MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM SEKITAR Nama Tahun : ------------------------------------------: ………………. Tarikh:

Latihan Kemahiran : 3.1.1( c ): Menamakan kawasan berdasarkan gambar yang disediakan.

POLIS

GURU

JURURAWA T

POSMEN

DOKTOR

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

6

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM SEKITAR Nama Tahun : ------------------------------------------: ………………. Tarikh:

Latihan Kemahiran : 3.1.1( d ): Melengkapkan ejaan bagi nama Perkhidmatan.

1. H____SPITAL

2. BULA__N SABIT MER___H 3. SEK___LAH 4. BOM___BA 5. TELE___OM 6. PO___IS

6
EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM SEKITAR Nama Tahun : ------------------------------------------: ………………. Tarikh:

Latihan Kemahiran : 3.1.1( b ): Menuliskan nama bagi perkhidmatan.

_____________________

_______________________

_______________________

______________________
EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

4 LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM SEKITAR Nama Tahun : ------------------------------------------: ………………. Tarikh:

Latihan Kemahiran : 3.1.1( e ):Mewarnakan gambar perkhidmatan yang ditunjukkan.

DOKTOR

POSMEN
EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

2 LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM SEKITAR Nama Tahun : ------------------------------------------: ………………. Tarikh:

Latihan Kemahiran : 3.1.1( h ): Menyesuaikan gambar individu dengan perkhidmatannya.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM 5 SEKITAR Nama Tahun : ------------------------------------------: ………………. Tarikh:

Latihan Kemahiran : 3.1.2( a ): Memadankan gambar perkhidmatan dengan Alat.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

2

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM SEKITAR Nama Tahun : ------------------------------------------: ………………. Tarikh:

Latihan Kemahiran : 3.1.2( d ): Menulis nama situasi bagi gambar yang ditunjukkan.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

………………………

……………………….

……………………..

…………………

…… …………………….

5
EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM SEKITAR Nama Tahun : ------------------------------------------: ………………. Tarikh:

Latihan Kemahiran : 3.1.2( c ): Menyebut situasi bagi gambar yang ditunjukkan.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

5 LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM SEKITAR Nama Tahun : ------------------------------------------: ………………. Tarikh:

Latihan Kemahiran : 3.1.2( e ): Mewarnakan gambar-gambar situasi yang menggunakan perkhidmatan masyarakat.

…………………………… …….

…………………………… ……….

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

…………………………………

3 LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM SEKITAR Nama Tahun : ------------------------------------------: ………………. Tarikh:

Latihan Kemahiran : 3.1.2( f ): Menyebut gelaran yang diberikan kepada individu yang berkhidmat dengan perkhidmatan masyarakat.

BOMBA POLIS

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

POSMEN GURU

DOKTOR JURURAWAT

6 LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM SEKITAR Nama Tahun Latihan sekolah Kemahiran : ----------------------------------------: ………………. : 4.1.1 ( a ): Menyebut nama-nama kawasan Tarikh:

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

berdasarkan gambar.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

6

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM SEKITAR Nama Tahun : ------------------------------------------: ………………. Tarikh:

Latihan Kemahiran : 4.1.1 ( b ): Menamakan gambar kawasan sekolah dengan perkataan yang betul.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

6
LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM SEKITAR Nama Tahun : ------------------------------------------: ………………. Tarikh:

Latihan Kemahiran : 4.1.1 ( c ): Menyesuaikan gambar dengan perkataan yang betul.

TANDAS

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

PEJABAT

PERPUSTAKAAN

BILIK DARJAH

PADANG SEKOLAH

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM SEKITAR 5 Nama Tahun : ------------------------------------------: ………………. Tarikh:

Latihan Kemahiran : 4.1.1 ( d ): Mewarna peralatan yang terdapat dalam bilik darjah.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM 6 SEKITAR Nama Tahun : ------------------------------------------: ………………. Tarikh:

Latihan Kemahiran : 4.1.1 ( e ): Menyebut nama benda yang terdapat di sekeliling sekolah.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM 6 SEKITAR Nama Tahun : ------------------------------------------: ………………. Tarikh:

Latihan Kemahiran : 4.1.2 ( a ): Menamakan benda yang terdapat di Pejabat Pos.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM 6 SEKITAR Nama Tahun : ------------------------------------------: ………………. Tarikh:

Latihan Kemahiran : 4.1.2 ( c ): Menyesuaikan gambar benda di pejabat dengan perkataan yang betul.

BU NGKUSAN

PETI SURAT

ALAT TIMBANG

SETEM

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

SAMPUL SURAT

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM SEKITAR Nama Tahun : ------------------------------------------: ………………. Tarikh:

5

Latihan Kemahiran : 4.1.2 ( b ): Menyebut nama gambar kawasan luar sekolah.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM 5 SEKITAR Nama Tahun : ------------------------------------------: ………………. Tarikh:

Latihan Kemahiran : 4.1.2 ( d ): Menulis perkataan berdasarkan gambar.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

5
LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM SEKITAR Nama Tahun : ------------------------------------------: ………………. Tarikh:

Latihan Kemahiran : 4.1.2 ( e ): Mewarna gambar benda yang terdapat di Pejabat Pos.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM SEKITAR Nama Tahun : ------------------------------------------: ………………. Tarikh:

5

Latihan Kemahiran : 4.1.3 ( a ): Menyebut nama peralatan sukan.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

5

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM SEKITAR Nama Tahun : ------------------------------------------: ………………. Tarikh:

Latihan Kemahiran : 4.1.3 ( c ): Menyebut peralatan gotong-royong.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM SEKITAR Nama Tahun : ------------------------------------------: ………………. Tarikh:

6

Latihan Kemahiran : 4.1.3 ( d ): Menyesuaikan gambar dengan perkataan yang betul.
EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

CANGKUL

KAPAK

TONG SAMPAH

PENCAKAR

SABIT
LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM SEKITAR Nama Tahun : ------------------------------------------: ………………. Tarikh:

5

Latihan Kemahiran : 4.1.3 (e) : Mewarna peralatan gotong-royong.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

5
LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM SEKITAR Nama Tahun : ------------------------------------------: ………………. Tarikh:

Latihan Kemahiran : 4.1.3 ( b ): Menamakan peralatan sukan.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN

5

MOSEP SAINS SOSIAL DAN PERSEKITARAN SEMESTER 1, SESI 2005/2006

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ SITI MAISARAH/ MAZLAN