PROGRAM KELAS INTERVENSI AWAL MEMBACA DAN MENULIS (KIA2M

)
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia
1

Latar Belakang • Mesyuarat Memperkasakan SK 22 November 2005: .masalah kegagalan menguasai kemahiran asas membaca dan menulis murid ditangani segera. Kementerian Pelajaran Malaysia 2 . PPK diberi mandat untuk melaksanakan KIA2M Pusat Perkembangan Kurikulum.

• 100% murid Tahun 1 menguasai 2M • Dijalankan oleh guru BM selama 3 atau 6 bulan. Kementerian Pelajaran Malaysia 3 .Konsep KIA2M • Program khas untuk membantu murid Tahun 1 menguasai kemahiran asas membaca dan menulis dalam BM. • Murid yang lulus Ujian Penapisan akan mengikuti kelas biasa. Pusat Perkembangan Kurikulum.

Kementerian Pelajaran Malaysia 4 . Pusat Perkembangan Kurikulum. – Meningkatkan keyakinan diri dan berminat untuk belajar.Objektif Pada akhir Program KIA2M. murid dapat: – Menguasai kemahiran asas membaca dan menulis. – Mengikuti proses p&p mengikut tahap kebolehan sendiri.

44: 45 . – Pengelasan murid berdasarkan skor: • 0 . Kementerian Pelajaran Malaysia 5 .60: dirujuk kepada pengamal perubatan mengikuti program KIA2M meneruskan p&p kelas biasa Pusat Perkembangan Kurikulum.Strategi Pelaksanaan Penentuan murid: – Semua murid Tahun 1 akan menduduki Ujian Penapisan.9: • • 10 .

– Murid akan mengikuti kelas biasa setelah: • Lulus Ujian Pelepasan 1 • Lulus Ujian Pelepasan 2 Pusat Perkembangan Kurikulum.Strategi Pelaksanaan Penubuhan Kelas – Berdasarkan jumlah murid Tahun 1 (tiada penambahan kelas dan guru). Kementerian Pelajaran Malaysia 6 .

Strategi Pelaksanaan Jadual Waktu SK Mata Pelajaran Bahasa Melayu BM/Pendidikan Jasmani & Kesihatan BM/Pendidikan Muzik BM/Pendidikan Seni Visual JUMLAH Waktu 12 3 2 2 19 7 Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia .

Jadual Waktu SJK Mata Pelajaran Bahasa Melayu Waktu 9 • Program KIA2M wajib dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan. Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia 8 . • Manakala di Sekolah Jenis Kebangsaan diberi pilihan – boleh dijalankan atau tidak dijalankan bergantung kepada pihak pentadbiran sekolah.

Strategi Pelaksanaan Mata Pelajaran – P&p KIA2M perlu diserapkankan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral seperti murid lain. Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia 9 . Pendidikan Muzik dan Pendidikan Seni Visual. Matematik. – Murid KIA2M akan mengikuti mata pelajaran Bahasa Inggeris. Sains.

Pusat Perkembangan Kurikulum. – Guru Pemulihan Khas boleh membantu. – Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Pendidikan Muzik dan Pendidikan Seni Visual.Strategi Pelaksanaan Guru KIA2M terdiri daripada: – Guru BM KBSR Tahun 1. Kementerian Pelajaran Malaysia 10 .

Ujian Pelepasan 2 (29 Okt.Strategi Pelaksanaan • Semua murid Tahun 1 akan disaring melalui instrumen Ujian Penapisan (2-7 April 2006) • Murid KIA2M akan: – Mengikuti KIA2M(1): 9 April – 21 Julai 2006 . 2006 .Ujian Pelepasan 1 (23-28 Julai 2006) – Mengikuti KIA2M(11): 6 Ogos – 27 Okt. Kementerian Pelajaran Malaysia 11 .-3 Nov. 2006) Pusat Perkembangan Kurikulum.

Penyeliaan dan Pemantauan Pencerapan dan pemantauan akan dijalankan oleh: – PPK dan bahagian lain dalam KPM – Jemaah Nazir Sekolah – JPN – PPD/PPG – Guru Besar Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia 12 .

Kementerian Pelajaran Malaysia 13 .Pelaporan Laporan keberkesanan Program KIA2M perlu diserahkan kepada PPD/PPG/JPN setelah murid KIA2M selesai Ujian Pelepasan. Pusat Perkembangan Kurikulum.

Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia 14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful