LAPORAN KAJIAN TINDAKAN

TEKNIK PEMBELAJARAN AKTIF DAPAT MENARIK MINAT MURID DALAM P&P KELAS FOKUS KHAS TERHADAP PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN

OLEH :

PUVANESWARI VADIVELLOO GURU CEMERLANG PSK SMK ALMA BUKIT MERTAJAM

2010

sosial dan afektif. murid-murid kelas ini tidak begitu berminat disebabkan tiada peperiksaan dan hanya belajar dua waktu dalam seminggu. 1. tetapi budak-budak ini pula malas. sering digantung seko lah atau dibuang terus. biar saya gunakan teknik papan dan kapur sajaµ. .µ Huh.. disertai dengan anggapan yang negatif. Kajian ini telah dijalankan selama 10 bulan.. Oleh itu.PENDAHULUAN Kajian tindakan ini disediakan khas untuk murid-murid kelas belakang.0 Refleksi P&P lalu Langkah saya ke kelas 5KP2 ini. Nak laksanakan P&P aktif mesti tak jadi. saya telah mengaplikasikan teknik -teknik Pembelajaran Aktif dalam P&P agar mereka faham tentang apa yang sedang mereka pelajari.. Saya telah mula mengajar kelas ini sejak awal tahun ini. Tinjauan awal mendapati . Dapatan soal selidik menunjukkan murid lebih suka melibatkan diri dalam P&P kelas melalui pembelajaran aktif. Teknik Pembelajaran Aktif yang bervariasi dapat menarik minat murid dalam melibatkan tiga dimensi pembelajaran iaitu dimensi kognitif. mulai Januari ² Oktober 2010..payahlah.. ´Bagaimanakah murid-murid ini nak belajar PSK dengan saya?µ Saya lebih suka mengajar kelas hadapan dengan pelbagai teknik P&P. ada yang suka ponteng. kerap keluar. Maklumat mengenai kajian : Tajuk : Teknik Pembelajaran Aktif dapat menarik minat murid dalam P&P kelas ² fokus Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan (PSK) Jumlah murid : 39 orang dari 5KP2 Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti corak pembelajaran yang paling sesuai dan diminati oleh murid-murid kelas belakang dalam mempelajari subjek ters yang tiada peperiksaan seperti Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan ini.

Saya akan menyesuaikan setiap tajuk pengajaran dengan tahap murid saya. Walaupun mereka kurang berpengetahuan sivik dari aspek pengetahuan. boleh tak kita orang buat lakonan dan demo seperti kelas 5ST yang cikgu buat tempoh hariµ? Cikgu tak bagi kami buat projek kumpulan langsung.µ Soalan sedemikian telah membangkitkan saya ... Saya dengan segera. mula berbual dengan murid-murid ini. saya yakin P&P Pembelajaran Aktif saya dapat menyekat perlabelan ini sewaktu P&P PSK dan seterusnya dapat membantu mereka lulus kertas PSK. Saya berjanji. Soalan tersebut telah memarakkan api dalam diri saya untuk tidak melepaskan murid-murid ini.Ketika saya berada di kelas 5KP2 untuk minggu kedua. berpasangan atau berkumpulan. namun mereka dapat turut serta dalam P&P PSK dalam kelas.Tidak suka belajar . tiba -tiba seorang murid bersuara.0 Fokus Kajian Fokus kajian saya ialah lebih kepada aplikasi Pembelajaran Aktif. saya dapati mereka lebih s uka beraktif dalam P&P daripada duduk dan salin atau dengar ceramah. tetapi saya akan terapkan aspek -aspek ini dalam diri mereka sepanjang tahun akhir mereka di sekol ah ini. ´ Cikgu. . Hasil perbualan dan perbincangan bersama mereka. Muridmurid kelas ini sering dilabel sebagai : . saya akan menerapkan nilai ´Saya suka belajar Sivikµ pada murid-murid ini. Saya bertekad untuk mengajar mereka dengan pengaplikasian teknik Pembelajaran Aktif yang tela h saya terima dari pihak PPK.Tidak suka membuat kerja sekolah . Walaupun murid-murid saya menghadapi masalah untuk menyumbangkan idea dan jawapan bagi soalan -soalan secara akademik. kemahiran dan nilai. Secara tidak langsung mereka juga akan menunjukka n minat pada subjeksubjek lain. Saya ingin melibatkan murid-murid ini dalam setiap P&P PSK saya samada secara individu.Suka bersembang Dengan mengambil kira aspek -aspek ini. 2.

5. 3. Membentuk murid yang berpengetahuan.0 Kumpulan Sasaran Kajian ini melibatkan kelas 5KP2. Meningkatkan minat murid dalam PSK 3.1 Objektif Umum 1.0 Metod kajian : Eksperimen .Kajian kes . Membolehkan murid kelas belakang turut serta dalam aktiviti P&P dalam kelas. objektif kajian ini merangkumi dua aspek.3.2 Objektif Khusus 1.0 Objektif Kajian Secara umumnya. Menanam sikap Aku Pun Boleh pada diri murid.Ujian 1 & Ujian 2 . 3. Meningkatkan peratus kelulusan PSK dalam ujian dan peperiksaan dalaman sekolah berbanding dengan subjek subjek lain.Soal selidik 1 & 2 .Etnografi . 4. berkemahiran dan bernilai sivik 2. iaitu : 1) Objektif umum 2) Objektif Khusus 3. Meningkatkan peratus murid lulus PSK setiap ujian dan peperiksaan dalaman 4. Membantu murid dalam menguasai pelbagai kemahiran belajar 2. Kesemua murid dalam kelas ini berbangsa Melayu.Pemerhatian .

iaitu hamper 70% mengatakan tiada mi nat dalam PSK. Sebelum kajian saya dapati. . saya dapat membuat kesimpulan bahawa pembelajaran aktif yang saya kendalikan sela ma sepuluh bulan dengan kumpulan murid ini sebenarnya telah membuahkan hasil yang cukup bermakna bagi saya. saya jalankan secara sendiri dari tema ke tema. murid seolah-olah tidak mahu member respons dan kurang aktif.2 (b) Soal selidik 2 Boring soal selidik yang sama diedarkan untuk kali kedua selepas aplikasi pembelajaran aktif dalam P&P PSK. Hasil maklum balas amat menggembirakan saya sebagai seorang guru. 5.1. Langkah ini merupakan akses kendiri.3 Ujian sebelum pembelajaran aktif (1)dan selepas pembelajaran aktif (2) Kedua-dua ujian ini. Borang ini saya edarkan pada pertengahan bulan Oktober 2010.1 Pemerhatian Saya melakukan pemerhatian sebelum dan selepas kajian untuk mengetahui tingkah laku setiap murid semasa proses P&P.1. Ujian-ujian ini ada yang bertulis dan ada yang dijalankan dalam bentuk kuiz. sumbangsaran dan permainan akademik. Sikap berfikir ´out of the boxµ tiada langsung.1. 5. Ramai murid berasa seronok untuk belajar PSK. Murid diberi set soalan-soalan ringkas mengenai topic yang akan saya ajar untuk mendapatkan jawapan.5. Ada antara mereka yang tidaak bekerjasama lan gsung. M aklum balas yang saya terima agak pudar.1.2 (a) Soal selidik 1 Soal selidik ini saya edarkan sebelum aplikasi pembelajaran aktif dalam P&P kelas. Melalui soal selidik kedua ini. 5. Saya juga mendapati kebanyakan murid lelaki dan segelintir murid perempuan memberi riak muka yang kurang menyenangkan jika saya menyuruh mereka bergerak atau berbincang dalam kumpulan. Harapan mereka sepenuhnya terikat pada buku teks dan guru sahaja.

murid dapat menghasilkan rajah dengan kreatif dan baik.5. Ramai murid mendapati sukar untuk menjawab soalan-soalan mudah seperti : Siapakah YDPA Malaysia? (Tema 5) Apakah maksud wawasan diri (Tema 1) Contoh badan kerajaan dan bukan kerajaan (Tema 2) Maksud pendidikan sepanjang hayat ( Tema 1) 5. berkongsi dan mengambiltahu tentang pendidikan sepanjang hayat dan usaha untuk berjaya dalam hidup masing -masing.3 (a) Ujian 1 Ujian ini dijalankan untuk menentukan tahap kebolehan dan kecemerlangan murid dalam PSK.1.3 (b) Ujian 2 Ujian ini saya jalankan selepas menjalankan sesuatu aktiviti pembelajaran aktif mengikut tema atau unit. Saya mendapati murid dapat menjawab soalan-soalan yang sama dengan mudah tanpa sebarang masalah.1. Contohnya. . (Teknik Galeri Tour) Dengan pembelajaran aktif sedemikian murid dapat menghasilkan. ketika saya mengajar unit Pendidikan Sepanjang Hayat dengan kaedah teknik pokok dan teknik tulang ikan secara berpasangan. mempamerkan. Mereka dapat meletakkan misi hidup mereka dan wawasan diri di puncak rajah dengan mengariskan usaha usaha yang perlu dilaksanakan untuk mencapai misi tersebut. Produk setiap kumpulan tersebut saya lekatkan pada dinding dalam kelas mereka dan menyuruh setiap murid berjalan mengikut arah jam untuk melihat dan membaca dan menyatakan misi rakan -rakan mereka.

Kepelbagaian teknik yang digunapakai dalam kelas dapat mewujudkan suasana P&P yang positif. terdapat tiga . Murid juga didapti lebih berkeyakinan untuk melibatkan diri dalam aktiviti -aktiviti P&P. Mereka juga dapat mengangkat tangan untuk menjawab soalan -soalan yang diajukan tanpa perasaan rendah diri. Saya berasa seolah -olah murid sentiasa menunggu untuk mendapatkan teknik yang baru setiap kali saya masuk ke kelas. teknik pembelajaran aktif sebenarnya dapat membantu murid tanpa mengenal kel as yang diduduki oleh mereka.2 Teknik-teknik Pembelajaran Aktif Berikut merupakan antara teknik-teknik pembelajaran aktif yang sering saya guna pakai dalam P&P PSK bersama 5KP2 ini. Walaubagaimanapun.5. murid menunjukkan tindakan yang pasif terhadap P&P manakala selepas kajian saya dapat melihat satu corak perubahan yang positif. Selain itu.0 Refleksi Kajian Pencapaian murid dalam Ujian 1 dan Ujian 2 menunjukkan peningkatan yang amat ketara. terdapat perubahan yang mendadak sebelum dan selepas. murid juga sering memberi idea dalam jenis aktiviti yang boleh dikendalikan dalam P&P kelas.3 Analisis Tinjauan Masalah Berdasarkan pemerhatian. Galeri Tour Sumbang saran Choose n Pick Dictogloss Me n Mirror Lakonan dan Simulasi Penulisan koperatif Deal or No Deal Word Craze 5. Penglibatan murid dalam P&P kelas ketika saya mengajar amat positif. Ini sekaligus mewujudkan suasana pembelajaran yang konduksif dan memberangsangkan 6. Sebelum kajian. Hasil dapatan kajian mendapati bahawa.

Mengguna pakai beberapa teknik pembelajaran aktif yang terpilih dalam mengajar topik yang bertema Malaysia Negara Berdaul at . Analisis ujian dan peperiksaan dalaman sekolah PSK bagi tahun 2010 menunjukkan peratus kelulusan yang bai k berbanding dengan subjek-subjek yang lain.Guru boleh merekacipta teknik pembelajaran aktif yang lebih bercorak individualistic . dapat dijadikan ikhtibar dan kepada guru-guru yang mengajar kelas-kelas belakang. Saya tidak dapat membuat sebarang perubahan pada ketiga-tiga murid ini kerana mereka terlibat dengan masalah disiplin sekolah dan pada pertengahan bulan April mereka tidak lagi bersekolah. Saya berharap agar hasil kajian ini. 8.0 Cadangan Untuk Kajian Seterusnya Berikut merupakan cadangan untuk kajian seterusnya. saya dapati terdapat perubahan yang positif dari aspek pengajaran guru dan amalan pembelajaran murid.0 Penutup Hasil dari kajian tindakan yang saya kendalikan ini.orang murid lelaki yang agak malas dan bersikap sambil lewa. Ingatlah P&P yang berkesan sebenarnya dibentuk oleh seorang guru. Selain itu. murid 5KP2 merupakan kumpulan pertama yang dapat menghantar semua folio kerja Khidmat Masyarakat mereka. Kejayaan saya dengan kelas ini amat bermakna kerana akhirnya saya lebih suka mengajar kelas ini berbanding dengan kelas hadapan yang lain. . 7.Penggunaan teknik Futuristik dalam pembelajaran aktif. .

Helms.L. & Koehler. K.Organizational Communications: Behavioral Perspective. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka. Person and context in becoming a new teacher. Mohd. New York: Holt.Teaching and Teacher Education. Applbaum. 2004..E. 15: 273-285. M. & Wilkin. Flores. H.O. Public Personnel Management 18(4) Winter: 415-429. Ke 2.M. R. learning to teach? School-based non teaching activity in an initial teacher education and training partnership scheme. Hodkinson. Anatol. Rinehart &Wionston. Majid Konting.R. (1999). and Hodkinson. Teaching to learn. Journal of Education for Teaching. M. P.Ed.W. A. (1981). J.W. Kaedah penyelidikan pendidikan. .BIBLIOGRAFI Alexander. The relationship between supervisor communication and subordinate performance and satisfaction among professionals. (2001). 27(2): 135-148. (1989). E. R.

Lampiran 1 Histogram menunjukkan peratus kenaikan minat belajar murid sebelum dan selepas pembelajaran aktif dalam kelas 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% penglibatan diri dlm P&P kelas .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful