You are on page 1of 12

PRVENSTVO HRVATSKE U

DVORANI
MLAĐI KADETI-KINJE
Bilten 0_PHuD_mK_Opci_r02.doc
Rijeka 05.02.2011. strana 1

ORGANIZACIJSKI ODBOR
* Henrik Grubiša
* Boris Klimko
* Luciano Sušanj
* Matija Glad
* Janko Povše
* Verica Mance
* Željko Bacinger
* Silvano Ježina
* Mladen Šćulac
* Ivan Klarić
* Mladen Peršić
* Aleksandar Dmitrašinović
* Željko Komadina
* Dražen Bevandić
* Norman Žulj
* Martin Abramović
* Sandra Parlov
* Goran Pekić
PROVEDBENI ODBOR
Povjerenik HAS-a: * Nikola Kordić
Povjerenik SHAS-a: * Josip Baričić
Rukovoditelj natjecanja: * Azuz Simcich
Tajnica natjecanja: * Tina Kovačić
Rukovoditelj tehničke službe: * Ivan Galli
Nadzornik terena: * Radovan Lešenko
Opsluživanje terena: * Dmitrij Kurtović
Službeni spiker: * Dragana Ciganović
Liječnička služba: *
Obrada podataka: * Janko Povše
Elektronsko mjerenje vremena: * Dino Povše
Protokol: * Petra Karanikić
Prijavni centar: * Ivan Juričević
* Ljubica Radošević
Arbitar za trčanja: * Sandro Jelenić
Arbitar za vis: * Anton Fontana
Arbitar za dalj: * Stevan Vukas
Arbitar za kuglu: * Drago Dobrijević
Starter: * Mladen Šćulac
Pomoćnik startera: * Ivan Klarić
Organizacija suđenja: * Branislav Poznanović
Sudi: * ZAS grada Rijeke
PRVENSTVO HRVATSKE U
DVORANI
MLAĐI KADETI-KINJE
Bilten 0_PHuD_mK_Opci_r02.doc
Rijeka 05.02.2011. strana 2

SATNICA

14,00 Dalj (m) /12/


15,00 Vis (ž) /9/ Kugla (ž) /13/
16,00 Dalj (ž) /25/
16,30 Vis (m) /6/ Kugla (m) /5/

18,
18,00 55 m pr. (ž) PF 2.gr.

18,20 60 m (ž) PF 5.gr.

18,50 60 m (m) PF 3.gr.

19,05 55 m pr. (ž) „A“F


19,15 55 m pr. (m) F
19,
19,25 60 m (ž) „B“F
19,
19,30 60 m (ž) „A“F
19,35 60 m (m) „B“F
19,
19,40 60 m (m) „A“F
PRVENSTVO HRVATSKE U
DVORANI
MLAĐI KADETI-KINJE
Bilten 0_PHuD_mK_Opci_r02.doc
Rijeka 05.02.2011. strana 3

TEHNIČKE UPUTE
SATNICA
Prema raspisu natjecanja.
U dogovoru s povjerenikom HAS-a organizator zadržava promjene satnice ovisno o broju prijavljenih
natjecatelja-ki i ovisno o posebnim okolnostima izvođenja disciplina.
Konačna satnica natjecanja utvrditi će se na Tehničkom sastanku.

TEHNIČKI SASTANAK
05.02.2011. u 12:00 sati, u uredu organizatora (vidi shemu u prilogu).
NATJECANJE
Prema općim pravilima i propozicijama HAS-a za 2011. godinu.

DRESOVI NATJECATELJA
Kontrola dresova (potreban uzorak) na tehničkom sastanku, prema službenoj prijavi.
PRIJEMNI CENTAR
U sklopu tehničkog sastanka, a poslije u uredu organizatora.
STARTNINA
30kn po prijavljenom startnom mjestu.
Plaćanje startnine u sklopu tehničkog sastanka, a poslije u uredu organizatora do 30min prije početka
natjecanja.
SVLAČIONICE
U sklopu atletske dvorane (vidi shemu u prilogu).
PRIJAVNI CENTAR
Južni dio atletske dvorane (vidi shemu u prilogu).
Atletičari koji nisu prošli kroz prijavni centar nemaju pravo nastupa.
Pravo ulaska na borilište isključivo uz pratnju arbitra discipline, i to:
trčanja: 15min
tehničke discipline: 20min
ZAGRIJAVANJE
Južni dio atletske dvorane (vidi shemu u prilogu).
UPUTSTVA ZA IZVOĐENJE DISCIPLINA
SKOK U VIS - početne visine i progresija visina odrediti će se na tehničkom sastanku.
SKOK U DALJ – izvoditi će se iz zone odraza dimenzija 1x1,22m.
BACANJE KUGLE – bacati će se gumena kugla prilagođena tartanskoj podlozi, težine 2kg za mlađe
kadetkine i 3 kg za mlađe kadete.
55 m prepone – visina prepona je 0,76m a razmak između prepona 7,5m.
RASPORED STAZA
Prema Općim pravilima i propozicijama HAS-a za 2011. godinu za dvorane s osam staza.
ULAZAK U FINALNE TRKE
Prema Općim pravilima i propozicijama HAS-a za 2011. godinu za dvorane s osam staza.
PROSTOR ZA TRENERE
Tribina P2 i P3 (vidi shemu u prilogu).
IZLAZ SA BORILIŠTA
Kroz prijavni centar.
MJERENJE
Elektronsko - AK "Kvarner Autotrans" Rijeka.
PROGLAŠENJE POBJEDNIKA
Neposredno nakon završetka discipline.
NAGRADE
Medalje HAS- za tri prvoplasirana natjecatelja.
PRVENSTVO HRVATSKE U
DVORANI
MLAĐI KADETI-KINJE
Bilten 0_PHuD_mK_Opci_r02.doc
Rijeka 05.02.2011. strana 4

PROTESTI I ŽALBE
Protesti: na licu mjesta glavnom sucu discipline sa strane atletičara-ke ili predstavnika atletičara–ke
(službeni trener) koji može ući na borilište isključivo u pratnji Povjerenika HAS-a.
Žalbe:
- do 30 min. nakon nepovoljne odluke glavnog suca, ako je postojao usmeni protest glavnom sucu, na
za to predviđenom obrascu.
- do 30 min. nakon službene objave rezultata na oglasnoj ploči, na za to predviđenom obrascu.
PODJELA BILTENA
- Tehničke upute, satnica, startne liste: na tehničkom sastanku a poslije u uredu organizatora.
- Rezultati natjecanja: 30÷45 minuta nakon završetka natjecanja u uredu organizatora.

SHEMA DVORANE

11
LEGENDA:
1. URED ORGANIZATORA
2. AMBULANTA
3. DOPING KONTROLA
4. SVLAČIONICE
5. DODJELA NAGRADA
6. PROSTOR ZA ZAGRIJAVANJE
7. PRIJAVNI CENTAR
8. PROSTOR ZA TRENERE
9.PROSTOR ZA GLEDATELJE
10. PARKING
11.OGLASNA PLOČA
PRVENSTVO HRVATSKE U
DVORANI
MLAĐI KADETI-KINJE
Bilten 0_PHuD_mK_Opci_r02.doc
Rijeka 05.02.2011. strana 5

UČESNICI - KLUBOVI
MLAĐI KADETI

Skrać. Klub Mjesto Boja dresa Nat Službeni trener


1. AGR AK "AGRAM" Zagreb crna 4 Matija Jakopović, Goran Murić
2. DZ AK "DINAMO - ZRINJEVAC" Zagreb plava 3 Srećko Opašić
3. IP AK "ISTRA" Pula zln.-žuto-plv. 3 Vitasović
4. KAT AK "KVARNER AUTOTRANS" Rijeka plavo-bijela 8 Radovan Lešenko, Sanja Đini
5. KRK AK "KRK" Krk modro-bordo 6 Valerij Jurešić
6. OLZ AK "OLYMPIONIK" Zadar crno ili žuto 2 Edi Stipić
7. SAM AK "SAMOBOR 2007" Samobor žuto-plava 2 Blažo Janković
8. MČ AK "MEĐIMURJE" Čakovec crvena 1 Aleksandar Žbulj
9. ZAG AK "ZAGREB ULIX " Zagreb plava 2 Zvjezdana Grganja

MLAĐE KADETKINJE

Skrać. Klub Mjesto Boja dresa Nat Službeni trener


1. AGR "AGRAM"
AK "AGRA M" Zagreb crna 4 Matija Jakopović, Goran Murić
2. ALB AD "ALBONA" Labin žuta 8 Franko Zidarić
3. DZ AK "DINAMO - ZRINJEVAC" Zagreb plava 4 Srećko Opašić
4. IP AK "ISTRA" Pula zln.-žuto-plv. 4 Vitasović
5. KAT AK "KVARNER AUTOTRANS" Rijeka plavo-bijela 10 Radovan Lešenko, Sanja Đini
6. KRK AK "KRK" Krk modro-bordo 8 Valerij Jurešić
7. MČ AK "MEĐIMURJE" Čakovec crvena 8 Aleksandar Žbulj
8. NED AK "NEDELIŠĆE" Nedelišće plava 9 Željko Jagec
9. OLZ AK "OLYMPIONIK" Zadar crno ili žuto 2 Edi Stipić
10. PZV AK "PETAR ZRINSKI"
ZRINSKI" Vrbovec crveno-bijela 1 Dario Dijačić
11. SAM AK "SAMOBOR 2007" Samobor žuto-plava 2 Blažo Janković
12. ZAG AK "ZAGREB ULIX " Zagreb plava 5 Zvjezdana Grganja
PRVENSTVO HRVATSKE U
DVORANI
MLAĐI KADETI-KINJE
Bilten 0_PHuD_mK_Opci_r02.doc
Rijeka 05.02.2011. strana 6

MLA KADETI
UČESNICI – MLAĐI
1. Luka BULAJA AGR 1488 98. 17. Leo STUPAR KAT 1334 00.
2. Maksimilijan MEĐIMOREC
ME IMOREC AGR 1482 00. 18. Ivan VUJEVIĆ KAT 1721 98.
3. Ivan SINDIČIĆ AGR 1480 98. 19. Mateo BARIŠIĆ DUJMOVIĆ KRK 1947 00.
4. Filip SVALINA AGR 1486 98. 20. Fran BONIFAČIĆ KRK 1948 00.
5. Marin DAŠIĆ DZ 7440 99. 21. Filip CRNČIĆ KRK 1946 01.
6. Tomislav DUJMOVIĆ DZ 7412 98. 22. Marko JUREŠIĆ KRK 1950 98.
7. Nikola GEČEVIĆ DZ 7411 99. 23. Rafael KOSIĆ KRK 1786 98.
8. Petar MELNJAK IP 367 98. 24. Patrik MIKANOVIĆ KRK 1949 99.
9. Danijel NIMAC IP 359 99. 25. Leon FURDI MČ 678 98.
10. Mark ŠIRCEL IP 386 00. 26. Branimir BATUR OLZ 854 98.
11. Alčeo BAGADUR KAT 1727 98. 27. Toni ČUSTIĆ OLZ 855 98.
12. Dominik ĐEKE KAT 1825 98. 28. Leon KORAŽIJA SAM 1862 99.
13. Teodor GRENKO KAT 1833 98. 29. Patrik PAVLIN SAM 1861 99.
14. Noah Luca MATUCAN
MATUCAN KAT 1826 98. 30. Matej KRMIĆ ZAG 1339 98.
15. Andrej OMERAGIĆ KAT 1726 99. 31. Trpimir ŠIROKI ZAG 1284 98.
16. Romano POLIĆ KAT 1823 98. .

UČESNICE – MLAĐE
MLA KADETKINJE
1. Karla ANIĆ AGR 1642 98. 34. Eva Marija JUREŠIĆ KRK 1577 00.
2. Maja RADIČ AGR 1641 99. 35. Stella JUREŠIĆ KRK 1575 99.
3. Ana ŠARIĆ AGR 1646 98. 36. Marija KIRINČIĆ KRK 1716 01.
4. Laura ŠTEFANAC AGR 1647 98. 37. Andrea ORLIĆ KRK 1717 01.
5. Rebeka ČERNJAK ALB 1534 00. 38. Veronika ŠAMANIĆ KRK 1713 01.
6. Anna DOBRIĆ
DOBRIĆ ALB 60 98. 39. Ena CVEK MČ 474 98.
7. Karla FARAGUNA ALB 1530 99. 40. Nina DOBŠA MČ 660 99.
8. Karolina MILETA ALB 59 98. 41. Magdalena DOLEŽAJ MČ 665 99.
9. Ana-maria OREŠKI ALB 1532 99. 42. Maja KOS MČ 639 98.
10. Franceska PAPPALARDO ALB 1533 00. 43. Elena MARTINČEVIĆ MČ 467 98.
11. Dionora TENČIĆ ALB 1535 99. 44. Stella ROJKO MČ 645 99.
12. Sofia VALENTA ALB 58 98. 45. Ivana VADLJA MČ 667 98.
13. Tea KORITAR DZ 7432 98. 46. Ivana ZADRAVEC MČ 622 98.
14. Dora MATANIĆ DZ 7439 98. 47. Lea BRANILOVIĆ NED 804 00.
15. Antonela TARDELLI DZ 7413 98. 48. Lara ČRNČEC NED 810 99.
16. Helena VUKOJA DZ 7436 98. 49. Maja FERLIN NED 807 99.
17. Ivana BABIĆ IP 361 98. 50. Anamarija GAVEZ NED 805 00.
18. Nina BOŽAC IP 373 00. 51. Nika HORVAT NED 813 98.
19. Andrea BREZAC IP 365 98. 52. Anja KOČIŠ NED 830 00.
20. Ana VAREŠKO IP 367 98. 53. Saša NOVAK NED 829 00.
21. Ana ANIČIĆ KAT 539 99. 54. Sara SENČAR NED 812 99.
22. Nea BAGARIĆ KAT 00. 55. Petra ŠPICAR NED 811 99.
23. Klara BARNJAK
BARNJAK KAT 525 99. 56. Josipa ŠIMUNAC OLZ 1035 98.
24. Martina BLAŠKOVIĆ KAT 545 98. 57. Iva ŽILIĆ OLZ 853 98.
25. Petra GOJAK KAT 513 98. 58. Patricija TIRIĆ PZV 1572 98.
26. Renata MARUŠIĆ KAT 542 98. 59. Dolores ĆOSIĆ SAM 1602 99.
27. Lea TADEJ KAT 535 98. 60. Magda RELIĆ SAM 1603 98.
28. Lina TARLE KAT 534 98. 61. Marta BALUN ZAG 1274 99.
29. Lara TIĆ KAT 529 98. 62. Marta CVITANOVIĆ ZAG 1283 98.
30. Natali VUKOTIĆ KAT 538 99. 63. Patricia ČORIĆ ZAG 1273 98.
31. Doris CRNČIĆ KRK 1715 00. 64. Ana MILIČEVIĆ ZAG 1281 98.
32. Lea CRNČIĆ KRK 1714 00. 65. Paula RUBČIĆ ZAG 1254 98.
33. Melissa HRŽIĆ KRK 1576 99.
PRVENSTVO HRVATSKE U
DVORANI
MLAĐI KADETI-KINJE
Bilten 0_PHuD_mK_Preliminarne startne liste_r02.doc
Rijeka 05.02.2011. strana 1

MLAĐI KADETI

55m
55 (M)-- F
m pr. (M) 0,762m
0,762m 15))
(19:15
3. Romano POLIĆ KAT 1823 98.
4. Tomislav DUJMOVIĆ DZ 7412 98.
5. Trpimir ŠIROKI ZAG 1284 98.
6. Dominik ĐEKE KAT 1825 98.

NR: Marko Padovan; ASK; 7,19

(M)--PF 1.gr.
60m (M) 18:50
(18:50)
3. Alčeo BAGADUR KAT 1727 98. 8.90
4. Ivan VUJEVIĆ KAT 1721 98. 8.40
5. Andrej OMERAGIĆ KAT 1726 99. 8.82
6. Filip SVALINA AGR 1486 98.
7. Mark ŠIRCEL IP 386 00.
8. Patrik MIKANOVIĆ KRK 1949 99.

60m
60 (M)--PF 2.gr.
m (M) 18:53
(18:53)
3. Toni ČUSTIĆ OLZ 855 98. 8.94
4. Romano POLIĆ KAT 1823 98. 8.52
5. Danijel NIMAC IP 359 99. 8.80
6. Maksimilijan MEĐIMOREC
ME IMOREC AGR 1482 00.
7. Marko JUREŠIĆ KRK 1950 98.
8. Marin DAŠIĆ DZ 7440 99.

(M)--PF 3.gr.
60m (M) 18:56
(18:56)
3. Leo STUPAR KAT 1334 00. 9.1
4. Leon FURDI MČ 678 98. 8.53
5. Petar MELNJAK IP 367 98. 8.53
6. Rafael KOSIĆ KRK 1786 98.
7. Patrik PAVLIN SAM 1861 99.
8. Matej KRMIĆ ZAG 1339 98.

LEGEND ▼
Rank Ln/Ord Name SURNAME CLUB Bib YOB Category RESULT Pts-IAAF Pts-CUP Remark
DNS DidNotStart; DNF DidNotFinish; DQ Disqalified; FS FalseStart; Q/q qualified by Place/time; OOC OutOfCompetition; PB PersonalBest; SB SeasonBest; NR NationalRecord; MR MeetingRecord; "-" Pass; "o" Clearance; "x" Failure; W-wind (m/s)
PRVENSTVO HRVATSKE U
DVORANI
MLAĐI KADETI-KINJE
Bilten 0_PHuD_mK_Preliminarne startne liste_r02.doc
Rijeka 05.02.2011. strana 2

NR: Dino PERVAN; OLZ; 6.88

(M)--F
dalj (M) 14:00
(14:00))
:00
1. Fran BONIFAČIĆ KRK 1948 00.
2. Patrik MIKANOVIĆ KRK 1949 99.
3. Alčeo BAGADUR KAT 1727 98.
4. Marko JUREŠIĆ KRK 1950 98.
5. Rafael KOSIĆ KRK 1786 98. 421
6. Filip SVALINA AGR 1486 98. 425
7. Andrej OMERAGIĆ KAT 1726 99. 446
8. Branimir BATUR OLZ 854 98. 458
9. Toni ČUSTIĆ OLZ 855 98. 462
10. Ivan SINDIČIĆ AGR 1480 98. 467
11. Noah Luca MATUCAN KAT 1826 98. 479
12. Ivan VUJEVIĆ KAT 1721 98. 498

NR: Dino PERVAN; OLZ; 1,95

(M)--F
vis (M) (16:30)
1. Trpimir ŠIROKI ZAG 1284 98.
2. Matej KRMIĆ ZAG 1339 98.
3. Dominik ĐEKE KAT 1825 98. 140
4. Branimir BATUR OLZ 854 98. 140
5. Teodor GRENKO KAT 1833 98. 140
6. Noah Luca MATUCAN KAT 1826 98. 145

(M)--F
kugla (M) 3 kg (16:30)
1. Mateo BARIŠIĆ DUJMOVIĆ KRK 1947 00.
2. Leon KORAŽIJA SAM 1862 99.
3. Filip CRNČIĆ KRK 1946 01.
4. Nikola GEČEVIĆ DZ 7411 99.
5. Luka BULAJA AGR 1488 98.

LEGEND ▼
Rank Ln/Ord Name SURNAME CLUB Bib YOB Category RESULT Pts-IAAF Pts-CUP Remark
DNS DidNotStart; DNF DidNotFinish; DQ Disqalified; FS FalseStart; Q/q qualified by Place/time; OOC OutOfCompetition; PB PersonalBest; SB SeasonBest; NR NationalRecord; MR MeetingRecord; "-" Pass; "o" Clearance; "x" Failure; W-wind (m/s)
PRVENSTVO HRVATSKE U
DVORANI
MLAĐI KADETI-KINJE
Bilten 0_PHuD_mK_Preliminarne startne liste_r02.doc
Rijeka 05.02.2011. strana 3

MLAĐE KADETKINJE

55m
55 (Ž)--PF 1.gr.
m pr. (Ž) 0,762 m 00))
(18:00
3. Nika HORVAT NED 813 98.
4. Dolores ĆOSIĆ SAM 1602 99.
5. Paula RUBČIĆ ZAG 1254 98.
6. Klara BARNJAK KAT 525 99.
7. Nea BAGARIĆ KAT 00.

(Ž)--PF 2.gr.
55m pr. (Ž) 0,762 m 05))
(18:05
3. Petra ŠPICAR NED 811 99.
4. Antonela TARDELLI DZ 7413 98.
5. Ivana VADLJA MČ 667 98.
6. Lara TIĆ KAT 529 98.

LEGEND ▼
Rank Ln/Ord Name SURNAME CLUB Bib YOB Category RESULT Pts-IAAF Pts-CUP Remark
DNS DidNotStart; DNF DidNotFinish; DQ Disqalified; FS FalseStart; Q/q qualified by Place/time; OOC OutOfCompetition; PB PersonalBest; SB SeasonBest; NR NationalRecord; MR MeetingRecord; "-" Pass; "o" Clearance; "x" Failure; W-wind (m/s)
PRVENSTVO HRVATSKE U
DVORANI
MLAĐI KADETI-KINJE
Bilten 0_PHuD_mK_Preliminarne startne liste_r02.doc
Rijeka 05.02.2011. strana 4

NR: Mateja JAMBROVIĆ; MČ; 7,76

(Ž)--PF 1.gr.
60m (Ž) 18::20
(18 20))
2. Karla ANIĆ AGR 1642 98.
3. Nea BAGARIĆ KAT 00. 8.9
4. Josipa ŠIMUNAC OLZ 1035 98. 8.28
5. Nina BOŽAC IP 373 00. 8.90
6. Magdalena DOLEŽAJ MČ 665 99. 9.53
7. Ana-maria OREŠKI ALB 1532 99. 9.71
8. Lea BRANILOVIĆ NED 804 00.

(Ž)--PF 2.gr.
60m (Ž) 24))
(18:24
2. Melissa HRŽIĆ KRK 1576 99.
3. Natali VUKOTIĆ KAT 538 99. 9.02
4. Ivana BABIĆ IP 361 98. 8.37
5. Iva ŽILIĆ OLZ 853 98. 8.82
6. Nina DOBŠA MČ 660 99. 9.39
7. Rebeka ČERNJAK ALB 1534 00. 10.33
8. Sara SENČAR NED 812 99.

(Ž)--PF 3.gr.
60m (Ž) 18:28
(18:28))
28
2. Eva Marija JUREŠIĆ KRK 1577 00.
3. Ana VAREŠKO IP 367 98. 9.05
4. Petra GOJAK KAT 513 98. 8.41
5. Maja FERLIN
FERLIN NED 807 99. 8.79
6. Franceska PAPPALARDO ALB 1533 00. 9.20
7. Stella ROJKO MČ 645 99. 9.19
8. Marta CVITANOVIĆ ZAG 1283 98.

(Ž)--PF 4.gr.
60m (Ž) 18:32
(18:32))
32
1. Patricija TIRIĆ PZV 1572 98.
2. Anamarija GAVEZ NED 805 00.
3. Ana ANIČIĆ KAT 539 99. 9.05
4. Andrea BREZAC IP 365 98. 8.67
5. Ivana ZADRAVEC MČ 622 98. 8.78
6. Renata MARUŠIĆ KAT 542 98. 9.19
7. Dionora TENČIĆ ALB 1535 99. 11.14
8. Marta BALUN ZAG 1274 99.

LEGEND ▼
Rank Ln/Ord Name SURNAME CLUB Bib YOB Category RESULT Pts-IAAF Pts-CUP Remark
DNS DidNotStart; DNF DidNotFinish; DQ Disqalified; FS FalseStart; Q/q qualified by Place/time; OOC OutOfCompetition; PB PersonalBest; SB SeasonBest; NR NationalRecord; MR MeetingRecord; "-" Pass; "o" Clearance; "x" Failure; W-wind (m/s)
PRVENSTVO HRVATSKE U
DVORANI
MLAĐI KADETI-KINJE
Bilten 0_PHuD_mK_Preliminarne startne liste_r02.doc
Rijeka 05.02.2011. strana 5

(Ž)--PF 5.gr.
60m (Ž) 18:36
(18:36))
36
2. Stella JUREŠIĆ KRK 1575 99.
3. Maja RADIČ AGR 1641 99. 9.08
4. Lea TADEJ KAT 535 98. 8.71
5. Maja KOS MČ 639 98. 8.72
6. Karla FARAGUNA ALB 1530 99. 11.00
7. Patricia ČORIĆ ZAG 1273 98.

NR: Ana ŠIMIĆ; ZAG; 1,78

(Ž)--F
vis (Ž) :00))
(15:00
1. Ana MILIČEVIĆ ZAG 1281 98.
2. Elena MARTINČEVIĆ MČ 467 98.
3. Paula RUBČIĆ ZAG 1254 98.
4. Renata MARUŠIĆ KAT 542 98. 125
5. Lina TARLE KAT 534 98. 130
6. Antonela TARDELLI DZ 7413 98. 140
7. Tea KORITAR DZ 7432 98. 140
8. Helena VUKOJA DZ 7436 98. 145
9. Dora MATANIĆ DZ 7439 98. 150

kugla (Ž)-
(Ž)-F 2 kg (15:00)
:00)
1. Anja KOČIŠ NED 830 00.
2. Ena CVEK MČ 474 98.
3. Doris CRNČIĆ
CRNČIĆ KRK 1715 00.
4. Anna DOBRIĆ ALB 60 98.
5. Veronika ŠAMANIĆ KRK 1713 01.
6. Saša NOVAK NED 829 00.
7. Elena MARTINČEVIĆ MČ 467 98.
8. Marta CVITANOVIĆ ZAG 1283 98.
9. Magda RELIĆ SAM 1603 98.
10. Lea CRNČIĆ
CRNČIĆ KRK 1714 00.
11. Laura ŠTEFANAC AGR 1647 98. 8.70
12. Martina BLAŠKOVIĆ KAT 545 98. 10.13
13. Ana ŠARIĆ AGR 1646 98. 11.40

LEGEND ▼
Rank Ln/Ord Name SURNAME CLUB Bib YOB Category RESULT Pts-IAAF Pts-CUP Remark
DNS DidNotStart; DNF DidNotFinish; DQ Disqalified; FS FalseStart; Q/q qualified by Place/time; OOC OutOfCompetition; PB PersonalBest; SB SeasonBest; NR NationalRecord; MR MeetingRecord; "-" Pass; "o" Clearance; "x" Failure; W-wind (m/s)
PRVENSTVO HRVATSKE U
DVORANI
MLAĐI KADETI-KINJE
Bilten 0_PHuD_mK_Preliminarne startne liste_r02.doc
Rijeka 05.02.2011. strana 6

NR: Paola BOROVIĆ; ZAD; 5,72

(Ž)--F
dalj (Ž) :00))
(16:00
1. Melissa HRŽIĆ KRK 1576 99.
2. Lara ČRNČEC NED 810 99.
3. Ivana ZADRAVEC MČ 622 98.
4. Marta BALUN ZAG 1274 99.
5. Stella JUREŠIĆ KRK 1575 99.
6. Maja KOS MČ 639 98.
7. Ivana VADLJA MČ 667 98.
8. Andrea ORLIĆ KRK 1717 01.
9. Sara SENČAR
SENČAR NED 812 99.
10. Magdalena DOLEŽAJ MČ 665 99.
11. Marija KIRINČIĆ KRK 1716 01.
12. Nina DOBŠA MČ 660 99.
13. Ana MILIČEVIĆ ZAG 1281 98.
14. Sofia VALENTA ALB 58 98.
15. Natali VUKOTIĆ KAT 538 99. 391
16. Karolina MILETA ALB 59 98. 396
17. Lara TIĆ KAT 529 98. 407
18. Petra ŠPICAR NED 811 99. 422
19. Petra GOJAK KAT 513 98. 428
20. Lina TARLE KAT 534 98. 430
21. Maja FERLIN NED 807 99. 446
22. Iva ŽILIĆ OLZ 853 98. 455
23. Nika HORVAT NED 813 98. 465
24. Josipa ŠIMUNAC OLZ 1035 98. 475
25. Klara BARNJAK KAT 525 99. 490

LEGEND ▼
Rank Ln/Ord Name SURNAME CLUB Bib YOB Category RESULT Pts-IAAF Pts-CUP Remark
DNS DidNotStart; DNF DidNotFinish; DQ Disqalified; FS FalseStart; Q/q qualified by Place/time; OOC OutOfCompetition; PB PersonalBest; SB SeasonBest; NR NationalRecord; MR MeetingRecord; "-" Pass; "o" Clearance; "x" Failure; W-wind (m/s)