Principalele arme psihologice de influenta

Astazi, avem al-6- lea subcapitol gratuit din cartea Personalitate alfa – descopera comoara ascunsa din tine Este despre armele psihologice de influenta sociala si analizeaza descoperirile lui Robert Cialdini in acest domeniu ( Considerat autoritatea numarul 1 in psihologia influentei si persuasiunii). Pentru o lectura amanuntita, iti recomand cartea Puterea Persuasiunii de Robert Cialdini

Primul subcapitol este din capitolul Introductiv si este despre: Ce inseamna personalitate alfa Al doilea subcapitol este despre curaj, din capitolul Increderea in sine si il poti vedea aici: Curajul Al treilea subcapitol gratuit este din capitolul Inteligenta emotionala: Cele 7 pacate si 7 virtuti

Pe scurt. este o problemă de mândrie şi de onoare să “nu rămâi dator”. sunt eu!” Unui prieten adevărat i se poate cere orice. atâta timp cât nu e folosit ca armă de manipulare. Dar. această regulă îşi pierde total semnificaŃia. Ai simŃit vreodată nevoia să răspunzi la mesaje şi felicitări de sărbători doar pentru că cineva s-a gândit să îŃi trimită aceste mesaje. din păcate. Nu vorbesc despre aceste arme de influenŃă ca să fugi ca un muppet şi să le foloseşti împotriva altora. iar tu te simŃi prost că ai gustat . a devenit ceva normal să fie folosită astfel această subtilă metodă. când. Intri într-un magazin. pentru că pleci fără să cumperi ceva. Paleologu Mai mult. . şi sensul afirmaŃiei lui Aristotel: că între prieteni nici nu e nevoie de dreptate. e prin excelenŃă întruchiparea dreptăŃii. Mai ales între prieteni. Prietenia e dreaptă prin ea însăşi. 1) Prima armă de influenŃă este reciprocitatea.Al patrulea subcapitol gratuit din capitolul Personalitatea: Cum poate egoismul sa iti salveze viata Al cincilea subcapitol gratuit din capitolul Comunicarea: Comunicarea intr-o familie dificila Mai 2 subcapitole gratuite si suntem in linie dreapta cu terminarea cartii Personalitate alfa. de altfel. cineva îŃi dă să guşti ceva.” Al. Asta e pierdere de timp. Acesta nu este un lucru rău. el nu aşteaptă nimic în schimb. la nivel social. în mod normal. „Saint-Exupery spune undeva că prietenul este acela la care nu te sfieşti să baŃi în toiul nopŃii la uşă strigându-i: “Deschide. tu te simŃi într-un fel obligat să te revanşezi. nu ai fi luat tu iniŃiativă? În lumea întreagă a devenit o regulă să te simŃi obligat să întorci serviciile făcute. comercianŃii abuzează de această armă de influenŃă. dacă eu fac un gest dezinteresat pentru tine. Dacă gestul este făcut sincer. nimic nu e mai absurd şi mai injust în prietenie decât reproşurile şi întoarcerea serviciilor şi sacrificiilor făcute: acesta e. De aceea. ci ca să îŃi dai seama cum sunt ele folosite împotriva ta şi astfel să te poŃi apăra de manipularea ieftină a unora. dar nu i se poate pretinde nimic.

invitaŃii sau orice lucruri. Sunt oameni care vor să pară buni şi care fac ceva doar pentru că. nu îmi place nici omul care face asta şi nici cadoul. e multă muncă în a nu fi văzut ca profitor. deci nu e dezinteresat. 2) ori accepŃi (obligat sau de bună voie) ce Ńi se oferă . Te simŃi prost dacă guşti sau foloseşti o mostră gratuită şi apoi. produsul. Dacă persoana aceea face un gest. regula mea e următoarea: Dacă cineva se hotărăşte să facă un gest frumos. zgârcit. o să dezamăgeşti pe unii care nu vor reuşi să te “oblige” să le întorci vreo favoare sau un gest. pentru a nu crea acea stare de disconfort care vine din “obligaŃia” de a returna o favoare. în secret. pentru că nu e frumos să păcăleşti oamenii. să pleci pur şi simplu. să faci gesturi. cadouri. Există un sentiment de dezgust pentru cei care nu se străduiesc să întoarcă favorurile. poŃi una din două: 1) ori să refuzi. dezinteresat. Plec întotdeauna de la ideea că. ca să te simŃi din nou obligat într-un fel de “atenŃia şi bunătatea” cu care eşti tratat şi să cumperi apoi produsul. nu numai că nu îi vei întoarce favoarea. mai bine lasă-l să şi-l păstreze. Dacă simŃi că cel care a preluat iniŃiativa şi a făcut ceva pentru tine sub masca dezinteresului este chiar dezinteresat. pentru că atunci. orice lucru.Apoi. Puterea manipulativă a regulii: Societatea îşi antrenează membrii să întoarcă favorurile şi există pedepse. dar vei avea grijă să nu te mai manipuleze niciodată. pentru cei care nu se supun. din când în când.( pentru că nu merită). E frumos ca şi tu. în mod DEZINTERESAT. dacă “pare dezinteresat”. ca alfa. speri că nu are vreun interes ascuns. acesta e un lucru bun. dacă ai atitudinea asta. sau mai ştiu eu cum. Deci. serviciul sau orice altceva. dacă e o încercare de manipulare. vor şi aşteaptă ceva în schimb sau chiar se supără dacă nu le întoarcem favoarea. . pentru că are o intenŃie ascunsă. Normal. un cadou. Şi. cu privirile ”celor din jur” spre tine. mostre gratuite sunt peste tot. de dragul omului. pentru cei care merită. atunci e dezinteresat. sancŃiuni.

profesionist şi foarte bine antrenat. Angajament şi ConsistenŃă “Este mai uşor să rezişti la început decât la sfârşit. mai exact din prima linie: trecând prin acea porŃiune numită ”tărâmul nimănui”. doar pentru că cealaltă persoană Ńi-a făcut un mic favor. încât nu şi-a putut completa misiunea.” (LEONARDO DA VINCI) EsenŃa acestei a doua armă de influenŃă este că. în timpul nopŃii.” Aşadar. pentru că acum e angajamentul tău şi eşti consistent în privinŃa lui. un fel de a gândi sau a te purta. Evident. Atât de afectat a fost soldatul german de acest cadou. Mai Ńii minte că am vorbit despre convingeri şi că de multe ori pot fi periculoase? Când te angajezi în ceva. special antrenat pentru a captura inamici de pe linia frontului. care spune aşa: “Omul de ştiinŃă european Eibl-Eibesfedt povesteşte despre un soldat german din elita nazistă.Va trebui să lupŃi împotriva celor care “forŃează“ nota şi a celor care vor fi nemulŃumiŃi că nu pot câştiga nimic de pe urma îndatoririi tale. pentru a-i interoga despre forŃele duşmane. l-a dezarmat rapid… Însă a urmat poate cel mai important gest din viaŃa tânărului ce urma să fie luat prizonier. Deşi obligaŃia de a întoarce favoarea este baza acestei arme de influenŃă. ai fi spus nu. atenŃie la ce cadouri sau favoruri accepŃi. dacă te angajezi într-o acŃiune. chiar dacă sunt semne că ceea ce faci nu aduce rezultate pozitive.cu succes. îi dezarma şi îi târa înapoi. . soldatul german. din nou a trecut noaptea “tărâmul nimănui” şi a surprins în avanposturi un tânăr soldat care mânca. O poveste excelentă despre puterea de influenŃă a acestei reguli o găsim în cartea “Influence “a lui Cialdini. tânărul a întins bucata de pâine către cel care urma să îl ia prizonier. 2. tinzi să ignori cu încăpăŃânare orice alte lucruri care se contrazic cu ceea ce faci sau gândeşti tu. doar cu o bucată de pâine în mână. Într-un astfel de episod. soldatul nazist captura soldaŃi inamici adormiŃi sau neatenŃi. obligaŃia de a primi o face atat de uşor de exploatat. Speriat. în mod normal. ai tendinŃa să te implici cu trup şi suflet şi. dintre cele două linii de luptă. în teritoriul german. S-a întors cu mâinile goale pentru a face faŃă furiei superiorilor lui. care făcuse misiuni asemănătoare în trecut . eşti tot mai puŃin dispus să renunŃi. Puterea regulii vine din faptul că te vezi obligat să spui “da” unei cererei la care.

care acum i se par normale. oamenii care au purtat tricoul pot să facă o mică donaŃie pentru lupta împotriva cancerului. 3. Convingi un om că e prietenul tău. Robert Cialdini explică modul în care poŃi să îi determini pe oameni să accepte mici angajamante. Uneori dovada socială ajută. angajament şi consistenŃă. aceiaşi membri ai grupului veneau şi ziceau că. îi poŃi cere ceea ce poŃi cere de obicei prietenilor. îl faci să accepte tot felul de cereri.Acest fel de a fi poate deveni foarte periculos pentru noi. îi poŃi cere să facă tot felul de sacrificii pentru acea cauză. pentru că ne face să ignorăm posibilităŃi mai bune. chiar dacă nu cunoşti persoana de prea multă vreme. ÎŃi dă un deget. Produsul pe care toata lumea îl iubeşte (deci. . favorita mea. rugând oamenii să lupte împotriva cancerului şi să poarte o zi un tricou pe care scria “luptăm împotriva cancerului”. De exemplu. care apoi să îi oblige să accepte angajamente tot mai mari şi mai mari. Apoi. simpla cerere “vă rugăm să donaŃi nişte bani pentru lupta împotriva cancerului” ar fi avut rezultate minime. un grup din America ce se ocupă cu strângerea de fonduri s-a gândit să fie original şi a mers din uşă în uşă. tu îi iei toată mâna. Reclamele se folosesc la scară largă de această armă de influenŃă. Uneori distruge. dacă tot Ńi-a întins-o! Aşadar. Rezultatele au fost uimitoare: după o zi de purtat tricoul. ceea ce e dovadă suficentă. Aproape toŃi au făcut donaŃii semnificative. E evident că . Nu mai trebuie să fii convins. ar trebui şi tu) şi care se vinde excelent (tu nu ai cumpărat încă? ). oamenii se vedeau ca luptători împotriva cancerului. soluŃii eficiente şi ne îndreaptă direct spre prăpastie. Dovada socială. trebuie să Ńi se spună că mulŃi alŃii cred că un lucru e bun. Puterea manipulative a regulii: Odată ce faci omul să accepte o anume gândire.dacă nu ar fi fost angajaŃi să poarte acel tricou. numai dacă vor. Convingi un om că luptaŃi pentru aceeaşi cauză. la sfârşitul zilei.

indisponibil. eşti luat. bagă bani şi flutură câştigul în faŃa tuturor. Încerci să te faci invidiat pentru “relaŃia” ta minunată cu o persoană: de obicei relaŃia nu e minunată. . Eşti cu cineva de mână într-un loc public.Cum acŃionează dovada socială pentru a distruge vieŃi. înseamnă că am dovada socială. individual? Am o maşină scumpă. în loc să te străduieşti să fii un alfa care se simte bine în pielea lui. Dovada socială are rolul de “a scoate ochii” celor naivi. în mod artificial. Te chinuieşti să arăŃi că ai statut prin bani sau obiecte materiale: e pentru că nu îl ai şi încerci să compensezi cumva. Dovada socială creşte foarte mult valoarea unui obiect sau a unei persoane. în realitate. când te străduieşti să dovedeşti că ai ceva e pentru că nu ai. ceea ce face toată turma să sară cu banii de sub saltea. Îmi permit să îmi cumpăr o maşină scumpă. din nevoia de a impresiona. vrei să te prefaci că nu eşti muppet. pentru că nu ai satisfacŃie în interior şi încerci să o obŃii din exterior. la început. “Din moment ce 95% din oameni sunt imitatori şi doar 5 % iniŃiatori. de obicei. deci am statut social. pentru că sunt apreciat de cealaltă persoană. iar tu ai multe nevoi nesatisfăcute. Dovada socială la nivel personal. pentru că ai găsit pe cineva care a recunoscut calităŃi în tine şi eşti. dar. deci sunt bun la supravieŃuit. e un exemplu mai mult decât elocvent. deci am mai mulŃi bani decât îmi trebuie. Iar nevoia de a impresiona este o nevoie de a compensa faptul că eşti privit ca un muppet. aşadar. pentru că dovada socială nu dovedeşte de multe ori nimic. Puterea manipulative a regulii: Majoritatea oamenilor fac un efort remarcabil de a expune aceste dovezi sociale. de cele mai multe ori. deci sunt şi eu o persoană cu multe calităŃi. oricare ar fi ele. de multe ori: Jocuri piramidale. în care unii oameni. Şi. Prin încercarea de a avea dovada socială arăŃi că eşti un muppet manipulator. care are nevoie de recunoaşterea celor din jur. valoarea ta creşte cu câteva nivele. oamenii sunt influenŃaŃi mai mult de acŃiunile celorlalŃi decât de orice altă dovadă care poate fi oferită. Sunt într-o relaŃie cu o persoană cu multe calităŃi. Şi.

evident. eşti mult mai uşor de influenŃat . 4. dovada socială e foarte bună. Copiii care apar în reclame. încât autoritatea este ingredientul absolut necesar pentru a Ńine la un loc toate legăturile. dacă eşti o persoană naivă. tinzi să apreciezi persoana care îŃi face complimentele. din nou te vei ataşa de acea persoană. se prăbuşeşte tot. nu poŃi să zici “ce reclamă idioată”. Puterea manipulativă e următoarea: Doar bazat pe faptul de a plăcea. părinŃii îşi folosesc de multe ori autoritatea pentru a-şi educa . Când Ńi se fac complimente. Dacă simŃi nevoia să impresionezi cu dovezi sociale. cineva poate obŃine lucruri de la tine. Trebuie să ştii însă că asta nu te ajută cu nimic. Când ai similarităŃi cu cineva. Când vezi în reclame copii mici care râd inocenŃi. atunci eşti un muppet care încearcă să compenseze lipsurile interioare prin cele exterioare. e ceva normal şi nu simŃi nevoia să impresionezi. Încă de mici copii. Lauda pentru un om e ca şi mângâierea pentru o pisică. Dar. Faci lucruri pe care nu le-ai face pentru altcineva atunci când îŃi place de persoana care îŃi cere să le faci. dacă se întâmplă ca urmare a meritelor proprii e în regulă. pentru că doar alŃi muppets se vor lăsa impresionaŃi. Şi îŃi place şi produsul. Societatea umană este în aşa fel construită. Plăcutul Dacă îŃi place de cineva. Dacă ai vreo treabă împreună cu cineva. Contact şi cooperare. asemănari. În acea perioadă sensibilă. łi se pare natural şi normal şi îŃi place. Similaritatea. 5. suntem confruntaŃi cu primele simboluri ale autorităŃii: părinŃii. tinzi să îŃi placă de celălalt. Autoritatea Această a cincea armă de influenŃă este cea mai mare problemă şi provocare pe care trebuie să o înfrunŃi în drumul către personalitatea alfa.Deci. mai mult. Făra ea.

în majoritatea lor.odraslele. să ai imaginaŃie. suferi consecinŃele. copiii sunt în continuare formaŃi. când creativitatea îŃi este distrusă după cincisprezece ani de umplut capul cu teorie şi cu “societatea spune că asta e bine şi asta e rău”. la şcoală te învaŃă să asculŃi de autoritate. pentru a le spune care sunt legile după care societatea trăieşte. Cunoştiintele teoretice nu pot suplini nicicum experienŃa practică. Să ne gândim la cunoştiinŃele pe care un tânăr. nu le vei folosi şi nu eşti deprins să faci nimic practic. Dacă nu ai creativitate. învăŃând lucuri pe care. principiile şi valorile. le acumulează în sistemul nostru educaŃional şi care îi sunt cu adevărat folositoare pentru viaŃa reală. Din păcate. începând cu grădiniŃa şi primii ani de şcoală. astfel încât să asculte autoritatea de la catedră. Creativitatea. În primul rând. să te poŃi descurca în situaŃii de viaŃă în timp real. să îŃi creezi o viaŃă aşa cum îŃi doreşti. Deoarece creativitatea înseamnă să poŃi găsi soluŃii rapide la probleme. ceea ce se preŃuieşte în întreg sistemul educaŃional este respectarea cu sfinŃenie a textului din manual. cum să ai succes în viaŃa romantică. poŃi să fii sigur că nu poŃi să ai personalitate. Şi când îŃi petreci astfel cei mai importanŃi ani pentru formarea ta. La şcoală nu te învaŃă cum să îŃi dezvolŃi personalitatea. şi îi marginalizează pe cei creativi. dacă nu respecŃi autoritatea. Apoi. cum să faci bani. unul dintre cele mai minunate cadouri ale omenirii. îşi impun convingerile. nu se face educaŃie sexuală. nici viaŃă romatică şi sexuală satisfăcătoare. experienŃa este aproape de zero. iar treaba asta continuă până la sfârşitul liceului. sub ameninŃarea catalogului şi a altor pedepse. Sau măcar să fii “surghiunit” din banca ta pentru cincizeci de minute. Să nu fii de acord cu profesorul într-o privinŃă poate avea REPERCUSIUNI asupra situaŃiei tale şcolare. În schimb. nici bani. adică cei care excelează la memorat. reproducerea a ceea ce a fost memorat. atunci când sistemul educaŃional a . când eşti oprit să îŃi dezvolŃi şi să îŃi exprimi personalitatea şi nu poŃi să îŃi creezi un sistem propriu de valori. când eşti învăŃat că. Din păcate. este pur şi simplu ucisă de felul în care se predă şi de modalitatea în care este evaluat un elev. Profesorii şi părinŃii pun mare preŃ pe elevii cu note mari. să nu iasă din cuvântul acesteia. şi la absovirea unei facultăŃi situaŃia e aceeaşi. de la grădiniŃă până la sfârşitul liceului.

Apoi. pe ceea ce simŃi tu. mergi la şcoală ca să înveŃi. nu asculta fără să pui la îndoială ceea ce alŃii spun. încât. pentru că celor din jur le-a fost atât de teamă că ai putea să reuşeşti să fii liber şi să scapi din rahatul în care ei rămân prinşi. numai ce ai vrut tu nu. celula de bază a societăŃii.cum să îŃi începi afacerea ta sau cum să îŃi găseşti o slujbă bună. priveşti în urmă la viaŃa ta şi vezi că ai făcut ceea ce Ńi-au băgat alŃii în cap.terminat de muncit la “formarea” ta. dacă eşti un cetăŃean de treabă. Niciunde la şcoală. pe ceea ce percepi tu în fiecare zi. sub pretextul că îŃi vor binele (iar tu nu ştii cum să ajungi la el şi trebuie să te înveŃe ei). de fapt eşti foarte bine pregătit pentru a deveni un excelent SCLAV.nu repeta ca un papagal ceea ce auzi de la alŃii. La început. Şi eşti învăŃat că acesta este scopul vieŃii şi aşa trebuie să faci. nu te învaŃă. . pentru că eşti mai uşor de controlat când ai de purtat de grijă altora. bazate pe această experienŃă. obedient. nu fi sclav. au pus umărul toŃi (părinŃi. că ai o familie de îngrijit şi. Nu vreau să spun ca un anarhist revoluŃionar: “Să răsturnăm toată ordinea socială şi să îmbrăŃişăm anarhia! “ Ceea ce vreau să spun e: . Apoi. ai grijă să nu faci gargară prea multă. łi se spune că tu nu ai experienŃă.măcar din liceu. Apoi. formaŃi şi ei în acelaşi sistem – dar dacă ei nu au realizat şi nu ştiu ce înseamnă succesul. E plin internetul de cum să îŃi faci un curriculum vitae. pentru a întemeia o familie. . chiar dacă reprezintă o autoritate. un cetăŃean bun lucrează douăzeci de ani la o firmă şi trebuie să lupte ca un animal pentru a promova în ierarhie.nu fi ascultător. o maşină scumpă şi un partener bun. dacă te dă afară de la lucru. când entuziasmul şi forŃa psihică şi fizică încep să te lase. formează-Ńi valorile tale şi mergi în viaŃă bazându-te pe ele. Formează-Ńi părerile tale. mai bun şi mai harnic. Apoi. la 40-50 de ani. Ai renunŃat la visele tale. cum să te vinzi mai bine. termină-Ńi şcoala ca să ai o slujbă bună. Bazează-te doar pe experienŃa ta. fă-Ńi treaba cum trebuie şi întemeiază-Ńi o familie. ca să merite o casă frumoasă. să arăŃi că eşti un sclav cu capacităŃi superioare. muriŃi toŃi de foame. cum să te înveŃe pe tine. nu?) la formarea ta ca fiinŃă umană.

când o să vrei să ceri socoteală pentru că lucrurile nu sunt cum vrei tu. aplică-le fără teamă.Mai este şi asta: “Nimeni nu te învaŃă că. de obicei. . Nu mă interesează că sunt părinŃii tăi. şi-a câştigat statutul şi de multe ori ştie ce spune. este util să faci critică lucrurilor pe care le ştii” (Irina Nicolau).nu îŃi fie frică să îŃi spui părerea. O revizuire periodică. poŃi să găseşti soluŃii la probleme. nu îŃi vrea binele. îŃi poate cere orice. la fel de des. . . prin experienŃa proprie. pentru că atunci nu ai mai fi un sclav cu nasul în pământ. o permanentă stare trează la ceea ce se întâmplă în jur şi la semnificaŃii. nu mai trebuie să te laşi umilit de alŃii doar pentru că au mai mulŃi bani şi mai multă autoritate. Adică. Deciziile care privesc viaŃa ta sunt ale tale. deopotrivă lucruri învăŃate de la alŃii sau concluzii la care a ajuns singur la un moment dat. Dar societatea nu vrea ca tu să fii creativ.tu ştii ce e mai bine pentru tine.nu lăsa să îŃi fie distrusă creativitatea. Dacă ai creativitate. . DAR. E singura ta salvare în viaŃa asta. nu o să prea ai unde să mergi să plângi. Dacă eşti liber şi independent. ci poŃi să stai cu privirea sus. ascultă ce are de spus autoritatea. periodic. poŃi să te descurci în viaŃă. exprimă-le. care să lucreze în fabrică şi căruia să îi fie frică de repercusiuni. Deci. şi asta… Altfel eşti o maşină care merge în virtutea inerŃiei din brânciul care Ńi-a fost dat cândva. partenerul tău de viaŃă. cu orice preŃ. dar bazează-te pe valori personale şi experienŃa proprie de viaŃă. . Dacă laşi responsabilitatea pe umerii autorităŃii. să lupŃi de la egal la egal pentru destinul tău. fără să fii un sclav. prietenii tăi. . Iar puterea corupe şi nu ştiu care autoritate nu se va folosi de puterea ei de influenŃă pentru a obŃine şi ceva foloase personale. poŃi să renunŃi la slujbă ca să îŃi faci afacerea ta. dacă ştie că tu asculŃi pentru că nu ştii altceva. profesorii tăi. o punere sub semnul întrebării a ceea ce cunoaşte.dacă ai idei. Când spui: ”Eu îmi doresc să fac asta în viaŃă!”. pentru că e viaŃa ta şi nimeni nu o trăieşte în locul tău. Asta înseamnă să fii viu. Autoritatea. oricine nu îŃi va spune: ”Sunt alături de tine în efortul tău”. ÎnŃeleg de aici că omul nu trebuie să rămână blocat în ceea ce ştie.nu pune botu’ la ce se arată la televizor.

până la sistemele legale. Ca şi la celelalte arme de influenŃă. e mai comod să fim obedienŃi tot timpul. profesorii ştiau mai multe decât noi şi o bună parte din învăŃăturile lor s-a dovedit folositoare. 6. ca un muppet obedient. un automatism. dacă eşti un muppet obedient şi ascultător. greşită.… cine e de vină? Muppet-ul obedient. Aşa că reacŃionăm. în loc să gândim şi să acŃionăm. avem un paradox. săracă. aduce avantaje uriaşe societăŃii. să gândeşti şi să acŃionezi în mod conştient. care ar fi imposibile altfel. doctori . deci să nu pierdem timpul şi să gândim. apărarea. încât ascultăm orbeşte şi atunci când nu are niciun sens. mecanic. când acŃiunile nu ne sunt de folos şi ne fac rău. normal. Ca adulŃi. Aşadar. pentru că au competenŃă în domeniul respectiv. Şi. raŃionamentul rămâne acelaşi: avem patroni. a orice. La capătul celălalt. Un sistem stratificat şi acceptat la scară largă de autoritate. Blestemul acestei arme de influenŃă e caracterul ei automat. comerŃul. Ceea ce însă trebuie să faci este să vezi ce îŃi spune autoritatea. suntem educaŃi de la naştere să credem că obedienŃa faŃă de autoritate este bună şi neascultarea autorităŃii. Dacă obedienŃa faŃă de autoritate aduce beneficii. judecători şi lideri politici. Atât de mult sens are să ascultăm de o autoritate care are acces la resurse şi informaŃii de neatins de către noi. ca un om liber. Puterea manipulative a regulii: În cazul obedienŃei faŃă de autoritate. alternativa e anarhia. militare şi politice. nu să sari “drepŃi”. pentru binele tău. avem multe justificări. de multe ori autoritatea este şi expertă într-un anumit domeniu (avocaŃi. nasoală şi scurtă”. Thomas Hobbes Deci. Ceva este în cantităŃi limitate şi se va termina în scurt timp. IniŃial.Aşa că. a unui produs comercial. Raritatea Aceasta este arma pentru a creşte valoarea oricărui lucru: a unui om. LecŃii de la părinŃi. şcoală. expansiune şi control social. . eşti destul de aproape de a fi un sclav. poveşti sociale.etc) şi e bine să le ascultăm sfatul. NU trebuie să gândim. Permite producerea de resurse. o stare ce ar face viaŃa ”solitară. părinŃii.

. deci acum există şi o garanŃie faŃă de o persoană poate mai capabilă. Trebuie doar să nu te laşi manipulat şi să gândeşti. Apoi. Eşti o vedetă şi nu dai interviuri.” Iar dacă ai să reuşeşti.” (Kierkegaard) Opreşte-te pentru o clipă. Îşi iau modele greşite. care nu prezintă nicio garanŃie. Lumea va fi a acelora care vor avea destulă minte să se ancoreze în trecut. Nu mai e benzină: cu bidoanele la benzinărie. dar singură. Puterea manipulative a regulii: Ai grija când se trâmbiŃează că ceva este rar. rezolvată. atenŃie la armele de influenŃă şi cum sunt ele folosite împotriva ta de mass-media. ce o să îŃi zică toŃi nouă? “Nu ai cum. iar ei vor arăta ca nişte muppets. Teama că tu vei reuşi. la rândul lor. să îşi creeze acces la acea bogăŃie uriaşă care reprezintă experienŃa strămoşilor noştri. toŃi cumpără.” Este teama din ei care vorbeşte. al zecelea. valoarea ei creşte imediat. Noi am încercat şi ştim. toŃi vor să îŃi ia un interviu şi ar face orice pentru asta. Aşadar. o să suferi ca un câine. lecŃie pe care să o fi învăŃat pe propria mea piele şi să nu o fi găsit la alŃii. chiar dacă Ńie nu îŃi trebuie benzină. rămânem fără zahăr: cozi imense la zahăr. Dacă o persoană este căsătorită. spui :“vreau să încerc şi eu”. gândeşte-te ce vrei să faci şi află tot ce poŃi despre ceea ce s-a făcut înainte şi te poate ajuta. fericire. să învăŃ măcar o lecŃie din eşec. pentru că este indisponibilă şi are dovada socială.Vin sărbătorile. dacă nouă oameni din zece nu au reuşit să facă un lucru. toate sunt rezolvate. Bani. Dar oamenii nu caută unde trebuie. Altcineva a recunoscut calităŃi la acea persoană. ceea ce vei simŃi va fi nepreŃuit. “Tu tot timpul să spui: Cred că am să încerc şi eu. de societate şi de cei apropiaŃi. Există soluŃii alternative. Nu fi ignorant. nu au rezolvat aceste probleme. dar nu poate fi înŃeleasă decât privind înapoi. şi tu. “ViaŃa nu poate fi trăită decât privind înainte. iubire. care. pentru că toŃi muppets-ii se vor grăbi să obŃină. NU există suferinŃă pe care eu să o fi îndurat.

Iti doresc mult succes si ne auzim luni cu un nou articol. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful