You are on page 1of 64

BAKI~

n(1/}iU~;1 !I;{l~;{ill !$Oil/I,m. 1ttJ'f,-6td~r ••••• , ." ...... , .. , ,." ••• ,.",." •••••• [

Dllnd~ s.i.Jas-cn: ~~l SD~11'M1H' ••• ," ••• """",,,,,,, ~ !!!' 2P

lkmJl'cl lJr;nnd~ Mc'yJ kll;tiXIo ",.,'" ••••••••••• -' ... i." "'!."" ••• ~,9

.II"·" P"', - - ~/ ..... ".,.iYj L...,""~'I:., ... ,~~,Jb.!:Ji.. ''It''l! .

• ~Jl ~~'$.·~'lltl l~~I!!II:!I':lfflS Il!l; ~~I1Ji'ljr~'.I·!"!-~}.IlI';'!; i. II r ;'11 II UIIII. I ~. Jol

'\,I'

IU: _"

"De.vrfmci. dnlku ~ jQ.y~ kayalg(' rIt,~ri(Jt1e/d kJ~~Ql ~t1F ~ :UU'e.:rt'r.~lffIl!t~o b!nwil!,a4iJ:t;~GeI!»j", ~?"l;J~ m,fJnHjJ"~ dtWl mikm-sttJbi/r. t~~~tl~ndeltbu.Ji& nNt1l(ijltfF .MdbiifndjT

V~~d". i.-;;i,~}iJ:~C~.Im,»tUtfli(j("'. ,g,wkc -,.U1Ie.mnede vt ~~lJiribu~.kuJinl1JiJ})il ~dir ..

D..-:~~irjJC'I: fJOlllik(lc,l~1w1iii~1(j~ dlJ/ff~Mi,m 1, - edifY' 4ro!Niuf(l. 't;ilmr}'i~ lJilIl101~4Ji1l~ikrlJ'{lnJ ~ . ,~J_ '_ :MiJ'(hr,

i.oJ

Dewri1Nf:i {J(JIi'il~'. tUlindl:·'$lJ)U~/J'(J4. bir bi~8; ,ff.iJrwHwhtr., O-ardmciliit. tJijntl.-SiJ~unda •.. ~rliDl.iJjiA. sf}J.'~"j'r."' (A.D('a~tI" .. :f JiUC _ .• ,/a£r,t ~al¢~ldeS~dtp·. B~~Y,aw".aJ:9~

" Bu Sikl.erin. ~tJ:·bO! ,ti. ~{illl. ,~rald~~ .f4i~jUJ: ~~Im!~,1 NUllA 1~3 ,~41r:.:hme ~"''f' bU~ ~~u d~l:..r~i~llI1. i!~ik yokJa-Jif11 ~. ,d6~MlJ )YJ.cJ.~ ~ io.~,nUlfa;fii!l~:n' WI{; 'liO[live l'dlf" pol~#~. ,5fJM' ~' hill.l!'ilU'fJ. ckw.mc~d~ki' ip~IlJlI,~dml/:JJ:·Q.I!".

~'und(Jili. .flii~rtrlllll. .4{A-tr ~'fi1!.l- ilt~ dfl!lf/J ~ • ,tlll!J'i1'.SrJIJ'f! ,Mff, t~'J:.-d1IltlJ~t(.blrmm ,,11:1, Inl,fll&.h1r; to,fojoJ'ItJ 811J.rJ{)~1.. g ~ "'«kit. etIQ~llIlJlic.e. d~12, ~Pfu!!e,~" sin'l." AJrtmi:ut: ;r~wrnk "iJlv.jlJo.'ytl~ ~~ ilmtl(;tyia .Kurprmwlfi blo!'" ~yJ~mli'-lJltl~(tJw1tldfl£. ,bIJCak.~;m·elol~ 'fiv.' iy.edemrnciiil$nfu h.u,al(~\fu dr;ldwtJln"lditJ, 1'Of'kneNllt'z. N: 'dMfui'bb' ytJllI!., f)elir-litMmU.q;,il el~k f~.

_ Bir: /)cv,.bnci - f~iBin ~tltmli hi,.' _, rmQ,'Q~tJ(J(Jm~"'Jl1IlkBdJJk~ i/ad~t4'/1I! $?J1J~h~'r$t. 1:k!.d'etJi liir_ ",YIn: ~r(ilMd~, "'1J'c'~i'rMM'. '~fim lnlgl '''tb~c.qrJ)SlV1tJ,g,{rJ~~{j~f,~ ~IJrr.

1M .. Demmcel me."'-zle;,~e d!Fmttn. mukaler (fl',a$'JldiJ fJ,u- ·d~ 'hfl~ Mklik; Wl.fflJF •. j.j'u oolaMr/(, '~A~k1 #icu. ",m7l/(N'{(J; ~ ,/(iill d!vlimti' mi&tffMle$l'8ifl ,ttiliiJi1i ,agk. poli~ik4' i11on(~nIIda ,r;o-liUd.uJrJ9 ,ait"e~m,ide ~talJ -, y:efJi J(Uf~ k!ir~,'fjt/~:rlyJe',dotadiU. ! .Q.lfituiljl, bi'JgJ, l!e '~Io. IreF~f. b~~ (J£:~:QfJJtl., 1IlIjl(lI/an yonelJJn(c wlfJlMlJ ~J.NkilJU ~ OJ:t'I¥ilmok/(J.du'.

~.

rf~_m ,I}if,_ IJIJJ~~'II ;ntu. ~II1Jut!"J i~f'iJr,k ,(Jld/J,a f;;lJIlm _ ,WWl~ ~/i.'y/~ dfl u'r:iUdir- .•

Kif'tJp~ 'Yt1{>Gm ~t~~jnl'~mi ~~wtl!:lwllarli"ld«n O/!.fIlf1£H.1i,dtQJltUll)'.8~li{J:.r., w't'kJ.tfJP ,Mime leJ~n1DiM~ 'If-M .. suurl.~ :tMlyWp ~'PO~'JQi>uy,tn. ,1nr~li ~1tU!.~e:lI6v!' &lJ_niJ;e'li1mvllir., B~ m_e,l~eF;R «,ulltllllmlLY' se.t;e.. ,'if'. Ht(§qd~nJ ~ti~c~ l1l~din"J1ncai. gCFMcn'.it 1l11i~ "~r~ ~'((i',a(tJ, . 1t'fUri'!:ri.( Q)--d~~ VC' p~$lil h~ ~mtlmJ~' ,iv. tmll )'Il:r£rl',;~l~r~n~iJ ayl'~. ~'" riJ1tJrk'taki'/, 'f.. 'I ani -'h~rir.f.lt.Y"i. />-_'klll ~m ~t ki~n~ hiS! jY1l4rl_(U~:. {1 :rJ:1(lm~!r)!~Z~/Qn Wl'.wnucuitl otJ~yaK' {Irm' t~!'llfl'. Y:~fihvm . Y-J- lJitt~,.·

v

It I t,fllHlb, 'lUll f§fW: ok.~lIImtll11:11- 1if;.fJi 8. 6r Rlmll§ilfr,

,. I

A,utJVl;,Sa Ma1lhmesi':nifl, YII __ f..:,cm l' IJlJJt'{Jmftiytc ilgYI i~ ~-lI OJ,~Stlm3!m lPf(j/ ~Tan 'lIterine ftl",.:m ,ne YD:fa.m~ "arll§I!~rkcrr~ klVar R'Uml GauNt ~_)'r.JYm!lJmft }.'JJlm1tlRi'tm: £.f/,6/tJ elieCtJgi ~(lmI§1jr-_ frl~;;:.l:tem£~ UfdbtNIJ,rl~I~f'.

On/iUI (1tl~_jJt IQ.,...u~mrd~llnd~', m-MlcUl iid{tJll~/iY'in ,fit iu!ll'alltRW " i AfJ¥Uf£HlICM' ~zbjfl~i'H?" ,ildlt,m,l~~ .wmlliu~'(I(l Mtlfl~"':~ I,m

"tiNt IJ(l~rtlmlllarJJ. In IIetal.umn ''DI'~d.d't;fu _J1I ,11/im:J'lIr; ~1Uj; j(jiNrG t,lJlmmeui~ eln in d,a fJ:rU'i'diJdaekJe ~ljili Yasmrdt'ldan J/}btl~ullir_ , Ref.ah' P'artilini I kopaulmlm' fll! ii~""l'lt. ar;lkllmrtl )' ~,'ar=. b,u; 4e: ~\' {l( (;1;.tm'·J8~ Mllanal?:,U cell ytJZ1btuil'lF. Nksi.' ¥tJ"g~~. hi, dltada

ildk~il mrdJ'{1~dc.~ Y6p'!'f~~ #tLmJnmf1l11i ~ KQ':M"r. hll1 ,in Ii dJ4l~ prB,(lI/J,rr,ufj ~~i mtUide.'tJ. ,t:Jltln4D""",'fJum~jlIF,' ddllHr.J6:nrtl, jtePinl denbi:r .. deu Wlz.s.cr;f,nr.s~ir.

~'Im: f;lpJtJk ~tm(.d(J;r h. ~'BF. i!m!J,l t;fjf_apf'lf" r~m )"(J,~,~ri: ~/CU1W~ytJ'Zl1111'Wj rGalW'ioF(l/{. OOztlYitk, }'lIZ' .t@~t~t.c cl'1nic li~. Sli'J,l'Bdildf!Jl~ bir U't ojW W~fli;lllla' I'QP~ 'J 'll,Uer ;fl1T-,fUfUI~ . ll'U'iJ:(/e'111, ,mifin4e./tknultm'. ff:~l g)'fJ~ ti-·W1. Y.nl~l't ycj~a iI~

j'l'i 'MptJ.r'll1ltW UIffi'l~li(,jym;sJdl •

,il~til(lii'N~~Jll!itDnil ,flk ~l!~ D,t~llsi gtU~: ~JlItl~"ya~~(JfJml. ,,,f!"_ 1":unt€.if'. Df:rnokmMye de ~~mflll!f.' ,,~~ gmui€Nfme.m'IIJII',,"

ytqmllmmtl.ar. g.flW:I!1 yl)mNiJ1liRi1] iretuli J~rJrmdj,._ ,

OZl,"J'likfu lJ " krus~~'dc' ;."tfymfolNfm'}'(1Ji: ~~l/liUda'. K lin ~~m'<~Im1£ a .t 6'lul1larmdtii "r~c.ri':JjliIM' pj,f ,~dmytJj', GmclC Wl' I, 'll!lI,.!i'9'O!f~(J ': c: ~ril. #i, ~'JI!l:Illf.~ !! Y~l!dfm, ia ~ rfr K.fzyn'!k·~tl., I/Q (Ill' M~l,U. ,'n~. . 'It it 'f6JI"In. K I ~ Ii d 1m a~'l~.a t! tIM, ,r:1: ~~~y!. ~' Ite/;; m . 1f!n.. iaQ$jdii~'~erJc ba~m'm!QptN'tlnmIUlfi'SfEdiIt:Jeri.1MIinilipr,

l:'tlSh,r:£lU" f(tJn t~t;tk k~~j "h~iinllfi': ,(4f1c:ak f011 UfK.kf? fm grf'$(mkkl fuzymk tAitzywd'(JJ'j $Oliil'a. , 'imi.' Jf/m!lici/~:m'ii Amerikm ' At~ ~1.~jlfki'Nj/Ji dfll{li1MIt1r~, TU~fl'"~,'tIY)ii \'ilm~lfi hif:: Itcs~oo ltD." w~ ~~- - 'J1F. I\mariltnlVC' Ahm,r.nytr, ,v'npuj"Gli'lfIlM",

.," 'Uk~~'lf1 SMlIl1iJnlinir~ K"f/ti milctl!l~.reJi'J(klri .) 'e.d Kfiti d(J'lOt'i~dr.ll ~lfn; fl',Jfl'. 'firil)"_ SlJc;;~elli~ll ri I!rltJ'I~~e IdiJF'!,j y~:~rh;~r; aiWfJ!" g~m'ler -,o!).c~"'IiM''lii.l~,''(:to.lnr.tik161'i. • ~m ,tdblOtfn ~rlllm" deJ'.

:t:''''*

,AJaS Y A 'if INCIIlI k

lir.fJif!l'" . 'Jf4: y,rlf(jnm. ~.tlli[_;l1;!11 drI#:di ". ~i.fJ' ~.zarl1!lJmS Ir*~J'Ji "'~liIil.' lq11w,l\l'" liM]~.~l'I,nHl ~~ (Jill: i"i ~ '1l'nlif.l,01 iii, '!o'"tl' 1 ,f~ n H,eJ (,"f!p 'O'i;f.rtw. If~ iJQi i!tr~. t!yt~I~1lt. flWlbri.:af,dll J, a ~n;, f)1'

mm illhU tHflif(iwwd •

Dl. rO:.rI~wur:.I\lilm ;1:£ 8~~Td:cn ~ ... j.rJ; , ~ u.~ INr J ji,- revl riluifPJ. mpuiluJi::tJ '. fJiCaldttillil1tm ~k..ull.&!n U"~lJW'U~ :WlW'lILaI'£ Jt'ZtJFlM ~lfidmUflfi(t L 'f ~~ ~ {t. ~~ fl!>!" qJaiJ /tllWJlll1l:./1· ~

k'll "'.:1 WoIliY iltEu~ ~/tt.l' ~/lCiWl 1 ill/a bllr' II· gi~~itk~ .. iMmlJl." :t"o!l"~IdJa. k(.I~I;wlw ~tlJ~tinih:~, .fM~:cn {~/aj'.~~ Itfifl in.s&\IUI\!' g6T~mif~I~.

rM~1~!1ll '111 ildir. BIJ~ hem ~jfll: C!!!jaslf\l V9 h~m ,de 'ashll1Q,ton rig Ankar,a 8ticilj~~nin Iprog,amlarma ll!!rolJn lJir gor~ emfirmedl r"

IUci olsa di a.Qlk1e.yI~du"" ~S'~Mhu1'd toplanM '"'6 MII~ar ~ ~ i ilk OI"Huml~l il1I~ bjMini. Il':!.UIl,)!M11I'I 'lier k~~e6illde" JUli't£tmll'1ldml W' ~.eri .: en syrillen tn:sa.ruanrts@'IlJIUrlfu lnc~emE!¥" a}l"rfli'iI~M~ 8111 'Q1rtOO 'enremasyo I J1, C!!', kanfiCata, dahil mpraanndail'il ~j[en tJm~!n ,ean~11af e1e ollirrun~'i anc.al( T'C, S1li!t1r~arl ~-oo' "'i ZlOj =;i 'litaro _ 've 1tiifn~~1a Qc~kltrHnda~ ~lka"'h1 milyonlaa'Q Karl imlSBfU gOOlmemi§,tirr. UfUJitli.ll!mu$1ard~r.I'le. IbU(lllir. E,ncdlar bUOtllf'Vt p&ntika1an, ~tidlur. Bu Inede.nl~, fru~rner takuihlatl., ~ntr1aeriJla.Il1n 'rtJrk~c.Os(j 1a1l~S&;'Sr iw'!1$i i'l erie· d6net de:,~, seQliW$llar~"la ve' 'Iembni$UertQ_ slCi, 11)"~lletin e4bdQ~ Ipaw_li1anmaW~adil r.

~n;::D'tllJrlllh,a~m&c.J kirl1erln ~·dlil.

Haya lPwr 'kiI~g~ va; siym.aj ka!iluntik~ se;meolJ MrmKe ~!M kapjdlf~

BilGlrn bLlarlllaJeIJ kal1m. enOl·lar ¥'e Hal,f~t!~ ab lrb1'lcunak gie1~j varchr. tier '}Qs'· de Itk ~,'Ianrlltl 6nem.1i defJi~IIli'(hr; <!ineiiflleri, b'", g,entl ,~ve~VIi1. 'r;~jlfil savai ala _ Hatlndar:l b1,ini \fays ~tttsill'lli oJUI'hJl1ma'janrman ijleri g~1me~e~1r_ Genell d1am iSei. ,Am,EM1' kad 51rarejJ8t'[illIijll ;; Lo.,wi.lntensilll 'WaIifGle'" 'a,dl~A'1 verdik:le~l I' Or'iuk, 'Y'o~uillukJu saval haJMill', S0\11l{ t ,ruamnd~ Uk d~ em~le~~ y~p1!an .bll.i ge I ~ sarva, b(l'ttin ;idd0tiy'I'il d_am G'tm~kLId!t. A.Jrirllr'UiilJ~ IUi{rcH'mmasyonumJ~ Ja,pd,di~1 zam_ .~! tiixim op1l1lfnsal KllImru· I~§'umuzda ',a91Ida(hjlm~.z 'btl d~~uJ( ~tfflllukl~ ~~, sC!r~ UF ~ai IrnsJ·nimJ tameJ slr,a~!!jisi; ¢U~e" fooe~ik d8\lriiilllci h~li. h6;in~Oz r()ll\t~llJm hallnd j riJ~~'Ym dUl:Umund3i. ~~ oolP oTlad' iii kalthmrna'ktl, •

9\[1 MV~j '~l!meU~e. Washl f1!gton"IlUl 8a,va~u:hr.

W,aJlclilgit(ln, yerel si~al ~~{mt@tfl 'istekU o'lmill-saJru' blle. DU sava;:~ yapmak. dUIllllJiTlufidathr. IBlH1LUmiIJ ~nlarfll "ioo' §l!fdtllr: W~hiflg"" lon, Ankm"~J:iJln 'lS:tememesi Ml1nde brL'e. rClrk'#G Kl.Irt D~mle ~'nl ~(l'~ Imtyii t~mllrl pO',l1kl ~arymakMdJr_

IBu soytern;m.ia:rlr'n somut @,oQJh.dallreliatl v-an:hf'.

Bir: Eylmi$t me,jifll'llml, alrl:~lt:IQ1 kaJ1~afl'l1 IIwru mays;. b~ ~91 srralaida. TrOr~~ 'Y' e~n'e'lii! yen; oil' i~" s.arvait N§ltaUllm. 8u Lg. S®i'jUl!J.199~ yaz ay1 '11110111, DI11.~l,fl(\da VlQd~l Ayd'lrn"If'l1 ~I" i5'~iI~ tiul'tt~ De~rimd Se)! U, erhni nm. Qm ~l"!dll Vii ~l!,1l!i Btc kaUedU-

p~, QQ'I!: ~miulj,!'a ku~urrnll.l ~q1t1lii11 i!i V(r ke,!I,ulem131" Qr~~~n ~Idl rill .. f!1lJ§tl r, Ofl~dan k_~1di nlallil;um b.a.'H'iid'~ siy.a~i pili ilti kavlmm II vardlJ,~ bu,uk lii~Q 1'ihr,ip; eci1enf:ertn ~T1I 6ndiln:ae' ~SB' $~ri'i '",e' iSJe~itffL1l!eJilI !kaY;I'l!~ana~ IrrH~~~r!fet~~JaIlf!,I~FI oul'l.ll'ilifl ~krEl.dIl·.

Cmer-GriJ ~ei~-gamirrel daT<be~ityle' hsm D'lf' ¥>e hem de An~, si· 'fifJS~' ~ ,IliIRe~i kferirni lka~~mmi,l~roir.

K!u~MlJIZ. bu d,~tb~' de ~MU2 isf,e.di~i oo!fi!ay.a '!!Ji~~1lfI1 § eJI.lmak".. ~B~ u2a'k~I~. ¥'al rrnzc a'ln[t~ llIiIIe$a'h~IG~.i >d~ il1li'ill!!i) ~\imtik rmCl mkfin ,de§lldi,: TI~~k lID¢vh~i1Ji, Q1'I~r~Quf~t(),!1rn,~~~ dmtbecs~ylQ k~lI1~isi"ii' th;!f'Orml~ e;~me)[e Hai§~~~I': ~, ~en~!sini' keJ1(r5~! iIIIapan ~uru mlarl ~dk ~~ bir' nr;,.kMfil .~~]~fll'F,_ 'COl{' (I~~ il9lk s~lii:yecek o~l.Jrsam~ JS~alllbl)ll ve AM~ara. slyulH 'S::(!$y,r)l~J~Sl a;tSiooafl. ~ 9'1 8 \i\9c '19'00 dai'1l6lil1l11lle' ,jfjQ:li1Imil~Ju~, e~tel blr tfu~umdkln ise bIJJ9un ~riI ~k, kOOl ~th "Fler.3b~1 a, it iii' gir Dericiri~ yar.,aJl'I~fl~'iFaktaG'l"~ t e,i- ~ekilil'1,enill nOk· lanm s~1fiiI_ii)(i t sosyoloifst kod adj Ii'!~' o~ursa Q~Yfl~ o~rk;i $iYii!ESeU~ rirn im.as..:11100 ~r,vorn1,li~i',

R~I'ah ~nl!;§un'U lilrY'flOaJ .e~e' a'laltalJ~m.: illimdi "arr1I~, Ilk no1<!ta~a d~rl1'ime1k 1S.jVJilI:I!Ufllr. Bunw& alll n. ~lit~e' ~a11~l~~Ul1 mil ek~i~· m~I(!;r n9d~itiXhe. lu~~~"'~n j~d'EI' ,gij.~np W~ bURjur~~ p~i~-' kiil;O!~aif~, '[l,elm~f.~i. YI'hn~~, Cm~~r.uk V9 .CI1~er 'datil,I" J1,er$·If1 ij~lf. m~6liine SIJ.! ~$Jf hale ge~lTIj§tI:e"~if', Ae;fan~ klQn(f~ifld:(tn dana q~k~ Oe-miml. VIl'fII'-~!r4) Of rtdo:ruk ve Ci110r~ n eaba1iffi11 :s~ye9ind~1 O}'1!! nu ,artll'liifl~tadu.

IJu bi ~ ,$i,.e~6r.

",S1vil foplum'" S'QlIcs!i.liluguyia bBl~I~~tan '!Ie enr!d'aJ'~a, slrceWJI. l~tantt'iDdaJ ,F{~!fah;~1 ~ir belediye b~kan1yta~ ~emin lst \l'i l'i~11 dbn ii!'k~we- ~mane,t ~Ien J.I~~ilal: O,unlJ'nu hu iper~ev.ede, e'le ,al~ mak dli ru ~lUl!nd\a.rllZ:. S"i;~f!' ·Sii,llll,op1i.un'" 6rg(litle1i,le pazanl:Llmiin bu Lop19n'IHnln.mliH'CI. ~o~y.nci ,~UI'iIY\~" d~ d~ru~er:l, OOkJ~to(:Ojiait ha1k~ laU'liII'lU~ pairNkMY\ln~. dOzen ~~i~lj rme ufku no bili !"I~ti S~YilMil tirg6t~nm e'le~erl u za~aib m'laM !lI", 1~g'l ~~ Si)1IY'"" I y,e 9 99l\ Ilafbesi'Jilin. ftl.i'~~in y,o~lmlu~;Ufllil yflks~run e<~Ple ka~ If!k, H!!lbl~. du!§uk ~~L\JAlu'k,h.J ~~lIiii 9~il<e:1 tip:.01~~siffile lIlIyglHl bh haD~I!'k o1~ rlilaRJadl~'r An,c;a'k Hahitat Ilu geo~~ ~a\l'a!i r:§i~a b[r ym"d~dir.,

T u~.erde' 8:ymi~llilen du~uk ~~UIl1~IJ~hli' &3,V~~ '{rinds errn o~ E"l;llmi~i ~asyon" b~$ln w ~~I ~Y1~~6nu.n 'Waslrti.ngton iyy ~ HHlO' [r:UlrmBiS~dr~. Ii IJr~da, dB e:n b~k b~lafil~ I~~ eyI01l'$! CU riu.n II'iI Am(r. I'ikan IEh)~1J'keIQ~f Rob~f1. Sil;aus:9+lIo~e taf,arl~~f1I gQl9ik~~lirilm

li

nni,1Jr:S,tl"~UJjs·HItJP9. ~manliiil C.ymlnurl~t G~'el'e9~ GfJl"lel Yay lli11 YenetmQ'iili Hasan C roan W~snh,glQ.n I,!:In lm,rcto~~I1IiI(j s~111d bqle,\\rm~b ~ r Cam aJ; )'ian a ICumlilu riyel· ·GalZetes.1'mden UrtU~ GuIld. mEr;;i ~iJ.tsina; "nl~!mi~ c, e·tuJ!Illarta, W'asmJil-gtoo"un. Ttltk 1m

ya agi i'1j'liil cid(ij har·ek.e1 b~latJlll:$llr. G~ I~emir, ~imdi MilIi)r~t am1t~ Ina W,~mngton~a diJl~ail . lur1i Yasemin ICoag;atl ge'tirmi!ii bun~ larl!1ll. A_H Ki~e~ 'It] r(JooemJl ihtila1ctlildemJ yarglllaa!ITIJ d~neWler vera, Trion r1I ba,u:\a otioJ rll!l!l~, gepll'ilde' Turkiyo be:lil!ZeJi u1kal~Je' IktlwO I\a_ZJltI!If WtiB_:'ShingIOo~d.· Geor.gi!l",Tow, :mi. _lIr:sltesi'naet* '{I. _ ~eon ray,l!If'I.AKgiinel: ,eklefUliii,U(. Hurriyetiifi· kala T:ems~IC.i·u res 'I ClJimhiJI~tc;i, ,S"ooat ~rrriol (tlllru my. hel1Ul nit d:ewICir-.

IEhuada~. "rkad fI,e." s.6.z:W!in{i ttukuki anlamda; ~lIa!"!mad;r;g I m~ ~ddama.k 'Uirli.!nl1Jyml'~ m.a~farH1 'WasninghlJltlan 'Verilip:~vt.rirme~ me$i eya EU1'i&lIiAilik ~itOkl8ri [Iii!' yi rne W',!shingtorraa tutlJl~p 'llfrutmm - Illdlc oneml~ ,f( ild~r;, TUI\"1<l1y,1j'e~m birildm va geli§liliil" Millie-lIdifllTl- bs~emi \te'IPthfll SiswiTfJ'lel\i, 3flhk bu 'lOr merald~n £Ie,. re.lltsiz ,apma'kta,(H'IIr. '''Kadttd sazaa~UniJll bins" ",in ~JI,mi Vie' s81· dakaJml y.fh'lu ~Islndan kultamyerum. III!LIIlIVUill ti;ril"!~1 sadakah '~Ip"k~ ,~fist {ltIn'~aru .' di§i~leri bakatii al:aiill lite fbji' ~1~9' Hatsan Ce .. marfil oiJmh'uli'ti4§:kanl OlrJf.ak mJlrill ~Ieri SQroiligiii ve son S'B9m'~et" dl M19 aia1u (ll~n 111'ter Tin'km;~ II'!i tjr,l'iI~i, tit, WaslmiDtgton"fadlr.

Her ,~uda' 'i.!lQrl{lr, 8iWa'k. ~U.Vl'tJ.r1 n en. 90k <;.ire1+l.16~di~i SIJ, .ai I GI~etes~ i!e a';v~ ~ag'akab k_esinl~khl W,· ngtonr',a ,01 i'll ~kil 'or" gEuldl~ .. B~nJlm n Mads'fTi 011 eii'e s,adakaUeri de, ~.i Ir sadaka~~elifli'1l'n Was I • -. CnDn"'a ')110 ne-Uk lolmaSII:Jd'ru;1 iiiri· gJi~fmeklednr. AYfL'CaJ. '~'ff YOZ)l'PJ rG •. e.tasi ile· bl:l1ii'Vfe ,emdlam'll ve ~tat\11iI en ~k bu i . oligM 'Im,alu mtdaJrn de~ltek!e.ltH:ngS~ ''I,!I-e Rl~amlall1llilll;asil'.~ b5r- :ra,sjjJaJl1tJl ·sJ;1,)fdmiiUl1!:'Jl~dl~~. Enoo ar ve' Habitat.,WS.iliringt'on'Vri. dii§C1< y-olun., I uRr!lu s 'Y'afsnart~ji51Ili'n bi' Ell midi r Ve b~· ,u~n ·Y.O:t1~" ,Sabill , ye a~. "-'flY ipaz~l'ilatiilak '~romadrr'. II'~ tm ~m ,o(Jrudao v(t·lba, .. silUro

... KU§ku\stlz ~~~alan ~a.var;; ~ne~k .. ~en.'e~,'~[lk u9J~r' ~dri . e QUI ru~OfU iIn. TeJeV:Iz:y~n SlStemr.liUI!ii tUi11Ill1, del.. . 3r~.o~etidl) otsa da. d(i1~ik yoiunl.llIkhJI $aYi~Ul btl1Ukler'i(iil'. S~ Ql:lfilln af~masl~~, da_. M. QQk. ~$awl~n e!il'i!iin& gbri¥<€)rlar: reiklal'l1l !l Jlirrerinirw d;ml b~k sa.y~1ma ~I'Ulfli1lH~sir'liril, ,o'l~ag~ Mflp'l<lm~~ '!)ir ·~~ntdalil. 'QazQ't~ '~lra.k~~11i'1I1 ~rlJm;Gu ve '[~rkqll birrn~QflleriM L~reU'IIZ).!"on niluh_'·· "r c,: ~rak ve' diO~f yarrr .m da" sdhbaraJ n 6 r mU It:; .Iiflmini, 1[111 as,

t$., ki!;J]5~mu,

_ ~li~ ~IIaMI o~j'ak ~';ir'il~am _ i~-o hay-aU bi~~e~l.iim ~IQri{1 yaraJi1~r~m pa~ ~llu,C ~~, _H1I hed~t!lf,e' ge~,ec~ln ~:ru:ma!l, pT~I~fII1aS~tlIll y,Slp~1i\~~n h'il~ I, guooffJ)il de ~unaruy(ll~fIIiI ,. leu ,fH~den~t· llooM Ceiinar, Y,enrlOO1'~ Ululk GU:'i 1~~\I'Ii'iIWe' Washrlf1glon \!',e tri_~i IKn r~rya. da ~s~kia:1 Cadde$j"d1d~ ,A9~ GamM ~munti hQ1a'~:1 n I nlQJh!lgfilLmli urg;uo bu'l'uyurum. EHzdm OlZgUlt roplonhuFlili;l\2:da. umruffili hella bek~iletinln d!) [elll b1hlil&,I~~i leJek~9inc ioa:.rul(OilJ n1. Se-~;an AkslfnlUIl K I i'C~)ra, TaU~~es In Gul'denll1i~e VB mehEer' t~klr'iHmn d~, ,HasjgJr!' C~m~r'J umurni i konSe'1 v,e~rn~ ~,!:9UIil'Okh1hlli ~o O~auaku r;

HtploizU d'e ~nan~l, ve My;il guco y~k$ek O'Jmaya,©:ag~nyQ~l\I'm. ~mlJll1ilr he~a·birr~H~l@'rillin AI], Klf:c-a. l-faS'£iA Cernaf v'e U'fu~ GlI~ ~em~r', ~ij~n~de.~ ~-a~Q~' slip~ ~~~il~rin i~ ~aj;up. Sit~~CII ~-=- daH.aais k'iQlwUll l~ill1illlvas:~n:d,n SBQ! Idrijl bH 1r!arlki,~'yn dili~li ~me)'n ~Q~mli'" ::r-o~1J.J FmI.

fenj;. !!UI "O)r~ i1~ ~ ~~~ ~I. 'f.M'irit O~&-ju Bal, i1(~l'di", Btilgi!ds rap~ ~itr:!i.H:.)W'i~i",t Ohat;JinPiJJ' ~e-yaplj.F.r!foIl~li"jM .btr~1 ~-CM. ~~' tllf_WIJ~1 (J(flJrd(J-n OJ~ JMkkI cu1'tij:'tl fj~lir.

$.irJNffyi!! ~i!'- Anil'ilift.mil Mt;)f~45;~:d~dJ~iV:.I1 iiTf:mb. ~'ekdini' l~iil1$. tl'liiIfl!i~~ (;'Iip.JlJp., i§;tmd~ M·~J~M'·i!Wof,j; of-QI1'.ll lbJ,r:tiIRJ:1M ,i'i'llI1H.it.i . .fN-h~~ ~~tldlii:, ,11JIilldtml ;ft;\~ ~m' hiT ~a;m;)'iiti.: ~ d~U lfiiVwi /1i1!f_m',;;. ~lft"~ rmtk. ~t.i~ l'1tfl~tht~~.NI i*i )'J~~·il ~l;j~! ~,~ \\. CJqJ ,ii'ti'il )ij':!nftJ:Gld~'r.

lkw ,l\i~vi!ki,~'j J1 ~~ ,11,d~ p,rd)7~tlJ ~l( Chp BDff!ti'm-~ AIiI'(j}'~ J-l'r.r~~ D~d Bfj~I'll'n> ~ ... lilUj\i';l, ll_jjl1i1:Wl,~' ~1£!U~kQIiUi'~' ma;'l~t~J'J!~ &~;.. ~p,jI~~11 ,g:(J.)"~ m'f'J~n~r lJ;f.'f.' ,~~~I ~~kl.fll. ,~!VliIl~("n' Mill. ~tilfJt. ,f},frfij-::~ kd'{j1' IU~'1fl l\iittl¥dk ,dil $,QJ':IW;I'.!ilr· ~ iarJI,r6kJ,J,Q,t,,-

It.

.Ayrwa ~~h.i;!1 r.rl~" r1.~ Yi!ii!"d~~, ~W.("'iA D.1iUiHi. ~J± ltAnM~"J!!!'~1 ,~q~.If~il~Qg'lM ~~ri .tJ.rUf!u.t1fi '(/:fJ Wi" h~ iI1JllrmJ"- :Or-NU.ii iidgJtDtn

~l; q1l1 ,.,.<1, ;r~J~~J '~tar-' 'II ~ bill" h~~/llfl'" lHIJ J'l1i~ ,Z~~\I'UI'1l .~~ M<ttIMW.~. lilli ~Q.irmb~ ~~H~~~,

1. 11 JdyG:'d lmnsiU sistem so:rn - Qli1imi~lir. Se~ittrl~ labi b&.~ f1I t~f.ganlalnla. MlJlk &1 ~I k d~ktal'Ory,as. eg~111endir. BEdooi,e med~-i 'v, Ipartli genII Jke ·ie~ii~ch~n soma. Arla~asa MaJ'I~;emesi~nini ~. m~ 'o!crulu sen liplal k~il' 'l Tbmm'nde' de 'b5r' az.n11k dlktalor~ yaslmn otduOuI'J. ~t,efm,ekte(UF. _ l!f;eOl'ie~ Ibu bel'kJ d~ dillny3R Inin ep acaylp :a%lmlk. Ihuk(jmetim~ ~lJjlwki d'ayana~lmliru OtLa;dan ~~lnTU;lIlr; bioi ~eJ yiGrindedir.

Refah PSltfslnin ~Llgl dav<a d~. Mmlill9rminin ket.aJ1 da d~ru VEt hWlktJIka 1JI~,UncJUf'. Yalir:uz bu Ptafi ~ ayOI . am;:rrtdl • R~rah Parg tis~ 'i~in y,elll bi'r Im~l:uilf 't kap 511 Q1ITul~r1llr'. 81.1 ~ , ; Fte1aW. d~ rc1U'F'aMkl'iUIJliI liWfia, adit! BatbakM Yn'l:maz mh;l' YQfdlmQ~s~ 5ci\!11t i~rnil blr u I.alilrna', .jSI ~lrrI'Ialhd Ir"

2. M~~s'le yapdfllU!i Clan glih/el!l(ij!lalllasl, OfaganiWst Hal v.e QekiQ q[l~ u~tma·I<1U";ad;)Jrill(,'Jmn ~).a Ma;hkemfii laiiitflrldal"l i~tal edllmesi,;, llJ,ln1f1iye:'nin hi!" hliikuk oebSOIile,n,lllfJ& y'a§adl~~~'iu c,~a ~lktaJm ibr. Kar~mi1 y.ol as:b~,11 ilk ao;.ddd~ buLlur.

• IFlilk(imet l~vIfeL\al1iniTil, Moors Ba~ktl.n'llnln VG IDsp 9.a§'ka .. n-l'" In" MahkernQ',,1J"1n1 blr yiJi~~lJ1Ileryi du-r,du'nlma. kar,an arfllUI1TlllaSln~. yeni' bir 0 IBm~"\11!11 W!f'el)1;~lzI1Ii iQim ger.ekgie' gO$telimeleri. yen] bir I I k:uk a,~b'l'd'lr: AJfI ~ ~amantla ,o:ne~m~fl11 l'iuJ,kuk dayaN~a.r.n.1 n - ;& ,1lS19ad~ ~a.1fI "0. ·ytru rill' QrQsterrnektedjr-.

[Bu ,ElmQ • '"-·§I'09 • 'e!skli Bakam \', hullulk bayta II Ka1'emh"· in, .cl;s e~Jkalii.l ~biJmelk. i~1Il blraz hukuk, ,;aJ 1m asl zO ftlulu~lJ Olt_flJ QlkmiiklOO~r,.

tJ} lurk [h!JIkY~, Si$t~miM9, ~rYlme~i du:lldu nrn~ kar _ CI ancflik ,asd k~rar,lln goo1ke.ti~i Vie· da\flillrya liliye1. ed~fli I1I'Hm_ enin i~tal ~nus~.md'a, Qiddi tipu~_rl g~rm.e-si ha llifde m(hn'kiCinrUir. Til :SistiB IiFIlnfle, k~sin 'vEl' mnaI ka,ra'llnl veru@~ bir: mahke!ll~Jii"~ bir 00 yQriJrlm ely! C'ur-(l1urffi>a ka~ a1maJil d~IDn~elill&2.~ bu alMs 'bfrr kalar ~Iur; ~unkQ rna1llkemeh3rin olhai kamrlal'll' bh ')tWirt'tmti r '~e' ~una,

'110

~~A yr.rOrm~lrJf ~l'iulnda ve' kesrji'q(ikr~ diurllJRlIfar. Bllt, hlllLkuk b ~fo

~·~mol!l • flmel'Qirp g,e~ Mil bit 1'1 u~lJk 81'rDe5~r

c~ 'moi,e .. d'a.r ~na, .• 8 ve hL!Ilmk ulemasJI sl"~~arlf'll kim; y~ ~n~.km ~~_lfi, Prot :so,_1 He Do~. la,y:kal"~1'iI1 bu4llian 'gGrfflBm&~~, btl i _ ,: dl!\lJa~:m@mesi, 8tb :' Tdjlm~!I~;ilJn aydlAhk ge~ec~ioo ,~IO~ man b lfier fm~tuOa ofurmala'l'Utdar'! ka}'tta1da;Amakl2d Ilr. Bl!JllJn-oukl . I ko IlJImlSt, gozJe ,"iii' kfi, ei1m[~, 't.!'9' hil. ilderi.lilIi Utli1JulWriJ'TuJttur.

•. Piot ~o)fsaJ'm konumlu ise aytle~ tlire~lc" ~ inSAI'IJ1 (Ui:Lulitu bit" h _ _, ",r, ltn s.{iI~liierer;e"8r, ogelab lege . 1~1 de g~trm8.kted r .. Arl~k~ul eml~e~ 'bU' ~am8m1lil' ",~~e ~u'menuill,' ~firlOk IlfiIficaG'. I~s!rlde /iii' rli v:tlsr;nh I{):Jmlayl s at18ry(ml&d'I~1 aft'I(t~11maIMa(h',.

. ~ ~:aSiIJ MahkemeSii Rararl:;mlmn ~ariye. yOnlrnSJece!1i i1ke-= $1. ~Ir. ti!,:t~~k ge~la~j ,.§il bit kamJl,l dUZiel'1; :zomnlul~lldlJf. SIll' J.!m~e. 'l!i~C;s.~Vd'i. om ek f1SUfi. by h~kij Ill~l Hmaruru1a. V\et1ileon ~a~~lar' tfaliilll h,~~ Wrill '~amu @ylenlll'i tU.Jhii[lk dJ~1 rO!aca~u; aJmnin~, b~IQI1 kaFarl~r: ViQ ~pll!ltlll' 'I) lil n"I ~,Ior m:'CJ111ne, 00!1iI. ve ~mminal da'!i';J;S1 a'fr~lloo.4kJtil. Geri,. . ').'UrClmennllul ilkooi, bir ke'Ds''U1 ihiilemek ~gfl'ld1.f. A~ak ilerW.e )!filimelsil haJiAde, i[ke O'ata'k.. bi'r iM,M

s6.z IIwrruSli Q~ama2. .

4,. ~~a MahkemesilJil"n fbI!.! kat:anll'llin 'I m~n ~,irUIl'lUil*t~, o'l~ ad ~ i· ~ mcba emek, A~sa. Ma.tfkvrnesmi. de 'facto o}t1l.:l • Cfrtadan " . l~mali!:llr. Me. lkie eY" y;.lilWme~illlt 9.)k sa"da daA1i-

mal'ilhtUilfnda biJrusi h~l.ne 'I lirmeldfl. .

Bu a ad~1J Mooffs, BB~ . m huklJ'k bay.taJ' Kam lifnirr Aoa.ylUa

. aHkeme~i·ni :~yaret ede;re~~ sb2lili yonrrrI 'iGlem nil d -, '~$lJfl a~~ ndlr. lEW !»~ ~~!r l:Ia,n'ldl~ bir' ya.rglCUl .s~1gl 'llkoif1tJiiJlynu ika~er'" deJj~~ :kerMlf~I~1 Ic'r'~OI r:iJ p~ . mihl Ii ;!ind~ n~ rm~Ji ~>e. ven Ana:ra~ sa M:ilh:kem eSii [e~jk.:artl Oz:dlo bLiIt5n?ilakJad~r. O.ld~l'lIiin~ b~a.rt- 81 mi' a,v:ukadl~ ~m1eyjmi .' ~ serra zarn run BQfjakani fCCililit ~r.af1 ". lMl para:~ude y'gkse. )tar'Slq y,a,nlm~'1 mitO d~ buod r~a 1ll,ljiI'Ulhd'1 ~.

5.lpl3.1' kaoolnln Jlefiye, ya1i~i!iyoo~i ~s+ooir,.

M'al!Ikeme"n~n ge-pl§' Dy.;, klmasrndaJ. JlIW,Il bir karatlri, .thaJ y.]nUinMlinio, Ramu d ,~entl'l~e k[nl~s;' .atan@ .1IltrWlii]i kaT§.=lnd~. yilrUrtmti, i;in aync~ bir 'sure sap'bflaSJ orneok1eri bu-

t1Jl1makbr. Mahktme~ iCj',aya, S1U~ ve~ti'e :. g~rekfll tiukull1. ha~u~ Itjll'l9 imkan Dlrakabilfll'\l edir; aJitC~k btl! Ji«)fluiTiJa iEf¥rI bit' yUrOt~ roe mrililk sapm;ullmMfj~~~ Mna~ilmakr9dlr, Bu dlll!flllmcila ~iaI, Roo~ mi G.a~ -e'de yayrlillanc!ltll andan, ;[i!3at'l!n yJlu'~rmkU!I' ol~iilkilr\'

Su I, (iii) Vllma-Ecijnrit Hij,\(y mfJ1D!b1i~~ (b} C~ GUCiVO, {c) O~ag~nus'tO He!!';n. Iii;Jnul'JSU ve u,)"g~n S'~zcOk1t:r1 iIIegQII@lm~:s; d'emelli.-tir,

6. Tu.lfkir~e'ije )lfil~Qtilnlet a';1911 . allU hUNlk bilmiitrr.

Huk k. nrtl k sadece, ';agillmk mueadetaslnln ru!1i1'ianlndM \'jr~ rilS!idlr.

ilil'l'1rm O~{t1 Y'~ailj' .. ml. b'Unu, bana 59 ennel:ltlea;ir. M~j;ekten nJ1llkllJl1kctU 'Dlm,amama ~~~I'I. 6:Z9U(I. Iii; mticade1e<si be _ hukildkt;lI ClI~hak, .'e(I;'mj~tlr~ b-5yl£!:Cel. bjf\iO~ IO"gm"de I1a.Jd~lliTI1da a~~an d~ v~nlrr! yanh$. tJi~ maddlaya dayW1{lmM[~~n~ i~jili ;uidUiifD va Mah~ meVe Illil tQJtirtllm '1-41J.2 :S~W~II ~il,j ytR QniviBltsJ:teO€m ~~k'l,~t!' t!nlldIAII'n~a (la, "eni ~a'al"da 'WltJn ~ ukuk kapll:arl'mfi' f..;apatdell ~~na imlftl'masu:1U ka~1 ill, "!ben YilJi~ I "l-il u~$J ~nfll rim- r!ltWfnrl \IIQ l~lJ ~otu ~,m 'lwfidiill19 Q heml tt~ d~m rn~i1 u~t alt •• m, 8enim ,a§aq'mn tnllk.'-iI1Q:In tlll' az,guriO gf)!I{f~fi ohtlll!)lJjrlU ~f1 g IiTId@rTI,

baoo kaJi'!l~Uilm 'Iadli". .

lpwt SqysaJ 11& D~. Ba::ylmlru Ill. rn.fJ'$l1-.mt~~~ I,IIr}' ail/1m (lJlNltrGtter bryeltari i~jbari,le de hYlMlkQu oJmatQMlna 'kaf::f!lil. bun I J '!llI&rem~ '. Iii de. t)u, rIJ kafl'1.1~yolf: Ozgurlt:il\iO e;1crmflll'rl dl~lrta dUgmlii:stBrdir', 16yI~ce b5rdikl~"1Ihukuktll d~ u~~lJlmu~l~r'(br.

1. Tiilfk1ye's'8 U~rici lukwklu' 'Ie hu'ku'k I~Ufiul'uJ§lailiim thmlaml lajll~m [!fa Q:.a~1r1,,6rLj!~.

Tu ~'y& so LlJi'I~I. i'iil ~,slogafLl I., ~a A\i'ru,p~rda sol ,~dlf!laJ ~kjn ~1iI, SCI f!l'Wday~}fa da saplj,1ollgl ~rarlafJr ~k Ye1ri. S'. :)if)Aelim bii aCIni iafU~il'P~ya dQ.\l~t leodiyorufn.

s. O~ha 6n~lilllls~. 01riaJ bi1SOOill:loo y81aY8tJ11 yll rlta-4"ll'1JmlZI , Mrl"aruo IResnri G:altet&~, V,ayuillarunasuilOOo itmarel1. ~Iii~~ liIe O~Utia(JjslJlf'i~ gl~anOsta H f~n ~Illl~mt kar,al Y(:' -. :apunm'ar~Aa. ka;§.~ ,..nla'~lk hal,Aanm kullanrnallla.; illenli§. haW~I;r1 1"11 )'iLhQltn0Jlt. QW:O "Ie tazmililat da'il,$1 ~m8.ya. 'i,!'~' 3S'fna haJ;!~ m :saki. bJ'(m~

'c;a~'lr ,orum. '

AIf~JIIi: Obla'l, k-OOdi huk!.llk: Sf&t-@1T11 '~iode de. ill'i3g _ l:iIlr. Vl!J'~laOirrUZI!il, 'ceza ~fi· tumi'nal rei_alan a-gma haklan dO~r mElkiadl'

9,1. O'le yandM. ortii11l 6d'~nek e ilgi!~ ralmaB: ctlay,a Qlkan mali '¥9. sir~i skarnd'~ dla~ %a.anla; bll hukuk 5!kiill:ild~U13 d~riI.G~me~tooir u IBl!f/ildiJk~ SCfl.!ln. sad Oft, uZ1,In .. -l1dailll btlti 'baba'IrI'iln rml(SWzll~lrh )!\atdlgHnll s0:¢~i~i!f:n. Madam ·C~ti~tiill gidef.k.en l!i'ilirlim IdYOF18 ya'klft. tJir kaJillUI para8ln11 btwtl1tamasl flid k3:yJffil~arnlllll~ rer; bl(i,! VillI". Ani:M, ~fM<. bu. blr )I'm; I).!IQ Madam ~jn rrcn~ kar§dani~ e~mUlnir.

11li1 D h· 'IIahfm CI~n }t!i:m. B:l~Nkao Vdmw: '1e Varolm~I$.1 IEt'~ll~n· 6ifl1iJili Oden k barcam:a1_mm. , I n~ --iJlbI~ea l"~ 'i(f{J1 a

lellfl;el;erid r' _ -

'fOrk mal1 S'is'leminde ,ar~hnlam:a~acat< !Ie he£aol sorulmayacak blr k_tlilJJ~lhJik d(inek yoktur.

1 '1J. Of tIna tiderre'K. ~lJl lutulmam.ak mltin delli, S:ayl~L l \i'izssrnden Ull_ kal_fmai!; i910 ,ell! zel!l'lq.rnrnii ~ir he,saphr 'Ie 9,e,itii he '~~amk1Fl binisiQlir. I\Jnc.Eik ~[n. ro'er' kamu ~ sal}l(hr v-e b8i~ikta m'tJUa.ka ka,tlIr olmak. m[i\m.ma(hr.

~ ,2. Vas,sl~a zamarun 'ba$b-ak,Euill AO'nM MIQ!1Id~t'e'S, 'Ci! :u..~ rnanU~ ad~. T,iiIM~lIt"1 M,M1;ur,e, ~rail'h "'(il'~ ~dlll1lek h,rc,cmafBf, rita em~~ :yargllianm I§. W k~1;y~Uarl!1i~ glistemn i~(ir.

·13. A)'i le~ ll'h1l!i1~ OOenekin wlku~ ,. - da casusluk igJlil lei"lip.[-end i~ _ ~ia'Sl daJ ZQOOiilMltihr. TUj~~"t!e Mil, ~ VliI ,Bell'lmkUf m'ai"ln 'ca~l.lIs1u. Vie SlJ,ikast 6tI~ eklen ¥.a.ml rr: ooll'1!ann da ulstu 6ijm~bllm~k.e.- if. _B:u &leJ'Wlk. asl~ amacll~la, 'cumhliJ~kat'i'a' ~ ria, b q k>OIl!Illmda m lkl!lml tlflHelm III ~~kl \ii f~11 d~bel"lQme ~ I'!un.~ elm, 1b0~'kan~ata b.azl sosyaJ y:mlJIIin, tmlkanl geHtme.kt,e(j'jr-. B~nlJn lirlQ-s~ zoffil~~~]r. AyilIoo ~'l'a~i l€un~a QturS3 of sun bu odtneJUs" Ibu ~~LllOk miM~ui1~r~ n 'b~'lllIrnrn~J! 5 steffi In mnk .. r~Q 'y.aklklalIMaJii biri5il!'le d~:n[jiffl&Sinj kaWlfollhnu y.apmaJdadir..

$imdikil butyn 'i§El Q r, Madam 1~~~r"1n ItiIIJ kamu [paralamll bavlJina4lhgi!!'iII {I '.:st&rm,eMedir. Om!fn~i !MalO" arat,tlrrmak ~aJ pam lb-aw'l JlIunl hazme-~f: iadeS'ini ~aamald,(~

1~. 0,,113 g&i:lnO)ilor. 'I~ba'-kalli Yltmll2: VQJ Yard!ImCI&1 Ecevfi,

bd :e!kaMd~1 ea, OIl!temimQld kangli'i8 8'li aJ!IlI9.tiJ.lr~t elmek, ¥iii delil! ,C am 'Cil~&~ "Cin '~~l!'Icesi YUm .' kjin ~lJllMmayl 'frell ooillar. IMqd'amr Qiifete' 1§1k.eI'lCS' yapa . en lillki~rm·i~d.e_ I' 'HI '1& (luru<5t bit kamu J _IIiIElilfmirli'rrI '~em.~I,nna· yeni dirUiunu~e:r kgYIllIJo.r~ ~~,.

1, 5 •. ();rtay~ ,;~kallt·~J.I rum ilQfldi '.

,i!I~ T~rrkiY,e'yi., eten~~t. bjr iliit~lw·stelifsrn' kaplfnu;laulll r.

Imtlmara miQi}1lb, "tr~~ II!JLlrtQlrlflll~a if, Em ,lrlQlticil:el' • iI' ... ~'l:1;m nn

~~III~i!"!dan. kurw1amamalrtac I r1I .,

0') Y61'l elrme iaday ol~l1~a( i:se. her, III y~rM~lillnden bil1a~ dah~ 1!J_za~Ja§lifIak.tadu1at·. Bugunijn giiirumii§, yl51fi10~ilmina ~u rO-1ma~ll' ~e'r oQon vOne11imdeA biraz: (!a1ila uzak, iilj;Ifi;i!k ;tdcne1nl bir ,a),ine C!I~ ~~§lfjrm·ektedilller.

..

.,

SiiF/d I!F.(.uiti iM. ",- .wt~n . h~ ~ ¥,I!! ,I_UniJOm!'~ ,1tP yuj:JTJle. ,o,lI;(pt A~yiJJoI'i. ~'i81u~ Alii Si~e~1 '1'i ,do laD; 9~l1l'~~~ ~ I. 0f.1Crlu. lI'Iifhi' t ~ pi:tmti DlJfJp' ~iUjJl1 th!.:ftt ~ij!i 1;WI',jf;!i~~i" •

- c .'Y~ IkI Rtilis. .tua lJir ~M~. ~(fN~ I~Hllml ~r4~ tIM In! KlItJ iJgwbm'~ ~<I!~ .r~bir 1.tNl~ _~~ ~ ~r~~. Ww _at,!!iW' ~. .oAunk. pI~i;fli", A~o:k dB Wifj. I~)"~ HI¥~ij bir ~. TtL'ldl~ ·K..tmLlln~' Pmti«ftltJi"

iJu.i litl_lj, '~rJ"" l)()' ~ l'Din{:t!lf-EnuP.Ml _~ - i>1Ilfj.

rrli~v~it~ p~kl/j ~~ lilrnli f«,lM.f.'II{j'fI'j/:rj, ht.iPtap~~.,!·

- II:ihtJ Vt" ht!m d "ulirm ylj(rr,lj 'IN. mil W~f4j.jUl.

ID;C'Y·G~ fl~f~~H'

!II

I' I '. . -. _ -''-.t. .;;"_,1'0.-:'_ .-*.M~JJ!

._ _ ;ye:· 'Wi .Pm1l~ m j,{1j'IiJnK~. mrMf~ ~fiM"'f':

b (/k d(1l'~kcf' if-e:rmdiil!diJ.'. Tip, C,i1 ~ lrlr '-Jmf!~iIt Ild_ rf1-l'tM.~'" iflI~1 MIll .z.r. .tlU,Ji'lvro .rnNp~i.r. BiTI~ii\' IlfIl: !I(I.T.~isi. WlltJ 1" iii" ~ - K rl of» ~ tra't· ~1dft1 Jlt1/~ ~-uml~p,1 4!J:J~'dfb'~)it 'F I -"'iRcn1 v-t: J' ~l Jlt/,$i ~lj, o.~t d~:.!ln'{.WIIJI',

B8rJf4. l;I.~j!" atrJ'mrdo. ill: ijNde il~' ~d. H~ ~ Od¥'tiJ-;, Hmiep". ~ WiJ" "liukiyc , ... y..fm.~. ~j~'~Jri

~ RlHr,' mil.Mti ~ .~- . "b?Jhl: f.kIU~ ~ If~ : J ~"'r~

t'fIlk.-lit11if., K;N')I 1'isfJ, b,i,..tigi.! .'Yr;ru:irmi h, O~t'lJl

i'flG' ,flSlfiSl ~!'l' -tjp(Jr.-i 'll,b1dJl".

,~ 'wk§i~ k~i ~;Imt ~I~. ltI'l~lr, ikliMll',. K6ry;c.ri~. pwJ{i2ffli v:t .fJPbri ir~i ~il! dui~r.d!l'.

A 1 .rasa Mahke-~GB1 :!i:liIu m 'dOZieOl'nin CD _ kecilriin~ ~abul et~ ml~tir.

MeC~-gte • IUQ cylama ~, ;rg~i Oratak i3ild.~1 ktu;;m~lmaz iplal q.. mrla I nlA ,Y«iI!Oll!h~k tarillrni ber e.yen g.ereJi;~i kaiann lt9iZJm~ ru, ),11 rilbinenin ra~'I' ~e:Slll'l Yllii1i'l~mJ dilTeklill~rinil:e Y).t9.Ufl b~r bl9mde beUrl~yeek~ l1em ,kUWellsf aymn~ flkesin1 bJr kez daha i lila! etof Vie nem l~e dllwnI9K1ek>GCil .' i buytlk. bir·g:~null~' -h.ath~~vla benirn~ :stmi'li~ B~lh ~Olio sembQIf1<.,. ~k, lIz:U'I"I~U 'Vlflie:n '~ir dltfiai'l\QUr.

D i_a oanlfl ueren d~ruflfi [.ge. bll ikW~O -I:e. bu dOmr'i a~ nimcilj§jl1Ll1. hi~ir '~kinifl 61lna m,aSicli'r . H<E!r 11; fptal is-rem:inin ~e ar~ru~ .g,ellekiel~r,~ da,;;l1cr! I'ilbnaSln~ Hel1'f10. AIiaY·~:a MahkieJlite~ si~ni:~.,· ·1 bfr t nekeci USlJ.aSI dlineOi" b'r '~fe~:di ~araFi v~ ImiU ile itg. i '!ilrGll$(l ru oytBllilEiSii ma ve ,dr~efilioi d.e C~ Gnq ile Oll.a~ k@" nulam'unl Milli GGwn11 k KUn\l~u g!iru!ln'l ~Ierlrrle Jori,l] rnmOSii! u~kmwJ~

:n;k5ilfLdlril .,ok ULar!dIHCldl~.

OllWmizln h.ef ~Oilnd'e h1 k@nm~Jjk ",at'.

AneL1~a MBhkemfl'S'l, bir it,Ohp Ku ujld~Y·"Oli;I~ak bil' mekbldi~ i aS~H"IdaJ vaolttll:;~f~ M~J1ki~me"yi" dfizel'li OO,l~iJ]'k lbiir bilimde· sa~ ~ooe 19.00 ~nllanlilda fur~1e 1~9.i,.Paf(]si ~]DaJ1ml'§tir,. Biyle"ol'Ima\ra birli~w~ d;oksanh 'j liard-a., Ct\p ve.~'Aln tJircpaF>iti ~lar.a .·AneJla-· $a Matlkellu~s1'ne' ciddi )';i~'Oi~ bq\l'unula b!!J~unm~ma:S1 ye Ib IJnuM daJ ~!e'$.ill'ld!e" Ana,as Mahkemesi~lfi. t1ir yfl:l"fllj.'iel. oi ' s,oj ,iJItl k~~ SI{~1111'I '!!:z:enme5i ije Gll;ar '!lliiuyta •. Il'al1larllrl - E:iJ '118 k!U~anlmn yU'fi~.m~~;e. kc:.mm.a£lmdSJ ~m(j~'le yti,rouliit"im ,Mrir'l,e IJ~mesc ika~II,SJ r.'ldla, ~1J1~nmaJz. bir '5Iess'i:zlf~Q bgnmllTles~ ·~oik dfi§ uBdurU(:udiir. '~nk(j. lilIi~ayel bu ~ki PilI.l'ibinirilr giJdP ~~~a)1l'!l'>Ski1i "'. Pmfeser ~mmrtatz. ~'e)I' If.IIe p~f&si(eya Hamrn, ~~I Siy.a$a1 'lBi[g~er PaWlI~ t~rndtt-n af1i~!fas8J 1IJ~:u.iklJ pro-feeiirl ldlr. lukeJlrililr,l Ii; safukJ~-· ~,I ndan ca yaro1rdlr.

Tu"kenmenin !mir k_an~'111 ,ud'1J~: IChp. J&I"I-rOrl\ 9f111 ~.mlji!dQn ve 1Or~y'e"nlA kUJruh.J~ mOea.dele<siJild~1'I i~~"r 1~llyal11l' • f tII- rtke1 olmu§tur_ Bu , "leke:tint~ir sur HiItIK PaJlltist \il.e S,",p Qltarak dEW,am eiItI}esi 'WYa §lind· OlrIp v.t Illsi)' ,oJan..'k iklye a.:frl'llna~ ~. On:61nll'li dooildir;, bu 8:)1illllk yapaTy Vel' k!1Ufl'en ).ffrflllllmas~ a9suv:lan d-a (hn:en~n ihbiy~lanna tlygl:uld ur, 'Onemli olan, Ohp~ Ds, B eo bJrlijkm, J~n~TOrk SelenafimiMi '!I~ KlJlrlU]ll!~ MC!Ctld~~e:s; ha~hr~klm'lnil 'I®~ mQyl' s~am S.idrl. Ath~ Chp-D ·p.s· .9 VEl, aaclQC dmurgeei ,OrgulleJ'idi~ler. OJmRYDs,p OI~eiil1iziA en z9Jim 6rgUM&.I'iMlen I~siair \i'~ ~·Imdabmnsdif~

Bir~ IM0rrison Sll'le,lfJJIsn Dem;Jtef1. ~bak~1'fI ~e' .swna ds,vlet biil~B;arn yapan. Shf' », S.hJ) ~fI ~ain .panel ibar~l. Em~i ~1'iOA~'du r~ IkJ: .~ 9" lIinhlida alan ed.IM kanjI I~ HV~~. ;S11p1~1~. I)I1Q-

i"nD • Maini Irn~hilill" Hikmet ,>5 ill, yap s~nQI-",~m , 1gerre~_ b~m kiLliu 'Ka._ll1Yal~",~,n •. kaulll m~~~a, is ur ' .. Qjlm~~IOr. ~:. 1 ~~ .CIU~~ G~re,.,;c'enillr~ llilimQlsi. b!Jnla~1n ve aIUIca~ eQ!l~ d111!etl~If1' C~~ yafmlf!" ~~li ,&0 a g5zi y~§I'1 ka[-d'I~i B'Q'b1"njn TllIrk kQp.~ .1[)enl\2. Bill,klaf'ul kahhmrJ,la sQiiCUriihn.~,tOr·_ Daft Qiller"i, b~~hk Ilm~'" tugu na OIJli rtan blmraro IIf. 18e(J; 1 run h;- SalY~11 v.f! 1'900 cn~er'-~IJ r~~ Demili'e~ Dallbfi,i)l& d51!11j]I_M karilailnM~tr~~;oo1' I aZ'9!J~-

illkJe f.n - Etpsi. ~~Ch~ ~arimleri!'l[n iIJ~ mallSulL!dflf>.

17

Shp~~n:;' iKarvl Ohll. llillit - Calik"u- _'Ilru" ve IBay! rlQ'.h,. Ho - I;" 01·

a!k G"ere bbiy~k ve ,O~;an, Ve2d ,UI lirul dts 'l~ k6~a .' _ ~at mtirij no'lcf.iOgttu·IitIQ11 nd n k\llrlll~m~w,li+ Oel'!lz B3f~1 v _ '.k· Ime.~, O,e{il'll (lir~,1< l(iJt.iy~d" injJ3at s-eklt, ii£i ve blJ!llano yuoe1. i Jer~ ~!~ para" tl~-a.tifiin po .tikacl'a~~dlr~ BU ~Je ,old1J9JlJ_ i~-n. buNlam ,ra raf:.illp .ow,akj ylne bfllf in'§~at seH,wliii JP01ili:\KI's~ ,~I;lJJ MlJ\~I, Para,a1'~ln ltn,d~ tun U~IU. Y.apllBrll ge§itli ,~U''E:i~ ~ Shp-Chp,!hin i] ,,:r~ gj]'~nnflin d9 hlifilliaJ ¥e Cla~iz k~raDOl'S.aCiral'll'I H'! e;em,enigJ a~~mtl:aJ IQlduOIill1U g~:st,~~meldMi~.

hll~al S€i-'k.tOru we ' Ja parliilJ hiilci~' • kitll.'bO rs cllIar ~u I1kil ~ l8'!rJI!n en o"emli ~ma{)~dlr;

E~eljJit. pofillkay.a. Wlus; G ·eles.~ - 'I fti~a, yazan \re Is., et Intlnlii'riI~n II:ngjli~ mi:il~r"Cimi o:1aral( gJrfini§trr+ ~<1i~uk, - - '1§l~1 gDlUP' dIJz'eitrne1(, ba;k:alannl n ~m~ ~,Irtik~ ~~iler'lnl t, ~eiilileflt ~i~~~i 'lie y,:a_,~ ~imi hal~rm gmnli1T§li~", BUfiEi. bir Ol~~ mill'~h'ekm· 'I1rfl't;k.~oou~~ Gr.m:l'la~ hl~ 'tOtl'U rrnkaJrmsal!im~ oJlmMlrril kal~ln. bk

li1i!ll\er.9U:e Oile bmre'fm6'rml9Sirllln~ Sru~lite ~~!EtIlr'N~-siI"!GJ kaj:il rn, bir ~r( kira'bJ bi Ie ~IRmmamasm l:n" p@ ltil; b:ds'stey& y'finetmeslne ~In u; S:a.y[a!ili: y~ lSI fillli) da bul .nrmim~ Imn kQ~eks-~eni ~ ll'erimi~~r'; QL'lemlil gawflmek i afl!llk. 6cevifl'e 'buytik lfr l$staJ~kJjf. I ecfis. Grl:lbu'nu bir ~i1~;ZI~r ,aUJrl'bali~_ Q -fYirmesi, ke:l!:lui 'ilt@ndl$inin basin a.6n:rulu,DGnl de' ya~;malJI. h bUI kqlll1P~ k.s.i _ III ' hem dfl' , -Id( My,nfnio 'dalla, ~f( ,I ,SamaiSU'ic:wt r~ri, gelmak~ed1f. liUz:.aklan, bD~ati har~1!'I'(hltir,.,lZ, Nfl e~l, Ai pi ,stEml coW!l ya dl Bl]1~t 1] de&; Jad)ra~!ill" lburnafll'laJ i§a~l!1Neri v.tlmB,ktedir: aooal!c §ll a_ma~ konullI'!'I.lnldan, onemli giiirllle:Ji'd~" AAk.ariii!~ bir tf'evli~y~uil s~udy,o,sundan di~Bril'bQ kOI~ ye'li§I1fH!!siI1lOeOJ ~k muU'UdUlI\

SOlem Ec&"rim. §itmfi lCukiye'riliif;lj ~mkelili"lil[~ik -oograrJilSnlCilaJ b:lr • z~ilII~chr. BlliIgum g~i§il ,~, ruin d -a eri~i ~r;rn bi liJesi O~B

, - i~,nu Id'LL Qnilmfd<, ,att(llcldur,

ill': Mesuil't 'tmLmaz. HilkQnnel~ni ay aa I~ tan~ EcevJ~ Chp~EclfJf. 1M: ,Amerikan S~ri~!lJ'In9n b~pk i,k.eIW{lci of:afa'k llIitelBm8!fi Metlim~t ,~an Male-t. Bl1Ika~rl~l·n. tulSn Ec:tvil ,ChJ~";$ldi1. O~: ';eki; GO~_ lite O~i ~.ij~~ll~n. E'~e1rif Chp''s'i~I'r, 1J~111~ Chp,"IJ~., aymll~1 19:91 )'lIl~ :beri $.kill o!uk o~ k~tt]llrd®!ki sOriUIIiI1u1~~ kalrfjn. ~LlUalM1l~nu_fiId& bir buJlut yar.a1n18 . iW~,p~e3<~id •. ~~_:.,~~ ,Hr)"J 11'I~i 61f'1(I'fTisomQmek 91 f tldr; 61le.m16 oltu'!', Chp 9Z,9tS 0!1I1

w~mmBS' if"

Tuke is, 'btl' .~lil.Ik ,ar,a ~adrl;.

OI~etiI11izd'e ~il!fldil bir H~' Pa11i~i bo§ IJ~ IJ WLr:d Ii_

BIlJ tie.§ 1LI@I doldll.l rma;rnm en l!3Y9l1n lie li mtttiu ),oh.J. !!B~rnetilk HeJk Pm'ir lI(a.ral:m~II",

Kiin halfiilHll11 )l'Jlks_!3ilii"~~ii bI).~a '~n:elllilllr'b~r.~Ifii;llllliklir.:. A~I!!: KiJ rl '~aUClrm~ rfi~et~1 qiq)isld 1riJ'ks~~lliilTn du'~u ~Mu~liJJ~. 'Ytr y:ar QQlfijttmQ~~r ,gO'~iB'nmek~sdlf. :Bu 1'fl'l-911!.iI 'GerHtl'rfnelemllllgerntl

bjr: 1Ib~ va Q'Qfliia81111'fl1 6mtlemQk, 'qin" yan1 ba~u§ ~if8. a..ttll_1 ~I~a.~~ Vl~' Yii1pit~liIIfialata irJtiya; varau. I!BI~9'lk H.JI( Partlsr btiyle Ilir l'hllr-

y~r.

~Ben~ bif' Vila Y!JlK!11, bir tal't1flndmr" _h ~ ~hlJyaca v~, "81rl~~ik iHal . f-alr1ls1f" ~liUIh.l,tmii i§3fet ediJo.J1IlIm. 'PKi< GelilQ1 e~!kaJ,llI Ab~~IaJ,1 ~1~n '4a, ba~lilltSI'Z ol'cmik. ~ka id!ei'l d~ 1!S:a'" beti~(iJJr bl' lIiI~yatj OZlu,il1itfe d1Jrmskl Ilir'. Biii'ton rDulnlarQ,~,~ni btl ~ala~da h8fl[.Ji!! 'Oh,am'llil Mhmlaif ~'tI'lm9j1liUfillr, A'~I~aMam~l_ ~ ~olliUm1YI'!J~~I'l~ 'b~i Hade-pie lEIif~r: HaUun Oem ok,ul P~~I. ~amokras! I:I~Jkiil idIDes' ru1'~JJnnla gd~ i:)J ~~in {;ev rere:k ye _ni ~ydu~urn~. "Hlalkm le1IlaJ~!ln d8res~ pa_rosl". T~rk, V@ K'urt alklaF!IIlI!'1, [p01i~k iii") icadelesioo'e onemli Qj[' yel,e $. ~hfp olmWlila1llla btriikte ,bl!Jl, da

~Ilern_i ··f I .- el,_tiel durumlllEoo'lr.

Hdep,1f11 bu, ooij,a11&)'iQi l1!J1lJ1IJ10rlU Q'; "Ltzuklr - ile a~ll!l:~arnal!( ge-rektll,J 'd'(],~QnO,rnl!u1Jj,.

Blr:-tliLtiep. ~ij'iliu~tiy8 ~adw ~;6rllilen 110m KGmv poUUk .a~J~m~~iiII ~~lliitJ;Q Tii]r~ .t(jluna eii1l uzak alarm:llr'. lOrld,,&) :"llU~U!l'l p!l111~k 0""9- l'II~rrn.eri Hadep"e Wdal'd.arrnam~kla.!hr. !Her M kad~r Hadep igi'~'e hala TiH<~YTe 50'1 ,oSLi~s.llfIda:n gelen ~l!Orar_ ~r~a 'M, ibu rtmr n _' yapacakl\Emm 'bilelrrem elUe vQii1ill 'a b~dJk!\eF!fu y. amamakt.-· ~mlat. _ ~ad - P. T'if1myfu~cilUlmurll 90" uzafi) ~a_dl r.

ikJJ; liil . P. Karl; l~aJkttrll ula»tl~r. VOi'il~ kadrljlru"If'flin ~ .' ~! oonlim 1','1"13 ~~ rtler'. va da klJm~nQi d]~iylai !ilKumen Tllz'eN '01 ·ra'lll: nife.llooiftjm ril)~elllid'ir~ l~uiUui.mii ka~~s~, \fe' dah~ .gQk 1'!a1 ~dUll-&n~ ,ep - ~a. ~11: ¥Okseiri§i: ,saj1am 1TfIt9-'I;W~@J~ v'i9' li1JiUI~&re'. ~ VI!d.;b(i1,il zmnan KtirIUiiL:ili!U 'liI'liflid~n bIJIM~ai\aUd~r. leu 1!iI1~ K~11t Hmk,'run rn(jc:~e'le ge'llne§jne lizak ka,'lma.lda;chmtar ..

&u IJiI;e!IZf'enl)a" J·tade-p, yftrt:9'tlmi, DiIJ~er9 ',a_ranma 1OQ'lil~kmu

19

ml;,prum )fa eta pek 32: kauhforutn- Aooak. kat,11d(ilm zamillnlwda hem bu u.Oril~eriiiT1i Y9 flg·m de Orki).!dd'& Kl(irt PGtitlk{l.Cllar fUM

b!J~~IJl; ;Y'AlmllqIOfdlJ.!ir1. -

Irak K I rdilslafll'llnd~ K(iK:iis:ran 0 _ mokrr.at Parlisi" Ijd~ri Barum nl iI~· y,mnla§!1:I.sJ I~[I bir' "a.ndiS. T!ilrk~yQ'da. ltlti}jnse'iJvr,l~inj kal1llMlarm~ d~IJ'Qviml'l p'e~ '9ilk lKijI1, pgOiikacls I'U ~afom.l- e.~rne.k liiirl,I~ I!amaz ~fI ~~I ,edllE\lme~ bit ~~nJ!m~ur., Bu :d~mm. en ~~ 24 /lirall k ~~m''e' '"de adl1 Itst'e1ell1l - n b ellrlen !lIes~ srr,a~.nGa C)r:itay~ QllkilrH~'tIr. Hlttip ~oruni£l kJ'j- i. ~@flt~kadan Ii; ha.~I\$icZ tlir bic;:imd I, b I Qok Qi~ac,a~ 1m - ~j - my~ ve' ~ c 'l'El ~. too k yeiier~ s~'dece.' ve,sadtc.t btl kt1010 m~ 5uplannu yetlt.:itllifll~,t1r, ~I~in "menSlfJp.'laruIlH~ yenQdsgi yerde l$.JE! ardar>QIl:i imamlarl Slra~ialQn!i'ur;.

Burna,if1 da, IRI~aca;·24 Arailk 19<95, ~,ece ya~-s II, ad T~~~~lly{J~ f!iuin~nda ka'Uk\illfjnll d ·~ftHerlfJ'jrme yaylmnda rade' epill11; deuem ~imsi~ v~ POuli~ bi'ifI,iWl IHEuteroJ) yeFrl~ioile~inin ~i Ift~ almem. SO~ n~curl 9l'k biivuk b4r _' - ian Q' I unu dillllnd ~·m, KI&a d g} rlen .. d;nmemdell l~nUIIJ ,Had ep.~ltIl ka1kI$1rnln inmal wileb~Ke1i du:wrd~' rQld~4juJ!u,!l1 ve Ibu Ila~nrllllll'!i leb'aJi1anlln~ I ihlrm illl· G\l ~Ok'Siek Qorrrn¢d ~mi elliledhn_ B(lIfilREU'. H;m;ep i! , ilgili naS'lalt'k ~JhI8~erimin e:s~ oldUiuJill!l1 9~!l)ermekled[r. [Da~i!I. Giles. b~n1i11i'ii1 da1rla aJJ~k bir bjQhn,ge ~ftTanu[z~ ebTJ18'di m; lamill!H 1Q@ilrni~.tir,

It-lruJep ¥:oliletimi'llin. 24 A"",lk ~~lmi'ndl·;, Turk ~ikenll ad'B.f· lamia ~Bgm poW~ka9~ iSU;, ~"" iii !!tv" or18k polilik. MJ 'k t ar.aYI~lrrdD I~k to ddil t{r Q ral!'lJlk Ml0.ktadir, Hade;!) yan;~tiei , " befinh g.e~,~ ,~ekl®liMle 'Ie 9OJgraid~n lllelYskJ!i ~Iqrtac;akj . n· I<Ettfn hi .. inan - ~ I' m. ~ d'eliti- st!qile'bi . r ,~miI, hEl!m ~oo~ ~,ine.' ary-l rm~tl, v.w hem eta· SEtQi!ebillr y'efleu18' bir .re.1( Turk~u koymarm§tLrc. ASJulda s.e,~lIma.)licek yeirerde: de~ SosyaJis,t l~.r f'am£("niril Gllf et Ba~k'anl'mn hlE;nb~I':U1'l birs~fD'i b{ng,~sir'lda Ii" Ie tJ~~ yapu(m8SI dl~,l!nda. TiMer hap mka piMa aUlrtnltlll', 0 ka~ r ay:re Kijl ·fiz.fftlij(,'f!e bit 'I;)OI\l._·, ' fisle OO!iJJOO koM' ooe~ tJalF TO rtc ~ttru!IUlmdifnl~ ';,!Ie' ~s'tantmJ',dlrul,l(ijrt kO~e"1i bit ~acl bursy -_ aliil nlmk~tlr. BllJ!n~af '0, :il:~fI1IaJr:ldM ben ,~o~ o~mn kayg~ ~c;f(en1e.r~ o'Iar-ak nglmde s.ak~amrl~lin !Hktall'ard I,r ,.

0.1.1 at. 'lip ,(jl~~isin·n ~j'iet'l.'ikte~rrte Wk teil'S tm1.fliJilar'(hr, UnulWI amak geM~r: if:ip ~~i nd-e. Mmmel Ali Afbatda_n iSQ1'I18. Ig.el1~ ba§k_a_nhDa IKiirt k{:5/kle~11i _ ehme~. AJII A sian go • mmi~, ,orad:a. !itaf.

21

masl j9im kSr,arr ,~dllmi:}lir" (hoiil~11 sU!!J1u'G!lenlikle ve Ie ... Ol'lMlU ZaLmtm~ II~arit~. l~jlk ll,ya ~kil!flQ '~ Salt OliU" r6mefjJi, KOrlJ'er buruJilmU'~llllf: ~f1lar" '~ za~an!~a. K~tiN(J'lfin[l ililkat ~lmi~o~lardll vIe ~IJIj. bll!Jl1lru~. Kurt Kim. kJ~fI'nl l1"eodetme.likfeli f:gr! bu o.nem'ri' gcke" celie getin.yg:rdu.

. Btl I ~Iiiii Hadep'ii'l! liif!iffr s~ml m~_lJteij , ~ri W,~.UlrldWl dillermfr nlm~r_n8Si b,~rf~, i~n ~~~ ~et~ldrr, Sl~ i9in lbir soreln yolslur: Irs 'e ~apJm d'. S~ IPllfl tru I ~r! faka lS~&~r&iJ!il gi~t;lni""9' $()Sf'aliSj ll~elf!ri' V& Oi'liui"u l,iI_~ ko. ~ctU~~~lI!l g6s a\di ',ini orta,:J Ik:o IiIkm'd) r, Ci~~ ~ t I~ r' mbn IulUrTn~ Is: kll'lJllumuna IlJtll!!ldllU': dller al13k, Hke~hejl1l~ !a Damn v.~ 9-treN~!rifil ilmMi~ bu O~ !kllgs grrmi§tlr. A.JhO. ad:m~nl kG1g~LlIylaJ i!a~. sooyaJls.t ,adUUI da bll~akara;k,. 'bi~ Tur'k,Klilrl rOMtak

r~~!iO:jY~~A kesaflf b~r ~~ iGin, ~6ln d~i nn fti1lJe'hii 'Ie b.~r oo,~ la];'J l_aa ka1!llrllll~l~r.

, ,Bi~ llD-kfB. Y3fi, o~ 'iM~yel It;i f!Q(liEi1 .sa'ft'wrnoo, ~0~vali~1n '1$' h~f~~~J~ ~ksall~1 m~cade1emilli .sQrdrljrill1'k n, M ~rr Caytl1.l. Do=u PfiJl1~Qk,_IErll!~rul KtlI~. CevrGGnq1n in Ii IUra Ii Y'~neti~ileri Ibfii[R den birr K'IlI~ "NJkl~ 'v. Ilfr q; 'lO$valilffi" :s6z0~y feJaffuz; e'~mMe~ If'lili_ZI . js~ 'erai;' .. yap:noosfumlZ'OO~ par:Ut, 01 nalal11m Ill~ b~5'i-r0l1al~t!l'i. Ayoea ,~fer~" p.aSlr~<$~ v-e oporrlu mst' dl,y-or'ar(h. Ben 0 :za.mal'1llar. hem ~edeJf1l baze' ~o)l,le. d.eoo~iru ''lie m~m ,de M soaemin an1arnllilu pel< kavralaml),o,[fIdlum. ~ilmi ;Qk ly~ kavt'lryctum: blt,Med Ter~1ri.z)!'On u ae.~~(J.tWl,r~ m umda, sJUgomekii bir Odep kll!lnJ'C\Ji~UnUi11l!j~G nQ sQyt~~llilil glbli l~ct~,'i htm ,.1fist ~e hG'fn ~,o,fJ(muniM b\llur0 i\I 1111.

. B~j~~> ~"~Ie~, ,paJilW. Tiiirk;ye ,~yd,rnrun ane nnri bir b61Uim!i il md~. 1iD~'0: Ce.phe.s.i'hde SOJfl de.ree.e. pa.sift:!u.nr.

, ~!it3J ,ad~!!!kler ~ Tlllkiye, ~Ii..i rnJ!ii1 "imdlki kalmnlilal'll1!11 n ~u., K® ,r o. srnde;S'Oii1 dereoorQJ).orbJiiiSMJlrl' r,

~if!lildn burmlwa ~a~w:k. pasi ri~min de o,p:Drtii;ni.zmirtl drB ne de~

'm.akA~l. U~I'UIl ~~nlfli, 'bUrlllflliJ~O~UflJl. - --

." ,A~k !!~~llel!il. dlbayde. bir ka~m tln1'amk, Q,pi)tI.uni:zmii ~tedeu ~ I b~me~l:e~m; bur:adaJ ~o:zijmol a~n. fiinm yS2at Pas, r .. lnar~b(_. Pa.s~li'flak·1 n rom~"iJ II, Qokt~F Jiv.ago.'JU dSha I~k 91Mtjl Z'am atrJ v_e ~ r;k9~ ge!:"~~ooefl once btlttu~ O~llJm 11I§IUmTo, ~~jfr~ olOlml I atIi11y(1ron1l. OClll~i!1!) rOliillan. ba'~fflfa.n ilibaren. QaJ1.

d'Uiz.et'line' tllf nos atji 'l.iQ arygoY:fj ',.110" 4ju'I&ak s~nr'8llm:a do~rlJJl billki~ sa.)'ifahk ~ir pmadla ~~n9 00 IIo1;evik O'Q!lrimi,,¥ ollliJlu~~~r" I " ni10 mUl. Iu roman, eg,t€l'tl, b' lh~,~ili!ilil ,gen!itl rm edj; 8riOOk , '~i1lIO~rrl<lihr.,

81J.g.fin1til oporlftj!!l~m ~u~r: BU! Imhllll§mu'\ dfizmre bafl~, f~jlldB gir ar:ada ,~am~' ,~izgisjni bit' ~,8fIlI f@ls(i!fesi ,apm,a.k. ,JOlileo Till1ik itoltilailtifel'inIIlI bile ll1ksi ndi eri. da.'ha , 90:0 YNOaaJllld,al babk1~'~ ollati Bail-I P,' 'debit I~Jre.~mai ~ korriiTIak,1 ~,fjITli!J ~eci[i!rrl;.el '9;M~ bekb.a-ih gel~limJe~.II!JI~alwar;a.s1 medyarull kompr;WlliluAl!.lnu b. nimoo~&~~ b. r m1a.m ~YQ1Jn bir pOiitlka tulwrrnlriL'k ve - -, a blr del, ill(iJrt ~ftlkll bEllnl,' lini uiat!11li§tlrj L!I etl, lub'!!UlK g,erel( ~e aile ,v. ' d·§ii~J!uj~re kaOar y~adlk1! sOz ve-~'rQjYI~ bUlildao SOm(l~apa.fl!~ yolllllr s.ahle.gozyB,iml dQkmek1ir~ yem rCP'Qrtontzffll)l!Jduii,.

Prfo(S[ aim iSQ once tJtJ.ton falii imw redd~bne va IO~a§W"lustu cah1l1~rrH~dlr ,

M,,1'i1i~ GJY,' • _II) Oy-ef ~nd~ tUlh bjr mtlh:alefu.1e g ~ ·lmie" lcngold ik Or,g - tu 1'119 &1Cl!a tme e 9IJ1§ lyordUl: cra-d&il tip II Bail{alru afika!fu.m1z Ahli'ii!l 'liFtarndi DJnle f. m~malth v-er a1!ii1'. Ah" mefill mlnhlf n1m asUl I , kom;f:ltacled~1-\ olam"" fOrolmr~11 \f.e Tip~i du~ert partlsi UM eHi >l!"ropiu ~#da§l" hil"lde "fel' a1lyor; NlICa1s §ili'rtdi~ buradu geldl~lerifli i'iUI ~eiI1~er. OdleRI'~r P'artisi'llte'. "tik 'unill.iltmsitQsir:tde ~1I'iI'1 ~I 0$01, gl5 'e"~ dQ'I;i\am. p ofesWIer:in diU .. nin 'Wlcuil'ld~n 91 kat bir ,t;ifl SOla ba~l. lbir 'fJlen~' as' tani tia$kall1l k.a.bu1 Idebili)llo'rtw. Maaill. U:~.etiltll i!~kiV _ rir! 9W1fID kti:nlJlri'i.lJ ~O;Wmleme'l~efi n hep.s'iiJl~ ~frden-m1"t ~,pe ~lt~yo r1ar.

Ata.bilir.ler~ aJlC8'k· bliJi aurrum. yasatallirn 6zr)ne de uy{i n C! Imilk'tan 90 , uzaklJr. Om.ersilte, ogre'im o,e ve: J,amlmClJ - 'r mum SJ1as.aJ ~.ml@re fJ)1I'e I' -, iI1a.rt !;iCk ,lrintle v:e u~~r oir iI,kedir. AI.ml§11 ~'I~r,cAa hem a."Ma ve ~Qml panUer ''lie uoi'l,l!erosih},y~JaiT~ buna

~fi§J~ir~ al1C O'EI~iNn 9Q1~nlut;l:J IIp"f a,eqtlkilern, ';im sOr'!~lan •

~u IliIiIrkan kal-tlln!tL $.I.!I aJ'!ld~ IliUverlFtEJI ~~re'tim 'kroRan ~~n ~.;(l,die .,safJdiIJ. ·stunci \lIri9 ~rk'Q,l roll" yapLda old;ukJ~rnl I' 'It !~rnO~gre y-61l1e1imir, y~ntdm ~ir d'6i"10,~d h! a;tal I:: anij;y\~aCra! degililidilider~e !J!D'IU ,~tL fa~: hanii2 ,aft yaSa1WT 'tru ~niika~a gOJe owziSn'leo· 'iI1iIemi§,tir; bill InJed'el1le lon$'1Ja. bit.' iboi!wfl; ''IIaochr. OrllekJ flg bo,tl.!kliLJllIiuarlar1'llyqriar.

'V. n l:l bu ~ara:rlan_ma yanlljtl r ~ Qijmll .0., TUrld"e Meridl~iirlil"lJ e'~. . __ .eoili €lone.mde, - e. parli yonelicifen ,-1i1" Ilinfvet~i'tt egi\'edm Uiy.e,s~ Cllma ]liI1lk·anl tnalurmuyol'dlJl, l'~II1ihlmJ;dn IQrIf o2.ti[ir mMa~lnd~ brrlei flivemi·ti 6{ir't\im i,e~i{milljre pari! £len I b -kanl~ 'lnf bagda:!i I - ,~, mumkon ~1l!'11. I: bu, imkalils.~lllk ~er,indG'drr. Bir pamtll g~I"I~1 ~l'~lmn Lioi*Si . '~l'Qtim C,y,eg dlma.sIl'1I,~ sajlJkh btr llr1iver.s'• te' dJlJIl il~ batth~§hflW!ak rnkaM1dlf; ,amcak., aS11 daha vahim or Ill. ~1r!inde "SoruJnd~1 bir deViet memumnun. ~i~ 'p;artl):e bE9.§kan 91a: lme-$·dilf _ ~nalil1hnasiJ ZCl'~e son d'Gfe(;a ZiW,II ~h mr dllrl(llll!ldUf;.

O(U~IElri!'! ft.f! kandrJerirl,f! l/f ne' do par~i ol~1( ';ililEic€l~lerirn'" 'If.! _ -te!fq ,rim9di1kal, n)~ ~aJ ~~karmaklil I',

riPill- cia Gl'rulmnSl. M\arxil OOl!'Jh ~Ika~ma'kl~tadl r.

Bi,: Odleklsrin bu pet;i n I~I. Nie~e OrJz.e Ie yapttgl bir ~1l!ilrle, ~lIk~a QiB'.ne1 !1la~akr dz'II'e§JiJl'In1Qy~ S-aliluP'un u~ ve Nai~ tatafl!l9an ng~i'l edilmi~trr. 8u kasioorll",: acak daha onemlts~ ~udur: y~ OftiVGlSrtesi'Ifi(to tNr ~retim uye y,aId'lflllCIS!n1III1, tfr d'e1,lre rnamURJmlyA! ,olig~inilll plOgrom ; ~mll$ti'mfly0' k91§1 fl1<mc • I02>~,Or· lilA "'U,f IiTli 10 r.?

IkIi; ~$ tart'blilllnPiersitresi, bit s(iJ re ~m.ce', b.Qyuk ~r,enci ,eylern~e-·' !fine sallin61 o~mtl' r, Tabaf:1da~i harle~iElIJjrifii1 i~md':e:~ hijjilimEl' ~ii~ooQ'1llI {ia~:z1JJ ve kazip brf slog~l'Iil8 orta~a Q! kal'il 6d~tli' ",~rUsi~ run bu ~"Jii'if ba~~m. g)'lem hfln.- e - aorancil_ dn YSJUna uraya,moMliLlr. O~"~li m~' if? Dalla, 61i1tmltiSi ~UdlU: ISLIMu! Onh/-oroS~· wsi (fa ael~lan bir. 9 . m 'b1ltik:;'WlI m. Is tru~ 10 ""~, llW,'nde' ey· ~ ha'lii1ldle :o~rrenorJeM'!:e ndaYlull~ma'" go.$ku~sinrJe hultM'Irn'IIU! mijmkfiil m(Jdu(?'

0;; &<'aJIII~ seFh.1i I -'I ,,on:etlnfrfn. 0dleMe'f ~arIisf ile p~raJlel ~@ oro~lkl!itf~ arll~d~,(u; norm~kj r. Bllil''I'ar'. lm.G)'Q'1i} kaqll dij\l~· milil nOz: etkllsiMBn kurl~l81m ~an '~I'9tmei'1 vO :m&fll\url rd!r; ooma!dir" Bfr €l<yI' In zjnci)!,iooerl ~etmektere~ ,,~ ,g~likf~ri sOrGe'" t1itlIl ba a1<!~~wn ~kiil'ni ell1 krtulaea: . ardl r ~ 1buyuk yU~ -lilik se-r9rle:~ flneklOOilllilf'_ YaKI n ZEl1lJ.amda blJn1ann :Solilll:lrl!OJJSU y.i~anrml$lu'; pe'k 9}k ,kamu (i[!JI~ai1t1 1 ll. pek ~(J\k mem 1lI~ . mu;z, ye~e;rde .sqr,slhim" mr~. uCfelll)r~ mini! l.~tJ r, Odlek, P~ti'r1irt-~iril'1l lbaikw"ll ise bUIn~ lma 9Jk 0 'CUmv!i '~ ~k kl~!iI'! ~ill'~ mhg, UIJ s bl mk""v,a b~I-3't~r Vi sa _ . 'JfI~ :kesip. b'rikEinpl b~k' ke~'(te bimt gol

~\J~ d5ktiikl'e'll! somfa, 5ee,yft viii' Ba)'kal'aJ I I C ~eceli'~i h,h - e'~ mi~ljr, Glltbin;;\i'rr .~nc;ak, k~1!;i I!)fr 'menillJr D&ru1 brr parli b_karuw

I'n $ak~1i n ba§ka kesoo 'I 1:iI€t oIIQb"ir? .

~UI iii _. hatl rHalta'h5NYiJlIQm, s£lJ1Ur1 _ma, olm,ss.a, b~a sa,kaj

It;lIrokffia azglirm~r.h"O d ~\IQ bon;IUdu • :E~I list dame, i~e. b(riiklle. yOk- ttklDl1m ~re'tlml IUf.rinjn sakal bl ramn _ ~ftliU yasDMl'Ii'uI" Ilarth. Ben. kesmeyi r~ddetlillil' ve yiSk Mkliriine,. be[:li :a!tabil~' j ~ya $;[11[1 J .·too.~ini 'sOy _.. ~ bu "'dl~e~ J'~~lml. 'Zamanl __ basmdtil, q1kli v,g bOinillTi" 941 B. fIlBilim \I"fj ~tJebj)ila'r k1ra'~lmdll cliiBI

yar '1IVOr.' !' " du I '," am I _ Olf!l~ lelia benll at.J t. YOk Univ ffliL

Sl"dlt,

Pasifl·· , ., udu~" Pa,Shfmn. 'tete le1iiiil ekQi'iOn;l~prog~amllm" "'set'"

adl flIa kabul ebJrtSlmr u ~

Pa~m~m. sakal sl'YMlamaym. salahlSllo:i aksaJnm~kllr.

Pa51'1i~ '. 'y Iii Y!lJ1 ;;J.ray~ ~~ ad'i na, dun:va msyali:u'Ilii nln en 's.av· gil''! ilk~lQ hi bir' h ~I 5 J~-' iZmi duymakitmr.

P'asJlil.tn" fJl~emlzln . iJ!(Uk bit ~GhvelJ'f! sernii~el~IiMnesi kar§~6i1 ooa 5e$S"z kaJmalJ,;br.

OlkQmiz: bugu~, A hrnQI I~it_lt;!at Er,e.n.drflD1 "'dekadan1~ dire'fe~' :f.;ar."JI ~Iktllil '·ala frai1gD'" tiPl ~ .' i ~J1!jlacal!l( bir s~ysuzJ~'t~rrnla hiCllll~ mlJ no' ka~~1 (~kyadll'i Y lit kIII::raklam1fl1~ •• iBtk I a Ie aeim'li~r . 'n ii'Jenl sil~nmek ~l,&!1'Qdjt, Aw_' ~kafl blU~i1 ~wJ&11~ori'n. aQda~ buLiin ~ili f!~lftf ~"n ;1 n Ame~i .-I"IQJd.r; m,ooya!f, II1Hen ca~a~~II!. J ld1r~JII~I~. ~~k5iarib~hJ. Kdfili11ik.s.izlirli ~~lmia!y1 :tHlrCik ,b~,' ,"hv.eil ~Lne' ~k(j(U,J;t'tur~

B~U"il-diIJ liincu,luf;;! JaiN' t a~,-al'nm~a alttir. $~Ii1!lCil ' ~tWfl1. '",alv". hmifrerind i "'[;II'i ,Ame -. rt.C3 ~tiii VIi) "Yf. sest rinil1 )Ie -IlMfi , BGradui - ,- - • "amerlcainil~ !,.cn~edl;r; bUt" b f AOlmikan _ " eaKJ'fiI l~r.am~a~~. W, shhlll@1'II m-r€fhmdu I' te e<mm mtt:edi r, Amerikan mAo Il!iIallijanllm~2J ~uti III somfirg8' i _ s.!iImnar geviQ1lek ~;ts.(wnr.

Bu poli okada ~rif.]se:lIOnoolijk ise. IntunStiIli Itt'l!lr-ytail1ir~ blJ 'te - WziJ'Orii Unoa, .. S~ oo!),la s.ab1~, '1;1'9' ,dm tumhu!ti~katnl Amtiri·

krum p.oll1ikatl Ilug~lt OmI'I 1 o§hi Ahlnot 10 1 vQ Ui n AJjlesj ~

r~rhl'ildian k-Ul\Ihntl~lUr. 'el~y.~ndilld de~lm f(l\I!~f.'Irir1i V. finn , I!)ir ,AMerikam I ·~mtdi.r; 'fllUiik98 - .dch anfam~flageren Mst~,j Arne \.

'I!M .My(~~nd~. yll{h2~ ~~si~~ekle~r~ _B:~ daJ ~~~nlej'i~ 'lM"dh \I\~ hi;llkaml2iln ia~lrI(t tl1m'l1 blr ~lmilU'£ltlel h~.i!idO'._B~1 t~ levl~~®n}Jn dll, chit p~lmkEl h3~r ve JOllImilcanvla '\,I'~ 'mya~~_jijli'" p~'m Iffiimtaruli'nJ lO.mtil, WaS'lnl~iQn!!d'an '~il'tlllfjmekt~dlr.

BIJ iki~eN!i.l.~ojqJ" baJ~ p!ilnla.lila batikle. b'l~ii"lil libik:hall!r; k]m~

~)1'!1~~r k.aT~! ~il~11t t)jr, .tecav€l:zd~r. ., _ •

~ u i~l 'telG,m,YOIl vG ,tiell ikre~ Amerikilll'l liVj. 0dl&'kI~ PiEUl)'o

:sf"nSn ~1fI d~Wk~~sijdlr.

RaSU~Jrttuj'etlik:l1t. OC!I~~ fii~~~i.sirnin kijl fUllUluMla, dl~' melk~-·

. r~ ~ ,'...1'

lenilil '\il '!J 'Qnem _~tI!l r,

6dle-hler Parlisi, bu llOOerrllle, 'ba;iOO;; [)~UfNilt IF~ri~, bllJl~un~

G.ulhJ 'FUJiIt~1 ""~ Id~~r f~~itaS!,'nl n dewam Idu", Yai(~,~'kIllt~ I I~~ 111ft'! Fern. ;g:!u~w. • ~5~i nn~l Ue ~1 ifiI]IJlI UhJk dal, YQ.~ g !'1!iv~fSiU~si!~'!:!n da~

Ii!liMId"U',

M~d 'iI"l!?l~~i'iIll~(i1 bti1iik~~ kali~IQI.mI~ bi"! ~!,~olO~.il1Il1fLd'a PlIKK G0\1l&J Ra~~aii"lli, iOCaJ~~ ,Ocd]&~~~ p~tis~nln kUIWl1~~U~~ ~. man e'~'kis:i n~, i~iHet odiyor-<ilu ~ By ~~~!ll't:"a va< OIJ le~lllik dU~~l{Ii'iJ;i' de', T{W_fklfe'if~ li~lffiI"f)r4~ 6r:g,tlIHe-rhll kuJ!li!.dup ,e8i'p!l'i1 m~~~IiIid~\" W,a:s:hing!tQm i~a' ~nn ~raSl ndt a.~emlll bir' l~"~~. btll~n~;aJlil<ak·~

l:adl[-

W~.sN~t@t1 Vb mel! rn~l1Il1t.~ fllk9F1il~d e. g~~·lu It}i~ hall ~'f,~nekl~1 'Ii,i'Q

~ftj~IIi5i(S"H~J~~l.~Oiat('r', m~ n~~Iil~il!I~~n k~~ ~~'~I .. ~~~ .. de, 'OdrJilkJ~r Panus~!nln, ,~k geril'!1JifiM; lbi~ ~OOepi lie tllr :se~U11 I~'"

l'ak~ ~~ma~ k~ullDilas., e~'yaf11 n ~UitUi n~ ulY!1li1~r~. ~5yI~ blr UI~~Q ·Yohllen. ~~i 'I~!li.'hft. ~me,g!fm ~.~erfJ 'f~!,~e' ~rb~nnld.S~~* IQYt1(iekh!iI'i~i dylemQi~1i VB b~"lln'l bit" liMa)( IO~:;IJ~1t SlI! ilU)JirrnllS! ~"",

~aoQ: ~~Grlnnizmd!r:~ . . _

~htlYM, s.~i;m imb~lk!1 _ SiQfi1 ~~ SieQ;imel'e ._oB(!Ui~ Ut~deA Q-OiZ ~y.a~~ d~~ir. Ih~a$,; ik~ halk~n dlllil~liW@'riliii bid1~~~en,' ~ 9ik, '1~1~ cal1~fi,,:5.ila!.h kuila_iilIlTIri~y~~ ~ilincfl!'k: l<e$~l'iIljk1'e baJ~~~~ I~I~~~ ,~" I' 'bi~ Bir1~iik Halk P~rlIs~n\!:di~. 6u aroda, hoM Odep !j,i'~ h~mll'tf.l. Hooe;p. buoo iiI'lolli.f.h'Lde eJllt,9k!i r,

o (1.e<W er, h!l;;ld& ,bir liBY~ Y;enn~oo~~arini S~l!ai'f'l:ek_l~(firtle:.jj' ..

np"'in ~k.iirtlOi ,kecz kl~~WlI!il~lIIl'da~ K~rt: e.~'~·Ut~~fiI~_~el:.ut· bw ~dJnull~f: li!;i!'Ihfl' t;lJfi~JJii ffIld'a!l'! k:derne a,linafl 1'97.5 l:ii.11it'l'u l_uMye', ~K' p~ ~r~rrfUII' KirL Dall/am i~ ti;'in bugiii III bih~' y,ararU,iI!ltlabiloo~k MCZI

Qli~IIffiIJe~1iIJ q;uJ~'a~un I v~fIf'I.akl.ed[r" SM~of";i ~(] ~u .d~.I: 'rJf_g'~Q bu iki·rnci ~tlm[;jJ~ ~, zai1fanmda O!Jilem Ii 'O;r· K~rt ~lihlTJ ~y13l gera ~eWtlfjiinr~!if". If,(J3;lirIa1 B.'UI~; lMehldi ::&na. ~ecaU S"(ra:l'ilkaJlrjt~ Ziyl Acar. 'tlan] f:iiden~ IKil,r1 1~~irik~!~.B, c ~amMI' g~m~Jmi ,@rall; Ktl1 df)!~Jimcm~ri! ~llrll~I!)I'ii11U~ pro.g~,aml ~i.lf edefEi~ ~n.r,~ ~I" m~~laml~.

. Si'FR"Uj.il ~ HI'ad~pt ~ hem· de Ttp:i ma~eJJ ,afl!:hlr.i1il!' OCJdia, .sm:

Od~p, ~Ir ~1,1 ·a1IJl1d~ blr,~a g'@lm~ k.aJ1ldl ~aIi" IiCQ:illkU ,..'Et Qr~ ya·rnizllfh iki l\:a.'a, a,1fiI1 S@~I!.I vtlrm~ir"

IFal!tat tQ",a.kta~11iJlI E~U" mm'ka1fl1~l!1 bu.nTtli!la ,i!!!!ln!lrh "~.l'dr(. SOclS'JlifIi$~ ~~~~mllz," lOld lihUJia~ ~Siij~i@~W i§at@t 911lll!@!k~ duJU'nUHiidiadl r,

An:eak lD.!ennrdQn 'a·arIf!J'll Qlcmlik blJ oo~~ufi:u J~klurm,BMi ~$Uei1i'

mQ~t~o a~liIl~ ~a;uroond dYJiUfifiI I;dOO·it.{hf'. "

BIl!9~I!1,;csyali$t h~~ti'm~zd'eJlii.i ~ bOy,ilk tl~:l2'Iilk. id:eoloj~k ·ve' tec;J iii~ sa~.k -~e· yafat:I!Iif~lk O~eri rn.etij~.

Y!il rOyu~!rimUz .. dD.~a .gmicilf(lilrnir. adl pla~ "'IemoW'a'~i~m!l' ile, b~l~rin~ I!llooinri~ti~ kes[l1~' liD J1Ynd!l{lir. UnU!tullmlailPalldlr~ "tlemok" Irras;il" ya d@ '"d(!m bkt,a,t~ ~ d~ "\j~mQ.~~k,~ ~O~JernIii!~ 1~lk~mmd~., mustebit aegalIBa-yaf>'i'Adnan Men-cneres kwran~~llar·. Ay·dll'rll !Mei~ ~io, R~rah"~J ~Mq.irn 6~ki pl11isinirm' adl yJAEi' ~mokmri ol}r rnu ~;~ur. UriL1G 'mdjg.~rk Cern BOrMer'in ~td!.rtiul patli dre "dem ckif-as:ii ~,are~r;f1i, t~~\yQn;I~., 1~'CO~t do~ 'hEl'nO'~ '00'1'd00 ~ml hopam adlCI btt iil:aJl1IiI.amd~ gefici F·eft:9irI I beiril'P0~ il;ilm~ iOdlllfi akrlu!t' OO"~q~ Iltg' 5:ar11Iiyo:rd'un. ~t'r)n$')ta~ R,atJlll[t;el1~t~~n 'fie' ~tll!nuJ'l ~oo~ de "'demeiktal," d~a..$m~ 't;a§IJrQ.lf: ~ra'k l(jur"(fiS!~al'i I!~\a b~ damgl. ,lci.il'€!it~l ~e<;;ut ~b"iifil e'lifil'e:di~: £alUm Me~l Yllm~~ ill ~kj:nei baJ1tam1 ' oOOl~Q!J) A~flI!J,pa. partil'O'n ~flil~' dj!ll '~emQklat'!! ~~ 5.th)l'la. ,ani1~' ma~~.r" ,S;aI"t$§.I~st Y@ltsin ae ke.rrWsJi.,i~' t:la~ek8llini "dllll!lf;!'DhraJ~! :WB!l@~e. ,a_:ntillmu~HI ~~ i~~~'ur1 PM~i de, "®rnO'~r a11~1 ku'l!anma&i1la.d'~rr., IBu 'I;a.:Fe'~. atrti k I~~~iil!il !!Iiietl~m[lmad! ~. f\J.SVa.80'S;- 1lI111 d~m~knn Ilte·I' 'P~l1isW~ ~u )!\W'i~ 'dD, biiziin t~ran~ by ~;~ -

m:i ,eJanr<a.r1lii1 ,hepsi, kar,l mafia y,a"anmillJ iq; gQd~silyle MjrQkel et-

m~lfH~nr. .

BIl:!.raaa timlik, .gQ~,ekim~~·= iOBanr s~~~~ is~j so., dejl~' giil;ze'Jdliw: tD-.iI't[lI~ ,eI Ilh:tl'de, "~erdir" Ka.1I db~l1le~ isJe, her z.aJ'il1~

kV~ijthJr ve mcid1ir,.IBu ne;d'cnle !((in :hiilnlj;~nlltl, ~ d~lm:e~ini dUJ·· ~~mJ:ak bir ~az.:um ,atam~ lstiE!!JIiI i SO~ der~ $ii!!Jm~~ dJ:~~r btl' ~ri!U~U~'" ,A'iil ea, !It(iUIt SQRlnUinun bi~ ~IWim~ UfaifIJa:liJ, , 995 '~nh :SQnl,!l1 ~\ibari,yl~'f 10.. Cevflimi'miin ~:nlnn~ a~cakil~r; her T~mLl~i dfWllimei, ~osyallsJ, V~' halk~1 i bu ~WI'l1(t k~lktt'll tiu lu Fii~ a~ d'ui'iU~ iilU,!lnd~ir, 18uFt,Jdla 6elh~rlgl bfr tarll~mil, b.uIU!I'!m,amakla-ehr.

AriCaJk ~kifl~ Dliinya Savafl oofm rtibaf~a'. Sovye&ir Birll!iTrnrn. 've ~1'keiiJ1A~e Tu~~e Kcm~ni'S~ IPafli$ij'nr rn, !ibaJ!'il~," pm~mmll]1il 1IIlf'gu'lanlflJ t.~lmr" bah~ kavtarmFilI I~lerni~; ve.,<e"k ~k 'b'alll§~J" ile· ilglR 1!u!P;~,IIl.Ult1lr· y~.,.allm~II'_ tJ,lk~~de en sen ~_ii1n, ~av~/' ~amk~ ~ae)l. ilrm([i ,arunl:man 'S~uk, o.r~lBn lI!pay~!!"I, E~~~ A't!Jb:'~, AN Sit·~ m!llm ya: cia A;~wll BQliUltfilOorU! qok ~(Eltici mOO!~11~r ol!l.!~t:u nmmlt~ !ildlf~, bugun ·ha.y.a~ta. ,otan bari~ dalli~ll'l s~nddafl 1ii'e di!l~f.leril! sesyarLZ:_mle', . SQvyet KUf1!l~u~!J'oa v~· haIJd~mffl~Jn iwk9i: )jti1ruy~~One· 32th djj§m.tlfI~lk i~.ildedirrer. B~ )faliiu~ Ol~grnile ~gllU 'bir, (h.utl:m g~fId'll'~ Sovy~l Ibeiil~ pr!1tijii. .Bi! :s-a,y'~fla irhannW!i[a,Ir!, :v,aiJ'lli i!1i~{ij dDnny.on,ru hel liIIarumm, kalPBZafllw1. kar:'l'r.~ris~lGti u OPQno~!MIi[!'ri in ~A~~I~rlm~~~I{. '~'ik ~m'Bn bUii'iLI'arii" 'raaraSfl ttir se~ah~! aoeti!.m~ Gf~afa~Qaltcpl§ .:r.r-s· dah~ ,ti~ e tilelillli~i~ ~tllk:aI~~iJhan. 50s!" yatizmjn' v/t .~_~ttm~ fOrum LIZ!.!! n iQf'!!~ rEl(h,atriillerhlin ~.e, ~nURe ~"'" yat~. (fegl·er S;iSLfm1lmizi 'hi~~1p ·e:)~m~:tlr.

Am k mRz olma'k z.en.rr1Icla¥lz.

1Uf!1Jliir!'~m~k ~oru OO~.~: d~Qkli'fUjZ m '!IP bar! ~q, Ihk I brr

yflifil elim t.l;~m~d1~.

S6S,'a:1iZ:fIiI i~t!iiI' ~~aimi bi·~nrI'·(!i[r.

D~m~ktaHzm. bUr m.~rod '1,1'1 s.osya1iz:m iSle tlir Jfel!liefedilr. Sos~a1izl'lll" {!Ian",~ cOnn~t~ kulfmitk i~iilil. ~p"IJ~isl~ ro~~ sa-

YiI,$ln.

1I~~, p.olll'iV'~ ~&b;ktl~. 'M\"'i"8i r.i'iIiIll'at.'NJ';lU!1 It.fOOt'm'l MUlIlrik",,'WI. B{~~-m~kfm~~ .};flf1lAnJ, c;m&' w CwMu.r.. ~1"'l!II'l.I Mf)I'r~'l(}!j S~Ji:.'PVJ~ @d'~1l- &iT ~1~'i(I(j' ~'iMrn 1iWU~,fi\~ f},til;~nQ11/J~J~ ay.r~~fnL

:j

'1·iJ'~~c.'rJE u~ A.t;\fi?ll"i~ ~~~ ~~~ • .ierttm.tJI 'rf}.'~ ~1iI W! 1~1t:~~J!~1 Ji¥~~ltl~JJ~ Ili.wM' j~~l'i'i\!il!:· mr-.t, l~lJli ,~~lf1l~ brr 1j''Illff~nJ'fj. dJni ~~! ,~ ~lif~fc·g.y.I~.fotf.~l!~ bit~~li.fj, ~"'tiM 1~~iJj: ;s,r.ILr~~·. {Jil~.

TIi'ki~ C~mlil1Jl!btl.;kafh kV~liJ nll~n m J§t! r. Demirel'i n !S:~l ,~rrmallf! as II" sel!'itlaltisldlr.

Polmkalf.~ M~isoll'! S(!~~M adl v~a bqla,y.eu'i' vfi ill!!; ~m sn~~1 ri1!~. ,Ziflffian~n ArrJl!e~ik.a_~ B~k;an Yardlrrn~lS! Jo~nsOjl1l~mI m~lDa6~un a:1~r~~.a 9.~Jij~~i for~,a~lar,1 daJ1~wak. Diren :SU'leym_tlJl1 lJe'mI'l~I, S01"! ~iuz ~!hf,'! buwi'J ybtsl.U1lJ!1ilk. .~ $~i CiUl'aye~leri~ en 6Il!(fe'{Jtehm soliillmrtlsiJdur. Hiqbit ~Qron!i.i ~~l1Ilel1ll1j!j, sJilw~i p~b~&mle.f~ tljrfkJ~m1i~.. si~.a$i:91 ~all1iliml~1 ~G'rI llimp buf~kLitIqhlffifil\l. l'OJllJmsal ftiinaE$lllIJkJ,an lkan~reflle ~,mi:litll'. Bllibio bun~~man do I~.lfl p!gll~nm~~ 'Jer~m'ekledif. Klul'~lJnu~ is-ab!tl'st-

, ..... _A • ..1'_,;:,'~

mem~1 :r:eYIlll!1U1[~It ..

" D~.~i~. h~.-Q.me~i ve< h~ ,g;ellmei1f1les~ gwekitilli brr y.e.re. ~,.,~hp nnelr, ftiIl!le ba'iJtla1smet tPa§ifhl'Iii' og'~ :~r,da.~lfilihila]·iilO~ "lIanel~r ~ c.tUrfiJ'UIJlt!t, Etdm !r16 ~I. UUiihfrni!in elill lk8r,anJlk, bllj 'ye bemreri i§terfn;n~eti lolrJull!/-tan soma qekllm11tir.

,. B I:5g1lin~ O~Iifl!~~, qanka.ltl'ya '@6ndl!1'f'Tfl ~kJ- parrinfn Oyp ve S.hp:,,<Jh~ piil~laeTIII1II!i'I, m ~'is.'toki ~msil s !l:tfdan ~~l~ blr d~2ieJind&~ mI. Denuml'l de<.s!e~e:yeme.r bU{fo 1fiI, meeliSIe m:~lnlj k!adl r:lall'~

. A,nc~ Oem i1erill'l bugu]lllt(i I!»nli rnu, dia!1a p~dk MENnhme ~t~§m iiUl d Ii". SUlrla<sin'li ml'il~mlam;.dtln '~I(l'n se1ef~ OzftJ'11 n densmfnil rarn~m.lay~,Ii'~u I. edlJirse. CWlli!iihul;ba~~nhOI bu YIII. bitmek I'Om rundad I r. Boyle. bir' anl~I~~, Dernir~r. tl.U !uoonin 6!"€l'SII'iId:-e IC:afTIk:lIJ~ fIr"de!J ~~altlidl Crl)~,a, bu huk~k Itml~11 b~f ~ -1 O1acaktnl' "" "ga).'ri~ me~rlJl ~I "edllmek ~1!UtlJmu!!i'1Id'.ad'l,r~

B,U .. OIlil-etriili l"Io~tadlr: y.at il~lll~mi~'olan D~mlml!]n bir alii on!l;Q yai'g'! ,online ~'!kmasl ~ D~unfu'I~~liIl v.Qr'(hr, 10. Olluz: ,.lllk Him yo~uz: rulfilal'u~ y.e s.':~_ c!nayQlhi~lI'~r'1I !Ii\~19.mr{ulm:at~ d~R'u~ tir. B",~e !bill' rarg 'ta~maya Iht~ \!\~I ~: pem rei. ~Qlilika¥a~lIii1~n I a'tb§1 ,atidan ~tilbar~~YOI~l1IiZJIlIIk. ~~.~i1r1 _¥a.,~u~j'amahany'~ ·ka~, kar:;lya g_e~rnl~,Hr~HarJ{:a11 lhmcal1 Demll1e~!(1 bu1tlrJll~hll \Ii ' I:l~ta, 'Vfi:hYfl ~JilIn.~~n )te-gEI'I"Ifen ol,ma'k. iirzere.- ~Ujm, yaklnra-r:m! Zleng!Jnt$jtirdi~ji bif mkanl,.zu:na(hr. D'I'Ii1!~~! polijik3JiUn IIIic rbas8makJailfl~aJ Madam'

eiller a:l~ ~SD I"Idi mOlkiytt <W§kJunu da,v~f1nO'u$.hr, •

Demif"e. sadeGe yolsuz.luk Is~rarnala.rn'i-'n, mlllhal'&b~ (!~ildl r: ycJs'IJ:l~1J9~a, ~ijimi Q1ma~ ~'llB Qa~amavan bir poI1dk~cJdur. 'Dama ilk ml(1~~.ar:ij~~ SJYais !nda, b(l,yilk yo'lsu.z:lol( sU~laJ'!l~IDrJ t7J'11I1 tlooeh oJM TLlrgl!Jt 'Oz.al~, ,'it,k<mm ve on.emll yerh~le gel ren Dremire!'dirrd ,~~ '~Wb'f9~de '~lmdrS!mi~_ bi~ Y,'~' 8Ji'af'~ ,tay.~~ me,mF' Qjll'er"ii fl]ille.1'Iektl. ""I ~ak:an" pan dEl OerJJlr~lrdu'. O~al \1"_' QIJer Ail, s~. De~ IfJirel A11es lle·bir1'_. TI!U~!t~ politf~11I'l1d~'en ,0.1;;; )!'ol~IJ~I'Ldilla su9"'

lruTianlal"tb{. '

l!)&rni~let L.em ilr: sUel1le ea~1 ~;Jim'£ij',a!l1 ~r bfir'Qki'a'Uu. IID:r:mll'imt j, namuaiu ooJokrrat 'If, ,polili.ka.cdar..n yMlf1Ida knmpl1eksie kaprlalTh blrisr,,,, '~~' ~aqooe b~ kattar defjn:, , '9.9'1 ~~hnda, Mnuri Yllmaz"nn sagaa.m ~fqO~~I\IJD~l:.I';tHta1carak-S~jm~ i~esi. b.911iil~' "yargISI~ inl~ij, dEl'~

~i"i $1,11$11 @lnayeUM d~Aeml)i1e 1~11! "'de· le~ karafll $JQ.~1.!lC'~di.U'.

V~lm~. ol1lfji'm kabu.d diCi 'bu pratigj. Q' ~i'li redd~lmif ve yewiifili De'.

m.rer e b~f.ilkm'§Ulr. -

~Urki,~':d,el ba~.bakMlmu~ 'V<s de,lIJfet b:a$kanlarlllmin ibil~iisi 'dlj 3~iI'1!

Ida s;yasl eljlja~et ~mammaad'lIr. ,i\aral!'l bun!ar ve.ri,orlal',;, ~imiti veo

flEll zaman ,ahin" t ce!11 se "idar.~ biT IJ:IY{lulaRta olmmarln

fUl'llcl,)!"e'riIin bUllnlk-s.iyasi cinary~lMlt. 1 M!aykS '!Jle, 51:BS ~aUi I ~.a;1IT! hap DfJIi1iI1rID Idoneminldl dir. 1.IImk~~ 'Ie' 't~I~1n kO~tie:uslll y", tl8.§1 ~et ~Slman [)ami,,~f'~r', 1linke~'l ik! lkez ba,,.bakan ~wdlm" 'eml YJpalil ve Tu~Im~'in anay,rat ~.ooeRel'~f . atl~ sav'lllitU hep bl!J' Delililird'di r,

lijr~~de tn_takan ve cWl1flllilurba,kamrar,nl iiIjj bll~ili lolma~ali'l s·yas,aJ ch'li:li~jt 0la_ma1a~r!nlf1il en a~Lk ~~reli. 't971. aa~;hrrj,'lerif'~ den 000 , 0 ZiJlffiardar. 1fiJrdti,e soblJrrun J)llOgram,'lI1!flnl 'kakr1 ~en ~ btl~k haUIf: d"1~,i (li5fli 'aDient lEoevLrre' dUL.elilten:911l sulkasl 91 ' li§imldlf-, 8u hallihg~. bir ',allnylat, ECe¥~l'te ,<:t1ffliimU'lI baf~akar.; I D.e~ mfr,-II ihbar e"limii '1' .• f(O~I1iI~tUI va ihbar elnli§lil'. Ko.f~,m&(lhk tD'lnl Ilhtaf etmemi~ ve &11:'amemi,fi t,

Cenilli'eIJl, h~ikYrban~jjJ 's,o.nra. hawarnall C}ldDm:neni~ !(l;$hzJ~i lilz~rine. Vaal. ~eren dimdal'duA"!. Ancak arlij' diodmfan bi1e kar.dlr.~lm~mek!;lJ.(hr,

'Bug; fIi yaba~1 've oman ';a1I~ll1H~J~ j:8uJa yalilllyiilfl. ID~iren".

Ml!Isa Anh~!\r ciAByetincu MIIll en :9~rna. DQStllfmJz Anrei1n ",(leLldl!:l hmmlz sCf~um;JadaJffl, ~un.1illJr b1,bkini vuruyoTlar' iddJasl l)~miii1erln G'1i1I1 bLlyO:1< ~11dm~nda..1'iI biriaklir, BizJer Ii') , eUJH\'U"l1 birm~JClt'(h,J~. Oemirel ,ciiLay-ede'bir1i1k.te. Aoten tnr Umm~!mn 'i5ldur®g;~iiW bi1iyord~ ~ b'ir wm hu i'b~~- ~I"J bit $tyas.al ci ni:ymri1 il2lnfiden fbi~ ssat ge~meden bloU cin ~e'tin kimh1 ~ara~ll!l'idan ~JendiD'lIla bllme:si. ancak cloaye'CI ~J1cgsiooen bilmes~~ mijml~Wln~ ~ . Oemkel v-e bm'I'arfl M.~ bl!l~ 9d _ rek b~akar:u c;iJan VlfmatZ. hilfrin si,asal' cin~emeti b~me'kto~rfe~ .

l~tig:fi1!1l ij'lkIm1~.de ~~eten~~ anl,i~n~1U 'lart~mamn bir cere,am. iourilann' ustOni1, olfitfrn-ek isteyell'l1e.r1e bumara dev:am etroek ~sl'ey.enl~ a;r.aSIl~adlw" D.6'mi~'ari~ ar~lk. bu yoJdaii'll d~nmGs] rnOmkiin de~i'dif. Tui'i1d¥tn~'e aGm8, igU!<~ ~kDl~b'I..,Geliilla'~ is(efS9i Detlim, y~fJ~hm tOfdeJi'i ~'tekel~ pO'lis QQ'vleb-- de.-nsiMl" t.m Yori&time So;lt!i ·".erma'. Demlrell Y@llrgllamakll b~ISirnak dl!rumyndmd~r. au In8d.enh~' kYr~ ~m'llul"il Demir~r,e' isablM ~~e-mOOi ~k sevind,irioi Glml!3~1Ur.

Ancak $Ikdan Ik(.j,j!'"§ fI" slkllilll)l$Lu·,. Bu Oum l1u,ui)fet l{hiWy·e5li i9n :SiOO dete~ a~1 biH~)lJ~dmdtlr.

Oem i're1, tamlfl rJrIl~ vualurrujlJ,.maz'~OI ille bLi agJ dlktEtlrli kt! r~u~ma, yClh.m1J aramaya b:.a~taJllI13tlr. OP.:e1f8syt®n ·yrel'iiooe.n c.arrJ(ary~~va ula.~~' u1tJ.'ilmaz. bir eiqlk'lamaY~B.'slUk~$bn ken.disTmI g'llmatir:Q11'iJ1 ie ' ri sOnrru§ ·ve-b6jtl~ce.'~ s~nu~lummaYI y',apanlarn u~klif vem1Ji~Mir. Iln~,

311

9CIj1!~ Sli.l~b JI1 Dam Ir:el\a 1~~lJ rlllI,H!:u"Il ~lJn pilf.s ~U(tlil ~imdl o. mi~'n _ ~ afallnm 'lgU1lI c ~l1r1la sevoosr - -, ~m,~lill~d r,

1~J3e, ;;;1 _,lIma1d;adm~,. ~ nder iM~n. iSliJaya ~li"tiln S Ikmak l~ln., ba$ka yet butanrram let Da;mI1e1J'in 'ur; bUQik, maim ~kl F:lllla,.so· !ltulmuiu sUahl r."11 ha~a Srllifrtl $ vg 'oyle !a1'1lJ!a311IJOf. Demi~ei'i.n kDlU· m'a. poIi$.-", I1av.-Qy_;a i,1 i1a)filp' knJr.jUlfltJln ~slij n& ~tfay.rrrak, kur"Il,Jf'Wftll yQr:nuni1"egr~iim'ni§ 'lie bir ~wcinf!l sya9In~.saptanm8iSllm s.a,g· f~rl'U~m'. Ptllrti~1ll "va m I, bllJl!1un ~ka ~I" dt)'e' bCl~1a)'ilI;n l[).Qmi· ,rehl'1 @!1111 SOil'll' mar'rll]~I' wrad dJ F.

(Jrke_ ~d!,. KoII\Hll, isi (njuw~l. 'it& lelevi1.:ytln k~m&r.q. la11YJai e IDa !'1iaf;i'lflzI6t1llf1a grtme-y MOtta haJine ge irell1l O~mirej'iJ1. a~~i1 di_ar ve Offill§'Sroo m Hi-mu hi r YlJrtJl!a~ '.iibialmd'itrJI ,ordCl1iIl' .. rn~ istfmmssi ~ok ai::~ 'ffei 9llk, ~[j~!icid~r, lrJte ' !kI1;l(l, YM$Un v.e bOrckr.a ',lb.ir kl~ise1 ~am 111 sli!Imaaan bir ij~ ,Ibtet !£l:Wl3$1~'1 r ~

BMrm (furumum r~'9>ks'EWii11dir[Qrdir.

Bir: [}itmiM~, IBa,bakau'l C '. U zaman. bei'1IB~OOkSflllk DevhU

P1 ]'1JJama l'~k,liE1Itl!'niI~ UZ.-\JIJI l;I',ooeli P~~.nlrJJr ~:vbesil M'~d~(V"'y(U!lm'. ~ik_rn I CeliA ~JId! rm0lfmlCn; DOffl~'1 ne qa~t~m~ln rlMj s ni m ve ,~It; seiU'dJDim ~imdeJ'li ®r),i'I'I{llm. Ir.u: ECfliiJ[l ill' m~likite S~iS; . a~lann'll iad'asi s{rz kOilliS U oldu@\u '!fa Oza~'ln k~. ~lklr91 bil' ~ma.I'I-dB

u.,b.,..a I...~ - .. Ii..- I I b 'I' ,.~""'- ft.i1.. ..... jl ..

l'IJi, .... IYB<sofUnUJn u:!l,Ji:!\lI)I'1.l!Ij!,. yl ya.l'1llgty,a 'un an '~urll.JlI.'i."I'L'" :$iIilf'"

d.klan taNtte~ Topjums - K!lJfh:.!J!lf~ ,Oelfgimiide ""veba ~Ie kotera ara5lnd'a :se9mr bfili'm iJimk dalll Id if!' d$dik ve Demir.e~·i yirn~ redd911Jm. Or;~ e~ka m~d.&ntBrte bilfiklD, M~~aflfl . 3flu'kyanrl n VlG'r\ i ft kor me r, M~tcfilnl1 QIJ n Ib(l~ook..iim', ~vgl'fl D-ostumu<z:, a~· mwz4aJ11. r ' ,k MU$~ An\~n, -kirk ~lIllk 'VMI olu 'mlJ K - 'Of" dlye~ l\i~mtV Qildilli MoniS01l SiUeymilll'll'I devlel ba1kaE'lkgl alUMS ~~WJlljl) am.rrum~d0k.uOOlllfillfl.ll.l ifada edei'ek Patiis'1";I: geldirn.

§imcJi ,adrum Maru,lIkyaJt[l ooitloaJanlnn§iUr, ~mdb M~l1am Oilier. '9.U rlhJ'k bombalajfQ gn ~ke Qfls.~ a~ti nCad.". ~imdi tOr~iye'de b! oomrr.lJroa,~artl" MornSOiil! Sijleyrn:aflIDern~~l'e kU'ttlr1' $Ikdm'litl r.

BurUrMlI!I bftb5flisl b~ru[j" fI1nltiletim d8~ild r, 9jJflIt biz~m, 90lu mlJ~l\ - I ~ansllim d~il'dill'. ~('k_~:~r bQn TQ$jye so unen OltU· moo pay, 9m1, be{, c).'Ie· 10 u'lfJUJ dO§(jnU~rum, bWi ijt.11l g~. 11iTfUt bJ~BI nara, de' nd(dcl kaY1iilac_., e~ cle~ifl dbf'~lafl cuya'bill'

di~imfuci ,QsteJ~yor. ell f:1epirnT-l:IIo dtl~~lJd~f. .

8Uyik Dfij1lu~um Liz, bii~ 'yuru~u§~rn!i.t, tiilWm~tldir.

Arnk. Tibti;.e CmmtJviy • - t!cPfli g~Nl !'ole haMa M 1~1.I: Vflrma i~~~i. ~iq;! old.!jllm. TIll ~ ,elyll! [12 tklJ<lrl'1 ;;m IJa~' 6JiW.n 191M /h,(j'11

't(l}'j, ruhr.

JIJ{J. Kqlirr~gf,.mfj fUm A/£'l'i(7fdl" ~uJN_Jlr. I'J~ \I':

T. grl,.pr;f# ,R,ki9mJseri 'rlfr OO'!vffB j )\Itr~~r,

Il,jc 'J1'tHYJ poJI1l.~I1m,t, oIl. . _ MJ'f~.mnl~drr,.

iii

oogiloe g~en. yiMili y,l]IIc. b.lr ajT:Jtap01 d(j2eni~eB senra ihaJ~ te~ ~i PQI~5 l~eDnil yer1ettin'(Ji'u~:k,t.e JUtjl®kl erie' 'kaf3lr ~af:i1Ja~jr", w~ Ingb)~"ulm Ibvsiyele-"ne d ' tJyara\, awk t-k.B~ polls deyte-Hn'fI~ kl rall I'me'jit iCim. ri'Snli1i,mIZl~~;' s~1 'aQ~cijldQ ~tem~z 'kllJdreiti we y8~ rn dl~le ~ayld reJ.me'" yel:ene§,iM ks.r~1 bi~ :s.a'r/ii!.§ a;rnlihl'~ arikaUili'I III~i~&§tij"erek argurtLemesj ve politilze eLmes~ WI niie:den1edi r, An~I larikot P0fitiks_9~mril' '~Uliii'!da buteo 'tJleviz:/fiiD! ar!,~la~ \lIfo. {Jacp", ~eilD g€ll&rrler. Uli n dwref43f'. cinteu, tU,lI(!J1'llcUiI&r" a'ij¥a fa da, y,)Jhi1U~~ o:refiine' )i\8Zd~ ~s.dii9, pmgram1aFI n In art~I~1 gOn1i:Jmntdu. B • ~!i'!lil po1ilikayfa i!ldarll'Cll r; 9l rnw. bliL Ml1h s~un dU'!6fli. ,gt:hremrligimi. [rnSjnLm!Zlrn DkUUf1l a lit 11 yettnelde'rirum art~dan b1klmaS!llIla. 'Da~a'-· IiIII;lJr'"

TC s~mfJi ins"n ImlZln kl' 'd u.z-'Qnjn~ kflrtrl bir rov~lj ~Qnin,br" 'Eh,u,ruj:asofl, d~rece.,liliz \!Ie QO'k karatll olmak,dummuMa,l:Z. Ay(hn1lk gff!eGRg;mi~. tt'!J lQallllizu kal}dam.am l.z.a va pUskii rl;~

m&mi~ 'Ie ''/ p)'\en~ ~I dD~€Inimic~ 'yertidten Ggremert elm{l'miz'e

bo§~~dlr"

Senim bill alan'jja~~ litr 'Ii~im bml1lCJ'ie~tedir' retlOHv.mle 'Offl kte,. ~ta La!bire. Trekin olmBk u~\ere' balJll-e~ roman01la.~~ Vel' geneJ (I aral( .cin 'lie IC-ij,(jc~ romsl1IlaJ'1 ':;ramml mas I tIl3!btl ne-,dMfB ~ar"l 9c'kl~m. a 1r en . fill da, ~iktrkJa beUrt~m: rb&r'IIlM &alim~Ifl! n iblumh:J,tl1l1l~' $aygHn Slnlr~mu:h • 10' zam~ da rrJal1a ~k bu liiJr rCuflOtl'erm k,ampai1y.aJafRa, d!3G~eftmesijnQ k.all~ ~k(lm V@ boru.m" Wa5tlm~ fOilfl"dan ~fD~~anan bi, ~1e1i1~ pros 'aJTij ~ldulafJ JIiIij 0 ZaIiI'Irail daJ irooe 'Rim. Nt ryazllk '~layllal!1ln' ,glell§li11lesi ibeni dog uIElln'u~~Ir. dnlQf, bU,)'lio-Ql@r •• 1'1 dl~U yarrSldcloar; )!l!J mufta VSr;Y' . ~yva ij~"liif!;e s-e~cI;a it ~ Yal:IIa1- M~~k, L~lkel11lizin gl,rin1tr'lil. y~mn" iii sotwlnu.!Jltu r.

,Arreak to;prnk'al1llmlzdakiinsWt1umlz~n! a'kll dD.zefline lID'ih~H911 bfr bil-01dl9~ Old~U1 ,EI at.1 ak~dlr: ~~ltlt1po1 pQliti~~. he.la ~a't~ s.zd.lr. Bu iTtooenl ~'J ,~\i'let. tm po.lll1k3s'lrrll;d ana yc(Juo oir blQ I1I1dc SUi'mlrm,e,e' llI;aar.r v!'rmj§, gortlnmeklecbr.

Modenit lnsaru, akd du\Z.e-!'iirnc:ku~ l[F.ZakJ~rmanlrm ene.ki iki yolun:tdan b.lrIsi, iijosizlik ,i5e'r '.gari kan 'fiJWrnljdiiir~ 1[)1il'l.l'le1e~ Kiirt Sa'rt~I;lidl .. '~rl\r)rn kan .• mifltropo lard'ok! '1r r"g1iS,1 Z infaz.1ar, mica octd~lajiil'lll'lllI 'f ~ini arlll!n poUsin ,gfin1iik 21I'1(j,mleri vc~mern~tedlr: tr'a .. li'd~SZ3fanildaJ<j a;karl kafl'afrl" polis ~li;m'lami. inlihar giri~m'eri"i •

..

p~a.nh ma~ya OOs.kl.ru11 mme ,fddlr!CJ.r'lIti:. lthwl~ye11lar~iwtiJj. 1rJcr gO!1

w. ~.« an, lOS ani mtz:a,kakma~l f.

T'C. lins:n~1!m~za. bir' 1ii1~ yaJj.edl~1 imM~m )fflrle~tiJm~ ii~a{J1l ra-1:t~ir •

lOiliwy.e.·atr:ki h~r ajaf1lslJtt cOl! l"u!'r k !I trQlik was~,ru fiI,lil!!3! ~e.kmeJe' ,etmez: devlel. m~ ~~a~I,~' amt~a.-:ia~1 S"rasl pCl~f~~ 'Y,:1ID.IOOa, ~uyul~ 'bi!' "~oorr..g_eri1 ~ FUIiIli Me~r lk.,mITUJ~!Wr- ~ n_,: dSriJ'a. anlrk 'TijrW1Jfldek'i ~Jilh 'rr,a~k ~az,alar Tn! yang,lolanll1lt BI~ ~aJlI'!l!r~!!5nGmin~@ 'OO.gUrlkO S\I11an:al1mfllll '&,-dan,'!f1lI~ 'y,apllar;, aslan1ara 'Ma!fi, slmQ sporta-nm snQlran ~nt1ha, 'saate ~erlil1!lT'li" pons, biaS~nt,.,ru'ln 'h~irisj In.mal ed'itliileMeMe va tJtI !!iI~ann e.rnl kan1~ yati- ~af1l. insan OYDcuilJ li1Ion ,E!1!l ~\ p~a'andlgl' dUf'Llmtal1 fil~re ah~ mitkta (IQ Ib1lWn 'ltlfe.1I,ii~on1am d,*~ltl1makladJr. Dai,"UID. 100.

,1i:\'faCl' Wyla yaJl!lllmakt9fhr, , • .•

mr tarildtl. bl!J kaI1 s.aUruien. ,fni 'llengJn'lllde r rt)inktilililleW:e.dllr.

T,artt.al, p'~lilikalanyla, UlK@:iinitin m~ayageYlilm~j 'lie] bun· f~nll1 r .mUntilh!ii "Iflilil da~lUm~Dlnn a,ru organdi'~rteime51~ so!W dl~~e-

~.~ ~,eticidlfi eJte(li p0its, dSlll~e.t"~n g-~Gfl ~QindQ ctdJilm,l)s; ,11iI1. aoo· . l8l'ik_a~aHII1I E3.;t1Mli1fi~nin :aJt{llr!fmElstyla, 'lie.' nsan~1i111 Z:~Vi ak!l d'ciZ!tmle~i I1tn tahri;PJ ed~1m~,~' m(imliiXhlr olabfldig't. bit' kel d:atia 0 ....

tay,3J ';"limak~r[. . _ . - _., ,. •

Var~i9r;, duru mea., te, WfUrt tlClldll11lo§ hahyLe kendl Tr~ 5iHun

fe, 9il!1Q SIOJi()iam~~a~Iij", ie'kt til potls d;Uzeni. li~m~ ~l\eml1, o1aylilfiW. i'Jtfhk Afl~liihJ Ajatlsl vey~ Til Qalb~nna gMJIvnmefi'u3'~toom. CiIDki bl) ku ulu,1arrut P:'ili91ile '~v.. oo~nrer ~iIJ .da, b.~radaJ ,~al~ l'lafln ~i,u DU~lOOI ve. 1~lel,llrz.!iG'l:1CU olm~k~S'trnekJe Yfl'_18- 1~~riFd md~e1id£lt'I~() r~ .. . ekted i!l1~1. Aynoo; kam,~1!1 Pru;oo . ~ flIji.ml1i11'rrr Itmnb .. ' 2le:yinoe' ;.n zorlll rll'!,!i,h.rkhul cia. '~(lkem JIoOtlt frelli"

mh,l. yenl QfaVi!;jlara irme'ktedi,. _

TCrk Si'aMt '~,,~Jeri' -I'!II~ PKK ~"§Hi.nd~k; son k;"!tlplan~a wgil 10 8lak Di;t"~.u"de yr9pllan ~SkefJi oe~,e 1,~~enin~~ aa \re, T~ 'yerrR UUVtJ11rrrtJ rulnm:as' '11& 8skoFI 'Qe~ I e U!j.r~mr\1 s d:e~f Ihfilil n fi~me aim aSI ~k o~r'€l,tie'klir. CinkO 1""' de. Qldusu"nun. ~~~'M t«)rnrsunda" PKKarYria~' mllm yerdigi bltgUene fesnu !E:grler ara~IOO'a, 90101: bi "k blr iarl!c bl1tuM1Q~I;hr. prQMiS me~o .~a~ndilln ve"' ,_ Ikontr-gelliUa Q1emaLiJllar'llooan bEli~r ~'&'m.a.nSi b r k.iliJ!!5'!!n~(llj\i CG

ri1~td' 1d ltabullarl saYffl'tlSI II imali vaniJlr,

til lI1Ii 1 • 'Y.apdiolJl tI ikaSl1 d ~1lI n 1.e1~ral-lT, In filml -" e

)'1' in ~~Iilfdl r, ",{ol fV;Sm f lte 9vlzvon. .y,e -r grt d· btl n dLiIly mn. Tgrt va' I~'ya, daya:narak bu garOiiI'-f@ri yaydr~'lru iftjhamla !feluarJ-am1i'llr.

I aytS a~1 'iat,inda, kunnwdan sonr,a, Keli1ldisini kS,p 'iJd:en atan \io,e olme!Vertl '~r g~f'fefn li1mi ae ,!;ok aQ.k bjr k;a1i11, Orm~:liIUf; fO r~, giii rl 'boyu gnonsl~rnldaJ" bu m[ih.ar sporurnun t11mirli sad:ee.& T~rt~~f1 g~\Ste _ 01 'duyurm U~IUf" fakat hc~ flM,!sa, Ko!\tr~ eri I~a ~ m Merkez.i bu inUnar SiPO'nrnuA 16tmlfJffl"li, 0. gun ,... iil 'tcIQfliiz!(O~hna. ~oOrtd )11 d~fYya daAUma)41 mrd~ etmij_iff BUll n uze-line, Tg • ~k§~'"" ,YlnJiJlidfl, "'g-ve- k kamernlanll1lin ~ktigi lilmi'" g~ter'chgrn. a~dd~m~ mJilu' iii, lkaJi .' IJln • Bt.u a;"~lama. Iha'ilinn a~lnd-a Ko '~etilla Film M 1l'r1 8'zi cIdU§lJn~ kesi~ lie ;ka!fildlamiSlkt,adlr.

OJ'i~a~iI (tIKarr 00 dlU'llllm un, basm 'V.9' 't9JenriZ1:C1n ,dCrFllya.SlrIll aitln a;lkr,ld -. '!oI' f'(hr ...

Afllk d-C~:€;I rnt1lk~lftHi i~B b:11,~k m~mt,)iyet a 11ld~ bl~ Q(Y~l!11 kal~ m JlIl,lnf"

De ,let. tekeUel'ln mall iI ' ,k,encii kamu mi1ki!!Je ~ 3raSU"I1::1al biro a,V 1m (I' rrnemektediL

Dnle 'n b~tf;9$iinr:hNl.. fUt<Q1'l' Ko Ifoge' a firm Merke ,j rrnal~

lannlll1', paras1::! OJr iekiJcf • T Ifye veri'mlll&l . "1§1~· tarikalinen

bullil ' I buyuk pimllar kaa:mmasllFrlda bl r sa;~f'iCa ormam ekted~r"

BUl1un lelsi .de cut1d . Jt O!6rgeyi )1~k'tdl;;!an so ra '"F~~t)I~r Ba .. kaAI ciao onlO l~k:ienc;&d UnaJ E~kar'l IlIe,! '~!l~lIIralld§flJJ !i"~ld li.Jl'ji olan ·rIBbil:a'~'"" ~fi~okr:aitlarrU1lD, DOOI f{el~n b.~~:afl~I~I. S:, "l-lIabila~~ soytarlllgi iQfn. ttir ole{ sal~ uill!i1.a, '~aJllrilmAI) z~ngillr@rle;. bafla ~kUi soytali'i Sa1gp SatJal1Cl"rmll 'f 1~~IY'rti Qotar to :am aJ a11 , IikSlinoo,1ci 0. d", .. ~al' Ogre1lioi i. IBu ~$i '. JlI.aJin '"I'" sava~a, ir b~ ijlk(iclJ1K!115 ordusu kur'l1l yolsll~lulldafa,. . i urn _rtusu~ f'ms;I,l- 1,,·,· _ pll , n TOrkiyla~ eskil'lpFHlerin ~i1 u rima ~.k sahrne~ij ,oLan bu Habitat· soyt~rll~I~1 IQ,II'11 pa~Yh I~kel e IfilA Q'htlpOI 11:0 Ilanrnd "III d~~enflil~~te~~" lC De~~fo!~ Ba~k1:nl illa1nl~m91l b-~r ;'11'm:3%li Ida. teke:1 b~ta,'ijlm"Jl1 rdQ"a1i' ·uzerinden ~a~~$ I@plalin~,tadir.

C~IU:Q saf'1llldl1)IOO n da ~ Y~9111~blf,

36

Tg,kiye Cumtluriyell, ,a I eke 11 po! ." ~ nrf'li Y~l'te§.liiieCek_tj r}!" I daJ "On lim. 1e' n .. QCak.N.

Vine Ii mi biz:e Ib!~akmam~k IqjA" 'te ' e Je olar _ ,iflS;a rom I:'!I ak~~ dd::te . "Ill' 'Iar 'I) Imek ~sremektetfir.

~e;oo~ televiz,o.nu yerll"le g~irdilr ~ariqtQI TgrrYi ,a~ 111m~-tro~ L~~n biiyll'k bi' I.r'ahSfer WJoliDkaslR'il!B bi)~!am I ~,tIr"

1~~1li; v.e Kutt hal&ll8JH'ill~ y.(l~l.Ir'asl~ &!j2l1 bf),zlllk, Slllrl<av~ ar 1 Q~ ~ ,~,. ~ari 've ~ ,~ y;q3fi1ru 1le<l'illi1iy1e.' ffIj;f.dy.a-M'i ko.rU~oIUnM Q~an lan~m ladls~! lilt ~ne L 112nsfi!{-dir, T~M$f.en rapan" ko.ntf'"ge "tad,n',

19I{lyaJ ~UMr(ja~a liU ya ml~fyad\ 1111 }fa da polis m etill!J.!flar einl

s~n MlIaU8~ Ab ~I huny liit,em'i§ ir.

lEylrn~t c~ntamllil' kirli aij~i, Dalan'm IBelad~y.e, lBaikaTlltil zaIlIliIaI1100.B) gaz,e~~ e ihale kom'isyo ct ua~nu tr~r ar.ada gQ't~r~ij '!i)rtay,~, QI kan. i!wrntr"g~nUcaci M'lth el..Bi!1l rI~Jil n IrItiS' e,i ioo trfun Ii'iO~iiI'i:aldhr 'Ie ~eflil d-e' lat.l.a 15 ml~ deglldif. A~1i b~,ka 'lrn!"$Je.,k)~i d"~ be-1demek gemkm 0kl8(ijr.

CO I'ilkU ®~lenilQe dl!inYiIfllfnn gr5~.ri, I"Irt(flj'yarM~I,'in, can)ih~jf~ v . hadri'ffil a(laJiul~'i r.

~arll('Cil Yi'ldLz Tii!be)r~ SOn o,lamk raP kt,"lar, b~n"aJiln 'pmne yaJllhn I'§tl r; Esr:at a · I ~ I bi!ineo Ti~be-"t1Ijlill. i!}kenaeci 0 ball! T:· anmli. BllIrsa')i\El. s.urgOn(II good\~ri!irken ry: . (fan veda tOl7llninde ~rkl ~y1ell1odiai ~. 'mI, ssr dan aO,Z9l1ula J - ~ 101 ddiaJan ~ I~" I. "/" !:el'1ce d~ny.as~mlllf1 ·Oi*I&lin In ~ unu llJ'!lafyti-Mil ~~I ~ 1 net a~i 1(!I'1J~l!Imlliin filbe"inin1fil1lden d~h~ ,da~iil1iJll~I~[ldlr,

AJi Klrc.a-~u§.m~ 02ll<!iJ<-.00~11 hhllaJl.,HIIfUl~l, UI~fJ ~iylgl ·kerrn. ..ijfiSTnu h~~ t~riU suis ltuaJe' Pet~' iIje~n Se;z;en AkslJf'YU dikkaOe· j2,'a lemek geTGmiitektedfr,,,

TgJlt'ye'tml'!lsJe . er 'Ie. Tgrt"yJ T:r lmnliii_ geQm1e.. TUde, kontlf~' geril19$lmn &II Ice': nyas IUlIO '9rOH_. Ini k!lJllam. arak ,c Iii _iilli i ~ki I. -~ l)I'IO'JiIltl Sfy . I r- oo"amdif. Bir[ • illld ! P~ts, 11ii@r;k . I rm ~h~\sw:a Iaa!F"O'ZUIlJ OOj!m~k [9n. Em . S8Y~~. GCill'lg~r arm '1;1"8 r~~ A.on 'l1ihiil,rn ellli -Y11G:hzftar'l ~ g~u "f'. udi elan, nn.ffiIlE'I1l~en lsrajl Giz;1~ 8e~si Mo~ad'tla, 931llBD gru'~P l-!:iri31!eAe' prip bh ~lli1itde g.iJQ'fiC nmiii ve. (D~rasyiQn b~dnce del s~iz biii b~imde. ,~(rnl~ur" B'lIJfl1aroan biJis~, dah~ SMm Mjt Mus.te§:an Ra e~riin"l,n'li~tir_ A~,n"ln 'Mil'le vlJli~1njrr" ~ reneil ' rac;l'Q b~niml ~hnma .001·

culu~ 1~ bug~n,*O Mlt MiaSl~atl S;JIli!1i!ile'Z Kik&aIJI~ 'oh\\!'iI revllc;;

~~.:;.:....I. . ,.",...'.,. I'· ~.~ - I_or;, - ..." - m 1~·"I.n..il"lr ~lti~!'iI'!i!!f!iI1 'II.lL¥iJJI,!lIi aSm 0 !I! l!IilS~ mY f'LV II"IU •

jKontj1.·g€!1iII~'" :~tdlirrlii! ,a11~llml~~ otdU~)l.! i~mll ku1I;1;J1lI,:VOrlJtl1I • .As~~~, a~l~k bu 1~¥1~~ yarulittGJ bull!lJJOf!!U"!ll. l[1nl'ij flikc:nooej v~ i!i'Mieooedel ~rdDm'l!ilefl her gemu::Jmi;z[FiI'kar111~glf"!da biT rlfa ~l!l~an \i'~ Tur mil)· $IIJ hlLarillJilI IS~!Ja!1bUl e$~l IEm~i;i;~t lMudurtU $ijkrii B~lc~lnm ~e~' 'll~~lrmeimi Of!~ 'ErRaI'il ¥!9 Mebmu A9at~!'ri1 ~M 'ilj)1~t!II~la~, bir ~ maooai ~'kerur:.gerilla," PIiI'!'~o!dn·. 'QiilnlW~ kMlf1]~rill\a i d.Je~ I'iI en ust 1~filiE!ticiterinln i;II~~~-~ 'bir gi~1 i o!ru§~fiIJlUI 8fl1'31Ufl,91ltIitd~~: ~us;un ,bOYlle Ibll' ,dut!Jm y.o:k.lul'~ :~iiiiIldi ,~vr,~~, I!conlr1l;eoriJI!a:d Itt \i't9' 'ko~JJ\,ge~ma is's' dlE~E~lffiir. Qrtada bt~"I:e!kelii p®lls djjj~~'mUlii!i'vede,~tiil'mQi,o~ ti!ikits~'lf,~ bir ,:ah~r!qlfo~ ~t(hr'~ F~~ y~ni!' d~ ~lajI~i naa!eni.yle ~!l.IIIM~!itjru lin';, IMnt~~~ri~nat., buguD'iJ ~z.d~' ~Iijl; 'kcnlFoltldtebndig~ bfr I)e~ !~~zYOrta, w:: b~~\ajansl SDi)til

D,Bv!et ~Q tekel!ar aJ~,aslnda~ d!J'I,iI~l'tlar y~kil'n.!n'hr,

i<l'mu mGIk1:t~li I~e bG~k mO'lkjYilit lil~'S~r!~~ I;w-,Ilt kitlrliUiltfll1 ~jhr·. Tek'9~uQ bU)!Id,j,yaflil m iiilki~etltnir.ilrq :harCiln~ Kalif! va~'di r i lurk

\Ie l(Uti eme}!:9~er~ni n ,~ziz ww~lar! v~1f~hr, QGi~r" blW ~flif,-j_iiI~klet' M~rfilldir,

Bill lnede"fllie. bu d~~ ~e ka:dat l~iirun'rill~ olursa. O~SlJ!iiill ~1~e~ljmrne. bi~i[fil' ka~lIlI'nmooif.

'lanuUaj'jn~ Feiln!.(n~ j l;d!;~I. ~rb'-karnCI mu 1k1~t br.nkfmle-Jii"nll ha1knlm:a iiLde e:d~~!lrmi~ zam an IIJ~a'k deiill1-ir.

By ~ana :k.admr" so1cu g€l;i!iI;!~riiMi~~reoi\ilI. b~ta I ba ve Tgrt ~~I~~iiI1i~jllJ1i]:l11!n taJi!l'iarn il o'rmall1t ilZ!ele, 'l:elevi.zpllC.u lal'~~ qo~UIif!Ji doll',1ItdaJnl d~;§rI1lY~ kQnb:.geITUla, I~lemar.!l! dI_ ~:Q~line~€"nj. Si\!f~$J ~o~iSi1". 'bir' III kO QCa91 gilruhu s:a.,malaTl!wu V@' elilfini~~t m~dulfh]-'k~ ileJini'i' !U1lW (IlCajl ~lfiajar~ QJar~.k1t:JYII ~l.merenN Ls,ti.Y0ii'Uin1l.

l8lu guwntatl1il yU!hl~rli'f es,ll'1em e1eni I .s~n ~ IMa'Jsi(tJ v;a:p'~dd~:iil 'I~r,den 'l_~~ '9:~ o'lmai~-t1'IJi'~

T.Qj!'Ik~.r-t D_~i~ lf~JifjJw4a dint k!I~~,~~i. blJl' iClevl~' pQliliklf1 lr.affi!1e. g4ljrmipJF~ ,AiloiJ1~ ~ ~ .. !n1fli )'J.~tfiii"da:50Illltkg;eJiii ~~id~~,~11/11iOO K~J' )!~eN"trJ drndniir«WJmd ~I'I" ~{jtJ,~ 8J1lrum,. ,j~1l' • ,J.Wr.~ni' !P.f.!i .Y!.I~~~~J ,poIl«tc1JUJl I!"fin~~!i1! ""oRI,~'~ibr. fMiyc~d~kj, 6$P~ .mJl~'?Sl).,f1rt&fiH(!!'n·d~t'.M~ltll S~l~ P:aJo'lI'fu:f~dn, ~~'m ~~ ,p~r!i.ri j;jJ:t;,

dJ\l~ne {qJf.a~,i, "'t1~~ ~~w,~j :tldinJij ~ Fib kalrtfl!,nT. ~"C~ di~~: p<oriU~~, ~pRi ~1W~Ui~ 'vc r~p· .iit~ rtwt, (!'lm~~II~~' ~1~IDlT_ B~. devl~~~ p6[€t\~· kfl.5:~m)l'. TDt,I~~ $Jn~c\JiliiWl: dJnl ~/iJ\~k6h7~. ,d~/~' p~llj#ibU~,r. 8,M ,~ "fin Ie ~'D~ 4l~, (1ft "bJ§pM1FlI, ~i~ l~, tift grH~i" (Je ~5y,IMif.

'*

,BlliJin, 1'1-, s« D~i Ga:;:fle~~r~~". ~f~' 1~n~ Jl~ Mi~li~ \Ie' I~H J\~CtU'" lih'if~ I~'-' ~~ (UIi\~1n(,Q"l(l If fni~~ h4J~£t,~,n. ~u ,gil' ~i;: ..;\$~!l1: ,~tmH ~mrur. Qil~f~\t;n" r;U~I1?~~'l;n!. D~iM~irn }"~~:d,ri IlliSfuil~-r~ bT~l!', fltMqI 'W ~f.U.i £J'lize~~,ri~l\Jj'n ~a,;!1, d1VJ,ttbtQfh1: i'l tfttmf~. t.Q;~ ~,Ij"~~1,!l Itfirm!~h~M ,,11 '.ttf!:-!.tU1ltiu.

~ID'Ul!'l'KZ:1 ~ M'~jrTi~ ke~elel1ldirm ~litt~rr BIyjliii!i 'ern. '90k 11ku1lanafl!a ~n1 derWi~i ~in. za;II!'IIIftr. ~f"fIGe aydl ~Ianmfll n bey.rnrTli ~c]eJld w- yil wyOk [porrtlka bi' ler. 17elew.yll)n ve .gaze elle~nda' ayd~ntata' 'yoneW.:. hi_iii' pro" affitiil kalmal1ii'l~ olmaSli. lalimlerifi, aydlrdal'il FI beynini ~ten:rd'iI1mE) ;s-av~If1d'a 2lafer ~Jlldlkla Il!' d6iiiooutdQ~ p" gi,;slermek.t:edlr'. ArlICatbl;.l dD!iuru::e, yan11,lllr; ,a1fJ I n, yennildlfgi mmarn k_ ooisili\1 l~eIEiYe.Jek 'tukeflrn9Zliii~i '~5ibemn~~ttdir. Aydl;;' 11I1ml~!11I'I1 mZJI'~n_f1i1fl'st keQe~enm~ye rta~, a,~nl~Jindadl If. Bo-~jnJrui ker;;~b~me betasl ~ byg,fimr ~LillefeJe ')fa~~r.j1mcakr~lIr, Aefab,'ool b~IMI,n at1livln(la fri~·diF. BU b~afun ktlrltil'mei1in Ibili YQtIJi Rerah", bpaJlm.br.

Krlirrt v~ nazi Oogl!J tra1Mann; ei5afle!iJioo!!, ZI!IMilm. bit zalimin. i nsam 'QGCIlJ lar~nln beyilinil ,- -erne~'e sembfll2:~ H':lmektedlr~: mo~ , ttrn ~m MlI~I1'd'.a ~'e 'tefevi~yon 1)ii1 '~ay~td~l dfin~mlo"ele~ Mqal~n~ dirnne. yeme.'~l"itn "enol a1lJ'1ak~athr .• Bu~UFfiI diil"!(!fiU'11 rrn hti)lf y,aIl! f'1d~, Qafi~'urtlm '~irr'!~ ~e.mj]ime~ ,cu',",ya; 99~ci'ij1jfl1n '~em~I' ~0I1~ Uki1~ldi r. B\IJ~JOI1l(, if!J:edeoe' (j Ik€lmilZ~ btl Y~lflIl~~ ii'laml~ yo~ OOi:I~ln i~fled~· • diU;u(lllU}it:)t\and~Cldlr: hiii .... ln fl1!fJ'rd~ bir kiiiril tararruz Jil,§ar:lma1k'taO.r. Potonyaimrli "komtinlsr ®Jdtl~U zamol"llarlb. Po!afii,:z ik,~rd1na~ ellai'll? ~ ~u 0 P~ali~1 ~ fid ",rr1igEooelchlnya _ kal" 't-obzml ta Ii1hijfiUl!lgOm'iedl~.l blr Job~I'lk Wi ,a,li"I~ UfflM~;a ya1~lrniIJ &;inde-dir: A,s.ya ~ Afnika IiiaIkian. ibu kafas;J kUHu "ktlmOnis;" Pa~ ,1lil~'I, l1i~~cmlu,k ki~I'e'I&l'h!' Qj~vlai7l1~dll·. Aynl unru~nd~ yahudi~

k. )i"OOa2: 'rJerio1~ini G~JaI~llfk-e..f11 bu¥ik biT hliou.ma g~m, dl!Jr~mOOQlr; rsr,air'o'e'kj sen s~lrrn ba~11a~1 ~ ral'1U9i· ~.U:aitiiZmfflilhl sen ~lffll1_ 8tlndarm binsRdjr. Am;ak hem fi:a.tl)li1lmii'li'J hem )'~httrdiz;mil'1l W ~&11i d. "islam~m in. !me mis' - vi1'l1ln. hlln'i ;ilUJ5.~vi1~;n VB lIilem de Imuhammed~lrg·r'i Ibu &an kai1~ aaar:ruzian llIamlhrotJlr. bunla'ir ,liirZ8)ldaM 1[a.e:liGFiIlefercii " Asil aJ\ltaklr s(],~, (fOJrnya.fmmllgllil'ln be)!'in~ ~ei!ini~1 ~1:etm~Stdir ~ ,Acim,a "'g'I()baJi!lI1I:" rdtlll1i]ell. bu YQlili ,~tinya ~riciUi§i~, ,anca'k (jJi&nta. lol9Osurrde.. Ik.~~ heyim~ t!'$:IJif'I~.a.daJ. ayaktll dur,ab1lmukktdir.

Ka1CDliilmi n; ,almudl!!,mirtl 'Ire ~Ilamizmin lfJ;~lItIJIZlillm~", ,cfCM!j,y,~ 'sosyiiJlist sil$teminm 'y,lkdi$il ile' ~ .za«J,aml olm69i1 " :r liasil@i111 d~llm drr., B~ Ik,;aJ)!j~ taafiUZ i Ie dU l1)'ia ~,yaJkS!' .5listemtnm (9lf!dleki karr-§.1 devfim~ aVrll1 geflc.I~ln lek amac ~nfl"'l. ikil ooJ)',~idir. ,eu ke~~n~ m~;~snsyalizmj insanh§ln ,en ji"Jf.ilir.sek ~amatlldlr. Lenin"in dene.wu~~

sa iginde):j p.~J.{ ,~1i( ya-112~lk va- OOlulllllj'iaJanrra ka1ln, ~1lI1 ,oldl, j- Sf1!1'!11'9In kenai cennetiiTll :aray,li! yofundiil-l b1i iM3flhQiO en laik,kumeJ )IO~,uijUncJ.I'1 qok d terli 'Ie "t(l:\c. rJ::~q1u bir' ,~hm otf"'Jjt'lU'. 'Bu 'Ok aytilnl!k ~m1,.£i:~ ,~; arne,at karanJlk ,Oa. ayc!JlI1Illk tOnl~d{t~ ~r bilJuoseflik ~"YOF. YeryGzCnii)l '~ek biUilrra ,~y~l~st duzenii y:r~rark kararmM mOmw(;J1 (llm~yor,; ayrn zam f:uld' frolfiG!l 'oosya~ risl olma,)"aii 0610 't "ri de k,ararl'_ihU 2o!1Jm11ud~r, au ned nle'. kanm11~1i 1'[1 vaJ'illm as¥iI! ,~ya.1i-st5iStemin )'llkllmas.1, bir ~GtunOn ikj caphErs~r.

A'elah. blr' lli:afanll~1I yaym'a PQli~ikasidlf.

Et~. T~fk dt1'IJI,e~nj'n dem ogoji afeltS;rind~n ~ri9itH~.

'E!u n'lali' ,. bl!lnlm "lea'kj''' giriJii~arimdir v.e ke;in ktln1\1trr\lmGtI,rr. 'Tekra.rh)!"D.rum; !la~ Y4h ~ylm aJjI~rn In d~ hafUi!l1 illda ~aJrlnllm;a!'ll,

'!iB~~ Y'en~ Cl,Jmhtlri~et I~rr aoll ~ atumdaJ. bir ,askeri y5 'erimln1n 1l'f1l~c ' Ifli. IE~~~1~ hapS!e ~n~p. Erba~El_n'd8n daha di !TeL bit pontika ~.@yece«r.nl" lterll ,OruyordUm. 81J1 gartijll 1(' mi. aM ~noo. e,tliilisl ikaTanhllilta yayl!'U d~rd'wLIIW1J SosyaJiSl I.dldai Oeliifmizde. -I'o,mme e:n)'O·rduifll; kUa - tm t; nu'z, kitap~h,ua ul~ aml§:kefl. lOrk Silahll Kuwe1Jeri'nin komutanlitnnl n'1 e 1iyl 0'. I!Hkom ~l, eyttUIS~ Ila~ rarlhk ~k!(iI 've' E;ma.k<JJ1m I AJil1l3ra~da, diol¢MirilirKefl, g, z~rtlaj1la, ka!' daJl' 9~Ii~mQ'fljJi~; hir ,Cilineilik Ib$jJadl. UnlJtulmama~lGh~i TO~iya" k£lnd~ aMlVasUll'lii gr5l1 ' I.mlf:;.tUI&IZ OlfifUJSI n lea'1ln. lam O]kl(l~er~ 8Lr1illinlJ, tru e~mtsl £!.lRta z~m~jlJ!nnder-, 92 ' 'va' rO;.mmll'fl, n ha!i .•. ajllk 'Gell'lera1 Evrm. '"imarrnn ClfJlU" QlmeMa. ivinii,cl'du. So cia; raSl~ latll~ dl~ dilr: fOJki;),e'.de sol'l!m yc~ II~in1. ~'1ddiJml til rtlk\G beyinlcri k~elendifmedM dtJrd'JJrrtnlk mum ,irun ,olamiyord!lJ.

Islaml politilitadiIJ bir aMI 0'lar~ 'kulllM_rmik. hem AnKara""rllfi 'Il~ ~ern dB W&shlngkHI't!'fI [Qfln01 ~1i'~ka5,u:hr. ~~~a;i'im1<. ge:fH~lII irs Anm ~r,a ~ W,asl~~liIg.toli]nr'u~ bir k~~I~ 101 okh,~Uf'H!.J du~,;umns.}(. iIILir~~ yon'dur. fslamik d~nyaCia! bHe W.asl1in9loA~i1 sn P~1n wU.frnun 9Dfia!911 Suucti Afattistfrm oldllQu 'ep b"illIVOrr, An : 'Ye 'Washil gi>ron i-t}m til'nermti etan kQotro1idLJt. -libakan ve arkOOqlaniii>B. dimdallill <i$ha CiOk ya1i1i1'ilJ b~r meslei< haline geti~tm bo e ,·be gtj!,!l9i'1lin ekle gOCmk ~eklyor; oonlar1a'ooroaber half '~at edi¥OF,; anc;aic, zaman z',aman gtivena~!lik bllU'IahlFnlnfl girm8:kl'edir~

WIJS:Mig~on l~'r1I konlm~un- en Qiu~enlli( kaU1ananndahtrifiSi ~ko-

'n

oomikti ¥lO' O1lJ1, azUllrkL I ,z;eng~fl elmek ~fiB' '~gufi1uklliin; Ii' eliill\1l gi~ -_Itmll'kt Il, ~,Ot. Wa$nlngron·~a e'Mi' nl, mUGUI r' ~a ~ ," endif rti'll imaMlj kaool1~riMII!, :Z~l1'n ,otrrnl va ll9itll le-~ rme' {Ol ,m' diJ. FG,thutl.a1ili Hooa"l'I!fiIi \lie, tj!atJ_a l'I~ln damildl Emrw·r '011oo',m '~ii,dll.mduglill ih1as.'111 bUy'alk teke'lle lrIalrJilEi! i9 ~thlilm ek i$~e-n~ mesi OOfLlllnila itgilt{J[r" Bun1ar ~tlI ,mmandai Mit 've C~Ji ,~e 'yakull m .~er4~ind~ki "k.urut~!a1thr,

E~'n"in zany'n ~~JiDe$4' d~ bl!! 1r;'~gid:edSr, 'HepimizJn ai E!miz:~ dL111'1i _Ima bit, VJ. D.1r ~r~~'linlr: '~~l!ImUiz pro'&J:6Wl ~e aram rlda kiIBP, yal8mnro,~ d ' bll.dllU\n'i~ilr" Enb kamlll I11lar", aM b'risldir \Ie bUrTllar Lin.d _ fli lnallQ yoJL!Jf1l1, sewnl 'r'e ~ -It UJ'~a-· cak ' -r br~mde ibfi~k bit zeng;n olml!l~!urL Nas,II, olmujbu; mum, b,i b8§aJ ac;dldalifri€i.m:da ele' aJa€:aQrllll1l,.. &laml 91rl1ti 11 va flrul9 dilAJasl 003 k.1J1~umui Ra'k:r~an'lylil 'baila~n, Oud dJ~ngs.il Sem" lra'ill~ fJne si.J 1'00, M~dirJm Olll:el' illled~. Dam il'tll Ilek ci.m ri Nmun;. '1ft I'll 'y.itri iilledi! Mesu~ Yllnnaz, mGoI'fI Iki3.l:HI~ gilU~1eri ~rfil y kh~1 B~~ M'sr n1Il dEffled~ V.e' burn!ann b.b lpa~asl elan Ne:ane~fin EtbBun da'" yanamadiil ve 'kar~s.lim r9!karttr. "A~ (jo-cukL ~aberiii ~,o a ,es-" ~e E . eM'. im e-:kSik edekJ'i. ,~dam I f! r r1i ,t,emgml]~~Jil St)nr1UJrlc'a QIIJU ,ru~l· mmt,· \liar'" dedi,. 1etrn.~~ 'd~el 'IdlOVLz, jtiUlCIJ ~Ii';;Jnca d~z a ' Ik" myel[! 'lit. P\rol!esQr ~Mel!.n El!bai1t3J1~n" rm. rta:da d~liiz uztnclile oymaO'J IIl~. ;Qk aQlk bir de:yitl~ teke{l~f dUrffasrrunl kumurndan

'log !!If ,ltCint, .a;f~ay ,~erdt. Eroo~ai\ g~ya5etltl' 'bir i'tuM~ • ve !,~ e rtrUe bir d6''i;i4iz: k.tlmliliba!~d1rr. 8u ise. g9;r11S1 ~~1ill~kay9J lJI(fgundur,

,~md ~hl18S Ho1d:inJ1e danu,en HTurkiye _Gaz'e.'t\1il$i"'! ,amc, Gel"le~ ral Evre_n"in Q'1(Iu~i5t kaJanl[~ I !"Ida.. MI ~ arahndan pafa~m:. '!lIJa.u-a'k ,c;taID[11~iii'il ~ir g~mrHir'. 'fg~ fe~eJ.l\i2.yoriUJ [sQ. 199(;3 C1lleF~Gull\e~· !Dr:mirel W1rtte"sii iJe 'bi ,-Ik;1e'. ~~$m i '~e~yn I o1mlJ;l~;ur. SUtUn btl r'r" i ar ,' hamllk ,g aricili~iil1' bit' doa~et pclitiJ(as1 \0 ,- ugt!! n\Jr n I esiin kaJlnUa·

Ii1rdlr. _

Aooak ~a;j!3n'ar by .,. ria R~lmllfor' mil: ili)emiml' rnekBO'm ~ \1''' lelten !!mzaks~t Elrbakali d.a '0 kada( umkl r, rkis'l Qrasioo:lki "f;aJrIiz, iklsfn[1I1 de' sij;zlen' s iK gtii,v"e~ili~ ahillanafilfIQ kar~lrrr. Erbakarrlil yili'" ~ mi 'lnafl~ ha~ne §EUilif'l'~i~ir. 'BlUJ JitMenle hef' lhlsi de Nzen lilt: Si~h'l Krww0tleKi ~aJa1l1i!'ldltm dinl's'mtmeye a'inm akladnlaf; ,SQ.nH~ gOrev& ~-3~ n~~yol1aJ - Uti M~1 Da~",nln -fba~an'l, so)~ ,tiu : 111'mak 'qin g~fI1erallr arahru:!an ~m~& dCllndam geli;i,11,p, gl - - rill ·r" ...

duC,mnjjJi2 Tm'tfi', Turkiyt M1m lat be', F, defMyQn~".ya l~a 1Q~ 1111 I. i 'gizl1 serv- me,., inl~m _ y~n&tll~" ,~~ n e1~m~mi~ki bir _~!. gijOO. 8lJ, 0 kadar 6yle~. M~ k~ranllk. ooru~ '~eJru~~ ~O,.~.e~ rinj kapatHkam sadece burru ,~~k WIltII v-e EIi'rI,!nQ~F1Iu nd ". ~Ihu ~If~ bun!ar;l, !b'III'aI::<U. Mnb iQirt(jg 'QaJr~a 1ann tlJJlmlJl ya pol~1MLr ,V\9 JalIIi3~ gizlii s6rvis"i"1I ,adm.drr. ~~'if1uln ij~~sn.1I yo,ktlllr; e~karr ,In" '~'" andak' m Kf leW 'c ~ar ~ 'II. II~H'nall lKut.QiliI 1;1~. T"IIWy~ s.olu" nun en yOltSe' gi 'blr 2BI!1]ffJrldar bu U~lJtSIJJZ pelle, kU ~[1;f§llIIrU,Jnll

MttJItnin g;anel b~ka:r'ru~:h~. Gmi Sler'IJLS, adalliiLdlr.

Emakan. §~ a~dai, iilU~dislid~i, vekillen '. gener a1 ~[ka(fal'lnd~n

va 19lzl :s-I 'i/~~ . ff1ll1rUwUldB ,_ c,;;mi,t1~. IBunJa!ra gOv., 'i!iIer~ hUk(ji-

m Ie geleb3l,e~ - inl, dw,leuilileWtedir .

Efbakan ~em 1[)'ev.I,ettlf . !Hem de Clavi erill ~amar Qg'tanuDu'. AMak SClruIl. ,:eroelind& higbir zamlln. bir ·erlJe.kiit~ 5t! rurtu de~ W1di~~ 'Q,iji"lk@i "'erbakan'" e - inde 's>onu~i bakan·"lk pe~rildle b~r'

, lit! r.

Sown bam 6a$k~Mhr. ~e~ blWf'U,ln 6-"ZDrrw __ ltflliT'u::r.·· is~o.rum 116 _ ,zamarn '~ap1yQri!J.m. ~ . (11'i1 11 , so.iirlyU~kta gOs.tef~e1e ~h§;IYO~

nI.

Bir: M~$U I y~,rmjJIJi.il n 0 rem.dliglnl bilml,o:ruijl; BikJi§im, m~1Ie'~E

"1/: 'kMi 'Vii' bakdl o1mad - n rnrce~ hl~bjl' ~!j )fa}) rn ami I ~ i,lmc-asl !j, ~ct~licl lie ~O·-I ayn. bu a§lr poUl-iitaerllLlni Sl~)!I.emlnd_e' Inuti"'ldttu:;1 mmr'ayan pe . ~k noktaftlll1l, tmlu nd,IJ~,'Udur. ~enllin do.Mum Y~'$af KGma11rri "'d'OSlfJJ,l,· bllll 2lal~imlll!ll kard~ill"flll, ~Sl b::z1et ~~·.n,- .a~~ ~desi Maft9 dallbe IOOkanl Ero '. A~1,'1!lI namaz kJ~llg~ h,t~1r ZIDin itO (j IJYI.llmam i flhr; ~ bu, ~ll III I, ~J~m~O~1 III Iitbor~ hr'f'jih))~ yesi(lde. be~ki d 'cilmed ~rl oamH~ ~llma_k ~n~ t'0Ii¥i1i~iiI k~mer,~. 1laJr.~a bU.-rUt Bi~IJj'l'IIaZ~ U~reR'eri dOz~al!e:nlek!edlr. Bu t6r,e ~erl n r;an"

b~'U IEnbak~n 'lOp1ilflaklarhr,

~k~: Arne-rut Hijs~mettio Ctl'llooriJJk"u tartl.yorlJJl'n. Hem birli\ta.., ktla sfb 1i ,~e' o1sa. pol1m\l - p'~lm VI) hem de ya!}~11 s~JI1litn kru· d ;it unlwlfSile 150H~neilifjlmdfln ~~,alal~ giEl~ill"i~a~jJ - vva~!riI arkada~lIi'1 old • Ailesini ViQ ~itllffrlahti'M15, oKan tia1UkS1f'1I ~n!~llm_~ ley.l-eS.~'O~IL!J Ernil1 GOIq:anla ,akJrril g mlz ofmu§lur;sli[lde v~ beni lanidli1tn Hil'sa.m'~d.a. 'hi~ narnaz haurlamly,oliUlm. Bu H~- 88m'~in ~imal eunna nam ailiailrta ,~.me'Si iki)iO:dUluldurr, Yapth~ l;r1i!1l.

aklJI crQ~e ' dn§miID'llglnl ve ham d@ Ilti'l'tlzJijhj~i1i k~Jij'Mll(jlOr-, :aneek yap'\~ l anr'i'l1"! plimii ~ Erba\aliilra gitmeli(tedlr,

BIJ!. -, - p. b6-}lIe< (Dlmo~;t!llr. Dir po1iblUiflilm yapan1 ~I \NI'J' pr'lrlllilllli tlliP~ 11~-Yiim1all11, o'n:u,lI~tur. V~~a~rf~ r.anlml aaanrann ~nl o~l!IiIasl b[( kuli61j'olamk"onaya qlkmamak~l~.

Bit': [l<inci DUrl), Sa-va§~:ndarrr ~[jlllia. Demckir:at P~Jiti ile IbiMlikte 'dinel p~ri19kal;c.mn1 on plana. CN~mM1 1ii1'~lnfl!. iktht<aJ-d:a~j CflJ). ar-MI ya1rnoo a-chl'lil artm akla geciklll1ami§tiu. 'Cok laM\lf'i 0' P. riltkibi Op''flIil'ii SIII9.IllI;1a rrudt:fni \!\l,If.aJ)i1mak, ig n 9Ok,d~ha C1J!'Ie kaf ~Uillla:r alJm§'~I", ,1Ji; 'm I. ~tI ~Iar, ~ V~\ secJece D,p'ye yar, - - .• ,1JIt'. Chp po Jj. k:a anmn prrrruni d.e. Dp' topRamI§lirm

lid: Bu bjzlm de b ,nm kZl(J gElm tUr. Bi~rl mUlZa n'eIIiJ'iI€!llili bam il:t'~miili 'lli'4I ~8ii1'il €II s,eksi9n1i y~ Ilfmia tlu~Urva, gMale 'I,IQ dergile-Jfinde pe~ ~k 1Ire:~ aglilteta1ni,. Hi j!1!tjo'kta a;dlt~n'~ Ecevit 'Ie IBavkal, ~w ayrl ZJ~ka~S.tlrrt!l)' $Ii) .UlSa1aJj'~ tatmilil~r .sonlJ~ aJ lwI''ifli'i''liilic!en ;o~ uzQk~ldm. AnBama\ia gfJ:91u'k ~kf.yo lar~ Rbiz'"' u~e $;Olu. ul~e"" mizije'i'l,~ bitCih 'l.llliFl of,n;tUU.J}IIJI'Jm~. '~~' 'VlMme.' ptar'llli'l'a gol,. oi~in"ide, iIi))i'lm bj~e d. il Chp~Y.'~ 'S' _ i)fOrdu. Vetmiifi yll~ardiilr bazl ,s-e~~mlcrde~ sec~m sandJglma. T~~lOn 'lna.ilI;fl lparli Oye1- ~"1i7i g o'~i 'fj1m~ ma kar§lIil 002: Ko~a S8r1d.kl~a_i1 ~'p'e h.i;tiMt '0"1 ~Jkma.masu. Q'Ok yrz:uml G1~a1daJ bTrlikt~ bu Q.~gU1'U anl~blnakl:adh'" lQrkili!'e solu.u ''118 soo'~~~m in"" U1ltllfli'liVJeki bUb] n :ra§~rIn ~ar 'k'IOO gm:Jnosl. 'O'l{ p'latu~, 'sadOOt 0 c~ye yarrY>Qrdu \I'D saIUllrl'iiUtli, __ sA C ., olmuf~1!J .! lemplln yli~&k OJ aid 10' :I 'manl '. ,~!ii)hfJ1llUt!12liUll en y.IJ k'Sek oL\1u~u <f6nem,elidir. Simd~ d~iie.bitl ,: anca_k si:ir~ bli)lr-' du~ ve blin m.e!k,arrizma, yro'ba~!II~tl dal'1a elk.iU oIrma.kltad!r,. 1S'1:amC.l vClb~,hkllB: n~t tUi1l!1ii CihleiJflilill. 1~ltunafl'~rL ra.l'fil.lm ,a..mumakitad IC,.

0.9: QiUiU; V.llmal, 'Cilldo1Uk v19 IDm'llliro~'il'll 'sl,me~ 'yob. IrWli dlveIQ~.si~ ~librik ' "jlm!l;'!~ti-r. E~.fL kencfomlkal'am !Ie dem~jjsi'n<en din3J Wk. btl dln daJka,vui<laIlrnn ~fita~anmrrll p;ri-

!'WIn;i a.1miilktad[~" _

DiSa-l: IBun.l~r ye.tmiyOr 01 ma1mdlr; Erbttd<_m'ul 'd~JIr'lfu;l'IliI[ne SILl le~,lma¥ i, 1kln iOemoW'a51 fI: 'sj ~e ID_mokrasi Gaze.lSi d ' k~tlllm1:!j. 'D-llIfunma.-IH.r. e",lIllar. . tJJI Tan ,_ ,da 1~;!S.afi Mezare~ turD &b:a~rnaj'M~.Ia:n1 ~1g;)lla l!Sma Nacar: om~~, gizlj seMt~Qnlt b,,~lan1111 yo'bazltui'ta i-§i tunaya, ba'§liildllia.li'. IBu 1:Jl 'Iuhununun; d~EI'~lQmiAd'en rami lto1!i.hlr: by yOnr;I~i g-aba1aTl n mn'tUll y'~ntl Ema-

kiln tQ· a.maktH.r'.

Bit;: Eiiba'ke~"II1i~ tt~nlifila G'.uI~g!Jl!ar~!I11 ~I al - i~y,jlilIQ Fa-' I~ tll~IOOa blJJ uklarlln ral olma~d!t;!§u anda rnlwfJl'iilln en ~G)'Qk, r,ant1vesi IN@ooe Uri Hoca, Mm Vllm~ Cilb~lr, Cilildorubl \! 'OsmI'rel'~1'11 ~ hem ,t.e Kurt YflMQli,,'ni bOlmak 16tcy'~1'l1 ka(yeti$(I1eri~ tll;albldu,) Qaj;1j - IJlli'1 kamHin 'doyurrrn~~t~.r..

Bu S'lJrJ"noklta uzerl~ so:Yf '~e1de~m var .. ln)Dnya ~~i.iginin dun,a genicil1§11U!I' tm,akbgl bif &ozGO'kle'" "dem~ __ r si~Ll~i !fe' Jf.a(Je edllen Hadep vb Ga~it,ltlilm, i\li:Jedl i by ~cdi~k~d~! ~y~ niVfl,{fe niLreket '~«~Jol (ly~ul~m '1(, mffm ioo~r- AlIlItltllk, 'TOrkiyo S0.Sya1JS'1 tmr~kelif!~n QilllU III \i'~ [11 atli I ijooerreu~inL1Ofrr raQ~ Bor,amlml1, bit' dutu mlw iQin Ifren~"'/den ril~ale§l.t'(I· ~! vt ~ mkraliladl". b'l' s;o:l:Iii lI/IDe.llI'; cfienrle'me {,iden 1II0:Uar d~ iyu n'J&l ~~lany53J -, onil~ mQ§.'tur. Aynl a.'aooil IJI(jlt VLikstellfi·l(lir'i "JalJdai Imtmail~ Abdi),dlat'! Ocalan'ml da 'tlj~ detrii~&rnrllilmee~n i aktatm ~ 'wr!lllPli !lU1i1ar)!1lm~ Oca'lan, ket'nal~m i'9"rn. ~"d~kr"e ha)kl!~1 silatrJsl21aM I rim ~ ~ Wft~tsh~n'" dirroe:sini yapl,orllll. 11\1 gb~fiI delirmaMiFlmenin dalla "3_'g1~ bar g~rlil10i v.andln Jrl~p va 'Ga~em. 9Ullafild • TUIilik, _I 1m! e~~ I~e dei Kwt halj(JJilI st'h~Jj~I211~l'lIdlooa..k; -desarmet" eMlek Y. 11~l1Idlad'r,. Sumobl1n1ara 'ben"rn ekJeYll¢lSikJ:.erim lal_~adhr;, '~ lItu"kusuz. H sp v@ Ga~~~ .. bl!tW n b n ar., -l~, ~r rakU1i kenai '~llahll ile WlHillU~ 'la~,1tigjini i-zle.mek istamekhMJi'l'. V:"aJrn:!: OO~ 9lk bli 'tilliyorum. bl!lltrlk!Jki raldJ' '~Emdi 5 fa.lf11yia ¥unma lak~;~ ~1.Ii; zalilil\iii~. rm~lbin si!a.1'n~a kit!Minl 'V~rlma ~Q!iC~91', ormak~edirImr,h8fltJ;1 r.

Gegan yllll' s'O:f'!umaJ rap.dan ~llQ91mlB'1e b[rtikte, 2:,4 ,A ,~llk 1005, gec~iii g€l'~ ya'-it ~6'~i~ebif{:N9rlm Med T'9Ie'!jlz.llQ!i~ yay Inry La, bail. :filar. bir:Qdk ~l bu ookhaJ i28lfi~de dllndw~u mu n!.nl rhVOflJllIlt. au k011IJ~ki goro,lflrim~ -,r bqkar 819l'klamada t1i1I9MJ~ll'ml!k isl1yorDllmr; bl!li'iUR bhrikl&1I Ilu ~ !tillar' 'ycwllfldan d~il1C1'looe(i[l:li, dgj~ilnLi)'o/1Jlm •• ~ a~a sij!teyeb~10C€;kl,e.rim ~udlJr~ Sos,y.a1ist Iklklar Partis" .. Kllrt IDlavamlrz'iifa hdedil1l~l:It;dll vQ bL1i ~miiz~ uQ,l1In p®lt~kasIJll:SeVlndjri;ci bulu!fOllYm. S~V:;~icSt Ik~dEU' ; :amsj'nin, DIJ ijntiMll' yWlIJoo

. ~dm Y'~lI'm,ey~ 'ek he.~ tOri u i~bidi~lI'Id9 E:rbakan ~t~lkJanyJD y.an;ra~ na gelmemeyc' O'Ufl glbslcijlime1eri!fl1 del d0SI.e.M,yolf'lfm. ~1!lI hem dogru yol(fur W h 'l'1iI de' kustahll f{:la 111'11, Ki11rt Wk5eliJ~ 1- e'. hq~Jil~ d~ii ~iki.klan sooy ml9~ har.ekelim Il\~ 5" ~(iv[r 6~i daratm ~ mI~~

tiaS11la ~~r ~kManlar.aj r)'i hi' dafSlir.

B~m 'Y'ol~rI'llU'1 aryd! md'rk ~o,luul!lJ'.

S~5;~Jk~m ill)l;ilial1. EngB.1tl'efrl. ILli!Imnl'den g~eil'i b1r ills.anhk

pfOrJ1l~ndl1r- SilsyaUgm, insamn en ylJrDk a,amasldlr~

Erb.rn. m.kbdeD"~ iGj,i'o, "'ourdar din du;m3ru(lir, R~ta_h Pal'l1i~ij ~i1'kusu(;lds., gGb_Iin i~all~nt d6m~tlr. BUI. 'Orla Ca_gdlf !Itt TO,... Nye'de yasala-Fl,g~~& hem s~~r ve he de parli kapatihillas.u·nn en 'Vas~ gere~$i'dlir. KiUISllI'illn. \'Qlt;i!il ytll'u ~kf,arU'aaJ9~r'e. oo'ltiz kaJ. _borsaels fi'.~ an, '"I rmen;!ere 0':1 y, 1Im~1in. fl'~ ch,lliItrallliilal'e' ~y. \ferMi' eV:l;yata~ ~B.lipar" dem~tit~ blii", ), yobaz 'k;a as~d.,. A:yi11C3 JYr~ Illik.wkj yasrufar,~, glDJ9 s~uJr 'te' BbaJtan Pal'1ti$~li1'i'n ~. p9ldmas~ r~in k{!'SJfI', lkamn'l.'hr. Al'LQik !iibakitrn QimrlJhu. bIT d~ryret p3.i'Ii~i(fir_ HiHi!OOr bir polls p 'I"~iiridir,.

!u edenl' :ner gun 'tii~ SQ~ parsi t~bii!iiIJ1 is:t9YE!t'n ~mhmri· 'yi)l'" :5~lhgl 'life "',uk$elll;'" mrahl«mi1e. bu devfB'm' ve' pars ,arti~in€l: ,dnk!Jrt.aJnam,a~too I r,

Dokurrlma~" tNzim ij]"rn~ir.

~&'~ .1m' l~di:Ji ~fepl'(1Jll'gl~ obr:u\. rtl~ ,~~ rti$mli }¥~~ ~~iIt~~J'JdM'. mf~ WI'li1l.~.N~j~k &~i ~yl~kdl;l"J INmm.'lr~" 6iI~ ill!fj/~ ,.~d~ i1tdilmelid.ir',

j(ent!J: "iI!!~~ :i.~ $~ iri:rj ~~' ,bit' 1t-~~ '~ 1jil~' iititl. ~'iI\'~wrli nidi. rcnklcriN:.

&l]if. db,~'ti: Y~rF. •

~lusttdi Ki:ma~';, Q~~ SttUr-:frl.; ltind MaJjl'.!ijg', ~mmi r~!. kJ;r,"~r. P~, 'TlilHJ 8~1' J!~1iW1' P"W itJr~l. SIWt&, 7'u,rlt},'jJ iwihliti.A ~"'s>f!l Jt:j~U~~1 birL'7i .. 6'. ,Bilufl )1i'll1l';ruu~~ ,Ml'~~ k4;Ii&Jt!T~ .!!;a}"I",Jd' .,. frAu'.

S~~e€e ~urume. d.a~1I1 y.J~IUrkJKi _n;~iB\k 'lfe bu lilCoo,enle die' f:JJlOelm¢k ,zorum'aJl~.

Akl~1I f]nc~ '~ai'itJ!fl ak ve 9Q f'il1":8 ay~ rm$(lu' .. 'TMars!i:; aYUl1f1iUlitlrl11 bi~'e'rniQ~n. ,akrr~!:z de me~lir:. Ak~~i\Z iStll!l, odu n al'llarn! oa !iR,eJI'jREd~l~~ dIr.

MlrstaJ:s l<;e;r'jiI,al'lf1l k~1ri~~ lil~' ~emal'iwl blirbi nindlan a,),lfmak duru!lfilurld~i~. f,k,t'Ui pol~s; dcvlteti ilQ Tlufki,!J h~k.rU'i ~Qr zamarIJ bi'fIbirindtln aY,rI tu[maya mecouruz; blriililCBI I '~I~initi v~ ikiOCi$~ :$l~\I!g'l ka¥ff~~~~:hr_

'Ta~hsJ~\1 k1l§aeme ~ayg)~R~II({~ 'Illiiitiye sdJUlnun 'QI~ene~e~rnd~ '~i~kau~ M LUs'tSi~fa K~IiI1~1 i O~u nc@ 5e~m. Ikificj Mahm IJ~, IHam ~k ,~e~ mal. Milhat Paj~l~ N~i I t~lat BQf 'lie ellt~' Pap kal.eg~uiGimd!3,;cI 'fiiiJlkiy~' ItI~i hi!'ilin IHrl!iliiikJ;Gr~Mden Ibjfii\siimJr: bunlann hl~biiisi mliilkeiil13 Inlle! dqJf,di~ ve tamlm'ElI ki~ Iii kile.rli! so§u-l!kanJI dali,!lral'il~Uirm~1I;) i~in i$e milkenrmllellik ,aJaj1f11lam.@J~u.dir. B~ ~Qdef!I~. ~el\Tl~1 P'8i~fn~n ~$'ilr~ii1e ~tl'Mur. fu'IDtffi~lal'maJ ~af!tJlz; TidM,re S'Oh,lI,i1ll1'nlIl dflfU. ilke~Ipn ye ~obazlajm i!i'i:dir'.

-¥t.gil f{[lr~, nalkim ~Z;I'f1i vEfrd~ i mill~adelenin bi.r P~fQa:S1 OO. reii'lk~ lenf!i ydJ:l\'S,lljk tuuw~~.t1ri 13,!!lI 'son iE!'~~ t!<all:1! bi~ half( m~c.ad!!lesrd~r; aifle~k ~u hpll iiri~e~~~I~ Ti rk~~~' ha1kl!I!'l!AIf'!! ~1i3ol!i!1efjr'; ~~a~ .. ~r anl~a ahnQ.veya, ~:h1~r:NIt tl1ll~maCllmil ge~~kte-s:~ olm:akl;an ulz;aJ<tHf. B~' Ulaedenhl:tj :SOrill 1 M~'I s"ba v'era Hid~1n Cefiflomasi Partis~njn .s'O~ ~J~n~Js~lnda 'Mnelltt:i gt521e-ritrll, 'fuJiki~9 tn~lkJl n 111"'11 ~u ~§>ama:da kti~i~ir1li lo~e§!e~,tird~~i :rei1~r~re v't bay~~II'UI yOnemiii s.a,~ [5~~JI~ i d'~Ju :S~l~iI'Illal!i: ,rndirllQf<1IldlsOildtr. To~ soru da, Kurt sdlu Ida'" Ge'V';'

~I

Esn'4 ;m1,fJ~'lJr$~ l~n~ il~yD~'. ~~yW ;b_Ylitf ,b1'~7-dfi. 'If.fI'f,'.J~ ilmnb "bM~. ~ftfIJJ~.m ~ldF." ,ki:JJ1ikk"lilG ~fJflb' I:h"ti..tnl dt.f-wt1 ~l,<J.fl~r.

ilil

MmrIlli.Jm .. 'fnf'Ird"i~ MIm. ~1rij'lJ'i§'ilJt1'c ~J: b.sIil bcf# rmih wIIJdiF_ Bir ~~ d~l, if;., ,dfroMt wkr~. ,Ft,~iU11i,r.tl!t" Ball dL"I!!k,iiltrj m.r~1BtM!i!! bir ~lJrl: J/@,rplehii1'rr'. K~h7! .. i'Jq;g,fj: 1,"~1 kiN,· iMJ~ ~n: biF ~ 'LIt.! ~';,~iSi i~d bir ,Qst~lmt Nl'ill{1/~fM1~".

Kmra.i r4'r~)t! ~9BI YC ~H~,'~ ~~ :k'f(~~, !!II

TJ.i'kD Jek;:l1i g,(J/_i:,t ,~~f.1.~ wi. ~ T~~ ~H~ll .,~I'erMfiC, Iil'£ ~Qtr;JJr ..!i'aIlg~tI~1 Ii~;l" ~~m h(1!r:lj' I;m'ft~ i'u llW~iil. ist~ J M~'1'a 1r4

rimci Jij;n'AlyJilmde. eS<iIleif tfJ»Joji$ircle' u,yguifl Siygisililktan V.f!' kaflG' pta~i~na ~zgu bta.slz a~r~lll KtBIT S~III'1I1Ilii ak,~~.~flditd~j.

B~, ba~1 ba~llfla V.S kililoDf mleliil1de. dOli1J1 o!i!lFII bi~ !'lkif6,iI'E Anc:a.~ IlMerw ba.'i'aJ'll va h:~m de daha ouyB]k birrWlije;;r kiin g:e:~~lili&(,Ib;,H

Willi mi. Y€i~l1!m,~z~ ybire~imi~i, ·vt: ;akJl!llil HZ~ ool'iitm;~· y,oTltd'~r. 00·· 'yllk ~~Eh)'iJe~ deneyiJJli~; iile- eJkQi11Iomik 00 ~e UIIIis>1~~r'UI._POlitik. ne: dei1It!i~den ,~kmu~'tur:: ~kii,nrunYrIJ ~a~g,l nd'a. es:1d !!eJ~rnd~r1I 1iIllras timan ~nsan!n'~ y6r~ifli Q ,~kll m bO)ftlltememelk ¥a1thl": Yet y~r, :~lh·het~inler~ {j~il,. liInTl1lyle. ~lfY,f)t i~mJ\! _bliUm'kt~~,ti'riU~" ~~fil nJ ~Yre§tlil~··tulkelim~ ye· 'De~jfji~i k~ ~evU'iriIU~ &IJJleC~ ~Iil,an-. ma.klj\dlr. 18u ,s~rEl~! 6J~fikla· iklind Dunya SaviI§'i ,~~esi rnde ~§I WDt~ti r, Uza,~1 ~·aplech:Hek br;dl d'QiliiIy~ I mil ,gtm i,:I~I~n S;ovye~. d~[:l eyirni, so:l!;;8lii!takj iillSaniilWl nGI,yaslfu .~ a~llulU ~~~f~~m~

~in :S.(Hlil b1Jimu<~tuj'. _ _ _.

itema..Thzl1!l. TWiw~l:etln l.:!ri hiM~', ~,anl1dl~ i r"Idan ~Q~ da'ha ~:I'~~ ibi r ~slf:tlr- Q!2JljUIl '~eD1Idi~; 1arihseJII o~cid[i91i A~Ra'y,?IJ k~~lmll:r§ bOi~~n mVQ"lAfrika Ifmv,l:rIi1lQrirllill1l UUlhi m19. AJI.iI~lIi~al Iktt!r~~$r!mda a~ g1~~ .. an yM! IGB;lIe~in. de el$;i'Slyitl, oi, .berlil~ef _~C1inn' OrriJ'UJ~l~Jr. Tor· ~i~or-e!l~d 'OlJiiUfIl en 1lJ& itf:en;em~e/jn~ ~~ 'bi,~~ II' \i'@ ~m eifrilperyar ~i$~ AVJillJpa ~e ·h@1n de A!liya..AfJiika. nal'khm i9i n, ~le~e~tmry rQir de~me-o~tiUaik kaJlrIril'jibr. Esas~!iid~j, Blah dQ'!J~!ttl€'ni 5nij ~deJtJjr a"§a.n:I" Ilk, k'llDftPlElk$.imii ~l3' koW,§.1W A",arArjl'~ka ~~kMjjl1il kar§ 1&1~:a ise h~ tEllikh bi~ 11:)l};'b;urlai'n1i1i9~1 ar!1 at makll1,d If • Blil {~mal 62e!lIQu~ l~lJm~~ Iminl! 1arlmin v,e ,!ltiliIilil1nllbnyOk bir ~hrnaTlJ elaf.Dk gf;1i~meosj~i ~OnJJnillJl yaprQa\tidi~. Btl Ia'n.mfa1 ril8dellilLyJe" ~hfi: sonu, :ka~1 ii'lIIlm at, ve ,~nreMme:z o~mu~II.U~.

Musmhiij 'Kemal" 011 d~lktlz;l!I~ j"QiQlhn ~Mun'jja. tan'lh'in U. iii 1,,' 'chi.! bUyijk 'imp~!;!'al!l:rl~k!an1ii1fl 'b;~i~i o!:an OSm~rIIrll I ~r.a~rlUl~ ~U'lrullfl '~k-~, ~1I1~r1 oo.a lk~,ill!:imi Du'Im~Yli b~lta~~ ,~,yirtniil?~ ~~ ~ylnn b~!ndakjr ,diev1iim,ci ku~!I!,d!lJl~ yfiw!iij~1indeA e'lk!I~ nen ~fr r:u~ lfe'ni11~51d ir: 't1IJiy,~ v~ 'En~~F-"i n 'OOffi1si I emif! .'I8i~~~~ ;gifll"e__. ~~ '~uhU~1I!(h,I!(., 'V,tnill~ni~i. ~rog ~m~'l'k d~1 a~a,Yllldir:, lOr~~G 1~(i;nCIM( '(arihli1de 'HKme~i' HiCimyer @I~ adJafi!lhrl1a~ S~I~nl1<'te· dO~!lJiQl' n!JfI 01um lUI ~lIi11lerini l~uiA1a'kitadl'r" "KanrP"i~n-1 Hti,mrtV;i!r ~Iiifrak. bfr linoo Env~ f IP,q~ ve O~~k!lW1lun 'kl rllm.a~u"wj.ai'!l, ll5'~, bu Ki~'·aI Pa-

~a'nlll'!l ~i~e!1 I~JihirilU p.ani!i~s~ I~,. ;orumsuiZ ~ar.a~ e~ki19mi~lir. Ib],~e-oe keflila1im, uJurtS!JJ.Z. W h~l,a!~uz kalm I'§[lr_ Buookt,at' n1;ye;tli ifCI~k ,fns;aumu11 )l\W8.~ma,a ~O~l! l,nrU.l~hlr.

l3;!]mkt((d;, IQIJ]feJjayCWflmm~ bj~' h~li[:(IiK

T4:~e' '~omlullriyeti, !rI-!m! bfr OOy~k dEl'l.llel'e dayaf;l~uak" b~fge~ sfttde. :sa~llm~dt: i$le:mi~Hr ..

Ail'Ica& MU!i~too~ ~em~" zarnan 1 i!l!1n bf~~tnlirrie '!lJllm~~ d~l!iia, ge~Gle., '9.'0\ 'd,ha, u{uksliJz. Q~~: dijz~e b~wtik~ 1ii§',~1s.ird. ql'ludaliiii JUll'fcler dahl! blUOn ~£Jlklara. klB.palall"!, TU)mLy,g .halk,Qiliu ~8Irifilli~deJiJ \II!! ~Igej$ir.qn ~m_rt1 i)ir .roneli~e· ~,e' zamanl :'!aml:lJ111 son d~ ,a(lmM~~ da olsa. d'aii bTr zam i!lfl(fa~ Ill~liDn ,~nd~~u1ljk. fI'iKtliMerillh~i' v~, :Si~~~kJil ~Iatak. ~ir tHHakJM di~-elilr1e ~"J8k. c;~' kutQ,!rIUI!j hi(JJtkilllim ~TIJUCaJ g'6t~rmii~liirL IEhJI !i'!eorenle :1arihteltii ~Iflili ~mf~br. ':t,eti, lIiiirlli:i¥q.l~nhinir1l ~i§~II" Saw.li"I~iiitifnn ilanu:b~"

Bu yere' ~ttl.d1kmrek! l,yrki~a' ~(lIl!lnu ~ sonH'Q~!ll! ,~~ I rll..a ,!('ffl almarillak~d'i r:

Tli!mk1yG ~r!}_1k!~ we bu haI~m 't!!!rn~II~1Ierl QI~i9 l'u~y~ dtl"!'ifmci I~~ rlylQ ~i~ yeni ~11Iij'jj ~l'e~ekle:riI i~te~er1l harklano &Ilfliln~n_ ar.as~nd;!i oa ya'f a1mamalf\: dUiUli m!.!llfu1~t~! f. Son! nf ar ~ln(fa. nulftun l~mHN=

si bfr ~Ulu rn 'i.I\~t~. h

E~e~ Tdl rk \l'e' Kijr'L halIJk~carl" W'ltahc;:a. kBr!}Drl!kj1 :sef,g. -Vel hil1 k_u~k&!l$W' ~e-v~~~e bjr y;efil 't>irl ik kl!Jlt.~hlm·sa; §:imdiden, b~ biiFIik· 19r MuslaJIJ l~(G!fI1Ia~ Ue· $e,h S~jrrn 'lato!lralfam11 ,a~YanaJ asrna~,1 dU§~MbtlmeJMrriet. ·~api S-ai'! • .a~1 n fi'J'@J~ dfoo:ar ~ b1r 'l!atikal'a ~A3'n~l)Ip bfr ~urt 1j!1J nse;'!/eM~r. MliSIa1f~j Kellll~1 de, .[lial:nmml ill! flefi~ eirik ,~o1a~l~uml'~o5< '@eUfnd~' kaJ;Jo. mwemls!: 'bi, Tum, 11~'el'1idir: tier ikisi ft· lKleMj' ~alkf~_nruJ"!, i(l];eali olmamatllaJ ,~nklte! ~alkl'.a~'lnlli'ru ad'~FI!lII'd'1r1af. ."n1ik, ~ mfJ\aml ikiSii'ni (B~ :birlikte :ailnemsem ekl'E'p, ,tiO~!ifl akle-dlr; b~i1~11 A\tin i8(11~ ',_umit" ve' iiIlkhn b~v.11m~~ ~ru1 Hr.

Rizi, bQ~Il:e"bi:r aJital v~ }i!r'e'k bLO(ililjJtu:~; oo'!lY'I,i'e\nine zorlaliJ!l:2I,n b:~,.. ha, Jell~m'el ~r' d.a IthjhJl1liF1i11_kI~'! r, E§r:' 'luiilili~;iin m:; kodili~y-ol!tl,;ll: flU y,apam kimiSOnbll. lDi~j[rb~r dogumtu bir Z?l2~-k:ijl1l; Zijra Bay .01- m~$.~" 'lari~q,1 oV;lnri ~a~a~ksw~lIl.dM bjri6~dlr~ li~ a~k~Ip~. ~[jJiU(;lie h~bir :aam ISJ.filk, VitlP~\iiLf1:iUi'j~ 1;qaml~nlll TilIrkl'u~~n ~~~Iaif.

.51

nl araJIJl'1may~ ,~'ml', b"' b,alge 1¥d!lrnrchr., ~ki: !~pr,~1 _: I'~ leZ IpDk zemgillldir; TOm "'~tell1lhm 1irr.a~lndan, k~klelllnl" ~~I'IIlI~Ii'i1 vI dfiln,aJ Be TOr1'lil,e'd.~' Kij r'di;t!iiri iffi '901< u.,~illf 1~k!UP ~Irr :ZiaIilil~llftda~, Twllk sosycfag sma_j~ Bei~. IlKiirt, Halkv'Aln \l\arllk s:a~[~~' '''l'fIaOUlk elmfe; ve lpek d !lerl1 omrVnO~ b~1 ,d!a'ilap ~~srelmliru. O~! Bfr Ttltk'ul'rJ. Ziya Beyil g6klar'e .t;lwhrkerl, Se;ik9")!i fedd!lHm sfm, bliryUk, b"" ,iIr¥IP' \1'arak gi!j,~mek ZGnJlnlud~lr~ yobllJUWlk 'v ' kDqQ~ rme/ldflr .. Berlim k1tiiQl'linm:cj~ Zi'Ja, Beflliil lI1ok. say.gr~ br ',eri ~rd~~~ 'Bmiim '~~Ienj mda. 19~~ik9i. bir aydln yiiks~1rJij)t'd1r,,~ Delft:, BEl' Karl: "91n, D/. Bi~jrk9'yi b$lrilf:ll&.eyip", ~~-ArJ'" ~~fOVl~~ ;sdmek, "'-,!eee taw '~ Q;dira H, J1ds~ 0>8 b(;dgem~n l&i"Iglrdl '~, Le. h;tI~kus~~, ~o~

tCllT Bei1~k9L tlG'r la/man le""lliarll;KOil1l:.lm\. "'~~flhIl'!iIZ~ljIfJ . ~I" b.q~m y9mk1Ml':"ldan !tiJl1lsmjr; S .ct~~ b6rgem~!. I~I~. ya]m~~ r~r .'IIe' I<:D haJ!i(IMlm1,z-:m d~i~~ dimlYiilJ"aytilt1 lan~ (11m ~II"I z:n'j~~er.U',a:n)-· dlf~

i~fk y.a. d~ 1('111. b5-1gemT"liz inSlEu nUl. D~kJGr 9lQ:;~k9j'nirii IkiJj'i~ C Men ~renee kI, ri 'ilatdll~' 'l!\Irk y~l. da Kili J'i~. insarnmizi n II Z~ Eh~ry'ija 1i!a~g!'1il ve. amqll ran ya§a_mllooan g~k8rac~111 d€i~le ill! fJrIf; ma~e,adjr_

B;!Zim 'VUmUp~tiilOiiul, tarih5e'i ki!inkier~,. yederinde' b~II'~~~. ~maJi2.ffli, baJ'l!iBl lurk 'V!e so~ra f(rlln otm,ak. iil.ere bOlgtH1iU~llIrI,II"r" s Idanl k~!ma,'l ~ef,1ftI k~edir. ,ekr(JImlamakta ,atar va~L~; KI!I~ aydl m amld8, '-Qrl( kem~flzmim '~Q II: dtHin r~JIIat ~~mas!n8J 2~: olani!!;;, "~neJR kem,ari~m .d~, ~er zam.,slo!!19 '\l'efme h~'~rided~r. Kurt

YQks81i,~nin b ~, baf.:m1ar eldle etrnesi ve. Ime'!lZlr~r!, :1~lm_M~~a:n 'heme:h soma;, bB ~~urr AydlllWI'lndai gCW&lIile • duny.a IaJlilfU vel

1J}.'ga1f1 "~1I11 KOlitftir; ndIFO"'rtR@ e§rill m~t I! III, ~ ,'''' .'~emQ!is.1 ~a:'. tabid' Ugi1id.ir. ~llsC l1e' oIUr!.:a olsun. b II) ~a~_a~dl~. ~D~yu~ bCttiirL\e i'!Imel@~e v,e yGtni '~arih tlhliiifa~erma (I6;Jlll\liwrm ek. gem:ell

h!(na:iist, rlO~9'tfM aJ',asllndadlr~ _

BunlaraJ ~j' - (11 t(r de lslamt:I!~u' katl'lflilak dli"~ ~iIJ.zaf1l '~~I keF n ,'lama., OMI !Kia II a),(;bnlart tie Ii ~ ilir~dafl'rn~n. I'telilfi ~€lmall~m ~~ ~m d 9. ~m_ ,~~ OlImhl!.uiyet'e 1~Em-lIII1IuhaJe'I&t cr.m~W~, ~~ ~Iilkhi,m 19'airlJ'I'mektecltr; b~~. lfi!v~.nnrnek~:e:iil, tim. 9,e~,~eldil! "Qtl.n '~181 olm>aryan b·r baburienm.,edi .

:Zamai1 za~an Iba.,kaJd'ljl\mak bai~~u': muhalemt tJamDQ'" kM:hr'. Ba~n jJI,uh e'fet bag;kal!drmmtidiIJi!'! d~hr:iBl dle;rdj ib.iril~ ·r,

Bir. Parti(ya. K _OOtran K' rdistalll~~n ~lkJ§!II~a 'ooru'~ ka~a1i~me ve ke"naJ ist' OI.U1tlh~iiyel·e~ KUrt p;e.;nklen~ j: ~,aii ,allli 'bill' prrO'g r8mabl. blr muharlefm '0.lmaml~11Ir. PIKJI(' GeMI 6:B§kiilfu O:oolan"l~ pk 611il m1i sa~~amaRafi VQ d€i~&rl'e dirmelenil rnlll'1uijtur- IIDrIcak, In[nlv .. hen6iZ K~n ®.yd n! ~ ve b3tlm ad ml:an taraf.mtd r ieH!lfirnilm'e: ve ;z'e!!l(i I "tiri~rrn1!J clmakJan lIiz:aJdlr. lki; Geli~tiHlemeY80 va ,~e1TlgJnh3i'ljri~fellt hilO~e'!e m'a~ &dih9~e-Y€iA ~lhI'ill1ar. hlil'~affl.ru111 Sml1l:me' 1(Jl1likesiyle karJl kw~wya.dllr. 0t~ Bu~1lJ n: dl;l,rld8t, rijli!ic~e·(h~' Kurt. jUk. L fr !tam en fOfik (lenoir inin Gn b~yuk dire rarinciel'll bi lili. ~l~ mlJJ;tor. IDO": Bu, ~l.IIl!rllin her 1.811mllTMJin daha QQk <t(j!)~udur. 1993 yaz 1alfihllII 'eill r<iiire,-l!)em1wll Dalib'Glsi Hikmllit: (fe.in. Y~hm Erez, N'ecme'ttin Ce-vtterirun)fild®t! Klj f1lerin de, deste~i,)'l1e )"ilOlm~ OIu,§wr, Emakan GwiGiIi~linln r~e en! b~y[jk alan'l. OO'g~d~r.

fst.amCI garicili~e g&1ince; ''11l"irltiyer genlci li~;' bir O~yde deJl, islalillloll geooili~l!rl ~,:;h ,~ai"I~ ,b~$k;ldl~IS,~~IMI r~ _ ,k 'fl~fa aa"anIiIl<u.nlUl v-erdflQI lII*in&£i lie la~lzm0; pra~11l: biT aqllJm yapiii! QIna~ fist rum1rrJuriyel'1in. iQeFCle moJ: S.kJlriI 1m' Ye haJk m hidefeti j~e ~~ .. (q~~fIda I' ;S~J!llltfrgl rine iSilamel gericiNk oIR1lll~wr. Islamc: I gtrmoi~ lik, Osmanll 6~il!l'ie.sifl.de E"lii~ IMtmmk de\lle1faJ1ll1de, "Jiu." 0- i'k&s,·rltCt)rt a,irelt'rirnio pek 9)1< , mes. nl 'verdE§lj ~Iy.g Olamaya be.nzer I)ir biQiiT!1da~, hep "'e.ntinls.te·' .. !!HZlliJl'lCI. QlmIJ,tur~ ikl0ructf 1@1;a,·, mk kOllanFiilI<9 \!Ie f,Ui'Sal b~I'~ll.Ik-Ga, y,o. neli'mi iit3marya yOnt!m~~r. F&1a9il(:1 gerici"k" once Tur.kiye Sohl!-nun 1~ksel·~ Vi d alh a, !iO):jl1'i9j da, t,(oft '¥l1lkS9lilli kaljl$mMI, qma!ist CLJ!lnrdlLui,,ete· k!!!lllldisinil peij_ ko~i QI~m i,til". ~i1bakmlill Ol\U pe'ti:~ C€!1\c1~enili1 somtU adnj;,~;, ~I~I~I ~ On", sot~o ~tl~eltini 6.nlem Yi yOAaUknr v,e· deVl'.! ,1'!i'i"IeElmlldlr. Hem ketld isjn~ ga,evteMnr¢oleriolettekJe:ri!l1i opm.el ve- n'em d~. sar,ay daro~;isine, ~8ili mI'ananl a~imtl~Jide· go~lUId'U~l1i ':;:z,ere, i*;lljtl;e ~J(~'. etaklel'l~lMi 'o~WkLerimj Il(tiHUemek. 15Jbakan damekill'.

Brr: Isiemci 9 "eili4in, MLtS r31 K'smal'o lfBJlQ'! ~I~! e1E!iPibr' • I~w lWJa"n g.o.l,l~rinin mnginJ a:§amaml~tl~. ~ki: Musmfa Kemal~in pek ~ haJiI;lslI baiiullK'llran ve' bii,ii~ /tNt 'buijl;JlIa dewimter o.ku III clan~ Sre1.aflik'te d;aim U$. rotmi$l. b,irr amamda. ki§i5QlIla"hi~i~'" -islam~ ,g.e~

(t¢ili~i~ Ke(il'll~~d iPa~,B kOrlih~eliil" SQ1~n~~tQ la'klhp kalm r~llf'. i1.in~~ ~ad~e ,rlkellr~'lir. CIt;: Islamel 'IJrLu~iU~~n, Musial',", K~rnal~ jjl1!id~eitmasi. ,~:OO~ Liilnin Oyle' ,~Ifl~lt I ~ d(U'i'iI1~n I ~lma::ufldiillll1l ileri g~l .. m0kledi~'. D""'I1: B~ton h~~~_slrerrrnde, d~te1:e ,d:tl(,al'lrml,lamlr. An~ ~~~ - 4;llirrel pr:aCr{Jrne i!.!if,91U 111 Ot!at~llt k9Ifi;dile;!i1'IiII!9 \f~rae~ .mlsyO'iA.1!Il al~p yOotti'r'li'iQ ~hip 01 mak rs.'toofikl1e;~i' ~man Ida. :~'@&tat1an~lli V'~ ba~ ka.roa Yllnid~n1 g,O;[)'evtffOOirir!flll~Vi beklem~~eriCflr'. IBe~; 'I ~I~mol a1an(lj!aI. ~bd*II~J lii ~,(i, l'u miye sol un !llI 1!'iI ~_nII ~i"tmiPflYalisl DIiO'i" r~ml~dM 'fl\k!~®lI1®;nI'er nElftQ, tJiti}n li'I1lulh~J!1ili~tl er i!ilWm1nd ur_

Bu ro .. lbeibijrleniTllielllfm, Ikw,§;1 s5y'!cnecelk, olai1l ~ool!Jn Eglif ~ IE9(nCl ve Km1: gerldr.k!~ 'ehr!liilu;: lth lOy e' :Sor!i.!"tm!u~, "l'l~hk,~ ,ge~oiIi'Cini lIenm:esi .Jr;~'1< daJ11ia k.®t,ayd~'r" Bu~a~ ~~eml~k .olart ea ~!JdlllF:

Kern aIi$~ de~enn I' arru~e Turk SID]liln un v<e; dlahiaJ s@m~ * '1Ki~i1, 50- ILi~nlln y;Dkseli~i k~JKsnll~1Q II '~p lIIEi'iba~ar"1'_ ,adnw~ki yoba2I~~Ji w d9'l1'iaDllj~e dls,vE)rtiye 9~kaJoJasl" tuk;el'fl'lificsi d~mekti~.

Son ~ki darbE:!' be bu IOk9~m~)i liUinlannllja;ml~hj'~ 1 geo 'blJmih!ii ieym~i!3l~ dame lie 1003 diltmga11 GIII'er-G~~ij~DMiifel Damesi" bTl' pmli~er 'mplam I !:lI1a:iiI kemallizmi.pr ... ~~~. Oll~.rf"k biti~ml§d~. OSmaJi(11 i~1i\lhr~1'erini'l11I HlkalllJn cNl1;e kan~ fII:!U ,wa~a'r aJl~l!'1aahTl~=f W~f'!.~e~. 'ke;rna1lsl lilf,fjjt!!!f!!Iin' bu $0;0 d'ii.iiiOOo:Llef~ de'" "'A'hlJtiitk.c;llye' .AtaJru r'k dim ;vt. kema1iDfli.p.ati•kitef1i.;lkan1ilaJl.d.l r.

. lESir: IK.gf!ll:a1i~m! d~\!'1~( ~~'e'am!lt'mi i'IQ ~kO~mi~ geiiwme ~dllam m~k \1\& ekQ'J!mmly,e modalia'rg QIJ'IilIJ3' ~lro9lra;m!dJ". ~~l!I i"Ie<~ftfiI,ele~nu '13wtya ~~meJki e'k'Ontmlik ,ceph~e. k:em8~:zmi billr.rne:Jdit BrDf~' mi§1lerdJr.

ikl: ~~al'~ml. devlelilil dims~11 blr Jl;ijlil1l'ii~ lie' ~ratjOI ,o1ma!1ill8$1 der'iil'8kUF. Affha~MaJlii!'1ft ~mkwm '!le'FMeinesTru~ kar§lll'1; J:llmi~t d~~ !f'lemoe, biIi QQ\I'~l ,oJ~rak, Islam Bfnlimh'Ie IU~Q otrlnal1l;~ TWi rk D~&-' 'lu'n;I3' fllrfiUDO ba~ i~lami~M: II(rmll~ ll'oi!\I'JiI'ltktl r, IlsJamoa 2)orunlu o1m~~ ,m~1In8 ~:l1'li'l1!, rJ~'ilel ooi1!oaf'U ~\f}y~ biia$baM_1iIJ ~lh.rO~nu i~~ ,eden ki11!e:mili. bliiyuk blf ~ru.ma '0 mocsllJ ;I~. tCU rna nam i!!IiZlaJru~ gn'p mnele-ro1i \1' •. tiuriJarf ;~.~le-;nlY'0~IaJ ya¥rn~3iI', Tu,kj!1~ CUJ FiIIlmlilim~li;nil'illai~ bI,'dF!~lle.t oL'd~u· idldtr;aJan Fill peck gU'rYl1lt. yap m:ilJk~a~~r.

leu~1iHJ bir PfJraf1l~~l ,a;ma]ltdu;rrliniiUJnda,fu1ifi'i': ~Midarl!m:rz.da. h.,

V!lm~'1 vl9: hem d@' r.h3{1ll~rl~l;i! bu fiillt~iild~n dollY'I" h~ d'inil ~iya~ s&'te alet ftm e' :S!.!l~i':Idan v~ fi'lerrn d, ~lpllFlt illfllOOqrftla.nnl ,kid maksa~taila k!;Jlll,anm~ sll!:qundan yatgd~aeafilml!' 'babi idfr.

Bu pa~aru:e211n de~!iI'n bt!lkLnmahl~lr: ~lel~r de bu nKiul& v,~ tl~n bir ~kryUzmn]MQ. din! !Sjv~efe ,~.1et 0000 Tilll'i,~ p(:lilrti~ll~af'llruIFil' h-ef gilUiklle,ri yM ktn~a.rl R1 da !lfr.t~lrnliie-~~~i I::!ir 'a~let 'ha:lln~ g,el!lfli~lh .. ltirlk ~ukuk ;51s~emi bon LU'~ ~.g e~~irmalffrioe ,etver~!jli deifl(U~. lurk: ~iS~Emir'ld9, f~~Ql pl;_rnn.d~i smiKe OUlmhl:iifba~~r;iI'~nr filii 1111 e,ll~~ nyle b~rlik'~€l' 9 nmele~ my m ktlndOr,;, musl'9man mke~er'de ka~ ~t~la k:ajl'IR3r~a: t)Jrrikite ~esni' IBZ4 nijg YQkWr. Oml1!!k ,ahn~ 'Balli O1kj:r~(rn~' de' isl~' ba~kOO"i e~i'Q~~ bla~Nb1in1lallii A g,&,zih~~in~ hi~ htl'lrna2lru; l$aCIle€e ~l.mlhO rb.:aJU e;~Ja1! ~~,I"IU'l resrni daveitle~I1Q ij~tirak ,edi(!f'Qr,lar• Naz.mi~ ee.I!Ii!Tre.fin kam'ilJ la§id~rJl,~a 'SO'~tUMI' '~5IiliJlne UygUnctUf~

D Un WIn ,~:rdilmll ~JJ~U r; VllliTI1l ~·I ~ ifwGJ'I lfa!l'I~1 :s-eJahlte' kiU11~ 1m 'a alGilatsl1 usule iI~J11ihr' ~i9 i.t.Ja"Y~Sll!\Zthl!f. Iktidar I rIH~:C~. ~II!'iI'!'~'nl ~l~:!!~ FIIU1 ~~yah.a~ m(ii~h·tdWfnlrl kel'!ldi$i~hm ~hs.il ecm~~ ~e£jnld"ir. ,1i!;,jlMt!.a -1(~llm~ln, ~arnl.!Jl U~~J illIl. ~-:sulm [aka:s~1 sayaJ;Qlk;, I~r!llr! u .bpndLnme'k,ic.i,im bfr AV~l!pa ilkesiflid'eo di~91in~ S[ifllliii&.sSi ;$a~ d'gee hl~$U2;hk'~lrr, H!ili\llk~a b~JiilliIfi1 afli d~l:et fIflaIl~m ~rmajrd~l, Oem irel'll de~ bir SiUnlli;li1 >du;COlniJ i~in, 'bTr nn~wn di'Ca!'iine mSnll~ ~rtll;· bllaitm HUt kannWiI imkQfiI'at'nla kOlU!f8 IltuHanma, an'!omrUili8, gQl'mekte~ 'dir: i3'ynlar, ~ldO i~e1 P!anlnd'a ~a!~ ikt@1flEl!i"zmin mle',llaf t~'iI!lJ ,o'lm~kladllr,

O~ '~~:ali':'lm; prali~~e~ ItHJyi:i~ d~~e~1m ~liNka5lna m@sa1~i mmaIJ an~amllf'll;jj)j 'gelmel!cloorr. IBu ~11re:" lkirne:i Dunya Sailliq. ~e il~lfIik'~ L'e '~e' ~5me1 P,~3"J~~I_,~~ m~p ii'dif;l, ed'l~I1Ii'i~liir. An(:'.iik b~ itl!aJl. 1l]~lJJr' tafli'iiU'iI~ ICirJefl"~(!iO~e;~[)I~illlifl\a~ Da.Rlesil'ndekJl k_ar b(U'fUik ~G 8;iI~ Qlnflamn~~u~, ~l!I1Idu TOwkiy&~ 'W':ai'lflirnglpwlJn kapriS!lfitU3: IQOfe Ylll~mlan€ln ~I~ umm ti,pu ,Q'u("um ~nd~)If. W-ashir'lg~on,un tlolijea d~ki p~I~~~ka£I~1 sO-mfi,e,'bill'mek ic;.in ~f'le ~Ik i,'uila14ara ginmesi. bXrka;9 'JIll ~rm-esirne kadal TG rkiyetde, ~ ~mse tmaflooaLQl diiU§iin~~~' em ellidi: ani k: iliurk, De~~Ii. dl~' pO~ti~da. sadec~, W,ii!!Shlllil9toniu~ U~L!$iOOUi'. [h'i, alland~ d,a l-temQ.mz_m 'bU;nili~lif,

. fO';KJ,y0 C\imhuiThlf~lJjrrlirll" Ar,§\p ~8'1ldfJiltni' y~rdu fTldEin lOOfi'lil, yok~

suI vs 'G'11~k.ei A ap insan1ar'1 u:ze 'nI' sIrek! katifamL c:hl~e_ 10- 'Yfi1, Qt'lak '~ariMlllili~ elM !K-ud'{h:; «,anti' • gM;b_-den, Iismil its ~3IniR'" no b't· iwrak y,apIJO' ,b!( Sl!t.~u:ra; dem ~I Erb !can Hoeaniiillw&rI~rme~ iSlam,cl pEiflflilin T~rk~Ye M~ sr,'nde en ~ok mmewel!lli!~ne

"! .....x . :A' D" -"t- '1Ir' ... '·'1 ~ - I.o~t~:'·

sah!~ Odf'iji,$1 ,$-G1IiIi ueteOO 'lJ:i::I!fLi£l1ll;;:rulr. ,uU ~ le' I~JlfU~LU 1i.II';;IIl!.In M:::-:::illiU I,·

Patldn', YahudiJer de J.$di~i ii$jfil - -WlS'tafa Kemal'rlil Se!alfli~'te dogiWIa~ln~ bill" NsSU ~ sayan yobl:dar, I g~;.lu ollduklanm· iilfdia ell.

, -Ieri 've' hOk~fIilllr istedikleJL bl~ Slf'iId • Tum Ce\i1Ie11"n11i JRntJdile.r~

e IkUca'k kl!J,cagil'ornrma'3I kar~lilMa 5:5iz k Ihabil'mc'kit I1I;er.

Turki,rerde, de\!l~' poiltikasl olaitak~ '~emalh:m 'bUMi,Hr. ,~ihk demego,jisi kidl'ifl,1iiJL

'ta'ol z. ktrmaU~. ,satliIKie dev a-llpOlika5ll.a'lanl nda bit' pi',:at~lder It-Qp1a~1 de\jillli'r. Aym zam,aoo\il Oil IiIlnh ta;h,Uall vee blii s~kat du;Onme yolu r, Kunaliz· U& m~- dBJtd aSI~ ala! da. ba.!,r,ntdlr. Fa~a1t. is,ilI'e-'t Q~iliTl ibljbilrne el\i" nooeniY:le d:fl(Iifulilek ,miU"d'a~nll~ bill! slama, i$.~alirlci gt'ri(Cilik va K(lr~ en tetlj9Miya$i I' el·

e' NlIl.dur b~r katk'tf~ b~,dlllnm,aklali'l, 90 . UW I r. fBU al ' - • '[ diye

kadar bi rik~;n katk~1la~1I1i !~ mu. Tijr,ki~e, sosy;aJls.tleri 1'iI~ ']ir~ Yeterl~ degi!dir; af"Lc:ak bl!lfW~t tiitlm·ikert1<!larlm ~~I r. 9iU~ bu ka;tkda:rd!n sadeee bir 1\t5gQiI'i bOlfimilioY bum-ada halbrllatmak zorun1uJugumi flu¥mak'ta~1m,

l&1ir~ EIJiJeDn. ((~ hfl1kln~ar:l. gOZlD iP -ok ~ haJkQt blr genUa li~ rdof1Mi .. , lIUrtciy kUl'ifJJJhl!$ 1l1l.Cioacl 1"1- ,'pakOv~k y-a,ra 11ildBtI ,01· nilu~nj r: m~caaef~l. da~a blbo'k1a't~k ",e· gelenekseJ 9zg ~ere 'OI!'IITi.ek ist~1-e~ ~.aiar t~iUfil'lMl~i, 'afa:t.h'dallil 'M1Sliy'·' l~i£liIlI.ilir" "~(kez E'lhe.mln., kudUlul mucdelesiE'lQ kuJ~Y I'll ,$Ik:_arn.!{ hain' Qldutlu itldiaJan M kemaJkmln b-u:vu'k. yaJa ar.undaJn ~~Rsjdlr. Ba.; y.aJm"

du_~mll1lmi~lk

~kii: Sait a"kaklli'ISI. Kurt ~lalkmm Turk~ kll.irt!i.illl!D~ mac.ildEl~o" siniideW hay.-al kit ml ~ ainu, ~iJJUIUi!1g1chf, Salt'i ni, ~r I ngll1z WUSII.I o~ duOu kldi¥u, I\Ce -l1Drkrye J!Wmun'1S Paitlsi tar,a.fll'lldan -os'k,o.'d! '1Z!l'Itaya atl[n1l!~ vIe ~mi :so.nr8. kelll'llaJjg~'IH]1'ilhin ~1~lemi ;a.ms,In-a '!!n'im~!1 bir yaJarr' I r~ EN yalan duz'enilliJi)~ r.

O~; ClllV,e I' uJlw ,- e I~, gOziJl P.6ki katy,erizmden I,!Irzak III Os ..

men'lll ,~9nin~i-s.,idhr n 'rzlk ~k tllidas I ollml!l'~!Jr j an~, b~r m,uSl't1lil ~D ~ deviJ, bilnTi~~ iQ n.ger no o!u.p da la ~~kmrJ~ blr blnlm~a. "r

. HU1~'flY'_ .K~l'nramanl di'r'. Kem~isnefin, ~emal ~a~ a§11'll O'I~G parij[Bj~abitmek rQln af~lril o.~El' KaraJa:d'JkAan ve ru neaenl,e TOrl gmioN' - . ·t3ra'fma a~l.ddaJl" bjr bU1'~uv,a' dev,ji'jliOOlSfdir·. BIlJI k~rafamaJ dOzeUitrni§ VEl' ElC1Ivar, 1 ufki,e~'l1lb1.Ujtd""a de:vrimltr taJihindekj yelill~ na ImnmU}IU,

o iIIf~ Abdul mIll, Tu ,_ ''1'' 'faiJil1inin I' - Om ~nrn -i e.n :lOr ~1,ilikhrtrindi9-1i oi risldfr. Ham1d'i. yalmzc:;a, erthPGlYalisllerin '''K'llrl ,S!JHan'" d'eCeflerndr~m.~y,_e ganek, )l\a~nl~:m vesv&a-cli yanlnaJ b.aJunak kemal~sl tah :la.11Iaman w Batl yam- acrr! krannoan -I'JISICir ~ T(j~ve '~a,ril'l;1~in sa@lk~ etilim, Ikadllr1 hakfan ~lanl\ro'ulda::1t:j pek on mri '80illkltl'~inde Ha«dd'irn ciamga$J 'var ur,

Mus -,~, t(llmal I Hamid e :EfWoI)~ ar:asmdil1i bJ If(lnledir.

_ I ,§: _Kelilia~ 1P~~g'mI111 .r[imQnd~ull he.men SIlHUaJ" 1'11i1<iy.a·'y, Wlas. ImlguJn"un bJr U1yd~su abllmck i;ln, SovyeUer mJliBi~i1il1. fi:h'klye""den «m~ak '!Ie ~s i:;rft~i yii'lafil IIJ)I'd.uiiltd91Ul~hJ f. C~iukes IEIIhle.mliaill j,ilin [) Idl!l~~ ygJMI ~Ul bit siir,tt en ija~ ~~$l~ r' SaiJm,

I 'I' v= ~

lrl!gJrlZ OOSUSUI ,oldug U ~alatlfi'illl .. bill" 50re err ~k KOnfer 'ar,af.ildan

bSnlllfilMIfl ITIHi Itlli~njjei'1l, ,SQ~e.If~,rj~ Tilr~ve"'yi lohdit eUj~ i I us ve l:opr-ak ' tedlGi Y'~'aru <fa bj- ~ , rEI' en f;o.k 1] re soh.l ~araJII'dal1 Ibernrms, eIf~ s-wfilJlmuitltl~. B 1I1l~ btl! ~alan. y Iha~m znman, erm ~'Q:~ !Urlki.,~ ~1l\Jf1ui"l l.ep~e kaJo~u~~~tim Vi ;irrnd.i, Sov:te1t ilt!Jiv- lenrlfll s:os)iaJwm ve SOVJfeIM. du~m8:l"IlaJ1lrnn e1ii'lde ofdu(ju bir zamaodat. liU!!rk-es.i bu )I',aJ~~ ~"'~amay,a ,~agllflmak dlJru.mundaf'lm~ ,Anc,ak bu 'v.a!iiiln da ;fir-111m It~'! r,

Yala· iH1 :!;i ii'ltmak. kern a.~(lffii so~a~llr.

,llk'J1f1Ct 1liaa ydlr"ldEi. I'S!_a_lnbgl"d~; -e1ijll'd'a D', sinamada yrapl ~®I1i ~IIi1'I," ~ranTI,~zdaf\ g~~k rM~hfll1ijl' AI~ Ayba( v e.' Do~,iJ Pe-ri~k l1e bli'nim lofl'U§r11JBCI 0 a~ !kaUldtlj 11li'!, ali' pa.' l[!,.aY'~J lOp arthsnliJa dillendirmi§tfn.l; ,irndi ~ekrarllvorum: KemaJl!~m rot~i ~Ie~~el gotUrme..cz. Ancak bizlj'p de kemalizniin g~risane. dlll§memiz- illiG mkl1n d _ .·rdh. K,ema:Jiz:m. _ ' , ,e haJkJ'ai'l arasJnda yarn birlilk1e~ln 've' mliCiI.dele plafluld~ YG'tii ~nilak w iiiO;tllisyo~l3Jul tngelid'r. AJfilcak

lbizlml' '192,01 ,1I'11a.rml~ 1'~i$lil'IdS' ilti ~. !fie, kolt1is,yon, ~Lilarllmlz o'lama.,f.B'c~' mtii~ i • BllInl (iii' iP1J, iV.1 11k ~e· 1986J ,di ndakil t'Op· lamrllda jji1llandirilmkjtif ~

Yal mz I b;u ~ni_ll, btr b~,ka &9ldan da belU b~ ol1leme satl!ipti~; IEyluUst 'CUlrtt~mn Olil! o:l1ernh SaJlmSl!I e - 'den binsi de, IKUrt" ·so.z~ a]~a 'fjzerilled ... C1;iGta'idan SOl . iIli a;;lk ,olarak~ ilk kez, ,ts'1; top· ~ar!tqd !, ~I(Drr sazQ:iCQ se.yli!fltmi~flr; bi~ I~usa Ia.riml lko'S;' " ekl. bu tlk 'sG:din onv I, II: aiU.~r. ,Ane k 10 _ r ~~Ii' yan'i. bu' n _ ~', ~ki go,. z.U11l .aym 1M' Me mmiht blr aRyaJ '!iir_Ilme81ni ldilm iyi Oef»erten" dirl' hllecek d'urymtlalAZ.

Tilir&6]le'lilio IwM'lu~ m~cad~liOOi~ twJr> BatJ,'YaJ ~Jk w ~ltIt. elamJt .y.a;zIJml ~lu,. SlatIh· m,llicad~enrn illil1!i~ E;sJld§fi3hir y'8k~n.lndan'l b~2a~hnakta, \t~ A'~Jl11 OZler'j nclem bmir'de, bil'i:rilme'Wtedi . B[lil!;Ul brr ~:aI1P'llkllk oltllll~lIInu ea ¥Jne' en ~k~ min ~j 11iIi1"ilii~ 'IIIe g!ef!qek' 'lai1Jh ortayr !«).ymakt9d!I!'. CUlniJ1W1 bUI kl!r'itUJlu~ mueoo~1es.iyfe ~~ili o.;ara1c.~ <l!t(a.luaJliatlf ~iLYdar'l 'yeiM, Ma.(,Q$'ra'va hafQ bir 'yer.cflittir; ~~16 kab'ull edilen ye~ ~ b~l!li~ blr ,aMde 'lie All'It,~p'teclir 'It IIO·Sanl,dLy~ ~~::am]_u ~rn1Y4L daha O~.urt1a ''''9 Uda.'d '. aJ:. "i1!<8_hmiin"anr. "Ga..:zf. "~Ir r:lIiffiferne1eJ1'ii. iki ~a1kUl'UZJRI Ktirt ve' TOrk, h~l~ kmn~rrll om~z: omu~. bir yilmem.i till ,adrr Qlmaktachr. BtI," biwn ~ I i ~rUil~erdQrm da1ma tali'ihlif',

ley blll,m'Gal twil1tir~ GUll bmlm~4J1 urt1.l1u~ yp.lutJur

&b}'wl"~. () rfU 1ll:rllSl." ~:f'L iC1'! fi1:~'" ' f!OIl~~'" ~ ei,iJ~ l~: DCI'I"JreJ'd,,., £;,wcl'l. '~Ij .. r', ~ . '~p().ll~l!~~ li1UllJ ~j'~'tRr. ~'~'1. D.tmi~ r~ tQkiln: ~t!nd.dlt. ~1iI,ulfY~' Ceplie-fl' l~~J. IP79 y!-U+lnnda. D~;r;eI~i~. Er:ha!M~ .~' l:ar-!,q ,ire. hir~ lik/~: lfotaklw~ !,1mlllmfik i~n bvMf~ C~~t Imlk.~ilm:il atllllt.F-_O'mnl::de' I). ~'1s. 41it-i k~u~ (Jl~ ~dt, \.'t Itil silahl. rmt:ll'tJJrr. fC pQliJ i4IJl(j~'~J' ~~l'l~ IJ!JWniI1JkJtJ (!'~ Ime$al w ~n '~IJ(j_pQr iq:l1Jir~. Twltq iGlVu1J.~:·"J'ln, j'eJ"IJ;t.£, {l'lm~lJlf.,

Ulke-iidd'fJ teniJ'tr;"tdilttf L\I~. p,afk ,~ Jit ~I tl~~ Q.r~f~tJ~ liir.t(#~ ,ryoJtw, J!'-91 yd~.(J. De/tu~el. e ~~ ~~~ _~~ acalt1 iC,'Ja~ limJ'fJUhin, ~ )"f!tI(i~ l'!lfl,. N/dn musrul.j! Il\!U' ~'htlmJfiJl'. Bu, ;7 '{Jrlil!, . ~n: [I ~iltkj lI.Il,l',u,cU 1;", rolQnatJ: l)/;.. .m:tl',f,~J1C 'Mll' ~t1l'tHtJ~ 'f,'iJpf}tJlll~llk iIfi . wni" ~'llI-

ffl'4li'1J'W]D1 ~tI!f~ -

In:mi;-.eI''&ooki\'i1l.r.~me.r lItl'ku#mt,i,.,lmiilimiiin en f€J(ilu.i'l (~k,r,i~ ml'iridif'" A -. ,fJ.Ig f:i{~,

ll1mr~ J'l1Jk.. iIl)lJlI tal Jr4a b." ,fflmJ ,k¥",,~du·. 1:tl· tlJ:tiJ)fi~ _liff~ idat/.l'l'. fOpl''(1kJJlntn~~illl ,ftmdi.. ,giIVn· ckn gtinc 'Biki1~ tu'ifJJ'{1t.I bir rvrll 'lCic V,t S05Y4/J'5i rn~(J(j'~lf: 1.1) Ifnfld.cller wudAI". Bi1 ~4(!'f1!'ln ~IJJ ,oCr, tiJlnMl~ (11 :H'(l .. H. bii)ii"Ut. bir wiil.k. ~)' IffWmoiJw- A~~ ebikli'it.~ R}~i!Ilh(ii'ektJim~J'.

*

It; , (I kI6 tnr. dnrlldr:,. 1I{}S}"alh.m1 ~ )141 ~d.l.~ Vii /if 'I'

Yakstliffnde' .lm ~.w,~Yl fkll(lIl~Llm(I. DdI)J£tin rUJlI,. rleri .. Q.ii. tij7tbn. &q,ag.m Qifir;_~ «. Df"~~ 11~ j,iJiJ.i, ,-cUlJ oirJnik ~a':J.i1~ ik. ULtwmz ilf.ffllil ,'fJ~k €I~ (!}vl(-l1. l'j1ml.rl.#~diT. M.fr.rulj '/t",>wm ddgttmitlr olmtUi.

J'lB~. keool3i dahU daha f,imdiye rtMw ,)1,ols lliJutcla s ~Mm8mJt, ~rgbir PQlilik:jel~J ~!I§maml' V~ ValslJlzfu~ :SlJI\7IaJ'i!mamlt nit;brr Jl(lJitikaCIYII~ politika).\' " ~akm'elll'lli'lir,.

Demir ~. yoJsl!J· I In va 'QIi kafl r n yanillild-.a r,aMl_ kt\\I!lII§

h~r' ~'tir.

DemifB. ~I'iletim@ '~m g91Il1i1eyi~,e RMlUiye'I~~ Oe'pltae'" HliJkU· - n ft . "~:allI bfr adJ' VQ ~I' ,;nl l1u,m. 'bir "'de ok ~"I0.lmakladrr.

lDemirrel!in ~tcil: tJiJ til rokrSi~ olmasmliJ'Q a.llnda Ulii ~zemi{9i btJ!i" lu~maf'illHIr;. Sir: D'Jnda1" d~il, bit ,@balorr. BlnlerDe k0rumayla \\Ie ~tf,~zyon I!t eralan),1 eoma mlJiQMJI 'G s.tflrilelif 1 feQJ! 'l!idiJl blr de-vlel' b~,kW'llII sa~uJmakt~lr IOMJreliin 00 Y8J'l1I. Ema.karrl i~e dpam emfU3Ic~fli'~ I~I: llIr1;i;i~'detd ilk A«I ~tlkaln buJ'S[u5iJdur, W~"'i~on\m ,!lHJfS veJ't~ k J>QIti~~~i(i; Uk kadfilD,"dll>if. AJ'l1 zarn 'j - da, W'~" jJ1g10 lIi'o 1'1. A,ill erfka. d I"~ rd' ~'lO yQti~tiii'm ~'" ktr· !lulu. 1Na!3hi·~toi!iil'dtil~j Goorge Towm Un~lI&l'Simf$ii'n!:len !ifalllIT'" dfJktoraaJam' Ame.rikaJl'lI pontikas~rrnil sqchk ~ey;o.isi Otdut~llIiilU k_a,_jlUUaiinJitlt. BUI J!ilI_fIi!, b[r Amorikam )'linta;. OI~J" Madam QUI' Ue' sliirmeluadir. O~~ .. D13mire't, '''idtln dO nd~r. bugdin ~lJig'linoor l.eR.e-J11'mesin1 a Qtmi§ ve. poJilikOO'~. "",tfr gull'i once sOylensAi ikinei gin roodalttUgr'" okululil IIW I'rFm~bJ t, P1I'0'r' "~E~llian Us P,j'QfMor Qil. lel'j' ~ell' ~'G.n dll,l1dllr. bu;gilll"l bllIgundl!ii"" tJ:lwlu.a. omIOO_~;5 pro~

Ires:or~e t._ '

BI[):~mire~- Erbarlfl~U:IIIoCillef' udiIisD. Oem ir J4Ch's'i Cil' ,'" 1(.i~1~ s~nOn :yQ'~mEHJI'r.

lOr~y • bir s~o'.g.e··di .

:U" bi ' :sol1flvr ' ukllime I '(!'if,

To 'yc:, Ame I' 'nii"l brF pOlltlka Iflb!lrallJJ~Ui' dlr.

B!J !II ilkrliiliu~~ Wash ingl'0:J1UIIiI t)ir' . OJ'ilI,tllfit Lwtfdir. lsrarl bat~

nt~la~l 'Ie' Qev.j~ ~~ l:aaHlu~eti dewrn allii su reee, PiKK!'~01 Uf\Ji Ametikan', rtlk6$1 li~rem:lIO~ ~~." I d • W'ashrogtol1li'ulflll Ofl'ta db~~'da '"Ihm hOI IT! \Stomal1 _ k~ m~~er atay~'1 ~!l bfr derullm e m~ mak: au ftJ'mur~u:laAliIL Madam Cillenl!J ve luMiye'deki Ai!iiIeri~

(im'QIIJ po~l~ac~ w yOYl1'I lor.ganlafll1lo. b-rd_ 'bir • R' f-a,n FI'~rti~ srW1ltlen ~hm II ~s~am olawak soz eumeye b€1$lamalrul" Was hfi"!igrllm

" ~11hin kJ.jll~mh1ll;a,a Dalilandlglm Ig&il'erme. lWir... _

linrtfi lri! tr-~J!r~~ ~ei{.·y(! lifl.t:~,. ,rrp ~ Ii1llmf$J~ yf1f&:d Q/d!rI,~ g/W, tlm.a/{ ,tJaIJ. ~I ~e d Ij}a Mm ~~ blr }~ ,~ t.~l'.ateiOO yt1!!'Wimid: ve :Jml..~ kam~~ yii~ 111nt ~/l1'wJ;: ij~Ure',f lwmm bJillAn MllH~ k"ihM "'~[11C-lm 'k tlu.rum.Jt'ndfql ~ g~ t;~ tfE.iI 'V:{I' l;OIt. ,110m Uj'l~ 1t: ~fJml1i,f;J li'. ,I?~~ till' (l~ll~"ttI1lr.

BlJ bit lkarl d~kectl w :som.uoou ~llliyet9i Ce,phe li'Utd] m eh'di~ w "Me'" Gkumel1er~f1iin u-qj.n(:{i:~a.ru:lur. Illlti: illliisjn i, 191O'fj Ylllard3!. TiUkiy,9 Sal!lmUn :tOkSeli,n' klll'1i"1'ak \fa m~e['l' !n iil;,chflhk g~g~ee~inil k~l'(irU·rtak ~n Demrrv[ ,ftu~mutw r, Kui\d\~y Me Hu1dJli1eHe~ ri ~ktii dame j!e' [IDlfamlannn If Iilil!i ;l(l 1n~ e:f liUist ,;W~JiIle biral1l.J. ,. E~h'.

Polibkaya QitdiQl Z$llanlar. Amerik~1Il 1 rma~1 MQrtiSQnrun lll~i~eide IfI!§i~-iion1l!1lJ~nu yap 'I~I i~imt Morris(!'.n· SUleylll"baft olara1ti. ifannlfilil OemifeJ, her z.arnan goreYden aMe.~i gilnll1n k®r~lISlJH1~ ~:ilyan bi, aciz: bUf'ClkliLt ,ohnt.l§Ii.Ui". IB~ "!.~:"fiI~e, politikma,dalm.

'~i~~ \i'tD·.atiz·.Uldfor~i1Sl jja~l~rn(Jj!;l\1 bi~ IIxe blrm~tll'. ~~m1)h OIIl1"lJr~ g!ilt (}zat ;imtfi 8a~b~n k>C.n~glllnal ~wrat!11 E~>3~a lye.·"imdJ [)~li~eni iBakai"'ll alan Madam ~iliet. polrtlkeya. Oemlre1 IrtmlIIIJr'I~~

qe~jie" Q; islmdlr" Dem irel ~I', tl1! ~n't!.(] n,a ~ OOJ rh~" YD~~U~IIY~~ . iJlihle allltml~tl r. IDemilflel dill .1' bu dmhullJn iii ka;nhdnr. Oem -

60

Washington limdl som'ilfgfe tOilrak1a ,~, "islam ba~IAlji mine a.1ma FlIanran ~~ndgdir. N'il!UCU Feltul'II~IiII~ !~.k'91 IWiiS-Tg:rfde-1rI Scon~imdj 1~;J;k, " rtd~ Emal'itM 1. - ~fa6.11 da kendls. nl Wfishin;rl.o·3,,"a pe§ke§ 1j;&l!;m~1 93bas.!ntfOO~r\

Erbakani,nl bU' san d'elfm!e~ 'iniinll~$llz bir m,enfaaf 'c@tEtSi

olan p $i111 tolama;m s~ ih~il1L I dmihill ',' edir. Amak, Hoca"o!ln lie ~kRn .;e'ljff~~Jilil1!J" §U ,andii!J~ en ~k Was%ington",il!] w GenelkiUlr~ Irnay~a'yalf,anm,a,a qall~QII tabiidir, G.ne~aUer ··~in dlJplmam.; I~,';I~C: s6zler 11.u1lanrnas wr ~m1J'lillh ,~a, 1lI~ '. niliWeld bir kay im EI~ IlfIHll" ete.k aplft:e'l;e~inr aatlTlam,s~ surpri 'Gllrtrlamal&dl r,

P"o~Wk Vi!l ~()grrun eUllel1linth·:3' bu hOkChnatin ~lIIllndl!}. bir g(IQluk gtl OlmsMiiktedir, Sir s ,'!'Ill 'rge. kurulmu; bir sjmiJrge hij~tirneiHd'jr ve her ~R1ilnhg,e hl1loWlfIlIelilflrlll' somumar,l' He kwll karJl-' ya.chr,

Tli Ifki,e" sa1(lU'U"IiII Ig,", " EJ\b n :f'laril!s niwr kapal,'lmas~ geJlik:--

m~kt\oo r, Erbalcar.ll, an.c.ak s.(;miJrneCiltrt d;iyaEIT-aic. ayaftta, ka]a:billfj~"ni 'b:l1~m~i~.

BunlElll'; ,sQrmj'ge p.amJk;rcI1 I[~dular va sa!iooe, :&~mliirgool ko!~ 'tuk deilfil&kleriy e' ayakta dur.abllmekledirter.

I~~r; IEmakal'1' $Jlfa.(j'aJm brf n1iI~ina pror~oru~Df'. 'Dlfjer YQbl5l!;;dlf'~' dan ,ayn o1artk G,er;mi~ll'tda pGOdka :!fa d!a am,e1 e.'kWeI bir danem ,oJi;rur. 27 M8J',~,a y,er:anm~. iswmilvt "'Gi'fPlli Motor ,dena e~ si~le. rfirki)N~'d' , l1!1artQI' 'l'a.brikaSH kJ,l raoa~,'J;l1 ,ide ia Eitli'iilis. §!hre't o1~ m:ak fisJtami~ 'lie' oolU'IifIUllU". DemiM~ul zalll1Qf1 lin ~-efici P. ~ :si Ada: fet Paiilisj!rrin . ~ l1eltmioo' ,gell1les~ Ozerilme. G.em1i'ef tar.aflooal'1 A. k~mda ~carrel Od~a;n. Saiilayi Odalt!.H V!! B:D~!SaIan eir '~,i Si3J(rG'" mrli~lne glltirilmi,: ameak 'kdsa dlili'i~nda. ':u{;au ~ e,s;1'lI fJ. IlJemm" m1 i'9jA iJ;e~UI kefidis,i l~nI 0 gLil- tme)'\~ ~~ad!g fqln afj'lru bC);ztlI~ ml!l~tllJt Caha sonr:a, IDemlrEi1'1e: ~tekj~JiIllij 'lie. bill afada ZOO~'ifi ,ol~ m!JJ~,~!Jr-

Ik.ii: o eJll il1lel , ketm::Jisi '9ibJ yeeeksul:nwhgllnf Oev1et'1181f1!aJna Te,kihulJ"nda . nan, artcak )l'i3iJ)E!J_eksiz bulundl!.l' U l~n ask.e,rlliilrten ~~r&, ~rev wiilm&yell!ll Turgu.t O~!JJI~. ba,bBk~n O'ldU,l~,u ~~man. Devle~ PIaI!laro8 T~~~a t"~da musW~ }I'Qml§"Ir_ OeVl!er Plarrilla~ In'a Te-$kUiilItll. bu II' .031. Bta~llJnPJlll'r'" deriile~ bir 'Ofguite:li'fmeye

sahlile o'Imlu~r: Oz.: n. DFrYi. Ema~aQ yot)s~ an ,ir;:i I'i! ~rt"Hlemi, '11& bu ~a Ite§¥ik imbmla.ru lliIede.nlyl'e,. 1la,j',a[i iliJ'ra.car yo1Sl!'Z.h.l· ~afl kQi'ledi Im~lit'. lam I In 'b~~n I M.,!rriSQrq Demi relrlln ~~nili Yahrya IDernf~ ~. lr:I~aJ EliI(,acatl ntdel'llir3e. mn ray elmed!iiil obl~yaf lar 'ka1i~hjlnda dftvl~tifili hazi»esi!'ii soydugUl ~ini mShkllllt'li'i ~"!lJ'i,tur. O!Qllar cia :bu !{m8d~ ~akiil'likWr!I kurtulup ~trn-gjn'rk yol !Jln~ :rJIV k$e.lmerye ba~al1l~§lamir'.

Cl!lmtlmky~t Don emrrld~ - QbS21M n ka.mu y,ainenmi...·, i~g,uUeiilillo~. ba;lamalaml CGmirol!in b~ba~~OIr.la ba~lam~I,adlr~ B'IlII1!Jn aJB~~" urgut Ola1"di~. Bu o~~tla.tlrne!"!il'il iWrlturn. 61i"~ tJakaJtdll',

TUJ lilt O~ ~ daiha senra Efbakaldnii Ua;~8si d'er11 mil~tva~ I ada~ ,ol'ftlnlJ~ v,e' 11Hry.be.tmi§!'t!i', k;,iJ,rtte§li K~~r~! IJ~Ultll lifnlaJ:l Eitla .. kaniUl ,;,(Ja;mn 'olarak mil e!ve'Kil gi 'lie '~I' k ~ ~~ ay,rroa Zetl~ g inoJrlUJ~~ilJI r,

Tu llJut Og della SlIma ~eblmr O.emirQINn kempl na "~JIlmu!ige d~" m~ hrsatta ba§ka dI'lnl~ v.e DeFlfJel'lin yerilid Q'll'Jfu:}!ltr. "Pur,'~ . I Ozal. ie., hliiSI~ o1fak isJm '!I . lJ' ~ ve po .': 'iLk&six old ~"U II~· • ID-em r~1, her aynl'likltiLliIl so,r::II'a h!l1!\I' di$nlli1ilrilda Ju f:QlJt Ozal:a tw·

cay 'I till at91mI'"ti r. -

OIQ: Ma~Fl! I 'C~lIeF. lSI blJ~ Berediyesil rktlsat MllrJ'(]i"u ~911'11 kentin pek ,~,k art', v.~ ;atazisrrrdl uG.~ilne. 9 ijir:t'll tift hl~11Z karrm g6J~~~ais.illil1 ~1~ldu;, ~r:sa1ar salJlnileaiya kooat ge'_ r geUnr.c !gJ (Ojlii Amerikan miS'~t1f ,oke'unda, ;9!lklln~ irfl Qkymui '11'_ oJw{k~h d '" :Qlngln '90C1ikiMlnlfll 'y:amndl kompleks, bllikfiriiTIT~Uf'. Onernli bii1umO mj)5~ilrniID Qlm~an ~~irn 'Q<l!mI~Jlarlmn farll rma. ~Q_ca.· conti. '~m ~ kle z,m£ nm, - ." h! rSlrt bir b ·amn ;001.1 IJ,iI o'ldulu vaklasiile bbl'eJinot. tit.!' '~lMallCa 11mma" aq,gOzluilOk \lie· h~1!$ UJ'Qlmi:Jtif. QiIJe1, Is:lal1b:u~dalJd Aimerikarn ~mei~'lilde m;m§iz 'V~'Y~~slZ tJb pro~ 1'es6r GlI:l'u@ullUla fU,m paraya 9:eYrm1i, butunm~ktDtll'l r '119 ~hr~l, ~1.lllru· a;~m,ay.a _ ba§liDfll§tlr, II~ttI1r.T1bul IB:eI'~i~' Ba~Ra.n~ 'B$.ctneWn 'lJa~ru11 rurglfl Ozal'lll yt~in, 'g;tqoirmek, ms.te~en Cit! nllCiljia kaWI1iU,IIi'. ~ijn ·Yalmn Brez lie aski ~orcu C tin A~~an 00, bu~c-~ dilr; aN:a.k Oh.HIISIlJI2 ge;U§'mSi. ~.lli~l'Iln ~ufll'ar!l,u::0O2imu:§hn. IUII1 ~['d~a biris.i, Dalar'j'~Ir:1, siJ.m i :i,re '6:z.e1 i;i bi$i~im kar~~maF~ zar.. iiI'ISAIIiII. Mtldlam Q.lllfer"'Q ~iii' y, zma1da n~rmeaid1f: i·nt.li~i ise.

QeUIfIll AUiii,n"i n euntaY'iIl ~aJil'" ,casu8!l!1 Olatak 'Oh11t~inil1ll sn- 1831 rnU~Sidl r. O~jJj._ IsIHrlbljJ~'da Dala n.",1 ;a1fi1l9)d'I~~ bir :fi'ieli~op:le.~ IgMi~ :~lyJ,9, tJJu I@!Jd~ ~'Wmu~bJ r; ~mi[ln f('un(1era'mnJ f,iOmalJillaJlnd!aki QIbTi tI~F f1:iarr~,ti''Ya!j,aflill,iJ~'m:il hcil1rte, ge't.fml~ 't~1"lJ~,re, drI,~IiiA IDemrJ'let ,de,,, bUfNilan heme,iil k'a:Jm ~~~(r! '·D0;1~miii d~i~i Dal\an~ _' l~mE}r-Ere~ ~j).. mni. PaJl'liiSi!na, k81BfI{hmiiu~tlr:. Dtamrl'l)n, Ma:dam'Q. '"\illrif'iii d\~nTil~i!~r ..

~~te ollJ!Z y.ldli",,, Olltemli~j. General Ta~fIIlalf'taJi1. G'enera1 IEv-' f@1!iI1J8fl ~ok dana loo~m (ii, ~Ian ~ d(jr:U~nuJ1 Ik~sa (Qmann bYdu(. IBJlI:i1!aJm ~(~i~e'l ~J!l ~ii¥attl Il'gQrUtmarm1.'ta. y,lWn. ~~rarr, kJtI!m ve' siarekili hil~~I~I'" suQi.ali!i1a1arII "'!1_ra)l~h Birbirhia ihW1f:e1 '!,Ie. blrbfrintre l-elmdit ~8rdu~.

Ancak blrbirimli H '~Q~ b3~en 'lie IlrIbf rifli~ en, ~o~ dmooelil an'18~ Jim da blj d~rd(idlijr=

Bill ,~II"II~I ~Ifid~ ~i tem el Cj~z:gi.sJi gror(i Imeklmf~.

mr: ID$mi~sJirn poriti~~ya s@klVlu. Ozar. EJba1ce" Ojller, iI.k fn:-- 3E1lltia ~emi~,fj~'n l11ejOSi go:zdimne'lMt ~e bUi1UO ~~rJi1 ~~II$.liIla .Ia;.. iff!rtar. Her O~j] de Ibvr1lIJ y~p;ill'iI~~l r: ~u nko, h~r ufli) de Oamilgf,ll YllJundafll tenidl,~ kafa~rt .. n Il'iIe kan1ar' b~ O:ltiJ~f)u gormQ~t:t'" dii1er. If:3lp9nl"l~1l:I ~ • .nmdeln ,eid~p yerin& 'Oitl!JmH~'k ~I nJhlll~, blr Gu,mtlli IDrillii~~n·.

II ki: 'Generallur b1T yana, iD~m[n!r,e' ,her ~sted~ilid yaptllrW"! lSad9~ ce 'bo n"ILbdorJ• DUfii~~~I, SOFI iIooz, UJ'iS, rill r'ld~. 0231'1 mOslQ~r y~m~k ~~ltedi{ei n~al O~al i' blr d~n ird ~!OS~eiarhk Fsteli!1ii ij,!'~ ID!Y~' gulamadarhii; y~~r (l rm~1!iias:u"~ Q "iIO ilemimoJ. 'kabllli e~~§lir. D\€I~' mimi. Ma{jam Ci1Ietill1' h'er kata marn~ini iFlllza1am I~:trrr.;. D'e:mfie~. lQJlh.lmJi! yanMma'k itln 9~rrevroodl'cti9i Ya\il!J,z Oonaltve C~neyl ~ c~mk'i n ~ks1ne IrmnCUfflaSIM, '11.0' s~n Rel Mesul Yllmaz'ul da kimilJjJl1( kamuya ~klamaSI~a ka~IA, hem hlO ~~ecl101100i3'nl E ~~ k~:aJ [Iful~jjrnel kmma t~revl Ve~m if!i '!Ie h~m d'e ~elir:c~~u ~)steyil bil zamartlarr zamamn GI,!ImhllJrb~~i If~t,\1n1 KQ1l!Jtilrk I~m. ~I(.!IIlaOORfil bI~ s~c!ii Kle '!IQ ijSI~~ Ib,aJllla :bir '",ob:una:tik'" nil.elQ,ffJIesl ,ekh3~Hlel\flilk 1m bit "y;ankaya INitilfJd" olar:ak i~ah~~ri!Jk imialam I~. lE~baka.fii hiji~· 'kurFhalinin ,guvti1Q1U ~hp ,a~m~j,ta~! nd,iIl'!I ~I'IidF.sl bil~ tmiilli d~~kM ~Dklh~l'~l ~SlesJoi g~c'kmoo,@Pi'l1 ifao e:tlll'lii!il,tU,. Bll.Jnu I'll rt!d~~ nil lE:1~k~fl, ,Oz.;.1 ~ ~1I2nH, D:emir,el~lfll yt1f~rnill'l d~ o1m8¢i'!gIl11 9)k ~ bih'l1e'lemiooom11r: ~@m'ilJeJ; l'eJiildidll'l cilin!den i]Ili alil~~fan lbir

IS4'II

bfii rolitran[r~

Qilfer' va fllba)niJl1 Silk Silk, dedlklenl"! i yapmradi'kilarl' z~m~"" D&-mi~et'rtrl cUlm hlJlmba~nh~un I 1 as G, J~ IlllIda sag eldi~e~eJ%leriI1l1s~· Itrn~&drfh~!r. v. g'oz ~Jd!Jkf~an Ki,ifli'! 'de' blJJ!fUl! '~I~-a w y;UilDne: ~n-§! ~yremekledrrlBJ': Darnilie11n.gol'l9v s{J'[esii, hl!l~_~,k plam!! m:ia. larb~MBfu~hr. Yailill:Z, Ad1a1Ut Parlisi' gel F:jel b~uru ~ka:n" biittiillill ~I'" CUI gen~eriln~ziA 1m,. ~~ste~lslnde ~§~pka£i~f!il aJ!p ~,1ifa ecl1en. ,s~ma, h~f' d(ilf~snltfa '9B'J'l!!'(iJ.llsr tar;)1hrdani ye'[lnd.t!A ed Len DamirJe:l kin. ko1tul;tmoan atllmak aifuk bky~amI blfiinf v'ernmptek?[\dir.. Keilli. d~oo ,~e 'Pe\k l<0mp1~li ~lan OUte~ \lie EwakaA, DIem i~e!~ ~S'I:edMecri '",ere <\1fiUlrebllnu.!kJte 'lie is!\edJkl9r~ uljn:h nm:ud.in,'a):iirrnekI6(li:rle'l'.

Bu. lq IflI1~Qn:tns~ b~uk. t:tloom !'ida 'ti!lhdlt olall1 blr sGmO'~ h!!iki!rn~liduU'.

E~akan~ Madam ~jller'i .YO~2)ruk~n y~rglla raa 1ehtmj~Q.'bif" liktte hukQmei k[!rma1taJ lkna ~if1li§ ve her ik}si de, C~P"f1i'reJ~1 katw~:U'mldan imdrnlm:ek tehdil~~~I!, 'ary,tr1 ~~ILtmFi!iil1 tn;zl~ ~m~~.hl'MlriU;" ~a_(f!lfl ~. Of~ayai DiIlmiIiQI:-ErbakA'l<"Q'Uep" sljm ur.ge ,~jlkLh'notil ~11,!(11!nlhI': 00 hykiJm,~~ o'Q, Wash,ngtorruml t@)hc!m ~Itlndiit(hf.

Bu ;s,{5mur.g~ t.nu1ujRil,~til'iin fimdiyt '~~i" irJitaya atllemlfi y~u:z'~ ~ukP.an~ Yilsrirni ontme'k ~9in konuJd'tli~ ~~w~Ci ya!ffl.~mrl~; ~ 9~n1i d~JlI (t1m~kl~ oirli~Je. pek, eksr~r_ OunkU H ~kiimel.!jn orwh1~1\1 nm :y.olsuil:1 uk ba~l~m 115 ~ ol'd!!!W~n ~liliJ nell} cidd~ i~retlei" byll !.IFbmlk-lad~f,

'~, 1I'01~ uzruk ba~ut'lll i~ I si5m~tge n I.Uc(lnMIi'idir. 'YQrsuzl'uk, iin8.kina$Rf'iI~ bJ~'~i ~~ karrl'ol[i'.

Rhi MOO~m',111'iI .aJI'nte~i do~mHen para edii'HOeJ!TI' gEl'ne'~k ile lik, ~a1iIilQ '~9U~d,i~i an1a$! Im~kmdrli". MM~n1'KUI'I{f!.l~,"mIi'i 'li~I~',rimtimi ~~a!" II'IIC'~ Qin in,anEllt ebmt~erlru) Dl1lusr bit b,h;frmde. Mi!lu:l~ rn d;iilJ. ailti,k yoflsM,l!lh;J ~Ia~' k~f1lel mda insarili r~iIiIJMindei'1l ~~Ilm ~Im i t?Cl bemame~tedir~ 0.,.0111 ooeflelt ~a5~ de ifgi1i o~;"Hi] ~IQmI' '~aw'lfi 'b1tl,~n~ IIJI'~ JOf5U:r.:luk tuunu tOs1ermekt.OOl'f~ Mmam" !para.l~n illMu QrtGlil katm~ I na ,d\ayanam iiIJn~ktadl~,

1k,1; EllbGli_k a 1"11 T,a~um~"n~r'! !Se ~n' yOli'ir,)lim~' gtldlk~erti':ldle ~619~m IIJI'k id'dia~lim ga:}t"e ~dma~lad'1 r, Ilaila ,oncltki mOk!ij~rt, d6ri1e;ml~ri bu "llan gOOiJE'fm ekh~i~~ ~imdi de Jb:akani y.rl.pi.lan f'@hillli' Ad1Sk'lIl nm

~el 1~n!III; getri~1 'fQIS;lIzrt.lk i~jahti'1i i~e ~-aI~liU'lmll'tn'- Bu nlmi illIl rnr bj}lTIm onu~ ml!11l,ml OOiil oon~ a :s~rt,aJa~~ '(jah~U~jl m C!Jm~ bu:riJet G8'%let~r~Q ~~llK~ilml~' e~~Wlmd:afiml:_ y~l~ni~- ~uan Cll'ita}~ raEl1 m!t1J\a ~~!iiJ"jJ ~I\an"iJ dt1iii1ir 'ge~~, sriltillitisill• F~flufi ,Ad'i'It'1 n, T.teafel Ba'JlliUll00I' ~! rasulld~ JJIll! J91ba;da~iI 1fa_k~n ~m<e!e1in z~n -0:1- masl ria ~®JJ a~l1'nirl t B'ult1a~ ij~inde Ozal AlIe5i '!,I'aTdn~; 'lJ'"urgot Ozarl~ ba~~I'1IW DiUlundu6u G'lllidil:S~n ~~e~ i~'iiketi" DGi1fIi~,el!inl _~~ ~' Erbiik-'!fl'i]j'i yW"dimcl Qldu~tJil hOkl1 mei: Ifmia.ii! !ooa" k~= r~lS~dWl b~y[lk pt£FaIla~ ~nrlill~.'U~. IBuiT1!a(Iln, bu~·~@.Q;lt~i, ,~amal1l ~a, y.a.y~nlpml~~r~ 'Ozall) h~m karaoorsatfalll par:€iJ ~;VImll~ \re' i~em de e'Mustrli "irk~ti n~d~niyk;~ 'bin Qolkiuzyfiz 'ye~ i§lii ymlJdi!; I~m !ilk'i S~filnann ~amlil ~ reman m ann1 @iya S3ml~yl(:il,er~ ,Sen-d~ka5i~ ~Mess" ~ ~~~"J~il Japrnll~~1 r. I~te '~&U!l'bi!fli ~dl1:ud'8. sol ha~k~~imiit;n. "M~$','i ez:--dil(' de,di~i bir' ~:amanda. IM~1m1 ba~lnda! bu ,(tijQlu,[lJIun bins'j, hi rSlz ~~ ~n dljlkiiWi T:UlrgUl~:· Oz-~ lb:ulunffnaJda-du' ve b!Ueurw§liJ~ 1J)~:rIfli[~I-Erbakaml, .. Ad:jk -$ajf€lSlirm'ei:lrr.

~9:: Bir ID "~lL~ p~ofo-.g;Orllii~iiinCt'1'ii biipk ~~ mms1n halrn~ lele~ Ert!akia~~~1 d~ifYlillIu ise t~1t .e~I~~tiei{li ,. 't,akJIM z,amaM~ 1S,~1- ne,e 91~ard~~,1 ka113~", bu mng11rll igin "edeni)@lamk~ d@'rliz kara'b;Qr-,. ,$:;1$1 ',aptddWiIIill ~Ieiriilli~"jr~ k:uiktl~~z'; ~_a~nl 1E~~n. al ~In bi'nR~ ~rdikleiirri:i ,d_;;ma SQnr~ do-\li~ ,allp sal~Ik!Jilirili"n irade te1m~ti,. BI1I!, kaI'iDOOrSiMH1. ~allor:s:a y~e:nlw taral'hnrlan ilJlllatJn'lc ~·~imid1r,.

M er,eimek Ilosy:rusil ·~tftektir: ~makEm Ta,i~Si. yQ~I~1 her ~$Ie~ kenai ,~ehj ile kam~ kaS9iS~ ~! Hd~ rolf ~! ~At(I' ~~fi'iI~ ,ge~n i dll"linalifl~l¢atll1l ~~ ll3u bil" yel~~UiI e' ~J9.indd]r. ti3jr ah'1~k!~!IF. BunlJJ, pa~ konIJ.Silu1d'a~ her :!J~fIi\a!n ~1tnI~l2.tl.".

DOrE~ Oe1:in AUiUlI lU~tlnd&1m eskimi~ '19 Qt1~,{Ull~ ibubOnte~ml~ Sido!!I!!±tnwrl, her' i$lami ~ilill1ildQ. ttl ooe(jm mp'fumurlltl ~~elJk ~~r ~ep~ k1yi g,(hllfH~J~Ti aJttrk, ~adleGetDi~ ~mzl!l:O r'i!d'ur. ,ArtIk11urkf~iTiJn ~~azIan. hem z:eil@.jn!~m~;yi 1I,e' hem cl;e tuk,e.rrml ~k ~'eh~I'~i~e g~~iflmi,roer,c;H". BU sirurseil ~Janak trort~ir: IRer~ P:arlisi'n1n loam" ~!!,_kel]e~n dl ~~Ma. RaiM arnG3k kendfiSi 'tis' IlJu~(jk ciao ~e ,siU mklli alar-alit Ibfiyj]:Ye~ 'senINliJ8 kMlmidlr. B!JI'lII~'- huk(lmeli, hOkQmQ! ~m~~1arul~g ,o;aha !jok zenJig!"Ie§msk l~i~ gl]flj~a1l1~me~ ,fWiill isle· mekl!~lrl sr,

B~:~ BfJ'hln b'urda:r" lOnJ"lil,Ce demaQojl~(j; d:ay,i;i!_n~n ~~I'I H;JJ~

~~~li1Ii~ lekeH~r~en mmoyfe lO~\iUili1~IZ oldl1t~ a_nI~li1in nJ g!3I!'11Q-nru~·ktedl,.. -Y,etrrdfn l!I'lUif.'daJ hilk~~9te· g irdi~~ri' sJmfa. ~~lm~J<ar"ln bak~l'iIlan 1iJ' !iI1!'lWhg~ 0, 5iv~'-ada va~ ol~n f::!@~~S~baocl 'r~Jmtu I~e-.sa .. b'a;rn:m SedaJ~~alIln ~~r.l~r!n1'lliIl ,sa;WI!1lUOUSi!l! ~1~i!,I§llJr, Ie__rb.~n tB~lml Ele ~tl~ma_SIMaJp .sab~11 .$Jarm ~yes'i W:,a$il n~ l0' aaraan liturulm 1!i~1 or-gar'lik "yJaf v~r. Ouk.ur()~,i!t·mru ~Jf.$~~ <~a:r1iltaJml BeRlI) sauml~i'liln. ~st:ll'l_b!ill la~ll;Qn .,nde~ EIl~ H:[jk~.r!fni-,1)i'fiu

a;~IJkga ls.ti!iJ'ii'W:Si 1 l"eaeSl.ll1i dQ~nmes Tnde-i'5CCi~"

. AI1!~ Eat!~1(an TaJfzil"nd~1 'ibdaJ lll]~ r:a'a.dj1«i'l isTh1m~ hara:kein!e:D'"-' de ~aJiilI:e:n anlj~em.~B~_di:zm '!fe:lfll!~: sevgJ*i hhl[r.mmi[Un~toolf. il!Omm~~ 'inat:i1€1 b~fit1an 'Iil~jr zam all '~Mel i1'u~dafla1esl '--~I-' Sl nd~, (hJyai1'S,IIZ 'yaprn ~Ia(hr: Bbayr,~~ ~aS!Ba~ye~ I~Q ,a1nlltca. d~ma,-o~,dilr ~a' ~Oi'lt d,y~ma'i ~~~'kiili k.;ap~I'!)(wJ~ bit' ~i~r:lm~ aJracldll1,. B'1lI n~ds,nl~. is}lam dao-yasm II 1-a;'tm m ,~eblldikJ'erl 6~de. bu '~.anPI1l1 Was.hifiilgl:<ln 'We T,e,a. trs m~ikflermnT 'oo~!1liI~Jan ·i.9nltD.k ned ~ Ii J;o~n!ll1 ~jfllI e' etrii".

B!ll!I; Ul~ihS(i1 olar,ak bll' Me ~'Uk@iiIi1Bt~ir.

1~1,!Il, !iiMJdld]lk {dar~ bit S~mI i:hge HOkUm~H'di'.

'~u. p!D1t~k, olii!l:ak<. D.e,mi"'~~~il~I-Qilt~~ ,d'9ilresIWlfJi1l y~nrtile g& 1,@i1 ]t:)i~ f)emir,ell .. Erb~_'Cil~er Ho'kimeli':clJr,

Bu S§mOrte 'ItI~1WmI!li km~JcSllf(I~ m~ lJn!i]haJaif$lj, 1".(~rk_V!~ Jitun: e~Glcj··Hetiilili~ bi rJ1ei1k 'halk h~reke'~1 olm~k QUNilI1LUAdadllll'. 1~\1)fac!-

''''ii' ., • - 1'-

mil, 'Ie~siffi, 'polit1k w ilr-g€lt$.eJ pl~ 12I<1s,rum saYlIJl:"lan, ~!I!1II~~.

!Olrh;l:li1~I,. ~kJJ!ilflC;i~ h~'~afl ~ o~9QliiI kimJli~lpfioR ,ge1ittifmeryi i!Hluagar~rl' hlaJk, haw~18dl~r.

la!ihimi~. bur$~'ad"lr,. 'Dir~: Anap~ 'r~~~nd'l".

M_ap:-'l~" I~k ,eUrTihurrrB!, Ilkelerini bj; ~~nata! bt~,aklp. E'1'bakaTI i1e iSa~ eoe "9~\iirl 'Y.'I!Izl'uk d'o~as'n!!'i! altuk: 1/a, u k;l-YIah W'Uj!m mas. u~rioo~' bir muhaJfl>~ll"a!kt11] ~~aru~~211@)a, mah%!J md~:r., N1" c~k b-a;!kMifll~ lI~pmaGl dfli mijmkin ~~itdlf: i§:re'1lWjllfjindelil b.eti fa~is~, I:dzfm y,L) bu afftd~ benirn" r-az~\a ~1!\i1;tl'!Ldl~I~, ',u~a~e i~"_!h; io<kat aUIl'iIIJrl I'Z 'k~'m~~k$li OJday ~~~ ~iJlI.diir. ba.kamn y,a~JiI, M~· ra,Jjt KaHiaml S'anl~arnnn.lbl~lili" a(h~ra listt.Si'ne ,alan ~i~ 'yaoilblrni~ T®:Jrkjye'~e (l!JilU kapalL'd'lf.. Daha'sr~ vaf; Y~lmaz. S~'IT"I seQimlerdeo.

6,1

ft'6!lah T~).Ifasl ~e Q~aillik. t;m~~ar'lkurlm~~l;;Ir, Y.llililria~! AU Co~kuml~ .A:txlulkadir lU~SUi KQrlun o.~ mrtiirld~1'iI ailillu ~ibeOijfIQ~i, 'kl~li'Idu ~.rubtll1ia sokmlIffhJ,r. ~imlJi :Cu teMfI~YfN",o.~ab~l~r, ~:pi'!I.lbu~ nU', b~JnS,I't~;.. tei yo!uyliillJ1 t~mlce.GilrHh!l'1I ~dlis i8ifh:y.;iy,la. ,d\ol~ I.Irm'a1l;t~(hr'.

A na_p"ln, . a.~klarl 1th~lldlr·. Defl}lj\eH!i'balmn"'Qille.r S611fi1~ rge Kukrim e,11 k_ar::i~5,~rn~a:~[r 1m uhaJ~~t im karl! b~lumTi~.mall;;fa(hr,

II~I: Edl~en 1Mr~iy& SQlun.Uil~ ~I~ml~h 'f'!lal'ln :aCnundan b~· rayar.ak, eyl"uiis~ cOlr;em e kBdaf f'!) ane;mn tpolmk prllrlgraroa; lb~evl re ~~d 'VIeIilillGk va Chp1nrn tfOlt.0melt~ Qeldi~in!i1e yap.acal!lill~~~nla ~~J~ mak Qrml!~flur. Arltl k lill!ill!Si~li91 90~ ,elr;d< ,olanl I~cmri'ri r1l lb'il' d~· S~~I d~r:eC;i!' ~fgen1 Qrdu~~lq~Qr~lme5t:tOOir; ~im€l1i, lek iPOfi~l~l, Af1I~p de' D~~e ·8n'la;uf" dem~klir. E~lr rakip1eJini ~(jI~~IrIi'fel ~Ufi1ll~ iOI'lIt'lA'iiQlll po~i~ikil ~i~~rn, tI~ l"Iya!'liln en "3e.a.yr~," po[r'tik~cll~j'lndlai1 bl~5idif, POI i~ ika~11 i'Has' e!1ifI i~~lr·. Halklarrml zln n eireJir:1ij inak I~tmi~li~. Bjr' m iJr.e~i~~ili m.al<jrilQS! o~arak. ~O'pIcadllij!1 ,eskf s~1 lI19' es'k,i a;fdIi1I',oJi'I, ICliviliflin'il mOf,gu n~ ~m;ldl ramk h~zla lrJk~tm !lIkl~dij.

Ben .al~i1II i~1 'J iU~!fin ,sf;) riUJr1da~ i1ibaretl hep siyJemm; IEbevf~. mf ~1V{ju, b,a:taR1ljl(hr,

AI tl'm~ yi IlaJl illIdle. oy'Je~ ~ .gjf'On ~~dlll ku~a~' m niil!:UlI ~U~G(i· m@$1nde onam~ rol(J v,am., ..

A~ 'aydUl!1 ml1tele,nrer, }()emdJlfI-ri de [lkei"iirl~.

Aydn'i Wktnme-;~; ,aJd!nl ya~t~jflt3Jr" kend1leri de )r-erdden V;afO~ [!!J~IIa~'-

O~~ C~'j Ilall.as alziterifiiejakil ,teya(tn yU;;::~ ,-ajh ,~~, gQ~u· lflil!~h ~rd~i-' lBob:ilnin'il k5tCi ~~P)l'.8ISU b'ai!kJlJnI BaykBJ ile' bi~li~l'a, _:_liU'U,k ~ali~· hi mi~'in 9t3plu~iindooj~. CElp, 'YQJiI elk~ kad,-olcm. birr Sa~'UGeneU~ah"~ 11iD~'d8 VQ di~et' gO,i/U ~~ aa~ hGldiwt,gleminde §a~llai~ii'!. ,!latf. oiIdll.ik~ II ani IQti1" M.l:aeVilrrtd~ eij~l'I!i~ y,:at2ln r.:;-onda~tanllnrl! i~ml, ~II ~~duy" S~~ Ada1e~ 8Ja~nhgu QrWne~~r lMe~e[lk omikmak ist:e:r~en. ~ni .~- 1~I~f 'latarurdap si:i~~an ',a1l:!.rlan lian~iiIiI lUrye~~:rimt!J bi Ie s,~hip ~ll(a~ rniltOl'i~'k!tOOirB~f'. By~l~IfiI f1 parti olllu~larll bjfe yoklm.

Parij OnUR~ oilili1aYM I~U~lrl YOne!'fcl1erinin Of'lU mlar~ l1Ii'g YQkrur. r~lnttim lz ~ 1b1Jm!~~m ~uk91r'!m esidir,

GflW:lifimln~ OO1ldianmlzthr.

IGChte~i[fjli!zr ~J~I dik Vi he" yU~~reo ,h~Lkl~r~ll1llz,Cr~.

aac~~ ,omuzilitUil ndan dii~i'IllQi, ~rde; .~i1'fiIl.J ra lia211 nlf;il:klilllliii U1jIIZJln b~zifllii!l~ lit1,' ilg]isi orjlm~vaea~1I 'Iabiidir, YDlum~~, b~.i dil!: intSlrrl~ 1:;01 nlJ2le. b~,1 yu~el~oe!(. h!jlJ~IarU:IiYl2;~ d~gludulr.,

B!i,:I,uln [QiFl yette~li ~h;iU~e ,gl~'llefll k~!yIi1~U'lllZ. b1lJ1u i:iImfi!'k!tadll~. ~l\cr~ KOrl. hal~1 In 1%, insan ba;lnrifi, ,EU·.ealf( yil~Hli1k~m11 ~!U~,e;1 ~!d~Ynu ,a~lanu~!;r~·. Her gun kamltama.l{tarn r. BtMgemll r1l~Ii'ii~ omU,.)T 'llefiiilih9~I:edi~.

vl~n KD rt ha1knlUz" ge'IiQI'I~~n h~f 1D~(i, ~I~e ve 1w:;@1lrna~l~ ka_~arl. :bir yeni Vie, 20r Kap'J1 a.;mfita. '9~lkme~~_di r. n(iii 1ft ttU.1IBk~mliZln Y~lil evrai1ru'1, ·en umuisli Z ku~l1n1alardal Ibo ku~:alflll.a!€i ~n irj;lill9 . d9.!alak, b~Jta L~nJliI~n. ba-ittl Man!'Itun. iM!Bn~IIIi' b ulyuk klllrJarlcdanmn, b~ka b~Itti Ik pewamt)elil;eri'n acf:lm !@ao~llak kQn-· 'CliSini. ~um cTarak pii1!J~lalm~'tadu. ~'u~t ~mllcuirmnn V~lt ~~li"Ii. e!1l umo !.1I.$1l!~ k!.l§atrifl,~Jan ~1!E!i:tBr,aR! G~5(e ~.kmakta~hdar. 'r:I~k'e

~h ... ..-...j - .1~1~""ir~ef

YU~.mrtejll;_!~ . I. •

InsaliV ~t!.~ 1 yukselirk~1i >g.lh:94dir'. Bt:in'I.Ilt~ lhe~niI rzi~ g!).~[fdk.

Ti}OOyft ilal1t1 m ~z. tanh:in derl,mkrerrAden lJe1ern ilk dUn! Jt(iu ve oiyuk Dtr s·j'l/asal SJairgiyi ~m.sil 'effime~.lG!.dir" Sefll gCll!1I'·e~9 ~~~adlilm li! ba2J. g~n§m~t~r bUnlJ bit ke~ cana ~~$te!li~ij§Lir: B:Onl Harle~, ·J~I~lIii.iooai K-G!J19~ DN~OI'f:!!rf!i. b@lfy,l( brl b!IS!r\etslZllkJe '~ril~@Y9medr{l1 ve bu n ~~nl(i1 bir ~roVOQs)!'Olr1l ~~~ ri ~I"!a~!, ,B8.ayrak·OJ'iW;'fj.;; k~I1ISI'!1dii!~ h.a.lklflilH~!nl rt1en'k 'l~t~!Jn'l~u, b~'~ OJm, rIiIi~dle~i' kt)lfIjr-gMli~nli n iki ~191\@lvitz.)'p:J'iI~. Trt ve 19r~ t9maJm~an, alai}Uai!}ir!a ~~hinilrulnile~ne' ~~I~\ lum h~lku:mii:!!"! QO~ ~®k bOyiJk tiDitlt;,"ll~~U" ii;~~I!;~l"ihl(gln'il1 n~ ooz,mamt§,I~r,. Halk!aruruz. WEn Iderlilile pek 4O!i·!...~n b[F ha~~ Orrpa.S~DiiI, ioiarl1lhk. Kilri h~~~,~~~ g(J,v,.eniru ~~bir zam an ka~tt!iiil ~i9~'" Bu s~n dG/J'ec~ s:~n'~ir~ bi~ dlcUIlll nru:l'm. rank lha'l~hmlz ,. Kil"! ~aU"':~ml:li:lfI. ~eAd~ j',em~lnt., k_eool r-ell:igi' ~rqUsijfu~e y[iqek ·11!J·M~~ul!lYl.1aJih~Men bilme:kted~r.

lB~ka .. ~i9·lA~letimi,-, de buIUI'iln.aktrili!h,. BIen. bu sl)l\a:sal .su~ gOnltiJiOmde·,. i~i1ifl h~!k,~im [:i!. ~ufisrri mm~ti, 'V~ Elen hal iii, I ile. zaliMiiUiI :zar:n~f."I i~~t '~a§~ma. lie 1;0). 2am an kar;lIlkll il~ikij~er' [ftu'rma irml~nJm bttIf.d urn. BililFi:ld'iI ,g,On:l~t~m ~U!:h[f: TI] rk ~naruB~fJ'ri 1~" ra'.hfida_fij b~~llf;t k~~11anillar~ \!\~. ~uhrim[e'fe! ugJam I~ b.t:.! haJliil;ama:;.

Ktijtirl(li~, IErrrnell1l" 'Q/; ~I) ''VllInan mm~d0r"oo'e. Turrk y.~n&1fe!fllerirUl' ~I biJ~ruk b'lr 9 qnsizJik "',& k91fku ~l!.In !fall'll f1!da JO~kJ,ye halkll'll rkaJ§.I'~ 90 ' derl~ Vj siHl1Ime.sii zo~ bit' St1.!!g,' b.utumna~ttu:hr. B'U sev'gi. TIl rik JIJI~IQil'~n1nin a.o. nUlsll~llal y,anl n- a, m lJj~e\i'i mr ZlefJigill5 lkli r _ Bl;Illr f! notf,er:lhuirni. ~alklR'II:ZJn flitelikieri!mde 31itlmM ~rl!jn

day.2:.

Olkem,~ ;sOmOi!ga~~IbUdi=l bir mmuda bu ~na:F!iI~~1 dahrJ, b~,)'uk bi'~ Ifl~enl:e yaplriakdillrumul1Jda,lz.

Sijm!{ugel~!bme bir I~ilili= ~1~2if!1Ia ilier ~

P!()~ Gensl (biikllili &atanl' bi~ I~Z. ifOk y,l"niilde- ifade etm~li1

.~ ~~afl~m., Itf " silahswar<ldlllilDl§tH lBiZiI somijr9~ tlllwmlaniI1aJ k~lll~d' dii,itmif§lllr. Bu~unl T~rkIJe J1a1kl M ~k ki§jti~rnin )!'Ok edil me si t&hd'di)l11e 1ki11'J~ Ikaq1lymhr', B~,Uii i~ Amemk.a:n Itelec~ , ':zyonu, !a~ Vi St),r, llil!k ~nsa.lJ'lllilIdM rtl'~r amrrerikalfl maymumr ~I[karmak Ib.'iar,edi • ·Medp~. ImoereMt;e-~rne 'IIQ'ya globalJe§me aciJl,· na, ilns IlmIIZ!I. bOrr fi! ~"d~~~telli.nd SQYUU '~.' Jk i\iin ·irr ha;ll Urva~II,~ml~itjr.

rDIllIr1J!liJill!,lm~ilu 90'" ij~1 degeri'oodirnnek WI e~bll!ri,i~l:"lde.yriZ, I'j~ hne:e-d pllllis ~~ri K;em'IiIJ Va~el~~11J i1e ,Ali 'KJI rca, arrrtSlnCa orr ,Qnm 'mmadil~ittu brlil1lelftl'lM YEliJliik: durullnuooa¥!z. l§k,eooedJ 'Q(ru.n T,qa1J(Jar i t Er~~' .wl OzlkJk'in ayrri YQI'jm yo CtilM <ddu~.1JI~ Ol!l ,I d1d.Q!f! ka)lIu'1 8'tmek ~OI\Jrtd ,II. _ir ·010;0 kanlmliZa. m; ~~u~ii ~m1~imize. S~S~"~llr~ He~ lki 10611110' de 'bl[!e sU$aml~br,

KO-lf~uliia~lZ" ~rakll!aJilI hall< iertekl~ijimiz kaI'§~su]da," simllr9~oi tJO'iOLJm~a.il'I r'!1 dehKIe.bi~m 'Ii :i9iilll ~ lQr;'k.il'Uin kay" ~1aIi'UmH, a.Ci1f;J1€J; mil k~nlllm~GflW': QldugJtj tl_ib' ke~mamt IlZ Sal: Mnus.u ~1~Jln~'. A . ak Tijrll;;men gQ~iDiFlITlmZlifi. o~g;ijdu~"ll-g&ZQillli' Otta.k4:1 ve mev-Ir"imu orl' ~.z.gI'I(irirrU ')'i~attl'ial!:: ~ r\J IfmJlli1dayl~.

801- EiliTll2lde.. ,alti-V~I~iroIl ik! y'~1li \i',ah::lli'r. eh~ncr.si! bit Ik.O'lw~ ;ta, ,da ~§ali11 b.~I!l:1'i y'aliud!II~. Bill '~rujam biglm~ iliDt~r~~ "'eII1i1ill b01g~mlz~' ~ I' ~iifkimen I, Klimt v.e A~, 'Ie lIr&l ,'@t de II ran 1rns1k1m1J'iIWun I) tak, k _ • silitlif~ Ortak~H. SG'IIgi d@ 1iI\1 net- i ve--di..,_·Ii'I, rn~~S)"oIl'UUlU iQere',11I b'r Ya§am, " 'ilfl:ldlf'_ HiS~k . e'geldi~lrnizirll ontlml~ bir boIUnTIu~'ur. YlukS~ 1\dmak~ ~l1d :5.~mQtt~ imueallif3;'ei"lilmn, bir P;ElIf~SU;~~r.

A~ aj~y.rrLOlrn bit de S.~yaS3J y~nll ~a]i:-dIIl"::OO, alevilljin. ediJ.c

IQ,WI ve !la'in ~ai'1id I rr. AI'i\lil~in b~ ,i9.fllflJtI, ~M ~idde,Uer Ika~m ,,~krn!.lk 'du~!linnlu'KIayu:=" V:akln 1,an~Nan l~tl6k lilllooooelemtll, a1erv,iii, i . her ru"~en ~artkeie, Sl~ak isledig'! ~rme lfLisar' Q!lrralt 'g,el.p som ra &11 S !Ib,.l'ii~ ~"m.a¥a [l!tal1d!nl'r11 ve' arka$J.I:i1m:.n da harektlllE ,$atmalit is-IJedili!l"li gJstermatktWir. a~ IJlano vt cl hi, OJrumd'u~.

111(: AlIJn~ll Y,flilarda TIirktY'- ~~.gi PaJ!!l:il!!i~n~FlI ba:yrakG:ut~ I Flida rtfJ~lLim~ .. ':bI'''tUy1iliQm.~;z: 1il1\Z ve ~ij)de ~In~ I' al,'viler del, tapa rumfJu Itddldar W miler~de iSG tD Ii! mCUI ya !fOytl~u m(llz,9' dam~la· I;a_nn~ WlUyQritBfm,. Anca 11k me!i!l"liaeri W hU''I~a giniiUbi olwat sat- 1m va ikaJkblar \i\1' M~~l~1 Dame irs, lbirliUe ,~. yilriiyOrionru]oz.tI sae!!all W iIl~f,esl,e~il 'ile< kahlM ale",i Qzaj'll~u'N':UO QOill. bi~~m Inr,aJ' , IW~Qr ~e gene[alIB~ 'Iilrafin, Qvgu sOlyle.meye b~~Pdllar,

~ki: IihJflli,Ulla Ibfrilik~e orlaya t;~kan at~~i B~~ik PMjs~" '. lemesi; ~GlfOk . "'iJ'I ltii!fIr~t opera,sy,onudl(Jf'.

'fJC: S~erm 'vi!' dCi~~~ "nann ~I(lld YOkser~i d~;; a1~i1~~M aif~' Qyu .1 b'i" k'GGt daha, qynannaqlM. imkan v8rm~ti~. A~lU bi~im,· de iKOn. 'VOk'Sie~~r'fIe SiIMla.'k1 d~_nTilga WUl1Im:. W :SOAra CIa sa:tm,ak., is~9Illmi!itir. ~It YOJks9'ljiWmiif~ y6nelimi. bui'1nrn~ kam§li SQI'I dertIDe OJ1~ImH ,dalVranm!;'ktld! I.

8(iIWln 'bun1a:r~ yeni )!IirUJyii,OmOWn. a.~,ma \lie :a.IKIFlr ,gjJ1iftirer_'k ,g;errqeklQjtirllmes'i~j 2i.orulllfl!l kdmakla'{hlr Akd," ta~m~ \!Ie, a~lnn~· ~hr'. 1rti~m"Ede'll'ir~ ·KbR-aI~W. Al:ap .. aleva ~Q A'na(l0.1 UI - el!lil~~inil1li Ifinem'15 fatk'll1ddar g~!£i~rmeslne. ~~11'b }riM dE!l. l~r;a_I"I;.-;ii ~rmllfi!!'ruz. hi:!im siim~rgmete k~1 en ,OO~O'iI i sllal1l~ml~(hr. Ke'mr,aIjz:mln 'Si.llans,l,d JiXlu''dI·i')I _ Uk 9 f;gekli(fmi21i br.dmada Oml'l!!'li11IU bir· ~IJdlr. Ancak po1;tfk,a1e;'ilmlli;~ ed1lg;endir ve ,eI nde' SlcI'Ltlr.1da ~ r Ihll'ilo1

'k£I~lI$uihr.

Bu koo~r ldelill: TIQ~rnen .Ji/;IB.~ ki~ li~jmiliin asl!IO! n "RSa'i;i\V~n ~!d!iJ~l!Jnu, ~9 A$)lgda Y'~fl,.llan bir plEl!to.ooul!lJk say~IChOnu. li.J fliJlttmftmak 41!i~~munjayllZ. Bu yel, akllL yeluna r*p bir ,o!ldur,. biz. ')'~l!Jjmu~. ,onakol, na~eU. 'e~gi:L, k.,;~ 'I 'atk&rrJ~ :al(l~lcl o1makitalflll IlJ·· aklqam ay1:~ Belf!Ji-n kttapl'tlflmO:a y.er ,alan ~lU!nus Emre ~1e-~'~ri~ si'nifri Ilhlem~i i'fIMienlG.:riM811 'bi~ ~udurr; ikinoisij Yt,an!i!s''ull'ii~ SG'fl d8rQC!~ e(Ulgen 1"~lii"Iasldl r. Edilenin 'bQ~1 Qnindeo senu da ,;amlllli"" clad r. IBiz. ,kcndi ~rlaU~ ,gerQekii!limizdern, 'oo~layatakl' dik. ~p j\iuk:·, sele-n. a.lt~1 ku'liaJi~I"I' Vi!! akll ~U lfe~di a~ b.h yOt wimak zoru fir

daY'l.lli. '~~nll aydm ~Qr'8~elimi~ir-.

$im~j e~i=iliTiliz IbtI rad~{hr, Eksi!}jlmirz'; b.(UI,!1'8 ~!i~i'!I k~l· il'U:rel'i r.

QOnIdW '~im~J, br)lgem~~E:; bit t~~1'U ylmilmreJe~' W h;e~, y~'~e' p'a1.i1~yan. bir tlevrimQi ~ dj'r:engen m~ele ha~~arro~rol ~. Kar.lll d~kjW1e~. ih:la1kllil'i I ~ ~1i1imii owI,ay,a1illar' v~ ha[1liJ m Il.a Qffimti blf ya~am bT~mi 'Q~~~J€ ~ornachlar. m.h11'i1 d'aI~alm<alB11 ailis~m'6'Silii D'-ii'" ~en h~ kJ'{tJi"liliI it~ ~ IQfill~al1t lliltre ~fn::elte~Hifliiewe ~ira(i[i! I~~I r, YQni~~ mtmil dCiJM d~, 2icu~a!im9i1d_I(,

Bu Icte'!.l'f'lrnci 'lie dir¢li'iIgtlo !l~u,ek~ltle.rim i'2;in ~u anda, ayfll ~lI ,aJ tu'KJaJ I~maflll~~ o I'll em I i bj{ I9ksikl~k d~~dir. OIil'ePnla 0,1 tinl yt5 nu'" mlk{loc A',W"lw g~~m ~ri" ~i n ti'iare~e11ril yat:aJmooan biJlllar.1 ~ ay~l ~tl whnda. ti;ilplarunas. hem Yn~mkjjll1 deiildir ''Ll1e liem de a~ lamh Qlm~ktaflliJ~akM'. Eks1gin"i~, a,y.Ol!i'll hEneke~meir.

SU i'lU.!I n iS~1 l~mellef~ 'Vard_f. U~kernhtilll; O~ncO S~li M;dl~1'l1 b~§.~ I~an b~' ytt;f1i li~i a,ydlll Ib:lnkfm~ buliiJIi1ma.'k~adl ~'. Yi3!illle flIfliiesl v& 'y.errliden )'ilJ!l"a~~~li!'Iasr Jjm~ iI!~jrml}di~.

Yari81mil ! en ljalj1.a kamu ·~e<~j"fl1N olma.'k il!slfe. lfim !:o;plumu ,alfil!lll'llr~ nuda 2ap~tme'k durumu i1day.z.

Bu $tjlill'itJ,g!li~il~. '00 i6mia.kan layf:'9.S1'iila. till! l[)eml~e1~E,nba;,.. l(aaTI.~lreii Huki'lm eli'ne en I~ ~a6!lm 1'% buou(,

t;~JIlI'dlll aIdfJI{.ff.' ~ ,f)!fidJlith'-r. "G1Y}tm. CIl'1J4lh," f. 1f~~M~fwl ~J.L:'i"ilm aI,j'r~ ifM;1 ,aAUJZI1,11 ,alqMlffiYI ij!.t,i '&tI.rJw} 'w't'H.'JIrn ~t..flM~ ~ ~Hl~ ~~~ ~i~!1.dlIJ @ ~~~, ~i!HHf6~rfLl',

JII,

Olh:. a~7.'d!:" Mumf~ A1rI:i!Uit'~i dmlemWktJi"I'_ Billi HirJ.ire',£I, S(;!,,~ mhi,zil8~ de miigt!nd~lh!ft i,u[im ,r~iI hruflWr!Jl~l"'. Sf!.rn.ray£ ~ ,brUwa,W~ ~Jt 1'tI1)Yk

14

Qll~' _~f~:i ~IJJLn~ ,Y4'bRlam'ii,_ lID ,vi )'llu'1l;~~arma, lii1$afl akl rnn Mr lJab~r,e~@ tnr ,I\:a_ l!JiG u)tQu~amas~dJ,r, Bu kaUiarrl'la~l~ bif9~'J~[ll'iJIlf. m'~$n IId~lai'1~~ OOlunm_Ja~lhr~ bm, ,Dtullar!l ~atZ.~n _ QOk lkez 9:~Y~irarl'll1J~ rul~~d~11 m I ha] I'Illforum. Yenij lIliuiPw', bUI ray~ fa VI t€Ui[![,a1l~lmll)~ ~n bll!lnl~I'lIGlWimalldlr.

~~ ,KaUia~I'1 _ - a xamamM ~1,I@ri 'akarii Ha,YiIJ Kjuv¥eHe i e~~I_ ~o:mlffem! bir :za.rIil~n'ar Ecevirin YI cflZ.I; Chp"fi Irfa Pa~a"nl'iliil blJJyok '50~rn~ul!:l~u Pill iiclmlil vardlf. Anca.k kt'Uliitl1un s;qnlkfQ~, _p!l\~e~_ GU',uh~ v~, ~u(Jun I~ic e Icj',e VSZlorDa loll T_:-~mi'l~dlr. Mara~ ,Kadl\flI1FlI. ~lIlf:1du~ ,00 Y~I C~G§I'1lI Tayfasl"nui'I Q(hnE91 Yalillf1llaktMJil'., ~E!'sO!t !~r~a~ sen M,z. OIJ allnlarl kanb I~k@n la,yr8'-~ Moolis.,'e wl'frlI elm if Ii ft'.

09.: Ja _afma If.(omulam Gentiml Bldis, ~'azeted IJtiUf M~meu v-e zamalill ~ de.~1~~ l~k_~n II 'l!f,rglll~ (lzaI' ~I tJlum~i!,*. Ih~i" tatihlqtyi ~~jlr!IC1_ m~ude 9)k kfsa iIlir zaman ,a~allClm'ad(lr. BunlardM MlJm,.., c:ufl:ilUn1rJ, a;.I1< k;;tJ~'~: iitris'imt Otllimu kM8 Qr~rak ilaJi1lI ooilmi~" lbop bYl"lum bl~ IS yQSail1 C!!'i',>81 o!abj ~e~lni, y~d~m ve·,imdi bh sly-a. ~e~ ~~ 5a}lllmakm.du" ~1iJ ge~v.ooe., k"m,p has.al Ozal'u~ orurnl.lnlJn h~~landmIJ!llI~ 0:1 mas I mUimliHioour: al'li€ak,\ litflnii:z: b~ ~ ~tc@ lbJr' hipo.,tez k.OlUlfnlUndedlli". VQ1r!II\z I~JtQ olrfia1d I il:aim iklb", ltd sl,;];s9Iel1 k(i][1 v,~ br· kL!ikul~ ~10m varan'; bO~n bu ~~lr ~IOm!eri aJ'~~~?d<al ·t:nihfmize germi§: bOfI1Jk htf· ''eld~r'i P'fo.!e.sOr Erda- 1"Il_an~"Rlbii ~lh§lk mluyfe. MO~r! S ufe.ymM DemiIe:JI, olJmllilur· b~!kan1t·· m makem(mla Oil~rmu,!f.ur'. MQ.rlriH~1 D_lTIffa"3In eah,lIiU MlIm~~ Ye' IB~dis~n lkall' ~ Ox 1'1 n ,~I!.I,kulu ~Ium~ ihll' taal~~~r. '

V,sz!J!, _ onf,.sorJi SiBl€>yman'~i'f'Il1M ~etbm" m;E!rdive.ntedni ,kaJilla 1i'1~ !Qlmi~l]r~-

MomSQI'1l SIHQf,mM, IDlI'rhm LiM kamh bruokratlaml1 brNSidfr.

Balba_kan':.I~ fi(oOlltIQu bQ~arlifU'h:-. 1900 ',dr!"!daJ'll ~i"K:e $0111 k.n2 b"ba:~liiIlk ._k.oU~g~n\VJi ~a~,a-1 KaH~aml ile alur,M, 19M Ylllnd~ sonr~ !'SQ. ID!)\~Fbak"'"da, \fe-deal, Aydm"," 'lfft ~smnb I li"da D.evrimQi ~Q~ . ~rdG'lte . n!1IiI i .ar~1 ,lalln'.aftd'81 'Ii' btr Ie; $Elva •• ba~lrno.oak l'Qfido lkaUlameJ I~~~~U~~~~ _ an ftze,~'i(ie. 19911 ylllli!da ba~bakaf!'IIID6Ii yeriden gel@~ Ilj}elflllfe,1 :11') ~al!l.f~nl b!!J - ak gerem ~tJir_ B~I habilfin segi-

~ 'J u:8Jiffldr Y;fUJiidIF; l ,~fl.Q ~llal' pr.l d·

WT~J{l~~,

811' HjQ.t btl· _ fll~.rI/lrJ". ")Idrnldt ~1: bl~' ~l;1oa - Ir a;nl. 'aw,

Inssni dtlifll~ti'" h m du;l1l1lu'lebi'looellt le- hog. '10 m d_ ~f biir ,alem"dir.

ZOW', ucuna kacJlaf'g6W~!dijg~ll(h!lT k$.n demek~'r,

(Jlkemi~d.e. ~o t~ hlJliIICjln~t d'~i,U(lmlid e inin h®Sii k~a b~·

I _ - riI'fIl~~III'.

Kania ,g~lf;r" $keri dalbeb~ri ka:stelmi,yorum: (]Uu~mb:fiJwns~I:

9elmhi gOrUJ!ll3irn b~wn z~~ huk(jm!1t d~~ldiklmi ~hd"'. lar'l:lJ~ Jmall h _ ~rJme' de~'iim1eaiinil1 heps;ni, !oJr '''gilll e1~, nit Ad: m ,8m i t1t'in\U ilmdaF bile, 'gi ' Q,lm ay ~ n bi, e~. kana bOJam~ktldl r,

Bir: ,Mk EC$Vil i~e' DgiJi de-gerlondilfl;r:l ~teri 'til" ke;z; da'llJa degl~li· Qo'~z.. e~l. "bizir I lfij~ye itellfcjr@~ini VQ S~liI~~ ,. OOf8 ql~arit-' Imal1'n,tl r= ''bl!· yEftrni~~ 'fIIHar-'1l1'i 0t;1aI3t~nda EGe~l~ go fluk 1jf,Q H'ijk~· Ime~rfTI ~i~jlW getirrok-. De~e;~. "bit" It kumete geliyoruz :sandi ve rtinlinQ k_ania keSmeye ~1I~t. 911 YlllmdalfarihjS, V$ topm§a (JUI-' Ipll1 " "".$ K:;;liiam~, 5. l~lr.l::i'ran 19,71' IBA il1d.ekli segmte' 'Q:~~en ~ ~l1mei, ,defl~,tmi i;"irxli. IBOyuk ID~' kl~ntHhktlf~, ,- i'ihte, ,sn,la~maR

Demrr,~I~rn ,ad~l!'Ia w ~lmna,y0_zllldtr. •

11~1; ~oevirtei1 j.UJl1:uhJ1~l1lrl1 v.e ,(laha d~mslll &1ijv~l"i ,~~r~k yerune c;;;ek_m1i3 -'111 bailaJl)~" eylON51 d'~rb&del'il' ~emen lijmm-e.~ V'e son,JIM'J \Me'di . BlI Mo. '11_tl1l!lte lIt.sal sOrell 'ei!! i" hllikU medeti dOne~ minli'i 'bJlimi _: r~ b.itill1ll~nde., Mar',~ Kfilliaml var. Demi~I@I. 00 kaUfJm~ dart s.am,a ,GUifUOla y.eniden haK~m Qlmu§tur~ btl kattllam. ErosJkan~

75

~~~ S1r.ad~ ve 'lId~d~~, Almerikan DI~~ler'i B~~ ~ln~toPhiU lu,k~·",e. gS,lmifjitir ve D lmli~,el~d9~ ~1riI~~rn: ,~y~k _To~md'_!~ at(BI-' n~, Am~rimn yu rttS$1 MadanTIl C1llefllo OfUJi"I U km;~lt~9k ~ a?atlJ ~lian Hfis.am eI!t1~ Cindoruk'u n a~~ olmBiru ijse:. diatrlaJ S011e-a., C'lRdID r1J'k'lIIi'1! aQll~'amas1In!i gore" l~nlemitHr, O1nd,iJrulli;~aal1 ~ leml~ ~e iiffilatll1l1ifi1'a -g8re. OindQ.oru\ b.hul etmi,!~r,

Maaa.m, ~itu~a "~qiil1ml§bll''': O't!Jrm~1 na 'yatme:me~,~r.

Olherni:itde 'z(I!rlu bik~lrne1 ~~I.n'lm,ru;J' Im1ll11aka ~a'famJarlla ger~~ ~titi1mekt:edir; 11te Si~s KEitlia,mI, lam bu z~~.il:f'LiCa o~tQy;~ ~.Itii· m 1~;tIJ. CQk ,att~f~. arifca~ ,~a§:I~.~ s~Ii1'k ~1',~1Y8'. ba§k~p"~h~ak uz~re sanddwm (S·fitd\g gelentie~! Rf,lah IPm~I,;gLr ve k~tllam!f.l 80~'

;\l-nlrUi~U'fLl matlk.e.rnu3d@ smUl11mak d~~ .\j'lIild~hl A>d~et IB~kMI, A~" 'fah y1)neKrnsi 11974 al l!!Iasas.l~ln biJ~,uk ,a~~~I~1 ~~Kel ~az?r1i'8 d(l.~fru],lliir" Katliamni m~aG~ Rr!d~n Ti1Yfal dlf ~e SIVM K~!!haml 00 ;iJlllk rul:a1'rl PQr~isi!lle y-alilldu',

.~ - ~ ..

Bl!li hOkfl rrrre'~'! Iter blrifllEIJ ~n az 1)ir Q~yuk k'a~ljam. Yazlll, I.!l~ F!11~'

mil n C~i~la ~~Iein ~f. ,S,Oimu ;g:_G H~kU~-:pr(h~ ',. _ 8u ~11~m5e:

Iflmn'! ~d II": ~elkijl Wil,r.a~ b!~ M!l~llIell'9 e,~pl'W ~161kU m9Cl 'CIi~. Dlfg(llr Me llroekfemioorSi otm..l~!U! ~i $,Q:rninly,u .aJ1lracalii.. 'dl ~aI ~agunlll~g. ~QgaU:acak. ~opr,akla~11 dD'~iii '9ok kanl~ $ulay~ ve .my1tI&JneIQ~ '~l'I1n 1-. §tiWen de' ~,ei"I!!tra1lIre blmkata,,",;tu'.

A!lilM.k 00 hil~iiiE1'l·et de .f,'Q~la ko,ulm!Jr/lur. B.U huk£imf'un (lie f~r~ Iili\ElS-Y'CUllJ.mida ~Il j;;fi Vrilil'.

:Z®r" red ~ v.erOOlleoek b~1 $SJ~I~ar~A id'~Ua rBdikl~B gibi olijr.'iil~e ~e~dit ,~meleJi~e ;~gilltorOnf1ltm~t~cEI'j'_ ELi ~e\u!~Uer1llm(u'§j,tU['; flii'lCak. oo~1a;l,1 oa.rtmamak' lorun1udur, .As1~ ~hdIt, 1i!.l1illbtl ~m 01'9.& HilkQm ~li"li'1]n Gwemlu 'taJrtl~~alaxln~~ ~QIt:fu~.U slr'adaJ:

K"bt1i!ii~ Iml l:tlrk kesimllld~'. ye;re-! ~Rupa!arda KIb'II~ ~ • UOIlJ.r M~rnoo'su" Ol;li"ik. 8cllaflth~d~n bki; gate',cci il~fII k~UEldil Flile'sldl r, B~ :liIiUSie.lIl(lllam'k 0'11 ~Ui!, Aj1j~~'da l'l~nl1Imp~ s~1fmg', ZlonJiIfllilfdur ..

B;~: K'1~ns'll1 T®rk. ~mi!1d lt~ Mc~k ll£irk gilili se"niskili adam fi~dnmabilri'nn~'ktedlf. K~bJ1S'la, Ai!"ll~'ri i I'll. izni ;!rn,adan t':i~r !l::i flt!lyal ~ebek@iSif!r!"! haue'ls:e.le; g~fiJl~,ede-Qi rdRi kabu lij ~~I4I~di~ .•

~Iki: Cina,etl 05tJ16Aen "l-O~K Inm'<al'fii 'Tog,ayr", Detlili!JQ1. ElibaU:fi-

1ITvtiki~ M~ IHOkYm,~~I~i .~~man! .a. Ankantdiii ad~ni ij~ifl..miTIu¥t!.llf" ~eni~~i ~nllarda lorlil!iy.e s-olurta y,ijn~lik ":Jl ~~~ diooye,li bu i~im

(j.MhuUfi~li!, .

O~: fjrtetmi~li :!;I'! Iwd~ TITh~'ke$ Ta.yra.slimn kll~iU~l@n bil1i$~, SOil"tal iflraf"11 ve ~im,di mafya 'yam~g II~ T€!I.I'fi'k A~~n~Qy-~n iiita'narl nda, Tit a;z~n~ bilgH!i;tf v~Jdlr. Ety kai I n 1I1J'iJj~J1Iai1lefl~n asain~ trl.i1ram~yfUil. &a~'. '9b~ijjmjlii-.r(il\~i1I1 b)mm kiiaplai'llmdaA ~r~~Me· ~:ulaIlU~€:.kII!!l(f'~, d~~~ ~soy, bUflUfi. uydlJ nna Ib~~ ~s:im old~!1iunu ifoo6' ,elm~ti,. '"'1FUlirk !ntiui1l lDgillyl", lOfk 'gli21 i :~tijrvr$h:l'rni.n Oa!l ciflQbUeri i~[n ~~II~rndl!l1 jlOk.e r is,iml\~,rd~~ b:i~sidjr.

Ankara''delld ~fI d.Q'lUlcfl :s.e'b(t$, 9Iil1i~1l1; b~@sin e ~lIl1oolik Ibit kaU ire JBQlsilIdlrlnulik ist~m,i~!Jif. U~tl r 'M~!W!OU t)ir k~ katledllcli§i !~n~ yarine d~bli~ttJ ijk.hlrllhfillu§liIir. ~elmi~~i )!'lllaJii fil dt1fty~tle riaid I~Rtl~lal!mak ~~ifill'nt ,adil s:~r1m i§lir. Devamhhk, aO~I_E~di~.

[)~varn:lIII'ldt vard .. r, 135r: M~I'&,r~ ~~gl !'Mlmaz t(9ll1fa'k, 'l!y1ulisl 'll)aJ'lbe'yi' §mi.m.lj~~r. 1M: I;y;llJ liun" ,~II;, lUI kermlz: ins.amlllilril ,~I! na ve bndllu! lii'\il!9;nTne' ~~el~~ ~rr daJ'ba~ir. 0 ~aJIii.anMUf kudla.'lrlun ~r ben ie Im'!!' lle, iMtiJMlIf.IIRZ1Jlt akhnll. I,J,zU!1 ~1oo blr ~.Q(i ~ i.a~ v-edikUU·U S.OnlitaJ '!iifzJ8J b[:l:2: ,~~, an~k n,erlQ.z d6~mmemi~ o'~m obll C1Lflllm~ ber'l~~nij1if~ lu~bu~ OrmlI~. IDt'omlG'bli ,~ma -lbI)rO 1~11!!J. orom~k. ~'@Clp ,diaha killiia~t. D~: BufQUin Refah p,gnisi :~n~li~ CEs~ 'ife 'lab.Bftlnl nl ka~a:~n ~m~1( '!JllIti'iil!Jt ~radM dJGltja ~iwldi'i'. !JZtlfil :i~rdal tq yem1fi (;['0 mQb~1 ,~mlrf\a 'benZl~iU1:1e~fr: bu kafadakii h~r ~1!Jz,..bjJ~ ~lm,l!i!i b~~in d~rusu aYflichr. BunlaIlli1 kia!r.a5U"id~ her ,g e:~~i!'J~i!illil IQn'lU n }ilord3J '~tl~ yiy£!,elk ~1!IZ:.bUl 1~~iU'l1 Ib~r lli'd-o mQbi~ lsa!lfi'lr!da~ eam beneUlelli k-adar d~r~lu v~rdll~. 8u lriiedenle by ~cnaJl' Qlk ~e bu kadar k~l3.y ~a.lM ~l6:vI'~~~bilml!l~irJ@,I: ~~l~r:rJlan ka~'§H'SI._a eli! !Jirik bi~' utWilma dU1fH1~JiilIaliilil'l, kalmarml'i'rl, 1l.l.u'11 yQ1~ d;a I~ yT~9T0k 'Uu;·buz ojm!J~ otomobil cam I loula~ 'ba!riiliQli Ol· 'm;as.1 i'1[da_lllr·.

Madam: ~ile.Jf'ilo 'b.'9,ro.'" i~a]ll beYllline. fi2Q (j ~,~t y~'{t_nBk~'~i FlIhn h!jm~nu yhrll'iilli\i!i!. tlJtI\em~ Hoca"ni1'll bnynl is~! U,~YIilI yolCla k(l~d1,1!;, bh 'Itt" yI:tei'ifk tiJ2:-bu.Z o1mu, bir Ol~!!lbil caJin~ Wrfirtdel!cir. BlJnleum ~ef. iki&i. Til [kiye po~~li~n'!da ,a',ym Ulmen I1d va.~~lr. lalill ~iI1Id~nle ~en. 5291 k~AIJ~~a~.arll'QifI1a, )\j'allk. 1 00.5, se.;;lmlerinc)tlI1 ;Or'lt~,

beyin '~' ahlek dlizl\e'mil'irlt. ti'fl mllm kvn hliikd.UmM1in~ Madam Qilicei' ¥I,e' NeankHoca hlkume - (l:1cl~1I1111iJ ,~ooum.

I[)~rl~ Be)!h) Ili!' I~~ hli! ksf ~ISI, ~,elah y6ne'l lnin" n IbiJJiitlit .:j.an$ldlr. Bu n~fotlj@. 1-.1J!iUl!liHM Sil'aSiindai iimdiYI'k,(idi r w~eci'k{Brinin ImTil L9rsr.ni 'yapmaranolo M,ey~ I'sr;il nr! '~eaR ku eiiJa Q~Jlllm1 _lilnJn~ lli;elkLh"lln I an ~ay.DJ, yo : e "m <f~~n~ Imek. .;sa€d'e.ee i[ICrzyiQool1lr. IAe'fah ~n b~~a bhr 'teNtke y;okflllJ'. A~ lalh'liI"Il tatlarli i~fMe, k\apitafizm~. 'tWik£fti '(opl'l,imUi1I3 \lie. e peryar Illzme _~~i Q~mlarl' or,anstt1 Qra-ra~. ';Ok tl!za~nnl'lllr. ' ar:el.m. omegij.ftkil d@~ I so.;yo Qj~ktir; 'Rf.~ah t"m ·f6.nelitilerti~ C' IP'~irplp .lQ-llgln 01m ai(, tst~n bir ~ia-dl~ _ 1,~~1It1 i~El'; lijll'Ji:iyrS"'nin d QlpI~:'k lFfiMk~1l1 ri Fii tesett!lrl' -'Pi deftile ~,d~y OOlr! T"~utijl' bu nrar li~i 11. I:ilhlenm~~ o(l:lttFJ1enin d~il Jkhlqri sa:ldalil1~IJ'lln 'yq1.ud't!r- !Bun' at", kiflerinde~ IkiJ~rulnulyl ~I, ; ·r~eFlf!.i ,~nmeyi sever1llerd1~

DeJiil1i rei IEvr _ iil"OmJ. illUiaOI i'illzin . j~un 1 S', mllrgefes,lJrfmer. lRefehMa.r kat~alall fm ~ ,dm urigeSetlirit n1etdlr.

IBu Iltede n II), RrzilalFi"m tabMI j, ba~ o~as.1 nnn, g~mm~rmay ~~!<Jrn I'\IJri rna ~Jfll !lfle doRa~l, b&SapliMri~5HlIi1wn, bi' g~eJ~I1D~ m~ b~annlRIIlI ma~JfilliI lal 18 Ida 190k otdu~n.lnl!l antamak i;fn 1f!1.tlhak!ll~oL~rall~~ifJrn a gG!raai. du,rnacS In(JW'i klGlS;i'nliklQ IF'&ila~l?. g!m~llsom~Hge'~mi, k arda" ,t5~. dol .r"dlf. A~~khf. hUkim mel1n(f~ ya,p.a:;:;a!dar! i!e dw.~ Q-l1ooki sOyiedikferinin qel "~Ki veya I~lam Uyiif1tif aS,I, ,FtefaJ'lrla bit U,lbiUIllluimasjlne yoll 'iiI9m~; b I ~ nu bek1em~k ~ajil~rr.

B9f.:- Ar1cak I ,nun ttl\' ba~ki! U,z:a.ntlsl' • .ha w-archr. IBu sotri(hgl' M)1r!:~meti~it.'l1 !i!;uMm;asll SiraSlntta" Islantltlf''u n be+.i!le' birMt be l::sdiy 0' ba§Kall!J' 1 a.yyf;, ~11j!J ''{eva YaztGI'~ Ell ~'asll'ldan OOzllannrfQ "karl'" ~nBmas.lm da cid€lrye al'memakgemlrn'tel:edil" Me.~lana kenrln 0;1- makl ~~i"lin tWny 'IMI11ii bflUIl (,h~1 vaHSIi, ai, 1<0 f; yO' ad. i"i nln, ku"I u u~~lyllaJ euma l'Ui.Qi8$llfIfI', ~nl NIOCflli H()l2!',a. ~K sila11 hecirya' e; m&leri ''II,u'JSQlira dla lii§:W1 almaSllii1 is'le'me~tHind&'ki lehd~cfi .' ' rro~k. l'i1i.I<6!1~ [0 .. Lye ,almalfl'ilk mnanludur. IE ,eI' fs am CI k!1S11iTJ sitalMa samll'.' cak lID llJJaa. s.llatlla:rml ~Ik ~f!oe. Il:rbaku lia.~fas.,l"niJ rOi1eltec~er1 ke.si ' , ir; Tu [kiye'de lILi~ki)ile' deVl'imiooen ,e' ·1 et"mi~. mtl'ai1l, ~y8Ns~ va, U'ad~IISnEim" Ic;mak(m ve tav~suldaJ11 nG~'r8~

elm eJriiledir.

A~II: Ell], bu 'I~WJIIlI[ Icina,8.~ i~i9m Jeoe~~ Mlali1illnal ~fJ~11iI9Y m akledir. PoDs. ~lJk _ dal1 ~ yell ~ru ariian ~IQat1l_ Ael I 9iz9 'siooooir; s~il ~Iis, '119: l~erll§rr.~ I!hutadete' ~~beJ~ OU !:!'.m .~ 619u., yobH'lardan 'olu;mal'Uautlr. BUIilI Mlanta:k it;i'l1, bali1lim >git)J. Ankalfa va h~!BfiI) bI~ "iy.il polis huerelellfnde' ya~II1iI' elm ,y.eta. I~ dir. &u.radla i~~·')\'a~n. albk her 'giil ~.,.i'tp·(ui",lt.e~ Orneji. ~a,~ ~;jIn «fP iam.3y'11 ~fr ayJll sari' n tadda.l:' '~Ii'lerifil I:MllJlOk,"' bQ Ormu N,eemi ~oea yolluSJuf-ur., Po~s IriUcreil1l1iiJt-De ~unlii $Bp~aJmak, miuml\Ormdur; I'I!Z to ilinkana tren{i~ ,kavt!~amam~ bah~:SfZraiT • b:unu~ ~I gMe4.B h,abetlerlnOOIil ';ik~l"tabilecak ~ IlUmd~.dJ)rIa!: is·, lamOi Ie IL - mler: e !' !iJ!i g,. e.l<e Yli •. "rnillhkero. e. oolahlfi lam'll n g~!il i@.ner.m1i sanlkfa~1I pe~. ~li i9W1lJ'1 ~akaJandj~~an '$'Onra "'!tli!'S.ad_menii~ 'ek~e;n lkaC;lrlldr'klan Y6fa iSrQmOl hUCM~' (I\"( ~Oll~ bask) rlii I' 'e I .sOlr'll ~afll'l~n'ld3J CI,'&f1;dikle~~_S,I~lam~lafirJfa dC!wdull'_ Buniar dtt,~fl~' dur: .b-trrrllar~ pdlis ~l'ld~M yob'ai: g;i!jft! U n ma.rifeli~Ur.

V " ~ IPolisi. 3.Y[1 brf 511aS1 parlil Qla1a~ arg1l1! yr~o lu r.r:JIUI 0- mlidlw. GGti~kuJ'fflay ~~ ·1.lJ18, a '1 I 'o'~mrl[? v.e $onra. hem- zona, w 'hem de k~JI,· ~majim teani!2leme-ye If :am~lli9n. ~~ O!ilIll\!§tu~~ il!o r~1 ormaaa, Weshiflglon"u n, rO!'ik~~e De'l.i'lI"lim II ~a l<irut YaKS.~~i'ne iw/il lsi' ,ITU I~ertl sijff!i'ie SierHaryo.lanmn • ~UJdS!i bu ijillmlaktadl r, Qzal 00 1]rkiyeWln enl ~f1,a1' is· isi I_s,;rll ~iberKIJ UllrlkSl~11 'ilt r;evesinde: ' rgUr~lamj,ti(: i~ilen loa· 'annd ., A:bd jj , kadir Aksu ,bu larikallaMu", Kar-dtll§i KodUj~ d:a K;i~letii tlakanhDI y~m~§ f!.I!@" ftI~ibttnd'llf:arika~mdadl'r. A~[an; l!iIak§ibeftcl" IIDik~dlm ~Ul ~-J1e'limJndiKIi~.

1c.!iJer~ B~kartl~l. ,n~ibl!n;ji lurikalJ ~in (Sneml" ir. Nilekrm Ibu SDn S[Ul'10ilgft Hi!i~ijm eihlfn M rllI lu~ui'ilda! tsk ol"lemll Uidipna Ibu 'bakalll'lIk u1mnlil(JSI oJml1~llI'r., An. It" e!':l ,atlind ' b.u. bak nl'I' ~I"I (is bJdtnfUile.rir,':i{r: 3rrJ bir li[&l~pl IOnata ginm va Amellikan pob 'i~ki'lit' billa bagl A~a' Eman Itlkr$$!l. bu ltJakarntlQi ,elii"i ' Bi '~ulmlll,lllIr.

Sek1 : BlJgin Y!;'~lriUill nekta, en a~l~ YGtm~~ ~1I1.ulln [)IJWiI~ rei blq. t!gllil£iaki 'illI reU;i Ce,ph~ In -3(~Ji!lelleri~hli~. ba1I!i1.yan, e)ii!ijlisl d'QJ!lI9fJ1tfen g~k H!,J IIltllan 'Ozir 'Va 1ltJlir1li rei hjj1&:;Om el.~(t nlnl d\i'Qmld1ir. ~Vrrial ,"rj:ltn ,~Sl riJen ba I npkile«1e. I~II

~v~lei1ifl~ son '9.e I &1 5'eQim ~oo6ts.i on ~J'aY8rak G&I'1I~ .urmii!/y va mf'di "".EifI. iSfeiferi ne g,l1ve ,~k kendilii,rny.1 e; Refal1 ,iH asmdakj mrikt a'bat:'lmar~nr1lnl 'lie Rtfah"lin hOktTme,t obJiQI1U Q em~ye IItllanrjr tarl'l''llin [mlul vantil" I u -1ann 'tfPkililllni,esnell kol"lum;larma g(;rQ SO'I'D !tQfiiCe a~..cmm atfm.r~ b.lp-ki Mi R . an, MIlUlln yll" bazl~OI uzerioe hu.; I;lf ko~urm aj' 011 I va. . U1 zamaooa ke~f'elt~k~elli l!!'~ls~:dlJk (d9$ya'l~ I ilIn IU~9rinin ~mtm!ilQs..i kt!JfQ'SiI nile da~atl ma~~ tlil:Jlr.

Cokuz' BlItIgU1II1 ~IM lilQ.k~a.. polit~ka1a gi rdiw latilli9lr.il "Mo rris-on" a II ,Alllileli\l~ ~r!'iKQ!tiI1i~ Ui$3tii hoi ;'b~iinJ: ympb.~1 IQifl k'Q'lfl(i'isir'lO

. Q riSOmll SU1ey [ a.n'"' adl vel'iloo D&mi r,!!k~n ba~akan~I~:1 i e ba~llaYM o'tuz ylllilk bir' sOmiltge3~me ~gisirnilll u1a§<tl g, bir uSI dOleydir, r(Jm_i~e'de. i lie k€!~l tier h LlIle nel . ir SeinrullfjlJ Ha~m,e~ ~~Indoo~t. Sam~iV,e h8_ttl r'n1l1 bill I~ ay.aflm I n ya~ y~a getlill ~i. te~ ba:}1~nrl"ila: hijkUtnel o.'lilla!rJli'u'lldan daha de $akll~aI~d1f., I-lukO~ ffl9ti, Iilmpery.,a~$l dUOYOO3: temsll OOUfI ayaO I, la I1i bi r s· IIliIOr,9. e· prati~lYJ'e. II< ol'aiTak buyuk delile1Jerinl bbJynkel911erirni to a)llarak lliulsa,p v8t'm i~!ir. Btl za va'l) , kadm, Amer11!tafil g~ekQiidIJIaIl'Jrnda.1d g(l~er'11 (yIikatlCiliSl Lyte, ItBlavtz~nC~r:J izlt)(!lm. dlii\i'eH nrmaZZia~ ,liJ1Ianlll1 sefir~~ k'~bitf'elJ1ne·. d- , mm[a' k ~,il bir J~a ttl basil bi· ~sm~~ yet ~iiWs1 ' e Ibile y-e i ~ma~an ff. i~iffirde'. ·te-k8~ tekef. "'J(lU arl~[ ~de:~lulil dedi ten SOlir'{l, by Smurge HfJkilmetmil -'r1laUllli[ v ~ h~kOrneHiI1I!fiLJl)UhiJ§U (iiiZa-$ine!!p a~anmara~ ,olmamaslooa~ duy-

wCu.u se1ilil!llq~·a.ld~1 $ln', '

Bu ,~a\l'ill'l ~Jldln keoo~irri ~ len Z9. Nr~an mus8m L'u\e~er;ncre· s,3lf1ma'kltaclr" "Hank~..slrf' a" amlna [Jeten bu Aml3'rikanca s(;ZUII'iI

·1 y 1;1 bii~ketQileriJ1e., cfddi bir rofe5{;r 10nantls!nd'a b~rlJ

Iwhlai1l~' I a)'Uica "~ trljf mtillk.,II". Olkemlzin h€lt , . fJld ~ sjJm~~e pisligi akm~kta . I~,.

B·IJ mUlrge hnkllm,~r fn yobarz i)y~1 -se. M~Slrilll'll Am rikarlQt

01Jmhu~~kam MU'bfIrnk'l:Qlfl. [ iiibaMI<~ 6~d-'llrJl"rn~'"k i9{n su'i~~t fiz@~ne suikast. dUilrenl~f'I' MlhllmrililaH ~ard~lere iyi dall,l'~'an~ mS:$lltU Imwm i~tir,: ~rrUjlnkaJi'iCI Mil· aJ'~t.! AA1H~Jika-n ,urtta,1 Ci Ilef'e blJ.ln1arf Ingl1izce hika~e i~~' HOf:~Y.l ~kayet etm~'tu. BC:lg,tffmizin [pek '901<. y,a!llfna ~irge PS:li~~ V,,:u~1f1 ~~IU·,

Ort Hem adam . O~I~r 'lie hem de Neemi Heea, T ijJ .iye'd:e _ -ur~lye'd&i1 RI1lI' u:zak lki .ada ~" It:liisr on de kallSl s~m rgJ'fl~ti(ilmi~_'r_ [IWail [lj •. biter laC me j .srclr. I ·sj·de·PJote~~)'rdu , Bt.lnlf),Ira blHle,,,.busimUrge rnikut11l,sC, e mUH eaUim bmrn w -Iltgillsn, ~nr~e ,s.fteyi b'~)rmeden l)n~ sYrli'i' t . yapatak y,olumJ bulan. y6k eskl bat§karu biu- bqka 'pnlfesor ehlefurrniilf.r. !3u u'ii Tu(,kjye Iinof,e~"r~eridiF. N'e ).I\Hlk. llijrk~,e profe$(ifi{lfinil'iill ~~~ IU~!rla dn§'~ Imen'i'ru3i~tdl .. ; b\ll~I~rl teY,Ii':8Un k~ !:nGiinozQ'Q'ki gO',l!v~e~i fI -il1dlllfelini arua11lmt igin :!ielsriidif.

SUliU'I-eByiryi bir karara bf'r,akir,ID<" Miad· m lie· He~aiy.~ e e a1ccak oJur:sak. bunla lin Udsl de qok my Itill', I -5 ce hem birbrrrn_, h --I Waz,l'IIi gton"iiI ve hem d~ gene a! ere mellikJU mrbJr. BIIJ I. O~)'e'ye geimil 'en ;za)HI! SQIIIil'urge H iJkum eli"dlr.

BIl.II gJelJ, ~e ,;ok. ~Miicjdif'. Bu Somijrg~ HQI!ri(jJ!'iJIeti'. liWlGol5'"' JtQ~ . .gu~Cfylamasl OOIiiI Oelf'60& o~nelicl sapta.ma!ar,a, im~an V6r~ f!!u~lklbel!!l'ir. !IUOI'm'1 1i~~B :5i ra'itlmak mu mkirujUr.

BII: Mad~1ekl ~elmaye aiig~ty {~msikif'e;,irljn tt@s~. bQl S6miilge Hilkume'ni~in ~hi nd ey kUUMlnl§lat'dlr, Odill . Birt~i &ski 8~n V JlIlli lI!'fie.f.. Odi,li i esk~ geilfl Selkrl&A N~ mettin EmakaJ1l~t b -. bi9imde bu ,Ii m~tii\l ii;jndoo'r. Odalw BiHi~i etki b~§kMI~rLi1iOOJm Arna 'I Ari IOm~k!:ln~tlirl tSle ti .1 nlk(ime'~ten ,an· oldu·1jJ '1(0 hllk!Dmelii'i'f '. - \enoyu al~lflJ kes.rnle~ti lei'll son ,~ m~ise ge~ip, ~ed to}IU v,erd'iG- 3r1~qllm~ili~~ T'l!lrgu~ OUl!'!n b!r. ·adaYI'll obn-ak ~n [plana ~dljW1l bu uk§ihel'!di JIiluliidi.; a,erma Oz31~3J ~ol.ciHtla§'ma:!f~ gDnah sayat.ak '~~~e' tbir yob!8Z(lllr;, (hJ~~)!I:SI~lla, b S6milrQ:e IH~'kUmeb~ni ~f:ek!leme5ii ksnci' dO~a.UI~1 igindedl,',

.Be maya _esil1r~inin ,ar~lmlla ar.gfil er~Men ~imiSlili'1ilfi b ~kalrn olan· . am Qine.firn p ~yoo~'1 em 00 riI Sed t S .)~" a b I h(;k 1,-, Imet .ehi ,. e- OJ ku I~,an Ilu~tlr. BGfiJn bu,nlL r, bu tu] kiimcetin bir sermer' ye hilkUlflileli oidUi, UflU rlfQei bir bi'_ -:md\GI tOtiaya ~Ikam'itlikhl"dl ~

Ik~: rosiad. hem homoJrm deoirdir vIe hem de: 6n~mli i\Otunli. 12 !Ma~ Dwbe:si'ni tta?;1 na$oo v~pflmlIJr. Tusiad ~r:lWlc~i s ~cf;ooe m efl.. yayll konlflro,1 MJebllm ektedir, MmIJa iSl~" Madam crll~n ba,oo~anhja cbJl1I.urke:n rm@nun ve gjjicurnun ziR!'@~~l1e ;U~~fU~lu: 3iOildi

~ltL n bit kapliliifdllli',' ~a i\Srtu 'Turkiy:ouQ s-adice bOlmliil_k i~hl val'cllr:, -mQ" ~i!li! k~n1lkl& yO'fdur- ijl!,lflun dr$II'iIOO Tas!a.d. Ilir demek dtall'ak, d~il. iQind~i I,ek, lEi!( oligarkr~t!y'm Briiemf, . f. SabafliCll ~uJiiilflden 'R'efBh if orG' mi' b~1 O~ilIi'ilti~. blU S6mOtg,9 IH(i· IWmrti~ " d&'SJtgkil'e/k~ni QUi hl~Alaron~t(am'~i tUro-.l!I(f:EUi! ek~ncl'!n ik ~1®lrak ~orkan 've ~llm( Qfar,a, StiJmfjrg~ HlG'MliTu3iti"iitin l&rail bag~ml'lluslnlJ Ilemtli~ef& ~c.kmak i51emeyen n1iUseV1ii ~EtmnaJy _ s~ de. W hl1k€imete k[U',~1 91iurJ' BflyuikWi:h r, Laj~li~i :Sall>lIli1malk l:!lie. 'T~$iad'l9l kab'rlMiJI§tIF_ SWfIIlay'€3'" b91iluKUr'IleO destelChemeklWir,

10;:, Tarlhla I k ke Wi emnh' _I gefl01 muduli"u, a,ynl za IJSnd • ,paJlam,em.ooadlr ve'·aym pan1fi I ooledir; A.gili'l Eirkan ''lie. B~uk" 'I:)u tlijIMlijm13J.iJ;l at ifi tarafllandk"- BI1iI hul/(urne,'. fe§lifIi 'lie, gaylil r1e'S'l!IiIi po(islet ta -,_ ,lli'1dan kut\ilmUi 'I.e des!eJ<I~!l~n11 fbi; 'nGkOmettlr.

'Senmaye \fie pens ,~, h~kiln~1iil da,~aMfsJarrl(jli·_

D~It: Bir]~[dell getelfl~et, bill 1rI~ Ittimeb istemi!i~U'd'jr. lE!urok,;o l~sld8n rge~enler iqlnd~ St\lfr.eme~ ~ ,,,m I pr1um: U'ru~ SO~qm~j Ozer lJ~rill iii t1i ~ii M!~am cmttr"lin ya~ 111 olmu§ ihlnoi bakka11 9Jcugudlur, @ Hayala" batlas!n~n N_1d\;m dfikkal'HI1I'Oa. bO:ZlJl'k aya~'1 'mer rziy'JQ P Y~'Illf samrak haz~rilit rrr 'bu M 'am 0(11191" yl!dt~~iur'lJ bir S6m(}rge. H{] kUmetl'nde y.er all"rritil n"lmma!d]r. <?iinku .sabci~lr. ·I'l(:~k do§ro ~I i;rndek· bulU III ~alkamlm~lara i~'1ln. Arfer _[ rOnden nnaliy8' ~Orol\r, Jlat!rlln bu hOk~m~ti idusletdemerQmi ~Q ~anl G'Urr@$ Itin1J1d~n ,ask~'ri¥,~' bu~mo~l1al1n!~ bu holftimeteJ kru'ql lu'tum a~mamal~,. ,~k d~~Ooollrucihtw!~.

~m!~idlr" l~hJrokr£¥t. ~Lurdu~1.I mesadiui g(i~ , _ an 1~lr lli~lilk'lif" Bir zamanlantrll soule- ~Jj)QlIij {I}eI1EmlJ~ GIG rq., ~imdi b - ~ masava O'h.lf.= m~ di~1 -'ii', oy vema9 :z.arnij:1III da, !ltu;ucf'k ~~~05l\1li1a sakilru n b\ir OO(okraJ. ~r. . ill. - - i kliip!cta, i~i I'iI ;Ok oire:lit:~ , ir.

A~1Ii: a!)r~tiail (l~~Jnli1 ~~enilme!f j'gilfll'de qab!ai '~lJeHl'erMtdrr~

C - vrim yOlul~~ da ''enme ~Iu nda oa kendili' 'ndGDCflik bll~ rnifjtir-

I§I;"~' 1(iJ~!f~Oe kamu yOI1e.t~ ,ran'a,).1I~1 sena emwf§.~~, !!una :si·

Ynl~m :rCl~1 ~~ ~llli, Uful S:"Mlm~m btditm' JtfniJ_,"", G~ ROOH.~am"iIIll.L WFOOfidllr ~ ~JlaS'.:! ~ f, ~"_flJ," olDtWi, ta~, {f.N'

iffi 11 kluwe1~er de dahi!dilii sUa I kllJw,eller ,iutenOz;. y.obilzlln I Qnl rQu~ntj m 'Q k. uil~kJb!r AIiiIC:.tk s - rrnaye-rml yEt 'WashingtQ!IiiI'\U" bu. fel4cfnrfrtine Qo.kya~kmdl~:. Silahh lkUwetJe ;-iiII" tfr Mitlln ol\a" \ (Irk ;akada! na dUl~ ,~I'l \1'9. ~aI1digin koruy.u~u ~ldiJOu iddlaJiI. :sodoc-a b.~r Idd LC'J I r, Sila I KlJiWe:~er ge. nililkla I i,ki I&F~ QOk Or':lijffll ''rI9J)elTh bjr:s.iy.eal yiip~M~adJf~ lf~'hJ.$ij,asal' lfapltmlllJl~, !]irndl Necmi rJoM ~ MEUf~ Cifim fi'L.i till me Ii n irll r@lufllJ El,QmClJ le~1I1mTnd(J<dir. 19u ,,01111- ka..f,a, I~v€lm alIJI!!I.ari ~lr;tOd9. " tJ.t rt 1 '9Il~ !alilmiooen ~libmfl" lii1r,k ~:mahh ~!:.Iw,eUerru,e yed~tim~l!deri 'olfgru§it< 'Yap~1 tehlJkeye 8lap ~aml~.lKij t Ciptt_ S~&ki b- -~-r1SI~JlkI':an Hie 'Necmi Heea '!fO'I:u IPmltikru • bij ,ince~ Turk Sil IFttli KllIwellerfllililili 01 ,.~ ~ P lSI ,ruH~5:~ erlitmey.e atkan bir ~rtllie gJelme:~edir.

Bu . n dl~lnd'a. 1'~~lmfi Ba:ka 'hO.'nlr1l bi 'fQt)a~ !lCa~i! ·aolarlu ~almam I~trr. IMalkye"ni~ lse b~fik bir Ei(lj!g,ilrtlik, f:QhllEl; girdi i DorU1me~tcedir. DI~i§Jerl B~iikanhgl~a g~nil1(ie', bu baif:i:anl!k.A:~,$.1<i so1- ~!I,J Oi\tll ~ ,OYnij, n1n Bonn BuyG'kel,ilirJi~rre' denk- ,dlnJjan dl5nem ~en ba,~ByiIJ.fak hl!da ~a,isUei§!'nelt!edl". ifluglln A,;rL;lpl!9, ha~kerlllI~yfndeki blJyfike'l~ilenin. 8oim~e, Yolkan Vi.\Qml~ri"n .. Viyallil8,"da FJII1z Di~fI1! eIT.n, P is"1.e TI . Sue Rleda"nm 'I k li,ii ho~Ia1lI, imam lar~, esnailan or,g, . meRc. ,eskJ ;5iolt:u rdan b r CfloWS~! untUlkJtrll'TITrI<iye . iplomasi$inde bllJ ~tg Itlll ba§la~aJl ~isl Oymen"dfr.

Mlm E~itim 8i!1ltiUIl~r~ ijhl1l' Ku Itnt B~kaiill~ I reS tj~ GolI· If< - ~trrin

,~'6r.1!1milJi!de l~l1mfrn ,k:..1:d~o.!enM t!lr 'HpaJJ~ o'arak 'VG~rm .. !ir. MlUi E{Ji'tim e~,d{a",bglu ~imdi. Madam ,kanWUlm.o bir sQnneliinin 'Ie Kul:bC1~ Bakal"lirOI da, N~mi ,Hoca lai"ahndan bir mi~~rlIirli ~indedir'.

A'5J1 . a bir ,!1lW'em(i) glt~mekter!iJ;J her tar,aJII' '~s!ik alan :siya&el sa'hnesirnin dUll pis kufisi n-akkillda ~a~II'n~. bilgfftr V\er, OOltin T~lci. bu sorme:t9nin. (iJmiv.eillS'U' ~(, ri~d- ~erkeS·liIl bi!d'·IIDp§f,QWIam lb~tm1l5lJi11 'tekradad'dd.arn sonra ~ed1ulllah J' u .. rmn ,ama~i aldiLIgwlllu k-aydooiyor va Rand Corpomtiofl"un, des*egiru:: aldlCuti yaz,~yQr. Rand, 'C~ d e'ktir; ~e~e. pek "'rn I II'" ~itil1ll D.ak.afflll~], hem sonnel~, nell1l nUJrn::~ ve' 'em de Ci~oi b' dO~lar liI1I.ac~a t@slim remrmi~ ojmakla(lu.

AI tI: SOIl'fl o)'i -_mMil, [K(] rt mmfl'~e'k.mennln ,d8,"~i'nll i'lan is)~ u;. ~~ verici Olmu,rur, Kul'1 gerf~j i~". Turk ger'lolli~infn ~n ~iz' za-

man aM ·td~mln - koirmaJcta::hr;, Rnook zaman z am, bir de, tiltslndunmekJedl_r', Bu Sijrrru] rge' (lD~OImeh'rli~n gU'I,II811'O)I'U aJmai I i~11i1I kUru1a!1 m,.u~ pmarl rnd e1l '~k a'I~,Vile~'::i va,p !anlal'lil Kurt M~ k,enti miJI~lUtle:ri oImas!', 'I ~, "~ Qel~me e1m'am«kl'a o;rI1kt.e J'lnii e de: i~i'U i'tmektedir. Bu OtHUn"i. KOr~ CerJhlis{~e' ~ , liim(j~d~ki, 002 re.-vI~liln hala, ,;ok olldW!{ruI'iU cflaya 'i1r.~:1u'fl1lal<tailh •

TIii'rtti,ye"de b f' d~illki Il(tij ~I k 'wud ,r.

"0, area Sir - - Ul'd~ ,cit P ~ • n ~ r de~i~ lki t,(fi nt1ti1i~Ur. 8ir' yBiiiI da, enur iL;l'n. o~g;url{lO~ ·~in, $~hlli:ijr-.g~ kOiulilTilna IritZI ~~mad'lo.i i~rr'~ ~i!Wisini .oI(lmet paItlalan HiU~ 'i,i'i;m:llr. 01, Of yi1l'Lda ne,ood hal nTml ool'lwllilU" OS' TGrk1Y,e '-,klfil4ilJ saYSI! dlq~l. borsaJJla,'hI~ , $etleel dl!g~Ii£]ir,g~i par1J1 '~~I[Ij'trfl. bU111J ~aat~~i ',ap~~" yapar~n ut~nma(bl'a._o. k~wm91fi s:onujrget(i~rni~ 'kal~'_ J. Clf_1llJrz. dWlkle i b5l" tLimsekl . dlk tuttl.'mary . Kid . rrtt!Jn'eri 'V,~ - , 1'11. IBullU n ~nl~,1T1tI

~& '. l'u . ~ KQrtr~~'n,:n'Ji! b ;mG~ GJ~th.J§l.idur,

Bu btJ uk1M tJbisi blze 'iB ·1i'Kllr'w biriffi~ rcWm kalt§Inf!llQad!~Bjji\ij ,b s.aplajn~kJr. b i, ~IMmj,zin SOSV01J(l1([lk ge'r~kl~rni. bLi"nk ~rrr ~'~~11da yen'den, ,·UJli)I~m~"Q dla,,,,et etrnl~tedir" Es~ ka1fp1ann J~ Jld1~1 bir ~i .l:eyiz.

B~ daVGIJn ka.but ed.le£~i ~11l:!lr. At"I~ak b~ndan Qf\Pe de, ~ al'iidl . I) ya qI'kan tlir tHli~ a~LkI.k de!rr fl vaahr; IklOOi 0 ny-a Sa Va§1 SOOI'Wl1~~ Ib~,lay,an, lell II }n1~ard~ bur'uVoa 'demo~ratik • sekllifJ ' Vi! dolg,u nlu~a IJJlq ,aUrn I §h ~ILlard~ SOOyaJiM d~ail1il.ar~ r ku;~Ji'I ,iltyd nllu"lmiil hair e1imiz, Oemiffll,.E oo,.(Jzal ,zj"ci iy c;Oke -lm1i~·r. INaomi Hom, ,im bu ~6k€lnl:uniin utur':$tlz.m~aran m 1.Op1a_l'l1aktad~r, ~liIl dllJrlJJ r-ilda b~e diJ~en ~e, tlu qokunU]yi kabu~ ww(lk. y,e,ni Illr afdln ~(lfektl~11 t1~ta'mrilkl!r4 Btl ay(hn flam; ~, Iketi He :. -'U' yllSiI'I1et~mllfl im trI . esi.minil 1.:3pt ilmeSc_, lbura"En~ fIIIM'" z·i~er 11!Ih'r!'a - ve' ~ml.l' yOiii'! -tlminJ Yflfll dl!n~m'li1IiIl~e 'haz.I'r1ama'k. nru)mruuietm en Ofll9n'i Ii g~f'8j ·mmdir.

Bill Somrarge HOkU 11il&t1'nrn t.ize gqtii'>d1Q' ,arl1n at hl!Jooarn ibalfel d~i'dir_ Son gU,v'ei1p~iamas. ~o.k kls~ erim~ 1>([1 ~~k~ dOny,flSIMa ija bl1,uk: aq~k~lk ve 'sQlilu9M1 Cl'lIytll d1Qknnl~r~ Sim.ai bunL!atrl SI ra1sJ'Q It durn rau I'iIday,l'm.

Bir: Mesut ¥I!'I .~. ~U1Jik- blr sly.asai &.t~'CJur VatBr Kern. "de[l ;akMil blr 'id:osltu rek1;rnilma gijlli)'ne.rek, Ar!~P"I, oldul,[Jnd,an ca s.a~~ aqrn. pofilikasi. bu (fiUVQrl oyl8lf1a.smd~ HIIJ:B e'[mi,ll . A!n" 1a~llmaz bar 'm l.~ ai P,arlam-entd sok~JI,JOu 1~~5, Th~~ .a :II~II Vazrc 0Clul T a)iI&lS~~ bur :S~ mu rge. KErktilJ'l eij'rr:e g;ilveRoyilI ~J!'II1~tir~ uergekt~'i' iE:mbtdlJan-Cmer. @Il t;,o M~l yjlm~'a bon;fudu:r,

Bor~ lbul1u Ia slol'nu d~~i1d,r: u.ooIDri Qnc9-ki ~91k1~aml1l! n bhis,ind@" VUIAUgiZ~lii1I ellalinm op@'m1l. f:i ,i' rlisU~sirnd0n11 medQse ~1'lI al~~j. ~Ork\J'1 O,Z ~ ~Ii CO~.Ik\H" ~ Abd~ll<il(nr AM liI 'fi\J! ~\o lIiI~iten·

di mllirtdj ol~u nru va SQWl q6'ZOm QIll.tQ'e nak,lbe rj Ilikatl ,'Inn

lis ekllerine GOllie' ~ke., ed~ce~et - i~ ,,~, '~Iml,fiml. Su .. fr~ 1:1& ~JilIe.mli o.lmrJJyan btr' e{i9,olr,(idlir, peHlJ a~H j1ak;1 nderL rl2.Ieye.n 'Ie. Otrn d[i4~rd~ bjfr aka safilip hemtrs. btl 5~llillUil}a kulelyl'I'lda 'Vru,abilir; V'lilJ1I~llll'1l oun1, ,g re-memesi, h~m (JOU 'kaYI yakJooaJl1 m~m~esi VEl' ham de akhmn ortBI1Lnl all1rrma O1maSlnll1'll ,S'OrnJOl!JdUf.

T'urkiya'n In va'u" si)l'asalr gi€d,~o.timlGtfl' ai"U~ boyltltl}i\liinn yen 01- maYfLC~1 a1tlkhr.

BI1 ~I kl,O., 'V.fm;az·I!'TI arll~mas ~ jm~slI g~~Onmllktmfr. An· Gak Enbakan aTilkiarryla i§, l.ulm a e.ti~lITIi g~s.te["(I!~ l>!iadell' \f~ IDa-, Imol!;;rmi Ga~~tesl ro, ~1lJ gem~nw!M sO§llIkk~h"l1dl~a. d~erl~ndkmel;eni ~~ rbWta.~ arMdMnlll s da1llfnilmilfl hep 9(f~ci rge ofduliunu ,gOiflilu31eri OO'kle "Ilfneridir.

Iki; DilJI Onl(;~~ i~u~.kfaJnaniUUP'ln D-iri8inde IlScav,it LfI Ql!JrJUriU' izlenlmi v,eJd g. j (fjlltftdirm '!Jti I, ~ t ellQyltam a,m IScEMl'in DIJJnMI(lU'lI nelle§lbmi§'cf'., iu S5mll.'e' : mk®meti'nin pmgrafniflil!1 taJrl€~I,ldl:gJ OIJ)]ruda~ Eoevil, anO~' gU~600~13Ifl~'I,asl all mn~drgl liL'kdTrd'e moolistiln ye-n' bir hiJkumet'9,lkac;glrll IsmMla 5~:yJelf1}i§i v@' arkasmdan da, 8ayka~i:a ,cevap veri ,en. '1JlJ rnlalfln Jhi~j ItirO'~ merUel at'1ra~EUn!dlll, DI ~mi~ G,i~~t$~k ml a.m'a~aeaklat.!l dly0< ~akJ,arak, IR€ilUh dl[~ Irtda birllk~metln mOmkQil iJlmad'lfilnll ~Ielii s@.rrnllltiJr,

flu, ke-S11"i 'lie ~~~m '0 ~r bllll~wn~ e'rnchkasYOi"ltl·d~r.

Bu da ;ai-n~tCl d~ild1~~ Chp Dsp 9~!ljsi p,olilik.adla 'Illep bllJru ... ~~ ~am do§k@ndfi 1'"

O~: Ecevil1Ci1 hem pontik '9izg" 'Vie Ihe-rm d~ a'kn yetentk~eri

at;li~U1dan gelaWji dfi,z:ey. bi"~l. If'itliffii~li :Yli Ilail yenid:en d~e;r1el'lidil'Im~ :z~rr.amakla{h'. ECEf'!l'lr:in b~fifllklr! r~.QJf;umlJ)l iI~ f(1irkiy1! "Si'j~iJ= ~1!.iI r:r ~~eli§i dooesir ~raS:1 nd~ I.am blr uy~m VaM~r. AJli1_mA~,·,OnQe~ :sind~ dO Eool!llt. tilUyOk 1ail1lh§RaI\~ k~~uk d~~'€dtmere~'en §ithvaN h~ICllr alan bif ilUnci a,rl'armch; bairn 5.01 dalga~ K2: Ee~v,i~,[ binino1 ad~ J1Ph ve arla-m g~jjri'H,!~j]:si ·'ile~tI!. oafgam n:!; Q,QkJtO;:. ~U~~U v·e W kO'l, M~.drun Ue' YvlmiUjro yanll$l'.GIfI11i1lll d~.wllrlil~yi "lnOlinl t~deri," ssnan bir; ;zav·~jll Qr1l~ya·';lkll. ~OOk:W1 \p,e· sevgistz QL'dugl!l ~\1i rn d~ evinin a'lil1ll'ill ~Le'l biro m@1g y~iI'_rak I t!'rl~l~tvek;iI11gin~ ~lllil"~sl] ball] eskJ aiji',QIA v'Q I@S<~~ SlQloulan b~rd;,a depp eU] ,.

BI!Il sa~t~flI"iJ~ I, ~evit.1f11 kendisifillden .1m~ oneml idlifi. flilflkijye'~'e Ina~(jJ ooem.li va ~i r;'I~crQlprir "fijrikiYijI' ·S,otu'dur.

D~rt" iQ!un~atla ha'kll old~tdrt~ ~elft nollii!la, D·aJfl~ [Bayq~ if~· ijlgfli 5~yledtkref,jdi r, Deni)! B~,g1"1 n~. iniVi@rsjl~ Iiiar)l\etiifide-n gelm.&$ime kal"!il n, iS~1' fQi~ '~MllflI1 !~; !bir' iek kelimQs:i ~klur va n~ ~ol YEt He '~e '~sya~ d:¢rtro~f.iiSl ile hi~t1ir ,~gisl ~mann! §;hr. D~nl~ ~~k.arl ~imdl~ kadar hCQbir 'SlOI Y~fl&'i~ i~iMe g;3r,~~ bu'I~'flm'aroak.tadn';. kaJas~ D~'l'II1rrel[ kaf~.sl~n· 'V& ,EdUfit~11 Y'llI!lrc~ De,mir~nn yarue,a. pclitik~a giJl'e(;~J ll:U:1iIan Besjm IJG!tti.~~ Inamhoo~ n ~linL1eml tu tiLlili!!r rak E.ce.~rec y,;UftarUvu§/tl L KY'lI't Kcri)I~Ji'~w\~l'na kabldifl:ilar, i¢.10 1r1'iI~ Istvckille'rrnil PMidti'riI ~nan E: reill Ifl;{j;nl]~!1U" ,s~krfl~ri ve cfii'"ul'lll er'~,1dll', $imiiJi I' Kii~l ·SniWniJ'n~1 IGooelk.urm~1a 1 Td:! !lW;{.~Win ~1l1 I,'eme~ smunl\culiiil]1 r6~ kaJil dokid] 'b3r- ~r,~i ®~;art ~yasiJ potiS'e b~re.km~tir. BUitun oun1i!tfdan Gonia" anc. D.all~,'h C~y,ar~in YUle y~111 ''!,iIIS' g8;:ziil '!II'8~11 ~I;de~i Bobl')"e 'M;jllj~e--f bi~ z~alldlltlai blJl Sorwijrge Hij'k/umelifne kar~,11 niJurnar~fl.tillillli.d~rli~ini iS~fIIle'~di[ ..

i! OMl' it bi.ll r1;;iI.1i11u~lnrll YllfIi1az !l111~_j'i alud~lr 'Va BaY.1" itii~hin ~pl~~~I~d'i('-

lee;: ~$I.aI'iibu.11 (]lI1w~rsite5i' ltl1Jl1el'ihrl Iwn.J'II~Jl!. leylijlizmjn yoou. ve eli- ,~b diklam~O ~er,fi~r.~~ EVJi'I~rn~Fl raiJn,~ d'o!jIJ~C)ra 'I,!Iennl,lir. ~l1!li tJi~ Unl~eI'9iter. ~~tl:iN!.Ima, dili$e~i le.oek ,en Ikb1JY y~z~ta!Stclj i,r. ,B~yl.e bjr U niVa~t't&, I~irndl. ybfiiii 1jI'1111chr in" ~i trijk~[Jilelt p.~~i ~h;lnd~ ~1F ma~1 g~ alarn, lJUI SBrrn:or.g ~ H.~k~ mati k:i3JnjllSinda kamdm'~I!'u dii'" le,gelirml§tir. l3!u. gu~n yermeme.kile 1J1rlikte du§{hild~riicUd'O~.

6~mdr'lOpblJilCI ~liiI'I':ak a~as~ruK1tarlz. 001ii9rmllenli1! '~1 Si~t@S.'" lim ,~(Jetml\; 60 rtrilcll ve ,~aJI;:arif~mla bj~1 ilnc' kendl k:e fid ini y6liiftli1n,eJi am'aQl\Bm~JM~ bUJ1!lJn L@r! m~cM~I'Q ·etme~~li, her bJli$i' til' H!Fil2d' [1!J\~as!lna ~~.gll liliQr-.wnerinl ayd!ijl~ip! k~nd[slllli IUIIlt :S(elY\lI~l Q ~'III!fI:!il:e~ ,aii'aheJhk Vlbr'U~odQ ·Y.ilillrdIil1l1 kUl,m~n t)jr- Ciriil'il,ll~rtfJr 11w~ IMl.Iil11 uf\ !illi~nl tEma ~1'liemsernek mIii mktli III tle~ikJlf.

Iltlu hlkilim,e.le: ~JiiJ kat!!n kl!lru'llJc~lanlmn 9Lliiiv~fn I f:s1E!i' d1ilha az dddi.y,i) 81m!i!k gcUkrnekt:ed1f. ClJ If'iku 1 ka~ Sl,Jisamll§ p~i5,. ~fhk. ,a-c,dah Ye ,~OO!iki1WII mll;za ~e:VQriiemi ·00 duv~tml ra.l'il'ill~ elan aj1a~ laru'i1~~1 tt~~ gii'FiI QQJ;:!~m~l, l~!i:l;(jtlil safti.d~."~ya~m"'J!I b~r! olao~aJI ~~Ind.alll cSiilri1k1Il!iiiiit'~:y,ii b'u y~ltn~yinc~ arrka~anndail!l ~ekme~em~, bill da renney~oc-e ilize[ieeane ~ilp'ak. $~'hri~! guntr.k ~dis~ ,e§lemIF ·c~5i hdrtf\l 9~1irllil1i3'Ur: ben'il !bur satrJnel'ernii s~rebltl~;ve d~~ml~ y~lUn1l s , D'U 'b!fl~Il'i;. liYit.s!lek sati'iibl,! ba'~I'1 p~O~!l:1s~r ~Irrilru'., ~J~Crnl i H'eea-Mliildam "iller 'frLt~~i::rmeli il;,iJi Yin1~J 1frI~~!iI. ~~.nlan gQrm ~mckIMij'; heri1:akle g&xl:erin9 mjl 1~rmi~ ~e kaJpl~r"1'Ili.' ~rrrul!f!to rtJa~ulllfii1i,tijr. Bi5~te bit d~.mj mda t:lufl~a~llm m"ea.d.f;!&eJl~r,i ~ flill ~a~\ooe' bO¥iJW!I~lnJIJ ~~! kia~1 ~arpl~Q. bQ§.I~mM ~ ~i'mterne ~~eJJr:iO kur..Jll!1 ~~u~u olU'ya Qrkiflilaldad~~-. EteRll\eliln~,IN~u .Ho~ i$lw~i i;;inli d~~U~ Paris. i'ii\~ldalcdafjl lellfllrfWi~i z;am;llum Ui2a~i1Ia ~~gth;., BUC~ nUn mUloan:telesi'f)1 vrikjeJi aJda§drn~~Jt3d I F: ~r~rrdilik [Ie 'kan d'Q3!:Uc®fUk. ~Qb~~li~ 'lie :SQliflIrI)r:gutcili'k.! ~1is, ile: nt3fya birhirilildtm ~~jlma% or.!1in1!ii§tu~ \1\' OUliiY ~ l)1i:uilu '@t)~m~. 'lht~ gatt'Mem ekJir;. Arhk 'h~ir btH~k ~r~ID:k 'yiriku1ma"an'lamh d~~i~, }(ar§1 kO;Jm:a. ~0p'la'.!l I@lm.a.k :oomf!d~I~.

IK:at1u\lIi1~a y;apllan ,@;UnilIWik :w~rne ka)1lsl! kalan kacbnlar; Ilrw~y.·~ y,e~j'xdif·.

AlI~; eatN AI"j MtUb!Ja~~'nl!!iir bUl sa I'IilUfytl HOk[imctJ1nt l!1l~jti blr If!plk~ g;as1efdi~1 ul~dma'Jua.dllr: bundaJ., ,kenoir see.naryoWU'ill'rI ~a.~uT ,~:tmll1emesii"lljll yaratl:!lil hay.aJ ~I~!I~I i~lnl mI (·ol,ij OIIiTl~~lldl r. M'aibu,1:1, M tepileniillh;l'. UIIKei1I~'deJk,; ~IlJm ooZi!ll~llik.lar~~ D~mli\l.i1e b~~ Ia,d:iig~ ';t~nl:Sl.r'i I d~ d~l~rnll1mekJ~drr; a~ bunu sOrd-firm e!e~ mUI~ temtf~1 g6rilnmem.eki:e>dLr .•

Saba_h Sf!i.!!b~. T~~ki~~Q W~hi!"lglorrl!ln d~nlnjel!l ol'lanlthr,; k€-Sirl bi~ Iml1slemle'k·e' basin ve: 1m ed~SltJJ", .1D.ogan (3 F1UOO i9!e Ill!

Som~r:ge HukUOll~ti'n~ ~lr, T~rk~'in 'kl~ni'if)!JlOO$!l.,i. fu~gut O~anrl! b~n i, tn~kM'1 ~IM SQjlU~ 'Clfir:1Jkafa~iS1 Oem r&3'in "d~m~~ man I'" ~amj3JOOO' t-Jjam uk f{emal ZayDGik. ;bu hikUlfIstle bQk;rjnd~ 1'; ,~om:a~ldo ~~~.IH~liVlyet ~ Milliy.efin Pil!.1ll'oAlJ AltiJlj1t DO~~'Ln'ln ru.-

cari~t~lr. _

IBi.I '~nl],nde MnllJnma- BatH All' MfllbuatQ'chr. iBan..'1 ,AI i" 5~~emi~liil.

MOta~eke r:Wllemi'ooe 'esa;: liull~aliFUrn yitlrerek. "pi~li1l:," ,ahla~rmTIl ka~Mml~b':" IM'a!biJ6tt. b\i:g i1n 1B~~i All'y~ tm'aJli;lp QiUe T,~1Il1"l!i' ii'lli~ k;all 'eisa' de'J" ,ki!lrid~ l~iii1lde:(b l~mizlerl meY'oonk kad'alf i~s:I1~@ ~~IQ'IiI~ du~uliruj.adl~. BlJrllb.r~ kQmpradot bit gUQ<:ZWilU)1il 4ii~m;an o~,10ImU "',pepsi eeta W.~ahlt" d'l~e adlam~hraook ~11i$j]}~B ~o",rull\~q;e k.afilr! 'lie g:errcirlk, 'O:zl~mlis[diiler, BIJI' Or:~I~i Mlesut Y nlliliia'z' In. A'WJ}"lurya'~a

kartQpu i@~nar~e~ bumu kanayan C:)~rLlF11J ziy1amt e:lm~ li~jn., evde kallp ka'bu II ~IinO~e hams~ lku;u 'Yapm~s~ g e-rr'ElkeJ'! kt¥'!sl n1! da yan I na a.1Ip~ ~u IlIgag!'ni !ku[laJmIm ~~ndan I~az alan z9l!tal illard~lr. IEJunhlr. TutkkYQ eu mhljJr,blliliiMI kOUII.!!lIl!!~~ CIUII'M 'br r b~r~k,ratl rThl (:urna, nBmaJ!lar~i'n Osmanrl ~ufl'af11ctrlnlJi1leUma me~siJ'lrilefi~e' ben:;;:etmesimhm b~~ti nl'I Li~tllk kompr~~1 k~l_~an1;n ~i!i\I'Qllllan'du' .. Bu mViI!lhlwl n, :Ne('XIrli HlOca:"iI1l1n kaflllJ !IJ~~~ll0~ bjllQP CUflil~ r:I;Eimaz~ T~il KC;)A9;IJ (,'"al!li!!ini s~I1i!@~i kaf1lslr~~ sOcyiBy.woe""~ sijzleri buh.J nma~ fIj'uaktSl!hr.

iJOI,UJ1 bunre~. bill •• bl'r S'Uredif befilrm :s6yl'ilYip ~aJ2;d~gl rfj, blr ~ok~ t'aya ge.Urmektedlr: Olk~Il!1~, 19!~ t;lJ~hir! in gerisi~Qdir ve !11! ulUtm~~en '1'9'18, SQnJI~f~nd~li!hr. llikemlldej en ~ok kri ~k ).i\e,rtetde~i kit· fadar sO:ilIl!ullIele!iUrllin itjll:h. OIkemime. en oomo!l1e ka'a!a~u~n bir tf.fjk;unl1e'I'k'uflt1'1i!:lu~,'yr,

a~ sa1i1lllede, 19'18 Janfflinder1! daha ollJmwz t:;,izorler 'g;6rU!'iI" m~klOOlr. Is!aml~ b-lJgun Q tenheJ go ~ ~k daliia ~rQuU~d~ r ~IJ' ~k ~az 'oaivlIiI51lZ rQir aiy~a~ ~rtule Slllfi1ip'tii". Allcak. ,mil! ilIiISlIlZlIVK; :si;yasal '~rnO~emll'lGd~ (h~h1,a, QOk tiu t~~OIl'!1fimQn"'Ilfi' y~ni!!lli~r!i'lde kQlT!disini lbel~~ elm~tetllr: IlsJlalmo! siyasaJ j~,gul~ lam !bU ~IUAet i~indoo1r. Tam aB}1LI11'lym $10m ~ii9~i~,rin J".1Ullflld~I~. :r;wu ~a_oda. bUll iha[1lel:

IOJ(J-UW. UlkMiliziO ba.glln$l£ ka'l~ml ~n r.F1e~zjbniniii C@C ii9.alcll~ 't~:3llm ledmenil1l s af."ltiJan icj'nded~~ I!!'e' oikem,iLide bUJ re,5~iflri iyelirr ha~ ci!Q',at QyUlfIlli1 s.ahi1~ l~niiif'll~~OO r, FfQla.n, oir h~cifll!'al o:yuD"'l ud'ur.

sa

idlli'illf" aooall:. di~'Qni~irg, kWW almamamal!ctac;l1r'. Ilfradan balul'dlgr. ~a, tilllPn'a ~ IfltilllX, inS-Ii'!! aldlnl 2:I~rl9Iy~t~ Ilk di ,emi1, "''0 bul dj,eni:$m

yatala:a rl~ smgilem,ekteair. •

COk ge "(ere gitl''iiu~y,e' ,ge 'e g5Ifm(lrYOftJ1rm,; I~:l ffI rlerln ~,ooll(al1- I~~ i¥Ja ~!ayiMl ve btnrm 1~31 }i'11'lhk iQ sa'Va~'_- Idoi1emi r.1e:dio.irn 011 SOflil i;; €u1)l1llda! Tu'rkiye< .oohmilJ n 1:emei bomu,. tfJ.\Z~~ fI, ~1Jgjjn l1Ia~1 QJ - Ji~11I' ve naldl'lliinl ko~l1!lIa!ktadlr. ,C(IiC;i.\-tidJarun lII'id~,snlIJl1 m~ir clid . U l&2lenrle bai1a,an yabano~ serma.yt km,.b e1le' Ie,'. bOO_ IkOI~s.Dn~n Y.iill'lllli'~Cni'1i anlalan kam· .,ya1ar, Arn~tn{ : 8sk~lile I·' f.h;JllmlbahQ.''Oe"l!1 ,denli:tl d~kel'ii 1Ja81ru~~fI.l~ Tli)rk"KQ~I: iJ)9\1f~irnci Bfilr{Jitfli tiem,~1 a~ lpolilllli:afcar', R!is· I~e Anip kar;. ~"Ie~innizin ya.~~,r1idla ka'!l~ 'mtakr~911. Qll.Inirum h'~i neps' ougOn. heDii ,~llJll;;jlaJrlrrn bff Ike;Z Idaha ~mli1allilak~ w Item (Je ,!)RzJlfre ~iml'li- - ;2j veil'lfll:e.ktoolr. Bu '_,I MPSi' bizi btz yapm dt1~rul~M'j{:

FIUstin',e gilm:ek bll;Qun . _Q'Omi HQ~a 'v, tayfas.Uill llItandllr.a v' umAfD''!!:a:lmul ml1mk.Q n wmad.,~ ~;ill I boyafal'l1 iii ,atil ~a ;lkaraJil doirulanIMI~thr. HI(,lbir do,~rolfii,uzdlan goo d~l1mer,.; . QitU1<f,a, deQt U!: dinse ~iyetinde,FI amlldln . [ildan soma. ,M. K I" Si:jJn ISfaj~'!e tmakAlam . fj!'a~~n i 'tek.fin8mak au ~uf1ilurtlda,.:it,

Birum @Iirn b@:L'U"k d~1ilI rnuz: pol1Ulmy-.a ,,~kb:1 ~ .gUn D-emJrel"e "Mo.rnoom Sliil~an" deme. I'2ldlr, ~lk~~'1 ginden ilioor:el!f1' bu 1m,.. ~k, " iSI. ~~okrat IQ iliA' ayi 'tai'illlm,am,~~,(hrr. BlIIgf.i1l'l MC)J'riao.n .~(U~y,mu·,~n C'an_"a~!I '01UfmflS fJ bi~1 Y;!,r'I'! ii, 9Ikaml1IYO~: lou ~!~I i ~iJiliOOIIQi _ ,blkefil'1l1r.zin bit sc morge halirne g.e tllflmeGi s·ade.oe ltiflzi do~rlllu,~CT •

Ce:nfi'~, aQCa~ bi'r s~m!irgedel de\ll9"~ bqkam o1a'bj~ecek biris4~ dlr. Bu l1eCerde OIkemw sQmol'gel~tirlf'ilirek~e ,saJyl"lCa g6ml~ml§iJ.ir'"

195!i. _ '§II~Vftl'ii1 YJlffn;llr. Da:Mi!'1f(J"ka!111 bir brltl OO\l~inJilirnl Uf~ gula;Y'QISI'dj,it ICamin. anc: _ gG(;II!j'I'1lQri~ be~J\'I. ·n. yele~'HJ.I!IJllillm a)l\~ kafablfe~6if1li w Ike '~ni 9Y rdO"t~j!~.· Ini yazmlllHr' "'. bitki er ita h~aa_nl.aI al,emii"id'e oonun boyle' okluo§unu, ikiilmUal1n~1" tlf F:a~', Demirfell hayy,ao1Iar' ale.lIIllnde dogJi1Jl 10· • i~nl~u' allt· m1ii1L;1e p;nl~ ~lk~nTII~tlr; arnli·D~JWin:ist bir k.ar§1 devrim ~p'm~~l~. 8iugun QlkeilliliU!e. lJel!l1l ir:e4 ditl!a[1 , sadeGie e~i~ejj i Ul~I~aJr. b~EI!" !ifk_sr(lj&r 8yukl- kal'rn~kBa.(hr ve hall~ yilkselebi FQuklBdir. Oemirel.

91

sadooe' ~ .•. r va l~~ rajUc9,'tO~ bOO~lil:lem1, ,lIas Ii~~ ~~iU ectebil:efllibir • ,~uiSlQS t:fijt;:!!Ok!fr,,,

[;l'lemir,sJieSOrQt-QII€:r'" 11l)~f!.iS'l a:n~am~3, uyumlu b~~ ~10 01·

m~!}lJj3lr-

__ aUf3Dran, Gu~a~ dU.~f,J1iij~. w, Y_e~" ~~a.n_ ~'!mi~ti'IL _ D~l'Iili'~Wijn ya,ht I ,~jj(j·I~M1 fillst: tji( ~§~ deltfUir! 01;sa?d a" [)ernrle1herba~ klfi~m~. Dilirwirriijt ,M1nmd~ ,duca JUyuml'!J.I~lJr" En, ~YlIIi.Ui11ii1 ulf~,g

li!IilU~tJ~.

!I~I-t~iJilIiz.;de Itaj',an'd~ DuKinn~l1tfJliii,!r'm "(ii~kol) bi~ g~ri~nk i!e

q-~L ka~ilpYl!' '~;ekj,i n ,geriollik, ~ize'., bo~ui1 ,ciib§Lrill~anmiz~ sa-

. hip ~~~~O! ~fmll~~1 "~I_ru topt'an ~dmilklan b~ai lbi~' ~II turakm~m:~~~1r.~ Omjij{jlijw1~" ~Jilde~ '~r' ba.smn!il~1 l:QPla~ top~ tuuncu Mr me~d'rven b!iih!Hlml~cM~ KJUrl1l!llllr~ huf~~dam ;J.i~dm iitk"

midt ~bi~1 SQ9m deo~. ~j~ ,l,Ork,mil\J1 ukru ~.

rtl

j'~iir~ tOj~1. iIi~J',~ l~~ "j,!iItifi.rij~i IPA~~~ .JfIP01f}ar1i ooy~'l'JnJlrJ: )~~I:)!~' dtlli#l~j',~ ~'. ~r;. 'C~, ~~ ~f-gnl!~ .W1JfI!l :dflit:T,tJ' ~.hI: ~ t!iI.~iWI~tl1ilfm~tlP".

,..

(t_ilf.Ii~1I ~~ilt'Fi~ N1Ae!ni~ilf J'~Jt'!/~ ~ ~tJ'loIJIidL ~ gd~ [,j", J'id'ptm ,~. ~.e ,/'rapHfrld: a~Jt~4tI'j'j". A.N~tik hlJ fuQM ifW ~i_'fi~u ~uJ~ blir' I(~ k~', Io!fW"IM~j" ,~J'M2'lld"" ,«. tr,I'lttJCI '~"'. 6n~ril!: -rill. ~~,de.l"~ ~rjjj l"i#. Sim glUJi ",!!Nftt •

lIio~ "'''~.II MO," lI\_n .,;110" .. l~.~,I_"'='" ...... '=_IL.

~r:~-,fDI~~1' j'urltr'}J~ .... ,~; 00I!I.,_; J ... ",II!i\I\!-U' V~

,~tM'tr.

F~bw lurAdir.' r1tp~t~m.lri41H1ifi. ilw'!JIIln~1' tal .. p,ml~4kIv. A'~ ~ 1C1'Rf.l1l PmI:1~ ~9~h~~-· ,riff; flu 1d!'~1 hWI dt4- ~ ilr!; jWJ.gI~· ,li¢{lmt1l ,t-«i.l:lnlt. ~fRi~l£i.l. ~JI"1Mm.r&iltl, f~b-J-uJ~· t-.tIil 'Ie ntw~ )'M8jhm~~F.

'.

jjjl 'fldil'lltiimizi~ hB)'iIl'llj!N iIt~ difp" lilirislimf_t-k ftjl'"'" liiU:'f!. ~i~;UiW~Jil!i ~bi&l.d.c' ~ "jO'-rlgrMdr;rc~ ~ ~~ f(!~.~,.,iJ\ll'Jmt~ ,r;r.l'iimTdW, )';!1i:lcritrJ ~.

~lClri".}.;',~, ;iiJ_lfd#~lr.

01kemi~~ ~ligaJ alli!M~ 1 r.

UI1<:e[(ll2:de bir ~aI yln:ei!i mi ~~ba!}!.dl".

mu. Am~Ak:eiIWl, burohl;~at vQ yo_ we i~b]rli kJiit~~ind~ 0l'l!l~an lbir ~all rI'Okilhn_t1dir. T,~~I ~O~19 dovleti! $iW!ildi ~ Itm~ribllC~ ID~~ iiIilir-e, .. Erb.aJia.I'l~;.lIeT ij,ga~ hrJ~nle:lille a~l! ~~IiJ~I1,l!r.

SUI hukl! meti" ~tui~mu Au r:; l~efliiBI1IPI@VIlOe;9ilf!~9 •.. d~ fl!1iM1E'ki bi~ ~,kll_mamda~ b~ hnlk'UIl[l~~ln~ kar1 :ookiIiclll'Oktce di~~~e,ri!'il.aja'tmacali 1"'1'1 Hen :sii"'m~(ijm~' ,If:Ie ¥az.~; tiLl k.estirimi~ ~~a~!!.I!k~ ,~riiU ~Ik· m!."ilr., iju hijk_om~e birtik~ a~:a'n 2Julunn ~e gQk~ljn ~ftar. 8all

diihfy,aSII'i1 da ~~!rlml'U~,

lP!eri9~le. F'i''arl;S lJ:tel«VJ~liIlalmQa 11er' ~'iS-m ;ariiif'l~ manla~,a. IDlk!limi~in i!i9i!f1 ailmea tCrdt!~udlJr!

"a:ri$i'~~. F;r-anS1Z ~~ev'~J4n~et~ f'lIOO hi&r ,~ g~~nl Miff! man~Hi, i~iilJ aihn;dili a Ikemizde'lII Ifui(:!Jlkurmz!n i§giilj~ i_an, ti~~lnl ~ldnrd\t~du'"

ettrdaJln! i§~~ltilere :l1!~Fak !!let 9~n bin', _Iikisii g~@ £Li3ml~a!1 ,g~;oan ~§iHeriill1i2:_. hUp~t1eifimM S,OR!eJj\6; b~~1 r! oaft~'1 n~ 'JI~lks~lmil~"rrl~·r"

Ai'lISftlr'. i(i!l!i~~~~ duv~(i3ll1tll ,!lI~a;m~y~rt .!Ull\1'ak a~1 dUlla~1 anPiit! ye~ia bir OO€lilil ,enaIW~ lillriy~ 'K;Urtl;lllJ,U~ SaviI§I'ru QO~. g'eriIG~e bllr r~kan hit di~efl'Q;eri I~I se~~oo,lekWdi~er.

1!ita1 hili~.u m~lin]n i~p1 pl~3t.. !3,'iri nc~ II] iiinya .S9.V~ 1 SOr'1!i' rMuooa'lim;. Ingilix, Y!J"~J1 V!W lF~a(l!;lu 'j ~~al PGlfislJiJdeo v~ l~_rdaililla;-· J~n~al1 ~ b~n 'I~~~ ai;4mjJs.~dw.. 1-iI'~~ gOIiil t~ tn'l1nel~fe. [a§I·' {htl!l:iijj~11 :M'irui'ri:. ~l~' ClJiE' ot@'twus'!.,liirll iei n~~ loo.~k .k!\ld\a~ I!l'J~ cJ~ml ~aii. een~l€.'!riOl1[ll arka'iu; gMip. boll.ar.y:La CQJlI~tlk. kttd:ar saldm~W~.r. Masl!.rn. genQlrerimJ:d 8ok~kAa ·,®m~n1' 1iu~s.catk ~dar gO'2leri bll"l~u1Jr'" Anca1( ~~ta. I~m~hul gem911~il1Oiz '¢l11fr19 ~ ~$9 'Iii m geMQIE;!rimig ~~gaJ f]o~is~flie kalill SQ;'kai~ SaV~!I~i b~lal· 1!n[J~1amlrr IWnlf·..g,e~llla 1~'iQ'iri~ny Ilh~;f9r~. ge~I'.e'i~iz,'nl ~~st~IlIr-' .bull ~obWruli"ida. ler'Ot ~S.lrl'dv i"l~ !label' ~(P aI~JTlI~Ilr~~dir.

. ISilanbul sol{.al'tlaru'\IGt egamfl'.n o-Iar'l ~a~~:r de,firl, ~"g,nl~ b!ikal··

dlfl rUfiifuduf' •

. ~ 995, y.i111 ~i{iool 'y'atts i 1j,i19' 1896 'ydl. Ilevrirn Volumu\Z.'d~ y~~l!li 'b~r dooe'J'nedin l~metin1 \letl"iile-5!;~edl~. G~~MI 'milfetfmi:!:-j btiilffin do:n!f.a~"j "r.rkire''d~, d~lJlrunQi V3Fdl' (h.l.lTiiuJ'k!t~lr.

6i~ M~'I~' ~ '996 >i,lQ bD naJ '~epkl o~iD.rak llilrokratolyQ~~"ii§biirHI!i:9ii h(i'k.Offilelh1!~n ruM~h)l~u \to en '9Dii)UOO~ €'I3'.la~vr~~iooe.ki gen~lemimi'" ,zlin ,~nlai'lnl :51'kl~ ifQSI(;~i~a k~!i ku~u ii y~m~al'"l. @lkem i)d)ekl ·t~1{eIJi piD1is d'n~flnrni:n da.y.;toakl;ar~1'IJ1 -d~t1I~ ~3J orla:~ elk_aJn'n~ur. Sir: Wadiogton, OIlJ h~kime~ ve ce~ae:'Ii poU~kmlln I d€'steltle-

dig-illl aQlkJ~IWII~IJ,r", jAniI,elit'kan ~.h§i§f~ji mkaaJII.gi s6zcll sfi! Amer.i· k.arml iW:al'e,· k_-ar§~ b~I~J~ iSl'aridan eooi§e' edfrm@d:igini, a~k.lam.~~lr: iba;kaJdu~riln ba5tirl~,a~ndan gO 1i,~rnJi g~;;II'lii~ m~1t;:terllr, ~kJ'~

mi3JlIlar &y,s,;.ali'll!1 h'~!r;ll ,~d'a;ralil \1'>,' ~kJ ,Ad~e'~' llak~i'iIlM Olt. '1- ~'0' MGi~Ita,¥!1 b!JMIUJ~' w h--u~ma g~'Q!ItI1~1i~~ Aln: ~hnd_i If.~I! kuw~Um l~weJtlJn ~ril' ~OOUIifi n.azJI~I~!f!dad~r.

AJfiI~k iilD:!i~J'i~1 II;; .Jtanlii (h~rusUiUle dai~1i! ~fi9b1r i§tlals ·tamkfJl& ~Q.!ltli§IJ~.

He~' W~ yalaJ1iLdaJ.ah~llr. Hal'lru.Jw ~nrila:~, ~e fJd"u~JikI[lklii. ~f;dyiJ\~laU~3!i: r$Qt ashntla '~:zs(iI.i!IDk!nr.

Krr;q Itemli1;se, :anc:ak i§gal .$;aflanM~ y,er aJrma. ald1I~11 I~ooan i'tiblfe'1!!I llkioollnil@y~. pJah~ Illijlf~~lek· ledjilrn~lfei. i~~ r,crQ_fJ 1I\iAmifk l(~f!!J~ m~hk(Jmdur.,

~ilJ! son ~g~u blJnum i£l~ililldu·.

!air~, BiJrliin !tI!mml'Qtflll :sahutJ.J Am erlka,'dftl Am-er.ikafl S8m1ln,.., ,s~l!l'ida lOtte ~I iIWr,llk ii~~ooeci ~1~k ,~lty4e~~tn Ajar, ~L1_*!:

Bcalmr1!lllj~'jI'U ,gal ,~ttTgi 2aman:. l"irllmye'dejg sal OfJ'QG Ii~rin Q a~,e~~ikne $jlahl~ mii'cadfi:~~yj :5e'9}~nreri~ t~a,miiii:ilden Yoneijfdfirnj IJer~ ~a I\'m~~'liijr. 9!J s:av, daha ,sotlm, Mari;il eiJ!aflll~lnl iM3J ad~n 1ID~C 'IIi'a li,OD:a2 Seil.!'~~f Kil2~1il Mra~'~nij®;n 'rek'Ii'rrtarnii1!§IU'.

H\all::ruki ~ ·Agat' ~ l\li,li! liKa2:af!, hu !6rg'uU~ri~ ~IJa!h ~iiM~ Dl!'rS;l1~ IQua:ta; V~' Gartis Afrhnbgr1:!i I.aft,afililda~ yijl'l9urg~~ni id~~ I!1.d'J)lqJ1Q!J'~ O~~I~n i l(aral;rJl~~ AliuROj)ru ~e c1igi!it ~ide~'erin yul'li1d'1- §iulda Qtd'u rd;r;~! Ibmfil~r. 1~J'tanl1i'i I y{;rl~; ,~tilnl'ali'~ ist~fl;" ~ 01 ~r;g ul:. h~~n Im~ dl~iMan ~1iI:&.!ildi~i'f!lR $~G¥o~lar ~< iSonrn dorn:lfyo.~W'~ en r,ger:den 1Qneli~d~i'rni i~en.$Ur(l}{~lrl~,

K'az!in"in bit )f~az rJ~ar~~ yaJ.afiifll1J ur~n~ad.gl! en az liri~i ~!idan ben hllif'lmeJkJ~~r, 1,e1t!l~i~nUi!UJ\ ~olllf-leri~lan~n p~filj' '~i Im'~~" I·iqii! mdLllyilJ '1m IITIlldlhitrn61O-li'D1 IrJe pmfll V~1iIi1il edmn 1~6sle~ rinl. po-Utik hiIJOOre~li~ "\\Ie Yfu~ml)ll" mWi~I.meretill a::311 a rli ~~e Qa~~/i~!rtdllda.n ,st~~~ rgaz.~!€fcrJ~re lfJnrallrafll; '-Turk'"' If'lleo~. btl ffazarf'I" ~~Ifi. ..~ 91'4· A"~~'rulll nJrmar~I·' 1~I,arak '!~,rulmaktadlr'_ Ka~ E!iI'n; 'Yelml§ Odn A!r~'mlliIlI ~~I~nCl w Usabl~U'. OG1'i~lli by .;n1, ~ ~~IMa, VQ masHJ fI1!8ftltml'ii affll U~en!1l:9" ,~amai'i'nn IGhJ!!l"M.s,~ ~~!l~a. rn .. ~nlnJtll an_lilaS:i rlQ medrse Jiiuf'uJilm ~~ru~. "'{:oo~z 've ¥aianc~1 ~a~ 'II. alka:(I'eJJ§!laf.l~ If'! Ii1sl®mami~n ar~rw g;99I1~teft SOnra ~oloo\. laJr~fi i1t~mI~ '00/ verm9JTI~&tdrJ~ so~~h:um aU,_ ~imdi ar(utum~n

Tiirki:f~ josam!1 '~n ,tJlli lflldi ~'. G lke8i r90; OfLuru 19m, it9~leil~'re l(ar,,~ lbomoo 01u, k~~slni pa:t1:aI-Eailil r.a»M~Br,SI, n:aynanfll'i: ~'etliy~b H., dQjlu'dy~. ,Japcooa,>'da. bu Qfleme ~ilm!jhal"" d~ll~ "~f!fdkaz,et· dn~tedirr.. ~1K~amig~e,!!', kt$a,1 ~Hi~~r. ffilKaflI1lltilill gelmeltedir,; JapQ~,flln Mloj,~nw 'Iafrahn~an ~aI ooile~~gi rZ!!;ma,f1 bep '0 da:P QI k@Jl ¥!;!l' ,J~PQtiyall ki.!(t~fi! Dii1~pr'.cI'i r. l~u Ei:yl~m. w kuls<aU nhsla~' G~~e~ id.i'r \M!l' !D,li fi1:ederne. bilitCUn fJil]~ ,girml~ ilr.

'lPamls~t& ev~l'Ir14e buJUli r:1I~1'iI Web~W1S, f,lIle'IN W@rlc1 IOj(ditDflartnio 7111 ve rnetio!\l1~re ldu ff~n;a'ie~n 6,18. s~r.alntlndl ~rnime'" 'Oi.ri~t buh.J Ilim a1t~,~,. ·l~alrl'ik_~\f!1!~! intihat demek d-e~Hdl1' 've gDnk® i;;rahafda. bff i~~CIJ'i lii'k;ijnl§~. kami~'~\8 isa Jb5r' ~nancllill §a~~aIU~I '!ji'alC:':llllr~

Billim y;i~itierimtzill1l' 'y~lIkJatli ~e, l&l.am~F!l'~EUi de IP, la~,djl'i, $imeli lik biJilUfi 'Jrtihar~~ ,olm,ildl ~:I fA! ltl.iliv~l1Jz W :§in)d1rtk tUJwn;ln 'BkQimifii:EJ!ZH" &yi&ftntillcr.enl Qc:)k: l1uj'k'9~'k!le '~d\n~~nllli 'GI:l)rdlJ'O ilUZ: ,~k *mdllfk bi!!Ji11!11i1 ~ql sUC(J~ij!flden ~oksun blJlu~iI!"iWlOO,iI'~~. lira- 1fJ1I~2;od~Hl ,g0QeJ1llffl1jtl~OO!i!".9' !l.J~l!JIn sOzo'iiQ!lI 'tml~~rnll! lkesiooLr"

'Y'i.o~tler inaflQJailu m :s,~~mlitlJ rrt~ ~~II1~JIl ~QPI1l1J$I:.ardlf.

Vli~rtlerf.rnil! mnlaJilii1l ri'U:lJrf9 yapn'u§t~mir. ~irntdi yilks&l'e1i ~,.

Il!Ba_lIiI~l~dlr ,

ALI'1IC!tJJK bill' 11rOrn bUUlU anla:FI!lISfI limO mkrOn dE!l~ill:ll~. IMaj'~. bu 1..r • ..,.tL ilk k6,l I)Ii"!IU- i' N~~ ~ i .:: J1'" ..J!:.;o':l -'1-.(.'- -: .II: -1- I" -.: Ifl!I

~!!!II'\,III ' .. 1'<': c Uy .... "' .... '-iI . '!i!jJo!'iJ .ytt I!.i!I p~ulf1.eH"Je\fJ guG wm ,,~~. gU

~-6~irnlil.!me~ b ~n1Il I~afta. OOfi r:a ~~PI: Oza.1'fil ut!ig~ladn1il1, Il!l!iIicbir iftafiCI yok1tl \i'·e b~ ',y~~n Ib~~ ~~IiI! m! fril~~ lOr.alJ.jI~s~ifla iihilmami!o:tdlill'". IMIaDl: bunlan YS~lfIU'~ H\I! y~i' aruk'. bt!]llalif BL:~~ V\Tt!', anayasa leiS~ii p~ofeso.rul MiJm'~az: ~~s.SlI vs anayas~ es kI IctOJiiel1~ t~enlz ~~, ~in dF;!i g ~eflldir. B~ '~'J"~h~ar i~[arll'i!' iJilNJrl'i~)' yirli~il&,r hi. arllk ~!' C'amI'~n!1ftI1 inar;ffQI! o'lab~KelIrfle fila,'" ,roam Ifye:riar.

FeU<Ja~i ha1;i cUJiiir~i2I.d~, ~fe'f'lIi!f' '¥lfdi ~:. IOl~ei!iiii~e he'· ~,U~i il~k Q:!ik' g,elfldm liZ' QIrj:UE1!lJti:bken~ ~a,k ~®k, a.l11am~z saC1a!1"11 n(!tm !ii-O~!ln(:. I~Tljrlii:eft! ba~~ FrM~, I~~\!iq,ori lI';e. ~~Qh~J~n~~ ~I bil,y,[Ik i'nal_nQI~'I~~ lkar§II'~!Iildat~ GikkaHelfi'ili n l}:nern1i biro bijl~mnBilI u(k'em i2le qa~rMl~le~i m. nOO'fJnilLll;,di~_

Intfmi yUliniLi1rul Hkalg. Iaman tUi~adiJ bir' i'l''1)t~hiH g6men ~i1lT!$!) ~'dl!l~'!

- Ilu ~zMti.lftn. rilbm1iZdG $e'rgjL'eoon bQj i'iilfs~n~!lk Yltlk'5iel,ili1i Mia-

m~~~ rrdijrtd~.GfIIl ,ddUdrf. 'B1u ~:QlL~~lm. N1U&~ili!iliz af~ rn~~ ~~c~~· ken. bir '@Sr bjj~'1Ii 'mm:ertrl! bu~lil~ ~H~I~~ilf~!, t:lu.y~lt...uyp.fhlda,~m~ biiyurk, pe;ygiufii'beifle~ilil be!~gb tQpr;altlanJ1lll,~daJ ijG!ru~ i~~"an"1 ttleli Z~Uillf~il 'lu~kJfa~'1 n~ bWiJ 1'1 'dunyay,a gg~Mrd~l~n ,an1aIlTi'.a,lan lfiijmlrt~rli dt~lId1r. losanll gil n! Jiti rm~~rin. in$~nllk padama'Jarul!1! ~rmW{1t1rl ilil1~ns1 ~dlr. )~nsanlllg~ lfm~lI'i'Ilk. irnS9ni d~i:l9daf'Q kt!fle~-

m~·llr.

-tOPI~kl1~1 mrlZ UI]Jcizielerle i:lgludlli'f,

.i)~lk~~;z; ~ $I~ 8; sonras.mdaki l1d~n dana. acl m as~~ bit ~;aJ. ai:~J Wlria(hr, ell :~e~ iHal1ni!n ba§oi Ill. 1~1I~ .emper~WlIJllld ~ki~m=· ~'UI~' ~ijmi iI9~~ Ame~lkanl elmlpe!lJaJi~mi 'mtm g~JI,d:1 r.

~am(JJiki i\jgat OOI~I~r(Il~1 F:I "!IC' y~llar2J~Ji1IlIlI 1~l)irt~.i:i1" 'ger'9a~I\I]);-

linh'i'l~~l6drr i

POli$~ 'i§~lal kuiweH~fi rti~ PQIL~i~r. Po.is~ l~g~1 r~O'Gsldt:r;..

G~ rTle.railerdD AiiliU~JJlik~Jil i~9aflf}_e n~Qb~ itlf,jjzl vo~m. ~t~_1t= __ Bif 'vel ta)i;n'!lIil~. bu i~a1'iril :aJaJnJaHd~f. Sinr1hh t(luvvef:l:er, WMbf~I~:O nfi;JriI ir!is~1ami i~e' )"O'OOtJada ~;bir[iQi ~yIOOedJ~'. ·snallil 'K~:'l!'Wllel", TiiJ~Iru'lf'\e' po~i~lkasul-cla yerini ~ g~OO!lU i ~amC.m' i~indm" P 0,1 tS, gumh!lU11~ tll~ ;alunlak ~1erl)di('.

. Olk~ rrn~'I1~ 'liIe~ b~'k.8ldm 1l!a·~lfi1de se !IlI~r!'lId·~ i~9l11i kuweUa~irlo

k;a1'§~!th(.

1:S'ttllnbul h;a1&ll., Wg;ijn~ '1 Q20 yllutti~. 1$~t1IbiJj'un Ing~~1~r; l~.~· raf!~dIan i~g!il¥ij' k)~a~tIQn!~Uiil!a~k bi~' 1~b'9'ngre~1iik k;~ffile 'eir~' fIfi~~Ii~·. IsU1A'Ill!ll gu1()i1~I, i!$g1ilJ kl!Jwertle~i'nie' Ui".'il b~u1d,rdar.~

~]i'ihI'lK ~~filIektsdif.

Arnm I m!afO gtli;en yi~UI€'111ii11lz ~ ~;ma_1 ktaw8'Ue~i"!Ie IkaI11 IliJu)ca,j[iJel'Ef!il Q'f!~ rUarrHm'l rrn~tii,dl~~gaI. 9afka1d'j ~~ya, i,,~nQ kilbn~.k.l3d j ~ar.

BUrfUJin lbilifrii'iKILe ,a~mayar!'jar $~f'{ie "aydilri' ki]mUi'd:ir, By ~~aldvr,: QjiltllkfiJ ,~t~,m~~ daJ~e' ,e~den~1f'I DemI1V1~loon~ .tJulkL~mQI~'i eski a,l\lfl nl~nn ~Q~f,"Ij .5[ip[jrm~~I:frr. Eski a)fchnh!!IJ'1 mI hr~~~~~ilii tc.U~Je~m]!!i 'M\i!' t'!!a~~1 ,gu~l~fini ~~m~illr. Byl bUm i!h,wi de. fIIu3:k:hr.

illOO

Olkeiifiil~iftll ~~nelenj~e~i Gllwmii!;j ~~iji'ilSll yinene po'lm~a_sl ij~i ~e gffmit1efid ir~ ,,Ancak iiilQmllute ~ 99~ ~nlilman ilWQr\~i!1I !rialS. 'dl~ reif'll~~ ~amt'le~fAi ~erm~ b~I_IWilea •. y.enl y,e OM! !kon~r,(lll[nda bjr aj'dilil k~t~ Vat'alm~8 karaiT Yei~rni~I'eooir:: "'Di;tlliliSi&JI(jf O~~r~· ~V If" ,ad111 ,alIU'KIlaJid gi~§rflllll d~~e'f:lfi •. !<~di :a¥dln ~nl Y,sralmil ~HUlh[. au d.ev,[et 91 ii1f:miiililil 5rruooe ojarl1ar arasmda. ~~"Iil 'VJ@yaJ Slelksen'lj y,lrll~rdt£IJ ~Ul:ant~ bit" .~~~In di~)~fIli~nlili slMgileye;rn kj'ms&, IGr' rdk deMCok, Ikoo!a~ 8thr"" t(ij nit DaviUi~I~rnd'-a, IWlWl'! bi,r 't!.lW'iiIiI:YI!ru '&ijlhlpi Em~ ie' 'W'oki\iu~ •

Bun1af. I~J.ii~im ~m di at~fridD 1~~~U'k lUi! ~,esliiil1e bii"rIUde, lem ~~r 2amannar;d!!IJ ve~~LIe~tird~ini!i2;l! "Ayd I fA ~d.~1"' ~lIt4§J nl'l:zJ~ ta~lit,etnt~k.~stiii¥tnlpdir~· b~ A,zJz 8~lle b:iIlinlll:e, smQe~ b~lQ;itm~ 'aml!al ataea~aJl ,~~II. ktffil IilIliWe a~yooMIruI d~. trneerlm s~_ptldik. Ili~UliI" faJns,t v~ YQb'az Ce;i'ilk Kexalm ,,~a ~'baz ~Q ;lfkJ~ hadln INlI-Olr~r ~~J~"JTt1n ,~", lim~u! bUIUiiilitn bfr ttle~~lmi ay,a~n

'~i)Y7iIla!nii i2: mijrrn'k~n de~lldJr. 'o~~e a).!'dJ!In11 hW\8ke~ji~ so;-yl.fi!rll rCei'lik t<iofa~'ra li!t'iulll'a¢:' o'dildi r,.

lBl!!g.n mde'f. FIf.~Si:l radJt~' \l'e tele\ll~y.)en~[lQJTh:!IIf ~®,l:8kI5 ol:araik,'; llfJrki;Ye Omnn;e ya,yUl .~~b~J lOit' ·z;e u na1]~ilj'; pe&: ~o~ ifliSaftll1 gp:ru~11~~ Y3_y1il~a1:it§ldl r. Bii @;6r.[j~le ri Y'~ladan~I~~ ar~rlW1**; IN~i Hom hQki;irn e,tij~'i ~i~ tQ~1 bO 9ir.~lril k.aclln G'Q!er, S~~ l!liulhglr: 'b1Ji'ml8110,ffli :S@n ~lmle,d9 6'J!I '9QJk D;Y Wllil tQin ln~ktlme~rn N;B~il IHtl~Ja ~rm!l~l _dlmokf'ii!~i. ge"l'eiiW~,. Anca;i't ~ u y~ b~ 'lie- '9I~kI]lI Imdlina. ,~~m'II' ~ truy,afea YZIi,llIri! 'ydl~~ ,en ,;~I(, <0~U Il'a~a!ll'

ilt. ._." Ii, riI ..!I,' ".. - I - -I r.. b"' " •. ;10.... 11

'""'a m !!I m5JL ,r'a~I1Si!'riI~!'i! ~HiO~JIIla.. (JJ;i.ii;[rri-,i1I uQI.e InSltn ~plamas!lna

k~ul~u~. gen kal~nl pafltleiiin. ~ rcm,,~ KQ'~runt~t P.'arn1i~i'flr nO~U]li1le!~' Mkmam~··ijt~~ birl~~m,e~l3.t d'ei'iildllc~i~e ulfg;l.uXlur" Btu );DOH 'VI' ~rkin k®,di~ g~~,e'~ ~'97r lSeq1mlefi dIS, bir ~~tan'l~~ ba'b~~lmmil da. i~h;d& bv1undulu Cih~'milA rC!~~'U'Ul ~(J ~d'e kirklndan fazlr~91i'iU aL~ n'i!lU~ullar,kaq.nm~ ID~mir'~~~ln Immayan parIDil~flor Ib-1r MHli~~1 eephe' ti'u)kliiimlairi klt! mJitSlr d~ .a\~mrOkta$iye- LiI)fgU nmn. jI\,l[n'!! y~'b9~ '"",18' !r;irkin ka'd'i iIiia !9~ift. 'OytaJ'Ul b~le Iw.i~rnil ,aI~n ii)akiib~ndi ta~ikallim~ h:ukliiflfU!le O'llJllll11a'S. is"Q dem~~ zeru nhl.ih,:l~iJldi1r ..

.so.ymn ~'QraylIFi1 ~a~lbeftidi l'al1ikalulnl 'imo'iWlmell:mi :sa:'V~na:rn bir kithrum '\lie ptk QQk dUirij~ 'ti!'a;v~tlsi'flln imrzasl mI!f! bulynchJi~~

bj~ drlekQ ilJ Itdl fiI hal'Elke1i sa:~aJk mlil mkU!'i! d~~d.ir. Bu. ,d;,v~e~' Unl, e b ~ Alii Lnrtmkllgmda;n kQodflsine yaklO bk i)¥.d'IWi'I kas,'U ~apma O~llniJd'm YQ I~larilbul DSt-fffl, bill' .1jlJf'lUI"I MIUIGS1dlr.

[Je!;,l!let. 8me~i lIa1klilII Se\fleli. iB~injn yane{jml soru mJlIIh,!ilUr- 11\11 dUYiin ~i a:rdll1 tic~§~ rrnn o11sdan Ikalk~~IIMan sonrar. ~~ r S ,.&~ ava 1l2: bir lophllrn oiacagull dlJiwfllmOijlllir': ,i'mdll. bUIilU,H'I im~a!n$~rrlaU'1 I~'rmii~e b.eM\fIT1lekJ:edi~. J$imdi koimtt-'QUO Ibir ,aydlll1 mihmk1 p ~ndedi1i',.

Nre yazd(~ 'raja! KenfHal, bille' ~ijr wQ~I!ia "Olom1~ 'blr oava, ve ..

IMn k>ilna.u:mdRdlr. Olktmitin lit! ll:Edk~arri1nzlil'l sOf1!ln ve m cad f - :sinden lJltak, d~", bagJa.nbla rda:n 9Y~ al 'aysj ~all' - 'U!Zlli'1 ll1r amII tan so ,-- , KGrl Hallilina: iJ)!lgUlanaAI a(mnas~~hktar MtC§!SIIi'iCI'a d Ylft. d'aJ;'. a.. S!I unmt 'V-e ~ _ Olii'IUj~tl!lr'.ArIiC81k 6y~a' Qoru nGyo~ , bu duyarhl ii~~ Kem.a1 fI s~,rune.)'e. y~wlan ~tihrel:im ~e1e.-fd~slne \!Ie dil dliin~an m ad~i d~8f~ ,~ak y;I1kse'k blrk.a~ ooLul lnpjau Mit!,. a ~l1Imli§1til~ ''18.' ,arkasR gerO'H~m,il.tir.

Yama, 'Ktrnw'in ·a,ydl~i!! ktl,V(am~fU Mlmai!l!tQ sWQlyldefi blr" dU~l!;I iIlmqdma~iadlr. lebJOU ,ro11a~mam 12: 2r0 run1u:dlJll".

A men ,U llitoZiof It\lNM OMmsk,)' I lord A!JlSH~ iJe' bfi1l.kle 'f&a~)

, !n~aa~nd~ aytho sorunun 'Ii kmiJ di , 1 m:ll!1lclf'iC:a~Lr ~Gl bUIi~u ykma~tru::llf. :Ben buoo katltmak'la tbtrfl!dl}'i d~bnoo 6z;1;jmIO~O ~le ~g~~, b.i~ ldlWstaffiJr'4!lSI tnpla,nIIJlda! Qia(ltlnskf.,mllil QliizOmlern&'$hle liki ~K~ I m eg yaJnllrl~' bUil)llImillkt8-1lm; bu ekl _ mel.erdelili bi l5~I' 00 S"; k;r!ill1 kem:fsld~r" AJ.t.Ss,all ~ Ohoms)\ tJmri'Silii n ! ~seh!$' y,IID' dlgerirnll ,_gut~, gCi;riij,t~ ~ 'Dana Qat uza.k· olmakla b']rlikle, ya§iiUfiii' ~n8, ,ayd~~ IIUllimlilniiIJ 9~k bu'yOk, kiltkida 'oorunTlma:'kitoo.,la~Oil': i8erbiitl'ldl ~US5a~, BU)I'uk BrUtanydda bJr IOfd 'Vt ideallt1 bU IiIOlo'fly r: MlyOk b~r ,'Dh~,e,ttir. Y:- Ak! b1r gUI1'i doOm 'veya y$nl'~~,. s I .. , ~ahK~iJ·lirnrutlln inNiliil Lim k,atli~ma. ~IJta- en bLi,uI(, teh_!ke o~ !ItIu?jjJ na ~A~mll,~m: tJundan ~®ftli'''' )\"qam! n I 00 teh1i~f3-:Ye' 'kar§1 l'i;rJCa~ftl i}I'e ayl f '1' V0 kendi mkesifiie 9~re. bel W~1U i~llp' kakl'lmaya fa1Zil o~m i'tur. lki: tIJ'Qam Qlmomsky; le1fl{I,Ubst (jilmMlI rt! n )l'a!illr'lda j, AIIi,efi ka'fa tilo,z,__o.f :kabhll ed~lOe"kJted!if. Diili:i riI ~ j'i]N~il,e~ I r '~e bai I 0, CI'iI~rns~'I~'~ a~lkur. A~II:, bb: "(1 un Chomsky. med-' yQn'~ lins ~l'Ili.n kar§olllqtl~! en b~pk GaJiilavar~a_n birisl Ol!~

dug;tJn3 iO~!fun·~llr v,e' blllRd~n ~oorra,." ya~m~nlln bilbllill Gii lkafini Iioi'& ,ene.tiis.ini b~,tiill, Amerik8n med.)!aSil Qlml~ Ot:fNQ. in:s:arilrli~Ml kI~~sl Md:aki bu bu~Ok _~Jtncu kuru mil a moca~ ~ ye aylrmlk!lhr. Bizlrn, TopflJJ sal KllJrru,lOf'a bqlmiStz. d~t*, buldi,if~uml!~ te-ori· ten' gfiliitirrm~t1r; biz dar Cbotrnsk_fnin bu ,amnl" ~lkemi'Zd~ tai11lilt~ mil' IUrrUJ)1)NZ. Al"llcaJc W k,OOlT d.il. Ch~msky", rnrUJd¥ara sa? Vii'$" aC,IIOO!l!!. bittin medya, v.e h~118 Qn:i'rolerrulsr kUfWlmtar. ChamsI" kJ"ye kapartd'II!1lJr: Ghm:l1sky. mlUcateh~sirtJ :sUmfl~m-ij~w rIO

Aydlnl davraJ"t1ii leoour: Aydllnl. 'YiiJ§;ar :K(!'m'af'~n, :sa I: tgi 'Ie (SergD ,,'i~i tum, • atQdla bir ~arrlaMlfl tliekar:.alm ~ bir taoanca deaU~ dir~ Aydin, ifiat olmu§ ,akJr<dlir \fie aydul 01 ibil ek i9n. blr in.a*1 sur~l1 fl'I'Il1~~ Z\Omfil~u~r.

Ya$iU Kern~llin d!~lI'afl'~' ve ~11u"arllllilda ,dahl uZOoo Vi' hlgtl!ir zman bir t,rJ'i ria yat.,m~nl ltaJJlllar d~ buhJr'Hn~kUI.tf1 ~. IHQr' Qtluz §flru~ ikiidar~'aki bir lk1gtye' daya~dll'n1Jakte!r- Artl:jit 00 da,~"'l'(!lrma h;as.mll~. pek ~Iia Qi'lilfiJUilrr: bu ~ldi1jarda Mitts-rand ,o~makladll'~ ik~·:_ ~a. Eoovit olma1!i!tathr, ~jmdi K,emal,jo, ~,&~Il j5.1f~~I' b Igi-lerlfu~1 gore b~tm\anl '®~~~Jmo IMk~elfl,-iliij bir- zamoHa. n 'Iq~ b.,,1\(fi ie'yh'i Esat"Co~oTa [i§' tul1.m", Maia§ Katl~amIIJtu~ bnH\rll miJ~ i;lii~k Birl'ik P.aflJs.i'ni IDKljSfiI' Sco.kaJil, 'frijlrei'iiiCil~,i!1den, be~ 'I~is.t, 0

SijfUU'd'tI, bi,zim ,aJl"ada : r y~zOl'1le tokat \i!ufdufj~!If1IlJz Ag:ah'll IKmi r bakan'l, yapan hir Me&!llt ¥11ma:z,"cIa '"dos1," bU~mG~1 dane: ~!a~ anIEqltmakmarur. A,fnlY.Q3t' KefI1l~I'I1. Kfi r't Oaviuiu'iida bir ~db,It!.1il s~~na 7.~J\n .m~, Qolad' i1,ld, 'edilell1 '~iilrer tap~amayaJ ~fll A bluld'an soma O\!nnirl'l"i arramaSI 'fe UIIifII~t ladrli~i ,iIJ!U11ISI ea Ill!.! olJ;mjed~r1 olmalilil~d~r. Ile.mir;el. lilliirke~ kaitillerioi}~ '~en mmi'f~~f1tlr,e kam aemem" d'@IfIbe:siyle llnm.dOir. D~mimlr. ," ~idimlzi. 'GWUIlIIII ~nM ve' As'l _1, dar,_lO Ina gel1irr ek iC;io ~nianbk dIll bir {a~r'!eti~ ~nda (lIJliMlf, FJ~mifel8 1 Ma~j4IS: '19171 Katlwmil'nlll b~bak£trl.ldJj~ D~mire1l. ~{iIilFll '_~ HOkOmeUari'ntn milililai.:rnd.~. De.-mireJ. aUoolr nedao\Jlu sarekJi ~o~~:nJ~lulrrt ~:MJI\1[.a_fIlUi1ail1l1l'ml mu~ 1;a'tD1cht. Demi~~j,AmeriY"n'~ 11k burslusu ft' lli.Urki~a.· fi ilK ,Ame-ni,. kaM:lsl~~r. DemtreJ. biwlr!1 tUJlj'lliB.a .ka_t§Ulj bfjUe~ini :5'ilerek kl- ._ r siru a~~H'lr fledej'll~e. Y,~ar tciemal·e ,tqe.kkur et-mit-Ur; .~~ ~l)r YG·rlrn:lech,. Afic;ak ,K! iif1,tlJ'ill'llr bl.!rnd~Jl tltmut (;1~~mBSI ~Sj) ~k

biyliik blf a, p,"I)1II'. N[ihllkim. Mahrm Baka.ll'1h;rml ~~ge[f [eden Kazan. Dem'irgl'ifli k'{!~dr:sini h~ at,am - i IllIll OO~~Iii!lJ~" Y,a§af K¢lI'lTIai!i~ a;y.rtll Ji'li yfn~m' VilmUJfjttir,

'(ajar Klemal. CU'kifll nva :a03liilliU'IH'I yamruhr, AFiI~k 16y,I~ g!5- IrOni1QY-0r, acal'atm ,oh.!RlSIl!;t davIaJil$I;Jir'! na'an\'!1 etl<iler1I1'1i1i~a fb- ~ii" yar: p. lk 'QO . da,'iJfam~l, 'OUkurow, a~aF:an'fuo poli1likIDm'i1 na IJ ~ rrul1li.toolr.

Bir: [)ami]"e.~'le' v,e. ku~kuwz ~'o$;U M~Ui~ Yllma.z ! @; t,eJeFoDi !SJ.Im;lil'HilSh' baSin _~LI!illanktfi' , _ In~ ala' kliiJ'lindam ,0 hat p, mUk ySlilaf dedildi r, ittlrdlle,'de laiyle, bir lIaz:ar tnJ'lunmaa:nakJ~(h~. Eftew VaiM lKemali, Olhan ,PamUkiIJIIb,ir ~,~J1Ii1ar1(:1 J~yl1C\ltSal kelf,ldt&i -de rom anQi d~~kili~,

Ornan P,afftuJi!<, a ,I iiii ii, licl'l,lljl, l1'li1 bUln'Oklalll.a'looal'f11 varl'l kl i baltiia:si' IG!D irtdii! p'am Ilk'lml sta~lad~v blr oth1Ue dlllryurmU:i ur, Kema1" ~ odill~ mell'ak ed~y;usa .• Atliia IIIiMi1lS01't(l!a,k dlWtloniU,l[MI'6t;hr~ 01- ~~i be-,1i1 an'I ala'bj Ii ill. BlliIll1un d',md'a,! TG'Akrly~de 'Or IlIOma!'11CI marak kabt:a~ OOilI1ilISi. ;(I' ha VJk, ffi!J.!hbl!llefflll YSh'llUf ~ i min ~i ulust ,rar:~1 lo:b.i!'terii"ll ;s3r)f,e51looooi:r,. '('(Iliai' KeilJl,aJI, jb>~ I@bile-lii bile:-

lQek dl,ll'tumdadlJ'.

Ihm IiOmafu G',RUIlI! rn: roman a.zefif1d~I!!!' ,~arn'fl.. IPialiJluk!ur'il ilk flJamQhl InW. ffI bal'ii$ini aldi,nn ve' bQtiJllflllgaryrelmime' kill1lii1, bir kJ~nELla altn'il1_ ,Ai'K:'-ak, Velili Ma}I'afum b~yuk lrilaUa bmreb1W_m~ Ol1liJiIU] ,~an ibjr ~ms.e;)!\e r'0maool di,Y'en O)mal"'ll' b[11Wi~0.nd'ir_ Bunl\an ~a'" - attn'll1; - -hn:ij 't rn y. [8!;a~tm ~SIr:ELd.a P 'aik"I,iIn" ~",. ~am,-JII ~e~1 i' KG iii: Dav,E[a~'l'IIda 1~ ,atl:;lIk Ili)llllmru ,ad~njlIO\ld!J: bekleUnm.

IkiJ: Y~.r' Kenna'1iii. D~mi!Brftn urnut ~l!fIa~ -,iii yaruoill

di kla.~mdanl lOn~ L,ivarteil liSe s~eoe; bir nlii)!~rthlr. Tieu'l@ke S"~ li~r: V~ar Ktrnal'ln. ~~e bit 'I;i.c«.mo Imo}:i~ ~de~1I1i'iil ~dk~rirdaiki safIIilfrni dei,iif-Il@lf1diFmerel1i~ ~end- r.rfU!lm~~ a, bilinm.ekledi~. ,[Liv,a,. ne~ i~e P.~le 1a~a,an N'OOiml Guwsel', Ya{iaif Kemafin. '9u~!!'uf=ova a~alanll orn egi, - JOktalfil '\U'irmilii likl Q;rlfldin Ih~~_sidifl t. G(jrli'9-tl~ ~mdi Framiil dl~ Fidlilika5mlrll ~TlJlltt yoU ndlr ~e ILIwmift Mil' br(zamanlar S!J.~e~ Kom!Jfl15J Panjsji~iIm ~!1h:~'" glihJly-diJ \i'r8 flimdi ise- lurk Oiiii1erf BaW8n)lgm'oli\"l: ra~~tindtdir. ~'nuli dHl dal:'

wUerin qo:OUf'IIIJ, llulk DI§i§;lefi 8akBrtll~1 h8?;~rRaJllak\ulr" Bah-I A~ Yi,d~W m n bUB'!, disl~mraJa!la d~hit her ,s!,legi~iiitin ,'~~iJil'l! Qlk· ma9~ncfalilll ,ayt'li b,i~' k~yitl ra_fd!ldaJiil, Glk;em'i2(t-,. devte:l'kaUarl di111i'i~ tla, "i~'~' saygln~'g ~ Q de§e~,i ~lrNliL1al"l bir !;;lTm$~e. neden yamii oltlng~ Ibk wlrtu ,8,nl~ilamaryJn ,i ba~~[I11,i yamn8 ahpi ikJjjIaf'" d:wci i n~ania:fI1Ia t~lef,oo kQt!uimalaU1rlil .lnlatn1iJi~. anl'allhr tlir hullUm ~~"il(ltr., G" ¥e!'1si~dik sa;ll(I~kta.d1 r.

BUl\'f!la benim uyanlars md~r.

~lilI;t!lrialma~fJlm dI! b~~l!'!"!.liffil!l1!!l!adn', [!~r! II~hii'l' k&rKtinJlm' g~~~ !mimi, tam _.If, IBe'n. b" ,I n dQny.~" T~rkiJ:e !Kunde-rial He pnlll(tt(oo. KulJj'Jd.e~arrlln yatar' _ m-a~di)Q,I'H!I, ,danya g~Jiciuftiftljn Sovyel sistem1-' He k~!~tl s.JktlCj bi~' ltur~Wli'rI ~duglllnu ¥H(hm., ~Esle~rk H~ap-IqmJ. R kilatnm d\a vilf; , imdi is e' , -, l fl)'\eLd 'lmdeira allti c Jbir ya. ~~r bU~i;UillfrJ;tma~lal1l'r. Ikl: Ii'(jliil'n d~n~iarnn ~n uylo &WSI fdlfjl fbi]' suada, boo So.lj~nitsimm y.azar 'olmUI!J.n ~Irn. So'Vy-et SIS. m'i· ';Qkllikt@~ senra, dlOnya, 0009 y,iii1Zar a.mad 1~llt!! yazdi 'ife ~J i1di de "'dmn~ktit.l! 0 l!i11adl~Ull ekliJcu. O~,: BUl1lann lltisil du' N':Qbal Idiliu sa i~ir: yeni lbit" liJr "',KliffJr Aoma ~~ ,.81.M1ak ~s.temllp, ~m, .D-l\d: 9jr z.amar:alru Teodora~ .A;ybrrl atov VEl' KeIin~J u~tu.si va;vth \te' ooJara'ru, I~dm platflmidar:lmn SQlw ,V~ d't!iulu ,. tI!~I illJI yf! I,. $imdi iTeoo'(ualds, VOlJimSlartln estJrt Ylrmaz"1 ,SB:~[lmfI bit adl_mn~ ~arnl~Cltl~hr' V~' ~umiU1i:st~nliill' as!JJt y~ Iinuili',nnl p"fIllili,., :simtern mmglve'I<iJidi~, B-IlI; $Lh11l~'" Ama Aytmatovu~ ;im: Iff, As~ ve TlliiIliym" ge[lfdl~~inili'1l )'Ik1I~i olm~g j,'e ,siJ rpriz d'Q~i [d f, ¥a:war il!( mal'danl bald!a- ' n ya h-N~rll1ilffllmu~eI0sioo !ti\n ,~I~ (fall b~r fillisst.ll ,f)lfIIlI~~. kirk mldid tl teh~if0nlJmdan soma bit adtm abp bir iketlara. ~e!liii]iI1iI.ekten Wl.xgegrru~$i ya, da TeOO'O~akis. ~ya AylRlLSW'l1l!J1l yolurlu dlellil"ji~if-

Ti'ldh undtslnindlr.

B,u bmm son o"anmchr,

Ekfe 'ecek; clan is!Il ,~udl,ll r: I)i'r lusrarara$~ du§Ooce' &2g0IrIQ~i rt®p~ar'1tl!i I n1I$, d'(Jlnya iQj,anl I~t iinQ. OIn~m<5ky '11e ~ if~~1l® ekr.e~ ciQim ,~kin ~', ~srlilil Is mall 1BC'Q;ilw,i" U', !e.;ikQ' yaJr!II'ZCil 1K'(}n D~~ V_I il!ldii9JJllklig~ "'tarh 'ye I'Ii1~r'Cl ItUlulhU g~'rrmekj buyuk bif eksildlk

105,

~u hn 11~dtHr. Bell~il a~1 Z:Mlandli1l. d~~ya ~~uOdf~j bi,

I 1)I'd In Il~mi ifI1 H:~ I~. T~rk'Hirl ~manl n ~!\'I, ~,p:reS:~I,111 ~~. o!a~ S~yas~ DUgile r f~,I~.mtesrni!il bHirm ~1j1', ilke.(lemlk ki~e:re .gmT1.I§'lir. YQksul bir ,ai1Q(ien osc'len Ismail il;i'i1I~ arntJi~ bOll1rn ~WM :k,~lleJn· ~~lIml~ht'. I\nca!c, IDt. B~~rqj" :staj iqin gitl'(Ji blr y<erde. Tur~ei IroflU§!Pi\~ll{fiU1 VEl.' kllMis:iniA' n&rk, o1w~~nlJ .ddil ~en III fit a Ilmrt ean'I~!1!Irla kel:il'a~I!IlI!§jllf:, bill., ~mm 'bfaSII'il.e I~k.dmtihr~ ~ti SO~!V~ ~1~_e,L~ niUJk! gilt~efti loo1rn~a.k ''I,!S yarl!mak. tumda,n 6i0"Jii1i~ D,~~~" i'!j!flor( ,a~1aR o'lmllJ~NU~ Eh~'~i~ ""TOrk'liiml" ~if,en bu i05aJillat;J, '"sm I~U~ :~(!!"ij~ i!rlemi§,tir;, bl!mY g~y1 ,emri~~~' k;ad~r·j;ah'lir.IeUi bier yol, IZ:l~ml~llr., ~'\'Q~ _dim OlmaJi;; bl!l!duf. 'Yai~a~ K~a1fIn k~az;ar:LllEul

bi r,~kJP a:y,hn lanlfmlf1!~ g,elm9'S~ ~Li ntumu. ,

Bu ar,atl~ I1Dma~ ~liJ'fay'1 biltii'd~il11le ~~r;,i&) ,ooman »~Ii1lI:a~aJ ba~bun~_S1 ea '~Ietf~rm~~ed'if, ~eJ'1!! un~~!Silela~Q CQ~tora dUZ,~E ;r1llth~1 \I'~r:di.cl i1!l rbl11aJ11 ~e&a~I'tI'$! _ d~siel11nfi OkljJl ut!lllur~ Biatz:ae lin "M~MaJc, ~e$Jri!~~o;, ~e,m~jj'un:1 ~~15k1e iSiJ!_llk '~er'l"lh~ dl)J.~,jj~uod~¥:i~ b'ur:ada, ,ota b:lr ilIi!iil aeJam. O-aI~iU~l' \i',~r-d'llr, l!altMW' bl~ g/UA1 IiDI !!de,n ~arbon~ ~~l~JimlilJ elrldiaS I A~ Em$nJlO§~i' \1'& ~.ont! ~da, bUWi1 j!8iaJlil I ~ I' b~ r1la1J ,adafIDll§, v~' In~r. ~!ttr_ ikoo1i ~Sk ~~~~r;- .I~I~, ru man \!'~ ~tia ayd'rIJ blu1rur •. IBO~1iin bl~ l!!J~~a :~iet~.k~I~~ kal1~<;~~3 .. C~rI- • tannll ~!!U~~~ ppi ~ 1~m;gi1~ _,lflartc"(I0 3mmtulrln B~n ~11~!_d~lm I~' I~ i1gjll olamft M-etlris~\il $UleyMan"U'i '1Z)lJUmlu btr d!:iM,ra~·mi~, II~iflle_ glIre'05lt~~f'!l' d~~u i'lm e~ a~) n ,o:'m~kl.a ba~d~miStm~ktad~J"; _ b€lD b~e blr 'I!'isamun I~mrul ~~~dilliUfLdS!n kV~ku dUJ,lI11Ia~ ~u ~omll.i!n~

d~yim,.

[Jllmmi2i, A,l!flIecrit;a!l~~ iijlQall a1l~Madi". Tek~'lli '~i9. ·~i1zeoll; kenr-' d1sll'l!B! ~n ll!Y9liJni b~ro'IU~tol~b~·i~birtik9 h~1ij] melini bl!'m!l.!~tur, BIJ~ bir Dem"i ~~I-,Eroalk.M .o~jller .H (i Mil']le.'Wtiil1' r .

OlltffrmWJi A.~11hIU) k:a.Q1 ~,gali rre' k.a~i bire ba,ka1~i ~~ ba~laQ:IJufUt. i~'QIIe-r1Ci ;ba"!fIltalClr~iI'iIl\ar a{lDu'ida, bj~ ~at;a~ri~ IblJlu rrUI'IlID<'Wdilr.

N~ yalJl~, e~kji ay,~~b FI~anfl '9(Jg~ 00 balaJdlkI4~d... .

A~k bu bit m O-c;l·d'eleditr. mUI bi, I~p~il ~af~; s~:~~~. '1l'IJ S~· va§1 yl i$la1:ei~~r ~Ha:noakl~!~ ~ eu 11I!~lrde. ~,n a'lJ~ar'i Ib~r s~re ~!' ytU1Tll§1! 'l.illlaf:d~n orri ~il.m:.!lm~ak l$l'eRenJ l~ke1C! "bar,l~r

I

Jr~rl~i$ Qlaeakm' ~ da etrn~~il;€:r •. bifd~r' kazu~g !~. D~rm !-tar' liCm.m~trnl~. bOrgeflllizd(!'. bilJ~u~ l1i1i1rdar i~in Ibf~ 'llln!!l~, {~]Si Qla-

ca~~Ii·. ..

Y;aJf!ll bizim ;dU~~:ron1!'iz ,~u:!a!et dCi2;'~nidl~. Adaletin bql iJae, gO'rumlUllaJl'm y.·~t]lanmasr,f1 r. l~uI I'tNBlIl'le b:izlm diiiBniml.~. b~gll~ il"iOJ'r! s~!!I1iI111!!Iimnin y.arg!~~n~kiBr~ ~i.l!'kl!.Ls~(Zdur. h~iJ~. A:m~l'lv., ;Kan kayn~~anFUn'l furjle' b~Viil'k; :~RrfiCOO til~r4k kayde'fti}!;Jeti A~a.r., baJta, Nak§:ibaMi '~t~ii ~azaml'!, rarg.t~IfIQ'Gakl]r. ~ef' '$lJr1!s~an .di&tik ,ol!lllr '!ffl b~m· ~1i1,@riml2; l{!I,ool'kirs;a,. kemik1let~ mezammndlfi ~lkaffiIj rftCak. W ~orba.ya ~i'h!ca1!;;f. sani fk sari)da~srna.;O(fiIlU!liJ)cak, '!(~ '11ne yargllan8C~U·~ ~L1§lkLU )lI@kl\ll~'.

'Ku~ ~o.kJY r, ~igm~ can~.artn!1 ~~nil:Bn g~!i"I' ,f!lDtlfji~inflliZ', ,Uili'l;l!E!fSitelel'iirnifi •. bitlQ11 v,e ~r:l'i!ir afiimlaIlil"llll;!!1 $isleyecekl~rdrf" cnl.il1a:Ji1rdl[acakr:cu~llil'" Buiiill~!J" J-Hlazr:lali' J8trrahOOM klfrtl\0.d'Uefll q.a~ d~f ilk yenfli~iiil'll;~ SI!JI~an O«i1fK:iJl S~limrr.e. blr.likl:e~ yo'ml-a;r t~ faf~ooan iM~dLJlli!Jra{l! 1eni li~9 RajbaJ{a Miithett P,~a, He 'b'il'l ikite, rmO!' ~~'!Jlnd~. Q:1~rIl K:aliitanlanlli"1 Hf,Umy't E~! :~e, QlkEl' ~Ui~wgM 'oJe'ti NHIfIIl lie, 1i!l11ic~· ~hl,lrilIdB, gIctM,D,okr@f t,Ij,ikrn€!ll ~~'I Ol'b d.'lln~ ua g~~ ~e~9- Hanrrnr"La. Mahi"ii4e. [)M~·le. IC'ev\ahlr'h~~, Kaypa!.].(~a !~e'll Hnsayii'ii~e. ~ml~ 11~ H1a1d¥ie. :Z&yntlP!I~1 MusCil HIQ~ C~',~i1I. Sll! Itam'lllliili'ilCl'fIS' b:Jrllkm 8Sfi'k g~G'Vi ~-ap~i~lml~ ¥9 daJna, eonra Bayr'2!~~'da, linl1JJ,a aJ!1i!l!iIUiZdan gi1iJ]~J"i Ha1tllar'~a~ A,PO'lf.~~, Fa!ih'or,e.. Hla5anl~iIi lln]lLI'~f,sfite~efiiifil:t~~ yamanni l1am~narm~i h~ kell~ri its, yeiiii IUJIfiaklar ,!ilm~ijqdo, Yil§iMiv~ surda'et€i~leM[i";

18itw $i!lI'o'9;ij~ ~r,ece~~r"

iI~l

DemDkrat~k us 01 ~'i P,If'li itPD .Ec-ev";ll~e. h::dtslz r.eblbet Id9!'Vi3SI ~

¥JjJ~,~€rk<teki r-~i[)l'er Y:aSBs1 ~ BoTQ1ar ¥I$~I ~ .~~ltrJ1 ~eY'"' nir Orarr,~ ·satl'Im.~lifn ijnleyJoi hllSlUtmler f9,ef1lTilel'i;~.ei1i~~ .AIIMA ·S;IlI~Y" na bat!'r~m I~ bir ba1!l;1 ~ iUi.l''fa'SmF:l~ ·aibilll o'-a~ik 'Slltmak. d!l Imlln1{kQriI ~e:tndrr. Olk&mi~Q 'ilO~t!1111 6litl~ hutwk h~kOmll,e~I~. bail!tmanniiffl li~h~t isilli II ~~ihar \rei maMq'lam'll llil~ 1.1 o~aml!i; lkiuO~nm!l~' 'ithl an1~oi h_(]kDm~~ ~a:hiptlr. Bi_yie. blr ~lJk.uk rlOmI~[Iil~. Anta" Ira1'~ mukjm IBul~nt ~c~vino. l]emQ~lik "Sol" PaJrID ami altulda polltl1< f€ta'ii.:.r.i91 siir~vmIiTll>es'irt TtOa~t Y~I ~e 'Bo~nar V:~$~1tuJrnlll ~i k hUlkomile.~~ilIi ~A~melk 8r\11amll18J gtlll'Qeklwi~~ Anilkara:da. IrJUJ~ Rim 18!J I~nt EOgvjllifJ ''801R ~~hfet 'VI iUbal'1llni I' isim 1!J~w4 k1Infln~ m1i!ls!~la!, Ige11l1~ '~iCi~lar Ijn~nde, ~ki 'V~r! bir haks~~d!k oft~y·a, if]lk-JWNmk.'!r .. BiJ~ J\llllrat:ard~ frH)lklrml ~Gvi~ir.li. ~SOa!! ij~ hiebit' itgisi 01\-· !t:t:~~:naJ ka~im~ ~ol" sa~!l~[Uililn kO!~~I'er fim11l.rnd~ iubID" '~,e· 8tkis~rn~eJlI :~tuJaj1ja~1IiI ak, istp(t~ htmi hlakSkZ;I.I'~ \!,,@i ~em de· ).n~nru-·

ran alda.4ma:'8m'SCIiiII ~n:e!lkli~. l~: l[;l OW/rirFi yatu11,afl;, SiutrekQi cta?~~kl A rdtiilrWti'a lI1ilu kim eol~mr~ E~01Al~tOil1 '":sci" ~r p;;Lrti'l'rJilml _"eOO1s~ clar·ak ~\Z Qi~ekle~rJJer. K~tIlele~' Om(]n~e her 'l1UftI, Ai'i!~ ktt~l~d~ mj(lkillfil B'j~enr Ece.vtt ile ~-cir ~~;u ;rao y,~®1 ti0llaff~2 edililfiekl:OOir,. Bu, kOUa!e~!J:Tl Oevr.nin8 y"OneliH. nalii:sn:: bu- safcdl!~1 ve beyi'r. y~kam~ 'iIDyl~tmi oIIll1alii;~ad~II",~ GOii'1~OI AnkriirWd.~ mUJk;m 15~t· ~r:ln. ~~a~llda, ,~1klay.ac~ I m b~lim~JeI 'lie m~GillJlki Q~e~er lI1Ied-eini:yl:ei ''':50r ij~e hi~d~ ilOis~ yOkw,Ij" "Sol';;; ile iIii~ir ilgisi ~liWi,ayall OJ'' igylin! :sUr9k1i "sol~ DI~!J:,a~ be~nl8re k8J:i;jj'llniL$I" b1tdm itib~J1 ~ oonz~ ~u~k, O~ilide :S ~$makla¢l 11' .. Bu, \JizJt1f' nlb~ 'Yt, ;6fii1~e:~iiifil~~9 i)akstt bi~ Sa1.d1I~1 ohiiilakladu·. lHc-t 'Gun, bJ~leroo ,ke'!. AmI~ar,~'da muJd nil B'~e-,Iilt JE.6evirrli1 ,I!fh" "'sdl"' sO:~~1ikle bll1iklB k'a'okh~ I ml«:lir,~ dl r blItl11 hem s-ol'u utatUFI ~JlrnZ Y~' me!ln a~ ilt'b~~ V~ ~~lmml;m iii ko1lJ FIlaml~ 90'~ 2"0 ~~m:!ll~.Itachr. [·,~i· ~1zlm me~It.~m~ v~, y®.~ am ugr~JJm~:z(hr. An~~a,~, mLlikim lBal'ent Ecpt. ·her gU(i~ r'lel~o~iljk plalfcmndllt. lti:1~ilffil Pi ~s.~irnli:zS!, ~amuniia, ~e ~ra~~ !"mH sa~r d~~l!iiIa~l&tIlf. l1caret YaQs~ ~e 1lO~1Q1:ar YaS-i)'1 ,p'ltU.forlfl'nuli'lda !IS9, bi(z~ h~l:Z rekabet v~prnakla(hr.

Ma:h~efII:l~iiZ.'dejjilr, Jij~J1iJHJkte~ 11caJet Yasa$~ ile e:c"~Jal Yasas I"na g;illle1, lIm~tk$~2 ~~b~t 'y6~UI(ji 'g~re~t!':S~yne~ AhSFa''Oij mu!liirl'!i e~lle-nt Ec~vur~. 'Rsor :5~~QGfJifi1@. k&:ridls~e OmG1h;;~~~lc, I~r Ib~imde',. kI!lUali'!.i1udd~r!' ·1IllI,~n ~~J!n i~~ dinyoJilln1I• l~t~lm. ~ad'r QQ. B~lenl ~~fiWH~'.iFil '"'~r i'fib~lm. ket;ftlisi,yJle' 6iQl,~'§l~tin.e$:i't~illJj liliIQnli ~dUm esi (J l)eri'~e(nl; Dl.lrlun dl§U'!d~, Ainqro"tla" m~im aulenl Ecwll;lol' sOl~" nin. nil \!i~Yi!l kij hlrl~ri ni Onlemll,e ~on!l'lilk bir is,~ l.efji(nl b,ulunm,iilunakta(hi". 1!3 un ua imkamz:l'l:Q,1 w bOyle, l1i~ i:st~~iiill 1!W~kshi!l~ omarla.dijl.

Sol Dzeri'ftf/)

19'i'iI":, ScJ \lie so~c~luk. lbir sUre.Wiriklif. ~11i n~m Eceljfjr~~ bu fo3d~~.

UiOO ancesifidei bBr,J a;va§1 e~gi fI!ir' F.aldmesi R~r Klubi B~kfli"lh~ i, A1iiIk~,.ra I~niv.e'$~te"si faleil& e~l1flll y€!' 1"lirkiye IMimii Tfi,~ ~ooe; f,OOer.a5)tQ rill!!! yO"etiiCili~i ~tk~!'m $ll'akird~~ 1lI111c~oolenelarim ge,,-e.gl, 0" ~n:BI~,rda,. Uh.liS G~z,~tesrndf.' fl kra 'y,a~aFll~~1 'ti!I~an I@u~ 1-S'fU E!t:GVil' L'301~m~llIm '!Ie. q~1 kiplantl MU.da ibjjl'ikt:e kQn!i.J~ma-OI

11'01

~'ll!iYOn'dyk Ay~11 ·ztmarnda ~imanl ~ !ll'I utlaTer$~' lideri IS!iJi!~t ~!I1D~ n;O'nCln ItlilfifJI~e '9evPmu:!'nli!)i ni y~pl~r~u~ ~.;_2dilnl mlln ve IkOIl1l~i~ JJtal~rltnn ,hlc]blrisf;r'jde sol i;;d b-ulliTl~ mum~r:l idegJkfiI:. DCn;!rl!l',a Ye' Tti rkiYl~' ot:in~@lnilili v\~i kabWl~ ,~iil' (jok k~gi' I~ij:&e-I~flf ,on~~~, ~~ili~nilil '~e' ~rU~lerinlll wmelidir. Bu dO:zeFilii ~rne, :lSifldtrd~~~ kG-~(rr.mi~; b'ir 't,tlr U!i~ail' mnekacrlil!t, f!i'iQSIQ~jd':l;.

Iku: 19k rras!li~riI~1 chr ~ 27 Mayl!5:- ! 9-60 [)~~iTI1Ii"h~ie.n ,5IQnra Ib ~ . Ba~~atrlik PlaA[~aiJ le§kilmrnda ·'¢a1Iij,lf~ifdl:!!1i llQ lili"~nC! Be,~, Y,!Ild( KQ'lk~AiTla, P;18~i"fiIIi, Z'aFttSA! n bat~fi'i I IsmOl If!Oril~niltm, biJ~ka~hj,l,mlda 'yi!lJ}!~a1J Ytl'k.".iiek 'fimlama ffi<ulftulLl! 'IO'plilf'ltllfmniB Illr

, Ii

temi~yM otara:k; ~ar'llfi\)r(:IU'~,. Bu lent 1~.Qf!vlt. bhJ, rslr.~. Qa'hijfil"l!a

99kem i01arak Vijl<~ek Plaw1i'amlliJ ,MlIliutU LOp~flrU!w~nd~ichr: ourada da sol lie ~rgfrli h~~~n1Igl bi~ yak;!:aiJI!!f111 t 5murmem illtir i Wi't~krf!l1l1 W~ ilArtCi B~~ Yd!~k, Kalkwmma ,~lan(furi l$,rt"Vnal~rU"ili'mi' mGiri brr ra~ masHula" b:e~ b~' su';ad9J wa!ffa ;Yal~ O.,er:sit.esi'ooe¥dim" Mdt! g~GJrI pIMCi'la~. !Hluk'fim et'in I~ I: &Hi:§i fjrsj'j] Ifflj dU~Qtiin kQ"J'UlY1U~:!;ill! oldllljulllll dalliinar~, 1~leMd~n ay~ll(hliar: B'til~uil'~ E¢ev,i'~~ by $IWidifll da ~ diizQO f'Qiooe, kalro !ttlr.

(J~q;: Dr~:y:e I§,W lPamSf, u[keml~ ·m,pqa'RJ~!JJ nd~ w,uk biT :s®1 I'ilfl'gi!.i' n~1Miii"tilr ve ll!~d~r~!"IIi go Ilie',! b~n!iJ bir' "filrt! ilia'" otiilwak da nlt-eh~m ek If! dlmkOm1Dur. I~me~ In!n~1I ,~noo ~xga~1n '~il"ijJI:9,i r'iida birr dUJva~ ~Ml'iek liSt&liII'iit. ~!iJn!Jn i;in !i'orelaniIlWi ,$01...r a~dt.nnILfuy~pm"I§· '11l~l:lf!~~, d~rdn.i,f)ulamafliU~lu,r: .. j~l§.t~, b'lil $llfOOa, ~(j Itmt ~il durdu,riu;~<~dl~~ bu rurtmBlryial bLrlikte' IhruekQl Qlme~j 'SBfrn~~' ve Olk>emiz= (iI~ ®~M w;i!iksek sol da~~r~!IIIn ii~enil'le Gh.!lrm~i.tur. BililefJ~ EtievlR1n '",d'pEeni' ~~j~li~i~ ~~l~] zariT1~i'\IlaIT' 1I,i',e' §ia':i~' o1mru;gulfliU onay~ a_:tt~g I dthll1!ml~r ,w d®nemaa.',

An~ak. ~lrlurrnm liZ dTrtmi~;, da.1U;::iIfUX ~kmO!jIG r: Efjell,1.r~. ~nmi~ !te' Isl:1 11M d5nnl1!;U~Wr. AlfIGak ~iJindi as II l.oplilrlll'~t ~en1isjl'li y,enl'e!IJ ~ool' ~U'fmlnJlm!@k: T~~ bi~ 2~man!a~ bind),gJ liI'~.I:r~ece oo~b'a~_j).. Ilk k{)l~ulL\ffia, 9Ikl~~i" $i®t<QJ ~ar~1 bl~ ha~. se~M o:t,#m~~I~. Anll~I]lr' bi r 'd:u~lin:du~'i

iO,~rt: Sitil''u anlalmi!k zaman ZrurfiUII il011 k_ab!J~ ,ooilm<ektedir. Ki-, bpl~rl iliI~ b$ftim Q(lk basit tMrffi la~ufll ~~Ir. (a) Qnii\l"@r."i$1w~y;e' ,~elen ber fiirenG1~ y:a "bi.Y ,~a~efl~ fan r'frllin 111 Hli'Qur y~ '~Qk i~dlr·

1111

derll y.a dGlJ ~du~n de§itrmahdfl'" g~f6§ yOU S'a,w.iilU~'~ Diri~lIQli' s~~ ell va mr ,- rref :ooteu d ur. (0') ':SOI~U olanlar d - ikiyo a"n Ilrlru;. dC.~en dH~~i1k1lili~rill! Ib~;ta ~~ile~ Qltt'l'ok, (1:1:::·sm ¥'i~ln'lar ijn'l@~1erQr~k im' gteMI 9 tel yolll:yI~ ~j~W~ece~ine ~nananl If' !tarchr. MutJaka pol1lik $idId:e1i1f'l iJ~9Julanmas~ H ge:rek ,g;-5re'n~e~ y,~u(hr. Brj'jllWi~e~. "'gale-wI!ls&11" ikirtGiller 1St!! '''davrirnci'' SaiylllarnIEU'idw. BUf,ada. (6) i kkultdaki a'j!'~mll blJ' 'ylana! ~It olmak, w~n dl9i,lkli~irii isl" ImeW9 b f.amak~.ru;I~r'. Bill - EO'iJi t'l,a bl!J )t:o UJt •

BS'§: '''sol!,. a,yI"U zamanda. !lit mprri ,demGl1,lidir" tQll'lhS'1l1 olararl( ~SOJI , d'fjtze~ de~iiik!l~ini isteyenter;fI" F JJllfiS 'a. Ulusal Mooti!i"OOe sol '~EU-;a'f!a ohjtrmti!llai"tl~a nlgi15 Or(JinMtlW1Ia~ Fl'ansa"dl S~1~I,M1J 6tl ~tl~ ,Iik Ia~ inin burun«lrlaSlnl10 ~l)ilI" ay.m zamaJ~~ ke~~ifJj iomark,sisf lSa,m~y'an It:1I nisi !lin splw OiIma$1 i m~~ dl~dll'. il{!,:I~IcI:lsUt~ buna ~e 'n fi(I'~ti6i ekllanm~Ur; ancak bugun s~ "~Iar am.sJII!"I~ MOD: \fIt) Lenin a:yi'lmlAI Y;-§lfil 'p bl.lrl.lnm!BtIi~a(hr_ M@hrlilQI Ali Aytla~ 6111'1'" b r mmEtntElil' Lel'1jn'l 00 101m:e tB bfrtill:te bl(mdlam df)n-eFJii er iCTIinIJ~rur: lMehmel: Ali: Bey~ haHa. Mat)I;~ le'l'lIln"a k rt~ IjIk~Jml,t1J'_ Bu kaf11 ~du§llann" d.av~l2Ia bjr ngr.si,b_ulunm~rna.kta~hr; 'S , mill ill'm:aulln en .az. kay,l'1I~i" M~rx',Ir_ Mar,x"a gi1rnoo'SliIl; Ma~'! b9n1lfmsemeder~~ kreJK.Isi damese bile ·kre.fJd~·n'!iji ~ma.rksLs.·t" denm~saliJe Fm.l' c:!1madan ~stJ.l;diii o'lmak mum"kUR (I~"~n. BiUeul EC'QViI;; _ ~;erllkl~ ko~lJl9J g,&'e ke:s.inJliIlliIQ "iolC\i o1f!11amak~dlr,

AIIl: IBur ; a ~l\'1elTilli '_ i kaJ~~lkl~ k yo'ktur. 'Buren Eee.,Jt~in ·'sol· .cU" olmMrikima, karar YGrebihtltllt jcrJ'n rtl!' si ..... ya v,e, ~ei klmy~ ge~ r,ef£Jid1r'. YQayiJ,wlf!dl!l,. 8ulMi &:evir,(! "so 11::1!.-' lde;mek fmkar"ls~~dlf'. Nil:tWm, ·$r.!Ieu" deI1l11TemektM r~' Paris"lie ~1fI1aman :ve Ffiill~J~3i Sos:yaJisl P:artisii'rlln glffi mtn g~er!lsj iS~t"an. I '~~alf;Q1i1 Garl.elesi, (j;flrlek karnLtr~. LiMratlo.m..D, y,akura 'Zamaooa '~Ylf1Jla(hg r, Ut gou'~ Ymllem M1'i$ram i~l' . ure me"~ 13. US~CfJ Sou51 IPlflSle 1"" iLdl! Iti-ab elil'" ~wumda. ~ ,.. dlJ Parli ~e Ina, puc%~ d~mQc,~ati4uQ' (D:sp~ cenlrGi rnatiO'M' .!.9. 16 deputE!ls) .. il~'e:sl yaw alma~la~hr. (Libn~~cm. 19 l~m mui 1996, S ,8') Utueratwn. Bili,1trU IEc~ll'n b&1lnd~ 'tmJU'n~ Iduiju ~ iUhl§un adll"lil. W . Pani de., I'a Q~~~ I _. djmo.aatiqIJ9. ,olarrak 'Yazdi k~~n .$!~iua parantez i~imdlQ taru~H~J b~ W 'vlemmtkte" mint 1 .. Y0 ~Ii ~smlli1 Y~J'iIOOaj "'c6Iilue nali'{)OWli Il~ de ekloobr: ~merkez-mdr~et9rr cu'!I~"unai'd'lr. Mafl:'8 g~ra. Fre,liIso. aosyalizrnin

112'

po'Jilfk yan!lll'iIl ·satlam';IIII'~. lOu OIJc&milil palilik s62~l)lulile tore. BulMt I "!Gevrt. mefke· mjlJ"yel'9~ bIT' rtinin b~lJi!d:ail. So ~y d~lrrdirc.

V,edl; Bi11lOn ,l}uma(H'1 yi'rlli~dli Sd~ rU~IIm bir lme jk y;anl. bir ha.ps{~ yi~jlJetinec vanl VilJ'id1lf. lleo def$ll@riOl'ld.e"', kml1nJ~malaijiiiiilildl.a~ Siolci!lYU i hep. dQl"l'~et1fri!!llf1\, Pl~ile;l'iIri"l A¥Jiisime s.ardn~~~1 ~mlttn1 tek' !)allna. olsa delj d~ :it y,f~n~:~qi kesrn D. sa d~. A"l~I' :nl yall',dl'rnII'llCl ko~n m3_haflm1i .Iik:anlls~hl bfiiltiliyortlJf1l; A.r,e'nrn ya!'d~imlu'.all ko.amamrl a'k1~1a 'vo Itrnasa:plEil :ilQj~ '~bi~ Y,€!iJU yQktur. Asll,l"fIda" a hlald I 'olmanil riI ,all re lIuiri n i9bir "am ~tl!m Ibu ned 1'11e. I~iltrnal hep "'.akllslz de I rni1tir Me bo d6'" bill mecMn 9, ban~ lhep ''den- deiin1e~'i'iId~n lir9ilarny;orum. ,SOloull!Jk~ butur_

Ol~mli~d~ Aner1et Vall'dlir, Zeyrtep"fer vaidllf ve' iJ~k i~k'~r" Q,Ck iukil~" Ana,'u' v.aJl'QliL ~'IJ Ana'u~ bfr bolOm:iJllum ise g,~UI'k-. Ian k;af.~lir Vl) brr ~lumi1nurn o;-oouklSllil1 h~rsteler: '9feri )r.artm Jv lti!th, 'Ij,i!~' he'l' g !1 ~Il)CU Id~nll"ll aramaknadl rtar. P~is, I.se l1e:1i g(l n ~tlli'ar~ '(o,FJ'mnaJlt,~: Ir ve' her Igln I~" n ooplamak· rr. hsrgiJlI ~lJ~lii~I' lorikle'fQe'k!t~ir; ar.tllk gunlr.ir~ ~r~j". Ahl~ i IftU~I'If_ Aooa_k; ~nv pomls •. bl!:l AY§e afav. btl ,ileynep AnQ~( i her gSrtl. IG tatruisJere bindrrip 'Ia§: I~UGremr'e 9.i1ij riil~lkenQ b.Tl' de~. >oto'bU$~n QIIJde, d:.ijv~ meltitec.Hr. ~~ e bI!i QOk f~la(hr. B Gf gun Parisi'~e ,i.l\v~. 191 e·· vi,zY0n1;dan Srt)'fW~r.iI ~1'1'!iOrtun: aiilC-a!k Tlllrki (:8 'do' etm" bir "r .. · Ii y6fi1e'titisL, h" I ~n DIJUllan le~eviZ1 eJild;a ~eyl\OO rloon. ,,&amasa, l~r~~ :~IIPhl' yaJio, i1;!& 'Olob[ls' ~!'iffl~" a~ak~a. ~, hi&eye g5turuy'OrwrnJz.a~lp yahu. bir de .eo COjJiu}!,OIl$iuft'!lJz.. gOllahU~ ~e. )fahu" d~mlJona. 0 yQ!'i&lfcl kHrnrJkte SOJClL .detikfir. B~!iiiJnl !5cE)vit, kesf!1I~Me sok:u delli'ldJr.

S ekl\t: So.~utuk ,~~ ~o!' 'va 90k '!lnnurlu bir mfi&~ekitj r, H'-erikes cs!Olou o·l~maz: 'Inli~rn~, bl, l~ak'! w b r hOm,ani_mas: yiudu, ~~clJl'!Jk. en qak 'OOZ -. s4S:lemirild'e z~da.rUl'!af!(1 va Ike ooi'sin I, lQi .. , ta vtlrnTIak~oo~r~ ~a'k: @~4,Jni! salcu o.lW1Il~m' I'epsi, iiiJ1i ,ce:z:m,~' ~.all'lll ~EiIf~f~lii. ,Or-ne.k ol5un, SQI.w olMlilJ'n'l tiapsl cez~e:¥ffi !<~u1. falm wlln IifI L1Imll:lun 'ldtiiu Ikadar fns-an ~ll m Irnas~nd'<IDl11 ~.dl r'_ Bir' so1cu i~jn 'ORa. saooe ~9,Uliluai' Ins~Uaniakt~'r, Bu Qun dl~lflda irJe.f' IOriO irllS;Jn '~~af(i1i II e~~i1Q'IIJnde de s~rli!'! alidtr; l:it1.l rnedenl~. 'bir soleu" Ceza ·vi dl~ Ind i~e hep cazli wi k(l~vlltl I n I iyJle,limls;!f.i is-

113

t . melt 'Ie' oomevi ~~ 001' ise! linStanlt~llni: b-rOlm'~·iiJ9rum!Jjlrrdaau·. (J) I~hlg sayar n ooir? B'II9ilsaya_r~ Q~da§ tMr' ~~l~n malki~asrdll'" IDoIQ)uslyial; e~r r. ,i/ilru:ti¥e" &cadru" c:ezaevi' iQilllfJ d'aJcti!i1 y~,nl~yo~a. "eri1iyQrdl:J. ku~kuslJz bir.gisayar V,f! en ~Jndan kuoak bllgls tl;!(alil ,Ulfllelf\li, .

(0) Faks Jfi€ldirf' H~zli mekl:up 15n~s:rrne' SFs.'t~\midir., t5~e,r ~iJO~ ~ kad~~ eezaevin ' e l'Urul~nlaulA m~~tu,P gOll'lda~lm jjl [mJlqarrn \Il~~~ sa DUrllJfI ~'nzhSIl'u ':temek d'e,l.kJi.mQU'.

rc) 1 'I ron nedlr'? Uz 1:1:1 III oa ,elsa kt'll~mafbl\ O&lae",~r'!d€l! oI~nlar ara ~:yQfiE~t9!en geJdt{f ~ma~ baJkala(l~ IkorJ!l.I~a'o· 'birdi~l9\rine' g~riZi'f' l~le:f~lTIPil, 'lte ~5nelik £jiFli1di~ hat gf!Ml'e' 2l0~~Ii"lry-, LIfjUijlJ C:li1adM kardu:an mob~1 I~ &tonlar old'ul~ ion ,U., tel'Gifcnla. kofUJ~m.a Ilmkan na kavu§mahd!~.

(~ F"ek. l0el.(1,,~ yijj1jl:e~mift"ijm ~lI'Itr'OlWi rut ofa.cakhr? Bil S€llcuYiIl Q'Qr8, yalZB~rna \I' kOlfll!!fmal"lHl &rontifdl.u~ fi!fOnr-n,eflli1 ,~ont~O~IJI)'duf'. BLi! olmaffi~h(lir. Arnca 9~da; Cli'~~ y,mll1timirilcfa' ha~ta ~{)11IJ11 iz:iofari cidef olar,ik dD!juI'llOlmr~kl'tdir. TOllkl~ye~e ~otinuJme zallaJ!-'lI gelmiin. Haft~arn.ll ,ev iMi OfM bit yeide" bu Wf ~onbtt!tr faJr:1111 heps" an'l'allium :ri1irrne~moojr.

(e) f,1)rI1k'~. Ii~li!ifi rOde Ci)~alaotrlrm'~ sistemi buM ~m1geJ midlr?' Sistemd}e- OOAIJIt1J olduau ~l"Ila,dii11laklat:hr. Otemobl1 l<al1aK§Jlr~ grOOa1n mahl4&lm QQJak lanji,J adlnda biris'i -n- 'harf,la oonl'arilm1Oa batralrd:a ejlendiglni 'QQl~rteren '!l'J't~ran~f. Q32e'te,leme yayFl"1llanrIIiIJ~ tl r, 'Cot~k TitMIU adlll1da blil hDkfimlO~ e ~asnll ,tfekerkenr. I~ak· ,am liri1ill bme f.evim'le'kledir" CQ~a1< I an.iu, iined~ _Zillmafl ~eler'Ofil~iI ikwlujaoilm$)l(t,edir.

Bit SOrQtJrwn~ k8i;-ak~f ~Qlak, laniu~ya . - man c:tUIev.i k(I~\lIlarml'n" we - isindef'1lirg!l!jrtrflesr . raZd C·lmesl mlQmkD~ de~lld!r. Blr MI.cur:uJ!m), Q€)lak TiiulII;i'ya 1arJlmiJ1I €:~evi kO:§iJUar~fnwml IJ1ImI9~ IlDfMM hiJkUm1'u 'l{e~.aJ 11,;11111 klulruida1l e.sirgenmesine faZl ,dllm'asl [(ii1kaool,ZldJ ~. IllItfl®l Eoevil1n solou kabUlI edi ,Eli irekm1!1 da'i Idi,r.

Dclwtz: ~LlI1lihaf', :y.aiama inaool Ji'~rlll. klh. Kulrn'larda ~o~k .~~a lkaybelHi~i v fa iQkiyi r3lil:a ald-il ijn'. 80~~ I~prii,sjj'tne 9jd~~ ~A~ I 'hail" numar_n yap,rnak yo2l\ailn i§isir.> allim .nuctJ~a veya ba!i~ '. bi )tioll'a bt d' !i,i'a ~Qin (hUJ mu '9.~llslemek ~$ , inlil1lar dQ§ildlr:

~an~m. inSiB;nlr1l canr dan daha bQiy.iJk roir yGkSiN" 'e ii.datm& SJdH. Intih :da i"~r.; mke'rf'iif~1 Illilm Of QIlI ire' g,' -§,j'erd_ ise ·A'~U'lCIIIl1 _'lMasm \l',~Ji~,h t.

BIi.J' oedente~ b.~lun ~ml'l'er ~il1ltihar"' n~ bill 'llJr eytemr2r:~ birlbi!fJin ... den ay~ ~ma ~ad,i~. !Bai!1 tlHllnnill 909 Lln~a~ ',11 1l<inclbu i;1l:l1 b~ t(h e,y~emlihk.h' . aOn"a~a! 1i1/utan~a .. J'apQrlIl _ itI~dtlOll,ilifiidaA 'JapOflta lbir 5c~aP "kamimr tkqllail'1j~ln1a~~lr~ \Nitekim, Arn~uika'da. he1 ,~i!tde o'an ~IOkterd$n biri5~ooe'. W,ebs~s New [)ft1ieruliBr!fnin 791. sa)'fasu)da ~e F',rransa'da her e'!ilii11! allanl DlcliD.nnair'0: du FlI1'all9Elitnin 6118. S _ _ 8!lildi:l "'kam;~8lie'" 19J1ii~ b :1 'linal<]i!d r, F~fls]Zca Stlzruk~ :~IJIfiUrl\, ja:,port1ar"dIa, ~ijlSal ru,zgat a~am l'nSJ gel~· d'iQ;rne. ve, ~tojlar'n'~ Japo.,n~a, 11 ~e;r ~§iga1 grri~imliii'.f ,slraslnefa. bu !Wzg.arlri 911tUt~~nl V,6' IIlitk@Yli ku rl~1i'(h~lI'l~ i!jEl19I,lMlffiakIOOh.

Du nedG'liDlE!i ~kamika!e'" kYI1IJfU~i kllJlrtsal arum· at: ilke sevgrsi v~ 'Qii!t19ilre~ b.u·ym< biI gQv,en i'~ doJlJd(IJr ... flu ikis,lni kan§~~mnak _iii 'de~ J;Q~ 'bir 'tlJlumtiUJ'. Oli;m or1J~ rl'Q .araml~daJ1l ~geillileni, BQ{Jm: KOpruSU"fi[U11 Y0i2:IQJrU1B ~ ~!lmwne~i QOk bJlly~k lbi~' ktlftlilr '1W~llJl"I1i sW em~~tMlr. eQJ\811il ,&ievit. It:!UIUU 'yapm~ lati1r~. ".sol- lIe: hr~ir :~gi$rntr:r tiJ,utll,u'lmadlgl k,Hin~i·r.

D:e..mekm'~ ~ 'Omri,."g

8ir: AAkata''da milklm IB,memit ~&vil ii!leymtf!:;u~~'at;~I~"ll bu I!ttak~ SIZ rekabet dall'~,~~ 'IT.rmasll n,1 fl' isim 'QJ fak '~Q~ sOzc~I(inijl·kuflaliltmasly-Ia. ~I;irid'ir. ·DenU)U,irsiR si)YJD.O~l"ie ViMlik Mmangi bir tsl~im IblJf~nmama~MlIIl'"

~lt:i ~ G enel~k[-e· g~llau'nn i~i· " '~e.mQkJ'asilll s,i'~cUf1,(t tL dtrnyada hop, sa§CII ~1c"lik arlg [lUst" IiIJUanmaktadtr. Alim'9 nY~"'E, ~ 1101 ba~baar11 1(;0. l1(bill l~tgO~ijn(j]1l ,ad. 911"m ~at~ ~Jmakl:ad I r, Frall1$a~daJ he~, Jktlda ' O~II, ,ya1uifi zaman ~5!ldw li!J$ki elmil'nu rba§ika.rn di'E~ _aing v-.e ~(mdil rse:' 'UHltar:d';1 MI ~ruf!du~u saQ~11 pa~s lIi'IIin ~du'ldaJ d:a t!'oofillakras~!!Ub~lu IiIIma.kti!lthr. Achooa a~k,a bu os o~· eok, Q~s~n ye daJ olmasllrt. A:vrup,- eta :sej partiterilf1 bi ~ine "Avoo~ Pal Demokt- - Panl~at ei9i9i~ D~~1lI1el\l:~edir. lijr~y@iden MM~~ Yl~ ~, bLJ lbidL in Ibir~~ ~kan1 Ya~d mClsJ~dara' ibiri~idiJ'l~

Avrupl"da "'d&nud~r,a' ni~Blemesll, iiiS a~el" ,an~amli1cku:hf.

IU~: Klb~~~la ,(fat ICI'e~~{i A~es?ildru k!ln'd!JJ!~1l! ,S~" paJ~ler, "':demokrat;; :9! (iIl'ta!l! lnJ~!IT!'~km-di(,

Cari: Q Ik.emimo piJ;tIli gmlk~ ~flf!l'qoli;(;al.!i oQ(hi1l~ ,s~eofJ' ,!!nllQCI ~~U aliml~~iHI!u·.o B'ehilin de '@Aitlooe dJd !<:I iu 11!1, lbil!)ij;j:( rOIiTeftOi \!Ie: hal~ eYllem~e.'r1~~ S9rll!lOurKia o.ro~ ~anrhnGall dev,d~el1 Mende(~~iin P,~fli.ol!lirll :alllh. D{trnQlr.irat,P'al\itll·di~, QgIi!Jlnll,HiI t:anQ_tQ1e,rla bir~ ri~~ sijrd'(imdigi partiil1ll-rn ~I ilia f)\Gm,ok.l'a~: p~nti~~~ T~iTki~1Jti1'~nin lbliyO"N ;ZIan;inlertQden taRsm O'Ii§~.' Cen1 mti~ef dB' bir [politik. hf!;~k~t olu'l~ m!!lrkfl~ '''d I!mlOkr,~i~ ~i=~unfJ; ~~rlllml\}~Ur_ Sei~~h~l ,aoenlEilcm salilli'hH a~ln S~I lB8Sjm~n ku ~t!~~ pam d's'. firmtt3l,M!d~; ~'d!iiJ molkroall!! :d'l'CO~,y rno ~~I mak~dcr.o

01 k~liJti~d8' 6~ iid~iiIIIO'kf8!~' Sa91 ile I~e§lti:r.-

ee~: "CerJuJ!ka':-ar Sa§C!1 olm:a'fd~ Qjrli~l! S~~ cl3~ p!f;a1~i,W~ri b;Nn blilaJu~fI'lij,iua lrol ,~pl§bil',. F!11I karn~lk~~khmn, ~Jra~aJiil g,a-, ~(lfl nQ\alen1i&t~~ lrIlil'" IImn~ua O!rakaCil\ ,ollll!lSak. tki QI\'I~m[il k.a~n~lnl ~re'bil\rnu~kt~yil.o SONYell~r, ~mlinlst mu11lerfrr! nlegal i:!k1t1~,i.I Ib~r 2atl!laOOla ~ (J!kereMf.e, k0!iniID rn~~ p!iiLrtisi' Uf~~~rinl. W},lk" aJ~r!d~. Ai· Jtel'elirilede g;~Ui~~ lltat,;-I!EI~Wi ~;;I'an:hr; tiYl1L11I, 111~ru bTl" I:Wmra,rI~'t p-aJti~i rnf n ~yqa!ra!IIJUr~esiF1~ "'de:!II1oklaf ~~a:r~ if!Jtel ~ ,~~Q~I~mir,;~ ~ID~il!'uilktar; Cil®f ~rr1il~,~. ,SO,"",iI~ (fjiirufQ~ "MOil U-nisi~'" ol'mak'~ tad'I!!'.

Ban~ i!iJ~1\8 leiiSl dan4;1i d~~jI\u~W'.o

Bi(.i!i1un bir ~nl~~1 da" Sovyel "lii lOOr.lik~llna, ~n deil'\FiI,1\l: m'em !J~laf;lm!! :s'!'!:;tUillJlila :s~tasnl~~ ;dlilifU~~llri Q€§itli (h1"k~nG!fde brrtakl m a,dnIi1~~ bl1lka't ya (la, MIf[@rlait. y;a iin;tiMi ktan l!'~ d~ d~J' ,~e)l~a!Jiat, inli~~aji'jilU beraoolilnw i~,eJi~~i t9!1n. ~ba1il-f' dem~ 't~~ (!t1ooen ~1lIn1lu~a~ gl~-mi§:Jer '~e fOftel,ici (I~lltrllWila:rd1 n".

S~w~~~rr. QAdi, ~'1§ p1Jlltlka ~mloarJml!9mifll8 lJ ygllln ~u ~r kim ~~. terr n itQ!0MirroOO€!! g]ilU~J~k ~~i"Jii~tfr ~t lb~nllra, QI '~:onn01llwal'" ~~. mi~1ir.o 18,\1 ~r.m'edoo, rOrht1~e,"de tir' 2iF!!J"iha~1ar. ~imd~ ;arflmq:tdarn ~,aVilk GrinD JA.I_J!lajmhn ya d~ liEwa1 Ata_b~ bijyWik \1~krar o~·· mu.!il~id 1 r _ OO~;uk ~~li'i'1ok:r,a.r Orlil!iaJa, bu'nlarll~~ I~~ ld:emliile!Oi 'S;tI,- , n~~1 Qrd!J~la~~ tam-anffa- s~J:.a1Iizme ~'e siO:lttrl !J,la ~ a'~1 r h,iJu WliT! lat yapmasll'! I; ~~;eIIQmQmi;trf-. 1'0 liIuJlJiI'iiIl ~rarn!a_-FCI~ a· ~eliTilli bl:r I(M:!ilkhlli; n9dmi-dir.

SO,''"1!'~ il~, pcllt1ktcS! na doo~ "d~rn:ek· flnetidl~i n ~~~ni~le HdenlokMl~r o1ml1(., Sbll.y,e~et·e.' ,Qt.!!::!!) qi~,~U~RkiA ~al8mGl;I1f,flI~ paJij Ittftrm~ bir g,e:qi$lir. 8!Jnull il~nil ~kiFilc~ IOO~a S~II ~Oll· 19.1'!1 na ~()ij~. ~r8J!1 A~~ba'l~lmind~ k(J l'iul\an ~del'rt(Dkn;I~" p;ar:ijd~ gOnU~OfUZ'. l~jfgtJn .anlOle~ina~r'iI tl5riist Imnl Kilrdslail"nI~CII~,. IM~Ha~ bad Kihil CYmJtilu.uW9~i'O!n laHUI~~"a! irmkan mazu1ayan Iran ~:Ordistap! ·[lem~kta.'t· ~3Ni9l'-dl1',. Aooak';eil ~!lIU8U VD kaJlCIS,1 MlJs~ 1~'f~ 1ID',~~Jrii'min kunlljJ~hJ!; ~;:a~ &(J!irdiaf,an Dem{illit-.al: Pafllisil ~~ iii !J~lur'.o Bw~iiit5 i bUWlla: :i~tL'e(ldsn Wlr~,uk d&;sU;k u'I!l1:udLJ~i\a k~lnflJ'U.:!!~~l!Jr ¥~, ~e;m W1Ia~~be~di 'V18' Imm dG' a,r-et reisi elm as~na, k~I'§"lfiI, Dem.~t Parli$i'nl n "nui~iiEm +enihlznt! ilkt1!~rinde~ e~1l"' Ie rncifglllfiiM' ~lnlM ,a~J~a 'koylilttl!l~wr. ~i,.I~'Iiii~SII~ ~OJ~k lbi"~ fflillil 1K:a.rI~I~'r,~~IiI!:JJ ·rled@i!1 ~1-mY§.hu.o ~n:eak saman 19n. so~du ~,~Jifq~S 1 itGJ 6rnim OOOm"i sm.ma 011111 Mesut br~mi'nln tm Dento~L rat Parli'~~. 'trun Ii, w,ir-e.1 Pflilitisin;f) d~nti ~,t~rmeslyl~, :r;I~~lkhk 1IIa:gf!ll,lrnil;11 F. ~~fti'rfiii:m e d'B. '''d~Uf! Okf~l~ fllit,~I~mesi. 3~ S~,H~ ol!Jj$~nda;~ tiB ~l!IlllfiI~~maJ~tall ~~

DawCiffiilz konl!JsllPyt~ b~t~1iI ~I!SI ,~~Ram tjjr Dlt;;~rm:lel ku~'lmiU:· sa, Q;1~_rlek5~'Saydab]I~C~k~ ~ ba~ka bi'r reni'Q bulu fiMra9i im~' kaln~tr, btl qak klf!a \1'13' ~'O~, liz" ~tiif'Ls-eh"bilrm~eI tM~il,efu; Anklll!m"da Imul!TUml 8U1l1ol; EQl)vi't'i n flrmaslnln ~sml !1e UBi~iJ '~iil ~I.ai!fl a~alii UUin'!iI_m~a_mak I~i:n ~l!'rml, blllh.ll~mtlklayim.

~ Demokralfk ~!O~ I'ar~lr I'imIil1as~n'diJj ge~~~1 i~ s~~cOlfJl. '''de~ fl'fI0kira.,R y~ - ~-0lr sa'i~ukj\eliiifl~ lbin~-sel"lta~;hse'l teli;i mle-nini ve Ank~h~~1 murum Bj'le~W ~O,elifirtiliil :somull:d:Ul~!JiTl IlU1Ul" _d([iiuim~ '~~. mali::~afim.o lJ~e~U M~kem en~m', "'p:alfbi~ $dz-ou~ i~ili11 ,~~\Fi blr ~11<la_m~ihti~,a~ dUrym8!fac:aonta: in,!ilJillYO rufill-.

Bum mil bu bilimiS'~d. lfiini~~11 'lie lifIiuluksal ~lklalili'i~Jfi'~im' $~nl!U" OUn.Oll At'iQm!,'d1a mn ukllnli eO!emit ECG¥il'in ~ol~ :skc(iJQlJi!'Iu~ flrm~ Sln<i~ ad100la. k!l.llianrnm;,!f!lI!'i! IbU,uk 'Oil" al\d~tmae!ill !I'e bizt~j' a;~i'sli" dam ,i·se liva_k$ll~ bir 1Ii%!~'be1 n'lthJ~i!.IA!J i'1I kaIDJ IOMi '",",flJ' IBmeinl, ~1:1Ie-.o vit~in, ~$o1°; slbcl1~ll nO kolla_l1maslfH~ men ecmmesi'fll dilem'ekte~

'l!1irn"

KliI~llfiSUZ. Aflka[i!.~~ mlllldrn B~1Sn1t ~~il'i~1 ~rnma5~nll) ~d 111'lI~ d~n ~oj~ ~~;u ~lkPi"hfdulli'd'aJ ifl9 k_lJIllarn~nJ~1 bu1miillit, Ma1"l~

kimerJj~11fli ve ~ aijld.al b&nrm~ OO~I"yall~rjm armuna '{r:lljl1e •

. ~kttd.r. akat Y'1'i8 d'e lOem I' bLW afandrll ILJmanJ~~UililUJ g(Jv~ne ~ rek, "satl" ti5~~I~QiI1 . 6i1"ior:m,eklilir takmea garlmemek~. lau S~QlJ~,rn Ank r:~'oo ffiWllkim! IlJhljil· Ecevil'e -~k Uym'3$llIlln ya.. nmdl.- ·Dsp:~ IVm~ I!lI cia d8~i§.trrmeyj gerek·trtm emek lyril~den m~ ,alJ'aqJ~1 vartdlr. "D~nlQkr,at~k S~ "arlf, .UiJ,rn brlirnse! oja~;a.!k daha uygunouf va heme de' "Ospi!! o~j( ,Ij:J1SaI~llabil~i igr~ yeni ff~ma yaplllrma whtlyaclrll Cia ol'lla~ ka "!~ii1ii~lklachj'.

M~hkernoliUz'e, . KJIJI.flflM sUfiUJOIUm.

111·