Nistor T. STAN
Prof. univ. dr.

Neculai C. MUNTEANU
Prof. univ. dr.

(coordonator)

LEGUMICULTUR|
Volumul II

Editura "Ion Ionescu de la Brad"

IA{I - 2001

Coperta [i subcoperta:
Veronica APETREI

Referen]i [tiin]ifici:
Prof. dr. Victor POPESCU Prof. dr. Viorel BERAR

Universitatea de {tiin]e Agronomice [i de Medicin\ Veterinar\ Bucure[ti Universitatea de {tiin]e Agricole [i de Medicin\ Veterinar\ a Banatului Timi[oara

Contribu]ia autorilor: Prof. dr. Nistor Stan: Capitolele 7 [i 11 - integral [i Capitolul 10 - Tehnologii `n câmp Prof. dr. Neculai Munteanu: Capitolele 8 [i 9 integral [i Capitolul 10 (f\r\ Tehnologii `n câmp)

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României: STAN, NISTOR Legumicultur\ / prof.univ.dr. Nistor T. STAN, - Ia[i: Editura “Ion Ionescu de la Brad”, 1999-2001 2 vol.; 24 cm. ISBN 973-98978-9-4 Vol. 2 / Stan Nistor, Munteanu Neculai, 2001, 244 p. 87 fig., Bibliogr. - ISBN 973-8014-46-8.

ISBN: 973-8014-46-8

I Munteanu, Neculai
635.1/.8

ISBN: 973-8014-46-8

© Editura “Ion Ionescu de la Brad” Ia[i

LEGUMICULTUR| II

CUPRINS
Capitolul 7 CULTURA LEGUMELOR PENTRU R|D|CINI..................... 9 7.1. Morcovul ....................................................................................... 10 7.1.1. Importan]a culturii.................................................................. 10 7.1.2. Originea [i aria de r\spândire................................................. 10 7.1.3. Particularit\]i botanice [i biologice........................................ 10 7.1.4. Rela]iile cu factorii de mediu ................................................. 12 7.1.5. Soiuri...................................................................................... 12 7.1.6. Tehnologia de cultivare.......................................................... 14 7.2. P\trunjelul .................................................................................... 18 7.2.1. Importan]a culturii.................................................................. 18 7.2.2. Originea [i aria de r\spândire................................................. 18 7.2.3. Particularit\]i botanice [i biologice ..............................................18 7.2.4. Rela]iile cu factorii de mediu........................................................19 7.2.5. Soiuri..............................................................................................19 7.2.6. Tehnologia de cultivare.................................................................21 7.3. P\stârnacul ...........................................................................................21 7.3.1. Importan]a culturii.................................................................. 21 7.3.2. Originea [i aria de r\spândire................................................. 22 7.3.3. Particularit\]i botanice [i biologice........................................ 22 7.3.4. Rela]iile cu factorii de mediu ................................................. 22 7.3.5. Soiuri...................................................................................... 23 7.3.6. Tehnologia de cultivare.......................................................... 23 7.4. }elina pentru r\d\cini ................................................................. 23 7.4.1. Importan]a culturii.................................................................. 23 7.4.2. Originea [i aria de r\spândire................................................. 25 7.4.3. Particularit\]i botanice [i biologice........................................ 25 7.4.4. Rela]iile cu factorii de mediu ................................................. 26 7.4.5. Soiuri...................................................................................... 27 7.4.6. Tehnologia de cultivare.......................................................... 27 7.5. Ridichile ........................................................................................ 30 7.5.1. Importan]a culturii.................................................................. 30 7.5.2. Originea [i aria de r\spândire................................................. 31 7.5.3. Particularit\]i botanice [i biologice........................................ 31
3

..................1...... Rela]iile cu factorii de mediu . Importan]a culturii........ Importan]a culturii...... 89 8.........4.......5...........6....1.............. Importan]a culturii..... Sfecla ro[ie .................................... Prazul ..... Originea [i aria de r\spândire....... Tehnologia de cultivare..........2..................................................... 54 8..5....................... 47 8.. 42 Capitolul 8 CULTURA LEGUMELOR DIN GRUPA CEPEI ..........1.............................6...3....... 48 8.....4...2.3............................................... Particularit\]i botanice [i biologice.................6. Cultura prin r\sad... 33 7..............1....................................... 83 8...1............... 87 8..... 93 4 ......................... 40 7...........................................................................................................3......6....... Soiuri............... 39 7.......3.... 84 8..............................2.......... Soiuri.5....4.................. Cultura cepei prin r\sad .................3..6................................................................................... 46 8.......1.............. 91 8............. 47 8..........................6.............. Rela]iile cu factorii de mediu ....3.......3....1..... 33 7................. 76 8....................... 88 8..3........6........... 39 7......................................................... 48 8.......5....................6..........5................2..........1..................................................Cultura ridichilor de lun\ .... 82 8.................2.1................................ Cultura cepei verzi (stufat)...........................5....... Originea [i aria de r\spândire..2............ Cultura prin sem\nat direct...........5... 88 8............................................1.......... 60 8........3................................1............6... Cultura cepei prin arpagic .......................1.....2....................................... Rela]iile cu factorii de mediu ............................................................. Tehnologia de cultivare..... 87 8......5............. 90 8.............Cultura ridichilor de var\ [i de iarn\........ Particularit\]i botanice [i biologice.................4.......... Soiuri...2........ 52 8.......4................... 54 8.....3................... 54 8.......................2...................3........3...... 84 8........5..........6...................1................ MUNTEANU 7............ 41 7.......................... 81 8...................... 80 8...2...... Ceapa comun\ ............................3.....6.....6........................................... Rela]iile cu factorii de mediu ....6...4.......................6................... Particularit\]i botanice [i biologice................................................................. 80 8....2.6.... 32 7....... Particularit\]i botanice [i biologice..... 39 7...............6......... Soiuri ........................................ 73 8................ Tehnologia de cultivare........6.......... 33 7...... Tehnologia de cultivare..2................ STAN.N....2..............1.......... Rela]iile cu factorii de mediu ........... Cultura cepei prin sem\nat direct (ceaclama) ..............................2............................................. 37 7.....................................3.......1................ N....6.....6....5. 42 7..6........................ Importan]a culturii.... Usturoiul comun ........... Originea [i aria de r\spândire................ Originea [i aria de r\spândire........... Soiuri......1.1.............. Tehnologia de cultivare... 90 8.....................1..

.. 96 8.........................4..1.........1.......3.......... Originea [i aria de r\spândire...6.......... 105 9....... Tehnologia de cultivare............2...................................1........................... Varza ro[ie .....................................6....1.................. 97 Capitolul 9 CULTURA LEGUMELOR PENTRU TUBERCULI {I R|D|CINI TUBERIZATE ................. 138 10..............................1.... 102 9........ 146 5 ...5................................ 145 10..1..............2........... Cultura de var\................... Originea [i aria de r\spândire.....2...................2................1...........4........ Importan]a culturii.6.............. 145 10................... Cartoful timpuriu...................6........................................................6........... 99 9............ Rela]iile cu factorii de mediu ..1..............6.................1............................... 95 8......4.... 95 8................. 96 8.......... 116 10............................ 120 10...... Tehnologia de cultivare...................1.2.. Tehnologia de cultivare..... Importan]a culturii.....................................1........................................................ 145 10................ 122 10...4..................................2....5........................................ 115 10..... 135 10.............LEGUMICULTUR| II 8.......... 132 10....1.....................1.....1... 145 10...... 137 10............ Ceapa de Egipt ....2................ 98 9...................6..2.......... Ceapa m\rg\ritar...... 113 Capitolul 10 CULTURA LEGUMELOR DIN GRUPA VERZEI .....3..2....4...............................................4...............1........................ 118 10... Usturoiul de Egipt ................................ 105 9.3............................ Rela]iile cu factorii de mediu ....2.................4..........6..5....... Cultura timpurie în teren neprotejat ............................... Particularit\]i botanice [i biologice......1........6.............. 115 10........................1...............................2...1.......................2....................2...................... Particularit\]i botanice [i biologice....1...1......... 122 10........ Cultura `n teren protejat cu materiale plastice... Varza alb\ pentru c\p\]ân\ ................ 100 9.......... Cultura în teren neprotejat...................3..1......... Alte plante legumicole din grupa cepei............. 146 10......... Ceapa de iarn\ sau de tuns .... 146 10.... Soiuri...5.............................. 117 10................... Ceapa e[alota....................1........... Batatul ..... Cultura în teren protejat cu materiale plastice......... 98 9...............................4..1............4......... 110 9.......... 115 10....... 98 9.................................................................... Particularit\]i botanice [i biologice..4............................ Rela]iile cu factorii de mediu ............. Originea [i aria de r\spândire.........6...................1......1.... Soiuri. Importan]a culturii.......................4...........................................2....... 94 8...... Cultura prin sem\nat direct în câmp ............1................5.... 105 9................................................ Cultura târzie (de toamn\) ....................... Soiuri.......................1..........3.

.................................3. Cultura târzie......................... Rela]iile cu factorii de mediu ...................... 174 10...5.............N......3.......7... 176 10............... 174 10......................................................2..........1..4.........5......... Soiuri........ 156 10........... Rela]iile cu factorii de mediu ....6.7..................................................5............6. 151 10.......... 174 10.................. Soiuri.......................................... Importan]a culturii...........7..6........5............6. Originea [i aria de r\spândire....................4.... 167 10.....4..........................4....8................6.................................................. 177 10................................................................1...... Tehnologia de cultivare...............5. Importanta culturii............ 157 10.....3......................... 157 10.. Particularit\]i botanice [i biologice........1.6..................2........ Particularit\]i botanice [i biologice..............6.. Soiuri...... 148 10.......... Tehnologia de cultivare.....................5.......6.............. 176 10................. 158 10...........1................. 151 10.... Tehnologia de cultivare............... 153 10.........3........7......5.........6.......2..............4....... Originea [i aria de r\spândire................................... 157 10....... Rela]iile cu factorii de mediu ..................2........2.............. 148 10.............................. Particularit\]i botanice [i biologice..... 178 6 .. Soiuri...............................1....................6...3.................. Soiuri... 163 10.....4.7......... 153 10.... 153 10........................ 178 10...... Cultura timpurie în teren neprotejat ..............2................................................6.............................. 158 10..................... Importan]a culturii................................3.............................. STAN........... Particularit\]i botanice [i biologice.. 155 10.......................................................................................4......................4...... 159 10..............4....3.......... Originea [i aria de r\spândire............................................5.......3..................................................6......1...............8................ Conopida ...........................7...................... Cultura târzie.............. 169 10......... Importan]a culturii........ MUNTEANU 10. 149 10............................2... Rela]iile cu factorii de mediu .. Particularit\]i botanice [i biologice.... Cultura în ser\ ......1.................4........ 152 10......... Cultura timpurie ............4................................ 159 10.......................7...... Tehnologia de cultivare.................5.... 148 10.............................. 149 10................................................ 151 10..........................7.............................. Broccoli..................6.... Importan]a culturii.............3 Cultura în teren protejat cu materiale plastice....... 161 10................1.............................6.......... 172 10.....................6....................8... Gulia ............4....... Varza pentru frunze........................... Rela]iile cu factorii de mediu ............... 175 10...................... Tehnologia de cultivare.............5.6............. Importan]a culturii........6....3.......... Varza crea]\........................................... 150 10.................. 151 10....3........................ Originea [i aria de r\spândire......... 176 10...............6.... 155 10..............6.......... 174 10..3... Originea [i aria de r\spândire................................................. N......................3.....4............ Originea [i aria de r\spândire...... 148 10.... 178 10.......... Varza de Bruxelles ....5.6....2......................... 163 10.7.. 163 10..............5..................6.....................6......

..2....................8.....5................8........ Cultura timpurie ............................ 225 11......2....... Cultura târzie.... Particularit\]i botanice [i biologice.......... 183 10...... Rela]iile cu factorii de mediu .......................6...............4... 192 Capitolul 11 CULTURA LEGUMELOR DIN FAMILIA CUCURBITACEAE ..........1.........4.9.......................................................1................6.....6........ 189 10............3...........6............. 194 11.....3.. 180 10............1.... Tehnologia de cultivare...... Soiuri ............ 221 11.......................3......8...........3..........6.2.............6.......1............................................... Originea [i aria de r\spândire..................................... 200 11....... Cultura târzie (de toamn\) ............................2...... Cultura timpurie ................................ Cultura în câmp...........6.............1..1...9..................1............................... Rela]iile cu factorii de mediu ...........................................2.............2.. 190 10.2...............4..........4....6................6.................... 190 10........ Cultura în sere ................................. Pepenele galben ..... 208 11.......... 195 11...1...6.1................................... 188 10...............................2......6............. 220 11...............................2.4.............................................1........................5......5........... 188 10.......8..... Particularit\]i botanice [i biologice...... Originea [i aria de r\spândire................. 180 10...... Cultura în teren neprotejat......... Castravetele ................................... 221 11.... 180 10...... 223 11.......................5....... Cultura în teren protejat cu materiale plastice..... Cultura în sere ................ 194 11..4...... 186 10...........LEGUMICULTUR| II 10......6. Cultura în teren protejat cu materiale plastice.................................8.............................. Varza chinezeasc\ ..... Cultura în r\sadni]e......................8........... Importan]a culturii.................. Tehnologia de cultivare......................... 225 11............. 188 10.................. 191 10........2... Cultura în sere .............. 227 11......................................................................... Originea [i aria de r\spândire....1......2.. 202 11.................... 222 11............1....... Cultura în r\sadni]e.......9........... 219 11..................1.9......... 194 11........ Tehnologia de cultivare.......................................................................3.. 191 10.... Rela]iile cu factorii de mediu .....8............................2...................6....................1....1...................................... Soiuri. 179 10.....9............1............................. Particularit\]i botanice [i biologice...6......................2...............................8................... Rela]iile cu factorii de mediu .6....6..6........ 226 11....6.. Tehnologia de cultivare................... Soiuri.. 198 11............... Soiuri..............9.9...............2................................ Importan]a culturii...1...................4............3..................1.....2..2.... Cultura în teren protejat cu materiale plastice...... 221 11.. 196 11... 221 11... Importan]a culturii........9.. 200 11...........2.... 228 7 ..9........................................ 180 10...............................3................... Particularit\]i botanice [i biologice.......2.. 184 10..............................

................................... 230 11.............. Importan]a culturii......... 228 11.............. Rela]iile cu factorii de mediu ................... Particularit\]i botanice [i biologice............... 234 11.................................. Cultura în câmp..2.......................................................................................... N................4................3......... Soiuri.....4.... 229 11...................................N..............5............................... STAN................5.......5......3...4.....6......................... 238 11............. 239 BIBLIOGRAFIE SELECTIV| ... 237 11....... Particularit\]i botanice [i biologice...... Tehnologia de cultivare.. 228 11....................3. Originea [i aria de r\spândire.................4............................6.6.....................3................3................1..................................... 230 11.....4................1..................4...4....... MUNTEANU 11..4........................4....................3 Particularit\]i botanice [i biologice... 233 11.....4. 238 11......3......................6. 237 11............ 234 11.....5............ Rela]iile cu factorii de mediu ................. 234 11.1....1......2.......2.... Pepenele verde .......... 236 11...............4...... 230 11.......................................3.... Cultura `n teren protejat cu materiale plastice......................5....... Originea [i aria de r\spândire....................................... Dovlecelul patison...... Rela]iile cu factorii de mediu .......4............................ 236 11..........5....5........5... Tehnologia de cultivare.....6.. 237 11............................ Importan]a culturii ..3. 240 8 ...... Dovlecelul comun........................................................ 233 11..... Soiuri........................5........... 229 11........ Tehnologia de cultivare........... 237 11................................2... Soiuri ......................................... 239 11................. Importan]a culturii.....................3....... Originea [i aria de r\spândire..........................5........................ 233 11..............................

Cu excepţia ţelinei şi a sfeclei roşii. este necesar ca solul să fie foarte bine pregătit şi umed. lemnos şi liberian. În România. Câmpia şi Zona Subcarpatică din sudul ţării. faţă de umiditatea solului şi de lumină. afânat. păstârnacul. Caracteristica comună a plantelor din această grupă este aceea că. în timpul procesului de îngroşare secundară a rădăcinii şi a axului hipocotilului. bine fertilizat cu îngrăşăminte chimice. toate se cultivă prin semănat direct în câmp. în special glucide. ţelina pentru rădăcină din familia Umbelliferae. mai ales în primele faze de creştere. solul trebuie să fie uşor. Cu excepţia ridichilor de lună şi de vară. în anul culturii nu se recomandă aplicarea îngrăşămintelor organice. 21 mii ha şi 265 mii t (Anuarul Statistic. deoarece rădăcinile capătă tendinţa de ramificare şi se reduce durata lor de păstrare. cu excepţia ridichilor de lună şi a unor soiuri de ridichi de vară. pătrunjelul pentru rădăcini. cu excepţia ţelinei. suprafaţa cultivată şi producţia de rădăcinoase alimentare se cifrează la cca. 9 . care sunt anuale (Butnariu H.. 1993). pretenţioase. creşterea plantelor după răsărire este foarte înceată. Zonele foarte favorabile de cultură se găsesc pe luncile râurilor din Câmpia de Vest. Pentru formarea unor rădăcini îngroşate de calitate. existând pericolul de invadare a culturilor de către buruieni. deoarece. şi colab. constituind produse valoroase pentru consumul în această perioadă. a substanţelor de rezervă. ridichile din familia Cruciferae şi sfecla roşie din familia Chenopodiaceae. precum şi în Moldova. Acestea sunt plante relativ rezistente la temperaturi scăzute. tehnologia de cultură a legumelor rădăcinoase este simplă.LEGUMICULTURĂ II CAPITOLUL 7 CULTURA LEGUMELOR PENTRU RĂDĂCINI Această grupă cuprinde: morcovul. rădăcinile tuberizate se păstrează bine peste iarnă. 1993). are loc prin depozitarea în ţesutul parenchimatic. dar şi a altor substanţe energetice şi bioactive. În general. La majoritatea speciilor (cu excepţia ridichilor). Legumele rădăcinoase sunt plante bienale. Deoarece seminţele germinează într-o perioadă mare de timp. Transilvania.

1. B2 şi substanţele minerale: Na-1. STAN. supe. N.2. Importanţa culturii Rădăcinile tuberizate ale morcovului se folosesc în alimentaţie. 1984). al XVIII-lea. mediterraneus şi japonicus). în stare crudă (salată).) Familia Umbelliferae (Apiaceae) 7.1. 7.8 mg/100 g substanţă proaspătă.1. sub formă deshidratată. În prezent. 7.a.). în acest mod. Morcovul a fost luat în cultură în sec. Italia şi Grecia.1. cu o producţie totală de peste 10 milioane tone. Sucul de morcov se foloseşte în special în alimentaţia copiilor. în Iran (Banga. subsp. până în prezent nu se ştie cu certitudine originea acestei plante (Zanoschi şi Toma. K. predominând formele de culoare violacee. P-0. Rădăcinile de morcov conţin: apă 87. iar toate formele cultivate care se dezvoltă în Asia şi în Vest le adună în specia Daucus sativus Hoffm. morcovul se cultivă pe circa 470 mii ha. sativus (Alef. ghiveciuri etc. Mg – 0. carota s-au format subspeciile syriacus. sativus (Hoffm) Arc.. cilicicus. la prepararea diferitelor mâncăruri (soteuri. cv. 10 . pe soluri uşoare sau mijlocii. afganicus (cea mai veche formă cultivată) cu D. Olandezii obţin primele forme ameliorate de morcov în sec. bienală.14%.39 %. care include toate formele spontane din Asia şi Europa. Banga (1962) pune la îndoială formarea acestor subspecii. ciorbe.4.35%. acestea mai conţin vitaminele B1. X d. acid ascorbic 3. celuloză 1. Pe lângă cele menţionate. iar în anul al doilea tulpini florifere. 1962) şi s-a răspândit în Apus în secolele XII – XIII. H. cilicicus şi cu mediterraneus s-a format ssp.3%. Originea şi aria de răspândire Deşi asupra morcovului cultivat s-au făcut numeroase studii. MORCOVUL Daucus carota L. de conserve şi sucuri.N. morcovul se cultivă în toate judeţele. 1985). MUNTEANU 7.52 %. syriacus.79%. în special Daucus carota L. Japonia ş.89%. proteine 1. La noi în ţară. În primul an formează o rădăcină pivotantă şi o rozetă de frunze. Anglia.3. Prin încrucişarea ssp..1). japonicus. Ca – 0. Franţa. citat de Zanoschi. 7. Morcovii se folosesc şi în furajarea animalelor. albă şi galbenă.44%. Mari cultivatoare sunt: SUA.172 % (din substanţa uscată) (Bodea C. China. zaharuri 6. flori şi fructe (fig. prin Spania. Particularităţi botanice şi biologice Morcovul este o plantă erbacee. Un studiu mai complet al speciilor genului Daucus a fost realizat de Zagorods Kikh (1939.9 mg /100 g substanţă proaspătă.. carotenoide 8. 1985).1.. În cadrul acesteia din urmă include cinci subspecii (afghanicus.

Frunzele de pe tulpina floriferă sunt mici. iar unele rădăcini până la 2 m. este o pseudoachenă. cât şi ramificaţiile secundare se termină în vârf cu o inflorescenţă (umbelă compusă). de calitate superioară. d . până când aceste trăsături devin caracteristice soiului. cu lobii dinţaţi sau laciniaţi (Zanoschi.. cu flori mici.frunză. albe. peţiolate .cele superioare. hermafrodite. 7. fistuloasă şi înaltă de 1. cu polenizare alogamă.Structura rădăcinii de morcov unisexuate sau asexuate (complet (după Gherghi şi colab. 11 . rădăcina principală şi axa hipocotilă a plantei încep să se tuberizeze. 1973) sterile). zigomorfe. schimbându-şi treptat forma. 7.Morcovul: a . cilindrică. rar Fig. de culoare roşieportocalie. striată.5 m. Structura rădăcinii de morcov este prezentată în figura 7. este ramificată.LEGUMICULTURĂ II Sistemul radicular este bine dezvoltat.fruct Frunzele din rozetă sunt lung peţiolate de 2-4 ori penatsectate. Tulpina floriferă.rădăcină soi valoros. Rădăcinile cilindrice sau tronconice.1 . c . pătrunzând în sol până la 50 – 60 cm adâncime. impropriu numit sămânţă. aspru păroasă. penat-fidate. uneori cu nuanţe rozacee. Atât tulpina principală. La circa 35– 40 zile de la răsărire. costate şi cu ţepi. b .2 – 1.rădăcină şi cât mai intens colorate indică un de plantă cultivată. cu segmentele de ultim ordin ovate sau eliptice. 1985). cu cilindrul central redus Fig.2 .cele bazale şi sesile .2. Fructul. de plantă sălbatică. format din două mericarpe elipsoidale sau ovoidale. entomofilă. de lungime mijlocie. mărimea şi culoarea. care se formează în al doilea an. pentamere.

Dacă primăvara este rece. timpurii (80110 zile). STAN. Pe solurile grele. Faţă de umiditate. Solurile cu textură uşoară sau mijlocie. sărace sau cu exces de azot. bogate în humus (4-5%). Insuficienţa luminii.1. Presto F1. iar rădăcinile tuberizate rezistă până la –20 C. perioadă în care trebuie asigurată o umiditate constantă în sol de 65–70 % din capacitatea de câmp. 7. Plantele tinere suportă temperaturi de la –30 C la –50C. se formează rădăcini diforme sau ramificate. în funcţie de soi. morcovul are cerinţe mari în toate fazele de creştere. semitârzii (130–150 zile) şi soiuri tardive (peste 150 zile). MUNTEANU 7. când îşi formează sistemul radicular şi aparatul foliar. bine afânate. permeabile. semitimpurii (110–130 zile). precocitate şi uniformitate a rădăcinilor. duce la alungirea frunzelor şi scăderea producţiei de rădăcini. Temperatura minimă de germinaţie a seminţelor este de 3–40C. Nanco F1 etc. tasate. În unele ţări europene se cultivă: Nanthya F1. cu formarea tulpinilor florifere în primul an de cultură.5–7.N. producţie mare – până la 70 t/ha etc.1) . Relaţiile cu factorii de mediu Fiind o plantă specifică pentru climat temperat este puţin pretenţioasă faţă de temperatură. N. cu pH-ul 6. umiditatea trebuie să crească la 75-80% din capacitatea de câmp pentru apă. mai ales în timpul germinării seminţelor şi în primele săptămâni după răsărirea plantelor. mai ales în primele faze de creştere. mai ales pe solurile uşoare. Temperatura de vernalizare este de 4-100C şi. Primo F1. În timpul îngroşării rădăcinilor. Morcovul reacţionează bine la administrarea îngrăşămintelor chimice.4. se poate produce o vernalizare prematură. cu conţinut scăzut de caroten şi glucide.5. Hytop F1.5. Soiuri Sortimentul se grupează după timpurietate/precocitate sau lungimea perioadei de vegetaţie astfel: soiuri extratimpurii (până la 80 zile). Temperaturile de peste 300C şi sub 120C sunt nefavorabile pentru creştere.1. morcovul are cerinţe ridicate. Faţă de lumină. de la timpurii până la tardive (tabelul 7. iar soiurile cultivate sunt provenite din zonele sudice. 12 . sunt cele mai indicate pentru cultura morcovului. durează 36–70 zile. dar nu suportă fertilizarea în anul culturii cu gunoi de grajd proaspăt. Hibrizii F1 (simpli sau dubli) se extind în producţie datorită avantajelor pe care le prezintă (răsărire uniformă. În România se cultivă o paletă largă de soiuri. iar cea optimă de 20-250C. Temperatura optimă de creştere a rădăcinilor este de 18–200C. profunde.

LEGUMICULTURĂ II 13 .

2). culturi furajere pentru masă verde (secară. ceapă verde. Culturile forţată şi protejată se practică pe suprafeţe mici.5 l 1. Tabelul 7. imediat ce se poate intra pe teren. pré – preemergent.5 kg 1. Cultura succesivă de morcov poate urma după salată. 7. iar culturile timpurii de morcov.5 Substanţa activă Metolachlor Metolachlor + Prometrin Prometrin Prometrin Linuron Setoxidim Butyl Momentul aplicării ppi* pré pré post post post post Doza recomandată la ha pentru: Morcov Pătrunjel Păstârnac 2l 6l 4-6 l 2–3 kg 1.6. fasole etc.5 l * ppi – înainte de semănat cu încorporare. STAN.5 l 6l 6l 1. Lucrările de pregătire a terenului. La pregătirea terenului.5 l 1. fără încorporare. Cultivarea în câmp se poate realiza în cultură timpurie (în ogor propriu). borceag). Primăvara. spanac. morcovul se cultivă prin semănat direct în câmp. Foarte bune premergătoare sunt: solanaceele. Toamna.1.5 l 6l 6l 1.5 kg 1. Locul în asolament. se face grăparea terenului cu grapa cu colţi reglabili (6 GCR–1. Erbicidele recomandate pentru culturile de rădăcinoase (după Dumitrescu şi colab. pentru consumul de vară şi în cultură târzie (succesivă). după desfiinţarea culturii anterioare şi efectuarea nivelării de exploatare. producţia fiind destinată consumului de toamnă.5 l 1. se execută fertilizarea de bază cu îngrăşăminte chimice greu solubile (300–350 kg/ha superfosfat şi 200 kg/ha sare potasică) şi arătura la 28–30 cm adâncime. se fertilizează cu 100 – 150 kg/ha azotat de amoniu sau 200-300 kg/ha complex III şi se erbicidează cu Treflan 3 –5 l/ha sau Dual 2 l/ha (tabelul.. cu combinatorul sau cu grapa cu discuri. industrializării sau păstrării peste iarnă. 1986) Erbicidul Dual 960 CE Codal 400 CE Prometrin 200 CE Prometrin 50 pastă Afalon 47 PU Nabu S 12. conopidă. Tehnologia de cultivare În ţara noastră. Plantele premergătoare trebuie să părăsească terenul toamna mai devreme. pot fi urmate de culturi de toamnă de varză. cucurbitaceele. post – postemergent 14 .5 kg 1. recoltate în iunie – iulie.2. castraveţi. să-l lase curat de buruieni şi fertilizat cu îngrăşăminte organice. Pe aceeaşi suprafaţă de teren.N. leguminoasele. Nu se recomandă ca premergătoare alte rădăcinoase.7). pentru a reduce pierderile de apă prin evaporare. bulboasele şi varza. MUNTEANU 7. N.5 Fusilade S 12. morcovul nu trebuie să revină mai devreme de 3–4 ani.

pentru culturile succesive de morcov. iar pe teren nemodelat semănatul se efectuează în benzi de câte 4-5 rânduri. se tăvălugeşte înainte de semănat.LEGUMICULTURĂ II Vara. Adâncimea de semănat este de circa 2.3. c .3 . Înfiinţarea culturii se face prin semănat direct în câmp. în funcţie de starea arăturii. care permite semănatul cu precizie şi eliminarea răritului. la care s-au îndepărtat ţepii. Epoca de semănat. iar dintre rândurile din bandă de 25–30 cm (fig. înaintea lucrărilor de pregătire se face o udare de aprovizionare . Dacă solul este prea uscat. terenul se discuieşte pentru distrugerea resturilor vegetale de la cultura anterioară. în ferestrele din timpul iernii sau primăvara foarte devreme. se face o arătură superficială (12–15 cm adâncime) şi se pregăteşte patul germinativ cu combinatorul sau freza. se seamănă patru rânduri pe stratul înălţat. Densitatea optimă la cultura de morcov este de 40–60 plante /m2 la culturile semitârzii şi 50–70 plante /m2 la soiurile semitimpurii. folosind 4–5 kg seminţe la ha. În acest scop se folosesc seminţe de calitate superioară.pe teren nemodelat. 7. b . la care se adaugă 200 g/ha sămânţă de salată utilizată ca plantă indicatoare. în benzi de câte patru rânduri 15 .Scheme de semănat la morcov: a . În cazul terenului modelat. Modelarea terenului se face sub formă de straturi înălţate cu lăţimea la coronament de 94 cm sau 104 cm. 7. în benzi.).pe teren modelat. şi care au fost dezinfectate prin prăfuire cu Thiuram sau amestec (în părţi egale) de Thiuram şi Fundazol (4 g/1 kg seminţe). în rânduri echidistante. iar pentru culturile târzii se seamănă în perioada mai – iulie (mai devreme soiurile târzii şi mai târziu cele semitimpurii). Pentru culturile timpurii se seamănă în pragul iernii. Dacă solul este prea afânat.5 cm. În unele ţări se foloseşte sămânţa calibrată sau drajată. Fig.pe teren modelat. distanţa dintre benzi fiind de 60 cm.

În zonele secetoase se udă de 5-6 ori cu câte 300-400 m3 apă la ha. STAN. Pentru consum de toamnă şi păstrare se recoltează cu dislocatorul (DLR– 4) sau cu plugul fără cormană.3). N. Lucrările de întreţinere. Udarea culturilor de morcov se efectuează în perioada creşterii intense a plantelor (50-60 zile după răsărire) şi la îngroşarea rădăcinilor. morcovul se recoltează în luna octombrie. şi mecanic prin prăşit şi plivit. pe solurile sărace în potasiu adăugându-se şi 80–100 kg sare potasică sau sulfat de potasiu. După răsărirea culturii. 16 . peste 3–4 săptămâni se repetă fertilizarea cu azot. iar pe suprafeţele mici cu hârleţul sau cu furca. cu 600 l apă. iar în celelalte zone se aplică 2-3 udări. Pentru păstrarea peste iarnă. se fasonează şi se sortează pe calităţi. prevăzute cu role de tasare pe rânduri sau se face tăvălugirea ulterioară cu TN-3. Pe suprafeţe mici se seamănă manual. în cazul culturilor timpurii. ambalându-se în lăzi de tip P sau boxpaleţi.N. MASTER – PLATT). Fertilizarea fazială se face la 30-40 de zile de la răsărirea plantelor. pir) se adaugă Fusilade. Asigurarea răsăririi uniforme se realizează prin prevenirea şi combaterea crustei cu grape uşoare sau “praşila oarbă” şi o bună aprovizionare cu apă. se face prin smulgere sau dislocare.5 kg/ha. Răritul se face când plantele au 3–4 frunze în rozetă. se erbicidează cu Afalon 1. aceasta poate ajunge până la 70 t/ha. Morcovii dislocaţi se adună în grămezi.5 cm grosime şi se valorifică cu frunze. Se execută 3 – 4 praşile mecanice şi 1-2 praşile manuale pe rând. Se poate recolta mecanizat cu combinele (ASA-LIFT.2–1. în doză de 1. când rădăcinile au cel puţin 1–1. după căderea primelor brume. MUNTEANU Se seamănă mecanizat cu SUP – 21. folosind aspersoare fine şi un debit de 8–10 l pe oră. de erbicidare. rozeta de frunze scurtându-se la 10 cm. Combaterea buruienilor se face prin măsuri combinate. lăsându-le la 4-5 cm una de alta pe rând. la nevoie se udă prin aspersiune. începând cu luna iunie. iar dacă este necesar. CSSL-9 sau A-761. Producţia este de 10–15 t/ha la cultura timpurie şi 25-40 t/ha la cultura târzie (de toamnă). în legături. eşalonat. Recoltarea. ceea ce permite reducerea costurilor.5 l/ha. La hibrizii F1. iar dacă apar buruieni graminee (mohor.5 cm în diametru (luna iulie) se valorifică sub formă de legături sau în vrac. Când rădăcinile ating 2–2. când plantele şi buruienile au 2–3 frunze. cu 100–150 kg/ha azotat de amoniu. Combaterea bolilor şi a dăunătorilor se face la avertizare sau la apariţia primelor exemplare la dăunători şi preventiv în cazul bolilor (tabelul 7.

LEGUMICULTURĂ II 17 .

05 Conţinutul în apă al rădăcinilor se ridică la 87-88 %. (Bodea şi colab. MUNTEANU 7. N.p. g Proteină (N x 6. Hill cv.9 58 .) Danert (pătrunjelul pentru rădăcini) şi convar. Importanţa culturii Rădăcina tuberizată şi frunzele de pătrunjel se folosesc pentru aromatizarea şi prepararea unor mâncăruri.4. Ca.) Familia Umbelliferae (Apiaceae) 7. Tabelul 7. ca organ de depozitarea a substanţelor de rezervă.5 – 25.7 .4.25).2. g Cenuşă.N. iar cel în Fe.016 – 0.4 0.4. 7. Particularităţi botanice şi biologice Pătrunjelul cultivat are două convarietăţi: convar.5 1..7 . P.30 Rădăcini 11.2.2 1.1 1. radicosum (Alef.2.2. răspândit în regiunile din jurul Mării Mediterane.1984) La 100 g substanţă proaspătă (s. mg /g. ca materie primă în industria conservelor.1.6 – 36. crispum (pătrunjelul pentru frunze). lipide şi substanţe volatile care-i dau aroma specifică (identificându-se peste 40 de compuşi volatili).2 0.) A. Compoziţia chimică a rădăcinilor. sylvestre). g Zaharuri. 1984). La noi în ţară este cultivat în toate judeţele ţării (4000–5000 ha).5 – 3..2.10. organ de sinteză (tabelul 7. care-l foloseau ca plantă alimentară şi medicinală.). 7. În cantităţi mai mici conţin K. radicosum (Alef. PĂTRUNJELUL Petroselinum crispum (Mill. % substanţă uscată Frunze 12.3.s.1. g Acid ascorbic. STAN.4 .1 2.W.p. Originea şi răspândirea Pătrunjelul cultivat îşi are originea în pătrunjelul spontan (Petroselinum crispum subsp.) Substanţă uscată.6 . Compoziţia chimică a frunzelor şi rădăcinilor de pătrunjel (după Bodea şi colab.7 20 – 35 0. Ulei eteric. reiese mai bine în evidenţă prin comparare cu cea a frunzelor. A fost cultivat de greci şi romani.290 0.3. Pătrunjelul este utilizat şi ca plantă medicinală.p.02 – 0. la 56 mg/100 g s.7 – 3. Primul 18 .

lignificate şi o rozetă bogată de frunze. hermafrodite. de culoare verde-închis. Polenizarea este entomorfilă. 7. uneori fistuloasă. dar rădăcinile sunt mai aromate.LEGUMICULTURĂ II formează rădăcini tuberizate albe. de culoare albverzuie.floarea. pentamere. terminate cu umbele compuse. netede sau gofrate. cu frunze trifidate. fiind o plantă bienală. lucioase. În privinţa relaţiilor cu factorii din b . 1973). În condiţii de secetă şi temperaturi mari. Fructul este o pseudodiachenă.5. mici. Faţă de sol.4) Tulpina floriferă. Florile sunt actinomorfe. adânci. pe cele fertilizate cu gunoi de grajd formează multe rădăcini ramificate. ramificată. pătrunjelul are aceleaşi cerinţe ca şi morcovul. Seminţele încep să germineze la 2–30 C. cu ramuri aproape erecte. înaltă de 80– 150 cm. numite mericarpe. cu miros caracteristic. grupate în umbele compuse.fructul mediul exterior. Înfloreşte în lunile iunie – iulie. lung pedunculate. Pătrunjelul.2. Pretenţiile mai mari sunt în timpul germinării seminţelor şi la îngroşarea rădăcinilor (70 – 75% din capacitatea de câmp). c . este cilindrică sau uşor muchiată. în al doilea an. iar plantele abia răsărite rezistă până la minus 8–90 C (Balaşa. pătrunjelul este una din plantele legumicole cele mai rezistente la frig.4. creţe. ramificate. formează. Soiuri Soiurile de pătrunjel pentru rădăcini mai frecvent întâlnite sunt: Zaharat şi Târziu cu rădăcina lungă (tabelul 7. Al doilea formează rădăcini subţiri. florile şi seminţele (figura 7. d .frunza. Relaţiile cu factorii de mediu Fig. scade producţia.4 – P\trunjelul: a – r\d\cin\. Suportă relativ bine o uşoară umbrire. care la maturitate se desface în două semifructe. suculente. glabre.5) 19 . 7. putând ierna în câmp. Faţă de umiditate are cerinţe moderate. tulpinile florifere. dar dă rezultate bune pe soluri luto-nisipoase. 7.2. reavene.

STAN. N.N. MUNTEANU 20 .

Familia Umbelliferae (Apiaceae) 7. înlocuind în bună măsură pătrunjelul.2). în funcţie de regimul de precipitaţii. P|ST|RNACUL Pastinaca sativa L.LEGUMICULTURĂ II 7. Pentru culturile de toamnă. astfel. semănatul se efectuează după recoltarea culturii anterioare (ceapă verde. Norma de sămânţă este de 5–6 kg/ha. se începe recoltarea când rădăcinile au cel puţin 0. fertilizarea suplimentară. Lucrările de îngrijire se aseamănă cu cele de la morcov. în special. salată. care se aplică imediat după semănat sau când plantele au 2-3 frunze (tabelul 7.3.6.1) şi peptide (11. toamna târziu (astfel ca până la venirea frigului. Producţia de rădăcini este de 15–25 t/ha. se aplică 4–5 udări. recoltarea se face după primele brume (15. în ferestrele din timpul iernii şi primăvara devreme.11). cu producţia destinată pentru valorificarea imediat după recoltare pe piaţă sau pentru păstrare. Până la introducerea în cultură a cartofului.2). dar nu să germineze). pentru consum în timpul verii. reprezentată. Înfiinţarea culturii se face prin semănat direct în câmp.5 kg/ha.8 – 10 % s. în legături.u. seminţele să se umecteze. Recoltarea se face diferenţiat. sortarea şi ambalarea manuală. de glucide (4. Importanţa culturii Rădăcinile tuberizate se folosesc la prepararea diferitelor mâncăruri. locul în asolament. combaterea bolilor şi dăunătorilor (tabelul 7. cu norme de udare de 300–400 m3 apă/ha. efectuându-se: răritul plantelor la 4–6 cm.p. o aromă plăcută şi un conţinut ridicat de substanţă uscată (20 – 25 %). prăşitul mecanizat de 3–4 ori şi manual pe rând de 1–2 ori.5 % s. hortensis Ehrh. fertilizarea şi lucrările de pregătire a solului sunt identice cu cele prezentate la cultura morcovului.2. Pentru combaterea buruienilor se face erbicidarea cu Afalon 1–1. 7. În culturi succesive. păstârnacul a constituit baza alimentaţiei pentru oamenii săraci.1. Rădăcinile au gust dulce. Acestea conţin importante cantităţi de vitamine 1 2 Substan]\ proasp\t\ Substan]\ uscat\ 21 .8 – 15. alături de morcov. prin dislocarea mecanizată şi adunarea rădăcinilor.3). Udarea culturii se face diferenţiat. ridichi de lună. curăţarea de pământ şi frunze. Celelalte lucrări de întreţinere sunt asemănătoare cu cele de la morcov. în zonele mai secetoase şi la culturile succesive.. Astfel.5 cm în diametru şi se valorifică cu frunze. convar. culturi furajere pentru masă verde). astfel. la care este bine să se adauge seminţe de la o plantă indicatoare (salată sau ridichi). dar nu mai târziu de 10–15 iunie. în funcţie de scopul urmărit.3. spanac. Tehnologia de cultivare Elementele de tehnologie a culturii pătrunjelului sunt asemănătoare cu cele aplicate culturii morcovului.10 – 15.

uşor pubescente. Fig. N. ocupând suprafeţe mai mici decât morcovul.3.8 – 28. penatsectate.3. săruri minerale (la 100 g s.9 mg vitamina C.4. temperatura de vegetaţie fiind de 15–250C. 22 . florifere.5). plantele tinere rezistă până la – 50C. suculentă. 0. 7. 139 mg S. Se poate folosi şi în furajarea animalelor. America şi Australia. Seminţele germinează la minus 2–30C. cu capacitate germinativă redusă (70 %) şi se păstrează numai 1–2 ani. Asia. cu rizoderma de culoare albă.62 mg Fe etc) şi substanţe volatile (80 % din acestea fiind reprezentate de miristicină şi terpinolen). care le imprimă aroma caracteristică. 0.3. La noi în ţară se cultivă în toate judeţele.N. 73 mg P. rădăcinile tuberizate putând ierna în câmp.p. înalte de 100–150 cm.10 mg vitamina B1. de culoare cafenie. Păstârnacul preferă umiditatea. Relaţiile cu factorii de mediu Păstârnacul are cerinţe moderate faţă de factorii de vegetaţie.7 mg vitamina PP. puternic striate. Particularităţi botanice şi biologice Păstârnacul este o specie bienală şi alogamă.). slab ramificate.5 – P\stârnacul: 1 – plant\ cu În anul al doilea formează tulpini r\d\cin\ globuloas\. 7. aripate. Este mai rezistent la frig decât pătrunjelul şi morcovul. Se cultivă în Europa.2. iar cele mature până la minus 8–100 C. În primul an formează rozeta de frunze şi rădăcina tuberizată (fig. 2 – plant\ cu r\d\cin\ conic\. uşor gălbuie. pe terenuri umede şi umbroase. 7.p. ceea ce explică rezistenţa păstârnacului la secetă. pubescente. Fructele sunt pseudodiachene. 23 mg Mg. 51 mg Ca. Răspunde bine la asigurarea umidităţii optime şi la fertilizarea cu îngrăşăminte. MUNTEANU (24. 7.3. la 100 g s. 3 mg Na. dulce şi cu miros caracteristic. cu lobii mari şi dinţaţi pe margine. Se păstrează foarte bine peste iarnă. Frunzele din rozetă sunt lung peţiolate (cele de pe tulpina floriferă sesile). se găsesc: 469 mg K. unde creşte spontan. 7. Rădăcina principală pătrunde adânc în sol. STAN. Originea şi răspândirea Păstârnacul provine din zonele învecinate Mării Mediterane. oval – turtite. dar excesul îi dăunează mult. Rădăcina tuberizată are formă conică mult alungită până la rotund-turtită. alături de celelalte legume pentru rădăcini tuberizate. 0. cu pulpa albă sau gălbuie.

4. se întâlneşte şi soiul Rotund (tabelul 7. a salatelor şi pentru murături. folosind 5–6 kg sămânţă/ha.1. iar gustul şi. Frunzele pot fi folosite ca furaj în amestecurile de siloz. cu rădăcinile conic–alungite.p. distanţate la 40 cm unul de altul şi 70 cm între benzi (fig. 7.): 0.6.. 3.6).7 mg Mg (Halmiton şi Barnier.6) . prin udarea culturilor. Rădăcinile deshidratate şi măcinate se folosesc în compoziţia supelor concentrate şi la prepararea unor medicamente.p. lipide 0. 2. Importanţa culturii De la ţelina pentru rădăcină.15 mg Mn etc.31 mg Zn. 5. citric. dar cu unele particularităţi: . În cultură.. Familia Umbelliferae (Apiaceae) 7. Acestea mai conţin zaharuri 1. în benzi de câte trei rânduri. oxalic. 7.se seamănă în teren modelat.9 mg Na. rapaceum (Mill. într-o măsură mai mică. 1. acizi organici (malic. convar.8 mg SiO3.7. etc).u. Soiuri Soiurile care se cultivă în ţara noastră sunt: Semilung–semitârziu (160–180 de zile). cu rădăcini conice. câte trei rânduri pe stratul înălţat cu coronament de 104 cm sau 94 cm sau pe teren nemodelat.p.5 mg Fe.2 mg Ca. de 25–30 cm lungime şi 4–6 cm diametru la colet. obţinându-se producţii de 35–40 t/ha. B6..7 – 1.3 % s.. de 10–25 cm lungime şi 4–6 cm diametru la colet şi Alb lung – târziu (180–120 zile). sporadic.se menţine. . 29.2 % s. de 70–75 % din capacitatea de câmp a solului pentru apă.5 mg B.3.). Se întrebuinţează la prepararea diferitelor mâncăruri.p.p. 0. Rădăcinile de ţelină conţin 12 – 15 % substanţă uscată (s.4.). nu este indicat să se semene din toamnă.LEGUMICULTURĂ II 7. frunzele verzi. se găsesc 59. Tehnologia de cultivare Cultura păstârnacului este asemănătoare cu cea aplicată la morcov şi pătrunjel. proteine 0. 0. Recoltarea se face toamna târziu.se seamănă primăvara foarte devreme (sfârşitul lunii februarie– începutul lunii martie). aroma lor deosebită sunt date de uleiurile eterice pe care le conţin (9 mg % s.5.9 mg K. iar la 100 g substanţă proaspătă (s. 1975).) Graud.8 % s. 17. vitaminele B1. }ELINA PENTRU R|D|CINI Apium graveolens L. în special. B2. 23 .6 mg P. La 1 g s.6 – 1. o umiditate constantă.3. se folosesc în alimentaţie rădăcina globuloasă şi. deoarece plantele emit tulpini florifere chiar în primul an.u.

N. N. STAN. MUNTEANU 24 .

fiind considerată plantă medicinală. secalinum Alef.4. unde creşte spontan.pe teren nemodelat Frunzele sunt bogate în vitamina C şi provitamina A şi conţin de la 10 – 30 mg până la 100 mg ulei eteric la 100 g s. b . 7. 1973). ocupând suprafeţe mai mici decât morcovul şi pătrunjelul. ceea ce le conferă o aromă specifică mult mai pronunţată decât a rădăcinilor (Balaşa. 7.) şi cea cultivată 25 . Este cultivată din antichitate. convar.pe teren modelat.3. La noi în ţară se cultivă aproape în toate zonele.. graveolens L.6 .p. mai sunt cunoscute: ţelina cultivată pentru frunze (A.4.2. 7. pe lângă ţelina pentru rădăcini.LEGUMICULTURĂ II Fig. iar începând din secolul al XVII-lea se cultivă pentru alimentaţie. Originea şi aria de răspândire }elina este originară din zonele învecinate Mării Mediterane şi Asiei Mici. Particularităţi botanice şi biologice În cultură.Scheme ale culturii de păstârnac: a .

La partea inferioară a rădăcinii tuberizate se găsesc numeroase rădăcini secundare cărnoase. Capacitatea germinativă este de 75% şi se păstrează 2-3 ani. sunt simplu penat sectate. este striată şi ramificată. datorită conţinutului lor mare în apă. Temperatura optimă de germinaţie este de 20–250 C (când plantele răsar în 9–12 zile) iar cea minimă de 4–50 C.7). convar. a – r\d\cin\ îngro[at\.7 . Temperatura optimă de vegetaţie este de 18-220 C. dulce) (Mill.}elina pentru r\d\cin\ compusă cu flori mici.N. nu poate ierna în câmp. pivotantă. Tulpina floriferă este înaltă de 40– 100 cm. MUNTEANU pentru peţiolurile frunzelor (A. STAN. înfloreşte şi fructifică (fig. de culoare albă. În primul an formează o rozetă de frunze şi rădăcina tuberizată. Rozeta de frunze este înaltă. b – frunz\. sunt glabre. 7. Relaţiile cu factorii de mediu Fiind mai sensibilă la frig decât pătrunjelul şi păstârnacul. iar în al doilea planta emite tulpini florifere. Fructul este o pseudodiachenă foarte mică (2000 –2800 bucăţi la 1 g). lucioase şi de culoare verde – închis. majoritatea lor găsindu-se în stratul arabil al solului. Polenizarea este entomofilă. c – plant\ semincer\ hermafrodite.4. ce se desface uşor în două mericarpe. }elina pentru rădăcini este o plantă bienală. Rădăcinile sunt mai puţin rezistente. Frunzele tulpinale superioare sunt trilobate sau trisectate. 26 . N. Pers. În anumite condiţii (temperaturi scăzute timp îndelungat sau secetă prelungită) emite tulpini florifere. iar cele care apar mai târziu ca şi cele tulpinale inferioare. de culoare brunie. 7. 7.) care. Rădăcina tuberizată are formă globuloasă şi se formează prin îngroşarea axei epicotilului şi a unei părţi din rădăcina principală. iar cele mature la minus 7–90 C. graveolens L. Frunzele din rozetă sunt prevăzute cu peţioluri cărnoase şi lungi.4. formează o rădăcină subţire. cu frunze bazale timpurii bipenat – sectate (dublu ternare). amară şi necomestibilă. În vârful fiecărei ramificaţii se găseşte câte o umbelă Fig. chiar din primul an. pentamere. care pot pătrunde în sol până la adâncimea maximă de 75 cm. în primul an. Plantele tinere rezistă la minus 4–50 C. ramificată.

toamna. profunde. iar pulpa devine grosieră. cerealele. la 20 martie – 10 aprilie. iar cele grele împiedică formarea normală a rădăcinilor tuberizate.5. suficient de umede. Faţă de umiditate este mai pretenţioasă decât celelalte rădăcinoase. răsadniţe reci sau pe straturi amenajate în câmp. care se încorporează imediat în sol. care formează tulpini florifere în primul an de cultură. pentru cultura târzie. Se poate cultiva pe soluri uşor sărăturate. Cerinţele cele mai mare le are în timpul germinaţiei seminţelor şi la îngroşarea rădăcinilor. cât şi în cazul culturilor succesive. Solurile cele mai bune pentru cultura ţelinei sunt cele cu o textură lutonisipoasă. deoarece rădăcinile se ramifică mult. timp de 30 minute şi apoi se prăfuiesc cu Tiuram. Se practică cultura timpurie (în ogor propriu) şi cultura târzie (succesivă). Arşiţa şi seceta sunt dăunătoare. În cadrul culturilor succesive.4. seminţele se dezinfectează în apă caldă la 480 C. conopida etc.6. mai frecvent întâlnite în cultură la noi în ţară. bogate în humus. Are cerinţe moderate faţă de intensitatea luminii. varza. Înainte de semănat.5–7. fiind indicată pentru culturi asociate.LEGUMICULTURĂ II iar cea minimă de 7-80 C. sunt prezentate în tabelul 7. 27 . Se cultivă numai în condiţii de irigare. Locul în asolament. Producerea răsadurilor. ca şi în cazul culturii morcovului. ţelina intră în sola fertilizată cu gunoi de grajd. în epoca cuprinsă în perioada 20 februarie – l0 martie. Este o plantă de zi lungă. cu pH-ul 6. Solurile nisipoase şi cele grele nu sunt recomandate. la cultura de ţelină. Lucrările de pregătire a terenului se fac. iar în solarii. folosind 0.0. cultura ţelinei se face numai prin răsaduri.4. Spre deosebire de morcov. Temperaturile scăzute (sub 140C) la producerea răsadurilor pot duce la vernalizarea plantelor.7: Alabaster – soi semitârziu (170–180 zile) şi Victoria – soi târziu (175–190 zile). fiind necesare 80 – 100 g pentru producerea răsadului necesar înfiinţării unui hectar de cultură. atât pentru cultura în ogor propriu. tomatele. germinează greu. Bune premergătoare sunt: leguminoasele anuale. Spre deosebire de celelalte rădăcinoase. ţelina poate fi cultivată după spanac. castraveţii. Suportă fertilizarea cu gunoi de grajd bine descompus în anul culturii. 7. 7. salată sau ridichi de lună. Tehnologia de cultivare Deoarece seminţele sunt foarte mici. 3 g/1 kg sămânţă. deoarece primele au capacitate redusă de reţinere a apei şi sunt sărace în elemente hrănitoare. Soiuri Soiurile de ţelină pentru rădăcini. ardeii. se face şi fertilizarea cu 30–40 t/ha gunoi de grajd.6 – 1 g sămânţă la m2. Pentru culturile timpurii se seamănă în răsadniţe cu încălzire biologică sau în solarii cu substratul încălzit pe cale biologică.

N. MUNTEANU 28 .N. STAN.

Scheme de plantare a ţelinei pentru rădăcină: a . răsadul se sortează.pe teren modelat în straturi late.1 %. la 30 de cm între plante pe rând (fig. 29 . Fig. Se plantează câte două rânduri pe straturile înălţate cu lăţimea la coronament de 50 cm sau trei rânduri pe cele late de 105 cm sau 94 cm. la 4 x 3 cm sau 4 x 4 cm. astfel încât mugurele terminal să rămână la suprafaţa solului. de exemplu Revital 0.pe teren modelat în straturi înguste Înainte de plantare. 7. la 50 cm şi 30 cm între plante pe rând . 7. răsadurile se repică când plantele au două frunzuliţe. Înfiinţarea culturii se face prin plantarea răsadurilor în vârstă de 50 – 60 de zile.8 . Pentru culturile timpurii se plantează la începutul lunii mai. Pe teren nemodelat se plantează în rânduri echidistante. iar rădăcinile se morcilesc. În morcilă se adaugă o substanţă de stimulare. b . Răsadurile se plantează la adâncimea la care au fost în răsadniţă sau pe strat. se fasonează.LEGUMICULTURĂ II Pentru culturile timpurii (consum de vară). iar pentru cele târzii la sfârşitul acestei luni sau începutul lunii iunie.8).

fructoză şi zaharoză).5. acestea se curăţă de pământ. plantele se smulg. Pentru culturile târzii.p. la 2–3 săptămâni după plantare) şi prin praşile (3 – 4 praşile mecanice şi 2 –3 praşile manuale pe rând).40 la 100 grame substanţă proaspătă (s. în legături. vitaminele C (36-48 mg/100 g s. se fasonează (îndepărtându-se frunzele şi rădăcinile laterale).1 % s. PP şi 30 . STAN. de la plantat (200–300 m3 apă/ha) până în septembrie (300–400 m3 apă/ha).6-1. Irigarea culturii se face de câte ori este nevoie (8–10 ori în zonele secetoase şi 4–5 ori în zonele mai umede). RIDICHILE Raphanus sativus L. Recoltarea se face diferenţiat. care variază între 1. Combaterea bolilor (septorioza şi cercosporioza ţelinei) se face prin tratamente preventive (2-3). se sortează şi se ambalează în lăzi sau box-paleţi.64 şi 8. recoltarea rădăcinilor tuberizate se face toamna. Completarea golurilor se face la 3-4 zile dup plantare. La cultura târzie. convar.).p. Combaterea buruienilor se poate face prin erbicidare (Treflan 3-4 l/ha. mai ales. Mg. S. Importanţa culturii Ridichile se cultivă pentru rădăcinile tuberizate.) Alte componente sunt reprezentate de lipide. B6. niger (Mill) Körn – ridichea de vară şi de iarnă Familia Brassicaceae (Cruciferae) 7. prin glucide. iar împotriva afidelor (la apariţia primelor exemplare) se efectuează tratamente curative (tabelul 7. Producţia de rădăcini este de 20–30 t/ha. care se consumă în stare crudă în tot timpul anului (datorită rezistenţei la temperaturi scăzute şi la păstrare în timpul iernii). aplicându-se 100 kg/ha azotat de amoniu şi 80–100 kg sare potasică. când se administrează 100–150 kg/ha azotat de amoniu. Acestea conţin: 5–11 % substanţă uscată (5–8 % la ridichea de lună şi 8–11 % la ridichea de vară şi iarnă).) şi proteine (0. rădăcinile se fasonează şi se spală de pământ. B1. valorificarea făcându-se cu frunze. la 3–4 săptămâni. prin dislocarea rădăcinilor (după căderea brumelor). Ca.N. MUNTEANU Lucrările de întreţinere aplicate culturii sunt: completarea golurilor. Fe etc. B2. La culturile timpurii.. fertilizarea fazială.3).convar. în funcţie de scopul urmărit.). 7. Fertilizarea suplimentară se face odată cu cea de-a doua praşilă mecanică. fertilizarea suplimentară se repetă. în cantitate foarte mică (0. folosind răsadul de rezervă produs în acest scop. combaterea buruienilor.5. la pregătirea patului germinativ şi Afalon 0. P.p. N. sativus – ridichea de lună Raphanus sativus L. reprezentată. (glucoză.9% s. săruri minerale de K.p.1. Na. udarea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor.5–1 kg/ha.

şi centrul mediteranean. unde s-a selectat din specia R. Tulpinile florale sunt ramificate.5. în cadrul culturilor succesive. Particularităţi botanice şi biologice Ridichea de lună este o plantă anuală. de formă alungită. bactericidă şi vermifugă. Pe măsură ce rădăcinile îmbătrânesc. O presupunere este că ridichea cultivată provine din două centre genetice diferite: centrul chino–japonez. se găseşte un ţesut care conţine antocian.. Inflorescenţa este un racem lax cu flori hermafrodite.3.5. lung peţiolate. Fructul este o silicvă indehiscentă. iar ridichea de vară şi cea de iarnă sunt bienale. etc. Italia. (Zeven şi Jukovschi. 7. maritimus L. raphanistrum L. ovală sau alungită. Originea şi aria de răspândire Originea şi poziţia sistematică pentru ridiche nu sunt încă definitiv stabilite. Partea interioară a rădăcinii de ridiche este formată din ţesut parenchimatic cu foarte puţine vase lemnoase (dispuse radiar) ceea ce face ca rădăcinile tinere să fie fragede şi turgescente (fig. devin spongioase. cu frunzele bazale scurt peţiolate. La multe soiuri de ridichi. aceasta ia naştere prin tuberizarea hipocotilului şi a părţii superioare a rădăcinii pivotante. În prezent se cultivă în zonele umede şi răcoroase din Europa. cu marginea dinţată. violete sau roze. partea comestibilă se formează prin tuberizarea unei părţi a epicotilului şi a hipocotilului. înglobate într-un ţesut spongios. sub rizodermă. cu polenizare. Rădăcinile mai conţin compuşi cu sulf (tioglicozizi). cu numeroase seminţe de culoare roşcată – violacee. prin hidroliză enzimatică. caracteristic aromei ridichilor. Asia şi America. unde a rezultat din specia R. albe. putând fi sferică. 1965). mai mari la ridichea de vară şi iarnă. care. ovale. uşor pubescente. iar cele superioare lanceolate şi sesile.2. 31 . Ridichea are o perioadă scurtă de vegetaţie. Homutescu .LEGUMICULTURĂ II acidul pantotenic. Grecia. violacee. eliberează izotiocianaţii şi tiocianaţii cu miros înţepător. albă. Japonia. Frunzele din rozetă sunt mari. acoperite cu perişori rigizi. cu un rostru ascuţit. autoincompatibile. În cazul ridichilor de lună. ce determină culoarea rădăcinii tuberizate. de 80–100 cm înălţime. Forma rădăcinii tuberizate este diferită. 7. ridichea fiind folosită în alimentaţie de mii de ani de popoarele antice din China. alogam-entomofilă. 7. În condiţiile ţării noastre se cultivă în toate zonele legumicole. Rădăcinile secundare sunt subţiri şi numeroase. Cultura este cunoscută de peste 3–4 mii de ani. cenuşie sau neagră. în timp ce la ridichea de vară şi de iarnă. tetramere. Egipt. Culoarea poate fi roşie de diferite intensităţi. găunoase şi fără suculenţă (Calcatin. 1975). se cultivă în câmp şi spaţii protejate (ridichea de lună). Greutatea variază de la 10 g la 1 kg bucata. lirat penat-sectate. Conţinutul ridicat în aceste substanţe volatile face ca ridichea să aibă acţiune diuretică.9).

Temperatura minim\ de germinaţie a seminţelor este de 3–50 C. 7. STAN.N.5.rădăcină îngroşată. însoţite de secetă. Gherghi şi colab. 1956.. b . creşterea încetează. iar cele în vârstă în jur de minus 5–60 C.plantă în faza floriferă. d . duc la obţinerea de rădăcini iuţi dospite sau plantele emit tulpini florale fără a mai forma rădăcina tuberizată (mai ales la ridichea de lună).structura rădăcinii. La o temperatură mai mică de 6–80 C. Temperatura optimă de vegetaţie este de 14–180 C. Relaţiile cu factorii de mediu Ridichea are cerinţe reduse faţă de căldură.9 . Temperaturile mai ridicate. 32 . plantele tinere suport\ uşor temperaturi de minus 3–40 C. c .Ridichea: a . N. MUNTEANU Fig. 1973) 7.4.inflorescenţă cu silicve (după Flora României.

5. în luna martie. de vară (60 – 80 zile). Din această cauză. care urmează sau precede cultura ridichilor.). La o umiditate insuficientă în sol rămân mici. conservată în saramură concentrată şi sub formă de sos. 2. devin spongioase şi cu gust iute. cât şi pentru cele înfiinţate vara. sau vara. reavăn. se lignifică. ridichea de lună se cultivă primăvara şi toamna.. când zilele sunt mai scurte. Cultura ridichilor de lună Ridichea de lună. şi în perioada 20 august–10 septembrie. eşalonat în mai multe etape. 1995). se aplică 300 – 400 kg/ha sare potasică şi 100-150 kg/ha azotat de amoniu. de iarnă (100 – 120 zile) (tabelul 7. Fertilizarea se raportează la cultura de bază. Consum specific: 5-6 kg N. ce pot atinge 1 m lungime. fără a mai forma rădăcina tuberizată. cu reacţie uşor acidă sau neutră (pH optim 6). În Asia. mazărea şi fasolea de grădină. ridichea este destul de pretenţioasă. care se folosesc în stare crudă ca salată. 5 kg K2O.5. Ridichea dă rezultate bune pe un sol cu textură mijlocie (luto – nisipoasă sau nisipo – lutoasă). 1994). Rezultate bune se obţin când se fertilizează cu îngrăşăminte minerale. profund. cât şi în teren protejat. pentru cultura de toamnă. vinete. Alternanţa de perioade cu umiditate ridicată şi uscăciune duce la crăparea rădăcinilor. De regulă.1. ardei. vara. bogat în substanţă organică (3.5.). atât în câmp. Faţă de umiditate. 1 kg bucata. în special în Japonia şi China.conice. înaintea culturilor de tomate. var. organogeneza florală decurge într-un timp scurt (66 zile).5 %). Necesarul de elemente nutritive se asigură prin agrofond şi fertilizare. se cultivă hibrizi F1 de ridiche japoneză de Daikon (Raphanus sativus L. castraveţi etc. utilizat ca garnitură la orez (Chaux şi Foury. Tehnologia de cultivare 7. Fertilizarea cu gunoi de grajd se face la cultura premergătoare. de aceea. se cultivă în cadrul culturilor succesive şi asociate. atât pentru culturile înfiinţate primăvara. 7. a) Cultura în câmp se poate înfiinţa primăvara devreme. 33 . prin semănat direct. după culturile care eliberează terenul până la 10-15 august (cartofii timpurii.4 kg Mg la tona de produs (Indrea şi Apahidean. la interval de 10–15 zile.2 kg Ca şi 0. castraveţii de vară etc. Înfiinţarea culturii se face în câmp. 7. Pentru reuşita culturilor de ridiche este necesar ca acestea să fie irigate.6. cu rădăcinile tuberizate cilindro .5. Soiuri În ţara sunt zonate soiuri de: ridiche de lună (timpurii 30 – 40 zile). Umiditatea în sol trebuie menţinută constantă la 65-70% din capacitatea de câmp. ridichea de lună formează tulpini florale.LEGUMICULTURĂ II Ridichea este o plantă de zi lungă. 2 kg P2O5.6. având o perioadă scurtă de vegetaţie.8). pentru cultura timpurie. cu greutatea de cca. aconthiformis Mark. Lucrările de pregătire a solului sunt la fel cu cele de la cultura morcovului.

STAN. N. MUNTEANU 34 .N.

LEGUMICULTURĂ II 35 .

7. 7 rânduri pe stratul înălţat cu lăţimea la coronament de 104 cm. La culturile de toamnă. Se va aplica un tratament cu Fernos 50 PU 0. dacă este nevoie.) şi larvelor de musca verzei (Delia brassicae). utilizând 18–20 kg sămânţă la ha. care pot provoca pagube mari culturilor de ridichi.N. O atenţie deosebită trebuie acordată combaterii puricilor de pământ (Phyllotreta sp.pe teren nemodelat Lucrările de întreţinere.pe teren modelat. dacă nu s-a făcut udarea de aprovizionare. folosind 300–350 m3 apă/ha. Se răreşte la 2–3 cm între plante pe rând. 7.5 cm x 7.10).05% sau Fastac 10 EC 0.Scheme de semănat la ridichea de lună: a .02 %. Pe suprafeţe mici se seamănă în rânduri echidistante (10–15 cm) sau chiar prin împrăştiere. Se aplică 1–2 praşile pentru combaterea buruienilor.10 . 36 . STAN. Fig. la 2–2. (fig. MUNTEANU Pe suprafeţe mari se seamănă mecanizat. N.5 + 12. b . după formula 62. se vor face 1-2 udări. folosind cantităţi mai mari de sămânţă (40-60 kg/ha). aplicat premergent). la culturile semănate prin împrăştiere se face plivitul buruienilor sau se poate erbicida (Satecid 5–8 kg/ha.5 cm adâncime.

prevăzute cu role de tasarea pe rând. Pe suprafeţe mici se seamănă manual. iar ridichea de iarnă poate urma după salată. când plantele au 3-4 frunze se poate aplica Grametrin 25 PU 2. Se seamănă des. în 2–3 reprize. Ridichea de vară poate fi o cultură secundară.03 – 15.11.7. de 10-150 C ziua şi 8–100 C noaptea. În vederea evitării alungirii plantelor. Atunci când se realizează cultura asociată. se reduce cantitate de sămânţă la jumătate. după care temperatura poate fi ridicată cu 3-40 C.5. Cultura ridichilor de vară şi de iarnă Ridichea de vară şi de iarnă se cultivă în cadrul culturilor succesive şi asociate. Combaterea bolilor şi a dăunătorilor se face ca la ridichea de lună. Se asigură o umiditate moderată şi constantă.07) la ridichea de iarnă.). Producţia poate ajunge până la 5–6 kg/m2. folosind 5–6 g sămânţă la m2. realizându-se o desime de 300–400 plante/m2. 37 . iar pe suprafeţe mari.06–15. ceapă verde. atât în culturi pure. Se seamănă la adâncimea de 2–2.LEGUMICULTURĂ II Recoltarea la ridichea de lună se face prin smulgere. mazăre de grădină şi cartofi timpurii. utilizându-se o cantitate de sămânţă de 10–12 kg/ha la ridichea de vară şi 6–10 kg/ha la ridichea de iarnă.5 cm. în sezonul de iarnă-primăvară şi cel de toamnă–iarnă (Indrea şi Apahidean. o aerisire puternică şi fertilizări faziale cu îngrăşăminte complexe. timp de 5–7 zile după răsărire. 7. pe măsură ce rădăcinile ajung la dimensiuni corespunzătoare soiului. spanac. semănatul se face mecanizat cu SUP – 21 sau cu semănători de precizie.5-3 kg/ha) şi prin praşile (2–3). Ridichea de vară se poate cultiva şi asociat cu ardeii sau pătlăgelele vinete. Dacă este necesar se fertilizează şi se efectuează 2–4 udări cu norme de 300–400 m3 apă la ha. Combaterea buruienilor se face prin erbicidare (Satecid 6-8 kg/ha. câte patru rânduri pe stratul înălţat cu lăţimea la coronament de 104 cm (70 + 20 + 40 + 20 cm sau 66 + 28 + 28 + 28 cm) la ridichea de vară şi câte trei rânduri la cea de iarnă (70 + 40 + 40 cm) (fig. 6–8 cm între rânduri sau chiar prin împrăştiere. Lucrările de pregătire a terenului şi a solului sunt asemănătoare cu cele de la cultura timpurie de morcov (pentru ridichea de vară) sau de la cultura târzie de morcov (la ridichea de iarnă). anterioară culturilor de fasole de grădină şi castraveţi de toamnă. b) Cultura forţată şi protejată a ridichilor de lună. Înfiinţarea culturii se face prin semănat direct în câmp. pe măsură ce se formează şi se livrează cu frunze în legături de 5–10 bucăţi. 1995). Recoltarea se poate face după 30–35 zile de la semănat. la 2-3 zile de la semănat sau. răsadniţe şi solarii. se vor menţine temperaturi scăzute.04 (în 2–3 reprize) pentru ridichea de vară şi în cursul verii (10.6. în perioada 20. Lucrările de întreţinere.2. Producţia este de 8–10 t/ha. cât şi asociate cu alte culturii. Ridichea de lună se cultivă în sere.

Scheme de înfiinţare a culturilor de ridichi de vară (a şi b) şi de iarnă (c) 38 . STAN. MUNTEANU Fig. 7.11 .N. N.

salate coapte sau fierte. Producţia este de 15–20 t/ha la ridichea de vară şi de 25–30 t/ha la cea de iarnă. cu excepţia răritului. var. Ridichea de vară se valorifică cu frunze. cea mai importantă este vitamina A (20 U. Recolta se valorifică imediat pe piaţă sau prin depozitare sub formă de rădăcini (produs proaspăt) sau sub formă de diferite conserve. rubra Familia Chenopodiaceae 7.I.H. 7. Ridichea de iarnă se curăţă de pământ. 7. în legături. sfeclă de grădină sau sfeclă legumicolă. Mării Negre şi Mării Caspice. potasiu (27 mg/100 g) şi fier (1 mg /100 g). esculenta L. se înlătură frunzele şi se ambalează în lăzi P (rădăcinile pot fi păstrate foarte bine peste iarnă). când sunt tinere. Frunzele.2. în Italia şi Franţa. Ca plantă legumicolă. se folosesc la salate.6. soteuri.LEGUMICULTURĂ II Recoltarea se face prin smulgere (la ridichea de vară) sau dislocare. apoi vitaminele B1. săruri minerale. canditiva Alef. ciorbe. din rădăcinile de sfeclă roşie se extrage un suc cu valoare terapeutică pentru unele boli de nutriţie. Originea şi aria de răspândire Sfecla roşie. 1998).2 – 1. denumită şi sfecla de masă. Dintre vitamine. De asemenea. dar folosită ca plantă medicinală. Importanţa culturii Importanţa alimentară.. cele pe bază de fosfor (43 mg/100 g). Sfecla roşie se cultivă pentru rădăcinile sale îngroşate (tuberizate). B2 şi vitamina C (10 mg/100 g) (după Dumitrescu şi colab. sin. Valoarea alimentară este determinată de conţinutul mare de hidraţi de carbon (9.6 SFECLA RO{IE Beta vulgaris L.6%). din care se remarcă. încadrarea sa în asolament se face relativ uşor (puţine specii legumicole fac parte din această familie). 39 . A fost luată în cultură cu circa 400 de ani î. (Dumitrescu şi colab.1. substanţe proteice (1. avitaminoze ş.6.6%). de unde s-a răspândit în vestul şi sudul Europei. unde se întâlneşte şi în prezent ca plantă spontană. care se consumă sub formă de salate crude (simple sau asortate). recolta apare destul de devreme. Importanţa economică este determinată de nivelul cheltuielilor relativ mici. piureuri etc. majoritatea lucrărilor de îngrijire au caracter general. ssp. s-a cultivat începând cu secolele XIV – XV (deci cu mult înainte de sfecla de zahăr).a. Importanţa agrofitotehnică rezultă din faptul că sfecla roşie este o plantă cu o tehnologie puţin pretenţioasă. ciorbă şi supe de legume etc. chiar când plantele sunt destul de mici şi se pot valorifica toată vara şi toamna.. cu centre de origine pe ţărmurile Mării Mediterane. are ca genitor ancestral sfecla sălbatică – Beta vulgaris L. deşi nu este o bună premergătoare etc. 1998)./100 g). cultura se înfiinţează prin semănat. f. Recolta de toamnă este puţin perisabilă şi se poate păstra foarte bine pentru iarnă. în mod semnificativ.

tulpină floriferă. STAN. iar în cel de-al doilea. este cunoscută în toate zonele în care sunt întrunite condiţiile favorabile. fructe şi seminţe (fig. e . uneori şi frunzele tinere. N. În primul an se formează rozeta de frunze şi rădăcina îngroşată. la care organul comestibil este rădăcina tuberizată şi.12 .6. b . cum ar fi zonele premontane sau montane. Pe plan mondial. Particularităţi botanice şi biologice Sfecla roşie este o plantă ierboasă bienală. tulpina floriferă cu flori. în primele faze de vegetaţie.N. sfecla roşie este cunoscută de la începutul secolului al XIX-lea. Fig. deşi nu ocupă suprafeţe mari. 7. două forme: globuloasă sau conică (cilindro40 . La noi în ţară este răspândită în toate zonele legumicole şi chiar în unele puţin favorabile pentru cultura legumelor. c . este pivotantă cărnoasă. 7.secţiune transversală prin rădăcină. d . sfecla roşie. rădăcinile pot căpăta.12).Sfecla roşie de salată: a .frunză. MUNTEANU În }ările Române.floare Rădăcina.3. în general. după care începe şi se desfăşoară procesul morfogenetic de îngroşare.7.rădăcină. După îngroşare.

cu marginea întreagă. cât şi în interior. fără variaţii mari de temperatură şi cu o umiditate relativ ridicată (Dumitrescu şi colab. uneori şi entomofilă. considerate impropriu fructe sau seminţe. atât la exterior. În anul al II-lea. din zona centrală a rozetei.. apar diferenţele de culoare între zonele concentrice. Îngroşarea rădăcinii este urmare a dezvoltării de către aceasta a structurii secundare şi terţiare.6. Frunzele tinere. organizate pe tipul cinci. sau roşie-violacee de diferite nuanţe (în funcţie de cantitatea de antocian).13 . formând un glomerul. cu suprafaţa ondulată. sesile. prin apariţia.). concrescute. Totuşi. 7. De asemenea. rădăcina prezintă zone concentrice. sfecla roşie necesită un climat “dulce”. Relaţiile cu factorii de mediu Sfecla roşie este o specie cu cerinţe mijlocii faţă de factorii de mediu. Florile sunt mici. la planta complet dezvoltată. Deoarece ţesutul parenchimatic liberian este mai intens colorat decât cel parenchimatic lemnos.. Dacă la formarea rădăcinii îngroşate participă epicotilul şi hipocotilul. 1998). Frunzele tulpinale (din anul al doilea) sunt mai mici. cu limbul ovat. anemofilă. Fructele sunt nucule de culoare maron-cenuşie. mai multe glomerule formează un panicul lung. În secţiune transversală. în mod succesiv. parenchimatic se resoarbe şi rădăcina se lemnifică. 1973). de culoare roşie– verzuie. constituind aşa-numitele glomerule. care produce cercuri concentrice de ţesut vascular şi parenchimatic lemnos şi liberian (Butnariu şi colab. ţesutul Fig. este roşie-închisă. având o plasticitate ecologică şi chiar rusticitate ridicată. peţiolul este de culoare roşie.13. Rădăcinile sunt cu atât mai mult apreciate. 7. 7. 1992). sunt mari. cu cât intensitatea culorii este mai mare şi cu cât diferenţele de culoare dintre cele două feluri de zone concentrice sunt mai mici. Florile sunt hermafrodite. în anul I. cordat. Polenizarea este alogamă.LEGUMICULTURĂ II conică). grupate pe un ax mic. lung peţiolate. 41 . atunci rădăcina îngroşată va avea formă conică alungită.. atunci aceasta va fi globuloasă.4. Nervurile sunt evidente. Frunzele. uşor neregulată.Structura r\d\cinii tuberizate de sfecl\ (dup\ Gherghi [i colab. iar dacă participă hipocotilul şi rădăcina propriuzisă. Frunzele se formează de pe colet şi sunt grupate într-o rozetă bine dezvoltată. de culoare roşie. care diferă alternativ prin intensitatea culorii (fig. Fiecare glomerul conţine 3-5 seminţe. Rozeta de frunze se dezvoltă dinspre interior (centru) spre exterior. mult mai intensă. a mai multor zone de ţesut cambial. Culoarea rădăcinii. uneori se întâlnesc şi soiuri de culoare galbenă (puţin apreciate). au culoarea roşie. lanceolate. pentru realizarea unor recolte performante.

STAN. mai rar. Apa este factorul faţă de care sfecla roşie are pretenţii mari în faza de încolţire şi în faza îngroşării intensive a rădăcinilor. întâlnite.6. Excesul de apă din sol dăunează plantelor. În această situaţie nu se mai formează rădăcini îngroşate. bune pentru consum. după unele culturi cu perioadă scurtă de vegetaţie. bine aprovizionat cu elemente nutritive şi substanţe organice. timp de 2–3 săptămâni. deoarece este afectată calitatea rădăcinilor. de destinaţia culturii (consum în stare proaspătă sau industrializată) etc.6. MUNTEANU Temperatura minimă de germinare a seminţelor este de 6-80C. formând tulpini florifere în primul an. plantele răsar după 10-12 zile. Soiuri La nivel mondial se cultivă un sortiment destul de diversificat de soiuri. rezistă până la temperaturi de minus 5-80C. tardive). în sistem de cultură în ogor propriu sau de cultură succesivă. de tipul de cultură (în câmp sau în teren protejat). iar în faza de creştere şi îngroşare a rădăcinii este nevoie de mai mult potasiu (mai ales pe solurile mai nisipoase). 7. Tehnologia de cultivare Cultura de sfeclă roşie se realizează prin semănat direct şi. mai ales în grădinile familiale. Faţă de lumină nu sunt cerinţe speciale.N. cu capacitate ridicată de reţinere a apei. Aplicarea gunoiului de grajd se realizează prin fertilizarea plantei premergătoare sau folosirea pentru anul de cultură numai a mraniţei (20-40 t/ha). În faza de frunze cotiledonale. de perioada de vegetaţie (timpurii. scăzându-le rezistenţa la unele boli specifice. Reacţia solului trebuie să corespundă unui pH=6-7. Elementele nutritive trebuie să fie în cantităţi mari. Pe solurile uşoare este obligatorie fertilizarea organică. În România se cultivă un număr redus de soiuri. de aceea înfiinţarea culturilor semincere trebuie să asigure coincidenţa fazei de inducţie prin fotoperioada cu lunile în care ziua are durată mare. Solul pe care se cultivă sfecla roşie trebuie să fie cu textură mijlocie. în perioadele de secetă. Lipsa de umiditate. dar plantele nu suportă umbrirea. a căror descriere sintetică este prezentată în tabelul 7.6. de asemenea. lipsite de suculenţă. profund. În primele faze de creştere. determină formarea unor rădăcini mici. plantele se pot vernaliza. Umiditatea din sol trebuie menţinută la limite de 60-75% din capacitatea de câmp.5. mărimea şi culoarea rădăcinilor. în funcţie de forma. în gospodăriile familiale. iar cea optimă de 18-200C. 7. plantele solicită condiţii de zi lungă. şi unele populaţii locale. După formarea primelor frunze adevărate. 42 . N. cerinţele sunt mari faţă de azot şi fosfor. Sfecla roşie este o plantă sensibilă la termoperioadă: la temperaturi de 6-80C. deoarece sfecla de grădină este o plantă cu un consum specific ridicat. plantele nu suportă temperaturile sub minus 2-30C. prin răsad. În condiţii optime.9. Nu se recomandă gunoiul de grajd incomplet fermentat.

LEGUMICULTURĂ II 43 .

pentru a se profita de condiţiile meteorologice favorabile realizării lucrărilor care urmează. la care se adaugă îngrăşământul cu azot (30–50 kg N/ha). 7.14 . după recoltarea acestora). Pe teren modelat (la 94–104 cm) se seamănă câte trei rânduri dispuse echidistant la 37-40 cm (fig. primăvara. Cu circa 10-15 zile înainte de semănat se efectuează două lucrări de mobilizare a solului cu grapa cu discuri. Epoca de înfiinţare începe în prima decadă a lunii aprilie (când în sol se realizează o temperatură de cel puţin 6–80 C) şi se termină în luna iunie. Înainte de prima grăpare se administrează restul de îngrăşăminte cu fosfor şi potasiu. Între cele două grăpări se administrează un erbicid. Înfiinţarea culturii se realizează.14). după cum s-a anticipat. în vederea eşalonării recoltei şi în funcţie de soi şi condiţiile tehnice (de exemplu. Circa 1/3 din îngrăşămintele minerale se poate aplica şi chiar se recomandă a fi aplicată la pregătirea terenului. Se realizează apoi fertilizarea de bază cu mraniţă (20–40 t/ha). dacă se folosesc soiurile cu rădăcini lungi şi dacă se urmăreşte obţinerea de recolte timpurii.7. ca fertilizator starter. dacă nu s-a efectuat fertilizarea cu îngrăşăminte organice la cultura anterioară. STAN. MUNTEANU Cultura în ogor este predominantă la noi în ţară şi. Modelarea terenului se execută. prin semănat direct.Schema de înfiinţare a culturii de sfeclă roşie pe teren modelat în straturi late de 140-150 cm 44 . care se încorporează prin cea de-a doua grăpare. sunt practicate cultura timpurie sau cultura tardivă. în funcţie de soi şi momentul recoltării. Schema de semănat se aplică în mai multe variante. N. Pregătirea terenului începe toamna. Fig. Modelarea este obligatorie. de exemplu Ro-neet 3– 5 l/ha. prin desfiinţarea culturii anterioare şi nivelarea de exploatare.N. superfosfat (60-70 kg P2O5/ha) şi sare potasică sau sulfat de potasiu (80–120 kg K2O/ha). la culturile succesive. cât de curând posibil. Lucrările de pregătire a terenului se continuă primăvara prin menţinerea acestuia fără crustă şi curat de buruieni. prin una–două lucrări cu grapa cu colţi reglabili. Alegerea terenului şi asolamentul sunt asemănătoare culturii de morcov. imediat după aplicare. după grăparea cu grapa cu discuri.

Norma de semănat variază în limita a 18–20 kg/ha. înaintea îngheţurilor (minus 2–30C).. se produce rănirea puternică a rădăcinilor. recoltarea se execută în mai multe reprize. dacă îngheţul a surprins cultura. aplicarea unei fertilizări faziale cu 100 kg/ha azotat de amoniu. în timpul toamnei. la care se preconizează recoltarea înainte ca rădăcinile să ajungă la mărimea tipică soiului. în continuare. La câteva zile se va aplica o udare cu circa 200-250 m3 la hectar. cultura având o densitate mai mare. 1998). semănătoarea de precizie Nibex sau SPC-6 (corespunzător adaptată). răritul plantelor la 1020 cm. recoltarea se poate face şi semimecanizat cu dislocatorul. pentru situaţia prezentată. lucrarea se efectuează în luna noiembrie. mai ales pentru culturile timpurii. semănătoarea Saxonia. toamna târziu. obligatoriu.. Cel mai târziu. poate fi cuprins şi un tratament fitosanitar contra unor insecte (gărgăriţă. care asigură un contact mai bun al seminţelor cu solul. aplicarea primei erbicidări (când buruienile sunt în fază cotiledonală) cu Betanal 3 l/ha (după Dumitrescu şi colab. de regulă.LEGUMICULTURĂ II Pe teren nemodelat. semănatul se face în benzi de câte trei rânduri. În cazul soiurilor cu rădăcina globuloasă. un tăvălugit al terenului. altfel. se efectuează printr-o singură trecere. un număr de circa 180 – 200 mii plante/ha (după Butnariu şi colab. Simultan cu semănatul sau imediat după aceasta se realizează. Semănatul se realizează mecanizat cu SUP-21. alegând plantele ajunse la cele mai mari dimensiuni în câmp (pe alese). se efectuează o praşilă manuală pe rând. recoltarea manuală se realizează cu ajutorul furcilor. iar în cazul soiurilor cu rădăcina conic-alungită. cazmalelor. În cazul culturilor timpurii. distanţele dintre rânduri şi cele dintre seminţe pot fi mai mici. iar între benzi se lasă un interval de 66-70 cm. se lasă între plante pe rând 10-20 cm. În prima rundă de lucrări prezentate. buchetatul culturii (după “încheierea” rândurilor). următoarele: aplicarea unei udări (pentru asigurarea răsăririi. 45 . Lucrările de îngrijire sunt. se asigură. Întreţinerea culturii. Recoltarea sfeclei pentru consum. 100–125 kg/ha superfosfat (la culturile târzii) şi 75–100 kg/ha sare potasică. După zvântarea terenului. Recoltarea sfeclei se face eşalonat. Densitatea culturii se definitivează după lucrarea de rărit. Producţia este de 15-20 t/ha la culturile timpurii şi 25–40 t/ha la cele târzii.). în condiţii de secetă). folosind cultivatorul prevăzut cu echipamentul pentru fertilizare. recoltarea se va efectua când plantele şi-au revenit. recoltarea se efectuează manual. când. cronologic. purici etc. se realizează aproximativ ca la morcov. Această fertilizare se realizează simultan cu prima praşilă mecanică. 1992). Distanţa dintre seminţe pe rând se asigură prin plasarea a 10-15 seminţe (glomerule) pe lungimea de un metru a rândului. dispuse echidistant la 37–40 cm. prin smulgere. În timpul verii. în acest mod. din momentul când rădăcinile (inclusiv frunzele) sunt bune pentru consum şi până când acestea au dimensiunea tipică soiului. Adâncimea de semănat este de 4–5 cm.

de ceap\ ceaclama [i ceap\ de ap\.). Formeaz\ un singur etaj de Allium cepa forma bulbiferum bulbi[ori aerieni în inflorescen]\. La unele plante se consum\ numai bulbul [i tulpina fals\. iar sin. porrum L. dup\ tomate [i varz\. iar ca produc]ie se situeaz\ pe locul III. bulbul.N. sativum L. MUNTEANU CAPITOLUL 8 CULTURA LEGUMELOR DIN GRUPA CEPEI Plantele legumicole din grupa cepei sau pentru bulbi apar]in genului Allium din familia Liliaceae. în general. 1973) Denumirea popular\ Ceapa obi[nuit\ Usturoiul obi[nuit Usturoiul de Egipt sau usturoiul rocambole Prazul Ceapa e[alot\ sau vla[i]a Ceapa de iarn\ sau Ceap\ de tuns Ceapa de Egipt sau Ceapa rocambole Denumirea [tiin]ific\ Allium cepa Allium sativum ssp. iar la altele numai frunzele verzi.1. vulgare Observa]ii Cuprinde soiuri de ceap\ de arpagic. 46 . tulpina fals\ [i frunzele verzi.1 Speciile legumicole care fac parte din grupa cepei (dup\ Bala[a. ssp. (dup\ Bala[a. sunt prezentate în tabelul 8. sagittatum Formeaz\ tulpini florale. Allium sativum ssp. împreun\ cu cele men]ionate anterior. usturoiul comun (A. N.). Partea comestibil\ a acestor specii o formeaz\. bulbi[ori aerieni. Aceast\ grup\ de legume ocup\ circa 18-20% din suprafa]a de legume a ]\rii. Cele mai r\spândite în cultur\ sunt: ceapa comun\ (Allium cepa L. ophioscorodon Allium porrum Allium ascalonicum Se folose[te pentru ceap\ Allium fistulosum verde. vulgare) [i prazul (A. Alte specii din aceast\ grup\. Formeaz\ mai multe etaje Allium cepa forma proliferum de bulbi[ori aerieni. STAN. Tabelul 8. 1973). Nu formeaz\ tulpini florale [i nici nu produce semin]e la noi în ]ar\. în inflorescen]e apar Alium sativum var.

LEGUMICULTUR| II

Din punct de vedere ecologic, toate aceste specii sunt rezistente la temperaturi sc\zute, au un consum mijlociu de ap\ [i sunt preten]ioase la lumin\. P\r]ile comestibile au un miros caracteristic, datorit\ unor compu[i eterici pe baz\ de sulf.

8.1. CEAPA COMUN|
Allium cepa L. Familia Liliaceae 8.1.1. Importan]a culturii Importan]a alimentar\. Ceapa comun\ se cultiv\ pentru bulbul s\u uscat sau pentru bulbul, tulpina fals\ [i frunzele în stare verde. Acestea se consum\ în stare crud\, sub form\ de salat\, la condimentarea unor mânc\ruri etc. Ceapa uscat\, mai ales, se folose[te ca materie prim\ în industria conservelor sau ca produs deshidratat. Valoarea alimentar\ [i condimentar\ se datoreaz\ con]inutului s\u în substan]e nutritive, energetice [i catalitice, precum [i în unele uleiuri eterice cu gust iute. Ceapa con]ine 6,5-8% zah\r [i 1,3-1,9% proteine, ca substan]e nutritive de baz\. Al\turi de acestea mai con]ine cantit\]i relativ mari de s\ruri minerale, din care (exprimate în mg la 100g produs proasp\t): K - 150, Ca - 20, P - 123, Fe - 0,4. Vitaminele se g\sesc în cantit\]i importante (la 100 g produs proasp\t): vitamina C (9-10 mg), vitamina A (50 U.I.), vitaminele B1, B2 [i PP. Valoarea energetic\ este de 34-52 kcal/100g. Con]inutul ridicat în fitoncide confer\ cepei o valoare terapeutic\ considerabil\: ac]iune bactericid\, calmant\, antiastenic\, antiarterosclerotic\ [.a. Importan]a agrofitotehnic\. Cultivarea cepei este relativ simpl\, dac\ sunt asigurate condi]iile tehnice specifice. Cultura se poate mecaniza în întregime. Ceapa se poate cultiva în diferite sisteme, în func]ie de locul, epoca [i destina]ia recoltei: în teren neprotejat sau protejat, prin arpagic, s\mân]\ sau r\sad, pentru ceap\ verde sau ceap\ uscat\ etc. Are perioad\ medie sau scurt\ de vegeta]ie [i se încadreaz\ relativ bine în asolament [i în sistemul de culturi succesive (ca ceap\ verde). Importan]a economic\. Ceapa este o cultur\ cu pu]ine cheltuieli, dac\ se aplic\ varianta tehnologic\ prin sem\nat direct, în condi]ii de asigurare tehnic\ optim\. Altfel, plivitul manual [i r\ritul determin\ cheltuieli foarte mari cu for]a de munc\ manual\. În alte variante tehnologice, cheltuielile sunt mari (cu procurarea arpagicului sau a r\sadului). Cultivarea cepei în diferite sisteme [i variante tehnologice asigur\ realizarea recoltei în aproape tot cursul anului, ceea ce contribuie la realizarea de venituri pe o perioad\ lung\ de timp. Ceapa uscat\ nu este un produs perisabil, se transport\ [i se p\streaz\ u[or pe o lung\ perioad\ de timp. Condi]iile naturale [i tehnice pentru cultura cepei uscate, de la noi din ]ar\, pot asigura realizarea unor produc]ii mari, din care se pot organiza partizi mari [i constante pentru export. Principalii factori de risc. De[i, tehnologic, ceapa este o cultur\ relativ simpl\, inciden]a unor factori de risc, care pot compromite recolta, este destul de
47

N. STAN, N. MUNTEANU

mare. În acest sens se pot enumera: formarea crustei dup\ sem\nat determin\ dificult\]i în r\s\rirea plantelor; precipita]iile de lung\ durat\, dup\ r\s\rire, favorizeaz\ atacul virulent al unor agen]i patogeni tipici r\sadurilor; neefectuarea tratamentului contra mu[tei cepei, în timpul zborului acesteia, face imposibil\ combaterea acestui d\un\tor; atacul virusurilor [i nematozilor, care practic nu se poate controla decât preventiv, diminueaz\ recolta în mod semnificativ, ca [i atacul de man\, care are o evolu]ie rapid\ [.a. 8.1.2. Originea [i aria de r\spândire Originea filogenetic\ a cepei nu este cunoscut\, deoarece nu este cunoscut\ nici o specie s\lbatic\ care ar putea fi considerat\ ca str\mo[ al acesteia. Locul s\u de origine, dup\ Vavilov, se sugereaz\ a fi Pakistanul. Dup\ al]i autori, centrul de origine ar fi Pakistanul, Iranul, zonele montane ale Asiei centrale [i partea occidental\ a Siberiei (Basset, 1986). Cultura cepei este cunoscut\ de circa 5-6 mii de ani înainte de Hristos. Tackholm [i Draw (cita]i de Basset, 1986) men]ioneaz\, ca dovezi ale vechimii folosirii cepei, urmele g\site în unele morminte din perioada dinainte de 3200 î.H. Ceapa este men]ionat\ ca aliment în Biblie [i Coran. Dovezile cele mai sigure asupra vechimii acestei culturi sunt cele din Egipt (6000 î.H.). De aici, cultura a trecut în Grecia antic\ [i în Imperiul Roman. În antichitate, ceapa era cunoscut\ nu numai ca aliment, dar [i ca un produs medicinal. În prezent, ceapa se cultiv\ peste tot în lume, unde sunt întrunite condi]iile ecologice favorabile. Suprafe]ele cele mai mari de ceap\ comun\ se g\sesc în China, India, Rusia, S.U.A., Brazilia, precum [i în Turcia, Spania, fosta Iugoslavie, Pakistan, România. Cele mai mari produc]ii se ob]in în China (circa 3.000 mii tone), urmat\ de India [i S.U.A. (cu aproximativ 2.000 mii tone). În România se cultiv\ în jur de 20 mii ha, cu o produc]ie total\ (medie anual\) variind între 300 [i 400 mii tone. 8.1.3. Particularit\]i botanice [i biologice Ceapa comun\ se comport\ în cultur\, în func]ie de tehnologia de cultivare, ca plant\ bienal\ (din s\mân]\ [i r\sad) sau ca trienal\ (din arpagic). În cazul cepei bienale, în primul an se ob]ine bulbul, iar în anul al doilea se formeaz\ tulpina florifer\ cu fructe [i semin]e. La ceapa trienal\, în primul an se ob]ine un bulb mic, denumit arpagic, în anul al doilea se ob]ine bulbul obi[nuit pentru consum, din care, în anul al treilea, evolueaz\ plantele cu tulpini purt\toare de flori [i, mai apoi, fructe [i semin]e. R\d\cina. Ceapa are dou\ feluri de r\d\cini, care succed unul dup\ altul. În momentul germin\rii se formeaz\ primul fel de r\d\cini, care sunt normale [i func]ioneaz\ pân\ la formarea bulbului. Odat\ cu formarea [i dezvoltarea bulbului apare cel de-al doilea fel de r\d\cini, care se numesc r\d\cini
48

LEGUMICULTUR| II

adventive, fasciculate. Acestea se men]in, pân\ la moartea plantei. În perioada iern\rii bulbilor, r\d\cinile cad în urma usc\rii [i se regenereaz\ la reintrarea în vegeta]ie sub form\, de asemenea, de r\d\cini adventive, din ]esutul tulpinii (discului). R\d\cinile sunt numeroase, au aproximativ aceea[i lungime (5-6 cm) [i se dezvolt\ superficial în sol (fig. 8.1). Tulpina. În func]ie de perioada vegetativ\ sau reproductiv\, ceapa prezint\ dou\ tipuri de tulpini. În perioada vegetativ\ (de bulb), tulpina este subteran\ [i reprezint\ o forma]iune caulinar\ sub form\ de disc, plasat\ la baza bulbului. În mod gre[it, bulbul (incluzând [i discul) este considerat tulpina subteran\ a cepei (ca de altfel la toate plantele liliacee). Tulpina sub form\ de disc este mai bombat\ (tronconic\) pe partea superioar\ [i aproape plat\, u[or convex\ pe partea inferioar\. Pe partea inferioar\ se formeaz\ r\d\cinile adventive. Pe partea superioar\ (conic\) se formeaz\ frunzele din primul [i (eventual) al doilea an, precum [i mugurii în num\r de 1-3 sau chiar mai mul]i. Tulpina din perioada Fig. 8.1 - Plante de Allium cepa `n diferite stadii de dezvoltare (1 - plantã tân\r\; reproductiv\ se formeaz\ dintr-un 2 - plant\ de un an: sec]. long.): b - bulb; mugure din interiorul bulbului. mt - mugur terminal; ml - mugur lateral; Aceast\ tulpin\ este glauc\, înalt\ de f1 - frunze normale; f2 - frunze modificate; 50-80 (170) cm, fistuloas\, fusiform\ dt - disc tulpinal; ra - r\d\cini adventive (umflat\ în treimea inferioar\ [i atenuat\ la extremit\]i, acoperit\ la baz\ de tecile frunzelor) (Zanoschi [i Toma, 1985). La vârful tulpinii aeriene se formeaz\ o inflorescen]\ globuloas\ (fig. 8.2). Frunzele [i bulbul. Pe tulpina subteran\, pe partea superioar\ se afl\ noduri apropiate [i internoduri scurte. La noduri se formeaz\ tecile frunzelor normale, care se îmbrac\ complet unele pe altele, formând bulbul (fig. 8.3). Tecile frunzelor interne bulbului sunt c\rnoase [i de culoare alb\, g\lbuie, ro[ie etc. Tecile externe, acoperitoare la maturitatea bulbului, sunt sub]iri, pergamentoase [i se numesc tunici sau catafile. Tecile c\rnoase, din zona central\ (de regul\) a bulbului, prezint\ la subsuoara lor muguri în num\r de 1-3 [i adesea pân\ la 5-6. Ace[ti muguri sunt acoperi]i în 2-3 teci c\rnoase [i din ei, în ultimul an al plantei, se formeaz\ tulpinile aeriene florifere. Cei mai valoro[i bulbi sunt cei cu un num\r cât mai mic de muguri: aspectul feliilor transversale în salate [i sub form\ deshidratat\; pretabilitatea mai bun\ la p\strare [.a.
49

N. STAN, N. MUNTEANU

Fig. 8.3 - Alc\tuirea unui bulb tân\r de Allium cepa (schem\): ctf - catafile; bf - bazele frunzelor; tf - tecile frunzelor; vf - vârfurile frunzelor (din Zanoschi [i Toma, 1985)

A[adar, bulbul este format din: disc, baza îngro[at\ (treimea sau jum\tatea inferioar\) a tecilor frunzelor, tecile pergamentoase [i mugurii interni. În partea lor superioar\, tecile devin normale (neîngro[ate), dar r\mân îmbr\cate (suprapuse) în continuare, constituind o forma]iune morfologic\ cilindric\, de 3-5 cm în\l]ime, denumit\ tulpina fals\ sau gât. Aceasta se Fig. 8.2 - Plant\ de Allium cepa formeaz\, ca [i bulbul, dinspre interior `nflorit\; 1 - aspect general; 2 - floare spre exterior, încât se creeaz\ impresia deschis\; 3 - gineceul (ovar [i stil) c\ frunzele noi “str\pung” frunza (din Zanoschi [i Toma, 1985) precedent\ (Zanoschi [i Toma, 1985). Dup\ ce tecile formeaz\ tulpina fals\, se continu\ cu limbul frunzelor, care este fistulos, aproximativ cilindric, cu vârful ascu]it. Frunzele aeriene au culoarea verde-închis [i sunt acoperite cu un strat evident de cear\, conferindu-le o culoare verde- alb\struie. Floarea. La extremitatea tulpinii aeriene (florifere), ceapa, în anul al doilea sau al treilea, în perioada reproductiv\, formeaz\ florile dispuse într-o inflorescen]\ globuloas\ (cim\ umbeliform\) (fig. 8.2). Când inflorescen]a este tân\r\, prezint\ o bractee mare, membranoas\, de culoare alb-verzuie, care o acoper\. Înainte de înflorit aceast\ bractee se rupe. Florile sunt hermafrodite, actinomorfe, trimere [i pentaciclice (Zanoschi [i Toma, 1985). Corola, format\ din [ase tepale, este de culoare alb\, uneori liliachie. Androceul este format din [ase stamine concrescute la baz\ cu perigonul florii. Anterele sunt protandre. Gineceul este tricarpelor sincarp, cu câte dou\ ovule în fiecare carpel\. Stilul pistilului, în faza de polenizare este mai lung decât
50

LEGUMICULTUR| II

anterele, conferind inflorescen]ei un aspect ]epos. Stigmatul este u[or trilobat. Protandria [i lungimea mai mare a stilului fa]\ de stamine asigur\ realizarea fenomenului de alogamie, de[i florile sunt hermafrodite. Polenizarea este efectuat\ de insecte (albine [i mu[te). Într-o inflorescen]\ se g\sesc pân\ la 2000 de flori, care se deschid într-o perioad\ de 10-30 zile. Fructul este o capsul\ sferic\ valvicid-loculicid\ [i con]ine pân\ la [ase semin]e. Semin]ele sunt de form\ treidric\ sau poliedric\, mici (3-4 mm), de culoare neagr\, cu tegumentul tare. Germinarea semin]elor [i r\s\rirea plantelor prezint\ o anumit\ particularitate, deosebit de important\ în tehnologia culturii (Bala[a, 1973). În momentul r\s\ririi, la suprafa]a solului iese un cot al tulpinii primare, deoarece cotiledonul r\mâne prins în tegumentul semin]ei, care, la început, este fixat în sol. Dup\ ce cotul tulpini]ei este suficient de mare, “trage” dup\ el [i tegumentul semin]ei, pân\ ce acesta iese la suprafa]a solului, des\vâr[ind r\s\rirea. În cazul în care solul formeaz\ o crust\ groas\, tegumentul semin]ei r\mâne fixat în aceasta, iar prin dezvoltarea cotului tulpini]ei se produce smulgerea r\d\cinii la suprafa]a solului, compromi]ând r\s\rirea [i, în final, provocând moartea plantei (fig. 8.4).

Fig. 8.4 - Particularit\]ile r\s\ririi plantelor de ceap\: a - r\s\rire normal\; b - r\s\rire anormal\ din cauza crustei solului (dup\ Bala[a, 1973).
51

cu deosebire în perioada de maturare a 52 . O situa]ie asem\n\toare are loc [i în anii cu multe zile noroase. astfel. în perioada de iarn\. N. lipsa apei întârzie cultura. umiditatea solului trebuie s\ fie de 70-80% din capacitatea de câmp. În condi]ii de zi scurt\ [i lumin\ redus\. STAN. se cere. implicit. în mod evident. în faza de germina]ie [i r\s\rire.1. care s\ asigure buna dezvoltare a plantelor. determinate. Cultivat\ în locuri umbrite nu formeaz\ bulbi [i nici tulpini false. Reac]ia de vernalizare este mai pregnant\ la culturile înfiin]ate cu un arpagic mai mare. MUNTEANU 8. dac\ arpagicul sau plantele tinere sunt supuse unor temperaturi de 4-180C. Astfel. în care caz acumul\rile plantelor sunt foarte reduse [i. Plantele nu formeaz\ bulbi. cel pu]in câteva s\pt\mâni. O cantitate mai mare de ap\ sau un regim al apei. De aceea. Bulbii maturi rezist\ pân\ la minus 15-160C. iar dac\ se formeaz\ crust\. O alt\ faz\ de cre[tere a plantelor.N. Gemina]ia optim\ se realizeaz\ la 20-250C [i dureaz\ 7-8 zile. formarea bulbilor este încetinit\ sau chiar împiedicat\. ceapa nu formeaz\ bulbi [i nici tulpini false. În acest caz. ci numai frunze alungite din cauza lipsei de lumin\. Formarea bulbilor este condi]ionat\ în mare m\sur\ de durata [i intensitatea luminii. `n mod special. mai ales în primele faze de vegeta]ie. dup\ cum s-a specificat. de modul de cultivare [i de stadiul de evolu]ie a culturii. prin aspersie fin\.4. în care necesit\]ile pentru ap\ sunt mari. pân\ la formarea a 2-3 frunze [i când începe formarea discului cu r\d\cini adventive. faza de formare a bulbilor cade în perioada cu zile scurte [i o mare parte din plante nu formeaz\ bulbi normali. La fel se întâmpl\ în cazul producerii cepei verzi (stufat) în ser\. aplicarea unor ud\ri u[oare. Lumina este un factor fa]\ de care ceapa are preten]ii mari. Excesul de ap\ în sol determin\ asfixierea sistemului radicular [i favorizeaz\ atacul unor agen]i patogeni. mai ales peste 20-22 mm. dac\ se întârzie cu sem\natul. cum ar fi de exemplu mana (mai ales în faza de bulb). în defavoarea bulbului. Semin]ele germineaz\ începând cu pragul termic de 3-40C. este cea de formare [i dezvoltare a bulbilor. se produce vernalizarea [i. Reac]ia la termoperioad\ este foarte evident\. de care depinde succesul culturii. Plantele tinere rezist\ pân\ la minus 6-70C. în cazul înfiin]\rii culturilor semincere din toamn\. este singura m\sur\ tehnic\ ce ajut\ trecerea cu succes prin aceste faze. în timpul p\str\rii sau dup\ plantare. solul. Temperatura. induc]ia floral\. plantele formeaz\ tulpini florale. Ceapa este considerat\ ca o plant\ cu preten]ii reduse fa]\ de temperatur\. În faza de maturare a bulbilor (ultimele 2-3 s\pt\mâni). astfel. Apa este considerat\ ca un factor major. consumul de ap\ este redus [i se recomand\ încetarea irig\rii. În cazul culturii pentru arpagic [i a culturii pentru bulbi. Rela]iile cu factorii de mediu Ceapa are cerin]e fa]\ de factorii de mediu. Temperatura optim\ pentru formarea bulbilor este de 20-300C. O umiditate ridicat\ în sol. înfiin]ate prin sem\nat direct. În aceast\ faz\. apa [i competi]ia cu buruienile sunt factori majori.

în principal. În condi]iile sistemului radicular slab dezvoltat. 1. determin\ “întoarcerea” bulbilor (repornirea în vegeta]ie) sau chiar cr\parea bulbilor. în timpul depozit\rii (Erwinia. deoarece se recomand\ cu prioritate irigarea prin brazd\. pe faptul c\ ceapa are un sistem radicular slab dezvoltat [i superficial. refacerea rapid\ a sistemului radicular. la ceap\ se recomand\ un num\r mare de pra[ile.6 kg K2O [i 1. Botrytis [. prin aplicarea mrani]ei sau a gunoiului de grajd semifermentat.).a. În Olanda. care este egal repartizat\ pe profilul solului.8 kg CaO (Dumitrecu [i colab. Reac]ia solului trebuie s\ fie neutr\ sau u[or acid\ (pH=6-7). în primul rând datorit\ texturii. precum [i de perioada de vegeta]ie relativ scurt\ (1-2 luni la ceapa verde [i patru luni la ceapa din sem\nat direct). se face recomandarea pentru solurile aluvionare. De[i. amplasat în stratul superficial al solului. În cazul culturii cepei de ap\ (prin r\sad). Cunoa[terea unor cerin]e specifice ale cepei fa]\ de aer. Cerin]ele pentru o cantitate mare de elemente nutritive sunt determinate de consumul specific. dar [i de sistemul radicular. 53 . în situa]ia unor r\ni provocate de d\un\tori sau prin cr\pare. Solul poate fi un factor limitativ al culturii cepei prin sem\nat direct. în urma îmb\trânirii sau atacului unor d\un\tori specifici (musca cepei. pu]in dezvoltat.LEGUMICULTUR| II bulbilor. Elementele nutritive trebuie s\ fie în cantit\]i mari. 1998).. Cerin]ele mari pentru elementele nutritive se manifest\ în faza de formare a buchetului de frunze [i cea de cre[tere a bulbului. În aceste circumstan]e se recomand\ fertilizarea în complex. pentru o produc]ie de 25 t/ha este de 3. 4. Fertilizarea organic\ se poate completa sau chiar suplini cu îngr\[\minte minerale la fertilizarea de baz\ [i cea fazial\. chiar dup\ recoltare. O astfel de condi]ie restrictiv\ fa]\ de sol nu se aplic\ în cazul culturilor înfiin]ate prin arpagic sau r\sad. Consumul specific (kg/t produs). dar cu un con]inut ridicat în substan]a organic\ provenit\ din turba Deltei Rinului [i aluviuni. adesea. la cultura premerg\toare. u[or accesibile în zona de cre[tere a r\d\cinilor în sol. Sclerotium. pe soluri aluvionare. Aceste cerin]e se bazeaz\. se pot instala agen]ii patogeni. nematozi). fertile [i bine structurate (aerisite). Administrarea gunoiului de grajd în mod direct duce la prelungirea perioadei de vegeta]ie. Formarea crustei dup\ sem\nat poate compromite par]ial sau total aceast\ cultur\. în unele lunci. dac\ se formeaz\ crust\ dup\ aplicarea irig\rii prin aspersie sau dup\ ploi. ceapa se cultiv\. de exemplu. întârzierea matur\rii bulbilor [i sporirea atacului de agen]i patogeni. deoarece. nu se poate realiza decât în condi]iile unei bune aerisiri a solului. În acest caz. nu întotdeauna acestea sunt corespunz\toare. de regul\ în treimea lor inferioar\.4 kg N. nisipoase. Aerul. care atac\ în mod special bulbul. în zona polderelor. eventual. în urma c\rora se asigur\ oxigenul necesar procesului de rizogenez\ adventiv\. poate reprezenta un element de succes al culturii. dar bine structurate. Cele mai corespunz\toare soluri pentru cultura de ceap\ sunt cele cu textura u[oar\ (pentru cultura prin s\mân]\) sau mijlocie.1 kg P2O5. De aceea. Pe un fond de umiditate sporit\ [i. aluviunile con]in mult\ argil\. solul trebuie s\ aib\ o textur\ care ofer\ condi]ii corespunz\toare acestui mod de asigurare suplimentar\ a apei. se recomand\ solurile mijlocii.

ceapa comun\ se cultiv\ prin urm\toarele procedee: prin sem\nat direct în câmp (ceapa ceaclama). primii hibrizi F1 de ceap\ au fost realiza]i în perioada 1990-2000. N.1. în special. Alegerea terenului. ro[ie sau alb\. prin arpagic sau sem\nat direct.5. 8.1. Soiuri Sortimentul cultivarelor de ceapa comun\ este foarte larg la nivel mondial [i const\ din soiuri cu polenizare liber\ [i din hibrizi F1. Culoarea poate fi galben\. bine structurat [i cu fertilitate natural\ ridicat\.. sortimentul este dominat de hibrizii F1. La noi în ]ar\.1. form\ [i m\rime. sistem de irigare prin aspersie. În cazul încruci[\rilor (hibrid\rilor) dintre aceste soiuri. MUNTEANU 8. care se seam\n\ bob cu bob. Sortimentul de cultivare se clasific\ din punct de vedere morfologic dup\ culoare.L. 1994). 54 . Cultura se poate realiza numai dac\ sunt asigurate cel pu]in urm\toarele condi]ii: soluri u[oare (care nu formeaz\ crust\) [i cu fertilitate ridicat\. cu argil\ pu]in\ în stratul arabil. pentru stufat (ceapa verde). Terenul care se recomand\ pentru cultura de ceap\ ceaclam\ trebuie s\ fie plan sau cu pant\ cât mai uniform\ [i cu sistem de irigare asigurat. prin r\saduri (ceapa de ap\.6. Cultura cepei prin sem\nat direct (ceaclama) Acest sistem de cultur\ este în prezent de mare actualitate. de c\tre Popandron. dotarea cu sem\n\tori de precizie. 1998) 8. Soiurile cu tunicile de culoare alb-cenu[ie se recomand\. Kaba). ob]inu]i prin exploatarea fenomenului de androsterilitate nucleocitoplasmatic\. deoarece produsul deshidratat nu-[i modific\ culoarea în urma prelucr\rii. Solul trebuie s\ fie u[or sau mijlociu.N.2 (dup\ Dumitrescu [i colab. Vidra.1.6. Tehnologia de cultivare La noi în ]ar\. În condi]ii tehnice moderne. cultura poate fi complet mecanizat\. STAN. În unele ]\ri se folose[te numai s\mân]a drajat\. la I. în primul rând datorit\ cheltuielilor reduse pentru realizarea sa. prin arpagic. O alt\ clasificare a soiurilor decurge din pretabilitatea acestora pentru diferite tipuri de cultur\: prin r\sad. Culoarea este determinat\ de dou\ perechi de alele aflate în rela]ie de epistazie (Brewster. O prezentare a sortimentului actual cultivat la noi în ]ar\ este realizat\ în tabelul 8. posibilit\]i tehnice de erbicidare cu 1-2 erbicide eficiente. În ]\rile cu legumicultur\ avansat\. pentru deshidratare.C. iar culoarea galben\ domin\ culoarea alb\. culoarea ro[ie domin\ culoarea galben\ [i alb\.F.

LEGUMICULTUR| II 55 .

N.D. de toamn\ sau de prim\var\: toamna. astfel ca terenul s\ aib\ timp s\ se taseze pu]in în vederea sem\natului. În acest sens. respectiv toamna [i prim\vara. Între aplicarea erbicidului [i sem\nat se las\ un interval de 6-8 zile. Înfiin]area culturii se realizeaz\ în cele dou\ epoci. terenul se mobilizeaz\ la 10-12 cm prin dou\ treceri cu grapa cu discuri (G. Acestea se încorporeaz\ prin gr\pare cu grapa cu discuri. care se încorporeaz\ imediat printr-o nou\ trecere cu grapa cu discuri. pentru epoca de prim\var\. Speciile leguminoase nu se recomand\. deoarece las\ terenul cu o cantitate mare de nematozi. Acest mod de preg\tire (definitiv\) a terenului se poate realiza [i în cazul înfiin]\rii culturii prim\vara.2). la 25–30 cm. Modelarea se efectueaz\ în straturi în\l]ate cu l\]imea la coronament de 94 sau 104 cm [i rigole de 46 cm l\]ime. STAN. solanaceele [i legumele din grupa verzei. Sem\natul în epoca de toamn\ se practic\ mai ales în zonele cu ierni 56 . În acest caz. acesta se las\ s\ se a[eze sau se t\v\luge[te. 150-200 kg/ha sare potasic\ sau sulfat de potasiu ori numai îngr\[\minte minerale: 250–300 kg/ha superfosfat. chiar dac\ nu se va iriga prin brazde. în vederea sem\natului. N. ~n ambele situa]ii. ar\tura de toamn\ se gr\peaz\ imediat cu grapa cu col]i fic[i [i se definitiveaz\ cu pu]in înainte de sem\nat. toamna. Terenul l\sat în brazd\ nelucrat\ este definitivat în prim\var\. printr-o lucrare cu grapa cu discuri. modelarea nu este nevoie a fi precedat\ de deschiderea rigolelor de udare. terenul se elibereaz\ de resturile culturii anterioare [i se fertilizeaz\ cu îngr\[\mintele prev\zute pentru fertilizarea de baz\: 20–25 t/ha mrani]\. verde]urile. Se aplic\ eventualele îngr\[\minte. Dual 2-3 l/ha). atunci îngr\[\mintele men]ionate sau o parte din ele se pot administra [i în timpul iernii pe terenul înghe]at. c\ci asigur\ o intrare mai timpurie în câmp. Modelarea terenului se execut\ în urm\toarele 2-3 zile. Preg\tirea terenului se definitiveaz\ prin lucrarea de modelat. care nu au fost administrate în toamn\. MUNTEANU Plantele premerg\toare cele mai bune sunt speciile pr\[itoare. În cazul înfiin]\rii culturii în epoca de prim\var\. Dac\ terenul este prea afânat dup\ aceast\ lucrare. în prim\var\. Preg\tirea terenului se realizeaz\ în func]ie de epoca de înfiin]are. Dezavantajele acestui mod de organizare a preg\tirii terenului constau în: tasarea stratului în\l]at [i eventuala necesitate de afânare a acestuia. 150-200 kg/ha azotat de amoniu [i 150 kg/ha sare potasic\ sau sulfat de potasiu (Bala[a. ar\tura de toamn\ se las\ în brazd\ nelucrat\. În cazul înfiin]\rii culturii în epoca de toamn\. preg\tirea terenului urmând a fi continuat\ `n prim\var\. care las\ terenul curat de buruieni [i mai pu]in epuizat de elemente nutritive. precum [i `n lipsa posibilit\]ii de erbicidare sau îngreunarea efectu\rii acesteia. 1973). de toamn\ sau de prim\var\. Dup\ aceast\ grapare se aplic\ un erbicid ppi (de exemplu.-3. cum ar fi: legume le cucurbitacee. nu se recomand\ legumele din aceea[i grup\ tehnologic\ [i legumele pentru r\d\cini. care este obligatorie. viermi sârm\ [i mu[te fitofage. pentru epoca de toamn\. Dac\ înfiin]area culturii este prev\zut\ pentru a fi efectuat\ prim\vara. De asemenea. urmând a fi încorporate. Aceste îngr\[\minte se încorporeaz\ în sol prin ar\tura de baz\.

LEGUMICULTUR| II

mai blânde, la mijlocul sau la sfâr[itul lunii noiembrie, astfel ca semin]ele s\ nu germineze pân\ la venirea iernii. Pentru a preîntâmpina încol]irea semin]elor din toamn\ [i deci distrugerea lor prin înghe], în afar\ de sem\natul efectuat târziu, rezultate bune se ob]in prin men]inerea semin]elor înainte de îns\mân]are, timp de 20 ore la temperatura 45-500C, astfel încât con]inutul în ap\ al acestora s\ scad\ la 10 %. De sc\derea con]inutului în ap\ al semin]elor se va ]ine seama obligatoriu la stabilirea normei de sem\nat, respectiv la efectuarea probei ma[inii de sem\nat. Pentru aceast\ epoc\, norma de sem\nat este de 8-10 kg/ha, cu o rezerv\ de 20-30% fa]\ de condi]iile normale, datorit\ riscului de a se pierde o parte din semin]e, din cauza temperaturilor sc\zute din timpul iernii. În cazul sem\natului de prim\var\, epoca optim\ în care acesta se efectueaz\ este cât mai devreme posibil, între 1 martie – 10 aprilie, în func]ie de zon\ [i de condi]iile meteorologice. În mod obi[nuit, pentru sem\nat, se folosesc semin]e uscate. Pentru a gr\bi îns\ r\s\rirea [i a ob]ine o cultur\ cât mai uniform\, se recomand\ umectarea semin]elor înainte de sem\nat sau chiar încol]irea acestora. Norma de îns\mân]are este 6-10 kg/ha. În unele prim\veri, în func]ie de condi]iile meteorologice, sem\natul se poate executa [i mai devreme de 15 martie, între 20 februarie-15 martie. Sem\natul executat cât mai devreme asigur\ o r\s\rire uniform\, iar formarea bulbilor va decurge în lunile iunie-iulie, perioad\ cu zile lungi. Schemele de sem\nat sunt adaptate la condi]iile tehnice existente (fig. 8.5). Pe straturile în\l]ate cu l\]imea de 94 cm se pot aplica trei scheme de sem\nat. În cazul terenurilor neîmburuienate, se seam\n\ patru rânduri dispuse în dou\ benzi, distan]a fiind de 20 cm între rânduri [i 34 cm între benzi. Pe terenurile cu un oarecare grad de îmburuienare, se seam\n\ pe un strat în\l]at câte trei rânduri, la distan]e de 37 cm între ele. În acest caz, se va putea executa pra[ila mecanic\ pe toate intervalele dintre rânduri. O alt\ schem\ de sem\nat are în vedere amplasarea a patru rânduri echidistante pe strat. Uneori, sem\natul se efectueaz\ pe teren nemodelat. În acest caz, se seam\n\ câte patru rânduri echidistante la 24-30 cm în benzi desp\r]ite între ele cu intervale de 66-70 cm. Efectuarea sem\natului, folosind normele de semin]e precizate [i schemele de înfiin]are prezentate, asigur\ (dup\ r\rit) densit\]i cuprinse între 400 [i 700 mii plante/ha. Semin]ele de ceap\ fiind mici con]in o cantitate redus\ de substan]e nutritive. De aceea, se practic\ îmbog\]irea acestora în mod suplimentar cu macro [i microelemente nutritive, prin a[a-numita drajare a semin]elor, adic\ acoperirea semin]elor cu anumite amestecuri organo-minerale. Dac\ în amestecul folosit pentru drajare se adaug\ [i substan]e stimulatoare de cre[tere, rezultatele sunt [i mai bune: semin]ele încol]esc mai repede [i tinerele plante î[i dezvolt\ un sistem radicular puternic. În plus, prin drajarea semin]elor de ceap\ [i sem\natul bob cu bob, se asigur\ repartizarea precis\ [i uniform\ a semin]elor în timpul sem\natului, ceea ce poate elimina lucrarea de r\rit a culturii.

57

N. STAN, N. MUNTEANU

Fig. 8.5 - Scheme de `nfiin]are a culturii de ceap\ prin sem\nat direct: a - cu patru rânduri pe teren modelat `n benzi; b - cu trei rânduri pe teren modelat (pentru cazul unei `mburuien\ri mari); c - pe teren modelat `n rânduri echidistante; d - pe teren nemodelat, `n benzi de câte patru rânduri echidistante
58

LEGUMICULTUR| II

Lucr\rile de îngrijire. Sem\n\turile realizate în toamn\ se îngrijesc prin lucr\ri de re]inere a z\pezii, pentru protec]ie contra frigului din timpul iernii, sau lucr\ri de eliminare a b\ltirilor, ap\rute în urma topirii z\pezii. În cazul apari]iei crustei pân\ la r\s\rire, se iau m\suri de distrugere a acesteia, folosind o grap\ u[oar\ de m\r\cini sau aplicând 1-2 ud\ri u[oare prin aspersie, folosind norme de 80-120 m3/ha. Dup\ r\s\rirea plantelor, întrucât exist\ posibilitatea îmboln\virilor determinate de unii agen]i patogeni specifici r\sadurilor, se recomand\ 1-2 tratamente de prevenire [i combatere. Dup\ încheierea rândurilor de plante se aplic\ lucr\rile generale de îngrijire, precum [i o lucrare special\ – r\ritul. Combaterea crustei se efectueaz\ prin pra[ile mecanice [i manuale, care trebuie s\ fie în num\r cât mai mare, prim\vara devreme pentru a înc\lzi [i aerisi solul, iar mai târziu pentru a aerisi solul în vederea refacerii [i dezvolt\rii sistemului radicular. De asemenea, odat\ cu aceasta se distrug buruienile. La ceap\, se recomand\ 2-3 pra[ile manuale [i 4-5 pra[ile mecanice. Combaterea buruienilor este o lucrare deosebit de important\, de care depinde succesul culturii, datorit\ faptului c\ plantele de ceap\ au un grad de competi]ie sc\zut fa]\ de majoritatea buruienilor. O combatere eficient\ a buruienilor nu se poate realiza în afara folosirii erbicidelor. La ceap\, în afar\ de erbicidele aplicate ppi, de mare succes sunt cele aplicate postemergent. În acest sens, se recomand\ erbicidul Afalon 47WP în cantitate de 2 kg/ha, în circa 300 l ap\. R\ritul culturii se realizeaz\ în dou\ reprize: prima, când plantele au 2-3 frunze [i se realizeaz\ cu o s\p\lig\ special\, sub form\ de buchete, la distan]\ de 6-7 cm, iar a doua, dup\ 2-3 s\pt\mâni, când dintr-un buchet se las\ o singur\ plant\ sau dou\, dac\ distan]a este prea mare. În felul acesta, se asigur\ o densitate de 400-500 de mii plante/ha. Având în vedere schemele de înfiin]are a culturii prezentate, la 5 cm între plante se realizeaz\ o densitate de circa 700 mii plante/ha, la 6 cm între plante pe rând se ob]ine o densitate de aproximativ 500 de mii plante/ha, iar dac\ distan]a dintre plantele pe rând este de 7 cm, pe un hectar se vor g\si 420 de mii plante. În cazul schemei cu trei rânduri pe strat, pentru a se realiza acelea[i densit\]i, distan]a dintre plante pe rând se reduce cu aproximativ 2 cm. De exemplu, în acest caz, pentru a realiza o densitate de circa 400 mii plante /ha, distan]a dintre plante pe rând va trebuie s\ fie de circa 7 cm. Aplicarea irig\rii este o lucrare indispensabil\ realiz\rii unei culturi de succes, mai ales în condi]ii de secet\. Primele ud\ri se realizeaz\ cu norme mai mici [i se aplic\ pentru asigurarea necesarului de ap\ în fazele de formare a sistemului radicular [i a unui aparat foliar de 5-6 frunze. Normele de udare mai mari (300-400 m3/ha) se aplic\ în perioada form\rii [i cre[terii bulbului. În total se aplic\ 4-6 norme de udare, din care dou\ când plantele sunt tinere. Înainte de recoltare, cu circa o lun\, este sistat\ irigarea, pentru a asigura o bun\ maturare a bulbilor [i a preveni îmboln\virea acestora. Fertilizarea fazial\ a cepei este un factor tehnologic, care influen]eaz\ major cantitatea de recolt\. De regul\, sunt suficiente dou\ fertiliz\ri faziale cu
59

N. STAN, N. MUNTEANU

îngr\[\minte complexe sau m\car una, dac\ fertilizarea de baz\ nu a fost corespunz\toare (suficient\), dup\ recomand\rile f\cute de Bala[a (1973). La prima fertilizare (facultativ\) se recomand\ 200 kg/ha azotat de amoniu, 150 kg/ha superfosfat [i 80 kg/ha sulfat de potasiu. La a doua fertilizare (obligatorie) se aplic\ 100-150 kg/ha azotat de amoniu, 350-400 kg/ha superfosfat [i 200 kg/ha sulfat de potasiu. Prima fertilizare se recomand\ în stadiu de 1-2 frunze adev\rate, iar a doua când plantele încep formarea bulbului. Dumitrescu [i colab. (1998) recomand\ dou\ fertiliz\ri faziale, cu câte 50 kg/ha azotat de amoniu, 60-80 kg/ha superfosfat [i 60 kg/ha sare potasic\, aplicate dup\ al doilea r\rit la interval de circa 20-25 de zile. De un mare succes se bucur\ îngr\[\mintele foliare complexe, organo-minerale produse de I.C.P.A. Bucure[ti. Combaterea bolilor [i d\un\torilor se va realiza, în mod obligatoriu, aplicând lupta integrat\, în care, în afara m\surilor chimice, preventive [i curative, un loc important îl ocup\: prognoza [i avertizarea, folosirea m\surilor agrofitotehnice (în care asolamentul [i igiena materialului folosit la înfiin]area culturilor ocup\ un loc esen]ial), m\surile biologice, în special contra d\un\torilor, [i cele genetice – folosirea cultivarelor rezistente [.a. Agen]ii patogeni [i d\un\torii, simptomatologia atacului [i principalele c\i de prevenire [i combatere sunt prezentate în sintez\ în tabele 8.2 [i 8.3 (dup\ Dumitrescu [i colab., 1998). Recoltarea se realizeaz\, de obicei, la sfâr[itul lunii august – începutul lunii septembrie, când frunzele se îng\lbenesc, iar gâtul se înmoaie [i se las\ pe o parte. De asemenea, momentul recolt\rii coincide cu apari]ia primelor tunici pergamentoase. Lucrarea de recoltat se face manual, semimecanizat cu dislocatorul sau complet mecanizat cu ma[ina de recoltat ceapa MRC 1,2 sau combine speciale. În cazul recolt\rii manuale, plantele se smulg sau se disloc\ manual din sol. Plantele dislocate se a[az\ în biloane pe mijlocul stratului sau benzii, unde se las\ pân\ la 2-3 s\pt\mâni pentru zvântare, uscare a frunzelor [i gâtului [i definitivarea matur\rii. La nevoie, aceasta din urm\, are loc sub [oproane, unde ceapa este aranjat\ într-un strat de 20-30 cm. Condi]ionarea se realizeaz\ când bulbii sunt bine îmbr\ca]i în tunici pergamentoase, gâtul [i frunzele sunt uscate complet, [i, de asemenea, bulbul este complet închis (tare) în zona gâtului. Dup\ condi]ionare (înl\turarea gâtului [i a frunzelor), înainte de introducere în depozitul de p\strare peste iarn\, bulbii pot fi predepozita]i, pân\ la venirea înghe]urilor, în p\tule de 2,5-3 m în\l]ime [i 80-100 cm l\]ime. Produc]ia este de 20-30 t/ha, dar, în condi]ii de tehnologie avansat\, se pot ob]ine, cu deosebire în anii favorabili, peste 35-40 t/ha. 8.1.6.2. Cultura cepei prin arpagic Acest sistem de cultivare a cepei comune este cel mai cunoscut în ]ara noastr\, dar se preconizeaz\ înlocuirea sa cu sistemul de cultivare prin sem\nat direct. De[i cultura prin arpagic este mai scump\, totu[i se mai practic\, datorit\ siguran]ei sale, respectiv a unui num\r mai mic de factori de risc, deoarece sunt eliminate problemele legate de sem\nat, germinare [i r\s\rire, precum [i cele de atac al agen]ilor patogeni în faza de r\sad sau de asigurare a densit\]ii optime prin r\rit.
60

LEGUMICULTUR| II 61 .

STAN. N. MUNTEANU 62 .N.

LEGUMICULTUR| II 63 .

N. STAN. MUNTEANU 64 .N.

LEGUMICULTUR| II 65 .

MUNTEANU 66 . N. STAN.N.

pentru a nu aduce la suprafa]\ un sol mai pu]in lucrat (hardpanul). Planta premerg\toare trebuie s\ fie o pr\[itoare admis\ pentru ceap\. materialul de plantat pentru 10 ha de cultur\ pentru bulbi. Terenul trebuie s\ con]in\ un sol u[or sau mijlociu. Ar\tura se las\ peste iarn\ în brazd\ nelucrat\. exclusiv. chiar la noi în ]ar\. cheltuielile sunt mult mai mari ca la cultura de ceaclama. Ar\tura de baz\ se efectueaz\ la adâncimea de 28-30 cm. terenul se mobilizeaz\ cât mai bine prin dou\ lucr\ri cu grapa cu discuri. Alegerea terenului are în vedere asigurarea optim\ a cerin]elor fa]\ de factorii naturali de mediu. Acesta const\ din bulbi de mici dimensiuni (7-25 mm). se distrug straturile [i rigolele printr-o lucrare cu grapa cu discuri. în toamn\. ce se ob]in printr-o cultur\ special\. în mare m\sur\ asem\n\toare cepei ceaclama. Astfel. în varianta de înfiin]are a culturii prim\vara. Se a[teapt\ un moment prielnic pentru efectuarea ar\turii. acolo unde nu pot fi întrunite condi]iile de sol [i cele tehnice necesare culturii de ceap\ ceaclama. pentru a preveni infestarea cu semin]e de buruieni. care asigur\ o anumit\ nivelare a terenului. astfel ca aceasta s\ nu prezinte bulg\ri prea mari. se distrug sau se strâng resturile vegetale ale culturii premerg\toare [i se elimin\ de pe teren. care a fost fertilizat\ cu gunoi de grajd. Lucr\rile de preg\tire a terenului sunt asem\n\toare cu cele pentru cultura de ceap\ ceaclama.LEGUMICULTUR| II Acest sistem de cultur\ se practic\ aproape exclusiv în fermele [i gr\dinile familiale [i. cu încorporare. Prim\vara devreme. Satecid 65 WP. ca [i la înfiin]area culturii de ceap\ verde (ceap\ stufat). 6-8 l/ha. Imediat 67 . De asemenea. Cel mai mare dezavantaj al culturii cepei uscate prin arpagic este acela c\. 6-8 l/ha sau Pivot. Pân\ la aratul din toamn\ se realizeaz\ fertilizarea de baz\ care este. mai ales. pentru ca eventualele buruieni s\ r\sar\ în vederea distrugerii prin lucrarea de arat. mai s\rac în elemente nutritive [i mai bogat în argil\. Între cele dou\ gr\p\ri se administreaz\ circa 200-300 kg/ha azotat de amoniu [i unul din erbicidele specifice ce se aplic\ înainte de sem\nare. în medie. bogat în elemente nutritive [i lipsit de buruieni. a. de exemplu. este necesar înc\ un an din ciclul ontogenetic. f\r\ ca grosimea brazdei s\ dep\[easc\ grosimea stratului arabil. la adâncimea de 1012 cm. prin realizarea sa. executate perpendicular una pe cealalt\. pe baz\ de îngr\[\minte minerale. pentru realizarea arpagicului: 1 ha arpagic asigur\. Fertilizarea de baz\ se realizeaz\ cu 250-300 kg/ha superfosfat [i 150-200 kg/ha sare potasic\. cu densitate foarte mare a plantelor (peste dou\ milioane plante/ha) Producerea arpagicului se realizeaz\ pe baza unei tehnologii de cultivare. Terenul se las\ în acest stadiu 2-3 s\pt\mâni. unde for]a de munc\ manual\ este relativ ieftin\. Producerea arpagicului Arpagicul reprezint\ materialul biologic vegetativ folosit la înfiin]area culturi de ceap\ uscat\ (pentru bulbi). Tehnologia de cultivare a cepei uscate (pentru bulbi) prin arpagic cuprinde dou\ etape tehnologice: producerea arpagicului [i producerea bulbilor usca]i.

În acest sens. cu rândurile încheiate. Pe teren nemodelat. în final. ori plantele nu vor fi uniforme. Distan]a între semin]e pe rând va fi. Dup\ prima ploaie sau prima udare se aplic\ un tratament fitosanitar contra agen]ilor patogeni specifici r\sadurilor. N. În aceste condi]ii. echidistante la 12. 68 . Schema de înfiin]are a culturii const\ în amplasarea pe fiecare strat a 6-7 rânduri.. 1998). în mod practic. necorespunz\tor calitativ. pentru ca toate semin]ele introduse în sol s\ germineze [i s\ r\sar\. care va oferi condi]ii mai bune [i asem\n\toare pentru semin]ele ce vor fi introduse în sol. înfiin]at\ prim\vara. Dup\ sem\nat sau simultan cu acesta se execut\ o t\v\lugire a sem\n\turii. acelea[i lucr\ri ca la ceapa ceaclama. cu o zon\ de protec]ie la marginea stratului de 6-7 cm.5-15 cm. prin competi]ie reciproc\. sau pe un metru liniar se vor plasa 30-50 de semin]e. Primele lucr\ri au în vedere asigurarea germin\rii. cu l\]imea la coronament de 104 sau 94 cm. La densit\]i prea mici arpagicul va fi de dimensiuni prea mari. Altfel. Culturii de arpagic i se aplic\. care va da na[tere la plante mai pu]in viguroase. cultura va avea o densitate corespunz\toare [i va fi uniform\ ca stadiu de dezvoltare. Dac\ solul este u[or sau pentru a evita tasarea f\cut\ de grapa cu discuri. prin lucrarea de modelare în straturi în\l]ate. Preg\tirea terenului se finalizeaz\. cea de-a doua discuire poate fi suplinit\ de o lucrare cu grapa cu col]i reglabili la adâncimea de 6-8 cm (Dumitrescu [i colab. în func]ie de zona climatic\ a ]\rii. în general. Terenul modelat sau cel nemodelat (pentru suprafe]e mai mici) se poate lucra suplimentar printr-o tasare cu t\v\lugul neted în vederea des\vâr[irii nivel\rii [i asigur\rii unei tas\ri uniforme. pentru suprafe]e mari. multe plante vor pieri. se aplic\ 1-2 ud\ri u[oare prin aspersie. de 2-3 cm. pân\ la 5-10 aprilie. MUNTEANU dup\ erbicidare.N. de regul\. În acest fel. iar altele vor produce un arpagic de dimensiuni prea mari. mai ales pentru producerea cepei uscate. STAN. 1998). cu norme de circa 100 m3/ha. în caz de secet\ sau de formare a crustei. cultura se irig\ constant cu norme mici pentru asigurarea unei r\s\riri uniforme. S\mân]a se preg\te[te ca la ceapa ceaclama.. 1999) sau de protec]ie fitosanitar\ a semin]ei (de exemplu. la care se mai pot aplica [i alte tratamente suplimentare de stimulare a germin\rii (Stan [i Stan. Acest tratament se repet\ la circa o s\pt\mân\. Înfiin]area culturii se realizeaz\ în mod asem\n\tor culturii de ceap\ ceaclama. densitatea ini]ial\ a culturii va fi de peste 3 milioane plante/ha. ori nu se realizeaz\ densitatea specificat\. în medie. a unei culturi uniforme. de la care se elimin\ r\ritul. iar la densit\]i prea mari. cultura se înfiin]eaz\ în benzi de câte 10 rânduri [i cu întervale între acestea de 40-60 cm (Dumitrescu [i colab. 10 minute cu o solu]ie de sulfat de cupru 0. se face încorporarea produselor administrate.5%) Epoca de înfiin]are a culturii trebuie s\ fie cât mai devreme posibil. Dup\ începerea r\s\ririi. r\s\ririi [i ob]inerea. sub 7-8 mm. arpagicul va avea dimensiuni prea mici. Lucr\rile de îngrijire. prin cea de-a doua gr\pare. Aceast\ distan]\ [i densitatea corespunz\toare se asigur\ prin folosirea unei norme de sem\nat de 80-100 kg/ha.

Pr\[itul se efectueaz\ numai manual [i de maximum 2-3 ori. Frânarea sau stoparea vegeta]iei s-ar putea sugera a fi realizate prin folosirea unor retardan]i.5% în care s-a ad\ugat aracet. Rezultatul erbicid\rii se corecteaz\ la 5-7 zile dup\ erbicidare. când plantele de ceap\ au cel pu]in 2-3 frunze. Dac\ s-ar pune `n practice\ aceste recomand\ri. Lucrarea se realizeaz\. Efectul erbicidului se observ\ dup\ 2-3 zile. Celelalte lucr\ri sunt: pr\[itul. cu circa o lun\ de zile înainte de momentul prev\zut pentru recoltare. 2-3 ud\ri. se opre[te irigarea. iar buruienile sunt în faza de rozet\. adesea plantele î[i continu\ vegeta]ia. combaterea buruienilor. De aceea. practic. în final. prin care sunt eliminate buruienile rezistente la erbicidul aplicat. se efectueaz\ una sau dou\ t\v\lugiri a culturii. Combaterea buruienilor se face prin plivitul manual sau prin erbicidare. frunzele s\ se îng\lbeneasc\. Combaterea bolilor [i d\un\torilor se va realiza respectând recomand\rile din tabelele 8. inhibitori sau chiar desican]i. 69 . vigoarea [i s\n\tatea mugurelui din interiorul bulbului. de exemplu cu Afalon. Recoltarea arpagicului este una din cele mai dificile [i mai complexe lucr\ri din cadrul acestei tehnologii. Fiziologic. în mod deosebit. Dac\ se scap\ momentul de zbor. Combaterea buruienilor se realizeaz\ într-o mai mic\ m\sur\ prin pra[ile. printr-un plivit manual. dup\ care se iau m\suri mai severe de oprire a vegeta]iei. La noi în ]ar\ nu se cunosc elementele tehnice necesare aplic\rii acestor substan]e. din care vor ie[i larvele ce p\trund în sol [i atac\ plantele la nivelul bulbului. de regul\. udatul [i combaterea bolilor [i d\un\torilor în fazele de vegeta]ie [i de maturare a arpagicului. Cu toate acestea. mai ales pentru distrugerea crustei. urmate de un tratament cu zeam\ albastr\ (sulfat de cupru) în concentra]ie de 1-1. ca [i la ceapa ceaclama. de aceea se va urm\ri zborul acestora (prin capcane cu feromoni). nu se mai poate realiza. mu[tele depun ou\. În acest scop. controlul acestor d\un\tori.2 [i 8. de[i m\rimea bulbului la peste 70-80% din plante este corespunz\toare. f\r\ a provoca r\nirea plantelor. pentru efectuarea tratamentelor chimice contra acestor d\un\tori. La apari]ia în mas\ a buruienilor se efectueaz\ o erbicidare.LEGUMICULTUR| II Odat\ cu primele zile mai c\lduroase este posibil primul zbor al mu[telor cepei [i usturoiului. La un hectar se recomand\ 900-1000 l solu]ie. Lucrarea se efectueaz\ cu s\p\ligi speciale (sapele Wolf). Plivitul manual se face o dat\ sau de dou\ ori. plantele vor fi infestate [i . la sfâr[itul lunii iulie . iar bulbii s\ prezinte tunici pergamentoase.3. cultura poate fi respins\ de c\tre inspectoratele pentru producerea semin]elor [i materialului s\ditor. În aceast\ situa]ie. plantele ar trebui s\ stagneze în cre[tere. care sunt mai pu]ine [i mai pu]in preten]ioase la frig. esen]ial este ca produsul folosit s\ nu afecteze calitatea arpagicului [i. de obicei. pentru a nu stimula formarea de bulbi (bulbili) prea mari. În întreaga perioad\ de vegeta]ie se efectueaz\. Irigarea se face cu mare pruden]\ [i de regul\ cu norme de udare mici (200-300 m3/ha) [i numai în caz de secet\.începutul lunii august. Primul plivit se realizeaz\ când apar buruienile din primul val.

A[adar. astfel încât bulbii rândului anterior s\ fie acoperi]i de frunzele plantelor care urmeaz\ a fi a[ezate. Pentru realizarea culturii de ceap\ uscat\ se folose[te numai arpagic din calit\]ile I [i a II-a. Aceast\ lucrare se realizeaz\ mecanizat cu o ma[in\ special\ de calibrat. Plantele smulse sau dislocate se a[az\ sub form\ de rânduri transversale pe strat [i paralele `ntre ele.4 Condi]iile de p\strare a arpagicului (dup\ Bala[a. astfel încât s\ se evite vernalizarea [i s\ se reduc\ cheltuielile necesare p\str\rii (tabelul 8.4) Tabelul 8. arpagicul de pe un hectar asigur\ înfiin]area a circa 10 ha de cultur\ prin arpagic. plantele (bulbii) î[i definitiveaz\ maturitatea. dislocarea se poate face [i mecanizat. timp de Indiferent 25-35 50-70 10-15 zile Ultimele 6-8 ore de p\strare Indiferent 40 50-70 – înainte de plantare Temperatura din afara spa]iului de p\strare 0C Produc]ia este cuprins\ între 6-10 t/ha din care 4-7 t/ha.N. Bala[a (1973) recomand\ o corelare a temperaturilor optime pentru p\strare cu cele din mediul exterior. Acoperirea bulbilor se motiveaz\ prin faptul c\ insola]ia puternic\ poate provoca deshidratarea [i îmboln\virea fiziologic\ [i apoi patogen\ a acestora. 70 . Definitivarea matur\rii bulbilor const\ în îmbr\carea lor complet\ în tunici pergamentoase. MUNTEANU Recoltarea se execut\ manual prin smulgere sau prin dislocare cu ajutorul s\p\ligelor. STAN. La suprafe]e mai mari. Dup\ acest stadiu de maturare. pentru a evita favorizarea îmboln\virilor. Arpagicul complet maturat [i sortat se p\streaz\ la temperaturi care s\ nu determine vernalizarea. Cele trei calit\]i sunt: calitatea I (7-14 mm ∅). este mai susceptibil la vernalizare [i va forma u[or tulpini florale (fu[ti). uscarea complet\ a frunzelor [i tulpinii false. calitatea a II-a (14-20 mm ∅). N. adic\ în afara intervalului de 4-180C. Arpagicul de calitatea a III-a se folose[te la înfiin]area culturilor de ceap\ verde (stufat). 1973) Condi]iile optime din spa]iul de p\strare Observa]ii Temperatura Umiditatea Toamna Iarna Prim\vara 0 (%) ( C) 3-15 sau 3-15 sau Totdeauna când afar\ 18-20 50-70 mai mare mai mare temperatura este ridicat\ Totdeauna când afar\ Sub 0 1-2 50-70 temperatura scade sub 00C Înainte de plantare. În felul acesta. Dup\ aceast\ opera]ie. calitatea a III-a (20-25 mm ∅). urmeaz\ sortarea (calibrarea) pe trei categorii de m\rime sau calit\]i. în condi]ii de umiditate de maximum 80-85% (în cazul temperaturilor sc\zute). arpagic de calit\]ile I [i a II-a. plantele sunt adunate sub form\ de bilon în mijlocul stratului [i sunt condi]ionate prin separarea bulbului de restul organelor prin rupere sau t\iere.

plantarea arpagicului se poate face la distan]e egale între rânduri [i între plante pe rând. Lucrarea const\ din dou\ etape: deschiderea unor rigole mici (de 3-4 cm adâncime). Bulbii de arpagic se preg\tesc înainte de plantare prin aplicarea unor tratamente fitosanitare preventive (tabelul 8. Plantarea se efectueaz\ manual. În aceast\ situa]ie. Preg\tirea terenului se va efectua în acelea[i condi]ii tehnice ca pentru cultura de ceap\ ceaclama. plantarea se face în rânduri transversale pe strat. Uneori. O întârziere a înfiin]\rii culturii poate aduce cultura sub inciden]a perioadei cu lumin\ mai redus\. dup\ unii speciali[ti. Distan]a dintre bulbi pe rând va fi de circa 10 cm. Înfiin]area culturii este faza tehnologic\ care difer\ în cea mai mare m\sur\ fa]\ de celelalte variante de cultur\ a cepei. folosind ca material biologic de înfiin]are a culturii arpagicul. dac\ nu se preconizeaz\ realizarea mecanizat\ a lucr\rilor de îngrijire. Producerea bulbilor Bulbii de ceap\ uscat\ se ob]in în al doilea an. înfiin]at\ prim\vara. 1973. în func]ie de condi]iile meteorologice. în func]ie de textura solului (mai adânc pe solurile u[oare). Epoca de înfiin]are. Nivelarea terenului [i tasarea prin t\v\lugire în vederea înfiin]\rii culturii nu sunt necesare la aceia[i indicatori tehnici recomanda]i la `nfiin]area culturii prin sem\nat direct.3). în mod mecanizat 71 . Cantitatea de material biologic pentru înfiin]area unui hectar de cultur\ este de 500-600 kg/ha arpagic din categoria I de m\rime (7-14 mm). unde este prev\zut\ mecanizarea. Alegerea terenului urmeaz\ acelea[i reguli ca la cultura înfiin]at\ prin sem\nat direct. O epoc\ ra]ional\ ar fi. cu dimensiuni cuprinse între 7 [i 20 mm. obligatoriu. Acest fapt determin\ o inhibare sau reducere a procesului de formare a bulbului (Bala[a. mai devreme sau mai târziu cu câteva zile. densitatea recomandat\. Brewster. este plasat\ prim\vara cât mai devreme. Materialul biologic îl reprezint\ arpagicul din categoria I sau a II-a. semimecanizat sau mecanizat. astfel încât s\ se realizeze o densitate de 50-70 bulbi/m2. 1994). Plantarea manual\ se efectueaz\ pe suprafe]e mici. dar dup\ al]ii se recomand\ ca epoca s\ nu fie prea timpurie. a lucr\rilor de îngrijire. echidistante la 15-20 cm.LEGUMICULTUR| II b. atât pentru efectuarea plant\rii (adesea mecanizate). Adâncimea de plantare este de 2-3 sau 3-4 cm. Plantarea semimecanizat\ se efectueaz\ pe suprafe]e mari. ca s\ nu se creeze posibilitatea vernaliz\rii bulbilor sau plantelor tinere. cât mai ales pentru uniformitatea plantelor în cultura care asigur\ oportunitatea efectu\rii lucr\rilor de îngrijire [i calitatea acestora. deoarece formarea crustei nu mai este un factor de risc major. astfel ca pr\[itul manual s\ se efectueze de pe rigolele dintre straturi. în func]ie de zon\. de devansarea sau întârzierea plant\rii fa]\ de epoca optim\ (mai adânc la plantarea mai timpurie) etc. între 1 [i 15 aprilie. dar s\ se asigure. pe teren modelat în straturi cu l\]imea la coronament de 94 sau 104 cm sau pe straturi efectuate manual. chiar par]ial\. Este totu[i important de men]ionat c\ solul poate fi mijlociu. u[or argilos. Este important ca arpagicul s\ fie cât mai uniform ca m\rime.

Manual. MUNTEANU (cu un cultivator corespunz\tor echipat). dac\ temperaturile sunt sc\zute (pân\ la 6-80C).0-3. arpagicul se acoper\ manual sau mecanizat cu un strat de sol. plantarea se face în benzi de 4-6 rânduri echidistante la 25 sau 28 cm. au un caracter general. Pe teren nemodelat. când bulbul s-a format [i cre[te intens. plantele se dezvolt\ încet [i se îng\lbenesc. care asigur\ aerisirea [i înc\lzirea solului. care s\ permit\ accesul tractoarelor în agregat cu ma[inile care vor efectua lucr\rile de îngrijire. aceast\ opera]iune se face cu sapa. Schemele de plantare în cazul semimecaniz\rii sunt asem\n\toare cu cele de înfiin]are a culturii prin sem\nat direct. dar adaptate corespunz\tor. iar mecanizat cu o grap\ cu lan]uri corespunz\toare. Combaterea buruienilor prin pra[ile este de multe ori (în cazul îmburuien\rilor puternice) indispensabil de a fi completat\ prin erbicidarea postemergent\. îndeosebi pe solurile u[oare. precum [i distrugerea crustei. cu distan]e între benzi de 60-70 cm. STAN. Distan]a medie între bulbi pe rând este de 3. Aceasta se realizeaz\ când buruienile au ajuns în faza de rozet\. mai ales din momentul epuiz\rii rezervelor de hran\ din bulb. De asemenea. Plantarea mecanizat\ a arpagicului se realizeaz\ cu ma[ina de plantat bulbi (MPB-8). În cazul culturii de ceap\ prin arpagic. în corela]ie [i cu alte lucr\ri aplicate. dup\ efectuarea plant\rii se execut\ un t\v\lugit. de asemenea. cel pu]in o singur\ dat\. lucrarea de pr\[it se completeaz\ cu o fertilizare fazial\ cu 150-200 kg/ha îngr\[\minte minerale complexe sau numai cu azotat de amoniu în aceea[i cantitate. Pra[ilele se repet\ (îndeosebi cele mecanice) ori de câte ori este nevoie. de 28 cm. 1992). se recomand\ efectuarea unei pra[ile mecanice [i a uneia manuale.N. care asigur\ amplasarea a câte patru rânduri pe stratul în\l]at. Se aplic\ circa 200 kg/ha azotat de amoniu. pentru asigurarea unui spor rapid de elemente nutritive necesar. putând ajunge pân\ la 5-6 pe toat\ perioada de vegeta]ie. pentru realizarea unor produc]ii ridicate. asem\n\toare. Densit\]ile sunt. Introducerea bulbilor în sol se realizeaz\ manual prin a[ezarea (distribuirea) bulbilor în rigolele practicate anterior sau mai bine prin distribuirea arpagicului pe rigole [i fixarea lui pe fundul acestora. inclusiv cele de sem\nat. la aceea[i distan]\ între ele. Dac\ se dore[te plantarea conform altor scheme se vor folosi alte ma[ini. dar trebuie efectuate în condi]ii optime. Uneori. pe direc]ia viitoarelor rânduri de plante. [i pentru c\ realizarea culturii [i produc]iei este mai sigur\. mai ales în condi]ii de secet\. Din aceast\ cauz\. pe de alt\ parte). 72 . în pozi]ie vertical\ la o distan]\ cât mai uniform\. Lucr\rile de îngrijire. Dup\ r\s\rire. dar nu mai devreme de momentul când plantele de ceap\ au 3-4 frunze. pe de o parte. Cele mai folosite scheme asigur\ 400-600 mii plante/ha. realizându-se o densitate de circa 800-850 mii plante/ha (Butnariu [i colab. N. dar de cele mai multe ori cu 10-20% mai reduse (deoarece arpagicul este foarte scump. în momentul de mare necesitate a plantelor. Dup\ efectuarea acestor opera]iuni.5 cm.. Fertilizarea fazial\ se repet\ sau se execut\.

Aplicarea ud\rilor nu se mai efectueaz\ dac\ bulbul a ajuns la dimensiunile normale. tocan\ pentru iarn\. care este primul element de succes. Condi]iile tehnice de realizare a unei asemenea culturi sunt: producerea r\sadului în vederea înfiin]\rii culturii. 8. pentru a gr\bi r\s\rirea [i a asigura necesarul de ap\ în faza de dup\ r\s\rit. de exemplu.6. de condi]iile meteorologice ale anului [i de tehnologia de cultivare [i chiar tehnica de recoltare.3. asigurarea unei surse de ap\ pentru irigat. Valoarea senzorial\ ([i alimentar\) mai ridicat\ a recoltei const\ în faptul c\ bulbii sunt mari. dup\ plantare se recomand\ o udare cu circa 200-250 m3 ap\/ha. Tehnica de recoltare este identic\ cu cea care se practic\ la ceapa ceaclama. aspectuo[i. Cultura cepei prin r\sad Acest tip de cultur\ denumit [i ceap\ de ap\ se distinge de celelalte prezentate prin faptul c\ materialul biologic pentru înfiin]are este r\sadul. ca adaos alimentar proasp\t la unele preparate culinare (ciorbe. În afar\ de acestea. exist\ o tradi]ie veche pentru acest tip de cultur\ [i deci o bun\ cunoa[tere a tehnologiei de cultivare. Bulbul are un gust iute dulceag. trebuie s\ existe [i o pia]\ sigur\ de desfacere. cultura este totu[i rentabil\. acest tip de cultur\ nu este cunoscut sau nu se mai practic\.1. dac\ se manifest\ o secet\ prelungit\ prim\vara. cu posibilit\]i tehnice pentru irigarea prin brazd\. pân\ la 30-35 t/ha. datorit\ cantit\]ii mari de r\sad necesar la unitatea de suprafa]\ [i a cheltuielilor mari cu for]a de munc\ manual\. În multe ]\ri. De obicei. cu norme de udare de 300-350 m3/ha. Ceapa de ap\ are o tehnologie de cultivare în unele privin]e asem\n\toare culturii cepei prin arpagic sau celei prin sem\nat direct. recoltarea este devansat\ cu 20-25 zile fa]\ de momentul recolt\rii cepei din s\mân]\. teren perfect nivelat. fiind unanim apreciat\ de consumatori. în func]ie de zona de cultur\. salat\ din boabe de fasole sau din cartofi [. Mai mult. sunt suficiente 4-5 ud\ri în întreaga perioad\ de vegeta]ie. De asemenea. aperitive etc) sau salat\ asortat\ cu alte legume sau preparate. 73 . brânzeturi. Bulbii se consum\ ca salat\ simpl\. dar cu o iu]eal\ evident atenuat\. Aceast\ udare se va realiza f\r\ a r\ci semnificativ solul. Obligatoriu se vor efectua 1-2 ud\ri.LEGUMICULTUR| II Irigarea se aplic\ în mod obi[nuit. la circa 20-25 zile înainte de recoltare.. pentru anumite zone sau microzone legumicole. De[i aceast\ cultur\ necesit\ cheltuieli semnificativ mai mari. Momentul calendaristic al recolt\rii cepei prin arpagic este plasat în perioada 1-15 august. ori de câte ori este nevoie. Produc]ia medie este 15-20 t/ha sau chiar mai mult. Indiferent de acestea. Recoltarea se efectueaz\ în acela[i moment de dezvoltare a plantelor [i în acelea[i condi]ii tehnice prezentate la cultura cepei ceaclama. iar gustul [i aroma sunt deosebit de apetisante. dac\ în fazele de formare [i cre[tere progresiv\ a bulbului se manifest\ fenomenul de secet\. este mai suculent [i mai fraged decât ceapa uscat\ (din arpagic sau s\mân]\). deoarece recolta se valorific\ la pre]uri cel pu]in duble. în condi]ii normale meteorologice.a. 1992). folosirea de soiuri specializate acestui tip de cultur\ care apar]in subspeciei ecologice Australe (Butnariu [i colab.

MUNTEANU Alegerea terenului se face în mod asem\n\tor. Imediat înainte de plantare se face o mocirlire (inclusiv cu fertilizan]i.N. în func]ie de densitatea culturii. Epoca de înfiin]are este în jur de 10-20 mai. îngr\[\minte minerale [. tradi]ie. În figura 8. Ca deosebiri fa]\ de sistemele anterioare de cultur\ men]ion\m: o fertilizare de baz\ mai abundent\.. 1998) [i. Epoca de sem\nat este plasat\ la mijlocul lunii martie. o în\l]ime de 14-16 cm [i o grosime la colet de 3-4 mm. prin scurtarea r\d\cinilor la 5-6 cm [i a frunzelor (limbului fistulos al acestora) la o treime din lungimea ini]ial\. De asemenea. turb\. nisip. un sistem radicular bine dezvoltat. insectofungicide [i. ce poate rezulta folosind 1000-1200 semin]e germinabile/m2. Înfiin]area culturii cuprinde dou\ etape distincte: producerea r\sadului [i plantarea acestui în câmp. sem\natul se poate efectua [i pe straturi (reci) în câmp. 74 . eventual. în mod special. Dup\ cum se va vedea. Lucr\rile de îngrijire a r\sadurilor de ceap\ sunt cele curente (generale): udarea. acesta trebuie s\ aib\ o pant\ corespunz\toare irig\rii prin brazd\. Cantitatea de s\mân]\ necesar\ pentru producerea r\sadului pentru un hectar de cultur\ variaz\. de aceea. Preg\tirea r\sadurilor const\ în fasonarea acestora. STAN. prin acoperirea straturilor de r\sad cu tunele joase. Substratul de sem\nat pentru producerea r\sadurilor este solul existent în spa]iile de ob]inere a acestora. textura solului trebuie s\ permit\ efectuarea modului de irigare men]ionat.5-2. norma de s\mân]\ este cuprins\ între 1. în zonele mai sudice sau vestice (Banat).5-4. gradul de intensivizare a culturii. Preg\tirea terenului începe din toamn\ [i se finalizeaz\ în prim\var\. prezint\ un num\r de 3-4 frunze. mobilizat. b. de asemenea. fertilizarea [i protec]ia fitosanitar\. Producerea r\sadului se poate realiza în r\sadni]e semicalde sau solarii cu dubl\ protec]ie.a. Schemele de înfiin]are sunt destul de diverse. inclusiv cu mrani]\ (pân\ la 25-40 t/ha) [i modelarea terenului în straturi în\l]ate cu l\]imea la coronament de 50 cm sau de 94 (104) cm. dar în afara faptului c\ uniformitatea sa trebuie s\ fie asigurat\. N. a. cerin]a consumatorilor fa]\ de m\rimea bulbilor. substan]e bioactive). în func]ie de condi]iile naturale (natura solului). se aplic\ un tratament fitosanitar complex în momentul scoaterii din r\sadni]\. condi]iile tehnice.6 sunt prezentate dou\ scheme de înfiin]are a culturii [i densit\]ile aferente.0 kg/ha [i 3. plivirea. afânat [i îmbun\t\]it în compozi]ia sa în proopor]ie de circa 50% cu mrani]\. în func]ie de epoca de sem\nat [i de vârsta r\sadului. aceasta este cuprins\ între 250 [i 650 mii plante/ha (Butnariu [i colab. Un r\sad de bun\ calitate are o vârst\ de 40-45 de zile. Dumitrescu [i colab.0 kg/ha. aerisirea. epoca [i schema de înfiin]are [i tehnica plant\rii. Densitatea r\sadului este de circa 800-1000 plante/m2. Cele mai multe lucr\ri de specialitate recomand\ pentru 1 ha de cultur\ un necesar de 3-5 kg s\mân]\/ha.. 1992. De asemenea. Plantarea r\sadurilor în câmp cuprinde câteva verigi distincte: preg\tirea r\sadului.

cu aspect deosebit [i o valoare comercial\ pe m\sur\. o asemenea distan]\ înseamn\ un consum mare de r\saduri (peste 500-600 mii plante/ha) [i implicit cheltuieli mari la unitatea de suprafa]\. pe rândurile marcate pe strat. Dumitrescu [i colab.Schema de `nfiin]are a culturii de ceap\ prin r\sad: a . cu plantatorul. Distan]a între plante pe rând variaz\ între 4 [i 10 cm. cu diametrul de cel mult 4-5 cm. Fig.6 . se recomand\ efectuarea cu 1-2 zile înainte de plantat a unei ud\ri de aprovizionare. 75 . 1998) Pentru o mai bun\ prindere. Adâncimea de plantare trebuie s\ asigure introducerea r\sadului în sol pân\ la acela[i nivel la care a fost în r\sadni]\. 1992. prin aspersie. Uneori. În acela[i timp. cu circa 300 m3 ap\/ha. b . O distan]\ mare între plante pe rând înseamn\ ob]inerea unor bulbi de peste 6-8 cm în diametru.LEGUMICULTUR| II Plantarea se efectueaz\ manual. care s\ asigure o bun\ umezire a stratului afânat de sol de 10-12 cm. odat\ cu modelarea terenului.densitatea = 200-300 mii plante/ha (dup\ Butnariu [i colab. 8. la ob]inerea de plante cu bulbul mic. O distan]\ mai mic\ între plante va duce. în final..densitatea = 500-600 mii plante/ha.. aceasta poate fi cu 1-2 cm mai mare. Folosirea acestor distan]e va conduce la cheltuieli mai reduse cu procurarea r\sadului. de circa 200-250 grame.

De asemenea. din punct de vedere agrotehnic. Bulbii de ceap\ prin r\sad. pra[ilele repetate (1-2 manuale [i 4-5 mecanice). uneori. MUNTEANU Lucr\rile de îngrijire a culturii sunt: completarea golurilor. De[i regimul de irigare [i cel de fertilizare prev\d aplicarea unor cantit\]i mai mari de ap\ [i îngr\[\minte cu azot. aproape dubl\ fa]\ de cea de la ceapa ceaclama sau din arpagic. la preg\tirea unor preparate culinare (ciorbe. Preg\tirea terenului se finalizeaz\ toamna. Combaterea bolilor [i d\un\torilor se va efectua respectând indica]iile din cele dou\ tabele prezentate anterior. N. adic\ o lun\ mai târziu decât la ceapa ceaclama [i dou\ luni fa]\ de ceapa din arpagic.6. irigarea. Produc]ia este de 25-30 t/ha. pentru diferite salate. cu o cultur\ din arpagic obi[nuit\. solarii sau sere. cultura se practic\ în spa]ii protejate. de obicei. [i o afânare permanent\ a solului. Dozele variaz\ în jur de 200 kg/ha [i se apreciaz\ în func]ie de regimul de cre[tere [i dezvoltare al plantelor. par]ial. Cultura pentru stufat. Cultura cepei verzi (stufat) Aceast\ cultur\ se realizeaz\ pentru a ob]ine o recolt\ sub form\ de ceap\ verde. mai ales c\ dimensiunea acestora este. a. STAN. în dou\ reprize. numai prin brazd\. în afar\ de distrugerea crustei [i a buruienilor.1. iar în lipsa acestuia cu arpagic din clasa a II-a de m\rime (14-20 mm). precum [i ca un apreciat condiment pentru aperitive.4. în luna septembrie. Asigurarea unui agrofond bogat [i men]inerea acestuia au în vedere [i nevoile ridicate ale plantelor fa]\ de elementele nutritive [i circumstan]ele în care se preconizeaz\ ob]inerea unor bulbi mari. Pra[ilele asigur\. fertilizarea fazial\ [i combaterea bolilor [i d\un\torilor. cât [i ulterioar\. pe brazde. face parte din culturile succesive în câmp. sufleuri. Momentul recolt\rii. se pot condi]iona. pentru a preveni atacul puternic al agen]ilor patogeni. se aplic\ între 5-7 ud\ri. 8. are loc la sfâr[itul lunii septembrie – începutul lunii octombrie. În func]ie de precipita]iile din timpul perioadei de vegeta]ie. care permite o mai bun\ dezvoltare a bulbilor în sol. o norm\ de udare fiind de 300-400 m3 ap\/ha. datorit\ irig\rii.). [i sub form\ de funii. Fertilizarea fazial\ se realizeaz\. peste 21 mm). destinat\ consumului în stare proasp\t\. în mod tradi]ional. folosind îngr\[\minte complexe (NK) sau numai pe baz\ de azot. la 10-15 zile dup\ plantare. din punct de vedere calendaristic. omlete [. Recoltarea se efectueaz\ în acelea[i condi]ii ca la ceapa ceaclama. exclusiv. Erbicidarea postemergent\ se efectueaz\ cu acelea[i erbicide [i în acelea[i condi]ii tehnice ca la ceapa din arpagic. în vederea valorific\rii [i p\str\rii. când plantele s-au prins [i apoi la circa dou\ s\pt\mâni.a. Cultura se înfiin]eaz\ folosind bulbii de arpagic cu diametru mai mare (arpagic stufat.N. combaterea bolilor nu ridic\ probleme deosebite. inclusiv 76 . dar poate ajunge [i la 45-50 t/ha. supe. atât ca anterioar\. mai ales în faza de cre[tere a bulbului. Cultura în câmp se aseam\n\. Irigarea se face din abunden]\.

O schem\ mai modern\ [i mai actual\ prevede amplasarea a circa 5-6 rânduri pe strat. dar la o distan]\ între bulbi pe rând de circa 4 cm. plantatul se poate efectua [i mecanizat. În unele situa]ii. cu care ocazie se face [i o fertilizare complex\. Aceast\ schem\ se recomand\ pe terenurile u[oare. Din aceast\ cauz\ este recomandabil a se efectua o pra[il\ mecanic\. cu patru rânduri echidistante pe strat. În epoca de prim\var\ se recomand\ a se folosi. Dac\ este secet\ se vor efectua 1-2 ud\ri. la 15-20 cm între acestea. folosind o cantitate de fertilizant de 200-250 kg/ha. mai ales s\ se înr\d\cineze destul de bine. iar arpagicul este bine calibrat. Bulbii se preg\tesc pentru plantare asem\n\tor culturii obi[nuite prin arpagic. distan]a dintre benzi va fi de 50-60 cm. cu norme nu prea mari (150-200 m3/ha). Dac\ solul este bine preg\tit. o densitate de aproximativ 700 mii plante/ha. Lucr\rile de îngrijire sunt identice cu cele de la cultura din arpagic. [i de 2-3 cm prim\vara. care asigur\ o densitate de pân\ la un milion de plante la hectar. Norma de plantare este ajustat\ corespunz\tor noilor condi]ii tehnice [i poate s\ ajung\ la circa 1000-1200 kg/ha. corespunz\tor perioadei de vegeta]ie mai scurte de la ceapa stufat. [i care se zvânt\ [i se înc\lzesc u[or prim\vara. sau cu azotat de amoniu. ca s\ se asigure o r\s\rire mai rapid\ a plantelor. în caz de secet\ prelungit\. deoarece se asigur\ o mai bun\ calitate a lucr\rii (se respect\ mai bine adâncimea. Lucr\rile de îngrijire pot începe chiar din toamn\. Schema de înfiin]are poate s\ corespund\ celei de la cultura de ceap\ prin arpagic. Dac\ se folose[te arpagicul stufat. iar arpagicul se fixeaz\ în sol în pozi]ie vertical\. pe teren modelat prim\vara cât mai devreme sau chiar pe teren nemodelat. [i arpagicul din clasa de m\rime 14-20 mm. Adâncimea de plantare este de 4-5 cm toamna. În aceast\ faz\ ei vor suporta cel mai bine condi]iile de temperaturi sc\zute din timpul iernii. astfel. 77 . pentru a asigura o bun\ înr\d\cinare a bulbilor pân\ la venirea primelor înghe]uri. sunt deosebit de importante câteva lucr\ri. Dac\ terenul este nemodelat. Înfiin]area culturii în prim\var\ se face dup\ acelea[i scheme [i cu acelea[i norme de arpagic. prin aplicarea unei ud\ri. se asigur\. pentru ca bulbii s\ suporte mai bine condi]iile din timpul iernii. `n zonele mai reci pe timpul iernii. care asigur\ startul culturii în prim\var\. în special toamna. pentru a nu r\ci prea mult solul. pe care nu b\lte[te apa. Plantarea se efectueaz\ manual (semimecanizat). ca s\ nu se taseze). pân\ la venirea iernii. plantarea se efectueaz\ în benzi de [ase rânduri.LEGUMICULTUR| II prin modelarea terenului. cultura de ceap\ stufat se poate realiza [i prim\vara cât mai devreme. norma de plantare este de 4000-5000 kg/ha. Înfiin]area culturii se realizeaz\ în epoca 15-20 septembrie. dac\ nu se mai dispune de stufat. Temperaturile sc\zute pe perioade lungi de timp încetinesc cre[terea. uniform ca nivel [i grad de tasare. pe teren modelat din toamn\ (cât mai târziu. În ordine. datorit\ procesului sc\zut al rizogenezei [i asimil\rii necorespunz\toare a elementelor nutritive. Acest mod de plantare este foarte potrivit înfiin]\rii culturii în epoca de prim\var\. bulbii s\ porneasc\ pu]in în vegeta]ie. astfel ca.

În aceast\ situa]ie se recomand\ recoltarea imediat\. Ceapa verde se recolteaz\ `ncep\nd din stadiul de 3-4 frunze pân\ la stadiul de formare a bulbului. Când plantele sunt mai mari. dar plantele corespunz\toare sunt pu]ine. În cazul unui atac surpriz\ de nematozi. se vor recolta din cultur\ plantele care corespund standardelor de calitate [i cerin]elor consumatorilor. astfel ca s\ nu fie afectat\ cultura care urmeaz\. pentru a se efectua tratamentul corespunz\tor de protec]ie a culturii. recoltarea se face în totalitate. în func]ie de epoca de înfiin]are. De exemplu. iar plantele rezultate în urma r\ririi se vor valorifica în condi]iile pie]ei. dar presupune unele cheltuieli suplimentare fa]\ de cultura de câmp. Produc]ia care se poate realiza este foarte variabil\. în vederea livr\rii. condi]ionarea foarte atent\ a fiec\rei plante [i livrarea c\tre pia]\. N. cultura se prezint\ bine [i cu un procent sc\zut de plante cu tulpini false (fu[ti). Dac\ cerin]ele pie]ei fa]\ de ceapa stufat scad. Este important de men]ionat un fapt legat de managementul [i marketingul culturii. b. STAN. 78 . de[i se execut\ pra[ilele necesare. pe de alt\ parte. Aten]ie deosebit\ se va acorda primului zbor al mu[telor care atac\ legumele pentru bulbi. când cerin]ele pie]ei sunt foarte mari. succesul s\u în continuare depinde de agrofondul solului [i de asigurarea apei în sol (70% din IUA). Dac\ stadiul de evolu]ie a culturii este corespunz\tor. musc\. cultura planificat\ pentru ceap\ verde se poate replanifica pentru ceap\ uscat\. Pentru a evita problemele create de o îmburuienare masiv\ a culturii. Cultura cepei stufat în solarii Scopul principal al acestei culturi este de a ob]ine recolte cât mai timpurii din punct de vedere calendaristic. [i constituie o anticipat\ la culturile de baz\. dac\ este nevoie. Recoltarea cepei verzi începe din primele zile ale lunii aprilie [i dureaz\ pân\ la sfâr[itul lunii mai – începutul lunii iunie. Prin alegere. pe alese. Când plantele sunt tinere se condi]ioneaz\. În acest caz. produc]ia este în jur de 20 t/ha. se iau toate m\surile de parcurgere în mod necesar a lucr\rilor de îngrijire.N. acestea se condi]ioneaz\ în vrac [i se ambaleaz\ în l\zi de tip P sau M. MUNTEANU Fertilizarea se poate repeta. în leg\turi de 3-5 pân\ la 11-15 fire. recoltarea pe alese se recomand\ [i la începutul perioadei de recoltare. sortarea plantelor corespunz\toare pentru consum. stadiul culturii [i cerin]ele pie]ei. Dac\ recoltatul se face pe întreaga perioad\ a sezonului. pentru a accelera ritmul de cre[tere a organelor vegetative [i de formare a recoltei. De asemenea. a plantelor cu simptome de atac. cultura se va erbicida obligatoriu postemergent cu Afalon sau Satecid (Ramrod). pe de o parte. culturile prea dese se vor r\ri. iar în plus se prevede o cerin]\ ridicat\ a pie]ei pentru ceapa uscat\. Dac\ se aproprie momentul optim de înfiin]are a culturii de baz\. viermi sârm\ sau chiar g\rg\ri]\ nu se mai fac tratamente pentru c\ sunt ineficiente. Cultura este relativ simpl\. [i afecteaz\ calitatea comercial\ în cazul recolt\rii [i livr\rii.

de exemplu. Temperatura din solar. amplasate pe toat\ l\]imea traveei sau a solarului tunel. Plantarea arpagicului stufat sau a arpagicului din clasa a II-a de m\rime se execut\ în rânduri echidistante la 15 cm. Aerisirea se va face tot timpul când poate s\ apar\ condensul în interiorul solarului. influen]ând negativ rentabilitatea exploat\rii serelor.0-2. Dac\ solariile tunel pot rezista c\derilor de z\pad\ din timpul iernii. cu un agrofond corespunz\tor (inclusiv pân\ la 60-80 t gunoi de grajd la hectar). La solarul tunel. o umiditate a stratului de sol pe o adâncime de 15 cm de 75-80% din IUA. desp\r]ite cu poteci de 40 cm. Lucr\rile de îngrijire se rezum\ la: reglarea factorilor de microclimat. Cultura cepei în ser\ se realizeaz\ pentru a satisface cerin]ele pie]ei pe timpul iernii. 79 . În a doua jum\tate a lunii ianuarie sau mai târziu de aceast\ dat\ se „provoac\” pornirea în vegeta]ie a culturii printr-o udare cu ap\ cald\ la 18-220C [i asigurarea unui regim de înc\lzire la temperaturi medii de 10-140C. deoarece. în func]ie de condi]iile meteorologice.5 kg/m2 arpagic stufat sau 1. Recoltarea se face e[alonat. În mod practic.5-2. chiar în ferestrele iernii. plantarea se poate realiza [i pe trei benzi egale ca l\]ime. arpagicul trebuie s\ fie bine înr\d\cinat. udarea se efectueaz\ o dat\ sau de dou\ ori pe s\pt\mân\. 1998). În mod obi[nuit. Distan]a dintre plante pe rând este cât mai mic\ posibil.0 kg/m2 arpagic de 14-20 mm diametru. Când condi]iile de mediu sunt corespunz\toare. dar pentru cazul în care exist\ posibilitatea de înc\lzire tehnic\ suplimentar\ se recomand\ totu[i temperaturi de peste 100C. recoltarea poate începe dup\ 3045 de zile de la plantare (dup\ Dumitrescu [i colab. dac\ s-ar cultiva. de 40-50 cm. alegând cele mai dezvoltate plante.LEGUMICULTUR| II Înfiin]area culturii se face din toamn\ pe terenul din solar foarte bine preg\tit. în func]ie de dotarea tehnico-material\ [i de experien]a profesional\ a fermierului. cultura se organizeaz\ astfel ca s\ asigure pia]a în preajma [i în timpul s\rb\torilor de iarn\. Consumul de material de plantat este de 2. dup\ plantare. prin r\rire. consumul de energie ar fi foarte mare. Produc]ia poate fi de 20-30 de tone/ha. fertilizarea fazial\ (100-150 kg/ha azotat de amoniu la dou\ s\pt\mâni de la r\s\rit). c. atunci acoperirea lor se poate face toamna. astfel ca solul s\ fie mereu umed în limitele men]ionate. În acest moment. Adâncimea de plantare este de 3-4 cm. dac\ solariile (numai cele tunel) sunt astfel amenajate ca s\ reziste c\derilor de z\pad\. imediat ce acest lucru este posibil. sunt posibile [i alte variante.. cu o band\ de circula]ie pe mijloc. acoperirea solariilor se face ca în cazul oric\ror altor culturi. înainte de venirea înghe]urilor. Factorii de microclimat trebuie s\ asigure condi]iile necesare cre[terii plantelor: cel pu]in 10-140C. mai ales atunci când nu se poate ob]ine o recolt\ satisf\c\toare în solarii. Aceast\ epoc\ este avantajoas\ [i pentru produc\tor. De[i aceste solu]ii de înfiin]are a culturi se bazeaz\ pe cercet\rile [i experien]a practic\ de la noi din ]ar\. tomate. Cel mai adesea. pr\[itul sau plivitul. poate s\ aib\ o varia]ie foarte mare.

STAN. cârna]i. Plantarea se poate realiza ca [i în cazul culturii dese din solarii.2. Usturoiul se consum\ în stadiul de plant\ tân\r\ (usturoi verde) sau ca bulb uscat. este deosebit de apetisant\. dup\ circa o lun\ poate începe recoltarea. Se folose[te la prepararea. Materialul de plantare îl constituie. 8.44% cenu[\. în func]ie de cerin]ele pie]ei. Valoarea sa terapeutic\. astfel ca terenul s\ poat\ fi preg\tit pentru cultura de baz\. de asemenea.1. Usturoiul este o plant\ cu mare valoare alimentar\. La toate acestea se adaug\ valoarea sa terapeutic\. salamuri. Valoarea energetic\ este de 135 kcal/100g. condimentar\ [i aromatic\. O alt\ variant\ prevede împr\[tierea arpagicului pe travee. face ca usturoiul s\ fie unanim acceptat în gastronomia din cele mai multe ]\ri. C\]eii de usturoi uscat con]in: 20-26% glucide. uniformizarea sa într-un singur strat cu grebla [i apoi acoperirea sa cu un amestec nutritiv asem\n\tor celui folosit la producerea r\sadurilor sau format din sol de gr\din\. de[i este mai pu]in agreat\ de unele popoare. cel mai târziu. Acest strat are grosimea de circa 1-1. În func]ie de temperatura din ser\. de neînlocuit. 4-19 mg vitamina C/100 g produs proasp\t (Popescu [i Atanasiu. 2000). dar [i arpagicul cu dimensiuni cuprinse între 7 [i 20 mm diametru.2. Cantitatea mare de cenu[\ relev\ rolul usturoiului ca mineralizant în urma 80 . în primul rând arpagicul stufat. 6-7% protide. mai ales în medicina modern\ naturist\.7% celuloz\. mai ales în reglarea presiuni sanguine. fripturi. Valoarea sa multipl\ are la baz\ compozi]ia sa chimic\ impresionant\ prin num\rul de compu[i.N. Aceast\ ultim\ perioad\ de înfiin]are este impus\ [i de faptul c\ recolta de ceap\ din ser\ începe s\ fie puternic concurat\ de cea din solarii. 0. De asemenea. condimentarea sau aromatizarea unui num\r mare de produse gastronomice: salate. Urmeaz\ apoi o udare din abunden]\ cu o norm\ de 100 m3/ha. recunoscut\ [i inconfundabil\. se folose[te în industria conservelor. Importan]a culturii Importan]a alimentar\. USTUROIUL COMUN Allium sativum L. mrani]\ [i nisip. în 2-3 reprize. N. pân\ la sfâr[itul lunii ianuarie. Cantitatea de material de plantat poate varia între 15 [i 25 t/ha. 0.5 cm. Recoltarea se efectueaz\ în mas\. Cantitatea de recolt\ condi]ionat\ (produc]ia) poate ajunge pân\ la 30-40 t/ha. este confirmat [i de denumirea sa: usturoi (care ustur\ limba când este consumat).6% lipide. vulgare Familia Liliaceae 8. 1. Gustul s\u picant. supe. ssp. Aroma sa. MUNTEANU Înfiin]area culturii poate începe la jum\tatea lunii noiembrie [i se poate prelungi. bulbili se mai numesc [i „c\]ei” (pentru c\ „mu[c\” limba [i mucoasa bucal\).

~n ce prive[te vitaminele. citat de Popescu [i Atanasiu. În rest. La nivel mondial se cultiv\ circa 380. urmat\ de Argentina (3%) [i Mexic (3%). La noi în ]ar\ este una din cele mai vechi specii legumicole. La noi în ]ar\. 8. dar mai ales între paralelele 300 [i 450 latitudine nordic\ [i sudic\ (Chaux [i Foury. R`mnicu S\rat-Buz\u.000 ha.). iar în România. cu produc]ia unui hectar se înfiin]eaz\ maximum 10 ha de cultur\. cum sunt cei ai febrei tifoide. R\chiteniT\m\[eni (Roman). Ca. Factorii de risc se aseam\n\ cu cei ai cepei din arpagic. Usturoiul se cultiv\ în prezent pe tot globul unde sunt întrunite cerin]ele sale de exigen]\ ecologic\. Chaux [i Foury (1994) consider\ c\ usturoiul provine din Asia central\. care confer\ aroma specific\. Uleiul eteric con]ine compu[i pe baz\ de sulf. D\r\[ti-Ilfov. Na. K) [i microelemente (Mn. în general. 1999. difteriei. holerei [. zona central\ [i de sud a Asiei [i mun]ii Caucaz [i Carpa]i. lucr\rile de îngrijire necesit\ cheltuieli ca pentru ceapa comun\ din arpagic. longiscuspis. I[alni]a-Amaradia.. în condi]iile în care rata de înmul]ire este destul de sc\zut\: de regul\. 1992). 81 .LEGUMICULTUR| II consumului: macroelemente (P. Cel mai mare produc\tor european este Spania. 22 t/ha în Liban.a. este asem\n\toare cu cea a cepei comune din arpagic. eventual. Originea [i aria de r\spândire Usturoiul este cunoscut în cultur\ de peste 7-8 mii de ani. probabil din specia A. cu 240 mii tone. vitaminele C [i E. dar în decursul timpului s-au remarcat unele bazine renumite pentru aceast\ cultur\: Cenad. 1994). (Butnariu [i colab.4 t/ha în Bangladesh (dup\ Anuarul FAO. Deosebit de importan]i sunt factorii: virozele. aproape 2/3 din produc]ia vest-european\. în ambele emisfere.2. Importan]a economic\. de[i condi]iile naturale permit produc]ii de 10-12 t/ha. [i pre]urile deosebit de avantajoase.a. Uniunea European\ este primul produc\tor mondial (14%). Cultura se înfiin]eaz\ cu bulbilii care compun bulbul. 2000). În SUA se ob]in 12 t/ha.2. 13. pe tot parcursul anului. dar cerin]ele mari ale pie]ei. Fe [. Importan]a agrofitotehnic\. Cultura presupune cheltuieli mari cu materialul pentru înfiin]are. nu se înregistreaz\ mai mult de 5-6 t/ha. usturoiul se cultiv\ în toate zonele legumicole ale ]\rii. 17 t/ha în Sudan. S. formele actuale au evoluat în dou\ centre secundare: bazinul mediteraneean [i China. Principalele centre de origine sunt: bazinul M\rii Mediterane. prin faptul c\ distrug anumi]i microbi. usturoiul se eviden]iaz\ prin con]inutul ridicat în complexul de vitamine B. Fitoncidele asigur\ un spor terapeutic deosebit. Cu. nematozii [i musca usturoiului. Produc]ii foarte mari la hectar se ob]in în ]\rile cu climat deosebit de prielnic: peste 25 t/ha în Egipt. Cultura se înfiin]eaz\ în câmp [i. în solarii. Un handicap serios al acestei culturi îl reprezint\ produc]iile mici (5-6 t/ha). asigur\ o bun\ rentabilitate economic\. Bosanci [i Cop\l\u (Nordul Moldovei).

Tulpina florifer\ nu se formeaz\ în condi]iile din ]ara noastr\. usturoiul se comport\ ca o plant\ peren\ sau bienal\. care sunt generate de ]esuturile rizogene ale tulpinii subterane. Din ace[ti bulbili. Într-un bulb se afl\ un num\r de bulbili. Teaca frunzelor este mai lat\ în zona bulbului. reunite în umbele false. cu care se prinde de discul bulbului [i un mugure care este acoperit de pulpa bulbilului. La vârful tulpinii se formeaz\ inflorescen]a. din care. este reprezentat\ de r\d\cinile normale. În alte zone de cultur\. R\d\cinile adventive sunt sem\n\toare celor de la ceap\. De pe partea inferioar\ a discului se formeaz\ r\d\cinile adventive. iar de pe cea superioar\ apar frunzele. R\d\cina. În axila frunzelor se formeaz\ mugurii. Bulbilii interni sunt din ce în ce mai mici [i mai pu]in curba]i. în caz c\ se formeaz\ tulpina aerian\ cu inflorescen]\. de r\d\cinile adventive.3. denumit\ [i disc datorit\ formei sale. lungi de 20-50 cm [i late de 3-5 cm. În sol. iar limbul. ca [i la ceap\. iar dup\ formarea bulbului. prin suprapunere. 82 . 1985). tecile frunzelor [i c\]eii formeaz\ bulbul. în anul viitor. Frunzele sunt liniare. usturoiul este o plant\ anual\. În unele condi]ii – la noi în ]ar\. este dirijat. Fiecare frunz\ str\punge teaca celei anterioare. denumi]i popular [i „c\]ei”. întâmpl\tor – plantele formeaz\ tulpini aeriene de 25-100 cm. se formeaz\ bulbi de m\rimea [i forma unui bulb de arpagic. dup\ care devine circular\. Bulbul sau c\p\]âna are form\ rotund-ovoidal\ sau rotund-turtit\ [i prezint\ pe suprafa]a sa jgheaburi longitudinale în zona de separare dintre bulbili. acestea sunt grupate în cime unipare. sub form\ de jgheab. Particularit\]i botanice [i biologice În condi]iile de la noi din ]ar\. Fructul este o capsul\ valvicid-loculicid\. cu înmul]ire vegetativ\. cel mult egal cu num\rul de frunze. cu vârful ascu]it. STAN. usturoiul formeaz\ o tulpin\ subteran\. În condi]iile în care se formeaz\ flori asem\n\toare celor de ceap\. netede [i lucioase. Fiecare bulbil este acoperit cu o frunz\ protectoare pergamentoas\ (tunic\). MUNTEANU 8. aceasta nu con]ine flori. Tulpina. Bulbilii de la periferia c\p\]ânii au fa]a exterioar\ convex\. trimuchiat\. iar s\mân]a este alungit\. tipic\ soiului (Zanoschi [i Toma. cu condi]ii asem\n\toare centrelor de origine. de culoare neagr\ (Zanoschi [i Toma. de culoare alb\ sau violacee. în anul urm\tor. ajungând s\ prezinte muchii. ci bulbili aerieni. mai sub]iri ca cele de la ceap\. N. [i poate varia de la 4 la 60. de m\rimea unui bob de porumb. alc\tuind. c\rnoas\). se vor forma bulbi (c\p\]âni) cu mai mul]i bulbili. Florile se formeaz\ într-o inflorescen]\ amplasat\ la apexul tulpinii. c\p\]âna sau c\ciulia de usturoi. Mugurii axilari se tuberizeaz\. Discul. într-un singur plan. gâtul plantei sau tulpina fals\.N. cilindrice. care de fapt este o frunz\ tuberizat\ (îngro[at\. 1985).2. La noi în ]ar\. Un bulbil este alc\tuit dintr-o tulpin\ mic\ sub form\ de disc. iar cea interioar\ mai mult sau mai pu]in concav\. alternativ (la dreapta sau stânga). formând a[a-numi]ii bulbili.

În mod deosebit se vor evita sau se vor elimina b\ltirile. pe când cele ce apar]in grupei premaritime necesit\ un nivel mai ridicat al umidit\]ii din sol [i aer. Dac\ bulbii au fost p\stra]i la temperaturi de 24-250C. Carpa]i) nu formeaz\ l\stari floriferi. Dup\ aceea. care determin\ asfixierea r\d\cinilor. S\rat). De Rm. r\s\rirea are loc începând cu temperaturi de 4-50C. Ecologic. De[i plantele bine înr\d\cinate rezist\ pân\ la minus 20-240C. Grupa continental\ (Caucaz. unimugural (unitar) sau vegeteaz\ continuu. Temperatura este un factor deosebit de important în succesul culturii. este necesar\ asigurarea unui regim aero-hidric mai echilibrat. Asia Mic\). Astfel. bulbilul nu mai evolueaz\ normal. bulbii sunt mijlocii-mari. 83 . formeaz\ un bulb mic. pu]in rezistent\ la usc\ciune.LEGUMICULTUR| II 8.4. Grupa premaritim\ (Europa de sud-est. având în vedere preten]iile mari ale sistemului radicular fa]\ de aer. bulbii sunt mijlocii-mari [i reprezint\ o form\ ecologic\ de prim\var\. este rezistent\ la secet\. formele apar]inând grupei continentale fiind mai rezistente la secet\.2. Ini]ierea form\rii bulbilor multimugurali este favorizat\ de zilele lungi [i cu un spectru de radia]ii. Dup\ Butnariu [i colab. temperatura optim\ este de 18-200C. (1992) exist\ dou\ grupe sau forme ecologice ale usturoiului comun: continental\ [i premaritim\. pentru ca bulbilii s\ evolueze în bulbi normali (multimugurali). pentru o bun\ cre[tere a plantelor [i formarea bulbililor în bulb. Coroborând preten]iile usturoiului fa]\ de temperatur\ [i lumin\ rezult\ c\ pentru realizarea unei culturi performante este necesar ca înfiin]area culturii s\ se fac\ din toamn\ sau prim\vara cât mai devreme. corespunz\tor apartenen]ei la una dintre cele dou\ grupe ecologice. f\r\ a forma bulb (Bala[a. Brewster. Plantarea târzie pune tinerele plante sub inciden]a unei perioade cu zile mai scurte. Importan]a acestui factor const\ în faptul c\ planta este sensibil\ la termoperioad\. în general. De I[alni]a). reprezint\ forma de toamn\. iar dup\ plantare nu au parcurs o perioad\ cu temperaturi mai sc\zute. care inhib\ formare bulbililor [i deci a bulbilor multimugurali. temperaturi sc\zute [i p\strare îndelungat\. Lumina este un factor la fel de important ca [i la ceap\. ~n general. asem\n\toare cu cele de la ceapa comun\. 1973. De D\r\[ti. rezistente la temperaturi sc\zute. Apa. nu formeaz\ l\stari floriferi. Chaux [i Foury. Soiurile din forma ecologic\ continental\ sunt mai rezistente la temperaturi sc\zute (de exemplu. comparativ cu cele din forma ecologic\ premaritim\ (Amaradia. Rela]iile cu factorii de mediu Rela]iile usturoiului cu factorii de mediu trebuie interpretate în func]ie de formele ecologice care se cultiv\ în Europa [i la noi în ]ar\. Usturoiul nu suport\ semiumbra [i este o plant\ de zi lung\. Usturoiul are preten]ii variabile fa]\ de ap\. 1994. cu un nivel mai redus al apei. 1994). de[i ambele grupe zonale sau ecologice sunt. În timpul vegeta]iei. cerin]e mai mari se manifest\ în prima parte a vegeta]iei. de asemenea. ace[tia trebuie s\ parcurg\ o perioad\ cu temperaturi mai sc\zute care provoac\ induc]ia mugurilor. temperaturi sc\zute [i p\strare. în cazul raportului raze ro[ii: raze infraro[ii în favoarea razelor infraro[ii.

Dac\ înfiin]area culturii se face din toamn\. 1-2 lucr\ri cu combinatorul.5 kg. prin reglarea unghiului de înaintare a bateriilor de discuri. O prezentare a soiurilor cultivate în România este realizat\ în tabelul 8. prin lucr\ri asem\n\toare culturii de ceap\. 1998). Lucrarea cu freza este prea scump\. în func]ie de grupa ecologic\ de care apar]in soiurile folosite. s\ includ\ [i aplicarea a 20-30 t/ha mrani]\. MgO=0. P2O5=3-4. Ca solu]ii în acest sens sunt: efectuarea la câteva zile dup\ eventualele ploi sau dup\ o udare de aprovizionare.. pulverizeaz\ solul.a.3).2. 84 .5 kg [i S= 5 kg. preventiv. 1992): Dup\ Chauy [i Foury (1994) la o produc]ie de 10 t/ha. cultura de usturoi se poate realiza din toamn\ sau din prim\var\.2. favorizând formarea crustei ulterior preg\tirii terenului. un exces de azot poate determina formarea bulbilor laterali. 1994). pe cât posibil. unele insecticide (tabelul 8. practicarea aratului la o adâncime diminuat\. P2O5=1. Totu[i. Plugul va fi în agregat cu o grap\ cu col]i fic[i.0 kg. Alegerea terenului se face respectând acelea[i exigen]e ca la cultura de ceap\. 8. Se distrug resturile vegetale [i se efectueaz\ o lucrare cu grapa cu discuri. 8. Consumul specific pe tona de recolt\ are urm\toarele valori: N=6. solul trebuie s\ aib\ un agrofond mai bogat. care. dar bine structurat. preg\tirea terenului începe cel târziu la 1 octombrie. Cerin]e mai mari sunt pentru azot [i potasiu.. astfel ca terenul s\ nu fie bulg\ros. N. suplimentar. Preg\tirea terenului se definitiveaz\ prin modelarea terenului în straturi în\l]ate. Tehnologia de cultivare Ca [i în cazul culturii de ceap\ comun\ prin arpagic. dup\ care se aplic\ fertilizarea de baz\. Preg\tirea terenului începe din toamn\. culoarea frunzelor acoperitoare [. precum [i pentru zvântarea [i înc\lzirea mai u[oar\ a terenului în prim\var\. se mai execut\.N. În acest caz. precocitate. Dac\ solul nu este corespunz\tor. STAN. Ar\tura de baz\ se face cu deosebit\ grij\. K2O=8-10 kg. cu l\]imea la coronament de 94 (104) cm.0 kg. se are în vedere faptul c\ epoca de plantare este în jurul perioadei de 10-15 octombrie. ba mai mult.2. MUNTEANU Solul trebuie s\ fie u[or [i fertil sau mijlociu. reglat\ pentru o grapare mai pu]in profund\. Elementele nutritive trebuie s\ fie mai în abunden]\ fa]\ de necesarul de la cultura de ceap\. care îngreuneaz\ recoltarea.5 kg (dup\ Butnariu. Între cele dou\ lucr\ri cu grapa cu discuri se pot administra.6. mai ales dac\ la cultura premerg\toare nu s-a efectuat fertilizarea organic\.-3. consumul specific este: N=11 kg. dar mai energic\. Lucrarea de modelat se efectueaz\ exclusiv pentru evitarea b\ltirilor. culoarea tunicilor.5 (dup\ Dumitrescu [i colab. K2O=5. precum [i reduce capacitatea de p\strare (Brewster. Imediat dup\ arat se efectueaz\ dou\ lucr\ri cu grapa cu discuri G. Soiuri Sortimentul de soiuri care se cultiv\ în lume este relativ larg [i se clasific\ dup\ apartenen]a la grupele ecologice.D.5.

LEGUMICULTUR| II 85 .

la distan]e egale între ele de 25-28 cm. adesea. astfel ca pân\ la venirea temperaturilor negative bulbilii s\ se înr\d\cineze. Plantarea bulbililor se face manual sau semimecanizat (prin deschiderea rigolelor de plantare). Pentru realizarea acestei densit\]i. Înfiin]area culturii. Materialul de plantat îl reprezint\ bulbilii. pentru c\ sunt prea mici [i. f\r\ a r\s\ri neap\rat sau chiar nu este de dorit ca „germenele” s\ ias\ din sol. a[a dup\ cum s-a men]ionat deja. Plantarea se poate efectua cu prioritate în mod mecanizat. neprovenind nici de la exteriorul bulbului.N. Plantarea mecanizat\. care este cea mai favorabil\ pentru germinare [i r\s\rire. N. norma de plantare este de 400600 kg bulbili/ha. timp de 2-3 luni (o parte din aceast\ perioad\. bulbii maturi se afl\ într-un stadiu dormind. de[i cantitatea de bulbili este de 2-3 ori mai mare (1200 kg/ha). de[i posibil\. preg\tirea terenului în toamn\ se va realiza în mod obi[nuit. 1994). Adâncimea de plantare este 4-5 cm. bulbii o petrec în câmp. este mai pu]in recomandat\ pentru c\ asigur\ mai greu uniformitatea adâncimii [i distan]ei de plantare. Ie[irea din starea dormind\ se realizeaz\ prin p\strarea usturoiului de plantat la temperaturi de circa 70C. 1994). asigurând o densitate de 400-500 mii plante/ha. Lucr\rile de îngrijire sunt. MUNTEANU Dac\ înfiin]area culturii se va realiza în prim\var\. cu o distan]\ între plante (bulbili) pe rând de circa 5-7 cm. cultura nu este obligatoriu compromis\ atâta timp cât baza mugurelui [i tulpina subteran\ nu au fost afectate. dup\ literatura [i practica de la noi din ]ar\. care trebuie s\ fie de m\rime mijlocie. Dac\ plantele r\sar [i frunzele sunt distruse de gerurile puternice. dup\ recoltare. în cea mai mare m\sur\. deoarece realizarea densit\]ii nu mai este afectat\ de exigen]ele iernii. care este obligatoriu. Înfiin]area culturii în prim\var\ se realizeaz\ respectând acelea[i recomand\ri ca la ceapa comun\. Prin plantarea manual\ se realizeaz\ fixarea bulbilor în sol în pozi]ie vertical\. STAN. Surprinz\tor este faptul c\ în Fran]a se practic\ densit\]i de 2-3 ori mai mici. asem\n\toare cu cele de la ceapa din arpagic. Lucr\rile de preg\tire a terenului se continu\ în prim\var\. Materialul de plantare este într-o cantitate mai mic\. folosind acelea[i ma[ini ca la plantarea arpagicului. a[a cum se procedeaz\ la cultura de ceap\. Epoca de toamn\ este stabilit\ a fi la mijlocul lunii octombrie. La culturile de toamn\ se va aplica o udare pentru a asigura înr\d\cinarea 86 . finalizându-se cu ar\tura de baz\. Schema de înfiin]are este de patru rânduri pe stratul în\l]at. ceea ce presupune c\ se folosesc bulbilii cei mai mari (Chaux [i Foury. care se las\ în brazd\ nelucrat\. Adâncimea de plantare este mai mic\ (3-4 cm). dup\ plantare) (Chaux [i Foury. dar nici din centrul bulbului. se poate face toamna sau prim\vara. pentru c\ se consum\ o cantitate prea mare de material biologic (de[i ace[tia sunt cei mai rezisten]i la frig [i genereaz\ plante mai viguroase). afecta]i de atacul nematozilor. Deosebit de important este de cunoscut faptul c\.

mai ales dac\ aceasta a fost întârziat\ [i survine o perioad\ lung\ de secet\. 0. În foarte multe din preparatele culinare. În felul acesta se previne întârzierea culturii [i intrarea sa sub inciden]a zilelor mai scurte. dac\ nu au survenit precipita]ii. provoac\ arsuri gastrice. mai ales dac\ pre]urile de valorificare sunt mai avantajoase. pân\ la 10-12 t/ha. se vor urm\ri acelea[i verigi tehnologice. dup\ recomand\rile f\cute de Chaux [i Foury (1994). mai ales cu azot (azotat de amoniu) sau cu azot [i sulf (sulfat de amoniu sau azotat de amoniu [i sulfat de potasiu). iar frunzele încep s\ se îng\lbeneasc\. 4. acestea pot fi satisf\cute prin recoltarea pe alese. dar poten]ialul soiurilor atinge.5% cenu[\ (s\ruri minerale). 0. Aten]ie deosebit\ se acord\ aerisirii solului prin pra[ile [i aplic\rii fertiliz\rii faziale. PRAZUL Allium porrum L.3-0. e[alonat.1.3% monozaharide. repornirea `n vegeta]ie („întoarcerea”) a bulbilor [i îmboln\virea lor. 6. De regul\. Pra[ilele repetate [i aplicarea azotului sunt considerate elementele de succes ale culturii (mai ales în cazul atacului de nematozi [i larve). în condi]iile de la noi din ]ar\.3. Prazul este o plant\ legumicol\. usturoiul de toamn\ se recolteaz\ în luna iunie. care este mai scump\ [i. de la care se consum\ frunzele [i tulpina fals\ în stare proasp\t\ sau preg\tit\ sub form\ de diferite mânc\ruri. Calendaristic.3. iar cel de prim\var\ o lun\ mai târziu. prin r\rirea culturilor realizate din toamn\.7% hidrocarbona]i (din care 2. Dac\ exist\ cerin]e ale pie]ei în acest sens. 2-3% proteine. Familia Liliaceae 8. în teren deschis sau în solar.4% dizaharide [i 1. care asigur\ regenerarea sistemului radicular [i revigorarea plantelor (dup\ opinia legumicultorilor din bazinele cu tradi]ie pentru aceast\ cultur\). La fel se poate proceda [i la cultura înfiin]at\ prim\vara. Recoltarea se realizeaz\ în momentul când bulbii sunt aproape de maturarea deplin\ [i gâtul plantelor s-a înmuiat [i l\sat pe o parte. Întârzierea recolt\rii poate determina desfacerea c\]eilor de pe bulb în sol. Valoarea sa alimentar\ este determinat\ de con]inutul s\u chimic: 10-13% substan]\ uscat\. De[i valoarea sa alimentar\ [i terapeutic\ este mai redus\ ca cea a cepei 87 .5% celuloz\ brut\). 8. Importan]a culturii Importan]a alimentar\.LEGUMICULTUR| II bulbililor.4% gr\simi. Produc]ia este de 5-6 t/ha. înlocuie[te ceapa. vitamine [i fitoncide. În principiu. Cultura de usturoi verde (stufat) Acest tip de cultur\ se realizeaz\ în acela[i mod ca ceapa stufat: toamna sau prim\vara. cultura în câmp se practic\ mai rar.8-1. adesea. în cazul apari]iei unor ploi.

(ajut\ la tratarea florei anaerobe [i la restabilirea peristaltismului normal) asigurându-le. În orice caz. f\r\ a dep\[i cererea pie]ei. 8.3. Tulpina. Importan]a agrotehnic\. cu un redus grad de perisabilitate. R\d\cinile adventive. din care peste o treime (230 mii tone) se realizeaz\ în Fran]a. pentru a asigura o bun\ comercializare. prazul formeaz\ o tulpin\ 88 . [i acestora posibilitatea s\-[i satisfac\ nevoile de fitoncide [i vitamine (B. suprafe]ele ce se înfiin]eaz\ nu trebuie s\ fie prea mari. 105 mii tone realizeaz\ Belgia [i 75 mii tone Olanda. de[i cultura se realizeaz\ prin r\sad. de[i studiile cariologice arat\ c\ acesta are un num\r somatic de cromozomi dublu (2n = 32) fa]\ de ceap\ [i usturoi (2n =16). America de Nord [i America de Sud (Butnariu [i colab. În Europa de Vest se ob]in anual aproape 660 mii tone. Se presupune c\ centrul de origine al acestei specii este bazinul mediteraneean. 1969). 1994). datorit\ inciden]ei mai reduse a factorilor de risc întâlni]i la ceap\ [i usturoi. MUNTEANU sau a usturoiului. Împ\ratul Nero folosea mult prazul pentru a-[i reface vocea [i. prin rusticitatea sa. Peninsula Balcanic\. La noi în ]ar\ se cultiva pe suprafe]e mai restrânse. Importan]a economic\ rezult\ din faptul c\ realizeaz\ o cantitate mare de recolt\. îns\. care se g\sesc în compozi]ia sa. prazul este cunoscut în întreaga lume. Plantele de praz produc. Originea [i aria de r\spândire Prazul este o specie la care nu se cunosc str\mo[ii s\lbatici. dar destul de mari în anumite zone ale ]\rii. era poreclit “Mânc\torul de praz” (Chaux [i Foury. este cunoscut în cultur\ din antichitate. iar în al doilea o tulpin\ aerian\ cu flori. N. astfel. R\d\cina. ca [i celelalte alliacee din grupa cepei ce au fost prezentate. cât [i în timpul p\str\rii. 2000). 1992). prazul este important prin faptul c\ e mai bine tolerat de persoanele suferinde de stomac. Faptul c\ este o legum\ cu tradi]ie în anumite zone ale ]\rii.25 m (Maier. În primul an de via]\ formeaz\ un bulb mic. gâtul (tulpina fals\) [i frunzele. cu înmul]ire sexuat\.2. C [i PP). fructe [i semin]e. cum ar fi Oltenia [i Banat. ceea ce demonstreaz\ o origine comun\. s-a r\spândit apoi în tot Imperiul Roman. În primul an din ciclul ontogenetic. Africa de Nord.3.N. Asia de Sud-Est. dou\ tipuri de r\d\cini. Particularit\]i botanice [i biologice Prazul este o specie ierboas\.. STAN. În prezent. bienal\. formate pe partea inferioar\ a discului sunt. atât la transport [i la comercializare.3. mult mai puternic dezvoltate. Valoarea energetic\ este de 25-30 kcal/100g (Popescu [i Atanasiu. Prazul. cum ar fi Europa occidental\. 8. Cultivat de egipteni [i greci. de câteva mii de ani î. de aceea. are o tehnologie u[or de realizat. dar se cultiv\ cu prec\dere în anumite zone. p\trunzând în sol pân\ la 1. H.

din acest mugure se formeaz\ tulpina aerian\. fiind liniar.2 cm la baz\ [i 0. formând un bulb mic sau mai pu]in evident. într-un singur plan vertical.LEGUMICULTUR| II subteran\ sub form\ de disc foarte turtit [i de dimensiuni mai mici ca la ceap\. La baza lor. dar dimensiunile sale sunt mult mai mari: 60-80 cm lungime [i 4-6 cm l\]ime. cu rezisten]\ mai slab\. Pe restul por]iunii lor. dac\ sunt din interior [i de culoare verde. care are vârful mult mai lung fa]\ de cel de la ceap\. tecile se suprapun unele peste altele. (1992) prezint\ dou\ forme ecologice: una de tip sudeuropean (bulg\resc). cu o rusticitate evident\. Totu[i datorit\ selec]iei naturale. groas\ de 1-1. pe partea sa superioar\. Inflorescen]a este acoperit\ de un spat univalv (bractee membranoas\). Polenizarea este alogam\ entomofil\ (albine. Florile se aseam\n\ [i au aceea[i morfologie ca florile de ceap\. Aceast\ tulpin\ fals\ se continu\ cu limbul frunzelor. 8. Culoarea verde a frunzelor cap\t\ o tent\ alb\struie datorit\. globuloas\ cu circa 800-3000 flori.7 . 8. roz sau violacee. Frunzele. ca la toate speciile alliacee. Pe acest disc. denumit\ tulpin\ fals\.Planta de praz `n primul an asem\n\toare cu cele de la ceap\. Limbul la praz se aseam\n\ cu cel de usturoi. înalt\ de 80-120 cm. frunzele sunt orientate într-o parte [i în alta. tecile sunt pu]in mai îngro[ate. în condi]ii de mediu diferite. mu[te). 8.4. Frunzele.5 cm sub inflorescen]\ (Zanoschi [i Toma. cilindric\. care prezint\ un picior mai scurt [i gros. plin\ în interior. Rela]iile cu factorii de mediu Plantele de praz sunt viguroase [i vivace. în func]ie de zonele globului unde a evoluat dup\ ce a fost luat în cultur\. [i alta de tip nord-european [i nordamerican. Pe por]iunea limbului. neted\. sunt albeg\lbui. alc\tuind o forma]iune cilindric\. se insereaz\ frunzele prin tecile lor [i un mugure. Fructul [i semin]ele sunt Fig. glauc\. Perigonul. În anul urm\tor. unui strat de cear\ cu care acestea sunt acoperite. îngro[at\ [i suculent\. în por]iunea în care alc\tuiesc tulpina fals\. au ap\rut mai multe forme ecologice. picior (tulpin\ fals\) lung [i o rezisten]\ la p\strare mai sc\zut\. dac\ sunt din exterior. ca [i la usturoi (fig. sunt formate numai din teac\ [i limb. florifer\. cu rezisten]\ bun\ la p\strare 89 .4-0. format din cele [ase tepale.7).3. este de culoare alb\. 1985). Butnariu [i colab. sub form\ de jgheab. Aceasta este erect\. în mod alternativ. Florile sunt grupate într-o inflorescen]\ de tipul umbel\ fals\.

Temperaturile mai sc\zute din timpul toamnei favorizeaz\ “maturarea” tulpinii false [i îmbun\t\]irea calit\]ilor sale senzoriale.N. Aceste soiuri sunt considerate a fi de iarn\ (dup\ Dumitrescu [i colab. Mg=0. dar cu deosebire în perioadele cu secet\ prelungit\ [i temperaturi foarte mari. În acest stadiu.3. Consumul specific pe tona de recolt\ are urm\toarele valori (dup\ Chaux [i Foury.. K2O=4 kg. Germinarea semin]elor începe de la 3-50C [i se desf\[oar\ optim la 18200C. cu bazine de cultur\ diferite [i cu cerin]e diverse [i specifice ale consumatorilor.6 kg. Fa]\ de ap\. Acest regim al apei se poate men]ine toat\ perioada de vegeta]ie. Temperatura moderat\ favorizeaz\ îngro[area piciorului. dar [i de cerin]ele consumatorilor. având în vedere cantitatea dubl\ sau tripl\ de recolt\. 1992. cre[terea plantelor are loc foarte bine la 18-200C. precum [i pentru conserve etc (Chaux [i Foury. în func]ie de zona de evolu]ie. Temperatura este un factor de mediu fa]\ de care prazul are preten]ii reduse. Lumina este la fel de important\ ca [i la ceap\. 1994). de asemenea. 1994): N=2-3 kg. A[adar. Consumul maxim de ap\ se realizeaz\ în perioada cre[terii intense a frunzelor (inclusiv a tulpinii false). 8. dar la unitatea de suprafa]\ se apropie de cel de la ceap\. Apa. prazul are cerin]e mai mari decât ceapa. Solul [i elementele minerale trebuie s\ îndeplineasc\ sau s\ fie la acelea[i niveluri de exigen]\ întâlnite la ceap\. Pe timpul p\str\rii nu intr\ în stare dormind\ (de repaus). MUNTEANU pe timpul iernii. plantele r\mân mici. Tehnologia de cultivare Cultura de praz se poate realiza prin sem\nat direct sau prin plantarea r\sadurilor. Soiuri Sortimentul de soiuri de praz este foarte diversificat la nivel mondial. de toamn\ [i de iarn\. acest consum specific este mult mai sc\zut (mai ales pentru unele elemente) fa]\ de cel de la ceap\. ci mai ales din punct de vedere cantitativ. dar nu ca regim. Dup\ plantare sau r\s\rire. 1994). În condi]iile de zi scurt\ [i lumin\ insuficient\. este nevoie de o umiditate în sol de 75-80% din capacitatea de câmp. N. ]ar\ cu tradi]ie veche.3. când plantele sunt mature pentru primul an.5.2-0. În Fran]a. Picior de elefant. favorizeaz\ chiar accentuarea bulbului. piciorul [i restul frunzelor î[i pierd din fr\gezime [i cap\t\ un gust ierbos pronun]at. La noi în ]ar\ se cultiv\ câteva soiuri de origine balcanic\ sau mediteraneean\: C\mu[. iar dac\ este mai sc\zut\. plantele rezist\ pân\ la temperaturi de minus 180C. STAN. de tradi]ie. Brewster. de var\.5 kg [i S=0. de Carentan. se întâlne[te o larg\ gam\ varietal\: de prim\var\. 1998) 8. 90 . pentru consum în stare proasp\t\ sau imediat preparat\. În condi]iile de secet\. Odat\ cu apari]ia temperaturilor sc\zute de la sfâr[itul toamnei. dar sub 50C procesele nou formative sisteaz\ (Butnariu [i colab. plantele formeaz\ un picior lung [i sub]ire.6. P2O5=1 kg.. vegetarea înceteaz\.

Alegerea terenului se face în condi]iile respect\rii condi]iilor prev\zute la cultura de ceap\.3. cu distan]e între rânduri de 35-40 cm. S\mân]a se preg\te[te la fel ca la ceapa ceaclama. în brazde cu l\]imea la coronament de 104 sau 50 cm. Preg\tirea terenului începe din toamn\. În caz c\ sunt probleme cu germinarea [i r\s\rirea. În termen de câteva zile se efectueaz\ modelarea terenului. iar între plante pe rând se las\ (dup\ r\rit) o distan]\ de 10-15 cm. la adâncimea de 1. La r\s\rirea plantelor se efectueaz\ tratamentele fitosanitare recomandate pentru faza de r\sad [i.LEGUMICULTUR| II 8. Chiar înainte de r\s\rire. Lucr\rile de îngrijire sunt în mare m\sur\ asem\n\toare celor aplicate culturii de ceap\ ceaclama. dup\ modelare. pân\ la sem\nat.6. cu acela[i fel de ma[ini folosite la ceapa ceaclama. se aplic\ acelea[i m\suri ca la ceapa ceaclama sau arpagic. care se încorporeaz\ prin cea de-a doua lucrare cu grapa. 1998). Sem\natul se execut\ mecanizat. Aceast\ pauz\ se încadreaz\ în cea de 10-14 zile.. Terenul se mobilizeaz\ prin dou\ treceri cu grapa cu discuri.1. dar nu mai târziu de 10-15 aprilie. Cantitatea de s\mân]\ (norma de sem\nat) este de 4-5 kg/ha. În acela[i timp cu sem\natul sau imediat dup\ acesta. Înainte de prima gr\pare se aplic\ 100 kg superfosfat. în func]ie de zon\. terenul se t\v\luge[te.8. Ar\tura se las\ în brazd\ nelucrat\. cultura se înfiin]eaz\ în benzi de 2-3 rânduri. ca plant\ indicatoare. care trebuie l\sat\ dup\ aplicarea erbicidului.5-2 cm. Sem\natul se face pe teren modelat sau nemodelat. un tratament contra insectelor care atac\ prin larvele lor din sol. Prim\vara se continu\ preg\tirea terenului cât mai devreme posibil. 50-60 kg sulfat de potasiu [i 150-200 kg azotat de amoniu. adic\ 200 kg superfosfat [i 120-150 kg sare potasic\ sau sulfat de potasiu. asigurându-se o densitate de circa 160-200 mii plante/ha (Dumitrescu [i colab. s\ fie profund [i fertil. la aceasta se pot ad\uga 300-500 grame s\mân]\ de salat\. În mod special se are grij\ ca solul s\ aib\ textura mijlocie. 91 . în aceea[i zi. Fertilizarea de baz\ se face cu gunoi de grajd (40-60 t/ha) [i 2/3 din cantitatea de îngr\[\minte minerale pe baz\ de fosfor [i potasiu. dup\ r\s\rirea salatei (care se produce mai repede) se efectueaz\ o pra[il\ manual\ pe rând. Cultura prin sem\nat direct Acest tip de cultur\ se realizeaz\ în mare m\sur\ asem\n\tor culturii de ceap\ ceaclama. trebuie s\ fie l\sat\ o pauz\ de circa o s\pt\mân\ pentru a[azarea solului. În principiu. Schemele de înfiin]are a culturii sunt prezentate în figura 8. Înfiin]area culturii se realizeaz\ prim\vara devreme. dac\ este necesar. dar f\r\ s\ fie afectat\ calitatea acesteia. la 28-30 cm adâncime. pentru a forma un strat de sol mobilizat suficient de adânc (condi]ie important\ pentru praz). Ar\tura de baz\ trebuie s\ fie profund\. Dup\ prima gr\pare se aplic\ un erbicid ppi specific ( de exemplu Treflan 3l/ha).

MUNTEANU Fig. 8. c. STAN.Schema de `nfiin]are a culturii de praz: a.pe teren nemodelat. prin r\sad 92 .8 .pe teren modelat. N. d . b .N. prin sem\nat direct sau prin r\sad.

plantele sunt fasonate în leg\turi de 10-12 fire. în pivni]e sau în [an]uri de p\mânt. sporind calitatea recoltei.LEGUMICULTUR| II R\ritul se efectueaz\ când plantele au 2-3 frunze. începând cu pra[ilele a treia sau a patra. Dac\ sunt goluri. În [an]uri. când solul s-a înc\lzit suficient (16180C). Pentru p\strare peste iarn\. plantele se condi]ioneaz\ în snopi de pân\ la 30-50 de fire (cu dou\ leg\turi) [i se ]in câteva s\pt\mâni sub [oproane sau în magazii. se cur\]\ de p\mânt [i se fasoneaz\. În atare circumstan]e.3. O lucrare special\. Lucrarea se poate executa [i dup\ venirea înghe]urilor u[oare. Dup\ dislocare. prin scurtarea r\d\cinilor [i frunzelor (la o treime din lungimea limbului). avându-se în vedere combaterea buruienilor (prin pra[ile mecanice) [i udarea. prin aspersie. care se completeaz\ cu una mecanic\. Irigarea prin brazde este posibil\ numai pe terenul modelat în straturi cu l\]imea la coronament de 50 cm. În mod esen]ial este important de re]inut c\ lucr\rile de îngrijire se aplic\ pân\ la 2-3 s\pt\mâni înainte de recoltare. pentru culturile destinate consumului imediat dup\ recoltare. Recoltarea se face manual. este mu[uroirea plantelor. de regul\. Prin aceast\ lucrare se corecteaz\ regimul de temperatur\ (excesiv\) din sol [i se asigur\ o în\lbire a tulpinii false (piciorului) pe o lungime mai mare. sau semimecanizat. Dup\ zvântarea solului se execut\ o pra[il\ manual\ între plante pe rând. dup\ o cultur\ anticipat\. P\strarea peste iarn\ se poate face în depozite cu temperatura controlat\ (1-20C). dup\ ce plantele stagneaz\ în vegetare. Erbicidarea postemergent\ se execut\ cu Afalon sau Gesagard (2 kg/ha).2 [i 8. Cultura prin r\sad Aceast\ cultur\ se înfiin]eaz\ prin r\sad în epoca 15 mai-1 iunie.2. plantele se smulg. dac\ cultura este semnificativ îmburuienat\. aceasta se poate realiza ca o cultur\ succesiv\ de baz\. Produc]ia poate varia `ntre 20 [i 50 t/ha. altfel. Recoltarea începe toamna târziu. iar temperatura medie zilnic\ este de 6-80C.3). cultura se poate realiza în ogor propriu. se realizeaz\ [i o fertilizare fazial\ pe lâng\ rândul de plante cu Complex III (NPK) sau cu azotat de amoniu [i sulfat de potasiu în cantitate de 200-220 kg/ha. absolut necesar\. Se recomand\ ca înainte de r\rit s\ se efectueze o udare u[oar\ 120-150 m3/ha. Aten]ie major\ se acord\ combaterii bolilor [i d\un\torilor (conform recomand\rilor din tabelele 8. iar plantele au început s\-[i îngroa[e tulpina fals\. 8. Pentru consum imediat. snopii se a[az\ în pozi]ie vertical\ [i se acoper\ cu p\mânt pân\ la 2-3 cm de la vârf. folosind dislocatorul pentru r\d\cinoase. acestea se completeaz\ cu r\sadul provenit prin r\rire. Celelalte lucr\ri de îngrijire sunt asem\n\toare celor de la cultura cepei. care se repet\ dup\ r\rire. asigurându-se distan]a între plante pe rând (10-15 cm). prin aspersie. 93 . cu ajutorul sapei sau cazmalei.6. Cu prilejul acestei pra[ile.

mai sunt cunoscute urm\toarele: ceapa de Egipt. Erbicidarea cu Gesagard sau Afalon se execut\. Terenul se las\ nemodelat sau se modeleaz\ în acela[i mod ca pentru cultura prin sem\nat direct.N. 8. MUNTEANU Preg\tirea terenului începe din toamn\. în cazul culturii prin r\sad. pân\ la 10-15 zile înainte de plantare. Cauza principal\ pentru care acestea se cultiv\ mai pu]in este lipsa de tradi]ie. folosind acelea[i scheme de înfiin]are recomandate pentru cultura prin sem\nat direct. Produc]ia poate fi de 30-50 tone/ha. ca [i întrunirea la noi în ]ar\ de c\tre aceste specii a condi]iilor de mediu necesare. Lucr\rile de îngrijire sunt asem\n\toare cu cele ce se aplic\ la cultura prin s\mân]\. astfel ca la plantare s\ aib\ o vârst\ de 45-50 de zile. terenul se men]ine f\r\ crust\ [i curat de buruieni prin gr\p\ri u[oare. ca [i la cultura prin sem\nat direct. se apreciaz\ c\ atât cantitatea. Brewster (1994) prezint\ circa 10 specii. Continuarea lucr\rilor din toamn\ const\ într-o fertilizare complex\ sau numai cu azotat de amoniu. O lucrare distinct\ în acest caz este completarea golurilor. Înfiin]area culturii se realizeaz\ prin r\sad produs în acelea[i condi]ii ca [i r\sadul de ceap\ de ap\. ALTE PLANTE LEGUMICOLE DIN GRUPA CEPEI În afara speciilor legumicole prezentate [i care au o importan]\ recunoscut\ în cultura legumelor din ]ara noastr\. Prim\vara. N.4. variet\]i [i forme de plante legumicole din grupa cepei care se cultiv\ la nivel mondial. condi]iile ecologice mai pu]in adecvate. mobilizare cu grapa cu discuri [i erbicidare. în afara celor prezentate. Norma de s\mân]\ pentru produs r\saduri este de 2-3 kg pentru un hectar de cultur\. ceapa m\rg\ritar [i usturoiul de Egipt. usturoiului comun [i prazului. cât [i calitatea recoltei sunt mai bune. 94 . Densitatea r\sadurilor poate fi de pân\ la 1000 fire/m2. superioritatea ca importan]\ a cepei comune. Plantarea se face manual. dup\ ce au ap\rut buruienile. când se conduce pân\ la ar\tura de baz\. ceapa de iarn\ sau de tuns. Recoltarea [i condi]ionarea se efectueaz\ în mod asem\n\tor culturii prin sem\nat. dup\ ce a fost efectuat r\ritul plantelor. cu pân\ la 50-60%. la 2-3 s\pt\mâni dup\ plantare. Adâncimea de plantare poate fi pu]in mai mare decât cea a plantelor în r\sadni]\. executate cu grapa cu col]i reglabili. Dac\ vârsta r\sadului nu este corespunz\toare. care se las\ în brazd\ nelucrat\ (pentru cazul culturii în ogor). dar la noi în ]ar\. ceapa e[alot\. dar poate ajunge la valori mai mari. Sem\natul în vederea producerii r\sadurilor se poate începe din luna martie. înfiin]area culturii se amân\ cu pân\ la dou\ s\pt\mâni (dar nu mai mult de 15-20 iunie). de regul\. În condi]iile de la noi din ]ar\. se mai cunosc [i alte specii cu o importan]\ mai redus\ din punct de vedere alimentar [i economic. subspecii. STAN.

prin discul propriu. 8. iar tulpinile florifere. de culoare cenu[iu-g\lbuie. Este o specie peren\. fructe [i semin]e. au form\ oval alungit\ [i sunt acoperi]i. Planta formeaz\ în sol un buchet de bulbi prin[i. dar [i din zona central\ a Asiei. dar care. ci formeaz\ bulbili aerieni (fig. dar trebuie protejate cu un mu[uroi sau cu un bilon înalt. dar în cultur\ se comport\ ca anual\. central\ [i de nord a Moldovei. fiecare în parte. formeaz\ o inflorescen]\ de culoare albastr\. nu formeaz\ semin]e. de obicei. f. cum ar fi: zona subcarpatic\ a Olteniei [i Munteniei.9 . ca [i cea colinar\. Este originar\ din bazinul mediteraneean. cu o tunic\ de protec]ie groas\. Sunt asem\n\toare cu cele de la ceapa comun\. Frunzele cresc de la suprafa]a solului. Se cultiv\ pentru frunze [i bulbi [i se consum\ la fel ca ceapa comun\. 8. de un disc comun (fig. pe bulbii din inflorescen]\. mai multe [i mai mici. dar de dimensiuni mai mici. Tulpina florifer\ apare numai în anumite condi]ii. Fig.LEGUMICULTUR| II 8. tulpina fals\ fiind slab dezvoltat\.1. Bulbii prezint\ 1-3 muguri. Aceast\ plant\ legumicol\ este peren\ [i se înmul]e[te prin bulbilii aerieni sau prin desp\r]irea tufelor. CEAPA E{ALOTA Allium ascolonicum L.Ceapa de Egipt (rocambole).9).4. de care se deosebe[te prin faptul c\ are un bulb mai mic. aspr\.10). proliferum Familia Liliaceae Ceapa de Egipt sau ceapa rocambole este originar\ din Orientul Apropiat [i ]\rmurile estice ale M\rii Mediterane. 8.2. cu înmul]ire vegetativ\ prin bulbi fra]i. Plantele rezist\ peste iarn\ în câmp sub form\ de tufe. La noi în ]ar\ se cultiv\ în anumite zone cu tradi]ie. bulbiferum [i Allium cepa L f. 8. fiind cunoscut\ în cultur\ în zonele de origine [i în Europa de Vest. Familia Liliaceae Ceapa e[alot\ se mai nume[te ceap\ hagim\ sau ceap\ vla[i]\ [i se cultiv\ pentru frunzele [i bulbii s\i care se consum\ în acela[i mod ca ceapa comun\. La forma proliferum. nu formeaz\ flori. se formeaz\ noi tulpini care formeaz\ un nou etaj cu bulbili.4. CEAPA DE EGIPT Allium cepa L. 95 .

4. cel mai Fig. asem\n\toare cu prazul. MUNTEANU Se înmul]e[te prin bulbii fra]i [i prin semin]e.10 . un buchet de pân\ la 25-30 de bulbi de m\rimi diferite. pentru înmul]irea vegetativ\ [i înfiin]area culturii. CEAPA M|RG|RITAR Allium ampeloprasum L. La noi în ]ar\ nu este cunoscut\ [i/sau cultivat\ decât în colec]ii. înfiin]area culturii se face exclusiv folosind bulbii fra]i.Ceapa de iarn\ sau de tuns 96 . CEAPA DE IARN| SAU DE TUNS Allium fistulosum L. fistuloas\ [i prezint\ o inflorescen]\ de culoare violacee. De regul\. STAN. 8. N. Celelalte elemente de tehnologie sunt asem\n\toare cu cele de la ceapa comun\ înfiin]at\ prin arpagic. Recoltarea se efectueaz\ în iunie-iulie. Familia Liliaceae Aceast\ specie se mai nume[te ceap\ peren\ [i se cultiv\ pentru frunzele sale care se consum\ prim\vara foarte devreme. Plantarea se face toamna sau. prim\vara. de la care se consum\ tulpina fals\ de 30-60 cm lungime (Popescu [i Atanasiu).N. iar produc]ia este de 10-20 t/ha. Dintr-un asemenea bulb se formeaz\.. iar limbul frunzelor este mai sub]ire ca la ceapa comun\ (fig. Este o specie peren\. Formeaz\ un bulb pu]in evident.11). din bazinul mediteraneean [i este foarte mult r\spândit\ în Asia de Est. care se folosesc în industria conservelor.4. în sol se formeaz\ 3-5 bulbi mici.3. dac\ acestea se formeaz\ (în condi]iile în care înmul]irea sexuat\ se practic\ în anumite zone de cultur\). 8. asigurându-se o densitate de 200-250 plante/ha.Ceapa e[alot\ (vla[i]a) adesea. în anul urm\tor. 8. 8. Tulpina florifer\ este mai mic\ decât cea de la ceapa comun\. se folosesc bulbii de dimensiuni mai mici.Se înmul]e[te pe cale vegetativ\. În sol formeaz\ bulbi[ori alb-argintii. Fig. La noi în ]ar\. 8. Când se înmul]e[te prin semin]e. de asemenea.11 .4. Familia Liliaceae Aceast\ specie provine.

4. De Bucovina. Uneori. 8. din ace[tia se formeaz\ un bulb obi[nuit. Bulbii se p\streaz\ bine peste iarn\. Plantele au preten]ii asem\n\toare cu cele ale usturoiului. Se cultiv\ dup\ o tehnologie asem\n\toare cepei comune. Familia Liliaceae Usturoiul de Egipt este originar din Egipt [i regiunile apropiate. dar sunt mult mai viguroase [i formeaz\ o tulpin\ florifer\. unde tinde s\ înlocuiasc\ usturoiul comun. pentru `nmul]ire se pot folosi [i bulbilii aerieni. ~n primul. asem\n\tor unui arpagic de 2-3 cm. ce se termin\ cu o inflorescen]\ în care se formeaz\ bulbili aerieni (fig. 1973). Ace[ti bulbili sunt mai suculen]i [i au un gust mai pu]in iute. Cultura se înfiin]eaz\ în mod Fig. USTUROIUL DE EGIPT SAU ROCAMBOLE Allium sativum L. Lista oficial\ de soiuri cuprinde doar un singur soi. cu un poten]ial de produc]ie de 10-12 t/ha. cu mai mul]i bulbili. 97 . Sortimentul de usturoi de Egipt la noi `n ]ar\ este reprezentat de o serie de popula]ii locale.12).5. iar `n anul urm\tor.LEGUMICULTUR| II Se `nmul]e[te prin semin]e sau bulbi fra]i desp\r]i]i (Bala[a.Usturoiul de Egipt (rocambole) asem\n\tor cu cea de usturoi comun. dar numai în condi]ii de temperatur\ controlat\. var. îndeosebi formele mediteraneene. Plantele se aseam\n\ cu usturoiul comun. din ace[tia se formeaz\ câte un bulb unitar. Bulbilii din c\p\]ân\ sunt mai pu]ini. ophioscorodon Dom. 8.12 . 8. deoarece sunt mai pu]in rezistente la p\strare. Este bine cunoscut în întreaga lume. Recolta este cu 20-50 % superioar\ usturoiului comun. Specia este foarte rezistent\ la temperaturi sc\zute [i are o robusticitate deosebit\. dar foarte mari.

Important este de men]ionat c\ vitamina C se degradeaz\ mai pu]in dup\ preparare. glucide simple 0. N. STAN. culoare [i chiar gust.N. În câmp are o perioad\ scurt\ 98 .1.1. sunt diferite. Importan]a agrofitotehnic\. C=20-25 mg/100 g [.1. m\rime. deoarece se înfiin]eaz\ prin tuberculi special preg\ti]i. se practic\ pe suprafe]e mai mici. Valoarea caloric\ a cartofului timpuriu este destul de ridicat\: 60-85 kcal/100 g produs proasp\t. `n terenul destinat culturilor legumicole.2%. ace[tia reprezint\ un aliment legumicol mai timpuriu. Se practic\ în câmp sau în spa]ii protejate. protein\ brut\ 2%. B1 [i B2=0. cenu[\ 1%. Importan]a culturii Importan]a alimentar\. MUNTEANU CAPITOLUL 9 CULTURA LEGUMELOR PENTRU TUBERCULI {I R|D|CINI TUBERIZATE Aceast\ grup\ tehnologic\ cuprinde dou\ specii: cartoful [i batatul. Cartoful este una din cele mai importante plante cultivate pe glob.5 mg/100 g. Valoarea sa alimentar\ este deosebit de ridicat\: amidon 16-18%. de[i. De asemenea. cop]i sau pr\ji]i. Familia Solanaceae 9.a. Cultura cartofului este relativ preten]ioas\ din punct de vedere tehnologic. care se consum\ fier]i. CARTOFUL TIMPURIU Solanum tuberosum L. inclusiv în sistemul culturilor protejate.4%.8-1. datorit\ gustului deosebit de pl\cut [i valorii alimentare. Cele dou\ specii formeaz\ o grup\ deoarece organele lor comestibile sunt asem\n\toare ca form\.08 mg/100g. la acestea se adaug\ s\rurile minerale de calciu 12 mg/100 grame [i cele de fier 6.2 mg/100g. celuloz\ 0. precum [i unele vitamine: A=0. din punct de vedere botanic. dar se consider\ a fi o plant\ legumicol\ numai dac\ se are în vedere cultura sa foarte timpurie [i timpurie. astfel c\ este folosit\ aproape integral. comparativ cu alte legume. 9. deoarece lucr\rile cuprinse în tehnologia de cultivare sunt asem\n\toare cu cele aplicate culturilor legumicole propriu-zise. Cartoful timpuriu este cultivat pentru tuberculii s\i.

tuberosum s-a impus prin valoarea sa agrobiologic\. Cultura cartofilor timpurii. Cheltuielile cele mai mari se realizeaz\ cu ocazia înfiin]\rii culturii. de[i la un nivel mai redus decât la culturile de var\ sau de toamn\. exist\ pericolul înghe]urilor târzii. cel târziu pân\ la 1 iulie.. prezint\ mai pu]ini factori de risc decât cultura obi[nuit\. S. în cazul culturii timpurii. în special cu procurarea [i preg\tirea materialului de plantat. Factorii de risc. putând fi considerat\ ca o cultur\ de baz\ într-un sistem de culturi succesive. Mai mult. în mod surprinz\tor.LEGUMICULTUR| II de vegeta]ie. Cerin]a mare a pie]ei [i. Unele cercet\ri au precizat mai exact centrul de origine al cartofului: zonele muntoase ale Venezuelei. De regul\. în cea mai mare parte. rezist\ destul de bine la transport pe distan]e mari. Columbiei. 9. ca urmare. Importan]a economic\. apari]ia relativ timpurie a recoltei asigur\ ob]inerea de venituri în prima parte a anului (luna iunie).2. tuberosum a fost adus în Europa de spanioli [i s-a r\spândit mai întâi în Spania [i Anglia. Originea [i aria de r\spândire Cartoful este originar din p\r]ile nordice ale Americii de Sud. Bineîn]eles c\. folosind la timp insecticidele cele mai eficiente. Nu este o cultur\ de preferat într-un asolament ca premerg\toare. deoarece s\r\ce[te solul `n elemente nutritive. care pot afecta mai mult sau mai pu]in cultura. S. de[i las\ terenul. Un alt factor major de risc îl constituie atacul masiv al gândacului din Colorado. dar nu neap\rat s\ o compromit\ complet. deoarece plantele nu intr\ sub inciden]a perioadelor de atac intens al bolilor [i d\un\torilor. Cele mai recomandate zone pentru cultura cartofului timpuriu sunt acelea în care desprim\v\rarea se produce mai devreme [i sunt situate în preajma marilor ora[e care. Vavilov a considerat c\ exist\ dou\ centre de origine pentru cartof: unul în Peru [i Ecuador [i altul în zona de sud a statului Chile. La noi în ]ar\ era cunoscut înc\ de la începutul secolului al XIX-lea. curat de buruieni. datorit\ unei rezerve suficiente de muguri ce pot înlocui l\starii distru[i. sunt elemente care premerg în asigurarea rentabilit\]ii economice. mai întâi în Transilvania. cum ar fi S. pre]urile avantajoase de valorificare. commersoni (rezistent\ la gândacul din Colorado) [. 1974). La sfâr[itul secolului al XVI-lea era deja cunoscut în lumea botani[tilor. demissum (rezistent\ la frig). În zona de origine se întâlnesc mai multe specii de Solanum. Cartoful timpuriu ocup\ o suprafa]\ relativ redus\. În prezent. Ecuadorului [i Argentinei de Nord (dup\ Bîlteanu. De[i cartofii timpurii sunt considera]i un produs destul de perisabil. în unele ]\ri din vestul Europei. asigur\ o bun\ pia]\ de desfacere. ac]iunea acestui factor de risc poate fi controlat\ în întregime. cultura cartofului ocup\ o suprafa]\ de circa 200 mii hectare. în acest caz.a. neeviden]iat\ din punct de vedere statistic. S. dar numai S. 99 . Totu[i. andigenum (neadaptabil\ la condi]iile europene). iar în secolul al XVIII-lea începe s\ fie cunoscut [i în cultur\. cultura [i recolta sunt mult întârziate.1.

Înmul]irea vegetativ\ prin tuberculi asigur\ puritatea [i uniformitatea biologic\ a culturii. iar dimensiunile sunt mai mari sau mai mici în func]ie de soi [i condi]iile de mediu (fig. În condi]ii de lumin\. Aceste r\d\cini p\trund pân\ la circa 20 cm în sol. 9.1. Tuberculul are o parte bazal\. 100 . ajungând pân\ la 60-120 cm (Zamfirescu [i colab. mugurele d\ na[tere unui l\star de culoare alb\. Rezult\ clar c\ acest mod de înmul]ire [i de realizare a culturii este foarte costisitor. dup\ care se dezvolt\ lateral 50-60 cm sau chiar mai mult. Se poate înmul]i [i prin s\mân]\. Dintr-un ochi porne[te în vegeta]ie un singur mugure. Ochii sunt dispu[i pe linia unei spirale în jurul tuberculului. formând a[a-numi]ii ochi. tipice fiec\rui soi (fig. m\rimi [i culori diferite. dac\ l\starii albi (col]ii) vin în contact cu lumina. citat de Zanoschi [i Toma. când este foarte tân\r. MUNTEANU 9. În condi]ii de întuneric. tulpinile aeriene. mugurele va da na[tere unui l\star normal cu pigmen]i asimilatori. N. subterane. Prin tuberizarea vârfurilor stolonilor iau na[tere tuberculii. mai gro[i decât r\d\cinile [i au o pozi]ie orizontal\ sau oblic\. se formeaz\ un tubercul de dimensiuni normale. Ace[tia sunt cilindrici. Din ace[ti ochi se formeaz\.5-2. în al doilea an. Mugurii din axila acestei frunze solzoase se dezvolt\ mai departe într-o adâncitur\ pe suprafa]a tuberculului. iar la subsuoara acestora se afl\ mugurii din care se formeaz\ alte ramifica]ii stolonifere. din s\mân]\ se formeaz\ o plant\ care are în sol un tubercul mic. De asemenea. În primul an. L\starii forma]i în condi]ii de lumin\ au forme. Tulpina.3. din care. Stolonii sunt l\starii ce se dezvolt\ din mugurii por]iunii bazale. în condi]ii corespunz\toare. Plantele dezvoltate din tuberculi formeaz\ un sistem de r\d\cini adventive. 1958.. care iau na[tere din nodurile subterane ale tulpinii. 1969).1). În cazul în care l\starul este distrus. ai tulpinii aeriene. care se mai nume[te col]. Tulpinile subterane sunt reprezentate de stoloni [i tuberculi. care con]in trei muguri. STAN. de 1. Ace[tia pot avea forme diferite. plantele care se formeaz\ din semin]e sunt foarte neuniforme. [i o parte apical\ sau vârful. 9. Particularit\]i botanice [i biologice Cartoful este o plant\ ierboas\. dup\ care cade. spre profunzimea solului. R\d\cina. atunci dintr-un alt mugure al aceluia[i ochi se va forma un nou l\star. 1985). Fostul loc de inser]ie al acesteia cap\t\ aspectul unei proeminen]e. se orienteaz\ pe vertical\. dar ciclul de la s\mân]\ la planta care formeaz\ recolta dureaz\ trei ani. prin care se insereaz\ pe stolon.0 cm. formeaz\ [i ace[tia pigmen]i pentru asimila]ia clorofilian\.N. Cartoful prezint\ dou\ feluri de tulpini: subterane [i aeriene. fiind mai rari la baz\ [i mai de[i spre vârf. denumit\ sprâncean\ (Bîlteanu. Pe stoloni se g\sesc frunze mici sub form\ de solzi. iar în plus. Frunzuli]a de la nivelul stolonului se men]ine la nivelul tuberculului. care se înmul]e[te în cultur\ pe cale vegetativ\.2).

muchiat\. denumit\ faz\ dormind\. 9. 9. La o plant\ Fig.L\stari de cartof se g\sesc mai multe tulpini.1). 1974) Este important de cunoscut c\ tuberculii. Mecanismele care determin\ perioada dormind\ [i modalit\]ile de reducere sau prelungire a acesteia sunt foarte importante în tehnologia culturii. 1974). 9. 101 . astfel c\ întreaga plant\ care evolueaz\ dintr-un tubercul are aspectul unei tufe (fig. fistuloas\.1 . mai ales în cazul culturii timpurii (Bîlteanu.2 . în func]ie de num\rul ochilor care au „încol]it”. erect\.LEGUMICULTUR| II Fig. trec printr-o faz\ de repaus “germinal” de 2-3 luni. Aceste tulpini principale prezint\ 2-3 ramifica]ii. în ciclul lor de via]\.Plante de cartof (dup\ B`lteanu. Tulpina aerian\ este înalt\ pân\ la 40-60 cm.

cu umiditate ridicat\. S\mân]a este mic\. prin autogamie. Rela]iile cu factorii de mediu Cartoful este o plant\ care se dezvolt\ foarte bine într-un mediu r\coros. turtit\. 1974) Floarea. Uneori. cu aspect rotat.Frunze de cartof (dup\ B`lteanu. cu diferite tipuri de peri[ori. 9. Gineceul este bicarpelar. în strâns\ corela]ie cu umiditatea. dar se poate întâlni [i fenomenul de alogamie. Lobii (foliolele) sunt ova]i. violet-închis\ etc. Fig. prinse pe baza corolei.4.3). eliptici. Androceul este format din cinci stamine de culoare galben\. pentamere.1. lobii frunzelor prezint\ pe]ioli proprii.N. conferind frunzelor caracterul de compus\ (fig. iar corola este format\ din cinci petale unite. de culoare alb\. Fructul este o bac\ sferic\ de 1. STAN. MUNTEANU Frunza.9. Temperatura este factorul fa]\ de care cartoful are preten]ii mari în ceea ce prive[te regimul s\u. Caliciul este format din cinci sepale unite. Frunza de cartof este întrerupt-imparipenat-sectat\. Polenizarea este direct\.5-2 mm în diametru. ovoidal\. De[i cartoful nu 102 . Cartoful prezint\ frunze cu caractere tipice speciei. sunt dens p\ro[i. cu vârful ascu]it. hermafrodite. albastr\. cu ajutorul vântului sau albinelor (Zanoschi [i Toma. N. ro[iatic\. grupate într-o cim\ terminal\. cu dou\ loje. dar [i unele diferen]ieri care depind de soi [i ajut\ la distinc]ia dintre ace[tia.3 . 1985). alb\ sau cenu[ie. Florile sunt actinomorfe. ovat-lanceola]i ori circulari. cu 5-10 flori. De asemenea. Un fruct con]ine 50-300 semin]e. 9.

De asemenea. mai ales [i dac\ umiditatea este optim\ în sol. adic\ în jur de 80% din capacitatea de câmp. Rezult\ de aici. Este temperatura minim\ de pornire a încol]irilor. Este posibil\ continuarea cre[terii lor [i în prezen]a unor temperaturi mari.5 4 7 17-18 18-20 Peste 29 Lumina. Astfel. în Ceau[escu [i colab. Plantele de cartof au cerin]e mari fa]\ de factorul lumin\. iar perioada de lumin\ este maxim\. Trebuie precizat c\ tuberculii sunt mai rezisten]i. Tufa cre[te în condi]ii optime. în Ceau[escu [i colab. [i rolul de regulator termic. Condi]iile de umiditate din sol [i aer trebuie s\ fie corelate perfect cu fazele de vegeta]ie. Minus 1-2 Minus 0. Temperatura optim\ de cre[tere [i dezvoltare. apa având. Acest fapt constituie un avantaj în sensul c\ tuberculii preîncol]i]i pot fi planta]i în câmp mai devreme. Totu[i. 1984).2 (dup\ Bala[a. în asemenea cazuri. s-au înregistrat cazuri când au fost planta]i tuberculi foarte timpuriu – la începutul lunii martie – [i apoi a survenit o temperatur\ sc\zut\ de minus 160 C pentru o durat\ scurt\ [i nu au fost v\t\ma]i.LEGUMICULTUR| II solicit\ pentru încol]ire [i dezvoltare temperaturi ridicate. poate fi surmontat prin mijloace tehnice adecvate. dar [i cu ceilal]i factori de mediu. Tuberculii înceteaz\ s\ mai creasc\. Condi]iile optime sunt întrunite când intensitatea luminii este ridicat\. în acest caz. 103 . numai dac\ [i umiditatea este mare datorit\ unei irig\ri corecte. Apa este un factor fa]\ de care cartoful are exigen]e ridicate. are valori de 17-200 C (tabelul 9.1). Tabelul 9. în mod clar. O sintez\ privind regimul umidit\]ii este prezentat\ în tabelul 9.. În cazul tuberculilor încol]i]I înainte de plantare. cât [i p\r]ile aeriene. iar p\r]ile aeriene sunt mai sensibile la temperaturi sc\zute. inclusiv pentru formarea tuberculilor. Reprezint\ temperatura optim\ pentru formarea [i cre[terea tuberculilor. dar sub pragul maxim admisibil de 290C. Cre[terea tuberculilor este favorizat\ de zilele mai lungi. 1984) Varia]ia temperaturii (0C) Modul de manifestare a plantelor de cartof Înghea]\ atât tuberculul. este important de re]inut c\ un num\r mai mare de tuberculi se formeaz\ în condi]ii de zi scurt\. Înghea]\ frunzele dup\ r\s\rire [i are de suferit produc]ia timpurie. tinerele plante [i tuberculii nu rezist\ la temperaturi negative. r\d\cinile pot cre[te. mai ales la temperaturi superioare pragului optim de 10-190C. Riscul temperaturilor de înghe]. cartoful fiind o plant\ de zi lung\. s-au înregistrat cazuri când tuberculi bine c\li]i au rezistat pân\ la minus 40C. importan]a plant\rii cât mai devreme posibil a cartofilor..1 Influen]a varia]iei temperaturii asupra modului de manifestare a plantelor de cartof (dup\ Bala[a.

trebuie s\ asigure un regim aero-hidric corespunz\tor. bine structurat. 1984) Specific\ri Pentru r\s\rire cartoful are cerin]e modeste fa]\ de rezervele de ap\ din sol. Aceste cerin]e sunt justificate [i de faptul c\ recolta se realizeaz\ exclusiv în sol. acest regim. Timp de 12-14 zile dup\ r\s\rire. Cultura de cartof este considerat\ o mare consumatoare de elemente nutritive. solul. 104 .U. 2 kg P2O5. Având în vedere c\ realizarea culturii timpurii are loc într-o perioad\ scurt\ de timp.N. în condi]iile unei produc]ii de circa 20 t/ha. prin caracteristicile sale.U. Umiditatea atmosferic\ nu trebuie s\ scad\ sub limita de 7075%. solul trebuie s\ asigure consumuri evident mai mari: 10 kg N.2 Umiditatea optim\ pentru plantele de cartof pe faze de vegeta]ie (dup\ Bala[a. Fazele de vegeta]ie Elementele nutritive. bilonat) au tocmai [i rolul de a regla. în Ceau[escu [i colab. De aceea. Totu[i. 3 kg P2O5. N. 1984) Azotul are rolul de a asigura dezvoltarea aparatului foliar. la o cultur\ obi[nuit\ (de var\ .toamn\) se consum\ din sol urm\toarele cantit\]i de elemente nutritive: 5 kg N. tuberculilor [i r\d\cinilor. ca urmare. umiditatea în sol trebuie men]inut\ la nivelul de 50% din form\rii tuberculilor I. se recomand\ o fertilizare din abunden]\ [i echilibrat\. cu posibilit\]i reduse de tasare etc. 8. care preg\te[te planta pentru fazele urm\toare („legarea” [i cre[terea tuberculilor). în special prin aspersiune. dar [i de intens\ activitate metabolic\. iar fosforul stimuleaz\ tuberizarea. STAN. deoarece în aceast\ etap\ este nevoie de o mai mare aerare a solului. 5 kg CaO [i 4 kg MgO (dup\ Ceau[escu [i colab. începând de la formarea tuberculilor [i pân\ la recoltare. este favorabil\ udarea. agrofondul trebuie s\ fie deosebit de bogat [i. la soiurile extratimpurii [i R\s\rire-începerea timpurii. de care depinde succesul culturii. 1-1.. umiditate în sol trebuie De la formare men]inut\ la nivelul de 70-80% din I. Lucr\rile aplicate solului (pra[ile.A. solul pentru culturile timpurii trebuie s\ aib\ o textur\ mijlocie.. De aceea. Solul este un factor de mediu important. Plantele Pe întreaga perioad\ de de cartof pentru sintetizarea unui gram de substan]\ uscat\ vegeta]ie (r\s\rirefolosesc 554-717 g ap\ (coeficientul de transpira]ie). pentru o recoltare) ton\ de produc]ie de cartofi folosesc 70-100 t ap\ (coeficientul de valorificare a apei consumate). pierderea apei din sol prin lucr\ri nera]ionale Plantare-r\s\rire de preg\tire a terenului în vederea plant\rii duce la întârzierea r\s\ritului [i la stagnarea în cre[tere a plantelor imediat dup\ r\s\rit. Din aceast\ cauz\. s\ fie fertil.5 kg K2O. Aerul este un factor important în m\sura în care se în]elege faptul c\ formarea [i cre[terea tuberculilor nu sunt doar procese morfogenetice [i de acumulare. la nevoie. Nu se ud\ timp de 5-7 tuberculilor [i pân\ la încetarea cre[terii lor zile de la începutul form\rii tuberculilor. În cazul culturilor extratimpurii [i timpurii. Potasiul determin\ o fotosintez\ intens\ [i un ritm de bioconversie ridicat. care are loc la nivelul stolonilor. 14 kg K2O.A. MUNTEANU Tabelul 9. La o ton\ de cartof.5 kg MgO [i 2 kg S.

6. în vederea înfiin]\rii culturii prim\vara cât mai devreme. având asigurate condi]ii de irigare prin aspersie.. bineîn]eles. Indiferent de tipul de cultur\ se folosesc numai soiuri timpurii. cerealele p\ioase. Tabelul 9.3.5 9. cartoful decât dup\ 3-4 ani. 1997) Soiul Ostara Gloria Fresco Grupa de maturitate timpuriu timpuriu timpuriu Culoarea Culoarea pulpei tuberculului galben-închis\ galben\ galben\ galben\ galben\ galben\ Forma tuberculului oval\ oval\ sferic-oval\ % Amidon 14. Soiuri Sortimentul de soiuri cultivate la noi în ]ar\ este deosebit de bogat [i specializat pe grupe de timpurietate. O scurt\ caracterizare a soiurilor timpurii admise în cultur\ la noi în ]ar\ este f\cut\ în tabelul 9. 9. Urmeaz\ fertilizarea de baz\.1. biloane [i rigole de udare.6. castrave]ii [i celelalte cucurbitacee. cu care ocazie sunt distruse [i eventualele straturi. pentru c\ scopul final al acestei secven]e tehnologice este finalizarea tuturor lucr\rilor din toamn\.LEGUMICULTUR| II 9.3 Caracterizarea soiurilor de cartof timpuriu folosite în România (dup\ Iano[i [i colab. fertil [i cu o bun\ capacitate de re]inere a apei.0 16. legumele din grupa cepei sau a verzei. Tehnologia de cultivare Cultura cartofului timpuriu (inclusiv extratimpuriu) se poate realiza în mai multe variante tehnologice. în func]ie de posibilit\]ile tehnice. legumele verde]uri.5. cu pant\ uniform\.1. Nu se recomand\ solanaceele [i. Aceast\ activitate începe prin desfiin]area culturilor premerg\toare prin tocarea resturilor vegetale [i încorporarea lor printr-o lucrare cu grapa cu discuri. Preg\tirea terenului trebuie s\ înceap\ toamna mai devreme. Cultura în teren neprotejat Alegerea terenului se face ]inându-se cont de preten]iile cartofului fa]\ de sol [i gradul s\u de fertilitate [i apoi în func]ie de posibilit\]ile de respectare a asolamentului. Ca plante premerg\toare pot fi leguminoasele perene sau anuale. care trebuie s\ asigure completarea agrofondului 105 . s\ fie bine structurat.1. Principala distinc]ie dintre aceste variante o constituie locul de amplasare a culturii.0 16. Terenul trebuie s\ fie bine nivelat. Solul trebuie s\ aib\ o textur\ mijlocie.1. adic\ în teren neprotejat sau teren protejat.

N. cât [i cei prea mari. cu diferite v\t\m\ri. 106 . dezinfec]ia [i încol]irea. Terenul se modeleaz\ apoi sub forme de biloane [i rigole. Aceste îngr\[\minte se incorporeaz\ odat\ cu ar\tura de toamn\.. pentru plantare se folosesc tuberculii de cartof special ob]inu]i în câmpuri de material s\ditor. `n vederea plant\rii cartofului timpuriu Preg\tirea materialului pentru plantare. fiecare parte trebuie s\ aib\ peste 30 grame [i cel pu]in 3-4 ochi (Berindei [i Chichea. datorit\ consumului unei mari cantit\]i de material pentru înfiin]area unui hectar de cultur\. MUNTEANU cu elementele nutritive necesare plantelor. MCC 60/45) pe 2-3 frac]ii de m\rime. STAN. dar ace[tia din urm\ trebuie sec]iona]i pe axul tuberculului (baza-apex). calibrarea. manual. se pot folosi atât tuberculii mici.4) sau în straturi în\l]ate cu l\]imea la coronament de 94 (104 cm). Ar\tura se efectueaz\ la adâncimea de 28-30 cm [i se gr\peaz\ imediat cu grupa cu col]i fic[i. 9. 50-70 mm [i mai mari de 70 mm. 30-45 mm [i 45-60 mm (Butnariu [i colab. În situa]ii normale. realizate conform normelor stabilite de Inspec]ia de Stat pentru Producerea Semin]elor [i Materialului S\ditor. 1992). într-o hal\ sau magazie bine luminate natural. terenul se las\ în brazd\ nelucrat\. 1997). când condi]iile nu sunt favorabile sau nu a fost posibil\ fertilizarea de baz\ decât numai par]ial. Calibrarea se realizeaz\ mecanizat cu diferite ma[ini (de exemplu. Fig. Tuberculii mici dau produc]ii mai târzii [i mai mici.N. cu aspect necorespunz\tor sau chiar netipici. Dac\ nu exist\ material de m\rime optim\. În mod aproape generalizat. deshidrata]i. Lucrarea se efectueaz\ cu câteva zile înainte de preg\tirea încol]irii. Sortarea are ca scop alegerea [i eliminarea tuberculilor bolnavi. preg\tirea terenului se continu\ cu dou\ lucr\ri cu grapa cu discuri [i. Ma[ina MCC 60/45 calibreaz\ cartofii pe dou\ categorii de dimensiune. Fertilizarea de baz\ se completeaz\ prin aplicarea a 60-80 kg/ha P2O5 [i 50-70 kg/ha K2O. Preg\tirea tuberculilor cuprinde urm\toarele opera]iuni: sortarea. iar cei prea mari ridic\ pre]ul de cost al recoltei. Alte ma[ini fac calibrarea în urm\toarele frac]iuni: 30-50 mm. de exemplu.4 . În unele situa]ii. Se aplic\ 40-60 t/ha gunoi de grajd semifermentat sau 30-40 t/ha mrani]\. 1-2 lucr\ri cu combinatorul. f\r\ administrarea îngr\[\mintelor organice. Cele mai bune rezultate de produc]ie se ob]in folosind tuberculi de dimensiuni medii. 9.Modelarea terenului `n rigole [i biloane. distan]ate la 70 cm (fig. încol]i]i. eventual.

mai ales. înainte de plantare. Temperatura în spa]iu de încol]ire trebuie s\ fie de 15-180C. Folosirea solu]iei de formalin\ presupune obligatoriu unele m\suri speciale de protec]ia muncii. Dup\ imersie. Pentru 1 ha cultur\ este nevoie de un spa]iu de cel pu]in 12-15 m2. 107 . Ca spa]ii de încol]ire pot fi folosite unele magazii sau spa]ii improvizate. În continuare va fi prezentat\ o metod\ des folosit\ la noi în ]ar\ [i recomandat\ de Institutul de Cercet\ri pentru Cultura Cartofului de la Bra[ov (Iano[i [i colab. tuberculii sunt a[eza]i în l\di]e mici (tip C) pe dou\ rânduri. dar se pot folosi. eliminându-se. L\di]ele cu tuberculi se a[az\ pe rafturi sau se stivuiesc. în spa]iul din jurul ochilor. solariile etc. 1997). dar [i pentru o bun\ circula]ie a aerului.5%.. cartofii se ]in în ambalajul respectiv pentru scurs. gr\mezile de tuberculi se dezvelesc de prelate. care dureaz\ circa dou\ s\pt\mâni. cu posibilit\]i de reglare a temperaturii. Dup\ suda]ie. Dup\ aceast\ etap\. ace[tia se a[az\ în gr\mezi de 40-50 cm în\l]ime [i se acoper\ cu rogojini sau prelate. pentru a[a-numita suda]ie. dup\ care se a[az\ în gr\mezi. tuberculii se deshidrateaz\ [i î[i pierd din vigoare. în spa]ii corespunz\toare. aplicarea unor tratamente suplimentare etc. Gr\mezile de cartofi se acoper\ cu prelate din pânz\ sau folie de polietilen\. cu prec\dere. de culoare alb\ (col]i). formeaz\ l\stari de 1. Tuberculii se a[az\ în co[uri ori saci. Încol]irea se realizeaz\ într-o perioad\ de timp de 30-40 de zile. tuberculii. Aceste spa]ii trebuie s\ fie dezinfectate sau lipsite de patogeni [i d\un\tori. Cu aceast\ ocazie se face o nou\ sortare. ce se afl\ într-un vas adecvat. în func]ie de spa]iul de încol]ire. Dac\ umiditatea scade prea mult. care se scufund\ în solu]ia de formalin\.LEGUMICULTUR| II Calibrarea are deosebit\ importan]\ pentru c\ uniformitatea materialului de plantat este o condi]ie esen]ial\ pentru mecanizarea plant\rii [i asigur\ realizarea unei culturi uniforme. respectiv pentru 4000-6000 kg tuberculi (Bala[a. În condi]ii de umiditate sc\zut\. în vederea încol]irii propriu-zise (la lumin\). Dezinfec]ia se poate realiza în diferite modalit\]i: stropirea tuberculilor cu solu]ia dezinfectant\ sau îmb\ierea (imersia) acestora în solu]ia respectiv\. se are grij\ s\ se asigure o umiditate relativ\ a aerului de 75-90% [i o aerisire (primenire a aerului) zilnic\.5-2. umidit\]ii relative [i compozi]iei aerului. 1973). Imersia dureaz\ circa cinci minute. luminii. În aceast\ prim\ etap\ (încol]irea la întuneric). În timpul acestei perioade. la nevoie. pe pardoseala magaziei. l\sându-se spa]iul suficient pentru aplicarea unor lucr\ri de îngrijire. formalina se evapor\ [i p\trunde în ]esutul superficial al tuberculului [i. În acest timp. Pentru dezinfec]ie se folose[te o solu]ie de formalin\ 0. serele. [i alte substan]e în amestec. timp de 2-4 ore.0 mm. În timpul aerisirii. datorit\ c\ldurii [i lipsei luminii. pardoseala se strope[te cu ap\ pe intervalele dintre gr\mezi. Încol]irea se desf\[oar\ în câteva variante. tuberculii viroza]i (care formeaz\ col]i filamento[i). când tuberculii sunt zvânta]i.

Dup\ a[ezarea fiec\rui strat de amestec. Densitatea [i. Co[urile astfel preg\tite sunt ]inute apoi la o temperatur\ asem\n\toare perioadei de încol]ire. acesta se ud\ bine. Plantarea se poate realiza în rigolele deschise din toamn\ sau se practic\ rigole noi. Distan]a dintre rânduri variaz\ între 40-70 cm. Epoca de plantare se alege astfel ca dup\ r\s\rire s\ nu mai existe pericolul temperaturilor negative.9. distan]a dintre plante difer\ în func]ie de m\rimea tuberculilor [i de vigoarea soiului. cu lungimea de pân\ la 1. Perioada de c\lire se poate prelungi pân\ la zece zile sau mai mult.4). special echipat\ (MPR-5). N. Dup\ 9-10 zile fiecare tubercul formeaz\ 2-3 m\nunchiuri de r\d\cini. O alt\ lucrare este “rotirea” l\di]elor. Apoi se etaleaz\ un strat de tuberculi încol]i]i unul lâng\ altul. pe rigolele deja trasate (fig. MUNTEANU În aceast\ perioad\ se asigur\ o bun\ iluminare (natural\ sau artificial\) de circa 12 ore pe zi. acest moment coincide. cu 20-30 martie. În unele cazuri. Atât plantarea manual\. Calendaristic.N. Plantarea se poate efectua manual. prin care l\di]ele mai pu]in expuse la lumin\ sunt schimbate cu cele mai mult expuse.a. În rest se aplic\ acelea[i lucr\ri de reglare a umidit\]ii [i compozi]iei aerului (procentul mare de CO2 determin\ înnegrirea vârfurilor l\starilor). îngro[a]i. densitatea culturii poate varia între 50 [i 100 mii plante (cuiburi)/ha. simpli sau ramifica]i.2). în anii normali. C\lirea se realizeaz\ prin sc\derea temperaturii pân\ la 6-100C [i aerisiri energice. Pentru o mai bun\ adaptare a tuberculilor la condi]iile din câmp sau spa]iul de plantare. turb\. Înr\d\cinarea se realizeaz\ cu circa 10 zile înainte de plantare [i se face prin stratificarea tuberculilor în co[uri sau l\zi mari (tip M) din plastic. în zonele mai c\lduroase ale ]\rii [i 515 aprilie în zonele mai reci.9. într-un amestec de p\mânt format din mrani]\. iar între plante pe rând între 20 [i 30 cm. ace[tia sunt supu[i unui proces de “for]are”. care const\ în realizarea înr\d\cin\rii (stimularea form\rii r\d\cinilor). sau complet mecanizat.d. viguro[i [i de culoare specific\ soiului (fig. dup\ care se adaug\.m. respectiv. cât [i cea mecanizat\ trebuie s\ asigure a[ezarea tuberculilor în pozi]ie vertical\ (cu axa tuberculului perpendicular\ pe sol). este necesar\ o scurt\ perioad\ (cel pu]in 3-4 zile) de c\lire a materialului de plantat. Temperatura trebuie s\ fie de 12-180C ziua [i 8-120C pe timpul nop]ii. rumegu[ [i nisip. folosind ma[ina de plantat r\saduri.5-3 cm. În felul acesta. Aceast\ etap\ dureaz\ 2-3 s\pt\mâni [i se încheie atunci când col]ii devin l\stari propriu-zi[i. în func]ie de realizarea condi]iilor de plantare. STAN. aceast\ lucrare se face cât mai timpuriu posibil. În principiu. În vederea plant\rii. pe teren modelat (fig. pentru ca acest factor s\ aib\ o ac]iune cât mai uniform\ asupra tuberculilor. 108 . 9. Pe fundul co[ului se a[az\ un strat de 5 cm de amestec.5). tuberculii înr\d\cina]i se transport\ cu tot cu co[uri în teren. peste care se a[az\ un alt strat compact de tuberculi [. Plantarea tuberculilor. când se dore[te o suplimentare a preg\tirii tuberculilor în vederea plant\rii. atunci când în sol se realizeaz\ câteva zile consecutiv o temperatur\ medie de circa 60C . un nou strat de amestec.

f\r\ crust\ [i lipsit de buruieni. Lucr\rile de îngrijire. Tratamentele se fac la apari]ia primilor adul]i [i sunt eficiente dac\ 109 . Lipsa de umiditate. Aceasta va asigura în sol o umiditate relativ\ de 50-60% din I. plantatul se face mai devreme [i când se dore[te o asigurare cât mai “natural\” a apei din rezerva solului.A. pentru c\ perioada de vegeta]ie intr\. cu Gesagard (Prometrin) 3-6 kg/ha ori Sencor 0. Probleme mai serioase pot s\ apar\ datorit\ atacului gândacului din Colorado. De regul\. odat\ cu plantarea. 9. se efectueaz\ o erbicidare. de aceea.3-0. R\s\rirea plantelor are loc dup\ 20-25 zile de la plantare.LEGUMICULTUR| II Fig. r\ce[te solul [i determin\ întârzierea culturii.U. când tuberculii sunt mai mici sau sunt mai pu]in expu[i condi]iilor de secet\. când înc\ temperatura mediului este sub 10-120C. 1973) Cantitatea de material variaz\ între 3000 [i 4000 kg/ha. Mancozeb. cultura se pr\[e[te [i se biloneaz\ ori de câte ori este nevoie. de asemenea.5-2 kg mrani]\ pe un metru liniar de rigol\. datorit\ zonei de cultur\ [i solului (soluri mai reci). Adâncimea mai mic\ se practic\ pe solurile mai grele. Dup\ plantare. dar cu 5-6 zile înainte de r\s\rirea plantelor de cartof.5 . folosind o norm\ de udare de 250-300 m3/ha. Excesul de umiditate. 1-2 tratamente preventive cu Turdacupral. Adâncimea de plantare este de 4-8 cm. Dup\ a[ezarea tuberculilor în rigol\ se trage p\mânt pentru acoperire [i eventual se face un mic bilon. Imediat dup\ plantare. Adâncimea mai mare se folose[te când tuberculii sunt mai mari. Mana cartofului are. În cazul când este posibil [i mai ales când nu s-a aplicat fertilizarea organic\ din toamn\. importan]\ redus\ pentru cultur\. se asigur\ circa 1.4 kg/ha. Ridomil plus sau altele sunt suficiente pentru a men]ine cultura f\r\ plante atacate. Urm\toarele ud\ri se realizeaz\ la interval de circa dou\ s\pt\mâni cu aceea[i norm\ de udare. folosind MPR-5 (dup\ Bala[a. întârzie procesul de formare a tuberculilor. pu]in sub inciden]a agen]ilor patogeni [i d\un\torilor. Combaterea bolilor [i d\un\torilor nu cuprinde un num\r prea mare de lucr\ri. Prima udare se aplic\ la 2-3 s\pt\mâni de la r\s\rirea plantelor.Schema de `nfiin]are a culturii de cartof timpuriu. postemergent. de regul\. pentru ca solul s\ fie mereu afânat.

manual. Cu 710 zile înainte de plantare solarul se acoper\ cu folie din polietilen\.1 l/ha sau Karate. 9.2.7). Lucrarea se face manual. se culeg tuberculii cei mai mari. produc]iile cele mai comune sunt de cel pu]in 10 t/ha. pentru c\ pericolul pr\bu[irii din cauza z\pezii este mai redus). În ambele cazuri. 1992). iar în cel tunel (cu deschiderea de 540 cm). Cultura în solarii Terenul se preg\te[te în mod corespunz\tor din toamn\ [i eventual se continu\ în prim\var\ (printr-o fertilizare starter [i deschiderea rigolelor). Lucrarea semimecanizat\ înseamn\ dislocarea mecanizat\ a tuberculilor din sol [i apoi culegerea manual\ a lor. Materialul de plantare folosit este acela[i ca la cultura în câmp. Produc]ia variaz\ foarte mult în func]ie de momentul recolt\rii.a. De regul\. STAN.5 aprilie. dar se pot ob]ine [i produc]ii de pân\ la 20-30 t/ha.3 l/ha. în sistem cuvertur\ [.6).9. Recoltarea se execut preponderent manual pentru c\ permite e[alonarea sa în func]ie de stadiul de dezvoltare a tuberculilor.. Având în vedere c\ epocile de plantare sunt devansate. N. fiind încadrat\ între 5 martie .N. Epoca de înfiin]are depinde foarte mult de zon\ [i de tipul solarului (mai devreme în tunele.9. iar 110 . MUNTEANU larvele nu au dep\[it vârsta a II-a sau a III-a. Bune rezultate se ob]in folosind unul din produsele: Decis-0. l\]imea dintre rigole este de 75 cm. Se folose[te numai în cazul suprafe]elor mari cultivate cu cartof timpuriu. recoltarea începe de la 15-20 mai [i dureaz\ pân\ la sfâr[itul lunii iunie. Recoltarea mecanizat\ se efectueaz\ cu combine speciale. Calendaristic. cu circa o lun\ sau chiar mai mult (Butnariu [i colab. dup\ care bilonul sau mu[uroiul se reface la loc.3 l/ha. ]inându-se cont [i de specificul spa]iului de înfiin]are a culturii. constând din tuberculi încol]i]i sau încol]i]i [i înr\d\cina]i. densitate [i ceilal]i factori tehnologici. Cultura `n teren protejat cu materiale plastice Acest sistem de cultur\ se realizeaz\ în solariile bloc sau tunel.0. în func]ie [i de condi]iile meteorologice ale anului. câte [apte rânduri pe l\]imea suprafe]ei de cultivare (fig. semimecanizat sau mecanizat. În cazul e[alon\rii recolt\rii. În solarul bloc se amplaseaz\ câte patru rânduri (rigole) de plante pe intervalul dintre dou\ rânduri consecutive de stâlpi (fig.1. Alegerea [i preg\tirea terenului se efectueaz\ în mod asem\n\tor culturii în teren neprotejat. în tunele joase. Plantarea tuberculilor se realizeaz\ pe teren nemodelat. Fastac-0. preg\tirea materialului de plantare se face mai devreme. cuibul se desface cu sapa.6. În cazul solariilor se vor lua m\surile generale de preg\tire a acestor spa]ii. Recoltarea cartofului timpuriu se desf\[oar\ când tuberculii au dimensiuni corespunz\toare cerin]elor pie]ei [i sunt într-un num\r de cel pu]in 5-6 într-un cuib (la plant\). în rigole deschise mecanizat sau manual.

Schema de `nfiin]are a culturii de cartof timpuriu `n solarul bloc Fig. în mod corespunz\tor. 9.Schema de `nfiin]are a culturii de cartof timpuriu `n solarul tunel 111 . astfel ca densitatea s\ fie aceea[i.LEGUMICULTUR| II distan]a dintre plante pe rând este de 17-20 cm. mai mari între plante pe rând.6 . Aceast\ schem\ poate fi modificat\. 9. realizându-se o densitate de 75-80 mii plante/ha. realizând distan]e mai mici între rânduri (50-60 cm) [i.7 . Fig.

STAN. unul de pe un strat [i altul de pe stratul vecin. b .N.9. N. Una din acestea prevede plantarea în teren modelat a câte dou\ rânduri pe strat [i montarea tunelului deasupra rigolei.tunelul pe rigol\. Fig. cuprinzând sub el dou\ rânduri. MUNTEANU Cultura în tunele joase Acest tip de cultur\ se practic\ în mai multe variante.8). tunelul se instaleaz\ pe suprafa]a stratului.8 . 112 .Scheme ale culturii de cartof timpuriu `n tunele joase: a . O alt\ variant\ prevede plantarea pe teren nemodelat [i instalarea tunelului deasupra a dou\ rânduri de plante. acoperind ambele rânduri de plante amplasate pe acesta (fig. 9. Într-o alt\ variant\.tunelul pe strat Tunelele joase se men]in pentru protec]ia culturii pân\ ce plantele au un habitus care permite dezvoltarea lor sub tunel sau pân\ când temperatura din interior dep\[e[te 16-180C.

creme. Convolvulus batatas L. De la batat. au dimensiuni de 6-10 cm [i greutatea de 200-300 grame.9 . dar f\r\ succesul scontat. Batatul este o specie anual\. iar în sol un sistem radicular puternic.Schema `nfiin]\rii culturii de cartof timpuriu `n sistem cuvertur\ 9. Fig.2.LEGUMICULTUR| II Cultura în sistem cuvertur\ Acest mod de cultur\ prevede acoperirea terenului dup\ plantare cu o folie de polietilen\ perforat\. Fig. sin. Au fost f\cute unele încerc\ri de introducere a batatului [i în ]ara noastr\. din loc în loc. denumit [i cartof dulce. În zone asem\n\toare cu cele de origine se comport\ ca plant\ peren\. Înainte de plasarea foliei. R\d\cinile. Are o valoare alimentar\ destul de ridicat\. se tuberizeaz\ formând p\r]ile care se consum\. asem\n\toare cartofului. 9. Plantele de batat sunt foarte preten]ioase la temperatur\ [i umiditate. se consum\ r\d\cinile tuberizate sub form\ de diferite preparate (piureuri. 9. Familia Convolvulaceae Aceast\ cultur\ este pu]in cunoscut\ la noi în ]ar\ [i se întâlne[te în colec]ii sau în unele gr\dini familiale. Batatul este originar din Mexic [i se cultiv\ pe suprafe]e mari în zonele tropicale [i subtropicale. terenul trebuie s\ fie bilonat. erbacee. Folia se fixeaz\ pe sol cu ajutorul bulg\rilor sau cu ni[te cârlige sau ancore în form\ de cârj\ sau în forma literei T (fig. pentru a asigura mai mult spa]iu (aer) sub folie. Prezint\ o tulpin\ târâtoare. BATATUL Ipomoea batatas Poir. Acestea.9. sub form\ pr\jit\ etc). 1969) 113 .9).10 . supe. care se înmul]e[te prin r\d\cini tuberizate.Buta[ `nr\d\cinat de Cultura de batat se înfiin]eaz\ prin buta[i batat (dup\ Maier. în medie.

114 . STAN. Buta[ii se pot produce [i din frunze sau tulpini. rezulta]i din l\stari. fertiliz\ri faziale. 9. care împiedic\ formarea r\d\cinilor îngro[ate.N. care apar pe r\d\cini dup\ for]area acestora (fig. pentru a împiedica fixarea lor prin r\d\cini adventive. ud\ri. combaterea bolilor [i d\un\torilor [.10). MUNTEANU înr\d\cina]i. Recoltarea se realizeaz\ în octombrie [i se ob]in produc]ii de 15-40 t/ha. O lucrare special\ const\ în desprinderea vrejurilor de pe sol. N. Cultura se îngrije[te prin pra[ile.a.

oleracea L. tulpinile îngro[ate. Dup\ locul lor de origine. încadrat\ sistematic în specia B.. De la aceste specii se consum\ frunzele. ]esutul preinflorescen]ial. VARZA ALB| PENTRU C|P|}ÂN| Brassica oleracea L.pentru B. Importan]a culturii Cultura verzei este una dintre cele mai importante în spectrul plantelor legumicole din ]ara noastr\. capitata L.pentru B.1. simpl\ sau asortat\. practic.5% 115 .a. reprezentat\ de specia B. Brassicaceae. campestris ssp. [i dou\ specii de la care se consum\ r\d\cina tuberizat\: turnepsul (brojba) . Varza alb\ se cultiv\ pentru c\p\]ânile sale care se consum\ sub form\ de salat\ crud\. campestris) [i prin faptul c\ sunt incompatibile la hibridare.B. fapt demonstrat de marea suprafa]\ cultivat\ (14-15% din suprafa]a total\ de legume). În aceast\ grup\ mai sunt cuprinse. precum [i murat\ sau `n diferite conserve. napus ssp. rapifera Metzg (2n=38). Cele dou\ specii difer\ esen]ial din punct de vedere genetic. oleracea [i 2n=20 . diferite preparate culinare. datorit\ con]inutului s\u în s\ruri minerale [i vitamine. var. în tot cursul anului. Familia Cruciferae 10. campestris L.1. Produsul proasp\t de varz\ con]ine: circa 92% ap\. De[i are o valoare alimentar\ relativ redus\. pedunculii. aceste plante se împart în dou\ grupe mari: varza european\.LEGUMICULTUR| II CAPITOLUL 10 CULTURA LEGUMELOR DIN GRUPA VERZEI Plantele legumicole din grupa verzei apar]in genului Brassica L.. f. prin num\rul de cromozomi (2n=18 . rapifera Metzg (2n=20) [i napul . Importan]a alimentar\.2-1. 5-6% glucide.. varza se consum\. printre altele. 10. familia Cruciferae sin. alba DC. mugurii floriferi [. cu sau f\r\ carne etc. [i varza asiatic\.1. 1.B.

var. cur]ile domne[ti [i boiere[ti. din prim\var\ pân\ în toamn\. varza alb\ pentru c\p\]ân\ era una dintre principalele specii legumicole cultivate în ]ara noastr\ a c\rei “tehnologie de cultivare” a fost mult îmbun\t\]it\ prin contribu]ia gr\dinarilor bulgari.a. N. Un num\r suficient de mare de lucr\ri [i documente scrise. În ]ara noastr\. Varza este o specie care se încadreaz\ u[or în asolamentele legumicole [i se poate cultiva în diferite sisteme [i tipuri de culturi. în Imperiul Roman (dup\ scrierile lui Plinius cel B\trân [i Columella). unde g\se[te condi]ii prielnice. o suprafa]\ de circa 30. Tehnologiile de cultur\ de la noi din ]ar\ demonstreaz\ c\ aceast\ cultur\ are totu[i un caracter extensiv.1-1. Varza alb\ pentru c\p\]ân\ este cunoscut\ în cultur\. În prezent. Recolta este un produs pu]in perisabil în timpul transportului. Aceast\ varietate era cunoscut\ [i eventual cultivat\.2 mg/100g [. Importan]a agrofitotehnic\.50 mg/100g.24 mg/100g potasiu. unele lucr\ri. în câmp [i în spa]ii protejate.a. fiind considerat\ o legum\ de lux (Savi]chi [i colab.1. p\str\rii temporare [i valorific\rii. Originea [i aria de r\spândire Varza alb\ pentru c\p\]ân\ provine. prin r\sad. începând cu secolul al XIIlea. în Europa de Vest [i secolul al XIII-lea în Europa de Est. cunoscut\ începând cu secolele XIV-XV. 1995). 10. STAN.000 ha/an. Importan]a economic\ a culturii de varz\ rezult\ din faptul c\ produc]iile medii pot fi foarte mari (chiar în jur de 100 t/ha). de regul\. practic. asigurând venituri. o. în culturi succesive. 1998).2 % gr\simi. unele toponine sau nume de persoane. înc\ din antichitate. cu o produc]ie total\ de peste 48 milioane tone.. vitamine: C . cu fosfor – 31mg/100g [.N. dup\ Vavilov) [i coastele europene ale Oceanului Atlantic. de la înfiin]are pân\ la recoltare.1. în ultimii 10 ani.2..a.46mg/100g. de potasiu . s\ruri minerale: de calciu . în medie. originar\ de pe ]\rmurile mediteraneene (centrul cinci. complexul B . 0. de var\ sau de toamn\. a fost cultivat\. În ]ara noastr\. de sodiu . În secolul al XIX-lea.. silvestris L). pe linie filogenetic\. MUNTEANU proteine. corespunz\tor unei produc]ii medii de 24 t/ha (Popescu [i Atanasiu. Cultivarea verzei albe este relativ simpl\: de[i se înfiin]eaz\. din varza s\lbatic\ (B. având în vedere un consum de for]\ de munc\ manual\ cuprins între aproximativ 600-900 ore/om/ha (Dumitrescu [i colab. 31 mg/100g fosfor. recolta se realizeaz\ pe o lung\ perioad\ de timp a anului. Cheltuielile la unitatea de suprafa]\ sunt relativ reduse. cultura acestei legume. practic între cele dou\ cercuri polare. Valoarea caloric\ este relativ redus\ (36 kcal/100g). nu prezint\ lucr\ri speciale de îngrijire. cu o produc]ie medie cuprins\ între 18-23 t/ha. pe glob se cultiv\ circa 2 milioane hectare. ca varza timpurie. demonstreaz\ c\ varza era o plant\ cultivat\ [i bine cunoscut\ în }\rile Române[ti. duble. Dup\ datele statistice FAO. era pu]in cultivat\. asociate [. varza alb\ se cultiv\ în toate regiunile de pe glob.20 mg/100g. împreun\ cu altele. putând fi complet mecanizate. 2000). mai ales la m\n\stiri. 116 .

scurt pe]iolate. 2 . cu limbul oval. Frunzele embrionare sunt în form\ de lir\. par]ial. glauc\. de consisten]\ lemnoas\ (niciodat\ c\rnoas\). ovat\. conic\ etc. tulpina lemnificate (fig. 1 . La baza acestei tulpini se observ\ cicatricele de la frunzele c\zute. în primul an de via]\ (când formeaz\ c\p\]âna). iar cele superioare sunt sesile [i mai mici. la baza staminelor se g\sesc patru glande nectarifere. de form\ conic\ sau cilindric\.1). glabr\. cu unele diferen]e pentru varza timpurie. este scurt\ (15-20 cm). 117 . 4 . Corola este alc\tuit\ din patru petale galbene.LEGUMICULTUR| II La noi `n ]ar\. Frunzele exterioare sunt verzi. fotosintetizatoare [i au nervurile proeminente.frunz\ din partea inferioar\ a rozetei. eliptic sau aproape circular. frunzele bazale sunt pe]iolate. laxe. grupate în raceme lungi. 10. tetramere. puternic ramificat\.3.sec]iune prin c\p\]ân\ concave.aspectul general. Planta prezint\ în p\mânt o r\d\cin\ mai mult sau mai pu]in pivotant\.Varza alb\ pentru c\p\]âni: sunt simple. glabre [i se acoper\ strâns una pe alta. Florile sunt actinomorfe. bogat ramificat\. formând în jurul mugurelui terminal o c\p\]ân\ mai mult sau mai pu]in compact\ de form\ diferit\ (sferic\. alterne.1 . 10. plantula are o r\d\cin\ principal\ bine dezvoltat\. la exterior lemnoas\. cu r\d\cina [i. amplasate în jum\tatea superioar\ a ramifica]iilor tulpinale. ierboas\.1. sulfurii sau alburii. albe-g\lbui [i servesc ca organe de depozitare a substan]elor de rezerv\. Pe tulpina florifer\. Particularit\]i botanice [i biologice Varza este o plant\ bienal\. Frunzele care urmeaz\ sunt mari. Primele frunze normale Fig. la care se ob]in recolte performante în zonele cu desprim\v\rare mai timpurie. varza g\se[te condi]ii favorabile în toate zonele legumicole. 3 . eliptic\. În anul al doilea de via]\ se formeaz\ o tulpin\ florifer\ de 90-150 cm în\l]ime. groas\. Androceul este format din [ase stamine a[ezate pe dou\ cercuri: pe un cerc extern sunt dispuse dou\ stamine cu filamentele mai scurte [i pe un cerc intern se afl\ celelalte patru stamine cu filamentele mai lungi. hermafrodite. ce poate ajunge pân\ la 1. 10. în interior c\rnoas\.).c\p\]âna.5 m adâncime. În faza de r\sad. iar cele interioare sunt albe. Tulpina.

Pe o plant\ se pot forma 3.2).000 de flori. 10. Rela]iile cu factorii de mediu În rela]iile cu factorii de mediu. cele patru carpele sunt concrescute între ele. Polenizarea. Fructul este o silicv\ cilindric\ sau pu]in comprimat\. Deschiderea tuturor florilor dintr-o inflorescen]\ dureaz\ 15-40 de zile. produc]ii mari. iar ultimele cele de la vârful racemului. La temperaturi mai ridicate. Plantele de varz\ au cerin]e relativ modeste fa]\ de suma gradelor de temperatur\ sau anumite niveluri de temperatur\. Semin]ele sunt aproape sferice. netede ori fin striate. dar destul de mari fa]\ de varia]iile de temperatur\.tulpina florifer\ cu fructe (silicve). Deoarece inflorescen]a este un racem.000-4. 10. datorit\ cerin]elor relativ modeste fa]\ de condi]iile de mediu. brune sau cafeniu negre. pentru ca a doua zi s\ se redeschid\. Frecvent într-o loj\ de afl\ 8-16 semin]e uniseriate.Varza alb\ pentru c\p\]âni: 1 . dehiscent\ (fig. N. Oricum. cu diametrul de 2-3 mm.4. 3 . iar polenizarea se realizeaz\ cu ajutorul insectelor. Semin]ele de varz\ pot s\ germineze la temperaturi relativ sc\zute.sec]iune longitudinal\ prin fruct. primele flori care se deschid sunt cele de la baza racemului. MUNTEANU Gineceul este alc\tuit din patru carpele. Când se deschid ultimele flori din vârful inflorescen]ei.sec]iune prin semin]e . Pe timp r\coros [i umed înfloritul dureaz\ mai mult decât pe timp secetos. STAN. lung\ de 711 (13) cm [i lat\ de 3-5 mm. rostrat\.2 . Florile se deschid de regul\ diminea]a [i se închid seara. varza alb\ pentru c\p\]ân\ se caracterizeaz\ printr-o larg\ plasticitate ecologic\ [i chiar rusticitate. mu[tele [i bondarii sunt principalii vectori ai polenului. 10. formând ovarul care este superior [i se continu\ cu un stil ce se termin\ cu un stigmat globulos sau pu]in bilobat (Zanoschi [i Toma. Temperatura. cele de la baz\ au format deja silicve. 2 . din care dou\ sunt mici [i fertile [i dou\ mari sterile. de calitate [i chiar timpurii nu se pot realiza decât în condi]iile în care tehnologiile de cultur\ corecteaz\ corespunz\tor to]i factorii de mediu. 1985).N. procesul de germinare 118 Fig. varza alb\ pentru c\p\]ân\ este o plant\ alogam\. O floare are perioada de `nflorire de circa trei zile. De[i are flori hermafrodite. factorul de mediu fa]\ de care plantele de varz\ au cerin]ele cele mai mari este apa. iar înfloritul unei plante 25-60 de zile. uneori reticulate. [i anume 2-30C. Într-un fruct se formeaz\ 10-55 semin]e. Totu[i. albinele.1.

când temperaturile din timpul zilei sunt foarte ridicate. De aceea. Asigurarea unui plafon ridicat al umidit\]ii solului determin\ [i o 119 . Peste limita de 20-250C. de asemenea. Astfel. temperatura cea mai potrivit\ este de 8-120C. 1969). plantele formeaz\ numai o rozet\ de frunze. s\ se acorde o aten]ie deosebit\ factorului lumin\. plafonul de umiditate trebuie s\ fie men]inut la 80% din capacitatea de câmp pentru ap\. iar în faze mai avansate. pe terenuri umbrite. Varza manifest\ cerin]ele cele mai mari fa]\ de ap\ în faza de formare a c\p\]ânii. Dac\ vernalizarea este incomplet\ [i survin temperaturi ridicate (peste 12-140C). induc]ia floral\ devine ireversibil\ (Munteanu. o faz\. dac\ vernalizarea s-a des\vâr[it (este complet\). 1956. atât din punct de vedere calitativ.LEGUMICULTUR| II are loc mai repede [i mai uniform. Plantele de varz\ pot suporta temperaturi mai sc\zute în timpul form\rii primelor frunze. La temperaturi mai ridicate. La varza timpurie. Lumina. dar cantitativ mai reduse. Dup\ majoritatea autorilor. cu cerin]e mari. atât în sol. este necesar ca. trebuie s\ se asigure un regim de lumin\ intens\. iar la 18-200C. Beker-Dillingen. în toat\ perioada ciclului vital. se manifest\ în timpul plant\rii [i dup\ aceea. când au cel pu]in circa 5-7 frunze (4-8 s\pt\mâni). pân\ când plantele î[i formeaz\ complet rozeta de frunze. Dup\ germinare. adeseori se întâmpl\ ca un num\r de plante s\ formeze l\stari floriferi înainte de a începe formarea c\p\]ânilor. 1998). procesul de induc]ie poate fi anulat par]ial sau total. respectiv. Varza este o specie bienal\ ce face parte din grupa plantelor de zi lung\ [i cu un pregnant caracter heliofil. în faza de r\sad. pentru scurt timp pot rezista la minus 15-200C. cât [i în atmosfer\. dac\ lumina este de intensitate slab\. se urm\re[te ca umiditatea din sol s\ nu coboare sub 50% din intervalul umidit\]ii active. uneori. Varza cre[te [i se dezvolt\ normal numai în condi]ii de umiditate ridicat\. În acela[i timp. mai ales în faza de formare a c\p\]ânilor. are influen]\ negativ\ asupra produc]iei. cele mai bune rezultate se ob]in când se irig\ noaptea. Dac\ la aceast\ temperatur\ se suprapune [i o secet\. cre[terea înceteaz\. 1989). Apa este un factor major în cre[terea [i dezvoltarea verzei. Temperatura optim\ pentru formarea [i cre[terea c\p\]ânilor este de 15-200C. În faza de cre[tere vegetativ\. r\sadurile se alungesc mult [i devin sensibile la boli. Temperaturile sub 00C sau mai coborâte nu induc etape de vernalizare (T\taru. altfel plantulele de varz\ se etioleaz\. cât [i sub aspect cantitativ. atunci c\p\]ânile r\mân mici sau nu se mai formeaz\ (Dumitrescu [i colab. temperatura este de 4-60C [i dureaz\ în mod constant 3(5)-8 s\pt\mâni. În schimb. Cuno[tin]ele mai recente arat\ c\ vernalizarea [i. afânate sau. induc]ia floral\ au loc dup\ ce plantele de varz\ trec de a[a-numita faz\ juvenil\. morfogeneza c\p\]ânilor este influen]at\ negativ. Vara. în faza de r\sad. În cazul solului. la 110C germinarea are loc în 10-12 zile. adic\ la temperatura de minus 5-60C. Insuficien]a cantit\]ii de ap\. dup\ ce s-au format c\p\]ânile. Astfel. 1956). 1982). în 3-4 zile. datorit\ vernaliz\rii. ob]inându-se un r\sad de calitate slab\ (Maier. vernalizarea începe sub 100C (Mihov.. c\p\]ânile r\mân mici. În func]ie de condi]iile ecologice [i faza de vegeta]ie a plantelor.

01 .timpuriu. Plantele de varz\ suport\ [i reac]ioneaz\ foarte bine la fertilizarea organic\. Soiuri Sortimentul de soiuri (cultivare) de varz\ alb\ pentru c\p\]ân\ este foarte larg dezvoltat. solurile cu destina]ie legumicol\ îndeplinesc condi]iile cerute de varza alb\ pentru c\p\]ân\.N. în limite medii. Precocitatea soiurilor `n acest tabel este codificat\ astfel: 00 . 03 semitârziu. În compara]ie cu alte plante legumicole. profunde. solurile grele se preg\tesc mai greu în vederea plant\rii.1. la nevoie. 04 . cât [i hibrizii F1.3 kg MgO. De regul\. În ultimii ani au fost ob]inu]i primii hibrizi comerciali la Sta]iunea de Cercet\ri Legumicole Bac\u (Mihu. de[i are unele avantaje. MUNTEANU umiditate relativ\ a aerului ridicat\. adic\ valorile pH-ului sunt cuprinse între 6 [i 7.5. De asemenea. pentru o produc]ie de varz\ de toamn\ de 60 t/ha. La noi în ]ar\ se cultiv\ atât popula]iile locale. De asemenea. 2000). cu toate acestea reac]ioneaz\ foarte bine pe solurile fertile. la niveluri optime de 75-80%. bine structurate [i cu o textur\ mijlocie spre semigrea. hibrid F1 etc. 10.1. în ]ara noastr\. pentru fiecare ton\ se realizeaz\ un consum specific de: 3. În func]ie de nivelul de fertilitate al solului [i de procentul de humus.40 kg K2O. provenind din str\in\tate. forma [i m\rimea c\p\]ânii. mai ales în ]\rile cu un sector de ameliorare puternic.de var\.20 kg P2O5. iar cele grele nu permit scurgerea în profunzime a apei. Excesul de umiditate favorizeaz\ îmboln\virea plantelor [i cr\parea c\p\]ânilor mature tehnologic. al\turi de ap\. aplicat toamna sau. STAN. 1. Astfel. 120 . Soiurile de varz\ se pot clasifica dup\ precocitate. Apa administrat\ prin irigare nu trebuie s\ dep\[easc\ limitele optime. la varz\ se recomand\ între 20-60 t/ha gunoi de grajd. în cazul culturilor de varz\ de toamn\. Principalele cultivare folosite în cultur\ [i descrierea acestora sunt prezentate în tabelul 10. varza este considerat\ ca având un consum specific ridicat. Reac]ia solului poate varia. prim\vara. se pot clasifica în func]ie de tipul de cultivar pe care-l reprezint\ (cu polenizare liber\. Varza are preten]ii moderate fa]\ de sol. anterior preg\tirii terenului. recomandarea pentru sistemul de cultur\. [i într-o continu\ îmbun\t\]ire.extratimpuriu. favorizând b\ltirea.5. 02.7 kg CaO [i 0.3 kg azot. Irigarea prin brazde. unele soiuri ameliorate cu polenizare liber\. Solul. N. este mai scump\ [i nu asigur\ o umidifiere ridicat\ a aerului. 0. Solurile u[oare nu sunt recomandate pentru c\ nu re]in apa (solul nu se men]ine reav\n). în general.). deoarece varza se asfixiaz\ u[or în cazul b\ltirii.târziu. Elementele nutritive sunt factorul esen]ial ce asigur\ produc]ii ridicate. 4.

LEGUMICULTUR| II 121 .

cum sunt: castrave]ii. la 8-10 cm adâncime. cu diferite grade de evolu]ie. ardeii.6. cernoziomurile [i mai pu]in solurile de tip brun-ro[cate de p\dure. bame. imediat dup\ nivelare. Cultura timpurie în teren neprotejat Alegerea terenului. într-o perioad\ scurt\ de vegeta]ie. Locul în rota]ia culturilor. s\ se realizeze produc]ii maxime. se face afânarea solului în vederea nivel\rii. Rezultate bune se ob]in [i dup\ legumele de la care se consum\ r\d\cinile tuberizate (morcov. Printre premerg\toarele bune se mai num\r\ maz\rea de gr\din\.2. Nivelarea de exploatare se realizeaz\ cu agregatul format din tractorul U-650M [i nivelatorul NT-2. este necesar ca. p\tl\gelele vinete etc.2. varza timpurie poate fi o bun\ premerg\toare pentru: fasolea de gr\din\. MUNTEANU 10. situate pe terasa a doua a râurilor. sfecl\ ro[ie. care au boli [i d\un\tori comuni. 210 kg K2O.) [i din grupa cepei.1. Date fiind produc]iile mari care se ob]in de la cultura de baz\.N. Maier (1969) [i Bala[a (1973) men]ioneaz\ c\. ]elin\. p\trunjel. s\ se asigure în sol elementele nutritive de care plantele au nevoie. Tehnologia de cultivare 10. ferite de curen]i reci. STAN. se administreaz\ cantit\]ile de îngr\[\minte necesare. toamna. La rândul ei. N. cu o u[oar\ pant\ pentru scurgerea apelor provenite din topirea z\pezii. tomatele. castrave]i. lobod\ de gr\din\ [. stabilite pe baza analizelor agrochimice (tabelul 10.1. dovleceii. În scopul asigur\rii elementelor nutritive de care plantele au nevoie. 175 kg CaO [i 14 kg MgO. 122 . p\stârnac. plantele extrag din sol: 115 kg N. Toamna. prin dou\ treceri. etc.a. În leg\tur\ cu aceasta. Mobilizarea solului. 45 kg P2O5. Varza timpurie nu trebuie s\ urmeze dup\ ea îns\[i sau dup\ plantele care fac parte din familia Cruciferae. Cele mai bune plante premerg\toare pentru varza timpurie sunt plantele legumicole care au fost îngr\[ate cu gunoi de grajd în anul culturii. având în vedere preten]iile mari ale acestei culturi fa]\ de fertilitatea solului. Terenurile alese pentru cultivarea verzei timpurii trebuie s\ fie cât mai fertile pentru ca. În vederea ob]inerii unor produc]ii cât mai timpurii se aleg terenuri cu textur\ u[oar\. Fertilizarea de baz\. folosindu-se grapa cu discuri GD-3. Sunt preferate terenurile ad\postite natural. fasolea de gr\din\ [i cartofii.8. de tipul solurilor aluviale. dup\ eliberarea terenului de cultura anterioar\. prin fertilizarea de baz\.6.). cu condi]ia ca solul s\ fie îngr\[at cu gunoi de grajd [i îngr\[\minte minerale. Preg\tirea solului. expuse la soare. pentru realizarea unei produc]ii timpurii de 30 t/ha.1.

se folosesc doze orientative.2 în agregat cu tractorul U-650M. În cazul verzei timpurii. folosindu-se ma[ina de modelat solul (MMS-2.5 g sare potasic\ la m2.2%). se distribuie 30-35 t/ha gunoi de grajd. cu suprafe]e mici. Modelarea terenului se execut\ dup\ terminarea ar\turii de baz\ [i a lucr\rii de m\run]ire a solului. ]inându-se seama de starea de fertilitate a solului [i produc]ia planificat\. deoarece toate lucr\rile de preg\tire pentru plantat se efectueaz\ din toamn\. Tratarea contra d\un\torilor din sol se face folosind insecticide specifice (Sinoratox 0. prim\vara devreme. care se repartizeaz\ uniform pe suprafa]a solului. 60 g superfosfat [i 12. odat\ cu s\patul adânc de toamn\. se distribuie manual 2 kg gunoi de grajd. Se efectueaz\ deschiderea rigolelor de udare cu cultivatorul (CPS-6) echipat cu rari]e sau cu ma[ina de deschis rigole (MDR-5). 400-550 kg/ha superfosfat [i 125 kg/ha sare potasic\.LEGUMICULTUR| II Tabelul 10. inclusiv modelarea solului pentru ca. dup\ care se face modelarea. care se repartizeaz\ uniform pe suprafa]a solului [i se încorporeaz\ odat\ cu lucr\rile de m\run]ire a solului. În cazul gospod\riilor popula]iilor.2 Aplicarea îngr\[\mintelor la unele culturi de plante legumicole din grupa verzei Specificare Varz\ timpurie Varz\ de var\ Varz\ de toamn\ Varz\ de toamn\ Varz\ ro[ie Varz\ ro[ie Gulii Gulii Gulii Gulioare Gulioare Gulioare Modul de cultur\ în ogor în ogor succesiv\ dubl\ în ogor succesiv\ în ogor dubl\ succesiv\ în ogor succesiv\ dubl\ N Doza – kg s. M\run]irea solului se face prin discuire de dou\ ori cu GD-3. s\ se poat\ planta r\sadurile la epoca optim\. care se încorporeaz\ în sol cu cazmaua. ar\tura de toamn\ se gr\peaz\ odat\ cu executarea ei (cu grapa stelat\ ata[at\ la plug). Astfel.8 sau 123 .a/ha P2O5 K2O 60-90 60-90 80-120 80-120 160-240 160-240 60-100 60-100 60-100 60-100 60-100 60-100 75-100 80-120 75-100 75-100 75-100 75-100 75-100 75-100 75-100 50-75 50-75 50-75 Gunoi de grajd t/ha 30 30 30 - 68-100 70-100 200-300 200-300 170-250 170-250 110-160 110-150 110-150 130-200 130-200 130-200 În cazul când nu s-au f\cut aceste analize. Ar\tura de baz\ se execut\ imediat dup\ nivelare [i fertilizarea de baz\.

Modelarea solului se face sub form\ de straturi în\l]ate cu l\]imea la coronament de 94 sau 104 cm [i rigole cu deschiderea de 46 cm. care se administreaz\ la dou\ s\pt\mâni dup\ plantare. Tot dup\ plantare se adâncesc rigolele de udare cu cultivatorul CPS-6. N. Aplicarea erbicidului se face cu 6-7 zile înainte de plantare. Pentru combaterea buruienilor dicotiledonate se folose[te erbicidul Semeron 2 kg/ha. În cazul în care excesul de umiditate din sol [i timpul înaintat nu permit efectuarea fertiliz\rii cu azotat de amoniu [i a erbicid\rii.8. pr\fuirea cu 124 . Încorporarea Treflanului în sol se face paralel cu distribuirea sa. În aceast\ situa]ie se folose[te numai erbicidul Semeron. azotatul se administreaz\ cu cultivatorul CL-2. în cazul gospod\riilor popula]iei. cât [i pentru scurgerea excesului de ap\ în rigole [i o mai bun\ înc\lzire a solului. echipat cu dispozitive de distribuire a îngr\[\mintelor. Terenul fiind modelat. împotriva tuturor speciilor de bacterii [i ciuperci patogene. asigur\rii unei r\s\riri uniforme [i sporirii vitalit\]ii plantelor. pierde mai u[or umiditatea [i re]ine o cantitate de c\ldur\ solar\ mai mare decât în cazul solului nemodelat.5). deoarece. dup\ tratare semin]ele se r\cesc la 30-320C. timp de 60 min (pentru Xanthomonas campestris). imediat dup\ fertilizarea de prim\var\. când se administreaz\ 150 kg/ha azotat de amoniu. respectiv 15 g/m2. În vederea evit\rii transmiterii prin semin]e a unor agen]i patogeni. Lucrarea de încorporare se execut\ cu freza FPL-4 pe straturi [i cu cultivatorul CPS-6 echipat cu rari]e.8. Aceste erbicide se folosesc în special împotriva buruienilor monocotiledonate. Pentru cultura de varz\ se folose[te erbicidul Treflan 24EC. modelarea se execut\ tot din toamn\. astfel modelat. astfel ca lucrarea s\ fie efectuat\ în timp de 20 minute de la distribuire. Preg\tirea semin]elor. prin imersia semin]elor în solu]ie de hipoclorit de sodiu 1%. înainte de sem\nat. încorporarea acestuia [i a azotatului se va face printr-o pra[il\ folosind cultivatorul CL-2. la adâncimea de 5-8 cm. prim\vara. fertilizarea cu azotat de amoniu [i erbicidarea se efectueaz\ înaintea acestei lucr\ri. în acela[i mod ca [i Treflanul. Fertilizarea de prim\var\ se execut\ cu una-dou\ s\pt\mâni înainte de înfiin]area culturii. efectu`ndu-se cu MSPU-900 sau cu MET-1200. acestea se vor executa dup\ plantare. [i de aceast\ dat\. care se administreaz\ în doz\ de 3 l/ha. semin]ele de varz\ timpurie sunt supuse unor tratamente [i anume: . .N. În cazul gospod\riilor popula]iei se recomand\ modelarea solului sub form\ de biloane distan]ate la 50-60 cm.tratamentul chimic. MUNTEANU MMS-4. În cazul în care modelarea solului se face prim\vara. acest erbicid fiind foarte volatil. solul. atât în scopul refacerii rigolelor în vederea ud\rii. echipat cu rari]e. În locul Treflanului se poate folosi erbicidul Dual.2.tratamentul termic cu ap\ cald\ la 500C. iar încorporarea în sol a îngr\[\mântului [i erbicidului se realizeaz\ prin discuire cu grapa GD-3. în cantitate de 3-4 litri/ha. Erbicidarea. pe rigole. STAN. în amestec omogen cu 300-400 l ap\.

sem\n\tura se acoper\ cu un strat de 0. inclusiv la semin]ele tratate termic (Marinescu [i colab. Dup\ terminarea acestei lucr\ri.LEGUMICULTUR| II Rovral 10g la 1 kg semin]e sau Tiuram 75 4g/kg (pentru Alternaria brassicae [i unele ciuperci de sol).3 Amestecuri de p\mânt (în % din volum) folosite la producerea r\sadurilor de plante legumicole din grupa verzei* Re]eta Mrani]\ P\mânt de ]elin\ 25 20 25 Turb\ Nisip Baleg\ de bovine - Pentru sem\nat I II III 50 30 40 50 25 10 25 Pentru repicat în pat nutritiv sau în ghivece din plastic I II III 50 40 50 25 10 30 40 25 10 20 - Pentru confec]ionat cuburi nutritive I II III 20 30 20 20 30 50 60 30 5 20 10 5 - *) Prelucrare dup\ diver[i autori Sem\natul (pe patul nutritiv) se face manual.5-1 cm mrani]\ sau amestec nutritiv. Tabelul 10. solarii cu substratul înc\lzit pe cale biologic\. Producerea r\sadurilor. . se ud\ cu 125 . folosind circa 8 grame s\mân]\ la m2.5% timp de 10-12 ore. r\s\ririi uniforme [i cre[terii vitalit\]ii plantelor. R\sadurile de varz\ timpurie se produc în: sere înmul]itor. repartizând semin]ele cât mai uniform sau în rânduri. 1986). în vârst\ de 40-45 zile.stimularea semin]elor.. folosind rama de sem\nat. tratamentul prin pr\fuire se face cu 2-3 zile înainte de sem\nat. În vederea înfiin]\rii culturii de varz\ timpurie se folosesc r\saduri repicate produse în cuburi nutritive cu latura de 7 cm.3. în vederea gr\birii germina]iei. se taseaz\. Amestecurile nutritive pentru producerea r\sadurilor destinate culturii timpurii de varz\ alb\ pentru c\p\]ân\ sunt prezentate în tabelul 10. prin imersia acestora într-o solu]ie de Procain\ timp de 4 ore sau Atonik 0. prin împr\[tiere. În gospod\riile popula]iei se pot utiliza r\sadni]ele cu înc\lzire biologic\. sere [i solarii cu înc\lzire tehnic\ din cadrul complexelor (centrelor) de producere a r\sadurilor.

5 65-75 55-60 45-50 45-50 55-60 55-60 55-60 50-55 50-55 40 40-45 33 66-75 45-50 53 36-53 110-120 65-70 65-70 65-70 Specificare Varz\ timpurie Varz\ de var\ Varz\ de toamn\ Varz\ de toamn\ Varz\ de toamn\ Varz\ ro[ie Varz\ ro[ie Varz\ ro[ie Varz\ crea]\ Varz\ crea]\ Varz\ de Bruxelles Varz\ pentru frunze Varz\ pentru frunze Varz\ chinezeasc\ Varz\ chinezeasc\ Conopid\ timpurie 20.3 0.07 15.03 10.4 1.5 0.04-10.05-25.4 1.06-10.07 Conopid\ de toamn\ succesiv\ Broccoli Broccoli Gulii timpurii Gulii de toamn\ Gulii de toamn\ Gulii de toamn\ în ogor succesiv\ în ogor în ogor succesiv\ dubl\ *) Prelucrare dup\ diferi]i autori 126 .06-10.04 01.01-5.0-2.4).05-15.02 plant\rii 5.06-15.03-5.05-25.4 Perioada optim\ de sem\nat pentru producerea r\sadurilor [i înfiin]area culturilor de plante legumicole din grupa verzei* Modul de cultur\ în ogor în ogor succesiv\ dubl\ sem\nat\ direct în ogor dubl\ succesiv\ succesiv\ dubl\ succesiv\ succesiv\ sem\nat\ direct în ogor sem\nat\ direct în ogor Perioada sem\n\rii 20.05-15.4-0.04-15. Tabelul 10.05 20.3 0.5-2. MUNTEANU ap\ tehnologic\.3 0. care se înl\tur\ când încep s\ r\sar\ primele plante.05 15.04-20.05-15.03-30.02-10.04 Necesar de: r\saduri s\mân]\ (mii (kg/ha) fire/ha) 0.07 01.0 0.05 - 01.06-15.05-05.05 01.03 01.3 0.3 0.07-15.02 15.06 20. mai devreme în regiunile sudice [i mai târziu în cele nordice (tabelul 10.05-05.3 0.05-20.04 20.3 0.3 0.07 01.3 0.05 15.5-0.05 25.4-0.06 15.06 01.06-15.05 20.07-30.3 0.05-05.06 30.03-15.8-1 0.6 0.3 0.0 0.04-10.06-20.06 05.05-20.3 0.05 15.05-10.04 01.07 - 20.06-25.06 01.03-30.04-05.07 10.01-10.02-05. N.3 0.07 10.N.02 15.05 20. se eticheteaz\ [i se acoper\ cu folie de polietilen\.05 15.4-0.06 05.06-30.06-25.5 0.05-05.06 01.06-10.06-10.06-15.03 01.06 - 25.06-10.05 25.05 01.07 05. STAN.07 10.05-15.3 0.05 15.01-15. Epoca de sem\nat depinde de epoca de înfiin]are a culturii.03 25.06-20.06 20.

.2%. 500 g sulfat de potasiu.udarea moderat\ cu ap\ tehnologic\.LEGUMICULTUR| II Repicatul r\sadurilor se va face la circa 7-8 zile de la r\s\rire. pentru asigurarea umidit\]ii în substrat la un plafon minim de 60%. Sandofan C WP 0. la 8-10 zile de la repicat. în cuburi nutritive. Perozin B 75 WP 0. Tabelul 10. Opera]iunea de repicat se execut\ manual.c\lirea r\sadurilor se face începând cu 10-12 zile înaintea plant\rii.4%. printr-o udare cu furtunul prev\zut cu sit\. 200 g superfosfat.1% (Costache M. conform datelor din tabelul 10.aplicarea celei de a doua fertiliz\ri faziale. se efectueaz\ un tratament folosind unul din produsele: Fernos 50 WP 0. iar pe m\sur\ ce plantele cresc [i timpul se înc\lze[te mai des (din patru în patru zile).25%. Lucr\rile de îngrijire aplicate r\sadurilor sunt: . udându-se cu cantit\]i mici de ap\ (6-10 l/m2). 50 g sulfat de magneziu dizolvate în 100 litri ap\. sistarea fertiliz\rii [i ud\rii.1% sau Sinoratox 35 EC 0. la 10-12 zile dup\ prima cu: 200 g azotat de amoniu.aplicarea primei fertiliz\ri faziale. umiditate [i aerisire ale r\sadurilor de plante legumicole din grupa verzei Fenofaza sem\nat-r\s\rit r\s\rit-repicat repicat-c\lire c\lire-plantat Senin 18-20 12-16 14-18 4-6 Temperatura 0C nor noapte 18-20 10-12 12-14 4-6 18-20 10-12 10-12 4-6 Umiditate % 75 75 75 75 Aerisire puternic\ puternic\ puternic\ foarte puternic\ . Onevos 33 EC 0. se vor aplica 4-5 litri solu]ie/m2. de culoare verde-închis.5 Cerin]ele fa]\ de temperatur\.5. în\l]imea de 10-12 cm [i s\ fie s\n\toase.05%. pentru combaterea afidelor. se recomand\ ca dup\ fiecare fertilizare s\ se execute sp\larea frunzelor cu ap\. . Divipan 100 EC 0. la început mai rar (odat\ pe s\pt\mân\). . r\sadurile trebuie s\ aib\ 5-6 frunze normal dezvoltate. 127 . folosind 300 g azotat de amoniu.dirijarea temperaturii. Dup\ repicat se ud\ cu o cantitate de 6-8 l/m2 ap\ tehnologic\.. prin coborârea temperaturii la 4-60C. 600 g superfosfat [i 200 g sulfat de potasiu dizolvate în 100 litri ap\ [i administrate în cantitate tot de 4-5 l/m2. 1987). Actelic 50 EC 0. În momentul plant\rii. la semnalarea stacului. .05%.4%.efectuarea tratamentelor preventive [i curative pentru combaterea bolilor [i d\un\torilor.3%. [i colab. pentru prevenirea atacului de man\ se fac 2-3 tratamente (la interval de 7-10 zile) cu unul din produsele: Ridomil Cu 48 WP 0. Dithane M-45 0.2%. r\sadul introducându-se în cub pân\ în apropierea cotiledoanelor. Turdacupral 50 PU 0.

Înfiin]area culturii se face prin plantarea r\sadurilor. revenind o desime de aproximativ 65-75 mii plante la ha (fig. datorit\ unei desimi prea mari sau a unei dirij\ri incorecte a temperaturii. cultura se ud\ ori de câte ori este nevoie. Udarea r\sadurilor se face cu ma[ina de plantat.3). R\sadurile produse în cuburi nutritive se planteaz\ cu bolul de p\mânt pu]in sub nivelul solului (2-3 cm).55 plante pe m2. Distan]a de 60 cm are avantajul c\ biloanele se pot face mai înainte. Completarea golurilor se face manual. la 5-6 zile de la plantare. Lucr\rile de îngrijire. plantate în câmp duc la ob]inerea de plante cu c\p\]âni afânate sau care emit tulpini florifere f\r\ a mai forma c\p\]âni (în special în cazul soiului Ditmark). se planteaz\ câte dou\ rânduri de varz\ timpurie.5-1 litru ap\ la plant\. odat\ cu executarea plant\rii. r\sadurile de varz\ timpurie se planteaz\ la 50x30 cm. Udarea culturilor de varz\ timpurie se efectueaz\ pe rigole lungi. plantele pe rând fiind tot la 30 cm. Dac\ este necesar. distribuindu-se circa 0. când temperatura solului se men]ine constant\ la 5-60C. 200250 m3/ha.67 plante la m2.3 .N. ceea ce permite o scurgere mai bun\ a excesului de umiditate [i o înc\lzire mai accentuat\ a solului. revin 5. aplicând 4-5 ud\ri. Pe fiecare strat în\l]at. umidit\]ii [i aerisirii. cele alungite. pentru ca solul s\ nu se r\ceasc\ prea mult. 10. se folose[te o norm\ de udare cât mai redus\. R\sadurile de varz\ timpurie se planteaz\ manual sau mecanizat. revenind 6. la distan]a de 70-80 cm între rânduri [i 18-20 cm între plante pe rând. Tot din acest motiv. N. udarea se aplic\ numai în prima parte a zilei pentru ca pân\ seara solul s\ se înc\lzeasc\. R\sadurile plantate manual se ud\ la cuib numai dac\ solul nu are suficient\ umiditate. Prima udare se face paralel cu plantatul sau dup\ terminarea acestei lucr\ri. În timpul perioadei de vegeta]ie. STAN.Schema de `nfiin]are a culturii de varz\ timpurie În gospod\riile popula]iei. 10. soi [i calitate. Fig. numai în cazul în care solul nu are umiditate suficient\ pentru prinderea plantelor. În cazul biloanelor distan]ate la 60 cm. MUNTEANU R\sadurile îmb\trânite. cu r\sad de aceea[i vârst\. în perioada de 5 martie – 5 aprilie. 128 . în func]ie de zon\ [i de condi]iile anului respectiv. cu l\]imea la coronament de 94 sau 104 cm.

Tratamentele cu produse sistemice se repet\ la interval de 10-14 zile. utilizarea de soiuri cu toleran]\ [i rezisten]\ la agentul patogen. C\p\]ânile se recolteaz\ manual. igien\ cultural\. În timpul vegeta]iei se efectueaz\ [i fertilizarea fazial\ a culturilor de varz\ timpurie cu îngr\[\minte chimice ce con]in azot [i potasiu. Pentru men]inerea solului cât mai afânat [i distrugerea buruienilor care apar în mod sporadic în culturile erbicidate [i frecvent în cele neerbicidate. bine învelite.7). se efectueaz\ 2-3 ud\ri (în func]ie de condi]iile climatice) cu câte 400 m3 ap\/ha. în func]ie de zon\. administrându-se 75 kg/ha azotat de amoniu [i 75 kg/ha sulfat de potasiu. eliminarea plantelor atacate). în faza de formare a c\p\]ânii. iar cele cu produse de contact la 6-8 zile. tratamentul termic [i chimic al semin]elor. pe cultivator fiind montat echipamentul de fertilizare.6 Prevenirea [i combaterea bolilor la plantele legumicole din grupa verzei* Boala (agentul patogen) P\tarea inelar\ neagr\ a verzei (Cabbage Black Ring Virus) Mozaicul conopidei (Cauliflower Mosaic Virus) Nerva]iunea neagr\ a frunzelor de varz\ (Xanthomonas campestris) M\suri de prevenire [i mijloace de combatere Igien\ cultural\ (distrugerea buruienilor gazd\ pentru virus.5%)** 129 . Odat\ cu pr\[itul mecanic se refac [i rigolele de udat. recoltarea se desf\[oar\ în perioada 20 mai-20 iunie. tratamente cu produse pe baza de cupru (Kocide 101. cu cultivatorul la adâncimea de 6-8 cm. dar poten]ialul cultivarelor (mai ales hibride) este în jur de 40-50 t/ha. pe o adâncime de 50-60 cm. iar în timpul cre[terii c\p\]ânilor se mai aplic\ o udare cu aceea[i cantitate de ap\. Calendaristic. sub primele 3-4 frunze exterioare. începând cu fenofaza de învelire a c\p\]ânilor nu se mai aplic\ tratamente chimice (tabelele 10. ca adeziv. varza timpurie se pr\[e[te de 2-3 ori între rânduri mecanic. când varza are nevoie de cele mai mari cantit\]i de ap\. Prima fertilizare se execut\ când plantele de varz\ au format 10-12 frunze. prin stropiri [i pr\fuiri preventive [i curative. Aceste îngr\[\minte se administreaz\ concomitent cu pr\[itul mecanic. În perioada de cre[tere a rozetei de frunze se aplic\ o udare cu 300-400 m3 ap\/ha. pe rând. Recoltarea este realizat\ la momentul matur\rii tehnologice a c\p\]ânilor. Acestea trebuie s\ fie de m\rime corespunz\toare soiului. cu fermitate evident\. se aplic\ [i a doua fertilizare când începe formarea c\p\]ânilor cu 75 kg/ha azotat de amoniu. Tabelul 10. În cazul culturilor pentru consum. îngr\[\mintele se administreaz\ manual înaintea pra[ilelor. e[alonat în 3-4 reprize. Produc]ia este de 15-20 t/ha.6 [i 10.LEGUMICULTUR| II astfel încât s\ se realizeze în sol o umiditate de 70-75% din intervalul umidit\]ii active.15%. soi [i epoca de înfiin]are. dar peste 350-500 grame. prin t\iere cu cu]itul. Oxiclorur\ de cupru 0. În gospod\riile popula]iei. [i de 1-2 ori manual. tratamente pentru combaterea afidelor vectoare Idem Rota]ia culturilor. Dac\ este nevoie. În solu]iile de stropit se adaug\ Aracet 0. În gospod\riile popula]iei se pr\[e[te manual ori de câte ori este nevoie. Combaterea bolilor [i d\un\torilor se face la avertizare.

15%.1%) *)Prelucrare dup\ Marinescu [i colab. Rovral 0. folosirea de soiuri rezistente. aplicarea amendamentelor pentru neutralizarea acidit\]ii solului.6 .2%. evitarea irig\rii prin aspersiune a culturilor semincere.1%. ca adeziv 130 . tratarea culturilor (Benlate 0.25%) Igien\ cultural\. N.1%. Manzate 0. Miltox 0.2%. igiena cultural\. Dithane M-45 0. evitarea terenurilor ude [i acide.continuare M\suri de prevenire [i mijloace de combatere Rota]ia culturilor. tratarea culturilor (Perozin 0.1%) Rota]ia culturilor. igien\ cultural\.5%.1% sau Sumilex 0.5%) Rota]ia culturilor. în special la culturile semincere (Daconil 0. folosirea de semin]e s\n\toase sau dezinfec]ia acestora termicumed sau chimic.1%.5%. parasitica) P\tarea neagr\ a frunzelor [i silicvelor sau alternarioza (Alternaria brassicae) Putregaiul uscat al verzei (Phoma lingam) Albumeala cruciferelor (Cystopus candidus) Hernia r\d\cinilor de varz\ (Plasmodiophora brassicae) Putregaiul alb al verzei (Sclerotinia sclerotiorum) Tabelul 10.. distrugerea resturilor vegetale.25%.10. folosirea de s\mân]\ s\n\toas\ [i r\sad liber de infec]ie. ar\tura adânc\ dup\ desfiin]area culturii Rota]ia culturilor.2%. MUNTEANU Boala (agentul patogen) Putregaiul umed al cruciferelor (Erwinia caratovora) P\tarea frunzelor de conopid\ (Pseudomonas maculicola) Mana cruciferelor (Peronospora brassicae. combaterea insectelor vectoare. Benagro 0. sin P.15%. Curzate plus T 0. Mycodifol 0. Merpan 0.05-0. Benagro 0. dezinfec]ia amestecului nutritiv. igiena cultural\ (îndep\rtarea din cultur\ a plantelor bolnave.4%. Captadin 0. STAN. Benlate 0. dezinfec]ia semin]elor termic-umed [i chimic.3%.1%. ar\tura adânc\ de toamn\. tratamente la culturile semincere (Dithane M-45 0.4-0.2%. strângerea [i distrugerea plantelor bolnave la desfiin]area culturilor ca s\ nu formeze sclero]i [i ace[tia s\ nu fie îngropa]i în sol). 1986 **)La efectuarea tratamentelor.25%.3% sau Dithane M-45 0. ar\tura adânc\ de toamn\.2%.15%) Rota]ia culturilor. Tiuram 0. combaterea insectelor vectoare Rota]ia culturilor. dezinfec]ia semin]elor termic-umed sau chimic. igien\ cultural\. în solu]iile de stropit se adaug\ Aracet 0.1% sau Fundazol 0. distrugerea resturilor vegetale [i a cruciferelor din flora spontan\. Brave 500 0.2% sau Perozin 0.2%. dezinfec]ia termic\ a semin]elor. dezinfec]ia amestecului nutritiv. igien\ cultural\. Fundazol 0.15-0. igien\ cultural\. Nemispor. 0.1%.2%. tratamente foliare la r\sad [i în cultur\ (Ridomil plus 45 0. folosirea de soiuri rezistente. Ronilan 0. primul tratament dup\ apari]ia silicvelor. folosirea de soiuri rezistente [i r\sad liber de infec]ie. ar\tura adânc\ din toamn\. dezinfec]ia solului [i a amestecului nutritiv la producerea r\sadurilor. tratamente. tratamente obligatorii la culturile semincere (Ronilan 0. urm\toarele 2-3 la intervale de 14-21 zile) Rota]ia culturilor. Nemispor 0.N. Topsin M 0.

15%. Triclorofon 80 PS 0.05% etc.04%.7 Prevenirea [i combaterea d\un\torilor la plantele legumicole din grupa verzei* D\un\torul Plo[ni]a ro[ie a verzei (Eurydema ernatum) Plo[ni]a albastr\ a verzei (Eurydema cleracea) M\suri de prevenire [i mijloace de combatere Preg\tirea corespunz\toare a terenului.05%. Puricele negru al verzei Igien\ cultural\.15%.15%. Carbetox 37 EC 0. Triclorofon 80 PS 0.15%.2% etc. la semnalarea adul]ilor hibernali (Ceuthorrhynchus assimilis) în culturile semincere) Ar\tur\ adânc\ din toamn\. Decis 25 EC 0.). Sinoratox 35 EC 0.15%. Ambuch 25 EC 0. tratamente (Carbetox 37 EC 0. controlul riguros al (Ceuthorrhynchus r\sadurilor.05%** Idem Igien\ sanitar\. ar\tur\ adânc\ din toamn\. plantarea în câmp cât mai devreme. Sinoratox 35 EC 0. Dipterex 80 PS 0. îndep\rtarea [i distrugerea celor cu gale pe r\d\cini.2%. Diazinon (Baris laticollis) 60 EC 0. pra[ile repetate în perioada de retragere a larvelor pentru (Meligenthes seneus) împupare. Carbaril 50 puricele de p\mânt WP 0.2%. tratamente (Sinoratox 35 (Baris chlorizans) EC 0. ar\tur\ adânc\ din toamn\. tratamente (Carbetox 37 EC 0. Triclorofon 80 PS 0. Clorofos 75 PS 0. Metathion 50 EC 0. folosirea de (Phyllotreta atra).1%.4%. distrugerea buruienilor gazde pentru d\un\tor. G\rg\ri]a tulpinilor de varz\ Dipterex 80 PS 0. combatere biologic\ 131 .04%. distrugerea cruciferelor prin arderea tuturor resturilor vegetale dup\ recoltare. Actel[lic 25 EC 0.15% etc. G\rg\ri]a galicol\ a verzei Distrugerea tuturor buruienilor. Dipterex 80 PS 0.15%) (Phyllotreta undulatum) Igien\ cultural\.15%. Clorofos 75 PS 0.2%.15%.15% de dou\ ori) pleurostigma) Igien\ cultural\.15%. Carbaril 50 WP 0.4%.4%. tratamente pentru combatere (Sinorax 35 EC 0.4%.15%. Diazinon 60 EC 0. Sinoratox 35 P\duchele cenu[iu al verzei EC 0.4%. Thuringin 0. tratamente (Sinoratox 35 EC 0.1%.2%. tratamente (Carbetox 37 EC 0.05%. (Phyllotreta nemorum) [i Diazinon 60 EC 0. tratamente G\rg\ri]a neagr\ a verzei (Carbetox 37 EC 0. Sumithion 50 EC 0.05%.15%) Igien\ cultural\. Sinoratox 35 EC 0.15%. distrugerea Viespea rapi]ei cruciferelor spontane.2%.15%. tratamente (Decis 25 (Colaphellus sophiae) EC 0. Ripcord (Brevicoryne brassicae) 40 EC 0. Fernos 50 WP 0. Zolone 35 EC 0. (Athalia rosae) Sinoratox 35 EC 0.4%. ar\tur\ adânc\ din toamn\. Basudin 60 EC 0. Ar\tur\ adânc\ de toamn\.2% etc. pra[ile repetate în perioada Gândacul albastru al verzei retragerii larvelor pentru împupare. folosirea de G\rg\ri]a albastr\ a verzei r\saduri s\n\toase [i viguroase.1%. igien\ cultural\. aplicarea la timp a lucr\rilor de îngrijire. Melipax 10 PS 20 kg/ha etc. r\saduri s\n\toase [i viguroase.15%. tratamente (Sinoratox 35 EC 0. tratamente (Carbetox 37 puricele v\rgat al verzei EC 0. Sumithion 50 EC 0.15%.LEGUMICULTUR| II Tabelul 10.05%). Decis 25 EC 0. Igien\ cultural\ (strângerea [i distrugerea resturilor vegetale dup\ desfiin]area culturii). ar\tur\ adânc\ din Gândacul lucios al rapi]ei toamn\.

Hostathion 40 EC 0. bine nivelat.6. strângerea [i distrugerea oulelor sau a larvelor (în special în perioada de învelire când nu se mai pot face tratamente). Foarte bune premerg\toare pentru varza de var\ sunt: maz\rea de gr\din\.N.) [i cele din grupa cepei.când se depun ou\le sau la apari]ia larvelor) Musca verzei (Delia brassicae) *)Prelucrare dup\ Cîndea. Pentru ob]inerea unei produc]ii de 45 t/ha. ea necesit\ mai multe ud\ri decât varza timpurie.4%. N. De aceea se alege un teren plan.01% etc. plantele extrag din sol: 84 kg N. Ca urmare. la nivelul în\l]imii plantelor. În scopul asigur\rii elementelor nutritive de care plantele au nevoie. în cele mai bune condi]ii. Metation 50 EC 0.2%. Preg\tirea solului. Sumithion 50 EC 0. Zolone 35 EC 0. MUNTEANU Tabelul 10. tratamente la avertizare (Carbetox 37 EC 0. Varza de var\ nu trebuie s\ urmeze dup\ ea îns\[i sau dup\ plante care fac parte din familia Cruciferae.. 75 kg K2O. cât [i în atmosfer\.1% etc. p\trunjel.05%. datorit\ bolilor [i d\un\torilor comuni. Folithion 50 EC 0. Decis 25 EC 0. Strângerea resturilor vegetale dup\ desfiin]area culturii. ca adeziv 10. caracterizat prin cele mai ridicate temperaturi din tot cursul anului. 1985).15%. pentru asigurarea umidit\]ii necesare atât în sol. Ripcord 40 EC 0. Ar\tur\ adânc\ de toamn\. tratamente (Birlane 10 G 0. Mobilizarea solului [i nivelarea de exploatare nu prezint\ particularit\]i [i se execut\ în acela[i mod ca [i pentru cultura de varz\ timpurie. permeabil [i s\ men]in\ o umiditate cât mai constant\. care pierd repede apa.7 .1.6 g/m2 – tratamente la sol înainte de plantare. Rezultate bune se ob]in dup\ legumele de la care se consum\ r\d\cinile tuberizate (morcov. tratamente (Sumithion 50 EC 0. igien\ cultural\. ]elin\ etc. Zolone 30 WP 0. Solul trebuie s\ fie cu textur\ mijlocie. imediat dup\ nivelarea de exploatare.continuare D\un\torul Fluturele alb al verzei (Pieris brassicae) Albili]a rapi]ei (Pieris rapae).04%. Carbetox 37 EC 0. ca s\ se poat\ iriga pe rigole lungi. Varza de var\ î[i desf\[oar\ vegeta]ia în sezonul de var\. profund [i bogat în humus. deosebit de periculo[i. p\stârnac.4%.1%. 1984 **)În solu]iile de stropit se adaug\ Aracet 0. 20 kg P2O5. 23 kg CaO [i 27 kg MgO (Mihalache [i colab.05%. Locul în rota]ia culturilor. fasolea de gr\din\ [i bobul. ar\tur\ adânc\ de toamn\. toamna. Se evit\ solurile prea u[oare.15% . Albili]a mic\ (Pieris napi) [i Buha verzei (Mamestra brassicae) Molia verzei (Plutella maculipenais) M\suri de prevenire [i mijloace de combatere Pe suprafe]e mici. STAN. dac\ se face o fertilizare corespunz\toare a solului. se administreaz\ cantit\]ile de 132 . Sinoratox 35 EC 0.1%. precum [i cele grele [i acide pe care varza de var\ nu d\ rezultate bune.2.2%. Decis 25 EC 0. ridichi. Cultura de var\ Alegerea terenului. Fertilizarea de baz\.15%.

Producerea r\sadurilor. Dup\ distribuirea îngr\[\mintelor chimice. În vederea înfiin]\rii culturii de varz\ de var\ se folosesc r\saduri în vârst\ de 40-45 zile produse în solarii neînc\lzite sau în r\sadni]e cu înc\lzire biologic\. Preg\tirea semin]elor se face ca la varza timpurie. se reduce evaporarea apei [i se distrug buruienile ap\rute.2. pentru combaterea buruienilor pe cale chimic\. urmând ca. Erbicidarea. Prin aceast\ lucrare se afâneaz\ solul tasat de ploi [i z\pezi. în solarii neînc\lzite. Lucr\rile de îngrijire aplicate r\sadurilor de varz\ de var\ sunt 133 . Varza de var\. Tratarea solului contra d\un\torilor se face ca [i la varza timpurie. Dup\ sem\nat. se va face folosind acelea[i erbicide [i în acela[i mod ca la varza timpurie. rigolele s\ fie adâncite. pe patul nutritiv preg\tit în mod asem\n\tor ca în cazul sem\natului. deschizându-se mai întâi rigolele cu cultivatorul CPS-6. la hectar se aplic\ 300 kg superfosfat. la 5x5 cm. Fertilizarea de prim\var\ se face aplicând 180 kg/ha azotat de amoniu. Repicatul r\sadurilor se face la circa 7-8 zile de la r\s\rire. acestea se `ncorporeaz\ în sol cu grapa cu discuri GD-3. se ud\. imediat ce solul s-a zvântat [i se poate intra în câmp sau se lucreaz\ cu combinatorul. Astfel. Se seam\n\ mecanizat cu sem\n\toarea SRS-12 în agregat cu tractorul legumicol L-445 f\r\ cabin\ sau manual (pe suprafe]e mici). Sem\natul se efectueaz\ e[alonat. Din acest motiv se procedeaz\ ca la varza timpurie.LEGUMICULTUR| II îngr\[\minte stabilite pe baza analizelor agrochimice.3. dac\ substratul nu are suficient\ umiditate. Componentele amestecului nutritiv sunt acela[i ca la varza timpurie. În cazul c\ nu s-au efectuat aceste analize. folosind 300 grame s\mân]\ pentru producerea r\sadurilor necesare înfiin]\rii unui hectar de cultur\. În prim\var\ se aplic\ gr\patul terenului. iar în momentul când acesta se zvânt\ se trateaz\ pentru prevenirea atacului de musca verzei. echipat cu corpuri de rari]e. utilizând rama de sem\nat. 20-25 martie [i 1-10 aprilie). în 2-3 reprize (15-20 martie. sau cu DR-5. Componentele amestecului nutritiv folosit pentru repicat sunt prezentate în tabelul 10. pentru ca acesta s\ fie incorporat în sol înainte de a suferi pierderi de substan]e nutritive. ]inându-se seama de starea de fertilizare a solului [i produc]ia planificat\ (tabelul 10. odat\ cu modelarea propriu-zis\. Modelarea solului se face sub form\ de straturi în\l]ate cu l\]imea la coronament de 94-104 cm. se folosesc doze orientative.2. desp\r]ite de rigole cu deschiderea de 46 cm. irigându-se de mai multe ori. Modelarea solului. `ncorporarea Treflanului în sol se face cu grapa cu discuri GD-3. 150 kg sare potasic\ [i 30 t/ha gunoi de grajd semifermentat. Ar\tura de toamn\ se recomand\ s\ se efectueze în paralel cu distribuirea gunoiului de grajd.2). înainte de plantare cu 10-14 zile. are nevoie ca rigolele s\ fie mai adânci.

N. se fasoneaz\ [i r\d\cinile prin scurtarea la aproximativ 2 cm a ramifica]iilor laterale. ca [i la cele care nu au fost scoase cu suficient p\mânt pe r\d\cini. Pentru prima epoc\ de plantare se recomand\ s\ se foloseasc\ r\sad produs în r\sadni]e cu înc\lzire biologic\. Pe fiecare strat în\l]at cu l\]imea la coronament de 104 cm se planteaz\ câte dou\ rânduri. Se urm\re[te s\ se realizeze în sol pe întreaga perioad\ a duratei de vegeta]ie a unei umidit\]i de 70-75% din intervalul umidit\]ii active pe o adâncime de 50-60 cm. distan]ate la 60 cm [i la 30 cm între plante pe rând.5 plante la m2. distribuindu-se circa 0. în perioada 20 aprilie-15 mai (tabelul 10. înl\turarea vârfului pivotului. îns\ prezint\ [i unele particularit\]i. Plantarea se face mecanizat cu ma[ina MPR-5. 134 . Lucr\rile de îngrijire aplicate culturilor de varz\ de var\ sunt.4 . revenind o desime de aproximativ 55-60 mii plante/ha (figura 10. iar în gospod\riile popula]iei manual. în momentul când plantele au 2-3 frunze adev\rate.4). R\sadurile scoase din r\sadni]e sau solarii se fasoneaz\ prin scurtarea frunzelor cu 1/3 pân\ la 1/2 din lungime cu un cu]it bine ascu]it.4). La r\sadurile nerepicate. Fig. Înfiin]area culturii se face prin plantarea r\sadurilor. 4 g/m2. R\sadurile plantate mecanizat se ud\ cu ma[ina de plantat.5-1 litru ap\ la plant\. MUNTEANU asem\n\toare cu cele de la varza timpurie.Schema de `nfiin]are a culturii de varz\ de var\ În gospod\riile popula]iei se recomand\ ca varza de var\ s\ fie plantat\ pe biloane. iar cele care se planteaz\ manual se ud\ la cuib. iar pentru urm\toarele se utilizeaz\ r\saduri produse în solarii.N. revenind o desime de circa 5. Plantele se introduc în sol pân\ la prima frunz\ adev\rat\. în general asem\n\toare cu cele de la varza timpurie. STAN. în 2-3 etape. concomitent cu efectuarea acestei lucr\ri. în func]ie de umiditatea solului. Num\rul de ud\ri este mai mare (4-6 ori cu norme de 350-400 m3 ap\/ha). se poate face erbicidarea cu Semeron 70WP. 10. la distan]a de 80 cm [i 22-24 cm între plante pe rând. dup\ care se mocirlesc. cu specificarea c\.

dup\ ob]inerea recoltelor din culturile respective.6. Fertilizarea fazial\ se face când plantele au format 10-12 frunze. c\p\]ânile sunt mult mai mari. dac\ starea de vegeta]ie a plantelor indic\ c\ mai este nevoie de o fertilizare. 10. Recoltarea se execut\. distribuindu-se 150 kg/ha azotat de amoniu. care au perioad\ scurt\ de vegeta]ie [i. de[i înaintea verzei se cultiv\ unele plante cu perioad\ scurt\ de vegeta]ie. imediat dup\ desfiin]area culturii anterioare.3. Produc]ia este de 20-35 t/ha. se interzice amplasarea acestei culturi pe terenuri care în ultimii trei ani au fost cultivate cu varz\ sau alte specii din familia Cruciferae. Dup\ aceea se execut\ nivelarea de exploatare cu acelea[i ma[ini [i în acela[i mod ca la varza timpurie. Foarte bune premerg\toare pentru varza de toamn\ sunt maz\rea [i fasolea de gr\din\. se pot ob]ine peste 60-70 t/ha. peste 1 kg/bucat\. de 3-4 ori între rânduri. seara.LEGUMICULTUR| II În timpul verii când. În acest mod se reduc pierderile de ap\ prin evaporare [i se feresc plantele de [ocuri fiziologice provocate de apa rece. În schimb. se efectueaz\ ca la varza timpurie. manual. apa s\ se infiltreze în adâncime. care se manifest\ prin apari]ia de arsuri pe frunze [i sc\derea rezisten]ei plantelor la atacul bolilor. a unor epoci intermediare. aceasta se execut\ la începerea form\rii c\p\]ânilor cu 75 kg/ha azotat de amoniu. Intervalul de timp dintre recolta timpurie [i cea de var\ se poate acoperi prin înfiin]area. de 1-2 ori între plante pe rând.1. orz de toamn\. În acest scop. de regul\. care sunt mult mai uniforme. adic\. 250 kg/ha superfosfat [i 100 kg/ha sare potasic\. se înregistreaz\ temperaturi ridicate. Cultura târzie (de toamn\) Alegerea terenului pentru cultura târzie a verzei se face în acela[i mod ca [i la varza de var\. destul de periculo[i. în general. ceap\ [i usturoi pentru stufat.. secar\ mas\ verde etc. Datorit\ d\un\torilor. Preg\tirea solului începe înc\ din toamn\. în condi]ii optime de tehnologie. iar momentul de recoltare corespunde periodei 10 iulie-10 septembrie. Pr\[itul se efectueaz\ mecanizat. pân\ la cre[terea temperaturii. Locul în rota]ia culturilor. 135 . la nevoie. în cazul cultivarelor hibride. cele mai bune rezultate se ob]in când se ud\ în zilele noroase. astfel ca. Fertilizarea de baz\ se face pentru cultura timpurie premerg\toare. dar. [i manual. Rezultate bune se ob]in dup\ cartofi timpurii. se face afânarea solului în vederea nivel\rii. noaptea sau diminea]a cât mai devreme. urmând ca înainte de înfiin]area culturii de varz\ de toamn\ s\ se aplice îngr\[\mintele necesare. a[a cum s-a ar\tat. r\mâne suficient timp pentru preg\tirea terenului în vederea înfiin]\rii culturii de varz\ de toamn\. Celelalte lucr\ri de între]inere. iar o parte s\ fie deja în circuitul plantelor. borceag. spanac. pe agrofondul l\sat de cultura timpurie anterioar\. e[alonat în 3-4 reprize sau mai pu]ine. inclusiv combaterea bolilor [i a d\un\torilor. în acelea[i condi]ii tehnice ca [i la varza timpurie.

permeabil. prin ata[area unei foi de grap\ la plug. STAN. în vârst\ de 40 zile. se dezinfecteaz\. iar în momentul când s-a zvântat se erbicideaz\ cu Semeron 70 WP. Înfiin]area culturii se face prin plantarea r\sadurilor în perioada 15 iunie15 iulie. se face fertilizarea cu îngr\[\minte chimice. 1969. 500 kg superfosfat [i 160 kg sulfat de potasiu. Dup\ sem\nat se ud\. 50 kg P2O5. ]inând cont c\ pentru o produc]ie de 50 t/ha se extrag din sol: 150 kg N.000 plante la ha (fig. dup\ desfiin]area culturii timpurii prin discuire [i nivelarea de exploatare. Producerea r\sadurilor. realizându-se o densitate de aproximativ 45. Ar\tura de var\ se execut\ uniform. fertil.50. Lucr\rile de îngrijire ale r\sadurilor constau în combaterea buruienilor.000 . Îngr\[\mintele se aplic\ cu cel pu]in 10-14 zile înainte de plantare. Între straturi se las\ poteci de circula]ie de 50 cm l\]ime. prevenirea [i combaterea bolilor [i d\un\torilor. Pe fiecare strat se a[az\ amestec nutritiv în grosime de 7-8 cm. Aceasta se face la adâncimea de 20 cm. realizarea a 2-3 fertiliz\ri suplimentare. 250 kg K2O [i 180 kg CaO (Maier. deoarece r\sadul nu se repic\. Pentru producerea r\sadurilor se alege un teren ad\postit. terenul se modeleaz\ în biloane distan]ate la 60 cm. la varza timpurie. Sem\natul se efectueaz\ în cea de a doua decad\ a lunii mai. Se seam\n\ rar. 136 . se m\run]e[te [i se niveleaz\. Aceast\ lucrare se execut\ cu acelea[i agregate [i în acela[i mod ca la varza de var\. Preg\tirea semin]elor se face ca la varza timpurie. La hectar se administreaz\: 300 kg azotat de amoniu. cu acelea[i agregate ca [i în cazul ar\turii de toamn\. pentru a se putea efectua cu u[urin]\ lucr\rile de între]inere. se afâneaz\. Pe fiecare strat în\l]at se planteaz\ câte dou\ rânduri de varz\ de toamn\ la distan]a de 70-80 cm [i 26-30 cm între plante pe rând. În vederea înfiin]\rii culturii de varz\ de toamn\ se folosesc r\saduri produse pe straturi amenajate în câmp. Se amenajeaz\ straturi cu l\]imea de 80-100 cm. în func]ie de fertilitatea natural\ a solului. dac\ este nevoie. Tratamentul solului contra d\un\torilor [i erbicidarea se fac cu acelea[i substan]e ca la varza de var\ [i se aplic\ dup\ acelea[i reguli [i cu acelea[i ma[ini. Modelarea solului se face ]inând cont c\ varza de toamn\ se irig\ cu norme mari de udare. N. care se niveleaz\ [i se taseaz\ u[or.N. situat lâng\ o surs\ de ap\ cu debit constant [i prev\zut cu c\i de acces. Se seam\n\ mecanizat cu sem\n\toarea SRS-12 sau manual (pe suprafe]e mici). utilizând rama de sem\nat. MUNTEANU Vara. gr\pându-se concomitent. cu pânza de ap\ freatic\ la o adâncime de peste 2 m. Pentru gospod\riile popula]iei. efectuarea ud\rilor pentru realizarea unui regim de umiditate corespunz\tor. 4 g/m2. Pentru producerea r\sadului necesar înfiin]\rii unui hectar de cultur\ se folosesc circa 300 grame s\mân]\. f\r\ gre[uri [i coame.5). Terenul se cur\]\ de resturile vegetale. 1973). 10. Bala[a.

C\p\]ânile pot avea dimensiuni de pân\ la 6-8 kg. revenind o densitate de 4 plante/m2. recoltarea se face cu mai mult\ grij\. Lucr\rile de îngrijire aplicate culturilor de varz\ de toamn\ sunt. Produc]ia poate fi de 40-60 t/ha. astfel ca produsul comercial s\ fie cât mai pu]in v\t\mat. Preg\tirea solului se face ca la varza de var\. pân\ la opt (în func]ie de regimul de precipita]ii). în acela[i mod [i dup\ acelea[i reguli ca [i la varza de var\. înainte de sem\nat se face o gr\pare [i. Preg\tirea r\sadurilor pentru plantat se face ca la varza de var\. Dac\ între timp au survenit înghe]urile timpurii [i plantele (c\p\]ânile) au înghe]at superficial.nu se mai face modelarea. Dac\ uniformitatea culturii în momentul recolt\rii este suficient de mare (peste 70-80%). . t\v\lugirea cu t\v\lugul neted. Înghe]area c\p\]ânilor în câmp nu afecteaz\ pretabilitatea pentru murat. dar începe de la jum\tatea lunii septembrie [i dureaz\ pân\ în luna noiembrie. recoltarea se poate realiza mecanizat. 137 .Schema de `nfiin]are a culturii de varz\ de toamn\ ~n gospod\riile popula]iei se recomand\ ca varza de toamn\ s\ se planteze pe biloane distan]ate la 60 cm [i la 40 cm între plante pe rând. dar poten]ialul cultivarelor dep\[e[te 80-100 t/ha. Condi]ionarea în vederea depozit\rii se va realiza dup\ ce c\p\]ânile recoltate [i-au revenit (s-au dezghe]at complet).4. 10. aplicându-se la hectar câte 100 kg azotat de amoniu.1. cu specificarea c\ num\rul ud\rilor este mai mare. 10.LEGUMICULTUR| II Fig. Recoltarea se desf\[oar\ în acelea[i condi]ii ca la varza de var\. dar prezint\ unele particularit\]i [i anume: . asem\n\toare cu cele de la varza de var\. concomitent.deoarece solul trebuie s\ fie foarte bine nivelat [i a[ezat. Plantarea r\sadurilor se face mecanizat sau manual (în gospod\riile popula]iei). Cultura prin sem\nat direct în câmp Alegerea terenului [i rota]ia culturilor se fac ca la varza de var\. când plantele au 10-12 frunze [i la începutul form\rii c\p\]ânilor. în general. iar fertilizarea fazial\ se face la 10-12 zile de la plantare (dup\ ce plantele s-au prins).6.5 . mai ales în cazul verzei specializate pentru p\strare peste iarn\.

l\sându-le pe cele mai viguroase. de preferin]\. iau apa din adâncime. unde nu se pot asigura condi]ii optime (mai ales lumin\. Lucrarea se efectueaz\ o singur\ dat\ sau de dou\ ori. Se va avea grij\ ca varza s\ nu urmeze tot dup\ varz\. urmat\ de t\v\lugirea sa cu t\v\lugul de mân\. Cultura în teren protejat cu materiale plastice Alegerea terenului. Solul va fi cu textura mijlocie sau u[oar\. chiar în perioadele cu mai pu]ine precipita]ii. produc]iile fiind acelea[i. . o bun\ premerg\toare (Maier. iar al doilea la circa 10 zile dup\ primul. STAN. Pentru un hectar de cultur\ sunt necesare 350-400 g semin]e [i circa 55-60 mii plante/ha. cu unele deosebiri. bine drenat (varza nu suport\ b\ltirea) [i foarte bine aprovizionat cu elemente nutritive. la distan]a definitiv\ de circa 40 cm plant\ de plant\. ardeii. Astfel. pentru a pune semin]ele cât mai bine în contact cu solul [i a ob]ine o r\s\rire uniform\. Sem\natul se realizeaz\ între 10-25 ianuarie. MUNTEANU În gospod\riile popula]iei solul se preg\te[te. SUP-21 sau Saxonia-270. în general. la care se adaug\ o rezerv\ de 6-7 mii plante/ha. R\sadul se produce. primul r\rit se execut\ când plantele au format 3-4 frunze adev\rate. ata[at la sem\n\toare. cu adâncime cât mai uniform\ de circa 1 cm [i apoi se face sem\natul manual. castrave]ii. ob]inute prin sem\natul direct în câmp. Terenul pe care se va înfiin]a cultura trebuie s\ fie ad\postit natural sau artificial. folosindu-se 0.N. având un sistem radicular mai profund. Ca premerg\toare sunt preferate: fasolea. Dup\ sem\nat se astup\ semin]ele cu dosul greblei [i se t\v\luge[te cu t\v\lugul de mân\. în agregat cu tractorul L-445.1. printr-o greblare u[oar\. Se seam\n\ mecanizat cu SPC-6. sunt asem\n\toare cu cele de la culturile ob]inute prin plantarea r\sadurilor. 1969). Dat fiind specificul intensiv. Recoltarea se realizeaz\ în mod asem\n\tor ca la varza de var\ sau de toamn\. 10. l\sându-se între plante 10 cm.6. N. dup\ s\pat. vârsta r\sadului [i epoca de înfiin]are a culturii. având grij\ ca semin]ele s\ cad\ pe fundul rigolei la 3-4 cm una de alta. .8-1 kg s\mân]\ la hectar. În gospod\riile popula]iei se deschid rigole cu marcatorul la distan]a de 60 cm una de alta. m\car 2-3 ani [i de asemenea se va avea în vedere c\ varza nu este. Odat\ cu sem\natul se face t\v\lugirea solului cu t\v\lugul neted [i u[or. R\sadul se repic\ obligatoriu în 138 . dar [i sortimentul redus al culturilor în solarii. Înfiin]area culturii se face prin sem\nat direct în câmp în cea de a doua decad\ a lunii mai (10-15 mai).Se face r\ritul plantelor. Odat\ cu r\ritul se completeaz\ eventualele goluri din cultur\ cu r\saduri ob]inute din r\ritur\. Lucr\rile de îngrijire aplicate culturilor de varz\ de toamn\. salata. în luna ianuarie). o rota]ie optim\ a culturilor e mai greu de realizat.Se ud\ mai pu]in deoarece plantele. la distan]a de 60 cm între rânduri [i adâncimea de circa 1 cm. în func]ie de zona de cultur\. Culturile premerg\toare. în sere înmul]itor [i mai pu]in în r\sadni]e.5. Producerea r\sadurilor.

se execut\ în mod asem\n\tor ca [i la cultura timpurie pentru câmp.6 m). I. În func]ie de faza de dezvoltare a plantelor [i de regimul de lumin\. ca [i celelalte lucr\ri de îngrijire. se execut\ dezinfec]ia solului.4). În vederea instal\rii ad\postului se revizuie[te [i se repar\ scheletul solariilor. O temperatur\ ridicat\ duce la alungirea r\sadurilor [i la o sensibilitate ridicat\ dup\ plantare. cu 10-12 zile înainte de plantare.P. cu cel pu]in 6-8 zile înainte de plantare [i încorporarea cu freza total\ (FPL-1. (1975) recomand\ urm\toarele temperaturi: 20-220C pân\ la r\s\rire.3).65-70 zile. care se fixeaz\ apoi cu un nou rând de arcuri [i de ]\ru[i de capete. Dup\ 35-45 zile. gr\parea terenului. 16-180C pân\ la repicare.F. Cu circa dou\ s\pt\mâni înainte de plantare [i când nu exist\ (mai ales pentru solariile bloc) pericolul unor ninsori abundente. care se încorporeaz\ în sol odat\ cu afânarea profund\ (s\parea) solului cu ma[ina de s\pat solul (MSS-1.C. fixarea ad\posturilor se realizeaz\ dup\ înfiin]area culturii. iar I. Maier (1969) [i M\nescu (1972) recomand\ o vârst\ de 50-55 zile. Prim\vara. înc\ din toamn\.L.F. Dup\ aceste lucr\ri se procedeaz\ la modelarea terenului. 10-120C dup\ repicare noaptea. (1980). 139 . (1984) recomand\ folosirea unui r\sad de 45-55 de zile. sem\natul se realizeaz\ la 10 ianuarie. În cazul tunelelor joase de polietilen\. R\sadul pentru plantat va avea o vârst\ de circa 50 de zile. [i realizarea brazdelor cu ma[ina de modelat solul (MMS-2.L.C. iar o temperatur\ prea sc\zut\ stagneaz\ dezvoltarea plantelor. se execut\ o serie de lucr\ri comune tuturor culturilor: defri[area culturii anterioare [i transportul resturilor vegetale. 12-140C dup\ repicare pe timp noros. Di]u [i colab. superfosfat (200-400 t/ha) [i sulfat de potasiu (100-150 t/ha). se acoper\ solariile cu folie de polietilen\. 14-180C dup\ repicare pe timp senin. repicat la cuburi nutritive. erbicidarea cu Treflan 3 l/ha. 6-80C. în ghivece sau cuburi nutritive. ceea ce corespunde morfologic fazei de 5-6 frunze [i 12-14 cm în\l]ime. 60 zile. În acest caz se fixeaz\ arcurile de fier beton peste care se întinde folia. Odat\ cu modelarea se marcheaz\ [i rândurile de plantare. Dirijarea factorilor de mediu. Buz\u (1984) . În acest scop. Vâlceanu [i colab. Preg\tirea terenului. Aten]ie deosebit\ se va acorda regimului de temperatur\.-S.LEGUMICULTUR| II faza cotiledonal\.4 sau FPP-1. imediat ce terenul permite.8) modificat\ ([asiu de 2.8).L. conform schemei de înfiin]are a culturii. fertilizarea de baz\ cu gunoi de grajd (40-60 t/ha). echipat cu rari]e. Instalarea ad\postului. Modelarea terenului se realizeaz\ prin deschiderea rigolelor cu ajutorul cultivatorului legumicol (CL-2. plantele trec la faza juvenil\ [i devin sensibile la vernalizare.C.

la plantare.-S. folosirea intensiv\ a terenului.a.L. elaborat\ de I.C. În condi]iile din sudul ]\rii. de tipul de ad\post. 10. 30 a III-a [i 5 a IV-a) [i au conchis c\ pentru solarul tunel cea mai bun\ epoc\ pentru zona sudic\ este 15-16 martie. înfiin]area culturii pe biloane f\cute din toamn\. 25 a III-a.000 plante/ha pe teren nemodelat (fig. trebuie s\ se realizeze în aer temperaturi superioare pragului de 5-70C. (cu l\]imea de 5. Institutul de Cercet\ri pentru Legumicultur\ [i Floricultur\ Vidra [i Sta]iunea de Cercetare [i Produc]ie Legumicol\ Buz\u (1975. [i 20-25 martie pentru celelalte zone. pentru tunele joase epoca 5-10 martie. Tot pentru tunele joase. De regul\.F.000-110. Cobâla[ [i colab. 1984) au recomandat mai multe scheme [i densit\]i. irigarea prin brazd\ a culturii [. Stan [i Savi]chi (1977) recomand\ epoca 25 martie. plantându-se la 35x30 cm în solariile bloc [i tunelele înalte [i.9): (50+90)x25 cm pe teren modelat în brazde de 140 cm.F.000 plante în solariile tunel (fig.P.C.L. Buz\u (1981).40 m). În func]ie de tipul solarului s-au adaptat diferite scheme [i. a. 10. atât în solariile bloc. tunelul de polietilen\ s-a montat pe fiecare band\ în parte. Epoca de plantat este un element tehnic esen]ial la înfiin]area culturii. STAN. 140 . cu distan]a între plante pe rând de 40 cm.000 plante/ha în solariile bloc [i 59. de condi]iile meteorologice.L. densit\]ile recomandate sunt de 57.8): 70x25 cm pe teren modelat în brazde de 140 cm pentru solariile bloc [i (40+56)x30 cm pe teren modelat în brazde de 96 cm. respectiv 30x30 în ad\posturi joase temporare (Voican. dar în zona de nord-est. densit\]i de înfiin]are a culturii.P.L. 10. pe brazde u[or ridicate. Maier [i colab.000 plante la hectar. În general s-au folosit scheme ce asigur\ densit\]i de circa 60. Buz\u. L.L. la distan]a 30x30 cm. realizând densit\]i de 57. asigurând circa 53. Cobâla[ (1978) recomand\ ca densitate optim\ 50-60 mii plante la hectar.000 plante la hectar.. 1981.C.C.000 plante/ha pe teren modelat sau de 71.L. Buz\u.000 [i respectiv 60. 1978. Vidra [i S.6) În ad\posturile joase. 10. Tehnologia cadru recomand\ schemele (fig. 1984).000 plante la hectar. Maier(1969) recomand\. 1984).000 plante la hectar.C.C. C. în solariile bloc. MUNTEANU Înfiin]area culturii.F. de vârsta r\sadului [i de al]i factori. F.7). Ceau[escu [i colab. asigurând o densitate de 57. M\nescu (1972) recomand\. (1980) recomand\ scheme de plantare adaptate la dimensiunile constructive ale ad\postului. urm\rindu-se asigurarea unui spa]iu optim de nutri]ie a plantelor.b) au folosit pentru tunelele joase o schem\ de plantare în benzi de câte trei rânduri. Densitatea poate fi mai mare (90.N. pentru solariile tip I. N. În cazul tunelelor se recomand\ plantarea în benzi la 50-60 cm. Tehnologia cadru. 1981). implicit. realizând o densitate de 50. precizeaz\ ca epoci de plantare 1-10 martie pentru zonele din vestul [i sudul ]\rii.000 plante la hectar (I. (1978) au experimentat patru epoci de plantare în solarii tunel [i solarii bloc (15 a III-a. realizând o densitate de 85.000). (1969.S. posibilitatea mecaniz\rii unor lucr\ri ale solului. cu câte dou\ rânduri la 90 cm (I. Epoca variaz\ în func]ie de zona de cultur\.P. folosind schema 57+46+94+57 cm. Pentru cultura în tunele joase se recomand\ schema (fig. cât [i în tunele (cu deschiderea de 3 m).

(b) Lucrarea de plantat se execut\ manual.L.C.6 . în cuiburi sau în rigole.LEGUMICULTUR| II a b Fig. Udarea în 141 . astfel ca plantele s\ aib\ necesarul de ap\ asigurat m\car 4-5 zile de la plantare. r\sadurile vor fi bine udate. îngropând r\sadul pân\ la marginea superioar\ a cubului nutritiv sau deasupra acestuia. Înainte de plantare. 10.Schemele de plantare a verzei protejate `n solarii tip bloc (a) [i tunele `nalte tip I.F. tasând bine solul.

Cultura de varz\ din solarii este supus\ unor varia]ii relativ mari ale unor factori de mediu. posibilit\]ile reduse de aerisire). reglarea acestora în limite normale este adesea dificil\. STAN. acoperirea cu folie de polietilen\. datorit\ condi]iilor tehnico-constructive ale solariilor (tipul de solar. În acela[i timp.Schemele de plantare a verzei `n tunele joase pe teren nemodelat (a) [i pe teren modelat (b) Reglarea regimului factorilor de mediu. comparativ cu serele din sticl\. Dac\ totu[i este nevoie. temperaturile prea sc\zute (sub 8-100C) timp îndelungat produc vernalizarea plantelor [i reducerea procentului de plante care leag\ c\p\]âni. 142 . Din aceste considerente. pentru a nu r\ci solul [i întârzia astfel prinderea [i pornirea în vegeta]ie. cum sunt temperatura [i umiditatea atmosferic\. prima udare se va face imediat dup\ plantare (circa 1 l ap\/plant\). lipsa agentului termic. 10-7 . mai ales când temperatura ridicat\ este asociat\ cu seceta. N. Pentru cultura de varz\. pân\ la temperaturi de peste 400C pe timp cu insola]ie puternic\.N. MUNTEANU continuare se aplic\ la plant\. În acela[i timp. a b Fig. temperatura nu trebuie s\ dep\[easc\ 20-240C în timpul zilei [i 14-160C noaptea. de exemplu. altfel c\p\]ânile sunt alungite [i afânate sau nu se mai formeaz\. temperatura poate varia cu câteva grade în plus fa]\ de temperatura exterioar\ (pe timpul nop]ii sau pe vreme noroas\).

C.C. umiditatea relativ\ fiind men]inut\ pe cât posibil în limitele de 70-85%. 1984) Reglarea temperaturii (a celei ridicate) se realizeaz\ concomitent cu reglarea regimului aerohidric.L. sc\derea acestora se realizeaz\ prin deschiderea solariilor tunel la capete (burdufuri) [i deschiderea 143 .L. 10.-S.Schemele de plantare a verzei `n solarii bloc (a) [i solarii tunel (b) (adaptat dup\ I. Buz\u.F. În cazul temperaturilor prea mari.8 .LEGUMICULTUR| II a b Fig.P.

în cazuri deosebite se poate face o dubl\ protejare a culturii prin acoperirea rândurilor de plante cu tunele joase de polietilen\. spre sfâr[itul perioadei. La circa 3-5 zile de la plantare se completeaz\ eventualele goluri.A.F. Principalele lucr\ri de îngrijire sunt comune cu cele de la cultura din teren neprotejat.9 .C. În timpul vegeta]iei se execut\ 1-2 fertiliz\ri. 1981) În cazul temperaturilor sc\zute. de regul\ prin brazde.C. La tunelele joase.P. prin ridicarea pe lateral\ a foliei. se ridic\ folia pe lateral ori se scoate complet de pe ad\post. STAN.P. Lucr\rile de îngrijire. uneori.L. p\duchele cenu[iu (Brevicoryne brassicae) [i. 6-9 ud\ri. care se completeaz\ cu pra[ile manuale. N. Combaterea bolilor [i d\un\torilor se realizeaz\ prin 3-5 tratamente fitosanitare. atât cât s\ reduc\ umiditatea prea mare a aerului. buha verzei (Mamestra brassicae). Tratamentele se efectueaz\ mecanizat sau manual.L. (I. 144 . Se aplic\. folosind ma[ini [i aparate specifice.L. Fig. – S. în func]ie de condi]iile de mediu. Îngr\[\mintele se `ncorporeaz\ cu ocazia pra[ilelor. cu care ocazie se refac rigolele de udare. MUNTEANU lateralelor [i frontoanelor la solariile bloc. se practic\ ferestre de aerisire în pere]ii laterali sau. în func]ie de dotarea tehnic\. 10. cu norme de 200-300 m3/ha.L. 1984).N. ori folosind motocultorul. aplicându-se o cantitate total\ de 300-400 kg/ha azotat de amoniu sau 350-450 kg/ha Complex III. O lucrare deosebit de important\ este irigarea.U. De asemenea. Probleme deosebite ridic\ d\un\torii: musca verzei (Chorthophila brassicae). la ambele tipuri constructive. melcii f\r\ cochilie (Lymax). astfel încât solul s\ aib\ o umiditate de 70-75% din I.C.F.Scheme de `nfiin]are a culturii de varz\ protejat\ cu tunele joase (adaptat dup\ I.C. efectuate cu freza legumicol\ (FPL-4) [i cultivatorul legumicol. Combaterea buruienilor [i men]inerea afânat\ a solului se realizeaz\ prin 2-3 pra[ile mecanice. provocate mai ales de atacul unor d\un\tori din sol. Buz\u. fluturele alb al verzei (Pieris brassicae). Buz\u. aerisirea se face în intervale scurte de timp.-S. La nevoie. molia verzei (Plutella brassicae). reglarea temperaturii [i umidit\]ii se realizeaz\ relativ u[or.

din mai pân\ în iunie. Valoarea sa senzorial\ specific\ este determinat\ de culoarea ro[ie [i.2. 1965. 1969.2. 1973). e[alonându-se pe o perioad\ de circa trei s\pt\mâni. determinat\ de prezen]a unui pigment antocianic în sucul vacuolar (fig. Radu.1. Particularit\]i botanice [i biologice Varza ro[ie pentru c\p\]ân\ nu difer\ de varza alb\ decât prin culoarea tipic\. Celelalte elemente care confer\ importan]\ economic\ [i senzorial\ nu difer\ esen]ial fa]\ de varza alb\. Importan]a culturii Varza ro[ie. eventual. La noi în ]ar\ este întâlnit\ în cultur\ al\turi de varza alb\.LEGUMICULTUR| II Recoltarea se execut\ în 3-5 reprize. De obicei. Produc]ia variaz\ între 2050 t/ha.10). în func]ie de tradi]ie [i de cerin]ele pie]ei. în teren neprotejat. Aria de r\spândire a acestei variet\]i coincide cu cea a verzei albe. Originea [i aria de r\spândire Varza ro[ie sau varza ro[ie pentru c\p\]ân\ are aceea[i origine filogenetic\ [i s-a format în acela[i areal sau centru genetic. de[i difer\ de varza alb\ pentru c\p\]ân\ numai prin culoare. Intensitatea culorii depinde de concentra]ia în pigment. de asemenea. Valoarea alimentar\ a verzei ro[ii este. 10. VARZA RO{IE Brassica oleracea var. fiind folosit\ doar pentru prepararea salatelor proaspete sau marinate. 10. 10. se mai poate folosi la prepararea unor conserve. 1969. în toate zonele legumicole.3. în func]ie de maturarea c\p\]ânilor. fiind superioar\ [i net mai economic\ decât produc]ia de varz\ timpurie din teren neprotejat (Cobâla[. are o întrebuin]are mai redus\ în alimenta]ia omului. Familia Cruciferae 10.2. f. Culoarea ro[ie se transmite intermediar (semidominant) într-o încruci[are varz\ alb\ x varz\ ro[ie (Dickson [i Wallace. Este cunoscut\ în cultur\ din aceea[i perioad\ (secolele XII-XIII). 145 .2. practic. Maier. capitata L.2. simple sau asortate. 1978. rubra L. se cultiv\ numai în sistemele de varz\ de var\ [i de toamn\. 10. 1986). aceea[i ca la varza alb\. de gustul mai apetisant. dar pe o suprafa]\ mult mai restrâns\. corespunz\tor cu epoca de înfiin]are [i zona de cultur\.

2. reavene [i fertile. 146 . Fenomenul de vernalizare este prezent [i se realizeaz\ în acelea[i condi]ii ca la varza alb\. care asigur\ recolte dup\ 10-15 septembrie. cu un poten]ial de produc]ie de 25-30 t/ha. cu destina]ie pentru consum de var\ [i toamn\ (cu textur\ mai fin\) [i pentru p\strare din iarn\ pân\ în prim\var\ (cu textur\ [i fermitate ridicate). inclusiv popula]ii locale sau soiuri ameliorate (Ro[ie de Arge[). lumina joac\ un rol relativ redus. profunde. N. iar peste 250C se observ\ o evident\ reducere a procesului de cre[tere. STAN. ob]inerea de recolt\ [i valorificarea acesteia în timpul verii. de exemplu. Din literatura de specialitate rezult\ c\ varza ar fi pu]in mai rezistent\ la temperaturile sc\zute.N. 10. începând cu 0 temperaturi de 5-6 C. este mult mai larg [i specializat în cultivare cu polenizare liber\ [i hibrizi F1. În România s-au cultivat câteva soiuri.aspectul c\p\]ânii Semin]ele germineaz\ optim la 18-200C.5. de obicei. ca varz\ târzie (de toamn\). 2 . identice cu cele ale verzei albe: nu suport\ seceta [i b\ltirea. dar în Europa. 10.10 . conform cerin]elor pie]ei. înc\ din perioada 1950-1960. având o perioad\ de vegeta]ie de 170-180 de zile. solicit\ cantit\]i medii spre mari fa]\ de elementele nutritive [i reac]ioneaz\ pozitiv la fertilizarea cu gunoi de grajd. cu c\p\]âni globulos-alungite. Temperatura. MUNTEANU 10. Temperatura optim\ de cre[tere [i dezvoltare este de 16-200. dar în prezent se cultiv\ soiul Cap de Negru. Acest soi este tardiv. întârzierea leg\rii c\p\]ânilor [i formarea de c\p\]âni mici [i afânate. de culoare violet\ [i foarte îndesate. Plantele sunt foarte viguroase. dar lipsa acesteia determin\ alungirea exagerat\ a r\sadurilor.Varza ro[ie: 1 . al plantei. datorit\ prezen]ei Fig. Tehnologia de cultivare Varza ro[ie pentru c\p\]ân\ se cultiv\.4. Soiuri Sortimentul de cultivare este relativ redus la noi în ]ar\. dar în ultimul timp nu este de neglijat. practic. necesit\ soluri mijlocii. de origine german\.2.aspectul general antocianului în celule. cerin]e maxime fa]\ de ap\ având în faza de cre[tere a c\p\]ânii. Rela]iile cu factorii de mediu Varza ro[ie prezint\ cerin]e asem\n\toare cu varza alb\ fa]\ de factorii de mediu. Se pare c\ are totu[i o rusticitate mai ridicat\.6.2. 10. Cerin]ele fa]\ de ceilal]i factori sunt.

realizându-se o densitate de 55. determinat\ prin cartarea agrochimic\. Preg\tirea r\sadurilor pentru plantare [i plantarea acestora se execut\ ca la varza alb\ de toamn\. se planteaz\ dou\ rânduri. În func]ie de modul de cultur\ [i zon\. diferind numai dozele de îngr\[\minte aplicate în cursul vegeta]iei [i anume: când plantele au 10-12 frunze se administreaz\ 100 kg/ha azotat de amoniu [i 50 kg/ha 147 . trebuie s\ se respecte cu stricte]e epoca de înfiin]are a culturii. Înfiin]area culturii. Locul în rota]ia culturilor. În func]ie de fertilitatea natural\ a solului. cultura târzie. 400 kg superfosfat [i 150 kg sare potasic\. se administreaz\ la 1 hectar: 100 kg azotat de amoniu. Pentru plantare se folose[te un r\sad în vârst\ de aproximativ 40 zile.2). Lucr\rile de îngrijire aplicate culturii se fac ca la varza alb\ de toamn\. orientativ. distan]ate la 80 cm [i 22-24 cm între plante pe rând. cu deosebirea c\ la fertilizarea de baz\ dozele de îngr\[\minte sunt pu]in diferite. Fig.LEGUMICULTUR| II Alegerea terenului pentru cultura de varz\ ro[ie se face dup\ acelea[i criterii ca la varza alb\.11). Pe fiecare strat în\l]at. 10. Preg\tirea semin]elor [i producerea r\sadurilor se realizeaz\ ca la varza alb\ de toamn\. Ca urmare.Schema de `nfiin]are a culturii de varz\ ro[ie În gospod\riile popula]iei se recomand\ ca varza ro[ie s\ se planteze pe teren plan sau pe biloane la 60 cm [i 30 cm între plante pe rând. cu l\]imea la coronament de 104 cm. Preg\tirea solului se face ca la varza alb\ de toamn\. 10.000 plante/ha.000-60.000 plante la ha (fig. ceea ce asigur\ o densitate de 55. Plantarea mai târzie duce la ob]inerea unui procent însemnat de c\p\]âni afânate.11 . înfiin]area culturii de varz\ ro[ie se face prin plantarea r\sadurilor în perioada 10 iunie-10 iulie (tabelul 10. Contraindicate sunt terenurile care în ultimii trei ani au fost cultivate cu varz\ sau alte specii din familia Cruciferae. iar unele plante nu formeaz\ c\p\]âni. mai devreme în regiunile nordice [i mai târziu în cele sudice. Varza ro[ie se cultiv\ dup\ acelea[i premerg\toare ca [i varza de toamn\.

1. Dac\ s-ar cultiva în România pe suprafe]e mai mari s-ar demonstra valoarea sa alimentar\. în secolul al XVI-lea. 10.3. bullata D. ca [i celelalte valen]e care confer\ importan]\ verzei de c\p\]ân\. salata de varz\ crea]\ este foarte apreciat\ în ]\rile din vestul Europei. cât [i în anul al doilea (fig. [i se numea varz\ nem]easc\ sau varz\ b\[icat\. Familia Cruciferae 10. VARZA CREA}| Brassica oleracea var. dar pe suprafe]e relativ mici.N. La formarea c\p\]ânilor se mai aplic\ 75 kg/ha azotat de amoniu. dar poten]ialul sortimentului actual este de peste 40 t/ha. cultura este practic necunoscut\. Produc]ia ce se realizeaz\ variaz\ în jurul valorii de 20 t/ha.12). Importan]a culturii Aceast\ cultur\ are o importan]\ redus\ la noi în ]ar\. de[i au fost tendin]e de introducere dirijat\ în perioada 1975-1985. 10.3. în secolele XVIII-XIX. Originea [i aria de r\spândire Varza crea]\ (varza Savoy sau varza de Milano) provine din aceea[i varz\ s\lbatic\ din care provine varza alb\ de c\p\]ân\. 148 . în vederea consumului în stare proasp\t\. Datorit\ fine]ii. în urma muta]iilor naturale de la varza alb\ de c\p\]ân\. Recoltarea se efectueaz\ în mod asem\n\tor recolt\rii verzei albe de toamn\. N. varza crea]\ a p\truns prin zonele din vest. Se cultiva în lume mai ales în ]\rile vest-europene. Particularit\]i botanice [i biologice Varza crea]\ este o varietate bienal\. Aceast\ varietate a ap\rut prin selec]ie. dar în mod deosebit pentru consum în stare proasp\t\ ca salat\ crud\. La noi în ]ar\.3. 10. Deoarece o mare parte din varza ro[ie se va p\stra peste iarn\. Forme asem\n\toare cu varza crea]\ de ast\zi au ap\rut pentru prima dat\ într-o regiune din jurul localit\]ii Savoya (din Elve]ia). sin. fr\gezimii [i suculen]ei frunzelor c\p\]ânii. În România. sabauda L.C.3. Modul de folosire este asem\n\tor verzei albe timpurii sau de var\. ierboas\ în faza de plant\ tân\r\. atât în anul întâi.2. var. numai dac\ starea de vegeta]ie a plantelor este necorespunz\toare [i indic\ ca absolut necesar\ aceast\ lucrare. 10. MUNTEANU sare potasic\. cu tendin]e de lemnificare a r\d\cinii [i tulpinii în fazele de plant\ adult\. de[i apare r\zle] în zona de vest a ]\rii. STAN.3. recoltarea se va face cu mai mult\ grij\ pentru a nu v\t\ma plantele.

la care s-a ad\ugat. de care totu[i difer\ prin frunzele puternic încre]ite între nervuri. se cer asigurate. cu calit\]i organoleptice [i valoare alimentar\ comparabile cu soiurile din sortimentul mondial.12 . De aceea.Varza crea]\: 1 . Culoarea frunzelor exterioare este verde de diferite nuan]e sau. veziculoase pe fa]a superioar\ [i o re]ea deas\ de alveole pe fa]a inferioar\.LEGUMICULTUR| II Fig. la cultivarele mai noi. cu un poten]ial de produc]ie de 30-40 t/ha. interfertil\ cu celelalte variet\]i de Brassica oleracea.F. Soiuri Sortimentul de soiuri cu polenizare liber\ [i hibrizi este suficient de diversificat în ]\rile în care aceast\ varietate este mai bine cunoscut\. cu polenizare entomofil\. Acesta a fost creat la I. 4 . cu prioritate. se vor asigura.aspect general. Aceste caracteristici confer\ frunzelor din c\p\]ân\ fine]e [i suculen]\. ap\ [i aprovizionare cu elemente nutritive. planta se aseam\n\ cu varza pentru c\p\]ân\. laxe [i înfoiate (Zanoschi [i Toma. În România se cultiv\ de mult\ vreme soiul Vorbote.frunza din partea superioar\ a rozetei. fiind moi. la nivel optim. fr\gezime.sec]iunea prin c\p\]ân\ În cea mai mare parte. condi]iile de sol. cu foliajul verde închis. soiul românesc Marilena.C. 10. 149 .3. 3 . crocan]\ [i gust pl\cut. este semitardiv.L. Faptul c\ se folose[te aproape exclusiv pentru salat\. acele condi]ii care s\ confere c\p\]ânilor fine]e. la circa 15 ani.4. Aceast\ varietate este alogam\. Rela]iile cu factorii de mediu Varza crea]\ are preten]ii asem\n\tore fa]\ de factorii de mediu ca varza pentru c\p\]ân\. Vidra.c\p\]âna. 1985). 10. 2 . chiar ro[ie-violacee. C\p\]ânile au o fermitate mai redus\. cu ridic\turi convexe.3.5. 10.

N. în acela[i mod [i dup\ acelea[i reguli ca la varza de var\.6.000-55. Pe fiecare strat în\l]at cu l\]imea la coronament de 104 cm se planteaz\ câte dou\ rânduri distan]ate la 80 cm [i 24-28 cm între plante pe rând. tehnologia pentru ob]inerea recoltei toamna. se practic\. realizându-se o densitate de 55.000 plante la ha (fig. în variantele de cultur\ timpurie. având în vedere [i soiurile folosite. Contraindicate sunt terenurile care în ultimii trei ani au fost cultivate cu plante legumicole din grupa verzei sau alte specii din familia Cruciferae. Înfiin]area culturii se face prin plantarea r\sadurilor în vârst\ de aproximativ 45 zile.3. de var\ sau de toamn\. Preg\tirea r\sadurilor pentru plantare se face ca la varza de toamn\. Preg\tirea semin]elor [i producerea r\sadurilor se realizeaz\ ca la varza de toamn\. Tehnologia de cultivare Tehnologia de cultivare a verzei cre]e se aseam\n\ cu cea de la varza alb\ de c\p\]ân\. distan]ate la 60 cm [i 30 cm între plante pe rând. realizându-se o densitate de 50. MUNTEANU 10. Fig. cel mai mult.13 . 150 . soi [i epoca de recoltat. Pentru cultura de varz\ crea]\ alegerea terenului se face dup\ acelea[i criterii ca la varza de toamn\. Plantarea se face în perioada 15 iunie-20 iulie. în func]ie de zon\. Lucr\rile de îngrijire aplicate culturii de varz\ crea]\ sunt asem\n\toare cu cele de la varza de toamn\. Alegerea terenului. STAN. acolo unde se cultiv\ [i. Preg\tirea solului se execut\ în acela[i mod ca la varza de toamn\. La noi în ]ar\. 10.000 plante la ha. Plantarea r\sadurilor se execut\ mecanizat sau manual (în gospod\riile popula]iei). N. Locul în rota]ia culturilor.Schema de `nfiin]are a culturii de varz\ crea]\ În gospod\riile popula]iei se recomand\ ca varza crea]\ s\ se planteze pe biloane. Varza crea]\ se cultiv\ dup\ acelea[i premerg\toare ca [i varza de toamn\. 10.13).

aceasta are loc în perioada septembrie-octombrie. Originea [i aria de r\spândire Varza de Bruxelles are acela[i str\mo[ comun cu varza de c\p\]ân\. 151 .4.4. 10. cu tendin]a de lemnificare a r\d\cinii [i tulpinii în a doua perioad\ a fazei de vegeta]ie (fig. var. produc]ia este de circa 10 ori mai mic\. ierboas\ în faza tân\r\. s\ruri minerale. Cultura necesit\ cheltuieli mai mari fa]\ de varza de c\p\]ân\. Produsul proasp\t con]ine peste 14-15% substan]\ uscat\. verzi[oare pane [. c\p\]ânile pot avea m\rimi variabile. 6-7% glucide.5% substan]e proteice.14). dar pre]urile de valorificare ridicate ar putea asigura o bun\ eficien]\ economic\. vitamine [. 10. care reprezint\ partea comestibil\. dup\ ce se ridic\ roua. dar ast\zi se cultiv\ în toat\ lumea unde g\se[te condi]ii favorabile. La noi în ]ar\ este pu]in cunoscut\. Familia Cruciferae 10. în principiu. Valoare alimentar\. pentru ca recolta s\ fie f\r\ urme de sol.a.2.1. VARZA DE BRUXELLES Brassica oleracea L.a. formate în axila frunzelor.2-3.4. se aplic\ o udare u[oar\ (150-200 m3/ha) pentru a asigura turgescen]a plantelor. pân\ toamna târziu. La început s-a cultivat în }\rile de Jos [i Anglia. fiind de 20-40 t/ha. dar mai ales în vestul Europei. 10. Valoarea caloric\ este de aproximativ 45-50 kcal/100g. întâlnindu-se în unele colec]ii sau gospod\rii particulare.LEGUMICULTUR| II Recoltarea se realizeaz\. Recoltarea se efectueaz\ pe timp r\coros [i uscat. 10.4. Importan]a culturii Importan]a alimentar\ a verzei de Bruxelles este dat\ de verzi[oarele mici. În func]ie de soi [i cerin]ele pie]ei. dar a ap\rut în cultur\ abia la sfâr[itul secolului al XVIII-lea. gemmifera D. 3. începând de la cel pu]in 1 kg/bucat\. de[i asem\n\toare cu cea a verzei de c\p\]ân\. verzi[oare în unt. are niveluri mult mai ridicate. Particularit\]i botanice [i biologice Varza de Bruxelles este o varietate bienal\. Calendaristic. cu 2-3 zile înainte de recoltare.3.C. cum ar fi varza de frunze [i varza cu mai multe c\p\]âni. la fel ca la varza de var\ sau de toamn\. probabil prin hibridare [i selec]ie din unele variet\]i cunoscute înc\ din perioada Imperiului Roman. Aceste verzi[oare sunt folosite pentru prepararea unor produse de lux: verzi[oare marinate. Produc]ia variaz\ în limite relativ largi. Eventual.

grosimea tulpinii. Verzi[oarele au form\ sferic\ [i evolueaz\ din mugurii axilari ai frunzelor printr-un proces de învelire ca la varza comun\. nefiind afectat\ în câmp de temperaturi de minus 12-150C (Nieuwhof. 10. mai ales în 152 . Referitor la factorul temperatur\ este important de men]ionat c\ este una dintre cele mai rezistente plante legumicole. 10. dar mai ales. în anul al doilea se formeaz\ l\starii floriferi. STAN. Vigoarea plantei este apreciat\ dup\ în\l]imea. 3 – sec]iune longitudinal\ prin plant\ (C\r\u[. Florile. tulpina se termin\ cu un mugure vegetativ. cu limbul mai mic decât la varza pentru c\p\]ân\. cu marginile u[or îndoite spre vârf [i adesea gofrat. grosimea descre[te de la baz\ spre vârf. dar celelalte organe vegetative sunt mult diferite.plant\ cu tulpin\ `nalt\. comparativ cu varza pentru c\p\]ân\. de care depind num\rul.N. MUNTEANU Fig. 2 . cât [i din mugurele terminal. N. pu]in mai rotunjit. 1969). În zona apical\.plant\ cu tulpin\ joas\. u[or oblic\ în jos. din aceast\ cauz\. fructele [i semin]ele sunt identice cu cele de la varza pentru c\p\]ân\.14 .4. Rela]iile cu factorii de mediu Varza de Bruxelles nu are preten]ii speciale fa]\ de factorii de mediu. Pe o tulpin\ (plant\) se formeaz\ pân\ la 20-50 de verzi[oare.Varza de Bruxelles: 1 . asem\n\tori celorlalte variet\]i.4. 1972) R\d\cina este asem\n\toare cu cea de la varza pentru c\p\]ân\. cu masa variind între 10-30 g. Frunzele sunt prinse pe un verticiliu continuu. La planta matur\ din primul an frunzele au o pozi]ie orizontal\. Frunzele sunt pe]iolate. Tulpina este erect\. înalt\ de 80-100 cm [i groas\ de 3-5 cm. Atât din verzi[oare. m\rimea [i calitatea verzi[oarelor.

În ]ara noastr\ este cunoscut [i se cultiv\ de peste 40 de ani soiul Târzie de Amager. imediat dup\ recoltarea culturii anterioare. datorit\ masei vegetative. Toamna. se face afânarea solului în vederea nivel\rii de între]inere. evident superioare celei de la varza de c\p\]ân\. ar\tura la 20-25 cm cu gr\pare concomitent\. cultura poate r\mâne peste iarn\ în câmp. solul trebuie s\ fie bine structurat. verzi[oarele sunt mari.4. Preg\tirea solului. Prim\vara. Astfel. o protejare natural\ fa]\ de vânturile puternice. care este tardiv (180-200 zile). De asemenea. În caz de secet\. În mod special se va avea grij\ ca terenul s\ asigure. deschiderea rigolelor pentru 153 . la sfâr[itul lunii mai. Marinescu N.4. Afânarea solului se execut\ uniform la 7-12 cm adâncime. dar [i datorit\ portului [i în\l]imii care expun plantele la curen]ii de aer ce favorizeaz\ pierderea apei. cu vigoare medie spre mare. la ha administrându-se 100 kg azotat de amoniu. dar durata acestui proces dureaz\ o perioad\ mai lung\ de timp (pân\ la 10-12 s\pt\mâni). Soiuri Sortimentul de cultivare cu polenizare liber\ [i. datorit\ habitusului [i perioadei de vegeta]ie (mai lung\). pân\ în momentul realiz\rii în\l]imii specifice a tulpinii sau a efectu\rii cârnitului. Perioada lung\ de vegeta]ie necesit\ mai multe fertiliz\ri faziale. care asigur\ o mai bun\ fixare a plantelor. cu care ocazie se încorporeaz\ [i resturile vegetale de la cultura anterioar\. verzi[oarele r\mân mici [i înfoiate.5. Vernalizarea. se realizeaz\ în acelea[i condi]ii ca la varza pentru c\p\]âni. profund.LEGUMICULTUR| II zonele cu tradi]ie.6. Fertilizarea de baz\ se face cu circa 30 t/ha gunoi de grajd bine descompus. fertilizarea cu îngr\[\minte chimice. un rol important în realizarea unor recolte performante îl au solul [i elementele nutritive. care se încorporeaz\ odat\ cu ar\tura de baz\ executat\ la adâncimea de 28-30 cm. 1971). pe cât posibil. 10. în caz de vânturi puternice. Tehnologia de cultivare Alegerea terenului [i rota]ia culturilor sunt asem\n\toare culturii de varz\ pentru c\p\]âni. datorit\ temperaturilor sc\zute (4-80C). 300-400 kg superfosfat [i 150 kg sare potasic\ (Voinea M. Mai recent se cultiv\ soiul Hercules. 10. poten]ialul de produc]ie este de 250-300 g/plant\. fertil [i semiargilos. mai ales. Apa trebuie asigurat\ în cantit\]i mari. nivelarea de exploatare.. Elementele nutritive sunt necesare în cantit\]i mai mari. hibride este deosebit de bogat în ]\rile din nord-vestul Europei. dup\ recoltarea culturii anterioare timpurii se execut\: afânarea solului prin discuire (dou\ treceri). În continuare se execut\ nivelarea de exploatare cu acelea[i ma[ini [i în acela[i mod ca la varza timpurie. tulpina de 70-80 cm.. cu textur\ ridicat\ [i bine învelite.

modelarea solului sub form\ de straturi în\l]ate cu l\]imea la coronament de 104 cm.fertilizarea fazial\ se face de 2-3 ori [i anume: când plantele au 1012 frunze. Pe fiecare strat în\l]at se planteaz\ dou\ rânduri distan]ate la 80 cm [i se asigur\ aproximativ 33 cm între plante pe rând. Dup\ aproximativ 45 zile de la r\s\rire.N. r\sadurile sunt bune de plantat. Producerea r\sadurilor. . care vor fi protejate pân\ la r\s\rirea plantelor cu folie de polietilen\. Fig 10. În vederea producerii r\sadurilor de varz\ de Bruxelles se seam\n\ pe straturi reci. cât [i în timpul form\rii [i cre[terii verzi[oarelor de trei ori (la fiecare udare se vor aplica câte 400 m3 ap\ la ha). R\sadurile nu se repic\. Lucr\rile de îngrijire aplicate culturii de varz\ de Bruxelles sunt: . STAN. administrându-se 100 kg/ha azotat de amoniu. Plantarea mai târzie duce la ob]inerea de plante care nu formeaz\ verzi[oare pân\ la sosirea iernii. Lucr\rile de îngrijire aplicate r\sadurilor sunt asem\n\toare cu cele de la varza de toamn\. în momentul când au început s\ se formeze verzi[oarele se aplic\ cea de-a doua fertilizare fazial\ cu 100 kg/ha azotat de amoniu [i 150-200 kg/ha sulfat de magneziu. realizându-se o densitate de circa 40.15 . Înfiin]area culturii se face prin plantarea r\sadurilor în perioada 1-15 iunie.Schema de `nfiin]are a culturii de varz\ de Bruxelles Preg\tirea r\sadurilor pentru plantare [i plantarea propriu-zis\ se execut\ în acela[i mod ca la varza de var\. MUNTEANU modelat solul. 10. Sem\natul se efectueaz\ în a doua decad\ a lunii aprilie. Tratamentul solului contra d\un\torilor [i erbicidarea se efectueaz\ cu acelea[i substan]e ca la varza de var\ [i se aplic\ dup\ acelea[i reguli [i cu acelea[i ma[ini.udarea culturii pe rigole lungi: la plantarea [i dup\ plantarea r\sadurilor de dou\ ori. dac\ starea de vegeta]ie a plantelor indic\ c\ mai este necesar\ o fertilizare 154 . N. amenajate în câmp. în timpul cre[terii rozetei de cinci ori. Preg\tirea semin]elor se face ca la varza timpurie.15).000 plante la ha (fig.

Lucrarea se efectueaz\ manual sau mecanizat cu combine speciale.2. acephala D. 1967. taie tulpinile de la baz\ [i conduce tulpinile la un dispozitiv special pentru desprinderea verzi[oarelor de pe tulpin\ (Iatka. silvestris). Celelalte lucr\ri de între]inere. Produc]iile variaz\ de la 5-7 t/ha. e[alonat.5. Tulpinile se transport\ în magazii sau depozite. 10. 1977. Una din acestea const\ în înl\turarea frunzelor din zona cu verzi[oare [i t\ierea sau ruperea verzi[oarelor.1. Culoarea verde a frunzelor confer\ preparatelor culinare un aspect atr\g\tor. unde urmeaz\ recoltarea propriu-zis\ a verzi[oarelor (Cutliffe. La prima exist\ câteva variante tehnice. pentru a gr\bi maturarea verzi[oarelor. Dac\ temperaturile din timpul iernii nu scad sub minus 12-150C. Beceanu (1995). pân\ spre vârful tulpinilor. ~n cadrul acestei variet\]i exist\ [i forme pentru furaj sau decorative. soteuri sau piureuri. în func]ie de cerin]ele pie]ei.C. Familia Cruciferae 10. o legum\ tradi]ional\ în Anglia. var. Combina înl\tur\ frunzele [i vârfurile plantelor. . inclusiv combaterea bolilor [i a d\un\torilor. VARZA PENTRU FRUNZE Brassica oleracea var. recoltarea se poate e[alona pe toat\ perioada de iarn\.5. citat de Savi]chi [i colab. supe. superior verzei de c\p\]ân\ [i asem\n\tor verzei de Bruxelles. când verzi[oarele sunt bine formate. Originea [i aria de r\spândire Originea acestei variet\]i se g\se[te în câteva ramuri filetice ale verzei s\lbatice (B. se aplic\ ca la cultura de varz\ de toamn\. când vegetarea practic înceteaz\ sau mai devreme. Olanda [i alte ]\ri din nord-vestul Europei. Valoarea alimentar\ este dat\ de con]inutul ridicat în substan]\ uscat\. citat de Savi]chi [i colab.o. în a doua jum\tate a lunii septembrie. prin ruperea cu mâna.LEGUMICULTUR| II aceasta se efectueaz\ în faza de cre[tere a verzi[oarelor cu 100 kg/ha azotat de amoniu.înl\turarea vârfului plantelor (cârnirea).1992). o bun\ comercializare pe pia]\. 10. pe baza unui larg studiu bibliografic. fiind. salate fierte – folosite ca garnitur\. Recoltarea cu combina se realizeaz\ pe suprafe]e mari.5. pân\ la 10-12 t/ha. O alt\ variant\ are în vedere înl\turarea tuturor frunzelor [i a vârfului plantelor f\r\ verzi[oare [i t\ierea cu cu]itul sau securea a tulpinilor de la baz\. Cantitatea mare de recolt\ la unitatea de suprafa]\ îi asigur\ accesibilitate grupurilor mari de consumatori. 1992). Importan]a culturii Varza pentru frunze se cultiv\ pentru frunzele sale din care se prepar\ salate verzi simple sau asortate. Recoltarea se realizeaz\ toamna mai târziu.. afirm\ c\ varza pentru frunze este cea mai veche varietate cunoscut\ 155 . în acest sens.

plant\ cu tulpina scund\ (Murtazov. penat lobat.16 . cu în\l]imi variabile. STAN. brun-violet. Prin faptul c\ prezint\ o tulpin\ înalt\. 156 . 1971) reprezint\ partea recoltabil\ pentru consum. fiind folosit\ de vechii greci [i romani. 10.plant\ cu tulpina `nalt\.Varza pentru frunze: rozet\ mare de frunze [i 1 . frunzele bazale [i mijlocii cad r\mânând pe tulpin\ urmele lor de forma unor cicatrici. devine în zilele noastre o varietate consacrat\ [i de evident\ importan]\ în cultur\ numai în ]\rile nord-vest europene. Suprafa]a limbului poate fi pronun]at gofrat\. pe]iolate. mari. În ]ara noastr\ este pu]in cunoscut\ [i cultivat\. fiind întâlnit\ în unele gr\dini familiale [i colec]ii. Marginile limbului sau lobilor sunt foarte puternic încre]ite [i de aceea întreaga frunz\ are aspect gofrat. în primul an se aseam\n\ cu varza de Bruxelles (fig. cu polenizare entomofil\. asem\n\tor celorlalte variet\]i prezentate. Odat\ cu îmb\trânirea plantei. Sistemul radicular este puternic dezvoltat. Tulpina este cilindric\. Frunzele sunt simple. 2 . din mugurii axilari. MUNTEANU [i cultivat\.5. în func]ie de soi. De[i era o plant\ cunoscut\ [i cultivat\ în ]\rile din zona Mediteranei [i din Europa de Vest [i Central\. Din punct de vedere al biologiei florale [i aceast\ varietate este alogam\.N. pu]ine r\d\cini ajungând în profunzimea solului. iar uneori pestri]. Pe axul principal. Culoarea frunzelor variaz\ în func]ie de soi. fructele [i semin]ele se formeaz\ în al doilea an de via]\ al plantei [i sunt asem\n\toare cu cele de la varza alb\ pentru c\p\]ân\. Florile. Astfel. Frunzele din vârful plantei formeaz\ o Fig 10. Formele cu frunze colorate sau pestri]e se folosesc ca ornamentale. dar superficial. Vechimea sa este confirmat\ [i de faptul c\ este prezentat\ chiar [i în mitologia greac\. Limbul frunzelor poate fi lirat.16). violaceu.3. Este o plant\ bienal\. se pot forma ramuri scurte. cuprinse între 120-150 cm. penat fidat pân\ la sectat ori aproape întreg. 10. Formele pentru furaj au frunzele netede. N. dispuse altern [i distan]at între ele. frunzele pot fi colorate în verde. Particularit\]i botanice [i biologice Varza pentru frunze se deosebe[te esen]ial de celelalte variet\]i prin faptul c\ frunzele nu se suprapun una peste alta pentru a forma o c\p\]ân\ [i nu are organe metamorfozate.

[i în cazul verzei pentru frunze. Tehnologia de cultivare Principalele secven]e tehnologice ale verzei pentru frunze sunt asem\n\toare cu cele ale verzei pentru c\p\]ân\ de toamn\. Condi]iile optime de cre[tere vegetativ\. care au frunza aproximativ neted\. ca [i varza de Bruxelles. realizându-se o densitate de circa 40-45 mii plante la ha (fig. mijlocii (40-50 cm) [i înalte (60-120 cm). Apa este.LEGUMICULTUR| II 10. pentru temperatur\. oleracea. 10. distan]ate la 80 cm [i cu 30-33 cm între plante pe rând. Plantele mature (în faza vegetativ\) rezist\ foarte bine în timpul iernii. dar [i ro[ieviolacee. Soiuri Sortimentul mondial (mai ales european) este destul de larg [i divers.17) În gospod\riile popula]iei se poate planta la 50 cm între rânduri [i 30-35 cm între plante pe rând. uneori chiar mai târziu (în anii cu ierni blânde). Cea de a doua fertilizare se aplic\ numai în cazul în care cultura o cere (plantele vegeteaz\ slab). Pe fiecare strat în\l]at cu l\]imea la coronament de 104 cm se planteaz\ dou\ rânduri de plante. Soiurile folosite ca legume sunt cu frunza crea]\ spre deosebire de soiurile furajere. un factor major pentru realizarea unei culturi eficiente economic.5. 10. Preg\tirea r\sadurilor [i plantarea acestora se efectueaz\ ca la varza de var\. trebuie militat pentru r\spândirea ei în cultur\. se situeaz\ în limitele a 16-180C. 157 . precum [i sistemul radicular dezvoltat pu]in în profunzime sunt elemente care justific\ preten]iile ridicate ale acestei variet\]i de varz\. 10. la temperaturi de pân\ la minus 10-150C. soiurile sau chiar hibrizii F1 se deosebesc prin talia plantelor. Lucr\rile de îngrijire aplicate culturii de varz\ pentru frunze sunt asem\n\toare cu cele de la varza de toamn\.5. folosindu-se 100 kg azotat de amoniu la ha. Esen]ial. de culoare verde. Înfiin]area culturii se face prin plantarea r\sadurilor în vârst\ de aproximativ 40 zile sau prin sem\nat direct în câmp. suprafa]a foliar\ mare. Plantarea r\sadurilor se efectueaz\ în perioada 1-15 iulie. care permite clasificarea acestora în soiuri pitice (20-30 cm).5. cu unele particularit\]i în ceea ce prive[te fertilizarea fazial\ [i anume: prima fertilizare fazial\ se face când plantele au 12-13 frunze. mai ales în gospod\riile familiale.4. ceea ce asigur\ o densitate de circa 57-67 mii plante la ha. Deoarece varza de frunze are o rezisten]\ mare la frig [i se poate recolta pân\ la venirea iernii.6.5. Portul s\u înalt. Rela]iile cu factorii de mediu Varza de frunz\ este considerat\ ca cea mai rustic\ dintre toate variet\]ile speciei B.

N. se adun\ în pachete sau snopi [i se transport\ în vederea valorific\rii.3%. mai mult murat\.1. Aceasta se consum\ marinat\. pe cultivator fiind montat echipamentul de fertilizare. valoarea alimentar\ este dat\ de urm\toarea compozi]ie: ap\ 91. vitaminele A.9% (din care celuloz\ 1%). În ambele cazuri. proteine 2. Ca 25 mg/100 g. [i C 60 mg/100 g. administrându-se 50-60 kg/ha azotat de amoniu. pane. Valoarea energetic\ este de circa 30 kcal/100 g. ciorbe. cu specificarea c\ sem\natul se face în prima jum\tate a lunii iunie. [.8%. elastice [i turgescente.a. lipide 0. denumit\ impropriu inflorescen]\. K 420 mg/100 g. dar mai ales sub form\ de diferite preparate culinare: supe. Produc]ia poate fi de 30-50 t/ha.17 . Tehnologia de cultivare la varza pentru frunze prin sem\nat direct în câmp se aseam\n\ cu tehnologia culturii prin sem\nat direct în câmp de la varza de toamn\.6. var. Frunzele se recolteaz\ manual prin rupere sau t\iere cu cu]ite speciale. cauliflora (Alef). CONOPIDA Brussica oleracea L. botrytis subvar. PP. Se vor recolta frunzele de la partea superioar\ a plantelor. (1975). sin. Recoltarea se poate realiza când vegeta]ia începe s\ stagneze (la sfâr[itul toamnei) [i se continu\ [i în timpul iernii. (1984). Dup\ Mincu [i colab. Importan]a culturii Conopida se cultiv\ pentru c\p\]âna sa tipic\ acestei variet\]i.a.. B1. 158 .N. salate cu unt. sufleuri [. Brassica oleracea L.6. s\ruri minerale pe baz\ de Na 10 mg/100g. var.6%. care sunt mai tinere. glucide 3. 10. MUNTEANU Fig 10. îngr\[\mântul se administreaz\ concomitent cu o pra[il\ mecanic\.Schema de `nfiin]are a culturii de varz\ pentru frunze Aceast\ fertilizare se face la 3-4 s\pt\mâni dup\ prima. B2. botrytis Familia Cruciferae 10. citat de Ceau[escu [i colab. STAN.

În }\rile Române. bogat ramificat\.LEGUMICULTUR| II Din punct de vedere agrofitotehnic. incomplet evoluat\. ca [i varza de c\p\]ân\ (fig. Se cultiv\ în câmp deschis sau protejat. iar în condi]ii optime de tehnologie realizeaz\ produc]ii mari [i de calitate. De altfel. R\d\cina este pivotant\. Majoritatea r\d\cinilor absorbante se g\sesc la 25-40 cm adâncime. conopida de Cornwall [. ierboas\.3. foarte îndesit ramificat\. care are ca origini varza s\lbatic\. 10. iar cele apropiate conopidei de ast\zi au fost cunoscute din secolul al XVI-lea în Egipt. Anglia. alb\. în mod evident. Ion Ionescu de la Brad pomene[te despre soiurile de conopid\ din colec]ia sa de legume de pe mo[ia Brad din jude]ul Bac\u (Stoian [i Munteanu. cu sistemul radicular [i tulpinile u[or lemnificate. conopida se cultiv\ pe tot globul unde g\se[te condi]ii de mediu corespunz\toare. dar este cunoscut\ [i apreciat\ în toat\ ]ara. împreun\ cu ]esutul preinflorescen]ial alc\tuiesc o c\p\]ân\ compact\. conopida începe a fi cunoscut\ din secolul al XVIII-lea [i se r\spânde[te în cultur\.6. ocupând o suprafa]\ de peste 650 mii ha. Tulpina principal\ este cilindric\. denumit\ Brassica cretica Sam. apoi Italia. groase. în mare m\sur\. cum ar fi: conopida italiana. 1986). c\rnoase. mai ales în jurul ora[elor. Formele mai evoluate ale acestei variet\]i erau cunoscute înc\ din secolul al XII-lea. terminat\ într-o “inflorescen]\” deas\. ori îngro[at\ treptat de la baz\ c\tre partea superioar\. datorit\ cerin]elor mari de pe pia]\ [i pre]urilor ridicate. În prezent.18).cretica s-a format pe ]\rmurile de est ale M\rii Mediterane [i `n insula Creta.10. cu cerin]e ridicate fa]\ de condi]iile de mediu. de unde s-a r\spândit în Olanda. În Europa se cultiv\ pe 148 mii ha. scurt\. Originea [i aria de r\spândire Conopida a evoluat dintr-o specie sau varietate de varz\. scurt\. tare ca [i la varza alb\. B. conopida este una dintre cele mai preten]ioase variet\]i. Germania [i alte ]\ri.a. Nerespectarea cerin]elor fa]\ de ap\ [i temperatur\ poate duce. Italia 24 mii ha [i Spania 16 mii ha (dup\ Popescu [i Anastasiu. conopida nem]easc\. fraged\ [i dulce. Ramurile [i axele inflorescen]elor sunt scurte. în Fran]a. din care. Voinea (1973) precizeaz\ c\ suprafa]a absorbant\ a sistemului radicular este de 10 ori mai mare decât suprafa]a foliar\ în faza de r\sad [i de 100 de ori mai mare la plantele mature. 159 . g\lbuie. 2000). Eficien]a economic\ a culturii este ridicat\. în culturi timpurii sau tardive. Particularit\]i botanice [i biologice Conopida este o varietate anual\.6. 42 mii ha. 10.2. la compromiterea recoltei. În ]ara noastr\ se cultiv\ mai ales în bazinele legumicole consacrate din jurul marilor centre urbane. [i ast\zi se cunosc denumiri.

cu marginea fin din]at\. Calitatea culinar\ a c\p\]ânii se men]ine pân\ înainte de ramificarea acesteia. hermafrodite. la unele soiuri. polenizarea este indirect\. Fructele sunt silicve de 6-8 cm lungime. De[i florile sunt hermafrodite. Aceast\ r\sfirare a c\p\]ânii începe dinspre margini spre centru [i marcheaz\ trecerea plantei la formarea tulpinii florifere care dureaz\ 20-25 de zile. C\p\]âna cap\t\ o culoare violacee dup\ care se desface. reprezentând un criteriu de recunoa[tere a soiurilor. de asemenea. sesile sau scurt pe]iolate. Astfel. STAN. MUNTEANU rareori pu]in violet\. planta formeaz\ un mare num\r de l\stari floriferi. Semin]ele au aceea[i form\ [i culoare ca cele de la varza alb\. tetramere. de 1. frunzele au limbul oval-alungit pân\ la lanceolat. fin din]at\ ori u[or sinuat\. Florile actinomorfe.Conopida: plant\ cu frunze [i c\p\]ân\ tufe (“arbust”) cu ramuri sub]iri [i aplecate (la soiurile timpurii). cu marginea întreag\. Aceast\ c\p\]ân\ fals\ are o durat\ de 1025 de zile. ca [i pe ramurile tulpinilor florifere [i sub form\ de rozet\ la plantele care au format c\p\]âna. Au aceea[i alc\tuire ca [i cele de la varza alb\. practic. frunzele au limbul oval – alungit. nervura principal\ este sub]ire. La înflorire. înconjurat\ de frunze tulpinale mari.N. un criteriu de identificare a soiurilor. La un moment dat. N.oleracea. Culoarea poate fi verde-deschis.18 . la altele. putând ajunge pân\ la o lungime de 80–90 cm. albastre sau violete. Înflorirea dureaz\ 15-25 de zile. erect\ sau oblic\. iar în stadiul de c\p\]ân\. au aceea[i alc\tuire ca [i cele de la varza alb\. pe suprafa]a c\p\]ânii apar ni[te emergen]e. Nerva]iunea frunzelor poate constitui. Polenizarea este entomofil\. sau cu ramuri r\sfirate de grosime mijlocie (la soiurile semitimpurii). 160 . cu ramuri groase (la soiurile târzii). Tulpina purt\toare de flori are aspectul unei Fig. iar nervurile laterale sunt înclinate sub un unghi de 450-550. dar sunt mai mici. În faza de r\sad. nervura principal\ este foarte lat\. Frunzele sunt simple. verde-închis. dispuse alternativ pe tulpina plantelor în faza de r\sad. M\rimea frunzelor variaz\ în func]ie de soi. cu nuan]e cenu[ii. compatibil\ cu toate variet\]ile de B. groas\. 10. prev\zute cu un rostru scurt [i sub]ire.5-2 cm în diametru. Conopida este. care se vor transforma în ramuri purt\toare de flori normale. conopida fiind o plant\ alogam\. Suprafa]a limbului poate fi neted\ sau u[or gofrat\. iar nervurile laterale abia vizibile [i înclinate la 500. Pozi]ia frunzelor poate fi orizontal\.

Tot în faza de c\p\]ân\. varia]iile spre extreme fiind compromi]\toare pentru cre[terea [i dezvoltarea corespunz\toare a plantelor. în contact cu pic\turile de rou\ sau ap\. de[i. Lipsa apei în faza de r\sad determin\ îmb\trânirea acestuia (frunzele îmb\trânesc [i cad). identice cu cele ale verzei. cu c\p\]ânile formate. în cea mai mare parte. Dup\ ce r\sadurile au 30–40 de zile. factorii major implica]i sunt temperatura. dar sc\derea acesteia pân\ la 10-140 C determin\ ob]inerea unor r\saduri mai viguroase. temperaturile de 4–100C timp de 4–6 s\pt\mâni determin\ vernalizarea [i implicit induc]ia floral\. care se reface foarte greu. ceea ce se soldeaz\ cu formarea florilor. Temperatura optim\ de germinare este de 18-200 C [i asigur\ germinarea [i r\s\rirea în 6-7 zile. dinamica din sol [i aer trebuie s\ varieze în limite înguste. dar varia]iile factorilor de mediu fa]\ de valorile lor optime au influen]e negative asupra cre[terii [i dezvolt\rii plantelor. Un exces de ap\ provoac\ 161 . Men]inerea acestor temperaturi sau reducerea acestora poate duce la piticirea plantelor sau orbirea lor (nu se mai formeaz\ c\p\]âna). devin laxe. o lung\ perioada de timp. cu aspect gr\un]os (de conopid\ în miniatur\). care const\ din afectarea suprafe]ei c\p\]ânilor ce cap\t\ un aspect pufos.6. astfel afectat. determin\ spargerea celulelor. înmuierea [i brunificarea suprafe]ei. Cerin]ele conopidei fa]\ de ap\. de[i ritmul de cre[tere este mai lent. Rela]iile cu factorii de mediu Cerin]ele specifice ale conopidei fa]\ de factorii de mediu sunt. Pentru o bun\ cre[tere [i dezvoltare a r\sadurilor se recomand\ aceea[i temperatur\. î[i pierd compactitatea [i chiar pornesc în tije florifere. se instaleaz\ diferi]i agen]i patogeni. care. rezist\ la temperaturi negative (minus 1-30C). temperaturile sc\zute de 4-80C. nici nu mai formeaz\ flori. iar în al doilea are loc afectarea ]esuturilor din care se vor forma primoridiile florare. cumulate cu un exces de umiditate (în timpul ploilor reci [i de durat\). în func]ie de perioada de vegeta]ie a soiurilor. sunt asem\n\toare cu cele ale verzei de c\p\]ân\. În primul caz este afectat\ r\d\cina. cantitativ. când bracteele de la baza ramifica]iilor (buchetelor) câp\]ânii cresc [i ajung la suprafa]a acesteia. 1969).4. În aceast\ direc]ie. determin\ deshidratarea c\p\]ânilor. Temperaturile excesiv de ridicate pot deshidrata puternic ]esutul superficial al c\p\]ânilor. de multe ori. termina]iile tulpinale `ncheindu-se cu malforma]ii mici. apa [i elementele nutritive. care î[i pierd turgescen]a. de velur sau bob m\runt de orez. Apa. Temperaturile ridicate. f\r\ a se mai trece prin faza de c\p\]ân\ (Nieuwhof. cumulate cu seceta prelungit\. care diminueaz\ valoarea comercial\. Pe acest ]esut. pe un fond de exces de azot determin\ apari]ia fenomenului de bracteere. dac\ sunt bine c\lite. R\sadurile de conopid\ rezist\ dup\ plantare în câmp pân\ la temperaturi minime de minus 4-50C. alternan]a dintre temperaturile sc\zute [i ridicate determin\ fenomenul de catifelare (spumare). care. dar recoltarea în acest moment poate provoca v\t\m\ri ale recoltei. În perioada de formare a c\p\]ânilor. unde cap\t\ culoarea verde.LEGUMICULTUR| II 10. Conopida de toamn\.

a[a cum se întâmpl\ la varz\. umiditatea din sol trebuie s\ fie la acelea[i niveluri optime cu cele de la varz\ (70–80% din capacitatea total\ de câmp). insuficien]a luminii determin\ alungirea r\sadurilor. temperatura sc\zut\ [i o cantitate mai mare de azot în sol produce bracteerea. iar alternan]a secet\/exces de ap\ poate favoriza sau duce la spumarea [i atacul bolilor. în general. În timpul vegeta]iei. În ceea ce prive[te azotul. se spune c\ terenul nu trebuie s\ se usuce niciodat\. În aceast\ faz\ plantele pot s\ primeasc\ o cantitate mai mic\ de lumin\ datorit\ nebulozit\]ii pronun]ate [i prelungite sau datorit\ unei desimii prea mari a r\sadurilor. acest lucru este adev\rat [i de aceea se recomand\ pe un fond bogat [i complex de elemente nutritive. Din aceast\ cauz\. se întârzie formarea c\p\]ânilor sau acestea nu se mai formeaz\ deloc. num\rul de frunze este mai redus. de[i nu au dreptate în totalitate. În acela[i timp. plantele se alungesc. proces u[or de depistat pentru c\ are loc îng\lbenirea frunzelor bazale. de asemenea. adic\ trebuie s\ fie permanent reav\n. dar în mod esen]ial negativ asupra calit\]ii c\p\]ânilor. ceea ce reduce din calitatea c\p\]ânilor. chiar u[or violacee. Lumina. Alungirea r\sadului. gustul devine mai “iute” [i aroma "de varz\" mai pronun]at\. de o cantitate mare de lumin\. Alungirea din cauza reducerii luminii poate fi diminuat\ prin sc\derea corespunz\toare a temperaturii [i umidit\]ii solului. în mod special. este important de reamintit c\ 162 . Gr\dinarii cu experien]\ sus]in. Seceta prelungit\ în faza de c\p\]ân\ determin\ formarea de c\p\]âni laxe. Explica]ia rezult\ din faptul cunoscut c\ m\rimea c\p\]ânii este direct [i pozitiv corelat\ cu num\rul [i masa de frunze (Nieuwhof. Le Bouhec. A[a cum s-a mai ar\tat. sunt mai susceptibile la piticire [i orbire. în afara faptului c\ afecteaz\ calitatea r\sadului. De asemenea. 1969. mici [i cu gust mai pu]in agreabil. 1978). În faza de r\sad. 1979). corespunz\toare terenurilor bine însorite. un exces (moderat) de ap\. În privin]a elementelor minerale. Excesul de ap\ este. În câmp sau spa]ii protejate. asigurat prin fertilizarea cu gunoi de grajd fermentat. Solul [i elementele nutritive trebuie s\ îndeplineasc\ indicii optimi recomanda]i la varz\. determin\. prin faptul c\ suprafa]a acestora cap\t\ o culoare g\lbuie. lumina joac\ acela[i rol asupra plantelor. prin tehnologii de cultur\ se recomand\ protejarea c\p\]ânilor cu 1-2 frunze sau folosirea de cultivare care se autoprotejeaz\ cu propriile frunze din apropierea c\p\]ânii. Un asemenea r\sad se va prinde mai greu la înfiin]area culturii [i în condi]ii de temperaturi sc\zute ( sub zero grade).N. de asemenea. d\un\tor pentru c\. c\ succesul culturii const\ în “ap\ [i azot”. ceea ce înseamn\ condi]ii optime. Conopida are cerin]e asem\n\toare fa]\ de lumin\ ca [i varza. În termeni gr\din\re[ti. are loc asfixierea r\d\cinilor plantei. r\sfirate. MUNTEANU alungirea exagerat\ a r\sadurilor. În faza de c\p\]ân\ a plantelor. în mod evident. altfel. determin\ o mai lung\ perioad\ a fazei de c\p\]ân\. la sporirea recoltei (m\rimea [i fermitatea c\p\]ânilor). asigurarea unui nivel ridicat de azot duce. cultura are nevoie. întârzierea recoltei. datorit\ cre[terii concentra]iei fitocromilor (Johnson. STAN. Acest nivel al apei din sol asigur\ [i umiditatea relativ\ a aerului de circa 60-70% sau 70–80%. N.

care se înc\lzesc mai repede în timpul prim\verii [i pierd în scurt timp excesul de umiditate. De exemplu. spanac etc. Tehnologia de cultivare 10.2–7. trebuie s\ se cultive pe cele mai ad\postite terenuri din ferma legumicol\. pentru men]inerea unei umidit\]i suficiente. cernoziomuri levigate. În vederea ob]inerii unor produc]ii cât mai timpurii se aleg soluri cu textur\ nisipo-lutoas\ sau luto-nisipoas\ de tipul solurilor aluvionare. pân\ la minus 100C. grupa Giant (din Italia).6. în func]ie de zonele ecologice ale Europei [i de trunchiul sau filonul originar de ameliorare.8).6.6. Cultura se `nfiin]eaz\ din toamn\ [i ierneaz\ `n câmp.5. Bulg\re de z\pad\ (american\ asem\n\toare cu grupa Uria[ Danez. salat\. Tipul ecologic de iarn\. Sunt contraindicate solurile grele. a fost permanent îmbun\t\]it r\spunzând corespunz\tor necesit\]ilor cultivatorilor [i cerin]elor pie]ei (tabelul 10. mai ales în prim\verile secetoase. bobul etc. dar acestea necesit\ o fertilizare puternic\ cu îngr\[\minte organice [i minerale. castrave]i.1. Le Bouhec (1979) împarte sortimentul mondial în urm\toarele grupe sau tipuri (deosebit de importante în alegerea soiurilor în func]ie de zon\ [i epoca de înfiin]are): a. 10. sortimentul. Tipul ecologic de prim\var\ cuprinde grupele: Erfurt (pentru câmp sau ser\). b. uneori pentru ser\). cuprinde grupele Cornish [i Roscoff. La rândul ei. Frankfurt (central european\) [i Flora Blanca (precoce). Soiuri Sortimentul mondial de conopid\ este foarte bogat. Locul în rota]ia culturilor.LEGUMICULTUR| II acesta. reci [i umede. 163 . Cele mai bune premerg\toare pentru conopida timpurie sunt: fasolea de gr\din\. de toamn\ [i de iarn\. Acest sortiment este specializat pentru culturi de câmp [i culturi protejate. Alpha (pentru câmp. maz\rea de gr\din\. cu diferite grade de evolu]ie. Conopida fiind printre primele plante legumicole care se scot prim\vara în câmp [i care asigur\ primele produse pentru aprovizionarea pie]ei cu legume proaspete. conopida poate fi o bun\ premerg\toare pentru fasolea de gr\din\. Tipul ecologic de var\-toamn\ cuprinde grupele: Lecerf (din Fran]a).8). cu irig\ri repetate la intervale mici de timp. din care multe sunt hibride. 10. Pe solurile u[oare se ob]in produc]ii mai timpurii. sortimentul pentru câmp este împ\r]it în trei categorii: de var\. în condi]ii de temperatur\ mai sc\zut\ [i umiditate ridicat\ favorizeaz\ bracteerea. de[i nu este prea bogat.6. provenit\ din grupa Erfurt). c. Cultura timpurie în teren neprotejat Alegera terenului. De asemenea. catalogul Uniunii Europene men]iona în 1986 peste 400 de cultivare. La noi în ]ar\. Printre bune premerg\toare se num\r\ speciile din grupa legumelor pentru r\d\cini tuberizate [i cele din grupa cepei. în cantit\]i prea mari. Nu trebuie s\ urmeze dup\ ea îns\[i sau dup\ specii care fac parte din familia Cruciferae. pe terenuri ad\postite. cu reac]ie neutr\ sau slab alcalin\ (pH 7.6.

N. STAN. N. MUNTEANU 164 .

astfel. R\sadurile se planteaz\ manual sau mecanizat cu ma[ina de plantat r\saduri MPR-5. c\p\]ânile fiind mici [i r\sfirate. În cazul biloanelor distan]ate la 60 cm. În vederea ob]inerii unor plante viguroase cu o cre[tere continu\ [i un aparat foliar bogat. s\ se men]in\ mai bine umiditatea în zona sistemului radicular. r\sadurile de conopid\ timpurie se planteaz\ la 50 x 25 cm (80. revin aproximativ 66. pentru ca stratul de p\mânt care acoper\ cubul nutritiv s\-l fereasc\ de uscare [i.445. 10. ca [i la varza timpurie. R\sadurile de conopid\ timpurie se produc. cu r\sad de aceea[i vârst\ [i din acela[i soi. Fig 10.000 plante/ha) sau 50 x 30 cm (66. Înfiin]area culturii se face prin plantarea r\sadurilor în perioada 15-30 martie. Completarea golurilor se face manual.000 – 75.19). O verig\ hot\râtoare în reu[ita acestei culturi este udatul.600 plante/ha). solarii cu substratul înc\lzit pe cale biologic\ [i r\sadni]e cu înc\lzire biologic\. pe fiecare strat în\l]at cu l\]imea la coronament de 104 cm.600 plante /ha. Plantele îmb\trânite în faza de r\sad dau produc]ii reduse [i necorespunz\toare cantitativ [i calitativ.000 plante la hectar (fig. cultura de conopid\ 165 . la 4–5 zile dup\ plantare. în func]ie de zon\ [i condi]iile anului respectiv. în vârst\ de 40-45 zile. în sere [i solarii cu înc\lzire tehnic\. În vederea înfiin]\rii culturilor de conopid\ timpurie se folosesc r\saduri produse în cuburi nutritive cu latura de 7 cm. R\sadurile produse în cuburi nutritive se planteaz\ cu bolul de p\mânt sub nivelul solului (3–4 cm).LEGUMICULTUR| II Preg\tirea solului [i a semin]elor se face ca la varza timpurie.Schema de `nfiin]are a culturii de conopid\ timpurie În gospod\riile popula]iei. În ferme. ac]ionat\ de tractorul legumicol L. revenind o densitate de 66. Lucr\rile de îngrijire. plantele pe rând fiind dep\rtate una de alta la 25 cm.19 . care asigur\ o produc]ie mare [i de calitate superioar\. cu udare individual\ a acestuia. se planteaz\ dou\ rânduri de conopid\ timpurie la distan]a de 80 cm între rânduri [i 18-20 cm între plante pe rând. Producerea r\sadurilor.

înainte de r\sfirarea u[oar\ a marginilor. prin tratamente preventive [i curative ca la varza timpurie. Prima fertilizare se execut\ când plantele au 10–12 frunze. cultura de conopid\ timpurie se pr\[e[te de 2-3 ori mecanic între rânduri [i de dou\ ori manual între plante pe rând. MUNTEANU timpurie se ud\ pe rigole lungi. unde mâna de lucru nu constituie o problem\. N. recoltarea la o cultur\ se e[aloneaz\ pe o perioad\ de 20 – 25 de zile. prin t\ierea c\p\]ânilor împreun\ cu 2-3 frunze. Recoltarea se efectueaz\ manual. De regul\. variind în func]ie de zon\ [i de epoca de înfiin]are. de precipita]ii [i temperatura atmosferic\. c\p\]ânile de conopid\ se pot feri de lumina solar\ prin legarea a 2-3 frunze deasupra lor. pân\ la 5-6 ud\ri. ceea ce ar duce la stagnarea vegeta]iei. Aceste îngr\[\minte se administreaz\ concomitent cu pr\[itul mecanic. la hectar administrându-se 150 kg azotat de amoniu [i 100 kg sare potasic\. aplicându-se acelea[i cantit\]i de îngr\[\minte ca la prima fertilizare. de lumina solar\ [i vor asigura turgescen]a [i aspectul comercial al acestora. Dac\ este nevoie. Se recomand\ [i fertiliz\ri extraradiculare cu îngr\[\minte foliare. cu circa dou\ zile.N. În timpul vegeta]iei se face fertilizarea culturilor de conopid\ timpurie cu îngr\[\minte ce con]in azot [i potasiu. Pentru ob]inerea unor c\p\]âni de calitate superioar\. în perioada de formare a c\p\]ânilor. STAN. Pentru a men]ine solul în permanen]\ afânat [i curat de buruieni. care asigur\ turgescen]a c\p\]ânilor [i frunzelor. aplicându-se. Înainte de recoltare. În gospod\riile popula]iei. în func]ie de starea de umiditate a solului. în circa 2 – 4 etape. f\r\ a-l r\ci prea mult. se execut\ o udare u[oar\. Odat\ cu pr\[itul mecanic se refac [i rigolele de udare. 166 . Recoltarea se efectueaz\ când c\p\]ânile au ajuns la dimensiunile proprii soiului. În perioada de formare a c\p\]ânilor. Norma de udare cea mai indicat\ pentru aceast\ cultur\ este de 200-300 m3 ap\ la hectar. în func]ie de tipul de cultivar (fiind cu 30 –35 % mai mare la hibrizi) [i de condi]iile de mediu asigurate tehnologic [i chiar de condi]iile naturale. în func]ie de regimul de precipita]ii. pân\ la 15 – 20 iulie. cultura se ud\ cu cantit\]i mai mici de ap\ [i. se efectueaz\ a doua fertilizare fazial\. Combaterea bolilor [i d\un\torilor se face la avertizare. cultura de conopid\ timpurie se ud\ cu norme mai mari (300-500 m3/ha) [i la interval de cel mult o s\pt\mân\. Produc]ia variaz\. recoltarea începe dup\ 20 mai [i dureaz\. acestea se feresc de ac]iunea direct\ a razelor solare prin frângerea unei frunze cu care se acoper\ fiecare c\p\]ân\. Neudarea la timp a culturii de conopid\ are ca rezultat cre[terea slab\ [i neuniform\ a plantelor. fragede [i pl\cute la gust. norma de udare se m\re[te. o produc]ie mic\ [i de calitate necorespunz\toare. albe. fiind între 15 [i 25 t/ha. Calendaristic. care asigur\ o umiditate constant\ în sol. care vor proteja c\p\]ânile de diferite v\t\m\ri mecanice. în func]ie de atingerea maturit\]ii tehnologice. pe cultivator fiind montat dispozitivul de fertilizare. cu cantit\]i moderate de ap\. pe m\sur\ ce plantele cresc [i timpul se înc\lze[te.

Îngr\[\mintele se aplic\ cu 10–14 zile înainte de înfiin]area culturii [i se distribuie cu acelea[i ma[ini folosite la varza timpurie. în vârst\ de 45 – 55 zile. În cazul în care solul este u[or acid. De asemenea. În cazul în care toamna nu s-au administrat îngr\[\minte organice pentru cultura timpurie anterioar\.20). se face fertilizarea cu îngr\[\minte chimice. 167 . în nici un caz acid\. cu l\]imea la coronament de 104 cm. secar\ mas\ verde etc. Cultura târzie Alegerea terenului pentru cultura conopidei de toamn\ se face ]inând seama ca acesta s\ fie corespunz\tor cerin]elor acestei variet\]i. ceap\ [i usturoi pentru stufat. este aplicat\ cultura dubl\ dup\ borceag. sunt asem\n\toare cu cele prezentate la producerea r\sadurilor pentru varza de toamn\.6. Înfiin]area culturilor se face prin plantarea r\sadurilor în perioada 20–30 iunie. cartofi timpuri etc. în func]ie de zon\.. în perioadele secetoase din timpul verii. La 1 hectar se administreaz\: 250 kg azotat de amoniu. Modelarea solului se efectueaz\ ca la varza de var\. În vederea înfiin]\rii culturii de conopid\ de toamn\ se folosesc r\saduri produse pe straturi amenajate în câmp. Locul `n rota]ia culturilor. 500 kg superfosfat [i 200 kg sulfat de potasiu.000 plante la hectar (fig 10. spanac. dup\ urm\toarele culturi: salat\. Sunt contraindicate plantele din familia Cruciferae. în func]ie de fertilitatea natural\ a solului. numit\ “hernia verzei” (Olpidium brassicae). la adâncimea de 20–22 cm. Preg\tirea solului începe înc\ din toamn\.LEGUMICULTUR| II 10. în vederea producerii r\sadurilor de conopid\ de toamn\. care au perioad\ scurt\ de vegeta]ie. Conopida de toamn\ se cultiv\ succesiv. se planteaz\ dou\ rânduri de conopid\ distan]ate la 80 cm [i cu 26-30 cm între plante pe rând. deoarece favorizeaz\ apari]ia bolii. ceap\ pentru stufat etc). Tratare solului contra d\un\torilor [i erbicidarea se fac cu acelea[i substan]e [i se aplic\ dup\ acelea[i reguli ca la varza timpurie. din punct de vedere al structurii. prin ata[area unei grape stelate. asigurând o densitate de 45. dac\ este nevoie. Celelalte lucr\ri aplicate.6. Solul trebuie s\ aib\ o textur\ mijlocie. Solurile cu textur\ mijlocie au avantajul c\ re]in mai bine apa provenit\ din ploi [i ud\ri.2. spanac. Aceasta se gr\peaz\ concomitent. Pe fiecare strat în\l]at. Vara. La preg\tirea din toamn\ se vor administra în mod obligatoriu 40 t/ha gunoi de grajd. Cele mai indicate plante premerg\toare sunt cele prezentate la cultura conopidei timpurii. acesta se trateaz\ cu var nestins în cantitate de 2-3 t/ha. dup\ desfiin]area culturilor anterioare timpurii prin discuire [i nivelarea de exploatare. în func]ie de gradul de aciditate. Ar\tura de var\ se execut\ cu acelea[i agregate ca în cazul ar\turii de toamn\ la varza timpurie. fertilit\]ii [i reac]iei chimice. se administreaz\ 20 t/ha gunoi de grajd bine descompus. o fertilitate ridicat\ [i reac]ie neutr\ sau u[or alcalin\. f\cându-se în func]ie de cultura secundar\ anterioar\ (salat\. Producerea r\sadurilor.000 – 50. Se seam\n\ în prima decad\ a lunii mai.

dup\ care se depoziteaz\ temporar. În gospod\riile popula]iei. în perioada de formare a c\p\]ânilor. noaptea sau diminea]a [i nu în timpul c\ldurilor mari din timpul zilei. În caz c\ înghe]ul se instaleaz\ definitiv. cultura de conopid\ de toamn\ se fertilizeaz\ cu îngr\[\minte chimice ce con]in azot [i potasiu.N.000 plante la ha. recoltarea se va efectua imediat dup\ trecerea acestui moment. În caz c\ plantele au fost surprinse de înghe]uri. se efectueaz\ a doua fertilizare fazial\. în perioadele secetoase din timpul verii. MUNTEANU Fig. Completarea golurilor se face la 3–5 zile de la plantare. Celelalte lucr\ri de îngrijire sunt asem\n\toare cu cele care se efectueaz\ la cultura timpurie de conopid\. dar calendaristic se desf\[oar\ începând cu 10–15 septembrie [i se încheie înainte de apari]ia primelor înghe]uri. realizând o densitate de circa 55. conopida de toamn\ se ud\ s\pt\mânal. Norma de udare folosit\ este de circa 400 m3 ap\ la hectar. Prima fertilizare se execut\ când plantele au 10-12 frunze. Recoltarea se realizeaz\ ca [i la conopida timpurie. În timpul vegeta]iei. ac]ionat\ de tractorul L-445. c\p\]ânile se recolteaz\ imediat. la cultura de conopid\ de toamn\. 10. la hectar administrându-se 150 kg azotat de amoniu [i 100 kg sulfat de potasiu. Dac\ este nevoie. În faza form\rii c\p\]ânilor. Udarea cea mai eficient\ se realizeaz\ pe timp noros. plantarea conopidei de toamn\ se face pe teren plan. seara. pân\ 168 . la 60 cm între rânduri [i 30 cm între plante pe rând. N. se aplic\ pân\ la 7-8 ud\ri.Schema de `nfiin]are a culturii de conopid\ de toamn\ Plantarea r\sadurilor se face manual sau mecanizat cu ma[ina MPR-5. când plantele [i-au revenit. Lucr\rile de îngrijire. aplicându-se acelea[i cantit\]i de îngr\[\minte ca la prima fertilizare.20 . cu udarea individual\ a plantelor Irigarea se execut\ astfel ca s\ fie asigurate condi]iile optime de umiditate în sol (70-75 % din IUA) [i în aer. R\sadurile se introduc în sol pân\ la prima frunz\ adev\rat\. cu mai mare grij\ [i cu circa 3-5 frunze protectoare. în func]ie de regimul de precipita]ii. În timpul perioadei de vegeta]ie. cu r\sad de aceea[i vârst\ [i din acela[i soi. STAN.

respectiv perioada de recoltare (Wheeler [i Salter. (1962. administrând circa 100 ml la plant\ (M\nescu.6. c\ci pl\ntu]ele de conopid\ sunt foarte sensibile la absen]a luminii.LEGUMICULTUR| II î[i revin din stadiul de înghe]are. asem\n\tor culturii de câmp. Tratamentul cu frig (20 C) al r\sadurilor. Singureanu (1975) stabile[te c\ densit\]i optime se realizeaz\ la shemele de plantare de 50 x 50 cm sau 60 x 60 cm (pentru soiul Timpurie de Erfurt). plantele se vor c\li foarte bine. pân\ la plantare. temperatur\ de 14–160C se reduce cu 2–30C pe timp noros [i noaptea.3 Cultura în teren protejat cu materiale plastice Alegerea terenului. timp de dou\ s\pt\mâni înainte de plantare. 10. Distan]ele de plantare se adapteaz\ tipului constructiv de solar. culturile premerg\toare [i instalarea ad\posturilor sunt elemente tehnologice identice cu cele de la varza cultivat\ în ad\posturi din materiale plastice.a.L. epocii [i ciclului de cultur\. 1972).C. 1977). epoca de sem\nat fiind 10–20 mai. prin reducerea la limit\ a ud\rilor [i sc\derea temperaturii. Pentru Câmpia Dun\rii. se vor lua [i m\suri de reducere a temperaturii la 10–120 C [i repicare cât mai rapid\. 1981). pericolul vernaliz\rii [. O bun\ fertilizare se poate realiza. de asemenea. Buz\u. Cu 7–8 zile înainte de plantare. Löbl [i colab.P.). 1974. atât în ciclul de prim\var\.6. Producerea r\sadurilor. Vârsta r\sadului [i epoca de înfiin]are sunt elemente tehnologice care se stabilesc cu mult discern\mânt. cât [i în cel de toamn\ (Singureanu. respectiv 5 – 6 frunze adev\rate. cu un u[or început de formare a primelor frunze adev\rate (a[a–numita faz\ de “cruce”). Sem\natul nu se va face prea des. 1966) stabilesc c\ epoca cea mai adecvat\ este 10–20 martie (în cazul soiului Timpurie de Haga). r\sadul se realizeaz\ pe brazde reci.000 plante la hectar. R\sadul pentru plantare va avea circa 50 de zile. unde sem\natul se face în luna ianuarie. Fertilizarea se realizeaz\ cu o solu]ie con]inând 20 g azotat de amoniu. variind intre 18 [i 30 t/ha. Produc]ia este cu 20–30 % superioar\ conopidei timpurii. Infiin]area culturii. Tehnologiile de ast\zi recomand\ 1. Epocile de înfiin]are pentru conopid\ se încadreaz\ în acelea[i perioade ca [i pentru varz\. temperatura se regleaz\ asem\n\tor r\sadului de varz\. în faza de cotiledoane. respectiv cu 40. 1974). se repic\ la cuburi sau ghivece nutritive. 10 g superfosfat [i 5 g sulfat de potasiu în 10 l ap\. r\sadul s\ realizeze o vârst\ de 45 –55 zile. Dup\ r\s\rire. Pentru ciclul al II-lea. De aceea.5 kg b\legar [i 10 l ap\). În faza de r\sad. reduce faza de c\p\]ân\. M\nescu (1972) recomand\ pân\ la repicat temperatura de 14–160C. R\sadurile se produc în sere înmul]itor. În cazul utiliz\rii solariilor cu folie perforat\.15 martie în sud [i vest [i 15–30 martie în celelalte regiuni (I. astfel ca.L. [i cu o emulsie de b\legar proasp\t (circa 1. alungindu-se foarte repede. 169 . din acelea[i considerente ca [i pentru varz\ (reducerea timpuriet\]ii. distan]ele optime sunt de 30 x 30 cm [i 30 x 40 cm. în cantitate de 100 – 150 ml la plant\. – S.000 [i 30.F. Salter. dup\ aceea sunt condi]ionate în vederea p\str\rii [i comercializ\rii.C.

se va proceda la protejarea fa]\ de lumina solar\. Paloma) se procedeaz\ astfel: se deschid trei rigole la distan]ele de 110 – 160 – 160 cm.P. determinând încetarea în cre[tere. N.000 plante la hectar (I. este deosebit de sensibil\ la secet\. asigurând o densitate. pentru evitarea îng\lbenirii [i deprecierii calitative. prin acoperirea cu 1-2 frunze sau legarea frunzelor deasupra c\p\]ânii. de 33.C. 10. de asemenea.10. cu câte dou\ rânduri pe brazd\. folosind cultivatorul legumicol echipat cu rari]e [i se marcheaz\ [ase rânduri dispuse între marginile solarului tunel la 75-70-90-70-90-70-75 (fig.Schema de `nfiin]are a culturii de conopid\ `n solarii bloc Pentru protejarea cu ad\posturi joase. În plus.21). Buz\u. 10.L. desfacerea c\p\]ânii [i îmboln\virea. asem\n\tor culturii de varz\.N. În solariile tunel se poate folosi o schem\ asem\n\toare sau alta. La aceea[i schem\.000 plante/ha (Ceau[escu [i colab. plantarea se realizeaz\ pe teren modelat în brazde de 94 cm la coronament. ca [i la alternan]a acesteia cu perioade mai umede. în general. mai ales pentru soiurile mai viguroase (din grupa Alpha: Fortados. dispuse la 70 cm [i cu distan]a între plante pe rând de 40 – 42 cm (fig. conform schemei din figura 10. 170 .F.L. realizându-se o densitate de 40.. Reglarea regimului factorilor de mediu. 1981). conopida. în rânduri. terenul se modeleaz\ în straturi cu l\]imea total\ de 140 cm. Fig.22). 10. Fa]\ de varz\.000 plante/ha (fig. în faza de c\p\]ân\. Voican (1984) recomand\ distan]a între plante de 30 cm.23). STAN. cu intervale de 60–70 cm [i 50 cm între plante de rând. realizând o densitate de 28.24.21 . pe care se planteaz\ câte dou\ rânduri de plante. Principalii factori de mediu se regleaz\. MUNTEANU În solariile bloc. De asemenea. realizându-se o densitate de circa 33. în faza de c\p\]ân\.000 plante/ha. 1980).C. – S.

10.Schema de `nfiin]are a culturii de conopid\ `n solarii tunel pentru soiuri viguroase 171 .23 .22 .LEGUMICULTUR| II Fig.Schema de `nfiin]are a culturii de conopid\ `n solarii tunel pentru soiuri cu vigoare redus\ Fig. 10.

L.F. umiditate [i aer se realizeaz\ prin aerisire [i irigare. Dup\ sem\nat [i pân\ la r\s\rire se asigur\ o temperatur\ de 18–200 C.L. folosind temperaturi sc\zute.6. Producerea r\sadurilor. Mamestra brassicae). în func]ie de soi. Buz\u. fertilizare [i combaterea d\un\torilor (mai ales a unor fluturi cum este. Sem\natul în vederea producerii r\sadurilor se execut\ în func]ie de perioada când se planific\ ob]inerea recoltei. Se planific\ între 50. Cultura de conopid\ în ad\posturi acoperite cu folii de polietilen\ va primi acelea[i lucr\ri de îngrijire ca [i cultura de varz\. De[i nu este nevoie de o c\lire a r\sadurilor.24 – Scheme de plantare a conopidei `n tunele joase (dup\ I. STAN. 1973). În continuare. 10.000 [i 80. la 14–160 C în zilele cu nor [i 10 – 120 C pe timp de noapte. 10. Cultura în ser\ Tehnologia culturii conopidei `n ser\ prezint\ `nc\ interes pentru produc\tori.-S. O autoreglare a acestor factori se poate ob]ine în mod corespunz\tor prin utilizarea foliei de polietilen\ perforat\ (Popescu. sem\natul va începe în prima decad\ a lunii august [i se continu\ pân\ la 1 – 5 ianuarie. Cantitatea de s\mân]\ este de 300-400 g pentru un hectar de cultur\. ducând chiar la compromiterea total\ a culturii. 1970. experien]ele lui Galter [i Ward 1970 –1972 (cita]i de Ceau[escu [i colab.. Dup\ r\s\rit pân\ la repicat temperatura se va dirija de la 16 – 200 C în zilele însorite. Lucr\rile de îngrijire. la care se adaug\ o rezerv\ de 5–10 %. Aten]ie deosebit\ se va acorda lucr\rilor: irigare. 1981. modificat) Ca [i la varz\. atacul fluturilor este mai p\gubitor la conopid\ decât la varz\. 1980). de exemplu.C. citat de Ceu[escu [i colab. `n func]ie de cerin]ele pie]ei.6. specific\ soiului. Recoltarea începe când c\p\]ânile ajung la o m\rime maxim\.N. câteva zile se ridic\ temperatura pentru a asigura o bun\ înr\d\cinare. dar înainte de a începe s\ se r\sfire. reglarea factorilor temperatur\. 1973) 172 .000 de fire la hectar.4.C.. dup\ care urmeaz\ regimul de temperatur\ anterior repic\rii (Ceau[escu. MUNTEANU Fig. Având în vedere c\ se recomand\ r\sad de 40 – 45 zile.P. N.

25) Fig. Ca [i la conopida cultivat\ în ad\posturi acoperite cu material plastic. a[a cum s-a mai ar\tat.000 plante la hectar. 14–160 C în zilele noroase [i 12–140C noaptea. Înfiin]area culturii. soiurile mai pu]in viguroase. Lucr\rile de îngrijire.LEGUMICULTUR| II au demonstrat c\ temperaturile sc\zute la vârsta de 6 – 8 s\pt\mâni influen]eaz\ pozitiv timpurietatea. În func]ie de soi [i epoca de plantare se adopt\ scheme.000 [i 80. frunzele se leag\ deasupra acestora. pentru a preveni îng\lbenirea [i deprecierea calitativ\. 173 . În plus. fertilizarea suplimentar\ [i combaterea bolilor [i d\un\torilor. iar în faza de legare a c\p\]ânilor. prin cretizarea geamurilor. 1973). cu excep]ia zilelor reci de iarn\. recoltarea se face e[alonat.000 plante la hectar) sau cu 40 cm între rânduri [i 30–40 cm între plante pe rând. corespunz\tor epocilor de plantare. plantate `n epoci cu suficient\ lumin\. ofer\ posibilit\]i optime de reglare a factorilor de mediu. 10. Recoltarea. Umiditatea relativ\ a aerului va fi de 70 – 80 %. Produc]ia variaz\ între 15 – 25 t/ha. Lumina solar\ se va reduce începând cu luna martie. Sera. lucr\rile de îngrijire pentru cultura de conopid\ sunt reduse ca num\r [i volum: completarea golurilor.5). prin caracteristicile sale constructive. calitatea [i cantitatea produc]iei (tabelul 10. Temperatura se va men]ine la valori de 18-200 C în zilele senine. care s\ asigure densit\]i variind între 50. În acest scop. 10. la densitatea de circa 50. din decembrie pân\ la începutul lunii mai. acestea se vor proteja prin acoperire cu 2 – 3 frunze sau prin legarea frunzelor deasupra. aerisirea va fi aproape permanent\.000 plante la hectar (fig. când c\p\]ânile sunt suficient de mari [i nu au început s\ se r\sfire. Corespunz\tor acestor densit\]i se adopt\ scheme cu 30 cm între rânduri [i 30 cm între plante pe rând (pentru densitatea de 80. Lucrarea este e[alonat\. afânarea solului prin pra[ile. În general. Astfel. când se fac 3–4 aerisiri pe zi. dac\ s-au format c\p\]ânile. circa 10 minute fiecare (Ceau[escu. în perioada de insola]ie. Plantarea se execut\ începând din luna septembrie [i continuând pân\ în februarie.25 – Scheme de plantare a conopidei `n serele de tip industrial Reglarea regimului factorilor de mediu. uniformitatea. irigarea. vor avea o densitate mai mare [i invers.

10. BROCCOLI Brassica oleracea var.3. dar destul de bine cunoscut\ în alimenta]ia din multe ]\ri din vestul Europei sau America de Nord. În lume. cymosa Lam sin. MUNTEANU 10. g\sindu-se în unele colec]ii sau gr\dini particulare. cunoscut\ mai ales în Italia.1. var. conopida “romanesco” (conopida ]ig\neasc\). în mare parte asem\n\toare cu conopida. urmate de Mexic (150 mii tone) [i Italia (150 mii tone). Valoarea alimentar\ este asem\n\toare cu cea a conopidei.7.o. Acest termen exist\ [i ast\zi. dar denume[te. 174 .7. Importan]a culturii Broccoli este o varietate. în mod exclusiv. Dup\ ce în perioada urm\toare ajunge în America se întoarce în Europa. pedunculii florali [i florile în stadiul de mugure floral. 10. cu habitus asem\n\tor conopidei (fig. ca un tip de conopid\ [i era denumit\ conopid\ verde. Se pare c\ are o origine comun\ cu conopida sau conopida a ap\rut dintr-o form\ mai veche de broccoli. Particularit\]i botanice [i biologice Plantele de broccoli sunt asem\n\toare cu cele de conopid\. botrytis L. broccoli este aproape necunoscut\. 10.7. cei mai mari produc\tori sunt: SUA (circa 450 mii tone). Se recunoa[te c\. o legum\ de lux. broccoli a ap\rut în secolul al XVI-lea (Chaux [i Foury. dar sub o form\ mai pu]in cultivat\ ast\zi [i anume “asparagus broccoli” sau “spear”. N. care s\ fac\ distinc]ia la nivel de variet\]i. ca o legum\ de lux cu inflorescen]a compact\ (“cape broccoli” sau “crown”). Broccoli este o varietate ierboas\. Partea comestibil\ a acestei legume o reprezint\ inflorescen]a propriu-zis\. subvar. Originea [i aria de r\spândire Aceast\ plant\ legumicol\ era considerat\.2.7. 1994).26). B. a salatelor fierte cu maionez\ sau unt sau la alte produse culinare. dar con]inutul mai redus în tiociana]i d\ o mai mare savoare gustului [i fine]e aromei.N. Cultura este bine cunoscut\ la nivelul mondial. ca [i aceasta. chiar dup\ 1950. STAN. fiind considerat\. dar este r\spândit\ pe suprafe]e relativ mici. în secolul al XX-lea (1930). italica Plenk Familia Cruciferae 10. dar prezint\ suficiente caractere botanice. La noi în ]ar\. Aceast\ inflorescen]\ se folose[te la prepararea supelor. “oficial”. anual\. constând din l\starii floriferi.

prezint\ toate florile [i inflorescen]ele într-un singur buchet central foarte compact. Aceste soiuri fac parte din a[a-numita grup\ de broccoli “asparagus” sau “asparagoid” (B. lirat-penat-partit.4. Deosebit de important este faptul ca prin lucr\rile de îngrijire. mai înguste [i mai scurte [i chiar mai rigide (Laumonnier. asparagoides Lam. g\lbuie sau violacee. pedunculii florali [i mugurii floriferi. var. 2 – broccoli asparagoid ("asparagus") Frunzele sunt mai numeroase. ameliorate ini]ial în America de Nord. botrytis L. care au o cre[tere continu\ (nedeterminat\).d. Partea comestibil\.o. factorii de mediu s\ aib\ valori care favorizeaz\ faza de inflorescen]\ 175 . pân\ la sectat cu lobii ondula]i [i u[or din]a]i.LEGUMICULTUR| II Fig.26 – Broccoli: 1 . La soiurile mai vechi. Rela]iile cu factorii de mediu Fa]\ de factorii de mediu plantele de broccoli au preten]ii asem\n\toare conopidei sau chiar mai reduse. este format\ din l\starii tineri ce formeaz\ axul acesteia.a. Soiurile mai noi. la multe soiuri.7. 1953).m. 10. formând noi buchete [. dispuse pe l\starii principali. Limbul este.). În urma recolt\rii (elimin\rii) primelor buchete de pe l\starii principali. denumit\ în mod corect inflorescen]\. ace[tia se ramific\ [i î[i continu\ cre[terea. subvar. aceste inflorescen]e se prezint\ sub form\ de m\nunchiuri mai mici. Soiurile care prezint\ acest tip de inflorescen]\ fac parte din a[a-numitul grup sau tip de broccoli denumit “cape broccoli” (broccoli c\p\]ân\). Culoarea mugurilor poate fi verde-închis.broccoli de c\p\]ân\ ("cape"). 10.

în func]ie de vârsta r\sadului [i de condi]iile meteorologice. 10.6. N. Înfiin]area culturii se realizeaz\ în perioada 15 aprilie – 10 mai. Sem\natul pentru producerea r\sadurilor se poate realiza la sfâr[itul lunii februarie – începutul lunii martie. r\spândirea soiurilor cultivate a fost ca [i inexistent\.L. provenite din ]\rile cu tradi]ie.7.27. epoca de sem\nat pentru producerea r\sadurilor se poate prelungi pân\ la sfâr[itul lunii aprilie. SCL Bac\u [.C. În România se cultiv\. ~n aceast\ faz\. Schema de înfiin]are este prezentat\ în figura 10.F. au fost studiate adev\rate colec]ii. Cultura timpurie Alegerea [i preg\tirea terenului se realizeaz\ în acelea[i condi]ii ca la conopida timpurie. în cultur\. Fig. Soiul cel mai cunoscut în România a fost Calabresse. În câmpurile experimentale de la I.N. partea comestibil\ se formeaz\ pe baza substan]elor de rezerv\ acumulate în tulpin\ [i frunze.1. 10. Tehnologia de cultivare 10. exigen]ele ecologice sunt maxime.5. diferite soiuri. acestea se repic\ [i se vor men]ine la o temperatur\ u[or mai sc\zut\ (12-140C). Cu alte cuvinte. Soiuri La nivel mondial.6. Pentru ob]inerea unor r\saduri de bun\ calitate (viguroase). în mod întâmpl\tor.Schema de `nfiin]are a culturii timpurii de broccoli Lucr\rile de îngrijire sunt asem\n\toare cu cele de la conopid\. STAN. Dac\ se va avea în vedere [i o e[alonare a plant\rii pân\ în luna mai. Cultura se înfiin]eaz\ prin r\sad produs la ghivece sau cuburi nutritive. 10.a. sortimentul de soiuri [i hibrizi de broccoli este suficient de bogat.7.27 . MUNTEANU compact\ [i muguri floriferi. M\rimea [i calitatea p\r]ii comestibile sunt urmarea fireasc\ a dezvolt\rii plantelor în faza imediat anterioar\. Este necesar de men]ionat c\ nu este obligatorie acoperirea inflorescen]elor contra 176 .7. cu o vârst\ de 40-45 de zile. Vidra.

Dac\ l\starii sunt prea lungi. Inflorescen]ele se recolteaz\ prin t\iere cu cu]itul cât mai jos posibil. 10. în func]ie de stadiul de formare a inflorescen]elor compacte (la cape broccoli). cu o mai mare cantitate de ]esut mecanic.LEGUMICULTUR| II luminii puternice a soarelui. recoltarea se efectueaz\ e[alonat. în func]ie de vigoarea plantelor în perioada de formare a inflorescen]ei (fig. Momentul optim de recoltare corespunde cu formarea mugurilor floriferi. Fig. Epoca de înfiin]are poate fi destul de larg\ (1 iunie .2. 10. acestea se vor elimina din inflorescen]\.5 iulie).28). Dep\[irea acestui stadiu face recolta mai pu]in atractiv\. urmat\ de o udare [i o pra[il\ dup\ fiecare recoltare. l\starii se alungesc rapid [i devin mai pu]in suculen]i [i fragezi. în cultur\. Cultura târzie Acest tip de cultur\ se realizeaz\ alegând în mod corespunz\tor soiul [i epoca de înfiin]are a culturii în câmp. Înfiin]area culturii are loc. prin r\saduri de 3045 de zile. eventual. a[a cum s-a anticipat deja. Recoltarea se efectueaz\.28 . de regul\.Schema de `nfiin]are a culturii târzii de Broccoli Lucr\rile de îngrijire sunt asem\n\toare cu cele de la cultura timpurie de conopid\. dar în medie se pot ob]ine 10-15 t/ha. în cazul tipului de broccoli cu cre[tere nedeterminat\ (asparagoid). Cantitatea de recolt\ este foarte variabil\. În mod special se va efectua o fertilizare fazial\. Aten]ie deosebit\ se va acorda parcurgerii perioadelor de secet\ (mai 177 . dar poate fi [i mai redus\. pe straturi ne`nc\lzite în câmp. din locul de unde sunt mai pu]in fragezi. Densitatea este asem\n\toare cu cea de la conopida de toamn\. în func]ie de formarea unor buchete corespunz\toare pentru valorificarea pe pia]\. dar f\r\ frunzele protectoare.7. dac\ au ap\rut câteva flori (de culoare galben\).6. Producerea r\sadurilor se realizeaz\. Alegerea [i preg\tirea terenului se pot realiza ca în cazul culturilor de var\ sau de toamn\ de varz\ sau a culturilor târzii de conopid\. 10. ace[tia se scurteaz\ de la baz\ sau. în mod e[alonat. De asemenea. La cultura de broccoli asparagus.

ghiveciuri. dup\ lungimea perioadei de vegeta]ie gulioare [i gulii . în perioada cu umiditate ridicat\. Recoltarea se efectueaz\ în mod asem\n\tor culturii timpurii. De asemenea.2.a. în perioada de secet\. STAN. simpl\ sau asortat\ cu morcov. Oleracea. ou\ sau umplute cu carne [i orez. [i bolile. gulioarele sunt pretabile pentru culturile `n ser\.prima grup\ se cultiv\ în cultur\ succesiv\ secundar\ anterioar\. Aceast\ varietate a fost cunoscut\ [i cultivat\ cu continuitate în Evul Mediu [i perioada modern\. cu conopida. mai ales atmosferic\. soteuri. H. cu gust pl\cut. din timpul toamnei). comparativ.august [i atacului unor agen]i patogeni [i d\un\tori. iar a doua în cultur\ succesiv\ posterioar\. a fost descris\ de Plinius cel B\trân (secolul I d. GULIA Brassica oleracea var.8. cu cheltuieli mici pentru c\ldur\ (la jum\tate fa]\ de tomate). La noi în ]ar\ sunt 178 . gongyloides Lam. 10.8. în cazul gulioarelor [i pân\ la 4-6 luni . N. denumit\ “varza de Pompei”. r\sadni]e [i solarii.marf\ o lung\ perioad\ din an (cu excep]ia a dou\ luni de var\). MUNTEANU ales excesiv\) din lunile iulie . Gulia se cultiv\ pentru tulpina sa îngro[at\ (tuberizat\). Recolta este pu]in perisabil\ [i se poate valorifica dup\ recoltare. Tehnologia cultiv\rii este relativ simpl\ [i nu difer\ distinct de cea a celorlaltor variet\]i de B. asem\n\tor zonei medulare de la tulpina interioar\ (coceanul) verzei de c\p\]ân\. circa o lun\. ]elin\ [. gulia se asorteaz\ u[or în asolament. dar mai ales iarna (ca gulioare din ser\ sau gulii din depozit) [i prim\vara. frig\nele. Originea [i aria de r\spândire Gulia are acela[i str\mo[ comun ca celelalte variet\]i de B. Din punct de vedere agrofitotehnic. respectiv B. Importan]a economic\ [i social\ este asem\n\toare verzei: asigur\ o recolt\ . iar faptul c\ prezint\ dou\ grupe de soiuri. din care au evoluat câteva variet\]i cu tulpina îngro[at\. Cultura gulioarelor în ser\ asigur\ folosirea acestor spa]ii în timpul iernii.8. suculent\. care este fraged\. adic\ 15-25 t/ha. 10. Importan]a culturii Importan]a alimentar\. dar lu`nd în considerare [i precau]iile prezentate la cultura de conopid\ de toamn\. De asemenea. sin.în cel al guliilor. Familia Cruciferae 10. de exemplu. Cultura prezint\ pu]ini factori de risc.N. mânc\ruri cu carne. se folose[te în realizarea diferitelor preparate culinare: supe. gongylodes L. var. Gulia se consum\ proasp\t\ sub form\ de salat\ crud\. Una din aceste variet\]i. specifici perioadei de vegeta]ie pe care plantele o parcurg (d\un\torii. ridichi. oleracea var. sylvestris.1.). Produc]ia este semnificativ superioar\ culturii timpurii. oleracea.

A. r\d\cini. La soiurile timpurii. cenu[ie-violet\ sau ro[ieviolacee (Zanoschi [i Toma. 10. Lungimea pe]iolului poate avea 5-6 cm la soiurile timpurii [i pân\ la 12-15 cm la soiurile tardive. a fost cultivat\ pe suprafe]e semnificative. în faza reproductiv\. în S. Particularit\]i botanice [i biologice timpurii. Pe suprafa]a zonei îngro[ate se observ\ frunzele “inserate” pe un singur verticiliu. În lume este larg r\spândit\. dac\ plantele r\mân mai mult în câmp. se comport\ ca anuale. Aspectul general al plantei: scurt\.U. Organele care prezint\ diferen]e distinctive sunt tulpina [i frunzele. În România. ovat sau lanceolat. cultivate prim\vara devreme. Frunzele sunt simple. dar pe suprafe]e mari se cultiv\ în zona temperat\ a Europei. l\sând cicatrici mari. în al doilea an). formând tulpini florifere sau r\mân în faza vegetativ\. în func]ie de vârsta plantei [i soi. Astfel. în acest din urm\ caz. alterne. bienal\ (fig. cu marginea mai mult sau mai pu]in neregulat\ penat lobat pân\ la penat sectat. tuberizat\ în partea inferioar\. Lobii limbului sunt simplu. 10.8. Habitusul plantelor difer\ mult ca aspect [i talie fa]\ de varz\.29 . 1985).29). atât timpurie cât [i cea tardiv\. lung pe]iolate (pe tulpina din primul an) sau scurt pe]iolate pân\ la sesile (pe tulpinile florifere. în func]ie de soi. Canada [i Asia. 179 Gulia este o plant\ ierboas\. uneori baza limbului este decurent\ pe pe]iol. de regul\ prin dezvoltarea ]esuturilor din jurul unor muguri axilari activi ai p\r]ii superioare a zonei îngro[ate. acestea pot evolua. Unele soiuri . gulia. În zona p\r]ii îngro[ate a tulpinii. verde-albicioas\ ori violet-ro[cat\. Tulpina (în primul an) este Fig.LEGUMICULTUR| II m\rturii scrise (mai ales cele ale lui Evlia Celebi) c\ gulia era cunoscut\ la mijlocul secolului al XVII-lea. 10. comparativ cu varza. în faz\ de r\sad. frunzele prezint\ o teac\ puternic l\]it\. tulpin\ tuberizat\ [i frunze de form\ sferic\..Gulia. respectiv 610 ori mai mici. Limbul are m\rimea [i forma variabile. Culoarea frunzelor poate s\ fie verde-cenu[ie. de culoare verde-deschis. dublu sau neregulat din]a]i. sferic-turtit\ sau ovat\. Guliile timpurii au în\l]imea [i masa vegetativ\ de 2-3 ori [i.3. limbul este eliptic. dar în prezent suprafa]a este mult redus\. iar cele din zona apical\ sunt grupate sub forma unei rozete. cele de la baz\ cad mai devreme. în centrul c\reia se afl\ mugurele de cre[tere apical. tulpina îngro[at\ î[i m\re[te mult dimensiunile [i formeaz\ protuberan]e rotunde.

În toate cazurile. N. elementele nutritive [i ap\.8. Asolamentul. Aceste cerin]e sunt justificate. culturile se înfiin]eaz\ prin r\sad.8. tardive. prin faptul c\ terenul va fi ocupat [i cu o cultur\ succesiv\. La noi în ]ar\ este cunoscut [i se folose[te un sortiment adecvat [i diversificat pentru tipurile de culturi anterior prezentate (tabelul 10. iar pe de alt\ parte.8. Soiuri Guliile [i gulioarele sunt reprezentate în cultur\ printr-un sortiment destul de bogat [i bine specializat pentru diferite tipuri de culturi: timpurii. pe de o parte.4. gulia tardiv\ (gulia propriu-zis\) fiind mai rustic\.a. dar suficient de reav\n.mai ales nutri]ionali . 10. factorii de mediu .N. Cultura timpurie Acest tip de cultur\ se realizeaz\ exclusiv prin folosirea soiurilor timpurii (cultur\ de gulioare). Elementele nutritive se prefer\. cerin]ele sunt mai mari. 10.1. În acela[i timp. solarii cu substratul înc\lzit pe cale biologic\ [i r\sadni]e cu înc\lzire biologic\. Tehnologia de cultivare La noi în ]ar\ se practic\ urm\toarele tipuri de culturi: culturi în teren neprotejat (timpurii [i târzii). sere [i solarii cu înc\lzire tehnic\ din cadrul complexelor (centrelor) de producere a r\sadurilor. Rela]iile cu factorii de mediu Gulia prezint\ exigen]e ecologice în limitele celorlalte variet\]i. datorit\ faptului c\ plantele. În vederea înfiin]\rii culturilor timpurii de gulii se folosesc r\saduri produse în sere înmul]itor. Producerea r\sadurilor. de baz\. mai ales fa]\ de sol. dar echilibrate. produc]ia este mult diminuat\ [i întârziat\. inclusiv la gulia de toamn\. iar calitatea recoltei are de suferit prin pierderea fr\gezimii [i suculen]ei [i chiar prin apari]ia ]esutului lemnos în interiorul ]esutului parenchimatic al zonei `ngro[ate. Solul trebuie s\ fie mijlociu.8. STAN. bine structurat [i fertil.6. În mod deosebit.6. alegerea [i preg\tirea terenului se realizeaz\ urmând acelea[i recomand\ri ca la varza timpurie.trebuie s\ fie asigura]i la niveluri mai mari.9). de regul\. a fi în cantit\]i mari. 10. pe un fond de fertilizare organic. 180 . culturi în teren protejat cu materiale plastice (în solarii) [i în sere. în cultur\ protejat\ [. au o perioad\ de vegeta]ie scurt\ de la plantarea r\sadurilor pân\ la recoltare (40-50 de zile). dac\ ace[ti factori sunt nesatisf\c\tori.5. MUNTEANU 10. pentru gulioare. în compara]ie cu guliile timpurii (gulioarele).

LEGUMICULTUR| II 181 .

Schema de `nfiin]are a culturii timpurii de gulii În cazul model\rii sub form\ de biloane distan]ate la 50 cm. asigurându-se în sol o umiditate de 75% din intervalul umidit\]ii active la adâncimea de 25-40 cm.02) (tabelul 10. realizându-se o densitate de circa 160 mii plante la ha. plantarea se face în treimea superioar\ pe ambele versante ale bilonului. 10. Se aplic\ 3-4 ud\ri. în func]ie de zon\ [i condi]iile anului respectiv (începe când în sol se realizeaz\ [i se men]ine. revenind o densitate de circa 110-120 mii plante la ha (fig. N.N. cu o norm\ de udare de 250-300 m3 ap\ la hectar. cel pu]in trei zile. prin împr\[tiere sau în rânduri. folosind în acest scop cuburi nutritive cu latura de 5 cm. MUNTEANU Preg\tirea construc]iilor pentru producerea r\sadurilor. 182 . Epoca de sem\nat depinde de epoca de înfiin]are a culturilor.30). la distan]a de 25 cm între plante. folosind 8-10 g s\mân]\ la m2. temperatura de 70C). Udarea culturilor se face pe brazde lungi. Completarea golurilor se execut\ ca la varza timpurie. Înfiin]area culturii se face prin plantarea r\sadurilor în perioada 15-30 martie. Lucr\rile de îngrijire.4). (1984) recomand\ pentru înfiin]area culturilor de gulii timpurii folosirea de r\sad nerepicat. STAN. Sem\natul pe pat nutritiv se face manual. Fig 10. mai devreme în regiunile sudice [i mai târziu în cele nordice (3-15. Pentru un hectar de cultur\ se utilizeaz\ 500-600 g s\mân]\. Murtazov [i colab. R\sadurile se planteaz\ manual sau mecanizat. În acest scop se folose[te r\sad în vârst\ de 50-55 zile. Pe fiecare strat în\l]at cu l\]imea la coronament de 104 cm se planteaz\ patru rânduri distan]ate la 28 cm [i 22-24 cm între plante pe rând. Repicatul r\sadurilor se face la r\s\rire. la interval de 8-10 zile.30 . a amestecului nutritiv [i biocombustibilului se face în mod asem\n\tor cu preg\tirea acestora pentru producerea r\sadurilor de varz\ timpurie. Lucr\rile de îngrijire aplicate r\sadurilor pân\ la plantare sunt asem\n\toare cu cele prezentate la producerea r\sadurilor pentru cultura de varz\ timpurie. astfel ca pe durata perioadei de vegeta]ie s\ se administreze 900-1200 m3 ap\ la ha. Lucrarea se execut\ manual.

31). agrotehnice [i de soi. Prima fertilizare se execut\ când plantele s-au prins [i au pornit în vegeta]ie. pe fiecare strat în\l]at cu l\]imea la coronament de 104 cm. 10. În gospod\riile popula]iei se planteaz\ la acelea[i distan]e. La plantare. 183 . Lucr\rile de îngrijire aplicate culturilor târzii de gulii sunt asem\n\toare cu cele prezentate la cultura timpurie. Produc]ia variaz\ între 10-15 t/ha. dau plante care nu mai produc tulpini îngro[ate normal [i. Producerea r\sadurilor se efectueaz\ ca la varza de var\ pentru cultura în ogor [i ca la cea de toamn\ pentru culturile succesive sau duble. în func]ie de atingerea momentului tehnic optim. plantate dup\ ce începe cât de pu]in s\ se îngroa[e tulpina. în acest caz. Tehnica recolt\rii const\ în smulgerea plantelor [i cur\]area r\d\cinilor de p\mânt sau t\ierea tulpinilor îngro[ate imediat sub zona de formare. între plante pe rând [i de 2-3 ori mecanizat pe intervalul dintre rânduri.000-70. cu unele particularit\]i în ceea ce prive[te udarea culturilor.000 plante la ha (fig. deoarece partea comestibil\ se deformeaz\ [i/sau nu se mai formeaz\ la dimensiuni normale. în func]ie de condi]iile meteorologice.6. R\sadurile îmb\trânite. 10. În acest scop se folosesc r\saduri în vârst\ de circa 30 zile. În timpul perioadei de vegeta]ie se fac dou\ fertiliz\ri suplimentare. 1973). prezint\ o u[oar\ stagnare în cre[tere [i înainte de trecerea la etapele specifice. produc]ia va suferi (Bala[a. dar poate atinge u[or valoarea de 20 t/ha. utilizându-se 100 kg/ha azotat de amoniu [i 50 kg/ha sulfat de potasiu. Cultura târzie (de toamn\) Principalele verigi tehnologice sunt asem\n\toare ca la varza de var\ sau cea de toamn\.LEGUMICULTUR| II Pr\[itul se execut\ manual. 60-100 kg P2O5 [i 75-100 kg K2O. se planteaz\ trei rânduri distan]ate la 40 cm [i 28-32 cm între plante pe rând. în zona unde are loc procesul de îngro[are. la hectar administrându-se 100 kg azotat de amoniu.2. Combaterea bolilor [i a d\un\torilor se efectueaz\ cu acelea[i mijloace [i în acela[i mod ca la varza timpurie. o singur\ dat\. Momentul calendaristic coincide cu 75-85 zile de la r\s\rit. Înfiin]area culturii se face prin plantarea r\sadurilor în perioada 15 mai15 iunie pentru cultura în ogor [i 20 iunie-10 iulie pentru culturile succesive sau duble. Preg\tirea solului se face ca la varza de var\ pentru cultura în ogor [i ca la cea de toamn\ pentru culturile succesive sau duble. Cu ocazia execut\rii pra[ilelor se va evita acoperirea cu p\mânt a p\r]ii bazale a tulpinii. aplicându-se îngr\[\minte chimice cu azot [i potasiu. Recoltarea se efectueaz\ în 2-3 reprize. Recoltarea gulioarelor se face atunci când tulpinile îngro[ate ajung la dimensiunile tipice soiurilor.8. Preg\tirea pentru livrare se poate finaliza prin formarea de leg\turi [i/sau eliminarea par]ial\ a frunzelor (cele mai mari). A doua fertilizare fazial\ se face când începe formarea gulioarelor. cu specificarea c\ nu se mai administreaz\ îngr\[\minte organice ci numai chimice: la 1 ha se aplic\ 110-160 kg N. revenind o densitate de 65. de evolu]ie în tulpin\ florifer\ sau de îmb\trânire.

N. cu o p\trundere superficial\ în sol. de calitate inferioar\. f\r\ suculen]\. Producerea r\sadului. la adâncimea de 30-40 cm. 184 . Recoltarea se realizeaz\ în epoca de toamn\. asigurându-se în sol o umiditate de circa 75% din intervalul umidit\]ii active. Se ud\ la un interval de 8-10 zile (norma de irigare este de 1800-2400 m3 ap\/ha). în func]ie de regimul de precipita]ii.3. cu o norm\ de udare care variaz\ de la 200 la 350 m3 ap\ la ha. cultura de gulii se ud\ de mai multe ori. care se poate prelungi pân\ la venirea înghe]urilor timpurii sau a celor de la sfâr[itul lunii noiembrie. Sem\natul are loc în epocile: 1-10 februarie în sudul [i vestul ]\rii [i 10-25 februarie în celelalte regiuni.8. Prima udare se face odat\ cu plantarea sau la terminarea lucr\rii. unde se repic\ la 5-6 zile dup\ r\s\rire. iar excesul de umiditate dup\ perioadele secetoase provoac\ degradarea lor comercial\ prin cr\pare. Guliile. Cantitatea de s\mân]\ este de 500-600 grame pentru un hectar. Recoltarea se face ca la gulia timpurie.Schema de `nfiin]are a culturii târzii de gulii Udarea se face pe rigole lungi sau prin aspersie. fa]\ de care se recomand\ eliminarea obligatorie a frunzelor f\r\ a provoca r\ni la nivelul tulpinii îngro[ate. STAN.6. având un sistem radicular mai slab dezvoltat. Produc]ia poate ajunge u[or la 30-40 t/ha. uneori se pot elimina [i r\d\cinile. folosind în acest scop 200 m3 ap\/ha. Cultura în teren protejat cu materiale plastice Principalele elemente de tehnologie sunt asem\n\toare verzei [i conopidei cultivate în solarii. la cuburi sau ghivece nutritive. Insuficien]a apei în sol în perioadele secetoase are ca urmare ob]inerea unor gulii lignificate. dar pot face recoltarea mai dificil\.N.31 . Înghe]urile u[oare nu afecteaz\ plantele [i recolta. 10. MUNTEANU Fig 10. Recolta se livreaz\ în vrac sau în l\zi mari. R\sadul se produce în sera înmul]itor. Din aceste motive este necesar s\ se p\streze în sol o umiditate cât mai constant\ prin ud\ri la timp [i cu cantit\]i suficiente de ap\. În cursul vegeta]iei. se ud\ mai des [i cu norme de udare moderate încât s\ se men]in\ în sol o umiditate constant\.

În toate cazurile se asigur\ o densitate de circa 120.33).34. plantarea se va realiza pe 16 rânduri.Schema de plantare a gulioarelor `n solarii bloc Fig 10. pentru a evita alungirea plantelor (M\nescu. mai ales în perioada iernii. pe care se amplaseaz\ câte patru rânduri la 25 cm. 1972). care în general va fi moderat\ (16-170C).33 . Aceea[i schem\ se poate folosi [i la tunele. Înfiin]area culturii. aten]ie deosebit\ se va acorda temperaturii.000 plante. R\sadul bun pentru plantat va avea 40-50 zile sau 4-6 frunze [i va fi bine c\lit. În perioada de r\sad.000 plante la hectar. Fig 10. cu distan]a între plante pe rând de 20-25 cm. 185 .32).32 . iar între plante pe rând se las\ o distan]\ de 20-25 cm (fig. 10.10 aprilie. ~n solariile bloc se planteaz\ pe teren modelat în brazde de 140 cm l\]ime total\. Schemele de înfiin]are se aleg în func]ie de vigoarea soiurilor folosite. arcurile [i folia montându-se pe coronamentul brazdei (fig. în func]ie de zona de cultur\. Epoca de plantare cuprinde o perioad\ de circa patru s\pt\mâni.Schema de plantare a gulioarelor `n tunele joase Pentru tunelele joase se poate folosi o schem\ asem\n\toare cu cea de pe teren modelat. la care se adaug\ o rezerv\ de 14-20 %. În solariile tunel. 10. între 15 martie .LEGUMICULTUR| II planificând pentru aceast\ suprafa]\ circa 120. dispuse conform schemei din figura 10.

Plantarea se face manual.8. Cultura în sere Cultura gulioarelor se poate planifica din septembrie pân\ în mai. N. 1972). înainte de începutul îngro[\rii tulpinii). 186 . îngroparea f\cându-se pân\ sub prima frunz\ din rozet\ (M\nescu. Gulioarele se recolteaz\ dup\ 50-60 zile de la plantat. recoltarea putând începe de la jum\tatea lunii noiembrie.4.Schema de plantare a gulioarelor `n solarii tunel Cultura asociat\ cu alte legume (tomate. schemele de înfiin]are adaptându-se în mod corespunz\tor în func]ie de culturile de baz\. produc]ia este 2025 tone la hectar. plant\rile se vor face succesiv la circa 15 zile (Ceau[escu. tratamentele fitosanitare (aten]ie fa]\ de limac[i [i purici). STAN. când tulpina îngro[at\ a atins m\rimea tipic\ soiului cultivat (6-8 cm diametru). scuturarea r\d\cinilor de p\mânt [i retezarea tulpinii sub zona îngro[at\. 1973). irigarea. una-dou\ pra[ile [i una-dou\ fertiliz\ri cu îngr\[\minte cu azot (150 kg/ha azotat de amoniu. Recoltarea. MUNTEANU Fig 10. Lucrarea se execut\ prin smulgerea plantelor. În cultura pur\.6. Lucr\rile de îngrijire. 10. Se vor avea în vedere urm\toarele: completarea golurilor. castrave]i) se înfiin]eaz\ cu circa dou\ s\pt\mâni mai devreme fa]\ de cultura principal\. Pentru a avea gulioare proaspete pe toat\ aceast\ perioad\.34 .N. Perioada de vegeta]ie relativ redus\ [i preten]iile modeste ale culturii nu necesit\ un volum mare de lucr\ri.

LEGUMICULTUR| II

Culturile premerg\toare. Specificul organiz\rii produc]iei de gulioare în sere face ca s\ nu se pun\ problema unei rota]ii a culturii. Perioada scurt\ de vegeta]ie permite anticiparea [i succedarea culturilor de baz\ din sere (tomate, castrave]i, ardei, fasole). Producerea r\sadurilor. Sem\natul în vederea producerii r\sadurilor se realizeaz\ în sere pe brazde (straturi) sau în l\di]e, în cazul unor suprafe]e mai mici. R\sadul se repic\ dup\ 6-10 zile de la r\s\rit, respectiv când apar primele frunze adev\rate, în cuburi sau ghivece nutritive. De la sem\nat pân\ la r\s\rit se asigur\ o temperatur\ de 18-200C, de la r\s\rit pân\ la repicat se coboar\ la 10-120C noaptea [i 14-150C în zilele înnourate, iar în zilele însorite se men]in 16-200C (Ceau[escu, 1973). Aceste temperaturi se men]in dup\ repicat, cu excep]ia unui interval de câteva zile imediat dup\ repicat, când temperatura trebuie s\ fie pu]in mai ridicat\ (18-200C), pentru a favoriza înr\d\cinarea. Pe toat\ perioada de r\sad se vor lua m\suri stricte pentru evitarea alungirii r\sadului, dar [i îmb\trânirii (lignific\rii) premature, deoarece formarea tulpinii îngro[ate va avea loc cu întârziere [i produc]ia poate fi sever redus\. Pentru un hectar de ser\ sunt necesare circa 180.000 fire r\sad, pentru care este nevoie de 500-600 g s\mân]\. R\sadul pentru plantat va avea 30-33 zile [i 4-5 frunze formate. Înfiin]area culturii. Terenul se preg\te[te asem\n\tor ca pentru conopid\. Plantatul începe din luna septembrie [i se e[aloneaz\ pân\ la sfâr[itul lunii martie. În cultur\ pur\, plantatul se face în rânduri echidistante la 25-30 cm [i la 20-25 cm între plante pe rând, asigurând o densitate la hectar de 160.000-200.000 plante. Plantarea se face la nivelul ini]ial din ghivece sau cel mult cu 1 cm mai adânc (Ceau[escu, 1973). Lucr\rile de între]inere. Volumul lucr\rilor este destul de redus [i const\ în 1-2 pra[ile, eliminarea plantelor bolnave, 1-2 tratamente fitosanitare (probleme cu limac[ii), irigarea culturii, fertilizarea fazial\ [i reglarea factorilor de vegeta]ie. Gulioarele reac]ioneaz\ foarte bine la fertilizarea cu azot (150-200 kg/ha azotat de amoniu în solu]ie de 1%). Reglarea factorilor de mediu are `n vedere faptul c\, de[i gulia este relativ pu]in preten]ioas\ la condi]iile fa]\ de mediu, totu[i, rezultate bune de produc]ie se ob]in numai printr-un control [i o corectare corespunz\toare a principalilor factori de mediu. Lumina este necesar\ numai pân\ la începutul form\rii tulpinii îngro[ate, dup\ care preten]iile plantei sunt mai modeste. Pentru perioadele cu insola]ie mai puternic\ (octombrie, martie-aprilie) este necesar\ opacizarea geamurilor (prin cretizare), mai ales în primele 10 zile de la plantare, dup\ care plantele se adapteaz\ destul de u[or la condi]iile cerute de cultura principal\ (Ceau[escu, 1973).
187

N. STAN, N. MUNTEANU

Temperatura [i umiditatea se regleaz\ ca [i la celelalte variet\]i din grupa verzei cultivate în sere. Aten]ie deosebit\ se va acorda corel\rii umidit\]ii solului, temperaturii [i cantit\]ii îngr\[\mintelor cu azot, deoarece când acestea au valori mari, tulpina îngro[at\ poate cr\pa, depreciindu-[i calit\]ile. De asemenea, lipsa de umiditate [i chiar temperaturile prea sc\zute conduc la formarea de tulpini îngro[ate mici, lignificate, fibroase, adesea neconsumabile. Recoltarea. Lucrarea se face asem\n\tor ca la cultura din solarii. Odat\ cu recoltarea are loc [i eliminarea frunzelor de la baz\. Produc]ia, în func]ie de soi, perioada de cultur\ [i alte elemente tehnologice variaz\ între 25-30 t/ha, la un ciclu, în cultur\ pur\.

10.9. VARZA CHINEZEASC|
B. campestris L. ssp. pekinensis - (de Beijing, de c\p\]ân\) B. campestris L. ssp. chinensis - (de China, de frunze) Familia Cruciferae 10.9.1. Importan]a culturii Varza chinezeasc\, atât cea de c\p\]ân\ (B. c. ssp. pekinensis), cât [i cea de frunze (B. c. ssp. chinensis), se folose[te în alimenta]ia omului în mod asem\n\tor ca varza european\ (alb\ pentru c\p\]ân\). Varza de China, este totu[i mai mult folosit\ ca salat\ proasp\t\. În Marea Britanie se [i nume[te “salat\ chinezeasc\”. Valoarea alimentar\ nu difer\ prea mult de varza de c\p\]ân\. Exceleaz\ fa]\ de aceasta prin con]inutul mai ridicat în proteine (3,9%), cenu[\ (7%) [i hidra]i de carbon (7,2%). De asemenea, valoarea caloric\ este mai ridicat\ (40 kcal/100 g) (dup\ Dumitrescu [i colab., 1998). Gustul este ierbos, slab dulceag - slab am\rui (Prodan, 1970). Varza chinezeasc\ de c\p\]ân\ (varza de Beijing) este considerat\ mai valoroas\ în alimenta]ie [i este mult apreciat\ [i în Europa. Importan]a sa ca plant\ de cultur\, economic\ [i social\ este asem\n\toare cu cea a verzei europene pentru c\p\]ân\. 10.9.2. Originea [i aria de r\spândire Varza chinezeasc\ apar]ine genului Brassica [i are ca centru de origine Asia de Est. Forma sa progenitoare, B. campestris, se crede c\ a evoluat în zona mediteranean\, iar mai târziu a fost introdus\ în Europa de Nord, unde a fost îmbun\t\]it\ ca o cultur\ pentru ulei (Nishi, 1980, citat de Opena [i colab., 1988). Dup\ introducerea sa în China, acum mai bine de 2000 de ani, aceasta s-a diferen]iat în diverse subspecii, grupate în func]ie de organul comestibil în: grupa turnepsului (brojbei) – B. Campestris ssp. rapifera grupa mu[tarului – B. juncea, grupa verzei chineze[ti de c\p\]ân\ (pe-tsai) – B.c. ssp. pekinensis, grupa verzei
188

LEGUMICULTUR| II

chineze[ti f\r\ c\p\]ân\ sau de frunze (pak-choi) – B.c. ssp. chinensis [.a. Varza pak-choi s-a cultivat numai în partea de sud a Chinei o perioad\ de peste 1600 de ani. Varza pe-tsai a ap\rut mai târziu [i a fost înregistrat\ pentru prima dat\ în 1330 (Jian, 1981, citat de Opena, 1988), fiind cunoscut\ [i cultivat\ mai mult în zona de nord [i nord-est a Chinei. În Europa, varza chinezeasc\ a ap\rut în secolul al XVII-lea, fiind prezentat\ de Linné la începutul secolului al XVII-lea. A urmat o perioad\ de mare interes fa]\ de aceast\ cultur\, dar care s-a estompat spre sfâr[itul secolului al XIX-lea. În a doua jum\tate a secolului al XX-lea, r\spândirea [i cre[terea suprafe]elor au cunoscut un nou reviriment. La noi în ]ar\ este cunoscut\ din perioada interbelic\, iar o ac]iune organizat\ de introducere a sa în cultur\ a avut loc în perioada 1957-1960, dar f\r\ a se putea realiza o generalizare în produc]ie (Dumitrescu [i colab., 1998). 10.9.3. Particularit\]i botanice [i biologice Varza chinezeasc\, a[a dup\ cum rezult\ din cele prezentate anterior, cuprinde dou\ subspecii: ssp. pekinensis (de Beijing, de c\p\]ân\, pe-tsai) [i ssp. chinensis (de China, de frunze, pak-choi) (fig. 10.35). Este o plant\ bienal\, dar în cultur\ se comport\ ca anual\.

1

2

Fig 10.35 - Varza chinezeasc\: 1 - varza de Beijing (pe-tsai); 2 - varza de China (pak-choi)

R\d\cina este mai pu]in dezvoltat\ fa]\ de cea de la varza european\. Tulpina este scurt\ [i groas\, iar în faza florifer\ are o în\l]ime ce dep\[e[te 50-70 cm. Frunzele sunt mari, scurt pe]iolate, cu nervura principal\ lat\, groas\, de culoare albicioas\. Prin suprapunere frunzelor se formeaz\ o c\p\]ân\, la fel ca la varza alb\ de c\p\]ân\ (la varza de Beijing). Frunzele pot r\mâne [i sub forma
189

N. STAN, N. MUNTEANU

unei rozete înalte, aproximativ cilindrice (la varza de China). Culoarea frunzelor este verde-g\lbuie sau verde. Florile [i fructele sunt asem\n\toare cu cele de la varza european\ (comun\). Polenizarea este alogam\, entomofil\. La nivelul speciei se manifest\ fenomenul de autoincompatibilitate sporofitic\, ca [i la B. oleracea. Deoarece setul de cromozomi somatic este 2n = 20, cele dou\ specii sunt incompatibile; la B. oleracea 2n = 18. Prin încruci[area compatibil\ dintre cele dou\ specii a ap\rut specia aloploid\ B. napus (cu dou\ variet\]i, napul [i rapi]a Colza) cu setul cromozomal 2n = 38. Semin]ele sunt mai mici ca la varza alb\, rotunde, de culoare brun\, cu tegumentul neted [i lucios. Într-un gram intr\ 350-400 semin]e, iar greutatea a 1000 de semin]e este de 1.5-2,8 g (dup\ Dumitrescu [i colab., 1998). 10.9.4. Rela]iile cu factorii de mediu Temperatura optim\ pentru cre[terea [i dezvoltarea plantelor de varz\ chinezeasc\ este de 18-200C, dar aceste procese încep de la 6-80C. La temperaturi superioare pragului de 22-240C, coroborate cu o intensitate ridicat\ a luminii, nu se mai formeaz\ c\p\]âna [i plantele trec direct în faza de tulpin\ florifer\ (Dumitrescu [i colab., 1998). Temperatura sc\zut\, de 4-60C, pentru o perioad\ mai lung\ de timp, provoac\ induc]ia floral\ (Opena [i colab.,1988). Lumina are aceea[i importan]\ ca [i la B. oleracea. Cele dou\ specii se deosebesc prin faptul c\ varza chinezeasc\ are o puternic\ reac]ie la fotoperioad\, induc]ia floral\ fiind determinat\ de condi]iile de zi lung\ (Opena [i colab., 1988). Apa este un factor fa]\ de care plantele de varz\ chinezeasc\ au preten]ii foarte mari, atât în sol, cât [i în aer. De aceea, irigarea [i protec]ia în culise contra curen]ilor de aer sunt obligatorii. Solul trebuie s\ fie fertil, cu structur\ bun\, bogat în humus [i cu reac]ie neutr\ (Dumitrescu [i colab., 1998). Elementele nutritive trebuie s\ fie la niveluri mari [i optime. O recomandare imperativ\, în acest sens, const\ în fertilizarea cu gunoi de grajd bine descompus. 10.9.5. Soiuri Varza chinezeasc\ cunoa[te un sortiment foarte diversificat în sudul, sudestul [i estul Asiei, mai ales în China, Japonia [i Coreea. O parte din acest sortiment este cunoscut [i în Europa [i America. La noi în ]ar\ este cunoscut soiul Petsai care este timpuriu (60 zile de la sem\nat la recoltat). C\p\]ânile sunt cilindrice, de pân\ la 60 cm în\l]ime, de culoare verdeg\lbuie [i o mas\ de 1-1,2 kg/bucat\ (Dumitrescu [i colab., 1998).

190

36).6.9. în 50-55 zile la hibridul Hong Kong. Deoarece într-un timp scurt varza chinezeasc\ formeaz\ c\p\]âni mari (1. 1974). În acest caz densitatea cre[te pân\ la aproximativ 100. 10.000 plante la hectar. Udarea culturilor se face cu norme relativ mici de 200-250 m3 ap\/ha (s\ nu se r\ceasc\ solul). În acest scop se seam\n\ la sfâr[itul lunii februarie începutul lunii martie (Ghenkov. Cultura se înfiin]eaz\ prin r\sad. alegerea plantei premerg\toare. revenind o densitate de circa 33.000-166. deoarece r\sadurile nu se repic\. în timp de 60-65 zile la hibrizii Neon [i 191 . Înfiin]area culturilor se face prin plantarea r\sadurilor la începutul lunii aprilie. Se seam\n\ mai rar. Completarea golurilor se face manual.6. cu r\saduri de aceea[i vârst\.000 plante la hectar (Bala[a. astfel încât s\ se realizeze în sol o umiditate de 70-75% din intervalul umidit\]ii active pe o adâncime de 30-40 cm.8-2. Tehnologia de cultivare 10.LEGUMICULTUR| II 10. În timpul vegeta]iei se administreaz\ îngr\[\minte într-o form\ u[or asimilabil\ de c\tre plante. soi [i calitate. Cultura timpurie Alegere terenului.3 kg. Murtazov. ]inând cont de perioada scurt\ de vegeta]ie. ori de câte ori este nevoie. Producerea r\sadurilor. r\sadurilor li se aplic\ acelea[i lucr\ri de îngrijire ca [i în cazul verzei timpurii. Pe fiecare strat în\l]at cu l\]imea la coronament de 104 cm se planteaz\ dou\ rânduri de varz\ chinezeasc\ la distan]a de 80 cm între rânduri [i 40 cm între plante pe rând (fig. 1973).Schema de `nfiin]are a culturii timpurii de varz\ chinezeasc\ Lucr\rile de îngrijire. la 4-5 zile de la plantare. în vârst\ de 30-35 zile (Bala[a. 1973). În vederea înfiin]\rii culturii timpurii de varz\ chinezeasc\ se folosesc r\saduri produse în r\sadni]e cu înc\lzire biologic\ sau în solarii cu substratul înc\lzit pe cale biologic\. Pân\ la plantare.36 . preg\tirea solului [i a semin]elor sunt sem\n\toare culturii de varz\ de c\p\]ân\ timpurie. Ghenkov [i Murtazov (1974) recomand\ ca varza chinezeasc\ s\ se planteze la 40-50 cm între rânduri [i 15-20 cm între plante pe rând.9. Fig 10. Se folosesc 300-350 g s\mân]\ pentru producerea r\sadului necesar înfiin]\rii unui hectar de cultur\. 2-3 kg.1.

5 cm. pentru soiurile târzii [i în regiunile nordice ale ]\rii. Se seam\n\ mecanizat cu sem\n\tori de precizie (Nibex. Recolta este mai perisabil\ decât la varza comun\.N. 10. Calendaristic. [i în a doua parte a acestei luni. Aceste fertiliz\ri se efectueaz\ atunci când încep s\ se formeze c\p\]ânile [i în timpul cre[terii lor sau când plantele au 8-12 frunze. Adâncimea de sem\nat este de circa 2. Înfiin]area culturii se face prin sem\nat direct în câmp. prin t\ierea c\p\]ânii sau rozetei cât mai aproape de sol.Schema de `nfiin]are a culturii târzii de varz\ chinezeasc\ Ghenkov [i Murtazov (1974) recomand\ ca sem\natul verzei chineze[ti pentru cultura târzie s\ se fac\ la sfâr[itul lunii iulie la 40-50 cm între rânduri [i la 15-20 cm pe rând. 10. iar cantitatea de s\mân]\ folosit\ este de 1-2 kg/ha. Cultura târzie Tehnologia de cultivare a verzei chineze[ti de toamn\ se aseam\n\ cu cea a verzei de c\p\]ân\ de toamn\.6. Terenul se modeleaz\ în straturi în\l]ate cu l\]imea la coronament de 104 cm. Lucrarea se efectueaz\ e[alonat.) câte dou\ rânduri pe strat. aplicate culturilor de varz\ chinezeasc\ realizate prin sem\natul direct în câmp. Fig 10.37 . manual. MUNTEANU Spectrum). la începutul lunii iulie. se administreaz\ dou\ fertiliz\ri faziale cu azotat de amoniu. înfiin]at\ prin sem\nat direct în câmp. înfiin]at\ prin sem\nat direct în câmp.a. sunt asem\n\toare cu cele de la cultura timpurie de 192 . Produc]ia este de 20-25 t/ha. Celelalte lucr\ri de între]inere (pr\[itul [i combaterea bolilor [i a d\un\torilor) se efectueaz\ ca la varza timpurie. dau rezultate foarte bune fertiliz\rile faziale cu îngr\[\minte organice sub form\ de solu]ie. dup\ r\rit.37). Odat\ cu sem\natul se face t\v\lugirea solului. pentru soiurile semitârzii [i în regiunile sudice.9. momentul recolt\rii corespunde perioadei 20 mai-10 iunie. aplicându-se de fiecare dat\ câte 90-125 kg/ha azotat de amoniu. în 2-3 etape. distan]ate la 80 cm (fig. De asemenea.2. Lucr\rile de îngrijire. Recoltarea se efectueaz\ când c\p\]ânile sau rozetele de frunze sunt la dimensiuni corespunz\toare soiului. la un interval de 2-3 s\pt\mâni. STAN. Stanhay [. N. Preg\tirea solului se face ca la varza de toamn\.

prin t\ierea c\p\]ânilor sub frunzele de la baz\ (Dumitrescu [i colab. l\sându-le pe cele mai viguroase. ajungând la 30-40 t/ha sau chiar mai mult (5060 t/ha).000 plante la hectar (fig. astfel încât s\ se men]in\ în sol 70-75% din intervalul umidit\]ii active. lucrarea se efectueaz\ când plantele au 3-4 frunze adev\rate. 193 . Produc]ia este mai mare decât la cultura timpurie.000-50.se face r\ritul plantelor. 1998). de regul\ se face o udare în luna iulie [i câte trei în lunile august [i septembrie. `n acest scop se aplic\ aproximativ [apte ud\ri cu o norm\ de 400 m3 ap\ la hectar..udarea culturilor se efectueaz\ în func]ie de regimul de precipita]ii. Recoltarea se efectueaz\ toamna târziu. manual. .37). l\sându-se între plante pe rând 26-30 cm [i realizându-se o densitate de 45. 10. dar cu unele deosebiri [i anume: . în 2-3 etape.LEGUMICULTUR| II varz\ chinezeasc\.

) fructul baciform fals este o melonid\ Cucumis pepo L. Dovlecelul entomofil\.1. MUNTEANU CAPITOLUL 11 CULTURA LEGUMELOR DIN FAMILIA CUCURBITACEAE Aceast\ grup\ cuprinde un num\r restrâns de specii legumicole cultivate la noi în ]ar\ (tabelul 11. 1979 11. cu polenizare Giromontina Alef. acoperite cu mase plastice [i r\sadni]e. Dovlecelul patison radiata Nois sunt foarte preten]ioase la lumin\ [i (=patissoniana Greb) c\ldur\. fiind monoice. cu tulpina fistuloas\. sere. STAN. sunt plante erbacee anuale. N. oblonga Ser.1 Plantele legumicole din familia Cucurbitaceae Denumirea Principalele caracteristici comune popular\ curent\ Castravetele Cucumis sativus L.1. 194 . Schard) Denumirea [tiin]ific\ *) *) dup\ Ciocârlan. var.N. ad\posturi. Citrullus lanatus (Thunb) dau produc]ii mari la unitatea de Pepenele verde Mansf (=C. alogame. Importan]a culturii Castravetele se cultiv\ în câmp. convar. târâtoare.1. vulgaris suprafa]\.1) Tabelul 11. plantele Cucurbita pepo L. Pepenele galben Cucumis melo L. (=var. (peponid\). Familia Cucurbitaceae 11. prezint\ flori unisexuate. CASTRAVETELE Cucumis sativus L.

cultura castrave]ilor s-a extins mult spre nord.H.83% Cl. de la 5-6 t/ha pân\ la 25-30 t/ha la cultura în câmp [i este de 250-300 t/ha la cultura din sere (600-700 t/ha în cultura f\r\ sol). prin crearea [i introducerea în cultur\ de soiuri [i hibrizi cu poten]ial biologic productiv ridicat (rezistente la boli [i d\un\tori). 10..H.3% K2O.A. 1.2 milioane ha. din punct de vedere alimentar. cu posibilit\]i de mecanizare integral\ a procesului de produc]ie (inclusiv recoltatul). 0. Polonia. În func]ie de ]ar\. Pe plan mondial. 0. Originea [i aria de r\spândire Castravetele este una dintre cele mai vechi plante legumicole în cultur\. Este r\spândit\ pe suprafe]e mari în câmp în S.39-0. Cultura castravetelui este men]ionat\ în lucr\rile lui Plinius. Anglia [i alte ]\ri nordice. ob]inându-se o produc]ie medie de circa 16 t/ha [i o produc]ie total\ de aproximativ 19. castravetele a ajuns în Imperiul Roman. suprafa]a cultivat\ este de 90. [i se g\se[te pe frescele vechi egiptene. originar\ din ]inuturile calde ale Indiei [i Chinei. Castravetele se mai folose[te în industria farmaceutic\ [i chiar în cosmetic\ pentru preg\tirea preparatelor emoliene de între]inere a tenului. Italia etc.57% cenu[\. castrave]ii au o valoare redus\ în compara]ie cu alte legume (18 kcal/100g).26% P2O5. diversificarea sortimentului de produse pentru e[alonarea consumului pe o perioad\ cât mai îndelungat\ în timpul anului etc.O.52% celuloz\.35-0.4 milioane tone. 3.7% MgO. consumul acestora în ]ara noastr\ este în cre[tere.8% SO3. 6.39-0. Semin]ele con]in peste 25% gr\simi.04 mg% vitamina B2). 195 . Fructele la maturitatea tehnic\ con]in circa 95-96% ap\ [i cantit\]i reduse de vitamine (pân\ la 22 mg% vitamina C. În Europa.. 1995). unde condi]iile naturale sunt nefavorabile acestei culturi.1.LEGUMICULTUR| II Fructele de castrave]i sunt foarte apreciate. tocan\ etc.A. De[i este o plant\ nerezistent\ la condi]ii de clim\ r\coroas\.. iar în Grecia era cunoscut\ [i cultivat\ în anul 600 î. adâncirea concentr\rii [i specializ\rii produc]iei. iar în sere [i r\sadni]e în Rusia. Ungaria. citat de Ghenkov [i colab. Cenu[a de castrave]i con]ine: 53. În substan]a uscat\ (raportat la greutatea total\) se g\sesc: 0. r\spândindu-se apoi în celelalte ]\ri ale Europei. castrave]ii se cultiv\ pe suprafa]\ de 1. Collumela [i al]ii.39% SiO2. 1974). produc]iile medii sunt foarte diferite. 4. Olanda. modul de cultur\ [i tehnologia aplicat\.95% substan]e proteice. produc]ia medie fiind de 27 t/ha. cultivat\ cu prec\dere în zonele cu climat mai blând. 1.. iar cea total\ de circa 2. 7.4 milioane tone (Anuarul F. Tendin]ele actuale pe plan mondial urm\resc men]inerea sau reducerea suprafe]elor de cultur\ [i asigurarea necesarului prin sporirea produc]iilor la unitatea de suprafa]\. murate sau marinate).000 ha..14% zaharuri totale. 0. Germania. dar se extinde tot mai mult consumul în stare prelucrat\ (sub form\ de ghiveci.U. Aceast\ plant\ se cultiva în Egipt cu 2000 ani î.04 mg% vitamina B1.4% Fe2O3 (dup\ Tarevitinov.58% Na2O.. 0. 11.2. consumându-se mai mult în stare proasp\t\ (cu sare sau sub form\ de salat\). De[i. De la greci. 0.6% CaO. Varo. 11. Spania. pân\ la latitudinea de 61-62°.07-2.

fistuloas\. pentru favorizarea apari]iei r\d\cinilor adventive. N. în func]ie de condi]iile pedoclimatice existente. din loc în loc. vegeta]ia mai intens\ [i produc]ia cre[te. castrave]ii se cultiv\ aproape în toate jude]ele. R\d\cina principal\ poate p\trunde în sol pân\ la adâncimea de 120 cm. Fig 11.3. 1980) Tulpina este erbacee. foarte sensibile la aera]ie [i se g\sesc în stratul arabil al solului la 20-30 cm adâncime (fig.Sistemul radicular la castrave]i. hr\nirea plantei devine mai activ\. MUNTEANU În ]ara noastr\. Strivirea sau r\sucirea frunzelor [i a l\starilor tineri provoac\ am\reala fructelor. L\starii apar la subsoara frunzelor dup\ 20-30 zile de la sem\nat. Particularit\]i botanice [i biologice Castravetele este o plant\ anual\. 11. Frunzele cresc pe tulpin\ [i l\stari în mod alternativ. Lungimea tulpinii variaz\ dup\ soi [i modul de cultur\. trilobate sau pentalobate. De la r\s\rire pân\ la recoltare. în func]ie de soi [i condi]iile de mediu. ca urmare.N.1. Aceast\ specie g\se[te cele mai favorabile condi]ii în luncile râurilor din vestul ]\rii (Transilvania) [i nord-estul Moldovei.1 . dup\ 45 zile de la r\s\rit (din Ceau[escu [i colab. 196 . prev\zut\ cu cârcei simpli [i acoperit\ cu peri[ori aspri. urmate de zonele colinare.1). STAN. cu p\mânt. târâtoare. la culturile de castrave]i în câmp se practic\ frecvent acoperirea tulpinii. de la 0. sunt mari. ocupând suprafe]e diferite. de la 2-3% la 22% din suprafa]a cultivat\ cu legume în câmp [i circa 20% din cea cultivat\ cu legume în sere. tulpina emite r\d\cini adventive [i. În condi]ii favorabile de umiditate [i temperatur\. ramificat\. astfel.7 la 2. sunt necesare 56-70 zile. acoperite cu peri[ori aspri.. 11. ferite de curen]i reci [i oscila]ii mari de temperatur\. dar majoritatea r\d\cinilor sunt trasante.5 m.

5 . temperatur\ [i umiditate. prezentând numero[i peri[ori caracteristici soiului. La culturile de ser\ se folosesc hibrizi care formeaz\ fructe ce cresc normal din flori nefecundate (partenocarpie). Dac\ polenizarea se face incomplet. dac\ polenizarea are loc.flori b\rb\te[ti. turtite. fructele ob]inute sunt îngro[ate neuniform [i deformate. de form\ alungit\. În sec]iune prezint\ 3-5 loje seminale. o hran\ mai bogat\ în azot. de culoare galben\ [i în form\ de pâlnie. au pedunculul lung [i sunt mai pu]in numeroase pe ramifica]iile de ordin superior. duc la cre[terea num\rului de flori femele.cârcel.3 . 1973) (Ethrel 500 ppm). florile mascule lipsesc sau sunt în num\r sc\zut. 11. Asupra raportului dintre florile femele [i cele mascule au influen]\ [i al]i factori [i anume: regimul de hran\. 197 . La hibrizii ginoici.2 . 2 . Florile mascule apar grupate `n axiala frunzelor. fructele cresc deformate.Castravetele: de culoare alb-g\lbuie. favorizând apari]ia 1 . Fructul de castrave]i este o pseudobac\.buton floral administrarea substan]elor bioregulatoare (din Bala[a. l\stari cu frunze [i fruct (soiuri cu fructul lung) ascu]ite la cele dou\ extremit\]i [i mai bine dezvoltate la baza fructului.LEGUMICULTUR| II Florile sunt unisexuate (plantele fiind monoice). are dimensiuni [i culori diferite (fig. lungimea zilei [i concentra]ia aerului în oxid [i bioxid de carbon. scurtarea zilei (pe o anumit\ perioad\ de timp) la 10-12 ore.L\starul plantei de castrave]i: dirijarea cre[terii. care. 3 . numit\ melonid\. Polenizarea florilor se face aproape exclusiv prin intermediul insectelor [i foarte pu]in sau aproape deloc cu ajutorul vântului. În interiorul lojelor se g\sesc semin]e Fig 11. care se exteriorizeaz\ sub forma unor creste mai mult sau mai pu]in pronun]ate. deoarece polenul este greu [i lipicios. iar florile femele apar în num\r mare chiar pe tulpina principal\.3). în func]ie de soi. ramifica]iilor de ordin superior sau prin 4 . Astfel. concentra]ia mai ridicat\ a aerului în CO [i CO2.frunz\. de form\ alungit\. 11.flori femeie[ti. umiditatea optim\ în sol [i atmosfer\. unde procentul lor scade `n favoarea celor femele (fig. Suprafa]a fructului este neted\ sau cu numeroase ridic\turi (broboane).2). În cazul acestor hibrizi. temperaturile mai sc\zute din timpul vegeta]iei plantelor. Raportul dintre florile femele [i cele mascule se poate îmbun\t\]i prin Fig 11.

se gr\be[te procesul de îmb\trânire a plantelor [i sl\be[te considerabil poten]ialul de rodire. plantele mor. O intensitate prea mare a luminii în lunile de var\ provoac\ distrugerea par]ial\ a clorofilei. procesele fiziologice ale plantelor în ansamblul lor sunt mult stânjenite. Pentru a ajunge la maturitatea de consum. Astfel. opacizarea geamurilor în perioada cu insola]ie puternic\ protejeaz\ plantele de efectul negativ al radia]iilor calorice.N. iar dac\ temperatura se men]ine timp îndelungat la 12-13°C. STAN. 198 . Rela]iile cu factorii de mediu C\ldura este un factor important pentru cre[terea [i dezvoltarea castrave]ilor. pot s\ înceap\ germina]ia la 10°C [i în acest caz se gr\be[te mult cre[terea plantelor [i procesul de fructificare. etiolarea acestora [i reducerea capacit\]ii de fructificare. De[i castravetele este o plant\ de zi scurt\. MUNTEANU 11.. N. plantele diferen]iaz\ un procent mai ridicat de flori femele. iar pentru maturizarea fiziologic\ peste 1500°C. Semin]ele germineaz\ în condi]ii optime la temperatura de 25-30°C. în culturile de câmp. Plantele necesit\ o temperatur\ ridicata [i în sol. fructele de castrave]i au nevoie de o sum\ a gradelor de temperatur\ activ\ egal\ cu 800-1000°C. în condi]ii de zile scurte [i temperaturi relativ mai sc\zute.4.2 Preten]iile plantelor de castrave]i fa]\ de c\ldur\ (dup\ Bala[a. Minim 15-16 Maxim 30-35 Optim 25-30 Lumina insuficient\ provoac\ o cre[tere [i ramificare slab\ a plantelor. r\spunde bine la iluminarea suplimentar\ (8 ore în prelungirea zilei [i o intensitate de 150-200 W/m2).2) Tabelul 11. În func]ie de fenofaz\. Se ob]in produc]ii mari [i de calitate bun\ în zonele în care temperatura medie în 24 ore (o zi [i o noapte) este mai mare de 15°C pe întreaga perioad\ de vegeta]ie a plantelor de castrave]i. Plantele vegeteaz\ în condi]ii optime la temperatura de 25-28°C. Din aceast\ cauz\. în etapa de producere a r\sadurilor pentru cultura în sere (ciclul I). Peste 35°C cre[terea înceteaz\. Polenul de castrave]i germineaz\ numai la o temperatur\ care dep\[e[te 15°C. iar zilele lungi [i temperatura ridicat\ duc la diferen]ierea unui num\r mai mare de flori mascule (Ito [i colab. 1973) Varia]ia temperaturii Nivelul Valorile (°C) Faza de vegeta]ie a plantelor [i modul de manifestare Semin]ele germineaz\ numai la o temperatur\ mai mare de 15-16°C. care determin\ o cre[tere rapid\ [i viguroas\ a r\sadurilor. temperatura optim\ este 25±7°C (tabelul 11. Intensitatea optim\ a luminii.1. este de circa 15-20 mii luc[i. 1957). Sub 15°C. Dac\ se ]in înainte de sem\nat timp de 24 ore la o temperatur\ de minus 4°C. frunzele devin galben-verzui. pentru o cre[tere [i dezvoltare normal\ a plantelor. la cultura în sere [i r\sadni]e. Castravetele reac]ioneaz\ puternic la lungimea zilei.

1. avându-se în vedere c\. cu reac]ie neutr\ sau slab acid\ (pH 6. În calcule se prevede ca o ton\ de gunoi s\ suplineasc\ 2 kg N. La stabilirea momentului de administrare a îngr\[\mintelor trebuie s\ se ]in\ seam\ de faptul c\ nutri]ia la castrave]i decurge neuniform în timpul vegeta]iei. `n privin]a calit\]ii luminii. în unele cazuri. Castrave]ii au nevoie de mult\ materie organic\ [i.5). u[oare. care trebuie men]inute constant. deformarea [i îng\lbenirea fructelor formate [i apari]ia gustului amar. cap\t\ un gust amar. 4. de obicei. la o ton\ de produs. în special la cultura de ser\. De asemenea. umed [i f\r\ curen]i de aer rece. de aceea.LEGUMICULTUR| II De remarcat c\. la culturile din sere) de gunoi bine descompus. poluarea atmosferic\ în zonele industriale. la amendamentele calcaroase [i la concentra]ia ridicat\ a solu]iei solului. se extrag din sol circa 2. produc]ia planificat\ [i metoda de cultur\. tot timpul cre[terii [i fructific\rii. trebuie s\ se ]in\ cont de sensibilitatea ridicat\ a plantelor la clor. 4 kg P2O5 [i 5 kg K2O din îngr\[\mintele chimice. Insuficien]a prelungit\ a umidit\]ii în sol duce la stagnarea plantelor în vegeta]ie. fosfor [i potasiu. la stabilirea dozelor de îngr\[\minte trebuie s\ se ]in\ cont de con]inutul solului în elemente nutritive.15 % permite ob]inerea de sporuri importante de produc]ie (pân\ la 30 %). unde se g\se[te un procent ridicat de gaze reziduale. Aerul joac\ un rol deosebit în cre[terea [i dezvoltarea castrave]ilor. castrave]ii se cultiv\. apari]ia unui num\r mai mare de flori mascule. f\r\ exces de umiditate. Umiditatea solului [i a atmosferei joac\ un rol hot\râtor în cultura castrave]ilor. Nu sunt indicate solurile grele.0 kg K2O. se ob]in recolte ridicate la o fertilizare cu cantit\]i mari (40-60 t/ha la culturi în câmp [i 90-100 t/ha. Vânturile mai puternice produc mi[carea [i deranjarea vrejurilor. Mediul optim pentru dezvoltarea [i fructificarea castrave]ilor este un mediu cald. Avându-se în vedere rolul elementelor nutritive la ob]inerea unor produc]ii ridicate la unitatea de suprafa]\. mai ales în condi]iile zilei scurte de 12 ore. Sporirea concentra]iei de CO2 în aer. 2.0 kg N. pân\ la 0. afânate. Solurile cele mai bune pentru cultura castrave]ilor sunt cele fertile. Umiditatea optim\ în aer este de 9095%.5 kg P2O5. Elementele nutritive. putrezirea fructelor [i sc\derea produc]iei. la care se adaug\ îngr\[\minte minerale cu azot. este d\un\toare castrave]ilor. bogate în humus. încetarea fructific\rii. De aceea. bine drenate. iar plantele î[i încetinesc cre[terea. pe terenuri bine ad\postite sau protejate de perdele de protec]ie (dou\ rânduri de porumb zaharat la interval de 16 rânduri de castrave]i).0 kg CaO [i 0. fructele se deformeaz\ [i. în special SO2.5 kg MgO. intensitatea maxim\ a consumului (54-89% din totalitatea elementelor minerale) are loc în timpul fructific\rii. prezen]a radia]iilor din domeniul spectral albastru-violet stimuleaz\ dezvoltarea general\ a castrave]ilor [i diferen]ierea timpurie a florilor femele. cu textur\ luto-nisipoas\ [i structur\ granular\. De asemenea. Pe de alt\ parte.5-7. iar în sol de circa 80% din capacitatea de câmp pentru ap\. O umiditate prea mare a solului provoac\ îmb\trânirea plantelor. pe cât este posibil. 199 . argiloase [i cele prea nisipoase. se evit\ solurile prea umede sau prea uscate [i cele care fac crust\.

200 . cre[terea [i fructificarea se dirijeaz\ prin t\ieri ciclul secundar înfiin]at prin r\sad. Partha (cu fructe mici) Cultura protejat\ cu mase plastice: solarii. plantele cu sau f\r\ sus]inere se înfiin]eaz\ prin sem\nat direct Cultura în ser\: ciclul I (iarn\-var\) ciclul II (var\-iarn\) ciclul principal înfiin]at prin r\sad. Cornibac Renato.3). Florida. Royal F1. cu fructificare cât mai sincronizat\ pentru recoltarea mecanizat\. plantele nu se sus]in. Levina F1. (cu fructul lung) [i Renato. se planteaz\ în solul serei. pe pale de paie. MUNTEANU 11. se folosesc [i soiuri cu fructe mici se înfiin]eaz\ prin r\sad. Soiuri În produc]ie se folose[te un num\r important de soiuri [i hibrizi de castrave]i.4). Astrea F1. Levina etc.1.5. Anka. Cornibac. dar [i cantit\]ile necesare pentru prelucrarea industrial\.1. Select. N. pe timpul iernii etc. Se urm\re[te perfec]ionarea sortimentului prin crearea de soiuri [i hibrizi cu rezisten]\ genetic\ la boli [i d\un\tori. Obelisk. fructificarea se dirijeaz\ prin t\ieri Soiuri [i hibrizi recomanda]i Topaz. Parker. Tabelul 11.N. Corni[on. pe balo]i.6. pe [an] cu gunoi. Favorit etc. planta pe sol înc\lzit. Magic. Sistemele de cultur\ la castrave]i [i soiurile recomandate Sistemul de cultur\ Cultura în câmp: timpurie de var\ de toamn\ Particularit\]i de înfiin]are se înfiin]eaz\ prin r\sad.4. se înfiin]eaz\ prin sem\nat sau r\sad. Renato F1. se dirijeaz\ cre[terea [i fructificarea prin t\ieri. Farbio. plantele cu sau f\r\ sus]inere [i se dirijeaz\ prin t\ieri se înfiin]eaz\ prin r\sad. tunele Cultura în r\sadni]e Renato. cu fructificare bun\ în condi]ii de luminozitate [i temperatur\ mai sc\zut\ pentru cultura în ser\. STAN. Record. Corni[a F1. Tehnologia de cultivare Deoarece trebuie asigurat consumul fructelor în tot cursul anului. la castrave]i se practic\ mai multe sisteme de cultur\ (tabelul 11. Corni[a. Levina. etc. Levina. în func]ie de metoda de cultur\ [i destina]ia produc]iei (tabelul 11. 11.

LEGUMICULTUR| II 201 .

1.N. cu expozi]ie sudic\. Producerea r\sadurilor. cu reac]ie neutr\ sau slab acid\. Cu dou\ s\pt\mâni înainte de sem\nat sau plantat se erbicideaz\ cu Balan 6-8 l/ha sau cu un amestec de Balan +Paarlan 6+1. permeabil. în 400-500 l ap\. dup\ ce a trecut pericolul brumelor târzii de prim\var\. Plantarea r\sadurilor în câmp se face în prima decad\ a lunii mai. care se încorporeaz\ imediat în sol la 8-10 cm adâncime. varza. cartoful. Se face fertilizarea de baz\ cu 30 t/ha gunoi de grajd [i 70 kg/ha P2O5 pentru cultura pe sol [i 40 t/ha gunoi de grajd. STAN. Aceast\ cultur\ se execut\ în ogor propriu. Îngr\[\mintele se încorporeaz\ în sol printr-o ar\tur\ de 28-32 cm adâncime. N. Se înfiin]eaz\ numai prin r\sad. conform schemei din figura 11. cu textur\ luto-nisipoas\ [i structur\ glomerular\ . fasolea.1. prin fluxul tehnologic se urm\re[te s\ se asigure cele mai bune condi]ii în vederea ob]inerii unor produc]ii ridicate. începând cu a doua jum\tate a lunii iunie. contribuie la asigurarea fructelor pentru consum `n stare proasp\t. bogat în materie organic\. Cultura timpurie în câmp De[i are o pondere mai redus\. mobilizarea solului se face înainte de înfiin]area culturii la 18-20 cm adâncime. bobul). La producerea r\sadurilor se ]ine cont de epoca de plantare în câmp. Pentru protejarea plantelor se înfiin]eaz\ perdele de protec]ie (culise de porumb) de 10-15 m.000 plante/ha. r\sadul s\ aib\ 30-35 zile (tabelul 11. în momentul plant\rii. Cele mai bune premerg\toare sunt leguminoasele perene (lucerna.5 l/ha. trifoiul) [i cele anuale (maz\rea. cultura de castrave]i nu trebuie s\ revin\ pe aceea[i suprafa]\ decât dup\ trei-patru ani. care asigur\ o densitate a culturii de circa 33. Pentru ob]inerea unor produc]ii mai timpurii se poate aplica protejarea provizorie cu folie de polietilen\. Se are grij\ s\ nu se planteze mai adânc decât sunt r\sadurile în ghivecele nutritive. Cultura în teren neprotejat Castrave]ii se cultiv\ prin sem\nat direct în câmp sau prin r\sad. dac\ este posibil ad\postit pe cale natural\. Se planteaz\ manual (în gropi f\cute cu sapa) sau mecanizat. MUNTEANU 11. Preg\tirea terenului se realizeaz\ înc\ din toamn\ prin dou\ discuiri perpendiculare una pe alta [i se execut\ nivelarea de exploatare. 100 kg/ha P2O5. 202 . astfel ca. Pentru cultura castrave]ilor se alege un teren plan. Se modeleaz\ în straturi în\l]ate cu l\]imea la coronament de 104 cm. a. Se fertilizeaz\ cu 35 kg/ha N [i 50 kg/ha P2O5. care este diferit\ în func]ie de zon\ (mai devreme în jude]ele sudice [i mai târziu în celelalte regiuni). În cadrul rota]iei. ceapa etc. Prim\vara se face mobilizarea solului la 7-8 cm adâncime cu combinatorul. Indiferent de modul de cultur\. Pentru cultura de toamn\.5). u[or înclinat. 100 kg/ha K2O pentru cultura pe spalier. de calitate superioar\ [i constante de la un an la altul.6.4.

30 % p\mânt de ]elin\ [i 10% nisip. 40% turb\. r\sadul se c\le[te (se întrerupe fertilizarea. Wuchsal 0. reglarea temperaturii (18°C în zile noroase [i 20-22°C în zile însorite). Se fac dou\ tratamente (primul când plantele au 4-5 frunze [i al doilea cu 1-2 zile înainte de scoaterea plantelor în câmp) cu Dithane M-45 0. plantele se mu[uroiesc u[or [i din loc în loc se acoper\ tulpinile cu p\mânt pentru a favoriza emiterea de r\d\cini adventive.4 . pentru a nu deranja sistemul radicular al plantelor. Se ud\ de câte ori este nevoie pentru men]inerea unei umidit\]i optime în substrat (70-75% din IUA). se face un tratament cu Ethrel 750 ppm s.05% sau Ultracid-40 0.LEGUMICULTUR| II Tabelul 11. În a doua jum\tate a lunii martie.Schema de `nfiin]are a culturii timpurii de castrave]i `n câmp Lucr\ri de îngrijire.2% sau îngr\[\minte foliare indigene în concentra]ie de 0. astfel încât la plantare r\sadul s\ aib\ vârsta de 30-35 zile. în r\sadni]e cu înc\lzire tehnic\ sau biologic\. se fertilizeaz\ cu îngr\[\minte foliare (Foliar-feed 0. 30% mrani]\. 203 .3%). Cu 7-10 zile înainte de plantare. 30% mrani]\.5 Indica]ii privind producerea r\sadurilor de castrave]i pentru culturi în câmp Specificare Locul unde se seam\n\ Epoca de sem\nat Compozi]ia amestecului Indica]ii În sere înmul]itor. Se execut\ dou\ pra[ile mecanice între rânduri [i dou\ pra[ile manuale între plante pe rând. Lucr\ri de îngrijire Fig 11.a. mai rar.1% (la nevoie num\rul tratamentelor se m\re[te).15% plus Fernos 0. 20% p\mânt de ]elin\ [i 10% nisip sau 30% turb\.03%. cât mai superficial (7-8 cm adâncime). direct în ghivece sau în cuburi nutritive de 7x7x7 cm. sem\nându-se direct în cuburi nutritive sau. nu mai este nevoie s\ se pr\[easc\. se reduce udatul [i se coboar\ temperatura la 14-16°C ziua [i 10-12°C noaptea). în brazde de ]elin\. La pra[ila a doua. La câteva zile dup\ plantat se face completarea golurilor cu r\sad din acela[i soi [i de aceea[i vârst\. Când r\sadul are dou\ frunze adev\rate. Dup\ ce plantele cresc [i acoper\ solul.

05% plus Mycodifol 0. Systhane MZ 0. Curzate Man 0. Pentru men]inerea umidit\]ii solului la 70-75% din intervalul umidit\]ii active. Saprol Sphaerotheca fuliginea 0. sulfat de potasiu (3x25 kg/ha K2O) [i sulfat de magneziu (4x16 kg/ha MgO). Shavit F 0. Aliette 0.05%. Folpan 0.Dazomet 500 kg/ha. în Verticillium dahliae) jurul plantelor c .4%.N. Kumulus DF 0. Vondozeb 0. Tilt 0.cucurbitae) 0. dar plantele nu suport\ excesul de umiditate.015%. Se fac tratamente fitosanitare (la avertizare) pentru a asigura o bun\ igien\ a culturii (tabelul 11.0. când plantele formeaz\ 3-4 frunze [i se continu\ în câmp.2%. 7-10 Turdacupral 0. Bavistin sau Derosal. Topas 0. Bravo 500 . Dithane M 45 0.2%. pepeni [i dovlecei [i substan]ele recomandate pentru prevenire [i combatere Denumirea Mozaicul castrave]ilor (Marmor cucumeris) P\tarea unghiular\ (Pseudomonas lachrymans) Ofilirea bacterian\ (Erwinia tracheiphila) Recomand\ri Intervalul dintre dou\ tratamente (zile) Tratamentul termic uscat al semin]elor la 76°C. Tabelul 11. Dirijarea fructific\rii se face prin ciupiri repetate a ramifica]iilor tulpinii care încep înc\ din faza de r\sad.2%. Mikal M 0. se aplic\ ud\ri repetate (de 4-5 ori) cu norme de udare de 200-250 m3/ha. Bayleton 5-0.6 Principalele boli [i d\un\tori care produc pagube la castrave]i.2%.Benlate.2%.5% Captan 50 WP 0. (Pseudoperonospora Curzate plus T 0. Basamid 500 kg/ha în sol Bromur\ de metil 700 kg/ha în sol Ofilirea vascular\ [i lent\ Vydate 10 G 20-30 kg/ha în sol (Fusarium oxysporum [i b .6). Quadris 0. STAN.075.2%. F\inarea (Erysiphe Karathane 0. a .2%.15% l/plant\.3%.0. Topsin M.2%. Previcur 607 SL 0.2%. N. Sancozeb 0.25%.3%. Odat\ cu începerea înfloririi. cichoracearum f.03%. cubensis) Curzate Manox 0.Benlate.25. când l\starii au 6-7 frunze.1%. Baycor 0.05%. combaterea vectorilor (afide) Champion 0.2%. Shavit f.05% Turdacupral 0. Vapam 12001500 l/ha. Alfonat 0.25% 8-10 Morestan 0.3%.025%.25%.35%.1% cucurbitacearum [i Afugan 0. Dithane M-45 0. Polyram DF 0. Vondozeb 0.2%.1%. Sulf muiabil 0.05%.5%. tratamente foliare 204 12-15 7-8 10-14 10-14 pauz\ 7 pauz\ 20-25 . cerin]ele de ap\ ale castrave]ilor cresc.25%. MUNTEANU Fertilizarea în timpul vegeta]iei se execut\ în 3-4 reprize cu azotat de amoniu (4x25 kg/ha N). `n vederea cre[terii num\rului de flori femele. 72 ore.2% Mana Ripost M 0. Mancozeb 0. Topsin M.2%.15% + Dithane M 45 . Rubifan 0. Bavistin sau Derosal 0.

cu lungimea de 1.Dezinfec]ia solului b .25%.2% Captan 50 WP 0. Condi]iile pe care trebuie s\ le îndeplineasc\ terenul [i modul de preg\tire a acestuia sunt asem\n\toare cu cele pentru cultura timpurie în câmp. Maneb 50 WP 0.2%.20. iar ritmul de formare a fructelor este de circa 12 % în luna iunie.08%.1%. Maneb 50 WP 0. Fernos 50 WO 0. Stâlpii de beton se fixeaz\ înaintea înfiin]\rii culturii. Vondozeb 0.4% Intervalul dintre dou\ tratamente (zile) 10 10-14 8-10 8-10 8-10 Afide (Cerosipha gossypii) Ultracid 40 0. Shavit F 0. Mospilan 20 SP 0.25%.1%.05%. 205 .0125% Recoltarea fructelor de castrave]i se face când acestea au ajuns la dimensiunile corespunz\toare maturit\]ii tehnice. Polacritox 0. Zineb 0. Botrytis cinerea) Antracnoza (Colletotrichum lagenarium) Alternarioza neagr\ (Mycosphaerella melonis) Cladosporioza (Cladosporium cucumerinum) Musculi]a alb\ (Trialeurodes vaporariorum) Acarianul ro[u (Tretanichus urticae) Recomand\ri a . Calidan 0. b.1%.2%.5 EC 0. Actellic 50 EC 0. Nisorun 10 WP 0. 4-5 Decis 0. 8-10 Actellic 50 EC 0. cucurbitae) Putrezirea tulpinii [i a fructelor (Sclerotinia sclerotiorum. Produc]ia medie este de 8-14 t/ha. Supersect 10 EC 0. Nogos 50 0.15%.15%. Fastac 0. Sumilex 0. Zineb 58 0. Sinoratox 35 0.1%.2%.04%.02%.05%.1%. Pirimor 50 WP 0.continuare Denumirea Putrezirea r\d\cinii coletului [i bazei tulpinii (Fusarium solani f.2%.2%. Mirage F 0.LEGUMICULTUR| II Tabelul 11. excep]ional prin r\sad (`n cazul culturii pe spalier). Dithane M-45 0.2%. Metoben 0.20.05% Neoron 500 EC 0.05%. Divipan 100 0. Bavistin 0. cultivându-se în rota]ie fasole urc\toare [i tomate cu port înalt. Merpan sau Cryptonol + talc 1/3 (începând cu a noua zi de la plantare) Rovral 0. gropile (de 30 cm adâncime [i 25 cm diametru) se execut\ mecanic cu burghiul dezaxabil. apoi se sorteaz\.sp. Bravo 500 .08%. Diazol 60 EC 0. dup\ pichetare.2%. Talstar 10 EC 0. se ambaleaz\ [i se transport\ în mod corespunz\tor la locul de desfacere.6 m [i ∅ de 7-8 cm). 83 % în luna iulie [i 5 % în luna august. Sumi7-8 Alpha 2. Cultura de var\ în câmp Acest tip de cultur\ se înfiin]eaz\ prin sem\nat direct. Polyram DF 0.5-1.15%. r\mân permanent pe suprafa]a respectiv\. Unden 40 0.04%.05-0. instalarea ancorelor [i a sârmelor se fac manual. Folpan 0.15%.1%. În cazul culturii pe spalier.1%.Pr\fuiri în zona coletului cu Orthocid.3% Captan 50 WP 0.6 .25%. iar fixarea stâlpilor (confec]iona]i din lemn sau beton armat. Omite 57 EC 0. Ripcord 0.0.03%.03 %.1% Fundazol 0.3%.2%.1%.

N. 11.5 [i fig. Distan]a dintre rânduri [i plante pe rând depinde de soi. În cazul densit\]ilor mai mari se efectueaz\ r\ritul la 10-15 zile de la r\s\rirea plantelor. 11. 206 . stâlpii confec]iona]i din lemn pot fi sco[i anual sau l\sa]i permanent.în cazul culturii pe spalier [i 140-160 mii plante la ha .la soiurile de tip Cornichon în cazul culturii pe sol. folosind rota]ia amintit\ anterior.5 .Schema de `nfiin]are a culturilor de var\ a castrave]ilor de câmp Fig. la o adâncime de 3-4 cm. MUNTEANU În sistemul gospod\resc de cultur\ sau chiar în microferme. 11. când temperatura solului (la 5-6 cm adâncime) este de 12°C.6). dup\ trecerea pericolului brumelor târzii de prim\var\.începutul lunii mai.Schema de `nfiin]are a culturii castrave]ilor de var\ pe spalier Lucr\ri de îngrijire. Se seam\n\ în rânduri cu sem\n\toarea SPC-6 modificat\. Fig. STAN. asigurându-se o densitate de circa 80 mii plante la ha .6 . modul de sus]inere a plantelor [i modul de recoltare (fig.N. folosindu-se 4-6 kg s\mân]\ la ha. 11. Sem\natul castrave]ilor de var\ se face la sfâr[itul lunii aprilie . Completarea golurilor se face în primele zile dup\ r\s\rirea plantelor.

când temperatura este mai sc\zut\. Intervalul de timp dintre dou\ recolt\ri variaz\ în func]ie de condi]iile de mediu din cultur\ [i de faza de vegeta]ie a plantelor. fructele se recolteaz\ într-o faz\ [i mai tân\r\ decât pentru consum în stare proasp\t\. Tabelul 11. Momentul recolt\rii Modul de recoltare 207 . pe m\sur\ ce fructele sunt la maturitatea de consum. fructele nu trebuie s\ aib\ pe ele pic\turi de ap\.LEGUMICULTUR| II Dirijarea cre[terii [i fructific\rii plantelor prin ciupiri repetate se aplic\ în mod deosebit la culturile pe spalier [i numai sporadic la cele pe sol.pentru industrializare [i 9-12 cm . ramifica]iile de la baz\ [i eventual fructele formate pe primii 20-25 cm se îndep\rteaz\.7). Se taie pedunculul fiec\rui fruct cu un cu]it sau se rupe cu mult\ aten]ie. Ciupirea vârfurilor de cre[tere pentru dirijarea fructific\rii se face prima dat\ dup\ 4-5 frunze. Celelalte lucr\ri de îngrijire sunt asem\n\toare cu cele de la cultura timpurie în câmp. În nici un caz.pentru consum proasp\t (tabelul 11. în special lungimea fructelor care. În momentul recolt\rii. La culturile pe spalier. cu atât calitatea fructelor este mai bun\. Pân\ la în\l]imea de 60-70 cm de la sol l\starii laterali se ciupesc dup\ dou\-trei frunze.7 Indica]ii privind recoltarea fructelor de castrave]i pentru consum (dup\ Bâla[a. în func]ie de soi. deoarece acestea vor fi de slab\ calitate [i vor concura formarea l\starilor. în medie este de 2-4 zile. iar urm\toarele dou\-trei dup\ ce l\starii au format 6-7 frunze. 1973) Specificare Indica]ii Când fructele au ajuns la dimensiunile corespunz\toare maturit\]ii tehnice. de asemenea nu trebuie s\ fie murd\rite de noroi. Pentru conserve. deci se recolteaz\ diminea]a. o fructificare mai bogat\ [i sincronizarea form\rii fructelor. trebuie s\ fie de 6-9 cm . Tratamentele cu Ethrel 500-750 ppm la culturile de castrave]i se efectueaz\ în faza de 5-6 frunze [i favorizeaz\ sporirea num\rului de flori femele. care sunt foarte fragile. Recoltarea castrave]ilor din culturile de var\ se face în func]ie de destina]ia produc]iei [i specificul soiurilor cultivate. E[alonat. far\ a mi[ca din loc sau a r\ni tulpinile plantelor. semin]ele nu trebuie s\ înceap\ s\ se înt\reasc\ în fructe pân\ în momentul recolt\rii. Odat\ cu recoltarea fructelor bune pentru consum se strâng [i se îndep\rteaz\ din cultur\ [i fructele deformate. Cu cât se recolteaz\ mai tinere. la soiurile de tip Cornichon. bolnave etc. dar dup\ ce s-a luat roua. având îns\ în vedere c\ principalul criteriu de calitate este dimensiunea.

secar\ pentru mas\ verde. Cu ocazia recolt\rii se va evita deranjarea sau strivirea vrejurilor. În scopul ob]inerii unei produc]ii de calitate superioar\.N. Produc]ia poate varia de la 8-14 t/ha . În cadrul tehnologiei generale de cultur\ a castrave]ilor în sere trebuie s\ se acorde o aten]ie deosebit\ tuturor verigilor tehnologice. Pentru aceast\ cultur\ se folosesc numai soiuri de tip Cornichon. orz de toamn\. 11. recoltarea se face numai manual. pe de o parte datorit\ cerin]elor specifice. Lucr\rile de preg\tire a terenului trebuie s\ se încheie cel mai târziu între 1 [i 10 iulie în jude]ele din S. Deoarece recoltarea manual\ este o lucrare care consum\ un volum mare de for]\ de munc\ (pân\ la 80% din totalul muncii depuse). produc]ia ob]inut\ la unitatea de suprafa]\ variaz\ de la 7-8 t/ha la 15-20 t/ha. 1978). Schema de sem\nat este identic\ cu cea folosit\ la cultura de var\ pe sol. castrave]ii au ponderea cea mai mare în cultura din sere. pentru a evita deprecierea fructelor formate la început. atunci când se folosesc soiuri ce se preteaz\ la acest mod de recoltare [i când culturile au fost tratate cu Ethrel. irigarea este cea mai important\. apoi de 2-3 ori pe s\pt\mân\. noaptea [i diminea]a). De aceea. Cultura în sere Dup\ tomate. iar pe de alta varia]iei mari a condi]iilor de mediu (în special radia]ia solar\). pân\ la 50-60 t/ha la culturile sus]inute pe spalier (Cobâla[. Înainte de recoltarea mecanizat\ se poate face o prerecoltare manual\. iar fructele se sorteaz\ pe urm\toarele m\rimi: 3-6 cm. La culturile sus]inute pe spalier. la început s\pt\mânal. borceaguri.6. Recoltarea începe în a doua jum\tate a lunii august [i dureaz\ pân\ la sfâr[itul lunii septembrie. pân\ la atingerea momentului optim de recoltare a culturii. Cultura de toamn\ în câmp Cultura de toamn\ are caracter secundar [i se amplaseaz\ ca a doua cultur\ pe terenurile care au fost cultivate cu cartofi timpurii. STAN. ~n continuare este prezentat\ schema general\ a acestei tehnologii. S-E [i S-V [i între 10 [i 30 iunie în celelalte zone din ]ar\. maz\re de gr\din\. pentru a se înfiin]a culturile numai prin sem\nat direct. de var\ (ciclul scurt) [i de var\-iarn\ (ciclul II). Dintre lucr\rile de între]inere. recoltarea se face zilnic. legume verde]uri. 208 .1. 69 cm [i 9-12 cm. N.la cultura pe sol. varz\ timpurie. deoarece r\s\rirea [i cre[terea uniform\ a plantelor în plin\ var\ este condi]ionat\ de aprovizionarea solului cu ap\. Celelalte lucr\ri (inclusiv tratamentul cu Ethrel) sunt asem\n\toare cu cele de la cultura de var\ pe sol. în prima parte a perioadei de vegeta]ie se irig\ mai des [i numai pe timp r\coros (seara.2. au fost construite combine cu ajutorul c\rora aceast\ lucrare se face mecanizat. MUNTEANU La culturile pe sol. iar transportul l\zilor pentru recoltat [i al produc]iei se face cu remorca de ser\. În func]ie de m\rimea fructelor [i tehnologia aplicat\. recoltarea se face manual sau mecanizat. c. În ]ara noastr\ se practic\ trei moduri de cultur\: de iarn\-var\ (ciclul I).

. se folosesc în ser\. îngropa]i sau la suprafa]\. afânarea profund\. de circa 30 cm. Între]inerea culturii: .cultura pe strat de gunoi de grajd. Se mai cultiv\ [i tipurile de fructe mai mici. de 40-50 cm lungime. În cazul culturii direct în solul serei. dar cu un foarte sus]inut ritm al produc]iei. deoarece contribuie la folosirea ra]ional\ a serelor. În cadrul serelor universale se practic\ urm\toarele moduri de cultur\: . dirijarea factorilor de mediu Preg\tirea serei: fertilizarea de baz\. Pentru fiecare mod de cultur\ sera trebuie preg\tit\ diferit. în exclusivitate. . a. sem\nat în ghivece.cultur\ pe balo]i. Preg\tirea serei pentru plantat depinde de tehnologia aplicat\.cultur\ pe [an]uri cu gunoi. cât [i pe cea extern\. cu fructe partenocarpice.cultura direct în solul serei. Cultura de iarn\-var\ Este cultura cu ponderea cea mai mare. în special în cazul serelor înmul]itor (cultur\ succesiv\) sau în cazul serelor cu solul înc\lzit pe cale tehnic\. ordinea lucr\rilor de preg\tire este 209 . .LEGUMICULTUR| II Preg\tirea r\sadului: tratarea/stimularea semin]elor. atât pe pia]a intern\. dezinfectarea serei [i solului.cultura pe balo]i de paie semiîngropa]i.cultura pe pale de paie în amestec cu gunoi de grajd. . . preg\tirea substratului pentru plantare.cultur\ direct în solul serei Îngrijirea plantelor pân\ la începutul fructific\rii Îngrijirea plantelor în etapa fructific\rii Schema general\ a tehnologiei de cultur\ la castrave]i în ser\ De subliniat este faptul c\. iar fructele de castrave]i produse în aceast\ perioad\ sunt mult solicitate. hibrizi ginoici (F1). în ultima vreme.

fertilizarea se face ca [i în cazul anterior. În final se face dezinfec]ia balo]ilor (prin pr\fuiri cu Captadin 30 kg/ha [i stropiri cu insecticide). în trei reprize.000-7. Balo]ii au dimensiunile de 90x40x60 cm [i 12-15 kg greutate. Dup\ umectarea balo]ilor (2-3 zile de la începerea ud\rilor). pentru antrenarea îngr\[\mintelor în interiorul balo]ilor): superfosfat 200 g. N. sulfat de magneziu 50 g. ca m\sur\ obligatorie de fitoprotec]ie. Dup\ a[ezarea balo]ilor. îngropa]i [i la suprafa]a solului. 200-400 kg/ha sulfat de potasiu [i 150-300 kg/ha sulfat de magneziu). STAN. Pentru un hectar de cultur\ sunt necesari 6. sulfat de fier 30 g. pe linia viitoarelor rânduri.N. azotat de amoniu 200 g. pe linia viitoarelor rânduri se fac [an]uri (cu un plug special) late de 60 cm [i 10-15 cm adâncime. Balo]ii de la capete se fixeaz\ cu ajutorul a câte doi ]\ru[i. care vor provoca fermenta]ia necesar\ înc\lzirii substratului organic. sulfat de potasiu 200 g. ace[tia se trateaz\ cu îngr\[\minte chimice. var stins 100 g. pentru a favoriza colectarea apei în [an]. MUNTEANU urm\toarea: îndep\rtarea tuturor resturilor vegetale de la cultura anterioar\. La acest mod de cultur\ exist\ mai multe variante de instalare a balo]ilor de paie: semiîngropa]i. conform buletinului de analiz\ a solului (orientativ. se aplic\ 300-500 kg/ha superfosfat concentrat.000 balo]i (100-120 t paie). În cazul culturii pe balo]i de paie semiîngropa]i.5). p\mântul rezultat de la s\parea [an]urilor se a[az\ de o parte [i de alta a rândurilor de balo]i. deschiderea rigolelor pentru plantat (se realizeaz\ cu cultivatorul prev\zut cu dou\ organe active) la interval de 200 cm [i adâncime de 15-20 cm. m\run]irea solului prin frezare la adâncimea de 15-18 cm. în strat gros de 12-15 cm. Pentru a provoca [i accelera procesul de fermenta]ie. {an]urile se completeaz\ pân\ la suprafa]\ cu gunoi proasp\t sau gunoi artificial ob]inut din paie. dezinfec]ia scheletului pe cale chimic\ [i a solului pe cale termic\ sau chimic\. Umect\rile se fac treptat la intervale scurte. care dup\ pornirea în fermenta]ie (2-3 zile de la a[ezare) se taseaz\ [i se acoper\ cu p\mântul depus sub registre. urm\rindu-se cu aten]ie evolu]ia temperaturii. dup\ care se pune un strat de amestec nutritiv format din 50% turb\ si 50% p\mânt în grosime de 15-20 cm (pH=6. administrarea îngr\[\mintelor chimice. Se administreaz\ succesiv. orienta]i cu lungimea de-a lungul rândului [i latura de 60 cm în sus. mobilizarea solului la adâncimea de 30-35 cm (se execut\ cu MSS-1. 210 . P\mântul rezultat de la s\parea [an]urilor este repartizat sub registre (primul strat de 15 cm) [i pe axul longitudinal al traveei (stratul cuprins între 15 [i 30 cm adâncime). încorporarea îngr\[\mintelor chimice prin frezare. care se va împr\[tia numai pe linia viitoarelor rânduri de plante.4). dou\ [an]uri de 30 cm adâncime [i 60 cm l\]ime. În aceste [an]uri se a[az\ balo]ii de paie cap la cap. astfel ca apa s\ p\trund\ încet în balo]i. care se bat în p\mânt. Cea mai r\spândit\ metod\ de cultur\ a castrave]ilor în ser\ este cultura pe balo]i de paie. La cultura de castrave]i în ser\ cu substrat înc\lzit cu gunoi de grajd. urm\toarele cantit\]i de îngr\[\minte. balo]ii se ud\ cu ap\ la temperatura de 30-35°C. Balo]ii astfel a[eza]i sunt supu[i unui procedeu special de preg\tire. Pentru a[ezarea gunoiului se execut\. în g/m linear (udându-se dup\ fiecare administrare. administrarea îngr\[\mintelor organice 80100 t/ha gunoi de grajd fermentat.

alinia]i pe direc]ia viitoarelor rânduri de castrave]i.50-13.5-36.8 Efectul culturii de castrave]i pe balo]i asupra însu[irilor agrochimice ale solului .70 8. rezult\ o cantitate prea mare de p\mânt.9). 1974) Data efectu\rii determin\rii Înainte de amplasarea La 6 s\pt\mâni de la Dup\ plantarea culturii de castrave]i pe plantarea tomatelor tomatelor. Preg\tirea balo]ilor se face ca [i în primul caz.5 10. evitarea contamin\rii cu nematozi.0 12. p\strarea unei temperaturi în substrat apropiat\ de cea a aerului. se evit\ eventualitatea unei fermenta]ii anaerobe.6-18. 211 . în mg la 100 g sol uscat Producerea r\sadurilor se face în ferme specializate (tabelul 11.50-19.267-0.1973) 0.461 4.70 0. pentru a feri plantele de atacul acestor d\un\tori foarte periculo[i.0 0.IX.160-0.00 20. Preg\tirea balo]ilor se face ca [i în cazul precedent.54 1.I.32-1.LEGUMICULTUR| II Varianta de cultur\ a castrave]ilor pe balo]i îngropa]i prezint\ unele dezavantaje: efectuarea [an]urilor este mai dificil\.1972) (16.10 2.00-16.8).00-3. instalarea rapid\ a balo]ilor (fa]\ de varianta cu balo]i îngropa]i).50-5. desf\[urarea fermenta]iei are loc lent. În acest caz. Acest mod de a[ezare se practic\ în serele mai înalte (deoarece se reduce din spa]iul de cultur\ pe vertical\) sau în cele infectate puternic cu nematozi. pentru a crea un spa]iu mai mare de cre[tere a plantelor.099 2.6 43.30-4. ca urmare a posibilit\]ilor mai reduse de acces a aerului. ace[tia se a[az\ direct pe sol. se creeaz\ condi]ii optime de dezvoltare a sistemului radicular prin asigurarea unui regim aero-hidric corespunz\tor.50 1. În cazul culturii cu balo]i la suprafa]a solului. care se bat în p\mânt.8 0.90-8.0-90.20 Specificare N .mineral* P2O5* K2O* MgO* Na2O* CaO* S\ruri solubile Materie organic\ % * Solu]ie în extract apos 1:5. care nu au fost distru[i în totalitate prin dezinfec]ia chimic\.00 23. îmbun\t\]irea propriet\]ilor solului prin materia organic\ [i elementele nutritive r\mase în sol dup\ terminarea culturii (tabelul 11. Acest sistem se poate folosi în cazul serelor mai joase.0-37.70 8. balo]ii se a[az\ pe o folie de polietilen\.03 1. Metoda culturii pe balo]i de paie (semiîngropa]i sau la suprafa]\) prezint\ urm\toarele avantaje: se reduc cheltuielile pentru înc\lzirea solului.9-3.10 0.65-9. ciclul I balo]i ciclul II (15.6-23.42-3.stratul 0-30 cm (dup\ M\noiu [i Ghidia.00 8. care trebuie manevrat.21-8. Tabelul 11.049-0.259 4. Balo]ii frontali se fixeaz\ cu ]\ru[i.

2%. Tratamentul termic uscat de 76°C. Temperatura aerului se men]ine în zilele însorite la 25-28°C. Astfel. evitându-se excesul de umiditate. Fertilizarea r\sadurilor (2-3 ori). 30% p\mânt de ]elin\ [i 10% nisip (la 1 m3 amestec se adaug\: 1. Pentru prevenirea bolilor [i combaterea d\un\torilor se fac 2-4 tratamente cu insectofungicide (Mycodifol 0. În sere înmul]itor direct în ghivece nutritive de 10-12 cm2 umplute numai pe jum\tate. iar în zilele noroase [i noaptea la 18-20 °C. MUNTEANU Tabelul 11. Actellic E. 30% mrani]\. pentru ca apoi s\ coboare la 20-22°C. Foliar-feed 0.ciclul II). pentru culturile înfiin]ate în sere în primele luni ale anului. Completarea ghivecelor cu amestec nutritiv pe m\sur\ ce plantele cresc. când r\sadurile au 3-4 frunze adev\rate. cu asigurarea ventila]iei. Men]inerea temperaturii solului pân\ la r\s\rire [i 2-3 zile dup\ repicare la 24-26°C. Se stabile[te în func]ie de programul stabilit pentru înfiin]area culturii. 30% mrani]\ [i 10% nisip sau 30% turb\. în cuburi nutritive cu latura de 3 cm. 5-8 III .5 kg superfosfat.C.1%.3-0.5%. timp de 72 ore. Se men]ine umiditatea în substrat (udându-se ori de câte ori este nevoie cu ap\ tehnologic\). când cotiledoanele au crescut la m\rime normal\ [i au pozi]ie orizontal\. STAN. deoarece curen]ii reci sunt deosebit de periculo[i pentru r\sadurile de castrave]i. 700 g pentru producerea r\sadului necesar unui ha de cultur\ 60% turb\.2% sau Sumilex 0.9 Indica]ii privind producerea r\sadurilor de castrave]i pentru cultura în sere Specific\ri Preg\tirea semin]elor Indica]ii Dezinfectarea semin]elor înainte de sem\nat prin îmb\iere 5 minute în solu]ie de sublimat corosiv 0.1%.0 kg sulfat de potasiu. folosindu-se îngr\[\minte foliare de tip Wuchsal 0. Dup\ r\s\rire [i la o s\pt\mân\ dup\ repicare. Aplicarea tratamentului cu Ethrel în concentra]ie de 500-750 ppm. evitându-se coborârea acesteia sub limitele amintite. 15-10 VII .5 kg sulfat de magneziu) Repicatul r\sadurilor ob]inute prin sem\nat în substrat a[ezat direct în ser\ sau în l\di]e. în cazul producerii r\sadurilor pentru ciclul scurt în sere înmul]itor.06% sau Unden 0. Umiditatea relativ\ se men]ine la peste 80%. Mutarea cuburilor nutritive în ghivece. 0. N. 1.05%.5 EC 0.2% plus Ultracid 0. Locul unde se seam\n\ Epoca de sem\nat Cantitatea de s\mân]\ necesar\ Compozi]ia amestecului Lucr\rile de îngrijire 212 . aerisirea se face numai în cazuri cu totul deosebite (exces de c\ldur\ sau poluare). 0. Începând din ziua a opta de la repicat pân\ la plantat. care se a[az\ în l\di]e pe registrele de înc\lzire (r\sad nerepicat) sau în substrat a[ezat direct în l\di]e (r\sad repicat). temperatura va fi de 22-24°C. Derosal 0. Morestan 0. la câteva zile de la r\s\rire.3%. În cazul producerii r\sadurilor pentru ciclul I. sau îngr\[\minte foliare indigene în concentra]ie de 0. pentru producerea r\sadurilor sunt necesare aproximativ 60 zile. Tratarea cu stimulen]i (Atonic sau Procain\). Sumi-Alpha 2. dup\ care se spal\ [i se zvânt\. se administreaz\ CO2 în doze crescânde de la 500 la 800 ppm. pe când la cele înfiin]ate mai târziu se reduce durata de ob]inere a r\sadurilor (orientativ 20-30 X ciclul I.ciclul scurt în sere înmul]itor.03%).N.03%.15%.

iar altele cu caracter special (tabelul 11. La culturile de var\-toamn\ desimea cre[te la 3-4 plante/m2.11).9 plante/m2) [i mai mare la culturile înfiin]ate mai târziu (februarie-martie) [i cu fructe mari (2.12). Dac\ aceasta se înfiin]eaz\ în decembrieianuarie [i la hibrizii cu fructe mari.10 Posibilit\]i de programare a culturii de castrave]i în sere (dup\ Voican [i L\c\tu[. când se folosesc hibrizi cu fructe mici sau mijlocii.2 plante/m2). desimea este mai redus\ (1. 4-6 frunze normal dezvoltate.5-3 plante/m2. pe câte dou\ rânduri pe traveea de 3. epoca de înfiin]are a culturii poate fi glisat\.10). 1998) Epoca de plantare Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie * . 7-9 mm diametrul la colet. în func]ie de posibilit\]ile de asigurare cu energie termic\. cu sistem radicular bogat. unele cu caracter general.zile de la plantat Durata de timp pentru r\saduri* 60 60 50 35 30 Intervalul f\r\ recolt\** 50 45 40 40 35 Încheierea culturii Iulie Iulie Iulie Iulie Iulie-August Pentru executarea operativ\ [i în bune condi]ii a plantatului este necesar s\ se respecte întocmai fluxul lucr\rilor (tabelul 11. care se refer\ la preg\tirea r\sadului [i plantarea propriu-zis\. **. La culturile înfiin]ate mai târziu (februarie-martie). 213 . liber de boli [i d\un\tori.20 m sau patru rânduri pe traveea de 6. Plantarea se face manual (când în balo]i temperatura scade la 30°C). cu r\d\cini de culoare alb\.LEGUMICULTUR| II Un r\sad de calitate pentru acest ciclu trebuie s\ prezinte urm\toarele însu[iri: s\ fie fiziologic tân\r. de culoare verde normal. Plantarea poate fi programat\ din ultima decad\ a lunii decembrie (surse de c\ldur\ ieftine) pân\ în prima decad\ a lunii martie (tabelul 11. Pentru ciclul I.zile de la sem\nat la plantat.40 m. 20-25 cm în\l]ime. Densitatea se stabile[te în func]ie de particularit\]ile hibrizilor cultiva]i [i de perioada când se efectueaz\ cultura. desimea culturii este de 2. Tabelul 11. Lucr\rile de între]inere la castrave]ii cultiva]i în sere sunt numeroase.

3-5-6 kg/plant\ Lucr\ri Palisarea plantelor: se va avea în vedere gradul de contrac]ie al sforii speciale • precum [i deplasarea descendent\ a plantelor cultivate pe balo]i. prin aspersiune. 40% turb\. pe o singur\ latur\ în dreptul registrelor de c\ldur\ Modul de executare Manual Mecanic Manual Manual Manual Manual Automatizat Manual Tabelul 11. pe m\sura epuiz\rii frunzelor bazale • Înl\turarea fructelor mici. dar cu aten]ie pentru a nu diminua exagerat umiditatea relativ\ a aerului. de prim\var\ [i var\ 20-22°C. îmboln\vite • Eliminarea florilor mascule la tipurile neginoice sau predominant ginoice • Grupa 214 .ianuarie. f\r\ a se atinge starea de exces (moderat) Asigurarea rezervei de r\sad (de circa 10-15%) fie prin transplantarea în ghivece mai mari (la cultura în sol) fie prin plantarea de r\sad pe balo]ii instala]i pe alee.11 Fluxul lucr\rilor la înfiin]area culturii de castrave]i în sere Lucrarea Sortarea r\sadului pe grupe de m\rimi Transportarea r\sadului s\n\tos în sera de produc]ie Dezinfec]ia r\sadului prin îmb\iere în solu]ie de Orthocid 0. • Defolierea ascendent\.martie.. crearea potecii de circula]ie la cultura pe sol crearea aleei de circula]ie la cultura pe balo]i Irigarea plantelor. • I – februarie. 24°C .umiditatea solului 85-90% din c.12 Lucr\rile de îngrijire la castrave]ii cultiva]i în sere (dup\ Ceau[escu [i colab. 26°C Lucr\ri generale aprilie [i poate ajunge în zilele însorite pân\ la 28-30°C. 5-6 kg/plant\ (70-80 t/ha). • M\suri preventive [i curative de protec]ia plantelor • Reglarea temperaturii: 20-22°C în primele 10-12 zile de la plantare ziua [i noaptea. deformate. STAN.umiditatea relativ\ a aerului 80-90% . vertical sau pergol\ • Mulcirea solului: se face cu substrat nutritiv (50% mrani]\ descompus\. februarie. la locul de plantare Plantarea cu echipe specializate: în sol pân\ la colet. • Reglarea umidit\]ii: . • Instalarea sistemului de sus]inere: sfori pentru sistemul de conducere în “V”.5. temperatura de zi: 22°C . pe balo]i în substratul nutritiv pân\ la colet Lucr\ri de finisare dup\ plantare: acoperirea rigolelor.4% Distribuirea r\sadului pe travee. • II – aprilie. N. 10% nisip) cu umiditate 60% [i pH=6. MUNTEANU Tabelul 11. cu ap\ tehnologic\ (la balo]I mai mult).c.N. • Dirijarea cre[terii [i fructific\rii: se realizeaz\ în strict\ dependen]\ de specificul fructific\rii hibrizilor cultiva]i. decada 3. nivelarea solului. • Reglarea luminii: reducerea luminii prin cretizarea serelor în lunile cu insola]ie puternic\ (mai-august) • Aerisirea: puternic\. 1984) Lucr\rile principale Afânarea solului: se execut\ o singur\ dat\ la 10 zile dup\ plantare [i numai pân\ la distan]a de 10-15 cm de plant\. • Fertilizarea fazial\ se face în func]ie de modul de înfiin]are a culturii. temperatura de noapte în lunile de iarn\ 18°C. decada 2.a.

În cazul conducerii în “V” sub form\ de umbrel\. În acest caz cre[te atât produc]ia timpurie cât [i cea total\ cu 19-20%. iar cre[terea va fi continuat\ cu un l\star care se va ciupi când ajunge la sârma de sus]inere a rândului opus. se las\ to]i l\starii nou ap\ru]i. B . în prima etap\. pân\ la sârma de la nivelul doliei (circa 160 cm) se las\ 810 fructe. Prin aceast\ lucrare se urm\re[te s\ se creeze un echilibru între cre[terea plantelor. 11. t\ierile se execut\ astfel: pân\ la sârm\ de la dolie se îndep\rteaz\ to]i l\starii. La acest sistem. plantele sunt palisate cu ajutorul sforilor în pozi]ie vertical\ pân\ la nivelul doliei. tulpina se 215 . la nivelul sârmei. 11. l\starii îndep\rtându-se.. urm\rindu-se în special cre[terea plantelor pe por]iunea de la baza plantei pân\ la 60 cm. În faza a doua (perioada de formare a fructelor pe bolt\). sistem “pergol\” sau sunt conduse sub form\ de “V” pân\ la sârmele de la nivelul doliei. [i colab. de unde sunt dirijate spre intervalul dintre plante sub form\ de umbrel\ sau “T” (fig.Conducerea plantelor de castrave]i `n sere (A . [i fructificarea acestora.`n pergol\) Cele mai bune rezultate se ob]in când se aplic\ sistemul “pergol\” de dirijare a cre[terii [i fructific\rii plantelor. se las\ câte un fruct la fiecare nod. fa]\ de conducerea în “V” (Stan N. De la dolie. Tulpina se ciupe[te când ajunge la axul traveei. în prima etap\.7 . dirijarea cre[terii [i fructific\rii plantelor impune un grad ridicat de calificare a muncitorilor.`n "V".7). pe de alt\ parte. care se ciupesc dup\ un fruct [i o frunz\ sau cel mult dou\ fructe [i dou\ frunze. pe de o parte. pe tulpina principal\ [i apoi succesiv pe bolt\. Fig. se îndep\rteaz\ toate fructele [i to]i l\starii. În continuare. 1980). de unde sunt dirijate orizontal spre axul traveei.LEGUMICULTUR| II Dintre lucr\rile cu caracter special. În acest scop.

care s\ asigure o cre[tere armonioas\ atât a masei vegetale. o plant\ poate produce 40-45 fructe. N. iar `n al doilea rând. care se reînnoiesc pe m\sur\ ce s-au epuizat prin fructificare. în serii. dup\ care pân\ la sârm\ se mai las\ cu alternan]e înc\ cinci-[ase fructe. num\rul fructelor pe plant\ trebuie s\ fie mai mic (de la 6 la 9). în sensul c\. Într-un ciclu de produc]ie cu vegeta]ie normal\. pân\ la în\l]imea de 80-100 cm se îndep\rteaz\ toate fructele de pe tulpin\.4 5. Dac\ num\rul fructelor dep\[e[te poten]ialul biologic al plantelor. asigurarea unui con]inut ridicat al aerului în CO2 prin administrarea suplimentar\ a acestuia. o parte din fructe nu se dezvolt\ [i uneori chiar se usuc\ autoeliminându-se. în perioada cu condi]ii mai pu]in favorabile.3 3. dirijarea temperaturii în func]ie de intensitatea luminii.13 Consumurile specifice de elemente nutritive necesare pentru formarea recoltelor de castrave]i cultiva]i în sere (dup\ Gaissler [i Kelm. Fiind o plant\ cu consum mare de elemente nutritive (tabelul 11. constituie o alt\ verig\ important\ a culturii castrave]ilor din sere (tabelul 11. cât [i în aerul serei. În primul rând trebuie evitat\ sc\derea temperaturii sub 180C. pe fiecare plant\ se pot ob]ine. 1969) Produc]ia kg/m2 30 25 20 15 N K P Ca Mg În g element la 1 metru p\trat 42 36 20 25 67 58 49 40 11 9. la nivelul sârmei se las\ trei plete de rod cu câte cinci frunze fiecare. STAN.1 4. Un fruct. Sarcina de rod insuficient\ provoac\ cre[terea vegetativ\ excesiv\ cu efect negativ asupra fructific\rii. MUNTEANU conduce pe aceasta [i se cârne[te dup\ trei frunze.5 216 . cât [i a fructelor. men]inerea umidit\]ii solului [i a aerului la nivel optim. câte patru fructe. f\r\ oscila]ii. are nevoie de 18-21 zile. este diminuat\ viteza de formare a fructelor [i m\rimea final\ a acestora. Pentru a asigura recolt\ri de pân\ la 20-40 t/ha pe s\pt\mân\. ca s\ ajung\ la maturitatea de consum.2 7. în continuare se las\ dou\ fructe [i se elimin\ urm\toarele dou\. Dirijarea atent\ a condi]iilor de mediu constituie o a doua condi]ie pentru buna reu[it\ a culturii castrave]ilor. Tabelul 11. aplicarea unui regim de fertilizare adecvat în timpul perioadei de vegeta]ie.N.13). atât în sol.9 5. nu este necesar s\ se lase concomitent pe plant\ mai mult de 10-12 fructe.14). Sarcina de rod se regleaz\ [i în func]ie de favorabilitatea condi]iilor de mediu (în special lumin\).6 34 30 26 22 5. atunci acestea se epuizeaz\.

1978). pe lâng\ substan]ele rezultate [i administrate pe balo]i. în timp ce con]inutul optim în fosfa]ii solubili din sol determin\ o înflorire intens\ [i la timp. [i a celor din zonele învecinate. P2O5-852/192 kg/ha. pe baza analizelor de laborator. la ob]inerea acelora[i produc]ii (L\c\tu[u [i colab.LEGUMICULTUR| II Tabelul 11. prelunge[te perioada de fructificare. 1978).. Fertilizarea se face. chiar dac\ dozele totale de fertilizare (la preg\tirea terenului. Este bine ca. care asigur\ o dezvoltare rapid\ a l\starilor. asigur\ o dezvoltare rapid\ a frunzelor. Aplicarea unui regim corespunz\tor de fertilizare în timpul perioadei de vegeta]ie conduce.15). 1974). 100 mg MgO la 100 g sol sau substrat de paie (Geissler. MgO-86/16 kg/ha. limitele optime ale principalelor elemente minerale se apreciaz\. În unele cazuri se pot ob]ine produc]ii sensibil egale (263/245 t/ha). K2O-1010/412 kg/ha. s\ se administreze o cantitate mai mare de azot. 150 mg K2O.. Ca urmare. Fe-6/-kg/ha (L\c\tu[ [i colab. indiferent de sistemul de fertilizare a balo]ilor.14 Cantit\]i de îngr\[\minte administrate fazial Specificare Substratul ⇒ Produc]ia kg/m2 ⇒ ⇓ Îngr\[\mântul Azotat de amoniu Uree Sulfat de amoniu Nitrocalcar Complex I Sulfat de potasiu Sulfat de magneziu pe sol 15-18 100-900 75-150 100-200 100-200 400-600 200-400 Castrave]i ser\ pe substrat 12-22 1200-1400 75-150 100-200 100-200 100-200 500-700 400-600 solar sol 4-8 400-600 50-75 50-100 300-450 200-250 O aprovizionare bun\ cu azot a plantelor. astfel încât s\ asigure 30 mg N. 1978). 217 . ceea ce contribuie la realizarea unei produc]ii m\rite (M\noiu. de asemenea. la fermentarea balo]ilor [i în perioada de vegeta]ie) sunt mult deosebite: N-686/350 kg s. cât [i la stratul acoperitor sau stratul de sub balot (tabelul 11. 120 mg P2O5. la începutul vegeta]iei./ha. imediat dup\ începerea fructific\rii.a. Aceasta presupune atât prelevarea elementelor în raport cu necesarul de consum cât [i capacitatea de a folosi. care contribuie la men]inerea plantei în stare fiziologic\ activ\ [i. CaO-1564/-kg/ha. În continuare este necesar s\ se intensifice fertilizarea cu potasiu. atât în interiorul balotului. s\pt\mânal sau chiar bis\pt\mânal.

cu urme de îmboln\viri.5 K Ppm 600-800 330-500 350-700 170-250 170-350 Ca 350-450 350-450 500-700 125-175 250-350 Mg 180-300 180-300 300-600 75-90 150-180 Prevenirea [i combaterea bolilor [i d\un\torilor trebuie f\cut\ diferen]iat. cre[terea vigorii plantelor [i sporirea rezisten]ei la boli.8-7. în numeroase ]\ri se practic\ altoirea castrave]ilor pe Cucurbita ficifolia sau chiar pe dovlecel. N. 218 .2-3.0 2. conform solicit\rilor beneficiarului. folosind în acest scop foarfece sau cu]ite.5-7. STAN.N. tot pe calit\]i. în prealabil. ]inând cont ca în timpul perioadei de recoltare s\ se foloseasc\ substan]e cu remanen]\ extrem de scurt\ sau netoxice (tabelul 11. [i se dirijeaz\ cu grij\ umiditatea relativ\ a aerului. în func]ie de fenofaza de dezvoltare a plantelor. recolta se selecteaz\ pe calit\]i [i se pred\ la sta]ia de sortare. deformate. folosind r\sad de 30-35 zile. Pentru m\rirea produc]iei. MUNTEANU Tabelul 11. deoarece castrave]ii de ser\ nu se caut\ toamna [i la începutul iernii pe pia]a intern\. Cultura de var\-iarn\ (ciclul II) Cultura `n ciclul II se practic\ numai sporadic la noi în ]ar\.9).5 6. Combaterea biologic\ a unor d\un\tori la cultura castrave]ilor în sere este rezolvat\. spongios. a fost dezinfectat pe cale termic\. Fructele deta[ate de pe plant\ se a[az\ cu grij\ în co[uri c\ptu[ite cu material moale. folosind acelea[i soiuri [i aceea[i schem\ de plantare ca la ciclul I (cultur\ pe sol).15 Domenii optime de varia]ie a principalilor indicatori agrochimici ai substratului de cultura a castrave]ilor Substratul Amestec organic Compost forestier Turb\ Sol de lâng\ balo]i Sol pH 6. Celelalte lucr\ri de îngrijire sunt asem\n\toare cu cele aplicate la cultura din ciclul I. adesea plantele r\mânând în cultur\ cu dou\ r\d\cini diferite.5 6. Dup\ plantare se iau m\suri de reducere a radia]iei solare. care se produce în sere înmul]itor (tabelul 11. într-un sol care. În cazul când se practic\ acest ciclu. strâmbate. consumul fiind orientat spre fructe mici de tip Cornichon [i spre castrave]ii conserva]i. Plantarea se face în prima decad\ a lunii iulie. care poate fi d\un\toare prin efectul de ser\. La aducerea în alee.6).5 N-NO3 200-300 200-300 300-600 50-80 80-120 P 130-220 50-100 70-130 2.5 6. În momentul recolt\rii se separ\ fructele cu aspect necomercial. cultura se face obi[nuit. strâmbe.8-7. Produc]ia realizat\ variaz\ de la 230 la 300 t/ha. iar în l\di]e se a[az\ fruct cu fruct (f\r\ r\sturnarea l\zilor).0 6. Recoltarea fructelor se face când acestea ajung la maturitatea de consum. care sporesc capacitatea acestora de prelevare a apei [i elementelor minerale din sol.0-6.5-3. b. direct pe solul serei. r\niri mecanice etc.

1. conopid\ (tabelul 11. se face modelarea pe schema de plantare cu patru rânduri. Dup\ afânarea solului la 28-30 cm adâncime [i m\run]irea acestuia prin frezare. La preg\tirea terenului în vederea plant\rii. se încorporeaz\ în sol. Pentru aceast\ cultur\ se folosesc soiuri [i hibrizi cu fructe mici. care se încorporeaz\ imediat în sol prin frezare.6. Cu 10-12 zile înainte de plantare se acoper\ solariile cu folie de polietilen\ 219 .) [i de 1-2 ori cu îngr\[\minte organice. deoarece terenul este par]ial fertilizat de componentele amestecului folosit pentru producerea r\sadurilor. Produc]ia realizat\ este de 60-80 t/ha. Cultura de var\ (ciclul scurt) Acest mod de cultur\ se practic\ în sere înmul]itor. datorit\ produc]iilor extratimpurii [i mari care se ob]in. aerisirea în vederea men]inerii temperaturii între 22° [i 28°C. Lucr\rile de îngrijire care se aplic\ culturii sunt: completarea golurilor. mobilizarea solului [i. prin afânarea solului la 28-30 cm adâncime. bilonatul plantelor. sulfat de potasiu 75-100 kg/ha [i îngr\[\minte organice în cantitate de 6070 t/ha care.3. irigarea pe brazde sau prin aspersiune. fructele se recolteaz\ când ajung la m\rimea de circa 10-12 cm. Produc]ia este de 60-70t/ha.3). combaterea bolilor [i d\un\torilor (Teodorescu M. reglarea umidit\]ii relative a aerului prin [pri]uiri repetate [i de scurt\ durat\. Plantarea r\sadurilor se face în jurul datei de 15 aprilie. Pentru aceast\ cultur\ se folosesc soiuri [i hibrizi de tip Cornichon. în traveele eliberate de r\sadurile de salat\.P. odat\ cu desfiin]area culturii. 1981). Preg\tirea terenului începe înc\ din toamn\ când. unde în primul ciclu sau produs r\saduri. în concentra]ie de 10%). Fiind folosite pentru consum în stare proasp\t\. varz\.3% plus Captadin 0. c. aplicarea fertiliz\rilor faziale. asigurând densitatea de 31-35 mii plante la ha. iar cu circa 8-10 zile înainte de plantare se erbicideaz\ cu Balan în cantitate de 8-10 l/ha. ciupirea tulpinii dup\ ce a trecut de sârma de la nivelul doliei cu 4-5 frunze [i palisarea orizontal a acesteia pe sârm\. Cultura în teren protejat cu materiale plastice Cultura protejat\ cu mase plastice se extinde tot mai mult. Recoltarea începe la 15-20 mai [i dureaz\ pân\ la 10 august. concomitent. t\ierile de fructificare prin ciupirea repetat\ a l\starilor dup\ 1-2 fructe [i 1-2 frunze.9). în amestec cu 300-400 l ap\/ha. conducerea plantelor vertical prin palisare. la interval de circa dou\ s\pt\mâni cu îngr\[\minte chimice (50+100+50 kg/ha N. dar cu poten]ial productiv ridicat (tabelul 11.LEGUMICULTUR| II Recoltarea începe în septembrie [i se termin\ în noiembrie. Pentru înfiin]area culturii în serele înmul]itor..K. dup\ înl\turarea tuturor resturilor vegetale de la cultura anterioar\ ca m\sur\ obligatorie de fitoprotec]ie. ca urmare a condi]iilor de microclimat favorabile din spa]iile protejate. 11. [i colab. se face nivelarea terenului [i fertilizarea de baz\ a solului cu superfosfat 350-450 kg/ha. fertilizarea de baz\ nu se mai execut\.2-300 litri solu]ie la ha) [i a solului (Vydate 10G-20 kg/ha). r\sadul se va produce tot în aceste sere. Prim\vara se face dezinfec]ia spa]iului de cultur\ (Sinoratox 35-0. sub form\ de [erbetare (amestec gunoi de taurine [i de pas\re în propor]ii egale.

1:10). mulcirea cu mrani]\. Cultura în r\sadni]e Cultura castrave]ilor `n r\sadni]\ se practic\ atât în r\sadni]ele cu înc\lzire tehnic\. sem\natul de devanseaz\.85 m între benzi [i 0. se planteaz\ în benzi de dou\ rânduri la distan]a de 1. cei 2-3 l\stari forma]i se ciupesc dup\ 7-8 frunze. dirijarea fructific\rii prin ciupiri repetate (primul ciupit se aplic\ la r\sad când plantele au 3-4 frunze.1. În cazul când ad\posturile sunt prev\zute cu instala]ie de înc\lzire u[oar\ (sere din plastic). R\sadurile se produc în sere înmul]itor.000 plante la ha. Dup\ înfiin]area culturilor se aplic\ lucr\rile de între]inere. plantarea se face în ultima decad\ a lunii aprilie. când se desfiin]eaz\ cultura. tip tunel. pe un singur rând.40 m în solariile tunel [i 0. Produc]ia poate ajunge la 150-180 t/ha. fertilizarea cu îngr\[\minte chimice.N. iar pe rând la 35 cm. Plantele se paliseaz\ pe sfoar\. moderat. combaterea bolilor [i a d\un\torilor.000 plante/ha. la început. recoltarea poate începe din prima decad\ a lunii aprilie [i se încheie în prima decad\ a lunii iulie. la distan]a de 0. udatul. iar plantatul în perioada 5-15 aprilie. Se folosesc soiuri specializate pentru acest mod de cultur\ [i se asigur\ 2. În solariile tunel. pra[ile. apoi. realizându-se 50-60 t/ha.4. În cazul ad\posturilor cu înc\lzire u[oar\. 11. pe m\sur\ ce se înc\lze[te [i se intensific\ fructificarea. iar plantarea la 1-10 martie. Plantarea r\sadurilor se face la 20-25 februarie în r\sadni]ele cu înc\lzire tehnic\ [i 1-5 martie în cele cu înc\lzire biologic\. La culturile din ad\posturile joase. N. 220 . mai des [i cu norme mai mari. fertiliz\ri s\pt\mânale cu îngr\[\minte chimice [i organice (gunoi de bovine sub form\ de suspensie. vertical. combaterea bolilor [i a d\un\torilor. plantarea se face în rânduri simple.6.70 între rânduri [i 55 cm pe rând.7 plante/m2. iar l\starii de ordinul 3 dup\ 1-2 fructe). Recoltarea începe în prima decad\ a lunii iunie [i se realizeaz\ 30-45 t/ha. efectu`ndu-se în prima decad\ a lunii ianuarie. tratarea cu substan]e biostimulatoare [i palisarea plantelor. MUNTEANU dup\ care se administreaz\ substan]ele de fitoprotec]ie prin frezare. STAN. Dintre lucr\rile de îngrijire amintim: men]inerea temperaturii în cadru parametrilor optimi (în func]ie de ceilal]i factori). La începutul ramific\rii tulpinii se face tratamentul cu Ethrel 750 ppm.96 m în cele bloc. Pentru producerea r\sadurilor se seam\n\ în sere înmul]itor în perioada 20-25 decembrie pentru r\sadni]ele cu înc\lzire tehnic\ [i 1-15 ianuarie pentru cele cu înc\lzire biologic\. cât [i în cele cu înc\lzire biologic\. la distan]a de 100-200 cm între rânduri [i 40-50 cm pe rând. în strat de 4-5 cm grosime.80 m între rândurile din band\. Recoltarea începe în jurul datei de 25 mai. sem\natul f\cându-se în intervalul 25 februariei-5 martie. revenind 22. În solariile bloc. iar copilii se ciupesc când au ajuns la 10-12 cm în lungime. Recoltarea începe în luna aprilie [i se pot ob]ine produc]ii de 8-14 kg/m2. dureaz\ pân\ la 20-25 iulie. Plantarea r\sadurilor se face în rigole deschise în prealabil sau în copci executate manual. când temperatura în sol ajunge la 10-12°C. concretizate în ud\ri repetate pentru men]inerea umidit\]ii solului la un plafon minim de 7075% din IUA. revenind 24. Modelarea solului se face în brazde în\l]ate cu l\]imea la coronament de 1.

3. iar valoarea energetic\ este de 36 kcal/100 g substan]\ proasp\t\.000 ha. ajungând pân\ la 12-14%. II [i III [i emite cu u[urin]\ r\d\cini adventive. fiind mai s\rac decât la castravete. Iordania.2. târâtoare. 11. con]inutul în zah\r poate s\ ajung\ pân\ la 17-18% (Ghenkov [i colab. Este mult cultivat în India.2. dulce]uri. aproape cilindric\.8). Con]inutul fructelor în zah\r este mai mare decât la pepenele verde [i variaz\ în func]ie de condi]iile de mediu [i soi. Aceast\ plant\ se cultiv\ din cele mai vechi timpuri.2. iar în ultimii 20 de ani s-a extins [i în cultura protejat\. 11. Semin]ele con]in circa 25% ulei.2. În prezent. La unele soiuri provenite [i cultivate în condi]iile Asiei Centrale. Asia Central\ [i China (Jukovski. Unii cred c\ pepenele galben este originar din Africa. Tulpina este erbacee. Importan]a culturii Fructele de pepene galben se folosesc numai la maturitatea fiziologic\ deplin\. sucuri. Particularit\]i botanice [i biologice Pepenele galben se aseam\n\ cu castravetele. atingând paralela 470.500-3. ]\rile balcanice [i în America.2..1. ]\rile mediteraneene. de la ace[tia s-a r\spândit (în primul secol dup\ Hristos) [i în celelalte ]\ri ale Europei. Se ramific\ puternic. vitaminele B1 [i B2). când au gust. Originea [i aria de r\spândire Originea pepenelui galben este neclar\. Grecii [i romanii cuno[teau foarte bine cultura pepenilor galbeni. mai sub]ire ca la castrave]i. în zonele din sudul [i vestul ]\rii.LEGUMICULTUR| II 11. China. formând tulpini de ordinul I. pepenele galben este r\spândit în toate regiunile în care condi]iile sunt favorabile pentru cultura sa [i chiar în zonele mai pu]in favorabile. 1974). PEPENELE GALBEN Cucumis melo L Familia Cucurbitaceae 11. Iran. Fructele de pepene galben mai con]in cantit\]i însemnate de s\ruri minerale (în special calciu [i fosfor) [i vitamine (vitamina C 50-60 mg/100 g. acoperit\ cu peri fini [i de[i. salate de fructe etc. 1950). dar unele diferen]e sunt notabile (fig. La noi se cultiv\ pe circa 2. marmelad\. unde s-a descoperit forma s\lbatic\ [i unde exist\ alte 25-30 specii de Cucumis. în culturi ad\postite. suculen]\ [i arom\ deosebite [i sunt utilizate pentru consum în stare proasp\t\ ca desert sau pentru prepararea unor produse de cofet\rie (fructe glasate). Rusia. Se crede c\ formele cultivate s-au format în Asia Mic\. 11. 221 . Sistemul radicular este puternic ramificat (masa principal\ a r\d\cinilor se dezvolt\ în stratul arabil al solului).

care apar la 60-65 de zile de la r\s\rire. consumul de fosfor este mai intens decât al celorlalte elemente. La subsuoara frunzelor apar ramifica]iile tulpinii. Semin]ele sunt asem\n\toare cu cele de la castrave]i.8 K. crocant\ sau fondant\. N. cu suprafa]a neted\ sau reticular\ (în func]ie de soi). Fructul este o melonid\ (peponid\). MUNTEANU Frunzele sunt alterne. florile [i cârceii. Grosimea cojii variaz\ de la 5 la 15 mm [i chiar mai mult la cantalupi. pe când azotul [i potasiul urm\resc îndeaproape [i aproximativ la fel curba de acumulare a substan]ei uscate. mai mult sau mai pu]in parfumat\. fruct [i cârcei sunt asem\n\toare cu cele ale castrave]ilor. legarea acestora [i îngro[area fructelor. entomofil\.17). calitatea fructelor este influen]at\ [i de regimul de nutri]ie (care trebuie s\ fie echilibrat). la cultura de ser\. acoperite cu peri[ori fini. Ritmul de consum al principalelor elemente scoate în eviden]\ accelerarea consumului.2.N. iar cele femele se deosebesc de florile mascule prin ovarul inferior globulos sau alungit [i acoperit cu peri[ori fini [i de[i. ordinea apari]iei [i repartizarea lor pe ramifica]iile tulpinii Fig. odat\ cu începerea îngro[\rii fructelor. Propor]ia florilor b\rb\te[ti [i femeie[ti. STAN. lung pe]iolate. galben\. portocalie sau verde. uneori longitudinal costat. 81. 13. 11. Plantele sunt monoice [i poart\ flori unisexuate de culoare galben\. cu marginile întregi sau lobate (cu 3-4 lobi rotunji]i).5 Mg (tabelul 11.4. dar sunt mai mari [i mai rotunjite [i au culoarea mai galben\. prezentând în acela[i timp preten]ii specifice fa]\ de ceilal]i factori de mediu (tabelul 11.2 N. iar odat\ cu începerea îngro[\rii în mas\ a fructelor se intensific\ fertilizarea cu azot [i potasiu (L\c\tu[ [i colab. cu o produc]ie de 22 t/ha.8 . Deci. palmate sau reniforme. În perioada de fructificare. pân\ la începutul recolt\rilor. cre[te consumul de potasiu. Pe lâng\ satisfacerea cerin]elor fa]\ de c\ldur\ [i lumin\. de form\ ovoid\. deoarece plantele extrag din sol cantit\]i însemnate de elemente nutritive. Cele mascule sunt grupate câte 3-4 la un loc. Între înflorirea primelor flori femele.16).Pepenele galben: plant\ cu l\star. Polenizarea este alogam\. 222 . se impune o bun\ asigurare cu fosfor înc\ de la începutul culturii.1 P. elipsoidal\. Fructele costate se numesc cantalupi. Pepenele galben nu rode[te partenocarpic. 10. Astfel. Pulpa fructului este suculent\ sau f\inoas\. Rela]iile cu factorii de mediu Pepenele galben are în tot cursul perioadei de vegeta]ie preten]ii mari fa]\ de factorul c\ldur\. frunze. de culoare alb\. plantele au extras din sol urm\toarele cantit\]i de elemente minerale (în kg/ha): 78. 11.. 1979).

60 26.00 78.14 5. Umiditatea prea ridicat\ în a doua jum\tate a perioadei de vegeta]ie diminueaz\ con]inutul de zah\r [i aroma fructelor. Soiuri Sortimentul cuprinde atât soiuri timpurii (65-75 zile). aceste condi]ii favorizând chiar îmbun\t\]irea calit\]ii fructelor. 1973) Factorii de mediu C\ldura Specific\ri Cere o temperatur\ mai mare cu 2-40C.2. în compara]ie cu castravetele.90 8. pH-ul trebuie s\ fie de 6-6.LEGUMICULTUR| II Tabelul 11. acestea din urm\ necesit\ o perioad\ de post maturare dup\ recoltare. 223 . 1979) Fenofaza R\sad Înflorirea primelor flori femele [i legarea primelor fructe Îngro[area fructelor Începutul recolt\rilor Sfâr[itul culturii Nr.34 4.80 Mg 0. nisipo-lutoase).60 13. În a doua jum\tate a perioadei de vegeta]ie suport\ mai u[or temperatura ridicat\ [i seceta. profunde [i ferite de vânturi.58 12.40 10. Soiurile cultivate în ]ara noastr\ sunt (în majoritate) de provenien]\ str\in\ (tabelul 11. Cultivat pe locuri insuficient de însorite fructific\ pu]in. semitimpurii (75-85 zile).30 60.5..53 S. Apa Lumina Tabelul 11.10 K 2.7. Protejarea culturii prin perdele `n culise d\ rezultate foarte bune. datorit\ sistemului radicular mai bine dezvoltat [i mai profund. Aceast\ specie prefer\ soluri bine structurate (eventual proasp\t des]elenite). zile de la sem\nat 40 68 89 126 156 N 1. În solurile pe care se cultiv\.25 2.30 2.80 27. cât [i târzii (peste 100 zile). dar pentru cultura sa nu sunt prea indicate solurile nisipoase.40 81. dând produc]ii mici [i de calitate inferioar\.20 P 0. 11.în kg/ha (dup\ L\c\tu[ [i colab. u[oare sau mijlocii (luto-nisipoase.60 13. Suport\ mai u[or seceta.00 61.18). Umiditatea atmosferic\ redus\ în timpul coacerii fructelor contribuie la ob]inerea unor produc]ii de calitate.U 60 296 624 1648 2242 Pepenele galben se dezvolt\ bine pe soluri cu reac]ie pu]in acid\ [i un nivel ridicat al apei freatice.17 Consumul de elemente minerale la cultura de pepeni galbeni în ser\ .34 10.16 Caracteristici ale cerin]elor pepenelui galben fa]\ de condi]iile de mediu (dup\ Bala[a. semitârzii (85-100 zile).

N. MUNTEANU 224 . STAN.N.

Dirijarea cre[terii [i fructific\rii prin ciupit: primul la 3-4 frunze (tulpina principal\). prin tratarea cu temperaturi sc\zute (00C . se efectueaz\ numai în cazul suprafe]elor reduse.Schema culturii de pepene galben dup\ r\rit În cazul în care s-a sem\nat în cuiburi se las\ 2-3 plante la cuib.9 . cu poten]ial productiv mai ridicat. combaterea bolilor [i a d\un\torilor. `ntre cuiburi l\sându-se 40-50 cm. 11. Lucr\rile de îngrijire încep cu lucrarea de r\rit. rezultând în final o densitate de 20. mulcirea solului. 225 . în sere. 11. Limitarea num\rului de fructe pe plant\ (la 5-8) este o lucrare care duce la sporirea produc]iei timpurii.1. Fig.3x35 kg/ha [i K2O . cu coacere simultan\ a fructelor [i pretabile la recoltarea mecanizat\ etc. rezistente la boli (f\inare [i antracnoz\).6.6 ore). R\ritul plantelor pe rând se face manual. Sem\natul se efectueaz\ în prima decad\ a lunii mai. Norma de s\mân]\ este de 3-5 kg la ha. trei ud\ri cu norma de 400 m3/ha.2. trei fertiliz\ri faziale cu P2O5 . Tehnologia de cultivare Pepenele galben se cultiv\ în câmp.000-24. În vederea ob]inerii unor produc]ii mai timpurii se poate cultiva [i prin r\saduri. în ad\posturi acoperite cu materiale plastice [i în r\sadni]e. când temperatura solului la 5-6 cm adâncime se men]ine la 12-140C.18 ore).2x35 kg/ha. când apar primele frunze adev\rate (la 30-40 cm). sporind astfel rezisten]a plantelor la temperaturile sc\zute accidentale. timp de câteva zile.LEGUMICULTUR| II Obiectivele în domeniul amelior\rii sortimentului la pepenele galben sunt: crearea de soiuri mai timpurii. Cultura în câmp Plantele premerg\toare [i lucr\rile de preg\tire a terenului sunt asem\n\toare cu cele de la cultura de castrave]i. În zonele mai r\coroase se recurge la c\lirea semin]elor înainte se sem\nat.6. Înfiin]area culturii se face în mod obi[nuit prin sem\nat direct în câmp. 11. calitativ superioare. 11. Alte lucr\ri constau din trei pra[ile mecanice [i o pra[il\ manual\ pe rând. apoi la 5-8 frunze (l\starii). alternativ cu temperaturi ridicate (17-180C .000 plante la ha (fig.2. Se seam\n\ la 3-4 cm adâncime (cu SPC-6) la distan]a de 140 sau 150 cm între rânduri [i 30-40 cm între semin]e (grupuri de semin]e) pe rând.9).

oarecum asem\n\tor cu cel de la castrave]i. Se planteaz\ în sol (când serele sunt prev\zute cu instala]ii de înc\lzire) sau pe balo]i de paie. recoltarea se prelunge[te pân\ înainte de c\derea brumelor. deoarece sistemul radicular al pepenelui galben este mai profund. apoi. cultura nu se ud\. alternativ cu fertilizarea cu îngr\[\minte chimice. rezultând o densitate de 20. gunoiul (o parte gunoi + 12 p\r]i ap\. 11. În general. Prezentând mare sensibilitate la caren]ele de microelemente. utilizându-se 2l/plant\). Pe timp noros. Îngr\[\rile încep când primele fructe ating m\rimea unei nuci. Se planteaz\ dou\ rânduri pe travee. fructele continu`ndu-[i maturarea în depozite. intensificarea aromei specifice etc. Umiditatea relativ\ a aerului se men]ine la 60-65% pân\ la înflorit. Ud\rile sunt mai frecvente (la 7-10 zile) în perioada cre[terii intense a fructelor [i începutul coacerii acestora (umiditatea solului se men]ine la 85-90% din IUA). Recoltarea începe la soiurile timpurii la jum\tatea lunii iulie. s\ se g\seasc\ în form\ hidrosolubil\ 4 g azot.N. în primele 10 zile de la plantare. apoi cre[te pân\ la 90%.19).2.000 plante la ha. Fertilizarea fazial\ se face prin administrarea îngr\[\mintelor chimice în mai multe reprize. 226 . La soiurile târzii. Pentru producerea r\sadurilor se seam\n\ în luna decembrie. 6 g fosfor [i 3 g potasiu (în substan]\ activ\). în mod normal. Se recomand\ ca. trebuie s\ fie de 24260C. plantatul efectu`ndu-se în ultima decad\ a lunii ianuarie sau începutul lunii februarie. Nu trebuie întârziat\ recoltarea. Este necesar ca permanent. va fi de 23-250C. în prima lun\ de la plantare. STAN. Noaptea (în perioada de cre[tere). în zilele însorite. Începând din luna aprilie (perioada de fructificare). temperatura trebuie s\ fie cu 2-40C mai ridicat\ decât la castrave]i. la 200 cm între rânduri [i 30 cm pe rând.6. deoarece fructele crap\ dup\ ce au atins un grad maxim de coacere. cultura. MUNTEANU Recoltarea se face numai pe m\sura atingerii maturit\]ii comerciale. distan]ate între ele la dou\ s\pt\mâni (tabelul 11. s\ se aplice îngr\[\mintele organice. pentru folosirea intensiv\ a terenului se recurge la asocierea culturii cu ardei iute sau verde]uri. desprinderea u[oar\ a pedunculului de fruct. Lucr\rile de îngrijire se aseam\n\ în mare m\sur\ cu cele de la castrave]i.2. temperatura se va ridica la 28-300C. dar cu cantit\]i mai reduse de ap\. utilizând r\sad de 4550 zile. în func]ie de luminozitate. în mod obligatoriu. apari]ia unor cr\p\turi în jurul pedunculului. înmuierea zonei pistilare. apoi (în perioada de fructificare). Momentul optim este indicat de schimbarea culorii. produc]ia ajungând la 18-25 t la ha. aceasta va fi de 20-220C. N. se fertilizeaz\ de dou\ ori pe s\pt\mân\ cu îngr\[\minte foliare. Temperatura din aer. Regimul de irigare trebuie s\ fie moderat. pe fiecare m2 substrat de cultur\. Cultura în sere Cultura pepenilor `n ser\ se aseam\n\ cu cea a castrave]ilor. temperatura se va men]ine la 18-190C. Deoarece plantele de pepeni galbeni cresc destul de încet în prima etap\. Temperatura solului trebuie p\strat\ permanent între 200C [i 250C.

de calitate superioar\.. 1980). plantele pot fi l\sate f\r\ nici o interven]ie (la soiul Ogen). 11. 3-4 fructe pe bolt\. Deoarece pepenele galben nu leag\ partenocarpic. Prevenirea [i combaterea bolilor [i a d\un\torilor se fac ca la castrave]i. Perioada optim\ de înfiin]are a culturii este 12-14 aprilie în partea de sud [i sud-vest a ]\rii [i dup\ 18 aprilie în nordul ]\rii. iar un l\star se conduce ca tulpin\ (la soiurile Condor. Se folosesc soiurile (hibrizii): Cantalup-Charantaise. Se ob]in 3-4 fructe pe tulpin\.6. se ob]in fructe mari.3.a. Recoltarea fructelor începe în a doua jum\tate a lunii aprilie [i se face la apari]ia primelor simptome de coacere. Cultura în teren protejat cu materiale plastice Ad\posturile înalte ofer\ condi]ii bune pentru cultura pepenelui galben.LEGUMICULTUR| II Tabelul 11. direct în ghivece.19 Programul de fertilizare fazial\ la pepenele galben (dup\ Ceau[escu [i colab. Galia F1. tulpina [i l\starii se orienteaz\ spre mijlocul traveei. Produc]ia este de 20-30 t/ha. Dirijarea cre[terii [i fructific\rii se face în func]ie de soi. de la 60 cm pân\ la sârma de sus]inere se las\ l\starii cu câte un fruct. iar l\starii sterili se elimin\ (Ceau[escu [i colab. Ido) sau plantele pot fi ciupite la 3-4 frunze. Astfel. recoltarea se face de 2-3 ori pe s\pt\mân\. Dac\ se aplic\ lucr\rile de dirijare. În plin proces de maturare a fructelor. Turkestan. Sem\natul pentru producerea r\sadurilor se face în sere înmul]itor. când temperatura în sol dep\[e[te 120C. sub form\ de “V”. produc]ia fiind timpurie. cu 35-40 zile înainte de data plant\rii. este obligatorie polenizarea florilor femele prin intermediul albinelor (se introduc în ser\ doi stupi/ha cultur\) sau manual. dup\ ce a trecut de sârma de la nivelul doliei. Ogen etc. H-25. 227 . dar fructele sunt mici. N P2O5 K2O MgO 32 50 32 50 32 16 50 18 64 100 64 100 64 100 64 100 352 16 550 18 Palisarea plantelor se face oblic-ascendent. 1980) Fenofaza Începutul cre[terii fructelor Cre[terea fructelor-începutul coacerii Mai Coacerea fructelor TOTAL iunie Luna martie aprilie Elementele minerale kg/ha s. L\starii laterali se trateaz\ ca la castrave]i: se elimin\ în totalitate pân\ la 60 cm în\l]ime. plantele pot fi ciupite la 3-4 frunze.. ciupindu-se dup\ o frunz\.2. doi l\stari conducându-se sub form\ de “V” (Galia).

lipide (0. Importan]a culturii Fructele de pepene verde sunt foarte apreciate de consumatori pentru suculen]a [i gustul lor dulce. în solariile de tip tunel (5.6 % fructoz\ [i 0.9 % zaharoz\. Are o valoare energetic\ de 26 – 29 kcal/100 g (Bodea.5 – 4.) sin. B6.5 – 1. PEPENELE VERDE Citrulus vulgaris (Schrad.p.4.2 %).5 mg/100 g s. s\ruri minerale de: potasiu – 2. Se consum\ în stare proasp\t\ fructele ajunse la maturitatea fiziologic\ sau se folosesc la prepararea dulce]urilor. dar desimea poate fi sporit\ la 20.6% glucoz\. Produc]ia ajunge la 50-60 t/ha (5-6 kg/m2).1.3 mg/100 g). Produc]ia ob]inut\ este de 35-40 t/ha. acizi organici (0. 1992). ace[tia dând fructe netipice soiului (Cobâla[. STAN. Pe ultimii 2-3 l\stari nu se las\ fructe. iar plantarea se face în a doua jum\tate a lunii februarie.N. 1-2% celuloz\. Celelalte lucr\ri sunt asem\n\toare cu cele de la cultura castrave]ilor în r\sadni]e. Tulpina principal\ se ciupe[te la 3-4 frunze. se las\ pe fiecare l\star. Dirijarea fructific\rii const\ în înl\turarea tuturor fructelor pân\ la în\l]imea de 35-40 cm de la sol.40 m l\]ime). asigurându-se densitatea de 1-2 plante/m2. Restul lucr\rilor sunt asem\n\toare cu cele de la cultura din sere. 3. fosfor – 12 mg.6.50 m [i 35 cm între plante pe rând (revenind circa 19. C. 228 . la 100 g substan]\ proasp\t\. fin [i pl\cut. se folosesc la prepararea mur\turilor.000 plante/ha). B5. vitaminele A. se planteaz\ trei rânduri la interval de 1.6 – 2. 1978).5 mg.80 m [i la 30 cm pe rând (revenind circa 18. cu men]iunea c\ temperatura trebuie s\ fie mai ridicat\ cu 2-40C. fier – 0. Fructele con]in: 89-90% ap\.5%). proteine (0. Dintre lucr\rile de îngrijire. calciu – 7 mg.3. Astfel. câte un fruct. Sucul de fructe de pepene verde este puternic diuretic. Butnariu [i colab. iar în cel tip bloc. PP.2. 1984. 11. C(4. Cultura în r\sadni]e Pentru producerea r\sadurilor se seam\n\ în sere înmul]itor în perioada 20-25 decembrie.2 %).8-5. importan]\ deosebit\ prezint\ t\ierile prin care se dirijeaz\ cre[terea [i fructificarea normal\ a plantelor. din care: 1.000 plante la ha. în func]ie de vigoarea plantei.500 plante/ha). carotenoide (0.3.9. fiind indicat în tratarea litiazei renale. B1. l\starii de ordinul I la 5-6 frunze. 11. iar cei de ordinul II la 4-5 frunze. B2.. lanatus (Mansf) Familia Cucurbitaceae 11. distan]a dintre rânduri este de 1.2 mg.1.). N. începând cu r\sadni]ele cu înc\lzire-tehnic\ [i apoi cele cu înc\lzire biologic\. MUNTEANU Schema de plantare depinde de tipul solarului. În continuare. zaharuri (6-8%). de regul\. astfel ca pân\ la sârm\ s\ se g\seasc\ 3-5 fructe legate. Înainte de maturizare.

Cipru –50.10). În prezent. în 1788 (Bordeianu [i Constantinescu. Tulpina de 4–5 m lungime este târâtoare.Pepenele verde: dou\ plante cu fructe diferite Având un sistem radicular bine dezvoltat (poate ajunge pân\ la 1-1. Spania – 37.000 kg/ha. mai 229 . Florile sunt unisexuate. indieni [i chinezi. foarte ramificat\ [i la noduri poate emite r\d\cini adventive. Frunzele sunt mari. profund divizate sau pu]in lobate. Italia – 32778 kg/ha. Produc]ii mari se înregistreaz\ în Fran]a – 36. Florile mascule apar.773 kg/ha.LEGUMICULTUR| II 11. Fig.409.3.000 kg/ha.3. acoperite cu peri[ori de[i [i moi. de unde a trecut la arabi. Despre cultura pepenilor verzi în Principatele Române. Cel mai mare produc\tor de pepeni verzi este China (Anuarul FAO..000 ha. per[i. A fost luat în cultur\ de vechii egipteni cu aproximativ 1500 ani î.2. într-o lucrare publicat\ la Neapole. unde cre[te spontan [i ocup\ suprafe]e foarte mari la marginea de[erturilor.H. în lume se cultiv\ pe o suprafa]\ de 2. 11.5 m adâncime [i o extindere lateral\ de 4–5 m) [i frunze cu caracter xerofit pronun]at. de culoare galben\ (mai rar formeaz\ [i flori hermafrodite). Grecia – 40. erbacee. Particularit\]i botanice [i biologice Pepenele verde este o plant\ erbacee anual\ (fig. ~n Europa a fost introdus la sfâr[itul secolului al XV-lea. La subsuoara frunzelor se formeaz\ câte un cârcel ramificat . Perioada de vegeta]ie este de aproximativ 90-130 zile.3.11. Pepenele galben este o plant\ monoic\. Originea [i aria de r\spândire Pepenele verde este originar din Africa de NE [i Africa Central\. 1950). pentru prima dat\ se aminte[te de c\tre Raicevici. pepenele verde poate fi considerat o plant\ rezistent\ la secet\.10 . 11. 1999). pubescent\.000 kg/ha.

dar fructele sunt de calitate inferioar\ (scade propor]ia de zah\r). diferit colorate. în perioada fructific\rii dac\ se aplic\ 2–3 ud\ri produc]ia cre[te foarte mult. Semin]ele sunt mari. Rela]iile cu factorii de mediu Pepenele verde este o plant\ termofil\. portocalie sau ro[ie de diferite nuan]e. Au facultatea germinativ\ de 80–90% [i se p\streaz\ 4–5 ani (cele mai bune rezultate se ob]in când la sem\nat se folosesc semin]e în al doilea sau al treilea an de la recoltare).5. iar temperatura optim\ de vegeta]ie este de 25-300C. Pepenii verzi rezist\ foarte bine la secet\. N. pepenii verzi sunt foarte preten]io[i. Terenurile destinate pentru cultur\ trebuie s\ fie foarte bine însorite [i f\r\ curen]i de aer rece. În anii foarte seceto[i. Raportul dintre florile mascule [i cele femele este de 1/6–1/10. dar fructele sunt mai s\race `n zah\r. ovale. culoare [i calitate diferite. pentru produc]ii foarte timpurii. Timpuriu de Canada). Fa]\ de lumin\. la o durat\ de iluminare sub 8 ore. La 150C procesele fiziologice se încetinesc. pe tulpina principal\.3. 11. matur\rii [i calit\]ii fructelor. 230 .4. Dr. Se ob]in rezultate foarte bune pe terenuri proasp\t des]elenite. turtite. cu tegumentul tare. Semin]ele germineaz\ la 15-160C. semitimpurii (Dochi]a). Aplicarea îngr\[\mintelor organice duce la sporirea produc]iei. Miezul este de culoare alb\. MUNTEANU ales. o melonid\ mare (2–10 kg) cu coaja groas\. semitârzii (De Mini[. cre[terea este încetinit\. Dup\ polenizare [i fecundare se formeaz\ fructul. aproape plate.2). Mauch) [i târzii (Lovrin 532. pepenii verzi dau produc]ii foarte mari.3. Charleston Gray) (tabelul 11. iar cele femele preponderent pe l\starii de ordin superior. bine drenate [i structurate. în func]ie de soi. Cultura pepenilor verzi reu[e[te foarte bine pe terenuri cu soluri care au o textur\ mijlocie sau u[oar\. cu reac]ie neutr\ sau u[or alcalin\ (pH 7-7. galben\.N. Polenizarea este alogam\ – entomofil\. Cele cu fosfor [i potasiu influen]eaz\ favorabil asupra fructific\rii [i calit\]ii fructelor. Dac\ solul con]ine cantit\]i suficiente de ap\. prin plantarea r\sadurilor produse în brazde de ]elin\ sau cuburi nutritive. în timp ce azotul favorizeaz\ cre[terea organelor vegetative. De[i este o plant\ de zi scurt\.20) 11. 11. dar în exces d\uneaz\ form\rii. mai rar.6.3. Tehnologia de cultivare Pepenele verde se cultiv\ prin sem\nat direct în câmp sau. Soiuri În cultur\ se întâlnesc soiuri [i hibrizi timpurii (Sugar baby. De D\buleni. Elementele nutritive din sol trebuie s\ fie bine echilibrate. STAN. de form\.

LEGUMICULTUR| II 231 .

N. Acestea sunt: pra[ilele repetate.000-14. 11. pentru prevenirea atacului de antracnoz\ [i cladosporioz\. în sistemul gospod\resc. N. Dac\ terenul nu s-a modelat.11 . Fig. care se încorporeaz\ printr-o ar\tur\ adânc\. cu cultivatorul.11) cu SPC-6. fertilizarea cu 20t/ha gunoi de grajd bine descompus [i îngr\[\minte chimice greu solubile (400–500 kg superfosfat [i 200-250 kg/ha sulfat de potasiu). Se seam\n\ un singur rând pe stratul în\l]at la 14 cm de rigol\ (fig. mu[uroitul.Schema de `nfiin]are a culturii de pepenele verde `n câmp La înfiin]area culturilor prin r\sad. la adâncimea de 3–4 cm. Cu 8–10 zile înainte de sem\nat se erbicideaz\ cu Balan 8l/ha [i terenul se modeleaz\ în straturi în\l]ate cu l\]imea la coronament de 94 sau 104 cm. Toamna se efectueaz\: discuirea. 11. folosind 3–4 kg s\mân]\ la ha. se poate sem\na în cuiburi (2-3 semin]e la cuib) la 2m/0. În acest scop se folose[te s\mân]a veche de 2–3 ani. MUNTEANU Preg\tirea de baz\ [i din prim\var\ a solului se face ca [i la pepenele galben. Lucr\rile de între]inere se aseam\n\ cu cele de la pepenele galben. asigurând o densitate de 12. fertilizarea fazial\. STAN. r\ritul. Înfiin]area culturii prin sem\nat direct în câmp se efectueaz\ la sfâr[itul lunii aprilie – începutul lunii mai. care se dezinfecteaz\ cu Criptodin 2g/kg sau cu ap\ cald\ la 500C.5 m. nivelarea de între]inere. Pr\[itul se execut\ ori de câte ori este nevoie. când în sol se realizeaz\ 14-150C. udarea culturilor în caz de secet\ excesiv\ [i combaterea bolilor [i a d\un\torilor. Prim\vara pân\ la sem\nat. solul se men]ine f\r\ crust\ [i buruieni prin lucr\ri repetate cu grapa cu col]i reglabili sau cu cultivatorul [i se fertilizeaz\ cu 150-200 kg/ha azotat de amoniu. pe intervalele 232 .000 plante/ha. acesta trebuie s\ aib\ vârsta de cel pu]in 30 de zile [i s\ se planteze în câmp dup\ trecerea pericolului brumelor târzii de prim\var\ (când temperatura în câmp nu scade sub 140C). manual cu sapa pe rând (f\cându-se [i mu[uroitul la cuib) [i mecanizat. pe suprafe]e mai mici.

fier 0. Originea [i aria de r\spândire Dovlecelul este originar. coaja cap\t\ un luciu caracteristic. mânc\ruri de dovlecei. vârful fructului formeaz\ o adâncitur\. DOVLECELUL COMUN Cucurbita pepo L. Ungaria. Produc]ia este de 30-40 t/ha. fosfor 60. care se sub]iaz\ [i nu mai prezint\ peri[ori.4. înainte îns\ de înt\rirea semin]elor [i a cojii.) [i în industria conservelor. gr\simi 0.1.08. pân\ când plantele acoper\ solul. por]iunea zgâriat\ cu unghia este alb\ nu verde ca la fructele crude. Valoarea energetic\ este de 32-34 kcal/100 g substan]\ proasp\t\. C 8-30). B1 0. hidra]i de carbon 6. Peru) [i Asia Mic\.06.4. Aceast\ plant\ este cultivat\ pe suprafe]e mai mari în URSS. pe timp r\coros. dovlecei pane. Odat\ cu pr\[itul manual. În perioada leg\rii fructelor se fertilizeaz\ cu 150 kg/ha azotat de amoniu. din America Central\ (Mexic. Fructele se utilizeaz\ de la primele faze de dezvoltare (dovlecel în floare). cu 350–400 m3 ap\/ha. cupru 0. B2 0. Combaterea bolilor [i d\un\torilor se face cu produsele men]ionate în tabelul prezentat la cultura de castrave]i. prin lovire fructul emite un sunet înfundat.3) [i vitamine (în mg la 100 g substan]\ proasp\t\: A 0. Pe m\sur\ ce vrejurile cresc. 250 kg/ha superfosfat [i 100 kg/ha sulfat de potasiu sau Complex III 200-250 kg/ha. Momentul optim al recolt\rii se poate stabili ]inând cont de: uscarea cârcelului de la baza pedunculului fructului. Se efectueaz\ 2-3 ud\ri în perioadele secetoase. 233 . singure sau în amestec cu alte legume.1.03-0. din loc în loc.3%. dovlecei umplu]i. Fructele ajunse la maturitate deplin\ se folosesc în furajarea animalelor.7%. acestea se dirijeaz\ pe straturile în\l]ate. zinc 0. e[alonat în perioada iulie-septembrie. Valoarea alimentar\ a fructelor de dovlecel se apreciaz\ dup\ compozi]ia lor chimic\: ap\ 91-96%. dup\ unii autori. pentru prepararea ghivecelor de legume sau chiar a dovleceilor mura]i. s\ruri minerale (în mg la 100 g: calciu 31.2.05-0. 11. oblonga Wild Familia Cucurbitaceae 11.10. La culturile înfiin]ate prin r\sad produc]ia este mai timpurie cu 20-25 zile.4. pe nodurile tulpinilor. t\ind peduculul cu un foarfece sau un cu]it ascu]it. Importan]a culturii De la dovlecel se folosesc fructele. pentru prepararea unor mânc\ruri cu sau f\r\ carne (supe. Recoltarea fructelor se face când acestea au ajuns la maturitatea fiziologic\.5-7. sufleuri. se a[az\ cu sapa p\mânt reav\n pentru a favoriza formarea r\d\cinilor adventive [i a preveni r\sucirea vrejurilor. budinci etc. iar dup\ al]ii din Africa.2. 11. f\r\ a deranja vrejul. pân\ la m\rimea maxim\.LEGUMICULTUR| II dintre rânduri. var. Recoltarea se face diminea]a. de unde s-a r\spândit în Europa.

deoarece are un sistem radicular mai profund. 11. Frunzele sunt mari.3. Particularit\]i botanice [i biologice Dovlecelul este o plant\ erbacee. Pulpa fructului este fraged\. de peste un metru lungime.4. lung pe]iolate [i acoperite cu peri[ori aspri. cu pH neutru.4. în cultur\. dar cu unele deosebiri: fa]\ de c\ldur\ prezint\ cerin]e ceva mai reduse. 11.N. mari. exist\ pu]ine soiuri de dovlecei (tabelul 11. palmat lobate. temperatura minim\ de germina]ie fiind de 12-140C. lung pe]iolate. care emite r\d\cini laterale masate în stratul arabil al solului. Soiuri În ]ara noastr\. 234 . acoperite cu peri aspri. Dovlecelul cre[te [i se dezvolt\ bine pe soluri mijlocii.5.Dovlecelul: frunze [i fructe fiind monoice). 11. iar coaja se îngroa[\. Florile sunt unisexuate (plantele Fig.12). de culoare galben\. culoarea variind în func]ie de soi. MUNTEANU Italia [i alte ]\ri.4. La noi în ]ar\ se cultiv\ pe suprafe]e relativ reduse (circa 25003000 ha) în toate jude]ele. R\d\cina este pivotant\. Rela]iile cu factorii de mediu Cerin]ele dovlecelului fa]\ de factorii de mediu se aseam\n\ cu cele ale castrave]ilor.12 . rezist\ bine la secet\. Florile mascule apar mai devreme decât cele femele [i sunt grupate câte 2-3 la baza frunzelor. N. în anumite condi]ii. fertilizate cu cantit\]i mari de gunoi de grajd bine descompus (40-60 t/ha). cu deosebire în cele în care condi]iile de clim\ sunt cele mai corespunz\toare cerin]elor biologice ale plantelor. STAN. tulpina poate ajunge pân\ la un metru lungime).4. Tulpina este scurt\ [i puternic ramificat\ (uneori. se înt\re[te [i î[i schimb\ culoarea. 11. apoi devine a]oas\ [i tare.21). suculent\. anual\. are cerin]e mai mari fa]\ de lumin\. 11. cu cre[tere viguroas\ luxuriant\. Fructul este o melonid\ de form\ alungit\. bine afânate. br\zdat\ de muchii longitudinale ascu]ite. care formeaz\ tufe compacte (fig.

LEGUMICULTUR| II 235 .

La erbicidarea terenului se utilizeaz\ pe lâng\ Balan sau Dachtal 50 WP (10-12 l/ha în 300 l ap\) [i Eptam (5 l/ha în 450 l ap\).a. pentru 236 . MUNTEANU La noi în ]ar\ sunt preferate soiurile cu fructe uniform colorate (alb-verzui).13).4. Fig.6. 11. Cultura în câmp Cultura dovlecelului `n câmp se aseam\n\ cu cea a castrave]ilor. fructul fiind de dimensiuni mai mari chiar [i înaintea c\derii corolei. Se seam\n\ sau se planteaz\ dou\ rânduri pe brazd\ la 70 cm între rânduri [i 50 cm între plante pe rând. îns\ în alte ]\ri sunt apreciate cele cu fructe dungate longitudinal. Se folosesc 5-6 kg s\mân]\/ha. dar pentru ob]inerea unor produc]ii mai timpurii se cultiv\ protejat cu materiale plastice [i for]at în r\dsadni]e. Tehnologia de cultivare Dovlecelul se cultiv\ în câmp neprotejat. N. dar se poate cultiva [i prin r\saduri. iar pentru cultura de toamn\ (succesiv\) se seam\n\ între 25 iunie [i 5 iulie. Pentru cultura timpurie se seam\n\ în perioada 25 aprilie-10 mai (când se folose[te r\sad se planteaz\ dup\ ce a trecut pericolul brumelor târzii de prim\var\). 11. Înfiin]area culturii se face în mod obi[nuit prin sem\nat direct în câmp. Recoltarea se face e[alonat (de la sfâr[itul lunii iunie pân\ la c\derea brumelor).N.4. [i K2O 25 kg/ha s. STAN. fertilizarea suplimentar\ înainte de începerea fructific\rii.1. irigatul de dou\ ori cu norma de udare de 300 m3/ha. 11. La soiurile cu vrej lung se seam\n\ la 70/70 cm sau 140/40-50 cm. produse în acela[i mod ca cele de castrave]i. cu N 25 kg/ha s. în func]ie de destina]ie atunci când ajung la lungimea de 6-10 cm (cu corola înc\ nec\zut\) sau 10-12 cm lungime [i 6-12 cm diametru. realizându-se o densitate de 28-30 mii plante la ha (fig. care sunt [i mai productive.a.Schema de `nfiin]are a culturii de dovlecel `n câmp Dintre lucr\rile de îngrijire amintim: pr\[it de trei ori mecanic [i o dat\ manual pe rând. 11.6. tratamente pentru combaterea bolilor [i a d\un\torilor (ca la castrave]i).13 ..

4–5% hidra]i de carbon. În perioada când nu zboar\ insectele. 0. salat\ de p\tl\gele vinete etc. atunci când este nevoie. din America de Sud [i America Central\ (Bajurianu [i }urcanu. Cultura în r\sadni]e se face ca [i în cazul castrave]ilor.5.a.5. asem\n\toare celor cunoscute la dovlecelul comun. fiind foarte perisabile. Fructele. var radiata Nois Familia Cucurbitaceae 11. Cultura `n teren protejat cu materiale plastice Acest tip de cultur\ se înfiin]eaz\ numai prin r\sad pentru care se seam\n\ în a doua jum\tate a lunii februarie. iar dup\ al]ii.U.4. Împreun\ cu varietatea giromontia s-a r\spândit c\ plant\ ornamental\.A. Produc]ia ob]inut\ variaz\ de la 6-10 t/ha la fructele mici pân\ la 20-30 t/ha la cele mari.2. polenizarea se face artificial.5. De asemenea. protejarea dureaz\ pân\ în luna mai.8 mg/10 grame vitaminele B1 [i B2. 1980). proaspete [i conservate. În prezent se cultiv\ pe suprafe]e mari în S. Originea [i aria de r\spândire Dovleceul patison este originar. (Bajurianu [i }urcanu. 3.6. 20–35 mg/100 g vitamina C.1. Valoarea alimentar\ nu difer\ de cea a dovlecelului: 7-10% substan]\ uscat\.. În ad\posturi mai simple (coifuri din folie. Italia [i Rusia.). 1980). Fran]a.. DOVLECELUL PATISON Cucurbita pepo L. Se planteaz\ 1-2 plante/m2. trebuie s\ fie manipulate cu aten]ie. 237 . din Africa (Ceau[escu [i colab. iar în secolul al XIX-lea este cunoscut [i ca plant\ cu valoare alimentar\ în Europa [i America [i mai apoi în Asia. de[i în perioada 1975–1985 a existat un program special de introducere a acestei variet\]i de dovlecel.2. Recoltarea începe în aprilie-mai [i se realizeaz\ 5-12 kg/m2. Plantarea se face la mijlocul lunii aprilie.7-0. Institutul pentru Resurse Genetice. ad\posturi individuale cu buc\]i de geam etc. 11. consider\ c\ originea acestei plante este America Central\. 11. fructele mici (de 5–7 cm `n diametru) la care s-a scos ]esutul plancetar se conserv\ marinate sau în sos de saramur\ [i. Importan]a culturii Fructele de patison se consum\ la maturitatea tehnologic\ [i se folosesc la preg\tirea unei game variate de preparate culinare. Produc]ia ce se ob]ine poate s\ ajung\ la 40 t/ha. 1980).35 mg/100 g provitamina A [. dup\ unii autori. al\turi de alte plante legumicole mai pu]in cunoscute la noi în ]ar\. se umplu cu zacusc\. 11.LEGUMICULTUR| II prelucrarea în gospod\rie [i industrial\. La noi în ]ar\. 1. cultura patisonului este pu]in cunoscut\.

Acesta are o form\ discoidal\. MUNTEANU 11. o parte de forma unei calote (semisfere). Solurile pe care se cultiv\ trebuie s\ fie mijlocii sau u[oare. Pentru cre[terea [i dezvoltarea plantelor. Suport\ greu [i temperaturi prea ridicate (peste 300 C). bine aprovizionate cu substan]e nutritive [i cu pH=7. Fig.N.4. 2 . dup\ care devine alb-cenu[ie. Sc\derea temperaturii aerului sub minus 1–20C provoac\ pieirea plantelor. peste care se suprapune. Plantele sunt foarte sensibile la înghe].3. în partea superioar\ a fructului. patisonul este preten]ios la lumin\ [i umiditate.5.sau pentalobate. irigarea culturii este obligatorie. cu marginile canelate [i rotunjite. frunzele sunt tri. Ca [i dovlecelul comun. Fructul reprezint\ elementul de distinc]ie al acestei variet\]i.detaliu fruct 11. cu marginile u[or marcate. care determin\ stagnarea vegeta]iei [i sc\derea produc]iei. Lungimea vrejurilor este mai mare decât cele de la dovlecelul comun. Culoarea fructelor este albverzuie. N. când fructele sunt tinere. 11.14 . Aceast\ alc\tuire a fructului îi confer\ o form\ de turban sau p\l\rie cu borurile groase. Particularit\]i botanice [i biologice Patisonul este în mare m\sur\ asem\n\tor cu dovlecelul (fig. în aceast\ perioad\. 11. STAN.14). flori [i fructe. Semin]ele încol]esc la temperatura de 140C. De aceea.plant\ cu frunze. 238 . la maturitate fiziologic\. temperatura optim\ în perioada de vegeta]ie este de 24–280C.5. Necesarul de ap\ este maxim în perioada înfloritului [i form\rii fructelor.Dovlecelul patison: 1 . Rela]iile cu factorii de mediu Dovlecelul patison este o plant\ iubitoare de c\ldur\ [i umiditate.

Fructul este tipic. la 3-4 cm adâncime. 11. 1998). Se seam\n\ atunci când temperatura în sol este de 10–120C. Recoltarea se efectueaz\ e[alonat. realizându-se o densitate de 35–40 mii plante/ha. 239 . unele soiuri de patison provenite din str\in\tate. Schema de sem\nat este de 70-80 cm între rânduri [i 35–40 cm între plante pe rând. Cultura se înfiin]eaz\ prin sem\nat direct sau prin r\sad. cu 8–10 muchii proeminente.. Tehnologia de cultivare Preg\tirea de baz\ a terenului [i solului este asem\n\toare cu cea de la castrave]i sau dovlecelul comun. începând la 40–50 de zile de la r\s\rit [i dureaz\ circa o lun\ de zile. Soiul Comun este timpuriu.5. denumit Comun. cu o greutate de 100-150 g (dup\ Dumitrescu [i colab. Lucr\rile de îngrijire sunt ca cele de la dovlecel [i castrave]i.5.6.5. împreun\ cu dovleceii ornamentali. cu o vârst\ de 25–30 zile. în form\ de turban. Fructele se recolteaz\ la maturitatea tehnologic\. Pentru a se ob]ine recolte mai timpurii. se mai întâlnesc în unele colec]ii. folosindu-se o norm\ de sem\nat de 8-9 kg/ha. cultura se poate înfiin]a prin r\sad produs la ghivece (r\sad nerepicat). de culoare verde–albicioas\. apreciat\ asem\n\tor dovlecelului comun. În afara soiului aflat oficial în cultur\.LEGUMICULTUR| II 11. Soiuri Sortimentul de soiuri de la noi din ]ar\ este foarte redus. cu un poten]ial de produc]ie de 10–12 t/ha. cu un diametru de 8–10 cm. Produc]ia este de 10–15 t/ha.

VOICAN. Connecticut. V.. V. FLORESCU. I. Bucure[ti.C. D. BECKER-DILLINGEN. CHAUX. (1973) – Legumicultura. PETRESCU. 240 . I. BODEA. GH. COBÂLA{. STAN. (1978) – Unele aspecte privind cultura pepenilor galbeni. P. (1965) – Protejarea culturii de varz\ timpurie cu polietilen\. vol. Bucure[ti. J. Editura Didactic\ [i Pedagogic\. Ia[i. R.N. Agron. M. N. Univ. }URCANU. nr. (1991) – Varza pentru frunze – origine. U. M.S. Editura Grand. I. Lucr. Editura Ceres. Tec Doc – Lavoisier. BERINDEI. H. Seria Horticultur\. GR.. STAN.. B|LA{A. MUNTEANU BIBLIOGRAFIE SELECTIVA B|LA{A. M... Produc]ia vegetal\ – Horticultura.S. (1994) – Production légumières tome 2. 30.. BECEANU. SAVI}CHI. Bucure[ti. – ed (1986) – Breeding Vegetable Crops. I. N. BÎLTEANU. Seria Horticultur\. Berlin. (1956) – Handbuck des gesamten Gemüsebaues.. IV. D.. S. Editura Academiei R. Agron. CL. N. [t. Gr\dina. (1980) – Legumicultura general\ [i special\. Chi[in\u. N. Editura Didactic\ [i Pedagogic\..3. FOURY. New York. INDREA. (1978) – Cercet\ri privind stabilirea tehnologiei culturii de varz\ timpurie în sere acoperite cu polietilen\. B. vol. CEAU{ESCU. CHICHEA. (1973) – Producerea industrial\ a legumelor. Bucure[ti. (1992) – Legumicultur\. G. CHILOM. Bucure[ti. (1980) – Culturi condimentare [i legumicole pu]in r\spândite. 12. Inst. I. Lucr. [t.F. CIOFU. Via [i Livada nr. J.L. Editura Didactic\ [i Pedagogic\... Analele I. BAJURIANU. Bucure[ti. A. Londres. COBÂLA{. BASSET.. BUTNARIU. Paris. RADU..A. RADU. D. B. CEAU{ESCU. P. CL. The Avi Publishing Company Inc. Ia[i. M. 33. (1974) – Fitotehnie. B. STAN. BECEANU. Bucure[ti. COBÂLA{.. RUXANDRA. 3. POPESCU.. vol. C. Editura Didactic\ [i Pedagogic\. (1997) – Cultura cartofului timpuriu.. Bucure[ti. promovare în cultur\ [i istoricul cultiv\rii. PELAGHIA. (1986) – Date istorice privind cultura plantelor legumicole din grupa verzei în evul mediu românesc.R. GR. C. SAVI}CHI. (1984) – Tratat de biochimie vegetal\.

H. (1969) – Cultura legumelor. BAICU.. [i colab. vol.. A. (1984) – Ferma model a lui Ion Ionescu de la Brad.A. I. I. V. (1982) – Norme tehnice obligatorii pentru culturile horticole. T..C. M. RUXANDRA. 2. BERINDEI.. I. POPESCU. VIDRA (1975) – Tehnologia culturii legumelor în solarii.. JILCU. GH. (1972) – Culturi for]ate de legume. OLGA. MURTAZOV. NICOLETA (1984) – M\suri tehnico-organizatorice privind asigurarea r\sadurilor necesare culturilor timpurii din solarii [i câmp. IANO{I. Artprint.F. BUZ|U (1980) . (1962) – Unele rezultate privind cultura legumelor timpurii în câmp sub ad\posturi de polietilen\. LE BOUHEC. (1998) – Producerea legumelor..V. LÖBL.I. IV.. Patronatul Horticultorilor din România. I. V. 241 . Bucure[ti.. MAIER. S. Editura Didactic\ [i Pedagogic\.. I. GHERGHI. COSTACHE. În: Gl\man [i colab.P. Ia[i. Zemisdat. V..C. GL|MAN.. Bucure[ti. MAIER. SCURTU. Bucure[ti. MINKOV. IORD|CHESCU. D.I. M. G.. M|NESCU.. M. V.P. Lucr. GH.L. Editura Agro-silvic\.F. OLGA (1966) – Cultura conopidei [i castrave]ilor sub ad\posturi de polietilen\. Editura Agro-silvic\.A. DR|GU}. D. Produc]ia vegetal\ – Horticultura nr. Bucure[ti. – La direction (1979) – Le Chou-fleur. D. [i colab.L. I. Paris. I. nr. M.C. (1997) – Memorator Horti-Viticol. DI}U. VIDRA – S. L. ROMAN. (1978) – Controlul st\rii de fertilitate a substratului de cultur\ la castrave]ii cultiva]i pe balo]i de paie în sere.. 3.L.V.. VASILESCU.B. I. 2. A. (1973) – P\strarea [i valorificarea fructelor [i legumelor. J. (1969) – Efectul economic al folosirii ad\posturilor din material plastic în cultura verzei timpurii. Bucure[ti. L|C|TU{. B. BUZ|U (1984) – Tehnologie cadru a culturii de legume în solarii.L. VII.F. TR. E.. Trecut. Cerc. Bucure[ti. [t. (1997) – Cultura cartofului. LÖBL. (1981) – Tehnologia culturii legumelor în solarii. Editura Agro-silvic\.H.. [t. vol. R|DOI. Z|GREAN. VLAD. E. I. (1974) – Zelenciukoproizvodstvo. vol.A. – Memorator horti-viticol. Bucure[ti.N.LEGUMICULTUR| II DAVIDESCU. Bucure[ti. GH.F.A.. MAIER.. IANO{I. N... Produc]ia vegetal\ – Horticultura. CTIFL – Invuflec. MARIA.C.. – S. MUNTEANU.Tehnologia culturii legumelor în solarii. BUZ|U (1978) .. I.C. D. DUMITRESCU. L|C|TU{.L.C.L. Editura Ceres. Artprint. agron. T. Artprint. M.. RO{U. M. I. Bucure[ti.C. Lucr\ri [tiin]ifice I. B. DI}U.C. vol.. Bucure[ti. PER{UNARU. STOIAN. Patronatul Horticultorilor din România.C. IORD|CHESCU.P. Redac]ia revistelor agricole. GHENKOV. – COORD. GL|MAN.A. Bucure[ti.. Bucure[ti.. BOSE{AN. I. M. Bucure[ti. Bucure[ti. Sofia. prezent [i viitor. MANOLACHE.L. PL|M|DEAL|. [i colab. – S. D. DUMITRESCU. (1961) – Cultura legumelor. Lucr. C. I.Tehnologia culturii legumelor în solarii. în Moldova.

London.. în jude]ul Ia[i. NIEUWHOF. agron. Bucure[ti. Bucure[ti. vol. R. SINGUREANU. COSTACHE. OPENA. SAVI}CHI. Agron. I. În Moldova. STAN. L.. P. Agron. Tez\ de doctorat. I. Ia[i. 2.N. MUNTEANU. (1969) – Cole Crops. în Moldova. Agr. TINCA (1979) – Precizarea epocilor de plantare la varz\ în solarii. C. Ia[i.. N. (1992) – Legumicultura. T|TARU. Tez\ de doctorat.L.. STAN. GR. P. vol. 4. în Moldova. Editura Ceres. G. STAN. I. Bucure[ti. Buletin informativ nr. (2000) – Cercet\ri privind elaborarea tehnologiei de produc]ie a semin]elor hibride la varza alb\ – brassica oleracea var.. în Moldova. vol. MIHALACHE. N. Bucure[ti. nr. Cercet.. KUO. P.. Editura Ceres. (1985) – Contribu]ii la studiul biologic al verzei timpurii în vederea îmbun\t\]irii tehnologiei de producere a semin]elor la varza timpurie. STOIAN. N. vol. Ia[i. ICLF Vidra. V. Cercet. PATRON. Editura Ceres. MUNTEANU. I. POPLÃCINEL. agron.C. Inst. T. Cercet. MUNTEANU MARINESCU. [i colab. Ia[i. STAN. 3. (1985) – Ghid pentru meseria de legumicultor. ANDRIESCU. Bucure[ti. GH. SINGUREANU. (1980) – Influen]a sistemelor de conducere [i t\iere asupra produc]iei la castrave]ii de ser\. 1. AVRDC.. (1992) – Studiul bibliografic privind cercet\ri [tiin]ifice la plantele legumicole din grupa verzei în România. Revista de Horticultur\ [i Viticultur\. Produc]ia vegetal\ – Horticultura. SAVI}CHI. N.C. (1991) – Studiul bibliografic privind cercet\ri [tiin]ifice la plantele legumicole din grupa verzei pe plan interna]ional.. Editura Universitas. Technical Bull. G. POPESCU. YOON. Tez\ de doctorat. SAVI}CHI. (1975) – Stabilirea agrotehnicii conopidei în cultur\ protejat\. nr. (1989) – Studii preliminare la întocmirea unui program de ameliorare a legumelor din grupa verzei. N. I.. 2. Analele I. (1969) – Folosirea peliculei de polietilen\ perforat\ în ob]inerea legumelor timpurii.. (1986) – Bolile plantelor legumicole. SINGUREANU. N. M. Taiwan. Ia[i. 2. PANAIT. (1989) – Ideile lui Ion Ionescu de la Brad privind cultura legumelor. P. 4. vol. forma alb\ (lam. capitata. (2000) – Legumicultura. Agron.. agron. Cerc. (1972) – Influen]a diferitelor sisteme de protejare a culturii timpurii de conopid\. N.. I. 242 . SAVI}CHI. No. Bucure[ti. N. Editura Agro-silvic\. Chi[in\u. Ia[i.. 17.) D. A. (1988) – Breeding and Seed Production of Chinese Cabbage in the Tropics and Subtropics. (1977) – Distan]a optim\ a conopidei în cultur\ protejat\. 1. {I STOENESCU. N. (1968) – Castrave]ii. MUNTEANU. (1977) – Contribu]ii la stabilirea epocilor de plantare a verzei timpurii în ad\posturi joase din polietilen\. MIHU. M. Leonard Hill. II. vol. Bucure[ti.. GR. Universitatea Agronomic\ [i de Medicin\ Veterinar\ Ia[i. J. SAVI}CHI. P. ATANASIU. Centrul de multiplicare Inst. MUNTEANU. RADU. M. Centrul de multiplicare Inst. Bucure[ti.F.

(1975) – Dictionary of Cultivated Plants and their Centres of Diversity.. vol. ZEVEN. Editura Ceres. Bucure[ti. TOMA.. (1985) – Morfologia [i anatomia plantelor cultivate.. PERCIALI. Analele I. L|C|TU{. Editura Ceres. Wageningen.. Bucure[ti. M. VI. (1982) – Mijloace [i c\i de sporire a produc]iei de varz\ alb\ extratimpurie. (1984) – R\sadni]e [i solarii. VOINEA. 3. Editura Ceres. VOINEA.. V. M. (1998) – Cultura protejat\ a legumelor în sere [i solarii. ANDRONICESCU. nr. Editura Ceres. Editura Ceres. JUCOVSKY. V.L. A. V.. VOICAN. C. D. Bucure[ti. VOICAN.F. M. (1975) – Cultura legumelor de var\. Bucure[ti. Produc]ia vegetal\ – Horticultura. (1981) – Cultura castrave]ilor – ciclul scurt în serele înmul]itor. Bucure[ti. P. GIREAD|. 243 . VÂLCEANU. V. (1977) – Criterii pentru zonarea legumiculturii.LEGUMICULTUR| II TEODORESCU. GH. ZANOSCHI.C. D. C. M. G.

Aleea M. Sadoveanu. Sadoveanu nr.05. 3 Tel.Consilier editorial Tehnoredactor: Corector: Bun de tipar: Ap\rut: Editura: Vasile V~NTU Veronica APETREI Neculai MUNTEANU Veronica APETREI 16.2001 2001. Format 70x100/16 “Ion Ionescu de la Brad” Ia[i Aleea M.: 032-218300. 140820 (159) ISBN: 973-8014-46-8 Tiparul executat sub comanda 22/2001 la Tipografia “AGROPRINT” Ia[i. 3 PRINTED IN ROMANIA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful