCCES iar celălalt este IUBIRE.replică ei.“Soţul tău este acasă?” . Eu sunt BUNĂSTARE . să repunem celulele de acolo într-o perfectă stare de funcţionare… …imaginează-ţi cum energia plină de iubire se îndreaptă spre locul critic. cînd soţul se întoarce acasă. în corelaţie cu celelalte însemnări ale acestei cărţi. pentru a mai avea totuşi un semnal ce ar putea fi folosit la nevoie… Mai departe. Pe măsură ce vibraţia lor creşte. pur. în cele din urmă. Acum du-te şi întreabă-l pe soţul tău care dintre noi să vină în casă.“Du-te şi spune-le că am venit şi pofteşte-i înauntru “ Femeia se duce si îi invită. furnicătura. care reprezintă modul optim de existenţă.întreabă ei. Seara. folosindu-ne de iubire. . se ridică spre picioare…spre şolduri…pătrunde în abdomen şi în piept… şi. deşi eu cred că e mai bine ca durerea să nu fie îndepărtată cu totul. pe urmele acestui semnal şi să ne concentrăm atenţia şi energia chiar în acel loc… Desigur că pentru a potoli durerile severe – în cazul în care concentrarea nu mai dă rezultate – se vor folosi anestezicele. . să canalizăm energia divină superioară spre locul identificat şi. Împărtăşindu-vă că această Viziune a fost preluată integral din cartea A zecea viziune a lui James Redfield. . cu ajutorul durerii. vei simţi furnicături în acel loc… Acum rămîi mai departe concentrat pe locul dureros şi începe să simţi cum energia.care se bucură. în anul 2001. Simte cum fiecare organ funcţionează cu maximum de eficienţă”. astfel încît să putem merge în interiorul corpului.“Nu . în mod conştient. făcînd ca atomii din acel loc să aibă o vibraţie înaltă.“Nu putem intra toţi în casă” replică ei. .. Unul dintre mopşnegi îi explică. . va trebui ca. vă îndemn să vi-o însuşiţi cu iubire şi încredere.problemele. apărută în editura MIX din Braşov.“Cum asa?” întreabă ea.“Atunci nu putem intra” . Femeia intră în casă şi îi spune soţului. O LECŢIE DE VIAŢĂ O femeie iese din casă şi vede 3 moşnegi cu barba alba stînd în faţa casei. este ieşit”. . se îndreaptă spre ceafă şi spre cap.

însă. Odată cu el.“N-ar fi mai bine să-l invităm pe IUBIRE? Casa noastra ar fi atunci plină de iubire!” . unde merge el. Unde este durere.. . dar de vreme ce l-ai invitat pe IUBIRE. se pornesc în urma lui şi ceilalţi doi. Ai de ales din două variante: 1. îţi doresc iubire şi curaj. Eu am facut-o !.. Unde sunt îndoieli personale. Unde este oboseală sau blazare. venite – desigur – dintr-o maturitate spirituală superioară. îţi doresc reînnoirea încrederii în abilitatea ta de-a trece peste greutăţi. Să inviţi la iubire împartăşind acest mesaj cu toţi cei care îţi sunt dragi Sper că vei alege varianta doua. femeia întreabă : ..“L-am invitat doar pe IUBIRE. [mesaj preluat de pe Internet] Scrisoare către fiul meu Alec Dragule.“De ce să nu-l invităm pe SUCCES?” Nora îi asculta dintr-un colţ al casei. îndeobşte dintre cele ce mie-mi lipsesc. Unde este frică .“Care dintre voi este IUBIRE? Pe el îl invităm să ne fie oaspete” IUBIRE porneşte înspre casă.“Hai sa ne ghidăm după sfatul norei” îi zice soţul soţiei. unele care mă întristează şi despre acestea vreau să-ţi scriu. 2. . dar menţionez doza mare de stabilitate.a sugerat nora. Să citeşti acest mesaj. în acest caz invită-l pe BUNĂSTARE să ne umple casa cu bunăstare!” Soţia nu a fost de acord. îţi doresc pace şi fericire. de echilibru.“Dacă l-ai fi invitat pe BUNĂSTARE sau pe SUCCES.“Ce bine!.” Femeia iese afară şi întreabă: . mergem şi noi. răbdare şi puteri reînnoite.. Unde este IUBIRE este şi BUNASTARE şi SUCCES!!!!!!” Dorinţa mea pentru tine. “Du-te afara si invita-l pe IUBIRE să ne fie oaspete. Surprinsă. îţi doresc întelegere. ceilalţi ar fi rămas pe loc. . Sunt. Mult mă bucur şi-I mulţumesc lui Dumnezeu că exişti ! Multe sunt cele ce le aflu în tine cu bucurie. . Cum de veniţi şi voi cu el?” Cei trei moşnegi replicară: . Nu le înşir aici.

pe traseele pe care le doreşti. lipsă care. anexat. Ai. Spre deosebire de o viaţă liniară. Optează pentru ea şi-o vei avea !. Depinde de tine şi numai de tine. Tu şi numai tu hotărăşti pe care drum mergi. la finalul călătoriei. cu intenţia de a-ţi spori încrederea în sine ! Cu speranţa că-ţi vor fi utile aceste rînduri. Trebuie să recunoşti că e foarte plăcut să conduci. a ţintei. tentaţii. Ar fi. dacă o ai sau nu !.Ar fi. Cu o singură precizare: este vorba de încredere şi nu “prea mare încredere”. Eu îţi sugerez doar importanţa atingerii. În cel de-al treilea rînd. repetare menită să ne înveţe – totuşi – lecţia !. ele neputînd să-ţi forţeze decizia. o prezentare succintă a performanţelor maşinii pe care o conducem. Ignoră-le şi înţelege că tu şi numai tu eşti cel care conduce propria maşină pe drumurile vieţii. aşa că “drum bun!”. analizate şi rezolvate. prin desprinderea învăţămintelor – evident necesare în viitor. despre care se vorbeşte în anexă. Încrederea în sine. înţelegerea lor. deasemenea. pe care nu le aprobi. te privează de buna depăşire a aceloraşi încercări (sau altora…). Modalitatea de percepere şi abordare a acestor încercări este cea care face diferenţa. dar nici nu le poţi evita. în bune condiţii. senzaţia că te laşi condus de forţe exterioare. Iată de ce. care NU e bună !. pe drumul vieţii. prin parcurgerea lor senină. în faţa diverselor încercări prin care treci. dar TU eşti singurul care decizi. emoţională şi intelectuală (de cunoaştere). care-ţi permite aproape orice. lipsa accidentală a încrederii în sine. corecta lor abordare şi rezolvare este calea cea bună. încercări prin care trecem toţi şi pentru care e bine să-I mulţumim lui Dumnezeu. cea care ne fereşte de repetarea lor. cu încrederea că posezi o maşină trăznet. te îmbrăţişez cu dragoste ! Tata. de elevare spirituală. este aparenta absenţă a controlului asupra propriilor fapte. Şi asta depinde tot numai de tine. încercări pe care ar trebui să le percepi drept modalităţi de perfecţionare. fără evenimente relevante. provocări există. cu condiţia să-ţi cunoşti şi respecţi interesul. o viaţă presărată cu încercări ne asigură dezvoltarea de care avem atîta nevoie !. Ele (încercările) trebuiesc luate în piept. în primul rînd catastrofismul (dacă îngădui) reacţiilor tale. legat de precedentul. iar nu descurajarea şi tratarea lor catastrofică. a ţelului – care ne aşteaptă pe toţi. tu şi numai tu ai volanul şi toate celelalte comenzi. e o chestiune de opţiune. Aceasta este cheia rezolvării lor. SCURT EXTRAS DIN CODUL DEONTOLOGIC . aceste forţe. că ştii bine să conduci. în al doilea rînd.

cu alte legi. „inventează” . etc – nu are nici o relevanţă în plan spiritual. Acest corp se subordonează legilor fizice (ale materiei). o blocare – opusul deschiderii!). cu mintea noastră). în măsura în care conştienţa (mintea) lui operează în doar 4 dimensiuni. Corpul fizic (pămîntean) al omului este doar o componentă a sa. în principal pe calea cercetării. cel puţin nu din partea Divinităţii). . este evident atemporală şi nu suferă evoluţii. El a creat întregul Univers din Iubire. Accesul omului. calea accesului la CUNOAŞTERE. peste o oră. Insăşi metoda sa de acces. deci – deasemenea – greu de asimilat în plan pămîntean. Cunoaşterea superioară (spirituală) – de fapt adevărata CUNOAŞTERE este infinită şi include cunoaşterea „pămînteană”. în întruparea sa pămînteană. Fiecare OM are rolul şi locul său în Univers. fiind în fond un transfer de informaţii (de cunoaştere) dinspre CUNOAŞTERE – „ATUNCI cînd trebuie”. din cele n. Prin aceasta nu ni se interzice cercetarea (în general NU ni se interzice nimic. Umanitatea este o UNITATE în diversitate. nimeni nu lipseşte. „Noi toţi UNA suntem”. la CUNOAŞTERE este limitat. în 4 dimensiuni – cele cu care operăm firesc . Credinţa – aici. sensul şi ţelul (destinaţia) creaţiei. Ceea ce oamenii „descoperă”. dar nu numai – este atitudinea omului de „a se încredinţa” . Componentele superioare ale omului – sufletul şi spiritul – aparţin unei lumi superioare. cu menţiunea că factorul timp – acum. Acest corp dispune de o conştienţă (o minte) adecvată. limitat la acestea. de a se deschide către ceva sau cineva fără rezerve (fără frică.SPIRITUAL Omul este încununarea creaţiei lui Dumnezeu. CUNOASTEREA . nimeni nu prisoseşte. o zi. fiind infinită. cu n dimensiuni.. „Acum cunoaştem în parte” (parţial). prin ‘cercetare’ nu-I permite accesul. ni se sugerează. frica fiind după cum bine se ştie un inhibitor. cu Iubire şi pentru Iubire. Iubirea este sursa. îmbogăţeşte DOAR „cunoaşterea pămînteană”. Odată canalul deschis este de aşteptat un aflux de informaţii (de cunoaştere). însă. deci. Dictonul „crede şi nu cerceta” este o cheie pentru înţelegerea problemei. care funcţionează (raţionează) în conformitate cu legile materiei qatrodimensionale şi. ceea ce înseamnă că afluxul vine ATUNCI cînd trebuie (un trebuie tot spiritual. evoluînd într-o lume spaţio-temporală cu 4 dimensiuni.. respectiv credinţa. modificări.

-cunoaşterea noastră este doar o parte infimă a CUNOAŞTERII. e foarte bine să cunoaştem cît mai multe dintre ele. adică cunoaşterea arhetipurilor. să ne bucurăm cînd descoperim altele. cunoaşterea fără Iubire nu are sens ! O serie de factori înconjurători. pentru că „UNA suntem”. dar nu toate îi sunt folositioare” Apostolul Pavel De folos îi este omului cunoaşterea ! Aceasta îl ajută să înţeleagă cine este şi cum este. Există. de-a lungul anilor de studiu în domeniu. cu sau fără cunoaşterea noastră (limitată). ele sunt complementare: -cunoaşterea mea este a noastră. deci şi a mea şi a ta. dar accesul la CUNOAŞTERE se face pe calea credinţei. valabile atît în micro cît şi în macro-univers. dintre acestea se cunosc ramificaţia. nu-l înlocuieşte ci ele coexistă şi acţionează împreună. Aceste arhetipuri rînduiesc alcătuirea şi funcţionarea materiei (şi nu numai!). arhetipul descoperit de mine nu este mai bun decît al tău. dar şi cunoaşterea „noastră” ne informează că lumea noastră pămînteană (şi nu numai) are o serie de legi.a. pentru că „doar în parte cunoaştem”.Deontologia ‘cunoaşterii pămîntene’ impune o serie de reguli. dar să înţelegem că ele TOATE acţionează. O contribuţie importantă la deschiderea orizontului cunoaşterii o aduce gîndirea arhetipală. pentru cine vrea să vadă. reguli de alcătuire. -cunoaşterea noastră sporeşte pe calea cercetării. dintre care enumăr: -cunoaşterea mea nu o exclude-contrazice pe a ta. . a tuturor. arhetipuri – a căror cunoaştere (înţelegere) poate să ajute mult la creşterea înţelepciunii (nivelul elevat al cunoaşterii). oul. o serie de „modele”. -cunoaşterea noastră e bine să sporească. nu ignora şi nu împiedica aceasta !. de la Jung încoace este lumea arhetipurilor . Un prim domeniu abordat. spirala ş. -nu uita că IUBIREA este sursa şi ţelul vieţii. Contribuţii la gîndirea arhetipală Motto: “Toate sunt pentru om. împreună ne va fi mai uşor şi mai bine ! Extrasul este realizat de mine.. a tiparelor alcătuirii universului – a macro şi a micro-universului.dar evident nu toate. Spune-mi ce ai descoperit şi-ţi spun şi eu şi să fim convinşi că este MEREU ceva în plus de descoperit.

arhetipul energiei de creştere/evoluţie [ceea ce nu creşte – descreşte. de la Sala Radio – a susţinut. din care toate. care – în cadrul expoziţiei de icoane MODELUL HRISTIC. arhetipul energiei de multiplicare (reproducere) şi aşa mai departe. avînd deci arhetipul magnetismului. la Dumnezeu care – iată – este şi Destinaţia oricărui demers. al electricităţii.. carte apărută în Editura Mirabilis este o cale minunată de “intrare in tematică”. de primenire (omonime. Ştiind că materia este – în fond – energie condensată sau. altfel spus.c. al gîndului. la cloacă. Evident că vorbind de Iubire. dar cu “condensări” diferite)[blocarea acestei energiei duce la fenomenul de stagnare. Iar în acest domeniu. Elena ChiţimiaArmenescu. Această abordare ne va permite un avans considerabil pe drumul cunoaşterii şi înţelegerii universului şi a noastră. vom descoperi arhetipuri.m. către esenţă. practic toate formele de manifestare ale energiei/forţei sunt arhetipale. Continuînd pe acest drum. ş. sacrificiul !). Şi iată că drumul nostru ni l-a scos în cale pe Isus Cristos. vă recomand din nou s-o cunoaşteţi şi s-o ascultaţi pe doamna Elena Iliescu. ale cărei forme sunt. de Origine/Sursă am ajuns la Divinitate. o formă de manifestare a energiei. în seara de 7 octombrie a. vom înţelege că arhetipurile materiale – mai sus enumerate. care studiază arhetipurilor din natură – cum ar fi ramificaţia. crucea şi altele. altfel spus. oul. de curgere. Enumăr doar cîteva: arhetipul energiei de deschidere. nematerializate.materiei. Iată cît de departe am ajuns şi nu ne mai mirăm că din acest loc se vede un lucru măreţ: ARHETIPUL IUBIRII. dar şi arhetipul energiei de ramificare. în colaborare cu poeta dr.]. cu tot ceea ce decurge de aici]. O cărare minunată ni se deschide spre abordarea arhetipurilor energetice “necondensate”. manifestarea iubirii divine (forma supremă de manifestare a iubirii este jertfa. linia şi cercul. la fel arhetipul energiei pozitive (masculine) şi respectiv negative (feminine) [nu sunt misogin !-nota mea]. Introducere în gîndirea arhetipală a doamnei arh. o conferinţă cu tema “Arhetipul în icoană şi poezie”.d. al vibraţiilor (la modul general şi particular). dar şi toate celelalte – sunt “condensări” sau forme de manifestare ale arhetipurilor energetice. dar absolut toate energiile provin sau. încă mai minunate – arhetipurile energetice. .a. adică al energiei originare.Elena Iliescu. Iată deci că vom putea cunoaşte arhetipul ramificaţiei.

în noua eră a Vărsătorului. al energiilor arhetipale. Revenind la cele 5 corpuri (solide) ale lui Platon. apa şi eterul (prana). în cadrul Centrului de studii complexe. mă face să întrevăd radicale răsturnări în percepţia şi abordarea Prezentului. pe care va trebui să le abandonăm. după părerea mea. cu modul de producţie consumatorist care. cînd am intrat în noul ciclu planetar. Cu ocazia celui de-al VIII-lea Simpozion naţional de terapii naturale alternative şi complementare. m-a bucurat foarte mult să iau cunoştinţă de cercetările care se fac la Iaşi.” Cristina Nicoleta Sprînceană – Ştiinţa pierdută a lui Zalmoxis Pornind de la informaţia citată în motto. studierea forţelor- . Un rol important în acest sens îl are. iată – ne conduc către stagnare. E foarte posibil ca. aerul. care nu este catastrofic. care stau la baza lumii noastre materiale. Rezultatele prezentate în cadrul simpozionului sunt fascinante şi-mi întăresc încrederea în contribuţia Românească. a Realităţii într-o perspectivă foarte apropiată. propun continuarea analizei privind arhetipurile care stau la baza lumii noastre materiale. foarte curînd rezultate spectaculoase. Dacă nu am reuşit încă să definim ştiinţific cele 5 elemente constitutive ale lumii materiale – focul. cel puţin în plan material. dar mai ales efectele benefice. de la Platon încoace. cu scopul cunoaşterii formelor şi forţelor care ne determină existenţa. în domeniul biofotonicii şi la Bucureşti. care vor sta la baza schimbării de paradigmă. pămîntul. avem. studiind comportamentul energetic al acestor corpuri să descoperim esenţa fenomenelor. Este evident că întreaga noastră existenţă materială este limitată de o serie de paradigme. concentrarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul energetic. despre care am afirmat. cel puţin reprezentarea geometrică a acestor elemente. acum.Noi contribuţii la gîndirea arhetipală Motto: "Nu există practic nimic în Universul material care să încorporeze altceva decît cele 5 solide. începînd cu accepţiunea actuală a legii valorii. în zilele de 15-17 noiembrie a. sub patronajul Academiei Dacoromâne şi a Fundaţiei Mirabilis.c. care ne pot schimba radical modul de viaţă. alături de alte numeroase comunicări. către o criză mondială ce pare fără ieşire ! Încrederea în perfecţiunea Planului divin. ţinut la Bucureşti. Continuarea cercetărilor inter şi trans-disciplinare vor aduce.

ca. aici unde toate ne-au fost puse la dispoziţie. să ştiţi care este nădejdea chemării Sale. nu există o criză a suprapopulării şi nici una a subproducţiei. dar. Fie binecuvîntat Dumnezeu ! Deschideţi ochii ! “Vă pomenesc în rugăciunile mele. Părintele măririi. care este bogăţia de mărire a moştenirii Sale printre cei sfinţi şi care este întinderea fără margini a puterii Sale faţă de noi. repet. Ea poate şi trebuie să fie stăpînită. dar nu oarbe. îndestulătoare. Este ceea ce ne dorim. . Aer. pentru a nu se întoarce împotriva stăpînului. Foc şi Eter există din abundenţă. (Efeseni 1. Ne stau la îndemînă mijloace de trai inepuizabile. fără pericole şi fără crize. aşa cum ne îndeamnă Biblia. pentru a nu repeta dramatica experienţă a strămoşilor atlanţi ! Natura. în respect faţă de Natură. să vă dea un spirit de înţelepciune. în completarea celor obţinute de doamna prof. ne permite o existenţă decentă. mult mai ample şi mai folositoare umanităţii. nişte buni stăpîni. dar cu iubire şi nu cu dispreţ. ştiut fiind că orice opresiune naşte revoltă ! Privirea iubitoare a stăpînului face să crească “recolta”. este ceea ce căutăm. a limitării mijloacelor de subzistenţă ! Aşezarea noastră corectă în ecuaţia Om – Univers – Divinitate.energiilor care se manifestă în interiorul acestora va aduce informaţii uluitoare. pentru a ieşi din criză. în măsura în care ieşim din iluzia separării (căci noi toţi “Una suntem” !). dintr-un izvor care nu seacă niciodată. părintele Piramidei de la Piteşti. de data aceasta.”. să le stăpînim. abordarea corectă a relaţiilor noastre cu Divinitatea şi cu Universul ne vor permite ieşirea din aşa-zisa criză. Marioara Godeanu. care să vă dezvăluie cunoaşterea Lui. Universul are nişte forţe colosale. Nimic nu este mai puţin şi nici mai mult decît a fi Om pe Pămînt. pentru că Pămînt.univ. Dezvoltarea durabilă. fără periclitarea urmaşilor ! Cunoaşterea şi folosirea forţelor arhetipale ale universului material ne vor permite o existenţă demnă. luminîndu-vi-se ochii minţii. credincioşii. ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos. să fim nişte stăpîni adevăraţi. În criză se află mentalitatea noastră paradigmatică. Este vremea să cunoaştem şi să stăpînim forţele primare ale materiei. Apă.17-18). ca nişte buni stăpîni.

părelnică. vom înţelege că Acesta este mult mai mult decît ceea ce percepem cu ochii. dar care. Ei sunt cei care ne permit să ne vedem. fără a realiza că suntem noi înşine o entitate energetică. la nivel general. (tot) oamenii de ştiinţă au descoperit şi ne-au transmis un lucru senzaţional: materia este energie condensată. în completarea celor ce le vedeţi cu privirea naturală. Cu ajutorul ei. Dacă afirmam că ochiul nostru este o minune. cînd ne vom folosi ochii minţii. pe care vă propun să-i deschideţi. apoi tata şi ceilalţi oameni şi – în sfîrşit – această minunată Natură. aşa cum credem că există curentul electric – pentru că îi vedem (simţim) efectele – va trebui (nu în sens de constrîngere !) să credem că există multe alte forme de energie. Din păcate. percep doar o parte a Realităţii. Noi. să vezi unde calci!”. adică “înlăturarea unui voal care ascunde ceva” – ar fi trebuit să genereze. Atunci şi numai atunci.Nu este – acesta – un îndemn repetat al celebrului “cască ochii. care sunt doar o parte a “cîmpului energetic” ce ne înconjoară. această structură uluitoare. putem înţelege. Atunci şi numai atunci. efectiv. cu care aveţi posibilitatea să vedeţi cît de frumoasă este lumea. care ne încojoară. dar numai parţială. urechile şi celelalte organe de simţ – minunate. care este Universul. care stau . Am afirmat. vai. din păcate. Această descoperire – şi eu. din care trupul nostru reprezintă doar partea condensată – cea care ne dă o identitate. Vă propun. care produc efecte. pozitivismul şi materialismul ştiinţific ne-au făcut un mare deserviciu. înţelegerea faptului că – de fapt – vederea noastră naturală este iluzorie. deşi consider că nu este îndeajuns de respectat. care include şi această minune – ochii. Vă propun să vă deschideţi ochii minţii. pentru începutul acestui drum – al înţelegerii superioare a realităţii – să luaţi contact cu “gîndirea arhetipală”. cu ajutorul “ochilor minţii”. devoalare. de multe ori. la modul propriu. savanţii mai au multe de descoperit cu privire la perfecţiunea alcătuirii şi funcţionării ochilor. şi aceasta… se vede !. că avem un corp minunat alcătuit. un domeniu care identifică – în întraga natură înconjurătoare – arhetipurile. o entitate energeticoinformaţională mult superioară (chiar) ochiului. parţială. nesesizate. vedem doar formele condensate de energie. putem chiar “vedea”. trebuie să recunosc cămi lipsesc mijloacele pentru a defini mintea noastră. Cu toate cercetările realizate. prin descoperire înţeleg. Ne-au incumbat ideea că (doar) ceea ce se vede există ! Cu toate acestea. vom înţelege că. de altfel -. în primul rînd mama. tiparele. unele sesizate şi unele.

că există un Creator – care. la nimic riscant. mai înainte. Nu vă fie teamă: inima voastră nu vă va conduce la nimic rău. cît şi cele subtile. DESCHIDEŢI OCHII ! Vă mulţumesc ! Deschideţi inima ! Vă îndemnam. O FORŢĂ. adică un sentiment (frumos şi nobil. din care universul vizibil (perceptibil) este doar o parte. ca locaţie – ci ca importanţă. că aparţinem unei Lumi minunate. veţi putea Totul. partenerii şi prietenii noştri şi întreaga natură. dealtfel !) ci O ENERGIE. deschiderea inimii vă va aduce un beneficiu şi mai însemnat: vă va racorda la Sursa primară energetică – care este IUBIREA !.o CARTE A CĂRŢILOR. pentru că veţi ÎNŢELEGE ! Aceasta vă va conduce paşii spre (re)citirea Bibliei . inclusiv să vă deschideţi ochii minţii. El fiind Cel care a creat Totul – pe părinţii. Veţi înţelege şi vă veţi bucura că nu suntem singuri. adică: le- .nu ca amplasament. Dacă. să vă deschideţi ochii – şi mă refeream la “ochii minţii”. pe care le percepem. dintre care Legea Iubirii este cea dintîi. din care toate celelalte energii provin. mai presus de orice. deasupra . vă fac un alt îndemn. aşa cum a fost numită –. este cea care stă la baza Creaţiei şi nu este ceea ce – îndeobşte – definim prin iubire. Veţi înţelege atunci Ordinea care domneşte în această alcătuire şi veţi înţelege. iubire pentru natură. fraţi ai mei !. atîta timp cît din ea va izvorî Iubire: iubire pentru părinţi.la baza alcătuirii (a arhitecturii) universului vizibil. din haosul primordial a alcătuit o lume atît de perfectă. Acum şi aici. iubire pentru prieteni. spuneam – este şi mai însemnat – pentru că. mă refer la toate aspectele.cînd veţi deschide ochii minţii şi veţi vedea toate acestea – veţi fi fericiţi. ceea ce vă va permite o “deschidere a orizontului <<vizibil>>” ce nici nu poate fi descrisă. iubire pentru partener. Cînd vă îndemn să vă deschideţi inima. la toate modalităţile. ceea ce – pentru unii dintre noi – nu este aşa de simplu. Dumnezeu le-a făcut pe toate din Iubire. atît cele condensate. care este deasupra tuturor acestora. Veţi înţelege şi veţi respecta Toate Legile care guvernează această lume. vă rog. sigur. deschiderea ochilor minţii vă va permite perceperea Realităţii. odată “energizaţi”. formînd UN ÎNTREG ! Atunci şi numai atunci . iubire pentru Dumnezeu. mai însemnat: deschideţi-vă inima. De aceea. cu Iubire şi pentru Iubire. aşa cum spuneam. Ori acest lucru.

veţi înţelege că nu mai aveţi nevoie de îndemnuri. iar Iubirea are două componente: Lumina cunoaşterii şi Căldura iubirii. le-a făcut pentru ca această energie a Iubirii “să curgă”. cu tot ce conţine ea. viaţa voastră cuprinde multe întîmplări fericite. Altfel (decît pînă acum) veţi înţelege Cuvîntul lui Dumnezeu. Da. în general. “de ce iubim libertatea” şi – de fapt – CUM e bine să le iubim !. veţi înţelege că îndemnul creştinesc de a vă iubi duşmanii nu este ciudat: pur şi simplu altfel nu se poate !. Veţi înţelege că “toate sunt pentru om. altfel veţi înţelege religia. iar celelalte întîmplări au – totuşi – un rost. pentru că noi trăim în prezent.atunci – veţi înţelege că Legile. altfel veţi “înţelege” filosofia şi toate celelalte. le-a făcut cu ajutorul energiei primare a Iubirii. Nu e nici greu. După ce vă deschideţi inima şi ochii minţii veţi “vedea” cît de minunată este Lumea. Veţi înţelege de ce Isus Cristos a spus că în Iubire este cuprinsă toată Legea şi toţi Profeţii şi că în Iubire sunt cuprinse toate Poruncile lui Dumnezeu (Decalogul lui Moise). de ce Gagarin “nu l-a văzut pe Dumnezeu în cosmos”. pentru că este frumoasă. decît defecte. pentru că . decît într-o abordare unilaterală.a făcut dintr-un imbold de Iubire pentru întreaga Sa creaţie. “să funcţioneze”. cu inima deschisă. Veţi constata că oamenii au mai multe calităţi. Trebuie să recunoaşteţi că – astfel definită – Iubirea este mult mai mult decît credeaţi. şi. dar nu toate îi sunt de folos” (aşa cum se exprimă Apostolul Pavel) şi . toate acestea şi Toate. din care provin Toate energiile. decît SĂ VĂ DESCHIDEŢI INIMA ! Sesizaţi. Eu vă spun că e bine să înţelegem că Toate Una sunt. Apropiaţi-vă. nici complicat. cu propriile voastre fiinţe. “să dea viaţă”.eu am înţeles . dar doresc ca voi să înţelegeţi. nu aveţi nevoie de nimic. cu inima deschisă. Nu este nici o inadvertenţă. care “e scris” în Biblie (şi în celelalte Cărţi Sfinte). pentru că trăim cu Iubire. nici măcar de acela de a iubi. veţi înţelege “de ce iubim viaţa”. “să lege Totul Întruna”. în sfîrşit. pentru că Iubirea e totul. Poruncile lui Dumnezeu nu sunt restricţii ci îndrumări. un scop. Viaţa. că nu există contradicţii. un înţeles. Veţi înţelege că nu aveţi de aşteptat “un viitor mai luminos”.Cel care este IUBIRE. vă rog. menite a ne călăuzi viaţa şi atunci veţi iubi Viaţa. nici o contradicţie în cele afirmate: deschideţi-vă inima şi veţi înţelege ! Veţi înţelege de ce Lumina orbeşte şi de ce Căldura arde. îmbrăcaţi-vă cu ea şi veţi avea nişte trăiri minunate. cu inima deschisă !. într-un prezent luminos. care vor schimba radical modul vostru de a percepe Realitatea. TOATE au un alt înţeles. care probabil pînă acum vi-au scăpat !. că am spus – peste tot – inima şi nu inimile. oricare ar fi ea. este minunată şi merită a fi trăită. aşa cum este. AŞA este Iubirea şi DE ACEEA este ea minunată !. dacă vă apropiaţi de ele cu Iubire. de ea. Veţi . ceea ce vă va apropia de Dumnezeu . din Iubire şi pentru Iubire.că “Toate Una sunt” !.

dar aproape generalizată: Ne naştem şi trăim ca să învăţăm. şefii. Şi nu uitaţi: Dumnezeu a creat Totul din Iubire. de cunoaştere – dar toate acestea spre a redescoperi minunata lume. există şi noi nu facem altceva decît să luăm cunoştinţă despre existenţa lor. să le redescoperim … Da. Din păcate. ascultarea este foarte puţin cultivată de omul zilelor noastre. o lume perfectă. eroarea provine dintr-o paradigmă greşită. Trăim într-o altfel de lume decît cea pe care neam închipuit-o. în cadrul paradigmei de care este vorba. într-o lume reală. este nevoie de cercetare. etc. atunci. bazîndu-ne pe o cunoaştere preexistentă. dar o logică de circumstanţă. Cu speranţa că veţi trăi toate aceste revelaţii minunate. lucrurile se schimbă şi au o altă logică. toate.înţelege şi veţi aprecia de ce. pe care Dumnezeu a creat-o pentru noi. substanţe. cum să-mi ascult părinţii. cu legi imuabile (fără excepţii. ştiu mai multe şi. cu legile sale perfecte. Veţi înţelege Psalmii lui David şi toate Imnele de laudă. care să descopere legi. care ne asigură evoluţia spirituală. de învăţătură. dar ne mirăm că lucrurile NU merg bine… Cred că şi în cazul ascultării. Sfînta Fecioară. libertatea de a experimenta orice în cadrul . ascultarea este o altă virtute. nu ne ascultăm părinţii. această lume. structuri. DUMNEZEU este Omnipotent şi Omniscient şi nu are nevoie de cercetările noastre. nu ne ascultăm conducătorii şi şefii. Ele. vă îndemn: deschideţi inima !. suntem chemaţi s-o experimentăm în plan material. teoreme.care să întărească regula). Este bucuria şi aşteptarea lui DUMNEZEU ! EL ne-a acordat liberul arbitru. De aici rezultă probleme de comunicare între indivizi: eu am învăţat mai mult. semenii ?! Întrebare logică. adică cu Inima deschisă ! Despre ascultare Motto: “Căci nu este discipol care să-şi depăşească maestrul…” După îndelunga răbdare. Nu-L ascultăm pe Dumnezeu. a adresat acele cuvinte minunate lui Dumnezeu: “Preamăreşte suflete al meu pe Domnul !”. creată de DUMNEZEU. Dacă ieşim din acestă paradigmă şi înţelegem că Ne naştem şi trăim ca să experimentăm.

O primă lege a Lumii este cea a cauzalităţii. surse de multiple cauze – care produc efecte. la Matei 18. însemnînd începutul. în consecinţă. trebuie să înţelegem că tot. Este cazul părinţilor care ne iubesc şi ne-au dat viaţă din iubire. pregătire. indiferent de capacitatea persoanei de a discerne cauzele primare ale diverselor sale experienţe. această minunată lume. Dar. haotice. deci au o cauză. care au nevoie de colaborarea noastră. diferită de a noastră. cu iubire şi pentru iubire şi care este Omniscient. Strămoşii noştri ne-au lăsat multe vorbe de folosinţă. care va produce un efect. Să ascultăm! . Este în interesul nostru. pe care le experimentăm. care ne-a creat din iubire. atunci cînd analizăm valoarea numerologică a capitolului şi versetului în care apare. cauzală. pentru a ne îmbogăţi experienţa şi. vom şti că toate evenimentele prin care trecem de-a lungul vieţii. implicit a cunoaşterii pe care ea se bazează. care au stat la baza experienţei sale de viaţă. pe seama lor. cuvînt. printre care şi aceea că unde-s doi puterea creşte !. orice vîrstă. al fiecăruia şi al tuturor. dar şi un rost. Experimentăm cu toţii. De aici – responsabilitatea noastră pentru tot ceea ce “emitem”.acestei lumi. ele sunt conjuncturale. precum ne avertiza Apostolul Pavel. vom face efortul de a-i asculta pe interlocutorii noştri. implicit cunoaşterea. Este cazul lui DUMNEZEU. Este şi cazul şefilor. cunoştinţele sale. Justa apreciere a tuturor acestor evenimente ţine de discernerea Cauzei. faptă a noastră este o Cauză. nivel intelectual are. marile revelaţii etc. însemnînd însumarea. Cunoscînd şi respectînd această lege. marile întîlniri. care este în ceruri”.19: 18 are valoarea 9. sentiment. au o cauză. deci nu sunt hazardate. Dacă persoana respectivă ne este favorabilă. împreună. Baza ascultării o constituie împărtăşirea experienţei. Dacă înţelegem că toate întîlnirile noastre NU sunt întîmplătoare. dar nu toate îi sunt de folosinţă. Pe de altă parte suntem “emiţători”. Experienţa mea nu este nici mai presus şi nici mai prejos de cea a apropiatului meu. Indiferent cine este persoana cu care venim în contact. Fiecare gînd. Revenind la experimentare. Această lege. dar o conjunctură logică. le va fi dat de Tatăl meu. ea este purtătoarea unei experienţe. astfel încît orice cauză atrage un efect. toate sunt pentru om. pe care este bine s-o cunoaştem şi s-o aplicăm are o interpretare interesantă. sex. atitudine. ne simpatizează sau are nevoie de implicarea noastră. iar 19 are valoarea 1. Ascultarea ei ne permite însuşirea unor valoroase cunoştinţe. absolut tot ceea ce trăim – de-a lungul vieţii este Experienţă şi nu doar marile evenimente. ele sunt complementare şi sinergice pentru că “dacă doi dintre voi pe pămînt se vor uni să ceară orice lucru. care ne iubeşte. va fi cu atît mai mult dispusă să ne împărtăşească experienţa sa.

înţelegem toate lucrurile prin antiteze. de cele mai multe ori de sex opus. aşa cum deseori se crede. o floare.nişte calităţi potrivite gustului tău. necondiţionată. care mai cuprinde nădejdea şi credinţa.frica !. capitolul 13. bucurie. o percepţie a "realităţii" care produce plăcere. la rîndul ei. bun fără rău şi aşa mai departe. În general. Să le luăm pe rînd. Nu există . opusul iubirii. Da. eşti îndrăgostit de o persoană. Credinţa sau încrederea este. A iubi este Altceva !. virtuţile iubirii. Şi ea este necondiţionată. Iubirea este treapta de sus a unei scări. neîndrituită. Nici iubirea n-o vom înţelege fără antonimul ei .sus fără jos. Toate manifestările specifice absenţei iubirii. "de pe altă planetă". antonime. un animal.decît pe absenţa iubirii !.un peisaj. necondiţionată. Iubirea este necondiţionată . bucurie. înălţare sufletească. în care trăim. se spune că "moare ultima" se "naşte" prima !. absenţa ei este cel mai bine definită prin frică şi nu prin ură. fie ignorîndu-le. pe care le incumbă. La rîndul său. Firesc ar fi să spui că-ţi place natura. "faci dragoste" şi respectiv "iubeşti". versetele 1-13. la rîndul ei. Într-o lume duală. de altfel. care te face să te simţi minunat. Iubirea lui Dumnezeu şi a aproapelui .Despre dragoste şi iubire Iată doi termeni sinonimi şi nu chiar !.din punctul tău de vedere . "Fericit este cel ce crede fără să <<vadă>>" . a fi îndrăgostit este un sentiment înălţător şi totuşi doar un sentiment. dorinţa de control îşi au izvorul în frică. Se spune. înălţare sufletească. A face dragoste este altceva.diferite. Frica este. un animal etc. Ea este foarte bine descrisă în Biblie. o exprimare. Sperăm (nădăjduim) dincolo de orice "temeiuri". El este o reacţie a fiinţei. Subiectul dragostei are . dorinţa de posedare. nefundamentată . se spune că "eşti îndrăgostit".pentru noi . acţiuni . iar defectele eşti dispus să nu le iei în seamă.baza Legilor divinităţii în aproape toate religiile lumii. A fi îndrăgostit este un lucru minunat. niţel cam "aerian". despre care. cum sunt gelozia. fie . această acţiune produce plăcere.că eşti îndrăgostit de natură (în general) sau de o componentă a ei .deasemenea . este. de multe ori .îi spune Isus apostolului Toma. Verbalizînd.chiar justificîndu-le. o floare. o transpunere a sentimentului de "a fi îndrăgostit". pînă la urmă.în primul rînd !. acţiunea conştientă de . deşi în traduceri apare cu termenul "dragoste". Oricum. E bine să (re)citiţi acest paragraf pentru a înţelege caracteristicile. Este o acţiune. Nădejdea sau speranţa. în Scrisoarea Apostolului Pavel către Corinteni.totuşi .

Iubirea. Ieşirea din izolare. ca şi a "celorlalţi". cît şi pentru asigurarea comunicării cu cei din jurul nostru - . a lui Dumnezeu Creatorul. pe care putem şi e bine să-l facem spre folosul nostru. Avem libertatea să alegem !. cea care "mută munţii" sau. moare . după cum urmează: • înţelegerea modelelor de gîndire şi de exprimare ale celorlalţi. creează Universul. Aceasta este iubirea necondiţionată: cunoaşterea de sine. comunicare. 1. urmînd să abordez. dorinţa de bine. pe rînd. Un om care nu iubeşte. cunoaştere. care se hrăneşte cu frică. subiectele abordate de organizatori. frumos. încerc să prezint modul în care percep eu problematica propusă. • utilizarea efectivă a modelelor lingvistice şi a tehnicii formulării întrebărilor • rezolvarea activă şi competentă a conflictelor • fixarea şi structurarea unor scopuri semnificative • conştientizarea strategiilor individuale • transformarea comportamentelor şi sentimentelor negative în unele pozitive • dezvoltarea flexibilităţii şi creativităţii comportamentale • îmbunătăţirea încrederii şi înţelegerii în relaţiile profesionale şi personale. Despre rezonanţă Elemente de programare neurolingvistică Pornind de la informaţiile cuprinse în pliantul de prezentare a unui seminar ce se organizează în judeţul Cluj şi care are menirea de a-şi aduce aportul la dezvoltarea autocunoaşterii. mai complet. deschiderea către iubire este un act conştient. părtăşie.mai devreme sau mai tîrziu pentru că se izolează de Sursa vieţii. în loc de iubire.Înţelegerea modelelor de gîndire şi de exprimare ale celorlalţi este foarte importantă atît pentru extinderea capacităţii noastre de gîndire şi de exprimare. Depinde numai de noi !. adevăr. Frica de a nu accede la toate acestea vine din izolarea noastră faţă de Sursă.racordare a individului la energia universală a iubirii. în materialul de prezentare a seminarului.

şi aceasta pentru că. Evident că vom întîlni. Întrucît suntem identităţi de o diversitate infinită NU este posibil să definim fiecare dintre aceste modele.cu cei din jur este să înţelegem şi să acceptăm că fiecare dintre aceştia are UN MODEL PROPRIU. Cheia succesului (comunicării) este acceptarea. În ceea ce priveşte influenţele pe care contactul cu cei din jur l-ar putea provoca. care . de fiecare dată. la limită. rod al mai multor factori care ţin de moştenirea karmică şi genetică. de instruirea şcolară şi profesională.pe orice nivel . sunt cele care marchează aceste modificări sesizabile. în ceea ce priveşte modelul de gîndire şi de exprimare.una din cauzele alienării societăţii omeneşti.o sumă de entităţi. atît timp cît interesele proprii sunt disjuncte. El nu este imuabil. cu consecinţe corporale sau sentimentale. într-un proces continuu. Este .din păcate . în loc să constituim o entitate integratoare. propria schemă de gîndire şi de exprimare. Ceea ce este important atunci cînd intrăm în relaţii .printre altele . fiecare dintre noi propriul model.conduce la decădere. rezultatul este relativ unitar şi compact. diferit şi .altfel spus . NU ştim să ascultăm. începînd cu cuplul şi continuînd cu familia. dar nici nu suferă vizibile transformări. Suntem . iar cunoaşterea acestora îmi completează şi potenţează propria cunoaştere. pentru că . acestea sunt minime . importantă cunoaşterea modelelor de gîndire şi exprimare ale celor cu care vin în contact. vreo valoare sau influenţă asupra propriilor noastre modele. NU înţelegem şi NU credem că modelele de gîndire şi de exprimare ale celorlalţi ar putea avea vreo relevanţă şi. naţiunea şi societatea. în ansamblu.suntem diferiţi. pe noi înşine.nu-i aşa ? Cine nu creşte . începe cu noi înşine şi continuă cu noi toţi.diferit de "interesul general". deci.de mult . alături de unele diferite. Autocunoaşterea. componente comune. în marea noastră majoritate. colectivitatea. Avem. Redefinirea interesului propriu drept componentă şi rezultantă a Interesului general este singura cale de emancipare din stagnarea-blocajul actual. Se vorbeşte . Deşi există atît de mulţi factori. ci suferă o serie de completări-modificări care .de foarte puţine ori provoacă "schimbări de curs". dar şi pe cei din jurul nostru. de educaţia primită. De aici iluzia "interesului propriu". cu efect sinergic cunoaşterea mea îmi permite cunoaşterea celor din jurul meu.odată ce am înţeles necesitatea comunicării. ca mijloc de evoluţie. dar care tinde către 0. cu atît mai puţin.de un "dialog al surzilor". dar împreună ceea ce impune să ne cunoaştem. de experienţa de viaţă.de orice fel . Suntem o unitate în diversitate sau . .de cele mai multe ori . succesiv şi alternativ. Suma vectorilor intereselor proprii ESTE un vector al interesului general.descreşte. Mai degrabă experienţele dramatice. de armonizare. Pentru cei ce înţeleg aceste lucruri şi îşi doresc evoluţia-armonizarea este.în dinamica vieţii .

aşa cum arătam . identificarea corespondenţelor şi realizarea unor "înţelegeri" . obţinem . atunci cînd urmărim maximizarea efectelor demersului nostru. mai ales. karmice.Expresia în sine. va ţine cont de existenţa acestei infinităţi de modele de gîndire şi de comunicare.cu bună ştiinţă . Altfel spus fiecare pasăre pe limba ei piere !.cu toţii . 2. Succesul asocierilor. Din păcate orgoliul care întunecă dreapta judecată .prin reciprocitate . folosirea unor modele lingvistice adecvate. Acesta este fondul comun . . auditoriului este deosebit de importantă. ca nespecialist. dar şi experienţa noastră de viaţă.o supertehnicizare este. Doar o parte dintre noi au ca temă principală a vieţii cooperarea-colaborarea. Din punctul meu de vedere. pe care trebuie să-l găsim şi pe care trebuie să-l folosim. Cu titlu de exemplu.a "specificităţilor".pe de altă parte . Aritmetica ne învaţă despre "cel mai mare divizor comun". la nivel minimal. dar . alţii lenţi. pentru că .numai împreună vom reuşi !. cu tot mai multe modele ne îmbogăţeşte cunoaşterea. Spre binele nostru. Utilizarea efectivă a modelelor lingvistice şi a tehnicii formulării întrebărilor. Cîştigul este întotdeauna mai mare decît pierderea. asupra căreia este bine de consultat specialiştii în domeniu. conduce la lovirea acestui interes.la impunerea unor clauze inacceptabile uneia dintre părţi. ne spun că este vorba despre doi .care există. alţii superficiali. adaptate atît domeniului.bazate pe acest fond comun. cît.o diversitate infinită. de orice fel. dacă înţelegem UNITATEA căreia îi aparţinem şi care creează premisa fondului comun. în acest caz. dar şi şansele vieţii. Iar cine vrea. este dat de identificarea fondului comun şi de ignorarea . Evident că acest "fond comun" scade în măsura în care sunt implicaţi din ce în ce mai mulţi oameni. grevate şi de alte componente genetice.ştim că unde-s doi . Aceasta NU este însă un impediment în calea comunicării. dar întotdeauna EL există !. unii oameni au o gîndire analitică. Comunicarea este necesară şi este posibilă. alţii sintetică. despre 1+1 şi nu despre 1 alături de 1 !. alţii .îngăduinţa reciprocă. iar dacă avem în vedere combinaţiile în care pot intra aceste componente. unii sunt rapizi. alţii extrovertiţi. unii sunt profunzi.diferite combinaţii.este cel care face ca această schemă să nu funcţioneze. care se bazează pe dorinţa apărării propriului interes. Contactul cu tot mai multe persoane. Pentru că . Aceasta este o temă tehnică.puterea creşte !. Orgoliul. Numai cine nu vrea nu poate !. renunţînd .se ştie . Iată efectul de bumerang !. unii sunt introvertiţi. Enumerarea ar putea continua pe multe pagini. educaţionale şi mai ales conjuncturale. Iată ceea ce ar trebui să urmărim de fiecare dată. al fiecărui 1 !.

Iată de ce timpul. cu abilităţile dobîndite. pentru fiecare dintre noi.în acurateţe. dictată de bunul simţ. 24 de ore pe zi. În ceea ce priveşte tehnica formulării întrebărilor. Exerciţiile. dar să-i limităm. de informaţii. pe cît posibil. Fiecare experienţă de viaţă. abilităţi. care însumează. măcar buna înţelegere a problematicii. care ne pot deruta. ne va ajuta să ne exprimăm limpede ideile. nu trebuie să existe timpi morţi !. Adecvarea acestor modele. care se va face. la întrebarea pe care eşti gata s-o formulezi. Iată de ce va trebui să acordăm o atenţie sporită modului de formulare. Din acest punct de vedere şi nu numai. clare. deschise. de perfecţionare. nesofisticate. rezolvarea activă şi competentă a conflictelor este o cale sigură de . aşa cum neamţul spune "uebung macht der meister" (exerciţiul te ajută să devii maestru). ceea ce este de dorit. cu răspunsuri multiple şi detailate. de dialog."făcînd". atît pe baza lecturii . conform convenţiei general acceptate. este menită să consolideze rezultatele obţinute. aşteptările şi să obţinem. deasemenea. vom îmbina întrebările libere. de aparenţă contradicţie. cu delicateţe.deasemenea. sunt de părere că . cu întrebările închise. Verificarea încrucişată a răspunsurilor. este îmbinarea între a te aştepta şi a nu te aştepta la un anumit răspuns. Evident că rezultatele vor creşte odată cu experienţa.de toate tipurile -. bloca. încurca. este cheia succesului. dar acestea vor apare . informaţii. precizie. fie că suntem singuri sunt menite să ne perfecţioneze. din partea colaboratorilor. 365 (uneori 366) de zile pe an. posibilităţile de divagaţie. vreo închistare a dreptului său de exprimare. cu răspuns alternativ (cu doar 2 variante). fie că suntem într-o companie. sau cum zice americanul "just do it". această mare comoară aflată la îndemînă (la care însă NU e bine "să ne închinăm" !). Da. Abordarea diverselor modele lingvistice şi exersarea diverselor tehnici de formulare a întrebărilor. îmbinînd două aspecte aparent contradictorii -: să lăsăm respondentului o totală libertate de analiză.pur şi simplu . în vederea continuării demersului. Averea . Sporirea permanentă a bagajului de cunoştinţe. riscantă.de modul de formulare al întrebărilor. va fi folosit pentru permanenta dobîndire de noi şi noi cunoştinţe. cît şi a celorlalte mijloace. Vom face aceasta cu discreţie. calitate .la nivelul cunoştinţelor comune este recomandabil să folosim modele lingvistice accesibile. 3. inclusiv într-o "autoconvorbire" au menirea de a ne perfecţiona !. De accea. fără să-i sugerăm vreo presiune. de convorbire va fi un prilej de exersare. Tot o problemă de dualism. în funcţie de utilizarea timpului aflat la dispoziţie. de buna măsură. Rezolvarea activă şi competentă a conflictelor.zestrea noastră se îmbogăţeşte sau nu. 7 zile pe săptămînă. cu discreţie. este bine să înţelegem că răspunsurile de care avem nevoie depind . experimentările permanente.

deşi noi toţi una suntem. cu cît ele sar afla în stadiu incipient. nu are menirea a ne aduce foloase. a uneia sau alteia sau tuturor părţilor implicate. dar. În general. dacă înţelegem că "una suntem". atitudini diferite iar scopul este impunerea propriei viziuni. dobîndită pe căile cunoscute ale cunoaşterii. opinii. calea de rezolvare a oricărui conflict este tocmai . a premiselor şi conţinutului acestuia. în soluţionarea lui. Permanenta rezolvare a conflictelor se referă la atenţia pe care e bine s-o atribuim fiecărui şi tuturor conflictelor ce ne implică . prin implicarea noastră în dezamorsarea. Conţinutul unui conflict este determinat de cauza şi scopul apariţiei sale. De aici provin diferenţele de opinii. Da.r mai ales. atît de dorită în orice domeniu. Soluţia corectă. Oricît de egoişti. că interesul general este parte a propriului interes. permanenta. pe această cale a găsirii căilor de rezolvare. da. Mai devreme sau mai tîrziu ele vor naşte consecinţe care.direct sau indirect . pacea !. am fi. fiecare dintre noi este altfel. cu atît mai bine şi mai eficient. interese diferite. direct sau indirect ne vor afecta !. Diversitatea în unitate este o caracteristică de bază a Universului. ale experienţei de viaţă. premisele unui conflict ţin de existenţa unor diferenţe şi divergenţe de idei. însuşi propriul egoism ar trebui să ne spună că interesul propriu este parte a întregului şi. în oferirea soluţiei corecte. Ignorarea existenţei lor. Conflictele.agresiv. disjuncte. mult mai multe părţi rele… De aceea. dar şi de incapacitatea (din păcate aproape generalizată) a acceptării existenţei acestor diferenţe. care să nu accentueze premisele. Competenţa noastră. reciproc. ne va ajuta în corecta implicare. atitudini. În ceea ce priveşte diferenţele de interese. aici lucrurile stau însă altfel. vai !. de percepţii şi concepţii. negarea sau desxconsiderarea lor. într-un fel sau altul.succes !. NU avem. Nici n-ar avea sens şi nici nar fi plăcut să fim toţi la fel !. Rezolvarea conflictelor trebuie să fie activă.indiferent în ce stadiu s-ar afla. în soluţionarea lor. Competenţa. activa şi competenta rezolvare a lor este o preocupare de bază a celui care-şi doreşte armonia. în sensul decelării diferenţelor existente. Iată de ce divergenţele de interese nu-şi au locul şi nici rostul !. mai ales. pînă la urmă. egocentrici. Implicarea noastră are menirea înţelegerii cauzelor şi scopului conflictului şi.nici aici ! . Rezolvarea oricărui conflict porneşte de la cît mai completa înţelegere a situaţiei. păreri. confruntarea violentă a două sau mai multe părţi implicate au o parte bună. Activ nu înseamnă . cît. În general. liniştea. cauza este menţionata incapacitate de acceptare a unor idei. se referă atît la abordarea conflictului.

semnificativ. în măsura în care rezultatele unor astfel de acţiuni revendică noi consumuri energetice. opţiunile . degradante. de a ne orienta către "cele folositoare". sunt legate de definirea menirii sale. nu pot aduce beneficii reale. dincolo de orientarea opţiunilor şi. fenomenele utile ale vieţii. Forţînd puţin lucrurile. iar."îşi aminteşte". personal. este evident că scopul său primordial. Este evident că succesul oricărui demers uman este determinat de subordanarea acestuia unui scop. dezamorsează conflictul. întîmplări inutile. utilitatea sa. în general. spun Înţelepţii… 4. fiecare trăire îşi are rostul.apropiind puţin cele două paradigme . mai degrabă.în sensul larg al cuvîntului.respectiv deciziile . nu decelăm întotdeauna corect utilitatea unor opţiuni. dar. Fixarea şi structurarea unor scopuri semnificative. Pornind de la recomandarea Apostolului Pavel. Unirea face puterea.lămurit. Diversele sisteme filosofice şi religioase propun abordări diferite. Acest interes comun. va fi. fiecare împrejurare a vieţii. pe de altă parte. Risipirea energiei pentru scopuri nesemnificative are menirea secătuirii de resurse. Atunci cînd fiecare parte implicată îşi înţelege locul şi menirea. eu preferînd totuşi să spun "experimentează" . Omul se naşte şi trăieşte pentru a experimenta (existenţa în plan material) Pentru că. al tuturor părţilor implicate. făcîndu-l caduc. ca parte a patrimoniului general.noastre se vor îndrepta către aspectele. voi aborda tema din această perspectivă. Nu întîmplător se spune că "omul învaţă (mai bine) din greşeli". va fi să îşi îmbogăţească permanent experienţa de viaţă. hazardate.pe de-o parte. evenimentele. Iată de ce. Menirea omului fiind aceea de a experimenta. sau . pentru anihilarea sau neutralizarea lor. chiar încununate de succes.din punctul meu de vedere . să trecem la . care implică îmbogăţirea propriului patrimoniu. patrimoniale . sunt adeptul celei de-a doua paradigme. acestea se încadrează în două paradigme: A. Omul se naşte şi trăieşte pentru a învăţa B. multiple. cu ideile. Acest aspect fiind . vom fi de acord că . părerile. deciziilor noastre către variantele utile. interesată în colaborare şi nu în confruntare.revelarea interesului comun. dacă nu chiar păgubitoare. respectiv. folositoare. evenimente. Scopurile semnificative ale omului. Acţiunile aleatorii. dacă vreţi Scopul. că acumulăm o experienţă utilă chiar şi din lucruri. odată reliefat şi acceptat de părţi. dezordonate. care presupune o cunoaştere preexistentă (naşterii).în loc de învaţă. atitudinile celorlalţi.

la Unitate. Strategia . Odată de am luat cunoştinţă şi ne-am însuşit scopurile noastre semnificative. pe toate planurile.să aducă satisfacţii individului. planificării şi ducerii [desfăşurării] războiului şi operaţiilor militare". doar odată cu experimentarea. profesional. este firesc să adoptăm nişte strategii adecvate.alte scopuri semnificative. aşa cum am mai arătat. cultural. O bună pregătire presupune cunoaşterea cît mai amănunţită a acestor scopuri şi ţinte.în acelaşi timp . "se ocupă de problemele pregătirii. individuală şi colectivă. ţintele. profesională şi de experienţa personală acumulată. Este. dar mai ales spiritual fiind de dorit şi fiind utilă . este .fixarea ei drept scop semnificativ sau. sunt şi pot deveni scopuri semnificative ale devenirii umane. o tehnică ."omul cît trăieşte .o tehnică. la Unitate. o ţintă. Segmentarea acestor scopuri. a naturii . cu aplicarea în viaţă a cunoştinţelor. faţă de care are o dublă responsabilitate. este benefică. a modalităţilor de atingere a lor. introspecţia şi evaluarea permanentă a sinelui pot şi trebuie să stea la baza fixării acestor scopuri.un termen preluat din arta militară . în sensul că. individuale dar nu individualiste. în diversele etape ale vieţii. educaţională. de zestrea sa complexă. precum şi a legilor şi mecanismelor de funcţionare a vieţii. Această conştientizare este inclusă tot de cunoaşterea de sine. împletirea. Conştientizarea strategiilor individuale. după caz. în măsura în care am înţeles apartenenţa noastră la Întreg. scopurile evolutive. astfel încît bilanţul relativ . În cazul nostru.Existenţa materială. Această cunoaştere este un deziderat permanent. O evoluţie în plan material. un scop în sine.învaţă". este vorba de pregătirea. combinarea şi complementarea lor ţine de firea şi caracterul fiecărui individ. dar şi o artă. în primul rînd. culturală. Simt nevoia să adaug "şi aplică".al oricărui moment . 5.însă . sufletească. Cunoaşterea de sine. cheie a devenirii de sine. pentru că . drept scopuri semnificative. Evoluţia fiind o caracteristică evidentă a materiei. intelectual.aşa cum se zice . a informaţiilor îşi împlineşte omul menirea. fără . în plan social. Planificarea oricărei acţiuni. împlinind şi desăvîrşind fiinţa umană. Este bine ca niciodată să nu considerăm încheiat acest proces.chiar dacă ea nu fundamentează . în general. religios. care porneşte de la buna cunoaştere.conform DEX-ului. genetică.a uita apartenenţa sa la Întreg. care presupune o deschidere cît mai mare către tot ceea ce ne înconjoară. planificarea şi desfăşurarea acţiunilor menite să ne îndeplinească scopurile. spirituală.în accepţiunea general spirituală .

în care avem doar să observăm concretizarea. dar…se poate !. cu atît mai puţin…fără pahar!. dezvoltarea acestei capacităţi de analiză îi privează de capacitatea de sinteză. deci. Aceasta-i viaţa noastră . însă. Nici nu realizăm ce rezervor nesecat de inspiraţie ne aşteaptă !. Proiectul este . Deşi sunt un optimist incurabil. în general.NU sunt absolute. 6.în mare măsură . Din păcate. Fiţi.cu o imposibilitate. Succes !. Nu doar pentru că "viaţa-i complicată". materializarea proiectelor noastre. practica. pregătiţi pentru permanenta implicare în desfăşurarea acţiunilor voastre.nu-i aşa ."exerciţiul aduce desăvîrşirea". Capacitatea lor de analiză le permite "să vadă partea goală a paharului". Asta o ştiu şi . Se pare că avem de-a face aici cu o banalitate.în general . în accepţiunea de mai sus. oricît de bine le-aţi fi proiectat şi chiar cu atît mai mult !. Ştiinţa spirituală afirmă că "dacă un om poate ceva . eu îi admir pe pesimişti. o artă .de pregătirea "tehnică" a proiectantului.care.optimiştii şi pesimiştii . în al doilea rînd. corijarea "defectelor de proiectare". Cu adevărat pahare goale. Numai aşa se explică de ce ei nu sesizează că partea goală nu există şi nu are rost fără partea plină şi.pentru că presupune folosirea unor mijloace tehnice. menirea de "a ne ţine în priză" şi "a ne face mîna". "prefigurat" . Nu vă speriaţi şi nu dezarmaţi !. un proces. Să îndrăznim doar !.o transpunere.pentru că presupune şi incumbă creativitate. pentru că . să analizăm cele două mari categorii umane . ceea ce ţine . de capacitatea de "a vedea întregul". experienţa umană arată că diferenţierile dintre indivizi . Desfăşurarea acţiunilor este partea plăcută.o schiţă care anticipează "obiectul" ce urmează a fi realizat. Perfecţiunea este doar un deziderat.toţi oamenii pot acel ceva". inventivitate. talent. În ambele cazuri. O doză suficientă de cunoaştere şi încredere în sine pot surmonta relativul handicap. au răspunsuri opuse la întrebarea de mai sus. de concentrare. Acestea au. desigur.şi sub acest aspect . Este. în măsura în care "ne-am făcut bine lecţiile". problema sună cam aşa: se pot transforma comportamentele şi sentimentele ?!. Transformarea comportamentelor şi sentimentelor negative în unele pozitive. care necesită numeroase intervenţii şi corecţii. Înainte de a aborda această problemă.în toate componentele şi detaliile sale. cu un panseu sau dimpotrivă . dar este nevoie uneori de intervenţia noastră pentru corectarea. Evident că este nevoie de o cantitate suplimentară de efort. Deşi convenţia spune că talentul este o caracteristică nativă. nu există !. o materializare conştientă a "proiectelor" noastre !. Din punctul meu de vedere ei dispun de două calităţi: capacitatea de analiză şi tenacitatea. Acesta trebuie "închipuit".

la interesul comun .nefolositor. nefolositor.pentru mine. Iată de ce. sus fără jos. 7. optînd pentru ceea ce-mi este folositor. alegînd. îmi este folositor să cunosc comportamentele şi sentimentele negative. este un reper pentru alegere. el are menirea de a transmite celor cărora ne adresăm. ştiu conştient sau nu -. are . ale mele şi ale celorlalţi . Acesta este sensul corect de abordare a comportamentelor şi sentimentelor noastre şi aşa trebuie să aibă loc transformarea lor din negative în pozitive. iar noi . mai ales pentru că . Odată lămurit acest aspect. Oricînd şi oriunde vei putea găsi "partea goală a paharului". în consecinţă.odată cunoscut.o dublă semnificaţie. care reprezintă concretizarea atitudinilor faţă de cei din jur.în fond fiecare are dreptul la propria viziune. repet. Altfel. al judecăţilor noastre. Este o chestiune de opţiune. Dezvoltarea flexibilităţii şi creativităţii comportamentale. celor cu care venim în contact.asupra ideilor şi . nu-i aşa ?.şi pot fi transformate ca rezultat al alegerii noastre. Deosebirea dintre ei este că optimiştii. În primul rînd. Şi pesimismul este. întemeiat !. Nu este întotdeauna uşor să-i conving pe cei din jur. De îndată ce iau contact cu manifestări negative. mă străduiesc să mă conving şi să-i conving pe ceilalţi asupra caracterului lor dăunător. dacă aceasta este dorinţa. intuiesc că există o Sursă a apei. cea în care trăim. Printre altele. de alegere. Cunoscînd aspectul subiectiv al tuturor percepţiilor şi. e clar .avem deplinul liber arbitru !. ce-ţi doreşti. Pentru că sunt adeptul paradigmei folositor . cel puţin . negativ.ca orice altă acţiune . este posibil ca. la propria opţiune. cu care vin în contact. Ele sunt negative sau pozitive doar raportîndu-le la întreg . bun fără rău. să se transforme în contrariul său. un mesaj . Depinde.optimiştii şi pesimiştii. pentru mine ca şi pentru ceilalţi. Comportamentul nostru. din păcate. n-am avea ce alege !. în măsura în care argumentele noastre. ea va mai fi !.oamenii . Şi nici n-am şti de ce să ne ferim !. Dacă apă este şi a fost.mai mult sau mai puţin clar . ceea ce mie mi se părea nefolositor. Şi optimiştii şi pesimiştii găsesc ceea ce caută !. într-o lume duală. înţeles şi acceptat . alegerea mea se raportează la acest tip de ecuaţie. care . este necesar să aduc în discuţie interesul comun.ne permite alegerea variantei optime. ce alegem !. Existenţa comportamentelor şi sentimentelor negative este chiar îndreptăţită. Transformarea primelor în celelalte vizează atît comportamentul meu cît şi al celorlalţi. Şi atunci optimismul lor este întemeiat !. Depinde ce cauţi în această viaţă. comportamente şi sentimente pozitive. pentru a alege. uneori. alegerea noastră. nu există plin fără gol. pentru că. etc.că depinde doar de noi ca să ne schimbăm comportamentele şi sentimentele.subsumate interesului comun .conduc către o asemenea concluzie.

el provoacă reacţia celorlalţi. adecvat atît scopurilor noastre. O componentă importantă a comportamentului nostru este sinceritatea. nici măcar "o mică minciună folositoare" n-ar trebui să facă parte din arsenalul nostru !. concepţiile şi intenţiile noastre. precum şi privind ideile. pentru a obţine disponibilitatea maximă spre dialog. Baza de la care va trebui să pornim este binecunoscuta afirmaţie că (întotdeauna) sunt mai numeroase aspectele care ne apropie. chiar dacă uneori aceasta pare a ne atrage neplăceri. decît cele care ne despart.mai ales . Afirmaţiile "minciuna are picioare scurte" şi "s-ar putea ca 99 de minciuni să te ajute. Asigurarea unui grad înalt de flexibilitate şi crativitate. Şi în acest sens este nevoie de flexibilitate şi creativitate. În al doilea rînd. Al doilea aspect vizează concentrarea asupra personalităţii celorlalţi. Îmbunătăţirea încrederii şi înţelegerii în relaţiile profesionale şi personale . Primul vizează propriul comportament şi se referă la justa sa gestionare. va trebui să ne concentrăm asupra a două aspecte. parte a interesului general. care are menirea de a asigura un maximum de comunicativitate.persoanelor cărora ne adresăm. cît mai corect şi cît mai complet. precum şi asupra intenţiilor noastre. Iată de ce avem tot interesul ca acest schimb de informaţii să fie cît mai clar. Dacă la aceasta adaugăm existenţa unui interes comun. Flexibilitatea comportamentului nostru. are menirea de a ne asigura succesul demersului. care influenţează percepţia individuală. De aceea.al nostru dar şi al celor din jur . dar a suta te va înfunda" sunt pline de conţinut şi ne îndeamnă spre un comportament corect !. menită să ne aducă informaţii privind poziţia lor faţă de ideile. vom fi în măsură să intrăm "în relaţie" cu (aproape) oricine.este influenţat de personalitatea fiecăruia. la identificarea şi promovarea acestor ca bază a dialogului şi colaborării. concepţiile şi intenţiile lor. Creativitatea vizează găsirea cît mai multor punţi de legătură şi exprimarea lor în mod atractiv. invitînd la dialog. personalitate atît de complexă şi atît de individualizată. cît .concepţiilor noastre. consonante cu propriul nostru caracter. este necesar să înţelegem că există o multitudine de factori şi aspecte. care va porni de la certitudinea existenţei unor componente valoroase şi valabile ale caracterului celorlalţi. Adevărul iese întotdeauna la iveală !. De aceea. Este bine să înţelegem că un comportament sincer are menirea să ne asigure succesul pe termen lung. Întrucît comportamentul . 8. spre colaborare. trebuie să conducă la manifestarea şi transmiterea acelor componente ale personalităţii noastre care să rezoneze cu cele ale conlocutorilor noştri. la colaborare.

De aceea. Este evident că te poţi încredinţa. care .bazată pe cunoaştere şi recunoaştere. ci chiar interesat de stabilirea unor astfel de relaţii. această energie primordială creatoare. dar încrederea nu se rezumă la aceasta. a sinelui şi a celorlalţi. Iubirea.confundată cu certitudinea. avînd caracteristicile atît de bine prezentate de Apostolul Pavel. nu are modificări chimice (respectiv vibraţii joase) şi nu reprezintă nici un pericol. el este agreat. ca şi a necesităţii intercomunicării.totuşi.a te încredinţa fără rezerve cuiva. care s-au arătat a fi de încredere. Un om echilibrat. Se spune "acesta este un om de încredere".care. Nu e bine şi nu putem să avem relaţii doar cu persoanele care au confirmat. în sensul cel mai larg.în sensul său general. "negative"). în sensul că respectivul a confirmat că "se poate avea încredere în el". A avea încredere în cineva înseamnă . fără rezerve. o persoană care intră în teritoriul unui cîine fără a avea frică nu va fi atacată de acesta !. stabilirea unei punţi de legătură între indivizi. stă la baza oricăror raporturi fireşti interumane. Ea se bazează pe acceptarea de sine. încrederea şi înţelegerea. Pentru a înţelege mecanismul încrederii. Stabilirea şi desfăşurarea unor bune relaţii profesionale şi personale este condiţionată de îmbunătăţirea încrederii şi a înţelegerii .binele celorlalţi !.de cele mai multe ori . Succesul acestor relaţii este asigurat de prezenţa iubirii. Astfel. este interesant de studiat comportamentul cîinilor. fiecare dintre noi fiind o componentă a întregului.aşa cum fiecare este (cu bune şi rele). care este opusul fricii . a apartenenţei comune. acea persoană a avut încredere. mai degrabă . Încrederea este în general greşit înţeleasă. produce modificări chimice în organism (ştiinţa spirituală se referă la vibraţii joase. Dacă vreţi. versetele 1-13. Aceste modificări sunt un semnal de alarmă privind intenţiile respectivei persoane. s-a încredinţat fără rezerve (fără frică). interrelaţionării. deschis relaţiilor interumane. Ea este . prin colaborarea componentelor. este nu doar disponibil.să fim sinceri . în Prima scrisoare către Corinteni . pentru că acesta este sensul esenţial al iubirii . unei persoane care a confirmat.sunt puţini !. ceea ce pune în gardă animalul. Un om care iubeşte. De aici provine caracterul complementar şi sinergic. care funcţionează sinergic. potrivit cercetărilor.Aceste două aspecte ale relaţiilor interumane. În finalul acestei prezentări vreau să atrag atenţia asupra riscului . acţionează complementar. menite să asigure implicarea sa în binele celorlalţi. sinergic. Cîinii percep foarte bine frica .capitolul 13. Înţelegerea este o deschidere a circuitului de relaţii interpersonale. ca şi a celorlalţi . lipsit de resentimente. acceptat de animal.

Însă impunerea acestor viziuni şi concepţii. Din înţelepciunea chinezească Poţi cumpăra o casă…. . dar nu şi timpul !. Cu toate acestea. Poţi cumpăra un pat…. consider că ea . maeştrii. lăsînd elevilor libertatea de decizie.programarea .cunoaşterea de sine. Ea presupune o atenţie sporită acordată tuturor oportunităţilor întîlnite de-a lungul vieţii. Poţi cumpăra un ceas….programării umane. complexă şi avem un drept inalienabil . ei fac o muncă utilă. este un atentat la libertatea individului . Este adevărat că interesul nostru comun (acel interes general) . Aceasta presupune . de a lăsa fiecărui om libertatea de a alege preferinţele sale. ei nu fac altceva decît să caute impunerea propriei viziuni. propria libertate. concepţii.în relaţiile cu ceilalţi.perfect îndreptăţită.la care am făcut referire . o entitate unică.o caracteristică a relaţiilor interumane şi care face obiectul de studiu al seminarului menţionat este bine a fi cunoscută şi folosită. care implică apartenenţa la Unitate. Rezonanţa . autocunoaşterea este un deziderat valabil pentru fiecare dintre noi. ca şi a modului de funcţionare a acestui întreg. fiecare dintre noi.evident . Suntem. Iată motivul prezentei abordări. modul său de abordare şi de comportament .care este un drept inalienabil. dar nu şi somnul !. libertatea totală a deciziilor noastre.liberul arbitru. la Întreg. în măsura în care afectează propria voinţă. Oricît de bine intenţionaţi ar fi profesorii. de perfecţionare a cunoaşterii. Intervenţia din afară. prin metode mai mult sau mai puţin subtile. cum arătam mai devreme. Programarea acestei permanente perfecţionări pare . În concluzie. Perfecţionarea permanentă a acestei cunoaşteri are menirea de a asigura perfecţionarea sistemului. chiar dacă este dictată de buna intenţie a perfecţionării individului şi a contribuţiei sale la interesul general.este periculoasă şi neavenită. dar nu un cămin !.de accea . cu menţiunea de mai sus. Dacă se rezumă la prezentarea acestor viziuni şi concepţii. NU este de acceptat.este ca fiecare componentă să "funcţioneze" cît mai bine. asupra diferitelor componente ale vieţii.

dacă nu eşti în stare să te ocupi de cei de lîngă tine ?!”. nici o soluţie. pentru că. în cazul tău. dar nu şi respectul !. care zicea “de ce te interesează ceilalţi. după cum afirmi. iar. îţi transmit aşa cum văd eu. ceea ce – evident -. bine şi atunci CUM să fac ?!. [culese de pe Internet] Draga mea ! Am avut. pînă la urmă. “schema generală” sau Planul lui Dumnezeu. dar nu şi iubirea !. mai bine. din punctul meu de vedere. azi dimineaţă. dar nu şi cunoaşterea !. în sensul de a nu-i prea interesa componenta lor spirituală. totuşi. şi. de ce vrei să te ocupi de ceilalţi. Trebuie să recunosc că întrebarea aceasta am rostit-o “împreună”. Poţi cumpăra un post…. Doamne – în care mă plîngeam că nu înţeleg de ce “se întîmplă” ca 95% dintre oameni să fie “aşa ca tine”. este cum s-o fac. Poţi cumpăra un doctor…. cum se mai spune. Şi asta pentru că am primit un fel de răspuns. o destul de lungă “interpelare la Şefu”. dar nu şi viaţa !. duce la ratarea vieţii. Poţi cumpăra sufletul…. dilema mea. la Doamne.Poţi cumpăra o carte…. nu doar odată am încercat… Ştiu foarte bine că nu-i poţi spune unui “nebun” că e nebun. vei fi de acord. să fie altfel. am să-ţi scriu… . Pînă voi înţelege mai mult. nu-i poţi spune unui adormit că doarme…Bine. Pentru că altfel nu-mi vine nici o idee. Problema mea. Accept că înţelegerea mea poate să fie parţială. pentru că şi eu constat că “nu sunt în stare” !. dar nu şi sănătatea !. deci greşită. Poţi cumpăra sexul….

la rîndul ei.lui. nici ceilalţi. mai apropiate sau mai îndepărtate. Ne rămîne doar “să înţelegem pe ce lume trăim”. NU asta trebuie să ne dorim. din jurul nostru. existenţa liberului arbitru este o Realitate. acţiunea. în măsura în care nu avem voie să facem anumite lucruri !. pe ceilalţi. de fiecare în parte. Dacă. Iată un prim aspect pe care vreau să-l lămuresc. la drept vorbind. Avem sau nu liberul arbitru. Şi asta pentru că Legea cuprinde şi “legea cauzalităţii” – care “spune” că orice cauză produce un efect sau. propriile experienţe. cu tot ceea ce decurge de aici. o să ajungem la ceva despre care am mai scris: LUMEA ESTE GUVERNATĂ DE LEGE. voie avem – dar Legea. Accept. într-un fel sau altul.da de asta e nevoie. evident. însă. O lume fără Lege este un haos şi. nici tu. să faci ce vrei. odată încălcată prin acţiunile noastre contrare. nu toţi o “cred”. Nici Dumnezeu. Hai să vorbim puţin despre libertate. dacă ne . nici oricine altcineva nu poate “să te convingă”. cred eu şi nu numai eu. Şi atunci. nu avem de ce să ne plîngem !. în primul rînd !. nici eu. bineînţeles că asta suna bine în urechile comuniştilor. Sunt de acord că nu toţi o “observă”. este că (tot) de foarte multe ori ai fost împiedicată. tot de foarte multe ori nu ai reuşit să faci ce vrei . de un efort de înţelegere – de a-ţi analiza propria viaţă. te face să nu înţelegi. nici eu. căci libertatea o percepem drept manifestarea “liberă” a propriei voinţe. de cîte ori ai ocazia. sunt sigur. Asta te conduce. după faptă şi răsplată. Nu am. Ne-au învăţat la şcoală că “libertatea este necesitatea înţeleasă”. dar şi ţie). de fapt. cum ai vrut. nu avem a ne plănge că “nu avem deplină libertate”. sper că asta nu te deranjează ! Ştii foarte bine şi. ceilalţi – nu faceţi ce vreţi ?!. aşa după cum afirma un cunoscut filosof (de care nu-mi amintesc şi-mi cer scuze . în care trăim. nu ai. Odată treziţi – în sensul de mai sus – vom face paşii următori: vom fi curioşi să cunoaştem şi să înţelegem tot mai bine această lume. dă-mi voie să-ţi spun. completare care nu-mi aparţine neapărat. Ori. pe tine şi pe mulţi alţii. pentru toţi !. Dacă ai să faci efortul . am să completez “formula”. Ceea ce – desigur – te derutează. spunînd că LIBERATATEA ESTE NECESITATEA ÎNŢELEASĂ A RESPECTĂRII LEGILOR. ai reţinut din însemnările mele. după cum spuneau strămoşii. Sper să fi fost destul de clar în exprimare pentru a fi transmis un prim mesaj: SUNTEM LIBERI !. ai să constaţi că de foarte multe ori ai făcut ce ai vrut. Aşa cum. Ba da. îţi place s-o afirmi. dar tu – şi voi toţi. chiar. pentru tine. sau – dacă vrei – reacţiunea. care vegheau să “învăţăm ce trebuie”!. putem face ce vrem. că ai dreptate. ce putem – de fapt – să facem ?. profesorilor. dar – mai mult ca sigur – nu vă daţi seama !.Am să-ţi scriu…despre mine şi. asta nu depinde decît de tine. ori – pentru asta – trebuie să ne trezim. dar. În fond. îşi va manifesta. să ne cunoaştem pe noi. că întotdeauna am făcut ce-am vrut. după cum. să conchideţi că “nu prea poţi face ce vrei”.

aşa cum – pe drept cuvînt – ne asigură Oracolul de la Delphi !. pentru că una o implică pe cealată. dar profund greşită !. Din nou am să mă refer la mine. îmi strică echilibrul şi dacă n-am echilibru. chiar revolta !. după cum spunea (şi) Marin Preda. cu toţii. pentru că NOI TOŢI UNA SUNTEM. foarte pe scurt. Un alt aspect. prelungite. Dumnezeu este Iubire Iată o afirmaţie în general cunoscută şi acceptată. aşa cum am învăţat de la Isus Cristos. îmi doresc IUBIRE.vom cunoaşte. o bună parte a celor care cred în Dumnezeu se bazează pe o altă percepţie şi concepţie. confruntarea de orice fel. în schimb. dacă nu ne înţelegem nu suntem împreună şi dacă nu suntem împreună NU SUNTEM. amplificate şi sublimate. NIMIC NU E. pentru că – în momentele de fericire – am avut nişte trăiri superbe. inechitatea şi nu pedepseşte pe cei "vizibil" incorecţi. destul de numeroasă. pe care le doresc multiplicate. dar prea puţin înţeleasă !. nu se poate comunica cu ei şi dacă comunicare nu e… Eu îmi doresc bună înţelegere pentru că. nedreptatea. Eu îmi doresc pace. Eu îmi doresc voie bună. îmi doresc LUMINĂ ŞI IUBIRE şi. versetele 1-13. Adrian. Este o bună cale de a înţelege CUM este Dumnezeu. . pentru că nu pot comunica cu “morocănoşii”. motiv pentru care apar şi reţinerile. Din păcate. personală. cel puţin pe noi înşine. generalizate. pentru că DACĂ IUBIRE NU E. şi atunci vom fi şi liberi şi fericiţi şi oricum altfel şi altceva ne vom dori ! Cu iubire. Această categorie de oameni.13. ca să rezum. Defectele. Iubirii. "vom stăpîni lumea”. Eu îmi doresc fericire. are o caracteristică comună: sunt închişi. această concepţie proiectează un Dumnezeu de tipul Super-om. ar fi că îngăduie răul. izolaţi faţă de Lume şi. categorii perfect sinonime în acest context. Am făcut de mai multe ori trimitere la descierea pe care Apostolul Pavel o face în Întîia scrisoare către Corinteni cap. se referă la “ce ne dorim ?”. dacă nu sunt echilibrat NU SUNT. pentru că războiul. cu calităţile şi defectele Sale. hai să ne iubim. îndoielile şi. Cu deosebirile inerente. de la individ la individ. Dragostei. Calităţile Sale sunt îndeobşte cele super-umane. Eu îmi doresc multe altele. implicit. uneori. Aşa că. dar. Dumnezeu să-l odihnească !.

îndeosebi ale semenilor lor. îi derutează.ne învaţă înţelepciunea populară. că se supără pe noi. le permite să cunoască şi să înţeleagă altfel lucrurile.respectiv lipsa de noroc a celor buni şi inexistenţa sau insuficienţa "pedepselor" pentru faptele rele. că aceasta este reglementată de Lege. dar şi dificil. respectiv pentru oamenii răi. Odată instaurată Legea în Univers. se întreabă ei . dar e bine . Această creaţie înseamnă transformarea Haosului în Lege (în Organizare). oricum. dar nu reuşesc să desluşească ce anume. nu pentru că suntem ascultători. El . în primul rînd. a răsplăti. Cu totul altfel analizează şi raţionează un om care se deschide către Lume şi către Dumnezeu !. vai. care . Dacă ţinem cont de aceasta nu avem a ne mira. parţială. că are nevoie de ceva de la noi (de exemplu recunoştinţă). Nu pentru că suntem buni. nu mai este nevoie de intervenţia lui Dumnezeu. "După faptă şi răsplată" şi "Cum îţi aşterni aşa dormi" . ceea ce exclude . Ceea ce este minunat. consecinţe. inechitatea consecinţelor . a pedepsi sau a premia. Funcţionarea integrală şi permanentă a legii cauzalităţii asigură echitatea.ne iubeşte !. Creatorul ei. bine intenţionaţi .în fond . nu pentru că suntem recunoscători. Criteriul lor principal de analiză separă oamenii şi evenimentele în două categorii .şi aceasta în principal din cauza factorului timp. de iubire. pentru a judeca. Avem totala libertate de a ne trăi aşa cum vrem propria noastră viaţă.pur şi simplu . dar care. nici a ne teme. pe de altă parte.care produce efecte.din start . constatînd existenţa a numeroase "defecte" ale Creaţiei.pe bun temei. În mod firesc aceste constatări îi tulbură. aceşti oameni.semnifică racordarea la fluxul general de energie. corectitudinea. Doar judecata noastră strîmtă. nu pentru că suntem corecţi. înregistrînd. deci incorectă. Această deschidere. care pentru noi are atît de multă relevanţă. În forumul lor. Aşa este normal să arate Creaţia lui Dumnezeu ?. este că El a înzestrat Omul cu liberul arbitru. din păcate… NU !. Aşa cum tot iluzie este faptul că Dumnezeu aşteaptă ceva de la noi. ceea ce înseamnă capacitatea de a alege orice. Una din principalele legi este cea a cauzalităţii (a karmei . predominanţa răului iar. cu iubire şi pentru iubire.în accepţiunea orientală) . pe de-o parte. nedreptate . că ne pedepseşte şi multe altele. fără ca aceasta să anihileze funcţionarea Legii.posibilitatea unor "rateuri".faţă de Dumnezeu. Raţiunea lor le spune că ceva nu este în regulă. El ne iubeşte aşa cum suntem."bun" şi "rău".folositor . ne poate face să credem că există inechitate. aşa cum El ne-a creat.de altfel -. o iluzie !.pentru noi să înţelegem CUM funcţionează Lumea şi. Dumnezeu a creat Lumea din iubire. îi uimeşte. lumea. nu este decît o convenţie. analizează lumea înconjurătoare pe baza propriilor criterii. perfecţi sau oricum altfel. Putem însă să ne bazăm . inclusiv de legea cauzalităţii. Dumnezeu este (doar?!) Iubire !.

cu tot ceea ce aceasta. în pasajul citat anterior. astfel încît tentaţiile. Atunci şi numai atunci cînd facem alegerea potrivită . Harul Său. pentru că "Dragostea este răbdătoare.adică deschişi către Iubire. Noi suntem cei care decidem ce dorim: să fim sfinţi sau nu. nu este necuviincioasă. Dacă decidem să fim sfinţi . nu se bucură de nedreptate. toate le crede. Dumnezeu este Iubire. nu este lăudăroasă. indiferent ce alegeri am făcut în trecut. în accepţiunea noastră curentă.am ales frica. spirituală. Asta nu înseamnă nici că suntem perfecţi. omul se înţelege pe sine şi pe cel de alături. dar şi a vindecării noastre.suntem sfinţi. oricînd. la rîndul său. Ea toate le acoperă. alegerile . atunci . să fim !.e bine să înţelegem . toate le îndură" . Dacă nu. ispitele (despre care vorbeşte religia) să nu mai aibă putere asupra noastră. cu adevărat. El este şi poate fi sfînt. Vindecarea se va revărsa asupra noastră. Aceasta este sursa . pe care Legea le atrage. Este ceea ce "aşteaptă" Dumnezeu de la noi. ci se desfată de adevăr. atunci vom trăi în iubire.în fod . folositoare.unica Sursă . toate le nădăjduieşte. sufletească. către Dumnezeu.este disponibilă. care nu este un Super-om. cum spuneam . dar nu în accepţiunea noastră curentă !. nu mai caută pedeapsa. Dacă alegem Iubirea. Am pus ghilimelele pentru că . El îl va înţelege altfel şi pe Dumnezeu. nu se supără. şi nici că alegerile noastre trecute greşite nu mai produc consecinţe. Nu ne rămîne decît să corectăm această alegere !.sursa vindecării. atrage după sine. creează !. Viaţa noastră este o succesiune de alegeri. ce alegem acum. nu vrea nimic. Frumosul.pe Iubirea lui Dumnezeu !. Ceea ce atrage decizia noastră de a fi sfinţi este "scăldarea" noastră în Iubire.folositoare nouă .Omul . El revarsă continuu asupra noastră Iubirea Sa. oriunde. Într-un cuvînt. El doar oferă. ceea ce nu poate fi descris de om decît parţial. de decizii . pentru oricine. către Dumnezeu . E posibil ca uneori să fi făcut o alegere greşită pentru noi.avem a aştepta consecinţele potrivite. Astfel. nu invidiază. oricare ar fi "boala" noastră. ci mult mai mult. ci "toate le acoperă".aşa cum scrie Apostolul Pavel.este perfect. Curatul. trupească. nu mai doreşte să judece. Important este ce decidem. nu speră.a existenţei noastre. Încununarea Creaţiei . Indiferent cît de bolnavi am fi. Binele. Iubirea . Dacă acum ne dorim Sănătatea. nu ţine socoteală de rău. infinit mai mult !. către Dumnezeu. Adevărul nu avem altceva de făcut decît să ne deschidem către Iubire. Odată vindecat. în acestă viaţă. în măsura în care se dechide către Sfinţenie. nu umblă după ale sale. nu se umflă în pene.care definesc Cine suntem şi Cine vrem. cu tot ceea ce iubirea incumbă. dragostea este binevoitoare. ceea ce conduce la purificarea noastră. cu consecinţele de rigoare.Dumnezeu nu aşteaptă. opusul iubirii.

dacă am ales să facem parte din sistem. Numai că. din punctul meu de vedere (şi nu numai al meu) este LENEA. în absenţa energiei… moare. Avem deplina libertate a opţiunilor noastre. altfel spus. Problema. vezi Doamne. e la fel de bine să înţelegem CUM funcţionează acesta. ne provoacă atîtea probleme – NU sunt capricii. E la îndemîna noastră !. să fie foarte clar. Înainte de orice aş vrea să fiţi de acord să definim păcatul drept “sincopă energetică” sau. Aici intervine o chestiune de opţiune: LIBERUL ARBITRU !. nu sunt capcane. într-o formă sau alta. dar e bine să înţelegem clar CE ALEGEM ?!?. care este o separare faţă de Sistem. e nimic şi nu altceva. nu un alt sistem. atrage moartea. Iată singura cale de a atrage Fericirea mult dorită şi căutată !. în afara sistemului e haos. Despre lene ni se spune că “este mare cucuoană” şi că “este izvorul tuturor păcatelor”. ci că nu credem.nu prea ştim. Şi totuşi. să optăm pentru sfinţenie !. este “întreruperea comunicării cu Dumnezeu”. Da. deşi – cu siguranţă .noastre viitoare nu vor mai fi ameninţate de tendinţe dăunătoare nouă !. complet liber. să fim sinceri. Ni se spune . De altfel. omul are liberul arbitru. nu sunt piedici. evident. Revenind. Să ne deschidem spre Iubire. Definiţia am adaptat-o după Swedenborg. Cărţile sfinte ale tuturor religiilor şi culturilor afirmă. întreruperea comunicării cu Divinitatea – comunicarea fiind. că Lumea este creată din nimic. excluderea din sistem. Legile sunt cele care “orînduiesc” Lumea. totul ar fi un haos. orice structură. el poate să hotărască. aşa se spune !. Iar. spre Dumnezeu. dacă vrea “să facă parte din sistem”. datorită nerespectării poruncilor (legilor) Lui. E bine să înţelegem că aceste porunci. ni se spune mereu… Problema noastră NU este că nu ştim. Fără legi. aceste legi – care. Păcatul. Este evident că orice entitate. în accepţiune religioasă. dar putem s-o percepem – prin reducere – ca o “energie formatoare”. orice fiinţă. Da. multe forme de manifestare. Cu înţelegere. din haos şi că Divinitatea a impus Legea în locul haosului. abaterea de la Lege. despre lene “Dacă ar şti omul ce-l aşteaptă…”. Pe de altă parte. căruia îi datorez multe !. eu afirm că nu asta e problema. care se subsumează UNEI opţiuni cardinale. ceea ce bine ar fi să credem !. într-o formă sau alta. “închiderea unui circuit energetic”. Această Lege are multe componente. indiferent CE ni se spune !.

Luarea deciziilor Pentru că eficienţa vieţii noastre este strîns legată de valoarea deciziilor noastre şi pentru că – nu-i aşa ? – viaţa noastră este o succesiune continuă de procese decizionale am să vă împărtăşesc cum iau eu deciziile. presupune trei paliere. cumva. dar NU în accepţiunea pur materialistă… De la început vă mărturisesc că (şi) această carte… m-a îmbogăţit !. versetele 113. Iată deci ce m-a învăţat acest prieten: luarea unei bune decizii. printr-o bună decizie. vă rog. în Prima scrisoare către Corinteni. învăţat fiind de un prieten american. Acest “proces” ne permite. e liberul vostru arbitru !. vreau să mă îmbogăţesc. citiţi. în foarte multe cazuri (prietenul meu crede că ponderea acestora se . pentru că ea ne privează de energia necesară trăirii. e bine să cunoască Legea. acest poem !. fericirii ! Hai să nu mai fim leneşi !. Iar. al cărui nume l-am uitat (fapt pentru care îi cer iertare !) şi care a scris o carte numită Calea leneşului de a se îmbogăţi. cît mai des. dacă aţi ales să faceţi parte din sistem şi înţelegeţi că este necesar să cunoaşteţi Legea. pentru haos. Prima etapă constă în definirea corectă a problemei pe care vrem s-o soluţionăm. ca şi mine. scris de Apostolul Pavel. Chiar dacă pare formal şi formalist.şi trebuie să înţelegem că aici domneşte LEGEA. pe de altă parte. recomandate acestei categorii. dacă înţegem şi credem ceea ce a afirmat ISUS CRISTOS că “toată Legea şi toţi Profeţii se cuprind în LEGEA IUBIRII” ne va fi mult mai uşor să ne gestionăm apartenenţa la sistem. E dreptul vostru. aceasta înseamnă s-o scriem. care – evident – va atrage consecinţe benefice asupra mersului evenimentelor vieţii. bucuriei. că VIAŢA ESTE FRUMOASĂ ŞI MERITĂ A FI TRĂITĂ !. vă imaginaţi un alt fel de sistem vă asumaţi riscul opţiunii pentru…nimic. pe hărtie. Pentru cei care “acceptă constrîngerea” de a face parte din sistem. Şi atunci veţi înţelege ce mare păcat e Lenea. pur şi simplu. Veţi înţelege. Vă recomand “cel mai frumos poem de iubire al tuturor timpurilor”. Nu cred că este nevoie să vă spun de ce am ajuns să citesc această carte… Ba da. Repet. că – totuşi – nu este atît de greu. am să vă spun: ştiu că sunt leneş şi – atunci – mă interesează căile de “gestionare” a vieţii. capitolul 13. respectiv etape succesive. Dacă. Iată singura constrîngere. pentru că – nu-i aşa ? – “necunoaşterea legii nu te absolvă de obligativitatea respectării ei”.

astfel. Această analiză comparativă. spune prietenul meu. o vom înscrie la categoria dezavantaje. În acest sens se impune justa definire a avantajelor şi dezavantajelor viitoarei decizii sau. care depăşeşte cu mult TOATE computerele “realizate” vreodată de om. Dacă o consecinţă este “obiectiv” un avantaj. NOI am constatat că această tehnologie funcţionează.cele două etape preliminare. nici celălalt NU suntem specialişti în domeniu.apropie de 80%). referindu-se la inconştientul sau – dacă vreţi – subconştientul nostru. Ştim şi preţuim faptul că suntem “dotaţi” cu un instrument de mare valoare. pentru că nici unul. pur şi simplu. vai. Sigur că interesul nostru este ca actele noastre să nu ne atragă “pedepse” şi atunci avantajos este să luăm decizii corecte. în cartea de care vi-am amintit. care nu înseamnă “o obiectivare” a avantajelor şi dezavantajelor. de aceea. adică fără desprinderea variantei optime de decizie . o folosim aşa de puţin… Este vorba de acest inconştient sau – dacă vreţi – de un creer ultraperformant. trebuie să ne determine la o concentrare asupra problematicii şi la o sinceritate totală. respectiv varianta optimă decizională. după părerea lui. “Tehnologia”. după cum spuneam. am să vă descriu “tehnologia” acestei operaţiuni. cca 80%). să găsim soluţia. ceea ce. vizează o tehnică ceva mai greu de abordat. dacă vreţi. va ajuta la desprinderea variantei optime. realmente. este să apelaţi la el. pentru cele mai multe dintre problemele noastre (din nou. obiectivarea lor. A doua etapă este una a analizei comparative a variantelor de soluţionare şi se referă doar la acele probleme a căror rezolvare nu am găsito în prima etapă. aferentă variantei optime. pe care. pentru că este importantă poziţia noastră faţă de respectiva consecinţă. A treia etapă. atunci cînd aţi epuizat – fără succes. constă în . simplă şi directă. o adevărată comoară. să le găsim soluţionarea. pe care prietenul meu îl denumeşte computerul inconştient. ci la identificarea tuturor consecinţelor viitoarei decizii. definirea lor (pe calea redactării) ne ajută să pătrundem esenţa lor şi. Interesul nostru de a lua o decizie optimă. Şi am s-o fac în mod simplu şi direct. adică înşirînd pe coloane avantajele şi dezavantajele fiecărei variante. Se întîmplă. pentru fundamentarea deciziilor. a celei care aduce cele mai multe avantaje şi cele mai puţine dezavantaje. menită să ne ajute (doar) în cazurile dificile. Ceea ce noi vă propunem. pentru mulţi înseamnă “obiectiv”. repet. făcînd parte din categoria celor uşor de lămurit şi de convins. Eu. Şi aceasta o vom face “în scris”. cu speranţa ca (măcar) unii dintre voi să apeleze la ea. în care analiza comparativă NU poate evidenţia varianta optimă. să abordăm superficial şi fugitiv problemele care ne apar în faţă şi. dar “subiectiv” un dezavantaj. apelarea la “serviciile” unui computer superperformant. precum o face şi prietenul meu.

veţi fi făcut un mare pas în CUNOAŞTEREA DE SINE şi – pe această cale – în CUCERIREA LUMII. corectitudine şi sinceritate. Toţi vrem recunoaştere – de la oamenii cu care lucrăm şi trăim şi. cel puţin sceptici. pentru soluţionarea TUTUROR problemelor voastre. că Nu suntem toţi la fel. de la individ la individ. Aceasta înseamnă (şi) că răspunsul la problemă va parveni pe căi diferite.transmiterea “sarcinii” de rezolvare a problemei. către creerul vostru. la subconştientul. Aceasta se poate face într-o stare adecvată de relaxare. atunci. în sensul de nu apela la această “tehnică” cu scepticism. pe care o obţineţi prin izolarea de toţi factorii perturbatori exteriori şi regresul stării de “conştienţă” către nivelul de 20%. realmente). de a te optimiza * Toţi căutăm succesul. respectiv de identificare a variantei optime de decizie.mental sau oral – “sarcina”: “Trebuie [am nevoie] ca pînă…[atunci] dimineaţă să decid care este varianta optimă de decizie în … [problema]”. de la noi înşine. fie printr-o sugestie exterioară. care poate fi obţinută prin numărătoarea inversă de la 100 spre 20 (sau prin oricare alte mijloace proprii fiecărui individ). vor fi unii dintre voi. “soluţia” va fi percepută drept “o inspiraţie”. bănuiesc. fie la trezirea din dimineaţa “sorocului”. Principial. “de probă”. la fel de bine. Atunci. Fiind un domeniu sensibil se recomandă (doar) încredere. în moduri diferite. veţi transmite . pentru luarea TUTUROR deciziilor voastre. cu termene de soluţionare prea scurte (atunci cînd aceasta nu se impune. că soluţia este valabilă şi. aşa cum “promite” Oracolul de la Delphi. precis că va deveni o obişnuinţă să apelaţi la… această mare comoară. Pentru că. cel mai important. dar avem convingerea că metoda funcţionează în TOATE cazurile. Ştim. Şapte moduri de a căpăta mai multă încredere în tine. la inconştientul. că fiecare om este o individualitate. Odată ajunşi în această stare de detaşare. ţin să repet: Noi ştim că această tehnică funcţionează şi vi-am prezentat-o din dorinţa sinceră de a vă pune la dispoziţie un instrument complementar pentru luarea deciziilor. Bine ar fi să credeţi că tehnica funcţionează. Flowers este de părere că “încrederea în sine vine din două surse: . în forme diferite. la creerul vostru. Psihologul Amy I.

întîlnire poţi desprinde noi aspecte asupra personalităţii umane. Ceea ce ne diferenţează sunt “dozajele”. ascultă. dar nu în acelaşi fel !. o apreciere de la şeful tău. Găseşte oameni optimişti şi care să te sprijine şi petrece-ţi timpul liber cu ei. Optează pentru cunoaştere şi nu pentru judecată (“vai. “De cîte ori mă simt deprimat. dacă. în loc să negăm. într-o măsură mai mică sau mai mare. cu ţeluri pe termen lung. Propune-ţi însă şi sarcini care implică asumarea unor riscuri. etc. Asigură-te că nu tot ceea ce îţi propui să faci este foarte dificil sau neplăcut. Umple o cutie sau un album cu dovezi ale realizărilor tale: scrisori. chitanţa de la prima chestie serioasă pe care ţi-ai cumpărat-o din banii tăi. Înţelege că ceea ce “este” un om. implicit. este şi poate fi oricare altul. acceptăm – avem puterea (venită din cunoaştere) de a-l face “să stea acolo”.). Foloseşte toate prilejurile. Un om nu poate evolua fără să-şi asume anumite riscuri. priveşte ! Toate prilejurile sunt bune pentru a dobîndi (noi) informaţii asupra “universului uman”. încerc să vorbesc cu mine şi să mă încurajez singur”. spune psihologul. Stabileşte-ţi ţeluri provocatoare. de genul să-i ceri şefului tău responsabilităţi noi sau chiar o mărire de salariu. eveniment. muncă. Nu dispreţui şi nu ignora ! Din orice “întîmplare”. dar – mai ales – utilizarea componentelor caracterului nostru. Spală-ţi creierul. e bine să înţelegem că – pur şi simplu – putem şi noi !. Foarte bine. o fotografie a copilului tău cînd era mic. Fă-ţi zilnic lista cu ceea ce ai de făcut şi liste mult mai ample. bileţele sau vederi de la prieteni. încredere şi stăruinţă. mai degrabă . pe care să le poţi crede. efort … Succes ! Fă-ţi un dosar cu victoriile tale. Toate acestea te vor ajuta să-ţi aminteşti că eşti iubit şi respectat şi îţi vor ridica moralul cînd eşti deprimat. pentru că.: Cunoaşte-te cît mai mult şi. Petrece-ţi cît mai mult timp cu oameni evoluaţi. Invers. a celor din jur şi. ceva ce ne dorim şi nu ne credem în stare. dar cum poate să fie aşa…?!” sau “eu nu sunt aşa…!” etc. cît mai bine. Citeşte. Dacă ai obiceiul să-ţi spui lucruri urîte (cum ar fi: “De ce am mîncat toată îngheţata aia ? Sunt o scroafă grasă”). Iată 7 moduri care conduc tocmai la asta. ceea ce poate un om. Dacă “vedem” ceva inacceptabil la un om – trebuie să înţelegem că acel “ceva” e şi în noi.îndeplinirea ţelurilor propuse – chiar şi a celor minore – şi feedback pozitiv de la ceilalţi”. Dialogul cu sine chiar are efecte asupra felului cum te simţi. să nu se manifeste şi atunci vom fi îndreptăţiţi să spunem “eu nu sunt aşa…!”. înlocuieşte-le cu încurajări. căile şi modurile de a dobîndi şi înţelege Cine şi cum eşti. implicit – a ta. implicit – da. toţi suntem la fel. chiar şi tu !. dacă “vedem” ceva acceptabil. care să nu fie însă exagerate. Asta ţine de cunoaştere.

începi să te simţi mai puternic. după Libertatea din 30 ianuarie 2003. Asumă-ţi responsabilitatea acţiunilor tale. este să transformi neîmplinirile în împliniri. dar suntem întotdeauna responsabili de felul cum reacţionăm la ele” – spune psihologul. Trăieşte ca şi cînd Paradisul ar fi pe pămînt ! Dacă populaţia din întreaga lume ar putea să se reducă la un sat de 100 de persoane. plini de complexe şi care te trag după ei. determină rezultatul final al unei situaţii. împăcarea cu sine. centru şi sud) 8 africani 52 ar fi femei 48 bărbaţi 70 alte rase 30 albi 70 alte religii şi credinţe 30 creştini 89 heterosexuali 11 homosexuali 6 persoane din Statele Unite ar deţine 59% din bogăţiile lumii . De fapt nici nu este o şmecherie. împreună cu răspunsul tău. Dacă te porţi ca şi cum ţi-ar plăcea persoana ta – te uiţi în ochii oamenilor. “Sunt lucruri pe care nu le putem schimba în viaţă. ai o atitudine dreaptă şi mîndră şi te comporţi ca un învingător – în cele din urmă. asta se realizează în primul rînd prin înţelegerea “mecanismelor de funcţionare” şi în al doilea. “Şmecheria este să exersezi mental faptul de a fi mîndru de tine pînă cînd aceasta devine o realitate”. Încă odată – succes ! * Preluat şi completat.decît cu nefericiţi. pag 8-9. vei începe să te crezi şi tu şi toţi ceilalţi. prin folosirea lor sau –altfel spus – înţelegerea greşelilor şi evitarea lor. Marele talent. Odată ce începi să-ţi dai seama cît de mult poţi influenţa viaţa. Prefă-te.spune Flowers. Trebuie să ai tot timpul în minte că ceea ce se întîmplă în jurul tău. acest sat ar fi compus în felul următor: 57 de asiatici 21 de europeni 14 americani (din nord. defectele în calităţi. menţinînd proporţiile tuturor popoarelor existente pe pămînt. care atrage succesul. venită din cunoaştere şi acceptare este singura cale de progres uman.

Iubeşte ca şi cînd nimeni nu te-a făcut vreodată să suferi. Dacă părinţii tăi sunt încă în viaţă şi încă împreună – eşti. înseamnă că ai mai mult noroc decît milioane de persoane care nu vor apuca să trăiască. singurătatea unei închisori. haine cu care să te îmbraci. tîlcuit pentru Ionel. Cîntă de parcă nu te-ar auzi nimeni. Dacă nu ai trăi pericolul unei lupte. arestat. chiar şi în Statele Unite şi Canada. o persoană rară. într-adevăr. Dacă ai mîncare în frigider. Dacă poţi să citeşti acest mesaj. eşti de două ori binecuvîntat: pentru că cineva s-a gîndit la tine şi pentru că nu te numeri printre cele 2 miliarde de analfabeţi. Dansează ca şi cînd nimeni nu te vede. torturat sau omorît – eşti mai norocos decît 3 miliarde de oameni. un loc unde să dormi şi o casă în care să stai – eşti mai bogat decît 75% din populaţia lumii. Dacă poţi să intri în biserică fără teama că vei fi ameninţat. Dacă ai bani în bancă. Trăieşte ca şi cînd Paradisul ar fi pe pămînt !!!(după Sorela-Adelina Erwin). agonia torturii sau chinurile foamei – eşti înaintea altor 500 de milioane de oameni de pe lume.80 ar sta în case de nelocuit 70 ar fi analfabeţi 50 ar suferi de malnutriţie 1 ar fi pe moarte 1 ar fi pe punctul de a se naşte 1 ar avea computer 1 ar avea diplomă de studii Şi mai gîndeşte-te la următoarele: Dacă te-ai trezit azi dimineaţă mai mult sănătos decît bolnav. Psalmul 91 *. prietenul meu Cel ce stă sub ocrotirea Domnului Cel Prea Înalt . Cineva a zis odată: Munceşte ca şi cum nu ai avea nevoie de bani. în portofel şi cîteva monede într-o puşculiţă – eşti printre cele 8 procente ale persoanelor care trăiesc bine.

Dacă totuşi intervine vreo boală. Toate ni s-ar părea mult mai simple… Din păcate. El este-acela care te fereşte de-orice boală Şi de răii care-ntr-una către tine dau năvală. în sfîrşit. a frămîntărilor zadarnice. Sub aripile-I te-ascunde căci e scut şi apărare Şi a Lui credincioşie ţine-n vremi de strîmtorare. destinul nostru nu ţine cont – spre fericirea noastră – de greşitele noastre orientări. Iată cine conduce “sistemul nostru imunitar”. Schemele 1 şi 2 îmi vorbesc limpede de singura forţă capabilă să-mi asigure apărarea. Şansa noastră. atacul. boala. care se înlătură prin dobîndirea unor forţe suplimentare. prin detaşarea. De-am şti asta cu toţii. mai mult de atît. a renunţărilor. (tot ce nu e BUN – e rău !) – atunci voi înţelege că boala. şi tu şi eu şi fratele nostru VOM VEDEA că “El este scăparea mea…”. Zice despre Domnul firii: “El este scăparea mea. vreun atac. *schema 1. mă va salva” Aceasta este ţinta noastră. a căderilor. opţiuni. Dumnezeu e credincios întotdeauna *schema 2. provenite din schemele 1 şi 2. căderea sunt spre binele meu. mai repede sau mai tîrziu. Rău. ceea ce ne aşteaptă la capătul drumului. Dumnezeu are puterea să ne apere de orice boală.Şi s-a aşezat la masa Celui Mare Împărat. Dumnezeul meu în care mă încred. la propriu şi la figurat ! Dacă înţelegem asta. karma noastră. fără efortul meu conştient. Da. vreo cădere se recitesc schemele 1 şi 2 şi se trece la schema 4 *schema 4. alegînd varianta a. de cele mai multe ori. decizii… şi ne pregăteşte O ÎNTÎLNIRE – cînd. care operează cu scheme. noi alegem calea mai grea. a căutărilor “fără ţintă”. de orice atac *schema 3. DUMNEZEU !!! Urmează prezentarea “capabilităţilor” forţei de care ne vom bucura şi a beneficiilor de care ne vom bucura. scopul “demersurilor” noastre pămîntene. atacul. Ioane. căderea au apărut ca un semnal de slăbiciune a mea. pe care-l voi înţelege. capabile să blocheze boala şi celelalte ameninţări. dacă ne pătrundem de “credincioşia Lui ce ţine-n vremi de strîmtorare” lucrurile se simplifică mult. Care este raportul meu cu Dumnezeu ? BUN – atunci voi înţelege că boala. încrederea şi Iubirea mea. chiar se schematizează – un motiv de bucurie şi desfătare pentru mintea noastră raţională. din schema 4 de . a poticnirilor. însă. atacul. căderea vor dispare de la sine. de-am fi siguri.

Eu spun că. ori să ai teamă de ei. Peste-al tău sălaş ori casă în veci nu se va abate Nici urgia. Dacă-ar fi să cadă-n gloată zece mii la dreapta ta. amintind că mulţi exegeţi afirmă că aceste ultime 3 strofe se referă la Isus Cristos. Dar. a “beneficiat de ofertă”. rătăcind pe strîmbe căi. Căci tu vei vedea cu ochii pedepsirea celor răi. Îl voi ajuta în toate. Nici de molima ce-atacă pe tot omul: mic şi mare. Îl voi sătura cu-o viaţă lungă şi îi voi mai da Tot belşugul. Amin Închei. dragostea. a “tehnologiei apărării” şi a “beneficiilor apelării la Dumnezeu. nici dezmăţul. tocmai Isus ne spune “Îndrăzniţi ! Eu am învins…” – ceea ce înseamnă că şi noi putem învinge !. să nu uităm. Cînd Mă va chema vreodată. nici un fel de răutate. fericirea. ca protector” continuă: Căci atunci porunci va da îngerilor. Prezentarea “schemei de apărare”. care te vor sprijini. De tine nu s-o atinge nici o boală ori dambla. fără doar şi poate. Nici de hoţul ce pîndeşte la potecă pe-nserate. dar mai ales acest Psalm ne spun CUM ! Eu am ales . Vei păşi peste balauri.mai sus: Nu va trebui să tremuri de a nopţii mare groază. El fiind Cel dintîiul. ca să nu-ţi scrînteşti piciorul De vreun bolovan ori piatră şi la mers să ai tot sporul. grabnic Eu îi voi răspunde Şi în toate-a lui necazuri îl voi ajuta oriunde. să nu mai cunoască plînsul. Pe-a lor braţe te vor duce. Fără a te-nspăimînta. peste şerpi şi peste lei. Iubirea Mea !. Schemele 1 – 4 de mai sus. Domnul spune încă-odată: “Fiindcă mă iubeşte dînsul. spre-aţi veni Grabnic în ajutorare. Nici de-acea săgeată care zboară-n plină zi de-amiază. Care mişună prin lume. Fiindcă tu îmi spui într-una: “Domnul este-a mea scăpare” Şi-ţi faci din Cel Prea Înalt – turnul tău de apărare.

te asigur: funcţionează ! * traducerea aparţine Fr. deci nu va trebui să faceţi nici un efort pentru procurarea lui. 24 de ore pe zi – sau. aţi auzit desigur despre “vocea interioară” – cea care “vorbeşte. nu este nici din ferită. Spuneam. măcar din cînd în cînd (cum spuneam) RADIO RAI. Iată ce putere are acest Cuvînt. Este VOCEA LUI DUMNEZEU. aşa cum pare… Dacă-i spun “pe lung” Radio din Rai. chiar în deschidere. limpezi. nu e nici dipol. de “muzica sferelor” – care. atunci cînd avem un ghid. este una din “emisiunile” şi “emisiile” postului de radio despre care vă povestesc. Este motivul pentru care încerc să vă ghidez către El. Editura Caritas 1998. Aţi auzit. Recunosc că nu este uşor să taci. dacă chiar este “amplasat” pe undeva. la aspectele tehnice: Aparatul de radio – capabil să recepţioneze RADIO RAI – este “încorporat” în noi. alţii relaxare. pentru că – nu-i aşa ? – multe lucruri devin clare. . dar dacă reuşeşti…ai ocazia “să prinzi” RADIO RAI. din schema 4 şi. ne explică chiar că “toate prin El s-au făcut”. dar – probabil – veţi fi şi mai derutaţi !. Toţi au dreptate.Ioan Bălan. alţii meditaţie. din totdeauna şi pentru totdeauna. căutîndu-i o viaţă întreagă amplasamentul. RADIO RAI Deşi îmi place italiana. sper. mai apoi. tăcerea este cea care ne acordează şi ne racordează la acest post de radio. nu au ajuns să-l asculte. este o componentă a “vocii lui Dumnezeu”. că nu este uşor ! Dar merită !!!. pentru că – evident – e nevoie de una. sunt mai multe păreri. Unde este el amplasat nu se prea ştie. dar eu îi spun TĂCERE. În sfîrşit. Dacă am reuşit să vă lămuresc despre ce este vorba şi să vă fac să înţelegeţi cît de important este să ascultăm. Am să încerc să vă fiu ghid. “La început era Cuvîntul” – spune Evanghelia după Ioan. Radio RAI emite. nici lungă de nu ştiu cîţi metri. veţi înţelege la ce mă refer. să mergem mai departe. de acord cu mine. în subconştient. Se pare că unii. deasemenea. că e bine să cunoaştem acest Cuvînt. mai sus. nici din cupru. Ceea ce eu nu vă recomand… Antena. aluminiu. dar eu unul sunt mulţumit să ştiu că există şi funcţionează şi nu sunt curios să ştiu cu precizie dacă el este amplsat în cap. în inimă. dar numai atunci cînd noi tăcem !”. dacă vreţi – continuu. să-l ascultăm. nu vă propun un post de radio italian. adică prin Cuvînt. E mult mai simplă ! Unii îi spun rugăciune. Veţi fi. măcar din cînd în cînd. vă asigur.varianta a. Da. despre care nu se poate să nu fi auzit !. în aură. vanadiu sau altele asemenea.

infinit de diverse şi se adresează fiecăruia dintre noi. astfel. El ne transmite că TOŢI UNA SUNTEM. Ei au trăit o bogată experienţă de viaţă. Mai mult de atît. sper. sunt minunaţi. noi. nu numai pentru aceasta le sunt recunoscător !. ai ei. al ei… Pentru mine esenţial a fost momentul cînd am înţeles diferenţa dintre parte şi întreg. Prin toate acestea. de relaţii. un mare ctitor de biserici şi mînăstiri. pe care – în mod direct. Înţeleg. prin cultură şi civilizaţie. cu TOT ceea ce au fost. dacă există o mare ameninţare. ei mi-au făcut un mare bine. cuvintele şi faptele sale. despre care eu. prin gene. pentru că TOATE emisiunile se difuzează “la cererea” ascultătorilor. de a ne face să înţelegem că NU suntem singuri. Salvatorul nostru. Noi suntem cei care alegem. că NU sunt singur. reţinusem că El fusese un mare conducător. Ei fac parte din patrimoniul meu. al tău. Le mulţumesc şi le sunt recunoscător. dar şi indirect. judecata noastră este trunchiată. ai lui. Mi-e uşor să înţeleg că “firul roşu” – de legătură – este IUBIREA. că fac parte dintr-o comunitate. şi invers !. a avut menirea de a ne “trezi”. Evident că emisiunea mea preferată poate să nu fie şi a ta. că fiecare dintre ascultători recepţionează propria emisiune preferată. a fiecăruia dintre noi. al lui. prin educaţie. cel puţin. cu TOT ceea ce au făcut – bune şi rele. în numele meu. pe care eu. sunt un om salvat! Salvat de la izolare.Emisiunile sunt foarte diverse. Înţeleg. De unde. deasemenea. Recunoştinţă înaintaşilor Dacă ei nu erau… Dar. îl conştientizez. acestea sunt reprezentate de izolare…Întruparea lui Isus Cristos. un mare risc al omului. ca atare. dar şi un “degrabă vărsătoriu de sînge nevinovat” şi un celebru aventurier sentimental. ne-au transmis-o. dar şi ai tăi. că suntem – cu toţii – legaţi printro multitudine de fire. mi-a fost informaţia privind “patrimoniul” lui Ştefan cel Mare şi Sfînt. pînă atunci. Dacă am înţeles că Iubirea există. . pentru că. De mare folos. în acest sens. un viteaz apărător. îmbogăţindu-ne. Aţi înţeles. cînd am înţeles DE CE nu este bine să judecăm: pentru că NU cunoaştem Întregul şi. Înaintaşii mei. Informaţia – primită prin lecturarea cărţilor lui George Văsîi Cercetări în lumea nevăzută – m-a lămurit DE CE Ştefan este un mare sfînt al poporului român: pentru că “patrimoniul” lui conţine TOATE gîndurile. avem doar parţial cunoştinţă.

creat de om spre a culege informaţii. Este tot mai evident pentru mulţi dintre noi că suntem înconjuraţi de o realitate complexă. oricare ar fi aceştia. despre care ne cam face plăcere să ne amintim. NU mai fac greşeala de “a-mi da cu părerea” asupra fraţilor mei. din teribilism. dar insignifiantă faţă de ÎNTREG !. din care suntem apţi să recepţionăm doar o anumită parte – să-i spunem perceptibilă. multiplă. îl ocupă MAMA MEA. persoanele de contact cu toţi ceilalţi !. De astă dată … vă provoc să fim subiectivi. să vă iubiţi ÎNAINTAŞII. împreună cu un bun prieten – Dumnezeu să te odihnească. v-au îndemnat spre obiectivitate. din punctul meu de vedere aparţine. un loc fundamental în această “galerie”. dacă avem în vedere modul lui de proiectare şi de realizare. Mamă !. iubiţilor noştri părinţi !. însă. Iartă-mă. Corect ar fi să spunem că el înregistrează corect şi nu obiectiv. pentru că El nu mai este. ştiind că “nu ştiu nimic !”. deja. Să mă şi să vă explic: obiectivitatea. în consecinţă. Ei sunt cei cărora le datorăm existenţa noastră. Marea noastră greşeală este de a considera aceasta Realitatea. A fost o perioadă a vieţii în care. te rog să mă ierţi pentru numeroasele ocazii în care am uitat acest lucru !. dar – cu siguranţă ŞTIE ceea ce şi eu ştiu -cer eu iertare. din însemnările mele. Un aparat. Bazat pe aceste aşteptări şi certitudini ale noastre asupra “realităţii” s-a proiectat şi realizat oricare dintre aparate. Vă îndemn şi pe voi. a ei. pentru ignoranţa cu care te judecam şi. multe scrieri. atunci. înregistrează OBIECTIV ceea ce “observă”. Pe acest temei se bazează aprecierea şi recunoştinţa mea la adresa înaintaşilor. iubiţi fraţi. Şi. spre provocări. lucrurilor. eram foarte mîndru. dragilor. experienţa noastră şi conştinţa că NU SUNTEM SINGURI ! Hai să fim subiectivi ! Poate aţi sesizat. Sărut-mîna. Măria Ta. te apreciam !. în numele ambilor. a lui. ni se pare că el este obiectiv.astfel încît “abaterile” lui. inclusiv semantic. o anumită aplecare spre nonconformism. obiectelor. o parte de neşters. Odată iniţiat în acest domeniu. reprezintă doar o parte a întregului. un instrument. începînd cu mamele voastre !. La rigoare. Mircea ! – de liberalismul nostru în a ne critica părinţii… Şi. El nu are sentimente. obiectiv reflectată şi comensurată de aparatele . dar şi a ta. nervi sau alte “stări” care să-i influenţeze funcţionarea şi. el înregistrează şi redă ceea ce a fost programat să detecteze. deşi – probabil – multă lume. Iată de ce înregistrările lui se vor referi exclusiv la aceste aşteptări şi certitudini. Un loc prioritar.

să distingem un măr de un ou. pînă la urmă. al propriei percepţii. De aici începe înţelegerea şi. spun eu privind posibilităţile nebănuite şi nefolosite ale omului. Iată de ce expresia “una-i mama” are un conţinut mai bogat decît socotim îndeobşte.folositoare. De pe această poziţie. Pur şi simplu. impune stabilirea unor repere şi criterii comune de apreciere. dar . aşa cum o “văd” eu pe mama nu o “vede” nimeni. pentru cei ce au aprofundat aspectele moderne ale ştiinţei că. cu rezultate dezastroase asupra dezvoltării individului. NU constituie un proces de obiectivare. Dimpotrivă. să înţelegeţi că nu este o ruşine să percepeţi realitatea “altfel” decît cei din jurul vostru. Este de notorietate. Sigur că necesitatea comunicării şi. veţi înţelege necesitatea comunicării şi înţelegerii dintre oameni subiectivi. vă rog să mă credeţi. NU există două percepţii identice. tuturor indivizilor şi. care presupune eliminarea subiectivismului.noastre “obiective”. mai ales. de individualizare. aşa cum nu există doi indivizi identici. de mici. ci de identificare. percepute diferit de fiecare individ. nici nu este un drept – ci este o realitate. Ceea ce se impune este să fiţi de acord că acest drept. Trecînd peste acest proces de individualizare. dincolo de “unicitatea” oricărui lucru. a înţelegerii între oameni. însă. ne anihilează personalitatea. De aceea suntem învăţaţi. vă invit să fiţi subiectivi. ceea ce tinde spre alienare. este firesc să aveţi propriul vostru punct de vedere asupra a tot ce vă înconjoară. care este îndemnat să-şi cenzureze propriile percepţii. Să fim subiectivi. pe mama de tata şi toate celelalte. acestea vor fi percepute diferit de fiecare observator. veţi înţelege stupiditatea impunerii unui punct “obiectiv” de vedere. mai ales. care – cu toţii – aparţin unei realităţi complexe. oricărei entităţi. Se cunoaşte îndeobşte recomandarea "gîndirii pozitive". aparţine fiecărui individ.ca să . Iubirea. de identificare – necesar comunicării şi înţelegerii între oameni – obiectivarea. Acesta. pentru că – sinceri să fim – nici măcar mama nu-i aceeaşi pentru toţi copiii săi şi asta nu pentru că îi tratează în mod distinct !. fără de care nimic nu are sens ! Să gîndim folositor "Toate sunt pentru om. Iată de ce. dar nu toate îi sunt folositoare" Apost olul Pavel Doresc să vă împărtăşesc cîteva gînduri şi idei . respectînd subiectivismul tuturor fraţilor noştri.

sunt foarte puţini care o folosesc. ci pe aceea de fundamentare a acestor evenimente care "au ieşit aşa cum le-am gîndit". care mă vor afecta şi. De aceea încerc să-i conştientizez pe apropiaţii mei asupra responsabilităţii lor în acest domeniu. Nimeni nu rămîne "în afara schemei". necontrolate . o vibraţie care. pesimişti. odată emis.de bine de rău . ca să nu ne referim la cei de-a dreptul ostili. Concret. ale celor din jururl meu. nepotrivite. Am învăţat şi ştiu că orice gînd este o energie.nefolositor" în locul celei "bun . Dacă aceştia ar fi realişti întradevăr. le evit cît pot !. Ceea ce este ciudat este că dintre cei ce .rău" şi atunci.şi pentru care NU există nici o justificare.omul ?". la îndemnul Apostolului Pavel. ne afectează pe fiecare în parte şi pe toţi în general.mecanismele de funcţionare ale acestei lumi şi ştiu că ea este guvernată de Lege. Aceasta se încadrează în tema generală "Ce vrea . respectiv în fizică şi "a karmei" în domeniul spiritual -.de fapt . într-o împrejurare sau alta. E absolut aceeaşi ecuaţie !. iar optimiştii "optimiste". Îmi doresc . tocmai de aceea.fim sinceri . Am învăţat despre Legea cauzalităţii legea "acţiunii şi reacţiunii" în dinamică. fie cu o oarecare îngăduinţă.în mare . ar realiza valabilitatea expresiei cum îţi aşterni aşa dormi . Înţeleg . Gîndirea folositoare sau nefolositoare.îi dau un oarecare credit. pesimiste. ele fiind . Desigur că evenimentele vieţii fiecăruia NU sunt doar rodul gîndirii proprii. chiar dacă cei mai afectaţi sunt emitentul şi adresantul. Dacă despre imoralitatea gîndurilor "rele" (nefolositoare le consider eu) la adresa celor din jur . încadrînd-o de cele mai multe ori în autosugestie. respectiv "pozitivă sau negativă".Sunt însă şi alte gînduri care mă afectează. nici o motivare . pesimiştii întîlnesc evenimente "pesimiste". "intră în ecuaţie". a unor evenimente.o experienţă de viaţă utilă. constată împlinirea prognozei lor sceptice. Pe acestea nu le pot nici controla şi nici evita. realiste. în accepţiunea psihologilor.pentru mine şi toţi ai mei .care. evenimente. îmi "scapă" şi mie gînduri nefolositoare. folositoare. bazată pe aşa-zisul realism. mă interesează ceea ce îmi şi ne este folositor. ale vieţii mele şi a altora. produce efecte şi atunci nu mai sunt chiar atît de mirat de unele componente. deci. realist aceasta este o mare problemă. Dacă înţelegem "puterea gîndului" care se referă la capacitatea sa de materializare . în ceea ce priveşte "gîndirea pentru sine" de tip sceptic.n-ar mai trebui să ne apreciem puterea de anticipare.nu este nevoie de nici un comentariu. Pentru că sunt adeptul relativităţii termenilor de "bun" şi "rău" prefer folosirea paradigmei "folositor . de evaluare. Ceea ce mă intrigă este mulţumirea de sine a celor sceptici. realişti . Desigur nu sunt perfect.ea este tratată fie cu indiferenţă.care ştiu că vor genera efecte nefolositoare. cu consecinţe vizibile. pe care am s-o abordez cu altă ocazie. ştiu că ea funcţionează şi.

de neevitat. Mulţi dintre oameni se consideră slabi. Liberul nostru arbitru. folositor !. Dacă vom continua să "ne bazăm" pe realismul nostru. firavi. un efect al unei cauze. o opţiune. pe soartă.să nu dăm vina pe alţii. Să gîndim "pozitiv". labili în faţa evenimentelor vieţii. Viaţa este o combinaţie de cauze şi efecte. neînţelegînd trei lucruri esenţiale: 1. este de dorit să ne "autosugestionăm" către ceva plăcut. iar cele pesimiste la baza celor "pesimiste". Dacă considerăm plăcutul ca fiind folositor. să gîndim folositor . evenimentele vieţii ne vor da "dreptate".vă asigur că ecuaţia funcţionează AŞA. să gîndim plăcut şi vom avea experienţe de viaţă plăcute !. Viaţa NU este creată pentru suferinţă. care ne spune că "nimic nu e de făcut !". şi cu cît mai mulţi vom înţelege puterea gîndurilor noastre. ci este şi trebuie să fie cauza unui efect folositor.influenţate de o serie de alţi factori "exteriori". dar orice gînd stă "la baza" unui evenimet . Pînă la urmă. Iată de ce este importantă "gîndirea folositoare". atunci să nu ne mirăm şi . cu atît mai mult suntem îndreptăţiţi "să schimbăm ceva".cu toate acestea . este că realismul lor naşte consecinţe. Dacă nu. nici Nu este vorba despre o transformare !. la fel cu toate împrejurările de viaţă. O cauză folositoare va produce un efect folositor sau. Cu cît mai mult experienţele noastre de viaţă sunt mai descurajante. probabil. în toate cazurile. unii dintre voi şi . este vorba despre o alegere. 3. dar . cu toate acestea. ci este o consecinţă. o întîmplare obiectivă. experienţa ne arată că există atît de mulţi realişti…Efectul dezastruos. Fie şi dacă considerăm "gîndirea pozitivă" doar ca o autosugestie. pentru sine şi pentru cei din jur !. Transformarea gîndirii noastre din efect în cauză este calea prin care putem transforma Viaţa noastră şi pe noi înşine. De fapt. la nivel global. dar să te văd în locul meu…" vor spune. pe care noi înşine l-am ales.şi atunci vom avea experienţe de viaţă folositoare. E banal să afirmăm că "orice om îşi doreşte binele" şi.dacă vom înţelege că o gîndire folositoare stă la baza unor evenimente folositoare . stă la baza trăirilor . Suferinţa Nu este "un dat". dacă vreţi. Gîndirea noastră folositoare NU este şi nu trebuie să fie un efect al unei cauze.cele optimiste la baza evenimentelor "optimiste". cum ar fi starea de bine. pe ghinion … "Ţi-e uşor să vorbeşti. cum este starea de bine !.viaţa noastră va lua un alt curs. necesitatea "îndreptării" lor către ceea ce este folositor.pentru noi şi ceilalţi . Cu cît mai repede. nouă şi altora. 2. ne vor confirma că "nu e prea grizav !". libertatea noastră de a alege ORICE.mai ales . chiar dacă e vorba doar de autosugestie !. o gîndire pozitivă va crea efecte pozitive. Gîndirea noastră ESTE cauză şi nu efect !. pentru ei şi pentru ceilalţi !. dintre care foarte multe NE aparţin !. cu atît mai repede şi mai mult Realitatea ne va fi mai folositoare.

cu detaşarea spectatorului care vizionează un film „de gata”. de stările emoţionale în care respectivele decizii au fost luate – a plusurilor şi minusurilor respectivelor decizii. Să gîndim folositor !. deciziilor luate în cursul zilei pe care tocmai am încheiat-o are menirea de a desprinde – cu detaşarea dobîndită prin îndepărtarea de momentele şi. să învăţăm să gîndim. o gîndire folositoare va determina o viaţă folositoare. atunci şi acolo unde luăm deciziile. identificarea lor. mai rău. folositor . Desigur. Poate mîine va face şi el un film – aproximativ la fel -. de aceea. Să ne iertăm ! Vă invit – acum – la iertare. dar nu la iertarea aproapelui –foarte importantă (şi) ea. Aceasta nu înseamnă indiferenţă sau. asupra căruia are propria viziune regizorală. o bună gîndire. şi seara. Suntem – probabil – mult mai obosiţi. ne îndeamnă s-o facem !.care înseamnă că ne pasă de noi şi de ceilalţi. neplăcute şi. dar nu mai suntem presaţi de „împrejurări”. Analiza tuturor acţiunilor. abaterile noastre. Acum şi aici – seara. poate va fi chemat să joace un anumit rol. deşi fireşti – prin firea noastră omenească – ne pot conduce. Greşelile. atitudinilor. îngăduinţă faţă de propriile greşeli !.ci la iertarea de sine. O bună alegere. atunci cînd rememorăm parcursul – şi totuşi diferiţi. Pînă . IUBIREA . Iată rostul „introspecţiei de seară” care ne este recomandată de religie şi nu numai de ea.cauza primară a vieţii . el rămîne un simplu spectator. ele trebuiesc corijate. Să învăţăm să alegem. mai ales. a evenimentelor (în sens general) pe care le trăim. va putea să fie mult mai bun !. două repere relevante ale experienţei noastre. dar lipsită de presiunea conjuncturală respectivă. în timp şi spaţiu. Aceasta presupune cunoaşterea. plăcut.noastre. cu interpretarea lor şi. printr-o frecventă autoanaliză. plăcută !. îndreptate – în propriul interes. vai. Suntem relativ aceeaşi – în cursul zilei. totuşi. într-o manieră evident subiectivă. ceea ce ne conferă capacitatea de analiză „la rece”. Să folosim aceste momente pentru a derula filmul zilei. de „tumultul” vieţii. cu rolurile actorilor. utilă.nouă şi alor noştri !. pentru noi şi pentru TOŢI ai noştri şi atunci ne va fi bine. începînd cu scenariul. pe care el l-ar face altfel. înainte de culcare – ne-am îndepărtat. pe căi nedorite.

să desprindă învăţămintele care-l vor face mai bun. care poate cuprinde şi episoade mai vechi.atunci însă. Dacă aş mai fi pus în faţa respectivei conjuncturi aş decide altfel. să scriu despre stagnare. Evident că. la iertare !. Oricum. a doua zi. este chemat să vizioneze acest film. nu face altceva decît să ne menţină sclavii propriilor greşeli. care-mi recomandă o carte deosebită. Să revenim. Prima alternativă – pe care vi-o recomand – presupune „încheierea procesului”. să facă o critică „constructivă”. respectiv sentinţa. atunci cînd aceasta este posibil. Da. Acelaşi lucru este valabil în ceea ce priveşte raporturile noastre cu cei din jur. ceea ce-l va împiedica inclusiv în acţiunea de a îndrepta greşala pe care a comis-o faţă de noi. dar am primit un imbold suplimentar din partea vărului meu. însă. dar. voi îndrepta greşala. nevoiţi) “să cădem”. de a ne face liberi !. Doru. eliberat (achitat) de greşelile comise. avem în faţă două alternative: să ne iertăm sau nu greşelile făcute !. Pentru că ASTA nu-mi sună bine – revin asupra temei stagnării. atîta timp cît este distribuit în rolul vieţii sale. va fi actorul principal al unui nou episod al acestui serial perpetuu. înainte de a începe “urcuşul spiritual”. singurul lucru pe care-l pot face este să mă iert. decade ! Îmi propusesem. Aceasta mă ajută să rup firele care mă leagă de respectiva decizie. din care el a înţeles că trebuie (suntem. pentru că timpul nu poate fi dat înapoi. dar voi face aceasta din poziţia de om liber. mai competitiv. pentru a redeveni liber. pentru a anula consecinţele ei. Odată vizionat filmul. A doua alternativă – de a nu putea sau a nu dori să ne iertăm – deşi pare a aparţine unui om corect. . intransigent cu propriile greşeli. mai mulţumit. iar un sclav nu este şi nu poate fi răspunzător de actele şi faptele sale. descreşte. A-i ţine sclavii greşelilor pe cei care ni le-au făcut nu este în interesul nostru pentru că „un sclav nu este şi nu poate fi răspunzător de actele şi faptele sale”. am greşit. sunt conştient de aceasta şi înţeleg consecinţele. Stagnarea Motto: Cine nu creşte. Iată sensul real al iertării – acela de a ne elibera. Să ne iertăm şi să iertăm !. deja. într-un fel.

respingătoare. mai stringente !. pentru că. uşor ?!?. o aşteptare a unui timp prielnic. stagnează… Lipsa primenirii. care să-mi spună că “ASTA E. căci – nu-i aşa ? – din lene se trag toate… Tot din lene amîn. murdară.Spuneam în motto că “cine nu creşte. Orice amînare. toţi trebuie să cădem. în al doilea rînd. conduce la formarea unei bălţi. Iată de ce. tot din lene mi se par altele mai importante. “se dezvoltă” un mediu specific. “a trăi”. ca să putem creşte. m-am “afundat” şi mai mult. şi mai incapabil…Nu mai lipseşte decît “un prieten”. după cum ştim. pentru că astăzi. cu adevărat valoros. ulterior…”. o apă care nu curge – bălteşte. cu o floră şi o faună specifică. care – în timp – se transformă în cloacă. dacă-mi permiteţi şi acceptaţi. SĂ-I IUBIM PE HANDICAPAŢI ! .adică niciodată. pretextată de lipsa de timp. eu nu cred că sunt predestinat…căderii !. În ceea ce ne priveşte pe noi. Sunt pur şi simplu leneş. n-ai ce-i face. de multe ori. putem folosi şi alţi termeni – “a curge”. Iată de ce mă şi vă previn: să începem acum !. de alte preocupări (prioritare) care ne acaparează. există o singură soluţie: să mă apuc ACUM !!! (de altfel oricare acţiune a noastră se desfăşoară doar în prezent !). întreruperea contactului “cu mediul”. orice scuză găsită nu fac decît să-mi pericliteze grav propria evoluţie spirituală. Şi aceasta din două motive: în primul rînd pentru că “mîine va fi întotdeauna mîine”. altădată NU EXISTĂ !. Cam acelaşi lucru se întîmplă cu toate “mediile stagnante”. să evoluăm pe plan spiritual. Nu. conduce la o amînare sine die. din păcate. “împuţită”. “a exista”. ceea ce mă face să fiu şi mai descurajat. A amîna “momentul adevărului”. atunci. Această stagnare nu este. oamenii. însă. o nouă amînare sine die: ulterior !. dar CE am obţinut vreodată. Observaţi un nou termen. scopul scopului vieţii. Altădată NU se poate. Da. lipsa preocupărilor pentru evoluţia noastră spirituală. conduce la acelaşi fenomen al stagnării. descreşte. Pentru generalizare. Aici. decade” şi aceasta pentru că mi se pare o bună definiţie a stagnării. aproape imposibil. dacă astăzi îmi este greu “să încep”. iar. ni se pare că este foarte dificil. sulfuroasă. Şi. o simplă oprire. cu atît mai greu îmi va fi mîine !. Nu este uşor. “să creştem”. ci conduce spre …decădere. m-am îndepărtat şi mai mult. neîncepînd “lucrul cu sinele”.

iluzii !). care – într-un fel sau altul – sunt nişte… handicapaţi.aşa cum am arătat – un handicapat !. Percepţia noastră – superficială – este că ambele categorii ar reprezenta cam acelaşi lucru. nu avem timp. cu atît mai mare cu cît acesta este mai lipsit. Rămîne. ceea ce generează două tipuri distincte. În aceste cazuri. ci ATITUDINEA. . ne face să nu percepem nici modalitatea de a ne achita de această responsabilitate. este minimală. mai importantă este atitudinea faţă de Viaţă. Handicapaţii experimentează – de cele mai multe ori. nu suntem în stare”. autorităţi naţionale – care. cu adevărat. care cresc. care. Fără să dispunem de suficiente informaţii asupra “sursei” handicapului. cu toţii. Pentru că ceea ce întradevăr îi poate face . Necunoaşterea Legii Iubirii. Şi aici.Din experienţa trăită sesizăm două categorii pregnante de “nenorociţi” (deci oameni fără noroc): handicapaţii. asociaţii. greu asumat. sau de oricare alt drog). multe. care involuează – pentru că stagnare nu există: CINE NU CREŞTE – DESCREŞTE !!!. de fapt. de mai sus. de evadare din starea dobîndită. chiar blocat de multe ori. de datoria noastră să contribuim la “recuperarea” acestor fraţi şi aceasta o putem face chiar dacă “nu avem bani. ceea ce mă face să afirm că… alţii sunt handicapaţii şi că. Din acest punct de vedere HANDICAPUL REAL este cel al involuţiei. din păcate. să ne ocupăm de handicapaţi. Superficialitatea percepţiilor noastre. mai handicapat. care guvernează Lumea noastră. cum ar fi dependenţa (de alcool. ei au o situaţie mult mai dificilă decît ceilalţi. care să marcheze insolubil viaţa unui om. ca şi în toate celelalte forme de “vieţuire”. în accepţiunea largă. Nu vom putea. inadaptabilitatea socială. sunt cele care blochează acest demers. din nou general valabile. mai ales. pentru aceasta s-au înfiinţat fundaţii. de un factor – sau chiar o multitudine de factori – externi. Iluzia separării ne face să nu înţelegem responsabilitatea pe care o avem faţă de fiecare membru al societăţii. NU există un handicap absolut. revenindu-i societăţii rolul de “salvator”. NU handicapul este cel care blochează evoluţia general umană. atitudinile de judecare şi condamnare. handicapul referinduse la incapacitatea de a se desprinde de “condiţia umană” dobîndită. necunoaştere care nu ne absolvă de vină. Evident că nu e o fericire să fii handicapat şi. capacitatea personală de desprindere. de toate felurile. extern. pentru gradul lor de libertate – în ceea priveşte ATITUDINEA – este mult restrîns. care evoluează şi alţi care “sărăcesc”. şi “decăzuţii” (deci oameni căzuţi din statul de om). “nelibere”. căderea psihică. cu toate acestea. nu-şi prea îndeplinesc misiunea. însă. care descresc. fără să aibă o vină clară. însă. cunoscută şi recunoscută ! – forme de viaţă specifice. îngrădite. iar un decăzut este. aşa cum ni se pare (iată alte. În ceea ce îi priveşte pe decăzuţi. poate fi definită drept karmă (plată). unii care “se îmbogăţesc”. este bine să înţelegem că “nu sunt toţi la fel” !. Fals !. un lucru în general greu înţeles şi.

apreciez îndemnul susţinut al Apostolului Pavel de a ne împăca cu Dumnezeu (IICorinteni 5. că această întrerupere a . Care. care avem “în cantităţi nelimitate”. de-a lungul vremii şi nu ca limitări ale liberului meu arbitru. care vă chem la “recuperare”. aşa cum înţeleg eu*. totodată. după cele dobîndite – cel puţin pînă acum. evident. înţeleg chiar rostul acestor “reglementări”. o întoarcere cu spatele la divinitate – care conduce la o răsturnare a raportului dintre cunoaştere şi manifestare (voinţă). Vreau să-ţi vorbesc despre păcat. inclusiv eu – Adrian -. că. Mă îndeamnă Apostolul Petru ca. cu dragoste ! Vreau să-ţi mai spun că înţeleg. este să iau în fiecare caz cea mai bună decizie. la IUBIRE !. ca manifestare a liberului meu arbitru – ori aceasta are loc doar în situaţia în care îmi voi fundamenta decizia pe toate informaţiile. în loc a folosi cunoaşterea ce-mi parvine de la Divinitate. Iubirea noastră. am să-ţi spun cum înţeleg eu păcatul. Înţeleg. Interesul meu. Prin această prismă. astfel percepînd eu “poruncile” pe care Dumnezeu mi le transmite. dacă sesizez că tu eşti în păcat. compasiunea. este să cunosc toate “reglementările” care mă privesc şi care au menirea să-mi fie de ajutor. Iar “handicapaţi de iubire” suntem cu toţii. care este intangibilă. deasemenea. Scrisoare deschisă către fratele meu Dragă frate. mă determină să iau decizii şi să mă manifest în absenţa unicei Surse a justei cunoaşteri şi. pretenţii sau solicitări ale Divinităţii. repet nu aşteaptă şi nu necesită nimic din parte-mi ! Dacă folosesc “metoda” gîndirii arhetipale. că aceasta îmi dăunează mie. ceea ce se va întîmpla doar în cazul în care NU blochez accesul acestora ! Înţeleg. Aşadar. păcatul. respectiv. să-ţi atrag atenţia !.pentru a-mi fundamenta deciziile. respectiv manifestarea-voinţa . Înţeleg. modul lor de funcţionare şi consecinţele. că păcatul – în esenţă – este o întrerupere a comunicării cu Dumnezeu. în sensul întreruperii legăturii. tot spre interesul meu. deasemenea.Swedenborg şi nu numai. interesului meu – iară nu Divinităţii. gîndul cel bun poate recupera oricare handicapat. într-un mod eronat.20) şi ţi-l adresez. din scrierile lui E. pe cale de consecinţă. deîndată ce mă aflu în comunicare (comuniune cu Ea) . Iată ceva. imuabilă.recuperabili este IUBIREA.

lipsite de respect – pentru . iluzia separării. noi nu suntem separaţi. pe care te rog să contezi ! * Înţeleg şi accept că poţi avea un alt punct de vedere. a iluziei. cum e tihna-pacea. Tot aşa înţeleg de ce nu pot să te iubesc pe tine. Evident că le respect dreptul de a gîndi altfel. fără să-i iubesc pe toţi ceilalţi. ca în tihnă. faptele bune – cu urmări bune. Deşi Dumnezeu este “Atotţiitorul”. El nu este deasupra legilor. a karmei – care. Tare mult m-aş bucura să înţelegem toţi aşa. lipsa de griji. la care ţin foarte mult. binele să-l săvîrşeşti. a avea – pentru că Împreună suntem. iar faptele rele – cu urmări rele.comunicării. a face. va dispune să ai tot ce-ţi vei alege. căci. Speranţele şi “intervenţiile” noastre în sensul anulării legilor. noi toţi “una suntem”. -Legea cauzalităţii. produce efecte – “răsplăteşte” faptele tale. -Respectarea tuturor legilor ne fereşte de “probleme”. Împreună avem ! Nu suntem separaţi ! Aşa înţeleg de ce libertatea mea. frate. ştiut fiind că suntem o unitate în diversitate. El este Cel dintîi care le respectă. inclusiv a consecinţelor lor sunt naive. te asigur de dragostea mea. în afara legilor. pentru că cei care gîndesc altfel sunt dintr-o altă lume. Iată de ce te îndemn să fii cu băgare de seamă cînd foloseşti verbele aşa-zis personale a fi. Împreună facem.comuniunii cu Dumnezeu conduce la intrarea într-o lume a iluziilor. pe care vreau să-l cunosc ! Tîlcuirea Psalmului 36 (fragmente) Tu încrede-te în Domnul [în ceea ce El este cu adevărat]. iată de ce nu trebuie să te mire preocuparea mea de a te şti “împăcat cu Dumnezeu”. pe pămînt să vieţuieşti. de a se manifesta altfel. atîtea probleme în ziua de azi ! Mă doare mult dacă tu. despre care îţi voi vorbi pe larg altădată. Acum mă refer doar la una dintre iluzii. ca toate legile din Univers funcţionează. fără grijă. care naşte. în consecinţă. Desfătarea ta să fie Domnul şi-a Lui Sfîntă Lege. rugîndu-L. vai !. dar dacă acest altfel înseamnă separaţi nu mai aparţinem aceleiaşi lumi şi asta îţi spuneam că mă doare ! Sper ca tu să nu fii dintre aceia ! În rest. nu trebuie să afecteze libertatea ta sau a celorlalţi. ca şi mulţi alţi fraţi de-ai noştri te laşi sedus de această iluzie ! Nu.

are credinţă în Ordine. în Lege. în măsura în care. înţelegem de ce supravieţuieşte cu “un coltuc de pîine”. Chiar şi-n zile de restrişte. cel care “respectă Legea”. de către “cel drept”. la fel de bine. detaşare care îl face să supravieţuiască cu “un coltuc de pîine” – ceea ce pentru un altul este insuficient şi produce chiar moartea !. “îl gestionaţi”. asupra aşa-zisei realităţi. ceea ce îi aduce un aport însemnat de informaţii. dar ştim noi. ce ne alegem ?. Cunoaşterea Realităţii – spuneam –. cu adevărat. atunci înţelegem că el NU este la fel de flămînd şi. Ceea ce “îi favorizează” pe aleşi este percepţia lor asupra vieţii. Dacă avem în vedere că “cel drept”. în general 70% provenind pe calea alimentelor. încă. Domnul Sfînt [respectiv ordinea lucrurilor. cel care “respectă dreptatea”. a raporturilor cu Dumnezeu. misterios – dar. vă recomand. nu au favorizaţi. lipsite de “şansă”. dar ştiu. Nu e nimic magic.D. că foarte puţini dintre voi îl cunoaşteţi şi. respectiv absenţei favoritismelor în aplicarea tuturor legilor. -Consecvent celor afirmate mai sus. -A-L ruga pe Dumnezeu pentru “oarece” este destul de riscant. în Ierarhie. nepoţi… şi nici chiar “credincioşi” – cel ce are credinţă în Dumnezeu. deasemenea. cel care “Îl respectă pe Dumnezeu – Izvorul a Toate”. pile. citiţi cartea citată !. Cel care este primul care le respectă -. mai ales. nu ne-am lămurit “cum stau lucrurile”.Lege şi pentru Dumnezeu. dar “nu se moare aşa uşor de foame”. supravieţuirea “celui drept”. legile care acţionează în Univers] le dăruieşte celor drepţi zile senine şi-a lor mare moştenire numai de la Dînsul vine. la nivel de individ. atrag atenţia că “vremurile de restrişte”.Walsch în cartea CEI CE ADUC LUMINA – rezultă că “imediat ce tu decizi cine şi ce eşti. doar intuitivă. De aceea. ca şi “foamea (foametea)” NU sunt consecinţe ale unor legi globale. iar în ţară – cînd e foame – ei nu duc lipsă de pîine. nu rămîn ei de ruşine. Şi mai ceva: ştim noi ce consecinţe atrage alegerea noastră ?. Psalmistul ne atrage atenţia că “vei avea tot ce-ţi alegi”. lămureşte lucrurile: corpul nostru fizic “se alimentează” cu informaţii. Adevăratele legi NU au excepţii. ceea ce atrage – de foarte multe ori – probleme în înţelegerea vieţii. Cunoaşterea Realităţii. care poate să fie conştientă sau. în orice caz. tot ceea ce nu eşti va apare în viaţa ta”. Conform “principiului al 4-lea” – prezentat de N. ca şi “cuvintele psalmistului” ne pot apare drept “basme de adormit copiii”… . dacă nu cunoaştem Realitatea. la nivel global şi sunt. principiu pe care eu îl înţeleg şi-l confirm. nişte aspecte relative. are raporturi – în special pe calea rugăciunii – cu Dumnezeu. îl face să nu perceapă la modul dramatic şi definitiv nici măcar “nevoile biologice”.

a respectării Ordinii. o “defazare” temporală. astfel.atunci – “vă veţi mîntui”. vă îndemn. într-un sens sau altul (“în bine” sau “în rău”) Căci Domnul nu părăseşte pe cei credincioşi ai Săi. De altfel. dar nu neapărat în “termenii” noştri de timp. un fapt nerespectat de “fiii întunericului” şi “plătit” de aceştia. ci este doar Legea – care acţionează. Dumnezeu ne iubeşte enorm. tocmai pentru a nu “beneficia” de încălcările legilor… În ceea ce priveşte Ierarhia. pur şi simplu. respectă Ierarhia şi ne îndeamnă şi pe noi s-o facem. Şi aici apare o iluzie. nici în celălalt. a Legilor. Oameni Dumnevoastră. respectă Ordinea. 33-37. -Evident că respectarea legilor atrage “mîntuirea” şi “ocrotirea” şi nu vreo “pilă”. care – negreşit – vor apare !. nu a intervenit şi nu va interveni !. dintr-un motiv sau altul. Aici nu apare o intervenţie Divină. vreun favoritism oarecare !. dar nu se prea înţelege că aceasta este. . Se ştie. care funcţionează. după caz !. la necaz şi-n orice greu. nici într-un sens. ne doreşte enorm “în împărăţia Lui”. cea care “funcţionează” negreşit. care – tocmai – confirmă valabilitatea legii. imuabilitatea ei. -Este vorba despre aceeaşi aplicare a Legii cauzalităţii. se spune. să înţelegem şi “să credem” în Legea cauzalităţii. porunci ci sfaturi. Îl veţi cunoaşte. căci de-osîndă şi pierzare nimeni nu o să-i dezlege. căci El li-i ocrotitorul. ca efect al strădaniei voastre şi nu – cum probabil aţi fost tentaţi – vreunei “intervenţii”. străduiţi-vă să cunoaşteţi şi să respectaţi toate legile. din dorinţa de a ne feri de consecinţele negative ale încălcării legilor. care suntem foarte legaţi de factorul timp. din punctul nostru de vedere. însă El îi nimiceşte pe cei mincinoşi şi răi. respecta şi iubi pe Dumnezeu şi . Nimiciţi. ţie şi-a lor tăi nepoţi ! -Acestea nu sunt porunci. în care – din păcate – “ne scăldăm”. aşa cum “TOŢI PLĂTIM”. respectiv a consecinţelor ei. în general. dar… pe calea strădaniei. a karmei. recomandări – provenite din cunoaşterea “funcţionării” Legilor. că “păcatele părinţilor atrag pedeapsa copiilor”.Depărtează-te de rele şi fă binele cît poţi şi-ţi vor merge toate bine. vezi Evanghelia după Marcu 9. de orice fel !. Aceasta NU pentru că El “nu poate”. Dumnezeu NU ne-a transmis. Dumnezeu nu intervine. pentru a înţelege “ce spune Legea”. din Iubirea ce ne-o poartă. este destul de dificil să percepem. vor fi cei fărădelege. ci pentru că El respectă Legea. psalmistul avertizează că “nimeni nu o să-i dezlege” ! Mîntuirea celor drepţi vine de la Dumnezeu. Pentru noi oamenii. cu mic cu mare. Şi-atunci.

întîmplări – aşadar facem risipă. oamenii. cît şi combustibilul. să ne străduim !. Asta nu înseamnă că n-am avut şi accidente!. ca să nu (prea) fac accidente. pe care o cam ignorăm. mai ales. nu ni se spune şi cred că e chiar mai bine aşa ! Problema este ce facem cu el: mergem sau stăm ?!. mai rău. pentru că “înapoi” nu există !. Vi- . Ba. E adevărat că. Versus Caragiale & Co. o mare avere. El merge înainte sau … stă! Nu poate şi nu trebuie să meargă înapoi. fără a cunoaşte (noi) locuri. Acesta este trupul (corpul) nostru. am primit. “cîtă aţă avem pe mosor” nu ştim. Îmi plac locurile. Are computer de bord. Nu vă chinuiţi ! Nu despre un autoturism. ci una grozavă. vreau să vă povestesc ! Este vorba despre trupul meu ! Staţi uşor. Nu ne obligă nimeni să mergem. pentru că am maşină ! Şi nu orice fel de maşină. Dacă suntem puţin receptivi. Şi. o mare avere. dar mă gîndesc că va trebui să dau – într-un fel – socoteală de modul cum am folosit. din păcate. nu este penurie.a Ierarhiei ! Deci. mai noi ! Ştiu că dispun de o maşină grozavă. aşa cum trebuie. faţă de autoturismele pe care le avem şi le conducem. prin naştere. dar – mai ales – n-o folosim. Este întradevăr problema noastră. dar “ardem gazul de pomană”… De cît combustibil dispunem sau. Dar.W…. am aflat că Sursa de combustibil este inepuizabilă. oameni. sunt bogat ! Da. nu despre masculul din mine e vorba ! Vreau să vă împărtăşesc revelaţia mea asupra a ceea ce. nimeni nu ne forţează. conduc binişor. Trupul nostru este perfect. nu preţuim… Avem. inconştient. precum vă spuneam. nici Ferari. mai ales. NU are marşalier. îl batjocorim ! S-o luăm cu începutul. o perfecţiune pe care nici una din “maşinăriile” noastre n-o atinge. nici B. El este dotat cu toate accesoriile necesare bunei funcţionări. întîmplările – mai vechi. dar – stînd pe loc – consumăm oricum combustibil. altfel spus. atît maşina. înţelegem că misiunea noastră este “să circulăm”. Nu. Să nu înţelegem că ar fi penurie de … combustibil. dintre cele cunoscute. să experimentăm VIAŢA. posedăm şi. mai grozavă decît ultimele prototipuri prezentate la saloane. Asta mă face atent la modul cum conduc. dar. Sunt bogat ! M-am născut la volan… Probabil de aceea conduc destul de bine. într-un fel sau altul şi nici eu nu mă bag ! Eu însumi optez pentru “deplasare”. mai grozav decît oricare alt computer existent ! Nu e nici Mercedes.M.

pentru ca viaţa noastră să fie o plăcută. nu e nimic întîmplător din ceea ce ni se întîmplă. o fac prin rugăciune şi. ea constă în accesarea (dacă îmi permiteţi) Sursei. deşi. VESTEA CEA BUNĂ Da. să nu rătăcim traseele. pînă la urmă. Eu simt deja că. tot mulţumit sunt. personal. Cel puţin eu. luînd de bune indicaţiile computerului (unii îi spun “vocea interioară”). minunat şi se numeşte Biblia. acolo găsim toate informaţiile de care avem nevoie. Nu e grozav ?!. computerul meu de bord merge ZEISS. deasemenea. să nu ne întoarcem pe trasee “desfundate”. perpetuă plimbare. el oricum funcţionează: el este cel care dirijează toate procesele “dinăuntru” şi – ceea ce este şi mai spectaculos – ne cam pregăteşte traseul. Mulţi îi spun rugăciune. motive s-o luaţi altfel) este mult mai plăcut. avem maşini grozave. Amin. dar asta este o altă poveste). Vi-aş mai spune doar un lucru: “Codul rutier”. alţii meditaţie. simţindu-mă protejat (ferit) de “trasee periculoase”. Vă spuneam că e nemaipomenit.am mărturisit că am deja unele. că nu sunt pregătit pentru acele trasee sau – pur şi simplu – ele nu sunt bune pentru mine. vă asigur. chiar foarte bună pentru voi. oameni şi întîmplări minunate… Da. traseul pe care “mă plimb” în viaţă (da. precum şi sursa de alimentare. Înţeleg. mult mai uşor. Pentru cei ce încă n-au aflat. din ceea şi ce întîlnim pe traseul vieţii noastre. la activ (sau. că – de funcţionat. care reglementează circulaţia pe acest traseu este. dragi prieteni ! . în măsura în care sunt mult mai atent la volan şi evit să încalc “regulile de circulaţie”. Şi. Ceea ce am mai aflat şi vreau să vă împărtăşesc este modul de alimentare al acestui computer. el se numeşte subconştient (alţii îi spun altfel. suntem bogaţi. niciunul dintre voi. Am aflat cîteva lucruri şi despre “computerul de bord”: e nemaipomenit !. am o veste bună. indiferent de denumire. Am învăţat cîte ceva despre modul de a-l folosi conştient. unul. însă. pentru ca întreaga călătorie să fie plăcută şi utilă. Aşa că sunt mult mai atent. mă rog. unii chiar relaxare. la pasiv). astfel. cunoscînd locuri. pentru mine este o plimbare şi nu aveţi. să nu credeţi că nu am (multe) trasee pe care mi le doresc şi la care nu ajung. asta fac. Eu. pentru a ne plimba pe trasee minunate şi pentru asta Îi mulţumim lui Dumnezeu.

vom constata că – întradevăr – “ne cam facem probleme”. nu acesta este rolul meu ! Mai degrabă ROLUL meu este să experimentez această viaţă şi să mă bucur de aceste experienţe.du-mă la “chestiunile importante” care sunt. să înţeleg legităţile şi mecanismele care se manifestă de-a lungul acestor experienţe. Poate că abordînd astfel chestiunea o să înţelegem.tat al încălcărilor de norme – pentru că. La fel de evident este că am un rol propriu. puţin cunoscute. spuneam mai devreme. într-adevăr sarcinile noastre şi care ar trebui să fie. puţin stu. care ne blochează. pe care le trăiesc. Să le luăm pe rînd ! Rolul nostru. Evident că voi fi călăuzit de un simţ moral (toţi îl avem !). Spun aceasta referin. care ne fac să ne simţim descurajaţi avem soluţii care să ne ajute să le rezolvăm ! Cei mai optimişti. viaţa în ma.terie”. în ansamblul ei. unica. deci. de fapt ele pur şi simplu nu există !. lucrurile par şi mai simple: locul . dar mă grăbesc să vi-o împărtăşesc şi eu: Suntem salvaţi !Oricare ar fi problemele care ne preocupă.am o veste minunată ! Nu sunt singurul care am aflat despre ea. unic. o preocupare (majoră) şi care cere o soluţionare (imediată)” [DEX. preo. nu poate fi bine înţeles înainte de a înţelege lumea. legea cauzei şi a efectului. În ceea ce priveşte locul nostru. definitiva viaţă a mea nu mai am motive de paralizie la simplul gînd că aş putea s-o ratez ! Şi nici nu-mi mai asum rolul fals de a face tot posibilul ca să evit acestă ratare ! Nu.care include şi alte forme de vieţuire. de fapt. de toţi oamenii.În atmosfera aceasta -atît de apăsătoare pentru cei mai mulţi dintre voi. există legităţi şi mecanisme. Inserţia vieţii pămîntene într-un ansamblu mai amplu ne permite ieşirea de sub apăsarea dramatică a posibilităţii ratării. pentru că fiecare îşi are propriile experienţe. cu toţii.cupările noastre majore şi nu acelea care. mai încrezători ştiu deja că “o problemă care nu se rezolvă de la sine NU poate fi rezolvată” ! Este îndeobşte “acoperirea” leneşilor. a eşecului.diate şi. ne creează aşa zisele noastre probleme cotidiene – care ne dau atîta bătaie de cap ! Dacă ne vom studia şi cunoaşte bine rolul şi locul nostru în acestă viaţă. funcţionează ! Da. dar ea acţionează. a cărui “ascultare” îmi va permite evitarea unor experienţe neplăcute. cu bune şi cu rele şi să încerc să le înţeleg. legate – prin fire văzute şi nevăzute – de ceilalţi oameni. viaţă care este o particularizare a Vieţii în ansamblu . îndeobşte. Dacă viaţa aceasta NU este singura. iar pe unii în mod permanent. că “ne cam facem probleme” – acolo unde. definiţia 2]. ca oameni. o problemă se defineşte ca fiind o ”chestiune importantă care constituie o sarcină. printre care – poate cea dintîi – este Legea cauzalităţii. Vă propun acceptarea paradigmei “trăim ca să experimentăm viaţa pe pămînt. rezul. care – să fim cinstiţi – ne marchează de multe ori. a pasivilor.

avînd liberul vostru arbitru. ţinînd cont – din nou – de legităţi şi mecanisme. acolo veţi găsi rezolvări tuturor problemelor voastre.VESTEA CEA BUNĂ. care pro. vai !.propriu. am dobîndit-o din Biblie. prin Isus Cristos – Cel care a făcut posibil ca noi. este chiar cel pe care îl ocup. nimeni nu lipseşte ! Nu avem nici a ne căuta un loc sau un rol şi nici a ni le apăra ! Iată baza stupidităţii conflictelor de orice fel. reale sau imaginare. Blocajul . Este o formă de masochism. viaţa nu e complicată !.Walsch. ne situăm. aveţi deci dreptul de “a vă face orice probleme”. pe care sper că am reuşit să vi-o transmit şi pe care sper s-o folosiţi. nimeni nu este în plus. în care sunteţi chemaţi să experimentaţi tot ceea ce doriţi. nici asta. mai simpatici sau mai antipatici. Avînd propriul vostru rol şi loc în această lume. mai apropiaţi sau mai îndepărtaţi. Viaţa nu e complicată Motto: "Îţi mulţumesc. Din păcate. o cale de ieşire din blocajul în care. un om între toţi oamenii. că mă ajuţi să înţeleg că această problemă a fost deja rezolvată pentru mine" Nu. tuturor căutărilor voastre. mai mult sau mai puţin importante sau interesante. Motto-ul. de multe ori. pe care le voi aborda separat. al meu şi numai al meu. în propriile voastre experienţe de viaţă.vin din iluzia separării (Noi. dar cu atenţionare asupra legităţilor şi mecanismelor. de fapt suntem UNA. mai cooperanţi sau mai puţini. suntem legaţi “prin fire văzute şi nevăzute”). ca şi din alte 9 iluzii. dar care. nici altele. fără să ştim. este o cheie.D. noi suntem cei care o complicăm !. fără restricţii. dar CU TOŢII UTILI – acolo unde le este locul ! Fiecare dintre noi are aşadar rolul şi locul său. fiecare om să aibă un rol şi un loc propriu în acestă viaţă. de care nu ne dăm seama. produce consecinţe!. pentru că suntem chemaţi la viaţă. mai serviabili sau mai puţin. preluat din Întrebări şi răspunsuri la CONVERSAŢII CU DUMNEZEU de N. acela de a fi “un om între oameni”. fără de care NU ar funcţiona nici o lume. Vestea bună. însă. chiar de a vi le creea – cu menţiunea că vă stă doar vouă în putere să le soluţionaţi. Vă îndemn s-o citiţi şi sunt convins că Ea va reuşi mult mai bine să vă lămurească ! Da. legat – prin fire văzute şi nevăzute – de toţi oamenii. Doamne. restaurată prin Viaţa şi Opera Sa. al cărui Nou Testament chiar aşa se mai numeşte .

W. înţelegînd Care este Izvorul vindecării. iată-L pe Isus Cristos. Dumnezeu există . ne fac să avem îndoieli… Şi totuşi.Davis în cartea lor Izvorul vindecării e Iubirea apărută la Editura For you].acesta.la modul general . Astfel. Dar. Ştim. În timp ce făceai planuri pentru moarte. prezente şi viitoare. o problemă care . speranţa. am vrea să credem. Sigur că.se referă la raportul nostru cu Divinitatea.de multe ori . de tipul "n-am ce face. că avem resurse nelimitate. Cel care bate la geamul nostru. este parte a liberului nostru arbitru. Este. astfel încît nimic nu ni se va părea imposibil. nu avem motive să nu ne încredinţăm unui astfel de Ghid. parcă noi n-am dori…?!. Dar mecanismele tale defensive nu te-au lăsat să vezi binecuvîntarea Sa iubitoare strălucind la fiecare pas pe care l-ai făcut vreodată. vom reuşi să ieşim din blocajul de care aminteam. să avem încredere în El. tocmai aceasta este credinţa .în general . ne paralizează atît gîndirea.nu suntem deloc convinşi de "funcţionarea" în practică a acestei "teorii". iată un citat lămuritor: Ce n-ai putea accepta. Iată CALEA. . Ori. către viaţa eternă. rezolvări gata pregătite după cum ni se spune. anumite întîmplări.izvor al tuturor vindecărilor. al vieţii . dacă vreţi. vine şi nădejdea. nici o problemă nu va fi de nerezolvat. nu avem motive de ezitare. că putem rezolva orice problemă. ni se spune. pentru că El ne aduce rezolvările problemelor noastre. lipsită de temeri.o încredinţare totală. ne spunem noi -. înţelegem. de reţinere. cu gingăşie. de foarte multe ori. sau nu înţelegem. cît mai ales acţiunea !. căci El nu ţi-ar oferi niciodată durerea. altfel . de reţineri. Iar după nădejde. de neexplicat şi. sau nu ştim noi. Ni se pare. vine iubirea . dar…parcă ceva nu este în regulă !. să le zicem ciudate. să sperăm. viaţa nu e complicată !. De ce mor copii nevinovaţi. să credem. [Citatul este preluat din cartea Un curs în miracole de către B. Poate că I-ai înţeles greşit planul. de ce oamenii buni nu au noroc. El te-a condus.într-o formă sau alta.şi înţelegînd scopul şi modul Lui de acţiune. Deschiderea noastră către Divinitate este o atitudine ce ne aparţine în totalitate. toate evenimentele. al fiecăruia.Davis şi G. Iar dacă avem credinţă. că nu există soluţii la problemele pe care viaţa ni le scoate în cale. doar astfel abordînd problemele noastre. trecute. şi aşteaptă să fie primit !. sunt plănuite cu blîndeţe de către Unul al Cărui singur scop este binele tău ?. dar . expus în citatul de mai sus. măcar cît un grăunte de muştar… Odată cu credinţa. izvor de rezolvare a tuturor problemelor noastre. dacă ai şti că tot ce se întîmplă. Parcă ceva lipseşte.cum să ne explicăm anumite lucruri. chiar. să iubim. asta e !". Iată întrebări la care nu găsim răspuns şi care ne pun pe gînduri. Să îndrăznim. etc. de neacceptat ?!. Ce. Să-I deschidem. de ce vinovaţii nu sunt pedepsiţi. Sigur. de ce lichelele prosperă. de neînţeles.

tocmai pentru ca aceasta să fie corectată.pur intelectul. cel puţin parţial.că este unicul adevăr. variante. aceste modele se îngemînează.Sfîntul Francisc de Assisi. Pe de altă parte. pur teoretic. corijată . Te consider . Îmi doresc să aparţin unei structuri care să promoveze toate . versetul 22 de mai sus. Aşadar. fireasca racordare la Întreg . economice. influenţele fiind reciproce .". rămîn valabile doar la nivel virtual. la nivel micro şi macro. ci cele "indiferente".sau măcar a crede . culturale chiar. practic. ţi-ai cristalizat o serie de modele sociale.. iată "cum văd eu lucrurile. reiterez intenţia şi oferta mea (te rog să revezi. fără a pretinde . mai celebri sau mai puţin. sau căldicele (nici fierbinţi.toate modelele. celelalte "nu-şi au rostul. aparent paradoxal. sau speculativ. se intersectează cu ideile altora.un frate care reprezintă un depozitar al unor valoroase concepţii şi .pentru a încerca să-mi şi să-ţi explic cum văd eu lucrurile.. din gîndirea şi atitudinea multora din cei ce "ară acest ogor. În multe puncte.. este că "ceea ce este se defineşte în raport cu ceea ce nu este" (citat aproximativ)." !. la modul pragmatic. toate iniţiativele.obligaţie pe care mi-o asum. este o viziune care aparţine Adevărului. este separarea de Întreg.Ioane .Ioane . programe sau proiecte care ar putea fi "luate în calcul".pe care o constat şi pe care mă simt obligat s-o subliniez. în acest sens..Adevărul doare ?!? Pornind de la această expresie (paradigmă ?) uzuală... într-o îndelungată activitate de cercetare-conceptualizare. despre care. dacă vrei şi. care transpare..". Subliniez. în speranţa că-i vei da curs !.direct sau indirect !. nici reci . O fac din convingerea că Iubirea incumbă obligaţia de a pune în evidenţă eroarea.14-22) şi asta pentru că. Ele îşi păstrează valoarea şi valabilitatea doar pe acest palier . spre deosebire de forţele negative . şi anume că se (auto)exclud din sistem nu forţele antagonice.vezi Apocalipsa 3.. În ceea ce mă priveşte. Fără necesara. suplimentar. potrivnice."poate singura" .chiar . la recomandarea unuia din mentorii mei .cu rol determinat în ansamblu. îţi scriu .iniţiative. am înţeles din Apocalipsă un lucru foarte interesant. ca atare. O mare eroare . nu reprezintă realmente alternative. Ceea ce am întîlnit în lucrările lui Walsch şi consider că trebuie evidenţiat. personal. incluzîndu-te şi pe tine aici. am o altă părere.. vizînd direcţiile de dezvoltare ale societăţii umane. precedenta mea "scrisoare de intenţie" pe care ţi-am adresat anterior). negative. Rezumînd.

multe .încă . odată ce le-ai subsumat Întregului. incumbă. ca noi toţi.. Cred. de a-ţi iubi duşmanii. în măsura în care optezi pentru ceea ce este şi nu pentru ceea ce nu este.. în acest sens.. La această evoluţie eşti şi tu chemat să-ţi aduci aportul şi. am o mare şansă de mă integra unei structuri reale care urmează să promoveze multe din frumoasele şi valabilele tale iniţiative.o consider ca fiind a noastră. Condiţia.. În acest sens. Altfel. contribuţia . Continuînd în aceeaşi cheie . Ce avem de făcut ?! . Cu speranţa de a mă fi făcut înţeles.din punctul meu de vedere este să depăşeşti actuala abordare "sectorială".simţind firele care ne leagă pe toţi .fără să condiţionez aceasta de "pragmatismul" demersului. Ordinea . rămîn în aşteptare.. sunt de acord că o finanţare modică. în cazul acesta tocmai în ceea ce te priveşte. primul duşman al Proiectelor tale eşti tu însuţi. pentru Creaţia Lui. căreia îi aparţinem şi pe care o percep ca fiind minunată şi care presupune. pentru că .scurtă analiză pe texte franciscane Două sunt poeziile Sfîntului Francisc de Assisi pe care le voi folosi. Adrian.de neînţeles. în sens larg. În măsura în care structura despre care menţionam este reală şi nu virtuală. .şi numai dacă . chiar îţi aduci aportul.al acestei structuri.. Al tău. mă motivează Iubirea pentru DUMNEZEU..Pe mine nu mă interesează cui "aparţine" această structură.tocmai tu eşti cel chemat să te încrezi în valabilitatea iniţiativelor tale.. a fiecăruia dintre cei care o doresc. cu iniţiative deosebite. iar "celelalte" vor veni de la sine. însă . pentru început. de Ansamblu. cu bucuria de a şti că sunt foarte aproape de un om deosebit.vei urma îndemnul lui ISUS. pentru unii dintre noi. Aşa cum ţi-am mai declarat-o.iniţiativele tale valabile. Preluînd o altă "formulă" dragă ţie. implicarea noastră. o misiune. ţinînd însă cont de ceea ce este (Legea.Dacă . că succesul demersului tău de a obţine această finanţare ţine tocmai de "schimbarea paradigmei" (idee dragă ţie). te poate pune în situaţia de a deveni Preşedintele îndreptăţit . eşti liber să ţi-o defineşti aşa cum doreşti.prin care DUMNEZEU a transformat Haosul). îmi ofer implicarea. de Întreg. Ai şi tu. în Evoluţie.. ruptă de Context.

explicîndu-ne că "cel ce dă . ne spune că sunt "cele trei care rămîn". defineşte explicit condiţia umană. afirmînd că "cel ce . îşi propune şi ne propune "să iubim . cel ce se uită pe sine . să trezim speranţă . abordarea lui Emanuel Swedenborg. dorindu-şi "nu atît să fie mîngîiat . interpretează păcatul drept "o întoarcere cu spatele la DUMNEZEU". Iar.acolo unde chinuie deznădejdea.pînă la anihilare -. de Cunoaştere decizia luată . după ştiinţa medicală. spre deosebire de situaţia corectă.pineala şi pituitara sau. o speranţă neclintită şi o iubire desăvîrşită". dar şi al nostru.Sfîntul Francisc cere.primeşte. Dacă despre credinţă. la "poruncile sfinte şi drepte ale lui DUMNEZEU" din poezia franciscană analizată.cît să iubească. cel ce iartă . aşează explicit lucrurile "la locul lor". corelaţia cu îndemnul Sfîntului Augustin . să aducem credinţă .stînd "cu faţa la DUMNEZEU" . El îi cere lui DUMNEZEU."iubeşte şi fă ce vrei".ca un centru de prelucrare de informaţii (priceperea în cazul nostru). versetul 13. în nume propriu. iar CHEIA SUCCESULUI este reprezentată de "priceperea şi înţelepciunea de a împlini poruncile sfinte şi drepte" ale lui DUMNEZEU.se regăseşte. la Cunoaşterea Universală. prin cufundarea în materialitate şi care sunt coordonate de cele două glande superioare amplasate în cap . iar la creierul mic .acolo unde domneşte eroarea. care. speranţă şi iubire Apostolul Pavel.acolo unde este îndoială (sugestiv antonim al credinţei !).cît să înţeleagă". în cea de-a doua poezie "Rugăciune pentru pacea socială"."Rugăciune în faţa crucifixului" .acolo unde se jigneşte. nu atît să fie iubit . În prima dintre ele .acolo unde locuieşte întristarea (alt antonim fericit găsit)". în cea de-a doua strofă. ştiinţa spirituală afirmă că este vorba despre cele două simţuri umane estompate . iar. să iertăm . prin intermediul creierului mare.13. la care aş adăuga că sunt aspecte legate de propria atitudine. Dacă premisele pentru o justă abordare a tuturor împrejurărilor vieţii ne sunt clare.ca la un centru de decizie (înţelepciunea).şi beneficiind.acolo unde este dezbinare. ca atare. caz în care ierarhia se răstoarnă. referindu-se la creierul mare . să spunem adevărul . hipofiza şi hiperfiza. creierul mic luînd decizii fără a beneficia de racordarea informatică a creierului mare la DUMNEZEU (Cunoaşterea Universală).cît să mîngîie. nu atît să fie înţeles . recomandată de Sfîntul Francisc. "o credinţă dreaptă. despre pricepere şi înţelepciune. de fiecare zi. să unim . în context. Interesantă este. în final. să trecem la atitudinea concretă. deasemenea. unde atitudinea de a iubi este tocmai racordarea la DUMNEZEU. A se vedea. în Prima scrisoare către Corinteni cap. al fiecăruia.pentru a răspunde la problematica umană perpetuă. în care . să aprindem o lumină .acolo unde este ură.de creierul mic va fi cea corectă.va fi iertat".

nu aleg să facă un lucru sau altul. suspendîndu-ne liberul arbitru.ascultarea. la "cădere". cel puţin. cei care nu sunt "în ascultare". să dorească acest lucru. e foarte clar Ce avem de făcut !!!. o rezolvare foarte simplă . fără ca măcar să sesizăm acest fapt. ne conduce pe "căi greşite" .conform ştiinţei spirituale .are. care nu au înţeles şi nu au fost de acord ca entităţi inferioare lor să dispună de el. Interesant este. în timp ce poziţia opusă . bun sau rău.motivul căderii unei părţi a Îngerilor. Cîteva considerente asupra liberului arbitru Liberul arbitru. sunt "în Întuneric". tot din punctul de vedere al ştiinţei spirituale.ca atare . în timp ce Îngerii Întunericului. ci s-au autoexclus prin neascultare. este un atribut al omului şi doar al omului şi a constituit . "în Lumină". "aşezarea noastră cu faţa spre DUMNEZEU" (după exprimarea lui Emanuel Swedenborg) ne asigură exercitarea liberului arbitru. respectiv din IUBIRE. Odată ce ne plasăm în această postură alegerile noastre. Îngerii Întunericului NU au fost "daţi afară" pentru că erau "împotrivă". inclusiv la Entităţile divine. fără ca să aleagă. acela de a recepta informaţia şi acela de a o aplica. în mod strălucit.conduce."cu spatele" . Iată sensul îndemnului augustin . este deci de reţinut că ei nu posedă liberul arbitru şi . Îngerii Luminii. de a fi "ascultător" . de fiecare dintre noi. implicit a asculta. energia din care. Revenind la Îngeri. care continuă să fie "în ascultare". aşadar. prin ieşirea din Lumină. A iubi înseamnă a fi în rezonanţă cu Divinitatea.care are două aspecte. dar în afara ecuaţiei bun-rău. Sigur că alegerile noastre vor conduce la consecinţe şi desfăşurări ulterioare diferite. Iată cum trebuie înţeleasă afirmaţia nou-testamentară a lui Iisus Cristos "cine nu este cu noi este împotriva noastră" şi nu ca pe o atitudine exclusivistă. a fi pe aceeaşi lungime de undă.ne acordează cu "entităţile întunericului". la autoexcludere. de foarte multe ori. corect-greşit. în funcţie de propria fire. fac "fapte de Lumină". care ne produce atîta apăsare şi care. Problema alegerii. Iată deci premisa esenţială a exercitării liberului arbitru.se trezeşte la Viaţa veşnică" înlocuind. ci doar alternative sau variante preferate. Această cădere a fost posibilă datorită neascultării.printr-o greşită alegere . adormirea cu trezirea. . în toate cazurile. libertatea de a alege.Iubeşte şi fă ce vrei. că raportarea noastră la Divinitate. deciziile noastre nu mai sunt o problemă. ci pur şi simplu pentru că nefiind "în ascultare". Neascultarea . propria personalitate. cei care nu au "căzut". nu mai sunt bune sau rele. de a o "urma". fac "fapte de Întuneric".moare . oamenii. a căror beneficiari suntem noi. Pentru mine.

Să-L ascultăm pe DUMNEZEU şi pe aproapele nostru (să iubim. în Apocalipsa după Ioan. care se face prin Om . dacă eşti deştept ?” – trebuie să ne-o punem toţi.a. să nu valorificăm CEEA CE AVEM. Creaţia este de o frumuseţe. ceea ce înseamnă că ESTE treaba noastră. ci la CE AI FĂCUT CU CEEA CE AI AVUT. dar. profitul nostru este imoral ş. bazată pe data naşterii şi numele purtat. Este un plan subtil. sute. un motiv în plus de a-l iubi şi admira pe DUMNEZEU. să nu realizăm CÎT AVEM. fiecare în felul său. realizînd rolul nostru de co-creatori. Adormirea noastră. Chiar dacă avem zeci. în această viaţă. pe de-o parte. pur şi simplu. “Judecata” nu se referă la CÎT AI AVUT. printre altele. după exprimarea Sfîntului Augustin) şi atunci exercitarea liberului nostru arbitru va deveni o fericire. lenea noastră ne fac. la "iertarea" Îngerilor căzuţi aspect evocat. din care rezultă. nu este bine să apelăm la roboţi. Întrebarea americană “de ce nu eşti bogat. de a conştientiza aceasta. dar şi "beneficiarul" acestei căderi.Armonizarea umană Numerologia Numerologia este un instrument al cunoaşterii de sine – ca primă etapă a devenirii de sine. înţelegînd bogăţia în sens larg şi atunci un corolar ar suna aşa: “spune-mi ce ai acumulat – ca să-ţi spun cine eşti”. Capitolul II . să acumulăm bogăţii. poate mii de ocazii de a realiza.m. dacă bogăţiile noastre sunt imorale. acestea nu vor avea loc în mod automat. iar. splendoare şi complexitate greu de cuprins. s-o facem noi ! Analiza numerologică.tocmai cauza. dar pentru DEVENIREA DE SINE nu putem. o contribuţie la Creaţie. Am învăţat să producem roboţi care să facă ce vrem noi – în locul nostru -. Un aspect de o subtilitate excepţională este acela privind modalitatea de "recuperare" a Îngerilor căzuţi. o . dar şi sublim. mai ales. pentru că NIMENI NU POATE S-O FACĂ ÎN LOCUL NOSTRU !!!. constă în întocmirea unor tablouri numerologice. Dacă bogăţiile noastre sunt materiale. din afară.d. profitul nostru este…material. Trebuie. de altfel. de a fi "în ascultare". cale pe care vom contribui. pe de alta. Pînă la urmă.cu care şi pentru care DUMNEZEU a creat Lumea.

credeţi-mă !. aveţi ocazia de a dobîndi informaţii suplimentare privind cunoaşterea şi devenirea de sine. care – odată dezvoltat – contribuie la ridicarea precedentului. automat. în viaţa noastră. cei care o caută o găsesc. este bine s-o facem la momentele de bilanţ (care ar trebui să aibă un loc important în “activitatea” noastră). la Judecată va trebui să prezentăm Bilanţul a ceea ce am făcut cu ceea ce am avut. la declanşarea şi evaluarea unor proiecte importante. pentru împlinirea şi desăvîrşirea noastră. ori de cîte ori apar probleme deosebite. cu atît avem mai multe instrumente de perfecţionare. Judecata o vom face noi înşine şi. dar aşezate şi corelate în mod diferit. Cine se scoală dis-dedimineaţă nu va obosi căutînd-o. cei care o iubesc o meditează cu plăcere. mai corect… Iată de ce. dar – pentru “beneficiul” nostru e bine s-o cunoaştem. Această scară conţine toate componentele.a.(Cartea Înţelepciunii 6. în mod sigur inconştient. dacă vreţi…). căci o va găsi şezînd la poarta lui. Nu este importantă valoarea cantitativă a diverselor componente (trepte).com. nu există un judecător mai aspru. din această scară acţionează complementar şi sinergic . ş. cu care operăm pe drumul desăvîrşirii noastre. s-o înţelegem şi să lucrăm pentru “armonizarea” noastră.apex. Motto: Înţelepciunea este strălucitoare. ci doar ierarhizarea şi corelarea lor (precedentul stă la baza dezvoltării precedatului. Cu cît dispunem de mai multe sisteme sinergice.“scară a fericirii”. inclusiv adresa la care puteţi obţine o analiză numerologică. dar şi o mai mare responsabilitate – pentru că. 0 însemnînd aici infinitul (sau Totul.). inclusiv pe seama Numerologiei. cunoaşterea şi folosirea acestui lucru ne poate ajuta mult în “demersul” nostru uman. pentru că scuza “N-am ştiut!” nu funcţionează !.ro/adrian scheul . Consultînd site-ul www. la stabilirea unor priorităţi.d. ca şi a întregului tablou numerologic. Elementele de aceeaşi valoare. Ea vine în întîmpinarea celor care o doresc pentru a li se face cunoscută.12-14). vă invit să vă cunoaşteţi. de “construcţie” umană. CONSTRUCŢIA UMANĂ . Această scară se parcurge. Ele sunt aceleaşi – pentru toţi oamenii -. componentele cu valoare 0 funcţionează PERFECT. aşa cum afirmam. Analiza acestei “scări”.m.

să le perceapă dintr-o perspectivă sacră. perechea(soţia. Buna funcţionare a suprastructuri . Ierarhizarea acestor elemente. adică o justă stabilire a priorităţilor. prin luarea de măsuri elementare care se impun. Astfel. diferitele părţi emblematice ale corpului omenesc. Puncte de vedere . vocaţia. rupîndu-o cu artificialul. sordidul. ci reintegrat în coordonatele sale sacre. în acelaş spirit. evident. Dreptatea. Editura Mirabilis 2001). copiii. ‘trupul’ nu va mai fi identificat cu ‘carnea’. (Jean Bies –“Iluminări pentru vremurile de pe urmă”.CONSTRUCŢIA ( CASA ) UMANĂ este formată din: Bază (fundament. Plan . Încercaţi să vă definiţi priorităţile… * * * “Fiecare este liber să treacă în revistă. cu consecinţe. viaţa vegetativă. * * * Cele 5 virtuţi care caracterizează omul perfect : Adevărul. Înţelepciunea. Cele cinci elemente ce trebuiesc judicios aşezate (ierarhizate) sunt: eu. SUPRASTRUCTURA este formată din propria persoană şi relaţiile cu cei din jur.priorităţi este îndeobşte greşit întocmită. negative. părinţii. Iubirea. divină.Efort permanent. Bunătatea. acoperiş) BAZA este alcătuită din : Scop (scopuri).în fond a întregului edificiu – este determinată de justa amplasare a elementelor de suprastructură. să-l regenereze total. muncă continuă pentru atingerea scopului Resurse .soţul).Cunoaşterea şi desăvîrşirea propriei persoane Acţiune – Urmărirea permanentă-zilnică a scopului. raportat la incoruptibilitatea sa originară. simbolică – în stare să-l conecteze la originile sale divine. temelie) şi Suprastructură(casa propriu-zisă – pereţi.Forţa voinţei . tavane.

II.74 de George Văsîi) . pe care le numim boli. complexă a fenomenelor privite în ansamblu şi în strînsă cprelaţie şi nu privite singular. se strică prin apariţia unor tulburări. dintr-un singur punct de vedere. prin puterea credinţei . adică – mai curînd – printr-un spirit de sinteză. înviat din morţi. fiecare membru contribuie la unitatea armonioasă şi miraculoasă a întregului.trezită în inima ta de Duhul Sfînt . suferinţele externe. de cuprindere amplă. această armonie ce se cheamă sănătate. fără voia ei. pag.CORPUL OMENESC este alcătuirea cea mai minunată dintre toate creaţiunile lui Dumnezeu. de fapt. logic şi analitic problemele care. Ioan Alexandru Climatul nostru [spiritual] anulează însingurarea raţiunii şi tendinţele ei de a explora rece.este darul cel mai de preţ al vieţii pe pămînt. fiecare părticică se potriveşte cu altă părticică. scara care te ridică în sferele sublime ale vieţii veşnice ! Rugăciunea este antena pe care o întinzi spre infinit. iată pâinea de toate zilele pe care biata omenire o mestecă mereu. nu se pot cunoaşte decît prin contemplaţie. Intreg exteriorul şi interiorul omului intonează acelaş cîntec : Toate din mine şi eu însumi slăvesc numele DOMNULUI. (Leonardo da Vinci în Cercetări în lumea nevăzută – vol. Această ordine. Părintele Sebastian Kneipp Omule ! Nu uita să priveşti Cerul ! Nu uita Rugăciunea. pe care se vor coborî fluidele divine ce te vor întări şi ferici ! Părintele Cleopa Iubirea lui Dumnezeu aprinsă în inima lumii de iubirea crucificată a Fiului său ISUS CRISTOS. Bolile interne.

Despre aducerea-aminte de moarte. Despre tăcere. vor fi povăţuiţi de către dînsa. Despre plînsul care curăţă. pag. Vă îndemn. Despre minciună. de Ioan Scărarul Cuvînt înainte Cartea de faţă arată drumul cel bun celor ce aleargă să-şi scrie numele în cartea vieţii celei din ceruri. această gîndită şi ducătoare la cer scară. care primesc contactul. cu multă înţelepciune: Despre lepădarea şi despărţirea de viaţa deşartă. Despre insensibilitate (indolenţă) . SCARA RAIULUI. Despre înstrăinare şi despre cele din visurile tinerilor. ale cărei trepte ne învaţă.II. Despre liniştitoarea nemîniere. spre cele sfinte. Despre îngrijita şi sincera pocăinţă şi despre închisoarea cea bine plăcută lui Dumnezeu. NU EXISTĂ SĂ NU FII PRIZA CUIVA !. Despre trîndăvie. să urcăm şi noi. arătînd pe Dumnezeu celui pe care l-a ridicat pînă sus. Despre grăirea de rău (bîrfeală). Cei ce o vor citi şi îi vor urma ei. Depinde cui te-ai făcut priză… (Pierre Teilhard de Chardin în Cercetări în lumea nevăzută – vol. Despre neîmpătimire sau neîntristare. fie cu oamenii care introduc prin fire lumină. fie cu cei care introduc curenţi ce-ţi ard aparatele şi te aruncă în întuneric. Despre lăcomie. dar. fără de rătăcire şi în mod desăvîrşit îi va ridica de la cele pămînteşti. a celor pedepsiţi. a văzut-o şi Iacob. Despre iubirea de arginţi. cel ce a îndepărtat patimile. Despre desfrînare şi despre curăţenie. cred eu.Trebuie să ştiţi că oamenii pămînteni sunt întocmai ca nişte prize. Despre mucenicia bărbăteştii ascultări.109 de George Văsîi). Despre sărăcie. cînd se odihnea pe patul lui cel pustnicesc. Care scară. cu sîrguinţă şi cu credinţă. Despre ţinerea de minte a răului (nutrirea unui gînd de răzbunare).

cu toată mărturia inimii. ne vom afla drepţi şi neabătuţi spre cădere. Despre slava deşartă. în care voi descoperi bogăţie. 1998. să credem celor ce le descrie. şomeri şi nu numai. nu se va afla plăcut Domnului. după cei desăvîrşiţi treizeci de ani ai Lui. în mod simbolic. Iar noi. cu treizeci de trepte. Editura Amarcord. [Cuvîntul înainte este preluat din Ioan Scărarul . Timişoara. pe această bază. TEST 2001 este un sistem complementar tuturor sistemelor educaţionale şi profesionale existente El îşi propune să ofere – într-o . Despre diferite privegheri. inocenţă şi viciu. văzîndu-I osteneala. Despre nepătimire (apatie). am socotit ca pe un lucru necesar a aşeza aici viaţa preaînţeleptului acestuia ca. Despre pustnicie (linişte) şi singurătate.Scara raiului. studenţi. Cu adevărat bine a cugetat (Ioan). avînd rolul de a determina principalii parametri ai personalităţii cursanţilor şi. pag. în regimul marţi-luni) finalizat cu un TEST complex. Că ne-a făcut nouă o scară.139-141] TEST 2001 TEST 2001 este denumirea unui curs intensiv (cu o durată de 7 zile. Despre rugăciunea pură şi despre răbdare. La a Cărui vîrstă matură ajungînd şi noi. Despre simplitate. Despre iubire. cel care ne-a orînduit suire întocmai. Despre mîndrie şi despre necuratele gînduri. credinţă şi luminare şi în ce fel este posibilă teologia. Despre umilinţă.Despre cîntarea de psalmi în adunări. numărată cu vărsta ce după trup a Domnului. bunătate. Despre temere. de a recomanda direcţiile orientării socio-profesionale pentru elevi. speranţă. Iar cel ce n-a ajuns la această vîrstă este încă prunc şi. Despre discernămînt.

H. Vei avea nevoie de răspunsuri la final. pe măsură ce parcurgi întrebările testului. TEST 2001 – obiect al unui PROIECT INTEGRAL. urmează a fi prezentat în mod public în ziua de 14 septembrie anul curent*. ARAD. TEST 2001 se bazează pe principiul “FIECARE OM ARE ROLUL ŞI LOCUL SĂU PE PĂMÎNT” ca o componentă a SISTEMULUI UMANIST INTEGRAL /I. pentru a nu fi influenţat !(citirea cu anticipaţie a următoarelor întrebări influenţează negativ Coboară cu privirea încet. TEST DE PERSONALITATE Acest test este recomandat de Dalai Lama. Din nou. de la clasic la modern.în forme variate. Nr. Sunt doar 4 întrebări. Este deosebit de intreresant. un întreg GHIOZDAN DE CUNOŞTINŢE ŞI DEPRINDERI strict necesare pentru intrarea în MILENIUL III . – Integral Human Society (aflat în fază de conceptualizare*). Folosind. succesiv. fără a o percepe pe următoarea. săptămîna 10-16 iulie 1992. Acest chestionar îţi va dezvălui mai multe aspecte ale personalităţii tale ! . pentru a te verifica. nu trişa ! Puneţi o dorinţă.ŞCOALĂ FĂRĂ PIX . pe parcursul completării sale. alături de metodele clasice. nu-ţi rămîne decît să urmezi instrucţiunile. de la util la plăcut. ca înmănunchiere a unor calităţi şi defecte. care prevede mai multe stadii. oprindu-te la întrebarea curentă. pentru evaluare. înainte de a începe ! Răspunde la întrebări. Articol publicat în revista OPINIA. Nu trişa ! Mintea este asemenea unei paraşute: funcţionează cel mai bine atunci cînd se deschide. recomandînd DIRECŢIILE FAVORIZANTE DE DEZVOLTARE SOCIALĂ. Ia-ţi creion şi hîrtie şi notează-ţi răspunsurile. pentru a verifica în ce măsură ţi se potriveşte.S. etape şi planuri de dezvoltare. Testul este amuzant. PROFESIONALĂ ŞI UMANĂ. de la simplu la complex. al căror răspuns te va surprinde. TEST 2001 urmează să determine – cît mai obiectiv – VALOAREA FIECARUIA.18. fără a citi întrebările ce urmează. metode de învăţare şi testare asistate de calculator.

Roşu : cineva pe care-l iubeşti cu adevărat. Culoarea galben : cineva pe care nu-l vei uita niciodată. Porcul . Alb. d. a pisicii – personalitatea partenerului. astfel: Vaca semnifică cariera. b. Calul. pentru a reciti testul şi a medita la interpretarea răspun-surilor.Gîndeşte-te la persoanele importante din viaţa ta şi pe care le asociezi cu una din următoarele culori (o singură persoană asociată unei culori !) : Galben. a cafelei – modul de percepere a actului sexual. Nu pune deoparte acest test !. e. b. într-un singur cuvînt. Mare (întindere de apă) .Numărul tău preferat şi ziua săptămînii preferată. în fiecare zi. Ca mulţumire pentru aflarea unor aspecte interesante ale propriei personalităţi şi din solidaritate cu ceilalţi oameni. Rezervă-ţi cîteva minute. Roşu. c. Pisică. reaminteşte-ţi dorinţa pe care ţi-ai pus-o. calul – familia. Verde . b. pentru a ţi se împlini dorinţa pe care ţi-ai pus-o.Aranjează următoarele 5 animale. Tigrul. în ordinea preferinţelor tale: Vaca. decrierea mării – propria ta viată. Cafea. c Oaia. următoarele: Cîine.. Oranj. Verde : cineva de care-ţi vei aminti tot restul vieţii. a şobolanului – personalitatea duşmanilor. tigrul – mîndria proprie. c. e. e. chiar dacă nu eşti o persoană superstiţioasă ! Transmite acest test-mantră la cel puţin 5 persoane şi viaţa ta (şi a lor) se va îmbunătăţi ! . aşa cum recomandă Dalai Lama. la începutul testului – în ziua săptămînii pe care o preferi. Oranj : cineva pe care-l consideri adevăratul prieten. Şobolan. înainte de a răspunde la întrebările testului şi urmăreşte interpretarea răspunsurilor: Răspunsurile la această primă întrebare exprimă priorităţile tale în această viaţă. Descrierea cîinelui sugerează propria personalitate. porcul – banii. mantra îşi va face efectul în următoarele 96 de ore. Interpretare După ce te asiguri de corectitudinea răspunsurilor. d. Alb : sufletul tău pereche.Descrie. ţi se recomandă răspîndirea acestui test către un număr de cunoştinţe egal cu numărul tău preferat (vezi întrebarea 4). d. oaia – dragostea.

cu puterile voastre. prin credinţă şi iubire neclintită. Iată adevărul. ele fiind ocolite de destinul nefavorabil. mai întîi de către neîncrederea celor în nevoi şi apoi de către Dumnezeu Însuşi. dacă voi. voi sunteţi privilegeaţi prin destinul vostru – dat de suflet şi venit de la Domnul. pentru trupul şi nimicnicia din care vreţi să ieşiţi. chiar dacă acestea par iminente ! În locul prezicerilor. iată ştiinţa voastră şi puterea voastră ! Toate acestea sunt date tuturor. căci drumul lor cel drept va fi atunci cînd gîndul lor va fi drept. Astfel îi ajutaţi să se ajute singuri şi să străbată ochiurile destinului . De veţi continua să preziceţi viitorul. împotriva sufletului vostru. închizînd destinele lor în faţa Domnului. în următoarele trei săptămîni ! [Test cules de pe Internet] AVERTISMENT În atenţia celor care beneficiază de puteri menite să aline suferinţele oamenilor Feriţi-vă să faceţi preziceri. cei hărăziţi să vindecaţi şi să alinaţi. prin curiozitatea lor. Nu-i îndepărtaţi pe oameni de credinţă. Ei nu se vor îndoi de Domnul şi de puterea Lui. În felul acesta. prin puterile voastre. căci. puterile voastre vor creşte şi pornirile voastre vor ceda în faţa Domnului. în neputinţa voastră de înţelegere şi în orgoliul vostru de favorizaţi. daţi oamenilor puterea de a se îndrepta către Dumnezeu. Dacă transmiţi la 9 – 14 persoane – vei avea cel puţin 5 surprize. Şi voi. aceştia păcătuiesc amarnic şi pe voi vă ispitesc să călcaţi poruncile Domnului. vă încredeţi mai mult în acestea decît în Domnul şi orgoliul vostru sporeşte fără voia voastră. vă închideţi tot mai mult în plasele destinului vostru de oameni şi puterile vă vor fi luate. sunteţi puternici în credinţa voastră şi în puterile date de Domnul. Iată Înţelepciunea Divină: daţi oamenilor ceea ce se aşteaptă de la voi şi nu-I întristaţi.Dacă trimiţi la 5 – 9 persoane – se va îmbunătăţi conform dorinţelor tale.

împreună cu Domnul. JURĂMÎNTUL LUI MAIMONIDE Sunt gata să-mi încep îndeletnicirea. Aceasta am avut a vă spune şi eu. Dar voi nu vedeţi TOT adevărul. căci mare şi de necuprins este întinderea ştiinţei ! DESPRE TIMP . mă închin în faţa Atotputernicului nostru Dumnezeu ! Amin ! [Avertisment prezentat în cadrul unui Simpozion A. magi. că ceea ce vedeţi adevăr este şi “din adevăr – adevăr se naşte”. Fă ca trupul şi sufletul meu să fie dîrze şi dă-le puteri ca să poată oricînd să fie de folos celui sărman şi bogatului.O. Unde sunt minunile atunci cînd omul ştie ce-l aşteaptă şi se supune destinului trupesc ?!. căzînd în ispită şi făcînd jocul umbrelor şi întunericului. de sfaturile celor ştiutori cu adevărat şi ale celor dornici să mă înveţe să înţeleg. omului bun şi celui rău. iertînd păcatele lor şi acoperind datoriile lor prin credinţă sau prin suferinţă. clarvăzători – nu vă orbiţi puterile prin destăinuirile voastre. Voi – vindecători. mai mult decît în minunile Domnului şi. ca să-mi pot îndeplini munca aşa cum se cuvine ! Pune în inima mea iubirea de ştiinţă şi de adevăr şi iubirea de făpturile tale. fără voia voastră şi a lui ?! Atunci cînd voi credeţi în prezicerile voastre.A. prietenului şi duşmanului.T.E. fără să simţiţi. Doamne. iar destinul prezis de voi se dovedeşte opera voastră de oameni obişnuiţi. în faţa celor din breasla mea. după cum aceştia ştiu să se ajute. Îndepărtează de mine iubirea de necuvenite cîştiguri şi iubirea de faimă. Unde sunt minunile cînd îl orbiţi.R. Vino-mi în ajutor. Fă. Dumnezeul meu. – la Arad]. căci asemenea înclinaţii sunt contrare iubirii de adevăr şi iubirii de făpturile tale.N. ca-n cel atins de boală să nu văd altceva decît omul… Fă-mă să ţin seama.hărăzit de Suspuşii cereşti şi Domnul îi va îndrepta pe drumul lor. incapabili de a înţelege Adevărul şi resemnaţi în faţa minunilor săvîrşite de Domnul.C. vă îndoiţi – în felul acesta – de Domnul.

ci prin realism filosofic. dragostea este binevoitoare. Pere de Caussade scria în Abandon a la divine Providence că “unicul lucru necesar pentru suflet se găseşte totdeauna în prezent”. adică un ascet al Islamului.Dar cea mai sigură sacralizare a timpului este de a trăi oricare moment cu intensitatea cu care trăim coincidenţele magice ale unei sincronicităţi. nu se bucură de nedreptate. aşa cum e el. Numai prezentul poate dezvălui Prezenţa. toate le . întreaga creaţie ar dispărea. aşa cum printre degete se scurg boabele de mătănii – şirag neîntrerupt de clipe asigurînd continuitatea unei Creaţii din care. credincios. şi adăuga: “Dumnezeu este realitatea fiecărui moment”. nu ţine socoteală de rău. nu se supără. ci se desfată de adevăr. nu invidiază. este “fiul clipei” la care participă. Dragostea este răbdătoare. Trebuie să ne facem prezentul cît mai plin posibil. William Blake voia “să (cu)prindă eternitatea în ora care trece”. Text de Jean Bies . cred că aceasta e de ajuns pentru a-i stabili preţul. de a-l trăi aşadar din plin. încît să strămut munţii. dacă una singură ar lipsi. Chiar de aş avea darul profeţiei şi aş cunoaşte toate misterele şi toată ştiinţa şi aş avea o credinţă desăvîrşită. nu se umflă în pene. dacă nu am dragostea – nimic nu sunt. numai acest moment există acum.Iluminări pentru vremurile de pe urmă IMN în cinstea dragostei Chiar de aş vorbi limbile oamenilor şi ale îngerilor. descoperin-du-i unicitatea şi specificitatea care îl diferenţează. nu umblă după ale sale. Meister Eckhart scrisese deja despre Dumnezeu că era “Dumnezeul prezentului”. dacă nu am dragostea – nu-mi foloseşte la nimic. el nu se va întoarce. pentru Diogen “există numai această zi şi această oră”. Un sufi. nicidecum în sensul epicurean al unei plăceri senzuale gata să “profite la maximum”. alunecînd de la prima la următoarea. Chiar astăzi trebuie să fii drept. În final. nu este necuviincioasă. să ard. În secolul al XII-lea. excluzîndu-l pe oricare altul. Ea toate le acoperă. iubitor. dacă nu am dragostea – nu sunt decît o aramă sunătoare şi un chimval zăngănitor. nu este lăudăroasă. Ziua mîntuirii este chiar cea de azi. toate le crede. Dacă întreaga mea avuţie aş da-o în pomeni şi corpul meu l-aş da pe foc.

fie limbile. dar atunci va fi faţă în faţă. toate le îndură. Pe cînd eram copil. ceea ce este nedesăvîrşit va dispărea. ca un copil vorbeam. Dar cînd va veni desăvîrşirea. fie ştiinţa. Maică prea-curată Şi pururea Fecioară. Ţărmurită doar ne este ştiinţa şi mărginită ne este profeţia. Privirea-ţi adorată Asupră-ne coboară. Cînd însă am devenit om.nădăjduieşte. ca un copil judecam. 113 Rugăciune către Sfînta Fecioară Regina lumii – minunata apărătoare a oamenilor şi nădejdea celor care ne refugiem la tine – fii nouă milostivă ! Amin. Acum cunosc în parte. Din negură te arată Lumină dulce. Noi ce din mila Sfîntului Umbră facem pămîntului Rugămu-ne-ndurărilor Luceafărului mărilor. Fii scut de întărire Şi zid de mîntuire. clară O Maică prea-curată Şi pururea Fecioară . În prezent durează acestea trei: credinţa. nelămurit. aşa cum limpede sunt cunoscut. Rugăciune . Fie profeţiile. se vor spulbera. Dragostea nicicînd nu încetează. m-am lăsat de cele copilăreşti.de Mihai Eminescu Crăiasă alegîndu-te Îngenunchiem rugîndu-te Înalţă-ne. O. Ascultă-a noastre plîngeri Regină peste îngeri. Dar cea mai presus dintre ele este dragostea. vor amuţi. ca un copil cugetam. va dispărea. (se recită cu mîinile în cruce. nădejdea. ne mîntuie Din valul ce ne bîntuie. pe piept). dragostea. 1 Corinteni 13. Acum vedem într-o oglindă. atunci însă voi cunoaşte limpede.

fă ca forţa fierbinte şi blîndă a Iubirii Tale să dezlipească ochii mei de tot ceea ce este sub cer.Marie ! Marie ! Rugăciune în faţa Crucifixului Atotstăpînitorule. Doamne. Doamne. Să aduc credinţă – acolo unde este îndoială. Să spun adevărul – acolo unde domneşte eroarea. aşa cum Tu ai binevoit să mori din iubire pentru iubirea mea ! Amin. . Să trezesc speranţă – acolo unde chinuie deznădejdea. De a împlini Legile Tale sfinte şi vrednice de crezare ! Amin ! [Sfîntul Francisc de Assisi] O rugăciune a Sfîntului Francisc de Assisi Doamne. te implor. Să aprind o Lumină – acolo unde locuieşte întristarea ! O. O speranţă neclintită. Rugăciunea Sfîntului Francisc de Assisi pentru pacea socială O. Fă din mine un instrument al Păcii Tale : Ca să iubesc – acolo unde este ură. Dă-mi o credinţă dreaptă. Luminează întunericul inimii mele. ca să mor din iubire pentru Iubirea Ta. Ajută-mă să năzuiesc: Nu atît să fiu mîngîiat. Priceperea şi înţelepciunea. Să unesc – acolo unde este dezbinare. Să iert – acolo unde se jigneşte. slăvite DUMNEZEULE. cît să mîngîi. Doamne. O iubire desăvîrşită.

Nu atît să fiu înţeles. cît să iubesc. cît să înţeleg ! Căci cel ce dă – primeşte. toţi cei ce-L iubesc pe Domnul. Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii. Să zică dar. Trăiesc clipa în toată plenitudinea ei. Amin ! Psalmul 117 (fragment) Lăudaţi pe Domnul că este bun. pentru ca – acum – să pot simţi cum răsare din mine o sămînţă a vieţii.Nu atît să fiu iubit. Să ne bucurăm şi să ne veselim în ea ! . Celui ce iartă – i se va ierta. puternic. Cel ce se uită pe sine – se regăseşte. Iar cel ce moare – se trezeşte la Viaţa Veşnică ! Amin ! Meditaţie Sunt pătruns de Lumina Duhului Sfînt pînă în adîncurile mele. cu rădăcinile înfipte adînc în propria-mi fiinţă. Această energie luminoasă naşte în mine un nou elan. Că este bun. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. De la Domnul s-a făcut aceasta Şi minunată este în ochii noştri. că în veac este mila Lui. Că în veac este mila Lui. Sunt activ. curajos şi creator şi conştient de aceste proprii valori. Aceasta s-a pus în capul unghiului. cu tot ceea ce mă entuziasmează cel mai mult. Sunt exprimat de Masculinul din mine.

O. . de rabzi s-auzi cuvîntul rostit cîndva de tine. din casa Domnului. atunci cînd toţi te cred nedemn şi rău să nu-ţi pierzi nici o clipă încrederea în tine. de la-nceput. ciuntit şi prefăcut. De poţi visa. Binecuvîntatu-v-am pe voi. de poţi gîndi. de poţi s-aştepţi oricît. mîntuieşte ! O. cînd toţi în jurul tău şi l-au pierdut pe-al lor. şi dacă corpul tău uzat şi obosit îl vei putea forţa să-ţi mai slujească încă. succesul şi dezastrul primindu-le la fel. Dumnezeu este Domnul şi s-a arătat ! Amin ! DACĂ de Rudvard Kipling De poţi să nu-ţi pierzi capul. Doamne. dar nici cu rugăminţi. dar fără să te robeşti visării. fără să-ţi pierzi răbdarea. numai cu străşnicia Voinţei tale şi-astfel să steie peste vreme aşa precum o stîncă. de rabzi să fi minţit fără ca tu să minţi. de poţi să nu cazi pradă nicicînd dezesperării. fără a scoate o vorbă de durere să-ncepi agoniseala cu calm. hulit de oameni. şi-atunci. găsindu-ţi ţie vină. de poţi să-ţi vezi idealul distrus şi din ruine să-l reclădeşti cu-ardoarea fierbinte din trecut. sau cînd. sporeşte ! Binecuvîntat este Cel ce vine întru numele Domnului. Doamne. dar fără să-ţi faci din asta ţel. de poţi. răstălmăcit de oameni. tu nu cu răzbunarea să vrei a le răspunde. De poţi risca pe-o carte întreaga ta avere şi tot ce-ai strîns o viaţă să pierzi într-un minut.

Învaţă de la stele că-n cer sunt multe oşti ! Învaţă de la greier – cînd singur eşti – să cînţi ! Învaţă de la lună să nu te înspăimînţi. Învaţă de la umbră să fii smerit ca ea ! Învaţă de la stîncă să-nduri furtuna grea. Cum treci frumos prin viaţă. Învaţă de la soare ca vremea să-ţi cunoşti. vei fi un OM ! [traducere de Elena Herovanu] ÎNVAŢĂ… ! Învaţă de la apă să ai statornic drum. Învaţă de la toate. să ştii. căci toate-ţi sunt surori. ceea ce-i mai mult chiar. Învaţă de la ape să nu dai înapoi. Învaţă de la vîntul ce-adie pe poteci Cum trebuie prin lume de liniştit să treci. Învaţă de la umbră să treci şi să veghezi. de nici amici. Învaţă de la nufăr să fii mereu curat ! Învaţă de la flăcări ce-avem de ars în noi. cum poţi frumos să mori. şi dacă poţi să umbli minuta trecătoare să nu pierzi nici o filă din al vieţii tom. Învaţă de la vulturi cînd umerii ţi-s grei Şi du-te la furnică să vezi povara ei ! Învaţă de la floare să fii gingaş ca ea. Învaţă de la vierme că nimeni nu-i uitat. cu bunurile-i toate şi. al tău va fi Pămîntul. Învaţă de la piatră cît trebuie să spui. nici duşmani nu pot vreun rău să-ţi facă pentru că doar dreptatea e călăuza ta. Învaţă de la flăcări că toate-s numai scrum. Învaţă de la soare cum trebuie s-apui. .De poţi vorbi mulţimii fără să minţi şi dacă te poţi plimba cu regii făr-a te îngîmfa. Învaţă de la stîncă cum neclintit să crezi.

pentru ca Duhul Sfânt să poată imprima în tine cele ce le-ai auzit! Taci. cînd eşti ispitit să bîrfeşti! Taci. fiu al jertfei. pînă cînd îţi vine rândul să vorbeşti! Taci. cînd eşti nervos şi iritabil! Taci. cînd pleci de la biserică. pentru ca Dumnezeu să-ţi poată vorbi! Taci. cînd eşti ispitit să critici! Taci. Învaţă de la toate că totu-i trecător ! Ia seama. cît să ai timp să gîndeşti. înainte să vorbeşti! Capitolul III – Forum . Învaţă de la păsări să fii mereu în zbor. prin lumea care treci. atunci cînd eşti provocat! Taci. Să-nveţi din tot ce piere cum să trăieşti în veci ! [după Boris Pasternak] DECALOGUL TĂCERII Taci. cînd intri în biserică. atunci cînd ai vorbit destul! Taci. dacă nu ai de spus ceva valoros! Taci.Învaţă de la oaie să ai blîndeţea sa.

* Pitagora a fost iniţiat (şi) în Tracia. folosirea parfumurilor (şi a unei tămîi speciale) şi a muzicii. pentru a pune în armonie ritmurile sufletului cu cele ale corpului. [Extras din Matila C. domnule.Sunt oameni deschişi şi o companie foarte plăcută (Excelenţa Sa Quinton Mark Quayle. Căci gol vii şi gol pleci. nici în ceruri. Ghyka – Filosofia şi mistica numărului] IUBESC ROMÂNIA ! “România e o ţară foarte frumoasă şi mi-au plăcut românii foarte mult. vei sfîrşi ca un om obişnuit.). nici pe pămînt. Căci eu. de mine pus şi hotărît . amsadadorul Marii Britanii la . Şi înăuntrul obcinei tale. care te cinstesc. Editura Alaya 2001] Legea întrajutorării. căci nu-i preţ şi nici lege. cuprindea examenul zilnic de conştiinţă. purcei şi iezi de lapte. cultul prieteniei căruia îi era asociat respectul pentru familie. nici sub pămînt dacă faci cum îţi zic. [ Extras din cartea Forţă contra forţă – Mărturiile unui paranormal consemnate şi comentate de CRISTIAN GĂNESCU. aici e al tău.n. unde era consumată numai carnea albă a animalelor admise pentru jertfele rituale: cocoşi albi. dar apără ce-i al tău.(să) aibi grijă ca să nu se aştearnă negura şi să rămînă burţi goale. Şi. nu pune gard să zici aici e al meu.şi cultul eroilor făceau parte din etica pitagoreică*. Ritualul pitagoreic* impunea o curăţenie minuţioasă a corpului şi a veşmintelor (togă din in alb). voi lua cununa cinstei de la tine şi o voi pune la altul. Iar tu vei cade ca un om de rînd. ceea ce ne face să credem că este vorba de etica şi ritualurile zalmoxiene (n.Mesajul Arhanghelului Poporului Român către oamenii de vază Spune la domnii voştri aşa: Trăieşte în pace cu vecinii tăi. cina comună. supunerea faţă de legi – cînd erau drepte .

mai apropiaţi şi mai puţin apropiaţi. în cadrul natural. unde veţi întîlni armonia dintre cei mai vechi munţi ai Europei şi cel mai nou pămînt al ei (Delta) – toată ţara este o Armonie ! De la subsolul bogat în zăcăminte.zile 11. avem pentru toţi loc. în tradiţie. de cealaltă parte ! Pe toţi îi iubesc şi le doresc tot binele. Danemarca. cei mai mulţi dintre ei. Decizia este. formaţi. la medicina românească de astăzi (deopotrivă alopată şi alternativă). tot poporul este .11. dar cel mai mult Român (bine. Mi-e dragă ROMÂNIA şi-am aflat de curînd şi “de ce”: pentru că este anagrama de la ARMONIA (fie binecuvîntat francezul Jean Bies. România este armonioasă în toate: în istorie (altfel n-ar fi răzbit !). dar mult mai mult îmi place România. despre strămoşii noştri. învăţaţi. în toată lumea. ţara mea – pe care o cunosc bine (din păcate nu atît cît îmi doresc !). trăim şi iubim româneşte şi creştineşte. tranzitoriu vlah. Sunt român şi iubesc România ! M-am născut. îi aştept oricînd acasă. deopotrivă celor de acasă. unde-ar fi ei. Germania.în Oameni. Urmaţi sfatul lui Dalai Lama de a merge în fiecare an într-un loc unde n-aţi mai fost!. s-o cunoaşteţi şi să vă convingeţi. de la care am aflat !). în domenii de vîrf) românesc de astăzi – toată ţara. de aceea. destul de mult atlant (am avut un vis oniric care ‘mi-a amintit’ că am fost pe Atlantida. cu rădăcini ample bucovinene !). chiar dacă din vatra noastră strămoşească lipsesc părţi importante.şi pînă în sud-estul ţării. ştiinţă şi altele. a lor şi le-o respect ! Sunt de părere că trebuie să facem mai mult pentru fraţii noştri.2002). însă. Elveţia. la solul fertil al cîmpiilor. la “aurul gri”(inteligenţa. în sinea mea că “ne tragem” de departe sau – mai corect – de demult ! Mă simt un pic hiperborean. m-am căsătorit şi am doi copii grozavi. Ştiu destul de multe despre tradiţia noastră. Simt că am fraţi de neam mulţi.Bucureşti –Eenimentul . mai mult traco-get. Vă conjur s-o cercetaţi. Simt. dacă vreţi. aşa cum am fost educaţi. un pic pelasg. dar ‘nicăieri nu-i ca acasă’. chiar atunci cînd se scufunda !). Veţi fi uluiţi ! Din nord-vestul ţării. tot neamul. unii (mult prea mulţi) chiar în apropierea hotarelor ţării – din păcate. evident dac. unde o să vedeţi armonia dintre oşeni şi moroşeni -şi nu numai. în cultură. cu toţii simţim. dar şi al păşunilor alpine – toată ţara este o Armonie ! De la medicina holistică a lui Zalmoxis. drept pentru care “îi aştept oricînd acasă”(vezi mai sus). ca şi celor înstrăinaţi. dar -mai ales. mai ales pentru cei în necaz (şi nu cred că este necaz mai mare – pentru ei – decît Dorul de casă !). Statele Unite şi altele. Nădăjduiesc că. simt asemenea mie şi. mi-au plăcut toate şi fiecare în parte. Da. Am vizitat şi alte ţări – Polonia. ardelean. am crescut şi m-am dezvoltat aici.

fac referire la Zalmoxis şi la religia zalmoxiană a dacilor. cît şi pe căi neconvenţionale.mai nouă şi mai veche . ultimul de altfel !. parvenite atît pe căi palpabile. trei mari bogăţii inepuizabile: Oamenii. de mare valoare filosofică şi morală şi de mare impact asupra strămoşilor noştri. Conjunctura (care nu este niciodată întîmplătoare !) a făcut ca unul dintre ucenicii apostolului să fie tocmai Marele preot zalmoxian. Sunt creştin român. Sunt conştient de dificultăţile perioadei actuale. într-o ţară minunată. deci. Pămîntul (pentru exploatare agricolă). într-o ţară bogată – care are. Întrucît au apărut unele luări de poziţie. consonante. . “religie naţională menită să redea poporului nostru şansa supravieţuirii”. într-o ţară armonioasă. dar mai ales se omite.generalizată la poporul dac – şi religia creştină. din surse demne de încredere. pentru Om – care este scopul Creaţiei şi pentru Natură . este confluenţa dintre această religie . Acesta. în respect pentru Dumnezeu – care ne-a dăruit Totul -. Nu ne rămîne decît să edificăm – prin muncă – o dezvoltare durabilă. profund mîndru de originea mea şi a poporului meu şi conştient de misiunea sa. ajunsă pe plaiurile Daciei prin intermediul (recunoscut) al apostolului Andrei. Despre originea şi tradiţiile creştine ale poporului român. dar am o mare încredere în capacitatea noastră de a depăşi toate obstacolele. aceasta mă face să nu fiu – de la început – de acord cu atitudinile defetiste privind soarta noastră. a românilor. Trăim. solară. De la cultul (religia) Zalmoxiană de odinioară s-a trecut la creştinismul de azi – tot prin Armonie ! (a se vedea “Moşul din Carpaţi” de păr. o serie de aspecte ale istoriei noastre vechi.care este Sursa noastră !. chiar şi de pericolele uneltirilor neprietenilor noştri. documentare. O serie de informaţii. Se cunoaşte că era o religie monoteistă. Frumuseţile naturale (pentru exploatare turistică). aşa cum istoria . în armonie. arheologice.o arată. Cunosc. care propun revenirea la “religia tradiţională zalmoxiană” a poporului român.Ghelasie Gheorghe !). Iubesc ROMÂNIA şi sunt sigur că ea va propăşi !.în Armonie. Ceea ce se cunoaşte mai puţin. ţin să-mi prezint poziţia. inclusiv religios-tradiţionale*.

s-a adresat poporului dac. Sînziene etc. implicit. Personal. “stringenta necesitate” a înlocuirii uneia cu cealaltă. bine sesizate de cercetători. ceea ce a şi condus la unele “suprapuneri”. Unele probleme de adaptare au apărut în legătură cu puternica remanenţă a sărbătorilor şi tradiţiilor populare. mă simt cu atît mai îndreptăţit să mă declar creştin român. poporul i-a cerut Marelui preot să se supună Judecăţii Divine. a primit cu multă uşurinţă şi înţelegere evanghelizarea Apostolului. după care s-a supus judecăţii. ceea ce a condus la acceptarea noii religii.15 – consemnează a fi misiunea oricărui ucenic al lui Isus Cristos: “Mergeţi în toată lumea şi predicaţi Evanghelia la toată făptura. Moartea Marelui preot Andrei. cu cît îmi recunosc şi preţuiesc rădăcinile dacice şi. după naşul său. acceptat fără tăgadă de popor. Bobotează. care a avut menirea să-l iniţieze – la modul concret – asupra vieţii şi operei Mîntuitorului omenirii. Isus Cristos. iar cine nu va crede. care – astfel – devine primul martir creştin român.fiind iniţiat – ca toţi marii preoţi – asupra întrupării Divinităţii. va fi condamnat”. Înaintea consumării acestei judecăţi. îndeosebi cu referire la Crăciun. Marele preot Andrei l-a desemnat drept succesor pe ucenicul său Andrei. Odată iniţiat şi botezat. pe care-l păstorea. se va mîntui. în primul rînd. care a condus la cotropirea (parţială) a Daciei de către romani. a confirmat justeţea predicii sale. mai ales în contextul trădării Regelui Decebal. pe care Marele preot Andrei a acceptat-o. pe care l-au bănuit de trădare. prin aruncarea sa rituală în cele 3 suliţe. primind numele de Andrei.prin Evanghelia după Marcu 16. Cine va crede şi va fi botezat. botezîndu-l cu numele Andrei. care – conform tradiţiei zalmoxiene – urma să-i ia locul după moarte. la aceasta a contribuit – pe lîngă aspectele formale prezentate – consonanţa filosofico-morală a noii religiin creştine cu religia tradiţională zalmoxiană. După aceasta. pentru a proba valabilitatea (adevărul) predicii sale asupra întrupării Mîntuitorului şi învăţăturilor noii religii. Aşadar. care devenise ucenicul şi preotul Andrei i-a predicat noua Evanghelie. Evident că. nealterată de nici o influenţă exterioară). desfiinţează dihotomia religie zalmoxiană – religie creştină şi. zalmoxiene ! . a făcut ceea ce Noul Testament . bazată pe informaţii de sorginte tradiţională (tradiţie păstrată şi transmisă. prin desemnarea înlocuitorului. Vreau să cred că expunerea de mai sus. i s-a solicitat respectarea tradiţiei. ucenicului său. Conform tradiţiei. propovăduite de fostul Mare preot zalmoxian şi continuată de noul Mare preot creştin Andrei şi – în consecinţă – la creştinarea poporului dac. Marele preot. în special în mediul schimnicilor din munţii Apuseni. din generaţie în generaţie. ca atare. Habotnicia şi cerbicia recunoscută a dacilor a făcut ca aceştia să primească cu îndoială şi reţinere predica Marelui preot.

integrală a subiectului i-ar fi permis să-l înţeleagă mai bine pe Autor şi mai ales opera Acestuia. în “toate cele ce sunt” ! O abordare holistică. abordînd geometria sacră şi condus fiind la concluzia existenţei paradisului. Sunt un Român la fel de mîndru de originea sa. în mod atît de stenic. dar. Sunt de-a dreptul surprins că domnia sa. tocmai am terminat de citit. respectiv una pur materială şi materialistă.* Vezi Moşul din Carpaţi de păr. sunt încîntat de “descoperirile” autorului. Ca prin minune. să-i distrug ! Sunt un mîndru şi fericit Român. dintro firească datorie patriotică. NOTE DE LECTURĂ Iată. rod al EXTRATERESTROLOGIEI şi. a domnului Genu Boris Copăceanu. la recomandarea entuziastă a unui prieten. conştient de Misiunea spirituală superbă a poporului meu. mai ales atunci cînd abordează un domeniu atît de important. Toată admiraţia pentru efortul depus şi pentru informaţiile transmise. dar văd – în ceilalţi oameni -fraţi de ai mei. menite să “corecteze” considerentele domnului Genu. Este un studiu interesant şi incitant. rod al unei munci aprige şi tenace. iubitoare a acestei lumi – IUBIRE care. dar asta nu-mi dă dreptul (şi nici domnului Genu) de a vedea în celelalte rase şi popoare duşmani – pe care să trebuiască. care – pentru un cercetător – sunt piedici evidente în raţionala abordare. ignoră SPIRITUALITATEA “Autorului” – a cărui semnătură o regăseşte. evident. în concluziile pe care le trasează. fondate de autor. conştient şi fericit de valabilitatea tezei primordialităţii româneşti. În al doilea rînd. mai ales. precursor al civilaţiei actuale. stă la bază şi justifică Creaţia – al cărei “autorat” domnul Genu. lucrarea ŞOCUL PREISTORIC. pe care am . ceea ce-l conduce la concluzii – evident – limitate. percepţia unor conflicte apocaliptice. îl identifică peste tot. constat o abordare limitată şi limitativă a realităţii “cosmice”. încrîncenate s-ar fi transformat într-o percepţie blîndă. În primul rînd. am simţit o vehemenţă şi virulenţă nestăpînite. Ceea ce simt nevoia să consemnez sunt cîteva note critice. Personal. menite să descifreze şi să pună în evidenţă “Semnătura de Autor” relevată de “Geometria sacră”. respectiv al ZALMOXANALIZEI.Ghelasie Gheorghe.

simt că Lumea ar trebui să-şi dorească “să intre” în România şi nu viceversa. să-i recuperez prin IUBIRE ! Eu asta înţeleg că aşteaptă Autorul de la mine şi de la ai mei ! Iar ACASĂ sunt peste tot – şi AICI şi ACOLO unde Autorul mă va trimite. Dacă fratele meu Genu nu ar fi atît de înverşunat. în care domnia sa a descifrat Semnătura şi va înţelege cu adevărat CINE şi CUM suntem noi. în care eu văd IUBIRE.datoria de onoare să-i trezesc. sunt convins că a făcut-o pentru că aşteaptă de la noi Lucrări importante şi acestea nu pot fi decît lucrări ale IUBIRII NECONDIŢIONATE – singura. de altfel -. Aştept cu speranţă şi răbdare acea zi. Avînd acest tezaur. din Bucegi la Tîrgu Jiu şi din Bucovina la Sarmisegetuza. pentru că Iubirea este îndelung răbdătoare şi înţelegătoare. dar şi acest aspect îl tratez cu Iubire. care a început la . cu înţelegere şi răbdare.de acord că merită să-ţi dai viaţa pentru a o apăra. ROMÂNII !!!. care şi-a adus contribuţia la identificare şi evidenţierea fabulosului Parc Sacru Carpatic ! Mesajul lui Dalai Lama pentru Mileniul III Ce a spus Dalai Lama la începutul mileniului III. pentru că şi fratele meu Genu este un Om minunat. a fost prevestitproorocit de Zalmoxe însuşi ! Atunci şi numai atunci ar fi înţeles cu adevărat sensul “Semnăturii de Autor”. lucrări care n-au nimic de-a face cu eugenia! Sunt de acord (fără a-mi aroga prin aceasta vreun merit !) cu “fabuloasa tezauristică a Parcului Sacru Carpatic”. dar de impus – se impune de la sine. prin “Semnătura de Autor”. de aceea mi se par umilitoare numeroasele condiţionări pentru “admiterea” României. poate s-ar fi apropiat în alt mod de creştinism. m-am împlinit ori de cîte ori am luat contact cu ea. Iubirea din care. care împlineşte prin complementaritate – pentru că REALITATEA (LUMEA) este O UNITATE ÎN DIVERSITATE şi nu o adversitate. Dacă în mine şi în ai mei El a pus o “sacră genetică”. cu care şi pentru care El a creat Lumea ! Atunci şi numai atunci ochii i se vor deschide şi va vedea Minunăţiile Lumii. care. din sursele tradiţionale spirituale româneşti. care alină şi mîngîie. sunt –din nou. o iubire care construieşte.

Nu păstra mesajul doar pentru tine ! Trebuie (e bine!) să plece de la tine în 96 de ore. Trăieşte o viaţă onorabilă! Atunci cînd îmbătrîneşti şi te gîndeşti în urmă.2001. Judecă succesul tău prin ceea ce trebuie să renunţi ca să-l poţi obţine. 5-9 persoane – viaţa ta se va îmbunătăţi aşa cum ai vrea. imediat ia măsuri să le corectezi! În fiecare zi să petreci cîtva timp pentru tine! Deschide braţele spre schimbare. dar nu-ţi pierde din valorile tale! Ţine minte că tăcerea este uneori cel mai bun răspuns. Aminteşte-ţi că. responsabilitate pentru toate acţiunile tale. Fii gentil cu pămîntul ! O dată pe an. Vei avea o plăcută surpriză (este adevărat chiar dacă nu eşti superstiţios sau credincios!). O atmosferă plăcută în casă este baza vieţii tale. atunci cînd nu obţii ceea ce vrei. În neînţelegerile cu cei dragi ia seama numai de situaţia curentă. . O să ai o surpriză plăcută. Marea dragoste şi marile realizări implică un mare risc. Îţi ia cîteva secunde să-l citeşti şi să cugeţi.01. Este adevărat chiar dacă nu eşti superstiţios sau credincios ! Învăţăturile vieţii în noul mileniu de la DALAI LAMA. respect pentru alţii. Dacă trimiţi la: 0-4 persoane – viaţa ta se va îmbunătăţi uşor. Îmbină iubirea şi gătitul cu renunţarea ! Nu păstra acest mesaj doar pentru tine. Nu invoca trecutul ! Împărtăşeşte ştiinţa ta ! Este o cale de a atinge imortalitatea. Cînd pierzi să-ţi fie învăţătură ! Urmează cei trei R: respect pentru tine. pleacă undeva unde nu ai fost niciodară ! Ţine minte: cea mai bună relaţie este cea în care iubirea recuprocă depăşeşte nevoia fiecăruia. 9-14 persoane – vei avea cel puţin 5 surprize în următoarele 3 săptămîni. este uneori o minunată lovitură de noroc! Învaţă regulile astfel încît să ştii cum să le calci cum se cuvine! Nu lăsa ca o dispută nesemnificativă să rupă o mare prietenie! Atunci cînd realizezi că ai greşit.01. Mantra trebuie să plece de la tine în 96 de ore. vei putea să te bucuri a doua oară de ea.

sunt un optimist şi cred cu tărie în soarta bună şi în misiu. Iată de ce. promovîndu-l la Preşedenţie. Tu ne vei păstra pacea noastră. Vin. de mai multe ori în preajma fiecăruia dintre Dumneavoastră. În ceea ce mă priveşte. am redactat o scrisoare către Preşedintele ţării. adaptate după . Vi-am simţit vibraţia sufletelor Voastre nobile şi sunt sigur că aveţi aceleaşi sentimente de iubire faţă de poporul nostru. că Vă preocupă în aceiaşi măsură soarta lui şi Vă îngrijorează situaţia actuală. Mă adresez Dumneavostră. Am avut privilegiul să mă aflu.15 persoane şi peste – viaţa ta se va îmbunătăţi drastic şi visele vor deveni realitate !. cu rugămintea a Vă apleca asupra propu. + Lăudat să fie Domnul nostru Isus Cristos ! Excelenţele Voastre. deasemenea. deasemenea. în Bisericile pe care – cu onoare – le păstoriţi. pe care o anexez. a două rugăciuni pentru Binele poporului român. că întru Tine ne punem nădejdea” Isaia 26. la Dumneavoastră cu rugămintea de a promova – în cadrul Sfintelor slujbe duminicale.nerilor pe care Vi le prezint în contiuare. în speranţa că Veţi fi de acord cu demersul meu şi îl veţi susţine.3 Scrisoare către Prea-Fericitul Teoctist şi Înalt-Prea-Sfinţitul Ioan Robu. “Nădejde neclintită. în care ne pregătim să întîmpinăm celebrarea Naşterii Mîntuitorului nostru. în această perioadă.nea creştină a poporului meu. Ştiu.

pentru rugăciunea noastră. Aşa Doamne. că binecuvîntat eşti în veci. Să unesc – acolo unde este dezbinare. Creatorule şi Chivernisitorule a toate. Doamne. nemilostivirea. cruzimea. respectiv ale Sfîntului Francisc de Assisi – pe care le anexez. să Vă aducă. clevetirea invidia. Rugăciunea Sfîntului Francisc de Assisi O. în greaua misiune pe care Vi-aţi asumat-o ! Dumnezeu să Vă aibe în paza Sa ! Rugăciunea Sfîntului Ciprian Domnului să ne rugăm ! Stăpîne Doamne. de toată boala şi de tot blestemul. pentru Sfînt Numele Tău. Aceste rugăciuni ar putea constitui o temă comună. Fă din mine un instrument al Păcii Tale : Ca să iubesc – acolo unde este ură. Să iert – acolo unde se jigneşte. putere şi inspiraţie divină. Să spun adevărul – acolo unde domneşte eroarea. revarsă ploaie la bună vreme peste tot pămîntul românesc şi pămîntul să-şi dea roadele lui. Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor. nenorocirea. femeile să fie dezlegate şi eliberate de nerodirea pîntecului. de toată mînia. Excelenţelor Voastre. lăcomia. trufia. acestea şi toată lumea mai întîi fiind dezlegate. neînţelepciunea. prostia. slujitorii Tăi şi robii Tăi români. cu toţi ai casei lor şi dezleagă poporul nostru de demonul de amiază. în cadrul Octavei din luna ianuarie şi – deasemenea canoane zilnice pentru Mănăstirile româneşti. dezleagă şi toată zidirea de toate legăturile diavoleşti. nepuntinţa. depărtează demonii şi stinge viclenia lor de la robii Tăi.cunoscutele rugăciuni ale Sfîntului Ciprian. farmecele. Tu Cel ce locuieşti în lumina cea nepătrunsă şi neapropiată. copacii şi viile să-şi dea deplin rodul lor. lenea. slavă Ţie. mîndria. Amin !. prin post şi rugăciune. din cadrul Bisericilor Voastre. multă fericire şi sănătate. Isuse Cristoase. Fie ca Sărbătorile pe care. le aşteptăm cu multă speranţă. Dumnezeul nostru. auzi-ne pe noi păcătoşii. . nedrep-tatea şi de toate greşelile ştiute şi neştiute. Sfînt şi Slăvit eşti. a smeriţilor şi nevrednicilor robilor Tăi români.

Cel ce se uită pe sine – se regăseşte. Nu atît să fiu înţeles. cît să mîngîi. Bucureşti Domnului Preşedinte al României Stimate domnule Ion Iliescu. Celui ce iartă – i se va ierta. Nu atît să fiu iubit. Ajută-mă să năzuiesc: Nu atît să fiu mîngîiat. zilele acestea ! Desigur că o contribuţie importantă Vă aparţine. cît să înţeleg ! Căci cel ce dă – primeşte.Să aduc credinţă – acolo unde este îndoială. drept pentru care Vă mulţumesc.Bush. Să aprind o Lumină – acolo unde locuieşte întristarea ! O. Iar cel ce moare – se trezeşte la Viaţa Veşnică ! Amin ! “God bless Romania !” “Dumnezeu ne zîmbeşte astăzi !” George W. în numele meu şi al familiei mele ! . Să trezesc speranţă – acolo unde chinuie deznădejdea. cît să iubesc. Sunt foarte fericit şi mulţumit. Doamne.

Ceea ce mă îndeamnă să Vă scriu este dorinţa fierbinte de a vedea materializate, cît mai curînd, minunatele şanse pe care le avem. Da, avem şanse minunate: avem o ţară minunată, România; avem un popor minunat, cu o frumoasă tradiţie multimilenară (cca 12 milenii – pentru cunoscători !); avem o conjunctură internaţională favorabilă; avem conducători minunaţi (pe care, din păcate, nu prea ştim să-i apreciem), într-un cuvînt avem TOTUL. Sigur că, aceste şanse nefiind “de ultimă oră”, ne întrebăm ce ne lipseşte, totuşi ?! Pentru că – evident – ceva ne lipseşte, din moment ce Nu putem fructifica aceste şanse, cel puţin pînă acum ! Dacă aveţi bunăvoinţa să priviţi motto-ul scrisorii mele, veţi constata că oaspetele Dumneavoastră şi al nostru L-a invocat pe Dumnezeu, ca sursă a BINECUVÎNTĂRII şi a BUNĂVOINŢEI, două aspecte care, veţi fi de acord, noi –Românii- nu le abordăm, nici în Constituţia noastră şi nici în discursul public, deşi suntem în covărşitoare majoritate credincioşi şi, mai mult, creştini, cu o tradiţie de aproape 2 milenii ! Apreciez, în cuvîntările Dumneavoastră, preocuparea faţă de corupţie şi birocraţie (şi nu numai), tare morale care afectează grav corpul naţiunii ! Deasemenea, intenţia declarată de a le ataca frontal, pe căi constituţionale, legale şi instituţionale. Iată de ce, cred că este foarte importantă revenirea României la statutul de ţară creştină (nu religioasă !), prin inserarea în Constituţie, aflată oricum în stadiu de modificare, a prevederii referitoare la conştiinţa poporului român (“Noi credem în Dumnezeu !”) şi în ridicarea la rang de sărbătoare naţională a zilei de 30 noiembrie (prăznuirea Sfîntului Andrei, patronul spiritual şi apostolul nostru), prin adiţiune la ziua de 1 Decembrie. Vă rog, domnule Preşedinte, să Vă îndepliniţi integral misiunea pe care o aveţi, în fruntea poporului român, redîndu-i statutul spiritual care i se cuvine şi i se potriveşte. Nimic altceva nu lipseşte ! Veţi constata rapid că lupta cu corupţia şi alte abateri morale va deveni caducă, energiile populare vor fi eliberate şi bunăstarea materială socială, care Vă produce atîta supărare, va deveni o realitate – bazată pe munca noastră şi nu pe “tranşe”, investiţii străine, credite, ajutoare, care vor fi doar complementare ! Domnule Preşedinte, mi-am permis să vă întocmesc tabloul energetic numerologic, găsind acolo numeroase explicaţii asupra preferinţelor şi atitudinilor Dumneavoastră, mai vechi şi mai noi. Remarc că aveţi o spiritualitate foarte ridicată, de nivel maxim (după unele păreri), la fel cu preşedintele G.W.Bush, avînd deasemenea o personalitate aparte, care de multe ori îmi produce admiraţie, prin lipsa de conformism, prin spontaneitate şi comunicativitate, aspecte care s-au văzut şi plăcut inclusiv la întîlnirea cu preşedintele american. În mod sincer şi deschis recunosc că nu am fost un admirator şi nici susţinător al Dumneavoastră, fiind -asemenea

multor conaţionali- dispus să Vă sesizez mai degrabă defectele şi scăpările, drept pentru care îmi cer scuze ! Sunt acum în poziţia de a-mi pune mari speranţe în Dumneavoastră, bazat – pe lîngă aspectele numerologice menţionate – pe sinceritatea şi buna Dumneavoastră intenţie, pe care le cunosc, în particular, de circa 10 ani. Vă rog, faceţi efortul de a Vă depăşi blocajele religioase educaţionale, pentru Dumneavoastră şi pentru Poporul Român ! Regret un singur lucru, în legătură cu Adunarea din 23 noiembrie : Cred că era un prilej potrivit pentru a-l invoca pe J.F.Kennedy, la 39 de ani de la asasinare, pentru a transmite poporului nostru chemarea de a se preocupa de ceea ce fiecare are de oferit ţării sale ! Aferim ! Urîndu-Vă multă sănătate şi fericire, mă rog ca Dumnezeu să Vă întărească în misiunea Dumneavostră! Al Dumneavoastră, cu sinceritate,Adrian Şcheul

SCRISOARE CĂTRE PAPA
Laudetur Jesus Christus ! Sanctitatea Voastră, Sunt un creştin catolic român, care a avut fericirea să Vă întîlnească de 2 ori, odată în august 1991 la Censtohowa, în Polonia şi odată – la mine acasă, la Bucureşti, cu ocazia istoricei Voastre vizite în România. Vă mulţumesc că existaţi ! Vă anexez o “scurtă scrisoare către evrei”, pe care am simţit nevoia să o scriu şi pe care Vi-o încredinţez cu conştiinţa că, dacă ea reprezintă o contribuţie valabilă, veţi ştii care-i este locul. Vă mulţumesc pentru interes ! Vă urez multă fericire şi împlinirea misiunii pe care în mod atît de strălucit o desfăşuraţi. Dumnezeu să Vă binecuvînteze ! Al Dumneavoastră smerit, Adrian Şcheul

Scurtă scrisoare către evrei

Dragii mei, Simt în sufletul meu un mare regret pentru faptul că nu suntem împreună ! Din cîte înţeleg eu, ar fi vremea unei reconsiderări din partea învăţaţilor şi preoţilor voştri, despre a căror cunoaştere- înţelepciune sunt încredinţat. Se împlinesc – iată – circa 2000 de ani de cînd profeţiile Profeţilor voştri s-au împlinit – Mesia s-a întrupat, de la Duhul Sfînt, din Maria Fecioară, la Bethleem. Înţeleg că strămoşii voştri nu au înţeles şi nu au acceptat ACEASTA ! A greşi este omeneşte şi deci ni se întîmplă tuturor. A persevera, însă, NU ! Logica istorică a ultimilor 3000 de ani ne spune – în mod obiectiv – că, în urmă cu mulţi ani înainte de anul 1, era profeţit (anticipat) şi aşteptat în mijlocul poporului evreu - un evenimet epocal iminent - venirea Mîntuitorului. Naşterea, viaţa, opera, moartea şi învierea lui Isus Cristos nu au fost recepţionate de strămoşii voştri, din motive care, astăzi, nu mai au importanţă ! Astăzi, însă, după ce următorii 2000 de ani, NU au confirmat profeţiile-aşteptările voastre (repet, iminente la vremea respectivă !), cred că a venit TIMPUL RECONSIDERĂRII ! Dar dacă strămoşii voştri au greşit şi nu au avut ‘ochi să vadă şi urechi să audă’ ?!. Noi, creştinii, considerăm că profeţiile voastre s-au împlinit şi VI S-A NĂSCUT MÎNTUITOR ! “Vă rog, împăcaţi-vă cu Dumnezeu” a rostit un mare frate de-al vostru, pe care noi îl cinstim drept CEL MAI IUBIT UCENIC AL MÎNTUITORULUI, Apostolul Ioan şi la fel vă rog şi eu!. Cu frăţească iubire, Adrian – un creştin din Romania. N.B. Pentru documentare, vă rog să citiţi scrisoarea adresată vouă de Saul sau Paul Apostolul, cum îi spunem noi, pentru că la teologie el se pricepe cel mai bine ! Mulţumesc !.

şi care are acces la Cunoaştere. trebuie să ne aplecăm asupra Bibliei. Ele descriu lucruri profeţite şi întîmplate. vă redau mai jos cîteva explicaţii şi indicaţii privind Biblia. Biblia conţine profeţii ale mai multor profeţi. însemnînd cu semnul . cu răbdare. tocmai pentru a ne ajuta pe noi să aplicăm corect LEGILE LUI DUMNEZEU care sunt LEGILE UNIVERSULUI. într-un mod diferit. Singura profeţie neîmplinită în totalitate este Apocalipsa. vom citi un capitol. în măsura în care sunteţi de acord cu primordialitatea acestor preocupări umane. de multe ori. atît pentru contemporaneitate. ce doreşte a-şi păstra pentru moment anonimatul. prooroci. <<BIBLIA este un cod astral. iniţiaţi. diverşilor prooroci şi profeţi. obţinute prin claraudiţie şi clarvedere. dar de la fiecare avem cîte un cuvînt de învăţătură. Le însoţesc de îndemnul meu. al umanităţii. astfel: Stînd la o masă. repetat în mai multe însemnări de a citi. această Carte a cărţilor – aşa cum este ea definită – primite din partea unei doamne. a reciti şi a aprofunda Biblia şi toate celelalte scrieri ce aparţin Tezaurului sacru al religiilor.Cuvînt de încheiere În speranţa că v-am putut fi de ajutor în demersul vostru de cunoaştere şi desăvîrşire de sine. ultima carte a Bibliei. cu un creion în mînă. cît şi pentru istoria umanităţii. la fel cu celalte Texte sacre date altor populaţii de pe pămînt şi cuprinde o multitudine de porunci – care sunt LEGI ce guvernează universul de lumină – şi sunt date. Deci. unele dintre aceste profeţii par asemănătoare. aflată într-o misiune de mare însemnătate.

Fericiţii nebuni pentru Hristos . Filocalia .Marinescu 8. Adrian Şcheul Motto: “Desconsideră studiul lui Dumnezeu şi vei fi condamnat să bîjbîi şi să te poticneşti umblînd prin viaţă legat la ochi.Izvoarele luminii – Tomaš Špidlik S.întrebării (?) ceea ce nu înţelegem încă şi cu o bară (sau oricare alt semn propriu) poruncile – pe care trebuie să le cunoască orice om.adevărul şi viaţa – Nicolae Balotă 31. 28.Viaţa lui Isus – Ernest Renan 33.7 4. pentru îndrumările date pentru restructurarea şi modificările materialului cărţii de faţă.J.Două testamente – William Riley 27.A. În felul acesta îţi iroseşti viaţa şi îţi pierzi sufletul” [J. Vouă.După chipul şi asemănarea lui Dumnezeu – Vladimir Lassky 32. Noul testament 2.Fericirea de a cunoaşte calea Arhimandritul Sofonie 34.Patru sute de cugetări creştine – 26. >> Mulţumesc acestei doamne.86] Bibliografie 1. iubiţi fraţi – care aţi parcurs.Op. 1 . Slujiri sacerdotale şi harisme în Biserica ortodoxă –Prea Sfinţitul Stephanos 30. Vechiul Testament 3. E foarte posibil să ne întîlnim… Cu dragoste. Tîlcuire duhovnicească la psalmi – Sfîntul Vasile cel Mare 9.vol.Packer. cu răbdare şi înţelegere aceste însemnări – vă mulţumesc şi vă aştept pe Calea lungă a desăvîrşirii.fără simţ de orientare şi fără înţelegerea lucrurilor ce te înconjoară. Imitaţiunea (Urmarea) lui Cristos – de Thomas a Kempis 5. Darurile filocaliei de Ignatie Monahul 6.Cercetaţi scripturile – W.Calea.I. Istoria unui suflet – SfîntaTereza a Pruncului Isus şi a Sfintei Feţe 7.Henrichsen 29.citată la pct. un adevărat maestru spiritual. Evanghelia după Toma – A.

Anton de Padova – Fernand Lequenne 62.Armonia universală – V.Cei trei munţi – George Văsîi .Steihardt în dialog cu Ioan Pintea 82.A.I.Hoppe 54.D.Naşterea din nou – Pierre Oddon 55.Legenda de aur – Jaques de Voragine 40.Adevăr şi revelaţie – N.Sfintele amintiri – sinaxar 51.Cuvinte de lumină şi iubire – Sfîntul Ioan al Crucii 50.Cercetări în lumea nevăzută –G.Ultimele mărturii –Ms. Halley 24.David 46.James 41.Packer 88. 322 de vorbe memorabile ale lui Petre Ţuţea 80.Călăuză creştină – P.Dăruind vei dobîndi – N.Chenu 44.Toma D´Aquino – M.G.Scrierile Sfîntului Francisc de Assisi 63.Împărăţia lui Dumnezeu şi împărăţia cezarului – Nicolai Berdiaev 56.Steinhardt 87.Abecedar al credinţei –Chr.Laurentin şi A.Lossky 16.Manual biblic – Henry H.D.Fratele Francisc – Julien Green Ioan Kovalevsky 35.Sf.Popescu 36.Tereza de Avila 60-Castelul interior – Sf.Yannaras 18.Sfîntul Maxim Mărturisitorul 10.Dumnezeu este un drept al omului – Gerald Leroy 52.Tiuprile experienţei religioase-W. Brediaev 58 Întemeierile – Sf.Ortodoxie şi catolicism –Pr.Legiehn 19.Mica filocalie a rugăciunii inimii – Jean Gouillard 53.V.Cuvinte sfătuitoare –Sf.Efrem Sirul 11.Isus – destinul nostru – Wilhelm Busch 12.Cuvinte despre nevoinţă .Bonaventura 43.Darurile Filocaliei – Ignatie Monahul 89.Voinţa lui Dumnezeu pentru tine Kenneth şi Gloria Copeland 39.Confesiuni – Sfîntul Augustin 38.Drumul către isihie – N.Vederea lui Dumnezeu – V.Stanzel 20.O turmă şi un păstor–Arhim. Omul – Tratat de antropologie creştină – vol 1 şi 2 – Petre Ţuţea 81.Întîlnire cu creştinismul –Tomka Ferenc 48.I.Tereza de Avila 61.Să înţelegem Biblia – John Stott 42.R.Văsîi 90.Viaţa Sfîntului Francisc-Sf.Breviar de religie modernă.idem 23.Steihardt 86.Hristos şi karma – François Brune 17.Tereza de Avila 59.Monahul de la Rohia – N.Să citim Noul Testament .Din tainele universului spiritual – idem 91.Vladimir Ghika 15.Forja – Jose Escriva de Balaguer 37.ENCICLOPEDIA BIBLIEI – Editor – Pat Alexander 25.Bonteanu 85.Spirit şi libertate – N.Biruitori prin credinţă – H.Apariţiile Fecioarei Maria la Lourdes R.Învăţături biblice – B.Primejdia mărturisirii – N.Viaţa Maicii Domnului – Sfîntul Maxim Mărturisitorul 47.Steihardt răspunde la 365 de întrebări–Z.Ramsbottom 21.Jurnalul fericirii – N.Cuvinte de har – rugăciuni din literatura universală 14.Drumul perfecţiunii –Sf.Isaac Sirul 45.PATERICUL SINAITIC –D. Moisescu 79.Să citim Vechiul Testament – Etienne Charpentier 22.Să-l cunoaştem pe Dumnezeu-J.Tsamis 13.Sângeorzan 84.Steinhardt 83.Cartea lui Enoh – apocrif 49.Berdiaev 57.

Enigma vieţii şi a morţii – Dr. Dumitru Stăniloae 76.Acad.Prof.Ghelasie Gheorghe 102.Walsch 95.Conversaţii cu Dumnezeu vol.Dr.D.Dr.D.A.Comuniune cu Dumnezeu –N.Omul.Aurel Popescu Bălceşti 99.Scrieri – Sfîntul Francisc din Assisi 65. 1-3 – N.Poziţia domnului Lucian Blaga faţă de creştinism şi ortodoxie – Pr.Destinul omului.Vieţile sfinţilor – vol I şi II 70. Dumitru Stăniloae 75.Lao zi 106.1 – 3 Pr.Teologia dogmatică ortodoxă vol.Dascălul pocăinţei-Sf.Iluminări pentru vremurile de pe urmă Jean Biès . Ioan Gură de Aur 68.MOŞUL din Carpaţi (NEOFIT pustnicul) – ierom.Marii iniţiaţi – Edouard Schure 100.ISIHASM – Ritualul Liturghiei Hristice Ierom.Dr.Sfînta Treime sau La început a fost iubirea – Pr.Viaţa şi învăţătura Sfîntului Grigorie Palama – Pr.Forţă contra forţă – Cristian Gănescu 94.Rugăciunea lui Iisus şi experienţa Duhului Sfînt – Pr.Manuscrisele de la Marea moartă – I.Stăniloae 74.Energia spirituală – cheia universului – Dr.P. Apostol Pavel – Sf.Stăniloae 73.Ghelasie Gheorghe 101.D.Ioan Gură de Aur 66. Bălceşti 98.Amusin 92.Către fiinţa spiritualităţii româneşti Mircea Vulcănescu 105..D. HOTARUL de Taină – Ierom.Pentru o nouă spiritualitate filosofică Mircea Vulcănescu 104.Stăniloae 77. Walsch 96.D.Aurel Popescu-Bălceşti 97. Dumitru Stăniloae 78. Ghelasie Gheorghe 103.Nunţile necesare – George Văsîi 93.De ce permite Dumnezeu toate acestea – Richard Steinpach 71.Comentar la Evanghelia de la Ioan – Sfîntul Ioan Gură de Aur 69..D.Dr.Despre Dumnezeu – Baruch Spinoza 72.Iisus Hristos – lumina lumii şi îndumnezeitorul omului – Pr.Dr.Predici – Sfîntul Ioan Gură de Aur 67.64.Omilii la Epistola către Filipeni a Sf.Cartea despre DAO şi PUTERE – (Dao De Jing) .

I. .†FIAT LUX! Error: Reference source not found CASA TACERII VERONICA GURAU APOCALIPSA SFÂNTULUI IOAN CAP.

CEL INTÂI NÃSCUT DIN MORTI SI DOMNUL IMPARATILOR PAMÂNTULUI. pe care le-ai vãzut în drepta Mea si a celor sapte sfesnice de aur: CELE SAPTE STELE SUNT ÎNGERII CELOR SAPTE BISERICI iar sfesnicele cele sapte sunt sapte biserici. Ioan celor sapte Biserici care sunt în Asia: har vouã si pace de la Cel ce este si Cel ce era si Cel ce vine si de la cele sapte duhuri. TAINA CELOR SAPTE STELE. 18. si din gura lui iesea o sabie ascutitã cu douã tãisuri. . El vine cu norii si ORICE OCHI ÎL VA VEDEA SI-L VOR VEDEA SI CEI CE L-AU ÎMPUNS SI SE VOR JELI DIN PRICINA LUI. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu . Am fost mort. ASA. 4. Atottiitorul.PREOTII LUI DUMNEZEU SI TATALUI SÃU .LUI FIE SLAVA SI PUTEREA ÎN VECII VECILOR. CAP. Scrie deci. MARTORUL CEL CREDINCIOS. Si le voi pãstori pe ele cu toiag de fier si ca pe vasele olarului le voi sfãrâma. AMIN! 7. 3. 19. Iatã. TOATE SEMETIILE PAMÂNTULUI. PRIN SÂNGELE SÃU. cele ce ai vãzut si cele ce sunt si cele ce au sã fie dupã acestea. Fericit este cel ce citeste si cei ce ascultã cuvântul acestei proorocii si pãstreazã cele scrise în aceasta! Cãci vremea este aproape. AMIN! 8. Si Cel ce sunt viu. iatã sunt viu în vecii vecilor si am cheile mortii si ale iadului. prin trimiterea îngerului sãu a destãinuit-o robului sãu Ioan. care sunt înaintea scaunului lui. 20. LUI. Si când L-am vãzut am cãzut la picioarele Lui ca un mort. 16. Si îi voi da lui steaua cea de dimineatã. iar fata Lui era ca soarele. 5. SI DE LA IISUS HRISTOS. zice Domnul Dumnezeu. când strãluceste în puterea lui.ca sã arate robilor sãi cele ce trebuie sã se petreacã în curând. CARE NE IUBESTE SI NE-A DEZLEGAT PE NOI DIN PÃCATELE NOASTRE. Si El a pus mâna dreaptã peste mine. 17. 28. cel ce era si Cel ce vine. . In mâna Lui cea dreaptã avea sapte stele. zicând: Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi si Cel de pe urmã. SI NE-A FÃCUT PE NOI ÎMPÃRÃTIE . Cel ce este. 6.1.iar El. Care a mãrturisit cuvântul lui Dumnezeu si mãrturia lui Iisus Hristos toate câte a vãzut. precum si Eu am luat putere de la Tatãl Meu. 2. Eu sunt alfa si omega. II 27.

22. 21. Si a pus piciorul Lui cel drept pe mare iar pe cel stâng pe pãmânt. Celui ce biruieste îi voi da sã sadã cu Mine în scaunul Meu. precum rãcneste leul. Iar de nu vei priveghea. 18. de la Dumnezeul Meu si numele Meu Cel nou. Drept aceea. 10. Vin curând. 11. Cine are urechi sã audã ceea ce Duhul zice Bisericilor. X. Iatã stau la usã si bat. adu-ti aminte cum ai primit si ai auzit si pãstreazã si te pocãieste.29. voi veni ca un FUR si NU VEI STI ÎN CARE CEAS VOI VENI ASUPRA TA. Cel ce biruieste va fi astfel îmbrãcat în vesminte albe si nu voi sterge deloc numele lui din cartea vietii si voi mãrturisi numele lui înaintea Pãrintelui Meu si înaintea Îngerilor lui. Si în mânã avea o carte micã deschisã. Si a strigat cu glas puternic. ca sã te îmbogãtesti si vesminte albe ca sã te îmbraci si sã nu dea pe fatã rusinea goliciunii tale. de va auzi cineva glasul Meu si va deschide usa. 5. 1. CAP. 2. Eu pe câti îi iubesc îi mustru si-i pedepsesc. IAR CIND A STRIGAT. III 3. care se pogoarã din Cer. Cine are urechi sã audã ceea ce zice duhul Bisericilor. voi intra la el si voi cina cu el si el cu Mine. CAP. CELE . precum si Eu am biruit si am sezut cu Tatãl Meu în scaunul Lui. Si am vãzut alt înger puternic pogorându-se din Cer. învãluit într-un nor si pe capul lui era curcubeul iar fata lui strãlucea ca soarele si picioarele lui erau ca stâlpi de foc. Pe cel ce biruieste îl voi face stâlp în templu Dumnezeului Meu si afarã nu va mai iesi si voi scrie pe el numele Dumnezeului Meu si numele cetãtii Dumnezeului Meu al noului Ierusalim (gândire). Te sfãtuiesc sã cumperi de la Mine aur lãmurit în foc. Pentru cã ai pãzit cuvântul rãbdãrii Mele si Eu te voi pãzi pe tine de ceasul ispitei ce va sã vinã peste toatã lumea ca sã încerce pe cei ce locuiesc pe pãmânt. 12. 20. si alifie de ochi ca sãti ungi ochii si sã vezi. ca nimeni sã nu ia cununa ta. 19. sârguieste dar si te pocãieste. 3. tine ce ai.

voiam sã scriu. fariseismul si minciuna). 4. Si a nãscut un copil de parte bãrbãteascã si el avea sã pãstoreascã toate neamurile cu toiag de fier. Si s-a arãtat în Cer un semn mare: o femeie învesmântatã cu soarele si luna era sub picioarele ei si pe cap purta cununã din 12 stele (scaunul de Judecatã VLADIMIRESTIUL). 19. 5. 2. Iar glasul din Cer pe care îl auzisem. 8. dar am auzit o voce care zicea din Cer: Pecetluieste cele ce au spus cele sapte tunete si nu le scrie. cel ce însealã toatã lumea aruncat a fost pe pãmânt si îngerii lui aruncati au fost cu el. chinuindu-se si muncindu-se ca sã nascã. iarãsi a vorbit cu mine si a zis: Mergi de ia cartea cea deschisã din mâna îngerului care stã pe mare si pe pãmânt. Dar acestia n-au izbutit nici nu s-a mai gãsit pentru ei loc în Cer. 10. localitatea Tudor Vladimirescu) ca s-o hrãneascã pe ea acolo 1260 de zile. necredinta. Atunci am luat cartea din mâna îngerului si am mâncat-o (prin tot ce se scrie în pagina Maicii Domnului de pe internet vi se redã aceastã carte). Si aruncat a fost balaurul cel mare. Si s-a deschis templul lui Dumnezeu. si sã prãpãdesti pe cei ce prãpãdesc pãmântul. pe prooroci si pe sfinti si pe cei ce se tem de numele Tãu si pe cei mici si pe cei mari. Si copilul ei fu rãpit la Dumnezeu si la tronul Lui.SAPTE TUNETE AU SLOBOZIT GLASURILE LOR. dupã ce-am mâncat-o pântecele meu s-a amãrât. Iar femeia a fugit în pustie unde are loc gãtit de Dumnezeu (România. Si era însãrcinatã si striga. 18. Si apoi mi-a zis: TU TREBUIE SÃ PROOROCESTI ÎNCÃ ODATÃ LA POPOARE SI LA NEAMURI SI LA LIMBI SI LA MULTI ÎMPÃRATI. CAP. 1. Si pãgânii s-au mâniat. Iar balaurul si îngerii lui au stat în luptã. Si am auzit glas mare în Cer zicând: ACUM S-A FÃCUT MÂNTUIREA si puterea si . 8. Si când au vorbit cele sapte tunete. 11. XII. 6. 7. Si s-a fãcut rãzboi în Cer: Mihail si îngerii lui au pornit rãzboi cu balaurul. 10. Cel din Cer si s-a vãzut în templu chivotul legãmântului Sãu si au fost fulgere si vuiete si tunete si cutremur si grindinã mare. dar a venit mânia Ta si vremea celor morti ca sã fie judecati si sã rãsplãtesti pe robii Tãi. 9. si era în gura mea dulce ca mierea dar. sarpele cel de demult (ateismul.

De fapt numai cel atins si îmbrãcat în haina trufiei. dupã femeie apa (învãtãtura lui satanicã) ca un râu ca s-o ia râul. 13. 15. Iar când a vãzut balaurul cã a fost aruncat pe pãmânt. cãci pãmântul si-a deschis gura sa si a înghitit râul pe care îl aruncase balaurul din gurã. departe de fata sarpelui. Si ei l-au biruit prin sângele Mielului si prin cuvântul mârturiei lor si nu si-au iubit viata lor pânã la moarte. Si pãmântul ia venit femeii într-ajutor. Dar femeii i s-a dat cele douã aripi ale marelui vultur (întelepciunea) ca sã zboare în pustie la locul ei (Vladimiresti) unde e hrãnitã acolo o vreme si vremuri si jumãtate de vreme. din momentele intuitive din cercurile intime familiare si din preajma amicilor mei. poate sã se simtã tulburat de vre-o expresie potrivitã lui. Vai însã pãmântule si mare. cãci aruncat a fost pârâsul fratilor nostri. . ziua si noaptea.împãrãtia Dumnezeului nostru si stãpânirea Hristosului Sãu. 14. CASA TÃCERII INTRODUCERE Tot ce voi arãta acum. 18. 11. 16. fiindcã diavolul a coborât având mânie mare. a prigonit pe femeia care nãscuse pruncul. Atunci sarpele a aruncat din gura lui. 12. nici lãuda si sper sã nu se simtã nimeni jignit de mine. 17. CÃ STIE CÃ TIMPUL LUI E SCURT. Si balaurul s-a aprins de mânie asupra femeii si s-a pornit sã facã rãzboi cu ceilalti (cei care înteleg si sustin învãtãtura si întelepciunea ei) din semetia ei care pãzesc poruncile lui Dumnezeu si tin mãrturia lui Iisus. Si a stat pe nisipul mãrii. Eu din tot sufletul doresc tuturor folos si zbor usor. bucurati-vã ceruri si cei ce locuiti în acestea. Nu mã voi cruta. nu-i altceva decât ceea ce am citit pe fila lãuntricã a eului meu si ceea ce am cules pe parcursul cãlãtoriei din viata mea. Pentru aceasta. cel ce îi pâra pe ei înaintea Dumnezeului nostru.

Toate izvorãsc si se înmultesc transformîndu-se în dorinta faptelor bune. ceea ce ne daunã nouã si celor din jur.Veronica Bucuresti 1982 Din casa tãcerii. cel mai înalt este perfectiunea în toate domeniile. auzim în nenumãrate rînduri soapte minunate. întunecãm aura Casei Tãcerii. prin prezenta baie a înlãntuirii spirituale. Dacã ne unim mai multi în Casa Tãcerii si emitem toti acelasi curent iluminat din atmosfera superioarã divinã. spre mai bine. Faptele fãcute vibreazã si contribuie la temelia Casei Tãcerii al cãrui climat îl cunoaste lucrãtorul. prin care te reprezintã în Casa Tãcerii. Fiecare primeste din Casa Tãcerii în raport cu cît poate da el altora. prin care ne încãrcãm cu o energie necesarã potrivit nivelului templului. Innobileazã si transformã viata într-o bucurie a realizãrilor ce ne depãsesc. dacã nu-i închidem usa si hoinãrim departe de ea. transmite desãvîrsirea darurilor spre nemãrginitul bine. Acest templu minunat detine forte bazate pe sublime principii si. În dulcea singurãtate lãuntricã te concentrezi si în umbra dorintelor eliberezi dorinta din cãtusele gîndurilor care norii lor grei le buimãcesc. ne încãrcãm cu acelasi fluid (har) care actioneazã si acumuleazã energie ca un acumulator. dacã toate ne punem aceleasi scopuri sincere. În tãcerea ei nu-i tristete ci complectare spre frumos. În Casa Tãcerii implorãm forta infinitãtii si primim luciditate si gînduri folositoare pentru noi si cei ce le vor citi pe cele lãsate prin noi. . Ca sã locuim în aceasta trebuie sã fim încãrcati cu forte necesare ale perfectiunii. Forta împletitã cu modestie este însotitã de dorinta ca întelepciunea supremã sã dea darul desãvîrsirii. Constiinta purificã. Toate actiunile noastre actioneazã dacã sînt fãcute cu toatã fiinta iubirii si însoteste prin manifestãri faptele. Dacã nu simtim toti în fiinta noastrã vibrînd lumina fortei infinitã. biserica lãuntricã din inima noastrã. fãcîndu-l fericit. Stãruinta prin perfectiune este singura cale prin care primesti puteri si inspiratii promte.

Oamenii care sînt animati de dorinti nobile îsi tin viata în mãnusi de aur. care ne supune indispozitiilor si devenim bolnavi deabinelea. Ura îti macinã sufletul si sãnãtatea precum rugina fierul si te scoate din rîndul oamenilor slujindu-te. Obiceiurile urîte se dezrãdãcineazã cu greu . Existã forte negative dinafarã care prin ura lor ridicã ziduri si munti de urã pe temelia binelui. transmitând-o si amicilor din jur. Sã iubim pe toti oamenii dar sã acordãm încredere cu prudentã. Viata ascunde multe posibilitãti. cã aceasta este cauza unei forte nefavorabile (negative) care urãste zidurile si temelia binelui. de aceea trebuie sã fim mereu pregãtiti pentru a receptiona undele din sferele înalte ce ne învatã sã cunoastem adevãratele valori. Ti-l faci cel mai aprig dusman. Cel mai dãunãtor. Cine trãieste în adevãr aduce în cel mai scurt timp rezultate benefice ce revarsã peste tot fericirea. Veselia transformã pe oameni într-o sferã de care toti avem nevoie. . Nu vorbele sau tãcerea trezesc pe cei din jurul nostru ci ceea ce gîndim ne facem simpatici sau antipatici. pentru cã neîntelegîndu-te din invidie se dezvoltã urîtenia. Numai prin efort cinstit distrugem falsul din conceptia noastrã si trãim pentru altii cãpãtând aripi de vultur.ALEGETI PRIETENII Este bine a nu avea relatii cu oameni care trãiesc fãrã nici un tel. pentru a spori în cele bune este sã locuiesti cu un om cu o dezvoltare mentalã inferioarã . Voia bunã si veselia cuminte te înfloreste si-ti dã aripi cã ai tot zbura fãrã oprire. ce sãlãsluieste în lumina care dirijeazã totul fãrã gres. Trebuie sã ne cercetãm cauza antipatiei noastre fatã de cineva. Mîinile lor sînt conduse de o minte dinamicã. sã ne dãm mereu silinta de a fi veseli cãci astfel nu lãsãm sã pãtrundã în suflet si în trup otrava. deoarece curentii lor mentali negativi ne izoleazã de tot cei frumos si înãltãtor. Aura ce o avem stabileste climatul fiecãruia în viatã si societate.

Cine ignoreazã intuitia femeii. Unele din ele sunt aproape de neânteles. necunoscându-ne rãmânem singuri. Astfel de femei stau învãluite în haina modestiei insuflând inconstient darul fortei bãrbãtesti. nu numai cã nu se foloseste. dar îi sugrumã legãturile cu gândurile creatoare si se târãsc inconstient într-o groaznicã prãpastie. li se spun dinamice. instrument delicat. Fãrã a mã trufi. reusind sã ucidã invidia. Ea receptioneazã datoritã organizãrii sale sufletesti. iar aceasta o foloseste cu posibilitatea ce o posedã ca dar al naturii. Ce miracol mai este si creerul care ascunde nebãnuite secrete si forte în laboratorul sãu. Prin visarte ne pregãtim un viitor fericit sau un dezastru. Se aseamãnã cu moasele ce omoarã pruncii abia conceputi. Aicea se citeste cum nobletea cedeazã în fata fortei. Bãrbatul întelept prin iluminare întelege lipsa intelectului superior si înfãptuieste cu încredere intuitia femeii inspirate si în astfel de umbre se zidesc succese. pot realiza împreunã în diferite forme creatii nemuritoare. RELATII INTUITIVE Asa cum nu ne cunoastem comorile pãmântului ce le detine în pântecele sãu.Mânia si ura ne urâtesc si actioneazã asupra noastrã. din care se naste o pierdere comunã. de a absoarbe din sferele înalte si cele mai sublime forte. cã au mâini de aur sau de fier. Microbul geloziei ne opreste respiratia pânã la sufocare si ne împinge chiar pânã la crimã. Am observat cã ceea ce visãm ziua cu gândul sau noaptea în somn se transformã în realitate cu usurintã dacã participãm cu fiinta noastrã. iar eu cred cã meritã o atentie deosebitã. De acestea dacã se apropie capacitãti bãrbãtesti. .. mie mi s-a întâmplat sã fiu o unealtã nemaipomenitã în sensibilitate. ce reprezintã femeia evoluatã pe a cãrei disc se poate imprima vibratiile din oceanul gîndurilor. Femeia nu-i slabã ci e sublimã si se multumeste sã fie folositã ca o busolã. Puterea gândului poate actiona la sute si mii de kilometri. ne închidem cãrãrile ce duc spre sublim. strecurându-ne otrava în sânge si ne înrãutãteste viata.. Nu toate femeile au acelasi nivel de intuitie dar toate absolut au o sensibilitate de a pãtrunde (a cunoaste). de care n-au habar ce ar fi putut sã ajungã în viatã. Intuitia acestei femei nu o poate întelege decât persoanele ce se aflã pe aceeasi treaptã cu ea. tot asa si cu noi. Câte nenorociri sau putut vedea de la aceastã boalã care se cuibãreste aproape în toti oamenii. iar dibãcia noastrã neputând pãtrunde rãmânem sãraci.

de la sine se împlineste prin silintã si sporeste fortele lãuntrice prin care vede miracolul. prin care putem citi pericolul. CINE A CREAT TOTUL? "BÃRBATUL?" CE A FÃCUT FEMEIA? A ADUS PACE SI A DESÃVÂRSIT CREATIA. cautã sã vadã. atunci s-o ascultãm pe aceea a cãruia este treazã si vom întelege fãrã gres catastrofele amicului chiar fãrã sã-l vedem. Invidia si gelozia provoacã urã pentru toti pe care-i crede mai dotati. fãrã sã-si dea seama cã ceea ce face el. însã marea bucurie de partea cui este? Se pierde oare totul fãrã nici un folos? Nu cred! Curiosul îmbrãcat în prostie. fortã si curaj? Se stie cã de câte ori îi dai cuiva aur. ÎNCREDEREA Cine si-a dezvãluit gândurile orisicui numai necazuri a avut. Tot ce este necinstit în preocuparea sa se retine în constiintã si se reflectã asupra preocupãrii noastre. Prietenia ne sileste sã alergãm pe cãile devotamentului. . De fapt intuitia ne atrage semnalul de alarmã.De ce nu creeazã femeia? De ce sã fie furnizoarea ideilor? AICI ESTE SECRETUL. gîndindu-se la altul mai slab cãruia îi transmite energie. fãrã sã-si dea seama îsi otrãveste si corpul prin mânie si îsi distruge interiorul sãu lãuntric neexistent. Ne cunoastem amicul în preajma cãruia se creeazã un climat de liniste si de înãltare spre o atmosferã prielnicã. CEA MAI MARE OPERÃ. numai noi dacã avem capacitate de receptie. Viclenia si interesul falsului amic îmbracã multe haine ca sã nu fie descoperitã. sã cunoascã si sã audã totul. primesti înapoi fier. De ce femeia a fost mai dotatã prin firea ei miloasã. sau îi dai o floare. În cazul în care intuitia noastrã doarme. primesti un spin. iar cel bolnav. De aici se vede cã fiecare dãruieste ce are. dar de suntem pe calea adevãrului putem citi viclesugul ce zace în sângele falsului prieten si cu toatã masca lui începi sã vezi urâtenia sufletului sãu.

Inteligenta fiind o facultate activã dã rezultate când este liberã si persistã în a da succese comune. pentru cã pizma a fost sufocatã cu iubirea ce a sãdit-o în sufletul lui pentru orice om. Ce mãret este sã ne privim sincer pe noi însine si sã recunoastem ce citim acolo.Într-un astfel de om troneazã iubirea fãrã hotar. Frumusetea faptelor se pot vedea dupã moartea omului. Dojana altuia îl iritã pânã la nebunie. prin care realizezi planul de viatã prin forte invizibile. Prin rezultatul acesta putem spune amicului fals: chinurile îti strivesc pacea spiritualã. care miroase urât si conturbã climatul în jurul lui. Din aceastã sclavie se naste ura. . care îti distrug fortele siti risipesc sinceritatea si puterea de a pãtrunde ca sã-ti cunosti boala. Se simte bine când poate lovi cu falnicã minciunã. nu-si vede defectele. Un astfel de sclav nu vede nimic frumos din manifestãrile altcuiva. e mândru si prost. care sluteste caracterul si fizicul. BA CHIAR ZICI CÃ-I SFÂNT CA SÃ-I ADUCI CÂT MAI MULTÃ BÂRFÃ. Haina lui de sãrbãtoare este ura ce-l desparte de tot ce-i atrãgãtor. mânia. se crede atotstiutor purtând coiful trufiei pe cap. Invidiosul este îmbrãcat în ruginã. chipul din jurul lui. nu are bunãtatea care îndulceste amãrãciunea lui si altora. care-ti sufocã inima si nu-ti dã voie sã-ti descoperi rana moralã atât de necinstitã si ca un monstru îti sfâsie tot ce poate fi bun în tine. ATENTIE Fii cu luare aminte sã nu se ascundã în inima ta cugetãri rele. Invidia este marele cãlãu. Refugiul în singurãtatea noastrã sau în mijlocul naturii sãlbatice ne sopteste cu disperare calamitãti ascunse ce ne pândesc. pentru cã avalansa cascadelor spirituale mereu o ambaleazã si curãtindu-o în luminã ca un robot duce la împlinirea înfãptuirii dorintelor care depãsesc fortele umane. Intocmai ca unui împãrat care se întoarce biruitor dintro luptã este acel om care sugrumã tot ce este în el nedemn. frumusetile divine. Cel întelept îi vede pe toti mai evoluati si îsi pãstreazã secretele tainice în inima sa. În conduita lui gãsesti o sfântã ordine în proportie corespunzãtoare pe mãsura eforturilor prin care capãtã luminã din marele ocean de luminã.Clipele de întelepciune aduc puterea fortei lãuntrice. CÂND URÃSTI PE CINEVA ÎL LAUZI. si-i dã o înfãtisare luminoasã unindu-se cu lumina ce o vede mai strãlucitoare la altul decît la el. Lauda sfintilor glorificã pe Dumnezeu pentru care iubire a dorit sã moarã de mai multe ori pentru EL.

Abia atunci ne dãm seama cã sunt totusi niste legi care permanent lucreazã într-o armonie greu de citit. Si noi oamenii putem dormi dar într-un somn de altã naturã decât cel fizic al cãror legi ascunse ne pregãtesc contopirea si ne duc la suprema armonie care nu doarme niciodatã si înlocuieste moartea cu viata. iar prin rãdãcinã trãiesc si-si manifestã existenta în timpul când dulcele si caldele raze ale soarelui de primãvarã încep sã trezeascã bogãtiile ce pãreau moarte. dând forme si culori strãlucitoare lucrãrilor si înfãptuirilor lor. Foarte putine plante cu o tentã ruginie mai dormiteazã. iar la timpul lor strãlucesc fãrã greutate ajutându-l sã descifreze lumina ce o posedã. Primeste descoperiri temeinice. creind prin comportare perfectiunea simturilor ce-l face extrem de fericit chiar în necazuri. Rãutatea si dispretuirea aproapelui nu stau în acelasi loc cu bunãtatea si dragostea. Altii se tânguiesc cã n-au somn. Printre oameni se nasc la sute de ani câte unul din ei încârcat cu forte din ei ce las în urma lui fapte nemuritoare prin a cãrui activitate si prin arta tãcerii mereu învatã pe cei care au înteles rostul legilor. dându-ti impresia cã nu mai au viatã. Pe acest fond se îmbrãtiseazã binele cu frumosul. Se simte mistuit în întregime de o bucurie puternicã ce oferã alte tãrâmuri din Lumea Tãcerii si simtãminte al cãrui parfum muzical apartine lumii ce a trãit în luminã. înzestrând-o cu elemente tot mai sublime. Dragostea lui pentru oricine îi planteazã si sinceritatea în sufletul care se comportã ca un magnet nepãtimas cu o putere de atractie venitã din altã lume.indiferent de darurile sau scãderile lui omenesti. Se lasã condus. . SOMNUL Multi oameni au necaz pe somn cã dorm prea mult. În lumea naturii falnicii brazi nu dorm deloc. le pãstreazã în visteriile lãuntrice. Cine ponegreste pe semenul sãu este un sãlbatic. Cum o fi mai bine? Cei care au somn se aseamãnã pãmântului. care mãnâncã carnea fratelui si se rãzvrãteste pe tatãl sãu pentru darurile mai numeroase donate fratelui sãu. Temelia cuvântului este viziunea initiatoare care dã posibilitate de a pune în comuniune cu cel ce dirijeazã lãuntricul sãu. plantelor si arborilor care iarna dorm si se odihnesc. Prin aceastã odihnã se capãtã regenerarea si forte creatoare.

Un astfel de om este permanent pe câmpul de bãtãlie. ce îl face sã arate mereu tânãr si dinamic. Astfel de oameni sunt . Ba de multe ori se declarã adevãrate rãzboaie. S'au vãzut fiinte omenesti care prin facerea de bine si prin iubirea acordatã tuturor ca pentru ei însãsi. Orice minune izvorâtã din scopuri josnice dã omului înfãtisare hidoasã. Existã oameni în preajma cãrora simti un viscol lãuntric. statornicindu-se seninãtatea care deschide orizonturi luminoaese. TINERETEA Omul care cautã sã facã în activitatea lui mai mult bine si fericit pe semenul sãu. pentru cã întelegerea bucuriilor dau valori nemuritoare si transformã cu usurintã un instrument ce reflectã adevãrul. nu numai cã nu-si ruineazã trupul fizic. In acest scop omul trebuie sã-si îndrepte însusirile în scopuri bune. creeazã si inventeazã cu usurintã în dorinta arzãtoare de a face binele. altii de la distante mari îti tulburã linistea numai dacã-ti îndrepti gândul spre ei. Si cei din jur de multe ori n-au puterea de a întelege un astfel de om. Prin cãldura stelei cãlãuzitoare clocoteste în omul binelui râvna asupra unui nou adevãr si-l va obtine cu plinãtate. împlinindu-se ceea ce i se pare imposibil si biruind se descãtuseazã de rãu. Faptele binelui dau nemurirea fizicului ce seamãnã mereu binele. pentru cã detine fortele binelui. Omul cât trãieste pe pãmânt se îmbibã si se încarcã de curenti vesnici prin contopirea cu sublimul ce are harul sã dezvolte intuitia cu noi idei. Din aceastã luptã se alege cu suferintã din care se naste biruinta. priviri de hot. Avem exemple prin sfintele moaste de pretutindenea. glas ce tulburã si stare de agitatie pentru cei din jur. care desi aparent cu trupul dorm. care regenereazã fiinta superioarã în întregime. Undele superioare la astfel de oameni sunt la poli opusi. dând la ivealã fenomene neasteptate. Cei ancorati în temelia binelui ating forte supreme ce nu se pot pipãi. sufletul cu dorintele din altã lume ce le detine în mijlocul celui mai scump diamant: gândirea spre frumosul vesnic ce n'a fost si nici nu v'a fi pipãit vreodatã. iar învechitele rãtãciri se înlãturã.Ce mãret lucru este sã ne controlãm gândurile si sã refuzãm a mai gândi sau a ne complace cu acele gânduri ce ne tulburã linistea lãuntricã. Astfel de procedee sunt transformate de valorile binelui. din laboratorul dragostei sfinte împrãstie parfum alcãtuit din florile binelui împlinirii cu folos celor ce aleargã si cer. au rãmas cu trupul fizic nesupus stricãciunii. dar mereu îl reânnoieste prin bucurii pozitive. întâi cu cele douã fiinte ale lui: trupul cu plãcerile lui.

când posedãm gânduri iritante. El se hrãneste cu alimente vãtãmãtoare: ura. din parfumul cãrora ne-am încãrca cu forte care ne-ar dãrui o dulce odihnã si o contemplatie de un nespus farmec. Forta linistitã. paralizându-ne vointa sfârsind urât în dorintã grosolanã. Inteligenta se purificã prin actiuni de binefaceri. având ca îndrumãtor cinstea. Astfel de rezervoare detin noroi puturos care ne cufundã în ignorantã. Discretia este de aur. provocând sentimentele de descurajare si urã ce se revarsã asupra altora. naturalã tâsneste din omul bun si transformã tot ce-l înconjoarã într-o primãvarã. ar dispare punctul de contact între noi si fortele binelui. pentru cã acesta îmbunãtãteste energia si stimuleazã ceea ce ne este folositor în planurile vietii active. Astfel de elemente sunt vãtãmãtoare lor si altora. mai dotati si mai evoluati în gânduri superioare. urã si tristete nemotivatã. Inselãtoriile tâsnesc dintr-un izvor inferior. de unde radiazã numai fericirea si armonia. legând cu pasiune prin lanturi solide. Din noi se transmit forte de agitatie asupra aproapelui nostru. dar. ne-am trezi într-o splendidã casã. In marele univers nu se cuprind decât legi ale binelui. Intelectul lui este cârmuit de legi care îl conduce la distrugere. In el a murit sublima întelepciune. Curentii inferiori ne buimãcesc si ne pun în sclavie. PRETUIREA Dacã am putea vedea pe semenii nostri mai buni ca noi. tinând în sertarele tainice ce simtim. dacã mereu s-ar tãcea. Individul si sclavul rãului aruncã cu tot ce poate în darurile fratelui sãu si este constient cã nu-i în stare de nimic. bãtutã cu pietre scumpe. Este normal ca individul care usucã totul si transfor mã în pustiu sã loveascã în frumos. Sã cercetãm adevãrul dacã acesta este univesal. din care se nasc idei si planuri minunate în toate actiunile noastre. respingând fluxul dãunãtor ale amicului cu emanatii nesãnãtoase.condusi de forte ce au fost cultivate în sinea lor a face descoperiri cât mai înãltãtoare a cãror viatã este vesnicã. Intr-un astfel de climat simtim cã trãim într-o sublimã atmosferã si cu usurintã putem lua legãtura cu regiunile superioare cãpãtând facultãti cu mãrete idei. Eul lui îi ordonã numai planuri dezastruoase. Cine zãmisleste o gândire purã produce influente constructive. unde soarele ar strãluci fãrã nori înflorind minunatele flori. care distruge fiinta noastrã si a aceluia spre care le .

chiar prostitã în conversatie asteptând cu nerãbdare sã rãmân singurã. Vigoarea blândã si înteleaptã cu dibãcie respinge fortele rãului si cu grijã planteazã gânduri constructive. Existã si inteligente uscate care nu construiesc nimic. de atractie sau de respingere. ne îndepãrteazã prietenii si ne blocheazã fortele binelui. Cine crede în Eternitate este izvor nesecat si are un orizont nou si îi vine mereu idei . care schimonoseste înfãtisarea fizicã. ruinând prin aceasta pacea lãuntricã si provocând boala fizicului nostru. Ce minunat lucru ar fi sã ne uitãm dusmanii si dusmãnia si sã le transmitem gânduri bune inundîndu-i cu iubire.îndreptãm. Un astfel de om este josnic si grosolan fãrã jenã de oameni si teamã de Dumnezeu. Omul cinstit. care fortificã fizicul prin iubire. trebuie sã ne alungãm gândurile ce ne risipesc si oamenii ce se învârt ca o moarã de vânt. Ura produce tulburare si mânie. care pot fi urâte sau plãcute. Tot gândurile sunt acelea care ne imprimã trãsãturile corpului. Temelia acestor gânduri fiind invidia mama tuturor rãutãtilor. te slãbeste si îti sãcãtuieste fiinta lãuntricã. Printre privirile posomorâte se citeste neâncrederea si te poti astepta la surprize neplãcute la orice pas. Gândurile rele si egoiste ne tortureazã ca cel mai aprig dusman. paralizeazã facultãtile de a gîndi si te face robul gândurilor iritante. Si mie mi s-a întâmplat ca în preajma unor oameni sã am un debit bogat de vorbire cu fraze alese de mã miram de unde le stiu. VIATA LUNGÃ Inteligentele active trãiesc ani multi pentru cã se hrãnesc din bucuriile din tot ce fãptuiesc. Aceastã obsesie vrãjmasã dã lovituri ce vin de la fortele invizibile rele ca sã distrugã. clãdesc în aspiratiile lor vise de neîmplinit pentru cã lenea si invidia îi ospãteazã cu neâncrederea în ei. Dacã nu intervine lupta vointei murim pe veci. Sau cu altii sã devin mutã. cizelate sau grosolane. Pentru a ne repauza spiritul si a ne împrospãta fortele. O gândire nesãnãtoasã si pãtimasã este ca o otravã care distruge viata prin pulsurile ei dusmãnoase. Tinerea în inimã a oricãrei nedreptãti provocate de cineva te oboseste. emanã fãrã încetare curenti mintali ce influenteazã simpatii si ne dã posibilitatea de a vorbi liber în cercurile noastre scotându-ne din timiditatea în care ne gãsim. Prin surâs prietenesc întronezi împãrãtia pãcii.

când omul e vesel si are succese triumfãtoare care sunt silite sã alunge orice invidie si orice gând necurat. desi se mutã. nu recunoaste nicodatã cã a furat gândul cuiva. citeste în ochii ipocritului intentiile meschine si-l ocoleste ca sã-si poatã manifesta. În acest mod viata e frumoasã. de lux si onoruri si de tot ce amãgeste . Desi vede bunuri trecute pe numele lui. Trebuie mereu atentie acordatã pentru a nu împiedica libertatea gândurilor si a nu lãsa curentii nefavorabili care vin de la invidiosi. Toate operele sunt rezultatele gândirii care filtrând inteligenta s-a profilat minunea. Egoismul e rãu si lenes. pentru a crea fericirea si pentru a duce cu totii o viatã cât mai frumoasã si mai lungã în iubire trecând fiecare în eternitate. (dincolo) totusi el trãieste prin ceea ce lasã în urma sa. cã nu-i munca lui. E glasul constiintei. dau forte si puteri din care se nasc reusitele. însã în zadar. Gândurile bune fac bine. Cel cu echilibru armonios.tentatiile vietii . Credinta în reusita gândurilor bune transformã actiunile în victorie si în rezultate fericite. . se simte bine între oamenii de toate nivelele si cautã sã-i facã fericiti. la nivelul sãu. de mâncãruri alese. prin scopuri curate si altruiste. fie el oricine ar fi.proaspete. neadormitul judecãtor care slãbeste trufia oricui.abia dupã toate acestea te poti considera eliberat din închisoarea materiei. încrezãtori mereu în succese si prin fericire se ridicã pînâ la legile supreme. Ridicarea sufletului la starea superioarã împiedicã privirile ciudate. fac parte din domeniile superioare. pentru cã bogãtia spiritualã îl face sã vadã comorile fãrã pret în fatã. sãdi gândurile în liniste. cã nu-l fac fericit. trezindu-i ura ce-i striveste puterea de gândire. dezinteresul îl sileste ca ideile lui sã fie altoite pe ale altora. Dacã fiecare din noi face ceva bun pentru urmasii lui. de stimulente. Poate fi foarte bogat si totusi foarte detasat de tot ce are. Invidiosul nu poate vedea pe altul mergând înainte. Fãrã greutate gãsesti fericirea în turnul gândurilor creatoare si mereu primesti putere prin care reusesti a te elibera de persoane dragi. Din lumina ce se reflecteazã din ochii oricãrui om recunosti în slujba cui este. strãlucind pe fatã lumina bucuriei cã nu a trãit în zadar pe acest pãmânt. cautã mereu sã împrumute de la altii. chiar dacã oferã bucurie semenului sau face bucurie altora. Cei care sunt mereu veseli. Se luptã sã pozeze ca inventator dar degeaba cã cineva din constientul lui îi sopteste mereu: "esti datornic". pentru cã sãrãcia lui de idei îl face neputincios.

Acestia dau nãvalã si fãrã sã-i putem pipãi. intrã pe unde gãsesc deschis. pentru noi si tot ce ne înconjoarã e perfect. ne trebuie timp si dibãcie. Ne vom cunoaste pe noi însine când ne vom îndrepta spre idealuri înalte.FURIA Mânia nu e oare emanatia unei indispozitii iritante? Desigur. dacã com cãuta sã zdrobim adversarul nostru cu forta iubirii. Sã ne îndreptãm spre punctul de unde simtim cã ne vine forta ideilor .o persoanã care are curenti ce iritã. In timp ce mânia revarsã forte de distrugere. Gândurile bune au puterea de atractie asupra elementelor ce sunt în concordantã cu noi. . Executareaa gîndurilor este o realitate curatã dar numai când este fãcutã sincer si fãrã interese personale. observãm elemente bune sau rele care se produc din vîrtejul furiei. fãcând antrenament mintal. stã pe un loc ce detine mesaje nefavorabile. Si când încercãm lucrul sau convietuirea cu cel dorit. Binefacerile trezesc în noi interese comune ce ne îndeamnã spre ceva mai bun. Cea mai perfidã artã este opera gândirii si dacã este dirijatã prin conducerea invizibilã cea bunã si cum nu ne place nouã. observãm cã ne-am înselat. cã devin voalate de curenti negativi ce distrug tot ce întâlnesc în cale. Secarea izvoarelor gîndirii apare când dormitãm în risipirea imaginatiilor meschine. In acest fel ne simtim cu putere si curaj în actiunile noastre. trebuie sã ne adunãm fortele ca sã scãpãm onorabil de necaz. discutiile linistite construiesc totul solid. Dacã trecem gândirea prin filtrul inteligentei spiritului. tulburã linistea noastrã si a altora. în felul acesta substanta gîndirii va lucra cu forte în noi. Virtutea misterioasã a legii curate de atractie dã fiecãruia puteri dupã dorintele sale. Dupã ce am dar gres e greu sã mai îndreptãm. ci cum stie Cîrmaciul cã-i mai bine. Putem gresi când fortãm împlinirea unor dorinte pe care noi le vedem în folosul nostru. Spiritele superioare observã în gândurile rãvãsite de furie. pentru cã este alimentatã de curenti care iritã si care actioneazã asupra noastrã. Dacã facultãtile mintale sunt treze. Manifestarea va fi bogatã si cu rezultate bune. Trebuie sã fim mereu treji ca sã cercetãm atractiile noastre pentru care trebuie sã veghem pe cine primim înlãuntrul linistei. pricepem de unde vine hotul linistii noastre numai sã nu ne complacem în compania lui.

ne sileste prin imaginatia sa puternicã de a-l înfãptui.Cineva dintre noi trage semnalul de alarmã dar cel ce a intrat pe furis cautã sã ne bruieze. fie ea în orice domeniu. aruncîndu-i cu nerusinare pe capul lui fapte ce nici prin minte nu i-a trecut si astfel fãrã a ne da seama ne servim singuri otrava pe care o bem cu satisfactie pe motivul cã am lovit pe acel care ni se pãrea cã a luat-o înainte cu ceva. Crestere continuã si durabilã duce la succese dacã stãpînim absolut si ne rezervã bucuria rezultatului. pentru cã poti sã-ti alegi fiintele si locul cu podoaba respectivã. fãrã rusine si scrupule purtând vesmintele ipocriziei.. Sã instalãm paravanul iubirii ca sã oprim furia mâniei. Exercitiul de a primi si transmite idei. DORINTA Dacã se trezeste în mintea noastrã executarea unui lucru si persistã. Grosolãnia invidiei se manifestã de la tãran pânã la printi si regi. Dacã ne vom apleca sã învãtãm din inspiratiile amicilor nostri. Dorinta realã de a face ceva ce vedem imaginar. Calmul tinut în perfectã stare ne dã putere de repaus mintal si putem executa fãrã gres manifestarea conceptiei. Marele maestru interior ne prezintã ce sã înfãptuim si de ce sã ne ferim. Linistea sufleteascã atrage climatul prielnic prin care se cultivã punctul eforturilor noastre de care se pot înfrupta si altii nu numai noi. Cunoasterea oamenilor. luãm crema lãsatã de Creatorul Universului întreg care ne dã posibilitatea sã citim ca într-o carte sentimentele ce au fost asternute pe propria fatã. Catastrofa este urâtenia invidiei care ne împinge sã distrugem pe aproapele nostru. se suprapune cu intelectul si dã nasterea copilului nostru .creatia . Nu sîntem scutiti nici de gîndurile rele cu ajutorul cãrora defaimãm pe semenul nostru. de la naturã si tot ce vin si se manifestã în fel si chip. Sã-l începem pentru cã sigur va fi mai perfect decât ne-am închipuit. În acest mod intelectul nostru devine o oglindã curatã prin care se reflecteazã lucrãrile transmise prin noi. ne ajutã sã intrãm în legãturã cu intelectul sublim primind cunostinte inspirate. ce te ajutã sã-ti pui gândurile la locul potrivit. Bunãtatea îmbrãcatã în calm desfãsoarã cele mai frumoase descoperiri si cu seninãtate si . Important este sã dãm libertate intuitiei ca inspiratia sã-si urmeze regulile stabilite. a naturii si a tot ce ne înconjoarã este de o mare valoare.

Se desfãsoarã o cercetare de care suntem acaparati si prin care gãsim adevãrul.cu blândete primeste inspiratie. Ni se aratã de unde vine viata. Cauzele superioare sunt recunoscute din forme si culori. inteligenta. mereu vesel. fãcându-ne capabili sã cunoastem în spatiul spiritual lucruri nebãnuite si greu de explicat. prin care toate s-au desfãsurat si s-au predat. Ne trezeste simtãminte ce dormeau în noi. Aceasta poate sã încarce si sã perfectioneze instrumentul sãu. neobositã si curatã. nu au acces pe acest drum la capãtul cãruia stã SOARELE CEL MARE. se poate sã gresim pentru cã o fiintã slabã si ignorantã nu poate manifesta la înãltimea sa cele dorite. ne-am încãrcat intelectul spiritual care ne ajutã sã descifrãm necunoscutul. ne-am gãsit Creatorul. pentru cã inconstienta întunecatã acoperã cu norii urii drumul spre progresele luminoase. Multi se exprimã cã portile infinitului divin se manifestã într-o minte simplã. prin care se conecteazã la forta infinitului. cu noi însine si ne-am uitat chiar dusmanii. ce gãsim la capãtul drumului si cine ne primeste. Numai facultãtile spiritualizate aplicã metode de admiratie pentru oricine. Concentrarea fortelor în bine ne contopeste si trezeste interiorul nostru sincer. inclusiv pentru dusmani. Eu nu stiu cât este de adevãrat. Ochiul pizmasului nu va zãri niciodatã drumul pãcii creatoare. Cineva trebuie sã fie care ne asteaptã. dar asta se întâmplã când este silit de eforturile celui care doreste sã ajungã la o treaptã superioarã a pãcii scãldatã în luminã. ne-am gãsit pe noi însine. crezând cã totul ia sfârsit aici. În felul acesta ne simtim împãcati cu toatã lumea. Chiar dacã steaua vietii noastre a luat sfârsit. activ si constructiv. izvorul ce înconjoarã universul în mijlocul cãruia se gãseste gigantica rãdãcinã. iar pe cei mai multi îi trimite în locurile de asteptare sau în chinul ce l-au cãpãtat prin neâncrederea în viata dusã fãrã control. pe altii îi miluieste. Numai o minte agerã. sunt de acord. drumul cu luminã ne ajutã sã pãsim cu încredere si fãrã fricã. forte ce servesc întotdeauna pe altii mai întîi fãrã cãutare la fatã sau la rang. pentru cã rãufãcãtorii care ne-ar produce groazã. Infinitul a creat rãdãcina sau rãdãcina infinitul? Cine-i Creatorul? . prin a Cãrui fatã pe unii îi îmbracã în lumina adevãrului. forta si toate treptele evolutiei si unde ne ducem. curatã si linistitã poate receptiona si înregistra cele nemaiauzite si nemaiîntâlnite forte. Infinitul nu se poate detecta cu nici un aparat decât cu linistea mintii. apoi pentru sine si-l înaripeazã în bucurii comune. paralizând pasiunile care ne-ar tulbura bunul mers spre sublim. Prin linistea mintii si detasarea a tot ce ne poate bara drumul spre cunoastere gãsim pe cel dorit care cu generozitate ne oferã paradisul iubirii sale. INFINITUL Când am reusit sã evadãm din temnita strâmtã a mentalului si sã zburãm spre infinit.

ne ia graiul si ne pironeste privirea în necunoscut. Cercetãtorii sau curiosii pot fi încercati de sentimentul înselãrii. ci prin lãuntrul nostru care ne asigurã cã existã o fortã. Conceptia despre infinit ne înlesneste s-o gãsim oriunde. potrivit stadiului în care ne gãsim. atât cât trebuie sã realizeze. fiind folositi ca instrumente în mîinile marelui Maestru. Inceputul are si sfârsit si sã cãutãm a ne topi în realizãrile bune si luminoase. cuprinde totul si pe noi prin iubire si contopire totalã. Aceastã stare nu e o transã ci o trezire dintr-un somn. Când ne lãsãm uniti cu aceastã fortã a adevãrului. Scufundarea în luminã este cea mai mare realizare însã meritul nu-i al celui scufundat. prin activitate a luat forme si viatã. care încã din fragedã pruncie s-au scãldat în baia de luminã a Cerului. Vai. . Toate acestea nu le vedem în spatiu. fericire si liniste pe veci. etc. forta curentului arde siguranta cea prea îndrãzneatã si ne putem trezi aruncati în forme inferioare de stare ca boli. dezechilibrãrii sau dezamãgirii. Cînd energia infinitului doreste sã-si manifeste dorinta. Cine crede despre el cã este un geniu se însealã. aceastã putere infinitã.Cine a provocat vîrtejul creatiei. Dacã ne pregãtim. inima si mintea noastrã se contopesc într-o luminã odihnitoare prin care se încarcã cu energie si face totul în jur sã nu mai aibã nici o valoare. oare rãdãcina sau una din alta. Cel chemat ascultã si executã cele primite în luminã. Numai asa ne ducem la adevãrul absolut când ne credem instrumente sau slugi cu putine merite. o luminã si un infinit mai perfect decât acest adevãr în care ne simtim împliniti si condusi. cã nu au descoperit ceea ce au bãnuit. Putini. ce îndrãzneatã gândire pentru cel de nepãtruns! Energia infinitului din care toate s-au desfãsurat. Toti misticii si trãitorii de viatã sfântã au rezistat în lumina chemãrii pânã la adânci bãtrâneti pentru cã permanent erau în adoratie si trãire cu ce simteau în tainele chemãrii lãuntrice prin care primeau energie. întelegere. In oceanul de luminã oricine poate intra cu râvnã de a primi pace. încercãm sã intrãm direct în prizã. au fost cei favorizati ai soartei. Aceastã fortã. atrage constiinta celui chemat în supraconstiinta sa si o cãlãuzeste pentru scopul ce-l are de îndeplinit. ci a celui care-l scufundã. pentru cã nu poate cuprinde imensitatea fãrã nume.

ne unificãm si cunoastem contopirea în forta secretã care se face posibilã sã stea si în lumina noastrã. radiind în jurul lor pace si voie bunã. universala iubire ne este cunoscutã si ne dã puteri sã privim totul în jurul nostru în mod familiart. Oare cine mânuieste aceastã stare? Si dacã vine de la cel ce o dirijeazã. Ai dori sã nu se mai termine si sã nu te mai pãrãseascã. nu au duratã si din ea izvorãste nelinistea în jur care împrãstie sentimentele si simtirile linistite. pentru cã suntem creati de aceeasi fortã fãrã vârstã. prin care sã vedem cã nu se pot urca treptele care duc acolo unde totul se topeste în lumina dreptãtii si cã ne trebuie o detasare completã de bolile ce ne sfâsie haina fiintei noastre spirituale. se naste din deserturile trufiei. curãtirea si purificarea. Nu de boala trupului este vorba ci de acele boli care ucid trupul si sufletul. Gãsirea adevãrului în noi este suprema operã iar controlul prin îndrumãtor este sigiliul dezvoltãrii. dãruirea pentru aproapele cu invidia . In astfel de momente simti cum te învãluie mantia nesfîrsitei iubiri. despãrtindu-l de frumusetile vesnice. iubirea cu ura. oare nu-i chiar El.mama tuturor rãutãtilor. Pe acest tãrâm al iubirii. CONTROLUL Bine este sã ai un îndrumãtor cu viatã sporitã prin care sã-ti verifici gândurile si actiunile tale. dând senzatia de plutire si zbor. poate sã-ti dea prin devotament din propriile secrete ce le tine ascunse în tainicile visterii ale fiintei sale spirituale. . In linistea singurãtãtii îl adorãm si prin umilintã ne încãrcãm cu lumina si energie care ne uneste cu bãtrâna fortã. înlocuind-o cu vrajba. In ascunzisul celor mai intime sentimente ne asteaptã ca singuri sã întelegem. Orice manifestare a dragostei fatã de cineva dacã-i fãrã îndrumãtor. Nu-i greu sã descoperi monstruoasa boalã care se luptã sã scoatã dinlãuntrul nostru pacea. manifestãrile sunt numai în adoratie uitând de noi si de unde am venit. Iubind cu milã mai mult pe dusmani decât pe cei ce ne fac bine si ca un credincios rob executã cele transmise în mintea si fiinta spiritualã. Adevãrul nu-l auzim dacã dormim în imensul nostru laborator care detine nemaipomenite bogãtii spirituale. Din acest moment. Cel ce conduce întregul Univers? Care-i secretul sau scopul acestei interventii? Desigur. contopindu-ne în aceastã atmosferã de extaz al fericirii neînserate. Umilinta ne învesmânteazã pentru a rezista în fata marii lumini si ne înaltã spre Divinul Tron. Acest filtru sincer si duhovnicesc. cu ajutorul iubirii noastre fatã de el.Dispare ce este inferior si ne armonizeazã cu lumina iubirii. Aici ajung cei care s-au strãduit sã fie conducta lucrãtoare pe fond linistit.

pe atât de darnicã. Lângã tine începem sã ne cunoastem si se trezeste în noi ceva ce doarme de milenii. Eu si toti ca mine semãnãm urã. Numele tãu dã melancolie iar darurile tale înaltã. In ce versi dulceata iubirii. Învãluie. Tu. devine plin de succese. strecurând prin ferestrele darurilor tale balsamul divin? In dai posibilitatea sã-mi vãd trecutul. SINGURÃTATEA "Singurãtate" dispretuitã de oameni. prezentul si viitorul. câte comori porti! Dã. ce trebuie sã fac si unde trebuie sã ajung. cu gândire bogatã cât natura trupeascã admite aceste activitãti. Lasã-mã sã cred cã esti din altã lume. pânã mã voi întoarce în lumea ta. . O. se cunoaste prin atitudinea ce o manifestã în jurul sãu. în loc de biciuire mi-ai dat mângâiere. Adevãrata esentã a unirii cu cel gãsit este dãruindu-te lui în totalitate. Prietenia cu tine m-a ajutat sã sfidez cruda vijelie ce mã lovea. gratie legilor divine omul este superior si baza lumii de unde s-a desprins un timp. Actiunea prin propria-i fire asupra celui ce se dãruieste. în linistea ta. ce dulce mi-ai fost mereu si ce bine m-am simtit lângã tine! Imi dai idealuri înalte pe care numai cel ce s-a înrudit cu tine le întelege. pe culmile gloriei înconjuratã de semenii mei cu gesturi de osanale pe tine te simteam mai aproape si prin tine întelegeam si-mi vedeam micimea. mi-ai arãtat calea zborului. Cum as vrea sã mã topesc în cazanul dragostei tale! Cine urmãreste rezultatul unui ideal sublim. Nasterea prin esenta vie înzestreazã pe cel nãscut din nou. pãstrînd-o în secret ca pe ceva de mare pret. Pe cât esti de tainicã. Si acum ca întotdeauna mã simt bine lângã tine. In ceata neaîntelegerilor mi-ai deschis lumina. sã-ti deschidã visteriile pentru cã stiu cã nu le tii pentru tine si abia astepti sã le dai celor care-si cautã originea prin tine. Tot ce-i simplu e pretios pentru cã primeste ca un copil totul în luminã si armonie cu Universul dezvoltând cunoasterea si rostul pe pãmânt. te rog.Ce daruri porti de dai liniste celor care te iubesc? Climatul tãu înaltã fiinta spiritului meu. în loc sã mã condamni. In copilãrie si în adolescentã umilã. te rog cheia cunoasterii celor ce te iubesc . Pe pânza vietii când am avut popasuri neplãcute ce bine mi-ai prins! Ai fost singura care nu m-ai pãrãsit si de aceea te iubesc mult. pe toti cei care se mai simt bine lângã tine si învatã-i sã citeascã secretele tãcerii.Adoratia pentru cel gãsit înlãuntrul nostru trebuie fãcutã în sublimã tãcere. falsitate si ipocrizie. Rãmîi te rog cu mine. Mã ajuti sã vãd de unde am venit. In dusmãnia temnitei umane alãturi de tine simteam bucurie si pace.

Privirile lãuntrice te fac modest. Puterea si frumusetea ce se acapareazã parcã te topeste în cele ascunse si-ti cuprinde totul. mai clare. Vezi marea glorie care tace si infinita statornicie mãreatã a eternitãtii ce nu se deplaseazã din lumea sa. Viata dusã în lasitate si iesiri rusinoase dã fricã de Conducãtorul Suprem pe cînd sinceritatea si curãtenia te face ca un noul-nãscut care vede libertatea în toate si totul posibil. Aceastã bãtaie nu îngheatã cursul viatii si îmbie la o solemnitate învãluindu-te în linistea mantiei ce lanseazã parfumul pentru a te ajuta sã pãtrunzi spatii ascunse si fãrã nume. Te îmbrãtiseazã si-ti aratã ordinea si mãiestria ce nu pot fi descrise de aceea i se spune mister. când vrem ceva. Ai vrea acest necunoscut sã te înghitã pe veci. Si totusi în imensa putere îl vezi respectând niste legi. sã vedem ce ne spune cel din inimã. Doamne. De câte ori am ascultat glasul lãuntric nu am dat gres si când nu l-am ascultat am avut rezultate monstruoase. ce sunt în permanentã miscare. dându-ti bucurii ce te înaltã. iradiazã asupra universului o vie si mãreatã iubire pe care o va desãvîrsi în perfectã ordine când va socoti cã a sosit momentul. privirea fortei pãtrunde totul. Intelepciunea modestã te face sã devii servitor glorios pentru tine si semenii ce te înconjoarã. Deci. Secretul stã în dorinta de a rãzbi prin nemãrginita imensitate lãsându-te condus de perfecta armonie. 1969 CINE O FI ? Da. Uriasul snop de foc. ce micute celule sînt tãrile de pe planeta noastrã dar ce mici sântem noi oamenii si ce bogãtii prãfuite detine creierul unui om! Ce bine ar fi sã pãrãsim aceste celule în ceasul din urmã cu bucuria ostenilor biruitori ce sunt vrednici de rãsplata conducãtorului lor. Cine pãstreazã anonimatul devine glorios si poate atinge perfectiunea. Teamã nu am pentru cã-i chiar fiinta mea care vrea sã-si cunoascã armonia sau dezordinea. iar pãtrunderea sublimului îti dã puterea. Fericirea cu frumusetea sunt surori gemene. iar cel ce a gãsit-o are siguranta unui împãrat puternic ce se bucurã de onoruri. In aceastã armonie se stabileste ordinea. UNIVERSUL NEMURIRII Planurile astrale superioare sunt incomparabil mai frumoase. fãcându-ti un climat sãrbãtoresc.15 oct. mai ordonate si mai pure care pulseazã viata! Clima este constantã fiindcã emanã din aceeasi sursã de . Omul rãvãsit împrãstie urã si tulburare. aud! Cine bate la usa cunoasterii mele. iar cel calculat în gândire se lasã mistuit în oceanul iubirii.

Sub aspectul gratios al Divinei Mame apare Cel Mic -IISUS . . Nu toate planurile astrale contin privelisti încântãtoare. este regatul fiintelor cãzute. invidia prin dãruire si ignoranta prin întelepciune. Sentimentele superioare de iubire. Omul care a gândit nobil. Când citesti pe fila constiintei si gãsesti cã nu te acuzã cu nimic din cele arãtate. De felul cum mergem pe cãrare si cum ne exprimãm se poate citi caracterul ce tâsneste din noi. Scopul vietii pãmântene este evolutia omului prin auto-efort nelimitat în constiinta divinã. SÃ NE CUNOASTEM PE NOI Spre cine sã ne îndreptãm privirea sã ne înãltãm inima si mintea si sã aducem multumiri pentru cã ne-am gãsit cãrarea cu atâtea secrete care ne ajutã la realizarea absolutului ascuns în labirintul lãuntric. In cele inferioare persistã o atmosferã rece si întunecoasã. nu poate locui decât în compania fiintelor grosolane. foamea sau setea nu au loc aici. cruzimea prin bunãtatea. Corpul nostru fizic pãmântean are cinci simturi. Omul care pentru satisfacerea instinctelor josnice si a plãcerilor inferioare si-a dedicat viata. entitãtile dreptãtii recunosc pe cei iubiti dupã îmbrãcãminte. arãtându-ti sã învingi rãul prin bine. atasare si dãruire creeazã legãturi ce nu pot fi distruse. înghetate.energie ordonatã si binefãcãtoare. îti primesti cu bucurie plecarea în vesnicie. este liber sã se ducã oriunde îi place. josnice. lumina are o radiatie blîndã. suferinta prin fericire. Unitatea cu Cel care stabileste templele individuale în inimile oamenilor si descoperã completa armonie a unitãtii crestinismului ca pe o învãtãturã demonstreazã superioritatea mintii. consacrându-si dezinteresat viata binelui si iubirii fatã de aproapele. pe când în cel astral se transmite în mod constant caracteristicile câstigate în viata pãmântului. Atunci când firul vietii a luat sfârsit. In zonele superioare totul este strãlucitor si minunat! Orice fiintã este manifestatã prin viata Mântuitorului. Frigul.care pluteste prin simpla putere a vointei. Toate fiintele astrale sunt frumoase si se materializeazã în formele pe care cel iubit ajunge sã înteleagã delicatetea vibratiilor exprimate cu dragoste infinitã si duiosie nemãrginitã.

Iisus a spus: "Împãrãtia Cerurilor este în voi si cel ce se cunoaste pe sine a gãsit-o!" Acestea nu sunt fantezii. Ne dã întreit fatã de ce am cultivat noi. nu se schimbã nici la fatã nici la expresii. dar pe merit. dar se cere si din partea noastrã un efort ca sã nu ne întoarcem la Pãrintele nostru numai cu ceea ce ne-a dat El. Ce bine ar fi sã fie asa. dacã revenim sãraci? Înselãtorul si dusmanul de veacuri. lãsând cortul în care ne-am adãpostit sã se dea tãrânii. ne unim cu Cel pe care L-am iubit si ne-a întretinut cu Harurile Sale bogate. oamenii. dar totul este sã nu lãsãm convertiti si sã sfidãm cu îndârjire sã nu schimbãm aurul cu metalul inferior. Când ne simtim bine lângã cineva. Altfel. ba îti va da si tie!" Da. care învesmânteazã cu pace cea mai frumoasã hainã. dar la orice jignire ne aprindem de mânie si în furtuna nesocotintei curge ploaia insultelor. Numai trãind în linistea realizatã putem atinge izvorul nostru sfânt din tezaurul lãuntric si devenim îndeplinãtori ai sfatului lãsat de Marele Invãtãtor Divin. Cel ce stã în permanentã cu Stãpânul. "rugati-vã pentru cei ce vã jignesc" si altele care sã vã fie îndreptare. totul ce se petrece în jurul nostru. nu are nevoie de nimic. Desi gândurile noastre cãlãtoresc destul de mult. pentru cã sãrãcia nu poate da viatã si voie bunã. sã nu luãm în seamã fãcîndu-ne ca cei cãzuti în transã. Dacã nu trãim în mod constient nu putem cultiva linistea si nici nu o putem da. lãsînd ca singuri sã alegem drumul spre infinit. poate cã ne sopteste din spate: "Dumnezeu este bogat. In felul acesta. Îi vom face oare bucurie minunatã Întelepciunii pline de supremã bunãtate. sensibilitatea fiindu-i purã. zburãm. pentru cã nu o avem. În astfel de stãri nu mai suntem noi cei ce pretindem cã am descoperit adevãrul în care ne-am regãsit. ei sfaturi libere. Ceea ce trebuie sã nu se steargã din constiinta noastrã este iubirea cãtre Creatorul nostru prin care ne vine cunoasterea temeinicã a realizãrilor care ne ajutã sã ne descotorosim de gânduri si se manifestã prin ochii nostri ce privesc totul si ne traduce lumea exterioarã ridicându-ne sã-l cunoastem. cine are puternicã temperaturã lãuntricã si dãruire intensã. câteodatã . ne4 amãgesc cu tot felul de tentatii.Indrumãtorul crestinismului cât a stat între oameni iar dupã aceea pãstrându-se traditia nemuritoarelor povete: "binecuvântati pe cei ce vã blestemã". E bun dar E si drept. numai cã ele nu sunt rãspunzãtoare de nimic pentru cã n-au ratiune ca noi. nu vãd si nu vorbesc decât ceea ce primesc din lumea în care sunt transportati. adicã noi însine. iar nepipãitul. In viata pãmântului de la an la an ne schimbãm formele exterioare iar exploziile provocate de supãrãri ne împing la actiuni grave si dacã nu ne abtinem putin regretãm toatã viata. totul în jurul sãu tace. trãia viata animalelor. pe când altii îti transmit tulburare si tristete. Toate sentimentele se schimbã în noi. În ochii Creatorului orice fiintã umanã are valoare. acela detine linistea lãuntricã. Ratiunea se bucurã de cea mai mare stimã în fata adevãrului. care nu aud. Când ghemul vietii a luat sfârsit. E bogat.

Cine-i cãlãuza noastrã si scoaterea din prizonierat? Cum pãtrundem necunoscut aspiratiile vesnice? Inspãimântãtoarea ignoratie ne învãluie în mantia ei. transmitând acest groaznic climat si la cei din jurul nostru.se întorc ca albinele cu desagiile încãrcate cu polen si cautã sã-si bucure regina stupului. scânteia divinã. pe care nu-l întelegem si ne facem zilele grele. unde se simte bine? Eliberarea învelisurilor dã posibilitatea de a lua contact cu sublimul nemuritor. sã strige dupã ajutor cãtre pacea din noi însine. Cîteodatã se manifestã în gen de apostolat acest haos cu aer diabolic. iar gãsirea adevãrului ne dã puterea de a întelege adevãratul scop. PLÃCEREA SI DUREREA Plãcerea si durerea sunt surori gemene care se tin de noi. Regina din noi. ce ne spune constiinta noastrã care vede în imagini perfectiunea? In timpul somnului ce face ratiunea si cine ne conduce în asa zisele vise ce le avem cu diverse pesoane? Oare fiinta noastrã spiritualã prin eliberare nu aleargã în lumea ei. Constiinta si caracterul oare nu sunt un mister? Unde ne conduc actiunile zilnice? Ne folosim de ecranul interior. iar interiorizându-ne ca sã ajungem la originea perfectã. trezeste si mentine vigilenta interioarã abandonând orice apetit care ar întrerupe drumul spre luminã. ne orbeste si atrofiazã simturile. duce sã adape pe ostenitor din misterioasele izvoare de unde s-au nãscut si le face posibilã urcarea treptelor superioare. Plãcerea ne prezintã iluzii din care ne învãluie durerea si minciuna. In acest fel se observã cã o noapte întunecoasã s-a lãsat peste noi. Pacea interioarã transmite pacea între oameni si tãri. Universul spiritual lãuntric ne rãspunde numai dacã insistentele noastre sunt cinstite si nepãtimase. gândirea ne este împrãstiatã. bâjbâind în infernul întunecos. muritorii. Cine observã când astfel de manifestãri se strâng în cãmara lãuntricã numai suferinte si apãsare. cea mai mare avere. iar înlãuntrul nostru e prezent haosul. aducându-ne la nivelul animalelor inferioare. . îmrãstiind neliniste si destrãmare. Unde îsi au rãdãcina si mama lor? Din ce se nasc oare? Eu cred cã din iluzii desarte si minciunã pentru cã ne prezintã mii de forme ce dispar ca roua în fata soarelui în lumina adevãrului.

putem spune cã avem vesnicia ce înlãturã orice tentatie. dar se cere si din partea noastrã efort. nu ne este strãinã. biruinta e din partea noastrã. Tainele împãrãtiei adevãrului. Toate luptele din toate timpurile au avut loc pentru cã nu au cunoscut adevãrul vietii în luminã. Fortele Inaltului existã în noi. ci prin renuntarea tentatiilor luptând cu biruintã. toti care au trãit în lumina adevãrului si s-au mutat la locul crezut ne întâmpinã cu mare bucurie. ajutã pe toti acei care nu au disperat în nãdejdea rãbdãrii si a dragostei arzãtoare de a pãtrunde cu usurintã pe tãrâmul dorit. ce ne distrug viata si zborul spre tãrâmul luminos. înseamnã trãirea în pacea si adevãrul luminii Sale. lumineazã viata în persistenta propriilor noastre eforturi si de a ne debarasa de cãtusele care. Cei care au dobândit aceastã iluminare au cunoscut adevãrul si niciodatã nu mai argumenateazã "necuprinsul" gãsind inutilã orice strãdanie. Când am reusit sã nu mai fim prizonieri obiectelor ce ne înconjoarã. lãsat de Domnul Iisus. cunoastem universul suprem. Intelegerea adevãrului nu-i greu de gãsit pentru cã este chiar în noi. Când iesim din temnita trupului pãmântean. Toate interpretãrile diferite au adus la neîntelegeri si destrãmarea adevãrului. Absolutul e unul nu cum l-am fãrâmitat. Mutarea nu-i moarte si nici refugiu. dându-le diferite denumiri oamenii încuiati la minte. Viata pe pãmânt poate sã se depene usor si nesimtind cã trecem ca si când facem parte din ea. pentru cã face parte din esenta butucului din care ne-am desprins si la care ne vom reântoarce. ne deschide legea necunoscutului prin care ne contopim cu fericirea. Dorinta dupã adevãr ajutã sã ne reântoarcem la starea de întâi. ce a fost îngropatã de plãceri si tentatii ani si ani. . fãcându-ne calea necunoscutã. ne dã posibilitatea de a gãsi cheia cunoasterii de a întelege sensul vietii: de ce am venit si pentru ce ne întoarcem si unde ajungem? Dacã în noi licãreste scânteia adevãrului vesnic dând fiecãruia la nivelul sãu de a întelege. cãlãuzindu-ne. prin eforturi si popasuri miraculoase. ci schimbarea de loc si oameni. pânã ce ne vom muta în paradisul adevãrului fãrã mari greutãti. pentru a ne ridica nivelul ce-l dorim. dându-ne sigurantã pentru cã am gustat dulceata si am cunoscut frumosul adevãrului silindu-ne sã fim curati si sã avem gustul miresmelor ce hrãnesc pe cei care s-au lãsat învãluiti cu pace. astfel nu gustãm dulceata iubitoare a adevãrului. Nu prin abandonarea lumii gãsim adevãrul si pacea. neoprindu-ne nimic pe loc si zburând cu încredere acolo de unde am venit. în aparentã se prezintã dulci si-n realitate sunt amare.Aspiratiile fierbinti pentru a cunoaste lumina adevãrului. Adevãrul ce transmite lumina si linistea. prin strãdanii mintale. când ne-am contopit cu ele ne ajutã. usoarã si veselã. fãrã îndoieli sau iscodiri eliberându-ne de tot ce ne prezintã iluzii false si amenintãtoare de a ne cunoaste pe noi. Numai când atingem adevãrul. Adevãrul Testamentului cel Nou. trãind chiar din aceastã viatã în fericire. asa vom ajunge sã descoperim rãspunsul cãutat. Ceea ce numea Iisus Domnul cã Impãrãtia Cerurilor este în noi. Dupã ce am gãsit pacea în lumina adevãrului.

Sã-ti zic Impãrãteasã. dã echilibru si un pret inegalabil. La cine sã alergãm sã fim ajutati si îndreptati spre Tine. Tu esti pacea. Proorocii. El vede cã timpul pierdut nu se mai întoarce. Nobletea creeazã ordine în firea omului si-l încoroneazã cu gloriile nemuritoare. Cãpeteniile. nimeni nu mi te poate fura! Iartã-mã cã te rog. Oh. de aceea nu ai asemãnare si mi se sfâsie sufletul cã nu-i gãsesc nume. dar cel mai dotat om este acela ce poate rãbda biciuirile vietii si sã le alegi directia ca sã poti lupta cu curentii zilnici ce vin din toate pãrtile. Pestii lãudându-te prin salturi si prin tot felul de figuri. Sã Te numesc Mamã dulce si bunã sau Mamã fãrã nume pentru cã toate mi se par cã sunt neputincioase si nu ajung la nivelul Tãu. si-ti vom cânta cu toatã fiinta noastrã. pãtrunde cu usurintã adâncuri nebãnuite si descoperã înalte culmi ce duc spre idealuri neînserate. cu caracter controlat. Cine se închinã binelui se aseamãnã cu Fiul de Impãrãat. Mamã umilã si preamãreatã. bem din dulceata harului ce l-ai primit de la Cel ce L-ai purtat pe bratele Tale. Cinstea tine loc de rang. Ierarehii. Arhanghelii. Incepãtoriile. Apostolii si Cuviosii si la toti plãcutii care se bucurã de privirea voastrã. amarnic se însealã. Poartã de Aur ce stai vesnic deschisã? Esti mila întruchipatã stiu. dar mediteazã la cele semãnate de amicul lui. cã sãraci mai suntem si nepriceputi! Vistieria mea fãrã pret. iar plantele cântându-ti prin gratioasele onduleuri într-o permanentã adorare ca vietãtile apelor. Mucenicii. Heruvimii. Tu le mângîi sufletul cu roua dragostei Tale! Cu ce gurã sã-ti cântãm. dar pe el nu se schimbã. Totdeauna a fost fericit de alti oameni ce s-au numit "genii". iar cel ce tace. Firea omului. cei care nu pot trãi fãrã a-ti pomeni sfântul Nume. prin care ne fortificãm puterile si sã aflãm iertare si milã. Serafimii. Cel care crede cã are darul de a misca lumea si a o schimba. mângâierea. capãtã forte si poate ajuta sã schimbe natiuni întregi. dar podoabele Tale pun în umbrã orice Impãrãteasã. CUVÂNT ÎNAINTE TELEFONUL . sã-ti scuturi haina si sã ne dai ploaia întelepciunii ca sã încapã în mintea noastrã sublimã ce ne îndreaptã spre Tine! Numai o lacrimã de-a Ta îndulceste oceanele si mãrile si fac pestii si toate plantele sã aibã viatã. Domniile. topindu-ne în Tine! DIN TOATE ZILELE Am observat cã cel care vorbeste mult se aseamãnã cu cel care seamãnã. Scaunele. Un astfel de om nu are invidie si nici rãutate asupra nimãnui. Divinii Ingeri. dar deasupra Ta stã DREPTATEA! Am sã alerg la Stãpîniile. Cine se ocupã de schimbarea sa în bine. Cinstea si modestia topeste furia vremii si a oamenilor rãi brutalitatea. Toti cei care alergãm la Tine. nu îl mai foloseste cu mare scumpãtate. este într-o permanentã recoltã. pentru cã împodobirea Ta este din esenta fiintei Tale Divine.

Aproape toate erau sub vârsta de 20 de ani. dupã ce sfântul Sinod dãduse aprobare sã ia fiintã mânãstirea "Adormirea Maicii Domnului" pe locul meu pãrintesc. iar surorile cãrau cu spatele. cu samarul cãrãmizi. nu mai retin precis anotimpul. am lucrat salahoria toatã pentru întreaga mânãstire. iar cu mânutele îsi împleteau ciorapii sau plovere pentru iarna ce venea. de care apartineam. Eu mergeam prin tarã însotitã de câte o sorã ca sã adun fonduri.. fiul pãrintelui Pâslaru din Bucuresti si cã în prezent este directorul preventoriului de copii din fosta Mânãstire Tudor Vladimirescu si cã doreste sã mã cunoascã. care în timpul liber îsi trãiau copilãria. pentru chilii etc. care pe lângã cã si-au dat fiecare zestrea pãrinteascã ca si mine prin donatia sfintei Episcopii din Roman. I-am rãspuns sã pofteascã. chiar în aceeasi zi. care la nevoie punea mâna si pe fãcãlet sã se îndrepte copiii zburdalnici. unde ati locuit peste 300 de maici si surori. . având în frunte pe pãrintele paroh al comunei Tudor Vladimirescu. care fusese aprobat de sfânta Episcopie a Romanului. duhovnic si mamã. doctorul mã întreabã: . pentru cã Marele Arhitect Divin dãdea fiecãrei în minte ceea ce trebuia pãentru a duce lucru la bun sfârsit. am pornit la drum alãturi de comitetul de constructie. primul stîlp ce l-am avut ca preot slujitor. preoti slujitori si alte persoane de serviciu si gospodãresti. dar ca om sunt depãsit.Într-una din zilele anului 1970.Domnule doctor.Mã minunez cum o fiintã asa micutã la trup si cu ani în urmã când erati un copil. pentru cã primii ctitori nu au fost domnitori de tarã sau boieri cu carte multã. In jurul meu s-au adunat surori din judetul nostru si alte judete din tara noastrã scumpã. am primit un telefon de la un bãrbat care îmi comunicã cã este doctorul Pâslaru. Când s-a prezentat.Da! .Dumneavoastrã sunteti întemeietoarea fostei Mânãstiri Vladimiresti? . Primul îndrumãtor atât pe tãrâm cãlugãresc cât si gospodãresc i-o datorãm pãrintelui Clement Cucu. pe lângã multe altele ce împodobesc tara cu frumusetile lor. fãrã experientã si culturã ce se cerea unei lucrãri de mânãstire. format din crestini alesi. . dând la mânã zidarilor. Dumitru Gheorghe ca presedinte. Am intrat în bibliotecã si dupã un oftat. ci niste fete simple de tarã. De aceea a fost format si Comitetul care a fost alãturi de noi. Ca fiu de preot n-ar fi trebuit sã pun aceastã întrebaree. ne-am privit unul pe altul si a urmat un moment de tãcere. Cine a poruncit sã ia fiintã si acest asezãmânt. ati putut construi si conduce un asezãmânt. eu n-am fost nimic si cât am crezut fãrã sovãire în dorinta Divinitãtii si ca o slugã credincioasã.

ne fãceau fericite. hrãnindu-se cu amintiri. Dacã slujirea a fost devotatã. . ce simteam un parfum îmbãtãtor. Printre altele aruncate la repezealã mi-a atras atentia acest pachet cu scrisori adresate dumneavoastrã de la diverse persoane si un dosar prin a cãror hârtii rãsfoind. dar câmpia cu bogatele ei recolte si dragostea tãranilor de unde ne trãgeam si mai aproape toate. primeste telefon asa cum am primit eu de la dumneavoastrã. Dupã ce-l veti studia eu cred cã veti simti nevoia sã faceti o plimbare la Parcul Trandafirilor. Când a fost totul gata si ar fi trebuit sã ne bucurãm de rezultatele muncii noastre. în fiecare an a fost ceva de fãcut pentru împodobirea GRÃDINII MAICII DOMNULUI. Toate procesele verbale sunt în original cu semnãturile pe ambele pãrti. cã mã face sã tac. dar de ce nu am fost iertate?! Domnul ne spune cã nici un fir de pãr din capul nostru nu se pierde fãrã voia Lui. Cã noi am gresit nu-i de mirare. nu numai când sunt în gratiile Stãpânului sãu. Toate ne simteam ca la o casã de împãrat. Locuiesc în chilia d-strã.Vãd vã dupã toate loviturile ai rãmas aceeasi si pentru acest fapt eu vã ofer o recompensã care sper cã o sã vã bucure. M-am mirat cu câtã usurintã au predat preotii. Dupã cum stiti. Stãpânul nu le va uita si când nici nu se asteaptã. Mi-ati putea pune întrebarea de ce a dorit sã ia fiintã aceastã stupinã. cu munti si pãduri. am zburat fiecare spre casele pãrintesti. dar parcã le uneste laolaltã si cresc. nu aveam frumusetile celorlalte mânãstiri. munca si zestrea unor fiinte cinstite. din care toti cei ce au au cunoscut-o s-au îndulcit cu faguri si miere iar dupã scurt timp în care bucuriile au fost doar realizãrile pe tãrâm de constructie si zidiri sufletesti a miilor de români si românce care veneau sã-si vadã lãstarii rupti din copacul familiilor lor si sã se încãlzeascã sufleteste la vatra caldã unde contribuiserã cu bãnutii lor?! Din anul 1939 pânã în anul 1955. dar odatã cu vârsta noastrã a luat fiintã si mânãstirea. ca albinele s-o ia care si pe unde li s-a deschis drumul. care plutesc ca frunzele pe valul unei ape? Noroc cã vântul e prielnic si valurile nu numai cã nu le-a dus la fund. prin delegati. sau cum a hãrãzit Cel care a lovit stupul. . în stãretie. oare este mai de pret un fir de pãr la Dumnezeu decât cele 300 de fete maici si surori. mânãstirea delegatiei Sectiei de Sãnãtate a regiunii Galati. Intr-o zi dintr-o simplã curiozitate m-am urcat în podul stãretiei. Adevãratele slugi sunt devotate tot timpul.Începutul parcã a fost un joc. Secretul loviturii stupinei este asa de ascuns. am constatat cã sunt procese verbale între Episcopia Buzãului care preda predã.

ce erau sub supravegherea unor maici. pentru maici si surori. etc. 20 de covoare pentru uz intern. pentru cã nu-i cazul sã le redãm decât în mare: I. o spãlãtorie. Terenurile din jurul Mânãstirii si din afara Mânãstirii. casa de la stupi cu toate utilajele necesare pentru o stupinã de peste 80 de stupi. II. stãretia. Una din ele lucra cu o grupã de surori la haine preotesti si alta cu o altã grupã de surori. reg. 35411-1956. Detaliile vor fi pe scurt. În holul de la intrarea primei clãdiri aveam vitrine în oglinzi pe cei doi mari pereti. Cancelaria Mânãstirii unde lucra secretara. dactilografa si casiera. prin care se predã delegatiilor Sectiei de Sãnãtate a Regiunii Galati cu delegatia nr. care lucrau pentru cooperativele de consum de la sate si judete si anume: trusouri pentru botez. 20 de persoane lucrau la flori artificiale pentru magazinele din Galati si Bucuresti.Marionela. Mai erau în dotare o moarã. casa de oaspeti "Arhondaricul". etc. sefã fiind maica Sãvescu IustinaSinglitichia si maica Radu Vasilica. unde erau expuse produsele celor care lucrau în atelierele unificate. 6689-127-1956. douã clãdiri mari în afara parametrului Mânãstirii din care una cu mai multe saloane unde lucrau 60 de maici cu surori la covoare pentru export. care dupã aprecierea mea atingea doi metri înãltime. un staul pentru 300 de oi. Deci. Primul lucru ce l-am fãcut a fost dorinta de rãsfoire a dosarului cu procese verbale ce au fost întocmite în ziua de 10 iunie 1956 de cãtre delegatii Sfintei Episcopii din Buzãu. infirmeria cu 12 paturi cu punctul farmaceutic. cu nr. Galati. În acest fizic perfect. crescãtorie de porci si pãsãri.Eu mã retrag si sunt fericit cã v-am cunoscut. cãminul preotesc si cele 44 chilii care închid incinta Mânãstirii în formã de cetate: chiliile noi în formã de salvare pentru surorile noi. -Sãrut-mâna! Si a plecat voinicul doctor. În salonul din dreapta aveam rãzboaie manuale pentru presuri si stofe pentru îmbrãcãmintea obstei. bucãtãria si brutãria cu injectoare. clopotnita. Clãdiri. 2 sculptau si 2 executau traduceri din limba greacã. am constatat cã avea si un caracter de omenie. Uzina era dotatã cu douã motoare de 80 kw. prin contractul de închiriere a Episcopiei Buzãului si Sfatului Popular a Regiunii Galati prin care se predã bunurile mobile si imobile situate în fosta Mânãstire "Adormirea Maicii Domnului" de pe lângã comuna Tudor Vladimirescu raion Liesti. contabila. În a doua clãdire din holul mare se intra la stânga în douã saloane dotate cu 35 masini de cusut unde activau cca 40 de surori croitorese. sala de mese. grajduri. a fost întocmit la data de 28 iunie 1956. . precum si o camerã pentru primirea oficialitãtilor. 8 persoane pictau.

Gurãu Veronica MÃNÃSTIREA VLADIMIRESTI. în cele trei zile. Lucram la biroul stãretiei diverse. pe care abia am descifrat-o din acele hîrtii îngãlbenite. sã facã din ambele biserici magazii sau nu stiu ce altceva. ce venea destul de des la noi. slujea sfânta Liturghie cu preotii nostri si apoi dispãrea. Asta ar fi culmea rusinii din partea Episcopiei de Buzãu. Redau întocmai dictarea în acest caiet. În prezent locuieste în Brãila si este salariatã la protoieria din Brãila. fosta contabilã în Mânãstirea noastrã si la cooperativa de productie ce a functionat aproape 5 ani în Mânãstirea noastrã. Apare în dulamã si cu capul gol cu vesnicul salut: . Tot în acest pachet am gãsit niste însemnãri creionate de mine. iar cheile au fost predate preotului paroh al comunei Tudor Vladimirescu. ci au fost sigilate. nu am mai fost în stare sã desfac pachetul cu scrisori si le-am pus bine. Dupã rãsfoirea acestui dosar pe care-l pãstrez. Ii spun nepoatei mele sã îl invite în biroul meu. cãci au trecut ceva ani din 1952 pânã în anul 1970. Celelalte scrisori le-am încredintat sorei Gherman Marioara. de pãrintele Nil. ci sfântul Ioan Evanghelistul. în aparentã. care îmi era si ucenicã. pãrinte?" "Tot în Cer!" Dictarea fãcutã. nu stiai de unde vine si unde se duce. în urma rugãciunilor fãcute în sfânta Mânãstire. dictate de cãtre pãrintele Nil Dorobantu. mã face atentã de a privi pe geam cum se plimbã prin fata Stãretiei pãrintele Nil Dorobantu. asa ca de scrisorile ce le strînsesem spre pãstrare si de care nu-mi închipuiam cã mai existã.Numai biserica mare si biserica de iarnã "paraclisul" nu au fost trecute în contract. Usa era deschisã. s-a dovedit în a treia zi cã nu a fost pãrintele Nil. Printre hîrtiile volante se aflau niste dictãri ce s-au desfãsurat timp de trei zile în biroul meu. Vara anului 1952 PRIMA ZI DE CONVERSATIE Era varã. Când venea ne saluta: "Hristos a înviat!" Il întrebam: "De unde veniti?" Si-mi rãspundea scurt: "Din Cer!" Iar la plecare îl întrebam: "Si acum unde pleci. . de care si uitasem. Dupã un timp am desfãcut si pachetul cu scrisori ce le primisem de la diverse persoane prin credinta lor. Nepoata mea Ivan Heruvima.

plecati de la noi în vesnicie. Spre eternitate cãlãtoria este usoarã.Trupul nostru fizic stã în pat si doarme si totusi acest contact se face foarte usor cã te bucurã nespus. frãtioare? .pãmântul. se închinã. Datoritã acestei cunoasteri el poate învãta pe altii cã omul spiritual este imaterial. Omul este superior prin esenta din care s-a rupt si poate pãtrunde în întelepciunea supremã strãbãtând cu usurintã si energia fulgerului. roaba Domnului ascultã. chiar de la mari distante. dacã-i perfect. în trup si conversãm? Cum se face asta? Oare noi plecãm la ei sau ei vin la noi? . eu as dori ca tot ce voi povesti sã le si scrii.. din cele citite de mine. sã-ti spun din ce stiu eu. .Da pãrinte. Nu-i adevãrat. la maica lui . Scot din biroul meu hîrtie si iau creionul în mânã. apoi se retrage la locul ce si l-a dobândit prin efort sincer în viata pãmânteanã. merge sau se întoarce la Creatorul sãu. Omul spiritual se deosebeste de tot ce-l înconjoarã. nu poate fi pipãit si-l poate vedea numai anumiti ochi. când pãrãseste pãmântul pentru totdeauna. cã. de ce când visãm în somn pe cei dragi. I-am rãspuns: . Îl întreb: .Gata. Dar de unde vii. cã vorbelezboarã ca fulgii în aer. corpul fizic merge de unde a fost luat. în momentul când se deruleazã toatã viata lui de pe pãmânt.Pãrinte. ne este destul sã întelegem cã Cineva.fiinta spiritualã. cred cã multe cãrti ai mai citit. îi vedem ca si noi."Hristos a înviat!" sora mea. dar când îmi vine ceva în minte sau nu înteleg. dacã esti împãcat cu tine si cu cei ce te înconjoarã. fãcând o glumã: . sunt chiar fericitã sã am în casa asta bucuriile si mãrgãritarele aduse de sfintia ta. Dacã vedem câtã armonie existã în întregul Univers."Adevãrat a înviat!" fratele meu. Era foarte vesel. Existã o miopie care împiedicã întelegerea vietii vesnice si unii cred cã totul se terminã aici dupã ce omul a murit. iar sufletul .Din Cer. Da. Pãcat cã nu stai întrun loc. surioarã! Vrei sãti spun ceva? Am citit o carte neamipomenitã si dacã cãdem la învoialã . i se face Judecata individualã de propria lui constiintã. o Fortã neînteleasã conduce totul. . pot sã-ti pun ceva întrebãri? Nu te derutez. adicã elementii din care a fost construit corpul fizic nu au fost dezechilibrati prin trãirea ce a dus-o pe pãmânt. Se plimbã cu mâinile la spate în fata biroului meu.

asteptând nãzdrãvana figurã a pãrintelui Nil Dorobantu. Cum mergea ca o balerinã. apare în prag cu salutul: . asezându-mã pe scaunul de la birou cu usa deschisã. plec! .strãbãtând cu propria sa fire si este însotit de binele si de rãul ce l-a fãcut în viata pãmânteanã pânã ajunge la Creatorul sãu. E de-ajuns pentru azi.Pentru cã ai dreptate! Unii oameni socot moartea ca o iesire din închisoare si nu gresesc. 1952 A DOUA CONVERSATIE Dupã ce s-a terminat sfânta Liturghie.Unde. Cine se complace în exil. unii pot vedea dacã cel plecat a avut viatã nobilã sau a fost o brutã.. cã de noi depinde. Aceastã trecere de la o stare la alta n-o pot întelege decât cei care stiu si cred în existenta vesniciei si cã exilul a luat sfârsit. ghemul se tot rostogoleste. simte cã nu si-a terminat lucrul pe ogorul vietii si te împinge sã îti vezi drumul încã lung. pãrinte? . în legãturã cu vesnicia la bine sau la rãu. am trecut în camera de lucru. . altii mai evoluati. o reîntoarcere în patria sa. De ce taci. cãrora le-a dat viatã. nu poate întelege! . Gurãu Veronica Bucuresti. . oare nu-i o lasitate cã îngrijim trupul fizic? De ce nu ne lãsãm sã evadãm la prima loviturã? . Pânã nu ajungi la capãtul firului.."Hristos a înviat!" .Constat pãrinte. Dupã ce corpul uman devine neînsufletit.În Cer! Si vesel a pãrãsit camera mea de lucru. care. pãrinte? .Aici e secretul! Eul nostru. adicã scânteia divinã.Pãrinte.Pãrinte. Ii mai zicem esentã nemuritoare. ca un porc s-a tãvãlit în toate murdãriile.Foarte simplu! Intelepciunea Creatorului se manifestã în întregul Univers si este prezentã în toate fiintele. cum este Dumnezeu prezent în orice din naturã? .

povestind ca orice întâmplare moralã si nu i se pare strãinã pentru cã o trãieste de aici. In vesnicie omul are trupul spiritualizat si se prezintã la vârsta evolutiei. le mai stii din cele auzite din bogãtiile Bisericii. în vesnicie. tot plimbându-se prin fata biroului.Oh.Ce vrei sã spui cu asta. dupã ce-i ajutã dragostea celor rãmasi în urma lor. adicã pe persoana spiritualã. cã de fiecare datã tot ce auzim în Bisericã este nou.Dupã rãspunsul meu. . pãrinte. Ceea ce-ti spun eu. ce scrie în cartea pe care-ai citit-o? . nimic important! M-a luat gura pe dinainte. decât faptele cele bune cã cele rele le tine acuzatia. vãd înainte viitorul ca prezentul.Ah. pricepi? .Când vorbesti de întâmplãri frumoase. pãrinte. nu tin numai pentru mine ce cred cã-i de folos sufletesc. da! Evoluatii care iubesc pe semenii lor ca pe ei însusi. mutându-se în adevãrata si luminata iubire pe veci. dar cred cã nu-ti cade greu. asteaptã praznicul aceleiasi sãrbãtori cu rãbdare. uitã ce a lãsat în urmã. bãtrâni.Am sã-ti spun ce am gãsit scris. . Cine a asistat la evenimente precise în lumina iubirii. Cei care doresc sã pipãie. despre cei care pleacã de pe pãmânt. uscati si urâti. Dar sã începem lucrul! . Sã legãm firul conversatiei noastre cã o sã-ti prindã bine când le vei reciti rãnitã de singurãtate. Nenorocirile ce le-a avut trupul pe pãmânt nu se imprimã pe suflet. pãrinte? . nu mor ci merg învãluiti în lumina iubirii ce au obtinut-o în viata fizicã. Armonia Universului topeste rãutatea care nu-si gãseste niciunde în lumea sãrbãtoreascã. asa cã te rog nu da importantã stãrii mele. sunt acei care se îndoiesc a crede în frumosul vesnic. cum sã-mi cadã greu. moartea îi este dragã si este fericit cã se mutã într-o pace si frumusete incomparabilã cu ceea ce a pãrãsit în adevãrata viata. i-am zis: . mã cunosti. au drumul deschis. Numai cei ce curmã viata cuiva sau a lui pribegesc în haos pânã la a II-a Venire. simti nevoia sã te misti de colo colo. Dar spune-mi.Stai pãrinte pe un scaun! Dar îmi rãspunde: .Da. Unii chiar de pe pãmânt. iar omul care ajunge în tainele fericirii. numai dacã ajunge pe treptele fericitilor. asa zisã moarte. Cei din treptele miluitilor.Mai stii. De fapt n-ai sã spui din anvon cele dictate de mine. .

Ce rãu îmi pare pãrinte. Dar la a II-a Judecatã cu ce trup venim. dar sincer.Pãrinte. .Ba nu. Pe mâine! Si a fugit ca o pasãre. pãrinte? . Adevãrul il cunoaste numai Dreptul Judecãtor.. Fericirea odrãslitã dintr-o trãire curatã si nepãtimasã ne duce la starea originii.Nu prea. cu cel din pãmânt care n-o sã mai fie sau cu cel spiritual? .Nu. . . cu trup sau în abur. cum l-ai vãzut în vis. mai tânãr sau mai frumos decât îl stiai? . dar toate sunt bîjbîite. Vom continua mâine. nu mai are nevoie de cuvinte.Bine! In legãturã cu Judecata de Apoi sunt mai multe variante. asa cum singurã ai afirmat. . Cine a crezut ce a simtit. cã eu trebuie sã plec. Si nu le vor cunoaste niciodatã. poate cã-i mai bine sã nu stiu prea multe si sã cred cum simt eu." . . dar pentru cã se seamãnã întru slãbiciune si înviazã întru slavã. se seamãnã în trup firesc si înviazã în trup duhovnicesc. împiedicându-i orgoliul pãtimas. Scopul despre Inviere este cã omul are ceva în el din Creator. cã nu mi-e foame..Sã ne oprim aici. Bãtrânetea în ascultarea Creatorului sãu este frumoasã ca o hainã ce nu-si pierde farmecul splendorii si mereu este admiratã de altii.Poate cã-i mai bine cã nu ai fãcut-o pentru cã multi teologi s-au încurcat în firele neîntelese ale nesfârsitului Divin si al Invierii. Sã ascultãm pe Apostolul care sustine taina Invierii astfel: "Firea omului este pregãtitã pentru o stare mãreatã. -GURÃU VERONICABucuresti . cã nu am fãcut si eu teologia! As fi stiut si eu câte stii sfintia ta! . e adevãrat. dar am vrut sã mai stiu. cã am prilejul fericit acum.Da.Nu rãmâi la masã..Cam multe vrei sã stii! Dar am sã-ti rãspund: când ai visat pe mama care-i moartã sau pe altcineva care-i plecat de pe pãmânt. dogma despre Inviere a fost atacatã de multe ori de cei ce n-au cercetat tainele si n-au pãtruns adevãrul în camerele cele mai ascunse ale tainei.

dupã vecernie am intrat în chilia mea de lucru. cã-i vineri. se alcãtuiesc în totul ca sã arate supunere în fata Fortei Divine care printr-o privire va face Judecata de obste. Ia sã vedem unde am rãmas cu discutia. imediat intrã în legãturã cu sufletul. trupurile lor dau parfum si ajutã pe semenii sãi.Dacã sufletul are strânsã legãturã cu trupul. Cineva bãtu la usã. cã ceea ce spun.. In conducerea sa rationalã are fiecare absolut cale liberã. Trupurile care nu se dau stricãciunii înseamnã cã au fost la acelasi nivel cu sufletul. pentru cã între ele si partea superioarã ce a zburat este o strânsã concordantã. . de ce ni-l lasã sã aibã miros urât dupã ce se retrage de unde a venit? . primind aceleasi forte ca întregul corp spiritual.. Dacã rãmân fãrã viatã. dar nu e rãu sã le repetãm. fie în Bisericã sau în casele celor râvnitori în ogorul Domnului. Sufletul distruge cu usurintã elementele ce îi apartin si nimic strãin nu se apropie. esti de acord? . nu te superi cã m-am întors. bârfa. cum vrei sfintia ta! . am scos din sertar cele scrise de mine cu pãrintele Nil dimineata înaintea mesei de prânz si le citeam. Am mai vorbit noi de asa ceva. Dar pentru cã sufletul în lumea lui de luminã primeste atâta energie cã dã în fiecare particulã ca în tot trupul.Cam asa am gãsit eu scris în cartea cititã.Doamne. te superi? . invidia si judecata aproapelui. 1952 In aceastã zi. Nu a încãput dusmãnia. as dori sã-ti dictez despre altceva. adicã cu scânteia sau cu esenta divinã care dã viatã. eu o sã-ti mai pun o întrebare.CONVORBIREA TOT DIN A DOUA ZI dupã vecernie. pentru cã trupul rãmas este încãrcat cu energie divinã. în curãtenie si înaltã smerenie nefãtarnicã. iar evlaviosii primesc dupã credinta lor fortã. . îmi zise: .Deloc! . Sora mea. ura.Sora mea.. pãrinte.Iatã de ce. Dupã salutul lui. Din evlavie crestinii împart fãrâmiturile sau mici bucãtele. pãrinte! . Dupã ce corpul a luat fiintã în pântecele mamei. atrage toate particulele ori de unde ar fi ele. sora mea! Elementele din care este compus corpul intrã în dezagregare si este atras de partea din care a fost compus. .Ei. La întâmpinarea Dreptului Judecãtor forta sufletului care a îngãduit sã fie luatã din mãdularele lui.Pãrinte. lasã laudele.. Stiu cã mãnânci mai târziu.Da. nu spun din desteptãciunea mea. Era tot pãrintele Nil. câte mai stii.

lasã-mã cã Dumnezeu nu-I tiran ca noi! . sunt în lumea miluitilor sau a fericitilor. prin activitatea ce o duce pe pãmânt. Cine în viata pãmântului si-a consumat simturile în rãu si n-a ascultat de comenzile înteleptului lãuntric. Alcãtuirea omului este perfectã dacã trãieste în armonie cu Stãpânul sãu care-l asteaptã chiar pânã la ultima clipã. Deci.M-am îngrozit! . astfel de oameni trãiesc un timp în care reusesc sã dezlege legãturile vietii prin virtuti. numai cã lungimea lor nu-i la fel. care din cauza lipsei dã cu barda în Dumnezeu. La fel este si cu suferintele trupesti. .Prin spovedanie sincerã si sã nu mai repete cele trecute pe fiinta vietii lui . cît si la cel sãrac. Îmi spune: .Ei.neavând locul potrivit. adicã în trup pãmântean cu necazurile lui si cea vesnicã dupã întoarcerea trupului activ de pe pãmânt. multumindu-I. la fel si cu cel sãrac. bun sau rãu. despãrtirea sa de trup este grea pentru cã toate fericirile sale desarte s-au împreunat puternic si-l fac nefericit. Pentru greseala primului om pe care majoritatea o crede poveste. adicî reprosându-I.Vai de mine. în vesnicie sunt douã categorii pãrintesti: nu numai la miluiti ci si la fericiti sunt mai multe trepte. cum spun eu.Cum.Poti sã fii bogat dar sã fii asa de detasat de tot ce te înconjoarã. . . spune în sfânta Evanghelie cã bogatii nu intrã în Impãrãtia Cerurilor. Cântarul dreptãtii nu însealã pe nimeni. dar asa e. pentru nesfârsitele veacuri. dupã evolutia lor. nu se roagã. Cei care au navigat în viatã virtuosi. fiecare dupã nivelul sãu de evolutie. mãsura rãmâne cheia bucuriilor si se socoteste mereu cã o sã soseascã vremea când va da socotealã de toate. cã poate sunt altii mai sãraci ca el. dar câti sãraci nu sunt rãi! Eu nu mai înteleg! Pãrintele râde cu haz. când poate descifra cartea vietii lor si sã ardã tot ce a fost rãu în trecutul lui. Deplina libertate ce o are omul pe pãmânt.Pãrinte. Cel ce este legat de tot ce-l înconjoarã.Te cred. Creatorul a împãrtit viata în douã. E clar? Si la bogat. pãrinte. Ispitele vietii nu-i trag în jos. ca si cum nimic nu ti-ar apartine. cãlcând ademenirile trupesti. fie orice. sã ardã? . dar cine o sã stea în categoria fericitilor? . îi dã posibilitatea de a-si aduna bagajul. nu se poate topi în cazanele bucuriilor si nici în starea fericitilor.

prin iubirea lui Dumnezeu. ci simt cã mã topesc în cele ce-mi dictezi! Strasnicã carte ai cãpãtat! . el trãieste aici numai în luminã. întâi de a-L iubi si la fel sã-si iubeascã semenii sãi.. Iubirea topeste totul si uneste pe om cu Dumnezeu. pierde totul iar zãbovirea lui în suferintã se preface în fum. Chiar dacã celelalte înceteazã. Cel care nu se bucurã de tot ce-i vine în viatã. Cine este cãlãuzitor de bunãtate si nu preia locul Dreptului Judecãtor. Când cele douã sunt implinite triumfã iubirea. pentru cã firea lui este asemãnatã cu Sublimul dorit. omul iubeste tot ce-i curat. . Cutreierã cu dor si jale locurile si persoanele ce-l fãceau fericit pe pãmânt. . Cel legat de materie sau cel mândru. e valabilã numai dacã se respectã toate legile Creatorului. ce-mi spui! Lasã-mã sã zic cã vii din altã lume! . i se imprimã în memoria sa voia Creatorului.Nu.Pãrinte. stiam cã ce vom .suferi cu bucurie sau blestemi pe Cel ce ti-a dat suferintã spre fericire sau încununare. El stie din sfânta Bisericã cã iubirea niciodatã nu cade. fie! Vãd cã-ti merge la inimã! . sora mea. îi vine în ajutor esenta binelui." si altele.Dacã asa crezi.La inimã putin spus. Pentru un astfel de om amintirile trecutului nu sunt o rusine. Omul nu e înrudit cu El pentru cã l-a creat? De ce unii sunt perfecti iar altii vai si amar de ei? . nu mi-as fi pierdut timpul.. obtine virtuti cu usurintã si asteaptã cu dor a sa patrie si pentru cã nãdãjduia în binele absolut. îl face sã nu mai aibe nici o dorintã. înseamnã cã nu e înrudit cu fericirea vesnicã. pentru cã este consideratã prima virtute din legea Creatorului. bune sau rele. se îndreaptã cu încredere spre Cel pe care si-L imagineazã cã-L asteaptã (adicã existenta absolutã) dând unora posibilitatea sã-L si vadã. dacã iubirea este lucrãtoare omul biruie. Omul posedã ceea ce a crezut si a nãdãjduit. Ce zic proorocii în Biblie: "te-ai fãcut asemenea lui Dumnezeu. iar dupã moarte pribegeste prin locurile ce le-au lãsat cei dragi ai lui si pe care nu-i ajutã cu nimic.Pãrinte.Asa te vreau! Dacã nu te-as fi cunoscut. având la îndemânã bunãtãti neânchipuite si trãind chiar de pe pãmânt viata ce-l asteaptã. . credinta este sprijinul si încrederea spre care nãdãjduia. nãdejdea si credinta nu sunt la acelasi nivel cu iubirea? .Pãrinte. grija lui este mereu treazã de a face tot ce-I place Stãpânului sãu. care se laudã cã nimeni nu trece prin ceea ce trece el si se crede martir. Dumnezeu este prin natura Sa bunãtate. judecându-se numai pe el. fie în eu-l sãu sau în alte forme.Înrudirea.

pentru cã adevãrul binelui nu te saturã niciodatã. pe mine mã chinuie ideea copiilor care vin nedoriti si cei nelegitimi. se terminã cu trupurile care sunt sub puterea fortei de comprimare si sunt sfâsiati de cel mai greu chin. se face "despãrtirea totalã" si plata se face dupã mãsura datoriilor.ce semãnãm aceea culegem .ceva . Iisus Domnul suferã când omul nu se opreste din pãcate si îsi aprinde singur focul suferintelor printr-o trãire dezordonatã. Cum o mai fi asta în legile iubirii? Cu ce scop îngãduie Creatorul asa ceva? Pãrintele zâmbeste si mã priveste lung. pentru cã vin în numele Lui. ajunge la o recoltã bogatã ce încarcã hambarul din care se hrãnesc secole de-a rândul. . astfel cã cel venit plãteste niste datorii ale lui sau ale pãrintilor sãi. nu? Si am râs amândoi. care se dezvoltã odatã cu cresterea. In mãsura în care creste trupul. .la o perfectiune. . Firea inteligibilã ajunge prin ce-i impur la o imperfectiune ..Si ce zici de asta. Primul lucru este scânteia divinã care intrã în sînul mamei unde se plãmãdeste.Îmi cad bine frãmântãrile tale si sper sã-ti rãspund la toate ca un scolar ce-si cunoaste lectia.pentru anumite infirmitãti. Durerea singuri si-au creat-o. care este nelimitatã si-ti face usoarã calea cãtre El. . numai unii aduc pãmântenilor câte o veste. Ingerii. Oprirea de la desertãciune. de aceea iartã când se opreste. Viata pãmântului constã în nastere si moarte. Creatorul nu-i urãste pentru viciile lor.Bine. Acesta este iadul de care se vorbeste. cãci trãirea iubirii te leagã de Cel ce este iubirea. asa cã nimeni nu poate învinui creatia . Firea omului este atrasã în toate de ce-i pãtimas si rãu si dacã nu se trezeste la timp. omul singur îsi semneazã sentinta.Pãrinte. La om intervine ratiunea. dar în acelasi timp si al dreptãtii. . . nu? . dã îndrãznealã si libertate asemãnãtoare cu aceea ce a avut primii oameni. precum orice sãmântã aruncatã pe pãmânt nu se pierde ci încolteste. Oamenii care cred cã totul se terminã pe pãmânt. creste si intrã în viatã. El stie si cunoaste prostia omului ce aleargã spre plãceri desarte. Numai viata viitoare este stabilã si nemuritoare..Ce zici. pentru cã El este izvorul milei. eu tare as dori sã-mi plãtesc datoriile în aceastã viatã!.depãna nu o sã te încurce si sã te fi silit sã le arunci la cosul cu gunoi. sunt nesocotitã. cã esti înainte-vãzãtor. Spãlarea în izvorul eliberãrii face sã devii transparent pentru vesnicie. prin nutritia de la mamã creste trupul.Pãrinte.Lasã-le pe toate si hai sã le mai depãnãm. îi vede ca pe Dumnezeu. pentru cã-L reprezintã . puterea sufletului se dezvoltã si dacã în jurul sãu are grãdinari credinciosi. Legãtura cu pãmântenii o tin plãcutii Creatorului. sã fie asa cum vrei tu pentru cã Cel ce face dreptate te aude.

dar te sfãtuiesc sã nu arãti nimãnui. în legãturã cu legile planetare. Toate legile Universului Divin si planetare sunt întocmite de Creatorul Cel fãrã Nume si necunoscut în vîrstã si prin care toate se desfãsoarã. stii cã sunt un mare pãcãtos! Toate pãcatele le-am fãcut! .Pãrinte. în lumea vesniciei nu e anarhie.Sora mea.Ce. Cel fãr Nume. parcã zbura.Am citit ceva nemaipomenit de interesant. nu mã intereseazã. sigur cã da.Ei. dar acum e târziu si e timpul sã plec. pentru cã si eu sunt la fel cum ai spus sfintia ta. ci ordine perfectã. .Dar porunca primitã este dupã voia lui Dumnezeu. .Ce mult Îl iubesti. nu stii? În Cer! Si a plecat râzând. ce-ai gãsit în Cerul de unde vii? . Dar hai spune-mi. CONVERSATIA DIN A TREIA ZI .Sora mea. . pãrinte! Si eu am sã-I zic asa! Dar ia sã-mi rãspunzi.anul 1952 Si în aceastã zi pãrintele Nil a intrat în camera mea de lucru cu vesnicul salut "Hristos a inviat!" Începem dictarea: . cã ne vor face pe amândoi nebuni.Unde? . cã sunteti drept sau pãcãtos. asa de mari îi vãd. nu-i Dumnezeu? . nu? . Dar mai întâi El le respectã.Pãrinte. .si este încãrcat cu forte si aproape toti vãzãtorii nu-i poate numi decât cã au vãzut pe Dumnezeu. sunt si alte planete? .Eu îi zic fãrã nume pentru cã totul mi se pare nepotrivit mãretiei Sale! .

a treia razã este aurie.a patra razã este albastrã. .a sasea razã este de culoarea perlei. Cartea se numeste "Razele Divinitãtii". Prin intermediul razei de culoare albã. Efectul radiatiilor se face simtit la anumite lungimi de undã. nu-i de duratã lungã. Existã sapte raze ce se realizeazã prin intermediul chemãrii: . precum si al celui prin intermediul cãruia se face interventia. .prima razã este purpurie si este de cel mai mare ajutor.a saptea razã este rosie. foarte importante raze ce vindecã oamenii de pe pãmânt. Cu ce razã se pot vindeca? . si de pacient depinde în mare mãsurã atractia razei specifice bolii si durata vindecãrii lui. usureazã suferintele. Vindecarea în mare mãsurã depinde de râvna celui bolnav. durata eclipsei este scurtã.Ce spui. . pãrinte?! Si am râs cu lacrimi. Natura ei fiind pãmânteanã. la noi vin foarte multi bolnavi de nervi.Hai la lucru! Poate vrei sã stii titlul cãrtii din care ti-am dictat câte ceva. . ce le capãtã prin credintã asemãnãtoare cu disperarea. . . dar nu vindecã ca razele divine. . ..Pãrinte. Ce-a zis Iisus: "Crezi? Eu pot sã te vindec!" Deci. Dacã pacientul nu se ridicã la nivelul razelor prin care a primit vindecarea. Cele sapte raze divine nu se folosesc toate odatã. ci dupã capacitatea si puterea corpului bolnavului. contactul va dilua si rãmâne doar efectul razei albe. adicã o vindecare scurtã.a cincea razã este violet. în proportie cu gradul de evolutie al bolnavului. cu boli trupesti si sufletesti. au loc vindecãri magnetice care seamãnã cu un nor care trec prin fata soarelui.raza a doua este verde. pentru cã în ea am gãsit foarte.

Se pot ajuta cu raza albastrã bunã? Dar existã si raza albastrã rea? .Nu-mi aduc aminte. .Da. fãrã îndoialã! Ai mai vãzut si la altcineva? . .Dumnezeule. iar el pãrea ca o umbrã în ea.Oricare din muritori.Aaa. Oare aceasta era aura sa?! . stii pãrinte cã eu l-am vãzut pe Petrache Lupu de la Maglavit pe când predica la lume pe acel modest amvon.Scrie în carte cã poti goni întâi rãul din "aura" lui ca sã poatã deveni instrumentul hãrãzit. Si cum e cu bolnavii mintali? Nu as vrea sã uit. ce-ai mai gãsit în aceastã carte? . fãcând din tot ce-i oferã viata un joc minunat.Dar cum o putem deosebi una de alta? . .Dar ce-i cu aura? .Eh. . numai cã acea luminã ce se afla în jurul lui era latã cam de vreo cinci palme iar spre picioare se îngusta.Mai scria cã omul trebuie sã se foloseascã de tot ce-l înconjoarã. depinde de gradul lui de evolutie. ca si când în orice clipã ar pãrãsi tot.. pradã pe drumul vietii.Bolile de nervi apar la persoanele sensibile si care cad fãrã sã-si dea seama. In acest fel el de-aici poate vedea slava nemuririi si prin bucuriile jocului pluteste într-un nepãtruns si minunat mister. cã era înconjurat de o luminã albã-argintie. iar cel care i-o aplicã trebuie sã-l domine pe bolnav cu multã dragoste. ele nu pot sta laolaltã.Care rugãciune este mai puternicã alãturi de raza albastrã bunã? . In felul acesta îl stãpâneste si îl ajutã cu rãbdare si încredere. . . . numai cã si aceastã protectie poate fi mai puternicã sau cât un fir de atã în jurul corpului. Aceastã stare îsi are izvorul si bucuriile în rãdãcina Marelui Gânditor din care porneste efectul razei potrivit bolii sufletesti si trupesti.Da. existã "raza desfrâului". pãrinte? .. Cel care intervine trebuie sã se contopeascã în luminã..Cum pot sã-i ajut. datoritã esentei sale spirituale are în jurul corpului fizic un fel de aureolã ca o protectie. un fel de extaz sau contopire cu Dumnezeu Creatorul. dar sã fie asa de detasat de ele.Aceea în care mintea ajunge mai presus de rugãciunile obisnuite. pentru cã cea bunã vine prin rugãciune.

. ci din neamul lui.. cãci niciodatã nu ai mâncat la noi.Pãrinte. . rãmânând o persoanã ca transparentã. nu esti sincer. .. Mai scria cã.... .Iubirea într-adevãr atrage pe cel ce cautã sã descifreze formele si culorile iubirii cu suavul si delicatul parfum ce nu are asemãnare.O faci pe plictisitul. hai sã mã dezbrac de Nil Dorobantu de care m-am folosit.Unde vine? . pentru cã-i din altã lume.. Am uitat de masã. poate nu s-a nãscut acel om. .. Mult timp o sã curgã sânge.. .Eh.Ei. prin Asia. hainele-i albe pãreau a fi de mãtase. cine va cãuta sã smulgã existenta Creatorului din pãmântul omenirii. pentru cã simteam în gurã un gust deosebit. sunã toaca de masã! Mergem si noi la trapezã dupã ce se strâng toate maicile din ascultãri. de poti sã-mi spui în ce tarã o fi fiara asta. care dã si completeazã toate cele necesare. este dintr-o mamã evreicã si dintr-un preot crestin.Eu sunt Apostolul Iubirii! Fii binecuvântatã si sã rãmâi în iubirea Domnului nostru Iisus Hristos! Apostolul iubirii avea o înfãtisare luminoasã.. blând si bun..Ba s-a nãscut. care mia vorbit: . numai cã va fi pentru distrugere. va zgudui planeta pãmântului si o va transforma în cenusã. cu ochi de leu. dar mai pleacã omul.Pãrinte. La un gest cu mâinile lui am vãzut un voal alb foarte fin deasupra celui care se dãduse drept pãrintele Nil. Intelepciunea lui îi va întrece pe toti de pânã acum... I-auzi. . cãruia nu-i place pacea. îmbrãcat ca un roman. iar ne-am întins la vorbã..Pentru cã m-ai rugat în numele Domnului nostru Iisus Hristos si am terminat conversatia sau dictarea. cã altfel n-am fi fost lejeri în discutiile noastre.Te rog pãrinte. nu din ordinul lui. în numele Domnului Iisus Hristos îti poruncesc sã rãmâi la noi la masã. .Prin Orientul Mijlociu. nu-i asa? . este în fasã. . cum vrei sã-i spunem. .

doar atât cã deschiderea "drumului luminos" confirmã mesajul. Cei cãrora le-a fost hãrãzit de Pãrintele Luminilor sã comunice cu fiintele din lumea ce a biruit moartea.Da. Te simti exceptional în aer liber în timpul comunicãrilor. IVAN MARIA Era într-o dupã amiazã. In adnotãrile mele de atunci n-am notat ziua si luna. prima fusese provocatã de Apostolul Iubirii.Intr-un târziu aud toaca de masã. Gurãu Vasilica. Nu mai întelegeam ce poate fi! Acum era adevãrata toacã pentru masã. Nu existã o comparatie fizicã. înteleg limbajul care se transmite fãrã sã-si dea seama cã cele auzite fac parte din limba divinã obsteascã. Eram singurã în camerã. Nu esti decât o verigã dintre cele douã lumi. eram prea sãtulã de altceva. dar auzeam asa: "Ia aminte. Incepu sã-mi vorbeascã iar eu trecui în grabã pe aceastã hârtie din care acum le trec pe caiet pentru a nu se pierde. simteam o energie si multã pace. CÎND LOCUIAM LA SORA MEA. dar auzeam lângã masa mea de lucru cum respira cineva.. limba universalã. Rareori poti comunica cele transmise când esti singurã. este limba ce s-a vorbit înainte de "Turnul Babel" .. Începu: "În lumea biruitoare. ba din contrã. Vorbea rar. Am mers la masã. iar transmiterea mesajelor verbale pãtrund în constiinta clarviziunii pentru cã este obisnuitã sã asculte vocile prietenilor sãi. Nu-mi inspira nici un fel de teamã.. dând un sentiment de bucurie si sete dupã aer si chiar plimbare. Regret cã nu am pe nimeni. nu? . LA GALATI ÎN ANUL 1963. pentru cã te simti ca plutind pe o apã binefãcãtoarte ce spalã constiinta. cât si la fericiti se vorbeste o singurã limbã pentru toate popoarele ce au venit de pe pãmânt. Cineva vorbea lângã mine. ba te simti aerisitã sufleteste si bine dispusã. la miluiti. Apoi scrie ce-ti comunic eu!" Am luat mai multã hârtie si un creion si stam pe scaun la masa mea de lucru. candelele simbolizeazã o jertfã plãcutã lui Dumnezeu. . nu vedeam pe nimeni.. pentru cã ea reprezintã o permanentã rugãciune. asa cum ai fost în câmpia Gurguetei în porumb. dar nu am putut mânca. Tu transmiti mesajul fãrã nici o obosealã. era vorbã de bãrbat. Fãrã nici un efort se întelege. în primul contact.

Bunul meu sfãtuitor.Toate comunicãrile s-au fãcut prin dedublare.Toate proorocirile din Biblie din toate timpurile s-au fãcut prin "proiectie". Pentru el moartea este "o iubitã" cã numai prin ea se poate muta. Increderea în nemurire dupã pãrãsirea pãmântului te lumineazã. Niciodatã sã nu cauti a sti ce-ti aduce ziua de mâine pentru cã în curiozitate s-ar putea strecura vagabonzii. ci au fost transmise prin "proiectie". Omul este regele tuturor fãpturilor din apã si pe pãmânt. dar la putini le este treaz. ci se mutã acolo unde si-a pregãtit locul prin evolutia comenzilor interioare. . de-a lungul secolelor. ca din gura adevãratului Dumnezeu.Da. Participi la cele ce se petrec. Ceea ce îti spun tie e valabil pentru orisicine. chemare sau mergând pe cale fãrã sã-ti dai seama cã asa ti-a fost hãrãzit. Tu nu ai numai un ghid. Deci. Continuãm: "Omul nu moare. . esti constientã dar te ferim de a-ti încãrca mintea cu tot ce vezi si auzi. prin întelegerea gândirii rationale care dã comandã vorbirii. n-a folosit nici un mesaj vorbit. pe care-l simteam cum nu stiu sã redau prin vorbe. ai înteles cã ceea ce se comunicã din lumea nevãzutã pãmântenilor din toate timpurile. Dacã întelegi actiunile esti în armonie perfectã cu Creatorul. dar nimeni nu-l jigneste precum . ca sã nu te obosim.. cã trecând prin ploaia vietii sã nu te uzi. dusmanii încrederii în Cel ce nu doarme. . majoritatea îl adoarme zicând indiferenti cã este o coincidentã. acela poate fi sigur chiar de pe pãmânt cã ocupã locul printre fericiti. ce ti s-a pãrut foarte normal. In cine trãieste Iisus. Tot omul are al treilea ochi. Acceptarea pãmânteanului se face prin mandatul primit. iar tu ai luat totul. trimite persoana potrivitã mesajului si toti din lumea noastrã ti-au prezentat clarviziunea fãrã obosealã. ce este dedublarea? . hãrãzit cu nasterea pe pãmânt. orisicând. sau cum îi spui. Marele Guvernator al Universului. pentru binele omenirii sã fii mereu atentã cum închizi sau cum deschizi usa mintii tale.Dedublãrile nu sunt toate la fel. trimisi pe pãmânt sunt instrumente spre binele tuturor din iubirea Pãrintelui nostru si al vostru. Toti cei cu misiuni spirituale sau stiintifice." Simteam vibratii foarte puternice si receptionam cu usurintã cele comunicate de forta binelui. depinde de ghidul ce-l ai si misiunea ta. cu misiunea de a le lãsa iubirea Creatorului oamenilor. Pãrintele Luminilor. care devine Judecãtorul a ceea ce ti-ai agonisit în ultima cãlãtorie în prezenta Dreptului Judecãtor în fata Cãruia se deruleazã trecutul. primind îmbrãcãmintea perfectiunii. te încãlzeste si înaltã sufletul uman iar drumul îl parcurgi fericit spre perfectiunea eternã. Implinirea legilor însãnãtoseazã ratiunea. Intre lumea noastrã si a voastrã convorbirea se face prin proectie. sfãtuitor.

dar se simte de cei sinceri ce stau în preajma lui. Cum as dori sã o am mereu! .Prin "dragostea de aproapele" atârnã zborul vostru si dobânditi forte nemuritoare. având mereu bucurii sãrbãtoresti. Ideile binelui suprem vin din izvorul ratiunii Creatorului..De tine depinde nealteratã hranã ce o simti. ele sunt perle de mare pret iar scoaterea lor face pe cel ce le detine sã-si ducã în armonie si înãltare. Dar ai fi putut rezista lungimii timpului în discutiile noastre? Când ai vãzut-O pe Doamna Luminii a fost o fracturã de secundã pe care tu o socoti secole. Gurãu Veronica ZBORUL NOAPTEA LÂNGÃ MAMA MEA . Fii binecuvântatã de forta Tronului de Luminã! Mi-a lãsat în camerã un parfum nemaipomenit. dar de ce nu te pot vedea? . . Maica Preacuratã strãluceste cu o negrãitã frumusete si se lasã vãzutã de oameni mici si pãcãtosi.Dar cum te cheamã? Mi-a spus un nume foarte frumos. tu nu poti rezista a mã vedea. pentru cã încãrcarea cu energie a Preacuratei ce ti-o revarsã din iubire..Luminatã fiintã.Vreau sã-ti spun ceva. Cine vede în orice creatie pe Gloriosul Divin.De unde vin eu. se înrudeste cu toate si-L respectã ca pe un Stãpân. Ogorul suprem trebuie sã fie cultivat si sã staio pitulit.O dulceatã neasemuitã cu nimic din bunãtãtile noastre. Tu ce simti acum? . foarte greu de retinut si a continuat: .. Astfel de oameni împrãstie în jurul lor pace si bucurie. cuvintele tale îmi umple inima de o pace. Inghit si parcã nu se terminã. .Vrei sã spui cã eu nu-ti îngãdui a mã vedea. chiar dacã el nu aratã. astfel poti deveni un creator în orice domeniu. . te face sã nu-ti mai dai seama de timp si te întretine pentru scopurile ce le doresti sã fie implinite. ..face omul.

tare nu pot mirosi mirosul de pucioasã si mangan. dar mi-a zis cã trebuie sã vin acasã cã o sã am treabã multã. m-a dus la preotul din sat. la rugãmintea mamei mele. nu stiu sã le explic cã n-am auzit în lumea noastrã si nu se aseamãnã cele de acolo cu nimic din ce ne înconjoarã. Cum ne-a vãzut pãrintele m-a întrebat. tare frumos la înfãtisare. dacã din cauza fericirii uit de mine si de cei de lângã care am plecat!?" Totusi mama îngrijoratã. Când plec sunt fericitã iar când mã întorc. ce trece prin casã. Trei zile la rând mi-a fãcut mos pãrintele moliftele Sf. Dumitru Gheorghe. În prima zi. M-a dus mama si a doua zi la pãrintele pentru rugãciune. Odatã am vrut sã mã ascund în haina celui ce mã lua. dacã acolo aud clopote si dacã acolo sunt preoti. dacã în noaptea ce a trecut am mai zburat în lumea aceea si frumoasã. I-am rãspuns cã eram aproape treazã când am vãzut drumul luminos si persoana aceea frumoasã si dulce care m-a condus. se face un drum luminos. I-am rãspuns cã parcã totul cântã mai frumos decât multe clopote.Cîti ani sã fi avut. însã urma sã fie si cãruyia i-a spus cele auzite de la mine. pãrintele Costache. lumea parcã e mai bunã si este tare frumos îmbrãcatã. rugându-l sã mã opreascã cu el. care era foarte bãtrân sã-mi citeascã moliftele sfântului Vasile. Eu îi explic cum cã sunt alcãtuitã din douã fiinte. La care îi rãspundeam: "Abia astept sã vinã noaptea ca sã zbor într-. a rugat pe socrul sãu.o lume de bucurii care nu are asemãnare cu nici o joacã de pe pãmânt. Mama îmi spuse sã-i descriu cum. pãrintele. Mã întreabã mama. Ei îi rãspund mamei: "Cum sã-l întreb. . iar a doua.vine cineva în haine de mãtase albã. îmi face semn si merg cu el si într-o clipã eu mã despart în douã fiinte: una rãmasã în pat prinsã cu mâinile de gâtul mamei. Vasile cel Mare si dacã a auzit cã zborul meu se face mai usor a sfãtuit pe mama sã-mi dea pace. din lumea în care stau ziua. cã acolo nu e noapte. Mã uit în urma mea si vãd un fir de borangic ce mi se pãrea cã leagã cele douã fiinte care sunt eu. Mi-a mai spus cã eu sã fiu cuminte si bunã si sã ascult de el cã o sã fie bine. totul lumineazã mai mult decât soarele noastru. Sãrmana mama mã întreabã dacã mi-e fricã când îl vãd si când plec cu el. pe unde ies din casã când vine sã mã ia si i-am spus cã de la patul de unde rãmânea ea cu mine. cum e cu despãrtirea mea în douã în fiecare noapte. nu stiu de la ce soare. M-a linistit si mi-a spus cã acel miros urât vine din lumea urâtilor care fac pe oameni sã fie rãi. Mama mi-a zis cã de ce nu-l întreb cum îl cheamã. decât cã-i spuneam mamei mele cã în fiecare noapte mã despart în douã. sunt frumoase grãdini cu pomi si flori cu fructe de aur si multe jucãrii ce nu sunt la noi în sat". într-o cãmãsutã albã ca a aceluia care mã ia de mânã si mã plimbã prin frumusetile pe care nu stiu sã le descriu. când vine ziua si lumina soarelui prin geam în camera noastrã. cãci nu seamãnã cu nimic din satul nostru. care nu era încã preotit. întrucât noaptea când mã culc lângã matale. Pãrintele cu rãbdare m-a întrebat. care sunt tot eu. nu stiu.

sã lesin sub cearsaf de râs. Tudoro ce a apãrut în castron.Dar mos pãrintele nu m-a uitat si din când în când mã chema si-mi punea întrebãri. I-a dat mamei un castron cu apã sã-l tinã pe capul meu. Jale mare a fost în toatã comuna noastrã pentru mos pãrinte Costache. cã nu stiam de-i zânã. acoperindu-mã toatã. adicã de a muri si o sã spunã pe toti care-au fost cu el. Maica Domnului nostru. ca sã nu avem necazuri de la cei ce-au fãptuit crima.Uite. Prin cearsaf eu vedeam cum topea pe foc într-un vas cositorul. spunându-i cã sunt sãnãtoasã. dar mã chema iar la plecare mã binecuvânta si mã sãruta pe frunte. mi-a pus un cearsaf. Eu. Am iesit veselã de sub cearsaf si am rugat-o pe tusa Ileana sã-mi dea pãpusa formatã din cositor s-o am printre jucãriile mele si mi-a dat-o. bolborosind din gurã. numai cã a durat putin pentru cã întro noapte rãufãcãtorii l-au omorât. Gurãu Veronica VISUL CU MILOSTENIA În anul 1940 pe când locuiam toate surorile într-un bordei. vine la mine cu vasul si ce avea topit. pentru cã era vãduvã. care se ocupa cu turnatul cositorului si a rugat-o sã-mi toarnã si mie ca sã stie cine se ocupã de mine. Tusa Ileana m-a asezat pe scaun. Fiinta Luminoasã mi-a zis cã nu va trece 40 de zile si cel care a tãiat capul pãrintelui Costache cu toporul. Ne . chinuindu-o sã le dea banii fetei ce urma sã se cãsãtoreascã cu viitorul ginere si preotul Dumitru Gheorghe. Aud pe tusa Ileana cã-i zice mamei: . va mãrturisi înainte de a-si da duhul. care mã ascultase în prima zi. înger sau Preacurata. sau sunt bolnavã. iar biata mamã era uluitã si dorind sã stie cine-mi spune mie cele ce-i spuneam în legãturã cu crima. si eu îmi aduc aminte cã am plâns mult. cã asa mã vrea Fiinta Luminoasã. a alergat la o bãtrânã. Nu mai stiu cum. o pãpusã cu aripi. Nu au trecut 40 de zile si cele spuse de Fiinta Luminoasã s-au împlinit întocmai. adicã cositorul. m-a amenintat cu bãtaia sã nu spun nimãnui. iar din gurã zicea ceva. bunã si veselã. îl toarnã în castronul cu apã. am visat o tânãrã atât de frumoasã. dar mama. Eu stiu cã i-am spus mamei. Când si-a isprãvit descântecul. nu-i bolnavã. voi cãuta sã fiu cuminte. Sã stii cã fata este condusã de un înger. Am mângâiat-o pe mama.. singur în chinuri în urma unui cutit al unui necunoscut. au intrat în casã peste mama preoteasã. Stiu cã eram tare fericitã dupã conversatiile cu mos pãrinte.

Sorã? . . siti mai spun ceva: milostenia nu constã numai în bani si alte obiecte. Faci legãmânt cu mine? Vreau sã-ti fiu sorã! . Eu sunt fiica cea mare a Impãratului Ceresc. dar nu mi-ai spus cum te cheamã! . ci mai valoroasã e s-o ai cãtre cei bolnavi. . cei cãzuti în deznãdejde.Da. fii sigurã cã nu te voi face de rusine. Eu sunt asa cum ti-am spus: fiica Impãratului cea mai mare.Sunt prea fericitã de o asa propunere.Mã numesc MILOSTENIA si te vreau sora mea.Un legãmânt! .Mãicuta Domnului nu-I fiica Impãratului. ca sã fii mereu veselã si sã ai bucurii. Gradul de rudenie cu Impãratul este dupã mãsura milosteniei. Eu si toti ca mine care se bucurã de lumina Impãratului se numesc în lumea noastrã "mâinile" Impãratului prin care se sãvârsesc minunile Sale prin noi.Bine.Aoleu.priveam si parcã ne topeam într-un fel de iubire. dã-mi mâna sã ne legãm pe veci! . O întreb cine este si ea îmi zâmbi dumnezeeste si-mi spuse: . dacã faci un târg cu mine.Cum poti sã spui cã esti fiica Impãratului si încã cea mai mare?! Cea mai mare este Mãicuta Domnului. laudã neîncetat pe Impãratul ca sã risipesti aer curat si iubeste mai mult ca orice pe Preacurata Maica lui Iisus.Ce târg? . Roagã-te ca sã ai viatã bunã. dar eu sunt sãracã si sã mai stii cã eu fac milostenii din ce capãt de la altii. iar la mutarea în vesnicie eu îl prezint Impãratului. nu tu! . Hai. hai sã-ti spun. Cine face acest legãmânt se înrudeste cu Impãratul.Si în veci sã fim legate. .Cum sã fac un legãmânt dacã nu-mi spui ce anume si nici nu-mi spui cine esti? .Îti voi spune. pe cei necredinciosi fãcându-i sã creadã în nemurire si copiilor sãdindu-le focul iubirii nemuritoare în grãdina lãuntricã. când voi avea. Nu pentru cã numai aici se cere milostenie. Cei ce au fãcut acest legãmânt cu mine trebuie sã lucreze mereu cu instrumentul milosteniei. sorã! . ajutându-i cu un cuvânt de încurajare. e chiar Impãrãteasa. . ajutându-i sã se cultive încetul cu încetul pânã la deplina maturizare si singuri vor merge pe drumul ce-l cunosc.

M-am trezit si frumoasa tânãrã sta în aer lângã patul meu în bordei. " am zis: "Slavã Tatãlui si Fiului si Sfântului Duh. nu am avut trup muritor pentru cã nu ne-am despãrtit de Impãrat. Sã fi fost orele 17. S-a deschis usa si vai. a fost namaipomenit de mare. . neântinatã. dar a dispãrut . Într-o dupã-amiazã de 22 octombrie 1960 mã gãseam singurã în camerã. dând fiecãrui posibilitatea sã-si aplice sentinta la momentul Judecãtii individuale.Dar când se face Judecata Individualã? . Am vrut sã mã scol din genunchi dar sfintia sa mi-a fãcut semn cu mâna sã stau în genunchi si sã citesc mai departe. Se închina rar. Prea Sfintitul Nicolae sta în picioare lângã mine.Între voi si Domnul nostru Iisus Hristos cine-I mai mare? . Am încercat prin strigãte sã scol fetele (surorile) dar în zadar.22 octombrie 1960 - Doar o lunã si o zi aveam de când mã eliberasem din puscãrie. fãcându-mi pravila de searã. În acest timp mã gãseam la sora mea Ivan Maria de la care primisem o camerã unde urma sã locuiesc. minune! Intrã în camerã Prea Sfintitul Nicolae Popovici.Creatorul vietii pune în miscare voia Sa unde doreste si cu cine vrea. ea a dispãrut. Din când în când ziceam dupã fiecare cântare: "Prea Sfântã Nãscãtoare de Dumnezeu miluieste-ne pre noi" îl furam cu ochii si nu-mi venea sã cred cã-i lângã mine. în genunchi în fata icoanelor. Scrie cele spuse de mine cã-ti vor fi de folos. Nu m-am sculat din genunchi dar am rãspuns sã intre. Bucuria cã mã viziteazã în umila mea camerã un vlãdic care fusese de multe ori la mânãstirea noastrã din Vladimiresti. ca mine. cu un fes mov de mãtase pe cap. cu o cruce dreaptã. cu mâinile la piept. când citeam paraclisul Maicii Domnului. . Când am isprãvit de citit rugãciunea cãtre Maica Domnului: "Nepãtatã. în fata mesei pe care mã sprijineam la citit.În momentul când omul a scãpat din închisoare trupeascã si pricepe purul si Divinul Absolut. fost episcop al Oradei Mari.. Creatorul vietii planetelor. Era îmbrãcat în maron. asteptând sã-mi dea binecuvântarea. Preasfintite Stãpâne blagosloveste" si l-am privit în ochi. Tu ce stii? Cã nu s-a nãscut un alt om mai mare ca Iisus! Nimeni din noi nu suntem în mãrime cu El: Iisus este Iubirea. Dupã ce am început mai departe sã citesc paraclisul. Aud cã cineva bate la usã. Doamne miluieste. -GURÃU VERONICA. dar si Judecãtor drept.Unii din noi..

Dupã vreo douã luni m-a vizitat un cetãtean pe care nu l-am cunoscut pe moment. pentru cã nu vedeam . tot ce doresc când ajung sau mai bine zis când se transformã în esenta Creatorului de unde venise si acum unde se reântoarce. În medalion era urmã de cearã în care se vedea amprentele unor moaste sfinte. deschisese usa si a închis-o. dar nu scria ale cui sunt. deci când si-a pãrãsit corpul a trecut si pe la mine. Stiu cã a fost o clipã în rugãciune când am strigat sã fie mijlocitor si pentru toti aceia pe care i-a cunoscut si l-a iubit sincer. Lucram în biroul meu. fost director la preventoriu Mânãstirii noastre. Bunul Dumnezeu sã ne facã parte la toti cei care l-am cunoscut si iubit. dacã nu sunt prea îndrãzneatã. dar dupã ce mi-a spus cã-i inginer din Brasov si se numeste Mircea. sã fim. cã doar bãtuse la usã. Am stat mult pe gânduri si nu-mi puteam da seama cum a fost.prin usa închisã N-am înteles ce poate fi. mi-a spus cã a fost chemat de o sorã de-a Preasfintieie Sale Nicolae Popovici. Mare mi-a fost mirarea. Ca sã provoc conversatia. Preasfintia Sa Nicolae i-a dat un medalion de argint de mãrimea unui ceas de buzunar cu rugãmintea sã-mi fie predat prin inginerul din Brasov. L-am întrebat când a murit Preasfintitul Nicolae si mi-a spus cã în dupã amiaza zilei de 22 octombrie 1960. în picioare si deodatã sã disparã cum nu mai stiu. sãmi comunice ceva si i-am ascultat soapta. Am recapitulat toatã întâmplarea dar de dezlegat mi-a fost imposibil. cum face cu plãcutii si fericitii Sãi. care-i preoteasã în satul natal al Preasfintiei Sale Nicolae Popovici si care l-a rugat urmãtoarele: înainte de a-si da sufletul în mâna lui Dumnezeu. stând la rugãciune. exact cele notate de mine din vremurile când le gãseam în pachetul cu scrisori aduse de cãtre doctorul Pâslaru. întru acelasi loc cu Prea Sfintitul Nicolae Popovici! -GURÃU VERONICA- CAMIONUL scris în anul 1954 Aceste întrebãri si rãspunsuri nu sunt asa cum mi-au dat maicile noastre dupã eliberarea mea. fiind fãrã cuvinte minunãtiile lui Dumnezeu. A stat tot timpul lângã mine. când deodatã simt o prezentã care dorea sã-mi atragã atentia. unde erau copii bolnavi.

dreptatea Divinã prin iubire iartã orice gresealã fãcutã în excursie? .Pentru a putea rezista. pentru cei plecati dintre voi si scufundati în adîncul asteptãrilor mai ales. de apãsarea remuscãrilor drumului care nu au curajul învingerii.Oh.Tu stii bine. .Da. . fii milostiv si spune-mi. decât simteam prezenta unei persoane de la care radia o pace si o bunã dispozitie. pe care pânã seara l-ai reparat. rareori poate fi bun. dându-ti frumusetea si recolte nemaipomenit de bogate.Dacã arsita si praful drumului îi vca produce sete.Putem ajuta pe semenii nostri cu rugãciuni si fapte de milostenie? . sublim.. . sã nu ridice capul sã priveascã în urmã. care n-au fost treji la ora chemãrii. Cum mai este? . Numai rugãciunile ajutã soferul în excursie pe cei cãzuti în tristete în disperãri si boli. dar vrei sã stii si de la mine.Nimeni sã nu cadã pradã neîncrederii. . pentru cei mici. adicã nu persistã în gresealã. rugãciunile si faptele de milostenie ce dar au. cei ce rãtãcesc pe cãi rusinoase sunt depãsiti de vointa treazã. sincer si cu încredere în tãrâmul nemuririi.Da. adicã trecerea la pãcate si dacã prin trezire îmbracã haian efortului ce a primit-o prin baia dezlegãrii lãsatã de Marele . Asa este? Si aud o voce caldã si bunã de bãrbat. sã stii cã ei poartã povara pãrintilor rãmasi pe drumuri cu tot felul de tentatii.Mi se pare cã viata noastrã este ca o excursie pe pãmânt..pe nimeni. la orice vârstã.. asa este. numai cã lumina lui este rosiaticã. pentru cã trecutul. Sunt greseli fãcute la furie care se aseamãnã cu o furtunã care-ti smulge chiar acoperisul casei.Urâtorul binelui si al pãcii. . iar sfaturile lui sunt de laudã sau de distrugere în familie sau între popoare. cã dintr-un gunoi cu miros greu poate cãpãta o asa bogatã mostenire de mare pret. culege si stãpâneste ceea ce nu si-a închipuit vreodatã.Clar! Cine cultivã cu nostalgie si plãcere si ascultã frumosul divin. el se poate înfãtisa oricui unde are scopuri pentru distrugere.. . am început: . ce sã facã?. In persistentã intervine premeditarea. cei cuprinsi de amãrãciunea excursiei. îngerul trufiei poate sã ne însele cu aparitia si cu sfaturile lui? . care-mi rãspunde cu glasul foarte aproape de mine: . nu albã sau aurie ca la îngerii trimisi cu anunturi ziditoare sau semnale de alarmã.Celor mai frumoase flori si celor mai bogate plante pe gunoiul gras le merge bine. curat.

cu bucurii ce lasã amar în gurã. spune-mi cã vorbele tale sunt dulci ca mierea! . Conducãtorul de popoare care iubeste pacea trãieste multi ani.Înteleptule sfânt. dupã care urmeazã jaful. omul este compus din douã substante: prima. iar luminãtorul aratã fiecare cine lucreazã cinstit pentru el si semenii sãi. Cea spiritualã lumineazã ca luceafãrul în ochii tuturor.Din tot ce se miscã pe pãmânt. El a fost hãrãzit prin propria Sa voie sã salveze pe cei care-L loveau si-L biciuiau.De ce câteodatã ne copleseste tristetea fãrã motiv. dar nu pricepe cã-i învãluit în întunericul provocat de propriul lui somn. Acela care este Iisus Hristos. Este o lege pe care voi nu o cunoasteti ce se aplicã de la om pânã la cea mai micã gâzã si se transmite prin radiatii atât cele benefice cât si cele nefavorabile. desi unele animale sunt vrãjmase omului. aruncându-te propria ta ratiune pe care n-ai ascultat-o sai ai sufocat-o în haosul pe care lai trãit în viata pãmânteanã. Toate suferintele pe pãmânt vin pentru cã cei ce conduc popoarele trãiesc numai pentru ei. Tot ce se miscã pe pãmânt. cine se strãduieste a aduce bucurii în locurile întristate si cine iubeste pe cei ce-l urãsc. umilinta trãdãrii. înzestratã cu ratiune si cea de-a doua. ori te descompui în rusine. Aici ori te încununezi cu milã sau fericire. flãmânzi si goi. cine esti? Te rog. hrãnindu-se cu pofta sã sugrume si sã stãpâneascã tot ce-i în calea lui. abandonând izvorul binelui ce se cuvine oamenilor. toti te-ar tãi ar .Sora mea si a noastrã. . dar pe cel necunoscut nu-l putem descifra. bunul meu frate si prieten. dispretuind totul din jurul nostru? Am dori sã fugim undeva pentru a cunoaste sursa. rãbdând toate si sorbind paharul pânã la fund. cea spiritualã. lãsându-i fãrã adãpost. poate fãrã rusine sã se prezinte în ultima zi în fata Celui drept unde se deruleazã banda vietii cu absolut toate cele bune si cele rele. popoare puternice împileazã pe cei mici. iar cei pusi sã culeagã cât mai mult în dreptul lui sunt înlãturati de ratiunea esenta Dreptului Judecãtor ce o are cel în cauzã. De aceea au loc dese ciocniri. îi mângâia cu calda si blânda privire scãldatã în sânge. desprinzându-se de tot ce este întristare. Oh. are momente de nostalgie. doar sti cã de la om pânã la dobitoc se sfâsie si-si curmã viata. sufocând libertatea. iar El privind mereu la acei din jur. Bunãtatea Divinã este în mãsurã egalã cu Dreptatea. conducând în liniste si moare iubit de toti. Cum se face asta? . n-a continuat în cele trecute si spãlate. Se fac rãzboaie crunte. cea pãmânteanã. eu sunt de alt neam si religie si dacã ti-as spune. Am început sã plâng în hohote si prin sughituri l-am întrebat: . chiar si suferinta. majoritatea îl stimeazã pe stãpân si i se supun. Ceea ce se petrece între oameni si animalele pãmântului sunt atrase prin ratiunea conducãtorului. aducând împãcare prin a cãrei luminã devii fiintã eternã împreunã cu forta dreptãtii. Cei evoluati simt si le este foarte greu sã locuiascã în preajma fiarelor ce stau pregãtiti sã-si înghitã prada.Preot Iisus Hristos. ajungând la Cel ce a cunoscut durerea singurãtãtii. Omul mai este înzestrat cu o întelepciune mai dezvoltatã si pentru cã este desprins din Marele Gânditor al Uiversului.

Da. iuti ca ale fulgerului si posibilitatea de a vorbi limba universalã a Creatorului pe care L-ai iubit si slujit. Deschiderea acestui "drum de luminã" ce mi se desfãsoarã în fiecare dimineatã mi-a fost dãruit în al doilea mandat de mila Divinitãtii spre a primi energie pentru ziua ce o încep si câteodatã apare pe acest drum de luminã persoane pe care vointa Creatorului meu o doreste sã-mi comunice mie nevrednica. când te vei maturiza si vei fi eliberatã de forme. de unde stii sã vorbesti româneste? L-am auzit râzând: .. în timp ce eu mã simt coplesitã de o înaltã bucurie si orice zgomot nu mã poate deranja sau sã mã întrerupã de la mãreata conversatie. Fii binecuvântatã!" Iatã cã abia în anul 1964 mi-a venit într-o dimineatã dupã ce mi-am terminat rugãciunile mele. . Când îmi apare îl vãd înalt cam de 1. aud perfect cã-mi vorbeste si înteleg totul în perfectã cunostintã de cauzã pentru cã aud totodatã dacã sunã telefonul sau cineva la usã. ai iubit-o? . la capãtul cãruia am vãzut un Tron de miliarde de fiinte a cãror energie. nu stiu sã descriu.Dar dacã nu esti român. mã bucur si îmi completez totul. as putea spune atomicã. ea fiind foarte tânãrã cu Pruncul iar eu fiind foarte bãtrân. Cum se face apropierea mea sau a lui. doar sîntem copii ai Aceluiasi Pãrinte. . pe care sta un nemaipomenit Arhiereu cu podoabe ce nu pot fi descrise.crede cã esti rãtãcitã.Dar pe Mãicuta Domnului Iisus. mã binecuvinteazã în numele Marelui Guvernator al Universului pe care noi Il numim Pãrinte si Dumnezeu întreit.. Când trimisul si-a terminat misiunea. care îmblânzeste dreptatea Tatãlui ce trebuie sã-si îndrepte pe copiii Sãi cu ceartã sau bãtaie. Tronului de Luminã al Prea Sfintei Treimi sã mi se deschidã "drumul de luminã" ce l-am vãzut pe când eram în închisoarea Jilava. care nu se uitã decât pe banda vietii tale si-ti dãruieste locul meritat si dreptul de a primi puteri mari. stiu cã ne vedem foarte bine si clar. Pe Sfânta Fecioarã am cunoscut-O în Egipt. asa cum ti-am spus cã sunt de alt neam si religie. religios al timpului aceluia. . Asa mi-a apãrut pe "drumul de luminã" bãtrânul si înteleptul egiptean care mi-a fãcut cunoscut cã el este persoana care mi-a dictat conversatia pe care eu am denumit-o "CAMIONUL" în anul 1954. ar fi trebuit sã-mi închipui cã existã o mãreatã mamã. om întelept. sã mã rog fãrã carte. pânã atunci primeste-mã asa cum îmi place mie sã vin si sã-ti încarc fiinta spiritualã cu energii din lumea Marelui Tron de Luminã de unde si eu mã încarc.60 m.Chiar de nu as fi cunoscut-O. pentru cã pe pãmânt nu am vãzut la nici un arhiereu. am sã-ti spun.

Stãpînii si Domnii. Cel pe care-L servim. va veni pe pãmânt o mare fortã a Treimii ca sã împace neamurile si sã zdrobeascã ura. Eu mã numesc Calemnis . face tot ce-i transmit de la Stãpânul Luminilor. Tronul de Puteri. Acum trebuie sã merg la un tânãr din California. care nu se deplaseazã spre muritorii de pe pãmânt. prin care înteleg unde trebuie sã merg si ce sã fac. . Sã ai lângã tine un caiet si sã-ti notezi cele auzite de la mine. dar altãdatã. cã mã simt bine vãzându-ti setea de a cunoaste încã mult. De aceea.Bunul meu pãrinte si întelept.A început sã-mi vorbeascã: . Am rugat persoana luminoasã sã nu mor pînã nu va veni Acel mare Trimis pe pãmânt de care mereu întrebam dacã e sosit între noi pe pãmânt. A sosit si fericita zi când m-a anuntat sã-L pot vedea. într-o clipã sunt în California unde vorbesc cu Robert. în bratele cãreia S-a fãcut încãput.El stie cine esti si cum te cheamã? .Cei cu misiuni.si atunci tot asa mã numeam. care-i bunãtatea si mila întruchipatã. fiind si bãrbat înzestrat cu mari posibilitãti. cel pe care îl vedeti voi când plouã. numai cã se ascundea în voalul Sfintei Fecioare Maria. cât timp îti trebuie sã ajungi acolo? A zîmbit si mi-a rãspuns: . acum cer Stãpânului ce se odihneste pe Tronul de Heruvimi si Serafimi. sã aducã bunele vestiri ca Arhanghelii si Ingerii. Regret foarte mult cã nu am mãrturisit în cercul meu de bãtrâni si întelepti egipteni ce stiam de la persoana luminatã despre Iisus si mama ce-L purta pe bratele ei.Robert e crestin. Creatorul Atoate ne încarcã cu energii mult mai mari decât ale fulgerului. Odatã mi-a spus cã printr-o fecioarã purã. Am sã mai cobor spre tine.Stii cã ti-am spus cã în viata pãmânteanã am fãcut parte din cercul bãtrânilor întelepti egipteni pe tãrâm religiossi pe când îmi fãceam rugãciunile individual. Mai am sã-ti spun din viata mea. asa cã. care are o foarte mare misiune de dus pe pãmânt. îmi apãru o persoanã luminoasã. .Robert e o slugã mare pe pãmânt. Eu l-am întrebat: . Sunt tare fericit când privirea Divinului se îndreaptã spre mine. bunul meu prieten? .

le-a luat ca primite din gura Creatorului si le duce la bun sfârsit.Te-ai supãrat pe mine? Asa sunt eu curioasã. Dar dacã cineva din altã lume. . cîte ati auzit de la cei care în decursul secolelor si-au plecat genunchii. as putea fi în atentia lor. I-am invitat în casã si i-am întrebat care-i motivul deplasãrii lor." Am rãmas cu privirea dusã spre un orizont nesfârsit. Cei doi tineri. îmi spuseserã: . Dumneavoastrã luati singurã mãsuri. dar cu o pace provenitã dintr-o altã lume. Eu ca sã îmi fac curaj. ce vãzuserã multe din activitatea lor. ci vouã ce reprezentati pe cei dragi. dar sã te stii cã te iubesc. Mi-au spus cã au aflat cã am rãmas singurã si sã am grijã a nu deschide usa persoanelor necunoscute cã misunã foarte multi hoti si întrucât am o colectie de icoane vechi. gândindu-mã si cugetând în sinea mea.. si-au îndreptat privirile spre voi. Am început sã-mi îndrept privirea spre fiecare icoanã din cele 185 si sã le vorbesc: . Dacã i-au zece icoane se face un balot mare si pot fi usor descoperiti. Am intrat putin în grijã si mi-am zis cã nu trebuie sã fiu nepãsãtoare. dar a ascultat cele transmise. Fii binecuvântatã de Cel pe care-L servesc! . le-am rãspuns cã hotii umblã dupã bani si bijuterii.Noi ne-am fãcut datoria. . Mentineti la orice vârstã credinta si curiozitatea copilãreascã. în interiorul secret în care se aflã Scânteia Creatorului ce ne dirijeazã si conduce totul. în ziua de 27 decembrie au sunat la usã doi bãrbati tineri care mi-au arãtat legitimatia. Erau de la militia economicã.Bogãtia ta este sã strecori în fiecare fiintã raze de luminã.Niciodatã n-a fost curios sã stie ca tine. MINUNATA GAZDÃ DIN APARTAMENTUL MEU 26 DECEMBRIE 1980 În anul 1980 rãmãsesem singurã în apartamentul meu. pentru cã în acest fel îti va pune în miscare lucrarea faptelor bune fatã de cei ce te înconjoarã.Nu mã adresez lemnului vechi. Prin aceasta vei împlini legea Marelui Guvernator al Universului. Am sã te ascult în tãcere. ce nu mi-o pot explica. numai cã eu nu sunt bogatã ca sã-L bucur pe Stãpânul meu Iisus. ca oameni cu experientã. care priveste viitorul i-a trimis. bucurii de nespus si nãdejde în vesnicie? Prin aceasta ai împlinit voia Stãpânului pe care-L prezentãm si-I aducem mesajul fiecare în felul lui.

în ce chip sã vã laud nu mã pricep?! Slugã micã si nevrednicã. câtã putere ai sã dai simtire lucrurilor si animalelor! Dã-mi si mie te rog credinta copilãreascã vie si pune-mã în miscare cât voi trâi pe aceastã pânzã. aud cum dinspre dormitor vine cineva. dându-ti glas de laudã. cãtelusa Richeta care pânã în acel moment dormise. ci vã poruncesc la unul din voi care ati purtat trup ca si mine. Nu mi-a fost fricã deloc. numai cã prin jertfã si înflãcãratã dragoste oferitã lui Iisus ati cãpãtat energii si misiuni deosebite. dar stiu cã trebuie sã te ridici cu cerere la nivelul disperãrii si sã bati la usa iubirii celui solicitat. Doamne. în lucrarea faptelor bune! Oh.Vãd cã-mi dai liniste si sigurantã. Apoi am zis cu glas tare: . eram cam pe la jumãtatea filmului. apoi spre mine. s-a trezit. dupã ce m-am închinat. pãrea cã e un bãrbat foarte voinic. luându-mã în sfânta ta pazã! Din clipa când am fost cam îndrãzneatã. chipul Tãu de pe sfânta icoanã si pomenirea Ta îmi este bucuria tuturor lucrurilor mele! Arde cu iubirea Ta tot ce-i în mine rãu si care te-a întristat! Impãrãteasa mea cea bunã si Doamnã. mã las în grija voastrã. în timp ce priveam la televizor. Nu vreau sã te vãd. candela ardea parcã mai frumos ca niciodatã iar parfumul de smirnã ce-l plimbasem prin tot apartamentul încã mai persista. fãrã sã mã misc din locul unde mã gãseam. când fãcea pasi scârtia parchetul. Asa cã. apoi s-a culcat. sã-l obligi. A repetat de trei ori aceastã miscare. fapt de care multi se bucurã. s-a uitat spre hol. buna mea pazã! Iti multumesc tie si Celui ce te-a trimis. cu o cãtelusã de rasã pichinezã ce dormea lângã mine. multumiri si laudã. dormind mai departe. tot ce am Tie îti ofer! . Mã închin Celui ce te-a trimis si tie care ai acceptat sã rãspunzi. Nu vã implor. voi cei care m-ati pãzit încî de la vârsta de 9 ani. s-a oprit în holul din fata sufrageriei. De la dormitor a pornit. dar într-o searã pe la orele 21. trebuie sã ajuti pe cei rãmasi în aceastã lume pestritã de unde ai zburat. din câte stiu. stând în sufragerie pe recamier.depãnând prin cuvinte cereri. Mãicutã a Mîntuitorului meu. a trecut prin fata camerei mele de lucru si s-a apropiat de sufragerie. Câte zile au trecut dupã cele arãtate mai sus nu mai stiu. Oare pe mine nu o sã mã auziti dacã vã rog sã-mi pãziti camera mea. fãcând sã simtã si micuta fiintã ce face parte din lumea animalelor. cã nu merit! Mi-e destul cã ti-am auzit mersul de om viteaz! Sub picioarele tale parchetul s-a simtit fericit. Intr-o perfectã pace. Dupã cãldura ce o emana. cã v-am trezit prin marea mea îndrâznealã "iubirea voastrã"! Cum sã vã multumesc. luminati-mi mintea si dati-mi un strop din bunãtatea si energia voastrã. cu îndrãznealã.

la care mi-au rãspuns cã sunt de la Judecãtoria sectorului de unde fac si eu parte si cã trebuie sã îmi inventarieze tot ce am în casã. dacã ar fi sã te lupti cu cel care mereu este în asalt cu tine! Sã nu te sperie furia lui! Luptã-te cu vitejie! Sã nu te îngrozeascã înfãtisarea lui. A venit speriat întrebându-mã ce s-a întâmplat. Anii copilãriei m-au pregãtit. si tot prin gând i-am rãspuns cã "luminatul print" este cu mine si am iesit sã vãd de ce întârzie George. cãci eu te voi ajuta si-l vei doborî de fiecare datã! Dupã aceastã convorbire "drumul luminos" a luat sfârsit. Retrãgându-mã în dormitorul meu. dispãrând peretele din fatã si pe acest drum luminos.O alta mai frumoasã te asteaptã. mi s-a deschis "drumul de luminã". iar eu am înteles cã viata este o continuã luptã cu cel rãu si cu cei care se fac slugile lui. a apãrut un print luminos si un urias ciudat. mai strãlucitor decât soarele nostru. Cineva sunã la usã. Ei. L-am trimis pe el sã vadã cine e. I-am întrebat cine sunt si ce doresc. Nu vedeam nimic. printul luminos îmi spuse: . dar repede a bãgat-o sub haina de unde o scosese. în timp ce pe dinafarã se aflau doi bãrbati cu serviete în mânã.Îl vezi? Cu acesta te vei lupta o vreme? Fã-ti curaj si intrã în luptã cu încredere cã eu te voi ajuta si nu voi permite sã te doboare! Luminatul print a scos de sub hainã o coronitã pe care am avut impresia cã ar fi dorit sã o aseze pe capul meu. dar cu toate acestea mã simt slabã si mereu voi cere ajutor la Maica Milei si la semenii cu duh bun. . dar niste umbre din spate mã loveau urât. precizând: .BICIUIRI NEVÃZUTE Din aceastã zi pânã în ziua de vineri 20 noiembrie 1982 m-am simtit ca biciuitã de cineva. La usã. care cu un rânjet hidos îmi anunata începerea luptei. simteam pe uriasul asa de aproape. m-am concentrat ca sã mã pot ruga. am închis ochii si într-o fracturã de secundã l-am vãzut pe urias. Îngenunchiatã în fata sfintelor icoane. George citea o hârtie. L-am linistit fãcându-i o limonadã ca sã mã aflu în treabã. Dupã obisnuita binecuvântare. În dimineata zilei de 21 noiembrie 1981. Vãzându-l cã întârzie. cã am dat telefon fratelui meu Vãsii George si i-am spus sã vinã de urgentã la mine. lovituri pe care nu le pot explica.

ca atunci când voi cãdea. oferindu-i jertfa ta omeneascã în unire cu a Mântuitorului tãu. dar îmi dãdeam curaj. Mi-a spus cã la aceastã lege intrã toti acei care detin lucruri sau bunuri furate. Pe câmpul de bãtãlie.Nu. dar razele "Mãretului Print" a îndepãrtat toatã panica din sufletul meu. De câte ori uriasul si-a arãtat coltii printr-o neasteptatã surprizã.Existã un decret privitor la asa ceva? Unul din ei îmi rãspunse: . cerându-i de se poate sã te sanctioneze pe tine în locul altuia. Însã razele "divinului soare" au împrãstiat hidosul climat prin propria sa interventie.I-am poftit în casã si i-am întrebat: . sfântã si dumnezeeascã. bazîndu-mã pe promisiunea "printului luminos" si la nemaipomenita agerime ce-mi va fi transmisã. dacã nu te lupti. restabilindu-mi pacea si ordinea. . Abia acum mi-am dat seama cã prin rânjetul uriasului începe lupta. Simteam cã nu va fi nevoie sã-l oblig si contam pe promisiunea sa cã mã va ajuta.Dar ce prevede legea 18? l-am întrebat. sã-mi dea putere si curaj. dar sã-ti dea si puteri totdeauna.Ce-i acela ilicit? am întrebat eu. O. .Legea 18! mi-a rãspuns el. Doamne! Câteva clipe de durere în luptã ne dau cheia cu care putem pãtrunde în misterul de durere si iubire al Marelui print Iisus Hristos. A te oferi pe veci Lui si în orisice împrejurare. sunteti datã la ilicit! . ce slab e bietul trup când mintea se blocheazã în mijloocul furtunilor provocate de slobodul urias. a reusit sã-mi usuce gura. "În toate Te voi lãuda si preamãri pânã la sfârsitul acestei lupte! Nu se poate ca El sã nu biruiascã!" Pe câmpul de bãtãlie am cãzut de nenumãrate ori. adicã nemuncite de el. În acest mod îti întinzi singur bratele pe propria ta cruce. nu te numesti viteaz. . trebuie sã te mentii puternicei pasiuni a credintei nemuritoare.

bãuturi. când mai îndulcite. toti cei care ne-au înconjurat pe lângã cei doi mai sus mentionati. iar steagul biruintei l-am asternut la picioarele "Marelui Print". fãrã a mã trufi. s-au bucurat. 26 ianuarie 1985.Pe drumul trasat de prostãnacul urias. Gurãu Veronica. prin actiunile ce le desãvârsea "Luminatul Print". . au bãut din acelasi pahar cu mine. când amare. Când s-a declarat biruinta pentru cã adevãrul mereu iese deasupra ca si untdelemnul. pentru cã tot "luminosul Print" l-a condus si numai Lui i se cuvine toatã lauda. am cules si eu buchete de flori chiar dacã au fost stropite cu lacrimi. Zi de zi am avut lângã mine douã fiinte umane: Gherman Maria si Vãsii George. care mai mult sau mai putin.