ZECHARIA
"Uzbudljiva... incrigantna." — Washington Times

SITCHIN

"Obavezno štivo za sve koje zanimaju dre­ vni misteriji." — New York City Tribune "Izvanredno napisano... Sitchin je revan istraživač." — Kirkus Reviews "Inventivno i provokativno." — Daily Mirror — Booklist

POSLJEDNJI DANI
A R M A G E D O N O I P R O R O Č A N S T V A P O V R A T K U

"Dojmljivo"

"Zemaljskim kronikama je suđeno da posta­ nu jedna od najznačajnijih i najkontroverznijih dodataka literaturi. Briljantan rad... obavezno štivo!" — CryticalReview Sedma i posljednja knjiga Zemaljskih kronika

"Uzbudljivo... Vjerodostojno... provokati­ vno i dojmljivo." — Library Journal

TELEdisk,

2009.

POSVEĆENO MOM BRATU,

DR. AMNONU SITCHINU, ČIJA A V I O K O Z M 1 Č K A SU MI ZNANJA

BILA N E P R O C J E N J I V A

Druga knjiga Zemaljskih kronika RATOVI BOGOVA I LJUDI . ljudske sudbine O bogovima i polubogovima Odbrojavanje do Sudnjeg dana Prohujalo s vihorom Sudbina je imala pedeset imena U ime Boga Obećana zemlja Križ na obzoru Dan Gospodinov Podnevna tama Kada su bogovi otišli sa zemlje Posljednji dani Jeruzalem: nestali kalež Armagedon i proročanstva o povratku Postskriptum O autoru DVANAESTI PLANET . poglavlje: p ogla vlje: poglavlje vije: Mesijanski sat "Tako se dogodilo" Egipatska proročanstva.Prva knjiga Zemaljskih kronika STEPENIŠTE DO NEBA . budućnost 9 11 30 46 61 77 94 112 133 153 174 194 215 242 268 285 305 324 326 Prvo Drugo Treće Četvrto Peto Šesto Sedmo Osmo Deveto Deseto Jedanaesto Dvanaesto Tri n a esto Četrnaesto Petnaesto Šesnaesto pogla poglavlje: poglavlje: poglavlje: poglavlje: poglavlje: poglavije: poglavlje: poglavlje: poglavlje: poglavlje: poglavlje.Treća knjiga Zemaljskih kronika IZGUBLJENA KRALJEVSTVA .Četvrta knjiga Zemaljskih kronika REVIZIJA POSTANKA .KNJIGE ZECHARIE SITCHINA DO SADA OBJAVLJENE NA HRVATSKOM JEZIKU Sadržaj Predgovor: Prošlost.Zasebno izdanje poglavlje: .

Pitanja o povratku. ili kasnije. armagedona. zastrašujuća silina pri­ rodnih katastrofa. Prije dva tisućljeća narod Judeje pitao se je li se . ili se uopće neće dogoditi? To su velika pitanja koja najdublje ljudske nade i strepnje povezuju s religijskim vjerovanjima i očekivanjima. u prošlosti su. kraja vremena. vanzemaljci koji su došli na Zemlju sa svog planeta po imenu Nibiru i koji su u davnini štovani kao bogovi. Prije više od tri tisućljeća egipatski kralj i egipatski narod čeznuli su za mesijanskim dobom. Prije četiri tisućljeća Bliski istok svjedočio je bogu i njegovom sinu koji su obećali raj na Zemlji. kao što su i danas. Hoće li to biti kada nam se Nibiru idući svojom izduljenom orbitom ponovno približi.Predgovor: PROŠLOST. moramo znati. bila čvrsto povezana s očekivanjem dana Gospodnjeg. B U D U Ć N O S T "Kada će se vratiti?" Ljudi koji su čitali moje knjige bezbroj puta postavili su mi to pitanje u kojem su "oni" — Anunnakiji. pitanja što ih dodatno usložnjavaju tekući događaji: ratovi u zemljama u kojima su započeli odnosi između bogova i ljudi. prijetnje nuklearnim holokaustom. To su pitanja na koja se nisam usudio odgovarati sve ove godine. no sada se to više ne smije odgađati. i što će se tada dogoditi? Hoće li u podne biti mrak i hoće li se Ze­ mlja raspasti? Hoće li na Zemlju doći mir ili armagedon? Hoćemo li imati tisućljeće velikih nevolja i teških kušnji ili mesijanski Drugi dolazak? Hoće li se to dogoditi 2012. nisu nova.

POSLJEDNJI

DANI

pojavio Mesija, a mi smo još uvijek obuzeti tajnama tih događaja. Jesu li se proročanstva počela obistinjivati? Bavit ćemo se zbunjujućim odgovorima koji su se nudili, rješavati drevne enigme, dešifrirati podrijetlo i značenje različitih simbola kao što su križ, ribe, kalež. Opisat ćemo ulogu "mjesta povezanih sa svemirom" u povijesnim događajima i pokazati zašto se prošlost, sadašnjost i budu­ ćnost sastaju u Jeruzalemu, mjestu "Veze neba i Zemlje". Nadalje, promišljat ćemo zašto je sadašnje dvadeset i prvo stoljeće nove ere toliko slično dvadeset i prvom stoljeću prije nove ere. Ponavlja li se povijest, je li suđeno da se ponovi? Upravlja li svime mesijanski sat? Je li vrijeme ostvarivanja proročanstava blizu? Prije više od dva tisućljeća Danijel iz Starog zavjeta više je puta pi­ tao anđele: Kada? Kada će doći posljednji dani, kraj vremena? Prije više od tri stoljeća glasoviti sir Isaac Newton, koji je razotkrio tajne kretanja nebeskih tijela, napisao je rasprave o starozavjetnoj Knjizi Danijelovoj i novozavjetnoj Knjizi otkrivenja. Analizirat ćemo njegove nedavno prona­ đene, rukom pisane izračune povezane s posljednjim danima, kao i novija pretkazanja Kraja. I hebrejska Biblija i Novi zavjet tvrde da su tajne budućnosti skri­ vene u prošlosti, te da je sudbina Zemlje povezana s nebesima, a život i sudbina čovječanstva s Bogom i bogovima. Baveći se onime što se tek treba dogoditi iz povijesti prelazimo na proročanstvo, jedno ne može biti shvaćeno bez drugoga, pa ćemo govoriti o oboje. Vođeni time, po­ gledajmo ono što će se dogoditi kroz prizmu onoga što je bilo. Odgovo­ ri će vas zasigurno iznenaditi. ZECHARIA SITCHIN New York, studeni 2006.

Prvo

poglavlje

MESIJANSKI

SAT

G

dje god se čovjek okrene, čovječanstvo kao da je obuzeto apokaliptičnom strepnjom, mesijanskim žarom i tjeskobom kraja vremena.

Vjerski fanatizam iskazuje se u ratovima, pobunama i pokoljima "ne­

vjernika". Vojske koje su nagomilali kraljevi Zapada ratuju s vojskama kra­ ljeva Istoka. Sudar civilizacija potresa temelje tradicionalnih načina života. Krvoprolića gutaju gradove; veliki i moćni sklanjaju se iza visokih zaštitnih zidova. Prirodne nepogode i sve snažnije katastrofe navode ljude da se pi­ taju: je li čovječanstvo zgriješilo, svjedoči li Božjem gnjevu, čeka li ga još jedan opći potop? Je U ovo apokalipsa? Može li biti — hoće li biti — spase­ nja? Je li mesijansko doba već otpočelo? Vrijeme — dvadeset i prvo stoljeće poslije nove ere — ili je to bilo dvadeset i prvo stoljeće prije nove ere? Ispravan odgovor je 'da i 'da: i u našem vremenu i u tim drevnim vremenima. To su okolnosti današnjeg vremena, ali i vremena od prije više od četiri tisućljeća. Zapanjujuća sličnost tih dvaju vremena posljedica je događaja što su se dogodili na sredini perioda koji je protekao između njih -— u razdoblju povezanom s mesijanskim žarom za vrijeme Isusa. Ta su tri kataklizmička razdoblja za čovječanstvo i njegov planet — dva u pisanoj povijesti (oko 2100. godine pr. n. e. i zatim na prijelazu iz stare u

w

POSLJEDNJI

DANI

MESIJANSKI

SAT

novu ere) i jedno u bliskoj budućnosti — povezana. Jedno je dovelo do dru­ gog i jedno se može razumjeti isključivo razumijevanjem drugoga. Sadašnjost proistječe iz prošlosti, prošlost je budućnost. Za sva tri razdoblja ključno je Mesijansko očekivanje, sva tri povezuje Proročanstvo. Odgovor na pitanje kako će se završiti sadašnje doba velike nevolje i kušnje — na pitanje što nosi budućnost — zahtijeva ulazak u domenu pro­ ročanstva. Naše proročanstvo neće biti gemišt od novootkrivenih pretkazanja čija je glavna značajka strah od propasti ili kraja. Mi ćemo se osloniti na drevne zapise koji su dokumentirali prošlost, predvidjeli budućnost i zabilje­ žili prijašnja mesijanska očekivanja — prorokujući budućnost u prošlosti i, skloni smo misliti, budućnost koja je pred nama. U sva tri apokaliptična primjera — dva koja su se već dogodila i jedan koji će se uskoro dogoditi — fizički te duhovni odnos između neba i Zemlje bio je i ostao od stožerne važnosti za događaje. Fizički aspekti bili su izraženi postojanjem mjesta koja su Zemlju povezivala s nebesima, mjesta koja su bila određena ključnima, koja su bila žarišta događaja, a duhovni su aspekti bili izraženi u onome što nazivamo religija. U sva tri slučaja ključna je bila pro­ mjena odnosa između čovjeka i boga, osim oko 2100. godine pr. n. e., kada se čovječanstvo suočilo s prvim od ta tri epohalna prevrata i kada se radilo o odnosu između ljudi i bogova, u množini. Je li se taj odnos uistinu promijenio čitatelj će uskoro otkriti.

nastankom Zemlje i njezina mjeseca, asteroidnog pojasa i kometa, te zaro­ bljavanjem samog "upadača" u veliku eliptičnu orbitu za čiji mu prolazak treba oko 3.600 zemaljskih godina, (slika 1).

Sumerski zapisi kažu nam da su Anunnakiji na Zemlju došli sto dvadeset takvih orbita — 432.000 zemaljskih godina — prije Potopa ("Velike poplave"). Kako i zašto su došli, njihovi prvi gradovi u E.DINu (biblijskom Edenu), njihovo stvaranje Adama i Eve i razlozi tog stva­ ranja te događaji nakon katastrofalnog potopa — sve je ispričano i opi­ sano u seriji mojih knjiga Zemaljske kronike i to ovdje nećemo pona­

Priča o bogovima, Anunnakijima ("onima koji su s neba došli na Ze­ mlju"), kako su ih zvali Sumerani, počinje s njihovim dolaskom na Zemlju s planeta Nibiru u potrazi za zlatom. Priča o njihovom planetu u davnini je opisana u Epu o stvaranju, dugačkom zapisu na sedam ploča. Obično se smatra da se radi o alegorijskom mitu, plodu primitivnih umova koji su o planetima govorili kao o živim bogovima koji se međusobno bore. No kao što sam pokazao u svojoj knjizi Dvanaesti planet, taj drevni tekst u stvari je sofisticirana kozmogonija koja nam govori kako se zalutali planet prolazeći kroz naš Sunčev sustav sudario s planetom zvanim Tiamat: sudar je rezultirao
12

vljati. No, prije nego što krenemo kroz vrijeme do značajnog dvadeset i prvog stoljeća prije nove ere, moramo se prisjetiti nekih pretpotopnih i poslijepotopnih prijelomnih događaja. Biblijska priča o Potopu, koja počinje šestim poglavljem Postan­ ka, svoje kontradikcije pripisuje jednom božanstvu, Jahvi, koji je isprva odlučan da izbriše čovječanstvo s lica Zemlje, a zatim se naročito trudi da ga spasi uz pomoć Noe i njegove arke. Raniji, sumerski izvori te priče nezadovoljstvo čovječanstvom pripisuju bogu Enlilu, a protuakciju da spasi čovječanstvo bogu Enkiju. U Bibliji je radi monoteizma zataškano

13

POSLJEDNJI

DANI

MESIJANSKI

SAT

ne samo neslaganje Enlila i Enkija nego i suparništvo i sukob između dva klana Anunnakija koji je odredio tijek kasnijih zbivanja na Zemlji. Taj sukob između dvojice bogova i njihovog potomstva, kao i između zemaljskih područja koja su im bila dodijeljena nakon Potopa, mora se imati u vidu kako bi se razumjelo sve što se nakon toga dogodilo. Enki i Enlil bili su polubraća, sinovi vladara Nibirua po imenu Anu. Njihov sukob na Zemlji vuče korijene s njihovog matičnog planeta Ni­ birua. Enki — tada zvan E.A ("Onaj čiji je dom voda") — bio je Anuov prvorođenac, međutim ne od njegove zakonite supruge Antu. Kada je Antu — Anuova polusestra — Anuu rodila Enlila, Enlil je postao zakoniti prijestolonasljednik Nibirua iako nije bio prvorođeni sin. Neizbježno ogor­ čenje kod Enkija i obitelji njegove majke dodatno je potpirivala činjenica da je već Anuovo sjedanje na prijestolje bilo problematično: nakon što je Anu izgubio bitku za nasljedstvo od suparnika po imenu Alalu, kasnije je uzurpirao prijestolje izvršivši državni udar, natjeravši Alalua da pobjegne s Nibirua kako bi spasio goli život. To ne samo da je Enkijevo ogorčenje vra­ tilo u vrijeme njegovih predaka nego je postavilo i neke druge izazove pred Enlilovo vodstvo, kao što je opisano u epu Priča o Anzuu. (Za zamršene odnose kraljevskih obitelji Nibirua te za podrijetla Anua i Antu te Enlila i Enkija pogledajte Izgubljenu knjigu Enkijevu.). Ključ za razrješavanje tajne nasljeđivanja i brakova kod bogova bila je moja spoznaja da su se ista pravila primjenjivala i na ljude koje su ovi iza­ brali da im služe kao njihovi opunomoćenici u čovječanstvu. Biblijska priča o patrijarhu Abrahamu gdje se govori {Postanak 20:12) da on nije lagao kada je svoju ženu Saru predstavio kao svoju sestru: "Doista, ona je moja sestra, kći mog oca, ali ne i kći moje majke, i postala je mojom ženom." Ne samo da je oženio svoju polusestru od druge majke (s kojom je imao zajedničkog oca), nego je njezin sin — u ovom slučaju I z a k — postao zako­ niti nasljednik i nastavljač dinastije, a ne prvorođenac Jišmael, sin sluškinje Hagare. (Kako su takva pravila o nasljeđivanju uzrokovala ogorčenu zavadu između Raovih nasljednika u Egiptu, polubraće Ozirisa i Seta koji je oženio polusestre Iziđu i Neftis, objašnjeno je u knjizi Ratovi bogova i ljudi.)
14

Iako se ta pravila o nasljeđivanju čine zamršenima, temelje se na onome što oni koji pišu o kraljevskim dinastijama nazivaju "krvne loze", što bi da­ nas trebalo biti prepoznato kao sofisticirane DNK genealogije koje su razliko­ vale generalnu DNK koja se nasljeduje od roditelja te mitohondrijsku DNK (mtDNK) koju žene nasljeđuju isključivo od majke. Složeno no osnovno pra­ vilo bilo je sljedeće: dinastičke loze nastavljaju se kroz mušku lozu; prvorođeni sin je sljedeći nasljednik; polusestra se može uzeti za ženu ako je imala drugu majku; ukoliko ta polusestra kasnije rodi sina, taj sin — iako nije prvorođenac — postaje zakoniti nasljednik i nastavljač dinastije. Suparništvo dvojice braće - Eaa/Enkija i Enlila - zbog prijestolja bilo je do­ damo zakomplicirano njihovim osobnim suparništvom zbog ljubavi. Obojica su željeli svoju polusestru Ninmah, čija majka je bila još jedna Anuova priležnica. Ona je bila Eaova prava ljubav, međutim nije mu bilo dopušteno da je oženi. Zatim ju je uzeo Enlil i imao s njom sina po imenu Ninurta. Iako rođen izvan braka, pravila o nasljeđivanju, s obzirom da je i prvorođeni sin i rođen od kraljevske polusestre, učinila su ga Enlilovim neospornim nasljednikom. Ea je, kako se navodi u knjigama Zemaljskih kronika, bio vođa prve skupine od pedeset Anunnakija koji su stigli na Zemlju kako bi došli do zlata potrebnog da zaštite atmosferu planeta Nibiru koja je propadala. Kada su početni planovi propali na Zemlju je poslan njegov brat Enlil s još Anunnakija kako bi proširili misiju na Zemlji. Kao da to nije bilo dovoljno da stvori neprijateljsko ozračje, stigla je i Ninmah kako bi služila kao glavna medicinska dužnosnica...

Dugačak tekst poznat pod nazivom Ep Atrahazis priču o bogovima i ljudima na Zemlji počinje s Anuovim posjetom Zemlji kako bi jednom za svagda riješio suparništvo svoje dvojice sinova koje je upropaštavalo sudbo­ nosnu misiju. Čak je ponudio da on ostane na Zemlji, a jedan od polubraće preuzme kraljevsku krunu na Nibiruu. U tom smislu se, govore nam drevni spisi, ždrijebalo ne bi li se odlučilo tko će ostati na Zemlji, a tko će zasjesti na prijestolje Nibirua:

15

Ključna veza sa svemirom — mogućnost neprekidne komunikacije s matičnim planetom te sa šatlovima i svemirskim brodo­ vima — održavana je u Enlilovom zapovjednom mjestu u Nippuru.AN. presudio da se Anu vrati na Nibiru kao njegov kralj. kao petljom Dana su princu Enkiju. dana i raspodijelile: Anu se vrati u nebesa. Zemlja. međutim EN. s novim Konuolnim centrom misije i novim signalnim posta[O T i p 16 17 . svi zajedno su za svemirske brodove koji su dolazili na Zemlju formirali sletni koridor čija je žarišna točka bio dvostruki vrh planine Ararat —najistaknutija topografska značajka na Bliskom istoku (Slika 2). Nekoliko tekstova opisuje kako su Anunnakiji podigli svoja naselja u E.POSLJEDNJI DANI MESIJANSKI SAT Bogovi sklopile ruke. A kada je Potop "preplavio zemlju". I tako su ogorčenje. pa tako i nad njime samime. ljutnja zbog uskraćene pravde i vatrena odlučnost da osveti nepravde počinjene nad njegovim ocem i precima.KI ("Vladar Zemlje") kako bi ga se primirilo. a za Rimljane "Neptun"). "Veza neba i zemlje". Nippur se nalazio u središtu koncentričnih kružnica na kojima sli bili smješten drugi "božji gradovi"." Bio ogorčen ili ne. Sve se moralo napraviti iznova. dobio je epitet EN. navele Enkijevog sina po imenu M a r d u k da započne sukob. međutim mnogo toga više nije moglo biti isto. Ždrijeb je. bilo je nužno izgraditi novu svemirsku luku.DIN-u (poslijepotopnom Sumeru). kojem je dana vlast nad morima i vodama (on je kasnije za Grke bio "Posejdon". Ea/Enki nije mogao osporiti pravila nasljeđivanja ni rezultate ždrijeba. okružena. dakle. izbrisao je sve božje gradove zajedno s njihovim Kontrolnim centrom misije i svemirskom lukom te pokopao Edin ispod milijuna tona blata i naplavina.LIL-u ("Gospo­ dar zapovjednik") je pripala sveukupnu vlast: "Enlilu je dana Zemlja. Izvuko'seždrijeb Enliluje Mora. u čijem je središtu bila slabo osvijetljena ćelija zvana DUR. Ea. pri čemu je svako naselje imalo posebnu ulogu i bilo izgrađeno na lokacijama raspoređenim u skladu sa širim planom. Prije svega. Još jedna vitalna instalacija bila je svemirska luka locirana u Sipparu ("Gradu ptica").KI.

raniji sumerski tekstovi zabilježili su činjenicu da je podjela bila na­ mjeran čin.budući da su nove. ostavljen je po strani kao neutralno. n. glava 10. Dok Biblija samo navodi zemlje i narode prema njihovom srodstvu s Noom. g. To je bio sporazum "živi i pusti druge da žive" kojim su se zemlje Starog svijeta podijelile između dva glavna anunnakijska klana . Afrika narodima odnosno zemljama Hama. Anu je došao ne samo kao vladar Nibirua nego i kao vrhovno božanstvo zemaljskog panteona drevnih bogova. Još jedan (vjerojatno glavni. op. oko 3800.) razlog njegova posjeta bila je uspo­ stava i afirmacija mira među samim bogovima. Potop je bio odlučujuća prekretnica kako za bogove tako i za ljude te za nji­ hove međusobne odnose: Zemljane.) u kojem je grananje čovječanstva koje je poteklo od tri Noina sina zabilježeno po narodnosti i geografskom smještaju: Azija je pripala narodima odnosno zemljama Sema. Značajnom događaju slijedio je Anuov državnički posjet Zemlji.Enlilovog i Enkijevog . umjetni dvostruki vrhovi kao signalne postaje bile su piramide u Gizi. Novi odnos između ljtidi i bogova bio je uspostavljen. poslijepotopne okolnosti i nova lokacija svemirskih instalacija zahtijevali novu teritorijalnu podjelu među bogovima. Tekst poznat kao Ep 0 Etani govori nam da Veliki Anunnakiji koji odlučuju 0 sudbini sjedahu savjetujući se 0 Zemlji. posvećen i ozako­ njen kada je čovječanstvu dodijeljeno pravo da utemelji svoju prvu veliku civi­ lizaciju. a Afriku Enkiju i njegovim sinovi­ ma. Novi slerni put ponovno je usmjeren prema dvostrukom vrhu Ararata. e.V 19 . Europa potomcima Jafeta. sveto područje. To je bio razmještaj koji je odigrao ključnu ulogu poslijepotopnim događajima.POSLJEDNJI DANI MESIJANSKI SAT jama za sletni koridor. rezultat vijećanja vodstva Anunnakija. a novo zapovjedno mjesto misije bilo je na mjestu zvanom Jeruzalem (Slika 3). na tridesetoj sjevernoj paraleli. a. /. Povijesni podaci pokazuju da je paralelna podjela među bo­ govima Aziju i Afriku dodijelila Enlilitima. Sinajski poluotok. No. koji su bili napravljeni da služe bogovima i rade za njih. koji spaja sva tri kontinenta i na kojem je bila smještena važna poslijepotopna svemirska luka. pr. Bila je to mezopotamska civilizacija. odsada se tretiralo kao mlađe partnere na razorenom planetu. To je podjela koja se odražava u biblijskom popisu naroda {Postanak. međutim sve druge komponente bile su nove: svemirska luka bila je na Sinajskom poluotoku.

GAL ("Veliki čovjek"). od Anua na Nibiruu. U početku i još dugo vremena nakon toga ta osoba. ubio brata. naj­ moćniji čovjek zemlje. u svom ziguratu. Doista. Njegov glavni zadatak bio je objavljivati kodekse pravde i morala. a njegov bi vladar bio kralj. Ninurta u Lagašu. Slikarstvo. civilizacija u dolini rijeke Ind. e. protiveći se braku svog mlađeg brata Dumuzija za Enlilovu praunuku Inannu/Ištar. g. "To je izrazito važan navod koji se mora imati na umu dok kroz ovu knjigu napredujemo prema mesijanskim očekivanjima — rječnikom Novog zavjeta — povratka "Kraljevstva nebeskog" na Zemlju. nad­ gledalo prazničke svečanosti te vodilo obrede žrtvovanja i molitve bogovima. Zbog njegove uloge i autoriteta koji je uživao bio je pomno biran. uspo­ stavljena je prva napredna ljudska civilizacija . g. muzika. n. Inanna/Ištar u Uruku. Pernata zmija). Tamo gdje su se nalazili pretpotopni božji gradovi podignuti su ljudski gradovi. Nannar/Sin u Uru. pr. Na prvom području. e. sumerska riječ za kraljevsku čast bila je Anuova Čast. između rijeka Eufrat i Tigris (Mezopotamija). U svakom takvom urbanom centru je EN. Sam Marduk/Ra bio je kažnjen i prognan kada je. LU. naseobine. kao prijestolnica zemlje. slična ali ne i ista civilizacija utemeljena je u Drugoj regiji u Africi. dodijeljena civilizacija Treće regije. nastavili suparništvo i sukobi. S vremena na vrijeme jedan od tih gradova bio bi izabran da služi kao glavni grad. U sumerskom tekstu koji se bavi tom temom navodi se da su simboli kraljevske časti (kruna i žezlo) i kreposti prije nego što su dodijeljeni zemaljskom kralju "bili položeni pred Anuom na nebesima". 20 SLIKA 4 21 . n. kojima nisu bili dodijeljeni gradovi nego čitava kopnena podru­ čja. Svaki od njih imao je svoju svetu četvrt u kojoj su. te iznad svega pisanje i vođenje zapisa cvjetali su u hramovima ali i u kraljevskoj palači. Njezina povijest nije bila tako harmonična kao povijest enlilitske civilizacije budući da su se između Enkijevih šestero sinova. a za sve fizičke simbole kraljevske časti držalo se da su poslani ravno s nebesa. pr. u regiji rijeke Nil (Nubija i Egipat). U svetoj četvrti svećenstvo je na čelu s visokim svećenikom služilo bogu i njegovoj bračnoj družici. Najznačajniji je bio neprekidni sukob izme­ đu Enkijevog prvorođenogsina Marduka {Ra u Egiptu) i Ningišzide {Toth u Egiptu) koji je doveo do progonstvo Totha i skupine njegovih afričkih sljedbe­ nika u Novi svijet (gdje je postao poznat kao Qiietzalcoatl. kiparstvo. Tij aspekt "kraljevske časti" kao ključnog elementa civilizacije. bio je i kralj i visoki svećenik.sumerska civilizacija. Inanni/Ištar je u znak zadovoljštine oko 2900.SI.POSLJEDNJI DANI MESIJANSKI SAT Stvorile podigole četiri regije. Utu/Šamaš u Sipparu i tako dalje. Ninmah u Suruppaku. ples i pjesme u slavu bogova. prebivali bog ili božica — Enlil u Nippuru. Oko 3100. Postojao je dobar razlog za to što su sve civili­ zacije — kao i svemirska luka u svetoj regiji — bile smještene na tridesetoj sjevernoj paraleli (slika 4). ispravnog ponašanja i moralnog kodeksa za čovječanstvo eksplicitno je izražen u navo­ du iz Sumerskogpopisa kraljeva koji kaže da je nakon Potopa "kraljevska čast donesena s nebesa. "Pravedni pastir" — u početku izabrani polubog — bio izabran da vlada ljudima u ime bogova.

također. S vremenom se Marduk/Ra. Tako se Mardukova duga. Marduk je. uspjeh je na kraju polu­ čio tek kad su se Zemlja i nebesa uskladili s mesijanskim satom. kao što se najbolje vidi na primjeru Mezopotamije — uspostavili kao novi poredak u svojim odnosima sa čovječanstvom. ogorčena i neumoljiva borba. s kraljevima/svećenicima koji su služili i kao veza i kao prepreka između bo­ gova i ljudi. Enkijev rang bio je če­ trdeset. ta dva nasljednika na čekanju u početku još nisu bili medu dvanaest "Olimpijaca". umjesto Enkija Enlil proglašen zakonitim nasljednikom njihova oca Anua. Rang pedeset dodijeljen je Enlilu. sukobio i s drugom braćom i polubraćom — prvenstveno s Enkijevim sinom po imenu Nergal koji se oženio za Enlilovu unuku po imenu Ereškigal. No. . kasnije usmjerila na sukob s Enlilovim sinom Ninurtom za nasljeđivanje ranga pedeset. Sve je zasjenila odlučnost Marduka/Raa da ispravi nepravdu nanesenu njegovom ocu Eau/Enkiju kada je. Enlilov sin Ninurta bio je na redu za rang pedeset na Zemlji. u drugom je pao u Ninurtino za22 23 robljeništvo. pri čemu je Anu imao najviši rang — šezdeset. dok je Marduk imao nominalni rang deset. Po pravilima nasljeđivanja. K tomu. izmjenjujući se između muških i ženskih božanstava (slika 5 ) . Marduk toliko protivio da je stvar završila Dumuzijevom smrću. prema anunnakijskim pravi­ lima nasljeđivanja. čijem se braku s Dumuzijem. Enkijevim naj­ mlađim sinom. Neki od tih ratova u mojoj knjizi Ratovi bogova i ljudi nazvani su "Ra­ tovi piramida". i tako dalje. no. Anunnakiji su kraljevstvo — civilizaci­ ju i njezine institucije. osim sukoba s Tothom koji smo već spomenuli.POSLJEDNJI DANI MESIJANSKI SAT Prema sumerskim tekstovima. više puta bio u prognanstvu — i po kazni i kao samonametnuto izbivanje. Prema seksagezimalnom ("baza šezdeset") brojevnom sustavu koji su bogovi podarili Sumeranima. kojoj je u ko­ rijenu zavada Enlila i Enkija. vladara na njihovom matičnom planetu Nibiruu. Njegova uporna nastojanja da zauzme položaj koji je svojatao uključivao je i događaj koji je u Bibliji zabilježen kao incident s kulom babilonskom. svakom od dvanaest velikih bogova sumerskog panteona dodijeljen je brojčani rang. Sukobi bi se ponekad rasplamsali u prave ratove između dva božanska klana. očito je da su ciljevi bogova uvijek bili dominantni i da su određivali ciljeve ljudi. kada se čovjek osvrne na to prividno "zlatno doba" bogova i ljudi. da bi se zatim proširila na Enlilovu unuku Inannu/Ištar. U jednom istaknutom primjeru borbe su okončane time da je Marduk živ pokopan u Velikoj piramidi. nakon brojnih frustracija.

n. zatim Uruk (grad kojeg je Anu dodijelio Inanni/ Ištar). kada se sunce tek počinje dizati iznad istočnog horizonta ali je nebo još uvijek dovoljno mračno da pokazuje zvijezde u pozadini.POSLJEDNJI DANI MESIJANSKI SAT Doista. Taj je kalendar poznat kao nipurski kalendar jer su zadaću da odrede komplicirani kalendarski raspored i da objave datume vjerskih praznika za čitavu zemlju imali svećenici iz Nippura.KI. da bi se seljacima omogućilo da znaju kada da započnu sjetvu odnosno žetvu) je oko 3 7 6 0 g. Taj je kalendar i dandanas u upotrebi kao židovski vjerski kalendar: on 2009. te dva sunčeva prelaska ekvatora — je­ dnom kao proljetni ekvinocij i jednom kao jesenski ekvinocij.) Na sumerskom jeziku izraz za četiri zemaljske regije bio je UB. Nakon što bi se dan ekvinocija utvrdio na temelju činjenice da su tada dan i noć točno Enlile. njegovo "središte kulta". Svaki takav mjesec bio je po­ svećen jednom od dvanaest vrhovnih bogova. pa Ur (Sinovo sjedište i središte obožavanja). prvi kataklizmički niz događaja u dvadeset i prvom stoljeću prije nove ere i mesijanska očekivanja koja su ga pratila prvenstveno je po­ vezan s pričom o Marduku. kasnije su prijestolnice bili drugi gradovi. EZEN. Naposljetku se. svečanost. (Poslije Potopa te su djelatnosti preseljene na mjesto koje je kasnije postalo poznato kao Jeruzalem. U hvalospjevu posvećenom Enlilu ovako se govorilo o Nippuru i njegovoj funkciji: Tijekom čitave povijesti Sumera koja je trajala gotovo dvije tisuće go­ dina njegova se kraljevska prijestolnica više puta selila: najprije je to bio Kiš (Ninurtin prvi grad). U nipurskom kalendaru godina je započinjala danom proljetnog ekvinocija što se zadržalo u kasnijim kalendarima drevnog Bliskog istoka.UB — nebeska. vlastiti grad. do­ gađaja koji je trajao deset dana tijekom kojih su se morah slijediti detaljni i kanoniziram rituali. No Enlilov je grad Nippur. čitavo vrijeme ostao vjersko središte Sumera i sumerskog naroda. ti kataklizmički događaji u prvi su plan doveli njegovog sina po imenu Nabu — božanstvo. Sumerska riječ za mjesec. godinu ove ere broji kao 5769. Mjesec i deset planeta uključujući Nibiru). kako su ga stručnjaci skloni zvati. no od majke Zemljanke. Kada si zacrtao Nippur si podigao U sredini četiri božanske naseobine na Zemlji. preselila u Ur. Proljetni je ekvinocij odre­ đivao vrijeme najvažnijeg praznika u godini — praznika Nove godine. dovela do uvođenja prvog kalendara na Zemlji. zvjezdana četiri "ugla" — u ovom slu­ čaju je to astronomski pojam povezan s kalendarom. kada je Jeruzalem zamijenio Nippur u ulozi kontrolnog centra misije. zimski solsticij.AN. a zatim ponovno oni prvi. te sa svemirskim brodom koji je povezivao Zemlju i Nibiru. bili su također počašćeni s po jednim mjese­ com u godišnjem ciklusu od dvanaest mjeseci. "vezu između neba i Zemlje" za komunikaciju s matičnim planetom Nibiruom (Izraz "četiri ugla Zemlje" nalazimo i u Bibliji. U pretpotopnim vremenima Nippur je služio kao kontrolni centar misije. Za određivanje kalendarskog vremena bilo je nužno promatrati nebo u zoru.. pr. kao svoj ugla Zemlje.) Smatralo se da je njegova središnja lokacija. Izgradio si Dur-An-Ki 24 25 .DIN-u u kojima su se obavljale različite djelatnosti (vidi sliku 2 ) . e. Enlilovo zapovjedno mjesto gdje je postavio DUR. Smatra se da se odnosi na četiri točke godišnjeg ciklusa Zemlje u odnosu na Sunce. nadalje. pa je dobio nadimak "pupak Zemlje". koje danas nazi­ vamo ljetni solsticij. ondje se određivao godišnji ciklus štovanja bogova. Dvanaest "Olimpijaca" sumerskog panteona. i on je ponio nadimak "pupak Zemlje". Potreba da se odredi točno vrijeme kada svaki od tih mjeseci počinje i završava (a ne. po treći put. jednako udaljena i od "četiri kuta Zemlje". godinu. koja je bila jednako udaljena od drugih centara u E. kao što govore udžbenici. no može se pronaći i kao AN. u stvari je značila praznik. svaki sa svojim nebeskim pandanom među dvanaest članova Sunčevog sustava (Sunce. Osim toga. sina boga..

Budući da su u Stonehengu dugotrajna promatranja pokazala da se skupina zvijezda ("konstelacija") u pozadini promijenila (slika 6). koji danas na dan solsticija pokazuje prema točki izlaska sunca. zaostajanje ili precesijski pomak iz jedne u drugu kuću zodijaka traje (matematički) 2 1 6 0 godina (72 x 30). 2100 N . n. tamo je monolit poravnanja zvan "markacijski kamen". Budući da svaka dvanaestina kruga zauzima trideset stupnjeva nebeskog svoda. Približni datumi zodijačkih doba prema istoj podjeli na dvanaest dijelova a ne prema realnim astronomskim opažanjima — ovdje su dodani čitateljima na ravnanje. e. namješten prvotno prema izlasku sunca oko 2000. Fenomen zvan precesija ekvinocija ili samo precesija proizlazi iz činje­ nice da se Zemlja nakon završetka jedne godišnje orbite oko Sunca ne vraća na točno isto mjesto na nebesima. 26 2~ . Enki je bio prvi koji je zvijezde koje se mogu vi­ djeti sa Zemlje grupirao u "konstelacije" i podijelio nebesa po kojima Zemlja kruži oko Sunca na dvanaest dijelova. a puni zodijački krug traje 25. g. vrlo blagog zaostajanja koje iznosi jedan stupanj (od tristo i šezdeset stupnjeva u punom krugu) u sedamdeset i dvije godine. Dolazi do blagog.920 godina (2160 x 12). što se od tada naziva zodijački krug konstelacija (slika 7). Da kalendar nije djelo grčkog astronoma (Hiparha) iz trećeg stoljeća prije nove ere (kao što se i dalje tvrdi u većini udžbenika) potvrđuje činjenica da su Sumerani dvanaest kuća zodijaka po imenima (slika 8) i po slikovnim prikazima (slika 9) kakve SLIKA 6 koristimo dandanas poznavali tisućama godina prije toga. E. položaj Sunca na helijakalnom izlasku označio bi se podiza­ njem kamenog stupa kako bi se po njemu mogla voditi buduća promatra­ nja. SLIKA 7 Da je zodijački kalendar nastao prije pojave ljudskih civilizacija potvr­ đuje činjenica da je upotrijebljen kod Enkijevog prvog boravka na Zemlji (kada su prve dvije kuće zodijaka nazvane njemu u čast).POSLJEDNJI DANI MESIJANSKI SAT istog trajanja. Ta procedura kasnije se slijedila na primjer u Stonehengu u Velikoj Britaniji. pr.

postavljamo ga svi mi danas. RIBE 11. što je bio mesijanski sat čovječanstva. U R . A N . razumljivo je da je ta jedinica. B I L ("BRANITELJ"). 4 . O V A N SLIKA 8 U When Time Began opširno se govori o kalendarima bogova i ljudi. postavljalo se u Knjizi Danijelovoj te u Otkrivenju svetog Ivana. bila prvo kalendarsko mjerilo Anunnakija. zasnovan na orbitalnim značajkama Zemlje i njezina mjeseca nazvan je ze­ maljsko vrijeme. Ja sam to nazvao božansko vrijeme. M A S H 10. sinkronizirano s orbitom Nibirua? Ili je to bilo nebesko vrijeme koje slijedi polaganu rotaciju zodijačkog sata? SLIKA 9 Vidjet ćemo da nedoumica koja je čovječanstvo zbunjivala u dre­ vnim vremenima i dalje leži u srži tekućeg pitanja Povratka. koji određuje njegovu budućnost i sudbinu? Je li to bilo zemaljsko vrijeme. M A L ("STANOVNIK POLJA"). N A ("NEBESKI B I K " ) . JARAC ("VLADAR V O D A " ) . Odgovor će nas zapanjiti. B I K . G I R . B A . B A ("BLIZANCI"). S I N ( " N J E Z I N OTAC J E B I O S I N " ) . D J E V I C A 6 . kao što je Popis sumerskih kraljeva. to nebesko vrijeme je bilo "sat" po kojem će biti određena njegova sudbina. S U H U R . K U . A B . BLIZANCI 3 . Kao što je Marduk otkrio. N A ("NEBESKA S U D B I N A " ) . Doista. brojanje u stoljećima ili tisućljeće? Je li to bilo božansko vrijeme. kao na primjer bro­ janje pedesetogodišnjih jubileja. P A . T A B ("KOJI U B A D A I R E Ž E " ) . NAŠ R A K . tekstovi koji se bave početkom njihovog boravka na Zemlji. čije je ophodno vrijeme SAR iznosilo 3600 (zemaljskih) godina. Ističući da im je zodijački pomak od 2160 godina (za Anunnakije manje od godine) omogućavao bolji omjer između dva ekstre­ ma — "zlatni omjer" od 10:6 — to sam nazvao nebesko vrijeme. biblijski proroci. VODENJAK ("RIBE"). No. postavljali su ga ljudi poput »> Isaaca Newtona. Odgovor na postavljeno pitanje tražio se i prije: tražili su ga babilonski i asirski svećenici-zvjezdoznanci. V O D O N O Š A . označavali su razdoblja ovog ili onog vladara na Zemlji sarovima. Budući da su došli s Nibirua. S I M . T A B . 2. A N . GU ( " K O Z O R I B A " ) . DJEVA. koja orbitira relativno brzo. Kalendar dan čovječanstvu. Z I . VAGA 7 . Krenimo u opsežnu potragu. M A H 12. Š K O R P I O N 8. 28 29 . STRIJELAC 9. G U L A ("LAV").POSLJEDNJI DANI MESIJANSKI SAT 1 . G U . D U B ("KLIJEŠTA" ILI " M A Š I C E " ) . čak i na Zemlji. LAV 5 . M A S H .

a uočili su i važnost incidenta s "babilonskim tornjem". Uočava da je tamo nastala prva čovjekova urbana civilizacija — gradnja gradova. u južnoj Mezopotamiji istjecao iz tla. nalazio se Eridu koji je poslije potopa bio ponovno izgrađen a točno istom mjestu gdje se nalazilo Eaova/Enkijeva prva naseobina na n 31 . no u priči su ostavili činjenicu da je reče­ nicu "hajde da siđemo (u množini!)" i zaustavimo taj neprijateljski pokušaj (Postanak 11:7) morala izgovoriti skupina bogova. kada je pokušao uspostaviti vlastiti grad u srcu enlilitskih ze­ malja i. što je hebrejski naziv za Sumer. a smola zemljana im služila za žbuku. povrh toga. tako se dogodilo da naiđu na jednu dolinu u zemlji Sinearu i tu se nastane. povezujući taj incident s općenito na­ petim odnosima između bogova koji su poslije Potopa doveli do izbijanja dvaju "ratova piramida".. spominje upotrebu katrana (pakline) kao žbuke u gradnji. To je mjesto u Bibliji imenovano Babilon. Kao i u pričama o stvaranju Adama te 0 Potopu. S time su bili zadovoljni Anu. ljudi za gradnju koristili opeke od blata. spojili su različita sumerska božanstva u množinu Elohim ili u sveobuhvatnog i vrhovnog Jahvu. Ali kako su se ljudi selili s istoka. K tomu. nakon što se tlo dovoljno osušilo da omogući ponovno naseljavanje. Sporazumi o "miru na Zemlji". a stvrdnjavanjem opeka u pećima mogli su ih koristiti umjesto kamena. go­ vori o naseljavanju ravnice Eufrata iTigrisa poslije Potopa." se "ljudski gradovi" počeli raspoređivati bogovima. Kao prvo. konstatira da su u toj zemlji. Tako je. na ubu močvara. u njemu izgraditi vlastitu svemirsku instalaciju s vlastitim lansirnim tornjem. prirodni produkt nafte. postojala je jedna iznimka: na jugu Sumera. Marduk potegnuo Iako je Sumer bio samo središte enlilitskih teritorija. Sumerski a kasnije babilonski zapisi potvrđuju istinitost biblijske priče 1 sadrže mnoge druge pojedinosti. Autori ovog poglavlja u Postanku stoga su bili dobro informirani o izvorima i glavnim inovacijama sumerske civilizacije. a njegovi gradovi Ovako je u Bibliji zabilježen Mardukov najsmioniji pokušaj da dode do premoći. Daje važnu indiciju o tome odakle su — s planinskih područja na istoku — došli naseljenici. Novu zemlju ispravno naziva Sinear. e. pa čak i Enki — ali ne i Marduk/Ra. što je zapanjujuća informacija budući da je katran."TAKO SE D O G O D I L O " Biblijska priča u pitanju izvanredna je na mnogo načina. u kojoj se tlo sastojalo od slojeva osušenog blata i nije bilo domaćeg kamena. Onda rekoše: "Hajde da sebi izgradimo grad POSTANAK I I: 2-4 i toranj s vrhom do neba. ostavili su prijašnji Edin u Enlilovim rukama. n. održani oko 8650. jedan drugome reče: da otvrdnu!' "Hajdemo praviti opeke i peći ih Opeke su im bile mjesto kamena. no u zemlji Izrael ga uopće nije bilo. kada su "TAKO SE DOGODILO" V rlo je znakovito što je Biblija u svojim zapisima o Sumeru i ranoj sumerskoj civilizaciji izabrala istaknuti incident sa svemirskom vezom poznat kao "priča o babilonskom tornju". pitanje: "A što je sa mnom?" e r nlilitska "središta kultova". Enlil. nadalje. g. Drugo poglavlje Ispravno.pr.

. Bab-Ili. Kasnija karta Babilona nacrtana na glinenoj pločici (slika 10) prikazuje ga kao "pupak svijeta". n. ili da uspostavi vlastito postrojenje za vezu sa svemirom. Oko 3 4 6 0 . Dostupni tekstovi ne otkrivaju nam zašto je Marduk odlučio da baš to mjesto na obali rijeke Eufrat bude njegov novi stožer. n. Ime koje je Marduk dao tom mjestu.. Enlilovo doba. oko 3 1 1 0 . pr. mezopotamski tekstovi (preveo ih je George Smith 1876. gdje je odgovarajući glavni objekt bio "toranj kojem će vrh biti do neba" — lansirni toranj! Kako u biblijskoj priči tako i u njezinim usporednim (i ranijim) mezopotamskim inačicama navodi se da se taj pokušaj uspostavljanja ile­ galne svemirske instalacije izjalovio. n. što je tako­ đer bio izvorni nadimak Nippura. na akadskom jeziku značilo je "prolaz bogova". Pogri­ ješio je u tome što nije uzeo u obzir činjenicu da je vrijeme tada — nebesko vrijeme — bilo doba Bika.POSLJEDNJI DANI "TAKO SE DOGODILO" Zemlji. Marduk nikada nije odustao od svojih pokušaja da zavlada službenim svemirskim postrojenjima koja su služila kao "Veza neba i Zemlje". pr. nakon što suparnički klanovi Anunnakija razdijele Zemlju. Iako je taj put bio osujećen. velik broj ih je sadržavao podatke o mjesecima povezanim s određe- 32 33 .? Jednako je zanimljiv odgovor: Zato što je to je bio pogrešan trenutak. veza između Nibirua i Zemlje. g. e. zanimljivo pitanje glasi: zašto nije SLIKA IO uspio 3 4 6 0 g. međutim njegov smještaj između ponovno izgrađenog Nippura (pretpotopnog kontrolnog centra misije) i ponovno izgrađenog Sippara (pretpotopne svemirske luke Anunnakija) daje nam naslutiti da je Marduk vjerojatno tamo kanio imati instalaciju koja će obavljati obje funkcije. izgonom Todia i početkom obožavanja boga Ra. Iako fragmentirani. Glasoviti tekst zabilježio je razgovor između Marduka i njegova oca Enkija u kojem obeshrabreni Marduk pita oca u čemu je pogriješio. mjesto iz kojeg su se bogovi mogli dizati i spuštati. Marduk je odlučio iskoristiti tu povlasticu svog oca i također imati svoje uporište u središnjoj enlilitskoj regiji. pr. e. Anu je inzisrirao da Enki. Eridu zauvijek zadrži kao vlastiti grad. e. prethodilo kaotično razdoblje koje je trajalo tristo i pedeset godina. jer je završetak tog kaotičnog razdoblja obilježen povratkom Marduka/Raa u Egipat. Među tisućama drevnih ispisanih pločica koje su iskopane na Bliskom •stoku. godine) jasno govore da je Mardukov čin razbjesnio Enlila koji "u gnjevu zapovijeda" noćni napad radi uništenja tornja. Taj vremenski okvir dovodi nas do datuma babilonskog incidenta oko 3 4 6 0 g. Budući da je naposljetku Marduk uspio ostvariti svoje ciljeve u Babilonu. Egipatski zapisi izvještavaju da je početku vladavine faraona u Egiptu. pr. n. e. g.

preimenovana je u AB. te kasnije s Inannom/Ištar. a tekstovi u kojima se govorilo o stvarnom "nebeskom biku" povezivali su Enlila i njegovu konstelaciju s jednim od nekoliko iznimnih mjesta na Zemlji. prije nego što su uspostavljeni njihovi centri i ptava svemirska luka.) koja je.. Popis "častoprimaca" mijenjao se tijekom vremena. srebrne i zlatne skulpture bičjih glava ukrašenih poludragim kamenjem. Nišanu. kao Što se ponavlja u mnogim zapisima. Utu/Šamaš i Inanna/Ištar. konstelacija Bika (Taurus) simbolizirala je Enlila. n. "Vodenjakom" (slika 1 1 ) . a u početku je.SIN ("Čiji je otac Sin").ANNA. Prikazivali su ga na cilindričnim pečatima. Enki (kojeg su najprije zvali E. bio povezivan s "Ribama" (Pisces). Povezanosti s određenim mjesecima mijenjale su se i lokalno.POSLJEDNJI DANI "TAKO SE DOGODILO nim božanstvima. grad Utua/Samaša. točnije "Djeva". Nema sumnje. jedina građevi­ na koja je preživjela Potop i koja je stoga odmah nakon Potopa Anunnakijima mogla poslužiti kao baza za njihove operacije. op. ne samo u različitim zemljama nego ponekad i kako bi se odala čast bogu nekog grada. ratnik i zaštitnik svog oca. tu su bili nadimci koji su junaštvo. njegova konstelacija bila je Vaga (Libra). koji nakon potopa više nije bio mjesto svemirske luke. isprva najvjerojatnije nazvana u čast Ninmah. a. Sippar. a njegova boga su smatrali (čak i kasniji Babilonci) glavnim sucem na Zemlji. Takve su promjene otežale prepoznavanje tko je bio povezan s kojom konstelacijom. prvi mjesec. Konstela­ cija nazvana Blizanci (Gemini) nedvojbeno je tako nazvana u čast jedinim poznatim božanskim blizancima rođenim na Zemlji.A. bio Bik. "Onaj čiji je dom voda") jasno je povezan s vodonošom. koje SLIKA I I 34 35 . To mjesto. uključujući kameni toranj koji dodiruje nebo. Iz nje su nanovo oživjeli poharane zemlje novim usjevima i domaćim životinjama. Ženska konstelacija Djevica (Virgo. Na primjer. e. snagu i druge osobine bogova uspoređivali s nekom životinjom prema kojoj su osjećali straho­ poštovanje. Nadalje. a ne "Djevica". pr. što vrijedi samo za Inannu/Ištar. ako ne uvijek. Bez svake sumnje. Strijelac (Saggitarius) ili Za­ štitnik odgovarao je mnogim tekstovima i himnama u kojima se božanstvo Ninurta slavi kao božanski strijelac. To je bilo mjesto zvano Mjesto slijetanja gdje još i dandanas stoji jedna od najčudesnijih građevina na Zemlji. Neke od najljepših umjetnina pronađenih u kraljevskim grobnicama Ura bile su brončane. Mnogi drevni tekstovi uključujući hebrejsku Bibliju opisuju ili spomi­ nju jedinstvenu šumu od velikih cedrovih stabala u Libanonu. a to su djeca Nannara/Sina. To je bila. potvrđuju sumerski zapisi. U kompliciranom kalendaru koji započinje u Nippuru 3 7 6 0 g. kao i planet Venera. Njezino ime. bio je EZEN (prazničko doba) po­ svećen Anuu i Enlilu (u prijestupnoj godini s trinaestim lunarnim mjese­ com čast se dijelila između njih dvojice). U drevnim vremenima ona se prostirala kilometrima i okruživala jedinstveno mjesto — golemu kamenu platformu koju su bogovi izgradili kao svoje prvo mjesto za vezu sa svemirom na Ze?nlji. značilo je "nebeski bile". u sumerskim je vremenima smatran središtem zakona i pravde. a mijenjao se i sastav članstva vrhovnog panteona dva­ naestorice. GUD. znamo da je planet koji zovemo Venera prvotno bio povezan s Ninmah. Enlilova je životinja. međutim o nekim zodijačkim asocijacijama može se jasno zaključiti iz tekstova ili crteža. na pločicama s astro­ nomijom te u umjetnosti.

On nije bio običan čovjek jer njegova majka bijaše božica Ninsun. Ona se složila. DU. radi se o dva putovanja a ne jednom (slika 13): jedno je bilo do Mjesta slijetanja u cedrovoj šumi. vatra se ugasi. Iz epa saznajemo da je tamo. naoružan smrtonosnim zrakama. te su napre­ dovali relativno brzo i glatko. U stvari. a drugo u svemirsku luku na Sinajskom poluotoku gdje su. 'barem će me pamtiti kao nekoga tko je pokušao'. a. započelo je u Uruku. onom u cedrovu šumu u Libanonu. što znači "Enkijev stvor") bio je njegov pratitelj i zaštitnik na putu. nego onaj koji je "dvije trećine bog". upitao je svoju majku. tijekom noći svjedočili su lansiranju rakete. a da bi to učinio. SLIKA 1 2 36 Uspjeli su uništiti čudovište te su se opustili kraj potoka. Premda je svitao dan. rekao je. g. u svetoj cedrovoj šumi. Na inzistiranje njegove majke umjetni dvojnik Enkidu (ENKI. Putovanje u cedrovu šumu i Mjesto slijetanja koje se u njoj nalazilo. Enlil držao GUD. Gilgameš je bio odlučan da krene na put. Prispjevši u šumu.ANNU — "nebeskog bika". kako saznajemo iz epa. prema egipatskim crtežima (slika 14). Munje su parale nebo. Gilgameš i Enkidu sutradan su otkrili tajni ulaz koji su koristili Anunnakiji. n. Na prvom putovanju oko 2860. Ono što se tada dogodilo u svetoj šumi utjecalo je na buduće odnose bogova i ljudi. Zemlja je tutnjila. pr.). Ispunjeni strahopoštovanjem ali ne i obeshrabreni. Ako ne uspijem'. "Zašto bih bio kao običan smrtnik?". op. Iako su ga upozorili na opasnosti.POSLJEDNJI DANI "TAKO SE DOGODILO" se u Epu o Gilgamesu naziva "Mjesto slijetanja". Gilgamešov kum. dvojcu je pomagao bog Samaš. morao se pridružiti bogovima na Nibiruu. plamen poletje u Oblaci se sk upiše. zapljušta smrt! Zatim sjaja nestade. O njihovim avanturama. bilo je kraljevo odredište u potrazi za besmrtnošću. možete saznati u našoj knjizi Stepenište do neba. morao je otići na mjesto na koje slijeću i s kojeg polijeću rakete. zaključio je da bi to što je dvije trećine bog tu moralo biti važno. Kada je postao stariji te počeo razmišljati o pitanjima života i smrti. misleći da im 37 . međutim čim su ušli napao ih je čuvar nalik robotu. zavlada tama. pripadnica Enlilove obitelji. gradu što ga je Anu darovao svojoj praunuci [naftni (to ime znači "Anuova voljena". e. I sve što bijaše palo pretvori se u pepeo. koje su opisane na dvanaest ploča epa o Gilgamesu i u njegovim brojnim drevnim prikazima. Da bi stekao takvu dugovječnost. simbol Enlilovog doba Bika. vis. rakete bile smještene u podzemne komore. Njegov je kralj početkom trećeg tisućljeća prije nove ere bio Gilgameš (slika 12). Zbog toga je Gilgameš bio ne samo obični polubog. Ovako je to opisao Gilgameš: Vizija koju sam imao bila je posve zastrašujuća! Nebesa su urlala.. no objasnila mu je da je prividna besmrtnost bogova u stvari dugovječnost zbog dugog ophodnog vremena njihova matičnog planeta.

majstore i kovače" Uruka da se dive bikovim rogovima. kada su ušli dublje u cedrovu šumu pojavio se novi protivnik: Nebeski bik. Ono što sa sigurnošću znamo je da je nakon njegova usmrćivanja "Ištar u svom domu ispustila krik" koji se čuo sve do Anua na nebesima. Enlil. Tekst sugerira da su rogovi bili umjetni— "sačinjeni od trideset mina lazura." Dok se ne otkrije pločica na kojoj su reci čidjivi nećemo moći sa si­ gurnošću znati je li Enlilov nebeski simbol u cedrovoj šumi bio posebno SLIKA 13 je put slobodan. "poziva obrtnike. šesta pločica na kojoj je ep napisan previše je oštećena da bi reci koji opisuju to stvorenje i bitku bili potpuno čitljivi.POSLJEDNJI DANI "TAKO SE DOGODILO" SLIKA 14 dijelovi jasno govore da su se dvojica drugova dala u bijeg spašavajući goli život te da ih je Nebeski bik potjerao natrag sve do Uruka. Svejedno. Tekst postaje čitljiv kada hvastavi Gilgameš. Situacija je bila tako ozbiljna da su Anu. Enki i Samaš sa­ zvali božansko vijeće da sude drugovima (na kraju je kažnjen samo Enkidu) 1 razmotre posljedice ubojstva. a na svakom je bio oklop debeo dva prsta. 38 39 . nakon što je biku odrezao butinu. No. mehaničko čudovište. gdje ga je Enkidu uspio zaklati. Nažalost. čitljivi izabrani živi bik ukrašen zlatom i dragim kamenjem ili robotsko stvorenje.

bogovi su Amurruu dodijelili pridjevak Saru-kin. Inanna se. Najprije Gutejci. SLIKA 15 Mardukov pokušaj da uspostavi alternativnu svemirsku luku Enliliti nisu shvaćali olako.. mogao biti odbačeni sin boga bila dovoljna da ga ostalim bogo­ vima predloži za sljedećeg kralja zemlje. Bio je zapadnjak i govorio je semitskim jezikom. Iza sebe ni suparnika ni protivnika ostavio 40 41 . a njegov semitski jezik akadski. drevni počasni naslov sumerskih kraljeva. sa Zapada su stigli narodi koji su govorili semitskim jezikom. Sargonovi vojni pohodi bilježeiii su i slavljeni u njegovim kraljevskim analima. Inanni je sama mogućnost da bi snažan i naočit muškarac. božja svećenica. Duž obala "Gornjeg mora" (Sredozemlja).POSLJEDNJI DANI "TAKo SE DOGODILO Ambiciozna Inanna/Ištar doista je imala razloga za lelek: bila je pro­ bodena sama nepobjedivost Enlilova doba. naja­ vili su razdoblje nestabilnosti i meteža u Mezopotamiji. kao i incident s nebeskim bikom. — u jednom je vrtu ugledala usnulog čovjeka koji joj se svidio pa je kraj njega sletjela. Kako nije potjecao iz neke priznate sumerske loze izgrađen mu je potpuno novi grad da mu služi kao prijestolnica. dopadao joj se taj muškarac. U tome — možda i dandanas — leži korijen svetih ratova koji su se pokretali "u Božje ime". Pošto su prihvatili njezinu pre­ poruku. koji ga je prihvatio i odgojio kao sina. zvalo se Sumer i Akad. kralj Aggada. to njihovo odsustvo. Kako je kasnije pisao u svojim memoarima. dok je tumarala nebesima u svojoj nebeskoj odaji — to se dogodilo oko 2 3 6 0 g. Sargon nije gubio vrijeme da provede zadatak za koji je izabran — vra­ ćanje "pobunjenih zemalja" pod kontrolu. a simboličkim odsijecanjem bi­ kova buta samo doba je skraćeno. Amurru ("zapadnjaci") su bili drukčiji. Dopadao joj se taj spol. a za njima Elamiti došli su s Istoka. Ona ga je bila stavila u crvenu košaru koju je rijeka odnijela do vrta koji je uređivao Akki Navodnjivač. Njegovo kraljevstvo. koje je drevnom Sumeru dodalo sjeverne i sjeverozapadne provincije. u eri Ištar na vlast došao je. međutim. No. blizu poslijepotopnih nalazišta zlata. U našim udžbenicima taj se kralj naziva Sargon Akadski. Dostupni podaci daju naslutiti da su Enlil i Ninurta bili radili na uspostavljanju vlastite alternativne svemirske luke na drugoj strani Zemlje. tom središtu enlilit­ skih područja. dok su istočnjaci štovali iste enlilitske bogove kao i Sumerani. Jednog dana. e. u zemljama Kanaanaca. pr. dosjetila briljantnog rješenja koje se može opisati kao "ako ih ne možete pobijediti. u Americi. Njegove se pothvate u Sargonovim kronikama opisuje riječima: Sharru-kin. Na­ zvan je Aggade — "Grad saveza". nije.. pozovite ih k sebi". osim što su različiti narodi imali različite nacional­ ne bogove. nije znao tko mu je otac. ljudi su bili predani enkiitskim egipatskim bogovima. Međutim. U hvalospjevima koji su u to vrijeme pisani o Inanni — od tada nadalje poznatoj po njezinom akadskom imenu Ištar — Inanna Sargonu govori da će biti pamćen po tome sto je "razorio pobunjenu zemlju. Iz egipatskih izvora. poubijao njezine ljude i ispunio njezine rijeke krvlju". izloživši je upadima iz susjednih zemlja. zvao se Amurru. no znao je da mu je majka Entu. n. uključujući slikovne prikaze na astronomskim papirusima (slika 15)> znamo da je taj simbo­ lizam primijetio i Marduk: on je iz toga izvukao zaključak da se Enlilovo doba okončalo i na nebesima.

POSLJEDNJI DANI "TAKO SE DOGODILO Užasom cijelu strahopoštovanje po more prešao je. Svrha tih ratova bila je suprotstaviti se Mardukovim ambicijama i za Ištar osvojiti sva mjesta povezana sa svemirom. Crteži Ištar. koji govori o akadskoj dinastiji. Od istoka do zapada on podigne ljude protiv Sargona I kazni ga vječnim nespokojem. što je bila još jedna povreda davnog mirovnog sporazuma. Možemo čitati zapise koji bilježe Mardukova upozorenja. Ponosan zbog svojih uspjeha. Tako je "riječ Ekura" — Enlilova odluka iz njegova hrama u Nippuru 42 Sargon. koji su događaje bilježili onako kako su viđeni s Mardukove strane. Čak i u tekstovima napisanima u njegovu slavu navodi se da su se "u Sargonovoj starosti sve provincije pobunile protiv njega. Nadiranje u Egipat zahtijevalo je i prelazak preko neutralnog Svetog područja na Sinajskom poluotoku.. Na prijestolju Sumera i Akada nakratko su ga naslijedila njegova dvojica sinova. međutim anali i zapisi o njegovoj vladavini i vojnim pohodima govore nam da je on u stvari bio Ištarin miljenik. zapada svim zemljama "sirio je. Mjesto slijetanja duboko u "zemlji zapa­ da". na kojima je obično prikazivana kao privlačna božica ljubavi. otkrivaju da je Marduk poveo kaznenu protuofenzivu: Zbog skrnavljenja što ga počini Veliki Marduk se razbjesni. sada su je prikazivali kao do zuba naoružanu božicu rata (slika 1 6 ) . zato što je Inanna/ištar sklopila nesveti savez s Nergalom. Marduko­ vim bratom koji je oženio Inanninu sestru. U du­ gačkom tekstu pod naslovom Prokletstvo Aggada. bio je njegov unuk po imenu Naram-Sin.. Tekstovi i slikovni prikazi bilježe da je IŠtar poticala kralja da postane slavan i velik neumornim osvajanjem i uništavanjem njezinih neprijatelja te da mu je aktivno pomagala na bojištima. Takav upad u područje Enkiita bio je bez presedana i mogao se dogoditi. Možemo čuti Enkijeve prosvjede. SLIKA I 6 Mora se istaknuti da su Sargonovi teritoriji obuhvaćali samo jedno od četiri poslijepotopna mjesta povezana sa svemirom — samo Mje­ sto slijetanja u Cedrovoj šumi (vidi sliku 3 ) . Popis gradova koje je osvojio i pokorio Naram-Sin pokazuje da je on ne samo došao do Sredozemnog mora — uspostavivši kontrolu nad Mjestom slijetanja — nego i da je kre­ nuo prema jugu kako bi napao Egipat.. Značenje tog imena je "Sinov omiljeni". jasno se navodi da je do kraja došlo "nakon mrgođenja Enlilovog čela". ali ne bez otpora. 43 ." Anali njegovih protivnika. Ovo hvalisanje implicira da je u Inannino/Ištarino ime osvojio sveto mjesto povezano sa svemirom. kako nam otkriva pažljivo čitanje zapisa. To je bilo previše čak i za vodstvo Enlilita. gdje je bila smještena svemirska luka. Naram-Sin si je dodi­ jelio naslov "Kralj četiriju regija".. nasljednik u duhu i djelu. Na istoku zemlju osvojio je. međutim Sargonov pravi nasljednik.

no nazivali su ga i "po­ mazani svećenik Anuov". taj kraljevski grad nikad nije pronađen. "Ištarin zaštitnik. n. e.. te vojni pohodi akadskih kraljeva pri njegovom kraju daju nam jasnu pozadinu za doga­ đaje tog tisućljeća: ciljevi su bila mjesta povezana sa svemirom — Gilgameš je preko njih želio steći dugovječnost bogova. Ljudi će izginuti. g. Marduk je u svojim proglasima upozoravao na predstojeće prevrate i kozmičke fenomene: Dani će postati mračni.POSLJEDNJI DANI " T A K O SE DOGODILO" — privela stvar kraju: "Riječ Ekurova pala je na Aggad" da se uništi i izbriše s lica zemlje. Saga o Gilgamešu s početka trećeg tisućljeća pr. Poremetit će se riječni tokovi. n. što je u stvari doslovno značenje riječi "Mesija". n. bogovi i ljud očekivali dolazak apokalipse. To je bio prvi put da se u drevnim zapisima pojavljuje da je netko božanski pomazan. I doista. e. U Sargonovim kronikama njegovi počasni naslovi bili su uobičajeni. e. Na zemlji pustoš će nastati. veliki Ensi od Enlila". Bez sumnje. Akadska faza rata i mira na Zemlji nije bila bez nebeskih ili "mesi­ janskih" aspekata. Naram-Sinov kraj došao je oko 2 2 6 0 . j sno je da su u predvečerje dvadeset i prvog stoljeća pr. 45 . to centralno mjesto dominiralo je većinom — a k o ne i svim — kasnijim događaja. Gledajući unatrag i prisjećajući se sličnih biblijskih proročanstava. Mardukov je pokušaj s "Babilonskom kulom" kontrolu nad mjestima povezanim sa svemirom stavio u središte pozornosti bogova i ljudi. kralj Kiša. a kraljevi odani Ištar prevlast. Tekstovi iz tog vremena govore nam da su instrument božjeg gnjeva bile trupe lojalne Ninurti koje su napale s teritorija na istoku zvanog Guteja. Aggad nije nikada obnovljen niti ponovno naseljen. Kao što ćemo vidjeti. pr.

g.EGIPATSKA PROROČANSTVA.a.). pr. O tim okolnostima govori se na papirusu poznatom kao Opomene Ipu-Wera. pr.. razbojstva su posvuda. kada je vjersko-politička prijestolnica bio Memfis u srednjem Egiptu.. Ceste su bile nesigurne za putovanje pa je trgovina prekinuta. egiptolozi smatraju početkom takozvanog Prvog međurazdoblja. ti su značajni događaji ujedno bili korijen mesi­ janskih pojava čije je središte .. oskvrnuća hramova. kaotičnog perioda između kraja Starog kraljevstva i dinasti­ čkog početka Srednjeg kraljevstva. e. dugačkom tekstu pisanom hijeroglifima koji se sastoji od nekoliko dijelova u kojima se izvještava o velikim nesrećama i kušnjama.. te poziva ljude da se pokaju i nanovo se prime održavanja vjerskih obreda.na prijelazu iz stare u novu eru. Proročki dio opisuje dolazak Otkupitelja. napuštanja prijestolnice. LJUDSKE SUDBINE Godinu 2160. "nitko ne ore. sve je u ruševinama. e. godina koju vrijedi upamtiti. e. širi se pustinja... to jedinstvo i religijska stabilnost urušili. n. na po­ dručju Bliskog istoka svjedočilo je jednom od najblistavijih civilizacij­ naca. sjeme pro­ pade. Povijesni događaji iz tog znamenitog stoljeća — kao i svi događaji u po­ vijesti — imaju svoje uzroke u onome što se zbilo ranije. dvadeset i prvo stoljeće pr... Glasoviti zapisi o faraonima iz Memfisa slavili su bogove i obećavali zagrobni život za kraljeve. suša." skih poglavlja poznatom kao razdoblje Ura III. 47 . sloma zakona i reda. To je u isto vrijeme bilo i najteže i najtegobnije razdoblje jer svjedočilo je kraju Sumera u smrtonosnom nuklearnom oblaku. perač rublja odbija ponijeti svoj tovar. A zatim su se 2 1 6 0 . a u završnom dijelu papirusa veličaju se idealna vremena koja će uslijediti. u provincijama Gornjeg Nila više se ne ubire porez... Nakon toga više ništa nije bilo isto. skladišta su prazna. a ono što se dogodilo na oba područja koincidira s novom fazom Mardukove kampanje za osvajanje vrho­ vne vlasti. n. U previranju je došlo do raspada saveza. Na početku teksta govori se o slomu zakona i reda te funkcionalnog društva —stanju u kojem "vratari kreću u pljačku. Kao što ćemo vidjeti.. Tu je 2 1 6 0 .. rijeka je crvena od krvi". op. pr. posvuda samo prašina. n. "Nevidljivi".. do upada stra­ Treće poglavlje EGIPATSKA PROROČANSTVA. ti su faraoni nosili dvostruku krunu Gornjeg (južnog) Egi­ pta i Donjeg (sjevernog) Egipta koja nije simbolizirala samo upravno nego i vjersko ujedinjenje dviju zemalja — ujedinjenje koje je ostvario Horus pora­ zivši Seta u njihovoj borbi za naslijeđe boga Pta/Ra...bio Jeruzalem.. Iako se Nil izlio i navodnjava zemlju. LJUDSKE SUDBINE U analima o Čovjeku na Zemlji. Mardukovi šahovski strateški manevri i geografska kretanja s jednog mjesta na drugo upravljali su rasporedom "božanske igre šaha" u toj eri. Tijekom tisuću godina Starog kraljevstva.. dakle nekih dvadeset i jedno stoljeće kasnije . njegovu sinu i njihovim božan­ skim nasljednicima podizali velebne hramove. poplava i nereda zbog nestašice hrane. e. otac smatra sina neprijate­ ljem".... Vladajući kao surogati bogova.. napada s juga od strane tebanske princeze koja je htjela preuzeti vlast. Njegovi potezi i pokreti počeli su odlaskom iz Egipta kako bi (u očima Egipćana) postao Amon (piše seiAmun teAmen.. barbari iz tuđine došli su u Egipat. Doista. žene postadoše jalove i nijedna zanijeti ne može. n. za vjerske prijestupe i društvena zla krivi nesvetog neprijatelja. U Egiptu su te godine započele promjene vjersko-političkog karaktera. mrtvi se samo bacaju u rijeku. "Izbio je građanski rat. Anali kraljevstva Sumera i Akada iz tog vremena bilježe veliku promjenu u politici enlilitskih bogova. Egi­ pćani su štovali panteon boga Pta te njemu.

Zatim će ustati protiv zla i uništiti ga.POSLJEDNJI DANI EGIPATSKA PROROČANSTVA. Proročanstva je kralju Sneferuu navodno izrekao "veliki svećenik-vidovnjak" po imenu Nefer-Rohu. "proročanstva" služe kao potvrda tih prethodnih zbivanja. uzrokovala nestašice hrane i pobune zbog hrane." Ipu-Wer je u svojim proročanstvima objavio da će tim idealnim vreme­ nima prethoditi njihove vlastite mesijanske porođajne muke: "Čitavu će ze­ mlju zahvatiti pomutnja..)." Nakon poziva ljudima da se pokaju. Ra je postao Amon. u neobuzdanoj galami ljudi će ubijati jedni druge. (ali) vlast. počeo zapisivati ono što je predviđao: Gle. a ljudi će o njemu govoriti: On unosi vedrinu u srca. vjerski datu­ mi su poremećeni. Doista. mnoge pojedinosti i način izražavanja u tim proročanstvima najbolje se mogu opisati kao sablasni. "da upale tamjan u hramovi­ ma. međutim smatraju da je zapravo napisan nakon događaja o kojima govori te samo glumi da je proročanski." Ne samo opis događaja i mesijanskih proročanstava nego se i sama for­ mulacija teksta na tom drevnom egipatskom papirusu čini zapanjujućom.. napisao je neidentificirani Ipu-Wer. Njegova su stada možda mala. stajalo je Ra-Amon ili samo Amon. međutim egiptolozi smatraju da je zapravo napisan za vrijeme Amenemheta Prvog iz Dvanaeste dinastije (oko 2. "ugledan čovjek." Zatim riječi na papirusu postaju proročke: u odlomku koji čak i egiptolozi nazivaju "istinski mesijanskim".600 g. budući da je otišao iz Egipta. tekst navodno donosi proro­ čanstva nastala za vrijeme Sneferua.." Sveti simbol bogova koji kralj nosi na kruni. Konkretno. slično Nostradamusu. "Ljudi će pitati: 'Gdje je danas? Spava li? Zašto se njegova moć ne oči­ tuje?'" . Stručnjaci znaju za još jedan proročki/mesijanski tekst koji je do nas došao iz Starog Egipta. počasnim naslovima i u hramovima.. Unatoč tome. e. sveti su tekstovi razbacani i ljudi ih kidaju po ulici. zaključuje papirus.) — nakon događaja o kojima tobože prorokuje." međutim nakon godina razdora prevladat će pravednost i ispravno štovanje. gdje je "Mjesto tajni ogoljeno. No. papirus poziva da pokajnici budu krsteni— da se "sjere uroniti pod vodu. LJUDSKE SUDBINE Neki egiptolozi smatraju da je u srži tih zbivanja obična borba za bo­ gatstvo i moć. potpuno strada.. pisar vješt s prstima". u istraživanjima se malo pozornosti poklonilo velikoj i možda najvažnijoj promjeni: u spisima. Novija istraživanja slom Starog kraljevstva po­ vezuju s "klimatskom promjenom" koja je uzdrmala društvo zasnovano na poljoprivredi. To je...napisao je Ipu-Wer i odgovorio: "Pazite. pr. Opomene govore o "vremenu koje će doći". smatram da je ta promjena to što je Ra postao Amon. slava njegova vidjeti se ne može. ono "što je Ipu-Wer rekao odgovorivši na veličanstvenost Gospoda. pr. On je pastir svih ljudi. sa svećenicima se loše postupa. Nadalje. spoznaja i pravda su sa njim. ima nešto o čemu govore ljudi. umjesto dotadašnjeg Ra. Grozno Zemlja To što će doći nije bilo nikad prije. koji je štovan od tada pa na dalje. on je odgovorio: "zemlja je ta koja traži smrt. predsta­ vljajući se starijim nego što jest... No život će provesti skrbeći za njih. pokušaj (naposljetku uspješan) tebanske princeze s juga da zavlada čitavom zemljom. faraona Četvrte dinastije (oko 2. Ali ima toga još. mnogi će ubiti nekolicinu. hvalospjevima. društveno previranje i raspad vlasti. Prevrat je započeo prekidom vjerskih obreda koji se manifestirao oskrnavljivanjem i napuštanjem hramova.. da ponude bogovima žrtvu". Ra Ne­ vidljivi. n. Nefer-Rohu je "posegnuo u kutiju s pisaćim priborom. Najprije će imati malo sljedbenika. kada će se pojaviti neimeno­ vani Spasitelj— "bog-kralj". 48 49 . magija je razotkrivena i vidljiva onome tko je ne poznaje. politički i vjerski slom prouzročila je vjerska promjena. Pozvan kralju da pretkaže budućnost.. e. Uraeus (božanska zmija).. n. "postao je predmet pobune." Ljudi će pitati: "Zar Pastir želi smrt?" Ne.000 g. izvadio svitak papirusa" i zatim na njega. je.

NINNU-a ("Dom/Hram pedesetorice") vrlo se podrobno govo­ ri u Gudejinim zapisima. Ninurtino "sredi­ šte kulta" iz kojeg su se odbijale strane gutejske trupe. dogodit će se invazije.. pronaći na papirusu napisanom prije otprilike 4 .. "Gospodar Girsua" — ondje je već imao svoj hram. iza kojih će slijediti nestanak nepravdi i dolazak — to jest po­ vratak . To je. pr. Zatim će nastupiti nova era mira. Ninurta — ovdje zvan NIN. rijeke prazne. Sablasno je u njima pronaći terminologiju vrlo sličnu onoj iz Novog zavjeta — o nepoznatom. kao što ćemo vidjeti. Činjenica da je Ningišzida/Toth bio brat kojeg je M a r d u k oko 3100. spokoja i pravde. Ti posebni nebeski aspekti bili su povezani i sa samim vremenom po­ četka gradnje hrama. LJUDSKE SUDBINE Kopno Nema razoreno. Uvest će je onaj što ga sada zovemo Spasitelj. 2 0 0 godina. O zapanjujućim okolnostima najave. Pobjednik će ga zvati. Ljudi njegova vremena sretni će biti. Ninurta je odlučio ponovno istaknuti svo­ je pravo na rang pedeset te je naložio tadašnjem kralju Lagaša Gudeji da za njega u gradskom Girsu (svetoj četvrti) podigne nov i drugačiji hram. kao što zapisi jasno objavljuju. Bilo je to vrijeme. slika 17) je činjenica da su od najave pa sve do posvećenja svaki korak izgradnje novog hrama i svaku njegovu pojedinost diktirali različiti nebeski aspekti.mira i pravde. spona u međusobno povezanim događaji­ ma koji se protežu tisućljećima godina. Gradnja novog hrama zahtijevala je posebnu dozvolu od Enlila koji ju je naposljetku i dao. Iz zapisa saznaje­ mo da je novi hram morao imati posebne osobine koje su ga povezivale s nebesima i omogućavale promatranje određenih nebeskih pojava. U tu svrhu Ninurta je u Sumer pozvao boga Ningišzidu ("Totha" u Egiptu). vide. ništa preostalo daje umire. Zapanjujuće je takva mesijanska proročanstva apokaliptičnih vre­ mena. Nestat će nepravde.. odnosno leteći stroj. nije. nebesima "Lagaš će se podići prema u skladu s Velikom tablicom sudbina" odluči Enlil u korist Ninurte. 2. Sinu čovječjem.260. sunčeve svjetlosti oblacima sve ljudi Jedno vrijeme jedino sigurno mjesto bio je Lagaš.. Pravda zamijenit će je. Svjestan Mardukovih neumoljivih ambicija.GIRSU. rato­ vi i krvoprolića. izgradnje i posve­ ćenja E. kada se "na nebesima određivahu zemaljske sudbine": U vrijeme kada se na nebesima Pod gustim Egipatske su Ra mora Vjetar sjeverac sudara se s južnjakom. e. temelje Zemlje. oskvrnjivanja hramova i pomutnje oko toga gdje će biti prijestolnica i tko će biti kralj nastupilo nakon kraja Sargonske ere Ištar. Iskopani su na ruševinama Lagaša (to mjesto danas se zove Telio) i opsežno citirani u knjigama Zemaljskih kronika. Sin Čovjekov njegovo će ime na vijeke vjekova biti. g. Ono što je očito iz opsežnog teksta (na jasnom sumerskom klinastom pismu urezanog na dva glinena cilindra. Božanskog arhitekta i Čuvara tajni piramida u Gizi. strane okupacije. n. kao i poseban ograđeni prostor za svoju "božansku crnu pticu". U Sumeru je razdoblje kaosa. trijumfalnom spasitelju. određivahu zemaljske sudbine. godine prije Kri­ sta natjerao u izgnanstvo svakako nije bila nebitna za sve uključene. 51 .POSLJEDNJI DANI EGIPATSKA PROROČANSTVA. planiranja. Mesija: Zatim suveren Ameni će doći — ("nepoznati"). nanovo položiti Prije nego što Ra obnovi "temelje Zemlje".

troje bogova je nestalo. iako je nekoliko bogova koji su mu došli u san nestalo nakon što se probudio. LJUDSKE SUDBINE (dan i noć) i "razvlači mjerničko uže" za orijentaciju novog hrama. a opeka i kalup za nju ležali su mu do nogu! (Slika 18) SLIKA 17 Posebno vrijeme kada su se zemaljske sudbine određivale na nebesima je ono što smo nazvali Nebesko vrijeme.POSLJEDNJI DANI EGIPATSKA PROROČANSTVA. Zatim se pojavila božica Nisaba koja je na glavi nosila prikaz strukture hrama. Bog je progovorio i oba­ vijestio Gudeju da je izabran da izgradi novi hram. Onaj koji uravnotežuje Slika 18 52 53 . Kada se Gudeja probudio. držao je i glinenu opeku. kalup za izradu opeka te graditeljsku korpu. Naime. različiti predmeti koje su mu bogovi u snu bili pokazivali ostali su fizički ležati uz njega! U tom snu-viziji (prvom u nizu) bog Ninurta pojavio se na točki izla­ ska sunca. Treći bog Ningišzida (tj. Toth) imao je pločicu lazura na kojoj je bio urezan tlocrt hrama. a Sunce je bilo poravnato s Jupiterom. te pero kojim je stalno pokazivala na "pogodnu nebesku konstelaciju". no arhitektonska ploča mu je bila u krilu. Gudejina priča počinje sa snom-vizijom koji nalikuje epizodi televizij­ ske serije Zona sumraka. Takve nebeske okolnosti dominirale su projektom Eninnu od početka do kraja. Da je takvo određivanje bilo povezano s danom ekvinocija jasno je iz ostatka Gudejine priče kao i iz Tothovog egipatskog imena Tehuti. u rukama je držala ploču na kojoj je bilo nacrtano zvjezdano nebo. odnosno Zodijački sat.

Hram se "podigao prema nebesima" u uobičajenih sedam faza. Gudeja ga je morao obložiti fasadom od crvenkastog kamenja.GA. mjesto određivanja. I početak gradnje i završna ceremonija posve­ ćivanja trebali su se. pa s polaganjem temelja. rekao je Gudeji.POSLJEDNJI DANI EGIPATSKA PROROČANSTVA. vladar cijele Zemlje. me­ đutim — što je neobično za sumerske zigurate koji imaju ravne gornje dijelove — vrh mu je morao biti zašiljen. "Hram je izvana izgledao kao gora. Novi će se hram. U trećem snu-viziji prikazana mu je animirana demon­ stracija izgradnje hrama slična hologramu." iz kojeg je Ninurta mogao vidjeti "Ponavljanje iznad ze­ malja. sličan vršnom kamenju na egipatskim piramidama (slika 19). "vidjeti izdaleka. pokazan mu je cjelokupan proces gradnje. a ne. Krenula je s prikazivanjem po­ četnog usklađivanja s naznačenom točkom na nebesima. mom hramu divit će se posvuda. Magan i Meluha bili su sumerska imena za Egipat i Nubiju. a da je drugi. K tome." Proklamiranje Ninurtine (a ne Mardukove) vrhovne vlasti zahti­ jevalo je da Eninnu ima posebne značajke. kalupljenjem opeka i tako dalje — korak po korak. na sjeveroistoku. dvije zemlje bogova Egipta. kao što je bilo uobičajeno. podsjeća na sličan kameni opservatorij otkriven u Denderahu u Egiptu (slika 2 0 ) . Stoga je Gudeja na vrh hrama morao postaviti vršni kamen! Njegov oblik nije opisan." To je bila odaja s dvanaest položaja. Budući da se spominje samo jedan prolaz. Bog je kojemu nema ravna. kao što je bilo uobičaje­ no. pravi Stonehenge na obali rijeke Eufrat! SLIKA 19 Da je podizanje građevine koja nalikuje egipatskoj piramidi imalo svoju svrhu jasno je iz riječi samog Ninurte. Kada čovjek proučava svaki izraz. svaki je bio označen zodijačkim simbolom. no po svoj prilici to je bio piramidion. njegovo nebesko ime izgovarat će se u zemljama na krajevima svijeta: 54 55 . Ulaz zigurata morao je biti okrenut prema Suncu točno na istoku. njegova zadivljujuća pojava sezat će do nebesa. Veliki junak iz Zemalja Enlilovih. što znači na dan proljetnog ekvinocija. s otvorom za promatranje nebesa — drevni planetarij usklađen s konstelacijama zodijaka! U dvorištu hrama Gudeja je dao izgraditi dva kamena kruga za promatranje nebesa povezana prolazom okrenutim prema izlasku sun­ ca. održati u točno određene dane. terminologiju i strukturalne pojedinosti postaje očito da je ono što je uz pomoć Ningišzide/Totha izgrađeno u Lagašu bio kompleksan no praktičan kameni opservatorij čiji jedan dio. oboje su pali na dan Nove godine. u Mardukovim zemljama. Na najvišoj razini hrama Gudeja je morao podići SHU.LAM — "tamo gdje se naviješta sjaj. a drugi sedam kamenih stupova. On je vladar čitave Zemlje. pretpostavlja se da su krugovi bili jedan unutar drugoga. Svrha Eninnua bila je da čak i tamo. "u obliku roga". Jedan krug je imao šest. umjesto da zid od opeke ostavi gol. mjesto otvora." U Maganu Ningirsu i Meluhi ljudi će zbog njega govoriti: ("Vladar Girsua"). usklađen s nebeskim izlascima i zalascima. zbog čega je sličnost egipatskoj piramidi još veća. u potpunosti posvećen zviježđima zodijaka. uspostavi Ninurtino nenadmašno gospodstvo: "Bog kojemu nema ravna. LJUDSKE SUDBINE Gudeja je trebao pomoć božice-proročice i još dva sna-vizije da otkrije značenje svega toga. po uputama bogova.

LJUDSKE SUDBINE Sunce. precizno orijentiran prilikom planiranja građevine. na drugim mjesti­ ma na Zemlji podizani su drugi kameni opservatoriji slični tim dvama zodijačkim opservatorijima. i 2100. pa niz prolaz sve do drugog kamena. e. zodijačkog To je bila glavna svrha čitave te kompleksne instalacije — određivanje doba preciznim opažanjem. između dva kamena stupa. te niz prolaz do takozvanog "markacijskog kamena". 2160. Južnoj 56 57 . međutim njegova najvažnija vanjska značajka bilo je nastajanje "pravca gledanja" koji je išao od središnjeg kamena. Građeni su na različitim mjestima u Europi. omogućavao je da se u trenu­ tku helijakalnog izlaska odredi u kojoj se zodijačkoj konstelaciji pojavljuje — točnije. pr. Takav pravac gledanja. U to isto vrijeme Poput Stonehenga na Britanskom otočju (slika 2 1 ) . Općenito se smatra da Stonehenge. g. godine — izgrađen je i "Stonehenge na rijeci Eufrat"! To nikako nije mogla biti slučajnost. U isto vrijeme. između dva kamena stupa poznata kao Sarsenovo kamenje broj 1 i 30. njegov dvoj­ nik Krug u Bluestonu te markacijski kamen kruga nazvanog Stonehenge II datiraju iz razdoblja između 2200. n. SLIKA 21 U Stonehengu je takav pravac gledanja išao (i još uvijek ide) od sre­ SLIKA 20 dišnjeg kamenog stupa zvanog oltarni kamen.POSLJEDNJI DANI EGIPATSKA PROROČANSTVA. i opservatorij izgrađen u Lagašu imao je markacijsko kamenje za promatranje solisticija i ekvinocija.

pa čak i u dalekoj Kini (gdje su arheolozi u provinciji Shanzi otkrili kameni krug iz 2100.640. g. završavalo doba Bika. Helijakalni izlazak. kada ih proma­ tramo. nisu iste veličine. iz jednog doba u drugo prelazi svakih 2160 godina.860. stisnuta između većih konstela- Različiti tekstovi iz tog vremena. n.320.480.POSLJEDNJI DANI EGIPATSKA PROROČANSTVA. U svojim memoarima poznatima kao Erra Epos Nergal je izvijestio da je Mardukov glavni argument bio da je stiglo njegovo vrijeme. n. Sve su to bili Ninurtini i Ningišzidini promišljeni protupotezi u božanskoj igri šaha s Mardukom: željeli su pokazati čovječanstvu da je zodijačko doba i dalje doba Bika. Enliliti su angažirali Mardukovog brata Nergala (čija supruga je bila Enlilova unuka) da dode u Babilon iz Južne Afrike i nagovori svog brata da ode. i dalje je u konstelaciji Bika.) Različiti tekstovi koje smo spomenuli pokazuju da je Marduk za vrije­ me svojih lutanja izvršio još jedan upad u središnje područje Enlilita (po­ tomci Enlila. Enlilovo doba? Vjerojatno nije.pozvao je Marduka.pitao je Nergala. a neka manji. e. "Sto se dogo­ dilo s točnirn i pouzdanim instrumentima iz vremena prije Potopa. Neka zauzimaju veći dio nebeskog svoda.160 godine ili negdje oko te godine. u kojima su zvijezde grupirane proizvoljno. (Suvremena istra­ živanja mezopotamske astrologije doisra porvrduju da je zodijački krug bio podijeljen na 12 kuća s po 30 stupnjeva svaka. Budući da se prema sumerskim tekstovima potop dogodio u dobu Lava. doba se u stvari ne izmjenjuju u točno tom intervalu. okončano. do 2. — d o b a Ovna 58 59 . kako je objavio. rekao je Marduku.320.480. kašnjenja Zemlje u orbiti oko Sunca.) te je praćen sljedbenicima ušao u Babilon. "Nebesa navješćuju moju slavu kao Gospodara" . 10. Iako se matematički izmjenjuju svakih 2160 godina. dobivamo zapanjujući raspored. prev. tekstovi nam otkrivaju da je Marduk bio uporan i agresivan u svojim traženjima zato što je bio uvjeren da je došlo vrijeme nje­ gove vlasti nad Zemljom. Naime. pr. do 6. Osim toga. Nergal mu je odgovorio protuargumentom da to zapravo nije tako.800. Enlilovo doba. bilo vrijeme kada se na nebesima odlučivalo o sudbinama na Zemlji. op. do 4. koji su bili instalirani u Donjem svijetu?" .160. doba Bika. Ako u tom matematički određenom 2160-godišnjem zodijačkom ka­ lendaru za početnu točku umjesto 10. n. a ne podjela nastala na temelju izravnog promatranja nebesa.860 uzmemo 10. što je bila matematička po­ djela. Nergal mu je objasnio da je Potop instrumente uništio. g. — doba Lava 8. U sedamdeset i dvi­ je godine nakupi se jedan stupanj kašnjenja. Ostavimo li po strani jasan krajnji rezidtat koji taj kalendar sinkronizi­ ra s kršćanskom erom. uključujući jedan Mardukov autobi­ ografski tekst i dulji tekst poznat pod nazivom Erra Epos pojasnili su Mardukova putovanja izvan Egipta zbog kojih je postao poznat kao "Onaj koji je skriven". Marduk svakako nije to mislio. To je. baš kada je. — doba Raka 6. Je li Marduk otišao u Lagaš radi te opservacije nije nam poznato.njegova je izjava. pr. počelo je doba Ovna. njegovo doba.160. do 0. e. — doba Bika 2. Umjesto da pribjegnu oružanom sukobu. čovjek ne može a da se ne zapita je li puka slučajnost da se Ištar-Ninurtina era okončala 2. Razjaren. No. doba Ovna. da doba Ovna u stvari nije stiglo. međutim ipak je otkrio uzrok nepodudarnosti. naš Zodijački sat mogao je započeti otprilike 10. na Golanskoj visoravni sjeveroistočno od Izraela. sjetit ćete se. zvije­ žđa zodijaka. posljedica feno­ mena precesije. baš kao što je Ninurta bio rekao Gudeji. prema gore navedenom zodijačkom kalendaru. Zodijačka doba su. matematički.640. Proizvoljna podjela "Velikog kruga" na dvanaest isječaka od po trideset stupnjeva svaki znači da zodijački kalendar. "Dodi i sam se uvjeri koje se zviježđe u zoru određenog dana vidi na istočnom obzoru!" . LJUDSKE SUDBINE Americi. tj.800 g. Dostupni podaci sugeriraju da je Marduk bio siguran da je po Nebeskom vremenu nastupilo vrijeme njegove vlasti. Zašto? Zato što je. — doba Blizanaca 4.. e. "Slučaj" je htio da konstelacija Ovna bude jedna od manjih. pr. s trinaest stupova usklađenih sa zodijakom). Mardukovo doba. Marduk je posumnjao u točnost opservacija. do 8.

središte Nannarovog (Su-en ili Sin na akadskom. Marduk je doista otišao. kao poslanik.POSLJEDNJI DANI cija Bika i Riba (slika 22). pitomo mjesto". koja zauzima više od trideset stupnjeva nebeskog svoda. samo njegovo ime. A s njim je. počelo je značiti ne samo "grad". čak i onima u "pobunjeničkim zemljama". M ardukova odluka da ostane u spornim zemljama odnosno u njihovoj blizini te da u borbu za naklonost čovječanstva uključi svog sina uvjerila je Enlilite da glavni grad vrate u Ur. "Idi u miru i vrati se kada nebesa objave tvoje doba" .) kulta. . u znače- ju "urbano. zadržava se barem dva stoljeća dulje od onoga koliko bi matematički trebala trajati. nebesko vrijeme i mesijansko vrijeme nisu se podudarali. Nannar/Sin nije sudjelovao u ratovima bo­ gova. op. Pokoravajući se svojoj sudbini. e.. čija je majka bila Zemljanka. n.rekao je Nergal Marduku. glasnogovornik i glasnik. Za razliku od drugih Enlilita.. ali ne predaleko. Kada gledamo nebesa konstelacija Bika. a. Jedan od mnogih razloga da se Nannar/Sin izabere za enlilitskog prvaka bila je spoznaja da je borba s Mardukom nadišla sferu božanskih odnosa i prera­ sla u borbu za srca i umove ljudi — samih onih Zemljana koje su bogovi stvorili • koji su sada sačinjavali vojske koje su ratovale u ime svojih stvoritelja. poručiti da će pod njegovim vodstvom početi era mira i napretka. To je bio treći put da je Ur izabran za prijestolnicu i stoga su ga u tom razdoblju zvali "Ur III". Taj je potez odnose sukobljenih bogova povezao s biblijskom pričom 0 Abrahamu. bio njegov sin. nego i grad nad gradovima — urbani dragulj drevnih zemalja. njegov izbor trebao je ljudima posvuda. On i njegova supruga Nergal (slika 23) bili su vrlo omiljeni medu Sumeranim n a> a sam Ur je odisao napretkom i blagostanjem. Četvrto poglavlje O BOGOVIMA I POLUBOGOVIMA SLIKA 22 U dvadeset i prvom stoljeću pr. taj isprepleteni odnos utječe na religiju i dandanas.

iako već dugo u ruševinama. radionicama. slika 25).000 godina još uvijek dominira čitavim krajolikom. Nannar/Sin je rođen na Zemlji. Za razliku od suprotstavljenih Ninurte i Marduka. Bio je smješten unutar zidinama ograđene svete četvrti gdje su razne vrste građevina služile kao boravište bogova te kao re­ zidencije i funkcionalne zgrade za legiju svećenika. postojao je još jedan snažan razlog. On ne samo da je bio Enlilov prvorođeni 62 63 . službenika i slugu koji su se brinuli za potrebe božanskog para i organizirali održavanje vjerskih obreda za kralja i ljude. SLIKA 25 No. zigurat koji je parao nebesa. koji su obojica na Zemlji bili "imigranti" s Nibirua. trgovačkim skladištima i stajama — sve na prostranim ulicama na čijim su mnogim raskrižjima bila izgrađena molitvena svetišta koja su bila otvorena za sve putnike namjernike. školama. pri­ vatnim nastambama na više razina. administrativnim zgradama (uključujući zgrade za pisare i vođenje arhiva te za ubiranje poreza). Izvan tih zidina širio se veličanstveni grad s dvije luke i kanalima koji su ga povezivali s rijekom Eufrat (slika 24) — veliki grad s kraljevskom palačom. Veličanstveni zigurat sa svojim monumentalnim stepeništem (rekonstrukcija. gradio se u fazama.POSLJEDNJI DANI O BOGOVIMA I POLUBOGOVIMA SLIKA 23 Tamošnji hram Nannara/Sina. čak i nakon 4.

a. opaze sinovi Božji da su kćeri ljudske pristale. budući da se ti podaci nalaze Sumerski i akadski tekstovi koji nam govore o Potopu objašnjavaju da su u tu dramu bila uključena dva boga: Enlil je bio bog koji je pokušao Potopom uništiti čovječanstvo a Enki ga je spriječio potajno naloživši Noi 64 65 .POSLJEDNJI DANI O BOGOVIMA 1 POLUBOGOVIMA sin na Zemlji. u pretpotopnom vremenu. ona bijaše. Ono što je čak i stručnjacima malo poznato. i on nije bio obični Zemljanim On je bio sin — i to "ljubljeni sin" — božice Ninsun. Mnogo kasnije sam shvatio da je hebrejska riječ za divove. tvrdnja da mu je majka božica Ninsun stavila je Ur-Nammua u isti rang s Gilgamešem čiji pothvati su bili glasoviti i čije ime se i dalje štovalo. blizanci Utu/Šamaš i Inanna/Išcar te njihova sestra Ereškigal. U svjetlu nadolazeće borbe za privrženost ljudi. Doista. da su se vratili slavni dani nesporne vlasti Enlila i njegova klana. Budući da se ta božanska genealogija uvijek iznova ponavlja u zapisima iz Ur-Nammuove vladavine.. a odobrio Anu. kad su sinovi Elohima općili s ljudskim kćerima pa im one rađale djecu. Nefili) i Zemljanki ("kćeri ljudskih") kao Božji razlog da potopi čovječanstvo: "Neće moj Duh u čo­ vjeku ostati dovijeka. čitatelj će se sjetiti. (Čitatelji mojih knjiga možda će se sjetiti da sam kao dječak postavio pitanje zašto se Nefili — što doslovno znači "Oni koji su se spustili" [s ne­ besa na Zemlju. I Bog se pokaja i u svom srcu ražalosti što je načinio čovjeka na Zemlji. imala odriješene ruke da bira koga želi. on je pripadao prvoj generaciji bogova rođenih na Zemlji..} — obično prevodi kao 'divovi'. nego gaje rodila majka koja je sama bila Zemljanka. koja je Sargona akadskog izabrala da započne novu dinastiju zato što joj je bio do­ bar ljubavnik. zato što je i sam Marduk posjedovao atribute zbog kojih je bio privlačan masama čovječanstva. u stvari inačica sumerskog Anunnaki. moramo pretpostaviti da je ta tvrdnja istinita." To da su mladi Anunnakiji uzimali Zemljanke za žene ne treba nas posebno iznenaditi jer o tome lijepo piše u Bibliji koja je svima dostupna. sve je to nesumnjivo imalo svoju težinu. no istovremeno su bili i rođeni Zemljani. Svi su bili bogovi. možda čak i krucijalno. pažljivo je izabrao Enlil. u tekstovima koji su zanemareni i mora ih se potvrditi u kompliciranim Popisima bogova. pa ih uzimahu sebi za žene koje su god htjeli. Novoga kralja. koji su pripadali trećoj generaciji bogova. P O S T A N A K 6: 1-2 Biblijsko objašnjenje razloga za Potop u prvih osam zagonetnih redaka šeste glave Knjige Postanka jasno ukazuje na međusobne brakove i potom­ stvo iz takvih brakova kao uzrok božanskog gnjeva: U ona su vremena — a i kasnije — na Zemlji bili Nefili. nazva­ nog Ur-Nammu ("Radost Ura"). i reče: Ljude koje sam stvorio izbrisat ću s lica Zemlje. svi su rođeni na Zemlji. Anakim. prekršio sve obi­ čaje i tabue te uzeo Zemljanku za zakonitu ženu. u prisutnosti Nannara i drugih bogova. jer čovjek je tjelesan i griješio je.) Biblija jasno navodi takve međusobne brakove — "uzimati za žene" •— između mladih sinova božjih (sinovi Elohima. Prošli su dani kada je Inanna/Ištar. Gilgamešova majka. Marduk je još davno. jest činjenica da je upravo Marduk dao primjer koji su slijedili "sinovi bogova": Kad su se ljudi počeli širiti po Zemlji i kćeri im se narodile. Sve to je bilo važno. op. Doista. Njegov je izbor tako bio poruka. To je Ur-Nammua učinilo ne samo polubogom nego i — kao što je bio slučaj s Gilgamešem — dvije trećine božanskim. Njegova djeca. Či­ njenica koja je Zemljanima bila posebno privlačna je to da je Mardukov glavni savjetnik i voditelj kampanje bio njegov sin Nabu — koji ne samo da je bio rođen na Zemlji. Novog kralja koji je trebao ponovno započeti kraljevanje u Sumeru i iz Sumera također se pomno biralo. kako prijateljima tako i neprijateljima.

"najmudrijeg medu ljudima" koji je odrastao u Enkijevom kućanstvu. Kada je anunnakijska Misija Zemlja bila u punom jeku. Za to je čak i on. Enkijev sin. onaj čije samo ime znači Prorok. Apokrifni spisi izvještavaju nas da je kada se rodio Noa. a spisi također otkrivaju da je Adapa bio tajni Enkijev sin iz odnosa sa Zemljankom.GI ("Oni koji promatraju i vide") upravljali su usputnom planetarnom postajom — na Marsu! — i letjelicom koja je povezivala dva planeta. pandan biblijskog Enoha. Tako se Marduk jednog dana požalio majci da su njegovi drugovi do­ bili žene. Nabu je stoga bio sin božji i sin ljudski iz drevnih spisa. koja se također prevodi kao "prorok". vrsnog liječnika" (Sve govori da je to bio Enmeduranki iz sumerskih spisa.POSLJEDNJI DANI O BOGOVIMA I POLUBOGOVIMA da izgradi spasonosnu arku. sin Enkija. Prorok — jer SLIKA 26 to je doslovno značenje te riječi. a Ona je ostala njegova jedina supruga do samog kraja. znamo da je Ninmah. Enki ga je naučio pisati i računati. došla na Zemlju na čelu skupine medicinskih sestara (slika 26). nemam djecu. Mardukov je sin bio uključen u sumerski popis bogova. tri stotine njih. Sumerski spisi veličali su Adapu. jednom kada su se razmnožile "kćeri ljudske". glavni zapovjednik na Zemlji. Štoviše. kao ni je li bilo drugih anunnakijskih žena. Tako je on bio prvi polubog koji je bio bog. za razliku od Adape.slaže. što je pak izraz koji se koristio (npr. mnogo toga vezanog uz dijete i njegovo rođenje Noina oca Lameka navelo da se zapita nije li pravi otac djeteta jedan od Nefila. međutim jasno je da medu Anunnakijima nije bilo mnogo žena. a on nije: "Nemam ženu. kada je u očevo ime vodio mase čovječanstva dobio je nadimak Nabu — Glasnik." No. i to u to­ likoj mjeri da su (prema jednom tekstu) Enki i Ninmah morali vršiti ulogu bračnih posrednika te određivati tko će se s kime oženiti. u mnogim tekstovima opisivan kao ljubakalo s božicama svih dobi. glavna anunnakijska medicinska službenica. koji su bili poznati kao IGI. Kada uđemo u pojedinosti nalazimo da Enlilov gnjev zato što je čovječanstvo "prevršilo svaku mjeru" s jedne strane i Enkijevi protunapori s druge strane nisu bili samo stvar načela. Kasnije. Kao u ranije citiranim egipatskim spisima. 66 . Enki je. Nadalje. gdje su ga zvali i "božanski MEŠ".. nije zazirao ni od seksualnih odnosa s njima.. nje­ govo ime i uloga postali su povezani s mesijanskim očekivanjima. Biblija navodi samo da je Noa bio genealoški "savršen" čovjek koji je "Hodao s bogovima". "Uznositi Gospo­ din. koji bijaše polubog Zemljanin. kazna je naknadno ublažena kada je pristao uzeti Sud za zakonitu bračnu družicu. Marduk. biblijski junak Potopa. Jer sam Enki je bio taj koji je počeo spolno općiti sa ženama Zemljankama i raditi im djecu. njegovi su mu roditelji dali dopuštenje. u kojima se junak Velike poplave zove Ziusadra. Sumerski tekstovi. s druge strane. isto kao i značenje hebrejske riječi Nabih. povrh toga. sugeri­ raju da je on bio polubog. Sam Enlil. no uvijek mu je uspijevalo da ga u tome ne uhvate. Ne navodi se koliko ih je bilo. u GilgaMES) da se označi polu­ bog. U braku su dobili sina kojem je ime bilo EN. pružio je primjer sklapanja brakova s njima.) Kada su se uvjerili da se mlada Zemljanka — ime joj bijaše Tsarpanit . na Zemlji je bilo stacionirano šesto Anunnakija. Adapa je bio prvi Zemljanin koji je bio odveden u nebesa da posjeti Anua na Nibiruu. inače zagovornik čvrste discipline.SAG." Rekao joj je i da je zavolio kći "visokog svećenika. bio kažnjen izgonom. postao je žrtva nestašice žena kada je nakon ljubavnog sastanka silovao mladu medicinsku sestru. Takva situacija zahtijevala je stroga pravila glede seksa i nadzor starješina.

na primjer Knjiga jubileja. zvan Samyaza. Imena koja u sebi sadrže ime Boga ili nekog posebnog božanstva. kako u Uruku tako i u Uru. Mojsije). njegov status poluboga se pripisuje umjetnoj oplodnji koju je proveo Ninurta (Gospodar Girsua. iako je bila žena. "onaj koji je zaveo sinove božje. bilježe incident s bra­ kovima Zemljanki i Nefila te donose nove pojedinosti. prev. Prekid tabua posebno se svidio Igigi bogovima koji su većinu vremena bili na Marsu. dinastiji dobivali su teoforična imena 1 s prefiksom ili sufiksom M S S (prevedeno kao Mes.) za Eannatuma. danima prije Potopa.) U Egiptu su također neki faraoni tvrdili da imaju božansko podrijetlo. koji su nosili naslov "Meš" ili "Mes". Nekoliko izvanbiblijskih knjiga poznatih kao Apokrifi. sin Utua. bijaše zapovjednik sviju. Zanimljiva varijanta takvih običaja da polubog postane kralj je slučaj Eannatuma. svete červrti). Knjiga Henokova i Knjiga Noina. njegovom bijaše Inanna. op. doveo ih na zemlju i zaveo ih pomoću kćeri ljud­ skih. da je do međusobnih brakova došlo prije Potopa. i 19. supruga njezine kralj ice-majke. Sumerski tekstovi pokazuju da su poslijepotopni kraljevi-junaci doista bili takvi polubogovi. a glavna postaja na Zemlji im je bilo mjesto slijetanja na Cedrovoj planini. Poticatelj prijestupa. kralju koji je bio sin boga Ela. nisu oni bili samo potomci Enkija i njegova klana: ponekad su kraljevi u enlilitskoj regiji bili sinovi enlilitskih bogova. sjeme Enlilovo (rođenju) koja ga nazva "Uglednik u Eanninom hramu" I položi u sveto krilo Ninharsagino.. i kao drugo. i "spolno općio s njom". Slavna kraljica Hatšepsut koja je. a svaka je skupina imenovala vodu. Čim se pojavila prilika — možda poziv da dođu na proslavu Mardukovog vjenčanja — ugrabili su Zemljanke i odveli ih na Mars kao svoje žene. No. ostvarila to pravo na temelju toga što je bila polubog — veliki bog Amon. u utrobu umetnu Na (.POSLJEDNJI DANI O BOGOVIMA I POLUBOGOVIMA I tako je u. . Marduk pružio primjer drugim mladim i neoženjenim bogovima: pronađite si Zemljanku i oženite j e . Usprkos njihovih nastojanja da sumerske izvore uklope u monote­ ističke okvire — vjerovanje u samo jednog Svemogućeg Boga — sasta­ vljači hebrejske Biblije završili su taj dio u šestoj glavi Postanka s prizna­ njem činjeničnog ishoda. Enlilov unuk. Jedan od njih. koji znači "potječe od" ovog ili onog boga — otuda imena Ah-rnes ili Ra-mzes (RA-MeSes — "po­ tječe od". "uzeo je lik njegova veličanstva kralja". Na primjer.. potomak od boga Ra). Otprilike dvje­ sto "Nadglednika" ("Onih koji promatraju i vide") organizirali su se u dvadeset skupina. polubog: Meškiagašer. Mose. Niže na istoj dinastičkoj liniji nalazio se slavni Gilgameš. sumerskog kralja u Ninurtinom Lagašu tijekom ranih "juna­ čkih" vremena. Biblija iznosi dva priznanja: kao prvo. te pomoći Inanne/ Ištar i Ninmah (ovdje zvane njezinim nadimkom Ninharsag): Gospodin Ningirsu. Postade visoki svećenik i kralj. njegova polubožanska kći. Zemljanina (U toj liniji je još nekoliko vladara. "a i kasnije". Mnogi u 18. . nakon čega se rodila Hatšepsut. Sto se tiče potomaka iz tih miješanih brakova. ratnik Enlilov. Izvori potvrđuju da se to dogodilo za Henokovog vremena. uspjela steći naslov i sve privilegije faraona. da su od potomstva "došli od starine po junaštvu glasoviti ljudi"... 68 . Kanaanski tekstovi sadrže priču o Keretu. Šamaš. sin enlilitske božice Ninsun od oca visokog svećenika Uruka. Su­ merski popis kraljeva jasno navodi da je na početku kraljevanja u Uruku (jednom od enlilitskih regija) za kralja izabran MESH. Utu je naravno bio bog Utu tj. kako je isticala u za­ pisima i na crtežima u njezinom golemom hramu u Deir el Bahriju. "dvije trećine bog"." zvao se Yeqon. U jednom zapisu koji je kralj stavio na svoj glasoviti spome­ nik ("Stela strvinara").

dakle. pravne i ekonomske reforme (između ostalog.. Jedan od prvih Ur-Nammuovih zadataka bilo je provođenje moralnog i vjerskog preporoda. osnovane su sigurne kuće za žene. također. pod patronatom božice Bau. da su nakon Potopa i Enliliti/Enlijanci prihvatili i spol­ no općenje sa Zemljankama i plodove tog općenja. došlo je do očitog pokušaja da Sumer (sada Sumer i Akad) obnovi svoju staru slavu i vrati se u dane prosperiteta. e. tako da je polubog začet bez općenja — što je slučaj bezgrešnog začeća u Sumeru trećeg milenija pr. potomke koje su sma­ trali "po junaštvu glasovitim ljudima". može se suditi na temelju Ur-Namuove izjave da zbog tih pravednih zakona "siroče ne pade žrtvom bogataša. Sve to rezultiralo je boljom trgovinom. n. Tako je objavljen novi zakonik sa zakonima o moralnom ponašanju. O karakteru tih zakona. pr. budući da je on bio Enlilov prvorođenac. Urukaginu Lagaškog. čovjek s jednom ovcom ne bi izručen čovjeku s jednim volom. I u tome se. popisu pravila ponašanja. koja je započela 2113. stajalo je u zakoniku. koja je zatim rodila Horusa. To je bio početak kraljevskih "loza" polubogova. nakon što je Set ubio i raskomadao Ozirisa. obnove riječne plovidbe te ponovne izgradnje i zaštite prometnica u zemlji: "Izgradio je ceste koje su išle od donjih do gornjih SLIKA 27 zemalja" ." U tome je oponašao — ponekad upotrebljavajući potpuno iste fraze — prethodnog sumerskog kralja. Ningirsu se radovao Eannatumu — umetnuo. Kada je počela era Ura III.glasio je zapis. Ninurtine supruge. udovica ne pade žrtvom moćnika. n. vremena koja su prethodila posljednjem sukobljavanju s Marđukom. ili se za oplodnju koristilo Enlilovo vlastito sjeme (što je slabo vjerojatno).! Da umjetna oplodnja bogovima nije bila strana potvrđuju egipatski tekstovi u kojima stoji da je.. mora se naglasiti. koji je tri stotine godina ranije objavio zakonik kojim su bile provedene društvene. e. u zemlji se uspostavila pravda. g.) To su. bila ista ona načela pravde i moralnosti čije su provođenje u sljedećem tisućljeću biblijski proroci zahtijevali od kraljeva i ljudi. zakonima o pravdi — o pridržavanju. mo­ ralnosti i mira. Crtež tog pothvata prikazuje Totha i božice rađanja koje drže dvije niti upotrijebljene DNK te Iziđu s novorodenčerom Horusom u naručju (slika 27). u zapisu jasno stoji da je Eannatumova majka (čije je ime na steli nečitko) umjetno oplođena. Premda spominjanje "sjemena Enlilovog" ostavlja nejasnim smatra li se tu Ninurtino/Ningirsuovo sjeme "sjemenom Enlilovim". a ljudi da po njima žive. spomenici i arheološki nalazi potvrđuju da je za vrijeme UrNammuove vladavine. Došlo je 71 "0 . Zapisi. zakona za koje su Enlil i Nannar i Samaš željeli da ih kralj nametne.POSLJEDNJI DANI O BOGOVIMA 1 POLUBOGOVIMA Ninharsag mu ponudi svoju svetu dojku.. sjemenu koje je on sam u utrobu Jasno je. pogodnima da budu kraljevi. došlo do opse­ žnih javnih radova. slijedilo prijašnjeg kralja koji je i dalje bio štovan i ostao u dobrom sjećanju. bogToth izvukao sjeme iz Ozirisova falusa i oplodio njime Ozirosovu ženu Iziđu.

Sporazumi sa susjednim vladarima na istoku i sjeveroistoku proširili su napredale i blagostanje. pitali su SLIKA 28 se: "Zašto su ti bogovi stajali po strani kada se odlučivalo o Ur-Nammuovoj 73 . "međutim kola poput oluje pojuriše preko njega. svećenstvo Ura udružilo sa svećensrvom Sippara. a na drugoj je u kraljevskim bojnim kolima i vodi svoju vojsku u rat. mogao skončati na tako nečastan način. obrtništvu i školstvu te u socijalnom i eko­ nomskom životu (uključujući uvođenje točnijeg sustava tegova i mjera). tamo je počelo veliko žalovanje. Ur-Nammu je pao s njih." Te "pobu­ njeničke zemlje" i "grješni gradovi" nalazili su se zapadno od Sumera. graditelj i ekonomski "pastir" kakav je bio — razočarao je kao vojskovođa. Ur-nammu — veliki reformator. trgovanje i druge prizore iz građan­ skog života. posebno Enlila i Ninlila. ondje je "zlo" — nepri­ jateljstvo spram Enlila — raspirivao Nabu koji je išao od grada do grada i okupljao pristaše za Marduka." Tragedija je postala još veća kada je brod koji je prevozio Ur-Nammuovo tijelo natrag u Sumer "potonuo na nepoznatom mjestu. jer prema Ur-Nammuovim zapisima. Dok jedna intarzija (sada poznata kao "Mirovna intarzija") prikazuje gošćenje. Gospa od Nebesa. koji su vjerovali da su svi događaji predodređeni. uništi zle gradove i očisti ih od protivnika." Kada su vijesti o porazu i tragičnoj pogibiji Ur-Nammua stigle do Ura.POSLJEDNJI DANI O BOGOVIMA I POLUBOGOVIMA do velikog napretka u umjetnosti. prikazu­ ju dvije kontradiktorne scene iz života Ura. Njegovi vojni pohodi odveli su ga daleko izvan sumerskih granica u zapadne zemlje. Ima nekih naznaka da mirovna i ratna intarzija u stvari prikazuju sa­ moga Ur-Nammua: na jednoj se gosti te slavi mir i prosperitet. Pažljiv pregled zapisa iz tog vremena otkriva nam da iako je Sumer pod Ur-Nammuovim vodstvom sam Sumer doista doživio procvat. Usred birke njegova su bojna kola zapela u blatu." ostavivši kralja iza sebe. što je dovelo do procvata religije. Situacija je očito bila takva da se nešto moralo poduzeti. Taj je zaključak samo pojačao zbunjenost koju je izazvala predivno izrađena škrinjica što su je iskopali arheolozi: njezine intarzije. U enlilitskim zapisima zvali su ga "Ugnjetavač ". U čast velikih bogova. čiji se utjecaj na "grješničke gradove" mora uništiti. Enlil mu je dao "božansko oružje koje bez milosti hrpimice kosi pobunjenike. obnovljeni su i prošireni hramovi te se. (slika 28). No. druga ("Ratna intarzija") prikazuje vojnu kolonu od naoružanih vojnika s kacigama i bojnih kola koja ide u rat. valovi ga potopiše skupa s njime. po prvi put u povijesti Sumera. "Zašto ga Gospodin Nannar nije pridržao za ruku?". Bile su to zemlje Mardukovih sljedbenika Amorejaca. neprijatelj­ stvo "pobunjeničkih zemalja" prema Enlilitima/Enlijancima nije se sma­ njivalo nego je samo raslo. "Zašto Inanna. s prednje i stražnje strane. Ljudi nisu mogli razumjeti kako je tako re­ ligiozan kralj." da njime "napadne neprijateljske zemlje. pitali su. "napuštenog poput razbijenog vrča. s oružjem koje su oni stavili u njegove ruke. nije ovila svoju plemenitu ruku oko njegove glave? Zašto mu smioni Utu nije priskočio u pomoć?" Sumerani. pravedni "pastir" koji je samo slijedio božje upute. Svi stručnjaci se slažu da je na praktički svaki način razdoblje Ura III po­ čelo kada je Ur-Nammu doveo sumersku civilizaciju na novu razinu.

"planet će se pojaviti prije svoga vremena. Ištar i Adad bit će prisiljeni da promijene kralja u Sumeru i Akadu. Stručnjaci su ih grupirali u takozvana Akadska proročanstva odno­ sno Akadske apokalipse. koja su se počela širiti zemljama oko kojih su se vodili sukobi. Kao što je bilo za očekivati. najezdi skakavaca i gladi. zacijelo znali što su Anu i Enlil određivali. sa smrću kralja ili nebeskim znamenjem: pojavit će se nebesko tijelo i proizvoditi grozan zvuk. a ipak nisu rekli ništa da ga zaštite. golemih. Nabu. Riječ Marduk će prevladati. najvažnije. zamuljivanja kanala. Glasnik. no ignorira Anuov savjet (neki prevodioci tu riječ prevode kao "zapovijed") da objavi edikt misharu — naredbu za "dovođenje stvari u red". sadašnjost i budućnost dijelovi kontinuiranog toka do­ gađaja. da unutar okvira predodređene sudbine postoji nešto mjesta za slo­ bodnu volju. Otkupitelj. čitav 75 . Prorok. Ako je tomu bilo tako u Sumeru i Akadu. Enlil zaziva Anua. preostali raseljeni ljudi vratit će se svojim kućama. Poznat i kao Nabih. Kraljevi će umirati. Znamo o čemu su ta proročanstva govorila jer je pronađeno mnogo glinenih pločica na kojima su bila zapisana starobabilonskim klinastim pi­ smom. biti rušeni s vlasti i zarobljavani." Svećenici To su teške riječi koje velike enlilitske bogove optužuju za podmuklost i prijevaru! One nam pokazuju koliko je veliko bilo razočaranje ljudi. Nannar i njegova blizanačka djeca. "oganj plameni" spu­ stit će se na Zemlju. Majka će se okrenuti protiv kćeri. ta babilonska ili promardukova proročan­ stva prst krivnje za nedjela uperila su na Sumer i M a d (kao i na njihove saveznike Elam. Zatim se opširno govori o tome što je pogrešno u sadašnjosti. hramovi će biti napušteni. Ur. Sippar i Adab. novi vođa. da o sudbini čovječanstva odlučuju bogovi Nebesa i Zemlje. proročanski tekst možda su njegove riječi koje je zapisao pisar. Zatim će uslijediti pretkazani događaj — velika promjena. "glasnogovornik ". zaključili su ljudi Ura i Sumera dok su plakali i jadikovali: Veliki bogovi zacijelo su pogazili svoju riječ: Kako se sudba junaka promijeniti Anu promijeni svoju Enlil ispodmukla svetu riječ. susjed protiv susjeda. Pojavit će se božji Poslanik. obustavit će se obredi i žrtvovanja. Status mu je bio poboljšan i promijenjen: njegova pso. Bit će kata­ strofalnih kiša. Nabrojana su Elilitska "središta kultova" Nippur. Za to može postojati samo jedno objašnjenje. o onome što će se dogoditi. prosperitet će zamijeniti patnju. odluku! izmijeni svoju mogla! promjena potrebna. Nabu je inspirirao proročanstva o budućnosti. Uriik. oni će biti napadnuti i opljačkani." i. božanskost sada se slavila mnoštvom obožavalačkih epiteta. Dobro će prevladati zlo. Enlilijanci/Enliliti su posustajali u bitci za srca i umove čovječanstva. apokalipsa. "Sveti obredi" preselit će se iz Nippura. zemlju Hetita i morske zemlje) i navela Amurru Zapadnja­ ke kao instrument božje osvete. razornih valova. "jedno prijestolje svrgavat će drugo. "zvijezda će poput buktinje sijevnuti iz nebesa. Lagaš. Kako bi se proročanstva učinila uvjerljivima. "sin će govoriti u ime svog oca. u zviježđu Ovna pojavit će se "veli­ ki planet". gradovi će se ponovno naseliti.rma. Enlil. Hramovi će biti obnovljeni i ljudi će izvoditi ispravne vjerske obrede. a njihovi hramovi napušteni." Loše stvari. Na nebeskom planu. nova era. pojačao je kampanju za svog oca Marduka.POSLJ EDNJI DANI O BOGOVIMA I POLUBOGOVIMA gorkoj sudbini?" Ti su bogovi. tekstovi su ponekad pretkazanje budućih događaja vezali za neki poznati prošli događaj ili enti­ tet. zašto je i službenici bit će ubijani." Pretkazani događaj (i) bit će povezani s kobnim predznacima na primjer. ili pak očekivani proglasi. prethodit će konačnom događaju. možemo samo zamisliti ka­ kva je reakcija bila u pobunjenim zapadnim zemljama. Gradovi će biti napadnuti i ostat će pusti. Zajedničko svim tim proročanstvima je gledište da su prošlost. Tekući događaji pripisuju se odlukama jednog ili više velikih bogova. vrlo često. i da stoga događaji na Zemlji odražavaju zbivanja na nebesima. Enlilitski bogovi opisani su kao zbunjeni ("izmučeni nesanicom"). "on će pokoriti Četiri regije. ili pak suša. Larsa.

.. n. počevši od 76 . jer prije nego što je za­ vršilo dvadeset i prvo stoljeće pr. tada je to bila samo još jedna u nizu "slučajnih" pojava koje su na stanovit način dobro usklađene. Sam Ur-Nammu. sam njezin položaj sugerira da je ona također bila od neke svete loze. reći da događaji nisu prorokovani jer su se već bili dogodili znači samo nanovo potvrditi da su se događaji sami po sebi dogodili (bilo da su pretkazani ili ne).) ustvrdio kako je on svejedno rođen pod božanskim pokroviteljstvom: sam bog Nannar uredio je da dijete bude. U Uruku će uspostaviti Anuove obrede." kada je bog Erra ("Razoritelj") — to je Nergalov nadimak — upotrijebio nuklearno oružje i doveo do kataklizme koja je predsta­ vljala ostvarenje proročanstava. bio je dvije trećine božanski budući da mu je majka bila božica.. Međutim. A ako je tako. najturobnije proročanstvo (u tekstu poznatom kao Pro­ ročanstvo "B"J je: Strašno oružje Erra stuštit će se na zemlje i ljude kao božja kazna. e. a. ali je (u svojim zapisima. "udaljit će božicu zaštitnicu Uruka od Uruka i natjerati je da prebiva u Babilonu. stigla je "božja kazna za zemlje i ljude. kao što je već spomenuto.. n. Premda visoka svećenica koja je bila Sulgijeva majka nije imenova­ na." Ta genealoška tvrdnja nije bila za odbaciti. Nakon njega sin će njegov vladati kao kralj i postati gospodar cijele Zemlje. a to je ono što je nama najvažnije. op. g. koja su obustavljena." Peto poglavlje Kao što je bio slučaj s egipatskim proročanstvima. besprimjernom katastrofom koju su izazvali sami bogovi. kao što smo zamijetili glede egipatskih tekstova. pr. začeto u Enlilovom hramu u Nippuru. jer bila je kraljeva kći izabrana da bude EN." prorokovao je jedan tekst u vezi s kra­ ljicom Ištar. e.POSLJEDNJI DANI planet trest će se na spomen njegova imena. e. a kraljevi Ura.. a kulminiralo je 2024." Igigi se također posebno spominju: "Uobičajena žrtvovanja za Igigi bogove. Nakon tragične smrti Ur-Nammua prijestolje Ura preuzeo je njegov sin Sulgi. Ako je to bila samo slučajnost. većina stručnjaka "akadska proročanstva" smatraju "pseudoproročanstvima" odnosno teksto­ vima post aventum —zapravo napisanima dugo nakon "pretkazanih" do­ gađaja.. To doista jest najturobnije proročanstvo. ponovno će se uspostaviti. n.. bude prikladan za kralja i prijestolje.TU. pr. Vre­ menski raspon između ta dva datuma je sedamdeset i dvije godine — točno onoliko koliko je potrebno za precesijski pomak od jednog stupnja. g." U nekim proročanstvima određena su božanstva predmet konkretnih predviđanja: "Pojavit će se kralj. To znači da se proročanstva jesu obistinila. n. ODBROJAVANJE DO SUDNJEG DANA K atastrofalno dvadeset i prvo stoljeće pr. On nije mogao imati status poluboga. e. "tako da dijete. 'mali Enlil'. snošajem između Ur-Nammua i Enlilove visoke svećenice. počelo je s tragičnom i preranom smrću Ur-Nammua 2096.

no u stvari je nedugo nakon toga počeo graditi utvrđeni zid kako bi zaštitio Sumer od napada sa zapada i sjeverozapada. Bogovi su mu dodijelili naslov "Visoki svećenik Anuov. slijedio je "plodni polumjesec" — trgovački i migracijski put između istoka i zapada čiji su oblik luka diktirali geografija i izvori vode — a zatim je nastavio prema jugu. zaposjeo dio Semovih zemalja 78 79 . iako je po­ tekao od Hama (i stoga pripada Africi). Poveo je pohod u susjedna područja. a stručnjaci smatraju da je išao od Eufrata do Tigrisa sjeverno od mjesta gdje se danas nalazi Bagdad. U Sulgi jevom slučaju poznato je mnogo više budući da je on iza sebe ostavio i druge kratke i duge zapise. bile su naseljene različitim "Kanaancima" — potomcima biblijskog Kanaana koji je. na mjestu opisanom kao "Veliko utvrđeno mjesto bogo­ va". radi bogoštovlja se zaustavio na "Mjestu blistavih proročišta" — mjestu koje danas poznajemo kao Jeruzalem — i tamo izgradio oltar "bogu koji sudi" (epitet koji se obi­ čno koristi za Utua/Samaša). nemir u "pobunjeničkim zemljama" se nastavljao. vukli su podrijetlo od polubogova. dok se Sulgi umjesto državnim poslovima bavio osobnim užicima. Šulgi se u svojim zapisima razmetao pobjedom. u ravnicu Tigrisa i Eufrata. uključujući "pobunjeničke zemlje". osudili su ga na "smrt grješnika". o kojemu iz zapisa znademo da je pokretao jedan vojni pohod za drugim — kako bi ugušio pobunu na sjeveru i borio se sa savezom pet kraljeva na zapadu. svećenik Nannarov". za gotovo dvije tisuće godina! Godine 2 0 4 8 .). prošlim vremenima i događajima. pr. S tim elamitskim trupama pokrenut je veliki vojni pohod na "grješne gradove" na zapadu. konkretno sa svećenstvom Ura. Utvrdivši da "nije proveo božje uredbe". Krećući se prema sjeveru zapadno od Mrtvog mora. Datumske formule nazivale su ga Veliki zapadni zid. pod Ur-Nammuovom vladavinom svećenstvo Nippura po prvi se put udružilo sa svećenstvom nekog drugog grada. trupe su došle do Utvrđenog mjesta bogova na granici Četvrte regije. međutim umjesto da se služi oružjem on je nudio trgovinu i mir. Naime. blokirajući upade u plodnu dolinu između dviju rijeka. Utu/Samaš mu je postao prijatelj. Kao i kod mnogo čega drugog. natrag u južni Sumer. O mnogo toga što se događalo u Sumeru i oko njega u to vrijeme sa­ znalo se iz takozvanih "Datumskih formula" — kraljevskih zapisa u kojima je svaka godina vladavine nekog kralja zabilježena najvažnijim događajem te godine. Bila je to obrambena mjera starija od Kineskog zida. U "Mjestu prekrivenom snijegom" na sjeveru izgradio je oltar i prinio žrtve. Sulgi je zamolio svoje elamitske saveznike da mu ustu­ pe svoje trupe. uključujući poeziju i ljubavne pjesme. Sulgi je imao mnogo razloga da vjeruje da je kako bogovima tako i ljudima donio "mir za sva vremena" (da upotrijebim suvremenu analogiju). Nakon što se tako "povezao" sa svim mjesti­ ma povezanim sa svemirom. kao i svoje kćerke na udaju. a Inanna/Ištar mu se udvarala (u ljubavnim pjesmama se hvalisao da mu je u svom hramu darovala svoju stidnicu. bogovima na čelu s Enlilom dozlogrdili su Sulgijevi državnički neuspjesi kao i njegov osobni dolce vita. koji je izgra­ đen zbog sličnih razloga. Ne zna­ mo kakva je to vrsta smrti bila. To što je sam Nannar organizirao da se snošaj odvije u Enlilovom hramu u Nippuru također je bilo značajno. e. iako su bile u Aziji i stoga na podru­ čju enlilitskih zemalja Noinog sina Šema. "pobunjeničke zemlje" su. Sulgi je zaobišao poluotok i iskazao počast bogovima na njegovoj granici. nudeći za nagradu jednu od svojih kćerki da se uda za njihovog kralja te sumerski grad Larsu kao miraz.POSLJEDNJI DANI ODBROJAVANJE DO SUDNJEG DANA prve dinastije. Kada se vratio u Ur. n. Nespreman za vojnu akciju. Ti zapisi pokazuju da je Sulgi ubrzo nakon što se uspeo na prijestolje — možda u nadi da će izbjeći očevu sudbinu na bojnom polju — napra­ vio potpuni zaokret u odnosu na militantnu politiku svog oca. Poštujući svetost Četvrte regije. M e đ u t i m . međutim povijesna je činjenica da ga je te godine na prijestolju Ura zamijenio njegov sin Amar-Sin. glavni uzroci onoga što se događalo nalazili su se u katkada vrlo davnim. Smatrao se nasljednikom Gilgameša te je njegova ruta obuhvatila dva odredišta tog slavnog junaka: Sinajski poluotok (na kojem se nalazila svemirska luka) na jugu te Mjesto slijetanja na sjeveru. Kao što je već navedeno.

Da su "zemlje Zapada" duž obale Sredozemnog mora nekako bile sporni teritorij pokazuju i drevni egipatski tekstovi koji spominju ogorčeni sukob Horusa i Seta oko Sinaja i istih spornih zemalja koji je završio zračnim bitkama između njih dvojice. iako je stvarno zapovjedništvo nad svemirskom lukom stavljeno u ruke Utua/Samaša (ovdje prikazanog u njegovoj krilatoj uni­ formi. čiji je cilj bio da pokore i kazne "pobunjeničke zemlje" na zapadu. upravo u trenutku kada je Amar-Sin nakon Šulgija zasjeo na prijestolje Ura. jer u tekstu koji se bavi aferom između Enkija i Ninharsag navodi se da su njih dvoje odlučili dodijeliti to mjesto Mardukovom sinu: "Neka Ensag bude vladar Tilmuna". slika 29. bio zagonetni "Sin ljudski" iz egipatskih i akadskih proročanstava. glava 10). i Ur Nammu i Sul­ gi dospjeli do Sinajskog poluotoka. sin boga i Zemljanke. Nije jasno zašto. razumije se. U to je očito bio uključen Enki. M U N — "Mjesto raketa" — mjesto poslijepotopne svemirske luke Anunnakija. čini se da se to promijenilo kada se borba za prevlast intenzivirala.HAR. dakle. On je. sveta Četvrta regija povjerena je neutralnoj Ninmah (koja je tada preimenovana u NIN. nisu mogli prihvatiti takvo stanje stvari. Vrijedi zapaziti da su u svojim vojnim pohodima.POSLJEDNJI DANI ODBROJAVANJE DO SUDNJEG DANA {Postanak. Enliliti. odsjeći svetu regiju od "pobunje­ SLIKA 29 ničkih zemalja" i zatim silom oružja odbiti te zemlje od utjecaja Nabua i 80 81 . čak i na neke Sredo­ zemne otoke. ciljevi i strategija vojnih pohoda Ura III promijenjeni — sada je valjalo nanovo uspostaviti enlilitsku vlast nad Tilmunom. ali različiti sumerski tekstovi i "popisi bogova" počeli suTilmun po­ vezivati s Mardukovim sinom Ensagom/Nabuom. Tako su.SAG — "Gospa pla­ ninskih vrhova"). kako zapovijeda "ljudima-orlovima". Božanski sin koji je istovremeno bio i ljudski sin. SLIKA 30 No. međutim nisu ulazili u tu Četvrtu regiju. rekli su. slika 30). Kad su završili Ratovi piramida. razglašavajući posvuda poruku o nastupaj ućoj Mardukovoj vlasti. Tamošnja vrednota bilo je mjesto zvano T I L . Drevni izvori navode da se iz sigurne svete regije Nabu kretao na opasna putovanja u zemlje i gradove duž obale Sredozemnog mora.

O Terahu.POSLJEDNJI DANI ODBROJAVANJE DO SUDNJEG DANA Marduka. svećenik po imenu Terah bio je iz Ura poslan u Haran da služi u tom hramu. Njegovo sumersko ime. lončarskom robom i začinima. u središtu grada stajao je veliki hram posvećen Nannaru/Sinu. živio je 205 godina.. bio je i žarište riječnog prometa koji je išao nizvodno sve do samog Ura. a u zamjenu su donosili glasovitu ursku vunenu odje­ ću. op.) — od pradavnih je vremena bio važno trgovačko središte u Hattiju (zemlji Hetita. bio pravi Sumeranin.. Slijedila je trgovina metalima. (Prorok Ezekijel. Haran (u Turskoj. Stoga je Abraham. Okružen plodnim livadama navodnjavanima iz Eufratovih pritoka.). pr.. ono je označavalo Svećenika proročišta — svećenika koji je promatrao nebesko znamenje ili primao proročanske poruke od boga i objašnjavao ih ili prenosio kralju. a. n. AB. Taj "Rat kraljeva" obuhvatio je i Hebreja Abrahama te mu dodijelio središnju ulogu u međunarodnim događajima. bio je središte ovčarstva. najstarijeg sina Noe (junaka Potopa). koji je u babilonskim vremenima bio izgnan iz Jeruzalema na područje rijeke Khabur. spomenuo je haranske "trgovce biranih tkanina. 239 i 230 godina. A Abram i Nahor uzeli su sebi žene. drvetom. značilo je "Očev vo­ ljeni".RAM. Potom je Haran umro prije oca svog Terah a u zemlji gdje se rodio. e. Godine 2095. n. rijeka Balikh i Khabur. blizu granice sa Sirijom. sveta Četvrta regija postala je cilj i pijun u borbi Enlilita s Mardukom i Nabuom. e. Nahor i Haran. izvezenih plavih ogrtača i šarenih sagova. Budući da je bio smješten na gornjem toku rijeke Eufrat. što je ime prikladno za sina koji se napokon rodio sedamdesetogodišnjem ocu. kao Abram. godine posjetio) je u drevnim vremenima bio poznat i kao "Ur daleko od Ura". I I: 27-31 Tim recima hebrejska Biblija započinje ključnu priču o Abrahamu — kojega su u početku nazivali po njegovom sumerskom imenu Abram. u Ženi Abramovoj Poslije toga Uru Kaldejskom. Počevši od 2047. e. n. njegov sin Arpakšad do 438. prev."). dok je ženi Nahorovoj unuka svojega Lota. op. Ime Abramove žene Saraja (kasnije Sara na hebrejskom) Terahu su se rodili Abram. POSTANAK. Haran — "Karavanseraj" (stjecište karavana. pr. otacTeraha. Slavni "trgovci iz Ura" dolazili su onamo po haransku vunu. Kao što otkrivaju kako biblijski tako i mezopotamijski tekstovi. g. Nalazio se na raskrižju glavnih međunarodnih trgovačkih i vojnih kopne­ nih putova. a naredni muški potomci živjeli su redom 433. životni putovi utemeljitelja monoteizma Abra­ hama i anunnakijskog boga Marduka susrele se u mjestu zvanom Haran. bilo ime Milka. Očevo ime Terah potječe od sumerskog epitetskog imena TIRH U . Jedanaesta glava Postanka objašnjava da su Arpakšad i njegovi potomci živjeli u zemljama koje su kasnije postale poznate kao Sumer i Elam te područjima oko njih. 82 83 . Njegov je otac. 460. taj je sukob eskalirao u najveći me­ đunarodni "svjetski rat" drevnih vremena. Sa sobom je poveo i svoju obitelj. potekao iz patrijarhalne loze koja ide sve do Šema. Nakon nekog vremena stigli su u Haran i ondje se nastanili. kožama. ženu sina svojega Abrama. Već samo ti genealoški podaci pokazuju da je Abrahamovo podrijedo bilo vrlo posebno. kada je Šulgi preuzeo prijestolje Ura.. uključujući sina Abrama. godine. Godine 2 0 4 8 . bilo je ime Saraja. njegovoj obitelji i njihovom putu iz Ura u Haran saznajemo iz Biblije: A ovo su događaji iz života Terahova: i oni su s njimpo'sli iz Ura Kaldejskoga i krenuli u zemlju Kanaan. pr. Nahor. a Haranu se rodio Lot. Terah je uzeo sina svojega Abrama sina Haranova. svi ti Patrijarsi imali su duge živote: Šem je živio do dobi od 600 godina. rečeno nam je ranije. postoji grad tog istog ime­ na i ja sam ga 1997. i snahu svoju Šaraju.

godina Abrahamova rođenja.. objedinjujući u sebi kraljevsko i svećeničko podrijetlo. kada mu je Gospod rekao: "Idi iz zemlje svoje i iz roda svojega i iz doma oca svojega" — dakle. osobno mislim da je taj izraz bio konkretniji. Nippur. sumerskih i egipatskih kronologija (kao što je detaljno objašnjeno u Ratovima bogova i ljudi) odredili smo da je 2123. daju naslutiti kraljevsku genealogiju. pr. Pa ipak. n. e.IBRU. prijeći' — pa su bibličari pretpostavili da to znači da je prešao s jedne strane rijeke Eufrat na drugu. Godine 2095. dugačak tekst poznat kao Mardukovo proročanstvo kojega je naslovio na građane Harana (glinena pločica. kada se sastajao s vladarima u Kanaanu i Egiptu.Ur . uključujući desetogodišnjeg dječaka Abrama. e. Doista. Odluka bogova da središte kulta boga Nannara/Sina . ostavi za sobom Sumer. Ne može biti puka slučajnost da je te iste godine Sulgi naslijedio Ur-Nam­ mua. "Veličanstveno mjesto prelaska". Abram i njegovi potomci. Nedugo zatim po prvi su put udružena svećenstva Nippura i Ura. vrlo je vjerojatno da se upravo tada nipurski svećenik Tirhu preselio zajedno sa svojom obitelji. oba imena. To bi značilo da je Terah najprije bio svećenik u Nippuru. kamo je poveo i svoju obitelj. za sebe govorio da je Ibri — "Hebrej". kada je Abraham imao dvadeset i osam godina i već bio oženjen.. koji se u Bibliji nazivaju Hebrejima. Nippur i Haran — i idi "u zemlju koju ću ti pokazati. kako je objasnio — iz toga proizlazi da je Sarajina/Sarina majka bila kraljevske krvi. akadska je izvedenica izvor­ nog sumerskog naziva NI. pripadali su obitelji koja se predstavljala kao "Ibru"— Nippurijanci. Godine 2 0 4 8 . g. Usklađivanjem biblijskih." Sto se tiče Marduka. to jest da je došao iz Mezopotamije. Scenarij koji se nazire je da su kretanja te obitelji bila na stanovit način povezana s geopolitičkim događajima te ere. kada je sam Abraham izabran da provede božanske naredbe da ode iz Harana i požuri u Kanaan. da se zatim preselio u Ur i naposljetku u Haran. kako bi služio u Nannarovom hramu u Uru. ime Nahorove žene Milka značilo je "Kao kraljica". n. e. g. e. pr. ali ne i moje majke". pr. n. vodeći sa sobom svoju obitelj. n. Riječ potječe od korijena AboR — 'doći prijeko. stoga je to bila 2048. Porodica je stoga pripadala najvišim slojevi­ ma Sumera. slika 31) predstavlja trag koji potvrđuje činjenicu da je vrijeme njegove selidbe u Haran — upravo 84 85 . e. Ime koje se koristilo za sumerski "Vatikan".postane glavni grad Sumera te da njegovo pri­ jestolje dođe Ur-Nammu donesena je 2113. odigrala su se dva poteza: Mardukov dolazak u Haran da bi tamo kratko proboravio i Abrahamov odlazak iz Harana u daleki Kanaan. pr. SLIKA 31 Iz Knjige Postanka znademo da je Abram imao sedamdeset i pet go­ dina. Još jedan značajan trag za utvrđivanje povijesti Abrahamove porodice je to što je sam Abraham više puta. pr. veliki bog Marduk poduzeo je presudan korak preseljenja u Haran. g. Terah je prebačen u Haran.POSLJEDNJI DANI ODBROJAVANJE DO SUDNJEG DANA značilo je "Princeza". dakle. n. Budući da je kasnije otkriveno da je Abrahamova žena bila njegova polusestra — "kći mog oca.

Zapanjujuće je što su različiti zapisi iz drevnih vremena preživjeli sve do danas te nam ne pružaju samo glavne crte događaja. glavni izvori za rekonstrukciju tih dramatičnih događaja jesu relevantna poglavlja u Knjizi Postanka. tako i mi u ovom slučaju možemo doći do jednakog rezultata. Nazivi mjesta u tim tekstovima daju naslutiti da su glavni gradovi zapadno od rijeke Eufrat. — bila upravo godina u kojoj je tebanska princeza iz Gornjeg Egipta porazila prethodnu dinastiju iz Donjeg Egipta i tako uspostavila egipatsko ujedinjeno Srednje kraljevstvo. No ondje se nije dugo zadržao. Č i m je Šulgijev nasljednik Amar-Sin 2047. Osim što je imao vojnu važnost. No. e. volovima i magarcima. Ondje su ga odmah odveli da se sastane s faraonom te ga opskrbili "ovcama. bila je i godina kada su se enlilitski bogovi odlu­ čili riješiti Sulgija te ga osudili na "smrt grješnika". Mardukov glavni šahovski potez 2048. tekst poznat pod naslovom Erra Epos. Bio je to potez koji je označio kraj nastojanja da se problemi riješe na miroljubiv način i povratak agresivnim sukobima. e. n. omogućio je Nabuu da "zavlada svojim gradovima i zaputi se prema Velikom moru". godine pr. pr. Abrahamov odlazak iz Harana u Kanaan te uklanjanje dekadentnog Šulgija — morala su biti međusobno povezana: tri istovremena i povezana poteza u božanskoj partiji šaha. Bili su to. g. nakon što mu je rečeno da je Saraja Abrahamova sestra. nego mnoštvo po­ jedinosti o bitkama. g. Odredište mu bijaše Negev. e. Mardukova autobiografija poznata kao Marđukovo proročanstvo. doveden na prijestolje Ura. e. sada ojačan u ljudstvu i devama. Također. strategijama. Svemirska luka na Sinajskom poluotoku te druga mjesta povezana sa svemirom stalno su bili u središtu događaja. slugama i sluškinjama. e. n. pr. kao što ćemo vidjeti. međunarodne diplomacije i intrige. Da su se između Abrama i egipatskog kralja vodili pregovori na tako visokoj međunarodnoj razini čini se uvjerljivim kada čovjek shvati da je godina kada se Abram nakon sedmo­ godišnjeg boravka u Egiptu vratio u Negev — 2040. Te dvije selidbe nikako ne mogu biti međusobno ne­ povezane. —vrijeme su vjerskog žara i vrenja. magaricama i devama. izuzev nagovještaja da je faraon. raspravama. ni to.POSLJEDNJI DANI ODBROJAVANJE DO SUDNJEG DANA 2048. e. argumentima. Ne. koraci u odbrojavanju do Sudnjeg dana. n. Još jedna geopolitička slučajnost! Abram se. dolazili pod punu ili djelomičnu vlast tima otac-sin. do 2024. Abramu je naloženo da se vrati u Egipat. n. suho područje koje graniči sa Sinajskim poluotokom. ta tri poteza — Mardukov odlazak u Haran. kao i o presudnim odlukama koje su uzrokovale najveći prevrat na Zemlji nakon Potopa. sada je sa sobom imao elitne snage Ne'arim — izraz što se najčešće prevodi kao "mladići" — me- 86 87 . nikako ne može biti slučajnost. Abramu/Abrahamu bilo je zapovjeđeno da ode u najnaseljeniji dio Ze­ malja zapada — Kanaan. pr. Otišao je iz Harana zajedno sa svojom obitelji i nećakom Lotom. sudionici­ ma i njihovim potezima. no iz čijih se opisa nazire prava priča. Time je Nannaru/Sinu oduzeo to sjeverno raskrižje važnih putova i odsjekao Sumer od sjevernih hetitskih zemalja. također. Potkrijepljeni Datumskim formulama i različitim drugim izvorima. Kako nam otkriva biblijska priča. Kao u filmu — najčešće kriminalisti­ čkom trileru — u kojem različiti svjedoci i sudionici isti događaj opisuju na ne baš dokraja isti način. bi na odabranim mjestima podao slavu svom Bogu. pretpostavio da mu je nude da se njome oženi — što sugerira da se razgovaralo o sporazumu. pr. vratio u Negev u pravi čas. Hitro je putovao prema jugu. zaustavljajući se samo da Sljedeće dvadeset i četiri godine — od 2048. taj je potez Sumer ujedno lišio trgovačkih veza koje su bile ključne za njegovu ekonomiju. g. 2048. n. g. vojnih saveza i sudara vojsci te borbe za stratešku nadmoć. skupina pločica iz "Spartolijeve zbirke" u British Museumu poznata kao Kedor-Laomerovi zapisi i dugački povijesno-autobiografski tekst što ga je bog Nergal izdiktirao povjerljivom pisaru. bilo je uspostavljanje zapovjednog mjesta u Haranu. njegov„zadatak sada je bio jasan: obraniti Četvrtu regiju zajedno sa sve­ mirskom lukom. pr. n. uključujući i najvažnije Mjesto slijetanja." Biblija ne govori ni riječi o razlozima takvog kraljevskog tretmana.

nego i da osvoji svemirsku luku. U sldopu tog pohoda međunarodni je savez izvršio invaziju ne samo na ljudske gradove nego i na uporišta bogova i njihovih potomaka. e. Te pločice "Kedor-Laomera kralja Elama" identificiraju kao elamitskog kralja Kudur-Lagamara.PAL — što je inačica od AMAR. Biblija. glava 14. bio je to tako velik i besprimjeran događaj da mu je Biblija po­ svetila čitavo poglavlje — Postanak. n.NAR ("NAR-ljudi") koristili za naoružane jahače. "Ariok" je identificiran kao ERI. ti podaci pokazuju da je došlo do po­ kušaja izravnavanja računa sa starim neprijateljima — potomcima bogova Igigi koji su sklapali međusobne brakove s ljudima. obavještavaju nas da je on 2041. Biblija svoj izvještaj o tom velikom međunarodnom ratu započinje popi­ som kraljevstava i kraljeva s Istoka koji su "došli i započeli rat" na Zapadu. i Tidal kralj Gojima. nego Amar-Fel. budući da kulminira ratom između "četiri kralja Istoka" i udru­ ženih snaga petorice "kraljeva Zapada" i naposljetku s izvanrednim vojnim pothvatom Abrahamove brze "konjice". koji sačinjavaju međunarodni rat iz četrnaeste glave Postanka. Sinear je bilo stalno biblijsko ime za Sumer. te čak s potomcima Uzurpatora Zua — koji je očito podupirao ustanke protiv Enlilita. doista.SIN — čije Datumske formule potvrđuju da je 2041. Oni jasno opisuju one iste događaje. tu Kedor-Laomerovu invaziju datira opaskom da se dogodila četrnaest godina nakon prethodnog upada Elamita u Kanaan — još jedna pojedinost koju potvrđuju zapisi iz Sul­ gijevog vremena. Asirolog Theophilus Pinches 1897. koji je poznat iz povijesnih zapisa. lon. sasvim je moguće da su te pločice poslužile kao izvor autorima Biblije. prijedlozi su išli čak do Hamurabija. a od sumerskog AMAR. O identitetu "Amrafela kralja Sineara" dugo su se godina vodile ra­ sprave. Tako se dogodilo kad Amrafel bijaše kralj Sineara Ariok kralj Elazara. pr. napadači su izbjegli gusto naseljenu obalu Sredozemnog mora tako što su napredovali isto­ čnom stranom rijeke Jordan. također. koji je stolovao u gradu Larsi (biblij­ skom "Elazaru"). doista pokrenuo rat kraljeva.POSLJEDNJI DANI ODBROJAVANJE DO SUDNJEG DANA đutim mezopotamski su tekstovi analogni izraz LU. godine na predavanju u Victoria In­ stitute u Londonu prvi je upozorio stručnjake na skupinu pločica nazvanu Kedor-Laomerovi zapisi. Bibličari tu glavu nazivaju "Rat kraljeva". pr. g. u Abrahamovo vrijeme. g.AKU ("Sluga boga Mjeseca"). Doista. u Egiptu do­ bio udarnu jedinicu koja se sastojala od brzih ratnika na devama. započeo svoj naj­ veći (i posljednji) vojni pohod protiv Zapadnih zemalja koje su potpale pod Marduk-Nabuov utjecaj. iz vida se nije gubio glavni cilj: svemirska luka. Tu potpuno identificiranu koaliciju su prema Bibliji predvodili Elamiti — tu pojedinost potvrđuju mezopotamski zapisi koji ističu da je Ninurta po­ novno preuzeo vodeću ulogu u borbi. bio njegov kralj? U svojoj knjizi Ratovi bogova i ljudi uvjerljivo sugeriram da na hebrejskom treba stajati ne Amra-Fel. a ne za Babi­ Sumerski tekstovi koji se bave vladavinom Amar-Sina. i tko je onda. babilonskog kralja što je živio stoljećima kasnije. a Tidal je identificiran kao Tud-Gula. područje koje graniči sa Sinajskim poluotokom. n. Invazorske snage napredovale su takozvanim 88 89 . Sulgijevog sina i nasljednika. nakon što su ga u Haranu izvrsni ratnici Hetiti podučili vojnoj taktici. Ipak. Moja je sugestija da je Abraham. Učinio je to u posljednji trenutak jer moćna vojska — legije saveza enlilitskih kraljeva — bila je na putu ne samo da uništi i kazni "grješne gradove" koji su promijenili stranu i priklonili se "drugim bogovima". Baza u Kanaanu ponovno mu je bio Negev. Kedor-Laorner kralj Elarna. doduše s mnogo više pojedinosti. međutim. vazal kralja Elama. bila drukčija: skraćujući udaljenost iz Mezopotamije riskantnim prolaskom kroz pustinjsko područje. Ovaj put je ruta invazije. e. Biblija nabraja mjesta gdje su se te bitke odvijale i s kim su se enlilitske snage tamo borile.

Po mom mišljenju. kada su skrenuli na zapad pre­ ma vratima u Sinajski poluotok. RU. To su bili Abraham i njegovi ratnici na devama (slika 32) Grad na ulazu u poluotok.POSLJEDNJI DANI ODBROJAVANJE DO SUDNJEG DANA Putem kralja. koji je pod tim imenom poznat od biblijskih vremena. sin svećenika Teraha. Ako taj navod doista govori 0 Abramu. 90 m . No. bez obzira tada je to još jedna izvanbiblijska potvrda Patrijarških zapisa. na to tko je pobijedio. Dur-Mah-Ilani ("Veliko utvrđeno mjesto bogova") — Biblija ga naziva Kadeš-Barnea — Kedor-Laomerovi zapisi ja­ sno navode kao mjesto gdje je zapriječen put: Svećenikov kojega su pljačku sin. Pločica s Amar-Sinovom datumskom formulom ispisana je s obje stra­ ne (slika 33) te sadrži njegovo hvalisanje o tome kako je uništio NE. "sin svećenika" kojeg su pomazali bogovi bio je Abram. naišli su na snage koje su im zapriječile put. bogovi po svom spriječio je.IB. pred svemirskom lu­ kom zapravo nije bilo nikakve bitke: sama prisutnost Abrahamove udarne jedinice na devama uvjerila je osvajače da se okrenu — bogatijim i uno­ snijim ciljevima. od sjevera prema jugu po istočnoj strani rijeke Jordan. "Međutim. najboljem nahođenju pomazali.UM — "Ovčarsko mjesto Ibru'uma.

Veliki bogovi tada su pozvani na hitno vijećanje na kojem su odo­ brili izvanredne mjere koje su zauvijek promijenile budućnost. četiri kralja pobijedila petoricu kraljeva. po­ peo na prijestolje. a opljačkani plijen vraćen. njih tristo osamnaest." elamitskim trupama. Podaci o devet godina njegove vladavine bilježe dva vojna pohoda prema sjeveru. 92 93 . nije uspio zaustaviti Marduk-Nabuovo nadiranje. na ponovno zauzi­ manje Babilona čekao je u Haranu. Nakon što je izbjeglica iz Sodome Abramu ispričala što se dogodilo.) vladar dinastije Ura III. ma koliko smion i opsežan. kako ih je Biblija nazvala.a. Tu se najviše oslonio na gradnju novih dijelova "Zapa­ dnog zida" koji je sprječavao najezde Amorejaca. op. voćnjacima i trgovačkim središtima. Usredotočenost Biblije na te bitke mogla je završiti tim povratkom da nije činjenice da je među zarobljenicima bio i Abramov nećak Lot. Godine 2030. Mrtvo more u to je vrijeme bilo kraće. vojska Istoka kre­ nula je prema sjeveru. U njihovom napredovanju prema dragocjenom cilju Zapadnjacima je rukovodio Nabu. Međutim. govore većinom o obrambenim mjerama koje je poduzimao. gdje je Lot oslobođen. pr. kao što zna­ mo. umro 2039. njegov sadašnji južni dio još nije bio pod vodom: u to je vrijeme to bila plodna ravnica bogata obradivom zemljom. osvajači su se sada suočili s udruženim snaga­ ma. e. blizu Damaska (vidi sliku 32). njegov božanski otac.POSLJEDNJI DANI ODBROJAVANJE DO SUDNJEG DANA Nakon što je spriječena u ulasku na Sinajski poluotok. osvajači krenuše natrag. bedemi su se svaki put premještali prema središtu Sumera. Kada se sljedeći (i posljednji. Ibbi-Sin. zamijenio ga je njegov brat Su-Sin. Sam Marduk. n. "pet grješnih gradova". Tamo su. i dao se u potjeru. e. g. on je "naoružao svoje uvježbane ljude. pr. kazuje nam Biblija." Povijesni zapisi sugeriraju da "Rat kraljeva". između ostalih i zloglasne Sodomu i Gomoru. Tamošnja naselja uključivala su pet gradova. ovaj put zapadnom stranom rijeke Jordan. Okrenuvši se prema sjeveru." Njegovi ja­ hači sustigli su napadače tek na sjeveru. Amar-Sin je. Biblija o tom pothvatu kaže da je Abram "do nogu potukao Kedor-Laomera i kraljeve koji bijahu s njim. Pljačkajući gradove i uzima­ jući zarobljenike. napadači sa zapada su se probili kroz obrambeni zid i unu­ tar sumerskog teritorija se borili s Urovom "Stranom legijom. a teritorij kojim se upravljalo iz Ura stalno se smanjivao. n.: nije pao od protivnikovog koplja već od uboda škorpiona. međutim nijedan prema zapadu.

Tužna činjenica je da je eskalacija sukoba — između bogova. no doga­ đaji su učinili i više od toga. pitao je u svojoj proročanskoj autobiografiji: O. Da je nuklearno oružje na Zemlji prvi put upotrijebljeno ne 1 9 4 5 . na području današnjeg Perua. "Dokad?" zemlji i u njemu zavapih — "Dvadeset i četiri godine u Haranu se gniježđah". Taj kobni događaj zabilježen je u mnogo različitih drevnih zapisa na temelju kojih se može doći do odgovora na pitanja što. To što rat kraljeva nije rezultirao pokoravanjem "pobunjeničkih ze­ malja" dakako da je obeshrabrilo Enlilite a ohrabrilo Mardukite. Odsutnost bogova također je oslabila vlast nad elamitskom "Stranom regijom". veliki bog. ra­ Šesto poglavlje zaranjima i oskvrnućima u njegovom voljenom Babilonu. ILA ("Hram uzvišenog krova") kako se poput planine uzdiže s platforme 95 . g. a ne fikcija. e. pa zapisi govore o "oskvrnućima" što su ih počinile elamitske trupe. no dogodilo se suprotno. Tekstovi navode da je i sam Enlil na duga vremenska razdoblja izbivao iz Sumera. nego 2024. sam zemljama g. ne između ljudi —dovela do upotrebe nuklearnog oružja. da se pokolebaju u U mnogim Dođoh u skitao se od kraja do kraja svijeta. na tom istom mjestu. lutalica bio. posljednji put kada je Marduk bio tamo njegov polubrat Nergal nagovorio ga je da ode na miran način i pričeka dok nebesko vrijeme ne dođe na doba Ovna. Ninurta se prihvatio izgradnje alternativne svemirske luke na drugoj strani svijeta. e. Bijah i zbog svojih grijeha. izgnan čujte moje tajne: PROHUJALO S VIHOROM O pasnost od upotrebe "oružja za masovno uništenje" na Bliskom isto­ ku u osnovi je straha od ispunjenja proročanstava o armagedonu. "da ponovno izgradim svoj hram i trajno prebivalište osnujem. n." U vizionarskom zanosu govorio je kako vidi svoj hram E. te ih staviti u pravi kontekst. Marduk se razbjesnio kada je saznao da su "nevrijedni" Elamiti oskvrnavili njegov tamošnji hram: "Od babilonskog hrama napraviše brlog za stotine pasa. to je bio taj. Kao što je već rečeno. Su-Sina i Ibbi-Sina. Takve selidbe bogova navele su posljednja dva sumerska kralja. u planine otiđoh. rekao je. veliki bogovi. Posebno bijesan bio je Marduk koji je primio vijesti o pljačkama. je činjenica. u gorje Hattija. čak u Južnoj Americi. Ja sam božanski Marduk. prije četiri tisuće godina. Marduk je to učinio nakon što mu je Nergal obećao da u Babilonu ništa neće biti poremećeno i oskvrnavljeno. budući daje prvi židovski patrijarh Abraham bio svjedok te grozomorne katastrofe. Hattiproroči'stepronađoh. Ako je ikada postojao čin maksimalno vrijeđan žaljenja koji je imao potpuno neočekivane posljedice. da se zaputi prema svom gradu (Babilonu). glasno kriješteći lete gavrani i ispuštaju ondje svoj gnjus. kako. pr. "moje je vrijeme isteklo!" Došao je čas. Zbog svega toga bogovi i ljudi bili su sve više ogorčeni." Iz Harana je vapio drugim bogovima: "Dokad?" Nije li Vrijeme već stiglo. Jedan od tih drevnih izvora je hebrejska Biblija. Po Enlilovim uputama. tko i zašto.SAG.PROHUJALO S VIHOROM svojoj privrženosti Enlilitima i u njegovom sumerskom uporištu Eriduu počnu štovati Enkija. n. nastavio je Marduk.

Izabravši Nergala i Ninurtu da izvrše misiju. optužbe i protuoptužbe odvijale su se usprkos sve očitijoj činjenici — onome što je Marduk nazivao nebeskim proročištem — da se . "stao bez poštovanja govoriti . na području brata mu Gibila): Tih sedam u planinama leže. Zabrinut zbog pogoršanja situacije. Vijećanje bogova prekinulo se u neredu. s kraljem po njegovu izboru. no znao je da se nalazi negdje na Zemlji.POSLJEDNJI DANI PROHUJALO S VIHOROM u Babilonu.pitao gaje. kako neslužbeno tako i na službenim vijećima. "otjerat će zlo i ne­ sreću i donijeti čovječanstvu majčinsku ljubav. Mesijanska vremena. pr.kako vrijeme prolazi. a ne Enlila. Enki je znao gdje." Govoreći u ime svog oca. no govorio je u obranu sina. Mardukovo doba. ali da se pri tome ne smije naškoditi ni bogovima ni ljudima. Tada je Nergal — nakon što su ga Marduk i Nabu oklevetali. n. g. Nabu je okrivio Ninumi i oživio stare optužbe protiv Nergala zbog nestanka pretpoto­ pnih instrumenata za nadgledanje nebesa te neuspjeha da spriječi oskvrnuća u Babilonu. za njegov su dolazak znali i ljudi. a vlastiti otac istjerao — "savjetujući se sam sa sobom". došao na ideju da upotrijebi "strašno oružje". En­ lil je potaknuo zlu zavjeru protiv Babilona. Točno sedamdeset i dvije godine prije toga Marduk je bio pristao mirno otići iz Babilona i pričekati na prorokovano nebesko vrijeme. da će to biti grad pun radosti. Ninigšzida/Toth mogao ga je potvrditi pomoću svih kamenih krugova koje je podigao drugdje po Zemlji.na nebesima doba Bika.'" Bila je to nečuvena optužba protiv Gospodara zapovjednika. Ninurta je dolazak novog doba mogao vidjeti u svom hraniti Eninnu u Lagašu (što ga je izgradio Gudeja). Ninurta je pozvan da objasni nedolično ponašanje Elamita. Počeo je vikati kako bi nadglasao Nergala te je. no znao je i Enlil.. a počinje se pomaljati doba Ovna. No. Međutim. Nazivao ga je "Kuća mog zavjeta". prorokovao je Marduk. bogovi su im više nego jasno dali do znanja da je misija ograničenog i uvjetovanog opsega. Na temelju današnjeg stupnja tehnološkog razvoja može se reći da je to bilo sedam nuklearnih naprava: "Užasom ispunjene. Pretkazao je da će Babilon biti vječan. "Za što su Marduk i Nabu u stvari optuženi?" Njegova srdžba bila je usmjerena osobito na njegova sina Nergala: "Zašto ne nastaviš s potporom?". . U šupljini pod zemljom počivaju. od Zemlje do Anua riječi su stizale. Njih dvojica su se toliko prepirali da je Enki naposljetku viknuo na Nergala da se udalji. Mardukov vapaj "dokad?" upućen velikim bogovima nije bio uzaludan jer vodstvo Anunnakija stalno se savjetovalo. spremljeno na tajnom podzemnom mjestu (prema zapisu katalogiziranom kao CT-xvi." Bile su davno donesene na Zemlju s Nibirua i skrivene na nekom tajnom. opisujući strašnu situaciju. privodi kraju. s presudnim pomakom precesijskog sata za jedan stupanj . reci 44-46. Pozvan je Nabu i "pred bogove dode sin svoga oca. "Anu. no on je svu krivnju svalio na Marduka i Nabua. Zatim se javio Enki. Enlil se je žurno vratio u Sumer. Marduk je to nazivao nebeskim proročištem." Godina u kojoj je dvadesetčetverogodišnjem boravku u Haranu došao kraj bila je 2024. Nakon katastrofe koja je rezultirala smrću nebrojenih ljudi i opustošenjem Sumera.grozote protiv Enlila: 'Nema pravde. šokiravši se kada je saznao da su čak i u samom Nipptiru stvari krenule po zlu. stoji u drevnim tekstovima. s bljeskom lete. razaranje je bilo planirano. negdje u Africi." On je jasno dao do znanja da je njegovo odobrenje tog koraka bez presedana ograničeno na to da se Marduka liši sinajske svemirske luke. sigurnom mjestu. sve te raspre. Nergal je povjerljivom pisaru izdiktirao svoje viđenje događa- 97 . Ratno vijeće bogova nadglasalo je Enkija i prihvatilo Nergalov prijedlog da se Marduku zada teški udarac. Postojala je stalna komunikacija s Anuom: "Od Anua ka Zemlji riječi su putovale. stvari se nisu odvijale tim putem: došlo je do katastrofalnih neželje­ nih posljedica. smilovao se Zemlji"." Njegov glavni op tužitelj bio je Utu/Samaš koji je. zodijačko doba Enlila.. vladar bogova. e. s Anuovim blagoslovom. Nije znao gdje je skriveno. rekao: "Sve to skrivio je Nabu.

oko njega sve opustošeno. Erra pođe Putem kralja te gradove dokrajči. u pustoš ih pretvori". a. požurio u Gibilovo afričko područje kako bi pronašao oružje. Anunnakiji koji su čuvali svemirsku luku bili upozoreni: "Njih dvojica (Nergal i Niinurta. godine pr. Tako saznajemo da je Nergal odmah po donošenju odluke. u Veliko more ušao je i zasjeo na prijestolje što njegovo nije.POSLJEDNJI DANI PROHUJALO s VIHOROM ja. iako mezopotamski tekstovi ponavljaju da su "dvojica natjerala bogove u bijeg. na zlo nahuškani. kao što je zatraženo.. Nergal i Ninurta našli su se pred još jednim problemom: neće li razaranje svemirske luke upozoriti Nabua i njegove grješne sljedbenike da pobjegnu? Rješenje su pronašli u razdva­ janju: Ninurta će napasti svemirsku luku. Ti gradovi nalazili su se na ravnici južno od Mrtvog mora. Ono što bijaše podignuto za ispaljivanje prema Anuu bijaše uništeno. međutim ipak zaprepašćuje kako se upravo u tom apokaliptičnom događaju spajaju Biblija i mezopotamski tekstovi. Drevni tekst zatim opisuje što je učinio Nergal: "Slijedeći Ishumov primjer. op." Nabu ne samo da je obraćao zapadne gradove. Taj dugački tekst poznat je kao Erra Epos jer Nergala naziva epitetom Erra ("Uništavatelj"). bogovi tog mjesta napustiše ga — zaštitnici njegovi u nebeske visine otiđoše. Dostupni nam tekstovi čak govore tko je otišao na koji cilj: "Ishum se zaputi prema najvišoj planini" (da je svemirska luka bila pokraj te planine znamo iz epa o Gilgamešu). e. a Ninurtu Ishum ("Pržitelj"). kojeg neće imati tko pokopati". natjeraše nje­ gove čuvare u stranu. u srcu njegovome." Ipak. Ninurta je na svoje zaprepaštenje saznao da se Nergal ne obazire na zadana ograničenja misije te da namjerava upotrijebiti oružje nekon­ trolirano kako bi izravnao osobne račune: "Uništit ću sina i ostaviti oca da ga pokopa. podi­ jelivši između sebe sedam nuklearnih naprava. Tako je 2 0 2 4 . nego je zauzimao sredo­ zemne otoke i imenovao se njihovim vladarom! Nergal/Erra zbog toga je prigovarao da uništenje svemirske luke nije dovoljno: Nabua i gradove koji su mu pristupili također treba kazniti — treba ih uništiti! Budući da su sada imali dvije mete. pročelje mu izbrisano. ne če­ kajući Ninurtu. pokušavajući se osloboditi krivnje. Do istinite priče možemo doći kada tom tekstu pridodamo podatke iz nekoliko drugih sumerskih. bitku pode u skladu s danom riječi. krenuli na svoju konačnu misiju: Uto junak Erra pamteći riječi Ishum također u tjeskoba naprijed krenu Ishurnove. akadskih i biblijskih izvora. S obzirom na naše objašnjenje Abrahamove misije u Kanaanu to nije čudno. Tu nam Biblija daje pojedinosti koje nedostaju: u Postanku m 99 . Inzistirao je da treba upozoriti ne samo Anunnakije koji upravljaju svemirskim instalacijama nego čak i neke ljude: "Hrabri Erra" . No.." I tako su jednog jutra njih dvojica. Dok su se on svađali. n. stigla im je vijest da Nabu ne miruje: "Iz svog hrama krenuo je svim gradovima svojim zavladati. da pobjegnu od izgaranja". na Sinajskom poluotoku i obližnjoj ravnici Mrtvog mora upotrijebljeno nuklearno oružje: uništena je sve­ mirska luka i pet gradova. hvalisao se Nergal.rekao je Nergalu "zar ćeš i nevinoga iskorijeniti s krivim? Hoćeš li s onima koji sa griješili protiv tebe uništiti i one koji nisu griješili?" Prema drevnom tekstu. njegovi ciljevi bili su "grješni gradovi" čiji kraljevi su sklopili savez protiv Kraljeva istoka. "Ishum podigne ruku svoju. a Nergal će napasti obližnje "grješne gradove".). tek što je sve dogovoreno Ninurta se počeo premi­ šljati. Nergal/Erra je bio nagovoren: "Erri se riječi Ishumove svidješe kao fino ulje." Ninurta je izbrisao sve­ mirsku luku i njezine instalacije jednim nuklearnim udarcem. zatim ću uništiti i oca. planina se sruši . prema Velikom moru zaputio se. Iz mezopotamskih tekstova koji opisuju te događaje znamo da su. dvosmisleni su u pogledu toga je li to upozorenje dano i ljudima u gradovima osuđeni­ ma na propast.

tada u devedeset i devetoj godini života. Dok su odlazili njihov vođa.pitao je Abraham Boga. kada su tri božanska bića ("anđela" koji su izgledali poput ljudi) posjetila Abrahama. e.. a što ako ih ima samo četrdeset? A ako ih ima samo trideset? I tako se to spustilo sve do deset.. trojica su bili božanska bića. "podigavši pogled. neodoljivo podsjeća na priču o "drevnim astronautima".. g. pr. u redu. "Sutradan ujutro Abraham . g. 100 101 . glavi Postanka kada Abraham. među­ tim biblijska verzija priče dva puta potvrđuje da "uništenje." Druga dva božanska bića — u nastavku priče u 19. te ponovno kada je zbog njegovog nećaka Lota uništenje odgođeno. opazi tri čovjeka gdje stoje nedaleko od njega. Podudaranje mezopotamskih zapisa s biblijskim Postankom što se tiče uništenja Sodome i Gomore u isti je mah jedna od najznačajnijih potvrda vjerodostojnosti Biblije općenito te posebno potvrda statusa i uloge Abrahama." Premda ih se opisuje kao anashim. budući da dio o događajima na dan prije uništenja." Obitelj je oklijevala pa je jedan od "anđela" pristao da se uništenje odgodi dok Lot i njegova obitelj ne dođu do sigurnosti planina. podudarnost je to koje se teolozi i drugi stručnjaci najvi­ še klone. što doslovno znači "izaslanici". Abraham je pitao. to je morala biti 2024. što znači "ljudi". Zatim je uslijedilo nevjerojatno pogađanje čovjeka i Boga. Dok su dvojica od trojice nastavili prema Sodomi. bili su na neki način drukčiji odnosno neo­ bični budući da je Abraham izjurio iz šatora i poklonio im se do zemlje te im — nazivajući se njihovim slugom — oprao noge i ponudio ih hranom. n.. ali se obično prevodi kao "anđeli" — navečer su stigli u Sodomu. Abraham prilazi Bogu i prigovara mu (!) riječima koje su identične onima u mezopotamskom tekstu: Hoćeš li iskori­ jeniti i nevinoga s krivim? (Postanak 18:23). no ne i drugi stanovnici "grješnih gradova. sada identificiran kao Gospodin Bog. e. a mezopotamske tekstove smatraju pukim mitovima pokušali su uništenje Sodome i Gomore pripisati nekoj prirodnoj katastrofi.. Kada mu je Bog odgovorio da će. Oni koji sumnjaju u Bibliju.. dok je jednog vrućeg poslijepodneva sjedio na ulazu u svoj šator. i u zoru su dvojica pozvala Abrahamovog neća­ ka Lota da pobjegne zajedno s cijelom svojom obitelji. grad biti spašen ako u njemu živi pedeset nevinih." Biblijski izvještaj. pr. "jer će Jahve uništiti grad. kako je bio rođen 2123. a Abraham se vrati u svoje mjesto. Pa ipak.POSLJEDNJI DANI PROHUJALO S VIHOROM možemo pročitati da su i Abraham i njegov nećak Lot doista bili upozoreni. Kako se ispostavilo. glavi naziva ih se malachim. odlučuje otkriti Abrahamu njihov zadatak: utvrditi jesu li Sodoma i Gomora doista grješni gradovi čije uništenje je opravdano. n.upravi pogled prema Sodomi i Go­ mori i svoj ravnici u daljini: i vidje kako se diže dim nad zemljom. sadrži pojedinosti koje nam na nevjerojatan način rasvjetljavaju kako bogove općenito tako i njihov odnos s Abrahamom. Ono što se zbivalo u Gomori potvrdilo je iskvarenost tamošnjih ljudi." Abraham je tada imao devedeset i devet godina. "I čim je završio razgovor s Abrahamom Jahve ode. osim što rasvjetljava različite "katastrofalne" aspekte događaja. Zar ćeš uništiti mjesto radije nego ga poštedjeti zbog pedeset nevinih koji budu ondje?" . odgodivi te čak opozivi događaj: jednom kada se Abraham pogađao s Gospodom da poštedi gradove kako ne bi nevine uništio s krivima. sumpornim ognjem" nije bilo prirodna katastrofa nego unaprijed smišljeni. "Možda ima pedeset nevinih u gradu.. kao dim kakve klačine. Priča počinje u 18.

izgorjelo i zacrnjeno kamenje (slika 35). što prema mišljenjima stručnjaka ukazuje na naglo izlaganje golemoj toplini nuklearnog podrijetla. doveo je do izumiranja svega što u njemu živi. Zanimljivo je da relevantni mezo­ potamski tekstovi potvrđuju tu topografsku promjenu te čak sugeriraju da je more postalo mrtvo kao posljedica nuklearne eksplozije: Erra je. na čijoj polovici Mrtvog mora se ruševine nalaze. zaustavila je daljnja istraživanja. to kamenje sadrži neuobičaje­ no visok udio izotopa urana-235. od mora odvojeno barijerom zvanom "El-Lissan" ("Jezik") (slika 36). kako se ispostavilo. Oluja. kao dodatak. zao vjetar nebom. što je dovelo do poplavljivanja nekoć plodnog područja koje je i dandanas. SLIKA 35 Uništenje gradova na ravnici Mrtvog mora izazvalo je rušenje južne obale mora. Nastojanja izraelskih arheologa da istraže tamošnje morsko dno urodila su otkrićem zagonetnih podvodnih ruševina. "kopao kroz more i podijelio ga na dvoje. kružio je 102 103 . čak i krokodila. izazvali mnogo više od uništenja svemirske luke i "grješnih gradova": kao posljedica nuklearnih eksplozija. Po tom području je i dandanas razasuto razlomljeno. navode." SLIKA 36 Erra i Ishum su.POSLJEDNJI DANI PROHUJALO s VIHOROM Fotografije Sinajskog poluotoka snimljene iz svemira (slika 34) i dalje pokazuju golemu šupljinu i raspuklinu na površini na mjestu gdje je došlo do nuklearne eksplozije. međutim Hašimidska Kraljevina Jordan.

strašna malaksalost. Stručnjaci su sada pokušavali odgonetnuti kakva je to "strašna katastrofa". nije bio prirodna katastrofa. dotad nepoznata ljudima. praznine. njegova supruga Bau također je otišla iz Lagaša. Bila je to nevidljiva smrt: "Stoji kraj čovjeka.. nije to igra riječi povezana s naslovom slavnog romana/igranog filma. Hramovi. e. napustila je Ereh. nego njegovo "napuštanje": bogovi koji su tamo boravili na­ pustili su ga. katastrofa Nošena Zlim vihorom. koja je puštena na cestu. njegova druži­ ca Ninlil također je bila otišla. oni koji su pobjegli na krovove pomrli su na krovovima." Oni koji su se skrili iza zatvorenih vrata popadali su u kućama. to nije bilo literarno sredstvo — to je bila doslovna istina: Sumer i njegovi gradovi doslovno su bili ispražnjeni djelovanjem vihora. nekoć obrađivana polja obrasla su u korov. njegove staje su se ispraznile. čitatelj će se sjetiti. usta im puna pljuvotine. kako se navodi u jadikovkama (i drugim tekstovi­ Povijesni zapisi pokazuju da je sumerska civilizacija doživjela slom u šestoj godini Ibbi-Sinove vladavine u Uru — 2 0 2 4 . U njima se jadikovalo ne samo nad Urom. najednom malaksali i ošamućeni postadoše. "kraljica Ereha".. Sto je to moglo biti? Odgovor na zagonetku nalazio se u samim tekstovima: Prohujalo s vihorom. "nestao s vihorom". 104 ma)." Nadalje. To je bio refren u tekstovima jadikovki: Enlil je napustio svoj hram. Čak je i "sumerskim rijekama tekla vođa koja je bila gorka. kuće i obori bili su nedirnuti — cijeli." Došlo je do opustošenja.POSLJEDNJI DANI PROHUJALO S VIHOROM I počela je lančana reakcija neželjenih posljedica. ljudi koji su tamo živjeli otišli su. ne zna se da je došla. staje i obori za ovce bili su ondje — međutim nije ostalo ništa živoga. Zatim su otkriveni i drugi tekstovi s jadikovkama. opustošio kuće. Jedan sumerski grad za drugim nabrajani su kao "napušteni" — bez svojih bogova. Tekstovi jasno ističu da Zao vihor. tajanstvena nesreća pogodila cijeli Sumer. n. napustio je svoj voljeni hram u Nippuru. a ipak je nitko ne može vidjeti.. Povjesničari su isprva pretpostavljali da su sumersku prijestolnicu Ur pregazili "barbarski osvajači".. Eninnu. u njemu se nije oplakivalo fizičko uništenje Ura. Ninlil je "nestala s vihorom" iz svog hrama. Narmar i Ningal. Naime. Zatim je otkriven tekst pod naslovom "Jadikovka nad uništenim Urom" koji je zbunio stručnjake. to je bila smrt od koje nije bilo bijega: smrt "koja tumara ulicom. međutim ne postoje dokazi o takvoj razornoj invaziji. Ninurta je napustio svoj hram. Najviši zid. gradovi su bili ondje. "Divlji Bik". ljudi i životinja. Ne. ali ne i ruševine. opustošio staje. nijedan kračun zau­ staviti. bio je izravna posljedica odluke velikih bogova. pr.." Kada je Zao vjetar ščepao svoje žrtve. kad uđe u kuću. ali ne i razaranja. refren koji su naricatelji ponavljali kako bi naglasili svoju žalost." To je bio Zao vihor koji je "opustošio gradove. no prazni. (odluka) iz srca Enlilovog. nego i nad čitavim Sumerom. Stručnjaci su pretpostavili da je to ponavljanje riječi literarno sredstvo. Međutim. 1 tako dalje. Digao se "zao vihor".. napustili Ur. Enlil. Ninmah je napustila svoj grad Keš." Sav život je nestao.. bilje na livadama je uvelo. kuće su bile ondje. Prouzrokovala ga je "velika oluja što naredi je Anu. Inanna.. nikad viđena. ispraznio obore za ovce. nemoguća. bila godina kada je Abraham imao devedeset i devet godina. koji je "nosio beznađe od grada do grada". nijedna vrata ne mogu je zadržati. bila je to posljedica pojedinačnog događaja — "naje­ danput." Bila je to strašna smrt: "Kašalj i sluz oslabiše im prsa. Nannar je napustio Ur — njegovi obori za ovce su "ispražnjeni vihorom". i prouzročio da "katastrofa. To je. i glavobolja. "usta im bijahu oblivena krvlju. prolazi kao poplava. i tako dalje. u bljesku munje izazvan" — do kojeg je došlo daleko na zapadu: 105 . g. pogodi zemlju. I opet su govorili 0 "napuštanju": ne samo da su bogovi Ura. Bila je to katastrofa kakve nikad prije nije bilo: Zemlju ljudima Katastrofa za izdržati Sumer zadesi nepoznata.." Mrtvi i umirući ležali su posvuda. najdeblji zid.

do Sumera. Nannar/Sin je bio tako skeptičan da nije povjerovao da je sudbina njegovog grada zapečaćena. a ne razara­ nju "grješnih gradova". došlo je sa zapada. Je li Anu. možda mislio da će oružje. Nipurska jadi­ kovka. Moćno izazvali ne uništenje nego tiho istrebljenje. nakon što je toliko dugo bilo skriveno. odani građani Uruka bježali su ne bi li spasili živu glavu. oluja što spržila je nebo. "usred planina". da nijedan od bogova nije očekivao takav ishod. Zao udar najavi oluju kobnu. njezin preteča. strah i metež koji su u Sumeru i njegovim gradovima zavladali kada je oglašena uzbuna živopisno su opisani u nizu jadikovki. no Zli vihor ih je svejedno pokosio." Ipak. Uručka jadikovka i druge.." Nastala je oluja koja se "stvorila u bljesku munje". koji je upozoravao i prosvjedovao protiv upotrebe Strašnog oružja. Zabilježeno je i Enlilovo izravno priznanje neizbje­ žnosti: lice joj istrto u Kada se nebo zacrnilo i pre krilo nas sjenom — tog dana rodio se Zao vihor. Sto se ljudi tiče. Jadikovka nad pustošenjem Ura i Sumera." Da je uzrok "zlog vihora" bilo nuklearno uništenje na Sinajskom polu­ otoku i u njegovoj blizini postaje jasno kada tekstovi navode da su bogovi znali njegovo podrijetlo i uzrok — udar. Čim su Ninurta i Nergal iz nebesa lansirali Strašno oružje. jasno je da su. vihoru — nuklearna gljiva — a iza nje su slijedili "udari vjetra. u jakom bljesku došlo do nuklearne eksplozije u obliku gljive — i odande su vjetrovi sa Sredozemnog mora donijeli otrovni nuklearni oblak prema istoku. te tamo 106 107 ." To je bio dan koji se ne vrijedilo načelo "svatko za sebe". svi na njegovom puru — kako bogovi tako i ljudi — upozoreni da bježe i spase život. "ono je proizvelo strašne zrake što sve su opržile poput va­ tre. Nannarova supruga). Njegov dugački i emotivni apel njegovom ocu Enlilu da spriječi katastrofu zabilježen je u Urskoj jadikovki (koju je sastavila Ningal.. čini se da je uglavnom glasnici pošasti Autori tekstova s jadikovkama. U Uru. kao što su Urska jadikovka. tekstovi tek navode da su "veliki bogovi problijedjeli vidjevši ko­ liko golema je oluja. nebo je a zemlja zdrobljeno razorena. Kao što stoji u Uručkoj jadikovki: "Ustajte! Bježite! Sakrijte se u stepu!" ljudima je rečeno usred noći. odnijeti nuklearni oblak prema nenaseljenim pustinja­ ma koje obuhvaća današnja Saudijska Arabija? Ne postoji zadovoljavajući odgovor.. Različiti tekstovi otrovni vjetar uporno pripisuju eksploziji "na mjestu gdje bogovi uzlaze i spuštaju se" — uništenju svemirske luke. sami bogovi. koji je trebao biti pametniji. sinovi junački. Panika. možda uz izuzetak Enkij a. Zatim se u nebesa digao "gust oblak što propast donosi" — smije zaboraviti: Tog dana.POSLJEDNJI DANI PROHUJALO s VIHOROM "Došlo je iz planina. Poput gorkog otrova od bogova. biti poluupotrebljivo ili posve neupotreblji­ vo? Jesu li Enlil i Ninurta (koji je bio došao s Nibirua) pretpostavili da će vjetrovi. Iz svih relevantnih tekstova je razvidno. Zao udar bijaše potomstvo. eksplozija. Pomoću svojih različitih letjelica i plovila odlazili su zrakom i morem ne bi li izbjegli nuklearni oblak.. donoseći s radioaktivnim zra­ kom smrt svemu što je živjelo. ako uopće. Većina ih je bila rođena na Zemlji i za njih su priče o nuklearnim ratovima na Nibiruu bile "priče starijih". bogovi su ih upozorili prije no što su pobjegli. bijahu. Sto se tiče bogova. čim se shvatilo koliko je snažan nuklearni otrov i kuda ga vjetrovi nose. ostavili su nam zoran prikaz onoga što se dogodilo. Tamo je. "Spopadnuti strahom. glavnom gradu." Slika doduše nije posvuda bila jednaka. došlo je preko Ravnice ne-milosti.

kao da bijaše smrtnica. bila je to Ninurtina supruga Bau. Ujutro. odletje poput ptice i napusti svoj grad. Ningal je opazila da je Nannar bolestan.pitao ga je. jednako kao što su dvojica "anđela" savjetovala Lota i njegovu obitelj da se ne osvrću kada su bježali iz Sodome.POSLJEDNJI DANI PROHUJALO S VIHOROM Uru je podarena Vječna kraljevska čast — mu nije." Kada je došao sudnji dan. u močvarama trstika trunula je u smradu. sam Enki se sklonio tek onoliko koliko je potrebno da se makne s puta Zlom vihoru: "Gospodar Eridua stajao je kraj svog grada. sami od sebe nestajali. "Oluja je opustošila gradove. kao mast na suncu. Ur i hramovi padoše žrtvom njegovi." Mnogi građani Eridua su ga slijedili te. no nismo pobjegli od nečisti. to tjera srce moje u plač. Babilon i njegovi građani prošli su bez posljedica. smješten najdalje na jugu." "O. Žurno se odjenula i naredila da se boga iznese iz Ura i odnese daleko od grada kojeg su oboje voljeli. hramu boga Nannara u Uru." Na ispaši "stoka sitna i krupna nestade. "na obalama Tigrisa i Eufrata samo bolestan. svi živi stvorovi skončaše." Me­ đutim. Bio je dan kada je Zli vihor došao do Ura. Enkijev grad Eridu. nepokopani. Kada je Zao vihor prošao (njegovi ostaci. "no od nečistog zadaha tog dana nismo pobjegli.. Božanski je par noć noćnih mora proveo u "termitnjaku"." Mrtvi su ostali ležati. odletjela iz grada i sklonila se u Enkijevom afričkom Abzuu: "Ninki. tamo gdje su se srušili: "Mrtvaci su. "u Uru se digla gorka jadikovka. Jadikovke bilježe da je "tog dana oluja sustigla Gospu Bau." "Ni­ tko putovima ne kroči. međutim kasniji zapisi iz Sumera sugeriraju da nije dugo poživjela. 'Oni koji mogu bježati trebaju ići na sjever'. kako da čovjek sada živi? Kuća je postala kuća suza. dani Babilona?' . čija zemlja je stradala i natjerala srce tvoje u plač!" Grad je ostao stran grad. nezdrav korov bješe rastao. sa sigurne udaljenosti dan i pol promatrali kako oluja "zahvaća Eridu. bila je liječnica i jednostavno se nije mogla natjerati da ode. opustošila kuće. Kada je oglašena uzbuna Marduk je kontaktirao svog oca i zamolio ga za savjet: 'Sto da rade gra­ Nakon dvije tisuće godina velika sumerska civilizacija zauvijek je ne­ stala s vihorom. Iz Eriduške jadikovke saznajemo da je Ninki. ostavio je iza sebe opustošen i iznuren Sumer.. zbog sudbine njegove gorke je suze lio." Obrađena polja su se osušila. najmanje pogođen od svih glavnih sumerskih središta bio je Babilon jer je ležao izvan sjevernog ruba oluje. gorka je tvoja pustoš!" jadikovalo se u pjesmama. Zli vihor naškodio je još barem jednom božanstvu. kako iz zapisa saznajemo. glasio je Enkijev savjet. očito je bio na rubu puta kojim je prolazio Zli vihor. Velika Gospa." Obori za ovce "padoše žrtvom Zlom vjetru. odgovorio mu je Enki. koja je bila sama u Lagašu (budući da je njezin suprug bio zauzet uništavanjem svemirske luke). vladavina podarena Nespremni prihvatiti neizbježno i previše privrženi građanima Ura da bi ga napustili. Ako bijeg nije moguć ljudi trebaju potražiti zaklon pod zemljom: "Skloni ih u odaju pod zemljom." Nije jasno koliko teško je bila pogođena. "i dalje drhtim na spomen tog dana". podzemnoj prostoriji duboko ispod njihova zigurata. "O. kada je otrovni oblak "odnesen iz grada". utaborivši se u poljima. zes 109 . napisala je Ningal. oluja ju pogodi. Zlog vihora. u tamu"." Začudo. Nannar i Ningal odlučili su ondje ostati. Enkijeva supruga. tako je i Enki uputio Marduka da kaže svojim sljedbenicima "da se ne okreću i ne osvr­ ću". nitko ne ide cestama. Omiljena u svom narodu koji ju je zvao "Majka Bati". božice Ningal.. Budući da su poslušali taj savjet i zbog smjera vjetra. doprli su najistočnije do planine Zagros)..

. no prvenstveno s dna Omanskog zaljeva. g. dust storms) te da je prašina — neobična "atmosferska mineralna prašina" — bila nošena zračnim strujama preko ju­ žne Mezopotamije do Perzijskog zaljeva i dalje (slika 37). objavljena u znanstvenom časopisu Geologija od travnja 2000. Studija pod naslovom "Klimatske promjene i slom Akadskog carstva: dokazi iz dubokog mora". godina n. Studija ne objašnjava uzrok nagle "kli­ matske promjene". znači "otprilike 2025. posvetio je svjet­ skoj paleoklimi. U sklopu istraži­ vanja proveli su kemijsku i radiološku analizu pradavnih slojeva prašine iz tog razdoblja s različitih lokaliteta na Bliskom istoku. Kuvajta i Sirije o tome da je do "masovnog napuštanja aluvijalne ravnice" između rijeka Eufrata i Tigrisa došlo zbog "oluja prašine koje su započele prije 4025 godina. međutim navodi za nju isti datum: 4025 godina prije 2001. dramatičnog događaja koji se dogodio prije otprilike 4025 godina. u multidisciplinarnim projektima. bila je 2 0 2 4 . klimatolozi i drugi znanstvenici koji proučavaju zemlju te zajednički. pr. pokušavaju riješiti enigmu naglog sloma Sumera i Akada krajem trećeg tisućljeća prije nove ere.POSLJEDNJI DANI PROHUJALO S VIHOROM Posljednjih godina arheolozima su se pridružili geolozi.e. godine koju je provela međunarodna multidisciplinarna sku­ pine od sedam znanstvenika pokrenula je nove trendove. e. Znanstveni časopis Science broj od 27." Tu stavku ostavljaju bez objašnjenja — no očito je da proboj južne barijere Mrrvog mora i poplavljivanje ravnice. n. drugim riječima. kao što smo to opisali. a upravo je to bio put sumerskog "Zlog vjetra". pr. no ili SLIKA 37 Sudbonosna godina. n. godine koju smo naveli! Zanimljivo je da su znanstvenici koji su sudjelovali u tom istraživanju primijetili da je "razina Mrtvog mora u to vrijeme naglo pala za sto metara. potvrđuje suvremena znanost. " To. objašnjava što se dogodilo. Došli su do zaključka da je neobična klimatska pro­ mjena na područjima uz Mrtvo more uzrokovala olujne vjetrove s oblacima guste prašine s isušenog tla (engl. Određivanje starosti neobične "atmosferske prašine" pomoću ugljika dovelo je do zaključka da je ona nastala kao po­ sljedica "neuobičajenog. g. e. travnja 2001. " — upravo 2024. U dijelu koji se bavio događajima u Mezopotamiji poziva se na dokaze iz Iraka. .

To je u gotovo svakom pogledti bilo istinski Novo doba. Prijelaz iz doba Bika u doba Ovna posebno se slavio i obilježavao u Mardukovoj domovini . U najmanju ruku. i njezina putanja po kojoj kao da je bio selektivno voden nekom nevidljivom rukom samo su potvrdili ono što su najavila nebesa: stiglo je doba Marduka. e. To su bili faraoni koji su nosili teoforična imena u čast Amona/Amena. vidi sliku 20. čak i u današnjem smislu tog pojma. budući da je Marduk.) konstelacija Bika bila je središnje mjesto zodijačkog cildusa. tako da su i hramovi i kraljevi bili posvećeni Marduku/Rau kao Amonu. "zao vjetar". Za Marduka je Novo doba predstavljalo ispravak nepravde. Nepredviđena nuklearna oluja. SUDBINA JE IMALA PEDESET IMENA P ribjegavanje nuklearnom oružju na kraju dvadeset i prvog stoljeća pr.Egiptu. ostvarenje am­ bicije. ispunjenje proročanstava.S U D B I N A JE IMALA PEDESET IMENA s glavom bika koji su obrubljivali procesijski put prema velikim hramovima u Karnaku (slika 39) koje su faraoni novo uspostavljenog Srednjeg Carstva po­ čeli graditi odmah po uspostavi Raove/Mardukove vrhovne vlasti. za svoj Vječni grad izabrao Sedmo poglavlj Babilon u Mezopotamiji. Na astronomskim prikazima nebesa (kao što je hram u Denderi. Najdojmljivije manifestacije bili su redovi sfingi 113 . povukavši se iz Egipta. Nevidljivom. bijeg njegovih bogova i desetkovanje njegovog naroda — nisu bili nje­ govo djelo. n. nego s Ovnom (slika 38). najavilo je — "s praskom". oni koji su patili bili su kažnjeni zbog ometanja Sudbine. doba Ovna. Najveći paradoks sastojao se u tome što je ljude nagnalo da gledaju na nebesa. Promjene koje je izazvalo to Novo doba utječu na nas i dandanas. Cijena koja je za nj plaćena — opustošenje Sumera. Popis zodijačkih konstelacija nije počinjao s Bikom kao u Stuneru. mogli bismo reći — Mardukovo doba. dok je istovremeno bogove s nebesa dovelo na Zemlju.

Iako je Nabua želio uništiti Nergal/Erra osobno. to je bio zigurat sagrađen prema iscrpnim i preciznim planovima (slika 40): njegova vi­ sina. velik k'o planina. sada nije proistjecala samo iz vlasti nad fizičkom vezom sa svemirom. sjetit ćete se. postalo sinonim za "proroka" i proročanstvo diljem drevnog Bliskog istoka. nego iz Nebeskog znamenja — iz zođijačkog Nebeskog vremena. Slijedom toga. iz položaja i kretanja nebeskih tijela. kralj će izgraditi. te učiniti suvišnima Ninurtin Eninnu i različite 'stonehengove što ili jeToth podigao. Zapisi koji potječu iz vremena nakon toga kažu da mu je u Mezopotamiji bilo dodijeljeno vlastito središte kulta po imenu Borsippa.. kada je došlo do sudbonosnih događaja. Esagil. međutim Nabu je nastavio putovati i obožavali su ga u njemu omiljenim Zapadnim zemljama. Sam Marduk. bila sagrađena kao lansirni toranj (kao što je to bio slučaj s prvom babilonskom kulom). Njegovo je ime. Njegova vrhovna vlast. n. SLIKA 39 Za ruku primit će me I u procesijama voditi me . velik k'o planina. Nebo-Zemlja za Esagil. predvidio je da će njegov budući hram Esagil postad glavni astronomski opservatorij. Kada je Esagil naposljetku dovršen. u kojem će mir zamijeniti rat. pr. kada će bogovi i ljudi priznati njegovu vrhovnu vlast. e. moj hram podići će se do nebesa. s hramom Esagilom koji (kao što njegovo ime govori) će se dizati do nebesa: Pojavit će se kralj babilonski. kao što smo već istaknuli. U grad svoj i hram Esagil na vijeke vjekova ću ući. I Marduk i Nabu preživjeli su nuklearnu oluju neozlijeđeni. Ta nova Babilonska kula nije. Nabopol-asar. Nebo-šad-nezar i mnoga druga) koja su se dodjeljivala kraljevima Babilona. uvidio je Marduk. međutim. Njegovom obožavanju u Zapadnim zemljama i u Mezopotamiji svjedoče sveta mjesta nazvana nje­ mu u čast — kao što je planina Nebo blizu rijeke Jordan (na kojoj je kasnije preminuo Mojsije) — kao i teoforična kraljevska imena (na primjer. razmještaj njegovih sedam razina i njegova orijentacija bili su takvi da mu je vrh bio usmjeren direktno prema zvijezdi Iku — glavnoj zvijezdi zviježđa Ovna — oko I960. iz svog se Zapovjednog mjesta u Haranu zapitao: "Do kada?" U svom auto- 114 115 . narisat će. g. a obilje prognati siromaštvo. novi grad smješten u blizini Babilona koji je bio središte kulta njegova oca. on se najvjerojatnije sakrio na ne­ kom od sredozemnih oroka i tako se spasio. U mom gradu Babilonu kralj pojavit će se. te kada će kralj kojeg će on izabrati "Babilon učiniti najnaprednijim".. kakkabu (zvijezda/planeta) na nebesima. Usred grada Plan mog Babilona. U obilju stolovat će. l nebeska će se otvoriti vrata.POSLJEDNJI DANI S U D B I N A JE IMALA PEDESET IMENA biografskom tekstu Mardukovo proročanstvo predvidio je dolazak mesijan­ skog doba.

POSLJEDNJI DANI S U D B I N A JE IMALA PEDESET IMENA Poznavatelji znamenja popet će se na Slijeva i zdesna. U tom epu napisanom na "babilonskom". planet bogova. nj. nova je verzija Marduku pripisivala čak i "vje­ što oblikovanje Čovjeka". stvaranje Zemlje (slika 42) i preoblikova­ nje Sunčevog sustava (slika 43). a astronomija je postala astro­ logija. što su sve pothvati koji su se u izvornoj sumerskoj verziji. ep o stvaranju Enurna Elisu svojoj je babilonskoj verziji revidiran tako da je u njemu Marduku dodijeljena nebeska dimenzija: on ne samo da je došao s Nibirua. kao dio sofisticirane znanstvene kozmogonije." 116 117 . sada je pretkazao da će svećenici-astronomi s različitih razina zigurata na nebesima tražiti "Esagilov pravi planet": Revidirani ep o stvaranju javno se čitao četvrte noći svetkovine Nove godine. Marduk je izjednačen s Nibiruom. matičnim planetom Anunnakija. zvijezda (mi ga zovemo planet) — Nibiru — postao je "Mar­ duk". U skladu s novom Zvjezdanom religijom. No. stajat će odvojeno. To je "Marduka" učinilo "Gospodarom" kako na nebesima tako i na Zemlji. U njemu se Marduku pripisuje pobjeda nad "čudovištem" Tiamatom u Nebeskoj bitci. Nebesko vrijeme sada je bilo Mardukovo vrijeme. bio je predodređen da postane naj­ veći među anunnakijskim bogova na zemlji. Njegova sudbina — na nebesima to je njegova putanja — bila je najveća od svih nebeskih bogova (drugih planeta) (vidi sliku 1). i dalje je kružio i određivao Božansko vrijeme — i Mardukova se pozornost preusmjerila na to. Rođena je Zvjezdana religija. Nuklearna apokalipsa i njezine neželjene posljedice doveli su do iznena­ dnog kraja spora oko toga čije zodijačko doba je bilo na snazi. Nadalje. Zakonitog Esagilovog kakkabua iznad zemlje opazit će. a ime "Marduk" dano je Velikoj zvije­ zdi/planetu koji je došao iz dalekog svemira da bi se osvetio i nebeskom Eau i Eau na Zemlji (slika 4 1 ) . Kao što je jasno istaknuto u njegovim proročanstvima. na suprotnim stranama. Zatim će doći kralj. Bog — Marduk — postao je zvi­ jezda. Nibiru. Istovremeno. Religija je postala astronomija. pripi­ sivali Nibiruu. izum kalendara te odabir da Babilon bude "Pupak Zemlje. on jest Nibiru. dijalektu akadskog jezika (materinjeg jezika Semita).

POSLJEDNJI DANI S U D B I N A JE IMALA PEDESET IMENA SLIKA 41 SLIKA SUDARA 43 Festival Nove godine — najvažnija svetkovina u godini — počinjao je prvog dana mjeseca Nissana. Na babilonskom se taj festival zvao Akiti i u Babilonu se iz sumerskog de- SLIKA 42 us 119 . koji se podudarao s proljetnim ekvinocijem.

bog koji oživljava mrtve". čak i uprizorenja "pasije" u kojoj su glumci ljudima živopisno predstavljali Marduka kao boga patnika — koji pati na Zemlji. Simbolizirale su (u Sumeru) putovanja Anunnakija unutar Sunče­ vog sustava (od Plutona do Zemlje. Te javne i vesele ceremonije počinjale su tako što su drugi bogovi stojeći na molu pozdravljali Marduka. Izvorni sumerski ep o stvaranju obuhvaćao je šest glinenih pločica (koje se podudaraju s biblijskih šest dana stvaranja).KI. i naposljetku.. do građevine zvane BitAkiti ("Kuća Akitija"). Opisi procesije i put kojim je ona prolazila bili su toliko podrobni da su se upravo njima vodili arheolozi koji su iskopali drevni Babilon. a zatim su ga kraljevi i svećenici pratili u svetoj procesiji kojoj su se pridruživala sve veća mnoštva. Procesije. kada je izašao iz nje živ. kako je protjeran u izgnanstvo. Prema Bibliji. Babilonska do­ rada epa kulminirala je sedmom pločicom koja je bila u cijelosti posvećena glorifikaciji Marduka kojem je dodijeljeno pedeset imena — to je čin koji je simbolizirao njegovo dobivanje Ranga pedeset koji je do tada bio Enlilov (i kojega je sljedeći trebao dobiti Ninurta). ali napo­ sljetku pobjeđuje i stječe vrhovnu vlast preko svog nebeskog pandana. "sin Čistog mjesta". "Gospo­ dar svih zemalja". SLIKA 44 ljude koje je stvorio. a drugi se odvijao u samom gradu. Počevši s njegovim tradicionalnim imenom MAR. kako je zakopan (živ. "Onaj koji omogućuje kultivaciju". koji donosi kiše 121 120 . što je u skladu s drevnim konceptom da je međuplanetarni prostor praiskonska "vodena Dubina" koju se može prijeći "nebeskim brodovima" (svemirskim letjelicama) — taj je koncept grafički predočen u egipatskoj umjetnosti. "Bog koji održava život. "Djelitelj zadataka Igigijima i Anunnakijima" i njihov Zapovjednik. Priča je uključivala i epizode iz Ratova piramida. kako je spašen i uskrsnut. sedmog planeta) i (u Babilonu) "posta­ je" u Mardukovom životu: njegovo božansko rođenje u "Cistom mjestu".POSLJEDNJI DANI S U D B I N A JE IMALA PEDESET IMENA setodnevnog A. njegov pobjedonosni povratak. Očito je da je samotni dio sim­ bolizirao Mardukovo nebesko putovanje s lokacije na njegovom matičnom planetu u dalekom svemiru u unutrašnjost Sunčevog sustava — putovanje u čamcu/brodu po vodama.DUK. pojavljivanja i nestanci. Na temelju zapisa urezanih na glinene pločice te iz otkopane to­ pografije grada pokazalo se da se sveta procesija radi obavljanja propisanih obreda zaustavljala na sedam postaja. Izvodio se prema temeljito definiranim ceremonijama i pro­ pisanim obredima koji su (u Sumeru) nanovo uprizorivali priču o Nibiruu i dolasku Anunnakija na Zemlju. Javne svečanosti počinjale su nakon Mardukovog uspješnog povratka iz dalekog i samotnog Bit Akitija. kao i (u Babilonu) priču o Mardukovom životu. u kojoj su nebeski bogovi prikazivani kako putuju nebom u "nebeskim lađama" (slika 44). te kako su se čak i veliki bogovi Anu i Enlil pokorili sudbini te ga proglasili vrhovnim. njegovo izgnanstvo uslijed kojeg je postao "Nevidljivi".) Ceremonije su se sastojale od dva dijela. bog čije odluke i dobrohotnost održavaju čovječanstvo. pravo na vrhovnu vlast.. kako mu je uskraćeno njegovo pravo po rođenju. dolasci i odlasci. te njegovo "uskrsnuće". Bog se sedmog dana odmarao i iskoristio ga za pregled svog djela. kada je bio osuđen na smrt u zapečaćenoj grobnici. u Veliku piramidu). imena — koja su naizmjence bila sumerska i akadska —pripisivala su mu epitete koji su se kretali od "Stvoritelja svega" pa do "Gospodina koji je oblikovao nebesa i Zemlju" te drugih titula što su se odnosile na nebesku bitku s Tiamatom i stvaranje Zemlje i Mjeseca: "Najistaknutiji medu bogovima".TI-ja (donosi život na Zemlju) razvio u proslavu dugu dvadeset dana. (Novozavjetna priča o Isusu toliko je slična da su teolozi u Europi još prije sto godina raspravljali nije li Marduk "Isusov prototip". Postaje su nosile i sumerska i akadska imena. Prvi je uključivao Mardukovu samotnu vožnju čamcem preko rijeke. kako je osuđen na smrt.

koji ga gledaju nasred obzora" — nebeski bog — "koji je stvorio čitavu Zemlju". "Onaj koji će držati prije­ laz između nebesa i Zemlje": Kakkabu koji na nebesima blješti. Kada je otprilike u zoru cjelonoćno čitanje sedam pločica bilo dovršeno. Napokon.. i upravo je Nibiru bio nebesko tijelo koje je postalo daleka. Neka ih otac recitira sinu. Vladajući simbol Egipta — krilati disk. Neka se vesele Marduku. nije bio vi­ dljiv zato što je njegovo glavno boravište bilo drugdje: jedan dugački hvalo­ spjev u stvari je naveo Babilon kao mjesto u kojem bogovi slave Mardukovu pobjedu (stručnjaci međutim pretpostavljaju da se tu ne govori o mezopotamskom Babilonu nego o gradu istog imena u Egiptu).POSLJEDNJI DANI SUDBINA JE IMALA PEDESET IMENA kako bi poboljšao usjeve. raspoređuje polja i "stvara obilje". Hvalospjev Rau-Amonu. Onaj koji neka Neka Neka neumorno juri Vodenom dubinom — zvijezda na nebesima. Ra/Marduk na Zemlji." stoji u zaključku dugačkog teksta. koji je stvorio voćke. dodijeljeno mu je ime NIBIRU. Prema tim izrazima vjere.. održava putanje /upravlja putanjama bude pastir nebeskim bogovima kao ovcama. SLIKA 45 ljude i zvjerad. međutim. koji je po uzoru na akadskih Pedeset imena boga slavio nizom različitih imena. Tamo je Aten. u Egiptu se njegova Zvjezdana religija razvila u svom najčišćem obliku. Čiju riječ nijedan bog ne može promijeniti. Budući da Marduka/Raa fizički nije bilo u Egiptu. zapovijed nepromjenjiva. u drevnom svijetu to je u stvari bio širokorasprostranjeni simbol za planet Nibiru (slika 46).. Onoga čije ime je 'Pedeset' bo­ govi proglasiše najvišim. Iako je Marduk u Egiptu bio nevidljivi bog. "Prijelaz" bude njegovo ime'. na­ zivao ga je "Bog nad bogovima. kako za bogove tako i za ljude. u visinu nebesa". "Enlilu" medu bogovima. nevidljiva "zvijezda". sve­ ćenici koji su obavljali obrednu službu izgovarali su sljedeće propisane proglase: Neka se pedeset imena pamti. pašnjake i podario život stoci — bog "za kojega se slavi šesti dan. ondje je prilično brzo došlo do njegovog prihvaćanja i štovanja.. Kada bi se Marduk pojavljivao pred ljudima bio je odjeven u veličan­ stveno ruho koje je postiđivalo jednostavnu vunenu odjeću starih bogova Sumera i Akada (slika 45)." zato što je otišao "s onu stranu obzora.. Na nebesima nije bio vidljiv zato što se nalazio "daleko na nebesima. Neka Čija uši pastira slušaju. "Zvi­ jezda milijuna godina" koja je predstavljala nebeski aspekt Raa/Marduka.. obično okružen dvjema zmijama — najčešće se objašnjava kao Sunčev disk "budući da je Ra bio Sunce"." Podudarnosti s mezopotamskim i biblijskim pričama su očigledne. u Egiptu. odluka je čvrsta. Neka mudri i učeni govore o njima. kao i bog na Zemlji "koji je stvorio 122 123 . "Rang 'Pedeset' bogovi mu dodijeliše.

Još jedno stoljeće moralo je proći da babilonsko prijestolje zauzme kralj koji će ispuniti pretkazanu veličinu — njegovo ime bilo je Hamurabi. iako nije bio izravno na putu Zlog vjetra. trebala su proteći otprilike dva stoljeća da se obistini Mardukova proročanska vizija o Babilonu. međutim protok dviju velikih rijeka ubrzo je to ispravio. n. Moralo je proći više od jednog stoljeća da prva formalna dinastija.).POSLJEDNJI DANI S U D B I N A JE IMALA PEDESET IMENA Katastrofa koja je pogodila Sumer. Prvi zabilježeni administrativni vladar na opustošenom jugu bio je bivši vladar Marija. Obnoviteljske napore nastavilo je nekoliko njegovih nasljednika koji su također imali semitska imena. Oskudni dokazi iz vremena poslije kata­ strofe — neki stručnjaci razdoblje nakon propasti Ura nazivaju mračnim 124 125 . grada sjeverozapadno od rijeke Eufrat. Vode su bile zatrovane. Saznajemo da on "nije bio sumerskog podrijetla". (i koja se sada nalazi u pariškom Louvreu). takozvana "Isinska dinastija. Međutim do tada je taj proces grad-po-grad počeo nailaziti na otpore od drugih lokalnih vladara i gradova. tako da je prijašnji Sumer postao rascjepkana i razbijena zemlja. sjetit ćete se. On je uspostavio svoj stožer u gradu Isinu i odatle nadgledao nastojanja da se ožive drugi veliki gradovi." proročanstava. koju stručnjaci nazivaju Prva babilonska dinastija. zasjedne na svoj tron (oko 1900. i naposljetku Nippur. težak i povremeno kaotičan. Najpoznatiji je po zakoniku koji je pro­ glasio — zakonima zabilježenim na kamenoj steli koju su otkrili arheolozi U enlilitskim zemljama prijelaz u Mardukovo Novo doba i novu re­ ligiju nije protekao tako glatko. Gradovi su ostali bez svojih stanovnika i stoke. Kao prvo. njegovo ime Išbi-Erra u stvari je bilo semitsko. nije bila nuklearna eksplozija sama po sebi nego radioaktivni vjetar nastao uslijed nuklearne eksplozije." zato što je otišao "s onu stranu obzora. Tako su ljudi polagano mogli ponovno naseljavari tu opustošenu zemlju i ondje živjeti. Tlo je upilo radioaktivni otrov i tu je oporavak trajao dulje. tradicionalno religijsko središte zemlje. međutim fizički su bili neoštećeni. trebao nanovo oživljenu i naseljenu zemlju ako se želio uzdići do imperijalne veli­ čine i statusa te prilično dugo nije postigao veličanstvenost iz Mardukovih SLIKA 46 postao Nevidljiv jer je bio "daleko na nebesima. Ipak. južna Mezopotamija i zapadne zemlje koje su se našle na putu otrovnog vjetra morale su se oporaviti od njegova djelovanja. međutim taj je proces bio spor. go­ spodarsko središte Sumera. no i to se s vremenom popravilo. godine pr. e. Čak je i sam Babilon." Sveukupno im je trebalo gotovo stoljeće da ožive Ur.

njegov zigurat-hram doista je dodirnuo nebo. Tekstualni i drugi dokazi iz tog vremena pokazuju da Mardukovo preuzimanje vrhovne vlasti nije okončalo mnogoboštvo — vjerovanje u više bogova. njegova vrhovna vlast zahtijevala je nastavak mnogoboštva jer da bi bio najviši među svim drugim bogo­ vima bilo je nužno da postoje drugi bogovi. uključujući svoje protivnike: oni su tre­ bali doći i živjeti uz njega. Kada se Babilon napokon — za Hamurabija — uzdigao do imperi­ jalne moći. ali nema spomena da su Enlil i Ninlil nastavili živjeti u tom gradu. Išbi-Erra ("Errov svećenik". Nastojanja Išbi-Erra i njegovih nasljednika da obnove središta kultova i njihove hramove kulminirala su — poslije sedamdeset i dvije godine — u Nippuru. čak i svojim protivnicima. Ninurtina povremena prisutnost u Sumeru se spominje. U svojim autobiografskim Proročanstvima Marduk je jasno naveo svoje namjere u vezi s drugim bogovima. Njemu je bilo u interesu da ih ostavi na miru sve dok su njihovi prerogativi bili podložni njego­ voj kontroli. posebno u vezi s postavljanjem trupa iz Elama i Gucija. Upravo suprotno. pretkazani veliki kralj na vrijeme je sjeo na svoje prijestolje. ono što je Marduk očekivao bilo je da oni dođu i ostanu s njim u Babilonu kakvog ga je pretkazao. Samasu te čak Ninurti. u kojima su oni trebali živjeti — "zajedno sa svojim bla­ gom i imovinom"! — posebno se spominju. Na jednoj babilonskoj pločici (na njezinom neoštećenom dijelu) zabilježen je sljedeći pripadali Marduku. ali nema podataka o tome da su se on ili njegova supruga Bau ikada vratili u svoj voljeni Lagaš.POSLJEDNJI DANI S U D B I N A JE IMALA PEDESET IMENA dobom mezopotamske povijesti — sugeriraju da je Marduk drugim bogovima. Oporavak i obnova koje je započeo Išbi-Erra počeli su u Uru. samo ime privremenog vladara na jugu. On je dopustio da se njihovo štovanje nastavi. Tekstovi koji opisuju Babilon i tamošnja arheološka iskapanja pokazuju da je u skladu s Mardukovim željama babilonska sveta četvrt sadržavala i rezidencije-hramove posvećene Ninmah. njihovi atributi su se zadržali — međutim sada su nosili Mardukove atribute. Nergalov svećenik) potvrda je te tolerantne politike. Svetišta ili paviljoni za Sina i Ningal. moglo bi se reći. Ninurta Nergal Zababa Enlil Sin Samaš Adad je je je je je je je Marduk motike Marduk napada Marduk borbe Marduk gospodstva i savjeta Marduk koji osvjetljuje noć Marduk pravde Marduk kiše popis božanskih atributa koji su od tada Drugi bogovi su se zadržali. dao da se pobrinu za oporavak i ponovno naseljavanje starih središta njihovih vlastitih kultova. međutim u svetu četvrt punu svećenika bogovi nisu navalili. No. u babilonskoj svetoj četvrti. me­ đutim nije jasno jesu li oni prihvatili njegov poziv. kao zatvorenici u zlatnim kavezima. ali nema spomena o povratku Nannara/Sina i Ningal u Ur. atribute koje im je on dodijelio. SLIKA 47 126 127 . Adadu. Kamo su nestali? Jedan način da se odgovori na to intrigantno pi­ tanje je utvrditi što je sam Marduk — sada vrhovni bog koji izdaje zapovijedi svim Anunnakijima — bio planirao za njih. tj.

Koji određuje ovlasti sudbine zemalja. ili se povežite u svojoj napravi na kotačima (automobilu). Sljedeći val migranata išao je u tu napuštenu zemlju. nad čitavim To priznanje kontinuiranih ovlasti enlilitskih bogova dva stoljeća na­ kon što je počelo Mardukovo doba odražava pravo stanje stvari. Rastjerani iz Egipta. neki su se pridružili svojim sljedbenicima na svim stranama svijeta. te da se trajno naseli u Kanaanu — više nije bilo jasnih aluzija o Sumeru kao domovini. provjerite vrijeme na vašem satu koje je zadržalo seksagezimalni sustav ("baza šezdeset"). božjih imena-epireta koji znače isto na različitim jezicima. Uzvišeni Anu. plodove dvije tisuće godina stare sumerske civilizacije sada su usvajali drugi narodi koji su u SLIKA 48 Njihova prisutnost izražena je u širenju Ninurtinog simbola dvostru­ kog orla (slika 48) po Europi. dolazeći u valovima iz svih smjerova. Doista. božanskoj hijerarhiji. finski i baskijski — slični jedino sumerskom. Kojim god da su smjerom migracijski valovi išli. Ta je prisutnost i u 129 128 . Bog neba i Zemlje. Dodijelio je Enlilove Marduku. Nuklearna katastrofa pokrenula je migracije dotad neviđenih razmjera. iduća dva tisućljeća koristili njihove blagodati. čovječanstvom. praktički identičnih priča o stvaranju te sjećanja o bogovima i polubogo­ vima koje znanstvenici tretiraju kao "mitove" — mnoštvo je zapanjujućih specifičnih sličnosti koje se mogu objasniti jedino stvarnom prisutnošću Sumerana. simbolima. zodijaka s dvanaest kuća. spisima. nadalje. U božanskim uputama Abramu iz Nippura u predvečerje nuklearne kataklizme — da "semitizira" svoje ime u Abraham (kao i ime svoje žene Saraje u Sara). iako je Sumer kao fizički entitet bio uništen. Bog nad bogovima koji s nebesa došao je. drugi su se za­ držali u blizini i okupljali svoje sljedbenike. njegov najznačajniji aspekt. Abraham i njegova žena nisu bili jedi­ ni Sumerani kojima je bilo potrebno novo utočište. običajima. Činjenici je da su tri europska jezika — ma­ đarski. vjerovanjima i bogovima javljaju se u raznim oblicima. Prvi val ljudi išao je iz pogođenih zemalja. kao i aspekt s najtrajnijim učinkom. Oni nisu otišli u mirovinu u Mardukovu svetu červrt. astronomskog znanja koje je obuhvaćalo matični planet bogova. stare i nove. njegova postignuća ostala su s nama sve do danas —pogledajte samo svoj kalendar s dvanaest mjeseci. upravo onoga čiji su prerogativi Boga pra­ vde sada pripadali Marduku. poznavanjem nebesa. I Enlil. preambula napisana na steli prizivala je Anua i Enlila — onoga čije je "gospodstvo i savjet" po svemu sudeći preuzeo Marduk — kao bogove kojima je Marduk dužan za svoj položaj. Dokazi o široko rasprostranjenoj sumerskoj dijaspori s njezinim jezi­ kom. prvorođencu Enkijevom. bilo je raspršivanje ostataka sumerske civilizacije izvan Sumera.POSLJEDNJI DANI S U D B I N A JE IMALA PEDESET IMENA Na steli na kojoj je napisan Hamurabijev zakonik (slika 47) vidimo Hamurabija kako prima zakone od nikoga drugog nego Utua/Šamaša — prema gorenavedenom popisu. ne bi li nanovo ugrozili Marduka. Pored glavnog dijela — religije zasnovane na panteonu bogova koji su došli s nebesa.

U astronomiji su se zadržali sumer­ ska terminologija. literaturi i umjetnosti. samotni no­ ćni boravak s božicom Sunca — ritualna ceremonija koja sablasno nalikuje obredima Svetog braka u drevnom Sumeru. doslovno je iskopala arheologija. pripadnici starog anunnakijskog panteona. U ptistoš Sumera dolazile su pridošlice sa svih strana. njihova središnja pozornica. Sumersko klinasto pismo ostalo je u upotrebi još više od tisuću godina. (slika 49). i dalje su bile zemlje koje s pravom možemo zvati zemljama Bi­ blije. slično nabujalim rijekama i rječicama nakon olujnih kiša. Nadalje.P O S L J E D N J I DAN I S U D B I N A JE IMALA PEDESET IMENA širom svijeta — čak i u Južnoj Americi — rasprostranjenim prikazima Gilgameša kako goloruk svladava dva divlja lava. Doista. kada je novi kralj provodio noć s Inannom/Ištar. ono što je historijski sigurno je da 131 SLIKA 49 Na Dalekom istoku nalazimo jasnu sličnost između sumerskog kli­ nastog pisma i pisma u Kini. ispunjavali su stranice narednih stoljeća usponima i padovima naroda. narode kao što su Hetiti. U Ja­ panu se civilizacija pripisuje zagonetnom praplemenu zvanom AINU. koji su bili za­ gonetke pune nepoznanica. sastavljani su sumerski rječnici. Karkemiš i Susa. sve u svemu. na području kraljevanja i svećeničke uloge bili su temelji na kojima su se razvile kasnije kulture. Gotovo posvuda u svijetu sumerski pronalasci i dosezi u znanosti i tehnologiji. Za carsku obitelj se smatra da pripada lozi polubogova koji su potekli od boga 130 . na njihovim ruševinama pronađeni su ne samo znakoviti artefakti nego i na tisuće ispisa­ nih glinenih pločica koje su iznijele na svjetlo dana kako njihovo postojanje tako i razmjere njihove zaduženosti sumerskoj ostavštini. njihova arena. nego i o njihovim "nacionalnim bogovima" — i ratovima što su se vodili u ime tih bogova. ispostavilo se da su njihovi bogovi. popisi planeta i zodijački koncepti. Sunca. S druge strane. jednom kada su dešifrirani različiti jezici tih naroda. No. orbitalne formule. Sličnost nije samo u pismu: mnogi slični "glifi" identično se izgovaraju te imaju i ista značenja. Ona je dala ne samo zapise o tim različitim narodima. Koreji i Japanu. države kao što je Mitani ih kraljevske prijestolnice kao što su Mari. prepisivali su se i prevodili sumerski epovi o bogovima i junacima. U prijašnje Četiri regije migracijski valovi različitih naroda izazvani nuklearnom kataklizmom i Mardukovim Novim dobom. Jesu li sami enlilitski bogovi slijedili svoje sljedbenike kada je došlo do takvog prijenosa sumerskog znanja i vjerovanja u dalekim zemljama? Podaci o tome nisu sasvim određeni. do pojave suvremene arheologije o većini njih se znalo malo ili ništa osim onoga što se spominje u hebrejskoj Bibliji. a ceremonije ustoličenja novih kraljeva uključuju tajni. Proučavao se sumerski jezik. država i država-gradova.

ljudi su se borili protiv ljudi "u ime boga". Marduk je možda skupio Pedeset božanskih imena. \Jr-Ninurta. Enlil-Bahi — hvastala su se njihovom lojalnošću Enlilitima. bog borio protiv boga koristeći vojske ljudi. n. Znakovito je da otpor nisu toliko pružali raštrkani elilitski bogovi koliko ljudi. Osmo poglavlje U IME BOGA A ko nam proročanstva i mesijanska očekivanja koja su pratila Novo doba iz dvadeset i prvog stoljeća prije nove ere zvuče poznaro. no to nije spri­ ječilo da se. narod bori protiv naroda i da se ljudi međusobno ubijaju "u ime Boga" — njihovog boga. ni boj­ ni pokliči u stoljećima iza toga neće nam biti nepoznati. kao i indikacija zođijačkog računanja vremena.POSLJEDNJI DANI su za dva ili tri stoljeća Novog doba. oni koji su trebali postati Mardukovi umirovljeni gosti pokrenuli jedan novi oblik religioznosti: nacionalne religije. u zemljama koje su graničile s Babilonijom. 132 . njihova teoforična imena — Lipit-//tar. Ako se u trećem tisućljeću pr. Trebalo je svega nekoliko stoljeća od početka Mardukovog Novog doba da se pokaže da se njegova proročanstva o grandioznosti Sumera neće ostvariti bez poteškoća. n. Rim-5/w. u drugom tisućljeću pr. e. mnoštva njihovih privrženih štova­ telja! Trebalo je proći više od stoljeća od vremena nuklearne kataklizme da se grad Babilon na povijesnoj pozornici pojavi kao Babilonija — država — kojom je vladala njezina Prva dinastija. e. Tijekom tog razdoblja južna Mezopotamija — stari Sumer — ostavljena je da se oporavi u rukama privremenih vladara sa sjedištem u Isinu i poslije u Larsi. Njihovo glavno postignuće bila je obnova nipurskog hrama točno sedamdeset i dvije godine nakon nukle­ arne katastrofe — još jedna indikacija njihove lojalnosti. od tada na dalje.

a zatim ga iznevjerio. pr. No.POSLJEDNJI DANI U IME BOGA Ti nebabilonski vladari bili su potomci kraljeva koji su govorili semitski. e. Mari na srednjem dijelu rijeke Eufrat. dobara i kulture iz Mezopo­ tamije na istoku. babilonski kralj Hamurabi napao je. Nakon što je vladarima Marija najprije dodijeljena obnova južne Mezopotamije. n. To je postignuto. Godine 1760. Asirija i Hatti na sjeveru. to su bili samo privremeni dobici i Hamu­ rabi je bio siguran da je njegova pobjeda nad Marijem zaokružila političku 134 135 . Pogledamo li kartu koja pokazuje države iz prve polovice drugog tisućljeća pr. iz grada-države po imenu Mari. deseti otkako je ta funkcija počela rotirati medu velikim gradovima Sumera. mediteranskih zemalja na zapadu i Anatolije na sjevero­ zapadu. opljačkao i uništio Mari. jasno je da su tada nemardukitske države držale Veliki Babilon u snažnom stisku: Elam i Guteja bili su na jugoistoku i istoku. (Poglavlje o Mariju i mom posjetu njegovim ruševinama možete pročitati u knjizi The Earth Chronicles Expeditions. Mari je bio drevni lučki grad na Nakon pada Marija plemenski vode iz "Morskih zemalja" — močvar­ nih područja Sumera uz Donje more (Perzijski zaljev) — kretali su u osva­ jačke pohode prema sjeveru i s vremena na vrijeme preuzimali kontrolu nad svetim gradom Nippurom. Njegove spomenike krasili su najljepši primjeri sumerskog pisma." SLIKA 50 Medu tim državama Mari (grad-država) je bio "najsumerskiji" te je jednom čak bio sumerski glavni grad. "uz pomoć silnog Marduka. babi­ lonski su se kraljevi — hineći mir i neizazvani — počeli prema Mariju postupati kao prema neprijatelju. a njegova golema središnja palača bila je ukrašena muralima u čast božice Ištar zapanjujuće umjetničke razine (slika 5 1 ) . njegove hramove i palače. (slika 5 0 ) . rijeci Eufrat i kao takav važno stjecište ljudi. n. hvalio se Hamurabi u svojim analima. e. i kao zapa­ dno uporište obruča.) SLIKA 51 Njegov kraljevski arhiv s tisućama glinenih pločica otkrio je kako je Babilon u nastajanju najprije koristio Marijevo bogatstvo i međunarodne veze s drugim gradovima-državama.

posebno izabrana elitna skupina svećenika. I zatim. sveta četvrt. osim što su ugrize zmija morali rješavati Mushlahhu. te Nisaku koji su izlijevali upotrijebljenu vodu. političke i fizičke zadaćama mogu razaznati iz njihovih raznovrsnih grupacija. Povjesničari i teolozi se slažu da je 1 7 6 0 . započela je stoljeće prije njega i preko njegovih nasljednika trajala još dva sroljeća. U tim turbulentnim vremenima bio je to nemali uspjeh. U gradu čija se raskoš veliča u Bibliji i čiji vrtovi su se smatrali jednim od čudesa dre­ vnog svijeta. Kao što dolikuje "Vatikanu". e. počevši od Abaraku koji su miješali masti. ili oni koji su bili odgovorni za odjeću bogova.POSLJEDNJI DANI U IME BOGA i vjersku dominaciju Babilona u starom Sumeru i Akadu. Hamurabi. i tako dalje. g. pročišćavanja. pr. sa ziguratom-hramom Esagilom u središtu. čija specijalnost su bile žalopojke. Pomazivanje boga "svetim uljem" — delikatnom mješavinom posebnih aromatičnih ulja — bilo je prepušteno stručnim rukama. Zanatlije. Dinastija kojoj je on pripadao. U njoj su u skladu sa zahtjevima vjerskih ceremonija bili uređeni procesijski purovi i svetišta izgrađena za druge bogove (za koje je Marduk očekivao da će bid njego­ vi nedobrodošli gosti). u svetoj četvrti također se nalazio impre­ sivan broj svećenika čije se vjerske. pronašli su ne samo ostatke grada nego i takozvane "projektne pločice" na kojima su se nalazili opisi i planovi grada. klasi­ fikacija i određenja. Lallaru koji su bili pjevači i muzičari te Munabu. "proslavio Babilon" i lansirao Mardukovu posebnu Zvjezdanu religiju. U svakoj skupini nalazio se Rabu — starješina. i uključujući Pashishu koji su izvodili pomazivanje (u slučaju pomazivanja božice svi su svećenici bili eunusi). Umannu. ceremonijalne administrativne. i tako dalje. Zatim su postojali sasvim drugi svećenici i svećenice. obavljali su usluge ritualnog Nakon što je tako uspostavljena politička i vojna premoć Babilona bilo je vrijeme za uspostavu i jačanje njegove vjerske dominacije. jednom kada se zigurat-hram Esagil podigao prema nebesima njegova je glavna funkcija bila neprekidno mo­ trenje neba. Iako su mnoge građevine ostaci iz kasnijih vremena. Zabbu je bila skupina svećenica-kuharica koje su pripre­ male obroke. brinuli se za glatko odvijanje rituala i rukovanje sa žrtve­ nim darovima. bila je zaštićena vlastitim zidinama i čuvarima na vratima. osim za vuneno predivo koje se povjeravalo isključivo svećenicima Shu'uru. I doista. ovaj umjetnički prikaz središta svete červrti (slika 52) dobro nam predočava Mardukovo velebno sjedište. voda skupine. radili su u radionicama u kojima su se izrađivali umjetnički vjerski predmeti. uključujući Sveti kor: Naru koji su pjevali. Kada su arheolozi iskopali Babilon. postojali su Shangu — jednostavno "svećenici" — koji su nadgledali sveukupno funkci­ oniranje hrama. najvažniji hramski svećenici bili su oni čiji je zadatak SLIKA 52 136 137 . kao na primjer Mushshipu i Mulillu. Kao što je Marduk predvidio. Posebni svećenici. Druge svećenice djelovale su kao (profesionalne) narikače na sprovodima — Bakate su znale kako liti gorke suze. Postojali su Ramaqu koji su bili zaduženi za obrede pročišćavanja vodom (koji su se slavili kupanjem boga). koji je sebe nazivao "Kralj Četiri kraja". Na dnu hijerarhije bilo je uslužno osoblje Abalu — "Nosači" — koji su čistili hram i sporedne zgrade. "Baderske" usluge rezidentnim bogovima pružala je mala. a koju stručnjaci nazivaju Prva babilonska dinastija. n. osiguravali oruđa i potrepštine koje su trebali drugi svećenici i radili kao opskrbno i skladišno osoblje.

s vremenom se promatranje neba degradiralo na astrološko znamenje za kralja i zemlju. tumačiti što to znamenje pretkazuje. "Nebesku bazu". sumerski AN. dugotrajan život ili smrt. bilježiti posebne pojave (kao što su planetarne konjunkcije ili pomrčine) te pratiti nalazi li se na nebesima kakvo znamenje i ako se nalazi. Nibiru. vračara i sličnih. No. zenit. u kojem su sedamdeset i dvije godine bile potrebne da dođe do precesijskog pomaka od jednog stupnja. iako tada nevidljiv. U potonjem su bile smještene zodijačke konstelacije i tu se "Ze­ mlja sastajala s nebesima" — na obzoru. pratiti kretanja zvijezda i planeta. te da su se nakon udara nastavi­ la li događati u istim intervalima (vidi gornje i prethodna poglavlja). Kada je pronađeno sedamdesetak glinenih pločica koje su tvorile kon­ tinuirani niz nebeskih opservacija i njihovih značenja. njegovi su svećenici-astronomi neprekidno motrili nebo na obzoru. obojane porube. obilje ili pošasti. jer glavna svrha Esagila kao opservatorija bilo je zodijački promatrati nebesa i paziti na Nebesko vrijeme. Činjenica da su se važni događaji prije nuldearnog udara dogodili u intervalima od sedamdeset i dvije godine.UR. jer je Marduk kao "zvijezda". koji je bio svetac. tada već bio otišao i nije ga se moglo vidjeti. S vremenom se hijerarhiji pridružilo mnoštvo gataoca. čija je bijela odora imala fino izrađene. nazvanih po uvo­ dnim riječima Enuma Anu Enlil. sugerira da se nastavilo pratiti zodijački sat. božanske blagoslove ili božji gnjev. obuhvaćali su razli­ čite specijalnosti. znamenje koje je pretkazivalo rat. Mahhu. Nije slučajno da je svećenik Kalu bio specijaliziran za promatranje svih nepovoljnih pojava u Enlilovoj konstelaciji Bika. one su razotkrile kako prijenos iz sumerske astrologije tako i postojanje proročanskih formula koje su određivale što koja pojava znači. bio je specijaliziran za motre­ nje zviježđa Bika. a ne u službi bogova. bilo mu je su­ đeno da se vrati. "oni koji mogu čitati znakove" i Baru — "istinozborci" koji su "poznavali misterije i božanske znakove. razdoblje mira.POSLJEDNJI DANI U IME BOGA bio promatrati nebesa. zodijačkom satu. generalno zvani Mashmashu. egipatska inačica 139 . svrgnuća. U varijaciji teme Marduk-je-Nibiru. tumača snova. Nadalje." Specijalni svećenik Zaqiqu bio je zadužen za prenošenje božjih riječi kralju. stručnjaci za znamenje. od kojih svaka zauzima šezdeset stupnjeva nebeskog svoda: Enlilov put za sjeverno nebo. Među njima su — sačinjavajući vrh svećeničke hijerarhije — bili Ashippu. na primjer. Svećenici-astronomi. u početku su opservacije nebesa bile u cijelosti astronomske i bile su od velike važnosti bogu — Marduku — a tek sekundarno kralju i ljudima. i ravnati se po njemu. čarobnjak i liječnik. "Vrh nebesa". Nije bilo svrhe promatrati sumerski AN. Dužnost svećenika Lagaru bila je voditi podrobne dne­ vne bilješke o promatranjima neba i prenositi informacije kadru svećenika tumača. kao orbitirajući planet.PA. svećenik Kalu. Osim toga. Iz svih astronomskih (i astroloških) tekstova iz Babilona vidi se da su njegovi svećenici-astronomi zadržali sumersku podjelu nebesa na tri puta ili staze. Eaov put za južno nebo te Anuov kao središnji pojas (slika 53). Međutim. na čelu tih svećenika astronoma i astrologa nalazio se Urigallu. SLIKA 53 Možda zato što je Marduk stekao vrhovnu moć prema Nebeskom vremenu. no oni su bih u kraljevoj službi. Veliki svećenik.

asirskog kralja Sanheriba. Ninurti i Adadu. pohlepa. Međutim kraljevski anali koji su detaljno opisali te ratove i vojne pohode prikazali su ih kao vjerske ratove u kojima se bog jednih slavio. Prema kraljevskim analima svih tih zemalja. i nacionalni bogovi u čije ime su vodeni. pre­ nio im je poruku asirskog kralja: Nemojte da vas vaši vode zavaraju da će vas Jahve zaštititi. tog i tog. Amon me podržava" te da su mu oni naložili da "krene na neprijatelje koje Ra prezire.AN. Nakon što je opkolio grad asirski je zapovjednik započeo psihološki rat kako bi branitelje grada natjerao na predaju. gdje su bogovi sefarvajimski. poslijepotopno Zapovjedno mjesto misije koje je zamijenilo Nippur i Velike piramide u Egiptu koje su bile jedna od markacijskih točaka sletnog koridora. Babilonija. vojni pohodi su se pokretali "u skladu s proro­ čanstvom" ovog ili onog boga.) Oko čega su se vodili ti vjerski ratovi? Ti ratovi." Drevni tekstovi uvijek iznova govore o katastrofi "u kojoj se Zemlja odvo­ jila od nebesa" — kada je svemirska luka što ih je povezivala bila uništena. Vičući na hebrejskom kako bi ga svi na gradskim zidinama mogli razumjeti. Prve dvije pripadale su taboru Enki-Marduk-Nabu. Međutim. Ratovi su. to učinio. potreba. ratove je pokretao kralj "na zapovijed svog boga". teritorij. Svaka od tih zemalja imala je svog "nacionalnog boga". u Drugoj knjizi o kra­ ljevima.POSLJEDNJI DANI U IME BOGA Mardukove Zvjezdane religije ocvoreno je obećavala da će doći vrijeme kada će se bog-zvijezda ponovno pojaviti kao ATEN. glava 18-19.." Asirski kralj u zapisima o porazu što ga je nanio protivničkom kralju hvali se kako je slike gradskih bogova u gradskom hramu zamijenio "slikama mojih bogova i proglasio ih bogovima te zemlje od sada na dalje. 140 141 . Pitanje od kolosalne važnosti koje se pojavilo nakon nuklearnog udara bilo je sljedeće. nerijetko. "Jesu li bogovi drugih naroda ikada izbavili svoje zemlje iz ruku kralja asirskoga? Gdje su bogovi hamatski i arpadski. Asirija i Hatti (zemlja Hetita). I. a suprotstavljeno božanstvo ponižavalo. očekivanja Povratka pretvorila su te ratove u teritorijalne kampanje koje su za svoje ciljeve imale točno određena mjesta. Sada kada je svemirska luka bila uništena. povjesničari će možda reći. gdje su bogovi samarijski da izbave Samari ju iz Od postsumerskih aktera na pozornici Starog svijeta četiri koja su se uzdigla do imperijalnog statusa ostavili su najdublji trag u povijesti. Njihovi nacionalni bogovi zvali su se RaAmon i Bel/Marduk. U ime tih bogova neprekidno su se vo­ dili dugi i krvavi ratovi. druge dvije bile su zadužene Enlilu. u Starom svijetu ostala su samo tri mjesta povezana sa svemirom: Mjesto slijetanja u cedrovini plani­ nama. Jedan egipatski kralj u svojim je ratnim bilješkama napisao: "Ra me voli. a bogove dižući se prema nebesima. možete li za­ misliti utjecaj — duhovni i vjerski — te okolnosti na čovječanstvo? Sasvim iznenada. imaju smisla tek kada shvatimo da je u središtu tih sukoba bilo ono što su Sumerani zvali DUR." Zoran primjer vjerskog aspekta tih ratova — kao i namjernog odabi­ ra ciljeva — može se pronaći u hebrejskoj Bibliji. Sada kada je svemirska luka bila uništena jesu li ta druga mjesta još uvijek bila upotrebljiva za povezivanje s nebesima pa stoga i vjerski zna­ čajna? Na to pitanje donekle znamo odgovor jer se sva tri mjesta još uvi­ jek nalaze na Zemlji te čovječanstvo izazivaju svojim tajnama. Upravo taj aspekt Mardukove Zvjezdane religije — povratak do kojeg će s vremenom doći —izravno je izazvao babilonske protivnike Enlilita i žarište sukoba prebacio na obnovljena mesijanska očekivanja. bili potaknuti uobičajenim razlozima za rat: prirodni resursi.KI — "Veza nebo-zemlja. povijesni podaci pokazuju. henski i ivski. Tko — koji bog i njegov narod — sada može ustvrditi da jedini na Zemlji posjeduje vezu s nebom? Za bogove je uništenje svemirske luke na Sinajskom poluotoku bio ma­ terijalni gubitak objekta koji je trebalo zamijeniti. No. do pobjede se dolazilo uz pomoć oružja kojemu se je nemoguće suprotstaviti ili uz neku drugu izravnu božju po­ moć.. To su Egipat. gdje je opisana opsada Jeruzalema od strane vojske ruke moje? Koji su medu svim bogovima tih zemalja izbavili svoju zemlju iz moje ruke da bi Jahve izbavio Jeruzalem iz ruke moje?" (Jahve je. obožavani bogovi nebesa i Zemlje bili su odsječeni od nebesa. Ašur i Tešub.

Mjesto Ba'albek ("Baalova dolina ") u Libanonu u drevnim se vreme­ nima sastojalo od goleme (površine od oko četiristo i pedeset tisuća kva­ dratnih metara) platforme popločene kamenjem na čijem sjeverozapadnom uglu se prema nebu uzdizala golema kamena građevina. poznata kao Triliton (slika 56). Dakle. Feničani u obližnjem gradu Biblosu na obali Sredozemnog mora na novčiću (slika 55) su prikazali raketu postavljenu na posebnoj zatvorenoj platformi na tom istom mjestu. U toj i drugim knjigama objavljen je obiman tekstualni i slikovni dokazni materijal koji objašnjava kako su i zašto Anunnakiji projektirali i izgradili te piramide. Gilgameš. tamo je svjedočio lansiranju rakete. unutarnja kompliciranost. gdje jedan takav blok. Zapanjujuća činje­ nica o tim divovskim kamenim blokovima je da su izvađeni s mjesta oko tri kilometra dalje u dolini. Velika piramida i njezine pratilje nastavile su služiti kao fizički signali za Sletni koridor. geometrijska preciznost. još uvijek strši iz tla. one su ostale samo nijemi svjedoci nestale prošlosti i nema naznaka da su ikada postale sveti vjerski objekti. uskla­ đenost s nebeskim tijelima i drugi zapanjujući aspekti dugo su bacali su­ mnju na tvrdnju da ju je izgradio faraon koji se zvao Keops — koju podupi­ re jedino pronalazak hijeroglifa njegovog imena unutar piramide. Njezina veličina. Nakon što je svemirska luka bila uništena. Nakon što su tijekom ratova bogova ostale bez radijacijske opre­ me za navođenje. (slika 57). koji je došao do njega gotovo tisućljeće prije nuklearne kataklizme. uključujući tri bloka teška nevjerojatnih tisuću i sto tona svaki. Mjesto slijetanja nastavilo je biti u funkciji i bez svemirske luke. Mjesto slijetanja u cedrovoj šumi ima drukčiju povijest. U Stepe­ ništu do neba predstavio sam dokaze da su ti znaci suvremena krivotvorina. gotovo tisuću godina poslije nuklearnog ekscesa. a njezin zapadni zid bio je posebno utvrđen najtežim kamenim blokovima na Zemlji. Bila je izgrađena od savršeno oblikovanih golemih kamenih blokova od kojih je svaki težio šesto do devetsto tona. 143 .POSLJEDNJI DANI U IME BOGA Najpoznatije je Velika piramida u Gizi i njezine pratilje (slika 54). čije vađenje nije dovršeno.

Bizantinci su ga pretvorili u veliku crkvu. namjeravali su i u Jeruzalemu izgraditi hram posvećen Jupiteru. slična onoj u Baalbeku. čija Svetinja nad svetinjama je sa Zavjetnim kovčegom počivala na svetoj stijeni iznad podzemne komore.POSLJEDNJI DANI U IME BOGA Grci su to mjesto još od vremena Aleksandra Makedonskog štovali kao Heliopolis (Grad Boga sunca). Jeruza­ lem. velika kamena platforma počiva na temelju od stijene i izrezanog kamenja. na mjestu hrama posvećenog Jahvi. (Posjet tom mjestu i ruševinama. te kako je funkcioniralo kao lansirni toranj. ali manja. opisani su u knjizi The Earth Chro n icles Expeditions. otprije postojećoj platformi kralj Salomon je izgradio Jahvin hram. uključujući masivni zapa­ dni zid s tri divovska bloka koji teže oko šest stotina tona svaki (slika 58).) I dandanas najsvetije i najštovanije je mjesto koje je služilo kao Zapo­ vjedni centar misije — Ur-Shalem ("Grad Sveobuhvatnog Boga"). 145 . Rimljani su ondje izgradili najveći hram posvećen Zeusu. Rimljani. koji su u Baalbeku izgradili naj­ veći hram posvećen Jupiteru svih vremena. SLIKA 58 Na toj. I tamo. a današnji maronitski kršćani štuju to mjesto kao relikt iz Vremena divova. muslimani su nakon njih tamo izgradili džamiju.

kako se čini.POSLJEDNJI DANI U IME BOGA (Jeruzalemskim) Brdom hrama danas dominira Kupola na stijeni (sli­ ka 59) koju su izgradili muslimani: njezina pozlaćena kupola prvotno je prekrivala muslimansko svetište u Baalbeku. Njihovo područje. SLIKA 59 Najneumorniji neprijatelj Babilona bili su Asirci. glava 10) koji Asirce svrstavaju medu potomke Šema. u sumerskim se vremenima zvalo Subartu i bilo je najsjeverniji dio Sumera i Akada. Isto se činilo i za božicu Inannu/Ištar. koju se također štovalo u velikoj mjeri. po­ tvrđuje kratke navode iz Biblije (Knjiga postanka. Njima u čast gradili su se hramovi. Je li u tegobnim vremenima nakon nuklearne katastrofe Mardukov Bab-Ili. oko gornjeg dijela toka rijeke Tigris. a asirsku prijestolnicu Ninivu i druge gla­ vne gradove opisuju kao one "koji proizlaze iz" — kao izdanke.neki od SLIKA 60 146 147 . nji­ hovi bogovi bili su Anunnakiji Sumera i Akada. njegova "Vrata bogova" mogao biti zamjena za stara mjesta "veze nebo-zemlja"? Je li Mardukova nova Zvjezdana religija mogla ponuditi odgovor zbunjenim masama? Drevna potraga za odgovorom se. i to u tolikoj mjeri da su . Adada i Šamaša. nastavila sve do dana­ šnjeg vremena. na kojem je prikazana kao pilotkinja s kacigom (slika 6 0 ) . Po jeziku i rasnom podrijetlu čini se da su Asirci bili srodni Sargonu akadskom. a teoforična imena asirskih kraljeva i visokih dužnosnika ukazivala su na štovanje bogova Ašura.kada je Asirija postala kraljevstvo i imperijalna sila . Ninurte. izvučeno iz arheoloških nalaza iz protekla dva tisućljeća. Sina. Sve to. Enlila. Njihov je panteon bogova bio sumerski panteon. što je dokaz da je postojala snažna veza između dva mjesta povezana sa svemirom. pronađen je u njezinom hramu u Ašuru (gradu). Je­ dan od njezinih najpoznatijih crteža. proširenja — Sineara (Sumera). njezinih najpoznatijih kraljeva uzeli ime Šaru-kin — Sargon — kao svoje kraljevsko ime.

To ime je značilo "Onaj tko vidi" ili "Onaj koji je viđen". "u ime boga" — nji­ hovog boga Ašura: "Na zapovijed mog boga Ašura. došlo se do zaključka da su Hetiti nesemitski "Indoeuropljani". pored nebrojenih njemu posvećenih himni i molitvi te drugih spominjanja boga Ašura 4 osraje nejasno tko je točno. u sumersko-akadskom panteonu. To je bio sukob u kojem su asirski kraljevi najčešće bili agresori. Na popisima bogova bio je jednakovrijedan Enlilu. nakon što je dešifriran.svom nacionalnom bogu. sve do granice s Elamom. n. I doista. Hetiti se opetovano spominju u Bibliji. a u vlastitu terminologiju sumerske "posudenice". fizičko uklanjanje samog Marduka iz njegova hrama u Babilonu! Pa ipak. naravno. urvrđeno da pri­ pada indoeuropskoj skupini jezika (kao i grčki jezik s jedne strane te sanskrt s druge). on je kupio pogrebnu špilju na poljani Makpeli. Biblija govori o njihovoj prisutnosti širom zemalja u kojima se odvijala priča o židovskim patrijarsima i njihova povijest. jezika i povijesti zapanjujuća je i uzbudljiva priča o otkrivanju i potkrepljivanju postojanja ljudi i mjesta koja su dotada bila poznata samo iz hebrejske Biblije. uspješan vojni pohod niz rijeku Tigris prema jugu. Nadalje. međutim bez prijezira ili nipodaštavanja rezer­ viranih za štovatelje poganskih bogova. Kako su bili susjedi te govorili isti akadski jezik. on bio. Njegovi natpisi navode da mu je cilj "dovesti slobodu u Ur i Nippur". Njezina prva prijestolnica također se zvala "Ašurov grad" ili jednostavno Ašur. Biblija je smatrala da Hetiti genealoški i povijesno pripadaju narodi­ ma zapadne Azije. na drugim mjestima ponekad se sugerira da je on bio Ninurta. osvajanje Babilona i zarobljavanje Marduka pothvat je koji nije pošao za rukom Asircima nego njihovim susjedima na sjeveru — Hetitima. i od hetitskih je poljodjelaca (koji su to mjesto koristili za mlaćenje pšenice) David kupio platformu za hram na planini Moriji. Oni su bili Abrahamovi susjedi u Haranu i od hetitskih zemljopo­ sjednika u Hebronu. Hetiti su svom posebnom pismu dodali sumersko klinasto pismo. Prvi zabilježeni asirski kralj Ilušuma vodio je oko 1900. Međutim. e. Asirija je samu sebe zvala "Zemlja boga Ašura" ili jednostavno AŠUR. Povijesni zapisi o Asiriji su zapisi o osvajanjima i agresiji protiv mnogih drugih naroda i njihovih bogova. bila je žena hetitskog časnika u njegovoj vojsci. Također. Budući da je za njihov jezik. nameće se zaključak da je Asirac "Ašur" ipak bio Enlil. velikog gospodara" bila je uobičajena uvodna izjava u zapisima asirskih kraljeva o nekoj njihovoj vojnoj kampanji. Ali kada govorimo o ratu s Babilonom zapanjujući aspekt asirskih napada bio je njihov glavni cilj: to nije bilo tek smanjivanje Babilonovog utjecaja — nego stvarno. g. Arheološko otkriće Hetita. Oko 1900. n. pr.POSLJEDNJI DANI U IME BOGA Povijesni dokumenti tog vremena upućuju na to da su se Asirci sa sje­ vera prvi vojno suprotstavili Mardukovom Babilonu. i budući da su i jedni i drugi nasljeđivali sumerske temelje. pr. Njihove nebrojene vojne kampanje pro­ tezale su nadaleko i naširoko i vodile su se. U relativno kratkom vremenskom razdoblju ostvarili su imperijalni status pa su se područja pod njihovom vlašću proširila na jug i obuhvaćala većinu biblijskog Kanaana. Batšeba. postali su velika vojna sila te se pridružili lancu enlilitskih država suprotstavljenih Mardukovom Babilonu. kralj Salomon kupio je konje za bojna kola od hetitske princeze te se oženio jednom od hetitskih kćeri. No. Hetiti su se počeli širiti iz svojih uporišta u sjever­ nom dijelu središnje Anatolije (današnjeTurske). po njezinom nacionalnom bogu. budući da je kad god bi se spominjala njegova supruga njezino ime uvijek bilo Ninlil. dok suvremeni stručnjaci smatraju da su bili doseljenici u Malu Aziju te da su vjerojatno došli iz predjela s druge strane kavkaskog gorja. Enlilov sin i nasljednik. proučavali su i prepisivali sumerske "mitove" i epove te prihvatili sumerski panteon — uključujući zbroj od dvanaest "Olimpijaca". Asirci i Babilonci razlikovali su se samo po jednoj ldjli­ čnoj razlici . na neko je vrijeme te gradove oslobodio Mardukova stiska. U stvari. neke od najstarijih priča o bogovima na Nibiruu i s Nibirua otkrivene su samo u 148 149 . Bila je to samo prva borba između Asirije i Babilonije u sukobu koji se nastavio tijekom više od tisuću godina i trajao sve do kraja obje strane. jednom kada su se naselili. južno od Jeruzalema. zapisa. g. Pa ipak. jer njegovi kraljevi i stanovnici taj su reli­ gijski aspekt smatrali najvažnijom stvari. njihovih gradova. e. za kojom je u Jeruzalemu žudio kralj David.

zemlji Raa/Marduka. Tako su bili ispunjeni svi uvjeti da se dvije strane upuste u oružani sukob. Poslije nekoliko godina zbrke i nereda. ali očito pod stražom. Kako god bilo. simbolom Nibirua. Hetiti su priredili iznenađenje. e. potpuno se neočekivano spustila niz rijeku Eufrat. U stvari. politička i vjerska zagonetka. neozlijeđenog. njihovi međuso­ bni ratovi uključivali su neke od najpoznatijih bitaka drevnog svijeta koje su se vodile "u ime boga". Biblijske navode o velikom širenju i vojnoj vještini Hetita potvrdila su arheološka otkrića kako na hetitskim lokalitetima tako i u zapisima drugih naroda. No. "uzeli Marduka za ruku" i vratili ga u Babilon. Ninurta. obnovili Mardukovo svetište. u grad po imenu Hana (tek ga treba iskopari) u okru­ gu Terka uz rijeku Eufrat. povjesničari smatraju da je hetitsko pljačkanje Babilona označilo kraj kako slavne Prve babilonske dinastije tako i starobabilonskog razdoblja. He­ titska vojska. Na crtežima u ruci kao oružje drži munju. Mardukova ponižavajuća odsutnost iz Babilona trajala je dvadeset i četiri godine — točno onoliko koliko je Marduk bio u izgnanstvu iz Hara­ na pet stoljeća ranije. Iako bi bilo dobro da su otkriveni detaljniji zapisi iz tog vremena. U drugim slučajevima bogovi se nazivaju hetitskim imenima. Znakovito je da su Hetiti u svom širenju prema jugu obuhvatili dva mjesta povezana sa svemirom: Mjesto slijetanja (današnji Baalbek) i poslijepotopni Zapovjedni centar misije (Jeruzalem). najvjerojatnije prva koja je u vojne kampanje uvela bojna kola koja su vuldi konji. n. umjesto da napadnu Egipat. Iznenadni hetitski upad u Babilon i privremeno uklanjanje Marduka ostaje neriješena povijesna. Ea. osvojila Babilon i M a r d u k a odvela u zatočeništvo. kraljevi koji su pripadali dinastiji zvanoj Kasitska dinastija preuzeli su vlast nad Babi­ lonom. g. oko 1595. On nije bio nitko drugi nego Enlilov najmlađi sin IŠKUR/Adad. Hetitski bogovi nesumnjivo su bili sumerski bogovi te su na spomenicima i kraljevskim pečatima bili beziznimno pri­ kazivani zajedno s vrlo raširenim simbolom Krila tog diska (vidi sliku 46). To ih je širenje ujedno dovelo nadomak Egiptu. re obično stoji na biku — simbolu nebeske konstelacije njegova oca (slika 6 1 ) . 150 151 . ono što je poznato upućuje na to da hetitski napadači nisu kanili zauzeti Babi­ lon i vladati njime: povukli su se ubrzo nakon što su prodrli kroz gradske linije obrane. ušli u svetu četvrt i odveli Marduka sa sobom. Ti su se bogovi u hetitskim tekstovima ponekad nazi­ vali po njihovim sumerskim ili akadskim imenima: pronalazimo kako se opetovano spominju Anu. Inanna/Ištar te Utu/ŠamaŠ. Enlil. Je li nakana iza tog SLIKA 6 I napada bila samo da se osramoti i oslabi Marduka — "sreže" njegov ego.POSLJEDNJI DANI U IME BOGA svojim hetitskim verzijama. Na čelu im je bio hetitski nacionalni bog Tešub — "onaj koji puše vjetar" ili "Bog olu­ ja". pr.

POSLJEDNJI

DANI

zbuni njegove sljedbenike — ili je postojao mnogo dalekosežniji cilj — ili uzrok? Je li moguće da je Marduk postao žrtva poslovičnog "uhvatiti se u vlastitu stupicu"?

OBEĆANA ZEMLJA

M

ardukovo zarobljavanje i odvođenje iz Babilona imalo je geopoli­ tičke reperkusije i na nekoliko je stoljeća težište zbivanja iz Mezo­

potamije premjestilo prema zapadu, na zemlje duž Sredozemne obale. U vjerskim okvirima bilo je to jednako tektonskom poremećaju: sva Mardukova velika očekivanja da će se pod njegovom egidom okupiti svi bogovi i sva mesijanska očekivanja njegovih sljedbenika odjednom su se srušili poput kule od karata. Međutim, kako u geopolitičkom tako i u vjerskom smislu, glavnina

previranja može se rezimirati kroz priču o tri planine — tri mjesta poveza­ na sa svemirom koja su Obećanu zemlju smjestila u središte svega: planina Sinaj, planina Morija i planina Libanon. Od svih zbivanja nakon događaja bez presedana u Babilonu, ono glavno i najtrajnije bio je Izlazak Zidova iz Egipta, kada su po prvi put mjesta koja su dotada bila samo božja povjerena ljudima. Kada su se Hetiti koji su odveli Marduka u zarobljeništvo povukli iz Babilona, iza sebe su ostavili politički nered i vjersku enigmu: Kako se to moglo dogoditi? Zašto se dogodilo? Kada su se ljudima događale loše stvari rekli bi da su bogovi ljuti; a što sada kada su se loše stvari događale bogovi­ ma? Marduku? Postoji li Bog iznad vrhovnog boga?

152

POSLJEDNJI

DANI

OBEĆANA

ZEMLJA

U samom Babilonu Mardukovo oslobođenje do kojeg je naposljetku došlo i njegov povratak nisu dali odgovor na to pitanje. U stvari, samo su pojačali misterij, jer "Kasiti" koji su dopratili zarobljenog Marduka nazad u Babilon bili su nebabilonski stranci. Babilon su nazivali "Karduniaš" i imali su imena poput Barnaburiaš i Karaindaš, međutim o njima i njihovom izvornom jeziku zasad se još ne zna mnogo. Ni dandanas nije jasno otkuda su došli i zašto je njihovom kraljevima dopušteno da oko 1 6 6 0 g. pr. n. e. zamijene Hamurabijevu dinastiju i da od 1 5 6 0 . g. pr. n. e. do 1 1 6 0 . g. pr. n. e. vladaju Babilonom. Suvremeni stručnjaci razdoblje nakon Mardukovog poniženja nazivaju "mračno doba", ne samo zbog nereda koje je ono prouzročilo, već ugla­ vnom zbog malog broja babilonskih zapisa iz tog vremena. Kasiti su se brzo integrirali u sumersko-akadsku kulturu, uključujući jezik i klinasto pismo, međutim nisu bili ni pedantno vodili bilješke poput Sumerana, niti su bili ravni prijašnjim babilonskim piscima kraljevskih ljetopisa. Naime, većina od nekolicine kraljevskih zapisa kasitskih kraljeva pronađeni su ne u Babi­ lonu nego u Egiptu, i to glinene pločice u arhivu kraljevske koresponden­ cije u El-Amarni. Zanimljivo je da su se na tim pločicama kasitski kraljevi egipatskim faraonima obraćali s "moj brate". Taj izraz, premda figurativan, nije bio neopravdan, jer Egipat je s Ba­ bilonom dijelio zajedničko obožavanje Raa-Marduka te je, kao i Babilonija, također prolazio kroz "mračno doba". Stručnjaci to razdoblje u Egiptu na­ zivaju Drugo međurazdoblje. Započelo je u Srednjem kraljevstvu otprilike 1780. g. pr. n. e. i trajalo do otprilike 1 5 6 0 . g. pr. n. e. Kao i u Babiloniji, obilježila ga je vladavina stranih kraljeva poznatih kao "Hiksi". Ni tu nije izvjesno otkuda su došli ni kako su njihove dinastije mogle više od dva stoljeća vladati Egiptom. Podudaranje Drugog međurazdoblja (s njegovim mnogim nerazjašnje­ nim aspektima) s datumima pada Babilona — od Hamurabijevih pobjeda (1760. g. pr. n. e.) do Mardukovog zarobljavanja i nastavka obožavanja u Babilonu (oko 1 5 6 0 . g. pr. n. e.) — najvjerojatnije nije slučajnost. Ti slični i vremenski paralelni razvoji događaja u Mardukovim glavnim zemljama

dogodili su se zato što se Marduk "uhvatio u vlastitu stupicu": ono isto opravdanje koje je upotrijebio da preuzme vrhovnu vlast sada je uzrokovalo njegovu propast. "Stupica" je bila Mardukova početna tvrdnja da je došlo vrijeme nje­ gove vrhovne vlasti na Zemlji zato što je na nebesima došlo doba Ovna, njegovo doba. No, kako je zodijački sat nastavio kucati, doba Ovna po­ čelo se polagano privoditi kraju. Fizički tragovi iz tih zagonetnih vremena i dalje postoje i mogu se vidjeti u Tebi, drevnoj egipatskoj prijestolnici Gornjeg Egipta. Osim velikih piramida u Gizi, najdojmljiviji i najveličanstveniji spo­ menici drevnog Egipta kolosalni su hramovi u Karnaku i Luxoru u južnom (Gornjem) Egiptu. Grci su to mjesto zvali Thebai, od čega je izvedeno nje­ govo ime na engleskom (hrvarskom; op.p.) jeziku — Thebes (Teba). Drevni Grci zvali su ga Amonov grad jer su hramovi u njemu bili posvećeni tom nevidljivom bogu. Hijeroglifski zapisi i crteži na njihovim zidovima, obe-

SuKA 62

155

POSLJEDNJI

DANI

OBEĆANA

ZEMLJA

liscima, pilonima i stupovima (slika 62) veličaju boga i slave faraone koji su hramove gradili, nadograđivali, proširivali i stalno mijenjali. Tamo je dolazak doba Ovna objavljen redovima sfingi s glavom ovna (vidi sliku 39); nadalje, sami tlocrti tamošnjih hramova otkrivaju skrivenu nedoumicu egipatskih sljedbenika Ra-Amona/Marduka. Kada sam jednom prilikom bio u posjetu tim mjestima sa skupinom simpatizera, stao sam u središte hrama mašući rukama kao prometnik. Za­ panjeni gledatelji pitali su se: "Tko je ovaj luđak?," međutim ja sam svojoj skupini pokušavao skrenuti pozornost na činjenicu da su hramovi u Tebi, koje je gradilo više faraona, stalno mijenjali orijentaciju (slika 63). Sir Nor­ man Lockyer u 1890-ima prvi je uočio važnost tog arhitekturnog aspekta i tako udario temelje discipline zvane arheoastronomija.

SLIKA 64 Hramovi koji su bili orijentirani prema ekvinocijima, poput Salomonovog hrama u Jeruzalemu (slika 64) (i stare bazilike sv. Petra u Vatikanu), bili su trajno okrenuti prema istoku te su godinu za godinom na dan ekvi­ nocija gledali prema Suncu a da ih nije bilo potrebno ponovno orijentira­ ti. Međutim, hramove orijentirane prema solisticijima, poput egipatskih hramova u Tebi ili kineskog Hrama nebesa u Pekingu, bilo je potrebno periodički ponovno orijentirati zbog precesije, uslijed koje se izlasci Sunca na dan solisticija tijekom stoljeća vrlo polagano mijenjaju — kao što se može ilustrirati na Stonehengu, na kojem je Lockyer primijenio svoja ot­ krića (vidi sliku 6.) Dakle, sami hramovi koje su sljedbenici Raa/Marduka bili podigli njemu u čast pokazivali su da su nebesa bila kolebljiva glede SLIKA 63 dugoročnosti tog boga i njegova doba.

156

157

Izraelitski izlazak. n. a moj pogled na to kako je Josip spasio Egipat i o dokazima koji o tome postoje i dandanas pronaći ćete u The Earth Chronicles Expeditions. Kada se povratak Nibirua počeo pojavljivati u vjerskom fokusu. Oko 1 4 6 0 . jasno stavila u kontekst egipatske povijesti i međunarodnih događaja tog vremena. pojavila nova moćna drža­ va. g." Međutim. Dinastije Srednjeg kra­ ljevstva sa sjedištem u Memfisu nestale su. Toj se prijetnji izuzetno žestoko suprotstavio egipatski faraon Tutmozis III. Najvjerojatnije nije bila slučajnost da se otprilike u isto vrijeme na području Eufrata. društvene i mo- 158 . ako ni zbog čega drugog onda zbog njegovih du­ gotrajnih posljedica koje se osjećaju i dandanas." Biblija točno opisuje promjene vlasti u Egiptu. Vrijeme nije bilo slučajno jer su svi ti događaji bili povezani s pitanjem tko će kontroli­ rati mjesta povezana sa svemirom kada dođe do povratka Nibirua. Hebrejska Biblija priču o židovskom Izlasku iz egipatskog sužanjstva otvara u svojoj drugoj knjizi. podsjećajući čitatelja da su Zidovi u Egiptu prisutni otkada su se Jakov (kojeg je anđeo preimenovao u Izrael) i njegovih jedanaest drugih sinova oko 1833. a pomru i sva njegova braća i sav onaj naraštaj. kojeg se ljudi židovske vjere prisjećaju i slave ga za vjerskog blagdana Pashe. u Egiptu pridružili Jakovljevom sinu Josipu. mjesta u koja nas je priča o njemu odvela — Ur. nego čak i dinastija egipatskih kraljeva povezanih s tim vremenima. e. Podsjetivši čitatelja kada je i kako počela židovska prisutnost u Egiptu. mjesta povezana sa svemirom također su bila sve više u središtu interesa. daleko od toga da ga tretira samo kao "židovsku" priču. e. I sama Biblija je Izlazak." ral ne kodekse čovječanstva.POSLJEDNJI DANI OBEĆANA ZEMLJA Sam Marduk — koji je bio toliko svjestan zodijačkog sata kada je u prošlom tisućljeću ustvrdio da je došlo njegovo vrijeme — pokušao je pro­ mijenio vjerski fokus uvođenjem Zvjezdane religije "Marduk je Nibiru. pr. Jeruzalem. najvažniji događaj u tom razdoblju. od roba uzdigao do kraljevskog namjesnika i kako je spasio Egipat od strašne gladi ispripovijedana je u posljednjim poglavljima Postanka. kao Shar Ilani-jem — "Gospodarom bogova". odvo­ jen od svoje obitelji. n. e. Sodo ma i Gomora — bili su glavni loka­ liteti univerzalne priče o bogovima i ljudima u drevnim vremenima. i vjerski i geopolitički fokus u sredini dru­ gog tisućljeća pr. isto tako je bio integralni aspekt zbivanja koja su se tada odvijala diljem drevnog svijeta." Nisu davno nestali samo oni. njegovo zarobljavanje i poniženje sada su potaknuli pitanja gle­ de tog nevidljivog nebeskog boga. Cijela priča o tome kako se Josip. Povjesničari o događajima koji su uslijedili govore u smislu uspona i padova nacionalnih država re sudara imperija. zaboravljena su kraljevstva Elam i Anšan (kasnije poznata kao Perzija. premjestio se na komad zemlje koji se u Bibliji naziva Kanaan. Abraham nije slučajno postao židovski patrijarh nego je bio izabrani sudionik važnih međunaro­ dnih zbivanja. Kao što smo vidjeli u prethodnim poglavljima. pr. sa Sušom (biblijski Sušan) kao prijestolnicom i Ninurtom. a i Mjesto slijetanja i prijašnji Kontrolni centar misije zemljopisno su bili smješteni u geografskom "Kanaanu". n. Knjizi Izlaska. Na vlast je došla nova dinastija: "Uto u Egiptu zavlada novi kralj koji nije poznavao Josipa. ponovno pojaviti. Ta nova samosvje­ sna nacionalna država odigrat će odlučujuću ulogu u okončanju premoći Babilona i Marduka. Sinaj. kada će se on pokazati. nacionalnim bogom. vratiti? Kako su događaji pokazali. Tamo su biblijski Horijci (stručnjaci ih nazivaju Hurijancima) osnovali moćnu državu zvanu Mitanni — "Anuovo oružje" — koja je osvojila ze­ mlje na području današnjih Libanona i Sirije te je predstavljala geopoliti­ čku i vjersku prijetnju Egiptu. Haran. po religije. kojeg povjesničari opisuju kao "egipatskog Napoleona. a nakon pometnje Drugog me159 Isprepleten sa svim tim bio je izlazak Zidova iz Egipta. Nadalje. Kanaan. Pitanje "Dokad će trajati Mardukovo doba?" promijenilo se u: 'Ako je u svom nebeskom aspektu Marduk nevi­ dljivi Nibiru. te Jeruzalem kao središte zbivanja. g. Biblija daje do znanja da se do vremena Izlaska sve to izgubilo i zaboravilo: "I umre Josip. istočno i jugoistočno od Babilonije) udružili u novu i moćnu državu. gdje je prije dominirao Mari.

napori su intenzivirani i egipatske su vojske nadirale u Kanaan. "koje nisu poznavale Josipa. g. u Haran je Izakov sin Jakov (preimenovan u Izrael) otišao potražiti suprugu te se naposljetku oženio za svoje sestrične. ne brojeći Josipa. broj Zidova koji su odlazili iz Egipta bio je šesto tisuća. pr. koji je već bio u Egiptu. to je bio razlog za e da ne udare na nas i napokon ne odu iz zemlje. to nije u skladu niti s danim brojevima niti s doslovnom formulacijom biblijskog teksta.POSLJEDNJI DANI OBEĆANA ZEMLJA đurazđoblja prinčevi Tebe započeli su dinastije Novog kraljevstva. novi je faraon u njiho­ voj prisutnosti sada vidio opasnost. s faraonom Ahmozisom. "To nije strah od "pete kolone" u Egiptu nego od siromašnih egipatskih "sinova Izraelovih" koji odlaze kako bi ojačali neprijateljsku naciju s kojom su povezani. sinovi su Izraelovi postali narod brojniji i moćniji od nas. Po­ čeo je oko 1560. Te izravne obiteljske veze između "sinova Izraelovih" (tj. Nadalje. Izlazak započinje popisom imena Jakova i njegove djece koja su sa svojom djecom došla u Egipat da se pridruže Josipu. dalde. te navodi da je "u svemu Jakovljevih potomaka bilo sedamdeset duša. No. prema Bibliji. udariti na nas i otići iz zemlje. čije je glavno urbano središte bio Haran! Proučavatelji Biblije sjetit će se da je tamo ostao Abrahamov brat Na­ hor kada je Abraham nastavio prema Kanaanu. uključujući ubijanje sve muške djece. ime Josipovog rođenog brata bilo je mitannijsko plemensko ime. " gipatsku vojnu zabrinutost: ne mali broj Izraelka u Egiptu u slučaju da 161 160 . nevjesta Abrahamovog sina Izaka — ona je u stvari bila Nahorova unuka. I doista. Protiv njih je zapovjedio niz opresivnih koraka.. Egipatske kronike o tim bitkama često kao krajnji cilj spominju Naharin — područje oko rijeke Khabur koje Biblija naziva Aram-Naharajim ("Zapadna zemlja dvije rijeke"). e.) Priča govori o faraonovom strahu da će se u slučaju rata Zidovi "pridružiti našim neprijateljima. napredujući na sjever prema Mitanniju. "sinovi Izraelovi". dvije kćeri (Leu i Rahelu) od Labana. g. a pod Tutmozisom III. pogledajte knjigu Divine Encounters. sada znamo da je Novo kraljevstvo faraona vodilo dugotrajan rat protiv države M i t a n n i . n. nove dinastije u novoj prijestolnici. brata njegove majke Rebeke." (Za­ nimljiv detalj o kojem valja razmisliti je da ih je s Jakovom i Josipom ukupno bilo sedamdeset i dvoje. Tutmozis I i Tutmozis II." Zaboravivši doprinos Izraelka opstanku Egipta. Hajde. Nijedan faraon takvu skupinu ne bi smatrao "brojnijom i moćnijom od nas " ("želite li saznati više o identitetu tog faraona i "faraonove kćeri" koja je odgojila Mojsija kao svog sina. nastavili su ga faraoni Amenofis I. bili Židovi koji su kratko boravi­ li u Egiptu.) "Kratak boravak" potrajao je četiri stoljeća a. pr. čudo da su Egipćani "sinove Izraelove" i u Egi­ ptu i "sinove Izraelove" u Mitanniju smatrali jednom združenom nacijom. IZLAZAK 1:9-10 Bibličari cijelo vrijeme pretpostavljaju da su narod kojeg su se Egipćani bojali. oko 1460. brojnijom i moćnijom od nas. n. Ovo su bili njegovi razlozi: / reče on svome puku: "Eto. Međutim. Nije. s obzirom da su u egipatskim očima svi oni "sinovi Izraelovi".) Iz pločica diiave Mitanni danas znamo da se glavno pleme na području rijeke Khabur zvalo Ben-Yaminil Dalde." To je bio rat kojim su Egipćani bili zaokupljeni. postupimo mudro s njima: spriječimo im porast. Jakovljevih) iz Egipta i onih koji su ostali u Naharinu/Naharajimu ističu se u prvim recima Izlaska — popis Jakovovih sinova koji su s njime došli u Egipat uključuje i najmlađeg Ben-Yamina (Benjamina). e. jedinog Josipovog rođe­ nog brata budući da su obojica bili sinovi njegove žene Rahele (sve ostale Jakovove sinove rodila je njegova žena Lea i dvije konkubine. koja je to druga nacija "sinova Izraelovih" i o kakvom ratu govori egipatski kralj? Zahvaljujući arheološkim otkrićima kraljevskih bilješki obiju strana u tim drevnim sukobima i sinkronizaciji njihovog sadržaja. Iz Harana je došla Rebeka. da se u slučaju rata ne pridruže našim neprijateljima. pojavili su se posve novi kraljevi koji su vladali Egiptom.

"gori Elohima/bogova". "To je također bilo isto ono brdo. "od pustinje i Libanona. Oni će. Obećana zemlja očito je obuhvaćala oba mjesta povezana sa svemirom: njezina podjela između dvanaest plemena područje Jeruzalema dodijelila je plemenima Benjamina i Jude. Zašto? Da bi odgovor bio jasan. Mojsijeve riječi impliciraju da će to mjesto u budu­ ćnosti biti u funkciji i da će se koristiti za "ježdenje" prema nebesima. Opisujući svoje vojne kampanje dalje na sjeveru. Osim dodjele teritorija. na primjer. na vrhu Libanona Har Zaphon. Nadalje. to je njegovo obećanje Abrahamu. "Moja sveta gora. Egipćani su u svom nadiranju prema sjeveru prešli preko Sinajskog poluotoka i krenuli prema Putu mora." {Postanak 15:18. Rutu Izlaska (slika 6 5 ) odredili su bogovi tako što su židovskom mnoštvu pokazivali put "danju stupom od oblaka." To je bilo isto ono brdo koje je Gilgameš. Mojsije je podsjetio Ašerovo pleme da je sjeverno mjesto povezano sa svemirom na njihovoj zemlji. "Svetog mjesta". "svu zemlju kanaansku. "od Rijeke u Egiptu do Velike rijeke. a to je pravac (Rimljani su ga ka­ snije zvali Via Maris) koji je omogućavao prolaz kroz božju Četvrtu regiju po obali Sredozemnog mora bez da se ude dublje na poluotok. "Planina božje zemlje"'koje "podupiru stupovlje do neba. 6: 4-8). od Rijeke." A koja je svrha Izlaska? Riječima samog biblijskog Boga. Zadatak je bio doći do druga dva mjesta povezana sa svemirom — koja je Biblija neprestano povezivala (kao u Psalmima 48:3). napredujući kroz Kanaan prema sjeveru. Naša je pretpostavka da su to bile bitke za nadzor nad dva sveta mjesta po­ vezana sa svemirom — prijašnjim Kontrolnim centrom misije (Jeruzalem) u Kanaanu i Mjestom slijetanja u Libanonu. a tri dana poslije toga Jahve se u svom Kabodu "spustio na Sinajsko brdo tako da ga svi mogu vidjeti. nego opasnost da "odu iz zemlje" i zauzmu teritorij sjeverno od Egipta. u kojem je držao garnizon kao'mjestu koje seže do vanjskih rubova Zemlje". rijeke Eufrata do Zapadnog mora {Ponovljeni zakon 11:24) — čak "velike gradove. "Ta terminologija po njihovim svemirskim atributima nepogrješivo identificira dva spome­ nuta mjesta povezana sa svemirom. kako se čini. bila središnja tema drame Izlaska. "Tajna sjeverna gora" — i zauzeti ih. s utvrdama do nebesa" u kojima i dalje žive "potomci Anakovaca" — A n u n n a k i j a {Potiovljeni zakon 9: 1-2). Faraon Tutmozis III je." Bila je to planina kod koje 162 163 . nazvao "brdo Mashu. na koje su odlazili egipatski faraoni kako bi se u zagrobnom putovanju pri­ družili bogovima na'planetu milijuna godina. 17:8). na Har-Ha-Elohimu. zapletu moramo dodati vezu sa svemirom. kada je stigao na mjesto s kojeg su uzlijetali i na koje su se spuštale rakete. Svakako nije bilo slučajno da je do teofanije došlo ondje. svog oca Raa/Amona. sprječavanje Židova da odu je. kao nijedno drugo pleme. a teritorij današnjeg Libanona plemenu Ašera. u svojim ratnim analima Jeruzalem {"la-ur-sa'). Sasvim je očito i nedvosmisleno da su "sinovi Izraelovi" trebali biti čuvari dva preostala anunnakijska mjesta povezana sa svemirom. za koja faraon tvrdi da h je osvojio "za velikog boga." Sinovi Izraelovi "krenuli su u pustinju Sinaj po Jahvinoj zapovijedi". U svojim oproštajnim riječima plemenima prije nego Što je umro. a noću stupom od ognja. Taj savez s ljudima odabranima da obave zadatak obnovljen je na najvećoj po­ znatoj teofaniji. nazivao — "Pu­ pak Zemlje". usprkos deset uzastopnih božjih kazni ne bi li udovoljio tom zahtjevu. nazivajući brdo Sion u Jeruzalemu Har Kodshi. na brdu Sinaj. ri­ jeke Eufrata". Izaku i Jakovu da će njihovim potomcima podariti "vjekovni posjed" (Izlazak.POSLJEDNJI DANI OBEĆANA ZEMLJA ostanu. vidjeti "konjanika po oblacima što prema nebesima jezdi" (Ponovljeni zakon 33:26). u trećem mjesecu putovanja "došli su do Božjeg brda i tamo se utaborili". U Izlasku 3:1 čitamo da se to dogodilo na "brdu Elohima"— planini pove­ zanoj s Anunnakijima. Obećanje dano Abrahamu obnovljeno je na prvoj židovskoj postaji. Egipćani su više puta dolazili do libanonskih Cedrovih planina i vodili bitke kod Kacle'sa. Od samog početka priče o Izlasku — kada je Bog pozvao Mojsija i povjerio mu zada­ tak Izlaska — to mjesto na sinajskom poluotoku imalo ja najvažniju ulogu. zabilježio je bitke kod Kadeša i Naharina te govorio o zauzimanju Cedrovih planina. Doista." a drugo. brdo "s dvostrukim vratima prema nebesima". Tamo su navedeni brojni Mojsijevi apeli vladajućem faraonu da "pusti moj narod" i faraonovo opetovano odbijanje. jasno stoji u Bibliji.

Ti i sav taj narod. Granice područja koje se prostiralo od pustinje na jugu do libanonskog lanca na sjeveru te od Eufra­ ta na istoku do Sredozemnog mora na zapadu bile su ponovno potvrđene Jošui. Dakle. rekao je Bog. To je. granice Obećane zemlje ponovno su objavljene novom vođi Jošui: obujmivši mjesta povezana sa svemirom. te s obzirom na samu Bibliju koja nam služi kao ključ za prošlost i za budućnost. Bog je Izraelcima zapovjedio da ne oklijevaju i ne čekaju nego da prijeđu rijeku Jordan te neustrašivo i sustavno nasele obećanu zemlju. JOŠUA i: 2-4 S obzirom na tolika politička. granice su nedvosmisleno uključi­ vale Libanon. Izraeliti su mogli po­ sjedovati i zadržati onu zemlju na koju su efektivno stupili svojom nogom. i sve do Velikog mora na sunčanom zapadu — sve će to biti vaše područje. rijeke Eufrata. Izraelovim. Od pustinje i kao što obećah Mojsiju: od Libanona pa do Velike rijeke. Međutim. Kada su se Židovi poslije Mojsijeve smrti pripremali da prijeđu rijeku Jordan.POSLJEDNJI DANI OBEĆANA ZEMLJA je bila smještena prijašnja svemirska luka. mora se istaknuti napomena glede Obećane zemlje koju je umetnuo biblijski Bog. bilo obećano područje. U zemlju dajem sinovima Svako mjesto na koje stupi vaša noga dajem vam. Slično istraži­ vačima koji su u nedavnoj prošlosti "zabijali zastavu". tamo je obnovljen savez s naro­ dom izabranim da bude čuvar dva preostala mjesta povezana sa svemirom. vojna i vjerska previranja koja su danas prisutna u zemljama Biblije. trebalo ju je ostvariti zauzimanjem. da bi ta dodjela zemlje postala činjenična. Biblijski je Bog rekao Jošui: Sada ustani i prijeđi preko koju tog Jordana. 165 .

sam Bog se pobrinuo da Jeruzalem dode u ruke Izraelaca. u Americi. Jeruzalem je naveden kao treći grad. Kao što je Bog rekao Mojsiju. prema Bibliji. Libanonske Cedrove planine prorezu se u dva lanca. Jeruzalem/brdo Morija/Brdo hrama ostao je jedinstveno sveto mjesto. a nisu bile osvojene i naseljene ni sve zemlje zapadno od rijeke Jordan. nakon Jerihona i Aja. Prijelaz rijeke Jordan — porhvat ostvaren uz pomoć nekoliko čuda — dogodio se "nasuprot Jerihona". potomci Anunnakija koji su ondje bili stacionirani i dalje su živjeli u rom djelu Kanaana. Doista. nije poznato je li u napredovanju na sjever obuhvaćeno i Mjesto slijetanja u Libanonu. dolinom nalik kanjonu koja je od kanaanskih vremena po­ znata kao "Božji rascjep" odnosno Baal-Bekka — otuda Baalbek. pokazalo se golemim izazovom. otvorilo je Izraelcima put prema najvažnijem i neposrednom cilju . posebno u Hebronu. Zadaće Abrahama i njegovih potomaka te Božji savezi s njima nikad nisu gubili iz vida ogromnu važnost tog mjesta." boga Sunca). Priča je međutim drukčija u pogledu sjevernog mjesta povezanog sa svemirom. I od vreme­ na kada je Salomon tamo izgradio taj hram. Sto se tiče dva mjesta povezana sa svemirom. u pr­ vom redu zato što su u nekima od njih. o tome je riječ u Izgubljenim kraljev­ stvima). Libanon na za­ padu i Antilibanon na istoku. Enlilovog najmlađeg sina). kod Gibeona u dolini Ajalona sjeverno od Jeru­ zalema. kada je noć trajala dodatnih dvadeset sati. i tu bi se moglo raditi o Mjestu slijetanja. više od šest stoljeća ranije. Međutim.POSLJEDNJI DANI OBEĆANA ZEMLJA No. utvrđeni grad Jerihon (zapadno od Jordana) bio je prvi cilj Izraelaca. mu treba biti njegovo zemaljsko prebivalište. Biblija kasnije to mjesto naziva "Safonov vrh" ("tajno sjeverno mjesto"). podsjetit ću vas. njihove priče bile su potpuno drukčije: Jeruzalem — koji se posebno navodi {Jošua — 12:10. 18:28) — bio je čvrsto u rukama plemena Benjamina. koji je daleko od vode­ nih putova i nema prirodnih resursa — od davnina bio toliko željen i svet. prestao funkcionirati kao Kontrolni centar misije kada je. U biblijskoj priči o njegovim zidina­ ma i osvajanju spominje se i Sumer {Šinear na hebrejskom): usprkos zapovijedi da ne uzimaju ratni plijen. Dakle. mjesto zvano Baal-Gad"u dolini libanonskoj" nabrojano je kao osvojeno. uništena svemirska luka na Sinaju. "Pupkom Zemlje. zauzet je bio tek dio područja istočno od rijeke Jordan. sada se ta pretpostavkaproročanstvo moglo ispuniti." Osvajanje Jerihona.Jeruzalemu. u Jeruzale­ udružio s čeriri druga kralja gradova-država kako bi zaustavili napredova­ nje Izraelaca. odvila se na jedinstveni dan — na dan kada se Zemlja zaustavila. može biti da je Baal-Gad "u dolini libanonskoj" samo još jedno ime za Baal-Bekku. zašto ga se smatralo rijetkim gradom. Kraljevi "brdovitih krajeva na sjeveru" nabrojani su u KnjiziJošuinoj kao poraženi. Veći dio tog dana "Sunce je stajalo i mjesec se zaustavio" (Jošua 10:10-14). nema drugog objašnjenja zašro je Jeruzalem — grad koji nije veliko raskrižje. Kanaanci i Feničani. Zauzimanje gradova na putu prema Jeruzalemu. jeruzalemski kralj" 166 167 . Međutim. u kojem se nalazila platforma kontrolnog centra misije. sadašnje ime lokacije na kojoj se nalazilo Mjesto slijetanja (na rubu istočnog lan­ ca. zajedno s brdskim gradićima koji su ga okruživali. Č i m je pod Davidom uspostavljeno kraljevstvo. nasuprot dolini). po Bibliji. odigrala se na suprotnoj strani svijeta. Bitka koja je uslijedila. glava 12. Bog mu je zapovjedio da raskrči plaro na brdu Morija i posveri ga za Jahvin hram. omogućivši tako Izraelcima da pobijede u roj presudnoj bitci. odvojenih dolinom Bekka — takozvanim "Rascjepom". kada je dvanaest plemena pod vodstvom Jošue završilo s osva­ janjem i naseljavanjem Kanaana. koji je čvrsro u rukama Izraelaca. (Usporedna ali suprotna pojava. U Knjizi o sucima (1:33) nam se kaže da pleme Naftali "nije otjeralo stanovnike Bet-Semeša" ("Pre­ bivalište Šamaša." U opsežnom popisu osvojenih gradova u Jošui. međutim. (U kanaanskim epovima to je bilo sveto mjesto boga Adada. a tako su ga zvali i stanovnici tog podru­ čja. živjela "djeca Anakovaca" — potomci Anunnakija. Jeruzalem je. jedan od Izraelaca nije mogao odoljeti iskušenju da "zadrži vrijednu šinearsku odoru. I rada se "Adoni-Sedek. kao i grada Aja južno od Jerihona.

. Epska bitka opisana je riječima i ilustracijama (slika 66) na zidovima hramova u Karnaku." u blizini Harana na rijeci Khabur — vidio božanske vizije i nebe­ ska kola. pravilima za svećeničke obrede i odjeću. kamo vas vodim. slijede stranica za stranicom s detaljnim zahtjevima koji se tiču ishra­ ne. imovinskim i krivični zakonima. po­ krivaju priču od Stvaranja. nakon što je bio na tom svetom mjestu Elohima. "leteći tanjur". a s druge strane navode pra­ vila i propise nove Jahvine religije. Jasno se daje do znanja da nova religija uključuje nov.POSLJEDNJI DANI OBEĆANA ZEMLJA jer Grci su ga kasnije nazivali Heliopolis. Prorok Ezekijel (28: 2. Adama i Noe do patrijaraha i Josipa u Postanku. Tvoje se srce uzoholi. Ovdje je važno istaknuti da su od dva mjesta povezana sa svemirom Jahvini sljedbenici zadržali samo Jeruzalem. poznatih i kao Tora ("Učenja"). koji su ga zvali " mjesto bogova" kao i "rajsko boravište. i tako dalje. međutim tu priču moramo odgoditi za jedno od kasnijih poglavlja." identificirali su ga kao feničko). međutim rat i bitka toliko su iscrpili obje strane da je Mjesto slijetanja ostalo u rukama lokalnih feničkih kraljeva Tira. medicinskim naucima.) Prvotni neuspjeh u uspostavljanju izraelske hegemonije nad sjever­ nim mjestom povezanim sa svemirom učinio ga je "dostupnim" drugima. ne povodite se za njihovim običajima" {Levitski SLIKA 66 Fenički kraljevi iz prvog tisućljeća prije nove ere bili su posve svjesni važnosti i svrhe tog mjesta — pogledajte njegov crtež na feničkom novčiću iz Biblosa (slika 55). Hodio Ti reče: si posred ognjena "Ja sam bog Elohima (=bogova) sjedio sam": kamenja. (Iako su se kasnije područja pod kraljevima Davidom i Salomonom proširila te uključila BetSemeš. naput­ cima za poljoprivredu. Stoljeće i pol nakon Izlaska to "dostupno" Mjesto slijetanja pokušali su zaposjesti Egipćani. a ne bog. Na prijestolju Iako si samo čovjek. to je bilo samo privremeno. (Proroci Ezekijel i Amos. Gdje bio si poput boga. Sve to otkriva izvanredno znanje u gotovo svakoj znanstvenoj disciplini. Ostale četiri knjige — Izlazak. "svećenički" način života: "Nemojte raditi kako se radi u zemlji egipatskoj. pravilima obiteljskog i seksualnog ponašanja. Brojevi i Ponovljeni zakon — s jedne strane pripovijedaju priču o Izlasku. Levitski zakonik. Prvih pet knjiga hebrejske Biblije. međutim otpor im je pružila hetitska vojska. okončana je egipatskim porazom. Sidona i Biblosa (biblijskog Gebala). 14) prekorio je kralja Tira zbog toga što je. niti radite kako se radi u zemlji kanaanskoj. gdje ste boravili. stru- 168 169 .. Poznata kao bitka kod Kadeša. U to vrijeme je prorok Ezekijel — dok je bio u izgnanstvu u "staroj zemlji. "Grad Sunca". I ja te postavit) na svem goru Božju. arhitekturalnim smjernicama. bahato povjerovao da je i sam postao bog: zakonik 18: 2-3) Nakon utvrđivanja temeljnih principa vjere ("Nemoj imati drugih bo­ gova uz mene") te njezinog moralnog i etičkog kodeksa u samo Deset zapo­ vijedi.

s poviješću. Očita je i osobita sklonost broju sedam. e. Riječ u hebrejskoj Bibliji koja se prevodi kao "jubilej" glasi Yovel i znači "ovan". Broj pedeset je također prisutan.pedesete godi­ ne . Zatim su se.POSLJEDNJI DANI OBEĆANA ZEMLJA čnost u radu s metalima i proizvodnji rekstila. koja je najisraknutija na području sverkovina i rituala. kolovoza 3113. sveti kalendar 170 171 . a sloboda se imala dati i samoj zemlji tako što će je se te godine ostaviti neobrađenom. očir je motiv broja dvanaest— kao kod dvanaest izraelskih plemena ili dvanaest mjeseci u godini. Brojiri se trebalo novogodišnje Dane pomirenja. To je bio tajni broj srednjoameričkog boga Querzalcoatla koji je. jer rom se broju pridavala izuzerna važnosr — upotrijebljen je za stvaranje nove vremenske jedinice. za kojeg su stručnjaci odre­ dili da je bio 13. bio broj s "osjetljivim" aspektima — to je bio izvorni brojčani rang Enlila. uključujući njihova tri kalendara. upoznatost s drugim zemljama. U Izgubljenim kraljevstvima Querzalcoa­ tia smo identificirali kao egipatskog bogaTotha. ili kod četrdeset godina koliko je trajalo lutanje Izraelaca u sinajskoj pusrinji. Drugi kalendar je bio Tzolkin. pr. robove (s kojima se uvijek moralo postupati kao s unajmljenim radnicima!) imalo se osloboditi. sedam kao planerarni broj Zemlje (budući da su Anunnakiji brojali izvana prema unutra) i broj Enlila kao zapovjednika Zemlje. prema legendama Maja i Asteka. ali linearnog kalendara postojala su dva ciklička kalendara. Nadalje. možemo reći da je ono što je bilo proglašeno bila "godina OfM/z" koja se ponavljala svakih pedeser godina i koja se najavljivala zvukom ovnovog roga. U takvoj godini trebale su se ostvariti nezapamćene slobode. dano joj je posebno ime. Jedan od njih. četrdeset i devet puta. nego pedeset i dva. a njihove prodaje poništiti. Dakle. ali i Ninurte koji je kao njegov nasljednik čekao na taj rang. za svaku pedesetu godinu vrijedila su posebna pravila. glava 25). pedesetogodišnjeg Jubileja. jubilejska godina: "I taj jubilej mora vam biti svet" (Levitski zakonik. sedam puta po sedam godina. Na primjer. g. povezanog bilo s dobom Ovna ili s nositeljem ranga pedeset — kada će se sve vratiti na novi početak? Premda se u tim biblijskim poglavljima ne nudi jasan odgovor. te u usposta­ vljanju tjedna od sedam dana i posvećivanju sedmog dana kao Sabbath a. Nadalje. te četrdeset kao Eaov/Enkijev brojčani rang. običajima i bogovima drugih naroda. Pored tog kontinuiranog. kao što čitatelji znaju. I izbor broja pedeser za novu vremensku jedinicu i njezino ime navode na neizbježno pitanje: Je li tu postojao neki skriveni aspekr povezan s Mardukom i njego­ vim dobom Ovna? Je li Izraelcima rečeno da broje "pedesetgodišnjice" sve do nekog va­ žnog božanskog događaja. čiji sveti broj je bio pedeset i dva: to je broj zasnovan na kalendaru te predstavlja pedeset i dva tjedna u solarnoj godini. I šro je još važnije. poznavanje pravnih sustava i socijalnih problema. Iako je nipurski kalendar očito bio prihvaćen kao kalendar po kojem su se održavale svetkovine i drugi izraelski vjerski obredi. Koliko god koncept "godine slobode" bio nov i jedinsrven. Ti su nam brojevi poznari iz sumerskih priča: dvanaestorica Sunčevog sustava i nipurski kalendar s dvanaest mjeseci. po imenu Haab. kao i određene numerološke sklonosti. vlasništvo se trebalo vratiti njegovim prvotnim vlasnicima — svi prodani posjedi i kuće trebali su se moći otkupiti. bio je kalendar zasnovan na solarnoj godini i sastojao se od 365 dana podijeljenih na osamnaest mjeseci od po dvadeset dana te pet po­ sebnih dana na kraju godine. ne mo­ žemo a da rješenje zagonetke ne pokušamo pronaći istraživanjem značaj­ ne i vrlo slične godišnje jedinice na drugoj strani svijera: ne pedeset. podario tim narodima civilizaciju.diljem zemlje trebale oglasiti trube od ovnova roga i proglasiri slobodu cijeloj zemlji i svima koji u njoj žive: svi ljudi tada su se trebali vratiti svo­ jim obiteljima. četrdesetJe poseban broj. n. izbor broja pedeset kao kalendarske jedinice čini se neobičnim (mi smo kao prikladnu vremensku jedinicu usvojili broj sto — stoljeće). na primjer kod čerrdeset dana i čerrdeser noći koje je Mojsije proveo na brdu Sinaju. Stoga je kada naidemo na "pedeset" potrebna posebna pažnja. u danima izlaska raj je broj podrazumijevao simbolizam Marduka i njego­ vih pedeset imena. naziv nadjenut takvoj pedesetgodišnjici još je intriganrniji. Pedeser je. Najstariji od ta tri srednjoamerička kalendara poznar je pod nazivom Dugo brojenje: on broji dane od "Prvog dana". na Dan pomirenja sljedeće godine .

što je (matematički) orbitalno vrijeme Nibirua (vrijeme za koje Nibiru jednom prođe svoju orbitu. (Jedne takve Svete godine. Je li povezivanjem jubilejskog i zodijačkog kalendara s Nibiruovom orbitom biblijski Bog govorio: "Kada uđete u Obećanu zemlju. uočeno je da je Jubilej božanski nadahnuta vremenska jedinica namijenjena predviđanju budućnosti — za računanje kada će isprepleteni kotači vre­ mena najaviti Povratak. kao što potvrđuju njezini fragmenti pronađeni među svicima iz Mrtvog mora. pa se postavlja pitanje je li i "jubilejska godina" bila namijenjena sličnoj svrsi? U potrazi za odgovorom otkrili smo da kada se linearnu pedesetogo­ dišnju vremensku jedinicu ispreplete sa zodijačkom cildičkom jedinicom od sedamdeset i dvije godine — vrijeme potrebno za precesijski pomak od jednog stupnja — dolazimo do brojke 3. n. a budući da je bila povezana s Quetzalcoadovim obećanjem (on je u nekom tre­ nutku bio otišao iz Srednje Amerike) da će se vratiti na svoju Svetu godinu. poput dva zupčanika (slika 67). u dobu velikog mesijanskog žara. 172 173 . Bio je to rezultat. a svrha je bila da posluži kao sred­ stvo za predviđanje kada će doći Mesija — kada će doći Posljednji dani.POSLJEDNJI DANI OBEĆANA ZEMLJA od svega dvjesto i šezdeset dana. e. U Srednjoj Americi "skup godina" služi za odbrojavanje do obećane "Godine Povratka". bila je to skupa pogreška. kao što sada znamo. 1519. g. Upravo tog zadatka smo se i mi prihvatili. počnite odbrojavati do Povratka"? Prije otprilike dvije tisuće godina. Kada su se ta dva brojenja vrati­ la na svoju zajedničku početnu točku brojenje bi kretalo ispočetka. op. bjeloputi i bradati Španjolac Hernando Cortes pristao je na obalu meksičkog poluotoka Yucatana gdje ga je astečki kralj Montezuma srdačno dočekao kao boga koji se vratio.) ka i dijela Knjige izlaska u sldadu s kalendarom zasnovanim na jubilejskoj vremenskoj jedinici.).. lako je danas dostupna samo u grčkom i kasnijim prijevodima.600 (50 x 72 = 3.600). prev. To otkriće provlači se kroz jednu od najvažnijih postbiblijskih knjiga poznatu kao Knjiga jubileja. mesijanskih očekivanja u vre­ menu kada je Rim okupirao Jeruzalem. Zasnovana je na ranijim izvanbiblijskim raspravama i svetim predajama i u stvari je prerada Knjige postan­ SLIKA 67 Taj "skup" od pedeset i dvije godine bio je najvažnija vremenska jedinica. sastavljen od dvadesetodnevne vremenske jedinice koja se rotira trinaest puta. izvor­ no je napisana na hebrejskom jeziku. te su zajedno činili Sveti ciklus od pedeset i dvije godine. Dva ciklička kalendara zatim su bila isprepletena jedan s drugim. Srednjoamerički narodi stoga su se svake pedeset i dvije godine okupljali na planinama te čekali na obećani Povratak Quetzalcoatla. slažu se svi stručnjaci.

" Činjenica da je predstavljanje tog boga u čovjekolikom obliku bilo strogo zabranjeno. n. Sve si premudro stvorio. ali naravno. g. nije nastala zato što egipatski hvalospjev i psa­ lam iz Biblije kopiraju jedno drugo. 175 . možda pod urjecajem otkrivenja na Sinajskoj gori.KRIŽ NA OBZORU Tut-Ankh-Amen) nasravili su uključivanje Ra/Amona u svoja teoforična imena. Mi ćemo pokazati da to nije bio odjek monoteizma nego još jedan vjesnik očekivanog Povratka — povratka Planeta križa. Kako je mnogo djela Skrivena su od pogleda tvojih! ljudi. jedini bože kome nijedan drugi sličan nije. živi Atenu. nova prijestolnica te njezini hramovi i palača bili su srušeni i sustavno uništeni. vladao je od 1379. navodno zbog toga što je ostalo bez moći i bogatstva. Akhenaren. pozna­ tije je po suvremenom nazivu rog mjesra . Akhet-Aten ("Aten obzora"). odrekao se obožavanja Amona i proglasio ATEN-a jedinim bogom O. Neki povjesničari ta zbivanja smatraju pokušajem da se uvede monoreizam. Bilo kako bilo.Teli el-Amarna (gdje je pronađen glasoviri drevni arhiv međunarodne kraljevske korespondencije). zvuči vrlo slično Jahvinoj zabrani iz Deset zapovijedi proriv izrade i obožavanja bilo kakvih "ku­ mira". do 1362. jer Akhenatenovi nasljednici (od kojih je najpoznatiji Ta sličnost. šro je jasno odstupanje od egipatskih običaja.. Č i m je Akhenaten otišao. a koji sadrže srihove popur "O. pokraj kojega nema drugog! Zemlju si po želji svojoj stvorio dok sam si bio. Slavni egiptolog James H. Breasted {The Dawn of Conscience) uspore­ dio je gorenavedene srihove s psalmom 104. a nova prijesrolnica i vjersko središte koje je utemeljio. no njegova vjerska revolucija nije potraja­ la. nego zato što oboje govore o istom ne­ beskom bogu iz sumerskog epa o stvaranju — Nibiruu — koji je oblikovao nebesa te stvorio Zemlju i podario joj "sjeme života". počevši sa stihom 24: Kako je mnogo djela tvojih. pr. Ideja da je šrovanje Arena bio oblik monoreizma — štovanja Jednog univerzalnog srvorirelja —porječe uglavnom iz nekih hvalospjeva u čast Deseto poglavlje Atenu koji su pronađeni. ostaci koje su arhe­ olozi pronašli dovoljno govore o Akhenatenu i njegovoj religiji. e . moguće je da su primjedbe doista bile vjerske prirode. blaga tvojega puna je zemlja Gospodine! stvorireljem. međutim. jedini bože. K R I Ž NA OBZORU Š ezdesetak godina nakon židovskog Izlaska u Egiptu je došlo do kraj­ nje neobičnih vjerskih zbivanja. Spomenuti faraon poznatiji je po svom novom imenu koje je bio na­ knadno preuzeo — Akhen-Aten ("Atenov sluga/štovatelj). Svijer je nastao od ruke tvoje. potomak egipatske glasovite osamnaeste dinastije. Osim roga. . Amonovo svećensrvo u Tebi joj se usprotivilo.. Ono šro oni imaju na umu je vladavina Amenhorepa (po­ nekad se prevodi kao Amenofis) IV koji je napusrio Tebu i njezine hra­ move. pojedini dijelovi hvalospjeva Arenu kao da su kopije biblijskih psalama: O.

. orijentirao svoj hram na osi istok-zapad. Hvalospjevi Atenu pretkazivali su njegov ponovni dolazak. čudno je što je Akhenaten. tada očekivano nebesko tijelo nije moglo biti Sunce. Hvalospjevi doista govore o Atenu kao o manifestaciji boga Ra. vraćao u svoj svojoj slavi. prikazan je kao posebni planet u vlastitoj velikoj zasebnoj nebeskoj lađi s druge strane Sunca. na njima (slika 68) se on i njegova žena mole zvijezdi iz koje se šire zrake svjedosti.. se nanovo pojavi u svoj svojoj slavi. Onaj koji se obnovi"kada. nebeski bog koji "odlazi daleko i vraća se". najavio je Akhenaten. lože većina egiptologa. te bi se riječi doista mogle odnositi na Sunce. Ako je očekivao po­ novno pojavljivanje nekog nebeskog djela iz smjera suprotnog onome gdje izlazi Sunce. Ali planet Ra. Te riječi odaju jasna mesijanska očekivanja koja nemaju veze sa Suncem.. Blistav. Pomno čitanje hvalospjeva otkriva da Akhenatenov "bog-zvijezda" nije bio Ra kao Amon "Nevidljivi". Kada bi to bilo na dne­ vnoj bazi.POSLJEDNJI DANI KRIŽ NA OBZORU Praktički svaka knjiga o drevnom Egiptu objasnit će vam da "Atenov" disk kojeg je Akhenaten učinio glavnim predmetom obožavanja predstavlja benevo­ lentno Sunce. "Planet milijuna godina".. 'To je Sunce. zato što je otišao "onkraj obzora. tada je i Aten predstavljao Nibiru. prekrasan. što egiptolozima koji drže da je Ra Sunce znači da je i Aten predstavljao Sunce. nego jedna druga vrsta Raa: to je bio nebeski bog koji je "postojao od iskona. a nebeski Marduk Nibiru. napadno odstupajući od egipatske arhitekture hramova koja je hramove orijentirala prema solsticijima na osi jugoistok-sjeverozapad. Ako je tako. stajalo je u hvalospjevima. SLIKA 68 176 SLIKA 69 177 . Tome u prilog govore i karte neba od kojih su neke naslikane na poklopcima ljesova (slika 6 9 ) . u nebeske visine. ako je Ra bio Marduk. kako će se vratiti "prekrasan na nebeskom obzoru.. međutim dugoročno taj je opis odgovarao samo Rau kao Nibiruu: on jest postao nevidljiv. U prilog objašnjenja "Aten je Sunce" podastiru se različiti crteži Akhenatena. ali tako da gleda prema zapadu. snažan" te najaviti vrijeme mira i blagonaklonosti za sve. koje jasno prika­ zuju zodijačke konstelacije. nasuprot simca prilikom izlaska. a u sebi je imao simbol za "boga" —Akhenatenovog "Atena". ili ih pak zvijezda blagoslivlja. sunce iz kojeg idu sunčeve zrake i druge članove Sunčevog sustava. Međutim. zato što je bio "daleko na nebesima". a ne Sunce." I sada se.

je li na nebesima počelo doba Ovna? Akhenaten je fokus s nebe­ skog vremena (zodijački sat) premjesrio na božansko vrijeme (vrijeme za koje Nibiru jednom prođe svoju orbiru). najavljivao je dolazak novog mesijanskog doba. Biblija opetovano proglašava da su gatanje iz životinjskih iznutrica. Ti si ga učinio mudrim u planovima svojim. Mi smatramo da ro ukazuje na to da je ono što je on očekivao u vezi s Atenom bio Ponovni dolazak. povratak ne samo Planeta Bogova. nego još jedan dolazak. bolje rečeno. sina tvog. te jedinim kojemu su poznati božanski planovi: Nitko drugi ne poznaje te osim Akhenatena. priča koja je puna zbunjujućih aspekata i koja završava božanski nadahnutom vizijom budućih događaja. proročansrva i vizije legitimna sredstva komunikacije s Bogom. da sve te vračarije koje prakticiraju drugi narodi Izraelci moraju izbjegavati. čaranje i tomu slično djela "odvratna Gospodinu". re pitanje promijenio u: Kada će se nebeski bog kojeg se ne može vidjeti (nevidljivi) ponovno pojaviti i postati vidljiv — "prekrasan na nebeskom obzorju"? U očima Raovog/Amo novog svećenstva najveća Akhenatenova hereza bilo bi to što je izgradio poseban spomenik u čast Ben-Benu — objektu koji je ranije naraštajima štovan kao vozilo u kojem je Ra s nebesa došao na Zemlju (slika 70). Ta SLIKA 70 Moramo zaključiti da je upravo ro bila ta razlika. Usprkos svećeničkom establišmentu. i bez sumnje preuranje­ no po njihovom mišljenju. Ponovni dolazak samih bogova! Atena bile praćene njegovim rvrdnjama o samome sebi: Akhenaten se sve više nazivao božjim sinorn-prorokom. Kada su naišli na mala kra- 178 179 . nakon što su prešli Sinajski poluorok. Cim je Akhenaten otišao (nepoznato je kako je do toga došlo. novina koju je uveo Akhenaten. oni su obnovili štovanje Amona — Nevidljivog boga — te uništili i srušili sve šro je Akhe­ naten izgradio. zazivanje duhova.. Da je egipatska epizoda s Atenom kao i uvođenje Jubileja — "Godine Ovna" — bila uvod u šire očekivanje Povratka nebeskog "boga zvijezde" vidljivo je iz još jednog biblijskog navoda o Ovnu. To je također bilo neprihvatljivo Amonovim svećenicima u Tebi. čitanje sudbine. Istovremeno tvrdi — citirajući samog Jahvu — da su snovi. prolazili s istočne strane Mrrvog mora. Tada je pitanje glasilo: Je li došlo vrijeme za vrhovnu vlast Marduka/Raa.).POSLJEDNJI DANI KRIŽ NA OBZORU Što je dakle bila Akhenatenova novina ili.. To je zapis o neobičnom incidentu na kraju Izlaska. još jedne manifestacije odbrojavanja do povratka. odstupanje od službene vjerske linije? U svojoj srži njegov je "prijestup" bio povezan s istom starom raspravom o vremenu povratka koja se bila vodila prije 720 godina. idući prema sjeveru. onim koji je potekao iz božjeg tijela". Tu herezu još težom čini činjenica da su Akhenatenove objave o povratku distinkcija objašnjava nam kako to da su u biblijskoj Knjizi brojeva tri duga poglavlja (22-24) posvećena da bi se ispričala — odobravajući! — priču o nežidovskom vraču i proroku po imenu Bileam. Događaji opisani u tim poglavljima odvili su se kada su Izraelci (u Bi­ bliji "sinovi Izraelovi").

"Bileam ustade te se uputi natrag u svoj kraj. Odlučan da pokuša ponovno. Bileam sada Izraelce i njihovu budućnost vidi ne ljudskim očima nego "viđenjem Svemoćnoga". u smjeru suprotnom od izraelskog tabora. doslovno znači "glasnik") i upliće se u događaje. a ponekad nevidljiv. na svakome žrtvuje po jednog junca i po jednog ovna i čeka proročanstvo.POSLJEDNJI DANI KRIŽ NA OBZORU Ijevstva koja su zauzimala zemlje istočno od Mrtvog mora i rijeke Jordan. moapskom kralju Balaku. Bileama se moralo nekoliko puta moljakati prije nego što je prihva­ tio poziv. nakon što je objavio to proročanstvo. Po drugi put vidi kako Bog izvodi izraelski narod iz Egipta pod zaštitom ovnovih rogova. no istovremeno u strahu od sukoba s njima. Međutim." Kada moabitski kralj prosvjeduje. bilo odbijeno. Kralj odvodi Bi­ leama na brdo s kojeg može vidjeti cijeli izraelski tabor. Bileamovo proročanstvo ponovno blagoslivlja umjesto da prokune Izraelce: Vidim ih kako izlaze iz Egipta dok ili Bog štiti ovnovim rozima. sinu Siporovom. kralj sada Bileama odvodi na vrh brda s kojeg se pruža pogled na pustinju. kaže — to je narod predodređen za kraljevstvo. s onu stranu Jordana. Amalečane. ponekad je vidljiv. Jahvu naziva "svojim bogom". Kenijce i druge kanaanske narode. dakako. i vidi Izrael kao narod "koji će se uzdići poput lava." kako bi ih mogao poraziti i otjerati." Iako je epizoda s Bileamom. Potom slijedi niz priprema za davanje proročanstva. narod koji će se "uzdići poput lava". Ne želeći pustiti "horde" da prođu. Izraelci su se sada "utaborili na moapskim poljanama. nasuprot Jerihonu" čekajući dozvolu moabitskog kralja da prođu kroz njegovu zemlju. Poslao je svoje emisare po međunarodno priznatog vrača Bileama. I. Bileam mu objašnjava da bez obzira koliko zlata i srebra mu ponudi. Zbunjujuće je što Bileam. a zatim na putu za Moab pojavljuje Anđeo Božji (riječ na hebrej­ skom. "Možda će bogovima biti pravo da mi ga odande prokuneŠ. to poglavlje ozbiljno krši najtemeljitiju biblijsku zabranu dodjeljujući Bogu koji je Izraelce izveo iz 180 181 . On Moabu razbija bokove I svu djecu Setovu zatire! BROJEVI 24:17 Bileam se tada okrenuo i upravio pogled na Edomce. sinula je izvrsna ideja. i tamo se postupak pona­ vlja. No. i od njega tražio "prokuni mi ovaj narod. Bileamu se najprije u njegovom domu (negdje u blizini rijeke Eufrat?). sada Bileam nudi kralju besplatan savjet: Dopusti mi da ti kažem što nosi budućnost. Od Izraela žezlo se diže." rekao je. Nakon što su upravo bili porazili Amonite. I počne opisivati božansku viziju budućnosti pove­ zujući je sa "zvijezdom": Vidim ga. Uporni moabitski kralj zatim odvodi Bileama na drugo brdo. Nadalje. A i Balak ode svojim putem. Anđeo dopušta Bileamu da prihvati zadatak. ponavljajući taj uvjet najprije kraljevim knezovima a zatim i samom moabitskom kralju. s kojeg se mogao vidjeti samo rub izraelskog tabora. te po vračevim uputama podiže sedam žrtvenika. iz Bileamovih usta ne dolaze optužbe nego pohvale na račun Izraelaca. može izgovarati samo riječi koje mu u usta stavi Bog. sve u svemu. Mal'ach. koji ih nisu željeli pustiti da mirno prođu. Ponovno se podiže sedam žrtvenika i na njima žrtvuje ukupno sedam junaca i ovnova. sina Beorovog. ali ne sada: Motrim ga. kao božanske prisutnosti. jednog boga. No. ali tek nakon što mu naredi da im govori samo ono što mu on kaže" — bo­ žanski nadahnute poruke. Međutim. kaže kralju — "što će se dogoditi ovom narodu i tvom narodu u posljednjim danima. Tako frustrirani kralj odustaje i pušta Bileama da se vrati. U tom se tekstu gla­ tko prelazi između spominjanja Elohima — "bogova" u množini — i Jahve. Mojsije je od njihovih kraljeva zatražio dozvolu za miran prolaz. zatim će doći red na Asiriju i ona će zauvijek nestati. što mu je. bila predmet rasprava i polemika bibličara i teologa i dalje je zbunjujuća i nerazjašnjena. i zatim objavio proročanstvo: Oni koji pre­ žive Jakovov gnjev past će u ruke Asiraca. al' ne iz blizine: Ja kovova zvijezda izlazi.

a s druge sa Zvijezdom koja se vraća. Uključivanjem te priče Biblija je sudbinu Židova spojila s univerzal­ nim očekivanjima Čovječanstva. što ako je to doista navod o "zvijezdi" koja putuje svojom orbitom. "da vam kažem što će vas snaći u posljednje dane. koja zabranjuje proricanje. mora biti jasno. I upravo kada Bileam pretkazuje daleku budućnost. događaj koji je opetovano označavao najveće prevrare u odnosima bogova i ljudi. preko Izraelovog mjesta medu narodima do proročanstava o drugim rakvim narodima — čak o dalekoj i još neposrojećoj carskoj Asiriji. 24:14) On izravno povezuje ta neizraelska proročanstva sa sudbinom Jakovovog potomstva. glava 23). bio izvanredan događaj do kojeg dolazi jednom u nekoliko tisućljeća. Najisraknuriji navodi o zodijaku su oni o dobu Ovna (i njegovom bogu!) u vrijeme Izlaska. a zatim pogoršava taj prijestup prikazujući ga u liku "ovna raširenih rogova" šro je bio egipatski prikaz Amona (slika 7 1 ) ! Blagonaklon srav prema profesionalnom vraču u Bibliji. Ta proročansrva. To nije samo reroričko pitanje." rekao je. izrečena poje­ dinačno za svako od dvanaest budućih izraelskih plemena. U tekstu se sugerira da je Bileam bio Aramejac koji je živio negdje uz rijeku Eufrat. pojačava dojam da je čirava priča neizraelskog podrijetla i daje svejedno uključena u Bibliju. planer kojeg su proročke oči vidjele iako još nije bio vidljiv? Što ako je Bileam poput Akhenatena govorio o povratku odno­ sno ponovnom dolasku Nibirua? Takav bi povratak. zauzimajući u njoj značajan prostor. "Skupite se. rako da se raj incident i njegovu poruku zacijelo smatralo važnim nagovještajem izraelskog zauzimanja Obećane zemlje. a ne u astronomskom kontekstu. u tekstu se za vrijeme na koje se odnose proročansrva korisri značajan izraz u posljednjim danima (Brojevi. Ali. A što je s Jakovovom zvijezdom — eksplicitnom Bileamovom vizijom? U znanstvenim biblijskim raspravama ona se u najboljem slučaju pro­ matra u asrrološkom. glava 4 9 ) . Proročanstva su tako bila izraz širih neizraelskih očekivanja tog vremena. mnogi smatraju povezanima s dvanaest zodijačkih konstelacija. te je često prisutna tendencija da se navod o "Jakovovoj zvijezdi" smatra čisto figurativnim.POSLJEDNJI DANI KRIŽ NA OBZORU Egipta fizički lik. događaji koji su se odvijali sve su više nagovještavali da je na pomolu nešto nevjerojarno značajno. Zapravo. U SLIKA 71 otprilike jednom stoljeću zaokupljenosti "Planetom koji se vraća" i s njim 183 182 . kada se invociraju simboli zodijačkih konsrelacija Bika i Ovna ("junci i ovnovi za sedmerostruka žrtvovanja") a zatim Lava ("kada se u Izraelu začuje kraljevska truba") {Brojevi. bila su dvojaka: s jedne stra­ ne bila su povezana sa zodijačkim ciklusom. Ta očekivanja. pokazuje priča o Bileamu. za­ zivanje duhova. a proročki postaju dok vrač Bileam pretkazuje budućnost. budući da ga je i sam Jakov upotrijebio kada je legao na svoju smrtnu postelju i okupio oko sebe svoju djecu da čuju proročansrva o svojoj budućnosri (Postanak. čaranje i rako dalje. Njegove proročanske poruke proregnule su se od sudbine Jakovljevih sinova.

e. jer sve što imamo su pisma babilonskog kralja upućena Akhenatenu u kojima se on žali da je količina zlata koja mu je poslana bila premala. česte razmjene izaslanika. Od njihove vladavine u samom Babilonu nije ostalo mnogo i. Da se očekivalo nešto neobično vidljivo je i iz tekstova na komemorativnim spomenicima zvanim kudurru — "zaobljeno kamenje" — koji su postavljani kao kameni međaši. Godine 1260. kasitski se kraljevi nisu isticali u vođenju kraljevskih zapisa. Bileamu i Akhenatenovom Egiptu. Pa ipak. U Babilonu je tada vladala Kasitska dinastija o kojoj smo pisali u ra­ nijim poglavljima. S obzirom na to da je tradicija promatranja nebesa u Mezopotamiji bila mnogo starija i naprednija nego u Egiptu moguće je. u trinaestom stoljeću pr. da su SLIKA 7 2 184 185 . dakako.POSLJEDNJI DANI KRIŽ NA OBZORU povezanim pretkazanjima koje nalazimo u pričama o Izlasku. na prijestolje u Babilonu uspeo se novi kralj i uzeo ime Kadašman-Enlil — teoforično ime koje začudo iskazuje štovanje Enlila. Ipak. Pronađeno spremište bio je Akhenatenov kraljevski diplomatski arhiv i pločice su najvećim dijelom bile korespondencija koju je primao od kra­ ljeva Babilona! Je li Akhenaten tu razmjenu pisama sa svojim pandanima u Babilo­ nu koristio da ih obavijesti o svojoj novoj religiji štovanja Atena? Mi to doista ne znamo. medu kojima je najistaknutiji bio Simbol križa. — o Nibiruu koji dolazi. Bilo kako bilo. Dok su neke pločice bile prijepisi kraljevskih pisama poslanih s egipatskog dvora. I ako se Babilon zapitao: "Čemu svo to komeŠanje oko 'boga Ra kao zvijezde koja se vraća?'". glavni dio bila su originalna pisma primljena od stranih kraljeva. čak i ponude međusobnih ženidbi. ili da ga je egipatski kralj propustio upitati o njegovu zdravlju. kasitski su kraljevi počeli na različite načine nagovještavati vlastite fundamentalne vjerske promjene. morao je shvatiti da se radi o "Marduku kao planetu koji se vraća" babilonski kraljevski astronomi došli do zaključaka u vezi s Nibiruovim po­ vratkom bez egipatske pomoći te da su čak bili ispred Egipćana. To nije bila efemerna gesta. iza sebe su ostavili znakovite crteže i — međunaro­ dnu korespondenciju s pismima na glinenim pločicama. da su njegovi poslanici opljačkani na putu u Egipat. kao i obraćanje babilonskog kralja egipatskom s "brate moj" nužno navode na zaključak da je hijerarhija u Babilonu bila dobro upoznata s religijskim zbivanjima u Egiptu. jer njega su na prijestolju tijekom sljedećeg stoljeća slijedili kasitski kraljevi koji su nosili teoforična imena koja su iskazivala štovanje ne samo prema Enlil u nego i prema Adadu — što je iznaneđujuća gesta koja daje naslutiti želju za božanskim pomirenjem. kao što je ranije rečeno. Na ruševinama Akhet-Atena. Akhenatenove prijestolnice — lokaciji koja je danas poznata kao egipatski grad Teli el-Amarna — pronađene su slavne "pločice iz el-Amame". i sam Babilon počeo je pokazivati znakove takvih masovnih očekivanja. n. Od tristo i osamdeset glinenih pločica sve osim tri bile su ispisane na akadskom jeziku koji je bio tadašnji jezik među­ narodne diplomacije.

koje je prikazano zasebno. Kakva god bila. U odsutnosti kasitskih vjerskih ili književnih tekstova. SLIKA 75 S početkom prvog risućljeća pr. intenSLIKA 74 186 187 . koji dugo nije bio vidljiv. n. Na crtežima su se često nalazili božan­ ski zodijački simboli —svih dvanaest (slika 72). Mjesec i Nibiru. re je bio po­ svećen simbolima nebeskih bogova. SLIKA 73 Tu je značajno da Nibiru više nije bio prikazivan simbolom Krilarog diska. simbol križa odnosio se na planet koji očigledno nije bio Sunce. uz polumjesec i simbol Marsa u obliku šesterokrake zvijezde (slika 75). koji izgleda kao kršćanski "malteški križ" mnogo kasnije. Takav način prikazivanja Nibirua. nego na nov način — kao planet blještavog križa — što odgovara onome kako su ga u "Davnim danima" opisali Sumerani. Nibiruov simbol križ se iz Babilonije proširio na pečate u obližnjim zemljama. Kao šro pokazuje drugi prikaz. simbolom blještavog križa postajao je sve rašireniji i uskoro su kasitski kraljevi iz Babi­ lona raj simbol pojednostavili samo na znak križa te na svojim kraljevskim pečatima njime zamijenili simbol krilatog diska (slika 74). kao blješravi pla­ net koji će uskoro postati "Planet križanja".POSLJEDNJI DANI KRIŽ NA OBZORU Kudurru je na sebi imao ispisan tekst s uvjetima graničnog sporazuma (ili dodjele zemlje) i zakletvama danim da se sporazum održi. u istraživa­ njima drevnih rezbarija u kamenu poznat je kao "kasitski križ". Taj simbol kri­ ža. Na drugom crtežu (slika 73) Nibiru je prikazan u drušrvu Zemlje (sedmog planera) i Mjeseca (simbol sjekača pupčane vr­ pce za Ninmah). e. stvar je prerpostavke kakva mesijanska oče­ kivanja su mogla prariti takve promjene u prikazima. iznad njih su bili znakovi za Sunce.

Taj znak bio je korišten i prije — upotre­ bljavali su ga Sumerani i Akađani. a kada to čini. Zatim pravi luk iznad ekliptike te zaokreće oko Sunca. SLIKA 77 Enuma Eliš. dok se približava Suncu. Jupiter i Mars. U sldadu s tim se njegov simbol . s donje strane ekliptike. "Nibiru — neka 'Križanje bude njegovo ime!"stoji u Epu o stvaranju. s juga. Ep o stvaranju. blizu srca (slika 76). u vrlo smanjenom mjerilu.POSLJEDNJI DANI KRIŽ NA OBZORU zivirala su silinu napada enlilitskih država — Asirije.križ . kao što pobožni katolici danas nose križ. Kao što otkrivaju kraljevski spomenici. (slika 77). ali ne i spriječili konačno prihvaćanje znaka križa u samoj Asiriji. merskim kamenorezima koristio za označavanje Nibirua. prilikom SLIKA 76 Prihvaćanje znaka križa za simbol Nibirua u Babilonu. vrlo istaknuto. To je bila izuzetno značajna gesta kako u vjerskom tako i u astronomskom smislu. blizu Urana. Ti su napadi usporili. Asiriji i drugdje nije bilo iznenađujuća novina. orbitu za orbitom. Elama — na Babilon i njihovo opiranje Mardukovoj hegemoniji. ali tada je uvijek označavao njegov Povratak u vidljivost. jasno navodi da je nakon nebeske bitke s Tiamatom Napadač prošao veliku orbitu oko Sunca i vratio se na poprište bitke. Invazor se morao vratiti na to mjesto na nebesima. zatim se spušta i siječe 188 189 . na svojim prsima. Da je to također bila rasprostranjena pojava sugerira činjenica da su i u Egiptu pronađeni prikazi s kraljem-bogom koji poput svojih asirskih pandana na prsima nosi znak križa. asirski su ga kraljevi nosili. "pozdravljajući" Saturn.u susvakog prolaska njegova se orbita križa s ravninom ekliptike. Jednostavan način da se to ilustrira je prikazati orbitu poznatog Halleyjevog kometa (slika 78) koja. oponaša orbitu Nibirua: nje­ gova nagnuta orbita dovodi ga. Kako jeTiamat kružio oko Sunca na ravnini zvanoj eldiptika (kao što to čine i drugi članovi planetarne obitelji našeg Sunca).

. Povijesni zapisi o rome počinju s Poropom. n. JUPITER MARS planeta Anunnakija — otprilike svakih 3. U takvim je trenucima planet bio nazivan Nibiru te je na kamenorezima — čak i u ranim sumerskim vremenima — prikazivan kao križ. planet Anunnakija postaje Planet križa: Kada viknu Planet NIBIRU: Raskrižje nebesa i Zemlje zauzet će. Slikovni prikazi (na cilindričnim pecarima) s temom početka poljo­ privrede imali su znak križa koji je predstavljao vidljivi Nibiru na zemalj­ Sumerski tekstovi koji obraduju prijelomne događaje u sagi čovječan­ stva pružaju nam specifične naznake u pogledu periodičnih pojavljivanja 190 "poplava!" To je bog Nibiru.POSLJEDNJI DANI KRIŽ NA OBZORU ekliptiku blizu mjesta Nibiruove nebeske bitke s Tiamatom — na mjestu Klizanja (označeno s "X") — i nestaje.600 godina. 191 . u dobu Lava (oko 10. stoji u jednome. Svakog dana unutar Lava on je u plamenu. Nekoliko zapisa koji se bave poropom povezali su tu katastrofu s pojavom nebeskog boga.. Drugi tekstovi opisali su kako se u trenu­ tku potopa Nibiru pojavio kao blješrava zvijezda te je i slikovno prikazan u skladu s tim opisom (slika 79): SLIKA 78 SLIKA 79 Ta točka na nebesima i u vremenu je Križanje — tada. e.. drži. navodi se u Enumi Elisu. Neka "Križanje" bude njegovo ime! skom nebu (slika 8 0 ) . da bi se opet vratio kada mu to pro­ piše njegova orbitalna sudbina.. Nibirua. Planet se vratio. sredinom osmog risućljeća pr. i uvijek u ključnim trenucima u povijesti Zemlje i Čovječanstva. ponovno pojavio.900 godina pr. i ponovno posrao "Nibiru" kada je čovječanstvu podareno rararsrvo i stočarstvo. Planet NIBIRU: Središnje mjesto on Planet NIBIRU: Sto se neumorno s Tiamatom križa. Gospodin čija je sjajna kruna stravom prožeta...). n.. e. "Zviježđe Lava odmjerilo je vodeni bezdan".

e. P R O L J E T N I EKVINOCIJ SLIKA 80 Naposljetku. Međutim. odjeknuo je povik: "Pojavi se lik Stvoritelja!" i svi prisutni počeli su pjevati hvalospjeve u čast "planeta Gospodina Anua". Izgrađen je zigurat i s njegovih se terasa. kada se smračilo. Tamo se prelazak vidio na pozadini koju je tvorilo zviježđe Lava. 3760 PR. na cilindričnim pečatima i na astronomskim pločicama. E. N. ali je obzor još uvijek dovoljno taman da se vide zvijezde — zviježđe u pozadini bilo zviježđe Bika. U njihovu je čast utemeljen grad koji je kasnije tisućljećima bio poznat kao Uruk. ali samo onda kada je na svojoj velikoj orbiti prošao kroz ekliptiku i postao Nibiru. promatralo nebo. i za Sumerane najnezaboravnije. Na nekoliko je prikaza. Kada se pojavio Nibiru. ponovni dolazak u vidno polje. za označavanje Nibiruovog dolaska kada je Zemlja bila u dobu Bika. došli na Zemlju u državnički posjet. i kao što je nacrtano na slici 82). SLIKA 82 Promjena iz simbola krilatog diska u znak križa stoga nije bila novina: SLIKA 8 Nibiruova pojava na početku doba Bika značila je da je u trenutku helijakalnog izlaska — kada sviće zora. slika 8 1 . brzo ponovno spustio i na mjestu "Križanja" prešao na drugu stranu planetarne ravnine ("ekliptike").. pr. n. upotrijebljen znak križa (prikaz na cilindričnom pečatu. Kao i u prošlosti. brzo krstareći nebesima dok je obilazio oko Sunca. to je bio povratak na način na koji je nebeski Gospodin prikazivan u rani­ jim vremenima. u dobu Bika. POVRATAK. 192 193 .POSLJEDNJI DANI KRIŽ NA OBZORU Nibiru se. planet je još jedanput bio vidljiv kada su Anu i Antu oko 4000 g. ponovno prikazivanje znaka križa označavalo je ponovnu pojavu. a njegov se prelazak vidio ispred pozadine zviježđa Lava.

Salomon Jeruzalemu zauvijek povezao sveto mjesto na kojem je izgrađen s tijekom povijesnih zbivanja i mesijanskim očekivanjima čovječanstva.. Tebe — s njihovim svetim četvrtima. pojava znaka križa bila je vjesnik Povratka. nad Izraelom. nadalje. mora se naglasiti da je to bilo vrijeme kada su Babilon i Asirija prihvatili znak križa za navjestitelja Povratka. mnoge sjajne psalme i temelje za Jahvin hram. stvoriteljem neba i zemlje". Vrijeme i mjesto nisu bili slučajnost: skorašnji Povratak diktirao je pretvaranje bivšeg Kotrolnog centra misije u hram. te njegovi proroci čija su se proročanstva obistinila.K1 u sumerskom Nippuru. dok se grandioznost prijestolnica drugih naroda pretvorila u prašinu i razmrvljene ruševine. Kada je on ispunio svoj zadatak za­ štite zračne luke za trajanja Rata kraljeva. visećim vrtovima. Dramatična priča o jeruzalemskom hramu ne počinje s kraljem Salomonom nego s kraljem Davidom. kralj Ir-Shalema (Jeruzalema). 195 . Tamo je također. veličanstvenim palačama. Pa ipak. tisućlje­ će kasnije Jeruzalem je živi grad. pozdravio ga je Melkizedek. Asirijom. Biblija navodi da je hram u Jeruzalemu bio jedinstven. hramovima. U stvaranju ovog kralja i njegovog mjesta u povijesti ključnu su ulogu odigrala smatramo da njihova proročanstva još uvijek nose ključ za budućnost. A priča o tome kako je on postao kralj Izraela je priča koja otkriva božanski plan: priprema za budućnost uskrsavanjem prošlosti. Četiri stotine poslije drugog počeo je četvrte godine i osamdesete godine Izraelovih svoga iz zemlje egipatske.AN. Tamo je Abraham blagoslovljen.DAN GOSPODINOV Povezanost Židova s Jeruzalemom i posebno s planinom Morijom vuče korijene još iz vremena Abrahama. odlučujući korak čije posljedice još uvijek osjećamo.. Zato kraljevanja graditi dom Jahvin. Pa ipak. bogato ukrašenim vratima. "koji je bio svećenik Boga Svevišnjega". To je bio krucijalan. u našim srcima i na naslovnicama novi­ na. Egiptom — hebrejsko je kraljevstvo bilo patuljak. kada je Abrahamova vjera sta­ Jedanaesto poglavlje vljena na kušnju. procesijskim putovima. Sto se promijenilo na stvari? Hram posvećen Jahvi što je izgrađen u Jeruzalemu. svetim bazenima i riječnim lukama — Jeruzalem je bio mali grad s na brzinu izgrađenim zidinama i nepouzdanom opskrbom vodom. a zauzvrat se zavjetovao "pred Bogom Svevišnjim. što on doista jest: njegova je svrha bila sačuvati "Vezu nebesa i Zemlje" koju je jednom činio DUR. Tako biblijski tekst u prvoj Knjizi o kraljevima (6: 1) govori o zname­ nitom početku Salomonove gradnje Jahvinog hrama u Jeruzalemu i daje nam točan datum tog događaja. ziguratima. Salomonovim ocem. U odnosu na velebnost njihovih gradova — Babilona. U to je vrijeme također hram posvećen Jahvi u izlaska sinova mjeseca. DAN GOSPODINOV P očetkom posljednjeg tisućljeća prije nove ere. Ninive. U usporedbi s moćnim imperijalnim silama tog vremena — Babilonijom. Bog sldopio s njime savez. prošlo je cijelo tisućlje­ će dok nisu nastupili pravo vrijeme i prave okolnosti da se izgradi hram. Davidova ostavština (nakon četrdeset godina vladavine) uključivala je bitno uvećano kraljevstvo koje je na sjeveru sezalo sve do Damaska (i uklju­ čivalo Mjesto slijetanja!).

kao što ćemo vidjeti. koji se brinuo za srado svog oca. međudm. osvojio grad i poldao ih u Jošuino ime. "Veliki ljudi". a kao prvi korak prema izgradnji. budući da nas vraća u zlatno doba Sumera. bio tek početak Davidove i Hramove povezanosti s prošlošću Sumera. da bude pastir Izraelov dvostruko je simboličan. U Hebronu je vladao sedam godina. "Pravedni pastir".GAL i ANUNNAKI. kako bi ispunio prosror između dvije planine. Jahvinog hrama. zatražio je nagradu za svoju vjernost: jamstvo. sin Jefoneov. znak da će doista Kuća Davidova biti ta koja će izgraditi hram i bid zauvijek bla­ goslovljena. SLIKA 83 Ojađen prorokovom porukom David je otišao i "sjeo pred Jahvu" ispred Zavjernog kovčega (koji je i dalje bio smješten u šatoru)." Odabir mladog Davida.POSLJEDNJI DANI DAN GOSPODINOV tri božanska poslanika. "urvrđeni grad Arbe. koji se kao Nefili broje" i tako ih povezuje s Nefilima iz šeste glave Postanka koji su se ženili s ljudskim kćerima. šro je također bio odabir ispunjen povijesnim simbolizmom.GAL. kojem 196 197 . malo južnije od planine Morije (na kojoj su Anunnakiji izgradili platformu). sve što mu je bilo dopušteno da izgradi na planini Moriji bio je žrtvenik. te je Kaleb. koji su u Bibliji navedeni kao "prorok Natan. Sucima i Lje­ topisima. U Hebronu su u vrijeme Izlaska i dalje živjela trojica Arbinih sinova. Prijašnji naziv Hebrona. Biblija izvještava da je Hebron bio središte potomaka "Anakovaca. glasila je da. kako se u Bibliji više puta ističe. a zatim je svoju prijestolnicu pre­ selio u Jeruzalem. Izgradio je Miloh. preko proroka Natana. "ispunjenje. Sjedište njegova kraljevsrva— "grad Davidov" — izgrađen je na planini Sion. Prihvaća­ jući Božju odluku. od koje ga dijeli mala dolina (slika 83). Bog je naložio da "odvede mladog Davida. To je. svećeniku zaduženom za čuvanje Zavjetnog kovčega.S." Samuelu. Njegovi kraljevi nazivali su se LU. primio je Božji znamen: dan mu je Tavnit — maketa budućeg hrama! Tu priču lako bismo mogli smarrati neistinitom da nije činjenice da je ono što se te noći dogodilo kralju Davidu i njegovom projektu hrama bilo identično "priči iz Zone sumraka" sumerskog kralja Gudeje. Davidovim odabirom da bude kralj u Hebronu njego­ vo je kraljevstvo bilo direktan nasljednik kraljeva povezanih sAnunnakijima iz sumerske predaje. sina Jišajevog. međutim nastojali su zaraditi cijenjeni naslov EN. Te noći. hram neće izgraditi on nego njegov sin Salomon. a zatim i u Jošui. od čuvanja ovaca da bude pastir Izraelov" i Samuel je "uzeo rog pun ulja i pomazao ga da vlada Izraelom. južno od Jeruzalema. budući je prolijevao krv u brojnim ratovima. dok je sjedio ispred Zavjernog kovčega kraj kojega je Mojsije bio razgovarao s Bogom. vidjelac Samuel i vidjelac Gad. Božja riječ. bilo je Kiryat Arba." A rko je bio Arba? "Arba bijaše velik čovjek među Anakovcima" — dva biblijska izraza koji su hebrejski prijevodi od sumerskih LU. David je svoju vladavinu započeo u Hebronu. na platformi. Počevši s odlomcima u Knjizi brojeva.

he­ brejska riječ za "plan" je Tokhnit. Os hrama išla je smjerom istok-zapad. a u recentnijim prijevodima kao "plan". "Veliko boravište") i Svetinje nad svetinjama za Zavje­ tni kovčeg. dvadeset (šezdeset dijeljeno sa tri) lakata široka i sto dvadeset (šezdeset množeno sa dva) lakata visoka. Sagrađen je po sumerskom modelu gradnje hramova te se sastojao od tri dijela: prednjeg dijela (Ulam na he­ brejskom). znači "kamen temeljac" i pre­ ma židovskim legendama od njega će se nanovo stvoriti svijet. (O svetoj stijeni te njezinoj zagonetnoj špilji i tajnim podzemnim prolazima čitatelji mogu pronaći više u The Earth Chronicles Expeditions. glava 28). Svetinja nad svetinjama bila je dvadeset lakata dugačka. pre v. Ta najunutarnjija sekcija zvala se Dvir ("Govornik") budući da se putem Zavjetnog kovčega Bog bio obratio Moj siju. (Među arheološkim nalazima s drevnih lokaliteta diljem Bliskog istoka doista se mogu naći makete bojnih kola.) Biblijske Knjige o Kraljevima i Knjige Ljetopisa navode precizne mjere i konstrukcijske pojedinosti Hrama. kao i arhitektonska rješenja korištena pri njegovoj gradnji. pattern. Pred kraj života kralj David pozvao je u Jeruzalem sve izraelske vođe. pa je ono što je dano Davidu i što je on dao svom sinu Salomonu bio "izgrađeni model". U današnje vrijeme prekriven je i okružen Kupolom na stijeni (slika 84)." Bilo je toga još. Pisani mate­ rijali i arheološka istraživanja pokazuju da je Kovčeg bio postavljen točno na izvanrednu stijenu na kojoj je Abraham bio spreman žrtvovati svog sina Izaka. izvedeno od ko­ rijenskog glagola u značenju "konstruirati.maketa. Even Shatiyah. podići". kada je dovršen. čime je "vje­ čni hram" bio poravnat s ekvinocijem. koji su tradicionalno bili građeni na način da izražavaju seksagezimalnu koncepciju "baze šezdeset". što potječe od sumerskog E.POSLJEDNJI DANI DAN GOSPODINOV je više od tisuću godina prije toga. No.. Salomonov hram također je u svojoj konstrukciji usvojio broj šezdeset: glavni dio (dvorana) bio je dug šezdeset lakata (otprilike trideset metara). u engleskoj Bibliji kralja Jamesa prevodi kao "uzorak" (engl. Tavnit koji je primio po Duhu. te im ispričao o obećanju koje mu je dao Jahve i naočigled okupljenih predao svom sinu Salomonu "Tavnit hrama i svih njegovih dijelova i ćelija. izgraditi.. jeruzalemski je Hram. velike središnje dvorane (Hekhal na hebrejskom. jer David je Salomonu predao i "sve što mi Jahve napisa vlastitom rukom da bi razjasnio djelo za koje on pribavi tavnit": Dakle. taman dovoljno da primi Zavjetni kovčeg te dva zlatna kerubina na njemu ("s krilima koja im se dodirivahu"). njezin hebrejski naziv. današnjim rječnikom . također u viziji-snu.) SLIKA 84 Iako u usporedbi s neboderskim ziguratima njegove mjere nisu bile monumentalne. upute za upotrebu koje je napisao Bog. Kao i kod sumerskih zigurata.). Hebrejski izraz Tavnit se. bio istinski veličan- 198 199 . što sugerira da je Davidu dana neka vrsta arhitektonskog nacrta. dvadeset lakata široka. svećenike i poglava­ re od redova koji su služili kralja. dana pločica s arhitektonskim nacrtom i kalup za opeke za izgradnju hrama u čast boga Ninurte u Lagašu. (1 Ljetopisi. Tavnit je. s druge strane. brodova. op.GAL. uključujući plemenske poglavare i vojne zapovjednike. radionica te čak makete velikih zigurata.

glave 6-7). sa Zavjetnim kovčegom postavljenim na tu stijenu. dakle. s nebesa. tamo gdje su takvi prikazi božanskog bili 201 200 . A građevina je iznutra bila obložena zlatom. Čim je Kovčeg spušten. a da se zlato koristilo jer je najbolji vodič elekrrične struje.. Riječ Shem — ovdje i ranije. Otprilike u vrijeme kada je jeruzalemski hram dovršen i posvećen Onome koji boravi u oblacima. bio je različit od bilo kojeg drugog tadašnjeg hrama u tom dijelu svijeta. jer je njezina Svetinja nad sveti­ njama bila potpuno optočena zlatom. u kojem je bio obožavan Virakoča. bila svrha rog Doma Jahvinog? Kada je sve bilo spremno svećenici su uz mnogo pompe i ceremonije donijeli Zavjerni kov­ čeg i postavili ga u Svetinju nad svetinjama. mjesto u kojem je bog živio. Usliši s mjesta gdje prebivaš. hram u Jeruzalemu. na tom golemom pothvatu sedam su godina morali raditi deseci tisuća radnika. kao na primjer u uvodnim recima šeste glave Postanka — najčešće se prevodi kao "ime". jeo. Drugi je Puma-Punku na obali jezera Titikaka u Boliviji. Prema Bibliji. "oblak ispuni dom Jahvin i svećenici ne mogaše od oblaka stajati i nastaviti službe. To je bila Kuća štovanja. čak su i zakovice kojima su zlatne ploče bile pričvršćene bili od zlata. sugerirao sam da su 4000.. dakle. " Iako nebesa tebe ne mogu obuhvatiti. Sada sam. u blizini glasovitih ruševina Tiwanakua. ovaj hram nije bio mjesto boravka bo­ žanstva. za zakovice pedeset zlatnih šekela") bile su enormne. u njemu boravili Anu i Antu. no mnogo relevantnih slika. a zastori koji su Svetinju nad svetinjama odvajali od velike dvorane navučeni. prijestolni­ ci Inka u Peruu. idola ili kumira. veliki bog Južne Amerike. n. izabrao i po­ svetio ovaj dom da moj Shem bude ramo zauvijek" (II Ljetopisi. Možemo samo nagađati da se željezo izbjegavalo zbog njegovih magnetskih svojstava. a "u kovčegu nije bilo ništa osim dviju ploča koje su dane Moj siju na Sinaju." Za razliku od mezoporamskih hramova zigurata. svaki. to je svakako točno kada imamo malo odgovarajućih riječi. izgrađen na kamenoj platformi. S nebesa uslišar ću molitve mog naroda i oprostiti mu grijehe.. pr. Četiri građevine bile su iznutra u cijelosti obložene zlatnim pločama koje su bile pribijene zlatnim čavlima." Tada je Salomon izgovorio molitvu zahvalnicu: "Gospođe koji odluči prebivati Izgradih ti uzvišen dom da u u oblaku: njemu zauvijek prebivaš. Hram se zvao Korikanča ("Zlatna ograda").. "Potom se Jahve ukaza Salomonu noću i reče mu: 'Uslišao sam tvoju molitvu i izabrao ro mjesro da mi bude dom šrovanja. od Enlilovog u Nippuru do Mardukovog u Babilonu. Još u svojoj prvoj knjizi Dvanaesti planet sugerirao sam da se raj izraz izvorno i u relevantnom kon­ tekstu odnosi na ono što su Egipćani zvali "nebeski brod". tolike da je Salomon naručio posebne brodove koji su zlato dopremili iz Ofira (za koji se vjeruje da je u jugoistočnoj Africi). Jedan je veliki hram u Cuzcu. e. naše prošnje.. spavao i kupao se. trebao je služiti kao zemaljska veza s nebeskim božanstvom — kako za ko­ munikaciju tako i za slijetanje njegovog letećeg stroja! U cijelom Hramu nije bilo nijednog kipa. Količine upotrijebljenog zlata (samo "za Svetinju nad svetinjama šest stotina talenata suhog zlata.POSLJEDNJI DANI DAN GOSPODINOV stven. Biblija ne daje nikakvo objašnjenje: ni neku zabranu korištenja bilo čega izrađenog od željeza niti kakav propis u sldadu s kojim bi sve unutar Hrama moralo biti obloženo zlatom. Kaže se da slika govori tisuću riječi. Jedini pre­ dmet u njemu bio je sveti Zavjetni kovčeg. mjesto kontakta s božanskim. Za njegovo podizanje na platformu nije korišteno željezo ni željezna oruđa (kao ni pri njegovoj izgradnji: sve alatke bile su od bakra ili bronce). g. Znakovito je da se jedina dva druga primjera hramova iznutra obloženih zlatom nalaze na drugoj strani svijera. a Sumerani MU — "lereći srroj" — bogova. bili izrezani od po jednog golemog kamenog bloka. Što je.. Opisujući te lokalitete (i to kako su ih Španjolci opljačkali) u svojoj knjizi Izgubljena kraljevstva. Tamošnje ruševine sastoje se od ostataka četiri kamene zgrade (nalik komorama) čiji su zidovi. U skladu s tim. podovi i srropovi. to je bio hram za božansku prisutnost Onoga koji boravi u oblacima.

Klasificirani kao "božanstvo u krilatom disku". poduzeti su veliki napori da se nastave stari obredi Akitu u sklopu kojih se javno čita­ la revidirana Enuma Eliš — koja je Marduku pripisivala stvaranje Zemlje. kod drugoga su se očekivanja odnosila na boga. Kao "Onoga koji boravi u oblaci­ ma" prikazivali su. n. e. sveobuhvatnih promjena i opsežnijih pri­ prema koje je zahtijevao očekivani Povratak. samostalno (slika 86a) ili u društvu Zemlje (sedam točaka) i Mjeseca (polumjesec) (slika 8 6 b ) . to je moralo biti božanstvo koje dolazi s Nibiruom. pokazujući njegovo puno lice ili samo njegovu ruku. Međutim. SLIKA 86a preoblikovanje nebesa (Sunčevog sustava) i oblikovanje čovjeka. g. pr. sasvim očito. ili bogove. vjerojatno na čelu sa samim Anuom. odnosno bogove.POSLJEDNJI DANI DAN GOSPODINOV uobičajeni i dozvoljeni — prije svega u Asiriji — u svetim rezbarijama u kamenu došlo je do zamjetne promjene. SLIKA 86b Otprilike stoljeće kasnije u asirskim prikazima pojavila se nova inačica Boga u oblaku. Oko 9 6 0 . U Babilonu su očekivanja bila uglavnom vjerska — Mardukov mesi­ janski preporod preko njegova sina Nabua. koji se trebaju uskoro vratiti i ponovno pojaviti. boga Ašura. Tada je jasno da su ti prikazi implicirali očekiva­ nja ne samo skorog dolaska planeta nego i njegovih božanskih stanovni­ ka. često kako drži luk — što je prikaz koji podsjeća na jednu od biblijskih priča o luku u oblaku koji se pojavio kao božji znamen u vremenu nakon Potopa. jasno su prikazivali božanstvo unutar simbola krilatog diska. Kod jednog su mesijanska očekivanja bila usredotočena na boga. očekivanja i pri­ preme u Babilonu nisu bili isti kao u Asiriji. Dolazak 202 203 . Budući da je Krilati disk predstavljao Nibiru. Promjene u rezbarijama i simbolima koje su počele sa znakom križa bile su izraz dubljih očekivanja. koji su već bili tamo.

glavni izvor informacija o tadašnjoj Asiriji ljetopisi su asirskih kraljeva u kojima su oni godinu za godinom zapisivah što su činili.POSLJEDNJI DANI DAN GOSPODINOV Nabua iz njegovog svetišta u Borsippi (malo južnije od Babilona) da odigra krucijalnu ulogu u obredima bio je ključni dio preporoda. njihova glavna preokupacija bilo je osvajanje. g. Cesto noseći ista imena kao SLIKA 87a Da je to bila svrha njihovih pohoda vidljivo je ne samo iz njihovih ci­ ljeva nego i iz velikih kamenih reljefa na zidovima asirskih palača iz devetog i osmog stoljeća pr. e. povjesničari to vrijeme — oko 9 6 0 . koji su ga slijedili kao kraljevi Asirije. g. razaranja i pripajanja u inozemsrvu posravili su njegovi sin i unuk. pr. no s pose­ bnim naglaskom na obalne gradove i gorje La-ba-an (Libanon). kralj Ašurnasirpal II — koji je na prsima nosio simbol križa (vidi sliku 76) — hvalio se zauzimanjem feničkih obalnih gradova Tira. kada je prijestolje u Ninivi zauzeo Tiglar Pileser II. pr. — dok raspoređeni oko Drvera života dočekuju boga u Krilatom disku (slike 87 a. e. n. (koje se može vidjeri u nekim od vodećih svjerskih muzeja). n. i 730. na njima su prikazani kralj i visoki svećenik u prarnji krilatih kerubina — anunnakijskih "asrronaura" i prethodni proslavljeni kraljevi (otuda numeracije I. imena povezana s Nabuom. babilonski kraljevi koji nisu vladali između 900. Njihovi nasljednici nasravili su rim putem. n. Kao i na nekim cilindričnim pečatima. III i tako dalje). Osim zapisa na spomenicima i zidovima palača. e. mnogi među njima. Zanimljivo je da je njihova prva mera bilo područje oko rijeke Khabur. II. starim anunnakijskim Mjestom slijetanja. g. g. 204 205 . Sudeći po tim ljetopisima. n. e. s njegovim važnim rrgovačkim i vjerskim središrem — Haranom. nastavili su nositi imena povezana s Mardukom i.b). nego i onime šro su smatrali ključnim za Povrarak: Mjestima povezanim sa svemirom. Sidona i Gebala (Biblosa) re uspinjanjem na Cedrovu planinu s njezinim svetim mjestom. Božanski dolazak očito je bio očekivan! SLIKA 87b Povjesničari početak tog neoasirskog razdoblja povezuju s uspostavom nove kraljevske dinastije u Asiriji. ne samo da bi zavladali starim Sumerom i Akadom. Oko 8 6 0 . Obrazac povećavanja moći i ugleda kod kuće re osvajanja. n. Promjene u Asiriji bile su više geopolitičke. pr. U skladu s tim. pr. — smatraju početkom neoasirskog carskog razdoblja. S besprimjernom žestinom asirski su kraljevi kretali na jedan vojni pohod za drugim. e. sljedeći kraljevi proširili su asirsko područje u svim smjerovima.

No. Prorok Ezekijel podvrgnuo je kralja Tira oštroj kritici zato što se smatrao bogom zbog toga što je bio na tom svetom mjestu i "kretao se po­ sred ognjena kamenja". a prorok Amos naveo ga je kada je govorio o skorom 722. pregled asirskih zapisa sugerira da je ono što su učinili u Izraelu i Judeji bilo sinkronizirano s onime što su poduzeli glede Babilona i Marduka. e. Biblija to objašnjava tako što sve pripisuje volji Jahve. e. Asirci su svoju pozornost zatim usmjerili na drugo mjesto povezano sa svemirom. e. Jeruzalema. umarširao u područja starog Sumera i Akada te se nakon zauzimanja Nippura vratio da uđe u Babilon. Nakon Salomonove smrti. Zadatak osvajanja preostalog lokaliteta povezanog sa svemirom zapao je Sargonovog nasljednika Sanheriba. njiho­ vo boravište ostalo je trajni misterij.-727. prognao sve Izraelce i zamijenio ih strancima: deset plemena je nestalo. prikazao kako kleči. Nakon što su opkolili Jeruzalem i uhvatili njegove stanovnike u klo­ pku. SLIKA 88 Kao što se moglo očekivati. n. Godine 729. To je bila gesta od velike vjerske i diplomatske važnosti: Mardukovi svećenici potvrdili su pomirenje pozvavši Tiglat Pilesera da sudjeluje u Mardukovom pričesnom obroku. I Biblija i asirski ljetopisi zabilježili su kasniju invaziju Tiglat Pilesera III (744.. njegov sin Šalmaneser V pregazio ono što je ostalo od Izraela. u vrijeme jeruzalemskog kralja Ezekije. Zatim je. pr. pr. n. e. n. Asirci su započeli psihološki rat te braniteljima gradskih zidina izvi­ kivali obeshrabrujuće riječi. e. Krilati disk. dok Senherib u svojim zapisima govori samo o uspješnom zauzimanju judejskih provincijskih gradova. g. ožalošćen je razderao svoju odjeću i u Hramu se molio "Jahvi.POSLJEDNJI DANI DAN GOSPODINOV Njegov sin i nasljednik Šalmaneser III zabilježio je da je tamo podignuta komemorativna stela koja to mjesto naziva Bit Adini. i po tom istom nazivu bilo je poznato biblijskim prorocima. u prizoru u kojem dominira simbol Nibirua. Asirci su sada bili nadomak konačne nagrade. (Zašto i kako je. obilato je zabilježen kako u Senheribovim ljetopisima tako i u Bibliji. na povratku iz Izraela.) Nakon što su već osvojili Mjesto slijetanja. njegovi suprotstavljeni nasljednici podijelili su njegovo kraljevstvo na "Judeju" (s Je­ ruzalemom kao prijestolnicom) na jugu i "Izrael" i njegovih deset plemena na sjeveru. Crnom obe­ lisku. Nakon zauzimanja mjesta povezanog sa svemirom u Libanonu — no prije pokretanja vojnih pohoda na Jeruzalem — Asirci su poduzeli be­ sprimjeran korak za pomirenje s Mardukom. Bi­ blija daje podrobnu priču o tome kako je moćna asirska vojska opsjedala Jeruzalem i kako je bila čudesno uništena Jahvinom voljom. Šokirani kralj Ezekija.) na Izrael. otišao u njegovu svetu četvrt i "držao Mar­ duka za ruke". Napad na Jeruzalem 704. Godine 710. Danu Gospodinovom. 206 207 . odcjepljivanje njegovih boljih provincija i djelomični izgon njegovih voda. pr. Nakon toga je Tiglat Pileserov sin Sargon II. Njezino ime doslovno znači "Rajsko boravište". Šalmaneser III je zabilježio kako mu izraelski kralj Jehu odaje počast te ga. napredujući prema jugu. pr. poput svog oca tijekom novogodišnjih obreda "pri­ mio je Marduka za ruke". iskazujući podložnost (slika 88). g. n. Tiglat Pileser III ušao je u Babilon. pr. Na njegovom najpoznatijem ispisanom spomeniku. međutim ponovno su odgodili konačni na­ pad. n. Šalmaneser bio kažnjen te ga je na prijestolju naglo zamijenio još jedan sin Tiglat Pilesera također je neriješen misterij.. uključujući pogrde na račun Jahve.

Proroci su smarrali da se budućnost može prerkazari zaro što je sve una­ prijed isplanirano. n. koji stoluje nad kerubima. ali da se na putu do toga srvari mogu promijeniti. e. a završilo s Malahijom (oko 450. kijinoj molirvi.. n. biblijska priča nastavlja: "I Sanherib ode. a njegovu volju provodili su poslani­ ci — bilo anđeli. n. bili su promarrači i prerkazivači događaja na svjetskoj pozornici re su posjedovali neobično točno znanje o zbivanjima u dalekim zemljama. kada se u hramu klanjao svome bogu. bilo kralj. Kako su očekivanja Povrarka poprimala oblik." Biblijski post skriptum zapanjujuće je ročan: Senheriba su doista ubili njegovi vlastiti sinovi Adramelek i Sareser 6 8 1 . e. Jeremija i Ezekijel te dvanaest "sporednih". KRALJEVI II. pr. Čini se da su proroci ne samo u pogledu tekućih događaja nego i u pogledu budućnosti davali dvoznačnu poruku. Sve što se je dogodilo bilo je po njegovoj volji. bili su moralni i eti­ čki kompas svojim kraljevima i narodu. Prihvaćajući sumersku distinkciju Dok je proročansrvo — pretkazanje onoga što se tek treba dogoditi — u biti ono što očekuje prorok. Te iste noći iziđe anđeo Jahvin Ipobi u asirskome taboru Stotinu osamdeset i pet tisuća ljudi. Na primjer.). vračanjem i čarobnjašrvom. jedno­ ga dana. Za hebrejske proroke Jahve nije bio samo El Elyon — "Vrhovni Bog" — i nije bio samo Bog nad bogovima. čaranjem. Kao šro je jasno izraženo u Eze- između predodređene sudbine i usuda kojeg karakrerizira slobodna volja. prorok nije smio biti onaj "tko bi se bavio gatanjem. Takvo poznavanje sadabijosti spajali su sa znanjem o prošlosti kako bi pre1'kazali budućnost. Iako je njegovo boravište bilo na nebesima. Medu njima su tri "glavna" — Izaija. Vratio se u Ninivu. Njihova misija kao Nabiha— "Glasnika" — bila je pre­ nositi kraljevima i narodima Jahvine riječi. ali kada bi posrupila nepotrebno okrutno odnosno izvan dopuštenih granica. trgovačkih putova i vojnih pohoda. kao i zapanjujuće po­ znavanje povijesti. medurim samo pe­ tnaest proroka ima vlastite knjige u Bibliji. g. Na njegovo se mjesto zakralji sin mu Asar-Hadon. Sanherib podiže tabor i ode. On je bio "jedini Bog svim narodima". g. nitko tko bi bajao. Biblijski proroci imali su funkciju Čuvara vjere. El Elohim. geografije. Asirija se povremeno nazivala "prurom Božjeg gnjeva" kojim su se kažnjavali drugi narodi. Adramelek i Sareser ubiše ga mačem i pobjegoše u zemlju araratsku. religija i aktualna zbivanja spajali da bi poslužili kao temelj biblijskog proročansrva.. nego univerzalni Bog — Bog svih naroda.POSLJEDNJI DANI DAN GOSPODINOV Bogu Izraelovom. čitave Zemlje. Bijahu ondje sve sami mrtvaci. Ujutro kad je valjalo ustati. skrbio je za svoje djelo — Zemlju i njezine narode. proroci hebrejske Biblije bili su više do toga. nakon neuspjeha će se vratiti kući i ramo će ga ubiri. n. Na primjer. g. pr. 19: 35-36 Kako bi se pobrinula da čitatelj shvati da se proročanstvo dokraja obi­ stinilo. Od samog počerka. Po drugi pur su asirski kraljevi koji su napali Izrael ili Judeju bili mrrvi čim su se vrarili. e. svemira. sama bi Asirija zbog roga bila podvrgnuta kazni. bilo narod. Njihovo proročko razdoblje započelo je s prorokom Amosom u Judeji (oko 7 6 0 .). e. Biblija govori o prorocima od Mojsija na dalje. pr. g. zazivao duhove i duše predaka ili se obraćao na pokojnike" — prilično opsežan popis različitih proricatelja iz susjednih zemalja.) te Hošejom u Izraelu (750. Kao odgovor. pr. rako su se geopoli­ tika. dok su Sinovi Izraelovi bili Njegov Izabrani narod. o dvorskim intrigama u stranim prijestolnicama i o tome koji se bogovi gdje štuju. prorok Izaija prenio mu je Božju poruku: asirski kralj nikad neće ući u grad. i vrati se u Ninivu. Izaija je pro- 208 209 . gle. nadalje. kao što je dano do znanja u Levitskom zakoniku. Bogu jedinom nad svim ze­ maljskim kraljevstvima" za pomoć.

ali i da se treba veseliti idi­ ličnom vremenu kada će vukovi živjeti zajedno s jaganjcima. dan Božjeg suda. Bože.. To proturječje zbunjivalo je generacije stručnjaka za Bibliju i teologa. ugledaše te vode i ustuknuše. Biblija prepoznaje postojanje Nibirua i njegovo periodično vraćanje u blizinu Zemlje. Najraniji od petnaest zapisanih proroka bio je Amos. Njegova proro­ čanstva pokrila su tri razdoblja ili faze: pretkazao je asirske napade u bliskoj budućnosti. tek se trebao dogoditi. uništio ga. e. e. Prisjećaju se prve pojave tog Nebeskog boga — kada se sudario s Tiamatom (u Bibliji zvanog Tehom. ljudi prekovati svoje mačeve u plugove. te "Zemlju objesio u praznini". Munje rasvijetliše krug zemaljski. koji najavljuje dobronamjerno doba. slavi se u veličanstvenom psalmu broj 19: Nebesa slavu Božju kazuju. g. skori Sudnji dan. to dvoje nisu ni sinonimi niti su pretkazani kao istovremeni događaji. Sjećam se tvojih pradavnih čudesa. Polazi ono s jednog kraja nebeskog. Zemlja se zatrese i zadrhta. Prisjećaju se i vremena kada je nebeski Gospodin uzrokovao Potop. te ono k'o junak veselo teče po putu. opisao je Dan 210 211 . Sve otkako je u uvodnom poglavlju Postanka uvrstila skraćenu verziju sumerskog epa o Stvaranju. u sve tri prijestolnice nedvojbeno se znalo da ta dva vremenska ciklusa nisu jednaka. te se prema njemu odnosi kao o još jednom — u ovom slučaju nebeskom — izrazu Jahve kao univerzalnog Boga. sunce će i mjesec pomračiti i zvijezde će ustegnuti svjetlost svoj. mesijansko vrijeme se očekivalo u posljednjim danima. on je Božji glasnik ("Nabih') počeo biti oko 760. Očekivali su da će Dan Gospodinov (da citiram proroka Joela) biti dan kada će se "zemlja tresti. Dan velik i vrlo strašan. Dolazak Nibirua i nebeski sudar. govoreći o skorom Danu Gospodinovom u stvari govorili o povratku Nibirua.. Oblaci zatutnjiše gromom. Drugi. Dan Gospodinov. "Bahati").. Proroci su te ranije pojave uzimali kao pokazatelj onoga što se može očekivati.. stvorio nebesa i "zakovanu narukvicu" (Asteoridski pojas).. Govoreći u ime "Gospodina Jahve koji otkriva prorocima svoje tajne"." Proroci su tijekom otprilike tri stoljeća riječ o Jahvi pronijeli Izraelom i svim narodima. kada će se sve kazniti. međutim pomno razmatranje prorokovih riječi dovodi nas do zapanjuju­ ćeg otkrića: o Sudnjem danu se govorilo kao o Danu Gospodinovom. n. kao i Rahab ili Rabah. bio je blizu. a u Jeru­ zalemu su biblijski proroci. n. Na nebesima suncu razape šator. pr.. Jesu li riječi izgovorene u Jeruzalemu odjek rasprava u Ninivi i Babi­ lonu oko toga koji vremenski ciklus vrijedi za budućnost bogova i ljudi — Božansko vrijeme povezano s orbitom Nibirua ili zodijačko nebesko vrijeme? Kako se osmo stoljeće pr. Strijele tvoje poletješe. uslijed kojeg je Nibiru prešao na veću orbitu. Vode te ugledaše. također. Približavanje Nebeskog Gospodina u trenutku Potopa smatralo se pre­ tečom onoga što će se dogoditi sljedeći put kada se vrati nebeski Gospodin. (Psalam 77: 6. bližilo kraju. i na drugom kraju dovršava kruženje svoje. a Sion biti svjetionik svim narodima.. negdje u budućnosti. 17-19): Spominjem se djela Gospodinovih. To su bila dva različita događaja koja su se imala dogoditi u različitim vremenima: Jedan.POSLJEDNJI DANI DAN GOSPODINOV rokovao da će čovječanstvo zadesiti Dan gnjeva kada će se svim narodima (uključujući Izrael) suditi. Navije'sta zakovana narukvica djelo ruku njegovih. te završno vrijeme mira i izobilja. Psalmi i Knjiga o Jobu govore o nevidljivom Nebeskom Gospodi­ nu koji je "na visini nebeskoj izmjerio krug".

Kada Gospodin nad vojskama bude na križanju u dan kada se izlije gnjev njegov. 213 212 . Pola stoljeća kasnije prorok Izaija povezao je proročanstva o "Danu Gospodnjem" s konkrernim geografskim lokaliretom. i Dan je blizu. osim roga. strašan od bijesa i od gnjeva usplamtjeloga. s "Planinom dogo­ vorenog vremena. Dan Dan užasa Gospodinov — Gospodinova. maknut će se zemlja s mjesta.. Obraćajući se onima koji "štuju planete i zvijezde bogova svojih". UKLJUČUJUĆI Izrael. Pojavit će se. a ne svjetlo." mjestom "na sjevernim obroncima" te je kralju koji se ramo zapurio rekao sljedeće: "Evo. planetarni Bog — "bude na križanju".POSLJEDNJI DANI DAN GOSPODINOV Gospodinov kao dan kada će "Sunce zaci u podne. prisjećajući se vremena kada je "Gospodin došao kao oluja od bijesnih valova". pr. te za Babilon zbog onoga što će učiniti. a Zemlja bici u mraku u po' bijela dana. ide vrlo brzo — Blizu je veliki dan Gorak je glas dana Dan gnjeva. Sjaj mu je k'o svjetlost. njegovo zastire nebesa. na južnim nebesima: Bog stiže s juga. To su iste riječi koje su upotrijebljene u epu Veličanstvo zemlja mu je puna slave. rekao je Prorok. Upozo­ rio je te štovatelje retoričkim pitanjem: (Amos 5: 18): Teško onima koji čeznu za Danom Gospodnjim! Sto će za vas značiti Dan Gospodnji? Jer tada će biti tama. da zemlju u grozan prizor prervori i da grešnike iz nje istrijebi. a vode morske izlile se na površinu zemlje".13): Jer nebeske zvijezde a neće pomrčat će sunce ni zvijezda njihova Eniima Eliš kada se opisuje kako je napadač koji se sukobio s Tiamatom dobio ime NIBIRU: "Križanje će biti njegovo ime!" Poslije Izaije i prorok Hošea predvidio je Dan Gospodinov kao vrije­ me kada će nebesa i Zemlja "odgovoriti" jedno na drugo — dan nebeskih pojava koje će se odražavati na Zemlji.. nevolje i tjeskobe! Dan pomrčine Dan tmina i rnagluština! više sjati svjetlošću. U ovom proročanstvu je najuočljivija identifikacija Dana Gospodino­ vog s vremenom kada "Gospodin nad vojskama" — nebeski. Daljnjim istraživanjem proročansrava kronološkim redoslijedom orkrivamo da su u sedmom stoljeću prije nove ere proročke objave dobile hitniji ron i da su bile eksplicitnije: Dan Gospodinov bir će Sudnji dan za sve narode. e.. dolazi dan Gospodnji. g." On je. ishodeći i mjesec neće više svijetliti. n. međutim prvensrveno za Asiriju zbog onog što je učinila.. Bližnje i žurno dolazi! onaj dan! i pustošenja! i naoblake! SEFANIJA I: 14-15 Neposredno prije 600. Habakuk je očekivanog nebeskog Gospodina opisao kao blješteći planet— isto kao što je Nibiru bio prikazan u Sumeru i Akadu. usporedio je predstojeći Dan s događajima Potopa. ono što će se uskoro dogoditi usporedio s Potopom. prorok Habakuk molio se "Bogu koji dolazi u godinama koje su blizu" i koji će unatoč svog gnjeva pokaza­ ti milost. te je dolazeći dan opisao kao nebesku pojavu koja će utje­ cati na Zemlju (Izaija 13: 10. kada se "dan pretvorio u mrklu noć. Nebesa će se potresti.

na području Harana. "Dan Gospodinov bli­ zu je svim narodima". kao što ćemo vidjeti.. HABAKUK 3:3-6 Vide ga. g.izjavio je i prorok Obadija. Ta lokacija nije bila slučajna. e. U njoj su izvještaji o opserva­ cijama planeta. e. a užareno ugljevlje ide za njim. Bliži se dan Gospodinov! Ezekijel je u to vrijeme. n. Premda napisane na akadskom jezi­ ku (jeziku Babilona i Asirije). Pojave se pomno bilježilo i o njima izvještavalo kraljeve. i dršću narodi. U anticipaciji velikog događaja. ondje mu se krije sila. "Blizu je dan Gospodinov" . bogova. nakon što ga je babilonski kralj Nabukodonozor prognao zajedno s ostalim judejskim vodama. u izvještajima o opažanjima nebesa koristilo 214 . izmjeri zemlju. pr. Dvanaesto poglavlj Hitnost proročanstava povećala se s početkom šestog stoljeća pr. a poznata je pod nazivom Enuma Anu Enlil. prorokuj i reci: Ovako govori Kukajte: Jao Gospodin dana! Bog: PODNEVNA TAMA D ok su hebrejski proroci pretkazivali podnevnu tamu. bio daleko od Jeruzalema. blagonaklona vremena za čovječanstvo i veliku teofaniju. zvijezda i zviježđa razvrstani prema nebeskom Putu Anua i Putu Enlila — koji obuhvaćaju nebesa od trideset stupnjeva do zenita na sjeveru (vidi sliku 53).objavio je prorok Joel. 30: 2-3): Sine čovječji. što su "drugi narodi" očekivali s povratkom Nibirua? Sudeći po njihovim zapisima i crtežima.POSLJEDNJI DANI zrake sijevaju iz njegovih ruku. Čekalo ih je. Isprva su se opservacije tumačile uspoređivanjem pojava s astronom­ skim bilješkama iz sumerskih vremena. Arheolozi su u ostacima kraljevskih i hramskih knjižnica pronašli pločice s takvim zapisima i izvještaje koji su u mnogim slučajevima bili razvrstani po temi ili planetu kojeg su promatrali. jer završni dio sage o Danu Gospo­ dinovom — te o Asiriji i Babilonu — imao se odigrati ondje gdje je Abrahamovo putovanje započelo. u Ninivi i Babilonu svećenički kadrovi za promatranje nebesa mobilizirani su da opažaju nebeske pojave i tumače njihovo značenje. očekivali su prekid sukoba Jer se bliži dan. Oko 570. golemo iznenađenje. Mjesto progonstva gdje su se zbila Ezekijelova proročanstva i slavna vizija nebeskih kola bilo je na obalama rijeke Khabur. n. Među najpoznatijima je zbirka koja je — u drevnim vremenima — sastavljena od sedamdeset glinenih pločica. Riječ pred njim Stade da ide. pro­ roku Ezekijelu dana je sljedeća hitna božanska poruka (Ezekijel.

Uz vodstvo bogova Samaša i Adada. g. sudbinu same Asirije — desetljećima ranije bio prorokovao prorok Izaija (10: 24-32). u srarom hramu boga Sina. a ponekad su sadržavali bilješku pisara da su prevedeni sa starijih sumerskih pločica. n. opažanja u izvještajima bila su sve češće praćena vlastitim tumačenjima svećenika. do Harana Tamo je. naposljetku. Prvenstveno je zbog tih njegovih poteza na vidjelo izašlo obilje astronomskih podataka koji rasvjerljavaju kasnije događaje. "U noći se Saturn približio Mjesecu." Zamjerljiva promjena uključivala je poklanjanje posebne pozornosti pomrčinama.-669. te uloga njegovih nasljednika Salmanesera V i Sargona II u propasti Izraela i progonstvu izraelskog naroda (deser izgu­ bljenih plemena). pr.POSLJEDNJI DANI PODNEVNA TAMA se mnogo sumerske terminologije i matematike. Sljedeći asir­ ski kralj. i dvaput će doći do previranja. Esarhadon je bio vrlo geopolitički aktivan i nije zanemarivao astro­ nomske zahtjeve tih vremena. bila je zaustaviti egipatske pokušaje da se "upliću u Kanaan" i dominiraju Jeruzalemom. moćnih kraljeva: Tiglar-Pilesera III (745. Esarhadon (680. g.) objavio je da su mu "i Ašur i Marduk dali mudrost". K tomu. asirijskom središtu kulta) podigao je "Kuću mudrosti" — opserva217 Molitve naroda doprijet će do Kako je vrijeme prolazilo. opisani su u prethodnom poglavlju. Suvremena istraživanja dovela su do zaključka da se promjena na novi. n. U svjedu budućih događaja vrijedi spomenuti rutu koju je Esarhadon izabrao: umjesro da ide najkraćim purem. usavršio kalendar (naslijeđe iz Nippura) i uveo svakodnevno iz­ vještavanje kralja o nebeskim pojavama i njihovom značenju. akrualni model astronomije dogodila u osmom stoljeću pr. Bliže domovini. Ovo je značenje: To je pogodno za kra­ lja. n. I Sin mu je. Babilonu. Znakovito je da je zaobišao grad kojeg Senherib nije uspio osvojiti —Jeruzalem. napravio je znatan obilazak i pošao prema sjeveru. pločica (sada se nalazi u British Museumu) sa stupcima bro­ jeva nalik računalnima služila je za predviđanje pomrčina Mjeseca pedeset godina unaprijed. u Ašuru (gradu. na jugozapad. Također je znakovito da je napad na Egipat i obilaženje Jeruzalema — kao i. e.-734. pr. Njegovi ljetopisi sadrže opise gotovo neprekidnih vojnih pohoda te hvalisanja osvojenim gra­ dovima.. n. izgradio je opservatorij u 216 . silovito prodirući kroz istočni Mediteran kako bi došao do Egipta. e. e. Njegova uloga. e.-669. e. re su im na temelju prijašnjih iskustava govorile kakvo je proročansko značenje pojedinog fenomena: Kada se Mjesec u njegovo vrijeme ne bude vidio: Doći će do napada na moćan grad. ti asirski kraljevi sada su bili zauzeti pripajanjem Babilonije "držanjem Marduka za ruke". n. U povijesnim udžbenicima Esarhadon se uglavnom pamti po svom uspješnom napadu na Egipat (675. kada je nakon razdoblja pustošenja i kraljevskih prevrara u Babilonu i Asiriji sudbina re dvije zemlje stavljena u ruke novih.) u Babiloniji. brutalnim smaknućima lokalnih kraljeva i plemsrva re masovnim progonstvima. pr. pr.). zarražio božji blagoslov njegovog osvajačkog pohoda. Kada komet dođe na put Sunca: Prinosi s polja će se smanjiti. Takve pločice služile su kao "priručnici za astronomiju". oslanjajući se na štap i u prarnji Nuskua (božanskog glasnika bogova) dao svoj blagoslov.) u Asiriji i Nabunasara (747. Nabunasar ("Onaj kojeg štiti Nabu") već je u drevnim vremenima sla­ vljen kao inovaror i pokretač na području astronomije. Jedan od njegovih prvih poteza bila je obnova hrama posvećenog Samašu u Sipparu. Kada Jupiter bude pratio Veneru: bogova. Esarhadon je zatim krenuo prema jugu. Saturn je planet Sunca. koliko je ro moguće utvrditi.-727. zavjetovao se u Mardukovo i Nabuovo ime re počeo nanovo graditi hram Esagil u Babilonu. na svoj vlastiti način. bio aktivan. I Tiglat-Pileser je. Svrha napada. kao i Senheribov pokušaj da osvoji Jeruzalem. g. "središtu kulta" boga Sunca u drevnom Sumeru.

utopijskog vremena. uzdići se na ne­ besima.POSLJEDNJI DANI PODNEVNA TAMA torij — i na svojim spomenicima slikovno prikazao Sunčev sustav s dva­ naest članova uključujući Nibiru (slika 8 9 ) . Nadalje. gdje su ga u nebeskom prostranstvu trebali tražiti te kako će prepoznati planet dok je još daleko na nebesima? Sljedeći asirski kralj Ašurbanipal (668. će podariti Teškoće će nestati. nebeskog prijestolja Bit će poplava i suša. Sada je bilo na svećenicima-astronomima da promatraju nebesa i opaze pojavu planeta. Otkriveni tek­ stovi — uključujući pisma koja su kraljevima slali njihovi vodeći astronomi — otkrivaju anticipaciju idiličnog. međutim. Povjesničari smatraju da je Ašurbanipal bio najučeniji asirski kralj. molitve Bogovi će saslušati I uslišati prošnje. kao što su pokazali portal i druge građevi­ ne. e. Zapreke će se razmrsiti. Kada Postane Planet sjajniji. Očito je da se očekivalo planet koji će se pojaviti. pr.-630. n. Tako je potkraj sedmog stoljeća pr. Kada Nibiru Zemlje Zaraćeni dosegne vrhunac. s povratkom Nibirua očekivala se repriza prijašnjeg Anuovogposjeta Zemlji. bu­ dući da je osim akadskog poznavao druge jezike. kraljevi će se pomiriti. Hvalio se. 218 219 . na mjestu "križanja". te SLIKA 90 je čak tvrdio da može čitati "zapise od prije poplave". monumentalna vrata koja su — prema prikazima na cilindričnim pečatima — bila izgrađena po uzoru na Anuov portal na Nibiruu (slika 9 0 ) .) pronašao je rješenje. postati NIBIRU (Planet križa). mir. će živjeti sigurno. Kada Bogovi Nibiru dosegne svoj perigej. postati sjajniji i na svom perigej u. Do još raskošnije svete četvrti sada su vodila nova. e. To je naznaka o tome kakva su očekivanja u vezi s Povra­ tkom bila u Asiriji. Svi ti vjersko-politički potezi sugeriraju da su se Asirci pobrinuli da naprave sve potrebno za bogove. n. Asirija bila spremna za očekivani Povratak planeta i bogova. uključujući sumerski. osim toga.

Morrisa Jastrowa.POSLJEDNJI DANI PODNEVNA TAMA d a j e naučio tajno znakovlje neba i Zemlje." 1 Iscrpni astronomski podaci koji su bili Otkriveni već u devetnaestom te početkom dvadese­ tog stoljeća privukli su pozornost. Franza Kuglera. ime sljedećeg (SAG. Uruka i Sippara u negdašnjem Sumeru. Venera. kad god bi se spomenulo ime planeta koje nije bilo jedno od prihvaćenih naziva za "sedam poznatih kakkabani"— Sunce. i talio dalje. U prvoj knjizi Zemaljskih kronika.ME. a posebno ako su rasvjerljavale prolaske Nibirua. ista­ knuo osnovni nedostatak njihova rada: svi su oni pretpostavili da Sumerani i drugi drevni narodi nisu mogli znati (služeći se "golim okom") za planete iza Saturna. slao je specijalizirane timove da razvrstavaju i pljačkaju takve plo­ čice u prijestolnicama zemalja koje su Asirci zauzeli. Mjesec.3124) navode da će nakon prolaska planeta SHUL.E.DU i SAG. no neki smatraju da se radi o Merkuru ( ' ) . Njihov je zadatak otežavala činjenica da je isti kakkabu (bilo koje nebesko tijelo. uključujući planete.PA.PA.NIG) moglo bi biti samo inačica za Jupiter. a budući da je susravno sakupljao pločice s lokacija koje su već u to vrijeme bile drevne — popur Nippura. Zbog toga. U babilonskom reksru koji je zadržao izvornu sumersku terminologiju stoji: Planet po boga Marduka: na visini od trideset stupnjeva. sa Suncem u središtu. obrađen je rad i uvrštena su postignuća ljudi poput." Neki suvremeni istraživači smatraju i da je on bio "prvi arheolog".. na cilindričnom pečatu VA/243 u berlinskom muzeju (slika 91). Drugi tekstovi (npr. Alfieda Jeremiasa. između ostalih. (Posjetitelj Muzeja drevnog Bliskog istoka u Istanbulu može pogledati izložbu tih pločica koje su uredno posložene na originalnim policama. dosegnuti perigej. Kada dođe na sredinu neba: NIBIRU. važnima su se smatrale epske priče i pripovijesti o dolascima i odlasci­ ma bogova. dvanaesteročlanog Sunčevog sustava. SAG. počevši od imenovanja vanjskih planeta u epu Enurna Eliš. Mars. Hermana Hilprechta. Nevjerojatno je da suvremeni astronomi glavne struje nastavljaju svoj rad temeljiti na pretpostavci "samo sedam" usprkos golemoj količini dokaza koji govore suprotno i pokazuju da su Sumerani poznavali pravi oblik i sastav našeg Sunčevog sustava. Dvanaestom planetu. Jupiter i Saturn — pretpostavljalo bi se da je to još jedan naziv za nekoga od te "poznate sedmorice". nepomične zvijezde i konstelacije) mogao imati više od jednog imena. Ernsta Weidnera.UD. Albertas Schotta i Th. i proučavao nebesa s maj­ storima proricanja. njegovoj pojavi SHUL. također.GAR. slučajno su se sve pločice bavile slučajevima Nibiruovihpojavljivanja — i stoga s njegovim sljedećim približavanjem. prevodio i nanovo prepisivao. Enurna Eliš — Ep o srvaranju koji je opisao kako je planet koji je upao u Sunčev su­ stav postao Nibiru —prepisivao se. Ericha Ebelinga.) Premda prikupljene pločice pokrivaju širok spekrar rema. Merkur. pretpostavljalo se da je to drugo ime za Jupiter odnosno Mars ili (prema nekim ekstremnim mišljenjima) čak za Merkur. sugerirali su da će Nibiru "najavi­ ti" planet Saturn. Glavna žrtva tog pogrešnog stava bio je Nibiru.E i SAG. u kojima su sumerska imena planeta prevedena kao UMUN. pronađeno pokazuje da se posebna pažnja posvećivala podacima povezanim s nebesi­ ma.NIG. Među isključivo astronomskim tekstovima nalazile su se pločice koje su pripadale nizu pod naslovom " D a n Bela"— Dan Gospodinov! Nada­ lje. Iako se za sve njih čini da su legitiman dio prikupljanja znanja u kraljevskoj knjižnici. vrijeme i strpljenje velikih znanstvenih umova koji su „asirologiju" briljantno spojili s astronomijom. pri čemu je na počerku svake police "karaloška pločica" s popisom svih drugih tekstova na toj polici. ili prikaza dvanaest planetarnih simbola na asirskim ili babilonskim spomenicima. pločica poznata kao K. 220 221 . Pinchesa.GAR — za koje ja držim da su Saturn i Jupirer — "Planet Marduk ući u Sunce" (rj. Isro je bilo i sa zapisima koji su govorili o Velikoj poplavi.PA.ME. točku na putanji najbližu Suncu) i "postati Nibiru. kao šro su epovi Atra Hasis i Gilgames. Slični tekstovi iz Nippura. kad god bi se navodio babilonski ekvivalent "planeta Marduka". Već sam tamo. Pločice su na kraju dolazile u glavnu knjižnicu gdje su ih rimovi pisara proučavali te prevodili i prepisivali izabrane tekstove iz prijašnjih tisućljeća. G. Dok se za prvi navedeni planer (SHUL.PA.E) smatra da je Jupiter (no mogao bi biti i Saturn). Uz to. Medu isključivo astronomskim tekstovima prevedene su i nedvoj­ beno pomno proučavane bile upute za opažanje Nibiruovog dolaska te za njegovo prepoznavanje kada se pojavi.ME. te da će nakon dizanja na trideset stupnjeva biti blizu Jupitera. ili četiri tisuće i petsto godina starog prikaza potpu­ nog.ME..

planet napreduje prema Zapadu. kao i o vre­ menskom okviru njegovog pojavljivanja: Od Jupitera. planet — na mjestu Križanja — "u zodijaSLIKA 92 ku Raka"postaje Nibiru. Takve indicije o orbiti Nebeskog Gospodina i njegovoj ponovnoj po­ javi. "Gospodin će s juga doći.. njegovo blistavo veličanstvo sjat će kao svjetlost" . astronomski tekstovi iz vremena Ašurbanipala opisuju planet koji se pojavljuje na rubu Sunčevog sustava. iznad najviših Dubina. kada je najbliže Suncu (prema tome. Oriona i Siriusa i zviježđa Juga" stoji u Knjizi o Jobu (glava 9).stoji u psalmu 17. Dijeli nebesa napola Dok stoji u Nibiruu. nalaze se i u odlomcima Biblije.POSLJEDNJI DANI PODNEVNA TAMA PROLJETNI SLIKA 91 Drugi tekstovi daju jasnije indicije o Nibiruovoj putanji. planet povećava svoj sjaj. koje kao kartu neba ponekad koriste zviježđa zodijaka. kod Saturna). i u zodijaku Raka postat će Nibiru. prolazi kraj Velikog Medvjeda." Ti stihovi opisuju planet koji prolazi najvišim nebesima te krećući se orbitom u smjeru kazaljke na satu — "retrogradno". To se. rekli bi astronomi 222 223 . prema ravnini ekliptike. "Usamljen On kroči Nebesima. Veliki planet: Njegova pojava: tamno-crvena. kao što priloženi shematski dijagram (koji nije u omjeru) pokazuje. Kada se uzmu zajedno. diže se i postaje vidljiv kada dode do Jupitera (ili čak još prije. Od Jupitera. i Zemlji). a zatim zavija prema dolje. od Bika ka Strijelcu On će krenuti.. moglo dogoditi samo kada je do izlaska Sunca na dan proljetnog ekvinocija dolazilo u zodijaku Bika — a za trajanja zodijačkog doba Ovna. tako pokazujući da je to znanje moralo biti rašireno na internacionalnoj razini: "U Jupiteru će se vidjeti tvoje lice" .proriče prorok Habakuk (glava 2). (slika 9 2 ) . A prorok Amos (5: 9) pretkazao je: "Njegovo nasmiješeno lice uzdiže se iznad Bika i Ovna. Na svom perigej u.

nije se odazvao. n. Nakon toga počelo se odvijati posljednje i najnevjerojarnije poglavlje sage o Povrarku. Dok su babilonske snage prodirale u Asiriju s juga. n. e. e. povlačenje u noćne odaje. to nije bilo suđeno. e. imao kralj u Babilonu. pr. pr. Na jednoj pločici njegova je inauguracija opisana riječima: "Okupili su se prinčevi zemalja. na akadski jezik bilo je vrlo indikativno za Ašurbanipalova očekivanja. mi ćemo pokazati da je srvar zapravo bila mnogo složenija: povukli su se sami bogovi — iz Asirije i sa Zemlje. Možemo opravdano zaključiti da se Ašurbanipal bavio prikuplja­ njem. poglavlje u kojem će glavnu ulogu igrati Haran. U sklopu novogodišnjih svetkovina 626. blagoslovili su Nabupolasara. e. Na granicama asirskog carstva pojavile su se pridošlice izdaleka — "horde" sa sjevera. Medijci s istoka. Međutim. — kao što su bili prorokovali hebrejski proroci! — osvojili i spalili asirsku vjersku prijestolnicu Ašur. Nedugo nakon Ašurbanipalove smrti širom asirskog carstva izbile su pobune. Nazivanje Nibirua "Planer nebeskog prijesrolja" vrlo je znakovito za kraljevska očekivanja. Odlomci koji se bave boravkom Anua i Anru u Uruku opisuju kako je u predvečerje na "najvišu razinu tornja" bio postavljen promatrač koji je pazio na pojave planeta te ih jednu za dru­ gom objavljivao sve dok se nije pojavio "Planet velikog Anua od nebesa". g. n. Asirija — zemlja "prvog arheologa" — sada je i sama posrala zemlja arheoloških lokacija. pro­ glasili su ga vladarom. babilonski general čije ime — Nabupolasar ("Nabu čuva svoga sina") — implicira da je tvrdio da je Nabuov sin bio je ustoličen za kralja nezavisne Babilonije. procesije sljedećeg dana i tako dalje. pr. g. otvarajući svoje šake. Glavni i energični saveznik bili su im Medijci (preci Perzijanaca) koji su bili doživjeli asirske provale i brutalnost. čiji je grad Haran bio od davnina. nebeskom planeru Gospodina Anua" i pjevali hi­ mnu "Slika Stvoritelja se uzdigla".POSLJEDNJI DANI PODNEVNA TAMA — dolazi preko južnih zviježđa. recitirali pjesmu "Onome koji je sve sjajniji. n. Zapanjujući slijed događaja propasti Asirije započeo je bijegom člano­ va asirske kraljevske obirelji u Haran. a to su i prikazi asirskih kraljeva na veličansrvenim reljefima na zidovima palača. Njegovi su sinovi izgubili vlast nad Egiptom. pr. na kojima pozdravljaju boga u krilatom disku dok ovaj lebdi iznad drvera života (kao na slici 87). sada je isključivo pravo na njega. uspoređivanjem. prevođenjem i proučavanjem svih starijih teksto­ va koji su mogli: a) svećenicima-astronomima dati smjernice kako da u najranijem mogućem trenutku uoče povratak Nibirua i b) upoznati kralja s procedurama za ono što nakon toga treba učiniti. 224 225 . Dugi rekstovi dalje opisuju ceremonijalne objede. Detaljni prijevodi sumerskih opisa ceremonija šro su pratile državni posjet Anua i Antu Zemlji oko 4000. To je putanja slična putanji Halleyjevog kornera (vidi sliku 78). bjegunci su okupili ostatke asirske vojske i jednoga od izbjeglica proglasili "kraljem Asirije". babilonske snage osvojile su Haran i uni­ štile preostale asirske nade. okupljeni da dočekaju božanski par. na­ kon čega su svi bogovi. Međutim bog. Kraljevska prijesrolnica Niniva bila je sljedeća na redu. samo mnogo većeg razmjera. Ogorčenost zbog asirske brutalne vladavine bila je tolika da je Babilon ubrzo pronašao saveznika za napad na Asiriju. Babilonijom i Elamom. g. Svugdje su lokalni kraljevi preuzeli vlast i proglasili nezavisnost. Medijci su napali s istoka re su 614. pr. Godine 610. Od posebne važnosti — kako neposredne rako i za buduće događaje — bilo je Babilonovo raskidanje dvojnog kraljevanja velikog boga prikazanog na njemu — možda samog Anua?— i biti blagoslovljen dugim. Saznati za pojavljivanje planeta što je prije moguće bilo je važno zato da bi se moglo pripremiti za dolazak životom. Do 612. Tražeći ramo od boga Sina zaštitu. Babilon je po­ novno vladao zemljama koje su jednom sačinjavale sveti "Sumer i Akad". uz blagoslov bogova. Kako se ro moglo dogodiri zemlji čije je samo ime značilo "Zemlja Ašura"? Jedino rada moguće objašnjenje bilo je da su bogovi povukli svoju zaštitu. n. e. a možda čak i vječnim s Asirijom. g. velika Asi­ rija bila je u rasulu. Bitka za nasljedsrvo Sumera i Akada bila je gotova.

napisao je Nabukodonozor u svojim zapisima. "Učinio sam grad Babilon najglasovitijim medu svim zemljama i na­ seobinama. K tomu. stiglo točno pedeset godina potom. prorok je upitao Jahvu kada će doći Dan Gospodinov — dan kazne Božje za zemlje. kao što ćemo vidjeti. U lipnju 605. pr. Pretkazujući budućnost Babilona i drugih nacija. Egipćani. Samo godinu dana kasnije dogodio se jedan od najmanje razumljivih geopolitičkih poteza tog vremena —najmanje razumljivih za povjesničare. čekaj.-562. Te iste sudbonosne godine. u ruke su im pala dva mjesta povezana sa svemirom. n. "Gospodin"). nagrnuli su iz Egipta prema sjeveru i pregazili područja i sveta mjesta koje su Babilonci smatrali svojima. te su u narednim krucijalnim godinama neki od ključnih astronom­ skih tekstova došli iz ta dva nekadašnja sumerska grada. g. Ako stiže polako. oče227 226 . e. Doista.) smatraju se razdobljem dominantnog "neobabilonskog" carstva. nanovo sastavljene. Kako se čini. 610. ne vara. e. pr. n. On je vladavinu iskoristio da promatranje neba proširi na Nippur i Uruk. koji su prije bili na istoj strani kao i Babi­ lonci te se zajedno s njima suprotstavljali asirskoj vladavini. e. e. Požurio je natrag i te iste godine bio proglašen kraljem Babilona. u Libanonu i Judeji. očito da je u srži tih događaja bilo očekivanje Povratka.) Četrdeset i tri godine Nabukodonozorove vladavine (605. Nabukodonozor je zaustavio potjeru tek kad mu je iz Babilona stigla vijest o očevoj smrti. pr. Ostarjeli Nabupolasar zadatak vraćanja ključnih mjesta povjerio je svom sinu Nabukodonozoru koji je već bio stekao ugled na bojnom polju. Njihovo žarište bila je sveta četvrt u kojoj je obnovljen i nanovo izgrađen Mardukov hram Esagil (sada zvan jednostavno Bel/Ba'al. kod Karkemiša Babilonci su potukli egipatsku vojsku. n. Njegov zigurat sa sedam te­ rasa pripremljen je za promatranje zvjezdanih nebesa (slika 9 3 ) — baš kao što je napravljeno u Uruku kada ga je oko 4000. Babilon. to jest. pr. međutim. budući da su suvre­ meni ekskavatori iskopali procesijski put i vrata te ih. da ga čitač lako čita: Jer ovo je viđenje samo za svoje zadano vrijeme: Ispunjenju teži. njegovo sam ime uzvisio da bude najhvaljenije od svih svetih gradova" . posjetio Anu. u Babilonu su ubrzano provedeni opsežni renovacijski i graditeljski radovi. bio je pripremljen za Povratak. Jer odista će doći i neće zakasniti! HABAKUK 2: 2-3 ("Zadano vrijeme" je. To je bilo ra­ zdoblje odlučnih akcija i brzih poteza jer nije bilo vremena na gubljenje: sve bliži Povratak sada je pripadao Babilonu! Kako bi ga se pripremilo za očekivani Povratak. oslobodili "svetu šumu u Libanonu koju su Nabu i Marduk željeli" te potjerali Egipćane natrag sve do Sinajskog poluotoka. — znamenite godine pune zapanjujućih događaja. Mardukov Vječni grad. uključu­ jući Babilon — a Jahve mu je ovako odgovorio: Zapisi viđenje. Urezi ga na pločice. Povjesničari nemaju objašnjenje za iznenadnu egipatsku navalu i silinu babilonske reakcije. da možda čak kasni jer je te iste godine prorok Habakuk u Jeruzalemu počeo propovijedati u Jahvino ime. izložili u muzeju Vorderasiatiches Museum u Berlinu. izgleda da se te 605.POSLJEDNJI DANI PODNEVNA TAMA čak je u mnogim tekstovima tog vremena Nabupolasar nosio naslov "kralj Akada". Iznenađeni Babilonci nisu to namjeravali trpjeti. n. g. Egipćane je njihov prodor na sjever sve do Karkemiša doveo nadohvat Harana. Sagrađen je novi procesijski put koji je u svetu četvrt vodio kroz golema nova vrata: zidovi su im bili ukrašeni i od vrha do dna prekriveni lijepim glaziranim ciglama koje i dandanas privlače pozornost. Nama je. pr. n. e. smatralo da je povratak neminovan. g. kao što ćemo vidjeti — ponovno snažni Egipat također je na svoje prijestolje postavio nepopustljivog imperatora po imenu Neho.

koja je u Uruku bila "Anuova voljena".TEMEN. To je bila terminologija koja je oponašala opis Jeruzalema s Kame­ nom temeljcem koji je služio kao veza između nebesa i Zemlje! No ako je to bilo ono što je Nabukodonozor zamislio.AN. Postavih ga u središte naroda. Naziva­ jući ga "pupkom Zemlje" (38: 12). a zatim konzumirati Povratak ulaskom u Babilon kroz novi. Jeruzalem je bio smješten u središtu koncentričnih Ovako veli Gospodin Jahve: Ovo je Jeruzalem. "veze nebo-Zemlja". naglašavajući ulogu Babilona kao novog "Pupka Zemlje" — ulogu jasno prikazanu na babilonskoj "Karti svijeta" (vidi sliku 10). veličanstveni procesijski put i impozantna vrata (slika 94) — vrata nazvana "Ištar" (alias IN. Da je to sada bila funkcija Babilona izraženo je time što je te­ meljnoj platformi zigurata bilo dodijeljeno sumersko ime E.AN. što je još jedna indicija glede toga čiji Povratak se očekivao. Istovremeno s tim očekivanjima Babilon je dobio ulogu novog Pupka Zemlje — preuzevši pretpotopni Nippurov položaj DUR. Okruzih ga zemljama! EZEKIJEL 5: 5 SLIKA 94 udaljenosti do drugih mjesta povezanih sa svemirom (vidi sliku 3). Preuzevši nakon potopa ulogu Kontrolnog centra misije koju je prije potopa držao Nippur.POSLJEDNJI DANI PODNEVNA TAMA SLIKA 93 kivalo se da će se bog koji dolazi s krilatim diskom spustiti na Mjesto slijeta­ nja u Libanonu.ANNA). tada je Ba­ bilon morao zamijeniti postojeću poslijepotopnu vezu sa svemirom — Jeruzalem.KI ("Hram temelja za nebesa-Zemlju).KI-ja. prorok Ezekijel objavio je da je Jeruza­ lem za tu ulogu bio izabrao sam Bog: 228 229 .

POSLJEDNJI

DANI

PODNEVNA

TAMA

Odlučan da tu ulogu preotme za Babilon, Nabukodonozor je poveo svoje trupe na taj dotad neosvojivi plijen i 598. g. pr. n. e. zauzeo Jeruzalem. Ovaj put je, kao što je bio upozorio prorok Jeremija, Nabukodonozor izvrša­ vao Božji gnjev na stanovnicima Jeruzalema zato što su se upustili u štovanje nebeskih bogova: "Baala, Sunca, Mjeseca i zvijezda" (2 Kraljevi 23: 5) — po­

Božja kazna za Nabukodonozora bila je razmjerna njegovom sveto­ grđu. Prema tradicionalnim izvorima, umro je 562. g. pr. n. e. u agoniji, sluđen bubom koja mu je kroz nos ušla u mozak.

pis koji jasno uključuje Mardukov nebeski entitet!
Izgladnivši stanovnike Jeruzalema tri godine dugom opsadom, Nabu­ kodonozor je uspio pokoriti grad te zarobiti judejskog kralja Jojakima i odvesti ga u Babilon. U progonstvo je odvedeno i judejsko plemstvo te učena elita — između ostalih i prorok Ezekijel — kao i tisuće judejskih vojnika i obrtnika. Naseljeni su na obale rijeke Khabur, u blizini Harana, doma njihovih predaka. Sam grad i hram ovaj su put ostali nedirnuti, no jedanaest godina kasnije, 587. g. pr. n. e., Babilonci su se vratili u velikom broju. Taj put su Babilonci, prema Bibliji, postupali po vlastitom nahođenju i spalili hram koji je izgradio Salomon. Nabukodonozor u svojim zapisima za to nije dao objašnjenje, osim uobičajenog — da udovolji željama "svojih bogova Nabua i Marduka". No, kao što ćemo uskoro vidjeti, pravi je razlog bio jedno­ stavan: uvjerenje da je Jahve otišao i da ga više nema. Uništenje hrama bilo je šokantno i zlo djelo za koje su Babilon i njegov kralj — kojeg su proroci ranije nazivali "prutom Jahvinog gnjeva" — trebali biti oštro kažnjeni. "Osveta Jahve, Boga našega, osveta za hram njegov, izvršit će se na Babilonu, objavio je prorok Jeremija (50: 28). Proričući pad moćnog Babilona te njegovo uništenje od strane napadača sa sjevera — što se obistinilo samo nekoliko desetljeća kasnije — Jeremija je također progla­ sio sudbinu bogova koje je Nabukodonozor bio zazvao:

Ni Nabukodonozor niti itko od njegova tri krvna nasljednika (koji su bili ubijeni ili na neki drugi način u kratkom roku odstranjeni) nisu živjeli dovoljno dugo da vide dolazak Anua na babilonska vrata. U stvari, taj se

dolazak nikada nije ni dogodio, premda se Nibiru vratio. Činjenica je da su na astronomskim pločicama iz tog istog vreme­ na zabilježena opažanja Nibirua odnosno "planeta Marduka." O ne­
kima je izviješteno kao o znamenju. Na primjer, pločica katalogizirana kao K.8688 obavještava kralja da će, ako se Venera pojavi "ispred" (tj. ako izađe prije) Nibirua, usjevi propasti, a ako Venera izađe "iza" (tj. poslije) Nibirua, "usjevi u zemlji će uspjeti". Nas više zanima skupina "kasnobabilonskih" pločica pronađenih u Uruku; na njima su podaci iskazani u dvanaest mje­ sečnih zodijačkih stupaca, a tekstovi su povezani sa slikovnim prikazima. Na jednoj od tih pločica (VA 7 8 5 1 , slika 95) unutar planeta Marduka,

Objavite

narodima!

Razglasite, ne tajite, recite:
'Zauzet je Babilon! Bel je postiden: Marduk razbijen!
JEREMIJA 5 0 : 2
230

SLIKA 95

231

POSLJEDNJI

DANI

PODNEVNA

TAMA

smještenom između simbola za zviježđe Ovna s jedne i simbola za Zemlju s druge strane, prikazan je sam Marduk. Drugi primjer je pločica VA 7847:

ona jedno konkretno opažanje u zvijezdu Ovna naziva "Danom kada su se otvorila vrata velikog boga Marduka"— odnosno kada se pojavio
Nibiru; a žarim slijedi upis — "Dan boga Marduka"— kada se planer pre­ mjestio na svojoj putanji te bio viđen u Vodenjaku. Čak još znakovitija od dolaska planeta "Marduka" u vidno polje s ju­ žnih nebesa i njegovog brzog posrajanja "Nibiruom" u središnjem nebe­ skom pojasu bila je jedna druga skupina, ovaj pur kružnih, pločica. Te su pločice predstavljale "napredak unatrag" prema sumerskim astronomskim postavkama te su nebesku sferu dijelile na rri puta (Enlilov put za sjeverni dio nebesa, Eaov put za južni i Anuov put za središnji dio nebesa). Iznad ta tri puta zatim je bilo položeno dvanaest zođijačko-kalendarskih segmenata, kao što se vidi na otkrivenim fragmentima (slika 9 6 ) ; na stražnjim strana­ ma tih kružnih pločica bila su zapisana objašnjenja. Godine 1900. Theophilus G. Pinches izazvao je senzaciju na sastanku drušrva Royal Asiatic Society u Londonu u Engleskoj kada je objavio da je uspio sastaviti čitav "astrolab" ("Uzimač zvijezda"), kako je nazivao pločicu. Pokazao je daje to kružni disk podijeljen na tri koncentrična dijela i, poput pite, na dvanaest segmenata, što rezultira poljem koje se sastoji od trideset i šest odsječaka. Svaki od trideset i šest odsječaka sadržavao je ime s kružićem ispod njega, što je pokazivalo da se radi o nebeskom tijelu, i broj. Svaki odsječak također je nosio ime mjeseca, tako da ih je Pinches numerirao od I do XII, počevši od mjeseca Nissan, (slika 9 7 ) . Njegova je prezenracija, razumljivo, izazvala veliku senzaciju jer bio im je predstavio babilonsku karru neba podijeljenu na tri staze - Enlilovu, Anuovu i Eaovu/Enkijevu - koja pokazuje koji su se planeti, zvijezde i zviježđa na kojem području nebesa promatrali u kojem mjesecu cijele godine. Rasprava oko identiteta nebeskih tijela (u čijem korijenu čuči po­ stavka "ništa iza Saturna") i značenja brojeva još nije okončana. Neriješeno je i pitanje starosti — koje godine je astrolab napravljen re, ukoliko se radi o kopiji starije pločice, koje je vrijeme na njemu prikazano? Mišljenja o SLIKA 96 starosti varirala su od prije dvanaestog i trećeg stoljeća pr. n. e., većina se, međutim, slagala da je astrolab pripadao eri Nabukodonozora ili njegovog nasljednika Nabunaida. Astrolab što ga je Pinches predsravio u narednim je raspravama bio identificiran kao "P," no kasnije je preimenovan u "Astrolab A", budući da je otada sastavljen još jedan, poznat kao "Astrolab B".

232

233

POSLJEDNJI

DANI

PODNEVNA

TAMA

yi\

/

SLIKA 97 Iako ta dva astrolaba na prvi pogled izgledaju jednako, ipak su različiti. Što se tiče naše analize, ključna razlika je u tome što se u astrolabu " B " planet identificiran kao Mul Neberu d Marduk — "Planet Nibiru boga Marduka" — nalazi na Anuovom putu, središnjem ekliptičnom pojasu (slika 9 8 ) , dok je na astrolabu "A" planet identificiran kao MulMarduk— "Planet Marduk(ov) — prikazan na Enlilovom putu, na sjevernom dijelu nebesa (slika 9 9 ) . Promjena imena i položaja apsolutno je ispravna ukoliko dva astolaba prikazuju planet koji se kreće — "Marduk", kako su ga zvali Babilonci — - 1 SLIKA 98 oji, došavši u vidno polje visoko na sjevernom dijelu neba (kao u astrolabu A"), zavija nadolje prema ekliptici i postaje NIBIRU ("Križanje") kada

234

235

pr. n. g. Dakle. Tek mali dio pomrčina Sunca su porpune pomrčine. Zemlje i 236 237 . visoko na nebesima. Premda možemo bid sigurni — zbog razloga koji će uskoro biti po­ dastrijeti — da opažanja iz svih tih "kasnobabilonskih pločica" nisu mogla biti obavljena prije 640.! Pomrčine Sunca mnogo su rjeđe od pomrčina Mjeseca. pr. pr. možemo također biti sigurni da se nisu dogodila nakon 555. g. pr. Područje na kojem se pomrčina vidi.. Dokumentacija u dvije faze koju nam pružaju ta dva astrolaba pokazuje upravo ono što mi tvrdimo cijelo vrijeme! prolazi između Zemlje i Sunca. g. n. bio pozvao po imenu. g. e." Pomoću Keplerovih formula za putanje planeta oko Sunca izračunato je da je čiravo razdoblje Mardukove/Nibiruove vidljivosti iz Mezopotamije trajalo svega nekoliko kratkih godina. n. sroga Nabudaidova rvrdnja o vidljivosti planeta postavlja njegov povrarak u godine neposredno prije 555. koje je bilo točno vrijeme povrarka? U rješavanje te zago­ netke uključen je još jedan aspekt: proročanstva o "podnevnoj tami" — pomrčini Sunca — na Dan Gospodinov. i dijeli nebesa.POSLJEDNJI DANI PODNEVNA TAMA Teksrovi (poznati kao KAV 218. n. njezino rrajanje te put potpune tame razlikuju se od prolaska do prolaska zbog promjenjivog trostrukog orbiralnog plesa Sunca. dok na određeni način SLIKA 99 presiječe ekliptiku na Anuovom putu (kao u " B " ) . privremeno prekrije Sunce. e. Takva pomrčina doista se i dogodila .bog Marduk. Taj kakkabu je Nibiru . e. srupci B i C) priloženi uz kružne pri­ kaze uklanjaju svaku sumnju glede identiteta Marduka/Nibirua: [Mjesec] Adar: Planet Marduk na Putu Anuovom: Blistavi kakkabu sto izlazi na jugu nakon "sto bogovi noći završe svoje zadatke." Pored te rvrdnje izjavio je i kako je u noćnom viđenju vidio "Veliku zvijezdu i Mjesec. međutim nisu posve neuobičajene. da ga je "planet Marduk.5 5 6 . e. do njih dolazi kada Mjesec. jer to je godina kada je čovjek po imenu Nabunaid postao posljednji kralj Babilonije koji je tvrdio da su legirimnosr njegove kraljevske časti potvrdila nebesa.

g. koja se vidjela diljem zemalja Mediterana. formulacija snažno ukazuje na to daje neočekivanu i izuzetnu pomrčinu Sunca nekako uzrokovao povra­ tak Nibirua.. U stvari. pr. Međutim. pr. g. 23« 23 9 . dogodila izvanredna pomrčina Sunca "izvan očekivanog vremena. u sjaju Velikog planeta. e. n.POSLJEDNJI DANI PODNEVNA TAMA Mjeseca. naše je mišlje­ nje da ta konkretna. Tridesetog dana (mjeseca) bila je pomrčina Sunca. je li neposredan uzrok bio sam planet ili učinak njegovog "sjaja" (gravitacijskog ili magnetskog privlačenja?) na Mjesec.Shamash/RM. nego i njezin lunarni aspekt. n. postao taman. No zatim se. iznad naglašena. "velikog sjajnog planeta". Ma koliko pomrčine Sunca bile rijetke. ovako je zabilježila opaženi fenomen (reci 19-20): U početku je sunčev disk. Tekstualni navodi sugeriraju da dio drevnog akumuliranog znanja nije bila samo sama pojava. pomr­ čina Sunca čiji je put potpune tame prešao preko Asirije dogodila se 762.. pr.38 — slika 100). g. je li njen uzrok mogao biti neuobičajeno blizak prolazak Nibirua? Među astronomskim pločicama koje pripadaju seriji nazvanoj "Kada je Anu planet Gospodinov" jedna pločica (katalogizirana kao VACh. Sto zapravo znače riječi da je zatamnjeno Sunce bilo "u sjaju Velikog planeta"? Iako sama pločica ne navodi datum te pomrčine. tekstovi ne objašnjavaju.2. n. mezopotamska astronomi­ ja obuhvaćala je znanje i o toj pojavi koju je nazivala alalu sharnshi. e. a potpuna pomrčina bila je nad Grčkom. te povrh toga zbog svakodnevnog kruženja Zemlje i promjene nagiba njezine osi. izvan očekivanog vremena. koja se bavi pomrčinom Sunca. e." Ako do nje nije došlo uslijed predvidivog kretanja Mjeseca. 556. Slijedila ju je pomrčina 584.

Doista. svibnju 5 5 6 . astronomska je povijesna činjenica da se na dan koji bi odgovarao 1 9 . 555. anunnakijski bogovi. dogodilo se upravo suprotno: bogovi. e. g. nego u Haranu. 240 241 . Poslije nje­ ga. koju je pripre- mio NASA-in Centar za svemirske letove Goddard. ta je pomrčina bila velika. uzletjeli su i otišli sa Zemlje. Upravo rada se vratio Nibiru. n. Kada je došlo do povratka planeta nisu se pojavili ni Anu ni ijedan drugi bog. g. Babilon je zadesila sudbina Asirije. kao što je prorokovao Jeremija. pr.. Kao što pokazuje ova karta (slika 1 0 1 ) .. doista dogodila potpuna pomrčina Sunca. to je bio prorokovani DAN GOSPODINA. Nabunaid je proglašen kraljem Babilonije — ne u Babilonu. pr. n. On je bio posljednji babilonski kralj. vidjela se na vrlo širokom području. g. Prorokovana podnevna tama nastupila je 5 5 6 . n. pr. a njezin jedinstven aspekt je taj da je zona potpune tame prolazila točno preko Harana! Ta posljednja činjenica od iznimne je važnosti za naše zaključke — a u tim zlokobnim godinama drevnog svijera bila je još važnija jer odmah nakon toga.POSLJEDNJI DANI PODNEVNA TAMA Bilo kako bilo. e. e.

243 . Okružen je ruševinama zidina iz islamskih vremena. u livadama izvan grada na ko­ jima pasu ovce. U ruševinama velikog haranskog hrama posvećenog Nannaru/Sinu. plaštevima istkanima od prediva plavog. ja sam ga posjetio —dremljiv je gradić u istočnoj Turskoj. a dvije njezin sin Nabunaid. "Sin) nije bio Enli­ lov prvorodeni sin i zakoniti nasljednik — taj položaj pripadao je Ninurti — on je bio prvorodeni sin Enlila i njegove supruge Ninlil. Neki od tih izvještaja uvršreni su u Bibliju.KADA su BOGOVI OTIŠLI SA ZEMLJE Međutim. s najčišćom. a njegovi sranovnici žive u kolibama od blara koje imaju oblik košnice. prirodno svježom vodom koju čovjek može zamisliti. dolaze nam iz Harana. škrinjama punima nakira što su se vezivale užadi i bile izrađene od cedrovi­ Trinaesto poglavlje ne. rek nekoliko kilometara od granice sa Sirijom. Tradicionalni izvor na kojem je Jakov sreo Rahelu i dalje je ondje. vjersko i političko središre. zatim u Uru i naposljetku u Nannarovom/ Sinovom hramu u Haranu. Abrahamova obitelj na kraju je ostala ondje živjeti zato što je njegov otacTerah bio Tirhu. a neki su zapisani na kamenim srupovima. Današnji Haran — da." To je bio grad koji je od sumerskih vremena nadalje bio "Ur daleko od Ura". ali raj odlazak nije ni nagađanje ni špekulacija. doku­ mentiran je i više nego dovoljno. po jedan u svakom kutu glavne dvorane za molirvu. prvo u Nippuru. Nevjerojarno je. i to u tolikoj mjeri da je čak prorok Ezekijel (27: 24). i dalje je tamo. To što je mnogo stoljeća kasnije Esarhadon otišao s ostarjelim Sinom ("koji se oslanjao na štap") posavjetovari oko invazije na Egipat te što je prognano asirsko plemsrvo posljednji orpor pružilo u Haranu ukazuje na kontinuiranu važnu ulogu koju su Nannar/Sin i Haran imali do samog kraja. Bogovi i ljudi silno su obožavali Nannara/Sina i njegovu suprugu. a neki od najizravnijih. fenomenalnim pojavama. Nannar i njegova supruga Ningal preselili su se u Haran. između ostalih i proroka Ezekijela. himne u njihovu časr za vrijeme sumerske slave. i svakako najdramatičnijih zapisa o odlasku drevnih bogova sa Zemlje. skraćeno na akadskom. Nannara/Sina.HUL. Datumi su. arheolozi su pronašli četi­ ri kamena srupa ("stele") koji su nekoć stajali u hramu. Iako Nannar ("Su-en"ili. Dokazi nam dolaze kako s Bliskog istoka tako i iz Amerike. govorio o Haranovoj reputaciji trgovačkog grada u kojem se trgovalo "haljinama raskošnim. odaju veliko divljenje i ljubav ljudi prema rom božanskom paru. Nakon šro je nuklearni Zli vjetar uništio Sumer. posljednji babilonski kralj. Enlilov prvorođenac na Zemlji. u starijim vremenima Haran je bio prosperiretno trgovačko. središte kulta "boga Mjeseca". Zapisi na srelama otkrili su da je dvije po­ digla hramska visoka svećenica Adda-Guppi. svećenik K A D A SU BOGOVI OTIŠLI SA ZEMLJE za znamenje. koji je na tom području živio s drugim izgnanicima iz Jeruzalema. rekstovi koji se bave čudesnim događajima koji su doveli do ustoličenja posljednjeg babilonskog kralja. božanskim kolebanji­ ma i ljudskom nevoljom.HUL ("Kuća dvostruke radosti"). Na primjer. kao što je tada bilo uobičajeno. Dokazni marerijal ne sasroji se od glasina: sasroji se od izvještaja očevidaca. hrama E. kao i žalopojke zbog opustošenosti Sumera općeniro a posebice Ura. Adda-Guppi s evidentnim osjećajem za povijest i kao stručna dužno­ snica hrama u svojim je zapisima navela točne datume zapanjujućih do­ gađaja kojima je svjedočila. O dlazak anunnakijskih bogova sa Zemlje bio je dramatičan događaj ispunjen reofanijama. kulrurno.

mjesecima. A Nabunaid je ispunio zavjet svoje majke i obnovio hram u Ha- 244 245 . kada su babilonske snage osvojile Haran kojega su branili ostaci asirske kraljevske obirelji. pr. napisala je Adda-Guppi. napisala je Adda-Guppi. pr. U ruži je "odbacila haljine od finog prediva. spakirao se "i otišao na nebesa!" Ono što se nakon toga dogodilo u osvojenom gradu ročno je sažeto: "A grad i ljudi u njemu su propali. Bogu Mje­ seca. bez zvuka sam ulazila i izlazila" . Šesnaesta godina Nabupolasara bila je 610. doveo Nabunaida na babilonsko prijesrolje. Adda-Guppi ponudila je svom bogu ovakvu nagodbu: Ako se vrati i upotrijebi svoje božanske moći da učini njezinog sina Nabunaida sljedećim kraljem koji će vladati svim babilonskim i asirskim područjima. prihvatio nagodbu: Sin.POSLJEDNJI DANI KADA su BOGOVI OTIŠLI SA ZEMLJE bili povezani s godinama vladavine poznatih kraljeva re su sroga mogli biti — i jesu — potvrđeni od srrane suvremenih stručnjaka. kada se Sin. vladar bogova. svi crnoglavi ljudi štovat će tvoje božanstvo!" bio je naklon prema Nabunaida. kao što će se čitatelj vjerojatno prisjetiti." Dok su drugi preživjeli pobjegli. da bi preminula u poznoj dobi od sto i četiri godine. Naposljetku joj se jedne noći bog pojavio u snu i prihvatio njezinu ponudu. svojim hramom u Haranu. zbog mojih me je dobrih djela pogledao sa smiješkom. danju i noću. Pomirio se s Enhulhulom." Luta­ jući poput duha napuštenim hramom. skinula nakit. "Svakodnevno je. prihvario moj zavjer. naljutio na grad svoj i hram svoj i otišao na nebesa. nije nosila ni srebro ni zlaro i odrekla se miomirisa i eteričnih ulja." Bog je. Tako je pouzdano ustanovljeno da je ona rođena 649. biti vraćen na položaj vrhovnog gospodara. "u poderanu odjeću bila sam odjevena.bogova nebesa i Zemlje. pr. Sve zemlje od granice s Egiptom. osim "primiri ga za rub". "Crnoglavi ljudi" izraz je kojim su Sumerani nazivali sami sebe. g. mog jedinog sina. n. Nije mogla skinuti pogled sa svetog ruha. e. božanskim boravištem u kojem se njegovo srce veselili i predomislio se. e. g. n. nije ga se usuđivala dodirnuti. Kao da je sam bog bio tamo da je čuje. napisala je Adda-Guppi. a grad i ljudi u njemu su propali. Nabunaid će obnoviti Sinov hram i u Uru te proglasiri štovanje boga Sina službenom religijom u svim zemljama crnoglavih ljudi! Dodirujući rub božjeg ogrtača. Evo što je na svojoj steli napisala o prvom u nizu zapanjujućih događaja: Bila je šesnaesta godina Nabupolasara. legla je ničice i "u molitvi i poniznosti" izgovorila zavjet: "Vratiš li se u svoj grad. godinama" bdjela u uništenom hramu. Tada je u pusroj svetoj červrd pronašla ogrtač koji je pripadao Sinu. izdanka utrobe moje. n. Očaj­ noj svećenici raj je pronalazak predstavljao božanski znamen: bog joj je iznena­ da podario znak svoje fizičke prisutnosti. da će ponovno po­ stati Gospodin bog obnovljenog Sumera i Akada. razljućeni Sin povukao i svoju zaštitu nad gradom.500 godina nakon propasti Sumera bila je iznimno znakovira: govorila je bogu da će. Obje strane održale su svoju stranu nagodbe. "Ja je smatram ispunje­ nom". kralja Babilona. molila se dan za danom. vladar. izjavila je Adda-Guppi u zaključnom dijelu svojih zapisa: Sin je "odr­ žao riječ koju mi je dao" i 555. čuo je moje molitve. bez presranka. te da je živjela u vrijeme vla­ davina nekoliko asirskih i babilonskih kraljeva.napisala je. re kada je nanovo ojačani Egipar odlučio zauzeri mjesra povezana sa svemirom. g. od Gornjeg mora do Donjeg mora. predao je u njegove ruke. Gnjev u njegovom srcu se stišao. vrati li se natrag. Adda-Guppi je osrala. e. mojim — riječima. a uporreba rog izraza od strane visoke svećenice otprilike 1. Pozvao je da bude kralj kralj Sumera i Akada. — znamenka godina. ideja se svidjela: "Sin. vladar bogova. Tada je.

POSLJEDNJI

DANI

KADA

SU BOGOVI

OTIŠLI SA ZEMLJE

ranu, "usavršivši njegovu konstrukciju". Obnovio je štovanje Sina i Ningal (Nikkal, na akadskom) — "sve zaboravljene obrede nanovo je oživio." A zatim se dogodilo veliko čudo, pojava neviđena generacijama. Taj je događaj opisan na dvije Nabunaidove stele, na kojima je on prikazan kako drži neobičan štap i gleda prema nebeskim simbolima za Nibiru, Zemlju i Mjesec, (slika 1 0 2 ) :

Daje Sin, vladar bogova i božica,

Što obitava na nebesima, Sišao s nebesa —
Pred očima Nabunaidovim, kralja babilonskog.

Sin se, izvještavaju zapisi, nije vratio sam. Prema tekstovima, ušao je u obnovljeni hram Ehulhuku u ceremonijalnoj procesiji, u društvu supruge Ningal/Nikkal i svog pomoćnika, božanskog glasnika Nuskua.

Čudesni Sinov povratak "s nebesa" potiče mnoga pitanja, a prvo bi bilo: Gdje "na nebesima" je boravio pet ili šest desetljeća? Na ta pitanja može se odgovoriti kombinacijom drevnih dokaza i postignuća suvreme­ ne znanosti i tehnologije. No, prije nego što prijeđemo na to, važno je istražiti sve aspekte odlaska, jer Sin nije bio jedini koji se "naljutio" te, napustivši Zemlju, "otišao na nebesa". Izvanredni nebeski dolasci i odlasci koje su opisali Adda-Guppi i Nabunaid odvijali su se dok su oni bili u Haranu — a to je značajna stvar jer je u isto to vrijeme na tom području bio prisutan još jedan očevidac. Bio je to prorok Ezekijel koji je također imao mnogo za reći na tu temu. Ezekijel, Jahvin svećenik u Jeruzalemu, bio je među aristokracijom i obrtnicima koji su zajedno s kraljem Jojakimom bili protjerani nakon SLIKA 1 0 2 Što je Nabukodonozor 598. g. pr. n. e. prvi put napao Jeruzalem. Silom su odvedeni u sjevernu Mezopotamiji te su naseljeni na području rijeke Khabur, nedaleko od doma svojih predaka u Haranu. Tamo je Ezekijel To je veliko čudo Sinovo koje se od bogova i božica nije dogodilo u zemlji, od davnih dana i nepoznatih; koje ljudi Zemlje nisu vidjeli ni našli zapisano na pločicama od davnih dana: imao svoju slavnu viziju nebeskih kola. Kao kvalificirani svećenik, i on je bilježio mjesta i datume događaja: to je bilo petog dana četvrtog mjeseca u petoj godini progonstva — 594/593. g. pr. n. e. — "kad bijah medu izgnanicima na rijeci Khaburu, otvoriše se nebesa i ja ugledah viđenja Elohima ', naveo je Ezekijel na samom početku svojih proročanstava. Ono što je ugledao u vihoru, s bljeskajućim svjetlima obavijena sjajem, bila su božanska kola koja su mogla ići prema gore, prema dolje i postrance, a u

246

247

POSLJEDNJI

DANI

K A D A SU

BOGOVI

OTIŠLI SA ZEMLJE

njima, "na nečemu poput prijestolja, bijaše netko kao čovjek zemaljski"; i začuo je glas koji mu se obraćao kao "Sinu čovječjem" i objavio mu njegov proročki zadatak. Izraz u prorokovoj uvodnoj izjavi obično se prevodi kao "viđenja Boga". Izraz Elohim, koji je množina, Tradicionalno se prevodi kao "Bog", u jednini, čak i u slučajevima kada se Biblija očigledno prema njemu odnosi kao da je u množini, kao na primjer: "I reče Elohim, načinimo Adama na svoju sliku, da bude nama sličan (Posranak 1: 2 6 ) . Kao šro čitatelji mojih knjiga znaju, priča o biblijskom Adamu inrerpreracija je mnogo podrobnijih sumerskih tekstova o stvaranju, u kojima je skupi­ na Anunnakija predvođena Enkijem genetskim inženjeringom "srvorila" Adama. Izraz Elohim, kao šro uvijek iznova pokazujemo, odnosio se na Anunnakije; a Ezekijel je izvijestio o tome da je vidio anunnakijsku nebesku letjelicu — u blizini Harana. Ezekijel je nebesku lerjelicu koju je vidio opisao, u uvodnom pogla­ vlju i nakon njega, kao Božji Ka vod ("Ono što je teško") — istim izrazom koji se u Izlasku koristi za božansku letjelicu koja je sletjela na planinu Sinaj. Opis letjelice koji je dao Ezekijel nadahnuo je generacije učenjaka i umjetnika, a crreži koji su nastali kao rezultat tog nadahnuća mijenjali su se tijekom vremena onako kako je napredovala naša vlastita tehnologija letećih vozila. Drevni tekstovi govore kako o svemirskim brodovima tako i o letjelicama te opisuju Enlila, Enkija, Ninurtu, Marduka, Totha, Sina, Samaša i Ištar, da navedem one najistaknutije, kao bogove koji su imali letjelice i vršljali zemaljskim nebom - ili vodili zračne birke, kao šro je na primjer ona između Horusa i Setha ili ona Ninurre i Anzua (da ne spomi­ njem indoeuropske bogove). Čini se da su od svih različirih teksrualnih opisa i slikovnih prikaza "nebeskih brodova" Ezekijelovom viđenju vihora najviše odgovaraju takozvana "vihorasra kola" nacrrana na lokalireru u Jordanu s kojeg je prorok Ilija uznesen u nebesa (slika 1 0 3 ) . Ta je letjelica nalik helikopteru zacijelo bila služila samo kao šati do mjesra na kojem se nalazio pravi svemirski brod. Naše je mišljenje da je to bio razlog zbog kojeg se Nabukodnonozor usudio ponovno napasti Jeruzalem i uništiti Jahvin hram. Taj vapaj je praktički identičan onome o čemu je Adda-Guppi izvijestila iz Harana: 'Sin, vladar bogova, naljutio se na grad svoj, hram svoj i otišao je na nebesa; a grad i ljudi u njemu su propali." Ne može se sa sigurnošću reći kako ili zašto su događaji u sjevernoj Mezopotamiji povezani s idejom u dalekoj Judeji da je Jahve također otišao SLIKA 103 Ezekijelov zadarak bio je da prorokuje i upozori svoje prognane su­ narodnjake na dolazeći Sudnji dan kada će se ljudima suditi za sva sramorna djela i nepravde. Zatim se, poslije godinu dana, isti "netko kao čovjek zemaljski" ponovno pojavio, pružio ruku, uhvario Ezekijela i pre­ nio ga sve do Jeruzalema, da tamo prorokuje. Jeruzalem je, sjetit ćete se, pretrpio izgladnjujuću opsadu, ponižavajući poraz, bezobzirnu pljačku, babilonsku okupaciju te izgnanstvo kralja i cjelokupnog plemstva. Kada je onamo stigao, Ezekijela je zatekao prizor potpunog sloma vladavine zakona i pridržavanja vjerskih obreda. Pirajući se šro se ro zbiva, naišao je na jednog sranovnika koji je sjedio i jadikovao (8: 12, 9: 9)

Jahve nas više ne vidi jer je Jahve napustio Zemlju!

248

249

POSLJEDNJI

DANI

K A D A SU

BOGOVI

OTIŠLI

SA ZEMLJE

sa Zemlje, no očito je da su se vijesti o tome da su Bog odnosno bogovi oti­ šli bila proširila nadaleko i naširoko. Doista, na pločici VAT 7847, koja je ranije spomenuta u vezi sa sunčevom pomrčinom, u proročanskom dijelu koji govori o velikim nesrećama koje traju dvjesto godina piše: Bogovi će s tutnjem, leteći, iz zemalja otići, od ljudi se odvojiti. Ljudi će božja prebivališta u Enlil će u ljutnji uzletjeti. Poput nekoliko drugih dokumenata iz žanra "akadskih proročan­ stava", stručnjaci i ovaj tekst smatraju "proročanstvom poslije događaja" — tekstom koji događaje koji su se već dogodili koristi kao osnovu za pre­ dviđanje drugih budućih događaja. Bilo kako bilo, ovdje imamo dokument koji znatno proširuje egzodus bogova: ljutiti bogovi, predvođeni Enlilom, odletjeli su iz svojih zemalja; nije se samo Sin naljutio i otišao. Postoji još jedan dokument. Premda ga stručnjaci klasificiraju kao "proročanstvo u neoasirskim izvorima," njegove početne riječi sugeri­ raju da je njegov autor (babilonski?) štovatelj Marduka. Evo tog doku­ menta u cijelosti: Marduk, Enlil bogova, Skovao je zao plan narod. Na njegovim se usnama našla gorka kletva. Zli nagovještaji što ukazuju na poremećaj nebeskog sklada počeli su se obilno pojavljivati i na nebu i na Zemlji. Planeti na Enlilovom, položaje i Anuovom i Eaovom putu pogoršali su svoje nakazne predznake. opetovano pokaztdi naljutio se. Um mu je postao gnjevan. rastjerivanja njezinih naroda. ruševinama ostaviti. Suosjećanja i blagostanja će nestati.

Arahtu, Golemi

rijeka izobilja, pretvorila se u bijesnu bujicu. vodeni val, divlja poplava poput Potopa i pretvorila ih u ruševine. odnijela je grad,

njegove kuće i svetišta,

Bogovi i božice se su se uplašili, napustili svoje hramove i kao ptice odletjeli na nebo.
Svim tim tekstovima zajedničke su tvrdnje: a) da su se bogovi naljutili na ljude; b) da su bogovi "odletjeli poput ptica" i c) da su otišli na "nebo". Nadalje, izvještava nas se da su njihov odlazak pratile neobične nebeske po­ jave i određeni poremećaji na Zemlji. To su značajke Dana Gospodinovog kakvog su pretkazali biblijski proroci: Odlazak je bio povezan s povra­ tkom Nibirua — bogovi su otišli sa Zemlje kada je Nibiru došao.

Tekst klasificiran kao VAT 7 8 4 7 sadrži intrigantan navod o razdo­ blju velikih nesreća koje je trajalo dva stoljeća. Iz teksta nije jasno je li to bilo pretkazanje o tome što će se dogoditi nakon odlaska bogova, ili su tijekom tog razdoblja narasli njihov gnjev i razočaranje zbog čo­ vječanstva, što je dovelo do odlaska. Čini se da je ovo posljednje slučaj jer najvjerojatnije nije slučajnost da je era biblijskih proročanstava o grijesima naroda i skorom sudu na Dan Gospodina počela s Amosom i Hošejom oko 760./750. g. pr. n. e. — dva stoljeća prije povratka Nibi­ rua! Dva stoljeća proroci su, iz jedinog legitimnog mjesta "veze neboZemlja" — Jeruzalema — pozivali na pravdu i poštenje među ljudima i mir medu narodima, osuđivali besmislene žrtve i obožavanje beživotnih kumira, okrutna osvajanja i nemilosrdno razaranje te upozoravali sve nacije — uključujući Izrael — na neizbježne kazne, ali bez rezultata. Ako je to bio slučaj, tada je ono što se dogodilo bilo postupno nakupljanje gnjeva i razočaranja kod anunnakijskih bogova te njihov zaključak "kad je dosta, onda je dosta" — bilo je vrijeme za odlazak. Sve to podsjeća na odluku bogova predvođenih razočaranim Enlilom da zadrže Potop i njihovo odlijetanje u nebeskoj letjelici, nepoznatoj

razaranja zemlje i

Njegovo Ijutito srce bilo je odlučno da sravni zemlju i uništi njezin

250

251

a tu je bilo i tri srotine Igigija koji su opsluživali nebesku letjelicu koja je Zemlju povezivala s usputnom planetarnom postajom na Marsu. iako su Enlil i Enki prihva­ tili teritorijalnu podjelu. g.DIN-u. bušio i klesao netko s nevjerojatnim tehno­ loškim sposobnostima i sofisticiranom opremom. Međutim Enki je preko Noe osujetio Enlilov plan. budućem Sumeru. omogućivši Anunnakijima da lakše i brže. neki su za odlazak iskoristili Mjesto za slijetanje. n. čovjek bi po­ sumnjao može li se kamenje danas tako oblikovati. Posjet im je poslužio kao prilika da počnu smanjivati broj Nibiruanaca na Zemlji. Broj na Zemlji im se povećao na šesro. Njegove glavne ruševine sasroje se od reda od čeriri ruševne građevine. kakvo — i čije — je to oruđe bilo? 252 253 . I tako. A zatim su Anunnakiji počeli "općiti s ljudskim kćerima pa su im one rađale djecu" (Po­ stanak 6). Tada su Enlilovci/Enliliti počeli pripremati alternativnu svemirsku luku u Južnoj Americi. Za trajanja svog državničkog posjera Zemlji oko 4000. Enki je predložio da se proizvede "Primitivni radnik". zajedno s insta­ lacijama pomorske luke. Ostaje tajna kako su te komore bile tako precizno izdubljene u kamenu i kako su četiri goleme stijene dopremljene na to mjesto. Kada je došao potop. Zagonetku usložnjava tajnovita svrha kojoj su ra tehnološka čuda služila. a ujedno su porvrdili mirovne sporazume između suparničke po- lubraće i njihovih zaraćenih klanova. sada su. instalacije u Južnoj Americi bile su jedine koja su ostale potpuno u enlilovskim/enlilitskim rukama. prešli su na rudarske operacije u jugoistočnoj Africi te taljenje i rafi­ niranje zlata u E. dođu do više zlara budući da naplavinsko zlaro — čisre grumene zlata saprane s planina — neba samo isprati iz pijeska i pokupiti. Međutim. n. Potop koji je poharao Zemlju poplavio je rudnike u Africi. Kada su Anunnakiji. Enkijev sin Marduk nikada se nije odrekao borbe za vrhovnu vlasr koja je uključivala kontrolu nad srarim mjestima poveza­ nim sa svemirom. Došao je Enlil. Kada je 2024. pr. g. no orkrio je glavnu zlatnu žilu u južnoameričkim Andama. Ako su trebali služiti kao kalupi za lijevanje složenog oruđa." jer "velika je čovjekova pokvarenosr na Zemlji". kada se Nibiru ponovno približavao. Drugi su. neki od njih su prikazani na slici 105. pretpotopna svemirska luka razorena nuklearnim oružjem. to mjesto — danas poznato kao PumaPunku — nalazi se nedaleko od sada smanjenog jezera Titicaca (koje dijele Peru i Bolivija). zlato su namjeravali izvući iz Perzijskog zaljeva. e. blizu mjesra gdje su tijekom posjera tom podru­ čju boravili Anu i Anru. iz koje se lakše mogla lansirati svemirska letjelica za daleka putovanja kojom su odlazili do Nibirua. te je postavljen za vrhovnog zapovjednika. Enkijev polubrar i suparnik za nasljeđivanje. kada je frustrirano i zgadeno anunnakijsko vodstvo odlučilo da je vrijeme da odu. Tko je otišao. što je učinjeno genetskim usavršavanjem postojećeg hominida. predvođeni Eaom/Enkijem. Anu i Antu posjetili su poslijepotopnu zemlju zlata na jezeru Titicaca. Kad su se Anunnakiji koji su crnčili u rudnicima pobunili.POSLJEDNJI DANI KADA su BOGOVI OTIŠLI SA ZEMLJE čovječanstvu. morali upotrijebiti in­ stalacije u Južnoj Americi. Svaki takav izdubljeni sustav komora iznurra je bio u potpunosti obložen zlamim pločama koje su bile pričvršćene zlatnim zakovi­ cama — kada su došli u šesnaestom stoljeću. možda s posljednjim velikim transportom zlata. ta svrha morala je biti vrlo sofisticirana. Doista. i bez porrebe za raljenjem i rafiniranjem. re su Enki i Marduk prekršili rabu. Kada im ro nije pošlo za rukom. enlilski bogovi planirali odlazak. Kao što je ranije spomenuro. Potop je omogućio i smanjenje broja Anunnakija potrebnih na Zemlji. razjareni Enlil je rekao: "Neka ljudi nestanu. Arheološki pronalasci na tom mjestu uključivali su ogroman broj neobičnih kamenih blokova koji su bili precizno izrezani. od kojih je svaka izrađena od jedne divovske izdubljene stijene (slika 104). Čovjeku ne treba diploma iz strojarstva da shvati da je to kamenje rezao. prvi pur došli na Ze­ mlju zbog zlata koje im je trebalo da zaštite ugroženu atmosferu svog planeta. pr. e. ižlijebljeni i isklesani s preciznim kutovima. to nevjerojatno blago odnijeli su Španjolci. Taj lokalitet krije još jednu tajnu. kako su otišli i kamo su orišli ako se Sin vratio nakon nekoliko deserljeća? Da bi odgovorili na ra piranja moramo se vratiti na početak. namnožili se i s vremenom im je dana civilizacija. Ljudi su preži­ vjeli. međutim tada je bilo na južnoj obali jezera.

čovjeku padaju na pamet samo Anunnakiji kao oni koji su mogli posjedovati tehnologiju za izradu tih "kalupa" te upotrebljavati njih ili njihove proizvode. koji ga je u svojoj knjizi Peru Illustrated opisao kao "Baalbek Novog svijeta". ni ne znajući koliko je ta usporedba blizu istine. na lokalitetu koji je sada poznat kao Tiwanaku (ranije se pisalo Tihuanacu) a nalazi se u Boliviji. Glavna anunnakijska ispostava bila je smješte­ na nekoliko kilometara u unutrašnjosti. Jedan od prvih europskih istraživača koji su u modernom vremenu došli na to mjesto bio je George Squier. 254 255 .POSLJEDNJI DANI K A D A SU BOGOVI OTIŠLI SA ZEMLJE Razumljivo.

a okružuju je uspravni kameni stupovi. došao je do zapanjujućeg zaključka o starosti tog lokaliteta. Najvjerojatnije su imala neku astronomsku svrhu. broj 14) pokazale su da se Kalasasayina orijentacija nedvojbeno poklapala s nakrivljenošću Zemlje ili 10.000. a nedvojbeno kalendarsku. objavljene U znanstvenom časopis Baesseler Archiv. ili kasniji. Posnanskyjevu pretpostavku daje Kalasasaya imala funkciju opservatorija potvrdili su kasniji istraživači. oblikuju jedinicu za 256 257 . pr. Oba se datuma poklapaju s aktivnostima Anunnakija na tom mjestu. Turistički favorit je nadsvodeni prolaz zvan Vrata Sunca. n. kada je Anu posjetio Ze­ mlju. Doista. e. ili 4. Glavne nadzemne građevine u Tiwanakuu (ima i mnogo podzemnih) uključuju Akapanu. g. u Izgubljenim kraljevstvima obrazložio sam da je Virakoča bio Adad/Tešub. preciznošću sličnom onoj iz Puma-Punkua. e. n. da astronomska usklađenost Kaiasasaye potvrđuje da je izgrađena tisućama godina prije civilizacije Inka bio je tako nevjerojatan da su njemačke astronomske ustanove poslale znanstvene ti­ move da to provjere. vodovima i ustavama o čijoj se svrsi raspravlja u Izgubljenim kraljevstvima. g. njegov zaključak. a dokaza o prisutnosti enlilitskih/enlijanskih bogova na tom lokalitetu ima na sve strane. izrezana iz jednog komada stijene. pr. onom zvanom Kalasasaya.000.POSLJEDNJI DANI K A D A SU BOGOVI OTIŠLI SA ZEMLJE Sljedeći veliki suvremeni istraživač Tiwanakua Arthur Posnansky (Tihuanacu — Kolijevka američkog čovjeka). zasnovan na arheoastronomskim na­ putcima sira Normana Lockyera. astronomska opažanja. bilo koji od ta dva datuma — raniji datum. istaknuta građevina koja je također. nedugo nakon potopa. kada su tamo počele operacije vađenja zlata. Meni odgovara. Vrata Sunca postavljena su tako da zajedno s trećom istaknutom gra­ đevinom u Tiwanakuu. kao što sam napisao u Izgubljenim kraljevstvima. Njihov izvještaj i kasnije dodatne provjere (konkretno. Kalasasaya je velika pravokutna građevina u čijoj sredini je uleknuto dvorište. kao što pokazuju na njima izrezbarene slike. Tim rezbarijama dominira veća slika boga Virakoče koji u ruci drži munju. umjetno brdo ispresijecano kanalima. što jasno oponaša bliskoistočnog Adada/Tešuba (slika 106).

istraživači su pronašli jednu od najtajnovitijih zagonetki drevnih vremena. Na temelju različitih pronalazaka i slika na Vrarima Sunca (slika 107a) te na osnovi sličnosti s prikazima na drevnim hetitskim lokalitetima u Turskoj (slika 107b). Golemo područje (otprilike petsto če­ tvornih kilometara!) koje se od pampe proteže prema krševitim planina na istoku. Izrađeni su uklanjanjem površinskog sloja tla debelog desetak 258 259 . Crteži su toliko veliki da gledani s tla nemaju nikakvog smisla. takozvane linije iz Nazce. prirodnoj luci ispod Tivvanakua.POSLJEDNJI DANI K A D A SU BOGOVI OTIŠLI SA ZEMLJE Arheološka. Njegovo područje u Srarom svijeru bila je Anarolija u kojoj su ga Hetiti obožavali kao Tešuba. Takav go­ lemi simbol. promarra li ih se iz zraka jasno prikazuju poznate i imaginarne životinje i ptice (slika 109). Simbol nadimka Kandelabra dugačak je 125 i širok 72 merra. U unutrašnjosti sjeverno od zaljeva. može se iz zraka ili s oceana vidjeri u zaljevu Paracas u Peruu. a njegove crre. sugerirao sam da je operacije vađe­ nja zlata (i kositra!) nadzirao Iškur/Adad. geološka i mineraloška istraživanja provedena na lokalitetu i na širem području oko njega porvrdila su da je Tiwanaku služio i kao metalurško središre. Međutim. kao da je "netko" upotrijebio kao platno i nacrtao na njemu mnošrvo slika — neki ih nazivaju "najvećim umjetninama na svijetu". I nirko ne zna tko ga napravio i kako — osim ako to sam Adad nije želio objaviti svoju prisutnost. urezane su u tvrde stijene do dubine od oko pola merra.5 metara. "boga vremena" čiji simbol je bila rašljasta munja. tajansrveno urezan na obronku planine (slika 108). Enlilov najmlađi sin.5 do 4. u pustinji između rijeka Ingenio i Nazca. koje su široke 1.

Različiti pokušaji rješavanja misterija linija. ponekad kratki. ekvinocijima. Cesto se međusobno presijecaju bez ikakve pravilnosti. Istraživanja (uključujući neka koje je provelo društvo National Geo­ graphic) koja su nastojala utvrditi astronomsku orijentaciju linija — uskla­ đenosti sa solistici)ima. uključujući pokušaje po­ kojne Marie Reiche. Ti besprijekorno pravilni. Ima oko sedamsto četrdeset ravnih "linija". Naime. ponekad široki. Svatko tko leti iznad područja (turistima su ondje na raspolaganju mali zrakoplovi) bez iznimke dolazi do zaključka da je "netko" tko je bio u zraku koristio poseban uređaj i crtao po tlu ispod sebe. kojoj je to bio cjeloživotni projekt. kotline i gudure. umjesto da je njihova svrha bila SLIKA n o 260 261 . ponekad spojenih s trokutastim "trapezoidima" (slika 1 1 1 ) . Iako šire linije izgledaju kao aerodromske piste s kojih pri uzlijetanju (ili slijetanju) ridaju zrakoplovi. ne obazi­ rući se na brda.POSLJEDNJI DANI K A D A SU BOGOVI OTIŠLI SA ZEMLJE centimetara i načinjeni unikurzalnom Linijom — neprekinutom linijom koja zavija i krivuda a da ne prelazi preko same sebe. jedna druga. još zagonetnija značajka Linija iz Nazce —same "linije" koje izgledaju kao široka uzletišta (slika 1 1 0 ) . bez obzira na konfiguraciju terena. Od neposredne važnosti za temu odlaska je. a ponekad prelaze preko crteža životinja i tako otkrivaju da su napravljene u različitim vremenima. ovom ili onom zvijezdom — također nisu nikuda dovela. ovdje se ne radi o tome zato što "linije" nisu horizontalno ravne — prolaze ravno preko neravnih terena. uvijek su bili neu­ spješni kada se objašnjenje tražilo u okvirima pretpostavke da su "to učinili peruanski Indijanci" — narod "kulture Nazca" ili narod "civilizacije Paracas". Za one koji isključuju rješenje "astronauta iz davnina" ta enigma ostaje nerješiva. ponekad dugi — idu ravno preko brda i dolina. međutim. ravni potezi — ponekad uski.

g. Ne postoje zapisi s izvještajima očevidaca o letjelicama i letovima u Nazci. To pokazuje izuzetna slika na 4. do otprilike 560. Godine 1990. Kao što je detaljno opisano u Dvanaestom planetu. Kamo su otišli nakon što su poletjeli sa Zemlje? To je. bogovi sustavno napuštali planet Zemlju. Koristili su je nakon što je ona na Sinaju uništena. moralo biti mjesto s kojega se Sin mogao relativno brzo vratiti jednom kada se prekada je objavljena Revizija postanka već je bilo dovoljno NASA-inih vlastitih pronalazaka i fotografija s Marsa da popune cijelo jedno poglavlje pod naslo- 262 263 . a rvrdnju da je ramo nekoć postojala svemirska baza srručni je establišment smatrao ekstremnijom čak i od ideje o "drevnim astronautima". postoje. To je mjesto bila dobra. čini se da su one rezultat uzlijetanja letjelice koja je prilikom uzlijetanja na tlu pod sobom ostavila "linije" što ih je napravio ispuh njezinog motora.GIR. stara usputna postaja na Marsu s koje su brodovi za daleka putovanja jurili da presretnu Nibiru u njegovoj orbiti i na nj slete. pr. Osobno smatram da je to rješenje zagonetke "linija iz Nazce": Nazca je bila posljednja anunnakijska svemirska luka. Godine 1976. e. n. domislio. Petersburgu u Rusiji (slika 1 1 3 ) . pr. n. g. Nameće nam se neizbježan zaključak da su od barem 6 1 0 . a u svemiru između njih je svemir­ ska letjelica. naravno. vode i života. u usporedbi sa Zemljom. kada je sve spomenuto izneseno u knjizi Dvanaesti planet Mars se još uvijek smatralo neprijateljskim planetom bez zraka. anunnakijske "nebeske odaje" doista su imale takve ispuhe. sumersko znanje o našem Sunčevom sustavu obuhvaćalo je i navode o anunnakijskom ko­ rištenju Marsa kao usputne postaje. e. Kao što pokazuje kombinacija sumerskih piktogra­ ma DIN i GIR (čitaj DIN. brojeći izvana prema unutra). a zatim su je upotrijebili za konačni odlazak. tekstovi iz Harana i Babilona o le­ tovima koji su nesumnjivo koristili Mjesto slijetanja u Libanonu. kao što smo pokazali. manjom gravitacijom na Marsu. Koristeći se.500 godina starom cilindričnom pečatu koji se danas nalazi u muzeju Hermi­ tage u St. Anunnakiji su vidjeli da im je lakše i logičnije najprije sebe i svoje terete u šatl-letjelici transportirati od Zemlje do Marsa i onda tamo prijeći za put do Nibirua (i obrnuro). Medu izvještajima očevidaca o tim odlaznim letovima i anunnakijskoj letjelici je i svjedočanstvo proroka Ezekijela te zapisi Adde-Guppi i Nabunaida.POSLJEDNJI DANI K A D A SU BOGOVI OTIŠLI SA ZEMLJE omogućiti uzlijetanje. Slika prikazuje astronauta na Marsu (šestom planetu) koji komunicira s astronautom na Zemlji (sedmi planet. slika 112) koja je označavala svemirske bogove.

kompleksa u obliku kotača (na slici 1 1 4 samo su dvije takve fotografije) — i glasovitog lica s Marsa (slika 1 1 5 ) . cesta.POSLJEDNJI DANI K A D A SU BOGOVI OTIŠLI SA ZEMLJE vom "Svemirska baza na Marsu". 264 265 . Dokazi su pokazali da je na Marsu nekada bilo vode i uključivali su fotografije građevina sa zidovima.

Međutim. kao što je porvrdio relativno brz Sinov povratak. Za razliku od drugih svemirskih poduhvara. jezera i oceane re da na njemu i dalje ima vode. sovjetskih i europskih sve­ mirskih letjelica bez posade uspjelo doći na Mars i istraživati ga tako da su sada znanstveni časopisi — onih istih "nevjernih Toma" iz 1970-ih — puni izvještaja. da je nekoć imao rijeke. prev. NASA-ini marsovski roveri1 poslali su na Zemlju kemijske i forografske dokaze koji potkrjepljuju te zaključke. kao šro se vidi iz kolaža novinskih naslova na (slici 1 1 6 ) . na nekim mjestima neposredno ispod površine. 266 267 . Tko je još otišao. Godine 2005. studija i fotografija koji govore o rome da je Mars nekada imao priličnu veliku atmosferu. Bilo je to prvo obližnje odredište bogova koji su odlazili. misije na Mars — od tada je u njima poče­ la sudjelovati i Europska unija — imale su neuobičajenu. uznemirujuću i zagonetno visoku sropu neuspjeha. uslijed ustrajnih nastojanja u po­ sljednja dva desetljeća dovoljno je američkih. neobjašnjene nesranke svemirskih letjelica.POSLJEDNJI DANI K A D A SU BOGOVI OTIŠLI SA ZEMLJE I Sjedinjene Države i Sovjerski Savez (sada Rusija) uložili su velike napore da dodu na Mars i istraže ga lerjelicama bez posade. tko se mogao vratiti? Iznenađujuće je da neki od odgovora na ta pitanja također dolaze s Marsa. re da i dandanas ima ranki armosferski omorač. Zajedno s nekima od njihovih izvanrednih forografija na kojima se vide ostaci građevina. uključujući zbunjujuće. a u nekim slučajevima čak i vidljive u obliku malih smrznutih jezera. na primjer zid prekriven pijeskom s jasno vidljivim pra­ vim kutovima (slici 1 1 7 ) . op. trebali bi ovdje biti dostatni za sljedeći zaključak: Mars je mogao služiti i služio je kao anunnakijska usputna svemirska postaja. 1 Vozila specijalno izrađena za kretanje po površini Marsa i prikupljanje podataka o tamošnjem c 'u i atmosferi. tko je ostao.

g.POSLJEDNJI DANI Četrnaesto poglavlje POSLJEDNJI DANI S jećanja čovječanstva na prijelomne događaje iz svoje prošlosti — za ve­ ćinu povjesničara to su "legende" ili "mitovi"— uključuju i priče koje su bile dio kulrurnog ili vjerskog naslijeđa naroda širom svijeta te se stoga smatraju "univerzalnima". Urvrdili smo da je to bio Enkijev sin Toth iz egipatskog panteona (Ningišzida za Sumerane). dano na odlasku. Nas posebno zanimaju kolektivna sjećanja naroda iz zemalja u ko­ jima su se ti odlasci konkretno dogodili. pr. 269 . re da je on 3113. da će se vratiti — na oblje­ tnicu svog tajnog broja 52. u jednom dije­ lu svijeta za drugim čovječanstvo ostalo bez svojih dugoštovanih bogova. U Srednjoj Americi darovatelj civilizacije bio je "Krilata zmija" Qtietzalcoatl. oni dolaze i iz Amerike. I tako je. Već smo obradili dokaze s drevnog Bliskog isroka. U Južnoj Americi dominantno se božanstvo zvalo Virakoča ("Stvoritelj svega"). e. Boga Tivvanakua identificirali smo kao lešuba/ Adada iz hetitsko/sumerskog panteona. Uskoro je čovječanstvo počelo zaokupljati pitanje (koje su postavili i moji čitatelji): Hoće liše vratiti? Poput obitelji koju iznenada napusti otac. ali i priče o povratku bogova natrag na nebesa.. Nakon što je sve to učinio. Indijanci Aymara s Anda za njega su rekli da mu je prebivalište u Tivvanakuu. Enlilovog najmlađeg sina. re obuhvaćaju kako enlilitske tako i enkiitske bogove. potopu ili o bogovima koji su došli s nebesa. n. čovječanstvo je poče­ lo gajiti nadu u povratak. Toj kategoriji pripadaju priče o prvom ljudskom paru. koji je oponašao kvadratni zigurar s uglovima usmjerenima prema glavnim stranama svijeta. n. n. otprilike sredinom prvog stoljeća pr. otišao je. pr. ono se moralo podudarati s odlaskom njegovih afričkih štićenika Olmeka i istovremenim ustankom domoroda­ čkih Maja — oko 600. g. poput djeteta koje treba pomoć. zatim je označio smjer njegovog konačnog odlaska (slika 118). Veliki plan. Premda vri­ jeme njegova odlaska nije navedeno. mjesto za opservatorij Machu Picchu i druga sveta mjesta. e. ili 500. e. Zatim je. te da je prvim dvama parovima brat-sestra dao zlatnu palicu kojom su trebali pronaći pravo mjesto za utemeljenje Cuzca (kasnije prijestolnice Inka). u Srednju Ameriku doveo svoje afričke sljedbenike i tamo uspostavio civilizaciju. Dominantna legenda u Srednjoj Americi njegovo je obećanje.

pr. Iznimna vremena kada su bogovi živjeli u svetim četvrtima ljudskih gradova. a druga divlji bik. g. no neki su — usprkos njihove uobičajene "besmrrnosti" — umrli na Zemlji. dogoditi — kada dođu posljednji dani. nasravljale su se opružbe. izgnansrvo i konačna pobjeda. Marduk za enkiite i Nannar/Sin za enlilite. Dumuzija koji se uropio. tijekom kojeg su se ponovno uprizorivali Mardukova "smrr". n. čudna statua božanstva. "s kosom koja je sezala do pijedestala". . a vjerojatno je ostala i Ištar. Proroci su obećali da će se to sigurno Povijesni zapisi pokazuju da s rakvim stanjem srvari nisu bili zadovolj­ ni ni bogovi ni ljudi. na Zemlji je ostalo malo bogova iz ranih sumerskih tek­ stova ili dugih Popisa bogova. rako izrazim). uz tristo Igigija stacioniranih na Marsu. Bila je tako čudna da joj "čak ni učeni Adapa" — ikona najvišeg ljudskog znanja — "nije mogao naći ime". Kako su tisućljeća prolazila. preko zanemarivanja gospodarsrva ("poljoprivrednici su propali". bili stvorili čudnovate nemani nalik himeri) "nisu mogli pojmiti". g. kao i nebesku porvrdu u vidu pojave Mardukovog planeta. n.586. te Bau koja se razboljela od nuklearne radijacije. raskomadanog Ozirisa. kao njegovi čuvari bile su oblikovane dvije neobične zvijeri — jedna je bio "demon potopa". nikad prije viđena. 270 271 . Objavljujući da je Nabunaidov "bog zaštitnik postao neprijareljski na­ strojen prema njemu" re da je "bivši miljenik među bogovima sada osuđen u zemlji prije nije vidio. rražio je da se nanovo izgradi i njegov veliki hram-zigurat u Uru te postane središre obožavanja. Na svakoj strani velike vjerske podjele sada je bio samo jedan sam Vrhovni bog nebesa i zemlje. e. Optužbe su se prorezale od građanskih stvari ("on ne razglašava zakon i red"). kada je faraon rvrdio da se bog s njime vozi u njegovim kolima i kada se asirski kralj hvalisao da ima pomoć s nebesa bila su svršena. no njezina nenamjerna posljedica bio je začetak Islama. čiji je hram u Haranu bio obnovljen. Da srvari budu gore. "trgovačke cesre su blokirane") i manjka javne sigurnosti ("plemiće se ubija") do najozbiljnijih opružbi — sverogrđa: Napravio je kumir boga kojeg nitko Zazvao ga po imenu Nannar. podigao na pijedestal. Tekst sadrži popis optužbi babilonskih svećenika protiv Nabunaida. pr. a u Babilonu su Mardukovi svećenici bili ozlojeđeni. Priča o posljednjem kralju Babilonije odražavala je te nove okolno­ sti. drveta ili metala — bogove koje se moralo prenositi. Još je uvredljivija bila Nabunaidova objava da se festival Akitu.POSLJEDNJI DANI POSLJEDNJI DANI pokušalo pronaći spasitelja. Bila je tako neobična i nedolična. Sin. Spomenimo poražene Zua i Setha. e. napisali su svećenici. tko je od velikih anunnakijskih bogova ostao na Zemlji? Ako sudimo po tome tko se od njih spominje u tekstovima i zapisima iz narednog perioda možemo biri sigurni samo za Marduka i Nabua od enkiita. Već u danima proroka Jeremije (626. Okrunio ga je tijarom u Za ruku mu stavio demona. uskrsnuće. a od enlilita za Nannara/Sina. Na vrhuncu njihove prisutnosti Anunnakija je na Zemlji bilo šesto. "daje čak ni Enki i Ninmah (koji su. Zatim je kralj uzeo to sramno djelo i stavio ga u Mardukov hram Esagil. posebno nakon Anuova posjera oko 4. Nakon što je došlo do konačnog odlaska.000. obliku pomračenog mjeseca. Većina ih se vrarila na svoj matični planet. povrh toga. Stavio ga je u hram. Izabrao ga je Sin u svom središtu kidta Haranu. Nakon poropa njihov je broj počeo opadari. od tada pa na dalje više neće slaviti. njegovu su­ prugu Ningal/Nikkal i njegovog pomoćnika Nuskua. poku­ šavajući stvoriti čovjeka. Bila je ro. Ta božanska suvladavina možda je bila pokušaj dualnog monoteizma (da se Na pločici koja se sada nalazi u Brirish Museumu zapisan je tekst koji su stručnjaci naslovili Nabunaid i svećenstvo Babilona. ukrasio ga lazurom. međutim on je tražio pristanak i blagoslov Marduka u Babilonu. njegovo ime je bilo Nabu-Naid. jer nisu mogli hodati.) narode oko Judeje ismijavalo se što ne štuju "živućeg boga" nego kumire koje su zanatlije izradili od kamena.

došao sam do zaključka da se ostarjeli par povukao negdje na obale Crvenog mora i zaljeva Eilat. Iako ih 272 2-J . pet od tih gradova su — tisućama godina kasnije — arapski pisci naveli kao židovske gradove. Nadalje. odmarao u je­ dnoj oazi na stjecištu dviju voda. a njegov simbol polumjesec nalazi se na vrhu svake džamije. novo carstvo. Sve je to potaklo spekulacije da je Nabunaid razmišljao o monoteizmu. a njegovo glavno središnje raskrižje u čast njegove supruge Nikkal (to mjesto se na arapskom i dalje zove Nakhl). "Udaljena regija" u koju je Nabunaid otišao u samoizgnanstvo bila je Arabija. zajedno sa suprugom. prema tradiciji uz džamije se i danda­ nas grade minareti koji oponašaju višestupanjske rakete spremne za lansiranje. Tekstovi pronađeni u Ugaritu. Posljednje poglavlje sage o Nabunaidu povezano je s pojavom Perzijanaca na svjetskoj pozornici. međutim njemu najviši bog nije bio judejski Jahve nego njegov dobročinitelj Nannar/Sin. Jedan od njih U ugaritskim tekstovima bog Mjeseca naziva se EL — jednostavno "Bog. u njegovoj sviti bili su Zidovi iz redova judejskih izgnanika u haranskoj regiji. "Židovski aspekt " u Nabunaidovoj priči dodatno je pojačan činjeni­ com da se u jednom odlomku svitaka s Mrtvog mora (pronađenih u Kumranu na obali Mrtvog mora) spominje Nabunaid i navodi da je u Teimi patio od "neugodne kožne bolesti" koja je izliječena tek nakon što mu je "Židov rekao da oda počast najvišem Bogu". "blizu raspukline dvaju mora". stjecištu karavana na sjeverozapadu sadašnje Saudijske Arabije koje se nekoliko puta spominje u Bibliji. n. (slika 1 1 9 ) bio je Medina. Njegovo glavno sjedište nalazilo se u mjestu zvanom Teima. bog Mjeseca. Povijesna je činjenica da je Nabunaid doista otišao iz Babilona te za vladara imenovao svog sina Bal-Taz-Ura — Baltazara iz biblijske Knjige Danijelove. "kanaanskom" lokalitetu na Sredozemnoj obali u Siriji koji se sada naziva Ras Shamra.POSLJEDNJI DANI POSLJEDNJI DANI na nesreću". babilonski su svećenici prisilili Nabunaida da napusti Babilon i ode u izgnanstvo "u daleku regiju". U šestom stoljeću pr. opisuju da se bog Mjeseca. grad u kojem je Muhamed utemeljio!osnovao Islam. Nakon što sam se dugo pitao zašto je Sinajski poluotok nazvan u čast Sina." preteča islamskog Alaha. Praktički je sigurno da Islam vuče korijene od Nabunaidovog boravka u Arabiji. zauzeli ih i ujedinili u moćno. Ahemejanci. Kao što potvrđuju mnogi zapisi. (U nedavnim iskapanjima na tom području pronađene su klinastim pismom ispisane pločice koje svjedoče o Nabunaidovom boravku. Ime Perzijanci dano je mješavini naroda i drža­ va na iranskom platou koja je uključivala drevne sumerske zemlje Anšan i Elam. su se pojavili na sjevernim granicama tih teritorija. U mezopotamskim zapisima nakon Nabunaidovog vremena više se ne govori o tome gdje se nalazi Sin. kako su ih nazvali grčki po­ vjesničari koji su bilježili pothvate tog plemena. te zemlju kasnijih Medijaca (koja je imala udjela u propasti Asirije). čiji je simbol polumjeseca preuzeo Islam. e.) Za svoje slje­ dbenike utemeljio je šest drugih naselja.

kralj je pozvao svoje vračeve i vidovnjake da odgonetnu zapis. pozvan je izgnani Danijel koji je kralju rekao što zapis znači: Bog je procjenjivao Babilon i njegova kralja te je. Danijel. Dočekan od svećenika koji su ga smarrali spasiteljem od hererika Nabunaida i njegovog omraženog sina. izgleda da su ahemejski Perzijanci prihvatili sumersko-akadski panreon srodan njegovoj hurijsko-mitanskoj inačici. rekao je biblijski Bog preko proroka Izaije (44: 28 do 45: 1-4). Hakharn-Anisha.POSLJEDNJI DANI POSLJEDNJI DANI rasno svrstavaju u "Indoevropljane". čini se da se vidio kao krilatog kerubina (slika 120). Biblija je Cirusa smarrala oruđem za provođenje Božjih planova. umro ahemejski kralj. na prijesrolju ga je zamijenio njegov sin Kuraš re ostavio trag u nadolazećim povijesnim događajima. pr. Povjesničari smatraju da je Cirus proglasio opću vjersku amnestiju koja je svakom na­ rodu omogućila da štuje koga želi.. n. odbrojio njihove dane. e. pod vodsrvom Ezre i Nehemije. dopustio ponovnu izgradnju jeruzalemskog hrama te naredio povratak svih hramskih obrednih predme­ ta koje je bio popljačkao Nabukodonozor. prodro do Sippara gdje je presreo Nabunaida koji je žurio natrag. Ovu činjenicu neki pripisuju utjecaju židovskih izgnanika iz Deset plemena koje su Asirci bili preselili na to područje. Jahve. e. Izgnanici koji su se vratili. dovršili su ponovnu izgradnju hrama. Cirus je prešao rijeku Tigris i ušao u babilonski teritorij. Cirus je u znak štovanja prema bogu "primio Mardukove ruke". Kraj babilonskog carstva na najdramatičniji je način prerkazan u Knji­ zi Danijelovoj. a zatim je — tvrdeći da ga je pozvao sam Marduk — ušao u Babilon bez borbe. "pomazanikom Jahve". Sto se tiče onoga u što je vjerovao sam Cirus. Biblija ga zove Koreš i smarra ga Jahvinim poslanikom za osvajanje Babilona. pr. koji je zbog toga bio poznat kao Drugi hram — godine 516. Godine 539. Jedan od judejskih izgnanika odvedenih u Babilon. kao što je prorokovao Jeremija.. Zapanjen i zbunjen. pomažem ri premda me ne po­ znaš". njihovo plemensko ime poteklo je od imena njihovog prerka. godine pr. 274 275 . e. koja je korak do one indoarijske iz indijskih Veda — zgodno pojednosravljenu mješavinu prema kojoj su vjerovali samo u Najvišeg Boga kojeg su nazivali Ahura-mazda ("Istina i Svjetlost"). Mi ga zovemo Cirus. opozvao izgnansrvo Judejaca. "Ja. skončat će od perzijske ruke. u jednoj od svojih prvih proklamacija. n. svrgavanje njegova kralja i ponovnu izgradnju razorenog hrama u Jeruzalemu. no nikome od njih to nije uspjelo. Bog Izraelov. No rakođer je. sudeći po spomeniku koji je dao podići sebi u čast. koji re zovem po imenu premda me znao nisi. Kada je 560. — ročno sedamdeset godina nakon što je razo­ ren Prvi hram. Sto se tiče vjere. n. što je na semitskom hebrejskom jeziku značilo "Mudrac". Kao po­ sljednja nada. našavši da su manjkavi. služio je na babilonskom dvoru kralja Baltazara kada se za vrijeme kra­ ljevskog banketa pojavila lebdeća ruka i na zidu napisala MENE MENE TEKEL UPHARSIN.

e. Hatti i Elam. Ono što treba opisati su osobni razlozi Aleksandrovog pohoda u Aziju i Afriku. Zato je. pojava jednog takvog boga na makedonskom dvoru nije se smatrala nemogućom. Takvom politikom nemiješanja u vjeru Perzijanci su osigurali mir u carstvu. Proslavljajući to saznanje. tu je bila i Aleksandrova osobna misija: makedonskim dvorom neprestano su kolale glasine da Aleksandrov pravi otac nije kralj Filip. Sve jače napetosti buknule su u otvoreni rat kada su Perzijanci 490. pr. na čijem zapadnom vrhu su se Azija i Perzijanci suočavali s Eu­ ropom i Grcima. Aleksandar je izdao srebrne novčiće na kojima je prikazan s ovnovim rogovima (slika 121). sin boga-ovna Amona. njegov nasljednik Aleksandar ("Veliki") na čelu vojske od 15. Spartanci i Makedonci međusobno jedni s drugima borili za prevlast.koji je kraljici Olimpiji došao prerušen u čovjeka. samo je produbio misterij. nego bog — egipatski bog . U bitci kod Salamine deset godina kasnije Grci su odbili perzijski napad morem. Egipat je bio u rasulu i s vjerske strane: njegovi svećenici nisu bili sigurni koga da štuju.-522. Posebno su ih brinule i provincije u Maloj Aziji (sadašnjoj Turskoj). tijekom kojeg se razjeđinio. Kambis kao ni njegov otac nije bio vjerski fanatik i dopustio je ljudima da štuju koga žele. 276 277 . za kojega su se održavali obredni pogrebi. pr. Č i m su Makedonci nadvladali na kopnu. ostavio glavninu svoje vojske i požurio u oazu Siwa u Egiptu. g. e. Uz grčki panteon koji je proizišao s druge strane Sredozemnog mora i na čelu mu je bilo (poput sumerske dvanaestorice) dvanaest olimpi­ jaca. n. Aleksandar umjesto da pode za njima. Nemiri. Aleksandrov posjet proročištu u Delrima kako bi otkrio je li doista sin boga. Savjetovan je da odgovor potraži u egipatskom svetom mjestu. nekoliko su mu se puta mi­ jenjale prijestolnice te je bio padao pod vlast nubijskih osvajača ili uopće nije imao središnje vlasti.) prepušteno je da carstvo proširi na Egipat. Posebno problematične bile su sve jače trgovačke. te uz priče o bogovima ("mitove") koji su oponašali bliskoistočne priče o bogovima. Mari i Mittani. Babilonija i Asirija. (Mnogo podataka o tome dolazi od grčkog povjesničara Herodota koji je iscrpno pisao o Egiptu nakon što ga je posjetio oko 460. n. i to u tolikoj mjeri da je glavni kult bio onaj mrtvog Ozirisa. g. čim su Perzijanci potučeni u prvoj bitci. što se podudaralo s poče­ tkom grčkog "zlatnog doba". Tamošnji svećenici uvjerili su ga da je doista polubog. pr. vjerovao im je sam Aleksandar. Egipat se tada oporavljao od razdoblja nereda koje neki smatraju Trećim međurazdobljem. Aleksandrove zapanjujuće pobjede i pokoravanje drevnog Istoka zapa­ dnjačkoj (grčkoj) vlasti podrobno su opisali povjesničari — počevši od onih koji su Aleksandra pratili na njegovim pohodima — i ovdje ih nije potrebno prepričavati. i stoga besmrtan. glavno božanstvo bila je božica Neith čija titula je bila Majka Božja. g. a u Grčkoj se Atenjani.) Perzijanci nisu mogli biti zadovoljni s tim vezama. čak je (prema ispisanoj steli koja se sada nalazi u vatikanskom muzeju) naučio tajne štovanja božice Neith i sudjelovao u obrednom pogrebu bika Apisa.000 ljudi na istom je mjestu prešao u Aziju i započeo veliki rat protiv Perzijanaca. ali samo privremeno.. Njegovom sinu Kambisu (530. Perzijanci su. Uz dvorski skandal s kraljevom mladom egipatskom ljubavnicom te bračni razdor koji je uključivao razvod i ubojstva. e. sveti bik Apis. Godine 334. e. U tim dvostrukim borbama — jednoj između Grka s grčkog kopna i drugoj s Perzijancima — podrška grčkim naseljenicima Male Azije bila je vrlo važna. sa svoje strane.POSLJEDNJI DANI POSLJEDNJI DANI Cirus — neki povjesničari njegovom imenu dodaju epitet "veliki" — u golemo je perzijsko carstvo uklopio sve zemlje koje su nekada bile Sumer i Akad. nastojali suzbiti problematične Europljane zauzimanjem obližnjih grčkih otoka. Tamo su grčki naseljenici oživljavali i učvršćivali drevne naseobine. n. osim geopolitičkih ili ekonomskih razloga za veliki grčko-perzijski rat. kul­ turne i vjerske veze između Egipta i Grčke. a glavni "objekt kulta" bio je bik. a čarke i bitke za vlast nad Malom Azijom nastavili su se još jedno stoljeće. prvenstveno zato što su grčki plaćenici sudjelovali u lokalnim ustancima. Jer. n. čak i kada su se u Perziji promijenili kraljevi. Prije svih. "glasina­ ma" se vjerovalo. ustanci i pobune stalno su izbijali gotovo posvuda. njihov kralj Filip II poslao je vojsku preko tjesnaca Helesponta (današnji Dardaneli) kako bi osigurao lojalnost grčkih naseobina. napali grčko kopno i bili potučeni kod Maratona. pr.

Prema pseudoizvorima.). hrama zigurata u Svetoj četvrti. Bilo to točno ili ne. vidio zapis koji je potvrđivao da je njezina majka s njom zatrudnjela kada joj je bog Amon došao prerušen u njezina supruga kralja — točno kao u priči o Aleksandrovom polubožanskom začeću. op.): Ine samo daje bila visoka kao stadion. (Knjiga XVII. To je bila četverokutna piramida kao što je rečeno. per­ zijski car (i vladar Babilona) od 486. "učenjaci zvani Kaldejci. ifr^zWMardukovu grobnicu uništio je Kserkso. No veliki bog Prema tom izvoru. g. slijedeći upute koje je dobio u oazi Siwa. za čije djelo Bibliotheca historica se zna da je prikupljeno iz provjerenih i pouzdanih izvora. e.) u posebnim uljima. g. Aleksandar nije imao ni do­ voljno vremena ni dovoljno ljudi da obavi popravke te je 323. a. Tamo je. pr. Strabo je. Tako da nije mogao završiti ono Što je pokušao. n. n.POSLJEDNJI DANI POSLJEDNJI DANI živ te da su kasniji priznati povjesničari bez iznimke njegov zigurat Esagil opisivali kao njegovu grobnicu.1). no da "može izbjeći opasnost ako obnovi Belovu grobnicu koju su uništili Perzijanci". Aleksandrova osobna potraga za besmrtnošću uglavnom je poznata iz izvora koji se nazivaju pseudo-Kalisteni odnosno "Aleksandrove avanture". Aleksandar je vidio boga kako leži u zlatnom lijesu. a. Svejedno ušavši u grad. n.. Povjesničar-geograf Strabo iz prvog stoljeća pr. da primi Marduka za ruke kao što su to činili osvajači prije njega. Nastavivši borbe s Perzijancima. koji su stekli velik ugled u astrologiji i koji su vični predviđanju budućih događaja metodom zasnovanom na drevnim opaža­ njima". "viseći vrt" koji je bio jedno od sedam svjetskih čuda.5 rekao je sljedeće (naglasci su naknadno dodani. g. dalde. n. došao do Babilona i ušao u grad vozeći se na svojim bojnim kolima. Aleksandar je 3 3 1 . upozorili su Aleksandra da će umrijeti u Babilonu. e. Aleksandar je namjeravao obnoviti tu piramidu. činjenica je da Marduk više nije bio 278 279 . u knjizi 5. pr. rođen u grčkom gradu u Maloj Aziji. do 465. 112. od opeka. je bio mrtav. ušao u podzemne tunele na Sinajskom poluotoku i naposljetku otišao onamo gdje je bio Amon-Ra alias Marduk — u Babilon. sada u ruševinama Nakon što ju je uništio Kserkso. Marduk. u kojima su činjenice izmiješane s legendom. egipatski svećenici uputili su Aleksandra iz Siwe u Tebu. No to bi bio velik zadatak I trajao bi dugo vremena. Požurio je do Esagila. na zapadnoj obali rijeke Nil. nije umro mnogo prije toga (vodeći njemački astro­ lozi 1922. U velikom hramu Ra-Amona u Tebi. e..1. u pogrebnom hramu koji je izgra­ dila Hatšepsut. Nego je bila i široka kao stadion. u Svetinji nad svetinjama. e. n. što je s besmrtnošću? Dok su njegovo ratovanje i daljnja osvaja­ nja opisali službeni povjesničar njegovih pohoda po imenu Kalisten i dru­ gi. Prema Diodom iz Sicilije (prvo stoljeće pr. godine na konferenciji na Sveučilištu Jena zaključili su da je Marduk Ovdje također je Belova grobnica. e.. ranije naveo da je Bel ležao u lijesu kada je Kserkso odlučio uništiti hram 482. op. e. opisao je Babilon u svojoj slavnoj Geografiji: njegovu ogromnu veličinu. g. Aleksandar je okru­ njen za faraona. doista u Babilonu i umro. n. pr. pr. No. njegove visoke zgrade izgrađene od opeka i tako dalje. Kao što je detaljno opisano u Stepeništu do neba. a njegovo je tijelo bilo uronjeno (odnosno konzervirano. a u dijelu 16. Zatim je.

IZAIJA 4 6 : 1-2 Ta proročansrva su.POSLJEDNJI DANI POSLJEDNJI DANI 484. da će doći mesijansko vrije­ me kada će "vuk prebivari s janjerom". Nadalje. nakon što će se ljudima i narodi­ U tim očajnim vremenima za čovječansrvo nada je stigla iz Jeruzalema. na­ kon smrti Aleksandra nije više bilo ni pravih ili tobožnjih polubogova koji su čovječanstvo povezivali s bogovima." "svršetak dana". pr. i "u to će se vrijeme Jeruzalem zvati 'Prijestolje Jahvino'. Negdje u isto ro vrijeme s povijesne je scene nestao i Mardukov sin Nabu. dok je Jeremija ispravno prerkazao propast Asirije.. gotovo ljudskom kraju. Drugi element je taj da je sve predodređeno. Tvrdnju da će nakon nevolja i mulca. Ne treba nas iznenaditi da se i to proročansrvo ispunilo. može se pronaći već u najranijim poglavljima Biblije.). e. I tako se privela kraju." Znakovito je da je i Mihej obnovu Božjeg hrama u Jeruzalemu i Jahvine univerzalne vladavine preko Davidovog potomka smatrao preduvjerom. Izaija je u svojoj drugoj zbirci proročanstava (koju ponekad zovu Dru­ gi Izaija). iz vječnih dana". Zadivljujuće je da je priča o Marduku i njegovom svršetku u Babilonu ispravno prerkazana u bibhjskim proročansrvima. ruše se svi zajedno. n. ma suditi za njihove grijehe i prijestupe doći vrijeme mira i pravde iznosili su i rani proroci. uz ta je pretkazanja priložio i ona o ponovno usposravljenom Sionu. Doisra. preteča sadašnje ideje "kraja povijesti" — i započeti nova epoha (gotovo sam u iskušenju da kažem Novo doba). Po prvi put nakon što je stvoren Adam čovjek je ostao bez svojih stvoritelja.. saga o bogovima koji su stvarali povijest planeta Zemlje. nanovo izgrađenom hramu i "sretnom kraju" za sve narode kada dođu posljednji dani. Poslije Mardukove smrti i nestanka Nabua više nije bilo nijednoga od velikih anunnakijskih bogova koji su nekoć vladali Zemljom. tajna koja će biti otkrivena čovječansrvu (23: 20) u predodređeno vrijeme u budućnosti: "u dane posljednje jasno ćete to razumjeti" (30: 24). g. No. te Mihej koji je — korisreći iste riječi kao i Izaija — objavio: "dogodit će se u posljednjim danima. Već smo spomenuli da je Jeremija dok je proricao slom Babilona istaknuo da je bog Bel/Marduk osu­ đen samo da "uvene" — da osrane. nazivajući babilonskog boga "bog koji se skriva" — šro je u stvari značenje imena "Amon" — predvidio budućnost sljedećim riječima: Pade Bel/ Sruši se Nebo! Prte svoje kipove na životinje i stoku. apsolutno nužnim i predodređenim od samog počerka. "dogodit će se u posljednjim danima da će Gora hrama Jahvina bid postavljena vrh svih gora. Prema tome. Egipta i Babi­ lona. To što je kraj došao kada je doba Ovna bilo na izdahu najvjerojatnije također nije slučajnost. ali da osrari i posrane zbunjen. uzvišena iznad svih bregova. već bio u svojoj grobnici. sadržavala obećanje da će čovje­ čansrvu biti ponuđen nov počerak. preporod i blagonaklona era sa središtem u Jeruzalemu. rekao je. koji "proizlazi iz drevnih vremena. ali najtočnije je "posljednji dani") u Bibliji se 281 280 . koji je pretkazaopovratak kraljevstva Božjeg kroz Kuću Davidovu u posljednjim danima. nov (i pretkazan!) ciklus. Ne mogu se spasiti od ropstva. nova nada. da se smežura i umre. a koplja u srpove. i svi će se narodi u njemu sabrati (3: 17). Među njima su bili Hošea. 2: 1-4). kao i Jeremijina. koncept kraja epohe. i k njoj će se stjecati svi narodi". slijediti obnova. budućnosr koju je Bog svo vrijeme planirao "u srcu svojemu". su­ dnjeg dana za Zemlju i narode. da je Bog već na Počerku isplanirao Kraj. Padaju. Hebrejski izraz Acharit Hayamim (ponekad se prevodi kao "posljednje vrijeme. vremena kada će se zaustaviti tok događaja — moglo bi se reći. Tada će narodi mačeve prekovari u plugove. Neće se više dizat' mača proriv naroda nir' se više učir' ratovanju" (Izaija. To će biti. rekao je prorok. čak i kada su Dan Gospodinov prerkazivali kao Sudnji dan. u proročanstvima o posljednjim danima bio je prisuran spoj dva osnovna elementa: jedan je taj da će iza Dana gospodinovog.

i poslušati njegov glas. kada će "Sveci Svevišnjega ljudima dati kraljevstvo nebesko". U jednom slučaju anđel je odgovorio da će razdoblje budućih doga­ đaja. Znakovito je da se dolazak kavoda u Jeruzalem u Izaiji opetovano povezuje s drugim mjestom povezanim sa sve­ mirom — onim u Libanonu: Odande će Božji kavod doći u Jeruzalem. što znači "proročko znamenje. postavljali su ga čak i sami proroci koji su govorili o posljednjim danima. koji su se na prvi pogled činili preciznima. odgovori su se sastojali od proroštava budućih događaja koji su se trebali dogoditi na kraju vremena ili su prema njemu vodili. Kakav god odgovor da mu je dan. vremena i polovinu vremena". linija po linija. Danijel je zatim zamolio božanskog glasnika da mu precizno kaže: "Kada će doći kraj tim grozotama?" Ponovno je dobio zagonetni odgovor da će kraj doći "Nakon jednog vremena. Ne možemo izbjeći zaključak da se božji povratak očekivao u po­ sljednjim danima. Danijel je. No. Ne manje od tri puta Izaija je riječ za "slova toga nastupit će obećano mesijansko vrijeme. u Ponovljenom zakonu (glava 4 ) . "Jer pravilo po pravilo. naređeno mu je da zapečati i sakrije dokument. u opet drugom slučaju odgovorio je da će "nakon sedam sedmica. postojećim su zagonetkama samo dodali nove. Na tajni kod Biblije možda se ukazivalo kada je prorok boga — nazvavši ga "stvoritelj slova" — zamolio "pročitaj nam slova unatrag" ( 4 1 : 23). više vremena 283 282 . govoreći o Izraelovom božanskom naslijeđu i njegovoj budućno­ sti. Nakon toga je i Danijel počeo imati snove sa znamenjem i viđati apokaliptične vizije budućnosti u kojima su "Pradavni" i njegovi anđeli imali glavne tdoge. vrijeme kada će "bezbožni kralj pomišljati da promijeni blagdane i Zakon" trajati "jedno vrijeme. zbunjen. linija po linija. zamolio anđele za objašnjenja. kada su trebali nastupiti posljednji dani? — Otioth — promijenio u Ototh. doći će vođa koji će razorit grad." Tražeći jasniji odgovor. ondje malo". Drugi put anđeo je odgovorio: "Se­ damdeset je sedmica i sedamdeset šezdesetica godina određeno tvom narodu i tvom gradu da se dokrajči opačina i potvrdi viđenje proroka". Ali to je bilo kao da je rekao: "Znat ćete kada bude vrijeme da vam kažem. a onda šezdeset i dvije godine. stoji u stihovima 35: 2 i 60: 13. To je izjava (slijede je detaljna pretkazanja koja mnogi povezuju s dvanaest kuća zodijaka) koja pretpostavlja proročanstvo time što je zasnovana na ranijem poznavanju budućnosti. tako se Izaija ža­ lio Bogu (28: 10). rečeno je proroku Hagaju. ovako savjetuje ljude: "U nevolji vašoj snaći će vas sve to. ali u posljednje dane vi ćete se obratiti Jahvi.POSLJEDNJI DANI POSLJEDNJI DANI koristi već u Postanku (glava 49). A kada će biti kraj vremena? — upitao je Danijel. odgovori. Bogu svome. Naveden je vrlo praktičan razlog: potreba za mjestom spremnim za povratak Jahvinog kavoda — taj isti izraz Ezekijel koristi u Izlasku pri opisivanju Božjeg nebeskog vozila! Kavod koji će biti čuvan u obnovljenom hramu. Tek nakon To pitanje — na koje ću ponuditi vlastiti odgovor — nije novo. pravilo je unutar pravila. "iz kojega ću dati mir i koji će biti veći od prvoga". kada je umirući Jakov sazvao svoje sinove i rekao im: "Skupite se da vam kažem što će vas snaći u posljednje dane"." Uloga Jeruzalema i važnost njegovog Brda hrama kao zvijezde-vodilje prema kojoj će hrliti svi narodi neprekidno se naglašavala ne samo zbog teološko-moralnih razloga. I opet. kada Mojsije prije smrti. već je postavljano u drevnim vremenima." što pak upućuje na neku vrstu "biblijskog koda" zbog kojega se božji plan ne može razumjeti dok za to ne dođe pravo vrijeme. Mesija biti pogubljen." Tada nije čudo da se u posljednjoj proročkoj knjizi Biblija bavi gotovo isključivo pitanjem KADA — kada će doći posljednji dani? U Knjizi Danijelovoj sam je Danijel za Baltazara odgonetnuo (i to ispravno) zapis na zidu. Prorok Sefanija — čije samo ime znači "kojega je kodirao Jahve" — prenio je Božju poruku da će kada se okupe narodi On "govoriti čistim jezikom". a svršetak će doći u poplavi. Izaijino proročanstvo o vremenu "kad zatrubit će velika trublja" i na­ rodi će se okupiti i "pokloniti Jahvi na Svetom brdu u Jeruzalemu" slijedilo je njegovo priznanje da bez pojedinosti i vremenskog okvira ljudi ne mogu razumjeti proročanstvo. ovdje malo.

e. e. Ali što je značilo "jedno vrijeme. da počne brojati od "časa kada bude dokinuta svagdašnja žrrva (u hramu. 1 6 7 . kako će to svršiti?'" Ponovno govoreći u šiframa. n. Ono što prikazuje njegova slika i dandanas je predmetom različitih rasprava. Ustat ćeš da primiš svoju baštinu u posljednjim danima. izjavio je Danijel u svojoj knjizi. jer tada je "grozota pustoši" postavljena u hram. ali nismo razumjeli"." Naraštaji bibličara. anđeo — koji ga je prije zvao "sine čovječji" — mu je rekao: "A ri sada idi i orpočini. pr. op. a. s vinom i beskvasnim kruhom.). Abraham je u Ur-Shalemu bio blagoslovljen vinom i kruhom u ime Boga Svevišnjeg te je proglasio prvu monoteističku religij u čovj ečans tva. šro je značilo "sedamdeser tjedana/sedmica godina"? "Ja slušah. što je bio kalež koji je potaknuo legende o "Svetom Gralu" (i potragu za njim)? Posljednje večeri na slobodi svetkovao je zajedno sa svojih dvanaest uče­ nika židovski blagdan Pashu na posebnoj obrednoj večeri (na hebrejskom se ta večera zove seder. n. označivši — kao što su mnogi tada vjerovali — početak posljednjih dana. kada je na Zemlji prvi pur uporrijebljeno nuklearno oružje. Zagonetka nije samo značenje "jednog vremena. čak i podjela carsrva koje je osvojio između njegovih nasljednika — sve je to prerkazano s takvom točnošću da mnogi stručnjaci smatraju da Danijelova proročansrva pripadaju žanru "proročanstva poslije događaja" — da je pro­ ročki dio knjige napisan oko 250. Nepobitan argument je navod. ili dva roga od koja nasraju čeriri i zatim se dijele) anđeli objasnili kao događaje koji se trebaju dogoditi daleko nakon Babilona Danijelovog vremena. pr. no sve ro samo produbljuje zagonetke umjesto da ih rješava." To se moglo odnositi jedino na događaje koji su se dogodili u Jeruzalemu 25. a Posljednja večera Leonarda Da Vincija najslavniji je primjer (slika 122). vremena i polovina vremena". više vremena i polovine vremena" i tako dalje. 284 . ali ne razumjeh"." Nakon što mu je dao taj podatak. diskusija i analiza. a. poslije svetkovanja posebne večere u Jeruzalemu. "pa upi­ tah: 'Gospodaru. čak nakon pretkazane obnove Hrama poslije sedamdeset godina. zagonetka je i kada počinje brojanje? Dvojba proizlazi iz činjenice da su Danijelu simboliku njegovih viđenja (poput koze koja napada ovna. Dvadeset i jedno stoljeće kasnije odani Abrahamov baštinik je. anđeo je odgovorio: "Od časa kada bude dokinuta svagdašnja žrtva i posravljena grozota pusroši: risuću dvjesta i devedeset dana.POSLJEDNJI DANI i polovine vremena". izrečen tijekom jednog od susreta s anđelima. g. n. Aleksandrovo preuzimanje vodsrva nad Grcima. Leonardo je bio gla­ sovit po poznavanju znanosti kao i po svojim teološkim spoznajama. učenjaka i teologa. nakon njegova predviđenog pada. Petnaesto poglavlje JERUZALEM: NESTALI KALEŽ U dvadeset i prvom stoljeću pr. Uspon i pad Perzijskog carsrva. Blago onomu koji dočeka i dosegne tisuću trista trideser i pet dana.) i postavljena grozota pustoši. no da je predstavljen kao da je napisan tri stoljeća ranije. op.. na mjesto pogubljenja nosio na svojim leđima križ — simbol određenog p l a n e t a — i postao začetnik nove monoteističke religije. astrologa pa čak i asrronoma — među potonjima i slavni sir Isaac Newron —popur Danijela su reldi: "Čuli smo. dana hebrejskog mjeseca kisleva. e.. g. Oko njega je i dalje mnošrvo pitanja: Tko je zapravo bio? Šro je radio u Jeruzalemu? Je li postojala urota protiv njega ili je on sam bio urotnik protiv samog sebe? Nadalje. Taj su prizor ovjekovječili neki od najvećih slikara vjerske umjetnosti. Taj datum je precizno zabilježen..

Ptolomejci su se. i to u tolikoj mjeri da SLIKA 122 Mi ćemo pokazati da ključ za razotkrivanje tajni leži u onome što slika ne prikazuje. uspjevši preseliti Aleksandrovo tijelo kako bi ga se pokopalo u Egiptu. To je Ptolomejce uvjerilo da je njihova civilizacija nastavak egipatske. kao i u njihovim sve većim zajednicama u Egiptu. 28 6 . U Berosovom izvještaju o Potopu izneseno je nekoliko zanimljivih podataka o 287 dnjim danima. vjerovali da je sam Aleksandar bio otrovan). u stvari. Me­ zopotamijom i dalekim azijskim zemljama. pr. Seleuk i njegovi nasljednici vladali su Sirijom. smatrali njegovim pravim nasljednicima te su ugla­ vnom nastavili njegov tolerantni stav prema drugim religijama. On je istraživao i pisao u knjižnici pločica ispisa­ nih klinastim pismom koja se nalazila blizu Harana. kontrolirao je svoje međusobno suprotstavljene generale mješavinom na­ grada i kazni pa i prijevremenih smrti (neki su. Prošlost. Anatolijom. Grčka i potom Rim saznali su za dolazak Anunnakija na Da bi se razumjelo što se dogodilo prije dvadeset i jednog stoljeća moramo se vratiti do Aleksandra. ono što na njoj nedostaje sadrži rješenja neu­ godnih zagonetki u sagi o Bogu i Čovjeku na Zemlji. a oni zakoniti nasljednici faraona. e. Kao i u drugim slučajevima. da im sastavi povijest i pretpovijest čovječanstva i njegovih bogova prema mezopotamskom znanju. potop i ono što je poslije njega slijedilo. povjesničari su istražili geopolitičke i ekonomske razloge rata a zanemarili vjersko-mesijanske aspekte. Tako se preko Berosa (što je kasnije potvrđeno otkrićem i dešifriranjem pločica s klinastim pismom) otkrilo da božanska godina "sar" iznosi 3. a vremenski su povezani s biblijskim proročanstvima o poslje­ su Ptolomejci organizirali prevođenje hebrejske Biblije (prijevod je poznat kao Septuaginta) i dopustili Zidovima potpunu vjersku slobodu štovanja u Judeji. bivšeg Mardukovog svećenika poznatog po imenu Beros. Dok je bio živ. pretpotopnu eru. no ipak je umro u Babilonu u mladoj dobi od trideset i dvije godine.600 zemaljskih godina. Za oba je ključan Jeruzalem. Poput Ptolomejaca. budućnost doista se spajaju u dva događaja. ubijeni su. njegov četverogodišnji sin i njegov skrbnik. Iz njegove tri knjige (o kojima znamo samo iz fragmentiranih citata u drugim drevnim zapisima) Zapadni svijet. zauzeli su Aleksandrova afrička područja. n. Utemeljili su slavnu Aleksandrijsku knjižnicu i zadužili egipatskog svećenika po ime­ nu Manetho da za Grke napiše dinastičku povijest i božansku pretpovijest Egipta (arheologija je potvrdila postojanje onoga što je dandanas poznato kao Manethovi zapisi). odvojena dvadeset i jednim stoljećem. Aleksandrov brat. stvaranje "Mudrog čovjeka" . a posvađani generali i regionalni zazemlju. Seleukidi su također angažirali učenjaka koji je go­ vorio grčki jezik. sporna Judeja završila je (zaje­ dno s Jeruzalemom) pod ptolomejskom vladavinom. Seleukidi su prešli ptolomejsku granicu i osvojili Judeju. Grčki učenjaci poka­ zali su posebno zanimanje za religiju i židovske spise. koji se smatrao božjim sinom. sa sjedištem u Egiptu. Godine 200. sadašnjost.POSLJEDNJI DANI JERUZALEM: NESTALI KALEŽ povjednici podijelili su između sebe glavninu osvojenih zemalja: Ptolomej i njegovi nasljednici. Čim je umro. te očekivanjima mesijanskih vremena.

pri čemu je ono u kojem je živio Beros počelo 1. manjka im jasnoće jer su brojanja zagonerno izražena: ili u jedinici zvanoj "vrijeme" ili 288 289 . Godine 169. koja je dovela do potpune kontrole nad Jeruzalemom i obnove židovske nezavisnosti. bila proročanstva koja su anđeli prenijeli Danijelu. a vlasr hramskih svećenika ograničena. e. a u Judeji se je posebno zabranilo svetkovanje subote i obrezivanje. Kada se vrario u svo­ ju sirijsku prijestolnicu. nanovo ga se posveti Jahvi.). n. n.. No.ANNA — "Anuov dom" — u Uruku. zaplijenjeni su zlarni ritualni predmeri koji su se čuvali u hramu. e. koje su oni zvali Heliopolis — grad boga Sunca — bilo je nanovo posvećeno izgradnjom hrama u časr Zeusu. Tako nam se nameće zaključak da je razlog rara za Judeju bila porreba da se za Povratak hitno pripremi i jeruzalemske) naredbi. jeruzalemski hram trebao je postati hram u čast Zeusu. a ne Tora. ušao je u Svetinju nad svetinjama. a pokraj hrama izgrađena tvrđava za stalni garnizon srranih vojnika. dana hebrejskog mjeseca Kisleva — stoje ekvivalent današnjem 25. n. ona u kojima su dane određene brojčane indicije o posljednjim da­ nima. čak se moralo mijenjari imena. g. buna je zahvatila ci­ jelu zemlju. n. zapovjednišrvo nad gradom dano je grčkom guverneru. Makabejci su očistili hram i te je godine ponovno upaljen sveti plamen. pr." a veliki olrar je promijenjen i korišten za žrtve Zeusu. pr. Poha­ rani hramovi Sumera i Akada počeli su se grozničavo obnavljati. kao šro smo vidjeli. počevši od visokog svećenika koji je bio primoran da ime promijeni iz Jošua u Jason. Po­ vrijedivši sverosr hrama. g. pr. — tako da je tom dobu bilo suđe­ no da se brzo svrši. Neizbježna židovska pobuna. Događaji. e. Ustanak je buknuo u provinciji. Prema Berosu. To nije bio kurtoazni posjet. n. g. Od tih proročanstava su. mjesto povezano sa svemirom. koje on povezuje sa zodijačkim dobima. prosincu —sirijsko-grčki vojnici u hram su postavili kumir. svijet periodički prolazi kroz kataklizme. "Vladara nebesa. opisani u biblijskoj Knjizi o Makabejcima (opisali su ih i kasniji povjesničari). a u provinciji su vlasri gradile svetišta grčkim božansrvima i slale vojnike da silom nametnu štovanje u njima. g. pr. I 167. pr. došlo je 160. pr. koji su te izra­ čune povezivali s Povratkom koji se još nije dogodio. pr. uspjeli zauzeti samo Brdo hrama. g. Čini se da su slijed i vremenski raspored tih događaja povezani s proročansrvima o posljednjim danima. To bi početak doba Ovna smjestilo u 2232. kip Zeusa. Mjesto slijetanja u Libanonu. povišeni su porezi kako bi se njima financirali arlerika i hrvanje. posebno E. zato što su to zapisi "opočecima.) Dostupni zapisi sugeriraju da je seleukidske kraljeve. Makabejci su svoje slabe strane. a ustanici su brzo nadvladali lo­ kalne grčke garnizone. e. Do konačne pobjede. Za razliku od Ptolomejaca. nadomjestili žestinom vjerskog fanatizma. g. 312. e. e. Pobjedu i ponovnu posveru hrama Židovi i dandanas slave kao blagdan Hanuka ("ponovna posveta") koji se slavi dvadeset i prvog dana mjeseca kisleva. 2 5 . Dok su Grci žurili po pojačanje. preuzela ideja da će do Povrarka doći vrlo brzo te da se za nj moraju hitno pripremiti. seleukidski vladari čvrsto su odlučili da u područjima pod njihovom vlašću nametnu helensku kulturu i religiju. Mi smatramo daje to bio grčko-seleukidski način pripreme za ponovni dolazak bogova. U skladu s tim proglasom. Najznačajnija promjena zbila se u Jeruzalemu gdje je odjednom bila staci­ onirana strana vojska. Svetogrđe nije moglo biti veće. brojčano stanje i naoružanosr. poznata je kao makabejski ili hasmonejski ustanak. sredinama i krajevima". koju je predvodio svećenik po imenu Matatija i njegovih pet sinova.POSLJEDNJI DANI JERUZALEM: NESTALI KALEŽ tome da je Ea/Enki naložio Ziusudri (sumerskom "Noi") da "sakrije sve moguće zapise u Sipparu gradu Samaševom" i tako ih sačuva za vrijeme poslije Potopa. n. čak i kada bi trajalo u svojoj punoj marematičkoj duljini (2232-2160=122. u Jeruzalem je došao radašnji seleukidski kralj Antioh IV (koji je dobio epitet Epifan).920 godina prije počerke seleukidske ere (tj. Helenistička kultura i običaji bili su nasilno uvedeni. Po njegovoj su 164.. n. Antioh je izdao proglas kojim se propisivalo da se širom kraljevstva moraju štovati grčki bogovi. ne ostavljaju sumnje da se borba nekolicine protiv moćnog carsrva vodila ročno odre­ đenim rasporedom: Bilo je neophodno očisti hram i da se do određenog zadnjeg roka po­ Nakon što novno zauzme Jeruzalem. e. Građanski zakoni u Jeruzalemu ograničavali su građanska prava Zidovima.

1400. g. g. 2160. a prema tom kalendaru ono što mi zovemo 160. pr.600 zemaljskih godina) — kraj jedne božanske godine — bio je od neizbježnog značaja. e. nadalje. Događaj Sumerska civilizacija. e. stavnim pregledom nekih prijelomnih datuma (često označenih podeblja­ nim slovima) navedenih u prethodnim poglavljima ove knjige. n. dolazak godine SAR (3. kao što smo spomenuli ranije. Počinje nipurski kalendar Incident s babilonskim tornjem Gilgameš ubija nebeskog bika Sargon: počinje era Akada Prvo medurazdoblje u Egiptu. određivao kada se neki događaji trebaju dogoditi može se utvrditi jedno­ U imperativu da se do 160. čišćenje hrama 164. ("kada bude dokinuta svagdašnja žrtva i postavljena grozota pustoši"). 1600. g. e. 0. Da se u tim turbulentnim vremenima nije gubio iz vida protok go­ dina u skladu s nipurskim/hebrejskim kalendarom svjedoči Knjiga jubileja. e. g. n. n. rat kraljeva 291 n.. 3760. n. pr. pr. Onima kojima su biblijska proro­ čanstva o povratku Jahvinog kavoda na njegovo Brdo hrama bila neupitne 290 . e." promijeni u godine "N. evo što se događa kada se godine "pr. Prema proročanstvima u Knjizi Danijelovoj. u svom engleskom prijevodu knjige) pretvorio je takve "jubileje godina" i njihove "tjedne" u brojanje prema Annu Mundi. brojanje dana iz proročanstva da­ nog Danijelu moralo se odnositi na konkretne događaje povezane s hra­ mom: njegovo oskvrnuće 167.). Ninurtina era (Gudeja gradi hram Pedesetorice) Nabu organizira Mardukove sljedbenike. Bog je obećao da će se vratiti u svoj hram. Charles. g. pa se može znati i kada završava. štoviše. kao što čitatelj već zna. e. g. 2860. tada je počeo otkuca­ vati sat Posljednjih dana. n. ft. pr. H. 900. Dok smo mi za datiranje događaja koristili uo­ bičajeno brojanje godina prije nove ere (pr. latinskim. n. n. 2060. Možda se jedino u pogledu poto­ njega može reći kada računanje počinje." bila je ključni tre­ nutak istine: bez obzira na to gdje se planet nalazi. pr. godina koju zovemo "160. pr.POSLJEDNJI DANI JERUZALEM: NESTALI KALEŽ u "cjedilima godina" ili čak brojem dana. neobrezani vojnici krije se još jedan trag do rješenja zagonetke. bila je točno 3600. Ona prepričava povijest židovskog naroda od vremena Izlaska te pri tome koristi vremensku jedinicu jubilej — pedesetogodišnju jedinicu koju je Jahve proglasio na brdu Sinaj (vidi deveto poglavlje). e. k. U tom jednom slučaju brojanje je trebalo početi od dana kada bude "dokinuta svagdašnja žrtva i postavljena grozota pustoši" u jeruzalemskom hramu.u osnovi se poklapaju sa slijedom događaja u hramu. Hebrejski je kalendar. e. bio kalendar koji je potekao iz Nippura 3760. božanske objave. pr. izvorni (matematički) orbitalni period Nibirua. na latinskom — koje počinje 3760. 3460. Imajući na umu slijed tih događaja. etiopskim i slavonskim prijevo­ dima). u Knjizi jubileja predstavljeno je uzastopno kalendarsko računanje vremena koje je otada poznato kao Annu Mundi — "godina svijeta". 1700. e. ljudi u tim vremenima očito nisu mogli i nisu koristili vremenski raspored zasnovan na budućem kršćanskom kalendaru. e. n. 300. e. Stručnjaci (kao što je vlč. Izaberemo li samo nekoliko tih ključnih povijesnih događaja. pr. 2360. R. e. Brojevi dana . i hram mora biti očišćen i pripremljen za to. n. I premda se Nibiru bio pojavio četiri tisuće godina ranije. g. g. pr. godina! To je. izvanbiblijska knjiga za koju se pretpostavlja da je u godinama nakon makabejske bune u Jeruzalemu napisana na hebrejskom jeziku (sada je dostu­ pna samo u grčkim. e." (nipurskog kalendara): Pr..1290 i 1335 . To da se takav kalendar koristio širom Bliskog istoka te da je. Takav grozomoran čin doista se i dogodio jednog dana 167. (nakon "tisuću dvjesta i devedeset dana") i potpuno oslobođenje Jeruzalema 160. Abraham u Kanaanu. ("Blago onomu koji dočeka i dosegne tisuću trista trideset i pet dana"). sirijskim. ponovno zauzme čitav grada te da se s Brda hrama Liklone strani. bio SAR. n.) i poslije nove ere (n. n. e.

3760. "gorući grm" 960. Mardukov hram Esagil u Babilonu Nova dinastija ("srednje kraljevstvo") u Egiptu. 1760. Po prvi put nakon mnogih stoljeća Zidovi su 292 Došlo je do teološke zbrke: Je li očekivanje kavoda kao fizičkog objekta u jeruzalemskom hramu ispravno razumijevanje proročanstava. s "godinama". Prolomejci. To ključno razdoblje. Mojsije na Sinaju. ili je pre­ dmet očekivanog dolaska samo simboličnog. Mnogi su počeli su­ mnjati u to da je "vrijeme ispunjenja" blizu. Isus iz Nazareta. Elam i Mitanni i dižu proriv Babilona. 3200. 3000. Ključevi zagonetki bili su u proročanskim dijelovima Knjige Danijeloue koji govore o usponu i padu budućih kraljevstava nakon Babilona. u Babilonu obnovljen festival Akitu Ašurnasirpal nosi simbol križa S Amosom počinju proročansrva u Jeruzalemu Anunnakijski bogovi dovršavaju svoj odlazak. postalo je očito da zagonetke drugih Danijelovih odbrojavanja. 3100. ili će se ono što je suđeno dogoditi bez obzira na sve? Židovski vode bili su podijeljeni na vrlo pobožne i orto­ doksne farizeje te liberalnije saduceje. op. e. a ljudi su se pitali jesu li se pretkazana kraljevsrva već pojavila na sceni — Aleksandrova Grčka. Pojavljuju se Anšan. Jesu li oni bili predmet pro­ ročanstava ili je to bio netko tko treba doći u još daljoj budućnosti? 1460. i kraljevsrava koja će se odvojiri od njih. "tjednima godina" te "vremenom i vremenima" i rako dalje tek treba odgonetnuti. Uspostavljanje neza­ visne židovske države s Jeruzalemom kao glavnim gradom pod Hasmonejcima bio je događaj trijumfalan u svakom pogledu. pose­ bice židovskog naroda. kozom. 560. Rimljani grade Jupiterov hram u Baalbeku. po­ čelo je s razumljivim slavljem." "sje­ verna. događaji iz kojega urječu na nas i dandanas. koji su bili orvoreniji prema svijetu te 293 . Seleukidi. Koje su bile te buduće nacije i koji rarovi su bili prerkazani? Prorok Ezekijel također je govorio da će doći do velikih biraka između juga i sjevera. (nove ere) Stoljeće i pol koje je prošlo od makabejskog oslobađanja Jeruzale­ ma do događaja povezanih s Isusom nakon što je on došao u nj bilo je jedno od najturbulentnijih razdoblja u povijesti drevnog svijeta." ili moreplovačko "Kittim". počinje brojanje n. između neidentificiranog Goga i njemu suprotstavljenog Magoga. prev. Herodot u Egiptu Makabejci oslobađaju Jeruzalem. 2800. 2900.POSLJEDNJI DANI JERUZALEM: NESTALI KALEŽ 1930.) bilo ispravno. 160. zauzimaju Jeruzalem 0. 860. Perzijanci napadaju Babilon. lavom i tako dalje) i čije će se potomstvo. 2300. u Babilonu počinje vladati nova dinastija ("kasitska") ponovno bili potpuni vladari svoje svere prijesrolnice i posvećenog hrama. 460. Perzije i Egipta — kraljevstava koja su se kriptički nazivala "južna. "razapeti sjajne svoje šatore između mora" — svih budućih entiteta koji su također kriptički predstavljeni različitim životinjama (ovnom. 3600. Osim toga. osim u jednom: Povratak Jahvina kavocla koji se očekivao u posljednjim danima nije se dogodio. 2000. same granice sada su bile šire i obuhvaćale su većinu srarog ujedinjenog kraljevsrva iz Davidovog vremena. ponovno razdvojiti i među sobom boriti. Iako su se borbe na granicama nastavile. boriti jedna s drugima. efemernog karaktera — duho­ vna prisutnost? Sto ljudi trebaju učiniti. Cirus Grčko zlatno doba. slobodni da imenuju vlastite kraljeve i visoke svećenike. 1800. Utemeljeno neoasirsko carsrvo. iako se činilo da je odbrojavanje dana od vremena poniženja (odnosno "grozote pustoši". 3700. hram ponovno posvećen Nestrpljivi čitatelj jedva će dočekati sljedeće upise: 60. zvano "rogovi". 760.

Knjiga Henokova. U nastojanju da se odgonetnu proročanstva moralo se voditi računa i o novoj sili — Rimu. na ranije izrađenim divovskim kamenim blokovima. Pompej je od Jeruzalema. U Bibliji je priznato kao čin posvećenja Bogu od najranijih vremena.. Iza carskih izaslanika išla je vojska. išao zaobilaznim putem preko Heliopolisa (odno­ sno Baalbeka) i tamo prinio žrtve bogu Jupiteru. te da će se to "vrijeme preokreta" (da upotrijebim moderni izraz) manifestirati dolaskom "Pomazanika" — Mashi'ach na hebrejskom {Chrystos. da je sve predodređeno. braće. posjetio to mjesto. Zajednička tema im je vjerovanje da je povijest ciklična. što sugerira da je rimski hram u to vrijeme već bio izgrađen. na primjer. Nacionalna i vjerska previranja tog vremena odrazila su se kroz širenje povijesno-proročkih tekstova kao što su. kao i Aleksandar prije njega. prevedeno na grčki. međutim najzna295 drugih. izgradio najveći hram posvećen Jupiteru u Rimskom carstvu (slika 123). ponekad organizirane u vlastitim lokalnim zajednicama. zauzeli Jeruzalem. g. Do 60. Jahvin I SAMUEL 16: 13 obuze Davida od toga dana. sve zajedno su poznate kao Apokrifi ili Pseudoepigraji). da će "posljednji dani" — vrijeme previranja i prevrata — označiti ne samo svršetak povijesnog ciklusa nego i početak novoga. Komemoracijski zapis pronađen na lokalitetu upućuje na to da je car Neron 60. pod vodstvom Pompeja. 294 . uzeo rog s uljem i pomazao ga usred njegove Duh Čin pomazivanja novoustoličenog kralja sa svećeničkim uljem bio je poznat u drevnom svijetu barem od vremena kralja Sargona. Rimljani su. pr. pozvao Davida. n. n. Knjiga jubileja. i proglašavajući ga kraljem milošću Božjom . sina Jišajevog. e.. g. Zatim je ondje. Rimljani su vladali Sredozemljem te su se počeli miješati u stvari ptolomejskog Egipta i seleukidskog Levanta (uključujući Judeju). odade 'Mesija' ili 'Krist' na hrvatskom jeziku).POSLJEDNJI DANI JERUZALEM: NESTALI KALEŽ su prepoznavali važnost židovske dijaspore koja se iz Egipta već bila proširi­ la u Anatoliju i Mezopotamiju. Osim te dvije glavne struje niknule su male sekte. Najpozna­ tija medu njima bili su Eseni (glasoviti po svicima s Mrtvog mora) koji su se osamili u Kumranu. Zavjeti dvanaestoricepatrijaraha i Mojsijevo uznesenje (i nekoliko menitiji primjer pomazanja bio je onaj kada je svećenik Samuel. e. Nakon što su više puta odnijeli pobjedu u ratovima s Feničanima i Grcima. čuvar za­ vjetnog kovčega.

"rrajno obećanje". Zatim je uskrsnuo njezina sina koji je bio umro od teške bolesti. no oni su ga nastavili pratiti sve do Beth-EIa. na isto­ čnoj obali rijeke. mira i riječi Božje okupit će se u Jeruzalemu. Eli-Yahu — "Moj Bog je Jahve" — bio je u neprekidnom sukobu sa svećenicima i "glasnogovornicima " kananskog boga Baala ("Gospodara"). Za njega Biblija kaže da nije umro nego je u vrdogu uznesen na nebo da bude s Bogom. glava 17) bilo je ono kada je učinio da malo brašna u posudi i ulja u vrču udovici bude dovoljno za hranu do kraja života. Univerzalnost tog obećanja porvrdena je u Izaiji 16: 5 i 22: 22. Jeremiji 17: 25. koji će morati biti iz kuće Davidove. Na obali rijeke Jordan Ilija je uzeo svoj čudorvorni ogrrač. Tamo se pokušao orarasiti svojih pratioca.1 2 Arheološka iskapanja kod Teli Ghassula ("Prorokov humak"). Ilija. kraljevi i prinčevi iz cijelog svijeta u ime pravde. vrlo opširno opisan u drugoj glavi Dru­ ge knjige o kraljevima. Voda se razdvojila rako da je može prijeći. U sukobu s Baalovim prorocima na planini Karmelu pošlo mu je za rukom da s neba prizove oganj. Psalmima 18: 50. njegovi učenici. gdje se zaredio za "Božjeg čovjeka". smorao ga i udario njime po vodi. oni su se zadržali uz njega i stalno pitali Elizeja je li "točno da će Gospodin danas uznijeti Iliju na nebesa?". 89: 4. A kada se to dogodi. čije je štovanje promicala Izebela. n. e. Mjesro određeno za uzlazak nalazilo se u dolini rijeke Jordan. Elizej je gledao i vikao: "Oče moj. Premda zamoljeni da pusre Iliju da sam prijeđe rijeku. Amosu 9: 11. oče moji Kola Izraelova i konjanici njegovi!" I više ga nije vidio. te ga je anđeo Gospodi­ nov sklonio u špilju na planini Sinaj. To je. 23: 5 i 30: 3. Baš suprotno. bio je biblijski prorok aktivan u kraljevstvu Izraela (nakon odvajanja od Judeje) u deverom stoljeću pr. To su snažne riječi. sjediti na "Davidovom prijestolju". 132: 10. pobožni u Jeru­ zalemu pronašli su operovane navode o Davidu kao Božjempomazaniku. U skladu sa svojim hebrejskim imenom. 132: 17 i rako dalje. predvođeni onime po imenu Elizej. no one su ujedno prepune eksplozivnih aspekata koji su doslovno diktirali tijek događaja u Jeruzalemu. Njegovo prvo zabilježeno čudo (I Kraljevi. Ilija se zausravio u Gilgalu (gdje je Jahve bio izveo čuda za Izraelce koje je vodio Jošua). mjesta u Jordanu koje odgovara geografiji iz biblijske priče. U Jeruzalemu će budući kraljevi.. II KRALJEVI 2: n . S tim povezano je pitanje p r o r o k a Ilije. Zahariji 12: 8. To je jedini lokalirer na kojem su se iskapanja vršila pod pokroviteljsrvom Varikana. pošli su zajedno s njime. Kada je došlo vrijeme da pođe ramo. zvan Tišbijac po imenu njegova grada u Gileadu. kao i božansko obećanje da će od "njegova sjemena" — od nasljednika kuće Davidove — u Jeruzalemu "u budućim danima"'ponovno bid uspostavlje­ no njegovo prijestolje.POSLJEDNJI DANI JERUZALEM: NESTALI KALEŽ Proučavajući svako proročansrvo i svaki proročki izraz. Drugi učenici su ostali pozadi. za vrijeme vladavine kralja Ahana i njegove kanaanske žene. kraljice Izebele. Božji zavjet "za sve narašraje". (Moja potraga za njihovim 297 296 . Njegov uzlazak. to je bila unaprijed planirana i organizirana akcija čije mjesto i vrijeme su Iliji bili ranije priopćeni. gle: ognjena kola i ognjeni konji stadoše medu njih i Ilija u vihoru uziđe na nebo. Nakon razdoblja osame na rajnom mjestu blizu rijeke Jordan. Habakuku 3: 13. obećao je Bog. no Elizej je čak i tada ustrajao da bude s Ilijom te je s njim prešao rijeku: / dok su tako išli i razgovarali. dan mu je "ogrtač od kostrijeti" koji je imao čarobne moći re je pomoću njega mogao izvoditi čuda u Božje ime. On je bio jedini Izraelac u Bibliji koji je nakon Izlaska ponovno došao na brdo Sinaj: kada je spašavajući život pobjegao od gnjevne Izebele i Baalovih svećenika. nije bio ni iznenadan ni neočekivan događaj. nepogrješive u svojem mesijanskom savezu s kućom Davidovom. otkrila su murale s "vihorima" prikazanim na slici 103.

sina Davidovog". vijeće od se­ damdeset starješina zvano Sanhedrin. n. 298 299 . pr. (Kao što je slučaj kod kršćanske djece kojima se govori da se Djed Mraz došuljao kroz dimnjak i donio im darove koje su pronašli. ne više židovskom državom nego rimskom provincijom. glasnik Mesije. Judeja je zapravo bila rimska kolonija. Godine 33.. Rimski upravitelj zvan prokurator brinuo se da Židovi kao ethnarcha ("Poglavara židovskog vijeća"). I dandanas se u sklopu sedera. koja je obuhvatila arheološke muzeje u Izraelu i Jordanu i uključivala posjet lokalitetu u Jordanu. n. e. Od 36. tako se i židovskoj djeci govori da se. potomak edomskih obraćenika na judaizam. kralj je bio Herod. Ilija došuljao 1 na želje prokuratora te je de facto bio vazal Rima. pr. a u početku i "Kralja Židova" (ne "kralja Judeje" kao ze­ mlje) biraju ljude koji odgovaraju Rimu. kako bi pio iz nje kada stigne. (prema prihvaćenom datiranju povjesničara) u takav je Jeruzalem. Ta je pre­ daja bila zabilježena već u petom stoljeću pr. pazio je SLIKA 124 Prema židovskoj predaji. n. kada se obilježava židovski izlazak iz Egipta. e. zemljom.POSLJEDNJI DANI JERUZALEM: NESTALI KALEŽ nalazima. Ostavljaju se otvorena vrata kako bi Ilija mogao ući i recitira se posebna himna kojom se izražava nada da će uskoro navijestiti "Mesiju. U to vrijeme više nije bilo židovskog kralja. a zatim su postavljeni lokalni upravitelji. uključujući poboljšanje Brda hrama te palače-tvrdave Massade na Mrtvom moru. pa je u Jeruzalemu izbio niz krvavih pobuna. U to vrijeme Židovima je bila dozvoljena samo vjerska vlast. Njome se najprije vladalo iz zapovjedništva u Siriji. i to u tolikom broju daje mjesto pogubljivanja nazvano Golgota — Mjesto lubanja. upravljao je prokurator Poncije Pilat koji je bio udobno smješten u citadeli Antoniji smještenoj pokraj hrama. g. iako ga nisu vidjeli. e. kalež koji se nikada ne koristi ni za što drugo osim za ritual s Ilijom za trajanja pashalne večere. Herodova ostavština bile su monumentalne građevine. koji je bio izbor dvaju rimskih generala (slavnih po Kleopatri): Marka Antonija i Oktavijana. uvećan i uveličan hasmonejskim i herodovskim gra­ đevinama i prepun hodočasnika za blagdan Pashu. Poncije Pilat. pogoršao je situaciju dovevši u grad rimske legionare s njihovim znakovljem obješenim na motkama i novčićima koji su na sebi imali idole zabranjene u Hramu.) otpio gutljaj vina. Napetosti između židovskog puka i rimskih gospodara zemlje rasle su.) U skladu s običajem. — u svom posljednjem proročanstvu zabilježio ju je prorok Malahija. na stol na kojem se objeduje postavlja i čaša s vinom za Iliju. K tomu. g. te je na kraju dovela do Pontifikalnog biblijskog instituta u Jeruzalemu kojim upravljaju jezuiti — sli­ ka 1 2 4 — opisana je u knjizi The Earth Chronicles Expeditions!'Ekspedi­ cije zemaljskih kronika. očekivalo se da će se Ilija vratiti na početku blagdana pashe. do 4. svečane večere kojom počinje sedmodnevni praznik Pasha. Iako je zadržala nešto nalik slobodi biranja vlastitog visokog svećenika i kralja. Isusova "posljednja večera" bila je ta tradicionalna pashalna večera. S obzirom da je prema toj predaji špilja na brdu Sinaj kamo je anđeo odveo Iliju bila mjesto gdje se Bog razotkrio Mojsiju. koji je u Jeru­ zalem došao 26. e. došao Isus iz Nazareta. preobraženi Ilija jednog će se dana vratiti kao vjesnik konačnog izbavljenja izraelskog naroda. pr. Zidovi koji su pružili otpor bez milosti su bili osuđivani na razapinjanje na križu. "Ilijina čaša" je u stvari bogato ukrašeni pehar. n.

Pa ipak. isrisnula i eliminirala Rimska crkva koja se obraćala nežidovima. Prema Evanđeljima. Isus je izazvao svoje najbliže učenike: "A vi. odlučio da preuzme srvari u svoje ruke: ako je za spasenje porreban pomazanik iz kuće Davidove. znamo da "gnosrički" rukopisi. navodi Isusovo ro­ doslovlje po narašrajima: četrnaest naraštaja od Abrahama do Davida. situacija svakako nije bila očekivana. Pobožni Zidovi — što je Isus sasvim sigurno bio — bili u odani ideji otkupljenja. Kad mu bijaše dvanaesr godina. Tri Evanđelja. on će. Bio je kvalificiran. znamo da je kodificirana verzija rezultat odluka done­ senih na sinodu koji je sazvao car Konsrantin tri sroljeća kasnije. u skladu s obećanjima iz biblijskih proročanstava. glasnika Mesije koji će doći (u Luki 1: 17 čak su citirani relevantni stihovi iz Malahije). Naši izvori za ono što se dogodilo sljedeće su Evanđelja i druge knjige Novog zavjeta.POSLJEDNJI DANI JERUZALEM: NESTALI KALEŽ Isus je i prije bio u Jeruzalemu: "Njegovi su roditelji svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. ljudi koji su čuli za Isusova čuda — čuda koja su bila jako nalik onima koje je izvodio Ilija — isprva su se pitali nije li Isus Ilija koji se vratio. Kada je Isus došao ovaj put (sa svojim učenicima)." Aja cugaprvorodencem učiniti. Sljedeće čime se treba pozabaviti je pitanje Ilije. Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost svoju I savez svoj vjeran. Njegovo ću potomstvo učiniti vječnim I prijestolje mu [učiniti trajnim] kao Dani nebeski. Znamo da su "izvještaji očevidaca" u srvari bili pisani dugo poslije događaja. re sumnje treba otkloniti. sina Abrahamova".. jeruzalemske događaje s Isusom povezuje sa svim prošlim stoljeći­ ma i tisućljećima. a dječak osta u Jeruzalemu. sama po sebi. spasenja koje će provesti Mesija. poveznica između dolaska Spasitelja i prorokovanih Posljednjih dana? Nije li ro bilo vrijeme kada će se obistiniti proročanstva? Tako je Isus iz Nazareta. slijedit ćemo "službenu" verziju jer ona. Ako je tako. pružaju drukčije verzije koje Crkva nasroji potisnuti. poput spisa Nag Hammadi i Judinog evanđelja. Matej 26: 2. u Evanđelju po Mateju. to je bio: sam prvi srih Novog zavjeta. te koju je preuzela. Ne poričući. Ona je jasno i nedvosmisleno izražena u veličanstvenom psalmu 89 (20-30) u kojem Jahve. glasi: "Rodoslovlje Isusa Krista. Marko 14: 1 i Luka 22: 1 ciriraju Isusa kako po dolasku u Jeruzalem govori svojim učenicima: "Znate da je za dva dana Pasha". kao što je do sada opisano u ovoj knjizi. ako postoje bilo kakve sumnje da je Isus u Jeruzalem došao u vrijeme blagdana Pashe i da je "posljednja večera" bila pashalna večera seder." (Luka 2: 41-43). naravno. koji je sada sa svojih dva­ naest učenika bio u Jeruzalemu. vraćahu se oni. svetim ga uljem svojim pomazah. sina Davidova. biri taj! Njegovo samo hebrejsko ime Yehu-šuah ("Jošua") — značilo je Jahvin spasitelj. Kad su minuli ti dani. zatim navode da je Isus uputio svoje učenike da odu u određenu kuću.. Kao prvo. "Za dva dana bijaše Pasha i Beskvasni kruhovi". što vi kažete. ali on je već došao! 301 Izabranika iz naroda izdigoh. kaže: toga se tamo. slugu svoga. Nije li spominjanje "Dana nebeskih" rrag. čerrnaest naraštaja od Davida do babilonskog izgnanstva i potom četrnaest naraštaja do Isusa. za koju je ključna bila posebna i vječna veza između Boga i kuće Davidove. Nakon 300 . ali i u drugim dijelovima Novog zavjeta. Evanđelja su sve uvjerila. nadoh Davida. i "Bližio se Blagdan beskvasnih kruhova zvan Pasha". u kojoj će blagovati pashalnu večeru kojom počinje sverkovina. gdje je Ilija. Isus. a što se tiče zahtjeva da pomazanik ("Mesija") bude iz kuće Davi­ dove. koji se trebao pojaviti prvi? I Isus im je odgovorio: Da. uzidoše po običaju blagdanskom. pitali su ga. najvišim medu kraljevima svijeta. tko sam ja? Petar prihvati i reče: Ti si Pomazanik — Krist!" (Marko 8: 28-29). On će me zvati: "Oče moji Bože moj i hridi spasa mojega. znamo čak — a to je neosporena činjenica — da je najprije posrojala Jeruzalemska crkva kojoj je na čelu bio Isusov brat i koja je bila usmjerena isključivo na židovske sljedbenike. u istim poglavljima. obraćajući se svojim vjernim sljedbenicima u viziji.

Ili pak nikada nije napustila Jeruzalem? Kontinuirana podjarmljenost Zidova u Judeji i pojačana rimska re­ presija nad njima dovela je do izbijanja najopasnije pobune u Rimskom carstvu. ako je "već došao" \ tako ispunio preduvjet za dolazak Mesije. "jer krv je duša". od čega je nastalo San Greal .. no Da Vincije odlučio daje ne naslika. Osuda i pogubljenje na križu bili su neizbježni. donesena je u Europu. "I uze čašu. slika tako sugerira. Nestala čaša stoljećima je bila omiljena tema autora. Ali velim vam: Ilija je već došao. kalež. Ilijinoj čaši. doduše. Sang Real na francuskom. Dakle. MARKO 9: 11. I svi su iz nje pili" (Marko 14: 23).. krv novog Save­ za"..13 To je bila smiona izjava koja će uskoro doći na provjeru: jer. Godine 70. AKO su to bile njegove doslovne riječi. kao da ju je uzeo Ilija koji je došao u posjet. rekao: "Ovo je lav moja. najvećim rimskim generalima i najboljim legijama trebalo je se­ SLIKA 125 dam godina da pobijede malu Judeju i prodru do Jeruzalema. nema sumnje daje Ilijina čaša bila tamo. na pashalni stol Isusa i nje­ govih učenika bila je postavljena i Ilijina čaša s vinom. a učenik s njegove desne strane je na­ gnut na stranu kao da nekog nevidljivog pušta između njih: Je li teološki potpuno korektan Da Vinci implicirao da je nevidlji­ vi Ilija doista došao kroz otvorene prozore iza Isusa i uzeo svoju čašu? Ilija se. glasnik koji treba doći prije pomazanog Kralja iz kuće Davidove došao je. Seder je opisan u 14. razlomio i podijelio svojim učenicima. Ono što je rekao (ili htio reći) je da je vino u toj čaši. čaša je postala pehar. Vitezovi Templari su je pronašli. ako se Ilija doisra vratio na zemlju. Predvodeći blagdansku večeru. Isus je uhićen i odveden pred rimskog upravitelja koji ga je upitao: Ti li si kralj židovski? On odgovori: "Ti kažeš" (Matej. Isus je uzeo beskvasni kruh (sada se takav kruh naziva maca). 303 .. Nakon što je tako potvrđen. t a d a se morao pojaviti na pashalnom sederu i otpiti iz svoje čaše vina! Kao što su običaji i tradicija zahtijevali. I da Vinci je to uvjerljivo prikazao njezinim nestankom. Priče su se pretvo­ rile u legende: tražili su je križari. Kada je Isus podigao čašu vina i izrekao potrebni blagoslov svojim je učenicima. Isus ne drži krucijalnu čašu i nigdje na stolu nema vinske čaše! Umjesto toga na njoj je neobjašnjiva praznina Isusu zdesna (slika 125). Na ovoj slici posljednje večere. koja je mogla biti zasnovana samo na stihovima Novog zavjeta. kalež koji predstavlja kraljevsku krv. prema Marku 14: 24. prije doći i sve obnoviti. zahvali i dade im. doista vratio. potvrda njego­ ve krvne loze. zavjet. on nije htio reći da trebaju piti vino koje se pretvorilo u krv — što bi bila teška povreda jedne od najstro­ žih zabrana Judaizma od najranijih vremena.Sveti Gral.POSLJEDNJI DANI JERUZALEM: NESTALI KALEŽ Pa ga upitaju: Zašto pismoznanci govore da prije treba da dode Ilija? A on im reče: Ilija će. poglavlju Evanđelja po Marku. 27: 11). blagoslovio ga.

POSLJEDNJI DANI n. Jer armagedon.. nakon rata "kraljeva s istoka" i "kraljeva sa zapada" došlo je do nuklearne katastrofe. e. e. poslije duge opsade i žestokih bitaka prsa o prsa. veliki židovski ustanak bio je gotov. u stvari je ime jednog mjesta u zemlji kojoj se prijetilo nuklearnim uništenjem. Dvadeser i jedno sto- Je li "sveti gral" i dalje bio u Jeruzalemu? 304 . Sto će biti znale povra­ tka. a dekorativne teme na njima bili su plodovi zemlje.'Da'. Odgovor na drugo pitanje zaokupljao je čovječanstvo . 1 2 7 ) ... piranje nije samo "hoće li" i "kada" će se vratiti. Rimljani su bili toliko sretni zbog pobjede da su je obilježili serijom novčića koji su svijetu objavljivali Judaea Capta — J u d e j a je osvojena — i gradnjom slavoluka u Rimu na kojem su bili prikazani ritualni predmeti iz opljačkanog hrama (slika 126)." itd. tijekom svake godine nezavisnosti bili su kovani židovski novčići s natpisom " prva godina." " druga godina. izraz koji danas označava rar neza­ mislivih i katastrofalnih razmjera. Glavni general Tit naredio je da se Hram spali. armagedon. "za slobodu Siona". oće li se vratiti? Kada će se vratiti? Ta pitanja postavljena su mi nebrojeno puta. SLIKA 127 U dvadeser i prvom stoljeću pr. što će povratak donijeti da sobom? Hoće li to biti dobronamjeran dolazak ili će — kao kada se spremao Potop — označiti kraj? Koja proročansrva će se obistiniti: Mesijansko doba. U slučaju posljednje mogućnosti ta proročanstva više ne pripadaju samo domeni teologije. Odgovor na prvo pitanje je koja se trebaju ispuniti. Šesnaesto poglavlje ARMAGEDON I PROROČANSTVA O POVRATKU H Međutim. nov početak . nego postaju pitanje samog preživljavanja čovječanstva. . eshatologije ili puke znatiželje. Postoje indicije na koje neba obratiti pažnju i proročansrva o povratku još od prijelomnih događaja u Jeruzalemu prije više do dvije dsuće godina. . n.ili pak katastrofalna apokalipsa. Novčići druge i treće godine neobjašnjivo su na sebi imali sliku kaleža (si. pri čemu su "oni" anunnakijski bogovi o kojima govore moje knjige. Iako se otpor drugdje u Judeji nastavio još tri godine. No. konačni kraj. Rimljani su probili obranu Hrama.

koji je opisivao veliki i konačni "rat sinova svjetla protiv sinova tame". g. 60 i 6 osnovni brojevi sumerskog seksagezimalnog brojevnog sustava. Ona pokretače apokrifnih događaja uspoređuje s dvije zvijeri. Budući da je knjiga napisana u vrijeme kada je u Rimu počeo progon kršćana. Babilon već stoljećima nije postojao. konačni rat Goga i Magoga. Govori se o gradu/zemlji na rijeci Eufratu. skrivenom u špilji blizu Mrtvog mora. govoreći o Babilonu. popis sudionika koji će biti usisani u nj obuhvatio je praktički sve spomena vrijedne nacije. prema Bibliji to su žitelji Jeruzalema. što je nama poznatih 2160 (trajanje zodijačkog doba) pomnoženo sa 100 — dakle rezultat o kojem se može beskonačno spekulirati.POSLJEDNJI DANI ARMAGEDON I PROROČANSTVA O POVRATKU ljeće kasnije. Mnogi su pokušali odgonetnuti tajanstveni broj 6 6 6 pretpostavljajući da je to neka kodirana poruka koja se tiče Posljednjih dana. naočigled ljudi". n. strahovi čovječanstva bili su izraženi na svitku. Uobičajeno objašnjenje bilo je da je. budući Babilon koji će se uključiti u rat "Armagedon" (stih 16 glave 16 ispravno 306 U koga je uma. kada se "prije nove ere" (pr. upravo onom zemljom (današnji Iran) čiji vode danas pokušavaju doći do nukle­ arnog oružja kojim bi "izbrisali s lica Zemlje" narod koji živi ondje gdje se nalazi Megiddo! A tko je taj "Gog iz zemlje Magoga" i zašto proročanstvo staro dvije i pol tisuće godina toliko sliči današnjim novinskim naslovima? Skrivaju li takve točne pojedinosti iz proročanstva odgovor na pitanje "kada?". 307 . u dvadeset i prvom stoljeću n. Nadalje. to jednog a broj muje šest stotina šezdeset i šest. no stanovnici "Babilona" kao zamijene za Nippur za one kojima vrijeme staje tamo. naše stoljeće? Artnagedon.) promijenilo u "nove ere" (n. Nadalje. na neki zagone­ tan način.000. Iškur/Adadov rang bio je 6. prihvaće­ no je tumačenje bilo da je to šifra za tlačitelja cara Nerona. Činjenica da je on svemirsku platformu u Baalbeku. ako se ta tri broja pomnože umjesto da se zbroje do­ bivamo 666 = 600 x 60 x 6 = 216. Bilo je 600 Anunnakija. rijeku veliku" i tako je isuši kako bi je mogli prijeći kraljevi s istoka i pridružiti se borbi (16: 12). posjetio 60. "Babilon" bio šifra za Rim. Sada. Pitanje je dovoljno smi­ sleno: Hoće li se povijest ponoviti — ponavlja li se povijest. e. zato što numeri­ čka vrijednost njegova imena na hebrejskom (NeRON QeSaR) iznosi 666. Anuov numerički rang bio je 60. dok će žarište ratnog požara biti "žitelji pupka Zemlje". e. Budući da proročanstva Otkrivenja govore o budućnosti. O njezinom identitetu daju se samo zagonetne naznake (13: 18): U ovome je mudrost: se zaključak da "Babilon" nije šifra — Babilon znači Babilon. moguće da inaugurira tamošnji Jupiterov hram. Da bi 666 mogao kriti više od veze s Neronom sugerira intrigantna činjenica da su 600. svakih dvadeset i jedno stoljeće? Rat katastrofalnih razmjera je kao dio scenarija posljednjih dana opisao Ezekijel (poglavlja 38-39). tako da bi se "šifra" mogla odnositi na neke starije tekstove. proročanstva nepogrešivo veže za "veliku rijeku Eufrat" (9: 14) te čak opisuje kako "šesti [anđeo] izli svoju čašu na Eufrat. kao što je broj 666 bio šifra za rimskog cara. Iako su "Gog iz zemlje Magoga" odnosno "Gog i Magog" pretkazani kao glavni pokretači konačnog rata. Međutim. n. nuklearna prijetnja ponovno stoji nad tim istim povijesnim mjestom. kada je napisano Otkri­ venje. Zatim je tu zagonetka da kada sedam anđela otkrivaju slijed budućih događaja. od kojih jedna "oganj spušta s neba. e. nameće nam Spoznaja koja tjera strah u kosti je da Ezekijelov popis tih ši­ roko rasprostranjenih nacija (38: 5) koje će sudjelovati u konačnom ratu — armagedonu — zapravo počinje s PERZIJOM. ključni je element scenarija Posljednjih dana i novozavjetne proročke knjige Otkrivenja (čije puno ime je Apokalipsa svetog Ivana Božanskog). ne povezuju te događaje s Rimom već ih povezuju s "Babilo­ nom". nek odgoneta Broj je broj Zvijeri: čovjeka. a ne na rijeci Tiberu. ukazu­ ju li na naše vrijeme.). Otkrivenje. e. možda je — a možda i nije — relevantna za zagonetku broja 666.

Mudrim izrekama i u Knjizi o Jobu . osnova za proročanstvo bilo je vjerovanje da je kraj ukotvljen u početku. poput zubaca zupčanika. čitatelj će se sjetiti. a zatim dolazi drugo mesijansko razdoblje i još jedno uskrsnuće (a tako i "drugi dolazak"). ja sam prvi. i koji će biti prisutan u posljednjim danima. neće dogoditi ništa. drugu godinu. govori Gospodin Bog — OTKRIVENJE I: 8 Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi.7: 12) predvidio je Božje planove za budućnost —posljednje dane— u odnosu na prošlost.: spekulacije o mileniju kao točki u vremenu. Poput Knjige Danijelove. gdje je on rezultat "ispreplitanja". kao. 4 6 : 10 Isto stoji (na dva mjesta) i u novozavjetnoj Knjizi Otkrivenja: Ja sam Alfa i Omega. godina n. 309 308 . jer uz to što predviđaju sadašnje događaje koji vode do pada Babilona nakon kratkog ali strašnog rata. ili 7. tako i Otkrivenje pokušava zagonetna starozavjetna proročanstva objasniti opisujući (glava 20) Prvo mesijansko doba kao "prvo uskrsnuće" koje traje tisuću godina i slijedi ga vladavina Sotone duga tisuću godina (kada će se "Gog i Magog" upustiti u golemi rat). onda Bogu: Ja sam "koji od početka svršetak otkriva".. devetstotu godinu i tako dalje — nego na cikličko ponavljanje događaja. Zatrpan milenijskim pitanjima dok smo se primicali 2000. kada je Bog preko Izaije objavio ( 4 1 : 4 . i to ne samo zato što je pravi trenutak milenija. Onaj sam koji od početka svršetak otkriva i unaprijed javlja što se još nije zbilo. nisu odnosila na linearni slijed događaja — prvu godinu. na/Iraka na tri dijela! ( 1 6 : 19). Glavni razlog za takvo moje mišljenje je to što se proro­ čanstva. 44: 6. ja sam i posljednji. Ta proročanstva neizbježno su pokrenula grozničave spekulacije kada se bližila 2000. godini. Prorok Zaharija (1: 4. onaj brojeći od Isusovog rođenja. e. u Sre­ dnjoj Americi. početak i kraj. Prorok Izaija je pretkazujući da će se narodi Zemlje okupiti kako bi saznali što ih čeka opisao kako se narodi međusobno pitaju: "Tko od nas može proreci budućnost tako da nam kaže ono što se dogo­ dilo prvo?" ( 4 1 : 22) Da je to bila univerzalna postavka vidljivo je iz zbirke Asirskih proročanstava kada bog Nabu asirskom kralju Esarhadonu kaže: na svojim predavanjima govorio sam sa se 2000.. IZAIJA 4 8 : 12. Na to vjerovanje . kada su stvoreni nebesa i Zemlja." Taj ciklički element biblijskih proročanstava o povratku vodi nas do jednog suvremenog odgovora na pitanje KADA. 7: 7. kada će se obistiniti proročanstva. kada će na svojoj Svetoj gori obnoviti svoje kraljevstvo. Tom cikličkom planu povijesti svojstven je koncept Boga kao vječnog božanskog entiteta koji je bio prisutan na početku.. da se budućnost može predvidjeti zato što je poznata prošlost— ako ne čovjeku. godine pr. u Izraelu) — rat koji uključuje Svetu zemlju.e. rekao je Ja­ hve (Izaija 46: 10). već prošao — s obzirom na to da se prema svim procjenama stručnjaka Isus rodio 6. proročki stihovi pono­ vno su jezivo točni. publici Doista. planina Megiddo. na primjer.gledalo se kao na univerzalni božanski plan za cijelu Zemlju i sve njezine narode.POSLJEDNJI DANI ARMAGEDON I PROROČANSTVA O POVRATKU objašnjava da je to "mjesto koje se hebrejski zove Harmagedon" — HarMegiddo. Kružni tok povijesnog vremena nađen je. Ako je taj budući Babilon doista današnji Irak. pretkazuju raspad Babilo­ Ja jesam. kako se čini. 48: 12): "Budućnost će biti kao prošlost. prve dane. u skladu s temeljnim vjerovanjem da će "prve stvari biti posljednje stvari" — nešto što se može dogoditi samo kada se povijest i povijesno vrijeme kreću u krugu.koje se ponavlja u Psalmima. n. gdje je početna točka završna točka i obrnuto. To je objavljeno mnogim izjavama od najranijih biblijskih tekstova do posljednjih od proroka. u kojoj se predviđaju razdoblja velildh kušnji i tegobni stadiji u mesijanskom procesu. u povi­ jesti čovječanstva i Zemlje.

jedina neprilika je u tome što je Dugo brojanje linearno. Treba istaknuti određene pogreške to jest pogrešne pretpostavke u tom scenariju. g. Psalmi opetova­ Te jedinice. ogromno zanimanje te zaslužuje razjašnjenje i analizu.872.200 dana 144. pa čak i njegovim božanskim kolima (Psalmi 68: 17). Sve to.000 dana. g. treba biti matematički savršenih 360. n. Kako baktun traje 144. e. potraga za značenjem mora krenuti tim smjerom. taj su datum već prije jednog stoljeća osporavali stručnjaci (kao na primjer Fritz Buck.000 dana dući da "milenij" kao eshatološka vremenska jedinica svoje ishodište ima u židovskim apokrifnim spisima iz drugog stoljeća pr. međutim. tako da je prvi dan Dugog brojanja bio ono što mi datiramo kao kolovoz 3113.25. čini se da je trinaesti baktun prava prekretnica.125 godina. budući da majanski spomenici nikad nisu došli do više od dvanaest baktu­ na.880. Nadalje. n. (5200 . to je na neki način vrlo važan događaj. tako da bi njegovi izbrojeni dani prešli na četrnaesti baktun. autor djela El Calendario Maya en la Cidtura de Tiahuanacu) koji su isticah da kao što gore navedena lista pokazuje. a ne potrebno cikličko računanje vremena. Taj kalendar uveli su Olmeci—Afrikanci koji su u Srednju Ameriku došli kada je Toth bio prognan iz Egipta — i brojanje dana je u stvari počelo s tim događajem. Računa li se na taj način. e. Vjerojatnost da je prorokovana krucijalna godina vrlo blizu pobudila je. rezultat je razdoblje od 5. magična godina Tothovog povratka bila bi 2 0 8 7 .. te kada no broj "tisuću" dodjeljuju Jahvi. Nave­ deni datum proistječe iz činjenice da će te godine (ovisi kako se računa) trinaesti put proteći vremenska jedinica zvana baktun. prema kojima će kraj vremena doći otprilike 2 0 1 2 . uslijed čega nastaje "skup" od 52 godine. ne umanjuje važnost proročanskog milenija. Od izravne važnosti za pitanje posljednjih dana i povratka je izjava u Psalmu 90: 4 — izjava pripisana samom Mojsiju — koja o Bogu kaže: "tisuću je godina u očima tvojim k'o jučerašnji dan koji je minuo".872. Ta je tvrdnja potaknula spekulaciju (koja se pojavila nedugo nakon što su Ri- 310 311 . Čovjek bi mogao izdržati i toliko čekanje. U stvari.728. spominjanje "tisuće" — milenija — u smislu definiranja doba svoje korijene vuče još iz Starog zavjeta. a ne 365. budući da predstavlja točno 100 "skupova" Tothovog magičnog broja 52. petnaesti baktun i tako dalje. e.25. čijih 1.113 godina.POSLJEDNJI DANI ARMAGEDON I PROROČANSTVA O POVRATKU dvaju kalendara (vidi sliku 67). n.000) podijeli s 365. No. nastupa vrijeme obećanog povratka Quetzalcoatla. e. n. 16: 15) kada David donosi zavjetni kovčeg u Jeruzalem. Bu­ 1 kin 1 Uinal 1 Tun 1 Ka-tun 1 Pictun = 1 Bak-tun = 1 dan 1 kin x 20 1 kin x 360 1 tun x 20 1 Ka-tun x 20 1 Bak-tun x 20 = = 20 dana 360 dana 7. naravno.3 1 1 3 = 2087).000 dana već nadmašuje majansku civilizaciju. Ponovljeni zakon (7: 9) je trajanju Božjeg saveza s Izraelom dodi­ jelio razdoblje od "tisuću naraštaja" — ta tvrdnja ponavlja se (l Ljetopisi. Prva je da baktun ne pripada dvama "isprepletenim" kalendarima s 52-godišnjim obećanjem (Haab i Tzolkin). To nas dovodi do takozvanih Majanskih proročanstava. Na taj način bi 1. a nakon što takav skup godina protekne određeni — nenavedeni — broj puta. n. što koristi i sam kalendar. pr. Maje su navodno smatrali da će sadašnje "Sunce" odnosno doba završiti s trinaestim baktunom.000 dana 2. ko­ načni rezultat je 2 0 1 2 . od kojih je svaka nastala množenjem prethodne. pa tako i djelitelj. Glifi u tom kalendaru predstavljali su sljedeći slijed vremenskih jedinica: se njegov broj dana (144.000 x 13 = 1. g.200 godina — savršenim re­ zultatom. njegovim čudima. na taj se način nastavljaju i iza baktuna te su predstavljene sve većim glifima. nego trećem i mnogo starijem kalendaru zvanom Dugo brojanje. a kada se od njega odbije 3.000 dana rezultiralo s 5. množitelj. e. No. To je koliko uzbudljivo toliko i zloslutno pretkazanje.

Još je jedan razlog da se pitamo zašto je Nibiru toliko odstupao od njegovog uobičajenog SAR-a: neuobičajena pojava potopa oko 10900. pr.600 godina. U svakom slučaju. planeta među čijim mnogim mjesecima su i neki koji neobjašnjivo kruže u "suprotnom" ("retrogra­ dnom") smjeru — u istom smjeru kao Nibiru./« li sve to mogao uzrokovati sudar s Nibiruom i njegovim mjesecima? 313 . U bu­ dućnosti bi se čak mogao pokazati točnim.POSLJEDNJI DANI ARMAGEDON I PROROČANSTVA O POVRATKU mljani uništili jeruzalemski hram) da je to način da se dokuči kada će doći tajanstveni mesijanski Posljednji dani: ako je. oko 560. kometa. e. "promatrati znakove natraške". Nibiru je svojom puranjom prolazio a da nije prouzročio takvu katastrofu. jeme budući da nebeske putanje — planeta. Jedna od velikih tajni našeg Sunčevog sustava je činjenica da planet Uran doslovno leži na svom boku — njegova os sjever-jug ide hori­ zontalno prema Suncu umjesto da je verrikalna. sljedeći Nibiruov dolazak daleko je u budućnosti. g. ne usuđujući se nagađati što bi to "nešto" moglo biti. Imamo dva ciklička izbora: Božansko vrijeme povezano s ophodnim vremenom Nibirua. n.. e. ovisno o tome kakva su nam očekivanja.600 od 3.3760 = 2 2 4 0 ) . g. a božanski dan traje risuću godina. e.760 (kada je počeo nipurski kalendar) — kao što su to učinili Makabejci — te doći do 160. g. Na temelju toga se vjerovalo da će Posljednji dani doći 6000. "Nešto" je. Kada se posljednji pur pojavio 1986. pr. g.. no osobno nisam tog mišljenja. n. ponovno zbog toga što je linearan a vremenska jedinica koju zahtijevaju proročansrva je ciklička. re­ zultat je protok 6. moramo imati na umu da je savršeni SAR (3600 godina) uvijek bio matematičko ophodno vri312 potopa. g. srvaranje svijeta. prema Postanku.000 (približna godina Anuovog posjeta) i dobiti 4 0 0 . e. Da upotrijebim dobro isrraženi primjer Halleyjevog kometa. Nibiru je došao ranije. Kada razmarramo tu "digresiju". (6000 . "Početak".600 od 4. trajao šest dana. pr. a stoga i najbližu Zemlji odnosno Marsu) toliko je očito da su neki moji čitatelji običa­ vali jednostavno oduzeti 3. rekli su NASA-ini znanstvenici. međutim ono u stvari varira između 74 i 76 godina. n. pr. asteroida — zbog graviracijskog privlačenja drugih planeta kraj kojih prolaze prilikom svakog ophoda odsrupaju od svoje prerhodne puranje. godine. ili oduzeti 3. dobivamo plus/minus od 50 godina prilikom svakog prolaska. Koji je pravi? Da su Anunnakiji za dolazak i odlazak iskorisrili prigodu kada je Nibiru došao na svoj perigej (na točku najbližu Suncu. n. g. n. Ljepota tog izračuna je u rome šro se savršeno slaže sa sumerskim seksagezimalnim sustavom (baza 60). U stvari. godine Anno Mundi. kao njegovo ophodno vri­ jeme uzima se 75 godina. Zatim se dogodilo nešto neuobičajeno što je Nibiruovu puranju dovelo bliže Zemlji: u spoju s nesrabilnim stanjem ledenog pokrova Anrarkrika došlo je do Kako nijedan od "modernih" predviđenih datuma nije upotrebljiv. Često sam se pitao je li to "nešto" također bilo ono što je napravilo veliki ožiljak u obliku slova V i neobjašnjivu "uzoranu" površinu koje je NASA-in Voyager 2 1986. e. kao što čitatelji sada znaju. g orkrio na Uranovom mjesecu Mirandi (slika 128) — mjesecu koji je na više načina drukčiji od svih drugih Uranovih satelita. to znači da će posljednji dani doći 2 2 4 0 . Šro je bilo to "nešto neuobičajeno"? Odgovor bi se mogao kriti dalje u našem Sunčevom sustavu. n. ophodno vrijeme mu je bilo 76 godina. e.000 godina od Početka do Kraja. tamo gdje prolaze putanje Urana i Neptuna. dobro udarilo Uran. moramo se okrenuti drevnim "formulama" — učiniri ono što nam se savjetuje u Izaiji. pr. Tijekom svojih 120 SAR-ova prije potopa. Ovo treće računanje posljednjih dana može nas ili razočarati ili utješiti. re Nebesko vrijeme povezano sa zodijačkom precesijom. negdje u njegovoj prošlosti. Primijenimo li Halleyjevo odstupanje na Nibiruovih 3. Primijeni li se to na hebrejski nipurski kalendar koji je započeo 3 7 6 0 .

n. Kratak posjet Nibiruu Posljednjih godina astronomi su utvrdili da veliki vanjski planeti Sunčevog sustava nisu ostali na mjestu gdje su bili formirani nego su "klizili" prema van. postoje mnoge pri­ če o putovanjima Zemljana sa Zemlje na Nibiru i natrag u kojima nema nikakvog spomena o tome da se Nibiru vidi na nebesima (s druge strane. pr. kojemu je dana mudrost ali ne i besmrtnost. e.450 zemaljskih godina umjesto prijašnjih 3. e. bilo moguće na barem dva načina: svemirskim brodom koji ubrzava na Nibiruovoj dolaznoj fazi (od točke A) i stiže puno ispred vremena perigeja. To je. Ipak. g. Onima koji prorokovane kataklizmičke događaje po­ SLIKA 128 vezuju s povratkom Nibirua — "planetom X" kako ga neki zovu — još se ne moraju bojati. godine i oko 550. Nije nevjerojatna pretpostavka da je na svojoj "potopnoj" orbiti Nibiru 314 315 . Nadalje. te da je jedan od Nibiruovih mjeseca udario Uran.600. tako da letjelica počne "padati" natrag prema Suncu (a tako i prema Zemlji i Marsu). slika 1 2 9 ) . oko 4 0 0 0 . to bi objasnilo "rani" dolazak Nibirua 556. e. pandan sumerskog Enmedurankija. a zatim iznenada jest. U jednom slučaju je Adapa. svaka tvrdnja da su Anunnakiji svoje dolaske i odlaske ogra­ ničili na pojedinačnu kratku priliku na Nibiruovom perigej u je. Čak je moguće da je "oružje" udara bio zagonetni mjesec Miranda — Nibiruov mjesec — koji je nakon što je udario u Uran završio zarobljen uz njegovu orbitu.. posjetio nakratko Nibiru u pratnji polubogova Dumuzija i Ningišzide. To bi moglo biti objašnjenje zašto se tijekom mnogih Nibiruovih prolazaka orbitom ništa nije dogodilo. g. Takav bi događaj utjecao na orbitu Nibirua te bi ga usporio na oko 3. Kratak posjet Zemlji. također je dolazio i odlazio. ta se vidljivost naglaša­ vala). Studije su došle do zaključka da je taj pomak bio najizraženiji u slučajevima Urana i Neptuna (vidi skicu. Drevni tekstovi bilježe brojne slučajeve putovanja bogova amo-tamo bez naznaka o povezanosti s blizinom planeta. pr. Oni su mogli dolaziti i odlaziti i u drugim razdobljima. n. g. te sugeriralo da sljedeći dolazak Nibirua treba očekivati oko 2 9 0 0 .POSLJEDNJI DANI ARMAGEDON I PROROČANSTVA O POVRATKU naišao na Uran. nakrenuvši ga na bok. Henok. i to dva puta tijekom svog životnog vijeka na Zemlji. Ako je to ono što se dogodilo. dalje od Sunca. mogao se realizirati kombiniranjem "A" za dolazak i " B " za odlazak. n. poput onoga Anuovog. g pr. n. Enkijev sin od žene Zemljanke. netočna.. kao što je prikazano na slici 130. među­ tim. a drugi je usporavanjem svemirske letjelice (kod točke B) za trajanja Nibiruove "izlazne" faze.. e. kada je oko 4000. što bi rezultiralo sljedećim poslijepotopnim raspore­ dom dolazaka: oko 7 4 5 0 . g. Anu posjetio Zemlju.

mogli vratiti i onda kada nije bilo vrije­ me povratka planeta. čije je vrijeme događanja određeno nebeskim pojavama. umnožak je 2 . s ukupnim zbrojem od 2.160 pomno­ ži sa 6 ) . Doba Ja sam ga u knjizi When Time Began nazvao nebesko vrijeme. Sugerirao sam da je iz njega pro­ izišao seksagezimalni sustav na kojem su zasnovane sumerska matematika i astronomija (6 x 10 x 10 x 10 i tako dalje. To je — gle čuda nad čudima — točno jedna tisuća — milenij! — zodijačkih doba. Stručnjaci koji proučavaju drevne glinene pločice koje se bave ma­ tematikom i astronomijom bili su zapanjeni otkrićem da su pločice kao početnu točku koristile fantastični broj 12960000 — da. zodijačka doba smatrao prekretnicama za bogove i ljude.bili povezani sa zodijačkim dobima opetovano je pokazano u ovom svesku Zemaljskih kronika.960. polubožansku i postbožansku fazu. 12. vremena i polovina vremena"'jednosta­ vno terminologija koja se odnosi na zodijačka doba? O toj mogućnosti prije otprilike rri sroljeća razmišljao je nitko drugi do sir Isaac Newton. Ono je drukčije od zemaljskog vremena (ophodnog vremena našeg planeta) i božanskog vremena (sata anunnakijskog planeta). Ne bili pitanje koje bismo trebali postaviti moralo glasiti jesu li proročki Posljednji dani u stvari Kraj (zodijačkog) doba? Jesu li Danijelovi "jedno vrijeme.) Ovna započelo je nuklearnom kataklizmom a završilo Odlaskom. S početkom svakog doba dogodilo se ne­ što izrazito važno: doba Bika označilo je početak ljudske civilizacije. Poput svog pandana Manetha u Egiptu. 1 6 0 i 6. dakle. 129.) 10:6. op. Nebeska kretanja koja je formulirao smatrao je "Božjom mehanikom" i čvrsto je vjerovao da su znanstvena otkrića koja 316 317 .000 godina "postojanja ovog svijeta". Newton je najpoznatiji po svojoj formulaciji prirodnih zakona koji upravljaju kreranjem nebeskih tijela — kao što su planeti koji kruže oko Sunca — me­ đutim zanimala ga je i vjerska misao te je pisao podulje rasprave o Bibliji i biblijskim proročanstvima.960.000 — kao u božanskih šest dana stvaranja.000 (kada se pomnoži sa 600) i — gle. 12.296. prev. Zaključili su da to može biti povezano jedino sa zodijačkim dobima SLIKA 130 (kao onaj Adapin) mogao se realizirati obrnutom procedurom: odlaskom sa Zemlje da bi presreo Nibiru kod točke A. kao i da svijet periodički prolazi kroz apokaliptične kata­ strofe. Anunnakiji su se. čiji umnošci su 12.600 (kada se 2. i on je prerpovijest i povijesr dijelio na božansku.POSLJEDNJI DANI ARMAGEDON I PROROČANSTVA O POVRATKU Beros je. koja traju 2. zbog čega nam preostaje drugo cikličko vrijeme — zodijačko vrijeme.960 (kada se 2.000.000. veliki događaji . ali služi kao veza između njih. i zatim odlaskom s Nibirua kod točke B za povratak na Zemlju. i tako dalje. Naposljerku. Ukoliko je povratak koji se očekuje povratak Anunnakija a ne nji­ hovog planeta.160 godina. bila to vatrena ili vodena stihija. Doba Riba sriglo je s unišrenjem jeruzalemskog hrama i počerkom Kršćanstva. 2160 za zodijačko doba — b i o je zlatni omjer (zlatni rez. kao što smo naveli. Anunnakiji su nebesko vrijeme osmislili kao način da pomire dva ciklusa: njihov omjer — 3600 za Nibiru.kada su poslovi bogova utjecali na poslove ljudi . tada nam rješenje zagonetki bogova i ljudi valja potražiti uz pomoć sata koji ih povezuje — cildičkog zodijaka nebeskog vremena. čuda nad čudima! — fanrastičan broj s kojim re drevne liste počinju. Da su značajni.160.160 pomnoži sa 6 0 ) i 1.

u skladu s njihovom svrhom istraživanja Marsovog mjeseca Fobosa. godine britanski BBC {British Broadcasting Corpora­ tion) zaprepastio je znanstveni i vjerski establišment emisijom o Newtonu koja je otkrila postojanje spisa. godine. U stvari. godine prema jednoj indiciji koju je dao Danijel • Između 2090. da su među njima bile i fotografi­ je sjenke objekta u obliku cigare kako leti nebom planeta između sovjetske letjelice i Marsove površine (slika 1 3 1 . lansirane su 1988.POSLJEDNJI DANI ARMAGEDON I PROROČANSTVA O POVRATKU su počela s Galilejom i Kopernikom. fotografije dvije kamere). a on ih je nastavio. bila predodređena da se dogode tada kada su se dogodila. i 2 0 9 0 . a svoju analizu kalkulacija u obliku sedam "propozicija" na drugoj strani. za ključno "jedno vrijeme. i 2370. nije izgubljena jedna nego dvije sovjetske letjelice. a na kojem je kalkulacija posljednjih dana prema Danijelovim pro­ ročanstvima. Sovjetski koji je razmišljao: mislio je na zodijačko vrijeme — za njega je ono bilo mesijanski sat! Svoje je zaključke — koristeći izraze "ne prije" i "ne kasnije od" — su­ mirao zapisavši tri vremenska okvira za Danijelove proročanske indicije: • Između 2132. Pažljiv pregled tog dokumenta — tj. i 2374. U ožujku 2003. prema drugoj indiciji • Između 2060. Fobos 2 dospio je do Marsa i počeo na Zemlju slati fotografije snimljene pomoću njegovih dviju kamera — obične i infracrvene. To ga je navelo da posebnu pažnju posveti "Danijelovoj matematici". Fobos 1 jednostavno je nestao — nikad nisu objavljene nikakve pojedinosti ni objašnjenje. i 2370. Možda ne baš točno tada — no kao Što pokazuje tablica zodijačkih doba iz jednog prijašnjeg poglavlja. Premda je to bio sovjetski projekt. sovjetske letjelice poslane da istraži Mars i njegov potencijalno šuplji prirodni mjesec zvan Fobos. a do Marsa su stigle 1989. njegove fotokopije koju sam privi­ legiran posjedovati — otkriva da brojevi koje je koristio u kalkulacijama nekoliko puta sadrže 216 i 2160. godine. go­ dine" objavio je BBC. Začuđujuće je. događaj koji je bio zataškan. poduprli su ga NASA i europske agencije. godina. čiju prednju i stražnju stranu je on ispisao rukom. Original dokumenta tog velikog Engleza sada se čuva u Odjelu za rukopise i arhive Židovske nacionalne i sveučilišne biblioteke — u Jeruzalemu! Slučajnost? 318 319 . Incident se ticao gubitka. s dva svoja datu­ ma "ne prije od" nije bio daleko od istine: to su 2 0 6 0 . godine. vremena i pola vremena" "Sir Isaac Newton je predvidio da će kraj svijeta biti 2 0 6 0 . iz 1989. To mi je pomoglo da shvatim način na U mojoj knjizi Revizija postanka objavljenoj 1990. ili pak uznemirujuće. Nazva­ ne Fobos 1 i Fobos 2. godine javno je razotkriven "Incident s Fobosom". Newton je svoje numeričke kalkulacije ispisao na jednoj strani papira.

znaju o Novinski naslovi iz gornjih članaka glasili su . Potraga za dese­ tim planetom bila je jedan od deset navedenih ciljeva skupine. "Incid ent s Fobosom službeno ostaje "neobjašnjeni incident".NASA-in infracrveni astronomski satelit. Na rubu Sunčevog sustava tajnoviti divovski objekt. Komisija i dokument koji je sastavila zaslužuju mnogo više pozornosti nego što su je dobili budući da drže ključ za razumijevanje onoga što vodeće države svijeta Nibiruu i Anunnakijima. neposredno nakon njega počela je djelovati tajna komisija u ko­ joj su zastupljene sve vodeće svemirske sile. Neposredno poslije toga sovjetska se letjelica počela vrtjeti te je prestala odašiljati — uništio ju je tajanstveni projektil. koji je skenirao rubove Sunčevog sustava detektirajući nebeska tijela koja isijavaju toplinu . U svemiru pronađen "misteriozan" planet. Misteriozni planet zbunio astronome 320 321 . sljednja fotografija koju je Fobos 2 poslao prikazivala je projektil koji je dolazio s Fobosa (slika 132). U stvari. Svemirskoj letjelici odmah je potom naloženo da se udalji od Marsove orbite i pride prirodnom satelitu Fobosu te ga s udaljenosti od pedeset metara bombardira laserskim zrakama.Nebesko tijelo astrono­ mima zadalo kozmičku zagonetku. I doista su ga pronašli: utvrdili su da se radi o planetu zato što je.godine 1983. otkrio "planet veličine Neptuna". bilo jasno da se kreće u našem smjeru. nakon što je detektiran jedanput i zatim šest mjeseci kasnije. Po­ Geopolitički događaji koji su rezultirali formiranjem te tajne skupine započeli su kada je IRAS .POSLJEDNJI DANI ARMAGEDON I PROROČANSTVA O POVRATKU zapovjednici misije objekt koji je bacio tu sjenu opisali su kao "nešto što bi neki mogli nazvati letećim tanjurom".

Tom deklaracijom usuglašene su procedure koje je potrebno slijediti nakon primanja "signala izvan­ zemaljske inteligencije ili nekog drugog dokaza o takvoj inteligenciji". godine. sklapanja sporazu­ ma o svemirskim operacijama te do javnih izjava američkog predsjednika u UN-u i drugim forumima koje su uključivale i sljedeće riječi (dok ih je izgovarao. Ne. dogoditi prije svršetka sadašnjeg doba. Još uvijek se nalazimo u dobu Riba. prst mu je bio uprt u nebo): Pomislite samo koliko lagan bi bio njegov i moj zadatak na tim sastancima da se ovom svijetu iznenada pojavi pri­ jetnja od druge vrste. budući da na sebi nosi datum — datum naznačen znakom dviju riba — doba Riba. to su bile pripreme za susret s dru­ gom vrstom nedaleko od nas! Meni svi ti događaji od 1983. bilo toliko šokantno da je dovelo do iznenadne promjene u odnosima SAD-a i Sovjetskog Saveza. "možda neće biti samo signal koji ukazuje na inteligentno podrijetlo. do sastanka između predsjednika Reagana i Gorbačova. s planeta iz drugog dijela svemira. otkrila je skupina. kaže znamenje. svojoj planetarnoj postaji još iz davnina.. naime. no sutradan su opovrgnute kao "nesporazum". Sve zajedno sugerira namjeru povratka. 323 . Za mene je cilindrični pečat sa Zemljom i Marsom (vidi sliku 139) i opis prošlosti i pretkazivanje budućnosti. užurbano formulirao skup smjernica poznat kao Deklaracija o načelima koja se tiču aktivnosti nakon otkrivanja izvanzemaljske inteligencije.Da. godine... Otkriće je. Govori li nam: Ono što se dogodilo u prethodnom dobu Riba po­ novno će se dogoditi u dobu Riba? Ako će se proročanstva obistiniti. plan da na Marsu imaju spremnu bazu za budući posjet. uz sve dokaze s Marsa što su ukratko opisani u prethodnim poglavljima. Radni odbor koji je osnovan uslijed tih bojazni obavio je nekoliko le­ žernih sastanaka i konzultacija — sve do incidenta s Fobosom u ožujku 1989godine nakon kojega je. S vremena na vrijeme razmišljam o tome kako bi brzo nestale sve naše razlike kada bismo se suočili s vanzemaljskom prijetnjom iz drugog svijeta. To je svakako apsurdno ako bi poruka došla s planeta udaljenog svjetlosnim godinama. "Signal". Povratak će se.. te projektil ispaljen s Marsovog mjeseca Fobosa ukazuju na to da su Anunnakiji i dalje prisutni — možda 322 putem svojih robota — na Marsu." Dogovorene procedure uključivale su i korake za odgodu razotkrivanja kontakta javnosti za barem dvadeset i četiri sata prije nego što se odgovori. već bi to mogla biti i prava poruka koju će biti potrebno dekodirati. To bi moglo ukazivati na dalekovidno planiranje. već u travnju 1989. ako će prve stvari biti posljednje stvari.POSLJEDNJI DANI ARMAGEDON I PROROČANSTVA O POVRATKU Vijesti o otkriću ispunile su novinske naslove (slika 133). ako je prošlost budućnost — tada odgovor mora biti .

pronađeni su ostaci velike drevne građevine. Prilikom raščišćavanja tla radi gradnje nove zgrade. SLIKA 134 325 . Pozvani su arheolozi da nadziru iskapanje. Ispostavilo se da je građevina u stvari kršćanska crkva — najstarija dosad pronađena u Svetoj zemlji.POSTSKRIPTUM Što je tu tako posebno bitno? Lokalitet tog otkrića je Megiddo. Zapisi na grčkom jeziku sugeriraju da je izgra­ đena (ili obnovljena) u trećem stoljeću nove ere. godine u Izraelu je došlo do važnog arheolo­ škog otkrića. Još jedna slučajnost? POSTSKRIPTUM U mjesecu studenom 2005. U njegovom se središtu nalazila slika DVIJU RIBA — zodijački znak Riba (slika 134). Kada su ruševine dokraja iskopane i raščišćene otkriven je veličanstven podni mozaik. u podnožju planine Megiddo Har-Megiddo — ARMAGEDON.

često citirani klasik. Kao jedan od nekolicine stručnjaka koji mogu čitati klinasto pismo sa sumerskih pločica. spojio je arheologiju. . niz godina je u Izraelu radio kao novinar i urednik. slavi tridesetogodišnjicu objave.O AUTORU ZECHARIA SITCHIN međunarodno je priznati autor i istraživač čije knjige pružaju dokaze da u našem Sunčevom sustavu nismo sami. Njegove pionirske knjige prevedene su na više od dvadeset jezika. Zecharia Sitchin diplo­ mirao je na University of London. drevne tekstove i Bibliju s po­ sljednjim znanstvenim otkrićima kako bi nanovo ispripovjedio povijest i pretpovijest čovječanstva i planeta Zemlje. a danas živi i piše u New Yorku. dok njegova prva knjiga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful