PERANCANGAN STRATEGIK

KOMUNITI BERILMU PERAK GEMILANG TAJUK : PERANCANGAN TAKTIKAL (PENINGKATAN BAHASA INGGERIS) DISEDIAKAN OLEH : MOHD. ZAKRI BIN A. MALEK KETUA PANITIA BAHASA INGGERIS SK ULU BERNAM

SK UL UBERNAM 36500 ULU BERNAM
zeq/skub09

Latar belakang 3. akan : • • • • • • Melaksanakan pengurusan dan kepimpinan sekolah lebih cekap dan berkesan Mengurus kewangan lebih sistematik dan mengikut peruntukan perbendaharaan serta peraturan yang ditetapkan Menguruskan sistem akademik sekolah lebih efisien Mengurus sistem dan perkembangan sahsiah kepada pembangunan insan Menjadikan sukan sebagai cara membantu meningkatkan pencapaian murid lebih berketrampilan Menjadikan kokurikulum sebagai faktor sekolah berjaya lebih cemerlang 3. VISI Menjadikan murid-murid SK Ulu Bernam cemerlang di dalam Bahasa Inggeris menjelang 2010 2.2 Kekurangan • Faktor dalaman a) kekurangan guru mengikut opsyen b) guru sering menghadiri mesyuarat dan kursus c) guru dibebani dengan tugas-tugas lain di sekolah d) sebahagian kecil pengajaran dan pembelajaran yang kurang menarik e) penggunaan bahan ICT tidak diselenggara dengan baik f) guru-guru tidak mengamalkan percakapan bahasa inggeris dikalangan murid dan rakan sejawat zeq/skub09 .1 Kekuatan • Faktor guru a) mempunyai bilangan guru terlatih yang mencukupi b) guru tinggal berdekatan dengan sekolah c) guru mempunyai komitmen yang tinggi Faktor murid a) latar belakang sosio ekonomi murid bercampur b) wujud persaingan yang sihat dalam kalangan murid c) masalah disiplin yang sedikit • 3. warga SK Ulu Bernam.1. MISI Kami.

Matlamat Strategik 4.1 Meningkatkan penguasaan bahasa inggeris di kalangan murid-murid 4.• Faktor murid a) sebilangan murid (25%) berprestasi rendah b) Tinggal berjauhan dan sukar datang ke sekolah c) Peratus ketidakhadiran ke sekolah tinggi d) Sosio ekonomi yang rendah 4.2 Meningkatkan kecemerlangan dalam peperiksaan UPSR • • • • • • • • • • • • • • Menetapkan matlamat kurikulum Menerajui pelaksanaan perubahan dan inovasi kurikulum Merancang dan menentukan pelaksanaan kurikulum Merancang dan mengurus program pengajaran dan pembelajaran Memastikan sumber dan bahan pengajaran dan pembelajaran mencukupi Meningkatkan tahap profesionalisme keguruan Membudayakan ilmu Matlamat sekolah dijayakan Kursus pengajian dipatuhi Amalan pengajaran dan pembelajaran dipastikan relevan Mengubah suai program dan aktiviti kurikulum bagi mencapai matlamat kurikulum Menilai keberkesanan amalan P&P Merancang. mentadbir dan melaksana ujian dan peperiksaan Menilai pencapaian murid zeq/skub09 .

3. Indikator Pencapaian 1. membaca dan menulis dalam Bahasa Inggeris. Keupayaan murid bertutur. 2. dan UPSR. Meningkatkan kualiti pengajaran guru. Meningkatkan peratus lulus pelajaran Bahasa Inggeris dalam PKSR mencapai 95% menjelang tahun 2013. Meningkatkan mendapat gred A bagi penglibatan murid dalam mata pelajaran Bahasa aktiviti sokongan Bahasa Inggeris dalam PKSR Inggeris . membaca dan menulis dalam Bahasa Inggeris sehingga mencapai 60% menjelang tahun 2013. 2. membaca dan menulis dalam Bahasa Inggeris rendah. Keupayaan murid bertutur. Strategi 1. 3. 2. 2. 3. Peratus lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam PKSR tidak mencapai 95% dan UPSR tidak mencapai 100% lulus. Matlamat 1.PELAN STRATEGIK (TAHUN 2009-2013) Isu Pencapaian Bahasa Inggeris Lemah Masalah 1. zeq/skub09 . Meningkatkan keupayaan murid bertutur. Peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris tidak mencapai 50% dalam PKSR dan UPSR. Meningkatkan peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam PKSR dan UPSR sehingga mencapai 50% menjelang tahun 2013. Peratus murid yang 3. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid. Peratus murid lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam PKSR dan UPSR.

3 Choral Speaking 1.2 Jazz Chants 1.MATLAMAT STRATEGIK PELAN TINDAKAN STRATEGI 1. 3. Setiap murid mempunyai vocabulary box. 2. Vocabulary Box 1. Latih tubi cemerlang AKTIVITI 1. Program shared-reading √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Guru BI 3.1 Oral – aural skills 1. Pastikan seorang murid mempunyai pasangan atau kumpulan. Menyediakan bahan bacaan yang sesuai mengikut tahap.4 Reciting rhymes/poems 1. “Drilling” (5 minit di awal/akhir pengajaran) 1. Guru BI zeq/skub09 . Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis TINDAKAN √ √ Guru BI √ √ √ √ √ √ √ √ 2. Mengadakan sudut bacaan di dalam kelas.

4 Quizzes 2.3 Membuat ayat menggunakan perkataan dan vocabulary box.1. Menyediakan sudut Bahasa √ Inggeris di setiap kelas atau sudut luar kelas.6 Reciting Rhymes √ √ √ √ √ √ √ √ √ Guru BI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 5. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 4.1 Setiap perkataan baru ditulis di dalam vocabulary box.3 Story telling 2. Program Komunikasi 1. 1. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Guru BI zeq/skub09 .5 Completing sentences 2. 1. 2.1 Crossword puzzles 2. Mengadakan bahan-bahan pertandingan untuk murid:2.2 Matching pictures. Ucapan ‘Good morning/afternoon/etc kepada rakan dan guru. Program English is Fun 1. 2.2 Mengumpulkan perkataan mengikut susunan abjad.

6. Penilaian penggal PKSR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Guru BI 7.2. Hari Terbuka 1. Latihan di dalam kelas menggunakan alat pandang dengar. Perjumpaan dengan ibu bapa murid semasa menandatangani Kad Kemajuan Murid. Penilaian 1. Ujian Selaras 2. √ √ Guru BI Guru Kelas zeq/skub09 .

Murid membiasakan diri menggunakan masa lapang untuk membaca. 1.Semua Murid JanuariOktober RM 100. Vocabulary Box 2. Guru BI 2. Semua Murid Tempoh JanuariOktober Kos/Sumber RM 50. 1.00/ Panitia Bahasa Inggeris TOV ETR Indikator Pencapaian Peratus murid menyiapkan latih tubi 90% murid 95% murid 2 Program ‘Shared reading’ 1. Guru BI 2.PELAN TAKTIKAL Program 1 Latih tubi cemerlang Objektif 1.Semua Murid JanuariOktober RM 100. “Sentence patterns” yang diajar dapat diguna secara insentif. Murid dapat latih tubi dalam penggunaan ayat yang betul. 2. Guru BI 2. Memberi keyakinan diri untuk menggunakan perkataan baru.00/ Panitia Bahasa Inggeris 50% peratus 75% peratus Peratus murid menguasai perbendaharaan kata bahasa inggeris zeq/skub09 . 2.00/ Panitia Bahasa Inggeris 65% murid 80% murid Peratus murid menguasai kemahiran membaca 3 1. Menambah kosa kata murid. Tanggungjawab 1. Penguasaan Bahasa Inggeris dipertingkatkan.

bapa dan penjaga zeq/skub09 . Memberi keyakinan diri kepada murid untuk bertutur di dalam Bahasa Inggeris 1.Semua Murid JanuariOktober RM 50. Keyakinan murid bertambah kerana sudah biasa dengan ujian. RM 500. bapa dan penjaga hadir 6 Penilaian 1. Menambah minat murid terhadap Bahasa Inggeris 2.Semua Murid Mac.Semua Murid 50% ibu. Rasa Hari Terbuka tanggungjawab di kalangan ibu bapa atau penjaga bertambah.00/ Ogos. Pejabat September April dan Oktober RM 300.Semua Murid Ogos RM 100. Guru BI 2. Mei.00/ PIBG 63% murid 80% murid 7 1. 1. Guru BI 2.4 Program “English is Fun” 1. Memberi peluang murid menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. Guru BI 2.00/ Panitia Bahasa Inggeris 50% murid 65% murid Peratus murid dalam aktiviti CCTS 5 Program Komunikasi 1. 1.00/ Panitia Bahasa Inggeris 25% murid 45% murid Peratus murid dalam kemahiran bertutur Peratus murid mencapai peningkatan pencapaian Peratus ibu. 1. Guru BI 2. bapa dan penjaga 90% ibu.

Mengenalpasti kumpulan sasaran 3. Berdasarkan hasil penilaian. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Panitia/Penyelaras Program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas bagi setiap kelas. “Sentence patterns” yang diajar dapat diguna secara insentif. Murid dapat latih tubi dalam penggunaan ayat yang betul. Program ini dijalankan setiap kali penutup sesi pengajaran dan pembelajaran. 5. penambahbaikan dilakukan setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program. Taklimat program 2. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan zeq/skub09 . 2. Cikgu Mohd Syafiq Bin Mohd Ghause 1.Perbincangan guru-guru BI untuk melaksanakan program Latih Tubi Cemerlang dalam pengajaran dan pembelajaran. Januari hingga Oktober 2009 Semua Murid 1. Tahap kehadiran murid ke sekolah yang rendah. Cikgu Fauzi Bin Mohd Zulkifli 3. Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut. 2. Cikgu Mohd. Zakri Bin A.PELAN OPERASI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Latih tubi cemerlang 1. Guru tidak dapat merancang masa untuk program ini di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran. Malek 2. 1. Pelaksanaan aktiviti dilakukan dengan lembaran kerja. 4.

2. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan zeq/skub09 . Mengenalpasti kumpulan sasaran 3. Tahap kehadiran murid ke sekolah yang rendah. Cikgu Mohd Syafiq Bin Mohd Ghause 1.Perbincangan guru-guru BI untuk melaksanakan program Shared reading dalam pengajaran dan pembelajaran. Cikgu Mohd. Zakri Bin A. Penguasaan Bahasa Inggeris dipertingkatkan Januari hingga Oktober 2009 Semua Murid 1. Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut. Program ini dijalankan pada waktu rehat murid. 2. Pelaksanaan aktiviti dilakukan di perpustakaan dan sudut membaca murid. 1. Berdasarkan hasil penilaian.PELAN OPERASI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Program ‘Shared reading’ 1. Sumber bahan bacaan yang terhad. Cikgu Fauzi Bin Mohd Zulkifli 3. 5. 4. Murid membiasakan diri menggunakan masa lapang untuk membaca. Taklimat program 2. penambahbaikan dilakukan setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Panitia/Penyelaras Program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas bagi setiap kelas. Malek 2.

Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut.PELAN OPERASI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Vocabulary Box 1. Berdasarkan hasil penilaian. 5. Cikgu Mohd. Program ini dijalankan setiap kali waktu pengajaran dan pembelajaran murid serta di luar kelas. 4. 2. Mengenalpasti kumpulan sasaran 3.Perbincangan guru-guru BI untuk melaksanakan program Vocabulary Box. Memberi keyakinan diri untuk menggunakan perkataan baru. Cikgu Mohd Syafiq Bin Mohd Ghause 1. Taklimat program 2. Cikgu Fauzi Bin Mohd Zulkifli 3. Januari hingga Oktober 2009 Semua Murid 1. 1. Tahap kehadiran murid ke sekolah yang rendah. penambahbaikan dilakukan setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program. Zakri Bin A. Menambah kosa kata murid. Malek 2. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Panitia/Penyelaras Program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas bagi setiap kelas. Pelaksanaan aktiviti dilakukan dengan lembaran kerja dan menerusi maklumat di papan kenyataan. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan zeq/skub09 .

Berdasarkan hasil penilaian. Cikgu Mohd Syafiq Bin Mohd Ghause 1. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Panitia/Penyelaras Program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas bagi setiap kelas. Cikgu Mohd. Cikgu Fauzi Bin Mohd Zulkifli 3. 5. Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut. penambahbaikan dilakukan setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program. Tahap kehadiran murid ke sekolah yang rendah.Perbincangan guru-guru BI untuk melaksanakan program English is Fun. Malek 2. Program ini dijalankan pada waktu lapang murid. Memberi peluang murid menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. Sumber bahan yang terhad. 2. 4.PELAN OPERASI Nama Projek Objektif Program “English is Fun” 1. Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan zeq/skub09 . Mengenalpasti kumpulan sasaran 3. 1. Menambah minat murid terhadap Bahasa Inggeris 2. Pelaksanaan aktiviti dilakukan dengan lembaran kerja. Taklimat program 2. Zakri Bin A. Januari hingga Oktober 2009 Semua Murid 1.

5. Mengenalpasti kumpulan sasaran 3. penambahbaikan dilakukan setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program.Perbincangan guru-guru BI untuk melaksanakan program Komunikasi 4. Murid masih menggunakan bahasa ibunda dan masalah sebutan bahasa inggeris. Zakri Bin A. Program ini dijalankan di dalam dan di luar kelas.PELAN OPERASI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Program Komunikasi 1. Malek 2. 2. Cikgu Mohd. Cikgu Fauzi Bin Mohd Zulkifli 3. Pelaksanaan aktiviti dilakukan dengan pertuturan antara guru serta murid. 1. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Panitia/Penyelaras Program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas bagi setiap kelas. Memberi keyakinan diri kepada murid untuk bertutur di dalam Bahasa Inggeris Januari hingga Oktober 2009 Semua Murid 1. Cikgu Mohd Syafiq Bin Mohd Ghause 1. Taklimat program 2. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan zeq/skub09 . Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut. Berdasarkan hasil penilaian. Tahap kehadiran murid ke sekolah yang rendah.

Cikgu Fauzi Bin Mohd Zulkifli 3. Taklimat program 2. Murid tidak bertanya soalan kepada guru. September 2009 Semua Murid 1.Perbincangan guru-guru BI untuk melaksanakan program Penilaian 4. 3. 1. Zakri Bin A. Berdasarkan hasil penilaian. penambahbaikan dilakukan setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program. Mei. Mengenalpasti kumpulan sasaran 3. Ogos. Murid tidak mengulangkaji pelajaran di rumah. Program ini dijalankan empat kali dalam setahun. Cikgu Mohd. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Panitia/Penyelaras Program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas bagi setiap kelas. 5. Pelaksanaan aktiviti dilakukan dengan lembaran kerja. Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut. Malek 2. Mac. Tahap kehadiran murid ke sekolah yang rendah.PELAN OPERASI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Penilaian 1. Cikgu Mohd Syafiq Bin Mohd Ghause 1. Keyakinan murid bertambah kerana sudah biasa dengan ujian. 2. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan zeq/skub09 .

Tahap tanggungjawab ibu bapa dan penjaga dalam memberi motivasi kepada anak-anak sangat rendah. Program ini dijalankan setiap kali tamat peperiksaan penggal atau selaras. Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Guru Penolong Kanan/Ketua Panitia/Penyelaras Program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 2.Perbincangan guru-guru BI untuk melaksanakan program Hari Terbuka 4. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan zeq/skub09 . Pelaksanaan aktiviti dilakukan dengan perjumpaan ibu bapa dan murid. Malek 2. Tahap kehadiran ibu bapa dan penjaga yang rendah. Berdasarkan hasil penilaian. Rasa tanggungjawab di kalangan ibu bapa atau penjaga bertambah. Cikgu Fauzi Bin Mohd Zulkifli 3. Zakri Bin A. 1. Taklimat program 2. Cikgu Mohd Syafiq Bin Mohd Ghause 1. Mengenalpasti kumpulan sasaran 3. Cikgu Mohd.PELAN OPERASI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Hari Terbuka 1. penambahbaikan dilakukan setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program. 5. April dan Oktober 2009 Ibu bapa dan penjaga 1.

zeq/skub09 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful