Borang RPI

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU KOMPONEN : TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

NAMA MURID : TARIKH MULA : KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA : OBJEKTIF JANGKA PANJANG :

TARIKH LAHIR

:

TARIKH SEMAKAN:

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF 1. Literasi komputer Pemerhatian guru, 1.1 Menunjukkan terhadap komputer 1.1.1 Membolehkan pelajar menyentuh yang utama 6 bahagaian komputer minat Isi Pelajaran : 1. Set komputer ( monitor, cpu, tetikus, pembesar suara, dan papan kekunci ) 1.Guru menunjukan bahagian komputer yang perlu disentuh 2. Pelajar diminta meyentuh CPU komputer 3.Pelajar diminta menyentuh monitor komputer 4.Pelajar diminta menyentuh papan kekunci 5.Pelajar diminta menyentuh tetikus komputer 6.Pelajar diminta menyentuh mesin pencetak 7.Pelajar diminta menyentuh pembesar suara komputer Latihan (menyentuh) amali ISI / KAEDAH / TEKNIK AKTIVITI PENILAIAN

CATATAN / ABM / BAHAN RUJUKAN

Set komputer

Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

38

1.1.2

a.Membolehkan

Isi Pelajaran : 1. Set komputer ( monitor, cpu, tetikus, pembesar 2.VCD suara, dan

1.

Guru meminta pelajar menyentuh VCD dan menyebutnya Pelajar diminta memasukkan VCD melalui komputer seperti yang ditunjukan guru CD-ROM

Pemerhatian guru, Latihan (memasang VCD) amali

Set komputer VCD

pelajar mengikuti langkah asas memasang vcd

2.
3.

Pelajar diminta membuka program windows media player

papan kekunci )

4. Pelajar diminta membuka pembesar suara komputer 5. Pelajar diminta Klick butang ‘Play’, dan ‘Stop’
windows media player pada

6. Guru meminta pelajar mengeluarkan VCD daripada CD-ROM 1.1.2
b.Membolehkan pelajar langkah mengikuti asas Isi Pelajaran : 1. Set komputer ( monitor, cpu, tetikus, pembesar 2.CD lagu suara, dan 3. papan kekunci )

1. Guru meminta pelajar menyentuh CD lagu dan menyebutnya 2.
Pelajar diminta memasukkan CD lagu melalui CD-ROM komputer seperti yang ditunjukan guru Pelajar diminta membuka program windows media player

Pemerhatian guru, Latihan (memasang CD) amali

Set komputer CD

memasang CD lagu

4. Pelajar diminta membuka pembesar suara komputer 5. Pelajar diminta Klick butang ‘Play’, dan ‘Stop’
windows media player pada

6. Guru meminta pelajar mengeluarkan CD lagu daripada CDROM 1.1.3 Membolehkan pelajar mengggunakan komputer asasnya secara Isi Pelajaran : 1. Set komputer ( monitor, cpu, tetikus, pembesar suara, dan papan kekunci )
Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

Pemerhatian guru, 1 Pelajar diminta memegang tetikus dan menggerakkannya Pelajar diminta membuat proses ‘ringt klick’ dan ‘left klick dengan tetikus. Latihan (menggunakan komputer) amali

Set komputer Disket

2 3

Pelajar dimita memasukkan dan mengeluarkan disket melalui

39

2. Disket

pemacu cakera (drive A).

4 5
Kaedah/ Teknik : 1. 2. Demostrasi guru Demostrasi pelajar

Pelajar diminta meakukan proses “klik” dengan menggunakan tetikus terhadap ikon Microsoft Word Pelajar diminta menaip nama sendiri dengan menggunakan program Microsoft Word

3. Bersoal jawab 4. Latih tubi

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU
Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

40

KOMPONEN : TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

NAMA MURID : TARIKH MULA : KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA : OBJEKTIF JANGKA PANJANG :

TARIKH LAHIR

:

TARIKH SEMAKAN:

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF 1. Literasi komputer ISI / KAEDAH / TEKNIK AKTIVITI PENILAIAN

CATATAN / ABM / BAHAN RUJUKAN

1.2 a.Membolehkan
komputer

pelajar

Isi Pelajaran : 1.Guru gambar komputer pelajar 2.Pelajar komponen menamakan komputer menunjukkan kompunen kepada

1. Guru menunjukan gambar kompunen komputer dan pelajar Pemerhatian guru,
diminta menamakan komponen komputer mengikut gambar Lembaran kerja

Gambar komputer

komponen

menamakan 6 bahagian

2. Pelajar diminta menamakan
gambar 3. 4. 5.

CPU komputer berdasarkan

Pelajar diminta menamakan Monitor komputer berdasarkan gambar Pelajar diminta menamakan pembesar suara komputer berdasarkan gambar Pelajar diminta menamakan papan kekunci komputer

berdasarkan gambar

Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

41

berdasarkan gambar 6. 7. Pelajar diminta menamakan gambar Pelajar diminta menyuaikan padan ganbar komponen komputer 1.2 b.Membolehkan mengecam komputer pelajar Isi Pelajaran : 1.Guru menunjukkan gambar set komputer lengkap kepada pelajar 2. set Pelajar diminta komponen komputer 4. 5. 6. mengecam 2. Pemerhatian guru, Gambar set komputer tetikus komputer berdasarkan

6 bahagian

1. Guru menunjukan gambar set komputer dan pelajar diminta lembaran kerja
menamakan komponen komputer . Pelajar diminta menamakan gambar CPU komputer berdasarkan

3. Pelajar diminta menamakan monitor komputer berdasarkan
gambar Pelajar diminta menamakan pembesar suara komputer berdasarkan gambar Pelajar diminta menamakan berdasarkan gambar Pelajar diminta menamakan gambar tetikus komputer berdasarkan papan kekunci komputer

berdasarkan gambar

7. Pelajar diminta melabelkan gambar komponen komputer

Pemerhatian guru 1.2 c. Membolehkan pelajar menunjukkan dan Isi Pelajaran : 1. Set komputer Latihan Amali

Set Komputer

1. Pelajar diminta menunjukkan kedudukan punca kuasa (plag) 42

Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

mengetahui 6 bahagian komputer.

( monitor, cpu, tetikus, pembesar suara, dan papan kekunci )

2. Pelajar diminta menunjukkan kedudukan tetikus komputer 3. Pelajar diminta menunjukkan kedudukan papan kekunci
komputer

4. Pelajar diminta menunjukkan kedudukan kabel komputer 5. Pelajar diminta menunjukkan kedudukan CPU dan monitor
komputer Kaedah/ Teknik : 1. 2. Demostrasi guru Demostrasi pelajar 6. Pelajar diminta menunjukkan mesin pencetak komputer

3. Bersoal jawab 4. Latih tubi

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU KOMPONEN : TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

43

NAMA MURID : TARIKH MULA : KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA : OBJEKTIF JANGKA PANJANG :

TARIKH LAHIR

:

TARIKH SEMAKAN:

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF 1. Literasi komputer Isi Pelajaran : 1.3 Mebolehkan pelajar mengetahui penjagaan komputer 1. Peraturan penjagaan komputer 2. Keselamatan diri dan alatan Kaedah/ Teknik : 1.Kuliah 1. Pelajar mengikut bersama –sama guru menyebut peraturan –peraturan penjagaan komputer : a. b. c. tangan d. Menutup komputer dengan penutupnya setelah selesai menggunakannya 2. Pelajar mengikut bersama –sama guru memyebut perkara seperti keselamatan diri dan alatan ketika mengunakan
Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

CATATAN / ABM / BAHAN RUJUKAN PENILAIAN

ISI / KAEDAH / TEKNIK

AKTIVITI

Pemerhatian guru Lembaran Kerja

Lembaran kerja

Tidak makan dan minum dan berhampiran Membersihkan kekotoron (habuk) yang ada Tidak menyentuh skrin monitor dengan

set komputer pada komputer

44

komputer: a. Mengetahui untuk menutup bekalan kuasa sebelum melakukan apa-apa perubahan pada penyambungan kabel b. c. d. f. g. Tidak menggunakan komputer ketika kilat. Tidak menggangu kabel komputer ketika Tidak melihat skrin monitor dengan jarak Tidak meletakkan barang diatas monitor Tidak meletakkan barang di atas CPU

bekalan kuasa masih berfungsi yang terlalu dekat komputer. komputer. 3. Pelajar menjawab lembaran kerja yang diberikan

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU KOMPONEN : TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

45

NAMA MURID : TARIKH MULA : KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA : OBJEKTIF JANGKA PANJANG :

TARIKH LAHIR

:

TARIKH SEMAKAN:

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF 1.Literasi komputer 1.4. Mengoperasi Komputer Isi Pelajaran : 1.Mengetahui cara untuk menyembung kabel komputer dengan sempurna Kaedah/ Teknik : 1.Kuliah 2. Demostrasi guru 3. Demostrasi pelajar 1. Guru menunjukkan teknik yang betul menyambung kabel – kabel komputer Pemerhatian guru Latihan amali soket utama komputer (menyambung kabel komputer) ISI / KAEDAH / TEKNIK AKTIVITI PENILAIAN

CATATAN / ABM / BAHAN RUJUKAN

Set Komputer

1.4.1

Membolehkan pelajar menyambung punca kuasa dengan sempurna (menyambung kabel komputer dengan betul dan selamat)

2. Pelajar diminta menyambungkan
(plug)

3. Pelajar diminta menyambungkan kabel punca kuasa CPU 4. Pelajar diminta menyambung kabel monitor komputer 5. Pelajar diminta menyaambung kabel tetikus komputer 6. Pelajar diminta menyambung kabel papan kekunci komputer 7. Pelajar diminta menyambung kabel pembesar suara komputer

Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

46

1.4.2.a Membolehkan pelajar mengetahui langkah membuka komputer

Isi Pelajaran : 1.Mengetahui cara untuk menyambung kabel komputer dengan sempurna Kaedah/ Teknik : 1.Kuliah 2. Demostrasi guru 3. Demostrasi pelajar

Pemerhatian guru

Set Komputer

1. Pelajar diminta memasang plug utama komputer dan Latihan amali (langkah
menekannya. 2. Pelajar diminta menekan butang (Power) pada CPU komputer 3. Pelajar diminta menekan butang (Power) pada monitor. 4. Pelajar di arahkan agar tidak menekan sebarang butang pada CPU dan papan kekunci semasa proses membuka komputer berlansung 5. Pelajar diminta menunggu sehingga proses membuka komputer selesai sepenuhnya sebelum menggunakannya. pada membuka komputer)

1.4.2.b Membolehkan pelajar mengetahui prosedur membuka komputer membuka dan menutup program Isi Pelajaran : 1.Mengetahui cara untuk membuka dan menutup program Pemerhatian guru Set Komputer Latihan amali (langkah membuka dan menutup program)

1. Pelajar diminta menunjukkan
sebaliknya

ikon Microsoft Word atau

2. Pelajar diminta membuka program Microsof Word melalui
menu “Start” Contoh: Start → Programs → klick sekali pada ikon Microsof Word

Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

47

3. Pelajar diminta menutup program dengan menggunakan fungsi
File → Exit. Kaedah/ Teknik : 1.Kuliah 2. Demostrasi guru 3. Demostrasi pelajar

1.4.3.aMembolehkan
pelajar mengenal Microsoft Office memahami ikon Isi Pelajaran : 1.Mengetahui tiga jenis –jenis ikon microsoft office yang penting Kaedah/ Teknik : Pemerhatian guru Set komputer Gambar ikon microsoft office arahan asas dengan

1. Guru menunjukkan gambar ikon microsoft office kepada Latihan amali
pelajar iaitu gambar Microsoft Word, Excel dan Power Point. 2. Pelajar menamakan ikon microsof office yang ditnjukkan guru 3. Dengan menggunakan komputer guru meminta pelajar menujukkan ikon microsoft office. 4. Pelajar melengkapkan lembaran kerja yang diberikan. Lembaran kerja

1.4.3.bMembolehkan
pelajar cara Word Microsof mengetahui menggunakan Office

1.Kuliah 2.Demostrasi guru 3. Demostrasi pelajar

Isi Pelajaran : 1.Mengetahui cara untuk menggunakan 1. Pelajar diminta membuat dokumen baru. Berdasarkan contoh di bawah :

Pemerhatian guru Latihan amali Lembaran kerja

Set komputer Program Microsft Word

Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

48

microsof word Kaedah/ Teknik : 1.Kuliah 2.Demostrasi guru 3. Demostrasi pelajar

Contoh : File → New 2. Pelajar menaip teks yang terdapat di dalam lembaran kerja kekunci 3. Pelajar menekan “space bar” pada papan kekunci untuk selang setiap perkataan 4.Pelajar diminta menekan “enter” pada papan kekunci untuk membuat perenggan baru. 5. Guru menunjukkan kepada pelajar cara memasukkan jadual

1.4.3.cMembolehkan
pelajar menggunakan program Microsoft Office Power Point Isi Pelajaran : 1.Mengetahui cara untuk menggunakan microsof power point Kaedah/ Teknik : 1.Kuliah 2.Demostrasi guru 3. Demostrasi pelajar

6. pelajar diminta memasukkan jadual di dalam dokumen 7. Guru menunjukkan cara menyimpan (save ) dokument ke dalam disket 8. Pelajar mengikut langkah yang ditunjukkan guru.

Pemerhatian guru

Set komputer Program Microsft Power Point

1. Pelajar diminta memulakan slaid pertama.
Contoh: File → New → Blank Prensentation→Ok.

Latihan amali Lembaran kerja

2. Pelajar diminta memilih
diperlukan.

satu templet autolayout yang

3. Pelajar diberikan lembaran kerja untuk melihat contoh persembahan power point yang bakal di hasilkan.

4. Pelajar diminta memasukkan maklumat kedalam slaid pertama
Contoh: nama saya, nama ayah saya dan nama ibu saya.

5. Pelajar diminta mencipta slaid kedua
Contoh : Insert → New Slide→Pilih autolayout → Ok.
Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

49

6. Pelajat diminta memasukkan maklumat ke dalam slaid kedua
Contoh: Nama rakan saya dan nama guru saya

7. Pelajar diminta memasukkan gambar, dengan menggunakan
menu “insert” Contoh : Insert → Picture from file atau clipart→pilih→Ok

8. Pelajar diminta memasukkan animasi dengan menggunakan

1.4.3.dMembolehkan
pelajar menggunakan program Microsoft Office Excel

menu “slide show” Contoh: klick maklumat yang ingin dianimasikan→ Menu slide show → Preset animation→pilih animasi

9. Pelajar diminta menjalankan persembahan power point
dengan menggunakan paparan slide show view

10. Pelajar diminta melakukan proses klick pada tetikus untuk
menjalankan persembahan Isi Pelajaran : 1.Mengetahui cara untuk menggunakan microsof Excel Kaedah/ Teknik : 1.Kuliah 2.Demostrasi guru 3. Demostrasi pelajar Pemerhatian guru Latihan amali Set komputer Program Microsft Excel

1. Guru meminta pelajar membaca colum excel
Contoh: Colum A,B,C,D

Lembaran kerja

2. Guru meminta pelajar membaca row excel.
Contoh : 1,2,3,4,

3. Pelajar diminta untuk menggunakan boder untuk dijadikan
jadual . Ikon border adalah seperti di bawah :
Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

50

4. Guru meminta pelajar mengunakaan formula asas seperti (+,
-, *, /, =) dalam membuat kiraan data. Contoh : I.di colum A1, row 1 taipkan =3+3 II.di colum A2, row 2 taipkan =4+4 III.di colum A3, row 3 taipkan =A1-A2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN / ABM /

Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

51

BAHAN RUJUKAN OBJEKTIF 1.Literasi komputer Isi Pelajaran : ISI / KAEDAH / TEKNIK AKTIVITI PENILAIAN

1.4.4

Membolehkan pelajar langkah menutup komputer

1.Mengetahui cara untuk menggunakan untuk menutup komputer 2. Set komputer ( monitor, cpu, tetikus, pembesar suara, dan papan kekunci ) Kaedah/ Teknik : 1.Kuliah 2.Demostrasi guru 3. Demostrasi pelajar

1. Pelajar diminta menekan ikon “Shut Down” di menu “Start” 2. Pelajar diminta mengklick “ok” di menu Shut Down” untuk
menutup komputer. 3. pelajar diberitahu agar menunggu sehingga perkataan “ it’s now safe to turn off your computer” sebelum mematikan bekalan kuasa. 4. Pelajar diberitahu untuk mematikan atau menutup plug utama.

Pemerhatian guru Latihan amali

Set komputer

1. Pelajar diminta membuatkan arahan menyimpan data di
1.4.5.aMembolehkan menyimpan data di dalam hardisk Isi Pelajaran : 1.Mengetahui cara untuk menyimpan data dalam hardisk 2. Set komputer ( monitor, cpu, tetikus,
Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

program microsof word Contoh: File → Save as 2. Pelajar dimnta menukarkan tempat menyimpan data di ‘save in’. contoh : local disk ( c ) kepada my document 3. Pelajar diminta menaipkan nama dokumen yang hendak di simpan di ‘File Name”

Pemerhatian guru Latihan amali

Set komputer

52

pembesar suara, dan papan kekunci ) Kaedah/ Teknik : 1.Kuliah 2.Demostrasi guru 3. Demostrasi pelajar

4. Pelajar diminta menekan butang ‘save’ proses menyimpan data

untuk mengakhiri

1. Pelajar diminta memasukan disket ke dalam pemacu cakera
1.4.5.b Membolehkan pelajar menyimpan data di dalam disket Isi Pelajaran : 1.Mengetahui cara untuk menyimpan data dalam disket. 2. Set komputer ( monitor, cpu, tetikus, pembesar suara, dan papan kekunci ) 3.Disket Kaedah/ Teknik : 1.Kuliah 2.Demostrasi guru 3. Demostrasi pelajar 1.4.6 Membolehkan pelajar mencetak data dengan Isi Pelajaran :

2. Pelajar diminta membuat arahan menyimpa data di dalam Pemerhatian guru
program Microsoft Word Contoh: File → Save as Latihan amali

Set komputer Disket

3. Pelajar diminta menukarkan tempat menyimpan data di ‘save
in’. contoh : my document kepada 31/2 floppy (A) 4. Pelajar diminta menaipkan nama dokumen yang hendak di simpan di ‘File Name” 5. Pelajar diminta menekan butang ‘save’ proses menyimpan data untuk mengakhiri

1. Pelajar diminta menyambung kabel mesin pencetak pada CPU 2. Pelajar diminta meyambung soket mesin pencetak ke punca Pemerhatian guru
Set komputer

Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

53

menggunakan mesin pencetak

1.Mengetahui cara untuk mencetak data 2. Set komputer ( monitor, cpu, tetikus, pembesar suara, dan papan kekunci ) Kaedah/ Teknik : 1.Kuliah 2.Demostrasi guru 3. Demostrasi pelajar

kuasa utama dan bukakanya

Latihan amali butang “power” bagi

Mesin Pencetak

3. Pelajar diminta menekan
menghidupkan mesin pencetak

4. Pelajar diminta memilih muka surat yang hendak dicetak 5. Pelajar diminta memasukkan kertas ke dalam mesin pencetak 6. Pelajar
diminta menggunakan menu “File” untuk mendapatkan item “Print”

7. Pelajar diminta Klik “ok” pada menu print untuk menjalankan
proses mencetak.

8. Pelajar diminta menuutup mesin pencetak setelah selesai
mencetak.

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU KOMPONEN : TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

54

NAMA MURID : TARIKH MULA : KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA : OBJEKTIF JANGKA PANJANG : STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF ISI / KAEDAH / TEKNIK AKTIVITI

TARIKH LAHIR : TARIKH SEMAKAN:

PENILAIAN

CATATAN / ABM / BAHAN RUJUKAN

2.1 Membolehkan murid menggunakan komputer untuk memperoleh maklumat pendidikan.

Isi pelajaran : 1. Penggunaan perisian pendidikan (membuka dan menutup program) Kaedah / Teknik : 1. Memberi arahan 2. Eksplorasi-penemuan

1.Pelajar diminta memasukkan CD perisian pendidikan ke dalam CD-ROM. 2. Melakukan proses “double click” pada ikon “My Computer”. 3. Melakukan proses “double click” pada ikon CDROM (boleh wujud dalam drive D atau E). 4. Menutup program dengan menekan butang “exit” atau “keluar”. 5. Mengeluarkan CD daripada pemacu CD-ROM.

Pemerhatian Guru Latihan Amali

1. Komputer 2. CD perisian pendidikan

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU KOMPONEN : TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

55

NAMA MURID : TARIKH MULA : KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA : OBJEKTIF JANGKA PANJANG :

TARIKH LAHIR

:

TARIKH SEMAKAN:

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF 2.2 Membolehkan pembelajaran kendiri Isi pelajaran : 1. Penggunaan perisian pendidikan (membuat latihan menjawab soalan) Kaedah / Teknik : 1. Eksplorasi-penemuan 2. Latih tubi ISI / KAEDAH / TEKNIK AKTIVITI 1. Pelajar mengikut arahan di dalam perisian pendidikan. 2. Pelajar memasukkan maklumat jika diminta oleh perisian pendidikan. 3. Pelajar meng”klik” pada ikon-ikon yang membawa kepada jawapan. 4. Pelajar mengulang kembali untuk menjawab soalan yang salah sebelumnya. 5. Pelajar mencuba pelbagai jenis soalan yang terdapat dalam perisian pendidikan. PENILAIAN Pemerhatian Guru Latihan Amali

CATATAN / ABM / BAHAN RUJUKAN 1. Komputer 2. CD perisian pendidikan

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU KOMPONEN : TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

56

NAMA MURID : TARIKH MULA : KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA : OBJEKTIF JANGKA PANJANG :

TARIKH LAHIR

:

TARIKH SEMAKAN:

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF ISI / KAEDAH / TEKNIK AKTIVITI PENILAIAN

CATATAN / ABM / BAHAN RUJUKAN

2.3 Membolehkan murid berinteraksi dengan komputer

Isi pelajaran : 1. Penggunaan perisian pendidikan (mengguna maklumat untuk pelbagai situasi yang berbeza)

1. Pelajar menggunakan maklumat yang diberi untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan “games” dalam perisian pendidikan. 2. Pelajar menggunakan maklumat yang diberi untuk menyelesaikan kuiz dalam perisian pendidikan. 3. Pelajar menggunakan maklumat untuk menyelesaikan permasalahan yang diberi di

Pemerhatian Guru Latihan Amali

1. Komputer 2. CD perisian pendidkan

Kaedah / Teknik : 1. Eksplorasi-penemuan 2. Penyelesaian
Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

dalam sesuatu soalan dalam perisian pendidikan.

57

masalah

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU KOMPONEN : TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

NAMA MURID : TARIKH MULA :
Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

TARIKH LAHIR

:

TARIKH SEMAKAN:

58

KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA : OBJEKTIF JANGKA PANJANG :

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF 2.4 Membolehkan murid menggunakan komputer bagi memperkayakan pengalaman pembelajaran Isi pelajaran : 1.menghasilkan bahan yang terancang dan mencipta sesuatu melalui daya kreativiti dengan menggunakan perisian komputer Kaedah / Teknik : 1. Memberi arahan 2. Projek 3. Eksplorasi-penemuan 1.Pelajar menggunakan perisian Microsoft Word untuk menghasilkan kad nama. 2. Pelajar menggunakan perisian Microsoft Word untuk menghasilkan kad ucapan Hari Ibu, Hari Bapa atau Hari Lahir. 3. Pelajar menggunakan perisian Microsoft Word untuk menghasilkan “brochure” atau pamplet. 4. Pelajar menggunakan perisian Microsoft Word untuk menghasilkan jadual waktu. Pemerhatian Guru Latihan Amali ISI / KAEDAH / TEKNIK AKTIVITI PENILAIAN

CATATAN / ABM / BAHAN RUJUKAN

1. Komputer 2. Kelengkapan perisian 3. Disket

Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

59

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU KOMPONEN : TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI NAMA MURID TARIKH MULA : : TARIKH LAHIR TARIKH SEMAKAN : : 60

Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA OBJEKTIF JANGKA PANJANG

: :

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN / ABM / BAHAN RUJUKAN

OBJEKTIF

ISI PELAJARAN / KAEDAH / TEKNIK pelajar komputer capaian Isi Pelajaran : 1. Pelajar menunjukan yang terliat 2. 3. 4. 5. Kaedah/ Teknik : 1.Kuliah 2. Demostersi guru 3. Demonsterasi pelajar 6. komponen 1.

AKTIVITI

PENILAIAN

3.1 Membolehkan menggunakan sebagai alat

Guru menunjukan komponen rangakaian yang terlibat dan langkah mengedalikan rangkaian . Pelajar diminta menunjukkan modem external. Pelajar diminta menununjukkan modem internal. Pelajar diminta memasang wayar phone kepada modem. Pelajar diminta mendailkan ejen pembekal internet. contoh: menghubungi ejen tm net. Palajar diminta memasukkan kata kunci yang berkaitan.

Pemerhatian Guru Latihan Amali

Komputer Modem Wayar phone Kelengkapan internet perisian

sumber maklumat.

dalam rangkaian 2. Pelajar belajar mendail rangkaian internet

3.1.1

Memolehkan

pelajar

mengetahui bagaimana untuk mengendalikan rangkaian rangkaian

7. Pelajar

diminta

memutuskan

(disconnect)

sambungan internet.

Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

61

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU KOMPONEN : TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI NAMA MURID TARIKH MULA : : : 62 TARIKH LAHIR TARIKH SEMAKAN : :

KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA
Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

OBJEKTIF JANGKA PANJANG

:

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN / ABM / BAHAN RUJUKAN

OBJEKTIF

ISI PELAJARAN / KAEDAH / TEKNIK pelajar komputer capaian Isi Pelajaran : 1. internet Pelajar belajar rangkaian menggunakan

AKTIVITI

PENILAIAN

3.1 Membolehkan menggunakan sebagai alat

1.

Pelajar diminta membuka program Internet Explorer melalui menu “start”. Contoh: Start  Programs  klick sekali pada ikon “Internet Explorer”.

Pemerhatian Guru Latihan Amali

Komputer Kelengkapan internet perisian

sumber maklumat. 3.1.2 Membolehkan pelajar

2.
Kaedah/ Teknik : 1.Kuliah 2. Demostersi guru 3. Demonsterasi pelajar megetahui langkah –langkah untuk melayari internet

Pelajar

diminta

menulis

alamat,

contoh:

“www.ukm.my” di ruangan “address”.

3.

Pelajar diminta menggunakan butang “stop” untuk memberhentikan proses pencarian laman web.

4.

Pelajar diminta menggunakan butang “back” untuk balik ke laman web sebelumnya yang telah dicari.

5.

Pelajar diminta menggunakan butang “forward” untuk pergi ke laman web selepas yang telah dicari.

Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

63

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU KOMPONEN : TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI NAMA MURID TARIKH MULA : : : 64 TARIKH LAHIR TARIKH SEMAKAN : :

KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA
Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

OBJEKTIF JANGKA PANJANG

:

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN / ABM / BAHAN RUJUKAN

OBJEKTIF

ISI PELAJARAN / KAEDAH / TEKNIK Isi Pelajaran : 1. Pelajar belajar menggunakan e-mail Kaedah/ Teknik : 1.Kuliah 2. Demostersi guru 3. Demonsterasi pelajar

AKTIVITI

PENILAIAN

3.2 Membolehkan pelajar
menggunakan komputer sebagai alat pemudah . 3.2.1a Membolehkan pelajar mengetahui cara menghantar emel)

1. 2.

Pelajar ditunjukkan cara mendaftar e-mel secara percuma. Pelajar melakukan pendafataran email Pelajar melakukan proses “sign up” selepas pendaftaran (menaip ‘user name’ dan ‘password’).

Pemerhatian Guru Latihan Amali

Komputer Kelengkapan perisian internet

3. 4. 5. 6.

Pelajar menaip alamat penerima e-mel di ruangan “to” ketika menghantar e-mel. Pelajar menaip maklumat yang hendak dihantar di ruangan yang disediakan. Pelajar menekan butang “send” untuk menghantar e-mel. Pelajar menekan butang “log out” untuk keluar daripda sistem e-mel.

Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

65

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU KOMPONEN : TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

NAMA MURID TARIKH MULA

: : :

TARIKH LAHIR TARIKH SEMAKAN

: :

KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA
Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

66

OBJEKTIF JANGKA PANJANG

:

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN / ABM / BAHAN RUJUKAN

OBJEKTIF

ISI PELAJARAN / KAEDAH / TEKNIK Isi Pelajaran : Penghantaran dan penerimaan e-mel (menerima e-mel) Kaedah/ Teknik : 1.Kuliah 2. Demostersi guru 3. Demonsterasi pelajar

AKTIVITI

PENILAIAN

3.2 Membolehkan pelajar menggunakan komputer sebagai alat pemudah komunikasi.

1. 2. 3. 4.

Pelajar melakukan proses “sign up” (menaip ‘user name’ dan ‘password’). Pelajar membuka “inbox” bagi membaca e-mel yang diterima daripada penghantar e-mel. Pelajar meng klick pada nama penghantar e-mel untuk membaca e-mel yang dihantarnya. Pelajar menekakan butang “log out” untuk keluar daripda sistem e-mel.

Pemerhatian Guru Latihan Amali

Komputer Kelengkapan perisian internet

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU KOMPONEN : TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

NAMA MURID TARIKH MULA

: :

TARIKH LAHIR TARIKH SEMAKAN

: : 67

Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA OBJEKTIF JANGKA PANJANG

: :

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN / ABM / BAHAN RUJUKAN

OBJEKTIF

ISI PELAJARAN / KAEDAH / TEKNIK Isi Pelajaran : Etika menggunakan komputer Kaedah/ Teknik : 1.Kuliah

AKTIVITI

PENILAIAN

3.2 Membolehkan pelajar menggunakan komputer sebagai alat pemudah komunikasi.

1. 2. 3.

Pelajar mengetahui untuk menggunakan internet bagi mencari bahan pembelajaran. Pelajar mengetahui untuk tidak melayari laman web prono (lucah). Pelajar mengetahui untuk tidak menggunakan internet dengan kadar yang lama, khususnya ketika “chatting”.

Pemerhatian Guru

Komputer Kelengkapan perisian internet

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU KOMPONEN : TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI NAMA MURID TARIKH MULA : : : 68 TARIKH LAHIR TARIKH SEMAKAN : :

KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA
Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

OBJEKTIF JANGKA PANJANG

:
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN / ABM / BAHAN RUJUKAN

OBJEKTIF

ISI PELAJARAN / KAEDAH / TEKNIK Isi Pelajaran : Pencarian dan pengaksesan maklumat daripada CD Rom, Internet, dan Portal Maklumat (mengakses daripada CD Rom) Kaedah/ Teknik : 1.Kuliah 2. Demostersi guru 3. Demonsterasi pelajar maklumat

AKTIVITI

PENILAIAN

3.3 Membolehkan pelajar menggunakan komputer untuk menjalankan pembelajaran penerokaan.

1. 2. 3.

Pelajar menggunakan item “search  for files or folders” di menu “start”. Pelajar menukar destinasi carian kepada “CD Rom” di “look in”. Pelajar memasukkan bahan atau nama yang hendak dicari di ruangan “search for folders or file names”.

Pemerhatian Guru Latihan Amali

Komputer Kelengkapan perisian internet

4.

Pelajar menekan butang “search now” untuk mencari maklumat.

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU KOMPONEN : TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI NAMA MURID TARIKH MULA : : : 69 TARIKH LAHIR TARIKH SEMAKAN : :

KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA
Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

OBJEKTIF JANGKA PANJANG

:
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN / ABM / BAHAN RUJUKAN

OBJEKTIF

ISI PELAJARAN / KAEDAH / TEKNIK Isi Pelajaran : Pencarian dan pengaksesan maklumat daripada CD Rom, Internet, dan Portal Maklumat (mengakses maklumat daripada Internet dan Portal) Kaedah/ Teknik : 1.Kuliah 2. Demostersi guru 3. Demonsterasi pelajar

AKTIVITI

PENILAIAN

3.3 Membolehkan pelajar menjalankan pembelajaran penerokaan.

1.

Pelajar menaip nama laman web yang menawarkan pencarian maklumat, misalnya yahoo dan google (contoh: www.yahoo.com) di ruangan “address”.

Pemerhatian Guru Latihan Amali

Komputer Kelengkapan perisian internet

2.

Pelajar menaip perkara yang ingin dicari di ruangan “search”. Contoh: Yahoo  taipkan “Malaysia”  tekan butang “ search”.

3.

Pelajar memilih maklumat yang drperlukan sahaja.

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU KOMPONEN : TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

NAMA MURID TARIKH MULA

: : :

TARIKH LAHIR TARIKH SEMAKAN

: :

KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA
Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

70

OBJEKTIF JANGKA PANJANG

:

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN / ABM / BAHAN RUJUKAN

OBJEKTIF

ISI PELAJARAN / KAEDAH / TEKNIK Isi Pelajaran : Pelajar menghasilkan bahan multimedia. 4. Kaedah/ Teknik : 1.Kuliah 2. Demostersi guru 3. Demonsterasi pelajar 6. 5. pelbagai dengan 3. 2. 1.

AKTIVITI

PENILAIAN

3.4 Membolehkan pelajar melakukan penghasilan berasaskan multimedia.

Pelajar menghasilkan laman web dengan menggunakan MS Front Page. Pelajar menghasilkan folder laman web dengan menggunakan disket. Pelajar membuat tajuk laman web mengenai “laman web saya”. Pelajar mewujudkannya sebagai file index. Pelajar mewujudkan “page” lain, contoh: page “biodata saya” dan page “cita-cita saya”. Pelajar memastikan setiap “page” tersebut mempunyai pautan antara satu sama lain.

Pemerhatian Guru Latihan Amali

Komputer Disket Kelengkapan perisian internet

menggunakan kemahiran

Mohd Mokhtar Bin Haji Tahar Mohd Nasir Abd Aziz Amira Shazeera @ Reeny Ahmad Puad Tan Ley Hong

71

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful