Ruhlar Alemine Yolculuk

Hazırlayan: Taner Kırcalı
- Girdaplar, ruh alemine açılan kapılardır
Ruh alemlerine geçiş dediğimiz gateway (kapı), fiziksel girdap olarakda bilinir. Bu kapılar bizim evlerimizde varolabilir ama çoğumuz haberdar değilizdir. Medyumlar veya bu işlerle uğraşan kişiler özellikle, panarolmal faaliyetlerin çok olduğu yerleri tespit edebilirler.Bu girdaplar, quija tahtası ile yapılan çalışmalarda veya belirli ritüellerle açılırlar. Bu konuda bilgisi olmayan insanların ( cahil kişilerin ), bunu kullanarak cehennemin en altında bulunan yüksek enerjili karanlık güçlerle dünya arasında bulunan kapıyı açarlar ve ruhları serbest bırakırlar. O zaman yıkım ve karışıklık ortaya çıkar ve orada yaşayan kişilerin fiziksel veya zihinsel yönleriyle oynarlar. Aynalar da bir diğer giriş kapısı olarak bilinir ve iki taraftan her iki yöne de geçiş yapılabilir. Bu yüzden gece yatmadan önce çoğu insan aynaların üzerilerini örter. Bazı insanlar bu gibi olaylarla alay edebilir hatta batıl inanç sayabilirler.. Girdaplar çoğu zaman gözle görülmez hale gelirler fakat ağ geçiti hala devam etmektedir ta ki biri kapatana dek. Panarolmal araştırmacılar bu girdapların çeşitli olduklarını gözlemlemişlerdir. Girdapların bazen; ruhların yoğun olduğu yerlerde hortum şeklinde olduklarını görmüşlerdir.

- Ruhlar dünyasıyla iletişim
Araştırdığım bazı kaynaklarda; ölen kişilerin eşyalarına dokunarak, kendisini ruh dünyasına bağlayabildiği başka bir yol daha olduğu yazıyordu. Çünkü ölen kişilerin yaşamında kullanmış olduğu nesnelerde izlenimlerini bırakmış olmalarıydı. Bu konuda uzman kişilerin, bu eşyalara dokunarak; insanların özelliklerini ve duygularına kanal olarak dışarıya aktarabilirler. Buna basit bir ifadeyle Psikometri’de diyebiliriz. *[Psikometri: Durugörü medyumluğunun bir türüdür. Psikometri uzak
veya yakın geçmişte bir eşya ile temas etmiş bulunan kişi ya da kişiler – ruhun izleri’de diyebiliriz- hakkında bilgi edinme yöntemidir. Psikometri ile sadece eşyalarla temas etmiş kişiler hakkında değil, o cismin başından geçen her türlü olay hakkında da bilgi edinilebilir.] Bu görüş alanı dokunuş boyunca devam eder. Medyum

kişi hatta ölenin nasıl öldüğünü ve neler yaptığını da anlaması mümkündür. En önemlisi kişinin duygularını hissedebilir. Ruhlar alemine geçiş yapmak için küçük ama bir o kadar etkili bir çalışma vereceğim. Aşağıda vermiş oldugum resmin aynısını çiziniz.

Geçebilmek için biraz büyük çizmeniz gerekir. Karakterler aynı orada göründüğü gibi çizilmelidir. Çünkü her karakter majikal bir anlam taşımaktadır. Çalışma vaktini ay ışığının olduğu bir yerde yapmalısınız. Çalışmaya başlamadan önce Astral bedeni kuvvetlendirmek/güçlendirmek için 10 dk kadar meditasyon çalışması yapabilirsiniz. Meditasyonunuz bittikten sonra çizmiş olduğunuz duvardaki kelimeleri yüksek sesle okuyunuz. Büyülü sözler üç parçadan oluşup öyle okunmaktadır. Bu lisanda ilk kısmı sesli okumak , senin, onun ürettiği atmosferde değişiklikleri bir süre düşünmen için kendine izin verdiği aklına getirilir. Bu noktada, manevi gözlerle etrafındaki dünyayı görmen için vizyon oluşması için izin verilir. Sana hizmet etmesi için gökün üç temel varlığına emri verecek olan orta kısma kadar devam edilir. Bu tam yetki ve güven ile belirtilmelidir. Bu sebeple isteyenler; Hermetik Orta Sütun Rit.veya Pentagram Lesser Defetme Ritual gibi basit bir güçlendirme ritüeli ile bir kelime okuyarak önce gerçekleştirebilirler. Söylediğiniz sözler doğrultusunda O’nlar sizi algılayacaklardır onları hissetmek için sessiz olun. Sihirli kelimelerin son ayetlerine gelindiğinde onunla bir bütün olun ve sesinizle içten dile getirin.Yere çizilen kapının açıklığının içine yatın, senin yukarında havaya baktığını daha fazla senin yıldızlarla ilgili görüşünü açmanı sağlayacaktır, astral vizyonunun açıldığını göreceksin. Zorlanıyorsanız imgeleyerek kolaylaştırabilirsiniz. O siyah görüntü yok gibi, havada tek bir noktada oluşan, beyaz bir dumanla dolmaya başlayacak. Bu sis/duman seyahatin başlangıcı olacak ve bunun üzerinden Astral Kapısı içine kendini çekecek ve katılaşmaya başlayacak. Kendinden yıldızlara doğru bir yükseliş olacak ve bu yıldızlar boyunca yolculuk yapacaksın. Kapı, açıkça gökyüzünde görüldüğü andan itibaren, senin ışığın yıldızlarla vücuduna senin bilincinin kalanını transfer edecek.Göz kapaklarınızı gittikçe kapatacak ve senin yıldızlarla ilgili görüşünle senin yukarında hayali kapı görünecektir. Senin vücudundan yükseldiğin gibi kapıda seni kendine doğru çektiğini farkedeceksin. Akıntıya kendini kaptırmana izin verme. Kapı boyunca geçmiş olacaksın ve siyah tapınakta kendini bulacaksın, bu gözlerinin önünde şekillenecektir zaten. Spektral oluşum kendini mükemmelleştirecek ve sonra senin fiziksel vücuduna döndürecek ve senin gözlerini açacak.Bazı büyücüler, onların arzularına göre projeksiyonunun tam bir ritüel yapmayı isteyebilirler, onların vücutlarıyla cevap

verdiği andan itibaren.. Aşağıda kapıya çizmiş olduğumuz sihirli sözlerin tercümesi yer alıyor. Oradan okuyabilirsiniz..

Kingdoms Of Flame

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful