You are on page 1of 7

ΛΛ ΝΙΚ ΜΟΚΡ ΣΙ Θ αζκθέεη 3 Νκ ηίλέ κυ 2020

αλ.πλω . ΤΚΜ/Μ Θ/κδε.614160(19966)

Π ΡΙΦ Ρ Ι ΝΚ ΝΣΡΙΚ ΢ΝΜ Κ ΟΝΙ ΢


Γ Νέ / Ν ΢ Μ.ΤΓ Ι ΢ & ΚΟΙΝ.Μ ΡΙΜΝ ΢
/Ν΢ Μ.ΤΓ Ι ΢ & ΚΟΙΝ.Μ ΡΙΜΝ ΢
Μ ΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚ ΢Ν ΝΟΣ Σ ΢ΝΘ ΢΢ ΛΟΝΙΚ ΢ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
ΣΜ Μ : ηησ δαμ Τΰ έαμ
Σαχ. / θ η : 26ημ Οε ωίλέκυ 64 Πλκμ: Σδμ Π λδφΫλ δ μ
Θ αζέαμ- Μαε κθέαμ- ΘλΪεημ.
Σ. Κ. : 54 627 Θ αζκθέεη
Πζηλκφκλέ μ : αίλαεζά Κ., αΰκλέ η Π.
ΣηζΫφωθκ : 2313330846, 848
F AX : 2 3 1 3 3 3 0 8 6 6
Email: k.zavrakli@pkm.gov.gr
p.zagoriti@pkm.gov.gr

Θ Μ μΝ δαίέία ηΝΤπηλ δαεάμΝ θαεκέθω ημΝΰδαΝ ηηκ έ υ ηΝ ηθΝΠέΚέΜέ

΢Χ Σ.: α) Ναλέπλω έ 1ίήΓέΠέκδεέβι4ι6ή1ί-4-19 απσφα ηΝ κυΝΤπκυλΰ έκυ


Τΰ έαμΝΰδαΝ υΰελσ η ηΝ ημΝ πδ λκπάμΝ ι Ϊ ωθ ΰδαΝχκλάΰη ηΝΆ δαμ
Φαληαε υ δεκτΝ παΰΰΫζηα κμΝη ΝΫ λαΝ ηΝΘ αζκθέεη.
ί)ΝΣκΝαπσΝβ6-6-βίΝΫΰΰλαφκΝ κυΝΠλκΫ λκυΝ κυΝΚ έ΢έΤέ

Ύ αΝαπ Ν Να Ν( )Ν ,Ν α α Νυπ Ν Ν Ν υ Ν
Ν ,Ν α Ν υ Ν υ αΝ Ναπ Ν3-11-20 θαεκέθω η
π α Ν α , π υΝαφ Ν Ν φα α π αΝ Ν αΝ Ν
πα α Νπ λδσ κυ Κ Μ ΡΙΟΤ 2020.
αΝ υ Ν Να α Ν Ν Ν Ν φ :Θ α α - α α -
Θ ,π υΝαυ Ν αΝ υ Ν Ν έ έ, υ Ν αΝ α αΝ α
α Ν υ .

Μέ έΠέ
ΠΡΟΙ΢Σ Μ Ν Ι ΤΘΤΝ΢ ΢

Ρ ΝΓ ΩΡΓΙ

ΚΟΙΝΟΠΟΙ ΢ :

Π. . Μ ΘΙ ΢ Π. . ΡΟΤ
π ΝζζΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ α Ν1λ
αΝ έ έμηλ1ίίΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ α π Ν έ έμθκ1ίί

Πέ έΚΙΛΚΙ΢ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΠέ έΡΟ ΟΠ ΢
α φ ΝβΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ υ -
Ν έ έμθ11ίίΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ Ν έ έμθλ1ίί

Π. .Π ΛΛ ΢ Π. .Ξ ΝΘ ΢
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Έ αΝ έ έμηκβίίΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ Ν έ έμθι1ίί
Πέ έΠΙ ΡΙ ΢ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΠέ έΣΡΙΚ ΛΩΝ
28 υΝζίΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ Νγ1
α Ν έ έμθί1ίίΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ α αΝ έ έμζβ1ίί

Πέ έ΢ ΡΡΩΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΠέ έΜ ΓΝ ΢Ι ΢
α α ΝγθΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝβα Ν υΝ1γη
Ν έ έμθβ1ίίΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ Ν έ έμγκίί1

Πέ έΧ ΛΚΙ ΙΚ ΢ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΠέ έΛ ΡΙ΢ ΢


ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
υ Ν έ έμθγ1ίίΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ αΝ έ έμζ111ί

Πέ έΚ Λ ΢ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΠέ έΚ Ρ ΙΣ΢ ΢
έ α ΝβίΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ υ υ υΝβλ
α αΝ έ έμθηζίγΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ α αΝ έ έμζγ1γβ

Πέ έ Ρ Μ ΢ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
αΝ έ έμθθ1ίίΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ

Πέ έΚΟ Ν ΢
α α Νβι
Ν έ έμηί1ίί

Πέ έΚ ΢ΣΟΡΙ ΢
ή Ν α
α Ν έ έμηβ1ίί

Πέ έΦΛΩΡΙΝ ΢

Φ αΝ έ έμηγ1ίί

Πέ έΓΡ ΝΩΝ
Γ Ν έ έμη11ίί
ΛΛ ΝΙΚH ΜΟΚΡ ΣΙ Θ αζκθέεη 3 Νκ ηίλέ κυ 2020

Π ΡΙΦ Ρ Ι ΝΚ ΝΣΡΙΚ ΢ΝΜ Κ ΟΝΙ ΢


Γ Νέ / Ν ΢ Μ.ΤΓ Ι ΢ & ΚΟΙΝ.Μ ΡΙΜΝ ΢
/Ν΢ Μ.ΤΓ Ι ΢ & ΚΟΙΝ.Μ ΡΙΜΝ ΢
Μ ΣΡΟΠΟΛΙΣΙΚ ΢Ν ΝΟΣ Σ ΢ΝΘ ΢΢ ΛΟΝΙΚ ΢ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
ΣΜ Μ : ηησ δαμ Τΰ έαμ
Σαχ. / θ η : 26ημ Οε ωίλέκυ 6 4
Σ. Κ. : 54 627 Θ αζκθέεη
Πζηλκφκλέ μ : αίλαεζά Κ., αΰκλέ η Π.
ΣηζΫφωθκ : 2313330846,848
F AX : 2 3 1 3 3 3 0 8 6 6

ΝΝΝ ΝΚΝΟΝΙΝΝΝΩΝ΢Ν
΢αμΝπζβλκφκλκτη Νσ δΝκδΝ ι Ϊ δμΝ πθΝφαληαεκπκδυθΝΰδαΝ βθΝΪ δαΝΪ εβ βμ
παΰΰΫζηα κμΝφαληαεκπκδκτ,Νπ λδσ κυ Κ Μ ΡΙΟΤ 2020, γαΝ δ ιαξγκτθΝ δα δε υαεΪ πμΝ ιάμμ

ΤΣ Ρ 30-11-2020 ζζβθδεάΝΦαληαεκπκδέα-Φαληαεκ ξθέα, Έζ ΰξκμΝΦαληΪεπθ

ΣΡΙΣ 1-12-2020 ε Ϋζ βΝ υθ αΰυθ - Παλα ε υάΝΦαληαεκ ξθδευθΝάΝξβηδευθΝ


΢ε υα ηΪ πθ - Αθαΰθυλδ βΝπζ δσθπθΝφαληΪεπθ.

Σ Σ ΡΣ 2-12-2020 Φαληαε υ δεά ηπκλ υηα κζκΰέα-΢ κδξ έαΝΙ κλέαμ- Νκηκγ έα

Π ΜΠΣ 3-12-2020 Φαληαεκζκΰέα

Π Ρ ΢Κ Τ 4-12-2020 Σκιδεκζκΰέα

ΟδΝ ι Ϊ δμΝΰδαΝ βθΝαπσε β βΝΪ δαμΝα εά πμΝ παΰΰΫζηα κμΝΦαληαεκπκδκτΝγαΝπλαΰηα κπκδβγκτθΝ ιΝ


απκ Ϊ πμΝ ξλβ δηκπκδυθ αμΝ ΰδαΝ δμΝ online ΰλαπ ΫμΝ ι Ϊ δμΝ βθΝ πζα φσληαΝ δαξ έλδ βμ ηαγβηΪ πθΝ
elearningέauthέgr,Ν πκυΝ παλΫξ αδΝ απσΝ κΝ Αλδ κ Ϋζ δκΝ Παθ πδ άηδκΝ Θ αζκθέεβμΝ εαδΝ ΰδαΝ δμΝ πλκφκλδεΫμΝ
ι Ϊ δμΝ κΝζκΰδ ηδεσΝ βζ δα εΫο πθΝZoom.
ΓδαΝ βΝ υηη κξάΝ βθΝ ιΫ α βΝ έθαδΝ απαλαέ β βΝ βΝ πλσ ία βΝ βθΝ πζα φσληαΝ elearningέΝ Αθαζυ δεΫμΝ κ βΰέ μΝ
ΰδαΝ τθ βΝ βθΝπζα φσληαΝγαΝ κγκτθΝΫΰεαδλαΝ κυμΝυπκοάφδκυμέ
ΟδΝ online ΰλαπ ΫμΝ ι Ϊ δμΝ γαΝ π λδζαηίΪθκυθΝ λπ ά δμΝ δαφσλπθΝ δ υθέΝ θ δε δεΪΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδμΝ
ΠκζζαπζάμΝ πδζκΰάμΝ(η ΝηέαΝάΝπ λδ σ λ μΝ π ΫμΝαπαθ ά δμ),ΝΑθ δ κδξέ δμ,Ν λπ ά δμΝη η αεέθβ βΝεαδΝ
θαπσγ βΝε δηΫθκυΝ Νε έη θκΝάΝ δεσθα,Ν λπ ά δμΝ τπκυΝ΢π σήΛΪγκμΝε ζέΝ ΢ Νκλδ ηΫθ μΝαπσΝ δμΝ λπ ά δμΝ
ηπκλ έΝθαΝυπΪλξ δΝεαδΝαλθβ δεάΝίαγηκζκΰέαέ
ΟδΝ λπ ά δμΝγαΝ ηφαθέακθ αδΝ Ν δα κξδεΫμΝ ζέ μ,Ν έξπμΝθαΝπαλΫξ αδΝ υθα σ β αΝ πδ λκφάμΝάΝ δσλγπ βμΝ
πλκβΰκτη θπθΝαπαθ ά πθέΝΟΝ δαγΫ δηκμΝξλσθκμΝΰδαΝαπΪθ β βΝεΪγ Ν λυ β βμΝγαΝ έθαδΝπ λδκλδ ηΫθκμΝεαδΝγαΝ
αθ δ κδξ έΝ Νπ λέπκυ 1Νζ π σέ
Κα ΪΝ βθΝ ιΫ α βΝγαΝζΪίκυθΝξυλαΝΫζ ΰξκμΝ αυ κπλκ ππέαμΝεαδΝαπκηαελυ ηΫθβΝ πδ άλβ βέΝΓδαΝ κυμΝζσΰκυμΝ
αυ κτμΝ γαΝ έθαδΝ αθαΰεαέαΝ βΝ παλΪζζβζβΝ τθ βΝ ηΫ πΝ βμΝ πζα φσληαμΝ Zoom,Ν η Ν υπκχλ ω δεάΝ χλά ηΝ
εΪη λαμΝεαδΝηδελκφυθκυέ
ΗΝ πλκφκλδεάΝ ιΫ α βΝ γαΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ έ Ν α κηδεΪΝ έ Ν Ν ηδελΫμΝ κηΪ μ,Ν η Ν ξλά βΝ κυΝ ζκΰδ ηδεκτΝ
βζ δα εΫο πθΝZoom.
ΓδαΝ βΝ υηη κξάΝ βθΝ ιΫ α βΝπλκ έθ αδΝξλά βΝ υλυαπθδεάμΝ τθ βμΝη Ν παλεάΝ αγ λσ β α,Ν υθ πυμΝγαΝ
ά αθΝπλκ δησ λβΝβΝξλά βΝυπκζκΰδ άΝη Ν θ τληα βΝ τθ βέΝΗΝ τθ βΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝαπσΝ
ξυλκΝφπ δθσ,ΝπκυΝγαΝπαλΫξ δΝεαδΝ βθΝαθαΰεαέαΝΰδαΝ βΝ υΰεΫθ λπ βΝ πθΝ υηη ξσθ πθΝβ υξέαέ
ΗΝ υηη κξάΝ δμΝ ι Ϊ δμΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝη Ν κυμΝέ δκυμΝσλκυμΝεαδΝπλκςπκγΫ δμ,ΝπκυΝΫγ ΝβΝ΢τΰεζβ κμΝ
κυΝΑλδ κ ζ έκυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ αζκθέεβμΝ βΝ΢υθ λέα βΝυπ’αλδγέΝγίβζήβθ-5-βίβίέΝΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,ΝκδΝ
υηη Ϋξκθ μΝ βθΝ ιΫ α βΝεαζκτθ αδμ
1) ΝαΝ ζΪίκυθΝ ΰθυ βΝ ΰδαΝ κθΝ απαδ κτη θκΝ ικπζδ ησΝ εαδΝ θΫλΰ δ μΝ ΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ εαδΝ βθΝ αυ κπκέβ άΝ
κυμ,Νσππμ:

 τθ βΝ κΝ δα έε υκΝ
 υπκζκΰδ δεσΝ τ βηαΝ
 ηΫ αΝΰδαΝ υηη κξάΝ Ν βζ δΪ ε οβΝ(πέξέΝεΪη λα,Νηδελσφπθκ, smartphone)
 ΫΰεαδλβΝ θ λΰκπκέβ βΝδ λυηα δευθΝζκΰαλδα ηυθΝΰδαΝ υηη κξάΝ δμΝπζα φσλη μΝ βζ δΪ ε οβμΝ
Skype for Business, GoogleMeet, Zoom.
 ΰΰλαφάΝ κΝelearning.auth.gr

2) ΝαΝεα αγΫ κυθ υπ τγυθηΝ άζω η πλδθΝαπσ ηΝ υηη κχά κυμΝ ηθΝ ιΫ α ηΝσ δ:
ΈζαίαθΝ ΰθυ β ΰδαΝ δμΝ ξθδεΫμ ιΝ απκ Ϊ πμ ιΫ α βμ,Ν κθΝ απαδ κτη θκ ικπζδ ησ εαδΝ δμΝ απαδ κτη θ μ
θΫλΰ δ μ ΰδαΝ βΝ υηη κξά εαδΝ βθΝ αυ κπκέβ β κυμΝ δμΝ ιΝ απκ Ϊ πμ ι Ϊ δμ εαδΝ πλκ έγ θ αδ θαΝ
υηη Ϋξκυθ:

 η Ν κθΝαπαδ κτη θκ ικπζδ ησ εα Ϊ βΝ δΪλε δα ιΫ α άμ κυμΝ


 ξση θκδ ππμΝ αΝ ΰλαπ ΪΝ πκυΝ παλα έ κυθΝ απκ ζκτθΝ πλκδσθΝ κυΝ δεκτΝ κυμ,Ν απκεζ δ δεΪ,Ν
πθ υηα δεκτΝησξγκυ
 απκ ξση θκδΝ βθΝ πκζδ δεάΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ πλκ ππδευθΝ κηΫθπθΝ
(https://www.auth.gr/sites/default/files/politiki_exetaseon.pdf).

ΝυλαΝ ωθΝ ι Ϊ ωθΝγαΝκλδ έΝαπσΝ κυμΝ ι Ϊακθ μΝ Νmail πκυΝγαΝζΪί έ


ΌζαΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝεαδΝβΝ πδπζΫκθΝΤπ τγυθβΝ άζπ βΝπλΫπ δΝθαΝεα α γκτθΝ δμΝεα ΪΝ σπκυμΝ
δ υγτθ δμΝΤΰ έαμΝΤΝΚκδθέΜΫλδηθαμΝ κυΝ σπκυΝησθδηβμΝεα κδεέαμ κυΝυπκοβφέκυΝηΫχλδΝβίΝΝκ ηίλέκυ 2020
εαδΝθαΝ δαίδία κτθΝ αΝαπαλαέ β αΝ βθΝΤπβλ έαΝηαμέ ΣκΝπαλΪίκζκΝ11,ιζΝ υλυΝΰδαΝσ κυμΝ έθαδΝ
απσΝΪζζβΝΠ λήεάΝ θσ β α,Ν κΝπλκηβγ τκθ αδΝαπσΝ κΝΣέΠέΤΝ αθ έπθΝ βμΝΘ αζκθέεβμ,ΝΝ ληκτΝΤΝΝΚαλέΝ άζ
ΰπθέαΝεαδΝ κΝεα αγΫ κυθΝηααέΝη Ν αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ κυμ( ζσΰπΝ βμΝπαθ βηέαμ,Νηπκλ έΝθαΝ αζ έΝΝάΝθαΝεα α γ έ
αλΰσ λα). πδ ηηαέθκυη Νσ δΝ δεαέωηαΝ υηη κχάμΝΫχκυθ σ κδΝΫχκυθΝά ηΝπ υχέκΝάΝ ίαέω η
π λΪ ω ημΝ πκυ υθΝ ηθΝηηΫλαΝπκυΝγαΝεα αγΫ κυθΝ ηθ αέ η ηΝεαδΝ σπκμΝησθδηημΝεα κδεέαμΝ έθαδΝ δμ
Μαε κθέα-ΘλΪεη-Θ αζέα,Νπ λδκχΫμΝΰδαΝ δμΝκπκέ μΝΫχ δΝκλδ έΝηΝ ι α δεάΝ πδ λκπάέ

Μέ έΠέ
ΠΡΟΙ΢Σ Μ Ν Ι ΤΘΤΝ΢ ΢

Ρ ΝΓ ΩΡΓΙ
ΙΣ ΢

Ι Ι ΢ Ν ΙΚ ΙΟΛΟΓ ΣΙΚΧΝΝΓΙ Ν΢ΤΜΜ ΣΟΥ Ν΢ΣΙ΢Ν Ξ Σ ΢ Ι΢Ν


ΤΠΟΦ ΦΙΧΝΝΦ ΡΜ ΚΟΠΟΙΧΝ

ΠΡΟ΢
Σ Ν ήΝ΢ ΜΟ΢Ι ΢Ν ΤΓ Ι ΢ ΤΝΚΟΙΝΧΝΙΚ ΢ΝΜ ΡΙΜΝ ΢
Π ΡΙΦ Ρ Ι Κ Ν ΝΟΣ Σ ΡΟΤ

΢ΣΟΙΥ Ι Ν ΙΣΟΤΝΣΟ΢ (ΠΣΤΥΙΟΤΥΟΤΝΦ ΡΜ Κ ΤΣΙΚ ΢Ψ


ΠΧΝΤΜΟ ……………...………………………………………………………………………έέέ
ΟΝΟΜ μέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέΝ…έέΟΝΟΜ ΝΠ ΣΡΟ΢ΝάΝ΢Τ ΤΓΟΤμέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέ………έέέ
ΡΙΘΜΟ΢Ν ΢ΣΤΝΟΜΙΚ ΢ΝΣ ΤΣΟΣ Σ ΢ΝΝέέ………………………………………………
Ο Ο΢: ...........................................................έέέέΝ ΡΙΘΜΟ΢μ…………έ ΠΟΛ μ ..........................
ΣέΝΚέμΝέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέΣ ΛμΝέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέ…………………………έέέ............................

΢αμΝ υπκίΪζζπΝ αΝ απαλαέ β αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ εαδΝ αμΝ παλαεαζυΝ θαΝ αΝ δαίδίΪ βθΝ
Π λδφ λ δαεάΝ θσ β α Θ ήθδεβμ βΝ ήθ βΝ βηέΝ Τγ έαμΝ ΤΝ ΚοδθέΝ ΜΫλδηθαμΝ κΝ ΣηάηαΝ
ΦαληΪεωθΝ– Φαληαε έωθ πλκε δηΫθκυΝθαΝζΪίπΝηΫλκμΝ δμΝ ι Ϊ δμ π λδσ κυ…………………20
ΰδαΝ βθΝαπσε β βΝί ίαέπ βμΝΪ εβ βμ παΰΰΫζηα κμΝφαληαεκπκδκτέΝ

(ΠσζβΝ- Ηη λκηβθέα)…………………………………………έ

ΟήΗ ΙΣ……………………έέ

…………………………………έ
(υπκΰλαφά)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΢Ν– ΙΚ ΙΟΛΟΓΗΣΙΚ Ν( Λ Π ΝΠΙ΢ΩΝ΢ ΛΙ )


Π ΙΣΟΤΜ Ν Ν ΙΚ ΙΟΛΟΓ ΣΙΚ ΝΓΙ Ν΢ΤΜΜ ΣΟΥ Ν΢ Ν Ξ Σ ΢ Ι΢
ΓΙ Ν Ι Ν ΢Κ ΢ ΢Ν Π ΓΓ ΛΜ ΣΟ΢ΝΦ ΡΜ ΚΟΠΟΙΧΝ

1. έ β βΝ κυΝ θ δαφ λση θκυ


2. θ έΰλαφκΝπ υχέκυ (φπ κ υπέα).
3. Φπ κ υπέα υθκηδεάμΝ αυ σ β αμ
4. ίαέπ βΝ πλαε δεάμΝ Ϊ εβ βμΝ απ’Ν κΝ Νκ κεκη έκΝ γ πλβηΫθκΝ ΰδαΝ κΝ ΰθά δκΝ βμΝ υπκΰλαφάμΝ
απσΝ κΝ δκδεβ δεσΝ δ υγυθ άΝ κυΝΝκ κεκη έκυέΝΝ
5. Έθκλε μΝί ίαδυ δμΝΝ πδευλπηΫθ μΝαπσΝ βθ κδε έαΝ ήθ βΝ βηέΤΰ έαμΝ βμΝΠέ έΝ βμΝΫ λαμΝ κυΝ
φαληαε έκυ,ΝΝη Ν δμΝκπκέ μΝγαΝπδ κπκδ έ αδΝαθαζυ δεΪΝ κΝχλκθδεσΝ δΪ βηαΝ βμΝΪ εβ βμΝεαδΝβΝ
πέΝ ιΪπλκΝεαγβη λδθΪΝΪ εβ βέ
6. ίαέπ βμΝ βμΝ ήθ βμΝΤΰ έαμΝΰδαΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ βμΝπλαε δεάμ
7. πέ διβΝ λα έκυΝ πλαε δεάμΝ βθΝ ι α δεάΝ πδ λκπάΝ γ πλβηΫθαΝ εαδΝ αΝ Ϋ λαΝ λέηβθαΝ
(γαΝ κΝΫχ ΝηααέΝ αμΝ βΝΘ αζκθέεβ)έΝ
8. ΠαλΪίκζκΝ11,ιζΝ€ΝαπσΝ κΝΣαη έκΝΠαλαεα αγβευθΝεαδΝ αθ έπθ
αΝκΝκπκέκΝ κΝπαέλθ ΝαπσΝ βθΝπσζβΝ βθΝκπκέαΝγαΝ υ Ν ι Ϊ δμέ

ΦΟΙΣΗΣ ΢Ν ΞΩΣ ΡΙΚΟΤ


1. έ β βΝ υηη κχάμ
2. ίαέπ βΝαθαΰθυλδ βμΝπ υχέκυΝαπσΝ ΙΚ Σ΢ Ν( Ο Σ Π)ΝεαδΝίαγηκζκΰέαΝπ υχέκυέ
3. Πδ κπκδβ δεσΝ δ κτμΝ α εά πμΝ Ν φαληαε έαΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ αζζκ απάμΝ σπκυΝ γαΝ
αθαΰλΪφ αδΝ αθαζυ δεΪΝ κΝ χλσθκμΝ α εά πμ,Ν γαΝ φΫλ δΝ υπκΰλαφά κυΝ α εά αθ κμΝ
φαληαεκπκδκτ,Ν γ υλβ βΝ απσΝ κθΝ πλσ λκΝ κυΝ κδε έκυΝ φαληαε υ δεκτΝ υζζσΰκυ,Ν
φλαΰέ αΝ βμΝΧΪΰβμΝεαδΝ κυΝκδε έκυΝ ζζβθδεκτΝπλκι θ έκυ,ΝαθΝβΝπλαε δεάΝΪ εβ βΝΫχ δΝ
ΰέθ δΝ κΝ ιπ λδεσέΝ ΣκΝ πδ κπκδβ δεσΝ γαΝ έθαδΝ πέ βηαΝ η αφλα ηΫθκ,Ν θυΝ αθΝ βΝ
πλαε δεάΝ Ϊ εβ βΝ Ϋχ δΝ ΰέθ δΝ βθΝ ζζΪ αΝ δ χτκυθΝ αΝ βΝ ΤΝ ηΝ Ν σππμΝ κυμΝ φκδ β ΫμΝ
π λδεκτέ
4. ΠαλΪίκζκΝ11,ιζΝ€ΝαπσΝ κΝΣαη έκΝΠαλαεα αγβευθΝεαδΝ αθ έπθ
αΝκΝκπκέκΝ κΝπαέλθ ΝαπσΝ βθΝπσζβΝ βθΝκπκέαΝγαΝ υ Ν ι Ϊ δμέ
5. δαία άλδκΝ πέ διβ
6. Φπ κ υπέα υθκηδεάμΝ αυ σ β αμ
7. πέ διβΝ λα έκυΝπλαε δεάμΝγ πλβηΫθκέ

Οηκΰ θ έμΝεαδΝυπάεκκδΝελα υθΝη ζυθΝ βμΝ υλππαρεάμΝΚκδθσ β αμΝυπκίΪζζκυθΝηααέΝη Ν αΝ


δεαδκζκΰβ δεΪΝεαδΝΪ δαΝπαλαηκθάμΝεαδΝ λΰα έαμΝ βθΝ ζζΪ αΝΝ

ΣαΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝεα α έγ θ αδΝ βΝ ήθ βΝ βησ δαμΝΤΰ έαμΝ βμΝΠ λδφ λ δαεάμΝ θσ β αμ κυΝ
σπκυΝησθδηβμΝεα κδεέαμέ

ΠΡΟ΢ΟΥ
ΝΤπβλ έαΝηαμΝ πδφυζΪ αδΝθαΝαβ ά δΝπλσ γ αΝ δεαδοζογβ δεΪΝ φσ οθΝ
απαδ βγοτθέΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 10/10/2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Αριθμ.Πρωτ.: 5132
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΠΡΟΣ
Ταχ.Δ/νση: Δήμητρας 19 Φαρμακευτικό Σύλλογο Έβρου
ο
Ταχ. Κώδικας: 68131 Αλεξ/πολη 4 χλμ. Αλεξ/πολης - Φερών
ΘΕΜΑ : ΄΄ Διαβίβαση εγγράφου΄΄
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Κλεονάρη Τ.Θ.1611 Απαλός, Αλεξανδρούπολης
Τηλ: 2551355337 Τ.Κ. 68100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Fax: 2551355338
Ε-mail: farmaka.evrou@pamth.gov.gr

ΘΕΜΑ: ΄΄Διαβίβαση Εγγράφων΄΄

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ.πρωτ.ΔΔΥΚΜ/ΜΕΘ/οικ.614160(19966)/03.11.2020 έγγραφο της Π.Κ.Μ.,


Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Σας διαβιβάζουμε το παραπάνω σχετικό έγγραφο την Ανακοίνωση της Π.Κ.Μ.


Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Τμήμα:
Δημόσιας Υγείας, που αφορά τις εξετάσεις Φαρμακοποιών για την Άδεια Άσκησης
Επαγγέλματος της εξεταστικής περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020, προς ενημέρωσής σας.
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ορίζεται μέχρι 20 Νοεμβρίου 2020.
Επισήμανση:
· Υποχρεωτική υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης όπως αναφέρεται στην από 03.11.2020
Ανακοίνωση της Π.Κ.Μ.
· Όπως αναφέρεται στην παραπάνω Ανακοίνωση: Το παράβολο 11,74 ευρώ για όσους
είναι από άλλη Περ/κή Ενότητα, το προμηθεύονται από το Τ.Π.& Δανείων της
Θεσσαλονίκης, Ερμού & Καρ.Ντήλ γωνία και το καταθέτουν μαζί με τα δικαιολογητικά
τους (λόγω της πανδημίας, μπορεί να σταλεί ή να κατατεθεί αργότερα).
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Μ.Ε.Π.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ Α΄

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.