AMBIDAT Investment Services BV

Nieuwsbrief Bodegraven, januari 2011 Hedge Funds Er zijn beleggingen en sectoren, die vanwege de recente geschiedenis niet al te zeer meer in de belangstelling staan, die toch wel aandacht verdienen. Een categorie wil ik in deze brief weer eens wat nader beschouwen – hedge funds. Waarom nog in hedge funds beleggen na al de ellende van de afgelopen jaren? Heeft dit soort beleggingen nog wel een toegevoegde waarde binnen de effectenportefeuilles?

Het antwoord is naar mijn mening ja, mits. Er zijn belangrijke lessen geleerd en er zijn tevens belangrijke maatregelen genomen. De meest gangbare aanbevelingen om toch in hedge funds te beleggen zijn de mogelijkheden om in sectoren en categorieën te beleggen, die anders niet, of moeilijk beschikbaar zijn. De beschikbare kennis en kunde binnen de hedgefund sector staat nog steeds hoog aangeschreven. Het blijft echter van het grootste belang om bij het selecteren van het juiste hedge fund rekening te houden met wat er de afgelopen jaren is geleerd. Om eens een aantal criteria te noemen waarop een hedgefund kan worden beoordeeld noem ik: trackrecord, riskmanagement, strategie/handelsstrategie, waarderingsmethodiek, liquiditeit. Het beoordelen van al deze zaken is redelijk moeilijk en vraagt om veel informatie, zoals: Trackrecord: rendement geschiedenis over minimaal 3 jaar, ervaring van de managers(s), ervaring van de risico manager(s), voldoende scheidingsmuren tussen handel en administratie,
Ambidat Investment Services BV www.ambidat.blogspot.com Noordstraat 80A, 2411 BL Bodegraven

AMBIDAT Investment Services BV Strategie: hoe is de te volgens strategie gedefinieerd en is die dan ook te volgen/controleren? Wie voert die controles uit en aan wie wordt er dan gerapporteerd? Waardering: vaak kan het erg eenvoudig, omdat er voldoende marktmechanisme is een goede prijsvorming te garanderen, maar als die er niet is wordt het moeilijk, wie doet het dan? Liquiditeit: mede naar aanleiding van de gebeurtenissen in 2008 enz. is er een groeiende vraag naar meer liquide funds. Er zijn funds, die om die reden een beursnotering hebben aangevraagd. Hieronder ziet U een paar uitslagen van een recent gehouden enquête onder een aantal institutionele beleggers en een korte samenvatting. Hieruit komt een aantal verschuivingen wel naar voren. De bereidheid om in de sector te beleggen is er nog steeds. “The practice of hedge fund investing has leaped in maturity, as investors and fund managers alike have learned they can take nothing for granted, including liquidity and absolute returns…Having survived the firestorm, investors still believe in the benefits of hedge funds, but are seeking a better handle on the complexities.”

Ambidat Investment Services BV www.ambidat.blogspot.com

Noordstraat 80A, 2411 BL Bodegraven

AMBIDAT Investment Services BV

Dat beleggen in hedge fund strategieën geen statische aangelegenheid is mag blijken uit het hierboven afgebeelde mozaïek. Hele grote rendementsverschillen zijn vast te stellen in de jaren 2008 en 2009, terwijl in 2010 de onderlinge afwijkingen veel minder waren. Hieronder de meest recente research update van Credit Suisse Private Banking Division van februari 2011:

Alternative assets should help diversify portfolios in 2011
Hedge funds: Strong gains in 2010 with more upside in 2011. Hedge funds achieved low double-digit returns in 2010 that proved competitive with global equities on a risk-adjusted basis (DJ CS Hedge Fund Index +11.1%, MSCI World Equity Index +12.5%). Abundant market liquidity and a declining volatility trend as indicated by our Hedge Fund Barometer should be supportive for most hedge fund strategies in H1 2011. Our favorite styles are global macro, convertible arbitrage and distressed debt.

Ambidat Investment Services BV www.ambidat.blogspot.com

Noordstraat 80A, 2411 BL Bodegraven

AMBIDAT Investment Services BV Een korte terugblik leert dat er van officiële zijde erg veel aandacht aan de problemen binnen de sector is besteed en dit heeft geleidt tot een aantal voorstellen en maatregelen, die hun impact niet zullen missen.

De Europese Commissie is de belangrijkste initiatiefnemer bij dit soort maatregelen geweest. Een van de voorstellen van de Europese Commissie is het instellen van een verplichting om short posities te melden. De industrie is daar in principe niet op tegen, maar wijst wel fijntjes op de gevaren van een dergelijke maatregel. Een recent rapport van Oliver Wyman, een grote internationale management organisatie laat dit duidelijk zien. Minder liquiditeit in de markt en lagere rendementen zijn o.a. een paar van de bezwaren, die worden genoemd. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Of Europa zich zal vervreemden van de rest van de wereld op het gebied van regelgeving voor de hedgefund industrie zal nog moeten blijken. Wat al wel te signaleren in Londen is een aantal hedgefund managers, die de impact van eventuele nieuwe maatregelen niet willen afwachten, zij pakken hun biezen en vertrekken naar iets liberalere oorden. Mocht U na het lezen van deze nieuwsbrief vragen/opmerkingen hebben over een van de behandelde onderwerpen dan verneem ik die graag. Als U er geen prijs meer op stelt om deze brief te ontvangen kunt U mij dat natuurlijk melden.

Ambidat Investment Services BV J. Fred A. Voortman www.ambidat.blogspot.com www.ambidat.nl

Ambidat Investment Services BV www.ambidat.blogspot.com

Noordstraat 80A, 2411 BL Bodegraven