You are on page 1of 3

Ruhlar Alemine Yolculuk

Hazırlayan: Taner Kırcalı


- Girdaplar, ruh alemine açılan kapılardır
Ruh alemlerine geçiş dediğimiz gateway (kapı), fiziksel girdap olarakda bilinir. Bu kapılar bizim
evlerimizde varolabilir ama çoğumuz haberdar değilizdir. Medyumlar veya bu işlerle uğraşan kişiler
özellikle, panarolmal faaliyetlerin çok olduğu yerleri tespit edebilirler.Bu girdaplar, quija tahtası ile
yapılan çalışmalarda veya belirli ritüellerle açılırlar. Bu konuda bilgisi olmayan insanların ( cahil
kişilerin ), bunu kullanarak cehennemin en altında bulunan yüksek enerjili karanlık güçlerle dünya
arasında bulunan kapıyı açarlar ve ruhları serbest bırakırlar. O zaman yıkım ve karışıklık ortaya çıkar
ve orada yaşayan kişilerin fiziksel veya zihinsel yönleriyle oynarlar. Aynalar da bir diğer giriş kapısı
olarak bilinir ve iki taraftan her iki yöne de geçiş yapılabilir. Bu yüzden gece yatmadan önce çoğu
insan aynaların üzerilerini örter. Bazı insanlar bu gibi olaylarla alay edebilir hatta batıl inanç
sayabilirler.. Girdaplar çoğu zaman gözle görülmez hale gelirler fakat ağ geçiti hala devam etmektedir
ta ki biri kapatana dek. Panarolmal araştırmacılar bu girdapların çeşitli olduklarını gözlemlemişlerdir.
Girdapların bazen; ruhların yoğun olduğu yerlerde hortum şeklinde olduklarını görmüşlerdir.

- Ruhlar dünyasıyla iletişim


Araştırdığım bazı kaynaklarda; ölen kişilerin eşyalarına dokunarak, kendisini ruh dünyasına
bağlayabildiği başka bir yol daha olduğu yazıyordu. Çünkü ölen kişilerin yaşamında kullanmış
olduğu nesnelerde izlenimlerini bırakmış olmalarıydı. Bu konuda uzman kişilerin, bu eşyalara
dokunarak; insanların özelliklerini ve duygularına kanal olarak dışarıya aktarabilirler. Buna basit bir
ifadeyle Psikometri’de diyebiliriz. *[Psikometri: Durugörü medyumluğunun bir türüdür. Psikometri uzak
veya yakın geçmişte bir eşya ile temas etmiş bulunan kişi ya da kişiler – ruhun izleri’de diyebiliriz- hakkında
bilgi edinme yöntemidir. Psikometri ile sadece eşyalarla temas etmiş kişiler hakkında değil, o cismin başından
geçen her türlü olay hakkında da bilgi edinilebilir.] Bu görüş alanı dokunuş boyunca devam eder. Medyum
kişi hatta ölenin nasıl öldüğünü ve neler yaptığını da anlaması mümkündür. En önemlisi kişinin
duygularını hissedebilir.

Ruhlar alemine geçiş yapmak için küçük ama bir o kadar etkili bir çalışma vereceğim. Aşağıda vermiş
oldugum resmin aynısını çiziniz.

Geçebilmek için biraz büyük çizmeniz gerekir. Karakterler aynı


orada göründüğü gibi çizilmelidir. Çünkü her karakter majikal bir anlam taşımaktadır.
Çalışma vaktini ay ışığının olduğu bir yerde yapmalısınız. Çalışmaya başlamadan önce Astral bedeni
kuvvetlendirmek/güçlendirmek için 10 dk kadar meditasyon çalışması yapabilirsiniz.
Meditasyonunuz bittikten sonra çizmiş olduğunuz duvardaki kelimeleri yüksek sesle okuyunuz.
Büyülü sözler üç parçadan oluşup öyle okunmaktadır. Bu lisanda ilk kısmı sesli okumak , senin, onun
ürettiği atmosferde değişiklikleri bir süre düşünmen için kendine izin verdiği aklına getirilir. Bu
noktada, manevi gözlerle etrafındaki dünyayı görmen için vizyon oluşması için izin verilir. Sana
hizmet etmesi için gökün üç temel varlığına emri verecek olan orta kısma kadar devam edilir. Bu tam
yetki ve güven ile belirtilmelidir. Bu sebeple isteyenler; Hermetik Orta Sütun Rit.veya Pentagram
Lesser Defetme Ritual gibi basit bir güçlendirme ritüeli ile bir kelime okuyarak önce
gerçekleştirebilirler. Söylediğiniz sözler doğrultusunda O’nlar sizi algılayacaklardır onları hissetmek
için sessiz olun. Sihirli kelimelerin son ayetlerine gelindiğinde onunla bir bütün olun ve sesinizle içten
dile getirin.Yere çizilen kapının açıklığının içine yatın, senin yukarında havaya baktığını daha fazla
senin yıldızlarla ilgili görüşünü açmanı sağlayacaktır, astral vizyonunun açıldığını göreceksin.
Zorlanıyorsanız imgeleyerek kolaylaştırabilirsiniz. O siyah görüntü yok gibi, havada tek bir noktada
oluşan, beyaz bir dumanla dolmaya başlayacak. Bu sis/duman seyahatin başlangıcı olacak ve bunun
üzerinden Astral Kapısı içine kendini çekecek ve katılaşmaya başlayacak. Kendinden yıldızlara doğru
bir yükseliş olacak ve bu yıldızlar boyunca yolculuk yapacaksın. Kapı, açıkça gökyüzünde görüldüğü
andan itibaren, senin ışığın yıldızlarla vücuduna senin bilincinin kalanını transfer edecek.Göz
kapaklarınızı gittikçe kapatacak ve senin yıldızlarla ilgili görüşünle senin yukarında hayali kapı
görünecektir. Senin vücudundan yükseldiğin gibi kapıda seni kendine doğru çektiğini farkedeceksin.
Akıntıya kendini kaptırmana izin verme. Kapı boyunca geçmiş olacaksın ve siyah tapınakta kendini
bulacaksın, bu gözlerinin önünde şekillenecektir zaten. Spektral oluşum kendini mükemmelleştirecek
ve sonra senin fiziksel vücuduna döndürecek ve senin gözlerini açacak.Bazı büyücüler, onların
arzularına göre projeksiyonunun tam bir ritüel yapmayı isteyebilirler, onların vücutlarıyla cevap
verdiği andan itibaren.. Aşağıda kapıya çizmiş olduğumuz sihirli sözlerin tercümesi yer alıyor.
Oradan okuyabilirsiniz..

Kingdoms Of Flame