You are on page 1of 24

Comentarii Cod CR6-2006- Lista exemplelor

EXEMPLUL NR.1
Calculul încărcărilor gravitaţionale, permanente şi de exploatare, pe pereţii structurali → Art. 6.2.2.1
EXEMPLUL NR.2.
Calculul rezistenţei de proiectare la compresiune axială NRd pentru un perete de zidărie nearmată → Art. 6.6.2.
EXEMPLUL Nr.3.
Calculul rezistenţei de proiectare la compresiune excentrică - momentul încovoietor capabil (MRd) asociat unei forţe
axiale date (NEd) - pentru un perete din zidărie nearmată cu secţiune I cu tălpi inegale → Art. 6.6.3.2.
EXEMPLUL NR. 4
Calculul rezistenţei de proiectare la compresiune excentrică - momentul încovoietor capabil (MRd) asociat unei forţe
axiale date (NEd) - pentru un perete din zidărie nearmată cu secţiune dreptunghiulară → Art.6.6.3.2.
EXEMPLUL NR.5
Calculul rezistenţei de proiectare la compresiune excentrică - momentul încovoietor capabil (MRd) asociat unei forţe
axiale date (NEd) - pentru un perete din zidărie confinată cu secţiune dreptunghiulară → Art.6.6.3.3.
EXEMPLUL NR.6.
Calculul rezistenţei de proiectare maxime la compresiune excentrică pentru un perete din zidărie confinată cu
secţiune dreptunghiulară → Art.6.6.3.3.
EXEMPLUL NR.7.
Calculul rezistenţei de proiectare la compresiune excentrică - momentul încovoietor capabil (MRd) asociat unei forţe
axiale date (NEd) - pentru un perete din zidărie cu inimă armată (ZIA) cu secţiune dreptunghiulară → Art.6.6.3.4.
EXEMPLUL NR.8.
Calculul rezistenţei de proiectare la forţă tăietoare (VRd) pentru un perete din zidărie nearmată cu secţiune
dreptunghiulară → Art.6.6.4.2.
EXEMPLUL NR.9
Calculul rezistenţei de proiectare la forţă tăietoare pentru un perete din zidărie confinată cu secţiune dreptunghiulară
→ Art.6.6.4.3
EXEMPLUL NR.10
Calculul rezistenţei de proiectare la forţă tăietoare pentru un perete din zidărie confinată şi armată în rosturile
orizontale cu secţiune dreptunghiulară → Art.6.6.4.4.
EXEMPLUL NR.11
Calculul rezistenţei de proiectare a unui panou de zidărie de umplutură într-un cadru de beton armat → Art.6.6.5.
EXEMPLUL Nr.12
Determinarea coeficientului de reducere a lăţimii diagonalei la panourile de zidărie de umplutură → Art.6.6.5.
EXEMPLUL NR.13
Calculul rezistenţei de proiectare a unui perete despărţitor din zidărie de cărămidă pentru acţiunea seismică
perpendiculară pe plan → Art. 6.6.6.

1
EXEMPLUL NR.1

Calculul încărcărilor gravitaţionale, permanente şi de exploatare, pe pereţii structurali →


Art. 6.2.2.1

1.Date generale

1.1. Aria construită pe nivel


• 10.30 x 10.30 = 106.09 m2 ≈ 106,0 m2
1.2. Aria utilă (aria planşeului) pe nivel
• 2 x (5.725+3.725) x 4.725 = 89.30 m2
1.3 Înălţimea nivelului
• het = 3.00 m
1.4. Înălţimea totală a clădirii
• P + 3E → Htot = 12.0 m
1.5 Zidărie:
• Elemente cu goluri verticale din argilă arsă cu 45% goluri (valoarea maximă admisă
conform Anexei naţionale la standardul SR EN 1998-1)

1.6. Tencuială pe ambele feţe 2 cm →greutate totală 2 x 0.02 x 2.0 = 0.08 t/m2 perete

1.7 Greutate perete tencuit pe m2 perete


• perete t = 25 cm → gz = 0.355 t/m2 → γzid = 1.42 t/m3

2
• perete t = 30 cm → gz = 0.415 t/m2 → γzid = 1.38 t/m3
1.8. Greutate volumetrică zidărie tencuită (valoare medie)
• γzid = 1.4 tone / m3

2. Încărcare din planşeu

• încărcare permanentă:
- placa b.a. - 15 cm 0.375 t/m2
- tencuiala 2 cm 0.040 t/m2
- pardoseala + şapă 0.150 t/m2
- pereti despărţitori uşori 0.080 t/m2

Total 0.645 t/m2

• încărcare de exploatare:
- locuinţe 0.150 t/m2
• încărcare totală în gruparea fundamentală
- 1.35 x 0.645 + 1.50 x 0.150 = 1.095 t/m2 ≈ 1.10 t/m2
• încărcare totală în gruparea seismică
- 1.00 x 0.645 + 0.4 x 0.150 = 0.705 t/m2 ≈ 0.70 t/m2
• încărcări pe pereţi provenite de la planşee (figura Ex.1.2)
- încărcarea pe unitatea de lungime se calculează cu relaţiile
ql1
→ pe latura scurtă (l1) : q1 =
4
l1
→ pe latura lungă (l2) : q 2 = q1 (2 − )
l2
- valorile încărcărilor pentru gruparea seismică sunt date în figura.....

- încărcarea pe fiecare element (EZ) se calculează pentru zona aferentă (lungimile


laturilor care reazemă pe elementul respectiv, inclusiv 1/2 din lăţimea golului alăturat)
→ pentru EZ1 : (1.00 + 0.6)x 0.83 + (2.125+1.05) x 0.97 = 4.31 tone.

3
3. Încărcări din greutatea proprie a zidăriei şi planşee

Tabelul Ex.1.1
Volum Greutate zidărie Incărcări planşee Încărcări totale
Azid
EZ zidărie G.S G.F G.S G.F G.S G.F
m2 m3 tone tone tone tone tone tone
EZ1 1.03 3.54 4.95 6.68 4.31 6.76 9.3 13.4
EZ2 0.30 1.44 2.01 2.71 1.81 2.84 3.8 5.6
EZ3 1.10 4.01 5.61 7.57 7.15 11.22 12.8 18.8
EZ4 0.84 3.11 4.35 5.87 4.03 6.32 8.4 12.2
EZ5 1.34 4.61 6.45 8.70 7.61 11.94 14.1 20.6
EZ6 1.975 6.34 8.87 11.97 17.66 27.72 26.5 39.7
EZ7 1.37 4.76 6.66 8.99 7.96 12.49 14.6 21.5
EZ8 0.84 3.20 4.48 6.04 2.93 4.60 7.4 10.6
EZ9 1.18 4.09 5.72 7.72 5.63 8.83 11.4 16.6
EZ10 0.91 3.46 4.84 6.53 3.17 4.97 8.0 11.5
TOTAL 10.88 38.56 53.94 72.78 62.26 97.69 116.3 170.5

Valorile încărcării totale raportată la aria construită pe nivel:


• G.F. : 170.5 / 106.0 = 1.60 t/m2
• G.S. : 116.3 / 106.0 = 1.09 t/m2
4. Forţe axiale totale pe pereţi din încărcările gravitaţionale

4
Tabelul Ex.1.2.
Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1
EZ G.S G.F G.S G.F G.S G.F G.S G.F
tone tone tone tone tone tone tone tone
EZ1 9.3 13.4 18.6 26.8 27.9 40.2 37.2 53.6
EZ2 3.8 5.6 7.6 11.2 11.4 16.8 15.2 22.4
EZ3 12.8 18.8 25.6 37.6 38.4 56.4 51.2 75.2
EZ4 8.4 12.2 16.8 24.4 25.2 36.6 33.6 48.8
EZ5 14.1 20.6 28.2 41.2 42.3 61.8 56.4 82.4
EZ6 26.5 39.7 53.0 79.4 79.5 119.1 106.0 158.8
EZ7 14.6 21.5 29.2 43.0 43.8 64.5 58.4 86.0
EZ8 7.4 10.6 14.8 21.2 22.2 31.8 29.6 42.4
EZ9 11.4 16.6 22.8 33.2 34.2 49.8 45.6 66.4
EZ10 8.0 11.5 16.0 21.2 24.0 34.5 32.0 46.0

5. Eforturi unitare de compresiune în pereţi

Tabelul Ex.1.3.
Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1
EZ G.S G.F G.S G.F G.S G.F G.F G.S
t/m2 t/m2 t/m2 t/m2 t/m2 t/m2 t/m2 t/m2
EZ1 9.0 13.0 18.0 26.0 27.0 39.0 36.0 52.0
EZ2 12.7 18.7 25.4 37.4 38.1 56.1 50.8 74.8
EZ3 11.6 17.1 23.2 34.2 34.8 51.3 46.4 68.4
EZ4 10.0 14.5 20.0 29.0 30.0 43.5 40.0 58.0
EZ5 10.5 15.4 21.0 30.8 31.5 46.2 42.0 61.6
EZ6 13.4 20.1 26.8 40.2 40.2 60.3 53.6 80.4
EZ7 10.7 15.7 21.4 31.4 32.1 47.1 42.8 62.8
EZ8 8.8 12.6 17.6 25.2 26.4 37.8 35.2 50.4
EZ9 9.7 14.1 19.4 28.2 29.1 42.3 38.8 56.4
EZ10 8.8 12.6 17.6 25.2 26.4 37.8 35.2 50.4

Valorile medii ale efortului unitar de compresiune din încărcări gravitaţionale pentru un nivel:

170.5
• G.F. → σ med (G.F) = = 15.7 t / m 2
10.88
116.3
• G.S.→ σ med (G.S) = = 10.7 t / m 2
10.88

EXEMPLUL NR.2.
Calculul rezistenţei de proiectare la compresiune axială NRd pentru un perete de zidărie
nearmată → Art. 6.6.2.

1. Date generale
1.1. Dimensiuni
lw = 100 cm
t = 25 cm (nivel curent)

5
t = 37.5 cm (parter)
het = 300 cm
1.2 Încărcarea pe etaj
• Netaj (zid) = 2.52 tone/etaj → valoarea de proiectare Netaj,d(zid) = 1.35 x 2.52 = 3.4
tone/etaj
• Netaj,d (planşeu) = 2.9 tone/etaj (valoarea este calculată cu coeficientul 1.35 pentru
încărcările permanente şi 1.50 pentru încărcarea utilă)
• Netaj,d (total) = 3.4 + 2.9 = 6.3 tone/etaj
2. Încărcarea totală adusă de etajele I÷III (forţa notată N1 în figura Ex.2.1)
• N1 = 3 x 6.3 = 18.9 tone
• Excentricitatea forţei N1 faţă de axul peretelui de la parter

tP − tE
z = 37.5 − 25.0 = 6.25cm
d1 = z
2 2
3. Încărcarea adusă de planşeul peste parter (forţa notată N2 în figura Ex.2.1)
• N2 = 2.90 tone
• Lungimea de rezemare a planşeului pe zidul parterului (distanţa notată "a" în figura 6.4
din Cod): a = 30 cm
a
• Poziţia forţei N2 în raport cu faţa interioară a peretelui = 10.0cm
3
• Excentricitatea forţei N2 faţă de axul peretelui de la parter

t P a 37.5 30.0
d2 = z − = − = 8.75cm
2 3 2 3

Figura Ex.2.1.Determinarea excentricităţii structurale ei0


4. Excentricitatea datorată încărcării excentrice – ei0 - (formula 6.1 din Cod)
Cele două forţe au excentricităţi de semne contrare faţă de axul peretelui de la parter

6
N1d1 − N 2d 2 18.9x 6.25 − 2.9x8.75
ei 0 = = = 4.25cm
N1 + N 2 18.9 + 2.9
5. Excentricitatea accidentală ea
• în funcţie de grosimea peretelui (formula 6.2a din Cod)

t Pz 37.5
eat = = 1.25cm
30 30
• în funcţie de înălţimea etajului (formula 6.2b din Cod)
h 300
eah = et = = 1.00cm
300 300
• ea = max(eat, eah) = 1.25 cm
Notă. Excentricitatea accidentală poate fi determinată direct din tabelul C…..
6. Excentricitatea datorată acţiunii vântului.
• Presiunea vântului pe faţadă gv = 0.15 tone/m2 (valoare convenţională pentru acest
exemplu ilustrativ - pentru fiecare proiect presiunea vântului se va calcula conform
Codului NE-082-04 până la intrarea în vigoare a standardului SR EN 1991-1-4 şi a
Anexei naţionale la acesta).
Încărcarea din vânt pe fâşia aferentă de faţadă (a se vedea figura 6.7 din Cod) ph =
(0.60 x 1.00 +0.60) x 0.15 = 0.33 t/m
• Momentul încovoietor din acţiunea vântului pe faţadă (formula 6.6 din Cod)
2
p h h et 0.33x 3.02
M hi = M hm = = = 0.25tm
12 12
• Excentricitatea forţei verticale datorită momentului încovoietor produs de acţiunea
vântului (formula 6.3 din Cod)
M hm(i) 0.25x105
e hm(i) = = = 1.15cm În
N1 + N 2 21.8x103
secţiunea de la nivelul planşeului –eh(i) excentricitatea corespunzătoare momentului Mh(i) este
plasată către faţa interioară a peretelui de la parter (în raport cu axul acestuia) deoarece
momentul Mh(i) întinde fibra exteriaoră a peretelui de faţadă – a se vedea diagrama M din
figura 6.7 din Cod. Prin urmare eh(i) are semn opus excentricităţii ei0
7. Excentricitatea totală de calcul se calculează cu formula 6.11 din Cod în care valoarea
excentricităţii accidentale se ia în poziţia cea mai defavorabilă
Rezultă :
ei = e0i – eh(i) + ea = 4.25 – 1.15 + 1.25 =4.35 cm > 0.05 tzid = 0.05 x 37.5 = 1.875 cm (condiţia
de limitare inferioară din relaţia 6.11 este satisfăcută)
8. Coeficientul de reducere a rezistenţei în secţiunea de la extremitatea superioară a peretelui de
la parter se calculează cu formula 6.10 din Cod
e 4.35
Φi = 1 − 2 i = 1 − 2 = 0.768
t zid 37.5

7
9. Calculul coeficientului de reducere a rezistenţei Φm (în secţiunea situată la 2/3 din înălţimea
peretelui):
• Coeficientul ρ2 = 1.00 (perete exterior cu planşeu pe o singură parte)
• Perete nerigidizat pe laturile verticale (similar elementului EZ2 din Exemplul Nr.1)
• Înălţimea efectivă este hef = ρ2 hliber = 1.00 x 280 = 280 cm
• Se neglijează excentricitatea ek datorată curgerii lente (a se vedea Nota 3 la tabelul 6.1 din
Cod)
• Excentricitatea em se calculează cu relaţia 6.13 din Cod (în secţiunea centrală
excentricităţile ei0 şi ehm au acelaşi semn, iar ea se ia în situaţia cea mai defavorabilă)
2 2
em = ei0 + e hm + ea = 4.25 + 1.15 + 1.25 = 5.23cm ≡ e mk
3 3
• Coeficientul de reducere Φm se determină, prin interpolare în tabelul 6.1 din Cod pentru
valorile
e mk 5.23
= = 0.14
t zid 37.5
h ef 280
= ≅ 7.50
t zid 37.5

Rezultă Φm = 0.685 < Φi = 0.768.


10. Rezistenţa de proiectare la compresiune centrică se determină cu formula 6.9 din Cod
NRd = ΦmAzidfd
unde
• aria secţiunii transversale Azid = 1.00 x 0.375 = 0.375 m2
• efortul unitar de proiectare se ia din tabelul 4.2a din Cod pentru cărămizi pline (63 x 115
x 245 mm) cu rezistenţa medie fmed = 10 N/mm2 zidite cu rost longitudinal cu mortar M5
considerând coeficientul parţial de siguranţă γM=2.2 ; în aceste condiţii avem fd = 1.27
N/mm2 ≡ 127 tone/m2
Rezultă rezistenţa de proiectare a elementului la parter
NRd = 0.685 x 0.375 x 127.0 = 32.6 tone

EXEMPLUL Nr.3.
Calculul rezistenţei de proiectare la compresiune excentrică - momentul încovoietor capabil
(MRd) asociat unei forţe axiale date (NEd) - pentru un perete din zidărie nearmată cu
secţiune I cu tălpi inegale → Art. 6.6.3.2.

1. Date de intrare.

1.1. Geometria peretelui (figura Ex.3.1a.)


• grosimea inimii ti = 30.0 cm
• grosimile tălpilor t1 = t2 = 25.0 cm
8
• inălţimea inimii hi = 500 cm
• lăţimea tălpii superioare b21 + b22 = 300 cm
• lătimea tălpii inferioare b11 + b12 = 120 cm

(a) (b)
Figura Ex.3.1. Calculul momentului capabil pentru o forţă axială dată
1.2. Materiale
• Elemente pentru zidărie din argilă arsă pline (240 x 115 x 63 mm) cu fmed = 10 N/mm2,
clasa I
• Mortar M5
• Rezistenţa caracteristică la compresiune (cu rost longitudinal) fk = 2.80 N/mm2 (tabelul
4.2a)
• Coeficientul parţial de siguranţă pentru zidărie γM = 2.2 → art. 2.4.2.3.1 (1)
• Rezistenţa de proiectare la compresiune fd = 2.80 / 2.2 = 1.273 N/mm2
1.3. Încărcări
• Forţa axială NSd = NEd = 80.0 tone

2. Caracteristicile geometrice ale secţiunii transversale

2.1. Ariile tălpilor şi inimii şi aria totală


• At1 = (b11 + b12) t1 = 120 x 25 = 3000 cm2
• At2 = (b21 + b22) t2 = 300 x 25 = 7500 cm2
• Ai = hiti = 500 x 30 = 15000 cm2
• Atot = At1 +At2 + Ai = 3000 + 7500 + 15000 = 25500 cm2
2.2. Poziţia centrului de greutate al secţiunii transversale peretelui
0.5A t1t1 + A t 2 (h i − 0.5t 2 ) + 0.5A i h i 0.5x3000x 25 + 7500x (500 − 0.5x 25) + 0.5x5000x 500
yG = = = 291.9cm 2.3
A tot 25500
Momentul de inerţie al secţiunii transversale a peretelui în raport cu axa orizontală în G

9
30 x5003 120 x 253
IG = + 30x 500x (291.9 − 250) 2 + + 120x 25x (291.9 − 12.5) 2 +
12 12
300 x 253
+ + 300x 25x (500 − 12.5 − 291.9) 2 = 860.52x106 cm 4
12

2.4. Modulele de rezistenţă ale secţiunii transversale a peretelui


I G 860.52x10 6
• Winf = = = 2.948x10 6 cm 3
yg 291.9

IG 860.52 x10 6
• Wsup = = = 4.135x10 6 cm 3
h i − y G 500 − 291.9

2.5. Limitele sâmburelui central al secţiunii transversale a peretelui


Wsup 4.135x106
• rinf = = = 162.2cm
A tot 2.55x10 4

Winf 2.948x106
• rsup = = = 115.6cm
A tot 2.55x10 4

3. Calculul momentului capabil al peretelui pentru încărcări neseismice ⇒ art.6.6.3.2(1)

3.1. Aria zonei comprimate (formula 6.19 din Cod)


N Sd 80000
• A zc = = = 7855cm 2
0.8f d 0.8x12.73

3.2. Momentul comprimă talpa inferioară


3.2.1. Dimensiunile zonei comprimate (figura Ex.3.1b)
A zc − A t1 7855 − 3750
• Azc = At1 +ti x hc1 ⇒ h c1 = = = 136.8cm
ti 30

3.2.2. Centrul de greutate a zonei comprimate


136.8x 30x (25 + 0.5x136.8) + 0.5x150 x 252
• y G1 = = 54.78cm
7855
3.2.3. Distanţa de la centrul de greutate al peretelui până la centrul de greutate al zonei
comprimate
• yzc,inf = yG - yG1 = 291.9 - 54.78 = 237.12 cm
3.3. Momentul comprimă talpa superioară
3.3.1. Dimensiunile zonei comprimate (figura Ex.3.1b)
7855
• Azc = (b21 + b22 + ti) x tc2 ⇒ t c 2 = = 23.8cm
(300 + 30)

3.3.2. Centrul de greutate a zonei comprimate


• yG2 = hi - 0.5tc2 = 500 - 0.5x23.8= 488.1 cm
3.3.3. Distanţa de la centrul de greutate al peretelui până la centrul de greutate al zonei
comprimate

10
• yzc,inf = yG2 - yG = 488.1 - 291.9 = 196.2 cm

3.4. Momente capabile pentru NSd

3.4.1. Moment capabil pentru compresiune la talpa inferioară


• Mcap,inf = NSd x yzc,inf = 80000 x 237.12 = 189.7 x 105 daNm = 189.7 tm
3.4.2. Moment capabil pentru compresiune la talpa superioară
• Mcap,sup = NSd x yzc,sup = 80000 x 196.2 = 157.0 x 105 daNm = 157.0 tm

4. Calculul momentelor capabile pentru încărcări seismice NEd ⇒ art. 6.6.3.2(5)

4.1. Excentricitatea maximă pentru compresiune la talpa inferioară/superioară


• emax,inf = 1.2rinf = 1.2x 115.6 = 138.72 cm
• emax,sup = 1.2rsup = 1.2 x 162.2 = 194.6 cm

4.2 Momente capabile pentru NEd.

4.2.1. Moment capabil pentru compresiune la talpa inferioară


• Mcap,inf = NEdx emax,inf = 80000 x 194.6 = 157.0 tm
4.2.2. Moment capabil pentru compresiune la talpa superioară
• Mcap,sup = NEdx emax,sup = 80000 x 138.7 = 111.0 tm

EXEMPLUL NR. 4

Calculul rezistenţei de proiectare la compresiune excentrică - momentul încovoietor capabil


(MRd) asociat unei forţe axiale date (NEd) - pentru un perete din zidărie nearmată cu
secţiune dreptunghiulară

1. Date de intrare.

1.1. Geometria peretelui


• t = 30.0 cm
• lw = 500 cm
1.2. Materiale
• Elemente pentru zidărie din argilă arsă cu goluri verticale (290 x 240 x 188 mm) cu fmed =
7.5 N/mm2, clasa I
• Mortar M5
• Rezistenţa caracteristică la compresiune (fără rost longitudinal) din tabelul 4.2a cu
coeficientul de corecţie fδ = 1.10 → fk = 2.85 x 1.10 ≈ 3.15 N/mm2 (tabelul 4.2a)
• Coeficientul de siguranţă al materialului γM = 2.2
• Rezistenţa de proiectare la compresiune fd = 3.15 / 2.2 ≈ 1.45 N/mm2

11
1.3. Încărcări
• Forţa axială NSd = NEd = 80.0 tone

2. Calculul momentului încovoietor de proiectare pentru încărcări neseismice ⇒ art. 6.6.3.2(3)

2.1. Adâncimea zonei comprimate (formula 6.19a din Cod)


NSd 80000
• x Rd = = ≅ 230cm
0.8f d t 0.8x14.5x30
2.2. Momentul încovoietor de proiectare (formula 6.20a din Cod)
NSd
• M Rd = (lw − x Rd ) = 80000 (500 − 230) = 108.0tm
2 2

3. Calculul momentului încovoietor de proiectare pentru încărcări seismice NEd ⇒ art. 6.6.3.2(6)

• M Rd = 0.2l w N Ed = 0.2x500x80000 = 80.0tm → (formula 6.20b)

EXEMPLUL NR.5

Calculul rezistenţei de proiectare la compresiune excentrică - momentul încovoietor capabil


(MRd) asociat unei forţe axiale date (NEd) - pentru un perete din zidărie confinată cu
secţiune dreptunghiulară - Art.6.6.3.3.

1. Date de intrare

1.1. Geometria peretelui (figura Ex.5.1a)


• lw = 500 cm
• t = 30 cm
• stâlpişori 30 x 30 cm

Figura Ex.5.1
ZC - zona comprimată

12
1.2. Materiale
• Elemente pentru zidărie din argilă arsă cu goluri verticale (290 x 240 x 138 mm) cu fmed=
10N/mm2 , clasa I; coeficient de corecţie pentru rezistenţa caracteristică fδ = 0.95
• Mortar M5
• Rezistenţa caracteristică la compresiune (fără rost longitudinal) fk = 3.50 x 0.95 = 3.33
N/mm2 = 33.3 daN/cm2 (tabel 4.2a)
• Coeficientul parţial de siguranţă pentru zidărie γM = 2.2 → art. 2.4.2.3.1.(1)
• Rezistenţa de proiectare la compresiune fd = 3.33 /2.2 = 1.51 N/mm2 = 15.1daN/cm2
*
• Beton armat C12/15 → f cd = 9.5N/mm 2 = 95 daN/cm2
• Oţel PC52 → Ra = 300 N/mm2 = 3000 daN/cm2
• Armarea stâlpişorilor → 4Φ16 → 8,04 cm2
• Distanţa între centrele de greutate ale stâlpişorilor ls = 500 - 2x0.15= 470 cm
1.3 Încărcări
• Forţa axială NEd = 80,0 tone

2. Caracteristicile geometrice ale secţiunii transversale

2.1 Determinarea secţiunii ecchivelente de zidărie nearmată


*
f cd 9.5
• coeficientul de echivalenţă n ech = 0.75 = 0.75 ≅ 4.7
fd 1.51
• lăţimea tălpii echivalente bechiv = 30 x 4.7 = 141 cm
• grosimea tălpii echivalente bt = 30 cm

3. Calculul momentului capabil

3.1.Aria zonei comprimate (figura Ex.5.1b.)

N Ed 80000
• Ac = = = 6623 cm 2
0.8f d 0.8 x15.1
• lungimea comprimată pe inima peretelui
A c − b echiv t echiv 6623 − 141x30
xc = = = 79.8cm
tw 30
• lungimea totală a zonei comprimate
x = x c + b t = 79.8 + 30 = 109.8cm < 0.3l w = 0.3x500 = 150cm OK!
3.2 Centrul de greutate al zonei comprimate
79.8x30x(0.5x79.8 + 30) + 141x30x0.5x30
y zc = = 34.85cm
6623

13
3.3 Momentul capabil al secţiunii ideale de zidărie

• M Rd (zna, i) = N Ed (0.5l w − y zc ) = 80.0x(0.5x5.0 − 0.35) = 172.0tm

3.4. Momentul capabil al armăturilor din stâlpişori → relaţia (6.27)


• M Rd (A s ) = ls A s f yd = 470x8.04x3000 = 113.4x105 daNcm = 113.4tm

3.5. Momentul capabil total


• MRd = MRd(zna,i) + MRd (As) = 172.0+113.4 = 285.4 tm

EXEMPLUL NR.6.
Calculul rezistenţei de proiectare maxime la compresiune excentrică pentru un perete din
zidărie confinată cu secţiune dreptunghiulară

Se consideră peretele de zidărie confinată cu caracteristicile geometrice şi mecanice din exemplul


nr.5.

1. Forţa axială maximă corespunde zonei comprimate cu lungimea x = 0.3lw = 0.3x500 = 150 cm
1.1. Aria de zidărie comprimată corespunzătoare lungimii maxime este
• Azc = (x-bt)t + bechivbt = (150-30)x30+141x30= 7830 cm2
1.2. Forţa axială maximă capabilă corespunzătoare zonei Azc
• Ncap = 7830 x 0.8 x 15.1 = 94.6x103 daN = 94.6 tone

2. Calculul momentului capabil al secţiunii ideale de zidărie

• centrul de greutate al zonei comprimate maxime


120x30x(0.5x120 + 30) + 141x30x0.5x30
y zc = = 49.5cm
7830
• momentul capabil al secţiunii ideale de zidărie corespunzător Ncap
M Rd (zna, i) = N cap (0.5l w − y zc ) = 94.6x(0.5x5.0 − 0.495) = 189.7 tm

3. Calculul momentului capabil al peretelui de zidărie confinată

MRd = MRd(zna,i) + MRd (As) = 189.7+113.4 = 303.1 tm

14
EXEMPLUL NR.7.
Calculul rezistenţei de proiectare la compresiune excentrică - momentul încovoietor capabil
(MRd) asociat unei forţe axiale date (NEd) - pentru un perete din zidărie cu inimă armată
(ZIA) cu secţiune dreptunghiulară - Art.6.6.3.4.

1. Date de intrare

1.1. Geometria peretelui (figura Ex.7.1a)


• lw = 500 cm
• tz = 11.5 cm (straturile exterioare)
• tm = 10 cm (stratul median)
1.2. Materiale
• Elemente pentru zidărie din argilă arsă pline (240 x 115 x 63 mm) cu fmed= 10N/mm2 ,
clasa I; zidire fără rost longitudinal
• Mortar M5
• Rezistenţa caracteristică la compresiune, fără rost longitudinal fk = 3.50 = 35.0 daN/cm2
(tabel 4.2a)
• Coeficientul parţial de siguranţă pentru zidărie γM = 2.2 → art. 2.4.2.3.1.(1)
• Rezistenţa de proiectare la compresiune a zidăriei
→ fd = 3.50/2.2 = 1.59 N/mm2 = 15.9daN/cm2
*
• Beton armat (în stratul median) C12/15 → f cd = 9.5N/mm 2 = 95 daN/cm2
• Oţel OB37 (în stratul median) → Ra = 210 N/mm2 = 2100 daN/cm2
• Armarea stratului median → Φ10/15 cm → as = 0.785/0.15 =5.23 cm2/m=0.0523 cm2/cm
1.3 Încărcări
• Forţa axială NEd = 120.0 tone

2. Caracteristicile geometrice

• coeficientul de echivalenţă → relaţia (6.24)


*
f cd 9.5
n ech = 0.75 = 0.75 = 4.48
fd 1.59
• grosimea echivalentă a secţiunii ideale de zidărie nearmată →relaţia (6.29)
tech = 2tz + nechtm = 2 x 11.5 + 4.48 x 10 = 67.8 cm

15
Figura Ex.7.1

3. Calculul momentului capabil al secţiunii echivalente de zidărie nearmată

3.1. Aria zonei comprimate


N Ed 120000
A zc = = = 9434cm 2
0.8f d 0.8x15.9
3.2. Lungimea zonei comprimate
A zc 9434
lc = = = 139.1cm < 0.3l w = 0.3x500 = 150cm → OK!
t ech 67.8
3.3. Distanţa de la centrul de greutate al zonei comprimate până la centrul de greutate al secţiunii
ideale de zidărie
yzci = 0.5lw - 0.5lc = 0.5 x 500 - 0.5 x 139.1 = 180 cm
3.4 Momentul încovoietor de proiectare a secţiunii ideale de zidărie → relaţia (6.26)
MRd (zna,i) = NEd yzci = 120000 x 180 = 216 x 105 daNcm ⇒ 216.0 tm

4. Calculul momentului capabil al armăturilor din stratul median → relaţia (6.30)

M Rd (a s ) = 0.4a s l 2w f yd = 0.4x0.0523x500 2 x2100 = 109.8x105 daNcm ⇒ 109.8tm

5. Momentul capabil al peretelui de zidărie cu inimă armată →relaţia (6.28)

MRd (ZIA) = MRd (zna,i) + MRd (as) = 216.0 + 109.8 = 325.8 tm

EXEMPLUL NR.8.

Calculul rezistenţei de proiectare la forţă tăietoare (VRd) pentru un perete din zidărie
nearmată cu secţiune dreptunghiulară - art.6.6.4.2.

1. Date de intrare

1.1. Geometria peretelui

16
• lw = 500 cm
• t = 25 cm

1.2. Materiale

• Elemente pentru zidărie din argilă arsă pline (240 x 115 x 63 mm) cu fb = 10N/mm2 , clasa
I;
• Mortar M5
• Rezistenţa unitară caracteristică iniţiala la forfecare fvk0 = 0.20 N/mm2 = 2.0 daN/cm2
(tabel 4.3)
• Coeficientul parţial de siguranţă pentru zidărie γM = 2.2 → art. 2.4.2.3.1.(1)
1.3 Încărcări
• Forţa axială N = 80.0 tone
• Momentul încovoietor M = 60.0 tm
2. Determinarea zonei comprimate
2.1. Excentricitatea forţei axiale
M 60.0x105
e0 = = = 75cm
N 80.0x103
2.2 Lungima zonei comprimate
lc = 2 x (0.5lw - e0) = 2 x ( 0.5 x 500 - 75) = 350 cm
2.3. Efortul unitar de compresiune pe zona comprimată

N 80000
σd = = = 9.1daN/cm 2 ⇒ 0.91N/mm 2
l c t 350x25

2.4. Calculul rezistenţei unitare caracteristice → valoarea minimă din relaţiile (4.3a) şi (4.3b) din
Cod.

• fvk = fvk0 + 0.4σd = 0.20 + 0.4 x 0.91 = 0.564 N/mm2 → relaţia (4.3a)
• fvk = 0.034fb +0.14σd = 0.034 x 10 + 0.14 x 0.91 = 0.466 N/mm2 →relaţia (4.3b)
Nota. Valoarea se găseşte în tabelul 4.4a din Cod

2.5. Calculul rezistenţei unitare de proiectare → relaţia (4.4)

f vk 0.466
f vd = m z = 0.75 = 0.159N/mm 2 ⇒ 1.59daN/cm 2
γM 2.2
3. Calculul rezistenţei de proiectare la forţă tăietoare → relaţia (6.31)

VRd = fvdtlc = 1.59 x 25 x 350 ≈ 13900 daN ⇒ 13.9 tone

17
EXEMPLUL NR.9.

Calculul rezistenţei de proiectare la forţă tăietoare pentru un perete din zidărie confinată
cu secţiune dreptunghiulară → art.6.6.4.3
(peretele din exemplul nr 5)
1.1. Geometria peretelui (figura Ex.5.1a.)
• lw = 500 cm
• t = 30 cm
• stâlpişori 30 x 30 cm
1.2. Materiale
• Elemente pentru zidărie din argilă arsă cu goluri verticale (290 x 240 x 138 mm) cu fmed=
10N/mm2 , clasa I; coeficient de corecţie pentru rezistenţa caracteristică fδ = 0.95
• Mortar M5
• Rezistenţa caracteristică la compresiune (fără rost longitudinal) fk = 3.50 x 0.95 = 3.33
N/mm2 = 33.3 daN/cm2 (tabel 4.2a)
• Coeficientul parţial de siguranţă pentru zidărie γM = 2.2 → art. 2.4.2.3.1.(1)
• Rezistenţa de proiectare la compresiune fd = 3.33 /2.2 = 1.51 N/mm2 = 15.1daN/cm2
*
• Beton armat C12/15 → f cd = 9.5N/mm 2 = 95 daN/cm2
• Oţel PC52 → Ra = 300 N/mm2 = 3000 daN/cm2
• Armarea stâlpişorilor → 4Φ16 → 8,04 cm2
• Distanţa între centrele de greutate ale stâlpişorilor ls = 500 - 2x0.15= 470 cm
1.3 Încărcări
• Forţa axială NEd = 80,0 tone
• Moment încovoietor MEd = 60.0 tm

2. Caracteristicile geometrice ale secţiunii transversale

2.1 Determinarea secţiunii ideale de zidărie nearmată


*
f cd 9.5
• coeficientul de echivalenţă n ech = 0.75 = 0.75 ≅ 4.7
fd 1.51
• lăţimea tălpii echivalente bechiv = 30 x 4.7 = 141 cm
• grosimea tălpii echivalente bt = 30 cm
3 Calculul rezistenţei de proiectare la forţă tăietoare a secţiunii echivalente de zidărie nearmată
(VRd1)
3.1. Calculul ariei de zidărie comprimată
• excentricitatea forţei axiale faţă de cetrul de greutate al secţiunii transversale a peretelui

18
M 60.0x105
e0 = = = 75cm
N 80.0x103
• centrul de greutate al ariei comprimate trebuie să se afle la distanţa e0 de centrul de
greutate al secţiunii transversale a peretelui; cu notaţiile din figură valoarea "a" rezultă din
ecuaţia
0.3a(0.3 + 0.5a) + 0.3x1.41x0.5x0.3
1.75 = ⇒ a =4.02 m = 402 cm
0.3a + 1.41x0.3
• lungimea zonei comprimate a inimii peretelui
lc = 402 + 30 = 432 cm
• aria totală a zonei comprimate, care include şi talpa, conform art.6.6.4.2.(2)
Azc = 402 x 30 + 141 x 30 = 16290 cm2
3.2. Calculul efortului unitar de compresiune
N Ed 80000
• σd = = = 4.91daN/cm2 ⇒ 0.49N/mm2
A zc 16290
3.3. Calculul rezistenţei unitare caracteristice la forfecare în rost orizontal
• σd = 0.358 + 0.9(0.371-0.358) = 0.371 N/mm2 → interpolare în tabelul 4.4b din Cod
3.4 Calculul rezistenţei unitare de proiectare la forfecare în rost orizontal → relaţia (4.4)
f vk 0.49
• f vd = m z = 0.75 = 0.167N/mm2 ⇒ 1.67daN/cm2
γM 2.2
3.5 Rezistenţa de proiectare la forfecare în rost orizontal a secţiunii de zidărie nearmată
• VRd1 = fvd tlc = 1.67 x 30 x 432 ≈ 21600 daN ⇒ 21.6 tone
4. Calculul rezistenţei de proiectare la forfecare a armăturii din stâlpişorul comprimat
• VRd2 = 0.2Aascfyd = 0.2 x 8.04 x 3000 = 4.8 tone → relaţia (6.33)
5. Calculul rezistenţei de proiectare a peretelui de zidărie confinată
• VRd = VRd1 + VRd2 = 21.6 + 4.8 = 26.4 tone → relaţia (6.32)

EXEMPLUL NR.10.

Calculul rezistenţei de proiectare la forţă tăietoare pentru un perete din zidărie confinată şi
armată în rosturile orizontale cu secţiune dreptunghiulară → art.6.6.4.4. (peretele din
exemplul nr 9.)
1. Date suplimentare
1.1. Înălţimea peretelui htot = 9.00 m > lw = 5.00 m → se aplică relaţia 6.35 din Cod
1.2 Armăturile din rostul orizontal 2Φ8 OB37 → Asw = 1.00 cm2 cu fysd = 2100 daN/cm2
1.3 Distanţa pe verticală între armăturile din rostul orizontal s = 3 x (13.8 +1.2) = 45.0 cm (trei
asize).

19
2. Rezistenţa de proiectare a armăturilor din rosturile orizontale
A sw 1.00
• VRd3 = 0.8l w f ysd = 0.8x500x 2100 = 18.7x103 daN ⇒ 18.7tone
s 45.0
3. Rezistenţa de proiectare la forţă tăietoare a peretelui de zidărie confinată şi armatăîn rosturile
orizontale
• VRd = VRd1 + VRd2 + VRd3 = 21.6 + 4.8 + 18.7 = 45.1 tone

EXEMPLUL NR.11
Calculul rezistenţei de proiectare a unui panou de zidărie de umplutură într-un cadru de
beton armat - Art.6.6.5.

1. Date de temă

1.1 Cadru din beton armat P+3E (4 niveluri)


• deschidere interax l0 = 500 cm
• înălţime de nivel het = 320 cm
• stâlpi 45 x 45 cm (toate nivelurile)
• grinzi 25 x 50 cm (toate nivelurile)
• beton C16/20
1.2 Panoul de zidărie
• panou de zidărie din cărămidă plină, t = 25 cm
- varianta Pa ⇒ panou plin
- varianta Pb ⇒ panou cu un gol de fereastră 150 x 120 cm
• materiale pentru zidărie:
- varianta Za (valori minime),
⇒ cărămidă C7.5 (fmed ≡ fb = 7.5 N/mm2 → P100-1/2006 , 8.2.1.2.)
mortar M5 → CR6-2006, 3.2.3.1., tab.3.2
- varianta Zb (valori maxime)
⇒ cărămidă C10 (fmed ≡ fb = 10 N/mm2)
mortar M 10
1.3. Caracteristicile mecanice de rezistenţă şi deformabilitate ale materialelor:
• beton:
- Eb = 27000 N/mm2 (→ STAS 10107/0-90)
• zidărie
- varianta Za:
• rezistenţa unitară caracteristică la compresiune fk = 2.3 N/mm2 (→ art.
4.1.1.1.1.(7), tab.4.2a, pentru zidărie alcătuită conform fig.4.1b)
• coeficientul de siguranţă pentru zidărie γM = 2.2 (→ art 2.3.2.3.)
fk 2.3
• rezistenţa unitară de proiectare la compresiune: f d = = = 1.05N / mm 2 (→
γ M 2.2
art.4.1.1.2.2., relaţia (4.4) cu mz = 1.0)
• rezistenţa unitară caracteristică la forfecare sub efort de compresiune zero : fvk0 =
0.20 N/mm2 (→ art. 4.1.1.2.1, tab.4.3)
20
• rezistenţa unitară de proiectare la forfecare sub efort de compresiune zero :
f vk 0 0.20
f vd 0 = = = 0.091N / mm 2
γM 2.2
• modulul de elasticitate longitudinal al zidăriei Ez = 500 fk = 500 x 2.3 = 1150
N/mm2 (→ art. 4.1.2.2.1., tab.4.9, deformaţii pentru SLU)
- varianta Zb:
2
• rezistenţa unitară caracteristică la compresiune fk = 3.45 N/mm (→ art.
4.1.1.1.1.(7), tab.4.2a, pentru zidărie alcătuită conform fig.4.1b)
• coeficientul de siguranţă pentru zidărie γM = 2.2 (→ art. 2.3.2.3.)
f k 3.45
• rezistenţa unitară de proiectare la compresiune: f d = = = 1.57 N / mm 2 (→ art.
γM 2.2
4.1.1.2.2. relaţia (4.4) cu mz = 1.0)
• rezistenţa unitară caracteristică la forfecare sub efort de compresiune zero : fvk0 =
0.30 N/mm2 (→ art. 4.1.1.2.1, tab.4.3)
• rezistenţa unitară de proiectare la forfecare sub efort de compresiune zero :
f vk 0 0.30
f vd 0 = = = 0.136 N / mm 2
γM 2.2
• modulul de elasticitate longitudinal al zidăriei Ez = 500 fk = 500 x 3.45 = 1725
N/mm2 (→ art. 4.1.2.2.1., tab.4.9, deformaţii pentru SLU)
1.4 Caracteristicile geometrice şi mecanice ale panoului de zidărie:
• lungimea panoului : lp = 500 - 45 = 455 cm
• înălţimea panoului : hp = 320 - 50 = 270 cm
• lungimea diagonalei panoului: D p = l2p + h 2p = 4552 + 2702 ≅ 530cm
Dp 530
• lăţimea diagonalei echivalente d p = = = 53cm (→P100-1/2006, 8.6.1.(6))
10 10
lp 455
• cos θ = = = 0.858 ⇒ cos 2 θ = 0.737
Dp 530

• aria diagonalei echivalente pentru panoul plin:


• Adp = dp x t = 53 x 25 = 1325 cm2
1.5 Caracteristicile geometrice ale cadrului:
454
• momentul de inerţie al stâlpului Is = = 34.2 x10 4 cm 4
12
1.6. Panouri cu gol de fereastră
A gol 120 x150
• Raportul = = 0.1465
A panou 270x 455

• Coeficientul de reducere a lăţimii diagonalei echivalente


2
⎛ A gol ⎞ A
ηgol = 0.6⎜ ⎟ − 1.6 gol + 1 = 0.6x 0.14652 − 1.6 x 0.1465 + 1 = 0.778 (→C.8.7.3.)
⎜ A panou ⎟ A panou
⎝ ⎠
• Lăţimea diagonalei echivalente dp (gol) = 0.778 x 53 = 41.2 cm

21
2. Rezistenţele de proiectare ale panourilor de zidărie

2.1 Rezistenţa de proiectare corespunzător mecanismului de rupere prin lunecare din forţă
tăietoare în rosturile orizontale (FRd1)
i. Coeficientul α depinde numai de proporţia panoului
⎛ hp ⎞ ⎛ 270 ⎞
α = 0.07⎜ 4 − 1⎟ = 0.07⎜ 4 − 1⎟ = 0.096 (→art. 6.6.5, relaţia 6.41)
⎜ lp ⎟ ⎝ 455 ⎠
⎝ ⎠
1
ii. FRd1 (zu ) = f vd 0 l p t p (1 + α) (→art. 6.6.5, relaţia 6.40)
cos θ
1
ii.1. Pentru varianta Za FRd1 = 0.091x 4550 x 250(1 + 0.096) = 132.2kN
0.858
1
ii.2. Pentru varianta Zb FRd1 = 0.136 x 4550x 250(1 + 0.096) = 197.6kN (+49%)
0.858

2.2. Rezistenţa de proiectare corespunzătoare mecanismului de rupere prin strivirea diagonalei


comprimate (FRd2) se determină cu relaţia (→ art. 6.6.5, relaţia 6.42):
Eb
FRd 2 (zu ) = 0.8f d cos 2 θ4 I st h p t 3p
Ez

i. Pentru varianta Za
27000
FRd 2 (zu ) = 0.8x1.045x 0.8582 4 x34.2x108 x 2700x 2503 = 148.4kN
1150

ii. Pentru varianta Zb


27000
FRd 2 (zu ) = 0.8x1.57 x 0.8582 4 x 34.2x108 x 2700x 2503 = 201.5kN
1725

2.3. Rezistenţa de proiectare corespunzătoare mecanismului de rupere prin fisurarea în scară în


lungul diagonalei comprimate (FRd3) se determină cu relaţia (→ art. 6.6.5, relaţia 6.43):
f vd 0 l p t p
FRd 3 (zu ) =
0.6 cos θ

i. Pentru varianta Za
0.091x 4550x 250
FRd 3 (zu ) = = 201kN
0.6 x 0.858

ii. Pentru varianta Zb


0.136 x 4550x 250
FRd 3 (zu ) = = 301kN
0.6x 0.858

2.4. Rezistenţa de proiectare a panoului corespunde mecanismului de lunecare în rost orizontal:


i. Varianta Za FRd = 132.2 kN (→ FRd1)
ii. Varianta Zb FRd = 197.6 kN (→ FRd1)

22
EXEMPLUL Nr.12

Determinarea coeficientului de reducere a lăţimii diagonalei la panourile de zidărie de


umplutură
2
1. Dimensiunile panoului de zidărie P1 : 5.40 x 2.70 m → Apanou(1) = 14.58 m
Gol de fereastră mare: 1.50 x 2.40 m = 3.60 m2 < 0.4 Apanou(1) = 0.4 x 14.58 =5.83m2
• Coeficientul de reducere a lăţimii diagonalei →
2
⎛ A gol ⎞ A 2
ηgol = 0.6⎜ ⎟ − 1.6 gol + 1 = 0.6⎛⎜ 3.60 ⎞⎟ − 1.6 3.60 + 1 = 0.64
⎜ A panou ⎟ A panou ⎝ 14.58 ⎠ 14.58
⎝ ⎠
A gol 3.60
ηgol = 1 − 2.5 = 1 − 2.5 = 0.38
A panou 14.58

1.2 Gol de fereastră mic: 1.20 x 1.80 m = 2.16 m2


• Coeficientul de reducere a lăţimii diagonalei →
2
⎛ A gol ⎞ A gol ⎛ 2.16 ⎞
2
2.16
ηgol = 0.6 ⎜ ⎟ − 1.6 + 1 = 0.6⎜ ⎟ − 1.6 + 1 = 078
⎜ A panou ⎟ A ⎝ 14.58 ⎠ 14.58
⎝ ⎠ panou
A gol 2.16
• ηgol = 1 − 2.5 = 1 − 2.5 = 0.63
A panou 14.58

2
2. Dimensiunile panoului de zidărie P2 : 3.60 x 2.70 m → Apanou(2) = 9.72 m

Gol de fereastră mare : 1.50 x 2.40 m = 3.60 m2 < 0.4 Apanou(1) = 0.4 x 9.72 = 3.89m2
• Coeficientul de reducere a lăţimii diagonalei →
2
⎛ A gol ⎞ A gol ⎛ 3.60 ⎞
2
3.60
ηgol = 0.6 ⎜ ⎟ − 1.6 + 1 = 0.6⎜ ⎟ − 1.6 + 1 = 0.49
⎜ A panou ⎟ A panou ⎝ 9.72 ⎠ 9.72
⎝ ⎠
A gol 3.60
ηgol = 1 − 2.5 = 1 − 2.5 = 0.07
A panou 9.72

2.2. Gol de fereastră mic: 1.20 x 1.80 m = 2.16 m2


• Coeficientul de reducere a lăţimii diagonalei →
2
⎛ A gol ⎞ A 2
ηgol = 0.6⎜ ⎟ − 1.6 gol + 1 = 0.6⎛⎜ 2.16 ⎞⎟ − 1.6 2.16 + 1 = 0.67
⎜ A panou ⎟ A panou ⎝ 9.72 ⎠ 9.72
⎝ ⎠
A gol 2.16
• ηgol = 1 − 2.5 = 1 − 2.5 = 0.33
A panou 9.72

23
EXEMPLUL NR.13.

Calculul rezistenţei de proiectare a unui perete despărţitor din zidărie de cărămidă pentru
acţiunea seismică perpendiculară pe plan - art. 6.6.6.

1.1.Date generale

• Perete despărţitor 11.5 x 300 x 500 cm (rezemat pe planşeu, fixat lateral şi sub grinda
structurii, la partea superioară ⇒ rezemare simplă pe contur)- nu condiţionează continuarea
funcţionării

1.2.Materiale şi rezistenţe de calcul

• Cărămidă plină fmed = 10 N/mm2, mortar M5


• Rezistenţa caracteristică a zidăriei la compresiune fk = 35 daN/cm2 (→ tab.4.2a.- fig.4.1a)
• Rezistenţele caracteristice ale zidăriei la încovoiere perpendicular pe planul peretelui (→ tab.
4.5):
- rupere paralel cu rostul orizontal fxk1 = 2.4 daN/cm2
- rupere perpendicular pe rostul orizontal fxk2 = 4.8 daN/cm2
• Rezistenţele de proiectare ale zidăriei la încovoiere perpendicular pe planul peretelui pentru
SLS (γzid = 1.5, pentru pereţi nestructurali la clădiri din clasa de importanţă I) → art.
6.6.1.4.(2):
- rupere paralel cu rostul orizontal fxd1 = 1.60 daN/cm2
- rupere perpendicular pe rostul orizontal fxd2 = 3.20 daN/cm2
• Rezistenţele de proiectare la încovoiere perpendicular pe planul peretelui pentru ULS (γzid =
2.2)
- rupere paralel cu rostul orizontal fxd1 = 1.10 daN/cm2
- rupere perpendicular pe rostul orizontal fxd2 = 2.20 daN/cm2

1.3. Caracteristicile de rezistenţă ale peretelui

100 x11.5 2
• Modulul de rezistenţă elastic Wel = = 2205 cm 3 /m
6

1.4. Calculul rezistenţei peretelui (momente încovoietoare capabile)

• Rezistenţa pentru SLS


- MRd1 = 1.60 x 2205 = 0.03 tm/m
- MRd2 = 3.20 x 2205 = 0.06 tm/m
• Rezistenţa pentru ULS
- MRd1 = 1.10 x 2205 = 0.02 tm/m
- MRd2 = 2.20 x 2205 = 0.04 tm/m

24