Setiausaha Penaja Kelab Astronomi dan Falak Syari¶e, Institut Pendidikan Guru (IPG) Kampus Ipoh, 31150 Hulu

Kinta, Perak Darul Ridzuan. _____________________________________________________________________ Ruj kami : IPGI/11/01/24(1) Ruj tuan : Tarikh : 24 Januari 2011

Tuan Pengarah, Institut Pendidikan Guru (IPG) Kampus Ipoh, 31150 Hulu Kinta, Perak Darul Ridzuan.

Tuan ,

PERMOHONAN PENUBUHAN KELAB ASTRONOMI DAN FALAK SYARI¶E

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya Nurannisa Binti Suyatim berdasarkan Peraturan (4) dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Mei 1998,P.U. (A) 196, yang berkait dengan Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk menubuhkan Kelab Astronomi dan Falak Syar¶ei. Institut Pendidikan Guru (IPG) Kampus Ipoh.

2. Sehubungan itu , bersama -sama ini dikemukakan maklumat -maklumat berikut:

2.1 Kertas Kerja P enubuhan. 2.2 Draf Aktiviti Asas. 2.3 Senarai Nama Jawatankuasa Penaja 2.4 Senarai nama ahli penaja

3. Kerjasama dan jasa baik tuan bagi meluluskan perkara diatas terlebih dahulu diucapkan terima kasih

Sekian.

³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ ³BERSAMA MENINGKATKAN KUALITI PENDIDIKAN´ Saya yang menurut perintah. Institut Pendidikan Guru (IPG) Kampus Ipoh. . 31150 Hulu Kinta. (Nurannisa Binti Suyatim ) Setiausaha Penaja. Kelab Astronomi dan Falak Syari¶e. Perak Darul Ridzuan.

RASIONAL Astronomi memang diketahui umum sebagai satu bidang global dan diminati oleh para pelajar di seluruh dunia. penubuhan kelab ini memberi peluang kepada pelajar untuk menimba pengalaman astronomi yang bersesuaian dengan kehidupan seperti mencerap an ak bulan Ramadhan. Secara tidak langsung memberi pengalaman kepada . pelajar dapat mendalami dan menguasai hasil kandungan pembelajaran yang terdapat di dalam pro forma mata pelajaran Earth and Space (SCE 3110) . Penubuhan kelab ini bertujuan untuk member i pendidikan awal mengenai bidang astronomi. Sekaligus. Di samping itu. Selain itu. Bersesuaian dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan ilmuwan yang berdaya saing dalam bidang astronomi. Jabatan Sains Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh ingin menubuhkan Kelab Astrono mi dan Falak Syari¶e. Malah memberi kemahiran berpersatuan kepada ahli -ahlinya dan kemahiran cara -cara penggunaan peralatan astronomi seperti teleskop . 2. dapat menambahkan pengetahuan sedia ada untuk membantu pelajar menguasai hasil kandungan pembelajaran mata pelajaran Earth and Space (SCE 3110). Topik astronomi merupakan salah satu topik yang terkandung dalam mata pelajaran ini. LATAR BELAKANG Matapelajaran Earth and Space (SCE 3110) akan ditawarkan kepada para pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) major Sains pada semester enam. Penubuhan kelab ini diharapkan dapat membantu ahli ahlinya memahami kandungan topik astronomi dalam matapela jaran Earth and Space (SCE 3110).KERTAS KERJA PENUBUHAN KELAB ASTRONOMI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH TAJUK: PENUBUHAN KELAB ASTRONOMI 1.

4. OBJEKTIF Para guru pelatih akan: 4.2 Mengetahui dan memahami kaedah. MATLAMAT Penubuhan kelab ini dirangka bertujuan untuk membantu ahli -ahlinya mendalami kandungan topik Astronomi yang terkandung dalam mata pelajaran Earth and Space (SCE 3101). strategi dan prinsip pengurusan kelab atau persatuan secara berkesan.guru-guru pelatih dalam menubuhkan persatuan serta mempraktikkan Pengurusan GerKo yang dipelajari semasa di semester pertama mereka di IPG Kampus Ipoh. 6. AKTIVITI DAN KEGIATAN 6. 5. 4.2 Menganjurkan kuiz secara dalam talian (online).mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan disekolah. 4. 6.1 Mewujudkan laman sesawang (website) Penaja Kelab Astronomi dan Falak Syari¶e. 3. gerhana bulan dan tahi bintang. .3 Memberi maklumat kepada umum mengenai peristiwa -peristiwa Astronomi seperti gerhana matahari. 6.1 Mengetahui dan memahami ciri -ciri dan nilai-nilai kepimpinan yang diperlukan untuk memimpin. NAMA PERSATUAN Nama yang dicadangkan ialah Kelab Astronomi dan Falak Syari¶e Institut Pendidikan Guru (IPG) Kampus Ipoh .2 Memberi pendedahan awal kepada guru -guru pelatih mengenai sukatan pelajaran di semester enam PIS MP.

.5 Menganjurkan aktiviti -aktiviti pencerapan secara berkala seperti me ncerap anak bulan Ramadhan.6.6 Mempelajari cara mengira jadual waktu solat. 6. 6.4 Mengenali peta langit (sky map).

IDRIS AMIRUL ARIFF BIN YUSOF WONG KA MAN LEE ZHI HANG .7. AHLI JAWATANKUASA PENAJA KELAB ASTRONOMI DAN FALAK SYARI¶E PENAUNG PENASIHAT PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA NAIB SETIAUSAHA BENDAHARI NAIB BENDAHARI AJK PERALATAN : TUAN HAJI ABDUL KADIR BIN BASIRAN : TUAN HAJI LOKMANHAKIM BIN HAJI ABDUL WAHID : MUHAMMAD ASYHRAF BIN MOHD SURI : NG SHIK KHUAN : NURANNISA BINTI SUYATIM : LOI PUI SAN : WONG YINS : NURUL AMIRAH NADIA BINTI MAS¶UD : MUHAMMAD NIZAMUDDIN HILMI BIN HAMSAN TING MING YU WAKIL UNIT : MUHAMMAD IZMIR FARIS B.

KP 910121-08-5825 910502-08-6004 910108-07-5673 : 900126-05-5052 911212-02-6067 910712-08-5632 911203-03-6263 910809-11-5527 910912-01-5321 017-4642849 910831-03-5371 911231-02-5190 911213-03-5803 910815-02-5114 910804-02-5346 910527-08-6166 900221-11-5244 920101-03-5264 910524-08-5256 910314-08-5100 . NORHASLAM B. NIK MAT NUR FARIHAH BT. IDRIS MUHAMMAD NIZAMUDDIN HILMI B. MOHAMAD YAZID EA JUN SEN FATIN NAZIRAH BT. ABDUL MALIK AMINAH CENDRAKASIH BT. SULAIMAN MOHD. ABU BAKAR NIK MOHD. MAS`UD NURUL ZULAIKHA BINTI BISTAMAM VANITHA A/P BALAKRISHNAN NO. MOHD SURI MOHD. YAAKOB MOHAMMAD ASYRAF B.Senarai nama ahli Kelab Astronomi Institut Pendidikan Guru Ipoh BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NAMA AHMAD ASYRAFF AL-RASYID B. YUSOF ANIS AZIRAH BT. NOR RASHIDI NURUL AMIRAH NADIA BT. MOHD NOR MUHAMMAD IZMIR FARIS B. SEMAN NUR FATIN BT. HAMSAN NADZIRAH BT. SUYATIM NURUL AINAAMIRA BT. HANAFI B. SUHAIMEE AMIRUL ARIFF B. IDRUS NURANNISA BT. AMIRUDDIN B. MOHD.

BIL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 NAMA BEE CAI YUN BOEY SOO YIN CHAI PEI EN CHAN WAI YIN CHEW WEE SIEN CHONG WAN CHING FAU CHUEN YING LEE SAU WAI LEE SHEAU YAN LEE ZHI HANG LOH SHU WEN LOI PUI SAN LOW CHIA YI NG SHIK KHUAN TING MING YU TIUN HUA RONG WONG KA MAN WONG YINS YEE CHIN DI YEONG QI POH No. kp. 910206-07-5458 910424-07-5114 910604-07-5226 911130-08-6015 911005-02-5942 911017-14-5896 910308-07-5264 910518-08-5612 910709-08-5068 901130-07-5333 911109-02-5090 910603-14-6678 910529-07-5196 911031-02-5057 910821-14-5657 910722-11-5356 911108-08-6596 910510-06-5764 910428-08-5096 910716-08-6560 .

GANESAN SYAHIRAH BINTI SULAIMAN ZHAIREN AKMAL BINTI ZAINAL ABIDIN No KP 921117135985 921028115800 920807135697 920106125170 921119135989 921204135262 920322085433 920711025602 921004016357 921013135999 920305025690 911227085094 910515045420 920605115540 921122075382 920908115230 920702035200 .BIL 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 NAMA HAAMIRISYUAN AKMAL BIN IBRAHIM HANANI BINTI KHARUDIN JOSEPH PAPIN ANAK MICHAEL MOWET NAWWAR BASIRAH BINTI MOHD SOLEHUDDIN NUING AK KAYAN JONG TZIAH TZIAH KHOO RUI HUNG LOH YI SHU TAN CHUN POH TIEU JUE KAI WONG WEN LIN PRAMELA A/P RAMAKRISHNAN VASUGI A/P SHAMUGAM IVA SHAFIKAH BINTI IDERIS RUBETHERA A/P S.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.