Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

PENDIDIKAN MUZIK KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (SEMAKAN)
RANCANGAN PELAJARAN TAHUN 2 PER 1. 2. ASPEK Persepsi Estetik Pengalaman muzikal Persepsi Estetik Pengalaman Muzikal Persepsi Estetik ITEM 1.1 Irama 1.1.1 Tempo 2.2 Permaianan alat Perkusi 2.2.1 teknik - Memegang dan mengendali 1.1 Irama 1.1.2 Detik 2.1.1 Teknik Nyanyian -Postur 1.1.3 Corak Irama -Nilai not-not panjang; not pendek 2.2 Permaianan alat perkusi - Corak Irama 3.2 Improvisasi 3.2.1 Corak Irama 1.1 Irama 1.1.3 Corak irama - Rentak- Mac ; Masri HASIL PEMBELAJARAN -Menyatakan perbezaan tempo lagu yang diperdengarkan dengan betul -Memegang alat perkusi dengan teknik yang betul. STRATEGI Kecergasan Pelbagai - kinestatik -Pembelajaran Masteri -Belajar cara belajar -Kecergasan Pelbagai -Kecergasan Pelbagai -Konstruktivisme -Konstruktivisme IMPAK

3. 4. 5.

6. 7.

Pengalaman Muzikal Ekspresi Kreatif

-Mengenalpasti detik lagu yang diperdengarkan dengan betul. -Mempraktikkan Postur yang betul ketika menyanyi secara berpandu. -Mengecam not panjang dan not pendek dengan betul dalam sekumpulan bunyi yang diperdengarkan. -Memainkan corak irama sepanjang dua bar dengan betul. -Membalas corak irama yang diperdengarkan dengan memberi satu jawapan yang sesuai. -Mengecam rentak Mac dan Masri dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul.

8.

Persepsi Estetik

-Kecergasan Pelbagai -Konstruktivisme -Kecergasan Pelbagai -Intra Personal Pembelajaran Masteri -Konstruktivisme

9.

Ekspresi Kreatif Pengalaman Muzikal

10.

3.1 Penerokaan Bunyi 3.1.1 Bunyi Perkusi Badan 2.1.1 Teknik Nyanyian -Sebutan

_Menghasilkan dua bunyi menggunakan bahagian anggota badan. -Mempraktikkan sebutan yang betul ketika menyanyi secara berpandu.

Kecergasan Pelbagai - kinestatik Pembelajaran Masteri

Muka Surat 1

Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

PER 11.

ASPEK Pengalaman Muzikal

12.

Pengalaman muzikal Persepsi Estetik

ITEM 2.2 Permainan alat perkusi 2.2.1 Teknik -Memainkan 2.1.1 Teknik Nyanyian -Pernafasan 1.2 Melodi 1.2.1 Pic -Aras Pic – pic tinggi ; pic rendah. 2.1.2Menyanyi secara muzikal -Melodi 2.2.2 Bermain alat perkusi secara muzikal -Detik 2.1.2 Menyanyi secara muzikal-Tempo 1.1 Irama 1.1.1 Tempo -Tempo lambat ; tempo cepat 2.1.2 Menyanyi secara muzikal -Ekspresi

HASIL PEMBELAJARAN Memainkan alat perkusi mengikut teknik yang betul

STRATEGI Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme -Kecergasan Pelbagai Muzik Pembelajaran Masteri

IMPAK

-Mempraktikan pernafasan yang betul ketika menyanyi secara berpandu. Mengenalpasti aras pic tinggi dan rendah dengan betul secara grafik.

13.

14.

Pengalaman muzikal Pengalaman muzikal Pengalaman Muzikal Persepsi Estetik

Menyanyi lagu mengikut melodi dengan betul. -Memainkan detik mengikut tempo yang ditetapkan dengan betul. Menyanyi lagu mengikut tempo dengan betul. -Menyatakan perbezaan tempo lagu yang diperdenganrkan dengan betul.

15.

-Kecergasan Pelbagai Muzik Kecergasan Pelbagai -Kecergasan Pelbagai Muzik KBKK Belajar Cara Belajar -Kecergasan Pelbagai -Konstruktivisme

16.

17.

18.

Pengalaman Muzikal

-Menyanyi lagu mengikut ekspresi dengan betul.

Muka Surat 2

Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

PER 19.

ASPEK Penghargaan Estetik

ITEM 4.1 Muzik Nyanyian Menghayati muzik nyanyian dari segi konsep muzik: -Ekspresi 2.1.2 Menyanyi secara Muzikal -Pic – Solfa: la : So: mi.

HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI _Memberi respon yang sesuai kepada lagu -KBKK yang diperdengarkan -Kontekstual

IMPAK

20.

Pengalaman Muzikal

Menyanyikan pic la. So dan mi dengan betul secara berpandu.

Kecergasan Pelbagai Kontekstual

21..

Persepsi Estetik

22.

Pengalaman Muzikal

1.2 Melodi 1.2.1 Pic -Aras pic – pic tinggi ; pic rendah 2.2.2 Bermain alat perkusi secara muzikal - Tekanan 2an ; 4an . 3.1 Penerokaan Bunyi 3.1.1 Bunyi Perkusi badan 1.1 Irama 1.1.3 Corak irama - Nilai not- not panjang; not pendek. 4.1Muzik Nyanyian -Menghayati muzik nyanyian dari segi

-Mengenal pasti aras pic tinggi dan rendah dengan betul secara grafik.

KBKK Belajar Cara Belajar

23.

Ekspresi Kreatif Persepsi Estetik

-Memainkan tekanan dalam lagu meter 2 dan 4 4 4 dengan betul. -Menghasilak tiga bunyi menggunakan bahagian anggota badan Mengecam not panjang dan not pendek dengan betul dalam sekumpulan bunyi yang diperdengarkan

Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme

-Kecergasan Pelbagai Kinestetik -Konstruktivisme

24.

25.

Penghargaan Estetik

-Memberi respon yang sesuai kepada lagu yang diperdengarkan

-KBKK -Kontekstual

Muka Surat 3

Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

PER 26.

ASPEK Pengalaman Muzikal

konsep muzik: -Warna ton ITEM 2.2 Permainan alat Perkusi 2.2.1 Teknik -Memainkan 1.2 Melodi 1.2.2 Warna ton -Alat Perkusi 2.3 Kriteria Persembahan 2.3.1Keseimbangan -Nyanyian -Permainan muzik instrumental. 1.3 Ekspresi 1.3.1 Dinamik -Lembut -Kuat 3.3 Reka Cipta 3.3.1 Corak Irama

HASIL PEMBELAJARAN Memainkan alat perkusi mengikut teknik yang betul.

STRATEGI Kecergasan Pelbagai - kinestatik

IMPAK

27.

Persepsi Estetik Pengalaman muzikal

28.

Menyatakan dengan sesuai perbezaan bunyi dua alat perkusi yang dimainkan secara terasing. -Mengekalkan keseimbangan suara dengan baik ketika menyanyi dan bermain alat muzik secara berkumpulan.

Kemahiran berfikir KBKK Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme

29.

Persepsi Estetik

-Memberi respon terhadap dinamik dengan -KBKK -Kontekstual betul pada lagu yang diperdengarkan dengan baik. -membina corak irama yang sesuai sepanjang satu bar dengan meter 2 atau 4 secara berpadu 4 4 -Mengekalkan keseimbangan suara dengan baik ketika menyanyi dan bermain alat muzik secara berkumpulan. Konstruktivisme

30.

Ekspresi Kreatif

31.

Pengalaman muzikal

2.3 Kriteria Persembahan 2.3.1 Keseimbangan -Nyanyian -Permainan muzik instrumental

Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme

Muka Surat 4

Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

PER 32

ASPEK Pengalaman muzikal

33 34

35

36

37

38

39

ITEM 2.1.2 Menyanyi secara Muzikal - Pic ; solfa : La ; so ; mi. Ekspresi Kreatif 3.2 Improvisasi 3.2.1 Corak irama Pengalaman 2.2.2 Bermain alat muzikal perkusi secara muzikal -Detik Penghargaan 4.1Muzik Nyanyian Estretik -Menghayati muzik nyanyian dari segi konsep muzik: -Tekstur Pengalaman 2.1.2Menyanyi secara muzikal muzikal -Melodi Pengalaman 2.1.2 Menyanyi secara muzikal Muzikal - Pic ; solfa : La ; so ; mi. Pengalaman 2.2.2 Bermain alat muzikal perkusi secara muzikal -Corak irama Ekspresi Kreatif 3.2 Improvisasi 3.2.1 Corak Irama

HASIL PEMBELAJARAN -Menyanyikan melodi mudah yang mengandungi pic la, so,mi dengan betul secara berpandu. -Membalas corak irama yang diperdengarkan dengan memberi satu jawapan yang sesuai. -Memainkan detik mengikut tempo yang ditetapkan dengan betul.

STRATEGI Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme

IMPAK

Kecergasan Pelbagai Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme

-Memberi respon yang sesuai kepada lagu yang -KBKK diperdengarkan -Kontekstual

Menyanyi lagu mengikut melodi dengan betul

Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme Pembelajaran Masteri

-Menyanyi dengan betul melodi mudah yang mengandungi pic la , so, mi

-Memainkan corak irama dengan betul dalam tempo dan dengan dinamik yang ditetapkan menggunakan alat perkusi. -Membalas corak irama yang diperdengarkan dengan memberi dua jawapan yang sesuai.

Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme KBKK KBKK Kecergasdan Pelbagai

Muka Surat 5

Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

PER 40

ASPEK Penghargaan Estetik

41

Penghargaan Estetik

42

Persepsi Estetik Pengalaman muzikal Persepsi Estetik

ITEM 4.1 Muzik Nyanyian Menghayati muzik nyanyian dari segi konsep muzik: -Tempo 4.2 Muzik Instrumental Menghayati muzik instrumental dari segi konsep muzik: -Warna Ton. 1.2Melodi 1.2.2 Warna Ton 2.1.2Menyanyi secara muzikal -Melodi 1.2Melodi 1.2.2 Warna Ton

HASIL PEMBELAJARAN -Menyatakan tentang konsep muzik yang terdapat dalam lagu yang diperdengarkan, dengan betul. -Memberi respon yang sesuai kepada lagu yang diperdengarkan secara berpadu

STRATEGI Kemahiran berfikir KBKK

IMPAK

Kecergasan Pelbagai Muzik

43

-Menyatakan dengan sesuai perbezaan bunyi tiga alat perkusi yang dimainkan secara terasing. Menyanyi lagu mengikut melodi dengan betul -Menyatakan dengan sesuai perbezaan bunyi empat alat perkusi yang dimainkan secara terasing Menyanyi lagu mengikut tempo dengan betul -Menyatakan tentang konsep

Kemahiran berfikir KBKK Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme Kemahiran berfikir KBKK

44

45

Pengalaman muzikal Penghargaan

46

2.1.2Menyanyi secara muzikal -Tempo 4.1Muzik Nyanyian

Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme Kemahiran berfikir

Muka Surat 6

Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

Estetik

-Menghayati muzik nyanyian dari segi konsep muzik: -Tempo

muzik yang terdapat dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul

KBKK

PER 47

ASPEK Penghargaan Estetik

48

Pengalaman muzikal

49

Ekspresi Kreatif Persepsi Estetik

50

ITEM 4.2 Muzik Instrumental Menghayati muzik instrumental dari segi konsep muzik: -Tekstur 2.2.2 Bermain alat perkusi secara muzikal -Detik 3.1 Penerokaan Bunyi 3.1.1 Bunyi Perkusi Badan 1.3 Ekspresi 1.3.1 Dinamik - Lembut - Kuat 1.3 Ekspresi 1.3.2 Mud -Riang ; Sedih;Bersemangat 2.2.2 Bermain alat perkusi secara muzikal - Tekanan 2an ; 4an .

HASIL PEMBELAJARAN -Memberi respon yang sesuai kepada lagu yang diperdengarkan secara berpadu

STRATEGI -KBKK -Kontekstual

IMPAK

-Memainkan detik mengikut tempo yang ditetapkan dengan betul.

Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme

_Menghasilkan melebihi tiga bunyi menggunakan bahagian anggota badan. -Memberi respon terhadap dinamik dengan betul pada lagu yang diperdengarkan, dengan betul. -Memberi respon yang sesuai terhadap mud lagu yang diperdengarkan. -Memainkan tekanan dalam lagu meter 2 dan 4 4 dengan betul.

KBKK Kecergasan Pelbagai Kontekstual KBKK

51

Persepsi Estetik

-KBKK -Kontekstual

52

Pengalaman muzikal

Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme

Muka Surat 7

Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

53

Ekspresi Kreatif

3.2 Improvisasi 3.2.1 Corak irama

-Membalas corak irama yang diperdengarkan dengan memberi lebih daripada dua jawapan yang sesuai.

KBKK

PER 54

ASPEK Penghargaan Estetik

55

Pengalaman Muzikal Persepsi Estetik Ekspresi Kreatif

56

57

ITEM 4.2 Muzik Instrumental Menghayati muzik instrumental dari segi konsep muzik: -Warna Ton. 2.1.2Menyanyi secara muzikal -Ekspresi 1.1 Irama 1.1.3 Corak Irama -Rentak : Mac ; Masri 3.3 Reka cipta 3.3.1 Corak Irama

HASIL PEMBELAJARAN -Menyatakan tentang konsep muzik yang terdapat dalam lagu yang diperdengarkan, dengan betul secara perpadu

STRATEGI Kemahiran berfikir KBKK

IMPAK

Menyanyi lagu mengikut ekspresi dengan betul -Menyatakan ciri-ciri rentak Mac dan Masri dengan respon yang sesuai secara berpandu. -membina corak irama yang sesuai sepanjang dua bar dengan meter 2 atau 4 secara berpadu 4 4 Menyanyi lagu mengikut melodi dengan betul Dapat menunjukkan disiplin dalam persembahan nyanyian dan permainan alat muzik instrumental -Mengenal pasti Frasa dalam lagu dengan betul secara berpandu.

Kecergasan Pelbagai

Kemahiran berfikir KBKK Konstruktivisme

58

Pengalaman muzikal Pengalaman muzikal

59

60

Persepsi Estetik

2.1.2Menyanyi secara muzikal -Melodi 2.3 Kriteria Persembahan 2.3.2 Etika Persembahan 1.2 Melodi 1.2.3 Bentuk

Kecergasan Pelbagai Pembelajaran Masteri Kecergasan Pelbagai Intra personal

Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme

Muka Surat 8

Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

61

Persepsi Estetik

-Frasa 1.1 Irama 1.1.3 Corak Irama -Rentak : Mac ; Masri

-Membanding beza corak irama rentak Mac dan Masri pada lagu yang diperdengarkan dengan betul.

KBKK

PER 62

ASPEK Pengalaman muzikal

63

Pengalaman muzikal

ITEM 2.2.2 Bermain alat perkusi secara muzikal -Detik 2.1.2 Menyanyi secara Muzikal - Pic ; solfa : La ; so ; mi.

HASIL PEMBELAJARAN -Memainkan detik mengikut tempo yang ditetapkan dengan betul.

STRATEGI Kecergasan Pelbagai Kontekstual

IMPAK

-Menyanyi dengan betul melodi mudah yang mengandungi pic la , so, mi

Kecergasan Pelbagai Pembelajaran Masteri

64

Penghargaan Estetik

4.1Muzik Nyanyian -Menghayati muzik nyanyian dari segi konsep muzik: -Ekspresi

-Menyatakan tentang konsep muzik yang terdapat dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul

Kemahiran berfikir KBKK

65

Penghargaan Estetik

4.2 Muzik Instrumental Menghayati muzik instrumental dari segi konsep muzik: -Tempo

-Menyatakan tentang konsep muzik yang terdapat dalam lagu yang diperdengarkan, dengan betul secara perpadu

Kecergasan Pelbagai - kinestatik

Muka Surat 9

Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

PER 66

ASPEK Persepsi Estetik

ITEM 1.3 Ekspresi 1.3.1 Dinamik - Lembut - Kuat 1.2 Melodi 1.2.3 Bentuk -Struktur AB 3.3 Reka Cipta 3.3.1 Corak Irama

HASIL PEMBELAJARAN -Memberi respon terhadap dinamik dengan betul pada lagu yang diperdengarkan, dengan betul. Mengenal pasti seksyen A dan B dalam sesebuah lagu dengan betul secara berpandu -membina corak irama yang sesuai sepanjang melebihi dua bar dengan meter 2 atau 4 4 4 secara berpadu -Memainkan tekanan dalam lagu meter 2 dan 4 4 dengan betul

STRATEGI Kecergasan Pelbagai Konstruktivisme

IMPAK

67

Persepsi Estetik Ekspresi Kreatif

KBKK

68

Konstruktivisme

69

Pengalaman muzikal

2.2.2 Bermain alat perkusi secara muzikal - Tekanan 2an ; 4an .

Kecergasan Pelbagai KBKK

70

Penghargaan Estetik

4.2 Muzik Instrumental Menghayati muzik instrumental dari segi konsep muzik: -Ekspresi

-Menyatakan tentang konsep muzik yang terdapat dalam lagu yang diperdengarkan, dengan betul secara perpadu

Kecergasan Pelbagai - kinestatik

Muka Surat 10

Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

PER 71

ASPEK Ekspresi Kreatif

ITEM 3.3 Reka Cipta 3.3.1 Corak Irama

72

Pengalaman muzikal

2.3 Kriteria Persembahan 2.3.2 Etika Persembahan

HASIL PEMBELAJARAN -membina corak irama yang sesuai sepanjang melebihi dua bar dengan meter 2 atau 4 4 4 secara berpadu. Dapat menunjukkan disiplin dalam persembahan nyanyian dan permainan alat muzik instrumental

STRATEGI Konstruktivisme

IMPAK

Kecergasan Pelbagai Intra personal

Muka Surat 11