You are on page 1of 7

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

METODE MODERNE DE ÎNVĂŢARE ACTIVĂ

- Metoda mozaicului -

Lect. univ. dr. Mihai Androne

Corina Iuriea (Drujescu)

1

Dacă trăiesc în bunăvoinţă şi consideraţie. copiii învaţă că este bine să ai un ţel. copiii învaţă să iubească. Rachel Harris." (Doroty Law Nolte. Dacă trăiesc inconjuraţi de recunoaştere. UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Motto: "Copiii învaţă ceea ce trăiesc! Dacă trăiesc în încurajare. Dacă trăiesc în prietenie. copiii învaţă să se placă pe sine. Dacă trăiesc împărţind cu ceilalţi. copiii învaţă să fie încrezători. Dacă trăiesc în aprobare. copiii învaţă respectul. copiii învaţă generozitatea. copiii învaţă ca e plăcut să trăieşti pe lume. Dacă trăiesc în acceptare.Copiii învaţă ceea ce trăiesc! Educaţia care insuflă valori) 2 .

valorificat şi apoi apoi integrat într-un sistem. Rolul cadrului didactic este de a iniţia şi dezvolta vocaţia elevului. mobilizarea capacităţilor. aptitudinilor şi obţinerea rezultatelor. potenţial ce trebuie descoperit. dezvoltat. 3 .” Aşa afirma în 16 filosoful englez John Locke în lucrarea sa ”Unele gânduri în ceea ce priveşte educaţia”. emoţiilor. Întreţineţi-i deci într-o stare de spirit plăcută. iar cadrul didactic trebuie să îndeplinească rolul de „ghid” pentru antrenarea trăirilor. dacă vreţi să vă primească învăţăturile. Rolul cadrului didactic este determinant. „chemarea acestuia” în spiritul respectului faţă de adevăratele valori. iar sprijinul acestuia în cadrul orelor de curs are o deosebită importanţă pentru dezvoltarea copilului. „Fiecare copil are dreptul la educaţie” . Fiecare dintre noi se naşte cu un „potenţial”. UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 1. cultivat. pe cât este de greu să tragi linii frumoase şi drepte pe o hârtie care se mişcă. Rolul cadrului didactic şi procesul de predare „Este imposibil ca elevii să înveţe ceva cât timp gândurile lor sunt robite şi tulburate de vreo patimă. Este tot atât de imposibil să imprimi un caracter frumos şi armonios într-un suflet care tremură.

să-şi exprime păreri proprii şi să colaboreze în realizarea unor sarcini de învaţăre. UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Un copil „de valoare” este meritul unui cadru didactic care a dispus de „tact pedagogic”. Elevii sunt stimulaţi prin folosirea metodelor activ-participative. aşteptând cu răbdare să depăşească. să interacţioneze.Metode de prezentare de noi cunoştinţe elevilor sau de încurajare în a le găsi singuri.Metode de încurajare a elevilor să-şi amintească vechi cunoştinţe şi să le pună în practică. care a călăuzit cu grijă eforturile acestuia şi care a manifestat înţelegere faţă de eşecurile sale. iar fiecare necesită metode adecvate: 1. procesul de predare este un sistem de comunicare ce se consumă între un factor emiţător de informaţie.Metode care să-i indemne pe elevi să aplice noile cunoştinţe care le-au fost doar prezentate. Procesul de predare are trei faze. fără să facă însă concesii cu privire la respectarea normelor autorităţii şcolare sau a obligaţiilor de instruire pe care le impune programa de învăţământ. rol pe care îl îndeplineşte în cea mai mare măsură cadrul didactic şi un receptor beneficiar al informaţiei- elevul. Prezentarea . În esenţă. Aplicarea . Recapitularea . 2. care a fost „apropiat” de elevii săi (fără a i se ştirbi din autoritate). 3. Ideal ar fi ca strategia folosită de către cadrul didactic să includă o activitate de aplicare care să fie urmată de o strategie de 4 .

stimularea exprimării şi susţinerii propriilor opinii („argumentarea logică”) . indiferent de „potenţialul” lor intelectual. Metoda mozaicului. 1998). 5 . este o strategie de a lucra în echipă şi se bazează pe stimularea relaţiilor de colaborare între copii. evitarea folosirii cuvintelor negative (ajutându-se de „recadrări”) . UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC recapitulare activă scurtă. Pe parcursul întregului proces. 2. cadrul didactic trebuie să folosească strategii complexe precum adaptarea lecţiilor. Astfel. pe abilităţile empatice în plan cognitiv şi afectiv ale copiilor. metodelor şi materialelor de învăţare în funcţie de nevoile „grupului”.Neculau. toate nevoile elevilor ar fi atinse într-un mod activ.Jigsaw Metoda „mozaicului” (în engleză – „jigsaw puzzel”) sau „metoda grupurilor interdependente” (A. strategii menite să sporească actul instructiv- educativ şi să promoveze motivaţia pentru învăţare.

realizează împreună sarcinile de lucru. să-şi exprime propriile păreri. se încurajează şi se susţin. etniei etc. Copiii se ajută reciproc. prin această metodă. în funcţie de numărul lor în clasă. care vor fi echilibrate din punct de vedere al abilităţilor. să împărtăşească celorlalţi ceea ce au acumulat şi să colaboreze în realizarea sarcinilor de învăţare. apoi împarte această temă în 4 sub-teme.Cadrul didactic împarte clasa în 4-5 grupe. El trebuie sa devină expert în problema dată. Alegerea materialului de studiat şi împărţirea acestuia în sub- teme. participă fiecare prin efort propriu la succesul final. primeşte un număr de la 1 la 4-5 şi are ca sarcină să studieze în mod independent. sub-tema corespunzătoare numărului său. UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Ei sunt stimulaţi de către cadrul didactic să interacţioneze. Etapele metodei: 1.( De exemplu. Studiile au arătat că. pe care le va nota pe fişele ce vor fi împărţite grupurilor pentru a fi studiate. ceea ce determină creşterea încrederii în forţele proprii şi prin urmare şi a grupului. Împărţirea clasei de elevi în 4 -5 grupe egale elevi. Va avea grijă ca formarea grupurilor să nu fie bazată pe simpatii/amiciţii. experienţei. elevii cu numărul 1 din toate echipele de 6 . 2. Fiecare elev din grup. copiii îşi îmbogăţesc experienţa cognitivă şi afectivă. să argumenteze ceea ce expun. Cadrul didactic alege tema care va fi studiată.

”Experţii” citesc fragmentul care le revine . interdependenţa între membrii grupului. 7 . anihilarea efectului Ringelmann (lenea socială). fiind aplicată pentru dezvoltarea de aptitudini sociale. Cadrul didactic poate pune întrebări. Cei cu numărul 2 vor studia sub-tema numărul 2.discută între ei şi hotărăsc modul în care vor preda. aceştia vor fi consideraţi perechi în cadrul grupului. În cazul în care rămân elevi pe dinafară. Cadrul didactic va răspunde întrebărilor la care “experţii” nu au ştiut să dea răspuns şi corectează eventualele informaţii eronate. vor aprofunda sub-tema cu numarul 1. fără ajutorul grupului.Fiecare grup nou este un ”jigsaw” care are câte un elev din cele 4 grupuri iniţiale. dezvoltarea capacităţilor de comunicare. reflectare. Elevii vor forma acum grupuri noi. Studiile au arătat că această metodă chiar dă rezultate. gândire creativă. cooperare. Metoda mozaicului. Se refac grupele iniţiale şi “experţii” predau celorlalţi colegi de grupa ceea ce au studiat. munca de echipă şi promovarea de oportunităţi egale. 5. fiind utilizată de peste nouăzeci de ani. şi aşa mai departe. Avantajele Jigsaw-ului: . Constituirea grupurilor de „experţi”. ca metodă a învăţării cooperante este foarte raspândită în Statele Unite . . ascultare. întrebări la care se răspunde individual . . UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC învăţare formate. Faza demonstraţiei şi a evaluării.) 4.