You are on page 1of 63

Nem hivatalos

bemutatkozás
Frank Zsófiának hívnak, nyugdíjas
természetgyógyász vagyok a történetem szerint. A
történetem azonban nem azonos önmagammal.
Lélek vagyok testruhában, aki köszönti az itt
megjelenő testet öltött többi lelket. Köszönöm,
hogy eljöttek és megtisztelnek a figyelmükkel!
Az előadást megelőzően szeretném elmondani, hogy mindazt,
amit a továbbiakban elhangzik, szinte minden szót leírtam és
kivetítek, mert amikor az előadásra készültem, nem tudhattam,
hogy ez a rendezvény biztosan meg lesz tartva a jelen bizonytalan
helyzetben.
Ezért az előadás teljes anyagát vetíthetővé és számítógépen
megoszthatóvá tette a lányom, Farkas Veronika. Az ő odaadó
munkája nélkül ez a prezentáció nem készülhetett volna el. Hálás
vagyok neki, és arra kérem önöket, hogy taps helyett tegyék a
kezüket a szívükre pár pillanatig, és kívánjanak neki minden jót!
Fohász
Tisztelettel kérem a Buddhát, Kabirt, a Mesteremet, Sant Jit, a Krisztust és
minden megvilágosodott, az egységtudatba belemerült lelket, hogy egyként
„forgassák meg a Tan kerekét” és szándékuk szerint részesítsenek minket
felismerésekben, belátásban a jelenlegi előadás által.
Mindazt, ami elhagyja a számat, az irántuk érzett hála és minden érző lény
iránti nagyrabecsülés és együttérzés vezesse. Úgy legyen!
Egó és meditáció, téridő és
kvantumugrás
Mit tehetünk egy élhető jelenért
és jövőért?
A tradíció és a tudomány találkozása
A vipassana, a kvantumszemlélet, és a sámán technikák
integrációs lehetőségei
Az előadás vázlata
Hogyan találkoznak a tradíció és a tradicionális
tudati technikák a jelenkori tudománnyal:
a tudomány ma, a tradíciók a világról és az emberről.
A kvantumszemlélet, mint modell, ami a tudomány és
a tradíció egy lehetséges közös jövője.
A meditáció, mint a megismerés alapjául szolgáló technika
A vipassana, a belátás és a jelenlét
A dzogchen tanítása a tudat tiszta fényéről
Sant Mat meditáció
Imaginációs technikák a sámán meditációban vagy révülésben

A sámáni bölcselet és a természeti népek hagyományainak üzenete


Az Istenfogalom tágabb értelmezése
A sámáni egység tanításai: az imaginációs technikák, mint a Fénylő Energiamező,
valamint a 9 csakra érzékelése, utóbbiak kitisztítása energetikailag a megvilágítási
folyamat révén, energetikai védelem létrehozása, a lélekvisszanyerés, a halálon túli
birodalmak feltérképezése és a haldokló átsegítése a Túlvilágra lélekkíséréssel.
Mik a teendőink? - A jelen
A csakrák vagy tudatközpontok szerint
Agy-szív koherencia és a gyakorlása
Vajon miért vagyunk itt és mi a feladatunk?

Próféciák, jövőképek – A jövő


Indián próféciák
Kirpal Singh
Dr. Alberto Villoldo
A címben szereplő
szavakról
Egó
Az Én-ség érzete. Az elkülönült lét illúziója.
Ahamkára vagy egó, én:
a tudat önérvényesítő képessége.

A elme önmagát bizonygató, önző ereje, amely dicséretet vár minden végrehajtott
cselekedetéért. Ezáltal gazdag karma termést szüretel, amely állandó mozgásban
tartja az embert a hatalmas életkerékben.
Kirpal Singh
Meditáció
A meditáció a tudat középpontjába jutás módszere, ahonnan a
tudatosság különböző fokokban és mértékekben kiáramlik. Nem elmélkedés
vagy gondolkozás, ami az elme tevékenysége.
(Wikipédia)

A meditáció eleinte lehetővé teszi a saját tudatunk felismerését. Később az


egyetemes tudat megtapasztalása után a tudatunknak az egyetemes tudattal
való azonosságát felismerjük, erről az azonosságról bizonyosságot nyerünk
és ez az egész szemléletünket és az életvezetésünket is alapvetően
megváltoztatja.
Téridő
A téridő a fizikában egy matematikai modell, ami egy sokaságban egyesíti a
teret és az időt, a Világegyetem szerkezetét leírva. A téridő általában egy
négydimenziós koordináta-rendszer, három tér- és egy idődimenzióval; a
rendszer pontjai egy-egy eseménynek felelnek meg.

Ez egy 3 dimenziós szerkezet pontos leírása, az univerzum viszont nem


csak egy szerkezet és főleg nem 3 dimenzióból áll.
A 3 dimenzió nem a teljesség, hanem a tér és idő által behatárolt létállapot,
amit bár valóságosnak tapasztalunk, a hagyományok szerint illúzió, maya. A
téridő jellemzői az elkülönültség, a test az egyetlen realitás, halálával
megszűnünk létezni.
Az elkülönültség megteremti a megosztottságot, a polarizáció, a kettősség,
két-ség állapotát, ami tartós stresszhez és frusztrációhoz vezet. Láthatjuk a
3D tapasztalója az egó, a bennünk élő tudatosság egy része, amelyik
igyekszik egyetlen résszé, mindent leuraló elmeműködéssé válni bennünk.

Ez a stresszes hétköznapi elme, amit meg kell fékeznünk, meg kell


szelídítenünk, hogy békésen meghaladva és az egyetemes tudatra
rákapcsolódva emberhez méltó életet élhessünk.

A newtoni háromdimenziós tér valósága az emberre nézve a következőket


jelenti: valakiként élni valamivel, valahol a térben és időben.
Dr. Joe Dispenza
Kvantumtér, kvantumesemény, kvantumugrás
A kvantumtér a nem-lokális, kozmikus mezőt jelenti, az „egység teret”.
A kvantum esemény: a szubatomi világ vizsgálatakor a tudósok észlelték, hogy
az atommag körül kiszámíthatatlan módon viselkedő elektronok párhuzamosan
léteznek a valószínűségek végtelen sorában. Csak akkor omlik össze a
láthatatlan energia- és információs mező egy olyan részecskévé, amelyet mi
elektronként észlelünk, amikor egy megfigyelő a figyelmét valamilyen anyagi
„dolog” keresésére összpontosítja. Ez a hullámfüggvény-összeomlás.
A kvantumugrás: átvitt értelemben rezgésszint emelést, egy középponthoz való
közelebb kerülést, minőségi változást jelent. Pl. homo sapiensből homo
luminoussá válni.
Hogyan találkoznak a tradíció és a
tradicionális tudati technikák a
jelenkori tudománnyal
A kvantumszemlélet, mint modell, ami a tudomány és a tradíció egy

lehetséges közös jövője.

Csak a tudat létezik, és semmi más nincs rajta kívül.

Bizonyos értelemben azt is mondhatjuk, hogy a tudomány berkein

belül újra felfedeztük Istent. A tudat az összes létező alapjának tekinthető, amely

egyúttal azonos az ősi szellemi hagyományok Isten-képzetével is.

Az Univerzum a tudatos megfigyelés által válik anyagi valósággá a

kvantumlehetőségek halmazából.

Dr. Amit Goswami


A Tudat alapú tudományt nem csupán egy adott tudományra
lehet vonatkoztatni, hanem a teljes tudományos szemlélet
alapjaiként szolgálhat. Ennek az új világképnek a lényege
egyetlen mondatban összefoglalható: A létezés alapja a Tudat.

A tudatkutatáshoz és a tudat alapú tudomány néhány


kutatójához ajánlom az alábbi webcímeket:
https://noetic.org/
https://www.heartmath.com/hm-1/
https://lynnemctaggart.com/
https://www.greggbraden.com/
https://www.brucelipton.com/
https://drjoedispenza.com/
A tudomány 2 ágából szeretnék egy-
egy példát hozni, az
idegtudományból és a genetika-
epigenetika-DNS kérdésköréből.
Utána a technológia fejlődéséről
néhány szó következik, majd a
jelenkori tudománnyal kapcsolatosan
a tradíciók álláspontjáról idézek egy-
két példát.
Belépni a tudat alatti elmébe
A hetvenes években Dr. Les Fehmi a New Jersey-i Princeton Biofeedback központ vezetője
fedezte fel, hogy a figyelem eltolódása a szűk fókusz felől a nyílt felé milyen változásokat idéz
elő az agyhullámokban. Fehmi egy olyan módszert igyekezett kifejleszteni, mely segítségével
megtanítható, hogyan lehet a béta agyhullámokról (a tudatos gondolkodásról) átváltani alfa
hullámokra (a relaxációra és a kreativitásra). Szerinte ennek leghatékonyabb módja, ha az
embereket arra utasítjuk, hogy koncentráljanak a térre vagy a semmire - ezt hívta ő nyitott
fókusznak.
A buddhista hagyomány már évezredek óta alkalmazza ezt a meditációt. Ha megnyílik a
fókuszod, és az anyag helyett az információt érzékeled, az agyhullámaid lelassulnak.
Dr. Joe Dispenza: Válj természetfelettivé
Egy kísérlet
Az Ohiói Egyetem egy kutatócsoportja... 29 önkéntes csuklóját egy

teljes hónapra begipszelte, így biztosítva, hogy még véletlenül se

mozdítsák meg a csuklójukat. A csoport egyik fele mentális

vizualizációs gyakorlatokat alkalmazott naponta 11 percig, heti öt

napon át, azt képzelve, hogy meghajlítják a mozdíthatatlan

csuklójukat, miközben az természetesen teljesen merev volt. A

többiek, a kontrollcsoport nem csinált semmit. A hónap végén,

amikor mindenkiről levették a gipszet, a vizualizációt végző csoport

tagjainak csuklója kétszer olyan erős volt, mint a kontrollcsoporté.

Dr. Joe Dispenza: Válj természetfelettivé


Ezek a kísérletek később az úgynevezett tükör neuronok felfedezéséhez vezettek.

Ezek az idegsejtek egy tapasztalatot tükröznek úgy, hgy nem ismerik fel a

különbséget aközött, hogy az embernek egy saját tapasztalása van, vagy szemlél

valakit, akinek van egy tapasztalata. Tehát akár azt is megtehetjük, hogy ezeket a

tükör neuronokat a saját gyógyulásunkra használjuk fel, mivel az agy nem ismeri

fel a különbséget a valós és az elképzelt események között. Ha a gyógyulásról van

egy kellően intenzív „kép”, elképzelés bennünk, az agy válaszként elkezdi

előállítani azt a kémiai környezetet, ami segíti a gyógyítást. Ha nem használjuk

ezeket a tükör neuronokat, akkor elkezdenek elsorvadni.


A 90-es évek elején egy kísérletet végeztek az Institute of HeartMath-ban (IHM). Itt

a szívet nemcsak úgy vizsgálják, mint egy pumpát, ami az egész testet ellátja

vérrel, hanem úgy, hogy a szívünk a legerősebb mágneses mezőt generálja

testünkben, és ennek a mezőnek a hatása messze meghaladja testünk határait.

Ezért megterveztek egy kísérletet, mellyel pontosan ezt az elméletet tudták

tesztelni. Az eddigiekhez hasonlóan vettek egy emberi DNS mintát, ezt izolálták,

aztán megvizsgáltak olyan alanyokat, akik képesek nagyon tiszta érzések

kifejezésére, mint szeretet, elismerés, irgalom, düh, harag és utálat, majd

megvizsgálták, hogy a DNS hogyan reagál ezekre az érzésekre. Azt találták, hogy

az elismerésre, a szeretetre, az irgalomra és a megbocsátásra a DNS nyugodtan

reagált. Viszont a dühre, haragra, utálatra, féltékenységre a DNS

összecsavarodott, mint egy csomó.


Korábban úgy tudtuk, hogy a gének okozzák a betegségeket, és az ember ki van szolgáltatva a

DNS-ének. Ma azonban az epigenetika tudományának köszönhetően tudjuk hogy nem maga a

gén okozza a betegséget, hanem a környezet, amelyik utasítja a géneket a betegség

kialakítására. Környezeten a testen kívüli külső környezet mellett a testen belüli környezetet, az

érzelmeinket és a gondolatainkat is értjük.


A természet annak alapján választja az anya vagy az apa génjét az utódban, hogy

amikor a petesejt és az ondósejt megérik, mit tapasztal a környezetben az anya és

az apa. A kiválasztás a „metiláció” folyamata révén történik, egy kapcsolódó metil

gyök mintegy elhallgattatja azt a gént (apait vagy anyait), amelyiket a szülői

tapasztalatok alapján kevésbé jónak talál az adott környezetben.

Az epigenetika megváltoztatja a gén olvasását, de nem változtat a DNS kódon. Ha

mutáns génnel születtél, mindig is mutáns géned lesz, de nem feltétlenül kell

mutánsnak olvasni a gént. A DNS kód még mindig ugyanaz az eredeti minta, de

változtathatom az „olvasását”.

Dr. Bruce Lipton nyomán

https://www.youtube.com/watch?v=gQ1sVc5Xx1c
Az DNS ún. „hulladék” részében (ez a DNS 90%- a!) a DNS-szálba

épült kis fehérje csoportok vannak, amelyekkel megváltoztathatjuk

a gén olvasását, ezek mintegy „kapcsolókként” működnek. Innen

kapjuk annak a mintáját, sablonját, akik valójában vagyunk. Ez a

része a DNS-nek nem mutálódik, változatlan marad! Az egyéb

részeinket pedig a gén DNS-ből kapjuk.

Az epigenetika mondja meg, hogy MELYIK gén lesz olvasva és

HOGYAN lesz olvasva.

Dr. Bruce Lipton nyomán

https://www.youtube.com/watch?v=gQ1sVc5Xx1c
A sámánok szerint: "Amikor rosszat teszünk valakivel, ez az átok tovább terjed hét

generáción keresztül." Az észak-amerikai őslakosok is hisznek benne, hogy hét

generáción keresztül fizetünk a szüleink és a nagyszüleink bűneiért.

Ezeket a „generációs átkokat” nevezzük rossz géneknek is.

Dr. Alberto Villoldo, sámán


Erről hisszük, hogy ez az a genetika, amit a szüleinktől öröklünk, ami

hajlamossá tesz minket különböző betegségekre. Mi nyugatiak, azt érezzük

és abban hiszünk, hogy nem tudunk megváltozni. Emlékezned kell rá, hogy

mi nem a génjeink vagyunk. Nem a genetikánk vagyunk, az csak 10%.

Inkább az álmaink vagyunk. Természetesen, amikor nincs álmod, amikor

nincs egy egyedi álmod, akkor be kell érned a génjeiddel. Amikor nem

javítod a Fénylő Energiameződ minőségét, akkor be kell érned a családi

történetekkel. Ha alaposan megfigyeled a drámákat a családodban,

láthatod, hogy ezek a történetek hogyan ugranak tovább egyik generációról

a másikra.

Dr. Alberto Villoldo, sámán


Az új technológia sok esetben hasznos a beültetéseket és az

elvesztett testi funkciókat pótló megoldásokat tekintve. De nagy

veszélye az, hogy a biológiánk, a természetes képességeink

elsorvadnak, ha nem használjuk őket. Az új eszközök egy része a

biológiai funkcióinkat helyettesíti vagy egészségkárosító,

függőséget okoz, és csakis piaci tényezők állnak a bevezetésük

mögött.

Még mielőtt tisztába jönnénk azzal, hogy mit jelent emberi lénynek

lenni, már el is vesztjük azokat az egyedülálló képességeinket,

amelyek emberré tesznek minket.


Nem szabad ugyanabba a hibába esnetek, mint a fizikusok. Megismernek

néhány dolgot a „tudásból”, de nem értik meg azokat. Minden intellektuális

tudásukkal ragaszkodnak ahhoz, hogy csakis azt hallják meg, amit meg

akarnak hallani, és továbbra is elsiklanak a lényeg felett. Ragaszkodnak

hozzá, hogy elkülönültek minden mástól, hogy a világ többi része valahogy

„odakint” van, és „odakint” azt tehetünk, amit csak akarunk, mert úgy sincs

ránk semmilyen hatással.

Patricio Dominguez

pueblo spirituális tanácsadó


Tanuljuk meg, hogy... a világ, sőt valójában az egész világegyetem,

egyetlen élő, szinte lélegző szellemi entitás. Mindennek van lelke. A világ

nemcsak „szuperszálak” halmaza, amit szabadon manipulálhatunk és

irányíthatunk. Az univerzum szent, élő és spirituális teremtmény... Szerves

részei vagyunk ennek az élő és szent egésznek. Meg kell tanulnunk

minden dolgok tiszteletét, mind az élőkét, mind azokét, akiket halottaknak

tartunk. Mert nemsokára eljön számunkra az idő, hogy betöltsük magasabb

rendű funkciónkat, és elfoglaljuk jogos helyünket minden dolgok magasabb

rendű tudatában.

Patricio Dominguez

pueblo spirituális tanácsadó


Az indián népek a szív emberei. Amikor a fehér ember erre a földre jött, az intellektust

hozta magával, az elemző racionális létformát. Az indiánoknak pedig a szívet, az

érzéseket kellett fejlesztenünk. És e kettőnek találkoznia kellett, hogy új kort

építsenek, egymással összhangban, nem pedig egyikünk vagy másikuk rovására...

Mi mindannyian, akik terjesztjük ezeket a gondolatokat és azok is akik befogadják

ezeket, tudatosan közreműködünk a két nép közötti... szakadék áthidalásában, ennek

az egyensúly új korába vivő hídnak a felépítésében.

Brooke Medicin Eagle

sziú és népörszi nemzetség tagja


A meditáció, mint a megismerés
alapjául szolgáló technika
Vipasszaná

A Théraváda szerint a megvilágosodás egyszerű belátáson keresztül is elérhető, ha alaposan

megfigyeljük a létezés három jellemzőjét, a szenvedést, az éntelenséget és a mulandóságot. A

megvalósítás a vipasszaná meditáció útján történik. A meditáló megfigyeli a fizikai, érzelmi és

gondolati testének a jelenségeit: a légzését, az érzéseit (testérzések, ingerek, fájdalmak), a

gondolatait (emlékeit, asszociációit), és a (főleg negatív) érzelmeit (félelem, szégyen harag stb.).

Vagyis kialakítja magában a megfigyelő tudatot. A továbbiakban a betegség, az öregség és a

mulandóság fölött meditál a gyakorló, ezek valódi természetének megismerése utat nyit számára

az egyetlen valóság felismeréséhez és a megszabaduláshoz.


Szejádó (Sayadaw) Ú Pandita szerint a test, majd a tudat felfedezése után a

gondolat, annak maradandó mivolta is eltűnik, erőlködés mentessé válik a

gyakorlat, majd az öröm is elmúlik, a koncentráció és a boldogságérzet marad

meg. Végül az egyhegyűség következtében megjelenik a tudat tisztasága. A

közvetlen tudás által a jelenségek láthatóvá válnak és a fölöttük érzett

kiábrándulás miatt fellép a szabadság vágya.

A vipasszaná meditáció végül a jelenségek mulandóságába való belátáshoz

vezet, és ezzel a megszabaduláshoz.


Dzogchen
A bön Tibet ősi és őshonos, buddhizmus előtti vallásos hagyománya, amelyet ma is sok tibeti

gyakorol Tibetben és Indiában. A bön vallás megalapítója az emberi világban Tönpa Senrab

Miwocse.

A dzogchen a legmagasabb rendű spirituális hagyomány a bönben. Szó szerint „tökéletességet”,

„megvalósulást”, „beteljesedést” (rdzogs) jelent, amely „teljes” és „nagy” (chen). Noha a dzogchen

az „egyetlen nagy teljesség”, engedményszerűen úgy írják le, mint ami rendelkezik az alap, az

ösvény és a gyümölcs három aspektusával; az „alappal”, mert a dzogchen kiindulópontja az

egyéni tudatosság őseredeti állapota; az „ösvénnyel”, mert a dzogchen a realizáció legmagasabb,

közvetlen és azonnali ösvénye; valamint a „gyümölccsel”. mert a dzogchen a megvilágosodás

beteljesülése, egyetlen élet alatti megszabadulás az illuzórikus szamszárikus vándorlás

körforgásából.
A jelenlét a dzogchenben
A jelenlét egy sajátos jelentéssel bír a dzogchenben. A jelenlét olyan szó, melyet általánosságban

bármire lehet alkalmazni: bármi „jelen lehet”. A hétköznapi életben utalhat arra, hogy gondosan

odafigyelünk a napi teendőinkre vagy a munkánkra; ha megfeszítünk egy íjat, hogy kilőjünk egy

nyilat, energia „van jelen”, melyet az íj és mi magunk engedünk szabadjára, amikor a nyilat a cél

felé lőjük. A spirituális gyakorlás értelmében a jelenlétnek különböző típusai lehetnek: jelenlét az

energiában, jelenlét az erőben, jelenlét az örömben és jelenlét a világosságban; de amikor a

dzogchen kontextusában beszélünk a jelenlétről, az kifejezetten arra utal, hogy a tudat

természetes állapotában, a világosság és az üresség elválaszthatatlanságában „vagyunk jelen”.


A jelenlétben való elmélyedés révén átmeneti betekintést nyerünk a

természetes, őseredeti állapot sajátos jellegébe, mely mindig világos, fény teli

és tökéletes, mint a nap, amely mindig ragyog az égen, és amelyet

ugyanakkor ideiglenesen elhomályosíthatnak a felhők. Nekünk, gyakorlóknak

megvannak a magunk fény teli pillanatai, mikor jelen vagyunk a természetes

állapotban, és a magunk zavaros pillanatai, amikor nem vagyunk jelen.

Amikor a jelenlétben való elmélyedés állapotában a szemünkkel nézünk, amit

valójában látunk, az a saját bölcsességünk. A bön dzogchen alapján a

szemek a bölcsesség kapui. A Zsan Zsung Nyen Gyü rejtelmes nyelvezetén

megfogalmazva: van egy nagy hegy, amelyen öt remete él, és két barlang

van. A nagy hegy a test, az öt remete az öt bölcsesség, a két barlang pedig a

két szem.
A dzogchen nem fokozatos ösvény, és a mester már kezdettől fogva azt tanítja a tanítványnak,

hogy gondolatok nélkül törekedjen az üresség közvetlen felismerésére a meditációs és a

koncentrációs gyakorlatok által. A gondolatokon és fogalmakon túli tudat révén elérjük a

zavartalan jelenlétet és felismerjük az üresség és a világosság elválaszthatatlanságát. Az üresség

felismerése nem a gondolatgyártó elme meditációja révén merül fel, hanem a világosság által.

közvetlenül.

A tudás feltárulásának e formája egyedülálló a dzogchenben. Néhány szútragyakorló megdöbben,

amikor elmondjuk neki, hogyan a dzogchenben az üresség megtapasztalása azonnali, közvetlen

észlelés által érhető el, a logika használata nélkül. Ők azt állítják hogy ez lehetetlen, azonban a

dzogchen rámutat, hogy a tudás két különböző módon sajátítható el: logika és tapasztalás révén.

Tenzin Vangyal Rinpocse: A tudat természetének csodái


Nagardzsuna A középső Út alapvető kincse, melyet bölcsességnek neveznek című

művében áll:

A Buddhák által tanított dharma


Teljesen az igazság e két szintjére épül:
Az igazság világi konvencionális szintjére
És az igazság végső szintjére.

Dzogcsen

A nagy teljesség szívlényegisége

Őszentsége a Dalai Láma Nyugaton adott tanításai


Minden megismerhető - minden külső jelenség, valamint az egyén tudatában és testében lévő
minden jelenség - benne van a két igazság e két szintjében, a konvencionálisban és a
végsőben. A dzogcsen összefüggésben a magyarázatot az eredendő tisztaság és spontán
jelenlét kifejezésekkel adják meg, és erre analógia a Szentiratokból:
Magában a tudatban van a világban élő lények miriádnyi alakja
És az őket tartalmazó világ is.
Dzogcsen

A nagy teljesség szívlényegisége

Őszentsége a Dalai Láma Nyugaton adott tanításai


Sant Mat
A Sant Mat bhakti ösvény, a Mester és tanítvány bensőséges kapcsolatára épül.
A Sant Mat vagy a Szentek Ösvényének meditációja két részből áll: a fényre és a hangra való
egyhegyű koncentráció révén. A meditációban egy mantra segítségével az elme csendjének
elérését, az elme ténykedéseinek leállítását irányozza elő. A tobozmirigyre való koncentráció a
megváltozott tudatállapot elérését segíti. A hang meditációja mantra nélkül zajlik.
A meditációhoz elengedhetetlenül szükséges a napi önvizsgálat. Ezt Sant
Kirpal Singh, a 20. század egyik nagy Mestere nyomatékosan
hangsúlyozta:
Truth is above everything -- but higher still is true living!
Az igazság mindenek fölött való – de az igaz élet még annál is
magasztosabb!

Az önvizsgálat szempontjai: a nem-ártás, az őszinteség, a tisztaság, a


mindenki iránti szeretet, az étrend, az önzetlen szolgálat és a kétféle
meditációra szánt minőségi idő.
A sámáni „meditáció” vagy révülés
Pontosabb, ha a lélekutazás szóval jellemezzük. A meditációhoz való hasonlósága
megmutatkozik abban, hogy a sámán is kizárja az elmeműködés lehetőségét, kiüríti a
tudattartalmakat és a gondolkodás, érzés, akarás helyett az elme csendjébe és a ragyogóan
fényes jelenlétbe lép be. Ez a fényességes tudat birodalma, akárcsak az ősi tibeti tanításokban.
Megegyezik a szivárványtestről való tanítás is.
Gyakorlatuk a világegyetem és önmaguk fényenergiáinak
átéléséről szól, a tiszta jelenlétben tartózkodás által a
dolgok fényszerűségének tapasztalásáról.
A szivárványtest az elérhető legmélyebb meditatív
állapotot jelenti Peru és Tibet szellemi hagyományaiban
egyaránt. A szivárvány ezért az emberi tökéletesedés
szimbóluma, 7 színe a teljesen megtisztult
tudatközpontok vagy csakrák színével azonos.
A sámáni bölcselet és a természeti
népek hagyományainak üzenete
Az Istenfogalom tágabb értelmezése

Teremtésmonda
Az első isten pedig, eszmélődvén leíródott nevéből eleven létre, szűknek találta a MINDENSÉG

ANYAMÉHÉT és tűzgolyó képében szétveté burkát.

Az ősállapot égzengéssel kettéhasadt, ŰR támadt, melyben LÉT meg NEMLÉT sziporkázva

különváltak örök GYERÁK-ká (egyenértékűekké), IKERÖRVÉNYEK,

IKERFORGÓSZELEK tengelyeit képzendő.

Máté Imre: Yotengrit 1.


Születődés, szülés, születés, első moccanás, idő kezdete.
Múlhatatlan nősténységből fakadt múlandó hímség.
Örök bennünk mi nőstény, mulandó mi hím.
A virágpor elszáll, a bibe marad.
Nőstény részünk újandul bennünk, hím részünk egyszer él, elhal.
Nősténységünk életünk, hímségünk halálunk - kiben-kiben eredendő kettősség,
KÉT KAPU BÁLVÁNYA.
(Nősténység és hímség alatt jin és yang minőség, illetve mágnese és elektromos erőtér értendő,
nem az emberi nemek. A mágneses erőtér teszi lehetővé az elektromosságot, önálló elektromos
erőtér mágnesség nélkül nem létezik. Ne felejtsük el, hogy a testünkben a szívünk generálja a
legerősebb mágneses erőteret! Az emberiségnek újra a szív és ész egységes útjára kell
visszatérnie eredete szerint.)
Semmiből semmi sem leend,
minden mi van, látható, láthatatlan,
fogható, foghatatlan,
Egek ŐSROSTJÁból teremtetett. Ezért nincsen FÖLJEBB való teremtmény,

Minden Istenek által van, ezért nincsen ALÁBB való teremtmény.

az örök EGYből két értő-érző Istenek megtestesülése mindvalahány.

két ISTENFÉL létestesült szellem-anyagából.


Nincs FÖLJEBB való NEM,
nincsen ALÁBB való NEM!
Egyik az ÉG nőstény felének megtestesülése,
másik az ÉG hím felének megtestesülése.
Máté Imre: Yotengrit 1
Ha megtanítod az embereket egyensúlyt teremteni
önmagukban, erőssé válni. teljesebb életet élni és biztos
léptekkel járni a Földanya hátán, akkor ez gyógyítás.
Megszünteted a kisebb fájdalmakat, amikor önállóságra
neveled az embereket... Miután az emberek
összeszedték magukat, tudják, hogy erőt meríthetnek a
mindenségből.
Sun Bear
csippevé sámán
A jógi és a sámán is a testét, a hangokat, esetenként enteogén („pszichoaktív”) gyógynövényeket,
a légzését és az elméjét használta a szellemi utazásaihoz.
Gauranga Das

A hopi azt mondja: Ha az emberek megváltoztatják a tudatosságukat, a dolgok is megváltoznak.


A Föld és az elemek egyensúlya odalett.
Az emberiség teljes mértékben egyensúlyát vesztette (a halál és a materialista gondolkodás
szorításában él az emberiség nagy része, a nemi identitás összezavarodott, és a nők alávetett
szerepe, akik szülik és nevelik a következő nemzedéket, teljesen indokolatlan).
Most kívül élünk leginkább, ezt át kell alakítanunk, hogy belülről éljünk kifelé.
Hanne Strong
A Manitu Alapítvány elnöke
A sámánizmus az ember legősibb bölcsességének hagyománya. Ez egy több, mint 50.000 éves
hagyomány. A sámánizmus univerzális: bennszülött amerikai sámánok, szibériai, himalájai
sámánok, inkák, hopik és maják, afrikai és ausztráliai sámánok azonos bölcsességen osztoznak,
egy tudáskészleten az ég és a föld működésével kapcsolatban.
A tanítások lényege a Szellemmel való folyamatos kapcsolat fenntartása. Minden
tevékenységben, legyen az profán vagy szakrális, gyógyítás vagy lélekutazás.
Minden működés alapját a megszentelt tér létrehozása képezi, ebben tevékenykedik, gyógyít
vagy „utazik” a sámán.
A sámáni tevékenység tetemes részét a testi-lelki gyógyítás teszi ki. Az univerzális mező az
egész térben létezik, de a testben nyilvánul meg, és amikor anélkül próbáljuk megjavítani a
testet, hogy megjavítanánk a mezőt, akkor tapasztaljuk, hogy a betegség visszatér. Tehát nem
csak a testet kell kezelni, hanem el is kell távolítani a betegségek lenyomatait, amik a mezőben
léteznek.
A Fénylő Energiamező, valamint a 9 csakra érzékelése és az utóbbiak kitisztítása energetikailag
már az imaginációs technikák közé tartozik, ezek szintén a mező megjavítását célozzák. Ezt
megvilágítási folyamatnak nevezik. Ugyancsak imaginációs technika az energetikai védelem
létrehozása, valamint az ún. lélekvisszanyerés, vagy a tudatalatti szférába történő
sámánutazás. A haldokló átsegítése a Túlvilágra elsősorban elengedési és megbocsátási
folyamat.
A sámán energiagyógyászat alapvető gyógyító folyamatát megvilágítási folyamatnak nevezik. A
megvilágítási folyamat kiragadja a betegség lenyomatait a Fénylő Energiamezőből. Megtisztítja
a mezőt. Amikor a mező tiszta, akkor kezdesz el egészséget teremteni a betegség helyett.
A Fényló Energiamező a mátrix. Ez tartalmazza a származási családodtól örökölt információkat
arról, hogy hogyan fogsz élni, hogy fogsz megöregedni, hogy fogsz szenvedni és hogy fogsz
meghalni. Amikor képesek vagyunk kitisztítani a lenyomatokat a mezőből, akkor élhetjük a saját
életünket. Tehát a megvilágítási folyamat töröl. Kivezeti a mérgező energiákat a mezőből, kitörli
a lenyomatokat és felülírja őket fénnyel.
Dr. Alberto Villoldo
sámán
Mik a teendőink? - A jelen
A csakrák vagy tudatközpontok szerint
Szív-agy koherencia és a gyakorlása
Vajon miért vagyunk itt és mi a feladatunk?

Milyen tulajdonságokat kell kialakítanom magamban?


1. Elfogadás-elengedés, kötődés mentesség
2. Nem minősítés, ítélkezés mentesség
3. Védekezés nélküliség, erőszak mentesség
4. Könyörület, megbocsátás, a lélek csendje (meditáció)
5. Azt mondom, amit gondolok, előítélet mentesség
6. A saját akarat odaadássá válik. Feddhetetlenség
7. Elme nélküliség. Hogyan szolgálhatok?
Szív-agy koherencia
(A szívben 40.000 agytól független érzékelő, gondolkodó, érző, információt felvevő és emlékeket
tároló sejt van. Úgy hívják: a szív "agya". A szívünk minden információt - ha nagyon kis
időkülönbséggel is - előbb észlel, mint az agyunk.)

A szív jeleket küld az agynak, amiket az felfog.

A szív-agy kapcsolat lehet kaotikus (frusztráció, harag, gyűlölet, féltékenység, düh; üss vagy fuss
reakció), vagy lehet koherens, harmonikus (együttérzés, gondoskodás, hála, megbecsülés).
A szív-agy koherencia elérésének technikája:
3 lépésből áll;
1. lépés: váltsuk át az éberségünket az agyunkról a szívünkre. Egyszerűen gyengéden érintsük
meg a szívközpontunkat. Minden imamozdulat is ezt jelenti.
2. lépés: lassítsuk le a lélegzésünket, (jó az 5 másodperces belégzés és 5 másodperces
kilégzés). A lélegzetünket mindig lelassul, amikor biztonságban érezzük magunkat. Tudassuk a
testünkkel, hogy biztonságban vagyunk.
3. lépés: érezzük a szív koherencia érzését a szívünkben. Ehhez 4 kulcsszó van:
nagyrabecsülés, hála, gondoskodás (törődés) és együttérzés bárki, vagy bármi irányába. Ezek
közül érezzük erősen, éljük át valamelyiket.
Csak 3 perc gyakorlással beindítjuk azokat a biokémiai eseményeket a testben, amelyek 6 órán
át tartanak és pozitív hatásúak.
Minél többet gyakoroljuk ezt, annál erősebb lesz a szív-agy koherens kapcsolat a testünkben,
bennünk.
Ez vezet az öngyógyítás „bekapcsolásának” lehetőségéhez.
Vajon miért vagyunk itt és mi a feladatunk?
A túlvilág negyedik világából (kellemes, az ismert környezetünkhöz hasonló, de annál szebb,
fényesebb világ) nem tudunk közvetlenül feljutni az ötödik világba (ragyogó fényvilág). Vissza
kell térnünk a fizikai világba, egy testbe. Be kell fejeznünk a leckéket, amiket eldöntöttük, hogy
megtanulunk, a szolgálatot, amit választottunk és csak a szolgálat gyakorlása által
szabadulhatunk fel, és juthatunk az ötödik világba, a teljes fényességbe, hogy "Fényemberré",
homo luminous-sá váljunk, és felszabaduljunk a születés és újjászületés körforgásából, amibe
több ezer inkarnáción keresztül beragadtunk. Ez a sámánok célja. Ezt annyira jól
megfogalmazták a keleti sámánok, Tibet, Himalája, India sámánjai. De az Andok gyógyító
emberei is. Mi a földi iskolában vagyunk, azért vagyunk itt, hogy szolgáljunk, azért vagyunk itt,
hogy változást hozzunk.
Dr. Alberto Villoldo, sámán
Ha megnézzük ma a világot, látjuk, hogy
jelenleg káosz uralkodik benne. Ezért
köszönetet mondhatunk. Mert a káosz
provokálja az evolúciót. Egy másfajta, békés
evolúciót, az evolúció újfajta folytatását. És
erre van szükségünk. Hogy megteremtődjék
egy fenntartható, fejlődésre képes
organizmus: az emberiség.
Bruce Lipton után
Próféciák, jövőképek – A jövő
Indián próféciák
Kirpal Singh
Dr. Alberto Villoldo

Valamennyi élőlényben egy szellem lakozik, és mind a Nagy Szellemi visszatükröződése, amely
mindenhol ott él. Mi, maják, azt mondjuk, „Te vagy a másik énem”. Bárki, akivel találkozol, a te
másik éned, ezért szeretettel és tisztelettel kell viszonyulnod hozzá.
Emlékezzetek rá hogy mit láttatok Guatemalában, és tudjátok, hogy valamennyien képesek
vagyunk a nagyságra; valamennyi ember és valamennyi dolog részvétteli szeretetére.
Hunbatz Men
maja pap, sámán
Bizonyítsátok be ezt magatoknak azzal, hogy tartsátok magatokat a legszigorúbb
elvárásaitokhoz. Szabaduljatok meg a félelemtől, kételyektől, kínoktól és haragtól. egyetek mint
a gyertyalángja, vagy mint a Nap szent tüze, osszátok meg fényeteket és melegeteket
másokkal. Ez ami közös örökségünk. Minden emberé. A szeretet is ajándék a világnak. Mindig
hordozzátok a szívetekben, mert hamarosan nagyobb szükség lesz erre a tulajdonságra, mint
bármikor ezelőtt ….
…. A jövendölés szerint a ciklus végén és a következő kezdete előtt, az ősi tudás visszatér
hozzánk, és különleges ajándékokkal megáldott emberek kezdenek születni. Ezekben az
időkben bizonyos különleges szellemi adottságok is kezdenek majd megmutatkozni a világban.
De a felelősség az új világ felé nem azok felelőssége, akik különleges szellemi adottságokkal
rendelkeznek, hanem mindannyiunké. Mindannyiunknak aktív szerepünk van abban, hogy a
megfelelő irányt válasszuk.
Hunbatz Men, maja pap, sámán
A szivárvány szimbóluma alatt a világ valamennyi faja és valamennyi vallása eggyé válik, hogy
elterjessze az egymással és a Föld valamennyi teremtményével való harmonikus együttélés
bölcsességét. Azok, akik ezt a tanítást továbbadják, a „szivárvány harcosok” néven neveztetnek
majd. Bár harcosok lesznek, őseik szellemét hordozzák magukban; a tudás fényét hordozzák a
fejükben és a szeretetet a szívükben; nem ártanak egyetlen élőlénynek sem. A legenda szerint
a nagy küzdelem után csupán a béke erejével, ezek a szivárványharcosok véget vetnek
Földanya pusztításának és meggyalázásának, hogy a béke és bőség uralkodjék egy hosszú,
örömteli és békés Aranykoron át itt Földanyánkon.
Patricio Dominguez
pueblo spirituális tanácsadó
Elérkezik a tavasz, több, jó illatot árasztó szent fog részesíteni minket Isten kegyelme által az Ő
Teremtő Erejével való kapcsolatban. Ez a szellemi forradalom, ami körülöttünk mindenhol
ébredést hoz.
Ezután ebből a Vaskorból Aranykor fog megszületni, de az nem az egekből száll alá. Tennünk
kell érte.
Keleten, Nyugaton egyaránt eljött a spirituális felébredés. Az embereknek elege van a
materializmusból és a büntetésből, és kiutat szeretnének találni. És a pozitív erő műve is zajlik.
Kirpal Singh
Az eljövendő spirituális forradalom
c. könyvéből (1963 és 73 között tartott tanítások)
A „büntetés”
Elérkeztek azok az idők, amikor megtaláljuk a traumákat, amik a lélekvesztéseket okozták.
A nyugati emberek nagy része egy kollektív traumát él meg napjainkban. Nem csak a félelmet a
betegségtől vagy a munka elvesztésétől, hanem egy szabályos lélekvesztést attól, hogy ki
lettünk taszítva az Édenkertből.
A világ természeti népei a Földanya „gondnokai”, Földőrzők, ők az Éden kertészei. Nincsenek
kertjeink. Ezzel egyidejűleg a lelkünk is puszta lett, kiszáradt. Térjünk vissza a Kertbe. Áldjuk
meg az ételünket, és kötelezzük el magunkat arra, hogy ismét Földanya jó sáfárai leszünk és
gondot viselünk rá. Így részei leszünk az átalakulásnak.
Alberto Villoldo nyomán
Prófécia az Andokból - A Pacsakuti
Pacsakuti: pacsa=Föld vagy idő, kuti=visszatérés.
Visszatérés az eredeti, kiegyenlített állapotba, a „túlnanra” lépés.
Vagyis amikor az emberiség kilép az időből. Egy korszak vége. Most
nagy a felfordulás. De ezt a bomlasztás, a megosztottság után az
egyensúlyba való visszatérés követi. Az ősi bölcsesség visszatér a
mély, termékeny talajból, az Alsó Világból a Középső Világba, ahol az
emberek részesülhetnek benne. Az ősi bölcsesség itt van. Lehetőséget
ad arra, hogy megszülessen az emberiség. A homo sapiensből
megszülessen a homo luminous, aki nem elszigetelt ember, hanem
méltó tagja az emberiségnek.
Dr. Alberto Villoldo, sámán
Nemcsak azért használok ilyen sok idézetet, mert a
szerzők sokkal szabatosabban és pontosabban fejezik ki
magukat nálam, hanem azért is, hogy lássuk, a világ
minden táján egyre több az egyképpen gondolkodó és érző
ember.
Ma világméretű igény van arra, hogy visszataláljunk a
természettel és önmagunkkal való bensőséges
kapcsolatra, hogy megtanuljuk saját, Istennel
együttműködő teremtő erőnket visszanyerni és működtetni.
Elköszönés
Köszönöm, hogy együtt tölthettük ezt az
időt, és kívánom, váljanak a hallottak
mindannyiunk javára.
Isten áldjon meg mindannyiunkat!

You might also like