Mulai 2010, teks kesusasteraan baru digunakan.

Dua novel yang dipelajari ialah Jeriji Kasih
karya Ramlah Abd. Rashid dan Dari Lembah ke Puncak karya Ghazali Lateh. Dua antologi karya
moden (sajak, cerpen dan drama) ialah Madu Ìlmu dan Anak Global. Teks karya tradisional ialah
Seuntai Kasih Secebis Harapan.
18 JANUARY 2011
Dari Lembah Ke Puncak Soalan Struktur Siri 1
1. Hujan lebat yang turun malam tadi menempiaskan sedikit rasa kemalasan dalam diri
Jalil. Anak muda yang berusia lapan belas tahun itu masih berselimut dalam kain
sentung nipis dan lusuh, mengerekot menahan dingin pagi yang dibawa angin yang
mencuri masuk di celah-celah dinding usang.

a.Apakah teknik penulisan yang digunakan dalam petikan di atas? (1 markah)
b.Berikan tiga jenis gaya bahasa yang terdapat dalam petikan di atas.(3 markah)

2. "Bukan begitu maksud Jalil, mak! Tapi...¨
"Tapi apa? Abang engkau itu jahat? Begitu? Dia tu balik setahun sekali pun susah,
bagaimana pula nak larikan anak dara orang?¨ Mak Teh semakin meradang.

a.Siapakah yang dibela oleh Mak Teh?(1 markah)
b.Apakah peristiwa yang menyebabkan dialog di atas dituturkan?(2 markah)
c.Apakah teknik penulisan yang digunakan dalam petikan di atas?(1 markah)

3. Tengah hari selepas kegemparan itu, Jalil pulang dari sekolah. Dia berjalan dari
simpang jalan tar ke Bukit Jenun, menumpangi teduh rimbunan getah muda Ah Yau.
Apabila sampai di depan rumah Pak Ngah Kadir, ayah Biah, dia terserempak dengan
Kudin.

Berdasarkan petikan di atas, berikan empat latar tempat yang dipaparkan oleh penulis.

4. Di matanya air jernih tergenang. Jalil menangis. Entah mengapa hatinya berasa
sedih. Susah bagi Jalil untuk menangis. Semasa arwah bapanya meninggal dunia pun
dia tidak menangis. Tetapi, kali ini Jalil tewas. Ditewaskan oleh keadaan.

a.Apakah peristiwa yang menyebabkan Jalil menangis?(2 markah)
b.Jelaskan teknik plot yang digunakan oleh penulis?(2 markah)

5. Selama ini dia mengenali Biah sebagai anak gadis yang baik, rajin, dan tidak banyak
bercakap. Tidak keterlaluan jika dikatakan dalam keluarga Pak Ngah Kadir, Biahlah
yang mencari rezeki dengan menoreh getah.

Senaraikan perwatakan Biah berdasarkan petikan di atas.(4 markah)

6. Di surau itu dahulu diadakan majlis bubur asyura setiap tahun ketika tiba awal
Muharam. Setiap penduduk kampung akan datang memeriahkan majlis itu secara
bergotong-royong. Ada yang membawa tepung, gula, kayu api, dan bermacam-macam
lagi. Semuanya tidak perlu dibeli.

a.Apakah nilai murni yang diamalkan oleh masyarakat dalam petikan di atas? (2
markah)
b.Berikan dua unsur Ìslam dalam petikan di atas.(2 markah)

7. Akhirnya, sawah padi pusaka itu bertanam juga. Hampir dua minggu Jalil mengambil
masa untuk mengubah anak benih padi ke sawah. Namun, dia bersyukur kerana
berhasil juga mengerjakan sawah pusakanya. Dia berasa bersalah jika sawah itu terbiar.
Dia berasa bapanya memerhatikannya mengerjakan sawah warisan itu.

Nyatakan empat latar masyarakat dalam petikan di atas.(4 markah)

Skema jawapan :

1.a. Teknik pemerian
b.Tiga jenis gaya bahasa:
i.personifikasi ÷ angin yang mencuri masuk/ hujan lebat yang turun malam tadi
menempiaskan sedikit rasa kemalasan dalam diri Jalil
ii.kata ganda ÷ celah-celah
iii.dialek Kedah ÷ kain sentung (kain pelikat)

2.a.Muhsin
b.i.Mak Teh marah apabila Jalil bertanyakan tentang Muhsin.
ii. Muhsin dituduh melarikan Biah ke Kuala Lumpur.
c.Teknik - dialog

3.Latar tempat
i.sekolah
ii.simpang jalan tar ke Bukit Jenun
iii.kebun getah Ah Yau
iv.depan rumah Pak Ngah Kadir

4.a.i.Jalil dimarahi oleh guru Biologinya, Miss Ong.
ii. Pulang dari sekolah, Jalil dipukul curi oleh tiga orang yang tidak dikenali.
b.Teknik
i.imbas kembali - Semasa arwah bapanya meninggal dunia pun dia tidak menangis.
ii.pemerian - Di matanya air jernih tergenang. Jalil menangis.

5.Perwatakan Biah
i.Baik
ii.Rajin
iii.Tidak banyak bercakap/ pendiam
iv.Bertanggungjawab
v.Pandai/mahir/cekap menoreh getah

6.a.i.Bergotong-royong/muafakat/bekerjasama
ii. murah hati/pemurah
b.i.Surau
ii. Muharam
iii.Asyura

7.i.Masyarakat petani
ii.Masyarakat yang bersyukur
iii.Masyarakat yang berusaha gigih
iv.Masyarakat yang bertanggungjawab
Oleh Guru Sastera pada 5:55 PM 0 komen
Kategori Latihan Novel
12 JANUARY 2011
ERPEN GELUNGNYA TERPOKAH
SOALAN STRUKTUR

1. "Berahim anak kurang ajar,¨ gerutunya. "Nanti aku sesah kepalanya dengan lading
malam ini. Tak boleh kepalanya aku tetak kepala bininya. Tak boleh kepala bininya aku
cincang anaknya. Tak boleh anaknya aku rantas kaki kerbaunya!'

a)Berikan sebab yang menjadi punca kemarahan penutur di atas.
b)Siapakah nama penutur dialog di atas.
c)Berikan dua persoalan yang diperoleh daripada cerpen tersebut.

2.Nyatakan gaya bahasa yang sesuai dalam petikan cerpen.

a. Pijakan itu gopoh-gopoh bagaikan dikejar anjing tiga suku.
b. Pudar-pudar warna bulan menampar-nampar air di sawah.
c. "Berahim! Berahim! Mana Berahim! Aku mesti tetak dia!¨
d. "Dah habeh?¨

SOALAN ESEÌ

3.a. Berikan dua sebab yang mencetuskan konflik antara Jusoh dan Berahim
sehingga menyebabkan kedua-duanya saling bermusuhan. [4 markah]
b. Nyatakan citra masyarakat yang tergambar dalam cerpen.[10 markah]


ontoh Jawapan

1 a) sawahnya sudah kering kontang kerana gelungnya terpokah [1m]
b) Jusoh [1m]
c) Prasangka yang membawa kepada konflik sesama jiran tetangga [ 1m]
Berfikir secara rasional sebelum melakukan sesuatu tindakan [1m]
Kemiskinan hidup masyarakat petani [1m]

2.Simile [1m]
Personifikasi [1m]
Repitisi [1m]
Sinkope [1m]


3. a)Peristiwa gelung air petak sawah Jusoh telah dipokah oleh seseorang
Jusoh secara melulu menuduh Berahim melakukannya
Jusoh tidak dapat bersabar dengan kejadian tersebut kerana dia bergantung hidup pada
hasil tanaman padi untuk menyara keluarga
Kerbau Berahim disimbah cuka getah oleh Jusoh
Berahim menghadapi masalah untuk mengusahakan sawah kerana kematian kerbaunya
Berahim menyimpan dendam terhadap Jusoh

b. Masyarakat petani yang hidup bergantung pada hasil pertanian
Masyarakat yang saling berdendam antara satu sama lain
Masyarakat yang prihatin
Masyarakat yang suka membuat tuduhan tanpa bukti
Masyarakat petani yang hidup susah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful