SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BALIK PULAU, 11010 BALIK PULAU, PULAU PINANG.

-

KERTAS KERJA KEM KEPEMIMPINAN PENGAWAS INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA (IKS):SK. ST GEORGE,11000 BALIK PULAU SATU TINJAUAN TERHADAP KEKANGAN PULAU PINANG. DAN HALANGAN YANG DIHADAPI 2010

NAMA KUMPULAN KELAS NAMA MENTOR AHLI

: ANJAKAN PARADIGMA : 6 ATAS ZAMRUD 1 : PN. ASMA BINTI RAHIM : 1. SITI SALWA BINTI SIRIN 2. NAZILAH BINTI ISMAIL 3. NURSYAFIQAH BINTI ABDUL MUTALIB 4. SYAZWANI BINTI AZMI : 2010

TAHUN

Industri berasaskan sumber dapat dilihat melalui kegiatan IKS di kampung Pulau Betong dalam penghasilan keropok lekor. IKS juga tidak menjalankan pengkhususan dan kurang proses birokratik. Gabungan IKS melibatkan proses pembuatan pemprosesan dan penghasilan bahan-bahan mentah kepada barangan siap. Sepanjang kajian dijalankan. penubuhan IKS adalah mudah dan ringkas kerana diasaskan oleh individu atau dalam kalangan ahli keluarga itu sendiri. industri pemprosesan makanan dan industri pembuatan lain. Secara keseluruhannya. Kebanyakan tenaga kerja IKS terdiri daripada penduduk tempatan atau dalam kalangan ahli keluarga. kami mendapati bahawa kebanyakan kegiatan IKS di kawasan Balik Pulau melakukan industri berasaskan sumber. Biasanya pengguna IKS menggunakan modal simpanan sendiri atau pinjaman daripada ahli keluarga terdekat. IKS juga berintensifkan buruh. tempoh masa yang diambil sepanjang menjalankan kajian ini adalah selama 1 bulan. . Industri pembuatan lain pula dapat dilihat melalui kegiatan IKS di kampung Sungai Burung iaitu mencanting batik dan penghasilan kraf tangan bersumberkan pokok pisang di Kampung Perlis. pekerja atau sewa tapak yang murah. manakala pemprosesan makanan dapat dilihat melalui kegiatan IKS di kawasan kampung Jalan Baharu iaitu pemprosesan kuih bahulu.5 juta. malahan IKS juga boleh ditempatkan di mana-mana sahaja mengikut kemudahan dan kesesuaian untuk mendapatkan bahan mentah.PENDAHULUAN Industri kecil dan sederhana (IKS) dapat didefinisikan sebagai firma yang mempunyai antara 51 hingga 150 orang pekerja sepenuh masa dan jumlah jualan tahunan antara RM10 juta hingga RM25 juta serta modal berbayar tidak melebihi RM2. Selain itu. berskala kecil dan sebagainya. Pengeluaran IKS melibatkan penggunaan teknologi yang sederhana dan tenaga pekerja separuh mahir.

PENGENALAN Kami dari bersama-sama s .

PENYATAAN M Kami tela Sederhana (IKS) .

KEPENTINGAN Kami Ku menjalankan kaji .

OBJEKTIF KAJ Kami Ku menjalankan kaji .

BATASAN KAJ Kumpulan Pulau. Hal ini ke .

KAEDAH KAJIA Kumpulan kajian yang telah .

DEFINISI OPER Menurut ditakrifkan sebag .

bab .

TINJAUAN PER Hasil tinj bahawa IKS ini .

PERIHAL KAJI Kumpulan seperti kampung menjalankan kajia .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful