KETAKSAMAAN PELUANG PENDIDIKAN December 30, Ketidaksamaan Peluang Dalam Pendidikan: Pendidikan adalah satu proses di mana seseorang memperoleh

banyak faedah sosial seperti pekerjaan, gaji yang mencukupi dan kemungkinan, kuasa politik. Walau bagaimana pun semasa penjajahan British di negara kita, tidak semua pelajar mempunyai peluang bersekolah kerana pada masa itu sekola h dibahagikan mengikut kumpulan etnik, kelas sosial, kurikulum dan penempatan. Ketidaksamaan peluang dalam pendidikan bermaksud sekatan hak seseorang untuk mengembangkan potensinya. Konsep diskriminasi/ketidaksamaan ditakrifkan sebagai pandangan, pemikiran dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok terhadap anggota atau kelompok etnik lain yang mempengaruhi perilaku pihak yang berpandangan negatif. Diskriminasi ialah perbuatan membanding dan membezakan individu atau kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata. Ketaksamaan telah berlaku sejak dahulu lagi (sistem feudal). Rakyat bawahan atau marhain, golongan pembesar, dan golongan istana menerima sistem pendidikan yang berbeza. Diteruskan lagi pada zaman penjajah. Golongan pembesar mewariskan kecerdikan sebaliknya anak petani dan orang kampung terus ketinggalan. Aspek Ketaksamaan Peluang Masa Kini : i. Meliputi kemudahan mendapat guru ii. Bahan-bahan rujukan iii. Peluang kerjaya selepas tamat belajar. Max Weber : Ada 5 Kelas Sosial 1. Golongan atasan/orang kaya/ahli koperat 2. Kumpulan pertengahan atasan ± orang yang berpendidikan tinggi, profesional dan memegang jawatan yang baik 3. Pertengahan bawahan -lulusan sekolah menengah dan pemegang sijil diploma. 4. Kelas pekerja-terdiri daripada pekerja kolar biru (ada PMR, SPM) 5. Golongan bawahan: mempunyai kelulusan yang amat rendah dan tidak pernah melalui pendidikan formal. Saifuddin Hj Masduki (1977) : wujud hubungan yang signifikan antara pencapaian akademik dengan pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan ibu bapa.

Bourgouisie : masyarakat yang memiliki punca -punca pengeluaran. pengagihan dan pertukaran . Usaha KPM bantu: 1. Elaun bulanan pelajar kurang upaya 7. pekerjaan. Murid berada mendapat peluang pendidikan yang lebih baik. Faktor-faktor Ketaksamaan Peluang: Dalam konteks Malaysia. Contoh kelas sosial yang terdapat dalam masyarakat kapitalis terbahagi 2 golongan: 1. perkakasan. bantuan Makanan Asrama 4. Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) dan Biasiswa Kelas Persediaan University 10. Jaket Keselamatan 6. Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Murid 5. latarbelakang sosio -ekonomi pelajar. pendapatan. SPBT 8.Semakin tinggi pendapatan dan tahap pendidikan ibu bapa semakin tinggi tahap pencapaian anak-anak mereka. ketidaksamaan pendidikan mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti lokasi sekolah. kecenderungan semulajadi. perisian dan latihan mencukupi di beri kepada sekolah -sekolah. Kelas Sosial: Berkaitan dengan kedudukan sesuatu kelompok dalam masyarakat.Asrama Harian. pencapaian akademik. sosialisasi dan perbezaan bahasa. politik. kekayaan. atau hubungan dengan punca-punca pengeluaran. Cabaran KPM memastikan agar infrustruktur. Tahap kesihatan Suasana tempat tinggal Jumlah keluarga kecil/besar Kekurangan kemudahan asas di sekolah juga mewujudkan ketidaksamaan dalam peluang pendidikan Terdapat sekolah kurang murid (SKM). Skim Baucer Tuisyen (SBT) 9. peluang hidup. RMT 2. martabat. Kumpulan Wang simpanan Pelajar Miskin (KWAPM) 3. Kelas sosial boleh dikatakan segolongan individu yang mempunyai kedudukan sama dari segi kuasa.

lepak. Faktor geografi . cenderung kepada keagamaan. gengsterisme dll. Kedua-dua jantina mempunyai perbezaan dari segi status. Kanak-kanak pintar cerdas Golongan yang mana kebolehan mereka lebih tinggi daripada rakan sebaya. Jantina: Murid perempuan dan lelaki masing -masing memilih mata pelajaran yang bersifat keperempuanan dan kelakian. suka merokok. . Peluang pekerjaan mengikut gender. Pencapaian akademik pelajar perempuan lebih baik daripada lelaki. kategori masalah khusus Kecerdasan yang amat rendah. Murid Berkeperluan Khas: Dua kategori MBK: 1. Mereka adalah murid yang tercicir. perlakuan dan ciri-ciri fizikal yang jelas. suka mencari maklumat di internet. cita -cita.cth murid yang suka ponteng kelas. Proletariat : masyarakat yang tidak memiliki perkara di atas sebaliknya hanya tenaga kerja sahaja. ponteng sekolah. kategori masalah 2. murut dsb Mereka menerima pendidikan tidak formal sahaja melalui keturunan atau warisan daripada ibu bapa.2. Kuato kemasukan ke universiti lelaki atau perempuan???? Sekolah teknik/vokasional : lelaki/perempuan??? Kumpulan Minoriti: Jumlah kecil . pembuli. Hadapi masalah menyesuaikan diri di sekol ah biasa dan dalam masyarakat. Kini???? Di sekolah terdapat juga kumpulan minoriti. Bergerak dalam kumpulan sendiri/kecil Mereka juga perlu diberi perhatian. kadazan. menghias sekolah dll. Zaman penjajah peluang diberi kepada lelaki manakala golongan perempuan dinafikan peluang untuk menerima pendidikan.cth orang asli.tidak dapat mampu mempengaruhi kumpulan -kumpulan etnik yang lain. Pihak sekolah perlu beri perhatian Bersifat positif : spt ulat buku. Bersifat negatif .

tahap pendidikan isi rumah juga rendah. Melanau. Suluk dan orang Brunei di Sarawak : Melayu. Ketaksamaan peluang pendidikan tetap berlaku. sosial dan budaya Di Sabah terdapat 23 suku kaum.Iban.Oleh itu mereka tidak dapat memanfaat sepenuhnya sistem pendidikan sedia ada. Kecelaruan tingkah laku iv. ekonomi. Kurang guru pakar. Taksub kepada kehidupan yang dibina sejak dulu.kadar keciciran tinggi . cacat penglihatan vi. Indigenous merujuk kepada kelompok masyarakat dan etnik yang tinggal jauh di pedalaman dan masih belum menerima sebarang perubahan dunia luar. Piontar cerdas dan berbakat istimewa. Masyarakat pedalaman: Faktor Ketaksamaan peluang pendidikan. Bermaslah pembelajaran iii. Indigenous: Merujuk kepada penduduk pribumi di pedalaman Sabah dan Sarawak. Terbesar ialah Kadazan.masih terpinggir . Bajau. Lokasi. Murut. Isu-isu ketaksamaan peluang: Orang Asli . Ini kerana motivasi dan keperluan mereka berbeza.latar belakang akademik rendah . Bidayuh. . Cacat fizikal vii. Penan. Cacat pendengaran dan bermasalah komunikasi v. Jurang digital. 7 kategori kanak-kanak istimewa memrlukan Program Pendidikan Khas i. Dibezakan dari segi kawasan tempat tinggal. Kerencatan mental ii. Suasana persekitaran fizikal dan sosio budaya kurang memberangsangkan. Mereka masih belum menerima perubahan dalam dunia pendidikan kerana masih berpegang kepada budaya hidup tradisional. Kelabit .golongan bijak pandai masih kurang . Pertumbuhan pusat urban yang lembab.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful