Sociologie-psihologie, sociologie, an2, sem1 Statistica

MULTIPLE CHOICE

1)

Cand adunam doua variabile aleatoare, probabilitatile : evenimentelor elementare: 1 2 3 se aduna; se scad; se inmultesc. PTS: 1

ANS: 3

2)

Cand inmultim doua variabile aleatoare, probabilitatile evenimentelor elementare 1 2 3 se aduna; se scad; se inmultesc. PTS: 1

ANS: 3

3)

Media sumei a doua variabile aleatoare este egala cu : 1 2 3 suma mediilor variabilelor aleatoare; produsul mediilor variabilelor aleatoare; diferenta mediilor variabilelor aleatoare. PTS: 1

ANS: 1

4)

Media unei variabile aleatoare este: 1 2 3 egala cu cea mai mica valoare a variabilei aleatoare; egala cu cea mai mare valoare a variabilei aleatoare; cuprinsa intre acestea. PTS: 1

ANS: 3

5)

Media produsului a doua variabile aleatoare este: 1 2 3 4 egala cu suma mediilor celor doua variabile aleatoare; egala cu produsul mediilor celor doua variabile aleatoare; egala cu radical din suma patratelor mediilor; nici unul din punctele a) b) c) nu este adevarat. PTS: 1

ANS: 2

6)

Statistica descriptiva se ocupa cu : a) prelucrarea datelor statistice b) culegerea datelor despre un fenomen social c) inregistrarea datelor despre un fenomen social

d) nici unul din raspunsurile a) b) c) nu este adevarat 1 2 3 a+b+c b+c d PTS: 1

ANS: 2

7)

Variabilele X si Y sunt independente daca : 1 2 3 pentru o pereche de indici (i,j) evenimentele elementare corespunzatoare sunt independente; pentru mai multe perechi de indici (i,j) evenimentele elementare corespunzatoare sunt independente; pentru toate perechile (i,j) evenimentele elementare corespunzatoare sunt independente. PTS: 1

ANS: 3

8)

Momentul de ordinal 2 al variabilei aleatoare X este: 1 2 3 patratul valorii medii a variabilei aleatoare X; valoarea medie a patratului variabilei aleatoare X; alta expresie. PTS: 1

ANS: 2

9)

Variabila aleatoare X-M(X) se numeste : 1 2 3 abaterea medie a variabilei aleatoare X; abaterea de la medie a variabilei aleatoare X; abaterea medie patratica a variabilei aleatoare X. PTS: 1

ANS: 2

10)

Abaterea medie caracterizeaza : 1 2 3 imprastierea variabilei aleatoare X; boltirea variabilei aleatoare X; concentrarea variabilei aleatoare X. PTS: 1

ANS: 1

11)

Momentul centrat de ordinal II al variabilei aleatare X este: 1 2 3 4 abaterea medie a variabilei aleatoare X; abaterea de la medie a variabilei aleatoare X; dispersia variabilei aleatoare X; abaterea medie patratica a variabilei aleatoare X. PTS: 1

ANS: 3

12)

Dispersia unei constante este egala cu :

1 2 3

0; 1; alta constanta. PTS: 1

ANS: 1

13)

Dispersia sumei dintre o constanta si variabila aleatoare X este : 1 2 3 4 acea constanta ; egala cu 0; egala cu dispersia constantei; egala cu dispersia variabilei aleatoare X. PTS: 1

ANS: 4

14)

Dispersia produsului dintre o constanta si variabila aleatoare X este egala cu : 1 2 3 4 acea constanta; dispersia lui X; a D(X); nici unul din raspunsurile a) b) c) nu este adevarat. PTS: 1

ANS: 4

15)

Dispersia variabilei aleatoare X este egala cu : 1 2 3 patratul abaterii medii patratice; radical din abaterea medie patratica; raspunsurile a) si b) nu sunt adevarate. PTS: 1

ANS: 2

16)

Coeficientul de covarianta a doua variabile aleatoare este egal cu : 1 2 3 media produsului variabilelor minus produsul mediilor variabilelor; media sumei variabilelor; suma patratelor mediilor variabilelor aleatoare. PTS: 1

ANS: 1

17)

Amplitudinea unei variabile aleatoare este: 1 2 3 4 un indicator de dispersie; un indicator al tendintei centrale de grupare; ambele la un loc; nici una din situatiile de mai sus. PTS: 1

ANS: 1

18)

Amplitudinea unei variabile aleatoare este egala cu : 1 2 suma dintre valoarea maxima si valoarea minima a variabilei aleatoare; media aritmetica a valorilor;

3

diferenta dintre valoarea maxima si valoarea minima. PTS: 1

ANS: 3

19)

Cuantilele de ordinal 10 ale unei variabile aleatoare se numesc: 1 2 3 cuartile; centile; decile. PTS: 1

ANS: 3

20)

Cuartila este o cuantila de ordinul : 1 2 3 4 cinci; zece; patru; o suta. PTS: 1

ANS: 3

21)

Mediana unei variabile aleatoare este egala cu : 1 2 3 prima cuartila; a doua cuartila; a treia cuartila. PTS: 1

ANS: 2

22)

Coeficientul de variatie este un indicator : 1 2 3 al formei distributiei; de dispersie; al tendintei centrale de grupare. PTS: 1

ANS: 2

23)

Oblicitatea este un indicator : 1 2 3 al formei distributiei; de dispersie; al tendintei centrale de grupare. PTS: 1

ANS: 1

24)

Boltirea este un indicator : 1 2 3 al tendintei centrale de grupare; al formei distributiei; de dispersie. PTS: 1

ANS: 1

25)

Media variabilei abaterea de la medie este egala cu : 1 2 3 0; 1; 0,5. PTS: 1

ANS: 1

26)

Media produsului a 2 variabile aleatoare este egala cu : 1 2 3 Suma mediilor v.a.; Produsul mediilor var.aleat.; punctul b)are loc cu conditia ca variabilele aleatoare sa fie independente. PTS: 1

ANS: 3

27)

Scalele nominale permit : 1 2 3 O masurare a distantei dintre termenii scalei; O ierarhizare a valorilor; O enumerare de posibilitati. PTS: 1

ANS: 3

28)

Scalele ordinale permit : 1 2 3 O ierarhizare a valorilor; Posibilitatea unui raport intre 2 pozitii pe o scala; O masurare a distantei dintre termenii scalei. PTS: 1

ANS: 1

29)

Scalele proportionale : 1 2 3 permit o ierarhizare a valorilor; exprima posibilitatea unui raport intre 2 pozitii pe o scala; permit o enumerare de posibilitati. PTS: 1

ANS: 2

30)

Scalele cu intervale permit : 1 2 3 Masurarea distantelor dintre diferitele trepte; O enumerare de posibilitati; Posibilitatea unui raport intre 2 pozitii pe o scala. PTS: 1

ANS: 1

31)

O variabila aleatoare se numeste discreta atunci cand : 1 2 3 numerele care corespund modalitatilor ei sunt intregi; numerele care corespund modalitatiolor ei sunt rationale; numerele care corespund modalitatilor ei sunt reale.

ANS: 1

PTS: 1

32)

Grupele de varsta constituie un exemplu de : 1 2 3 scala de intervale; scala nominala; scala ordinala. PTS: 1

ANS: 3

33)

Scalele care caracterizeaza variabilele ale caror modalitati nu au decat un scop descriptiv sunt : 1 2 3 scale ordinale; scale nominale; scale de intervale. PTS: 1

ANS: 2

34)

Raspunsurile de tip : « deloc/putin/mult/foarte mult », dintr-un chestionar, reprezinta un exemplu de scala : 1 2 3 4 de raport; ordinala; nominala; de intervale. PTS: 1

ANS: 2

35)

Scalele al caror statut se bazeaza pe faptul ca intervalele care separa doua modalitati succesive sunt intotdeauna egale intre ele sunt : 1 2 3 scale ordinale; scale nominale; scale de interva. PTS: 1

ANS: 3

36)

Intr-un chestionar, intrebarile de opinie vizeaza : 1 2 3 preocuparile intelectoale ale indivizilor; aspecte de comportament ale indivizilor; parerile, atitudinile subiectilor. PTS: 1

ANS: 3

37)

Intr-un chestionar, intrebarile factuale privesc : 1 2 3 aspectele de comportament ale subiectilor; parerile, latitudinile; preocuparile intelectuale. PTS: 1

ANS: 1

38)

Esantionarea care are la baza principiul loteriei este : 1 2 3 esantionare prin stratificare; esantionare multistadiala; esantionare simplu aleatoare. PTS: 1

ANS: 3

39)

Esantionarea care presupune o grupare a populatiei pe arii geografice, culturale etc. este o esantionare : 1 2 3 multifazica; prin stratificare; multistadiara ( grupala). PTS: 1

ANS: 3

40)

Esantionarea care se efectueaza in populatii neomogene alcatuite din straturi, este o esantionare : 1 2 3 4 simplu aleatoare; multistadiala; multifazica; prin stratificare. PTS: 1

ANS: 4

41)

Esantionarea care presupune gruparea populatiei dupa cateva caracteristici, apoi determinarea subesantioanelor, este o esantionare : 1 2 3 4 panel; pe cote; simplu aleatoare; prin stratificare. PTS: 1

ANS: 2

42)

Erorile sistematice sunt erori de : 1 2 3 reprezentativitate; de inregistrare; altele. PTS: 1

ANS: 1

43)

Erorile intamplatoare sunt erori de : 1 2 3 inregistrare; reprezentativitate; altele. PTS: 1

ANS: 2

44)

Universul de esantionare este format din : 1 2 3 populatia intrata in esantion; populatia intrata in studiu; toata populatia tarii. PTS: 1

ANS: 2

45)

Procesul statistic prin care concluziile obtinute din studiul esantionului se pot extinde la intreaga populatie studiata se numeste : 1 2 3 reprezentativitate; inferenta; analiza statistica. PTS: 1

ANS: 2

46)

O ipoteza a modelului recursiv este ca : 1 2 3 relatiile dintre variabile sa fie neliniare; relatiile dintre variabile sa fie liniare; sa nu existe astfel de relatii. PTS: 1

ANS: 2

47)

Indicatorul concordantei pozitive ajuta la construirea : 1 2 3 coeficientului de corelatie a doua variabile aleatoare; coeficientului de regresie; coeficientului de corelatie a rangurilor al lui Kendall. PTS: 1

ANS: 3

48)

Intre indicatorul concordantei negative si coeficientul lui Kendall exista urmatoarea legatura : 1 2 3 cresc in acelasi timp; unul creste in timp ce celalalt descreste; descresc in acelasi timp. PTS: 1

ANS: 2

49)

Indicele lui Gini este un indicator : 1 2 3 de dispersie; al formei distributiei; al tendintei centrale de grupare. PTS: 1

ANS: 1

50)

In modelele dexplicative gradul de variabilitate al unui fenomen poate fi masurat de : 1 2 indicatorii de dispersie; indicatorii formei distributiei;

3

indicatorii tendintei centrale de grupare. PTS: 1

ANS: 1

51)

Suma frecventelor relative ale unei serii de date este: a) 1; b) 50; c) 100% 1 2 3 a+c a+b+c a+b PTS: 1

ANS: 1

52)

Variabila abatere medie caracterizeaza : 1 2 3 imprastierea; concentrarea; forma distributiei. PTS: 1

ANS: 1

53)

Daca X si Y sunt 2 variabile aleatoare,atunci: D(X+Y) = D(X) + D(Y) 1 2 3 intotdeauna; cand X si Y sunt independente; Cand X si Y sunt dependente PTS: 1

ANS: 2

54)

Coeficientul de corelatie r(X,Y) a doua variabile aleatoare este egal cu zero cand: A) X si Y sunt independente; B) X si Y sunt dependente 1 2 3 A B nici una. PTS: 1

ANS: 1

55)

Coeficientul lui Kendall masoara : 1 2 3 corelatia a doua variabile cantitative; corelatia rangurilor a doua v.a. oarecare; corelatia rangurilor a 2 v.a. calitative. PTS: 1

ANS: 3

56)

Gradul de reprezentativitate al unui esantion depinde numai de:

1 2 3 4 5

caracteristicile populatiei; marimea esantionului; procedura de esantionare folosita; oricare din ele; de toate trei. PTS: 1

ANS: 5

57)

Tipul de esantionare probabilist are caracter: 1 2 3 4 aleator; nealeator; oricare din ele; niciunul dintre acestea. PTS: 1

ANS: 1

58)

Testul „hi patrat” reprezinta: 1 2 3 un test de cunoastere; un test de semnificatie; un test de reprezentativitate. PTS: 1

ANS: 2

59)

Modelul lui Blalock reprezinta: A) un model de analiza cauzala; B) un model de analiza de dependenta C) un model de comportament 1 2 3 A+B A+B+C B+C PTS: 1

ANS: 1

60)

Abaterea intercuartila este o caracteristica: 1 2 standardizata; nestandardizata. PTS: 1

ANS: 2

61)

Frecventele relative sunt: 1 2 3 numere intregi; valori negative; valori pozitive subunitare. PTS: 1

ANS: 3

62)

Doua variabile aleatoare X si Y sunt independente daca:

1 2 3

doua evenimente elementare sunt independente; anumite evenimente elementare sunt independente; toate evenimentele elementare sunt independente doua cate doua. PTS: 1

ANS: 3

63)

Cuartila este un indicator care caracterizeaza : 1 2 3 tendinta centrala de grupare; imprastierea variabilei; forma distributiei unei v.a; PTS: 1

ANS: 2

64)

Corelatia rangurilor a 2 v.a. se exprima cu ajutorul A) coeficientului lui Kendall; B) coeficientului lui Spearmann; C) coeficientului lui Pearson 1 2 3 A+B A+B+C A+C PTS: 1

ANS: 1

65)

Modelul recursiv este un model de: A) analiza de dependenta; B) analiza cauzala; C) analiza de regresie. 1 2 3 A+B A+B+C A+C PTS: 1

ANS: 1

66)

Gradul de reprezentativitate al unui esantion este masurat de: A) B) C) D) 1 2 3 coeficientul de corelatie; coeficientul de varianta; eroarea maxima admisa; nivelul de incredere

C+B A+B+C+D C+D PTS: 1

ANS: 3

67)

Testul „hi patrat” se aplica:

1 2 3

esantioanelor mici esantioanelor mijlocii esantioanelor mari PTS: 1

ANS: 3

68)

Non-raspunsuri intr-un chestionar de opinie inseamna: A) raspunsuri negative; B) lipsa raspunsurilor la unele intrebari; C) lipsa raspunsurilor la intregul chestionar 1 2 3 B+C A+B+C A+B PTS: 1

ANS: 1

69)

Cate tipuri de scale intalnim in stiintele sociale: 1 2 3 2 tipuri 3 tipuri 4 tipuri PTS: 1

ANS: 3

70)

Pentru analiza seriilor interdependente se foloseste care din urmatoarele metode statistice: A) regresia; B) indicatorul concordantei pozitive; C) corelatia. 1 2 3 A+C A+B+C A+B PTS: 1

ANS: 1

71)

Coeficientul de variatie este un indicator: 1 2 3 de pozitie; de imprastiere; al formei distributiei v.a. PTS: 1

ANS: 2

72)

Abaterea intercuartila relativa este un indicator : 1 2 standardizat; nestandardizat. PTS: 1

ANS: 1

73)

Indicatorul de boltire masoara : 1 2 3 forma distributiei unei v.a; oblicitatea distributiei; dispersia v.a. PTS: 1

ANS: 1

74)

Care afirmatie este adevarata : 1 2 3 Daca variabilele X si Y sunt independente atunci coeficientul lor de corelatie este nul; Daca coeficientul de corelatie a 2 v.a. este nul atunci variabilele X si Y sunt independente; Amandoua sunt adevarate. PTS: 1

ANS: 1

75)

Intr-un chestionar de opinie ,intrebarile factuale sunt intrebari care privesc: 1 2 continutul acestora; forma de inregistrare a raspunsurilor. PTS: 1

ANS: 1

76)

O procedura de esantionare in care fiecare individ din populatie are o sansa reala,calculabila si nenula de a fi ales in esantion,se va numi: 1 2 aleatoare; nealeatoare. PTS: 1

ANS: 1

77)

Daca coeficientul de corelatie a doua v.a. este 1 atunci intre cele doua variabile exista o dependenta: 1 2 3 neliniara; liniara; logaritmica. PTS: 1

ANS: 2

78)

Erorile statistice in realizarea unui esantion apar: 1 2 cand nu se respecta principiile de baza ale teoriei esantionarii; in timpul derularii sondajului in teren. PTS: 1

ANS: 1

79)

Esantionarea care presupune gruparea populatiei dupa cateva caracteristici este specifica: 1 2 esantionarii panel; esantionarii multifazice;

3

esantionarii pe cote. PTS: 1

ANS: 3

80)

In cazul acceptarii ipotezei nule care varianta este posibila: A) ipoteza facuta este adevarata si urmeaza sa fie acceptata; B) ipoteza facuta este falsa; 1 2 3 A B A+ B PTS: 1

ANS: 1

81)

Indicele lui Gini este un indicator: 1 2 3 de pozitie; de imprastiere; al formei distributiei variabilei aleatoare. PTS: 1

ANS: 2

82)

Coeficientul de corelatie a doua variabile aleatoare este: 1 2 3 standardizat si ia valori in intervalul [-2;2]; standardizat si ia valori in intervalul [-1;1]; nestandardizat si ia valori pozitive. PTS: 1

ANS: 2

83)

Afectarea caracterului aleator in realizarea unui esantion este o eroare: 1 2 3 sistematica; intamplatoare; de alta natura. PTS: 1

ANS: 1

84)

Cresterea in volum a esantionului asigura intotdeauna cresterea gradului de reprezentativitate? 1 2 3 da; nu; depinde de alti parametri. PTS: 1

ANS: 1

85)

Indicatorul concordantei pozitive influenteaza marimea coeficientului de corelatie a rangurilor a lui Kendall? 1 2 3 da; nu; nu intotdeauna.

ANS: 1

PTS: 1

86)

Intr-un model recursiv relatiile dintre variabile trebuie sa fie, prin ipoteza: 1 2 3 liniare; neliniare; oricum. PTS: 1

ANS: 1

87)

O caracteristica se numeste continua atunci cand numarul valorilor este: 1 2 3 finit; infinit; cand valorile sunt pozitive. PTS: 1

ANS: 2

88)

Daca M(X) este media v.a. X atunci proprietatea M(XY)=M(X)M(Y) are loc cand: 1 2 3 X si Y sunt dependente; X si Y sunt independente; oricand. PTS: 1

ANS: 2

89)

Stabilirea gradelor de libertate este importanta in: 1 2 3 utilizarea testului „hi patrat”; realizarea unui model recursiv; aplicarea ipotezei nule. PTS: 1

ANS: 1

90)

Mediana este 1 2 3 prima cuartila; a doua cuartila; a treia cuartila. PTS: 1

ANS: 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful