Nistor T. STAN
Prof. univ. dr.

Neculai C. MUNTEANU
Prof. univ. dr.

(coordonator)

LEGUMICULTUR|
Volumul II

Editura "Ion Ionescu de la Brad"

IA{I - 2001

Coperta [i subcoperta:
Veronica APETREI

Referen]i [tiin]ifici:
Prof. dr. Victor POPESCU Prof. dr. Viorel BERAR

Universitatea de {tiin]e Agronomice [i de Medicin\ Veterinar\ Bucure[ti Universitatea de {tiin]e Agricole [i de Medicin\ Veterinar\ a Banatului Timi[oara

Contribu]ia autorilor: Prof. dr. Nistor Stan: Capitolele 7 [i 11 - integral [i Capitolul 10 - Tehnologii `n câmp Prof. dr. Neculai Munteanu: Capitolele 8 [i 9 integral [i Capitolul 10 (f\r\ Tehnologii `n câmp)

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României: STAN, NISTOR Legumicultur\ / prof.univ.dr. Nistor T. STAN, - Ia[i: Editura “Ion Ionescu de la Brad”, 1999-2001 2 vol.; 24 cm. ISBN 973-98978-9-4 Vol. 2 / Stan Nistor, Munteanu Neculai, 2001, 244 p. 87 fig., Bibliogr. - ISBN 973-8014-46-8.

ISBN: 973-8014-46-8

I Munteanu, Neculai
635.1/.8

ISBN: 973-8014-46-8

© Editura “Ion Ionescu de la Brad” Ia[i

LEGUMICULTUR| II

CUPRINS
Capitolul 7 CULTURA LEGUMELOR PENTRU R|D|CINI..................... 9 7.1. Morcovul ....................................................................................... 10 7.1.1. Importan]a culturii.................................................................. 10 7.1.2. Originea [i aria de r\spândire................................................. 10 7.1.3. Particularit\]i botanice [i biologice........................................ 10 7.1.4. Rela]iile cu factorii de mediu ................................................. 12 7.1.5. Soiuri...................................................................................... 12 7.1.6. Tehnologia de cultivare.......................................................... 14 7.2. P\trunjelul .................................................................................... 18 7.2.1. Importan]a culturii.................................................................. 18 7.2.2. Originea [i aria de r\spândire................................................. 18 7.2.3. Particularit\]i botanice [i biologice ..............................................18 7.2.4. Rela]iile cu factorii de mediu........................................................19 7.2.5. Soiuri..............................................................................................19 7.2.6. Tehnologia de cultivare.................................................................21 7.3. P\stârnacul ...........................................................................................21 7.3.1. Importan]a culturii.................................................................. 21 7.3.2. Originea [i aria de r\spândire................................................. 22 7.3.3. Particularit\]i botanice [i biologice........................................ 22 7.3.4. Rela]iile cu factorii de mediu ................................................. 22 7.3.5. Soiuri...................................................................................... 23 7.3.6. Tehnologia de cultivare.......................................................... 23 7.4. }elina pentru r\d\cini ................................................................. 23 7.4.1. Importan]a culturii.................................................................. 23 7.4.2. Originea [i aria de r\spândire................................................. 25 7.4.3. Particularit\]i botanice [i biologice........................................ 25 7.4.4. Rela]iile cu factorii de mediu ................................................. 26 7.4.5. Soiuri...................................................................................... 27 7.4.6. Tehnologia de cultivare.......................................................... 27 7.5. Ridichile ........................................................................................ 30 7.5.1. Importan]a culturii.................................................................. 30 7.5.2. Originea [i aria de r\spândire................................................. 31 7.5.3. Particularit\]i botanice [i biologice........................................ 31
3

.................... 81 8.......2.............. 91 8.....1.................................................. Tehnologia de cultivare.......4................... N....5...............................1....... 84 8.................. 93 4 ......2....1.. Rela]iile cu factorii de mediu ......................... 42 Capitolul 8 CULTURA LEGUMELOR DIN GRUPA CEPEI ...................................... Soiuri.......................... 76 8.............. Cultura prin r\sad..................................................... 48 8... Importan]a culturii.............. Soiuri.... Particularit\]i botanice [i biologice....................................3..... MUNTEANU 7.............. Particularit\]i botanice [i biologice.....3.... 60 8....... 73 8....6.............6............................... 90 8...........Cultura ridichilor de var\ [i de iarn\. 37 7................... 42 7......... Rela]iile cu factorii de mediu ... Importan]a culturii.......6...2.......... 83 8............................ 80 8.............................3............ 90 8...1............ 54 8...........2..........2.......1...1................................ Rela]iile cu factorii de mediu . 52 8..... Usturoiul comun ................1....1...........2..................6................................. Importan]a culturii.......3.......... Originea [i aria de r\spândire....................6......6. Cultura cepei verzi (stufat)..........................................1................................3.....................6............3.............. 33 7.................... 40 7................................ Cultura cepei prin r\sad .....2.......5.... 47 8......6..........................2................1...........5.. 48 8..................... Sfecla ro[ie ......... 54 8.......................4.......... Importan]a culturii.. Cultura cepei prin sem\nat direct (ceaclama) ................. Rela]iile cu factorii de mediu ........5...........................Cultura ridichilor de lun\ . 47 8..3..............3... 46 8. 33 7................... Originea [i aria de r\spândire....5.....6.............................3.......................6.5....2............................. Soiuri...N........4...........................................6........ Rela]iile cu factorii de mediu ....6......1...............................1......................6....... STAN........... 39 7... Particularit\]i botanice [i biologice............. Ceapa comun\ .................................................................................5.....................3...................5..........................................................................................3........ Particularit\]i botanice [i biologice....1............ Prazul .2................... 88 8...............1............2.......... 87 8..... 89 8. 54 8.... Originea [i aria de r\spândire.......................2....... Soiuri.............................................. 32 7.......2..... 39 7................ 33 7. 84 8.....1.....5...1.................6................................5..3................................................ Originea [i aria de r\spândire..........6..................... Cultura prin sem\nat direct................................. Cultura cepei prin arpagic .2....6...................... 87 8......3... 39 7.......1........6.......6...................... 88 8........ 80 8....................1...... 82 8.................................... 41 7......4........................... Tehnologia de cultivare....4........................................ Tehnologia de cultivare......4...........................6................... Tehnologia de cultivare............ Soiuri ........6................ Tehnologia de cultivare.3....

..................5................. Soiuri. Alte plante legumicole din grupa cepei. Varza alb\ pentru c\p\]ân\ ...... 113 Capitolul 10 CULTURA LEGUMELOR DIN GRUPA VERZEI ............................1........ 138 10.........................1........1.............. Cultura în teren protejat cu materiale plastice..... 116 10............. Ceapa de iarn\ sau de tuns .............. Importan]a culturii.............1...1.. Originea [i aria de r\spândire............. 117 10............................................ Soiuri...... 146 10.............6.1.......................................... 115 10........................ Usturoiul de Egipt ..........................5................................................................ Tehnologia de cultivare.............. 95 8........4. Cultura în teren neprotejat........ Rela]iile cu factorii de mediu ...............1..2....................................5.............................................................2.4................1....1..1............... Originea [i aria de r\spândire................................................... Tehnologia de cultivare.........2...........4....3... 145 10........... 100 9...... 115 10..........2................ 98 9............1............1..... Tehnologia de cultivare.........2.....................................6...............2.................2...6........................... 98 9.................1.......3............... 122 10..4..................... Cultura prin sem\nat direct în câmp .......... Cultura târzie (de toamn\) .. 96 8. Importan]a culturii.......... Particularit\]i botanice [i biologice... 98 9.....1......6............... 132 10..................1.. 146 5 ........................ Ceapa de Egipt ..................... 99 9.................................. 102 9. 118 10......6..... 105 9................1......6.................................. 97 Capitolul 9 CULTURA LEGUMELOR PENTRU TUBERCULI {I R|D|CINI TUBERIZATE ......... 146 10..4... Cartoful timpuriu................LEGUMICULTUR| II 8............ 96 8...............................2...................3............ Ceapa m\rg\ritar. 137 10. 105 9........ 145 10..........4....... 145 10............................................................... Cultura `n teren protejat cu materiale plastice.... Particularit\]i botanice [i biologice..... 105 9........ 122 10..............................2.........................6...........................3.... 95 8.1........5..................... Cultura de var\...................4............ Soiuri.............4..... 135 10.......... 115 10... 110 9....6..................1..4.. 120 10................................4... 94 8..........6.................................1..5............................2... Particularit\]i botanice [i biologice.6..............................1......1................1......1.................3............... 145 10..............2.1..............4................................................................................2.................................. Originea [i aria de r\spândire.... Rela]iile cu factorii de mediu ...................1....1. Ceapa e[alota.......... Rela]iile cu factorii de mediu ...... Importan]a culturii...............2........................................................................... Varza ro[ie .... Batatul ...............2......1.... Cultura timpurie în teren neprotejat ...

. 157 10............................... STAN.................. 178 10......... N.................. 151 10.............................. Importan]a culturii...........................................4.... Conopida .............. 151 10........ Particularit\]i botanice [i biologice. 172 10...... 149 10.................5........... Cultura în ser\ .........3............ Originea [i aria de r\spândire.........4. Cultura timpurie ................. Cultura târzie......2................................................6..........................6...................3......7.........2...................................1......................3 Cultura în teren protejat cu materiale plastice................... Originea [i aria de r\spândire............. 159 10..........................6........................................ 174 10....... Tehnologia de cultivare....................................5..4.7........1...........................4........................ Originea [i aria de r\spândire...6.................5............................................ 174 10................................... 163 10... Rela]iile cu factorii de mediu ................6...... 158 10....................3.....6.......... 157 10. 159 10.... Importan]a culturii. Particularit\]i botanice [i biologice..4.....3..2..................4............................................... Varza de Bruxelles ....... 150 10....... 174 10.......................8........................ Soiuri................ 177 10........ 153 10............... Importan]a culturii............. 148 10....2..........................7............ Soiuri......3........................................... Soiuri..................1.. 163 10...........6.. Originea [i aria de r\spândire.......4.6...........................5........... Rela]iile cu factorii de mediu ... 176 10...........6..3...................6...5......................................6...................................1... Cultura târzie....... Broccoli.....6..... 176 10...... 153 10..........6..2......................3......................................................... 148 10......6....................2.... 148 10........ 156 10......................6.................................5......2............... Rela]iile cu factorii de mediu .................... 169 10........................... Varza crea]\............................ Tehnologia de cultivare................................ Soiuri... 148 10...............2......................... Particularit\]i botanice [i biologice................... 175 10................................. 161 10....... Importanta culturii......................... 178 10........................4........... 155 10...............5.. Soiuri.................................................... Tehnologia de cultivare........... Rela]iile cu factorii de mediu ......... 174 10...3.........7.. Importan]a culturii.....................................1........6..... Importan]a culturii..................... 155 10..... 151 10...... 157 10.............. 178 6 ...........3....4...............5.........4. 158 10...7..... MUNTEANU 10............. 151 10............6....................................................... Originea [i aria de r\spândire.. Cultura timpurie în teren neprotejat .....7........................4........ Tehnologia de cultivare................3.....6..... Tehnologia de cultivare. 163 10.....................7...........4................8..........7......... 152 10...........................................8......3............ Varza pentru frunze.....1...............N.............5...6... Rela]iile cu factorii de mediu ............... 167 10...1................................. Gulia ................6.......... Particularit\]i botanice [i biologice..................6..........7.. Originea [i aria de r\spândire......... 153 10........5................... 176 10...........................5.. Particularit\]i botanice [i biologice......6.............3...........................................................5... 149 10...1.......................4.......

.................................... 190 10.............8......................9.................... Particularit\]i botanice [i biologice.............. 191 10.... 198 11..... Varza chinezeasc\ ...............4...............4..............................9...... Importan]a culturii....6..................................................... Originea [i aria de r\spândire... Cultura în r\sadni]e.............................. 202 11..............2..6..................................................................... Soiuri.... 180 10............................................... Particularit\]i botanice [i biologice........... Rela]iile cu factorii de mediu ...........1..........1.... Particularit\]i botanice [i biologice... 221 11...................... 221 11.. Originea [i aria de r\spândire.LEGUMICULTUR| II 10....... Cultura în sere .......3.......... Rela]iile cu factorii de mediu .........................................6..........................8.6.....................4........ Cultura în sere ............................... 180 10.. Cultura târzie....2.6................... Cultura în sere . 190 10............2.. 195 11..........2.............2...6...........9.....3....... 200 11.....2. 221 11..... Cultura în teren protejat cu materiale plastice...........6............3... Tehnologia de cultivare. 221 11..8...6.....................2.......... Cultura în r\sadni]e. 219 11.. 220 11............8......6. 179 10........................6............................... Importan]a culturii.....6.......4...........9. 183 10.....3. 194 11. Cultura în câmp........... Rela]iile cu factorii de mediu ................... Soiuri.. 194 11..................... 191 10. 188 10.........2..........................9.......4. 225 11........2..............................5............... 208 11.......5................5...................1...1.......8... 180 10................................9..........8..........1.....2..................2...................... 227 11.1.........................6.......................1..........................4.1.... 184 10.............5.. 188 10.............2................................ 188 10............. Cultura în teren neprotejat........ Soiuri.............. 226 11................... Cultura timpurie ................. 186 10.... 194 11..... 180 10..3...............................9........... 228 7 ............... 225 11...............2................................2.........1..... Originea [i aria de r\spândire.................... 192 Capitolul 11 CULTURA LEGUMELOR DIN FAMILIA CUCURBITACEAE ..............................................6...........2...........2....... 223 11.1.....................................................................2....... Castravetele ........8.........6.3...........8............4............................1....2.. 222 11............................. Importan]a culturii...................... Cultura în teren protejat cu materiale plastice............6..........1...9............. 200 11...........3...................6..........................9....6......6..................................1.............. Tehnologia de cultivare......... Soiuri ...................1...........1...................1........ Cultura târzie (de toamn\) ............. 196 11.................. Cultura în teren protejat cu materiale plastice.. Pepenele galben ........... 189 10........... Rela]iile cu factorii de mediu ...........1... Cultura timpurie .......... Tehnologia de cultivare.........................1................... Particularit\]i botanice [i biologice........................... Tehnologia de cultivare...........................................

............. Rela]iile cu factorii de mediu ............ 234 11............... 239 11..........1.........5.. 233 11..4. Dovlecelul comun...................4.............. Originea [i aria de r\spândire.......... Pepenele verde ..... Cultura în câmp........................6..........1....................2...................2..................................4........3............ 233 11............. Rela]iile cu factorii de mediu .....2..............5............... Tehnologia de cultivare.. 237 11............................................................5.................. 237 11............ Importan]a culturii....3.................................................6...........................6................................................. 230 11.... Soiuri.. 238 11....... Soiuri......4........................ 229 11......................6.5.............5........... 233 11...... N.................... Particularit\]i botanice [i biologice.....5.... Soiuri ........... 237 11......1...........3... Cultura `n teren protejat cu materiale plastice..........3....................3.......4.... 230 11...................................3....2..4................................................4..........................................3.....4................................................................................... 238 11.. 240 8 . 230 11................................ Dovlecelul patison.............................. Originea [i aria de r\spândire......... 236 11........... Originea [i aria de r\spândire....................................N......... 234 11........ 239 BIBLIOGRAFIE SELECTIV| ..4...... Rela]iile cu factorii de mediu .3..5. Particularit\]i botanice [i biologice...3 Particularit\]i botanice [i biologice.. Tehnologia de cultivare...................... Importan]a culturii ..........5.1..4........5................................ 229 11........ 228 11....... 234 11.............................3.. Importan]a culturii.................. 228 11.........4...................................... Tehnologia de cultivare...................... 236 11.4.........5.....6..... STAN... MUNTEANU 11....................................... 237 11.................................

precum şi în Moldova. cu excepţia ţelinei. în anul culturii nu se recomandă aplicarea îngrăşămintelor organice. Zonele foarte favorabile de cultură se găsesc pe luncile râurilor din Câmpia de Vest. În general. este necesar ca solul să fie foarte bine pregătit şi umed. mai ales în primele faze de creştere. Legumele rădăcinoase sunt plante bienale. 1993). 21 mii ha şi 265 mii t (Anuarul Statistic. suprafaţa cultivată şi producţia de rădăcinoase alimentare se cifrează la cca. dar şi a altor substanţe energetice şi bioactive. a substanţelor de rezervă. Deoarece seminţele germinează într-o perioadă mare de timp. tehnologia de cultură a legumelor rădăcinoase este simplă. bine fertilizat cu îngrăşăminte chimice. Transilvania. constituind produse valoroase pentru consumul în această perioadă. faţă de umiditatea solului şi de lumină. care sunt anuale (Butnariu H. Caracteristica comună a plantelor din această grupă este aceea că. păstârnacul. Cu excepţia ţelinei şi a sfeclei roşii. La majoritatea speciilor (cu excepţia ridichilor). cu excepţia ridichilor de lună şi a unor soiuri de ridichi de vară. lemnos şi liberian. în special glucide. existând pericolul de invadare a culturilor de către buruieni. creşterea plantelor după răsărire este foarte înceată. toate se cultivă prin semănat direct în câmp.LEGUMICULTURĂ II CAPITOLUL 7 CULTURA LEGUMELOR PENTRU RĂDĂCINI Această grupă cuprinde: morcovul. solul trebuie să fie uşor. Cu excepţia ridichilor de lună şi de vară. 1993). deoarece rădăcinile capătă tendinţa de ramificare şi se reduce durata lor de păstrare. Câmpia şi Zona Subcarpatică din sudul ţării.. şi colab. Acestea sunt plante relativ rezistente la temperaturi scăzute. are loc prin depozitarea în ţesutul parenchimatic. afânat. ridichile din familia Cruciferae şi sfecla roşie din familia Chenopodiaceae. 9 . În România. pretenţioase. rădăcinile tuberizate se păstrează bine peste iarnă. ţelina pentru rădăcină din familia Umbelliferae. Pentru formarea unor rădăcini îngroşate de calitate. deoarece. în timpul procesului de îngroşare secundară a rădăcinii şi a axului hipocotilului. pătrunjelul pentru rădăcini.

zaharuri 6.39 %. 7. iar în anul al doilea tulpini florifere.). Mg – 0.a.89%. albă şi galbenă. carota s-au format subspeciile syriacus. subsp. Ca – 0. N. ghiveciuri etc.3. 10 . Morcovii se folosesc şi în furajarea animalelor.172 % (din substanţa uscată) (Bodea C. sativus (Alef.1. Anglia. Franţa.3%. În prezent. 1962) şi s-a răspândit în Apus în secolele XII – XIII.N.1.4. La noi în ţară. sub formă deshidratată. STAN. pe soluri uşoare sau mijlocii.. iar toate formele cultivate care se dezvoltă în Asia şi în Vest le adună în specia Daucus sativus Hoffm. flori şi fructe (fig. proteine 1. China.. celuloză 1. Pe lângă cele menţionate. citat de Zanoschi.1. acid ascorbic 3. în acest mod. Originea şi aria de răspândire Deşi asupra morcovului cultivat s-au făcut numeroase studii.44%. 7.1. morcovul se cultivă pe circa 470 mii ha. P-0. carotenoide 8. În primul an formează o rădăcină pivotantă şi o rozetă de frunze. 1985). Mari cultivatoare sunt: SUA. supe. MUNTEANU 7. Un studiu mai complet al speciilor genului Daucus a fost realizat de Zagorods Kikh (1939. MORCOVUL Daucus carota L. japonicus. morcovul se cultivă în toate judeţele.) Familia Umbelliferae (Apiaceae) 7. Sucul de morcov se foloseşte în special în alimentaţia copiilor. în stare crudă (salată).35%. predominând formele de culoare violacee.14%. B2 şi substanţele minerale: Na-1. Importanţa culturii Rădăcinile tuberizate ale morcovului se folosesc în alimentaţie. Rădăcinile de morcov conţin: apă 87. cv. H.. al XVIII-lea. mediterraneus şi japonicus).1. 7. Particularităţi botanice şi biologice Morcovul este o plantă erbacee. în Iran (Banga. Italia şi Grecia. 1984).8 mg/100 g substanţă proaspătă. bienală.2.1). Prin încrucişarea ssp. cilicicus.52 %. Olandezii obţin primele forme ameliorate de morcov în sec. sativus (Hoffm) Arc. ciorbe. care include toate formele spontane din Asia şi Europa. până în prezent nu se ştie cu certitudine originea acestei plante (Zanoschi şi Toma. Banga (1962) pune la îndoială formarea acestor subspecii.79%. K. syriacus. Morcovul a fost luat în cultură în sec. la prepararea diferitelor mâncăruri (soteuri. În cadrul acesteia din urmă include cinci subspecii (afghanicus. Japonia ş. afganicus (cea mai veche formă cultivată) cu D.. X d. în special Daucus carota L. de conserve şi sucuri.9 mg /100 g substanţă proaspătă. 1985). prin Spania. acestea mai conţin vitaminele B1. cu o producţie totală de peste 10 milioane tone. cilicicus şi cu mediterraneus s-a format ssp.

format din două mericarpe elipsoidale sau ovoidale. rădăcina principală şi axa hipocotilă a plantei încep să se tuberizeze. 7.cele bazale şi sesile .fruct Frunzele din rozetă sunt lung peţiolate de 2-4 ori penatsectate. este o pseudoachenă. cu flori mici.rădăcină şi cât mai intens colorate indică un de plantă cultivată. entomofilă. Fructul.frunză. cu polenizare alogamă.. de plantă sălbatică. aspru păroasă. hermafrodite. La circa 35– 40 zile de la răsărire. cu segmentele de ultim ordin ovate sau eliptice. care se formează în al doilea an. uneori cu nuanţe rozacee. striată. fistuloasă şi înaltă de 1. Atât tulpina principală. rar Fig. Structura rădăcinii de morcov este prezentată în figura 7. 1985). Frunzele de pe tulpina floriferă sunt mici. de lungime mijlocie.cele superioare.Morcovul: a . zigomorfe. penat-fidate. impropriu numit sămânţă.2 – 1. este ramificată. Rădăcinile cilindrice sau tronconice.5 m. c . d . pentamere.Structura rădăcinii de morcov unisexuate sau asexuate (complet (după Gherghi şi colab. cilindrică. mărimea şi culoarea. cu cilindrul central redus Fig. albe. cu lobii dinţaţi sau laciniaţi (Zanoschi. de culoare roşieportocalie. pătrunzând în sol până la 50 – 60 cm adâncime.2 .rădăcină soi valoros. cât şi ramificaţiile secundare se termină în vârf cu o inflorescenţă (umbelă compusă). Tulpina floriferă. 7. 11 .1 .2. peţiolate . schimbându-şi treptat forma.LEGUMICULTURĂ II Sistemul radicular este bine dezvoltat. costate şi cu ţepi. de calitate superioară. până când aceste trăsături devin caracteristice soiului. iar unele rădăcini până la 2 m. b . 1973) sterile).

7. MUNTEANU 7. se formează rădăcini diforme sau ramificate. perioadă în care trebuie asigurată o umiditate constantă în sol de 65–70 % din capacitatea de câmp. bine afânate. Faţă de lumină. Presto F1. în funcţie de soi. duce la alungirea frunzelor şi scăderea producţiei de rădăcini. Primo F1. N. Nanco F1 etc.5.1. Pe solurile grele. sărace sau cu exces de azot. Morcovul reacţionează bine la administrarea îngrăşămintelor chimice.5. Temperatura de vernalizare este de 4-100C şi. Hytop F1.1. STAN. iar soiurile cultivate sunt provenite din zonele sudice. În unele ţări europene se cultivă: Nanthya F1. Hibrizii F1 (simpli sau dubli) se extind în producţie datorită avantajelor pe care le prezintă (răsărire uniformă. timpurii (80110 zile). Relaţiile cu factorii de mediu Fiind o plantă specifică pentru climat temperat este puţin pretenţioasă faţă de temperatură. 12 . În România se cultivă o paletă largă de soiuri. Soiuri Sortimentul se grupează după timpurietate/precocitate sau lungimea perioadei de vegetaţie astfel: soiuri extratimpurii (până la 80 zile). când îşi formează sistemul radicular şi aparatul foliar. dar nu suportă fertilizarea în anul culturii cu gunoi de grajd proaspăt. iar cea optimă de 20-250C. Solurile cu textură uşoară sau mijlocie. morcovul are cerinţe ridicate. Insuficienţa luminii. mai ales pe solurile uşoare. iar rădăcinile tuberizate rezistă până la –20 C. semitârzii (130–150 zile) şi soiuri tardive (peste 150 zile). umiditatea trebuie să crească la 75-80% din capacitatea de câmp pentru apă.N. producţie mare – până la 70 t/ha etc. de la timpurii până la tardive (tabelul 7. bogate în humus (4-5%). precocitate şi uniformitate a rădăcinilor. Temperaturile de peste 300C şi sub 120C sunt nefavorabile pentru creştere. mai ales în primele faze de creştere. Dacă primăvara este rece.1) . morcovul are cerinţe mari în toate fazele de creştere. Faţă de umiditate. tasate. profunde. În timpul îngroşării rădăcinilor. durează 36–70 zile. cu conţinut scăzut de caroten şi glucide.5–7. Plantele tinere suportă temperaturi de la –30 C la –50C. cu formarea tulpinilor florifere în primul an de cultură. mai ales în timpul germinării seminţelor şi în primele săptămâni după răsărirea plantelor. Temperatura optimă de creştere a rădăcinilor este de 18–200C. Temperatura minimă de germinaţie a seminţelor este de 3–40C.4. se poate produce o vernalizare prematură. cu pH-ul 6. semitimpurii (110–130 zile). permeabile. sunt cele mai indicate pentru cultura morcovului.

LEGUMICULTURĂ II 13 .

Foarte bune premergătoare sunt: solanaceele.2. imediat ce se poate intra pe teren.2). pentru a reduce pierderile de apă prin evaporare. morcovul se cultivă prin semănat direct în câmp.5 kg 1. recoltate în iunie – iulie. STAN. cu combinatorul sau cu grapa cu discuri.N. Nu se recomandă ca premergătoare alte rădăcinoase. 1986) Erbicidul Dual 960 CE Codal 400 CE Prometrin 200 CE Prometrin 50 pastă Afalon 47 PU Nabu S 12. Locul în asolament. castraveţi.5 l * ppi – înainte de semănat cu încorporare. fasole etc. Tehnologia de cultivare În ţara noastră. leguminoasele. producţia fiind destinată consumului de toamnă.7). se execută fertilizarea de bază cu îngrăşăminte chimice greu solubile (300–350 kg/ha superfosfat şi 200 kg/ha sare potasică) şi arătura la 28–30 cm adâncime. bulboasele şi varza. Erbicidele recomandate pentru culturile de rădăcinoase (după Dumitrescu şi colab. spanac.6. Cultura succesivă de morcov poate urma după salată.5 kg 1. Toamna. MUNTEANU 7. post – postemergent 14 . industrializării sau păstrării peste iarnă. pré – preemergent. se fertilizează cu 100 – 150 kg/ha azotat de amoniu sau 200-300 kg/ha complex III şi se erbicidează cu Treflan 3 –5 l/ha sau Dual 2 l/ha (tabelul. Lucrările de pregătire a terenului. Culturile forţată şi protejată se practică pe suprafeţe mici. Pe aceeaşi suprafaţă de teren.5 l 1.5 kg 1. fără încorporare. pot fi urmate de culturi de toamnă de varză. se face grăparea terenului cu grapa cu colţi reglabili (6 GCR–1. Tabelul 7.1. N. morcovul nu trebuie să revină mai devreme de 3–4 ani. Plantele premergătoare trebuie să părăsească terenul toamna mai devreme.5 l 6l 6l 1. după desfiinţarea culturii anterioare şi efectuarea nivelării de exploatare. conopidă. culturi furajere pentru masă verde (secară. iar culturile timpurii de morcov. 7. borceag). Cultivarea în câmp se poate realiza în cultură timpurie (în ogor propriu).5 Fusilade S 12. pentru consumul de vară şi în cultură târzie (succesivă).5 l 1. să-l lase curat de buruieni şi fertilizat cu îngrăşăminte organice. La pregătirea terenului. cucurbitaceele.. ceapă verde.5 Substanţa activă Metolachlor Metolachlor + Prometrin Prometrin Prometrin Linuron Setoxidim Butyl Momentul aplicării ppi* pré pré post post post post Doza recomandată la ha pentru: Morcov Pătrunjel Păstârnac 2l 6l 4-6 l 2–3 kg 1.5 l 6l 6l 1.5 l 1. Primăvara.

pentru culturile succesive de morcov. c .pe teren nemodelat.LEGUMICULTURĂ II Vara. la care se adaugă 200 g/ha sămânţă de salată utilizată ca plantă indicatoare. 7. înaintea lucrărilor de pregătire se face o udare de aprovizionare . iar dintre rândurile din bandă de 25–30 cm (fig.3. b . Înfiinţarea culturii se face prin semănat direct în câmp.pe teren modelat. terenul se discuieşte pentru distrugerea resturilor vegetale de la cultura anterioară. se face o arătură superficială (12–15 cm adâncime) şi se pregăteşte patul germinativ cu combinatorul sau freza.Scheme de semănat la morcov: a . la care s-au îndepărtat ţepii.5 cm. În acest scop se folosesc seminţe de calitate superioară. Epoca de semănat. care permite semănatul cu precizie şi eliminarea răritului. Dacă solul este prea uscat. în rânduri echidistante. distanţa dintre benzi fiind de 60 cm.3 . Fig. Adâncimea de semănat este de circa 2. în funcţie de starea arăturii. se tăvălugeşte înainte de semănat. 7. În unele ţări se foloseşte sămânţa calibrată sau drajată. Modelarea terenului se face sub formă de straturi înălţate cu lăţimea la coronament de 94 cm sau 104 cm. în ferestrele din timpul iernii sau primăvara foarte devreme. folosind 4–5 kg seminţe la ha. În cazul terenului modelat. în benzi de câte patru rânduri 15 . iar pe teren nemodelat semănatul se efectuează în benzi de câte 4-5 rânduri. se seamănă patru rânduri pe stratul înălţat. în benzi.). Densitatea optimă la cultura de morcov este de 40–60 plante /m2 la culturile semitârzii şi 50–70 plante /m2 la soiurile semitimpurii. şi care au fost dezinfectate prin prăfuire cu Thiuram sau amestec (în părţi egale) de Thiuram şi Fundazol (4 g/1 kg seminţe). Dacă solul este prea afânat. iar pentru culturile târzii se seamănă în perioada mai – iulie (mai devreme soiurile târzii şi mai târziu cele semitimpurii). Pentru culturile timpurii se seamănă în pragul iernii.pe teren modelat.

pir) se adaugă Fusilade. ceea ce permite reducerea costurilor. Udarea culturilor de morcov se efectuează în perioada creşterii intense a plantelor (50-60 zile după răsărire) şi la îngroşarea rădăcinilor. Recoltarea. după căderea primelor brume. Fertilizarea fazială se face la 30-40 de zile de la răsărirea plantelor.N. se fasonează şi se sortează pe calităţi. la nevoie se udă prin aspersiune. eşalonat. ambalându-se în lăzi de tip P sau boxpaleţi. CSSL-9 sau A-761. 16 . iar pe suprafeţele mici cu hârleţul sau cu furca. Combaterea buruienilor se face prin măsuri combinate.5 cm în diametru (luna iulie) se valorifică sub formă de legături sau în vrac. şi mecanic prin prăşit şi plivit. prevăzute cu role de tasare pe rânduri sau se face tăvălugirea ulterioară cu TN-3. în legături. rozeta de frunze scurtându-se la 10 cm. În zonele secetoase se udă de 5-6 ori cu câte 300-400 m3 apă la ha. peste 3–4 săptămâni se repetă fertilizarea cu azot. Când rădăcinile ating 2–2. începând cu luna iunie. iar dacă apar buruieni graminee (mohor. pe solurile sărace în potasiu adăugându-se şi 80–100 kg sare potasică sau sulfat de potasiu. iar în celelalte zone se aplică 2-3 udări. folosind aspersoare fine şi un debit de 8–10 l pe oră.5 l/ha. Se execută 3 – 4 praşile mecanice şi 1-2 praşile manuale pe rând. aceasta poate ajunge până la 70 t/ha. Răritul se face când plantele au 3–4 frunze în rozetă.5 cm grosime şi se valorifică cu frunze. se face prin smulgere sau dislocare. Se poate recolta mecanizat cu combinele (ASA-LIFT. când rădăcinile au cel puţin 1–1.2–1. lăsându-le la 4-5 cm una de alta pe rând. se erbicidează cu Afalon 1. cu 100–150 kg/ha azotat de amoniu. Pentru păstrarea peste iarnă. de erbicidare. morcovul se recoltează în luna octombrie. Lucrările de întreţinere. Producţia este de 10–15 t/ha la cultura timpurie şi 25-40 t/ha la cultura târzie (de toamnă). Morcovii dislocaţi se adună în grămezi. STAN. în doză de 1. La hibrizii F1.3). Pentru consum de toamnă şi păstrare se recoltează cu dislocatorul (DLR– 4) sau cu plugul fără cormană. Pe suprafeţe mici se seamănă manual. MASTER – PLATT). cu 600 l apă. După răsărirea culturii.5 kg/ha. Combaterea bolilor şi a dăunătorilor se face la avertizare sau la apariţia primelor exemplare la dăunători şi preventiv în cazul bolilor (tabelul 7. Asigurarea răsăririi uniforme se realizează prin prevenirea şi combaterea crustei cu grape uşoare sau “praşila oarbă” şi o bună aprovizionare cu apă. iar dacă este necesar. în cazul culturilor timpurii. N. când plantele şi buruienile au 2–3 frunze. MUNTEANU Se seamănă mecanizat cu SUP – 21.

LEGUMICULTURĂ II 17 .

p.4. Compoziţia chimică a frunzelor şi rădăcinilor de pătrunjel (după Bodea şi colab. g Acid ascorbic.4 .6 – 36.N. Primul 18 .p.5 – 25. P..30 Rădăcini 11.) Familia Umbelliferae (Apiaceae) 7. Ulei eteric. În cantităţi mai mici conţin K.7 . % substanţă uscată Frunze 12. PĂTRUNJELUL Petroselinum crispum (Mill.) A. iar cel în Fe.p. Originea şi răspândirea Pătrunjelul cultivat îşi are originea în pătrunjelul spontan (Petroselinum crispum subsp.10.2 1.5 1.W.) Danert (pătrunjelul pentru rădăcini) şi convar. radicosum (Alef. radicosum (Alef.7 . sylvestre). A fost cultivat de greci şi romani.. N.7 20 – 35 0.s.9 58 . la 56 mg/100 g s.016 – 0. La noi în ţară este cultivat în toate judeţele ţării (4000–5000 ha). Compoziţia chimică a rădăcinilor. 7. lipide şi substanţe volatile care-i dau aroma specifică (identificându-se peste 40 de compuşi volatili). organ de sinteză (tabelul 7. 1984).25). Hill cv. Pătrunjelul este utilizat şi ca plantă medicinală. ca materie primă în industria conservelor. g Proteină (N x 6.05 Conţinutul în apă al rădăcinilor se ridică la 87-88 %.2.3. (Bodea şi colab.2. Particularităţi botanice şi biologice Pătrunjelul cultivat are două convarietăţi: convar.1 2.02 – 0.5 – 3.). crispum (pătrunjelul pentru frunze). Tabelul 7.3. reiese mai bine în evidenţă prin comparare cu cea a frunzelor.4.2 0.) Substanţă uscată. răspândit în regiunile din jurul Mării Mediterane.7 – 3. MUNTEANU 7.2.4 0.1. mg /g.2. Ca. g Cenuşă.6 .290 0. g Zaharuri.2.4. ca organ de depozitarea a substanţelor de rezervă.1 1. care-l foloseau ca plantă alimentară şi medicinală.1. 7. Importanţa culturii Rădăcina tuberizată şi frunzele de pătrunjel se folosesc pentru aromatizarea şi prepararea unor mâncăruri.1984) La 100 g substanţă proaspătă (s. STAN.

7.2. cu miros caracteristic.5) 19 .4 – P\trunjelul: a – r\d\cin\.LEGUMICULTURĂ II formează rădăcini tuberizate albe. ramificate. în al doilea an. lung pedunculate. pentamere. Relaţiile cu factorii de mediu Fig. cu frunze trifidate. dar rădăcinile sunt mai aromate. 7. 1973). glabre. terminate cu umbele compuse. netede sau gofrate. de culoare albverzuie. Pătrunjelul. grupate în umbele compuse. creţe. mici.frunza. Suportă relativ bine o uşoară umbrire. d . tulpinile florifere. Faţă de sol. este cilindrică sau uşor muchiată. Fructul este o pseudodiachenă. Al doilea formează rădăcini subţiri. numite mericarpe. cu ramuri aproape erecte. Polenizarea este entomorfilă. suculente. uneori fistuloasă. Seminţele încep să germineze la 2–30 C. care la maturitate se desface în două semifructe.4) Tulpina floriferă. Faţă de umiditate are cerinţe moderate. pătrunjelul este una din plantele legumicole cele mai rezistente la frig. de culoare verde-închis.5. pe cele fertilizate cu gunoi de grajd formează multe rădăcini ramificate. iar plantele abia răsărite rezistă până la minus 8–90 C (Balaşa. scade producţia. Florile sunt actinomorfe. lignificate şi o rozetă bogată de frunze. pătrunjelul are aceleaşi cerinţe ca şi morcovul. adânci. c . ramificată.2. Înfloreşte în lunile iunie – iulie. Soiuri Soiurile de pătrunjel pentru rădăcini mai frecvent întâlnite sunt: Zaharat şi Târziu cu rădăcina lungă (tabelul 7. florile şi seminţele (figura 7.floarea. hermafrodite. Pretenţiile mai mari sunt în timpul germinării seminţelor şi la îngroşarea rădăcinilor (70 – 75% din capacitatea de câmp).fructul mediul exterior. putând ierna în câmp. În privinţa relaţiilor cu factorii din b . dar dă rezultate bune pe soluri luto-nisipoase. formează. reavene. 7. fiind o plantă bienală.4. În condiţii de secetă şi temperaturi mari. lucioase. înaltă de 80– 150 cm.

STAN.N. N. MUNTEANU 20 .

. cu producţia destinată pentru valorificarea imediat după recoltare pe piaţă sau pentru păstrare. Celelalte lucrări de întreţinere sunt asemănătoare cu cele de la morcov. Producţia de rădăcini este de 15–25 t/ha. în funcţie de scopul urmărit. fertilizarea suplimentară. efectuându-se: răritul plantelor la 4–6 cm. se începe recoltarea când rădăcinile au cel puţin 0. toamna târziu (astfel ca până la venirea frigului.8 – 15. combaterea bolilor şi dăunătorilor (tabelul 7. P|ST|RNACUL Pastinaca sativa L. Pentru combaterea buruienilor se face erbicidarea cu Afalon 1–1.2).LEGUMICULTURĂ II 7. în zonele mai secetoase şi la culturile succesive. spanac. la care este bine să se adauge seminţe de la o plantă indicatoare (salată sau ridichi). dar nu să germineze).3). de glucide (4. Până la introducerea în cultură a cartofului.11).5 cm în diametru şi se valorifică cu frunze. Familia Umbelliferae (Apiaceae) 7. o aromă plăcută şi un conţinut ridicat de substanţă uscată (20 – 25 %). în funcţie de regimul de precipitaţii. Importanţa culturii Rădăcinile tuberizate se folosesc la prepararea diferitelor mâncăruri. sortarea şi ambalarea manuală. prăşitul mecanizat de 3–4 ori şi manual pe rând de 1–2 ori. hortensis Ehrh. se aplică 4–5 udări. fertilizarea şi lucrările de pregătire a solului sunt identice cu cele prezentate la cultura morcovului. Udarea culturii se face diferenţiat. Înfiinţarea culturii se face prin semănat direct în câmp. ridichi de lună. Lucrările de îngrijire se aseamănă cu cele de la morcov.2).u. convar.5 % s. În culturi succesive. cu norme de udare de 300–400 m3 apă/ha.5 kg/ha. astfel. în legături.3. Acestea conţin importante cantităţi de vitamine 1 2 Substan]\ proasp\t\ Substan]\ uscat\ 21 . dar nu mai târziu de 10–15 iunie.2. în special. Pentru culturile de toamnă.p. 7. Norma de sămânţă este de 5–6 kg/ha.3. care se aplică imediat după semănat sau când plantele au 2-3 frunze (tabelul 7. semănatul se efectuează după recoltarea culturii anterioare (ceapă verde.6.1.1) şi peptide (11. reprezentată. seminţele să se umecteze. culturi furajere pentru masă verde).10 – 15. Rădăcinile au gust dulce. curăţarea de pământ şi frunze. astfel. Recoltarea se face diferenţiat. recoltarea se face după primele brume (15. Astfel. păstârnacul a constituit baza alimentaţiei pentru oamenii săraci. pentru consum în timpul verii. salată. alături de morcov. locul în asolament.8 – 10 % s. înlocuind în bună măsură pătrunjelul. Tehnologia de cultivare Elementele de tehnologie a culturii pătrunjelului sunt asemănătoare cu cele aplicate culturii morcovului. prin dislocarea mecanizată şi adunarea rădăcinilor. în ferestrele din timpul iernii şi primăvara devreme.

pe terenuri umede şi umbroase. săruri minerale (la 100 g s.4. 7. Se cultivă în Europa.3. Este mai rezistent la frig decât pătrunjelul şi morcovul. Rădăcina principală pătrunde adânc în sol. uşor gălbuie. În primul an formează rozeta de frunze şi rădăcina tuberizată (fig. Fructele sunt pseudodiachene.3. plantele tinere rezistă până la – 50C. dar excesul îi dăunează mult.N. 51 mg Ca.p. care le imprimă aroma caracteristică. puternic striate. 0. Rădăcina tuberizată are formă conică mult alungită până la rotund-turtită.10 mg vitamina B1. penatsectate. pubescente. unde creşte spontan. 73 mg P. ocupând suprafeţe mai mici decât morcovul.). 23 mg Mg. Răspunde bine la asigurarea umidităţii optime şi la fertilizarea cu îngrăşăminte. 139 mg S. înalte de 100–150 cm. 0.5 – P\stârnacul: 1 – plant\ cu În anul al doilea formează tulpini r\d\cin\ globuloas\.9 mg vitamina C. Particularităţi botanice şi biologice Păstârnacul este o specie bienală şi alogamă. rădăcinile tuberizate putând ierna în câmp. cu capacitate germinativă redusă (70 %) şi se păstrează numai 1–2 ani.8 – 28. ceea ce explică rezistenţa păstârnacului la secetă. temperatura de vegetaţie fiind de 15–250C. iar cele mature până la minus 8–100 C. oval – turtite. se găsesc: 469 mg K. Originea şi răspândirea Păstârnacul provine din zonele învecinate Mării Mediterane.p. Se poate folosi şi în furajarea animalelor. America şi Australia. 7. 2 – plant\ cu r\d\cin\ conic\. dulce şi cu miros caracteristic. 22 . 3 mg Na. Seminţele germinează la minus 2–30C.5). uşor pubescente. Se păstrează foarte bine peste iarnă. florifere. suculentă. 7. N. de culoare cafenie. cu pulpa albă sau gălbuie.62 mg Fe etc) şi substanţe volatile (80 % din acestea fiind reprezentate de miristicină şi terpinolen). STAN. la 100 g s. Fig. Relaţiile cu factorii de mediu Păstârnacul are cerinţe moderate faţă de factorii de vegetaţie.3. Frunzele din rozetă sunt lung peţiolate (cele de pe tulpina floriferă sesile). 7. aripate. cu rizoderma de culoare albă. Păstârnacul preferă umiditatea.2.7 mg vitamina PP.3. Asia. alături de celelalte legume pentru rădăcini tuberizate. MUNTEANU (24. La noi în ţară se cultivă în toate judeţele. 7. slab ramificate. cu lobii mari şi dinţaţi pe margine. 0.

3. 7. vitaminele B1. cu rădăcinile conic–alungite. 17.15 mg Mn etc. 2.8 mg SiO3.u.u. Importanţa culturii De la ţelina pentru rădăcină. oxalic..9 mg Na. 0.3 % s. .2 mg Ca.4. Recoltarea se face toamna târziu. 23 . frunzele verzi. etc).4.. Frunzele pot fi folosite ca furaj în amestecurile de siloz.5 mg B. rapaceum (Mill.se seamănă primăvara foarte devreme (sfârşitul lunii februarie– începutul lunii martie).p. Tehnologia de cultivare Cultura păstârnacului este asemănătoare cu cea aplicată la morcov şi pătrunjel. 5.6 – 1.6. obţinându-se producţii de 35–40 t/ha. B2.5 mg Fe. de 25–30 cm lungime şi 4–6 cm diametru la colet.se seamănă în teren modelat.6) . cu rădăcini conice.p.) Graud.31 mg Zn.7. 7. în benzi de câte trei rânduri. lipide 0.7 mg Mg (Halmiton şi Barnier. convar.3.): 0. Soiuri Soiurile care se cultivă în ţara noastră sunt: Semilung–semitârziu (160–180 de zile). de 10–25 cm lungime şi 4–6 cm diametru la colet şi Alb lung – târziu (180–120 zile).). acizi organici (malic. prin udarea culturilor. se întâlneşte şi soiul Rotund (tabelul 7.). distanţate la 40 cm unul de altul şi 70 cm între benzi (fig. de 70–75 % din capacitatea de câmp a solului pentru apă. Se întrebuinţează la prepararea diferitelor mâncăruri.1.LEGUMICULTURĂ II 7. 1. se găsesc 59.se menţine. în special.p. Acestea mai conţin zaharuri 1.3.7 – 1.p. folosind 5–6 kg sămânţă/ha.5. Rădăcinile de ţelină conţin 12 – 15 % substanţă uscată (s. o umiditate constantă.9 mg K.. iar la 100 g substanţă proaspătă (s. a salatelor şi pentru murături. În cultură. citric. 1975). 29. }ELINA PENTRU R|D|CINI Apium graveolens L..6). se folosesc în alimentaţie rădăcina globuloasă şi. 0. într-o măsură mai mică. proteine 0. iar gustul şi. sporadic.8 % s. La 1 g s. câte trei rânduri pe stratul înălţat cu coronament de 104 cm sau 94 cm sau pe teren nemodelat. aroma lor deosebită sunt date de uleiurile eterice pe care le conţin (9 mg % s.2 % s. Rădăcinile deshidratate şi măcinate se folosesc în compoziţia supelor concentrate şi la prepararea unor medicamente.6 mg P.p. B6. Familia Umbelliferae (Apiaceae) 7. deoarece plantele emit tulpini florifere chiar în primul an. nu este indicat să se semene din toamnă. dar cu unele particularităţi: .

STAN.N. MUNTEANU 24 . N.

7. secalinum Alef.) şi cea cultivată 25 . ocupând suprafeţe mai mici decât morcovul şi pătrunjelul.3. pe lângă ţelina pentru rădăcini. b . ceea ce le conferă o aromă specifică mult mai pronunţată decât a rădăcinilor (Balaşa.pe teren modelat.Scheme ale culturii de păstârnac: a . fiind considerată plantă medicinală. Originea şi aria de răspândire }elina este originară din zonele învecinate Mării Mediterane şi Asiei Mici. convar. 7.4. mai sunt cunoscute: ţelina cultivată pentru frunze (A. Este cultivată din antichitate. 7.4.6 .p. La noi în ţară se cultivă aproape în toate zonele. Particularităţi botanice şi biologice În cultură.LEGUMICULTURĂ II Fig. unde creşte spontan.2.. 1973). graveolens L. iar începând din secolul al XVII-lea se cultivă pentru alimentaţie.pe teren nemodelat Frunzele sunt bogate în vitamina C şi provitamina A şi conţin de la 10 – 30 mg până la 100 mg ulei eteric la 100 g s.

graveolens L. Temperatura optimă de vegetaţie este de 18-220 C. b – frunz\. iar cele mature la minus 7–90 C.) care. lucioase şi de culoare verde – închis. majoritatea lor găsindu-se în stratul arabil al solului. în primul an. formează o rădăcină subţire. 7. Tulpina floriferă este înaltă de 40– 100 cm. MUNTEANU pentru peţiolurile frunzelor (A. Frunzele din rozetă sunt prevăzute cu peţioluri cărnoase şi lungi. Rădăcina tuberizată are formă globuloasă şi se formează prin îngroşarea axei epicotilului şi a unei părţi din rădăcina principală. sunt glabre. iar cele care apar mai târziu ca şi cele tulpinale inferioare. }elina pentru rădăcini este o plantă bienală.}elina pentru r\d\cin\ compusă cu flori mici.4. c – plant\ semincer\ hermafrodite. pivotantă. Fructul este o pseudodiachenă foarte mică (2000 –2800 bucăţi la 1 g). Polenizarea este entomofilă. de culoare brunie.4. cu frunze bazale timpurii bipenat – sectate (dublu ternare). amară şi necomestibilă. înfloreşte şi fructifică (fig. ce se desface uşor în două mericarpe. ramificată. iar în al doilea planta emite tulpini florifere. este striată şi ramificată. N. Plantele tinere rezistă la minus 4–50 C. Frunzele tulpinale superioare sunt trilobate sau trisectate.7 . În vârful fiecărei ramificaţii se găseşte câte o umbelă Fig. Capacitatea germinativă este de 75% şi se păstrează 2-3 ani. Relaţiile cu factorii de mediu Fiind mai sensibilă la frig decât pătrunjelul şi păstârnacul. a – r\d\cin\ îngro[at\.N. pentamere. nu poate ierna în câmp. 7. care pot pătrunde în sol până la adâncimea maximă de 75 cm. În anumite condiţii (temperaturi scăzute timp îndelungat sau secetă prelungită) emite tulpini florifere. STAN. Rozeta de frunze este înaltă. În primul an formează o rozetă de frunze şi rădăcina tuberizată. La partea inferioară a rădăcinii tuberizate se găsesc numeroase rădăcini secundare cărnoase. 7. dulce) (Mill.7). chiar din primul an. Pers. datorită conţinutului lor mare în apă. 26 . convar. Rădăcinile sunt mai puţin rezistente. sunt simplu penat sectate. Temperatura optimă de germinaţie este de 20–250 C (când plantele răsar în 9–12 zile) iar cea minimă de 4–50 C. de culoare albă.

Înainte de semănat. Se practică cultura timpurie (în ogor propriu) şi cultura târzie (succesivă). Temperaturile scăzute (sub 140C) la producerea răsadurilor pot duce la vernalizarea plantelor. timp de 30 minute şi apoi se prăfuiesc cu Tiuram. fiind necesare 80 – 100 g pentru producerea răsadului necesar înfiinţării unui hectar de cultură.4. cerealele. ţelina intră în sola fertilizată cu gunoi de grajd. fiind indicată pentru culturi asociate.5. Arşiţa şi seceta sunt dăunătoare. cât şi în cazul culturilor succesive. Pentru culturile timpurii se seamănă în răsadniţe cu încălzire biologică sau în solarii cu substratul încălzit pe cale biologică. care se încorporează imediat în sol. la cultura de ţelină.4. Faţă de umiditate este mai pretenţioasă decât celelalte rădăcinoase. conopida etc. Suportă fertilizarea cu gunoi de grajd bine descompus în anul culturii. deoarece primele au capacitate redusă de reţinere a apei şi sunt sărace în elemente hrănitoare. iar cele grele împiedică formarea normală a rădăcinilor tuberizate. ardeii. tomatele. seminţele se dezinfectează în apă caldă la 480 C. germinează greu. care formează tulpini florifere în primul an de cultură. Are cerinţe moderate faţă de intensitatea luminii. Este o plantă de zi lungă. cultura ţelinei se face numai prin răsaduri. se face şi fertilizarea cu 30–40 t/ha gunoi de grajd.0. folosind 0. 7. Tehnologia de cultivare Deoarece seminţele sunt foarte mici. 27 . suficient de umede. Spre deosebire de morcov. la 20 martie – 10 aprilie. mai frecvent întâlnite în cultură la noi în ţară. Producerea răsadurilor. salată sau ridichi de lună. 3 g/1 kg sămânţă. pentru cultura târzie. ca şi în cazul culturii morcovului. iar în solarii. Solurile cele mai bune pentru cultura ţelinei sunt cele cu o textură lutonisipoasă. Bune premergătoare sunt: leguminoasele anuale.7: Alabaster – soi semitârziu (170–180 zile) şi Victoria – soi târziu (175–190 zile). toamna. răsadniţe reci sau pe straturi amenajate în câmp. castraveţii. varza. ţelina poate fi cultivată după spanac. În cadrul culturilor succesive. în epoca cuprinsă în perioada 20 februarie – l0 martie. Locul în asolament. cu pH-ul 6. Se poate cultiva pe soluri uşor sărăturate.5–7. profunde. deoarece rădăcinile se ramifică mult. Se cultivă numai în condiţii de irigare. Soiuri Soiurile de ţelină pentru rădăcini. iar pulpa devine grosieră.6 – 1 g sămânţă la m2. Solurile nisipoase şi cele grele nu sunt recomandate. bogate în humus.6. 7. sunt prezentate în tabelul 7.LEGUMICULTURĂ II iar cea minimă de 7-80 C. Lucrările de pregătire a terenului se fac. Cerinţele cele mai mare le are în timpul germinaţiei seminţelor şi la îngroşarea rădăcinilor. Spre deosebire de celelalte rădăcinoase. atât pentru cultura în ogor propriu.

STAN.N. N. MUNTEANU 28 .

Înfiinţarea culturii se face prin plantarea răsadurilor în vârstă de 50 – 60 de zile.8 . Pentru culturile timpurii se plantează la începutul lunii mai. răsadul se sortează.pe teren modelat în straturi late. Fig. Se plantează câte două rânduri pe straturile înălţate cu lăţimea la coronament de 50 cm sau trei rânduri pe cele late de 105 cm sau 94 cm. la 30 de cm între plante pe rând (fig. astfel încât mugurele terminal să rămână la suprafaţa solului.pe teren modelat în straturi înguste Înainte de plantare. de exemplu Revital 0. iar rădăcinile se morcilesc. 7. Răsadurile se plantează la adâncimea la care au fost în răsadniţă sau pe strat. 29 . răsadurile se repică când plantele au două frunzuliţe.Scheme de plantare a ţelinei pentru rădăcină: a . În morcilă se adaugă o substanţă de stimulare. la 4 x 3 cm sau 4 x 4 cm. Pe teren nemodelat se plantează în rânduri echidistante.LEGUMICULTURĂ II Pentru culturile timpurii (consum de vară).1 %. 7. iar pentru cele târzii la sfârşitul acestei luni sau începutul lunii iunie. la 50 cm şi 30 cm între plante pe rând .8). b . se fasonează.

PP şi 30 . care variază între 1. La cultura târzie.) şi proteine (0. Fe etc. 7.1 % s. Recoltarea se face diferenţiat. Pentru culturile târzii. Combaterea buruienilor se poate face prin erbicidare (Treflan 3-4 l/ha.3). Na. Combaterea bolilor (septorioza şi cercosporioza ţelinei) se face prin tratamente preventive (2-3).5. MUNTEANU Lucrările de întreţinere aplicate culturii sunt: completarea golurilor. când se administrează 100–150 kg/ha azotat de amoniu. niger (Mill) Körn – ridichea de vară şi de iarnă Familia Brassicaceae (Cruciferae) 7.5. se fasonează (îndepărtându-se frunzele şi rădăcinile laterale). fertilizarea suplimentară se repetă. valorificarea făcându-se cu frunze.) Alte componente sunt reprezentate de lipide. la 3–4 săptămâni. care se consumă în stare crudă în tot timpul anului (datorită rezistenţei la temperaturi scăzute şi la păstrare în timpul iernii). de la plantat (200–300 m3 apă/ha) până în septembrie (300–400 m3 apă/ha). (glucoză. P.p. Completarea golurilor se face la 3-4 zile dup plantare.). la 2–3 săptămâni după plantare) şi prin praşile (3 – 4 praşile mecanice şi 2 –3 praşile manuale pe rând). fructoză şi zaharoză). acestea se curăţă de pământ..40 la 100 grame substanţă proaspătă (s. B6. aplicându-se 100 kg/ha azotat de amoniu şi 80–100 kg sare potasică. B2. săruri minerale de K. convar.p. Producţia de rădăcini este de 20–30 t/ha. sativus – ridichea de lună Raphanus sativus L. La culturile timpurii.convar.64 şi 8.). la pregătirea patului germinativ şi Afalon 0. Irigarea culturii se face de câte ori este nevoie (8–10 ori în zonele secetoase şi 4–5 ori în zonele mai umede). Ca.N. în legături. recoltarea rădăcinilor tuberizate se face toamna. prin dislocarea rădăcinilor (după căderea brumelor). prin glucide.6-1.p. în funcţie de scopul urmărit. fertilizarea fazială. Acestea conţin: 5–11 % substanţă uscată (5–8 % la ridichea de lună şi 8–11 % la ridichea de vară şi iarnă).1. în cantitate foarte mică (0. reprezentată. Mg. RIDICHILE Raphanus sativus L. Fertilizarea suplimentară se face odată cu cea de-a doua praşilă mecanică. folosind răsadul de rezervă produs în acest scop. B1.9% s. iar împotriva afidelor (la apariţia primelor exemplare) se efectuează tratamente curative (tabelul 7. vitaminele C (36-48 mg/100 g s. se sortează şi se ambalează în lăzi sau box-paleţi. rădăcinile se fasonează şi se spală de pământ. mai ales. plantele se smulg. S. STAN. Importanţa culturii Ridichile se cultivă pentru rădăcinile tuberizate.p.5–1 kg/ha. combaterea buruienilor. udarea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor. N.

sub rizodermă. prin hidroliză enzimatică.. 7. care. 7.LEGUMICULTURĂ II acidul pantotenic. violete sau roze. 7. cu numeroase seminţe de culoare roşcată – violacee. Forma rădăcinii tuberizate este diferită. bactericidă şi vermifugă. Cultura este cunoscută de peste 3–4 mii de ani. unde a rezultat din specia R. raphanistrum L. Japonia. Inflorescenţa este un racem lax cu flori hermafrodite. unde s-a selectat din specia R. Partea interioară a rădăcinii de ridiche este formată din ţesut parenchimatic cu foarte puţine vase lemnoase (dispuse radiar) ceea ce face ca rădăcinile tinere să fie fragede şi turgescente (fig. La multe soiuri de ridichi. Pe măsură ce rădăcinile îmbătrânesc. violacee. Tulpinile florale sunt ramificate. caracteristic aromei ridichilor. 31 . ovale. găunoase şi fără suculenţă (Calcatin. tetramere. Ridichea are o perioadă scurtă de vegetaţie. ce determină culoarea rădăcinii tuberizate. înglobate într-un ţesut spongios. Culoarea poate fi roşie de diferite intensităţi. alogam-entomofilă. etc. şi centrul mediteranean. (Zeven şi Jukovschi. lirat penat-sectate. aceasta ia naştere prin tuberizarea hipocotilului şi a părţii superioare a rădăcinii pivotante. Italia. maritimus L. de formă alungită. În prezent se cultivă în zonele umede şi răcoroase din Europa.9). în cadrul culturilor succesive. uşor pubescente. Frunzele din rozetă sunt mari. albe.3. cu polenizare. Homutescu . În cazul ridichilor de lună. 1975). Originea şi aria de răspândire Originea şi poziţia sistematică pentru ridiche nu sunt încă definitiv stabilite. Greutatea variază de la 10 g la 1 kg bucata. În condiţiile ţării noastre se cultivă în toate zonele legumicole. lung peţiolate. cu marginea dinţată. se găseşte un ţesut care conţine antocian. Conţinutul ridicat în aceste substanţe volatile face ca ridichea să aibă acţiune diuretică. iar ridichea de vară şi cea de iarnă sunt bienale. autoincompatibile.5. Fructul este o silicvă indehiscentă. cu un rostru ascuţit. Particularităţi botanice şi biologice Ridichea de lună este o plantă anuală. acoperite cu perişori rigizi. cu frunzele bazale scurt peţiolate. Rădăcinile mai conţin compuşi cu sulf (tioglicozizi). se cultivă în câmp şi spaţii protejate (ridichea de lună). devin spongioase. mai mari la ridichea de vară şi iarnă. de 80–100 cm înălţime. ovală sau alungită. Asia şi America. putând fi sferică. partea comestibilă se formează prin tuberizarea unei părţi a epicotilului şi a hipocotilului. Egipt. în timp ce la ridichea de vară şi de iarnă. cenuşie sau neagră.2. iar cele superioare lanceolate şi sesile. O presupunere este că ridichea cultivată provine din două centre genetice diferite: centrul chino–japonez. Grecia. eliberează izotiocianaţii şi tiocianaţii cu miros înţepător. 1965). albă. ridichea fiind folosită în alimentaţie de mii de ani de popoarele antice din China.5. Rădăcinile secundare sunt subţiri şi numeroase.

iar cele în vârstă în jur de minus 5–60 C.plantă în faza floriferă. creşterea încetează.5. 1973) 7. 7.9 . N..N.rădăcină îngroşată. d . Temperatura optimă de vegetaţie este de 14–180 C.Ridichea: a . însoţite de secetă. 1956. MUNTEANU Fig. STAN.4. b . 32 . Temperaturile mai ridicate. plantele tinere suport\ uşor temperaturi de minus 3–40 C. duc la obţinerea de rădăcini iuţi dospite sau plantele emit tulpini florale fără a mai forma rădăcina tuberizată (mai ales la ridichea de lună). Relaţiile cu factorii de mediu Ridichea are cerinţe reduse faţă de căldură. c . La o temperatură mai mică de 6–80 C. Gherghi şi colab.structura rădăcinii.inflorescenţă cu silicve (după Flora României. Temperatura minim\ de germinaţie a seminţelor este de 3–50 C.

ce pot atinge 1 m lungime. conservată în saramură concentrată şi sub formă de sos. utilizat ca garnitură la orez (Chaux şi Foury. la interval de 10–15 zile. cu rădăcinile tuberizate cilindro . reavăn. 5 kg K2O. castraveţii de vară etc. înaintea culturilor de tomate. 1 kg bucata. 7. Faţă de umiditate. se cultivă hibrizi F1 de ridiche japoneză de Daikon (Raphanus sativus L. 2 kg P2O5. se cultivă în cadrul culturilor succesive şi asociate.conice.2 kg Ca şi 0.4 kg Mg la tona de produs (Indrea şi Apahidean. bogat în substanţă organică (3. Alternanţa de perioade cu umiditate ridicată şi uscăciune duce la crăparea rădăcinilor. castraveţi etc. Fertilizarea cu gunoi de grajd se face la cultura premergătoare. prin semănat direct. ridichea de lună se cultivă primăvara şi toamna. de aceea. se aplică 300 – 400 kg/ha sare potasică şi 100-150 kg/ha azotat de amoniu.8). care se folosesc în stare crudă ca salată. Rezultate bune se obţin când se fertilizează cu îngrăşăminte minerale. eşalonat în mai multe etape.). devin spongioase şi cu gust iute.5. Lucrările de pregătire a solului sunt la fel cu cele de la cultura morcovului. de vară (60 – 80 zile). când zilele sunt mai scurte. Soiuri În ţara sunt zonate soiuri de: ridiche de lună (timpurii 30 – 40 zile). în special în Japonia şi China.1. în luna martie.5. profund.6. aconthiformis Mark. ridichea este destul de pretenţioasă. pentru cultura de toamnă. a) Cultura în câmp se poate înfiinţa primăvara devreme. var. În Asia. 7. De regulă. cu greutatea de cca. pentru cultura timpurie. Pentru reuşita culturilor de ridiche este necesar ca acestea să fie irigate. atât pentru culturile înfiinţate primăvara. fără a mai forma rădăcina tuberizată. de iarnă (100 – 120 zile) (tabelul 7. 1994). ardei. se lignifică. Necesarul de elemente nutritive se asigură prin agrofond şi fertilizare. care urmează sau precede cultura ridichilor. La o umiditate insuficientă în sol rămân mici. având o perioadă scurtă de vegetaţie. mazărea şi fasolea de grădină. cât şi în teren protejat. cât şi pentru cele înfiinţate vara. organogeneza florală decurge într-un timp scurt (66 zile). după culturile care eliberează terenul până la 10-15 august (cartofii timpurii. Umiditatea în sol trebuie menţinută constantă la 65-70% din capacitatea de câmp. Consum specific: 5-6 kg N. vara. Fertilizarea se raportează la cultura de bază. Înfiinţarea culturii se face în câmp. sau vara.5. 33 . atât în câmp. Cultura ridichilor de lună Ridichea de lună. 2.6. şi în perioada 20 august–10 septembrie.5.. cu reacţie uşor acidă sau neutră (pH optim 6).5 %). Tehnologia de cultivare 7.LEGUMICULTURĂ II Ridichea este o plantă de zi lungă. vinete. 1995).). ridichea de lună formează tulpini florale. Din această cauză. Ridichea dă rezultate bune pe un sol cu textură mijlocie (luto – nisipoasă sau nisipo – lutoasă).

STAN.N. MUNTEANU 34 . N.

LEGUMICULTURĂ II 35 .

02 %. Se răreşte la 2–3 cm între plante pe rând. folosind 300–350 m3 apă/ha.05% sau Fastac 10 EC 0. (fig.10). 36 . care pot provoca pagube mari culturilor de ridichi. după formula 62. 7. se vor face 1-2 udări.) şi larvelor de musca verzei (Delia brassicae).pe teren nemodelat Lucrările de întreţinere. dacă nu s-a făcut udarea de aprovizionare. 7. la culturile semănate prin împrăştiere se face plivitul buruienilor sau se poate erbicida (Satecid 5–8 kg/ha. 7 rânduri pe stratul înălţat cu lăţimea la coronament de 104 cm. La culturile de toamnă. folosind cantităţi mai mari de sămânţă (40-60 kg/ha). Pe suprafeţe mici se seamănă în rânduri echidistante (10–15 cm) sau chiar prin împrăştiere. Se va aplica un tratament cu Fernos 50 PU 0. Fig. aplicat premergent). utilizând 18–20 kg sămânţă la ha. b . dacă este nevoie. Se aplică 1–2 praşile pentru combaterea buruienilor. N.N.5 + 12. MUNTEANU Pe suprafeţe mari se seamănă mecanizat.10 .pe teren modelat. O atenţie deosebită trebuie acordată combaterii puricilor de pământ (Phyllotreta sp.5 cm x 7.Scheme de semănat la ridichea de lună: a .5 cm adâncime. STAN. la 2–2.

semănatul se face mecanizat cu SUP – 21 sau cu semănători de precizie. pe măsură ce se formează şi se livrează cu frunze în legături de 5–10 bucăţi. de 10-150 C ziua şi 8–100 C noaptea. Atunci când se realizează cultura asociată. Lucrările de întreţinere.5 cm. atât în culturi pure. Se asigură o umiditate moderată şi constantă. folosind 5–6 g sămânţă la m2. Recoltarea se poate face după 30–35 zile de la semănat. În vederea evitării alungirii plantelor. când plantele au 3-4 frunze se poate aplica Grametrin 25 PU 2. ceapă verde. prevăzute cu role de tasarea pe rând. mazăre de grădină şi cartofi timpurii. timp de 5–7 zile după răsărire. iar ridichea de iarnă poate urma după salată.07) la ridichea de iarnă. Înfiinţarea culturii se face prin semănat direct în câmp. în 2–3 reprize. 6–8 cm între rânduri sau chiar prin împrăştiere. Se seamănă la adâncimea de 2–2.03 – 15.5. în sezonul de iarnă-primăvară şi cel de toamnă–iarnă (Indrea şi Apahidean. Pe suprafeţe mici se seamănă manual. realizându-se o desime de 300–400 plante/m2.06–15. cât şi asociate cu alte culturii.). câte patru rânduri pe stratul înălţat cu lăţimea la coronament de 104 cm (70 + 20 + 40 + 20 cm sau 66 + 28 + 28 + 28 cm) la ridichea de vară şi câte trei rânduri la cea de iarnă (70 + 40 + 40 cm) (fig. după care temperatura poate fi ridicată cu 3-40 C. anterioară culturilor de fasole de grădină şi castraveţi de toamnă. se reduce cantitate de sămânţă la jumătate. o aerisire puternică şi fertilizări faziale cu îngrăşăminte complexe. utilizându-se o cantitate de sămânţă de 10–12 kg/ha la ridichea de vară şi 6–10 kg/ha la ridichea de iarnă. spanac. Combaterea bolilor şi a dăunătorilor se face ca la ridichea de lună.LEGUMICULTURĂ II Recoltarea la ridichea de lună se face prin smulgere.6. Dacă este necesar se fertilizează şi se efectuează 2–4 udări cu norme de 300–400 m3 apă la ha. în perioada 20.2. Producţia este de 8–10 t/ha. la 2-3 zile de la semănat sau.5-3 kg/ha) şi prin praşile (2–3).7. 37 . 1995). răsadniţe şi solarii.04 (în 2–3 reprize) pentru ridichea de vară şi în cursul verii (10. Ridichea de vară se poate cultiva şi asociat cu ardeii sau pătlăgelele vinete. pe măsură ce rădăcinile ajung la dimensiuni corespunzătoare soiului. se vor menţine temperaturi scăzute. Ridichea de vară poate fi o cultură secundară. Producţia poate ajunge până la 5–6 kg/m2. Combaterea buruienilor se face prin erbicidare (Satecid 6-8 kg/ha. b) Cultura forţată şi protejată a ridichilor de lună.11. Cultura ridichilor de vară şi de iarnă Ridichea de vară şi de iarnă se cultivă în cadrul culturilor succesive şi asociate. Lucrările de pregătire a terenului şi a solului sunt asemănătoare cu cele de la cultura timpurie de morcov (pentru ridichea de vară) sau de la cultura târzie de morcov (la ridichea de iarnă). iar pe suprafeţe mari. 7. Ridichea de lună se cultivă în sere. Se seamănă des.

STAN.11 .N. N. MUNTEANU Fig. 7.Scheme de înfiinţare a culturilor de ridichi de vară (a şi b) şi de iarnă (c) 38 .

(Dumitrescu şi colab. deşi nu este o bună premergătoare etc. recolta apare destul de devreme. în Italia şi Franţa.LEGUMICULTURĂ II Recoltarea se face prin smulgere (la ridichea de vară) sau dislocare. Sfecla roşie se cultivă pentru rădăcinile sale îngroşate (tuberizate).6 SFECLA RO{IE Beta vulgaris L. piureuri etc. Originea şi aria de răspândire Sfecla roşie. în mod semnificativ. majoritatea lucrărilor de îngrijire au caracter general.1. 1998). esculenta L. care se consumă sub formă de salate crude (simple sau asortate). are ca genitor ancestral sfecla sălbatică – Beta vulgaris L.I. s-a cultivat începând cu secolele XIV – XV (deci cu mult înainte de sfecla de zahăr). Importanţa culturii Importanţa alimentară. în legături.6%). canditiva Alef.2 – 1. Valoarea alimentară este determinată de conţinutul mare de hidraţi de carbon (9. substanţe proteice (1. 39 ./100 g). apoi vitaminele B1. se înlătură frunzele şi se ambalează în lăzi P (rădăcinile pot fi păstrate foarte bine peste iarnă). f. Frunzele. cu centre de origine pe ţărmurile Mării Mediterane. se folosesc la salate. cele pe bază de fosfor (43 mg/100 g). avitaminoze ş. var. Ridichea de iarnă se curăţă de pământ.. Recolta se valorifică imediat pe piaţă sau prin depozitare sub formă de rădăcini (produs proaspăt) sau sub formă de diferite conserve. Ridichea de vară se valorifică cu frunze.6%). A fost luată în cultură cu circa 400 de ani î. încadrarea sa în asolament se face relativ uşor (puţine specii legumicole fac parte din această familie). rubra Familia Chenopodiaceae 7. salate coapte sau fierte.2. unde se întâlneşte şi în prezent ca plantă spontană. ciorbe. cultura se înfiinţează prin semănat. 7. când sunt tinere. Mării Negre şi Mării Caspice. dar folosită ca plantă medicinală. 1998). sin. din care se remarcă. Producţia este de 15–20 t/ha la ridichea de vară şi de 25–30 t/ha la cea de iarnă.. potasiu (27 mg/100 g) şi fier (1 mg /100 g). soteuri. Importanţa economică este determinată de nivelul cheltuielilor relativ mici.6. Importanţa agrofitotehnică rezultă din faptul că sfecla roşie este o plantă cu o tehnologie puţin pretenţioasă. denumită şi sfecla de masă. ssp. B2 şi vitamina C (10 mg/100 g) (după Dumitrescu şi colab.H. ciorbă şi supe de legume etc. săruri minerale. 7. chiar când plantele sunt destul de mici şi se pot valorifica toată vara şi toamna.6. sfeclă de grădină sau sfeclă legumicolă. cu excepţia răritului. Ca plantă legumicolă. cea mai importantă este vitamina A (20 U.a. De asemenea. din rădăcinile de sfeclă roşie se extrage un suc cu valoare terapeutică pentru unele boli de nutriţie. Recolta de toamnă este puţin perisabilă şi se poate păstra foarte bine pentru iarnă. de unde s-a răspândit în vestul şi sudul Europei. Dintre vitamine.

7.tulpină floriferă. Pe plan mondial. fructe şi seminţe (fig.Sfecla roşie de salată: a . este cunoscută în toate zonele în care sunt întrunite condiţiile favorabile. la care organul comestibil este rădăcina tuberizată şi. c . b .N.12). sfecla roşie.rădăcină.secţiune transversală prin rădăcină. N. este pivotantă cărnoasă. sfecla roşie este cunoscută de la începutul secolului al XIX-lea. STAN. 7. uneori şi frunzele tinere.frunză. După îngroşare. două forme: globuloasă sau conică (cilindro40 .3. după care începe şi se desfăşoară procesul morfogenetic de îngroşare. rădăcinile pot căpăta. În primul an se formează rozeta de frunze şi rădăcina îngroşată. deşi nu ocupă suprafeţe mari. MUNTEANU În }ările Române. d . Particularităţi botanice şi biologice Sfecla roşie este o plantă ierboasă bienală. tulpina floriferă cu flori. e . iar în cel de-al doilea.6. Fig. în general. cum ar fi zonele premontane sau montane. în primele faze de vegetaţie. La noi în ţară este răspândită în toate zonele legumicole şi chiar în unele puţin favorabile pentru cultura legumelor.floare Rădăcina.12 .7.

atunci rădăcina îngroşată va avea formă conică alungită. a mai multor zone de ţesut cambial. în mod succesiv. Deoarece ţesutul parenchimatic liberian este mai intens colorat decât cel parenchimatic lemnos. cu suprafaţa ondulată. mai multe glomerule formează un panicul lung. 41 . uneori se întâlnesc şi soiuri de culoare galbenă (puţin apreciate). În secţiune transversală. organizate pe tipul cinci. lanceolate. fără variaţii mari de temperatură şi cu o umiditate relativ ridicată (Dumitrescu şi colab. iar dacă participă hipocotilul şi rădăcina propriuzisă. atât la exterior. Totuşi. sau roşie-violacee de diferite nuanţe (în funcţie de cantitatea de antocian). rădăcina prezintă zone concentrice. prin apariţia.). În anul al II-lea. 7. cordat. cu limbul ovat. Fructele sunt nucule de culoare maron-cenuşie. sunt mari. apar diferenţele de culoare între zonele concentrice. formând un glomerul. Relaţiile cu factorii de mediu Sfecla roşie este o specie cu cerinţe mijlocii faţă de factorii de mediu. de culoare roşie– verzuie. peţiolul este de culoare roşie. au culoarea roşie. cu cât intensitatea culorii este mai mare şi cu cât diferenţele de culoare dintre cele două feluri de zone concentrice sunt mai mici. anemofilă. concrescute. uşor neregulată. cu marginea întreagă. constituind aşa-numitele glomerule. pentru realizarea unor recolte performante. este roşie-închisă. Culoarea rădăcinii. Dacă la formarea rădăcinii îngroşate participă epicotilul şi hipocotilul. Frunzele se formează de pe colet şi sunt grupate într-o rozetă bine dezvoltată. 1992). Frunzele tinere. ţesutul Fig. în anul I. uneori şi entomofilă. 1998). grupate pe un ax mic.Structura r\d\cinii tuberizate de sfecl\ (dup\ Gherghi [i colab. având o plasticitate ecologică şi chiar rusticitate ridicată.6. sfecla roşie necesită un climat “dulce”.. Frunzele tulpinale (din anul al doilea) sunt mai mici. care produce cercuri concentrice de ţesut vascular şi parenchimatic lemnos şi liberian (Butnariu şi colab. mult mai intensă.13. Fiecare glomerul conţine 3-5 seminţe.. 1973). considerate impropriu fructe sau seminţe. Frunzele. cât şi în interior. din zona centrală a rozetei. Florile sunt mici. 7. Rozeta de frunze se dezvoltă dinspre interior (centru) spre exterior. care diferă alternativ prin intensitatea culorii (fig. Rădăcinile sunt cu atât mai mult apreciate.LEGUMICULTURĂ II conică).13 . Polenizarea este alogamă. sesile.. de culoare roşie. lung peţiolate. atunci aceasta va fi globuloasă. parenchimatic se resoarbe şi rădăcina se lemnifică. Florile sunt hermafrodite. Îngroşarea rădăcinii este urmare a dezvoltării de către aceasta a structurii secundare şi terţiare. la planta complet dezvoltată.4. 7. Nervurile sunt evidente. De asemenea.

de aceea înfiinţarea culturilor semincere trebuie să asigure coincidenţa fazei de inducţie prin fotoperioada cu lunile în care ziua are durată mare. după unele culturi cu perioadă scurtă de vegetaţie. plantele nu suportă temperaturile sub minus 2-30C. 42 . prin răsad. În primele faze de creştere.5. N. în gospodăriile familiale. În condiţii optime. Aplicarea gunoiului de grajd se realizează prin fertilizarea plantei premergătoare sau folosirea pentru anul de cultură numai a mraniţei (20-40 t/ha). în funcţie de forma. tardive). Lipsa de umiditate.9. Faţă de lumină nu sunt cerinţe speciale.6. Umiditatea din sol trebuie menţinută la limite de 60-75% din capacitatea de câmp. a căror descriere sintetică este prezentată în tabelul 7. plantele se pot vernaliza. în sistem de cultură în ogor propriu sau de cultură succesivă. MUNTEANU Temperatura minimă de germinare a seminţelor este de 6-80C.6. lipsite de suculenţă. dar plantele nu suportă umbrirea. şi unele populaţii locale. bine aprovizionat cu elemente nutritive şi substanţe organice. deoarece sfecla de grădină este o plantă cu un consum specific ridicat. cerinţele sunt mari faţă de azot şi fosfor. Sfecla roşie este o plantă sensibilă la termoperioadă: la temperaturi de 6-80C. Pe solurile uşoare este obligatorie fertilizarea organică. mai ales în grădinile familiale. iar cea optimă de 18-200C. Elementele nutritive trebuie să fie în cantităţi mari. întâlnite. 7. mărimea şi culoarea rădăcinilor. de perioada de vegetaţie (timpurii. plantele răsar după 10-12 zile. În România se cultivă un număr redus de soiuri. scăzându-le rezistenţa la unele boli specifice. determină formarea unor rădăcini mici. deoarece este afectată calitatea rădăcinilor. Soiuri La nivel mondial se cultivă un sortiment destul de diversificat de soiuri. în perioadele de secetă.N.6. iar în faza de creştere şi îngroşare a rădăcinii este nevoie de mai mult potasiu (mai ales pe solurile mai nisipoase). Tehnologia de cultivare Cultura de sfeclă roşie se realizează prin semănat direct şi. După formarea primelor frunze adevărate. de destinaţia culturii (consum în stare proaspătă sau industrializată) etc. timp de 2–3 săptămâni. mai rar. Reacţia solului trebuie să corespundă unui pH=6-7. Nu se recomandă gunoiul de grajd incomplet fermentat. rezistă până la temperaturi de minus 5-80C. 7. bune pentru consum. În această situaţie nu se mai formează rădăcini îngroşate. Apa este factorul faţă de care sfecla roşie are pretenţii mari în faza de încolţire şi în faza îngroşării intensive a rădăcinilor. de tipul de cultură (în câmp sau în teren protejat). În faza de frunze cotiledonale. Excesul de apă din sol dăunează plantelor. de asemenea. Solul pe care se cultivă sfecla roşie trebuie să fie cu textură mijlocie. profund. plantele solicită condiţii de zi lungă. formând tulpini florifere în primul an. STAN. cu capacitate ridicată de reţinere a apei.

LEGUMICULTURĂ II 43 .

Alegerea terenului şi asolamentul sunt asemănătoare culturii de morcov. care se încorporează prin cea de-a doua grăpare. în funcţie de soi şi momentul recoltării. Înainte de prima grăpare se administrează restul de îngrăşăminte cu fosfor şi potasiu. prin una–două lucrări cu grapa cu colţi reglabili. Înfiinţarea culturii se realizează. imediat după aplicare. pentru a se profita de condiţiile meteorologice favorabile realizării lucrărilor care urmează. MUNTEANU Cultura în ogor este predominantă la noi în ţară şi. dacă se folosesc soiurile cu rădăcini lungi şi dacă se urmăreşte obţinerea de recolte timpurii. prin semănat direct. după recoltarea acestora). Se realizează apoi fertilizarea de bază cu mraniţă (20–40 t/ha). la care se adaugă îngrăşământul cu azot (30–50 kg N/ha). 7. în vederea eşalonării recoltei şi în funcţie de soi şi condiţiile tehnice (de exemplu. sunt practicate cultura timpurie sau cultura tardivă. STAN. Între cele două grăpări se administrează un erbicid. Schema de semănat se aplică în mai multe variante.Schema de înfiinţare a culturii de sfeclă roşie pe teren modelat în straturi late de 140-150 cm 44 . Pe teren modelat (la 94–104 cm) se seamănă câte trei rânduri dispuse echidistant la 37-40 cm (fig. Fig. de exemplu Ro-neet 3– 5 l/ha.14 .7. Modelarea este obligatorie. după cum s-a anticipat. după grăparea cu grapa cu discuri. dacă nu s-a efectuat fertilizarea cu îngrăşăminte organice la cultura anterioară.N. Pregătirea terenului începe toamna. ca fertilizator starter. Lucrările de pregătire a terenului se continuă primăvara prin menţinerea acestuia fără crustă şi curat de buruieni. Cu circa 10-15 zile înainte de semănat se efectuează două lucrări de mobilizare a solului cu grapa cu discuri.14). Epoca de înfiinţare începe în prima decadă a lunii aprilie (când în sol se realizează o temperatură de cel puţin 6–80 C) şi se termină în luna iunie. Modelarea terenului se execută. primăvara. Circa 1/3 din îngrăşămintele minerale se poate aplica şi chiar se recomandă a fi aplicată la pregătirea terenului. la culturile succesive. cât de curând posibil. N. superfosfat (60-70 kg P2O5/ha) şi sare potasică sau sulfat de potasiu (80–120 kg K2O/ha). prin desfiinţarea culturii anterioare şi nivelarea de exploatare.

când. iar între benzi se lasă un interval de 66-70 cm. Producţia este de 15-20 t/ha la culturile timpurii şi 25–40 t/ha la cele târzii. purici etc. folosind cultivatorul prevăzut cu echipamentul pentru fertilizare. Semănatul se realizează mecanizat cu SUP-21. alegând plantele ajunse la cele mai mari dimensiuni în câmp (pe alese). mai ales pentru culturile timpurii. se produce rănirea puternică a rădăcinilor. cazmalelor. recoltarea se poate face şi semimecanizat cu dislocatorul. În cazul culturilor timpurii. distanţele dintre rânduri şi cele dintre seminţe pot fi mai mici. se asigură. semănatul se face în benzi de câte trei rânduri. semănătoarea Saxonia.. Recoltarea sfeclei pentru consum. în condiţii de secetă).. în acest mod. Această fertilizare se realizează simultan cu prima praşilă mecanică. În timpul verii. recoltarea se efectuează manual. Cel mai târziu. recoltarea se va efectua când plantele şi-au revenit. care asigură un contact mai bun al seminţelor cu solul. Întreţinerea culturii. obligatoriu. dacă îngheţul a surprins cultura. Distanţa dintre seminţe pe rând se asigură prin plasarea a 10-15 seminţe (glomerule) pe lungimea de un metru a rândului. Densitatea culturii se definitivează după lucrarea de rărit. un tăvălugit al terenului. 1992). din momentul când rădăcinile (inclusiv frunzele) sunt bune pentru consum şi până când acestea au dimensiunea tipică soiului. Recoltarea sfeclei se face eşalonat. recoltarea manuală se realizează cu ajutorul furcilor. semănătoarea de precizie Nibex sau SPC-6 (corespunzător adaptată). aplicarea unei fertilizări faziale cu 100 kg/ha azotat de amoniu. de regulă. un număr de circa 180 – 200 mii plante/ha (după Butnariu şi colab. se efectuează printr-o singură trecere. toamna târziu. poate fi cuprins şi un tratament fitosanitar contra unor insecte (gărgăriţă. iar în cazul soiurilor cu rădăcina conic-alungită. răritul plantelor la 1020 cm. La câteva zile se va aplica o udare cu circa 200-250 m3 la hectar. În cazul soiurilor cu rădăcina globuloasă. în continuare. Lucrările de îngrijire sunt. 1998). se lasă între plante pe rând 10-20 cm. cultura având o densitate mai mare. pentru situaţia prezentată. lucrarea se efectuează în luna noiembrie. În prima rundă de lucrări prezentate. cronologic. 45 .). După zvântarea terenului.LEGUMICULTURĂ II Pe teren nemodelat. 100–125 kg/ha superfosfat (la culturile târzii) şi 75–100 kg/ha sare potasică. Adâncimea de semănat este de 4–5 cm. recoltarea se execută în mai multe reprize. dispuse echidistant la 37–40 cm. înaintea îngheţurilor (minus 2–30C). Norma de semănat variază în limita a 18–20 kg/ha. la care se preconizează recoltarea înainte ca rădăcinile să ajungă la mărimea tipică soiului. aplicarea primei erbicidări (când buruienile sunt în fază cotiledonală) cu Betanal 3 l/ha (după Dumitrescu şi colab. prin smulgere. în timpul toamnei. se efectuează o praşilă manuală pe rând. următoarele: aplicarea unei udări (pentru asigurarea răsăririi. Simultan cu semănatul sau imediat după aceasta se realizează. se realizează aproximativ ca la morcov. buchetatul culturii (după “încheierea” rândurilor). altfel.

1 Speciile legumicole care fac parte din grupa cepei (dup\ Bala[a. ssp. 1973) Denumirea popular\ Ceapa obi[nuit\ Usturoiul obi[nuit Usturoiul de Egipt sau usturoiul rocambole Prazul Ceapa e[alot\ sau vla[i]a Ceapa de iarn\ sau Ceap\ de tuns Ceapa de Egipt sau Ceapa rocambole Denumirea [tiin]ific\ Allium cepa Allium sativum ssp. ophioscorodon Allium porrum Allium ascalonicum Se folose[te pentru ceap\ Allium fistulosum verde.1. (dup\ Bala[a. sagittatum Formeaz\ tulpini florale. Alte specii din aceast\ grup\. în inflorescen]e apar Alium sativum var. Formeaz\ un singur etaj de Allium cepa forma bulbiferum bulbi[ori aerieni în inflorescen]\. 1973). usturoiul comun (A. STAN. porrum L. iar ca produc]ie se situeaz\ pe locul III. iar la altele numai frunzele verzi. Formeaz\ mai multe etaje Allium cepa forma proliferum de bulbi[ori aerieni. N. sativum L. Nu formeaz\ tulpini florale [i nici nu produce semin]e la noi în ]ar\.). Cele mai r\spândite în cultur\ sunt: ceapa comun\ (Allium cepa L.N. Tabelul 8. Partea comestibil\ a acestor specii o formeaz\. Aceast\ grup\ de legume ocup\ circa 18-20% din suprafa]a de legume a ]\rii. bulbi[ori aerieni. bulbul. Allium sativum ssp. de ceap\ ceaclama [i ceap\ de ap\. MUNTEANU CAPITOLUL 8 CULTURA LEGUMELOR DIN GRUPA CEPEI Plantele legumicole din grupa cepei sau pentru bulbi apar]in genului Allium din familia Liliaceae. iar sin. vulgare) [i prazul (A. vulgare Observa]ii Cuprinde soiuri de ceap\ de arpagic. 46 . împreun\ cu cele men]ionate anterior. La unele plante se consum\ numai bulbul [i tulpina fals\. dup\ tomate [i varz\. tulpina fals\ [i frunzele verzi. în general.). sunt prezentate în tabelul 8.

LEGUMICULTUR| II

Din punct de vedere ecologic, toate aceste specii sunt rezistente la temperaturi sc\zute, au un consum mijlociu de ap\ [i sunt preten]ioase la lumin\. P\r]ile comestibile au un miros caracteristic, datorit\ unor compu[i eterici pe baz\ de sulf.

8.1. CEAPA COMUN|
Allium cepa L. Familia Liliaceae 8.1.1. Importan]a culturii Importan]a alimentar\. Ceapa comun\ se cultiv\ pentru bulbul s\u uscat sau pentru bulbul, tulpina fals\ [i frunzele în stare verde. Acestea se consum\ în stare crud\, sub form\ de salat\, la condimentarea unor mânc\ruri etc. Ceapa uscat\, mai ales, se folose[te ca materie prim\ în industria conservelor sau ca produs deshidratat. Valoarea alimentar\ [i condimentar\ se datoreaz\ con]inutului s\u în substan]e nutritive, energetice [i catalitice, precum [i în unele uleiuri eterice cu gust iute. Ceapa con]ine 6,5-8% zah\r [i 1,3-1,9% proteine, ca substan]e nutritive de baz\. Al\turi de acestea mai con]ine cantit\]i relativ mari de s\ruri minerale, din care (exprimate în mg la 100g produs proasp\t): K - 150, Ca - 20, P - 123, Fe - 0,4. Vitaminele se g\sesc în cantit\]i importante (la 100 g produs proasp\t): vitamina C (9-10 mg), vitamina A (50 U.I.), vitaminele B1, B2 [i PP. Valoarea energetic\ este de 34-52 kcal/100g. Con]inutul ridicat în fitoncide confer\ cepei o valoare terapeutic\ considerabil\: ac]iune bactericid\, calmant\, antiastenic\, antiarterosclerotic\ [.a. Importan]a agrofitotehnic\. Cultivarea cepei este relativ simpl\, dac\ sunt asigurate condi]iile tehnice specifice. Cultura se poate mecaniza în întregime. Ceapa se poate cultiva în diferite sisteme, în func]ie de locul, epoca [i destina]ia recoltei: în teren neprotejat sau protejat, prin arpagic, s\mân]\ sau r\sad, pentru ceap\ verde sau ceap\ uscat\ etc. Are perioad\ medie sau scurt\ de vegeta]ie [i se încadreaz\ relativ bine în asolament [i în sistemul de culturi succesive (ca ceap\ verde). Importan]a economic\. Ceapa este o cultur\ cu pu]ine cheltuieli, dac\ se aplic\ varianta tehnologic\ prin sem\nat direct, în condi]ii de asigurare tehnic\ optim\. Altfel, plivitul manual [i r\ritul determin\ cheltuieli foarte mari cu for]a de munc\ manual\. În alte variante tehnologice, cheltuielile sunt mari (cu procurarea arpagicului sau a r\sadului). Cultivarea cepei în diferite sisteme [i variante tehnologice asigur\ realizarea recoltei în aproape tot cursul anului, ceea ce contribuie la realizarea de venituri pe o perioad\ lung\ de timp. Ceapa uscat\ nu este un produs perisabil, se transport\ [i se p\streaz\ u[or pe o lung\ perioad\ de timp. Condi]iile naturale [i tehnice pentru cultura cepei uscate, de la noi din ]ar\, pot asigura realizarea unor produc]ii mari, din care se pot organiza partizi mari [i constante pentru export. Principalii factori de risc. De[i, tehnologic, ceapa este o cultur\ relativ simpl\, inciden]a unor factori de risc, care pot compromite recolta, este destul de
47

N. STAN, N. MUNTEANU

mare. În acest sens se pot enumera: formarea crustei dup\ sem\nat determin\ dificult\]i în r\s\rirea plantelor; precipita]iile de lung\ durat\, dup\ r\s\rire, favorizeaz\ atacul virulent al unor agen]i patogeni tipici r\sadurilor; neefectuarea tratamentului contra mu[tei cepei, în timpul zborului acesteia, face imposibil\ combaterea acestui d\un\tor; atacul virusurilor [i nematozilor, care practic nu se poate controla decât preventiv, diminueaz\ recolta în mod semnificativ, ca [i atacul de man\, care are o evolu]ie rapid\ [.a. 8.1.2. Originea [i aria de r\spândire Originea filogenetic\ a cepei nu este cunoscut\, deoarece nu este cunoscut\ nici o specie s\lbatic\ care ar putea fi considerat\ ca str\mo[ al acesteia. Locul s\u de origine, dup\ Vavilov, se sugereaz\ a fi Pakistanul. Dup\ al]i autori, centrul de origine ar fi Pakistanul, Iranul, zonele montane ale Asiei centrale [i partea occidental\ a Siberiei (Basset, 1986). Cultura cepei este cunoscut\ de circa 5-6 mii de ani înainte de Hristos. Tackholm [i Draw (cita]i de Basset, 1986) men]ioneaz\, ca dovezi ale vechimii folosirii cepei, urmele g\site în unele morminte din perioada dinainte de 3200 î.H. Ceapa este men]ionat\ ca aliment în Biblie [i Coran. Dovezile cele mai sigure asupra vechimii acestei culturi sunt cele din Egipt (6000 î.H.). De aici, cultura a trecut în Grecia antic\ [i în Imperiul Roman. În antichitate, ceapa era cunoscut\ nu numai ca aliment, dar [i ca un produs medicinal. În prezent, ceapa se cultiv\ peste tot în lume, unde sunt întrunite condi]iile ecologice favorabile. Suprafe]ele cele mai mari de ceap\ comun\ se g\sesc în China, India, Rusia, S.U.A., Brazilia, precum [i în Turcia, Spania, fosta Iugoslavie, Pakistan, România. Cele mai mari produc]ii se ob]in în China (circa 3.000 mii tone), urmat\ de India [i S.U.A. (cu aproximativ 2.000 mii tone). În România se cultiv\ în jur de 20 mii ha, cu o produc]ie total\ (medie anual\) variind între 300 [i 400 mii tone. 8.1.3. Particularit\]i botanice [i biologice Ceapa comun\ se comport\ în cultur\, în func]ie de tehnologia de cultivare, ca plant\ bienal\ (din s\mân]\ [i r\sad) sau ca trienal\ (din arpagic). În cazul cepei bienale, în primul an se ob]ine bulbul, iar în anul al doilea se formeaz\ tulpina florifer\ cu fructe [i semin]e. La ceapa trienal\, în primul an se ob]ine un bulb mic, denumit arpagic, în anul al doilea se ob]ine bulbul obi[nuit pentru consum, din care, în anul al treilea, evolueaz\ plantele cu tulpini purt\toare de flori [i, mai apoi, fructe [i semin]e. R\d\cina. Ceapa are dou\ feluri de r\d\cini, care succed unul dup\ altul. În momentul germin\rii se formeaz\ primul fel de r\d\cini, care sunt normale [i func]ioneaz\ pân\ la formarea bulbului. Odat\ cu formarea [i dezvoltarea bulbului apare cel de-al doilea fel de r\d\cini, care se numesc r\d\cini
48

LEGUMICULTUR| II

adventive, fasciculate. Acestea se men]in, pân\ la moartea plantei. În perioada iern\rii bulbilor, r\d\cinile cad în urma usc\rii [i se regenereaz\ la reintrarea în vegeta]ie sub form\, de asemenea, de r\d\cini adventive, din ]esutul tulpinii (discului). R\d\cinile sunt numeroase, au aproximativ aceea[i lungime (5-6 cm) [i se dezvolt\ superficial în sol (fig. 8.1). Tulpina. În func]ie de perioada vegetativ\ sau reproductiv\, ceapa prezint\ dou\ tipuri de tulpini. În perioada vegetativ\ (de bulb), tulpina este subteran\ [i reprezint\ o forma]iune caulinar\ sub form\ de disc, plasat\ la baza bulbului. În mod gre[it, bulbul (incluzând [i discul) este considerat tulpina subteran\ a cepei (ca de altfel la toate plantele liliacee). Tulpina sub form\ de disc este mai bombat\ (tronconic\) pe partea superioar\ [i aproape plat\, u[or convex\ pe partea inferioar\. Pe partea inferioar\ se formeaz\ r\d\cinile adventive. Pe partea superioar\ (conic\) se formeaz\ frunzele din primul [i (eventual) al doilea an, precum [i mugurii în num\r de 1-3 sau chiar mai mul]i. Tulpina din perioada Fig. 8.1 - Plante de Allium cepa `n diferite stadii de dezvoltare (1 - plantã tân\r\; reproductiv\ se formeaz\ dintr-un 2 - plant\ de un an: sec]. long.): b - bulb; mugure din interiorul bulbului. mt - mugur terminal; ml - mugur lateral; Aceast\ tulpin\ este glauc\, înalt\ de f1 - frunze normale; f2 - frunze modificate; 50-80 (170) cm, fistuloas\, fusiform\ dt - disc tulpinal; ra - r\d\cini adventive (umflat\ în treimea inferioar\ [i atenuat\ la extremit\]i, acoperit\ la baz\ de tecile frunzelor) (Zanoschi [i Toma, 1985). La vârful tulpinii aeriene se formeaz\ o inflorescen]\ globuloas\ (fig. 8.2). Frunzele [i bulbul. Pe tulpina subteran\, pe partea superioar\ se afl\ noduri apropiate [i internoduri scurte. La noduri se formeaz\ tecile frunzelor normale, care se îmbrac\ complet unele pe altele, formând bulbul (fig. 8.3). Tecile frunzelor interne bulbului sunt c\rnoase [i de culoare alb\, g\lbuie, ro[ie etc. Tecile externe, acoperitoare la maturitatea bulbului, sunt sub]iri, pergamentoase [i se numesc tunici sau catafile. Tecile c\rnoase, din zona central\ (de regul\) a bulbului, prezint\ la subsuoara lor muguri în num\r de 1-3 [i adesea pân\ la 5-6. Ace[ti muguri sunt acoperi]i în 2-3 teci c\rnoase [i din ei, în ultimul an al plantei, se formeaz\ tulpinile aeriene florifere. Cei mai valoro[i bulbi sunt cei cu un num\r cât mai mic de muguri: aspectul feliilor transversale în salate [i sub form\ deshidratat\; pretabilitatea mai bun\ la p\strare [.a.
49

N. STAN, N. MUNTEANU

Fig. 8.3 - Alc\tuirea unui bulb tân\r de Allium cepa (schem\): ctf - catafile; bf - bazele frunzelor; tf - tecile frunzelor; vf - vârfurile frunzelor (din Zanoschi [i Toma, 1985)

A[adar, bulbul este format din: disc, baza îngro[at\ (treimea sau jum\tatea inferioar\) a tecilor frunzelor, tecile pergamentoase [i mugurii interni. În partea lor superioar\, tecile devin normale (neîngro[ate), dar r\mân îmbr\cate (suprapuse) în continuare, constituind o forma]iune morfologic\ cilindric\, de 3-5 cm în\l]ime, denumit\ tulpina fals\ sau gât. Aceasta se Fig. 8.2 - Plant\ de Allium cepa formeaz\, ca [i bulbul, dinspre interior `nflorit\; 1 - aspect general; 2 - floare spre exterior, încât se creeaz\ impresia deschis\; 3 - gineceul (ovar [i stil) c\ frunzele noi “str\pung” frunza (din Zanoschi [i Toma, 1985) precedent\ (Zanoschi [i Toma, 1985). Dup\ ce tecile formeaz\ tulpina fals\, se continu\ cu limbul frunzelor, care este fistulos, aproximativ cilindric, cu vârful ascu]it. Frunzele aeriene au culoarea verde-închis [i sunt acoperite cu un strat evident de cear\, conferindu-le o culoare verde- alb\struie. Floarea. La extremitatea tulpinii aeriene (florifere), ceapa, în anul al doilea sau al treilea, în perioada reproductiv\, formeaz\ florile dispuse într-o inflorescen]\ globuloas\ (cim\ umbeliform\) (fig. 8.2). Când inflorescen]a este tân\r\, prezint\ o bractee mare, membranoas\, de culoare alb-verzuie, care o acoper\. Înainte de înflorit aceast\ bractee se rupe. Florile sunt hermafrodite, actinomorfe, trimere [i pentaciclice (Zanoschi [i Toma, 1985). Corola, format\ din [ase tepale, este de culoare alb\, uneori liliachie. Androceul este format din [ase stamine concrescute la baz\ cu perigonul florii. Anterele sunt protandre. Gineceul este tricarpelor sincarp, cu câte dou\ ovule în fiecare carpel\. Stilul pistilului, în faza de polenizare este mai lung decât
50

LEGUMICULTUR| II

anterele, conferind inflorescen]ei un aspect ]epos. Stigmatul este u[or trilobat. Protandria [i lungimea mai mare a stilului fa]\ de stamine asigur\ realizarea fenomenului de alogamie, de[i florile sunt hermafrodite. Polenizarea este efectuat\ de insecte (albine [i mu[te). Într-o inflorescen]\ se g\sesc pân\ la 2000 de flori, care se deschid într-o perioad\ de 10-30 zile. Fructul este o capsul\ sferic\ valvicid-loculicid\ [i con]ine pân\ la [ase semin]e. Semin]ele sunt de form\ treidric\ sau poliedric\, mici (3-4 mm), de culoare neagr\, cu tegumentul tare. Germinarea semin]elor [i r\s\rirea plantelor prezint\ o anumit\ particularitate, deosebit de important\ în tehnologia culturii (Bala[a, 1973). În momentul r\s\ririi, la suprafa]a solului iese un cot al tulpinii primare, deoarece cotiledonul r\mâne prins în tegumentul semin]ei, care, la început, este fixat în sol. Dup\ ce cotul tulpini]ei este suficient de mare, “trage” dup\ el [i tegumentul semin]ei, pân\ ce acesta iese la suprafa]a solului, des\vâr[ind r\s\rirea. În cazul în care solul formeaz\ o crust\ groas\, tegumentul semin]ei r\mâne fixat în aceasta, iar prin dezvoltarea cotului tulpini]ei se produce smulgerea r\d\cinii la suprafa]a solului, compromi]ând r\s\rirea [i, în final, provocând moartea plantei (fig. 8.4).

Fig. 8.4 - Particularit\]ile r\s\ririi plantelor de ceap\: a - r\s\rire normal\; b - r\s\rire anormal\ din cauza crustei solului (dup\ Bala[a, 1973).
51

solul. ci numai frunze alungite din cauza lipsei de lumin\. În aceast\ faz\. Cultivat\ în locuri umbrite nu formeaz\ bulbi [i nici tulpini false. cu deosebire în perioada de maturare a 52 . în faza de germina]ie [i r\s\rire. în cazul înfiin]\rii culturilor semincere din toamn\. Gemina]ia optim\ se realizeaz\ la 20-250C [i dureaz\ 7-8 zile. se produce vernalizarea [i. O cantitate mai mare de ap\ sau un regim al apei. lipsa apei întârzie cultura. N. mai ales peste 20-22 mm. consumul de ap\ este redus [i se recomand\ încetarea irig\rii. Lumina este un factor fa]\ de care ceapa are preten]ii mari. înfiin]ate prin sem\nat direct. se cere. umiditatea solului trebuie s\ fie de 70-80% din capacitatea de câmp. Temperatura. Plantele tinere rezist\ pân\ la minus 6-70C. MUNTEANU 8. O situa]ie asem\n\toare are loc [i în anii cu multe zile noroase. aplicarea unor ud\ri u[oare. Excesul de ap\ în sol determin\ asfixierea sistemului radicular [i favorizeaz\ atacul unor agen]i patogeni. cum ar fi de exemplu mana (mai ales în faza de bulb). Reac]ia la termoperioad\ este foarte evident\.1. este singura m\sur\ tehnic\ ce ajut\ trecerea cu succes prin aceste faze. Ceapa este considerat\ ca o plant\ cu preten]ii reduse fa]\ de temperatur\. prin aspersie fin\. Bulbii maturi rezist\ pân\ la minus 15-160C. Semin]ele germineaz\ începând cu pragul termic de 3-40C. Astfel. induc]ia floral\. în care necesit\]ile pentru ap\ sunt mari. în defavoarea bulbului. în care caz acumul\rile plantelor sunt foarte reduse [i. În cazul culturii pentru arpagic [i a culturii pentru bulbi. Formarea bulbilor este condi]ionat\ în mare m\sur\ de durata [i intensitatea luminii. STAN. formarea bulbilor este încetinit\ sau chiar împiedicat\. Temperatura optim\ pentru formarea bulbilor este de 20-300C. în timpul p\str\rii sau dup\ plantare. dup\ cum s-a specificat. Reac]ia de vernalizare este mai pregnant\ la culturile înfiin]ate cu un arpagic mai mare. este cea de formare [i dezvoltare a bulbilor. astfel. O alt\ faz\ de cre[tere a plantelor. implicit. în mod evident. dac\ se întârzie cu sem\natul. iar dac\ se formeaz\ crust\. ceapa nu formeaz\ bulbi [i nici tulpini false. Plantele nu formeaz\ bulbi. O umiditate ridicat\ în sol.4. determinate.N. mai ales în primele faze de vegeta]ie. astfel. De aceea. cel pu]in câteva s\pt\mâni. de care depinde succesul culturii. în perioada de iarn\. În acest caz. apa [i competi]ia cu buruienile sunt factori majori. În faza de maturare a bulbilor (ultimele 2-3 s\pt\mâni). Rela]iile cu factorii de mediu Ceapa are cerin]e fa]\ de factorii de mediu. `n mod special. dac\ arpagicul sau plantele tinere sunt supuse unor temperaturi de 4-180C. În condi]ii de zi scurt\ [i lumin\ redus\. de modul de cultivare [i de stadiul de evolu]ie a culturii. care s\ asigure buna dezvoltare a plantelor. pân\ la formarea a 2-3 frunze [i când începe formarea discului cu r\d\cini adventive. faza de formare a bulbilor cade în perioada cu zile scurte [i o mare parte din plante nu formeaz\ bulbi normali. Apa este considerat\ ca un factor major. La fel se întâmpl\ în cazul producerii cepei verzi (stufat) în ser\. plantele formeaz\ tulpini florale.

Sclerotium. se pot instala agen]ii patogeni. întârzierea matur\rii bulbilor [i sporirea atacului de agen]i patogeni. 4. De aceea. Aceste cerin]e se bazeaz\. amplasat în stratul superficial al solului.a. Reac]ia solului trebuie s\ fie neutr\ sau u[or acid\ (pH=6-7). 1. 53 . în urma îmb\trânirii sau atacului unor d\un\tori specifici (musca cepei. Pe un fond de umiditate sporit\ [i. dar bine structurate. Elementele nutritive trebuie s\ fie în cantit\]i mari. O astfel de condi]ie restrictiv\ fa]\ de sol nu se aplic\ în cazul culturilor înfiin]ate prin arpagic sau r\sad. aluviunile con]in mult\ argil\. În acest caz. Fertilizarea organic\ se poate completa sau chiar suplini cu îngr\[\minte minerale la fertilizarea de baz\ [i cea fazial\. deoarece se recomand\ cu prioritate irigarea prin brazd\. Cerin]ele pentru o cantitate mare de elemente nutritive sunt determinate de consumul specific. Cele mai corespunz\toare soluri pentru cultura de ceap\ sunt cele cu textura u[oar\ (pentru cultura prin s\mân]\) sau mijlocie. nu se poate realiza decât în condi]iile unei bune aerisiri a solului. adesea. Cunoa[terea unor cerin]e specifice ale cepei fa]\ de aer.LEGUMICULTUR| II bulbilor. dac\ se formeaz\ crust\ dup\ aplicarea irig\rii prin aspersie sau dup\ ploi. pentru o produc]ie de 25 t/ha este de 3. În Olanda. nisipoase. precum [i de perioada de vegeta]ie relativ scurt\ (1-2 luni la ceapa verde [i patru luni la ceapa din sem\nat direct). în primul rând datorit\ texturii. În cazul culturii cepei de ap\ (prin r\sad). u[or accesibile în zona de cre[tere a r\d\cinilor în sol. deoarece. Administrarea gunoiului de grajd în mod direct duce la prelungirea perioadei de vegeta]ie. refacerea rapid\ a sistemului radicular. nu întotdeauna acestea sunt corespunz\toare.6 kg K2O [i 1. determin\ “întoarcerea” bulbilor (repornirea în vegeta]ie) sau chiar cr\parea bulbilor. care este egal repartizat\ pe profilul solului. se recomand\ solurile mijlocii. pu]in dezvoltat. la cultura premerg\toare. se face recomandarea pentru solurile aluvionare. nematozi). 1998). De[i.8 kg CaO (Dumitrecu [i colab. de regul\ în treimea lor inferioar\. fertile [i bine structurate (aerisite). prin aplicarea mrani]ei sau a gunoiului de grajd semifermentat.1 kg P2O5. În aceste circumstan]e se recomand\ fertilizarea în complex. pe soluri aluvionare. în timpul depozit\rii (Erwinia. În condi]iile sistemului radicular slab dezvoltat. Botrytis [.4 kg N. în urma c\rora se asigur\ oxigenul necesar procesului de rizogenez\ adventiv\.. Solul poate fi un factor limitativ al culturii cepei prin sem\nat direct. de exemplu. care atac\ în mod special bulbul. chiar dup\ recoltare. pe faptul c\ ceapa are un sistem radicular slab dezvoltat [i superficial. în unele lunci. Cerin]ele mari pentru elementele nutritive se manifest\ în faza de formare a buchetului de frunze [i cea de cre[tere a bulbului. în situa]ia unor r\ni provocate de d\un\tori sau prin cr\pare. poate reprezenta un element de succes al culturii. solul trebuie s\ aib\ o textur\ care ofer\ condi]ii corespunz\toare acestui mod de asigurare suplimentar\ a apei. Aerul. dar cu un con]inut ridicat în substan]a organic\ provenit\ din turba Deltei Rinului [i aluviuni.). la ceap\ se recomand\ un num\r mare de pra[ile. dar [i de sistemul radicular. în principal. Consumul specific (kg/t produs). ceapa se cultiv\. eventual. Formarea crustei dup\ sem\nat poate compromite par]ial sau total aceast\ cultur\. în zona polderelor.

6. sistem de irigare prin aspersie.1. Kaba). Culoarea este determinat\ de dou\ perechi de alele aflate în rela]ie de epistazie (Brewster. Sortimentul de cultivare se clasific\ din punct de vedere morfologic dup\ culoare. Soiurile cu tunicile de culoare alb-cenu[ie se recomand\. Culoarea poate fi galben\. deoarece produsul deshidratat nu-[i modific\ culoarea în urma prelucr\rii. 8. Tehnologia de cultivare La noi în ]ar\. În cazul încruci[\rilor (hibrid\rilor) dintre aceste soiuri.1. în primul rând datorit\ cheltuielilor reduse pentru realizarea sa. primii hibrizi F1 de ceap\ au fost realiza]i în perioada 1990-2000. STAN. Vidra. care se seam\n\ bob cu bob. sortimentul este dominat de hibrizii F1. prin r\saduri (ceapa de ap\.1.1. 1998) 8.F.C. În ]\rile cu legumicultur\ avansat\. 54 . 1994).. În unele ]\ri se folose[te numai s\mân]a drajat\. cu argil\ pu]in\ în stratul arabil. în special. O prezentare a sortimentului actual cultivat la noi în ]ar\ este realizat\ în tabelul 8. prin arpagic. Cultura cepei prin sem\nat direct (ceaclama) Acest sistem de cultur\ este în prezent de mare actualitate. ob]inu]i prin exploatarea fenomenului de androsterilitate nucleocitoplasmatic\. În condi]ii tehnice moderne. O alt\ clasificare a soiurilor decurge din pretabilitatea acestora pentru diferite tipuri de cultur\: prin r\sad. de c\tre Popandron. La noi în ]ar\. cultura poate fi complet mecanizat\.6. Soiuri Sortimentul cultivarelor de ceapa comun\ este foarte larg la nivel mondial [i const\ din soiuri cu polenizare liber\ [i din hibrizi F1. Solul trebuie s\ fie u[or sau mijlociu. pentru stufat (ceapa verde). MUNTEANU 8. culoarea ro[ie domin\ culoarea galben\ [i alb\. N. ceapa comun\ se cultiv\ prin urm\toarele procedee: prin sem\nat direct în câmp (ceapa ceaclama). posibilit\]i tehnice de erbicidare cu 1-2 erbicide eficiente. dotarea cu sem\n\tori de precizie. Cultura se poate realiza numai dac\ sunt asigurate cel pu]in urm\toarele condi]ii: soluri u[oare (care nu formeaz\ crust\) [i cu fertilitate ridicat\. Terenul care se recomand\ pentru cultura de ceap\ ceaclam\ trebuie s\ fie plan sau cu pant\ cât mai uniform\ [i cu sistem de irigare asigurat. bine structurat [i cu fertilitate natural\ ridicat\. iar culoarea galben\ domin\ culoarea alb\.N.L.5. prin arpagic sau sem\nat direct.2 (dup\ Dumitrescu [i colab. form\ [i m\rime. la I. ro[ie sau alb\. pentru deshidratare. Alegerea terenului.

LEGUMICULTUR| II 55 .

Dual 2-3 l/ha). respectiv toamna [i prim\vara. STAN. Se aplic\ eventualele îngr\[\minte.2). Acest mod de preg\tire (definitiv\) a terenului se poate realiza [i în cazul înfiin]\rii culturii prim\vara. ar\tura de toamn\ se las\ în brazd\ nelucrat\. Dezavantajele acestui mod de organizare a preg\tirii terenului constau în: tasarea stratului în\l]at [i eventuala necesitate de afânare a acestuia. În cazul înfiin]\rii culturii în epoca de toamn\. Preg\tirea terenului se definitiveaz\ prin lucrarea de modelat. la 25–30 cm. solanaceele [i legumele din grupa verzei. de toamn\ sau de prim\var\. care nu au fost administrate în toamn\. precum [i `n lipsa posibilit\]ii de erbicidare sau îngreunarea efectu\rii acesteia. Înfiin]area culturii se realizeaz\ în cele dou\ epoci. Dac\ înfiin]area culturii este prev\zut\ pentru a fi efectuat\ prim\vara. printr-o lucrare cu grapa cu discuri. care se încorporeaz\ imediat printr-o nou\ trecere cu grapa cu discuri. urmând a fi încorporate. acesta se las\ s\ se a[eze sau se t\v\luge[te. atunci îngr\[\mintele men]ionate sau o parte din ele se pot administra [i în timpul iernii pe terenul înghe]at. 150-200 kg/ha azotat de amoniu [i 150 kg/ha sare potasic\ sau sulfat de potasiu (Bala[a. terenul se elibereaz\ de resturile culturii anterioare [i se fertilizeaz\ cu îngr\[\mintele prev\zute pentru fertilizarea de baz\: 20–25 t/ha mrani]\. preg\tirea terenului urmând a fi continuat\ `n prim\var\. În acest caz. pentru epoca de prim\var\. De asemenea. de toamn\ sau de prim\var\: toamna. N. toamna. MUNTEANU Plantele premerg\toare cele mai bune sunt speciile pr\[itoare. care las\ terenul curat de buruieni [i mai pu]in epuizat de elemente nutritive. modelarea nu este nevoie a fi precedat\ de deschiderea rigolelor de udare. Speciile leguminoase nu se recomand\. c\ci asigur\ o intrare mai timpurie în câmp. Modelarea se efectueaz\ în straturi în\l]ate cu l\]imea la coronament de 94 sau 104 cm [i rigole de 46 cm l\]ime. deoarece las\ terenul cu o cantitate mare de nematozi. verde]urile.D.N. nu se recomand\ legumele din aceea[i grup\ tehnologic\ [i legumele pentru r\d\cini. viermi sârm\ [i mu[te fitofage. cum ar fi: legume le cucurbitacee. pentru epoca de toamn\. chiar dac\ nu se va iriga prin brazde. ~n ambele situa]ii. În cazul înfiin]\rii culturii în epoca de prim\var\. în prim\var\. ar\tura de toamn\ se gr\peaz\ imediat cu grapa cu col]i fic[i [i se definitiveaz\ cu pu]in înainte de sem\nat. Aceste îngr\[\minte se încorporeaz\ în sol prin ar\tura de baz\. care este obligatorie. astfel ca terenul s\ aib\ timp s\ se taseze pu]in în vederea sem\natului. Modelarea terenului se execut\ în urm\toarele 2-3 zile. Sem\natul în epoca de toamn\ se practic\ mai ales în zonele cu ierni 56 . Dup\ aceast\ grapare se aplic\ un erbicid ppi (de exemplu. În acest sens. 1973). Dac\ terenul este prea afânat dup\ aceast\ lucrare. 150-200 kg/ha sare potasic\ sau sulfat de potasiu ori numai îngr\[\minte minerale: 250–300 kg/ha superfosfat. în vederea sem\natului. terenul se mobilizeaz\ la 10-12 cm prin dou\ treceri cu grapa cu discuri (G. Între aplicarea erbicidului [i sem\nat se las\ un interval de 6-8 zile.-3. Terenul l\sat în brazd\ nelucrat\ este definitivat în prim\var\. Acestea se încorporeaz\ prin gr\pare cu grapa cu discuri. Preg\tirea terenului se realizeaz\ în func]ie de epoca de înfiin]are.

LEGUMICULTUR| II

mai blânde, la mijlocul sau la sfâr[itul lunii noiembrie, astfel ca semin]ele s\ nu germineze pân\ la venirea iernii. Pentru a preîntâmpina încol]irea semin]elor din toamn\ [i deci distrugerea lor prin înghe], în afar\ de sem\natul efectuat târziu, rezultate bune se ob]in prin men]inerea semin]elor înainte de îns\mân]are, timp de 20 ore la temperatura 45-500C, astfel încât con]inutul în ap\ al acestora s\ scad\ la 10 %. De sc\derea con]inutului în ap\ al semin]elor se va ]ine seama obligatoriu la stabilirea normei de sem\nat, respectiv la efectuarea probei ma[inii de sem\nat. Pentru aceast\ epoc\, norma de sem\nat este de 8-10 kg/ha, cu o rezerv\ de 20-30% fa]\ de condi]iile normale, datorit\ riscului de a se pierde o parte din semin]e, din cauza temperaturilor sc\zute din timpul iernii. În cazul sem\natului de prim\var\, epoca optim\ în care acesta se efectueaz\ este cât mai devreme posibil, între 1 martie – 10 aprilie, în func]ie de zon\ [i de condi]iile meteorologice. În mod obi[nuit, pentru sem\nat, se folosesc semin]e uscate. Pentru a gr\bi îns\ r\s\rirea [i a ob]ine o cultur\ cât mai uniform\, se recomand\ umectarea semin]elor înainte de sem\nat sau chiar încol]irea acestora. Norma de îns\mân]are este 6-10 kg/ha. În unele prim\veri, în func]ie de condi]iile meteorologice, sem\natul se poate executa [i mai devreme de 15 martie, între 20 februarie-15 martie. Sem\natul executat cât mai devreme asigur\ o r\s\rire uniform\, iar formarea bulbilor va decurge în lunile iunie-iulie, perioad\ cu zile lungi. Schemele de sem\nat sunt adaptate la condi]iile tehnice existente (fig. 8.5). Pe straturile în\l]ate cu l\]imea de 94 cm se pot aplica trei scheme de sem\nat. În cazul terenurilor neîmburuienate, se seam\n\ patru rânduri dispuse în dou\ benzi, distan]a fiind de 20 cm între rânduri [i 34 cm între benzi. Pe terenurile cu un oarecare grad de îmburuienare, se seam\n\ pe un strat în\l]at câte trei rânduri, la distan]e de 37 cm între ele. În acest caz, se va putea executa pra[ila mecanic\ pe toate intervalele dintre rânduri. O alt\ schem\ de sem\nat are în vedere amplasarea a patru rânduri echidistante pe strat. Uneori, sem\natul se efectueaz\ pe teren nemodelat. În acest caz, se seam\n\ câte patru rânduri echidistante la 24-30 cm în benzi desp\r]ite între ele cu intervale de 66-70 cm. Efectuarea sem\natului, folosind normele de semin]e precizate [i schemele de înfiin]are prezentate, asigur\ (dup\ r\rit) densit\]i cuprinse între 400 [i 700 mii plante/ha. Semin]ele de ceap\ fiind mici con]in o cantitate redus\ de substan]e nutritive. De aceea, se practic\ îmbog\]irea acestora în mod suplimentar cu macro [i microelemente nutritive, prin a[a-numita drajare a semin]elor, adic\ acoperirea semin]elor cu anumite amestecuri organo-minerale. Dac\ în amestecul folosit pentru drajare se adaug\ [i substan]e stimulatoare de cre[tere, rezultatele sunt [i mai bune: semin]ele încol]esc mai repede [i tinerele plante î[i dezvolt\ un sistem radicular puternic. În plus, prin drajarea semin]elor de ceap\ [i sem\natul bob cu bob, se asigur\ repartizarea precis\ [i uniform\ a semin]elor în timpul sem\natului, ceea ce poate elimina lucrarea de r\rit a culturii.

57

N. STAN, N. MUNTEANU

Fig. 8.5 - Scheme de `nfiin]are a culturii de ceap\ prin sem\nat direct: a - cu patru rânduri pe teren modelat `n benzi; b - cu trei rânduri pe teren modelat (pentru cazul unei `mburuien\ri mari); c - pe teren modelat `n rânduri echidistante; d - pe teren nemodelat, `n benzi de câte patru rânduri echidistante
58

LEGUMICULTUR| II

Lucr\rile de îngrijire. Sem\n\turile realizate în toamn\ se îngrijesc prin lucr\ri de re]inere a z\pezii, pentru protec]ie contra frigului din timpul iernii, sau lucr\ri de eliminare a b\ltirilor, ap\rute în urma topirii z\pezii. În cazul apari]iei crustei pân\ la r\s\rire, se iau m\suri de distrugere a acesteia, folosind o grap\ u[oar\ de m\r\cini sau aplicând 1-2 ud\ri u[oare prin aspersie, folosind norme de 80-120 m3/ha. Dup\ r\s\rirea plantelor, întrucât exist\ posibilitatea îmboln\virilor determinate de unii agen]i patogeni specifici r\sadurilor, se recomand\ 1-2 tratamente de prevenire [i combatere. Dup\ încheierea rândurilor de plante se aplic\ lucr\rile generale de îngrijire, precum [i o lucrare special\ – r\ritul. Combaterea crustei se efectueaz\ prin pra[ile mecanice [i manuale, care trebuie s\ fie în num\r cât mai mare, prim\vara devreme pentru a înc\lzi [i aerisi solul, iar mai târziu pentru a aerisi solul în vederea refacerii [i dezvolt\rii sistemului radicular. De asemenea, odat\ cu aceasta se distrug buruienile. La ceap\, se recomand\ 2-3 pra[ile manuale [i 4-5 pra[ile mecanice. Combaterea buruienilor este o lucrare deosebit de important\, de care depinde succesul culturii, datorit\ faptului c\ plantele de ceap\ au un grad de competi]ie sc\zut fa]\ de majoritatea buruienilor. O combatere eficient\ a buruienilor nu se poate realiza în afara folosirii erbicidelor. La ceap\, în afar\ de erbicidele aplicate ppi, de mare succes sunt cele aplicate postemergent. În acest sens, se recomand\ erbicidul Afalon 47WP în cantitate de 2 kg/ha, în circa 300 l ap\. R\ritul culturii se realizeaz\ în dou\ reprize: prima, când plantele au 2-3 frunze [i se realizeaz\ cu o s\p\lig\ special\, sub form\ de buchete, la distan]\ de 6-7 cm, iar a doua, dup\ 2-3 s\pt\mâni, când dintr-un buchet se las\ o singur\ plant\ sau dou\, dac\ distan]a este prea mare. În felul acesta, se asigur\ o densitate de 400-500 de mii plante/ha. Având în vedere schemele de înfiin]are a culturii prezentate, la 5 cm între plante se realizeaz\ o densitate de circa 700 mii plante/ha, la 6 cm între plante pe rând se ob]ine o densitate de aproximativ 500 de mii plante/ha, iar dac\ distan]a dintre plantele pe rând este de 7 cm, pe un hectar se vor g\si 420 de mii plante. În cazul schemei cu trei rânduri pe strat, pentru a se realiza acelea[i densit\]i, distan]a dintre plante pe rând se reduce cu aproximativ 2 cm. De exemplu, în acest caz, pentru a realiza o densitate de circa 400 mii plante /ha, distan]a dintre plante pe rând va trebuie s\ fie de circa 7 cm. Aplicarea irig\rii este o lucrare indispensabil\ realiz\rii unei culturi de succes, mai ales în condi]ii de secet\. Primele ud\ri se realizeaz\ cu norme mai mici [i se aplic\ pentru asigurarea necesarului de ap\ în fazele de formare a sistemului radicular [i a unui aparat foliar de 5-6 frunze. Normele de udare mai mari (300-400 m3/ha) se aplic\ în perioada form\rii [i cre[terii bulbului. În total se aplic\ 4-6 norme de udare, din care dou\ când plantele sunt tinere. Înainte de recoltare, cu circa o lun\, este sistat\ irigarea, pentru a asigura o bun\ maturare a bulbilor [i a preveni îmboln\virea acestora. Fertilizarea fazial\ a cepei este un factor tehnologic, care influen]eaz\ major cantitatea de recolt\. De regul\, sunt suficiente dou\ fertiliz\ri faziale cu
59

N. STAN, N. MUNTEANU

îngr\[\minte complexe sau m\car una, dac\ fertilizarea de baz\ nu a fost corespunz\toare (suficient\), dup\ recomand\rile f\cute de Bala[a (1973). La prima fertilizare (facultativ\) se recomand\ 200 kg/ha azotat de amoniu, 150 kg/ha superfosfat [i 80 kg/ha sulfat de potasiu. La a doua fertilizare (obligatorie) se aplic\ 100-150 kg/ha azotat de amoniu, 350-400 kg/ha superfosfat [i 200 kg/ha sulfat de potasiu. Prima fertilizare se recomand\ în stadiu de 1-2 frunze adev\rate, iar a doua când plantele încep formarea bulbului. Dumitrescu [i colab. (1998) recomand\ dou\ fertiliz\ri faziale, cu câte 50 kg/ha azotat de amoniu, 60-80 kg/ha superfosfat [i 60 kg/ha sare potasic\, aplicate dup\ al doilea r\rit la interval de circa 20-25 de zile. De un mare succes se bucur\ îngr\[\mintele foliare complexe, organo-minerale produse de I.C.P.A. Bucure[ti. Combaterea bolilor [i d\un\torilor se va realiza, în mod obligatoriu, aplicând lupta integrat\, în care, în afara m\surilor chimice, preventive [i curative, un loc important îl ocup\: prognoza [i avertizarea, folosirea m\surilor agrofitotehnice (în care asolamentul [i igiena materialului folosit la înfiin]area culturilor ocup\ un loc esen]ial), m\surile biologice, în special contra d\un\torilor, [i cele genetice – folosirea cultivarelor rezistente [.a. Agen]ii patogeni [i d\un\torii, simptomatologia atacului [i principalele c\i de prevenire [i combatere sunt prezentate în sintez\ în tabele 8.2 [i 8.3 (dup\ Dumitrescu [i colab., 1998). Recoltarea se realizeaz\, de obicei, la sfâr[itul lunii august – începutul lunii septembrie, când frunzele se îng\lbenesc, iar gâtul se înmoaie [i se las\ pe o parte. De asemenea, momentul recolt\rii coincide cu apari]ia primelor tunici pergamentoase. Lucrarea de recoltat se face manual, semimecanizat cu dislocatorul sau complet mecanizat cu ma[ina de recoltat ceapa MRC 1,2 sau combine speciale. În cazul recolt\rii manuale, plantele se smulg sau se disloc\ manual din sol. Plantele dislocate se a[az\ în biloane pe mijlocul stratului sau benzii, unde se las\ pân\ la 2-3 s\pt\mâni pentru zvântare, uscare a frunzelor [i gâtului [i definitivarea matur\rii. La nevoie, aceasta din urm\, are loc sub [oproane, unde ceapa este aranjat\ într-un strat de 20-30 cm. Condi]ionarea se realizeaz\ când bulbii sunt bine îmbr\ca]i în tunici pergamentoase, gâtul [i frunzele sunt uscate complet, [i, de asemenea, bulbul este complet închis (tare) în zona gâtului. Dup\ condi]ionare (înl\turarea gâtului [i a frunzelor), înainte de introducere în depozitul de p\strare peste iarn\, bulbii pot fi predepozita]i, pân\ la venirea înghe]urilor, în p\tule de 2,5-3 m în\l]ime [i 80-100 cm l\]ime. Produc]ia este de 20-30 t/ha, dar, în condi]ii de tehnologie avansat\, se pot ob]ine, cu deosebire în anii favorabili, peste 35-40 t/ha. 8.1.6.2. Cultura cepei prin arpagic Acest sistem de cultivare a cepei comune este cel mai cunoscut în ]ara noastr\, dar se preconizeaz\ înlocuirea sa cu sistemul de cultivare prin sem\nat direct. De[i cultura prin arpagic este mai scump\, totu[i se mai practic\, datorit\ siguran]ei sale, respectiv a unui num\r mai mic de factori de risc, deoarece sunt eliminate problemele legate de sem\nat, germinare [i r\s\rire, precum [i cele de atac al agen]ilor patogeni în faza de r\sad sau de asigurare a densit\]ii optime prin r\rit.
60

LEGUMICULTUR| II 61 .

STAN. MUNTEANU 62 . N.N.

LEGUMICULTUR| II 63 .

STAN. MUNTEANU 64 . N.N.

LEGUMICULTUR| II 65 .

STAN. N.N. MUNTEANU 66 .

ca [i la înfiin]area culturii de ceap\ verde (ceap\ stufat). Între cele dou\ gr\p\ri se administreaz\ circa 200-300 kg/ha azotat de amoniu [i unul din erbicidele specifice ce se aplic\ înainte de sem\nare. executate perpendicular una pe cealalt\. f\r\ ca grosimea brazdei s\ dep\[easc\ grosimea stratului arabil. Fertilizarea de baz\ se realizeaz\ cu 250-300 kg/ha superfosfat [i 150-200 kg/ha sare potasic\. pe baz\ de îngr\[\minte minerale. în mare m\sur\ asem\n\toare cepei ceaclama. pentru a nu aduce la suprafa]\ un sol mai pu]in lucrat (hardpanul). chiar la noi în ]ar\. 6-8 l/ha sau Pivot. la adâncimea de 1012 cm. 6-8 l/ha. pentru a preveni infestarea cu semin]e de buruieni. în medie. cu încorporare. Se a[teapt\ un moment prielnic pentru efectuarea ar\turii. Tehnologia de cultivare a cepei uscate (pentru bulbi) prin arpagic cuprinde dou\ etape tehnologice: producerea arpagicului [i producerea bulbilor usca]i. Acesta const\ din bulbi de mici dimensiuni (7-25 mm). ce se ob]in printr-o cultur\ special\. Satecid 65 WP. acolo unde nu pot fi întrunite condi]iile de sol [i cele tehnice necesare culturii de ceap\ ceaclama. a. exclusiv. astfel ca aceasta s\ nu prezinte bulg\ri prea mari. Astfel. se distrug sau se strâng resturile vegetale ale culturii premerg\toare [i se elimin\ de pe teren. Ar\tura se las\ peste iarn\ în brazd\ nelucrat\. de exemplu. este necesar înc\ un an din ciclul ontogenetic. Ar\tura de baz\ se efectueaz\ la adâncimea de 28-30 cm. se distrug straturile [i rigolele printr-o lucrare cu grapa cu discuri. mai s\rac în elemente nutritive [i mai bogat în argil\. materialul de plantat pentru 10 ha de cultur\ pentru bulbi. De asemenea. pentru realizarea arpagicului: 1 ha arpagic asigur\. cheltuielile sunt mult mai mari ca la cultura de ceaclama. Terenul trebuie s\ con]in\ un sol u[or sau mijlociu. Lucr\rile de preg\tire a terenului sunt asem\n\toare cu cele pentru cultura de ceap\ ceaclama. terenul se mobilizeaz\ cât mai bine prin dou\ lucr\ri cu grapa cu discuri. Terenul se las\ în acest stadiu 2-3 s\pt\mâni. mai ales. în toamn\.LEGUMICULTUR| II Acest sistem de cultur\ se practic\ aproape exclusiv în fermele [i gr\dinile familiale [i. Pân\ la aratul din toamn\ se realizeaz\ fertilizarea de baz\ care este. unde for]a de munc\ manual\ este relativ ieftin\. bogat în elemente nutritive [i lipsit de buruieni. Cel mai mare dezavantaj al culturii cepei uscate prin arpagic este acela c\. prin realizarea sa. Prim\vara devreme. Alegerea terenului are în vedere asigurarea optim\ a cerin]elor fa]\ de factorii naturali de mediu. Imediat 67 . în varianta de înfiin]are a culturii prim\vara. Planta premerg\toare trebuie s\ fie o pr\[itoare admis\ pentru ceap\. Producerea arpagicului Arpagicul reprezint\ materialul biologic vegetativ folosit la înfiin]area culturi de ceap\ uscat\ (pentru bulbi). cu densitate foarte mare a plantelor (peste dou\ milioane plante/ha) Producerea arpagicului se realizeaz\ pe baza unei tehnologii de cultivare. care asigur\ o anumit\ nivelare a terenului. care a fost fertilizat\ cu gunoi de grajd. pentru ca eventualele buruieni s\ r\sar\ în vederea distrugerii prin lucrarea de arat.

r\s\ririi [i ob]inerea. MUNTEANU dup\ erbicidare. în caz de secet\ sau de formare a crustei. multe plante vor pieri. cu rândurile încheiate. cu norme de circa 100 m3/ha. ori nu se realizeaz\ densitatea specificat\. sau pe un metru liniar se vor plasa 30-50 de semin]e. Înfiin]area culturii se realizeaz\ în mod asem\n\tor culturii de ceap\ ceaclama. Primele lucr\ri au în vedere asigurarea germin\rii. în final. echidistante la 12. În acest fel. Culturii de arpagic i se aplic\. de la care se elimin\ r\ritul. care va oferi condi]ii mai bune [i asem\n\toare pentru semin]ele ce vor fi introduse în sol. prin cea de-a doua gr\pare. mai ales pentru producerea cepei uscate. se face încorporarea produselor administrate. În aceste condi]ii. cea de-a doua discuire poate fi suplinit\ de o lucrare cu grapa cu col]i reglabili la adâncimea de 6-8 cm (Dumitrescu [i colab. iar altele vor produce un arpagic de dimensiuni prea mari. arpagicul va avea dimensiuni prea mici. pentru ca toate semin]ele introduse în sol s\ germineze [i s\ r\sar\. Lucr\rile de îngrijire. la care se mai pot aplica [i alte tratamente suplimentare de stimulare a germin\rii (Stan [i Stan. pân\ la 5-10 aprilie. cultura se irig\ constant cu norme mici pentru asigurarea unei r\s\riri uniforme. înfiin]at\ prim\vara. Dup\ sem\nat sau simultan cu acesta se execut\ o t\v\lugire a sem\n\turii. prin competi]ie reciproc\. în general. Pe teren nemodelat. în medie. în func]ie de zona climatic\ a ]\rii.5-15 cm. Aceast\ distan]\ [i densitatea corespunz\toare se asigur\ prin folosirea unei norme de sem\nat de 80-100 kg/ha.5%) Epoca de înfiin]are a culturii trebuie s\ fie cât mai devreme posibil. acelea[i lucr\ri ca la ceapa ceaclama. Altfel. cultura se înfiin]eaz\ în benzi de câte 10 rânduri [i cu întervale între acestea de 40-60 cm (Dumitrescu [i colab. STAN. S\mân]a se preg\te[te ca la ceapa ceaclama. pentru suprafe]e mari. Dac\ solul este u[or sau pentru a evita tasarea f\cut\ de grapa cu discuri. Acest tratament se repet\ la circa o s\pt\mân\. La densit\]i prea mici arpagicul va fi de dimensiuni prea mari. iar la densit\]i prea mari.N. 10 minute cu o solu]ie de sulfat de cupru 0. care va da na[tere la plante mai pu]in viguroase. cu o zon\ de protec]ie la marginea stratului de 6-7 cm.. de 2-3 cm. se aplic\ 1-2 ud\ri u[oare prin aspersie. Schema de înfiin]are a culturii const\ în amplasarea pe fiecare strat a 6-7 rânduri. 1998). în mod practic. cultura va avea o densitate corespunz\toare [i va fi uniform\ ca stadiu de dezvoltare. 1998). necorespunz\tor calitativ. ori plantele nu vor fi uniforme. sub 7-8 mm. Preg\tirea terenului se finalizeaz\. cu l\]imea la coronament de 104 sau 94 cm. a unei culturi uniforme.. Terenul modelat sau cel nemodelat (pentru suprafe]e mai mici) se poate lucra suplimentar printr-o tasare cu t\v\lugul neted în vederea des\vâr[irii nivel\rii [i asigur\rii unei tas\ri uniforme. de regul\. 68 . Dup\ începerea r\s\ririi. 1999) sau de protec]ie fitosanitar\ a semin]ei (de exemplu. densitatea ini]ial\ a culturii va fi de peste 3 milioane plante/ha. Distan]a între semin]e pe rând va fi. prin lucrarea de modelare în straturi în\l]ate. N. În acest sens. Dup\ prima ploaie sau prima udare se aplic\ un tratament fitosanitar contra agen]ilor patogeni specifici r\sadurilor.

urmate de un tratament cu zeam\ albastr\ (sulfat de cupru) în concentra]ie de 1-1. În întreaga perioad\ de vegeta]ie se efectueaz\. prin care sunt eliminate buruienile rezistente la erbicidul aplicat. Efectul erbicidului se observ\ dup\ 2-3 zile. din care vor ie[i larvele ce p\trund în sol [i atac\ plantele la nivelul bulbului. ca [i la ceapa ceaclama. Celelalte lucr\ri sunt: pr\[itul. Combaterea buruienilor se realizeaz\ într-o mai mic\ m\sur\ prin pra[ile. adesea plantele î[i continu\ vegeta]ia. mai ales pentru distrugerea crustei. se opre[te irigarea. Primul plivit se realizeaz\ când apar buruienile din primul val. la sfâr[itul lunii iulie . de regul\. plantele ar trebui s\ stagneze în cre[tere. combaterea buruienilor. Frânarea sau stoparea vegeta]iei s-ar putea sugera a fi realizate prin folosirea unor retardan]i. plantele vor fi infestate [i . inhibitori sau chiar desican]i.3. Combaterea bolilor [i d\un\torilor se va realiza respectând recomand\rile din tabelele 8. udatul [i combaterea bolilor [i d\un\torilor în fazele de vegeta]ie [i de maturare a arpagicului.5% în care s-a ad\ugat aracet. pentru efectuarea tratamentelor chimice contra acestor d\un\tori. mu[tele depun ou\. se efectueaz\ una sau dou\ t\v\lugiri a culturii. care sunt mai pu]ine [i mai pu]in preten]ioase la frig. nu se mai poate realiza. vigoarea [i s\n\tatea mugurelui din interiorul bulbului. Dac\ se scap\ momentul de zbor.începutul lunii august. frunzele s\ se îng\lbeneasc\. Pr\[itul se efectueaz\ numai manual [i de maximum 2-3 ori. de exemplu cu Afalon. iar bulbii s\ prezinte tunici pergamentoase. pentru a nu stimula formarea de bulbi (bulbili) prea mari. Recoltarea arpagicului este una din cele mai dificile [i mai complexe lucr\ri din cadrul acestei tehnologii. dup\ care se iau m\suri mai severe de oprire a vegeta]iei. Cu toate acestea. practic. esen]ial este ca produsul folosit s\ nu afecteze calitatea arpagicului [i. în mod deosebit. controlul acestor d\un\tori. Combaterea buruienilor se face prin plivitul manual sau prin erbicidare. 2-3 ud\ri.2 [i 8. f\r\ a provoca r\nirea plantelor. de[i m\rimea bulbului la peste 70-80% din plante este corespunz\toare. Lucrarea se efectueaz\ cu s\p\ligi speciale (sapele Wolf). La apari]ia în mas\ a buruienilor se efectueaz\ o erbicidare. cultura poate fi respins\ de c\tre inspectoratele pentru producerea semin]elor [i materialului s\ditor.LEGUMICULTUR| II Odat\ cu primele zile mai c\lduroase este posibil primul zbor al mu[telor cepei [i usturoiului. când plantele de ceap\ au cel pu]in 2-3 frunze. Rezultatul erbicid\rii se corecteaz\ la 5-7 zile dup\ erbicidare. 69 . Fiziologic. Irigarea se face cu mare pruden]\ [i de regul\ cu norme de udare mici (200-300 m3/ha) [i numai în caz de secet\. Plivitul manual se face o dat\ sau de dou\ ori. de aceea se va urm\ri zborul acestora (prin capcane cu feromoni). În acest scop. printr-un plivit manual. în final. De aceea. Dac\ s-ar pune `n practice\ aceste recomand\ri. de obicei. În aceast\ situa]ie. La noi în ]ar\ nu se cunosc elementele tehnice necesare aplic\rii acestor substan]e. cu circa o lun\ de zile înainte de momentul prev\zut pentru recoltare. iar buruienile sunt în faza de rozet\. La un hectar se recomand\ 900-1000 l solu]ie. Lucrarea se realizeaz\.

Dup\ aceast\ opera]ie. Dup\ acest stadiu de maturare. este mai susceptibil la vernalizare [i va forma u[or tulpini florale (fu[ti). STAN. Arpagicul complet maturat [i sortat se p\streaz\ la temperaturi care s\ nu determine vernalizarea. urmeaz\ sortarea (calibrarea) pe trei categorii de m\rime sau calit\]i. calitatea a II-a (14-20 mm ∅). Plantele smulse sau dislocate se a[az\ sub form\ de rânduri transversale pe strat [i paralele `ntre ele. Aceast\ lucrare se realizeaz\ mecanizat cu o ma[in\ special\ de calibrat. dislocarea se poate face [i mecanizat. astfel încât s\ se evite vernalizarea [i s\ se reduc\ cheltuielile necesare p\str\rii (tabelul 8. plantele (bulbii) î[i definitiveaz\ maturitatea. calitatea a III-a (20-25 mm ∅). pentru a evita favorizarea îmboln\virilor. arpagicul de pe un hectar asigur\ înfiin]area a circa 10 ha de cultur\ prin arpagic. La suprafe]e mai mari. uscarea complet\ a frunzelor [i tulpinii false. timp de Indiferent 25-35 50-70 10-15 zile Ultimele 6-8 ore de p\strare Indiferent 40 50-70 – înainte de plantare Temperatura din afara spa]iului de p\strare 0C Produc]ia este cuprins\ între 6-10 t/ha din care 4-7 t/ha. În felul acesta.4) Tabelul 8. N. în condi]ii de umiditate de maximum 80-85% (în cazul temperaturilor sc\zute).4 Condi]iile de p\strare a arpagicului (dup\ Bala[a. plantele sunt adunate sub form\ de bilon în mijlocul stratului [i sunt condi]ionate prin separarea bulbului de restul organelor prin rupere sau t\iere. MUNTEANU Recoltarea se execut\ manual prin smulgere sau prin dislocare cu ajutorul s\p\ligelor. Bala[a (1973) recomand\ o corelare a temperaturilor optime pentru p\strare cu cele din mediul exterior. Acoperirea bulbilor se motiveaz\ prin faptul c\ insola]ia puternic\ poate provoca deshidratarea [i îmboln\virea fiziologic\ [i apoi patogen\ a acestora. 70 . adic\ în afara intervalului de 4-180C.N. 1973) Condi]iile optime din spa]iul de p\strare Observa]ii Temperatura Umiditatea Toamna Iarna Prim\vara 0 (%) ( C) 3-15 sau 3-15 sau Totdeauna când afar\ 18-20 50-70 mai mare mai mare temperatura este ridicat\ Totdeauna când afar\ Sub 0 1-2 50-70 temperatura scade sub 00C Înainte de plantare. Arpagicul de calitatea a III-a se folose[te la înfiin]area culturilor de ceap\ verde (stufat). arpagic de calit\]ile I [i a II-a. Cele trei calit\]i sunt: calitatea I (7-14 mm ∅). astfel încât bulbii rândului anterior s\ fie acoperi]i de frunzele plantelor care urmeaz\ a fi a[ezate. Definitivarea matur\rii bulbilor const\ în îmbr\carea lor complet\ în tunici pergamentoase. A[adar. Pentru realizarea culturii de ceap\ uscat\ se folose[te numai arpagic din calit\]ile I [i a II-a.

chiar par]ial\. În aceast\ situa]ie. astfel încât s\ se realizeze o densitate de 50-70 bulbi/m2. Producerea bulbilor Bulbii de ceap\ uscat\ se ob]in în al doilea an. Este totu[i important de men]ionat c\ solul poate fi mijlociu. Brewster. Lucrarea const\ din dou\ etape: deschiderea unor rigole mici (de 3-4 cm adâncime). Materialul biologic îl reprezint\ arpagicul din categoria I sau a II-a. 1994). în mod mecanizat 71 . atât pentru efectuarea plant\rii (adesea mecanizate). pe teren modelat în straturi cu l\]imea la coronament de 94 sau 104 cm sau pe straturi efectuate manual. folosind ca material biologic de înfiin]are a culturii arpagicul. Distan]a dintre bulbi pe rând va fi de circa 10 cm. ca s\ nu se creeze posibilitatea vernaliz\rii bulbilor sau plantelor tinere. Plantarea se efectueaz\ manual. Plantarea semimecanizat\ se efectueaz\ pe suprafe]e mari. plantarea arpagicului se poate face la distan]e egale între rânduri [i între plante pe rând. dup\ unii speciali[ti. plantarea se face în rânduri transversale pe strat. în func]ie de zon\. O întârziere a înfiin]\rii culturii poate aduce cultura sub inciden]a perioadei cu lumin\ mai redus\. de devansarea sau întârzierea plant\rii fa]\ de epoca optim\ (mai adânc la plantarea mai timpurie) etc. între 1 [i 15 aprilie.3). în func]ie de textura solului (mai adânc pe solurile u[oare). deoarece formarea crustei nu mai este un factor de risc major. Preg\tirea terenului se va efectua în acelea[i condi]ii tehnice ca pentru cultura de ceap\ ceaclama. Nivelarea terenului [i tasarea prin t\v\lugire în vederea înfiin]\rii culturii nu sunt necesare la aceia[i indicatori tehnici recomanda]i la `nfiin]area culturii prin sem\nat direct. cât mai ales pentru uniformitatea plantelor în cultura care asigur\ oportunitatea efectu\rii lucr\rilor de îngrijire [i calitatea acestora. mai devreme sau mai târziu cu câteva zile. a lucr\rilor de îngrijire. dar s\ se asigure. Acest fapt determin\ o inhibare sau reducere a procesului de formare a bulbului (Bala[a. Adâncimea de plantare este de 2-3 sau 3-4 cm. densitatea recomandat\. echidistante la 15-20 cm. dar dup\ al]ii se recomand\ ca epoca s\ nu fie prea timpurie. Alegerea terenului urmeaz\ acelea[i reguli ca la cultura înfiin]at\ prin sem\nat direct. u[or argilos. 1973. Bulbii de arpagic se preg\tesc înainte de plantare prin aplicarea unor tratamente fitosanitare preventive (tabelul 8. unde este prev\zut\ mecanizarea. O epoc\ ra]ional\ ar fi. Este important ca arpagicul s\ fie cât mai uniform ca m\rime. dac\ nu se preconizeaz\ realizarea mecanizat\ a lucr\rilor de îngrijire. Plantarea manual\ se efectueaz\ pe suprafe]e mici. Înfiin]area culturii este faza tehnologic\ care difer\ în cea mai mare m\sur\ fa]\ de celelalte variante de cultur\ a cepei. Cantitatea de material biologic pentru înfiin]area unui hectar de cultur\ este de 500-600 kg/ha arpagic din categoria I de m\rime (7-14 mm). Uneori. astfel ca pr\[itul manual s\ se efectueze de pe rigolele dintre straturi. în func]ie de condi]iile meteorologice. obligatoriu. cu dimensiuni cuprinse între 7 [i 20 mm. este plasat\ prim\vara cât mai devreme. semimecanizat sau mecanizat. Epoca de înfiin]are. înfiin]at\ prim\vara.LEGUMICULTUR| II b.

0-3. pentru asigurarea unui spor rapid de elemente nutritive necesar. se recomand\ efectuarea unei pra[ile mecanice [i a uneia manuale. Din aceast\ cauz\. precum [i distrugerea crustei. [i pentru c\ realizarea culturii [i produc]iei este mai sigur\. au un caracter general. De asemenea. Fertilizarea fazial\ se repet\ sau se execut\. plantarea se face în benzi de 4-6 rânduri echidistante la 25 sau 28 cm. de asemenea. dar nu mai devreme de momentul când plantele de ceap\ au 3-4 frunze. Manual. care asigur\ amplasarea a câte patru rânduri pe stratul în\l]at. în momentul de mare necesitate a plantelor. iar mecanizat cu o grap\ cu lan]uri corespunz\toare. când bulbul s-a format [i cre[te intens. dup\ efectuarea plant\rii se execut\ un t\v\lugit. putând ajunge pân\ la 5-6 pe toat\ perioada de vegeta]ie. Plantarea mecanizat\ a arpagicului se realizeaz\ cu ma[ina de plantat bulbi (MPB-8). Combaterea buruienilor prin pra[ile este de multe ori (în cazul îmburuien\rilor puternice) indispensabil de a fi completat\ prin erbicidarea postemergent\. aceast\ opera]iune se face cu sapa. Uneori. Introducerea bulbilor în sol se realizeaz\ manual prin a[ezarea (distribuirea) bulbilor în rigolele practicate anterior sau mai bine prin distribuirea arpagicului pe rigole [i fixarea lui pe fundul acestora. pe de alt\ parte). inclusiv cele de sem\nat. Lucr\rile de îngrijire. N. în corela]ie [i cu alte lucr\ri aplicate. Schemele de plantare în cazul semimecaniz\rii sunt asem\n\toare cu cele de înfiin]are a culturii prin sem\nat direct. asem\n\toare. cel pu]in o singur\ dat\. la aceea[i distan]\ între ele. În cazul culturii de ceap\ prin arpagic. Pra[ilele se repet\ (îndeosebi cele mecanice) ori de câte ori este nevoie. Dup\ efectuarea acestor opera]iuni. care asigur\ aerisirea [i înc\lzirea solului. lucrarea de pr\[it se completeaz\ cu o fertilizare fazial\ cu 150-200 kg/ha îngr\[\minte minerale complexe sau numai cu azotat de amoniu în aceea[i cantitate. Se aplic\ circa 200 kg/ha azotat de amoniu. plantele se dezvolt\ încet [i se îng\lbenesc. dac\ temperaturile sunt sc\zute (pân\ la 6-80C). care s\ permit\ accesul tractoarelor în agregat cu ma[inile care vor efectua lucr\rile de îngrijire. de 28 cm. pe de o parte. 72 . STAN. Aceasta se realizeaz\ când buruienile au ajuns în faza de rozet\. dar de cele mai multe ori cu 10-20% mai reduse (deoarece arpagicul este foarte scump. în pozi]ie vertical\ la o distan]\ cât mai uniform\.N. realizându-se o densitate de circa 800-850 mii plante/ha (Butnariu [i colab. MUNTEANU (cu un cultivator corespunz\tor echipat). îndeosebi pe solurile u[oare.. dar adaptate corespunz\tor. mai ales în condi]ii de secet\. Cele mai folosite scheme asigur\ 400-600 mii plante/ha. Pe teren nemodelat. arpagicul se acoper\ manual sau mecanizat cu un strat de sol. Distan]a medie între bulbi pe rând este de 3. Dac\ se dore[te plantarea conform altor scheme se vor folosi alte ma[ini.5 cm. 1992). Densit\]ile sunt. cu distan]e între benzi de 60-70 cm. Dup\ r\s\rire. pentru realizarea unor produc]ii ridicate. dar trebuie efectuate în condi]ii optime. pe direc]ia viitoarelor rânduri de plante. mai ales din momentul epuiz\rii rezervelor de hran\ din bulb.

dup\ plantare se recomand\ o udare cu circa 200-250 m3 ap\/ha. De[i aceast\ cultur\ necesit\ cheltuieli semnificativ mai mari. fiind unanim apreciat\ de consumatori.6. dar cu o iu]eal\ evident atenuat\.3. iar gustul [i aroma sunt deosebit de apetisante. În multe ]\ri. aperitive etc) sau salat\ asortat\ cu alte legume sau preparate.a. tocan\ pentru iarn\. 73 . folosirea de soiuri specializate acestui tip de cultur\ care apar]in subspeciei ecologice Australe (Butnariu [i colab. Bulbul are un gust iute dulceag. cu norme de udare de 300-350 m3/ha. Indiferent de acestea. brânzeturi.. În afar\ de acestea. Tehnica de recoltare este identic\ cu cea care se practic\ la ceapa ceaclama. pentru a gr\bi r\s\rirea [i a asigura necesarul de ap\ în faza de dup\ r\s\rit. Bulbii se consum\ ca salat\ simpl\. Aceast\ udare se va realiza f\r\ a r\ci semnificativ solul. ori de câte ori este nevoie. dac\ se manifest\ o secet\ prelungit\ prim\vara. acest tip de cultur\ nu este cunoscut sau nu se mai practic\. de exemplu. Ceapa de ap\ are o tehnologie de cultivare în unele privin]e asem\n\toare culturii cepei prin arpagic sau celei prin sem\nat direct. Recoltarea se efectueaz\ în acela[i moment de dezvoltare a plantelor [i în acelea[i condi]ii tehnice prezentate la cultura cepei ceaclama. Momentul calendaristic al recolt\rii cepei prin arpagic este plasat în perioada 1-15 august. exist\ o tradi]ie veche pentru acest tip de cultur\ [i deci o bun\ cunoa[tere a tehnologiei de cultivare. care este primul element de succes. asigurarea unei surse de ap\ pentru irigat. trebuie s\ existe [i o pia]\ sigur\ de desfacere. De obicei. Produc]ia medie este 15-20 t/ha sau chiar mai mult. Obligatoriu se vor efectua 1-2 ud\ri. în func]ie de zona de cultur\. la circa 20-25 zile înainte de recoltare. datorit\ cantit\]ii mari de r\sad necesar la unitatea de suprafa]\ [i a cheltuielilor mari cu for]a de munc\ manual\. teren perfect nivelat. cu posibilit\]i tehnice pentru irigarea prin brazd\. 1992).1.LEGUMICULTUR| II Irigarea se aplic\ în mod obi[nuit. Cultura cepei prin r\sad Acest tip de cultur\ denumit [i ceap\ de ap\ se distinge de celelalte prezentate prin faptul c\ materialul biologic pentru înfiin]are este r\sadul. sunt suficiente 4-5 ud\ri în întreaga perioad\ de vegeta]ie. de condi]iile meteorologice ale anului [i de tehnologia de cultivare [i chiar tehnica de recoltare. 8. ca adaos alimentar proasp\t la unele preparate culinare (ciorbe. Valoarea senzorial\ ([i alimentar\) mai ridicat\ a recoltei const\ în faptul c\ bulbii sunt mari. Condi]iile tehnice de realizare a unei asemenea culturi sunt: producerea r\sadului în vederea înfiin]\rii culturii. deoarece recolta se valorific\ la pre]uri cel pu]in duble. în condi]ii normale meteorologice. cultura este totu[i rentabil\. este mai suculent [i mai fraged decât ceapa uscat\ (din arpagic sau s\mân]\). De asemenea. dac\ în fazele de formare [i cre[tere progresiv\ a bulbului se manifest\ fenomenul de secet\. Aplicarea ud\rilor nu se mai efectueaz\ dac\ bulbul a ajuns la dimensiunile normale. salat\ din boabe de fasole sau din cartofi [. pentru anumite zone sau microzone legumicole. recoltarea este devansat\ cu 20-25 zile fa]\ de momentul recolt\rii cepei din s\mân]\. Mai mult. pân\ la 30-35 t/ha. aspectuo[i.

Densitatea r\sadului este de circa 800-1000 plante/m2. Cantitatea de s\mân]\ necesar\ pentru producerea r\sadului pentru un hectar de cultur\ variaz\. 74 . Schemele de înfiin]are sunt destul de diverse.N. de asemenea. condi]iile tehnice. eventual. în func]ie de densitatea culturii. ce poate rezulta folosind 1000-1200 semin]e germinabile/m2. Un r\sad de bun\ calitate are o vârst\ de 40-45 de zile. Producerea r\sadului se poate realiza în r\sadni]e semicalde sau solarii cu dubl\ protec]ie. îngr\[\minte minerale [.6 sunt prezentate dou\ scheme de înfiin]are a culturii [i densit\]ile aferente. Imediat înainte de plantare se face o mocirlire (inclusiv cu fertilizan]i. prin acoperirea straturilor de r\sad cu tunele joase. epoca [i schema de înfiin]are [i tehnica plant\rii. sem\natul se poate efectua [i pe straturi (reci) în câmp. plivirea. tradi]ie. gradul de intensivizare a culturii. nisip. în mod special. un sistem radicular bine dezvoltat. Lucr\rile de îngrijire a r\sadurilor de ceap\ sunt cele curente (generale): udarea. afânat [i îmbun\t\]it în compozi]ia sa în proopor]ie de circa 50% cu mrani]\. dar în afara faptului c\ uniformitatea sa trebuie s\ fie asigurat\. Dup\ cum se va vedea. prezint\ un num\r de 3-4 frunze.0 kg/ha [i 3. Înfiin]area culturii cuprinde dou\ etape distincte: producerea r\sadului [i plantarea acestui în câmp. MUNTEANU Alegerea terenului se face în mod asem\n\tor. 1992. Preg\tirea r\sadurilor const\ în fasonarea acestora. a. acesta trebuie s\ aib\ o pant\ corespunz\toare irig\rii prin brazd\. De asemenea. de aceea. prin scurtarea r\d\cinilor la 5-6 cm [i a frunzelor (limbului fistulos al acestora) la o treime din lungimea ini]ial\. 1998) [i. STAN.5-2. turb\. în func]ie de epoca de sem\nat [i de vârsta r\sadului. o în\l]ime de 14-16 cm [i o grosime la colet de 3-4 mm. inclusiv cu mrani]\ (pân\ la 25-40 t/ha) [i modelarea terenului în straturi în\l]ate cu l\]imea la coronament de 50 cm sau de 94 (104) cm. Epoca de înfiin]are este în jur de 10-20 mai. aerisirea.a. Preg\tirea terenului începe din toamn\ [i se finalizeaz\ în prim\var\. În figura 8. De asemenea. în zonele mai sudice sau vestice (Banat). Cele mai multe lucr\ri de specialitate recomand\ pentru 1 ha de cultur\ un necesar de 3-5 kg s\mân]\/ha.5-4. substan]e bioactive). Substratul de sem\nat pentru producerea r\sadurilor este solul existent în spa]iile de ob]inere a acestora. fertilizarea [i protec]ia fitosanitar\. norma de s\mân]\ este cuprins\ între 1. în func]ie de condi]iile naturale (natura solului).0 kg/ha. Dumitrescu [i colab. N. se aplic\ un tratament fitosanitar complex în momentul scoaterii din r\sadni]\.. insectofungicide [i.. b. Epoca de sem\nat este plasat\ la mijlocul lunii martie. aceasta este cuprins\ între 250 [i 650 mii plante/ha (Butnariu [i colab. textura solului trebuie s\ permit\ efectuarea modului de irigare men]ionat. Ca deosebiri fa]\ de sistemele anterioare de cultur\ men]ion\m: o fertilizare de baz\ mai abundent\. Plantarea r\sadurilor în câmp cuprinde câteva verigi distincte: preg\tirea r\sadului. cerin]a consumatorilor fa]\ de m\rimea bulbilor. mobilizat.

1992. O distan]\ mare între plante pe rând înseamn\ ob]inerea unor bulbi de peste 6-8 cm în diametru.LEGUMICULTUR| II Plantarea se efectueaz\ manual.Schema de `nfiin]are a culturii de ceap\ prin r\sad: a . cu aspect deosebit [i o valoare comercial\ pe m\sur\. în final. Fig. În acela[i timp. cu diametrul de cel mult 4-5 cm. de circa 200-250 grame.densitatea = 200-300 mii plante/ha (dup\ Butnariu [i colab. Dumitrescu [i colab. Folosirea acestor distan]e va conduce la cheltuieli mai reduse cu procurarea r\sadului. 1998) Pentru o mai bun\ prindere. 75 . aceasta poate fi cu 1-2 cm mai mare. Distan]a între plante pe rând variaz\ între 4 [i 10 cm. o asemenea distan]\ înseamn\ un consum mare de r\saduri (peste 500-600 mii plante/ha) [i implicit cheltuieli mari la unitatea de suprafa]\..6 . prin aspersie. Uneori. b .. cu plantatorul. pe rândurile marcate pe strat. la ob]inerea de plante cu bulbul mic. odat\ cu modelarea terenului. Adâncimea de plantare trebuie s\ asigure introducerea r\sadului în sol pân\ la acela[i nivel la care a fost în r\sadni]\. care s\ asigure o bun\ umezire a stratului afânat de sol de 10-12 cm.densitatea = 500-600 mii plante/ha. 8. cu circa 300 m3 ap\/ha. se recomand\ efectuarea cu 1-2 zile înainte de plantat a unei ud\ri de aprovizionare. O distan]\ mai mic\ între plante va duce.

mai ales în faza de cre[tere a bulbului. folosind îngr\[\minte complexe (NK) sau numai pe baz\ de azot. în vederea valorific\rii [i p\str\rii.6. Fertilizarea fazial\ se realizeaz\. STAN. precum [i ca un apreciat condiment pentru aperitive. aproape dubl\ fa]\ de cea de la ceapa ceaclama sau din arpagic. Asigurarea unui agrofond bogat [i men]inerea acestuia au în vedere [i nevoile ridicate ale plantelor fa]\ de elementele nutritive [i circumstan]ele în care se preconizeaz\ ob]inerea unor bulbi mari. pentru a preveni atacul puternic al agen]ilor patogeni. din punct de vedere calendaristic. destinat\ consumului în stare proasp\t\. par]ial. [i sub form\ de funii. datorit\ irig\rii. [i o afânare permanent\ a solului. Cultura pentru stufat. face parte din culturile succesive în câmp. inclusiv 76 . Dozele variaz\ în jur de 200 kg/ha [i se apreciaz\ în func]ie de regimul de cre[tere [i dezvoltare al plantelor. Cultura cepei verzi (stufat) Aceast\ cultur\ se realizeaz\ pentru a ob]ine o recolt\ sub form\ de ceap\ verde. în dou\ reprize. la preg\tirea unor preparate culinare (ciorbe. o norm\ de udare fiind de 300-400 m3 ap\/ha. MUNTEANU Lucr\rile de îngrijire a culturii sunt: completarea golurilor.N. atât ca anterioar\. de obicei. când plantele s-au prins [i apoi la circa dou\ s\pt\mâni. Cultura în câmp se aseam\n\. cultura se practic\ în spa]ii protejate. se pot condi]iona. uneori. pe brazde. solarii sau sere. N. supe.). Pra[ilele asigur\. în luna septembrie. mai ales c\ dimensiunea acestora este. combaterea bolilor nu ridic\ probleme deosebite. Erbicidarea postemergent\ se efectueaz\ cu acelea[i erbicide [i în acelea[i condi]ii tehnice ca la ceapa din arpagic. Produc]ia este de 25-30 t/ha. Recoltarea se efectueaz\ în acelea[i condi]ii ca la ceapa ceaclama. Preg\tirea terenului se finalizeaz\ toamna. omlete [. De[i regimul de irigare [i cel de fertilizare prev\d aplicarea unor cantit\]i mai mari de ap\ [i îngr\[\minte cu azot. are loc la sfâr[itul lunii septembrie – începutul lunii octombrie. irigarea. pentru diferite salate. exclusiv. din punct de vedere agrotehnic. în mod tradi]ional. fertilizarea fazial\ [i combaterea bolilor [i d\un\torilor. În func]ie de precipita]iile din timpul perioadei de vegeta]ie. numai prin brazd\. Cultura se înfiin]eaz\ folosind bulbii de arpagic cu diametru mai mare (arpagic stufat. Momentul recolt\rii. Irigarea se face din abunden]\. dar poate ajunge [i la 45-50 t/ha. în afar\ de distrugerea crustei [i a buruienilor. adic\ o lun\ mai târziu decât la ceapa ceaclama [i dou\ luni fa]\ de ceapa din arpagic. pra[ilele repetate (1-2 manuale [i 4-5 mecanice). iar în lipsa acestuia cu arpagic din clasa a II-a de m\rime (14-20 mm). cu o cultur\ din arpagic obi[nuit\. a. 8. se aplic\ între 5-7 ud\ri.4. Bulbii de ceap\ prin r\sad.1.a. care permite o mai bun\ dezvoltare a bulbilor în sol. sufleuri. cât [i ulterioar\. De asemenea. peste 21 mm). Combaterea bolilor [i d\un\torilor se va efectua respectând indica]iile din cele dou\ tabele prezentate anterior. la 10-15 zile dup\ plantare.

Înfiin]area culturii se realizeaz\ în epoca 15-20 septembrie. plantatul se poate efectua [i mecanizat. În aceast\ faz\ ei vor suporta cel mai bine condi]iile de temperaturi sc\zute din timpul iernii. sunt deosebit de importante câteva lucr\ri. folosind o cantitate de fertilizant de 200-250 kg/ha. corespunz\tor perioadei de vegeta]ie mai scurte de la ceapa stufat. dac\ nu se mai dispune de stufat.LEGUMICULTUR| II prin modelarea terenului. în special toamna. iar arpagicul este bine calibrat. astfel ca. [i de 2-3 cm prim\vara. iar arpagicul se fixeaz\ în sol în pozi]ie vertical\. cu norme nu prea mari (150-200 m3/ha). Lucr\rile de îngrijire pot începe chiar din toamn\. În epoca de prim\var\ se recomand\ a se folosi. pe teren modelat prim\vara cât mai devreme sau chiar pe teren nemodelat. Dac\ terenul este nemodelat. care asigur\ startul culturii în prim\var\. În ordine. Lucr\rile de îngrijire sunt identice cu cele de la cultura din arpagic. pentru ca bulbii s\ suporte mai bine condi]iile din timpul iernii. pân\ la venirea iernii. datorit\ procesului sc\zut al rizogenezei [i asimil\rii necorespunz\toare a elementelor nutritive. cu patru rânduri echidistante pe strat. cultura de ceap\ stufat se poate realiza [i prim\vara cât mai devreme. mai ales s\ se înr\d\cineze destul de bine. sau cu azotat de amoniu. Dac\ se folose[te arpagicul stufat. prin aplicarea unei ud\ri. Din aceast\ cauz\ este recomandabil a se efectua o pra[il\ mecanic\. Aceast\ schem\ se recomand\ pe terenurile u[oare. Schema de înfiin]are poate s\ corespund\ celei de la cultura de ceap\ prin arpagic. ca s\ se asigure o r\s\rire mai rapid\ a plantelor. `n zonele mai reci pe timpul iernii. O schem\ mai modern\ [i mai actual\ prevede amplasarea a circa 5-6 rânduri pe strat. deoarece se asigur\ o mai bun\ calitate a lucr\rii (se respect\ mai bine adâncimea. uniform ca nivel [i grad de tasare. care asigur\ o densitate de pân\ la un milion de plante la hectar. bulbii s\ porneasc\ pu]in în vegeta]ie. dar la o distan]\ între bulbi pe rând de circa 4 cm. ca s\ nu se taseze). [i arpagicul din clasa de m\rime 14-20 mm. pentru a asigura o bun\ înr\d\cinare a bulbilor pân\ la venirea primelor înghe]uri. Adâncimea de plantare este de 4-5 cm toamna. [i care se zvânt\ [i se înc\lzesc u[or prim\vara. Dac\ solul este bine preg\tit. pe care nu b\lte[te apa. Bulbii se preg\tesc pentru plantare asem\n\tor culturii obi[nuite prin arpagic. în caz de secet\ prelungit\. Dac\ este secet\ se vor efectua 1-2 ud\ri. la 15-20 cm între acestea. Temperaturile sc\zute pe perioade lungi de timp încetinesc cre[terea. 77 . Norma de plantare este ajustat\ corespunz\tor noilor condi]ii tehnice [i poate s\ ajung\ la circa 1000-1200 kg/ha. pentru a nu r\ci prea mult solul. norma de plantare este de 4000-5000 kg/ha. plantarea se efectueaz\ în benzi de [ase rânduri. se asigur\. În unele situa]ii. Acest mod de plantare este foarte potrivit înfiin]\rii culturii în epoca de prim\var\. cu care ocazie se face [i o fertilizare complex\. Înfiin]area culturii în prim\var\ se face dup\ acelea[i scheme [i cu acelea[i norme de arpagic. distan]a dintre benzi va fi de 50-60 cm. astfel. o densitate de aproximativ 700 mii plante/ha. Plantarea se efectueaz\ manual (semimecanizat). pe teren modelat din toamn\ (cât mai târziu.

se iau toate m\surile de parcurgere în mod necesar a lucr\rilor de îngrijire. sortarea plantelor corespunz\toare pentru consum. cultura se prezint\ bine [i cu un procent sc\zut de plante cu tulpini false (fu[ti). pe de alt\ parte. astfel ca s\ nu fie afectat\ cultura care urmeaz\. pentru a accelera ritmul de cre[tere a organelor vegetative [i de formare a recoltei. stadiul culturii [i cerin]ele pie]ei. iar plantele rezultate în urma r\ririi se vor valorifica în condi]iile pie]ei. în leg\turi de 3-5 pân\ la 11-15 fire. N. Pentru a evita problemele create de o îmburuienare masiv\ a culturii. în vederea livr\rii. succesul s\u în continuare depinde de agrofondul solului [i de asigurarea apei în sol (70% din IUA). Dac\ stadiul de evolu]ie a culturii este corespunz\tor. De exemplu. viermi sârm\ sau chiar g\rg\ri]\ nu se mai fac tratamente pentru c\ sunt ineficiente. pe de o parte. În acest caz. musc\. Produc]ia care se poate realiza este foarte variabil\. dar plantele corespunz\toare sunt pu]ine. se vor recolta din cultur\ plantele care corespund standardelor de calitate [i cerin]elor consumatorilor. iar în plus se prevede o cerin]\ ridicat\ a pie]ei pentru ceapa uscat\. STAN. Recoltarea cepei verzi începe din primele zile ale lunii aprilie [i dureaz\ pân\ la sfâr[itul lunii mai – începutul lunii iunie. Când plantele sunt tinere se condi]ioneaz\. pentru a se efectua tratamentul corespunz\tor de protec]ie a culturii. cultura planificat\ pentru ceap\ verde se poate replanifica pentru ceap\ uscat\. în func]ie de epoca de înfiin]are. produc]ia este în jur de 20 t/ha. Ceapa verde se recolteaz\ `ncep\nd din stadiul de 3-4 frunze pân\ la stadiul de formare a bulbului. De asemenea. [i afecteaz\ calitatea comercial\ în cazul recolt\rii [i livr\rii. recoltarea pe alese se recomand\ [i la începutul perioadei de recoltare. pe alese. Este important de men]ionat un fapt legat de managementul [i marketingul culturii. cultura se va erbicida obligatoriu postemergent cu Afalon sau Satecid (Ramrod).N. recoltarea se face în totalitate. condi]ionarea foarte atent\ a fiec\rei plante [i livrarea c\tre pia]\. Dac\ recoltatul se face pe întreaga perioad\ a sezonului. Când plantele sunt mai mari. a plantelor cu simptome de atac. dac\ este nevoie. În cazul unui atac surpriz\ de nematozi. MUNTEANU Fertilizarea se poate repeta. Dac\ se aproprie momentul optim de înfiin]are a culturii de baz\. când cerin]ele pie]ei sunt foarte mari. culturile prea dese se vor r\ri. dar presupune unele cheltuieli suplimentare fa]\ de cultura de câmp. de[i se execut\ pra[ilele necesare. 78 . În aceast\ situa]ie se recomand\ recoltarea imediat\. [i constituie o anticipat\ la culturile de baz\. b. Aten]ie deosebit\ se va acorda primului zbor al mu[telor care atac\ legumele pentru bulbi. Dac\ cerin]ele pie]ei fa]\ de ceapa stufat scad. Cultura este relativ simpl\. Cultura cepei stufat în solarii Scopul principal al acestei culturi este de a ob]ine recolte cât mai timpurii din punct de vedere calendaristic. acestea se condi]ioneaz\ în vrac [i se ambaleaz\ în l\zi de tip P sau M. Prin alegere.

În mod obi[nuit. dup\ plantare. de 40-50 cm. Consumul de material de plantat este de 2. chiar în ferestrele iernii. sunt posibile [i alte variante.0-2. astfel ca solul s\ fie mereu umed în limitele men]ionate. deoarece. amplasate pe toat\ l\]imea traveei sau a solarului tunel. În a doua jum\tate a lunii ianuarie sau mai târziu de aceast\ dat\ se „provoac\” pornirea în vegeta]ie a culturii printr-o udare cu ap\ cald\ la 18-220C [i asigurarea unui regim de înc\lzire la temperaturi medii de 10-140C. cu o band\ de circula]ie pe mijloc. Produc]ia poate fi de 20-30 de tone/ha. cultura se organizeaz\ astfel ca s\ asigure pia]a în preajma [i în timpul s\rb\torilor de iarn\. în func]ie de dotarea tehnico-material\ [i de experien]a profesional\ a fermierului. poate s\ aib\ o varia]ie foarte mare. Distan]a dintre plante pe rând este cât mai mic\ posibil. atunci acoperirea lor se poate face toamna. în func]ie de condi]iile meteorologice.. dac\ s-ar cultiva. alegând cele mai dezvoltate plante. Temperatura din solar. plantarea se poate realiza [i pe trei benzi egale ca l\]ime. Cel mai adesea. Cultura cepei în ser\ se realizeaz\ pentru a satisface cerin]ele pie]ei pe timpul iernii. De[i aceste solu]ii de înfiin]are a culturi se bazeaz\ pe cercet\rile [i experien]a practic\ de la noi din ]ar\. Recoltarea se face e[alonat. Aerisirea se va face tot timpul când poate s\ apar\ condensul în interiorul solarului. consumul de energie ar fi foarte mare.5 kg/m2 arpagic stufat sau 1. 1998). o umiditate a stratului de sol pe o adâncime de 15 cm de 75-80% din IUA. dar pentru cazul în care exist\ posibilitatea de înc\lzire tehnic\ suplimentar\ se recomand\ totu[i temperaturi de peste 100C. prin r\rire. Plantarea arpagicului stufat sau a arpagicului din clasa a II-a de m\rime se execut\ în rânduri echidistante la 15 cm.5-2. pr\[itul sau plivitul. În acest moment. arpagicul trebuie s\ fie bine înr\d\cinat.LEGUMICULTUR| II Înfiin]area culturii se face din toamn\ pe terenul din solar foarte bine preg\tit. Când condi]iile de mediu sunt corespunz\toare. Lucr\rile de îngrijire se rezum\ la: reglarea factorilor de microclimat. înainte de venirea înghe]urilor. Dac\ solariile tunel pot rezista c\derilor de z\pad\ din timpul iernii. cu un agrofond corespunz\tor (inclusiv pân\ la 60-80 t gunoi de grajd la hectar). mai ales atunci când nu se poate ob]ine o recolt\ satisf\c\toare în solarii. dac\ solariile (numai cele tunel) sunt astfel amenajate ca s\ reziste c\derilor de z\pad\. acoperirea solariilor se face ca în cazul oric\ror altor culturi. Factorii de microclimat trebuie s\ asigure condi]iile necesare cre[terii plantelor: cel pu]in 10-140C. 79 . de exemplu. imediat ce acest lucru este posibil. În mod practic. udarea se efectueaz\ o dat\ sau de dou\ ori pe s\pt\mân\. desp\r]ite cu poteci de 40 cm. La solarul tunel. recoltarea poate începe dup\ 3045 de zile de la plantare (dup\ Dumitrescu [i colab. fertilizarea fazial\ (100-150 kg/ha azotat de amoniu la dou\ s\pt\mâni de la r\s\rit). c. Aceast\ epoc\ este avantajoas\ [i pentru produc\tor. influen]ând negativ rentabilitatea exploat\rii serelor.0 kg/m2 arpagic de 14-20 mm diametru. tomate. Adâncimea de plantare este de 3-4 cm.

De asemenea. N. supe. 1. Usturoiul este o plant\ cu mare valoare alimentar\. 0. în 2-3 reprize. USTUROIUL COMUN Allium sativum L. Cantitatea de material de plantat poate varia între 15 [i 25 t/ha. cel mai târziu. salamuri. de[i este mai pu]in agreat\ de unele popoare. Aceast\ ultim\ perioad\ de înfiin]are este impus\ [i de faptul c\ recolta de ceap\ din ser\ începe s\ fie puternic concurat\ de cea din solarii. Aroma sa. condimentar\ [i aromatic\. ssp. dup\ circa o lun\ poate începe recoltarea. Plantarea se poate realiza ca [i în cazul culturii dese din solarii. În func]ie de temperatura din ser\. vulgare Familia Liliaceae 8. se folose[te în industria conservelor. de neînlocuit.5 cm. Usturoiul se consum\ în stadiul de plant\ tân\r\ (usturoi verde) sau ca bulb uscat. 8.N.2. de asemenea. face ca usturoiul s\ fie unanim acceptat în gastronomia din cele mai multe ]\ri. Valoarea energetic\ este de 135 kcal/100g. STAN. Cantitatea mare de cenu[\ relev\ rolul usturoiului ca mineralizant în urma 80 . C\]eii de usturoi uscat con]in: 20-26% glucide. mai ales în medicina modern\ naturist\. Urmeaz\ apoi o udare din abunden]\ cu o norm\ de 100 m3/ha. Se folose[te la prepararea. mai ales în reglarea presiuni sanguine. 4-19 mg vitamina C/100 g produs proasp\t (Popescu [i Atanasiu.2. uniformizarea sa într-un singur strat cu grebla [i apoi acoperirea sa cu un amestec nutritiv asem\n\tor celui folosit la producerea r\sadurilor sau format din sol de gr\din\. Recoltarea se efectueaz\ în mas\. dar [i arpagicul cu dimensiuni cuprinse între 7 [i 20 mm diametru. mrani]\ [i nisip. bulbili se mai numesc [i „c\]ei” (pentru c\ „mu[c\” limba [i mucoasa bucal\).1. Cantitatea de recolt\ condi]ionat\ (produc]ia) poate ajunge pân\ la 30-40 t/ha. în primul rând arpagicul stufat.44% cenu[\. 0. cârna]i. recunoscut\ [i inconfundabil\. condimentarea sau aromatizarea unui num\r mare de produse gastronomice: salate. Acest strat are grosimea de circa 1-1. Gustul s\u picant.7% celuloz\. MUNTEANU Înfiin]area culturii poate începe la jum\tatea lunii noiembrie [i se poate prelungi. fripturi. 6-7% protide. astfel ca terenul s\ poat\ fi preg\tit pentru cultura de baz\. Valoarea sa terapeutic\. Materialul de plantare îl constituie. Importan]a culturii Importan]a alimentar\. în func]ie de cerin]ele pie]ei. 2000). O alt\ variant\ prevede împr\[tierea arpagicului pe travee. La toate acestea se adaug\ valoarea sa terapeutic\. pân\ la sfâr[itul lunii ianuarie. este deosebit de apetisant\. Valoarea sa multipl\ are la baz\ compozi]ia sa chimic\ impresionant\ prin num\rul de compu[i. este confirmat [i de denumirea sa: usturoi (care ustur\ limba când este consumat).6% lipide.

Cu. Fitoncidele asigur\ un spor terapeutic deosebit. lucr\rile de îngrijire necesit\ cheltuieli ca pentru ceapa comun\ din arpagic. [i pre]urile deosebit de avantajoase. Importan]a agrofitotehnic\. Originea [i aria de r\spândire Usturoiul este cunoscut în cultur\ de peste 7-8 mii de ani. citat de Popescu [i Atanasiu. În rest. cu 240 mii tone. R`mnicu S\rat-Buz\u.a. dar mai ales între paralelele 300 [i 450 latitudine nordic\ [i sudic\ (Chaux [i Foury. difteriei.LEGUMICULTUR| II consumului: macroelemente (P. ~n ce prive[te vitaminele. D\r\[ti-Ilfov. Na. probabil din specia A. dar în decursul timpului s-au remarcat unele bazine renumite pentru aceast\ cultur\: Cenad. 81 .000 ha. de[i condi]iile naturale permit produc]ii de 10-12 t/ha. 13. 2000).. longiscuspis. (Butnariu [i colab. Un handicap serios al acestei culturi îl reprezint\ produc]iile mici (5-6 t/ha). 8. în ambele emisfere. Deosebit de importan]i sunt factorii: virozele. este asem\n\toare cu cea a cepei comune din arpagic. aproape 2/3 din produc]ia vest-european\. Cultura se înfiin]eaz\ cu bulbilii care compun bulbul. 22 t/ha în Liban. 1992). iar în România.). în condi]iile în care rata de înmul]ire este destul de sc\zut\: de regul\. Uleiul eteric con]ine compu[i pe baz\ de sulf. vitaminele C [i E. I[alni]a-Amaradia. 1994). zona central\ [i de sud a Asiei [i mun]ii Caucaz [i Carpa]i. La noi în ]ar\ este una din cele mai vechi specii legumicole. 17 t/ha în Sudan.4 t/ha în Bangladesh (dup\ Anuarul FAO. urmat\ de Argentina (3%) [i Mexic (3%). R\chiteniT\m\[eni (Roman). Chaux [i Foury (1994) consider\ c\ usturoiul provine din Asia central\. holerei [. dar cerin]ele mari ale pie]ei. prin faptul c\ distrug anumi]i microbi. usturoiul se cultiv\ în toate zonele legumicole ale ]\rii. eventual.a.2. care confer\ aroma specific\. K) [i microelemente (Mn. Fe [. Factorii de risc se aseam\n\ cu cei ai cepei din arpagic. 1999. În SUA se ob]in 12 t/ha. Usturoiul se cultiv\ în prezent pe tot globul unde sunt întrunite cerin]ele sale de exigen]\ ecologic\. pe tot parcursul anului. Ca. Cultura se înfiin]eaz\ în câmp [i. în general. asigur\ o bun\ rentabilitate economic\. La noi în ]ar\. formele actuale au evoluat în dou\ centre secundare: bazinul mediteraneean [i China. La nivel mondial se cultiv\ circa 380. Principalele centre de origine sunt: bazinul M\rii Mediterane. cu produc]ia unui hectar se înfiin]eaz\ maximum 10 ha de cultur\. usturoiul se eviden]iaz\ prin con]inutul ridicat în complexul de vitamine B. cum sunt cei ai febrei tifoide. nu se înregistreaz\ mai mult de 5-6 t/ha. nematozii [i musca usturoiului. Importan]a economic\. în solarii. Cel mai mare produc\tor european este Spania. Cultura presupune cheltuieli mari cu materialul pentru înfiin]are. Produc]ii foarte mari la hectar se ob]in în ]\rile cu climat deosebit de prielnic: peste 25 t/ha în Egipt. Bosanci [i Cop\l\u (Nordul Moldovei).2. S. Uniunea European\ este primul produc\tor mondial (14%).

iar cea interioar\ mai mult sau mai pu]in concav\. STAN. Frunzele sunt liniare. Bulbilii interni sunt din ce în ce mai mici [i mai pu]in curba]i. cu care se prinde de discul bulbului [i un mugure care este acoperit de pulpa bulbilului. de culoare neagr\ (Zanoschi [i Toma. este dirijat. usturoiul este o plant\ anual\. cu vârful ascu]it. 82 . acestea sunt grupate în cime unipare. De pe partea inferioar\ a discului se formeaz\ r\d\cinile adventive. într-un singur plan. cu condi]ii asem\n\toare centrelor de origine. netede [i lucioase. formând a[a-numi]ii bulbili. Florile se formeaz\ într-o inflorescen]\ amplasat\ la apexul tulpinii. Fiecare bulbil este acoperit cu o frunz\ protectoare pergamentoas\ (tunic\). c\rnoas\). denumit\ [i disc datorit\ formei sale. [i poate varia de la 4 la 60. iar limbul. sub form\ de jgheab. iar dup\ formarea bulbului. de culoare alb\ sau violacee. care sunt generate de ]esuturile rizogene ale tulpinii subterane.2. alc\tuind. R\d\cina. Un bulbil este alc\tuit dintr-o tulpin\ mic\ sub form\ de disc. tipic\ soiului (Zanoschi [i Toma. iar s\mân]a este alungit\. în caz c\ se formeaz\ tulpina aerian\ cu inflorescen]\. întâmpl\tor – plantele formeaz\ tulpini aeriene de 25-100 cm. Bulbilii de la periferia c\p\]ânii au fa]a exterioar\ convex\. Bulbul sau c\p\]âna are form\ rotund-ovoidal\ sau rotund-turtit\ [i prezint\ pe suprafa]a sa jgheaburi longitudinale în zona de separare dintre bulbili. este reprezentat\ de r\d\cinile normale. ajungând s\ prezinte muchii. se formeaz\ bulbi de m\rimea [i forma unui bulb de arpagic. cu înmul]ire vegetativ\. Teaca frunzelor este mai lat\ în zona bulbului.N. Din ace[ti bulbili. 1985). În axila frunzelor se formeaz\ mugurii. cilindrice. se vor forma bulbi (c\p\]âni) cu mai mul]i bulbili. de r\d\cinile adventive. cel mult egal cu num\rul de frunze.3. Mugurii axilari se tuberizeaz\. R\d\cinile adventive sunt sem\n\toare celor de la ceap\. gâtul plantei sau tulpina fals\. c\p\]âna sau c\ciulia de usturoi. ca [i la ceap\. 1985). care de fapt este o frunz\ tuberizat\ (îngro[at\. ci bulbili aerieni. din care. Discul. lungi de 20-50 cm [i late de 3-5 cm. prin suprapunere. mai sub]iri ca cele de la ceap\. usturoiul se comport\ ca o plant\ peren\ sau bienal\. În condi]iile în care se formeaz\ flori asem\n\toare celor de ceap\. aceasta nu con]ine flori. în anul urm\tor. dup\ care devine circular\. La vârful tulpinii se formeaz\ inflorescen]a. Particularit\]i botanice [i biologice În condi]iile de la noi din ]ar\. În alte zone de cultur\. Tulpina. Fiecare frunz\ str\punge teaca celei anterioare. tecile frunzelor [i c\]eii formeaz\ bulbul. La noi în ]ar\. În sol. Într-un bulb se afl\ un num\r de bulbili. reunite în umbele false. N. în anul viitor. de m\rimea unui bob de porumb. trimuchiat\. denumi]i popular [i „c\]ei”. Tulpina florifer\ nu se formeaz\ în condi]iile din ]ara noastr\. iar de pe cea superioar\ apar frunzele. MUNTEANU 8. În unele condi]ii – la noi în ]ar\. usturoiul formeaz\ o tulpin\ subteran\. Fructul este o capsul\ valvicid-loculicid\. alternativ (la dreapta sau stânga).

pu]in rezistent\ la usc\ciune. Temperatura este un factor deosebit de important în succesul culturii. care inhib\ formare bulbililor [i deci a bulbilor multimugurali. este necesar\ asigurarea unui regim aero-hidric mai echilibrat. Dac\ bulbii au fost p\stra]i la temperaturi de 24-250C. Dup\ Butnariu [i colab. în cazul raportului raze ro[ii: raze infraro[ii în favoarea razelor infraro[ii. Ini]ierea form\rii bulbilor multimugurali este favorizat\ de zilele lungi [i cu un spectru de radia]ii. reprezint\ forma de toamn\. Asia Mic\). De D\r\[ti. cerin]e mai mari se manifest\ în prima parte a vegeta]iei. Soiurile din forma ecologic\ continental\ sunt mai rezistente la temperaturi sc\zute (de exemplu. temperaturi sc\zute [i p\strare îndelungat\. bulbii sunt mijlocii-mari. 83 . nu formeaz\ l\stari floriferi. De[i plantele bine înr\d\cinate rezist\ pân\ la minus 20-240C. (1992) exist\ dou\ grupe sau forme ecologice ale usturoiului comun: continental\ [i premaritim\. temperatura optim\ este de 18-200C. de asemenea. 1994). S\rat). Rela]iile cu factorii de mediu Rela]iile usturoiului cu factorii de mediu trebuie interpretate în func]ie de formele ecologice care se cultiv\ în Europa [i la noi în ]ar\. pentru o bun\ cre[tere a plantelor [i formarea bulbililor în bulb. formele apar]inând grupei continentale fiind mai rezistente la secet\. De I[alni]a). Astfel. Grupa continental\ (Caucaz. asem\n\toare cu cele de la ceapa comun\. de[i ambele grupe zonale sau ecologice sunt. pentru ca bulbilii s\ evolueze în bulbi normali (multimugurali). bulbii sunt mijlocii-mari [i reprezint\ o form\ ecologic\ de prim\var\. Ecologic. având în vedere preten]iile mari ale sistemului radicular fa]\ de aer. Apa. temperaturi sc\zute [i p\strare. Chaux [i Foury. este rezistent\ la secet\. 1994. ace[tia trebuie s\ parcurg\ o perioad\ cu temperaturi mai sc\zute care provoac\ induc]ia mugurilor. În mod deosebit se vor evita sau se vor elimina b\ltirile. 1973. Grupa premaritim\ (Europa de sud-est.4. cu un nivel mai redus al apei. f\r\ a forma bulb (Bala[a. pe când cele ce apar]in grupei premaritime necesit\ un nivel mai ridicat al umidit\]ii din sol [i aer. r\s\rirea are loc începând cu temperaturi de 4-50C.LEGUMICULTUR| II 8. rezistente la temperaturi sc\zute. ~n general. bulbilul nu mai evolueaz\ normal.2. Usturoiul are preten]ii variabile fa]\ de ap\. unimugural (unitar) sau vegeteaz\ continuu. De Rm. Carpa]i) nu formeaz\ l\stari floriferi. formeaz\ un bulb mic. Plantarea târzie pune tinerele plante sub inciden]a unei perioade cu zile mai scurte. Importan]a acestui factor const\ în faptul c\ planta este sensibil\ la termoperioad\. Lumina este un factor la fel de important ca [i la ceap\. iar dup\ plantare nu au parcurs o perioad\ cu temperaturi mai sc\zute. în general. Usturoiul nu suport\ semiumbra [i este o plant\ de zi lung\. Dup\ aceea. care determin\ asfixierea r\d\cinilor. Coroborând preten]iile usturoiului fa]\ de temperatur\ [i lumin\ rezult\ c\ pentru realizarea unei culturi performante este necesar ca înfiin]area culturii s\ se fac\ din toamn\ sau prim\vara cât mai devreme. În timpul vegeta]iei. comparativ cu cele din forma ecologic\ premaritim\ (Amaradia. corespunz\tor apartenen]ei la una dintre cele dou\ grupe ecologice. Brewster.

s\ includ\ [i aplicarea a 20-30 t/ha mrani]\. Tehnologia de cultivare Ca [i în cazul culturii de ceap\ comun\ prin arpagic. Dac\ solul nu este corespunz\tor. culoarea tunicilor. MUNTEANU Solul trebuie s\ fie u[or [i fertil sau mijlociu.5. se are în vedere faptul c\ epoca de plantare este în jurul perioadei de 10-15 octombrie. prin reglarea unghiului de înaintare a bateriilor de discuri. culoarea frunzelor acoperitoare [. Plugul va fi în agregat cu o grap\ cu col]i fic[i.N. Lucrarea cu freza este prea scump\. astfel ca terenul s\ nu fie bulg\ros. precum [i reduce capacitatea de p\strare (Brewster. Cerin]e mai mari sunt pentru azot [i potasiu. pe cât posibil. cultura de usturoi se poate realiza din toamn\ sau din prim\var\. P2O5=3-4. 1-2 lucr\ri cu combinatorul.-3. favorizând formarea crustei ulterior preg\tirii terenului. dar mai energic\. precum [i pentru zvântarea [i înc\lzirea mai u[oar\ a terenului în prim\var\. un exces de azot poate determina formarea bulbilor laterali. preg\tirea terenului începe cel târziu la 1 octombrie. O prezentare a soiurilor cultivate în România este realizat\ în tabelul 8. Alegerea terenului se face respectând acelea[i exigen]e ca la cultura de ceap\. unele insecticide (tabelul 8. dar bine structurat.0 kg. Ar\tura de baz\ se face cu deosebit\ grij\. 1998).2. În acest caz.. prin lucr\ri asem\n\toare culturii de ceap\. reglat\ pentru o grapare mai pu]in profund\. suplimentar. Soiuri Sortimentul de soiuri care se cultiv\ în lume este relativ larg [i se clasific\ dup\ apartenen]a la grupele ecologice. K2O=8-10 kg.2. precocitate. Consumul specific pe tona de recolt\ are urm\toarele valori: N=6.5 (dup\ Dumitrescu [i colab.0 kg. Lucrarea de modelat se efectueaz\ exclusiv pentru evitarea b\ltirilor.a. care îngreuneaz\ recoltarea. Dac\ înfiin]area culturii se face din toamn\. 84 . cu l\]imea la coronament de 94 (104) cm. Ca solu]ii în acest sens sunt: efectuarea la câteva zile dup\ eventualele ploi sau dup\ o udare de aprovizionare.5 kg [i S= 5 kg.5 kg (dup\ Butnariu.. Elementele nutritive trebuie s\ fie mai în abunden]\ fa]\ de necesarul de la cultura de ceap\. N. în func]ie de grupa ecologic\ de care apar]in soiurile folosite. Totu[i. P2O5=1. Preg\tirea terenului începe din toamn\. practicarea aratului la o adâncime diminuat\. consumul specific este: N=11 kg.5 kg. STAN. 1994). ba mai mult. 8. dup\ care se aplic\ fertilizarea de baz\. care.6. MgO=0.3). Preg\tirea terenului se definitiveaz\ prin modelarea terenului în straturi în\l]ate. mai ales dac\ la cultura premerg\toare nu s-a efectuat fertilizarea organic\. Se distrug resturile vegetale [i se efectueaz\ o lucrare cu grapa cu discuri. 8.D. pulverizeaz\ solul. se mai execut\. 1992): Dup\ Chauy [i Foury (1994) la o produc]ie de 10 t/ha. Între cele dou\ lucr\ri cu grapa cu discuri se pot administra. solul trebuie s\ aib\ un agrofond mai bogat. preventiv. K2O=5. Imediat dup\ arat se efectueaz\ dou\ lucr\ri cu grapa cu discuri G.2.

LEGUMICULTUR| II 85 .

N. de[i cantitatea de bulbili este de 2-3 ori mai mare (1200 kg/ha). ceea ce presupune c\ se folosesc bulbilii cei mai mari (Chaux [i Foury. pentru c\ sunt prea mici [i. Lucr\rile de preg\tire a terenului se continu\ în prim\var\. care trebuie s\ fie de m\rime mijlocie. dup\ recoltare. La culturile de toamn\ se va aplica o udare pentru a asigura înr\d\cinarea 86 . la distan]e egale între ele de 25-28 cm. dar nici din centrul bulbului. deoarece realizarea densit\]ii nu mai este afectat\ de exigen]ele iernii. Dac\ plantele r\sar [i frunzele sunt distruse de gerurile puternice. adesea. f\r\ a r\s\ri neap\rat sau chiar nu este de dorit ca „germenele” s\ ias\ din sol. bulbii maturi se afl\ într-un stadiu dormind. care este cea mai favorabil\ pentru germinare [i r\s\rire. Plantarea mecanizat\. este mai pu]in recomandat\ pentru c\ asigur\ mai greu uniformitatea adâncimii [i distan]ei de plantare. Înfiin]area culturii în prim\var\ se realizeaz\ respectând acelea[i recomand\ri ca la ceapa comun\. Materialul de plantare este într-o cantitate mai mic\. se poate face toamna sau prim\vara. dup\ literatura [i practica de la noi din ]ar\. Materialul de plantat îl reprezint\ bulbilii. pentru c\ se consum\ o cantitate prea mare de material biologic (de[i ace[tia sunt cei mai rezisten]i la frig [i genereaz\ plante mai viguroase). Deosebit de important este de cunoscut faptul c\. Epoca de toamn\ este stabilit\ a fi la mijlocul lunii octombrie. Înfiin]area culturii. asem\n\toare cu cele de la ceapa din arpagic. Pentru realizarea acestei densit\]i. asigurând o densitate de 400-500 mii plante/ha. Lucr\rile de îngrijire sunt. STAN. Schema de înfiin]are este de patru rânduri pe stratul în\l]at. 1994). dup\ plantare) (Chaux [i Foury. Ie[irea din starea dormind\ se realizeaz\ prin p\strarea usturoiului de plantat la temperaturi de circa 70C. a[a cum se procedeaz\ la cultura de ceap\. care este obligatoriu. în cea mai mare m\sur\. timp de 2-3 luni (o parte din aceast\ perioad\. care se las\ în brazd\ nelucrat\. Prin plantarea manual\ se realizeaz\ fixarea bulbilor în sol în pozi]ie vertical\. astfel ca pân\ la venirea temperaturilor negative bulbilii s\ se înr\d\cineze. Adâncimea de plantare este 4-5 cm. preg\tirea terenului în toamn\ se va realiza în mod obi[nuit. Plantarea se poate efectua cu prioritate în mod mecanizat. afecta]i de atacul nematozilor. de[i posibil\. a[a dup\ cum s-a men]ionat deja. Surprinz\tor este faptul c\ în Fran]a se practic\ densit\]i de 2-3 ori mai mici. MUNTEANU Dac\ înfiin]area culturii se va realiza în prim\var\. cultura nu este obligatoriu compromis\ atâta timp cât baza mugurelui [i tulpina subteran\ nu au fost afectate. finalizându-se cu ar\tura de baz\. cu o distan]\ între plante (bulbili) pe rând de circa 5-7 cm.N. 1994). folosind acelea[i ma[ini ca la plantarea arpagicului. norma de plantare este de 400600 kg bulbili/ha. Plantarea bulbililor se face manual sau semimecanizat (prin deschiderea rigolelor de plantare). bulbii o petrec în câmp. neprovenind nici de la exteriorul bulbului. Adâncimea de plantare este mai mic\ (3-4 cm).

Calendaristic. 6. Cultura de usturoi verde (stufat) Acest tip de cultur\ se realizeaz\ în acela[i mod ca ceapa stufat: toamna sau prim\vara. acestea pot fi satisf\cute prin recoltarea pe alese.3% monozaharide.4% dizaharide [i 1. Familia Liliaceae 8. Importan]a culturii Importan]a alimentar\. În felul acesta se previne întârzierea culturii [i intrarea sa sub inciden]a zilelor mai scurte. care este mai scump\ [i. prin r\rirea culturilor realizate din toamn\. mai ales dac\ aceasta a fost întârziat\ [i survine o perioad\ lung\ de secet\. se vor urm\ri acelea[i verigi tehnologice. dac\ nu au survenit precipita]ii. usturoiul de toamn\ se recolteaz\ în luna iunie. Produc]ia este de 5-6 t/ha. în cazul apari]iei unor ploi.5% cenu[\ (s\ruri minerale). dup\ recomand\rile f\cute de Chaux [i Foury (1994).3. înlocuie[te ceapa. De regul\. Valoarea sa alimentar\ este determinat\ de con]inutul s\u chimic: 10-13% substan]\ uscat\. Întârzierea recolt\rii poate determina desfacerea c\]eilor de pe bulb în sol. 0.LEGUMICULTUR| II bulbililor.1. PRAZUL Allium porrum L. mai ales cu azot (azotat de amoniu) sau cu azot [i sulf (sulfat de amoniu sau azotat de amoniu [i sulfat de potasiu). de la care se consum\ frunzele [i tulpina fals\ în stare proasp\t\ sau preg\tit\ sub form\ de diferite mânc\ruri.5% celuloz\ brut\). 2-3% proteine.3. pân\ la 10-12 t/ha. repornirea `n vegeta]ie („întoarcerea”) a bulbilor [i îmboln\virea lor. iar cel de prim\var\ o lun\ mai târziu.8-1. 8. În principiu. vitamine [i fitoncide. Recoltarea se realizeaz\ în momentul când bulbii sunt aproape de maturarea deplin\ [i gâtul plantelor s-a înmuiat [i l\sat pe o parte.3-0. provoac\ arsuri gastrice. mai ales dac\ pre]urile de valorificare sunt mai avantajoase. Dac\ exist\ cerin]e ale pie]ei în acest sens. cultura în câmp se practic\ mai rar. La fel se poate proceda [i la cultura înfiin]at\ prim\vara. Aten]ie deosebit\ se acord\ aerisirii solului prin pra[ile [i aplic\rii fertiliz\rii faziale.7% hidrocarbona]i (din care 2. în condi]iile de la noi din ]ar\.4% gr\simi. iar frunzele încep s\ se îng\lbeneasc\. Prazul este o plant\ legumicol\. dar poten]ialul soiurilor atinge. De[i valoarea sa alimentar\ [i terapeutic\ este mai redus\ ca cea a cepei 87 . care asigur\ regenerarea sistemului radicular [i revigorarea plantelor (dup\ opinia legumicultorilor din bazinele cu tradi]ie pentru aceast\ cultur\). Pra[ilele repetate [i aplicarea azotului sunt considerate elementele de succes ale culturii (mai ales în cazul atacului de nematozi [i larve). În foarte multe din preparatele culinare. e[alonat. adesea. 4. 0. în teren deschis sau în solar.

În primul an din ciclul ontogenetic. La noi în ]ar\ se cultiva pe suprafe]e mai restrânse. 1994). Împ\ratul Nero folosea mult prazul pentru a-[i reface vocea [i.3. STAN. atât la transport [i la comercializare.. este cunoscut în cultur\ din antichitate. În Europa de Vest se ob]in anual aproape 660 mii tone. p\trunzând în sol pân\ la 1. Se presupune c\ centrul de origine al acestei specii este bazinul mediteraneean. America de Nord [i America de Sud (Butnariu [i colab. cum ar fi Europa occidental\. cu un redus grad de perisabilitate. de[i studiile cariologice arat\ c\ acesta are un num\r somatic de cromozomi dublu (2n = 32) fa]\ de ceap\ [i usturoi (2n =16). de câteva mii de ani î. Importan]a agrotehnic\. 105 mii tone realizeaz\ Belgia [i 75 mii tone Olanda. dou\ tipuri de r\d\cini. R\d\cinile adventive. Africa de Nord. H. f\r\ a dep\[i cererea pie]ei. prazul este cunoscut în întreaga lume. Asia de Sud-Est. gâtul (tulpina fals\) [i frunzele. Prazul. prazul este important prin faptul c\ e mai bine tolerat de persoanele suferinde de stomac. s-a r\spândit apoi în tot Imperiul Roman. 8. (ajut\ la tratarea florei anaerobe [i la restabilirea peristaltismului normal) asigurându-le. cât [i în timpul p\str\rii. În primul an de via]\ formeaz\ un bulb mic. Valoarea energetic\ este de 25-30 kcal/100g (Popescu [i Atanasiu. care se g\sesc în compozi]ia sa. suprafe]ele ce se înfiin]eaz\ nu trebuie s\ fie prea mari. Importan]a economic\ rezult\ din faptul c\ realizeaz\ o cantitate mare de recolt\. dar destul de mari în anumite zone ale ]\rii. fructe [i semin]e. MUNTEANU sau a usturoiului. Particularit\]i botanice [i biologice Prazul este o specie ierboas\. 1969). 2000). iar în al doilea o tulpin\ aerian\ cu flori. 8. Tulpina. C [i PP). de aceea.2. prin rusticitatea sa. formate pe partea inferioar\ a discului sunt. cu înmul]ire sexuat\. pentru a asigura o bun\ comercializare. Faptul c\ este o legum\ cu tradi]ie în anumite zone ale ]\rii. R\d\cina. N. datorit\ inciden]ei mai reduse a factorilor de risc întâlni]i la ceap\ [i usturoi. era poreclit “Mânc\torul de praz” (Chaux [i Foury. din care peste o treime (230 mii tone) se realizeaz\ în Fran]a. În prezent. În orice caz. Plantele de praz produc. Originea [i aria de r\spândire Prazul este o specie la care nu se cunosc str\mo[ii s\lbatici.3. îns\. dar se cultiv\ cu prec\dere în anumite zone. ceea ce demonstreaz\ o origine comun\. [i acestora posibilitatea s\-[i satisfac\ nevoile de fitoncide [i vitamine (B. prazul formeaz\ o tulpin\ 88 . ca [i celelalte alliacee din grupa cepei ce au fost prezentate. astfel. cum ar fi Oltenia [i Banat. Peninsula Balcanic\.N.25 m (Maier. de[i cultura se realizeaz\ prin r\sad. bienal\. Cultivat de egipteni [i greci. are o tehnologie u[or de realizat. 1992).3. mult mai puternic dezvoltate.

dac\ sunt din interior [i de culoare verde. care prezint\ un picior mai scurt [i gros. (1992) prezint\ dou\ forme ecologice: una de tip sudeuropean (bulg\resc). sunt formate numai din teac\ [i limb. Pe restul por]iunii lor. În anul urm\tor. în por]iunea în care alc\tuiesc tulpina fals\. dac\ sunt din exterior.7 . 1985). sub form\ de jgheab.3. unui strat de cear\ cu care acestea sunt acoperite. Fructul [i semin]ele sunt Fig. frunzele sunt orientate într-o parte [i în alta. formând un bulb mic sau mai pu]in evident.LEGUMICULTUR| II subteran\ sub form\ de disc foarte turtit [i de dimensiuni mai mici ca la ceap\. glauc\.5 cm sub inflorescen]\ (Zanoschi [i Toma. 8. cu o rusticitate evident\. Aceast\ tulpin\ fals\ se continu\ cu limbul frunzelor. Inflorescen]a este acoperit\ de un spat univalv (bractee membranoas\). florifer\. plin\ în interior. roz sau violacee. Pe acest disc. neted\. denumit\ tulpin\ fals\. Frunzele. tecile se suprapun unele peste altele. Polenizarea este alogam\ entomofil\ (albine. 8. înalt\ de 80-120 cm. format din cele [ase tepale. Totu[i datorit\ selec]iei naturale. Pe por]iunea limbului. alc\tuind o forma]iune cilindric\. picior (tulpin\ fals\) lung [i o rezisten]\ la p\strare mai sc\zut\. Aceasta este erect\. dar dimensiunile sale sunt mult mai mari: 60-80 cm lungime [i 4-6 cm l\]ime. din acest mugure se formeaz\ tulpina aerian\. ca [i la usturoi (fig. în mod alternativ. Culoarea verde a frunzelor cap\t\ o tent\ alb\struie datorit\. îngro[at\ [i suculent\. care are vârful mult mai lung fa]\ de cel de la ceap\. cu rezisten]\ mai slab\. au ap\rut mai multe forme ecologice. este de culoare alb\. 8.4-0. în condi]ii de mediu diferite. cu rezisten]\ bun\ la p\strare 89 . în func]ie de zonele globului unde a evoluat dup\ ce a fost luat în cultur\. Florile sunt grupate într-o inflorescen]\ de tipul umbel\ fals\. cilindric\. într-un singur plan vertical. Rela]iile cu factorii de mediu Plantele de praz sunt viguroase [i vivace.2 cm la baz\ [i 0. Perigonul. se insereaz\ frunzele prin tecile lor [i un mugure. Frunzele. globuloas\ cu circa 800-3000 flori.4. sunt albeg\lbui. fiind liniar. La baza lor.Planta de praz `n primul an asem\n\toare cu cele de la ceap\. Butnariu [i colab. pe partea sa superioar\. tecile sunt pu]in mai îngro[ate. Florile se aseam\n\ [i au aceea[i morfologie ca florile de ceap\. [i alta de tip nord-european [i nordamerican. mu[te). ca la toate speciile alliacee.7). groas\ de 1-1. Limbul la praz se aseam\n\ cu cel de usturoi.

ci mai ales din punct de vedere cantitativ. Germinarea semin]elor începe de la 3-50C [i se desf\[oar\ optim la 18200C.. 1992. este nevoie de o umiditate în sol de 75-80% din capacitatea de câmp. plantele r\mân mici.6. de toamn\ [i de iarn\. cu bazine de cultur\ diferite [i cu cerin]e diverse [i specifice ale consumatorilor. vegetarea înceteaz\. La noi în ]ar\ se cultiv\ câteva soiuri de origine balcanic\ sau mediteraneean\: C\mu[. când plantele sunt mature pentru primul an. P2O5=1 kg. 8.6 kg. precum [i pentru conserve etc (Chaux [i Foury. În Fran]a. 1994).5 kg [i S=0.3. Soiuri Sortimentul de soiuri de praz este foarte diversificat la nivel mondial. de var\. A[adar. Picior de elefant. Brewster. dar nu ca regim. de tradi]ie. Consumul specific pe tona de recolt\ are urm\toarele valori (dup\ Chaux [i Foury. Mg=0. 90 . N. În acest stadiu. în func]ie de zona de evolu]ie. Odat\ cu apari]ia temperaturilor sc\zute de la sfâr[itul toamnei. Fa]\ de ap\.5. În condi]iile de zi scurt\ [i lumin\ insuficient\. Lumina este la fel de important\ ca [i la ceap\. Apa.N. Tehnologia de cultivare Cultura de praz se poate realiza prin sem\nat direct sau prin plantarea r\sadurilor.3. 1994): N=2-3 kg. În condi]iile de secet\. Consumul maxim de ap\ se realizeaz\ în perioada cre[terii intense a frunzelor (inclusiv a tulpinii false). plantele formeaz\ un picior lung [i sub]ire. Temperatura este un factor de mediu fa]\ de care prazul are preten]ii reduse. MUNTEANU pe timpul iernii. de Carentan. iar dac\ este mai sc\zut\. K2O=4 kg. piciorul [i restul frunzelor î[i pierd din fr\gezime [i cap\t\ un gust ierbos pronun]at. plantele rezist\ pân\ la temperaturi de minus 180C. favorizeaz\ chiar accentuarea bulbului. dar sub 50C procesele nou formative sisteaz\ (Butnariu [i colab. Aceste soiuri sunt considerate a fi de iarn\ (dup\ Dumitrescu [i colab. cre[terea plantelor are loc foarte bine la 18-200C.. Temperatura moderat\ favorizeaz\ îngro[area piciorului. Solul [i elementele minerale trebuie s\ îndeplineasc\ sau s\ fie la acelea[i niveluri de exigen]\ întâlnite la ceap\. Dup\ plantare sau r\s\rire. prazul are cerin]e mai mari decât ceapa. dar la unitatea de suprafa]\ se apropie de cel de la ceap\. Temperaturile mai sc\zute din timpul toamnei favorizeaz\ “maturarea” tulpinii false [i îmbun\t\]irea calit\]ilor sale senzoriale. dar [i de cerin]ele consumatorilor. de asemenea. ]ar\ cu tradi]ie veche. STAN. având în vedere cantitatea dubl\ sau tripl\ de recolt\. dar cu deosebire în perioadele cu secet\ prelungit\ [i temperaturi foarte mari. acest consum specific este mult mai sc\zut (mai ales pentru unele elemente) fa]\ de cel de la ceap\. pentru consum în stare proasp\t\ sau imediat preparat\. 1994).2-0. se întâlne[te o larg\ gam\ varietal\: de prim\var\. 1998) 8. Pe timpul p\str\rii nu intr\ în stare dormind\ (de repaus). Acest regim al apei se poate men]ine toat\ perioada de vegeta]ie.

91 . care trebuie l\sat\ dup\ aplicarea erbicidului. Înfiin]area culturii se realizeaz\ prim\vara devreme.. care se încorporeaz\ prin cea de-a doua lucrare cu grapa. Prim\vara se continu\ preg\tirea terenului cât mai devreme posibil. Ar\tura de baz\ trebuie s\ fie profund\. se aplic\ acelea[i m\suri ca la ceapa ceaclama sau arpagic. un tratament contra insectelor care atac\ prin larvele lor din sol. Chiar înainte de r\s\rire. Sem\natul se face pe teren modelat sau nemodelat. în aceea[i zi. Lucr\rile de îngrijire sunt în mare m\sur\ asem\n\toare celor aplicate culturii de ceap\ ceaclama.3. Cantitatea de s\mân]\ (norma de sem\nat) este de 4-5 kg/ha. În acela[i timp cu sem\natul sau imediat dup\ acesta. s\ fie profund [i fertil. Alegerea terenului se face în condi]iile respect\rii condi]iilor prev\zute la cultura de ceap\.6. Fertilizarea de baz\ se face cu gunoi de grajd (40-60 t/ha) [i 2/3 din cantitatea de îngr\[\minte minerale pe baz\ de fosfor [i potasiu. La r\s\rirea plantelor se efectueaz\ tratamentele fitosanitare recomandate pentru faza de r\sad [i. dup\ modelare. la 28-30 cm adâncime. cu acela[i fel de ma[ini folosite la ceapa ceaclama. În principiu. În caz c\ sunt probleme cu germinarea [i r\s\rirea. Înainte de prima gr\pare se aplic\ 100 kg superfosfat. cultura se înfiin]eaz\ în benzi de 2-3 rânduri. În mod special se are grij\ ca solul s\ aib\ textura mijlocie. Terenul se mobilizeaz\ prin dou\ treceri cu grapa cu discuri. pân\ la sem\nat. În termen de câteva zile se efectueaz\ modelarea terenului. Cultura prin sem\nat direct Acest tip de cultur\ se realizeaz\ în mare m\sur\ asem\n\tor culturii de ceap\ ceaclama. Sem\natul se execut\ mecanizat. trebuie s\ fie l\sat\ o pauz\ de circa o s\pt\mân\ pentru a[azarea solului. la aceasta se pot ad\uga 300-500 grame s\mân]\ de salat\. dar f\r\ s\ fie afectat\ calitatea acesteia. în brazde cu l\]imea la coronament de 104 sau 50 cm. 1998). iar între plante pe rând se las\ (dup\ r\rit) o distan]\ de 10-15 cm. Dup\ prima gr\pare se aplic\ un erbicid ppi specific ( de exemplu Treflan 3l/ha). la adâncimea de 1. Schemele de înfiin]are a culturii sunt prezentate în figura 8.5-2 cm. terenul se t\v\luge[te. dup\ r\s\rirea salatei (care se produce mai repede) se efectueaz\ o pra[il\ manual\ pe rând.1. dac\ este necesar. pentru a forma un strat de sol mobilizat suficient de adânc (condi]ie important\ pentru praz). 50-60 kg sulfat de potasiu [i 150-200 kg azotat de amoniu. Aceast\ pauz\ se încadreaz\ în cea de 10-14 zile. dar nu mai târziu de 10-15 aprilie.LEGUMICULTUR| II 8. în func]ie de zon\. Ar\tura se las\ în brazd\ nelucrat\. Preg\tirea terenului începe din toamn\.8. adic\ 200 kg superfosfat [i 120-150 kg sare potasic\ sau sulfat de potasiu. asigurându-se o densitate de circa 160-200 mii plante/ha (Dumitrescu [i colab. ca plant\ indicatoare. cu distan]e între rânduri de 35-40 cm. S\mân]a se preg\te[te la fel ca la ceapa ceaclama.

8. b .pe teren modelat. d .8 . MUNTEANU Fig.Schema de `nfiin]are a culturii de praz: a.pe teren nemodelat. prin sem\nat direct sau prin r\sad.N. c. prin r\sad 92 . N. STAN.

Produc]ia poate varia `ntre 20 [i 50 t/ha. sporind calitatea recoltei. dup\ ce plantele stagneaz\ în vegetare. iar temperatura medie zilnic\ este de 6-80C. Cu prilejul acestei pra[ile. cu ajutorul sapei sau cazmalei. plantele se condi]ioneaz\ în snopi de pân\ la 30-50 de fire (cu dou\ leg\turi) [i se ]in câteva s\pt\mâni sub [oproane sau în magazii. Dup\ zvântarea solului se execut\ o pra[il\ manual\ între plante pe rând. prin aspersie. începând cu pra[ilele a treia sau a patra. când solul s-a înc\lzit suficient (16180C).3. iar plantele au început s\-[i îngroa[e tulpina fals\. 93 . Pentru consum imediat. dac\ cultura este semnificativ îmburuienat\. plantele sunt fasonate în leg\turi de 10-12 fire.2 [i 8. absolut necesar\. pentru culturile destinate consumului imediat dup\ recoltare. de regul\. folosind dislocatorul pentru r\d\cinoase. prin scurtarea r\d\cinilor [i frunzelor (la o treime din lungimea limbului).2. sau semimecanizat. Celelalte lucr\ri de îngrijire sunt asem\n\toare celor de la cultura cepei. cultura se poate realiza în ogor propriu. P\strarea peste iarn\ se poate face în depozite cu temperatura controlat\ (1-20C). altfel. Lucrarea se poate executa [i dup\ venirea înghe]urilor u[oare. prin aspersie.LEGUMICULTUR| II R\ritul se efectueaz\ când plantele au 2-3 frunze. Dac\ sunt goluri. este mu[uroirea plantelor. Dup\ dislocare. Aten]ie major\ se acord\ combaterii bolilor [i d\un\torilor (conform recomand\rilor din tabelele 8. se cur\]\ de p\mânt [i se fasoneaz\. Cultura prin r\sad Aceast\ cultur\ se înfiin]eaz\ prin r\sad în epoca 15 mai-1 iunie. se realizeaz\ [i o fertilizare fazial\ pe lâng\ rândul de plante cu Complex III (NPK) sau cu azotat de amoniu [i sulfat de potasiu în cantitate de 200-220 kg/ha. Pentru p\strare peste iarn\. În atare circumstan]e. asigurându-se distan]a între plante pe rând (10-15 cm). dup\ o cultur\ anticipat\. 8. Prin aceast\ lucrare se corecteaz\ regimul de temperatur\ (excesiv\) din sol [i se asigur\ o în\lbire a tulpinii false (piciorului) pe o lungime mai mare. În [an]uri. Se recomand\ ca înainte de r\rit s\ se efectueze o udare u[oar\ 120-150 m3/ha. În mod esen]ial este important de re]inut c\ lucr\rile de îngrijire se aplic\ pân\ la 2-3 s\pt\mâni înainte de recoltare. în pivni]e sau în [an]uri de p\mânt. care se repet\ dup\ r\rire. avându-se în vedere combaterea buruienilor (prin pra[ile mecanice) [i udarea.6.3). care se completeaz\ cu una mecanic\. aceasta se poate realiza ca o cultur\ succesiv\ de baz\. acestea se completeaz\ cu r\sadul provenit prin r\rire. O lucrare special\. Recoltarea începe toamna târziu. Irigarea prin brazde este posibil\ numai pe terenul modelat în straturi cu l\]imea la coronament de 50 cm. snopii se a[az\ în pozi]ie vertical\ [i se acoper\ cu p\mânt pân\ la 2-3 cm de la vârf. Recoltarea se face manual. Erbicidarea postemergent\ se execut\ cu Afalon sau Gesagard (2 kg/ha). plantele se smulg.

O lucrare distinct\ în acest caz este completarea golurilor. ALTE PLANTE LEGUMICOLE DIN GRUPA CEPEI În afara speciilor legumicole prezentate [i care au o importan]\ recunoscut\ în cultura legumelor din ]ara noastr\. pân\ la 10-15 zile înainte de plantare. 94 . când se conduce pân\ la ar\tura de baz\. Brewster (1994) prezint\ circa 10 specii. se mai cunosc [i alte specii cu o importan]\ mai redus\ din punct de vedere alimentar [i economic. dup\ ce a fost efectuat r\ritul plantelor. de regul\. ceapa e[alot\. dar la noi în ]ar\. cât [i calitatea recoltei sunt mai bune. Densitatea r\sadurilor poate fi de pân\ la 1000 fire/m2. N. condi]iile ecologice mai pu]in adecvate. Adâncimea de plantare poate fi pu]in mai mare decât cea a plantelor în r\sadni]\. subspecii. se apreciaz\ c\ atât cantitatea. în cazul culturii prin r\sad. Dac\ vârsta r\sadului nu este corespunz\toare. usturoiului comun [i prazului. ca [i întrunirea la noi în ]ar\ de c\tre aceste specii a condi]iilor de mediu necesare. cu pân\ la 50-60%. ca [i la cultura prin sem\nat direct. astfel ca la plantare s\ aib\ o vârst\ de 45-50 de zile. Cauza principal\ pentru care acestea se cultiv\ mai pu]in este lipsa de tradi]ie. mai sunt cunoscute urm\toarele: ceapa de Egipt. STAN. înfiin]area culturii se amân\ cu pân\ la dou\ s\pt\mâni (dar nu mai mult de 15-20 iunie).N. Sem\natul în vederea producerii r\sadurilor se poate începe din luna martie. MUNTEANU Preg\tirea terenului începe din toamn\. Erbicidarea cu Gesagard sau Afalon se execut\. dup\ ce au ap\rut buruienile. ceapa m\rg\ritar [i usturoiul de Egipt. Produc]ia poate fi de 30-50 tone/ha. Norma de s\mân]\ pentru produs r\saduri este de 2-3 kg pentru un hectar de cultur\. Lucr\rile de îngrijire sunt asem\n\toare cu cele ce se aplic\ la cultura prin s\mân]\. În condi]iile de la noi din ]ar\. care se las\ în brazd\ nelucrat\ (pentru cazul culturii în ogor). Continuarea lucr\rilor din toamn\ const\ într-o fertilizare complex\ sau numai cu azotat de amoniu. mobilizare cu grapa cu discuri [i erbicidare. Terenul se las\ nemodelat sau se modeleaz\ în acela[i mod ca pentru cultura prin sem\nat direct. Recoltarea [i condi]ionarea se efectueaz\ în mod asem\n\tor culturii prin sem\nat. Prim\vara. variet\]i [i forme de plante legumicole din grupa cepei care se cultiv\ la nivel mondial. Plantarea se face manual. folosind acelea[i scheme de înfiin]are recomandate pentru cultura prin sem\nat direct. în afara celor prezentate. Înfiin]area culturii se realizeaz\ prin r\sad produs în acelea[i condi]ii ca [i r\sadul de ceap\ de ap\. terenul se men]ine f\r\ crust\ [i curat de buruieni prin gr\p\ri u[oare. dar poate ajunge la valori mai mari.4. ceapa de iarn\ sau de tuns. la 2-3 s\pt\mâni dup\ plantare. superioritatea ca importan]\ a cepei comune. executate cu grapa cu col]i reglabili. 8.

ci formeaz\ bulbili aerieni (fig. de un disc comun (fig.4. La noi în ]ar\ se cultiv\ în anumite zone cu tradi]ie. central\ [i de nord a Moldovei. fructe [i semin]e. tulpina fals\ fiind slab dezvoltat\. Plantele rezist\ peste iarn\ în câmp sub form\ de tufe. Fig. pe bulbii din inflorescen]\. aspr\. Familia Liliaceae Ceapa e[alot\ se mai nume[te ceap\ hagim\ sau ceap\ vla[i]\ [i se cultiv\ pentru frunzele [i bulbii s\i care se consum\ în acela[i mod ca ceapa comun\. nu formeaz\ flori. au form\ oval alungit\ [i sunt acoperi]i. cu o tunic\ de protec]ie groas\. dar [i din zona central\ a Asiei.LEGUMICULTUR| II 8. La forma proliferum. 8. mai multe [i mai mici. cu înmul]ire vegetativ\ prin bulbi fra]i. de obicei. iar tulpinile florifere. dar trebuie protejate cu un mu[uroi sau cu un bilon înalt. dar de dimensiuni mai mici. fiind cunoscut\ în cultur\ în zonele de origine [i în Europa de Vest. bulbiferum [i Allium cepa L f. dar care.4. Se cultiv\ pentru frunze [i bulbi [i se consum\ la fel ca ceapa comun\. Aceast\ plant\ legumicol\ este peren\ [i se înmul]e[te prin bulbilii aerieni sau prin desp\r]irea tufelor. proliferum Familia Liliaceae Ceapa de Egipt sau ceapa rocambole este originar\ din Orientul Apropiat [i ]\rmurile estice ale M\rii Mediterane. 8. se formeaz\ noi tulpini care formeaz\ un nou etaj cu bulbili. CEAPA DE EGIPT Allium cepa L. Planta formeaz\ în sol un buchet de bulbi prin[i. prin discul propriu. Frunzele cresc de la suprafa]a solului. de care se deosebe[te prin faptul c\ are un bulb mai mic.1. Este originar\ din bazinul mediteraneean. fiecare în parte. 8. CEAPA E{ALOTA Allium ascolonicum L.Ceapa de Egipt (rocambole).10). de culoare cenu[iu-g\lbuie. Este o specie peren\. ca [i cea colinar\. 95 . 8. Tulpina florifer\ apare numai în anumite condi]ii. Bulbii prezint\ 1-3 muguri.2. cum ar fi: zona subcarpatic\ a Olteniei [i Munteniei. dar în cultur\ se comport\ ca anual\. formeaz\ o inflorescen]\ de culoare albastr\.9 .9). Sunt asem\n\toare cu cele de la ceapa comun\. f. nu formeaz\ semin]e.

3.11 . De regul\. în sol se formeaz\ 3-5 bulbi mici. Plantarea se face toamna sau. asigurându-se o densitate de 200-250 plante/ha. de la care se consum\ tulpina fals\ de 30-60 cm lungime (Popescu [i Atanasiu).N. prim\vara.Ceapa e[alot\ (vla[i]a) adesea. Este o specie peren\. fistuloas\ [i prezint\ o inflorescen]\ de culoare violacee. în anul urm\tor. înfiin]area culturii se face exclusiv folosind bulbii fra]i. STAN. iar produc]ia este de 10-20 t/ha. 8. La noi în ]ar\ nu este cunoscut\ [i/sau cultivat\ decât în colec]ii.11). iar limbul frunzelor este mai sub]ire ca la ceapa comun\ (fig.. Celelalte elemente de tehnologie sunt asem\n\toare cu cele de la ceapa comun\ înfiin]at\ prin arpagic. de asemenea. cel mai Fig. dac\ acestea se formeaz\ (în condi]iile în care înmul]irea sexuat\ se practic\ în anumite zone de cultur\). Familia Liliaceae Aceast\ specie provine. Dintr-un asemenea bulb se formeaz\. din bazinul mediteraneean [i este foarte mult r\spândit\ în Asia de Est.4.Ceapa de iarn\ sau de tuns 96 . care se folosesc în industria conservelor. N. Când se înmul]e[te prin semin]e. Recoltarea se efectueaz\ în iunie-iulie. CEAPA M|RG|RITAR Allium ampeloprasum L.4. asem\n\toare cu prazul. 8. MUNTEANU Se înmul]e[te prin bulbii fra]i [i prin semin]e. CEAPA DE IARN| SAU DE TUNS Allium fistulosum L. se folosesc bulbii de dimensiuni mai mici. Formeaz\ un bulb pu]in evident. 8. Familia Liliaceae Aceast\ specie se mai nume[te ceap\ peren\ [i se cultiv\ pentru frunzele sale care se consum\ prim\vara foarte devreme.Se înmul]e[te pe cale vegetativ\. un buchet de pân\ la 25-30 de bulbi de m\rimi diferite.4. În sol formeaz\ bulbi[ori alb-argintii. Tulpina florifer\ este mai mic\ decât cea de la ceapa comun\. 8.10 . Fig. La noi în ]ar\. 8. pentru înmul]irea vegetativ\ [i înfiin]area culturii.

Usturoiul de Egipt (rocambole) asem\n\tor cu cea de usturoi comun.12). pentru `nmul]ire se pot folosi [i bulbilii aerieni. cu un poten]ial de produc]ie de 10-12 t/ha. Bulbilii din c\p\]ân\ sunt mai pu]ini. ce se termin\ cu o inflorescen]\ în care se formeaz\ bulbili aerieni (fig. din ace[tia se formeaz\ un bulb obi[nuit. asem\n\tor unui arpagic de 2-3 cm. Ace[ti bulbili sunt mai suculen]i [i au un gust mai pu]in iute. ophioscorodon Dom. Recolta este cu 20-50 % superioar\ usturoiului comun. cu mai mul]i bulbili. deoarece sunt mai pu]in rezistente la p\strare. din ace[tia se formeaz\ câte un bulb unitar. dar numai în condi]ii de temperatur\ controlat\. 97 . 1973).4. De Bucovina. Lista oficial\ de soiuri cuprinde doar un singur soi. dar foarte mari. Este bine cunoscut în întreaga lume. îndeosebi formele mediteraneene. Cultura se înfiin]eaz\ în mod Fig. Sortimentul de usturoi de Egipt la noi `n ]ar\ este reprezentat de o serie de popula]ii locale. var. dar sunt mult mai viguroase [i formeaz\ o tulpin\ florifer\. 8. ~n primul.LEGUMICULTUR| II Se `nmul]e[te prin semin]e sau bulbi fra]i desp\r]i]i (Bala[a. unde tinde s\ înlocuiasc\ usturoiul comun. Specia este foarte rezistent\ la temperaturi sc\zute [i are o robusticitate deosebit\. Uneori. Plantele au preten]ii asem\n\toare cu cele ale usturoiului. USTUROIUL DE EGIPT SAU ROCAMBOLE Allium sativum L. Bulbii se p\streaz\ bine peste iarn\.5. Familia Liliaceae Usturoiul de Egipt este originar din Egipt [i regiunile apropiate. iar `n anul urm\tor. 8. Plantele se aseam\n\ cu usturoiul comun. 8.12 . Se cultiv\ dup\ o tehnologie asem\n\toare cepei comune.

Cartoful timpuriu este cultivat pentru tuberculii s\i. ace[tia reprezint\ un aliment legumicol mai timpuriu. B1 [i B2=0.5 mg/100 g.N. În câmp are o perioad\ scurt\ 98 . Familia Solanaceae 9. Se practic\ în câmp sau în spa]ii protejate. datorit\ gustului deosebit de pl\cut [i valorii alimentare.1.1. se practic\ pe suprafe]e mai mici. De asemenea. MUNTEANU CAPITOLUL 9 CULTURA LEGUMELOR PENTRU TUBERCULI {I R|D|CINI TUBERIZATE Aceast\ grup\ tehnologic\ cuprinde dou\ specii: cartoful [i batatul. 9. glucide simple 0. sunt diferite. `n terenul destinat culturilor legumicole. Cultura cartofului este relativ preten]ioas\ din punct de vedere tehnologic. din punct de vedere botanic. celuloz\ 0. astfel c\ este folosit\ aproape integral. N. inclusiv în sistemul culturilor protejate. Importan]a agrofitotehnic\. protein\ brut\ 2%.08 mg/100g.8-1. Cartoful este una din cele mai importante plante cultivate pe glob.2 mg/100g. cop]i sau pr\ji]i. Important este de men]ionat c\ vitamina C se degradeaz\ mai pu]in dup\ preparare. Cele dou\ specii formeaz\ o grup\ deoarece organele lor comestibile sunt asem\n\toare ca form\. care se consum\ fier]i. Importan]a culturii Importan]a alimentar\. comparativ cu alte legume. deoarece lucr\rile cuprinse în tehnologia de cultivare sunt asem\n\toare cu cele aplicate culturilor legumicole propriu-zise. deoarece se înfiin]eaz\ prin tuberculi special preg\ti]i.2%. C=20-25 mg/100 g [. Valoarea sa alimentar\ este deosebit de ridicat\: amidon 16-18%. m\rime. cenu[\ 1%. STAN. culoare [i chiar gust. la acestea se adaug\ s\rurile minerale de calciu 12 mg/100 grame [i cele de fier 6. de[i.1. precum [i unele vitamine: A=0.4%. CARTOFUL TIMPURIU Solanum tuberosum L. dar se consider\ a fi o plant\ legumicol\ numai dac\ se are în vedere cultura sa foarte timpurie [i timpurie.a. Valoarea caloric\ a cartofului timpuriu este destul de ridicat\: 60-85 kcal/100 g produs proasp\t.

De[i cartofii timpurii sunt considera]i un produs destul de perisabil. mai întâi în Transilvania. sunt elemente care premerg în asigurarea rentabilit\]ii economice. Importan]a economic\. Totu[i. deoarece plantele nu intr\ sub inciden]a perioadelor de atac intens al bolilor [i d\un\torilor. Cultura cartofilor timpurii. Cerin]a mare a pie]ei [i. Mai mult. S. S.a. tuberosum a fost adus în Europa de spanioli [i s-a r\spândit mai întâi în Spania [i Anglia. Cartoful timpuriu ocup\ o suprafa]\ relativ redus\. Vavilov a considerat c\ exist\ dou\ centre de origine pentru cartof: unul în Peru [i Ecuador [i altul în zona de sud a statului Chile.2. dar nu neap\rat s\ o compromit\ complet. deoarece s\r\ce[te solul `n elemente nutritive. ca urmare. în mod surprinz\tor. De regul\. care pot afecta mai mult sau mai pu]in cultura. cel târziu pân\ la 1 iulie. în acest caz. apari]ia relativ timpurie a recoltei asigur\ ob]inerea de venituri în prima parte a anului (luna iunie). Bineîn]eles c\. prezint\ mai pu]ini factori de risc decât cultura obi[nuit\. Nu este o cultur\ de preferat într-un asolament ca premerg\toare. La sfâr[itul secolului al XVI-lea era deja cunoscut în lumea botani[tilor. andigenum (neadaptabil\ la condi]iile europene). asigur\ o bun\ pia]\ de desfacere. datorit\ unei rezerve suficiente de muguri ce pot înlocui l\starii distru[i. în cea mai mare parte.LEGUMICULTUR| II de vegeta]ie. S. Ecuadorului [i Argentinei de Nord (dup\ Bîlteanu. în unele ]\ri din vestul Europei. 1974). Unele cercet\ri au precizat mai exact centrul de origine al cartofului: zonele muntoase ale Venezuelei. În prezent. cultura [i recolta sunt mult întârziate. dar numai S. Un alt factor major de risc îl constituie atacul masiv al gândacului din Colorado. În zona de origine se întâlnesc mai multe specii de Solanum. de[i la un nivel mai redus decât la culturile de var\ sau de toamn\. iar în secolul al XVIII-lea începe s\ fie cunoscut [i în cultur\. Columbiei. pre]urile avantajoase de valorificare. cultura cartofului ocup\ o suprafa]\ de circa 200 mii hectare. Cheltuielile cele mai mari se realizeaz\ cu ocazia înfiin]\rii culturii. tuberosum s-a impus prin valoarea sa agrobiologic\. Cele mai recomandate zone pentru cultura cartofului timpuriu sunt acelea în care desprim\v\rarea se produce mai devreme [i sunt situate în preajma marilor ora[e care.. neeviden]iat\ din punct de vedere statistic. commersoni (rezistent\ la gândacul din Colorado) [.1. La noi în ]ar\ era cunoscut înc\ de la începutul secolului al XIX-lea. în special cu procurarea [i preg\tirea materialului de plantat. de[i las\ terenul. exist\ pericolul înghe]urilor târzii. folosind la timp insecticidele cele mai eficiente. demissum (rezistent\ la frig). putând fi considerat\ ca o cultur\ de baz\ într-un sistem de culturi succesive. în cazul culturii timpurii. rezist\ destul de bine la transport pe distan]e mari. Factorii de risc. cum ar fi S. 99 . ac]iunea acestui factor de risc poate fi controlat\ în întregime. Originea [i aria de r\spândire Cartoful este originar din p\r]ile nordice ale Americii de Sud. curat de buruieni. 9.

