INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI....................

RAPORT DE ACTIVITATE Luna .....................
Inspector de specialitate prof................................. I. Nr. crt.

Inspectia curenta (preinspectia) si speciala
Unitatea scolara Tipul inspect tiei Califi cativ Aprecieri privind : Pregatirea Pregatirea Relatii de specimetodica alitate Observatii

Numele si prenumele cadrului didactic inspectat

1. 2.

SINTEZA RAPORTULUI Nr.unitati inspectate Nr cadre didactice inspectate Tip ∕ nr inspecţie curentă Tip ∕ nr inspecţie specială Nr calificative (IC1, IC2) Nr note (IS)

II. Activitatea de inspecţie realizată de către metodişti
Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat Unitatea şcolară Tipul inspectie Calificativul Nota acordată Numele şi prenumele metodistului

. relaţii..3 Inspecţia generală…………………. dezvoltare profesională) Nr crt 1. IC2) Nr note (IS) III..SINTEZA RAPORTULUI Nr........ Activitatea Data Locul Durata Scurta apreciere privind amploarea si impactul activitatii . Activitati specifice (curriculum ... II...2 Inspecţia RODIS………………………….Activitatea de asistenţă managerială III..4 Inspecţia de validare a rapoartelor de autoevaluare / monitorizare externă IV..comunicare.unitati inspectate Nr cadre didactice inspectate Tip ∕ nr inspecţie curentă Tip ∕ nr inspecţie specială Nr calificative (IC1.1 Inspectia tematica din perioada.. III. III...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful