PUSAT SUMBER SMK TUN MUTAHIR KERTAS KERJA MAJLIS PELANCARAN PROGRAM NILAM PERINGKAT SEKOLAH 2011 1.

0 PENGENALAN Program NILAM mula diperkenalkan kepada sekolah-sekolah di negeri Melaka pad bulan April 1999. Program ini adalah sebagai pengganti kepada program Banci Bacaan yang telah dijalankan sebelum ini. 2.0 LATARBELAKANG 1. Pekeliling Ikhtisas Bil. 13 / 1998 bertarikh 22 Mei 1998 yang mewajibkan bahawa Program NILAM wajib dijalankan di semua sekolah di seluruh Negara. 2. Program NILAM adalah usaha KPM bagi membina tabiat membaca seterusnya mewujudkan budaya membaca dan budaya ilmu dalam kalangan rakyat Malaysia. 3. Berdasarkan analisa pelaksanaan Program NILAM 2004, kadar bacaan murid telah meningkat, iaitu sekolah rendah 15 buah buku setiap dan sekolah menengah 8 buah buku setiap murid. 4. Malaysia iaitu “100% murid normal mencapai kemahiran literasi dan numerasi selepas 3 tahun sekolah rendah menjelang tahun 2015”. 3.0 OBJEKTIF 1. Mewujudkan semangat yang tinggi di kalangan pelajar untuk menjadi satu bangsa yang maju dan Berjaya dalam hidup ekoran sifat suka membaca. 2. Melahirkan semangat kerjasama di antara semua warga SMK Tun Mutahir untuk menjadikan Program NILAM sebagai satu program yang unggul dan gemilang. 4.0 TEMA BUDAYA MEMBACA BUDAYA 1 MALAYSIA 5.0 NAMA PROGRAM Majlis Pelancaran Program NILAM Peringkat Sekolah 2010 6.0 TARIKH 14 Februari 2011 7.0 SASARAN Semua Guru Semua Pengawas Pusat Sumber Semua MurId SMK Tun Mutahir Semua Penerima Anugerah 8.0 TEMPAT Dataran Perhimpunan 9.0 PELAKSANAAN

A. PERANCANGAN • Merancang program. • Menyediakan kertas kerja. • E-mail kertas kerja kepada Pengetua. • Memulakan persediaan untuk majlis pelancaran setelah mendapat persetujuan Pengetua. • Menjalankan program bila tiba tarikhnya. B. PIHAK TERLIBAT Semua AJK kerja PSS Semua AJK yang dilantik C. MAJLIS PERASMIAN Majlis Perasmian akan diadakan pada 14 Februari 2011 oleh Pengetua, Tn. Hj Zolkaply Bin Yunus. 10.0 BI L 1 11.0 KOS PROJEK ITEM BANTING (RM 40.00 X 2) JUMLAH (RM) RM 80.00

PENYATA KEWANGAN PROJEK PENDAPATAN 1. PCG Pusat Sumber Sekolah PERBELANJAAN 1. Anggaran Perbelanjaan JUMLAH

RM 80.00 RM 80.00 RM 80.00

12.0

PENUTUP Adalah diharapkan Program Pelancaran NILAM Peringkat Sekolah 2011 ini dapat dilaksanakan dengan penuh jaya dan mendapat sokongan daripada pihak pentadbir, para guru, staff sokongan dan para murid sendiri. Semoga dengan menyertai aktiviti-aktiviti sokongan yang dijalankan para murid akan sedar akan kepentingan budaya membaca yang dapat menjana pemikiran.

Disediakan oleh, PN. NOOR AINI MOHAMMED GPM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful