INFORMACIONI SISTEM AUTO SKOLE

Opis problema Potrebno je napraviti informacioni sistem o vodjenju administrativnih poslova auto skole. Osnovna namena ovog IS je da na osnovnu obrade osnovnih podataka formira kompletnu administrativnu dokumentaciju koja prati kandidata od preioda upisa do izdavanja vozacke dozvole, formira evidenciju kadrova(instruktora i administrativnih radnika), kandidata, vozila, cenovnik usluga, zapisnik provere, prijava polaganja vozackog ispita, Lpotvrda, zapisnik o polaganju, uverenje, zaduzenje kandidata, dnevne uplate, faktura i evidencija rada. Na osnovu unosa i obrade osnovnih podataka formiraju se sledeca dokumenta: spisak za polaganje teoretskog i prakticnog dela vozackog ispita, kartoni obuke, registri o upisu kandidata, prijavi polaganja ispita kao i registri o izdatim uverenjima i statistika poslovanja na godisnjem nivou. Cilj IS-a je poboljsanje kvaliteta i kvantiteta adnministrativnog dela rada auto-skole kao i eliminacija svih mogucih gresaka i nepotrebnog dupliranja podataka. Driving schools are established for preparing and taking exams such as Theoretical test, Course examination and Road driving examination. Electronic Road Test System installed in driving schools has examination courses for categories such as A, B, C, D, E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful