indaco.

ro | produse

INDACO.RO CĂUTARE MONITOARE OFICIALE NOUTĂŢI Bine aţi venit! Serviciul de acces online la cea mai mare bază legislativă din România!

NAVIGARE

DOMENII

Ministerul Agriculturii si Alimentatiei

Ordin nr. 121 din 10/07/2000
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 616 din 30/11/2000

Afişează tematicile actului Lista de acte similare ...

privind aprobarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor specifice sectoarelor din domeniul de competenta al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, editia 2000 Actele din baza legislativă LegeStart sunt afişate în forma în care au fost publicate în Monitorul Oficial. Pentru a vizualiza forma la zi a actului, precum şi referintele şi conexiunile cu alte acte, vă recomandăm serviciul LegeNet. Abonează-te acum la LegeNet! Ministrul agriculturii şi alimentaţiei, având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997, privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/1997, în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, ţinând seama de Avizul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari nr. 13 din 23 iunie 2000, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, cu modificările ulterioare, emite următorul ordin: Art. 1. - Se aprobă Normele de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din sectoarele agricole*) şi Normele de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din sectoarele alimentare*). ___________ *) Normele vor fi puse la dispoziţie celor interesaţi de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. Art. 2. - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului agriculturii nr. 15 din 10 februarie 1987 şi Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 30 din 18 mai 1993, privind normele de prevenire şi stingere a incendiilor. Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării. Art. 4. - Corpul de control şi inspecţii şi direcţiile generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Ministrul agriculturii şi alimentaţiei, Ioan Avram Mureşan Bucureşti, 10 iulie 2000. Nr. 121.

loaded in 00:00:01.765

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful