J.U.

UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET MENADŽMENT I PODUZETNISTVO UPRAVLJANJE KVALITETOM

TEMA: KONTROLNE KARTE I NOVI ALATI ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM

Profesor: Dr.sc.Senad Fazlović, vanr.prof. Tuzla, Januar 2011.

Student: Hrnčić Jasmin I-1183/05

1

.....................................................5 Dijagram u obliku strijele...............2 1..................2 Dijagram međuodnosa .11 2.................. Literatura.......11 2..................4 Matični dijagram...14 Prilog (Primjer i Prezentacija) Uvod: 2 .................Sadržaj: Uvod..........9 2.9 2............7 Programirane karte za proces odlučivanja.......................................................................................................................................................................................................6 2...........................................3 Stratifikacija... Kontrolne karte.............................. Zaključak................1 Dijagram afiniteta.................................................................12 3........6 Sustavno stablo.............................................8 2............................................................1 Kontrolne karte za atributivne karakteristike........................ Novi alati za upravljanje kvalitetom.......................................................................................................................7 2....................................................................................7 2.....................................................3 1......................................................................................................................................................................................................................13 4..................................

Na koncu ćemo imati i primjer iz prakse o upotrebi kontrolnih karti.gdje je sam fokus na njegovoj proceduri izrade. U okviru kontrolnih karti više ćemo se baviti pitanjima šta su to uopšte kontrolne karte.i za kraj alata za upravljanje kvalitetom obraditi ćemo programirane karte za proces odlučivanje.zatim usredočiti se na korake pri korištenju samih kontrolnih karti.a u okviru ovog modela imat ćemo i primjer za jedan hotel i njegove usluge.novi alati za upravljanjem kvalitetom.U ovom seminarskom radu pokušat ću pojasniti kontrolne karte i koji su to novi alati za upravljanjem kvalitetom. Kontrolne karte Posljedica industrijske revolucije bila je stvaranje masovne proizvodnje koja je znatno snizila troškove proizvodnje i znatno povećala produktivnost radne snage.i koja je njegova namjena. loša posljedica 3 .zatim dijagram međuodnosa sta je to dijagaram međuodnosa.12. koja je njihova namjena.i procedura korištenja modela stratifikacije.stratifikacija:šta je to stratfikacija. U okviru ovih alata imamo dijagram afiniteta gdje ćemo se baviti pojmom dijagrama afiniteta i samog postupka izarde dijagarama. Tu je takođe i dijagram oblika strijele.u okviru kojeg ćemo objasniti njegovu uprabu. Međutim. kako su nastale.proceduru izarade gdje imamo i najviše korak tj.zatim sustavni dijagram gdje se koristi.i za kraj detaljno ćemo obajsniti podjelu kontrolnih karti prema njenom sadržaju.gdje se koristi i kakav je način njegove izrade.zatim ćemo objasniti pojam matričnog dijagrama kada ga koristimo.koje su njene osnovne funkcije . Druga oblast koju ćemo obaraditi u ovom seminarskom su tkz.

Naravno da postoji i određeni dio varijacije koji je nemoguće iskorijeniti i zbog kojeg se kaže da ne postoje dva identična proizvoda na svijetu. s1učajnog. već također upozorava na probleme koji bi mogli imati veliko ekonomsko značenje. Kad stvarna varijacija prođe kontrolnu granicu. Primjeri su: ljudske varijacije u postavljanju brojčanika instrumenata za kontrolu. isključivo radi slučajnosti i 2. kao sredstvo detekcije. Kontrolna karta ne samo da vrednuje statističko značenje. Kontrolna karta je grafička usporedba podataka o ispunjavanju funkcije procesa prema izračunatim . Podaci o ispunjavanju funkcije procesa obično se sastoje od grupa mjerenja (. javljaju se kontrolne karte. Razlikovanje slučajnih i prenosivih uzroka varijacije Slučajni uzroci Sastoje se od mnogo pojedinačnih uzroka. to je znak da su prenosivi uzroci ušli u proces i proces se treba istražiti. Primarna je upotreba kontrolne karte otkrivanje “dodjeljivih/prenosivih” uzroka varijacije u procesu..2 Kontrolne karte imaju dvije osnovne funkcije: 4 . Tabela 24. Činjenica da je razlika između mjerenja i cilja statističkih značajna ne znači da te se poduzeti popravno djelovanje. Primjeri su: loše postupanje operatera pogrešno postavljanje ii serija sirovine s nedostatkom. ali postoji i dio kojim je zasigurno moguće upravljati i upravo iz tog razloga. Svaki prenosivi uzrok može rezultirati velikim brojem varijacija.masovne proizvodnje bio je pad kvalitete proizvoda proizvedenih na ovaj način. One se izračunavaju iz zakona vjerojatnosti na taj način da se za visokonevjerojatne slučajne varijacije pretpostavlja da nisu nastale zbog slučajnih uzroka.racionalne podgrupe”) odabranih u uobičajenoj sekvenciji proizvodnje. Za proces koji radi bez prenosivih uzroka varijacije kaže se da je .blage promjene u strojevima. Izraz .obični”) uzroci trebali biti prisutni u procesu.. Idealno uzimajući. dodjeljivog.u stanju statističke kontrole”. U situacijama gdje je nesuklađenost velika.kontrolnim granicama” povučenima kao granine crte u karti. U nekim su tvrtkama razlike. Procesne su varijacije dokazane s dvije vrste uzroka: 1.. toliko brojne da je potrebno ustanoviti prioritete za djelovanje na osnovi ekonomskog značenja i s tim povezanih parametara.dodjeljivi uzroci” ima posebno značenje i bitno je razumijevanje tog značenja radi razumijevanja koncepcije kontrolnih karti. Prenosivi uzroci Sastoji se samo od jednog ili samo nekoliko pojedinačnih uzroka.. samo bi slučajni (također nazivani . već zbog prenosivih uzroka. tj. to se obično skraćuje pod kontrolom”.blage varijacije strojeva. Varijacija unutar kontrolnih granica znači da su samo slučajni uzroci prisutni. uobičajeno je dokumentirati slučajeve i stvoriti mehanizam za donošenje odluka.. Taj pad kvalitete javio se prvenstveno kao posljedica varijacije koju se ujedno može smatrati najvećim neprijateljem kvalitete te ju je potrebno maksimalno iskorijeniti iz svih procesa organizacije.1 Kontrolna se karta razlikuje u slučajnim i prenosivim uzrocima varijacije kroz izbor kontrolnih granica. Svaki pojedinačnii uzrok rezultira neznatnom količinom varijacije. tj. često u obliku nesuklađnosti. čija se posijedica dodjeljuje jasno definiranom uzroku.

iii se pak 7 uzastopnih točaka diže iii pada. • Određivanje vremenskog perioda za prikupljanje podataka. Kontrolne karte za praćenje atributivnih karakteristika: atributivne karakteristike je najlakše poistovjetiti sa svojstvima koja iii postoje iii ne postoje (npr. Prvi jetaj da pojedine točke probijaju kontrolne granice. • Nastavak skiciranja podataka kako ih prikupljate. itd. Kad se neki proizvod nadzire. varijabla koja se promatra mjeri se i zapisuje. Služe kao sredstvo za rješavanje problema: temeljem podataka s kontrolnih karata donose se odluke o implementaciji određenih rješenja jer nas upućuju na način funkcioniranja procesa kao i potencijalna problematična mjesta. teina. itd.a kontrolna karta Ad 1. Ove karte međutim ne nude odgovor na pitanje zašto je do odstupanja uopće došlo ali je vremensko trajanje izrade ovakve karte kao i njihova jednostavnost dovoljan razlog za njihovu uporabu. teina. Predstavlja najjednostavniji oblik kontrolne karte to joj je ujedno i najveća prednost jer omogućava brži uvid u stanje i dovoljno precizan prikaz za donošenje zaključaka. Poželjno je izbjeći problem autokorelacije do kojeg dolazi kad se mjerenja vrše prečesto. odluka. volumen. • Obavijanje procedure vezane za konstrukciju kontrolne karte i analizu podataka. x. sklop radi iii ne radi. Abnormalnim se primjerice. potrebno je odmah nakon to se prikupi dovoijan broj podataka iz perioda kad je proces pod kontrolom izračunati nove kontrolne granice. Najčešće korištene kontrolne karte za mjerljive karakteristike su: 1. Kontrolne karte za praćenje mjerljivih4 karakteristika: mjerljive karakteristike su svi oni podaci do kojih se dolazi preciznim mjerenjima (npr. Postupak korištenja kontrolnih karata sastoji se od sljedećih koraka: • Odabir odgovarajuće kontrolne karte ovisno o vrsti podataka koji se prikupljaju. 5 .R kontrolna karta 4. Prema sadržaju koji prate. uredaj je ispravan iii neispravan. x. temperatura itd). tj. onda ni mjerenje temperature ne smijemo vršiti u kraćem vremenskom razdoblju. Abnormalnosti u procesu koji se promatra mogu se pojavit iu dva osnovna oblika. x . kontrolne karte dijele se na:3 1. Na kontrolnu kartu se zapisuje uzrok problema kao i način na koji je otklonjen. • Ukoliko se započinje s konstrukcijom kontrolnih karata za proces koji je izvan kontrole. itd. smatra slučaj kad više od 7 točaka leži s jedne strane centralne crte.) Ovakva svojstva je također moguće prebrojati. promjer. Najteži dio korištenja kontrolnih karata za atributivne podatke jest razvoj jasnih kriterija koji će proizvode podijeliti na one koji su konformni i one koji to nisu. širina. X — karta: Grafiči prikazuje rnjerne podatke iz tablica u kojima se evidentiraju rezultati mjerenja karakteristika. koliko smo imali pošiljki isporučenih na vrijeme. ako mjerimo temperaturu tekućine koja se u potpunosti zamjenjuje novom svaka tri sata.Služe kao sreclstvo za donošenje odluka: pružaju nam ekonomsku osnovu za donošenje odluke o traženju uzroka problema jer je pomoću njih proizvode koji su gotovi moguće usporediti sa zadanim specifikacijama. To su: visina. Njen je najveći nedostatak u tome to je previše gruba da bismo iz nje mogli dobiti učinkovite informacije za upravijanje procesom. materijal provodi struju iii ne. te provjera nalaze ii se u dozvoljenim granicama. 2.R kontrolna karta 3.1. dok je drugi oblik da točke unutar kontrolnih granica mogu zauzimati neki određeni oblilk. Kontrolne karte za mjerljive karakteristike Kontrolne karte za rnjerljive karakteristike prate one karakteristike koje je moguće izrnjeriti. visina.X-kartamjera 2. Primjerice. • Ako su uočeni podaci koji se nalaze izvan granica potrebno je istražiti uzroke. primjerice koliki je broj zadovoljnih kupaca.

Njom se registriraju dva važana pokazatelja procesa: • kretanje aritmetičkih sredina uzorka Xi • kretanje raspona uzoraka R.x – R kontrolna karta: Ova kontrolna karta puno je jednostavnija za praktičnu uporabu. vrlo je kompliciran. Da bi to napravili moramo izračunati aritmetičku sredinu svakog pojedinanog uzorka. odnosno toleranciji T. postoje naravno donja i gornja granica tolerancije I redovito su šire od kontrolnih granica. sarno umjesto gibanja aritmetičih sredina uzorka prati gibanje medijana pojedniih uzoraka. i na temelju njih odrediti zbirnu srednju vrijednost (aritmetička sredina aritmetičih sredina). Ad 4. Izračun osnovnih podataka potrebnih za konstrukciju R-bara. a ovise prije svega o broju podataka u analiziranirn uzorcima.Ad2. Tolerancija se može definirati kao granična vrijednost pojedinanog mjerenja. također je jako slčian. Za analizu kretanja aritmetičkih sredina i raspona uzoraka koriste se dva odvojena grafikona. redovito više od 25. To je prosječna vrijednost svih izmjerenih veIičina. ako smo uzorke uzimali 25 puta.Težnja je da se ova veličina to manje mijenja. te su tako troškovi kontrole znatno smanjeni. Ova karta nalazi svoju prirmjenu kod serijske i velikoserijske komadne proizvodnje gdje se kontrola svodi na rnjerenje malih uzoraka. dok drugi govori o njegovom rasipanju. Kontrolne karte imaju svoj smisao ako se nakon izračuna kontrolnih granica i konstrukcije dijagrama izvri ši sljedeća analiza: Analiza srednje linije: Srednja linija je najvažnija karakteristika koja se nalazi na kontrolnoj karti. Medijan je vrijednost od koje ima isti broj većih i isti broj manjih vrijednosti. Kako bi izradii X-bar dijagram potrebno je najprije izračunati srednju vrijednost. x-a kontrolna karta: S ovom kontrolnom kartom možemo pratiti proizvodni proces pomoću srednje vrijednosti mjerenih velčina i njegove standardne devijacije. Ovu kontrolnu kartu prirnjenjujemo za praćenje proizvodnih procesa kad je pogodno iii potrebno raditi s većim brojem komada u uzorku. čak uz pomoć računskih pomagala. Vrijednost aritmetičke sredine i raspona su dva vrlo vana podatka. a svaki put smo mjerili 5 proizvoda onda je n = 5. Centralna linija(CL) =R GKG=D4R DKG=D3R Ad 3. a k = 25. Analiza srednjeg prosjeka raspona: srednja vrijednost raspona je vrijednost koja najbolje predstavlja sve vrijednosti raspona. jer prvi daje uvid u centriranost proizvodnog procesa.R. Izračun standardne devijacije. Proces je pod kontrolorn ako je točno centriran i ako je njegovo prirodno rasipanje jednako zadanorn rasipanju. Ova vrijednost kod dobro ovladanog procesa mora pasti što bliže sredini tolerantnog poija. pa se iz tih razioga ova karta koristi samo kada je to izuzetno neophodno. poznata pod nazivom X-bar i R-bar. x-R kontrolna karta: Daje uvid u kretanje proizvodnog procesa na osnovu statistićke teorije i vjerojatnosti. 6 . Ustvari je ista kao i x. koji se zajedno ucrtavaju na x -R kontrolnu kartu. a zatirn vrijednosti donje i gornje kontrolne linije. Za izračun gornjih i donjih vrijednosti X-bar dijagrama koristirno sljedeće formule: GKG=x+A2 R DKG =x-A2 R R=∑R/k Faktori A2. Pomaže odrediti koliko je tehnološki proces promjenjiv . D3 i D4 zadani su u statističkim tablicarna. Potrebno je najprije izračunati vrijednost centralne linije i. Primjerice.

crnih čestica u gramu proizvoda 7 . Izračunati statističke parametre uzorka. Atributivna svojstva svode se na jednostavnu da ne odluku. Definiranje veličine uzorka.ispravnih faktura po danu Br. 3. 4. Jedna od razlikau odnosu na mjerljive kontrolne karte je i u tome što je kod atributivnih karata potrebno prikupiti više podataka to znači da veličina uzorka mora biti znatno veća. to je opće pravilo za primjenu kontrolnih karata. pojava ukazuje na posebne uzroke. Provjeriti točke izvan kontrolnih granica koje ukazuju na pojavu značajnih uzroka u procesu. ako na dijagramu vrijednost X iii R iziaze izvan kontrolnih granica. svaki sat 5 komada). to može biti broj proizvoda koji ne funkcioniraju. 10. Kontrolne karte za atributivne karakteristike Kontrolne karte za atributivnle karakteristike koriste se za one karakteristike kvalitete koje je lakše prebrojati nego izmjeriti. defekata po predmetu Br. ako niz uzastopnih vrijednosti na dijagramu leži ispod iii iznad srednje linije kažemo da je nastupilo pomicanje. Kad sumiramo sve ono što smo dosad iznijeli o izradi kontronih karata. Osiguranje proizvoda do njihove kontrole/mjerenja. 6. 9. Četiri naječešće korištene vrste atributivnih kontrolnih karata predstavljiaju p. Uzimanje barem 20 uzoraka. Također. 2. zračunatj kontrolne granice. 7. Odabir karakteristike kvalitete iii procesa koja će se pratiti kontrolnorn kartom. broj trulih jabuka broj primijenih žalbi kupaca itd. Važno je napomenuti da se kod izrade ovih karata kao baza uzima broj škartova dijelova ili broj pogrešaka. Primjerice. Konstruirati kontrolnu kartu i upisati parametre uzorka. c.neispravnih guma u uzorku Broj izmjena nacrta svakog tjedna Br. 5.Analiza kontrolnih granica: Općenito možemo zaključiti da. defekata po predmetu Br. np i u kontrolne karte koje su prikazane u Tablici6 Tip karte Veličina uzorka Kako se broje defekti primjer P Np U C Može varirati Konstantna Može varirati Konstantna Predmet dobar il loš Predmet dobar ili loš Br. Utvrđivanje intervala kontrole (npr. 8. postupak njihove izrade odvija se u sljedećim koracima:5 1. Odlučiti se za daljnje radnje.

7 Postupak izrade dijagrama afiniteta odvija se u sljedećim koracima: 1. C-kontrolne karte: Ova kontrolna karta prikazuje prosječan broj pogrešaka (ne loših komada) pronađenih u jednoj isporuci i to na jedinici proizvoda.P-karte: Koriste se za mjerenje proporcjle jedinica u uzorku koje su defektivne. Uobičajeno se koristi za pretvaranje rezultata provedenog brainstorminga u logički i smisleno povezane grupe ideja s kojima se može lakše baratati. 5. Potrebno je započeti s jasno definiranim problemom iii ciljem koji se želi ostvariti. 6. računamo je po sljedećoj formuli: CL=broj neispravnih proizvoda/br ispitanih proizvoda Za izračun donje i gornje kontrolne granice koriste se sljedeće formule: GKG =p+ zq DKG = p-zq. tj. P karte koriste se onda kad je moguće prebrojati ibroj neispravnih proizvoda kao i veličinu uzoroka. 2. I u ovom slučaju velična isporuke mora biti konstantna. Menadzment postaje odgovoran za izobrazbu zaposlenika ne samo u korištenju fizičkih već i intelektualnih alata. Sredinju liniju u ovom slučaju predstavlja prosječan broj promatranih pojava u zadanom uzorku. Idealan broj osoba utomu je do šest osoba koje imaju zajedničke ciljeve i interese. gdje su z = zadana normalna varijabilnost p=postotak neispravnih proizvoda a = standardna devijacija postotka neispravnih proizvoda Standardna devijacija računa se po sljedećoj formuli: q=√p(1-p)/n Np-kontrolnekarte: Prikazuju broj pronađenih nesuklađenih proizvoda u uzorku. itd. 4. NOVI ALATI ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM Uloga suvremenog menadzmenta u poduzećima sve se više mijenja i ide u smjeru prebacivanja naglaska s vođenja i upravijanja zaposlenicima na olakšavanje iznošenja i omogućavanje primjene ideja koje zaposlenici imaju u vezi s poboljšanjem poslovnih procesa.Centralna linija raučna se kao prosječean broj neispravnih proizvoda u uzorku. odnos između broja pojava i broja uzoraka. U-kontrolne karte: Koriste se za mjerenje stvarnog broja defekata. Grupiranje ideja u srodne skupine. 8 . a to su već spomenuto grupiranje informacija ali i razvijanje novih naična razmišljanja unutar grupe. Njegova primjena omogućuje dvije osnovne koristi. Prikupljanje kartica s idejama od svih sudionika. Dijagram afiniteta Dijagram afiniteta predstavlja jednostavan. Svaki pojedinac samostalno smišlja ideje i zapisuje ih na papir. Opis problema koji se istražuje. 3. zato su i jednostavnije. obično na jednom proizvodu iii uzorku. Kreiranje skupnog naslova pojedine grupe ideja iii sažimanje svih ideja pojedine grupe u jednu ideju. njihovo izlaganje pred cijelom grupom i zapisivanje na ploču. broj bakterija u mililitri vode. ali moćan alat za grupiranje i razumijevanje prikupljenih informacija koji može poslužiti kao osnova za kreativan timski rad na teškim problemima unutar poduzeća. Primjer su broj vraćenih jela u restoranu u razdoblju od tjedan dana. Provođenjem brainstorminga prikupljaju se ideje vezane za rješavanje prethodno definiranih problema. Formiranje tima zaduženog za rješavanje problema. Imaju potpuno istu namjenu kao i P-karta s ograničenjem da su upotrebijive samo kod uzoraka iste veličine.

Dijagram međuodnosa često se koristi nakon izrade dijagrama afiniteta. Zapisivanje problema. za razliku od dijagrama afiniteta koji samo prikazuje logično grupiranje. Ishikawa dijagrama iii stablo dijagrama. kako bi potpunije ispitali odnose među idejama. Na sam vrh dijagrama unosi se problem ili cilj s kojim smo započeli postupak. pomaže prikazati Iogične međuodnose među promatranim pojavama. Dijagram međuodnosa Dijagram međuodnosa izrađuje se sa svrhom identifikacije uzročno posljedi čnih iii metodociljnih odnosa podataka unutar sustava. Na Slici 33. kod uzročnog dijagrama moguće je da jedna pojava utječe na dva iii vie elemenata. Može se koristiti za identifikaciju uzroka problema ili za pogled unatrag od outputa procesa prema elementima potrebnim za njegovo nastajanje. na ploču iii neko drugo jasno vidijivo mjesto. Uzročni dijagram. 2. Postupak izrade dijagrama međuodnosa:8 1. Prililkom crtanja dijagrama potrebno se pridržavati određenih pravila. Za razliku od Ishikawa dijagrama kod kojeg se svakom uzroku pripisuje utjecaj na samo jedan element. Definiranje promatranog problema ili procesa. Nakon toga su ispod svakog naslova grupe ideja unose same ideje do kojih smo došli provođenjem brainstorminga. Izrada dijagrama afiniteta. ispod tog unose se u istom rangu skupni nazivi pojedinih grupa ideja. prikazan je izrađeni dijagram afiniteta za problem implementacije sustava konstantnog unapređivanja. 9 . u slučaju kad su veze među njima složene i isprepletene.7.

Ishikawa dijagrama iii stablo dijagrama. Moguće je ponoviti postupak s drugim formatom matrice iii drugim setom simbola kako bi otkrili više o vezi među podacima. dobavljača. i njihovo slaganje prema uzročno-posljedičnim vezama.Je ii ova ideja u vezi s drugima?”. Odabir grupa podataka koji će se uspoređivati. Procedura korištenja je sljedeća: 1. U isto vrijeme može nam reći i nešto više o vezi. Za podatke koji su ovako prikazani kažemo da su stratificirani. dijagramom raspršenja. on nam omogućava utvrđivanje povezanosti između odabranih kriterija i liste zahtjeva. Matrični dijagram Matrini dijagram koristi se za identifikaciju i analizu prisutnosti i snaga veza između dva. 3. Stratifikacija Stratifikacijaje tehnika koja se koristi u kombinaciji s drugim alatima za analizu podataka. 2. 4. uzevši u obzir varijacije za različite formate. Odaberite simbole. Prije prikupijanja podataka potrebno je razmotriti koje informacije o izvorima podataka mogu utjecati na rezultate. Kad podaci dolaze iz više izvora. primjerice iz više smjena. Redanje podataka iz svake skupine oko osi matrice. a one koje strelice upućuju glavni efekti. Drugim riječima. podatak po podatak. Primjer 10. dana u tjednu. Ova tehnika omogućava odjeijivanje podataka tako da je moguće uočititi njihovu strukturu.. Koristimo ga u sljedećim prilikama: 1. 2. 1. Primjer izrade matričnog dijagrarna10 10 . 5. Ideje se iznose pred cijelu grupu i postavija se pitanje . 7. koliko je ona jaka iii koju ulogu različiti pojedinci igraju. kontrolnim kartama i ostalim alatima za prikupijanje i analizu podataka. Kad želimo alocirati odgovornosti unutar grupe ljudi. itd. Usporedite grupe. Pri grafičkom prikazu potrebno je koristiti različite grafičke oznake iii boje kako bi razgraniili podatke iz razIičitih izvora. 8. 3. Koristi se: Zajedno s ispitnim listovima. 5. Analizirajte matricu. 6. tj. 4. Odlučite koje će informacije predstavljati simboli iz matrice. Potrebno je pojedine grupe podataka iz različitih izvora odvojeno analizirati. 3. Pri prikupijanju podataka potrebno ih je diferencirati prema izvoru iz kojeg pristižu. 2. Na mjesto gdje se sijeku dvije grupe podataka unesite odgovarajući simbol. Završite matricu korištenjem legende za simbole. Kad se podaci iz različitih izvora iii kategorija izmiješaju njihovo pravo značenje teško je vidjeti. Generiranje ideja putem brainstorminga iii korištenjem podataka iz već postojećih dijagrama afiniteta. Crtanje isključivo jednosmjernih strelica kao indikatora odnosa uzrok-posljedica među elementima dijagrama. Identifikacija kIjučnih pitanja prema broju strelica koje iz njih proizlaze. te na taj način određivanje prioritetnih zahtjeva potrebnih za rješavanje problema. Kod utvrđivanja koji problemi utječu na koje proizvode iii koje dijelove opreme. Kad želimo povezati zahtjeve kupaca s elementima procesa. Odabir ispravnog formata matrice. Idealan broj prikupljenih ideja je između 15 i 50.3. Crtanje linija koje čine rešetku matrice. tri ili četiri seta informacija. Ideje iz kojih iziazi većina strelica su osnovni uzroci. Procedura izrade matričnog dijagrama je sljedeća:9 1.

Dijagram oblika strijele Dijagram oblika strijele grafiči je opis pojedinanih koraka koji se odvijaju prilikom završavanja nekog projekta. Rezultati pokazuju da je ključan proces potreban za poboIjšanje kvalitete usluge restorana posIuživanje za stolom. Zatim je bilo potrebno utvrditi najvažnije procese potrebne za izvršenje usluge. 3. Najčešće korišteni matrični dijagram je onaj koji uspoređuje dva seta podataka i ima oblik slova L. 2. određivanje najboljeg rasporeda čitavog projekta. pa se stoga i naziva L-oblikovani matrični dijagram. prikaz potencijalnih problema vezanih za raspored i resurse kao i mogućih rješenja nastalih problema. Pomćou dijagrama oblika strijele moguće je odrediti kritični put projekta. Nakon što nacrtamo matrični dijagram i odredimo važnost pojedinih zahtijeva za ispunjavanje kriterija. veza s kriterijem identificirana je na sIjedeći način: • (-+-) jaka veza -tri boda • (=) umjerena veza -dva boda • (-) slaba veza -jedan bod. U zagradi se kod svakog zahtjeva nalazi brojčana ocjena njegove važnosti prema mišIjenju kupaca. pod čim podrazumijevamo 11 . kao što je vidijivo u navedenom primjeru. odnosno kriterijima: • PosIuživanje za stolom • Kupovina namirnica • Odražvanje restorana • Priprema hrane. moći ćemo izvući najvažniji kriterij čijim ćemo poboljšanjem najviše utjecati na kvalitetu usluge. Zahtjevi su sljedeći: • Pristojna posluga • Bogat meni • Brza usluga • Čista i organizirana okolina. Koristi se za: planiranje i prikaz potrebnog slijeda koraka u projektu iii procesu. Radi se o sljedećim procesima. Zahtjev kupca proces Posluživanje za stolom Kupovina namernica Održavanje restorana Pripremanje hrane = + Pristojna Bogat posluga (1) meni (2) + + + Brza usluga (3) + Čista i Broj organizirana bodova okolina(4) = 15 6 10 10 Rang 1. Anketiranjem gostiju došlo se do popisa zahtjeva koji se postavijaju vezano za kvalitetu usluge.U ovom pojednostavijenom primjeru radi se o matričnom dijagramu za restoran koji žeIi podići kvalitetu svojih usluga na višu razinu. 2. Za svaki zahtjev.

Prividne strelice ne predstavljaju prave zadatke. Koristimo ga i u sljedećim slučajevima: • Prilikom razvoja logičnih koraka za ostvarenje cilja • Prilikom razvoja aktivnosti potrebnih za implementaciju rješenja • Kad je cilj širok i nejasan • Kad je zadatak složen 12 . oni su čvorovi koji odvajaju zadatke. • Najraniji start = najraniji kraj zadataka koji su prethodili ovom • Najraniji kraj = najkraći start + vrijeme obavljanja zadatka 10.prikaz odvijanja najvažnijih koraka procesa čije bi odgađanje odgodilo čitav projekt. Prikazivanje zadaća u obliku dijagrama. Počinjemo od prvog zadatka i idemo unaprijed. Izračun .okvirnih vremena” za svaki korak i cijeli projekt. koristimo . osigurava i tijek aktivnosti logičnim putem od identificiranih ciljeva kao i potpuno razumijevanje složenosti određenog projekta. Obilježavanje kritičnog puta na grafu (drugom bojom iii podebljano) i izračun njegova trajanja.vrijeme zadatka 11. 8. 6..kritičnog puta projekta”. događaj predstavlja početak iii kraj. 5. Počinjemo od krajnjeg roka koji je zadan za izvršenje projekta i krećemo unazad. ali ujedno i koraka kod kojih bi ulaganje dodatnih resursa ubrzalo cijeli projekt. Procedura izrade dijagrama oblika strijele sastoji se od sljedećih koraka: 1. 7. 4.prividne strelice” koje se crtaju istočkano. Ukoliko postoje određeni problemi poput dva zadatka koje počinju u isto vrijeme. Izračun najdžueg mogućeg trajanja zadatka. Zapisivanje sva četiri prethodno izračunata vremena uz strelicu koja označava zadatak. Određivanje . a zatim se progresivno identificiraju aktivnosti potrebne za ostvarenje cilja (grane). 9. Odredivanje slijeda aktivnosti pomoću sljedeća tri pitanja: • Koja se aktivnost mora dogoditi kako bi ova počela? • Koja se aktivnost može odvijati istovremeno s ovom? • Koja se aktivnost može odvijati odmah iza ove? 3. Stablo dijagram osigurava vidijivo I jasno povezivanje planova i ciljeva. a istovremene zadaće prikazuju se okomito jedna iznad druge. Okvirno vrijeme za cijeli projekt je vrijeme za koje se posao može odgoditi bez utjecaja na pomicanje planiranog vremenskog rasporeda. vremenski slijed ide od lijeva na desno. Svaka strelica predstavlja jedan zadatak koji se i piše na strelicu. Vrijeme se upisuje na strelice među zadacima. 2. Sustavni (stablo) dijagrarn -Systematic (tree) diagram Ovaj se alat koristi za grafički prikaz puta koji vodi do cilja u slijedu aktivnosti koje moraju iii bi trebale biti realizirane kako bi se ostvarila ciljna veličina. Izvlačenje svih zadaća nužnih za odvijanje projekta iii procesa. Kritični put je najdžui put od početka do kraja projekta. Između svaka dva zadatka crtaju se krugovi za događaje... Izračun najkraćeg mogućeg početka i kraja zadatka. Određivanje vremena trajanje svakog zadatka. koji nema utjecaj na vremenski raspored cijelog projekta. Alat je posebno koristan prilikom dizajniranja novih proizvoda i usluga ili prilikom implementacije plana za uklanjanje identificiranih problema u procesu. označavaju se svi zadaci po redu s brojevima u krugu. ili se jedan ne može odvijati ukoliko predhodni nije započet. • Najkasniji kraj = krajnji redovni rok koji je zadan • Najkasniji start = najkasniji kraj . 12.11 U postupku izrade stablo dijagrama najprije se postavlja opći cilj (deblo). tj. Kad je dijagram završen.

Prikaz proturnjera kao pete razine. Označivanje nepraktičnih mjera-sa X i praktičnih sa O.Kad akcijski plan mora biti detaljan • Prilikom evaluacije potencijalnih rješenja. 2. Koraci u izradi stablo dijagrama: 1.1. Koristeći PDCP možemo. Do spomenute izjave možemo doći analizom uzroka korijena problema iii korištenjem naslova postojećeg dijagrama afiniteta. ili revidirati plan kako bi izbjegli probleme ili pripremiti pravo rješenje za trenutak nastanka problema. Procedura izrade PDPC dijagrama:12 . 2. 3. 5. Pribaviti ili izraditi stablo dijagram promatranog plana. Podjela glavne izjave u sekundarne kategorije: radi se o aktivnostima iii događajima koji su neophodni za postizanje krajnjeg cilja. a zapisujemo je krajnje lijevo na dijagramu. aktivnosti na drugoj razini te zadaće na trećoj razini potrebne za ostvarivanje glavnih aktivnosti. Identifikacija ciljne izjave: radi se o jasnoj izjavi s kojom se slaže cijeli tim. Koristi se prije implementacije složenog plana. a na dijagramu se upisuju desno od ciljne izjave. Gdje smo vidjeli da je kontrolna karta nastala pojavom masovne proizvodnje. Programirane karte za proces odlučivanja PDCP dijagram sistematično identificira što bi moglo poći krivo u planu koji se izrađuje. Posljednja provjera dijagrama u potrazi za idejama koje su možda suvišne za ostvarenje krajnjeg cilja. Podjela sekundarnih kategorija na sitnije detalje: to se na dijagramu odmičemo viže prema desnoj strani. Preispitivanje dijagrama s obzirom na logiku i dovršenost: potrebno je osigurati da svaki podnaslov ima dIrektnu uzročno-. Za svaku aktivnost na trećoj razini brainstorming-om se istražuje što bi moglo poći krivo. te razvija protumjere kako bi spriječili te probleme. 3. zadaci postaju sve uži i specifičniji. Zaključak: U okviru ovog seminarskog rada pokušao sam pojasniti pojam kontrolne karte i novih alata za upravljanje kvalitetom. Razlučivanje pojedinih protumjera s obzirom na učinkovitost koristeći kriterije kao što su: novac. kako bi razumjeli implementacijska pitanja svakog rješenja • Nakon to dijagram afiniteta iii dijagram međuodnosa otkriju ključna pitanja • Kao komunikacijsko sredstvo. kad je mnogo aktivnosti potrebno objasniti drugima.i to kako bi se obuzadale varijacije u samom procesu proizvodnje. Dodavanje uzroka kao aktivnosti na četvrtoj razini. kad se plan mora završiti prema rasporedu te kad je cijena neuspjeha velika.vrijeme. Mora se raditi dijagram visoke razine razlučivosti koji prikazuje: osnovne ciljeve.posljedičnu vezu s prethodnim. Za svaki mogući uzrok brainstorming-om se dolazi do protumjera. 4. Podjelu je potrebno zaustaviti kad se dođe do podjeljivih pojedinačnih zadaća. 13 . Pregled svih prikupljenih uzroka i eliminacija onih koji su malo vjerojatni ili su im posijedice beznačajne. 5. lakoća implementacije itd. 4.

Zatim smo u okviru novih alata za upravljanje detaljno obajsnili svaki pojedinačno sa naglaskom na njihovu upotrebu i sam proces izrade. Lazibat T. Literatura: 1. kao sredstvo detekcije. Internet 14 . 2.a mlaznice 34 i 35 veću protočnost. Analiza kontrolnih granica: Općenito možemo zaključiti da. ali postoji i dio kojim je zasigurno moguće upravljati i upravo iz tog razloga.Težnja je da se ova veličina to manje mijenja. To je prosječna vrijednost svih izmjerenih veIičina. Također..ukloniti neželjene uzroke varijacija. Na kraju smo obradili primjer iz prakse gdje smo uzeli prskalice Rau Spridomat.mlaznice 9. Tako npr. Takođe smo u modelu matričnog dijagrama imali primjer iz opšte prakse za jedan hotel. Pomaže odrediti koliko je tehnološki proces promjenjiv .pa može te li nam nešto reći o svakoj fazi? (Poljić Samir) Analiza srednje linije: Srednja linija je najvažnija karakteristika koja se nalazi na kontrolnoj karti. javljaju se kontrolne karte. Iz svega ovog možemo zaključiti da analiziranju svake pojedine kontrolne karte treba pristupiti vrlo ozbiljno i studiozno.odnosno njihove se vrijednosti nalaze izvan kontrolnih granica. Ova vrijednost kod dobro ovladanog procesa mora pasti što bliže sredini tolerantnog poija. Pitanja: 1. ako niz uzastopnih vrijednosti na dijagramu leži ispod iii iznad srednje linije kažemo da je nastupilo pomicanje. loša posljedica masovne proizvodnje bio je pad kvalitete proizvoda proizvedenih na ovaj način. ako na dijagramu vrijednost X iii R iziaze izvan kontrolnih granica. Međutim. Analiza srednjeg prosjeka raspona: srednja vrijednost raspona je vrijednost koja najbolje predstavlja sve vrijednosti raspona.Može te li nam reći kako su nastale kontrolne katre i koji su bili razlozi za njene nastanak? (Amel Karavdić) Posljedica industrijske revolucije bila je stvaranje masovne proizvodnje koja je znatno snizila troškove proizvodnje i znatno povećala produktivnost radne snage.gdje smo vidjeli da je ključan proces potreban za poboljšanje kvaliteta usluge u restoranu u kvalitetu posluživanja za stolom. Na osnovu kontrolne karte moguće je:unaprijediti proizvodni proces. Zagreb.27 i 28 imaju manju protočnost. Znanstvena knjiga. 2. Iz kontrolne karte vidljivo je da protok tekućine kroz mlaznice nije ujednačen te da kod pojedinih mlaznica dolazi do otklona u odnosu na kontrolne granice. Taj pad kvalitete javio se prvenstveno kao posljedica varijacije koju se ujedno može smatrati najvećim neprijateljem kvalitete te ju je potrebno maksimalno iskorijeniti iz svih procesa organizacije. Naravno da postoji i određeni dio varijacije koji je nemoguće iskorijeniti i zbog kojeg se kaže da ne postoje dva identična proizvoda na svijetu.Rekli ste da kontrolna karta imao smisao samo ako izvršimo određene faze analize. Ovakvo stanje označava se terminom”izvan statističke kontrole” i ukazuje da pojedine mlaznice na kojim dolazi do otklona treba podesiti ili zamijeniti. Upravljanje kvalitetom. pojava ukazuje na posebne uzroke. 2009.gdje smo vidjeli da na koji način se računaju podaci za kontrolnu kartu i na koji način se izrađuje a to smo i potvrdili samom slikom kontrolne karte.smanjiti troškove proizvodnje a samim time i povećati dobit.

175 Tauge.concordia.R.1 Juran...balancdscorecard.cit.M.op.qimacros.nhs.Ž.(2005).op.185 http://www.pdf http//www.html Tauge. F.N..tin.asq.str.str.cit. 2 3 4 Razlika između mjerljivih i atributivnih svojstava već je definirana prilikom objašnjenja procedure izrade histograma.155.105.109. Gryna.. str. Kondić.(2005)..cit. 109/110..cit.str. op. http://www.org/fileas/affinity. str.pdf 6 7 8 9 10 11 12 http://www.str..op.cit. Ibid.uk/tools-techniques/links-to-other-tt//hidden/matrix-diagram http://web2.com/qiwizard/relation. 5 Kondić. J.N:R:op.html .ca/Quality/tools/treediagram.M. Ž.org/learn-about-quality/new-management-planning-tools/overview/processdecision-program-chart.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful