You are on page 1of 34

COVID19aren AURREAN ZER-NOLA

JARDUTEKO PROTOKOLOA

AITA IPARRAGIRRE HLHI


(IDIAZABAL)
AURKIBIDEA
1. SARRERA.

2. AGERTOKIAK.

2.1. AURREZ-AURREKO HEZKUNTZA JARDUERA.

2.1.1. Sarrera-irteerak.
2.1.2. Jolastordua.
2.1.3. Jangela.
2.1.4. Garraioa.
2.2. HEZKUNTZA JARDUERA TXANDAKATUA.

2.2.1. Sarrera-irteerak, jolastordua, jangela eta garraioa.


2.2.2. Egunen antolaketa.
2.2.3. Ikasleen ordutegiak.
2.2.4. Programazioa eta ebaluazioaren egokitzapena.
2.2.5. Hezkuntza Premia Bereziko (HPB) ikasleei arreta ematea.
2.2.6. Komunikazioa familiekin.
2.2.7. Irakasleen ordutegia.
2.3. IKASGELAZ KANPOKO HEZKUNTZA JARDUERA.

2.3.1. Irakasleon koordinaketa.


2.3.2. Programazioa eta ebaluazioaren egokitzapena.
2.3.3. Komunikazioa familiekin.
2.3.4. Ikasleen lan-antolakuntza Haur Hezkuntzan.
2.3.5. Ikasleen lan-antolakuntza Lehen Hezkuntzako 1. zikloan.
2.3.6. Ikasleen lan-antolakuntza Lehen Hezkuntzako 2. zikloan.
2.3.7. Ikasleen lan-antolakuntza Lehen Hezkuntzako 3. zikloan.
2.3.8. Hezkuntza Premia Bereziko (HPB) ikasleei arreta ematea.
2.3.9. Berezilarien bideo-deietarako ordutegia.
3. ERANSKINA: KONTINGENTZIA PLANA

2
1. SARRERA
Dokumentu honen xedea da Aita Iparragirre Herri Eskolan hezkuntza jarduera
antolatu eta 2020-2021 ikasturteari beharrezko segurtasun eta osasun-bermeekin ekin
ahal izatea. Hau da, datorren ikasturteko plangintza eta antolakuntza aurreratzea
inprobisaziorik egon ez dadin; eta arreta egokia bermatzea ikasleei, egoera dena-
delakoa izanda ere.
COVID-19aren hedatzea ekidin nahiaz hezkuntza-komunitatean kalitatezko
hezkuntzarako eskubidea bermatuko zaie gure ikasleei segurtasun eta osasun baldintza
onenetan. Ikasleez gain, irakasle, langile ez-irakasle, familia edo ikastetxera inguratzen
diren guztiei ere segurtasun eta osasun baldintza onenak eskaintzea beharrezkoa
delarik.
Horretarako, dokumentu honek zehaztuko ditu COVID19aren aurrean antolaketari
dagozkion agertoki ezberdinetako neurriak.
Prebentzio eta higiene neurriak argi eta garbi jasotzen dituen dokumentua erantsi
zaio Protokolo honi: KONTINGENTZIA PLANA, berau Laneko Prebentzio eta
Arriskuen Zerbitzuaren jarraibideetan oinarrituta osatu delarik.
Nola nahi ere, Protokoloak izaera dinamikoa du, eta osasun-agintariek ezarritako
jarraibideen arabera eguneratuko da uneoro.
Protokolo hau Aita Iparragirre Herri Eskolako Ordezkaritza Organo Gorenak
adostasun osoz onartu du eta Ikastetxearen Urteko Planean dagokion atalean txertatuta
joango da.

3
2. AGERTOKIAK
3 agertoki ezberdin aurreikusten dira:

- 1. agertokia: lehen normaltasun-agertoki bat, non datu


epidemiologikoek eta osasun agintarien gomendioek aukera emango
luketen aurrez-aurreko irakaskuntza-jarduera modu normalizatuan
garatzeko. Aurrez-aurreko hezkuntza-jardueran segurtasun eta osasun-
neurri batzuei eutsiko zaie, betiere Osasun Saileko agintarien
jarraibideei eutsiz.

- 2. agertokia: tarteko bigarren jokaleku bat, osasun-egoerak prebentzio-


neurriak gomendatzen dituena, ikastetxea irakaskuntza-jarduera
malgutasunez antolatzera behartuko duena, aurrez-aurreko jarduera
eta jarduera telematikoa txandakatu eta aldi berean egin ahal
izateko. Hainbat neurri hartu beharko dira irakaskuntzaren eta
espazioen antolamenduari, distantziei, norberaren eta ingurunearen
higieneari eta abarri dagokienez.

- 3. agertokia: Hirugarren eszenatokiak konfinamendua eta ikasgelaz


kanpoko hezkuntza-jarduera ekarriko ditu. Kasu honetan, beste behin,
eta osasun arloko agintariek ezarri dituzten neurrien arabera,
antolakuntza eta eskolako langileen presentzia arautzeko neurriak
hartuko dira, ikasleen hezkuntza-jarduerak ez dezan inolako etenik
izan.

4
2.1. AURREZ-AURREKO HEZKUNTZA JARDUERA.

Aurrez-aurreko hezkuntza jarduera prebentzio eta segurtasun neurriak zainduz egin


ahal izateko ikastetxean ditugun espazio fisikoek gela bakoitza talde egonkorra izatea
baimentzen digu. Hori dela eta, ohiko gelako jarduerak aurrera eramateko betiko maila
eta gelak mantenduko dira. (Salbuespena: HH4. mailako bi gelek talde egonkor 1
osatuko dute, prefabrikatuko espazio fisikoek ez dutelako besterik bermatzen)
Partekatzen diren eremuak antolatzeko (sarrera-irteerak, jolastordua eta jangela)
ziklo bakoitzeko bizikidetza taldeak egingo ditugu.
- HH
- LH 1. ZIKLOA
- LH 2. ZIKLOA
- LH 3. ZIKLOA

2.1.1. Sarrera-irteerak:
Lehen Hezkuntzako ikasle guztiek gelan sartu arte maskara jantzita eramatea
derrigorrezkoa izango da, horrez gain ilaran segurtasun tartea zainduko dutelarik.
Ikasleen pilaketak saihesteko ikastetxeak sarrera-irteerak modu antolatuan egiteko
hainbat eraikin eta ate dituenez era honetan antolatuko gara:
1) HH2 (18 ikasle): Haur Hezkuntza eraikineko SARRERA NAGUSITIK sartuko
dira.
Ikasle hauek irailean EGOKITZAPENA egingo dutenez talde txikietan eta
ordutegi ezberdinarekin etorriko dira ikastetxera. Gurasoek maskara eramatea
derrigorrezkoa izango da.
Urritik aurrera sarrerako ordutegi malgua izango dute eta irteera ordua 12:20an
izango da
2) HH3 (15 ikasle): Haur Hezkuntza eraikineko PARKEKO SARRERATIK
sartuko eta aterako dira. Ordutegiari dagokionez sarrera malgua izango dute eta
irteera ordua 12:20an izango da
3) HH4 (30 ikasle): Eraikuntza “prefabrikatuan” kokatzen dira eta beraiek
bakarrik daude espazio horretan. Beraz, ohiko ordutegian sartu eta atera ahal
izango dira.
5
4) HH5 (17 ikasle): Eraikuntza nagusian kokatzen dira baina beraien gela
kanpoko atarira ematen duten ateak ditu, ate horietatik sartuko dira ohiko
ordutegian.
5) LH 1. ZIKLOA (58 ikasle): Eraikuntza nagusian kokatzen dira eta SARRERA
NAGUSIA erabiliko dute ondorengo ordutegiarekin (Pasilloetan LH 2.
ziklokoekin ez elkartzeko): 8:55- 12:25 eta 14:25-16:25.
6) LH 2. ZIKLOA (63 ikasle): Eraikuntza nagusian kokatzen dira eta ATARIKO
SARRERA erabiliko dute ohiko ordutegian.
7) LH 3. ZIKLOA (63 ikasle): Eraikuntza nagusian kokatzen dira eta ATZEKO
SARRERA erabiliko dute ohiko ordutegian.
*Gurpildun aulkian edo ezintasun fisikoren bat duen pertsona orok sarrera nagusia
erabiliko du.

2.1.2. Jolastordua:
- Haur Hezkuntzako ikasleek 11tan gela barruan hamaiketakoa jango dute
eta ondoren 11:30ean jolastordura irtengo dira. Horrela ez dute Lehen
Hezkuntzakoekin kointzidituko. Haur Hezkuntzako maila bakoitzak
eremu bat izango du jolastorduan.
o PARKEA 1: HH2 eta HH3
o PARKEA 2: HH4
o 3. EREMUA: HH5
6
- Lehen Hezkuntzako ikasleak, jolastordura irten aurretik hamaiketakoa
jango duten gelan, ondoren ordutegi hauetan aterako dira kanpora:
o LH 1. zikloa: 10:55-11:25
o LH 2. zikloa: 11:00-11:30
o LH 3. zikloa: 11:05-11:35

3 eremu ezberdin izango dituzte jolasteko:


1- POLIKIROLDEGIA.
2- ATARIA
3- PILARRENEAKO PARKEA

Ziklo bakoitzari eremu horietako bat izendatuko zaio egunero.


ASTEL. ASTEAR. ASTEAZ. OSTEG. OSTI.
1.zikloa 1 2 3 1 2
2.zikloa 2 3 1 2 3
3.zikloa 3 1 2 3 1
* Euria ari duenean: - HH 2-3koak hexagonoko erdi-gunean geldituko dira.
- HH 4-5ekoak 11:30etik aurrera erabiliko dute kiroldegia.
- LHkoentzat kiroldegiko toldoak jetsiko dira eta 3 gune
osatuko dira.

7
Jolastorduko zaintzarako modu honetan antolatuko gara:

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA


HAUR HEZKUNTZA
Tutore bakoitza dagokion eremuan.

1. ZIKLOA
LH 2B (AMAIA) HEZI. (IDOIA) HEZI. (IDOIA) LH 1B (ALAZNE) P.T. (AMAIA)
MUSIKA (NOEL)
P.T. (AMAIA) INGEL. (NAIARA) LH 2A (LEIRE) IDAZ. (SAIOA)

LH 1A (ANA)

2. ZIKLOA
LH 5B (JORGE) LH 3B (IONAN) LH 3A (JOSUNE) LH 4B (ALIXI) LH 4A (MARIAJE)

ERLI. (MARIJO) AHOL. (ALAIKA)

3. ZIKLOA
LH 5A (NEKANE) LH 6A (AINARA) INGEL. (AMAIA) LH 5B (JORGE) LH 5 B (SULZANA)

LH 5 B (SULZANA) LH 6B (NEREA)

2.1.3. Jangela:
4 txanda antolatuko dira:
- 1. TXANDA: 12:15 - 13:00 HH
(22 bazkaldar + begirale 1)
- 2. TXANDA: 13:00 - 13:30 LH 1. ZIKLOA
(25 bazkaldar + begirale 1)
- 3. TXANDA: 13:30 - 14:00 LH 2. ZIKLOA
(26 bazkaldar + begirale 1)
- 4. TXANDA: 14:00 - 14:30 LH 3. ZIKLOA
(24 bazkaldar + begirale 1)
Txanda bakoitzean gela berdineko ikasleak egunero mahai berberetan kokatuz talde
egonkorrak mantenduko dira. HH-ko ikasleei 45 minutuko tartea utzi diegu
bazkaltzeko eta LHko ikasleei 30 minutuko tartea. Horren ondorioz, HH-ko
bazkaldarrak 12:15ean sartuko dira jantokira.

8
Bazkal ondorengo jolasorduan 3 eremu izango dituzte:

Eta bertan begiraleek zaintza modu honetan antolatuko dute:

TXANDAK ASTELEHENETIK OSTIRALERA


12:15-13:00 HH: JANGELAN LH 1-2: 1. EREMUA LH 3-4: 2.EREMUA LH 5-6: 3.EREMUA
13:00-13:30 LH 1-2: JANGELAN LH 3-4: 1.EREMUA HH: 2.EREMUA LH 5-6: 3.EREMUA
13:30-14:00 LH 3-4: JANGELAN LH 5-6: 1.EREMUA HH: 2.EREMUA LH 1-2: 3.EREMUA
14:00-14:30 LH 5-6: JANGELAN LH 3-4: 1.EREMUA HH: 2.EREMUA LH 1-2: 3.EREMUA

* Euria ari duenean: KIROLDEGIKO toldoak jetsiko dira eta 3 GUNE osatuko dira.
** Arratsaldez eskolan gelditzen ez diren HH-ko haurrak jasotzera 13:00 eta 14:30ean
etorri ahal izango dute gurasoek KIROLDEGIKO SARRERARA.

2.1.4. Garraioa:
Autobusean irakasleek, begiraleek, txoferrak eta 6 urtetik aurrerako ikasleek
maskara jantzita eramatea derrigorrezkoa da.
Ikasleek egunero eserleku berbera erabili behar dute.

9
2.2. HEZKUNTZA JARDUERA TXANDAKATUA.

Agertoki honetan, Hezkuntzako jarraibideen arabera: “Haur eta Lehen Hezkuntzako


etapen irakaskuntza presentziala lehenetsiko da goizeko ordutegian.”
Ondorioz jardunaldi jarraia egingo genuke agertoki honetan (9:00tik 13:00ra) eta
aurrez-aurreko jarduera eta jarduera telematikoa nahastu genituzke adinaren arabera.

2.2.1. Sarrera-irteerak, jolastordua, jangela eta garraioa:


Sarrera-irteerak eta jolastorduko eremuak 1. agertokiko berberak mantenduko
lirateke.
Jangela zerbitzurako, Hezkuntza Saileko jarraibideen arabera, “sarbidea hezkuntza
edo gizarte egoera bereziki ahulean dauden (bekadunak + garrraiatuak) eta
ikastetxeko zuzendaritzak familien premia-irizpideen arabera ezartzen dituen
ikasleentzat baino ez da izango”.
Garraio zerbitzuan ere 1. agertokiko arauak mantenduko lirateke.

2.2.2. Egunen antolaketa:


HAUR HEZKUNTZAKO ikasleek telematikoki lan egiteko dituzten
zailtasunengatik edo autonomia faltagatik, aurrez-aurreko beraien jarduna lehenetsiko
da egoera honetan. Hori dela eta, astelehenetik ostegunera etorriko lirateke eskolara.
LEHEN HEZKUNTZAN berriz, astelehenetan eta asteazkenetan 1. 3. eta 5.
mailakoak etorriko lirateke; astearte eta ostegunetan berriz, 2. 4. eta 6. mailakoak.
Ostirala irakasleon koordinazioak, prestaketa lanak, bilerak egiteko… erabiliko
genuke eta ez litzateke ikaslerik ikastetxera etorriko.
Ikasleak etxean gelditzen diren egunetan, irakasleek aurreko egunean bidalitako
lanak egingo lituzkete, telematikoki beharren arabera irakasleekin harremanetan
egongo liratekeelarik.

10
2.2.3. Ikasleen ordutegiak:
LEHEN HEZKUNTZA:
Astean 2 egunez etorrita 8 ordu izango lituzkete ikastetxean, arloen banaketa modu
honetan gauzatuko litzateke:
- EUSKARA ordu bat.
- GAZTELANIA ordu bat.
- INGELESA ordu bat.
- MATEMATIKA ordu bat.
- INGURUNE ordu bat.
- GORPUTZ HEZKUNTZA ordu bat.
- MUSIKA ordu bat.
- TUTORETZA, tutorearekin dauden tarteetan egingo dira beharrezkoak
ikusten diren eskuhartzeak (covid19ak sortutako kezkei, emozioei…
buruz hitz egiteko, etab.)
- BALOREAK/ERLIJIOA eta PLASTIKAko lanak etxean dauden
egunetan egingo dira.
Tutoreek beraien taldeak espezialistekin ez dauden orduetan hartuko lituzkete eta
norberak moldatuko luke erakusten dituen arloen ordutegia eta antolaketa.
ESPEZIALISTEN ORDUTEGIA:
GORPUTZ ASTEL. ASTEAR. ASTEAZ. OSTEG. OSTI.

HEZKUNTZA

9:00-10:00 LH 1A LH 2A LH 1B LH 2B

10:00-11:00 LH 3A LH 4A LH 3B LH 4B

12:00- 13:00 LH 5A LH 6A LH 5B LH 6B

INGELESA ASTEL. ASTEAR. ASTEAZ. OSTEG. OSTI.

9:00-10:00 LH 1B LH 2B LH 1A LH 2A

10:00-11:00 LH 3B LH 4B LH 3A LH 4A

12:00- 13:00 LH 5B LH 6B LH 5A LH 6A

11
MUSIKA ASTEL. ASTEAR. ASTEAZ. OSTEG. OSTI.

9:00-10:00 LH 5A LH 6A LH 5B LH 6B

10:00-11:00 LH 1A LH 2A LH 1B LH 2B

12:00- 13:00 LH 3A LH 4A LH 3B LH 4B

LHkoen JARDUERA TELEMATIKOA:


Ikasleak etxean lanean gelditzen diren egunetan, irakasleek goizeko 9:00an taldeko
bideo-deia egingo du. Egun horretan egin beharreko lanak zein diren esateko edo
azalpenen bat emateko, errutinaren bat lantzeko, antolatzeko…
Ondoren ikasleak lanean hasiko dira.
12:00tik 13:00ra tartean, ikasleek egindako lanen kontsultak, dudak… adierazteko
berriro bideo-deia egingo zaie talde txikietan edo handian (beharren arabera).

HAUR HEZKUNTZA:
Haur Hezkuntzakoen kasuan Musika eta Ingelesa 11:00tik 11:30era litzateke.

INGELESA ASTEL. ASTEAR. ASTEAZ. OSTEG. OSTI.

11:00-11:30 HH 4A HH4 B HH5

MUSIKA ASTEL. ASTEAR. ASTEAZ. OSTEG. OSTI.

11:00-11:30 HH 5 HH 4A HH 4B

Haur Hezkuntzako ikasleak 4 egunetan ikastetxean egongo direnez, ostiraletan egin


beharreko lanak ohar baten bidez esango zaizkie gurasoei.
Jarduera telematikoaren aukera irekita uzten da, irakasleek edo gurasoek
beharrezkoa ikusten dutenerako.

12
2.2.4. Programazioa eta ebaluazioaren egokitzapena.

1. agertokian jarraitzen ari ginen programazioak eta ebaluazioak mantenduko dira


ahal den heinean.
Ikasleak eskolara datozen egunak aprobetxatuko dira aurrez-aurreko jarduerak eta
ebaluaketak egiteko. Ikasleak etxean dauden egunetan berriz, aurreko egunean
irakasleak esandako jarduerak egiteko eta telematikoki egingarriak direnak eramango
dira aurrea.
Programazioan aldaketak egin beharko direnez, aldaketa horiek egitean “LHko
curriculumaren funtsezko alderdiak” dokumentua erabiliko da funtsezko helburuen
hautaketa egiteko oinarri bezala.

2.2.5. Hezkuntza Premia Bereziko (HPB) ikasleei arreta ematea.


HPBko ikasleek eskolara datozen egunetan jasoko duten laguntza tutorearekin
adostuko du Laguntza taldeak ikaslearen beharren arabera. (laguntza
akademiko/emozionala, gela barruan/kanpoan, saio kopurua…)

2.2.6. Komunikazioa familiekin

Familiekin komunikatzeko, batez ere, eskolan kontratatuta dugun zerbitzua


erabiltzen dugu (google education). Honek irakasle guztiok, familia guztiek, LH 5eko
eta LH 6ko ikasle guztiek posta elektronikoa eta beste zerbitzu batzuk (Drive,
classroom, meet…) domeinu berean izatea baliatzen digu. Telefonoa ere erabilgarri
izango da momentuko gauzak adierazteko.

2.2.7. Irakasleen ordutegia:

ASTELHENETIK OSTEGUNERA OSTIRALA


BATZORDE PEDAGOGIKOA
9:00- 11:00 IKASLEEKIN edo
KLAUSTROA
11:30- 13:00 ZIKLO BILERA
13:00-14:00 KLASEEN PRESTAKETA KLASEEN PRESTAKETA

13
2.3. IKASGELAZ KANPOKO HEZKUNTZA JARDUERA.

Aurreko ikasturtean izan genuen ITXIALDIAren ondoren, izan dugun


esperientziak proposamen zehatzagoak egiteko eta hobekuntzak egiteko balio izan digu.

2.3.1. Irakasleon koordinaketa:


Ondorengo taulan azaltzen den antolakuntza jarraituko genuke:

ASTEL. ASTEAR. ASTEAZ. OSTEG. OSTI.


Batzorde HH zikloa + LH 1.zikloa + LH 2.zikloa + LH 3.zikloa +
Pedagogikoa Zuzendaritza Zuzendaritza Zuzendaritza Zuzendaritza

Egoeraren arabera jokatuko den arren, ikastetxera bertaratuz lan egitea hobesten
da. Edozein arrazoirengatik hori ez bada posible etxetik bideo-deiak eginez antolakuntza
berbera mantenduko genuke.

2.3.2. Programazioa eta ebaluazioaren egokitzapena.

1. agertokian jarraitzen ari ginen programazioak eta ebaluazioak mantenduko dira


ahal den heinean.
Programazioan aldaketak egin beharko direnez, aldaketa horiek egitean “LHko
curriculumaren funtsezko alderdiak” dokumentua erabiliko da funtsezko helburuen
hautaketa egiteko oinarri bezala.
Aurrez-aurre egiteko diren jarduerak egiteko bideo-deiak erabiliko dira eta
ebaluazio tresnak eraldatuko dira telematikoki egiteko moduak izateko.

2.3.3. Komunikazioa familiekin

Familiekin komunikatzeko, batez ere, eskolan kontratatuta dugun zerbitzua


erabiltzen dugu (google education). Honek irakasle guztiok, familia guztiek, LH 5eko
eta LH 6ko ikasle guztiek posta elektronikoa eta beste zerbitzu batzuk (Drive,
classroom, meet…) domeinu berean izatea baliatzen digu. Telefonoa ere erabilgarri
izango da momentuko gauzak adierazteko.

14
2.3.4. Ikasleen lan-antolakuntza Haur Hezkuntzan:
- EDUKIAK: Lan proposamenak aukerakoak izango dira, eskolako dinamika bultzatzen
duten jarduerak (adimen anitzak bultzatzen dituztenak). Jarduerak hauek bidaltzeko posta
elektronikoa eta DRIVE-a erabiliko dira.
Hala ere, familiek egiten duten fitxen eskaera puntual horiei ere erantzuna emango zaio.
Urtebetetzeak egunean ospatuko dira audio edota gelako ohituraren arabera.
INGELESA: Landu beharreko ipuinarekin lotutako materiala: fitxak (liveworksheets),
ipuinaren bideoa, abestiak, errrimak.
MUSIKA: Mota desberdinetako lan proposamenak bidaltzea aurreikusten da: Bideoak,
Liveworksheets, Jarduera mota desberdinak (dantza, mugimendua, manipulaziokoak)

- EBIDENTZIAK JASOTZEA: Ebidentziak jaso eta errejistratu egingo dira euren


informazio bide guztietatik. (bideo-deiak, audioak, argazkiak, mezuak, bideoak…)

- ESPEZIALISTEN HARREMANA IKASLEEKIN: HH4 eta HH5ekoen kasuan, astez-


aste txandaka, musikako irakasleak eta ingeleseko irakasleak tutorearekin adostuko behar
dute noiz sartuko diren bideo-deian ikasleekin hartu eman bat izateko, kuku bat egiteko…

- IKASLEEKIN HARREMANA: Bideo-deiak eta telefonoa.

- FAMILIEKIN HARREMANA: Informatuta egon ahal izateko, euren egoeraz jakiteko,


euren beharrez ohartzeko… egoeraren arabera posta elektronikoz, bideo-deiaz edo
telefonoz mantenduko da harremana familiekin.

- BIDEO-DEIEN EDUKIA ETA KOPURUA: Familia-ikasle eta irakasle arteko


harremanak bermatzeko, elkar ikusteko eta jolasteko, beti ere adina kontutan hartuta.
Gutxienez astean behin ikasleekin bideo-deiaren bidez egoteko aukera luzatuko da.

15
2.3.5. Ikasleen lan-antolakuntza Lehen Hezkuntzako 1. zikloan:
- EDUKIAK: Asteko plangintza bidaliko zaie ostiraletan ikasleei, asteburuan hurrengo
asteko beraien antolaketa egin dezaten. Plangintza horretan proiektuekin aurrera egiteko
jarduerak bidaliko dira ahal den neurrian, beste irakasgaiak ere bertan txertatuz.
Jarduera manipulatiborako aukerak ere eskainiko dira.
Hala ere, familien egoera desberdinak kontuan izanik, mota desberdinetako lan aukerak
eskainiko dira: Inprimatu ondoren egiteko fitxak, liveworksheets-erakoak, proposamen
irekiagoak etab.
INGELESA: “Testu-liburua online” ikasle bakoitzak bere pasahitzarekin izango duenez
ikasle bakoitzaren jarraipena egin ahal izango dugu. Horrez gain: liveworksheet, symbaloo,
kahoot, word fitxak, navio programa.
MUSIKA: Mota desberdinetako lan proposamenak bidaltzea aurreikusten da. Ahal den
neurrian, tutoreekin lantzen ari diren proiektuarekin lotura egiten saiatuko gara.
GH: Programazio laburrean aurre ikusitako ekintzak aurrera eramango dira moldatuta ahal
den neurrian. Jarduerak espazio txikietan egiteko modukoak izan behar dira.
ANTOLAKUNTZA: Jarduerak posta elektronikoz eta DRIVEZ partekatuko dira
ikasleekin. Zenbait familiek papereko aukera behar-beharrezkoa dute.
Gela bakoitzeko DRIVEan ikasle bakoitzak bere karpeta izango du eta bertan espezialista
bakoitzak bere arloarentzako karpeta sortuko du.
- EBIDENTZIAK JASOTZEA: Asteko plangintzan markatuko zaie zein diren ebidentzia
bezala jasoko diren jarduerak.
Bideo-deietan gehien errepikatzen diren akatsak zuzentzeko aipatu, landu…
INGELESA: liveworksheetek zuzenketak zuzenean egiten ditu eta ikasleei iristen zaie.
G.H.: Ebidentziak 3 astetik behin jaso dira.
MUSIKA: Bideo-deiak eduki berdinak lantzeko erabiliko direnez, hobekuntzetan
sakontzeko erabiliko dira. Zuzenean ikasleei zuzenketa gomendioak bidaliko zaizkie.

- ESPEZIALISTEN HARREMANA IKASLEEKIN: Bakoitzak bere posta elektronikoaren


helbidea emango die familia eta ikasleei, beraien arloko jardueren inguruko dudak
argitzeko.

- IKASLEEKIN HARREMANA: Bideo-deiak eta posta elektronikoa.

16
- FAMILIEKIN HARREMANA: Bideo-deiak, posta elektronikoa edo telefonoa.

- BIDEO-DEIEN EDUKIA: Taldeko harremana mantentzeko, lanarekiko lotura sortzeko,


zuzeneko jarduerak…
INGELESA: Jarduerak egiteko azalpenak, gaiarekin lotutako beste jarduera batzuk
lantzeko.
MUSIKA: Zuzeneko jarduerak edo txirula praktikak egiteko.
G.H.: Aurrekoa astean bidalitako fitxa edo lanaren aurkezpena egingo da bideo-deian.

- BIDEO-DEIEN KOPURUA:
- 1. Maila: Astean tutoreekin 2 saio talde txikietan (matematika/euskara, gaztelera,
ingurune) + astean behin berezilariekin txandaka. (musika, ingelesa, G.H.)
- 2. Maila: Astean tutoreekin 2 saio talde txikietan (matematika/euskara, gaztelera,
ingurune) + astean behin berezilariekin txandaka. (musika, ingelesa, G.H.)

17
2.3.6. Ikasleen lan-antolakuntza Lehen Hezkuntzako 2. zikloan:
- EDUKIAK: Asteko plangintza batean antolatuta programazio laburretan aurre ikusita
dauden gaien inguruko lanak bidaliko dira, beti ere errealitateak eragindako aldaketak
eginez. Gure metodologia oinarri moduan hartuko dugu: hasierako, garapeneko eta
bukaerako jarduerak sartuz, iraupen motzeko proiektuak diseinatuz, interdisziplinartasuna
bermatuz.
Eduki berriak lantzerakoan, bideo azalpenak egingo dira.
Binaka edo taldeka lan egiteko bideak eraikiko dira eta jarduera manipulatiboak
proposatzerakoan kontutan hartu behar da ahalik eta modu autonomoenean egitekoak izan
behar direla.

INGELESA: “Testu-liburua online” ikasle bakoitzak bere pasahitzarekin izango duenez


ikasle bakoitzaren jarraipena egin ahal izango dugu. Horrez gain: liveworksheet, symbaloo,
kahoot, word fitxak, navio programa.

MUSIKA: Mota desberdinetako lan proposamenak bidaltzea aurreikusten da. Ahal den
neurrian, tutoreekin lantzen ari diren proiektuarekin lotura egiten saiatuko gara.
GH: Programazio laburrean aurre ikusitako ekintzak aurrera eramango dira moldatuta ahal
den neurrian. Jarduerak espazio txikietan egiteko modukoak izan behar dira.
ANTOLAKUNTZA: Jarduerak posta elektronikoz eta DRIVEZ partekatuko dira
ikasleekin. Zenbait familiek papereko aukera behar-beharrezkoa dute.
Gela bakoitzeko DRIVEan ikasle bakoitzak bere karpeta izango du eta bertan espezialista
bakoitzak bere arloarentzako karpeta sortuko du.

- EBIDENTZIAK JASOTZEA: Ebidentzi moduan astero arlo pare batekoak jasoko dira.
Ekoiztutako testu idatzien autozuzenketarako tresna eskainiko zaie eta ondoren bidali
dituzten ebidentzi-idatzien hobekuntzarako proposamenak egingo zaizkie. Kasu batzuetan
berridatzi eta bueltatzeko eskatu diegu; gehienetan hurrengo idatzietan kontutan hartzeko
proposamenak bidaliko zaizkie.
Drivez egindako lanei kopia bat atera, hobekuntzarako proposamenak egin eta hasierakoa
eta zuzenketak egindakoa gorde.
INGELESA: liveworksheetek zuzenketak zuzenean egiten ditu eta ikasleei iristen zaie.
Zuzenketa gomendio birbidali berriro ikasleei emailez edo drivez.
G.H.: Ebidentziak 3 astetik behin jaso dira.
18
MUSIKA: Bideo-deiak eduki berdinak lantzeko erabiliko direnez, hobekuntzetan
sakontzeko erabiliko dira. Zuzenean ikasleei zuzenketa gomendioak bidaliko zaizkie.
Horretarako drive bidezko lanetan “añadir comentario” erabiliko da.

- ESPEZIALISTEN HARREMANA IKASLEEKIN: Bakoitzak bere posta elektronikoaren


helbidea emango die familia eta ikasleei, beraien arloko jardueren inguruko dudak
argitzeko.

- IKASLEEKIN HARREMANA: Bideo-deiak eta posta elektronikoa.

- FAMILIEKIN HARREMANA: Familiekin harremana mantentzea ezinbestekoa izango


da: Bideo-deiak, posta elektronikoa, telefonoa, inkestak bidaliz, etxera joanez…
Harreman honetan ziurtatu beharrekoak hauek dira:
● Bidalitako lanak ikasleen eskuetara iristea

● Ondo moldatzen direla eta emandako azalpenak ulertzen dituztela

● Ikasleen egoera emozionala ezagutzea.

- BIDEO-DEIEN EDUKIA:
● Alderdi emozionala, bibentziak konpartitu, elkarrekin egon, esperientziak
konpartitu …

● Alderdi akademikoari dagokionez: lanen inguruko zalantzak, ikasleen azalpenak,


diktaketak, buruketen azalpenak, bertan egiteko jarduerak, tertuliak, mota
desberdinetako jarduera eta jolasak...

● Bideo-deiak aprobetxatu daitezke banakako lanaren berri emateko edota taldeka


bertan jarduera burutzeko.

● Irakasleak bideratutako bideo-deiaz gain beraiek aprobetxatu dezakete plataforma


binaka edo hirunaka lana egiteko.

● Ez dira bananako zuzenketarik egin behar; kasu batzuetan taldeari azaldu behar
zaio komunean egin dituzten akats batzuk.

19
INGELESA: Jarduerak egiteko azalpenak, gaiarekin lotutako beste jarduera batzuk
lantzeko.
MUSIKA: Zuzeneko jarduerak edo txirula praktikak egiteko.
G.H.: Aurrekoa astean bidalitako fitxa edo lanaren aurkezpena egingo da bideo-deian.

- BIDEO-DEIEN KOPURUA:
- Talde handiko saio bat: talde kohesioa eta alderdi emozionala lantzeko
- Talde txikietan 2 saio: jarduerak lantzeko.
- Astean behin Ingeleseko irakaslearekin.
- Astean behin Musika eta G.H.-ko berezilariekin txandaka.

20
2.3.7. Ikasleen lan-antolakuntza Lehen Hezkuntzako 3. zikloan:
- EDUKIAK: Egunero egin beharreko lanak postaz bidaliko zaizkie zuzenean ikasleei
beraien eskolako posta elektronikora. Bertan CLASSROOM bidez antolatuta dauden
jardueretatik zein egin behar duten azalduko zaielarik.
Proiektua eskolan bezala ematea ezinezkoa denez, moldatuta oso teoriko edo pautatua
geratzen da. Beraz, oso garrantzitsua izango da bideo-deiez laguntzea.
Beste arloetako jarduerak ere proiektuarekin lotuko dira ahal den heinean (entzunaldiak,
irakurgaiak, gramatikako ariketak, ortografiako ariketak, lexikoa, plastika, abestiak …)
Proiektuarekin lotutako jarduera manipulatiboak ere sartuko dira.
INGELESA: “Testu-liburua online” ikasle bakoitzak bere pasahitzarekin izango duenez
ikasle bakoitzaren jarraipena egin ahal izango dugu. Horrez gain: liveworksheet, symbaloo,
kahoot, word fitxak, navio programa.
MUSIKA: Mota desberdinetako lan proposamenak bidaltzea aurreikusten da. Ahal den
neurrian, tutoreekin lantzen ari diren proiektuarekin lotura egiten saiatuko gara.
GH: Programazio laburrean aurre ikusitako ekintzak aurrera eramango dira moldatuta ahal
den neurrian. Jarduerak espazio txikietan egiteko modukoak izan behar dira.
ANTOLAKUNTZA: Gela bakoitzeko DRIVEan ikasle bakoitzak bere karpeta izango du
eta bertan espezialista bakoitzak bere arloarentzako karpeta sortuko du.
Tutorearen jarduerak posta elektronikoz eta CLASSROOMez partekatuko dira ikasleekin,
aplikazio honek bertan gordetzen ditu lan guztiak eta jasota gelditzen dira DRIVEN.

- EBIDENTZIAK JASOTZEA: Ikasleen ariketa guztiak eskura izango ditugu. Zuzenketak


ikasleei bidaliko dizkiegu beraiek zuzentzeko eta beste jarduera batzuk guk zuzenduko
ditugu. Hauek hartuko dira ebidentzia moduan.

-Talde lanen aurkezpenak, banakako aurkezpenak, tertuliak, balore edota tutoretzetako


lanketak… hauen informazioa bideo-deietan jasoko dugu.
INGELESA: liveworksheetek zuzenketak zuzenean egiten ditu eta ikasleei iristen zaie.
Zuzenketa gomendio birbidali berriro ikasleei emailez edo drivez.
G.H.: Ebidentziak 3 astetik behin jaso dira.
MUSIKA: Bideo-deiak eduki berdinak lantzeko erabiliko direnez, hobekuntzetan
sakontzeko erabiliko dira. Zuzenean ikasleei zuzenketa gomendioak bidaliko zaizkie.
Horretarako drive bidezko lanetan “añadir comentario” erabiliko da.
21
- ESPEZIALISTEN HARREMANA IKASLEEKIN: Bakoitzak bere posta elektronikoaren
helbidea emango die familia eta ikasleei, beraien arloko jardueren inguruko dudak
argitzeko.

- IKASLEEKIN HARREMANA: Bideo-deiak eta posta elektronikoa.

- FAMILIEKIN HARREMANA: Bideo-deiak, posta elektronikoa edo telefonoa.

- BIDEO-DEIEN EDUKIA: Bideo deien helburua ikasleen ikasketa prozesuan eta bere
ongizatean laguntzea izan behar da. Lanen aurkezpena eta azalpena egiteko ere erabiliko
da.
INGELESA: Jarduerak egiteko azalpenak, gaiarekin lotutako beste jarduera batzuk
lantzeko.
MUSIKA: Zuzeneko jarduerak edo txirula praktikak egiteko.
G.H.: Aurrekoa astean bidalitako fitxa edo lanaren aurkezpena egingo da bideo-deian.

- BIDEO-DEIEN KOPURUA:
Egunero eta jarraia izango da: Goizero lanak ikasleei bidali ondoren beraiekin lanak
aurkeztu eta azaldu. Handik bi ordutara berriro konektatu eta zalantzak, zuzenketak,
jarraipena egin. Gutxienez egunero 9:30etik 12:30era jarraipena egiteko aukera izango da.
Horrez gain:
- Astean behin Ingeleseko irakaslearekin.
- Astean behin Musika eta G.H.-ko berezilariekin txandaka.

22
2.3.8. Hezkuntza Premia Bereziko (HPB) ikasleei arreta ematea.

Ikaslearen beharren arabera jokatuko da: kasu batzuetan, gelakoek


egiten duten berdina edota egokituta; Beste zenbait ikasleekin
EDUKIAK lehentasuna beste gauza batzuei eman behar zaie: alderdi
emozionala, eduki zehatzak lantzea, jarraipen zuzena egitea,
berarentzako zehazki prestatutako jarduerak egitea
(manipulatiboak, jolasak, bideoak…).
Drive bidez edota emailez artxiboa erantsita bidaliko da orohar.
LANAK NOLA Ikasleren baten ezaugarriengatik hori ez balitz posible, zeregina
BIDALI paperean edo era manipulatiboan egitekoak etxera bidaliko
genizkioke ondoren bideo-deien bidez azalpenak emanez.
Laguntza Taldearen helburu nagusia ez da ikasleen lanak jasotzea
LANAK NOLA izango, baizik eta egunerokotasunean zailtasunak dituzten lan
JASO ETA horietan laguntzea, eskolan bezala. Horretarako, bideo deiak
GORDE egingo dira ikasleekin, eskolan dugun dinamika ahalik eta
normalen mantentzeko eta ikasleak laguntza ez galtzeko.

LANEN Zuzenketak zuzenean egingo dira bideo deien bitartez. Hirugarren


ZUZENKETAK zikloaren hangouts ere erabiliko da.
NOLA EGIN
-Klaseak emateko.
BIDEO DEIEN -Etxeko lanen zuzenketak egiteko.
EDUKIA -Etxeko lanekin laguntzeko.
-Beraien egoera emozionala zein den jakiteko eta hori indartzeko.
-Ikasleak behar dituen edukiak indartzeko.
BIDEO DEIEN Eskolan jasotzen dituen saioen proportzionala izango da. Hau da,
KOPURUA ikasle batek eskolan 5 saioko laguntza jasotzen badu, etxean
astean 2 saio jasoko ditu. Eskolan 2 saio jasotzen baditu astean,
etxean saio 1 mantenduko zaio. Ikaslearen egoeraren arabera saio
horiek gehitzea ala gutxitzea erabaki daiteke
LAGUNTZA Astero koordinaketarako (bideo-deien edo telefono bitartez) tartea
TALDEA ETA finkatuko da tutorearekin ikasleen ikuspegi orokor bat izateko eta
TUTOREEN tutoreek zertan laguntzeko beharra ikusten duten zehazteko.
ARTEKO Bestalde, Laguntza Taldetik tutoreei ikasleentzako lan
KOORDINAKETA proposamenak prestatzeko laguntza eskaini behar zaie: materiala
egokituz, materiala aurkituz….

23
2.3.9. Berezilarien bideo-deietarako ordutegia:

1. ZIKLOA (astean behin txandaka musika, ingelesa, G.H.)


Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala
9:00-10:00 LH1.A LH1.B LH2.A LH2.B

2. ZIKLOA (astean behin txandaka musika, G.H.)


Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala
10:00-11:00 LH3.A LH3.B LH4.A LH4.B

3. ZIKLOA (astean behin txandaka musika, G.H.)


Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala
11:00-12:00 LH5.A LH5.B LH6.A LH6.B

2. eta 3. ZIKLOA (astean behin INGELESA)


Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala
9:00-10:00 LH5.A LH5.B LH6.A LH6.B
11:00-12:00 LH3.A LH3.B LH4.A LH4.B

24
3. ERANSKINA: KONTIGENTZIA PLANA

AITA IPARRAGIRREKO
KONTINGENTZIA PLANAREN
BARRUAN IKASTETXEAN HARTU
BEHARREKO NEURRIAK

25
AURKIBIDEA

1. GOMENDIO OROKORRAK.

2. SINTOMAK ANTZEMANEZ GERO.

3. AGERTOKIAK

4. HIGIENE NEURRIAK

- 1. eta 2. agertokiak.

- Haur Hezkuntzako ikasleei dagokienez.


- Lehen Hezkuntzako ikasleei dagokienez.
- Irakasleei dagokienez.
- Gurasoei dagokienez.
- Jangelari dagokionez.
- Komunei dagokienez.
- Psikomotrizitate gelari dagokionez.
- Informatika gelari dagokionez.
- Gorputz Hezkuntza arloari dagokionez.
- Garraioari dagokionez.
- Atsedenorduko hamaiketakoari dagokionez.
- Partekatuko diren jolas, materialei… dagokionez.
- Ekintza osagarri eta ekitaldiei dagokienez:

- 3. agertokia.

26
1. GOMENDIO OROKORRAK:
Badira hainbat ekintza, oro har, transmisio arriskua nabarmen murrizten
lagun dezaketenak:

- 1,5 metroko segurtasun-tartea mantentzea pertsonen artean.


- Maskarak erabiltzea eta arnas higienea.
- Eskuen higienea ura eta xaboiarekin egin daiteke eta baita soluzio
hidroalkoholikoekin ere.
- Garbiketa, desinfekzioa eta gela eta toki itxien AIREZTAPENA.
- Kontaktu-kopurua murriztea. Mugatu egin behar da talde-jardueretan parte
hartzen duten pertsonen kopurua. Ahal dela, jarduerak talde txikiagotan egin
behar dira, talde egonkorrak osatuz eta segurtasun-tartea mantenduz haien
artean.
- Lan-tresneria partekatzea saihestuko da, hala nola boligrafoak, liburuak etab.
Ezinbestekoa balitz, alkohol-potoak egongo dira denek erabili beharreko
elementuak garbitzeko: fotokopiagailuak, liburuak, ateen heldulekuak,
eskaileretako heldulekuak …
- Ikastetxeko langileek uneoro zaindu beharko dute susmagarriak edo baieztatuak
diren kasuen identitatearen isilpeko tratamentua.

2. SINTOMAK ANTZEMANEZ GERO


- COVID-19arekin bateragarriak diren sintomak dituzten ikasle, irakasle edo
langileak ez dira eskolara bertaratuko. Ez dira bertaratuko, ezta ere, COVID-19a
diagnostikatu zaielako isolatuta dauden guztiak, ez eta COVID-19aren sintomak
agertzen dituen edo diagnostikoa jaso duen lagunen batekin harreman estuan
egon delako etxean berrogeialdian dagoen lagun oro ere.
- Beren etxeko norbaitek COVID-19aren diagnostikoa jaso badu, gurasoek edo
tutoreek horren berri emango diete eskolako agintariei eta seme edo alaba
etxean mantendu beharko dute.
- Zehazki ikasleren bati gaitzaren sintomak antzemanez gero (sukarra, eztula,
arnasa hartzeko zailtasuna…) irakasleak isolamentu gelara eramango du
ikaslearekiko distantzia zainduz eta maskara jantzita. Eskolak seme-alaba
jasotzea eskatuko dio familiari. Familiak osasun-zentrora deitu beharko du eta
bertan aztertuko da ikaslearen egoera. Balorazioa izan arte, pertsona hori
isolatuta mantenduko da.
- Gaitzaren sintomak dituen ikaslearen familia bere bila etorri arte BILERA GELA
txikian egongo da isolaturik.
- Zuzendaritzak erreferentziazko ESI (Erakunde Sanitario Integratua) erizainari eta
Lan Arriskuko Prebentziorako zerbitzuko arlo medikoari honen berri emango dio.

27
- Gaitzaren sintomak eskolako langileren batean agertuko balira, honek eskola utzi
eta etxera joango da eta gomendio berberak jarraitu beharko ditu. Zuzendaritzak
ESIari eta Lan Arriskuko Prebentziorako zerbitzuko arlo medikoari abisatuko dio.
- Haur edo irakasleren batek Covid-19an positibo emanez gero, kontaktutzat
hartuko da gainerako ikasgela edo taldea, ESIak emandako jarraibideak eta
Osasun Sailaren SARS-Cov koronabirusa zaintzeko protokoloari jarraituko zaio.
https://www.euskadi.eus/covid-19-koronabirus-berriarenprotokoloak/web01-
a2korona/eu/

3. AGERTOKIAK:
Osasun-egoeraren arabera, 3 jokaleku ezberdin izan ditzakegu:

1. agertokia: aurrez aurreko irakaskuntza-jarduera normalizatuan.


2. agertokia: aurrez aurreko jarduera eta jarduera telematikoa txandakatuz.
3. agertokia: konfinamendua.

4. HIGIENE NEURRIAK:

1. eta 2. agertokiak:

 Haur Hezkuntzako ikasleei dagokienez:

 Maskara ez da derrigorrezkoa baina erabiltzea gomendatzen da.


 Eskuen higienea areagotzea gomendatzen da (urarekin eta xaboiarekin)
batez ere ondorengo egoera hauetan: ikastetxera heltzean, doministiku
egin edo zintz egitean, espazioa edo jarduera aldatzean, jan aurretik eta
ondoren, komunera joan ondoren eta, betiere, zikinkeria ikus
daitekenean.
 Eskuak ahora sarri sartzen dituzten umeetan gel hidroalkoholikoa
erabiltzea saihestuko da. Kontu izan, eta ez utzi gainbegiratu gabe eta
erraz hartzeko moduko lekuan.
 Garrantzitsua da umeak kontsolatzea, eta baliteke sarri besoetan hartu
behar izatea, edo haiekin hurbileko elkarreragina eduki behar izatea,
arreta egokia emateko. Besoetan hartzen direnean edo hurbileko
elkarreragina behar dutenean, zaintzaileak maskara higienikoa kendu ahal
izango du.
 Lo-kuluxketarako, komeni da koltxonetak bi metroko distantzian jartzea,
eta ikasleak etzateko noranzkoa tartekatzea (burua eta oinak noranzko
desberdinetan). Astero aldatuko dira izarak edo burkoak.
 Pixoihala aldatu ondoren, haurren aldalekua desinfektatu beharko da,
ikasle batetik bestera.
 Beharrezkoak ez diren jostailuak edo objektuak eta garbitzeko zailak
28
direnak kenduko dira.
 Taldeak egonkorrak izateko ahalegina egin behar da; alegia, taldekideak,
bai umeak bai zaintzaileak, beti berberak izatea, eta taldeen artean
urruntze fisikoa egoteko ahalegina ere egin beharko da.

 Lehen Hezkuntzako ikasleei dagokienez:


 Maskara erabiltzea derrigorrezkoa da eskola eremu guztietan uneoro.
 Talde egonkorretan ikasleek maskara kendu ahal izango dute aire
zabaleko jardueretan, ikasleen arteko kontakturik gabe egiten badira.
 Eskuak sarri garbituko dituzte gela bakoitzean egongo den gel
Hidroalkoholikoarekin edo xaboia eta urarekin.
 Pasiloan zehar dauden elementu ezberdinak ukitzea sahiestu behar
dute: barandillak, etengailuak, zaborrontziak…
 Goizean gelara sartutakoan egingo duten lehen gauza, beraien
eserlekuan esertzea izango da irakasleak tenperatura har diezaien.
Irakasleak ikasle guztiei tenperatura hartutakoan hasiko dira antolatzen.
(Berokiak kendu, motxilakoak atera…)

 Irakasleei dagokienez:
 Maskara erabiltzea derrigorrezkoa da eskola eremu
guztietan uneoro.
 Ilea batuta eramatea eta eraztunik, eskumuturrekorik eta
zintzilikariorik ez erabiltzea gomendatzen da. (Haur
Hezkuntza)
 Ahal den neurrian, egunero tenperatura altuan garbitzen den
laneko arropa erabiltzea. (Haur Hezkuntza)
 Gela guztietan eskuak garbitzeko gel poteak egongo dira.
 Maskara motari dagokionez, higienikoa izango da, laneko
arriskuak prebenitzeko zerbitzuak bestelakorik agindu ezean.
 Ikastetxe guztiek maskarak izango dituzte irakasleentzat eta
ikastetxeko langileentzat. Ikasleek nork bere maskara
eraman beharko dute, baina ikastetxeak maskara bat
bermatuko die ikastetxera sartzerakoan maskara hori hainbat
arrazoirengatik falta duten ikasleei.
 Ahal den neurrian bakoitzak ordenagailu berberarekin lan
egingo du. Partekatzen diren ordenagailuak erabili ondoren
garbitu egingo ditugu.
 Eskolan, taldekako bilerak egiteko 1,5 metroko distantziak
errespetatuz, gela jakin batzuk erabiliko ditugu: (Garbitzaileei
toki jakin horietako garbitasuna intentsitate handiagorekin
egiteko eskatuko litzaieke dagokion egunean).
 Pedagogi Batzordea: LH6A gelan.
 Haur Hezkuntza: HH5 gelan.

29
 1.zikloa: LH2A gelan.
 2.zikloa: LH3A gelan.
 3.zikloa: LH6A gelan.
 Klaustroak: HH5 gelan.
 Fotokopiagailuaren manipulazioa saihestuko dugu.
Ahaleginak egingo dira kopiak bakoitzak bere ordenagailutik
egiteko. Erabili aurretik eta ondoren fotokopiagailua garbituko
du erabiltzaileak.
 Igogailua behar-beharrezkoa denean bakarrik erabiliko da eta
aldiko ikasle bat sartuko da irakaslearekin.
 Makinako kafea bakarrik hartu ahal izango dugu. Kafe-
makinaren inguruan jende pilaketak ekidingo ditugu, eta
zapaldutako botoiak garbituko ditugu.
 Irakasle bakoitza bere lekuan eserita lan egiten ahaleginduko
da (alde batetik bestera ibili gabe) 2-3 metroko segurtasun
distantzia gordez.
 Irakasle eta ikasle bakoitzak plastikozko poltsatxo bat edukiko
du , bertan mukizapiak eta sortzen dituen hondakinak
botatzeko, eta lanaldia amaitzean itxi eta edukiontzian botako
du.
 Azkenik ez ahaztu, Osasun Publikoaren Sailak
biztanleriarentzat emaniko gomendioa bete behar dela:
ESKUAK SARRI GARBITZEA URA ETA XABOIA ERABILIZ
eta GELAK AHALIK ETA GEHIEN AIREZTATUTA
MANTENTZEA.

 Gurasoei dagokienez:

 Sarrera irteeretara pertsona bakarra joango ikaslearen lagun eta


ahal bada pertsona bera izango da beti. Pertsona hauek maskara
jantzita etorriko dira, eta beste ume eta gurasoekin hartu-emana
saihestuko dute.

 Gurasoek eskola barrura sartu behar badute aldez aurretik hitzordua


eskatu behar dute. Baimena emanez gero maskara jantzita eraman
behar dute eta eskuak sarreran egongo den gelarekin garbitu behar
dituzte.

 HH2 eta HH3ko umeen adinaren ezaugarriak direla eta ohikoa da


gurasoak gela barrura sartzea. Hau baimentzen jarraituko da baina
30
aurretik emandako gomendioak jarraituz, hau da: Guraso bakarra
eta ahal bada beti pertsona bera, beste ume eta gurasoekin hartu-
emana saihestuko dute, maskararekin sartuko dira eta sarreran
egongo den gelarekin eskuak garbituko dituzte.

 HH4 eta HH5eko umeen kasuan, gurasoek (guraso bat) umeak


atariraino eramango dituzte eta beharrezkoa den kasuetan bakarrik
eskatuko diote baimena irakasleari gela barrura sartzeko. Gelara
sartu beharra gertatzen den kasuetan, gurasoak maskararekin
sartuko dira eta sarreran egongo den gelarekin eskuak garbituko
dituzte.

 Seme-alabaren batek sintomak baditu etxean, familiak tutorea


jakinaren gainean edukiko du eta aldaketa esanguratsuak
jakinaraziko dizkio.

 Jangelari dagokionez:

 Begiraleek jangelan maskara derrigorrez erabili behar dute.

 Jangela sarreran begiraleek eskuak garbitzeko gel poteak egongo dira,


eta eskuak sarri garbituko dituzte, gelarekin edo ura eta xaboiarekin.

 Ikasle talde egonkorrak mantenduko dira.

 Lau txanda antolatuko dira. HH, 1. zikloa, 2. zikloa eta 3. zikloa.

 Ikasleak beti toki berean eseriko dira. (ikasle bakoitzaren eserlekuak


zuzendaritzari jakinarazi behar zaio.)

 Txanda aldatzen den bakoitzean berrerabili behar diren mahaiak eta


bankuak ondo garbitu eta desinfektatuko dira.

 Komunei dagokienez:

 HHko ikasleen kasuan, maila bakoitzak bere komunak erabiliko ditu.

 LH 1.zikloko ikasleek goiko solairuko nesken komunak erabiliko


dituzte.

 LH 2.zikloko ikasleek goiko solairuko mutilen komunak erabiliko


dituzte.

 LH3.zikloko ikasleek beheko solairuko ikasleen komunak erabiliko


dituzte.

 Atsedenorduan eta jangela orduetako komunak:

31
- kiroldegian dauden ikasleek kiroldegiko komunak erabiliko
dituzte.
- Atarian dauden ikasleek jangela ondoko komunak erabiliko
dituzte.
- HH-ko ikasleek eraikuntza hexagonalean libre dagoen gelako
komunak erabiliko dituzte.

 Psikomotrizitate gelari dagokionez:

 Haur Hezkuntzako bost gela daude eta Psikomotrizitate gela egun


bakoitzean talde batek erabiliko du.

 Bukatutakoan leihoa irekita utzi behar da aireztatzeko eta


garbitzaileek egunero garbitu eta desinfektatuko dute gela hau.

 Informatika gelari dagokionez:

 LH 1. mailatik 4. mailara arteko ikasleek erabiltzen dutenez, maila


bakoitzari egun bat izendatuko zaio. Astearteetan erlijioko klaseak
emateko erabiliko da.

 Bukatutakoan teklatuak eta sagua garbituko dira eta leihoa irekita


utzi behar da aireztatzeko. Garbitzaileek egunero garbitu eta
desinfektatuko dute gela hau.

 Gorputz Hezkuntza arloari dagokionez:

 Eguraldiak aukera ematen badu, aire zabaleko espazioak erabiliko


dira kirol-jarduerak egiteko.

 Egun bakoitzean erabili beharreko materiala aldez aurretik


programatu eta antolatu beharko da, eta gainerakoak erretiratuta
mantendu.

 Erabilitako materiala bukatutakoan irakasleak desinfektatu egingo


du.

 Aldagelak erabiltzen diren bakoitzean, aldagelen garbitze eta


desinfekzio lanak bermatzea ezinezkoa denez, ikasleak ez dira
dutxatuko, beraz ez dira aldagelak erabiliko.

 Garraioari dagokionez:

 6 urtetik gorako ikasle guztiek maskara jantzita eramatea


derrigorrezkoa izango da.

32
 6 urtetik beherako ikasleen kasuan ez da derrigorrezkoa baina bai
gomendagarria.

 Autobusean ikasle bakoitzak egunero eserleku bera erabiliko du.


(ikasle bakoitzaren eserlekuak zuzendaritzari jakinarazi behar zaio.)

 Atsedenorduko hamaiketakoari dagokionez:

 Kiroldegian tokatzen zaien ikasleek, ataritik kiroldegira sartu eta


ezkerretara dagoen eremuan (espalderak dauden tokian) jango dute
hamaiketakoa. Zakarrak bertan dauden zakarrontzietan botako
dituzte. Pistan zehar ezin da ezer jan.

 Atariko iturritik zuzenean ezin da urik edan. Norberak izango duen


botila edo kantinplora beteko du.

 Euria ari duenean hamaiketakoa gelan jango da.

 Partekatuko diren jolas, materialei… dagokionez:

 Garbitzeko errazak direnak erabiliko dira.

 Talde egonkor bakoitzak bereak izango ditu.

 Erabili ondoren garbitu egingo dira.

 Ekintza osagarri eta ekitaldiei dagokienez:

 Urruntze eta higiene-neurriak betetzen ez dituzten ekitaldi edo


bilerarik ez da egingo (Euskararen eguna, gabonak…).

 2.agertokiaren kasuan, batzarrak, kirol-jolasak eta taldekatzeko


baldintzak eragiten dituzten ekitaldiak ez egiteko ahalegina egingo
da; hala, bilerak telematikoki egitea lehenetsiko da.

 Irteerak:
- Osasun agintariek proposatutako neurriak bermatzen badira
bakarrik programatuko dira.
- Egungo egoeran ez da kanpora gaua igarotzeko jarduerarik
egingo.

33
3.agertokia:

 Osasun gomendioek ahalbidetzen badute irakasleak txandakatuz etorriko gara


eskolara eta 1. eta 2. agertokiko higiene jarraibideak kontuan hartuko ditugu.

 Hala ere, 3. agertokian erabili beharreko espazioak zehaztuko ditugu:

 Tutore bakoitzak bere gelan.

 PTa, aholkularia eta zuzendaritzakoak beraien


bulegoetan.

 Berezilariek irakasle gelako eta informatika gelako


ordenagailu bana erabiliko dute. Erabili ondoren,
bakoitzak bere ordenagailua garbituta utziko du.

34

You might also like