-CLAUDIU VOD!

~TEFAN VOD!

OBIECTE MICI... ,SATISFAC'fIl MARl

CLAUDIU

VODA

e,

STEFAN •

vooA

.OBIECTE MICI... SATISFACTII MARl
~
.

~

E D I 'T U R A ALB

A T R 0 88

B U CUR Ei;) TIc

00

199 1

Ilustrejta copertei: IORGOS-ILIOPOLOS Desene:~TEFAN VODl

Ea ple ce pot fi executute in gospodiiria tncearcii sii propunii 0 oariata -suiui de personalii. de a pri»i structura casci de naa dacii li se monieaza -placi' de sezut locuit si a relatiilor dintre om si obiectele rig ide $i perne tapitate compuse din cn care el se 'inconJ·oara. etajere. realizarea de mobitionale . perjeciioniirilor tehnico-stiintijice si. parti din structura ei deoin. sag simplifica propunerile noastre.CIT EVA PRECIZA RI LA INCEPUT Lucrarea=se adreseazii iuiuror -ciiitoA It aspect. AU TORII .La pre(ul ~i. numai datoritii -modei. ea cautii sa-# dupa gust.la miscarea de Ida pc carep produce In patpoate fi dimensionat. ori ast.ca [iecare eititor vagaei in. s-ou impus tot mai rr:ult strucadesea recuperabile . locuinie. un . indeosebi. Acestea permit nu doar a modifica. La tel de important iji tot~ rilor -~ dar indeosebi celor tineri. obisnuite. 0. M oisil ). 0 biblioteca modulatd Fireste. ori uncle fotolii Cll tapiieria lier iji obiecte p entru joe iji agrement de u.d. filele acestea Tel incit in timpul zilci sii tie canapea sau cite ceoa caresii-i fi.o"r[orma iji iniiliimea pererilor=amatori oa cputea imbogiiii n!ult telui Ungii care este asezatii iii. impletiturigreoaie sa recomande un nou mod . "ci la utilitaiea ~i. il con stiiuie modijicarea iji repauri anumit grad de indeminare in minuirqrea obiectelor prin operatii relatio simrea unor scule simple. iarbd de marc timp libel' etc.m. igienizare.zatii. t antezia creatoore a constructe'potue lua u:. coleciie de idei originale. noptiere. tnirumusetare. De pildii. ci. ciici "raloarea unci ciirti" nu spori eficienta in [unciie de" neooi sau __ ~~~~ . cu. tiilor tlintre om si lucruri s-a redus llq A test aspect=este urmiirit aiei de noi. mai ales. lesne iji comod. dormit confortabil. pot ciipiita lesne un aspect iji modern.spomulte din lucrdrile prop use putind [i ririi continue a gradului de confort in executate czz moieriale of late la indemirui. iar noaptea siisero easca pentru a traduce aceastii uiilitate in practicii. . ci ijide a le prop use. siaturi si ret etc (din care vechi garderobe iji butete in biblioteci mounele culese iji adaptate) reicriioare la polipinclucrari de intrctinere.e util $i sa-l indemne jotoliu.dernes i comode sau tn etaiere r 'J raienie. totodaui.a. imprejuriiri temporare. mese joase etc. dupii dorintii. mintea unui om" (Gr. Dar.conjoara zilnic. pineii de sac. turile temporare bazate pc [olosirea moduChiar daca aceasta lucrore nu aduce lelor.' care posedii nomic. Speriim pentru una sau dona persoanc. inccarcii uscatii. dna durata rela-iiitr_p fata din stofii de mobila s.intcresam de stori etc. De pildii : transformarea unor constructii. ' burete gros de material plasticintrodus: In epoca noastrii. bazate pe arcuri. fonnele unora din obiectele giiseascii valoarea in eiicienta lucriirilor ce ne if1. cnO!1aia acantajos din punct de cedere ecospirit practiesi economic.

pentru lucreri .. Nu doar copii i. piele altele. scenogralii.. careeste rezis'. file de albums ~i usor de_manipulat hirtie ~i carton. care . general. Iireste. fine. la imitatii provizorii de esemenea. creponatii (se vinde in prima" pe.. unelte' §i utila] pentru lucrari . clasoare colorata . • Htrtie lucioasii filatelice . C11 numeroase .. Ia nivel de • Hirtie alba de desen.sevinde fie sub forrn'a Hirtia si cartonul sint materialele . pentru a lucra colaje decorative. artistii plas. a lucra unele lor. din material lem(paspartuuri pentru Iotografii ' si 'de. eu hlrtie ~i carton !I CARr-rON' -.mucaoa. intre piaredin placaj. Iolosita . pe scurt.Urmariti in binatii de.).bune pentru a Iucra. de dif@rite constructor arnator.ciale. putin costisitoaculori.nos.ntrebuintari t SOl' simplu ~i 'mobil. a c1esena in tus (de port intermediar .1.). . . jucarii ~i lanturi pence'sJlre pentru a obtine pasta de hirtie _tru pomul de Craciun etc.'tru lucrari decorative: flori artif'imai des ell aceste materiale: '. necesara pentru a tehnica numita "papiermache"). hirtie de tapet foarte bunapentru a lucra. suluri de diferite culori). Cartoane de grosime medie §i obtinerea de piese in mai multe exem. De -asemenea. tncadrurLde desene ~i torii. ciasoare. Ele stnt necesare ohiecte ~i lucsari utile. ca. dia §i stabiIi inaltimea. de programe. ci ~i decor-a.la tapetarea peretipilda. pentru pastrat -la . cele ce va sint necesare.fetografii (in vederea tnrarnarii lor) tici.Capitolul 1 LUCRARI DINHIRTIE·SI :rnateriale. De. a uine. _ • Hirtie de ambalaj. coperte estetic. astfel: 1 = un clacalitati. . diferite com• Unelte $i utilaje. ~i aparato casnice). pal. scindura. de coli.i etc.. ne. Hlrtia metaliz ata este adesea reE}iJesne de Iolosit pentru a realiza gumata pe spate. Hirtie de ziare ~i reoiste oechi.. lueioase (de tenta ~i ieftina. si metaliz ata. de pilda. papusi. . de diferite a Iucra sabloano (necesare Ia zugraveli." clasoare. Ielicitari etc.la mulaje (cunoscute ~i sub • Hirtie de calc. Ele sint. in blu etc. htrtie cretaui. culori. caiete. ci:irti. supracoperte). efectul de ansamIigura 1. Peate fi Iolosita pentru tip carte de vizita) ~i mate...interesante.. ~i la dispolb' zitia constructorilor amatori.Tie in caiete cu file de diferite eels mai la lndemtna. rame simple. folosese eu succes hirtia si cartenul pentru lucrari ' cu scop practic s. tipuri de abajururi etc.. carton ondulat (riglat. De sintetica etc. coperte..su. pentru a realiza colajeetc. legafrumoase. forme.. reculambriuri pe pereti (in locul placajului perat de launele ambalaje de mohilier sau materialelor plastice) pentru a stu-. de folos penprocurati. cutii._ torie de carti. care e recomandabil sa vi le . Cartoane subtiri. daca intentionati sa lucrati . arhitectii.asemenea.~sorturile de "materie • Htrtie . tndemina ~i sene.reproduce desene. lata.

1 ".1 .dE LUCRARI DIN BIn'" «1...TON '" CA'" 7 3 E Fig._ . 1.

in vedere'1 montarii acestora pa 0 tij a. ef'icient. sate.ul stl~gc:. eventual. una peste alta.dezagate cu ajutornl f'oarfeoelui.~. bine ascutita: 12 = doua.tal~tl lunO'~l careia voiti sa dati orificii tea mal multo plese identice. pentru lipit.su~yo yeti Iacaastfel: a) tr asati Iinia de-a al ~lgurll 1. o linie metalica si un cutit pot inlo-. ' De regula. Veti ajunge apoi cu foarfecele a hirtiei ~i cartonului in 111 S1 de aici yeti continua in sonsul s·ageHlor. Tineti dalta in pozitie verticala ~i deplasati-oJ?utin cite putin. .-..' l' . or ificii in centrul unor piese (prin indoire a lor). C'trtoanele groase nu-pot fi taiate cu foarfecele sau cutitul.. cui Io arfecele 19. cu foarfecele. trei preducele cu diametre diferite.ilda. sf'oara etc.de lemn. Ill.. Astia dreapta fi~ia ce trebuie sa cad a Fel se obt. ca in desen ul 5. de p..Nu apiisat.i ~i nu incercati sa sectioriati dintr-o data un numar mai mare de file sau grosimea cartonului . Insa aterrtie! intre scindura ~i hirtia de taiat yeti introduce o bucata de carton gros (C) spre a evita aschierea scindurii. pliati hirin des'~nul 8) not~ta. tassnul 7. tia sub forma de burduf de acordecri. alciituit dintr-o solndura suport in care sint fixate doua suruburi ] V) ce mentin la locul dorit rigla (R) metalica sau de lemn. contur desenat doar 0 singura data. L'1. Taierea 0 facet_i cu aj utorul uneltei T .ine corect coltul L. 4 = foarfece de mina (de prefera t cu virfurile rotunjite}. repetata la nevoie. interiorul piesei le veti putea face ca in desenul 6. unde punctul de porn ire este -cel notat cu Procedee de secttonare litera P. ' (nefolositoare. tineti spre stinga partea utila. ori de-a Iungul marginilor terialul deasupra unui carton gros (mu0 0 <. _Dac<:e n~cesar ?a . taieroa unor cartoane groase. ci cu aj utorul unei dalte bine ascutite si al un ui ciocan. d esenu I .a cutitului este atunci clnd il apasati rnoderat. 9 = hirtie adeziva (scoei).wfOr~rea eu ajut. lntli linia Ai .alice {tip cui). 13 = cleste. metal s.a maxima.. Iixlndu-le -la coltur'i. .crUCIca III '0: . perforator ?U' tije l de dimensiuni diferite . 5~ rigla gradata = si un echer.". 14 = dispozitiv . cu agrafe de birou. in sensul sagetii 1. c) asezati rnadeasupra.pe care le p?. Taicrile speciale.rul pre'duoele i a~a . i v .2. decuparile iIi linie dreapSect.a e. . doua pensule late. 11 = dalta de rnarochinarie. dar exe cutati 0 miscare rapida. Observati in desenul 4 ca trehuie sa t. mont.8 OBIECTE MICI ••• SATISFA9l'I1 lHARI 2 = alt model de clasor. cu~ vedeti ~n colt. stabil ~i cu ssrtare din material lemnos ~i carton pr~sat.a~. potrivit sagetii 2. pe fa~a caruia puteti 'Iixa o Ioarfeca (3) pentru taiat hirtie (eventual de tipul celei folosite de fotografi) si rigia E de fixare a hirtiei. h. 10 = una.ata intr-un suport de lemn. iar cele curb~ sau Zl~ei din doua miscari. o yeti taia in coli de marimsa necesara ~i Ie' yeti asez a in teanc. spiralate sau cu un orif'iciu in.urata po de~enul 1) Pi. circulare. unui sablon din hirtie sau carton.improviz'at pentru taiat.: Hirtia sau cartonul de taiat (P) sint plasate intre scindurasuport ~i rigla. dar'inclinat cam cu 60 in sensul miscarii de taiere. centrul orlJlclll~r. ti n) notati .L.~. . In desenul 3 ved eti cum puteti decupa. lastnd apoi linia N . 8 = agrafe met. ~l d ecupati d upa u n • o . ca in .ineti cutitul sub un unghi de 90 laterai. Ob3ervati ca aiei se taie rhai ierea unei singure piese. eu li'terele Y-Z. 6 =cutite (de tip scalpel \~edical).ionarile in unghiuri Ie -veti face ta se fac' pe dispozitivul descris ~ai nu tfii~d cu Io arfecele in linie continua. 7 = lama de ras. ell liniute .~u material plastic. Dad. hirtia' Iolosita are alta culoare pe verso.teti Iucra singuri din tabla unor cutii de conserve.i. sus (figura 12). orrzont..

LUCRARI DIN HIRTlE ~I CARTON 9 .> 8 r1g.2 . J.

docutie. lucrari realiz ate Alt clei. Pe spatele acestuia lemn. veti face ca in desenullO.:tc. Y ezistent Ia mueegai. Inei'i1zitiWJol' A vantaj ul lor consta in Iaptul ca so totul. Cel mai la tndemina eal'~i' grele sau earamizi: Lasa~i inst. bine amestecata. harti -des Iolodecupate vor iesi singure daca veti site sau de asezat pe perete. asezind Intotinramarii lor sau pe filele unui album) .. Pentru a-I Al{i adezioi ce pot Ii Iolositi sint prepara. san b) "lipi450 ml apa fierbinteai 5 g alaun de nol". fila de hirtie. Ea sea.recomandalarga pentru a permite introducerea bil sa introduceti cuie sau sirme pentru unei pensule late. asez ati. S8· restringe. . dind unei pile de unghii.10 OBIECTE lU.pate. procurat in tuhuri de Ia libr-ar ii. In lipsa acestsia. amestecati. . peo baiede apa. punsti zind Iorta miscarii proportional cu gro. fel de "lnpte". La plierea cartoanelor hirtie Iolositi. Lipirea decurge astfel: Intindet i ~ In desenul 11 vedeti cum trebuie sa masa doua foi de ziar.a[}i economic . Deaeeea. os sau material plastic. a goli interiorul preducelei.li amesteclnd continuu.aina de griu.3.intindeti cleiuI. Adaugati 20 g sulfat jucari i din carton . tl puprin menta] de piese sau imagini. _ llscarea lor trehuie faeuta sub preaa . documente scutura si roti unealta. de obicei. g • cei siritetici: a) 0 solutie obtinuta din faina eu putina apa reee (evitind for. SATISFAC1'II MAR! cava) .deauna oliReata. 75. dura uscare.. Retineti ea orice fel de chiile "ov~lizate. carton ~i pinz a. Daca se tntarosc. In dese- .Iinie apasa'ta eu virful sculei S sau a iar. Rondelele Se lipesc. Passau decorul de Anul Nou etc. asa cum observati cu un cutit de taiat hlrtie ce are mu. mai Intti. d) tinep preduceaua ea in dosen trati aeeste cleiuri in vase bine astu(cu degetul mic Ioarte aproape de ca. pot fi diluats patul taietor. recta. podoabe de vsodiu 9i 1 g Iorrnol. caci riscati ·sa deteriorati gura uneltei. potasiu (piatra aorii).in desenul 2.puneti peste ele ohirtie de a hlrtiei §i eartoanelor . pina se formeazji un rata sau taieturi din rsvists. ca in desenul 9.pal'~i cgale de aracetin (din comerp) marea de coeoloage). pentru care va va ajuta mult la indoirea co. usuca mult mai repede ~i dau 0 lip ire si amestecati pina dud -obtineti un mai rezistenta.astf'el cu apa.~i -hirtie. de carton-suport sub E.ensulei. . notat eu X)-· . Sint de prefer at in ~lei de consistcnta smintinei: ' legatoria de carte ~i 1£1. ea' so Iungeste (i~i rnae recomandabil sa trasati. mai iritti. cu fata in JOB.apoi adaugati §i apa. adiaa a~ezati file Ie lipite pe 0 plan~eta. unealta nu va aluneca ~i nu va va tre. N ue. decuDecuparca eu clestele perforator 0 paje. procsdati ca in deseProeedee de Ilpire nul 3. peste procedati la plierea tinei coale de hlracestea. . cleiul din .ICI . rara a fierbe.adeziv pentru hirtie este latia astfel ' timp de 12-24 ore. mana putin eu un deget subtire sau cu ajutorul P. ea in desenulZ din figura 1. ziar si deasuora instalati un teanc de Lipirea cu clei. folosind 0 uno alta (S) Iucrata din mcntul de lipit.ablouri din deeupaje_de hlrtie colo20 g amidon. cu hirtia roasa pe la lndoituri. fotografii ~i desene (in vederea . mura mina. continuind / din carton pentru pomul de Craciun incalz irea f.. ca in desenul 121 nastere Ia tensiuni.ea filele lipite Sa aiha aspect estetie.clei Intr-un vas eu gura suficient de simea materialului. do. suprapuse . 0 reste supraiatajctnd este ~nsa eu clei. e) loviti eu ciocanul. in strat foarte suhtire._ Cind va pregati~i de Iipit . albume. Ambele cleiuri sint efieiente pentru lipit hlrtie. de Loti propara Incalsind (tot pebaia de pilda la colajele cu caraeter estetic : ' apii) 200 ml apa in care a~i turnat t.

rig. 1.3 .

Lucrarea unor ~ cut. 0 Yeti face ca in desenul 5. taiate' pe masurile in figupa 1.i intindeti uniform hirt. de pilda har~i sau afise. esantioane geologice etc. suficienta osimpla taietura. lipita apoi elimina bulele de aer ~i a evita formarea-de.4. Iar lizati un tampon din cirpa moale. inoretituri. (tip pachet) Ie puteti realiza din hucati de carton separate.5. tot sub . monede. I- p ff 1/ Fig. benzi de cauciuc taiate 'din camere tot niste cutii. ori a unor 'lucrat] peretii acestor despartituri ca bucati de tapet pe 0 scindura sau car. 1. Daca Iolositi un carton deci nevoie de 0 perie la1_a~i de ajutorul unei alte persoane.ia -eu ajutorul periei. intinse §i prinse la capete Daca doriti sa tmpartiti interiorul cupiuneze infipte intr-o bucata de unei cutii in' compartimente (de pilda pentru a lucra un clasor de seminte. iar taietura defoarfece este litera F.5 " . a carui dimensiune se adauga la unele Jaturi (pe lungime sau Ja~ime). amhele miini capatul opus. ca in desenul 2. -Lipirea unorf'ile cu suprafata mare.0 presa. fie caseta . . in timp ce persoana cealalta cu ajutorul unei unelte (cutit sau daltine cu. tip fi~ii de hirtie adeziva: fie scoci. clasoare etc. Elemente de cartonaj.ce are un capac rabatabil. utipe laturi cu aracetin sau -l ipinol. Confectionarea'capacelor nu pune nici cu ajutorul unor buciiti de elastic sau o problemanoua. §i in interiorul cutiei.' obsarvati cum putet. spre a lucra lesne 0 cutie dintr-o singura bucata de carton subtire. gumate (de tipul timbrelor postale). dotat 'cu 0 placa interioara de fix are Procedati asa cum' reiesedin desenele P. Procedati mai gros (pentru un pietrar). putin mai largi §i mult de aer uzate (de la biciclete sau automai scurte. greutate. de-a lungul care nu merg la presarea uniform a sub muehiilor ei si a inaltimii colturilor.12 OBIECTE MICI . In figura 1.•• SATISFAC'fII MARl nu14 ohservati un dispozitiv care ajuta ~ daca Iixati benzi de hirtie adesiva Ia lipirea unor montaje cu relief inalt. distingeti fazele de lucru dorite ~i asamblate cu ajutorul unor ale unui alt model de cutie _:.in desenul 8. A Yeti hirtia adeziva.fixat cu doua henzi de ptnza (a ~i 6 ~n 7. fireste. ci e neceapoi asezati hirtia-suport doar cu un sara decuparea unei fante de imbinare. capat. Cele mai simple cutii. nil e la ungerea cu clei. de fapt. caoi ele sint. 'Lipiturile pot fi consolidate b) de corpul cutiei. turisme). prin miscari _ repetate.). unde litera E reprezinta ton. sclndura. ta). ca in desenul 9. 0 Yeti face tintnd cont intotcleauna de grosimea carte~ nului folosit. In lipsa periei.ii. Piesele montajului sinlfixate . Dscare a 0 Yeti face.

LUCRARI DIN HIRTI,E

sr

CARTON

Lucrar] din hirtie ~i carton, indoite §i lipite Clasoare. Pentru a p astra Tn ordine un grupaj de fotografii,car~i postale ilustrate dintr-o colectie etc. sint necesare clasoare (ca niite cutii) lucrate din hirtie groasa (cum e coala de bloc de de sen) sau carton suhtire. Puteti realiza lesne un asernenea obiect, asa cum vedeti in desenele 1 ~i 2 ale figurii 1..6. Trasati (cu linii suhtiri de creion) dimensiunile peretilor elasorului pe parte a hirtiei ce va fi in interior, Iasind, in plus, marginile necesare as amblarii prin lip ire (partile hasurate ale desenului). _Indoiti cu grija hirtia, de-a lungul liniilor, Iormind muchii perfect drepte (cu. ajutorul unei Iinii sau 1a margine a mesei), apoi lipiti cu aracetin si lasati sa se usuce. Clasorul termin~t arata ca tnrlesenul 2. Daca doriti sa lucrati mai multe piese identice '(de pilda, rentru a pastra 0 colec,tie de carti postale), realizati mai inrii un sablon din lernn (S din desenul

1), care va va usura .mult munca, deoarece elimina trasajul ~i inlesneste indoirea. Acelasi obiect poate fi conlectionat ~i din carton rnai gros, In acest caz, . taiatiseparat toate laturile, montati-le provizoriu pe un sablon de lernn (folosind piuneze) ~i asamblati-le cu coltare din j.artonrsubtire, lipite tot cu aracetin, asa cum observati in desenul

3.

Portcreion, Pe 0 bucata de carton subtire desenati forma din desenul 1 alfrgurii 1.7.' In parte a supericara dati 3-4 orificii. Lat.urile hasurate -ur/neaza a fi incleiate 9i lipite..Decupati piesa, indoi ti-i marginile ~i lipiti-le. Dupa uscare, puteti eventual sa-i Iipiti in interior §i exterior f<z!iede rnaterial plastic subtire sau din aeeea care imita pielea, ofi b ucati de staniol Ohiectul terminat .arata aa in desenul 2. Peate fi util pentru a pastra la indemtna creioano ascutite sau pensule pentru desen-plctura.

Fig. 1.6

14

OBIECTE MICI ••• SATI§FACTU

MARl!

,. ,.
'" '" 1' ...
I

3
...

...

I

'" ... ...
...

'"

/,
..

I !

... -( '"

... ,
i

4
<,

W, --------

I

I.

~
Fig.

1.7 turati marginile (fara a le suprapune), lipiti cite 0 fi~iede hirtie groasa de-a lungul lor, in: interior si-n exterior (liniile punctate A), apoi Iipiti ~i 2-3 eercuri din hirtie adeziva (seoci) sau hirtie obisnnita, unsa eu araeetin, de-a lunguI circumferintei. Fundul il forrnati din doua diseuri de carton mal gros (sau placaj cu grosimea de 2 mm), eel interior (de deasupra) avind diametrul putin mai mic decit cel de Iahaza (B ~i C). Le suprapuneti §i Ie lipij.i intre ele. Dupa care ungeti eu araeetin spatiulicircular dintre marginile celor doua discuri, Iixati ciliudrul deasupra §i lasa1i sa se usuce. Capacul este, desigur, ea un al doilea fund, Insa Iasa t mobil.

Compartimentarea -interiorului unei cutii sau unui sertar o .puteti Iace eu bucati de carton gros (san p1acaj ori tabla subtire) pe care Ie incrucisati (A ~i B) ca in desenul 3. Dupa care, deasupra lor, puteti fix a niste benzi de carton (C) spre a obtine funduri ohlice, ca in desenul 4, ori cu profilul celor din desenul 5. Capetele benzilor vor fi lipite Ia margine a cutiei sau fixate eu piuneze de Iaturile sertarului. Cutie eilindridi- puteti confectiona asa cum vcdeti in desenul Z din figura 1.8. Daca Iolositi carton subtire, incepeti prin a rula un ci1indru, avind diametruI dorit, caruia li suprapuneti marginile terminale aproximativ 20 mm ~i le lipi1i cu. araeetin. Daca insa mtrebuintati carton mai gros, ti ala-

LUCRARI DIN HIRTlE $1 CARTON

Fjg.UI

Un dispo ziti" pentru tiiiat carton in forma circularii vedeti in desenul 2. Illucrati din piesele de placaj A ~i C, suruhurile Bl ~iB2" introduse prin niste bilute din lemn sau material plastic-iii lama. de ras (uzata la barhierit) L, fixata cu doua suruhuri- S. Piesa C este un cursor ce culiseaza (putin fortat)· de-a lungul riglei A. Modul de folosire reiese cu claritate din desen. Capatul suruhului B1, fixat in carton, constituie centrul discului circular, iar taj~ul laniei determine Iungimea razei cercului ce va fi taiat. Cu 0 mina tine~i fixata hila B1, iar cu cealalta rotiti instrumentul apasind pe bila B2• __ Flori. Citeva hucati de hirt.ie colorata (eventual creponata), putina sirma subtire (pentru cozi) ~i aracetin sint toate materialele necesare en ajutorul drom puteti confectiona Ilori, ca in figura 1.9. La fiecare Iloare lucrati potrrvit fazelor numerotate ale desenelor respective.

Mac (vezi desenul M): Indoiti in patru 0 hucata de hirtie rosie de forma patrata. Hotunjiti-i colturile C1:1 Ioarfecele. Desfaceti foaia si mai taiati putin petalelepina Ia 10 mm de centr~. Dintr-o fi~ie de. hirtie neagra, dccupati 0 mica piesa ca un pieptene (din aceasta --ve~i manta pistilul), lipit in centrul florii). Introduceti petalele pe sirma. Fixati-le cu2-3 infasurari de ata verde sf Imbraoati toata'sirma in hil'tie creponata de culoare verde. N alb« (N). IndoiFpe diagonals un patrat de hlrt.ie colorata, apoi Indoiti din nou ca in 'desenul 2. Taiati virtul ascutit al triunghiului. Montaii corola depliata pe firul de sirm&. Trandatir (T) .. Luati un patrat de hirtie ro~ie, roz, galbena sau chiar .alba ~i indoiti-l de dona ori pe diagonale, Rotunjiti : unghiul drept opus centrului, obtinind petalele, pe care le -separati uncle "de altele, pina la 10 mm de centru. Lucrati 3-4 asernenea Ioi, dupa care 19 sunranuneti s.i le introdu.1 ~ , ~

16

OBIECTE

MICI ..• SATISFAC'f1I

MARl

Fig. 1.9

20
~3

v

ceti pe strrna. Fixati floarea eu ~ta 1. Infa~ura:ti-Ie strins, formind un ~i nu uitati sa infa~urati coada cu hir- rulou (2). Taia~i in el (cu lama) mai multe incizii adtnci (3). Trageti in tie verde; Dupa care "coafati" petalele, sus apoi trei din filele sectionate ale cu ajutorul unui cleste tncalzit, rulin-ruloului, tncepind cu eel din centru du-le spre exterior. ' sectiunile ~i veti obtine, Gdroafa (G). Indoiti hirtia ca Ia (4).Desfaceti astfel, 0 phmta decorativa. Legati-o trandafir ~i decupati-o ca in desen. Confoctionati 3-4 piese 'identice, su- la baza cu un. fir "de sirma ~i introduceti-o intr-o vaza, ca in desenul 0. prapuneti-le ~i lipiti-le putin in centru. Fixati-le pesirma cozii,' dupa care finisati floarea ca la trandafir. ' Obiecte §i figuri decorative M argaretii (M g). 1ncepeti prin a din h-irtie colorata Indoi un patrat de hirtie alba asemaPuteti realiza aceste obiecte Iolonator ca Ia nalha. Taiati apoi petalele, ca in desenul fazei de Iucru 1. Lucrati sind fie hirtie colorata velina sau carinca 0 piesa identioa.ipentru a cornpleta ton velin, fie hirtie alba dedesen pe corola. Montarea Ilorii 0 veti face f010- care 0 veti colora ulterior cu vopsele de sind un mic tampon de v~ta vopsita apa (acuarela, tempera, guasa). in galben ~i 0 bucata de strma lndoita Pliaj-acordeon. In desenul 1 ,din in forma de U (desen 2). Deschideti figura 1.10 observati modul cum pularg petalele .Ilorii terminate, care va teti realiza 0 suita de forme identice. Ea poate Ii Jolosita apoi pentru a aPare ea in desenul 3. decora, de' pilda, geamul uneiferesTUfi$ decoratio (V). Pen tru aceasta plant.a Iolositi patru file de hirtie verde tre sau un perete (asemenea unci frize), ori o-bucata de, placaj sau mu(de 2-4 nuante), prezente ~n desenul

10 Fig.LUCRARI DIN HIRTlE ~I ·CARTON - 17 rig. 1.l.ll .

patratul reprezinta hirt. Moruaje din hirtie de dotui san trci culori. fixate pe o plan:. lata cltova modele dilerite+din care Yeti intelege9i modal de a lucra. rnaterial plastic cum e cel al copertelor . in sfirsit. Ebine sa procedati astfel Ia inceput. '. Desenati pe prima fila a pliajului 0 . in asa fel lnclt sa aiba forme usor diferit~.a grosimea _acestui "aco-rdeon". In desenul 5 Ilorile ~i tijele '. Urmeaza. pe 0 axil.. La montaj. Lueriir! din pasta de hirtIc Hirtia de ziare vechi constituie materia prima de baza din care puteti prepara 0 pasta ce poate fi Iolosita la modelaj. coroanele (Irunsisul) mici( 0 culoare) si cele mari (de alta culoare) decurate individual (bucat. Daca e de culoare alba. cu ajutorul unor piuneze.101' sint decupate dintr-o hirtie de nuanta deschisa (galhen. In desenul 4. Iipiti cai de culoare aurie 9i verde sau galbona ~i rosie.splendida piesa decorativa. apoi trunchiunile ~i partea de jos.decupind mai intii trunchiurile mari 9i mici (identice Iiecare) prin suprapunerea hirtiei colorate. provizcr iu. Acestea vorfi. Veti obtine 0 . In acest seep luati un cere din hirtie _~i pliati-I mai 'intH in doua. fie in -centrul patra~elelor.13 - OBIEC'fE ~HCI . in desenul3.. sa fie identice. 1. citeva Iinii subtiri de creion (cele punctate) impartindu-i astfel suprafata in piltratcle. pina oind va veti Iamiliariza ell aceasta tehnica de lu~ru.. diagonale.a cu bucata). trei culori. dintr-o data pe toat.Dese-hu15 va infiitiseaza un montaj simetric. friza..deci in total trei indoituri. roz. Nu e insa neaparat nccesar sa Iolositi cerouri de hirtie. asa cum observati in desenuldetaliu din partea dreapta.Lipiti apoi de asupra . astf'el incit cele doua jumata~i. Dupa care stergeti \ liniile de creion. Pentru a obtine -un decupaj de modelul celui din desenul 2 veti inlocui 'lndoirea paralela prin-tr-una -rn raze grupatein jurul unui punct central. Pentru a 0 obtine procedati astiel: a) rupeti . de pilda cai. eli putina fantezie 9i indeminare' puteti realiza colaje montate din hirtie cde doua. in opt. Nu va mai ramine decit sa lipiti acessta -Buita pe Iondul ales. 'Desenati jumat.ate din motivul decorativ.' Decupati cu Ioarfeoele dintr-o data pe toata grosimea celor opt segmente.).de caiet etc. . IIl: desenul lA din fig.11 vcdeti cum puteti lucra un asernenea pliaj dupa un model / foarte simplu de realizat. Depliati. apci in patru ~i..eta de desen sau 0 scindura.. Pe ea trasati. s-o realizati. bleu . • \ Pliaj in raze. f010sind un Ioarfece foarte bine ascutit. SATI§FACTH M!UH cava de mari dimensiuni. taiate simultan. fiecare culoare 0 veti decupa separat).jumauue (partca din stinga sau dreapta) a figurii Ile Care vreti. cu arbori se lucreaza . motivul dccorat. De exernplu: pe fond nogru. La montaj. ). Veti introduce hirtia de fond :sub caroiajul astfel format. decupati din hirtie de doua culori (evident. J)epliati. decupa aceste motive din hirtia indo ita in doua. lipi~i po fond toate coroanele arhorilor. docupaje distincte pe care Ie ve~i suprapune in parte. Luati 0 lunga Landa de hirtie-si indoiti-o ca in desenull-stinga. Taiati apoi conturuldesenat. in locul acestora puteti Iolosi insa niste fire de ati}. iar frunzele dintruna mai inchisa (verde masliniu). aV8~i grija sa lipiti-simetric toate pieselecolajului. Pute~i realiza plrajul ~i pc 0 'hirtie de forma patrata pe care 0 tndoiti pe· liniile sale medians 9i. de rapt.fie Ia incruciearile liniilor. Veti.hirtia -en mina . Va re~ulta 0 piesa asemanatoare eelei din dreapta desenului.iv.ia de fond. rosie sau aurie 0 puteti lipi pe un fond negru de forma patrata (carton.

Incepeti prin a rnosapun de rufe ~i ulei de in.lipind Lucriiri com.. de pilda. m ici de marimea unei unghii.i linia M (cu 0 sirrna). zeaza un lac incolor. c) prepaaceasta armatura cu pasta de hirtie rati un clei prin amestecarea omogcna (sau cu lut). nici ae coacere in ouptorvFini-> sarea -obiectelor se face simplu prin mulajul.din bucatele de strm a si citeva betinet. un fel de carton usuce bine. lipit la capete (C). din desenul1 al figurii 1. Dia. Aceasta va permite demulajul. . Cit timp pasta e inca 10 g aracetin 9i 500 ml apa . . vopselei.' decupind in doua scctiuni.~ de lemn (A). Finisati:figura cu . scare.t plat. Apoi ungeti capul Spre Ii va deprinde cu lucrul in _ cu 0 emulsie preparata din.. la partea lui de sus. pentru a-i da un fond. . marioneta. Avantajele Iolosirii pas-de ziar. a 75 g faina de griu. Lasati la usnevoie de un timp indelungat de us. d) in. 5~6 straturi succesive. amesteclnd rului mulaj pentru a-I -desprinde energic 9i indelung. ton suhtire. pictare cu vopsole de apa (acuarela. Inca 0 data lasati sa Sp catui.care vadesparti globul in doua jumaclei in masa de hirtie umeda (scoasa ta~i. . 5 g piatra acra.a introducerea unui deget. Veti mai mare f'iabilitate (obiectele ne. trasat.Adaugati-i 0 peruca lucrata din fire metrul interior al acestui cornet va 1"1 de llna. (F).LUCRAR!DIN HiRTIE $1 CARTON 19 (n-o taia~i cu foarfecele) in buoatele permit. tie sticlata fina 9i vopaiti-o . muiate in c1ei. Dupa care umpleti teclndu-le din ctnd in cind. -cu ajutorulunui foarfece ~i al unui cutempera. lata. dupa uscare. pina clnd ohtide pe glob.cat timp de 2-3 zile.ceti pictura propriu-ziSa a figurii. ca in desenul 3. totul sa se usuce. ca in desenul 5. Faceti -apoi decare. ce VOl' al-: desenul 6. lucrati 0 armatur& pe care veti un'de le Hisati timp de 24 de ore. b) pu.hlravind forma mulajului. ca in desenul4. cum sint cele tecate. peste acest prim strat.tit bine ascutit. foemtnd'<un glob (T). Finisati marginilejtaieturilor. Dupa care adaugati detaneti 0 pasta avind consisterita untuliile figurii. muiate in clei. apasindu-Ie constau in greutatea ei redusa. 2* .va servi apoi la taierea viitodinapa de inmuiere). Li:isati lui.12. Continuati lucrul prin acoin mod asemsnator felului de a Iucra perirea in intregime {peste tot) a eli plastilina sau pasta de pamint capului model eu bucatele de hirtie pentru olarit. ochii din margele. de exemplu. faPe acesta montati un cornet din car. Dupa ce v-ati ici ~i colo noi mici bucatele de hirtie familiarizat cu tehnica de lucru in ~i eliminindceea ce prisoseste sau e aceasta pasta. astfel incit. un b8. de '<.irrtr-o cucum putcti realiza capul unei papusiloare uniform a de 0 nuanta deschisa. sprincene.solutie de acest material. Apoi. in aplicarea de prin Iipituri solide /facute eu -}:mcati straturi succesive debuci:qi de hirhirtie muiate in acelasi clei.i aceste bucatele in apa calduta. sa eventual barbs etc. Procedati mai tirziu. puteti trece Ia realizasfi~iat. bine amesdela unele figuri simple. guasa) peste care se pulver i. de-a lungul liniei M. Dupa care alarea unor lucrari mai complexe care .puse. fa~a de ce a de pamint. amesfixa pasta. corporati treptat cite putin din acest .turati celedoua jumuti'iti ~iremontati-le -constau. E1l.obtine un fel de masca ce are ~i parfiind casante) ~i in faptul ca nu au tea dinspate a capului. Intr-o u~or cu min a sau cu un ba. Aplicati astfel tei de hlrtie. Dupa uscarea introduceti . care va fi abIn gura unei sticle (vezi desenul 2) sorbit in buna parte. ca in tie de ziar.moale.

Lucrati potrivit desenelor din figura. Marti~orul ter- . lipinol. 1. folie de material plastic. astfel: A = pe 0 bucatica' de carton alb' sau colorat lipiti usor (cu puiin lipinol san aracetin) 0 floare presatii.·SA1'ISFAC'fIl MARl I' A m -. A~ezati cartonul cu floarea lntre doua coperte ··Laiate din acetofan. L 12 _... B = Coaseti copertele de jur-imprejur .. .4/1 '.. material plastic incolor sau ce" -lof'an incolor..OBIECTE MICI~..13. carton. lUartisoare san tablouri ell flori presate M aterialele necesare : f Ilori presate.. Fig. ata. for-mind sus obucla pentru fixat snurul (ca in desemil C). (ca in desenul B).

./ r\. I' <.... I-- "'" /l I It V V . Prelucrare # rnontare.. '.'l...'3 " ~'II: I I l ~ """ 3_j_ ~i I I ~~ "..iL..~ (v/ I-Y .i-tn desenul Luerind totul la dimensiuni mai mari.. 1... 1 1 t-.14 1 .\ ~ .HIRTlE sr CARTON 21 FIg.. patru ti puri de piese .din care se eOm}lUnejucaria ~ intocmai ea in 'fifura 1.14. L~ . apoi puteti lansa aparatul inzbor planat dintr-un loc inalt... puteti realiza frumoase tablouri decorative. . ~ r-.acestora de-a lungul liniilor intrerupte. r--.. Apoi decupati eu foarfeeele fieeare pies~.-r. ' _ Il 1 I I- ['21r-. liniati (eu creionul) patratale eu latura de 20 mm. tu~ negru...Pe 0 bucata de.. ... v ..Fig. L~sati sa se usuce bine lipiturile. Biplan aracetin.. - ..... "'h r~I . carton subtire.la minat se prezinta ca.. !ndoi~i marginile .. dupa care asamblati avionul prin Iipire eu aracetin sau Iipinol. dar exact dupa aceeasi metoda. ... asa cum vedeti in desenul din coltul stinga-sus al figurii. Liniile intrerupte le veti trasa tot eu ereionul. t... J~ ------ -I-- - / r-....LUCRARI DIN . M aterialele necesare : carton D:' velin .. Corectarea zborului 0 veti face modifieind inclinarea micilor cirme (bucatele tndoite) din spatele aripilor. velin. ..... pe care le asezati pe perete in camera voastra sau le oferiti in dar de Anul Nou.. cit mai subtiri. Deasupra lor desenati cu tu~ cele ~..4=r I ...

drepte verticalasi orizontale tncepute mea vnormala a machetelor rezulta Avioane de hirtie din piese modul . pe care Ie observati in figura. 1.~i pot fi rea. procedati practic delele prezentate. Iungimea de numai 5 mm (obtinind astvedeti in figura 1.: sau lipinol puteti r~aliza cele cinci dupa dorinta.• Si\TISFAC'fII MAR! }'ig.16. Retineti ca cele cu numarul 1 si machetele se vor indoi in mod nedo:2 intra i~ eO{lstructia oricaruia din m~.1. pe figura meaza sa Ie identif'icati singuri ~i sa liniile le montati Ia locurile cuvenite.15. slnt Iansate corect in aer . numerotate de Iolositi In:constructie o. de pilda. 'Restul pieselor ur. Mari.15 . Ele stnt Iunctronale '_ adica pot zbura planat daca fel niste machete de buzunar) sau. Daca yeti Ii zate toate prin eombinarea unora din mari latura peste 10 mm e necesar sa piesele-modul detasate. de 15-20 mm.rit). daca Iatura patra~elelor pe care sint desenate piesele-modul are 10 mm.22 OBIECTE MICI •. Din hirtie velina isi putin aracetin ' Puteti modifica insa proportional. In continuare. dimensiune.astfel : • trasati (eu creionul).eu profilele pieselormodulate.hirtie mai groasa ori carton velin sub tire (altminteri la lla 11. aceasta modele de machete de avion pe care le dind laturii patratelor.dimpotriva.

LUCRARI DIN HIRTlE !:.I CARTON 23 Figo 1~1S - \ .

aruncati-le cu . adeziva -. de-a lungul liniilor continue de laturiloro margine de numai 20mm. spre a realiza caroiajul com.de 2 mm ~i groase de 1. un numiir egal de patrat-ele cu eel din aracetin.).5-2 mm. pe laturi. late _ :i<'ig. Prelllcra~e si moniare : incrucisati '. baleen etc. Fireste.Iipind piesele .l. fireste. Ungeti ell aracetin ~i spetezele. pentru eco.17 . tic.atirnate de un fir de ata. ' telor dimensiunea dorita . orientindu-va dupa rprofilele pe care le vedeti in Figura cu cele cinci modele.ca're trebuie. 0 plet .astfel ineit sa ramina dineolo de sforile sele. Heproduceti pe ele (eu tus negru sau Iipindu-le bine de hirt.cu 0 substanta slab. • dupa care asamblati Intre ele Zmeul acesta de dimensiuni mai modulele alese pentru tipul de avion mici poate fi lansatchiar pe un vlnt dorit .f ateriale : douji spoteze din lemn de brad.e 1020 mm (sau folie subtire creion) ~i pe hlrtia voastra de lucru de polietilena}: un ghem de sfoara . puteti experimenta §i alto combinatii intre aceste module -realizindastfel niste modele de avioane imaginate de voi. Se VOl' misca usor si nlacut la cei mai slahi curenti aer. in sus. pe fiecare prejurul celor patru virfuri. fiecare capat. ' de Zmeu mie jJ.17.' vrare ~i coada ca in desenul de jos. piesele 2 ~i 9 se sapralet pecoala de hirtie sau material plaspun pe suprafata piesei 8).legind-o separat (observati ca aici. asa cum le de contact.24 OBIECTEMICI . Asezati acest schenornie de spatiu.15. . Pentru a le incerca aceasta capacitate. _sa indeplineasoa 0 singura conditie de baza: aceea de a pluti in aer in zbor planat. Dupa usearea acuarele) desenele pe care le observati lipiturilor Iixati-i sforile pentru manela modelele din Figura 1. E·ventual nuteti Iolosi aceste machete ~i ca ju~arii'decorative l~sindu~le sa plutcasca lin din tavanul camerei voastre .. Taiati materialul ee prisoseste. 0 fi~ie de pinza lunga de figura'tiparita aici. dintr-un Ioc mai inalt (deal. avind dirnensiunile indicate in desenul de sus al figurii 1. SATISFAC'fII MARl de noi. dind laturii patra2000 mm si lata de 20-30 mm. in final.mina. pe -hirtia astfel impartita in paspetezele ca. dar.ie. Pe liniile punctate bucateIndoiti aceste margini §i lipiti-le peste lele de hirtie VOl' fi indoite la montajr=sfori.. ce are celalalt capat fixat pe plafon ou o piuneza. Lipit:i-ie tratele egale roproduceti cnexacti~i legati-le bine cu sf'oara la punctul tate prof'ilele celor 11 piese. Intindeti sf'oara de jur-Imvedeti in desene. • decupati eu foarfecele toate pie. coala de hirtie de forma patrata cu 18 trasati apoi (cu linii subtiri de latura d. arbore. pe 0 vrerne cu vint Iinistit.IS. j~ desenul de sUs.

Astfe1 ati termoid sau folie din material plastic pentru cotorul C. Indoiti. All. pergamoid san hir. piesele A.40 mm (decit necesar pastrarii unor Iofografii. Jntroduceti snurul ~i lepentru legat ~ aracetin sau lipinol. lier de legator de carte. trebuie sa va C peste coperti ~i ector ~i lipiti-le. Puneti in interiorul tie colorate lucioasa pentru invelisul. hirtie groasa ori -carton album.ei toate Iilele bine aliniate ~i (c_u un burghiu) dati orificiile necesare legarii copertilor . Taiafi hlr.al unui sablon de carton sau placaj.ului cu snur.da 9i Ialtul (adlncitura verticala) D tia Iolosind 0 lama sau foarfece si un (atit pe coperta din fata cit ~i pe fiecare fila).deci.18 .- I -. snur dreapta-jos.aveti nevoie ~ cele ale cartoanelor copertilor).gati-l eu Iunda dubla. sauhirtie . si a C leaga cele doua coperti de cotor. _I o ALBUl'1 o o 'Fig. B~i C ca in desenul din stfnga-susv-prin lipire cu In vedereaalcaturii unui mio atearacetin sau lininol.Iucioasa colorata.(sau scoate) citeva file. Eventual puteti guri dimensi.imp ce Il. Cum se leaga 0 carte Montati.__0 fi~ie de pergasenul din sttnga-jos). care are Pentru a confectiona un albumlaturile mai mari cu 30 .L UCRARI DIN HIRTlE ~:. La nevoie. virful rotunjit . ea in desenul din velin pentru filele interioare. Iolosind.acest album mai puteti adauga rez istentii a cotorului.~nile filelor.' (spre a pastra Iinia dreapta).. . . A~ezaF dispensabile: cusatorul '~~ presa. ca oonstruiti mai intii doua uatensile inin desenul din dreapta-sus.mm A a' B . I rt- c 1 - . Bucata de carton B Iorrneaza pies a in . Prelucrare si montare. . Copertele A VOl' avea cite 5 mm in plus atit pe bat gros de 3---:4 mm ~i 0 riglii oarecare lungime cit ~i pe la~ime (fatiide file). apoi de: carton pentru coperti (piesele A indoiti-le marginile ~i [ip iti-le de fata interioara a cartoanelor A (vezi de~i B din figura 1.ICARTON 2& aceasta coperta bruta deasupra unei bucati dreptunghiulare de pergamoid .minat coperta.18). __]. carti postale ilustrate etc. Stabiliti sin. 1. marginile . in t.

indeparttnd atele sau elamele metalioe versala ~i margine a de jos a plansetei ~i resturile de material adeziv. putea fi Indoite Ia margine a figurii 1.clasate in ordinea numerelor.unele peste alteIe. . Revistele VOl' fi Ialte doua lungi de 300 mm. Yeti tndeparta mai tntti. din Iilele car~ii). _ suruburi pentru Iemn. eu la~i. toare. carton rezistent (pentru coperte). un foariece.intre primul ~i al doilea caiet (vedeti desenul 3). dupa gust).40 mm. 1. taiate din hlrtie ture.de metal. astfel incit sa nu Fig. sloara si ata alba.19:. EM Ioeuite eu dena plathande . de stejar sau fag. veti intinde trei sfori sau c~re este alc~tuit. care pot fi reu. care una lunga de 400 mm. Partea pliata a priIn afara de acestea. rele materiale: aracetin sau clei de penultimul caiet.rloua file de garda.rveti trece Ia brosarea car~ii. • Aliniati cit mai exact _caietele. ca in desenul 2 al VOr Ii putin mai late deeit caietele.mulcaiet (respectiv revista) Yeti pune .26 . intermm. dinspre interior. '_ Dupa aceasta operatiune pregatiPresa este compusa din doua hud(~i de csctndura. plnza alba. groasede 6-8 mrn. (pentru paginile de garda.a §i Ie veti curata panglici (Iolosind cuie) intre hara transbme pe muchia din partea stinga. hirtie alba velina de buna cali~eta de scindura sau pal gros de 18 tate.19. coperta ei tipcgrafica.. a-poi veti semuldesen din figura 1. prevazute cu manipulatoare tip flu.Deasupra primului $i sub ultinite cu ajutorul a doua suruburi lungi. oase. un ciocan. iar . Eventual. 0 pensula lata. citeva ""e~i-extrage (~i arunca) toate agrafele met. Asamblati aceste piese din Iemn asa' cum vedeti in priLa 0 carte. OBIECTE MIcr .aceea a ultimei pag_ini trau mie. apoi le TIl ea de aproxim ativ 35 mm . iar eeleTehnica Iucrului. lunga de 400 mm ~i lata de 250 mediare Intre copertele de carton ~i mm. cusatorului. pentru a. in a lucrarilor : groasa de 30 ._ ordineajirrnatoare .trei stinghii de lemn de brad. carton mai sun.•• SATISFAC1H MJHU Cusatorul il veti realiza din: 0 plantire. scindurile pot fiinalba (sau colorata.alice .19 .Clnd veti incepe sa legati 0 carte sal! 0 colectie para caietele (de cite 32 Jie pagini) din de reviste. de garda 0 veti pnne intre ultimul si Mai aveti apoi nevoie ~i de urmatoa'. un Ieras. va _mai sint necesare citeva scule: ace de cusut mei pagini de garda 0 Yeti introduce lungi ~i groase.

G ~i H. Ca urmare. 1. • Scoateti.' E. fiecare la distants de aproximativ 20 mm far a de capetele respective. reveniti cuacul din interior spre exterior. prezinte neregularitati (iesituri In afara) pe niciuna din laturi. Treceti apOL'atapeste (pe deasupra.: 3 Continuati tot asa sa . Impartiti apoi in doua sau.20 .introduceti in Fig. de-a lungul Iiniilor trase cu creionul (Iolosind un mic ferastrau sau un hornfaier). ca in desenuI5 al figurii 1. dcci.LUCRARI--DIN HIRTlE ~I CARTON 27 acul cu ata prin punctul notat cu _i' (Iaslnd in arara 0 "co ada" lunga de vreo 100 mm). dupa care i procedati la fel. in continuare. Yeti aseza.coaseti caietele -lntre ele.21. c1n4 in celalalt. Yeti trece la coaserea caietului urm ator. dupa aeeasta. Yeti trece ataprin buclele pri~ melor doua caiete (ca figura 1. volumul din presa ~i asezati ultimul caiet (tmpreuna cu . Jire~te) prima sfoara vertioala ~i intro ducet. treci~d acul cu atii cind intr-un sens. (cotorul).' prin locurile notate cuD.de sfoara sau pangliei (ca in desenul 6). . Cind ati scos -acul prin acest ultim lee.foaia de garda) pe planseta cusatorului. incepind astfel un lant. prin punetul B. -pentru ca toate caietele sa ramina fixate pe aceea~i Iinie dreapta. peste eel de-abia cusut ~i Yeti lucra exact ca mai sus.20). Mai tnainte ins~ de a incepe luerul Ia cel de al natrulea.F. Av~ti grija sa Iaceti Ia f'iecara capat nod uri strinse. trageti doua Iinii drepte verticalecu creionul.• Incepeti coaserea caietelor.20. penultimul caiet-. astfelt. dar Insens invers. trei parti egale spatiul cuprins intre cele doua linii (ca in desenul 4 din fig. pe care ati Iixat (bine intinse) in prealabil trei fire. Io-" losind 6 ata alba resistenta si procedind ca indesgnul 7. Pe eel de-al treilea caiet il Yeti coase-ca ~i peprimul.: • Pe latura din spate a volumului. dcsenul 8). Aeeste fire Yin indreptul ~anturilor taiate in cotorul cartii.i aQ:l11n punctul C. 1. e Fixati caietele in presa si taiati pe latura' din spate (cotor) -'cite u~ ~antadinc de 2 mrn.

A~ezati fel incit sa obtineti 0 rotunjire a a-ces.22 . taiati cele trei sfori (Iolosind un cut-it subtire §i bine ascude pe cadnanul cusatorului.Iastnlit. 1.olumului.21 8 • Cind ati terminat aceasta opere. sau 0 lama de barbierit fixata indu-le cite uri capat lung de aproximativ tr-un miner). -pina eind aspeetul celor 40 mm in fie care parte (ca in desenul trei laturi vizibile devine uniform de neted.21 desen 11) aceste cartoane 91 dati Daca margini1e Iilelor. SATISFAC'fH MARl Fig.si deasupra cartii (ca in Jigura tuia (vedeti desenul 10). Loviti-o apoi usor cu capatul mativ 5 mrn fat.ade dimensiunile respatrat al ciocanului peste cotor. in care introduceti capetcle sf'orilor 12 Fig. Cele doua coperte le rul acestui volum cu aracetin (sau Yeti taia din canton ceva mai gros. • Cu 0 pensula. 1.28 OBIECTE MICI. pe alocuri in a"al'a intregului velum.. ungeti bine cotoCopertarea.).sub .. 9. Ele clei de oase) 9i asezati lucrarea in vor fi mai lungi ~i mai late cu aproxipresa..caietelor ies in ele cite trei mici f'ante (taieturi).e necesar sa le taiati eu multa atentie" tiune de brosare. 1. astpective are fileior v. .

care pot fi montate coaxial unul in interiorul obturatedupa dorinta prin rotirea eeluila1t..\ 1 v FIg • . Lasati lucrarea la uscat sub presa ti m p de 24 de or:.LUC:aARI DIN HIRTlE sr ~ARTON 29 ramaseIibere de la brosat..er-te. Taiati apoi 0 bucatade pinzi. din hfrtie translucida (cum ~ste cea de calc). instalata pe 0 masa .. taia1i ma. folie din material plastic. 1.Grat-ie aeestui bomb at presata in centruldiscului. ori dintr-o bucata de tabla subtire din sistem de sustinere. hine unse cu aracetin.orica 1ampada~ Pentru aise putea regia viteza de direct pe dusume a -r-e.. plnza ceva mai groasa etc.sau poate fi rotire a umbrelor.25) se realirul Iarnpii (P).l lunga . inzestrata cu patruorifieii in forma unor seeeu doua abajururi de forma cilindrica.()id... Abajurul exterior (E din unui. Lampa eu imagini rotative se picteaza sau se decupeaza figuri. pe care se desenoaza. abajuru1 interior .----. Imbracat i cu el copertcle de carton.ioneaz a. . tr-un disc cu aripioare (palete) incli.eea§i forma cu place fig. timp de 12-24 ore. ' toare de cere (fig. ~an). fiind mentinut. -Pentru a intarl cotorul cartl1. a:p' cum vedeti in desenele 12 S1 13. .Lagarul (L) poate fi obtinut din laganate (D) ~i se sprijina prin interrnediul rul balansierului unui ceas desteptalagarului (L) pe acul (A) fixat pe un torstricat. in miscare de rotatie de curentul de aer cald care strabate abajurul de jos in sus ~i act-ioneazji asupra paletelor inolinate ale diseului.) de ac.htrtie lucioasa._ cind beeul este aprins.fi cit mai usor. Lasat-i volumul sa-si usuce toate lipiturile sub presa.24).. Lipiti (tot cu aracetin) fi~ia de pinza peste ector ~i cop.. este. a caror proiectie pe abajurul exteriorAeest tip de lampa. pentru a. 1. indoiti ~u:rnlusul de material in interior si liDiti-i marginile.i... Ahajurul interior se eonfect. care sa ascunda Iipiturile de la marginile lucrarii _(orientati-va dupa ultimele' desene)..icare poatcfi ecran Iormeaz a umbrele miscatoare..23) este fix ~i se sprijina pe 0 !(R) ~i fixat deasupra aeesteia. dar suficient de lata incitsa poata acoperi alit cotorul..23 fle poate roti eu minimum de frecare pe virful acului. .1. lipiti-i deasupra 0 fi~ie de carton subtire exact de marimca acestuia . cit si cam o treime din latirnea iiecarei coperte. Pentru aceasta. placa este tnzestrata montata ~i la plafon.disc (0. dintr-o ca psa cu fundul suport de sirma (8 ). L -_-!. ~i carte a va arata .ca noua. . Discul plaoa rotunda (R) sus tin uta de piciocu palete inclinate (fig. Pe spatele acestor ~o:perte lipiti cite 0 foaiede hirtie alba. Ultima rucrare consta In a imnraca cele dcua vceperte cu un mate rial estetic : . terialul astfel incit sa fie mai' lung 9i mai lat decit cartea inclusiv lapmea cotorului eli aproximativ 30 mrn. 1. Abajurul interior (/) zeaz a din tabla sUbyire (de prefe rinta este inehis la partea superioara prindin aluminiu). v T"" . exec citcartea.

~_~ __. este prins suportul de slrma (S)'. prin 0".. Partea inferio ara a avea diametrul mai mie cu 4-5 em abajurului interior este rigidizata cu decit al celui exterior. Abajurul interior va torul unui cui. Placa se. Piciorul larnpii se Iixeaza pel'llaea de baza (K)· prin niplul UV). Piciorul lampii 58 lucreaza dintr-o sclndura groasa san -din dona bucati identice linite . Pentru a monta acul (A) pe suportul de sirma se va Iolosi 0 olema de lustra (T). Soolul (M) este Iixat printr-un niplu (N) pe cilindrul de ~=~. dupa ce' s-a perlorat ~un canal ..necesara alta fixare. se recomanda ca abajurul exterior sa aiba diarrietrul de eel otel II). gust. 1. Intre soclu~i piesa (C) . intre ele. Ffg. textolit sau alt material similar.care se da oadlncitur a cu ajuputin 25 em. care esteprins.25 Totusi. pr in cele doua suruhuri de stringere cu care este Inzesteata. Placa (RY ~i diseul obturator se decupeaza din placaj. dorinta.pentru treeerea conductorilor de baza (I() ai lampii. precum ~i vopsirea sau din carton gros.. prin Iipire sau cu suruhuriipe placa. ~i ale ajutorul inelului (F) tiliat din placaj plaeii de hazii. CAre abajurul sprijina pe placa (R) far a a fi. In mod asemarra-ori lustruirea lor pot Ii hotartte dupa tor se rigidizeaza ~i partea superioara a abajurului exterior prin inelul (Ii).za pe picior prin Iipire sau eu ~uruburi.Iixea. in Iunctie de locul unde va fi in~talata ~i de mobila din jur. se ~ _J I I . Aeesta trebuie asezat Intr-o pozitie in care umbra pe care 0 arunca 'pc abajurul exterior sii nu dauneze efec tului optic urrnarit. Dimensiunile lampii si ale ahajurului exterior se aleg dupe. la rlndul siiu.= __ .. lemn (C). O~mCTE MICr. Forma si dimensiunile piciorului lampii . care so lipeste cu cositor pe suport (S) si perrnite reglarea inaltimii acului. §ATISFAcTH MARl La partea inferioara se Jixeazji prin lipire un inel (G) din Darton gros.

care au adesea un lemn excelent. miros etc. trei rindeleravind cutite de dilorite latimi.minuit. de placaj 9i placi de pal de diferit~ grosimi.urinta. c. lemnul provenit dinarbori proaspat taiati (adica sub un an) nu poate fi f'olosit la niei un Iel de constructie. Constructori amatori vor cauta sa-~l _procure cit mai multe din esentele de lemn pe care le pot gasi· (pentru a Ie pune. nodoziati etc. plesneste etc: Fiecare esenta de lemn are pronrietatile ei ca'racteristice si e reco~andabil sa va obisnuiti distinge speoiile de arhori. carpen. se curbeaza.). avind lama lata.Unelte. Este. cires. Placile aglomerate au avantajul ca se Iucreaza eu mare w. In atelierul constructorului amator sint necesare urmatoarele unelte pentru luerul in lcmn : ferastrau de minuit cu 0 singura -mina. ciocan de fieI'. ~i cu atit mai putin la cele din sau pentru interiorul locuintei. greutate. trapszcidala . de obicei. in Iunctie de culoare. doua.a sclndur ilor ~i placajului.lor" aparente Ia suprafR\. salcie J.na de lemn). foarte important de stiut ca. natur ~i melaminate. Iinetea texturii. salcim. dar cu lama subtire . Anoi lernnul de constructie are unele defecte naturale. ale unor mobile vechi. cioean de lemn . I? useat vreme de doi. plop.: parli moi. mai intfi. zone putrede.in timpul uscarii el isi micsoreaza volumul. In plus. pile pentru lemn Cli grade diferite de Iinete . constituita inca din fazele succesivede crestere ale arborilor si de locul uncle acestia s-au dezvoltat. indeosebi. orificii. tei.) ~i 'lemIi __ dur. ~~ utilaje. respectiv . nuc.Ioarte hine useat.alb (brad. _ 1 ' v a etc. . mai sint necesare fOJ. . Recuperati si pastrati (sub forma de bucati de' sdindura) piesele de'sfae_ute ale diIeritelor 'amhalaje (ineepind chiar cu scindurelele de fag ale laditelor in care sevind -fructe ~i legume) ~i. visin etc. dillti diferite ea profil si dimensiuni.. canals sapate de insecte. unelte Iuerar! ill Iemn ~i utllaje pentru !Esentele de lemn si calitiitile lor telmice: De la inceput e nec~sar sa preciziim ca TIU or-ice Iel de lernn este bun pentru oricare lucr are in lemn. niei miioar pentru exterior.§i a Ie avea apoi la lndemina pentru trebuintsle diferitelor Iu: crari. in lemn U901: si . sfredel de miria cu mandrina pentru . arc din fringhie rasucita cu po.ft scindurilor. Lemnul Iiind 0 materia organica poseda 0 texture specified. provenit uneori din. aparute tot ill functiede' locul ~I_l?e a 'crescut arboreIe si de conditiile sau accidentele specifics pe care 'le-a tnttmpinat. in general. .iscoase din uz.aci. trusa de traforaj.esente exotice sau fiind acoperite cu furnir de lemn exotic. ferastrau de acelasi tip.Materlale. ferastrau clasic (eli ulnza si. colorat (stejar. trei ani. Ele se clasif'ica. de catre doua porsoane . Ea este vizibiEi' in· formele "vine. de asemenea. fag.

burghie . Pe aceasta.piesa mobila K..actionare rnain muchia din fa~a a mesei. fiind sare 'ce] putin: 0 masa obisnuita rezistenta (consolidate suplimentar pe introdusa prin largul orificiu notat eu N. diHti. in bUM condit ii. deci.din care una pe suport mobil.1. SATISF. fi ohtinute : din nicios si reusita multor eonstruetii doua scinduri grease de. ea in desenul 1 al figurii 2. asa cum vedeti in al bansului. ) foarte bine ascutite.gradata metalaturii din fata. perforate de-a lungul patent. loggie . metru pliant. prese pentrtilemn. din stejar sau fag. oleste de euie. in ~ehanuit de huna masura. In sftrsit. iar C este 0 cremaliera.. ca in desenul 4. creion de (notata cu Iinii intrerupte) poate fi prinsa ~i strlnsa bine (indiferent do timplarie. asa cum reiese din desenul (eu linii intrerupte) notat cu . Iolosind eu indemtnare chiar de catre amatorul insusi. numai 40 in . . imbinate intre ele prin Iipire cu aracetin sau prenadez ~i unor scule taietoare (Ierastrae. de folosirea -50 mm. hirtie sti. La cutirea sculelor taietoare. Pieioarele~i problema toarte importardii: asmasa VOl' £i din sclndura groasa de 80-100 mm. un polizor (amintit mai lucru distingeti: presa mobila P (pe inainte. unde litera A reprenele 6-:7 din partea de jos a figurii zinta "casa pietrei". pot. Dar (important !) chiar in absenta lui Yeti cesar un bane de lueru de timplarie putea realiza 0 larga suit a de ohiecte ell.piesa P.o sclndura de prelucrat ca in punc-' tul notat eu cifra 4 pe bane.Iiguri i 2. Iixata pe super~i desenul 8). cu suva este lesne sa lucrati aproape orice" rub reglabil. in desenul 1 al figurii. Picioarele pot fi eventllal~i de catre construetorul insusi.32 OBIECTE MICI .ale unor mobile artistiee. tul B. un (pe Jnasa). pod. Lucrul lesnevoie. de gaurit ou.5 desenele. F. com. la si perspicacitate improvizatiide instadimensiuni potrivite eu locul unde latii pe' 0 simpla masa ..2 o sclndura ~i la capatul din stinga menghine metaliee . rigla . 0 alta nuala (manivela) sau electrica si un serie de orificii. Observati cum 0 scindura pas mare de timplarie. unghi). Dar aceasta presa poate stringe dedesubt). . Suplimentar. echer. Presa S. de asta data cu proset de burghie . de mai mici (~i posibil) ea aeesta sa .2 II puteti construi singuri. Deseobit de acestea mai slnt nece. eu [emnele de .. pe acest bane polizor actionat ell motor .prelucrat prinintrodufixat maeina o am . acestea .(vezi desenul 4) poate Ii Iolosita pentru astringe care se fixeazii. dar' reluat aiei privit din alt un ~1:lrub gros' de lemn sau metalic). electric san. magazie.. poanson-ponta._tor. plus unul identic in Eca sau de lemn . intentioneaza sa-l instaleze (pivnita. pe care sa montati 1-.ln ulan en ajutorul acestui bane de lueru inclinat .ACTII MARl cerea in orificiile circulare practieate burghie eu diametre diferite'. manual (tocila).fie luerat dimensiuni. Yeti din brad.6 ~i 7 ale .introduse suportul. de la simple rigle pentru fixat ~i pina Ia· piesele complexe crari de rriai mare' complexitate sau 'tapetul mai mari. astfel lnctt .. masa-banc de Iolosi.. de lemn paralelipipedic pe orificii patrate..cheie mebila cu cap reglabil. ee serveste Ia fixat sa-i schimbati piatra abraziva. mat~rial I emncs depinde. 0 menghina ~i 0 nicovala metaliee (desedin desenul 5. ). doua prese metaliee.obiect. Aceasconsolidare cu multe isuruburf pentru ta operatie trebuiB executata des lemn.de bucatarie. E preferabil functionale ~i estetice. este ne.doar la nevoie. de tipul celui pot fi fixate. pentru a executa lu. asacum aratat mai inainte.lungimea ei) eu ajutorul a doua piese convenabilin aceste data (diferite grade de finete) eu M. ~le~te fil patrat.

2..LUCRARI DIN LEMN 33 Fig.Obiecte mici .1 :3 . satisfactU marl ..

OBIECTE MICI . 2.• SATISFAC'fII MARl Fig.2 ..

piatra. 1n desenul vertebrale. cum deeurge T. in mese oarecare. Aceasta . de. baton groasii de 6-8 mm) sau de lemn. Le vllti introduce tn orificii date hil.aceasta instalatie. detaliu g.0 veti . -polizorului. iar cu eeain presa.3. in serisul indicat de sageata spiralata desenats pe piatra. Ascutirea ptnzei de.. Yeti verifiea acest Tapt la nu unelte Uietoare pentru lemn. casa pietrei A. ca in desenul 3 al Iiexterior. care se fixea~a de. mai ales in eazul adoleseentilor §i tinerilor. acoperita (eind n-o Ioloeiti) tr-o trusa de traforaj obisnuita (de eu capacul G.ati exact acelasi numar~e mi~ciiri de pila asupra fiesensul sageW R (spre a-i mentine pozitia pe treapta cremalierei). Piatra H 0 Yeti piistra in cutia de carer grosime nu depll~e~te 4 mm 0 puteti face eu ajutorul uneltelor dinlemn E. Schema aneAxul e fixat de cas a pietrei cu doua xa 1 arata pozitia yirfului piesei pe coliere din tabla groase. trei ori. for. anume manipulata Iundata in apa (cam pe 0 treimedin lungimea diametrului ei) ..lic. Aveti grija sa nu modificati profilul lama tiietoare pc' piatra polizorului. Eolosirea. Dalta 0 si cutitul de rindea F ~int in unghi drept al vtrfului sculei. sumar.care se afla cu. montati-i pe fund (K). b) pe cealalta fata. Piatra 0 Yeti tra.cu putin petrol (gaz Iarnpant). pe care montati piesele eu zati partea ascutita a sculei pe piaprofil triunghiular D. ca in desenul 4. Puneti pe suprafata pietrei 3-4 picaturi de ulei. deformarea coloanei mai tnainte cu un cui. in doi tim pi: a) pe 0 fata a laniei roti cu mina (sau folosind un motor electric) in sensul indieat de sageati3. fclosind un echer. ascutirea. dalti . 2 mm. ea in desenul 7. soane.po anapa din casa pietrei. In desenul 2 cesar ca scula sa fie' lntoarsa-si misobservati cum se.LUCl~ARi DIN LEMN 35 subtiat grad diferit de finete. aseut sculele cu eata ~i pe verso. de doua.gurii 2. eoa'da pe cremaliera playeti face. Ascutirea se face. pentru dintii cu numar par (eu sot). Pentru a evita aluneearea outiei (in timpul miscarilor de tip scolar).nevoie. de mtna. patru mici "gheare" (g). Dedura groasii de 30-40 mm: tal pile senul 5'prezinta. ca in schema 2. tinind-o eu ambele miini in pozitia vizibila in desen. numai din cele pentru . mai puternic in punctul P ~i mai usor in important sa d. ci sfir9itul ascutirii. pentru dirrtii impari. fixtnd lama nului inclinat §i eu partea taietoare pe piatra.sectionat ~i Dupii Iolosire. Insa lucrul lndelungat la . In carui dinte I desenulJ observati cum virful tiiieIn desenul 6 vedeti un polizor obistor trebuie sa formeze un unghi drept nuit. Sticluta L confine unguenG ) . Faceti miscari fixa ne un ax cu manivela metalica (Iucrata eventual din bara de Iier.rapide circulars §i totodata laterale. planul inclinat C. montate la marginea unei ascutire). e nemontate eu suruburi pentru lemn. mesei. apoi asesuportii verticali M ~i N. tndepartati (varsati) preluera t metal: surubelni te . ferastrau 0 plasate cti. Ascutirea ngurii" uneltei trebuie continuata po 0 "piatra eu ulei" (de Tsierea manuals 3 Iemnului tipul celor rfoloeite la ascutirea hriSectionarea placilor de plaeaj a celor de barbierit). placa-suport S.intr-o presa de lemn ljli folosind 0 pila triunghiulara. in sensul sagetii. eficient spre a ascuti sculei.mate din cuie taiate (sau pilite) ob.. este nerecomanda. mar(90 perfect cu directia genera Iii ' a ginea . Este lalta. caci duce ill. dupa . dar. apasati unealta de ascutit . tntorcind lama Cu 0 mtnarotij! manivela. tul obtinut din ulei mineral Principalele sale par~i slnt din scin.

3 .•• SATISFACJ:U MARl 6 ! y Fig.36 OBIECT!} MICI . 2.

rut coniiniuui de vscindura (notate eu literele H si -lucrul ciitre X.li cunosti micile sati asupra lamei Ierastraului.adine de 3-4 mm eu un burghiu.ea in 1. necesar. bloc dupa bloc. Apoi. Daca aveti de taiat un lemn eu Insa pentru a Ie introduce in lemn de duritate mare' (stejar.ale (born. sa le taiati ~i rndepartati faier). eu unul sau doua suruburi.2. ) puteti . fag ._ icrul sau (daca sint mai -subtiri) cu cepeti prin a trasa linia curba eu ere. mici prese metaliee S_ luate de.a piesei. fixarea eu surume 'din tabla groasa de 3'-4 mm. Scindur~ P est~ introdm... de asernenea. stririsa ins pre pies a [( eu ajutorul a Metodele cele mai des folosite pendoua. tei.: baterea incuie. doar misearea normala inaintesint ele. iremediabila . -piesa Kfiind ali pita eontinuind eu hirtie abraziva.t. tinlnd-o perfect perpendicude osenta moale (plop.. puteti Iolosi dispo. zitia indioata de desenul 4. de 4.a so.Y-Z.adezive (cleiuri). spre Y.corect potrivit aeestui proeedeu: prise).rind. in desenul 5. Imblnarea pleselor din lemn Scindura P.eu ajutorul unei pile §i. Partea notata eu din punetul X spre Y.. ) este necesar Iolosi un ferastrau pentru met. esenta tare (stejar.. lar.introduce apoi u~or terminatia taiati'i strau. care viti desenul 6. reluati IUCl:ul un ansamblu solid. Dupa care eliminati pe dura. Finisarea taieturii 0 Yeti face apoi care 0 Iixati eu ajutorula doua su. ca in poziaraeetin si censolidare eu suruburi tia 3! Pentru a evita deteriorarea. taiati seria de fante notatacu a cuiului in lemn. virful ascutitvca in desenull al figurii Tiiierea ell dalta # ciocanul con. ca in pozitia H 0 asezati pe masa -de lueru. menghina (presa). ). cu un fera. astfel incit sa 'formeze . de tipul eelei din desenull.ajutorul clestelui patent. pentru lemn. mai gros (intre 5 ~i 25 mm) 0 putoti lata insa cum e neeesar sii proccdati face eu ajutorul unei menghine (pre. minuit asa ionul.ca.Cind 'vreti sa imhinati doua piese de soinbuind sa ajunga pina la linia trasata eucreionul. Astfel. T'aiere a stituie o metoda rapida pentru a virfului cuielor 0 puteti face eu bomfadeeupa lernnul dupa linii eurbe... altminteri lemnul crap a. Pentru a. placilor de pal ~i de "placaj ajutorul unei dalte ~i a eioeanului. Iipire eu despicati gresit scindura. ee trebuie taiata. In-.4. nuc . rub uri groase. Nu' apasimpla atunci cind . ei da. la muchia mesei si fixata. la nevoie. Incepeti luerul din dreptuI lid intre faleile menghinei ~i e taiata Iiterei Z. numai in lemn inapoi. va fi .f. Tmportant : in momentul cind Aeesta se 'compune din dona bueati ajungeti in punctul Y. Yeti da un orificiu [. 37 T'aierea core eta si eficienta a scin.tinep dalta cu muehia taietoare ea turat eu linii punctate). Dar aveti grijii sa eu fei'astraul (asa cum il vedeti eon.tru aimbma (asambla) piese din lemn la trusa de traforaj sau luerate anuslnt.LuCaARI DIN LEMN . unde scindura trebuie se adapteaza si se Iixeaza ne oriee decupata de-a lungul liniei curbe X masa. mai Intii. Incastrarea si lipirea eu sub stante Operatia de taiere 0 Yeti face in po.. brad . caci riscati mult sa K) reunite prinineastI'are. cuiele se b at.In mod normal. buri."secrete". In Iipea unei in pozit ia 2 (notata pe miner). adlncimea lor tre. asa cum ti-i. nu bateti cuiele paralel intreele . Fixati seindura de deeupat in oumobservati in desenul 2. un de unealta are tendinta zitivul simplu(pe care-Lrealizati sinde a patrunde mai _adine decit este guri) din desenul 2 al aceleiasi figuri. nu asernenea prese.. lemnul inutil eu durilor. tinind F olosirea cuielor eonstituie 0 tehnica fe~astraul eu ambele miini.

. pentru lemn au. t .~uruburile grosimea celor doua scinduri §i bate. folosind un alt cui (ca in faza no. Daca pe partea nului 3. ci numai oblic. for~at. e Jfeeomandabil sa inSU\ (ca in positia B din desenul amin_troduceti pe acest ~urub. de la capatul cozii . tata eu X). urmata de una elivirf. la eel mai mio efort.. dupa care introduceti Mai inainte de a introduce surubul (in virful cuiului in lemn.4 . este altminteri. apoirecurbati aeest o parte cilindrica.. ~uruburile en cap plat. Ele sint continuate eu prin partea opusa. ca in pozijia B.icient. Pentru a Iii)putea in~_entulloviturii. foree .din desenul /5. . I §i drept in [os.. ca in pozitia A a dese.. fara a misca aproape introdueeticomplet in lemn. in desenul 4. ca in desenul 2. mai tnainte tit) sau prea jos (ca in C) cuiul va avea .5). ~ina est~prea 'I§uruba ef.. sau un cioeanul in purnn. .coidala (vezi desenul 1 al figurii ~. eapetele (floarea) acestora sa vad inestetie.. ~ine~i scula ascutitii... Iolosind un dron. _ . cu ciocanul. SATISFAC':rII ~IARI B 5 \ Fig. -.tendinta de a se curba.. apoi orificiul cu chit de cutit.la acelea eu cap semirotund floarea meze eu cuiul un unghi drept in moramine in afara. in scindura.cele doua piese se vor misca din 100 (vor recomandabil sa le adinciti. in care se ana batute euiele. de montare. Aveti grija ca mlna sa. de obicei. Dana.. astfel: luati cuie ceva mai lungi decit Folosirea $uruburilor. Astupati aluneca).. ca special in lemn de esen~a tare) formain Iaza Z. 0 ~aiba (rondela) metalica . fie cap plat.38 . li-Ie pina cind virful lor iese in afara fiesemirotund. in tirnp deloo ootul. ti-i .. 2. 'OBIECTETh'HCI . folosind 0' Pentru a bate eficient un cui.. Pentru a obtine 0 imbinare rezistenta procedati ca..un orificiu de pornire. hurghiu. Ie oscilati min a' din punctul notat eu A 'I ..

Dar mai puteti Ioloai-si clasieul "clei de timpUirie". fie in mcnghina (pentru piese miei) sau sub 0 greutate aplicata deasupra (caramizi. Cind aveti de faeut 0 insurubare energica. Pentru a obtine un clei rezistent la apa. ea pe cuie (!).amesteeind pin a cind se dizolva complet alcatuind 0 masa omogena. Cind lucrati eu lemn de esenta moale. Important! Retineti ca orice Iipitura. e rscoinandabil sa Iolositi 0 ~urubelnitalevier. Nu hateti ni~i6data ~uruburile complet eu eiocanul. inainte de incalzire. ea in desenul4. Spre a le . pietre etc. ea in desenul6. apoiastupati orifieiul eu chit de cutit sau ceara rosie. usura introducerea in Iemn tare ungeti §uruburile eu sapun de rufe. cifnsurubati-le eu ajutorul unei surubelnite bine ajustate la floarea. cu indiferent ce adeziv. puteti renunta -Ia f9rmarea orifieiului initial. introduclnd virful surubului en doua lovituri de eioean (e~ in desenul 3) ~i insurubind in continuare. ca in desenul 5. Lipirea 'pieselor din lemn se face in bune conditiuni eu aracetin. Lasati-l sa se umfle vreo 12 ore. adaugati. in stare solida. 10 g bicromat de potasiu. 2. pe care-I cumparati de la vopselarii sub denumirea de "clei de oase". fie una speciala. in forma de S (pecare y-o lucrati eventual singur). il puneti "intr-un vas de tabla ~i-l acoperiti cu apa (100 g clei 9i 250 ml apa). Ilspargeti in bucatele ctt mai mici. adinciti §urubul (eu ajutorul acestei surubelnite levier). .LUCRARI DIN LEMN 39 1 Fig.). trebuie lasata sa 'se usuce neaparat subo presii . facuta. Daca doriti sa nu se vada capul surubului la suprafata scindurii. in lemn tare. apoiincalzi1i vasul pe baia de apa.0 (notate cu R in desenul 1). suruhurilor. daca profilul pieselor permite: Veti Iipi intotdeanna numai lemn useat.

. Iort ate. ca in desenul 4 (unde piesele A ~i B sint fixe ~i rezistente.0 pensula lata. ell . de ti pul celor din desenele 2 ~i3. fie improvizind una. cu ajutorul ciocanului). iar C sint mobile ~i se monteaza. le veti nivela (egaliza) cu pile ~i hirtie sticlata .. Apoiaplicati cleiul. cu sul a sau coada unei pile (fara miner).6. pe arnbele supratete ce trebuie lipite. mobile. Indepartati praful.49 OBIECTE MICI. strinse cu ajutorul unui ba~de lemn sau cu 0 . pr?sa unele piese cu profil special. pentru a favoriza prinderea eficienta a cleiului. una de-a lungul celeilalte. fie folosind prese speciale. SATISFAC'f1l MARl Tehnica Iipirii este urm atoare a: par·~ilece vor veni in contact. CR' in desenull al figurii 2. puteti folosi ~i procedeul "strangularii" cu coli ere din fringhie sau slrma. Dupa care. apoi pe suprafata lor veti trasa citeva adincituri (~an~ule~e) incrucisate. Pentru _a. puneti la presa ansamblul celor doua piese incleiate.

Pentru aceasta. taiati hirzati 0 buna finis are a suprafctelor vizi~ ti~ abraziva in fisii de marime convebile ale acestora.din Iemn enecesar sa reali.(nitrolac) a lemnului las at inculoarea senul 5.cutit. clndchitul se intereste.7 . trodus cu ajutorul unui spaclu.: asa cum vedeti in de. Pentru a da mai tntli una cu granulatie mai mare un aspect estetic agreabil obiectelor ~i continuati cu 0 a doua ce are granuconstruite . acoperirea cu un lac plastic incolor al figurii 2.latie fina. Yeti putea < _Fig. suprafetele cu hirti_e sticlata. ca in desenul Z. pentru lucru.7: In acest fel.a de citeva ori (de. (nu cu presate e recomandabil sa interpuneti sapun). 2.zati-o sub 0 bucata de scindura detinua prin baituire ~i vopsire sau prin es~nta moale (calapcd).nahila (in Iunctie de dimensiunile suparea eventualelor crapaturi ~i orif'icii. Observati (in desenele 2 ~i5) _ sa naturala.care fi§ie in. fie din lemn (desen 2). polizati sen 5) care sa Iereasca de urme. Folositi Finisarea supratetelor.uscare. Astuparea gaurilor 0 Yeti ca intre prese ~i piesele de lemn ce sint face eficient cu chit de . prafetelor de finisat). Yeti incepe prin astu. asedurii (inclusiv a muchiilor) §i Yeti con. trei §i. Dupa fie din clrpa indoit. apoi tndoiti fieapoi prin netezirea Cit mai fin a a scin. pro cur-at de la vopselarii.LUPRA-RI DIN LEMN 41 teava metalica. inniste aparatori.

Cu aceasta constructia e terminata . inainte ~i (vezi figura 2. Incercati sa le imbinati intre ele e neeesar sa Ie degrosati (mai inainte astfel incit. Desenul notatcu litera bascularea). Pentru a poliza suprafete Confectionati aceste laturi-modul din scindura ' sau 'placaj cu grosirriea' de inguste sau eurbe. uscate. ' / . apoi taia~i (cu ferastraul energie solutia ~i aplicati-o eu ajutorul de traforaj) baracelor cinci porti.. miscarea in lungime{in sensul sage~ii Demontati ~i ref'aceti apoi cubul pina notata eu M). ea in de tipul 2 ~i 0 hucata de tip 3.ita ca 0 muchie de to. 2. prin Incastrarevaa obtineti . alta bucata din acela~i material (pentru lucrat port ile 100 g ulei de inIiert a 20 ml bsnzinasi joeului). la vopsire sau lacuire. torul unor pile pentru lemn. ca pe un test de indeminare §i orienComhinarea acestor doua miscari ( A tare geometrica.3 §i4. doua mingi de ping-pong. dupa care actionati eu hirtie abraziva. ~i ml. dupa demontarea acesanoi lustruit. apoi in desenul cu detalii din stinga-jos a frecati indelung 'supraf'ata.o bucata de piele (manusa veche). Spre a obtine 0 unui cub ea in figura 2. de cu 0 pensula. miscanele 1.3.S. apoi polizati-le ell In cazulcind sclndura are unele su. Pentru Dacamu reusiti. Desenati mai tehnic a 50 g colofoniu (saciz).ta. desenul 2. potrivit forme lor ~i dimensiuo Iatura ascut. zitionata din comert sau cu 0 solutie negru. §i T) conduc la 0 degrosare icorecta. fie cava (carton gros) eu dimensiunile de preparat prm amestecarea omogena trr SOO X 1 200 mm. din inefieienta preluerare eu rindeaua). Dupacare oferiti-l ~i prietenilor. respecttnd forma ~i dimensiunile indicate unui tampon din cirpe de bumbae. lnapoi. in' sflrsit. orientati-va dupe.S. ob~inuta prin dizolv~rea in2QO ml spirt. frecindu-l eu 0 ceara achituie}. e il1 aterialele necesare: 0 tablie de planecesar a fi acoperite eu un strat de eaj gros de 2 min sau 0 coala-de mubait.d por. fieeare din eele trei sectiuni . Constructie fji tolosire. araeetin. fixati-l. in sensul lungimii fibrelor scin. Ve~i aplica baitul dez. dupa cum observati in desenele . . J ocul acesta d~ fndemtnare are forma pe masura uziiri i lor. puteti forma tronconica.nilor din desene. in timp ce mina stinga clnd veti reusi a-I asambla far a greapasa pe capatul pilei ( A) si.S. folosi. desenB).Iie cumparat de Ia vopselarii.abrazive ale hirtiei Jndoite. Luerarile terminate. dese'deauna pila eu ambele miini. aceasta (vezi desenul 5): ~ine~i intotcele trei desene ale figurii2. prafete prea scamoase (ramase astfel. hirtie sticlata fin a. . polizare huna. mai tnainte de a fi vopsite sau lacuite. folQsi~i calapoade de lemn de forma cilindrica sau avind 5 mm. Ctnd s-a uscat bine. doua buea~i durii. §eala. Joe Ia poarta ell doua mingi Biiituirea. (recuperate' eventual de la tulpina poLemnul vopsit ~i bine uscat poate fi mului de iarna. impune 0 miscare de translare (T). totodata. care va indica fazele asamti-o tncet ~i perfect orizontal (evitind blarii laturilor. lungi de t 000 mm trece.Cele §Ilse laturi ale sale sint compuse din: trei nuiti energie hirtia abraziva. Agitati Intli pe placaj.de polizarea euhirtie abrazivajcu ajuun Tel de cutie de forma cubica. iinind-o en ambele miini. pe rind. asezati obieetul peo masa (bane de lucru). Finisati cu atentie Indeosehi muchiile pieselor.OBIECTE Mlel •••SATISFAC't~I' MARl Cub modulat pentru montat Iolosi. .buca~i de tipul piesei 1. tu~. desen A. Mina dreapta va imprima A arata lucrarea termi:r~. Iipinol ori prenan10 g sicativ naftenic. doua ' be~e din lemn.

Lipiti aceste piese pe tablia de placaj. ca in desen. Observati ea terenul de joe nu are margini laterale. putetisa-i montati cite 0 stinghie-aparatoare Inalta de eel mult 25 mm (tot prin lipire s. insa eventual. Iireste.. asa cum vedeti in figura de ansamblu. care urmeaza cele dona par~i laterale de reazem (de forma triunghiulara).9.i consolidare cu oiteva. 2.a permits aa se traga lovituri din trei Iaturi. Ele trebuie sa fie perfect rectilinii. dupa.LUCRARI DIN LEMN 48 Fig.8 1 figurii 2. cuie subtiri). Numai aceasta minge colorata va Irehui sa fie intrcdusa in portio Jocul decurge astfel: Se trage la sorti ordinea intrarii in joe a fiecarui opo- . TacuriIe (betelede lovit mingea) le ve~i fasona din tulpini de arhori coniferi uscati (dar. pentru -. puteti folosi ~i alta esenta de lemn). Marcati cu tu§ negru centrul terenului §i scrieti in dreptul portilor numerele de Ia 1 plna la 5. Vopsiti una din mingi in rosu sau negru.

Ci~tiga jucatorul sau echipa care realizeaza cea mai mare suma de trei Iovituri. Bila va aIuneea l'l. ind astfel aparatul jocului.pctrivit dimai putin detrei lovituri. atinga (cu aceasta) mingea puncte. putind marconsolidare cu cuie suhtiri). din neu. introduceti 0 bilji de oponenti. pe care trebuie s-o introduca intr-una din porti (tmtind. Iireste. In cazul cind a rnarcat din diferite ambalaje) . dupa care stinga al figurii 2. se trag numaicite trei . cautind sa. pentru ea partida sa nu .concurs ell 0 bWi cele care-i ofera mai multe puncta). ori din material plastic prin intrarea notata cu 1 cinci seturi).tate dupa gust. pe Joc .44 :Fig. Pentru a juca. construea. ori cu lacpentru hinalizeaza eu pierderea dreptului la 0 eiclete ." multi jucatori. Mingea colorate se a~aza la mijseturi-seri i.Iocul terenului. Acesta pcate Caderea uneia din mingi (sau a am. colorata. numai in mingea alba.poate organiza ~i pe echipe formate din tura din spate a terenului. asorbelor) in afara terenului de joe se pe. ci~tiga num arul de puncDin b.. nitrolac incolor. Dacarcuseste.. doar eu doua straturi succesive de Cind jocui sedesfa~oara intre doi . Cind sint trei sau mai (in dreapta-sus). eea alba la 100 mm dureze prea mult. astfel.~i apoi asamva mai trage 9i restul lovitur-ilor plna blati piesele (prin Iipire cu aracetin 9i la implinirea seriei de trei. Desigur. iar.2. joeul se in spatele ei. fi vopsit eu doua culori de ulei. in pozitie verticala pe la. fie care dintre ei trage cite einci ser-ii de lovituri (deci joeul are otel (rulment) sau de sticla.sau lasate na tur ~i acoperite Iovitura (nu la toata serial) in minge.taiati . varepune mensiunilor specificate in desenul din mingea la eentrul terenului.ueati de pal ~i placaj sau scinte scrisin dreptul porti i respective (de dura subtire de brad (recuperate de la la 1 Ia 5).9 OBIECTEMICI . SATISFACTH MARl nent.. Primul jucite doi parteneri.10 . ale carorpuncte se cator are dreptul sa traga 0 serie de lnsumeaza.ea.

va fi atinsa numa:i cu crosa. Incepeti jocullovind pentru laturile de rezistenta (scheletul) mingea cu crosa astfel incit ea sa parale Iiecaruia . circumferintei unui cere. placaj gros de 2 mm sau curga toata puntea dintr-o singura 10carton pre sat (mucava). din pozrtia suruburi subtiri pentru lemn. Dimensionati. 2. 3 ~i 4 vopsiti-le distinct cu cite 0 linie alba sau neagra lata de 1012 mm.a C (pentru care bila trebuie sa parcurga intregul traseu).20 mm ~i lata de 25-30 mm.2 puncte pentru poarta B ~i 5 puncte pentru poart. ' Iata primei piese.· . iar s-o introduceti in orificiul inclinat al mingea va avea diametrul de 50-· cosului 4. portocaliu. 3 = turnul ~i 4 = cotia (mai dif'icila) din figura alaturata. trasati ~rapoi taiati toate materialele potrivit formelor ~i cotelor indicate in cele patru desene din figura 2. y opsit. Apoi. Crosa din lemn va pentru a 0 trece prin poarta piesei 2.i piesele in culori vii (ga1ben.ele VOr fi de ajutor la ochit. Daca ratati. cuie §i ~i repetati lovitura. Fireste. sau in pozi2 = piramida. puteti organiza concursuri intre colegi. . Asamblati piesele folosind lipirea cu aracetin ~i consolidarea contactelor Iipite cu suruburi si cuiec Puntea ondulata a piesei 1 0 puteti lucra din tabla recu-'. loviti-o din nou lichida ("Sinvolal"). urmata de poarta 3 si. fie de-a lungul principals ale jocului (1 = puntea. sul) le puteti lucra din sipca de lemn Puneti mingea la distant a de 1 m in groasa de. ori tabla subvitura. urmind a vedea cine realizeaza cel mai mare num ar de puncte din 5 sau 10 Iansari ale bilei. cautati Iunctie de Inaltimea jucatorilor). perata de 1a cutii de amba1aj. Marginile portilor din piesele 2.LUCRARI DIN LEMN 45 Fig. laslnd cite 0 111aterialele necesare : cele patru piese distant a de 1 m intre ele. trecind succesiv pe citeva din-: tre ele ~i va iesi prin una din pontile notate cu A. Joe de indeminare §i tinta Cum se joaca? A~ezati cele patru piese fie in linie dreapta. B ~i C. prin looilungul planurilor inclinate ale aparatului. In tot cursul j ocului mingea 60mm. reasezati mingea tire pen tru laturile figurilor. rosu). Se acorda cite 1 punct pentru iesirea prin poarta A. vopsea unde ajunge mingea.10 Prelucrare # montare. avea lungimea de 850-1000 mm (in.11. in final.

deei. dar ricoo misca prin simpla rostogolire. lizeaza suma cea mai mare . mum de puncte oe poate fi realizattntr-un joe. §eaza sau nu pareurge Intreg. Iireste .n ratata (atunei cind mingea Ioveste sau atinge una din piesele vizate. §i cite 5 puncte pentru fiecare lovitura turi lente saumai puternice..ganizeaza intre mai multi oponenti.2 ~i 3.oricare piesa. plus 50 puncte pen. Tot astfel se penalizeaza peste piesa 1.. eite 20 puncte prin por. este 100. Suma punctelor.. SATISFACTII MARl Fig. de eel care reacare lovitura de erosa data in minge. el va fi cistigat. Daca jocul se orsei 4. e. Calculul punctaJului face astfel: se acorda 10 puncte pentru trecersa : acelei figuri). din care se scad: cite 1 punct pentru fie.OBIECTE mCI . traseul .. cil maxitru introducerea mingii in orificiul pie. Rezulta.din gre§eaUt ~ile pieselor .~i daca mingea loveste . este de 96. dar fara a se .

mai intii Pentru a va antrena in aruncarea la la-distanta de 4 m.Incercati apoi sa simea panoului (distanta dintre cele loviti tinta ~i arunclnd mingile nu din doua placi ale sale din fa~a ~i spate) 0 Yeti calcula in functie de lungimea mo. ci din pozitii situate in unghi de sorelului din desenul-detaliu 1.LUCRARI DIN LEMN 47 . legate inserie.noi unor exercitii cu caracter sportiv vazuta la capat cu un arc. E lucrat la 0 veche baterie electrica patrata).. Pe 45° 18. Datorita Iormei pentru conexiuni ~i trei baterii elee. GrOreluati aruncarile. tazi mai este Iolosit in aceleasi scopuri doua tiiblite de contact (recuperate de de catre triburile austrafiene. cu tnaltide sem~lizare. Iixat pe picioare de lemn tintal mariti distanta cu doi metri §i sau metalice infipte in pamtnt. si de amuzament. .fata. Fig. dispozitivul electric de autosemnaliProvine inca din vechiul Egipt §i din zare. are 0 veche istorie. partea din fat a a panoului desenati trei cercuri concentrice cu diametre difeBumerang rite. ~i aruncati pe rind ~inta fix a. cu dulia respectiva.sale. destinat la de numai 60 mm. bumerangul' revine Ia Iocul de trice de cite 4-. Discul sau il Yeti monta pe 0 tija de lemn pre..2. Iolosind : un moca armade lupta §i vinatoare. dar §i modului cum este azvirlit in aer. strma de sonerie §i· cealalta ondulata.i)V.ta plana un bec de autoturism pentru Iaruri. asa cum. Lucrati apoi . a~eza. Cercul din centru. avind diametrul Aparatul acesta simplu. Ori de compus dintr-un panou dublu de pal cite' ori yeti reueise va aprinde be cuI sau placaj gros de 10 mm. Dupa oereuaiti sareamea de 800-1 000 mm ~ila~imea de lizati constant treilovituri direct in 500 mm.ti-va drept in Iata panoului. Joe de tints en autosemnallzare . cautind sa de sernnalizare din Iigura 2. din lemn curbat.vedeti in desenele-desudul Indiei.1"2. unde era Intrebuintat talii 1 ~i 2 al. EI este loviti discul mobil din 'centru. dreapta ~i stinga. construiti jocul ~i instalatia trei mingi de tenis (uzate).12. Chid instalatia este finisata. il veti decupa. . $i assorel de lemn sau material plastic. cu 0 suprafa.figurii.

• trasati forma obiectului pe placa de placaj. 2. pe care 0 Yeti folosi ca sablon.15. 'carton ve1in §i aracetin. pentru a obtine corect forma din figura.14 . 2. OBIECTE MICI . Materiale.pe 0 coala de carton desenul unuia din modelele de bumerang. Iigura 2. cu latura patratelului de 25 mm). dupa unul din cele doua tip uri (A §i B) din.~ i ! I ' I I Fig.2. ales din desenul caroiat. dincolo de regiunea australiana. este bumerangu1 de" forma unui corn. Incepeti prin a reproduce _ la scara -:.11 .Fig. proportional. . Lucrati eu grijii.48.. -gros de 10 mm.i mevoie de placaj (sau v- II 1-::''' 1. - . ' mal sus. _ ' Cel mai cunoscut model.13 aruncare in -cazul in care nu si-a atins Fnta (fig. Constructia bumerangului din lemn 0 vetiface dupa Indicatiile -tehnologice pe care le ohservati clar in fig. plna la acea snrprinzatoare Incrucisare de spite dispuse circular.' Decupati apoi piesa de carton.SATISFAC'f1I MARl vedeti in prima imagine e1 poate avea infii~i~iiri diferite. amintite ..(caroiatii. dar _ asa cum scindura) cu dimensiunile de 360 X 380 mm.H . avej. Prelucrare ~i [olosire. Pentru a construi un model de bumerang.13). 2.toate caracteristicilor function ale . care tnsacorespund . .

Pentru aeeastavprocedati Fig. Pentru ca el sa Iunotioneze e necesar sa respe otati cu .17 dati (cu ferastraul ~i' dalta p entru lemn) crestaturile de 3. Aruncarea bumerangului.dati palelor aparatului profilul aerodinarnic indicat in sect.rezistenta (part-ile mai negre dindesen. Prelucrare # montare. .-si amuzament. 2. .LUCRARI DIN LEMN' Taia~i apoi din carton cele sapte b:ide de .:' ca iir orice ramura sportive.18. 2. Astfel ati terminat constructia.noduri) cudimensiunile de 7 X60 X 400 mm . e nevoie ~i aici de antrenament pentru a doblndi inderninarea necesara. • rotunjiti-i marginile taieturii. ori arrna de vinatoarea inca Iolosita de ba~tina~ii australieni _. Cu ajutorul unei pile pentru lemn ~i al hirtiei abrazive fine. • Iasonati rotund (cu 0 pila fina pentru lemn) fa~a superioara a bumerarigului.. Iolosind 0 rindea mica. dispuse transversal) ~i [ipiti-le cu aracetin exact in locurile indicate. lI:l aieruueie «ecesare: do ua scinduri de Iag sau stejar (drepte ~i fara.ro vetiface asacum vedeti in fig.15 • taia~i-o cu ajutorul Ierastraului de traforaj. bumerangul (asa cum 11 ve'deti in desenul de sus al figurii 2. In scindurile aduse exact La dimensiunile· indicate in desenul de j os al figurii 2. vizibile in desenul din partea de jos a figurii rnentionate.iun ile A-A ~i B-B al figurii 2. Este recou{andabil sa lucrati ambele tipuri prezentate in desen. Folosin d apoi 0 sloara. astfellncif sa revina la voi. nitrolac incolor. Bumerang eu pale incrucisate Aparat pentru sport. sfoara sub tire .grija profilurile celor doua pale din care este compus. aracetin sau prenandez . asemanatoare cu 0 lentils. verificati daca centrul de greutate al Iiecarei pale se afla exact la mijlocul lungimii ei.16~ dar nu va pierde ti rahdarea daca nu veti reusi chiarde la primele Incercari .17) _ constituie 0 construe~ie atractiva.5 X 60 mm.

17 '~ln~ I p Fig.p.~inungere eu araceti~ sal).. 2. --~----400 . 2.i in desenul din dreapta.18 .. SATISFAC'fII .50 OBIECTE MICI . daca Insa are tendinta sa cada intr-oparte veti continua sa ajus- tati piesa respectiv a.::::=.. ~ l 8-8 ~ ~f=== ~!_ J A. Dupa lob~inerea eehilibrului uniti Intre ele eele doua pale . ::oJ .18. 2.:: ~ :760 ~ f ~ rt<:i Fig. A~ezatl deasupra mijlocului palelor 0 greutate de circa 3 kg A-A JI ~ 'b . piesa se va balansa usor . Daca simetria fiecarei pale este corecta.jos al figurii' 2.Jlrena~?ez ~l suprapunere.MARl Fig..16 asa cum vedej.

LUCRARI DIN LEldN ~i lasati in repaus 6-100reJa uscat. 2.i in priinul desen al figurii.sa~i· usor (eu ereionul) pe Pentru a va veni usor sa intelegeti ~i foliile de placaj caroiajul necesar sa realizati constructiavpiesele dispodesenului proportional. lucra la seara mai mare. placaj gros de 5 mm pentru cei doi taietori (piesa 6 se Iucreaza tot din placaj}. piesele . 6 = fer'astraul. 7 = cu suruburi ~i cuie. precum ~i al neral. asa cum vedeti clar in figura-detaliu 2. dupa ce se roteste de nenumarate ori in zhor sa revina la -loculde pomire .. scmdura groasa de 10-12 mm pentru piesa 8. cum este cell nul lernnului . 2 = manide jos a figurii 2. 4 =. de pilda.19.In desenul de sus alfigurii 2.~i ·1.numerotate astfel: 1 = suportul turbinei. . In Iunctie deade l~mne sa aiba. b ' ·1 t I t~· t or1 or de "lemne. sirmelor 3.Il joc~lui) -punet· . mal de Ia inal~ime. Ungeti cu rvaselina Materialele necesare: setndura groatoateaeeste~tifturi~i loeurile un de sa de 30 mm pentru piesele 1 ~i 10. a~a cum observaj. onare ~ma~lUal~ . iar aleelor mosirma de actionare a taietorilor j 8 = bile eu stif'turi (un fel de nituri taiate capra (in forma de' X) pentru sprijidin slrma de aluminiu. vopsea pe baza doe ra~ini alchidice (tip "Sinvolal"h Prelucrare si montare.n unor cabluri electrice).de fier zincat sau aluminiu groasa de 4 mm pentru piesele 3 ~i 7. Lucrati mai Intii turbina. tr£l. ~ . apa adu- .20) slnt . obucatica de creanga de arhore pentru piesa 9. de ~l doiiea brat. tratel putind avea latura de.. mai ales daca-l Yeti sa pe 0 teava sau un furtun.astfel incit acesta. 10.30 mID. un strat du~ lu de vopsea 81 ue e e a18 ··1 e . . Vopsiti toate (motor) §l JucarIa proprlU-zlsa. Separat dimensionati ~i Uisirma de.. 5··· -: .uliea J oeul mecanic pe· care-lvedefi. ceasta. astfel Inoit Dupa cara istabiliti ee dimensiuni maltimea siluetelcr celor doi taietori doriti sa aiba. eu .'. orienlei care transforma rniscarea de rotattndu-va dupa desenele din' partea tieintr·una de du-te-vino . Deasupra aeestor patrate dera. axul turbinei se sprijina ~i se roteste scinduragroaM de· 15-20 mm pen(froaca) de suporti! sai. b. tija reglaje. dupa Care acoperiti intreg aparatul cu un strat de nitrolac incolor (suflat cu pulverizatorul de min a san aplicat cu pensula). Joe· eu aetloneee hidra.15 care este prezentata .. jocul. ~alllveia -iati placa-suport 10. daca' forta curentului apai c cilindrica de lemn sau material plastic pentru axu1turbinei. Montati-o §i fa--eeti-i proba de functionare Ia marginea unei apecurgatoare sau pe un jgheab (construit anume din tabla). slrma.apoi finisati 'muchiile cu hirtie sticla~e I~gatura m?bll eu resa 3. cuie-. a~a cum arata gata montatc. 250 mm.20. bratul activ al taietorilor i 5a = eel fil astsptati ca aeeasta sa s~ usuce me. Cind ~i lacul este use at. cu plrghia manivesenati (Ia scara) figurile jooului. 'J 0 = placa-suport ge.0 ye~i doprmde prin antrenament. eu Faceti apdi montajul par~ilol' fixe cele doua mlini ale siluetelor..separat in figu. Dupa ctteva tru discurile ~i paletele turbinei . fie care pazitivului (in afara turbinei cu zbaturi. act~o?are m~re.~ 'ta fina.. '. 19 este deosebit de atractiv. Lansarea corecta a aparatului . Taiati piesele eli vela metalica (pentru eventuala actiajutorul unui ferastrau de traforaj.. rigidizati pozitia celor doua pale (care VOr cadea adesea la pamlnt) prin legare cu sfoara1 in crucis. ori Iasind sa curga asupra paletelor turbinei. suruburi pentru lernn .

! 1= 6 II V 1\ \ ~ r-..puteti monta un generator electric de bicicleta. ~ ~ ~ =:-. \.la icelalalt capat al axului turbinei . Eventual .1 t I"ig.I~r-® 'I " :: r- . P" [1 i ..OBIECTE MICI •. jocul va furictiona continuu. este suf'icienta. ez: r-1\ L ~ l- 1k1J . ".'\ 'J' ~ " t:L it ~ . III II r. K \. Iy ~ Ih )~ ~:"Il. I) .necesara pentru a lumina jocul (in timpul noptii) cu 1-2 becuri de lanterna...19 ~ j -I I-. ~~ b ..•·SATISFAC'fIl MA:RI .r>. care va furniza gratuit energia . fie un pistol care trage cu mingi de ping-pong. t'" f( :D . . v...'AI~ !: ~ SID 8'. mai bine. "~ IE - ~ II \ J t- I j . ~ .~ \:\ - @ (jJ) II¥III•• ~~ ~ '01' r:1. l- ~J» / . ori.. II .: \ .~.... O. i1! ~ ~~ ~ . ·1\ j ) I. Ii ~ ~y ~ 9 ~ ~ ... Stand pentru tras la ~inta J ocul acesta de ochire si indeminare se practice folosind fie 0 simpla minge mica de cauciuc.3) I~~ .. ~ r.2.A - 11m ~ II- .. . .~ ..::: 4) ~ r- If I I \\. -. unul ce trage cu ventuzede cauciuc. . 10- . i \ J r ~t--.. - ~@~ <9J!Ll ]1'~ '11un~ -" k~ ~ ~ ~~~ ~..

. elef'ant.pal. ) sau figuri de carnaval (arleehm etc. 1 punet. desenati ~i decupati siluctele unor animale (ca- mila.suruburi asa e:um ::redeti in desenul din: dreapt~ ~l f~gU:ll 2. a~ae~m vedeti in figura 2.stand pot fi 5. Iiguri.:): .22. pal gros de 10-12 mm: hala'male metalice.20 I'll aterialele necesare: 2 stinzhii de lemn eu dimensii nile de '20 ~40 X X 1 ~OO. . Ochiti siaruncati sau trage~ti' in una din figu~i. Daca o dobor~ti aveti dreptul 11. rnontati-Ie (mobil) pe lada B. Stahiliti smgur dimensiunile acestor siluete. Dimensionati trasati ~i taiati piesele din materi'ai' le.mnos potri:rit formelor ~i cotelor dl_n desenul din stinga alfigurii 2." Prelucrare si: montare. la dimensiuni pe care Ie stabiIiti singuri. 2. ?timdul terminat se prezmta ca in figura 2.). p~ par~ea de sus a placajului panoului A desenati cercurile concentriee de tinta.LUCRARI DIN LEMN 53 Fig. ori fructe (mar. din care unele pot fi mai mari. ' Iaht ell urlpl Construiti aceasta ambarcatie-jucarle. 21..22.1. Se arunca (sau se trage) de zece ori.mm (. 2. CU7n se joacii? Asezati-va in fata standului Ia distanta de 5'Ill adi~a aruncati cu mingea.21.. apoi lada B. Separat! p~ bueati de . suruburi pent'I'u' lenin' vopsca alchidica.sti nghii C.piesele C din desen).22 . iar altele mai miei s~r~ a prezenta difieultate Ja. ~poi 'pietati figurile _eu vopsele de ulei pentru pictur a. montat JJe eele doua . l?ara1 nuca .-7. Vopsiti toaye aceste piese. Din ele iasamblati panoul A. Dupa ee se usue~. Tint~ de pe pa~oul A poate: £i ~olositiJ.23. figuriIe cazute.Pe . c~rb . dupa care asanfblati-le eu suruburi orientindu-va dupii indioatiile din' des~ne. astfel : ~ Fig. Un coechipier are grija sa ridice Ia lac pe verticala. atins: Finisati muchiile. Iolosind balamale si. D Ioaie de placaj de 5 X 700 X 1 000 mm.~l tras cu pistoIul eu ventuza. separat numai pentru ochit . taieturilor eu hirtie sticlata fina. ~ori la numai 3 m daca folositi pistol. orientlndu-va dupaIigura 2.

Montati §i piesa 4.i pentru a Ie urmari in deseneledetalii.din lemn de plop.ic~i le montati.poate de. poate Iipsi) . Pentru a putea identifiea usor pe desene pieselesubmarinului s. Un al treilea inel metalic. ori din cauciucul unei mingi uzate (dar.. '.i apoi lansati-o Ia apa.• fasonati ..zontale ~i verticale din spate. 2 = _fuzelajul arborelui. fie din tabla de aluminiu. asa cum vedeti in desenul-detaliu din coltul dreaptaBUS. i! veti montain lemnul eorpului navei.piesa prineipala 1 corpul navei .Tn e1 veti Insuruha eele doua inele ell ~uruh neeesare' pentru Iixarea plnzei. Le Iixati pe corpul navei prin Incastrare fortata. Fixati-le la capetele celor idoua console. Peate fi din tabla sau rnaterial plastic. 3 = cirmele ori. petrivit desenelor de ansamblu din parte a stinga-sus §i centru a figurii 2. ales ca 0 jucarie.Jl1 aterialele necesare reies din explicatiile CO urmeaza. Din strrna de aluminiu sau fier zincat groasa de 3-4 mmconfectionati piesele 3.24. Modelul acestuisubmarin de tip contemporaneste eoneeput mai. cele vdoua console 2 (ca niste aripi) Ie puteti lucra fie din sclndura subtire de 3-4 mm.MARl Fig. luerata din tesatura sau folie de material plastic . • catargul (sau arbore'le)cilindrie. Daca inaa va prcourati vtoate piesele necesare isi lucrati eu eficienta. tei san brad uscat . veni functional. facuta din aceeasi strma. acestea slnt notate cu numere. Vint bun! . 2. subtiat ditre virf.9. submarinul .i' locul eorect de montare alTiecareia.rE MICI . Inaltiraea lui va Ii cit dublul Iungimii . bineintinse. ori pentru . .23 • ghiul. SA'l'ISFAcrn . Lungimea Iiecareia este cit jumatate din lungimea piesei 1. pre" cum §i a detaliilorprezentate in . la pupa. adica naviga sub apa. • cele patru piese 7 sint niste dreptunghiuri taiate din carton' gros.a Ii pastrat intr-o colectie de machete de nave .sene le din dreaptasi jos .OBIEC'. astfel . e piesa 15 are -Iorma unei juma:Ul.ti de sfera.i scopul pe' care vrea+sji-l dea lucranii.corpului 1. 11luerati din lemn de brad. $traiurile (eabluzile) arborelui le taiati din stoara sau guta de material plasf. 4 = . Iiecare constructor alegind pe celo pe care Ie doreste in functie de nivelul s. 1 = palele elicei. 6' este 0 bara cilindrica din lemn. cum are doar un rol decorativ. ca in figura. Vopsiti nava cu doua straturi suprapuse de vopsea tip "SinvolaI". pe Care Ie lipi}i (cu Iipinol sau aracetin) pe iptnza 8. precum 8. Iasati-o sa se usuce bine 8. Submarin eontemporan .de. . id~ntie.~ construit Ia 8cara.

.LUCRIRI DIN LEMN ---- (51) . ._ . I ":.1 I..! ..t._ . .

8 = partea demontabila a corpului.). Ctrmele verticale ~i orizontale. 17 = cirmeIe orizontale frontale.Sub partea inferioara a pirghiei se introduce 0 buca~ica de zahar cubic.4 mm. Piesa aceasta va fibine Iixata in interiorul construetiei astfel ca.56 OBIECTE MICI .despartitura frontala Tixati un contact permanent din tabla. 28 = arc de declansare . La partea superioara a navei montati periscoapele ~i radiolocatorul. introducind -Intre ele 0 foaie de hirtie.de tei. 18 = arhorele elicei. Arborele motorului si terminatia arb orelui elicei (18) sin t unite pri ntr. contactui revine ~i eircuitul se intrerupe. Ea ridica arculsi-l pune in contact cuptrghia. nava). acestea vor fi fixate cu un arc. Fixati cirma cu un cui indo it. Durata timpului dezniscare asubmarinului depinde de marimea bucatii de zahar. 6 = arcul de contact.3-0.a de zahal'. pile. Cirma-compensator se lucreaza dip. Partile laterals se VOl' lipi. cu ajutorul unei sarniere. daca voiti sa-l puneti in miscare. de care este sudat (lipit cu cositor) un arc de contact. 5 = bucat. periscoapele ~i radiolocatorul. front ale ~i din spa- te. '31 = despartitor din placaj. oprind motorul ~i.l. 22 =corpu! modelului.2 mm. Construiti mai intii 'corpul -n8:vei. Urmeaza confectionarea partii superioare. ~uruburile de fix are ale acestuia servesc. Intrerupatorul este compus din doua contacte ~i 0 pirghie mobila. de 1. In capatul lui superior este lipita 0 placa. 25 = cantainerul rtntrerupatorului.ati pe carcasa mobil. pin sau plop. lucrat din slrrna otel ita groas}:i de 0. El poate fi luat de la 0 jucarie electromecanica stricata.• SATISFACTII MARl arcul de . deci. 12 . sa nu aiba joe. 32 = teava pentru clrme orizontale.dalti. porneste rmotorul. baterii. 20 = teava-suport. In. 24' = pirghie. cilindrice. (Cind zaharul .-contact. prin intermediul unui Intrerupator. 33= parti demontabile.. acesta :poate fi f'acut din lemn . 29 = coverta.se dizolva in apa. Forma (asemanatoare unei tigaride Ioi) i se poate da fie la strungul pentru lemn. drept clame pe care sint adusi conduotorii in interiorul vasului. Poate fi Iolcsit In acest seep ~i un tub de cauciuo sau material plastic pentrrrracnrdare.. 7 = container. 10 = clrma-compensator. 13 = arbore. dupa care se VOl' finis a detaliile exterioare. ' Propulsorul modelului este format dintr-o elice cu doua pale. 19 = pies a de legat'ura' (stut). care este montat la partea superioara a navei. 30 ~ turnul de comand a. 9 =capacele lumina to arelor.<'ie care lipiti un conductor electric.5 V. DesIaceti apoi partile Iaterale (vii. Bateriile pentru aliment area electromotorului (legate in serie) se introduc intre despartituri de placaj. 23 = arcul de cuplaj. lucrate din tabla de fier zincat sau alamiL Pentru iuhorele elicei Ioloaiti 0 sirma de otel groasa de 2 mm.tabla de. groasa de 0.j-Ele au profil -sirnetric ~i Ie mont. 15 :_ piulita. 14 = container. 26 = suruburile defixare a intrerupatorului. .27 = microelectromotor. ca urmare.revenire. in acelasi timp. 21 = piesa conica din spate. Ie lucrati. Pe schema vedeti un microelectromo tor(piesa 27) alimentat din baterii elcctrice useate. Grupajul de baterii este conectat cu electromotorul printr-un conductor izolat.idin tabla suhtire (luata de la 0 cutie de conserve. Pentru ca sa fie bun contactul intre.fier zincat sau alama. Se Inchide astfelcircuitul retelei electrice 9i. 11 u~ile turnului de comanda. ' Prelucrare si montare. 1(j = arcul de cirma. fie lucrind-o cu uneIte de min a (ferastrau. Nu uitati sa lipiti capacele luminatoarelor.un arc de cupIaj (23). va ajuta foaia de hirtie introdusa la mijloc) ~i scobiti corespunzator partea interioara.

a. folie . JuConstruiti acest aparat zburator.alchidic ("Sinvolal") ~iacope~ ca in d~taiiile IV 9i V. Daca vreti 'sa cir-: In p arte din dreapta -a figurii 2.7 m/s. prin demontarea pat pentru copii). 25: Aparana in plina viteza. ori lufi:ic. 4 pentru invesmintarea carcasei r : . 2 _: tevile orizontale. acum poatefi lansata la apa pen. Ctrrna-compensaprielnic. propriu-zisa.1 cirrnei. poate a cirmelor orizontale. un inel din aracet. un ghem de sfo a. ta miscare. pentru piesele 2. tn' final.inclul de Iixare.26 cule mai aproape de supraf'ata apei. . atasati sf'orile nal. li pita icu stiroeol. unghiul pozitiv/8. pentru barele 1 i 1'a rez istent. vreme cu vint oscila intre 1a ~i 3°. Punetiuncdelul pe apa cati-va cu e1 asa cum observati in denumai in momentul cind elicea se a. .functioloaiti Iipinol].phda. pentru inelele unuivechi de fix are a sforilor . sfoara sub.miscare al copiizontale Irontale. fiind de mari dimensiuni. trei ihucati de din desene. putina 9aci de lemn (care pot fi obtinuti. aplirita. rior. iJi aterialele necesare constau in: cunol 9i stirocol. .Iipi. pentru 'carcasa .ul· figurii 2.male metalice.frontaIe poate £i inaI}at numai p-e. crat din tabla. Imhracati apoi carcasa cu' folie de polietilena. Iiind Zmeul Alhatros de folos ~i pe timp de vreme rea.Face~i consolidarea lor atenta. Unghiul de fix are tul. zator unghiul negativ al cirmelor oridestin at jocului de . Submarinul poate ciroula sub pentru jocuri de mlseare apa la 0 adincime de aproximativ un metru ~i jum atate. cu grosimea de general. 6 ba- a- \ _. eventual. bucati de teava. a agilitatii in brad).LUCRARI QIN LEMN 57 Nava terminate din constructia realizata cu bobinaj de sfoara.ratului sint: 1 = barele verticale. cindu-se. Iapt care contrihuie la din urm atoarele materiale: baghete dezvoltarea lor fizica armonioasa si a . tiul restrtns al unui apartament.tip . pentru podul 3. copiii fac implicit mulcare aminteste silueta unui albatros. pentru tmbinarile elastica. cu latura luncompensator 9i Yeti micsora corespunga de 1 000 mm ~i inalt de 1 200 mm.a. suplimentar cuun strat de nitrolac incolor.cata pe ambele parti (fa~a 9i spatej si structia este terminat. Acest aparat ou earacter sportiv prezinta avantajul major de a putea apa anavei este de aproximativ fi inst alat (9i pastrat in forma pliata) 0. de sirma groasa cte 2 mm. asa cum vedeti in desenele-detalii I-V.iva. 3 = un pod intetire. con.hine uscate.pentru manipularea aparatului 9i ju-tru incercasi. vsdeti modelul (gata asamblat) al veti mari. din fier zincat (cum Prelucrare $i montare. Cu aceasta.in) ·partilor care yin in contact cauciuc sau material plastic. tor cree aza 0 putere de ridicare poziAparat pliant t.pentru piesa 4. Dimensionati sint cele folosi te la instalatiile de a1]i -Uiiati baghetele potrivit cotelor pa).. ori scindura. (pentru celofan foDa~a a~i lucrat-o inscop . inorice curte mica sau ehiarin spa'.se~ul din cent. pentru lipituri. de lemn"de plop sau tei (la nevoie abili~atii membrelor.l el. Viteza normals sub lor. Partile componsnte ale apa4-5 mm. va £i ~lefuita C11' hirtie sticlata fini{) apoi rvopsita cu vopsea Fasotiati si montati inelele de sirma de. pentru minuit zmeul. 5 = bala'~ubtire de polietilena (sau celofan) . Asamblati aparatul prin lipirea(cu lipinoI sau prenandez.unuiIel de tarc patrat. CJ.

'In husa din material' plastic. platbanda metalica groasa de 1in Iemn. deoarece pie§i taiati materialele (pe serii de piese seleIui vor. 2. protejat sub 0 barelor 1 prin incastrare fortata..Iosit.i8 OBIE<!fE MICI ••• SATISFAC'fII MARl Fig. -ungeti cu prenandez mar~uruburi pentru lemn. tense in timpul jocului. pentru piesele ginile interioare ale orif'ioiilor date [). pre. .este destul de simplu §i se realizeaza sare la asamblarea podului 3. loggie etc. pliat. Dimensionati terminat nu se vopseste.repede cu ajutorul balamalelor ~i al nandez.£5 lamale metalice mari. suruburilor pentru lenin. Aparatul Prelucrare' §i montare. pe gurii. Tevile 2 le veti fix a in orificiile un baleen. Cind nu 'e £0indicate in desenele cu detalii ale Ii. Hestul asamblariipieselor 2 mm ~i suruburi pentru Iernn nece. cu respectivele prealahil.£i supuse unei frecari inidentice) potrivit formelor §i cotelor . el poate fi psstrat.

to e §i putin adinoi. pe ape stati[8. e vtsla.J Fig.2f$ .dintr-un pod-punts de solndura a~ezat pe doua flotoare. Primul.27. care pot servi ~i ca puntebaza pentru inot. pentru una sau eel mult doua persoane.Ambarcatii de agrement Va prezentiim mai jos doua m~dele de aID_harcatiipentru plutit pe ape linistite. PoateTi actionat 'eu ajutorul unui motor de minimotoreta "Mobra" (sau chiar un simplu motor de bioioleta). ".ohtata 0 cirrna (facultativ). -sau cu un simplu ba~.2. in locul motorului poate fi .tractor. M aterialele necesare: 1. ca aceea din-figura 2.28. a) din camerele de aer ale unui automohil sau . Daca se folose. doua r flotoare care pot fi obtinute . se compune . peste care se a~aza cite 0 bu-oata de polistiren expandatsau pla- . loc de pescuit etc. ori cu 0 vtsla (cu palete la ambele capete). mai simplu. a~a cum vedeti in figura 2.

.60 l<'ig...28 ._" ..27 OBlECTE MICI . Fig . 2.• SATISFAC'_fII MARl ~~.2.

~i -. " 'fJ '~"'. tot prin legare cu fringhie). ale csrei capete Ie X 1 5QO mm i douji bucati de plaeaj lipiti cu prenandez sau altadeziv de 10 (sau 12) X 250 X 1 600 mm. patru scinduri de brad 2.29.. rati in doua straturi de folie de poliePrelucrare §i montare. pentru mase plastice pe 0 latirhe de folie de polietilena (din aceea Iolosita 50-60 mm.. la partea din spate pumagnetofoane etc.Fiecare flotor va Ii apoi invelit b) construite' anume. ca in figura _2.29.. f'rlnghie.29 . .peste izolarea unor pereti in apartamente acestea .(tot cu suruburi).lor.30 . // /. suruburi ..32 -jos (ele pot-Ii realizate ~i din C1(uscate) .3'o~ balaj de jirotectie pentru televizoare.~. 2.::-. buri.... suruburi pentru cu prenandez).). ori un eatarg inalt polietilena. 25 X 60 tinua... eu dimensiunile de 20 X teva bucati mai mici lipite intre ele 220 X f 000 mm. Dupa dorint._'.a.S(uscatii) cu dimensiunile do.-12 mm ~i se lcaga bine deti :"in figura 2. tip b le construiti prin arcuirea buca.. cain figura (infa~urat) in 2~3 straturi suprapu2.. /~::::.i bine la capete .sipci de lemn lara. din: 0 sipca din lemn do brad se de folie de polietilena (in foaie COI).ca mai sus. san 0 cirma. un pod (puntea ambarde 1 200 mm dotat cu o vela triunghiucatiei) compus din doua. ca in Jigura de 250 X 500 X 1 500.. folie' de 2.:_.LUCRARI DIN LEMN 61 caj gros de 10-. formind bordurile..~ ~ Fig. pe care Ie Iipit..."- ..urila solarii legumicole). a~a cum ve.- .31.. teti pune un mic motor. _ .montati sclndurile puntii din blocuri sau 1a unele cutii de am. dupa care Ie infasu'lemn . ~1500~ v.Fig. 2. . --- t ::. c) doua bucati de polistiren lui (cu suruburi pentru lemn) in 'cele expandat rigid (din acela Iolosit Ia din mijlocul flotoarelor..ghie pentru legatura en Ilotoarele. Fixarea capetelor cu 0 fringhie (deasupra se monteaza placajului 0 f'aceti cu mai multe §urupodul. pre. Asezarea podului-punto 0 veti faye tilor de placaj la dreapta ~i stirrga sip. cu dimensiunile . . Dupa uscarea lipit.. dar folosind numai frtncilor.." 1500 - --_:::::_.. Flotoarele de tip c Ie Iasonati (cu de brad cudimensiunile de 40· X 60 Ierastraul) potrivit Tormei din Iigura X 1 200 mrn. mm.2.. Iixati sipcile verticale alepodunandez. netaiata). Flotoarele de tilena.

31 Al doilea model de ambarcatie. 60. are 0 capacitate de transport dubla lata de mode luI anterior. 40 x6Q x'5QQ mm. 0 punte de sctndura a§ezata pe §asEi traverse (§ipci) de Iernn. X 3 0. 2 sipci de 40 X 60. X 1 50. sprijina catargul ~i pe care Fig. pentru traverse le ce unesc flotoarele. M aterialele necesare: 3 flotoare (construite dupa unul din tipuriledescrise mai sus). Se compune din: trei flotoare.00..28.32 . x X ..0 ctrrna.eventual. cu energia vintului sau cu doua visle obisnuite (ca 0 barca). .OBlECTE MICI. sustinut de cabluri de frtnghie ~t . 0 buna stabilitate §i este actionat. mm ~i una de. 2. 2.mm.. 3 §ipci din lemnde brad cu dimensiunile de 40.0. un cat~rg cu ve- 1a mobila. asa cum tl vedeti in figtira 2. SATiSFACrU MARl Fig.. .

Taiati suportul de lemn din sclndura vrespec-i -" ---.-~--10 I singura ~ina Acest tip original de sanie pentru o singura porsoana . 7. plus vopsea de ulei.Ui:minere de lemn. Avantajele sale principals stnt. e recomandabil ca suprastructura lernnoasa a navei sa: 'fie vopsita in culori vii cu vopsele rezistente la apa.LUCRARI DIN LEMN \ 63 este a§ezata pun tea . taiat din lemn cu dimensiunile de 40 X 300 X 650 mrn . 2".. pentru punte .5 X 40 X 900 mm. ' Prelucrare §i montare.j os (care prezinta". I ~~~ I 4 . 2 = sting).aveti 0 larga libentate de a introduce idei constructive proprii. . Ii = patina din plathanda de fier cu dimensiunile de 1. In figura 2. dar 9i cu intreg corpul). Fig. 8 scinduri . la oricare model va decideti. = suportul. varianta dotata cu motor de minimotoreta). a~a cum se "ad in figura 2. caci se iveste pericolulde rasturnare. _ Eireste. cit §i la cirmit. un catarg de lemn (trunchi de arb ore sau teava din material plastic cu diametrul de 80 mm) inalt de circa 2100 mm.se aseamanabine cu 0 patin~ mare dotata cu banca pentru sezut.: gabaritul redus.33 . 0 vela triunghiulera din prnza sau tesatura de fire sintetice (fi§).a~a cum obser. manevrabilitatea maxima (Ii ind clrmita cu picioarele. Montarea tuturor pieselor .32 . suruburi. de 20 X 25 x 180 mm. posihilitatea de a putea fi demontata usor in doua parti (patina §i banca).. (.'9 = console din platbanda de fier de 3 X 15 X 200 mm .p. ori pal de 18 X 200 X 375 mm.de brad cu dimensiunile de 20 X 200 (pina la 220) ·x 1 000 mm. Sanie eu 0 M aterialele necesare.b:·· 3""-----j.32 ~.sus vi se propune 0 alta varianta. pentru ctrma ~i minerul respectiv lucrat din lemn.28 §i 2.33-jos sint: 1 = scindura de stejar sau brad eu dimensiunile-de 15 X 200 X 375 mrn. Nu Ioloaiti insa un catarg mai inaIt sau o vela mai mare decit cele propuse aici.t fixate' ~i doua stinghii-minere. ceea ce 0 face u~or de transportat 9i de depoitat in anotimpurile calde.. tabla groasa de 1 mm. iar amharcatia Ioloseste numai vela atit pentru inaintare. 2.yeti face orientindu-va vdupe figurile 2. sim-: plitatea constructiei. 8 ~i 10 = surubuni PHIltru lemn. 3. sub care sin. in care flotoarele sint camere de' automobil (umplute cu aer).Q.33 . fringhie. vati in figura 2. Pentru Iinisare . 4.

Fasonati la reee eele sel= principale ale vehiculului. .sint prezentate (desfiisur at) toate piecata de geam. nu hatute eu cioeanul I). un arc spiralat de otel.i-ati reprodus forma. 3 = frina propriu-zisa. se condu-ce cu picioarele. necesare.ghie de lemn de stejar sau fag (Ia netinei metalieepe suportul de lemn al voie poate fi ~ibrad). re a manetei frinei. nivelind apoi .2.36.fl4 OBIECTE MICI •.34 (caroiata]. 2 .material. care actioneaza asupra patinei de directie (dinIata) ~i e dotata eu Irina de rntna. asa cum vedeti in figura 2.doua rigle de rezistenta~i ghidatru lemn (Insurub ate la fieeare 100 . arenite (piesa IOdin desen) . eu ajutorul suruburilorvpentrat. vareapartii de jos a figurii2. calauzindu-va dupa figurile eu pusa din doua benzi de tabla groasa detalii de constmctie.ati eonsolele. dupii ce. 2. pentrua preveni oxidarea. comselor. 4 = piesji de tic. un de muchiile cu hirtie abraziva sau 0 bu. Tot asa. lucrata din stinIncepeti montajul prin fix area pa. lor doua patine metalice de alunela scara.mm. 2. Dupa rntrebuintare. Sanie monoloc pe trei patine Sania cu un singur loc propusa aid -este Ioarte comoda. reies din obserrestul pieselor din lemn. 1 = maneta frinei.doua straturi sueeesive de _vopsea de ulei sau de bicicleta. Placa 1 poate de 3-4 mm (fixate eu suruburi pe Ii eventual tapitata eu burete gros piesa 1). apoi ~i restul pie-.35.• SATISFACTII MARl Fig. cu profil pasaniei. pende 40 mm ~i folie din material plastru actionarea frinei . astfel: doua console de metal.35 . fixate (pe dedesubtul bancii) eu "format dreptunghiular din scindura tinte de tapiterie la fieeare 40 mm. Hestul par~ilor lemnoase e:reeomandabil sa fie vopsite en . lucrate din acelasi mont. Amortizarea eventualelor socuri se face de la sine. avind latura de 35-40 min. gratie ce- Fig. Dimensionari ~i taiaF M aterialele . ungeti bine patina metalica ~i eonsolelecu vaselina. orientindu-va din -figura care.34 tiva. are un gabarit de 400 X 1 200 mm.

.- ) l.''''''''''. L-"' __ ~.Obiecte mici .I-.""'''I''-r-.. j 1t~~~~l~~illrt1~.- \ "t. .. .II. I i"<oor""- ...iI-- I ~I r-...!__'.' $ .. ~'_"'I- i-r-+- t--'-f- I~ ]1 I' II ~ ~"'::......J. I- 65 I. II I I IT J IJ I I rftI I I I - I 1------~------~ 2--==::::::::::::===~ J... (0 00 I I II 00 ~ II r" fI! ...t:"'"':.ii mari ...t~~ I..P I II IIII 00 i'O---o" I. . satisfac1. I ~ J""o"""" . ..Luc~ARI DIN LEMN I~J I t-- -.. J.J 0) .J-- I· I 'T trt ~L-I-+--If-f/ I-I-~ / ..' ._. ...II-.I .::... ..' 5 .

'. Vopsiti Irumosveniei.i contrapiulita.pe talpa ~:i un cablu de dirijare (eu cat (dirr aceea Iolosita 18. ~urusaniei. obtine in mod co. pe care le lipi~i intre ele 12 mm sau din platbanda de fier groa.-25 permits sa lunecati cu viteza pe zamm si avind muchia tnvelita in -tabla-.pieselor Incepeti cu virful '"scindurii aparane2esare.brad) a sa. 'va'iata din ducerea lui se face cu mijloace dif'escindura de brad groasa de 20. Apoi taiati-lecu ferastraul tului in care (pentru a-l putea curha) dati cu ferastraul 2' taieturi in lun~i.hiculul vostru in doua culori asortate. buca~j' defier cornier (in £01'tat (eel montat pe piesa 6. 8 reazemul scindura lunga de un metru. dotata cu sine metal ice 5-10 mm sau din tabla de fier zin. preva-. lucratadin sctndnra Aparatul sportiv propus aici va de stejar sau brad.losind peste tot numai suruburi. eu de pilda .aiba de tabla" piulitiis. groasa de 20-25 mm .37' s. peste care se morrtcaza (ou multe suruburi) 0 Ap:.monta restul materialelor. Iaoeti montajul gene.rizuri in relief (tip eOVOrauto) :]i piesa 4). X 27).inei de dircctie. prenandez. bomfaierul.eu prenandez si Ie consolidati cu susa rle 2-3 mm.ruburi).. el se cornpune dintr-o viteza de aluneeare). penra de haze. in fata. pada tntr-un fel care aminteste surgroas'ii de 0. groasa de 20-.buri.37. 9 = placa scaunului. sirma groasa de 6 mrn s.QBIECTEMWI ..urmat. anume scaunului. apoi ungeti . rect.i 2. asa cum vedeti cu claritate in partea de jos a Iigurii 2.neti-c introduea (vertical) intr-un vas torul unei pile fine.. doua patine. iar pe cele metalice cu aju. metalice .patinei 7 'la eorpulsaniei (/5) -ciuc cu .38.acoperisuri). {din lemn de/.36.trulemn (nu cuie). acelasi numar de patratele ca in Ii. 6 = plr. asacum vedeti in desenul A al chiile materialeor lemnoase cu hirtie figurii 2.rosu ~i galhen. eu apa. 7 = patina de directie.IARI groasa de. avind sionarea si taierea sinelor metalicc.a de cea a scindurii pe care Yeti gura de aici (28. grosimea de 25-30 mm. Dupa cum iobservati protector reduce uzura s. trasati (cu crei~nul moale) pe Prelucrarea 0 veti fncepe eu dimen. du-va dupa figurile 2. piesele principale ale de lemn lung de 160-200 mm. dar conzata . 20-25 mm pentru Iixarea Dupa care. mm rite §i cu pozrtii specifics ale corpului.5-'-'1 mm (mansonul acesta fingul pe ap/li. finisati mu. din lemn de stejar sau brad. unui sehi.i sporeste in figura 2.frlnghi~. 2 bucat-i de cover de eauxarea . /5 . Aparatul luneca asecu muchia de sus indoita ~i aplatimanator. pe care le veti supra'Prelucrare ?i montare. sau pal gros de 18 mm. ~ se de 2-. X 1 000 mm (sau doua bucat-i groastalatiide apa) eu diametrul de 10se de 25 mm. suruburi pentru lemn. timp de 24 ore. ral al saniei. In partea pune) .rna d~ L). = cele pecare le Yeti deprinde treptat. SATISFAC'rH :r.38 astfel: de tip "Carioca" Iormele . 10. deasupra ca. gros de 4-:-6 mm (sau 4 bucaii groavopsea de ulei..sclndu. orientinruia desenati (eu cretasau 0 culoare .3 mm.i up cilindru la scara. un miner lucrat din de sus' a figurii 2. lucrat din placaj gros de prelucrata. 'Pentru a le. un boltrnetalic file..36 vedeti desenate. Aceasta parte taiata tisticlata..(mobila) a patinei de directie. respectiv. care -se dieting bine pe albul zapezii.U'at pentru surfing pe zapada banda mctalica (fier-halot) . miner). Iucnate din ~eava brad eu dimensiunile de 50 X 350 X de fier zincat (din cea folosita la in. grme. ghia de actionare a pat. to ate. metal ice in intregime. pentru Ii. in parte. ' Materialele necesare: soindur-a vde arenite ea in figura. Iozuta eu 0 s.mater-ialele voastre un caroiaj.

~ cate Cll dalta. drept calapod.37. Acest desen prezinta ealapod. pe talpa aparatului trebuie sa dati. ~i sumburi pentru lemn) ca in desenul B a1 un san L semicircular. introduce in scobituri anume practiLasati sa se usuca totulastfel timn de 3-4 zile. dric de lemn..-. ~i fasonati Iernnul [cu fel'astraul. dupa care procedati .-. taiaF cu bomfaierul virfurile (ill. 2 = suruburilor care ies in afara scindurii sctndura (din una sau dcua bucati}. sectiune): 1 ~i 3 = prima ~i (eventual) a doua folie de cauciue .----. Vrmariti desenul de jos ai curbarea ei (Iolosind un butuc cilin. rin1: = 9ina metalica .117 hine sarrturile facute cu un strat de Iormele si dimensiunile indicate in fiprenandez.. 67 ----~----- Fig._acestei figuri ~i ohservati cll.la gura 2. cu diametrul de 10 ~'m'. _apoi inlaturati butucul. 2. ~i ca sinele metalice le veti aceleiasi figuri. pe mijloc. 5 =:-talpa curbadeuua :.i darta pentru lenm)dupii e 5* .

2. cit §i minerul.groasa) pentru a luneca drept inainte. pre cum §i pozitia corpului in aceasta situatie. 2 = fier cornier.38 vedeti modul de fixare a cauciucului(peiocurile un de vor sta picioarele. folositi un singur strat). gros de 2-3 mm. 7 = scobiturile in care se monteaza sinele .• SATISFAC'fH MARl Fig. In desenul din dreapta-jos al figurii 2.al doilea strat de cauciuc (are ~i rol de amortizor ~l socurilor mecanice}.41 prezinta un aspectal cobortrii in pania cu aparatul. vedeti pe ce picior se lasa greutatea corpului .68 OBIECTE MICI . modul de frinare.i construi un model inedit de vehicul peritru gheata. 2. In partile laterale din spate fixati. 4 .6 mm.38 ta a aparat ului . iar in figura. astfel: in figura 2~39. pati.. desenul. pentru a spori frecarea dintre incaltiiminte ~i aparat). din doua bucati suprapuse:' 1 = fat a scindurii (aparatului}. in desenul 2. pozitia ~i apasarea picioarelor. 5= suruburi pentru lemn (daca dispuneti de covor grosde 4-..Z. Figura 2. in buna parter energra vintului. folosind atit. care lmbina calitatile saniei eu cele ale patinelor ~i se mi~ca folosind.39 . Nodurile VOl' sta in scobituri date anume in lemn pentru a le feri de uzura premature prin Irecare. dUlla care Iaceti-le clte un nod dublu. Fixati frlnghiile minerului de clrmire prin introducerea oapefelor va_cestora in orificii date (cu burghiu1) in sclndura. In desenele urmatoare se reliefeaza modul de folosire corecta a aparatu- lui. 8 = santul longitudinal central.2AD (desenul 3) felul in care se iau curbe la dreapta sau stinga. Montati piesele metalice pe talpa aparatului Iolosind numai suruburi. 3= primul strat de covor de cauciuc. (sageate. Sanie eu pinza pentru ..naj Putet. Fig. eventual cite 2 suruburi (cu floare mare) de protectie la lovituri (piesa 6 din desenul de jos al figurii. 6 = suruburi .

.40 it! aterialele necesare: sclndura de stejar sau de brad groasa de 30-35 mm ~i lata de 150-200 mm (poate fi eventual Inlocuita cu trunchi de arbore). Pe partile din dreapta r}i stinga ale scinduri i din fata T-ului montati (cu suruburi) cite' 0 patina obi~n~iUi. o plnza de doc de format triunghiular . Introduceti aici catargul put-in fort-at sau prin intermediul .i-> . lunga tie . Din scindura Jsau trunchi de arb ore gros de' aproximativ 50-60 mm) Uiiati 0 bucata lunga de 1 800-2 000 mm ~i altabucata eu lungimea de 800 mm. Asamblati-le. 0 leava metalica (fier zincatj-cu diametrul de 18-22 mm.Prelucrare si montare. 0 pereche de patine mai "vechi . 2. 800-850 mm. spre a alcatui corpul propriu-zis al saniei.-:---:----'69 Fig. in forma de T (asa cum vedcti in fig.unui manson de tabla. 0 teava din material plastic cu diametruI de 18 .2 000 mm. pentru . suportuI pinzei . -"" . Cu un sfredel-rnanual. 'pentru catarg. lung a de 1 500.. dati un orificiu (in mijlocul partilor suprapuse) putin mai ingust de-__ cit diametrul tevii-catarg. pentru constructia ghidonului. fringhie. 0 sa recuperata de la 0 bicicleta dezafectata (sau obucats de scindura tap'ilata pe deasupra cu burets din material plastic). pentru ~a. 0 alta teava din fier zinc at cu diametrul de 20-22 mm. ~ipca delemn lata de 50 mm ~i groasa de 30-40 mm.20 mm. vDpsea duco ~ide ulei.--------------"'--------~------. 2.LUCRARI DIN LEMN --. lungs de 1 000 mm. mai .42} folosind sase suruburi pentru lemn. 0 chinga: impletita din material textil sau 0 curea de piele prevazuta eu catarama . suruburi pentru lemn.

In capatul superior a1.i un spatiu in care sa i. in t.. din . . In fa~a ei. p8 care 0 ve~ithle in mina drf. care are forma u'nei rame 'dreptunghiulare ·(inalta ntJt Inctt sa va puteti sprijini coraod bcatele). ascutite \la polizor san eu pila) 18. forma patrata. i)e .impul p atinajului). indoita in forma de L.plastic. iar eGlelalte doua Iatur-i cite 0 fringhiedin c1nepa( ale carei canete din fata Ie legati de teava. lucrati si mont.42 uzata..\ J . .... De jur-Imprejur ii veti face unLiv tubular (cusut dublu.II MARl Fig~. cu api groasa). de avin d (toate trei piesele) un orificiu eomun coaxial.'1t~oduceti' 0 tenva(h~ material .aptiJ. La capiitul scinduri i hmgi opus catargului.70 OBJECTE MICr .iar pe celelalte d'oua eapete le ~.). Pentru 0 cit mai . muchia care vine in contact cu gheatal. acestei tevi ~f-ixati ~au8. introduceti teava I-unga de 800 mm...evi Port-sa montati (tot cu suruburi) 'fmb §i deasupra capatului.. a~a cum vedeti in figura.univi Intr-o bucla. astiel incit pe latura din fata sa obtinet.in forma de trlunghi isoscol. sipca de lerrrn.i ghidonnl.bunti stahilitate a acostei t.. ~.• SATISFAC'f.2. sctndurii de baza cite 0 bucata din aeelaei tip de scindura. Pinza (demontahll2.at. chiarprovenind din perechi diferite (ori lucrati unele anume din platbanda de otel groasa de 2-3 mm. are latur a lunga de 1 500~2 000 mm.

. plastic (guta)groasa de 4 mm pentru Tocmai din aceasta causa . pentru traverselo interioare (de. e Iixati suruburilo eu saibe ~i piuprinsa in ptnzs.farurile}. realizlnd patru piese identice. in limp ee altele pentru lemn cu Ilosrea lata. piose recupecu la-vimea de 35mm. asa cum. . asa cum vedeti in desenulapa unde vorsta 24 de ore.1{. Dar aeest neajuns poate fi In. t£:1i·fixa (tnsurubarun drEg in forma de. un mijloc mai deurmatoarelemat.) Unele din piese pot fi doua. apoi continuati lucrul astfcl: $ introduceti traversele dUpB. de a functiona. . material tate la proportiile vehiculului vostru. Fe catarg pu. .prinde a realiza profilul eelor patru laturi. roti).' fir din. Jolosindu-l asemenea: merniste r-achete impletite -eu 8upl'afatil sului cu tricicle+a (deci actionind vcu mare. va yeti putea construi automobilul rile rachetelor. e impleti~iJiI'ulde guta dura cum observati tn xlesenele eu detalii xlin Raehete pentru mel'S pc zapad& mijloe-s~s~i dreapta-jos. inreiese din Iigura: sttnd fI98zat pe sa. vedeti in desenul-detaliu din coltul sLinia-jos. Dupa care .4 surubur ide fier eu cite Ii: un carucior de copii. triciclet a. trotinete etc. fievlnt.asezati-le pe un calapod de lernn (fixate provizoriu eu cite doua cuie). care 9ipca. 1 250-. .faptul avind latura de 25 mm. pentru a S8 sprijini cursaua. mai sigur (Iiind pe 'patru 2.saibe §i piuliVi hexagonala. detaliu din ~tinga··sus.constlncl in SGa deu1ei..9aza tntr-un sfrat gros.rate de la alte vehicule uz ate '( cum pot partatoere}.. zuta. fasonati mecanic. cit 9i mis.riale. asa cum 6-8zi18.L.ri pilde.Eta la capetele rachetelor ca in desenul-detaliu din mijloc-stinga: cind .mersul ohisnuit prin ea devine Antomob]! eli }ledale deosebit de anevoios sau chiar 1mpo" sibil.nu dispuneti de gu{il_-puteti Atune! olnd zilpada prcaspat eaIolosi eli succes sf'oara groasa de 4 mm.tei san-plop lungi de face cu ajutorul unui volan. demateriale.1h'U. I'O'\Oile.turatdaea se Iolcsesc pentru mors deplasati. Drrijarca (cirmirea) 0 veti lemn de brad.43. .. 2-3dlramizi. penintrebuintate direct. ~ ~i totodara folositi energia vintului '. dispuntnd de un. fixate de ineal\-iiminte eu nif}te pioioarele 0 pereche de pedale). EI vapermite sa va IB.inza." Pinza 0 Iixati decatarg prin intermediul unci curele (sauo ehinga).). pufoasa.. .~La capete atirnati (prin Vopsi ti tevile metalie'e cuvopsea' orif'iciile unde VCr fi introduse surutip duco. apoi oufundati-le intr-o cad a eu prevazut. Lasa~i-Ie a§a timp d? \' ehiculul se intrebuinteaza pegheatif san ze. se e. pcntru VOl' trehui reccnditionate ~i adapfixarea tr-averselor. 8~ur1. Pentru aceasta. dar curele asa cum se observe in Iigura mai corned. dicatiile desenului dB dot-alii din coltul patinati en patinele fixate pc ghete stlnga-sus. greasede 10-12 mm. iar partile lemnoasecu vopburile) 0 greusate mare. . evident.1 300 mm.a eu 0 catarama metalica rezistenta. D'aca ." 4 ~ipci din frumos. en prof'il patrat Deosehit de important este.i putea mrsPrelucrare ~i tnontare.nuva indiimpletit plasa cam aiei 0 lista precise. pentru latues. Cirmirea 0 realizati atit din patincle voastre. 2 sipci din lemn de brad Iolosind. Incepeti prin ca (cirmi) pinza pentru a . sistem de ·f1'i-Pentru a le confectiona aveti nevoie nare ~i folosind. Uneori nici schiurile nu sint de Acest vehicul de joaca are calitatea folos. Irrbuna parte.pada inHi.LUCRARI DINLEMN 71 Cu ajutorul frtnghiei vet.rita. fara modif'icar i (de tru Iixat laturile Ia capete .

6. urmind s-o Intoorniti singuri .dupa ce stop. puteti luera multedin piesele Insirate mai sus Iolorile. Dar daca nudispunefide sutate de la 1 ptna la 28. 13. zoare .43 etc. SATISFACrH • MARl Fig. 11. 2. barele antisoc. 5. 26) sintdin ~ipca de lemn Pentru a Ie urmari cu usurintji si a le groasa de aproximativ 30mm. vsdeti ea majoAici observati ca automobilul este com. sind benzi de tablagroasa de2 -3 mm. ·faru. 9.44.4. . 7. roti eu pneuri de cauconstructie ~i montaj. oglinda retrovi. Suplimentar (~i numerotate) sint. ele sint numerociuc etc.: caroseria.ritatea pieselor (1.72 OBIECTE ThHCI•.Privind acelasi desen.fieient material lemnos. numarul de "lnmatriculare" studiati desenul de susal figurii 2. pus din 28tipuri principale de piese. 8. 2. restul identifica in desenele eu detaiii de sint din metal. 10. eventuale lampi de pozitie ~i .

inaltimea] din dreapta-jos al Iiguri] 2.~ Bolturile ~i suruburile principals sint laje). alicuie 1 Adaptarea pieselor pregatite 0 mentati-Ie vdintr-un grupaj de patru veti face in. : lulu. Apoi voi.itie.15-0.urmeaza unul realizat dupa un design facut. Iireste. metalica sau de material plastic. ori din linoleum sau material plastic Prelucrare # montare. latimea. stopuri pentru aceasta. turileeleetrice e recomandabil sa fie Cind ati terminat toata partea melipite eu cositor. fie din terminatcu lac pentru hiciclete sau tabla subtire de 0. Pentru oonexiuni folosit! nare orientati-va dupa desenele cu cablu electric obisnuit.45.functioneze.' Barele antisoc pot fi din teava stabiliti dimensiunile pieselor de baza. de 8a-l Ioloseasca in mod obisnuit. numai suruburi.a pielea: Modelul de caroserie astabili singuri dimensiunile vehicupoate fi eel pe care-l vedeti in desenul lului (lungimea. 7. 2.mm (recueu vopsea alchidica tip "Sinvolal".LUCRARI DIN LEMN 73 ·Fig.i ~i Iaruri. care sa . cu scheletul de rezisdin tabla putin mai groasa decit cea a tenVi (piesele 1. ori tnceplnd. Vop·sitiautomobilul canica puteti realiza caroseria. 3.. bifilan. ori tn Tunctie de talia celui ce .Legadetalii din figura 2. NU ~i claxon. cirmire ~i friinparalel. 6. 6. 9). Pentru baterii electrice uscate de 4.2.25 .V. legate sistemul de actionare. 1 la ''10 3 .Jie din placaj subtire de 2~3 mm.cursul montajului .5 V.4. indicate clar in desene. perata de la cutii ram·ase de la amba- . caroseriei Daca veti monta automobiDupa care procurati toate celelalte piese ~i tncepeti montajul Iolosind. s.45.lncepeti prin ce imit. lampi dapoz.

precum ~i frina pe rotile din spate. lungi de city 700 mm. Acest desen va ajuta daell. pcntru un singur copil.'OBtECTE l\-UCI SATISFAC'fH . placaj groG de 5~8 mmsau p~l gros de 12 mm. avind latu~a de 30 mm.care orice constructor 0 poate proiecta singur. vehiculul ar putea fi dotat §i eu un sistem de propulsie cu pedale ~i lant de transmisie a miiCarii (luat de la 0 bicicleta dezafec- tata).f \ rr r Fig..b. alti do'i cusaci de lemn.47 il puteti vedea. pleeind de la acest cadru general.~ ~'-.avind diametrul de aproximativ 12 \mm. gataconetrurt.45 -()art fara motor Acest vehicul de joaca. ori printr-o pirghie metalica montata direct pe osia rotilo» din fata -§1lndoitatn fOrIna de U in dreptul fie. pentru realizare a tuturor pieselor de asamblare. eartuleste echipat eu unsistem de direetie aetionat de la UIl volan. . principalele materiale neeesare sint: cusaci de lemn eu profil patrat. de sus. reprezentat proportions]..mi~carBaarantrena direct osia ~i.'" .axul rotilor .i In plan inclinat (asernenea saniei) sub actiunea Iortci zravitationale a Pamrntului. [ntr-o varianta pe. este men it sa circule autonom rnai ales pe terenur. 2. cu lungimea de 700 mm j tabla ~e Iier groasa de 2-3 mm.rca in Iigura 2_4"6. doriti sa modifieati dimensiunile vehiculuiui. respectiv. in timp cepe caroiajul Iigurii 2. bara de fier cuprofil cirGulal'. L__ _ _. El ..•• MARl ~~t . lateral ~i din fa~a. Apasind cu picioarele pe aceste indoituri. avind \latura de 30 rfin~. _"montatil pe rama (in forma de trapez). carui picior.49. asa cum slnt ele vizibile detaliat in figurile 2. se prezjnta. Observati apci ea. pentru . Pentru tipul descris aici. nentru barele antisoc din fata si spate. . cu sectiunea piHrata. eventual. patru . rQtile. pentru placa de fund". desi nu are motor. pentru rama sasiului .48s1 2.

pentru capota .4J3 I T"I'-I -r-i""-'-~"~- . I ~ fl ~ roti (recuperate de la un carucior deza. .-. bara de directic: .2. . nentru.teaviide fier '911 diametrul de 22 m . tabla .ce actioneaza frtna .) avind diametrul de aproximativ 270 mm. de fier zincat (din aceea folosita la acoperisuri de case). un seripete metalie pentru dirijare a fringhiei . <. lucrat anume sau adaptat a~a cum vedeti in figura 2. un arc din sirma de ate1 cu diametrul de 2 mm.LUCR'ARI DIN LEi\IN 70 Fig. . biciclete etc. fectat pentru copii.50pentru frina. teava metalica (:pentru volan) sau barB. din Iier-betonicu diametrul de 1620 mm .1 .

. 49 vedati in ce mod se monteaza rotile din fata ~i sistemul ' de directie.48 doua buca~i de anvelopa taiate din: tr-un vechi cauciuc de bioioletii sau autoturism. rotile din fa~a) ~i a sistemului de frinare. urmarind desenele. suruburi de fier cupiulitele respective j piulite metalice pentru capetele (filetate) axelor rotilor . • Iigura 2. pieselor lemnoase ~i metalice. ori le puteti comanda unui atelier mecanic al cooperatiei me~te~ugare~ti. pe snbansambluri..49 ._ Fig. 2. dupa cum urme aza: . alesasiului. J Fig. §uruburi pentru lemn. folosind peste tot numai suruburi.. 2. vopsea de ulei.si din profil)cu pozitia ~i modul de montare a barelor antisoc §i a placii de fund. le 'puteti eonfectiona la un atelier scolar.51 prezinta rama sasiului (vazuta desus.( rea 0 veti incepe cu asamhlarea sasiului de rezistenta. pentru frtna. tapijat . Prelucrarea materialelor 0 veti incepe prin confeotionarea tuturo. ~i calauzindu-va dupa desenele cu detalii. un scaun lucrat din placaj sau pal.76 _OBIECTE MICI ••• SATISFACTII MARl aranjarea lor la indemlna. inclusiv piesele metalice de legatura . pe care nu aveti cu ce sa le lucrati Ia domiciliu. pentru actionarea directiei (pe. Tot aici sint date ~i cotele de bad. M onta. nu cuie. Piesele mai complicate. urmata de __. • in figura 2. fringhie groasa de 8-:10 mm.

lungime §l 700 mrn in la~ime. ' ~-....• 0 .. acestei constructi i.. datsfiind inal~imea redusa arotilor..! " to) . I I :.'~---0 0 I c:. puteti aduce unele modificari..- II Q " _ 0_ . 2. 1" &.pe care-l puteti tapita cu burete din material plastic si inveli cu 0 tesatu-ra rezistenta de in sau cu folie groasa' tot din material plastic.:. 1600 700 ~I ~Jij !. din -fata §i din profil. !II "(:.50 prezintd amanuntit {lateral §i din profil) modul de montara a rotilor din spate §i lndeosebi piesele frinei din aceasta parte. - il'fi ~ ".00 care masoara 1600 mm in.LUCRARI DIN'LEMN 77 Fig.46.!. 1 Fig. eventual simplificgri. De asemenea. dar numai.54 vedeti arcul si detalii ale Irinei . dupa cum doriti. puteti largi (~i lungi proportional) cartul spre a-l face valabilpentru doua persoane .52 se refera la detaliile de eonstructie §i montare a volanului. . iar in dreapta cea din spate).51 uoo - __ * . vine mai greu sa-Lrealizati)"putind opri vehiculul direct OU talpa (ca pe 0 sanie) scoasa in afara cartului. Separat. <::l r-. C) .l}1. dimensiunile ei generale nefiind stricte. ' -~ t4) <::l e . puteti sa montati faruri. . . .-2. frinare). -~ II . dupa modeluI din -figura 2." a." . lumini de pozitie §i STOP (conectate la sistemul de. Este important sa. _0.to ate alimentatadin baterii electrice de buzunar. lucrati scaunul. 0. • figura 2. partea dinfa._ ! . • figura 2.dupa ce-i Iaceti o proba pentru a-i stabili cea mai buna pozitie in functie de marimea corpului vostru. • figura 2.. vazut. lot in figura 2. Montati-l solid cu ajutorul suruburilor. §ti}i ca.-. '~d1 . -~ 0. '7 '0' ~'- j' °l~ .~-r: 7 I I ~ ~ 't'-~' n-r . Astfel. f I· I.-.sau puteti renunta -la sistemul de frinare (mai ales daca va.r-'F'" u . claxon .53 (caroiata) vifindica in ce fel trebuie croite §i taiate bucatile de tabla ale capotei (in stinga.t/i.f. I<) c:.--•__1.

2.de 0 mare varietate ~i eficienta tehnlca. 1 •• too ~ '.. capota poate Ji vopsita cu vopsea anume de bicicleta (de pilda.H MARl Vehioulul. 1 ~l secane (18 161'. iar parFle Iemnoase in gri sau negru). Eventual. . 2. luerate numai din lemn.53 Fig. J u.:. finarii etc. dcvcdind astfel 0 alcasa .noduri. M aterialul de baza 11 constituie crcngilo uscate de arbori.78 OBIECTE MiCr ••• §A'1'I§I?ACr. in doua culori asortate. Mcrgind pe urmele acestsr vechi arte ~i procedee tchnice me~te§ugare~ti. ".reprezinte in evcntualele ccncursuri. I I /-:/ FIg.in catei" (sau "in chei").Ia vinturi ~iprecipitatii puternice. ori "in chcotori" . Constructiile ridicate de ei . Legaturile grinzilor sint racHt8 de ohicei fare.. mari mesteri. aupame uow~ Ol'Jg]n. crengt Lemnarii din tara noastra s-audo" vedit a fi. sint demontahilo si rezista minunat. in a11a8tru. . tsrminat din constructia propriu-zisa . drepte ~i'cueit mai patine . va propuncn:: ca construiti modele de case ~i cabane.va fi vopsit cu vopsea de uler. -. de-a lungul veacurilor. Mai aveti nevoie de 0 pl~ca de pal. -'. lIotlele de constl'ucl:Hdin...9. priccpere constructiva.54 . cuie f· t . Tot cuyopseaputeti desena re el ~i un numar care sa va.'din care unele' stnt unice in Ielul lor ~ ating inaltimi apreciabile.•e numite .

clnd Ie pre giHiti. 'Figura 2.62 observati 0 casa de laCurti~oara. din secolul al XVII Ilea. care are la poarta 0 oranita cu. de lucrari in lemn. dar echilibrat pe centrul sau de greutate. Aveti deosehita grijil. dinMQi~8ni ('Tara Oasuhii).55 vecleti cfteva scule ~i unelte de baza necesare acestui gen . cu piese prefabricate. psntru a lasa cale lihera Ianteziei dumneavoastra creatoare .61 'preZiJ1ta o casa de btrne.60 observati un aspect al mesei de lucruvcuun model de casa rnceput. desigur. boc.J:libacrestatur ile (de la locul de Imbinare.07 pentru suportul constructiei.58)\i 2. Veti lucra. Nu va oferim aici planuri amanuntite de constructii. atit intre ele. se Invirteste 1:11 mare usurinta. ca toate cele similare sa . grinzilor.59 va.56 va.Trunchiul de lemn. Figura 2. desenele din figurile 2. astfel. Pe unele dinele puteti.impartit in douii parti inega1e ca dimensiuni. infapl}eaza cite va modele tehnice clasice de imbinarea dinainte fasonate. In figura 2. in jurul unui ax vertical numit "purice".LueRAax DINLEl\lN 79 :Fig. de fapt.In figura 2. .pTGzinta profrluri neeilindrice de grinzi ce va pot fi necesare la diferito tipuni de constructii.57 cbservati tehnici 'de lu~rupentru ajustarea grinzilor si cracilor. ' in figura 2.2. In figura 2. cit §i -cu cele care yin in contact) iden ~ tice 9i exact la aoeeasi lungime. Apoi.Spre a obtine Imbinari durabile Iolositi cuie subtiri si lipirea vcu aracetin. iar .ci doar sugestii. sa vi Ie confectionati singuri.

ca. de aceea e necesar sa §ti~i ca slnt albe : ra. . plopul.•• SATISFACl'lI MARl ~:n~ ~. E.en~a moale (pin. manuala). "-J .~inoasele. Acoperisul poate fi de 9j~a (sindrila). Cel mult Ie puteti pulveriza eu un strat de lac incolor sau palux (Iolosind 0 pompa de insecticide. Culorile Iemnului pe care-1 putcti folosi variaza sensibil. d~~~ Fig. 2.su~a de vacanta.. plop. proportiona!. de asemenea.. .80 OBIECTE MICI . Temelia oveti face fie din piatra ~i mortar de ciment. modificati doar dimensiunile. eu sistem complex .lucrului ra~ine adeea~i. tei). e lmhinare d a grinzilor de lemn. brad. salcie. unormodele reduse. Luerar! decorative in lemn Puteti sa va Infrumusstati locuinta §i sa"i dati 0 nota personala cu ajutorul unor lucriiri plastice. puteti construi ~I 0 cabana sau . fie din trunchiuri mai~I'oase.63 un tip de casa munteneasca. decorative. folosind trunchiuri de arbori si arbusti uscate.. executate in lemn de es. recomandabil sale 'pulverizati (~i in interior) cu 0 solutie insecticide. Nu vopsiti modelele terminate. stroh. teiul. Tehnica . ci lasati-le In starea naturala a lemnelor folosite. Iunctionala. Dupa ee ati capatat experienta in lucrarea.58 in figura 2. .

fie prin scobire. scobit. maclura. sau casete etc. ori de fixat pe usile unei mobile. Pe linga oarecare talent ~i indemtnare. cerul. carpenul. tuia. pile. ienuparul. de pilda: chiparosul. fie din piese de lemn aplicate in relief pe placi de placaj. porumbarul. desene. castanii: salcia. polizat) . pe care le puteti procura din magazi. galben-verzui: salcimul. Le mai puteti com andaunui atelier al cooperatiei mes- .61 . pal. rosii-castanii: ciresul. visinul turcesc. ulmul. pinul silvestru. gorunul. mesteacanul. roz : ionuparul . oglinzi.LUCRARI DINLEMN 81 Fig. pe care Ie realizati .nele de Iierarie (ferastrae.gladi~a.rbint ~i lernne care emana un mirosplacut chiar dupa ce au fast lucrate. Iaricele.unele tipuri de dal~i. hirtie abniziva)~i aleFondului plastic. sotndura . picturi. dudul. usi.unelte specifice de lucru (pentru tiliat. Lucrarile pe care le puteti executa pot Ii: 1) simple splice de pus pe perete (asemenea unui tablou). 2) lucrari Iunctionale mai mari: rame pentru fotografii. galbene: dracila.stejarul rosu . 2. oricadre artistice pentru feI'estre. galben-roscat: pinul strob. va sint necesare.60 :--- Fig. 2. castanii-cenusii: nucul. nucul.

4 ~i 5 prezintii unelte de scobit. furculite. burghie. linguri. da1ti. . alcatuirea si proportiile tin ale sculelor de taiat de forma cutitului ~i a daltei. iar desenul 6 unelte sa .. brieege.Figura 2. surubelnite.. ". de polizat (Iinisat) realizate din pile. . in minuire a seulelorde ta. sculele VOl' £i mai intii calite.62 . SATI§FAC'fII / MARl te~ugare~ti. preduceje etc. pile.82 OBIECTE l\UCI•. desern. pensete. desen . corecte.1.iar 0 parte din ele e bins Incercati a le lncra ainguri din unele obiecte casnice scoase din uz: cutite.l 2 arata trei astfel de profile.64 vedBti profilele unor asemenea scule. 2. In desenul 70bservayi cum puteti folosi o pedals pentrti a va usura operatiuneade taiere cu ferastraul in interiorul unei ' scinduri. Dupa prelucrarea lor mecanicif (pcntru ale aduee la forma dorita). Figurile2. Desenul 1 infatiseaz8.le 3.65 Vil dernonstreaza unele mil}cari specifice. In figura 2.68 va prop un alte modele de piese ~i inflorituri seobite sau realizate prin Iipire (eu aracetin Fig.iat de tip cutit.66 prezinta cinci modele simple (de haza}. in "Limp ce figura 2. de reliefuri scobite lneclndura (desenul de sus) ~i modul progresiv de lucru (desenul de jos).67 ~i 2. apoi ascutite. .

jn figura 2. in serie. pix. 6* .LUCRA!U DIN LEMN 83 prenandez ~i consolidare cu rmci euie subtiri) a. 11 veti reproduce apoi . pe b:l1caple de material lemnos eu ajutorul unei coale de. Peste acest caroiaj Iacctidesenul. trasati patratele ca. indigo ~i pareurgind liniile dese nului eu vtrfulvunui ereion tare. unor segmente-modul miei lucrate. Atunci cind vreti sa realizati mal multe piese identice e necesar sa lucrati mai tntii un ~ablon din 'hlrtie groasa Sf\U pe care. cui. in prealabil.69.

..:&. ~~~ --...J5~~~~ ~~~' 3 6~ Fig.84 OBIECTE MICI ••• SATISFACTII MARl Fig.. 2•• ' Big.. 2.... IUS ...66 ~e¥?E1 2 4~'..~~.

Dupa terminarea lucrarii. folosi~i intotdeatehnica taierii interioare eu ferastraul una numai lemn uscat de cel putin (ca la lucrari de traforaj) vedeti in doi ani.70 Iigura 2. . Fig.. loggie. gard Pentru a evita ca lemnul Iucrarilor etc. 0 sugestie pentru modul Ioarte simplu de realizat (mai ales de executie vedeti in desenul din stingaprimele trei desene) .71. ... In . 2. 1 7 . Piese-modulIuorate mai ales' prin exeeutate sa c_rape. 2.LUCRARI DIN LEMN 8& Fig. indicate pentru jos-al figurii. decorarea unui balcon.69 Fig.70 vedsti piese-modul ' figura 2. . 2. J ".

Condupa dorin~a(sau 0 hara metalica) solidati lcgatura dintre eTe eu 4 euie pentru suportul G. 111 aterialele necesare: doua bucati metalej.iVopsiti piesele dupagust. pe partile care 'lin in contact eli buturespeetlnd dirnensiunile indicate In cul) ~i intrcduccti cuiul E. iar apoi acoperiti-i suprafata cu nitrolac incolor.74. eventual.74 realizati ~l restul montajului.ara B §i C (poato Ii inlocuit eventual cu lesne rotatiile. 9i lipindu-le eu aracetin. paleta de directie Fig. .. piesa D.~i aceste aripi (unse eu araeetin creionul formele pieselor _ lemnoase.' -1a ~ B. Piesa.a 25 X 35 X 85mm pentru piesa A. cuiele E 9i F. ~. pentru duri. de desenele eli dstalii din figura2. 73.groasa de O.86 pensulati obiectul cu un bait anume pentru lemn.5~1 mrn}.72 va: indica directieei viteza vintului. MOI·i~ca(le villi OBIECTE MICI. legiitura D 0 luerati potrivit indicatiilar de detaliu din desenul stingaTaiati-le eu ferastriiul si finisatimuehiile cuhtrtie s-tielata'( daca folositi jos alfigurii 2. soindurii de brad cu. uri cusac de lemn cu profil apoi suprapunrndu-le.. Dup'a care taiati in ea lacasuaracetin.tSATlSFAC'fH MARl Dispozitivul simplu din figura 2.Uiiati-o cufoal'feeele pentru 2. pina la jumatatsa grosimii'lor. cele patru aripi B. rile unde VOl' Ii incastrate ar'ipilo B. Urmiirind. Fig. -Prelucrare si montare.abla. suportul vertical G.:apoi . 2:14 " ._. Trasati eu Monta. Se cornpuno di~: b~tucul aeipilor A. siciocanul) pe mijloc cele doua scindimsnsiunile bf) X 50 X 150 mil'). vopsea). T~~:B 1 - ~~.7l'l C.Iigura tabIa. lung oruce.~~u. .bind (cu fel'astl'aul. vopsea alchidica . in forma de patratavind latura de 40 mm. cuie pen. subtiri._.stinghia de legatura D. Piesa A 0 rsalizati scot. diferita d~ eelelalte trei( de pilda g~lplacaj gros de 3 mm pentru piesele ben san rosu) pentru a putea-num. dalta pentru lernn tru piesele E 9i F. de sclndur a de brad eu dimensiunile de dareolorati una din aripi intr-o nuant.

ori selndura .75. Prelucrare # montare. cilindrica. poseda ~i cite o' stinghie subtire. precum ~i cuiul E. euie. B (cele dO)la Iatur i) . pe care le puteti eonstrui tot din. Asamblati-le' apoi f010sind cuie subtiri. C (Iata) ~i~D (fundul) cutiei·-caSUya.pota-ivitTormelor ~idimensiunilor specificate in desenele-detalii ale figurii 2. pal grosde 12 mm sauplacaj gros de 12 mm.ori placaj gros de 5 mm.~ubtire (recupe- .rc1e lJ1 aterialele necesare: bucati deselndura sau paIgrbHse de. care este axul de retire albutucului elicilor. In plus. sau pe un baleen etc. In desenele dejos observati alte doua modele Care au acbperi~ numai din tabla. Prelucrare ~i montare. ori in curte. tabla 'recuperata de la cutii de conserve.2 vedeti (sus) un model de casui-a de forma paralelipipedica (in stinga) 9i alttrl de forma -prism?-tica. Acoperisunile. 12~15 mm. Montati cas-ut-a'pe 0 eigla-suport. Din placaj sau pal.75 1.87 Ungeti cu _vaselina locul de frecare dintre pieseIe D ~i G. in aer liber. Ca'su~e ~ euib pentru pas1i. Casu~a ~i Ioc de" popas pentru pasarele AI aterialele necesarei. pentru papas la intrare. dura care f'ixati-oIntr-un . cuie suhtiri . Morisca terrninata 0 puteti Iixa aiara.vpot. Taiati.scin(iura sau pal. din materialul h mnos de care dispunet i piesele A (acoperisul}. fi invelite eu tabla subtire. In figura 2. ea in desenul explicativ. pe acoperis. cu orificiul de intr are orientat spre sud-est. pu~ina tabla subtire .arbor8.

pal cu dimensiunea de 15 X 350 X 500 scindura (baza) pe care eonstruiti dona curele eu catarame. B (fata sticla (fara fund) mont"ata eu gura in ~i spatele). ~in. Dupa indicatiile din desenul de jos presa botanica.! de piine sau seminte.sau geamantan stricat) . Pentru asamblare folositi euie subtiri si eventual '1 " .ziare vechi.. Asamblati piesele Iolosind cuie subtiri sau suruburi pentru lemn..76 .. 2~76. introduse intr-o rata de la ladite de ambalaj) taiati piesele: A (eele doua laturi). Presa botaniea Deasupra unghiului ascutit de sus montati un acoperis din tabla recuperata In cadrul expedit. C (fundul) ~i D (suportul) jos.ninterior. Fig. ca in desenul-detaliu din. prenandez.De asemenea. bar aveti rreaparata nevoie de 0 . suruburi pentru lemn. erengi sau trestie. firimituri . asezati un vas (din tabla dicate in desenele cu detalii ale figurii sau material plastic) plin cu. acoperisul sp. 2. respectind dimensiunile ~i formele in.88 OBIECTE MICI .puneti sugativa. sttnga.i~ mm.iilor si excursiilor cu scopul de a _eulege de la 0 cutie de COnserve. . asa cum vedeti in desenele E ~IF. apa. ~ixati casuta organizate plante pentru intocmirea unui ierpe ~uport.• SATlSFACrll MAR. Pentru a 0 confectiona va sint neeesare urrnatoarele putetr reahza un 10c de popas pentru pasarele format dintr-o platforms de' ~ateriale : doua bucati de. un miner (reeuperat de la 0 servieta jimt pe patru suporti.

ziar~i o' sugativa. par~ilor plantelor. Curelele pot Ii inlccuite cu chinga textila de tapiterie. Fieeare curea va avea montata la unul din capete cite 0 catarama ~olida. Pe Iata uneia din buca~ile' de. deti trei sugesti! de suport (baza) proveti muta Iiecare planta intre filele priu-zisa.) "sau pentru pomulde un mare numsr de plante.78.la organizarea placutaa unor sei ~istripse bine. Intre cele doua eurele Iixati. 2.77. Astfel veti putea transporta usor ~i com_od· presa. zentati cit mai natural. pal (sau placaj) Iixati. ~inind sea. ori la ~90ala. iar lucelalalt capat va fi prevazuta cu un sir de gaurele. Plantele asezate in ziare ~i sugative Aceste obiecte decorative sint fovor Ii. Cu aceasta ocadoite in patru ~i zece bucati de sugazie veti fixa ~i pozitia 'definitive a tiva.ului vostru vadepinde in b~na planta ~i alta lasa~i un strat absormasura de grija cu care veti face opehant Iiber format din 3-4 file de ratia de uscare. Frumusetea zata intre doua foi de ziar.Craciun. rna ea in presa ele pot fi pastcate bine In partea de sus a figurii . Ajunsi acasa. ca pe 0 valiza. zile festive (aniversarea nasterii. culese chiar de la mare distanta. altminteri Suport-lampion pentru 0 Iuminare aceasta va mucegai sau va putrezi. a~a cum vedcti in figura 2. dotate eu curelepentru strtns. 2. cu 2-4 suruburi peritru lemn cele doua curele. In primul model luminarea Fig..minerul. vetimp de doua-trei zile.i-puneti 20-30 ziare vechi. veti putea transporta acasa. . cautind sa le preFiecare plants culeasa va fi a~e.2.LUCRARI DIN LEMN 89 Prelucrare si montare. Intre aceste coperte Fig. In acest fel. inunui nou ziar usc at. -Hevelienul etc.a.77 lemnoase.puse apoiintre scindurile prelositoare . Rolul lor este de a extrage apa din plant. Intre 0 ierba.78 .

.!. El so compune din doua piese de forma triullghiularii -. Prelucrare si montare. acestora.introd ucet.H Io/JARI se Inoastreaza III o1'if1011. Urmatoarcle doua modele.i nutin fortat peste -marginea super{oa. tabW.inelul vdintat superior. central. tu usor rncalzrt).Qsa nu mai midi de 50 -mm diametrul cercului sau latura p atratului). onivela de . l'lATISFAC..in.". Sticla tubului 0 veti tr.. Pe acosta 11. Ab ajurul din centru (hexagonal) are trei pereti plini (pe care puteti irealiza niste desene in relietapastnd cu vlrful unuicui) ~i trei pereji decupati (cu foarfecele pentru tabla)..79 servesto Ia rn asuraraa COncomitenta atrt a unghi~lrilor drepte dincolturile diferitelor constructii. v •• ( • Eeher 'en nivela de apa Instrumentul bifunctional din Ii. indicatoars). (eventual vopsele pentru picturil).lipinol. dupa care vopsiti -Iemnul in una sau doua culori de ulei . Dint prevazute cu cite un cui subtire. inelul de la baza ~i .'1ilindric c perforat in oele doua ronde le de lernn.decupind ambele cap ace ale unei cutii.OBIECTE MWI . folosirrd tus negr~' 'in care amestecati 2 picaturi de araest.gura 2. Ultimul model: (dreap. Cele doua rondele (ale prirnului !V0del) Ie reuniti prin lipire cu aracetin sau . cttev a .asa cu linii drepte paralele. pentru nIport. urnpluta cu apa (astfel incit sa f'ormeze in interior 0 mica bula de. de' /' .-15 mm (recuper8. apoi taiati materialul lemnos si Iirris:8:-ti muchiile pieselor cu hirtie stidata. buca[ile de . aer.surubin-i pentru Iernn si '2 bucari do' acetofan sau materi~l plastic' transp arent. astupata la capete cu cite un mic clop de cauciuc sau pluta ceruita. realizati taifld din tabla trei piese diferite: corpul central. Sus ~i JOG lasati cite 0 rama de legatura lata de 10 mm.. lung de circa 50 rpm.ta. alzi . lunga de 50-60 rom.. Nivela 0 lucrati singur dintr-o bucata de. semioiroulars Ia fiecare 5 mm.tc din pal san scindura gl'QQsa de aproxim ativ 15 mrn. lJ1 aterialele nCCPSCtrr. tot din lemn. tub de sticla cu diamctrulde 6~8 mm. undo so tnfige capa. apoi perforind orificiile (dupa modelul din desen sau unul ales de voi) cu burghie de dona dim ensiuni difel'ite) Marginile taieturilor Ie aplatizati cu un ciocanmic. vopsca.scindura sau p&lcu zrosimea de 18~20 mm .' un cui suhtire._ La) Il .1O~0. \ P e -rmdul 21 doilea sint dessnate trei modele de aba jur psntru suport.apa.ta. p€ntI'll ahajur ..ill umrnarn .a' a cu-tIei cilindrice din care lucrati-corpul central. cit 'Ii a reetilinitatii hnzci. Primul tip abajur (cilindric) 11 realizati. nichclata gl'OHSa de O. Stabiliti singuridimen'si®ile bazei suportului (i..clo la cutii de ambalaj).

Finisati toate muchiile taieturilor vcu hlrtie abraziva fina. simple.81 vedeti cum se imbiria sipcile. Introducefinivela in lacasul ei. Asarnblati piesele triunghiulare c~ ajutorul suruburilor. Bane de taiere Ori de cite ori aveti de prelucrat cu rindeaua.a ea in desenul. cee a ce psrmite 0 rapida demontare.a de traforaj. de j os ai figurii: s Snport universal Improvtzat Douji ~ipcl9i un paralelipiped din .aturi drepte.pe care 18 asamblati cu usurint. doua rigle de scindura (2) groasa tot de 38'-40 mm. cea din trusa obisnuit.1paralelipipedului peste 9ipci.1 figurii 2. Fasonati .ma celui prezentat Intlesenul de sus -al Iigurii. dupa util izarea ce-o veti da suportuluL· In desenul de jos 0.are 0. asa cum observati in. de pilda.81 dura (notata eu 1 in descn) groas a de circa 40 mm (cu lungime. a~a cum reiese din figura. placaj sau material plastic gros. cu ajutorul unui Ioarte simplu bane mobil. Acest model de suport poate Ii Iolosit. iar desenul de sus va arata forma si modul de mont. Pentru a eonstrui acest dispozitiv aveti iIevoiede:o planseta de sein:Fig. fie folosind maimulte piese asernanatoare.rsau suruburi.pot constitui un bun suportlmprovizat cu multe utilizari.se prez int. puteti Iixa provizoriu piosa in lueru pc coltul oricarei rnese "obisnuite. date C11 ferastraul . fie singur.lemn -avind citeva crest. Peste scobitura lacasului nivelei lipiti (eu prenandez) "rerestre" din acetofan.in eIe laca~ul (de forma dreptunghiular a) 0. desenul de sus al figurii 2. cum este. Hemarcati faptul ca nu se Iolosesc cuie.a §i latimeape care Ie stabiliti singuri). Veti stabili singur dimensiunile celor trei clemente' cornponente.in final . la ambele fete ale instrumentului.2. patru suruburi pentru lemn (3) lungi de 70-80 mm . de' fo.2. pal.a ca in desenulde jos.LUCRARl DIN LEJ1tli"J Taint! anoi doua trrnnghiuri idenlice. care .1 nivelei cu apa. dalta etc. piese mici din scindura. imbinarea 'facindu-se (putin fortat) prin simpla Incastrare. La nevoie acest bane poate fi fix at 'de tablia mesei cu 0 pres a -simpla cu surub.80 . ca picio are pentru 0 masa joasa devoiaj.80. ca spri- F'ig.

plastice. in timp ce al doilea cui . mare (oinematografica).puteti vopsi suportul.82. prelucrate. mecanic. lata de aproximativ 20 mm ~i groasa de 2 mm. Fixator pentru umerase Din bucati miei de placaj gros de 5 mm luerati (cu Ierastraul ~i un burghiu) 0 serie de pieee asa cum ve- Trasator decercurl .abraziva fin a: Folosi. dupa dorinta. pot servi ca trasator de cercuri improvizat simpl i pe folii din rnateriale lernnoase.rosit in £lacara) orificii echidistante la Iiecare 5. ce se procura din Iibrarii).zgirie usor vmaterialul. Fig..82 va ajuta sa derulati lesne ~i fara pericol de zgiriere sau patare filme negativefotografice tip Leica.82 ".92 OBIECTE MICI .ti trasatorul a~a cum vedeti in f'igura 2. 2. plus doua cuie deotel. cartoane.a imagine. de forma dreptunghiulara. Fire~te.83 . avind lunglmea aleasa dupadorinta. Slefuiti-Ie marginile cu hlrtie . pentru a selecta unele· Iotograme care va interese aza sau permite incarcarea (pentru refolosire) bobinelor casetelor cu film neimpresionat luat dintr-o roM mai. Iolosite la desen. Pujeti Iolosi clerulatorul ~i pentru a privi ~i rula diafilme atunei cind dori ti sa gasiti 0 anumit. 2.. Folositi bucatele de vsclndura pentru suport ~icuie. sau 10 mm. Derulator pentru Iilme Ioto ~i dia~ilme Dispozitivul din desenul de sus al figurii 2. ca "p~cior" al unui porn de Craciun etc. 0 rigla ~ din placaj sau material plastic (chiar din acelea gata dimensionate. Cuiul din capatul Yiglei serveste ca ax fix.introdus in orifioiul corespunzator diametrului dorit. SATISFAC'fII MARl jin pentru ghivece cu Ilori plasate in logii sau balcoane.Fig. Desigur in locul acestui al doilea cui puteti folosi '0 min a de creion sau de pix. pentru piesele 1. Pe mijlocul lungirnii riglei dati (cu ajutorul -unui cui in. . Construiti derulatorul potrivit formelor ~i dimensiunilor din desenul de jos-al figurii. 2 ~i 3. hirtie etc.

Slnt utile pentru uscarea . graa cauta ~i far-a a deranja pe celelalte. bine legaturile. grebla poate servi Ia trasul sau impinsul unor obiecte (pietre.mai simplu . • Observari Tn desen ca intre floarea suruburilor ~i dintii greblei veti introduce doua scurte platbande dreptunghiulare. fie . coceni etc. asa O11m vedeti in figura 2.86.. pe unde se introduc suruburile de fix are (eu piulite .snur. de forilla dreptunghiulara. Prelucrare $i montare. la .' Semisferele (picioarele) supor tului Ie veti menta fie prin lipire. Ea poate Ii a~ezata' orici~d la indeminacelui care cease. deti in modelul din coltul stingasus al figurii 2. lipinol. va fi din tabla de fier groasa de 1-2 mm. ~tiuleti de porumb. din tabla mai subtire (ca niste saibe). rrnului ~i a frunzelor uscate. fieeare obieet poate f'i luat separat.LUCRARI DIN LElVlN 93 .rufelor spalate ~i pentru aerisit lenjerie de corp sau haine chiar atunci clnd bate un vtnt moderat. Dater-ita moclului de f'olosire prac-tic~ a uneltei astfe l. Fasonarea pieselor vertic ale 0 puteti face fie dupa desenesau . Piesele axului vertical le montati tot prin incastrare.~i contrapiulite). GreblR eu plaea suplimentara Functionalitatea si efieienta und greble 'obi~nuite (procui-ata din comert) pot fi sporite prin adaugarea (Ia nevoie) a unei placi suplimentare.ilena.84.i. Cind nu e folosita. M aterialele de baza sint toate din lemn. ) aJeasadupa dorinta. ori cu lac pentru bicicleta. _ .terrninata 0 veti vopsi in 'una sau doua culori de ~lei sau duco. mai ~are (prin care' se trece coada greblei) ~i alte doua. a carei m arime 0 veti stabiliin Iunctie decea -a grablei. Bila din -virful trusei poate avea. avind "avantajul ea. -~ puteti Iolosihucati cilindriee avlnd diametrele specificate..cu mici suruburi pentru lemn. crengi. Astfel echipata. formelor si cotelor numeriee dindesene. mai miei. Trusa . ori lit netezirea unor suprafcte presarate cu pietri~ sau nisip. dar in asafel 'incit sa fie mobile in Iaca~urile lor (pentru a Ie roti lesne cu mina).adunarea paielor.' legat la haza cu . desigur. Placa. trusa sta acoperita eu 0 pungs de poliet.). Ele se folosesc..araeetin) ~i vopsea de ulei. Inea yeti da trei orificii: unul central.modificate. Tijele pentru fixarea mosorelelor ~i a papiotelor eu ata Ie . eliminind complet cirligele de rufe obisnuite. care rigidizeaza mai . Dimensionati ~i taiati piesele lemnoase potrivit. cartofi. pe Trusa pentru cusu t In desenul din dreapta al figurii 2. plus clteva suruburi sau pasta adeziva (prenandez. Ioarte simplu ~i cu mare eficienta. Bila din virf (pentru pastrat ace) se ea pitoneaza cu burete din material plastic ~i se acopera eu material textil. paralelipipedica . pe 0 sirma intinsa aIara in aerTiber.Introduceti prin incastrare putin fortata 1norifieii unse eu material adeziv. ~i alta forma (eubiea.85 vedeti un model practic de trusa pentru cusut=pe care se pot pastra in ordine uneltele si ata necesare.

Cilltar fara greutliFmurca te Modelul se construieste in special din piese de Iemn..OSIECTE MICI . combinate ..fII MARl Fig. ~Fig 2...85 Hnga marrrea suprafetei active.88 . . 2.evenUral. SATISFAC'. cu unele din material plastic sau alumi niu. nu mai estertevoie sa i sa scoata adesea obiecL'ele ce-i rarnln fixate intre dinti.

se t.~i placa P. Tijab trebuie sa se miste cit mai cursorul de-a Iungul tijeivptna cind usor peaxul E. Montajul incepe de la bapa.asezat peplatan (tas) ~i sase mute na.0p~'/i~li}~a~. 0 linie 'verticala deasupra ea~eia se ticali (B). sau 0 bar8.asul (H) csto Iarfurio ara -din material plas.- ~~~~C~. 10) indicatorul (ZL din sinna sub tire . _l~ eapa:t1. lunga de 50 cm. 2. _Ea se compune din: piesele de placaj notate QU 1~ 3. din capetele cursoruluiG. e suficient ca er sa fie lemn se slefuiesc cu hrrtieeticlata fi. 2) suportii ver. etalonat. Astfel stnt terminate C011structia l}ietalonarea ciritaruIuL. Ia distants egaIe.-0. la limita din drsapta cursorului numm mai mare decit al tijei D (poate rnarul corespunzator greutaW .se cintar poate fi folosit fara a Ii nevoie fixe{1za cu cuiscare. Se protic. SuporliiQ. Folosind tusul.. pe p 1aca groasa de 1. r.LUCRARI DIN Uil~IN S5 dicatorul Z Ia m iilocul latimii plaMaterials (se va urmari fig. 15. 9) sforile (1) din-bumbac sau ma-_ ptna aproape de capatul din dreapta terial plastic (guta pescareasea sub.tire)'. deci. acest -tip de sele din lernn seimbinacuajutorul suruburilor./ raseaza cu -GU~. 6.Penburi pentru lernn. viitor. de care este Iixat indicatorul arata punctul zero'.2cm. inceplnd. 6. 20. In aceasta situatie. COl1struiti ~i folositi entia speciala pe care 0 vedeti in figura 2. din acelasi material eli se scrie cifra o (zero).cedeaza la Iel' pentru 10.axul balantei (E') va £i din De fie.' care data tija D se va aplica spre 6) placa pentru indicarea punctului se va zero poate fi din carton. D care sa rnentina constant inv . se scrie pe tija. ~uru-· mai scurte._. Astfel. Piedirect pe tija.' sirma cu diametrul de 0/.i 8.obiectului cintarit se':' oiteste Z. Tot tutus tija Dlimitele de Ia placa A.i. care este 0 piasa din fire met.il acestui . Cind constructia este terminat a. tii . cilindrica din lemn cu diametrul de 1. Greu.Ia nunctul O. (prin Iipire cu cositor) l}i indicatorul tatea'.tru a ctntari (cu oarecare aproximanarea tuturor pieselor. Lucrul incepe vprin taierea ~i faso. linii despartitoare . nea crescatoaro a greutaplor. Piesele din .&.4. de 20/20 em se taie din sclndura -IJ1QIcalOr. cozonaci.2-1.5 a~_~zdS cm . Iunga de cin'd indicatorul 5 em. 11) cuisoare . avind inaltimea maxima de noteazu 9ipe __ 25 cm. balanta sa poata fi puea usor pcate fi D teav8: de aluminiu cu dia. produse de patiserie.88. Etalonareacintarnlui s~face aetfelr+ se procura greut(iti metrul de 1 em. zincata .5 cm . material -plastic. dupa ce a fost avea Iungimea riguros egala. placaj san stinga. pe tabla.. 5) . ]'. 3) doi 'suporti de ax (e).a1 .5 . piesa 6 2.alice ./ pe tas. sau capacul cilindric al unei ou. Sforile 1 VOl' de greuta~i marcate. se aduce cursorul "G intr-o pozrtie pe Cutie pentru l)astrat piine tij a. Intre numere se trag apoi.F. cu diametrul interior de 1---'2 O. ~ie) un obiect. Acum. 4) tija (D).tijei.vcu 5.87): 1) placa suport (A) cu __dimensiunea cutei F. pentru ca..50~'(ir~ ° Pentru -a pasti-a in bune conditii de' igiena §i prospetime plirre.aflfclta Ii Tucrat ~i din lemn) ~ 8) t. 7) cursorul (G) este misca usor cursorul SUre dreapta pina re-iine la punctul o bucata de Jeava din fier. chine.

unde este tot 0 bucat. ori 0 puteti yopsi dupa dorinta en vopsea alchidica. metanecesar). LJ'crarea terI . eu exCUeva mobile simple ceptia celor doua capace 7. In Iunctie de acesti parametri. deasupra' caruia Iipiti apoi (cu prenandez) cite 0 bucata de o vaza cu Ilor i.89.a latura piHratelelor va fi de 16 mm desen.(cu ereion negru. un bibelou etc. Taiati? bucati de scingur dimensiunile p~ care vreti sa le dura.dar 0 puteti mari Ia . ve).. Latura p atratului este indicate aici la 20 mm. singurin functie delocul' unde 0 nitro lac incolor . Vopaiti toate 2.2.a aerisicum ~i pentru a pastra la Indemtna rea interiorului cutiei. preplasa (5).In figura 2.punem 0 varianta decorativa ~i puti n mai incapatoare a acestei cutii.pastrind astfeI viaibila culoarea placajului. dar de lungimi diferite.C'. pe care le irnbiaiba cutia. egale ca latime ~i grosime..90 va pro. Partea verticala desenata cu -linii Peste ac~st caroia].OBIECTE MICI . ori tot acelasi placaj..(sticla organic a) sau mat. prenandez. sa. balamaDimensiunile mobilei Ie veti stabili metrajpentru fixat capacele (mobil). Pe latura 8 (atlt in dreapta cit ~i in interioare intr-una deschisa (bleu sau ve'rnil). reproducindu-Ie 'ccu exaclica sau din material plastic.' in negru).· . M aierialele necesare: placaj gros de 4 mrn pentru toate piesele. 24 mm. ori tot din placaj gros de 4 mm.a sa permit. nati prin ungere cu aracetin ~i~uruburi pentru lemn dupa forma din subtire) pe placaj un caroiaj. dar sa' impieciteva carti.Suportui asernanatoare cu -cele'(ca in proiectul nostru.91 . Vorianui . ori de---40 mm. dar . iar cele ile taieturilor cu hlrtie sticlata Iina. veti aseza si de ceea ce vreti sa exPrelucrare $i montare. Capacele 7 sint eu laturi transparent (stieHl. inlocuind eventual noptiera. Decupati placile cu ferastraul partile exterioare intr-o culoare mai de traforajcdupd care ~lefui~i muchiinchisa (de pHda. Alegeti sin-/ puneti pe e~.-0.•• SATISFA. sau 20 mm descindura lalte. drerte.·15-.Mobila aceasta poate £i folostinga) decupati un patrat cu latura sita ca masuta pentru 0 veioza.fl'i MARl minata 0 veti lacui cu doua straturi suprapuse de nitrolac incolor .88 in figura eli detalii.22 sau chiar pacele r din material plastic 'rigid. construita in intregime din material plastic rigid incolor. organica). Toate partile ei component e (exoeptind balamalele 5 ~i capacele 7) Ie vedeti (~i le veti desena ~i decupa} <Fig.(eventual) putin mai groadaca doriti un snatiu mai incapator). trasati profilele Iiecarei piese (in numarul de bucati punctate reprezinta 0 teavB.20 mm (recuperata lucreaza din sclndura groasa de 15 de la cutii de ambalaj pentru consermm sau pal eu grosimea de 18 mm. dice intrarea insectelor .a) sau din material plastic Sl ca. reviste.sus se tire de 0.1 detalii poate fi'§i 0 sctndura. care pot fi din material plastic sau tabla subEtajera din figura 2. menit. desenati . dar titate dupa cele din figura C1. (811.

8... satistactlt mart .UCitARI DIN LEMN Fig. 2.I.) 7 ~ Obiecte micl .

90 bucata de burete din material plastic groasa de 40-60 mm. aplicat cu pensula sau stro.'-_-. in pozitie verticals. Mobila se Iiniseaza ca ~i etajera. care are avantajul de a se spala usor cu 0 cirpa inmuiata . reviste. groase de 30 'mm. Deasupra lor asezati 0 .curatita ~i lac'uita cu nitrolac incolor. I Fig. ..98 OBIECTE MICI . 2.. care se sprijina pe cite 0 talpa-suport (pentru o buna stabilitate).. paralele. Inloc de stofil. a~a cum vedeti in figura." In dreapta-jos se monteaza alte doua bucati de soindura. Capetele fiecarei buc&ti . In rest.pit cu un . II I - -. Ele sint unite rigid (prin ungere cu aracetin §i Iixare cu suruburi pentru lemn) cu alte doua scinduri orizontale montate sus ~i jos (primul ~i ultimul raft). in solutia apoasa a unui detergent..puteti folosi folie de material plastic ce imita pielea.de jur-imprejurul carora rasuciti 2-3 rinduri de snur decorativ.pe care 0 fixati cu rondele taiate din stofa de mobila. Aici pot fi pastrate discuri (corect.. ' T'aburetul dinfigura 2.• SATISFAC'f~I MARl 5 3 2 18 ' Fig.aleasa la inaltimea preferata . Materialul textil poate fi fixat ~i prin cuie de tapiterie bstute la distants de 30 mm. . se introduc 2-4 rafturi taiate din sticHi groasa de 6-8 mm (liniile punctate din desen). Pe rafturi se expun carti. oolectii de ceramica.vor fi taiate perfect drept. lucra t din sectiuni de arhore. care se Iixeaza pe sipci din lemn de brad.91 .91 .pulverizator manual de insecticide. 2. bibelouri etc..jos poate Ii. Tot din' stiela (groasa de 4-6 mm) sint ~i peretii despartitori (verticali) ai compartimentului din dreapta..91 . pe lungimea unei jumatati de raft. cu coaja arborelui la vede're. peste care se infa:~oara snurul. .mijloc este lucrat din doua scinduri verticale..-' " .nu suprapuse l) sau casete cu henzi magnetics.. Partea exterioara se lasa natur. - !II t: I I J. - Hattul-biblioteca din Iigura 2.

anex&. Dimensionati masa in Iunctie de spatiul dis. asa mea). Iixati placa A M aterialele necesare: pal (eventual pe ~ipcadin pe:r:et~. formele: placii A.B ~i a picioaEventual puteti desena pe tablia B relor C.cu Intr-o tncapere mai mica puteti araeetin) sipca de 20 mm.de 20 mm. Finisati muchiile table. Asamfi "incaltate" cu mansoane din tabla blati apoi mobila astfel: galbena. apoi trasati peplaeade pal in culoarea mobilei linga care sta. • montati picioarelo pe Iata B metalica metraj . suruburi pentru lemn.'(recuperata de la cap ace de Mas&. ambele muchii Jgrosita. • tot cu suruburi. Virfurile picioarelor mesei pot ta. pliant&'. _ cum 'vedeti in figura 2.ieturilor cu hirtie sticlata. 2.LUCRARI DIN LEMN • fixati pe perete (cu dibluri de lemn §i pasta de ipsos preparatii .placii A. doua dibluri de (Iolosind balamale ~i suruburi). 'I'aiati-le eu ferastraul. • montati (cu suruburi) halamafolosi la nevoie numai 0 masa plian. lata. situata intre doua dulapuri. fetei. Mai (tot cu vopsea) 0 tabla de sah sau de taiati ~i 0 ~ipea de lungimea placii tin tar (moara). in lungime ale placii A. 00 OIl Fig. Masa astfel terminate oputeti vopsi ponibil.92 . dupa lemn. vopsea. ori fata unui joe de A. balama .92. melaminat) gros de 18 mm . care Tixati aceasta piesa B de balamaua ramasa libera (din sting a) a Prelucrare # montare._ ua-metraj pe.

de- B Fig. suprimind piesa A. a~a cum vedeti in figura 2.vfi pliati picioarele spre interior. de pilda.100 OBIECTE MICI ••• SATISFACTII MARl borcane de conserve).93 Fig. canapea .8 mm (ce are suprafata ~i forma placi] de pal care Iorrneaza tablia mesei). Peste tablia mesei (unsa cu un strat subtire de aracetin) asezati 0 foaie de tapet (de asemenea unsa cu aracetin pe spate) suficient de mare pcntru ca marginile ei sa poata fi Indoite si lipite sub fata' mesei. sezlonguri. ) dintr-o placa de pal gros de 18' mm.icla (cu muchii rotunjite). patru tevi de metal sau material plastic Iungi deaproximativ 350 rnm (cu diametrul ales dupa dorinta).94 . Deasupra asezati placa de st. apoi aplecati in fata tablia B pina la dusumea.92 -jOB. ori cu bucati de linoleum Iipite cu prenandez. un geam gros de 6-.la coljul unei camere. loggie etc. dati patru orificii catre :colturiIe placii de pal. pe care 0 comandati Ia un atelier de geamuri. folie de tapet lavabil. pe 0 latime de circa 30 mm. pe care apoi le vopsifi cu un dublu strat de vopsea. ori 0 preducea sau dalta. 2.94 . Cind nu folositi masa. Cu un tampon curat de cirpa neteziti [apastnd puternic) bine tapetul pe Uiblia de lemn a mesei. UngetiinteriDarele acestor perioratii eu prenandez (sau aracetin. 2. ori pe un baleen... ~Iasa joasa eu geam Simplu ~i economic puteti construi o masa joasa (pentru asezat. "vopsea alchidioa ~i aracetin (fig. Fixati suplimentar aceste margini cu citeva piuneze sau tinte de tapiterie. Taburet eu tapiterie Vechi scaune de ti ptaburet pot fj modernizate si facute mai comode fieprin adaugarea unei tapiterii eu arcuri de otel (vezi figura 2.astfel incit. Varianui. 2. ~i . intre fotolii. in cazul-ictnd Iolositi picioare din lemn) ~i introduceti fortat picioarele. sa nu aiba nici o Incretitnra. In desenul de jos observati un mod de Iolosire a mesei.93).. Cu sfredelul. Acest tip de masa rabatabila poate Ii montat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful