Rolul profesorului manager

A fi educator nu înseamnă a exercita o meserie, înseamnă a împlini o meserie, a face un apostolat. Profesorul ocupă un loc important în activitatea educaţională deoarece contribuie la formarea personalităţii elevilor, la conduita lor în societate, la formarea lor ca indivizi şi cetăţeni etc. Roluri ale profesorului manager: • Profesorul conduce în mod dominator, iar în clasă se instituie un climat de autoritate exclusiv în baza statutului său; • Profesorul se integrează, cooperează cu clasa, motivează, sprijină, atunci când elevii dovedesc spontaneitate, iniţiativă şi afirmare; • Profesorul integrat acceptă trăirile, încurajează, pune întrebări, stimulează participarea, sprijină şi foloseşte ideile elevilor, ia decizii curente împreună cu elevii, dar profesorul dominator se concentrează şi asupra propriilor idei, dă indicaţii, critică, aşteaptă ascultarea necondiţionată; • În timpul predării – învăţării – evaluării, profesorul ,, instruieşte”, conduce interacţiunile în clasă, modul de înţelegere şi învăţare prin indicaţii, atenţionări, demonstraţii, asigurarea condiţiilor, oferirea punctelor de sprijin aprobări şi dezaprobări, stimulări, completări, reactualizări, exemplificări, explicaţii, comentarii, etc. Împreună cu elevii, profesorul poate îmbina tipurile de decizii (prezentate la activitatea decizională) dacă dovedeşte flexibilitatea necesară 1

întăreşte comportamentele pozitive. răspunsurile negative fiind corectate în sens stimulativ. asigură climatul de comunicare. prin operaţiile logice pe care le conţine şi le provoacă: definire. profesorul foloseşte cel mai des operaţia de solicitare a elevilor pentru a provoca dialoguri. • Profesorul utilizează mai ales evaluarea pozitivă. organizează forma şi conţinutul activităţii în clasă. stimulează. evaluare. • În modul de planificare. menţine tonusul. critică. • Discursul profesorului influenţează interacţiunea. orientează. participare. 2 . sugerare şi sprijinire a fluenţei şi originalităţii ideilor. explicare. deducţie. gestionarea metodică a mijloacelor specifice. cooperare. iniţiază. optimizează. sarcini. comunicarea. • Profesorul nu numai că provoacă interacţiunea. dirijarea înţelegerii. • În interacţiune. nu pe probleme de conţinut informaţional. dar o şi structurează. profesorul insistă. modul de desfăşurare a interacţiunilor. evitarea rutinei în modul de conducere şi manifestarea atitudinii. afirmare de opinii. comparare. desemnare. exemplifică. clasificare. solicită. de căutare împreună a soluţiilor adecvate şi cu antrenarea grupului. capacităţile necesare într-un act decizional: • Profesorul are rolul cel mai interactiv în clasa: crează climat adecvat.faţă de proiectul iniţial şi a format la elevi deprinderile. răspunsuri pe care le comentează. proiectare a activităţii. • Profesorul structurează. ci pe proceduri de interactivitate. dar poate şi delega responsabilităţi elevilor în rezolvarea unor decizii. dezvoltă (în grup). o orientează. antrenează. în realizarea obiectivelor propuse.

• Realizator. relaţii. planuri. director. responsabil de catedra metodică. lider al unui grup de lucru în şcoală. organizator. profesorului i se atribuie roluri. cerc pedagogic. membru în asociaţii ştiinţifice. cercetător – practician. strategii. cazuri. membru al consiliului profesoral sau de administraţie. responsabil al unor acţiuni. ca diriginte . de perfecţionare profesională şi cercetare pedagogică. animator cultural. 3 . Potolea găseşte următoarele roluri principale. inspector şcolar. în raport cu activitatea sa instructiv – educativă. ipoteze. • Participant în activităţi specifice. formator – metodist. cu ipostazele aferente rezolvării diferitelor obiective sau funcţii pe care le ocupă şi de care răspunde: el este privit ca profesor de o anumita specialitate. de consiliere şi orientare şcolară şi profesională. Roluri generale în îndeplinirea oricărei activităţi: • De receptor al diferitelor mesaje. şef – membru al unui proiect de cercetare complexă. de îndrumare a activităţii extraşcolare. mediator de situaţii. delegat de către conducere în rezolvarea unei sarcini. • Iniţiator de idei. Formal. • Proiectant de acţiuni. • Agent de soluţii – consilier. de activitate socioculturală.D. • Emiţător de mesaje variate. ca metodist. după funcţiile asumate şi împlinite în plan didactic: de organizare şi conducere a clasei ca grup social. responsabil al unui cabinet de specialitate. programe. metode. conflicte.consilier.

conţinuturi. transmiţător de idei. conţinuturilor. soluţii. Geissler sintetizează contradicţiile dinte rolul şi îndeplinirea lor de către profesor: • Ca informator. purtător de valori. sancţionează. modelator. educator. Sociologii deduc rolurile profesorului din funcţiile primite şi asumate. • De decizie. conform statutului profesional stabilit (de cadru didactic) şi reglat din punct de vedere normativ: organizator al procesului de învăţământ. transmite. dar ca aspect se axează pe predare şi instruire morală. • Utilizator. 4 . în selecţia obiectivelor. partener al educaţiei. protecţie. E. strategiilor. • De apărare. model de comportament. împreună cu acţiunile de înţelegere a lor. îndrumă. dar oferă în acelaşi timp elevilor valori şi este preocupat de formarea – dezvoltarea personalităţii elevilor. • Sursă de informare. ghidare. sfătuieşte. apelează. păstrând distanţa rece impusă de ştiinţă. se străduieşte să fie cât mai obiectiv. • Ca model. frânează.• Diseminator. membru al consiliului profesoral. resurselor. oferă şi stabileşte cerinţe morale. • De consiliere. practician în aplicarea ideilor. E. • Ca partener al elevului. în timp ce în calitate de examinator.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful