Aktiviti Pengajaran198 Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 2 KEBERSIHAN DAN KESIHATAN Nama Murid: Tarikh: Kemahiran 2.1.1 a) Menyebut bahagian-bahagian anggota badan yang terdapat pada badan. Arahan: Sebutkan bahagian-bahagian badan yang terdapat pada badan kamu. anggota

Kepala Muka Tangan Badan
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran199 Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 2 KEBERSIHAN DAN KESIHATAN Nama Murid: Tarikh: Kemahiran 2.1.1 b) Melabel bahagian-bahagian anggota badan pada gambarajah yang disediakan oleh guru Arahan: Labelkan bahagian-bahagian badan pada gambarajah di bawah. anggota

Kaki

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran200 Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 2 KEBERSIHAN DAN KESIHATAN Nama Murid: Tarikh: Kemahiran 2.2.1 Menyatakan fungsi anggota badan. Arahan: Nyatakan fungsi anggota badan anggota badan yang ditunjukkan oleh guru.
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

pada

Aktiviti Pengajaran201 Mosep Pengurusan Diri

Tangan – untuk memegang, menulis, Kaki – untuk berjalan, berlari, melompat Mulut - untuk berkata-kata.

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 2 KEBERSIHAN DAN KESIHATAN Nama Murid: Tarikh:
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran202 Mosep Pengurusan Diri

Kemahiran 2.2.2 Menyatakan fungsi deria. Arahan: Nyatakan fungsi deria pada bahagianbahagian deria yang ditunjukkan oleh guru.

Hidung – mencium bau Mata – melihat Telinga – mendengar Lidah dan kulit - merasa

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran203 Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS

Kemahiran 2 KEBERSIHAN DAN KESIHATAN Nama Murid: Tarikh: Kemahiran 2.3.1 a) Menamakan alat-alat penjagaan diri yang ditunjukkan oleh guru secara maujud.

Sabun Syampu Losyen Sikat Berus gigi Ubat gigi
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran204 Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 2 KEBERSIHAN DAN KESIHATAN Nama Murid: Tarikh: Kemahiran 2.3.1 b) Melabel alat-alat penjagaan diri pada gambarajah yang disediakan oleh guru. Arahan: Labelkan gambarajah di bawah. alat-alat penjagaan diri pada

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran205 Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 2 KEBERSIHAN DAN KESIHATAN Nama Murid: Tarikh: Kemahiran 2.3.1 a) Menyebut fungsi alat penjagaan diri yang ditunjukkan. Arahan: Sebutkan fungsi alat penjagaan diri yang ditunjukkan oleh guru.
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran206 Mosep Pengurusan Diri

Sabun – Menyabun badan, tangan dan kaki Syampu – Menyampu rambut Berus dan ubat gigi – Memberus gigi Losyen – Memelihara tangan dan kaki Sikat – Menyikat rambut
LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI PENDIDIKAN KHAS Kemahiran 2 KEBERSIHAN DAN KESIHATAN Nama Murid:
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Aktiviti Pengajaran207 Mosep Pengurusan Diri

Tarikh: Kemahiran 2.3.2 b) Memadan alat-alat penjagaan badan dengan bahagian-bahagian badan Arahan: Suaikan alat-alat penjagaan badan ini dengan bahagian-bahagiab badan yang sesuai.

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar Muhammad Faunizan Mohd Rani Norlia Hj Nordin Nur Maisurah Mustafa

Related Interests