You are on page 1of 45

.. E_t;m"enL 'RalM.]Ill h1!el{t;u,'l1t~j;~~laTt.. Y;iiJlli:ln K'8t'!Jt I t .. :aa~m. 1,;,U19' I M~'D~~" .

~i'k;ll Ya~i I bp~k BMJ[l~~ O~ilmtt~ M'DlOO_li~l I D~~! -. iBMBm. Yn¥l~t:m MIlt.~~ I C11JI:,. 1';ltln "l'reU:-i\()~ I K:1~b hfL¥n~~~u.

T,;:'k.lm. Y,~'JIIlloe"',I.,bk~n·D C~d, No. ~3 - }~l\1tiDb1d. ~~:; 52~' ~9' 019, ~ ~1J2 ~ 181

'V. ~,'ffC' "'EN 'V::·'Ii;~if' .. 'ln I, 1'!:' .'4~r. _- A-U~'y~_

'fEKr-:"".'I! V'.AV]'~'~V· T

Jj~, ~,,~ J;, _ 1~.&:.1. ~

• r

Ha)!h.:o',u 1lq) S,~dmn~t. C~e~i!'ni'l J?a.1io!ola.

'~NtltdlJ'ld.a Be. im -;ye.~)'e ,goU.c.:riilm,eh; Uzf);r~ 1.ufpuab~a ~n'mas~m b~~w.e'~ ,h,~~trl,tYOi"UU1. Ktt~y ,Afri.k.a-h b r m.CwUiman ~ne i~ t,El,tt'ki)"eB bi" 6"rntcen.i ~gclu:wa~ dt n)'fiya· fJ6!~fth' me~&tz glt.~~;nln\ gt;,.deTi hse ~II",t,....

t, ..' 9&nc fla~ o~ lJa.r~kyoM'~: ,.:..~~k11'1f fJ',tllr~'CH1-g,1fL tj flU';: ,ta,B~l~"IJJ1~ MJ~ria.nu,.,oIP'~ ,", 0 y:an. ~d~J" )\\11 $e, ~ {l)'a m«h,ium 01 . ~ag~ ~(fln 8evtntyor: '~Unb;u flu J':UfJ.. , I mf,~4tJn. g·er,e.lUi.rdtji mm~ j\stcfirdJld;U;n. ~Id hO"', 1. ha~e'er,~!f3 glWilm" lJwunu~t. AB~tni Sa1llic-~IM'J1'

t d I t ~n ;),:Ukse'l3 h'~"s ~t6ZQ,:sd~r; ,alacd ve: haP;$t~ l rl '["Y,!. ,lJe~ru:)'ln·.

l""nO'JMetl't'V ' uobam-dQ:r.!. ermerd room',Il~(Il_,1 ha-k, ~ la h 7J. fJ ~I oy!(a,~r dm~ed Om. Su.. af!l~l 9~g~

~ I'f~.kb U8t~ dostl~hktn o,gr"lndl'tD;. A nM~ mi I~ I ell~ yaksa: Tenu-en'iQ GMGs,€ mel. babrlam~~:m. Vio. f~ %01'" dunu;n·da b~r e~mem komw.Jan BVir;erilM iS~ I "fII'Dl~ ~$$f!l'mis~ ~rtaF'anlo.m~ '. El'ment AMlfJ, iiJft~ , fI - '1 It~pm ~n Qn,U·d.e (Ufltt.~~~P1- 1§,; h p tgt.m )'aft. ~,

"1t~

.' AJil&a:nn ~~E@r-ll ~Ll bir.-bh",we .b~kml:'4r;

• ' .. If I" Bo~ha:r. Du ft~y 13M KiI'if_ft,UJl; s.o~UsU; ~ben. ;ht. " Pohlllte"ds idori yargit. az.e:riJne., de~$te,. 1I'i~J.i)r~rdu.. 11'1 . cd'P" iIil~_J-U ~e dtlS~ &fd~~ F~~~~t6'6f'»de ,,&u... 1 ~'!, M;i}.~~,eme~, Hu~n:dJ FQl&iU~!i'Q:i hep t~~ n r bte. ncd4nw 1'e Temr-e,,·~. de o~Udw u bRdI;3Ao '. Hld";c,~ ,(it)'lrf~ n ,iJ~huk, , .,~ 'r;es 'ne hep .tQn1fM

5

••

v dOSl 1Jii' IQhtU~e' d~)tQrtium.... 'GslilP. D I I ~~'n ~rlc'~ ,'R;' 0;' cti file ,ror.U~fldA. ,oenc :yql~ buy \~k6lfl' otdH.

Il,(jyf?li. ,s6rm~:Y'e'dehil .c8~ert m~hka.me,~e ,,"IiI;1'" 13en hell,Uz gaZlate~e,f'i akS~f~t~" ltkrh~p ,E'en,fii, Sa',!Ji~,elP,e V'«MIl~~uuta biz c;eM~Y t Wa.nmr,l 9a~ttde;" o,~um,~tuk. tt;Eyy.(dt~~ Gaze~~l~·~'I' BeWcf"M"da bay~£.. ~t Gcdip Bj;lU~ar·tn. il?m; 8JlJ1:ier ta,.~fuido.n 61diiriUdMgimu. y~:z~or. Q,uUp. @,klirufu,)\,o,r va g~(l~yor; y\~·~_~tl€t Ra~a~' Erer.Jd~ ~hyor, A~k<sn _ . Qhfct"rne O,m,~~'pt lol otdarU:(in 8,~W\1!e 90h tl!!:uyor '\!'~. ~k u~~'Ut1yor: U J'kQ'~un c,.z mil (lin. tl~ :pd, [dO'r-~ a,ya '~~l#'l)'O,_ r

***

Erf1'teni C:~m(!,~tfndJ® blp· ~k G;t_k,i~d )'Gpt~. P¢~rUt-

hQI1<e'~ PJ\litrik KQ;t~f:i)'G:", B'endi. H,(l,yhut~u s~6nl~ir. yoh'llh!Gn! G.iV~~t.1 ~mo#di Y.~I1\1~Q ~dbay.ep$' , e anlCt h-!9~S'. bu,))'iik b~~' h:!.U!:l Ra,'lto ~N t\~r,lt~,~ ~ r. ftc;r.f1.':" rno dt diJt)'Qda ya.l.n~ OOlljl?

,. * ;to'

HeT~f.9 b.eRt ytrn~ fJ,rnb\Y.orr. B;6n, h.a.m: i,'Gf'j )' P mala. g~~)liQrum; tUlcak )!'@~~I! elunden 98'~a(u i:YOlr. B~l~ bir dUl'umoo ,B'G:Jho :n~ dost oJDlulimah e~imde.J1 gei~d' , JU,skfn£ diq.infflfJd~j'm sO,)i.~Rt.ef:J'lte~~ E'r~~~,. ~i.r~n .5ldur,Uyor v~ r"l.iirk~e rCUlfH 11"11 n,eU &~'J' gr,o;~~ nil ~m"1 } ~:ps,,~ 1~o'tJ)'o;r. R6.P'Q~~M A: GtuJ",~ adU\-I 'N,1I,~Fo ~,: wsi6Rame hu~ t!'U9UJn,~m).'OIr'- :D0gru iwn£. a.e~ Itl mi,:' bf'J1ll pi9 ~z.g[~f,e'ndtFm~'yQ"_ T~J~ki"e t;:!U'~urtye.- ~ ,l~m 01 'm;tlJ'~ alan, lU1h~fli Bfen;di'ntJl [CM}kn~e"tijf,r ve ~d;i$'ni Iisdd~tme~4iir',. 8lir' I'tOp~lda maiZeml18t b_bi-Sjr~ 13 ,tffl ~:Cl'~n bAe,~nQ ,o~a;n ~¢ ht~ bf,.i ~~~~ ~0Ib:tt~· mesAtir~

lmonl@.ful he,,, ya-.ce.hfw~'R~ Ui,t~)'(.Wmm.

Do.,ifa_it~ @WJt g,t'i~~ V(3 Btl ,,0& ozen'll m~,~ VlU"eti§_ ~ no lR;st\a ok!uQ;una 'tftQn~yo\~m.

~,* '*

Mebtl:lp~a'runm, liir bfi~(innilnu:n eb.i:~ {dd~~u som~rnm. li',ei!' ~)'" osokJarwm-. an'Cttf3 H'Oi;)II.ro·~un lH'tdliupU1ffMo-n d:a b\6nimh! e.;r~~ blr- btU"!1PRlig' (;la8th olil ~: . u ~~~tn-hH-il'1.~ _ "'tbw-~_'orum. /;\I'asL£ blbntyo\~~· ~Qn ,b .

U'~J~Q1~!'a:r :Ce_evli'riec ,leo,nmm:lau, Mce rne.~t~J!L:Jl'~ ,9jyU'''.' '~'I"'~~~,_ B(;I'~~' ,bb1_,~~~d@ .. h~ybet.llm. T,\J:nr,~ ~~ ,t~gtU :Y~~ i'flhl&rl.rtn kQ,pb~tm~. oKl.wja:ttJi'!,Ilt., ,sa~lvorumlo K!I:).'b ~mif. . _JnJ! ,m 9.~rel!~"or: ,i~fiI;h~ me&tupl'~J'j_ m~ h;.ep iU!;i lI!idt.6,

.v(J!~t)fOru.m. .

Tt!1~F1.,. ~anm ,:y.:WFi1lt~'~,~ 'W~ iM(1jJQ. ~l~ ;~k Y4rfiihhl .mJrl~Yo~. A,~una9.'!j. s~me1$i ~B lzAlmes:i 31'0.1: Tann b r·u '~de l'OIw~k, hirbi7o',tne CO~ )'tlkm 'VB b~r~ i!i~' hj~~ , J rJJI ~ c,,~'n.-~ B~d~-v.or' 1l'iWCt.-lllI:;i,,,,,,ftncl-Oii'l;f" 'I'o.ti.... "' ..... ~ ... r"" , .... _

. _ ~" _,!0-\4 ,~. ~ l!'11 ... ",. i6!'&o~_ '_."'~'~ ~J'iI;lI"r.a

It '~~d'.ama8UU \Ve it:tz~rt"a bill- RjGfi'USlSini dlii)'Qrum~ nf~ o.h~~ I!nlS-tlJillthtQ:f1\ (::t~111akur.

.".*~

AC'~l'l.a ~.1nQk ~u~n TQ',",r~j~ )',M~hnlllDr. ne

\I' _ J ':at .., ~

, nen_i~ me,~pl4f'~1l1da, j'alftn~k oze.mf 've ~n.m':Uf1 ~,' ltI8,m,e Qitv:en Ya/'. -~ylw',n:un me~tupA1nn@ iSe l'rlgg,~ vs, had. n ,9zl'(!il'l1f 1YtW. Bu~a: ~ltUYO~Nm_ 0.

, ~ ~ d~,~,~jl"IGFM e hlQpMhQne wUlhlbe;t~ k.oo~:r ir1!~~if, , I ci~n~'~ ,f,~~~JiI~~n-" ~t[O:tl ne okJI'bdtr'? ,ff 6'f kqplsc~n£n -'t.1,'" ,~a ~~Ur,~ef!neSJ. h4Ht T,:1V'r,!-kIll~fJ&~, '\\',i3 ~em de 1107'" n~I~"J~ a6k~yta, ha'V;r:~d:rJoiasllyla Q~lda,nabUil'_ Ac~ \'Ie • l'lfJi, Y!UU~IO, 1!'e ~t~k~ _diMel ann.man~n._ Nh ,potM~

nt.,,Vor.: ~tt OJ',g h~mhQ~ It~rf.j, ~tmi r~l'i~o.ri" \P.' ne~~d.e ;W~ taJ'ul'Jmao,u! b~,-or'. 1!lohi'p tde ar.sa., b~~ rtwin dt:.~ndB h.laml.~Or,

'W''*1IIi

~rhan ne bi:rli~te' ay'n\~ kol~_ ,l2cld k,- Beiflkte,n ' .. ,J . 'o~'mr \lie' 0012 ~iga&-~sn. ·,e-ti~~Mtli.r,ru:i§mer. O',iRl6R" l~ m~tlft ~ ~n,~ yapmlty-'d. b_'anlt§ \!,l~ M a~

" vnnl~l. o'Em'tq; ~ek ~'ork s~~N:~ eytc;l1nd~n :dOi6"~ ~a-, ,J t Yd,~." D~ev~il~Cf~hj 9Jel~medir:~ 01'"hart~ ~~i~h~ ,"'V'~

, fI ~j r~~d~~' .. ,'U;YI, _hl-zf"u bebe~rn;e~iq \'II ~ hJOfJB~I'i "iliP" I ~~I ~\". Ii ncah d.cr \J'e' r,utl.W,etZ ~., ~~t« SO'ZUrI eU

7'

jim iSlp;~'efr OlrhQ;Q'~ Cla ,et'~i~ii\1le G~m'~(t ba~hyo;r.. Orhan. ,d~ Q.~'e~ dp,~~~;r. T~~ ~wud.i~ ~r'~~ ,CiIilSi ;,se bi:r;· ,:iGim!r.m.~ar ,,~~ihie: ,bi1'e ibQb~~,. ~~ ,lJ!~\t~ ,,~ 3'Mun;i! Jj~ !a' hcd~iCl~!dI~~ ~:rn1 e:~~ 'O'&u~ir: Or~~ = ~g,5nzfm.(Nd gebn~YDr. O,l~ ;($·s· hoa.;pf$l-l1,gJJJ1" en&wi,'~e §:air,rel"~r fl,!tJi!:

J1I!JJ'jJtn~l"id~ br.liirlt~l iiu· ~e'k; b:dIll1:a ~'t~ @;~u.yo~ .. ,Ms·1t~P~l" y~~~~~_ ,G,~~¢n l6eV(fp~~j\l ,Qfri$~:£ .goB~~,rnn~~ tt; kaa:~n'j: Or~,Q·@ (! fjlljli$\~ ,Mm~nl18~~ m®ttin" OE,J~i h~ f~~ .. d~~16 kipiUr~omu, l'{M~lJ1~'k~1 i!lf~'~sj;1io '\itS· iIlkQntuJ1 i~~1ii s~~~i~J'~"n:tn ber Dmtkl @(I ktd~1 rc.bUe.e6& tt~ u,~r~ 1a;a"ijf .,M·tt{}intf£U di16Mi:)Hj\Jrd~,\.

(p ••

~

Erm!eM eemtta;tvwe'u bf:r hi~ M a:~j:3o·:m.~~;u:~ ;cmac:al\~-'

If"ar'jyl'~ 1ilgiki'J~JDl', 18m~~i, 1m&J'"I(l:m.l~0T1U'Jn~1 ~"~~ tlA~ '6t~ _ d~~ecl1r.1;~~ ~~lM~~ :~r;i;u;s;fU'Jj u.n, )!~WI1j\~~ f~k dl~:vd:~,~ b~ I~ i"§£ CUf$ 8~ ~w .B~i'1i~U Ik:~ .l;,~"f ~!lf:e~oJII O,~U" ·yDr. An£c,tt l~u~n 3,U~~W,~~rr., DW~(Jtin Cl~~r bo\$hl!9~, if'" m~~ (reJ"~l~ii'\, Yl!g~Ji't;l!j",. 90ft 1It8it\ iJ~r ~'~~(iI~ i~~il'1de b~ !tgZt;f.l( de k,~~ rnt~YQJ". ~(I)!M.~," ·~!ttM1; mai:l,Mm'JI!',~:t ~e'"'

.$m~"~~~4~ b~ itek ;il~id;e~ *' )t\ONU~ ka~~,'OIf'~

R a.~*"" bi~u~~ :t'~t;u.i!$~l)lro-r· t@M!~~ aevi.l~y'mdu. ,B'r ,8~ro .tc'JiN gOl'Ufe g,~le.n 'aJn~'C~ertn; ifI£:p~i[nj'iIl\ ,iJlg:~~~ ~ 1JB:yb, cldui~~~'~ 1~,~ H'(i;y,lo'~rJ, b~'I£t~ bi1:,' o~le~I' dil~~~~ bUr li~gi,i, &Me~c',nf,-e& i~ln ~tlba ,~~d~ld(,!.ir·i\n~ o'rUr o~~ A."M:l~~ her g6,~ gurt@~e letl,a~~~e r'j hil-be:r~r ,b\~rh~ttt ,tutmu)!nrd~;_, lD~ri.. bi'~· pln'!l n,~ ~~'h'a ~iIl'udu.g~tm "m'y~rf;-dum.~ lW'Wa~ ,Hll,j\!'~i"Yllli "iQ~·tC»C:Q~ ~ ~~w afa"j~olidu-m.

OI~f~~(!QrI so.nn.l Af~t'm Pet'n~' d~m~, &(t~~yardu.

I~ .fritd~m, Bl\Ildl:i~ ~n~ fBru~'£r,y~n:''(ht. ,Kjm"'ayh~ "OM .r'~wsk i-$tec~tyo·m~ YCi bizi.ilQ· ,6ri~Me:ct ~tllM~1irj,~ A~~I·'ti bl.-kilMrh-r«n ,(:lnl~!lt~3Hlmu:. j3~\enii~~~ fJ'o'ru~- ",'e n'41~l'JI'}j~ ,JJ~ ~fe:", tt:~d~. ~j9ien b~ritDe: dlG§~R!t yup~ .,;!'·"m..;a· ... ·l-;~ ,~ .... ""~ftlt'kt.1r"l'jia:RI;I! d'i~rt!iu. Y6~m ~Cil'" ~~

!Iir~_. -u ~',II;_~ ~ ,J"""'~' ~ \!r'~

~~r' :J'~~ •.. A~"~~ ~rR~~i loe~~~e ,b;flle' fn1ib g~v"tnJf;m1~:YQrdu~ 8~r,b'~S' ~~~l.!"~ 'Vii lJe~hi h1tfp E'ei1.d~; ~~m d'ah~, k4~~a,hh 1J!e ,rJ~; oUve.nZ"\~t.

... .' ..

~~ iIl.' __ ;ii" -;i'.'. .- ~ - -' - _ _.:, .... ~,. -~~~"OO

Jldl)l~O J!~ ~S',I'fO,~'UT :g(fl"Uj'me~~ nlUJC~",I~ e,,_L L: 12~

N r~. lit.' In. BlU~n a:yn~lhklrd'G 'V!lji' iizet~liWe tm ~f'l- cainN IN ~)I~,. r..tui1da t~·t~~r" ga~_c;l'n,iJ1 mr.tC'i2~-"~ (d~w "!1(l[~ I J ~. ~ Uu,),ho ~~~~fj mU4dl!t D~'k d~ ~mi~ o"m'Cld~~m bu.

I . ~ ~i,.:; ~ . .• ~. - '.","..:II'~ &I' ilI.fiiLil .]1"", ,,;;-""""d' -, &u muc~-""li7

• ~ r 1111 l( '~_~!1'",,~Re ~'E.':fl!'iYi~ , ell..~ C"'"'~~ HI5c_U .:__. __ "_-~_~.'

.I,IIU ~b 1!3U;i. Gtdwa lnt me'km.plUr ,d{lya.~~ ~a~~-ma ~1,bHJ'~:da 6~l" y~~~' all',~~~ ~fu:&m~~im '\il13,VOl 1!lo~tsl~r' ~n; ~ r,' m o,,~U'.pl@r~~ m.e~a~ d'~~~l'~. Alwp g~~~!l"~ ulubtLr!' r,

,~'{t,' r Ce:vh~ .A,~; .ltmns(u. b(l~ '-8€n i~;~~at!.:n; IO~ ". N' rJ· demt· d~Dr~ '\,,~a. d~g~, ~N~ 90k ho'~~ ,g,(= I ))ur, B~1f" de; iG~~lIi:y~,f~e ~~ ,~"gn ,~kW~~

I ~ .un Ilti~ unl,'a~.li\1~\I' tehJ,'·rlf· ok~U:J'lu~ \1,G 'yicn6:

I ~Irl ru ~iflad~tl n.~ 80jl'~eM. ~AmQ jrJ'~ne _ (:Jc ~ h&~;-u~ g£.. a ~I' J' V(!' '\[)J1~d~tl, ohu,oW'~m. d~o[rau.. Bi1" ,~lQn.\ M ~f:j"U.;. I "I_ ~~f ' "L ... dA'GP'!in, OIi"tta.s.I,_-- du~mr."" ~mum· ... _ .... m ~I:. ... ~

! (, ~ _ - __ - - _R _ -4f - ~ ~'141'. - r- _.!11~ .~_nIr ~~,

'I. F,~,j ~~'[ri'f~ffl" ,B~m de ~,~ t,q~m~: e·l1i t?0k y,iV, md.. • Gid6ri~ dedi H~men o:tm,Q.$., . .Q~Iil~ .~"~, ~ II il \f(JD,lA.r~mm k~c;SW "aft FahB~~t~19l'nt .so¥,~~Qil'I j ~ I , f,1!U Q "J~h: ,~e-lt~~()rr-dtl~. Sevg:r;yJe: M~Y0~, -

II r- ~IIP' Bt~ndj ~~lm[U ~t.r~k'ha~~' ,pl\"'61Vb~6. d6;VS:. 'I J'., SC'i!lnh~~ 1J!'I~ ~;Z:_~Jmi u;~· mu~~'u H'liU- )tGiJ),I\Of~r,. , I ~ j 1 ~1 Qlwiistl1k.. .:H~PJl:Y .;ro~djO i(j~lm.cg P:fl h'Sb K~lu~ N'f ., " tf,wi ~~e ~~hchi;?~ ,~h~j'~'; oIIbem ~piB~ l'uml2tlQ.~ .. ~ H n i U ObN@~(j ~e YMmrdn;rit,. dem~. ,I:m:~tsy;wt .Ef'i!nir I tj 'tl hi lr.ap'1n-s~n~ ahtonyomnk .. 13u 1',uri3lll;tr:__'~~ a~~

~ ,~ j II adtl ~ c~J;~V~t~ i' B,U si~~ de ~h $VVi~(lI¥um '"!i'e :her' ..,~ ~'''~ ~ t~e~'i4~e ,(1'ilU'O:nf~.

**11'

A' ~ ~~~ fJ\pta: ~rt ~4rCW~bli'O:ri 8e,v,~i aQ~~,~I'l' (j(h)"hl= "I i ~'tf Oznur ,G':i~d,int, H~irw ~le :t~~1~M:n~ ht,,· 6~~ , ,,~ II ',J tr 111"'. IC~kt~-It'_ ,~Om\1, '~r &e'Z ller~:be;r I~fdug~ i ~ II~ I!i~ }~CJ_~ni~ dQ:rditniil: eM u~'. .N'o~~W-k.

~{~ '~~n ror-da. a ut~l~.. Ibart~. .R~lt~'~g ,961'~ Q~lr~1W-~ I' '~I' .'$Dl'(l~. !!lO' :ife~' lJe~ d~ftl:r-~ i'~N if~"JJt~' ,ll~, I ~~\h~ - ~FOnm Q!'ab,~~~r'. "imd~ ml"'@~~m olflbt~~r~. B~YlfB

:9

d~~,~o;rum. nl~jf,&d," g6r'mtlj\lQr,u!H, O~Jedi,gi~i, ~~ iIt,. l~(I!nlIi~p

..... ~":' l- J.U, ,'_, -, O,iZt1~ r"1_U'l .. IM~:rtdl!) .AI MJ:'-\i'JiI'iU [ DQM \I'- i9' Bi'-

~~-fl~-- 1"13 -- -- --- Qi.,,.. - -- \.r ... ~

8'eS!i BJ"\in~ d'a, H,e-ylim"mi'fn ,~~~c!S~la, ~'9Ui!3nd~~er, .11- (et'm af~~~~ Bilt~~u Ue ~j£tl?~j:rmbi ha;t:!'r,h,'j'l'rUM~~ BfA~r~ d'a, ka"deM~~, i$:f~yQ,rl.tm_

*.~ *

M,e'fU~pJ~;r--l\ TqDWm~a~ l{:ur~~~ birqs;M4C1n, 'Gi't~lil l4:pn..lm dahtil-o 'Olilfl t,~i!! ~6!Pk;-~rii 'G,~&n Zia~~~fl',a«~ (lrdll~l. ,n~I~'n U(R, ,i'fI'S~t't~p~a,r~~oo~' ~~" ~(fV.9'" ~'t.. ~~ ~U~ihtndf'~n£ gij,fflQ~n; JJI"~~ ,tae ~m O~ ~-m _~M,erd~gi1mi 've Mm de ,,,ah I~JIl!ltt~ ~!flUnumu. ~, ..

~edi

HM~~ £Il!;abj~tr'. ,[J~lut~n; b:i~ w,slitn deg~bm.. Alit'~O i!e -0 ~I(rnl~r t1~dni ,bB&AMi hg~rl~P-fi~z 1N~ il"hlin ~~T,q .. tt,l1~ ,brmoh tcg~~d ';)lImil;·, 'a~flJ:t;~"~a ~dQ; a~~ "d€fr\t. ,B\ \00 ~~I\lfel"i ~r~~!adl0f'~1l~~ ,l1urdewe dl'J~. tilonyt.!l,!", Al1tw:tI

:gaU:r ,~.l&)""biii'DiEdt J~il" k~M~ :Jifa.tr1W rJ:t iflQrtl',~~or. " , ... hrz~t ,a~~~~~~ btl'" ~n~ltndtr. 'Us~Edlk ,~;Qpt~~~· 1~~Q.i1 ')~. n'0rm OOmlm;r~:F 8aJu"p b!!'lit~oda.r.", B~A H~~~',yu., ~nd_"~~~ &)I:h~19 ~~I;WOlj~'l b~'M~~m, ,~_~flt; ~gt~i3.. )!' ~rt~

''''":l:iPi ... :iIIo ..... : ~ m" ~,~. ....~r;1 ;:;.~~1. "'{_ ~I!'!~ _gya. v--~,- _

,B&hl~ ~Uf1lf(f1" r9U ~i!i 1 N~' y~!4~n IIr~~netrlllob,j!-)J'.o", F(i!h,il"t't.i'll:V~ ~a Iiomaqe, yen~ (1I!h'aJ.!~m~z~~ k~:Y,1l'iI4 ~.:;. .mn: oJU~~ b~~~'P@~m~,

Ci~h~ Hanw"a '-~f,e~ edty;omm~ 'R'it *.

AC:J ootu~ur. 'YG~~lt~~ S'oFttlr-.a. ~fdi'.

,H,~ h!t~a.n~nl K~ i=e~e~in~, ~6em'~'G(Ji~m·, A'~~«~ .~c~y~ ,~~r.m~' ~uanjl", 9~e'nt'i!r~l b"'U,liI~,rUlt~\, i&«J'~~

:- - ~","i'~,oiI' ~ 111.'-.' .. ~f~,;o:ool'h"""",~ ,~, ... , ,o!!'I,r...,.:.;,,& ~~~b!-'!om!n!L. ~;!1 ~,.~;rlli!l!aU~ ,,;r'~!WiI!'IIi:,",, 'iI!' .... -J1;; '!':f """"".,;0 - ""'., .-,

'iIIDa!St6y0'1i'sh;~ 'Bll;). Uv~n~~~~, ne~1j, W,R der'6ee- ~ar? a. 'S:~dkl:D;gm~f.'t~' d.uV\~r ~a:z'w:rt ~a~J;mw$lIlm-. ~ h~n~~ da. ~aJ1\ !dqu.QCe l~~~W~ :l!~ lI"'1lA~¥oJ, d~:v(u'I~M>a' 9ap;1§rJm.:]I.Ilm'Um. ¥ a~~ ,~r1t(ld~fa:rnnm ,b,ir M'imii" lii(l~,. l{lMlrma~M-tt~a~ 9Qt~"' d'!j'lIar- ~u'tz~~irlr~ft~, ,o~~o~"lQrdl~. Bill

~Ba;r_u.n; tW3Vab,~ fOYfed'Jr t » l;fQllSt 'i3ie~J, SI3l~I(jl ~~j11~ ~Q'"

1,0

fUd'~kl~" i~'n~. D08W~'elP,,*,)!'iit ~mGJlr.Q;n i:JC!J\'ij!-fl~ a~'~~;rl 'n '1E:!'f\~~~c~ioj :QlklllUl. 3'Gifj,9"~b;Ofj'"-t{j~.

.nfl-J'dp M'Q~uj£~, H,ay~~nu!ril .tu~t!tlln~ad~ M!MW4!nd~"'~ flIlCl'L f,'QkU~' ,d¢ha ~yi' 1l1,~'n old~l!I,". 'RGtJt'YOJ",w.~,

O!~e'tl!rw(d H'~'ep Q.zMrUlt .ImlfCi Qr~~ ,Kemu~ ~i u~u~.toLln SOJIU·G", tr,e~~~ d~ WoMM'~wn 'UR Qti,~rmdebt

~~'rBm ;V6~rtA~ didl~ d,a p~l~~t1reb£rm~h iiFi.l~, $$taQbl.\d j (.I~~~Ur~n6'eW'I~t3' MI1 dcd",',~n, )fi«SJd,~. H 6'~' O:~!ft. bb" ~,. ~U.'tkU" cU{je~in6' ,huIfae par;~tW ~ ,g~bl (tk~~,CU'1~u~. .I'gor~~" :Jolla b-OJ"U8',U"lmn f~k~ d~i~i'Wlaf~'a b~lfu~~ !D\h~~iIlm~_d~y,~ iUZceR 1l.o~ ~f:U~ i.ci~lu, ~iV~-et'e ,g,i~jjIU~~:de: W{t~, ~eflLl1ludek~ uw~l~t~errlf ~aYl'Utl lb9k~ f ~I rIa )pL~R~rli~'~" Df.!,~tinin. e~, 9iztl~ )iI~~~tl!j!, tn8'm'l~ III j!m ::!!:aWJta~ l«loS',d ,fn~cnQ:~~-a zu~undGd~ ~'~iM~U 'II ~~,~u 9'~l~)!'ar1 01Sl. h~~uttlrIi[ir, cdmn ~~darda:~ ~~'rt~d" ~! lt1k ~,tR- M'Y~n. M~£a~! n ,~~!~n. Yt~~t~9'~r.J~Ii:u. 'v!ll!~~ , ~u:arl.l~Z;~n ;isMini_J ,~~'~tt~ !~~~~i:erie 6rl~ti;§iJ~~~a p~,1t

0'" IUlt~J~boyaruni. ,Pe"~ $abafili-m,n? ..,i.ht,~:y~ [Ii.d~rm,.e~, 'I' h#litl- cla. m..tatlidit'- 'lilTu'W~~G<~j'mi~ SQn i~~'r,e~e' ~~liil1l: 'I) tiltjl'~.m~ ~i'~ed~;r. 1?cd~ ~~r sDb~h.. .b:Ji,y\~~ litr If I "Irl ~ tu ga~~ r!~ik,r ,9~ir,(~' g~r$"l1ehtSi '\'t;tJl~_:a'~tI,i~ ~1ft ,II rl ~,d~I~, SOJ'l~OOni [dr-e'rdlh. 'C6~.Up ,~J~'M- ~~. , ., 'f'II' ~,.,~c:n b~ll~'a Us~ k:~)if.lG nlfak~ Oi"_~/4M'm~

1'1 'l~~~~~r~ ~~jardJ;: bu.ntt GeJ'*llFal 'O,~tQr~'~~ lmar'''''~1", I Rj,JIL,QFu:r.n.

fl ifj hi~e Ge-nl~~~ ,p..tifar-un"um. :~~~~~ M~':m£'8me, fl!pril<m, l'tader ,,~),It'l'.eMe'~! Ketld~lln, ";y(lr~",~'lI ~"Bill t J~at~r'!1'-o.Tum"

(;Qr1e'~"(!;l'!~l~~rui1;'~~ ,~~,~1#,,~i(1) b~'~ ~~~'~R ,d~e~

~ u 1,1 rl'atthyoNuke" nu~lU;g,~. JW,",!.\rf,~r~" r,ir,~~md4 '1f\Ri~' nj.VU "an.rh,:' i~g,ili~ce ~'r,e;tmemlil: ilB;ti:!,J'OMU. V~m:li ~~ ,I! IfI~ l'j]r","~. ,olUiu., QlIB.nlM &e~" '~~i;h'ial'~ ,~;wg:M:~~"~~n ., t~l~:Ilp;t;l~~yomlu. t!'Sev1Y'O:J"IItm. H'ocam», (i!:vr;yanfu ~'~'

III uJf.rJ~~i.n U!\ ,b,;uyu ~ .htrm, o,b~":i ~ia"J'~yordu. IlfJm f nl'!~ {I;J~ 1~,H'3i'irl~it,tliH~' l";;dU~-c\~' tJojf'4MU!lnlii ~$t~o\,"du... Am.e~

n

r' fatr. ','a Oidip .Am'GI'ikt'z 'dD hlr.'5!~~fu ,cP<'I'ce'I' pl_b& In hc~,rli;lJ'OJ'!tIu.

"...1!'~rdda:l. Muh~r,re.~(I; 11 a Nt. On. bfr )1'111 teqBV~ y.ac~nu~Ri ~ies,hl.~ go,nned i' d~o·~d~> Bir YI~' al'~ St~ hlleNde .~'m,,~~ ·.,hftcre' m~ t-o:guJ~ £;tidj'1\D, ,di.<'-· Jromu. .RUivati., i \v~r .. di 'We h'Rduini 'P,'Gtf~ lfa:~ltn-e Qft:1on]1i.

'Oz!on~i'J'~~' ubfltindle Ibu 1tob,~mn. [~f 6,rin,~ a.tt-' '~r~e» Og kojUlt«· H,(l.),lW ilG be;r-(tbrJr otrlll~ lk1mta: d mutl~dble. U_,k'o i'1iW,PM>JU: .~~U unwtmlq'tD; '"&48 ~,*e'~ ,~·n~yo.r~, dk.m:·ca gu:c I\"'s.' k~'IIa,~R k~l'lilUJ~ Berab~r lid_ o.kuy(}r.dU'h:~ Gcdfba b~n. B~'n--$. terlhl£, l~all§-:z.."orcllU'm. BlZan-t ticnih'. biy ~tda~ da orl.Qdg,~·

lu~ tar1chidtr: H~ylio da ahu)1urdu. .

S'w 'S~ h,~hMl·tld~ ,!J'."U~rom ,h~'Q~£iJrh:1~ onbda. ge.nd$"in bi"r "1.m;de' diJiifm If; "_liClr)'06" ,"_~"l O)'"~~!!lw:n' 46, Sie,'m~f; B,~il!:&l\l fl,ofma~ O'y~mu" u~~n sUre DUS'tm UofmGn/~ IOynm1"g ,8.enary,M~D.·~ ~tltl .. 8onm bt.nten. s,u:rp-tidi bilgiJandtrm:es"Ent ya.p~~:' >IilDusttn &rmo.n. H-o.cam~ ·iQYll(jlHl~Il~. beni SBnkY Do--wi$' ~Q'nlln~c:brl"~ d€di. Ha,y.'i;w,. S~Y-\ D~i,tm ,,,~'eltdjr:, Denz.er; rtmOO~ ~ol.l da~ .f}",~jid1ir. ',",~Tdlm..

o Olin UQ,y,~(;":y~ ~YlrdllG". HapJ8i~,~ . n i;)!i bil~n'

n ... -.;f, - '" It.o .' 01: .I. _ ~ ~'i'''.f.. ! ...... ,A ':b . ;· .. f .M.. ~

Jll;.i'v.iili'~y.e'l1o;1\lI);i)! , . ~'F; "'K!l!tUS\Ob~~ ll'fUuod)'l- ~d:rm· mea HI~ o.,~u~

)!,or. lop;1n'~ ,ClJr.r:n ~ohtn:-lQr 'rIII\!I' nM~ft ho.,~rgmilm enl~a:ya (fO!~~J,mr-la:r. IG€lFdiyanu1. i'I·. nedeDi M~fM~O;r..' san[~ ~mi il'dem.e&, o.l~r~ Bu. (ljI'l'U m~ O~w"'Jt, a(dma~nl de ~"hyo.r.

fj'~~~ 0' ,u,.j,t. ~f;e1J; gli~ ~or~. Ano~ UI.diJlar 'u~~ lla, Ibir sli~e ,SOOJ·C da }lcty,lw'nJ~fi\ ~~har'f~,p &eldm Iw~ d:~jum, ,hi,cre hD)!~~~~und"" ~~ ~~U~~ ,bif hn~tJ kc~~. tdtJrt) bao lwDJplO,r(lr tUt·zen!iyordu v,e b~n, dc' sayun-a. ge"kn, 8ubQ,yktrkl hon~")I'Md,"Ot. D4,),. namad;r,m; «b,u ·insQ:n.m be ,MI1 ll.Q!;ka, ba:h(m~ .)fok~ ned·en. a.y~nyo'F$U'.J'l'UZr!. rd~e pklfk~ 'Y,t:t,z~J KMlr:' lI!ib~

- - -

i-jYOr~ ~i., _"eki» ~~, • r,~baf;~m, d.Wd~J"BEJnu.

or."UQ' t..u:rtU:rO'l'if.i,q" bU8Un lfl.kor'ntf~ dW6Z 1ba,)1n.1nn ,all" dI)8iDIUi\~ bifndy&,1" mU8Uq"~"1ii H~y~~ 'ru btl" Noei g6e~

. _

U!:

~i~ bim~n ,000~f!,p reek hi~itr:& lrt.r i#r,6l1::\f kogu~a, (It . lar. SOfl~ OtcdM UliJ'IUl'y~ Q~lwr;t1P ben '- ,~ .. 1O~t:tt[Q;r.

.. '!IlI 111

it,D", ytl!nm«Ja y.ifie. ~ R(~klir';; *

Hayhdnui1 firndi IbM, ,Cdhni.n i.~~r£n~ da.ha. ~oll Sll'J~di'W4 ,tg~rti~~" Bir ~ir:e' ~onM T' .lr:iyc dt"' '~_' ,.,f'.'aagm.!I.I SOflt;yor,um ...• ,_ man [(;"fnhrl~. bt1,.&(uU·lJ~fJ !vrci\'~ . Mr ,1W~UJi~ Hoyko~~'u ,fOtdIJjllJlilU> bUl}"o~

runt..

lwWilgim ,udu:r: .8aylW.. d~yr~m Mre~jlne. 9~de',...

~e ,9it5~B Tw&':~;t~ ,~,:.-I~JjJeJ!el·i~~, ,)i€fi!!wen ~e:vg.~ v~ iur,m!l?,lk f~"!Jzf~'r-1:1)t;t u:I'UldQfQatt. En. ba.yt'ih: (iG~H14i~~'" lar- ~nde YGin~t';4 btAS~ .lUl,)'U,yo\r.

Ktu·$1,lf.l' t~tlrn~ CJ. ~m ~J.ddar. UuimJ' 1l0U%IU'\ Q,(llJ-

r-e.5'~ U0gi&se ned~r?

***

'Y:lif~Ut .KU'D~ KBM~U~HR1'a.r' Koyu KoatJit .! 988'

10 NSlO(Z;~ E IE'i(

.M·:u~te~m Peder Ua;noo~, B~dQmtr ~~e _e~~pZ~ M~~ ,a:Y:Uiia ~~I.Qid~~t:a~ ~Cl~T"t1i1' 'l~~ ,$~ki~' )!~ gr,a,yl'a.u, a~ ,~e~ ft~~~ A.~'.rttpa'·~r1! gitttm. \P~ ~l;&tu,~l~n .lmYIn,i~!;1il_F

~~~~~d~m •. Bu, ~~da 1~1a:ll~o~en ~k~~iI'i m~~mplcDn~~ Jhln~~~~ . s~l~~lldimi ~Q'~~, :bc~"~~l\ '~~~i.~t!jr-imi 9'id~rm~'~ l"lllj';)'~(lJ~ nUB !lana. y~w£ Ml8k~~p.l·l1.rm bi:r btl,~affl·a.. ~j~ e'ks;~& ,~i;bj~iUn~ .gtj$tor-4~ .I~)1ti~rl $,ajm~c1t ffl~~ ~iIl\ rt6r~mj;jfQr.

A~r~do .~~ .~u,. mj~~.f~~m~m. !'fuj, d:wJwtdab.~JeC~~. ,~~~Miwi",j ,~d;indm1t,. rnr"h£r~ ,ba,'Pl.fh¥tkeh~"nd~~ f~~[r~bUe~ ll,~ .i~:r1i fir~m.nm.n evrnnlSlSA liiW~"~ ,'U~ d,-~unity@ruQ1.. BaB'knu~ Inon(:: Vie· .:sevgi .~t~d:t'!'a'll"litg; (i,,on ~~m!l~tni i~nh~~n ;t~u ;~f'" S~lIindi.Ftc(, h~b~3!{l',", ru.m.

Fa-l.g:liR; R~ah, 1 '1 ."!li~t 1 ~Ml:

K~tl~~U<'~;r-(lJ" K"6,Ia:

I'om 11 - Su~'t(lilfl.ahjme'~te iil-' k_,o'dor ,k,Qldlln'~,z?

Cel"topl 1 ~. m~Hill iIlii'Ii ~fh!lltl{lmahmet Igu,iiThlerim ~~:$'Ol~lr',. 1983 ~n III $lJIbut: :Al'I"n~a I!I: BJ f' VeMf! CUJt:iIi'a:nuriv,etJ l~ijl1j. 11(!1l0bE 1(,ln se:~~:z 'tl~;!tI ma~fkijm o.!dwn~. '~l;Ity:~JI,gfi!dlm~. Se~ ~mIU'J~/de! b.iir 'sir.redell S~ ml~ Sul'~Clr,jahm9~:e kaWIJdulimI,,, "ut Oreak :AYI~~ldo t,alFiIUye old[~m i·

F·(m~a't. Slil ~b~lnc'hm ®fOOl kol~!~~ ~m @fi fe" bu ~a~I~S'htl~1 e'nin ~1~iU ~~~rla8mdaki en ~r~eUldo.UlemI0"rj Adeiliilf b]r'i~i QI~~. 1O:mi1~ In kl!e . Bni ncj .. Ordfl;11 VEl S~luvol1leilim Komu'i(rInl ~§'II"n\'Jj 10 ~eoer'lli I~'e ~ek OlZmflUJ1·un 'cJ(I~ ~o:s~ nch~ln SOflHlI ho pishil ~e, b:ir' 'Q'ehGimU19me Olvr~I~ri. I~u 00~ nGI~l'IZ ~oJh!!J tDI~, ibinllJnn n €!lk'Si'kI r~~ _ \Ie lelv~rl~9~:zIit)~ VU~~ AdEnTh le Iindel f'o fa ~~rll!l b~ 1~0 :ZOif va~· ~ao~~~ Sys~Qnc'~ma~ ~~avin~ bit e:[;ilr ktlm,plllI'!;~ d~nO~WIr,CH.lI. e~,o k :lulij m I:er se ~fieh~tit'li. l{or~uhOHiU;lo. buyu~, ~u ire iii! i~\'"

Ie r ,gomiJ. -

Ulzu~ fl~ Illik gl'Bvleri ~h:t:u. IOO'h~ &~nro, S~Vk\9ld~ Ildfkrteli S l'J~fiIi!f(llleilotlr ee~i~'Ylh(iJ',e bj'jj' boelka ~Clilk. !QI111~v~rrd'~ ol'e!!ii~ ~ rkach:i!il~ rmnml .AbdllJIUah, FIJj~i:~. Hasotn 'Ie ~'blVd€iIr'~>o b~wnlkt>el~ ku,kJlJuu:I\z tutiUklll;l! i~nWilI oak buvu1k bif' Ib6Hlmtilr1 un kCiIU~;" d~gi j ac:~ ~k 9 NV~EilrhT~iz I@~au. 13~1 ¥e'~ med I~. Gerul'~1 O,2~rYn"·~ un ,~JJI[mune i!tl:U, 1 , k,C!g.illii~iOro ~OlrilkC]tl~r Irf!UJOOU11L On gUI~ kQi~ar ~1iJ!l'JW!lml!!!!~u._~ el~ITIeiillili1izi., 'Y'i¥ere~ iJin~ili k:e~~U@·t 01ri11 Gliiin k:ciLl!lil'r dQl\,o ~obild ilk. Sil'i~kli m~~~er mOffi Wldi llflf", istJi~~

!t:ili.mlti.111Yiyet O$m.~~!,'ll1.dgn §fnJi~' &!l~kaD''':IR ~u]a.T:m:!l ecytl,pl@'[" 28 'N1l5~n 1~8B 'liOlrlllrllmdA;l '011" ti~~~mt'iJ ::f-1B'¥I i'Jj1:rill~!;

~mn bifllk~erUnden va~IiOllildi~rJr. ~otl!J,I(lr"lIlZm deill\lf I~O~' JlII~'onm ~OVl1ok mokJ IlQf:an¥tol ,ke:S:ji;Nit, 'ils~erl. taker Ila~"r ~am koG wr~I~U't:I' Go'Uu~ar;' copladl~ca r.

Gon elm I O,Z:I,Or~1!11 'lie (Jarn~,ulManlan, 'eeiii:ltEtlVi d Prenl\911lld'e D<anijm bc~1 b!r ro~Wi In dMUJg ~ nu $t1n1vomQ:' 1f0&tt1lJ. Yolll!1lZQD ark(fifa~J~ rUTIlIIn ~lre.;n~,iJliL\e ~Ojjllil!v!ol"am. ~ I1icalk btl QCllmJ~}~ $Il wreneron. beiOmm ~(:in" o2.e1 bir PrGg1flOi'm &:!o~rlon[.

Dos~o.~e'll~ikY'\riri IiII 'cEl!Q9'1li iI'lQ.1r.arl~l!da d~1 va r; hopJ9Eik f in30n Il'mde:slnl klmlilVl 'am(u~IIY'Or, ~ nnlesil11i b~~tfl~e'i/enlef kO'®fUyOIi. GOl'dl'lOIn., ma"11IS,, tM!e ~Q"' ii'J rOI '!Ie. ne k.odo!l" i - nnstz '~' u;ulone u~g1Uln oltll'OO OliS~IiII. I_ ~ Ji'llliJ m 'nsllm&vIIOo rev Ib I~or" Nozlm MUun:Uit'ln, Kernel! "ah~fliriil ktnldfr~1 eski Srur,I~QrUllhmet ~@~Udt lo'm bl ~~ yll§lnI,d~. (hf!I!~i bnhoe 'life' d~u'i!llJ;gq[l~ ycBr-~ne\ t!e~'oo kohpiur vo«h. B~fllrWJ.1!iI JeiWiJ ve' yc~. nital IOOQ 1'1 Jlgi yitirm01i11lek hOi m1 ~I:ce'tje S1a_nrq~'k. Sutun '~mtuk"" 111J~amQ bir ~H;ek S - iVglisi oo~I'tld~. 'Fh~liIl1en VflSCii kloch~(IIJi'. Il;1 ~ C(lhsrnO¥fI btll',ladl~, Ha, 'Ortrji'Jd!'n'"mcr~(W ce,111~ rmo~u~JQra d~11

" .' 1lQ~ VOMum! Hem,en y()!sak lod!llar. 1M: itap QkU!vord'WI'k~ [,IjllilUz.a IwsUler.

Bir~fI,cl OJrdu KomUnnim~I~lnt;ll pek ,wk, ~en~raf oe.k :1I'1l., AVUltm~r(jmin. GQ~cmn", l8vem: AlbfllY'UU. OZlIU!U\ IKanm. O.2.totfJ:run'un ~OPl51IFul'1 c~oonrdlllar: OkiIJyrQ'bDhnek I.cin limndli patf"lOlJllZlo niil)lm tate~lk. Wermedile!'. GOndu~. (]ra,c~k. bk kac, S~Qt Qs:t rr~n~~!J 'elkl, IlfU'l,()"eroden geleQ 1'lklOl oklllvob!UcycuJ~m. IFal1cer'@l'f1I~ ccmlllil Clkc!lrthrmr., [leer~~' ~ilr gelms'" 'Ie oo~f~d~,

hi<i 'ClJllyor;duk, na(:lgr ffillZI ~e;s.tiler:- Heplm iti iiIl da(;lc-, f,llllill mpl~y~p. ,mer 0000'1 bir er illf(lC!Jhih'lia 'b" y02;, ki,il'lilfl 1 fcto.Uiljl dogl~mQVO IktllktllOI1 V800m Iii Cil't1~Q!~nml t'ii 'i f.Cle _ iiru~ 91311 va Iserllll1ln- JIOcl Mna gelebnhdt lReddetdm. ,Alm!Ild~ 1ffI. B6tun '~e~OieiVi Ihlc mTmOVi k)tE;,Stt1.

lEUr g,dUlTn fd~rreclell hooo'r vGl'dillcr. ball dQk:tor gelml$. ban i mmoyeno edeoo!<lmll:' Q9111\: [I r;iB v\11 iU::denlyle 8,ld&Oum ve SCl!~ ~D~II'Il'I11 kOrv<be:tt~!11 m konlisnJ!1dc AVlII!lflO'do yeYI n ~Dr:· ml~. GiUfm. ,~en C bJIi d~kror mUiIJ!y,e,m1le' eUll. ,Sir Cllal '!I'OiiliU\z k.aJd'lgRmtzd.ClI behilli UlRldlC rli1l il ,do S6¥11edll.,

As.,1,t I'iI .y.arg~toVI' ~iklp' d~'iialS!1ib1 bcwu Q' tohllrem.e kamlr veit'di" Koa'WI$tQ \(J C 1 fr1"-1 b -It IlrySlrd iJj m .. 'fahhye. sevin!!1

16

Y.ll~1iJf~n'dgl1il, CojiJlfdll(lr e, YotilGtl me 'Oittim. Eilieri ml (i!liU" dan keleD~~etlill'0 • bir' fJilapus ere b.os~ (I bind!li'ip. S II ml~ y 'y - ,~tltord~1 r" Toilli ¥e. O'rCilec(jun ~f 1111.1. TILilr1k: OrdllGu"nO Jii,Clilk.Q~fjl eU!ij ~m !Se:f(lild;~tlS~yla. al~! y~ Ulk jI'~r:U bJ11'" d U'D O~· Im'k tJeni y!8'1!:1 fdan ilUlu~!a.~llo'f'. S ulmCflohmetie ik~ncj ke.z 1D k

n:-.

SuIWfllalmm~t'te 00,11(1 YOP~loA Iftl O~llmOI!l!rz 'i:$ b duro

H~~ kl1m savJ[~' '!{OP11 m~mallldir.

9~ ~ i l1ii1uayene Icin gQtl~tuen d'ok~tm,~ Il'I d(A imZ'(jSJ'Ii,I~. o.t([ 1'v~1 ~(l1karet ~1 m~ ,;~stira1'l1 Iii" {'&It'oriok lIt;1~tll. Kur~ ~Q~m Ii1il zordl~j vine M' OOfd~, €lUll'll. BlfJltdt']l, 1:<1 fOlldoNlfIl cl'u~IiI1H \11"010 oj d ,IOI! , Bil'in;~ism. btl dowodan v(nlllll{B'Id'I~illln A'Sleti Mohlkeme'tnilr.ll ,~konl Tah~iflEi1, Alb@y', g:efU'~Ii"[ini1de QklDm 1I-, '5e,'Ilermi~; we Nnluiml"' okunil'lu~\o Selimiye'd~ QO,ii1'9uli a ~ idlli3u ioin. bl!lln1m. ,- foylO VJil okllJ!lmillk loin rUlJlm Is~ei¥e I tel- 9 roflfiia mli1don dyvg"ulonlf~n~. le'l.!! t" JI~ r;CI~IQjlln I~OPY'Ui"~!I o'r~r" (D k!j:omlCU'1 OY neff) Imkl ;sOfra rmu I!tUrufm'll'~ ,befi~nt! 1~'llkemde ~IiIMni1IQr ljIi~f~ dive ~u~m ull(jl~r V~ iTiem Imyllflemh'im~,. SonlTMCli iii to~ !l~tl m \f,e! ~IOO l, ,~kllliL~isU. SWlI~,alulhMe 'e ~e beou muet!ven'J~; i~Jn !I:elr1illoll1 \Ie (]' 9r¥!ilIM'de'*i tutalFruJim Imm ZQlt!lllf,~'n diOk,t1l.II" Mo1!1lke.nm:r·de. tQnl~llk ,ooarken \i1~ dllll1J~mCl J(UIJ!Cu'un seresu IReriftS IIJ.ZmO['1~i~rniu ~Ie:dl "egum mijj~ tel11a~$iSI Imlf<- sulmonohmelt g:i5re"'lit,ri~, tU.lpishu::Hled0 IJem m Cl1¥-ine IOh), bir ,d UfIA utmOnlil'U' ie'~irnlIJIL~'r moh~e;me' '~n~n1Ia I clddl1vo aim dL

SQI'i~ ltd: Klmt.eY'lo koJdltlllZ?

,C;eVgp ]kl: ,Sil~a~ r~S(lm:l~alria kJJ den, Pek ~ok. ga~el 1m!· ,oo11'tOi ~olalflil.

S~I kllljlO ~ mM OetileNi"ooe,ti! '{eni (.nkm!r,;111 W'; TCilfki¥~: cCIy'dll!1~ II~E! GaY'Wil'i!R~ i(;lm1 Lom Rliissel!im silahs'!2'r.aInJ.m~ ~il mi'te~rlilillil ''i.,raml! bO!l'kQn. Kordli"ml 'Bruce Kelliirt ge~mt9~to .. mlmle dB GOliu,llB: KQrdl~no ~ Eh~lI.\!oe IKelllll'\e d., s6¥~ '~m: «!tel Til!Ili'U'I"y(l1 hllQ IIUIa1l blris.1 O'Js.~vdlfn", c'" . eV"fimde.n r;.k~ tlk~tii!rlil S~UI m gililiiiil ~t~ st\coode>ye. I~Qpi)lG 11r' Vo6J, "f,IlUI ~'"liCl. i mi·, '~mu YOroittlljl1 i~in ~ _Iu~etdim. lI)!l[liIiVrimlii ili1 en dlrenQIi 'to qI~jg ~ ~'fi1S(und I r. [ElilA'Iada €lin gtdtze II YOKi1li I!t dii ~n~'lii iIllS(Ul~ dlr. GQile:ll. 'c:ilrrEH:iIc~ail. g:e»,Q InSQn~orla koldlm . Su ,sayledl~" 1sr\l'meKct roi~~'I! Sf\lI!;QS Kel'lrt CI~hldll" Shlnel m'lden~' IlljIejl, lSi· Hl nk 100 r~llslnd!ll d ~~~,

'17

Bize S,tflx:!hJhlfl plr:m;c Qcuib'i:D~1 ''lJe:rhlterdi. IBilli" kO[f'lIl]V'Gmm", ,1iiIU1il aC~GI birllrlel k_cd'i(U' lPirl11l0 l,a~MilEJm. OS'Ij)iIil& _Jl(h~H' da d'om~k'~ ye;PIl,aw 1!lIl. y:o~ III laic II rsu fl!JI rdlLl~ te;lm5e Ice mitUi II. tGOfiu~ ,~rnlllz ktl,t;uk~O~ hep~,n [l!(uO~k~iill'. ~'C;i,r.!Id'el ' r de 1~~DI0.! ver, A!f'k~~~J9Iffm b~ valli. d'Olillll. k $010011 plrin~ IOpOS!!'" itllllIf'~ lor. I~UiV(!lI!&1iQ 9 ~reJr1er:,. piriIfiQB~:~i t$.ker 'leer ~1~Qr~ar. s'Onm ODfd;~11il! fe.lker Illrhll1rmr. 'SGlarlro ,olrodo bj i" g~len mis :siUii~ 9iz'i~ mizt:c!ms,IG' ,e!elk'Uit IS,lrtu::~s YOIP1P", ~-, 'u- 0.' 'vopOt'lOtldl. B~rb.lfine likro m eel - ~~eJdi'.

I -rmei11 RQhl~i -:-, ryi«J. ,sobah Se~~mh'fl,e m!C ~Ikemeye, gld~ordi1ll. Savel a '~~ v I sQknl. aye' m'IJi.1 kJl!JMI'yetlni i"~UVO~tI 'l,i'e 'oyJro. goye.:t se~Jt,lrl ,S.e'~im'l¥erye gi;dtvordllJl. I~te~jlh~n, C-erlQtn n ~nftl!lllll vahle, . .J M~h'k~meiden @l~tr~ to'lm~i'!fe _1010;1- OO,~1lr. Ann:ofli: 10 gil1l t:a~,t@d~r'. BalgrF'iodid'o e(l'!fuk~lcl G~lipl S'CllkClr'un oh10lrUidug fj~i ,azLvom u. Ha~k.o i~Q -oldumlen=, 10r Q~lastlJ1ldlC Et"llYie:nii 01 mt ah:mil' 1 nd (U!I'i1 bll]~ko bOr oriokitlk 'yak .. tu, ~~k"\(i!rt >y'll'Ie dIe' D'im tun Ifla,'ko"ll'iIulI'1l C81N:S,~ Q'1'l uo. yd dart, Q¥O 'o.~k:~j. IYll ~I r m :2 kci 01011 HOYlkio. ha,rstl£l rI erle" 1lir;i\illllCu kIltkllll ~1'ld!iSinli Gltl!lro k lfilli WiI;Ci'ro 'lie>f~bbi:s ooetl':!, bir Oil iIisIOlilrU1Jii 'h.Jrtu.kllu.:f.llw,1i11J gunlti!~ 'mu.vor~ili* y,grdlm edi;Vo~ ~ ~. man mm(liUlI hOil(:lr,QlliJ,dllmlIo\l'n ~uk!lfloyafiak 1b:t:a1nO mll!l,luk ag;-

mbme.iye QClII'I''ford~,

1f,I(lU 6rndeiS . 6~gO' efi~iWl 'C~i!lIliUJjlll ntt~rl9rl Sullt!llmollll" me t~i:eJdL Hapai,¥le bemtJer _ko.ldlm. G~uifta ,~tlrkcti'G~ (111 .. dUm!l'll'l. ~b:fQh m Y~r'llkp IHasoli1 eens.{)y, D~I$I.II!!:II Kgf'a~a~. AJ A m®t Z€I'f!1IQI n. E,yhll Darbesl i~1 prO'l'esto' ic.in bomb~ y.o,p~~~ ken ik1 g6zlinu ~(lybed;e. [Ii s91vQlm a Ii'\km:lo~~'1lO C~vdiet. ,~d!~ ,DemlJ1'ci, Nevzlllt A~~~ iis-moil A~on" I[b)JiQl:'iim V~h~!n, Ve~~ Afd)fD\. Cl=lol~U'i m! Can., ~CJise,jlfl So~g WUII'. hli rolel fiiob{D m! Te,~ CI., 'OCJllk <greV:i)f:ld~~' alBIl.Or ApO._ FaUll, 'Hai}'d.(IIi"w M!:;Isora.

Allcak SultalrtOll'metJ e ,do ull once ko~'all'illiCii da ~('HdIAImil d ' ,1lJI1il WI \1"0 l'illm m. S(ldtonol1li'lile[~'tel gorQtme Q Illi:nl.e ri:tiiClem ,(;ncel( gees, solbaho ~odor oi IF hor,e.k@j~D ink iOl'W1mllll , ~Herk.es 9 ~~Ii ~SUJ'!3:1 life SU Isnu. yd<cn11If; t1fot ,oIUIi'~:Il!I. lR~iZriZta~s~a, lSI eldeetnmek I~~n ,SHi(fJ(l g,CI girmezlerdk 511<: SDk elektnk

.. s~s~eJil1ij: anzCJ yOJ)t!l]\l:iI. Gijf®~illTie gonu llQyro MCIl daJil erdi. 1;<rijrg;iii~r1n ,arkUSlm~mIin d(ll otso hQrkes, Se~td!~~ell"ine s". mlz 9!Jf\[llmlm~'k I;eUlyoNu.

UI:

Beni Qo1k d ,Qndu1m 0" T~1:Ji t'k~ !IITa n M! g:ol"[j~me gl~nftll!dl~ I:ginill ve gerive ktlJ~ln Qlt I buc,~ kg. ~Q~ cb~! gacel o.:lfd:UB laJ,jil 111' dUI;l ~ iliI maya bo,lna 1m" Bu be-rilil QQk ~Q hat1au:,. D~Ij,II'" la b~ri1;~ 'Et~i giD l~lQp$~,tti~ I :m.m~In.Q;i:Ii berm YU~Ili11]\ZCCI b~\Ii' gin ,atly,or(jj'W1m. GO.nl§.mefllli,n @n~h!: Illr' o~masl ,litflllliooQ a'e~l'e~ II z.amlJlil (lCIS ]100r.'ll. dOl~Ql OOk [k,oznk!O'l'Gbne:e~9im,r (nlJodlml" eu ~~<tim ' oo,k sev~tild'i'm.

IFaliO:t: dOho 'sonra Cl1~nll ,~~,~t nereda 'Ise. QY,P1II :s6~lef<~er" NOllm'ln d.CI V,Q:IDpJ'"UfA! ok~d'io!J!f1. Ke mCJI I 'Tifllhlr 'yo·lvorau. Bu k~~ir,lllill Or1:a (dlili1(1S] ~o ~m'C8 Elni I~~ m. SiOMiU·C sell\' 11- I(!im~,

S;ulr:aIrllQ~mef~e INU(lH'n'la ya'ttllin', KamG~ l'C)hlr~le yotF ftM. ~em(a,1 TahIr., u:zun uzun k,eSil.'Orrtl:eH ,I> I~V' yapmCli<i3.U'iI ,~ZIJO'"t. Bjrz~ m bQl.')I'e; . inls~m&JzQlmcdl~.

Ver'ol~ I dtil iliii!i'~5Inllf1l 'llnde gelen kl DlIselefly1e ymmUD ~Ja t1: [Ijlils, 'evzi OZ'un k,(H·de~lI. Booor-c.1 K(1iZ~,mi -slga ~,cckcdarn. Jnoh ,~~~kc.loflyJ(jI b~rli~te VGttn1ll. Sellmiys"dern :S~I~Qnahme~,·<I1:! IB-e;~ lIe,i"., B~l1iim de: ku~'(hiill1 D BUof!::~C!' IndiI~r. S(;nra al'tClllor l'RlIo ,~I~n Hosnij Pa~~'hJ am~Cii.l!11!i111 b~ mu~; &rnC7~ ~ob~Ji'lmiz Vo,~~. s.llmahIQrlma¥CliI tltl,lami~d(Jr;. Sir :boluIiIfIO. biz1m koij~ 0-'1 ~e 8~fUindlhu. ID tk.ogu~rllrn y'e"rilitll aTtIi'l.~oydl, Nemlu il,f8 Ill. 5 kok~ lid II , IHO\lQJ~Ji'itd ~n'Iffi'culln HlmlAI I~e 1b~'lnn O-'·~n ' Sin p9i!llC9NSfl O:VIiI1l S: Niye;fI\arvdt HCnl~r~J'It.. dlflnrUldtj kendi k~IW'&lm~.I\Z:lQIr'1l ~enclmslililden cmkalill IP, ~ kokYlojl\~ d(i!¥~nllllliil'UJit!(h' • i\Ufl bllJ' kog:l!lfC sP9Indm,~(]r.

Si 1(1 tlllflnG Ik ~~UiUiU bl!l!JI'{uiCD 6g !'endUe:. V61f1le.tioim~1: tOeinllll'di. 'C'ar< ~ ~Clk.. ~EdenllU .bir mcp:!llGt!l; emn vette ~~ke'lil" 00«- II l(W1faldOirli diuymC)z oJm~, en QZ ~h .. k'ElI bO~!i1y,l~ hopls,ten kao.ml~ bir 'Qrkado'I'Mlzd : ilJil.Ql!i;~a1"l pe:k se'i#li¥ordl1lmIJ [ilUrI.iRiF 10,11 koydy. "'aNi ~tl d:LiII'i1'vaSlnu~ Iiderh~ll",1 ~ I omtiali1l. ~dlilre'li1in Y'Clrdl'mIYlr,1 s@kiWk 1~lrl Sd I'ClI'ta t-e n, '~'I korma ~CI ru ~ ~ liS tMi. 'Oflko~dlll(;J r, SUe III fmln P{!1 roolad~. ESl'Ofl VC:llllta~d(uJJI.

kurt Jdri~ Fdoor lI'e yolkll,lkh b~r k[lrt' ~d i. ~I(j Iltoruyu~ ctI$u,lu ,bl'~IUkte hapse giTVTli'~~ oq:j,)dto Oijrendim. ~Yerolltl d~JlI~ ~Omi'iNlnl UG'ewleri b.zlEm gLom t'iapse.. g'irmiyorlar; VO~JJI\uliUrllk"~ ,~~nl ~Qma I!iI b if I{c c adorn. do kenflisi ~ y(jlka~~ltnretiyor. , 8-l 1lilil~ 1~d1r\Is 8ate d.lJb, ~.(jd!(i;: va. Apo, iSG oov.iktl. SUB'LCfII;Glll" IiIIl ~ m KOrt ~d'rfs"l koruvollar va -lh'ltl«tlt ed,lyarloMI.

19

V,e~~tJ d u ny'la'S1 i~i Iml mh~~ hop:i'6l YOWliiI ins/cln tililem!' oill1lty@r v,al 80'vly-arl'ar. Oe~~m kesinle;~m~ hie'psi belilim!e hOJll)~s, VOltmii1k I ~~lrv~:rIIilIlWJI!, meWl eo'bllb (;01( I~rken k>ollkl,OP'dum, i~illl wrir!er.B1;!! lruovo ~o"~hlrmCJdo HI( gr!Jbti ~o~rhD' k,Q~U¥OMUDil~ SOO(,r;J1 ~~~~nhll ~ehisind Il gilZl c~ :sl'trtlgu rri!Z :SU H~ ylt(lnl'y,ord~f!liI~, d n eoh~nvordlJ:jJm '!Ie 'blilll ;$ll'md'ol g.eJh:f~ m~''lfQ'ill1y.a ne.~qr,*t ed,i'V~Tdum. ti(1lrls Bev" ~~ ena d~~,m U'(lI,~ ruyordui Os~ ra~~([!fij]n k,(!I'1 k 1 t"I eo be 111 III COII~lfI(lE ti, g ~l1ilv~r v,~ hQW :saba~ III r ~9.Z, <lAlle nllm~ ~ o,oom lila g Q~ II hapil S~I~~yOf;; no gy~~ ~ap~s yally>@n. d!IV().J~du" KO:iruyU'ClUSU Me~~IiI~ l[air' Sell1\e :301ll1rtl, blr ~epJSi)dle Kfi rt Id'!'fl~~~ III ~rel kOih"~'O'UhiSlnl 9 ~tiri!fOrd\!J.

'Veli"l'Qltll C1wnYDsl!lda,mTh ~n,s(ftiil~or her scooh U'gulf' M~m= cllf'yu QO rr-ll~lr w~ y-Ofll!.i lift VIllP~~O rth. U~ur'UI1l ~(]OO~I ilk; ill,S,. lIiI'Im'ai yo~(bkllalfl 111 akuIllIICDJ!'., 'bn~ i ImiVlt;11HkJrmr~ (G;sriftl!i]e, to,m~'~, m!!il 'f(llPGn~tlr. Ulur'o: kJml~b(Jlrd1~.

A~~k;r,an~n II: M IT j m p@rurniJ '1'1111$ ,a~lrrmod~ mil. IcindeJ&:i t>'Ugrr.!!!'f ~@i~Qtfl ~on~~I:!llI~~ll'ClIi"tlI L!JrVuyorrdnl]l. ~~~.rnl gU~1liIiVc - !9r~!h,. • ~:oialm1~ lou IN~edet OruQ~!'~ Ig.~~elm~m!!ilr1,~ Sij_II~¥OOQ niI1 T(I~~~ o;d)Oni! !~irl' dWyorlQllf.th" lUrutt ~ t~ 81g'I ~I 'Olanlk ~!~ 11:~nIQ,n IiII ~QgU"liJ'!' rapcmC!lIm cQnGtl::o StlIMtliliiDIhm;e't ID-1 kQ,jul.. ,\iUlii!I'!lI dlWvdum. Hie :fflj,1 MltlJdl'lill.

Gee !$~(r~, ko)(jlor 'hl%fhJ oynuYlOril,ardl. H LZ~9 vUr'ulo i!U1 pu'll ses~\i3 "yle I!I'!fQrUl'ilJC!llt1lliln sitl i ~I,e rtmin b~T;(lOO~In~ 0 fri IrJ~u IiliH bu k~!lI$(lIn ke:l1d ~~!, ~!~o ~Il."!()~ 11!i,~,(l (lImn m .

.5:o:ru f]1C,~ OW:~ ,ol~sl ~orU.H~~~Ad.o ~e; (Sere,] ~j~?

,~op: r£J~: EU .. m'iZf.!i gic gec~il~i gin Y'IF~ m~. IDeillii:1I'n muzesi v,(]pomt Su'llkniroih mat. Devrlm MUZBS~ '01'111101 t~lr. K!ali'flj',~ u,g!Jll fIi ~:1ifI fJiI;~Hlr. T!i!Dnlhsaldilli.. lurRiya"m1Iln ~9k ,~k tOm1! UiMm I~ I S;m ~ burodg ,otlil~n~hr. UZlUll n bir tQlC"~hl va 11"" !Har 01 ke'lfe ~li Ii" (lev!!"'i Ii1I1 mi_SI :!;iefflk;i'Mo~,; en l~iVoun bin{ml 9~'I!" !~Mtmhi'iit:e!~ OIUVBII""

BI;I'OI ~Jtti'~~n d~ ,~,ki ~~te O~tffiriillm,.elBdir. l~ir ~dillll~ NCn 1iIl~ bjr kQgu~Qi 'l!C!eJiii(l~ iII'(lhir~ A'~i~, Ne~~ n, ~gene tZJrl-tO":d&~", 1011 !fFi;, 'VQ1.Q1k kJ~t:!Jp~'Cir:. !ii!;flJh~t!1iP gQ2~ft~;ce!rj ,c:doolh'JAQ PilI S:'ila'~-, 'h:U'., lileP31 kQnma IIdli f~ Bah!G-e~'I"t:I'e bu¥i k "af~rimdll'l!°li'll mil hey'~alleid Cdllknm~IIBClill". l'tCll'rr 'iiljO'Ci esk~ ,eml!liad.e y.0f.~rlm$U(Hr.,

Con 'kk Ie' Ce~O'evii M(ht rlC( Q~

C~NAKKAlE

COlrnokk'oJ)e Ce,z(HnI'W'nd~ 'E]tm(l:~to 1010 III RahijlP H(Dy~~ Manuel Elfdemir ite, b,jir a'kirQrballlll!: Ui!?k.umill b~luJi'iljmuyor. Sulttl riJOrnllilfilet CelZio8v;·'llIlde· to mud flml.

S ul'Nnahmer! Ot2Qew~'1iiI · elm b~rl liglml ve i n~klmi smr~ d1tlJruyrorum. Ha It! ~ IIndaJk1 sJ!!e~oma v@ \l\ern'~1iI ceJ~O be nl ill. ,g ilelflld Irmi,or. ~mi' din (u.t~urll .I' dos,tl!J k ~ 11,1( B~n I sO rduru ~ y'orum.

IH~Vllli:o Moru!,u~~ Eldem~f i ~9. Cemoortu~ ~91tikl'iliOnel IIQIII ''linn l¥'OJI"., ,$wI 'Iilrnfrj'o b~ni nn do.stlugumOOln bQf~(D blr y.(lWU~~ III[~~ ofdull!lnll 's!OJn'm1 I 'kIOr'iWlin.

YI~~ori(hr. horp.IShone von ~,jolh3[r[J v-e 1'\ 19l1 or~ada~h:I" !'HldQi'iI Ixuf_Q bill' Ik:imse,le Qoru~emedl.

Sir ililsa~ ~ ~e ,g~ru~uTllle k is~:ed1i~li'!I ~ bJ1Uy,@1\I,m"

Mudi1r1igu nu:ziin r~ZiW1l 'IlIermEl'S j hE:a 1III'lIde Roih:i p MOI1!IlJ! 81 Eldleroi~~1 zivoret 81meyn Rfllfl[lfiyoru m,;

iZl!l vtrm,@tnlizi diU fJY'OJ1IM'.

SaNIII'grlml(Jl.

'Ss~g~lli H"(lealm~

Bllllhrom mil ~p rt (]]~.mru;;IfY~ S'~~ffl~21~,~'nl;z alnO be!lilii bu-, 11i1'\:;run~2. - ~¥Irolm 11m eh~lug~ h:=j~ l\lS' :s~~lerilliil lben~ hit ilJ~ rnli~ ya~mz blrO~mc!i;iIOIWilIIZ ItiDl IOJ~n ImIiJ'iLm'l edin b~~n'l)l.

¥'~f"'ll Y\lld~ s~z~ VE; Aill\en~\Ze n€!1~l€r do] u, , 'S(!l,g~ll~d ~ I

bit" YIII OI.IiIi1~Slln~1 '~:e ~etnfll~ edlBrim.

~t~r ,e_li*i ,U I ~dlurn¥(]¥a(iJjelllcJ~ yen iI' :tlir- Pf;~(:etooli 11"', E:g€'r onlU ~e~erlefldi'~1 rsetk tum, m~!lJlldaf bjlzle~:n oltllr. .~CJI~il"Bkllll IQ~nl€lr VIe b(l~n~lrllr.

EIIH~riltif_z,de n ~peri n1..

i'~" ~ ~ ..................... "._.. ~~=~;o==~---- .... )-

24

Se:'If'li~ i IH)Qyk1JO\.o

Bu, rs~lbt1ln Uk ifJez yQrQ,O~1 e.1'lIttlm. E~en o~kllP I~ i.lfm~ h LUlrba,ko riljllOI ktJ.~Jldj nOml Ge~r'6slnd~~, 1Ll1r :Sill,at ¥u'rrLi clOm. Aneo k ~l!Ilg,i®ln 2t1ll1ll1ln b'WIlld !lJlITII. r;~lhMUljbul!li!!1!I d~ .~ 'liIi!;iillil ok;u~~ b;ildlm. ,Me ktup Y~:Zi'illi!ak ~ ~in d'al~,'lilcIiliLWln 1D~I~iinCi: otunna-

d:alllli ':;litee~ -

~S'tolliil b~ ~.~ ~ san ~ti 'k~ju:l rm:~ yune tu.~{!Iklu h!:ss~Ulm. IBo~u Or k~~[lI,luIl1lIIllIIIZJ' ill k. ge ~YI B'ebe'l),; O~nll'nd'e' d~niz {j l)~n~dQ b~11!' odQd:~ ,g>eCirrneinlz,el kartlr \i~rmi,lelli, Di~rer ~ r~Q~p~lo· nm~~ LY"klfJl; hQ i'igl t'C! r:~iiite ve soat'ttJ Anllju:lI'I''O'Vo d~IiThf.;O~~~~ m~!1 ~a rorlo~tR'rm~I[I r _ Batrf,(]] S®lrGln vok. S ifllli"lJltii Vi ne ,s~ n· t(lln rlhm1et;lt~u 1iiITII" e~r'GldOJ do g~ldliglimizdeMJ beri ins ol'TIII a r le~ ii~,~ v~ insilfl H~IF "jdlivOf.

I~ir i~i[~ig ~ V\i;]I':; 0'1:;10 eitookle,rl a {k~~~I.

:Bu VU:z:dEU'iI' ~Sit'01iiilbu~'dO hi~ :kcll(] lilfiadim. li:5'mJitmer1inbill hepllAi ¥GiP~!c"'-I!}jllmdan hie ~lli' ku,klUl O~mI(]51n1, A'JII n SOil!llll'" I1!O ~oGg ~:0 ~ rcr ~s~~lFII.bu'lI~~! 'ge ~l9ce~im. Se'ni n S~ klint. oekmenill ,a~l~vebUl(iH:~eg~ PfrI~1 StlUfIIl~m m"

,Me!t'~~tmJ 111.11 ~k)~IiIilIJ~ '0 11SGlIV'dlim[ ~'Dr: O¥~'k kabli~~ ~I brr~kn·'d'llliIiI!. B~ f 'kntQ k 'we i1!,arijmd)a~~ s®ml ~(lm:YII b~ rok:~1 m'i., UiflliBQil'i!M O!hill'ill~.t~~rI~llro Treu~lbihln~' hH~ll'icl·,c,1ara~: SiCiKimmOVI IS-'

'I~y~~dll!lm. FifJlfUk is:l!edl Kly'OIIlll!ltl~r:JliI vafdhm., -

Ittlr ok~m vab~nCiIi grtJZ~UjC~ (!i rk'(]ilJotl~rl'm geh:L ,ie,.. nln ~Iee~, d.U2G'!hlefm0ILeriM'~ IgiJ_~ltardlm. IPek s€Jrvdlller. Z(Jb!n €vil1lll len Qiin"I~lti'r \IIerirtl dne dt.!fU ,(er.

Mresim ~{Jlg~dll~ ,aru~] C'lido;. B'Ulraya ,m~bUl rS!l[l. 'KII!jw= $UZ bir :S ilrnl'le bi r Ja~Clg ~rn A,Ill1l1'Jo rn'd'(I roil'" IjMlfQ)gl!l7!lll i;st(nTf~nd~~Ol @lilOOk. ,A,vuko I~af.lmlluru (iI;d1'i8Sine g;6:r!!dere"~eg im mektli!p~Glr g,CI b~'llto U!,CIi~,~r •.

I!l:idEU",kJ3 n1 hl~, kllme;eye v,~dCll fJdemedffml, '~SitQdII !liml.,. mneo k'

25

01 Mn!il~II'J' lu r~ell ,.~~n _I~' Blok_'l'a~d IlnS:'l'mii~IRlmn.!] :sev'gri va lti~ii dUe klrJi'lI!lll~ net ~:s~m 5'Oi,m!yQlI"!)Jrm. f)'\·1,5·'d9k:J~el,e oYiI'lt-al IEmin

.Be,-~" Erkon~(li \fe, hCI!"~Q lemly!&i :selgml~lilml I~~t'. - -

Bu 'Oi'li~(D V,lmoz O:5~etjlm~n. bOil'iiiCI, Vaz:ditiJ! k'llt:atIJ~ Am. ~al'ia~;d(ljlld ~I!l e\I'~rm~ ~rderek bwo klti!l~!i1!! 'so¥He~!r'$~i. B,mra'Q Yi~illihO!<SI~ ~ 1et1g~~,II~H~]lRlefiffli l~~cl!eml~~iL BeJill dJ~ bC:HiiI;Ol ml!!ifl'~ IIll~C 'l!!l!~~;~r. (femi~tim_ 0' '51 mtf~ ~stllnbUJllI'do V8 (j"ohO $1o.I111'1Q

'~~ ,S ul'killri(Jh rine~~~e ~dim. Itiltabg." ~1'~m;QI ,riOO~~lliII'ilii Dl uaell1~}~ de a_~llmO~II$' O~Q~lk ye ~ rf.y,ICiI d[llif!JftYOt. Savorll ~rllillU lIet.

Hepsi b!!Jl kodor.

G.a~I~rinde,n ,5p@rlml. Me,t:cl n~t- ~'~I~rlm, G ~(z~1 gQnlerg,ol ,gelii!ctji'il!Ue In(u'! I YOlll;ll.m ..

.fl~lVg lin l"'Io,kQ, M~rhObc:i. Gm~leri~alen 'B!;J@~i!illl1ll-

(3o.zl~rimi Iho]lil(!!lr. lfC!(Ziromi Vo~ m! m ..

II:-.c , 1-.. -'I'~.-I iC!~'-'fiflim 'I':\:CI,h ii";i!"fI!1!;: ij:i"t~Uin..llu·. J!liinoe Hii~fi~~

8i",t!Iill~U yO -'IIl'-~ ---- if<F"'~ ....... _ ~~I_ Ij:;II V - - - ~'-

'Od'(mI'YC. b~n S~'Vttl~iii:llhlm0n:c IlkJ~'nl1i v'e.'fat edElliiI1 Si~IV,gi1i dos"" 'l~m, ~~Icm A'i/eIIGtI!il "nun rmsz·illili I'lUlil. SQ!ulb Ih~s:~illml'-O' Mahmu~: IBery'e,!, A.'li~ IN'.esin"H.,; VfIIVII r1:0vims VGlI l~iSlIb~ II IlfnOh k<E!IIne¥~ giderk'E!!t'!. ji)ek: lOOk yorl,ildiLJi m. on bQ iollilLce '~le~OJililo G ~Io~~u~ 'D'~Il1(Hil1IZ'G rUQm~'n M~o mmer ne: gijrU§€ri)~ilrri. Ameo k, ~e~ m~ 6eflil\c!itijline V'e' mektllJJ~ 'vazrh~JIiiLCi benl .ill(]ndnm~,II.

i~Ul~:kllS~l' ..... ,.. ~ lie: ~Or~~u;rm.. IHo:~ ~II" kI3~OG IlL Sam= ¥orum~ b0"~mle g;O~O;~m~lkt~iI1 meOO'!l1i,©fll olldu GOrrl1~m~'!iIIl~· ;tin SO!1YOllii ~,!lJ! s(!~m YOXI\"OfUfml,: .• , ..• ".~ ibrras1kj ~emJ¥o;;um ~o· kat ba*~nl~1 9~;1;e1il ollCllylh.];rd(lnll, bll,J ,@Iavhlnlrli ycuo~;t]g~ bQ~ 'S urrofa 1111. VQrUlllillUJ~ d\uu il'iWl ma. Govet oc~ ~11 s.i~U fill dlns~'~ to!]ilrull!l~ UlmJZ, ~1'iI'i!jr dQI Viflilnll~ bnr"k'IiaiI'~~ (lst,~nl< S~~~Hn SU~lt(iI'i(l~· ro.et:'t'f31 ~LJym'Od'~gllil~ li'e g6~rn~di'glin Itlir l:a·kulfl ·todslzlu ~l'or~~ ,do !k!jJr~ i lka~,~yo' bl m ~m~~"

San~ llg i5~ min SOng IGrolii~Hfd :s~"lleyame'wi" B~le Iblr l\2F Ilenim edB~lmed~m. B~Uilifil sen ~Q VPl Jc:im:.le :$ef1i~hle olo]ii!, ~I~ giSJ~l1i i1€1 kadClilf C(D,1IiI ~I ~JiiltiUJ~lun~ G IlI!IQUI. Te bn ben ~,in, k~· dllll .. ,.~rkek dlllA'~$U liLt) gur~Hfi ¥(lAIVIO iI~lile.n meclim. Diml uoo ~ m n dlcloolkt pe k~oo:k iy~ b]lir$~n~ ic dOnYoIiiIll(ail' 'bir deryoiflrr. Be.n. !bill:b~ nlne' ~b(ji~~iTlm f~; t)ja Ii'IJ blr k,gd~ nla bTr 113'r'ki:g'j ~ i(;· dUnyfll. liIJ~!fiiHJ gMr!lit!!Qm~i QgI~liiidiml.

8tHlilCiJ gidJJ~G~d1i ~,~ iQ dUlJn'J!l~Hilil, lusmelal \i'~ bani' bl iT' hal!~cgii1~la '(:UlliQ~~~. Mc~dls;i ne, CI fa ~!~d(!i'kll duyg 1iJ~,O! "'llnl bti~

2'

,0111:111:9 ~lni ,5jmJrllIi.lerve gellmed riimiJ V'€l ~ilF 'ta'isi~em de ~I~· liIIlod',!'Olml ~ijy~~Q1iml. $,cu~\90e ne V(lpnil~lk is:t~d r~~ini aCren:ftIlI9y~ ~(:! ~1"1ln'li.

~~ f;«;uthi ~Iilii sonuc: Enl OllWbdta ~ b~ n" 8~1~ Itqcap'Bshone dO~ !?onms1k: is,~:rniyor. .CmTlfm~lr. lil1U(1l1 1J.l€:' be'!fi!~er; ;sorunlor,~fil II~ S ~~enmlfi:l'~ ! ~ti!Tl1~¥Qr. 8tH"i !ar~ y~lle(J o~c{ld~' ,ap'~]tiimo 'illl'ltOiIiI'WVO(l"'. B1;li m! riJl'i~ ~111~1{l ~ '[Oin de ,ce~fe:S i liill., ~a;mL{j[i~jlflle ifIOlnQI~» g~('u¥le bCJlklllgU11iffi ~~(ij in il~or.

QQ~r1Jw $Qnln !ltOrUillrnlJllliull b~ll~yoruml. Omll1lii S.anTI~1 hoy", ~(mlil'illl'~k dUYdILl!1!!.1!~UlI do 'DordOm", d(ls:k:cUiildiior enus dlliV~f! in PQPf1~a.. rtJh~p o:tdUllu-nu do ~!l'er1dl m. !S!.\iI ~ tl1l ~o~mt;ldllm. 'VOO!l!(i1 Ibrn,io~g~ Jill X9m:a~ ¥!lrQUI~!!!il1 gij~~n 'V9 1 nil L'ilill(>~ ~nlat~ U, baWil(ij" S~',mf~1l) Illioldol ii1rlo ~k: gi!Kz:c'i (iju~tij'rIlU!Y{)\r. eem:tlili1 ~ d~glim h;:ind!!3k:1 ~Ov.g/~I 'dQ;@!~U1[l!l!fJOf'.

$,Qll'iia dll.lmmUl Q~d!1l1lu gibi yG'!IIlsrUlm. ¥(lmnwmCiinli'iIlUrq $SIr.~ mutl'tJj ,a:tm9¥8oo:C!ini bmyoru m. An~(]k ~b8~i,idi;t~llijfiCj'[g~, bl:1 ~ glr.eil" Y"erine 'b!!lm~~ d:ah(D ~'~h~h OJdu~u~u d'tii:~ihYdul'li!l, S!C,g rep del b,l r ~(illl,l\~·vve:m vo'llt. Kad~ ~r8rlw~ d ~fIiYilSII :I1m~ogl(! If \liiBl ~Omri~h~rle rloltu..1~:r. eGj)t', i~~n bi't~i$ gfjih1nurke'lII!l Qok Ida~C!I '~Jddlertle= ~iil itd'e'li7! ~(j:,ll!lr" 1Be.lki errC1 bill" :$ure tii:j n Qla Ol~(! i$Wdr§i i'i1Dh:ill~J~~1 V\~~!iO~~ ~mrJll ~~obj!nrr.

Qn!J senin uzun ~lfJra hClpisl'el ~(ii 1'Iit:iI(fyO'e47ilg:IIRO i'!lilC! Dl(j)~ jlflil~ seylQdhiilli' suna ~nall'1~yolillDm. OC~dlli:iH~~r~ek.; i~I".killhil'ija hlQ, ~jr ~~. YOlkl!!illhlk va yij~~ Vl~' ~emOI~ :~od!llf' dh~,\tiH d~~III~ dllr. ')f,oii(lrrdo y~~yu~~ $iB~iRi:zi IkrnlU;I:smo, im ~onlillil'i!tln Olo~ ~(1j fiOC in9nlly,oHm. Iwn~,fII[IIUI1" Rs~v,~mhiiL

DI$C1rda tDt'~ 1l~rtl~1!lI1~SI b~e,meki Illiarior gQ~ool dle~i1., Ama hep' :gillilildemde. ~1'~: §il!a i11I nm ~I~ye~bilirim: Sagmolcl'Ilor~da S'iCl!ton 8CI ~I~~~ dQS;dQIi'lm yow' klpdQ~ bJ r' QK'Q Illia m-

~~,Ilar~, B, en dl~a,rr~ ~1l\:'11~ C(m ~Iti~~n~~'m~, dl~~I'i1~irn'm_~dfDl ~~ d~ m Ilul;iunlU g;ord ~ m. .gAf~ ~I~ ~ andie' Ikon~,m!ilk 'l~nflm® m; Cllli:!llOOk~Clkm~'!{c.oo k tar:tl~:m[!l ~lmQI 'g~ rme1k lS'kime·ftl. A~~ ~ak QlkC;U~CEk ,oldUj!lll ~'<:Ilm~lrtI 'QJef(:eklen ~~rJi~1 o~~CQ.k~~r.

Bill:llilJd!f!l Iillio Idmse ~U' i htilili'i(l~ ~ FlMdelroiyor. LJlliITII(D fIiI m, polII0'lll '1.lI1rr:litJ~~illil.dllr_

8DIiIlCll 'tslgf(l~ degU._ Irrnek1Jl!II~ t9000~f ..

,~,~ej'd8ki, (D[j'\ilgc:hl~hlfHTi;C!i mektlJJJplof y(llzdufI1t Vhl0 ~(JJ~~ .. e~!l~~.

"'il!!, ~

Sen!. slBJ¥gi li'.e ~ftI!J 111~ dlln"ollii dll,J ndlm, ~I~mnl'dio 'blt9k,~ mamo va Q'li'lh"G~10nnMfcllll efli!TJij. Qlmilln ~In.

Gozlerinden op~rl:m.

HlJe*~M seEom.

$~""Qni IHoyko. Me,l<j~I!JW;~(ii'\~ru ~~p ,aid I M. $lU_mtn :sevglml :sOnlilll'6l Iler,a~ b01", ((enal ~1 'y,Qhrn';z l~ Iss~tme., CllItflliOO blzl;m ~umlnn~!8n ,~n., ~onl~r ic~~ ,olml\Z!I,~ bQ~illW1! htii:dlr. ,S'[awaa 1iIfb~k;ltlP, YGiZ(DliNll" mtlfi"!llln hir 1i!:~'!'iIIi, b~ ~Ir~, Y€llrriU2~r,gl ~elk, (;:'Q~, se'lil'imenJIi" S Ik SJlk An~orlil1l·dom, JlJm,k ¥dmsesQ:likle lI\:i~p,) lji)!~lil'fi!iiGV(l ~1'kil1l1m. AiiiI'kc.r,Q ~vg geliiJ!l,ce ~, kodoli'" ~'09 WI'Cl "hJi,VO'J'urn k'H. bM' Vo~ Il:iln. h:~k: h;:=ifiUl6. ,~~gl (lirk,Qd.o~r~f!lliIIll bi~tl i:l1mCl ~ e'liU~y'rn l@hiYOf. l~kOt: ilrll<CIl!1 ICO:~' 1D~'ni"(aSlCl bJ ~~ siDlf'lekilll PC r"'(l!' 'a~nderm@lt& ec- 11[,~n mn. (!eJf,~ g:$klili. Eiug'uln pooio oek'~ 111~' 011 bJIfil U'lfa (J I k\IJlru~, v~rum',

lIJ(lnY€'lmdo "sob(]hh:~ryif1 o~ k~ml!fUJ 'r:~ne!1 Cig(aro mill mell, ,Ii)H~Uil:ill ~~_d~ndet:l .once IIttiO ~'Iil!l J>CIlfill ~h~linu '!f{liUodu

).KIslt;e I!iiI~WlIml ,(h/1'~'~er~ni koood'llldorlf)ll nl filrki mtcd:O bile

de~~.Ilh~n' •

iBUi'Ul~ ~ir. SQn ~i bJIr. b~IYwrn1no b€J'il ~m ieiUmI yGn~ml'; E3'illiyIOf.SUll1l Siil!Jnillnoh~h1~te. :of!e Q,iii n':t~e yi r,lini don ~tm!t!.1lt. bJl~ fiO ~l'~t·m~yordll!!.

F~ k~'t blr bil5I"~ tJlfiU be,~lml :C I n d~~:i~. 'f~ ~nllllik bCln~h~, o I'~nm: di0~HI l'(Hi!II'I!I~~Q ¥a~dQ~!irU;j!, TtUillr~'IO'l1iiiQ dlno ~IIlTI 'yt:llf'c .. ~liVor. f,tlnrl YG~ ~ III d:C3~U rrni'?'

. [),a~'¢Iil·VO ,gi1illneden t)nl~e. 'blr y1(JbOl!iiiC~ dosuu'iih. ~~I'lll~n~~,'

'dosiW'!.\£~umllii1'u bild ~-@I ~!C:i~. Sf!l1Jl ln unu~WJjlrn)(]ldla I'iilii :SOyI~dl.. Bu \NJb@ftlr!~:i do~:tlllm 9~'~i 't.(;Jji1lml~lr ~liII1a' ~,e'smini !b'ne g0r-11I'fUj~. $oknll ~l9derli oTrnlo. Biz ~'oblljlolf'. sen d~, 'b~mIi Ide E(I~ olo .. ,'ok k~~d i 'yo:! ~i'illm~m!Zl, tiiOWVlZ" (I ~iiJ' y·ollj'JlrH!fU~ ";ark III '01 .. :~(I d'GI h~Qal~ ki, Nfi~hliild~ befilli)enil. 1~~H~;G'~ar' k'ederll olmCJill:,.

,3~

Res~;m VDpman~ ~v,iAdim. ~u C! m ~im,1!l v~zm.tr!l~ldJIl1l In'e~ :Slm b1 !"9 :SQymch~nlfii'!fQIl'IiJ 1iH. Flikat b i r ,a~n~l:Q mlln'id'Q~ ~lJlI"ifl Li!:'onillmo Vi mlicli~n~lrn, S@Jl ('alk~m 'vem'j.1~'i lI.a blosWI nu tU,Ilm(l SIIf:1l11 Istem1im. ~eik eo~ :Smliy~rura1l,

IlHo'lI:klmdi9 .~<:J Ilan d\a'!1aIi!llflli"i sOyl s arti yo r, !~)WI ~hld roo~= l,(o,n,I'hO: v~ri~~en ,tie:I!@l€: iI~~ ~lgij'lli b!'if IGJ~\i'~ QClltlJ. A$!h~do __ ~ .. :r~f~urmci A_ziz Ne;S~ifl1. iiAlij ~a Ji!J8:er tljFlitd:u P~()~$ar Husn.:u- I~c~set, ben 've' en-en ~ki~ 'her' ~,Iir~ kendl o'l\mmllilld!liit dle~eir~ ~ Ii ;Q'r1iii~wla$. Cl!llmhl~mcu,kG mlll"nill' VEi'l'il f,9111 ~~'IalYi bb::11iIfI yaz .. d I:~~'mixi lbe~nl1:Uk. VCIIi"SlCliI blil" :stl~i121 mlull(!llk, bl!le! I!l]~'t oldU~fl!.n~1!I ~urm '~I~'I,on9tl[;l'11 ,Sovc!~ltiU1101 lIIe hem de biilSUiUl blld'~rd ik. I~rr do,\riO~lhiil Q~~ldt Ha'vrrhsc clsllJLo.

IlFltayk» Ibll,:l1 I~e_z 'yiru~ klSa! Y'Q~I!'~~r:um. Ci!iii k~ Di ~zq'lij ~ !bulimsef Ye' .~(!JIllla~ 1IJ~Cllilln(f.iiiIl billf .;nlrk.~t k~ rul\l!.l$u I,in~ tlJm(Jj~r 10 malk UHl8 ark'<tGlO~IIC!lAml~ Ib!lJilu~eOllllm. Bu Imektu~u, bLill ~ijd bCllh 'yatllI1ll0Xac;mml I,Jro'!l«'Co~ ~m du~O ndQml,

80 lUll ',a AI'llI1=(lJ ro"y,o yCll. ~o~o 'IOn(h~lIi'd~~lnii ~lm'OCJJr ul~~~mu,ylnGO 'benim g,ltrel ~~u~,~~Jllln~dQ!I'ili lb~flS I ~hoca~ Qcrno ~~ale!¥~, g1i~Wfhg:li!m11: 'r~~1~F m,~sij IiiIr?:& dire, oordlu. is~:alti! ~!J.!d·~ dCDfii vine de ~mj~L 8e~Lm de ~;oriU'$ma imkamlm 011 UJr~cG]" bB=

r~ber g'i'dtt'bilec~g~ Mlzll du~!i.UI[I;dum. • J,_

BUllhll11lJ ,&1 &u Ii'Iltlllar'llm n! (lvnoo {g,'e re~irse i'Jvuk~~ !h1l!V~-

Clf'illl Ilono YOlo _

14~~e$: bHiyOr. ben s:Glilii n1lli i~gllil dQiva~ !In stY!Olsal ya~ rnvlo lin Ie U;giU deii 11m. I~ir dlin 'od!l'mfu o~:O IilJ ~ _'R _~imll bl:r mnao ~I oliiiilmk $~ n"!Ii ~Qr kOfun'tQlr~c:J 't~ln.dll rifl. IDdstUITli oJ\d'nfl'ii. S'i;iIno el rMde~ ·ae:l',e;fIIlli ¥ClPOrlm, '~i£~m :r1if~(lm11Ikl lKa'~bl"lru,

bo~"I\~' ,OlklC'31". . _ _

:88 !milllll 0.1 r,Emm EniM&mlJilerle lu~kl~rii1 oalk ~Qr1l:11 ol~uk-.. ~{llrV b1r ye me Y~Ii"1 vorlol!". mflb~ m, S~,Fii'~!lM19 d'Os'~ o,'lduljllJmlll I~nmni~. ,pek: ~evWn611, Ki~rsel nfJ,l~dl;~I'" lki,~sol d:as:l~ukllllll". 'tC!~i~ 11'!lJ k:oIi.!'O(lj'r,a~Dn I~S'lll[j n~ Q~~.ar, 'ClkmllJ III.

BI!,aj]]'!Ofl ~Tllin 'i~~'" VGfllmm:l i oo. BU ~:~on. C(!nQkktll~ Ge· .z'O~i\Ilinde, bl!lll n1lfte:ktllll bu o4!lJr~~c k gm!fE';vU ~'SjiJl1l '~iZ:-dlnn" M~~~ llu bumiJJiIl \l'e S(ii nO gOniidBmi!1h]n p(]r'(;]R~ mil IlIiIO~niIilCl!5IIn1II:Tl' 6n·, ~G n I!frlernmes;~ r,fC;~n )i'Cl~dU1iit.

'rwr:kf!¥~ gl~~~11 blr ij'~k~(HI!"" leeree Icok~ IlIQai 1ifilt:ly.cEcCjgu'U'

81

'1!lI mu~: ;ad irV~rulii'~ Bozl~ onfilrrn~ 51 fiL..g I1I~OruZ;. $®m'i Jiti $Ii MnrnlG IfIr lliUI"I1 oluyor" G~ec k;Ur.

Hen~:z bh' Shin. Vi galll ri m yak. K 11~"p~e!ll~!in 'ya¥lllnlont1 m oOil.k. S~nti(m h n rna dav.~m! ~ kesli lL~r~mea.ini beldh/crum.

G0z~erjnden ,6penm, A . .(~odo~llGlr.llmo s~lom' 1311" •. H,o~co mi.

\

32

26 Temmu~ 'J~

Se-ltg.1i Iiooo m,

Get1del11ll1i§: @Ia '!,.I,~umJ;t deCerl mek~liJb:!JllI1lO~P.!I ~e tolg ~'Q. '_I iiFU:Z' old.lm V@ CQk S -lI~1'l 0 im S, zden hal:r 'Qlmak 'balni ~ok m!L!ftlu e1!tl 'Va sav'j1ndilrdt MeJIk~llib1!Jmu gllle J-Oi:d'~9Im i·C!11'lI ku· SUIi~ bu~m(lIYIll ~Ira:z ra~Qtslz ve b.FI('J]z d,~ s~kllJltdv olu~'!!lrmd)amh .. MeklubIClr.~r.rnfl e~imliz gelC,tig "Ha' Q@k se,ilr'lld!m.

Htc liJll" WM(;In aikJllmdml g;eCtriedi haoam bel!11 unut tuth!!,li'lllJllz. Do~ca'dcili']' ikartlfl1211 ,old iglmdJo (I <II . don 9.e.~ir~ dim. 'lHooom 1,r.n:hJ(:l,VO QU'k ~cIli d I 'Ie. lJi,,;~er Clflyoru;: bO'!file valll'Tliz~11l . Cunkij d!9~JiO II:iIlz '9 b~ VQlh'U;lltk lonnvla I,· sen oro sando 'bfr m~rd I !{!len! f'1I ~:Mnii;IQngl'o I vi ~OftiljlUI~ItI·U ¥~ra~ !ycr. YDI~rzllk.11JlI dij,~,oebnivor'. on't1¥"bjliya:r ve yannabiliyo\Fuz,

Ked mot dleglili lin heeem bo,ko biw~e1j ver ieimd e, bunu tClk.arl,rrnmk aor o Lo¥,,)r. Bu Qyl~ blr,'§ey 'ki ilt$Qnl t er.l;ieydern moli'rlrum ,e. ~yor. Dii,LiIf1tae'8ZlOr~IUVO . Cah"'tfOrumr yenmeyo 01'11 LW ClI ma va pom'l \forum. V(;J ~u m Ib e'r'flrlll~m i :snVg!ylG. (U Ikado,t'llo. Iidrop Ok.l,H7rUlva ZOTlluV'OrllJlm ,BmyOrsum,l~ 0 ~eyl ~ A~ K:o 5.ey.tlli'dlll'nll OZ!UriI ronrumlld I n'" holber !tat~mod 11m hGpl shClne'ie glnnem It:irzim buyff O$klml1lul ustO Q de g,\5lge du~ufmi:ye b(ll,iC1dl.. i nr,;Ul0m iY®r~m A,k ~ AiilSOnUlii tloy'(I'~I~da tta1:tJg:1 en g.lilllZell v~yeo8k. Pte ~Cilsa BUSIJfZ kols-a Ilns{g 11 lin gl'~ da:s,dlili o~ rri~Clllah iyl olur di¥B TOIi'lrIVO dlllo E~Hyorum.

B'en~!Ili de sk!in g,ibl eole: Ibtlyg<c~m var yaliJlilzll~a. An· yor!!il m. Te· ko{jlu~~a,r 01 s ~ hemen gee ftm ' rna yo 1;;;. ~'o· g,IlJ~UmllJ:tdGI btlYCh!l u 'k'Il]I~H~ ~k. IciJ OM I~C ~yoJl"lI!z. II!IJj s&z~~ rJl jozarken a\hmo ~u gUlel sozier gelldl blmen. ~$a'nlli'll Sey.. g:nsm veva TOl!llrlW'llUl s;etVgis' Inlik'emme1 blr s.s"g~'d i~ bkl:le 'Em~· ,ettijgfi.

<lS~:i);il sey,cutn rn1 fa ~bi b;rblrin~z~ $evi,ni~. Ne mlftl!olJ ,0 ada·m.O, ki dostlOtl Ui~rufUl 00 ml inl '\unrnesl rt;~eCTh dtfl1r;Q btirVO'k bill"

':33

u~u I ytillil,iuf, Kilili'i5edJe' 1foktMn,~ Oyi'e l(~ Me>Sih rm,\ilinn]1 ~1I'iI ~ I FlY ~ ilII rlIl!!Il blziml 101m ilZe, 'I{Qo'!f<hlgU Hmo rtl bi~ de 'tliJ'!(1 or-u,m' ¥rJfU i~11 g~lhI i bfi'Lillii ~ i!1s,ofi'illaf'l. di:§mc fll!tlfllml;ZJ bn~ sev~bm~ V.o~LUl, IEh,~' 'yu~l~kte $C!Q~~e ktl!'hmamillh Irn,L$~er if] e1Ila vurul ... mohchr. VWlI~~I~IitO (I:S~~IFilun lla~jJlIIi~)6:rill'ld!~ln ~riJ ($Git~mnsU '~l'.. ~e der; ~VOk,$wl "!Ie aCI i Q(i'a}dle cloml k(lJrl~ine yam'llm e~)0'ee k, dUlf\U'OQ'1IJ1 clll!p da ena l'omlm ell'nr u~Clffinll CDiY,lHn k:i~ide T~ lliril"l $~vgii8inilil b!Jjjlu~mc](:lj~'HiU be~ ~rtir)},

S izkli' yea Imzl.~I.n ieiif'il'iZd'1il1 liTo Ui! n!fI~'!fi!l(J d~'!i'iI(ii mi{i1' YOf"iJ'1J.'YOil'~ dl~n'S!I!IliIil1Jl!z ~SQslnd~1 ,~Pg Vie dolu IM:D ~e"lllk~a d"O- 11!l;!1 QII:du~IIJrt1I1J'l m10yg '~I'k,! '(0':)". Sll;t~h i~'I'~ ~i'ni:zilra ¥~ ~~r'liiilIICllr~~~iZm iyiye 'Qi1m@,sl ~¢~,n d.c.ill'iil\)ll dUDCI'ij !~fIi1I T'cJ!1lI ~y{1Jj_

(;Olhl rLte;rm~§, gr"du~ ~ rtl.UZ 11~,OOO ilfClIII~" ~6~do 'ce'kilr:nt d~1) (I~dilm lJlf;11 9.~~ te~e~k~lr e!leriool ooWlli ~o:~undiigjDILijz, ~91~. Bayra mJtid.il $i~e V'~: G 0. ~iOin Il!'LilIiUMo te'~rik': 0 ~(]liflUld'l iiiIiI. 0201" dilerim~

T(!I~lmnh~ ~d'rlrrn K1UipOQn kymmnimdo dQI OClr< 1-611Ui? (iilo ..

Ii!:O I): e~er po.l1O~m;:e1 inm 11:0 r:! ilm~z olur,slI Sli:ze mek;tuplt:D veJ'YQ 1J~,ne !lQl)er v€::..u'mlffil-

S;o~llrtlo ij!iO~ b:1!J ifO,'d1O son \!'tern riken $i1Z:e ~y'if 'II~! ne~el,u ,g,uin~E:r dilerirn,. ~end~1I1ii~ ~yi b~kuJl. Oz;~lrtle¥~n= GmtJi~1 HQmma dQ atyHyewn M"tillm l''tJJr., svhholi)Tawiz Vel S[U~UI~,I DlIIIZ [~,j m dr~o Q,lr~ ¥l mri. SC!¥gl~(i! r1rmllfl ~newilni Ilzclen o,PQrimlfl.

iHCDljkO, Not: Eg~r 1'i~~~lfNleJ IIg~n d.eJ1'g.i Wyal m(]IliIZCii,ffl~(]r eli ffii ~~e ~fe:cer:se yo~ Ilfili'iSmrll'l:;::, :sevini'rtm.

Sn'lmi1, Hocam"

_ _Nos 1'ls1 iIii HZ 1U!,mOflml h/~':9i!1111'd Ir. Gi ~!'ute:rml~ old ~tl!!llllil

fliI~kll~ll~mu ~~(mm !Cllllil1IjJS~~lzthr" B~nl ~$oJ!ioook 'OIY1f8(g~Hl bi~cn~i~~\Z ~ib~ ~unllerim IgeelF,l glid]Vlt)T 'yt ~!1iz)ijJ rIlU.i, umlitn" ve 'f11 ~fg~i. _

,. Soo 'gLIlI'i,!Jelrne b~lroz, m'filIiCIlt&l;;:dlm. Hos~lIlT~~hm psH::ol',o. ~'Ik doJkto;r m.O[i(]U mi vO~:;ek 1mi tm~ If.. is'Ililv®r. AI"IiIQ bu rCl.!lir ee~(IQ'I,!!II' fie 'vapa IIII'm oe,,(lj'mll' m ofOllimi yol!:sek ~L!hlll(!ly(;i' CO h~ ~IY~f1ll!1m .,

.' , I~~ro'm.d~ tY ~mn,~1Th 9d~U~epn~rj~" ,BoY~Cm~ ~m .~emnel1 ~Q~m O?'?akk~ ~e d,e _Pcful¥lr r~h.~l'el[!j,IG,rrj.i!'Il:ek. ~dQ]ferhWi! 'tSi" ~I,k !'Vle tnzlOldle' Ire 1 I mleriml~ frill ,sergi te til me ~urU1mnu ie~lun'u= 'y'OtJ" 0:m! ill!l icin lI'iLtl~ifh~i{Ji" VODHyt'Gwum, K~slm 'ell/!ndo isel ki,~ase'll s.e~~' (I~c:Jbi I ~Q ol'~nQgl 'lfO Ii" um,Cl f,! rnl, budG. g® r~ek;!e. ~ir. Inlc~1 bliflti'Z, eli! nice' UOIfiiD~ II o~!Url;to ,t1u,{ulIcelerirAde n, '~~_ kIW!l'tIIOHw.da11ii1 UZQ Il:; OluV(}I", Elu C(li I~e ¥'of,IJYor .

_ ~ Coti:!J.UI Z;(!I fro1JOwn m Qji!.!'oh] ,mldn t1l1l1C1'!{(,1: OI~mnlyol"tl!J nn. ~cg !iJI~U~IU~ ~I~~el o:~~uJjumdQ tl YC!fMJi"H, imlitor tfa!m~z 'h~m !()! l\tJibi~ ~V'(lrll~. !~I saG[th~ hGlIal iiSi8: b~Zi ~rmolil 'VoUeyhol to¥n(UIl'lak: i<:;lln' ij~~ ~gt:'lrvor~,Veni ZelJul!1c:ta ~ l'sYi~~e·deki dil'liiIi klu'ru~lJ~ICilrdCiI b'o~ ~;,o ImekilJlJ!J,). yCI~ni!f[ayt1 ba~h:u:h~lilf' vw 'sizhrr! l~dof .anl(D~d(ll 1~2,jj' ... loy.or!_or dlll!lnl1,mo. SiJb~IiUJiloR I(I~~ nr1 Alloll'iI biyu[(Ulr.

UmtD ~1 mI IliIlQ¥"ol1ii5da i~lAlzi ~Varl~YI!'''' goloim I ~!rseniz rse", vij,li"!lirim, Sir d(l.$t. 'bit ~rk{!jd:o!m'['1~ b~lr ,nlOOO, Vi~ b~lIf bobo ~~o M'~ ~,il~i 9tfrm'BJk 1tJe.1i1 r de Slai~lndrrEfook

,~~iQJjini~ . gfttllj: btu·~-dQ ~;€)ffie~lrl1l ~ I ilild!3: !llf :s!Oyl~[l~~Si' \liar; Herkes CYmhUlriva~ Bo"ro f'JU (d il'!jc-r. Fo'llilot t!elr1f~m bu ~I~r~ ,~lIi1.(Iif;j)OlSlm sall'illivor. _ EQer :bir 01(" '0111:1(501 yOf{ClrIClniiil~ blllu'lS'{l1k, ~f'l OI'~II',. ~J~Q~tS~ "981 Mort an "Ini Ibe'k~uVQl'um. 'lie k~~d'hil!d Qlilltnn iQ~~ a'!f(l~~ 00" !dulmm.dt:JY~!in. IBU rrnlniz Oe'~a.

!l1lTililde her~es, kij 911 It bir s~lentH::I~j;i ilmmY'(~~II1IYUn' ~, (!! r-

~,Qlu!uIQn bilf :~9'y _ OfCF. _. " _ , ._

MeklObumWl fuse ~~ti~rm ~~_~'mb ti~Uf' dl~el~llin. ~M~'~n~ ~0k bm~l~~Ul. IIJm,QIfllrlill1l btl (Ill' ~C.illld~1 d!kltOffll QlkobUirrllm. S~· ~i ~ de d~yarnz IIVI ~oldodrl r, In~c no~" iJ2!_lmeYirll hO'oOIm he.r

'~V' ,g!!aQ~ \!',e '!flUlIGI 'toUt gillill~er elur, _. _ '_. _. ,

M~1Jtu[bi~ rtnCi iSle;ooiyewek son iiEllrims'CiIl 'Size :S(]gl,lk. mJi1lt-'

IU~IIJ't \V0 11If1€l~1i 0Uin1er 'l~mernl~ e~~rim. ;Sili urUJU1h9~,i!iIJ

H'"~k~ W2J!l,'~9s:i WL{lp' ,f:1Zn!'iifiJ\ Jolin bUml;y~ ,fl:Qldl'~'Ii1, TV ;Y~k! PM Arnp ", 'J'''''ulin.R rnd!y(tlL'tr.lrI1CIJ('I.O l.U Hmtlyor. OllllMIte ,Y1iIi'k- HI~ k~ llJliSu .v,Qt. [1m ~ ,Ultb'bn. lk~ u~a Jl1~J\U kn~!bl b,~th;c~~im..

kl~l:ld!lne Ili~ b:1~_ 'Vti! ~lna'SJ. ~:r Jl'ryIW" M-ek'tu:p. 'jj!!o'~'!O~ ,GliM:Jii!fJliJ:ilImll lij,pe-.l',hl'rlj. ~rn G'Cfld,m:d:l!m.

$9\11g ,I ~ Ha,~:k:Q. Mer1lul~. G~Jerina\~lII1 ftpelllJl m,

Once ym(!IJ¥llm: Seninle §om~menin mimkQn ol~p, 011- 1i1iI,G''i(ll~'iiil1r' OOfl(ru ~':UU~OIl-tllUi~. ¥'Qzmadln, 8c¥fQoochJn Ol1lice yClZml~' 'ol:;nl'~In. gelmey i life $'U[l~ gotr:I!H~'Vi Ql)1!;: iBli¥(JJdum. Seiili' ~1'edi9imi bll;~yo.J,sull.

AncCik 'I'J ' 'erne ol'c'~(!l ~1'11 bllme~~fli oelllli1&yi dtiJ$Qn~, 1'fIfi1lltHmt ,So'r~dlmiz !w'~mQ,d'lll .~In 'g5r,~,tl!;ilfiOIIl' 'ofjril,lllUrme-

vecekle rhlll lkes.Uremedll'i1!. .~.

1~1J] omctOl ~I'l~ tl-enillii!l Se'lgili AY.Uik:~n:J m QZnI.!lr 'I.r~k,a~ le~i,1I1I i 'OJlmCl~1 du:;;uni.Myer,c!,t:Jil. A1[f1, '\i!UJ gel!p gOf'ebilir. I~Qho 'dQ;g'· rusu birUkt-e ~IiUlkkOh~'·v~ 'g defii.z. 0111 '(:Ilz;mf1Illla'i1 O.zftUf' se~ 1I:1l11ii1'1!61 gOrO~b'mr. 8J!.!gdII1IIQrd~· Ank,(JII"O~YQ bi~ililll iilIIryd Ilf~ . dGr~ V@91 I~I mil ~l "teiOO'llt. laklfc.l" ~Oliull'tllk~an senre sena VOZiiltru.n1. Oznurjillllai!1 V1 Gilcfn'ln de i~lflil yo ,'1.1 n.

Benllilll ~~~urirniA rt~ 6 h;:;!j,rj'f)' ol'd'~~ IBl nu I' IUmuroriJllllfn. griJ :zetel@rden i~nVol"$l!l! r1L KiMP~Q. VOllyorll m Qlkil,!iW 'I/lBl' oo'~·

Ita, ~~Ie.r '\UlP,yo.fti~. .

Bu meR:tl!iDU do. $'CI~,CI g'e.GUum~~ 'Q1WJ1,O,mOlk ~U1 }f,c::llllrYO-'

n!l'm~

8,1 ~ 0'1 bi I'lra 'gOnclemim. Dld.n rn~'?

lid: SOI1L:C1 fi'e:slim V~l fallBlru~ derQ,Ul!rn'll I~iildereoo(ldim I'

gontler~p l~-nndermadhi II Ifni ha1!1I!1~'i!luyo.rum. .

'1Ilf): Bun n ~l'lnd(J h~r ~angi b! Is:te~'IIIl' Wlf m I '1'

,~~~lfl1 lI'(JJpmlQ n\(!j, P0il:, s~~lr~lh'mt .

A~ kOfiUSUM gelinoa", Sui :OJlt!1il1mert'te l~dlBl'I(u·:Sln. 'e'GGr

, ....... l!"'U..'

verel s.e.~iiniL'ler one (!I hn rSOl of geri¥EI' a~1 rur, d MVall~llIm. vvg:~

I'iIW Clk:tl. augiil,lil kll h,~ kij~litetJ(en ~d~ i lO hmln!Qf ¥JiiIllJlfUlI k zc r, Q.fin!ku Iherul~ hukOmet o~Qmadllar. Ba~lbo ~~n I Q~'O ~en;dl"

38

Glnl '1100111&1: ~Qik:~ru 'V~ tl!ooret tllOikanltfjl mOsm,~u'~ Sillf'iIyG'E. Sollt ~J~iilui koniIJllarnrD da,m~1 h~p ZamOIlClI hO'llillle ecUVOf.

'1('(llnI~ T rkJly,el OOIlil d'amoel gUlm~ v~ SUf]priz!erra' domDlli.

Ben b!JI hoMn mahktme~e ~8J 5011l1,eiol m: BI.:!: tJ,IlI illkeyli :Q.@k oae1;1ifOtDz", 8[d)erek bta il!llllke'<,~ :$ €;,v'Qlmi;z:" bllll Ilii'lk:enil'i sorun .. , ~,(]rm!c]1 se!!lgiy-e a'o(ilJu$tij,. lbiz iill~ni!j!zJI!1I sOnJlfllorml ~5e\fiyo.5 ruz . ."Af d,~ Ib.~ s.orur!IOI"IIil ic:1nde.

OI~~m~1 Qok saf!l,irv,oOJ~. anoiJk dYrl!lnw:hl~ do ho~mn d~mz. K.emd I' d ~tumumuz de,. U. be iikos~,. 1'QrlKiye~de-' Dlr bQl,b~kon, til If' lij Ilke-nIA, 1flUn(n~1ll llJrld~Y~lnin VOI1~'t~mlrndek~ SulCllh~lrin tMr bClt$bakan yOll'(IHnclSllm mSiiIileli!1 kQr:~nl~yor. Glii fIi telfiOO YCl!nlndo do-Ici'for. Eloy[ec'l! l!iii ~uvei"1IiIlin bQl:jlb~5 I;:i:)(li S~ldim1m bCI~bo~k(a:n yoKlII1il€ISIIiiI(:I e-~it 01 u,y();r. Biz, 'bU1~,· 10 m '~~illuy~iZ"

OZlUII!I'UmiilzQn. TOIFtQ1;ye~d ye I'll i ClC;1 ~Imlorol yo:! IJ OC!l 00- 'In! ~i hVQ~m'!. Sanlin liIilom'I'fJlilJl ~l dll~or '[ijrnr rJJ1Uk Yti~9dl o,rn'~IOi~J1mlliil moralln,uHJS 'k tu~mo~n~: dlUyo$urn. Un~t· mil, litep ,slhjlercHm. .ITtOpu~ltij( ,da bilr ,a~amdlli'. eksill!;lik i YfJU~Qm. - AJm(a yO~l!iin. V'~~m", her '~e;r.:d!e gw.eldlr. Eh.lnYIiI iein mom II yfI ~sek t'l!U tmok 'gerekivor. MQro~. y.a,c.mlrD zeml:8i1i'n SlIIivud'lUr.

BQ~mm blllnier ~gs ee,e:ek., Qok ee.n;6~nll. InoI1O~O~'i'iIo ''!!\f3' ibw; ~Qplum~ b(l~~IIii~Ulln s([[rs~'lmoVOC(l' I iii I , JI~vorum.

S6~ Jllnd· n !&p V,Qf\lLim.

BUll ~a U£II Avch~ [be rine l~~~~r'ln ~eliilitcQ f(i'~1J,1 r.1Ill tfjl,mOira", rycu'\lm~ lB!lJ1 i'l1~denle klsc kes~vorulil["

SQf1IfulIiI':ceye kador SF;vg Her.

8;51119 II MOOilm, t\Jha:~l1Jba I

,Gollt(ierm1, o~d:uOl!lnuz k ¥me~l~ m:ailt,t I bUme21J a~d~m va ,ook sevin~1'i mi., Bayr-aIid'rDn QnOOI ,size b r maktup V.a:ZJl1ut't! m ~ mo ~1 m1 e.1 i,nlzB 9!3Q.m,,'tIr. IBOYIl"Cl m i(;in ·S!i:ZGi: VE;:i IGol~in Hafil'l lin li\aibef \iiereoe k11m. Ftl kat burosl ,0 ~[lda r kahlOOhlUI ki haHo g~Hp ijld gun bel<I'e~llp gO I emey,en~ell" dJah~1 otdu.. on!!l~1 l~~n GI:il:e y~mok ~S~,GI medii 1mB, ClinlkO uzu 1:111 bir yoldan ,gelece.kt~ nix. ,otciHer do I ~ yorglll (ugm ekJlye 00'slr:{~z sooll~rce IIEl b~h 11I1HlU Isteme<dlm. D:en ds' '5~zi Qzledim ~o~ml erne ~er iffil~lde' tUJWiI,(j;CUll S'Of1 m S(!iIYCI Betyle :1«)Il1U'WP' s.'izin uygUt"l1 bir zomCnlrI!f21 bildiri 00 'i,z Dna gore' goiil~me i2lmli 'ClIOi)iBmeye cdll'llnm. Sonl1iO dec:H~~t1Ib:: gibi SO'il'~rJ:1 meselesl de 'lair. ~o.rlu'ldorl d illu R9bil i rrsln I~. '~akQ~ bJ.:~lm 'buraSIII Qok ~y I' Q1!111o, I,I~ 'lie il'fi:SOlllG II Icri ,1~eJ' - c dohJ~ b~. :pilruz e I k~oo . m I senmem,

O,ZliI1l ~r Ham m 1Jelmle·Um ~ ailllr!:lC ben, de eo·1t:: ~\I'in·~I'i~ml. rn ~y degHse Oll'oda b'jir g 0rUitip s .z~e dertlE.fr v'e b Ilzi Y(lp;.tlthm l1ed1lleleri si'ze y-olloma imkonlln1 cl~u·~

Soym Hocom:

Vallo ml' olldu~lUnijil ~iO.OOO Illia,11 ollth I'm va ook :sewind~fiIiiI oo:ltl~t!1iUl. BIilIl'ilCiJ r~alm ve foto~lrof dertUIr'll fJ,'o.ndlamook~

tin~,:z 'tokot ha ~a gondefm - dlimz. - .

,saz:dan te.k nicam noeellO~ ~y U!!;· Si~m.e 1!!Jr,as~ Ild~ '!lilt di I d[lho ~m'rnm@kli Lo-tinee \!fe' 'VlJI,OOrrlGn d~ 0.1 ab'u Ii 'Ii... BU'IfII:J.!In ICifli ~-,toplo r b'llli urSQ mZ: gijilildenn~nil ICIIUJ~ Irrwrl.'!'Z l:omon ~e.nd ~m1tl:i y,enil~m~~ bir 'in&an 'ola mit d IIFMU, mm,ono "fQr1lidlen oollln otmak 'lie. iCiIlOIrIOI ook, e.o II!?moJktEr',

A~ oonus!lJlnciol Slzlln dfi,r.niOef1ii~deyiml, i~'nlm c~hm'

40

am ikol]l~SIlJI:'l;(] takm;a:d.glll'!TIl tek d iiU'Iloom 1'988 'M:llr~ 31 ·~'iiilde dl,an .sQ~III~,{I~~ ne~H "(9 k~ll~rlil Il! o~aralk elkJma~. lu of1GdG utlutllil,ocdoTm PLAi~, iRiUT11rl _ efi~U'il1den ve "Ii11ilfi9 Nel\ls:wee!k. de olobillr. Eskl $Q!iq fonndcl!n oh.!l!ltStl g(}a-derlr .. ,:se,lIi!,iz :ie'lil hill'~ mil. ~ ngj ~izce cJ<:uyacQg~ mIl mClkiCl~ei. \l'8~fJ de,,1

'yak. iJfi.glmZ)oom~zl de ~li1I,ll;If~mayol~m. _,

S~lt1I davern IIlI yakln~Oln i21 ivo:rom cUozs~f~rden. IllVi otac.ag~ m va ,@y'la S.Cm'Wl~ lc:n'aco~hn u 1.m1in1~¥orum. HrlYlf111SI, 01- sun Allah bOyQkUir aocom. Oolk:tan WI'1l sel/l' IWdem liiab'r del a~amcd~'M, GM-fiyoraurfI,lJJ.[z hoeom ~aplsnairilf!:' nala, ,I" kl~,orr., f1~~ef' sijQd~h1J"or slew lst.an'b 1'"0 g~rH~' ,,~ni2 til '01- dufip bir ~(]mun onunto konu,ars"O'mI kZ S~'!I' i nilrim,

~~ mz 'lid to old'urtl gi oi. !til Oli!l(Hll yo rod. gOllibCll. kOlU~u.-· 1IDI'9JZrI!l relnldi olr m~~iz:v'on dCl Gld lilt ne y{]p{1li1m 'OOZ;Qmlzi n Q . llIlnli yorttllk ,1,1 '1«I1;on krsl1iI ~do ,Glmova CO h,ooo IlL

KJOrkmc'VIIIlm hOO(lm i:u~nll '~gmurs nlE h'll()n!;l~rlm v-e to,p~ h!limg: blJ~Mllm SQr:sI~'lmi1gyttlC:Qk. Ben de. Olkef1fil,11 ~ok ,~evll-' iN:) ulli'I,. Sunu C.lilcak bir ka,o ikl$idsri11 fa~'~(1 blle,1"Ir v,e anlar"f011 d'i] V~K BUI~I(dlll"do:n biri de slzelnlz:, Sm~njd,1l} til!SOIIl:, I~um dCI ,oJsak. Yahudi d'~ O~s(]k. t'hllm;ciQ do~mu~ bill toprokloru'il kOku$uWiI't:!: dlL1Yffilll:j hQVC!s~ ill. '!aneffOs etmni,i:z. 1(!f~Hiadl~'li~i'ir T _ rkten do'ltO cole lurk ~is's0'tmemrl;:: de. ~orm:ldl~+ B:1!U1 01 .. kenl·· ''Izelle,mes I leln da ellaillflk2:- en g;e~en'l y,opma.yo eoh;oco~~z.

WJ.e'lilOrmll1 mO(lol umi y~kS0,k tl!l~lllrUl:Vfll ~. tiizu I rnc'mey'f;;. ,~(!I,~ hIiW*,'OfUffll. UmOIi'ilM bunu bcCl!1(UIfUl1i. Te1k, icijmdekij 11' sev,g1 m!gll oldug;tim ~kln fkOr$ihk.11 (]flop .t'ilmomo'SI., Omu ne dtl o.ls.a sevd m S8"¥e'o,~'1 Itt

Sart,rl(JIr'I,mol Istem verek son ,e:rjl!:'~en sj~1 bQ$ard (Ii 'I:" we Ilh~Hl~Uu ,gijll1Ller ,~m~rim, Gt'UcJJii lHomlUm"a ve d @erlerlne, se'~om~Clr, ®U,e rllnlzdellill opG.lr m I

s.evg,n~r ve sQy;glllar"

HdVko~ M0.,rnalbo.

UzYil ~mum fI~(:hr, ~efbd elil ~D'be~r 010 mad'uu. iI!J!)I9ur) $~ nom (It'Q gtmtlemlm. Um~voru m i¥isi',lfiIj '\il'e yolk~rrndCl ptlmryl Iflilm 11"iSirl'iil'.

V'(]P~igj iIiII !fie:Simler- ne olemde? ,Barn], hf:1la 8. Bi1i :l~Valr:e.t "'ad ip oijrtl~j)ilece~lmi filabe:r ''lermed'in.

m~lkl ga~ium~ ,bas,llndcliru iZU,YOfrBUlI1l va g6mvofcsul1iI: beliii '1m ~~lerlm IOldu'l!tca 'VOtj~1il gt:divol'i'" Klrtap ''lOti: r: i1lYI bl~,kronda., dl!le:r ,i~!~ri de '9UfdlQ mt8¥,e 00 h~'1 ,(Of WI m. 8111 dlOl 'oo.k 'liruc~ oluVQr~ Zomon :zom,cm i's:WrJlbul~ClI dOl gJitmlem gere~ -~i1jl'or.

KUrdui~IiliJ!ll: vemij bir' ,'i rtctln ~~'Ie.l:ii ni gr~littir1i1llek, te[n:-0srr~r yapm~k ,c'in Kasun OrYlnll1iI1 bo;mdQ 'IS,'m bul"Q 91t~i1il1l. U~J':~O ,s(i~, kold,ilm, Sev-gllill O\Iilllll:;aUo~lm GifiUcln liJ8 02s liIitA 11'!J ~QmlllI~UlJm. S' nilnl Qvukotlonnl otoblieookler- ,Ozlilur :se~ I 9)e!ip ziy~relt edece k.

V<CllnlZ ben bill iberllim feda'kor dOB.!I'or)mCi dalti~ rClZlO ,uk rtllma~ ilte:lli1iy,oruml, (j\Z'liIlur~un CoYtl,e.kkale"ye' gelrru?si dOlilmesi 'Oil" Qumdem fo,zloSInI (llolbile.ce~. Bu Red'e"li1'1)~ Ibir\uz. 'itKin] ml(tni'litG'VCI tiQlkuV01'i~m. :Bu i,i fina~s.e e.de.bHellek du~

rurno 9(1,11Ino>e. ~mkll G,znUlr'llrCj Can~:k'koil[a"'!fe geUril.

MelktulD yozmOYi g00i~~ I'fI'tS mel<; 11~!I!iIl k~s{j voz.yoll'illl I!'!!II" U'Z!!lI11 ¥elzmoYI dO,l1llnulf'orUmil Clm~ cClha do rg8;~l kece~, Umuyol'illlllPl'l f~zl(J kilo O;liIlllyorsun"

~1 md~'."," .. ~ "W 'mrklmrr 'gQ~'mi m$t.edli~il1'il hllil~lrrl~vorum. 8Q!lQ ad[e'.sin~ }IIm:i;JriY.Ii~S'] ~.? 'BUl 10'1 ~s,t(lnlbtll1l 01 rDi.. kac kie:z glltl'1'1elln gemleoo,k. ~lz Be,,'il1. A~Ii.Z Neain" 'fO'9 glOnOntil k!U!~I@ mo -tartei'll Ui!t$1ili1 bu I !lJ!nm~k: IstlYOfil.ilfll'ii i ~tl,[l'Ombul~ii1a Az I:; Bey'de kOIII(l. m ~(: 1ml ,. e~vlk.l,e·'d' l~ ••••• " Ii'llin '00 II"U~~ v,e~1

,42:

k(Jloyh~lm ,g~d\e,~mrim. IAllwt: (l~res" hJMJrlomwJolr1!!l1 co ''Ie, '113" J<;I I!lriektlJp.i~[l'ilnl bU~lmrJm dal wr. Her biri Ibir ~~k(l Yftr'h~l~ 'G~ge,rrnnden 01Pcer~m.,

Kefidlne J1yl ,bak.

rCOk. geneS1rll 'VEr bu Unt.efl~n 91~,ze! 9{Ul'~'!i1Hll '~'Q'f .. Gi~€d g~rnleriltlil 80m il Vl61 her.s:~liII1i2li bekl~dr~gii ffilli hie Iwniliu~m9'. ,rati~'9ilnteye ko ttC!lr hO$;lQI kol.

Se~[iler.

s,vgm HOC,Olm, Me~hoID.G.

Mok~u~ WI ~Uf V'e' ,01 h:nTl!!~ ,o1dy~1U r.lI W1~ "J'(fii"yl do flo ,dOn "t:! Il\i.Iltm v,e Qoilli: se~imlJn)l1. IJm(!l r:I In r'GJ~~l~ ve, a11irVe.t ltQurnjelii~iz., ~liin iy-i, haberlrJ iii Cflnt11k i~(linlln ben ~ ooJk m !,dll,J kll i'~II', B'el~li S,'OfOOlCQ ~ elurse ruz b:imr rn h;(]ts.~dl m ~lJ s]I'ICllcm Ir ook :sog ~ k oldu~l~ iQii1 ci deli bir gWiip g~Qj rtf i'M. Ve $i~e bJ.l"iI;i~1 yijillil~ildolll1 gf!l~' 1lI~ ktUlp ,a~d~ m. ~(iJJ:tlru fa ~lkmaY'I,n, Sj2'il hg;.. ~;;;, .., - 11 _ ~ ~ I 'I t ~ -, - I' 'I ~, :_~,~ r:I _ m ,- I AI'"I"'h~''''''~' - 1'1"

~;€:'I~e, i!l'l_ZI ~ ~yQII" 'hI'0 V G:1'IllIiC""",lifLI I!J U~~~. y _~1iM tHinn

kesi IlineiZ, ~QOOlflf'l,

If!f~mli sor(J'ooIK ~hllJrsamz i~.ir $Liyihnm mbU i'Y'~ derumeniP1 ne ~~dlJgullii1'l[!i bilirs~nn:z" Hl,~bir mm'C!Jn be I!)isbo n~de,k'i iyi rdi,~ v®m~,l ro kort, A lrIo:nOI ~Ilki;... Keflld iti:lill blriQZ '~~ hi~~ h~:ssediyarum. ,ZOrflor] ZOr'flQ~ re$iM~ere dGIII,,~)Or YfJlrnzhj~ ~t"Ida em'VOru m, R'es~rfI ~~rllm i~1 &:m1¥1~ I (I or. SOl (II e 1.111'1l1!'1 $'I<~ri ~::U~~~n mellu:ub umd!o S~zd0rn Oi fIj mom IG ri mJ Ii:~HldQ ~Ir' kltap, Istll3:~ iiW'i~,~rln1. U mlOt1 m l$~niI~~ Y'q,gu rl ~ug u d oioY~'!iIV~O Y f'! Id1;l;ilnuz mi1II'irnliii'D, degl ~ hOCG!tln. TuMl!: m'@Jtme,'il, mfnyo'~u.u rf.e~. (: i,ce L~ie~ y{iPII~Qrtil11ii: Bu,~d~:tki !lrl«ldlll~l(]r cal}: .seviynl1ar t(llb~ ~ ki ldoremllZ d€J' eok: !S'~iyo:r ~ He Lei b.uD·a(h~ [ij SQsyo11 h;~rrre~Bel' !lJlZmI'ia ~I ogf1etrnre !llier CQ~, Hvjta IfV(ill~a'r mrl(lhkum61 n b LJ 'Qeli$me:!jj;lne.

Oxnull\" He numn'li b~mlJim r~V'~k"eJt~ IifI olocog~!f! 0 ssV'1 ndlrlYl. 8u {afodo Il'e zami!:.'l n musal~ 01 UJr,sOIF1lIIZ '~:arl!:f~ tel IC~._n·Jm.o gWm ~'ne msllomiflj3~ ~rtl:t~a. ~H,al'\ete gele,blil irsinlz Gell meden .onCE!! IMIlO 'Iori~~ ~nQ hi Il~irirseiil1~ :s~vlrnirim. IBur,aytl ,ge~ i rS8~ niz ${lY'CI1'Ii<bl[ll ibir koth'~~o h.emen go r llfu$ebi~eceg i Z. IlrlIrOiIlU'i hOQom :sizti 'ook O-zl!!idim. lill1~n rElDh~~C~hll,\Z~ va~IU'lI ml~lli blHdlrin, UJliI UJ~mo'Y I n CumD Zi~'CIlret {] ~ nil. A~ I!JII~nt ~Ie'rfl ~ligi bllr gin geleblrllr.

,$;aldM $'6WQII,I·Vi gfirm.anizi i'!~OO Grtrnm~,tjiill1. Adire~;:;'il~ (:0= du,k M(g~oz(lS~ RYWlaU G~dI. \!f:E!il!C H'C!l~CUrr~gfi~~l-i (;od. eec!J~ Bld'I~. Sel!'gU ~ tvooo m IlI1owU'nl kend~ml yo ~1iI'll hlSSllZlrtm0- Innin te ~ ~Hblde O!,. 0 au Qok 1~I'inlO ~k, Sevfi'i!1om m. mUam~Yffrum ne~8'ftI Hu kodot ~k se~m i~k;e rli bi:roen koQlIlJMer'd1i. ,:;jU:m:;H;;Ili4E ~~ ~neiiifl ~!ll,d~ ki ~ft"a 1111 (t{ll tam ~olor~k YJ{WU]OCllglllft'U SOrlillJill~Y;Orl~!'Ii" IlCler he ~fk(amn (lr~mI2diD lI::i lifii~k:~IW;n .is!l:lna ~r. .. 0'1 ginli .a(l,Jl~,~oe&tS~ SQyle51j~, Btle.ka b~r1 o]obmr. Fa ka~ at:illUli ,sevd f.0h'I'!' '\liiJl 1i'J1Ili'~,iild'(J1 b~ni cak 'sQ'1di~ I:rml .biili'!fQrullP~ I?fjar bu Sev91.~i dl)vom ~d Iy,or,stl k:! ~mlJv~rum boWilo yazs~n 'dem'i's. ,arum Sii,., 's6yles~n. Qllkld~j,vml lrI~eC)ml he rn It'lillflli!j' \l'e olguwa OI~Cl'Mk ,01 zamGli'I1 ~QhD ,gOz81 biY h>CI~hmrz, otaook. 811lohuLa :BHzi'lfI ~lfaDlz I .(Jgrrtl¥Qnlm OOZUif' dilert1'm om~ six,~ d~FI bG!J!?,~m do ~ijrt 'O\rtG~ni!lil 'VQ~ heecm,

. AZ'i~ B9Y'EJj bend.en de, :s~tQlJi1l1 fJiCTn. Eller~iiltl0l1i'Jl ,gpel'rml

'iIe a1l1IJi,f~~uh.tlk)~ar Jdlleli'im"

Sft~i dEt 'IH ua ~flIiI serun l(li'II nlll(l d~ ~f0r:I'i :zo~ fa i nl~~~Ul oldl~ nlil iQi~ ~iir dilierim, Ulrnaml1i!l i~ler~nlz ,,~ yenl !@!Irikie,. tiniiz r1cIVlrhsi!Y!O gellifif v~ ull ~mi2e ~r-G!lrrl 01!i.1 •

~US(l ylJll.dlj~fnl ~ci m o~lif' di:te'lim.

foe·lll:r:ar QUerinizden 1G\~er :5il~' so:ghkh; IlG?e:1 ~ ve ,i:m;J'~Qrl~ll' g~ rnl:e'r 't!':m~'ni!!ilI! ~dsr~m" Sizi aeV.en HQyko.

rNf;ClT: H(i'Com ~:@a,11" oollll ifSCi In i Z ~~, ISa n kos~ 'ilmf~ I~I S,~ncth::n;~ ~! Mtj~H1IJ~eru kJila1ilJ C1JI~ eel k ls'l'Q j!;! b~~;o s~~d~inrllizod~ OrtlQ dell bu~ !'SaIniX' se'l.li~~ ~~i'm. i~lj m;:!I'fd:erll1ll t:e~e;Kku ~er.

IHa'!fko~

~":II [filII

o 0' n.rgilll 'Flocam .• Mt'r.tmibo"

tlnru::!l1'1JIIn ~Vh;jllITLiimlil'. °VollliJm~, OllildJum ~~q,n,lCl~ I [kart) 'Ie mektubtlm. umc nil m, Z(!I monlflda ~Uil~ze' Ig~oGmi'tir. ·Bemi '80· mook olll;m~a mz, ben d'e ty.i s,CJy~ linm,. liYm kjl~rl~ . v,e }jUiitiikleriLe dolu bull' "Selile.yi d:~ gerida' bl ro k!lJIlk.. Um~ fll m yeni ,.11, yeni ~ mldlCi rile \lie sevt1lerle do~u bir l'111 oVur hepimi! iein .• Her g;~(:en gOn humn 1'onl bir IUmuUa ,rami bl r heves!e 'SO ~ nh'ior: G~Si gChIiil-1lI lDir li.mmyt g'(h'rnLi 010ilO!;J.IJ dl,~1al l~le.

Sizij mI i~~ewin~:z: YQlundlculllr IWI manmr. AJloh ko oyldl!;.

ver,slm" ho.cmJm~ hC3T fe-yin yak.OdO ~,i ,olaoa~h gllj'OnOyor~ BHi,mum, ku !)iH\~ ,Bl'ler $i:zi, s'llItm~YOir (U'ilL'l l'9hninizi 011,&.10- YIJ¥omur. Allollna i' ~~ keSEh1ile2,

SfJvgj~lo HOcam. !hili Yllbo,il VOkIQf1k Oe yu~ darr IIJ'I' I~ort ,geld~ ~n9 111,1!:'m'C I1Ihl tOm ,@hirrer;looem. e .on dQ Cole savind",". Tabll 1d bemi seV6111er ve 'bS1i1lt toruV,L:Jll'Illar benl UIIIIlI '. 1'i11odd!doll"lm !Ie l:imumuJ¥~OCj,k~a I1'il n I gQster~yorlalr. Blli" fy.llIi~11i1I ~Jl"k 00 fie vol u vonlu, !(j]i;t1er'. fi{ort g6J:lder®inlirnl ~unlllJ rontm1yoflJiJim omo. 1t!]m'dlildarlln dQ yokutcof;JJ Ib:Hdl~lil1 ,G,rkod.)<~~an1fil. S1!W'~. I ~¥i elmo slliic 1'", lma~8i beni 'fn~ftlrlom I~.

WEI gW\zal ,ey' h tlrllonmClk \1'0 onuit1!l1m1(UTlCll't! ~nsona ne~e '8 muUu'1 ~II< lIJeri¥on". 0 .... 'lA orada bb~.1iIfI P9~rlk HozmU8'I'l1, de trel'limJis; 'b>,tlrVrO IIQj,!.H'Irme.~e bo,ladl .. rtil~d~Hi!llriJi de bllem· ,orum. Mayse bu iy\ye oicurte.t her ITo.ds.

Ve'flif y~l~ blldiOi~i!l,g~lbi. ·~!evlz~o~ $ie¥r8d~ro.~ gwirdl~" o.YirtU S'WIlitcmohmet·tski 'Qib1. ll)etlij~8TIi hi~bir ley VOk \'01- :IiUZ iW'lSCIln Y"OlkH:iI'!~rml 'Vie' dost'lCUHll Q.~UVo.r. 0 ku.d)or.

I ~ in h'~ de I,ne.nm 'b.Qya vo~un~ R'esim f '!iJleso- n derkslil wTd'l g;a~ I rm ®¥e c..a~ r •• yoIIYl'm. Ne vapo,~ III hOOQm,~ inoo,~

48

fol~Q d.U!3unOr.se i 'osMJ d~moVOJ oo~loli. e~gl®Jnl8rde 'g6zla· lrirm leln ~OJSW'!UlllRDfQ ,ideca~im'. Umarlf'!l1! liy-I 'olur. YO~fllrZ ;OOk a~11ii1 ve SarZI 'V(Ul", b, H)i'Q1SUII'1l'W![l. S @I gOlL! in !'Ulile'IIYClrl I • mrdi. Ili.IIrnanm" koti blr ~ey deillcHr"

M:e,~fkll'b~mu b'l!lmdo ~~Simek Ml'illlllf!dO 'kol~oC!gum. no.~ eom. Y~k:hldal ,le yo;ro OO~rUllil, Ym~la'1l Im- S1Z !le ~iil,erinlldllill 'ar'(!ll~luillca bir ·S(!jt~r Is.~grdlna'.~Ii'lH2i. ~Iiil;d;~nile. niV! bOlk~n. "Sizi oaR ,jRled~ m, E,gfa.1!' 'gelmiiyi d1U~yrqliJ'mtlljiz. II liUe 11 " Ihn'bu ve ir1ne¥i IkIIflU'l~'HJyll~.

Sl~ l'I!e~BH 'liD s.rhhtltl~ gOn~ew dH c rim. GGb;;i" Homm Vi:: Oznul' HOnlm"a :selamlar ve se ~Jlef. ,Size v- A lelJ!ill~ !"ie~elj \Il€: :SlhhotJI'gurdelf' dlnGr Ie!Uerfli1lim~flI tJperjm.

'Haukon

- ~ I-r u.

49

'~lh~'yglm ~"hl¥ko'J' Gib~ethfiaa!fll, O;p~rim.

10 kG~tlll" h1tl'!;h va ~Gk '02.I,I!tO~~lm itt, :S:Ollt~ (l1'Vlorclllfl" Ime~k,~ $l!:l1p 'VO};fl~lrJd~glm~ fffic.mlilrhnJ:llm., -K~stUl'(il oolklill'1~", Oste~~~k ~m g!Qnd;~mili!lU;,H~fl1ill~ de haluil:a~:hm,

y;en~i bir kit<JJbll, bmnn~le eClil'lyowum. ,Bu '(;lrC' ,e:~' 't:a~II~' d~,!iIli!I. eiil.!im~, 0 ~llllIl ¥G~~nl ~Q l1(i k~e~i kQoper~1ttuf I~i!llulilill~e @re prim. K,oopali(J~U: QVl, d&d i mS9~ bo'HilI~.e1i 've, ~ubDe~s!,

leJ~d~ iblr Si~lg~1 'ye kl~ndcl bu relic mld'o olgbllec0G'ln II ,s5,1. iILffiyQ,r. IDair~ bUfOryill 'Qeleea'~sin:: E,;,enl ,onl be~ gO,f! tedcfviy,e Vi~ IlE~,siYe~ ClII(!l~nglJm. :SO'JilI I'll isted r~gi III ¥!!!re glderli,ili1.

Sa iitO Iimlek~)l!I p \HJmmmlg 111]11 ,zQllitOnlor' ~~i !n:i!:~I~;tl)llglll}';' mu dii&~nl~, 0 kodor \f~lliJliIl :gOriller ,g~iyor. V'!l.ut d b$!JIIiI(hr:Uil {1~lenll;eriin ~o~u 'goli\[u'~m8k l1is'fuyo:r, Gazetl;d~ rcde~ lo~umu~~, ~lJimdlllrj, T~lrkuy'e ''d~ Mo i l~ilITh M.~irI m0;~ Win ~oe!j]si Qllar'illik b~· IllrJ{fn ,AJr'tilur M:liil~ If V0 Horo~d I~ I~rn~u d ~ 'geU!{or, U IJy.~II!llIf\O !f(al~' iii P'e~1 KI(lb~~~'Qlh '9~d:e lel~flIl 1':51 m'I,~ri. Hey !ria Hde k~,i:s~l di~ ZlE!ryd!e' ,oe 'm I1I~ClcOglltr

E~imll AV~~I ~U UJI ~1\~lndo gtilli"iVo:r:. HUI~Qme'tll11 bu Ol1~' 'lumSllz tWM~~ mll r1 u de,g]~'tiJ1eOe9ilmJi g(i~tare~ ~~(llN~(tn~ If vat. A.yrlOil bl:2'r:~ ~I.ili,~,ntnl flo'l'm!lill~ill'llnf;fill: 'VOl', Y'D,anz', [iy gi~el IWIII~ed€, gc~ ~el I,J~re he Ii' Z(J [lllC ~ 'Q~r~ ~ 'o~ lou ~ur'il'Ulr. Blzu rlI'il pr,oJffrerimiz ~ek g:~ze~dlr. Hlli3lr !1<!l?)~t0i yokslJ!!l ~ IQ rd~arg I,t,e aar~' .re:nc,isil1i~~, (fLeirll~ memllbf1!lmIlJ, alll'$1i/!®rj~~t '~Ikml§< 'Y{Jor:glun IW b]., dlIF;llUl'l n biill' ug roIVll,~ bitiimru gQW~IEfrii; d'ergileli'u okuY'()1bHe1'" Ci~§~I. 'tmvia o,yn[uriillvCleoll~ ,S~tr"Qi1't~, Q.y)na¥ob'~le@e:g~, biriQ. iC~ nme.rvsGegl. iJ~I(]iI11'lUiF 'Ve~ ';!lJy ~csbU~ C:0gi k1~r(J;aUl~riieJ!er iIe<I~ 'Oiil~ IZ', mlks,~k paraV~l '~i,eJ~ ~~ime ~I 'Y{d~nm'l~ro J~ktigoo~ veY1ill 1llfi11li1iia~llilk ~i"oll ~Iefi ,aPlI1I]~ tClmamh~laCa91IZI'

50

'KJl~p.; bitince yO~ll nev~Qe' \l\e:l'TJiL'ek IUlzer,s ista!n'bu f1'G) ~g!"' ldeat!§'hm" ,Bu ai'\odiji mlJ'~I,~lk{li "~.,,, "'Yl~ gJ&rEUX~l~lilml, IBiJl'GI2: d~:hOI mhQltICllilli!l.~, lo,1\diu~,il.ni!J dlu:~iJ,~uverum. la{ji(JlllI1il kC~II!l1!I·er\;,; Kik i Ilitk il~ n:deU'li h,i e ti)1i'r e-'fI!y ~allit1os!ll~, d'€'r'iln bl r dcs~lllk ko·,

lhr. .

i{oyko, icei'\dsJ ins(]rlI ko:Kkmoz. imsm:~,IlClr' d'E~Ird!a, tarlllrn ~tor, S,€Jl'1Iirg tUn~1 qlrm,Q'Qifhl hela ·tOl1liijmC]~'Or(l Ikanu ~h .. ~ 'yor. DD,~! ( • .dam iSllln,. il100ni(]l1'l ve g;ene: ~Q,dlthflllln, cmloij\Oltlils-

,ook du IJ'1!JDlliiid'a!S~n, -

mu meklu[plo bl it11 ik~e pr'JJ tdli!ll ~ ira gon;~lh~II1VO,n1lIM!" ih]liiiUJ ;~ fQy~ IIMiy,oc~n oll:Jp ~I m.(lIdl~ln ~ fC\!; pOlrQ ,gi)~dentlG'"~ '~h .. DiUll etrti~ml~. ~'O mOln b~~1tilnd~ i~n ~.aberi'm IO~$Uiil. l[itc!lp:IOJi"ll'M! biroz' PCUQ g,'et~ r:e~~A'e h~iI1~+!j~(lu;.

€10~h3fji ndEtmi o~'~irm" Si~ILri1rtdl glum tar-in ~ogllnlU !lYlerid€. bIIi'Q;Ik'~iln,

~ihakilu~u.nll!m bekli~o;r~[ma Alf~,*a!tto§:fra~urna 5e~Qmlh:nl".,

- . -

._ --_ .. _---

II ·'1 ,e', I~ "e,

- I

!------~----------

------

u DI:o 1IIIa :r.; b i j, ~ __

,SSV1ErliU tH neo m.

Gi;Ule ~iinijzd~n 'iDJl'!fl rrllm.

U,li1iiIlJlrlm volh]lm~ 0!d1u'glu i!lIill mel~'lu~!IJ \i'~ YII'bJl~1 ~:al1n'l illlm!~s Ilm~Gh r, N(]i!li~ ~5Jln[~ UrnOFilm!1 iyisil~lijtdlr. S,[mihlkll ol'm~ E IllIlZ i;~it1l "d~\!\oml ~ dUl~C 1,11 rn 'Mol~kiamen~.~ih d, ~ay,mrh'S!lyl,CiI lJibl'iE'i'$i b~nij 'Iin(!l,nl n (:ok am~ pek. oak, mUltliu 'e'~tL 0,," d~i" ~mh ola,mk oo(lli, ~O~~l:';jd(j,{]Onlil.ldi 1n,~li"'o'~~n1Ii 111 ~~Q Dll, i~derlnil!l2'~n bu slrolilJr pe,~ YO~!Jn ,o~ldu§u~u do" Be'iiJI de 'b!l-ro~ Il'll1lek~uburnu g~~lk~~rdl[i'fl. Qi!lln'ki~ cldcl1i blir g01; rl(lrnn,.a'tS~'lhl"~' me~[rdim. Ilkll 'tCUitU" gdil:~ iJJk Dl!mIOVOI me ~;DU F ~:mfakl~'d:lm, N 11:MImor(d'an do '~.f~ \fe, 7.5 (~~du. Hem()lldle bi~z; f,a:!i~ OOIU~MOlk~ t'lilii1 \i!e ki.1!CiP o&'tll!ll!m1l~wn (lilaook

.Sevgl n IH~oo m',. uffi-on uml PM@'r' g~illm;kitli Ir.HjJ~ny,e;ffi y,e 18 'Ili bot to! riih,l i Min ~iye~ 9~let~'l:eri~li !lkUmU$SUlrnl!ll~dJlllr. £h!lln .. Icm fll'l, liii e yClpt~ l!c'hu~, hh;, b@ I Ii de in Hoeem. ~'G!Jlln 0 hlillk I«I~ Ii'!I !l.JfilWilnO aykllfi! lila esa1; ~ric~ ~\1!1 u vd ~rm0" s~ nk! pol ~e:hy'€l! ,mmoijlJllla - \11OZe r aUlIl1 b~n~ mr1I ~1il~i9~m u ~tQ,kmd!aU'iil ilgUfJ.ndllr,efiil

,OSl'lifllf V'OlJlf1IOY~ ba,I(Jlthlar. - -

HOjf1l',iye,'t Gttlae'tM ~ Orl 'if ~o thillAillmii eI k;ta rl~Uni '[ey.or'ustJe,· :riml hO'fl(JIIS I 010 r.olk (o;eri~ gQs:t~rly.oJF 1IG Onh~Jr-lln sn mlkl Olk:il ~,o~ ,on~i va QI~YII S(llnllJld barn 't,(lllrtijlpICM~~im bi!ll!l dQ toro'r~stlm., AI t'iQoom i n1S'IJ"a'~o~ 'DlIV~ bu kOldCDlr lkO~O va blr Id=iiln lin hC!l~ yOUl:'!l ~ tiJ'hlllke"10 'Il ICCf]1k delf\ece'd~1 ~Q 91 till v,~ niIffl.QlI(SQUI 'YIiJ~I!· y,o.~ar OfnIOimIYO~ m"

H(]"'9tlm~tetn 1I1!r:e¥g oten ~ LJ eol1tlV kandi gu~ m ~n. oerle~eWil YaJn'lg'I,IG]' 't'oiSh'flh e~lp mahkem6J kau:u]ill.yl(m b~~£!f1a ,g6nd~m;rrt 'H{fir,riyet S~ze't~iS'i tobi 'id ~:e 'If@k.zilfl ooeJr ne: :d~ YOrymlta'r, 8;~r ~, d~~i~ "scam Il!tork(lrHtl buw:!l~r biS~~',~ d\eJ~ -VOfM t€:d0w:'-'Sf9 mme't b~~i mimi bl~ 'U!)ro~il@i:r ~'Qnln,adli!'oek ZQ'llan' li).ufOdlo lld~ rei hqrh::, olsUrn rhO MCiumiOlr ~e dj~,er ,fa Ilushm fI ~e;.'l

es

dir,gln OOlvor. lle OO!iUII k(!J~l'u (j~~. i~l~ tor"'lf OIrm.Ory.O irtivnJr .. BU ¢al Nfll ~o~ ~Z:~I"O' ~e (gyn co ~d rrgim ad ~f~r ..

B.Ulrslnlz ~oeom. iraS(Hill k~ .dl M'~d1Blnle ~Qph.a ,tm' = .,8 bfllhyor. ItH:!lniA sdll kOl:um !ki [11 IfilfD1iilir uyu~tu'k blr vox.'yeb, s. kllllryorUIiI:1, [Ne mtl~Cli' un~on 02iiI~iv@yij'm d~rse de,.. sI1i!1 0 [~odar doho ~k t,edirgin oIlY vor.. tta:r.sJyle sel¥,~ilil1iz SorygUiliilIZ \l'o[iOO II k:Qlfkuymuml boyle dill rumter bUJrlrllr. tlo elKt~ leyece'k, i"ler ne .~Q~ar O'II1I'I\tJlt bant] k{!llV~ bj;r ,abl, bir blivuk inoom ,olor'Clk '~I,~l'Iielii ~ vyorlillf sa mc!hl«un Y0 ·t>Oi;K I On b&yJ1e d ~'nlImOyar. BJ le11iiVOruflll [ot)vle (lVI! Ji!1~On n~~J! II li!iIur~ ,tilJr'iallmll. [~t$b(JkQ!lit1l flfn ~O\k$a SaYlil Ollii mhur'oo~kr:i iii r~nCl ml '1Qmltlm, Bu. :nlt!~lIls bakkmdo baOa II) 19i verirseil'lllZ se_lIllirRm.

Ewt hoccrn gazh'lk va ~~~C mnsmf ,olam[k: blruz bol'C'" lomllim. Bur gq~qO~'l'IililO de dlamad'! m. p,. rom o!ma-d ~[I. ItC<i ~ a~ I 'lukon ~rrl bin, yO&:IIlIiI. Gi&.zWlkler Orl:e, paha5! gib~ 8 1:i~1r:l 200 TL 1uUu. rSUJ!1!;lJn ,35QO''''~~~) wfdlm dahc do vem~ '(;1~i i'm. lieHrtu:milde YQlflOM'I1 ,old!l:.l unyz: 110.10(1 ·iJI r'K ILl Irom I il:o:;nom \1'8. dlg@r G'~~i;ume V~li~1: rm~y€: eOllj~O:~O~rII'ilil~

Sizl (mk'Oz~£d!im w.ooomr. IBOi b1r ~~I1'I(UiUI!iI.l(l' orursc JmUifilGlkk8k 8'2:1 ziyo re'~e bekl11e r'imn.

:,imtUlijk ke.sro,ek iSti~OTUflfil. 8iro~ . Ql oOrmrl~ ~l!,,{1~ ~I~ 'klillilitl ~ (I. 'vapah m Alla1ia1 bOvQII(Ulr. Y[llk~ lB:diOi 'Size 'tak1Fcn yo~ ~oo ~m. Et,E1r kUClp va d rtJli voIlOf~a' ~.' n rtfen ,'~ _odl'l-' ,·ojl'a/flili. llUetllml KIr1t1s1'1ie~ B(JJrboroe. Moh. AtQh.-rk Dttdl• 116./ A. C~ln,Clkllm~e. Vo kiltllb~n !Jstr(i1 ~ a Ismlmi v all·m 0. VI! unue-

ma,yln. . . _

S~¥giler sc:JjYilllt:u~ EDI:tE<,i'rili~en o,p'.e un, SeTon'OIOr'.

[ifl af1ko'~

SevglUi HQoom, Merlf1aiJo.

Nos! Is~wm~.; UIDaflAil Iyusinlzdi~. 'BeJl il soraca.k 01Ufsomru:z An~lnl,OI ~ijkur ~y¥yim. smll'Sliniz ,ce~e.~J1dt ·yuvCllfiloll11.~P Q1 cu,erm.. Her~s i.ij mim .bUIr~.dll yQl !3 Nis(ii Di'!J"OI ya daJ 19· MoYls~rfJ bir ~ii:ldifrm _J11;fyo~i!Jr. 'BHamiyotum k~J'1Idjm~. n CT·tomo kap'11 rmok iSM:miyorum.. lFo k~ t iifiSO ifii hal il m01 do also III'M tlim[I'tr,s'n:lliVVI. UmOflml sen '~(I'Zdl J m l1~klybuml rrilllnll~ ~e· gef;ml~;tir. A,Vlnoo yollJCUlilJFf oJ~El 1111'I'!lrlJ!l 10.000 lL.~de 0111· (hm. COk tei.lt~lkkij,r ederlfllil, S~zJlell"den oo,ko dostl!Jm do kQt· mClllii:hl.' ben~ OfO,ym-i. Bmn ~OI.n 1-:1 fui rlty,yet ggZ9Ileilil"f'7! iliil ~ t91 mCf&to e bani clttdl momil bO'z'!J~dugurlo ugr(iuH. :~,:~urd.~ lkaldlm. Insnnlor ne kacfar d'll.i~Oncesjz. llill~ kad(!J'r onlG:Hr:pl!! ol'lI.I,orr.or. Berilu [eok slkln~IV.cl1 boaCIi1 ~(J~I~ tnJlundllJ~~m din ~ur lu~unun bu koml)!l~ roc aeSSll k!tdl'10n~ S(lll:'IJkll [bilr :~. II!)J.QI h'lMdi >r;;I~II!I1!:I' uak:f1iu, olnrl'QS. bu do o.ok ,co' :lieu Q. !911i4;UIrn,tlll .bir dlJrlllm. Ne ¥~,pi:l!llm AU(D1!iI b.uyul<lUIF' trliDc:am. 'Bi·z bu I~ ~k¢yl SG!~iVOIUt!:. v~ bumcfcll yo~amo(J k iiSliVo,w:z: nlnCll bu gibi :tcrl:3n: 5(J1d'~ 1f11~lr ;11'iI$Cmnl ie mde!d 'VOiton s·qlshl Ii ,00Idilrmerye. So~ ~ lmo~1 'vol O'CIYQf"

(ieoen ·~ono A~h;do~ e!lJIkOlnIJQ~'nln emrl ile ~a911't d~·~ ~'lJJmW!lm kor:~l'tlio.l led tdl, bil0miyoJ'ul1if!l 111 ~~ilmJ' bll[lyor~unliz Pi~ 50r,~sirs, 'I.Ie gd.zleriiin ~~ 11(12~ k hlld'ntnag ~ hlr rrllO\r,(l1 ~mJ·k· [111 lurtdO hemeA k n. Is "1':111 g6slermerl _. bClS~lliVO •

lier I'ley$.e: HiocLlm !Jj mortl"ilTl belillililll Siklinrliia iI1 miD :sizilfl'!l _l~m'llZ1 d\eli"brm~IL ogn11lryof!ll ron. Si:;;; n~sdSllnJ!Z. i,'llerr~ n,~z vel ~i· IUJp;'QI'iI'~'HIZ 1"t00SBIII [9iCl~yor,; veni kitnblllllzdQ do b~fOli1[I'a.1" dile· IIi1 m. SClvnil H,acQm umonm blzJm 1!Serl\9m~ ile go.riii F,li1ill9 Ii m .. hQ~I'U~liZ QI1jjIJ ne oli!IJr- hocr;:.m ~~I~ zamG;llnn'I~' mQ5~11 u blr UailllVlil'fl d- ~alalr'io(J me~typ 'vcr '11m CBIIJ 'IP a~Omadllill!l MifaI~·

l55

tu.uplaril!1'un e~ I lite Q!iiCmiye~.eglrn1~1 urm~ r'01il; 'y(alml~nruml. OUII:i!·' ~fI b~, k(ls I ~In elilne giCmn~sl il1I ~ l~mm~¥orUflill. Ne ¥,gpCl¥!lm, Heeo im1 hO~lIit:kw tel~ S,'ldJi1jll Ffi ~liisollld:~. G~zaey~ Qrnu dOl b&'n· !ItJlQJ1 o~ i'i"€I'Ii. bu ~u~ ch.li,\t'(lrblf' ~SB"4Jm I ~'fll~ An Ill'!He I aii i V8 IBQ~ bQhJ! r~ oyrr-lyo.,r bfirloiriM(3;n. Am'll b.eAim se'i,l''gtm SO'nsu~dllDi,r,;, i 1l'I~~n seurg R$iolrntcu:llllk,~ 'ya~rv(lllil(liz. Vws"O 'in~olil, ~I dfin~ ygdu 5e'llgiis~ 'i~in V(;I ~ Ilr.

Umc nm V>Wllk9 DlIdia bOi1Q, ~zc rs~ruz,

i~mdlm k 'bill Ik(ldQ ~ h~;eam h(J'f1,~ytll 1i~klfOr VOt{lOO~11 mn

J,r:.u~i >i!Jfvin~ml!!' l'Il1I,aIlQ~, rt3n,CI~slli'lil:Nh!i',

lS~zi ~eMgl !It] 'hQsnMJlel ~lIteatll£l!!I'l' elll.eill'l~'h~den (1)$ Irli mill.

8~~gij le1i" ve's~l;Q I ~r;:rr

$evgij III ~ICiyl<Oj; M0r:1l!;(lbo.

'~~ nlll pifli flI:ozlerlmten c(p'fb'ri!llfl. ~6i!derine Iyj tic ~, H[ltlrrriuyaooksllfa", Sl!IImlUJ t:JI~ef'te d lU!~ar 1(!I:lJ,zdall'lm \l\GJjr~

d I~ geoo,min bellii \i\~O bedirrstz: oo(Jjtlle'tin(j'~' (J'&;:J~ mo va d!l] ~c~,~ met elu~nleri dlilJl\!'Clflil YC(2~r,ordum" I3r!JIJ] tClrolrJn b 1 rilsi ~o.lJ1~e;: \tEten gomeylinJ~e doho !yi 'gtJ.~O¥~rulillil P.

lOOn S~ bmh illJld~~inin lilRQUi d(a crk:l!rlf{llVlm; ~Di~leflm '~u'limuyar. ~kJllm ~OllldIUo.

IHer ikis[miIrJ1al d~ bl rr oodla ~I 'iffH ~ '~EH'l~ k. imsllln, ~orn!u,II~~"~ tan !1mki~~~,tugl o~cU,i,de gere.et'e dr()htl Q(l~ ~1~!I:{l~l¥or.

Arrvoolk yine de gIOl:~e"limt~~ dllii~tlil' et OQi,(jj1 (:lOk g$tlIctl ~,.

Sevd~ Iklerini, gfireoek~~n_ Bel ki g~;z; e.1l Qok ;$e~ my€ billk~ m~lk ~~ mld'ir ..

S~tn~, ihrrrma ~ ~tl'n~mel'e OfJll'~lyorl~ IliIl. Anook u:X!ew1wuje~lonll'C[rf~tlliil'1Id~n dliiJih" bQvtH: bill!" 'yO k liar, tb;te.il ~k akj2i~ k o'~~ mbYr;I!n dilstlol' sik ,Silk illr'lro~(lr" (j~cen g,llitn tllll' daVl'l31 leln QXrlur tielll!tuJ rro,"y(a g~ldt Kay'de ko I dt, ~iBn~ ~ d,e killluoo~1n oo:cDdlcll I~old~. (j~r'!lur'!l sov~ed i'l1ll. 'tekol"(glrl~¥Om m .;.: in&lln b~J '~a.Io~~l ra,. G5'zlerl~e ,~mo:;k,ot' et v~ o,oJ'ill YOZ:

C~~ t ba5to~ 1,[jIWll nled~ r. I!ii~nll WI 1Jlilm ~vordum, 'tmnu d!l:!i VOl.

II-iog~~neve ko Idlrrm I VdJ:rlor ml? UlU,CD AI \t;~ ooele (llvnf!i'[II~ ~fl ~ :g I ~~fuler: WI,ssmi V'Q ~ore \jIO g~ r0 k0n y(; riere bC;\iiH,D rmll lin g,.e r~k Se!fi (I<r~l k, h.Clkkllndo ve ~ll m I, h~ krn ~I C~ kh;Or'$un" Hi:;IkJ.. I'on" ver,

,Artuk U'Z1:I~ hCl pisli~1 '[iOm~M~~IVIP ¢I ~an!Of(i res .. th]rrinVQr.

i9ir IQ'r~(ldD~U'lIii'I~ 'OCI In,c;tikk(mle,"'d'e Inl 'Ql~~Cn, SI! l1r!.1\eJml' ~tuher 9~~ tir.al.. Do:kll~ V!l~ dal'~l.ir[ih'ul" [)oho' ®nce to'lil usmuyumllij m, l\mL tall~IJ!'11fftO!i oogonislni \lie tanl~mmG ~ i'Bt.:eg'j iiI,j 'di'le: 'OQ~JI ra~; Hed;.. toO :$O'llYnd'~I~ ,SlJlton"hmat'~~u'l ~Iov,t~f' D~r(a l!lIi 'O~k~gS1kdll.. M ~ ~

5,7

e'b'b-~'r ~e~~erken \1',91 IOfVrlOO $ngm~Ucll,olr'don bir ye-di Vllh va If;!:I:eln. he,p-slnl e'oz~Q" \!"Illil 'Orrll b~r' 'II! '~{llmQifIl'~~YIP g:~,rdi. Asian gUoll.

SOrotCiI gerel(siz ~ml,jt \1\ermek ~st 111I'u~m, S,ultalfja~m~t ~-OAu~m~h:u:llmuZi I~{rr~fiarsln. Tur9l!Jt' ~I ¢.(itk S;lkJ~ti. 'KimS€: yel1nde a!mok s~em~iz. SCUlVYOfiJ1JJ'R. Benim 'son '~llkarn !i\Oil:ll~dL;l he)) '~I ,e:BOJkot1l~(jr K;l!!l'Ulu &o'~lk!OifiU~ 01'nrm'l);: gar ,CIYOT. Ba'~~lkaflll [it kOlrtui3uoc o,~urd !)I~,IltJI ZflJmn!lln l¥if'kO'l~' ~ir _(iIr' ¢lkCU"Olc-"Cklur. H:tII11(iZ ba~bCllkQnll'l!: koitu~hJlJ!dQ~ 1(I'k gorul10yor, Umanllilri, :5Qnbohoro kadgr ba,bakan ottihJ' un u hO~fr~~ ~ \jIel blr o~ ,(: I &to lrl r • BUfiU.llillll cine girme.nl dlllyo]'um,

~ iPUf'Cl 9011derdm.

,S~lhgB m. lMrkll\and(l Il:1Iot: Se'Jil~dE; bili" a:v Yueuclllrm beni W,iliill'nyar., On Y;ll~O JQkll1'll ,r;::ekl¥orili mi. A:rllJr ([:CI~U sQ.y!u .. y·Ofunm"fQzJ. call$madan Ollii,or.. Il1lokto Jar, Gore' olof'l'll<" .beyn~mln 'ool'~,mo51 mill \N1Va,1 CJUmol'l ~ WlIIlnU~~CiJli(h - 'U riHJUilI ~oilnl rWr¥1UJ1Uo.u e ~mOiill!1 :sOyIOWrl aridl", 'blr '81Uf~ y'O,pruillI! $imdi, ~(l1J il 4fIl~YOlum ': A~nV1l1 rqd~mli~r vanme. e QClIII~JVO .. um. Biray kc.dIg r )'~rle'rde sili'rfimtlyom'L!lm. Venne k yemeoo ,:20 •

DSlmin di.zlerimi Iff tutme m~lnl htll n1.1lJ 11"11 llC~ln ya(Zm~§1ill ID. An~k be:1lI1m bir par(::'€JJm oldu. SelllMlc:ie b~r 0Ylml b6vle ~g8~lrvor.

A~i:8"tGiI'CllI~s. ,(lCIfl!lQ'Vlj IO'lf.11!t dJ'lIfWdlljl ye:rre du~n iA:!;IO ~I lii:'O~ISH'd Clte!1 dQ9u~ etoro k. tanlml~lyor. A IOlrrt(f~ IS6, in~o .. l1U1i111 k~rujiilllt~· CiCIf'lluaS~~I. S~m ~Q-YI~ 01 mor:II!1AII!I '{j'rdes ln, !lUIfiO inOfili\l',orum. MJlamQ111'1 Ii) IriQhGl~lati Oi oiduill!!mllll b'UiyorUnll,~ CI!':il{j_a~ ~uUe~' sevgir pllilIoOrfannl kitJl(ll.'Jltmo. CaMiihn O:C,,~(!J flO dcho bll~uk bif7' y.ure k il;;im rbes:i n o.llm~~ I d'pr~

ZomClmln ya: 1il0k;orun d~~uit{ml et'~, m1f~n! 'f~ n;egillii DUJ,y.iilrt. Clktl Illmda ~ksik to IQ iliIJ 88l11g1~ ,gunI0rin~ gtd,erebil me k IQln Y~lFe~IA1~ ibu,Cd. 'Oik:tIJllndo blr ,gun ild g@IJ:l~ k snme~ lis n.

ZQmaJi1 Ibir lrinfl·d~r. bil' Wm,o. ,Saar. :b~r ~rikQejltnli',!, .pefnde.IlI1~. S)E.n'~I~lnOlhmet:'~e= Den~ ~O~Ulr" ilns(,.nl!fI g,ijlileiin tUll',ek.e~1iiIcBI dayall l'1iftm'i nl~, poo~ik Z~iirmnn'll~ re'ddeuim. IJ~~ no senro, 0Ylill y,e rd~ eU j' 'yn ~ kod'a Ii QIhl ce NQZ;~m'lIiI dOl orR r:l!1 SUI 'I ~lPt'linl' b~jt'l)dlUiIil:l. Gerive ~aliiln kJ$O ¥$;M u ~un :~€I~ oI1II1illnl ge~lrme k. ioin ml1LdI1clk'G kGl1Ld rl~mf.lnl :b~ 1'l!I't4liIll!m nill,

98

\.

~1Il I -' ••••.• "'nhl HglaskQrgq:z~'dedc:l radres' ml VQiZ'CH" 11111-

:Sin? ~ "" IilrUil'i"l!1d~k II Ji!1al1aZ,Q k,apcu·lrdl. 9fln de' bUI tlW10 91" tQlrilb!ulo I. Jdem'IV<iruiin. Sekj~' ~l,Illli~ dOV-D h;ln blll rk~$1 bulImakla Ja"~l~k 'oe.ldyorlar. Olr.ll~\I'ersit,e O.~iiem~m ~y~~eri oa'k.{IIiI ~!Y~f: SlJe ""OIr':Q' I~~s~~~r. $,ull1l DOrtlmi~e~(d:e Ii1I klB,tU QlrDil10k vor, Sud yak deseler, ~~IIW rptsll kleri. idomliiili nill kll2;,DfC'Oi'" ~Im dU!J'ill u¥cU"I'OII", By nHtHTtle gacen oy dur~m(ll olmod'rll li"EiIl hem de IslO r!JbllJ. ~'a 9 ~trilrled1im.

HUm]i B.avdoflln Canlillldwle'de aVlu~Qtll'&t yOp1)1'·11I11 fill a" tlrlcdq '[ '!lie ~,IUlrr , Bra·r.'!Ir ~z.aca 1m. Sen de Cc~QkIl(Qlls '8lorosu -, HUm ~ 'Borydiilr rdl,e bir mektup ya2'~, ill[Urtfeo. B~~il rn ,de yo~aoCi c "[Jill Q Jf:II~ot. .se!1I.iJ i ~ v.eka'iletini CJ ~51!n. tJImlS~O' [,ginlo ~llg1- I~nebrnr. e~oodcikil dest r(fVukaUor Ibono' I. dllmS1rnilii buB(Dcak~ lor,

Om 'b!, gumliir. :sanGl 'Yozm{D k h~I'rIl. daktilo, oo~lno etur durn, Bemim ilC!Jstc 11~lm~m ,aiZ8'lIifj~; QIWlll'ilftCUmlMI -cia 9~irI ver~ meaL VQCWI(hHM ttl'lml~Qr. He(n:s~n rWi~u \duou~lUny t~'r~~ edly.or. lbeAlm de vI!) OydUml be n ~ :o! ro kiVelli"'. Ne ise k I, \llIdo b'J r av 1n!!1 Idar;e edliy,ol'1um .

Zoma!ln Ii VQ If. SI k 'Sit mek.t.~ ~ 'oz. DertIe. rjrlii yaz.

H IImi fkii,vd9r~o m-e~~Ujp VQLl:llJilaYl1 'lie biliMI .• .." 'n~1f:1 (gdres.lnll g6l'KIerme.!Vi ~rullltma. P(liftllVI alllnoCll bUdlr. 'i hitiy'G C~It.lI! ''oz.

G&zl. - riOOQln 6p€ lim.

Son a gande.rdlOi m :~nglliqce II~ el i~1 'ki111r,Jj'('j r.1I ge1riJ ge 1:-

di. Kltopg6ii1d'en1iJ1vorIlHn. -

:e;!DIft5Il9Hi1I. uzun VQllfYor.sun. ~Q,I1I'usln. d:tnl 'i:l~(]m'liilil.

S;Ql'!lin 'itle ilenlrn, tQ rDlrTl;H'~ Jal mnz:II'k. zlllhrne~' 'We' (I!~lrn:a slxll k. gercek "., W~I k'a 'yokl.o,maru, ' "r~ k,' in VOl' d •

GOlilriAdjlll ,oporl!!H.

:Se'VgHI IH~>cam M,i!!i'ri~f1Ibl3i

90"'911 V~ hi~fetle ell<er:11n i;m;(irl ~perjM. IJl manm ~hd~i d~hG i,yi "I,!le slil'i!,h t::lt~'i SiIllDK~ir'. Kend ~nl~B I'VI b(!! ~11l'I' sjzii ~ iei~1 doimo d'&ac~yu'Fn"

M~kt!l.Jlbuml\J ITh ~l~ DUtme;'$h~:un ~:bebi birk~o h(df'ulchr do~,= ~~c d'e¥(]lmlll rem~\!l ho~'illtle'Y'i M. ~6\id~'filiITi iQif1 'f!ru~kWp Ibi= Ie ¥O~O'iL(ilryl \lO 6~k;lod 1'.

VolI@ nm!~ o€liLdlUgw.ruJ]; 10.000 TIL. 'CI[dg mi. Co~ U=$-~k;kiir e~er~ nll~ bono ~lilo~OO:llllU:Z kil:aplo'lFI '(JZloc~~~m, i~hJrM~kill ~dr~G 'YOlI,lliJ\I!l! mz, ~,ilWt~eA~ ,oe~tl:t3rvlndel :UEmekle ¥qpJII'~n bu' lJj'll\!I_r!J!! m od'ms .:~u ~

IUSU,Mli 'K IRl'ASiVE !B_ARBAAlOS ~lAJM, A,I A,lQiRK, C-JAU., N~~, ~11151 A ~NAKII~ AIL:E. Ldlt~~wn i smhm1~ yo~mray, UIOlil~moVI~ kitopr,~r~n Oa,'tOlne. Ben~ hi e ~~ I'rm~ JIl,tM~'rJr$lInllu'Z; hoe~fiQl bunu bll ~iJQ:rum. SI(~If!i I~~'£i rl1 nixln ~'Oriun~'Wlu 0 nl'illEWS I't~e 'Y-<e~Ii;:terl IiIl'iOrocaat~ru2; btl lJl'h'llr s~;t:;1 deNC!I mil l1iIia:sgul eden alu"", ~iilf,. e~~ S~~in uy-u iOlmcml:l1 "ffl; iZil H'I ~\ClUi Iil:ffll)erinm2,'1 dIUl'VC1yniill Q 'Y~ter bane;1

em h()J~t(Jjh.~'~m poorn~i5 ~;r.c]l1i ssO!I3f '~G\Y.gllll biir .di!!i,~i!I!ld'a. Vtdfeud'l1:!JriJilurn fi&r 'tQlr1Q~fiD_ Ilkj ikere h~em:a~>e1!l~ glU~m doe'" I,or bep, ,oym palkolojlk ~i r ol(a;l!Jifii~ de""'(mIl'1'u Im;oooilimi 'yu~~' s~k 'UJ'iInOmi '~Bmklll"ml$~ B~ !l'QGok Ii O'Qk.tOf ~~s,~tc ned~k uerin~ dl€.flil da~o ~~¥d~11 ,Ullilcl:e'mU ge~en'l yop~vor bu I[lIlmda Uio 're~te911ii1li Palrl kh~neye ¥OUarllll~, Foke.~ ~1'1f !label' ,rllGma= d im henu~_ C~k y(l kll'ij b~r m:a'bh~g ttduyoJI'(hll,

Gwlerim i~~ 'IlS,tigm.cn:t sen .fL1~1llImQS1 IDi;CI g;el~l'Iilih~; ~o~lor ,ook di~k1lJ~ '9hli!6'tTIi istiVOt., Go~' do. k~~,ru mI~ 'OikmC)ik bir ma~ ,sale blJllmc!o. H~S~QlfUJya glllm~~ 9~~kuy~r. 'Ie ook k!~~i oYl1~ rd ~r 'Su'tI! br3!kr'y~mlc r.

'l~tB ~un~Cir hoo(Jm. Amno Wh~ ~Qth:Jr d'Q ~[sa rlllSGfIll a;1iJ~QWiI'Imos.hl bllm~(\ii gre rell!:; ~i1f'~~ de~! ~ mi? IBI~ d ®I iiiJI dQlftIIV>Qda neV~\l IU b i Ii b~~doly ~~n;~st COilW _'I"Il'Stln~CI'1l' haVO~~D'l1Int!m:g ~i:~ya't~i o~l'i!Ii!cdon~ dertleriln~ ol~~ol:a,m~(]I'lI,,' s9"'!I'liylj' ~or" ~e§Hgl, ~nSQ!liilhth. ~ln~l .. ~l.!I .duI~¥l!iInlil!!l ouzem~hid g)firemea den ~Mlya~iqr. A'~Ti,~O·d(l, Bfliler' i?ik~yet elmi~,~ Uiil,.e:)r,~ 1~rer, B'lmt~rii (J Ml*oda~l~r{idiy.omM, F!illWi ~¥:e. lfIio.hutlion ,U~tl= '~ne"~~ 'olm'Cl1Jya'lllftfII 0011( bUlliQ:~!i'Ul¥C:Ull~ If" d)~ VI(;If.. !BeillO fohlpllia filln ~uU~ y~ n ~ di1{,U'lt(!lr; ~o~h:nlllril~ k" ,Zl@rl~m€l. yeifm!ll., 'O~ii!II WI '{I GI !"OiZ , enr~r1~a~ :Ifd~~ 6n~all"9i; r~kaJbet, l/,ij. Bunllmr :~u dOn~ ~ frIfIH::'IIO 'h~ltQ~ Ilk tOr! t:HZ'I:~wl 'dO~u ~mflye mrl'OJYl;a rilE m~~ler bfr~'fir1~m'2 i ~vme1f'@ ,zO;l'h::aY,(1,In nO:k~h]r. Ben olll rnllll1Hilm se~\~ 9 ilimin a r,ll:;aSJnc!iJ Ifru neye yar1(Jlr. C!l~,kii ~ir At! G!l$ko ,erd.~ ~ ei!ii!;i~ IiIr ib_01~'ko kc m~)~im bel'1l'~1l!I'i g"jbi m~lu~ IUQU ru:d.mi!m nIIill~.

$u "dyoyo VI diizE!'Rten, <t~nJleye' !ipi~cn~ ~ey, o~:an Se''i.lg ~'. ~Cim'~~ ~e'!Jp g'iolyolr, Neifmrt; Idn d'olu~'Or i'ermn~~ lUiI~d!~Ir."lI. Seyg ~ Id IlnsCiIfru bJ r T(l ~rII'nllfil iU, gO nill Adei1fl'b i Y'llrQrtl~ 9!!iid~1 ~e!~mi,. ~t! n ~e~ MI$ ~~zl~m', ·0 5e~ ki Jdo~.I~lr YII~!iliW. ~IiO$I~'m,t:cr.ltl'W!I~~alf l)tl!.lI:~lii1i se\I1g$. 'BIz. bllElomll'l"oru;t Oml~. ~~m ~in iHe ritll~'I!Z!I~gill2ii ~eld QdF'esjl!'li'~ 'tam olO!lftlk h!j]tllri~ml'lOmjm '.c:1:mtltl IRum.e'loi "~"(jddes~l~;e~ dOli!! m~den sO;l WlIl 'OO~!l:Jlk: mClgGmc$1 Oil:~~k.. G!5rUyom"m'_'z' ho-cQITI 11~~1i1 ca~aevin~e neleM dahi llIl!l'J:~l!!I'~O". Se~s iIi~ in UlZI,In ~!l'ltmL]ndl no ~ ~~~YI~,il ,It!O ki n,genn' I~ n~ ycl'2:ik kt ~"iy8: II~CIIl'(;Iit 'de~ij:ll, DIJI benim ~~:!lltlm m~ nadlfli' haCilpi';' Blrm II S8i'Mi~rlW m, G,.iIk @~uyQrlJm, till! ~ ~f~bl IliHftlP !IrlkVl1i:€!liffidqn ka~~~or~ rNle g,(i~~~ Iplali1~ar V(!lpml~~tlk, 'oeJe0e~ !9i'mijil:: iC~'rr11 'm;~,ps;11 ,bu seguk demir kJJpMlof ve duv!l;Ir!or V!~~. iiliIRilI gtlt~O.

Nlevse 'imtOOfii'M. bli"'QZ, alsW!l!l :sizifdc~ S~'Mt'b~l ~Ui~, IQI .. m'~ oct]1 Iiin. Ale i Vlo do!u Inc~ lin. og't(lI1i~' diyo~(l)Jnuz. I~!hy(lfl(!in tiir Ik!Jru~,II!W!I boJld (] 111(] ~Ui!;(J! miy.or lilil san. N Iy@ biller mv .. , ,gii I~IA ~~ r~e,ve kfir:til 9~~lijs gBr1l2'1ilI ¥iDr'!J,j z v,e k'Ork~rV'Oi1lJlZ.

- 'T0plul1i!l~mlll2j!lrn VG\Hl ins(lIl1IJlolll'Uil'- ne (iJed ~,~i ~ne-m'n J'Il1I'il nbi~ hur deg:iliz (i~iM nceJI,e 11"'1 nn~m'e ,se~'gl~ ill;e, ~llilnmi)k tltllfllirin~ zp:r 'mr1U !btl goM n~h fin~'? IBiz, ki ''r@nm'un e't~~,iz :ifi$(l! mllh~ ~o lalm n~1m I9tme:~fe" ne~d"~1 !l~i'T'(d VOIf$O ~rnyiJI 'se~~IV,i. N'e~e va Ilril~llk '"arool crova bolll$tam,a ruhu, nemdiel on m Iqm~~~llk v~rS(a1 101'0,-0 UyUffl. ahenk. Its-moe, h(arl:{l, ·Y(D,I!iI'he,.,

8"

~ Ilk '!It:! 1'80 orayo 90~Mi., ne retie: ultnimsiziliE< V(J11r50 am¥·Q IU fiiI1!'~, neMC!I\e! a.kurt! '~'O IfH 'Ol;(I~D: ile~' Se-vi i. \i',e bo rY~ g;~ Urliilleve e.ah~llHlr~i};. V'e, Ik'encHlil!liz bu ~1'I;I'g~i bUlIQml,orU:l~ IBo;~~~ d,iry~r Ana~,a IS'il'fKlrldd Ilk:~ T@ III n V,fJ gune~ spzler' kl ~elfl~ m rulllti ~Ull 1Li!_'SitJij ~d,e 1~lld UV'OlS,!J.JJnUI, Ben Qld~,¥orum ullo'-' Ylln clGrinl~kJ1!e\mi mile. b-e:nDl der 'bir y!ld liZ "~lmalln" VII~dIZJI elF nli= d i'r Id ~rulillrd(m ba~&a(!ll. Qwiar l~ mhs1z SJ~~gji~ri In~ ruhll:(rnnn ... KQ~'lerini ~~I:ldljJftl n1J tf,iirrer 1~I~m Wil I:m$ka. Cnk. ~ciM~te;rlli lilt m:u'~Siuz IQI(gI~(g k bCl;grlfJillil(;ilk i~,1:i¥Qml1ll m. S onibaitulf'lfill ISllip dG 'bairn'ann gY;!QI ~k!l;! ~YOC'l!:!!J!l sih:m 've b(l~'iI(lJlr,t!ill OOl'iobel' ~Y~Olon. bir ~Q poolk tanesNvhrn H~ diye,

IBlJInhJi r SOftU (J,Cii], ,2;olltnmet ve OCllifrl~Si~~I. k:.. [~e~p~iWII ~n a©nu l§,I,ktlr. 0 [~~ k, ~i ~(;!imim'~ ¥{IA~P b~~'II~fiu Q'~'illICiit(in. 0 I~~k leil :sene~:e:r Veil se1ft!eJl',er ijril'~ Adem"'~n ''I'op;ml$ iIJ~dU91W Itiit;IJDU~~' 'V~ ve ~!SI!lJ"1 t1HlfIlxJle'Vi~~ biziro r~lhlo rn mnT kJu.u rla~11il l.iI1€11 bon,~ !e~di.n,. R!ol~nl~;~a IoQrGI' ~epffi'n0 (;! I:difGiIi1il I$IK, C WlIliI: h~C e ma h~Q, kQybellme~!Ee@ R~. 'Gnzlarimlz Onullil ~lrl~ltJl~lnll g8rmQ~ b~ 111(11 (l mUll hls;~edefi~ ,on~ ruhum~l~d(n ~cilinin. Sie!i;D Ii: b'lir: 11it!ll\!1(]d~. ImOf~if¢e '~SeWil bTl!" i1Uzga r g~ bi jlrn'SilJrlW cd'~l!l'!lO'o! haryoit verelli'iIl.

H ~Imi ~dClI~"Cil ¥o:HI'~ III., umor~m ~~ ~ne, geJ1~~H·, ~i~:11 SJ~~ hys(:Jlftllill 'Q;zur dUierim.- ~end~rrmhil)e,i, 'iVi 'bakufi~ ]TI)~c~I!~h ,~Il'mdrn d~ i':I;~ ~;yi~ffifli~d'I~, S11%in ~(I!:i'llig~ !nll~, f,e'ln her g:ece duo ed~IYO!'=' ~~~. KefJidlx~ YQrmayil'1;, si~dem Q~~1], Mber >a~tJn~lk 'i'~m~i,.. VOf!Jln, d\ok~m(f'h:l n'iI diiit~¥II1'il.. SQ'i! [~di!J,~nl~ !Qlib~ I~ADE tllEilR "Evi YENER1I'

EII'erim i\Zden o:p~riliW'+ Se:r~nll1lt9r VG is a y;g II or.,

~ r~i gOwri rlilir Siildllli1,l~ olSiWI OJ~ .0 perD'm.

IH(JiY I«.D N@1': EFlHlir&err RIImINAN'IN 'iSA,I"iUN HAV,A 1m (ny~ b~r k'I~, ~bl YIllfJ"1("jJ", S'~llmlil:~hme!~'de iken Muomfi]€.r"' ,l'!;t~~hlri!Hlifth, l5~er ()Ilfit~nli!l g~rru,jp t!CUiIQ yelloV0tD) IliroSenu~ selJin~,·' rim. KJill~fi k~lbir (lm~lrm(un ~r Onlliin 'join. HierkeS'e! 00"" tcm 'Vet :sevgIUer",.. Bd'r d',~ GsJd UfllRE D~RGIS~ tl~'I,llJr~oi'" n~r,

~, 'g;;:::.

HAYKO MAIN UEJl, mbDEMi~R OAJfli!JllAK.KtALE CElAEV'i I~/~ CANAK'K.A1LE

.

ae~9lm Hocam Me riTI,~bQ"

GO'l:i~l!"r~ ~,fHen cperlm. time III m :Sl~ h(J~~,~ ve nefernlSil nlzd'ur .. '~~II~;H'llmli~~ "~IlI~ ol'du~ltllij'ru!ll bll'l,y~rum. AUoh kotaiy.hk vecrnin_ S~tiin ~~~'lgllml'nZ, ~c~n, de:~1lfi111 di!.io,olryrrm. 'Ydnofl1n~ bll-diWiglUfiU~ U9 kilf.i!Jtill d~ a'l:dim 'Ook m~E;J{It~r I~tll~rim.

Ben i sOT~'cak: o!urS!l]It:nz lbUd~,§iniz: gib,[ iyi Sgy\llhi7. ~Oz\." lerif'rll~1l U"o~QrS~~II~11 ~ev(lm ediy©r. ,U I~nle~~h~ '~'klT(ll" hus,,, to~nl'~ 9 l~a~'lm. in~hl3p kapmru~. RO'il11 M'alkli U~e~~ ~~il IdQrei eUlm, :fraklj]~ d1okt~r '~Q~'wrre~ gi'lm~m ~ ,~e!lbur e'r~jl. lK;ur'ti(]n B~lYr'r.Jmi ru~deniYIe:, yoUC1!TrrU$ oldylj~rJil1I Kon umQi'1lm ~!lililij~ .'geQml~®ir~ ~llk zi¥(JI'i~t: aldlUll t;r!ill mdlilJl dcGI' oo¥rtJIrmI mDl llkinoi ''!,IS u~uncll g11YmlilerL Me ~Ik ki bi~i.m ~i"f~\I1~Jfe~Ii!l'i' yolk~, tu. ItA 'gillilzau de ooy,r(JMIII1! Uk ik;i Q,[Ylnu lrACih~!Jml~rlim Ibirbir~llBlflli ilb:1i k~tiu~l(lr ,or,oSilln~alld bay,rontiUQ,ma oIQ~'. BIl! co,~ QI~'" xah111. "'I!f)ir~:s (lrkcdlCl~ i na S'Olflh'p bayro mla'~jl '\1'0 :solo lin .. , ~'C~1JI.

Bom ~ ~end II l~erldli m® ~~~e i:1ild r~iyeVec gielm;eseydu ~ dl,OI'UIIIi!Il, FO~<';ii]~ (loUr '~amlf'Mn iyi ki ge:~d~m ."'~ sRzhu gtb~ j~l V~' dep'~11 (!ilrl«Kl(l~liillr ve '~oC(lhJ,r Ie ~ldlll!ll1. 811, ooniml i~in ~Q~ k rvme;tli bhr ~O:zin0 loldu, GQc@~e ri u~ku~u::\!' ~(lhrVOlII'~ Hili tIlc~ IfII '~l;;cmT,1 \!,Q OI~ll'IIe(lJ ru~:ler ~'ll paoafill ml~ dil~c~ fllu· V!lU~um, s~vgm tiil!'rd'fa mil iJt2:Ci k, Gogu'li( ~UJI dijr~ d lJI~~n1\QJr . ,orlO· Sllild(!i b~l!" ~iilii"1~j!1 ,S(lSI sobil] ~ Im1~, oeoel~ri d~ '~fdomlill .olen !bill' bOY~l!I!f lS~Sl ~I lDir g l,tarn'1l V~V(j ~'Cilen i nl '~epi 1M O,2lort"'_ IftIj IDIil&~ i§li g,liba ge:n~r insoorHWl! k!UI~Og,1 rIi~. AI~~lI,k h()iComn. (lCI~dlr.rJil 'Va seqiil;;~rlMizi ~ 'vo~~ I!II ,ju no , 0 buVij,U!j, 'tuhof !$~'~ ookllij I ndall'i! h~'ki hQ,t.€liliil VCill'.ioaOPle k iOii k(bllSIZ" i~iiS(Din anura", hll '!t~~OMI' '0, m]sUk ,~olJOln IllJlfliYMl~f llli'iu 1~I~e. Ah~ $L!m 'OO;~ev~" K~rk~ll'~nm'hlJ nili0 lHl'ieklupl" If! e d~ b~r ICltlr YCiZMOYI dOifill dl-

es

lilerye IIlIOOmYQf InsoJ:l+ 'Cinku blir ~C\1mUOfl SlClkna{flllPfOwm bl~ lerak bulk II gur~rruml 0.. un ~C.liill h8rll1c,f'~

IlltS(ll"lln Iclinli. jii9~eslnl. mIU1il!ll!l:iJi~liIl y,eren 0' oo'ii{fll IP~~ no~fCJI'1I sanlkl ,kUfW!fI1lJ ~ gibi, geliyor' (H'1Id,. Am~ haklkatcl'J ~Inm dea~rll '0·vler~ blJrooa - diaJna i'rlf, ornillyof. H~([Ilanm. ylcrem hllj]nm Vl€, ·yoptl~la)flru.

Atl.. Haocm 1181 01:ifJfdtJ onllo' da blzleri Qzle-sel elr~ Ollr '~t;!lr do i!!;~eS0Ier gJizJr.erin:111:z1 e' bu 11~~1iII10tfl. hli$OrUn M,m IiIQr· fe_th~tfii n II ''lie d ~On °t riffU ka'bl!'1l OWjlJI lin ,OVliUJSI oJI 0 111., '0%" ler.ria ~:nJ~'~$4! bUSllcr 11110 C!llu r? UnuiILmG'~ IstiYGt rI'r'Q&iJ!iilJ ~M(j her Ifliy :s.oevgmy~ bmrtlr!otlyor. Ve b~zan II!I~V{J~I d04uVOil". $"OrkJl ~OtiU dinLerlten, Ah. 01 g;o;zVG~lan i~sQ!IIl(!! sankll Clyot \l\e~yor ((~ r:aiililokJo.

'Cullla ,gunij~dle~1 : eri v<ua Irta Ii I lin , bl!ll~mn, dLorti:a ''rIi'Emi 1w1 k!l1 m. H Oilil'.alann bim,e IiIbl ra dB~i,rn9i \<Ie COflokllt·QIe.·niill r! llg, IrU ~ olu~u Sojlllk arlmoma YOI Qot., Nevse vln;, UDILFl atJltutlm, noeem, A'~II~ m "d:!JIme~ iII'Il~' \Ie :a Vlkn~Rl(lva b.~,ICI ilfnf9Uft. ,$imd. '00'1( IrVi,iml• bugun do IJfm g~Ii1"m. Ne 51 llB~ diil'9JlJI1m g,~ n'!J:u 01~r deW I fI"I i: 'mJocam cHC!!e~JmdJEij.,

'Gii ,or mU~~,UiU!J!Z: holtom unu!mlJ,l¥(ui'\I:t dfr~(lrdlcki aim,. ktmB'llldrmnmllZl. A'r'k~ilhJ~lon nep g ~ ~dt~ m'I)fJ.,ye "e~'1 Lfl,#QFl!IM. OUlillif dO !Hoy ko sen 'ook yc,OJ (!II nni? dlye, h'htCllp edl ry or. B:lII bonirn ~C ''!IQnlm l~oMm, k~j1,d'im 1~:t4Um~,ke~ ba~~ltonm

mlli~lu ve n-9~911 O~I1Ii'i~SI bll1:lrZ 015~ iiill .• nl d'. levl!lild I n'11rV'-O'r~

NS'ise hooom umorn'l!n ~Ill:den yok:vruio habe,r OI:II'jIil~t

..Ali lein WiVtlQI h!9.lf;"Ds Ii lI!i'Ii~J'I. Da no d~J.fhlS!!l I nlro z S1s:temoj'liII .. dtitdr d\~fi~jmim~e YOllJirfol:ilm~ gl'td biJ' ~eye. Bo~~ bcm3n so:rp\f011or: ·It.ib~n da1!bo; I'I,M~r ,dlagllim, :\iU SIImthlilir ~y cnM1i-· S,QI tim plaln']· Rim QI~oS'r 0 ur dhliOiilLlm •. ,[fJ~U!yor~(ir,

IJImtlltrttaYli [q'1 h@Am si:!den bif" rloo'm '!Io.f'. Siz 1) ;h'li'l8 olmQdali'i mIZAIN9, fA!~IHI Ue IIglU blll:' kl wp okunTIY$twm. Eje,1i' !Dnunl~ ~~Inll bllil¥se OOIl'!l do g&tildeflf m'I'Slinlz - yo Ifgda fbi·· l;'Qk ~ Iml ,bo~~lmle.(; vOrdl. e er rmu!1iilkunse.

Sew9I1er.. sOVQl'h!DIf" VIB s@IQm~ar. 'ElHtnrilllllU1en ~rilllll.

N~~Ii. s~hlil>(itl' V8 mu~h!li .g]~IihIB:J k:el1dil!fl:ize l!Vi 'b~kJ[n ·IHQ¥ko

27 Ek~ m 119B8

Sev9Ui1 HOQOAilI Mer-hobo

~O~I~i!nn.l! umenm kyis:ll'il~td r, VQl,~· 11m1~, ol:dt1~lliIm me:l(. tup IllHrtcmm en~ile· gi!DQm~~rlr. ~Jil(!Jrun gClZGte~erd!Jin Gku~ ~ugmm Ulm~ n (:C,~ uzdjll~{f~'m. firnlkOl bll~yors1lli'lit.l2: IicOOtlM mumb:lir o~lS:mll_de. H. Qnf1l?-1l~ o~mn "nsorun ya$amoi$1 '!I.e ,dog: ruyu 'Va y!Jnh~11 rgle.le...oe;jul orre:OJil ~'ki]C(lfh!lJ1 lJlmtn~tlo i)e.k. lemesidill' .. i", g -- yo cdli§ jim iclll o~Wir dUer;lm'i dm I II tin. cald liIfIek lu bUlrnd'Q do benrl~ltHm 9 ~bi ga~ d:0k'(Oruna 'Ol'~ mom g~rlZJklyOKiu. \Ie ow p(J:zon.esi g flllno kodor glQt!J III . m 1~llm" Dun deCj JI ,evlU'els~ ~il1 O~fi;Clk kale OUml'Hljriyet SQ'J'C ~I t'(]f(lllfindan .sajll k. ~l'1ItfOIIlJ ieln 80k.tl n Ilmk tGrml1l'fIJ. rOQ 9S18~1 emffl :~I~~_~ h,ostQna Y!" di~er .kantrollefim ~JlIldl. Ehr de oo'k 1!.I;z1W~d urn Ctli1lku~ (i-dz r!i,Hde.r~ilfIi1lll oaml'o~ n tekmr de~i~meve mJfdfyrJC ~orOndti, !EI"1ll1 aracfo Ulil'liICi 'gOz~ I [i . nn de de~bU ,ok 1 n"I \1'0 lliiZ(Jlk 01 m~k ~iZ'Qro\.

. 0 bQ r 10to ,m I slzln verdJiQIIilI· _ I: te IllI'V.a OJ Iii; dlevc mh

~e~~ ~ ~Q. ~ultll u g611l! ~ ~y{l!t"llJm. Am~ )'iii ~a8k ttl nalven bs·~!rr ~1.le I ~o.,~oml~ bir S.:. I IhlQ lJIardl (Joktor. inOnlWl ~aOOm esI!asl g}~1 k;1~mClk Ill. I I Filii ck 'lie OlQntii yok, in€lhll1 ,tUll'Q 1M ~ ~~1~9 k()llli)~md . Illli~en, e 1 kil'U 1 !GJrl'l'l! (Ie.ronA b~'llirrilerli o1'mi!JI~ SI 9Qre .. lIilr Ibu (lIWl ~uml, Arne n _ fa '1'1 In Tonfl biv klijr va g(lo.hldur.

_ 0 • IN ~11I'l QIVlnd~ CUliII1hurllvot ,S(fWCI~ I'· lin ben,l liyo, It t~ me . ~~ 11M ._,b.O!i!\!1~ ,lI'flIIl:.le,f.-ii:i r, 0 rn I.e nn d ~n ~~O gbm nmTlkJ~Ci! ~ "1;1 arna ,ovle bnr dUfum olSCJ~dl I y k SeYller hoberdor ~d~f~e~ I .'ben~. 'Be:~ hfiMmli !i~:Z I iJkhmo getln"d~ m, f~k{(~ 1,-", l,eflnU!. ,o.~un O~ml7rSl nedenl Ille rm" mk illI O~lilP olam«y«co ..

m 1!11 ~ [billa rrwrorwrrm. .

oN_flvse. Sizin :SlhhD~II'1lLt nOl1ill1 1liJnn: 111m rirl0MI!lfUZ "Ok", sek \f,el iY11~inL dlr" OzUlmeVIIi'Q 110Cfil 111. Slzlorii (i@k" GI m~ !SiCk

65

~:z" udlm. iw [gonLer. Tornr: nl~ IJm~' ilt®l bEr '0 niIi Qnee bitilp gita's I de sllle~~e tattJrQrr 'KuQakID~sork, een~ij sRze dcil\a Qr.! ee 0'-' rOildifITIl• OEhme, blr sene ol1mdo oJloo veyo birr sene kah:Ul ~n~'U'l~111 V~1'1JI OG!~:!!lvlne Oijri1ldfl~lll~iIl:r. '~ob Ii kl ~\JI hbl, ve Uyl~.mltl dtmlll5l ,arb ile. ,Be J de bu roda b Iii' 8efi ':mi dOIdur.·sc m tw ktmJJ.lrOO9n YO!Ji:orlojuloaf!1 m! ~:O a";b.~"'O ,U~ ..

KI,hk ba\Zi~ glyeceklefe ihiycmm ·~f(!l~t ~Hva bmzl'm Potlil kll'ilo I!iI,$Y.e yoxdnn, yaillin~ Pill~rlk ~e:rIlG1l(ftl JIIimerilltiill 'VB S-ollyetler ,irll~: I'IMI~ bh!'" ge2:~ve glltml~ij UlgUrenip tgl enllma· c:eklerihl b.'rem~ycrum. ,ZQMonlm: 0kumak. 'lI~m(jJk. reSiOTh. git\(l ~~erle. ge~~p gld Ilyor. VQ~i~. gec~ycr trGctUl1 (II flnlZl kalbISf ,$d{'~,bli, Viet mzOrn"Ui Ue dO:Po. Sel\l'Ol! Ire COfQ Ai o!bllm sanIki S~ k_~ ~I.dam, !;Jo~!.II ~mo k 91 ili blr 'H'IlGI c I ~VO$, Ozun~.limUJ io1~ m~· ,oitllyorum ~11D ~uzdeWi IOlpook sartEII'f frtaeta1LyllYII ~u ,gun~ 10Jde IO~iirn, . ir durumrJ Q. Isvh;;:re~'de' AflliI't:w:slY hneITI1iI(:1rtio''nG i-, da U'fe. bir orkodo'9 bl ne.r; g I"Id,erdII .;m'l( 'VarorHli g:()I"ii:HJrilfl..

YO~':l1Jl loin kusura ok I oyU'l1 hOoLllm da:~ol IzlQkler~fl1l g~~1 n'nedl. 1H-i$rt!l:Jlde eFm~ !(i! mQIl1 'cwloCQ1<. Mektubumu

bUfiOdo [k'e5 ,onlm. urnc 1'\1 fa kllJil bir' 2;omermta e:i~ 9ii!'lr he

bar allll"ll iilit B'lrli~orum benl Ullutn'tG'l,~.a.~ mZI VB sev{H@in'lzi.

SQtlrlonmo sen Yewirk:em slz ve (:Ult,.eJ" ,tlrkad~lolI'm rl19J; II IQii)nler va f!1lIutiu yarmlol d I Uerllm; u~ul If eyiFi her ,ey' i'ill olur.

Again tO~fJI mueh ICQR) ~ ,AI'CIf&' thll!J'il:k ,ot 'the ~{l~nbow beh~ ~d fie IClQL!lIdl ,., wl~h mitM Io.w crild ~,e(!llth.

SevgJder, enllemi~izden lope.rim.

i66

Hali' Q;"nU Y. 1(tb;.h!k"l:ur:Jiil1crdlri 1~~nflllt'ltEl.1lII l!iulHl

Sevgm OtoWlY'Iii

Me ha·-

Me,lidJbilb'u Jill II ol~ II'" (I~ rnnz BlI'fI,811l ce"l(]p y.a~ ryon,un. Sjz., den '~ober almt]~ befl1 ~o~ s8v~mdirol. ILImOlnm ~yi ve $I~~ ~Oftlisinizdh. .

Si2)91 ~ki v.eyo bir hoUa O!i!-f;e y znn ~tJm. liFff,'Ulnm me:k~ tubum, efilliH geC:l1I11l~ir" ~eCQn haf to i,cel'js; "de Adi]~e't B(I~Clnlll'· mden galen i9fffi1'ln1e . {J: 1'Ik kltlntroUlndcm geQtim, IINI~ V(!l~k k. 1m. S n .Ie rh;lnde ~ Iklncl . 6z oktOf!l.l ~a gldl,im, i8j}zlllkt~'nlmlfl C{:lmlon ~~I$U, i:kl ,gfillGk kl:llll· ~aftmQI~ ,gerekeoe.lh b'ir.l y"CilkMil~ d~g.eif'j uzo~ h;dn Bu do Ibir haylii masrof oloGalk b,n im iQhilt. Aeo~te.~en'11 old lm va )"QUOdut!l tIlo:!i:lffk~~ye'.

Dsml hgsWh~lm{g gel1rn.oe:, mQJ!ialim iyl okIuDu zaRton· lor sed"f ""mung b f' \is!,. ikolnnJor, IsvIQf\(l"d1i3 ; 1'1i1I bJr 1100 bana 001£ yardlmci Clldu. C!J~nyo ~~kQr ,Imdillik Iy~ dwrulmdoVUM, 'if'a~ ali Z momll ml ilY'~ ~Ullm01m ~Oznti~ lUll di] ne.

atlcir' ;V~· ollJ!]' Q1maidl{jrrllnl gosteriL(. SOli'l, doMor mlloY;I!!Hla;· sind:EiI yuksek t€ll nsiyo~ orlJJpo (:Iktl. '[)olttolF n~eJt([nml 11:;011lt· ii'~4Uu bir VQz1fe:n~ Qlmo mn ger~'liji IiiIli sbyledi. 'Bimll co Iflllillf! .s~k~!I~II. 9~mtllhk nombo I Ib~r,~m. IBirnz da kllo, o!thm . .Amll . slds'l \lLbj o,1liiT1.'tJk 'hl ISiI~mi¥Orrui'lil1.

98",g III 1t;ln ~zUildOm H.ocaml. e~11 ~vorYm :5.12:1n YO~IU!) i~ .. ~:,ariWII'l.z ioeds l'itd'e' beii'flilm d denler1ml~ ufiJG~mOfmt ;{~. diU .. · ,unm€lnri:z ~1TIii ook sev~ndirGi. 'InfJm:~, mek!Wl I mtlzu o~~ .. dlfgum,da g6zlerim y.'C!fUr:d,l- HOOOI1lW 1,l:Jltlf~n Skiro· mliun:ett 01- rr~u]ab bulun ra~~I. Em iyorum sam zJyoroetlmd@1 ~len va~1 ~ b6'1'1I,Q yeli1i !btl" hO\,Qt kU!r'moya, oahtc:o(iiS, I'm de:l!'"~iti. HQ1Gt-to II k de~a b5,le b.Uv~k blr &8'1[11 ile, QrrllC ba;~~iIU IiLdlrll1. Arno bat~un(] gelenler bu Ibu~VUk s.o.vg' den k,oPllliU;gm~ml medon 01-

a

J10!;Z111F; g~6nd~lr~r-lm, B'I r dol' Q ad~es YOlitaJSon ,dGI b.ir tafitl tal not lederim.

, Ne "Dl:1 k., TIU fi U l Oza~1 vtl IPClf'US,,1 ( le~Jc\Bk,i i1i!iCIlhpllllls:1Im-' fin MCI"QIII lie ,oynom~kih'.l l*Iklra£.o 9@111iI- Y'()i" .. A~ Imtft:d~iBi~\e~ 1!i'";lin~,. Pi. ftllpo"c"i:l. A'll lil'pa KOmllsev.1 vel h r"ame·nito.~ u lot .de· 'T1ulrrkl,al He III' It 'tai111 ~mml(D I1n bir raroosl otorwD~ tcu~.~Qmy'Or~ M utu:Jlle~-ette IS~I O'f dY'I~hlCesi~ ,to mij y1e, yelt at-fiB 9ugmn ku lH.o.munlfde ben~m Ankam:'doki aVilJ1kotunt n gkel [Jir ~f ylQ~ XlISII ~Ikb. Dov~~t SClfllklaWi'~ do ellf k.\on~~lHil'do' ~itumuilU Vtilnlu~~ Lyor ,Anco;k Vi no, de telm blr bei r.Sli( Ik 'var. ,,"'aln liZ V~lne d H~ IkQ~ f"(B1I'lildn UiHCllrt111 iste~,i onemll o.h:~!bHec9k.

Y'~!lI! n Qoi I '1llyorr,iUiz. DQg,ruI~~m mah kemelere &ll!jJlI!UiUlUI hi(l!Dr,~amlk i,ice ~amtlnl 01 yor. Sa~a mekt~p vozmutto ,g,ecilkme'Jm de bu nedenle~ ,AnhCl1I'9 '(J(jJ ,21 sorto ''!.If& Is~n nb~ 1",dOl yfne 21 OOyffCl VQ~dnlll. KiwpJiClnml bJf ke7; yazw,oJlJJliIi\: :S~'Il~liiIlm~lon bir de wmlz ,o~~,orl!Jlm. B r lHiiUt ari(tUfO§lmln me ~:tYP~I~fil tu.::aik~l,or,

BIJII'mun dl!jmda IltmlmbuJII"do DagtHm Ai"'C~o.D~,~tfflun I'iIUi" zar'l~O gid'e'Ce91lm. lkiitop 'fUQfmdo kikllp ni1n~-a ~o¥(J}oaglmm. IBunr~ Clf] y~,prinildom tid olmuyor.

Bu IIWIe.kltibu YUlile o:~Jr! yC)z!cl~m. YoksO uZtaiYOC-~1;(.. ,~u ,olr:ldo '1 rkiy.· de bi '~~k_:Q~I~lllk g'Or.QIIQyot'. A.miCOlk fbir yall!l" clDIl bir ae.llm IQliI'iI &QI'i min "or~ Avr!l!llpo PQfI~m~nh1Brlll~Utill '01 mill I ~ O:I'du I IttirClr (Jok. s~rt: loyle 'lufg ~t Bey; ~n !I 01111 I o lit diJ~Qn un d m <Slyle 9 cl~~j 1i11~acelK ~ rden de II, A;vrupaw~lllalr da b I"Qt~ kilmay . _!liachl~Clr! Gele~1 hoyeti. 18' 'OOl veril ~y'Or gee I,~ I'IrU ~yor.

Wrf.e I . nQ ~HJ Td~ durUmiUfU.l1 (JIQ}~le bn Ir.

laeh~c ft rn Ik, I' I mudo I h Vi v U fIllJ ill I~ a . JI'~ r

'VOi!lrrUl~1 Um1ut u~UynUJI I, ' ,'111 til, 11"11 'II ~};L oldu ~n I

blllyor:um. - Ir,o Om. I ~nl;~n ~~ IIH! "t) IJJJP V~MJI!mj Iln-

·Sanl b~r ,ollol'd 1" V4 tl II I ~'I I In' n yupllfor.

-Se;n brl!J!nu greooorkti yhuj u Ie e I lin.

Hml~~, c:ck ·U.'I )III~ hi ~lll [nrl lIUnilYO WIn. CQktlklO~

lliiin~ Ii1 hepsini un r:.: I U I. n I k II n ml r . L ~(:!I' mil 'SC:\!meyf ti mlJlllooamaya CO III ,

A't1e, i.ll'il'ndllrllvon 111 • ~II hlW h lin rift Ipa~ Mc;di~kler-

(lI'~n del 1(1 tIIlliI<IiIlI(!I ifi1ilal~11I VI ~ IY~I ~, Ilmyl. I JU1iilI1110YI; InOlt et-

II

meyi urnr!:.iiItma mol~l. ,Billf din odio i~1 oJolilok sana btl III or ,garek= IlII111!.iJtSY2JIUk. 6111 eo'tt, bfr din odcmmlIi1:01af(J~JmQz, Ss'Weeek!9In,.

-'!iilTIII.II/I IlIi~ii.!IIa" •• 'II'~~ _ II

IKlmi lnS(llrll 10: nn, klmi 'illl$olJml ~ 1I1k:llIlnn I~ dim~ 'bin r ben 'O~flI~l~hlrrn~ K.~I1l~~' 'tuum ebe:re 00Y.01- ,ddliZiror n odm D

beD, hOiSr6tlerin Im,QP~slerde da ~rU~'m b~Vllk otE'U r:de· de,

ilolrl,k. caktlm Cl~J~11k g~ (h~1 .0 -m,die ~e t,otmatJu] 11m vemek 'yOk glbldir

kian:te"M 'ro;l«Ilr~nmadlm aoho yakQh:unmllJrfi 'da ~'CIrt d,e~i~1 b[le'bak~m filolJlill ~locClillilil. ·"ok. liiliUU,(lIkllSI dGr de~lmm bllm 1,111 b~1fc do kab'fe 91 rrm.€d ~mI

s~(imQklol'la do dfUJii!li1I1edim [pike JilClfUl'l'1lr ii.ll,~ilk~QIn.n ol.tlndol

~mQI 'i:.vdmlofld:~m, on,mllt1no ¥O~~ n

1111. 111.1:1 'r'" 1iI"m1_ •• !Il'!l~'

He pj~,tIQ de. rOclikto . Q, ~evdal W b~~im ~Qiu.

Htlpjs.in" sevlfolmi lin lfO'-1 VO~i .

I\mlc. Inafh 'oUe (j~e'lI;en If!U~Q'",! S!9t\rdOIiliIA .'. IiII -'II dORa

i;O~ al~YGr., CUe., sem'tC ,II ~~dvm ~ ylUllWlJlml yG~~n'ir.uly.1 ·sa!1~~YOif., (lo:zle.r'inden Jiperlm. jstQnbliJr~'d(l'~ do.:nunoa me.ktub"~B' I!1I1.!1 t:lI.:!tmla:k i$riyo~m. Sana dillleoe;;. dijjliyorum. ArkQd(i~~on· no va ('l r~odQi9'lo~IIIIIlO ~e~IIl!iJil~fJ n Pin sOli€:,

S0i'i9 11 MOiQQm Mr maoo

'bOY4!m~1il Wr,lQ' go.f1d~Klli 'jil~ba~'1 hii:Q'lyesJ (7'00(1 'fL.1 e.1~e geemdl", 'cok OzLUdulli'il 1r ~ kllilefieli UMlim C!!lnO "glide., ,gelmtl- k:i geri omo dlkknt I olmOlk,to blr' son uyo n 011,[11" .her !hBlde.

B!j mek~!EI1.jlmi),m noele ofl,orc:Jlk Vil~dlg i III i~in ~w.J- d. ,'e;.. riml. Hep' "mv, Ol~d.gn n-ru ,s~~e Ue-trnek, Ye iyi 'QldiIJ~ ~\(nu bHl" ,d-I nn~t lolmd ii, SiZ~f1 de m¥i 'clmamz i(:in IdliO¢liYU"!Il, VQlkil Rtt~ te~fQlf YOlltlCOijJ!m" liU~11ifil~1® n':I! V~ grl;zIEtfinizden ijpQril1n~

Not: ,- det toto.

9:ef\l'D'11 I aV~G. M ~Irl~'o bet

KasIIM OViI oo!iJI!lQa1rll ber>ii. lo,~f~1 i i~~iI3t dtO~~Vlsl,lUJ 01 ka· dar yoG,l!!I'J' y~l,olum ki se rrL-O Imekt~lp yazm~i 111 01 et,· tjm. EhJ Cilrado ~ lr 'lltez yilffmi bil'lll. bTil' kez 0t1! be~, 'bin IlrQ 'I N3l

I~a~s torih~ m11' ,~cllldjrdlm,. r

Utf'6il, bona Itt,,!,, klttop ~s''trw]'~t~~ k~WIP&! !inn d\\al ad ..

Rs,[!:IJi 'vo2m~JI UIll~tM~~ ~ektl!lplorll!'u dOS1lfilVOrum. 'W,l9lkit(;lr Oor.u~ltt~ole·de,ki Qcb"esij ~WI~mom k'olay ,olm;Jjjlytu.

M:ek1!lJIP v,zma,ll, I tIi mol e~dm. ,neck ..... , ... :1Il- I, ,Inl bj ra,kmoiClfl "lstil:lIlb~~ i'C 9 Itl ~liiI 9 orudnfll. BilmmOl1'fUJ,V'OOO II· 1M! ,anloYlncQj lGl-il~, comn(l'Uo d -- lita IIITIOI rica -Uln. Bu

il;ooaklor. 1M ~dlJP' Y07.mcv luNn IQ,flbii ~o~li\iI1l AI~CI,mm,

Sir 1~ 1j'l1lC':f Ike rlu ~ l~ I r lUI nl ~ nmulf baQ~(g ~hk: hentil ~Dm do - III, lIn ll. mltm r korJinfflOm va bOQlaC!l ~Ior. lit) n1 ~z 'ta m diAn. Ant ~~ II d f~~nlln 1- er id' lII:old I, - I !lJnlllJflllryOj'.

Af yern~ll~~ g{dl11i1d1Elme' ge,~dll. tit It'OIJ~Qrllm i okJ~,orm~;stI .. m~~; Tufg Lilt Om-I ['01 ml YfDdl klon iI11 ontuJal" 111eilil ~\2: ,dl\!;l~et '\fb'meitimlnlrrll 1)~lnl bile 6~f\el1emed 8Jt!J, A'~ru - 'Ol ~Ute$1 'lie IIgm aniGf,nuJ:d,on seAm y~Aidelii G" f~rm'llHler1 oradill.

S,i:i~e colt m2 III umut V[~1ffl8k illSte.mem,; 'Cunkiiiil ICI1IIk 'fa[beaJM/c IllQr (!Q Oml"lltli, sO;zienim;e ghenmiroJliar. GeJiOi b~' 119- d'enl'e' fi,~ bil~ O'noid~ dIJha ~ogl~m tutfl11~:1it istiVOlrhlf ~m!tll yilill€ll de gQlr~ennrVorIClr"

~OIIQvoll(ur~

'n~kIV~(fB ill1s'~n h~klQIIiII !Ie I'I:pplsha,I'll~1 dllJlfum~ ill~ '~I .. ~"ili 1I'J1"(f,11!"tna yapiTtiQlk is;teyenl yobanollolr ben~ bulllJy,orlar., BHdig ili1!ii! ji anla1mohtqn ... raeri ~~lmrKYO;rUlm. A,~ICO' bizierd~" gorO~~ek Jisim is,tiyoli,rar. A;nIOl1lkl{lil'llii"Ill~, (icllk, o1:umlillth~lr .. , do dc' ,:SOvU~,omm. M~ohikeme~!i!(d'e: an~Qt!vcrum. 60th ,gif!i~

,it Hap, ,oQlk olu¥omz,

fllle 'f~la tlmUl" V9rmaK 'k8~Qmilyo.ruI!1l. antok. IJimJudumum da ~nlnmf!Mk Is'W,miYQfUi'lU., Ar~ CD nlk y~~idera gllndemdle .. (iJr. Sen her 'I\ormi.ild~1 d~~cmrda GfG:OOlk~ln;- b.~'I1~(j ~,,,,Jku y-ok. 'cnenifil, 'oo(lunu eeldf~l, S€jjiU,j salh§'il110 ~(u!lU~lUrmak b(j;li1lm va bixh~'rri 0 i9i. Moml Hili yUjk;sek 'lot

Unutril'u~1 'Glf(1mo'~ '10~ LIIDlu~, mut~ulu k dQrinllkr r, $€trV- 9 llye kaVliJ!l,mcliIlln ,~ru~ yij:z~on~B ',Illl~lk Q.H i3.!Ve deter, k,avl~'!! ,~u::'Qk~lfl. SumM ViilJei'\\ee ~II IftiiOi dam.'t, in~lIIIml' ff)$Q~!ar ZOMCJlIflil, dun¥onllll gu~e, etmflMid'Qlldhera.k~tine gilu= ;o~clme,zler. 'Z'I[D mnoUilw dUf~Umblllr9Jillil. IDlUi'thl~r., ,zomoru·

Saghfjlflill ~hm(lm e't~~. Ne~eH 101.

TOr,t<ly,ltde ~G,pisb,onelerin hepsl:ru:len flit - fd,upfor g. Iiy@r. $\llIi!1l~.iI' bumdo Itu.l1nl~tu, GI3!VOp!IIVOlrUm. i~E:,r to 11llf' 1«i1r,. te'r' teflllli~ beniIJIllevoz~, 1~30mlli1 ~lfi1,ar:'ilFi iCi t'·runde~.

hllono ~ insom ~~fin ~ne 'y,akb.ui" 'helP9~ ya,am.

:~Umd~ blJ m 'k~ll:Ipl~ lbirlikUl Co iakktufe C8~(le'Vi' Mu ... dilrloti'tl"ne IbQllfl!lUiUYO~~I!'iIm. Sen~ 1m to gOrU:!iIiJilllem m~m~yn mill , o1:,oooi I ro. Mum:&uj~l ,01 IIJ ,t"S-'Oi! . B nrim~

7'6

l'. tfen s~n d01 Ix_i~ v9 b(nl~1 b~ld~rr.

[Belld Oz:nulr'1IJ d~, mil n n'ti. bilr avi1l k:Qrt 'blillurlSUlri. Se: . Uo .

SOJ'1~1 ot}rOnOyor.

i1rjJrk~e'de cctk kOM dillll~, til r. danemde,;; he:rkesin ~Ji!:lU't~ ~1l!ZllI~Ullil i,~:n(lnhgin~ IgOm;iHdugtl bir zOl!iITondai ~ostWi m A~alQt A ClC~ 111LI"fm, :sofllleml~1irn. tJj r fNJUy,l)JliJ.~n d~ DlndeJ!ll Iil'za Ifill oydmlill glo~ bill W\to'lium. SIIme,r lein da 'ijd 1In1:1~'" g,C\r '" 'b~ IiIvom m. lilU"kly~ lelnde, (fa g 5r~'Yol'tl!!l mil.

,OJ Et;,rre r~_liilden Op'~~ml m.

~a'!.!'l1ll1l ,~ OOOnil.

M "h II:... .,Of ill ,!IJ! O.

'V"~nl V~I~ ~I~ IKulilu Qna,~ fi.

DI,yeW'9Ik. ,t:e~f\ItI~ Q,lllizel ',gl(J nl~lI"., oo~U Ilk v,e ~~~~I gliilmlilerin 'iIl_'da s.i'zigq 'V~ o~lei:'i ilZl~' 6:1 m!ClS~ [oin~ ,de\l\!lmll~ duo.eaYlmYW. 'M'iOiUo:ml~ ()~r!u~,llInuz 20.000 fL va' 15.000 'TIL. (J Id'~ ml" Co~. ser\liiiillQ1illi!, IC'Q.k COk 1e~ilk~Qt lederim.. ~t~U~f be{!iiI im dl~r'. kl ~Oz.lerlm~liAi:z. ,SI~fl'e:1i"1 :Eia\!"m,~k;. 'Olll'EI!I1iUB frt~" Us ,jolu ibir yll IgeQ~~, ~ m~ dostl~lk de~ ilewr! ~~y ~j~ I m'lrM!e 'dil ha dlil vO(;)e~ll:I1l \flll k!O'~lef~ I. Ha,oUQ ~ok kJS~ ~er Ue, bl n1U~tIlTI ~'1l'1lGQm v~ keg ~o '~Olllll ~~ r:~O],)btm va ~nIlJt!l!lI~yopU~. ,Am~ sl~banll [JiI1 'itiOOilI. blr ,6~'~ B'A! Ibir AR:KA_QA~" :bir ft<ARID\E~ gib] y,~rin i,l ve r. Iii ur;S~'nljz TIUlrkrCf;!l1lI1 b:l IfOl 'kl.~ dr,du~u iCh1l1 k~lImeler bu Ilpm!¥~rum. 'S1l'J,@~' ol~~"

Cok goz'G II h I r \1'01111 YII ~ g:et=lrd~ k~ 11, l!]rkicu:l{1~i IQGal~n~la~ M~! kU~ti~dol lol~(I ~u61,om(i'vi Ih film11 01 IfriGd ~k. T~J~~\I!i(ZV(j WlI" ,alrlk~ \1fI.i' ~iU rk Q de r.k:Qii'iI tI,l r ~!a'na doJll!ill ser~e ~iJldl. S Ize Gi.5~~ l~e,e~bm~lfiii1 g,e:c:lrdi'lm 10n gtJ1zei y~llbo:~u ~d1L

Mut~lJi ILJJk dC!l~ 11m se~{lll doluydu IHo©r;llm. BHflaz ~!e119\1"1 IJ.g ~ut'm.U$ -SGII'll kill ~lJl!lrGtla, ~Iro b9r ¥tl~f(J A oilenjn ~I1Jeri -9ibi~I'~. ~neJn~ i @~on do bu &;u~~(D m., En:Z~9r sTtzll1lru ,Si@:,I;e:dlg i~ nlz ,g~'~1 ! liiLargml~ i ID! sa i!11~olnz. EVQ.I SlR~ ~m\alrdlen I~tf&t~j kQ., !ViJ~ mO[J11l U'i atlSu; ,0 mill vfj m!/.iU~I~OtUfil u bo~r!mlxg MS:tlk. ~·@11 d'mlL'¥(!!r bl~lm 'dijtiV,aA·n~. Zfl~'UliiiM b ~~er' h~~~ d~r:ri1l'UJ' .dl[ijln~'Q~ mil: "e )'I1J$iLll1tnlflllz: bUl'iodCiI. D5rt ;5~ulk dU'l/Iar \1",8 demir kg~, (l)MI01I" ~Illrdllf:lld!(l.

En ,SO:nUJriI;t1o ~Hzim bu¥il~ efr\9nd~ ~erden :b~In11 ;Booomin liiRohme'UI) eSJ~~1 ~r:k(ldill;~IOlnnd()in ~!Ufild ~ potrikh(ulu~'p~, bQ.gl~ ~ I b~r ,apo[I rc~U)e, IUe z;~y'C rGtlmo g,eld I ior. Memnu mil ,k'ol~d~"" 111~r b3n de seV\lnd rm, !s'~h:~1 glbl O:Jllillar~1 do kllmljl\Crnm~

18

f01U:mi kil: e1 imliZd!!1 b~11i "'V' y@k. mOld Q m ~~eli: ,g6rllru:i1ii m ttliBl

yopallll1l1l~ Imlam mI ~n :~OII\d1lh~ r, .

S~~UI1 ginderrol!1 oh:l!!l§J!;~ruJ2: me kJll!J.l!lb!!lll I~Udd ulr Bayde ·o:kudlll vel t:um~' ~OlmJ~Ul lS~'jrler,$e g@lI!S.~ln fl[lr B6rO!?tOIIi~Jio.Z dedl ~, Tillll:ikl k!i s.~z C. aQ~cmSI Ertefl11l 1].:i rker IBey~el de tel \!'~VO geld f,gi~]NS ~H' iz.i Full R.~iujll1 d~ llllffllO r,ii!!Z yeteri ~ orilotlk~ Hic~ bir' 2)ofi,lug:~1 you;;:. A:llk'of(;l·da ~ ~Ie~nl(:! QnlYIP C. S~rvels~ nltil.

~~{j mi;@Iii_1l bono l;ill'·enw~~~iz ben de ilg m '(erlef,e bO~I\tW!lI'fI!Jll. ~I.!I ftI1. Ger,e:~ hie bill' '~O;riI~lu vok. IBmlr$ulIllz' Ibelli sevijyorlor \H~ ,SJoYlvotil~r.

A'~ kOQuS ~ bu sene ~o:z;~leoe,k, g'l bi ,bir' dlllr!lJ! mnd(l lIZD ~ y,~~~hln_r,do 8ii]'fIlI mnIVQ~,tim. Dedi~.1 ~,:z Q~ bi AydhAi'uk. Y'Qklf~d;rn. ¥Qn~ml~ Qf;~UijiU rIJ~~. B]~Jn$ larriltrff kjiro p1i~ ·ell:m~ ge~~jl III m ~e;me:~$:i'mi;:: nw. ,k~ldiCIr: .~umll~llm. 'G'pk 1!e~ekkij r ~dt::fltm.

11186 UrnaflITII B~ITlI,e~mT~ MUletlefin ~lkufl119i ~ il~nIIJ €i,ttig i gl bl t'dr BCln~ '¥II h ollar. liriisan~ I kina kadeu' ,(illemln~lfiI ~e~tili i ecm r~c\i. dQs'~~uk V18 Ik'(li!i"c1e~illk. 8b:~ ~ n111i1l 1~~lfLJldClrln~ I~" ,all fill lai!mak v~, :sav i ~,dIIf'JCJ1 Iblr oo~.ku 'lira ~v~!lliijao~Cla~~ ~e'il(l!I·' 1111:~Jfillln~ze ..

@~ IlndHlili:: tJ!J1 ~llld'c:Jlr~ IKjel1~ii Il'ilfZiE!i Hy.i Ib)il~n. B.jiz~n 'segllg I~' ,fUZ !!Ie' m!lllflll[ll'!!L~UnILlz ~I~~n djUOClYIII'ffii" 1::1 ~erjnlzd'eJli1l, <:!Derr,. s.ay-·

:9~ I!~r suno ~1~. -

S~I(lml(lf.

S!~vg~ III IHao-om MerhobCl

Um~fI fIi'iI mG~tllWph;lrImlll Q IlmI1~i9! fln~d~ r, 1~;G!l$I~'Sm liZ. \!tI:ZI!lill~ .1:'1~ ~!~ ve dtii~1U I!iI ce~e ~'D'l!iIlll~1 (j.~yyor ~,e eol( S~~ilrrfi ~Qifum. Te 11:~, ror k:arIJU'~mCl~ ,CIte- ,nJ~~!~, iUlrltti¥emiz l!fIeU'III1U~~~~ (lrOn tJil r :111 k:e ~Vdll1lllktarlc y~ m !llIth.lI~ l!Ilkl'(JlfJI!llI d~Ill1. Se\llii IIl!;diriei.,

~" ~"n!Jt!lQ"CIJ illi1 f~x ,*o~!lIiI!riJ~ ~ kfilG'¥D' '~'C!lk'l Iml. S~Jllll1l eAllltn~· hurbQ,kx.1 iflllml~i: G:1i'H~lyhlli.~tl 11d 'bijyiik b~r ~ mullmolie, onOrlIOl!p!'~I. '~k. BGn'lJim de ~~11'~ VUK<Jfl iki 01111111 k;al~v©r'. '7 Moyl,s, 119:16· gUl'lui l:gh llye' o~llI~rl m'i. O~gurliig,lmj)j\Z:(9 IkovtD~ao:G~ n~, G~· ~iIai IliJIeik'I!l:.Ibomda do b~girt~~~111lIlI1 glb5i ~,dCUilillT~kl~~d(i1!ru ve m~~ ebbe~l! i~ll~rd'~n b'Q~k.a '~orralr VOle gi~~i B,jlr g~~~1 ~f' ,~hJ!1rnJlWj y(ll~ ~rsc l~a~(:!flgA l~nSOl!illtor b1i:rlbilirfne d~S't ooar 'lie du~monHk~ h:na yok 1G~~ICi o'l'nJrMU. Am(ll bu ,(n1io r aitil ~l~CI bilemiVOri~ m blllno d·(1I !i1,[h II: re,llfnok Icz! m i

ie'I'0rll~l~ V~i~n '[JlbL Shl:ljJ'~1 '()Dkror giJrm~k \119 kil!lo:ak ... l'gmC!!IR ben,l I!'JUJ~11 ~I kJ! liIlC[lk. I} I m~' dD~(i~ce~ I Vlflll SOP!ii ,gOilrlllleln"'~ ,dei .~. :Bl(lltlli'rl ill Id I ~Iza 0 [II m01ll1 n~ bUfoQnl ~ CiI~llml~Y~1.l' 'llah~ iye I~Ci~ maS11 d Ilye - hOYJiJf dl~(md(] f!!~ Y'QPocog 1m d i ye dilil~inmiUyo~ rum':.. AC~~{lI, Is~"nbllJ ~ P-aI~rlkn~1 ~cm R(] 1.'e ~r,or 9ij~v wfe~ek mi:, IlEv tl~lirllbllec:e k mllj! I,m. $u g~ ii1I !erhl g~th'di~~ ,0 rUmlr ioe. ria;~nde neh;!,r Vop-oIMloc{j(jllm~ bl·r~IiIIl~,¥·Qr!Jm. Kenldlm] ,d1",ar·, dolk~: 1'Q,~IUmC!l ~11,t.lrmClifll d~ ;t~"'n ,jfJlaoCl~ bHivorsUlrUJX' tI~n 'yQ:~tn~. H~~e" t~ho ~. Qoa~l,p ge~ecek. G~rhj!€J ~tJl~ k!~ Vi~~ ntfi_kn~r~ii'II1~\zi dU!iliij fl,[~r$Qk s(HlIIk II dli:n ,gijibi a kll mtz'~ dQ~ S:Cl nki eez9sv,ine dii Fli 0 1'001$ )gi'buy~z', A;m~1 YlllIo· fUll' ~1:m91fJJ (J~11li1 g~rdugo Qe.!lTitllfililfilz~1Il1 eM! gO~el 1if~ lSE=vgli

;[I'O<llu lJiq 111~n~ plontmlr:. gbre'llI'ID'f •• " .

,AI n'II(! 'C~l:~elitinden ut(11);; glfiKi~nltl'lord(! V1~ IllUtaass-o siz .. d~m Co. ~ ~cy ~'reJl!ild lrn b-Wi' do ¥~tor. DI,>C!l!'eJ Cl y~nG reo '~~I~!-

81

&IIP elde ir!lQIlIiI'iy,~ce~ illll'i ·tt,~ljiU~e \!"e :1 fil!Siln~ Ilk ~e\fm'~Slrtl~ g<@i~ diu 11ft. $0111 i~' dlcfUJnl11 b<~1 V€ltQr b(JfI(d.

Kay;DeUB kbl'lrlm [rz :1Th-~rte QrlJ~CU':' IOC, 'Ie 19~Y!@~!~ii'1 ~~~y~ KClIlibln Y(!J rC8~ nata k(lROll'ltak:tcl. lann ~.Qu~~ur

Kim JI!1'20 nb Orz·yr d j,tsr'i"mI11. ~ani!:lir(~ iljv ba~*iln yorul,m~~ln.. GO~~9irll1l2d~fiIJ va el.liet:irIl1IKz>i.1en lope-rim.

SelOmlarve' ,SC,¥gl~(D r .. ,

, I

IHAYKO IMANUEL el:lOJIiIM'~R, QANAI{KALE GEZAEV~ I(JA!NAK'i<.AIIL'~

~ tVU:'l1[llU:.t I~EciKTr. O~NJ, RJE,$ ,B~N liliRAr Gl'NDiER,·

DiIM~ Ot~l,rM,DA OOGA!lJ ANMA'RA'YA, G EL. BEKlfYiO'~ RUM. $ EVGi lElFt

S:o,,~ i!iIl IHac~nm"

COkUlildur al2aOrl blr ~!h~bi!!1'" olnmo:rJlm. 'CANA~KALe'"10 gelg 19imd-e S1zJ n bltlO'a gandell'nm I ~ ,oldq LUlI!fi,~:g: kc 1f~~nlD !l],Idilliru. ~kl ~fHlle 1:eHg'm,f Qi:kI1~~; fQlkot. 'ce'iKli.i) OlO,flTL{l:dlml. T~'h= min e-d:$nm :siiite ~le'lIl1C1ml~~H'".

N~sllslmx. ~yimisTr:tlz,? BQI1~~ ilVi SOlfli!l!'1m. l8:ira~ rout'= SI_Mlm ttlll~un ~I meltl altltJJJkco iy Ivim. SilL rUJiSlis II'I~Z; 'kiW'l:u~ writ;: n(l~ul gJt-diyor 1m mJ a~ 'vozob I l'iYiG:r' m~S!ll!II1IlLn:?

BeA de 'b~rCidol 1liI,~ki mla~'~~~ ,ayn~tQ ~ RESI M alto~y~:slntie 'c-'Oll~mi!lVIi] b(!l~:1 [lei'lm. bO'!.lJGC9 ''fJ~ M I mil Ilta!j~ I, g'€¢:U~1I!111i em- 10 mryoOl1.lI M. 81!J1'~tClnohm9r1:e~1ilI1 'Dte'ru 's!l]lklothg ~m, ~iG~~ld~r ~~Y'boMflli- VOksC1 gO~e,! Pflillolo r ~(]~(I p, :SiZB' ,go'IfiI~~:rfto~ktim!. Yo kc~ [lIJ bir tOrihte veni b;r, resiJlltle b(d~rcllIfraCiJ~ltfJn s,]z;iin ~e~~ gl~zellJ bJlIi' v"4~ I boYo. ,~,!l]bJI Oi¢~~~ (:lll~e(g k OlJnk~] ,clCi6'li '~k s!9,vifO'BW! ftII~.

i~bl b~ ~~ mdClI call,l1Ii!ili(:J!il1 mAO dla \lQ\~lI<it oy!lriIVCilll'um. 1(1 .. 'tOll) Q'&WY,OflWl m \I\~l r!iotlor C1lhlO' '!J!til~illor ¥(lZm<iilYI ~hmGlI el1l!ni~ y.~ru m. Tlirlbi Iki en tb:fiYlillik ~r~uk kl~tlP-i o'IU'ffLn" eOn l!:O 'Clml~'" t~rtirm Ikl ~plarl e~l mi:~tiJjB €drnQ(iI'~@lnJdolrn, billi" kQ1iiI1!Ji (izelline' 10,r!FtI1i!b ~~ l)ejJl1i~j(I~m. Vi~ld~ ~-{J.k thoca lin ,(:)Ok ~$~ivorulIIi! bir' ellii d'lJlit~ iijmlfll!ll'ls,k h~G l!l1e,gUoo, Ldt~ln'ce 'iIe' irtGliJom.~ 'b)~lf 'k! bUlliimJltI ~elrv del %~ mo~ (ai!flrlP oolli~ma k, giBfDlliklr. lDijwt seWiI~ eo iii fQI hiO de~~r9~ Hd dll bllml~, ®-lcr:ak '~Ikahm, E~r- :S~J bu 'ko!ilimctCJ beno Vg~dllD10~ o~ur.sc;1m:z sevfinlrlm, B,WI: Of.utl!] s,Mz.in de:g,er:U va~Nin ii:rde.n de ~Ji] Ilmll~ OrmoV~lm"

_ Bumda trJ~am IASi1~ ,g:e.ifoek d"OSikDI l[h1i)flaiCil ollllif~r~ mnsQ 1![~~r~[I CIa 110 iiVJ (f1ll1 ~!I(iiIiE H~rUIll1 V'e d,ohn ~'i de~erI8nd~ rebj I i'!jfoJl'urn. 113l~:ri!1 di,unuY(l(Um, wimde ~alfli!l~n b(li~lm(D1 ~:e'I'~'~ oh:tlJ1~ roO' tum c\rre~ rn l«1)d~r~ ''f(j 1Th'J(J~h:Jf'ilyo!nmu~ '~i~ bill" dtl:lVlu r~Ofi ;Se~'g I d~ ~ u~ok:, sevgmd\~lItl u~~Ik, '~alf;de~,oo 11

1}1,

llI~k~ dO\$U'CI niil l!~O~, 'l'Om ili'ils~nlnilU'i i;~h,;el d Ll ~~ijg ~ li"a:lnll= '9! lII'e ben \fe ,1I!I1 ~1ii!;$Oll1hllr' bu Cva~] ~'IIra~n ooelfk:e~ij Q1I1Jllll~~Z", BUrlUfi IQ~n ~1l!I'liiJI~m 'si~lirvCJr. Va daintll Ih,t;'!i)0dJ€lrllh "0 ~~UH·" iSUZ Q~uyo:rum. $~I1ii1 d~ Ii.liliililJtm~ylo~lll!lt M~r ,Cltl onook k!~ ... Inner! (aold if, OCI _ kllthlin 'VlH{~ellr'A@Sine ve (fCilila (lC!k bi~ Ig®~ w, k'~.illlramIllSt~iJ yorqrh Qldug!lA~(I!Ir Amt!1 hlOOOffl oncido Ibir s;etl;~Jt ¥,OF. EUx. ii!i1scmlliJlr gue ~e El mle,ti i'~11zj b_j']lj ~ret:lil1 ye'Jifltllk (tFa'IIOrumSlrZ \l'e! gUil U rt~ sClrunlor!a u~r(]~nulktlll g@c'iri~' yoQr~ AniiorVotl1uymrtiZ bir ,(;'.mto's:ak (!U;inygmlz _ !b'u't([in d~1!!II'Vo· llI!n elfl't.'1 Fide V,C1) aUlIle",' old'utjlUlnu. r&~e .0 mmCltTI ~iz,ler I~~· l'Un1111'i111! I d clI;o y!!IDlen ~Ier~ ~Vlri8bm1i1':2'. G9~ei I ~iB. D,]n',8 ~e· vlrei:dUwIX,

MY~I:lJllu!:h.~ lItaMlBflig iJ <llnlnyam,,",,OftIlZ. Her miiJJ1iUI .u~Ju ~~tam<JiVJ I m !JJ!tlu~ qlUi her &amrn'll t!L1r~yoruz amo C1:m1l1 ii1i ~en~ di leimi ~,cte I'll fliSsetMiynm~, J~ue ~n hceem l:ifiu~!lII rolmeilk, ~',llii1l ,eM 'QIQ ~~,~~m C!kV(i (IItllll~n.HIiI1. R~S~IM. eJ~UOl!ICiI, !lra,liOOIl SOI'i~~O. &~ro "lime ~e If1lUJr~IUI!U ~lJ I~ n~9:e'~lm~'k, va ~JlU IQiOlde ,o1\ei\t~en ~lrMe'k rink~ m Wlrtlul~~ ~I cajl'pl~o.ra k €I I de IMme~k, Vel" tElIiI e.g I:na_ s(]hi~(1 m ve blil tantujlll~ ij"is~ nil ttJl'Q' b'(;t~f€'dileR b;1 r mTmeUllr~

Sb:!ln deierin VCD I!;t!i r1ll~den '1IIId\§lm ~'~ill1 fufi r d ile,r'~m.

IBIm.z m~(Jrtl!]d I rm (d'a'~imi ~,1(Z@' (J CflllT1ll]k ulTI!lonm l1eni IWll1Ilwt· Im~~ lM'e ~C:2.~ ffilnll. S,iZ~9 fj21(h ~me1u nil, S~'~ilkllr. s.a!~fJml~ r~ ~II~ ri~ 1~1'L:l ii1 blJlrim~lmn. IHOR M E.1UcR IMI!.PC.

tlOykO\,

,pu:ilres'i 1m: CAIN',IH(KALE -CEYtEVi E/2 ~OG,U$tJ-

$evg'l ~i HO.Qom ~ lMerhob(l,

i~c'SIIS!nl~., u mal"llm ~,1$11il1~dlr. ilY~ O:llilimfll~iZ I~in dev(g mIu 1Qnnya d~aC:I¥lm"

'Qu iJ~nlerdfel ~~[ljlml btr.oz !:i] [(Jk;ln ~nllJn ioln idleift ort\1~' '~hlm blr lek ~ iZii gOrdOIO lin i~im bir k:(lQ StUll" kor'lillay! m dle~ dim" fU M~llrL'GII -SeInE.'lme; girdliliiil1 g]jlnh1~" C~lmlWi! ~~,br. 111{llml 'lire g,00~n huxflllU1 '~911111 tOnler.i hlQftlrtr~~I~'~ blrC'l~ srkllhyOmm. ~led0if11 derS9nlz .ge~,i'lI g~ IJiI rar ·~k" ~(lI~Wf1 (]Z ,(]mii! InineSll g:S<'8Gl9 k :somal omdtl. Telk Li!:I,MUfUCUI V{]lflil _fl~ g,e~, esn 'Qullls'i diI~uIMJlej'~k (Ii/vUnmo ~ omol o hill1myor. ~n~(iI iJf~n bur~i:li l~olmt\1]sl - i~il1 D110e sev!iliS~ '~lmiO:Si la2im JQ I$e"ii'g~ ki T(lIIII! rudo m g:e, mi~ ~~ enun 1~lni 'd~ldu['mi!i" Q1s~WB. Iiq.ivV~~1i bk S.a~g~81 c'lmCiyaMl insQlI1ur~ bUf\~ltlI'IO dO'iCiiIlilrm!Us~ ror, hls;o r.1I m bO~1 fl,d!~ki t,e,k 'f(lC SeVljl oilmOS4 lazll nil, Am.cu Q(;obo btl sogll!lk €lu~'ar1(lr {; s-ev g fry I klrfiilliDT mJij[? Bunu .b(I,llt3lmiy,j)~ rIU 1lD1.

Re~d I hoi imi h~~ i!iIi ~O~ijmuv,oril~~. TOm il~oo!n ~~ml k'Qr!;II :sellfgHI va s.oVQ_li liurn. Ve' ,~inndi bi!!l fGI-dllr~lml. $~vdi~le.rnl11 bend en kcpllfl{lldD~(J 11'. (s.Tz hario~ '~iive? inso iii rOlr S~vgJlllJn ~Ol'llfQlllimi1'11 'illnh;unLil'mnl~~~r !{)t~~lk'I'Gi r, lij,@ n" ~,'IGllrdn Il'l!e 0'1- dlU~ u mJ'WJI aJi1ll~ !iClI!lw b~yle olmn~~ II. Nel mIlDY$O~e ne de dioyo.

Ben~e;fIj llook'h(])i?~nli]im" Se.vgmysl ~(1l1':~" ~ r ~dft! lri!~' de, bn~!ka bir sm: S?o~leme~ is:tiyelrum, €)iliIllllf11 onitceden ,seljfdl~ ,"Iruden dolilo ,~ok selJi!j!'a~J[lml. e9y~e 0, 'voDmo!lll g'~ rek. O~~l1noer.ero dohp gilt1liiiini!1 ~O~i ~Irdgr ,pnlon InlilUU~ 'V!iJ~Q,~ ,CJI~liIlllino mlIe~elH ~e tanl gilllN'lle f,'U1i"1! 'Qfih:aii'i~ loldYg~WQ'~ ,du!$u~

,00

Il"!inc,k se'll~~iyotum," ,SUxln v0m ~liA~2: 6~~dlilda ~ kJ~ liIIldolii e~~ k~nr;nIY'Ofuml. KltSE ~LI OLMAiMAK"

R:O'f) ~S~! M0~1h'~c bilYlle di:li I'~ ,mlyC'~. ~ tIle!iliil kercdlm'll Or:U;lI!n ye,~Ii1!e, Ik>illymtdt is;t~ mi'Dru~l. $g,'I(dll 'iievl~dt Oorlill'ulho ~;eri Id'i\@1 (In h f.c; ~Ims€ '\,oktll!!l. IWi"1I t(J'I'ei)e~eII ve :Se,vd ik~,~,~ ~Ti'IIOI i~l(rn~ rJllOF ~)C1~lar. Ann@isi w biro kl:~elbesi h'Qfi~ (l1ii!fDCll, dffii ii:lry;!!]~U ;;SQw:SCoak bir (fi ~I vemt. Btl" 1:c:(J jfih:f§;I'ik. lbir 's;eVgli, IB'QI!"!I~. Bl~ler Olin,ln ~:okip~isl <l~ONk ~u gOnleri gimp daha ~~Q oOnlero1e:lil lorn'j tun bl~u ~emmUlS il '~~llrI €lJJo ~dlilYQrilU 1M, '~!UI ~ew I fjl &tuU(!! n h0~ d!!!llCrm~~. Onlarln ImCl !ilil~rlmiil lie dfJfee8 ll:uV-¥letli loldu§Ug1l1 gwmek ~(:i~fI! EU;Z ~L'i!l bill de:lilieW1'~va glrm,1 ~!2 I Imi:liinhl Om jiUe UQ s-e:!I!giy.le: '~Ii1fE!lme'yece'k, hlQ bili" ~GIV vdktur,~

·Sizin klY,llfIsUi' ~(Jklk\]I!tIinmird(]n d;CIlh~ fazlo LL1lf1i1(lilk, iME!""

. ,

mi~etum" _,

m:tdeWfi b~lr fit-CDmJ OJijiCO k, hooam, '~e;~eWllerliide Alii) k(lr,~:J'd'~ 0111 ~I Sano1~1J n G.{:! I'~rl il o!;llm I~i'~n" 1JJz'1I ~ IDo(Iij S(lnot! Iil~r<jl!(nld~ (:~~ stmJf~~lm OllfhJ~IlI!'IH!Il b~il~r8f~lx" ,eI~r bu el S~ ~~llilnylrOl ilgiH bir kiro p uy'Q b"l~lilil rfi it:)(] m;CJI gOlld'erJr,ge>-' iil i~ ,$e~!~;i mimi

Smyg! ~anliJi!~iIl IQII€!rilfllf~dan o,pe'lfimt.

,81

19 ul~;in C (f-Jyhgill Ei i~',r.e

y(iJI~1!fl ~kU~Ulki ~'sti~jl(l~, tOilet Ehlf@l !Haln .Ko~ s TUlllel • IS!aiiblbJJ II

Size: (l:C: :~~flm.ilJ~ ~z:dlilm. S,evki m emMJ!I. Fo. ~~ IFie 2.tun!l]lm bJ Iml¥~.rtJlm, Size~ 'oi I d I'ririm. Mektu~lar ge~ IJ ~9;" ~IYDrr',~ he ti~~i'I'de,!, ~ub8n ni2;i bGlki~yorum, SO"y.gl'lor.

HOV~Q·