BORANG PENILAIAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN NAMA MURID : ______________________________ TARIKH:______________

KEMAHIRAN : 1.2 MENAMAKAN ALATAN DAN KEGUNAANNYA 1.2.1 Jenis-jenis alatan 1.2.1:1 Mengenal alatan a) mengkelaskan alatan Arahan guru : Murid diminta membuat pengkelasan terhadap empat jenis alatan Aktiviti murid : Murid membuat pengkelasan empat jenis alatan i. ii. iii. iv. pundi kacang gelung rotan skittle bola

SIKAT

PUNDI KACANG

BOLA

SKITTLE

PEN

GELUNG ROTAN

b) Menamakan alatan Arahan guru : Murid dikehendaki memberikan nama empat alatan. Aktiviti murid : Murid memberikan empat nama alatan yang ditunjukkan. i. ii. iii. iv. Pundi kacang Skittle Gelung rotan Bola

Pundi kacang

Skittle

Bola c) Mengetahui fungsi alatan Arahan guru : Guru meminta murid menyebut kegunaan alatan

Gelung rotan

Aktiviti murid : Murid menyebut seperti yang diarahkan oleh guru.
X

i.

Pundi kacang - melambung - membaling - menangkap Gelung rotan - menggolek - melambung - menangkap - memusing Skittle - penanda Bola - menyepak - membaling - melambung - menangkap - melontar - menanduk - menggelecek - melantun - menggolek

ii.

iii. iv.

-

menangkap

Ulasan Guru :_______________________________________ BORANG PENILAIAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN NAMA MURID : __________________________________ TARIKH : ____________ KEMAHIRAN : 1.3 MELAKUKAN PERGERAKAN MOTOR KASAR MENGGUNAKAN ALATAN 1.3.1 Pengunaan alatan Arahan guru : Guru meminta murid melakukan aktiviti seperti di bawah Aktiviti murid : Murid melakukan aktiviti seperti yang diarahkan 1.3.1:1 Menendang a) Menendang leret b) Menendang tinggi c) Menendang bebas d) Menendang secara berpasangan e) Menendang menepati sasaran ya tidak

Ulasan Guru : _____________________________________________________ _____________________________________________________

BORANG PENILAIAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN NAMA MURID : __________________________________ TARIKH : ____________ KEMAHIRAN : 1.3 MELAKUKAN PERGERAKAN MOTOR KASAR MENGGUNAKAN ALATAN 1.3.1Penggunaan alatan 1.3.1:2 Menggelecek Arahan guru : Guru meminta murid supaya menggelcek bola melalui skittle Aktiviti murid : Murid melakukan aktiviti menggelecek bola a) Menggelecek melalui skitle yang rapat b) Menggelecek melalui skittle yang jauh c) Menggelecek dengan laju ( skittle jauh) d) Menggelecek dengan tangan di sisi

Ulasan Guru : ________________________________________________ ________________________________________________

BORANG PENILAIAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN NAMA MURID : __________________________________ TARIKH : ____________ KEMAHIRAN : 1.3 MELAKUKAN PERGERAKAN MOTOR KASAR MENGGUNAKAN ALATAN 1.3.1Penggunaan alatan KEMAHIRAN 1.3.1:3 Menanduk Arahan guru : Guru mengarahkan supaya murid menanduk bola Aktiviti murid : Aktiviti menanduk bola seperti diarahkan

Kemahiran a) Menanduk dengan kuat b) Menanduk bola secara melompat c) Menanduk bola secara rendah / terbang d) Menanduk bola secara berpasangan

Ya

Tidak

e) Menanduk bola secara sisi

Ulasan Guru :____________________________________________ ______________________________________________

BORANG PENILAIAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN NAMA MURID : __________________________________ TARIKH : ____________ KEMAHIRAN : 1.4 MENGENAL PERMAINAN DAN MEMAINKANNYA MENGIKUT PERATURAN. 1.4.1 Permainan dalaman 1.4.1:1 Bermain secara individu Arahan guru : Guru meminta murid bermain secara individu Aktiviti murid : Murid bermain secara individu Ya / Tidak a) Permainan batu selambut b) Permainan puzzle c) Permainan memadankan gambar

d) Permainan palastisin (membentuk sesuatu)

Ulasan Guru : ___________________________________________ __________________________________________

BORANG PENILAIAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN NAMA MURID : __________________________________ TARIKH : ____________ KEMAHIRAN : 1.4 MENGENAL PERMAINAN DAN MEMAINKANNYA MENGIKUT PERATURAN. 1.4.1 Permainan dalaman e) Mencari perkataan mudah Arahan guru : Guru meminta murid mencari dan mewarnakan tujuh perkataan mudah. Aktiviti murid : Murid mencari dan mewarnakan tujuh perkataan mudah a. b. c. d. e. f. g. S S K W skittle pundi kacang gelung rotan lembing bulu tangkis raket bola I T T U T B L V E B A B A M U K Z O

P A G A S B C A

U S E D R U A V

N E L F R L A Z

D E U G A U I Z

I W N L K T I I

K Q G E E A R K

A T R M T N E B

C Y O B Q G E O

A N T I Q K G L

N I A N I I L A

G U N G U S T X

Ulasan Guru : BORANG PENILAIAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN NAMA MURID : __________________________________ TARIKH : ____________ KEMAHIRAN : 1.4 MENGENAL PERMAINAN DAN MEMAINKANNYA MENGIKUT PERATURAN. 1.4.1 Permainan dalaman KEMAHIRAN 1.4.1:2 Bermain Secara Berpasangan Arahan guru : Guru menyediakan permainan dan meminta murid supaya bermain secara berpasangan Aktiviti murid : Murid bermain permainan yang disediakan secara berpasangan Ya / Tidak a) Congkak b) Dam ular

c) Dam tolak d) Shahiba e) Puzzle f) Karom

Ulasan Guru : _______________________________________ ______________________________________

BORANG PENILAIAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN NAMA : ________________________________________ TARIKH : _____________ KEMAHIRAN : 1.4.2 Permaian luaran 1.4.2:1 Pergerakan tangan Arahan guru : Murid diminta supaya pelajar bermain permainan yang menggunakan tangan Aktiviti murid : Murid bermain dengan menggerakkan tangan

a) Badminton b) Tenis

c) Pingpong d) Bola baling e) Bola tampar f) Hoki

Ulasan Guru : __________________________________________________ __________________________________________________

BORANG PENILAIN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN NAMA : ________________________________________ TARIKH : _____________ KEMAHIRAN 1.4.2 Permaian luaran 1.4.2:2 Pergerakan kaki Arahan guru : Guru mengarahkan murid supaya bermain Aktiviti murid : Murid bermain seperti yang diarahkan Ya Tidak a) Bola sepak b) Sepak takraw c) Sepak raga bulatan d) Sepak bulu ayam

Ulasan Guru : _______________________________________________ ______________________________________________

BORANG PENILAIAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN NAMA : _____________________________________ TARIKH : ________________ KEMAHIRAN : 1.4.3 Olahraga dan balapan 1.4.3:1 Olahraga 1.4.3:2 Balapan Arahan guru : Murid diminta supaya melakukan aktiviti seperti yang tersebut Aktiviti murid : Melakukan aktiviti yang diarahkan Olahraga dan Balapan a) Lari pecut 10 meter b) Lari berganti-ganti 15 meter c) Lari jarak sederhana (20 meter) d) Jalan kaki 30 meter Ya Tidak

e) Lari menggunakan skipping 10 meter f) Lari ulang-alik 10 meter g) Lompat jauh 1 meter h) Lompat kijang 2 meter i) Lompat tinggi 1 meter j) Lontar peluru k) Merejam lembing

Ulasan Guru : _____________________________________________ BORANG PENILAIAN PPENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN NAMA : _____________________________________ TARIKH : ________________ KEMAHIRAN : 1.4.3 Olahraga dan balapan Kemahiran 1.4.3:3 Teknik-teknik permainan Arahan guru : Guru menerangkan tentang teknik-teknik permainan Aktiviti murid : Murid mendengar dan melakukan apa yang diarahkan oleh guru

Ya / Tidak

a) Tunjuk cara b) Simulasi

c) Permainan kecil d) Permainan sebenar e) Lakonan

Ulasan Guru : ______________________________________________ ______________________________________________

BORANG PENILAIAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN NAMA : __________________________________ TARIKH : _______________ KEMAHIRAN : 1.5 MELAKUKAN PERGERAKAN MENGIKUT ARAHAN 1.5.1 Pergerakan mengikut arahan 1.5.2 Arahan lisan 1.5.3 Arahan bertulis Arahan guru : Guru meminta murid mendengar dan meniru arahan Aktiviti murid : Murid mengikut arahan guru a) Melakukan pergerakan selepas guru menunjuk cara b) Melakukan pergerakan selepas rakan menunjuk cara

c) Menonton pita rakaman kemudian melakukan pergerakan d) Arahan lisan oleh guru e) Arahan lisan daripada rakan f) Menyalin nota dalam buku teks

Ulasan Guru : __________________________________________ __________________________________________

BORANG PENILAIAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN NAMA PELAJAR : __________________________________ TARIKH : __________ KEMAHIRAN : 1.5.2 Asas pergerakan 1.5.2:1 Melompat Arahan guru : Guru mengarahkan supaya murid melompat Aktiviti murid : Murid melakukan aktiviti seperti yang diarahkan Melompat a) Melompat sambil menepuk tangan b) Melompat dengan sebelah kaki c) Melompat ke hadapan d) Melompat bintang e) Melompat sambil mendepakan tangan Ya Tidak

Ulasan Guru : __________________________________________________ _________________________________________________

BORANG PENILAIAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN NAMA PELAJAR : __________________________________ TARIKH : __________ KEMAHIRAN : 1.5.2 Asas pergerakan KEMAHIRAN 1.5.2:2 Skipping Arahan guru : Guru meminta murid supaya bergerak menggunakan skipping Aktiviti murid : Pelajar mengikut arahan guru ya a) Skipping setempat b) Skipping sambil berlari c) Skipping secara berpasangan d) Skipping secara bebas e) Skipping dengan jarak tidak

Ulasan Guru :

BORANG PENILAIAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN NAMA PELAJAR : __________________________________ TARIKH : __________ KEMAHIRAN : 1.5.2 Asas pegerakan KEMAHIRAN : 1.5.2:3 Imbangan Arahan guru : Guru meminta murid supaya membuat imbagan Aktiviti murid : Aktiviti imbangan dijalankan oleh murid. a) Imbangan di atas papa b) Imbangan di atas tali c) Imbangan di atas papan (tangan atas kepala) d) Imbangan di atas bola

e) Mengimbangkan buku di atas kepala

Ulasan Guru :

BORANG PENILAIAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN NAMA PELAJAR : __________________________________ TARIKH : __________ KEMAHIRAN : 1.5.2 Asas pergerakan KEMAHIRAN 1.5.2:4 Berlari Arahan guru : Guru meminta murid supaya berlari Aktiviti murid : Murid mengikut arahan guru Ya / Tidak a) Berlari setempat b) Berlari pecut 30 meter c) Berlari sambil menanduk d) Berlari halangan e) Lari berganti-ganti

f) Lari sambil membawa baton

Ulasan Guru :

BORANG PENILAIAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN NAMA PELAJAR : __________________________________ TARIKH : __________ KEMAHIRAN : 1.5.2 Asas pergerakan KEMAHIRAN 1.5.2:5 Merangkak Arahan guru : Guru mengarahkan murid supaya merangkak Aktiviti murid : Murid merangkak

Ya / Tidak a) Secara individu b) Secara berpasangan c) Secara berkumpulan

d) Di bawah halangan e) Sambil mengaum seperti harimau

Ulasan Guru :

BORANG PENILAIAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN NAMA PELAJAR : ________________________________ TARIKH: ____________ KEMAHIRAN : 1.5.3 Pergerakan kreatif 1.5.3:1 Tarian Arahan guru : Guru mengarahkan supaya murid menari Aktiviti murid : Murid menari a) Menari secara bebas b) Menari secara bebas dengan iringan muzik c) Menari tarian 60-an KEMAHIRAN 1.5.3:2 Larian gaya bebas Arahan guru : Guru mengarahkan supaya murid berlari secara bebas

Aktiviti murid : Murid berlari sepwerti yang diarahkan a) Berlari dalam kawasan yang ditanda dengan skittle b) Berlari sambil melompat dan menepuk tangan di bawah paha c) Berlari sambil melompat dan menepuk tangan di atas kepala d) Berlari ke belakang / undur e) Berlari ke sisi kiri f) Berlari secara sisi kanan

Ulasan Guru :

BORANG PENILAIAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN NAMA PELAJAR : _______________________________ TARIKH : _____________ KEMAHIRAN 1.5.4 Asas gimnastik 1.5.4:1 Imbangan badan 1.5.4:2 Guling ke hadapan 1.5.4:3 Guling ke belakang Arahan guru : Guru mengarahkan murid supaya membuat aktiviti gimnastik Aktiviti murid : Murid melakukan aktiviti tersebut a) Imbangan badab di atas tali b) Imbangan badan di atas bangku

c) Imbangan sebelah kaki d) Imbangan sambil duduk dan bangun dengan sebelah kaki e) Duduk dan guling f) Berdiri dan guling g) Berguling di atas padang h) Berguling di atas tilam i) Berguling ke belakang dengan bantuan rakan

Ulasan Guru : BORANG PENILAIAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN NAMA PELAJAR : ____________________________ TARIKH : ________________ KEMAHIRAN : 1.6.1 Rekreasi di darat 1.6.1:1 Berkhemah 1.6.1:2 Berkelah Arahan guru : Guru meminta murid supaya melakukan aktiviti berikut Aktiviti murid : Menjalankan aktiviti yang diarahkan Ya / Tidak a) Berkhemah di padang sekolah b) Berkhemah di dalam hutan

c) Berkhemah di kawasan rekreasi d) Berkelah di tepi pantai e) Berkelah di air terjun f) Berkelah di tempat peranginan

Ulasan Guru :

BORANG PENILAIAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN NAMA PELAJAR : ________________________________ TARIKH : ____________ KEMAHIRAN : 1.6.1 Rekreasi di darat KEMAHIRAN : 1.6.1:3 Lawatan 1.6.1:4 Mendaki 1.6.1:5 Berjoging 1.6.1:6 Berbasikal Arahan guru : Guru meminta murid melakukan aktiviti berikut Aktiviti murid : Murid mengikut arahan guru Ya Tidak

a) Lawatan ke zoo b) Lawatan ke tempat bersejarah c) Lawatan ke taman binatang d) Mendaki bukit e) Mendaki tangga f) Mendaki tembok g) Berjoging di kawasan rekreasi h) Berbasikal di kawasan taman rekreasi i) Berbasikal secara individu j) Berbasikal secara berpasangan

Ulasan Guru : BORANG PENILAIAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN NAMA PELAJAR : ________________________________ TARIKH : ____________ KEMAHIRAN : 1.6.2 Rekreasi di air KEMAHIRAN : 1.6.2:1 Berenang 1.6.2:2 Snorkeling 1.6.2:3 Scuba diving 1.6.2:4 Berkayak 1.6.2:5 Memancing Arahan guru : Guru meminta murid melakukan aktiviti berikut Aktiviti murid : Murid mengikut arahan guru

Ya a. Murid boleh berenang b. Murid boleh menjalankan aktiviti Snorkeling. c. Murid melakukan aktiviti scuba diving d. Murid boleh berkayak e. Murid melakukan aktiviti memancing

Tidak

Ulasan Guru :