Mugurii din axila acestei frunze solzoase se dezvolt\ mai departe într-o adâncitur\ pe suprafa]a tuberculului. dup\ care se dezvolt\ lateral 50-60 cm sau chiar mai mult.N. În condi]ii de întuneric. Tulpinile subterane sunt reprezentate de stoloni [i tuberculi. se orienteaz\ pe vertical\.2). din care. prin care se insereaz\ pe stolon. Tulpina. Înmul]irea vegetativ\ prin tuberculi asigur\ puritatea [i uniformitatea biologic\ a culturii. spre profunzimea solului. Pe stoloni se g\sesc frunze mici sub form\ de solzi. 9. Prin tuberizarea vârfurilor stolonilor iau na[tere tuberculii. ai tulpinii aeriene. iar în plus.1).1. Fostul loc de inser]ie al acesteia cap\t\ aspectul unei proeminen]e. formeaz\ [i ace[tia pigmen]i pentru asimila]ia clorofilian\. În condi]ii de lumin\. de 1. [i o parte apical\ sau vârful. în al doilea an. Ace[tia sunt cilindrici. În cazul în care l\starul este distrus. Ace[tia pot avea forme diferite. plantele care se formeaz\ din semin]e sunt foarte neuniforme. În primul an. L\starii forma]i în condi]ii de lumin\ au forme. care iau na[tere din nodurile subterane ale tulpinii. 1985). Ochii sunt dispu[i pe linia unei spirale în jurul tuberculului. fiind mai rari la baz\ [i mai de[i spre vârf. Din ace[ti ochi se formeaz\. care se înmul]e[te în cultur\ pe cale vegetativ\. 1958. Rezult\ clar c\ acest mod de înmul]ire [i de realizare a culturii este foarte costisitor. denumit\ sprâncean\ (Bîlteanu. 9. se formeaz\ un tubercul de dimensiuni normale. Plantele dezvoltate din tuberculi formeaz\ un sistem de r\d\cini adventive.3. Cartoful prezint\ dou\ feluri de tulpini: subterane [i aeriene. 100 . Se poate înmul]i [i prin s\mân]\. m\rimi [i culori diferite. MUNTEANU 9. citat de Zanoschi [i Toma. subterane.5-2. care se mai nume[te col]. Tuberculul are o parte bazal\. tipice fiec\rui soi (fig. Dintr-un ochi porne[te în vegeta]ie un singur mugure. iar dimensiunile sunt mai mari sau mai mici în func]ie de soi [i condi]iile de mediu (fig. din s\mân]\ se formeaz\ o plant\ care are în sol un tubercul mic. dac\ l\starii albi (col]ii) vin în contact cu lumina. N. formând a[a-numi]ii ochi. în condi]ii corespunz\toare. iar la subsuoara acestora se afl\ mugurii din care se formeaz\ alte ramifica]ii stolonifere. dar ciclul de la s\mân]\ la planta care formeaz\ recolta dureaz\ trei ani. care con]in trei muguri. atunci dintr-un alt mugure al aceluia[i ochi se va forma un nou l\star. De asemenea. Aceste r\d\cini p\trund pân\ la circa 20 cm în sol. ajungând pân\ la 60-120 cm (Zamfirescu [i colab. dup\ care cade. STAN. mugurele d\ na[tere unui l\star de culoare alb\. R\d\cina. când este foarte tân\r. Stolonii sunt l\starii ce se dezvolt\ din mugurii por]iunii bazale. mugurele va da na[tere unui l\star normal cu pigmen]i asimilatori. 1969). Frunzuli]a de la nivelul stolonului se men]ine la nivelul tuberculului. mai gro[i decât r\d\cinile [i au o pozi]ie orizontal\ sau oblic\. Particularit\]i botanice [i biologice Cartoful este o plant\ ierboas\..0 cm. tulpinile aeriene.

1974) Este important de cunoscut c\ tuberculii. în func]ie de num\rul ochilor care au „încol]it”.Plante de cartof (dup\ B`lteanu. 101 . muchiat\. erect\. Mecanismele care determin\ perioada dormind\ [i modalit\]ile de reducere sau prelungire a acesteia sunt foarte importante în tehnologia culturii. denumit\ faz\ dormind\.LEGUMICULTUR| II Fig. Tulpina aerian\ este înalt\ pân\ la 40-60 cm.2 . mai ales în cazul culturii timpurii (Bîlteanu.1 . 9. fistuloas\.1). 1974).L\stari de cartof se g\sesc mai multe tulpini. trec printr-o faz\ de repaus “germinal” de 2-3 luni. astfel c\ întreaga plant\ care evolueaz\ dintr-un tubercul are aspectul unei tufe (fig. în ciclul lor de via]\. 9. La o plant\ Fig. Aceste tulpini principale prezint\ 2-3 ramifica]ii. 9.

ovat-lanceola]i ori circulari. dar se poate întâlni [i fenomenul de alogamie. Caliciul este format din cinci sepale unite. Uneori. S\mân]a este mic\. 1985). cu aspect rotat. de culoare alb\. N. Cartoful prezint\ frunze cu caractere tipice speciei. albastr\.3).N. violet-închis\ etc. Polenizarea este direct\. turtit\. cu vârful ascu]it. eliptici. cu dou\ loje. pentamere. ro[iatic\. Frunza de cartof este întrerupt-imparipenat-sectat\. ovoidal\.1.4. MUNTEANU Frunza. De asemenea.3 . cu umiditate ridicat\. cu ajutorul vântului sau albinelor (Zanoschi [i Toma. 9. conferind frunzelor caracterul de compus\ (fig. Fructul este o bac\ sferic\ de 1. iar corola este format\ din cinci petale unite. Fig. cu diferite tipuri de peri[ori.5-2 mm în diametru.Frunze de cartof (dup\ B`lteanu. Un fruct con]ine 50-300 semin]e. cu 5-10 flori. Florile sunt actinomorfe. Temperatura este factorul fa]\ de care cartoful are preten]ii mari în ceea ce prive[te regimul s\u. alb\ sau cenu[ie. prin autogamie. Androceul este format din cinci stamine de culoare galben\. Lobii (foliolele) sunt ova]i. grupate într-o cim\ terminal\. sunt dens p\ro[i. Rela]iile cu factorii de mediu Cartoful este o plant\ care se dezvolt\ foarte bine într-un mediu r\coros.9. Gineceul este bicarpelar. hermafrodite. STAN. 1974) Floarea. prinse pe baza corolei. lobii frunzelor prezint\ pe]ioli proprii. în strâns\ corela]ie cu umiditatea. 9. dar [i unele diferen]ieri care depind de soi [i ajut\ la distinc]ia dintre ace[tia. De[i cartoful nu 102 .

1984) Varia]ia temperaturii (0C) Modul de manifestare a plantelor de cartof Înghea]\ atât tuberculul. cartoful fiind o plant\ de zi lung\. iar perioada de lumin\ este maxim\. Tabelul 9. dar sub pragul maxim admisibil de 290C. are valori de 17-200 C (tabelul 9. Reprezint\ temperatura optim\ pentru formarea [i cre[terea tuberculilor.1). numai dac\ [i umiditatea este mare datorit\ unei irig\ri corecte.5 4 7 17-18 18-20 Peste 29 Lumina. poate fi surmontat prin mijloace tehnice adecvate. Este posibil\ continuarea cre[terii lor [i în prezen]a unor temperaturi mari. În cazul tuberculilor încol]i]I înainte de plantare. este important de re]inut c\ un num\r mai mare de tuberculi se formeaz\ în condi]ii de zi scurt\. Totu[i. Rezult\ de aici. importan]a plant\rii cât mai devreme posibil a cartofilor. s-au înregistrat cazuri când tuberculi bine c\li]i au rezistat pân\ la minus 40C. Tuberculii înceteaz\ s\ mai creasc\. în mod clar. Condi]iile optime sunt întrunite când intensitatea luminii este ridicat\. cât [i p\r]ile aeriene. s-au înregistrat cazuri când au fost planta]i tuberculi foarte timpuriu – la începutul lunii martie – [i apoi a survenit o temperatur\ sc\zut\ de minus 160 C pentru o durat\ scurt\ [i nu au fost v\t\ma]i. mai ales la temperaturi superioare pragului optim de 10-190C. Este temperatura minim\ de pornire a încol]irilor. apa având. mai ales [i dac\ umiditatea este optim\ în sol.. Cre[terea tuberculilor este favorizat\ de zilele mai lungi.LEGUMICULTUR| II solicit\ pentru încol]ire [i dezvoltare temperaturi ridicate. [i rolul de regulator termic. r\d\cinile pot cre[te. Minus 1-2 Minus 0. Temperatura optim\ de cre[tere [i dezvoltare. Condi]iile de umiditate din sol [i aer trebuie s\ fie corelate perfect cu fazele de vegeta]ie. dar [i cu ceilal]i factori de mediu. inclusiv pentru formarea tuberculilor. Trebuie precizat c\ tuberculii sunt mai rezisten]i. O sintez\ privind regimul umidit\]ii este prezentat\ în tabelul 9. Tufa cre[te în condi]ii optime. Riscul temperaturilor de înghe]. Acest fapt constituie un avantaj în sensul c\ tuberculii preîncol]i]i pot fi planta]i în câmp mai devreme. în asemenea cazuri. Astfel. adic\ în jur de 80% din capacitatea de câmp. iar p\r]ile aeriene sunt mai sensibile la temperaturi sc\zute. în Ceau[escu [i colab.2 (dup\ Bala[a. 103 . Plantele de cartof au cerin]e mari fa]\ de factorul lumin\. în acest caz. 1984). tinerele plante [i tuberculii nu rezist\ la temperaturi negative.1 Influen]a varia]iei temperaturii asupra modului de manifestare a plantelor de cartof (dup\ Bala[a. De asemenea. Înghea]\ frunzele dup\ r\s\rire [i are de suferit produc]ia timpurie.. Apa este un factor fa]\ de care cartoful are exigen]e ridicate. în Ceau[escu [i colab.

la nevoie. s\ fie fertil. 1984) Azotul are rolul de a asigura dezvoltarea aparatului foliar. De aceea. În cazul culturilor extratimpurii [i timpurii. 1984) Specific\ri Pentru r\s\rire cartoful are cerin]e modeste fa]\ de rezervele de ap\ din sol. solul. 2 kg P2O5. Din aceast\ cauz\..A. la soiurile extratimpurii [i R\s\rire-începerea timpurii. de care depinde succesul culturii. acest regim.U.N. Umiditatea atmosferic\ nu trebuie s\ scad\ sub limita de 7075%.U. se recomand\ o fertilizare din abunden]\ [i echilibrat\. La o ton\ de cartof. Totu[i. Potasiul determin\ o fotosintez\ intens\ [i un ritm de bioconversie ridicat. Fazele de vegeta]ie Elementele nutritive. ca urmare. Aerul este un factor important în m\sura în care se în]elege faptul c\ formarea [i cre[terea tuberculilor nu sunt doar procese morfogenetice [i de acumulare. Timp de 12-14 zile dup\ r\s\rire. care are loc la nivelul stolonilor. bine structurat. MUNTEANU Tabelul 9. prin caracteristicile sale. Nu se ud\ timp de 5-7 tuberculilor [i pân\ la încetarea cre[terii lor zile de la începutul form\rii tuberculilor. De aceea. începând de la formarea tuberculilor [i pân\ la recoltare.toamn\) se consum\ din sol urm\toarele cantit\]i de elemente nutritive: 5 kg N. STAN. Lucr\rile aplicate solului (pra[ile.5 kg K2O. dar [i de intens\ activitate metabolic\. în special prin aspersiune. este favorabil\ udarea. care preg\te[te planta pentru fazele urm\toare („legarea” [i cre[terea tuberculilor). pierderea apei din sol prin lucr\ri nera]ionale Plantare-r\s\rire de preg\tire a terenului în vederea plant\rii duce la întârzierea r\s\ritului [i la stagnarea în cre[tere a plantelor imediat dup\ r\s\rit. 8. Cultura de cartof este considerat\ o mare consumatoare de elemente nutritive. în condi]iile unei produc]ii de circa 20 t/ha. la o cultur\ obi[nuit\ (de var\ . Plantele Pe întreaga perioad\ de de cartof pentru sintetizarea unui gram de substan]\ uscat\ vegeta]ie (r\s\rirefolosesc 554-717 g ap\ (coeficientul de transpira]ie). 5 kg CaO [i 4 kg MgO (dup\ Ceau[escu [i colab. deoarece în aceast\ etap\ este nevoie de o mai mare aerare a solului. Solul este un factor de mediu important.. bilonat) au tocmai [i rolul de a regla.5 kg MgO [i 2 kg S. 1-1. trebuie s\ asigure un regim aero-hidric corespunz\tor. iar fosforul stimuleaz\ tuberizarea. umiditate în sol trebuie De la formare men]inut\ la nivelul de 70-80% din I. 3 kg P2O5. Având în vedere c\ realizarea culturii timpurii are loc într-o perioad\ scurt\ de timp.2 Umiditatea optim\ pentru plantele de cartof pe faze de vegeta]ie (dup\ Bala[a. Aceste cerin]e sunt justificate [i de faptul c\ recolta se realizeaz\ exclusiv în sol. tuberculilor [i r\d\cinilor. în Ceau[escu [i colab. 14 kg K2O. solul pentru culturile timpurii trebuie s\ aib\ o textur\ mijlocie. N. 104 .A. cu posibilit\]i reduse de tasare etc. umiditatea în sol trebuie men]inut\ la nivelul de 50% din form\rii tuberculilor I. solul trebuie s\ asigure consumuri evident mai mari: 10 kg N. agrofondul trebuie s\ fie deosebit de bogat [i. pentru o recoltare) ton\ de produc]ie de cartofi folosesc 70-100 t ap\ (coeficientul de valorificare a apei consumate).

cerealele p\ioase..1. Nu se recomand\ solanaceele [i. 9. biloane [i rigole de udare. Terenul trebuie s\ fie bine nivelat. Aceast\ activitate începe prin desfiin]area culturilor premerg\toare prin tocarea resturilor vegetale [i încorporarea lor printr-o lucrare cu grapa cu discuri.1. Tabelul 9. care trebuie s\ asigure completarea agrofondului 105 .3. Principala distinc]ie dintre aceste variante o constituie locul de amplasare a culturii. legumele din grupa cepei sau a verzei. cartoful decât dup\ 3-4 ani. legumele verde]uri. castrave]ii [i celelalte cucurbitacee.1.5.0 16. bineîn]eles. 1997) Soiul Ostara Gloria Fresco Grupa de maturitate timpuriu timpuriu timpuriu Culoarea Culoarea pulpei tuberculului galben-închis\ galben\ galben\ galben\ galben\ galben\ Forma tuberculului oval\ oval\ sferic-oval\ % Amidon 14.LEGUMICULTUR| II 9.0 16. Soiuri Sortimentul de soiuri cultivate la noi în ]ar\ este deosebit de bogat [i specializat pe grupe de timpurietate. pentru c\ scopul final al acestei secven]e tehnologice este finalizarea tuturor lucr\rilor din toamn\.5 9. adic\ în teren neprotejat sau teren protejat.3 Caracterizarea soiurilor de cartof timpuriu folosite în România (dup\ Iano[i [i colab. cu care ocazie sunt distruse [i eventualele straturi. Tehnologia de cultivare Cultura cartofului timpuriu (inclusiv extratimpuriu) se poate realiza în mai multe variante tehnologice. în vederea înfiin]\rii culturii prim\vara cât mai devreme.1. Ca plante premerg\toare pot fi leguminoasele perene sau anuale. având asigurate condi]ii de irigare prin aspersie. s\ fie bine structurat. Cultura în teren neprotejat Alegerea terenului se face ]inându-se cont de preten]iile cartofului fa]\ de sol [i gradul s\u de fertilitate [i apoi în func]ie de posibilit\]ile de respectare a asolamentului.6. cu pant\ uniform\. în func]ie de posibilit\]ile tehnice.6. Indiferent de tipul de cultur\ se folosesc numai soiuri timpurii. O scurt\ caracterizare a soiurilor timpurii admise în cultur\ la noi în ]ar\ este f\cut\ în tabelul 9. Solul trebuie s\ aib\ o textur\ mijlocie. Urmeaz\ fertilizarea de baz\. fertil [i cu o bun\ capacitate de re]inere a apei. Preg\tirea terenului trebuie s\ înceap\ toamna mai devreme.

fiecare parte trebuie s\ aib\ peste 30 grame [i cel pu]in 3-4 ochi (Berindei [i Chichea.Modelarea terenului `n rigole [i biloane. de exemplu. Preg\tirea tuberculilor cuprinde urm\toarele opera]iuni: sortarea. MCC 60/45) pe 2-3 frac]ii de m\rime. distan]ate la 70 cm (fig. 30-45 mm [i 45-60 mm (Butnariu [i colab. 9. Lucrarea se efectueaz\ cu câteva zile înainte de preg\tirea încol]irii. Tuberculii mici dau produc]ii mai târzii [i mai mici. încol]i]i. dezinfec]ia [i încol]irea. se pot folosi atât tuberculii mici. când condi]iile nu sunt favorabile sau nu a fost posibil\ fertilizarea de baz\ decât numai par]ial. În situa]ii normale. Fertilizarea de baz\ se completeaz\ prin aplicarea a 60-80 kg/ha P2O5 [i 50-70 kg/ha K2O. În unele situa]ii.4 . pentru plantare se folosesc tuberculii de cartof special ob]inu]i în câmpuri de material s\ditor. Cele mai bune rezultate de produc]ie se ob]in folosind tuberculi de dimensiuni medii. datorit\ consumului unei mari cantit\]i de material pentru înfiin]area unui hectar de cultur\.. într-o hal\ sau magazie bine luminate natural.N. Aceste îngr\[\minte se incorporeaz\ odat\ cu ar\tura de toamn\. Alte ma[ini fac calibrarea în urm\toarele frac]iuni: 30-50 mm. f\r\ administrarea îngr\[\mintelor organice. 1992). calibrarea. `n vederea plant\rii cartofului timpuriu Preg\tirea materialului pentru plantare. cu diferite v\t\m\ri. În mod aproape generalizat. 106 . cât [i cei prea mari. iar cei prea mari ridic\ pre]ul de cost al recoltei. Ma[ina MCC 60/45 calibreaz\ cartofii pe dou\ categorii de dimensiune. cu aspect necorespunz\tor sau chiar netipici. preg\tirea terenului se continu\ cu dou\ lucr\ri cu grapa cu discuri [i. 50-70 mm [i mai mari de 70 mm. STAN. N.4) sau în straturi în\l]ate cu l\]imea la coronament de 94 (104 cm). 9. manual. Dac\ nu exist\ material de m\rime optim\. Calibrarea se realizeaz\ mecanizat cu diferite ma[ini (de exemplu. realizate conform normelor stabilite de Inspec]ia de Stat pentru Producerea Semin]elor [i Materialului S\ditor. terenul se las\ în brazd\ nelucrat\. 1-2 lucr\ri cu combinatorul. dar ace[tia din urm\ trebuie sec]iona]i pe axul tuberculului (baza-apex). deshidrata]i. Ar\tura se efectueaz\ la adâncimea de 28-30 cm [i se gr\peaz\ imediat cu grupa cu col]i fic[i. Fig. Sortarea are ca scop alegerea [i eliminarea tuberculilor bolnavi. eventual. 1997). Se aplic\ 40-60 t/ha gunoi de grajd semifermentat sau 30-40 t/ha mrani]\. Terenul se modeleaz\ apoi sub forme de biloane [i rigole. MUNTEANU cu elementele nutritive necesare plantelor.

În acest timp. tuberculii. Ca spa]ii de încol]ire pot fi folosite unele magazii sau spa]ii improvizate.0 mm. L\di]ele cu tuberculi se a[az\ pe rafturi sau se stivuiesc. ce se afl\ într-un vas adecvat. formeaz\ l\stari de 1. aplicarea unor tratamente suplimentare etc. gr\mezile de tuberculi se dezvelesc de prelate. Încol]irea se realizeaz\ într-o perioad\ de timp de 30-40 de zile. 1973). se are grij\ s\ se asigure o umiditate relativ\ a aerului de 75-90% [i o aerisire (primenire a aerului) zilnic\. respectiv pentru 4000-6000 kg tuberculi (Bala[a. Pentru dezinfec]ie se folose[te o solu]ie de formalin\ 0. Dezinfec]ia se poate realiza în diferite modalit\]i: stropirea tuberculilor cu solu]ia dezinfectant\ sau îmb\ierea (imersia) acestora în solu]ia respectiv\. [i alte substan]e în amestec. Aceste spa]ii trebuie s\ fie dezinfectate sau lipsite de patogeni [i d\un\tori. datorit\ c\ldurii [i lipsei luminii. dar [i pentru o bun\ circula]ie a aerului. solariile etc. Gr\mezile de cartofi se acoper\ cu prelate din pânz\ sau folie de polietilen\. mai ales. serele. dup\ care se a[az\ în gr\mezi. Tuberculii se a[az\ în co[uri ori saci. În continuare va fi prezentat\ o metod\ des folosit\ la noi în ]ar\ [i recomandat\ de Institutul de Cercet\ri pentru Cultura Cartofului de la Bra[ov (Iano[i [i colab. timp de 2-4 ore. Dup\ imersie. Dac\ umiditatea scade prea mult. formalina se evapor\ [i p\trunde în ]esutul superficial al tuberculului [i. Folosirea solu]iei de formalin\ presupune obligatoriu unele m\suri speciale de protec]ia muncii.. cu posibilit\]i de reglare a temperaturii.5-2. dar se pot folosi. Imersia dureaz\ circa cinci minute. tuberculii sunt a[eza]i în l\di]e mici (tip C) pe dou\ rânduri. Pentru 1 ha cultur\ este nevoie de un spa]iu de cel pu]in 12-15 m2. 107 . în spa]iul din jurul ochilor. de culoare alb\ (col]i). Dup\ aceast\ etap\. înainte de plantare. umidit\]ii relative [i compozi]iei aerului. l\sându-se spa]iul suficient pentru aplicarea unor lucr\ri de îngrijire. care dureaz\ circa dou\ s\pt\mâni. tuberculii viroza]i (care formeaz\ col]i filamento[i). în vederea încol]irii propriu-zise (la lumin\). cartofii se ]in în ambalajul respectiv pentru scurs. tuberculii se deshidrateaz\ [i î[i pierd din vigoare. În aceast\ prim\ etap\ (încol]irea la întuneric). în func]ie de spa]iul de încol]ire. eliminându-se. Dup\ suda]ie. În timpul aerisirii. În condi]ii de umiditate sc\zut\. când tuberculii sunt zvânta]i. la nevoie. pentru a[a-numita suda]ie. Încol]irea se desf\[oar\ în câteva variante. luminii. pe pardoseala magaziei.LEGUMICULTUR| II Calibrarea are deosebit\ importan]\ pentru c\ uniformitatea materialului de plantat este o condi]ie esen]ial\ pentru mecanizarea plant\rii [i asigur\ realizarea unei culturi uniforme. ace[tia se a[az\ în gr\mezi de 40-50 cm în\l]ime [i se acoper\ cu rogojini sau prelate. 1997). în spa]ii corespunz\toare. Temperatura în spa]iu de încol]ire trebuie s\ fie de 15-180C. care se scufund\ în solu]ia de formalin\. cu prec\dere.5%. pardoseala se strope[te cu ap\ pe intervalele dintre gr\mezi. Cu aceast\ ocazie se face o nou\ sortare. În timpul acestei perioade.

îngro[a]i. Pentru o mai bun\ adaptare a tuberculilor la condi]iile din câmp sau spa]iul de plantare. Dup\ 9-10 zile fiecare tubercul formeaz\ 2-3 m\nunchiuri de r\d\cini. iar între plante pe rând între 20 [i 30 cm. Plantarea tuberculilor. viguro[i [i de culoare specific\ soiului (fig. special echipat\ (MPR-5). aceast\ lucrare se face cât mai timpuriu posibil. MUNTEANU În aceast\ perioad\ se asigur\ o bun\ iluminare (natural\ sau artificial\) de circa 12 ore pe zi. în func]ie de realizarea condi]iilor de plantare.9. Densitatea [i. cu 20-30 martie. în anii normali. În felul acesta. turb\. Calendaristic. Pe fundul co[ului se a[az\ un strat de 5 cm de amestec. Temperatura trebuie s\ fie de 12-180C ziua [i 8-120C pe timpul nop]ii. Epoca de plantare se alege astfel ca dup\ r\s\rire s\ nu mai existe pericolul temperaturilor negative. care const\ în realizarea înr\d\cin\rii (stimularea form\rii r\d\cinilor). 108 .m. Apoi se etaleaz\ un strat de tuberculi încol]i]i unul lâng\ altul. un nou strat de amestec. În principiu. În vederea plant\rii.2). N. folosind ma[ina de plantat r\saduri. Plantarea se poate efectua manual. STAN.4). C\lirea se realizeaz\ prin sc\derea temperaturii pân\ la 6-100C [i aerisiri energice. În unele cazuri. pe teren modelat (fig. este necesar\ o scurt\ perioad\ (cel pu]in 3-4 zile) de c\lire a materialului de plantat.5-3 cm.5). Plantarea se poate realiza în rigolele deschise din toamn\ sau se practic\ rigole noi. dup\ care se adaug\. Dup\ a[ezarea fiec\rui strat de amestec. distan]a dintre plante difer\ în func]ie de m\rimea tuberculilor [i de vigoarea soiului. prin care l\di]ele mai pu]in expuse la lumin\ sunt schimbate cu cele mai mult expuse. acesta se ud\ bine. 9. Înr\d\cinarea se realizeaz\ cu circa 10 zile înainte de plantare [i se face prin stratificarea tuberculilor în co[uri sau l\zi mari (tip M) din plastic. ace[tia sunt supu[i unui proces de “for]are”. Co[urile astfel preg\tite sunt ]inute apoi la o temperatur\ asem\n\toare perioadei de încol]ire. tuberculii înr\d\cina]i se transport\ cu tot cu co[uri în teren. rumegu[ [i nisip. Perioada de c\lire se poate prelungi pân\ la zece zile sau mai mult. acest moment coincide. atunci când în sol se realizeaz\ câteva zile consecutiv o temperatur\ medie de circa 60C .9.a. simpli sau ramifica]i.d. cât [i cea mecanizat\ trebuie s\ asigure a[ezarea tuberculilor în pozi]ie vertical\ (cu axa tuberculului perpendicular\ pe sol). în zonele mai c\lduroase ale ]\rii [i 515 aprilie în zonele mai reci. O alt\ lucrare este “rotirea” l\di]elor. respectiv. pentru ca acest factor s\ aib\ o ac]iune cât mai uniform\ asupra tuberculilor. Aceast\ etap\ dureaz\ 2-3 s\pt\mâni [i se încheie atunci când col]ii devin l\stari propriu-zi[i. peste care se a[az\ un alt strat compact de tuberculi [. densitatea culturii poate varia între 50 [i 100 mii plante (cuiburi)/ha. cu lungimea de pân\ la 1. sau complet mecanizat. când se dore[te o suplimentare a preg\tirii tuberculilor în vederea plant\rii. într-un amestec de p\mânt format din mrani]\. În rest se aplic\ acelea[i lucr\ri de reglare a umidit\]ii [i compozi]iei aerului (procentul mare de CO2 determin\ înnegrirea vârfurilor l\starilor). Atât plantarea manual\. pe rigolele deja trasate (fig. Distan]a dintre rânduri variaz\ între 40-70 cm.N.

De regul\.3-0. dar cu 5-6 zile înainte de r\s\rirea plantelor de cartof. Adâncimea mai mare se folose[te când tuberculii sunt mai mari. Prima udare se aplic\ la 2-3 s\pt\mâni de la r\s\rirea plantelor.Schema de `nfiin]are a culturii de cartof timpuriu. odat\ cu plantarea. datorit\ zonei de cultur\ [i solului (soluri mai reci).5-2 kg mrani]\ pe un metru liniar de rigol\.LEGUMICULTUR| II Fig.4 kg/ha. importan]\ redus\ pentru cultur\. Mana cartofului are. Combaterea bolilor [i d\un\torilor nu cuprinde un num\r prea mare de lucr\ri.A. de aceea. Excesul de umiditate. Adâncimea mai mic\ se practic\ pe solurile mai grele. de asemenea. În cazul când este posibil [i mai ales când nu s-a aplicat fertilizarea organic\ din toamn\. Adâncimea de plantare este de 4-8 cm. pentru c\ perioada de vegeta]ie intr\. 1973) Cantitatea de material variaz\ între 3000 [i 4000 kg/ha. întârzie procesul de formare a tuberculilor. se efectueaz\ o erbicidare. Probleme mai serioase pot s\ apar\ datorit\ atacului gândacului din Colorado.5 . folosind MPR-5 (dup\ Bala[a. Aceasta va asigura în sol o umiditate relativ\ de 50-60% din I. plantatul se face mai devreme [i când se dore[te o asigurare cât mai “natural\” a apei din rezerva solului. Dup\ plantare. Imediat dup\ plantare. f\r\ crust\ [i lipsit de buruieni. de regul\. Ridomil plus sau altele sunt suficiente pentru a men]ine cultura f\r\ plante atacate. Urm\toarele ud\ri se realizeaz\ la interval de circa dou\ s\pt\mâni cu aceea[i norm\ de udare. folosind o norm\ de udare de 250-300 m3/ha. când înc\ temperatura mediului este sub 10-120C. Lucr\rile de îngrijire. pentru ca solul s\ fie mereu afânat. Lipsa de umiditate.U. Mancozeb. cu Gesagard (Prometrin) 3-6 kg/ha ori Sencor 0. postemergent. r\ce[te solul [i determin\ întârzierea culturii. R\s\rirea plantelor are loc dup\ 20-25 zile de la plantare. 9. cultura se pr\[e[te [i se biloneaz\ ori de câte ori este nevoie. se asigur\ circa 1. Dup\ a[ezarea tuberculilor în rigol\ se trage p\mânt pentru acoperire [i eventual se face un mic bilon. 1-2 tratamente preventive cu Turdacupral. când tuberculii sunt mai mici sau sunt mai pu]in expu[i condi]iilor de secet\. Tratamentele se fac la apari]ia primilor adul]i [i sunt eficiente dac\ 109 . pu]in sub inciden]a agen]ilor patogeni [i d\un\torilor.

se culeg tuberculii cei mai mari.3 l/ha. Fastac-0. STAN. în sistem cuvertur\ [. Recoltarea mecanizat\ se efectueaz\ cu combine speciale. produc]iile cele mai comune sunt de cel pu]in 10 t/ha. Recoltarea se execut preponderent manual pentru c\ permite e[alonarea sa în func]ie de stadiul de dezvoltare a tuberculilor. cu circa o lun\ sau chiar mai mult (Butnariu [i colab. În solarul bloc se amplaseaz\ câte patru rânduri (rigole) de plante pe intervalul dintre dou\ rânduri consecutive de stâlpi (fig. Alegerea [i preg\tirea terenului se efectueaz\ în mod asem\n\tor culturii în teren neprotejat. densitate [i ceilal]i factori tehnologici. Recoltarea cartofului timpuriu se desf\[oar\ când tuberculii au dimensiuni corespunz\toare cerin]elor pie]ei [i sunt într-un num\r de cel pu]in 5-6 într-un cuib (la plant\). Cultura în solarii Terenul se preg\te[te în mod corespunz\tor din toamn\ [i eventual se continu\ în prim\var\ (printr-o fertilizare starter [i deschiderea rigolelor). semimecanizat sau mecanizat.9.N. În cazul e[alon\rii recolt\rii. în func]ie [i de condi]iile meteorologice ale anului.5 aprilie. În ambele cazuri. Plantarea tuberculilor se realizeaz\ pe teren nemodelat. dar se pot ob]ine [i produc]ii de pân\ la 20-30 t/ha. iar în cel tunel (cu deschiderea de 540 cm). Lucrarea se face manual.3 l/ha. Produc]ia variaz\ foarte mult în func]ie de momentul recolt\rii. Cu 710 zile înainte de plantare solarul se acoper\ cu folie din polietilen\.2. pentru c\ pericolul pr\bu[irii din cauza z\pezii este mai redus). cuibul se desface cu sapa. recoltarea începe de la 15-20 mai [i dureaz\ pân\ la sfâr[itul lunii iunie. Având în vedere c\ epocile de plantare sunt devansate. Bune rezultate se ob]in folosind unul din produsele: Decis-0. 1992). Materialul de plantare folosit este acela[i ca la cultura în câmp.7). Calendaristic. Lucrarea semimecanizat\ înseamn\ dislocarea mecanizat\ a tuberculilor din sol [i apoi culegerea manual\ a lor. ]inându-se cont [i de specificul spa]iului de înfiin]are a culturii.0.6). 9.1. l\]imea dintre rigole este de 75 cm. constând din tuberculi încol]i]i sau încol]i]i [i înr\d\cina]i.1 l/ha sau Karate.a. preg\tirea materialului de plantare se face mai devreme. în tunele joase. câte [apte rânduri pe l\]imea suprafe]ei de cultivare (fig. în rigole deschise mecanizat sau manual.. Cultura `n teren protejat cu materiale plastice Acest sistem de cultur\ se realizeaz\ în solariile bloc sau tunel. MUNTEANU larvele nu au dep\[it vârsta a II-a sau a III-a. fiind încadrat\ între 5 martie . manual. Epoca de înfiin]are depinde foarte mult de zon\ [i de tipul solarului (mai devreme în tunele. Se folose[te numai în cazul suprafe]elor mari cultivate cu cartof timpuriu.9. De regul\. iar 110 .6. dup\ care bilonul sau mu[uroiul se reface la loc. În cazul solariilor se vor lua m\surile generale de preg\tire a acestor spa]ii. N.

astfel ca densitatea s\ fie aceea[i.Schema de `nfiin]are a culturii de cartof timpuriu `n solarul bloc Fig.Schema de `nfiin]are a culturii de cartof timpuriu `n solarul tunel 111 . realizând distan]e mai mici între rânduri (50-60 cm) [i. Fig. realizându-se o densitate de 75-80 mii plante/ha. mai mari între plante pe rând. 9.LEGUMICULTUR| II distan]a dintre plante pe rând este de 17-20 cm. în mod corespunz\tor. 9.7 .6 . Aceast\ schem\ poate fi modificat\.

STAN. 112 . cuprinzând sub el dou\ rânduri. Într-o alt\ variant\. unul de pe un strat [i altul de pe stratul vecin.tunelul pe rigol\.N. 9. b .8 . Una din acestea prevede plantarea în teren modelat a câte dou\ rânduri pe strat [i montarea tunelului deasupra rigolei.9. acoperind ambele rânduri de plante amplasate pe acesta (fig.tunelul pe strat Tunelele joase se men]in pentru protec]ia culturii pân\ ce plantele au un habitus care permite dezvoltarea lor sub tunel sau pân\ când temperatura din interior dep\[e[te 16-180C. tunelul se instaleaz\ pe suprafa]a stratului. MUNTEANU Cultura în tunele joase Acest tip de cultur\ se practic\ în mai multe variante. O alt\ variant\ prevede plantarea pe teren nemodelat [i instalarea tunelului deasupra a dou\ rânduri de plante. Fig. N.8).Scheme ale culturii de cartof timpuriu `n tunele joase: a .

erbacee. 9. Prezint\ o tulpin\ târâtoare.Schema `nfiin]\rii culturii de cartof timpuriu `n sistem cuvertur\ 9. Convolvulus batatas L. R\d\cinile. care se înmul]e[te prin r\d\cini tuberizate. sin. sub form\ pr\jit\ etc). Batatul este originar din Mexic [i se cultiv\ pe suprafe]e mari în zonele tropicale [i subtropicale. Batatul este o specie anual\. 9. De la batat. denumit [i cartof dulce. Fig. Înainte de plasarea foliei. Familia Convolvulaceae Aceast\ cultur\ este pu]in cunoscut\ la noi în ]ar\ [i se întâlne[te în colec]ii sau în unele gr\dini familiale.Buta[ `nr\d\cinat de Cultura de batat se înfiin]eaz\ prin buta[i batat (dup\ Maier. au dimensiuni de 6-10 cm [i greutatea de 200-300 grame. în medie. creme.LEGUMICULTUR| II Cultura în sistem cuvertur\ Acest mod de cultur\ prevede acoperirea terenului dup\ plantare cu o folie de polietilen\ perforat\. Acestea. dar f\r\ succesul scontat. se consum\ r\d\cinile tuberizate sub form\ de diferite preparate (piureuri. iar în sol un sistem radicular puternic. terenul trebuie s\ fie bilonat.2. Au fost f\cute unele încerc\ri de introducere a batatului [i în ]ara noastr\. Fig.9).9. din loc în loc. Folia se fixeaz\ pe sol cu ajutorul bulg\rilor sau cu ni[te cârlige sau ancore în form\ de cârj\ sau în forma literei T (fig. asem\n\toare cartofului. 1969) 113 . Are o valoare alimentar\ destul de ridicat\.10 .9 . se tuberizeaz\ formând p\r]ile care se consum\. Plantele de batat sunt foarte preten]ioase la temperatur\ [i umiditate. În zone asem\n\toare cu cele de origine se comport\ ca plant\ peren\. BATATUL Ipomoea batatas Poir. supe. pentru a asigura mai mult spa]iu (aer) sub folie.

Recoltarea se realizeaz\ în octombrie [i se ob]in produc]ii de 15-40 t/ha. N. 114 . 9. STAN. MUNTEANU înr\d\cina]i. rezulta]i din l\stari. combaterea bolilor [i d\un\torilor [.a.10). fertiliz\ri faziale. ud\ri. care apar pe r\d\cini dup\ for]area acestora (fig.N. Buta[ii se pot produce [i din frunze sau tulpini. O lucrare special\ const\ în desprinderea vrejurilor de pe sol. Cultura se îngrije[te prin pra[ile. pentru a împiedica fixarea lor prin r\d\cini adventive. care împiedic\ formarea r\d\cinilor îngro[ate.

2-1. Importan]a culturii Cultura verzei este una dintre cele mai importante în spectrul plantelor legumicole din ]ara noastr\. var.a.1. ]esutul preinflorescen]ial.1.pentru B. în tot cursul anului. campestris) [i prin faptul c\ sunt incompatibile la hibridare.. varza se consum\. mugurii floriferi [. În aceast\ grup\ mai sunt cuprinse. încadrat\ sistematic în specia B. oleracea L. precum [i murat\ sau `n diferite conserve. printre altele. Brassicaceae. reprezentat\ de specia B. tulpinile îngro[ate.5% 115 . oleracea [i 2n=20 . capitata L. 1. napus ssp. campestris ssp. VARZA ALB| PENTRU C|P|}ÂN| Brassica oleracea L.. aceste plante se împart în dou\ grupe mari: varza european\. [i dou\ specii de la care se consum\ r\d\cina tuberizat\: turnepsul (brojba) . Dup\ locul lor de origine.B. practic. 5-6% glucide. Produsul proasp\t de varz\ con]ine: circa 92% ap\. f. pedunculii. diferite preparate culinare. familia Cruciferae sin. fapt demonstrat de marea suprafa]\ cultivat\ (14-15% din suprafa]a total\ de legume). De la aceste specii se consum\ frunzele. datorit\ con]inutului s\u în s\ruri minerale [i vitamine.LEGUMICULTUR| II CAPITOLUL 10 CULTURA LEGUMELOR DIN GRUPA VERZEI Plantele legumicole din grupa verzei apar]in genului Brassica L.B. alba DC.. rapifera Metzg (2n=20) [i napul . 10. rapifera Metzg (2n=38). Cele dou\ specii difer\ esen]ial din punct de vedere genetic. Familia Cruciferae 10. [i varza asiatic\. De[i are o valoare alimentar\ relativ redus\. Importan]a alimentar\. Varza alb\ se cultiv\ pentru c\p\]ânile sale care se consum\ sub form\ de salat\ crud\.1. cu sau f\r\ carne etc. simpl\ sau asortat\.pentru B. prin num\rul de cromozomi (2n=18 . campestris L.

s\ruri minerale: de calciu . în ultimii 10 ani. împreun\ cu altele.1. o.. Varza alb\ pentru c\p\]ân\ este cunoscut\ în cultur\. nu prezint\ lucr\ri speciale de îngrijire. recolta se realizeaz\ pe o lung\ perioad\ de timp a anului. unde g\se[te condi]ii prielnice.a. Un num\r suficient de mare de lucr\ri [i documente scrise. din prim\var\ pân\ în toamn\. Aceast\ varietate era cunoscut\ [i eventual cultivat\. 2000). demonstreaz\ c\ varza era o plant\ cultivat\ [i bine cunoscut\ în }\rile Române[ti. var. 1998).50 mg/100g. de potasiu . originar\ de pe ]\rmurile mediteraneene (centrul cinci. era pu]in cultivat\. cunoscut\ începând cu secolele XIV-XV. în câmp [i în spa]ii protejate. o suprafa]\ de circa 30. În secolul al XIX-lea. varza alb\ se cultiv\ în toate regiunile de pe glob. unele lucr\ri. în Imperiul Roman (dup\ scrierile lui Plinius cel B\trân [i Columella).46mg/100g. vitamine: C . de sodiu . Varza este o specie care se încadreaz\ u[or în asolamentele legumicole [i se poate cultiva în diferite sisteme [i tipuri de culturi.24 mg/100g potasiu. În ]ara noastr\. cu o produc]ie total\ de peste 48 milioane tone. silvestris L). în Europa de Vest [i secolul al XIII-lea în Europa de Est. În ]ara noastr\. începând cu secolul al XIIlea. fiind considerat\ o legum\ de lux (Savi]chi [i colab.1.20 mg/100g. de la înfiin]are pân\ la recoltare. din varza s\lbatic\ (B. cur]ile domne[ti [i boiere[ti. înc\ din antichitate. Recolta este un produs pu]in perisabil în timpul transportului. varza alb\ pentru c\p\]ân\ era una dintre principalele specii legumicole cultivate în ]ara noastr\ a c\rei “tehnologie de cultivare” a fost mult îmbun\t\]it\ prin contribu]ia gr\dinarilor bulgari. complexul B . duble.2 % gr\simi. 10. pe glob se cultiv\ circa 2 milioane hectare. putând fi complet mecanizate.. cultura acestei legume. în culturi succesive. STAN. dup\ Vavilov) [i coastele europene ale Oceanului Atlantic. ca varza timpurie. practic între cele dou\ cercuri polare. În prezent.1-1. Importan]a agrofitotehnic\.2.a. Tehnologiile de cultur\ de la noi din ]ar\ demonstreaz\ c\ aceast\ cultur\ are totu[i un caracter extensiv. p\str\rii temporare [i valorific\rii. unele toponine sau nume de persoane. Originea [i aria de r\spândire Varza alb\ pentru c\p\]ân\ provine. 31 mg/100g fosfor. Dup\ datele statistice FAO. Cheltuielile la unitatea de suprafa]\ sunt relativ reduse. mai ales la m\n\stiri. cu fosfor – 31mg/100g [. Cultivarea verzei albe este relativ simpl\: de[i se înfiin]eaz\.a. pe linie filogenetic\.000 ha/an.. în medie. 0. N. 116 . 1995). de var\ sau de toamn\.N. prin r\sad. de regul\. practic. cu o produc]ie medie cuprins\ între 18-23 t/ha. a fost cultivat\.2 mg/100g [. asociate [. MUNTEANU proteine. având în vedere un consum de for]\ de munc\ manual\ cuprins între aproximativ 600-900 ore/om/ha (Dumitrescu [i colab. corespunz\tor unei produc]ii medii de 24 t/ha (Popescu [i Atanasiu. Valoarea caloric\ este relativ redus\ (36 kcal/100g). asigurând venituri. Importan]a economic\ a culturii de varz\ rezult\ din faptul c\ produc]iile medii pot fi foarte mari (chiar în jur de 100 t/ha).

plantula are o r\d\cin\ principal\ bine dezvoltat\. cu unele diferen]e pentru varza timpurie. albe-g\lbui [i servesc ca organe de depozitare a substan]elor de rezerv\. Planta prezint\ în p\mânt o r\d\cin\ mai mult sau mai pu]in pivotant\. 10. la care se ob]in recolte performante în zonele cu desprim\v\rare mai timpurie.1 . 1 . 10.1. tulpina lemnificate (fig. frunzele bazale sunt pe]iolate. Frunzele exterioare sunt verzi. cu r\d\cina [i. ierboas\.). conic\ etc.c\p\]âna.frunz\ din partea inferioar\ a rozetei. hermafrodite. formând în jurul mugurelui terminal o c\p\]ân\ mai mult sau mai pu]in compact\ de form\ diferit\ (sferic\. Androceul este format din [ase stamine a[ezate pe dou\ cercuri: pe un cerc extern sunt dispuse dou\ stamine cu filamentele mai scurte [i pe un cerc intern se afl\ celelalte patru stamine cu filamentele mai lungi. În anul al doilea de via]\ se formeaz\ o tulpin\ florifer\ de 90-150 cm în\l]ime. Particularit\]i botanice [i biologice Varza este o plant\ bienal\. varza g\se[te condi]ii favorabile în toate zonele legumicole. eliptic sau aproape circular. 117 . par]ial. ce poate ajunge pân\ la 1. glabr\. eliptic\. la exterior lemnoas\. sulfurii sau alburii.Varza alb\ pentru c\p\]âni: sunt simple. 3 . iar cele interioare sunt albe. Primele frunze normale Fig.5 m adâncime. Pe tulpina florifer\. puternic ramificat\. Tulpina. ovat\. groas\. de consisten]\ lemnoas\ (niciodat\ c\rnoas\). laxe. glabre [i se acoper\ strâns una pe alta. amplasate în jum\tatea superioar\ a ramifica]iilor tulpinale. 10. Frunzele care urmeaz\ sunt mari. Florile sunt actinomorfe. În faza de r\sad. glauc\. fotosintetizatoare [i au nervurile proeminente. este scurt\ (15-20 cm). scurt pe]iolate. 4 . bogat ramificat\.3. Frunzele embrionare sunt în form\ de lir\. alterne. grupate în raceme lungi. 2 . cu limbul oval. de form\ conic\ sau cilindric\. iar cele superioare sunt sesile [i mai mici. în primul an de via]\ (când formeaz\ c\p\]âna). La baza acestei tulpini se observ\ cicatricele de la frunzele c\zute.1). în interior c\rnoas\. la baza staminelor se g\sesc patru glande nectarifere. tetramere.sec]iune prin c\p\]ân\ concave.aspectul general.LEGUMICULTUR| II La noi `n ]ar\. Corola este alc\tuit\ din patru petale galbene.

iar ultimele cele de la vârful racemului. varza alb\ pentru c\p\]ân\ se caracterizeaz\ printr-o larg\ plasticitate ecologic\ [i chiar rusticitate. de calitate [i chiar timpurii nu se pot realiza decât în condi]iile în care tehnologiile de cultur\ corecteaz\ corespunz\tor to]i factorii de mediu. Florile se deschid de regul\ diminea]a [i se închid seara. De[i are flori hermafrodite.000-4. Oricum. varza alb\ pentru c\p\]ân\ este o plant\ alogam\.000 de flori.N. factorul de mediu fa]\ de care plantele de varz\ au cerin]ele cele mai mari este apa. dehiscent\ (fig. Semin]ele sunt aproape sferice.Varza alb\ pentru c\p\]âni: 1 . cu diametrul de 2-3 mm. netede ori fin striate. Semin]ele de varz\ pot s\ germineze la temperaturi relativ sc\zute. cele patru carpele sunt concrescute între ele. Rela]iile cu factorii de mediu În rela]iile cu factorii de mediu. Deoarece inflorescen]a este un racem. Plantele de varz\ au cerin]e relativ modeste fa]\ de suma gradelor de temperatur\ sau anumite niveluri de temperatur\. iar înfloritul unei plante 25-60 de zile. formând ovarul care este superior [i se continu\ cu un stil ce se termin\ cu un stigmat globulos sau pu]in bilobat (Zanoschi [i Toma.2 . cele de la baz\ au format deja silicve. Frecvent într-o loj\ de afl\ 8-16 semin]e uniseriate. albinele.sec]iune longitudinal\ prin fruct. 10. Pe o plant\ se pot forma 3. [i anume 2-30C. dar destul de mari fa]\ de varia]iile de temperatur\. STAN. 2 .tulpina florifer\ cu fructe (silicve). O floare are perioada de `nflorire de circa trei zile. din care dou\ sunt mici [i fertile [i dou\ mari sterile. brune sau cafeniu negre. La temperaturi mai ridicate. 1985). Totu[i. 3 . Fructul este o silicv\ cilindric\ sau pu]in comprimat\. primele flori care se deschid sunt cele de la baza racemului.4.sec]iune prin semin]e . uneori reticulate.2). Când se deschid ultimele flori din vârful inflorescen]ei. N. iar polenizarea se realizeaz\ cu ajutorul insectelor. datorit\ cerin]elor relativ modeste fa]\ de condi]iile de mediu. Într-un fruct se formeaz\ 10-55 semin]e. mu[tele [i bondarii sunt principalii vectori ai polenului. Polenizarea. Deschiderea tuturor florilor dintr-o inflorescen]\ dureaz\ 15-40 de zile. procesul de germinare 118 Fig. 10.1. Pe timp r\coros [i umed înfloritul dureaz\ mai mult decât pe timp secetos. 10. Temperatura. MUNTEANU Gineceul este alc\tuit din patru carpele. produc]ii mari. pentru ca a doua zi s\ se redeschid\. lung\ de 711 (13) cm [i lat\ de 3-5 mm. rostrat\.

1998). este necesar ca. 1969). datorit\ vernaliz\rii. 1956. Cuno[tin]ele mai recente arat\ c\ vernalizarea [i. dar cantitativ mai reduse. respectiv. Beker-Dillingen. de asemenea. vernalizarea începe sub 100C (Mihov. la 110C germinarea are loc în 10-12 zile. Astfel. adic\ la temperatura de minus 5-60C. morfogeneza c\p\]ânilor este influen]at\ negativ. În schimb. Astfel. pentru scurt timp pot rezista la minus 15-200C. atât în sol. iar la 18-200C. De aceea. se manifest\ în timpul plant\rii [i dup\ aceea.. s\ se acorde o aten]ie deosebit\ factorului lumin\. induc]ia floral\ devine ireversibil\ (Munteanu. cât [i în atmosfer\. procesul de induc]ie poate fi anulat par]ial sau total. În faza de cre[tere vegetativ\. Dup\ germinare. cu cerin]e mari. când au cel pu]in circa 5-7 frunze (4-8 s\pt\mâni). pân\ când plantele î[i formeaz\ complet rozeta de frunze. Dup\ majoritatea autorilor. mai ales în faza de formare a c\p\]ânilor. dac\ vernalizarea s-a des\vâr[it (este complet\). plantele formeaz\ numai o rozet\ de frunze. Insuficien]a cantit\]ii de ap\. 1956). r\sadurile se alungesc mult [i devin sensibile la boli. iar în faze mai avansate. în toat\ perioada ciclului vital. în faza de r\sad. în 3-4 zile. Temperaturile sub 00C sau mai coborâte nu induc etape de vernalizare (T\taru. altfel plantulele de varz\ se etioleaz\. atât din punct de vedere calitativ. se urm\re[te ca umiditatea din sol s\ nu coboare sub 50% din intervalul umidit\]ii active. cre[terea înceteaz\. În acela[i timp. 1989). Plantele de varz\ pot suporta temperaturi mai sc\zute în timpul form\rii primelor frunze. dup\ ce s-au format c\p\]ânile. c\p\]ânile r\mân mici. Lumina. temperatura cea mai potrivit\ este de 8-120C. Dac\ la aceast\ temperatur\ se suprapune [i o secet\. Apa este un factor major în cre[terea [i dezvoltarea verzei. ob]inându-se un r\sad de calitate slab\ (Maier. Dac\ vernalizarea este incomplet\ [i survin temperaturi ridicate (peste 12-140C). în faza de r\sad. La temperaturi mai ridicate. adeseori se întâmpl\ ca un num\r de plante s\ formeze l\stari floriferi înainte de a începe formarea c\p\]ânilor. Varza cre[te [i se dezvolt\ normal numai în condi]ii de umiditate ridicat\. În cazul solului. temperatura este de 4-60C [i dureaz\ în mod constant 3(5)-8 s\pt\mâni. plafonul de umiditate trebuie s\ fie men]inut la 80% din capacitatea de câmp pentru ap\. cele mai bune rezultate se ob]in când se irig\ noaptea. când temperaturile din timpul zilei sunt foarte ridicate. Asigurarea unui plafon ridicat al umidit\]ii solului determin\ [i o 119 .LEGUMICULTUR| II are loc mai repede [i mai uniform. o faz\. induc]ia floral\ au loc dup\ ce plantele de varz\ trec de a[a-numita faz\ juvenil\. cât [i sub aspect cantitativ. afânate sau. atunci c\p\]ânile r\mân mici sau nu se mai formeaz\ (Dumitrescu [i colab. Temperatura optim\ pentru formarea [i cre[terea c\p\]ânilor este de 15-200C. La varza timpurie. Peste limita de 20-250C. trebuie s\ se asigure un regim de lumin\ intens\. 1982). dac\ lumina este de intensitate slab\. Vara. uneori. are influen]\ negativ\ asupra produc]iei. pe terenuri umbrite. Varza manifest\ cerin]ele cele mai mari fa]\ de ap\ în faza de formare a c\p\]ânii. În func]ie de condi]iile ecologice [i faza de vegeta]ie a plantelor. Varza este o specie bienal\ ce face parte din grupa plantelor de zi lung\ [i cu un pregnant caracter heliofil.

profunde.de var\. în general.20 kg P2O5. [i într-o continu\ îmbun\t\]ire. De regul\. cu toate acestea reac]ioneaz\ foarte bine pe solurile fertile. forma [i m\rimea c\p\]ânii. 120 . la varz\ se recomand\ între 20-60 t/ha gunoi de grajd. 03 semitârziu. Varza are preten]ii moderate fa]\ de sol. se pot clasifica în func]ie de tipul de cultivar pe care-l reprezint\ (cu polenizare liber\. în limite medii. La noi în ]ar\ se cultiv\ atât popula]iile locale. MUNTEANU umiditate relativ\ a aerului ridicat\.7 kg CaO [i 0. prim\vara. Soiurile de varz\ se pot clasifica dup\ precocitate. cât [i hibrizii F1. este mai scump\ [i nu asigur\ o umidifiere ridicat\ a aerului. aplicat toamna sau. Precocitatea soiurilor `n acest tabel este codificat\ astfel: 00 . Astfel.1. deoarece varza se asfixiaz\ u[or în cazul b\ltirii. favorizând b\ltirea. recomandarea pentru sistemul de cultur\.3 kg MgO. 4.5. la niveluri optime de 75-80%. anterior preg\tirii terenului. De asemenea. Soiuri Sortimentul de soiuri (cultivare) de varz\ alb\ pentru c\p\]ân\ este foarte larg dezvoltat. în cazul culturilor de varz\ de toamn\.timpuriu. provenind din str\in\tate. Excesul de umiditate favorizeaz\ îmboln\virea plantelor [i cr\parea c\p\]ânilor mature tehnologic. Irigarea prin brazde.40 kg K2O.). varza este considerat\ ca având un consum specific ridicat. hibrid F1 etc. mai ales în ]\rile cu un sector de ameliorare puternic.târziu. de[i are unele avantaje. solurile cu destina]ie legumicol\ îndeplinesc condi]iile cerute de varza alb\ pentru c\p\]ân\. 02.1. STAN. Principalele cultivare folosite în cultur\ [i descrierea acestora sunt prezentate în tabelul 10. De asemenea. Apa administrat\ prin irigare nu trebuie s\ dep\[easc\ limitele optime. 0. Solul. în ]ara noastr\. 01 . unele soiuri ameliorate cu polenizare liber\. În func]ie de nivelul de fertilitate al solului [i de procentul de humus.extratimpuriu. Solurile u[oare nu sunt recomandate pentru c\ nu re]in apa (solul nu se men]ine reav\n). la nevoie. bine structurate [i cu o textur\ mijlocie spre semigrea. În ultimii ani au fost ob]inu]i primii hibrizi comerciali la Sta]iunea de Cercet\ri Legumicole Bac\u (Mihu.3 kg azot. 1. 04 .5. Reac]ia solului poate varia. 2000). pentru fiecare ton\ se realizeaz\ un consum specific de: 3. iar cele grele nu permit scurgerea în profunzime a apei. al\turi de ap\. Elementele nutritive sunt factorul esen]ial ce asigur\ produc]ii ridicate. adic\ valorile pH-ului sunt cuprinse între 6 [i 7. solurile grele se preg\tesc mai greu în vederea plant\rii.N. pentru o produc]ie de varz\ de toamn\ de 60 t/ha. Plantele de varz\ suport\ [i reac]ioneaz\ foarte bine la fertilizarea organic\. 10. N. În compara]ie cu alte plante legumicole.

LEGUMICULTUR| II 121 .

1. Maier (1969) [i Bala[a (1973) men]ioneaz\ c\. Tehnologia de cultivare 10. cu o u[oar\ pant\ pentru scurgerea apelor provenite din topirea z\pezii. Preg\tirea solului. Nivelarea de exploatare se realizeaz\ cu agregatul format din tractorul U-650M [i nivelatorul NT-2. de tipul solurilor aluviale. p\stârnac. prin fertilizarea de baz\. varza timpurie poate fi o bun\ premerg\toare pentru: fasolea de gr\din\. dup\ eliberarea terenului de cultura anterioar\. Fertilizarea de baz\. lobod\ de gr\din\ [. prin dou\ treceri. într-o perioad\ scurt\ de vegeta]ie.N.1. MUNTEANU 10. s\ se realizeze produc]ii maxime. p\tl\gelele vinete etc. În vederea ob]inerii unor produc]ii cât mai timpurii se aleg terenuri cu textur\ u[oar\. castrave]i. imediat dup\ nivelare. ferite de curen]i reci. s\ se asigure în sol elementele nutritive de care plantele au nevoie. situate pe terasa a doua a râurilor. cu diferite grade de evolu]ie. cernoziomurile [i mai pu]in solurile de tip brun-ro[cate de p\dure. Varza timpurie nu trebuie s\ urmeze dup\ ea îns\[i sau dup\ plantele care fac parte din familia Cruciferae.2. care au boli [i d\un\tori comuni. 175 kg CaO [i 14 kg MgO. Locul în rota]ia culturilor.). bame.6. toamna. Mobilizarea solului. Cultura timpurie în teren neprotejat Alegerea terenului. dovleceii. tomatele.8. 122 . STAN. cum sunt: castrave]ii. este necesar ca. fasolea de gr\din\ [i cartofii. În scopul asigur\rii elementelor nutritive de care plantele au nevoie. În leg\tur\ cu aceasta.) [i din grupa cepei. pentru realizarea unei produc]ii timpurii de 30 t/ha.6.1. etc. se face afânarea solului în vederea nivel\rii. Cele mai bune plante premerg\toare pentru varza timpurie sunt plantele legumicole care au fost îngr\[ate cu gunoi de grajd în anul culturii.2. ardeii. Toamna. p\trunjel. sfecl\ ro[ie. stabilite pe baza analizelor agrochimice (tabelul 10. Date fiind produc]iile mari care se ob]in de la cultura de baz\. cu condi]ia ca solul s\ fie îngr\[at cu gunoi de grajd [i îngr\[\minte minerale. Rezultate bune se ob]in [i dup\ legumele de la care se consum\ r\d\cinile tuberizate (morcov. Sunt preferate terenurile ad\postite natural. La rândul ei. N. folosindu-se grapa cu discuri GD-3. ]elin\. se administreaz\ cantit\]ile de îngr\[\minte necesare. 45 kg P2O5. la 8-10 cm adâncime. plantele extrag din sol: 115 kg N. 210 kg K2O.a. Terenurile alese pentru cultivarea verzei timpurii trebuie s\ fie cât mai fertile pentru ca. având în vedere preten]iile mari ale acestei culturi fa]\ de fertilitatea solului. Printre premerg\toarele bune se mai num\r\ maz\rea de gr\din\. expuse la soare.

Se efectueaz\ deschiderea rigolelor de udare cu cultivatorul (CPS-6) echipat cu rari]e sau cu ma[ina de deschis rigole (MDR-5).5 g sare potasic\ la m2. dup\ care se face modelarea. ar\tura de toamn\ se gr\peaz\ odat\ cu executarea ei (cu grapa stelat\ ata[at\ la plug). 60 g superfosfat [i 12. se folosesc doze orientative.a/ha P2O5 K2O 60-90 60-90 80-120 80-120 160-240 160-240 60-100 60-100 60-100 60-100 60-100 60-100 75-100 80-120 75-100 75-100 75-100 75-100 75-100 75-100 75-100 50-75 50-75 50-75 Gunoi de grajd t/ha 30 30 30 - 68-100 70-100 200-300 200-300 170-250 170-250 110-160 110-150 110-150 130-200 130-200 130-200 În cazul când nu s-au f\cut aceste analize.LEGUMICULTUR| II Tabelul 10. odat\ cu s\patul adânc de toamn\. M\run]irea solului se face prin discuire de dou\ ori cu GD-3. 400-550 kg/ha superfosfat [i 125 kg/ha sare potasic\. deoarece toate lucr\rile de preg\tire pentru plantat se efectueaz\ din toamn\. Ar\tura de baz\ se execut\ imediat dup\ nivelare [i fertilizarea de baz\. care se repartizeaz\ uniform pe suprafa]a solului. Astfel.2%). În cazul verzei timpurii. se distribuie manual 2 kg gunoi de grajd.2 Aplicarea îngr\[\mintelor la unele culturi de plante legumicole din grupa verzei Specificare Varz\ timpurie Varz\ de var\ Varz\ de toamn\ Varz\ de toamn\ Varz\ ro[ie Varz\ ro[ie Gulii Gulii Gulii Gulioare Gulioare Gulioare Modul de cultur\ în ogor în ogor succesiv\ dubl\ în ogor succesiv\ în ogor dubl\ succesiv\ în ogor succesiv\ dubl\ N Doza – kg s. prim\vara devreme. care se repartizeaz\ uniform pe suprafa]a solului [i se încorporeaz\ odat\ cu lucr\rile de m\run]ire a solului. Tratarea contra d\un\torilor din sol se face folosind insecticide specifice (Sinoratox 0. care se încorporeaz\ în sol cu cazmaua. Modelarea terenului se execut\ dup\ terminarea ar\turii de baz\ [i a lucr\rii de m\run]ire a solului. cu suprafe]e mici.2 în agregat cu tractorul U-650M. inclusiv modelarea solului pentru ca. s\ se poat\ planta r\sadurile la epoca optim\. ]inându-se seama de starea de fertilitate a solului [i produc]ia planificat\.8 sau 123 . folosindu-se ma[ina de modelat solul (MMS-2. se distribuie 30-35 t/ha gunoi de grajd. În cazul gospod\riilor popula]iilor.

iar încorporarea în sol a îngr\[\mântului [i erbicidului se realizeaz\ prin discuire cu grapa GD-3. În vederea evit\rii transmiterii prin semin]e a unor agen]i patogeni. Terenul fiind modelat. În cazul în care excesul de umiditate din sol [i timpul înaintat nu permit efectuarea fertiliz\rii cu azotat de amoniu [i a erbicid\rii. modelarea se execut\ tot din toamn\. încorporarea acestuia [i a azotatului se va face printr-o pra[il\ folosind cultivatorul CL-2.tratamentul termic cu ap\ cald\ la 500C. care se administreaz\ în doz\ de 3 l/ha. . STAN. MUNTEANU MMS-4. la adâncimea de 5-8 cm. timp de 60 min (pentru Xanthomonas campestris). Preg\tirea semin]elor. prim\vara. azotatul se administreaz\ cu cultivatorul CL-2. asigur\rii unei r\s\riri uniforme [i sporirii vitalit\]ii plantelor. Încorporarea Treflanului în sol se face paralel cu distribuirea sa. pr\fuirea cu 124 . efectu`ndu-se cu MSPU-900 sau cu MET-1200.2. dup\ tratare semin]ele se r\cesc la 30-320C. în acela[i mod ca [i Treflanul. cât [i pentru scurgerea excesului de ap\ în rigole [i o mai bun\ înc\lzire a solului. Aceste erbicide se folosesc în special împotriva buruienilor monocotiledonate. Pentru combaterea buruienilor dicotiledonate se folose[te erbicidul Semeron 2 kg/ha. înainte de sem\nat. În cazul în care modelarea solului se face prim\vara. echipat cu rari]e.5). astfel modelat. fertilizarea cu azotat de amoniu [i erbicidarea se efectueaz\ înaintea acestei lucr\ri. acestea se vor executa dup\ plantare. în cazul gospod\riilor popula]iei. Aplicarea erbicidului se face cu 6-7 zile înainte de plantare. Tot dup\ plantare se adâncesc rigolele de udare cu cultivatorul CPS-6. Modelarea solului se face sub form\ de straturi în\l]ate cu l\]imea la coronament de 94 sau 104 cm [i rigole cu deschiderea de 46 cm. Lucrarea de încorporare se execut\ cu freza FPL-4 pe straturi [i cu cultivatorul CPS-6 echipat cu rari]e. atât în scopul refacerii rigolelor în vederea ud\rii. în cantitate de 3-4 litri/ha. Erbicidarea. În aceast\ situa]ie se folose[te numai erbicidul Semeron. echipat cu dispozitive de distribuire a îngr\[\mintelor. în amestec omogen cu 300-400 l ap\. pe rigole. [i de aceast\ dat\. solul. În cazul gospod\riilor popula]iei se recomand\ modelarea solului sub form\ de biloane distan]ate la 50-60 cm. împotriva tuturor speciilor de bacterii [i ciuperci patogene.tratamentul chimic.8. deoarece. pierde mai u[or umiditatea [i re]ine o cantitate de c\ldur\ solar\ mai mare decât în cazul solului nemodelat.N. Pentru cultura de varz\ se folose[te erbicidul Treflan 24EC. În locul Treflanului se poate folosi erbicidul Dual. prin imersia semin]elor în solu]ie de hipoclorit de sodiu 1%. Fertilizarea de prim\var\ se execut\ cu una-dou\ s\pt\mâni înainte de înfiin]area culturii. semin]ele de varz\ timpurie sunt supuse unor tratamente [i anume: . respectiv 15 g/m2. care se administreaz\ la dou\ s\pt\mâni dup\ plantare. N. când se administreaz\ 150 kg/ha azotat de amoniu. imediat dup\ fertilizarea de prim\var\. astfel ca lucrarea s\ fie efectuat\ în timp de 20 minute de la distribuire.8. acest erbicid fiind foarte volatil.

prin împr\[tiere.5-1 cm mrani]\ sau amestec nutritiv. Amestecurile nutritive pentru producerea r\sadurilor destinate culturii timpurii de varz\ alb\ pentru c\p\]ân\ sunt prezentate în tabelul 10. în vederea gr\birii germina]iei. inclusiv la semin]ele tratate termic (Marinescu [i colab. Tabelul 10.3. Producerea r\sadurilor. 1986). prin imersia acestora într-o solu]ie de Procain\ timp de 4 ore sau Atonik 0. r\s\ririi uniforme [i cre[terii vitalit\]ii plantelor.3 Amestecuri de p\mânt (în % din volum) folosite la producerea r\sadurilor de plante legumicole din grupa verzei* Re]eta Mrani]\ P\mânt de ]elin\ 25 20 25 Turb\ Nisip Baleg\ de bovine - Pentru sem\nat I II III 50 30 40 50 25 10 25 Pentru repicat în pat nutritiv sau în ghivece din plastic I II III 50 40 50 25 10 30 40 25 10 20 - Pentru confec]ionat cuburi nutritive I II III 20 30 20 20 30 50 60 30 5 20 10 5 - *) Prelucrare dup\ diver[i autori Sem\natul (pe patul nutritiv) se face manual. Dup\ terminarea acestei lucr\ri.5% timp de 10-12 ore. solarii cu substratul înc\lzit pe cale biologic\. în vârst\ de 40-45 zile.stimularea semin]elor.. folosind rama de sem\nat. repartizând semin]ele cât mai uniform sau în rânduri. se ud\ cu 125 . se taseaz\. sem\n\tura se acoper\ cu un strat de 0. folosind circa 8 grame s\mân]\ la m2.LEGUMICULTUR| II Rovral 10g la 1 kg semin]e sau Tiuram 75 4g/kg (pentru Alternaria brassicae [i unele ciuperci de sol). R\sadurile de varz\ timpurie se produc în: sere înmul]itor. În vederea înfiin]\rii culturii de varz\ timpurie se folosesc r\saduri repicate produse în cuburi nutritive cu latura de 7 cm. În gospod\riile popula]iei se pot utiliza r\sadni]ele cu înc\lzire biologic\. sere [i solarii cu înc\lzire tehnic\ din cadrul complexelor (centrelor) de producere a r\sadurilor. . tratamentul prin pr\fuire se face cu 2-3 zile înainte de sem\nat.

04-10.4).8-1 0.5-0.0 0. Tabelul 10.06 20.06-15.06-20.3 0.06-10.06-30.05-05.02 15.02 plant\rii 5.07 10.05-05.3 0.06-20.06 - 25.4 1.05-15.04-15.5 0.06-15.03-15.3 0. care se înl\tur\ când încep s\ r\sar\ primele plante.06-10.03 25.02 15.3 0.06 01.04 20.03-5.06-15.05-10.05-05.07 - 20.05 15.4 Perioada optim\ de sem\nat pentru producerea r\sadurilor [i înfiin]area culturilor de plante legumicole din grupa verzei* Modul de cultur\ în ogor în ogor succesiv\ dubl\ sem\nat\ direct în ogor dubl\ succesiv\ succesiv\ dubl\ succesiv\ succesiv\ sem\nat\ direct în ogor sem\nat\ direct în ogor Perioada sem\n\rii 20.04-10.01-10.06 05.06-15.4 1.03 01.07 10.3 0.06-25. mai devreme în regiunile sudice [i mai târziu în cele nordice (tabelul 10.05-05.3 0.6 0.06 01.06-10.05-20.05 25.07 01.05 - 01.04 01.07 Conopid\ de toamn\ succesiv\ Broccoli Broccoli Gulii timpurii Gulii de toamn\ Gulii de toamn\ Gulii de toamn\ în ogor succesiv\ în ogor în ogor succesiv\ dubl\ *) Prelucrare dup\ diferi]i autori 126 .05-20.06-25.05 15.03-30.06 15.05 15. STAN.05-15.06 05.06 01.05 20.07-30.5 65-75 55-60 45-50 45-50 55-60 55-60 55-60 50-55 50-55 40 40-45 33 66-75 45-50 53 36-53 110-120 65-70 65-70 65-70 Specificare Varz\ timpurie Varz\ de var\ Varz\ de toamn\ Varz\ de toamn\ Varz\ de toamn\ Varz\ ro[ie Varz\ ro[ie Varz\ ro[ie Varz\ crea]\ Varz\ crea]\ Varz\ de Bruxelles Varz\ pentru frunze Varz\ pentru frunze Varz\ chinezeasc\ Varz\ chinezeasc\ Conopid\ timpurie 20.05-25.06 30.07 15.3 0.06-10.3 0.N. Epoca de sem\nat depinde de epoca de înfiin]are a culturii.3 0.02-05.05 01.04-05. MUNTEANU ap\ tehnologic\.0-2.07 10.3 0.5-2.5 0.05-15.02-10.0 0.3 0.05 15.05 20.03 10.07 05.07-15.01-15.04-20.05 01.04 01.05 15. N.06-10.4-0.3 0.07 01.4-0.01-5.05 25.4-0.3 0.05-15.03 01.06 20.05 20. se eticheteaz\ [i se acoper\ cu folie de polietilen\.03-30.04 Necesar de: r\saduri s\mân]\ (mii (kg/ha) fire/ha) 0.05-25.3 0.

1% (Costache M. udându-se cu cantit\]i mici de ap\ (6-10 l/m2). se recomand\ ca dup\ fiecare fertilizare s\ se execute sp\larea frunzelor cu ap\. 200 g superfosfat. .. la început mai rar (odat\ pe s\pt\mân\). se efectueaz\ un tratament folosind unul din produsele: Fernos 50 WP 0.2%. în cuburi nutritive. 500 g sulfat de potasiu.4%. în\l]imea de 10-12 cm [i s\ fie s\n\toase.udarea moderat\ cu ap\ tehnologic\. la 8-10 zile de la repicat.1% sau Sinoratox 35 EC 0. r\sadul introducându-se în cub pân\ în apropierea cotiledoanelor.aplicarea celei de a doua fertiliz\ri faziale. se vor aplica 4-5 litri solu]ie/m2. [i colab. Lucr\rile de îngrijire aplicate r\sadurilor sunt: .efectuarea tratamentelor preventive [i curative pentru combaterea bolilor [i d\un\torilor. Actelic 50 EC 0. Dup\ repicat se ud\ cu o cantitate de 6-8 l/m2 ap\ tehnologic\. Turdacupral 50 PU 0. conform datelor din tabelul 10. sistarea fertiliz\rii [i ud\rii. printr-o udare cu furtunul prev\zut cu sit\. 127 .4%. Onevos 33 EC 0. 50 g sulfat de magneziu dizolvate în 100 litri ap\.5.5 Cerin]ele fa]\ de temperatur\. la 10-12 zile dup\ prima cu: 200 g azotat de amoniu. prin coborârea temperaturii la 4-60C.dirijarea temperaturii.05%. de culoare verde-închis. Divipan 100 EC 0.3%.2%.c\lirea r\sadurilor se face începând cu 10-12 zile înaintea plant\rii. În momentul plant\rii. umiditate [i aerisire ale r\sadurilor de plante legumicole din grupa verzei Fenofaza sem\nat-r\s\rit r\s\rit-repicat repicat-c\lire c\lire-plantat Senin 18-20 12-16 14-18 4-6 Temperatura 0C nor noapte 18-20 10-12 12-14 4-6 18-20 10-12 10-12 4-6 Umiditate % 75 75 75 75 Aerisire puternic\ puternic\ puternic\ foarte puternic\ . folosind 300 g azotat de amoniu. 600 g superfosfat [i 200 g sulfat de potasiu dizolvate în 100 litri ap\ [i administrate în cantitate tot de 4-5 l/m2. iar pe m\sur\ ce plantele cresc [i timpul se înc\lze[te mai des (din patru în patru zile). pentru prevenirea atacului de man\ se fac 2-3 tratamente (la interval de 7-10 zile) cu unul din produsele: Ridomil Cu 48 WP 0. Dithane M-45 0. la semnalarea stacului. .aplicarea primei fertiliz\ri faziale.25%. Sandofan C WP 0.05%. pentru asigurarea umidit\]ii în substrat la un plafon minim de 60%.LEGUMICULTUR| II Repicatul r\sadurilor se va face la circa 7-8 zile de la r\s\rire. Perozin B 75 WP 0. pentru combaterea afidelor. r\sadurile trebuie s\ aib\ 5-6 frunze normal dezvoltate. . . Tabelul 10. Opera]iunea de repicat se execut\ manual. 1987).

distribuindu-se circa 0. Tot din acest motiv. revenind o desime de aproximativ 65-75 mii plante la ha (fig. la distan]a de 70-80 cm între rânduri [i 18-20 cm între plante pe rând. Distan]a de 60 cm are avantajul c\ biloanele se pot face mai înainte.Schema de `nfiin]are a culturii de varz\ timpurie În gospod\riile popula]iei.67 plante la m2. R\sadurile de varz\ timpurie se planteaz\ manual sau mecanizat. când temperatura solului se men]ine constant\ la 5-60C. Lucr\rile de îngrijire. soi [i calitate. Fig. Prima udare se face paralel cu plantatul sau dup\ terminarea acestei lucr\ri. r\sadurile de varz\ timpurie se planteaz\ la 50x30 cm. În timpul perioadei de vegeta]ie.3 . plantate în câmp duc la ob]inerea de plante cu c\p\]âni afânate sau care emit tulpini florifere f\r\ a mai forma c\p\]âni (în special în cazul soiului Ditmark). în func]ie de zon\ [i de condi]iile anului respectiv. Udarea r\sadurilor se face cu ma[ina de plantat. Udarea culturilor de varz\ timpurie se efectueaz\ pe rigole lungi. se folose[te o norm\ de udare cât mai redus\. cu l\]imea la coronament de 94 sau 104 cm. cultura se ud\ ori de câte ori este nevoie. Pe fiecare strat în\l]at. MUNTEANU R\sadurile îmb\trânite. cu r\sad de aceea[i vârst\.N. Dac\ este necesar. umidit\]ii [i aerisirii. ceea ce permite o scurgere mai bun\ a excesului de umiditate [i o înc\lzire mai accentuat\ a solului. odat\ cu executarea plant\rii. 10. se planteaz\ câte dou\ rânduri de varz\ timpurie. udarea se aplic\ numai în prima parte a zilei pentru ca pân\ seara solul s\ se înc\lzeasc\. revenind 6.5-1 litru ap\ la plant\. 200250 m3/ha.3). Completarea golurilor se face manual. R\sadurile produse în cuburi nutritive se planteaz\ cu bolul de p\mânt pu]in sub nivelul solului (2-3 cm). R\sadurile plantate manual se ud\ la cuib numai dac\ solul nu are suficient\ umiditate. aplicând 4-5 ud\ri. numai în cazul în care solul nu are umiditate suficient\ pentru prinderea plantelor. datorit\ unei desimi prea mari sau a unei dirij\ri incorecte a temperaturii. 128 . în perioada de 5 martie – 5 aprilie. revin 5.55 plante pe m2. pentru ca solul s\ nu se r\ceasc\ prea mult. cele alungite. Înfiin]area culturii se face prin plantarea r\sadurilor. 10. plantele pe rând fiind tot la 30 cm. În cazul biloanelor distan]ate la 60 cm. N. la 5-6 zile de la plantare. STAN.

administrându-se 75 kg/ha azotat de amoniu [i 75 kg/ha sulfat de potasiu. Combaterea bolilor [i d\un\torilor se face la avertizare. începând cu fenofaza de învelire a c\p\]ânilor nu se mai aplic\ tratamente chimice (tabelele 10. În solu]iile de stropit se adaug\ Aracet 0.LEGUMICULTUR| II astfel încât s\ se realizeze în sol o umiditate de 70-75% din intervalul umidit\]ii active. soi [i epoca de înfiin]are. ca adeziv. În perioada de cre[tere a rozetei de frunze se aplic\ o udare cu 300-400 m3 ap\/ha. În gospod\riile popula]iei se pr\[e[te manual ori de câte ori este nevoie. bine învelite.15%. C\p\]ânile se recolteaz\ manual. tratamente pentru combaterea afidelor vectoare Idem Rota]ia culturilor. când varza are nevoie de cele mai mari cantit\]i de ap\. prin stropiri [i pr\fuiri preventive [i curative. Oxiclorur\ de cupru 0. e[alonat în 3-4 reprize. pe o adâncime de 50-60 cm. pe cultivator fiind montat echipamentul de fertilizare. dar peste 350-500 grame. Produc]ia este de 15-20 t/ha. Tratamentele cu produse sistemice se repet\ la interval de 10-14 zile. eliminarea plantelor atacate). [i de 1-2 ori manual. Dac\ este nevoie. Prima fertilizare se execut\ când plantele de varz\ au format 10-12 frunze. cu fermitate evident\. în func]ie de zon\. Recoltarea este realizat\ la momentul matur\rii tehnologice a c\p\]ânilor. În cazul culturilor pentru consum. în faza de formare a c\p\]ânii. recoltarea se desf\[oar\ în perioada 20 mai-20 iunie. În timpul vegeta]iei se efectueaz\ [i fertilizarea fazial\ a culturilor de varz\ timpurie cu îngr\[\minte chimice ce con]in azot [i potasiu. cu cultivatorul la adâncimea de 6-8 cm. se efectueaz\ 2-3 ud\ri (în func]ie de condi]iile climatice) cu câte 400 m3 ap\/ha.6 [i 10. dar poten]ialul cultivarelor (mai ales hibride) este în jur de 40-50 t/ha. tratamentul termic [i chimic al semin]elor. sub primele 3-4 frunze exterioare. utilizarea de soiuri cu toleran]\ [i rezisten]\ la agentul patogen. Tabelul 10. varza timpurie se pr\[e[te de 2-3 ori între rânduri mecanic. Acestea trebuie s\ fie de m\rime corespunz\toare soiului. îngr\[\mintele se administreaz\ manual înaintea pra[ilelor.6 Prevenirea [i combaterea bolilor la plantele legumicole din grupa verzei* Boala (agentul patogen) P\tarea inelar\ neagr\ a verzei (Cabbage Black Ring Virus) Mozaicul conopidei (Cauliflower Mosaic Virus) Nerva]iunea neagr\ a frunzelor de varz\ (Xanthomonas campestris) M\suri de prevenire [i mijloace de combatere Igien\ cultural\ (distrugerea buruienilor gazd\ pentru virus. pe rând.5%)** 129 . tratamente cu produse pe baza de cupru (Kocide 101. igien\ cultural\. Odat\ cu pr\[itul mecanic se refac [i rigolele de udat. Pentru men]inerea solului cât mai afânat [i distrugerea buruienilor care apar în mod sporadic în culturile erbicidate [i frecvent în cele neerbicidate. Calendaristic. iar în timpul cre[terii c\p\]ânilor se mai aplic\ o udare cu aceea[i cantitate de ap\. prin t\iere cu cu]itul. se aplic\ [i a doua fertilizare când începe formarea c\p\]ânilor cu 75 kg/ha azotat de amoniu. În gospod\riile popula]iei. iar cele cu produse de contact la 6-8 zile.7). Aceste îngr\[\minte se administreaz\ concomitent cu pr\[itul mecanic.

ca adeziv 130 .1%) Rota]ia culturilor. Captadin 0. igiena cultural\. sin P.2%.15%.25%. Dithane M-45 0. tratamente foliare la r\sad [i în cultur\ (Ridomil plus 45 0.3%.1% sau Sumilex 0. distrugerea resturilor vegetale [i a cruciferelor din flora spontan\. dezinfec]ia amestecului nutritiv. tratamente obligatorii la culturile semincere (Ronilan 0. Topsin M 0. ar\tura adânc\ din toamn\. dezinfec]ia solului [i a amestecului nutritiv la producerea r\sadurilor. Mycodifol 0. ar\tura adânc\ de toamn\.1%. parasitica) P\tarea neagr\ a frunzelor [i silicvelor sau alternarioza (Alternaria brassicae) Putregaiul uscat al verzei (Phoma lingam) Albumeala cruciferelor (Cystopus candidus) Hernia r\d\cinilor de varz\ (Plasmodiophora brassicae) Putregaiul alb al verzei (Sclerotinia sclerotiorum) Tabelul 10.15-0.5%.2%.continuare M\suri de prevenire [i mijloace de combatere Rota]ia culturilor. dezinfec]ia termic\ a semin]elor.2%. folosirea de s\mân]\ s\n\toas\ [i r\sad liber de infec]ie.1%. strângerea [i distrugerea plantelor bolnave la desfiin]area culturilor ca s\ nu formeze sclero]i [i ace[tia s\ nu fie îngropa]i în sol). Benagro 0. igien\ cultural\. folosirea de soiuri rezistente.4%. Rovral 0.15%. folosirea de soiuri rezistente [i r\sad liber de infec]ie.1%) *)Prelucrare dup\ Marinescu [i colab.10. igien\ cultural\. Manzate 0. dezinfec]ia semin]elor termic-umed sau chimic. Brave 500 0.05-0. MUNTEANU Boala (agentul patogen) Putregaiul umed al cruciferelor (Erwinia caratovora) P\tarea frunzelor de conopid\ (Pseudomonas maculicola) Mana cruciferelor (Peronospora brassicae. combaterea insectelor vectoare. Miltox 0. dezinfec]ia semin]elor termic-umed [i chimic.25%) Igien\ cultural\. Benlate 0. folosirea de soiuri rezistente. igiena cultural\ (îndep\rtarea din cultur\ a plantelor bolnave.3% sau Dithane M-45 0. 0. folosirea de semin]e s\n\toase sau dezinfec]ia acestora termicumed sau chimic.5%. distrugerea resturilor vegetale. dezinfec]ia amestecului nutritiv. urm\toarele 2-3 la intervale de 14-21 zile) Rota]ia culturilor. în solu]iile de stropit se adaug\ Aracet 0.5%) Rota]ia culturilor. evitarea irig\rii prin aspersiune a culturilor semincere.15%) Rota]ia culturilor.1%. Nemispor 0. Merpan 0.1%.1% sau Fundazol 0. STAN.2%.N. 1986 **)La efectuarea tratamentelor. în special la culturile semincere (Daconil 0. N. primul tratament dup\ apari]ia silicvelor..1%. Tiuram 0.6 . Ronilan 0. aplicarea amendamentelor pentru neutralizarea acidit\]ii solului.2%. Nemispor.2%. tratarea culturilor (Benlate 0. igien\ cultural\. ar\tura adânc\ dup\ desfiin]area culturii Rota]ia culturilor. tratamente.2%.4-0. tratarea culturilor (Perozin 0.2% sau Perozin 0. Benagro 0. Fundazol 0. ar\tura adânc\ de toamn\. tratamente la culturile semincere (Dithane M-45 0.25%. igien\ cultural\. combaterea insectelor vectoare Rota]ia culturilor. evitarea terenurilor ude [i acide. Curzate plus T 0.

Puricele negru al verzei Igien\ cultural\. tratamente (Carbetox 37 EC 0. pra[ile repetate în perioada de retragere a larvelor pentru (Meligenthes seneus) împupare.05%.2%.15%. Decis 25 EC 0. Basudin 60 EC 0.4%. distrugerea buruienilor gazde pentru d\un\tor. Sinoratox 35 P\duchele cenu[iu al verzei EC 0. Clorofos 75 PS 0. Dipterex 80 PS 0. Diazinon (Baris laticollis) 60 EC 0.04%.2%.15%) (Phyllotreta undulatum) Igien\ cultural\. Thuringin 0. ar\tur\ adânc\ din toamn\.1%. controlul riguros al (Ceuthorrhynchus r\sadurilor. Sinoratox 35 EC 0. igien\ cultural\. distrugerea Viespea rapi]ei cruciferelor spontane. Triclorofon 80 PS 0.15%.05%** Idem Igien\ sanitar\.7 Prevenirea [i combaterea d\un\torilor la plantele legumicole din grupa verzei* D\un\torul Plo[ni]a ro[ie a verzei (Eurydema ernatum) Plo[ni]a albastr\ a verzei (Eurydema cleracea) M\suri de prevenire [i mijloace de combatere Preg\tirea corespunz\toare a terenului.2%.2%. tratamente pentru combatere (Sinorax 35 EC 0.15%.05%. Melipax 10 PS 20 kg/ha etc.15%. plantarea în câmp cât mai devreme.4%. (Athalia rosae) Sinoratox 35 EC 0. Triclorofon 80 PS 0.05% etc.1%. Ar\tur\ adânc\ de toamn\.15%) Igien\ cultural\. pra[ile repetate în perioada Gândacul albastru al verzei retragerii larvelor pentru împupare. aplicarea la timp a lucr\rilor de îngrijire.15%. tratamente (Decis 25 (Colaphellus sophiae) EC 0.15% etc.4%. tratamente (Sinoratox 35 EC 0. Triclorofon 80 PS 0.05%).4%. (Phyllotreta nemorum) [i Diazinon 60 EC 0. la semnalarea adul]ilor hibernali (Ceuthorrhynchus assimilis) în culturile semincere) Ar\tur\ adânc\ din toamn\. distrugerea cruciferelor prin arderea tuturor resturilor vegetale dup\ recoltare.2%. folosirea de (Phyllotreta atra). Clorofos 75 PS 0. tratamente (Sinoratox 35 EC 0. ar\tur\ adânc\ din Gândacul lucios al rapi]ei toamn\.2% etc.04%.4%. Dipterex 80 PS 0. Fernos 50 WP 0. Diazinon 60 EC 0. G\rg\ri]a tulpinilor de varz\ Dipterex 80 PS 0.15%. combatere biologic\ 131 . Sinoratox 35 EC 0.).15%.15%. Decis 25 EC 0. Carbetox 37 EC 0. Carbaril 50 puricele de p\mânt WP 0. tratamente (Carbetox 37 EC 0. tratamente (Carbetox 37 puricele v\rgat al verzei EC 0. Carbaril 50 WP 0. tratamente (Carbetox 37 EC 0.2% etc. ar\tur\ adânc\ din toamn\.15%. Sumithion 50 EC 0.15%. Sumithion 50 EC 0.15%. tratamente (Sinoratox 35 (Baris chlorizans) EC 0. tratamente G\rg\ri]a neagr\ a verzei (Carbetox 37 EC 0.15% de dou\ ori) pleurostigma) Igien\ cultural\. ar\tur\ adânc\ din toamn\.05%. Ripcord (Brevicoryne brassicae) 40 EC 0.4%.15%. r\saduri s\n\toase [i viguroase. Ambuch 25 EC 0. G\rg\ri]a galicol\ a verzei Distrugerea tuturor buruienilor. Sinoratox 35 EC 0.1%. Actel[lic 25 EC 0. folosirea de G\rg\ri]a albastr\ a verzei r\saduri s\n\toase [i viguroase. Igien\ cultural\ (strângerea [i distrugerea resturilor vegetale dup\ desfiin]area culturii).15%. Metathion 50 EC 0.LEGUMICULTUR| II Tabelul 10. Zolone 35 EC 0. îndep\rtarea [i distrugerea celor cu gale pe r\d\cini.

]elin\ etc. Decis 25 EC 0. Fertilizarea de baz\.1% etc. toamna.4%. strângerea [i distrugerea oulelor sau a larvelor (în special în perioada de învelire când nu se mai pot face tratamente). tratamente (Sumithion 50 EC 0.7 .2. datorit\ bolilor [i d\un\torilor comuni. ar\tur\ adânc\ de toamn\. tratamente la avertizare (Carbetox 37 EC 0. Folithion 50 EC 0.1.15%. Ca urmare. MUNTEANU Tabelul 10. care pierd repede apa. Carbetox 37 EC 0. în cele mai bune condi]ii.1%. Zolone 30 WP 0.05%.N.01% etc.. Pentru ob]inerea unei produc]ii de 45 t/ha.05%.04%. ridichi. 1984 **)În solu]iile de stropit se adaug\ Aracet 0. plantele extrag din sol: 84 kg N. ca s\ se poat\ iriga pe rigole lungi.2%.15%. Cultura de var\ Alegerea terenului. bine nivelat. 75 kg K2O. Preg\tirea solului.6. 20 kg P2O5. dac\ se face o fertilizare corespunz\toare a solului. deosebit de periculo[i. Foarte bune premerg\toare pentru varza de var\ sunt: maz\rea de gr\din\. 1985). Albili]a mic\ (Pieris napi) [i Buha verzei (Mamestra brassicae) Molia verzei (Plutella maculipenais) M\suri de prevenire [i mijloace de combatere Pe suprafe]e mici. ca adeziv 10. p\stârnac. Sinoratox 35 EC 0. STAN. Varza de var\ nu trebuie s\ urmeze dup\ ea îns\[i sau dup\ plante care fac parte din familia Cruciferae. De aceea se alege un teren plan. tratamente (Birlane 10 G 0. Zolone 35 EC 0. N. Sumithion 50 EC 0. Varza de var\ î[i desf\[oar\ vegeta]ia în sezonul de var\. 23 kg CaO [i 27 kg MgO (Mihalache [i colab.6 g/m2 – tratamente la sol înainte de plantare. precum [i cele grele [i acide pe care varza de var\ nu d\ rezultate bune. Strângerea resturilor vegetale dup\ desfiin]area culturii. Decis 25 EC 0. p\trunjel. caracterizat prin cele mai ridicate temperaturi din tot cursul anului.) [i cele din grupa cepei. Ripcord 40 EC 0. se administreaz\ cantit\]ile de 132 . Locul în rota]ia culturilor. Mobilizarea solului [i nivelarea de exploatare nu prezint\ particularit\]i [i se execut\ în acela[i mod ca [i pentru cultura de varz\ timpurie.15% . pentru asigurarea umidit\]ii necesare atât în sol. Metation 50 EC 0.când se depun ou\le sau la apari]ia larvelor) Musca verzei (Delia brassicae) *)Prelucrare dup\ Cîndea. Hostathion 40 EC 0.continuare D\un\torul Fluturele alb al verzei (Pieris brassicae) Albili]a rapi]ei (Pieris rapae). la nivelul în\l]imii plantelor.4%. În scopul asigur\rii elementelor nutritive de care plantele au nevoie. profund [i bogat în humus. cât [i în atmosfer\.2%. ea necesit\ mai multe ud\ri decât varza timpurie. Ar\tur\ adânc\ de toamn\. Solul trebuie s\ fie cu textur\ mijlocie. permeabil [i s\ men]in\ o umiditate cât mai constant\.1%. igien\ cultural\. Rezultate bune se ob]in dup\ legumele de la care se consum\ r\d\cinile tuberizate (morcov. fasolea de gr\din\ [i bobul. imediat dup\ nivelarea de exploatare. Se evit\ solurile prea u[oare.

150 kg sare potasic\ [i 30 t/ha gunoi de grajd semifermentat. se ud\. imediat ce solul s-a zvântat [i se poate intra în câmp sau se lucreaz\ cu combinatorul. pentru combaterea buruienilor pe cale chimic\. În prim\var\ se aplic\ gr\patul terenului.3.2.2). Erbicidarea.2. odat\ cu modelarea propriu-zis\. 20-25 martie [i 1-10 aprilie). Lucr\rile de îngrijire aplicate r\sadurilor de varz\ de var\ sunt 133 . urmând ca. ]inându-se seama de starea de fertilizare a solului [i produc]ia planificat\ (tabelul 10. Modelarea solului se face sub form\ de straturi în\l]ate cu l\]imea la coronament de 94-104 cm. echipat cu corpuri de rari]e. Prin aceast\ lucrare se afâneaz\ solul tasat de ploi [i z\pezi. Componentele amestecului nutritiv folosit pentru repicat sunt prezentate în tabelul 10. Producerea r\sadurilor. Astfel. Se seam\n\ mecanizat cu sem\n\toarea SRS-12 în agregat cu tractorul legumicol L-445 f\r\ cabin\ sau manual (pe suprafe]e mici). acestea se `ncorporeaz\ în sol cu grapa cu discuri GD-3. Tratarea solului contra d\un\torilor se face ca [i la varza timpurie. iar în momentul când acesta se zvânt\ se trateaz\ pentru prevenirea atacului de musca verzei. rigolele s\ fie adâncite. Din acest motiv se procedeaz\ ca la varza timpurie. Sem\natul se efectueaz\ e[alonat. dac\ substratul nu are suficient\ umiditate.LEGUMICULTUR| II îngr\[\minte stabilite pe baza analizelor agrochimice. Modelarea solului. la hectar se aplic\ 300 kg superfosfat. pe patul nutritiv preg\tit în mod asem\n\tor ca în cazul sem\natului. se reduce evaporarea apei [i se distrug buruienile ap\rute. Ar\tura de toamn\ se recomand\ s\ se efectueze în paralel cu distribuirea gunoiului de grajd. În cazul c\ nu s-au efectuat aceste analize. Componentele amestecului nutritiv sunt acela[i ca la varza timpurie. se folosesc doze orientative. folosind 300 grame s\mân]\ pentru producerea r\sadurilor necesare înfiin]\rii unui hectar de cultur\. desp\r]ite de rigole cu deschiderea de 46 cm. Varza de var\. la 5x5 cm. irigându-se de mai multe ori. deschizându-se mai întâi rigolele cu cultivatorul CPS-6. sau cu DR-5. Dup\ distribuirea îngr\[\mintelor chimice. `ncorporarea Treflanului în sol se face cu grapa cu discuri GD-3. în solarii neînc\lzite. Dup\ sem\nat. În vederea înfiin]\rii culturii de varz\ de var\ se folosesc r\saduri în vârst\ de 40-45 zile produse în solarii neînc\lzite sau în r\sadni]e cu înc\lzire biologic\. Preg\tirea semin]elor se face ca la varza timpurie. în 2-3 reprize (15-20 martie. Fertilizarea de prim\var\ se face aplicând 180 kg/ha azotat de amoniu. utilizând rama de sem\nat. înainte de plantare cu 10-14 zile. pentru ca acesta s\ fie incorporat în sol înainte de a suferi pierderi de substan]e nutritive. Repicatul r\sadurilor se face la circa 7-8 zile de la r\s\rire. are nevoie ca rigolele s\ fie mai adânci. se va face folosind acelea[i erbicide [i în acela[i mod ca la varza timpurie.

distan]ate la 60 cm [i la 30 cm între plante pe rând.4). iar cele care se planteaz\ manual se ud\ la cuib. înl\turarea vârfului pivotului. Plantarea se face mecanizat cu ma[ina MPR-5. 10. STAN. concomitent cu efectuarea acestei lucr\ri.N. se fasoneaz\ [i r\d\cinile prin scurtarea la aproximativ 2 cm a ramifica]iilor laterale. ca [i la cele care nu au fost scoase cu suficient p\mânt pe r\d\cini. La r\sadurile nerepicate. Num\rul de ud\ri este mai mare (4-6 ori cu norme de 350-400 m3 ap\/ha). la distan]a de 80 cm [i 22-24 cm între plante pe rând. 4 g/m2. Lucr\rile de îngrijire aplicate culturilor de varz\ de var\ sunt.4).5 plante la m2. se poate face erbicidarea cu Semeron 70WP. revenind o desime de aproximativ 55-60 mii plante/ha (figura 10. iar în gospod\riile popula]iei manual.4 . iar pentru urm\toarele se utilizeaz\ r\saduri produse în solarii. Pentru prima epoc\ de plantare se recomand\ s\ se foloseasc\ r\sad produs în r\sadni]e cu înc\lzire biologic\. în func]ie de umiditatea solului. revenind o desime de circa 5. distribuindu-se circa 0. Plantele se introduc în sol pân\ la prima frunz\ adev\rat\. 134 . dup\ care se mocirlesc. R\sadurile scoase din r\sadni]e sau solarii se fasoneaz\ prin scurtarea frunzelor cu 1/3 pân\ la 1/2 din lungime cu un cu]it bine ascu]it.Schema de `nfiin]are a culturii de varz\ de var\ În gospod\riile popula]iei se recomand\ ca varza de var\ s\ fie plantat\ pe biloane. Înfiin]area culturii se face prin plantarea r\sadurilor. cu specificarea c\. N. în momentul când plantele au 2-3 frunze adev\rate. Fig. MUNTEANU asem\n\toare cu cele de la varza timpurie. R\sadurile plantate mecanizat se ud\ cu ma[ina de plantat. Pe fiecare strat în\l]at cu l\]imea la coronament de 104 cm se planteaz\ câte dou\ rânduri.5-1 litru ap\ la plant\. în perioada 20 aprilie-15 mai (tabelul 10. în 2-3 etape. în general asem\n\toare cu cele de la varza timpurie. Se urm\re[te s\ se realizeze în sol pe întreaga perioad\ a duratei de vegeta]ie a unei umidit\]i de 70-75% din intervalul umidit\]ii active pe o adâncime de 50-60 cm. îns\ prezint\ [i unele particularit\]i.

seara. Fertilizarea de baz\ se face pentru cultura timpurie premerg\toare. aceasta se execut\ la începerea form\rii c\p\]ânilor cu 75 kg/ha azotat de amoniu. Dup\ aceea se execut\ nivelarea de exploatare cu acelea[i ma[ini [i în acela[i mod ca la varza timpurie. În acest mod se reduc pierderile de ap\ prin evaporare [i se feresc plantele de [ocuri fiziologice provocate de apa rece. destul de periculo[i. secar\ mas\ verde etc. Datorit\ d\un\torilor. orz de toamn\. se pot ob]ine peste 60-70 t/ha. Celelalte lucr\ri de între]inere. ceap\ [i usturoi pentru stufat. se efectueaz\ ca la varza timpurie. peste 1 kg/bucat\. se face afânarea solului în vederea nivel\rii. dac\ starea de vegeta]ie a plantelor indic\ c\ mai este nevoie de o fertilizare. Produc]ia este de 20-35 t/ha. a unor epoci intermediare. de regul\. Preg\tirea solului începe înc\ din toamn\.3. noaptea sau diminea]a cât mai devreme. la nevoie. de 1-2 ori între plante pe rând. [i manual. apa s\ se infiltreze în adâncime. 10. astfel ca. borceag. în condi]ii optime de tehnologie. În acest scop. iar o parte s\ fie deja în circuitul plantelor. inclusiv combaterea bolilor [i a d\un\torilor. de 3-4 ori între rânduri. iar momentul de recoltare corespunde periodei 10 iulie-10 septembrie. dup\ ob]inerea recoltelor din culturile respective. c\p\]ânile sunt mult mai mari. e[alonat în 3-4 reprize sau mai pu]ine. 250 kg/ha superfosfat [i 100 kg/ha sare potasic\. care au perioad\ scurt\ de vegeta]ie [i. cele mai bune rezultate se ob]in când se ud\ în zilele noroase. spanac. se interzice amplasarea acestei culturi pe terenuri care în ultimii trei ani au fost cultivate cu varz\ sau alte specii din familia Cruciferae. în acelea[i condi]ii tehnice ca [i la varza timpurie. urmând ca înainte de înfiin]area culturii de varz\ de toamn\ s\ se aplice îngr\[\mintele necesare. care sunt mult mai uniforme. în general. imediat dup\ desfiin]area culturii anterioare. r\mâne suficient timp pentru preg\tirea terenului în vederea înfiin]\rii culturii de varz\ de toamn\. Recoltarea se execut\. pe agrofondul l\sat de cultura timpurie anterioar\. În schimb. pân\ la cre[terea temperaturii. Rezultate bune se ob]in dup\ cartofi timpurii.LEGUMICULTUR| II În timpul verii când. manual. Intervalul de timp dintre recolta timpurie [i cea de var\ se poate acoperi prin înfiin]area. Fertilizarea fazial\ se face când plantele au format 10-12 frunze. 135 .1. distribuindu-se 150 kg/ha azotat de amoniu. în cazul cultivarelor hibride. de[i înaintea verzei se cultiv\ unele plante cu perioad\ scurt\ de vegeta]ie. Locul în rota]ia culturilor. Cultura târzie (de toamn\) Alegerea terenului pentru cultura târzie a verzei se face în acela[i mod ca [i la varza de var\. dar. adic\. Foarte bune premerg\toare pentru varza de toamn\ sunt maz\rea [i fasolea de gr\din\.6. Pr\[itul se efectueaz\ mecanizat. care se manifest\ prin apari]ia de arsuri pe frunze [i sc\derea rezisten]ei plantelor la atacul bolilor.. a[a cum s-a ar\tat. se înregistreaz\ temperaturi ridicate.

Îngr\[\mintele se aplic\ cu cel pu]in 10-14 zile înainte de plantare. Se amenajeaz\ straturi cu l\]imea de 80-100 cm. la varza timpurie.5). 10. Sem\natul se efectueaz\ în cea de a doua decad\ a lunii mai. f\r\ gre[uri [i coame. prin ata[area unei foi de grap\ la plug. Pentru gospod\riile popula]iei. Pe fiecare strat se a[az\ amestec nutritiv în grosime de 7-8 cm. Pe fiecare strat în\l]at se planteaz\ câte dou\ rânduri de varz\ de toamn\ la distan]a de 70-80 cm [i 26-30 cm între plante pe rând.000 . gr\pându-se concomitent. Producerea r\sadurilor. se face fertilizarea cu îngr\[\minte chimice. Bala[a. 4 g/m2. 500 kg superfosfat [i 160 kg sulfat de potasiu. pentru a se putea efectua cu u[urin]\ lucr\rile de între]inere. Modelarea solului se face ]inând cont c\ varza de toamn\ se irig\ cu norme mari de udare. 50 kg P2O5. Se seam\n\ rar. deoarece r\sadul nu se repic\. realizarea a 2-3 fertiliz\ri suplimentare. efectuarea ud\rilor pentru realizarea unui regim de umiditate corespunz\tor. Pentru producerea r\sadurilor se alege un teren ad\postit. care se niveleaz\ [i se taseaz\ u[or. STAN. Între straturi se las\ poteci de circula]ie de 50 cm l\]ime. fertil. Ar\tura de var\ se execut\ uniform.000 plante la ha (fig. N. în vârst\ de 40 zile.N. dac\ este nevoie. cu acelea[i agregate ca [i în cazul ar\turii de toamn\. În vederea înfiin]\rii culturii de varz\ de toamn\ se folosesc r\saduri produse pe straturi amenajate în câmp. 250 kg K2O [i 180 kg CaO (Maier. se m\run]e[te [i se niveleaz\. La hectar se administreaz\: 300 kg azotat de amoniu. Lucr\rile de îngrijire ale r\sadurilor constau în combaterea buruienilor. Preg\tirea semin]elor se face ca la varza timpurie. terenul se modeleaz\ în biloane distan]ate la 60 cm. dup\ desfiin]area culturii timpurii prin discuire [i nivelarea de exploatare. MUNTEANU Vara. 1969. Aceast\ lucrare se execut\ cu acelea[i agregate [i în acela[i mod ca la varza de var\. realizându-se o densitate de aproximativ 45.50. permeabil. Dup\ sem\nat se ud\. în func]ie de fertilitatea natural\ a solului. se dezinfecteaz\. 1973). Se seam\n\ mecanizat cu sem\n\toarea SRS-12 sau manual (pe suprafe]e mici). se afâneaz\. utilizând rama de sem\nat. situat lâng\ o surs\ de ap\ cu debit constant [i prev\zut cu c\i de acces. ]inând cont c\ pentru o produc]ie de 50 t/ha se extrag din sol: 150 kg N. Pentru producerea r\sadului necesar înfiin]\rii unui hectar de cultur\ se folosesc circa 300 grame s\mân]\. Înfiin]area culturii se face prin plantarea r\sadurilor în perioada 15 iunie15 iulie. prevenirea [i combaterea bolilor [i d\un\torilor. cu pânza de ap\ freatic\ la o adâncime de peste 2 m. 136 . Terenul se cur\]\ de resturile vegetale. Tratamentul solului contra d\un\torilor [i erbicidarea se fac cu acelea[i substan]e ca la varza de var\ [i se aplic\ dup\ acelea[i reguli [i cu acelea[i ma[ini. iar în momentul când s-a zvântat se erbicideaz\ cu Semeron 70 WP. Aceasta se face la adâncimea de 20 cm.

Dac\ uniformitatea culturii în momentul recolt\rii este suficient de mare (peste 70-80%). recoltarea se face cu mai mult\ grij\. Lucr\rile de îngrijire aplicate culturilor de varz\ de toamn\ sunt. Plantarea r\sadurilor se face mecanizat sau manual (în gospod\riile popula]iei). Recoltarea se desf\[oar\ în acelea[i condi]ii ca la varza de var\. revenind o densitate de 4 plante/m2.5 . Produc]ia poate fi de 40-60 t/ha. Dac\ între timp au survenit înghe]urile timpurii [i plantele (c\p\]ânile) au înghe]at superficial. dar poten]ialul cultivarelor dep\[e[te 80-100 t/ha. astfel ca produsul comercial s\ fie cât mai pu]in v\t\mat. Condi]ionarea în vederea depozit\rii se va realiza dup\ ce c\p\]ânile recoltate [i-au revenit (s-au dezghe]at complet). .LEGUMICULTUR| II Fig. în general. când plantele au 10-12 frunze [i la începutul form\rii c\p\]ânilor. aplicându-se la hectar câte 100 kg azotat de amoniu. iar fertilizarea fazial\ se face la 10-12 zile de la plantare (dup\ ce plantele s-au prins).6. dar prezint\ unele particularit\]i [i anume: . 10. mai ales în cazul verzei specializate pentru p\strare peste iarn\. Înghe]area c\p\]ânilor în câmp nu afecteaz\ pretabilitatea pentru murat. t\v\lugirea cu t\v\lugul neted. recoltarea se poate realiza mecanizat. înainte de sem\nat se face o gr\pare [i. C\p\]ânile pot avea dimensiuni de pân\ la 6-8 kg. dar începe de la jum\tatea lunii septembrie [i dureaz\ pân\ în luna noiembrie. pân\ la opt (în func]ie de regimul de precipita]ii). concomitent.1.4.deoarece solul trebuie s\ fie foarte bine nivelat [i a[ezat. cu specificarea c\ num\rul ud\rilor este mai mare. 10.Schema de `nfiin]are a culturii de varz\ de toamn\ ~n gospod\riile popula]iei se recomand\ ca varza de toamn\ s\ se planteze pe biloane distan]ate la 60 cm [i la 40 cm între plante pe rând. în acela[i mod [i dup\ acelea[i reguli ca [i la varza de var\. Preg\tirea solului se face ca la varza de var\. Cultura prin sem\nat direct în câmp Alegerea terenului [i rota]ia culturilor se fac ca la varza de var\.nu se mai face modelarea. asem\n\toare cu cele de la varza de var\. Preg\tirea r\sadurilor pentru plantat se face ca la varza de var\. 137 .

iau apa din adâncime. 10. primul r\rit se execut\ când plantele au format 3-4 frunze adev\rate. N. cu adâncime cât mai uniform\ de circa 1 cm [i apoi se face sem\natul manual. m\car 2-3 ani [i de asemenea se va avea în vedere c\ varza nu este. Pentru un hectar de cultur\ sunt necesare 350-400 g semin]e [i circa 55-60 mii plante/ha. Cultura în teren protejat cu materiale plastice Alegerea terenului. Lucrarea se efectueaz\ o singur\ dat\ sau de dou\ ori. Ca premerg\toare sunt preferate: fasolea. Dup\ sem\nat se astup\ semin]ele cu dosul greblei [i se t\v\luge[te cu t\v\lugul de mân\. de preferin]\. în func]ie de zona de cultur\.6.Se ud\ mai pu]in deoarece plantele. dar [i sortimentul redus al culturilor în solarii. la distan]a definitiv\ de circa 40 cm plant\ de plant\. pentru a pune semin]ele cât mai bine în contact cu solul [i a ob]ine o r\s\rire uniform\. având un sistem radicular mai profund. Odat\ cu sem\natul se face t\v\lugirea solului cu t\v\lugul neted [i u[or. Dat fiind specificul intensiv. unde nu se pot asigura condi]ii optime (mai ales lumin\. Terenul pe care se va înfiin]a cultura trebuie s\ fie ad\postit natural sau artificial. Se va avea grij\ ca varza s\ nu urmeze tot dup\ varz\. Astfel. Lucr\rile de îngrijire aplicate culturilor de varz\ de toamn\. vârsta r\sadului [i epoca de înfiin]are a culturii. l\sându-le pe cele mai viguroase. Odat\ cu r\ritul se completeaz\ eventualele goluri din cultur\ cu r\saduri ob]inute din r\ritur\. Solul va fi cu textura mijlocie sau u[oar\. printr-o greblare u[oar\.Se face r\ritul plantelor. castrave]ii. Înfiin]area culturii se face prin sem\nat direct în câmp în cea de a doua decad\ a lunii mai (10-15 mai). folosindu-se 0. Culturile premerg\toare. R\sadul se produce. ob]inute prin sem\natul direct în câmp.N. produc]iile fiind acelea[i. ardeii. având grij\ ca semin]ele s\ cad\ pe fundul rigolei la 3-4 cm una de alta. o bun\ premerg\toare (Maier. Sem\natul se realizeaz\ între 10-25 ianuarie. în general. Se seam\n\ mecanizat cu SPC-6. în agregat cu tractorul L-445. sunt asem\n\toare cu cele de la culturile ob]inute prin plantarea r\sadurilor.8-1 kg s\mân]\ la hectar. urmat\ de t\v\lugirea sa cu t\v\lugul de mân\. chiar în perioadele cu mai pu]ine precipita]ii. iar al doilea la circa 10 zile dup\ primul. dup\ s\pat.5. cu unele deosebiri. Recoltarea se realizeaz\ în mod asem\n\tor ca la varza de var\ sau de toamn\. R\sadul se repic\ obligatoriu în 138 . la care se adaug\ o rezerv\ de 6-7 mii plante/ha. SUP-21 sau Saxonia-270. în sere înmul]itor [i mai pu]in în r\sadni]e. la distan]a de 60 cm între rânduri [i adâncimea de circa 1 cm. în luna ianuarie). Producerea r\sadurilor. bine drenat (varza nu suport\ b\ltirea) [i foarte bine aprovizionat cu elemente nutritive. l\sându-se între plante 10 cm. 1969). STAN. MUNTEANU În gospod\riile popula]iei solul se preg\te[te. salata. . ata[at la sem\n\toare. o rota]ie optim\ a culturilor e mai greu de realizat. . În gospod\riile popula]iei se deschid rigole cu marcatorul la distan]a de 60 cm una de alta.1.

C. superfosfat (200-400 t/ha) [i sulfat de potasiu (100-150 t/ha).L. erbicidarea cu Treflan 3 l/ha. (1980). Dup\ 35-45 zile. O temperatur\ ridicat\ duce la alungirea r\sadurilor [i la o sensibilitate ridicat\ dup\ plantare. 60 zile. se acoper\ solariile cu folie de polietilen\. imediat ce terenul permite.4 sau FPP-1.F.65-70 zile. fertilizarea de baz\ cu gunoi de grajd (40-60 t/ha).L. în ghivece sau cuburi nutritive. ceea ce corespunde morfologic fazei de 5-6 frunze [i 12-14 cm în\l]ime.C. care se fixeaz\ apoi cu un nou rând de arcuri [i de ]\ru[i de capete.3). echipat cu rari]e. 10-120C dup\ repicare noaptea. Prim\vara. Preg\tirea terenului. Aten]ie deosebit\ se va acorda regimului de temperatur\. (1984) recomand\ folosirea unui r\sad de 45-55 de zile.LEGUMICULTUR| II faza cotiledonal\. În acest scop. cu cel pu]in 6-8 zile înainte de plantare [i încorporarea cu freza total\ (FPL-1. se execut\ dezinfec]ia solului. iar o temperatur\ prea sc\zut\ stagneaz\ dezvoltarea plantelor. Odat\ cu modelarea se marcheaz\ [i rândurile de plantare. Buz\u (1984) . În func]ie de faza de dezvoltare a plantelor [i de regimul de lumin\. se execut\ o serie de lucr\ri comune tuturor culturilor: defri[area culturii anterioare [i transportul resturilor vegetale.-S. Instalarea ad\postului. R\sadul pentru plantat va avea o vârst\ de circa 50 de zile. gr\parea terenului. repicat la cuburi nutritive. 16-180C pân\ la repicare. înc\ din toamn\. 14-180C dup\ repicare pe timp senin. Maier (1969) [i M\nescu (1972) recomand\ o vârst\ de 50-55 zile. Di]u [i colab.8). 12-140C dup\ repicare pe timp noros. Dup\ aceste lucr\ri se procedeaz\ la modelarea terenului. 6-80C. cu 10-12 zile înainte de plantare. Dirijarea factorilor de mediu.C. În acest caz se fixeaz\ arcurile de fier beton peste care se întinde folia. În vederea instal\rii ad\postului se revizuie[te [i se repar\ scheletul solariilor. iar I.4). Modelarea terenului se realizeaz\ prin deschiderea rigolelor cu ajutorul cultivatorului legumicol (CL-2.6 m). sem\natul se realizeaz\ la 10 ianuarie.L. ca [i celelalte lucr\ri de îngrijire. plantele trec la faza juvenil\ [i devin sensibile la vernalizare.8) modificat\ ([asiu de 2. În cazul tunelelor joase de polietilen\. (1975) recomand\ urm\toarele temperaturi: 20-220C pân\ la r\s\rire. 139 . care se încorporeaz\ în sol odat\ cu afânarea profund\ (s\parea) solului cu ma[ina de s\pat solul (MSS-1. I.P. conform schemei de înfiin]are a culturii. Cu circa dou\ s\pt\mâni înainte de plantare [i când nu exist\ (mai ales pentru solariile bloc) pericolul unor ninsori abundente. Vâlceanu [i colab. fixarea ad\posturilor se realizeaz\ dup\ înfiin]area culturii.F. [i realizarea brazdelor cu ma[ina de modelat solul (MMS-2. se execut\ în mod asem\n\tor ca [i la cultura timpurie pentru câmp.

De regul\.C. tunelul de polietilen\ s-a montat pe fiecare band\ în parte. implicit. respectiv 30x30 în ad\posturi joase temporare (Voican. elaborat\ de I.C. realizând o densitate de 85. (1969. irigarea prin brazd\ a culturii [.P. N.000 plante la hectar. 30 a III-a [i 5 a IV-a) [i au conchis c\ pentru solarul tunel cea mai bun\ epoc\ pentru zona sudic\ este 15-16 martie.8): 70x25 cm pe teren modelat în brazde de 140 cm pentru solariile bloc [i (40+56)x30 cm pe teren modelat în brazde de 96 cm. Ceau[escu [i colab. L.000 plante la hectar.9): (50+90)x25 cm pe teren modelat în brazde de 140 cm. folosind schema 57+46+94+57 cm. asigurând o densitate de 57.a. Tot pentru tunele joase.P. MUNTEANU Înfiin]area culturii. cu distan]a între plante pe rând de 40 cm. 1981. realizând densit\]i de 57.L.b) au folosit pentru tunelele joase o schem\ de plantare în benzi de câte trei rânduri. atât în solariile bloc. dar în zona de nord-est. de vârsta r\sadului [i de al]i factori. (cu l\]imea de 5. 10. [i 20-25 martie pentru celelalte zone.6) În ad\posturile joase. 1984) au recomandat mai multe scheme [i densit\]i. Epoca de plantat este un element tehnic esen]ial la înfiin]area culturii. Epoca variaz\ în func]ie de zona de cultur\. STAN. M\nescu (1972) recomand\. Buz\u.000 plante/ha în solariile bloc [i 59.C.N. F. 1984). Tehnologia cadru recomand\ schemele (fig. de tipul de ad\post.000 plante la hectar. precizeaz\ ca epoci de plantare 1-10 martie pentru zonele din vestul [i sudul ]\rii.7).L. Cobâla[ (1978) recomand\ ca densitate optim\ 50-60 mii plante la hectar. Maier [i colab. pentru tunele joase epoca 5-10 martie. 1984).000 plante/ha pe teren nemodelat (fig. (1978) au experimentat patru epoci de plantare în solarii tunel [i solarii bloc (15 a III-a. Stan [i Savi]chi (1977) recomand\ epoca 25 martie. înfiin]area culturii pe biloane f\cute din toamn\. plantându-se la 35x30 cm în solariile bloc [i tunelele înalte [i.P.40 m). C.000).000 plante în solariile tunel (fig. 1981). 10. Vidra [i S. cât [i în tunele (cu deschiderea de 3 m). În func]ie de tipul solarului s-au adaptat diferite scheme [i.C.L. În cazul tunelelor se recomand\ plantarea în benzi la 50-60 cm.L. cu câte dou\ rânduri la 90 cm (I. a.000-110.000 plante la hectar (I.000 [i respectiv 60. posibilitatea mecaniz\rii unor lucr\ri ale solului.000 plante la hectar. densit\]i de înfiin]are a culturii. asigurând circa 53.F. pentru solariile tip I. densit\]ile recomandate sunt de 57. 1978. pe brazde u[or ridicate. 10. 140 . Institutul de Cercet\ri pentru Legumicultur\ [i Floricultur\ Vidra [i Sta]iunea de Cercetare [i Produc]ie Legumicol\ Buz\u (1975.. În condi]iile din sudul ]\rii. Buz\u (1981). Pentru cultura în tunele joase se recomand\ schema (fig.L. Tehnologia cadru. realizând o densitate de 50. Cobâla[ [i colab. folosirea intensiv\ a terenului.S. Maier(1969) recomand\. Buz\u. (1980) recomand\ scheme de plantare adaptate la dimensiunile constructive ale ad\postului.C.F.L.C. la distan]a 30x30 cm. la plantare. în solariile bloc.-S. de condi]iile meteorologice. urm\rindu-se asigurarea unui spa]iu optim de nutri]ie a plantelor.000 plante/ha pe teren modelat sau de 71. trebuie s\ se realizeze în aer temperaturi superioare pragului de 5-70C. Densitatea poate fi mai mare (90. 25 a III-a.F. 10. În general s-au folosit scheme ce asigur\ densit\]i de circa 60.

Înainte de plantare.Schemele de plantare a verzei protejate `n solarii tip bloc (a) [i tunele `nalte tip I. 10. în cuiburi sau în rigole. astfel ca plantele s\ aib\ necesarul de ap\ asigurat m\car 4-5 zile de la plantare.C. tasând bine solul. Udarea în 141 .F.6 . (b) Lucrarea de plantat se execut\ manual.LEGUMICULTUR| II a b Fig. îngropând r\sadul pân\ la marginea superioar\ a cubului nutritiv sau deasupra acestuia.L. r\sadurile vor fi bine udate.

prima udare se va face imediat dup\ plantare (circa 1 l ap\/plant\). temperatura poate varia cu câteva grade în plus fa]\ de temperatura exterioar\ (pe timpul nop]ii sau pe vreme noroas\). acoperirea cu folie de polietilen\. cum sunt temperatura [i umiditatea atmosferic\. altfel c\p\]ânile sunt alungite [i afânate sau nu se mai formeaz\. În acela[i timp. reglarea acestora în limite normale este adesea dificil\. 142 . pân\ la temperaturi de peste 400C pe timp cu insola]ie puternic\. mai ales când temperatura ridicat\ este asociat\ cu seceta.Schemele de plantare a verzei `n tunele joase pe teren nemodelat (a) [i pe teren modelat (b) Reglarea regimului factorilor de mediu.N. de exemplu. datorit\ condi]iilor tehnico-constructive ale solariilor (tipul de solar. lipsa agentului termic. comparativ cu serele din sticl\. Dac\ totu[i este nevoie. pentru a nu r\ci solul [i întârzia astfel prinderea [i pornirea în vegeta]ie. Cultura de varz\ din solarii este supus\ unor varia]ii relativ mari ale unor factori de mediu. a b Fig. posibilit\]ile reduse de aerisire). MUNTEANU continuare se aplic\ la plant\. STAN. N. 10-7 . Din aceste considerente. temperatura nu trebuie s\ dep\[easc\ 20-240C în timpul zilei [i 14-160C noaptea. Pentru cultura de varz\. temperaturile prea sc\zute (sub 8-100C) timp îndelungat produc vernalizarea plantelor [i reducerea procentului de plante care leag\ c\p\]âni. În acela[i timp.

umiditatea relativ\ fiind men]inut\ pe cât posibil în limitele de 70-85%.LEGUMICULTUR| II a b Fig.Schemele de plantare a verzei `n solarii bloc (a) [i solarii tunel (b) (adaptat dup\ I.8 .F.L. Buz\u. 10.P. În cazul temperaturilor prea mari. sc\derea acestora se realizeaz\ prin deschiderea solariilor tunel la capete (burdufuri) [i deschiderea 143 .C. 1984) Reglarea temperaturii (a celei ridicate) se realizeaz\ concomitent cu reglarea regimului aerohidric.C.-S.L.

La nevoie. melcii f\r\ cochilie (Lymax). provocate mai ales de atacul unor d\un\tori din sol. Tratamentele se efectueaz\ mecanizat sau manual.L. 10. (I. de regul\ prin brazde. p\duchele cenu[iu (Brevicoryne brassicae) [i. astfel încât solul s\ aib\ o umiditate de 70-75% din I.C.P. Buz\u. Se aplic\. la ambele tipuri constructive. Combaterea buruienilor [i men]inerea afânat\ a solului se realizeaz\ prin 2-3 pra[ile mecanice. – S. care se completeaz\ cu pra[ile manuale. MUNTEANU lateralelor [i frontoanelor la solariile bloc. Probleme deosebite ridic\ d\un\torii: musca verzei (Chorthophila brassicae).N. La circa 3-5 zile de la plantare se completeaz\ eventualele goluri.L. O lucrare deosebit de important\ este irigarea. cu care ocazie se refac rigolele de udare. Combaterea bolilor [i d\un\torilor se realizeaz\ prin 3-5 tratamente fitosanitare. 1981) În cazul temperaturilor sc\zute. folosind ma[ini [i aparate specifice. La tunelele joase.C. 1984). În timpul vegeta]iei se execut\ 1-2 fertiliz\ri.L. aplicându-se o cantitate total\ de 300-400 kg/ha azotat de amoniu sau 350-450 kg/ha Complex III. se ridic\ folia pe lateral ori se scoate complet de pe ad\post. prin ridicarea pe lateral\ a foliei.9 . Buz\u. Lucr\rile de îngrijire. în func]ie de condi]iile de mediu.U. N.C.A. în func]ie de dotarea tehnic\. aerisirea se face în intervale scurte de timp.F. reglarea temperaturii [i umidit\]ii se realizeaz\ relativ u[or.-S. buha verzei (Mamestra brassicae). în cazuri deosebite se poate face o dubl\ protejare a culturii prin acoperirea rândurilor de plante cu tunele joase de polietilen\.F.Scheme de `nfiin]are a culturii de varz\ protejat\ cu tunele joase (adaptat dup\ I. molia verzei (Plutella brassicae). Fig. uneori. se practic\ ferestre de aerisire în pere]ii laterali sau.P. De asemenea. fluturele alb al verzei (Pieris brassicae). ori folosind motocultorul. atât cât s\ reduc\ umiditatea prea mare a aerului. spre sfâr[itul perioadei. 144 . 6-9 ud\ri.L. STAN. Principalele lucr\ri de îngrijire sunt comune cu cele de la cultura din teren neprotejat. efectuate cu freza legumicol\ (FPL-4) [i cultivatorul legumicol. cu norme de 200-300 m3/ha. Îngr\[\mintele se `ncorporeaz\ cu ocazia pra[ilelor.C.

Particularit\]i botanice [i biologice Varza ro[ie pentru c\p\]ân\ nu difer\ de varza alb\ decât prin culoarea tipic\. de asemenea. Intensitatea culorii depinde de concentra]ia în pigment. Familia Cruciferae 10.2. Maier. f. 10. 1965.10). Este cunoscut\ în cultur\ din aceea[i perioad\ (secolele XII-XIII). Radu. din mai pân\ în iunie. 10. 10. în func]ie de maturarea c\p\]ânilor. determinat\ de prezen]a unui pigment antocianic în sucul vacuolar (fig. are o întrebuin]are mai redus\ în alimenta]ia omului.LEGUMICULTUR| II Recoltarea se execut\ în 3-5 reprize. practic. Celelalte elemente care confer\ importan]\ economic\ [i senzorial\ nu difer\ esen]ial fa]\ de varza alb\. aceea[i ca la varza alb\. în func]ie de tradi]ie [i de cerin]ele pie]ei.1. Culoarea ro[ie se transmite intermediar (semidominant) într-o încruci[are varz\ alb\ x varz\ ro[ie (Dickson [i Wallace. fiind folosit\ doar pentru prepararea salatelor proaspete sau marinate. capitata L. corespunz\tor cu epoca de înfiin]are [i zona de cultur\. dar pe o suprafa]\ mult mai restrâns\. Importan]a culturii Varza ro[ie. fiind superioar\ [i net mai economic\ decât produc]ia de varz\ timpurie din teren neprotejat (Cobâla[. De obicei. Produc]ia variaz\ între 2050 t/ha.2. e[alonându-se pe o perioad\ de circa trei s\pt\mâni. simple sau asortate. 10.2.2. de gustul mai apetisant. în toate zonele legumicole. 1986). 1969.3. 1969. Originea [i aria de r\spândire Varza ro[ie sau varza ro[ie pentru c\p\]ân\ are aceea[i origine filogenetic\ [i s-a format în acela[i areal sau centru genetic. eventual. Valoarea alimentar\ a verzei ro[ii este. rubra L. VARZA RO{IE Brassica oleracea var. 1978. La noi în ]ar\ este întâlnit\ în cultur\ al\turi de varza alb\. Valoarea sa senzorial\ specific\ este determinat\ de culoarea ro[ie [i. 1973). se cultiv\ numai în sistemele de varz\ de var\ [i de toamn\.2. 145 . Aria de r\spândire a acestei variet\]i coincide cu cea a verzei albe. de[i difer\ de varza alb\ pentru c\p\]ân\ numai prin culoare. în teren neprotejat. se mai poate folosi la prepararea unor conserve.

solicit\ cantit\]i medii spre mari fa]\ de elementele nutritive [i reac]ioneaz\ pozitiv la fertilizarea cu gunoi de grajd. În România s-au cultivat câteva soiuri.aspectul general antocianului în celule. al plantei. Tehnologia de cultivare Varza ro[ie pentru c\p\]ân\ se cultiv\. cerin]e maxime fa]\ de ap\ având în faza de cre[tere a c\p\]ânii. de exemplu. 10. 10.2.4. 10. cu c\p\]âni globulos-alungite. profunde. MUNTEANU 10. ca varz\ târzie (de toamn\). practic. de culoare violet\ [i foarte îndesate. Fenomenul de vernalizare este prezent [i se realizeaz\ în acelea[i condi]ii ca la varza alb\.aspectul c\p\]ânii Semin]ele germineaz\ optim la 18-200C. dar în prezent se cultiv\ soiul Cap de Negru. începând cu 0 temperaturi de 5-6 C. STAN. Soiuri Sortimentul de cultivare este relativ redus la noi în ]ar\.6.Varza ro[ie: 1 .N. întârzierea leg\rii c\p\]ânilor [i formarea de c\p\]âni mici [i afânate. Temperatura optim\ de cre[tere [i dezvoltare este de 16-200. inclusiv popula]ii locale sau soiuri ameliorate (Ro[ie de Arge[). dar în ultimul timp nu este de neglijat. lumina joac\ un rol relativ redus. este mult mai larg [i specializat în cultivare cu polenizare liber\ [i hibrizi F1. cu un poten]ial de produc]ie de 25-30 t/ha. 146 . de obicei. necesit\ soluri mijlocii. Plantele sunt foarte viguroase. identice cu cele ale verzei albe: nu suport\ seceta [i b\ltirea. de origine german\. Din literatura de specialitate rezult\ c\ varza ar fi pu]in mai rezistent\ la temperaturile sc\zute.10 .2. Temperatura. Acest soi este tardiv. care asigur\ recolte dup\ 10-15 septembrie. conform cerin]elor pie]ei. iar peste 250C se observ\ o evident\ reducere a procesului de cre[tere. Cerin]ele fa]\ de ceilal]i factori sunt. Rela]iile cu factorii de mediu Varza ro[ie prezint\ cerin]e asem\n\toare cu varza alb\ fa]\ de factorii de mediu. datorit\ prezen]ei Fig. dar lipsa acesteia determin\ alungirea exagerat\ a r\sadurilor. 2 . reavene [i fertile. N.2. ob]inerea de recolt\ [i valorificarea acesteia în timpul verii. dar în Europa. Se pare c\ are totu[i o rusticitate mai ridicat\. înc\ din perioada 1950-1960.5. având o perioad\ de vegeta]ie de 170-180 de zile. cu destina]ie pentru consum de var\ [i toamn\ (cu textur\ mai fin\) [i pentru p\strare din iarn\ pân\ în prim\var\ (cu textur\ [i fermitate ridicate).

ceea ce asigur\ o densitate de 55. Fig. se planteaz\ dou\ rânduri.11). Înfiin]area culturii. cultura târzie. Varza ro[ie se cultiv\ dup\ acelea[i premerg\toare ca [i varza de toamn\. trebuie s\ se respecte cu stricte]e epoca de înfiin]are a culturii. cu l\]imea la coronament de 104 cm. Pe fiecare strat în\l]at. se administreaz\ la 1 hectar: 100 kg azotat de amoniu.11 . cu deosebirea c\ la fertilizarea de baz\ dozele de îngr\[\minte sunt pu]in diferite. Lucr\rile de îngrijire aplicate culturii se fac ca la varza alb\ de toamn\.2).000-60. mai devreme în regiunile nordice [i mai târziu în cele sudice. determinat\ prin cartarea agrochimic\. realizându-se o densitate de 55. Ca urmare. orientativ. înfiin]area culturii de varz\ ro[ie se face prin plantarea r\sadurilor în perioada 10 iunie-10 iulie (tabelul 10.000 plante la ha (fig. Preg\tirea r\sadurilor pentru plantare [i plantarea acestora se execut\ ca la varza alb\ de toamn\. 10. Pentru plantare se folose[te un r\sad în vârst\ de aproximativ 40 zile. Plantarea mai târzie duce la ob]inerea unui procent însemnat de c\p\]âni afânate. În func]ie de modul de cultur\ [i zon\. Preg\tirea semin]elor [i producerea r\sadurilor se realizeaz\ ca la varza alb\ de toamn\.LEGUMICULTUR| II Alegerea terenului pentru cultura de varz\ ro[ie se face dup\ acelea[i criterii ca la varza alb\. 10. iar unele plante nu formeaz\ c\p\]âni. Contraindicate sunt terenurile care în ultimii trei ani au fost cultivate cu varz\ sau alte specii din familia Cruciferae.000 plante/ha. distan]ate la 80 cm [i 22-24 cm între plante pe rând. diferind numai dozele de îngr\[\minte aplicate în cursul vegeta]iei [i anume: când plantele au 10-12 frunze se administreaz\ 100 kg/ha azotat de amoniu [i 50 kg/ha 147 .Schema de `nfiin]are a culturii de varz\ ro[ie În gospod\riile popula]iei se recomand\ ca varza ro[ie s\ se planteze pe teren plan sau pe biloane la 60 cm [i 30 cm între plante pe rând. 400 kg superfosfat [i 150 kg sare potasic\. Locul în rota]ia culturilor. În func]ie de fertilitatea natural\ a solului. Preg\tirea solului se face ca la varza alb\ de toamn\.

10. cât [i în anul al doilea (fig. cultura este practic necunoscut\. 148 . dar în mod deosebit pentru consum în stare proasp\t\ ca salat\ crud\. în vederea consumului în stare proasp\t\. Datorit\ fine]ii. Aceast\ varietate a ap\rut prin selec]ie.3.N. Produc]ia ce se realizeaz\ variaz\ în jurul valorii de 20 t/ha. de[i au fost tendin]e de introducere dirijat\ în perioada 1975-1985. 10. În România. atât în anul întâi. [i se numea varz\ nem]easc\ sau varz\ b\[icat\. N. var. dar poten]ialul sortimentului actual este de peste 40 t/ha. salata de varz\ crea]\ este foarte apreciat\ în ]\rile din vestul Europei. Particularit\]i botanice [i biologice Varza crea]\ este o varietate bienal\. La noi în ]ar\.2. MUNTEANU sare potasic\.3. dar pe suprafe]e relativ mici. Familia Cruciferae 10. ierboas\ în faza de plant\ tân\r\. recoltarea se va face cu mai mult\ grij\ pentru a nu v\t\ma plantele. Modul de folosire este asem\n\tor verzei albe timpurii sau de var\. Forme asem\n\toare cu varza crea]\ de ast\zi au ap\rut pentru prima dat\ într-o regiune din jurul localit\]ii Savoya (din Elve]ia).3. Dac\ s-ar cultiva în România pe suprafe]e mai mari s-ar demonstra valoarea sa alimentar\. bullata D. Recoltarea se efectueaz\ în mod asem\n\tor recolt\rii verzei albe de toamn\. Se cultiva în lume mai ales în ]\rile vest-europene. în secolul al XVI-lea.12). Importan]a culturii Aceast\ cultur\ are o importan]\ redus\ la noi în ]ar\. 10.3. Originea [i aria de r\spândire Varza crea]\ (varza Savoy sau varza de Milano) provine din aceea[i varz\ s\lbatic\ din care provine varza alb\ de c\p\]ân\.1. de[i apare r\zle] în zona de vest a ]\rii. VARZA CREA}| Brassica oleracea var. Deoarece o mare parte din varza ro[ie se va p\stra peste iarn\. sabauda L. 10. cu tendin]e de lemnificare a r\d\cinii [i tulpinii în fazele de plant\ adult\. sin. în urma muta]iilor naturale de la varza alb\ de c\p\]ân\. fr\gezimii [i suculen]ei frunzelor c\p\]ânii. numai dac\ starea de vegeta]ie a plantelor este necorespunz\toare [i indic\ ca absolut necesar\ aceast\ lucrare. în secolele XVIII-XIX. ca [i celelalte valen]e care confer\ importan]\ verzei de c\p\]ân\. STAN. varza crea]\ a p\truns prin zonele din vest.3.C. La formarea c\p\]ânilor se mai aplic\ 75 kg/ha azotat de amoniu.

ap\ [i aprovizionare cu elemente nutritive. cu calit\]i organoleptice [i valoare alimentar\ comparabile cu soiurile din sortimentul mondial. 3 . Culoarea frunzelor exterioare este verde de diferite nuan]e sau.Varza crea]\: 1 . planta se aseam\n\ cu varza pentru c\p\]ân\.5. C\p\]ânile au o fermitate mai redus\. chiar ro[ie-violacee. acele condi]ii care s\ confere c\p\]ânilor fine]e. cu foliajul verde închis. De aceea. la cultivarele mai noi. veziculoase pe fa]a superioar\ [i o re]ea deas\ de alveole pe fa]a inferioar\. Acesta a fost creat la I. 1985).L. crocan]\ [i gust pl\cut. 10. se vor asigura. 10.3.F. cu un poten]ial de produc]ie de 30-40 t/ha. cu prioritate. Soiuri Sortimentul de soiuri cu polenizare liber\ [i hibrizi este suficient de diversificat în ]\rile în care aceast\ varietate este mai bine cunoscut\.LEGUMICULTUR| II Fig. este semitardiv. Rela]iile cu factorii de mediu Varza crea]\ are preten]ii asem\n\tore fa]\ de factorii de mediu ca varza pentru c\p\]ân\. condi]iile de sol. fr\gezime. interfertil\ cu celelalte variet\]i de Brassica oleracea. 149 . 2 .3. Faptul c\ se folose[te aproape exclusiv pentru salat\. la nivel optim. de care totu[i difer\ prin frunzele puternic încre]ite între nervuri.c\p\]âna. În România se cultiv\ de mult\ vreme soiul Vorbote. soiul românesc Marilena.C. cu ridic\turi convexe. 4 . Aceste caracteristici confer\ frunzelor din c\p\]ân\ fine]e [i suculen]\. Aceast\ varietate este alogam\.frunza din partea superioar\ a rozetei. la circa 15 ani. fiind moi. Vidra. laxe [i înfoiate (Zanoschi [i Toma.12 .sec]iunea prin c\p\]ân\ În cea mai mare parte. se cer asigurate.aspect general. la care s-a ad\ugat. 10.4. cu polenizare entomofil\.

soi [i epoca de recoltat.Schema de `nfiin]are a culturii de varz\ crea]\ În gospod\riile popula]iei se recomand\ ca varza crea]\ s\ se planteze pe biloane.000 plante la ha. având în vedere [i soiurile folosite. Pe fiecare strat în\l]at cu l\]imea la coronament de 104 cm se planteaz\ câte dou\ rânduri distan]ate la 80 cm [i 24-28 cm între plante pe rând. Plantarea r\sadurilor se execut\ mecanizat sau manual (în gospod\riile popula]iei). acolo unde se cultiv\ [i. distan]ate la 60 cm [i 30 cm între plante pe rând. STAN.000 plante la ha (fig. Fig.000-55. Contraindicate sunt terenurile care în ultimii trei ani au fost cultivate cu plante legumicole din grupa verzei sau alte specii din familia Cruciferae. N.N. cel mai mult. Tehnologia de cultivare Tehnologia de cultivare a verzei cre]e se aseam\n\ cu cea de la varza alb\ de c\p\]ân\. Preg\tirea solului se execut\ în acela[i mod ca la varza de toamn\.6. Locul în rota]ia culturilor. Înfiin]area culturii se face prin plantarea r\sadurilor în vârst\ de aproximativ 45 zile. tehnologia pentru ob]inerea recoltei toamna. Alegerea terenului. realizându-se o densitate de 55. Plantarea se face în perioada 15 iunie-20 iulie. Preg\tirea semin]elor [i producerea r\sadurilor se realizeaz\ ca la varza de toamn\. în acela[i mod [i dup\ acelea[i reguli ca la varza de var\. realizându-se o densitate de 50. în func]ie de zon\. MUNTEANU 10. Varza crea]\ se cultiv\ dup\ acelea[i premerg\toare ca [i varza de toamn\. 10. Pentru cultura de varz\ crea]\ alegerea terenului se face dup\ acelea[i criterii ca la varza de toamn\. se practic\. La noi în ]ar\.13 .3. 10. în variantele de cultur\ timpurie. Lucr\rile de îngrijire aplicate culturii de varz\ crea]\ sunt asem\n\toare cu cele de la varza de toamn\. 150 . de var\ sau de toamn\. Preg\tirea r\sadurilor pentru plantare se face ca la varza de toamn\.13).

Importan]a culturii Importan]a alimentar\ a verzei de Bruxelles este dat\ de verzi[oarele mici. începând de la cel pu]in 1 kg/bucat\. vitamine [. aceasta are loc în perioada septembrie-octombrie. se aplic\ o udare u[oar\ (150-200 m3/ha) pentru a asigura turgescen]a plantelor. 10. Recoltarea se efectueaz\ pe timp r\coros [i uscat. La început s-a cultivat în }\rile de Jos [i Anglia. La noi în ]ar\ este pu]in cunoscut\. de[i asem\n\toare cu cea a verzei de c\p\]ân\. dar ast\zi se cultiv\ în toat\ lumea unde g\se[te condi]ii favorabile. 6-7% glucide. Calendaristic. 151 . la fel ca la varza de var\ sau de toamn\.LEGUMICULTUR| II Recoltarea se realizeaz\. c\p\]ânile pot avea m\rimi variabile. În func]ie de soi [i cerin]ele pie]ei.3. Aceste verzi[oare sunt folosite pentru prepararea unor produse de lux: verzi[oare marinate. Produc]ia variaz\ în limite relativ largi. pentru ca recolta s\ fie f\r\ urme de sol. 10. probabil prin hibridare [i selec]ie din unele variet\]i cunoscute înc\ din perioada Imperiului Roman. cu 2-3 zile înainte de recoltare.C. Produsul proasp\t con]ine peste 14-15% substan]\ uscat\. Originea [i aria de r\spândire Varza de Bruxelles are acela[i str\mo[ comun cu varza de c\p\]ân\. var. care reprezint\ partea comestibil\.4.a. VARZA DE BRUXELLES Brassica oleracea L.a. gemmifera D.4. Particularit\]i botanice [i biologice Varza de Bruxelles este o varietate bienal\. formate în axila frunzelor. 10. Valoarea caloric\ este de aproximativ 45-50 kcal/100g. are niveluri mult mai ridicate. dar pre]urile de valorificare ridicate ar putea asigura o bun\ eficien]\ economic\. Eventual. în principiu. Valoare alimentar\. verzi[oare pane [. produc]ia este de circa 10 ori mai mic\.2-3. s\ruri minerale.14). pân\ toamna târziu.5% substan]e proteice. întâlnindu-se în unele colec]ii sau gospod\rii particulare. cum ar fi varza de frunze [i varza cu mai multe c\p\]âni.1. cu tendin]a de lemnificare a r\d\cinii [i tulpinii în a doua perioad\ a fazei de vegeta]ie (fig.4. Cultura necesit\ cheltuieli mai mari fa]\ de varza de c\p\]ân\. ierboas\ în faza tân\r\. fiind de 20-40 t/ha.4. dup\ ce se ridic\ roua. verzi[oare în unt. Familia Cruciferae 10. 10. dar mai ales în vestul Europei. dar a ap\rut în cultur\ abia la sfâr[itul secolului al XVIII-lea.2. 3.

MUNTEANU Fig. 2 .Varza de Bruxelles: 1 . înalt\ de 80-100 cm [i groas\ de 3-5 cm. de care depind num\rul. u[or oblic\ în jos. dar mai ales. cu limbul mai mic decât la varza pentru c\p\]ân\. N.4.N. Pe o tulpin\ (plant\) se formeaz\ pân\ la 20-50 de verzi[oare. 1969). grosimea tulpinii. 1972) R\d\cina este asem\n\toare cu cea de la varza pentru c\p\]ân\. în anul al doilea se formeaz\ l\starii floriferi. cu marginile u[or îndoite spre vârf [i adesea gofrat. În zona apical\. Referitor la factorul temperatur\ este important de men]ionat c\ este una dintre cele mai rezistente plante legumicole. cât [i din mugurele terminal. Florile. dar celelalte organe vegetative sunt mult diferite. asem\n\tori celorlalte variet\]i.plant\ cu tulpin\ `nalt\. m\rimea [i calitatea verzi[oarelor. din aceast\ cauz\. pu]in mai rotunjit. Tulpina este erect\. Frunzele sunt pe]iolate. fructele [i semin]ele sunt identice cu cele de la varza pentru c\p\]ân\. Rela]iile cu factorii de mediu Varza de Bruxelles nu are preten]ii speciale fa]\ de factorii de mediu. cu masa variind între 10-30 g. 10. 3 – sec]iune longitudinal\ prin plant\ (C\r\u[. grosimea descre[te de la baz\ spre vârf. nefiind afectat\ în câmp de temperaturi de minus 12-150C (Nieuwhof. comparativ cu varza pentru c\p\]ân\. Atât din verzi[oare.4.plant\ cu tulpin\ joas\. Verzi[oarele au form\ sferic\ [i evolueaz\ din mugurii axilari ai frunzelor printr-un proces de învelire ca la varza comun\. 10. La planta matur\ din primul an frunzele au o pozi]ie orizontal\. mai ales în 152 . Vigoarea plantei este apreciat\ dup\ în\l]imea. STAN. Frunzele sunt prinse pe un verticiliu continuu.14 . tulpina se termin\ cu un mugure vegetativ.

profund. fertil [i semiargilos. verzi[oarele r\mân mici [i înfoiate. se face afânarea solului în vederea nivel\rii de între]inere. tulpina de 70-80 cm. datorit\ masei vegetative. cu vigoare medie spre mare.. pe cât posibil. pân\ în momentul realiz\rii în\l]imii specifice a tulpinii sau a efectu\rii cârnitului. Fertilizarea de baz\ se face cu circa 30 t/ha gunoi de grajd bine descompus. Prim\vara. În mod special se va avea grij\ ca terenul s\ asigure. la ha administrându-se 100 kg azotat de amoniu.6.LEGUMICULTUR| II zonele cu tradi]ie. deschiderea rigolelor pentru 153 .. Afânarea solului se execut\ uniform la 7-12 cm adâncime. Tehnologia de cultivare Alegerea terenului [i rota]ia culturilor sunt asem\n\toare culturii de varz\ pentru c\p\]âni. un rol important în realizarea unor recolte performante îl au solul [i elementele nutritive. Vernalizarea. mai ales. dar durata acestui proces dureaz\ o perioad\ mai lung\ de timp (pân\ la 10-12 s\pt\mâni). dar [i datorit\ portului [i în\l]imii care expun plantele la curen]ii de aer ce favorizeaz\ pierderea apei. 1971). În ]ara noastr\ este cunoscut [i se cultiv\ de peste 40 de ani soiul Târzie de Amager. la sfâr[itul lunii mai. o protejare natural\ fa]\ de vânturile puternice. datorit\ habitusului [i perioadei de vegeta]ie (mai lung\). Perioada lung\ de vegeta]ie necesit\ mai multe fertiliz\ri faziale. 300-400 kg superfosfat [i 150 kg sare potasic\ (Voinea M. poten]ialul de produc]ie este de 250-300 g/plant\. Marinescu N. 10. nivelarea de exploatare. care asigur\ o mai bun\ fixare a plantelor. dup\ recoltarea culturii anterioare timpurii se execut\: afânarea solului prin discuire (dou\ treceri). De asemenea. cu care ocazie se încorporeaz\ [i resturile vegetale de la cultura anterioar\. În continuare se execut\ nivelarea de exploatare cu acelea[i ma[ini [i în acela[i mod ca la varza timpurie. cu textur\ ridicat\ [i bine învelite. Elementele nutritive sunt necesare în cantit\]i mai mari. Soiuri Sortimentul de cultivare cu polenizare liber\ [i. solul trebuie s\ fie bine structurat. se realizeaz\ în acelea[i condi]ii ca la varza pentru c\p\]âni.4.5. hibride este deosebit de bogat în ]\rile din nord-vestul Europei. datorit\ temperaturilor sc\zute (4-80C). În caz de secet\. care este tardiv (180-200 zile). ar\tura la 20-25 cm cu gr\pare concomitent\. cultura poate r\mâne peste iarn\ în câmp. în caz de vânturi puternice. Apa trebuie asigurat\ în cantit\]i mari. verzi[oarele sunt mari. fertilizarea cu îngr\[\minte chimice. evident superioare celei de la varza de c\p\]ân\. Toamna.4. care se încorporeaz\ odat\ cu ar\tura de baz\ executat\ la adâncimea de 28-30 cm. Preg\tirea solului. Mai recent se cultiv\ soiul Hercules. imediat dup\ recoltarea culturii anterioare. Astfel. 10.

modelarea solului sub form\ de straturi în\l]ate cu l\]imea la coronament de 104 cm. 10. care vor fi protejate pân\ la r\s\rirea plantelor cu folie de polietilen\. Plantarea mai târzie duce la ob]inerea de plante care nu formeaz\ verzi[oare pân\ la sosirea iernii. . N. Lucr\rile de îngrijire aplicate r\sadurilor sunt asem\n\toare cu cele de la varza de toamn\. Tratamentul solului contra d\un\torilor [i erbicidarea se efectueaz\ cu acelea[i substan]e ca la varza de var\ [i se aplic\ dup\ acelea[i reguli [i cu acelea[i ma[ini.15 . cât [i în timpul form\rii [i cre[terii verzi[oarelor de trei ori (la fiecare udare se vor aplica câte 400 m3 ap\ la ha). Preg\tirea semin]elor se face ca la varza timpurie. MUNTEANU modelat solul. Dup\ aproximativ 45 zile de la r\s\rire. Înfiin]area culturii se face prin plantarea r\sadurilor în perioada 1-15 iunie. În vederea producerii r\sadurilor de varz\ de Bruxelles se seam\n\ pe straturi reci.000 plante la ha (fig. Lucr\rile de îngrijire aplicate culturii de varz\ de Bruxelles sunt: . Producerea r\sadurilor.Schema de `nfiin]are a culturii de varz\ de Bruxelles Preg\tirea r\sadurilor pentru plantare [i plantarea propriu-zis\ se execut\ în acela[i mod ca la varza de var\.15). în timpul cre[terii rozetei de cinci ori.fertilizarea fazial\ se face de 2-3 ori [i anume: când plantele au 1012 frunze.udarea culturii pe rigole lungi: la plantarea [i dup\ plantarea r\sadurilor de dou\ ori. dac\ starea de vegeta]ie a plantelor indic\ c\ mai este necesar\ o fertilizare 154 . administrându-se 100 kg/ha azotat de amoniu. Fig 10. în momentul când au început s\ se formeze verzi[oarele se aplic\ cea de-a doua fertilizare fazial\ cu 100 kg/ha azotat de amoniu [i 150-200 kg/ha sulfat de magneziu. r\sadurile sunt bune de plantat. Sem\natul se efectueaz\ în a doua decad\ a lunii aprilie. STAN. R\sadurile nu se repic\. Pe fiecare strat în\l]at se planteaz\ dou\ rânduri distan]ate la 80 cm [i se asigur\ aproximativ 33 cm între plante pe rând. amenajate în câmp. realizându-se o densitate de circa 40.N.

Recoltarea se realizeaz\ toamna mai târziu. în acest sens. Originea [i aria de r\spândire Originea acestei variet\]i se g\se[te în câteva ramuri filetice ale verzei s\lbatice (B. afirm\ c\ varza pentru frunze este cea mai veche varietate cunoscut\ 155 . pentru a gr\bi maturarea verzi[oarelor. pân\ la 10-12 t/ha. soteuri sau piureuri. salate fierte – folosite ca garnitur\. 1977. Produc]iile variaz\ de la 5-7 t/ha. acephala D. e[alonat.LEGUMICULTUR| II aceasta se efectueaz\ în faza de cre[tere a verzi[oarelor cu 100 kg/ha azotat de amoniu. când verzi[oarele sunt bine formate. superior verzei de c\p\]ân\ [i asem\n\tor verzei de Bruxelles. 1992). Una din acestea const\ în înl\turarea frunzelor din zona cu verzi[oare [i t\ierea sau ruperea verzi[oarelor. Valoarea alimentar\ este dat\ de con]inutul ridicat în substan]\ uscat\. când vegetarea practic înceteaz\ sau mai devreme.1992).. Celelalte lucr\ri de între]inere.5. unde urmeaz\ recoltarea propriu-zis\ a verzi[oarelor (Cutliffe. La prima exist\ câteva variante tehnice. ~n cadrul acestei variet\]i exist\ [i forme pentru furaj sau decorative.1. O alt\ variant\ are în vedere înl\turarea tuturor frunzelor [i a vârfului plantelor f\r\ verzi[oare [i t\ierea cu cu]itul sau securea a tulpinilor de la baz\. Recoltarea cu combina se realizeaz\ pe suprafe]e mari. citat de Savi]chi [i colab. taie tulpinile de la baz\ [i conduce tulpinile la un dispozitiv special pentru desprinderea verzi[oarelor de pe tulpin\ (Iatka. Olanda [i alte ]\ri din nord-vestul Europei. 1967. silvestris).5.C. Cantitatea mare de recolt\ la unitatea de suprafa]\ îi asigur\ accesibilitate grupurilor mari de consumatori. var. Familia Cruciferae 10. Importan]a culturii Varza pentru frunze se cultiv\ pentru frunzele sale din care se prepar\ salate verzi simple sau asortate.5. citat de Savi]chi [i colab. Beceanu (1995). în a doua jum\tate a lunii septembrie. pân\ spre vârful tulpinilor. o bun\ comercializare pe pia]\. se aplic\ ca la cultura de varz\ de toamn\. recoltarea se poate e[alona pe toat\ perioada de iarn\. prin ruperea cu mâna. Combina înl\tur\ frunzele [i vârfurile plantelor. fiind. Dac\ temperaturile din timpul iernii nu scad sub minus 12-150C. 10. 10. . VARZA PENTRU FRUNZE Brassica oleracea var.o. Lucrarea se efectueaz\ manual sau mecanizat cu combine speciale. supe. pe baza unui larg studiu bibliografic. Culoarea verde a frunzelor confer\ preparatelor culinare un aspect atr\g\tor.înl\turarea vârfului plantelor (cârnirea). Tulpinile se transport\ în magazii sau depozite.2. o legum\ tradi]ional\ în Anglia. în func]ie de cerin]ele pie]ei. inclusiv combaterea bolilor [i a d\un\torilor.

pe]iolate. fructele [i semin]ele se formeaz\ în al doilea an de via]\ al plantei [i sunt asem\n\toare cu cele de la varza alb\ pentru c\p\]ân\. brun-violet. din mugurii axilari. fiind folosit\ de vechii greci [i romani. cuprinse între 120-150 cm. Culoarea frunzelor variaz\ în func]ie de soi. Marginile limbului sau lobilor sunt foarte puternic încre]ite [i de aceea întreaga frunz\ are aspect gofrat. violaceu.plant\ cu tulpina scund\ (Murtazov. Particularit\]i botanice [i biologice Varza pentru frunze se deosebe[te esen]ial de celelalte variet\]i prin faptul c\ frunzele nu se suprapun una peste alta pentru a forma o c\p\]ân\ [i nu are organe metamorfozate.N. asem\n\tor celorlalte variet\]i prezentate.Varza pentru frunze: rozet\ mare de frunze [i 1 .plant\ cu tulpina `nalt\.16 . în func]ie de soi. MUNTEANU [i cultivat\. penat lobat. Frunzele sunt simple. Este o plant\ bienal\.5. dar superficial. Vechimea sa este confirmat\ [i de faptul c\ este prezentat\ chiar [i în mitologia greac\.3. N. fiind întâlnit\ în unele gr\dini familiale [i colec]ii. cu în\l]imi variabile. STAN. 10. devine în zilele noastre o varietate consacrat\ [i de evident\ importan]\ în cultur\ numai în ]\rile nord-vest europene. 1971) reprezint\ partea recoltabil\ pentru consum. 10. Formele cu frunze colorate sau pestri]e se folosesc ca ornamentale. penat fidat pân\ la sectat ori aproape întreg. în primul an se aseam\n\ cu varza de Bruxelles (fig. Tulpina este cilindric\. Suprafa]a limbului poate fi pronun]at gofrat\.16). 156 . Prin faptul c\ prezint\ o tulpin\ înalt\. mari. pu]ine r\d\cini ajungând în profunzimea solului. Limbul frunzelor poate fi lirat. se pot forma ramuri scurte. iar uneori pestri]. cu polenizare entomofil\. Frunzele din vârful plantei formeaz\ o Fig 10. frunzele pot fi colorate în verde. Sistemul radicular este puternic dezvoltat. Din punct de vedere al biologiei florale [i aceast\ varietate este alogam\. frunzele bazale [i mijlocii cad r\mânând pe tulpin\ urmele lor de forma unor cicatrici. 2 . Florile. În ]ara noastr\ este pu]in cunoscut\ [i cultivat\. dispuse altern [i distan]at între ele. De[i era o plant\ cunoscut\ [i cultivat\ în ]\rile din zona Mediteranei [i din Europa de Vest [i Central\. Pe axul principal. Formele pentru furaj au frunzele netede. Astfel. Odat\ cu îmb\trânirea plantei.

4. se situeaz\ în limitele a 16-180C.5. [i în cazul verzei pentru frunze. Plantele mature (în faza vegetativ\) rezist\ foarte bine în timpul iernii. distan]ate la 80 cm [i cu 30-33 cm între plante pe rând. Esen]ial. pentru temperatur\. cu unele particularit\]i în ceea ce prive[te fertilizarea fazial\ [i anume: prima fertilizare fazial\ se face când plantele au 12-13 frunze. soiurile sau chiar hibrizii F1 se deosebesc prin talia plantelor.5. realizându-se o densitate de circa 40-45 mii plante la ha (fig. dar [i ro[ieviolacee. mijlocii (40-50 cm) [i înalte (60-120 cm). suprafa]a foliar\ mare. Plantarea r\sadurilor se efectueaz\ în perioada 1-15 iulie. Soiurile folosite ca legume sunt cu frunza crea]\ spre deosebire de soiurile furajere. care permite clasificarea acestora în soiuri pitice (20-30 cm). 10.5. Rela]iile cu factorii de mediu Varza de frunz\ este considerat\ ca cea mai rustic\ dintre toate variet\]ile speciei B. Cea de a doua fertilizare se aplic\ numai în cazul în care cultura o cere (plantele vegeteaz\ slab). Portul s\u înalt. 10. precum [i sistemul radicular dezvoltat pu]in în profunzime sunt elemente care justific\ preten]iile ridicate ale acestei variet\]i de varz\. uneori chiar mai târziu (în anii cu ierni blânde). Condi]iile optime de cre[tere vegetativ\. Apa este. Pe fiecare strat în\l]at cu l\]imea la coronament de 104 cm se planteaz\ dou\ rânduri de plante. trebuie militat pentru r\spândirea ei în cultur\.LEGUMICULTUR| II 10. folosindu-se 100 kg azotat de amoniu la ha. un factor major pentru realizarea unei culturi eficiente economic. Înfiin]area culturii se face prin plantarea r\sadurilor în vârst\ de aproximativ 40 zile sau prin sem\nat direct în câmp.6. Soiuri Sortimentul mondial (mai ales european) este destul de larg [i divers.5. 157 .17) În gospod\riile popula]iei se poate planta la 50 cm între rânduri [i 30-35 cm între plante pe rând. ca [i varza de Bruxelles. oleracea. Deoarece varza de frunze are o rezisten]\ mare la frig [i se poate recolta pân\ la venirea iernii. care au frunza aproximativ neted\. 10. ceea ce asigur\ o densitate de circa 57-67 mii plante la ha. Lucr\rile de îngrijire aplicate culturii de varz\ pentru frunze sunt asem\n\toare cu cele de la varza de toamn\. Preg\tirea r\sadurilor [i plantarea acestora se efectueaz\ ca la varza de var\. Tehnologia de cultivare Principalele secven]e tehnologice ale verzei pentru frunze sunt asem\n\toare cu cele ale verzei pentru c\p\]ân\ de toamn\. la temperaturi de pân\ la minus 10-150C. mai ales în gospod\riile familiale. de culoare verde.

Brassica oleracea L. cauliflora (Alef). salate cu unt. N. [i C 60 mg/100 g. [.8%. mai mult murat\. var.3%.17 . 10. Se vor recolta frunzele de la partea superioar\ a plantelor. Frunzele se recolteaz\ manual prin rupere sau t\iere cu cu]ite speciale. dar mai ales sub form\ de diferite preparate culinare: supe. cu specificarea c\ sem\natul se face în prima jum\tate a lunii iunie.Schema de `nfiin]are a culturii de varz\ pentru frunze Aceast\ fertilizare se face la 3-4 s\pt\mâni dup\ prima. Recoltarea se poate realiza când vegeta]ia începe s\ stagneze (la sfâr[itul toamnei) [i se continu\ [i în timpul iernii.6. s\ruri minerale pe baz\ de Na 10 mg/100g. glucide 3. var. PP. sufleuri [. Produc]ia poate fi de 30-50 t/ha. B2.6. CONOPIDA Brussica oleracea L. În ambele cazuri. lipide 0. MUNTEANU Fig 10. citat de Ceau[escu [i colab. vitaminele A. (1975).. STAN.a. elastice [i turgescente.9% (din care celuloz\ 1%). pane. Valoarea energetic\ este de circa 30 kcal/100 g. 158 . valoarea alimentar\ este dat\ de urm\toarea compozi]ie: ap\ 91. care sunt mai tinere. ciorbe. sin. Importan]a culturii Conopida se cultiv\ pentru c\p\]âna sa tipic\ acestei variet\]i. Tehnologia de cultivare la varza pentru frunze prin sem\nat direct în câmp se aseam\n\ cu tehnologia culturii prin sem\nat direct în câmp de la varza de toamn\. Aceasta se consum\ marinat\.a. (1984). Dup\ Mincu [i colab. administrându-se 50-60 kg/ha azotat de amoniu. se adun\ în pachete sau snopi [i se transport\ în vederea valorific\rii. îngr\[\mântul se administreaz\ concomitent cu o pra[il\ mecanic\. Ca 25 mg/100 g. proteine 2. pe cultivator fiind montat echipamentul de fertilizare.N.1. botrytis Familia Cruciferae 10. denumit\ impropriu inflorescen]\.6%. botrytis subvar. B1. K 420 mg/100 g.

conopida nem]easc\. împreun\ cu ]esutul preinflorescen]ial alc\tuiesc o c\p\]ân\ compact\. Anglia. ocupând o suprafa]\ de peste 650 mii ha. 10. alb\. B. terminat\ într-o “inflorescen]\” deas\. c\rnoase.LEGUMICULTUR| II Din punct de vedere agrofitotehnic. [i ast\zi se cunosc denumiri. de unde s-a r\spândit în Olanda.10. 159 . Germania [i alte ]\ri. g\lbuie.6. R\d\cina este pivotant\. ori îngro[at\ treptat de la baz\ c\tre partea superioar\.2. Ramurile [i axele inflorescen]elor sunt scurte. ca [i varza de c\p\]ân\ (fig. Italia 24 mii ha [i Spania 16 mii ha (dup\ Popescu [i Anastasiu. Nerespectarea cerin]elor fa]\ de ap\ [i temperatur\ poate duce. în culturi timpurii sau tardive. în Fran]a. De altfel. în mod evident. Ion Ionescu de la Brad pomene[te despre soiurile de conopid\ din colec]ia sa de legume de pe mo[ia Brad din jude]ul Bac\u (Stoian [i Munteanu. bogat ramificat\. conopida de Cornwall [.cretica s-a format pe ]\rmurile de est ale M\rii Mediterane [i `n insula Creta. ierboas\. foarte îndesit ramificat\. care are ca origini varza s\lbatic\. groase. din care. iar cele apropiate conopidei de ast\zi au fost cunoscute din secolul al XVI-lea în Egipt. conopida începe a fi cunoscut\ din secolul al XVIII-lea [i se r\spânde[te în cultur\. Se cultiv\ în câmp deschis sau protejat. cum ar fi: conopida italiana. Formele mai evoluate ale acestei variet\]i erau cunoscute înc\ din secolul al XII-lea. apoi Italia. Eficien]a economic\ a culturii este ridicat\. tare ca [i la varza alb\. Particularit\]i botanice [i biologice Conopida este o varietate anual\.3. Majoritatea r\d\cinilor absorbante se g\sesc la 25-40 cm adâncime. 10. fraged\ [i dulce. datorit\ cerin]elor mari de pe pia]\ [i pre]urilor ridicate. mai ales în jurul ora[elor. la compromiterea recoltei. 1986). Tulpina principal\ este cilindric\. conopida se cultiv\ pe tot globul unde g\se[te condi]ii de mediu corespunz\toare.6. 2000).a. În Europa se cultiv\ pe 148 mii ha. Voinea (1973) precizeaz\ c\ suprafa]a absorbant\ a sistemului radicular este de 10 ori mai mare decât suprafa]a foliar\ în faza de r\sad [i de 100 de ori mai mare la plantele mature. În prezent. scurt\. Originea [i aria de r\spândire Conopida a evoluat dintr-o specie sau varietate de varz\. cu cerin]e ridicate fa]\ de condi]iile de mediu. scurt\. conopida este una dintre cele mai preten]ioase variet\]i. cu sistemul radicular [i tulpinile u[or lemnificate. În ]ara noastr\ se cultiv\ mai ales în bazinele legumicole consacrate din jurul marilor centre urbane.18). 42 mii ha. dar este cunoscut\ [i apreciat\ în toat\ ]ara. iar în condi]ii optime de tehnologie realizeaz\ produc]ii mari [i de calitate. în mare m\sur\. În }\rile Române. incomplet evoluat\. denumit\ Brassica cretica Sam.

Calitatea culinar\ a c\p\]ânii se men]ine pân\ înainte de ramificarea acesteia.18 . La înflorire. Tulpina purt\toare de flori are aspectul unei Fig. MUNTEANU rareori pu]in violet\.5-2 cm în diametru. C\p\]âna cap\t\ o culoare violacee dup\ care se desface. nervura principal\ este sub]ire. erect\ sau oblic\. polenizarea este indirect\. Fructele sunt silicve de 6-8 cm lungime. de asemenea. conopida fiind o plant\ alogam\. Pozi]ia frunzelor poate fi orizontal\. dispuse alternativ pe tulpina plantelor în faza de r\sad. nervura principal\ este foarte lat\. De[i florile sunt hermafrodite. planta formeaz\ un mare num\r de l\stari floriferi. cu ramuri groase (la soiurile târzii). Aceast\ r\sfirare a c\p\]ânii începe dinspre margini spre centru [i marcheaz\ trecerea plantei la formarea tulpinii florifere care dureaz\ 20-25 de zile. care se vor transforma în ramuri purt\toare de flori normale.N. frunzele au limbul oval-alungit pân\ la lanceolat. sesile sau scurt pe]iolate. ca [i pe ramurile tulpinilor florifere [i sub form\ de rozet\ la plantele care au format c\p\]âna. practic. Aceast\ c\p\]ân\ fals\ are o durat\ de 1025 de zile. groas\. la altele. N. un criteriu de identificare a soiurilor. înconjurat\ de frunze tulpinale mari. tetramere. albastre sau violete. În faza de r\sad. 10. dar sunt mai mici. Conopida este. Suprafa]a limbului poate fi neted\ sau u[or gofrat\. iar nervurile laterale sunt înclinate sub un unghi de 450-550. Florile actinomorfe. cu nuan]e cenu[ii.oleracea. prev\zute cu un rostru scurt [i sub]ire. hermafrodite. sau cu ramuri r\sfirate de grosime mijlocie (la soiurile semitimpurii). fin din]at\ ori u[or sinuat\.Conopida: plant\ cu frunze [i c\p\]ân\ tufe (“arbust”) cu ramuri sub]iri [i aplecate (la soiurile timpurii). La un moment dat. Nerva]iunea frunzelor poate constitui. Semin]ele au aceea[i form\ [i culoare ca cele de la varza alb\. 160 . iar în stadiul de c\p\]ân\. Culoarea poate fi verde-deschis. compatibil\ cu toate variet\]ile de B. pe suprafa]a c\p\]ânii apar ni[te emergen]e. cu marginea întreag\. reprezentând un criteriu de recunoa[tere a soiurilor. verde-închis. putând ajunge pân\ la o lungime de 80–90 cm. cu marginea fin din]at\. iar nervurile laterale abia vizibile [i înclinate la 500. la unele soiuri. au aceea[i alc\tuire ca [i cele de la varza alb\. Astfel. Frunzele sunt simple. de 1. frunzele au limbul oval – alungit. STAN. Au aceea[i alc\tuire ca [i cele de la varza alb\. M\rimea frunzelor variaz\ în func]ie de soi. Polenizarea este entomofil\. Înflorirea dureaz\ 15-25 de zile.

o lung\ perioada de timp. Conopida de toamn\. care. dar varia]iile factorilor de mediu fa]\ de valorile lor optime au influen]e negative asupra cre[terii [i dezvolt\rii plantelor. alternan]a dintre temperaturile sc\zute [i ridicate determin\ fenomenul de catifelare (spumare). 1969). Pe acest ]esut. identice cu cele ale verzei. Dup\ ce r\sadurile au 30–40 de zile. care const\ din afectarea suprafe]ei c\p\]ânilor ce cap\t\ un aspect pufos. cantitativ. În primul caz este afectat\ r\d\cina. se instaleaz\ diferi]i agen]i patogeni. determin\ deshidratarea c\p\]ânilor. rezist\ la temperaturi negative (minus 1-30C). termina]iile tulpinale `ncheindu-se cu malforma]ii mici. când bracteele de la baza ramifica]iilor (buchetelor) câp\]ânii cresc [i ajung la suprafa]a acesteia. în cea mai mare parte. Temperaturile ridicate. iar în al doilea are loc afectarea ]esuturilor din care se vor forma primoridiile florare. Pentru o bun\ cre[tere [i dezvoltare a r\sadurilor se recomand\ aceea[i temperatur\. temperaturile sc\zute de 4-80C.6. care î[i pierd turgescen]a. cu aspect gr\un]os (de conopid\ în miniatur\). sunt asem\n\toare cu cele ale verzei de c\p\]ân\. în contact cu pic\turile de rou\ sau ap\. î[i pierd compactitatea [i chiar pornesc în tije florifere. În perioada de formare a c\p\]ânilor. În aceast\ direc]ie. Lipsa apei în faza de r\sad determin\ îmb\trânirea acestuia (frunzele îmb\trânesc [i cad). cumulate cu un exces de umiditate (în timpul ploilor reci [i de durat\). cumulate cu seceta prelungit\.4. dar sc\derea acesteia pân\ la 10-140 C determin\ ob]inerea unor r\saduri mai viguroase. înmuierea [i brunificarea suprafe]ei. de[i ritmul de cre[tere este mai lent. R\sadurile de conopid\ rezist\ dup\ plantare în câmp pân\ la temperaturi minime de minus 4-50C. care diminueaz\ valoarea comercial\. determin\ spargerea celulelor. de velur sau bob m\runt de orez.LEGUMICULTUR| II 10. care. dinamica din sol [i aer trebuie s\ varieze în limite înguste. dar recoltarea în acest moment poate provoca v\t\m\ri ale recoltei. apa [i elementele nutritive. astfel afectat. care se reface foarte greu. de[i. temperaturile de 4–100C timp de 4–6 s\pt\mâni determin\ vernalizarea [i implicit induc]ia floral\. pe un fond de exces de azot determin\ apari]ia fenomenului de bracteere. Un exces de ap\ provoac\ 161 . în func]ie de perioada de vegeta]ie a soiurilor. f\r\ a se mai trece prin faza de c\p\]ân\ (Nieuwhof. ceea ce se soldeaz\ cu formarea florilor. Temperatura optim\ de germinare este de 18-200 C [i asigur\ germinarea [i r\s\rirea în 6-7 zile. dac\ sunt bine c\lite. factorii major implica]i sunt temperatura. unde cap\t\ culoarea verde. cu c\p\]ânile formate. Men]inerea acestor temperaturi sau reducerea acestora poate duce la piticirea plantelor sau orbirea lor (nu se mai formeaz\ c\p\]âna). de multe ori. Apa. Temperaturile excesiv de ridicate pot deshidrata puternic ]esutul superficial al c\p\]ânilor. devin laxe. nici nu mai formeaz\ flori. Cerin]ele conopidei fa]\ de ap\. Rela]iile cu factorii de mediu Cerin]ele specifice ale conopidei fa]\ de factorii de mediu sunt. varia]iile spre extreme fiind compromi]\toare pentru cre[terea [i dezvoltarea corespunz\toare a plantelor. Tot în faza de c\p\]ân\.

c\ succesul culturii const\ în “ap\ [i azot”. de[i nu au dreptate în totalitate. Alungirea din cauza reducerii luminii poate fi diminuat\ prin sc\derea corespunz\toare a temperaturii [i umidit\]ii solului. Explica]ia rezult\ din faptul cunoscut c\ m\rimea c\p\]ânii este direct [i pozitiv corelat\ cu num\rul [i masa de frunze (Nieuwhof. Acest nivel al apei din sol asigur\ [i umiditatea relativ\ a aerului de circa 60-70% sau 70–80%. determin\. num\rul de frunze este mai redus. Seceta prelungit\ în faza de c\p\]ân\ determin\ formarea de c\p\]âni laxe. 1978). De asemenea. chiar u[or violacee. adic\ trebuie s\ fie permanent reav\n. În termeni gr\din\re[ti. ceea ce înseamn\ condi]ii optime. În faza de c\p\]ân\ a plantelor. dar în mod esen]ial negativ asupra calit\]ii c\p\]ânilor. MUNTEANU alungirea exagerat\ a r\sadurilor. de asemenea. d\un\tor pentru c\. în mod evident. se spune c\ terenul nu trebuie s\ se usuce niciodat\. N. r\sfirate. lumina joac\ acela[i rol asupra plantelor. insuficien]a luminii determin\ alungirea r\sadurilor. de o cantitate mare de lumin\. în mod special. proces u[or de depistat pentru c\ are loc îng\lbenirea frunzelor bazale. un exces (moderat) de ap\. iar alternan]a secet\/exces de ap\ poate favoriza sau duce la spumarea [i atacul bolilor. În acela[i timp. Gr\dinarii cu experien]\ sus]in. În ceea ce prive[te azotul. în general. este important de reamintit c\ 162 . a[a cum se întâmpl\ la varz\. are loc asfixierea r\d\cinilor plantei. Excesul de ap\ este. la sporirea recoltei (m\rimea [i fermitatea c\p\]ânilor). asigurarea unui nivel ridicat de azot duce. STAN. umiditatea din sol trebuie s\ fie la acelea[i niveluri optime cu cele de la varz\ (70–80% din capacitatea total\ de câmp). gustul devine mai “iute” [i aroma "de varz\" mai pronun]at\. sunt mai susceptibile la piticire [i orbire. datorit\ cre[terii concentra]iei fitocromilor (Johnson. În aceast\ faz\ plantele pot s\ primeasc\ o cantitate mai mic\ de lumin\ datorit\ nebulozit\]ii pronun]ate [i prelungite sau datorit\ unei desimii prea mari a r\sadurilor. Solul [i elementele nutritive trebuie s\ îndeplineasc\ indicii optimi recomanda]i la varz\. altfel. ceea ce reduce din calitatea c\p\]ânilor. în afara faptului c\ afecteaz\ calitatea r\sadului. 1969. se întârzie formarea c\p\]ânilor sau acestea nu se mai formeaz\ deloc. prin faptul c\ suprafa]a acestora cap\t\ o culoare g\lbuie. acest lucru este adev\rat [i de aceea se recomand\ pe un fond bogat [i complex de elemente nutritive. A[a cum s-a mai ar\tat. Le Bouhec. 1979). determin\ o mai lung\ perioad\ a fazei de c\p\]ân\. de asemenea. temperatura sc\zut\ [i o cantitate mai mare de azot în sol produce bracteerea. asigurat prin fertilizarea cu gunoi de grajd fermentat. În faza de r\sad. În privin]a elementelor minerale. corespunz\toare terenurilor bine însorite. cultura are nevoie. Conopida are cerin]e asem\n\toare fa]\ de lumin\ ca [i varza. prin tehnologii de cultur\ se recomand\ protejarea c\p\]ânilor cu 1-2 frunze sau folosirea de cultivare care se autoprotejeaz\ cu propriile frunze din apropierea c\p\]ânii. mici [i cu gust mai pu]in agreabil. Din aceast\ cauz\. Un asemenea r\sad se va prinde mai greu la înfiin]area culturii [i în condi]ii de temperaturi sc\zute ( sub zero grade). întârzierea recoltei. În câmp sau spa]ii protejate. plantele se alungesc. Lumina. În timpul vegeta]iei.N. Alungirea r\sadului.

de[i nu este prea bogat.5. De asemenea. reci [i umede. Tipul ecologic de var\-toamn\ cuprinde grupele: Lecerf (din Fran]a). cernoziomuri levigate. sortimentul. Tipul ecologic de prim\var\ cuprinde grupele: Erfurt (pentru câmp sau ser\). bobul etc. La noi în ]ar\.6. Tehnologia de cultivare 10. în func]ie de zonele ecologice ale Europei [i de trunchiul sau filonul originar de ameliorare. pentru men]inerea unei umidit\]i suficiente. a fost permanent îmbun\t\]it r\spunzând corespunz\tor necesit\]ilor cultivatorilor [i cerin]elor pie]ei (tabelul 10. în condi]ii de temperatur\ mai sc\zut\ [i umiditate ridicat\ favorizeaz\ bracteerea. cu irig\ri repetate la intervale mici de timp.6. catalogul Uniunii Europene men]iona în 1986 peste 400 de cultivare. de toamn\ [i de iarn\. din care multe sunt hibride.LEGUMICULTUR| II acesta. pe terenuri ad\postite. cuprinde grupele Cornish [i Roscoff. conopida poate fi o bun\ premerg\toare pentru fasolea de gr\din\. dar acestea necesit\ o fertilizare puternic\ cu îngr\[\minte organice [i minerale. Cultura timpurie în teren neprotejat Alegera terenului. În vederea ob]inerii unor produc]ii cât mai timpurii se aleg soluri cu textur\ nisipo-lutoas\ sau luto-nisipoas\ de tipul solurilor aluvionare. Alpha (pentru câmp. care se înc\lzesc mai repede în timpul prim\verii [i pierd în scurt timp excesul de umiditate. Frankfurt (central european\) [i Flora Blanca (precoce). salat\.2–7. c. 10. Printre bune premerg\toare se num\r\ speciile din grupa legumelor pentru r\d\cini tuberizate [i cele din grupa cepei.6.6. cu reac]ie neutr\ sau slab alcalin\ (pH 7. Conopida fiind printre primele plante legumicole care se scot prim\vara în câmp [i care asigur\ primele produse pentru aprovizionarea pie]ei cu legume proaspete. uneori pentru ser\). spanac etc. Acest sortiment este specializat pentru culturi de câmp [i culturi protejate. 163 . cu diferite grade de evolu]ie. La rândul ei. în cantit\]i prea mari. grupa Giant (din Italia). Sunt contraindicate solurile grele. pân\ la minus 100C. Pe solurile u[oare se ob]in produc]ii mai timpurii.8). Locul în rota]ia culturilor. Cultura se `nfiin]eaz\ din toamn\ [i ierneaz\ `n câmp. trebuie s\ se cultive pe cele mai ad\postite terenuri din ferma legumicol\. Tipul ecologic de iarn\. Bulg\re de z\pad\ (american\ asem\n\toare cu grupa Uria[ Danez. mai ales în prim\verile secetoase. Le Bouhec (1979) împarte sortimentul mondial în urm\toarele grupe sau tipuri (deosebit de importante în alegerea soiurilor în func]ie de zon\ [i epoca de înfiin]are): a.1. provenit\ din grupa Erfurt). De exemplu. sortimentul pentru câmp este împ\r]it în trei categorii: de var\. 10. maz\rea de gr\din\.6. Nu trebuie s\ urmeze dup\ ea îns\[i sau dup\ specii care fac parte din familia Cruciferae. Cele mai bune premerg\toare pentru conopida timpurie sunt: fasolea de gr\din\. b. castrave]i.8). Soiuri Sortimentul mondial de conopid\ este foarte bogat.

MUNTEANU 164 .N. STAN. N.

care asigur\ o produc]ie mare [i de calitate superioar\. la 4–5 zile dup\ plantare. cu udare individual\ a acestuia. pe fiecare strat în\l]at cu l\]imea la coronament de 104 cm. s\ se men]in\ mai bine umiditatea în zona sistemului radicular. În vederea ob]inerii unor plante viguroase cu o cre[tere continu\ [i un aparat foliar bogat. Plantele îmb\trânite în faza de r\sad dau produc]ii reduse [i necorespunz\toare cantitativ [i calitativ.000 – 75. ac]ionat\ de tractorul legumicol L. R\sadurile produse în cuburi nutritive se planteaz\ cu bolul de p\mânt sub nivelul solului (3–4 cm). plantele pe rând fiind dep\rtate una de alta la 25 cm. În cazul biloanelor distan]ate la 60 cm. cultura de conopid\ 165 .LEGUMICULTUR| II Preg\tirea solului [i a semin]elor se face ca la varza timpurie. R\sadurile se planteaz\ manual sau mecanizat cu ma[ina de plantat r\saduri MPR-5. solarii cu substratul înc\lzit pe cale biologic\ [i r\sadni]e cu înc\lzire biologic\. R\sadurile de conopid\ timpurie se produc. 10. revenind o densitate de 66. c\p\]ânile fiind mici [i r\sfirate. O verig\ hot\râtoare în reu[ita acestei culturi este udatul. r\sadurile de conopid\ timpurie se planteaz\ la 50 x 25 cm (80. În ferme. se planteaz\ dou\ rânduri de conopid\ timpurie la distan]a de 80 cm între rânduri [i 18-20 cm între plante pe rând.19 .Schema de `nfiin]are a culturii de conopid\ timpurie În gospod\riile popula]iei.445.600 plante/ha).19). cu r\sad de aceea[i vârst\ [i din acela[i soi.000 plante/ha) sau 50 x 30 cm (66. Lucr\rile de îngrijire. Producerea r\sadurilor. în vârst\ de 40-45 zile. Înfiin]area culturii se face prin plantarea r\sadurilor în perioada 15-30 martie. Fig 10. astfel. ca [i la varza timpurie. în sere [i solarii cu înc\lzire tehnic\. pentru ca stratul de p\mânt care acoper\ cubul nutritiv s\-l fereasc\ de uscare [i.600 plante /ha. În vederea înfiin]\rii culturilor de conopid\ timpurie se folosesc r\saduri produse în cuburi nutritive cu latura de 7 cm. Completarea golurilor se face manual.000 plante la hectar (fig. în func]ie de zon\ [i condi]iile anului respectiv. revin aproximativ 66.

o produc]ie mic\ [i de calitate necorespunz\toare. Combaterea bolilor [i d\un\torilor se face la avertizare. În timpul vegeta]iei se face fertilizarea culturilor de conopid\ timpurie cu îngr\[\minte ce con]in azot [i potasiu. pân\ la 5-6 ud\ri. cultura de conopid\ timpurie se ud\ cu norme mai mari (300-500 m3/ha) [i la interval de cel mult o s\pt\mân\. STAN.N. aplicându-se acelea[i cantit\]i de îngr\[\minte ca la prima fertilizare. în func]ie de starea de umiditate a solului. Se recomand\ [i fertiliz\ri extraradiculare cu îngr\[\minte foliare. Înainte de recoltare. care vor proteja c\p\]ânile de diferite v\t\m\ri mecanice. Prima fertilizare se execut\ când plantele au 10–12 frunze. Aceste îngr\[\minte se administreaz\ concomitent cu pr\[itul mecanic. se execut\ o udare u[oar\. Produc]ia variaz\. albe. care asigur\ o umiditate constant\ în sol. de lumina solar\ [i vor asigura turgescen]a [i aspectul comercial al acestora. în func]ie de atingerea maturit\]ii tehnologice. recoltarea începe dup\ 20 mai [i dureaz\. la hectar administrându-se 150 kg azotat de amoniu [i 100 kg sare potasic\. pe m\sur\ ce plantele cresc [i timpul se înc\lze[te. în func]ie de tipul de cultivar (fiind cu 30 –35 % mai mare la hibrizi) [i de condi]iile de mediu asigurate tehnologic [i chiar de condi]iile naturale. În perioada de formare a c\p\]ânilor. Odat\ cu pr\[itul mecanic se refac [i rigolele de udare. cultura de conopid\ timpurie se pr\[e[te de 2-3 ori mecanic între rânduri [i de dou\ ori manual între plante pe rând. Calendaristic. pân\ la 15 – 20 iulie. cu cantit\]i moderate de ap\. prin tratamente preventive [i curative ca la varza timpurie. în perioada de formare a c\p\]ânilor. în func]ie de regimul de precipita]ii. pe cultivator fiind montat dispozitivul de fertilizare. Recoltarea se efectueaz\ când c\p\]ânile au ajuns la dimensiunile proprii soiului. c\p\]ânile de conopid\ se pot feri de lumina solar\ prin legarea a 2-3 frunze deasupra lor. Pentru ob]inerea unor c\p\]âni de calitate superioar\. acestea se feresc de ac]iunea direct\ a razelor solare prin frângerea unei frunze cu care se acoper\ fiecare c\p\]ân\. De regul\. Dac\ este nevoie. Pentru a men]ine solul în permanen]\ afânat [i curat de buruieni. înainte de r\sfirarea u[oar\ a marginilor. în circa 2 – 4 etape. unde mâna de lucru nu constituie o problem\. Recoltarea se efectueaz\ manual. care asigur\ turgescen]a c\p\]ânilor [i frunzelor. N. prin t\ierea c\p\]ânilor împreun\ cu 2-3 frunze. de precipita]ii [i temperatura atmosferic\. cultura se ud\ cu cantit\]i mai mici de ap\ [i. ceea ce ar duce la stagnarea vegeta]iei. 166 . recoltarea la o cultur\ se e[aloneaz\ pe o perioad\ de 20 – 25 de zile. Neudarea la timp a culturii de conopid\ are ca rezultat cre[terea slab\ [i neuniform\ a plantelor. se efectueaz\ a doua fertilizare fazial\. aplicându-se. MUNTEANU timpurie se ud\ pe rigole lungi. cu circa dou\ zile. fiind între 15 [i 25 t/ha. Norma de udare cea mai indicat\ pentru aceast\ cultur\ este de 200-300 m3 ap\ la hectar. fragede [i pl\cute la gust. În gospod\riile popula]iei. f\r\ a-l r\ci prea mult. norma de udare se m\re[te. variind în func]ie de zon\ [i de epoca de înfiin]are.

167 . în func]ie de zon\. Aceasta se gr\peaz\ concomitent. în perioadele secetoase din timpul verii.20). cu l\]imea la coronament de 104 cm. se face fertilizarea cu îngr\[\minte chimice.2. Celelalte lucr\ri aplicate. numit\ “hernia verzei” (Olpidium brassicae). Locul `n rota]ia culturilor. Cele mai indicate plante premerg\toare sunt cele prezentate la cultura conopidei timpurii. Modelarea solului se efectueaz\ ca la varza de var\. f\cându-se în func]ie de cultura secundar\ anterioar\ (salat\. dup\ desfiin]area culturilor anterioare timpurii prin discuire [i nivelarea de exploatare. 500 kg superfosfat [i 200 kg sulfat de potasiu. De asemenea. Conopida de toamn\ se cultiv\ succesiv. dup\ urm\toarele culturi: salat\. asigurând o densitate de 45. o fertilitate ridicat\ [i reac]ie neutr\ sau u[or alcalin\. acesta se trateaz\ cu var nestins în cantitate de 2-3 t/ha. care au perioad\ scurt\ de vegeta]ie. este aplicat\ cultura dubl\ dup\ borceag. În cazul în care toamna nu s-au administrat îngr\[\minte organice pentru cultura timpurie anterioar\. spanac. la adâncimea de 20–22 cm. se planteaz\ dou\ rânduri de conopid\ distan]ate la 80 cm [i cu 26-30 cm între plante pe rând.6. în nici un caz acid\. cartofi timpuri etc. în func]ie de fertilitatea natural\ a solului. ceap\ pentru stufat etc).000 plante la hectar (fig 10. Producerea r\sadurilor. prin ata[area unei grape stelate. Cultura târzie Alegerea terenului pentru cultura conopidei de toamn\ se face ]inând seama ca acesta s\ fie corespunz\tor cerin]elor acestei variet\]i. Se seam\n\ în prima decad\ a lunii mai. din punct de vedere al structurii. Tratare solului contra d\un\torilor [i erbicidarea se fac cu acelea[i substan]e [i se aplic\ dup\ acelea[i reguli ca la varza timpurie. Ar\tura de var\ se execut\ cu acelea[i agregate ca în cazul ar\turii de toamn\ la varza timpurie. deoarece favorizeaz\ apari]ia bolii.000 – 50.LEGUMICULTUR| II 10. dac\ este nevoie. Solurile cu textur\ mijlocie au avantajul c\ re]in mai bine apa provenit\ din ploi [i ud\ri. secar\ mas\ verde etc. Preg\tirea solului începe înc\ din toamn\. în func]ie de gradul de aciditate. În cazul în care solul este u[or acid. în vederea producerii r\sadurilor de conopid\ de toamn\. Vara. La 1 hectar se administreaz\: 250 kg azotat de amoniu. Solul trebuie s\ aib\ o textur\ mijlocie. ceap\ [i usturoi pentru stufat. se administreaz\ 20 t/ha gunoi de grajd bine descompus. spanac. fertilit\]ii [i reac]iei chimice. Înfiin]area culturilor se face prin plantarea r\sadurilor în perioada 20–30 iunie. sunt asem\n\toare cu cele prezentate la producerea r\sadurilor pentru varza de toamn\.6. Pe fiecare strat în\l]at. Sunt contraindicate plantele din familia Cruciferae. în vârst\ de 45 – 55 zile. În vederea înfiin]\rii culturii de conopid\ de toamn\ se folosesc r\saduri produse pe straturi amenajate în câmp. La preg\tirea din toamn\ se vor administra în mod obligatoriu 40 t/ha gunoi de grajd. Îngr\[\mintele se aplic\ cu 10–14 zile înainte de înfiin]area culturii [i se distribuie cu acelea[i ma[ini folosite la varza timpurie..

conopida de toamn\ se ud\ s\pt\mânal. recoltarea se va efectua imediat dup\ trecerea acestui moment. Completarea golurilor se face la 3–5 zile de la plantare. Celelalte lucr\ri de îngrijire sunt asem\n\toare cu cele care se efectueaz\ la cultura timpurie de conopid\. 10. realizând o densitate de circa 55.N. seara. ac]ionat\ de tractorul L-445. În caz c\ înghe]ul se instaleaz\ definitiv. dup\ care se depoziteaz\ temporar. În gospod\riile popula]iei. aplicându-se acelea[i cantit\]i de îngr\[\minte ca la prima fertilizare. cu r\sad de aceea[i vârst\ [i din acela[i soi. în func]ie de regimul de precipita]ii. Norma de udare folosit\ este de circa 400 m3 ap\ la hectar. plantarea conopidei de toamn\ se face pe teren plan. se efectueaz\ a doua fertilizare fazial\. dar calendaristic se desf\[oar\ începând cu 10–15 septembrie [i se încheie înainte de apari]ia primelor înghe]uri. Recoltarea se realizeaz\ ca [i la conopida timpurie. la cultura de conopid\ de toamn\. Dac\ este nevoie. în perioadele secetoase din timpul verii. STAN. Udarea cea mai eficient\ se realizeaz\ pe timp noros. În timpul vegeta]iei. c\p\]ânile se recolteaz\ imediat.000 plante la ha.20 . R\sadurile se introduc în sol pân\ la prima frunz\ adev\rat\. cu udarea individual\ a plantelor Irigarea se execut\ astfel ca s\ fie asigurate condi]iile optime de umiditate în sol (70-75 % din IUA) [i în aer. pân\ 168 . cu mai mare grij\ [i cu circa 3-5 frunze protectoare. în perioada de formare a c\p\]ânilor. se aplic\ pân\ la 7-8 ud\ri. la 60 cm între rânduri [i 30 cm între plante pe rând. MUNTEANU Fig. N.Schema de `nfiin]are a culturii de conopid\ de toamn\ Plantarea r\sadurilor se face manual sau mecanizat cu ma[ina MPR-5. În caz c\ plantele au fost surprinse de înghe]uri. Lucr\rile de îngrijire. În timpul perioadei de vegeta]ie. În faza form\rii c\p\]ânilor. când plantele [i-au revenit. Prima fertilizare se execut\ când plantele au 10-12 frunze. cultura de conopid\ de toamn\ se fertilizeaz\ cu îngr\[\minte chimice ce con]in azot [i potasiu. la hectar administrându-se 150 kg azotat de amoniu [i 100 kg sulfat de potasiu. noaptea sau diminea]a [i nu în timpul c\ldurilor mari din timpul zilei.

Cu 7–8 zile înainte de plantare. c\ci pl\ntu]ele de conopid\ sunt foarte sensibile la absen]a luminii. pân\ la plantare. respectiv perioada de recoltare (Wheeler [i Salter. se repic\ la cuburi sau ghivece nutritive. 1966) stabilesc c\ epoca cea mai adecvat\ este 10–20 martie (în cazul soiului Timpurie de Haga). administrând circa 100 ml la plant\ (M\nescu. culturile premerg\toare [i instalarea ad\posturilor sunt elemente tehnologice identice cu cele de la varza cultivat\ în ad\posturi din materiale plastice. Vârsta r\sadului [i epoca de înfiin]are sunt elemente tehnologice care se stabilesc cu mult discern\mânt.C.000 plante la hectar.000 [i 30.L.L. În faza de r\sad.3 Cultura în teren protejat cu materiale plastice Alegerea terenului. respectiv 5 – 6 frunze adev\rate. Produc]ia este cu 20–30 % superioar\ conopidei timpurii.F. O bun\ fertilizare se poate realiza. R\sadurile se produc în sere înmul]itor. 1977). 10 g superfosfat [i 5 g sulfat de potasiu în 10 l ap\. timp de dou\ s\pt\mâni înainte de plantare. Pentru Câmpia Dun\rii. Buz\u. epoca de sem\nat fiind 10–20 mai. 1974). 1981). – S. cât [i în cel de toamn\ (Singureanu. temperatur\ de 14–160C se reduce cu 2–30C pe timp noros [i noaptea. Singureanu (1975) stabile[te c\ densit\]i optime se realizeaz\ la shemele de plantare de 50 x 50 cm sau 60 x 60 cm (pentru soiul Timpurie de Erfurt). prin reducerea la limit\ a ud\rilor [i sc\derea temperaturii. pericolul vernaliz\rii [. 10. temperatura se regleaz\ asem\n\tor r\sadului de varz\. distan]ele optime sunt de 30 x 30 cm [i 30 x 40 cm.a. 169 . epocii [i ciclului de cultur\. reduce faza de c\p\]ân\. Tratamentul cu frig (20 C) al r\sadurilor. se vor lua [i m\suri de reducere a temperaturii la 10–120 C [i repicare cât mai rapid\. respectiv cu 40. 1974. (1962. unde sem\natul se face în luna ianuarie. variind intre 18 [i 30 t/ha. 1972). atât în ciclul de prim\var\. Epocile de înfiin]are pentru conopid\ se încadreaz\ în acelea[i perioade ca [i pentru varz\.15 martie în sud [i vest [i 15–30 martie în celelalte regiuni (I. în cantitate de 100 – 150 ml la plant\. Producerea r\sadurilor. Fertilizarea se realizeaz\ cu o solu]ie con]inând 20 g azotat de amoniu.6. de asemenea. r\sadul se realizeaz\ pe brazde reci.C. astfel ca. M\nescu (1972) recomand\ pân\ la repicat temperatura de 14–160C. De aceea.6. plantele se vor c\li foarte bine. din acelea[i considerente ca [i pentru varz\ (reducerea timpuriet\]ii. dup\ aceea sunt condi]ionate în vederea p\str\rii [i comercializ\rii. [i cu o emulsie de b\legar proasp\t (circa 1. Infiin]area culturii. Distan]ele de plantare se adapteaz\ tipului constructiv de solar. Salter. În cazul utiliz\rii solariilor cu folie perforat\. Tehnologiile de ast\zi recomand\ 1. cu un u[or început de formare a primelor frunze adev\rate (a[a–numita faz\ de “cruce”).5 kg b\legar [i 10 l ap\).). în faza de cotiledoane.P. Dup\ r\s\rire. asem\n\tor culturii de câmp. R\sadul pentru plantare va avea circa 50 de zile. Sem\natul nu se va face prea des. r\sadul s\ realizeze o vârst\ de 45 –55 zile. Pentru ciclul al II-lea. Löbl [i colab.LEGUMICULTUR| II î[i revin din stadiul de înghe]are. alungindu-se foarte repede.

desfacerea c\p\]ânii [i îmboln\virea. Reglarea regimului factorilor de mediu. terenul se modeleaz\ în straturi cu l\]imea total\ de 140 cm. mai ales pentru soiurile mai viguroase (din grupa Alpha: Fortados. Voican (1984) recomand\ distan]a între plante de 30 cm. N. De asemenea.Schema de `nfiin]are a culturii de conopid\ `n solarii bloc Pentru protejarea cu ad\posturi joase.L. în rânduri.P.000 plante la hectar (I.23). 1981). 170 . de asemenea. cu intervale de 60–70 cm [i 50 cm între plante de rând. – S. STAN.F. La aceea[i schem\. conform schemei din figura 10.C. dispuse la 70 cm [i cu distan]a între plante pe rând de 40 – 42 cm (fig. 10.000 plante/ha (Ceau[escu [i colab. 10. asem\n\tor culturii de varz\.22). de 33. pe care se planteaz\ câte dou\ rânduri de plante. Principalii factori de mediu se regleaz\. ca [i la alternan]a acesteia cu perioade mai umede. Buz\u. pentru evitarea îng\lbenirii [i deprecierii calitative. prin acoperirea cu 1-2 frunze sau legarea frunzelor deasupra c\p\]ânii. realizându-se o densitate de 40.C.21 . MUNTEANU În solariile bloc. În solariile tunel se poate folosi o schem\ asem\n\toare sau alta. Fig. în general. plantarea se realizeaz\ pe teren modelat în brazde de 94 cm la coronament. 1980).21). 10. Paloma) se procedeaz\ astfel: se deschid trei rigole la distan]ele de 110 – 160 – 160 cm. determinând încetarea în cre[tere.10. este deosebit de sensibil\ la secet\. conopida. realizând o densitate de 28. cu câte dou\ rânduri pe brazd\. în faza de c\p\]ân\.. folosind cultivatorul legumicol echipat cu rari]e [i se marcheaz\ [ase rânduri dispuse între marginile solarului tunel la 75-70-90-70-90-70-75 (fig.L.N. realizându-se o densitate de circa 33.000 plante/ha. asigurând o densitate. În plus. Fa]\ de varz\.24. se va proceda la protejarea fa]\ de lumina solar\. în faza de c\p\]ân\.000 plante/ha (fig.

23 .Schema de `nfiin]are a culturii de conopid\ `n solarii tunel pentru soiuri viguroase 171 . 10. 10.LEGUMICULTUR| II Fig.22 .Schema de `nfiin]are a culturii de conopid\ `n solarii tunel pentru soiuri cu vigoare redus\ Fig.

de exemplu. Producerea r\sadurilor. în func]ie de soi. fertilizare [i combaterea d\un\torilor (mai ales a unor fluturi cum este. citat de Ceu[escu [i colab. 1981. Cultura de conopid\ în ad\posturi acoperite cu folii de polietilen\ va primi acelea[i lucr\ri de îngrijire ca [i cultura de varz\. Se planific\ între 50. `n func]ie de cerin]ele pie]ei. Buz\u. atacul fluturilor este mai p\gubitor la conopid\ decât la varz\.24 – Scheme de plantare a conopidei `n tunele joase (dup\ I. experien]ele lui Galter [i Ward 1970 –1972 (cita]i de Ceau[escu [i colab. De[i nu este nevoie de o c\lire a r\sadurilor. reglarea factorilor temperatur\.P. la 14–160 C în zilele cu nor [i 10 – 120 C pe timp de noapte.000 de fire la hectar. câteva zile se ridic\ temperatura pentru a asigura o bun\ înr\d\cinare. dar înainte de a începe s\ se r\sfire. Cultura în ser\ Tehnologia culturii conopidei `n ser\ prezint\ `nc\ interes pentru produc\tori.F. Dup\ sem\nat [i pân\ la r\s\rire se asigur\ o temperatur\ de 18–200 C.4. O autoreglare a acestor factori se poate ob]ine în mod corespunz\tor prin utilizarea foliei de polietilen\ perforat\ (Popescu. Mamestra brassicae). dup\ care urmeaz\ regimul de temperatur\ anterior repic\rii (Ceau[escu.N. 1970. N.L. Având în vedere c\ se recomand\ r\sad de 40 – 45 zile.000 [i 80. 1973). specific\ soiului. 1980). Lucr\rile de îngrijire..6.C. Sem\natul în vederea producerii r\sadurilor se execut\ în func]ie de perioada când se planific\ ob]inerea recoltei. Aten]ie deosebit\ se va acorda lucr\rilor: irigare. sem\natul va începe în prima decad\ a lunii august [i se continu\ pân\ la 1 – 5 ianuarie. la care se adaug\ o rezerv\ de 5–10 %.L. MUNTEANU Fig. În continuare. Recoltarea începe când c\p\]ânile ajung la o m\rime maxim\. Cantitatea de s\mân]\ este de 300-400 g pentru un hectar de cultur\. 10. folosind temperaturi sc\zute. STAN. 10.6. umiditate [i aer se realizeaz\ prin aerisire [i irigare.C. 1973) 172 .. ducând chiar la compromiterea total\ a culturii. Dup\ r\s\rit pân\ la repicat temperatura se va dirija de la 16 – 200 C în zilele însorite.-S. modificat) Ca [i la varz\.

calitatea [i cantitatea produc]iei (tabelul 10. care s\ asigure densit\]i variind între 50. Sera. Produc]ia variaz\ între 15 – 25 t/ha. 173 . Înfiin]area culturii.25) Fig. Astfel. prin cretizarea geamurilor. în perioada de insola]ie. plantate `n epoci cu suficient\ lumin\.000 plante la hectar (fig. 1973). recoltarea se face e[alonat. vor avea o densitate mai mare [i invers. Ca [i la conopida cultivat\ în ad\posturi acoperite cu material plastic. fertilizarea suplimentar\ [i combaterea bolilor [i d\un\torilor. aerisirea va fi aproape permanent\. frunzele se leag\ deasupra acestora. Temperatura se va men]ine la valori de 18-200 C în zilele senine. la densitatea de circa 50. Umiditatea relativ\ a aerului va fi de 70 – 80 %. dac\ s-au format c\p\]ânile. Lumina solar\ se va reduce începând cu luna martie. afânarea solului prin pra[ile.000 plante la hectar. ofer\ posibilit\]i optime de reglare a factorilor de mediu. Plantarea se execut\ începând din luna septembrie [i continuând pân\ în februarie.5). În general. Corespunz\tor acestor densit\]i se adopt\ scheme cu 30 cm între rânduri [i 30 cm între plante pe rând (pentru densitatea de 80. prin caracteristicile sale constructive. uniformitatea. În func]ie de soi [i epoca de plantare se adopt\ scheme. 14–160 C în zilele noroase [i 12–140C noaptea. când se fac 3–4 aerisiri pe zi. 10. corespunz\tor epocilor de plantare. a[a cum s-a mai ar\tat. pentru a preveni îng\lbenirea [i deprecierea calitativ\. 10. soiurile mai pu]in viguroase. Lucrarea este e[alonat\. irigarea. când c\p\]ânile sunt suficient de mari [i nu au început s\ se r\sfire.25 – Scheme de plantare a conopidei `n serele de tip industrial Reglarea regimului factorilor de mediu. În plus.LEGUMICULTUR| II au demonstrat c\ temperaturile sc\zute la vârsta de 6 – 8 s\pt\mâni influen]eaz\ pozitiv timpurietatea.000 [i 80. lucr\rile de îngrijire pentru cultura de conopid\ sunt reduse ca num\r [i volum: completarea golurilor.000 plante la hectar) sau cu 40 cm între rânduri [i 30–40 cm între plante pe rând. În acest scop. acestea se vor proteja prin acoperire cu 2 – 3 frunze sau prin legarea frunzelor deasupra. circa 10 minute fiecare (Ceau[escu. iar în faza de legare a c\p\]ânilor. din decembrie pân\ la începutul lunii mai. Recoltarea. cu excep]ia zilelor reci de iarn\. Lucr\rile de îngrijire.

botrytis L. Se recunoa[te c\. subvar. Partea comestibil\ a acestei legume o reprezint\ inflorescen]a propriu-zis\.26). dar sub o form\ mai pu]in cultivat\ ast\zi [i anume “asparagus broccoli” sau “spear”. “oficial”. în mare parte asem\n\toare cu conopida.7. cunoscut\ mai ales în Italia. o legum\ de lux. La noi în ]ar\. pedunculii florali [i florile în stadiul de mugure floral. Dup\ ce în perioada urm\toare ajunge în America se întoarce în Europa. urmate de Mexic (150 mii tone) [i Italia (150 mii tone). 10. cymosa Lam sin.3. dar destul de bine cunoscut\ în alimenta]ia din multe ]\ri din vestul Europei sau America de Nord. broccoli a ap\rut în secolul al XVI-lea (Chaux [i Foury. chiar dup\ 1950. Importan]a culturii Broccoli este o varietate. anual\.N. Valoarea alimentar\ este asem\n\toare cu cea a conopidei. în mod exclusiv. Broccoli este o varietate ierboas\.7. MUNTEANU 10. constând din l\starii floriferi. dar prezint\ suficiente caractere botanice. cu habitus asem\n\tor conopidei (fig. var.7. dar denume[te. broccoli este aproape necunoscut\. cei mai mari produc\tori sunt: SUA (circa 450 mii tone). Particularit\]i botanice [i biologice Plantele de broccoli sunt asem\n\toare cu cele de conopid\. în secolul al XX-lea (1930). Cultura este bine cunoscut\ la nivelul mondial. ca un tip de conopid\ [i era denumit\ conopid\ verde. STAN. ca o legum\ de lux cu inflorescen]a compact\ (“cape broccoli” sau “crown”). dar este r\spândit\ pe suprafe]e relativ mici. fiind considerat\. dar con]inutul mai redus în tiociana]i d\ o mai mare savoare gustului [i fine]e aromei.7. B.2. 10. 10. 1994). Se pare c\ are o origine comun\ cu conopida sau conopida a ap\rut dintr-o form\ mai veche de broccoli. 174 .o. conopida “romanesco” (conopida ]ig\neasc\). Originea [i aria de r\spândire Aceast\ plant\ legumicol\ era considerat\. BROCCOLI Brassica oleracea var. a salatelor fierte cu maionez\ sau unt sau la alte produse culinare. În lume.1. g\sindu-se în unele colec]ii sau gr\dini particulare. italica Plenk Familia Cruciferae 10. Aceast\ inflorescen]\ se folose[te la prepararea supelor. care s\ fac\ distinc]ia la nivel de variet\]i. ca [i aceasta. Acest termen exist\ [i ast\zi. N.

subvar.). Soiurile mai noi. botrytis L. Aceste soiuri fac parte din a[a-numita grup\ de broccoli “asparagus” sau “asparagoid” (B. ace[tia se ramific\ [i î[i continu\ cre[terea.broccoli de c\p\]ân\ ("cape").m.26 – Broccoli: 1 . factorii de mediu s\ aib\ valori care favorizeaz\ faza de inflorescen]\ 175 .4. var. Deosebit de important este faptul ca prin lucr\rile de îngrijire. ameliorate ini]ial în America de Nord. Limbul este. Partea comestibil\.o. La soiurile mai vechi. g\lbuie sau violacee. 10. 10. dispuse pe l\starii principali. 1953).a. 2 – broccoli asparagoid ("asparagus") Frunzele sunt mai numeroase. aceste inflorescen]e se prezint\ sub form\ de m\nunchiuri mai mici. denumit\ în mod corect inflorescen]\. prezint\ toate florile [i inflorescen]ele într-un singur buchet central foarte compact. asparagoides Lam.7.d. mai înguste [i mai scurte [i chiar mai rigide (Laumonnier. pân\ la sectat cu lobii ondula]i [i u[or din]a]i. care au o cre[tere continu\ (nedeterminat\).LEGUMICULTUR| II Fig. este format\ din l\starii tineri ce formeaz\ axul acesteia. În urma recolt\rii (elimin\rii) primelor buchete de pe l\starii principali. lirat-penat-partit. formând noi buchete [. pedunculii florali [i mugurii floriferi. la multe soiuri. Soiurile care prezint\ acest tip de inflorescen]\ fac parte din a[a-numitul grup sau tip de broccoli denumit “cape broccoli” (broccoli c\p\]ân\). Culoarea mugurilor poate fi verde-închis. Rela]iile cu factorii de mediu Fa]\ de factorii de mediu plantele de broccoli au preten]ii asem\n\toare conopidei sau chiar mai reduse.

sortimentul de soiuri [i hibrizi de broccoli este suficient de bogat. r\spândirea soiurilor cultivate a fost ca [i inexistent\. provenite din ]\rile cu tradi]ie.7.27 . Pentru ob]inerea unor r\saduri de bun\ calitate (viguroase). Cultura timpurie Alegerea [i preg\tirea terenului se realizeaz\ în acelea[i condi]ii ca la conopida timpurie. STAN.7. Dac\ se va avea în vedere [i o e[alonare a plant\rii pân\ în luna mai.a. MUNTEANU compact\ [i muguri floriferi. În câmpurile experimentale de la I. epoca de sem\nat pentru producerea r\sadurilor se poate prelungi pân\ la sfâr[itul lunii aprilie.F.L. 10. exigen]ele ecologice sunt maxime. 10.6. Cultura se înfiin]eaz\ prin r\sad produs la ghivece sau cuburi nutritive. Cu alte cuvinte. cu o vârst\ de 40-45 de zile. au fost studiate adev\rate colec]ii.27. Fig. În România se cultiv\.N. N. Tehnologia de cultivare 10.7. SCL Bac\u [. Sem\natul pentru producerea r\sadurilor se poate realiza la sfâr[itul lunii februarie – începutul lunii martie.5.Schema de `nfiin]are a culturii timpurii de broccoli Lucr\rile de îngrijire sunt asem\n\toare cu cele de la conopid\.C. Vidra. Soiul cel mai cunoscut în România a fost Calabresse. în mod întâmpl\tor.6. Schema de înfiin]are este prezentat\ în figura 10. M\rimea [i calitatea p\r]ii comestibile sunt urmarea fireasc\ a dezvolt\rii plantelor în faza imediat anterioar\. 10. în cultur\. acestea se repic\ [i se vor men]ine la o temperatur\ u[or mai sc\zut\ (12-140C). Înfiin]area culturii se realizeaz\ în perioada 15 aprilie – 10 mai. în func]ie de vârsta r\sadului [i de condi]iile meteorologice.1. diferite soiuri. partea comestibil\ se formeaz\ pe baza substan]elor de rezerv\ acumulate în tulpin\ [i frunze. Soiuri La nivel mondial. Este necesar de men]ionat c\ nu este obligatorie acoperirea inflorescen]elor contra 176 . ~n aceast\ faz\.

Înfiin]area culturii are loc. Fig. De asemenea. dar f\r\ frunzele protectoare. în func]ie de vigoarea plantelor în perioada de formare a inflorescen]ei (fig. în func]ie de formarea unor buchete corespunz\toare pentru valorificarea pe pia]\. recoltarea se efectueaz\ e[alonat.6. Dac\ l\starii sunt prea lungi. La cultura de broccoli asparagus.Schema de `nfiin]are a culturii târzii de Broccoli Lucr\rile de îngrijire sunt asem\n\toare cu cele de la cultura timpurie de conopid\. În mod special se va efectua o fertilizare fazial\. în mod e[alonat. Densitatea este asem\n\toare cu cea de la conopida de toamn\. Dep\[irea acestui stadiu face recolta mai pu]in atractiv\. în cazul tipului de broccoli cu cre[tere nedeterminat\ (asparagoid). în func]ie de stadiul de formare a inflorescen]elor compacte (la cape broccoli). Aten]ie deosebit\ se va acorda parcurgerii perioadelor de secet\ (mai 177 . l\starii se alungesc rapid [i devin mai pu]in suculen]i [i fragezi.28 . Epoca de înfiin]are poate fi destul de larg\ (1 iunie . dar în medie se pot ob]ine 10-15 t/ha. în cultur\. Alegerea [i preg\tirea terenului se pot realiza ca în cazul culturilor de var\ sau de toamn\ de varz\ sau a culturilor târzii de conopid\.2.7.5 iulie). prin r\saduri de 3045 de zile. cu o mai mare cantitate de ]esut mecanic. a[a cum s-a anticipat deja. Momentul optim de recoltare corespunde cu formarea mugurilor floriferi. Inflorescen]ele se recolteaz\ prin t\iere cu cu]itul cât mai jos posibil. dac\ au ap\rut câteva flori (de culoare galben\).28). Producerea r\sadurilor se realizeaz\.LEGUMICULTUR| II luminii puternice a soarelui. Recoltarea se efectueaz\. 10. 10. Cantitatea de recolt\ este foarte variabil\. 10. de regul\. urmat\ de o udare [i o pra[il\ dup\ fiecare recoltare. ace[tia se scurteaz\ de la baz\ sau. pe straturi ne`nc\lzite în câmp. din locul de unde sunt mai pu]in fragezi. dar poate fi [i mai redus\. acestea se vor elimina din inflorescen]\. Cultura târzie Acest tip de cultur\ se realizeaz\ alegând în mod corespunz\tor soiul [i epoca de înfiin]are a culturii în câmp. eventual.

comparativ. Gulia se consum\ proasp\t\ sub form\ de salat\ crud\. Importan]a economic\ [i social\ este asem\n\toare verzei: asigur\ o recolt\ . STAN. La noi în ]ar\ sunt 178 . dup\ lungimea perioadei de vegeta]ie gulioare [i gulii . ridichi. care este fraged\. GULIA Brassica oleracea var. ou\ sau umplute cu carne [i orez. suculent\. soteuri. Recoltarea se efectueaz\ în mod asem\n\tor culturii timpurii. Produc]ia este semnificativ superioar\ culturii timpurii. în perioada cu umiditate ridicat\.8. dar mai ales iarna (ca gulioare din ser\ sau gulii din depozit) [i prim\vara. var.1. cu gust pl\cut. Cultura prezint\ pu]ini factori de risc. sylvestris. dar lu`nd în considerare [i precau]iile prezentate la cultura de conopid\ de toamn\. iar a doua în cultur\ succesiv\ posterioar\. din timpul toamnei). gongyloides Lam. simpl\ sau asortat\ cu morcov. Familia Cruciferae 10. specifici perioadei de vegeta]ie pe care plantele o parcurg (d\un\torii. cu cheltuieli mici pentru c\ldur\ (la jum\tate fa]\ de tomate). Recolta este pu]in perisabil\ [i se poate valorifica dup\ recoltare. gongylodes L.marf\ o lung\ perioad\ din an (cu excep]ia a dou\ luni de var\). sin. Gulia se cultiv\ pentru tulpina sa îngro[at\ (tuberizat\). adic\ 15-25 t/ha. asem\n\tor zonei medulare de la tulpina interioar\ (coceanul) verzei de c\p\]ân\. Din punct de vedere agrofitotehnic.).8. cu conopida. gulia se asorteaz\ u[or în asolament. N. Originea [i aria de r\spândire Gulia are acela[i str\mo[ comun ca celelalte variet\]i de B. H. gulioarele sunt pretabile pentru culturile `n ser\. din care au evoluat câteva variet\]i cu tulpina îngro[at\. a fost descris\ de Plinius cel B\trân (secolul I d.prima grup\ se cultiv\ în cultur\ succesiv\ secundar\ anterioar\. de exemplu. r\sadni]e [i solarii. se folose[te în realizarea diferitelor preparate culinare: supe. Importan]a culturii Importan]a alimentar\.august [i atacului unor agen]i patogeni [i d\un\tori. De asemenea. MUNTEANU ales excesiv\) din lunile iulie . circa o lun\. frig\nele. Tehnologia cultiv\rii este relativ simpl\ [i nu difer\ distinct de cea a celorlaltor variet\]i de B.8.în cel al guliilor. oleracea var. mai ales atmosferic\. Aceast\ varietate a fost cunoscut\ [i cultivat\ cu continuitate în Evul Mediu [i perioada modern\. în cazul gulioarelor [i pân\ la 4-6 luni . Oleracea.2. 10. De asemenea. în perioada de secet\. Una din aceste variet\]i.N. respectiv B. denumit\ “varza de Pompei”. ]elin\ [. iar faptul c\ prezint\ dou\ grupe de soiuri. mânc\ruri cu carne. [i bolile.a. 10. ghiveciuri. Cultura gulioarelor în ser\ asigur\ folosirea acestor spa]ii în timpul iernii. oleracea.

în acest din urm\ caz. tuberizat\ în partea inferioar\. atât timpurie cât [i cea tardiv\. Lobii limbului sunt simplu. în al doilea an). 179 Gulia este o plant\ ierboas\. În România. 10. uneori baza limbului este decurent\ pe pe]iol. r\d\cini. 1985).3. Astfel. l\sând cicatrici mari. sferic-turtit\ sau ovat\. în faz\ de r\sad. alterne. în centrul c\reia se afl\ mugurele de cre[tere apical. verde-albicioas\ ori violet-ro[cat\. Particularit\]i botanice [i biologice timpurii.Gulia.U. Habitusul plantelor difer\ mult ca aspect [i talie fa]\ de varz\. Unele soiuri . dac\ plantele r\mân mai mult în câmp. tulpin\ tuberizat\ [i frunze de form\ sferic\. de culoare verde-deschis.8. comparativ cu varza. acestea pot evolua. Canada [i Asia. Limbul are m\rimea [i forma variabile. dar pe suprafe]e mari se cultiv\ în zona temperat\ a Europei. respectiv 610 ori mai mici. Pe suprafa]a zonei îngro[ate se observ\ frunzele “inserate” pe un singur verticiliu. frunzele prezint\ o teac\ puternic l\]it\. în S. lung pe]iolate (pe tulpina din primul an) sau scurt pe]iolate pân\ la sesile (pe tulpinile florifere. se comport\ ca anuale. de regul\ prin dezvoltarea ]esuturilor din jurul unor muguri axilari activi ai p\r]ii superioare a zonei îngro[ate. În zona p\r]ii îngro[ate a tulpinii. cenu[ie-violet\ sau ro[ieviolacee (Zanoschi [i Toma. 10. Tulpina (în primul an) este Fig. Organele care prezint\ diferen]e distinctive sunt tulpina [i frunzele.LEGUMICULTUR| II m\rturii scrise (mai ales cele ale lui Evlia Celebi) c\ gulia era cunoscut\ la mijlocul secolului al XVII-lea.29).29 . formând tulpini florifere sau r\mân în faza vegetativ\. dublu sau neregulat din]a]i. ovat sau lanceolat. limbul este eliptic. Lungimea pe]iolului poate avea 5-6 cm la soiurile timpurii [i pân\ la 12-15 cm la soiurile tardive. Aspectul general al plantei: scurt\. 10.A. în faza reproductiv\. cele de la baz\ cad mai devreme. tulpina îngro[at\ î[i m\re[te mult dimensiunile [i formeaz\ protuberan]e rotunde. iar cele din zona apical\ sunt grupate sub forma unei rozete. în func]ie de vârsta plantei [i soi. dar în prezent suprafa]a este mult redus\. La soiurile timpurii. cu marginea mai mult sau mai pu]in neregulat\ penat lobat pân\ la penat sectat. cultivate prim\vara devreme. gulia.. Frunzele sunt simple. bienal\ (fig. În lume este larg r\spândit\. a fost cultivat\ pe suprafe]e semnificative. Guliile timpurii au în\l]imea [i masa vegetativ\ de 2-3 ori [i. în func]ie de soi. Culoarea frunzelor poate s\ fie verde-cenu[ie.

N.9). pentru gulioare.8. datorit\ faptului c\ plantele.mai ales nutri]ionali . STAN. La noi în ]ar\ este cunoscut [i se folose[te un sortiment adecvat [i diversificat pentru tipurile de culturi anterior prezentate (tabelul 10. iar pe de alt\ parte. dar suficient de reav\n. alegerea [i preg\tirea terenului se realizeaz\ urmând acelea[i recomand\ri ca la varza timpurie.8. pe de o parte. iar calitatea recoltei are de suferit prin pierderea fr\gezimii [i suculen]ei [i chiar prin apari]ia ]esutului lemnos în interiorul ]esutului parenchimatic al zonei `ngro[ate. sere [i solarii cu înc\lzire tehnic\ din cadrul complexelor (centrelor) de producere a r\sadurilor. solarii cu substratul înc\lzit pe cale biologic\ [i r\sadni]e cu înc\lzire biologic\. culturile se înfiin]eaz\ prin r\sad. mai ales fa]\ de sol. inclusiv la gulia de toamn\. în cultur\ protejat\ [. de baz\. gulia tardiv\ (gulia propriu-zis\) fiind mai rustic\. elementele nutritive [i ap\. 10. Producerea r\sadurilor. în compara]ie cu guliile timpurii (gulioarele). pe un fond de fertilizare organic.8. dar echilibrate.a.6. În mod deosebit.1. Elementele nutritive se prefer\. În toate cazurile. prin faptul c\ terenul va fi ocupat [i cu o cultur\ succesiv\. au o perioad\ de vegeta]ie scurt\ de la plantarea r\sadurilor pân\ la recoltare (40-50 de zile).5. produc]ia este mult diminuat\ [i întârziat\. MUNTEANU 10.4. În acela[i timp.6. Solul trebuie s\ fie mijlociu. N.trebuie s\ fie asigura]i la niveluri mai mari. Aceste cerin]e sunt justificate. culturi în teren protejat cu materiale plastice (în solarii) [i în sere. În vederea înfiin]\rii culturilor timpurii de gulii se folosesc r\saduri produse în sere înmul]itor. Tehnologia de cultivare La noi în ]ar\ se practic\ urm\toarele tipuri de culturi: culturi în teren neprotejat (timpurii [i târzii). de regul\.8. tardive. a fi în cantit\]i mari. Asolamentul. dac\ ace[ti factori sunt nesatisf\c\tori. 10. Rela]iile cu factorii de mediu Gulia prezint\ exigen]e ecologice în limitele celorlalte variet\]i. cerin]ele sunt mai mari. Soiuri Guliile [i gulioarele sunt reprezentate în cultur\ printr-un sortiment destul de bogat [i bine specializat pentru diferite tipuri de culturi: timpurii. 180 . bine structurat [i fertil. factorii de mediu . 10. Cultura timpurie Acest tip de cultur\ se realizeaz\ exclusiv prin folosirea soiurilor timpurii (cultur\ de gulioare).

LEGUMICULTUR| II 181 .

N. temperatura de 70C). folosind 8-10 g s\mân]\ la m2.30 . plantarea se face în treimea superioar\ pe ambele versante ale bilonului. revenind o densitate de circa 110-120 mii plante la ha (fig. Înfiin]area culturii se face prin plantarea r\sadurilor în perioada 15-30 martie. asigurându-se în sol o umiditate de 75% din intervalul umidit\]ii active la adâncimea de 25-40 cm. cel pu]in trei zile. MUNTEANU Preg\tirea construc]iilor pentru producerea r\sadurilor. Completarea golurilor se execut\ ca la varza timpurie. 10. realizându-se o densitate de circa 160 mii plante la ha. astfel ca pe durata perioadei de vegeta]ie s\ se administreze 900-1200 m3 ap\ la ha. Pentru un hectar de cultur\ se utilizeaz\ 500-600 g s\mân]\. R\sadurile se planteaz\ manual sau mecanizat. Se aplic\ 3-4 ud\ri. Lucr\rile de îngrijire. prin împr\[tiere sau în rânduri.30).Schema de `nfiin]are a culturii timpurii de gulii În cazul model\rii sub form\ de biloane distan]ate la 50 cm. Lucrarea se execut\ manual. STAN. N. mai devreme în regiunile sudice [i mai târziu în cele nordice (3-15.02) (tabelul 10. În acest scop se folose[te r\sad în vârst\ de 50-55 zile. (1984) recomand\ pentru înfiin]area culturilor de gulii timpurii folosirea de r\sad nerepicat.4). 182 . cu o norm\ de udare de 250-300 m3 ap\ la hectar. Fig 10. Udarea culturilor se face pe brazde lungi. Sem\natul pe pat nutritiv se face manual. în func]ie de zon\ [i condi]iile anului respectiv (începe când în sol se realizeaz\ [i se men]ine. la interval de 8-10 zile. folosind în acest scop cuburi nutritive cu latura de 5 cm. la distan]a de 25 cm între plante. Murtazov [i colab. Lucr\rile de îngrijire aplicate r\sadurilor pân\ la plantare sunt asem\n\toare cu cele prezentate la producerea r\sadurilor pentru cultura de varz\ timpurie. Epoca de sem\nat depinde de epoca de înfiin]are a culturilor. a amestecului nutritiv [i biocombustibilului se face în mod asem\n\tor cu preg\tirea acestora pentru producerea r\sadurilor de varz\ timpurie. Repicatul r\sadurilor se face la r\s\rire. Pe fiecare strat în\l]at cu l\]imea la coronament de 104 cm se planteaz\ patru rânduri distan]ate la 28 cm [i 22-24 cm între plante pe rând.

agrotehnice [i de soi. A doua fertilizare fazial\ se face când începe formarea gulioarelor. 10.000 plante la ha (fig. Preg\tirea solului se face ca la varza de var\ pentru cultura în ogor [i ca la cea de toamn\ pentru culturile succesive sau duble. în func]ie de condi]iile meteorologice. cu specificarea c\ nu se mai administreaz\ îngr\[\minte organice ci numai chimice: la 1 ha se aplic\ 110-160 kg N. 60-100 kg P2O5 [i 75-100 kg K2O. R\sadurile îmb\trânite. la hectar administrându-se 100 kg azotat de amoniu. revenind o densitate de 65. 1973). deoarece partea comestibil\ se deformeaz\ [i/sau nu se mai formeaz\ la dimensiuni normale. aplicându-se îngr\[\minte chimice cu azot [i potasiu. Recoltarea gulioarelor se face atunci când tulpinile îngro[ate ajung la dimensiunile tipice soiurilor. prezint\ o u[oar\ stagnare în cre[tere [i înainte de trecerea la etapele specifice. plantate dup\ ce începe cât de pu]in s\ se îngroa[e tulpina. Cu ocazia execut\rii pra[ilelor se va evita acoperirea cu p\mânt a p\r]ii bazale a tulpinii. se planteaz\ trei rânduri distan]ate la 40 cm [i 28-32 cm între plante pe rând. În acest scop se folosesc r\saduri în vârst\ de circa 30 zile.31). Tehnica recolt\rii const\ în smulgerea plantelor [i cur\]area r\d\cinilor de p\mânt sau t\ierea tulpinilor îngro[ate imediat sub zona de formare. cu unele particularit\]i în ceea ce prive[te udarea culturilor. în acest caz. în zona unde are loc procesul de îngro[are. În timpul perioadei de vegeta]ie se fac dou\ fertiliz\ri suplimentare. utilizându-se 100 kg/ha azotat de amoniu [i 50 kg/ha sulfat de potasiu. Înfiin]area culturii se face prin plantarea r\sadurilor în perioada 15 mai15 iunie pentru cultura în ogor [i 20 iunie-10 iulie pentru culturile succesive sau duble. dar poate atinge u[or valoarea de 20 t/ha. Prima fertilizare se execut\ când plantele s-au prins [i au pornit în vegeta]ie. pe fiecare strat în\l]at cu l\]imea la coronament de 104 cm. Momentul calendaristic coincide cu 75-85 zile de la r\s\rit. produc]ia va suferi (Bala[a. Produc]ia variaz\ între 10-15 t/ha. 183 . Recoltarea se efectueaz\ în 2-3 reprize. La plantare. Combaterea bolilor [i a d\un\torilor se efectueaz\ cu acelea[i mijloace [i în acela[i mod ca la varza timpurie. între plante pe rând [i de 2-3 ori mecanizat pe intervalul dintre rânduri. Lucr\rile de îngrijire aplicate culturilor târzii de gulii sunt asem\n\toare cu cele prezentate la cultura timpurie. Preg\tirea pentru livrare se poate finaliza prin formarea de leg\turi [i/sau eliminarea par]ial\ a frunzelor (cele mai mari).000-70.8.6. o singur\ dat\. Producerea r\sadurilor se efectueaz\ ca la varza de var\ pentru cultura în ogor [i ca la cea de toamn\ pentru culturile succesive sau duble.2. dau plante care nu mai produc tulpini îngro[ate normal [i. 10. de evolu]ie în tulpin\ florifer\ sau de îmb\trânire. În gospod\riile popula]iei se planteaz\ la acelea[i distan]e. Cultura târzie (de toamn\) Principalele verigi tehnologice sunt asem\n\toare ca la varza de var\ sau cea de toamn\.LEGUMICULTUR| II Pr\[itul se execut\ manual. în func]ie de atingerea momentului tehnic optim.

dar pot face recoltarea mai dificil\. În cursul vegeta]iei. fa]\ de care se recomand\ eliminarea obligatorie a frunzelor f\r\ a provoca r\ni la nivelul tulpinii îngro[ate.N. Sem\natul are loc în epocile: 1-10 februarie în sudul [i vestul ]\rii [i 10-25 februarie în celelalte regiuni. la cuburi sau ghivece nutritive. având un sistem radicular mai slab dezvoltat. Producerea r\sadului. f\r\ suculen]\. Înghe]urile u[oare nu afecteaz\ plantele [i recolta. 184 . care se poate prelungi pân\ la venirea înghe]urilor timpurii sau a celor de la sfâr[itul lunii noiembrie. Prima udare se face odat\ cu plantarea sau la terminarea lucr\rii. cultura de gulii se ud\ de mai multe ori. Recoltarea se face ca la gulia timpurie. cu o p\trundere superficial\ în sol.31 .Schema de `nfiin]are a culturii târzii de gulii Udarea se face pe rigole lungi sau prin aspersie. la adâncimea de 30-40 cm. MUNTEANU Fig 10. Cultura în teren protejat cu materiale plastice Principalele elemente de tehnologie sunt asem\n\toare verzei [i conopidei cultivate în solarii. cu o norm\ de udare care variaz\ de la 200 la 350 m3 ap\ la ha. Insuficien]a apei în sol în perioadele secetoase are ca urmare ob]inerea unor gulii lignificate. Cantitatea de s\mân]\ este de 500-600 grame pentru un hectar. iar excesul de umiditate dup\ perioadele secetoase provoac\ degradarea lor comercial\ prin cr\pare.8. folosind în acest scop 200 m3 ap\/ha.6. se ud\ mai des [i cu norme de udare moderate încât s\ se men]in\ în sol o umiditate constant\. asigurându-se în sol o umiditate de circa 75% din intervalul umidit\]ii active. Din aceste motive este necesar s\ se p\streze în sol o umiditate cât mai constant\ prin ud\ri la timp [i cu cantit\]i suficiente de ap\. Se ud\ la un interval de 8-10 zile (norma de irigare este de 1800-2400 m3 ap\/ha). uneori se pot elimina [i r\d\cinile.3. unde se repic\ la 5-6 zile dup\ r\s\rire. Produc]ia poate ajunge u[or la 30-40 t/ha. 10. Recoltarea se realizeaz\ în epoca de toamn\. de calitate inferioar\. Guliile. N. Recolta se livreaz\ în vrac sau în l\zi mari. R\sadul se produce în sera înmul]itor. în func]ie de regimul de precipita]ii. STAN.

arcurile [i folia montându-se pe coronamentul brazdei (fig. aten]ie deosebit\ se va acorda temperaturii. care în general va fi moderat\ (16-170C).000 plante la hectar. pentru a evita alungirea plantelor (M\nescu. dispuse conform schemei din figura 10. Fig 10. În perioada de r\sad.33 . În solariile tunel. ~n solariile bloc se planteaz\ pe teren modelat în brazde de 140 cm l\]ime total\. plantarea se va realiza pe 16 rânduri. În toate cazurile se asigur\ o densitate de circa 120.32 .Schema de plantare a gulioarelor `n solarii bloc Fig 10. 1972). Înfiin]area culturii.10 aprilie.33). Schemele de înfiin]are se aleg în func]ie de vigoarea soiurilor folosite. 185 . la care se adaug\ o rezerv\ de 14-20 %. pe care se amplaseaz\ câte patru rânduri la 25 cm. între 15 martie . Aceea[i schem\ se poate folosi [i la tunele. mai ales în perioada iernii. 10. în func]ie de zona de cultur\. 10.LEGUMICULTUR| II planificând pentru aceast\ suprafa]\ circa 120. cu distan]a între plante pe rând de 20-25 cm.32). Epoca de plantare cuprinde o perioad\ de circa patru s\pt\mâni. R\sadul bun pentru plantat va avea 40-50 zile sau 4-6 frunze [i va fi bine c\lit. iar între plante pe rând se las\ o distan]\ de 20-25 cm (fig.Schema de plantare a gulioarelor `n tunele joase Pentru tunelele joase se poate folosi o schem\ asem\n\toare cu cea de pe teren modelat.000 plante.34.

N. Perioada de vegeta]ie relativ redus\ [i preten]iile modeste ale culturii nu necesit\ un volum mare de lucr\ri.Schema de plantare a gulioarelor `n solarii tunel Cultura asociat\ cu alte legume (tomate.8. În cultura pur\. Recoltarea. recoltarea putând începe de la jum\tatea lunii noiembrie.34 . scuturarea r\d\cinilor de p\mânt [i retezarea tulpinii sub zona îngro[at\. una-dou\ pra[ile [i una-dou\ fertiliz\ri cu îngr\[\minte cu azot (150 kg/ha azotat de amoniu. 10. Lucrarea se execut\ prin smulgerea plantelor. 1973). Pentru a avea gulioare proaspete pe toat\ aceast\ perioad\. irigarea. MUNTEANU Fig 10.6. Se vor avea în vedere urm\toarele: completarea golurilor. plant\rile se vor face succesiv la circa 15 zile (Ceau[escu. Plantarea se face manual. schemele de înfiin]are adaptându-se în mod corespunz\tor în func]ie de culturile de baz\. produc]ia este 2025 tone la hectar. castrave]i) se înfiin]eaz\ cu circa dou\ s\pt\mâni mai devreme fa]\ de cultura principal\. Gulioarele se recolteaz\ dup\ 50-60 zile de la plantat. Cultura în sere Cultura gulioarelor se poate planifica din septembrie pân\ în mai. STAN. Lucr\rile de îngrijire. tratamentele fitosanitare (aten]ie fa]\ de limac[i [i purici). 186 . N. când tulpina îngro[at\ a atins m\rimea tipic\ soiului cultivat (6-8 cm diametru). înainte de începutul îngro[\rii tulpinii).4. 1972). îngroparea f\cându-se pân\ sub prima frunz\ din rozet\ (M\nescu.

LEGUMICULTUR| II

Culturile premerg\toare. Specificul organiz\rii produc]iei de gulioare în sere face ca s\ nu se pun\ problema unei rota]ii a culturii. Perioada scurt\ de vegeta]ie permite anticiparea [i succedarea culturilor de baz\ din sere (tomate, castrave]i, ardei, fasole). Producerea r\sadurilor. Sem\natul în vederea producerii r\sadurilor se realizeaz\ în sere pe brazde (straturi) sau în l\di]e, în cazul unor suprafe]e mai mici. R\sadul se repic\ dup\ 6-10 zile de la r\s\rit, respectiv când apar primele frunze adev\rate, în cuburi sau ghivece nutritive. De la sem\nat pân\ la r\s\rit se asigur\ o temperatur\ de 18-200C, de la r\s\rit pân\ la repicat se coboar\ la 10-120C noaptea [i 14-150C în zilele înnourate, iar în zilele însorite se men]in 16-200C (Ceau[escu, 1973). Aceste temperaturi se men]in dup\ repicat, cu excep]ia unui interval de câteva zile imediat dup\ repicat, când temperatura trebuie s\ fie pu]in mai ridicat\ (18-200C), pentru a favoriza înr\d\cinarea. Pe toat\ perioada de r\sad se vor lua m\suri stricte pentru evitarea alungirii r\sadului, dar [i îmb\trânirii (lignific\rii) premature, deoarece formarea tulpinii îngro[ate va avea loc cu întârziere [i produc]ia poate fi sever redus\. Pentru un hectar de ser\ sunt necesare circa 180.000 fire r\sad, pentru care este nevoie de 500-600 g s\mân]\. R\sadul pentru plantat va avea 30-33 zile [i 4-5 frunze formate. Înfiin]area culturii. Terenul se preg\te[te asem\n\tor ca pentru conopid\. Plantatul începe din luna septembrie [i se e[aloneaz\ pân\ la sfâr[itul lunii martie. În cultur\ pur\, plantatul se face în rânduri echidistante la 25-30 cm [i la 20-25 cm între plante pe rând, asigurând o densitate la hectar de 160.000-200.000 plante. Plantarea se face la nivelul ini]ial din ghivece sau cel mult cu 1 cm mai adânc (Ceau[escu, 1973). Lucr\rile de între]inere. Volumul lucr\rilor este destul de redus [i const\ în 1-2 pra[ile, eliminarea plantelor bolnave, 1-2 tratamente fitosanitare (probleme cu limac[ii), irigarea culturii, fertilizarea fazial\ [i reglarea factorilor de vegeta]ie. Gulioarele reac]ioneaz\ foarte bine la fertilizarea cu azot (150-200 kg/ha azotat de amoniu în solu]ie de 1%). Reglarea factorilor de mediu are `n vedere faptul c\, de[i gulia este relativ pu]in preten]ioas\ la condi]iile fa]\ de mediu, totu[i, rezultate bune de produc]ie se ob]in numai printr-un control [i o corectare corespunz\toare a principalilor factori de mediu. Lumina este necesar\ numai pân\ la începutul form\rii tulpinii îngro[ate, dup\ care preten]iile plantei sunt mai modeste. Pentru perioadele cu insola]ie mai puternic\ (octombrie, martie-aprilie) este necesar\ opacizarea geamurilor (prin cretizare), mai ales în primele 10 zile de la plantare, dup\ care plantele se adapteaz\ destul de u[or la condi]iile cerute de cultura principal\ (Ceau[escu, 1973).
187

N. STAN, N. MUNTEANU

Temperatura [i umiditatea se regleaz\ ca [i la celelalte variet\]i din grupa verzei cultivate în sere. Aten]ie deosebit\ se va acorda corel\rii umidit\]ii solului, temperaturii [i cantit\]ii îngr\[\mintelor cu azot, deoarece când acestea au valori mari, tulpina îngro[at\ poate cr\pa, depreciindu-[i calit\]ile. De asemenea, lipsa de umiditate [i chiar temperaturile prea sc\zute conduc la formarea de tulpini îngro[ate mici, lignificate, fibroase, adesea neconsumabile. Recoltarea. Lucrarea se face asem\n\tor ca la cultura din solarii. Odat\ cu recoltarea are loc [i eliminarea frunzelor de la baz\. Produc]ia, în func]ie de soi, perioada de cultur\ [i alte elemente tehnologice variaz\ între 25-30 t/ha, la un ciclu, în cultur\ pur\.

10.9. VARZA CHINEZEASC|
B. campestris L. ssp. pekinensis - (de Beijing, de c\p\]ân\) B. campestris L. ssp. chinensis - (de China, de frunze) Familia Cruciferae 10.9.1. Importan]a culturii Varza chinezeasc\, atât cea de c\p\]ân\ (B. c. ssp. pekinensis), cât [i cea de frunze (B. c. ssp. chinensis), se folose[te în alimenta]ia omului în mod asem\n\tor ca varza european\ (alb\ pentru c\p\]ân\). Varza de China, este totu[i mai mult folosit\ ca salat\ proasp\t\. În Marea Britanie se [i nume[te “salat\ chinezeasc\”. Valoarea alimentar\ nu difer\ prea mult de varza de c\p\]ân\. Exceleaz\ fa]\ de aceasta prin con]inutul mai ridicat în proteine (3,9%), cenu[\ (7%) [i hidra]i de carbon (7,2%). De asemenea, valoarea caloric\ este mai ridicat\ (40 kcal/100 g) (dup\ Dumitrescu [i colab., 1998). Gustul este ierbos, slab dulceag - slab am\rui (Prodan, 1970). Varza chinezeasc\ de c\p\]ân\ (varza de Beijing) este considerat\ mai valoroas\ în alimenta]ie [i este mult apreciat\ [i în Europa. Importan]a sa ca plant\ de cultur\, economic\ [i social\ este asem\n\toare cu cea a verzei europene pentru c\p\]ân\. 10.9.2. Originea [i aria de r\spândire Varza chinezeasc\ apar]ine genului Brassica [i are ca centru de origine Asia de Est. Forma sa progenitoare, B. campestris, se crede c\ a evoluat în zona mediteranean\, iar mai târziu a fost introdus\ în Europa de Nord, unde a fost îmbun\t\]it\ ca o cultur\ pentru ulei (Nishi, 1980, citat de Opena [i colab., 1988). Dup\ introducerea sa în China, acum mai bine de 2000 de ani, aceasta s-a diferen]iat în diverse subspecii, grupate în func]ie de organul comestibil în: grupa turnepsului (brojbei) – B. Campestris ssp. rapifera grupa mu[tarului – B. juncea, grupa verzei chineze[ti de c\p\]ân\ (pe-tsai) – B.c. ssp. pekinensis, grupa verzei
188

LEGUMICULTUR| II

chineze[ti f\r\ c\p\]ân\ sau de frunze (pak-choi) – B.c. ssp. chinensis [.a. Varza pak-choi s-a cultivat numai în partea de sud a Chinei o perioad\ de peste 1600 de ani. Varza pe-tsai a ap\rut mai târziu [i a fost înregistrat\ pentru prima dat\ în 1330 (Jian, 1981, citat de Opena, 1988), fiind cunoscut\ [i cultivat\ mai mult în zona de nord [i nord-est a Chinei. În Europa, varza chinezeasc\ a ap\rut în secolul al XVII-lea, fiind prezentat\ de Linné la începutul secolului al XVII-lea. A urmat o perioad\ de mare interes fa]\ de aceast\ cultur\, dar care s-a estompat spre sfâr[itul secolului al XIX-lea. În a doua jum\tate a secolului al XX-lea, r\spândirea [i cre[terea suprafe]elor au cunoscut un nou reviriment. La noi în ]ar\ este cunoscut\ din perioada interbelic\, iar o ac]iune organizat\ de introducere a sa în cultur\ a avut loc în perioada 1957-1960, dar f\r\ a se putea realiza o generalizare în produc]ie (Dumitrescu [i colab., 1998). 10.9.3. Particularit\]i botanice [i biologice Varza chinezeasc\, a[a dup\ cum rezult\ din cele prezentate anterior, cuprinde dou\ subspecii: ssp. pekinensis (de Beijing, de c\p\]ân\, pe-tsai) [i ssp. chinensis (de China, de frunze, pak-choi) (fig. 10.35). Este o plant\ bienal\, dar în cultur\ se comport\ ca anual\.

1

2

Fig 10.35 - Varza chinezeasc\: 1 - varza de Beijing (pe-tsai); 2 - varza de China (pak-choi)

R\d\cina este mai pu]in dezvoltat\ fa]\ de cea de la varza european\. Tulpina este scurt\ [i groas\, iar în faza florifer\ are o în\l]ime ce dep\[e[te 50-70 cm. Frunzele sunt mari, scurt pe]iolate, cu nervura principal\ lat\, groas\, de culoare albicioas\. Prin suprapunere frunzelor se formeaz\ o c\p\]ân\, la fel ca la varza alb\ de c\p\]ân\ (la varza de Beijing). Frunzele pot r\mâne [i sub forma
189

N. STAN, N. MUNTEANU

unei rozete înalte, aproximativ cilindrice (la varza de China). Culoarea frunzelor este verde-g\lbuie sau verde. Florile [i fructele sunt asem\n\toare cu cele de la varza european\ (comun\). Polenizarea este alogam\, entomofil\. La nivelul speciei se manifest\ fenomenul de autoincompatibilitate sporofitic\, ca [i la B. oleracea. Deoarece setul de cromozomi somatic este 2n = 20, cele dou\ specii sunt incompatibile; la B. oleracea 2n = 18. Prin încruci[area compatibil\ dintre cele dou\ specii a ap\rut specia aloploid\ B. napus (cu dou\ variet\]i, napul [i rapi]a Colza) cu setul cromozomal 2n = 38. Semin]ele sunt mai mici ca la varza alb\, rotunde, de culoare brun\, cu tegumentul neted [i lucios. Într-un gram intr\ 350-400 semin]e, iar greutatea a 1000 de semin]e este de 1.5-2,8 g (dup\ Dumitrescu [i colab., 1998). 10.9.4. Rela]iile cu factorii de mediu Temperatura optim\ pentru cre[terea [i dezvoltarea plantelor de varz\ chinezeasc\ este de 18-200C, dar aceste procese încep de la 6-80C. La temperaturi superioare pragului de 22-240C, coroborate cu o intensitate ridicat\ a luminii, nu se mai formeaz\ c\p\]âna [i plantele trec direct în faza de tulpin\ florifer\ (Dumitrescu [i colab., 1998). Temperatura sc\zut\, de 4-60C, pentru o perioad\ mai lung\ de timp, provoac\ induc]ia floral\ (Opena [i colab.,1988). Lumina are aceea[i importan]\ ca [i la B. oleracea. Cele dou\ specii se deosebesc prin faptul c\ varza chinezeasc\ are o puternic\ reac]ie la fotoperioad\, induc]ia floral\ fiind determinat\ de condi]iile de zi lung\ (Opena [i colab., 1988). Apa este un factor fa]\ de care plantele de varz\ chinezeasc\ au preten]ii foarte mari, atât în sol, cât [i în aer. De aceea, irigarea [i protec]ia în culise contra curen]ilor de aer sunt obligatorii. Solul trebuie s\ fie fertil, cu structur\ bun\, bogat în humus [i cu reac]ie neutr\ (Dumitrescu [i colab., 1998). Elementele nutritive trebuie s\ fie la niveluri mari [i optime. O recomandare imperativ\, în acest sens, const\ în fertilizarea cu gunoi de grajd bine descompus. 10.9.5. Soiuri Varza chinezeasc\ cunoa[te un sortiment foarte diversificat în sudul, sudestul [i estul Asiei, mai ales în China, Japonia [i Coreea. O parte din acest sortiment este cunoscut [i în Europa [i America. La noi în ]ar\ este cunoscut soiul Petsai care este timpuriu (60 zile de la sem\nat la recoltat). C\p\]ânile sunt cilindrice, de pân\ la 60 cm în\l]ime, de culoare verdeg\lbuie [i o mas\ de 1-1,2 kg/bucat\ (Dumitrescu [i colab., 1998).

190

000-166. Murtazov.Schema de `nfiin]are a culturii timpurii de varz\ chinezeasc\ Lucr\rile de îngrijire.000 plante la hectar (Bala[a. la 4-5 zile de la plantare. Cultura timpurie Alegere terenului. Fig 10.36 .6. ]inând cont de perioada scurt\ de vegeta]ie.8-2. deoarece r\sadurile nu se repic\. 1973). Se folosesc 300-350 g s\mân]\ pentru producerea r\sadului necesar înfiin]\rii unui hectar de cultur\. Udarea culturilor se face cu norme relativ mici de 200-250 m3 ap\/ha (s\ nu se r\ceasc\ solul). preg\tirea solului [i a semin]elor sunt sem\n\toare culturii de varz\ de c\p\]ân\ timpurie. Pân\ la plantare. Deoarece într-un timp scurt varza chinezeasc\ formeaz\ c\p\]âni mari (1.LEGUMICULTUR| II 10. În acest scop se seam\n\ la sfâr[itul lunii februarie începutul lunii martie (Ghenkov. 2-3 kg. În timpul vegeta]iei se administreaz\ îngr\[\minte într-o form\ u[or asimilabil\ de c\tre plante. Înfiin]area culturilor se face prin plantarea r\sadurilor la începutul lunii aprilie.000 plante la hectar. soi [i calitate. În vederea înfiin]\rii culturii timpurii de varz\ chinezeasc\ se folosesc r\saduri produse în r\sadni]e cu înc\lzire biologic\ sau în solarii cu substratul înc\lzit pe cale biologic\. cu r\saduri de aceea[i vârst\. În acest caz densitatea cre[te pân\ la aproximativ 100. Tehnologia de cultivare 10. Completarea golurilor se face manual. 1974). în timp de 60-65 zile la hibrizii Neon [i 191 . astfel încât s\ se realizeze în sol o umiditate de 70-75% din intervalul umidit\]ii active pe o adâncime de 30-40 cm. r\sadurilor li se aplic\ acelea[i lucr\ri de îngrijire ca [i în cazul verzei timpurii. alegerea plantei premerg\toare. ori de câte ori este nevoie.9. în vârst\ de 30-35 zile (Bala[a. Se seam\n\ mai rar. în 50-55 zile la hibridul Hong Kong. 10. revenind o densitate de circa 33.3 kg. 1973). Pe fiecare strat în\l]at cu l\]imea la coronament de 104 cm se planteaz\ dou\ rânduri de varz\ chinezeasc\ la distan]a de 80 cm între rânduri [i 40 cm între plante pe rând (fig.9.1.6.36). Cultura se înfiin]eaz\ prin r\sad. Ghenkov [i Murtazov (1974) recomand\ ca varza chinezeasc\ s\ se planteze la 40-50 cm între rânduri [i 15-20 cm între plante pe rând. Producerea r\sadurilor.

aplicându-se de fiecare dat\ câte 90-125 kg/ha azotat de amoniu. Calendaristic. N. Produc]ia este de 20-25 t/ha. Preg\tirea solului se face ca la varza de toamn\. De asemenea.2. Cultura târzie Tehnologia de cultivare a verzei chineze[ti de toamn\ se aseam\n\ cu cea a verzei de c\p\]ân\ de toamn\. la începutul lunii iulie. pentru soiurile semitârzii [i în regiunile sudice. Recolta este mai perisabil\ decât la varza comun\.) câte dou\ rânduri pe strat. Lucrarea se efectueaz\ e[alonat. momentul recolt\rii corespunde perioadei 20 mai-10 iunie. Celelalte lucr\ri de între]inere (pr\[itul [i combaterea bolilor [i a d\un\torilor) se efectueaz\ ca la varza timpurie. aplicate culturilor de varz\ chinezeasc\ realizate prin sem\natul direct în câmp.Schema de `nfiin]are a culturii târzii de varz\ chinezeasc\ Ghenkov [i Murtazov (1974) recomand\ ca sem\natul verzei chineze[ti pentru cultura târzie s\ se fac\ la sfâr[itul lunii iulie la 40-50 cm între rânduri [i la 15-20 cm pe rând. Adâncimea de sem\nat este de circa 2.5 cm. se administreaz\ dou\ fertiliz\ri faziale cu azotat de amoniu. iar cantitatea de s\mân]\ folosit\ este de 1-2 kg/ha. prin t\ierea c\p\]ânii sau rozetei cât mai aproape de sol.N. înfiin]at\ prin sem\nat direct în câmp. Înfiin]area culturii se face prin sem\nat direct în câmp. la un interval de 2-3 s\pt\mâni. manual.9. sunt asem\n\toare cu cele de la cultura timpurie de 192 . Recoltarea se efectueaz\ când c\p\]ânile sau rozetele de frunze sunt la dimensiuni corespunz\toare soiului.a. dup\ r\rit. Fig 10. Lucr\rile de îngrijire.6. STAN. în 2-3 etape. MUNTEANU Spectrum).37 .37). Se seam\n\ mecanizat cu sem\n\tori de precizie (Nibex. distan]ate la 80 cm (fig. Aceste fertiliz\ri se efectueaz\ atunci când încep s\ se formeze c\p\]ânile [i în timpul cre[terii lor sau când plantele au 8-12 frunze. pentru soiurile târzii [i în regiunile nordice ale ]\rii. 10. 10. înfiin]at\ prin sem\nat direct în câmp. Stanhay [. Terenul se modeleaz\ în straturi în\l]ate cu l\]imea la coronament de 104 cm. [i în a doua parte a acestei luni. dau rezultate foarte bune fertiliz\rile faziale cu îngr\[\minte organice sub form\ de solu]ie. Odat\ cu sem\natul se face t\v\lugirea solului.

Produc]ia este mai mare decât la cultura timpurie. . 1998). ajungând la 30-40 t/ha sau chiar mai mult (5060 t/ha). de regul\ se face o udare în luna iulie [i câte trei în lunile august [i septembrie. Recoltarea se efectueaz\ toamna târziu.LEGUMICULTUR| II varz\ chinezeasc\. dar cu unele deosebiri [i anume: .udarea culturilor se efectueaz\ în func]ie de regimul de precipita]ii.000 plante la hectar (fig. 10. 193 . manual. l\sându-le pe cele mai viguroase.000-50.37). lucrarea se efectueaz\ când plantele au 3-4 frunze adev\rate. prin t\ierea c\p\]ânilor sub frunzele de la baz\ (Dumitrescu [i colab. în 2-3 etape.se face r\ritul plantelor. l\sându-se între plante pe rând 26-30 cm [i realizându-se o densitate de 45. astfel încât s\ se men]in\ în sol 70-75% din intervalul umidit\]ii active.. `n acest scop se aplic\ aproximativ [apte ud\ri cu o norm\ de 400 m3 ap\ la hectar.

(peponid\). convar. Dovlecelul patison radiata Nois sunt foarte preten]ioase la lumin\ [i (=patissoniana Greb) c\ldur\. Pepenele galben Cucumis melo L. târâtoare. CASTRAVETELE Cucumis sativus L.1. acoperite cu mase plastice [i r\sadni]e. vulgaris suprafa]\.1) Tabelul 11. N. ad\posturi. MUNTEANU CAPITOLUL 11 CULTURA LEGUMELOR DIN FAMILIA CUCURBITACEAE Aceast\ grup\ cuprinde un num\r restrâns de specii legumicole cultivate la noi în ]ar\ (tabelul 11. prezint\ flori unisexuate. sunt plante erbacee anuale. Dovlecelul entomofil\. var. (=var.N. 194 .1. cu tulpina fistuloas\. 1979 11. plantele Cucurbita pepo L. Importan]a culturii Castravetele se cultiv\ în câmp. STAN. Citrullus lanatus (Thunb) dau produc]ii mari la unitatea de Pepenele verde Mansf (=C.) fructul baciform fals este o melonid\ Cucumis pepo L. fiind monoice. cu polenizare Giromontina Alef. sere. Schard) Denumirea [tiin]ific\ *) *) dup\ Ciocârlan. oblonga Ser.1. alogame.1 Plantele legumicole din familia Cucurbitaceae Denumirea Principalele caracteristici comune popular\ curent\ Castravetele Cucumis sativus L. Familia Cucurbitaceae 11.

suprafa]a cultivat\ este de 90. 1995)..26% P2O5. Cultura castravetelui este men]ionat\ în lucr\rile lui Plinius. 0.58% Na2O.. cultura castrave]ilor s-a extins mult spre nord. De la greci.57% cenu[\. consumul acestora în ]ara noastr\ este în cre[tere. Este r\spândit\ pe suprafe]e mari în câmp în S. citat de Ghenkov [i colab. r\spândindu-se apoi în celelalte ]\ri ale Europei. Italia etc.4% Fe2O3 (dup\ Tarevitinov. cu posibilit\]i de mecanizare integral\ a procesului de produc]ie (inclusiv recoltatul).39-0.14% zaharuri totale.39% SiO2.H. 3. 195 . În Europa. iar în Grecia era cunoscut\ [i cultivat\ în anul 600 î.2. 0. Fructele la maturitatea tehnic\ con]in circa 95-96% ap\ [i cantit\]i reduse de vitamine (pân\ la 22 mg% vitamina C.2 milioane ha. Castravetele se mai folose[te în industria farmaceutic\ [i chiar în cosmetic\ pentru preg\tirea preparatelor emoliene de între]inere a tenului. castrave]ii se cultiv\ pe suprafa]\ de 1. castravetele a ajuns în Imperiul Roman. produc]ia medie fiind de 27 t/ha.6% CaO.LEGUMICULTUR| II Fructele de castrave]i sunt foarte apreciate.04 mg% vitamina B2).1. murate sau marinate). unde condi]iile naturale sunt nefavorabile acestei culturi. cultivat\ cu prec\dere în zonele cu climat mai blând. Collumela [i al]ii. Ungaria. diversificarea sortimentului de produse pentru e[alonarea consumului pe o perioad\ cât mai îndelungat\ în timpul anului etc. 4. produc]iile medii sunt foarte diferite.52% celuloz\.83% Cl. ob]inându-se o produc]ie medie de circa 16 t/ha [i o produc]ie total\ de aproximativ 19. De[i. Aceast\ plant\ se cultiva în Egipt cu 2000 ani î. Spania. Polonia.7% MgO. adâncirea concentr\rii [i specializ\rii produc]iei.8% SO3.A.U.4 milioane tone. 0.39-0. Anglia [i alte ]\ri nordice. castrave]ii au o valoare redus\ în compara]ie cu alte legume (18 kcal/100g). În substan]a uscat\ (raportat la greutatea total\) se g\sesc: 0. Varo. 1.A. Semin]ele con]in peste 25% gr\simi. Pe plan mondial. 7. Cenu[a de castrave]i con]ine: 53. consumându-se mai mult în stare proasp\t\ (cu sare sau sub form\ de salat\). 1.35-0.07-2. În func]ie de ]ar\. prin crearea [i introducerea în cultur\ de soiuri [i hibrizi cu poten]ial biologic productiv ridicat (rezistente la boli [i d\un\tori).95% substan]e proteice.. Tendin]ele actuale pe plan mondial urm\resc men]inerea sau reducerea suprafe]elor de cultur\ [i asigurarea necesarului prin sporirea produc]iilor la unitatea de suprafa]\.04 mg% vitamina B1. 10.3% K2O. De[i este o plant\ nerezistent\ la condi]ii de clim\ r\coroas\. din punct de vedere alimentar.. de la 5-6 t/ha pân\ la 25-30 t/ha la cultura în câmp [i este de 250-300 t/ha la cultura din sere (600-700 t/ha în cultura f\r\ sol).O..000 ha.4 milioane tone (Anuarul F. 11. tocan\ etc. dar se extinde tot mai mult consumul în stare prelucrat\ (sub form\ de ghiveci. 0. modul de cultur\ [i tehnologia aplicat\.H. 6. 11.. Olanda. originar\ din ]inuturile calde ale Indiei [i Chinei. iar în sere [i r\sadni]e în Rusia. [i se g\se[te pe frescele vechi egiptene. iar cea total\ de circa 2. 0. 1974). Germania. pân\ la latitudinea de 61-62°. Originea [i aria de r\spândire Castravetele este una dintre cele mai vechi plante legumicole în cultur\.

MUNTEANU În ]ara noastr\. Aceast\ specie g\se[te cele mai favorabile condi]ii în luncile râurilor din vestul ]\rii (Transilvania) [i nord-estul Moldovei. hr\nirea plantei devine mai activ\. la culturile de castrave]i în câmp se practic\ frecvent acoperirea tulpinii. 1980) Tulpina este erbacee. în func]ie de condi]iile pedoclimatice existente. ramificat\.3. cu p\mânt. astfel.1. tulpina emite r\d\cini adventive [i. prev\zut\ cu cârcei simpli [i acoperit\ cu peri[ori aspri. 11. 11.Sistemul radicular la castrave]i. pentru favorizarea apari]iei r\d\cinilor adventive. Fig 11.1 . ocupând suprafe]e diferite. Frunzele cresc pe tulpin\ [i l\stari în mod alternativ.N. 196 . sunt mari. de la 0. acoperite cu peri[ori aspri. sunt necesare 56-70 zile. Strivirea sau r\sucirea frunzelor [i a l\starilor tineri provoac\ am\reala fructelor. trilobate sau pentalobate. R\d\cina principal\ poate p\trunde în sol pân\ la adâncimea de 120 cm. dar majoritatea r\d\cinilor sunt trasante.7 la 2. vegeta]ia mai intens\ [i produc]ia cre[te. Lungimea tulpinii variaz\ dup\ soi [i modul de cultur\. fistuloas\. târâtoare.. dup\ 45 zile de la r\s\rit (din Ceau[escu [i colab.5 m. castrave]ii se cultiv\ aproape în toate jude]ele. De la r\s\rire pân\ la recoltare. în func]ie de soi [i condi]iile de mediu. N. ferite de curen]i reci [i oscila]ii mari de temperatur\. foarte sensibile la aera]ie [i se g\sesc în stratul arabil al solului la 20-30 cm adâncime (fig. ca urmare. din loc în loc. urmate de zonele colinare.1). Particularit\]i botanice [i biologice Castravetele este o plant\ anual\. de la 2-3% la 22% din suprafa]a cultivat\ cu legume în câmp [i circa 20% din cea cultivat\ cu legume în sere. L\starii apar la subsoara frunzelor dup\ 20-30 zile de la sem\nat. În condi]ii favorabile de umiditate [i temperatur\. STAN.

în func]ie de soi. Florile mascule apar grupate `n axiala frunzelor.L\starul plantei de castrave]i: dirijarea cre[terii. de culoare galben\ [i în form\ de pâlnie. care se exteriorizeaz\ sub forma unor creste mai mult sau mai pu]in pronun]ate.LEGUMICULTUR| II Florile sunt unisexuate (plantele fiind monoice).cârcel.2).frunz\. 2 . de form\ alungit\. 1973) (Ethrel 500 ppm). Raportul dintre florile femele [i cele mascule se poate îmbun\t\]i prin Fig 11. 5 . temperatur\ [i umiditate.flori b\rb\te[ti. temperaturile mai sc\zute din timpul vegeta]iei plantelor. În interiorul lojelor se g\sesc semin]e Fig 11. unde procentul lor scade `n favoarea celor femele (fig.Castravetele: de culoare alb-g\lbuie.2 . numit\ melonid\. La culturile de ser\ se folosesc hibrizi care formeaz\ fructe ce cresc normal din flori nefecundate (partenocarpie). Polenizarea florilor se face aproape exclusiv prin intermediul insectelor [i foarte pu]in sau aproape deloc cu ajutorul vântului. lungimea zilei [i concentra]ia aerului în oxid [i bioxid de carbon. 3 . o hran\ mai bogat\ în azot. duc la cre[terea num\rului de flori femele. prezentând numero[i peri[ori caracteristici soiului. La hibrizii ginoici. favorizând apari]ia 1 . dac\ polenizarea are loc.flori femeie[ti. 197 . Asupra raportului dintre florile femele [i cele mascule au influen]\ [i al]i factori [i anume: regimul de hran\. Dac\ polenizarea se face incomplet.buton floral administrarea substan]elor bioregulatoare (din Bala[a.3 . fructele cresc deformate. florile mascule lipsesc sau sunt în num\r sc\zut. deoarece polenul este greu [i lipicios. În cazul acestor hibrizi. are dimensiuni [i culori diferite (fig. În sec]iune prezint\ 3-5 loje seminale. Suprafa]a fructului este neted\ sau cu numeroase ridic\turi (broboane). l\stari cu frunze [i fruct (soiuri cu fructul lung) ascu]ite la cele dou\ extremit\]i [i mai bine dezvoltate la baza fructului. umiditatea optim\ în sol [i atmosfer\. de form\ alungit\. 11. scurtarea zilei (pe o anumit\ perioad\ de timp) la 10-12 ore. iar florile femele apar în num\r mare chiar pe tulpina principal\. concentra]ia mai ridicat\ a aerului în CO [i CO2. care. ramifica]iilor de ordin superior sau prin 4 . turtite. au pedunculul lung [i sunt mai pu]in numeroase pe ramifica]iile de ordin superior.3). Astfel. Fructul de castrave]i este o pseudobac\. 11. fructele ob]inute sunt îngro[ate neuniform [i deformate.

în culturile de câmp.2) Tabelul 11. procesele fiziologice ale plantelor în ansamblul lor sunt mult stânjenite. 1973) Varia]ia temperaturii Nivelul Valorile (°C) Faza de vegeta]ie a plantelor [i modul de manifestare Semin]ele germineaz\ numai la o temperatur\ mai mare de 15-16°C. Dac\ se ]in înainte de sem\nat timp de 24 ore la o temperatur\ de minus 4°C. se gr\be[te procesul de îmb\trânire a plantelor [i sl\be[te considerabil poten]ialul de rodire. Intensitatea optim\ a luminii. iar pentru maturizarea fiziologic\ peste 1500°C. fructele de castrave]i au nevoie de o sum\ a gradelor de temperatur\ activ\ egal\ cu 800-1000°C. este de circa 15-20 mii luc[i. pot s\ înceap\ germina]ia la 10°C [i în acest caz se gr\be[te mult cre[terea plantelor [i procesul de fructificare. etiolarea acestora [i reducerea capacit\]ii de fructificare. N. Plantele vegeteaz\ în condi]ii optime la temperatura de 25-28°C.2 Preten]iile plantelor de castrave]i fa]\ de c\ldur\ (dup\ Bala[a. Rela]iile cu factorii de mediu C\ldura este un factor important pentru cre[terea [i dezvoltarea castrave]ilor. opacizarea geamurilor în perioada cu insola]ie puternic\ protejeaz\ plantele de efectul negativ al radia]iilor calorice. în condi]ii de zile scurte [i temperaturi relativ mai sc\zute. Plantele necesit\ o temperatur\ ridicata [i în sol. Castravetele reac]ioneaz\ puternic la lungimea zilei. pentru o cre[tere [i dezvoltare normal\ a plantelor. care determin\ o cre[tere rapid\ [i viguroas\ a r\sadurilor. temperatura optim\ este 25±7°C (tabelul 11. iar dac\ temperatura se men]ine timp îndelungat la 12-13°C. iar zilele lungi [i temperatura ridicat\ duc la diferen]ierea unui num\r mai mare de flori mascule (Ito [i colab. Pentru a ajunge la maturitatea de consum. Se ob]in produc]ii mari [i de calitate bun\ în zonele în care temperatura medie în 24 ore (o zi [i o noapte) este mai mare de 15°C pe întreaga perioad\ de vegeta]ie a plantelor de castrave]i. Din aceast\ cauz\. plantele mor.N. 1957). Peste 35°C cre[terea înceteaz\. 198 . O intensitate prea mare a luminii în lunile de var\ provoac\ distrugerea par]ial\ a clorofilei. În func]ie de fenofaz\.1.4. De[i castravetele este o plant\ de zi scurt\. la cultura în sere [i r\sadni]e. r\spunde bine la iluminarea suplimentar\ (8 ore în prelungirea zilei [i o intensitate de 150-200 W/m2). Minim 15-16 Maxim 30-35 Optim 25-30 Lumina insuficient\ provoac\ o cre[tere [i ramificare slab\ a plantelor. în etapa de producere a r\sadurilor pentru cultura în sere (ciclul I).. Sub 15°C. STAN. frunzele devin galben-verzui. plantele diferen]iaz\ un procent mai ridicat de flori femele. Polenul de castrave]i germineaz\ numai la o temperatur\ care dep\[e[te 15°C. Semin]ele germineaz\ în condi]ii optime la temperatura de 25-30°C. Astfel. MUNTEANU 11.

`n privin]a calit\]ii luminii. Mediul optim pentru dezvoltarea [i fructificarea castrave]ilor este un mediu cald. pe cât este posibil. încetarea fructific\rii. 1. la culturile din sere) de gunoi bine descompus.15 % permite ob]inerea de sporuri importante de produc]ie (pân\ la 30 %). de obicei. pân\ la 0. De aceea. De asemenea. putrezirea fructelor [i sc\derea produc]iei. trebuie s\ se ]in\ cont de sensibilitatea ridicat\ a plantelor la clor.5 kg MgO. castrave]ii se cultiv\. cu textur\ luto-nisipoas\ [i structur\ granular\. în special la cultura de ser\. iar plantele î[i încetinesc cre[terea.5-7. produc]ia planificat\ [i metoda de cultur\. Nu sunt indicate solurile grele. De asemenea. f\r\ exces de umiditate. Aerul joac\ un rol deosebit în cre[terea [i dezvoltarea castrave]ilor. poluarea atmosferic\ în zonele industriale. se evit\ solurile prea umede sau prea uscate [i cele care fac crust\. la stabilirea dozelor de îngr\[\minte trebuie s\ se ]in\ cont de con]inutul solului în elemente nutritive. fructele se deformeaz\ [i. În calcule se prevede ca o ton\ de gunoi s\ suplineasc\ 2 kg N. cu reac]ie neutr\ sau slab acid\ (pH 6. iar în sol de circa 80% din capacitatea de câmp pentru ap\. la o ton\ de produs. în unele cazuri. avându-se în vedere c\. bine drenate. Castrave]ii au nevoie de mult\ materie organic\ [i. La stabilirea momentului de administrare a îngr\[\mintelor trebuie s\ se ]in\ seam\ de faptul c\ nutri]ia la castrave]i decurge neuniform în timpul vegeta]iei. Umiditatea solului [i a atmosferei joac\ un rol hot\râtor în cultura castrave]ilor. care trebuie men]inute constant. bogate în humus. în special SO2.5). deformarea [i îng\lbenirea fructelor formate [i apari]ia gustului amar.0 kg N. Elementele nutritive. Avându-se în vedere rolul elementelor nutritive la ob]inerea unor produc]ii ridicate la unitatea de suprafa]\. Pe de alt\ parte. la amendamentele calcaroase [i la concentra]ia ridicat\ a solu]iei solului. Sporirea concentra]iei de CO2 în aer. de aceea. 4.5 kg P2O5. se ob]in recolte ridicate la o fertilizare cu cantit\]i mari (40-60 t/ha la culturi în câmp [i 90-100 t/ha. apari]ia unui num\r mai mare de flori mascule. 2. argiloase [i cele prea nisipoase. intensitatea maxim\ a consumului (54-89% din totalitatea elementelor minerale) are loc în timpul fructific\rii. mai ales în condi]iile zilei scurte de 12 ore.0 kg CaO [i 0. unde se g\se[te un procent ridicat de gaze reziduale. cap\t\ un gust amar.0 kg K2O. 199 . la care se adaug\ îngr\[\minte minerale cu azot. afânate. prezen]a radia]iilor din domeniul spectral albastru-violet stimuleaz\ dezvoltarea general\ a castrave]ilor [i diferen]ierea timpurie a florilor femele. tot timpul cre[terii [i fructific\rii. Vânturile mai puternice produc mi[carea [i deranjarea vrejurilor. 4 kg P2O5 [i 5 kg K2O din îngr\[\mintele chimice. este d\un\toare castrave]ilor. umed [i f\r\ curen]i de aer rece. u[oare. Umiditatea optim\ în aer este de 9095%. pe terenuri bine ad\postite sau protejate de perdele de protec]ie (dou\ rânduri de porumb zaharat la interval de 16 rânduri de castrave]i). fosfor [i potasiu. Insuficien]a prelungit\ a umidit\]ii în sol duce la stagnarea plantelor în vegeta]ie. O umiditate prea mare a solului provoac\ îmb\trânirea plantelor.LEGUMICULTUR| II De remarcat c\. se extrag din sol circa 2. Solurile cele mai bune pentru cultura castrave]ilor sunt cele fertile.

plantele cu sau f\r\ sus]inere se înfiin]eaz\ prin sem\nat direct Cultura în ser\: ciclul I (iarn\-var\) ciclul II (var\-iarn\) ciclul principal înfiin]at prin r\sad. Farbio. cu fructificare cât mai sincronizat\ pentru recoltarea mecanizat\. Record. MUNTEANU 11. pe timpul iernii etc. se dirijeaz\ cre[terea [i fructificarea prin t\ieri. etc. Levina F1. plantele nu se sus]in.3). Levina. la castrave]i se practic\ mai multe sisteme de cultur\ (tabelul 11. (cu fructul lung) [i Renato. pe pale de paie. Cornibac Renato. Royal F1. planta pe sol înc\lzit. Soiuri În produc]ie se folose[te un num\r important de soiuri [i hibrizi de castrave]i. dar [i cantit\]ile necesare pentru prelucrarea industrial\. 11. Astrea F1. cu fructificare bun\ în condi]ii de luminozitate [i temperatur\ mai sc\zut\ pentru cultura în ser\. pe [an] cu gunoi. se înfiin]eaz\ prin sem\nat sau r\sad. Tehnologia de cultivare Deoarece trebuie asigurat consumul fructelor în tot cursul anului. Magic. Corni[a. Corni[on. tunele Cultura în r\sadni]e Renato. STAN.5. fructificarea se dirijeaz\ prin t\ieri Soiuri [i hibrizi recomanda]i Topaz. Renato F1. cre[terea [i fructificarea se dirijeaz\ prin t\ieri ciclul secundar înfiin]at prin r\sad. Anka. N. pe balo]i.1.N. Favorit etc. Se urm\re[te perfec]ionarea sortimentului prin crearea de soiuri [i hibrizi cu rezisten]\ genetic\ la boli [i d\un\tori. Sistemele de cultur\ la castrave]i [i soiurile recomandate Sistemul de cultur\ Cultura în câmp: timpurie de var\ de toamn\ Particularit\]i de înfiin]are se înfiin]eaz\ prin r\sad. se folosesc [i soiuri cu fructe mici se înfiin]eaz\ prin r\sad. Florida. 200 . Partha (cu fructe mici) Cultura protejat\ cu mase plastice: solarii. Cornibac.4). Tabelul 11. Levina. Select.1. Levina etc.6.4. Corni[a F1. plantele cu sau f\r\ sus]inere [i se dirijeaz\ prin t\ieri se înfiin]eaz\ prin r\sad. Obelisk. Parker. în func]ie de metoda de cultur\ [i destina]ia produc]iei (tabelul 11. se planteaz\ în solul serei.

LEGUMICULTUR| II 201 .

ceapa etc. Se fertilizeaz\ cu 35 kg/ha N [i 50 kg/ha P2O5. Pentru ob]inerea unor produc]ii mai timpurii se poate aplica protejarea provizorie cu folie de polietilen\.000 plante/ha. contribuie la asigurarea fructelor pentru consum `n stare proasp\t. dup\ ce a trecut pericolul brumelor târzii de prim\var\. Cultura în teren neprotejat Castrave]ii se cultiv\ prin sem\nat direct în câmp sau prin r\sad. r\sadul s\ aib\ 30-35 zile (tabelul 11. cu reac]ie neutr\ sau slab acid\. Se modeleaz\ în straturi în\l]ate cu l\]imea la coronament de 104 cm. care asigur\ o densitate a culturii de circa 33. Pentru cultura de toamn\. N. 202 . Preg\tirea terenului se realizeaz\ înc\ din toamn\ prin dou\ discuiri perpendiculare una pe alta [i se execut\ nivelarea de exploatare.N. cu expozi]ie sudic\. Indiferent de modul de cultur\. care este diferit\ în func]ie de zon\ (mai devreme în jude]ele sudice [i mai târziu în celelalte regiuni). bogat în materie organic\. Se înfiin]eaz\ numai prin r\sad. Se are grij\ s\ nu se planteze mai adânc decât sunt r\sadurile în ghivecele nutritive.5 l/ha.5). a.4. 100 kg/ha K2O pentru cultura pe spalier. Cu dou\ s\pt\mâni înainte de sem\nat sau plantat se erbicideaz\ cu Balan 6-8 l/ha sau cu un amestec de Balan +Paarlan 6+1. Pentru cultura castrave]ilor se alege un teren plan. cartoful. 100 kg/ha P2O5. fasolea. cultura de castrave]i nu trebuie s\ revin\ pe aceea[i suprafa]\ decât dup\ trei-patru ani. trifoiul) [i cele anuale (maz\rea. Cele mai bune premerg\toare sunt leguminoasele perene (lucerna. în momentul plant\rii. MUNTEANU 11. Îngr\[\mintele se încorporeaz\ în sol printr-o ar\tur\ de 28-32 cm adâncime. STAN. Aceast\ cultur\ se execut\ în ogor propriu. de calitate superioar\ [i constante de la un an la altul. Pentru protejarea plantelor se înfiin]eaz\ perdele de protec]ie (culise de porumb) de 10-15 m. începând cu a doua jum\tate a lunii iunie. Plantarea r\sadurilor în câmp se face în prima decad\ a lunii mai. mobilizarea solului se face înainte de înfiin]area culturii la 18-20 cm adâncime. bobul). astfel ca.1. dac\ este posibil ad\postit pe cale natural\. care se încorporeaz\ imediat în sol la 8-10 cm adâncime. varza. Cultura timpurie în câmp De[i are o pondere mai redus\.1.6. u[or înclinat. Producerea r\sadurilor. conform schemei din figura 11. în 400-500 l ap\. Se planteaz\ manual (în gropi f\cute cu sapa) sau mecanizat. permeabil. La producerea r\sadurilor se ]ine cont de epoca de plantare în câmp. prin fluxul tehnologic se urm\re[te s\ se asigure cele mai bune condi]ii în vederea ob]inerii unor produc]ii ridicate. cu textur\ luto-nisipoas\ [i structur\ glomerular\ . În cadrul rota]iei. Prim\vara se face mobilizarea solului la 7-8 cm adâncime cu combinatorul. Se face fertilizarea de baz\ cu 30 t/ha gunoi de grajd [i 70 kg/ha P2O5 pentru cultura pe sol [i 40 t/ha gunoi de grajd.

30% mrani]\.2% sau îngr\[\minte foliare indigene în concentra]ie de 0. Cu 7-10 zile înainte de plantare. r\sadul se c\le[te (se întrerupe fertilizarea. La pra[ila a doua.3%). în brazde de ]elin\. direct în ghivece sau în cuburi nutritive de 7x7x7 cm.05% sau Ultracid-40 0. La câteva zile dup\ plantat se face completarea golurilor cu r\sad din acela[i soi [i de aceea[i vârst\. cât mai superficial (7-8 cm adâncime). Wuchsal 0. plantele se mu[uroiesc u[or [i din loc în loc se acoper\ tulpinile cu p\mânt pentru a favoriza emiterea de r\d\cini adventive. În a doua jum\tate a lunii martie. 30% mrani]\. mai rar. Dup\ ce plantele cresc [i acoper\ solul.Schema de `nfiin]are a culturii timpurii de castrave]i `n câmp Lucr\ri de îngrijire. în r\sadni]e cu înc\lzire tehnic\ sau biologic\.LEGUMICULTUR| II Tabelul 11. nu mai este nevoie s\ se pr\[easc\. astfel încât la plantare r\sadul s\ aib\ vârsta de 30-35 zile.15% plus Fernos 0. Se ud\ de câte ori este nevoie pentru men]inerea unei umidit\]i optime în substrat (70-75% din IUA).03%. 30 % p\mânt de ]elin\ [i 10% nisip. se face un tratament cu Ethrel 750 ppm s. 203 .a. 40% turb\.4 . 20% p\mânt de ]elin\ [i 10% nisip sau 30% turb\. Când r\sadul are dou\ frunze adev\rate. se reduce udatul [i se coboar\ temperatura la 14-16°C ziua [i 10-12°C noaptea). Lucr\ri de îngrijire Fig 11.5 Indica]ii privind producerea r\sadurilor de castrave]i pentru culturi în câmp Specificare Locul unde se seam\n\ Epoca de sem\nat Compozi]ia amestecului Indica]ii În sere înmul]itor. pentru a nu deranja sistemul radicular al plantelor. Se fac dou\ tratamente (primul când plantele au 4-5 frunze [i al doilea cu 1-2 zile înainte de scoaterea plantelor în câmp) cu Dithane M-45 0.1% (la nevoie num\rul tratamentelor se m\re[te). se fertilizeaz\ cu îngr\[\minte foliare (Foliar-feed 0. sem\nându-se direct în cuburi nutritive sau. Se execut\ dou\ pra[ile mecanice între rânduri [i dou\ pra[ile manuale între plante pe rând. reglarea temperaturii (18°C în zile noroase [i 20-22°C în zile însorite).

2%. combaterea vectorilor (afide) Champion 0.05% plus Mycodifol 0. Topas 0. Dithane M-45 0. Bayleton 5-0.25. tratamente foliare 204 12-15 7-8 10-14 10-14 pauz\ 7 pauz\ 20-25 .2%. MUNTEANU Fertilizarea în timpul vegeta]iei se execut\ în 3-4 reprize cu azotat de amoniu (4x25 kg/ha N).2% Mana Ripost M 0. în Verticillium dahliae) jurul plantelor c .2%. 72 ore. dar plantele nu suport\ excesul de umiditate. Quadris 0. când l\starii au 6-7 frunze. Alfonat 0.N. Mancozeb 0. cubensis) Curzate Manox 0. N.25%. Dithane M 45 0.25%. Se fac tratamente fitosanitare (la avertizare) pentru a asigura o bun\ igien\ a culturii (tabelul 11.05% Turdacupral 0. Bavistin sau Derosal 0. cichoracearum f. Bavistin sau Derosal.05%. Mikal M 0. 7-10 Turdacupral 0. Curzate Man 0.03%. STAN.3%. Sulf muiabil 0. F\inarea (Erysiphe Karathane 0.3%.025%.2%. cerin]ele de ap\ ale castrave]ilor cresc.25% 8-10 Morestan 0. Folpan 0.0. Odat\ cu începerea înfloririi. Pentru men]inerea umidit\]ii solului la 70-75% din intervalul umidit\]ii active. Vondozeb 0. Kumulus DF 0.1%. Previcur 607 SL 0.cucurbitae) 0. `n vederea cre[terii num\rului de flori femele.2%. a . se aplic\ ud\ri repetate (de 4-5 ori) cu norme de udare de 200-250 m3/ha.15% + Dithane M 45 . Basamid 500 kg/ha în sol Bromur\ de metil 700 kg/ha în sol Ofilirea vascular\ [i lent\ Vydate 10 G 20-30 kg/ha în sol (Fusarium oxysporum [i b .2%.Benlate.2%. Systhane MZ 0.0.Dazomet 500 kg/ha.2%. sulfat de potasiu (3x25 kg/ha K2O) [i sulfat de magneziu (4x16 kg/ha MgO). Dirijarea fructific\rii se face prin ciupiri repetate a ramifica]iilor tulpinii care încep înc\ din faza de r\sad. Shavit F 0.05%.2%.3%.25%.05%.5%. Vapam 12001500 l/ha. Bravo 500 .2%. Topsin M.1%.4%.1% cucurbitacearum [i Afugan 0. Shavit f.Benlate.5% Captan 50 WP 0. (Pseudoperonospora Curzate plus T 0.6).075. Vondozeb 0. Rubifan 0. Tabelul 11. Topsin M.2%. Sancozeb 0. pepeni [i dovlecei [i substan]ele recomandate pentru prevenire [i combatere Denumirea Mozaicul castrave]ilor (Marmor cucumeris) P\tarea unghiular\ (Pseudomonas lachrymans) Ofilirea bacterian\ (Erwinia tracheiphila) Recomand\ri Intervalul dintre dou\ tratamente (zile) Tratamentul termic uscat al semin]elor la 76°C. Tilt 0. Polyram DF 0. Baycor 0. când plantele formeaz\ 3-4 frunze [i se continu\ în câmp.35%. Aliette 0.15% l/plant\.6 Principalele boli [i d\un\tori care produc pagube la castrave]i.2%. Saprol Sphaerotheca fuliginea 0.015%.

Condi]iile pe care trebuie s\ le îndeplineasc\ terenul [i modul de preg\tire a acestuia sunt asem\n\toare cu cele pentru cultura timpurie în câmp.5 EC 0. Zineb 58 0.Pr\fuiri în zona coletului cu Orthocid.3% Captan 50 WP 0.25%. Maneb 50 WP 0.15%. 4-5 Decis 0. Calidan 0.1%. Sumilex 0.2%.03%. cucurbitae) Putrezirea tulpinii [i a fructelor (Sclerotinia sclerotiorum. Actellic 50 EC 0. iar fixarea stâlpilor (confec]iona]i din lemn sau beton armat. Dithane M-45 0.2%.20. În cazul culturii pe spalier. Cultura de var\ în câmp Acest tip de cultur\ se înfiin]eaz\ prin sem\nat direct.2%.5-1.6 m [i ∅ de 7-8 cm).04%. Bavistin 0. se ambaleaz\ [i se transport\ în mod corespunz\tor la locul de desfacere. gropile (de 30 cm adâncime [i 25 cm diametru) se execut\ mecanic cu burghiul dezaxabil.1%. Bravo 500 . Stâlpii de beton se fixeaz\ înaintea înfiin]\rii culturii. Fernos 50 WO 0. 8-10 Actellic 50 EC 0.3%. Supersect 10 EC 0. Fastac 0. 83 % în luna iulie [i 5 % în luna august. Polacritox 0.25%.sp. Zineb 0. Nogos 50 0.02%.03 %. Divipan 100 0. Talstar 10 EC 0. 205 .2% Captan 50 WP 0. Sumi7-8 Alpha 2.2%. Polyram DF 0.2%.15%.04%. Produc]ia medie este de 8-14 t/ha. Vondozeb 0. Ripcord 0.2%. Diazol 60 EC 0.1%.6 . Pirimor 50 WP 0. Folpan 0.05%. Unden 40 0.1%.0.08%. iar ritmul de formare a fructelor este de circa 12 % în luna iunie.20.15%.25%.2%. cultivându-se în rota]ie fasole urc\toare [i tomate cu port înalt. Mospilan 20 SP 0.0125% Recoltarea fructelor de castrave]i se face când acestea au ajuns la dimensiunile corespunz\toare maturit\]ii tehnice.05%.2%.4% Intervalul dintre dou\ tratamente (zile) 10 10-14 8-10 8-10 8-10 Afide (Cerosipha gossypii) Ultracid 40 0. cu lungimea de 1.Dezinfec]ia solului b . r\mân permanent pe suprafa]a respectiv\.1%. Metoben 0. Mirage F 0. Nisorun 10 WP 0.LEGUMICULTUR| II Tabelul 11. apoi se sorteaz\.1% Fundazol 0.05% Neoron 500 EC 0.continuare Denumirea Putrezirea r\d\cinii coletului [i bazei tulpinii (Fusarium solani f.05%. dup\ pichetare.05-0. Omite 57 EC 0.1%. Maneb 50 WP 0.15%. excep]ional prin r\sad (`n cazul culturii pe spalier). b. Botrytis cinerea) Antracnoza (Colletotrichum lagenarium) Alternarioza neagr\ (Mycosphaerella melonis) Cladosporioza (Cladosporium cucumerinum) Musculi]a alb\ (Trialeurodes vaporariorum) Acarianul ro[u (Tretanichus urticae) Recomand\ri a . Shavit F 0. Sinoratox 35 0. Merpan sau Cryptonol + talc 1/3 (începând cu a noua zi de la plantare) Rovral 0.1%.1%.08%. instalarea ancorelor [i a sârmelor se fac manual.

6).Schema de `nfiin]are a culturilor de var\ a castrave]ilor de câmp Fig. Sem\natul castrave]ilor de var\ se face la sfâr[itul lunii aprilie . Fig. 11. 206 . la o adâncime de 3-4 cm.5 [i fig. folosindu-se 4-6 kg s\mân]\ la ha.6 . stâlpii confec]iona]i din lemn pot fi sco[i anual sau l\sa]i permanent. În cazul densit\]ilor mai mari se efectueaz\ r\ritul la 10-15 zile de la r\s\rirea plantelor. 11. dup\ trecerea pericolului brumelor târzii de prim\var\. asigurându-se o densitate de circa 80 mii plante la ha . Se seam\n\ în rânduri cu sem\n\toarea SPC-6 modificat\. Distan]a dintre rânduri [i plante pe rând depinde de soi.Schema de `nfiin]are a culturii castrave]ilor de var\ pe spalier Lucr\ri de îngrijire. STAN. N. când temperatura solului (la 5-6 cm adâncime) este de 12°C.în cazul culturii pe spalier [i 140-160 mii plante la ha . Completarea golurilor se face în primele zile dup\ r\s\rirea plantelor. modul de sus]inere a plantelor [i modul de recoltare (fig.N. MUNTEANU În sistemul gospod\resc de cultur\ sau chiar în microferme. 11.la soiurile de tip Cornichon în cazul culturii pe sol.începutul lunii mai. folosind rota]ia amintit\ anterior. 11.5 .

deoarece acestea vor fi de slab\ calitate [i vor concura formarea l\starilor. având îns\ în vedere c\ principalul criteriu de calitate este dimensiunea. Pentru conserve. care sunt foarte fragile. o fructificare mai bogat\ [i sincronizarea form\rii fructelor.pentru industrializare [i 9-12 cm . în medie este de 2-4 zile. Ciupirea vârfurilor de cre[tere pentru dirijarea fructific\rii se face prima dat\ dup\ 4-5 frunze. La culturile pe spalier. dar dup\ ce s-a luat roua. de asemenea nu trebuie s\ fie murd\rite de noroi. Se taie pedunculul fiec\rui fruct cu un cu]it sau se rupe cu mult\ aten]ie. când temperatura este mai sc\zut\.LEGUMICULTUR| II Dirijarea cre[terii [i fructific\rii plantelor prin ciupiri repetate se aplic\ în mod deosebit la culturile pe spalier [i numai sporadic la cele pe sol. În nici un caz. În momentul recolt\rii. pe m\sur\ ce fructele sunt la maturitatea de consum. Intervalul de timp dintre dou\ recolt\ri variaz\ în func]ie de condi]iile de mediu din cultur\ [i de faza de vegeta]ie a plantelor. în func]ie de soi.pentru consum proasp\t (tabelul 11. Cu cât se recolteaz\ mai tinere. cu atât calitatea fructelor este mai bun\. semin]ele nu trebuie s\ înceap\ s\ se înt\reasc\ în fructe pân\ în momentul recolt\rii. Tabelul 11. Odat\ cu recoltarea fructelor bune pentru consum se strâng [i se îndep\rteaz\ din cultur\ [i fructele deformate. fructele se recolteaz\ într-o faz\ [i mai tân\r\ decât pentru consum în stare proasp\t\.7 Indica]ii privind recoltarea fructelor de castrave]i pentru consum (dup\ Bâla[a. far\ a mi[ca din loc sau a r\ni tulpinile plantelor. deci se recolteaz\ diminea]a. fructele nu trebuie s\ aib\ pe ele pic\turi de ap\.7). 1973) Specificare Indica]ii Când fructele au ajuns la dimensiunile corespunz\toare maturit\]ii tehnice. în special lungimea fructelor care. Celelalte lucr\ri de îngrijire sunt asem\n\toare cu cele de la cultura timpurie în câmp. Momentul recolt\rii Modul de recoltare 207 . ramifica]iile de la baz\ [i eventual fructele formate pe primii 20-25 cm se îndep\rteaz\. Pân\ la în\l]imea de 60-70 cm de la sol l\starii laterali se ciupesc dup\ dou\-trei frunze. Recoltarea castrave]ilor din culturile de var\ se face în func]ie de destina]ia produc]iei [i specificul soiurilor cultivate. Tratamentele cu Ethrel 500-750 ppm la culturile de castrave]i se efectueaz\ în faza de 5-6 frunze [i favorizeaz\ sporirea num\rului de flori femele. E[alonat. bolnave etc. trebuie s\ fie de 6-9 cm . la soiurile de tip Cornichon. iar urm\toarele dou\-trei dup\ ce l\starii au format 6-7 frunze.

208 .2. recoltarea se face numai manual. Recoltarea începe în a doua jum\tate a lunii august [i dureaz\ pân\ la sfâr[itul lunii septembrie. Dintre lucr\rile de între]inere. produc]ia ob]inut\ la unitatea de suprafa]\ variaz\ de la 7-8 t/ha la 15-20 t/ha. STAN. 11. iar pe de alta varia]iei mari a condi]iilor de mediu (în special radia]ia solar\). În cadrul tehnologiei generale de cultur\ a castrave]ilor în sere trebuie s\ se acorde o aten]ie deosebit\ tuturor verigilor tehnologice. Schema de sem\nat este identic\ cu cea folosit\ la cultura de var\ pe sol. Deoarece recoltarea manual\ este o lucrare care consum\ un volum mare de for]\ de munc\ (pân\ la 80% din totalul muncii depuse). pentru a evita deprecierea fructelor formate la început. la început s\pt\mânal. recoltarea se face zilnic. noaptea [i diminea]a). iar fructele se sorteaz\ pe urm\toarele m\rimi: 3-6 cm. ~n continuare este prezentat\ schema general\ a acestei tehnologii. pân\ la 50-60 t/ha la culturile sus]inute pe spalier (Cobâla[. MUNTEANU La culturile pe sol. maz\re de gr\din\. de var\ (ciclul scurt) [i de var\-iarn\ (ciclul II). Cu ocazia recolt\rii se va evita deranjarea sau strivirea vrejurilor. Pentru aceast\ cultur\ se folosesc numai soiuri de tip Cornichon. Celelalte lucr\ri (inclusiv tratamentul cu Ethrel) sunt asem\n\toare cu cele de la cultura de var\ pe sol. S-E [i S-V [i între 10 [i 30 iunie în celelalte zone din ]ar\. deoarece r\s\rirea [i cre[terea uniform\ a plantelor în plin\ var\ este condi]ionat\ de aprovizionarea solului cu ap\. în prima parte a perioadei de vegeta]ie se irig\ mai des [i numai pe timp r\coros (seara.6. c. varz\ timpurie. castrave]ii au ponderea cea mai mare în cultura din sere. N. irigarea este cea mai important\. În func]ie de m\rimea fructelor [i tehnologia aplicat\. Înainte de recoltarea mecanizat\ se poate face o prerecoltare manual\. iar transportul l\zilor pentru recoltat [i al produc]iei se face cu remorca de ser\. Cultura în sere Dup\ tomate. recoltarea se face manual sau mecanizat. 1978).la cultura pe sol. La culturile sus]inute pe spalier. pentru a se înfiin]a culturile numai prin sem\nat direct. pân\ la atingerea momentului optim de recoltare a culturii. Produc]ia poate varia de la 8-14 t/ha . De aceea.1. pe de o parte datorit\ cerin]elor specifice. au fost construite combine cu ajutorul c\rora aceast\ lucrare se face mecanizat.N. legume verde]uri. apoi de 2-3 ori pe s\pt\mân\. atunci când se folosesc soiuri ce se preteaz\ la acest mod de recoltare [i când culturile au fost tratate cu Ethrel. În ]ara noastr\ se practic\ trei moduri de cultur\: de iarn\-var\ (ciclul I). 69 cm [i 9-12 cm. secar\ pentru mas\ verde. borceaguri. În scopul ob]inerii unei produc]ii de calitate superioar\. Lucr\rile de preg\tire a terenului trebuie s\ se încheie cel mai târziu între 1 [i 10 iulie în jude]ele din S. orz de toamn\. Cultura de toamn\ în câmp Cultura de toamn\ are caracter secundar [i se amplaseaz\ ca a doua cultur\ pe terenurile care au fost cultivate cu cartofi timpurii.

cultur\ pe balo]i. în special în cazul serelor înmul]itor (cultur\ succesiv\) sau în cazul serelor cu solul înc\lzit pe cale tehnic\. dezinfectarea serei [i solului. dar cu un foarte sus]inut ritm al produc]iei.cultura pe strat de gunoi de grajd. Se mai cultiv\ [i tipurile de fructe mai mici. în ultima vreme. Cultura de iarn\-var\ Este cultura cu ponderea cea mai mare. iar fructele de castrave]i produse în aceast\ perioad\ sunt mult solicitate. de circa 30 cm. Preg\tirea serei pentru plantat depinde de tehnologia aplicat\. de 40-50 cm lungime. preg\tirea substratului pentru plantare. În cadrul serelor universale se practic\ urm\toarele moduri de cultur\: . se folosesc în ser\.cultur\ direct în solul serei Îngrijirea plantelor pân\ la începutul fructific\rii Îngrijirea plantelor în etapa fructific\rii Schema general\ a tehnologiei de cultur\ la castrave]i în ser\ De subliniat este faptul c\. a. sem\nat în ghivece. dirijarea factorilor de mediu Preg\tirea serei: fertilizarea de baz\. hibrizi ginoici (F1). În cazul culturii direct în solul serei. cât [i pe cea extern\. . .cultura pe pale de paie în amestec cu gunoi de grajd. .cultura pe balo]i de paie semiîngropa]i. Între]inerea culturii: . ordinea lucr\rilor de preg\tire este 209 . . afânarea profund\.cultura direct în solul serei. deoarece contribuie la folosirea ra]ional\ a serelor.cultur\ pe [an]uri cu gunoi. .LEGUMICULTUR| II Preg\tirea r\sadului: tratarea/stimularea semin]elor. în exclusivitate. îngropa]i sau la suprafa]\. cu fructe partenocarpice. atât pe pia]a intern\. Pentru fiecare mod de cultur\ sera trebuie preg\tit\ diferit.

210 . în g/m linear (udându-se dup\ fiecare administrare. administrarea îngr\[\mintelor chimice. dup\ care se pune un strat de amestec nutritiv format din 50% turb\ si 50% p\mânt în grosime de 15-20 cm (pH=6. 200-400 kg/ha sulfat de potasiu [i 150-300 kg/ha sulfat de magneziu). încorporarea îngr\[\mintelor chimice prin frezare. P\mântul rezultat de la s\parea [an]urilor este repartizat sub registre (primul strat de 15 cm) [i pe axul longitudinal al traveei (stratul cuprins între 15 [i 30 cm adâncime). În aceste [an]uri se a[az\ balo]ii de paie cap la cap. azotat de amoniu 200 g. MUNTEANU urm\toarea: îndep\rtarea tuturor resturilor vegetale de la cultura anterioar\. pentru antrenarea îngr\[\mintelor în interiorul balo]ilor): superfosfat 200 g. fertilizarea se face ca [i în cazul anterior. conform buletinului de analiz\ a solului (orientativ. dou\ [an]uri de 30 cm adâncime [i 60 cm l\]ime. pe linia viitoarelor rânduri. pe linia viitoarelor rânduri se fac [an]uri (cu un plug special) late de 60 cm [i 10-15 cm adâncime. ace[tia se trateaz\ cu îngr\[\minte chimice. în strat gros de 12-15 cm. Balo]ii astfel a[eza]i sunt supu[i unui procedeu special de preg\tire. administrarea îngr\[\mintelor organice 80100 t/ha gunoi de grajd fermentat. în trei reprize. balo]ii se ud\ cu ap\ la temperatura de 30-35°C. deschiderea rigolelor pentru plantat (se realizeaz\ cu cultivatorul prev\zut cu dou\ organe active) la interval de 200 cm [i adâncime de 15-20 cm. care dup\ pornirea în fermenta]ie (2-3 zile de la a[ezare) se taseaz\ [i se acoper\ cu p\mântul depus sub registre. sulfat de potasiu 200 g. În final se face dezinfec]ia balo]ilor (prin pr\fuiri cu Captadin 30 kg/ha [i stropiri cu insecticide). STAN.5). care vor provoca fermenta]ia necesar\ înc\lzirii substratului organic. urm\rindu-se cu aten]ie evolu]ia temperaturii. ca m\sur\ obligatorie de fitoprotec]ie. În cazul culturii pe balo]i de paie semiîngropa]i. Pentru a[ezarea gunoiului se execut\.000-7. Pentru a provoca [i accelera procesul de fermenta]ie. Dup\ umectarea balo]ilor (2-3 zile de la începerea ud\rilor). sulfat de fier 30 g. p\mântul rezultat de la s\parea [an]urilor se a[az\ de o parte [i de alta a rândurilor de balo]i. orienta]i cu lungimea de-a lungul rândului [i latura de 60 cm în sus. mobilizarea solului la adâncimea de 30-35 cm (se execut\ cu MSS-1. Se administreaz\ succesiv. var stins 100 g.N. Balo]ii de la capete se fixeaz\ cu ajutorul a câte doi ]\ru[i. m\run]irea solului prin frezare la adâncimea de 15-18 cm. La acest mod de cultur\ exist\ mai multe variante de instalare a balo]ilor de paie: semiîngropa]i. Cea mai r\spândit\ metod\ de cultur\ a castrave]ilor în ser\ este cultura pe balo]i de paie. Umect\rile se fac treptat la intervale scurte. La cultura de castrave]i în ser\ cu substrat înc\lzit cu gunoi de grajd. Pentru un hectar de cultur\ sunt necesari 6. urm\toarele cantit\]i de îngr\[\minte. astfel ca apa s\ p\trund\ încet în balo]i.4). care se bat în p\mânt. dezinfec]ia scheletului pe cale chimic\ [i a solului pe cale termic\ sau chimic\. se aplic\ 300-500 kg/ha superfosfat concentrat. {an]urile se completeaz\ pân\ la suprafa]\ cu gunoi proasp\t sau gunoi artificial ob]inut din paie. pentru a favoriza colectarea apei în [an]. îngropa]i [i la suprafa]a solului. Dup\ a[ezarea balo]ilor. Balo]ii au dimensiunile de 90x40x60 cm [i 12-15 kg greutate. care se va împr\[tia numai pe linia viitoarelor rânduri de plante. sulfat de magneziu 50 g. N.000 balo]i (100-120 t paie).

8).160-0. pentru a feri plantele de atacul acestor d\un\tori foarte periculo[i.8 Efectul culturii de castrave]i pe balo]i asupra însu[irilor agrochimice ale solului .10 2.267-0.00 23.00 8.1973) 0. Preg\tirea balo]ilor se face ca [i în cazul precedent. În cazul culturii cu balo]i la suprafa]a solului. evitarea contamin\rii cu nematozi. Tabelul 11. instalarea rapid\ a balo]ilor (fa]\ de varianta cu balo]i îngropa]i). rezult\ o cantitate prea mare de p\mânt. care se bat în p\mânt. 1974) Data efectu\rii determin\rii Înainte de amplasarea La 6 s\pt\mâni de la Dup\ plantarea culturii de castrave]i pe plantarea tomatelor tomatelor.00-3.9).0 12.I. În acest caz.5 10.1972) (16.30-4.70 8.70 0.LEGUMICULTUR| II Varianta de cultur\ a castrave]ilor pe balo]i îngropa]i prezint\ unele dezavantaje: efectuarea [an]urilor este mai dificil\.54 1.6-23.20 Specificare N .6-18.9-3.00-16. desf\[urarea fermenta]iei are loc lent.70 8.0 0. Acest mod de a[ezare se practic\ în serele mai înalte (deoarece se reduce din spa]iul de cultur\ pe vertical\) sau în cele infectate puternic cu nematozi.65-9.6 43.10 0. se evit\ eventualitatea unei fermenta]ii anaerobe. ace[tia se a[az\ direct pe sol. alinia]i pe direc]ia viitoarelor rânduri de castrave]i.8 0. se creeaz\ condi]ii optime de dezvoltare a sistemului radicular prin asigurarea unui regim aero-hidric corespunz\tor.90-8. Acest sistem se poate folosi în cazul serelor mai joase.03 1. pentru a crea un spa]iu mai mare de cre[tere a plantelor. care nu au fost distru[i în totalitate prin dezinfec]ia chimic\.0-90.099 2. în mg la 100 g sol uscat Producerea r\sadurilor se face în ferme specializate (tabelul 11.5-36.049-0.50-19.mineral* P2O5* K2O* MgO* Na2O* CaO* S\ruri solubile Materie organic\ % * Solu]ie în extract apos 1:5. p\strarea unei temperaturi în substrat apropiat\ de cea a aerului.50-13. Metoda culturii pe balo]i de paie (semiîngropa]i sau la suprafa]\) prezint\ urm\toarele avantaje: se reduc cheltuielile pentru înc\lzirea solului. care trebuie manevrat. Preg\tirea balo]ilor se face ca [i în primul caz.42-3. ca urmare a posibilit\]ilor mai reduse de acces a aerului.21-8.IX.259 4. 211 . balo]ii se a[az\ pe o folie de polietilen\. ciclul I balo]i ciclul II (15.50 1.461 4.0-37. îmbun\t\]irea propriet\]ilor solului prin materia organic\ [i elementele nutritive r\mase în sol dup\ terminarea culturii (tabelul 11.stratul 0-30 cm (dup\ M\noiu [i Ghidia.50-5. Balo]ii frontali se fixeaz\ cu ]\ru[i.00 20.32-1.

3-0. pe când la cele înfiin]ate mai târziu se reduce durata de ob]inere a r\sadurilor (orientativ 20-30 X ciclul I. Temperatura aerului se men]ine în zilele însorite la 25-28°C.2% sau Sumilex 0. N. Aplicarea tratamentului cu Ethrel în concentra]ie de 500-750 ppm. folosindu-se îngr\[\minte foliare de tip Wuchsal 0.2% plus Ultracid 0.03%). pentru ca apoi s\ coboare la 20-22°C. Fertilizarea r\sadurilor (2-3 ori). sau îngr\[\minte foliare indigene în concentra]ie de 0. în cazul producerii r\sadurilor pentru ciclul scurt în sere înmul]itor. Actellic E. STAN. Umiditatea relativ\ se men]ine la peste 80%. 30% mrani]\. pentru culturile înfiin]ate în sere în primele luni ale anului.3%. Morestan 0. pentru producerea r\sadurilor sunt necesare aproximativ 60 zile. evitându-se coborârea acesteia sub limitele amintite.5%. Se men]ine umiditatea în substrat (udându-se ori de câte ori este nevoie cu ap\ tehnologic\). se administreaz\ CO2 în doze crescânde de la 500 la 800 ppm.5 kg sulfat de magneziu) Repicatul r\sadurilor ob]inute prin sem\nat în substrat a[ezat direct în ser\ sau în l\di]e. Dup\ r\s\rire [i la o s\pt\mân\ dup\ repicare.05%. când cotiledoanele au crescut la m\rime normal\ [i au pozi]ie orizontal\. În cazul producerii r\sadurilor pentru ciclul I.9 Indica]ii privind producerea r\sadurilor de castrave]i pentru cultura în sere Specific\ri Preg\tirea semin]elor Indica]ii Dezinfectarea semin]elor înainte de sem\nat prin îmb\iere 5 minute în solu]ie de sublimat corosiv 0.ciclul II). evitându-se excesul de umiditate. aerisirea se face numai în cazuri cu totul deosebite (exces de c\ldur\ sau poluare). În sere înmul]itor direct în ghivece nutritive de 10-12 cm2 umplute numai pe jum\tate. 5-8 III . MUNTEANU Tabelul 11. Men]inerea temperaturii solului pân\ la r\s\rire [i 2-3 zile dup\ repicare la 24-26°C.5 kg superfosfat.C. Tratamentul termic uscat de 76°C. care se a[az\ în l\di]e pe registrele de înc\lzire (r\sad nerepicat) sau în substrat a[ezat direct în l\di]e (r\sad repicat). Începând din ziua a opta de la repicat pân\ la plantat.06% sau Unden 0.15%.ciclul scurt în sere înmul]itor.03%. iar în zilele noroase [i noaptea la 18-20 °C.2%. 0. 15-10 VII . Se stabile[te în func]ie de programul stabilit pentru înfiin]area culturii. 700 g pentru producerea r\sadului necesar unui ha de cultur\ 60% turb\.1%. Locul unde se seam\n\ Epoca de sem\nat Cantitatea de s\mân]\ necesar\ Compozi]ia amestecului Lucr\rile de îngrijire 212 . Sumi-Alpha 2. dup\ care se spal\ [i se zvânt\. când r\sadurile au 3-4 frunze adev\rate. Astfel. Mutarea cuburilor nutritive în ghivece. 1. 30% mrani]\ [i 10% nisip sau 30% turb\.0 kg sulfat de potasiu. timp de 72 ore. Foliar-feed 0.5 EC 0. cu asigurarea ventila]iei. Derosal 0. 0. temperatura va fi de 22-24°C. 30% p\mânt de ]elin\ [i 10% nisip (la 1 m3 amestec se adaug\: 1. la câteva zile de la r\s\rire.N. Completarea ghivecelor cu amestec nutritiv pe m\sur\ ce plantele cresc. deoarece curen]ii reci sunt deosebit de periculo[i pentru r\sadurile de castrave]i. în cuburi nutritive cu latura de 3 cm.1%. Tratarea cu stimulen]i (Atonic sau Procain\). Pentru prevenirea bolilor [i combaterea d\un\torilor se fac 2-4 tratamente cu insectofungicide (Mycodifol 0.

Lucr\rile de între]inere la castrave]ii cultiva]i în sere sunt numeroase. de culoare verde normal. Tabelul 11.12).40 m. liber de boli [i d\un\tori. 7-9 mm diametrul la colet. 213 . Plantarea poate fi programat\ din ultima decad\ a lunii decembrie (surse de c\ldur\ ieftine) pân\ în prima decad\ a lunii martie (tabelul 11. epoca de înfiin]are a culturii poate fi glisat\.5-3 plante/m2.9 plante/m2) [i mai mare la culturile înfiin]ate mai târziu (februarie-martie) [i cu fructe mari (2. La culturile înfiin]ate mai târziu (februarie-martie). Plantarea se face manual (când în balo]i temperatura scade la 30°C).zile de la sem\nat la plantat. 1998) Epoca de plantare Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie * .20 m sau patru rânduri pe traveea de 6. Dac\ aceasta se înfiin]eaz\ în decembrieianuarie [i la hibrizii cu fructe mari. desimea culturii este de 2.LEGUMICULTUR| II Un r\sad de calitate pentru acest ciclu trebuie s\ prezinte urm\toarele însu[iri: s\ fie fiziologic tân\r. **. iar altele cu caracter special (tabelul 11. unele cu caracter general.2 plante/m2). în func]ie de posibilit\]ile de asigurare cu energie termic\. 20-25 cm în\l]ime.11). desimea este mai redus\ (1. Pentru ciclul I.10).zile de la plantat Durata de timp pentru r\saduri* 60 60 50 35 30 Intervalul f\r\ recolt\** 50 45 40 40 35 Încheierea culturii Iulie Iulie Iulie Iulie Iulie-August Pentru executarea operativ\ [i în bune condi]ii a plantatului este necesar s\ se respecte întocmai fluxul lucr\rilor (tabelul 11. 4-6 frunze normal dezvoltate. pe câte dou\ rânduri pe traveea de 3. La culturile de var\-toamn\ desimea cre[te la 3-4 plante/m2. care se refer\ la preg\tirea r\sadului [i plantarea propriu-zis\.10 Posibilit\]i de programare a culturii de castrave]i în sere (dup\ Voican [i L\c\tu[. când se folosesc hibrizi cu fructe mici sau mijlocii. cu sistem radicular bogat. cu r\d\cini de culoare alb\. Densitatea se stabile[te în func]ie de particularit\]ile hibrizilor cultiva]i [i de perioada când se efectueaz\ cultura.

10% nisip) cu umiditate 60% [i pH=6.a. decada 2. de prim\var\ [i var\ 20-22°C. 26°C Lucr\ri generale aprilie [i poate ajunge în zilele însorite pân\ la 28-30°C. la locul de plantare Plantarea cu echipe specializate: în sol pân\ la colet. 3-5-6 kg/plant\ Lucr\ri Palisarea plantelor: se va avea în vedere gradul de contrac]ie al sforii speciale • precum [i deplasarea descendent\ a plantelor cultivate pe balo]i. 1984) Lucr\rile principale Afânarea solului: se execut\ o singur\ dat\ la 10 zile dup\ plantare [i numai pân\ la distan]a de 10-15 cm de plant\.. • Defolierea ascendent\. • Dirijarea cre[terii [i fructific\rii: se realizeaz\ în strict\ dependen]\ de specificul fructific\rii hibrizilor cultiva]i. • Fertilizarea fazial\ se face în func]ie de modul de înfiin]are a culturii. • Reglarea luminii: reducerea luminii prin cretizarea serelor în lunile cu insola]ie puternic\ (mai-august) • Aerisirea: puternic\. prin aspersiune. cu ap\ tehnologic\ (la balo]I mai mult). dar cu aten]ie pentru a nu diminua exagerat umiditatea relativ\ a aerului. nivelarea solului. • Reglarea umidit\]ii: . STAN.5. decada 3. • II – aprilie. vertical sau pergol\ • Mulcirea solului: se face cu substrat nutritiv (50% mrani]\ descompus\. crearea potecii de circula]ie la cultura pe sol crearea aleei de circula]ie la cultura pe balo]i Irigarea plantelor. N. temperatura de noapte în lunile de iarn\ 18°C. 24°C . îmboln\vite • Eliminarea florilor mascule la tipurile neginoice sau predominant ginoice • Grupa 214 . temperatura de zi: 22°C . MUNTEANU Tabelul 11.martie. 40% turb\. februarie. 5-6 kg/plant\ (70-80 t/ha).4% Distribuirea r\sadului pe travee.umiditatea relativ\ a aerului 80-90% .N. • I – februarie. f\r\ a se atinge starea de exces (moderat) Asigurarea rezervei de r\sad (de circa 10-15%) fie prin transplantarea în ghivece mai mari (la cultura în sol) fie prin plantarea de r\sad pe balo]ii instala]i pe alee. • M\suri preventive [i curative de protec]ia plantelor • Reglarea temperaturii: 20-22°C în primele 10-12 zile de la plantare ziua [i noaptea.12 Lucr\rile de îngrijire la castrave]ii cultiva]i în sere (dup\ Ceau[escu [i colab. pe o singur\ latur\ în dreptul registrelor de c\ldur\ Modul de executare Manual Mecanic Manual Manual Manual Manual Automatizat Manual Tabelul 11. • Instalarea sistemului de sus]inere: sfori pentru sistemul de conducere în “V”. pe m\sura epuiz\rii frunzelor bazale • Înl\turarea fructelor mici.11 Fluxul lucr\rilor la înfiin]area culturii de castrave]i în sere Lucrarea Sortarea r\sadului pe grupe de m\rimi Transportarea r\sadului s\n\tos în sera de produc]ie Dezinfec]ia r\sadului prin îmb\iere în solu]ie de Orthocid 0. deformate. pe balo]i în substratul nutritiv pân\ la colet Lucr\ri de finisare dup\ plantare: acoperirea rigolelor.umiditatea solului 85-90% din c.c.ianuarie.

În acest caz cre[te atât produc]ia timpurie cât [i cea total\ cu 19-20%. iar cre[terea va fi continuat\ cu un l\star care se va ciupi când ajunge la sârma de sus]inere a rândului opus. În faza a doua (perioada de formare a fructelor pe bolt\). În continuare. La acest sistem. de unde sunt dirijate spre intervalul dintre plante sub form\ de umbrel\ sau “T” (fig. dirijarea cre[terii [i fructific\rii plantelor impune un grad ridicat de calificare a muncitorilor. pe tulpina principal\ [i apoi succesiv pe bolt\.Conducerea plantelor de castrave]i `n sere (A . în prima etap\. plantele sunt palisate cu ajutorul sforilor în pozi]ie vertical\ pân\ la nivelul doliei. pe de alt\ parte. sistem “pergol\” sau sunt conduse sub form\ de “V” pân\ la sârmele de la nivelul doliei.`n pergol\) Cele mai bune rezultate se ob]in când se aplic\ sistemul “pergol\” de dirijare a cre[terii [i fructific\rii plantelor. l\starii îndep\rtându-se. 11. [i fructificarea acestora. care se ciupesc dup\ un fruct [i o frunz\ sau cel mult dou\ fructe [i dou\ frunze. B . fa]\ de conducerea în “V” (Stan N. la nivelul sârmei.LEGUMICULTUR| II Dintre lucr\rile cu caracter special. pân\ la sârma de la nivelul doliei (circa 160 cm) se las\ 810 fructe. În acest scop. în prima etap\. Prin aceast\ lucrare se urm\re[te s\ se creeze un echilibru între cre[terea plantelor. De la dolie. se las\ to]i l\starii nou ap\ru]i.7). Fig. 1980)..7 . pe de o parte. 11. de unde sunt dirijate orizontal spre axul traveei.`n "V". Tulpina se ciupe[te când ajunge la axul traveei. urm\rindu-se în special cre[terea plantelor pe por]iunea de la baza plantei pân\ la 60 cm. se las\ câte un fruct la fiecare nod. [i colab. t\ierile se execut\ astfel: pân\ la sârm\ de la dolie se îndep\rteaz\ to]i l\starii. se îndep\rteaz\ toate fructele [i to]i l\starii. În cazul conducerii în “V” sub form\ de umbrel\. tulpina se 215 .

cât [i a fructelor.3 3. Într-un ciclu de produc]ie cu vegeta]ie normal\.4 5. Pentru a asigura recolt\ri de pân\ la 20-40 t/ha pe s\pt\mân\. men]inerea umidit\]ii solului [i a aerului la nivel optim. o plant\ poate produce 40-45 fructe. MUNTEANU conduce pe aceasta [i se cârne[te dup\ trei frunze. câte patru fructe. num\rul fructelor pe plant\ trebuie s\ fie mai mic (de la 6 la 9).6 34 30 26 22 5. dup\ care pân\ la sârm\ se mai las\ cu alternan]e înc\ cinci-[ase fructe. ca s\ ajung\ la maturitatea de consum. STAN. 1969) Produc]ia kg/m2 30 25 20 15 N K P Ca Mg În g element la 1 metru p\trat 42 36 20 25 67 58 49 40 11 9. constituie o alt\ verig\ important\ a culturii castrave]ilor din sere (tabelul 11. aplicarea unui regim de fertilizare adecvat în timpul perioadei de vegeta]ie. în sensul c\. Un fruct.1 4. care s\ asigure o cre[tere armonioas\ atât a masei vegetale. Tabelul 11. atât în sol.13). are nevoie de 18-21 zile. asigurarea unui con]inut ridicat al aerului în CO2 prin administrarea suplimentar\ a acestuia. la nivelul sârmei se las\ trei plete de rod cu câte cinci frunze fiecare. În primul rând trebuie evitat\ sc\derea temperaturii sub 180C. în continuare se las\ dou\ fructe [i se elimin\ urm\toarele dou\. este diminuat\ viteza de formare a fructelor [i m\rimea final\ a acestora. care se reînnoiesc pe m\sur\ ce s-au epuizat prin fructificare. Sarcina de rod se regleaz\ [i în func]ie de favorabilitatea condi]iilor de mediu (în special lumin\). Fiind o plant\ cu consum mare de elemente nutritive (tabelul 11. pân\ la în\l]imea de 80-100 cm se îndep\rteaz\ toate fructele de pe tulpin\. în perioada cu condi]ii mai pu]in favorabile. Dac\ num\rul fructelor dep\[e[te poten]ialul biologic al plantelor. nu este necesar s\ se lase concomitent pe plant\ mai mult de 10-12 fructe. iar `n al doilea rând. dirijarea temperaturii în func]ie de intensitatea luminii. pe fiecare plant\ se pot ob]ine. cât [i în aerul serei. Dirijarea atent\ a condi]iilor de mediu constituie o a doua condi]ie pentru buna reu[it\ a culturii castrave]ilor.9 5. f\r\ oscila]ii.13 Consumurile specifice de elemente nutritive necesare pentru formarea recoltelor de castrave]i cultiva]i în sere (dup\ Gaissler [i Kelm. Sarcina de rod insuficient\ provoac\ cre[terea vegetativ\ excesiv\ cu efect negativ asupra fructific\rii. în serii.2 7. atunci acestea se epuizeaz\. N.14).N. o parte din fructe nu se dezvolt\ [i uneori chiar se usuc\ autoeliminându-se.5 216 .

ceea ce contribuie la realizarea unei produc]ii m\rite (M\noiu. 1974). În unele cazuri se pot ob]ine produc]ii sensibil egale (263/245 t/ha). la ob]inerea acelora[i produc]ii (L\c\tu[u [i colab. 120 mg P2O5.a. K2O-1010/412 kg/ha. atât în interiorul balotului. P2O5-852/192 kg/ha.15).LEGUMICULTUR| II Tabelul 11. imediat dup\ începerea fructific\rii.. MgO-86/16 kg/ha. Aplicarea unui regim corespunz\tor de fertilizare în timpul perioadei de vegeta]ie conduce. 1978). care asigur\ o dezvoltare rapid\ a l\starilor. care contribuie la men]inerea plantei în stare fiziologic\ activ\ [i. la fermentarea balo]ilor [i în perioada de vegeta]ie) sunt mult deosebite: N-686/350 kg s. 1978). în timp ce con]inutul optim în fosfa]ii solubili din sol determin\ o înflorire intens\ [i la timp. 100 mg MgO la 100 g sol sau substrat de paie (Geissler. 1978). 150 mg K2O. de asemenea.. Fertilizarea se face. astfel încât s\ asigure 30 mg N. Fe-6/-kg/ha (L\c\tu[ [i colab. 217 . Ca urmare. În continuare este necesar s\ se intensifice fertilizarea cu potasiu. Este bine ca. indiferent de sistemul de fertilizare a balo]ilor./ha. prelunge[te perioada de fructificare. asigur\ o dezvoltare rapid\ a frunzelor. limitele optime ale principalelor elemente minerale se apreciaz\. pe lâng\ substan]ele rezultate [i administrate pe balo]i. chiar dac\ dozele totale de fertilizare (la preg\tirea terenului. la începutul vegeta]iei. cât [i la stratul acoperitor sau stratul de sub balot (tabelul 11. [i a celor din zonele învecinate. Aceasta presupune atât prelevarea elementelor în raport cu necesarul de consum cât [i capacitatea de a folosi. s\pt\mânal sau chiar bis\pt\mânal. CaO-1564/-kg/ha. pe baza analizelor de laborator. s\ se administreze o cantitate mai mare de azot.14 Cantit\]i de îngr\[\minte administrate fazial Specificare Substratul ⇒ Produc]ia kg/m2 ⇒ ⇓ Îngr\[\mântul Azotat de amoniu Uree Sulfat de amoniu Nitrocalcar Complex I Sulfat de potasiu Sulfat de magneziu pe sol 15-18 100-900 75-150 100-200 100-200 400-600 200-400 Castrave]i ser\ pe substrat 12-22 1200-1400 75-150 100-200 100-200 100-200 500-700 400-600 solar sol 4-8 400-600 50-75 50-100 300-450 200-250 O aprovizionare bun\ cu azot a plantelor.

0-6. Combaterea biologic\ a unor d\un\tori la cultura castrave]ilor în sere este rezolvat\. Produc]ia realizat\ variaz\ de la 230 la 300 t/ha. folosind r\sad de 30-35 zile. tot pe calit\]i.N.5 6. în prealabil.8-7. care poate fi d\un\toare prin efectul de ser\.0 2. b.15 Domenii optime de varia]ie a principalilor indicatori agrochimici ai substratului de cultura a castrave]ilor Substratul Amestec organic Compost forestier Turb\ Sol de lâng\ balo]i Sol pH 6. deoarece castrave]ii de ser\ nu se caut\ toamna [i la începutul iernii pe pia]a intern\. În cazul când se practic\ acest ciclu. În momentul recolt\rii se separ\ fructele cu aspect necomercial.5 6. adesea plantele r\mânând în cultur\ cu dou\ r\d\cini diferite. Fructele deta[ate de pe plant\ se a[az\ cu grij\ în co[uri c\ptu[ite cu material moale. a fost dezinfectat pe cale termic\. La aducerea în alee. recolta se selecteaz\ pe calit\]i [i se pred\ la sta]ia de sortare. Celelalte lucr\ri de îngrijire sunt asem\n\toare cu cele aplicate la cultura din ciclul I. direct pe solul serei. Dup\ plantare se iau m\suri de reducere a radia]iei solare. 218 . folosind în acest scop foarfece sau cu]ite.5 N-NO3 200-300 200-300 300-600 50-80 80-120 P 130-220 50-100 70-130 2.0 6. folosind acelea[i soiuri [i aceea[i schem\ de plantare ca la ciclul I (cultur\ pe sol). conform solicit\rilor beneficiarului. N.5-3. strâmbate. ]inând cont ca în timpul perioadei de recoltare s\ se foloseasc\ substan]e cu remanen]\ extrem de scurt\ sau netoxice (tabelul 11.6). r\niri mecanice etc. [i se dirijeaz\ cu grij\ umiditatea relativ\ a aerului.5 6. consumul fiind orientat spre fructe mici de tip Cornichon [i spre castrave]ii conserva]i. Plantarea se face în prima decad\ a lunii iulie. deformate. strâmbe. Pentru m\rirea produc]iei. care sporesc capacitatea acestora de prelevare a apei [i elementelor minerale din sol. STAN. MUNTEANU Tabelul 11. cultura se face obi[nuit.5-7.5 K Ppm 600-800 330-500 350-700 170-250 170-350 Ca 350-450 350-450 500-700 125-175 250-350 Mg 180-300 180-300 300-600 75-90 150-180 Prevenirea [i combaterea bolilor [i d\un\torilor trebuie f\cut\ diferen]iat.2-3. cu urme de îmboln\viri. cre[terea vigorii plantelor [i sporirea rezisten]ei la boli. într-un sol care.9). spongios. care se produce în sere înmul]itor (tabelul 11. Cultura de var\-iarn\ (ciclul II) Cultura `n ciclul II se practic\ numai sporadic la noi în ]ar\. iar în l\di]e se a[az\ fruct cu fruct (f\r\ r\sturnarea l\zilor). în numeroase ]\ri se practic\ altoirea castrave]ilor pe Cucurbita ficifolia sau chiar pe dovlecel. în func]ie de fenofaza de dezvoltare a plantelor. Recoltarea fructelor se face când acestea ajung la maturitatea de consum.8-7.

t\ierile de fructificare prin ciupirea repetat\ a l\starilor dup\ 1-2 fructe [i 1-2 frunze. reglarea umidit\]ii relative a aerului prin [pri]uiri repetate [i de scurt\ durat\. aerisirea în vederea men]inerii temperaturii între 22° [i 28°C. Recoltarea începe la 15-20 mai [i dureaz\ pân\ la 10 august. r\sadul se va produce tot în aceste sere. Cu 10-12 zile înainte de plantare se acoper\ solariile cu folie de polietilen\ 219 .) [i de 1-2 ori cu îngr\[\minte organice. conducerea plantelor vertical prin palisare. ciupirea tulpinii dup\ ce a trecut de sârma de la nivelul doliei cu 4-5 frunze [i palisarea orizontal a acesteia pe sârm\. odat\ cu desfiin]area culturii. 11.2-300 litri solu]ie la ha) [i a solului (Vydate 10G-20 kg/ha). dup\ înl\turarea tuturor resturilor vegetale de la cultura anterioar\ ca m\sur\ obligatorie de fitoprotec]ie.3). dar cu poten]ial productiv ridicat (tabelul 11. aplicarea fertiliz\rilor faziale.1. Pentru înfiin]area culturii în serele înmul]itor. 1981).. Cultura de var\ (ciclul scurt) Acest mod de cultur\ se practic\ în sere înmul]itor. combaterea bolilor [i d\un\torilor (Teodorescu M. ca urmare a condi]iilor de microclimat favorabile din spa]iile protejate. fructele se recolteaz\ când ajung la m\rimea de circa 10-12 cm. prin afânarea solului la 28-30 cm adâncime. varz\. Pentru aceast\ cultur\ se folosesc soiuri [i hibrizi cu fructe mici. deoarece terenul este par]ial fertilizat de componentele amestecului folosit pentru producerea r\sadurilor. se face nivelarea terenului [i fertilizarea de baz\ a solului cu superfosfat 350-450 kg/ha.LEGUMICULTUR| II Recoltarea începe în septembrie [i se termin\ în noiembrie. Produc]ia realizat\ este de 60-80 t/ha. [i colab. la interval de circa dou\ s\pt\mâni cu îngr\[\minte chimice (50+100+50 kg/ha N. în amestec cu 300-400 l ap\/ha. în traveele eliberate de r\sadurile de salat\. datorit\ produc]iilor extratimpurii [i mari care se ob]in. Preg\tirea terenului începe înc\ din toamn\ când.K.3. se face modelarea pe schema de plantare cu patru rânduri. Prim\vara se face dezinfec]ia spa]iului de cultur\ (Sinoratox 35-0. iar cu circa 8-10 zile înainte de plantare se erbicideaz\ cu Balan în cantitate de 8-10 l/ha. conopid\ (tabelul 11. mobilizarea solului [i. sub form\ de [erbetare (amestec gunoi de taurine [i de pas\re în propor]ii egale. Fiind folosite pentru consum în stare proasp\t\. c. Cultura în teren protejat cu materiale plastice Cultura protejat\ cu mase plastice se extinde tot mai mult. fertilizarea de baz\ nu se mai execut\. Plantarea r\sadurilor se face în jurul datei de 15 aprilie. Produc]ia este de 60-70t/ha.9).3% plus Captadin 0. concomitent. Dup\ afânarea solului la 28-30 cm adâncime [i m\run]irea acestuia prin frezare. în concentra]ie de 10%). sulfat de potasiu 75-100 kg/ha [i îngr\[\minte organice în cantitate de 6070 t/ha care. bilonatul plantelor. La preg\tirea terenului în vederea plant\rii. se încorporeaz\ în sol. Lucr\rile de îngrijire care se aplic\ culturii sunt: completarea golurilor. asigurând densitatea de 31-35 mii plante la ha.P. care se încorporeaz\ imediat în sol prin frezare. unde în primul ciclu sau produs r\saduri.6. irigarea pe brazde sau prin aspersiune. Pentru aceast\ cultur\ se folosesc soiuri [i hibrizi de tip Cornichon.

7 plante/m2. La culturile din ad\posturile joase. tip tunel. În cazul când ad\posturile sunt prev\zute cu instala]ie de înc\lzire u[oar\ (sere din plastic).6. realizându-se 50-60 t/ha. când temperatura în sol ajunge la 10-12°C. 1:10). apoi.96 m în cele bloc. plantarea se face în ultima decad\ a lunii aprilie. cei 2-3 l\stari forma]i se ciupesc dup\ 7-8 frunze. la început. Se folosesc soiuri specializate pentru acest mod de cultur\ [i se asigur\ 2. Modelarea solului se face în brazde în\l]ate cu l\]imea la coronament de 1.4. pe m\sur\ ce se înc\lze[te [i se intensific\ fructificarea. revenind 22. Cultura în r\sadni]e Cultura castrave]ilor `n r\sadni]\ se practic\ atât în r\sadni]ele cu înc\lzire tehnic\.1. în strat de 4-5 cm grosime. Plantarea r\sadurilor se face în rigole deschise în prealabil sau în copci executate manual. MUNTEANU dup\ care se administreaz\ substan]ele de fitoprotec]ie prin frezare. Recoltarea începe în luna aprilie [i se pot ob]ine produc]ii de 8-14 kg/m2. se planteaz\ în benzi de dou\ rânduri la distan]a de 1. Produc]ia poate ajunge la 150-180 t/ha.40 m în solariile tunel [i 0. combaterea bolilor [i a d\un\torilor.85 m între benzi [i 0. În cazul ad\posturilor cu înc\lzire u[oar\. moderat. R\sadurile se produc în sere înmul]itor. În solariile bloc. fertilizarea cu îngr\[\minte chimice. revenind 24. Pentru producerea r\sadurilor se seam\n\ în sere înmul]itor în perioada 20-25 decembrie pentru r\sadni]ele cu înc\lzire tehnic\ [i 1-15 ianuarie pentru cele cu înc\lzire biologic\. Plantele se paliseaz\ pe sfoar\. La începutul ramific\rii tulpinii se face tratamentul cu Ethrel 750 ppm. N. 220 . 11.N. iar plantarea la 1-10 martie. STAN. recoltarea poate începe din prima decad\ a lunii aprilie [i se încheie în prima decad\ a lunii iulie. iar l\starii de ordinul 3 dup\ 1-2 fructe). iar plantatul în perioada 5-15 aprilie. Recoltarea începe în jurul datei de 25 mai.000 plante/ha. fertiliz\ri s\pt\mânale cu îngr\[\minte chimice [i organice (gunoi de bovine sub form\ de suspensie. sem\natul de devanseaz\. iar pe rând la 35 cm. dureaz\ pân\ la 20-25 iulie. când se desfiin]eaz\ cultura. mulcirea cu mrani]\. la distan]a de 100-200 cm între rânduri [i 40-50 cm pe rând. Plantarea r\sadurilor se face la 20-25 februarie în r\sadni]ele cu înc\lzire tehnic\ [i 1-5 martie în cele cu înc\lzire biologic\. sem\natul f\cându-se în intervalul 25 februariei-5 martie. udatul. mai des [i cu norme mai mari. combaterea bolilor [i a d\un\torilor. dirijarea fructific\rii prin ciupiri repetate (primul ciupit se aplic\ la r\sad când plantele au 3-4 frunze.000 plante la ha. Dintre lucr\rile de îngrijire amintim: men]inerea temperaturii în cadru parametrilor optimi (în func]ie de ceilal]i factori). Dup\ înfiin]area culturilor se aplic\ lucr\rile de între]inere. plantarea se face în rânduri simple. Recoltarea începe în prima decad\ a lunii iunie [i se realizeaz\ 30-45 t/ha. efectu`ndu-se în prima decad\ a lunii ianuarie. pe un singur rând. la distan]a de 0. vertical. În solariile tunel. tratarea cu substan]e biostimulatoare [i palisarea plantelor. cât [i în cele cu înc\lzire biologic\.70 între rânduri [i 55 cm pe rând. pra[ile. iar copilii se ciupesc când au ajuns la 10-12 cm în lungime.80 m între rândurile din band\. concretizate în ud\ri repetate pentru men]inerea umidit\]ii solului la un plafon minim de 7075% din IUA.

]\rile balcanice [i în America.. Unii cred c\ pepenele galben este originar din Africa. marmelad\.LEGUMICULTUR| II 11. vitaminele B1 [i B2). Rusia. II [i III [i emite cu u[urin]\ r\d\cini adventive. Iordania.1. fiind mai s\rac decât la castravete.8). Fructele de pepene galben mai con]in cantit\]i însemnate de s\ruri minerale (în special calciu [i fosfor) [i vitamine (vitamina C 50-60 mg/100 g.2. 11.2. 1974). China. sucuri.2. PEPENELE GALBEN Cucumis melo L Familia Cucurbitaceae 11.2. Tulpina este erbacee. Sistemul radicular este puternic ramificat (masa principal\ a r\d\cinilor se dezvolt\ în stratul arabil al solului). Iran. Particularit\]i botanice [i biologice Pepenele galben se aseam\n\ cu castravetele.500-3. Semin]ele con]in circa 25% ulei. iar valoarea energetic\ este de 36 kcal/100 g substan]\ proasp\t\. Originea [i aria de r\spândire Originea pepenelui galben este neclar\. unde s-a descoperit forma s\lbatic\ [i unde exist\ alte 25-30 specii de Cucumis. Con]inutul fructelor în zah\r este mai mare decât la pepenele verde [i variaz\ în func]ie de condi]iile de mediu [i soi. 1950). ]\rile mediteraneene. mai sub]ire ca la castrave]i. Este mult cultivat în India. Importan]a culturii Fructele de pepene galben se folosesc numai la maturitatea fiziologic\ deplin\. în zonele din sudul [i vestul ]\rii. salate de fructe etc. pepenele galben este r\spândit în toate regiunile în care condi]iile sunt favorabile pentru cultura sa [i chiar în zonele mai pu]in favorabile. de la ace[tia s-a r\spândit (în primul secol dup\ Hristos) [i în celelalte ]\ri ale Europei.000 ha. atingând paralela 470. În prezent. când au gust.2. suculen]\ [i arom\ deosebite [i sunt utilizate pentru consum în stare proasp\t\ ca desert sau pentru prepararea unor produse de cofet\rie (fructe glasate). La unele soiuri provenite [i cultivate în condi]iile Asiei Centrale. formând tulpini de ordinul I.3. 11. Se ramific\ puternic. Se crede c\ formele cultivate s-au format în Asia Mic\. dar unele diferen]e sunt notabile (fig. Grecii [i romanii cuno[teau foarte bine cultura pepenilor galbeni. La noi se cultiv\ pe circa 2. con]inutul în zah\r poate s\ ajung\ pân\ la 17-18% (Ghenkov [i colab. Aceast\ plant\ se cultiv\ din cele mai vechi timpuri. Asia Central\ [i China (Jukovski. 11. în culturi ad\postite. acoperit\ cu peri fini [i de[i. dulce]uri. târâtoare. iar în ultimii 20 de ani s-a extins [i în cultura protejat\. 221 . ajungând pân\ la 12-14%. aproape cilindric\.

pân\ la începutul recolt\rilor. florile [i cârceii. cu o produc]ie de 22 t/ha. Pe lâng\ satisfacerea cerin]elor fa]\ de c\ldur\ [i lumin\.1 P. la cultura de ser\. 11. dar sunt mai mari [i mai rotunjite [i au culoarea mai galben\. portocalie sau verde.2. mai mult sau mai pu]in parfumat\. Pulpa fructului este suculent\ sau f\inoas\. N. care apar la 60-65 de zile de la r\s\rire. de form\ ovoid\. cu marginile întregi sau lobate (cu 3-4 lobi rotunji]i). ordinea apari]iei [i repartizarea lor pe ramifica]iile tulpinii Fig. Între înflorirea primelor flori femele. Rela]iile cu factorii de mediu Pepenele galben are în tot cursul perioadei de vegeta]ie preten]ii mari fa]\ de factorul c\ldur\. legarea acestora [i îngro[area fructelor. 222 .17).N. Cele mascule sunt grupate câte 3-4 la un loc. Semin]ele sunt asem\n\toare cu cele de la castrave]i.5 Mg (tabelul 11. iar odat\ cu începerea îngro[\rii în mas\ a fructelor se intensific\ fertilizarea cu azot [i potasiu (L\c\tu[ [i colab. prezentând în acela[i timp preten]ii specifice fa]\ de ceilal]i factori de mediu (tabelul 11. palmate sau reniforme. 11. Pepenele galben nu rode[te partenocarpic. de culoare alb\.4. entomofil\. uneori longitudinal costat. galben\. fruct [i cârcei sunt asem\n\toare cu cele ale castrave]ilor. Polenizarea este alogam\. Grosimea cojii variaz\ de la 5 la 15 mm [i chiar mai mult la cantalupi. Plantele sunt monoice [i poart\ flori unisexuate de culoare galben\. consumul de fosfor este mai intens decât al celorlalte elemente.16). odat\ cu începerea îngro[\rii fructelor.. cu suprafa]a neted\ sau reticular\ (în func]ie de soi). se impune o bun\ asigurare cu fosfor înc\ de la începutul culturii. plantele au extras din sol urm\toarele cantit\]i de elemente minerale (în kg/ha): 78. MUNTEANU Frunzele sunt alterne. Fructele costate se numesc cantalupi.8 K. iar cele femele se deosebesc de florile mascule prin ovarul inferior globulos sau alungit [i acoperit cu peri[ori fini [i de[i. calitatea fructelor este influen]at\ [i de regimul de nutri]ie (care trebuie s\ fie echilibrat). Astfel. lung pe]iolate. Propor]ia florilor b\rb\te[ti [i femeie[ti. elipsoidal\. 13.2 N. crocant\ sau fondant\. Ritmul de consum al principalelor elemente scoate în eviden]\ accelerarea consumului. pe când azotul [i potasiul urm\resc îndeaproape [i aproximativ la fel curba de acumulare a substan]ei uscate.Pepenele galben: plant\ cu l\star. acoperite cu peri[ori fini. frunze. Deci. Fructul este o melonid\ (peponid\). 81.8 . deoarece plantele extrag din sol cantit\]i însemnate de elemente nutritive. STAN. 1979). cre[te consumul de potasiu. În perioada de fructificare. La subsuoara frunzelor apar ramifica]iile tulpinii. 10.

30 60.16 Caracteristici ale cerin]elor pepenelui galben fa]\ de condi]iile de mediu (dup\ Bala[a. Soiuri Sortimentul cuprinde atât soiuri timpurii (65-75 zile).7.18). dar pentru cultura sa nu sunt prea indicate solurile nisipoase. 11.90 8. Protejarea culturii prin perdele `n culise d\ rezultate foarte bune.58 12. profunde [i ferite de vânturi.5. semitârzii (85-100 zile).40 10. În a doua jum\tate a perioadei de vegeta]ie suport\ mai u[or temperatura ridicat\ [i seceta. cât [i târzii (peste 100 zile)..20 P 0.34 4. în compara]ie cu castravetele. Suport\ mai u[or seceta. aceste condi]ii favorizând chiar îmbun\t\]irea calit\]ii fructelor.00 78. 1979) Fenofaza R\sad Înflorirea primelor flori femele [i legarea primelor fructe Îngro[area fructelor Începutul recolt\rilor Sfâr[itul culturii Nr. 223 .60 13. datorit\ sistemului radicular mai bine dezvoltat [i mai profund.14 5. Soiurile cultivate în ]ara noastr\ sunt (în majoritate) de provenien]\ str\in\ (tabelul 11. nisipo-lutoase). În solurile pe care se cultiv\.30 2. zile de la sem\nat 40 68 89 126 156 N 1.80 Mg 0. Cultivat pe locuri insuficient de însorite fructific\ pu]in. Apa Lumina Tabelul 11. Umiditatea prea ridicat\ în a doua jum\tate a perioadei de vegeta]ie diminueaz\ con]inutul de zah\r [i aroma fructelor.53 S.00 61. u[oare sau mijlocii (luto-nisipoase. Umiditatea atmosferic\ redus\ în timpul coacerii fructelor contribuie la ob]inerea unor produc]ii de calitate.17 Consumul de elemente minerale la cultura de pepeni galbeni în ser\ .60 13. dând produc]ii mici [i de calitate inferioar\.LEGUMICULTUR| II Tabelul 11.60 26.în kg/ha (dup\ L\c\tu[ [i colab. acestea din urm\ necesit\ o perioad\ de post maturare dup\ recoltare.25 2.10 K 2.34 10.2. semitimpurii (75-85 zile). pH-ul trebuie s\ fie de 6-6.40 81. 1973) Factorii de mediu C\ldura Specific\ri Cere o temperatur\ mai mare cu 2-40C. Aceast\ specie prefer\ soluri bine structurate (eventual proasp\t des]elenite).80 27.U 60 296 624 1648 2242 Pepenele galben se dezvolt\ bine pe soluri cu reac]ie pu]in acid\ [i un nivel ridicat al apei freatice.

N. MUNTEANU 224 . N. STAN.

Sem\natul se efectueaz\ în prima decad\ a lunii mai. în ad\posturi acoperite cu materiale plastice [i în r\sadni]e. Norma de s\mân]\ este de 3-5 kg la ha. sporind astfel rezisten]a plantelor la temperaturile sc\zute accidentale. când temperatura solului la 5-6 cm adâncime se men]ine la 12-140C. mulcirea solului. apoi la 5-8 frunze (l\starii). 11. în sere. Limitarea num\rului de fructe pe plant\ (la 5-8) este o lucrare care duce la sporirea produc]iei timpurii.1.Schema culturii de pepene galben dup\ r\rit În cazul în care s-a sem\nat în cuiburi se las\ 2-3 plante la cuib.6. Tehnologia de cultivare Pepenele galben se cultiv\ în câmp. trei ud\ri cu norma de 400 m3/ha.6.2x35 kg/ha.LEGUMICULTUR| II Obiectivele în domeniul amelior\rii sortimentului la pepenele galben sunt: crearea de soiuri mai timpurii. combaterea bolilor [i a d\un\torilor. Înfiin]area culturii se face în mod obi[nuit prin sem\nat direct în câmp.000 plante la ha (fig.3x35 kg/ha [i K2O . În vederea ob]inerii unor produc]ii mai timpurii se poate cultiva [i prin r\saduri. Se seam\n\ la 3-4 cm adâncime (cu SPC-6) la distan]a de 140 sau 150 cm între rânduri [i 30-40 cm între semin]e (grupuri de semin]e) pe rând. R\ritul plantelor pe rând se face manual. `ntre cuiburi l\sându-se 40-50 cm.2. când apar primele frunze adev\rate (la 30-40 cm). cu poten]ial productiv mai ridicat. Dirijarea cre[terii [i fructific\rii prin ciupit: primul la 3-4 frunze (tulpina principal\). În zonele mai r\coroase se recurge la c\lirea semin]elor înainte se sem\nat.9). 11.6 ore). Lucr\rile de îngrijire încep cu lucrarea de r\rit. 225 . 11. rezultând în final o densitate de 20.2.18 ore).9 . Alte lucr\ri constau din trei pra[ile mecanice [i o pra[il\ manual\ pe rând. calitativ superioare. rezistente la boli (f\inare [i antracnoz\). se efectueaz\ numai în cazul suprafe]elor reduse.000-24. trei fertiliz\ri faziale cu P2O5 . alternativ cu temperaturi ridicate (17-180C . Fig. prin tratarea cu temperaturi sc\zute (00C . cu coacere simultan\ a fructelor [i pretabile la recoltarea mecanizat\ etc. 11. timp de câteva zile. Cultura în câmp Plantele premerg\toare [i lucr\rile de preg\tire a terenului sunt asem\n\toare cu cele de la cultura de castrave]i.

Momentul optim este indicat de schimbarea culorii. temperatura se va men]ine la 18-190C. N. Recoltarea începe la soiurile timpurii la jum\tatea lunii iulie. Regimul de irigare trebuie s\ fie moderat. utilizându-se 2l/plant\). Nu trebuie întârziat\ recoltarea. Lucr\rile de îngrijire se aseam\n\ în mare m\sur\ cu cele de la castrave]i. în mod normal.2. apoi cre[te pân\ la 90%. Noaptea (în perioada de cre[tere). deoarece fructele crap\ dup\ ce au atins un grad maxim de coacere.000 plante la ha. Temperatura solului trebuie p\strat\ permanent între 200C [i 250C. apoi.6. oarecum asem\n\tor cu cel de la castrave]i.N. cultura. în func]ie de luminozitate. rezultând o densitate de 20. 11. în mod obligatoriu. MUNTEANU Recoltarea se face numai pe m\sura atingerii maturit\]ii comerciale. fructele continu`ndu-[i maturarea în depozite. apoi (în perioada de fructificare). se fertilizeaz\ de dou\ ori pe s\pt\mân\ cu îngr\[\minte foliare. gunoiul (o parte gunoi + 12 p\r]i ap\. Ud\rile sunt mai frecvente (la 7-10 zile) în perioada cre[terii intense a fructelor [i începutul coacerii acestora (umiditatea solului se men]ine la 85-90% din IUA). Se planteaz\ în sol (când serele sunt prev\zute cu instala]ii de înc\lzire) sau pe balo]i de paie. va fi de 23-250C. La soiurile târzii. cultura nu se ud\. trebuie s\ fie de 24260C. Se planteaz\ dou\ rânduri pe travee. deoarece sistemul radicular al pepenelui galben este mai profund. Pentru producerea r\sadurilor se seam\n\ în luna decembrie. produc]ia ajungând la 18-25 t la ha. În general. intensificarea aromei specifice etc. Deoarece plantele de pepeni galbeni cresc destul de încet în prima etap\. Îngr\[\rile încep când primele fructe ating m\rimea unei nuci. la 200 cm între rânduri [i 30 cm pe rând. pentru folosirea intensiv\ a terenului se recurge la asocierea culturii cu ardei iute sau verde]uri. 6 g fosfor [i 3 g potasiu (în substan]\ activ\). Fertilizarea fazial\ se face prin administrarea îngr\[\mintelor chimice în mai multe reprize. aceasta va fi de 20-220C. s\ se g\seasc\ în form\ hidrosolubil\ 4 g azot. desprinderea u[oar\ a pedunculului de fruct. STAN. alternativ cu fertilizarea cu îngr\[\minte chimice. s\ se aplice îngr\[\mintele organice. Începând din luna aprilie (perioada de fructificare). Cultura în sere Cultura pepenilor `n ser\ se aseam\n\ cu cea a castrave]ilor. înmuierea zonei pistilare. Prezentând mare sensibilitate la caren]ele de microelemente. Umiditatea relativ\ a aerului se men]ine la 60-65% pân\ la înflorit.2. pe fiecare m2 substrat de cultur\. Temperatura din aer. recoltarea se prelunge[te pân\ înainte de c\derea brumelor. distan]ate între ele la dou\ s\pt\mâni (tabelul 11. apari]ia unor cr\p\turi în jurul pedunculului. utilizând r\sad de 4550 zile. Se recomand\ ca. Pe timp noros. 226 . în primele 10 zile de la plantare. în zilele însorite. temperatura se va ridica la 28-300C. în prima lun\ de la plantare.19). plantatul efectu`ndu-se în ultima decad\ a lunii ianuarie sau începutul lunii februarie. Este necesar ca permanent. temperatura trebuie s\ fie cu 2-40C mai ridicat\ decât la castrave]i. dar cu cantit\]i mai reduse de ap\.

2. Galia F1. Se ob]in 3-4 fructe pe tulpin\. când temperatura în sol dep\[e[te 120C. Prevenirea [i combaterea bolilor [i a d\un\torilor se fac ca la castrave]i. Se folosesc soiurile (hibrizii): Cantalup-Charantaise. iar un l\star se conduce ca tulpin\ (la soiurile Condor. dup\ ce a trecut de sârma de la nivelul doliei. Perioada optim\ de înfiin]are a culturii este 12-14 aprilie în partea de sud [i sud-vest a ]\rii [i dup\ 18 aprilie în nordul ]\rii. este obligatorie polenizarea florilor femele prin intermediul albinelor (se introduc în ser\ doi stupi/ha cultur\) sau manual. cu 35-40 zile înainte de data plant\rii. plantele pot fi ciupite la 3-4 frunze. doi l\stari conducându-se sub form\ de “V” (Galia).. Recoltarea fructelor începe în a doua jum\tate a lunii aprilie [i se face la apari]ia primelor simptome de coacere. 227 . Sem\natul pentru producerea r\sadurilor se face în sere înmul]itor.LEGUMICULTUR| II Tabelul 11. tulpina [i l\starii se orienteaz\ spre mijlocul traveei. plantele pot fi l\sate f\r\ nici o interven]ie (la soiul Ogen). 1980).6. L\starii laterali se trateaz\ ca la castrave]i: se elimin\ în totalitate pân\ la 60 cm în\l]ime. Deoarece pepenele galben nu leag\ partenocarpic. Astfel. produc]ia fiind timpurie. direct în ghivece. de la 60 cm pân\ la sârma de sus]inere se las\ l\starii cu câte un fruct. ciupindu-se dup\ o frunz\. 11. Dirijarea cre[terii [i fructific\rii se face în func]ie de soi. 1980) Fenofaza Începutul cre[terii fructelor Cre[terea fructelor-începutul coacerii Mai Coacerea fructelor TOTAL iunie Luna martie aprilie Elementele minerale kg/ha s. Ogen etc. de calitate superioar\. Cultura în teren protejat cu materiale plastice Ad\posturile înalte ofer\ condi]ii bune pentru cultura pepenelui galben. Dac\ se aplic\ lucr\rile de dirijare. 3-4 fructe pe bolt\. dar fructele sunt mici. se ob]in fructe mari.. sub form\ de “V”. H-25.19 Programul de fertilizare fazial\ la pepenele galben (dup\ Ceau[escu [i colab. N P2O5 K2O MgO 32 50 32 50 32 16 50 18 64 100 64 100 64 100 64 100 352 16 550 18 Palisarea plantelor se face oblic-ascendent. Turkestan.a. Ido) sau plantele pot fi ciupite la 3-4 frunze. iar l\starii sterili se elimin\ (Ceau[escu [i colab.3. recoltarea se face de 2-3 ori pe s\pt\mân\. Produc]ia este de 20-30 t/ha. În plin proces de maturare a fructelor.

Produc]ia ob]inut\ este de 35-40 t/ha.). Înainte de maturizare. Sucul de fructe de pepene verde este puternic diuretic.3 mg/100 g). fosfor – 12 mg.4.9.6% glucoz\.3. carotenoide (0. lanatus (Mansf) Familia Cucurbitaceae 11.2. Restul lucr\rilor sunt asem\n\toare cu cele de la cultura din sere. astfel ca pân\ la sârm\ s\ se g\seasc\ 3-5 fructe legate.p. fier – 0. 1992). B2.5 mg. calciu – 7 mg.000 plante/ha).6.9 % zaharoz\. Celelalte lucr\ri sunt asem\n\toare cu cele de la cultura castrave]ilor în r\sadni]e. ace[tia dând fructe netipice soiului (Cobâla[. se las\ pe fiecare l\star. din care: 1. lipide (0. 1984.) sin. C(4. de regul\. zaharuri (6-8%).6 – 2. Produc]ia ajunge la 50-60 t/ha (5-6 kg/m2). Tulpina principal\ se ciupe[te la 3-4 frunze.1.N. asigurându-se densitatea de 1-2 plante/m2. la 100 g substan]\ proasp\t\.5 – 1.. 1-2% celuloz\. distan]a dintre rânduri este de 1.5 – 4.5 mg/100 g s. iar plantarea se face în a doua jum\tate a lunii februarie. câte un fruct. iar cei de ordinul II la 4-5 frunze.5%). Cultura în r\sadni]e Pentru producerea r\sadurilor se seam\n\ în sere înmul]itor în perioada 20-25 decembrie.1. se folosesc la prepararea mur\turilor. Dintre lucr\rile de îngrijire. Pe ultimii 2-3 l\stari nu se las\ fructe. 11.8-5. fin [i pl\cut. vitaminele A. B6. 11. STAN. începând cu r\sadni]ele cu înc\lzire-tehnic\ [i apoi cele cu înc\lzire biologic\.2 mg. C.2 %). PEPENELE VERDE Citrulus vulgaris (Schrad.000 plante la ha. l\starii de ordinul I la 5-6 frunze. Dirijarea fructific\rii const\ în înl\turarea tuturor fructelor pân\ la în\l]imea de 35-40 cm de la sol. se planteaz\ trei rânduri la interval de 1. acizi organici (0. s\ruri minerale de: potasiu – 2. cu men]iunea c\ temperatura trebuie s\ fie mai ridicat\ cu 2-40C. MUNTEANU Schema de plantare depinde de tipul solarului. B5.40 m l\]ime). PP. Butnariu [i colab. fiind indicat în tratarea litiazei renale. 3. N.50 m [i 35 cm între plante pe rând (revenind circa 19.500 plante/ha).6 % fructoz\ [i 0. Se consum\ în stare proasp\t\ fructele ajunse la maturitatea fiziologic\ sau se folosesc la prepararea dulce]urilor. Astfel.3. B1. proteine (0. în solariile de tip tunel (5. Importan]a culturii Fructele de pepene verde sunt foarte apreciate de consumatori pentru suculen]a [i gustul lor dulce.80 m [i la 30 cm pe rând (revenind circa 18. În continuare. dar desimea poate fi sporit\ la 20. 228 .2 %). în func]ie de vigoarea plantei. Fructele con]in: 89-90% ap\. importan]\ deosebit\ prezint\ t\ierile prin care se dirijeaz\ cre[terea [i fructificarea normal\ a plantelor. 1978). Are o valoare energetic\ de 26 – 29 kcal/100 g (Bodea. iar în cel tip bloc.

Florile mascule apar.10 .2. În prezent. 11. Originea [i aria de r\spândire Pepenele verde este originar din Africa de NE [i Africa Central\.3. Pepenele galben este o plant\ monoic\. Cel mai mare produc\tor de pepeni verzi este China (Anuarul FAO. indieni [i chinezi. Italia – 32778 kg/ha. 11. unde cre[te spontan [i ocup\ suprafe]e foarte mari la marginea de[erturilor. mai 229 . La subsuoara frunzelor se formeaz\ câte un cârcel ramificat . Produc]ii mari se înregistreaz\ în Fran]a – 36. de culoare galben\ (mai rar formeaz\ [i flori hermafrodite). pubescent\.Pepenele verde: dou\ plante cu fructe diferite Având un sistem radicular bine dezvoltat (poate ajunge pân\ la 1-1. acoperite cu peri[ori de[i [i moi. Florile sunt unisexuate. foarte ramificat\ [i la noduri poate emite r\d\cini adventive.10). Particularit\]i botanice [i biologice Pepenele verde este o plant\ erbacee anual\ (fig. Tulpina de 4–5 m lungime este târâtoare.409.773 kg/ha. A fost luat în cultur\ de vechii egipteni cu aproximativ 1500 ani î. de unde a trecut la arabi.5 m adâncime [i o extindere lateral\ de 4–5 m) [i frunze cu caracter xerofit pronun]at.3. 1950). într-o lucrare publicat\ la Neapole. Perioada de vegeta]ie este de aproximativ 90-130 zile.LEGUMICULTUR| II 11. pentru prima dat\ se aminte[te de c\tre Raicevici.11. ~n Europa a fost introdus la sfâr[itul secolului al XV-lea.000 kg/ha. Cipru –50.000 kg/ha. profund divizate sau pu]in lobate..000 kg/ha. erbacee. per[i. Grecia – 40. Frunzele sunt mari.3. Despre cultura pepenilor verzi în Principatele Române. 1999). pepenele verde poate fi considerat o plant\ rezistent\ la secet\. Spania – 37. în 1788 (Bordeianu [i Constantinescu.000 ha.H. în lume se cultiv\ pe o suprafa]\ de 2. Fig.

cu reac]ie neutr\ sau u[or alcalin\ (pH 7-7. pepenii verzi dau produc]ii foarte mari.3. cre[terea este încetinit\. La 150C procesele fiziologice se încetinesc. cu tegumentul tare. la o durat\ de iluminare sub 8 ore.6. Pepenii verzi rezist\ foarte bine la secet\. în func]ie de soi. 230 . pepenii verzi sunt foarte preten]io[i. pe tulpina principal\. galben\. STAN. Au facultatea germinativ\ de 80–90% [i se p\streaz\ 4–5 ani (cele mai bune rezultate se ob]in când la sem\nat se folosesc semin]e în al doilea sau al treilea an de la recoltare). De[i este o plant\ de zi scurt\.5. De D\buleni. Cele cu fosfor [i potasiu influen]eaz\ favorabil asupra fructific\rii [i calit\]ii fructelor. MUNTEANU ales. Rela]iile cu factorii de mediu Pepenele verde este o plant\ termofil\. 11. Fa]\ de lumin\. Soiuri În cultur\ se întâlnesc soiuri [i hibrizi timpurii (Sugar baby. iar cele femele preponderent pe l\starii de ordin superior. Dup\ polenizare [i fecundare se formeaz\ fructul. dar fructele sunt de calitate inferioar\ (scade propor]ia de zah\r). Miezul este de culoare alb\. culoare [i calitate diferite. semitimpurii (Dochi]a).2). semitârzii (De Mini[. în timp ce azotul favorizeaz\ cre[terea organelor vegetative. de form\.4. Dr. turtite. portocalie sau ro[ie de diferite nuan]e. mai rar.3. Se ob]in rezultate foarte bune pe terenuri proasp\t des]elenite.20) 11. o melonid\ mare (2–10 kg) cu coaja groas\. Aplicarea îngr\[\mintelor organice duce la sporirea produc]iei. 11. Mauch) [i târzii (Lovrin 532. în perioada fructific\rii dac\ se aplic\ 2–3 ud\ri produc]ia cre[te foarte mult. Charleston Gray) (tabelul 11. dar în exces d\uneaz\ form\rii. bine drenate [i structurate. Tehnologia de cultivare Pepenele verde se cultiv\ prin sem\nat direct în câmp sau. Semin]ele sunt mari. Elementele nutritive din sol trebuie s\ fie bine echilibrate. dar fructele sunt mai s\race `n zah\r. prin plantarea r\sadurilor produse în brazde de ]elin\ sau cuburi nutritive. Timpuriu de Canada). Dac\ solul con]ine cantit\]i suficiente de ap\. Cultura pepenilor verzi reu[e[te foarte bine pe terenuri cu soluri care au o textur\ mijlocie sau u[oar\. iar temperatura optim\ de vegeta]ie este de 25-300C. ovale.3. Raportul dintre florile mascule [i cele femele este de 1/6–1/10. aproape plate. pentru produc]ii foarte timpurii.N. matur\rii [i calit\]ii fructelor. diferit colorate. În anii foarte seceto[i. Polenizarea este alogam\ – entomofil\. Terenurile destinate pentru cultur\ trebuie s\ fie foarte bine însorite [i f\r\ curen]i de aer rece. N. Semin]ele germineaz\ la 15-160C.

LEGUMICULTUR| II 231 .

STAN. fertilizarea cu 20t/ha gunoi de grajd bine descompus [i îngr\[\minte chimice greu solubile (400–500 kg superfosfat [i 200-250 kg/ha sulfat de potasiu).5 m. 11. r\ritul. solul se men]ine f\r\ crust\ [i buruieni prin lucr\ri repetate cu grapa cu col]i reglabili sau cu cultivatorul [i se fertilizeaz\ cu 150-200 kg/ha azotat de amoniu. În acest scop se folose[te s\mân]a veche de 2–3 ani.N. fertilizarea fazial\. Pr\[itul se execut\ ori de câte ori este nevoie. nivelarea de între]inere.11) cu SPC-6. Toamna se efectueaz\: discuirea. când în sol se realizeaz\ 14-150C.11 . Fig. care se încorporeaz\ printr-o ar\tur\ adânc\. acesta trebuie s\ aib\ vârsta de cel pu]in 30 de zile [i s\ se planteze în câmp dup\ trecerea pericolului brumelor târzii de prim\var\ (când temperatura în câmp nu scade sub 140C). mu[uroitul. pentru prevenirea atacului de antracnoz\ [i cladosporioz\. Se seam\n\ un singur rând pe stratul în\l]at la 14 cm de rigol\ (fig. pe intervalele 232 . Prim\vara pân\ la sem\nat. care se dezinfecteaz\ cu Criptodin 2g/kg sau cu ap\ cald\ la 500C. asigurând o densitate de 12. la adâncimea de 3–4 cm. cu cultivatorul. pe suprafe]e mai mici. Acestea sunt: pra[ilele repetate.000 plante/ha. udarea culturilor în caz de secet\ excesiv\ [i combaterea bolilor [i a d\un\torilor. folosind 3–4 kg s\mân]\ la ha.Schema de `nfiin]are a culturii de pepenele verde `n câmp La înfiin]area culturilor prin r\sad. Înfiin]area culturii prin sem\nat direct în câmp se efectueaz\ la sfâr[itul lunii aprilie – începutul lunii mai. 11. manual cu sapa pe rând (f\cându-se [i mu[uroitul la cuib) [i mecanizat. N. Lucr\rile de între]inere se aseam\n\ cu cele de la pepenele galben. MUNTEANU Preg\tirea de baz\ [i din prim\var\ a solului se face ca [i la pepenele galben. Cu 8–10 zile înainte de sem\nat se erbicideaz\ cu Balan 8l/ha [i terenul se modeleaz\ în straturi în\l]ate cu l\]imea la coronament de 94 sau 104 cm. în sistemul gospod\resc. Dac\ terenul nu s-a modelat. se poate sem\na în cuiburi (2-3 semin]e la cuib) la 2m/0.000-14.

se a[az\ cu sapa p\mânt reav\n pentru a favoriza formarea r\d\cinilor adventive [i a preveni r\sucirea vrejurilor.) [i în industria conservelor.4. Recoltarea se face diminea]a. 11.10. pentru prepararea unor mânc\ruri cu sau f\r\ carne (supe. s\ruri minerale (în mg la 100 g: calciu 31. Originea [i aria de r\spândire Dovlecelul este originar. DOVLECELUL COMUN Cucurbita pepo L. de unde s-a r\spândit în Europa. Fructele se utilizeaz\ de la primele faze de dezvoltare (dovlecel în floare).08. zinc 0. mânc\ruri de dovlecei. Ungaria. vârful fructului formeaz\ o adâncitur\. Recoltarea fructelor se face când acestea au ajuns la maturitatea fiziologic\.03-0. Pe m\sur\ ce vrejurile cresc. Produc]ia este de 30-40 t/ha. Valoarea energetic\ este de 32-34 kcal/100 g substan]\ proasp\t\. 250 kg/ha superfosfat [i 100 kg/ha sulfat de potasiu sau Complex III 200-250 kg/ha. din loc în loc. În perioada leg\rii fructelor se fertilizeaz\ cu 150 kg/ha azotat de amoniu. Combaterea bolilor [i d\un\torilor se face cu produsele men]ionate în tabelul prezentat la cultura de castrave]i. Odat\ cu pr\[itul manual. Valoarea alimentar\ a fructelor de dovlecel se apreciaz\ dup\ compozi]ia lor chimic\: ap\ 91-96%. C 8-30).4. t\ind peduculul cu un foarfece sau un cu]it ascu]it. budinci etc. iar dup\ al]ii din Africa. Importan]a culturii De la dovlecel se folosesc fructele. Fructele ajunse la maturitate deplin\ se folosesc în furajarea animalelor. din America Central\ (Mexic. care se sub]iaz\ [i nu mai prezint\ peri[ori. dovlecei umplu]i. fosfor 60. pentru prepararea ghivecelor de legume sau chiar a dovleceilor mura]i. pe timp r\coros. sufleuri. singure sau în amestec cu alte legume.3%.1. 233 .7%. coaja cap\t\ un luciu caracteristic. var.LEGUMICULTUR| II dintre rânduri. acestea se dirijeaz\ pe straturile în\l]ate. pe nodurile tulpinilor. prin lovire fructul emite un sunet înfundat. f\r\ a deranja vrejul.5-7. por]iunea zgâriat\ cu unghia este alb\ nu verde ca la fructele crude. pân\ când plantele acoper\ solul.05-0.2. dovlecei pane. cupru 0. Peru) [i Asia Mic\. hidra]i de carbon 6. gr\simi 0. 11. cu 350–400 m3 ap\/ha. oblonga Wild Familia Cucurbitaceae 11. pân\ la m\rimea maxim\.2.4.3) [i vitamine (în mg la 100 g substan]\ proasp\t\: A 0. Momentul optim al recolt\rii se poate stabili ]inând cont de: uscarea cârcelului de la baza pedunculului fructului. înainte îns\ de înt\rirea semin]elor [i a cojii. fier 0. e[alonat în perioada iulie-septembrie. Se efectueaz\ 2-3 ud\ri în perioadele secetoase. La culturile înfiin]ate prin r\sad produc]ia este mai timpurie cu 20-25 zile.06. dup\ unii autori. B2 0. B1 0. Aceast\ plant\ este cultivat\ pe suprafe]e mai mari în URSS.1.

Florile sunt unisexuate (plantele Fig. apoi devine a]oas\ [i tare. temperatura minim\ de germina]ie fiind de 12-140C. are cerin]e mai mari fa]\ de lumin\. Dovlecelul cre[te [i se dezvolt\ bine pe soluri mijlocii.4. de peste un metru lungime. mari. 11. în cultur\. suculent\. cu pH neutru. tulpina poate ajunge pân\ la un metru lungime). 11.4.4. br\zdat\ de muchii longitudinale ascu]ite. culoarea variind în func]ie de soi.5.12 . Frunzele sunt mari. Soiuri În ]ara noastr\. cu deosebire în cele în care condi]iile de clim\ sunt cele mai corespunz\toare cerin]elor biologice ale plantelor. dar cu unele deosebiri: fa]\ de c\ldur\ prezint\ cerin]e ceva mai reduse. fertilizate cu cantit\]i mari de gunoi de grajd bine descompus (40-60 t/ha). acoperite cu peri aspri. exist\ pu]ine soiuri de dovlecei (tabelul 11.12). 234 . care emite r\d\cini laterale masate în stratul arabil al solului. R\d\cina este pivotant\. lung pe]iolate.21). deoarece are un sistem radicular mai profund. N. palmat lobate.N. anual\. Particularit\]i botanice [i biologice Dovlecelul este o plant\ erbacee.Dovlecelul: frunze [i fructe fiind monoice). 11. 11. bine afânate. se înt\re[te [i î[i schimb\ culoarea. Florile mascule apar mai devreme decât cele femele [i sunt grupate câte 2-3 la baza frunzelor. rezist\ bine la secet\. în anumite condi]ii.3. STAN. 11. Tulpina este scurt\ [i puternic ramificat\ (uneori. Fructul este o melonid\ de form\ alungit\. Rela]iile cu factorii de mediu Cerin]ele dovlecelului fa]\ de factorii de mediu se aseam\n\ cu cele ale castrave]ilor. cu cre[tere viguroas\ luxuriant\. de culoare galben\. lung pe]iolate [i acoperite cu peri[ori aspri. iar coaja se îngroa[\.4. La noi în ]ar\ se cultiv\ pe suprafe]e relativ reduse (circa 25003000 ha) în toate jude]ele. care formeaz\ tufe compacte (fig. Pulpa fructului este fraged\. MUNTEANU Italia [i alte ]\ri.

LEGUMICULTUR| II 235 .

11. fertilizarea suplimentar\ înainte de începerea fructific\rii. 11. Înfiin]area culturii se face în mod obi[nuit prin sem\nat direct în câmp.N. La soiurile cu vrej lung se seam\n\ la 70/70 cm sau 140/40-50 cm. Tehnologia de cultivare Dovlecelul se cultiv\ în câmp neprotejat.Schema de `nfiin]are a culturii de dovlecel `n câmp Dintre lucr\rile de îngrijire amintim: pr\[it de trei ori mecanic [i o dat\ manual pe rând. [i K2O 25 kg/ha s. în func]ie de destina]ie atunci când ajung la lungimea de 6-10 cm (cu corola înc\ nec\zut\) sau 10-12 cm lungime [i 6-12 cm diametru. Recoltarea se face e[alonat (de la sfâr[itul lunii iunie pân\ la c\derea brumelor).6. Fig. tratamente pentru combaterea bolilor [i a d\un\torilor (ca la castrave]i).6. care sunt [i mai productive. fructul fiind de dimensiuni mai mari chiar [i înaintea c\derii corolei. Se folosesc 5-6 kg s\mân]\/ha. produse în acela[i mod ca cele de castrave]i. îns\ în alte ]\ri sunt apreciate cele cu fructe dungate longitudinal. 11. irigatul de dou\ ori cu norma de udare de 300 m3/ha..13).13 . dar pentru ob]inerea unor produc]ii mai timpurii se cultiv\ protejat cu materiale plastice [i for]at în r\dsadni]e. pentru 236 . 11. realizându-se o densitate de 28-30 mii plante la ha (fig.1. Pentru cultura timpurie se seam\n\ în perioada 25 aprilie-10 mai (când se folose[te r\sad se planteaz\ dup\ ce a trecut pericolul brumelor târzii de prim\var\). Cultura în câmp Cultura dovlecelului `n câmp se aseam\n\ cu cea a castrave]ilor. dar se poate cultiva [i prin r\saduri. MUNTEANU La noi în ]ar\ sunt preferate soiurile cu fructe uniform colorate (alb-verzui).4. N.4.a. iar pentru cultura de toamn\ (succesiv\) se seam\n\ între 25 iunie [i 5 iulie. La erbicidarea terenului se utilizeaz\ pe lâng\ Balan sau Dachtal 50 WP (10-12 l/ha în 300 l ap\) [i Eptam (5 l/ha în 450 l ap\).a. STAN. Se seam\n\ sau se planteaz\ dou\ rânduri pe brazd\ la 70 cm între rânduri [i 50 cm între plante pe rând. cu N 25 kg/ha s.

35 mg/100 g provitamina A [..5. dup\ unii autori. Cultura `n teren protejat cu materiale plastice Acest tip de cultur\ se înfiin]eaz\ numai prin r\sad pentru care se seam\n\ în a doua jum\tate a lunii februarie.).5.LEGUMICULTUR| II prelucrarea în gospod\rie [i industrial\. trebuie s\ fie manipulate cu aten]ie. Originea [i aria de r\spândire Dovleceul patison este originar. salat\ de p\tl\gele vinete etc. Fran]a. În prezent se cultiv\ pe suprafe]e mari în S. 1980). În perioada când nu zboar\ insectele. 11.4–5% hidra]i de carbon.2. Institutul pentru Resurse Genetice. protejarea dureaz\ pân\ în luna mai. asem\n\toare celor cunoscute la dovlecelul comun. Importan]a culturii Fructele de patison se consum\ la maturitatea tehnologic\ [i se folosesc la preg\tirea unei game variate de preparate culinare. Cultura în r\sadni]e se face ca [i în cazul castrave]ilor.8 mg/10 grame vitaminele B1 [i B2. din America de Sud [i America Central\ (Bajurianu [i }urcanu. se umplu cu zacusc\. Produc]ia ob]inut\ variaz\ de la 6-10 t/ha la fructele mici pân\ la 20-30 t/ha la cele mari. atunci când este nevoie. proaspete [i conservate. Produc]ia ce se ob]ine poate s\ ajung\ la 40 t/ha.5. ad\posturi individuale cu buc\]i de geam etc. 1980). Se planteaz\ 1-2 plante/m2. consider\ c\ originea acestei plante este America Central\. 237 . 20–35 mg/100 g vitamina C.7-0.1. Recoltarea începe în aprilie-mai [i se realizeaz\ 5-12 kg/m2. 3. Fructele.U. 11. fiind foarte perisabile. De asemenea. Valoarea alimentar\ nu difer\ de cea a dovlecelului: 7-10% substan]\ uscat\.6. Plantarea se face la mijlocul lunii aprilie. În ad\posturi mai simple (coifuri din folie. 0. (Bajurianu [i }urcanu. cultura patisonului este pu]in cunoscut\. Împreun\ cu varietatea giromontia s-a r\spândit c\ plant\ ornamental\.A. var radiata Nois Familia Cucurbitaceae 11. din Africa (Ceau[escu [i colab.4.a. 1. iar în secolul al XIX-lea este cunoscut [i ca plant\ cu valoare alimentar\ în Europa [i America [i mai apoi în Asia..2. DOVLECELUL PATISON Cucurbita pepo L. de[i în perioada 1975–1985 a existat un program special de introducere a acestei variet\]i de dovlecel. iar dup\ al]ii. 11. fructele mici (de 5–7 cm `n diametru) la care s-a scos ]esutul plancetar se conserv\ marinate sau în sos de saramur\ [i. La noi în ]ar\. al\turi de alte plante legumicole mai pu]in cunoscute la noi în ]ar\. polenizarea se face artificial. 1980). Italia [i Rusia.

3. Acesta are o form\ discoidal\. dup\ care devine alb-cenu[ie. flori [i fructe. irigarea culturii este obligatorie. 2 .detaliu fruct 11. Semin]ele încol]esc la temperatura de 140C. Pentru cre[terea [i dezvoltarea plantelor. Rela]iile cu factorii de mediu Dovlecelul patison este o plant\ iubitoare de c\ldur\ [i umiditate. când fructele sunt tinere.plant\ cu frunze. Fig. Necesarul de ap\ este maxim în perioada înfloritului [i form\rii fructelor. Particularit\]i botanice [i biologice Patisonul este în mare m\sur\ asem\n\tor cu dovlecelul (fig. Sc\derea temperaturii aerului sub minus 1–20C provoac\ pieirea plantelor.14).4. Lungimea vrejurilor este mai mare decât cele de la dovlecelul comun. care determin\ stagnarea vegeta]iei [i sc\derea produc]iei. temperatura optim\ în perioada de vegeta]ie este de 24–280C. Aceast\ alc\tuire a fructului îi confer\ o form\ de turban sau p\l\rie cu borurile groase.5.sau pentalobate. în aceast\ perioad\. peste care se suprapune.5. la maturitate fiziologic\. N. Fructul reprezint\ elementul de distinc]ie al acestei variet\]i. frunzele sunt tri. Plantele sunt foarte sensibile la înghe]. cu marginile canelate [i rotunjite.Dovlecelul patison: 1 . Culoarea fructelor este albverzuie.N. 238 . 11. Suport\ greu [i temperaturi prea ridicate (peste 300 C). De aceea. 11. în partea superioar\ a fructului. bine aprovizionate cu substan]e nutritive [i cu pH=7. cu marginile u[or marcate. STAN. o parte de forma unei calote (semisfere).14 . MUNTEANU 11. Ca [i dovlecelul comun. patisonul este preten]ios la lumin\ [i umiditate. Solurile pe care se cultiv\ trebuie s\ fie mijlocii sau u[oare.

Pentru a se ob]ine recolte mai timpurii. de culoare verde–albicioas\. cu 8–10 muchii proeminente. Recoltarea se efectueaz\ e[alonat. folosindu-se o norm\ de sem\nat de 8-9 kg/ha. 11. Fructele se recolteaz\ la maturitatea tehnologic\. la 3-4 cm adâncime. Tehnologia de cultivare Preg\tirea de baz\ a terenului [i solului este asem\n\toare cu cea de la castrave]i sau dovlecelul comun. cu o greutate de 100-150 g (dup\ Dumitrescu [i colab. începând la 40–50 de zile de la r\s\rit [i dureaz\ circa o lun\ de zile. Soiul Comun este timpuriu. Fructul este tipic. 239 . în form\ de turban. se mai întâlnesc în unele colec]ii.5. împreun\ cu dovleceii ornamentali. denumit Comun. cu un poten]ial de produc]ie de 10–12 t/ha. realizându-se o densitate de 35–40 mii plante/ha. Lucr\rile de îngrijire sunt ca cele de la dovlecel [i castrave]i.LEGUMICULTUR| II 11. cu un diametru de 8–10 cm. Se seam\n\ atunci când temperatura în sol este de 10–120C.6. Soiuri Sortimentul de soiuri de la noi din ]ar\ este foarte redus.5. cu o vârst\ de 25–30 zile.. 1998). Schema de sem\nat este de 70-80 cm între rânduri [i 35–40 cm între plante pe rând. apreciat\ asem\n\tor dovlecelului comun. cultura se poate înfiin]a prin r\sad produs la ghivece (r\sad nerepicat).5. Produc]ia este de 10–15 t/ha. unele soiuri de patison provenite din str\in\tate. Cultura se înfiin]eaz\ prin sem\nat direct sau prin r\sad. În afara soiului aflat oficial în cultur\.

U.. N. FLORESCU.C. G. P.. Editura Grand.. MUNTEANU BIBLIOGRAFIE SELECTIVA B|LA{A. D. Lucr. [t. N. New York. M. P. COBÂLA{.R. BECKER-DILLINGEN. Editura Academiei R.. (1978) – Unele aspecte privind cultura pepenilor galbeni. I. Bucure[ti. promovare în cultur\ [i istoricul cultiv\rii. 3. VOICAN. V. INDREA. GR.N. PETRESCU. Inst. 240 . (1986) – Date istorice privind cultura plantelor legumicole din grupa verzei în evul mediu românesc.F. C. Bucure[ti.. (1991) – Varza pentru frunze – origine. Connecticut. Chi[in\u.. BÎLTEANU. M. COBÂLA{. BODEA.. GR. BECEANU. I.. Ia[i. Tec Doc – Lavoisier. CEAU{ESCU. The Avi Publishing Company Inc. (1992) – Legumicultur\..A. (1980) – Legumicultura general\ [i special\. B. CHICHEA. POPESCU. N. (1956) – Handbuck des gesamten Gemüsebaues. Editura Didactic\ [i Pedagogic\. 12. V. (1984) – Tratat de biochimie vegetal\. N. (1994) – Production légumières tome 2. Bucure[ti. R. Bucure[ti. vol. CHILOM. J. Via [i Livada nr. BERINDEI.. vol. CIOFU. CHAUX. 33. BASSET. Bucure[ti. Produc]ia vegetal\ – Horticultura. H.. (1997) – Cultura cartofului timpuriu. STAN. Editura Ceres. RADU.. Lucr. M. B|LA{A.. B.. (1980) – Culturi condimentare [i legumicole pu]in r\spândite. [t. Editura Didactic\ [i Pedagogic\. (1974) – Fitotehnie. (1973) – Producerea industrial\ a legumelor. vol. Seria Horticultur\. (1973) – Legumicultura. Ia[i. Editura Didactic\ [i Pedagogic\.S. Paris. CL. STAN. GH. I. nr. B. PELAGHIA. RUXANDRA. I. IV. CL. BUTNARIU. M. S. }URCANU. SAVI}CHI. – ed (1986) – Breeding Vegetable Crops. COBÂLA{. Agron. (1965) – Protejarea culturii de varz\ timpurie cu polietilen\.L. CEAU{ESCU. STAN. C. D. Gr\dina. Analele I. Berlin.3. Agron.S. RADU. Londres. BAJURIANU. (1978) – Cercet\ri privind stabilirea tehnologiei culturii de varz\ timpurie în sere acoperite cu polietilen\. Bucure[ti. BECEANU. Bucure[ti.. Bucure[ti. 30. Editura Didactic\ [i Pedagogic\. D.. Seria Horticultur\. J. Univ. A. SAVI}CHI. I. FOURY.

(1972) – Culturi for]ate de legume. IV. Bucure[ti.. V. Bucure[ti. I. I.C. nr.P. POPESCU. M. M. BOSE{AN. R|DOI. I. Bucure[ti...F. (1973) – P\strarea [i valorificarea fructelor [i legumelor.I. Produc]ia vegetal\ – Horticultura. STOIAN. D. DUMITRESCU. I. VIDRA – S.. Bucure[ti. Cerc.C.C. BUZ|U (1980) . JILCU. Bucure[ti. SCURTU. M|NESCU. V. L. DR|GU}.L. LE BOUHEC.. M. BAICU. – S. M. V. D. MUNTEANU... DI}U. (1997) – Memorator Horti-Viticol. I. ROMAN. Editura Ceres.F.LEGUMICULTUR| II DAVIDESCU. I.A. În: Gl\man [i colab. Bucure[ti. VLAD.C.L. I. [i colab. MURTAZOV. IORD|CHESCU. Zemisdat. LÖBL. J. Bucure[ti.. BUZ|U (1984) – Tehnologie cadru a culturii de legume în solarii. (1962) – Unele rezultate privind cultura legumelor timpurii în câmp sub ad\posturi de polietilen\.. (1998) – Producerea legumelor.Tehnologia culturii legumelor în solarii. – La direction (1979) – Le Chou-fleur.H. G. GH. agron. (1997) – Cultura cartofului. Bucure[ti. în Moldova. 3. Lucr. VII. GL|MAN.N.H.C. D.. T. MAIER. 2. Patronatul Horticultorilor din România. DI}U. Artprint. Paris.A.L.. Patronatul Horticultorilor din România. Redac]ia revistelor agricole. VASILESCU. [t. Produc]ia vegetal\ – Horticultura nr. D. OLGA. (1982) – Norme tehnice obligatorii pentru culturile horticole. (1978) – Controlul st\rii de fertilitate a substratului de cultur\ la castrave]ii cultiva]i pe balo]i de paie în sere.. CTIFL – Invuflec. Bucure[ti.B. vol. E. A. I.L. LÖBL. vol. Lucr\ri [tiin]ifice I. GL|MAN. (1984) – Ferma model a lui Ion Ionescu de la Brad. L|C|TU{. 2. – Memorator horti-viticol..L. M. GHENKOV. COSTACHE.P.. B.F. N. (1974) – Zelenciukoproizvodstvo. Editura Agro-silvic\. IORD|CHESCU. Editura Didactic\ [i Pedagogic\. L|C|TU{. – S. Bucure[ti.. Ia[i.A..V. IANO{I.A. MINKOV.I.F. C. B. Artprint.. MARIA. Bucure[ti. GH. GH. [i colab. Editura Agro-silvic\. MANOLACHE.. PER{UNARU... prezent [i viitor..V.P. (1969) – Efectul economic al folosirii ad\posturilor din material plastic în cultura verzei timpurii. I. vol. S. – COORD.. VIDRA (1975) – Tehnologia culturii legumelor în solarii. M. Bucure[ti. [i colab. I. I. Z|GREAN. DUMITRESCU. MAIER. I.L.. I. PL|M|DEAL|. BUZ|U (1978) .C.. Artprint. IANO{I. T. D. M. [t. Bucure[ti.C.C.Tehnologia culturii legumelor în solarii. (1969) – Cultura legumelor. A.A. NICOLETA (1984) – M\suri tehnico-organizatorice privind asigurarea r\sadurilor necesare culturilor timpurii din solarii [i câmp. 241 .. E. V. (1961) – Cultura legumelor. Sofia. BERINDEI. TR. GHERGHI.. MAIER.C. Editura Agro-silvic\. RO{U. OLGA (1966) – Cultura conopidei [i castrave]ilor sub ad\posturi de polietilen\. Lucr.L. Bucure[ti. vol. (1981) – Tehnologia culturii legumelor în solarii. Trecut. RUXANDRA..

Agron. N. I. SAVI}CHI. I. PANAIT. Bucure[ti. RADU... MUNTEANU. 1.C. (1988) – Breeding and Seed Production of Chinese Cabbage in the Tropics and Subtropics. Bucure[ti. Agron. P. A. NIEUWHOF. GR. în Moldova. SINGUREANU.. POPLÃCINEL. MIHALACHE. I. Leonard Hill. 4. Editura Agro-silvic\. Bucure[ti. Bucure[ti. P. M. în jude]ul Ia[i. SAVI}CHI. forma alb\ (lam. Editura Ceres.N. STAN. SAVI}CHI. OPENA. vol. STAN. Ia[i. London. Tez\ de doctorat. Ia[i. V.. vol. Inst. 2.. Ia[i. SINGUREANU. Agr.. Produc]ia vegetal\ – Horticultura. Chi[in\u. 2. Ia[i. I. (2000) – Cercet\ri privind elaborarea tehnologiei de produc]ie a semin]elor hibride la varza alb\ – brassica oleracea var. (1991) – Studiul bibliografic privind cercet\ri [tiin]ifice la plantele legumicole din grupa verzei pe plan interna]ional. ICLF Vidra. Universitatea Agronomic\ [i de Medicin\ Veterinar\ Ia[i. SINGUREANU. Cercet. (1977) – Contribu]ii la stabilirea epocilor de plantare a verzei timpurii în ad\posturi joase din polietilen\. AVRDC. (1985) – Ghid pentru meseria de legumicultor. N. în Moldova. YOON. (1985) – Contribu]ii la studiul biologic al verzei timpurii în vederea îmbun\t\]irii tehnologiei de producere a semin]elor la varza timpurie. Tez\ de doctorat. 4. ATANASIU. Centrul de multiplicare Inst. Technical Bull. POPESCU. (1975) – Stabilirea agrotehnicii conopidei în cultur\ protejat\. N. nr.. Editura Universitas. MUNTEANU. II. No. Editura Ceres. ANDRIESCU. PATRON. (1989) – Ideile lui Ion Ionescu de la Brad privind cultura legumelor. (1972) – Influen]a diferitelor sisteme de protejare a culturii timpurii de conopid\. Revista de Horticultur\ [i Viticultur\. SAVI}CHI. 2. (1992) – Legumicultura. nr. (1989) – Studii preliminare la întocmirea unui program de ameliorare a legumelor din grupa verzei.. vol. (1986) – Bolile plantelor legumicole.. I. 242 . MUNTEANU. MUNTEANU. {I STOENESCU. T|TARU. M. TINCA (1979) – Precizarea epocilor de plantare la varz\ în solarii. Ia[i. STAN. C. GR.) D. Cerc.C. R. MIHU. N. (1977) – Distan]a optim\ a conopidei în cultur\ protejat\. Agron.. Bucure[ti. Bucure[ti. N.F. STOIAN. MUNTEANU MARINESCU. P. N. Cercet. GH. STAN.L.. (1968) – Castrave]ii. Cercet. Buletin informativ nr. Centrul de multiplicare Inst. (1980) – Influen]a sistemelor de conducere [i t\iere asupra produc]iei la castrave]ii de ser\. agron. (2000) – Legumicultura. Bucure[ti... agron. vol.. capitata. 17. 1. P. M. Taiwan. (1969) – Folosirea peliculei de polietilen\ perforat\ în ob]inerea legumelor timpurii. COSTACHE. I. 3. În Moldova. vol. Bucure[ti. KUO. în Moldova. Tez\ de doctorat. G. (1969) – Cole Crops. (1992) – Studiul bibliografic privind cercet\ri [tiin]ifice la plantele legumicole din grupa verzei în România. agron. G. L. vol. SAVI}CHI. Editura Ceres. T. N. [i colab. J. P. N.. Ia[i. N. Analele I.

P.LEGUMICULTUR| II TEODORESCU. PERCIALI. Bucure[ti. nr. (1981) – Cultura castrave]ilor – ciclul scurt în serele înmul]itor. TOMA.. VOINEA. Bucure[ti. VÂLCEANU. L|C|TU{. Bucure[ti. Editura Ceres. ANDRONICESCU... M. Editura Ceres. M. M.. (1985) – Morfologia [i anatomia plantelor cultivate. Bucure[ti. VOICAN. C. (1975) – Cultura legumelor de var\. (1984) – R\sadni]e [i solarii. V. ZANOSCHI. 243 . Editura Ceres. G. V. ZEVEN. vol. Produc]ia vegetal\ – Horticultura. Editura Ceres. JUCOVSKY. (1998) – Cultura protejat\ a legumelor în sere [i solarii. D. (1982) – Mijloace [i c\i de sporire a produc]iei de varz\ alb\ extratimpurie.L. VOINEA. V.F. D. GIREAD|.. V.C. M. A. (1977) – Criterii pentru zonarea legumiculturii. Editura Ceres. GH.. (1975) – Dictionary of Cultivated Plants and their Centres of Diversity. 3. VOICAN. Wageningen. VI. Bucure[ti. Analele I. C.

Aleea M. 3 Tel.2001 2001. 3 PRINTED IN ROMANIA . 140820 (159) ISBN: 973-8014-46-8 Tiparul executat sub comanda 22/2001 la Tipografia “AGROPRINT” Ia[i.: 032-218300.Consilier editorial Tehnoredactor: Corector: Bun de tipar: Ap\rut: Editura: Vasile V~NTU Veronica APETREI Neculai MUNTEANU Veronica APETREI 16. Sadoveanu nr. Sadoveanu.05. Format 70x100/16 “Ion Ionescu de la Brad” Ia[i Aleea M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful