You are on page 1of 26

MORE JE BILO MIRNO

© Besna kobila 2020


- by Tanja Stupar Trifunović & Tatjana Vidojević

SCENARIO
Tanja Stupar Trifunović

CRTEŽ
Tatjana Vidojević

ZA IZDAVAČA
Predrag Mladenović

UREDNIK EDICIJE
Goran Lakićević

GRAFIČKI UREDNIK
Dejan Šijuk

LEKTURA
Brana Tarbuk

ŠTAMPA
AMD Sistem, Zemun

IZDAVAČ
IP Besna kobila
Zemun
Tel / Fax 011 261 50 60
info@besnakobila.co.rs

Sva naša izdanja možete naručiti i putem našeg sajta


www.besnakobila.co.rs
TANJA STUPAR TRIFUNOVIĆ
TATJANA VIDOJEVIĆ
Edicija DŽAMBAS
posvećena srpskom stripu
Otac je otišao.
S onu stranu.
More je bilo mirno.
Prije trideset godina
vodio me je na pecanje.
Moraš paziti na mamac. Moraš
paziti na udicu. Da ne spadne,
da se ne ubodeš.

Da meko meso na njoj


ne bude tvoje.

Nije lako uloviti ribu. Njeno


tijelo je sklisko i brzo.
Ti je hvataš za njenu
glad u ustima.
Kada se zakoprcala na savijenoj žičici
koja joj je bolno probijala tanku
liniju otvorenih usta nešto se u meni
pokolebalo.

Zaglavila sam se između sopstvene strasti


lovca i njenog bola koji je skliznuo u
moje dječije srce nesviklo da gleda tuđa
polagana umiranja.
Otac je gledao u mene, ja u njega. Trajao
je trenutak kolebanja u nama...

...prije nego što je njegova ruka uzela


koprcavo tijelo, skinula GA sa udice...
...udarila njime o oštru ivicu
mola na kojem smo stajali...
...i ćušnula ga u kantu.
To mora tako, rekao mi je, sluteći moje
dileme. To ti je život. Ili je to bila smrt.
Ne znam. U kanti, njeno oko je gledalo
nebo.
On je bio zadovoljan: Gledaj kakav smo
ručak ulovili nas dvoje pecaroša.
Ostavljaš me.

I ja to vidim.
TANJA STUPAR
TRIFUNOVIĆ
Tanja Stupar Trifunović rođena je u Zadru 1977.
Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Banjaluci.
Objavila je pet knjiga poezije, knjigu priča i dva
romana. Prevođena je na engleski, španski, bugarski,
mađarski, njemački, poljski, slovenački, makedonski,
ruski, češki, danski i francuski. Dobitnica je više
nagrada za poeziju i prozu između ostalih i Nagrade
Evropske unije za književnost (EUPL) 2016. za roman
’’Satovi u majčinoj sobi’’, nagrada “Milica Stojadinović
Srpkinja” i “Risto Ratković“ za najbolju knjigu poezije
za knjigu pjesama „Razmnožavanje domaćih životinja“
te Vitalove nagrade “Zlatni suncokret” za najbolju
knjigu objavljenu u 2019. godini na srpskom jeziku za
roman „Otkako sam kupila labuda“.
TATJANA
VIDOJEVIĆ
Tatjana Vidojević je rođena 1979. godine u
Banja Luci. Diplomirala je 2002. godine na
Akademiji umjetnosti, odsjek slikarstvo,
u Banja Luci, gdje je i magistrirala. Imala
je više samostalnih i grupnih izložbi.
Ilustruje dječije knjige, slikovnice i
pozorišne plakate, a bavi se i karakter
dizajnom. Ovo je njena prva grafička
novela.
CIP - Кatalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

741.5

STUPAR-Trifunović, Tanja, 1977-


More je bilo mirno / [scenario] Tanja Stupar Trifunović ; [crtež] Tatjana Vidojević.
- Beograd : Besna kobila, 2020 (Zemun : AMD Sistem). - 82 str. : ilustr. ; 24 cm. -
(Edicija Džambas)

Tiraž 400.

ISBN 978-86-88389-29-7

1. Vidojević, Tatjana, 1979- [ilustrator]

COBISS.SR-ID 22608649

You might also like