Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 4 PILIHAN 4: PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

MINGGU 5 MINGGU TAJUK / KANDUNGAN 4 Perdagangan dan Keusahawanan 4.1 Pengenalan kepada perniagaan a. Konsep dan kepentingan perniagaan Aras 1 • Menerangkan konsep perniagaan maksud keperluan dan kehendak maksud peniaga maksud perniagaan • Mengenal pasti kepentinghan perniagaan kepada individu, masyarakat dan negara. Penerangan konsep perniagaan dari segi keperluan dan kehendak, peniaga dan perniagaan. Menyenaraikan contoh keperluan dan kehendak Mengumpul maklumat kepentingan perniagaan dari aspek: Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat dan negara memperbaiki taraf hidup individu dan masyarakat. Menawarkan kerjaya kepada individu dan masyarakat. Mengeratkan hubungan dagangan dan kebudayaan. Sumbangsaran tentang aktiviti perniagaan dahulu hingga masa sekarang Perbincangan perkembangan yang berlaku dalam aktiviti perniagaan dari masa dahulu hingga masa sekarang Mencari maklumat perniagaan melalui internet (e-dagang) akhbar dan majalah. Bahan rujukan seperti akhbar, buletin perniagaan dan internet KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN

Merujuk laman web berkenaan Sistem perniagaan masa dahulu dan sekarang – sistem barter dan sistem wang Alat pembayaran pada masa kini – wang tunai, cek, kad kredit, kad pra bayar dan kad pintar dan kad pembayaran elektronik (e-pay) Cara jualan pada masa kini – Tunai, barter, kad kredit, cek, sewa-beli, pra bayaran, pesana email, mesin runcitan dan internet. Ciri perniagaan pada masa akan datang di Malaysia – lebih menyenangkan pelanggan, lebih cepat dan tepat, cara pembayaran lebih mudah, dan tumpuan perniagaan berorientasikan elektronik

b.

Perkembangan perniagaan dan masa depannya

Aras 1 • Menerangkan perkembangan perniagaan masa dahulu hingga sekarang Aras 2 • Membandingkan perniagaan masa dahulu dengan sekarang Aras 3 • Meramalkan perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang

11

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 4
MINGGU TAJUK / KANDUNGAN KEMAHIRAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN CATATAN ALATAN

12

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 4
c. Bentuk dan jenis perniagaan Aras 1 • Mengenal pasti bentuk perniagaan barang dan perkhidmatan Sumbangsaran bentuk perniagaan dan perkhidmatan Contoh bentuk perniagaan barang makanan, pakaian, kenderaan ... Contoh bentuk perniagaan perkhidmatan: Pengangkutan, perlindungan, khidmat nasihat Kaitkan pelajaran ini dengan bidang pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Contoh:Murid menyenaraikan bentuk perniagaan yang boleh mereka ceburi berdasarkan jenis kemahiran dan projek hasilan mereka dalam pelajaran KHB. Jenis milikan perniagaan seperti milikan tunggal, syarikat sdn bhd, syarikat awam bhd dan koperasi. • Menerangkan jenis perniagaan dalam negeri dan antarabangsa Perniagaan dalam negeri melibatkan perniagaan bruncit dan borong Perniagaan antarabangsa melibatkan eksport, import dan entreport terhadap barang perkhidmatan dan teknologi d. Milikan perniagaan Aras 1 • Mengenal pasti milikan perniagaan Milikan tunggal Perkongsian Syarikat sendirian berhad Syarikat Awam Berhadf Koperasi • Mengenal pasti milikan perniagaan berdasarkan bilangan pemilik liabiliti dan modal • Menerang kan kelebihan dan kekurangan milikan perniagaan Aras 2 • Membeza Buku skrap jenis milikan perniagaan Perbincangan mengenai jenis ciri dan perbezaan jenis milikan perniagaan

13

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 4
MINGGU TAJUK / KANDUNGAN e. Faktor mempengaruhi perniagaan KEMAHIRAN Aras 1 • Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi perniagaan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Penerangan meliputi faktor berikut: keadaan ekonomi peraturan dan undang-undang pesaing pembekal pengusaha pelanggan pekerja teknologi Perbincangan kesan setiap faktor yang mempengaruhi perniagaan CATATAN ALATAN

Aras 2 • Menjelaskan kesan setiap faktor yang mempengaruhi perniagaan 3 MINGGU

4.2 Penubuhan dan pengendalian perniagaan a. Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil i. Perancangan perniagaan Aras 1 • Menyenaraikan langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil Aras 1 • Mengenal pasti elemen penting semasa merancang penubuhan perniagaan • Menerangkan panduan merancang perniagaan • Aras 2 Merancang perniagaan Membuat susunan langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil mengikut keutamaan Sumbangsaran perkara –perkara penting yang dipertimbangkan semasa merancang perniagaan Perbincangan mengenai panduan merancang perniagaan Merancang perniagaan sendiri

14

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 4
ii. Dokumen penubuhan perniagaan kecil Aras 1 • Mengenal pasti dokumendokumen penting penubuhan perniagaan kecil • Mengenal pasti maklumat penting dalam borang pendaftaran perniagaan dan perlesenan perniagaan • Menerang kan cara membuat pendaftaran dan mendapatkan lesen perniagaan KEMAHIRAN Mengumpul dokumen penubuhan perniagaan kecil Latihan mengisi borang pendaftaran perniagaan dan perlesenan perniagaan Borang pendaftaran perniagaan boleh didapati dari pejabat Pendaftar Perniagaan Borang perlesenan perniagaan boleh didapati dari Majlis Kerajaan Tempatan, Majlis Daerah Majlis Perbandaran dan Dewan Bandaraya

MINGGU

TAJUK / KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CATATAN

ALATAN

15

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 4
iii. Cara mendapatkan modal Aras 1 • Mengenal pasti sumber modal b. Pengendalian perniagaan i. Pengendalian dan kawalan perniagaan - simpanan - pinjaman Aras 1 • Mengenal pasti sumber bekalan stok • Mengenal pasti aspek pengendalian dan kawalan perniagaan ii. Etika amalan perniagaan Aras 2 • Menyediakan penata aliran tunai Aras 1 • Menyatakan etika amalan perniagaan Aras 2 • Menerangkan amalan perniagaan yang bertentangan dengan etika perniagaan Main peranan mendapatkan modal

Lawatan ke tempat perniagaan untuk mendapatkan maklumat tentang cara peniaga mengurus stok, pengendalian dan kawalan perniagaan (stok, pekerja, masa dan wang) Tunjuk cara menyediakan penyata aliran tunai sebagai salah satu aspek pengendalian wang

Mengumpul maklumat dan etika perniagaan Kajian Tinjauan

MINGGU

TAJUK / KANDUNGAN

KEMAHIRAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CATATAN

ALATAN

16

MINGGU 4 MINGGU

TAJUK / KANDUNGAN 4.4 Pengeluaran a. Pengertian pengeluaran

KEMAHIRAN Aras 1 • Menerangkan pengertian pengeluaran

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CATATAN

ALATAN

Rancangan Pelajaran Perbincangan merujuk kepada aktiviti pengeluaran setempat
Ganjaran: • Pengusaha - untung • Modal - faedah • Tanah - sewa • Pekerja – upah Sumbangsaran atau perbincangan faktor pengeluaran yang terlibat dalam aktiviti pengeluaran barang atau perkhidmatan Sumbangsaran bagi setiap aktiviti bidang pengeluaran

Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 4

b. Faktor pengeluaran

Aras 1 • Menerangkan faktor pengeluaran dan ganjarannya pengusaha modal tanah pekerja • Menerangkan kepentingan faktor pengeluaran

c. Bidang pengeluaran

Aras 1 • Menerangkan maksud bidang pengeluaran ekstrakrtf perkilangan pebinaan perkhidmatan Aras 1 • Mengenal pasti kaitan pengeluaran permintaan Aras 2 • Menerangkan kesan permintaan terhadap permintaan dan harga

Perbincangan boleh dikaitkan dengan langkah membuat projek dalam bidang pembelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi Contoh: mereka cipta perkakasan komputer untuk dan perisian untuk mewujudkan permintaan menggunakan komputer dalam kehidupan Contoh :

d. Kaitan pengeluaran dan permintaan

Bincang situasi: Pengeluaran diwujudkan untuk memenuhi permintaan Produk direkacipta terlebih dahulu untuk mewujudkan permintaan Penerangan meliputi Input ► Tranformasi ►Output Bahan mentah ► diproses ►barang separuh siap Barang separuh siap ► diproses ► Barang siap Bahan mentah ►di proses ►barang siap

e. Proses pengeluaran

Aras 1 • Menerangkan komponen asas proses pengeluaran

Gandum ► tepung gandum Tepung gandum ►kuih Rotan ►Perabot rotan Hanya pengeluaran besarbesaran yang melibatkan pengkhususan

• Menerangkan pengkhususan dalam proses pengeluaran

MINGGU

TAJUK / KANDUNGAN

KEMAHIRAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CATATAN

ALATAN

17

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 1: Pilihan 4
Aras 2 Menjelaskan kebaikan dan kelemahan pengkhususan dalam proses pengkhususan Mencari maklumat pengkhususan dalam proses pengeluaran melalui tayangan video, keratan akhbar dan majalah Carta aliran proses pengeluaran sesuatu produk f. Pengiraan kos Aras 1 Mengenal pasti kos bahan untuk sesuatu projek Aras 2 Menganggarkan kos overhed dan kos upah berdasarkan projek Mengira kos pengeluaran Latihan pergerakan kos pengeluaran seunit Mengira kos pengeluaran lain-lain projek dalam kuantiti yang banyak Kos Pengeluaran = Kos Bahan + Kos Overhed + Kos Upah Aras 3 Menentukan harga jualan seunit Latihan mengira harga jualan seunit Latihan pengiraan kos dengan merujuk projek Kemahiran Hidup Bersepadu dan merekod kos projek secara sistematik Kebaikan pengkhususan: - Mempercepatkan proses pengeluaran Meningkatkan kualiti pengeluaran

Kos overhed ialah kos tetap yang terlibat dalam menghasilkan sesuatu produk seperti sewa tempat, insurans, telefon, bilangan air dan elektrik

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful