Bosanac

priveden dok je
udarao trudnu
13-godišnjakinju
Dnevni
list
www.dnevni-list.ba
BROJ 3419 ISSN 1512-8792
Cijena 1 KM, 5 KN, 0,5 EUR
Četvrtak • 10. 2. 2011.
37. - 49. str.
21. str.
22. str.
10. str.
PISMO MAJKI ZHŽ-a
Zbog neredovite isplate porodiljnih naknada majke pozvale na mirni prosvjed
Dosta nam je lažnih
nada i praznih obećanja
Poštovana gospodo, voljele bismo da se za maškare svi namaškarite u majke ili u
bebe pa da se barem na jedan dan osjećate i posebno i zakinuto, predlažu ove majke
MONSTRUMI
Umirovljenika
omamili, u
šumi polili
benzinom i
potom zapalili
Dojava o bombi
Pariz
Evakuirane dvije
srednje škole u
Ljubuškom
ZLOČIN
Kroz oglase tražili
starije i imućnije
ljude za druženje
22. str.
Država kvadrat u susjedstvu HDZ-a
platila po vrtoglavih 3900 maraka
Vijeće ministara na kraju mandata “odriješilo vreću” 2. str.
Zašto vas zanima
jesam li kriv?
Optuženi za teroristički čin u Bugojnu negirali krivnju
Odvjetnici kazali da njihovi klijenti ne priznaju Sud BiH
3. str.
SPORT...
Zrinjski s 2:0 savladao
Željezničar; Milomir Odović
novi trener Veleža; Raskol u
rukometnoj reprezentaciji
BiH; Kosteliću bronca na SP-u;
Hrvatska bolja od Češke…
Događaji
2
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Želite li da se čuje Vaš glas?
Imate li vijest za koju smatrate da je vrijedna pažnje?
Želite li da se čuje Vaš glas? Dnevni list Vam stoji na usluzi.
Kontaktirajte nas na telefon ili fax: 036/313-370, 036/313-375
(Mostar), ili 033/717-220, 033/717-221 (Sarajevo).
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
1
1. Čitlučki HDZ 1990. protiv sporazuma s Čovićem, 2.
Najčitanije na webu 9. veljače
Berlin se zasigurno neće upuštati u nametanje rješenja u BiH
BANJA LUKA - Pred-
sjednik Narodne skupštine
RS-a i dopredsjednik SNSD-
a Igor Ra dojičić ne vjeruje
da bi se Njema-
čka sada upu-
stila u kreira-
nje ili name-
tanja rješe-
nja u BiH.
On je i
mišljenja da će se nakon
predstojećeg trećeg kruga
razgovora njemačke kance-
larke Angele Merkel s pred-
stavnicima političkih stra-
naka iz BiH znati hoće li
uopće taj proces biti nastav-
ljen i postoje li izgledi da se
neki prijedlozi stave na papir.
“U nametanje ne vjerujem.
Ako bi netko pokušao takvo
što, RS ima legitimno pravo
braniti svoj interes”, rekao je
Radojičić koji smatra kako se
OHR, također, više neće upu-
štati u nametanja i dodaje
kako nije siguran da u među-
narodnoj zajednici postoji
kritična masa za nametanje
krupnih stvari. “Eventualno
pojavljivanje bilo kakvog pri-
jedloga ovisit će isključivo o
dogovoru domaćih politi-
čara. To nije pitanje hoće li
netko odbiti ili ne nego hoće
li se uop će nešto pojaviti, na -
ra vno, uz prethodnu suglasn-
ost”, kazao je Radojičić. On
ocjenjuje kako su dosadašnji
razgovori s njemačkim duž-
nosnicima bili informativne i
konzultativne naravi te pod-
sjeća na prijašnje pokušaje
međunarodnog posredova-
nja, od travanjskog paketa do
Butmira, koji nisu dali nika-
kav rezultat, jer, kako je ista-
knuo, nisu odgovarali RS-u,
ali ni nekim drugim subjek-
tima u BiH. Kao pogrešnu je
ocijenio interpretaciju da bi
Rusija trebala osigurati da
RS prihvati eventualne pri-
jedloge.
Dopredsjednik SNSD-a Igor Radojičić
Sankcije
Valentin Inzko
zamrzava plaće
zastupnicima?
HDZ-a 1990.
Predsjedništvo
zasjeda sutra
u Mostaru
BANJA LUKA - Visoki
predstavnik Valentin Inzko
namjerava zamrznuti isp-
latu plaća zastupnicima u
Zastupničkom domu Parla-
mentarne skupštine BiH
sve dok ta institucija ne
počne funkcionirati.
Pozivajući se na izvor iz
OHR-a, Press je objavio kako
Inzko želi kazniti političare u
BiH zbog zastoja u procesu
konstituiranja tijela vlasti na
razini BiH. Nadalje se u diplo-
matskom zboru u Sarajevu
doznaje kako se u EU-u traži
način kako sankcionirati one
koji opstruiraju navedeni pro-
ces, kao i da je Inzkova ideja
da se neposlušne bh. političa-
re udari po džepu najprihvat-
ljivija, najlogičnija, najbrža i
najefikasnija opcija, tim prije
što OHR ima ovlasti do nijeti
takvu odluku. Visoki pred-
stavnik na raspolaganju ima
mogućnost smjene dužno-
snika i donošenja zakona, kao
mogućnost obustave isplate
njihovih primanja iz prora-
čuna institucija, a taj se sce-
narij, navodno, ozbiljno raz-
matra i u Bruxellesu. Ta kav bi
potez rezultirao ka žnja v-
anjem političara bez ve like
osude javnosti jer građani već
negoduju zbog činjenice što
zastupnici primaju basno-
slovne plaće, a ništa ne rade.
MOSTAR - Predsjedniš-
tvo Hrvatske demokratske
zajednice (HDZ) 1990. odr-
žat će svoju 11. sjednicu
sutra, 11. veljače.
Kako je najavljeno iz Ureda za
odnose s javnošću HDZ-a
1990., sjednica će biti održana
u sjedištu stranke u Mostaru s
početkom u 12 sati.
Vijeće ministara kvadrat
u susjedstvu HDZ-a platilo
po vrtoglavih 3900 maraka
Vijeće ministara na kraju mandata “odriješilo vreću”
• Piše: Vanja Bjelica-Čabrilo
• dogadjaji@dnevni-list.ba
MOSTAR – Vijeće mini-
stara BiH primilo je jučer na
znanje da je državni ministar
financija Dragan Vrankić u
godinama besparice i krize
odobrio sredstva od 8,6 mili-
juna maraka za kupnju zgr-
ade u Mostaru. Informacija o
ovoj investiciji, kojom će se
riješiti smještaj dijela držav-
nih agencija, ne bi bila toliko
šokantna da kvadrat nije
plaćen oko skoro vrtoglavih
3900 maraka. Zgrada je ku -
pljena od građevinskog po -
duzeća Toming d.o.o. Grude.
Uz to, kao najbolji izbor
odabrana je zg rada
koja se na lazi tik uz
središnjicu
HDZ-a BiH.
Da se doista
radi o zgradi ko ja
je faktički spo-
jena sa središnji-
com Vrankićevog
HDZ-a BiH, po -
tvrdili su nam i
u poduzeću Toming .
Vlasnik Tominga, Tomi-
slav Tomas navodno je, kako
tvrde upućeni, u bliskim
prijateljskim odnosima s čel-
nicima HDZ-a BiH.
Najskuplji kvadrat
U cijeloj priči o kup-
nji zgrada na kraju
mandata i po vezanosti
Vrankićevog HDZ-a s
tvrtkom Toming za -
nimljivo je da nitko od
član o va Vijeća min-
istara nije po stavio pit-
anje je li vrijeme za kup-
nju zgrade u jeku kri ze i je
li možda plaćena previ-
soka cijena ka da se
zna da niti je dan
pos lovni pro-
stor u Mo staru,
koliko je ba rem
poz na to javno-
sti, nije plaćen
4000 maraka
po metr u
četv ornom.
Tako je, čini
se, Vijeće
ministara platilo najskuplji
kvadrat u gradu na Neretvi,
ako ne i u Bosni i Hercego-
vini.
Elitna zgrada
Iako se sva kodnevno
govori o povećanju nezapo-
slenosti i siromaštva, iz Vijeća
ministara se nisu susprezali
kazati da su koncem godine,
točnije 28. prosinca, zaključili
ugovor o prodaji s društvom
Toming d.o.o. Grude, kojem
je doznačeno 8.661.123,90
maraka “u skladu s odlukom
o odobravanju sredstava iz
tekuće proračunske zalihe za
2010., a na osnovi Zakona o
proračunu institucija BiH i
međunarodnih obveza za
2010. godinu, s pozicije rezer-
viranja za kapitalna ulaga-
nja”. Zgrada je, prema izvje-
šću iz Vijeća ministra, povr-
šine 1903 četvorna metra, a
za to je Tomingu isplaćeno
7,4 milijuna maraka, dok je za
PDV izdvojeno 1,2 milijuna. U
izvješću se navodi i da je
Toming izabran kao najbolji
ponuđač, te da je sve urađeno
po zakonu.
Valja reći da se radi o izni-
mno elitnoj zgradi s grija-
njem, hlađenjem, garažama,
nadzorom i ostalim.
Treba napomenuti i to da
zgrada koju je kupila država
i središnjica HDZ-a izgledaju
jako slično i djeluju gotovo
kao jedna cjelina. Je li slič-
nost samo slučajna i ima li
ikakvih poveznica, za sada se
može samo pretpostavljati.
Zgrada u susjedstvu HDZ-a BiH kupljena je od poduzeća Toming d.o.o Grude
i za nju je iz državnog proračuna izdvojeno vrtoglavih 8,6 milijuna maraka
Sredstva od 8,6 milijuna
maraka za kupnju zgrade u
Mostaru odobrio je ministar
financija Dragan Vrankić
Vlasnik Tominga,
Tomislav Tomas
navodno je, kako
tvrde upućeni, u
bliskim prijateljskim
odnosima s čelnicima
HDZ-a BiH
,,
Zaduženja od 400 milijuna
Vijeće ministara jučer je donijelo i niz odluka kojima prihvaća zadužiti se
u svrhu izgradnje infrastrukture, bolnica, elektroprivrede i autoceste Vc.
Tako su prihvatili inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja ugo-
vora o financiranju između BiH i Europske investicijske banke za II fazu
koridora Vc. Cilj projekta je izgradnja 31 kilometra autoceste na koridoru
Vc, a kredit EIB-a za ovaj projekt iznosi 166 milijuna eura. Utvrđen je i
prijedlog odluke o zaduženju kod UniCredit Austria AG banke od 3,2 mili-
juna eura za opremanje dviju bolnica u Sarajevu, kao i inicijativa o prego-
vorima za dobivanje 17 milijuna eura, od čega se vraća njih 11, a šest je
grant od KfW-a, Frankfurt na Majni za Projekt SCAD/DMS/OMS sustava,
koji je potreban trima Elektroprivredama u BiH. Prihvaćena je i inicijativa
za zaduživanje kod Koreje za modernizaciju Kliničkog centra Banja Luka,
a kredit je vrijedan 30 milijuna američkih dolara i vraćat će ga RS.
3
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Oglašavajte se u Dnevnom listu
Ako se želite oglašavati u Dnevnom listu kontaktirajte našu marketing
službu na telefone 036/313-370 (Mostar) i 033/719-755 (Sarajevo), ili na
e-mail adrese: marketing@dnevni-list.ba, te dnevni.ba@bih.net.ba.
Neka Vašu reklamu vide brojni čitatelji na području cijele države.
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
PRILOG
SPORT
LIJEPI I
ZDRAVI
MALI
OGLASI
POSLOVNI
SVIJET
TV +
AUTO
MALI
OGLASI
DNEVNI
PLUS
Č t t k
D
N
E
V
N
L I S T
Vrijeme...
Temperature
u BiH za
10. 2. 2010.
po gradovima
Sarajevo 8
Mostar 15
Banja Luka 12
Tuzla 8
Zenica 10
Bihać 11
Livno 9
Jajce 12
Ljubuški 16
Uz povoljne
biometeorološke
prilikevećinaljudi trebala
bi seugodnijeosjećati,
ategobekodkroničnih
bolesnikai meteoropata
ćeseumanjiti.
Bihać
Banja
Luka
Sarajevo
Mostar
Brčko
Zenica
Tuzla
Livno
Jajce
Ljubuški
B
. Scott: Upiranje prstom u Bobana neće vas daleko odvesti
Zašto vas zanima jesam li kriv?
Optuženi za teroristički čin u Bugojnom negirali krivnju
Fiskalno vijeće BiH
Ministri financija nastavit
će razgovore o proračunima
Ustavni sud BiH
Margharita Tsatsa-Nikolovska
nova međunarodna sutkinja
SARAJEVO - Na svojoj jučer
u Sarajevu održanoj 21. sjed-
nici, Fiskalno vijeće BiH je
raspravljalo o globalnom
okviru fiskalne bilance i poli-
tika u BiH za razdoblje 2011.
-2013. i o proračunima za
tekuću, 2011. godinu.
Kako je priopćeno nakon sjed-
nice, zaključeno je da će ministri
financija nastaviti razgovore
kako bi se došlo do općeprihvat-
ljivog rješenja, o kojem će se
raspravljati na idućoj sjednici
Fiskalnog vijeća BiH. Vijeće je
jučer razmatralo i inicijativu za
izmjenu Zakona o trošarinama u
vezi s “plavim dizelom” te je
Upravnom odboru Uprave za
neizravno oporezivanje (UNO)
BiH sugerirano da, uz analizu
učinaka, podrži tu inicijativu.
SARAJEVO - Predsjednik
Europskog suda za ljudska
prava Jean-Paul Costa izvije-
stio je Ustavni sud BiH da je
nakon konzultacija s Predsjed-
ništvom BiH donio odluku o
izboru Margharite Tsatsa-
Nikolovske iz Makedonije za
novu međunarodnu sutkinju
Ustavnog suda BiH.
Sutkinja Tsatsa-Nikolovska je
stupila na mjesto suca Davida J.
Feldmana iz Velike Britanije, koji
je na vlastiti zahtjev razriješen
dužnosti suca, zaključno s 31.
prosincem 2010. Na jučerašnjoj
redovitoj sjednici Vijeća od pet
sudaca, Ustavni sud BiH je,
između ostalog, rješavajući po
žalbi Fonda za mirovinsko i inva-
lidsko osiguranje RS-a Bijeljina,
podnesenu protiv presude
Vrhovnog suda FBiH od 14. svib-
nja 2009., presude Županijskog
suda u Mostaru od 8. travnja
2008. i presude Općinskog suda
u Mostaru od 20. studenoga
2007., odlučio predmet proslije-
diti na plenarnu sjednicu Ustav-
nog suda BiH.
• Piše: Lana Rizvanović
• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO - Pred
Posebnim odjelom za organi-
zirani kriminal, gospodar-
stveni kriminal i korupciju
Tužiteljstva BiH jučer su se
izjašnjavali o krivnji Haris
Čaušević i Adnan Haračić
koji se terete za kazneno djelo
terorizma, kao i Emin Osma-
nagić, Haris Špago i Nedžad
Keško za kazneno djelo po -
moći počinitelju poslije uči-
njenog kaznenog djela. Oni su
optuženi da su proveli terori-
stički čin na Policijsku pos-
taju Bugojno prilikom kojeg
je poginuo policajac Tarik
Ljubuškić, a teško ozlijeđena
policajka Edina Hindić.
Nepoštivanje Suda
Iako ovaj put nije bilo
većih incidenata, optuženi,
osim Haračića, nisu željeli
prilikom uzimanja osobnih
podataka ustati, a taj čin je
jedini komentirao Čaušević
riječima: “Neću ustati, nije
bitno zbog čega, ali neću
ustati.” Odvjetnici ostalih su
objasnili da njihovi klijenti i
dalje ne priznaju Sud BiH.
Prije samog izjašnjavanja
o krivnji sutkinja u ovom slu-
čaju Tatjana Kosović obavi-
jestila je prisutne da trećeop-
tuženi Naser Palislamović
nije želio doći u sudnicu i još
jednom pokazao da ne po -
štuje ovu ustanovu te da ona
ne namjerava ni nad kim
provoditi silu.
“Ne mislim praviti cirkus
koji se dogodio prilikom po -
sljednjeg ročišta i ne želim da
se takve scene ponovno do -
gode jer moj prag tolerancije
nije velik kao tijekom prošlog
ročišta”, kazala je Kosović,
nakon čega je odvjetnik Pali-
slamovića, Izet Baždarević,
zatražio desetomi nutnu
stanku kako bi se pokušao
vidjeti i razgovarati sa svojim
klijentom, odnosno upitao
postoji li mogućnost da Špa-
go porazgovara s Palislamo-
vićem jer su u prijateljskim
odnosima. Špagin odvjetnik
je na to kazao kako se ne pro-
tivi previše, ali da bio to
kasnije moglo prouzrokovati
određene probleme u dalj-
njem tijeku suđenja. Molba
da Špago dođe u kontakt s
Palislamovićem je odbijena,
međutim, dana je još jedna
ša nsa da Baždarević privoli
Palislamovića da se pojavi na
ročištu. Kao što je i bilo oče-
kivano, do toga na kraju nije
došlo, ali je Baždarević oba-
vijestio prisutne da je uspio
porazgovarati sa svojim klije-
ntom koji je malo “popustio”.
“U početku nije želio ni
izići iz ćelije, ali uvjerio sam
ga da porazgovaramo i priop-
ćio mi je da se njegovo pojav-
ljivanje na Sudu BiH kosi s
njegovim principima. Za
dolazak u sudnicu još nije
spreman, ali mislim da će se
idući put ipak pojaviti”, na -
glasio je Baždarević, dodavši
da je Palislamović zatražio i
premještanje iz Tuzle u pri-
tvorsku jedinicu Suda BiH jer
bi tu bio u mogućnosti obav-
ljati svoje vjerske dužnosti,
biti okružen ljudima i imati
televizor. Njegovu molbu
Kosović je odbila, pravdajući
to činjenicom da u pritvor-
skoj jedinici nema mjesta, s
obzirom da su i ostali optu-
ženi u ovom slučaju imali
identične zahtjeve.
Čudno ponašanje
Prilikom izjašnjenja o
krivnji Čaušević, i dalje sje-
deći, kazao je kako se ne osj -
eća krivim ni po jednoj točki
optužbe, Haračić, poštujući
Sud BiH, također se izjasnio
kao nevin po svim točkama
optužbe, dok su ostali šuteći
Osmanagić i Špago, pa je
sutkinja po službenoj dužno-
sti konstatirala da se optu-
ženi izjašnjavaju da nisu krivi
po točkama optužnice. Tome
je pak prethodila molba
Špage da iznese desetomi-
nutnu izjavu bez prekidanja.
“Na kraju izlaganja, ukoliko
me budete pustili da to ura-
dim bez prekidanja, izjasnit
ću se o krivnji. Međutim, svoj
potpis neću staviti niti na
jedan dokument koji ima
oznake Suda BiH”, kazao je
Špago, zbog čega je Kosović
odbila njegovu molbu i izvr-
šila svoju službenu dužnost.
Početak suđenja optuženima
u ovom predmetu bit će zaka-
zan za najkasnije 60 dana i na
tom ročištu će biti pročitana
optužnica te će Tužiteljstvo i
obrana iznijeti uvodne riječi.
Prilikom izjašnjenja o krivnji Čaušević je kazao kako se ne osjeća krivim ni po jednoj
točki optužbe, Haračić se također izjasnio kao nevin dok su Osmanagić i Špago šutjeli
Zbog čega želite
da se izjasnim
Prilikom izjašnjavanja o krivnji
Keško je do te mjere zbunio
sutkinju Kosović da je zabora-
vila prije zatvaranja pretresa
obavijestiti prisutne da se i
njemu po službenoj dužnosti
konstatira da negira krivnju.
Naime, Keško je prvo zatražio
da mu sutkinja na pitanje je li
kriv ili ne po točkama optužbe
odgovori zbog čega je to
zanima, a kada nije dobio
odgovor i ponovno bio zamo-
ljen za izjašnjavanje kazao je:
“Tražite li od mene da vas
obožavam”, nakon čega je
ročište prekinuto.
Iako ovaj put nije
bilo većih incidenata,
optuženi, osim
Haračića, nisu željeli
prilikom uzimanja
osobnih podataka
ustati. Odvjetnici
ostalih su objasnili da
njihovi klijenti i dalje
ne priznaju Sud BiH
Prije samog
izjašnjavanja okrivnji
sutkinja u ovom
slučaju Tatjana Kosović
obavijestila je prisutne
da trećeoptuženi
Naser Palislamović nije
želio doći u sudnicu
,,
,,
Haris Čaušević AdnanHaračić Emir Osmanagić Haris Špago NedžadKeško
4
Utorak • 1. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Događaji
Predsjednik HSP-a Zvonko Jurišić i njemački veleposlanik Joachim Schmidt
Što prije uspostaviti vlast u BiH
SARAJEVO - Predsjed-
nik HSP-a BiH Zvonko Juri-
šić sastao se jučer u Sarajevu
s njemačkim veleposlanikom
Joachimom Schmidtom. Na
sastanku se razgovaralo o
uspostavi vlasti u BiH na
svim razinama te o bloka-
dama koje priječe konstitui-
ranje vlasti. Složili su se da je
potrebno žurno konstituirati
vlast kako bi BiH mogla
nastaviti započeti put k EU
integracijama.
Istaknuta je socijalna
ugroženost velikog broja gra-
đana BIH, kao i bojazan da
će blokada uspostave vlasti
dodatno doprinijeti nezavid-
nom egzistencijalnom polo-
žaju bh. građana. S tim u
svezi, Jurišić je istaknuo
kako BiH ne smije biti talac
nečijih osobnih interesa.
“Odgovorne političke sku-
pine se moraju vratiti svojoj
biti, a to je služenje državi i
njezinim narodima i građa-
nima. Svatko tko priječi
uspostavu vlasti, blokira
napredak BiH i time dodatno
ugrožava njezine građane,
koji se ionako nalaze u teš-
kom položaju”, kazao je dr.
Jurišić. On je i ovom prigo-
dom pozvao međunarodnu
zajednicu i visokog predstav-
nika da iskoriste svoje ovlasti
i pomognu pri konstituiranju
vlasti u BiH.
SARAJEVO - Šef misije
EUPM-a u BiH povjerenik
Stefan Feller jučer je dopred-
sjednika FBiH Mirsada Kebu
informirao o predstojećim
aktivnostima misije, čiji man-
dat završava 31. prosinca ove
godine. Povjerenik Feller je
tom prilikom podsjetio kako
EUPM od 2003. pomaže lokal-
nim vlastima u planiranju i
provođenju istraga u slučaje-
vima krupnog i organiziranog
kriminala, doprinoseći boljem
funkcioniranju sustava kazne-
nog pravosuđa s naglaskom na
poboljšanje odnosa između
policije i tužitelja. Najavio je
kako će EUPM do kraja man-
data, zajedno s Europskom
komisijom, pomagati vlastima
u BiH da identificiraju preo-
stale potrebe u razvoju policije.
Izrazivši zadovoljstvo dosa-
dašnjim angažmanom EUPM-
a, Kebo je ocijenio kako su
domaće policijske agencije i
pravosuđe dokazali da ne okli-
jevaju suočiti se s najtežim
izazovima u borbi protiv kri-
minala. “Zadovoljan sam onim
što je proteklih godina za
profesionalizaciju policije u
BiH učinila misija EUPM-a.
Nadam se da će u sklopu Iza-
slanstva EU-a u BiH biti formi-
ran Ured koji bi strateški pra-
tio napredak i razvoj policij-
skih tijela i sudjelovao u radu
Direkcije za koordinaciju
policijskih tijela u BiH”, kazao
je dopredsjednik Kebo.
Razgovori Kebo - Feller
Zadovoljstvo doprinosom EUPM-a
profesionalizaciji policije u BiH
Današnji sastanak parlamentarnih stranaka neće donij
Vlast prije tra
nemoguća mis
• Piše: Dario Pušić
• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO - Po svemu
sudeći, i danas nas očekuje
još jedan propali sastanak
predstavnika parlamentar-
nih stranaka koje već četiri
mjeseca ne uspi jevaju
postići dogovor o novoj par-
l amentar noj veći ni , a
samim tim država kao i
Federacija grcaju zbog
nef unkcioni ranja svoji h
temeljnih institucija. Pesi-
mizam pojedinih l idera,
pogotovo iz reda srpskog
naroda, odaje kako još uvi-
jek glavni kamen spoticanja
predstavlja SDP-ovo inzi-
stiranje na usvajanju pro-
gramske platforme nužne
za formiranje vlasti, ali i
zahtjev Zlatka Lagumdžije
da njegova stranka pre-
uzme neke od pozicija na
koje očito ciljaju SNSD i
HDZ BiH. Da se od današ-
njeg sastanak ne mogu
očekivati veliki uspjesi u
približavanju stavova SDP-
a, SNSD-a i HDZ-a BiH,
odaje i činjenica da se na
njemu, prema posljednjim
informacijama neće pojaviti
lider HDZ-a BiH Dragan
Čović. Umjesto Čovića,
danas će na sastanku biti
njegov zamjeni k Ni ko
Lozančić.
Nema smisla
U ovoj stranci i dalje
zastupaju stari stav da
predsjedatelj Vijeća mini-
stara mora biti Hrvat iz
jednog od dva HDZ-a, čime
bi se ispoštovala većinska
izborna volja hrvatskog
naroda koji je u većini slu-
čajeva glas dao ovim stran-
kama. Pritom treba podsje-
titi kako je posljednji sasta-
nak HDZ-a i SDP-a propao
zbog dominacije ultima-
tuma i uvjetovanja o preu-
zimanju poluga vlasti, pri
čemu se cjenkalo s pojedi-
ni m mi nistarski m fote-
ljama kako na federalnoj,
tako i državnoj razini.
Istodobno, u SNSD-u su
i jučer pružili punu potporu
HDZ-u BiH u ovim nastoja-
njima, optuživši SDP da već
mjesecima svojim stavo-
vima onemogućava formi-
ranje vlasti.
Predsjedni k SNSD-a
Milorad Dodik rekao je da
će ići na sastanak u Sara-
jevo u vezi sa formiranjem
vlasti, ali da nema nikakav
poseban osjećaj za njegov
ishod.
-Naravno da ću ići, ali
optimizam uvijek vežem za
neke druge stvari, tako da
nemam nikakav poseban
osjećaj. Mi želimo da budu
formirani organi vlasti na
razini BiH, ali nećemo biti
posebno uzbuđeni ni ako se
formiraju, niti ako se ne
formi raju, i staknuo je
Dodi k, koji je ponovno
naglasak stavio na rotaciju
koja je i suština Daytonskog
mirovnog sporazuma. Taj
balans se mora poštovati,
upozorio je Dodik, pono-
vivši kako mu je za mjesto
predsjedatelja Vijeća mini-
stara prihvatljiv kandidat iz
jednog od dva HDZ-a, koji
su legitimni predstavnici
Hrvata. Istodobno, članica
Izvršnog odbora SNSD-a
Dušanka Majkić, svaljuje
krivnju za neformiranje vla-
sti na SDP, a u tom smislu
ključ rješenja postizborne
križaljke, ili bolje rečeno
labirinta u kojem se našla
država, ovi si upravo o
SDP-u i razrješenju stanja
u Federaciji. No, u SDP-u i
dalje ostaju na svojoj star-
tnoj poziciji prema kojoj u
razgovore o parlamentarnoj
većini na državnoj razini
mogu ući jedino na osnovi
pisanog dokumenta.
Čl an Predsjedni štva
SDP-a Damir Mašić, pored
potvrde kako će izaslanstvo
njegove stranke voditi pred-
sjednik Zlatko Lagumdžija,
upozorio je kako SDP može
sudjelovati u parlamentar-
noj većina koja mora imati
jasan i konkretan program.
To im je, smatra, prioritet,
a tek se onda može govoriti
o raspodjeli pozicija. No, u
SDP-u nisu željeli komenti-
rati i nformacije prema
kojima je ipak bilo razgo-
vora o foteljama i to upravo
na sastanku Čovi ća,
Lagumdžije i Tihića prote-
klog tjedna, a isto tako
ostaje nepoznato je li SDP-u
prihvatljiv prijedlog SDA da
mjesta predsjedatelja Vijeća
ministara i Ministarstva
vanjskih poslova BiH pri-
padnu SDP-u i HDZ BiH,
odnosno da na jednoj od tih
pozicija bude Bošnjak iz
reda SDP-a, a na drugoj
Hrvat iz reda HDZ-a.
Na platformi, koja ne
mora biti istovjetna onoj
ranije potpisanoj, inzistira
i SDA, čiji je glasnogovornik
Salmir Kaplan potvrdio
kako je i dalje otvoren poziv
svim strankama da se pri-
druže platformi koju su
potpisali SDA, SDP BiH,
HSP i NS Radom za bolji-
tak, ali i da se radi o doku-
mentu koji je podložan
promjenama.
- Moramo se kretati u
okviru realnih rješenja jer
samo tako možemo doći do
dogovora o parlamentarnoj
većini, naveo je Kaplan. No
iz njegove izjave, prema
kojoj se na
na sastanak ide sa sta-
vom da se zna koje su
stranke pobjednice izbora,
jasno se iščitava kako će
SDA još jednom pokušati
uvjeriti SDP da prihvati dva
HDZ-a kao partnere s
hrvatske strane.
Ništa novo
Upr avo zbog dvi j e
suprotstavljene koncepcije,
jedne koju zastupa SDP,
tvrdeći da ima legitimitet
predstavljati sva tri konsti-
I današnji sastanak parlamentarnih stranaka, po svemu
sudeći, neće donijeti nikakve pomake, a sve su izvjesnija
predviđanja da vlast nećemo dobiti prije travnja
Umjesto Dragana Čovića predsjednika HDZ-a BiH, danas
bi se na sastanku, prema posljednjim informacijama,
trebao pojaviti njegov zamjenik Niko Lozančić
5
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Događaji
Udruge branitelja proisteklih iz Domovinskog rata
Počinje potpisivanje peticije
“Stop majorizaciji Hrvata u BiH”
Zamjenik predsjednika HDZ-a BiH Lozančić
Pogubna politika SDP-a i SDA
da zanemare volju Hrvata
MOSTAR - U organizaciji
udruga branitelja proisteklih iz
Domovinskog rata i civilnih
udruga i organizacija iz svih
segmenata društva, danas, 10.
veljače, počinje potpisivanje
peticije “Stop majorizaciji
Hrvata u BiH”.
Peticija će biti potpisivana na
području cijele BiH radnim danima
od 9 do 17, a nedjeljom od 8 do 20
sati sve do 20. veljače. Organizacij-
ski odbor za potpisivanje peticije
poziva sve građane BiH da daju
doprinos ostvarivanju jednakoprav-
nosti svih naroda u BiH. Pokretanje
peticije “Stop majorizaciji Hrvata u
BiH” bila je i tema jučerašnjeg
sastanka predstavnika Koordinacije
Udruga HVO-a Grada Sarajeva i
Sarajevske županije i predstavnika
svih hrvatskih stranaka s područja
SŽ-a. “Koordinacije udruga HVO-a i
sve hrvatske stranke s područja
SŽ-a, poštujući volju hrvatskog
naroda, osjećaju se pozvanima
ukazati na neravnopravnost Hrvata
u BiH. U želji za jednakopravnošću
sva tri konstitutivna naroda, svjesni
značaja provedbe stvarnih izbornih
rezultata, dužni smo ukazati na
neravnopravnost naroda koja se
očituje kroz nepostojanje ustavnih
rješenja koja će osigurati punu
ustavnu i institucionalnu jednako-
pravnost sva tri konstitutivna
naroda na cijelom teritoriju BiH,
izborni zakon kojim se omogućuje
ignoriranje legitimne izborne volje
hrvatskog biračkog tijela u BiH,
zloporabu izbornog procesa kojom
se omogućuju kalkulacije i matema-
tičke koalicije koje rezultiraju zaobi-
laženjem volje Hrvata, majorizaciju
hrvatskog naroda u svim segmen-
tima i ponižavajući koncept bošnjač-
kih političkih stranaka”, rečeno je na
sastanku.
SARAJEVO - Spomenka Mičić,
potpredsjednica Federacije BiH,
smatradaseuvezi sodlukomoime-
novanju sudaca Ustavnog suda
Federacije BiHovih dana podignula
‘prašina’ujavnosti dabi seskrenula
pozornost s gorućegproblema- teš-
koća u konstituiranju nove vlasti,
čemusenenazirekrajnivišeodčetiri
mjesecanakonopćihizborauBiH.
Ona tako misli tim prije što odluka
nije konačna jer zadnja riječ o imenova-
nju sudaca daje se u federalnom Parla-
mentu, preciznije u Domu naroda.
Što se tiče zahtjeva za poništenje
odluke, Mičić je izjavila: “Ne znam kako
će se poništiti...”
SARAJEVO - Predsjednik SDA
Sulejman Tihić i visoki predstavnik
Valentin Inzko razgovarali su jučer
u Sarajevu o aktualnoj političkoj
situaciji u Bosni i Hercegovini s
posebnim naglaskom na provedbu
rezultata općih izbornih.
Kako je nakon sastanka priop-
ćeno iz SDA, i Tihić i Inzko su izrazili
zabrinutost zbog sporosti u uspostavi
parlamentarne većine i suglasili se da
treba učiniti sve kako bi vlast bila što
prije formirana. Predsjednik SDA Tihić
je upozorio na problem uzrokovan
blokadom izbora izaslanika u četiri
županije u FBiH za Dom naroda Parla-
menta FBiH, što onemogućava i kon-
stituiranje vlasti na razini Federacije
BiH i države. Istaknuto je i kako SDA
očekuje će Središnje izborno povje-
renstvo BiH i OHR poduzeti sve što je
u njihovim nadležnostima da se ovaj
proces deblokira.
BANJA LUKA - Zadržavanje
formule u BiH “tri konstitutivna
naroda, dva entiteta” krajnje je
nepravedno i nacionalna emanci-
pacija Hrvata u BiH ne može se
ostvariti bez njihove teritorijalne
emancipacije, priopćeno je iz Ureda
dopredsjednika Republike Srpske
Emila Vlajkija.
U priopćenju se navodi da se BiH
nalazi na povijesnom raskršću - ili će
se europski, građanski, kršćanski
regionalizirati ili će kao centralizirana
država postati dio jednog prostora
kojem ne pripada ni vjerski, ni ideo-
loški, ni ekonomski, ni kulturno.
ZENICA - Zamjenik pred-
sjednika HDZ-a BiH Niko Lozan-
čić izjavio je na jučerašnjoj
konferenciji za tisak u Zenici da
postupci određenih političkih
lidera unutar bošnjačkog
naroda vode BiH u veliku nesta-
bilnost s neizvjesnim ishodom.
Lozančić, predsjednik Župa-
nijskog odbora HDZ-a ZDŽ-a Mato
Zovko i zastupnik HDZ-a BiH u
Parlamentu FBiH Ivo Tadić, sma-
traju da je najavom formiranja
Vlade ZDŽ-a bez predstavnika
stranke kojoj pripadaju zanema-
rena volja koju je na proteklim
izborima izrazio hrvatski narod.
Stoga su još jednom ukazali, prven-
stveno liderima SDP-a i SDA, Zlatku
Lagumdžiji i Sulejmanu Tihiću,
kako politika koju zagovaraju u
ZDŽ-u nije dobra politika za BiH.
“To je politika pogubna za BiH.
Inzistiranje i pravljenje vlasti bez
legitimiteta jednog od kon-
stitutivnih naroda
nikada nije donijelo
dobro ovoj zemlji”,
rekao je Lozančić.
Dodao je i kako je
formiranje županij-
ske vlade bez pred-
stavnika HDZ-a
jasna poruka
Bošnjacima na
prostorima gdje
su u manjini i
koji, kako je ista-
knuo, ne žive
samo u Zenici i
Sarajevu. “BiH
postoji i izvan ta
dva grada gdje se
koncentrirala boš-
njačka politička elita i
koja, nažalost, misli da je
samo to BiH. BiH je i
Banja Luka i Mostar i
Livno i Posavina i žao mi
je što lideri Bošnjaka
toga nisu svjesni jer
obnašaju preodgo-
vornu dužnost. Ako su
svjesni, a ovo rade,
onda je to razočarava-
juće”, kaže Lozančić te
je upozorio kako SDP, SDA i
Narodna stranka Radom za bolji-
tak, koji su postigli sporazum o
formiranju Vlade ZDŽ-a, izigravaju
duh konstitutivnosti i jednakoprav-
nosti naroda tako što “izvlače”
pojedince koji jesu pripadnici
Hrvata, ali nemaju legitimitet
predstavljati ih.
Predsjednik ŽO-a HDZ-a BiH
Mato Zovko ponovno je odbacio
navode da su Hrvati u ZDŽ-u naj-
veće povjerenje dali SDP-u.
Spomenka Mičić
Razgovori Tihić - Inzko
Emil Vlajki
Ne znam kako će
se poništiti odluka
Što prije deblokirati
izbor u Dom naroda
Teritorijalna
emancipacija Hrvata
FOTO
Vijest
ZAGREB - Dio saborskih
zastupnika odlučio je na
Trgu bana Jelačića u
Zagrebu odmjeriti snagu u
curlingu s članovima britan-
skog Veleposlanstva. Hrvat-
sku ekipu predvodio je
Miljenko Dorić, a britansku
veleposlanik David Blunt.
Hrvati se nisu pokazali
vični ledu pa su više klizili s
“kamenim kuglama” po ledu ili
padali na stražnjice. Redom su
tako posrtali Perica Bukić,
Marijana Petir i Gordan Maras.
Popadali
kao kruške
ijeti velike pomake
avnja
sija
Posljednji pokušaj
Privremeni predsjedatelj
Zastupničkog doma Parla-
mentarne skupštine BiH
Adnan Bašić ne očekuje da će
na sastanku parlamentarnih
stranaka u Sarajevu biti
postignut dogovor o parl-
amentarnoj većini, potr eban
za sazivanje nastavka konsti-
tutivne sjednice ovog doma.
- Poslije svega, prvi put sam
pesimist pred sastanak par-
lamentarnih stranaka, rekao
je Bašić, pojasnivši kako je
ovo posljednji pokušaj da se
u organizaciji Parlamenta
pokuša postići dogovor o
parlamentarnoj većini.
Sukob Hrvata
i Bošnjaka
Predsjednik SDS-a Mladen
Bosić očekuje da će na
današnjem sastanku biti
predložen datum održavanja
nastavka konstitutivne sjed-
nice Zastupničkog doma
državnog Parlamenta, ali
ništa drugo.
- Institucije BiH i dalje će ostati
blokirane zbog činjenice da u
Federaciji ne mogu završiti
formiranje Doma naroda, a
bez toga neće biti moguće
konstituirati vlast na razini
BiH. Dok se ne završi politički
sukob hrvatskih i bošnjačkih
stranaka u FBiH taj proces će
biti blokiran, smatra Bosić.
tutivna naroda, i druge koju
zastupaju dva HDZ-a, pred-
sjednik PDP-a Mladen Iva-
nić ne očekuje ništa novo
niti posebno na današnjem
sastanku, objasnivši svoj
pesimistični stav činjeni-
com da se nije dogodio
potrebni pomak u razgovo-
rima ključnih aktera. Najra-
nije bi, predviđa Ivanić,
mogli dobiti vlast u mjesecu
travnju, a i to samo ukoliko
sve bude išlo mnogo brže
nego do sada.
U SDP-u nisu željeli
komentirati informacije
prema kojima je ipak
bilo razgovora o
foteljama i to upravo na
sastanku Čovića,
Lagumdžije i Tihića
proteklog tjedna, ali su
potvrdili kako i dalje
inzistiraju na platformi
U SNSD-u su i
jučer pružili
punu potporu
HDZ-u BiH u ovim
nastojanjima,
optuživši SDP da
već mjesecima
svojim stavovima
onemogućava
formiranje vlasti
Najranije bi,
predviđa Ivanić,
mogli dobiti
vlast u mjesecu
travnju, a i to
samo ukoliko
sve bude išlo
mnogo brže
nego do sada
,,
6
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Događaji
Dragan Šutanovac
Beograd zainteresiran za zrakoplove
Zbog pomicanja rokova
RS odustaje od izgradnje zatvora?
Milorad Dodik
RS je spreman provesti popis
BEOGRAD - Ministar obra-
ne Srbije Dragan Šutanovac
izjavio je da je Srbija i dalje
zainteresirana za kupnju voj-
nih zrakoplova od BiH, kao i za
razmjenu neke imovine, kao
što je to učinila s Crnom Gorom.
“Očekujem da u ovoj godini
razgovaramo ozbiljnije o ovoj
temi jer ti zrakoplovi propadaju i
ne služe praktično ničemu. Uko-
liko ih Srbija ne bude kupila, oni
će otići u staro željezo”, rekao je
Šutanovac. On je istaknuo da je to
obostrani interes, ali se mora
“sklopiti” i politička volja lidera u
BiH. “Ja bih to volio jer je to i njihov
interes i, jednostavno, ispunili bi
obostrane interese i jedne i druge
strane”, rekao je Šutanovac. On je
dodao da u skorije vrijeme nije
planiran neki susret u vezi s ovim
pitanjem, ali da se o tome već
razgovaralo.
SARAJEVO – RS bi se mogla
povući iz projekta izgradnje
državnog zatvora u Istočnom
Sarajevu budući da je mnogo
isplativije da, bude li potrebe,
taj bh. entitet samostalno
izgradi kapacitete za smještaj
osuđenika.
Prema riječima ministra
pravosuđa RS-a Džerarda Sel-
mana, geneza ovog problema
vuče se od 2005., a RS je najavio
mogućnost povlačenja iz ovog
projekta jer želi dobiti kompletnu
tehničku i financijsku dokumen-
taciju koja se tiče izgradnje. “Tek
kad to bude urađeno, razgovori
mogu biti nastavljeni. Sporan je
način financiranja i iznos sred-
stava. Projekt je prvobitno išao
na kapacitete od 501 zatvorene
osobe. Kasnije je projekt revidi-
ran pa je 2009. rečeno da će se
zatvor praviti za 301 osuđenika”,
naveo je Selman.
BANJA LUKA - Predsjed-
nik Republike Srpske Milorad
Dodik izjavio je da je RS spre-
man i sposoban ove godine
provesti popis ukoliko ga ne
bude na razini BiH i da će se o
tome odlučivati u idućim da -
nima.
“Možda bi sa stanovišta svih
ovih procesa koji se događaju bilo
dobro da mi provedemo popis
bez obzira na BiH. O tome ćemo
odlučivati u idućim danima”,
rekao je Dodik nakon sastanka s
predsjednikom Srbije Borisom
Tadićem i predstavnicima Srba iz
regije u Beogradu. Podsjetivši da
Bosna i Hercegovina ima pro-
blem u vezi s popisom, Dodik je
istaknuo da se RS borio za nešto
što je potpuno legalno i legiti-
mno, odnosno da se u zakonu
predvidi i izjašnjavanje na nacio-
nalnoj, vjerskoj i jezičnoj osnovi.
Komisija za nestale osobe
Online centar
za upit o nestalima
Susret
Kruna rada
Zajedničke komisije
SARAJEVO - Međunarodna
komisija za nestale osobe
(ICMP), čija baza sadrži više od
150.000 genetskih profila dobi-
venih od obitelji nestalih osoba
i od vladinih institucija diljem
svijeta, predstavila je jučer u
Sarajevu interaktivni pretraži-
vač pod nazivom “ICMP-jev
online centar za upit o nestalim
osobama”.
Ovaj će interaktivni centar
omogućiti obiteljima nestalih i
forenzičnim stručnjacima da preko
interneta, tj. internetske stranice
ICMP-a, provjere status nestalih
srodnika koristeći tri različita pre-
traživača - Upit o nestalim oso-
bama, Upit o uzorcima posmrtnih
ostataka i Upit o grobnicama.
“ICMP-jev online centar za upit o
nestalima značajan je za transpa-
rentnost i ubrzanje procesa traže-
nja nestalih osoba te za utvrđivanje
obveza nadležnih tijela i uopće
jačanje odgovornosti na tom
planu”, ocijenila je Kathryne Brom-
berger, generalna direktorica
ICMP-ja.
SARAJEVO - Ministar za
ljudska prava i izbjeglice BiH
Safet Halilović i prvi biskup Voj-
nog ordinarijata u BiH don Tomo
Vukšić suglasili su se tijekom
susreta kako BiH ima dobar
Zakon o vjerskim zajednicama,
koji je potrebno dosljedno pro-
voditi za dobrobit svih vjernika,
bez obzira na to kojoj vjerskoj
zajednici pripadaju.
Čestitajući don Vukšiću na
imenovanju za biskupa Vojnog
ordinarijata, Halilović je istaknuo
izuzetan angažman biskupa u
radu Zajedničke komisije za pro-
vedbu osnovnog ugovora BiH i
Vatikana i dodatnog protokola na
osnovni ugovor. “Imenovanje
biskupa Vojnog ordinarijata je
kruna rada Zajedničke komisije u
kojem je biskup Vukšić imao kon-
struktivnu ulogu”, rekao je tom
prilikom Halilović.
Haag: Vodstvo Herceg
Bosne provodilo
kampanju protjerivanja
Reagirajući na završne riječi
tužiteljstva u procesu bosansko-
hercegovačkim Hrvatima na sudu
u Den Haagu, Udruga dragovo-
ljaca i veterana Domovinskog
rata navodi kako je iz izrečenih
kvalifikacija očito da Haag mon-
tira svojevrsni zločin prema
Hrvatskoj te dodaje kako od
Vlade i hrvatske službene politike
u pogledu “ovako sramotnih
optužbi” očekuje hitnu reakciju i
da beskompromisno stane u
obranu istine o ulozi hrvatske
države i prvog hrvatskog pred-
sjednika Franje Tuđmana u
Domovinskom ratu.
-Kada bi se, ne daj Bože,
donijela presuda temeljem takvih
kvalifikacija iznesenih u predme-
tima ‘Oluja’ i ‘Herceg Bosna’,
Hrva tska bi bila označena kao
zločinačka tvorevina, pa analo-
gno tome i svi mi hrvatski brani-
telji, na čelu s dr. Franjom Tuđma-
nom, bili bismo zločinci, odnosno
izjednačeni s agresorima na RH i
BiH.
Evidentno je da Haag mon-
tira svojevrsni zločin prema
Hrvatskoj i sustavno zanemaruje
činjenicu da je Hrvatska bila žrtva
u Domovinskom ratu, a Hrvatska
šuti, stoji u priopćenju.
Udruga “glede ovako sramo -
tnih optužbi” očekuje od službene
hrvatske politike da besko-
mpromisno stane u obranu istine
o ulozi hrvatske države i dr. Franje
Tuđmana u Domovinskom ratu.
• Piše: I. Marić
• dogadjaji@dnevni-list.ba
DEN HAAG - Haaško
tužiteljstvo tijekom jučeraš-
njeg nastavka iznošenja
završnih riječi na suđenju
šestorici dužnosnika Herceg
Bosne i HVO-a koncentriralo
se uglavnom na optužbe koje
vodstvo HZ HB terete za
osnivanje zatočeničkih cen-
tara te progone bošnjačkog
stanovništva u dijelovima
pod nadzorom HVO-a.
Tužitelj Douglas Stringer
velik je dio svog izlaganja po -
svetio ulozi Slobodana
Praljka tijekom rata, te ga
op tužio kako je znao za na -
vodnu kampanju uhićenja
nehrvatskog stanovništva na
području nekoliko općina u
Hercegovini.
Razoružavanje
Naveo je i kako je trebao
stati u zaštitu muslimanskog
civilnog stanovništva, ali
unatoč tomu što je ostao
aktivan u Glavnom stožeru,
nije poduzeo mjere kako bi
spriječio uhićenja. Stringer
je pojasnio kako postoje
dokazi da su pripadnici
HVO-a od srpnja 1993. godine
počeli razoružavati i pripad-
nike svojih formacija boš-
njačke nacionalnosti te ih
zatvarati. No, ako je postojao
strah da bi neki od tih pripad-
nika HVO-a mogli predstav-
ljati opasnost po sigurnost,
Stringer je naveo kako bi
tada trebalo napraviti indivi-
dualnu procjenu rizika za
svaku od osoba, a ne provesti
masovno uhićenje.
- Masovno uhićenje svih
muškaraca samo na etnič-
kim temeljima bilo je nezako-
nito, naglasio je tužitelj,
upozorivši kako, prema kon-
vencijama iz Ženeve, oni koji
su razoružani trebaju uživati
svu zaštitu kao i da su civilni
zatočenici.
- Praljak nakon 24. srpnja
je imao dužnost zaštiti sve
civile od progona i terorizira-
nja, kazao je tužitelj, poja-
snivši kako je njegov propust
što nije poduzeo ništa iz svoje
nadležnosti. Progone stanov-
ništva pritom je naveo kao
nužno sredstvo za stvaranje
autonomnog teritorija na
kojem bi u većini bili Hrvati.
U srpnju, kolovozu i rujnu
1993. vladao je teror, smatra
Stringer, koji je naveo i kako
je HVO izmjestio tisuće ljudi
iz općina u Hercegovini, a sve
je završeno do listopada 1993.
Pitanje zatočenika
Haaško tužiteljstvo je,
bez obzira na tvrdnje Vlade
HZ HB prema kojima niječe
odgovornost za uvjete u
logorima, optužilo upravo
rukovodstvo Herceg Bosne
da je znalo za sve probleme
koji su se u tim centrima
događali. Pritom se Stringer
ponovno okomio na Praljka,
prozvavši ga kao osobu koja
je znala da zatočenici nisu
bili tretirani u skladu s
međunarodnim humanitar-
nim pravom.
Dragovoljci očekuju hitnu reakciju Vlade
Treći dan iznošenja završnih riječi na suđenju šestorici bh. Hrvata
Tužiteljstvo se
koncentriralo
uglavnom na
optužbe koje
vodstvo HZ HB
terete za osnivanje
zatočeničkih
centara te progone
bošnjačkog
stanovništva
,, ,,
Tužitelj Stringer je
pojasnio kako postoje
dokazi da su pripadnici
HVO-a od srpnja 1993.
počeli razoružavati i
pripadnike svojih
forma cija bošnjačke
nacionalnosti te ih
zatvarati
Tužitelj Douglas Stringer
velik je dio svog izlaganja
posvetio ulozi Slobodana
Praljka tijekom rata, te
ga optužio kako je znao
za navodnu kampanju
uhićenja nehrvatskog
stanovništva na
području nekoliko
općina u Hercegovini
7
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Događaji
Bruxelles
Kučan predstavio izvješće o BiH
Dragan Čavić
Loše stanje zbog loše politike
Izaslanstvo Pentagona
Unaprjeđenje suradnje SAD-a i BiH
BRUXELLES - Milan Kučan,
specijalni izaslanik sloven-
skog premijera Boruta Pahora
za BiH i bivši slovenski pred-
sjednik, predstavio je pred-
sjedniku Europskog vijeća
Hermanu van Rompuyu u
Bruxellesu izvješće o stanju u
BiH, objavila je slovenska
novinska agencija STA.
Bivši slovenski predsjednik
predstavit će svoje izvješće o
mogućnostima ustavnih rješenja
za BiH, koja bi omogućila njezino
lakše približavanje EU-u i visokoj
predstavnici EU-a za vanjsku
politiku Catherine Ashton.
Kučan je izvješće sastavio
nakon kontakata sa svim stran-
kama u BiH, a predstavnik ame-
ričke administracije za jugoi-
stočnu Europu Thomas Coun-
tryman najavio je kako će Kuča-
novo izvješće detaljno proučiti.
BANJA LUKA - Predsjednik
Demokratske partije Dragan
Čavić smatra da je loša eko-
nomska i socijalna situacija u
Republici Srpskoj rezultat loše
politike aktualne vlasti u RS-u.
“Povećanje poreza znači i
povećanje cijena i nameta na
prehrambene i druge osnovne
životne namirnice”, rekao je
Čavić novinarima u Banjoj Luci.
On je istaknuo kako podržava sve
koji se bore za bolji životni stan-
dard, prije svega borce i zapo-
slene u Željeznicama RS-a. Čavić
je apelirao da institucije zadu-
žene za istraživanje malverzacija
ispitaju stanje u robnim rezer-
vama, konstatirajući da u ovoj
instituciji već godinama vlada
bezakonje. On je dodao da će
podržati Prijedlog zakona o
zaštiti jamaca, koji će SDS uputiti
u Narodnu skupštinu RS-a.
SARAJEVO - Pomoćnik mi -
ni stra obrane za međunarodnu
suradnju Zoran Šajinović i po -
moćnik ministra za politiku i
planove Ahmet Hadžiomerović
primili su u srijedu vojno iza-
slanstvo Pentagona, predvo-
đeno zamjenikom direktora za
političko-vojne poslove u Pen-
tagonu, Stevenom L. Kwastom.
Na sastanku se razgovaralo
o aktivnostima Ministarstva
obrane BiH te o unaprjeđenju
bilateralne suradnje sa SAD-om.
Izaslanstvo SAD-a je primio i
načelnik Zajedničkog stožera
OS-a BiH general-pukovnik Mila-
din Milojčić, kojom prilikom se
razgovaralo o težišnim aktivno-
stima OS-a BiH, o suradnji oruža-
nih snaga SAD-a i BiH, progra-
mima obuke, rješavanju viškova
naoružanja te o sudjelovanju
pripadnika OS-a BiH u misiji ISAF.
Civilna zaštita
Potres nije
prouzročio štetu
Sastanak
Članovi Instituta s
obiteljima nestalih
LIVNO - Potres jačine 4,4
st u pnja po Richteru s epicen-
trom 15 kilometara zapadno od
Gornjeg Vakufa, koji je u utorak
u 17.29 sati uznemirio žitelje
livanjske, kupreške i tomisla -
vgra dske općine, nije prouzročio
nikakvu materijalnu štetu, do -
znaje se u Upravi civilne zaštite
Hercegbosanske županije.
To je već drugi potres na ovom
području od početka veljače.
Naime, 5. veljače registriran je
potres jačine 3,4 stupnja po
Richteru s epicentrom između
livanjske i bugojanske općine. Osim
što je uznemirio građane, ni taj
potres nije prouzročio nikakvu
materijalnu štetu.
SARAJEVO - Savjetodavni
odbor bosanskohercegovačkog
Instituta za nestale osobe naja-
vio je za danas u Sarajevu kon-
ferenciju za novinare u povodu
sastanka koji će članovi Insti-
tuta održati s udruženjima obi-
telji nestalih.
Cilj ovog sastanka je sagledati
teškoće s kojima se suočavaju obi-
telji nestalih, ali i problemi s kojima
se susreću institucije čiji je cilj rje-
šavanje problema nestalih. Na
konferenciji za novinare bit će
prezentirani rad i rezultati Instituta
za nestale osobe BiH, najavljeno je
iz ove institucije.
Granična policija predstavila rezultate u prošloj godini, ravnatelj Vinko Dumančić zadovoljan
Odlučni i u borbi
protiv mita i korupcije
u svojim redovima
• Piše: Antun Mrkonjić
• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO - Granična
policija BiH, unatoč silnim
poteškoćama i nepopunjeno-
sti policijskim službenicima,
zabilježila je u prošloj godini
dobre rezultate i postala je
cijenjena policijska agencija
u okruženju.
Iako bi po pravilniku o
sistematizaciji Granična
policija trebala imati 2536
zaposlenih, toj državnoj
policijskoj agenciji nedo-
staje više od 100 policijskih
službenika.
Ove godine novih pri-
manja policajaca
neće biti jer no -
vca u proračunu
nema, a ravna-
telj Granične
po l icije Bi H
Vinko Duman-
či ć vj er uj e
k ako će do
po p unjavanja
upražnjenih
mjesta za
policijske
službenike,
barem djelomično, ipak doći
sljedeće godine.
Prelazak granice
Granična policija BiH
odl učna je u borbi protiv mita
i korupcije u svojim redo-
vima.
“Granična policija je u
provođenju poslova i zada-
taka iz svoje nadležnosti
postupala u skladu s važećim
zakonima. Svi registrirani
slučajevi nezakonitog postu-
panja njezinih službenika
kao i žalbe građana na njihov
rad i postupanje istraženi su
u skladu sa zakonskim propi-
sima i poduzete su propisane
mjere”, rekao je Dumančić i
dodao da je Granična policija
izradila novi akcijski plan za
borbu protiv korupcije.
Inače, tijekom prošle
godine bh. granicu prešlo je
oko 50 milijuna osoba i gotovo
20 milijuna vozila. Granična
je policija odbila ulazak za
3514 stranih državljana jer
nisu ispunjavali uvjete iz
Zakona o kretanju i boravku
stranaca i azilu. Iz zemalja
tzv. visokoga migracijskoga
rizika granicu BiH je u prošloj
godini prešlo 78.429 stranih
državljana. Pripadnici Gra-
nične policije su na našim
graničnim prijelazima pri-
hvatili 580 naših državljana
koji su po raznim osnovama
deportirani u BiH iz europ-
skih zemalja. Istodobno, iz
BiH je deportirano oko 500
stranih državljana, uglavnom
zbog ilegalnoga boravka u
našoj zemlji.
Granična je policija otk-
rila 727 osobe za kojima su
na dležna državna tijela ras-
pisali tjeralice ili se radi o
sigurnosno zanimljivim oso-
bama. Ilegalno su granicu
BiH u prošloj godini pokušale
prijeći 322 osobe koje je Gra-
nična policija otkrila. Njih
čak 229 je otkriveno u širem
graničnom pojasu, dakle, ne
na samim graničnim prijela-
zima.
Službi za poslove sa str-
ancima granični policajci su
u prošloj godini predali 280
osoba i uglavnom su to ile-
galni migranti. U prošloj
godini je azil u BiH na granič-
nim prijelazima zatražilo 11
stranih državljana i to tri iz
Palestine, četiri iz Afgani-
stana, jedan iz Somalije te po
dva s Kosova i iz Maroka.
Droga i oružje
U prošloj godini granični
policajci su oduzeli velike
količine droga te privremeno
i 23 puške, sedam pištolja i
oko 25 tisuća komada stre-
ljiva. Oduzeto je i više od 25
tisuća kutija krijumčarenih
cigareta, blizu 300 komada
stoke i oko 600 litara alkohol-
nih pića.
Granična je policija upu-
tila prema nadležnim tuži-
teljstvima 214 službenih
izvješća zbog postojanja
su mnje da su počinjena kaz-
ne n a djela. Ona se odnose na
krivotvorenje isprava, trgo-
vinu opojnim drogama, kri-
jumčarenje roba, ljudi, za
n e l egalno posjedovanje or -
užja, terorizma itd. Upravi za
neizravno oporezivanje, poli-
cijskim i sigurnosnim tijeli-
ma, nadležnoj inspekciji,
Gr a nična je policija u prošloj
godini ustupila 1100 pred-
meta.
Nedostatak
službenika
Ravnatelj Granične policije
BiH Vinko Dumančić smatra
kako su rezultati dobri, a stanje
na granici zadovoljavajuće pa
čak i dobro.
“Granična je policija
postala cijenjena policijska
agencija u širem okruženju. U
nas se vjeruje i mi ćemo učiniti
sve kako bismo svoj rad podi-
gnuli na još višu razinu. Nedo-
staje nam više od 100 policijskih
službenika. Nemamo sredstava
u proračunu za prijam novih
ljudi, no, i mi moramo dijeliti
sudbinu ostalih u ovoj teškoj
financijskoj situaciji. Ovo što nas
ima mora raditi napornije kako
bismo uspješno realizirali
postavljene zadaće”, kazao je
Dumančić osobito naglašava-
jući dobru suradnju s drugim
policijskim agencijama u državi
i u susjednim zemljama.
On ističe kako su
zajedničke
ophodnje s gra-
ničnim policaj-
cima RH dale
respektabilne
rezultate.
Svi registrirani slučajevi nezakonitog postupanja službenika kao i žalbe građana istraženi
su u skladu sa zakonskim propisima i poduzete su propisane mjere, rekao je Dumančić
8
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Događaji
Tužiteljstvo BiH
Uskoro optužnica protiv
Veselina Vlahovića Batka
Zahtjev hrvatskog pravosuđa Francuskoj
Hrvatskoj izručiti pripadnika
“Škorpiona” Milorada Momića
Štrajkački odbor Željeznica RS-a
Rok Vladi i Upravi do petka
da riješe probleme poduzeća
SARAJEVO - Tužiteljstvo
BiH najavilo je da će u idućih
mjesec dana podići optužnicu
protiv Veselina Vlahovića
Batka, kojega se sumnjiči za
ratnezločinenadBošnjacimai
Hrvatima počinjene 1992. i
1993.u sarajevskim naseljima
Grbavicai Vraca.
Kako je za Birn izjavio glasno-
govornik Tužiteljstva BiH Boris
Grubešić, istraga protiv Vlahovića
u završnoj je fazi te će optužnica
protiv njega biti jedna od najopsež-
nijih jer će sadržavati neke od, kako
je ocijenio, najsurovijih ratnih zlo-
čina o kojima se čulo u sudnicama.
Vlahovićev branitelj Radivoje
Lazarević optužnicu očekuje idućih
dana, budući da istraga traje već
više od dvije i pol godine. “Pritvor
Vlahoviću ističe krajem veljače, kad
će se navršiti šest mjeseci od nje-
gova izručenja. Pritvor je već dva-
tri puta produžavan bez podizanja
optužnice, što je iznimka u praksi
Suda BiH”, pojasnio je Lazarević.
Obrana je najavila i da će po podi-
zanju optužnice tražiti i psihijatrij-
sko vještačenje stanja osumnjiče-
nog, koji se stalno žali na psihičke
probleme. U Tužiteljstvu BiH, pak,
kažu da vještačenje Vlahovića
dosad nije urađeno jer za tim nema
potrebe. Veselin Vlahović Batko
uhićen je u Španjolskoj u ožujku
2010., a BiH je izručen pet mjeseci
kasnije, kada mu je i određen pri-
tvor. (Birn)
ZAGREB - Hrvatska je jučer
od Francuske zatražila izruče-
nje Milorada Momića (47),
bivšeg pripadnika srpske
paravojne postrojbe “Škorpi-
oni” koji je nedavno uhićen u
Francuskoj, gdje se godinama
skrivao pod lažnim imenom.
Iz hrvatskog Ministarstva
pravosuđa doznaje se kako je
ministar potpisao zahtjev za
izručenje koji je s popratnom
potrebnom dokumentacijom
poslan francuskim vlastima.
Naime, bivšeg pripadnika zlogla-
snih “Škorpiona” zbog ratnog
zločina počinjenog u istočnoj
Slavoniji traži vukovarski Županij-
ski sud, po čijem je nalogu i ras-
pisana tjeralica. Kako je pojasnila
glasnogovornica Ministarstva
Vesna Dovranić, francusko pra-
vosuđe nema rok u kojem mora
odlučiti o zahtjevu. Momić je
uhićen početkom prošlog tjedna
na temelju europskog uhidbenog
naloga izdanog u Srbiji, gdje ga se
tereti za zločin protiv čovječnosti.
Sumnja se da je Momić, kao pri-
padnik postrojbe “Škorpioni”,
sudjelovao u ubojstvu oko 8000
Bošnjaka u Srebrenici 1995.
Odluku o izručenju Momić čeka u
ekstradicijskom pritvoru.
BANJA LUKA - Željezničari
u RS-u nastavljaju štrajk do
daljega, nakon što jučer Štraj-
kački odbor i Upravapoduzeća
Željeznice RS-a nisu postigli
dogovor o budućem procesu
minimuma rada i ispunjavanju
zahtjeva radnika.
“Štrajkački odbor donio je
odluku da Upravi poduzeća i Vladi
RS-a da rok do 11. veljače da riješe
probleme jer će, u suprotnom, biti
poduzete radikalnije mjere, koje
ne isključuju mogućnost potpune
obustave željezničkog prometa,
rekao je novinarima nakon
sastanka Zlatko Marin, predsjed-
nik Štrajkačkog odbora. Dodao je
kako budući proces minimuma
rada, koji je odredio Štrajkački
odbor, ostaje na snazi do daljnjeg
zbog, kako je naveo, neozbiljnosti
Vlade RS-a da pristupi rješavanju
problema poduzeća. Zdravko
Savić, v.d. generalnog direktora
Željeznica RS-a, pozvao je Štraj-
kački odbor da poštuje odluke
Vlade RS-a o minimumu procesa
rada u željezničkom prometu
tijekom štrajka.
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Pacijentica iz Sarajeva u izuzetno teškom stanju
SARAJEVO - U Klinič-
kom centru Univerziteta u
Sarajevu su hospitalizirana
23 pacijenata s potvrđenim
virusom H1N1. U izvješću
KCUS-a navodi se da je u
Jedinicu internističke inten-
zivne njege primljena pacijen-
tica (1984.) iz Sarajeva s
potvrđenom gripom H1N1.
Njezino stanje je izuzetno
teško, priključena je na meha-
ničku ventilaciju, trenutačno
stabilna uz stalni nadzor i
hemodinamsku potporu.
Zdravstveno stanje pacijen-
tice (1970.) iz Kiseljaka s
potvrđenom gripom H1N1
bez značajnih je promjena u
odnosu na ranije. U Kliničku
mikrobiologiju KCUS-a pri-
stiglo je 18 uzoraka za testira-
nje na gripu H1N1. Nakon
izvršenih testova utvrđeno je
da je 14 uzoraka pozitivno, od
tog broja 13 je iz Sarajeva i
jedan iz Zenice. U RS-u je
prijavljena 51 novooboljela
osoba od nove gripe čime je
ukupan broj oboljelih pora-
stao na 532, navode u Insti-
tutu za zaštitu zdravlja RS-a.
Trenutačno je u RS-u zbog
nove gripe hospitalizirano 176
osoba, što je za 30 više nego
jučer.
Purda ostaje
iza rešetaka
Potraživani nije državljanin BiH, nema prebivalište i boravište, nema ni zaposlenje i
sve te okolnosti ukazuju na opasnost od bijega, kazala je tužiteljica Lokmić-Misirača
• Piše: Dragan Bradvica
• dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO – Sud BiH na
prijedlog državnog Tužitelj-
stva odredio je ekstradicijski
pritvor Tihomiru Purdi,
kojeg Tužiteljstvo za ratne
zločine Srbije sumnjiči za
ratni zločin, do njegovog izru-
čenja, a pritvor najduže može
trajati šest mjeseci.
Naime, sud je već ranije
odredio privremeni pritvor
koji je trajao do 14. veljače, te
je zbog toga održano jučeraš-
nje ročište. Jadranka Lok -
mić-Misirača, tužiteljica T u-
žiteljstva BiH, obrazlažući
prijedlog da se umjesto pri-
vremenog, Purdi odredi ek -
stradicijski pritvor, navela je
opasnost da će on pobjeći i
izbjeći postupak izručenja.
- Potraživani nije držav-
ljanin BiH, nema prebivalište
i boravište, nema ni zaposle-
nje i sve te okolnosti ukazuju
na opasnost od bijega, kazala
je tužiteljica Lokmić-Misi-
rača. S druge pak strane,
Purdina obrana i jučer je po -
novila kako se izričito protivi
određivanju pritvora pono-
vivši kako su hrvatska ist -
ražna tijela provela istragu i
utvrdila da Purda nije poči-
nio djelo koje mu se stavlja na
teret.
Obrana iznenađena
Josip Muselimović, od -
vjetnik osumnjičenog Pu rde,
za naš list kazao je da je izne-
nađen odlukom suda, jasno
poručivši kako se cijela priča
zasniva na nezakonito pri-
bavljenom priznanju.
On navodi kako je s
odvjetnicom Anom Primorac
prezentirao i obrazložio oči-
tovanje o tome kako nema
mjesta pritvoru, a pogotovo
ekstradicijskom.
- Optužba se zasniva na
dokazima koji nisu valjani.
Isto tako, Državno odvjetniš-
tvo u Osijeku uradilo je
opsežnu istragu, saslušalo
sve svjedoke i utvrdilo da
nema osnovane sumnje da je
moj branjeni k poči nio
kazneno djelo, istaknuo je
Muselimović. Osim toga, on
navodi kako u zakonu o
pomoći u međunarodnim
kaznenim stvarima, između
ostalog, stoji da se u zahtjevu
mora dokazati kako postoji
pravomoćna presuda ili osno-
vana sumnja da je stranac
počinio kazneno djelo zbog
čega se traži njegovo izruče-
nje.
Prema tome, Muselimo-
vić kategorički tvrdi da su u
Purdinom slučaju stvari više
nego jasne, te zbog toga
najavljuje da će pravodobno
pripremiti ža lbu.
- Duboko vjerujem u
konačnu pobjedu i slobodu
Tihomira Purde, ustvrdio je
Muselimović.
Optužbe iz Srbije
Tužiteljstvo za ratne zlo-
čine Srbije vodi istragu zbog
osnovane sumnje da je Tiho-
mir Purda u Borovu Naselju,
Hrvatska, u studenome 1991.
godine počinio ratni zločin
protiv ranjenika i bolesnika,
odnosno da je pucao na ranje-
nike i ubio najmanje dva voj-
nika, a jedini preživjeli, deset-
nik Boban Gačić, umro je u
bolnici u Vukovaru.
Purda je u pritvoru u BiH
od 5. siječnja 2011., kada je, po
međunarodnoj tjeralici, uhi-
ćen na graničnom prijelazu
Orašje.
Hrvatska, čiji je državlja-
nin, ne traži izručenje jer se
protiv njega ne vodi istraga u
ovoj zemlji. Još uvijek se čeka
odluka Suda BiH o izručenju
Purde srbijanskim pravosud-
nim tijelima.
Na Sudu BiH održano ročište o određivanju ekstradicijskog pritvora Tihomiru Purdi
Sudu ćemo
pravodobno dostaviti
žalbu i duboko
vjerujem u konačnu
pobjedu i slobodu
Tihomira Purde,
ustvrdio je
Muselimović
9
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Događaji
Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović se sastao s Ban Ki-moonom
Ban Ki-moon izrazio spremnost posjetiti BiH i zemlje regije
SARAJEVO - Član Pred-
sjedništva BiH Bakir Izetbe-
gović sastao se u New Yorku s
generalnim tajnikom Ujedi-
njenih naroda Ban Ki-moo-
nom, priopćeno je iz Izetbego-
vićevog ureda. Tijekom
susreta razgovaralo se o
situaciji u našoj zemlji i u regiji
te aktualnim temama u
međunarodnim odnosima.
Generalni tajnik UN-a nagla-
sio je da BiH odlično obavlja
dužnost nestalne članice
Vijeća sigurnosti i daje znača-
jan doprinos očuvanju među-
narodnog mira i sigurnosti.
Ban Ki-moon je osobito
pohvalio predsjedavanje
naše zemlje Vijećem sigurno-
sti tijekom siječnja, ocijenivši
da je tematska debata BiH o
postkonf liktnoj izgradnji
institucija bila izuzetno
uspješna. Pokazavši veliko
zanimanje za događanja u
našoj zemlji i regiji, generalni
tajnik UN-a je istaknuo da je
stabilnost naše regije od
ključnog značaja za međuna-
rodni mir i sigurnost.
Izrazio je spremnost
posjetiti BiH i zemlje regije
kako bi na taj način pružio
svoju potporu procesu pomi-
renja, integracija i jačanja
regionalne suradnje.
“Uspješan nastup BiH u
Vijeću sigurnosti UN-a
dokaz je da je naša zemlja u
proteklih petnaest godina
napravila veliki napredak i
značajno afirmirala svoj
međunarodni ugled te
postala relevantan čimbenik
u očuvanju svjetskog mira i
sigurnosti”, istaknuo je član
Predsjedništva BiH Bakir
Izetbegović, istaknuvši i da
će BiH nastaviti zastupati
principijelne stavove i zala-
gati se za pravična rješenja u
međunarodnim odnosima.
Osvrnuvši se na trenu-
tačnu situaciju u našoj zem-
lji, Izetbegović je rekao da se
u predstojećem razdoblju
posebna pozornost mora
posvetiti izgradnji institucija
u skladu s europskim stan-
dardima, ubrzanom eko-
nomskom razvoju i obnovi
međunacionalnog povjere-
nja.
Međunarodni skup o Daytonu koji je održan u New Yorku pokazao nove probleme
Predsjedništvo BiH
ponovno razjedinjeno
Poziv za sudjelovanje u panel-raspravi o Daytonskom sporazumu koja je jučer
poslijepodne održana u New Yorku ponovno je razjedinio članove Predsjedništva BiH
SARAJEVO - Upravo kada
se bh. javnost ponadala da će,
nakon zajedničkog posjeta
Hrvatskoj, tročlano Predsjed-
ništvo BiH imati jedinstven
stav o nastupu BiH na među-
narodnim skupovima, poziv
za sudjelovanje u panel-
raspravi o Daytonskom spora-
zumu koja je jučer poslije-
podne održana u New Yorku
ponovno ih je razjedinio.
U Ameriku je otputovao
samo bošnjački član Predsjed-
ništva Bakir Izetbegović dok
je član Predsjedništva iz RS-a
Nebojša Radmanović ocijenio
je kako je odlazak na skup
nepotrebno trošenje novca jer
u panelu sudjeluju “politički i
vojni dužnosnici od prije 15
godina” koji ne utječu na
današnju službenu američku
politiku. Hrvatski član Pred-
sjedništva također nije otpu-
tovao u New York.
Gube svoj ugled
Inače, na ovom međuna-
rodnom skupu sudjelovali su
bivši američki predsjednik Bill
Clinton, bivši vrhovni zapo-
vjednik NATO-a za Europu
Wesley Clark, bivša američka
državna tajnica Madeleine
Albright, bivši američki vele-
poslanik u Hrvatskoj Peter
Galbraith i brojne druge
ugledne osobe koje dobro
poznaju prilike u BiH i koji su
sudjelovali na neki način u
kreiranju međunarodne poli-
tike prema BiH.
Prof. dr. Hasan Muratović
kaže za Radio Slobodna
Europa kako razjedinjeni stav
članova Predsjedništva neće
iznenaditi nazočne na skupu
jer isti dobro poznaju prilike u
našoj zemlji.
“Najbolje bi bilo kad bi se
oni mogli sporazumjeti da ide
predsjedatelj pa se to njihovo
neslaganje ne bi previše ni
osjetilo. Drugo, Amerika nas
dobro zna pa će im biti sve ovo
jasno. Ja ne mislim da će nešto
kod Amerike taj neodlazak sva
tri člana izmijeniti sliku BiH,
budući da oni sliku BiH jako
dobro poznaju. Moglo bi nam,
doduše, naškoditi kod stra-
naca koji će tamo biti prisutni”,
smatra Muratović.
Miloš Šolaja iz Centra za
međunarodne odnose smatra
da ovakvim ponašanjem sva
tri člana Predsjedništva gube
i svoj ugled na međunarod-
nom planu.
“Osobito kad poslije jed-
nog relativnog neuspjeha idu
u jedan novi neuspjeh. Misle
da predstavljaju i da pokazuju
da su ozbiljni igrači u cijeloj
priči. Tu se ne radi više o tome
tko je tu kriv nego svi zajedno.
Kad su pokazali da zajedno
mogu, onda znači zajedno i ne
mogu. Očigledno je da zaista
u BiH predstoji jedno defini-
tivno rješavanje načina komu-
nikacije i uopće političke filo-
zofije i pristupa kompleksnom
problemu kao što je BiH.
Inače, bez toga, ako ne bude
jedne zajedničke, crvene niti
koju svi poštuju, mi ćemo
doživljavati ovakve situacije”,
ocjenjuje Šolaja.
Promjena Ustava
Bivši bh. diplomat Hajru-
din Somun podsjeća za RSE
da su svih ovih poratnih
godina članovi Predsjedništva
u toj instituciji predstavljali
svoje stranke i stranačke poli-
tike, a ne državu.
“Jedna neobična slika
inače je u BiH kada se tri člana
ili jedan od njih ili dva slože, pa
treći neće ili jedan, pa druga
dva se s njim ne slažu ili jedan
od njih drži govor u Vijeću
sigurnosti UN-a, a onaj drugi
ili treći u Sarajevu izdaje pri-
općenja da se ne slaže s onim
što je onaj govorio, pa u tom
smislu šalje čak i predstavku
generalnom tajniku Ban Ki-
moonu. Jednostavno, oni
dođu u Predsjedništvo s razli-
čitim stavovima na sadašnjost
i na budućnost BiH - i oni su
čak u obvezi ne prema birač-
kom tijelu nego prema svojim
strankama i svojim liderima
izvan Predsjedništva zastu-
pati takve divergentne sta-
vove”, kaže Somun.
Dok god se ne promijeni
Ustav, kolektivni šef države
predstavljat će BiH u svijetu
na dosadašnji način, zaklju-
čuje profesor Hasan Murato-
vić. No, budući da nema sugla-
snosti ni o izmjenama Ustava,
Miloš Šolaja je mišljenja da bi
trebalo raditi i na približava-
nju mišljenja, a potom i izgrad-
nji zajedničkih stavova. M. Z.
Posebna
počast
Holbrookeu
Konferencija posvećena
Daytonskom sporazumu i
budućnosti BiH, na kojoj su
između 400 sudionika sudje-
lovali i Bill Clinton, Ivo Josipo-
vić te Bakir Izetbegović, odr-
žana je jučer na Sveučilištu
New York u organizaciji
Zaklade “Clinton Global Initia-
tive”. Sadašnja američka
administracija na konferen-
ciju je poslala zamjenika
državne tajnice Jamesa Ste-
inberga, a od europskih
dužnosnika na konferenciji je
sudjelovala visoka predstav-
nica Europske unije za vanj-
sku politiku Catherine Ash-
ton.
Daytonski sporazum potpi-
san je u prosincu 1995. u
Parizu, nakon pregovora koje
je u zračnoj bazi Wright-
Patterson u Daytonu, Ohio, s
predsjednicima Franjom
Tuđmanom, Alijom Izetbego-
vićem i Slobodanom Miloše-
vićem vodio Richard Holbro-
oke. Na jednodnevnoj konfe-
renciji posebna se počast
odala upravo Richardu Hol-
brookeu, nekadašnj em
posebnom izaslaniku Billa
Clintona i “arhitektu Daytona”
koji je preminuo 13. prosinca
2010.
SARAJEVO - DNZ BiH je
najavio da će biti nazočan na
današnjem sastanku predsjed-
nika parlamentarnih stranaka
u BiH, iako smatra da skup
predstavlja gubljenje vremena
i još jednu tragikomičnu pred-
stavu u kojoj su glavni glumci
stranke i čelnici koji više od
četiri mjeseca nakon izbora
nisu sposobni postići dogovor i
formirati vlast.
DNZ poziva sve parlamen-
tarne političke stranke da prekinu
sramotnu političku trakavicu,
pristupe ozbiljnim pregovorima i
što je moguće prije okončaju pro-
ces formiranja vlasti u BiH.
Stranka smatra da u ovakvom
političkom ambijentu stranke i
njihovi čelnici nisu spremni ni
sposobni sami načiniti brze korake
k formiranju vlasti u BiH, zbog
čega je prijeko potrebna pomoć
međunarodne zajednice.
SARAJEVO - Tijekom dosa-
dašnjih sastanaka nadležnih
ministarstava u Vijeću mini-
stara BiH s nadležnim ministar-
stvima i tijelima uprave vlada
entiteta i predstavnicima dviju
Elektroprivreda, dogovoreno je
da će Vijeće ministara BiH, enti-
tetske vlade i dvije Elektropri-
vrede uložiti sredstva u sanira-
nje posljedica klizišta, o čemu
će biti potpisan Memorandum
o zajedničkim aktivnostima na
rješavanju problema klizišta
Bogatići.
“Na osnovi predstavljene
ozbiljnosti situacije, usuglašeno je
da bi sanaciju trebalo vršiti po
stupnju hitnosti mjera. Te mjere
zahtijevaju veće iznose, tako da bi
se podrška odvijala u fazama, od
čega bi prva trebala biti podržana
što prije”, kazao je pomoćnik mini-
stra sigurnosti BiH za zaštitu i
spašavanje Samir Agić.
DNZ BiH o formiranju vlasti
Samir Agić
Hitno provesti
sanaciju klizišta
Bogatići
Nužna pomoć
međunarodne
zajednice
Daytonski mirovni sporazum je Clintonova administracija
označila kao veliku diplomatsku pobjedu, ali kasnije je i
Richard Holbrooke govorio kako bi sporazum trebalo dograditi
10
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano…
Županijska kronika
Prijam kod načelnika općine...
Kraljević primio
širokobriješke plesače
ŠIROKI BRIJEG - Općinski načelnik
Miro Kraljević primio je širokobri-
ješke plesače i plesačice Hrvatskog
plesačkog kluba Široki predvođene
Nikolinom Čolak. HPK Široki je
pobjednik Prvog otvorenog navijač-
kog akrobatskog prvenstva Herceg
Bosne održanog 30. siječnja 2011. u
Širokom Brijegu osvojivši 10 zlatnih
i jednu srebrnu medalju.
Zavjeti u Širokom Brijegu...
Zavjetovanje za 48
svjetovnih franjevaca
ŠIROKI BRIJEG – U nedjelju je u
Širokom Brijegu bio dan zavjeto-
vanja u franjevačkom svjetovnom
redu za 48 svjetovnih franjevaca.
Svetu misu je predvodio područni
duhovni asistent fra Josip Vlašić,
a koncelebrirali su mjesni duhovni
asistent fra Stipe Biško i gvardijan
širokobriješkog samostana fra
Sretan Ćurčić. Prve zavjete polo-
žilo je 13 članova, 17 članova
obnovilo je zavjete, a njih 18 polo-
žilo je svoje doživotne zavjete.
Najava...
Kompanija Tuš Trade d. o. o.
pomaže jednu obitelj
SARAJEVO – Sutra u 13 sati u SOS
Dječjem selu Sarajevo bit će potpisan
ugovor o sponzorstvu između kom-
panije Tuš Trade d. o. o. i organizacije
SOS Dječja sela BiH, čime će se ova
kompanija obvezati da tijekom 2011.
bude sponzor jedne SOS obitelji.
Sponzorstvo podrazumijeva pokri-
vanje godišnjih troškova (troškovi
hrane, odjeće, obuće, školskog pri-
bora...) jedne SOS obitelji u SOS
Dječjem selu Sarajevo u iznosu od
31.284 marke.
Ugovor o sponzorstvu u ime Tuša
potpisat će direktor ove kompanije,
gospodin Tine Kek, a ispred organi-
zacije SOS Dječja sela BiH Amir
Omanović, nacionalni direktor.
Mercator vikend prognoza ...
Za sve zaljubljene stiže
slatki vikend s top cijenama
SARAJEVO – Ovotjedna vikend akcija
u Mercator BH centrima u povodu
obilježavanja događaja mjeseca za
sve zaljubljene – Valentinova, razli-
kovat će se od svih prethodnih u ovoj
godini. Tijekom predstojećeg
vikenda u Mercatoru, svježe sun-
čeve zrake razveselit će posebno
zaljubljene parove. Usporedno s
promjenama temperatura koje
predviđaju meteorolozi, predviđene
su promjene u cijenama slatkog
programa i programa za Valenti-
novo koje će biti osobito izražene u
razdoblju od petka, 11. veljače pa sve
do ponedjeljka, 14. veljače gdje
tijekom tih dana kupce očekuju top
cijene uz nevjerojatne popuste te
čak dvostruki Pika bodovi na Dan
zaljubljenih, 14. veljače. U Mercator
BH centrima diljem BiH očekuje
popust za Valentinovo.
Pismo majki ZHŽ-a: Zbog neredovite isplate porodiljskih naknada, majke pozvale na mirni prosvjed
Dosta nam je lažnih
nada i obećanja
• Piše: Mirela Tučić
• z.kronika@dnevni-list.ba
LJUBUŠKI – Majke
Zapadnohercegovačke župa-
nije ponovno su se obrušile na
županijsku Vladu zbog nei-
splate porodiljskih naknada.
Naime, nakon što su svoju
posljednju naknadu dobile u
prosincu 2010. za mjesec kolo-
voz iste godine, u svom pismu
koje su nam poslale, one pozi-
vaju sve one koji im žele pružiti
potporu na mirni prosvjed na
Trgu domovinske zahvalnosti
u Ljubuškom odakle će kre-
nuti prema Ministarstvu
financija. Prosvjed će, kako
stoji u pismu, biti 8. ožujka, a
svima koji se odazovu, poru-
čuju da ponesu pištaljke i
zvečke.
Lažna obećanja
“Vlada nema sluha ni za
majke ni za njihovu djecu!
Majkama za potrebe njihove
djece nije isplaćena naknada
za mjesec rujan 2010., a sada je
tekući mjesec veljača i 2011. je
godina. Zamolile bismo gos-
podina čija je zadnja riječ, a za
kojeg se nadamo da zna dobro
računati, da malo prošeta po
trgovinama i da vidi koliko
košta, ne prazna priča, nego
stvarne stvari koje stoje na
odjelu za bebe, kao što su
pelene, hrana, bočice, ben-
kice i tako dalje…. Svima
nama je dosta lažnih obeća-
nja, lažne nade i priče, vaših
lažnih suosjećanja, jer ovo
više nije ogorčenost, ni
nevjerica, nego stvarna
nemogućnost normalnog
življenja i preživljavanja. Mi
smo najugroženija kategorija
društva pa kako je moguće
da za nas nema sredstava u
proračunu, kako je to
moguće da su djeca poma-
knuta u stranu”, pitaju se
majke. U pismu nadalje stoji
da je žalosno što su prisiljene
mjesecima zvati Ministar-
stvo financija u nadi da će im
se kazati kada će dobiti
željno iščekivani novac.
Isplata ovaj tjedan
“Međutim, ili nitko ništa
ne zna ili kažu bit će, ili se
sprema. Ne znamo tko je više
jadniji, mi koje zovemo i tra-
žimo svoje što nam pripada
po zakonu ili svi ti zaposle-
nici koji se strpljivo javljaju
na telefon dok se gospoda
ministri voze u svojim služ-
benim Passatima. Nemojte
zaboraviti da ste ga dobili
kao i sve ostale povlastice i
fotelje zahvaljujući narodu
koji vas je izabrao. To je ništa
drugo nego licemjerstvo
prema nama majkama, oče-
vima i našoj djeci. Sebi
imate, a nama nemate”, stoji
u pismu.
Ogorčene majke su u
svome pismu dale i prijedlog
Vladi, premijeru Zdenku
Ćosiću i ministru financija
Radi Luburiću.
“Poštovana gospodo,
voljele bismo da se za maš-
kare svi namaškarite u majke
ili u bebe pa da se barem na
jedan dan osjećate i posebno
i zakinuto”, predlažu ove
majke, pitajući kada će biti
porodiljska naknada, ne
jedna nego najmanje dvije.
Premijer Ćosić na ovo
odgovara da će isplata poro-
diljskih naknada biti do kraja
ovoga tjedna, međutim, bit
će samo jedna isplata. Za
neredovito isplaćivanje on
krivi bivšu Vladu koja u pro-
računu za 2010. uopće nije
predvidjela novac za porodilj-
ske naknade, osim za prva 4
mjeseca.
“Po usvajanju našega
proračuna predvidjet ćemo
sredstva koja se duguju za
porodiljske, tako da će se
nastojati ubuduće isplaćivati
redovito”, izjavio je Ćosić.
Prosvjed će, kako stoji u pismu, biti 8. ožujka, a svima koji se odazovu, poručuju da ponesu pištaljke i zvečke
U Palači Matice hrvatske u Zagrebu
Predstavljena monografija Stipe Crnjaka “Pozdrav iz Livna”
ZAGREB - Ilustrirana
monografija Stipe Crnjaka
“Pozdrav iz Livna”, u kojoj je
objavljeno vi še od 300
razglednica s motivi ma
grada u razdoblju od 132
godine, predstavljena je u
Palači Matice hrvatske u
Zagrebu.
O monografiji su govorili
predsjedni k l ivanjskoga
ogranka Matice hrvatske
Anto Mišković, profesor na
zagrebačkom Filozofskom
fakultetu Vinko Brešić, eko-
nomist Ante Radnić i autor
Stipo Crnjak.
Mišković je rekao kako
su u knji zi objavljene
razglednice, reprodukcije
djela akademskog slikara
Gabrijela Jurkića, podaci o
razglednicama te s marom i
akribijom tekstovi koji obra-
đuju objavljenu građu.
Prema riječima prof.
Brešića, knjiga je sastav-
ljena od dva dijela – teksta i
slika koji donose osnovne
podatke o Livnu od kraja 19.
stoljeća do danas. “Na
razglednicama su motivi
koji slikaju prostor grada u
vremenskoj panorami dugoj
više od 130 godina”, rekao je,
dodavši kako je autor knjige
posebno upućen u povijest
razglednica.
Ocijenio je kako je mono-
grafija priča o likovnom
umijeću i fotografskoj vje-
štini te dodao kako je ona
zapravo vremeplov u kojem
se zrcali povijest jednoga
grada.
“Svima nama je
dosta lažnih
obećanja, lažne
nade i priče, vaših
lažnih suosjećanja,
jer ovo više nije
ogorčenost, ni
nevjerica, nego
stvarna nemoguć-
nost normalnog
življenja
i preživljavanja.
Mi smo najugrože-
nija kategorija
društva pa kako je
moguće da za nas
nema sredstava u
proračunu, kako je
to moguće da su
djeca pomaknuta u
stranu”, pitaju se
majke
Premijer Ćosić
kaže da će isplata
porodiljskih
biti do kraja
ovoga tjedna,
a za neredovito
isplaćivanje on
krivi bivšu Vladu
koja u proračunu
za 2010. uopće nije
predvidjela novac
za porodiljske
naknade, osim
za prva 4 mjeseca.
“Po usvajanju
našega proračuna
predvidjet ćemo
sredstva koja
se duguju za
porodiljske”,
izjavio je Ćosić
Zdenko Ćosić
11
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Županijska kronika
• Piše: Z. Volarević
• z.kronika@dnevni-list.ba
LJUBUŠKI - Veljača je
mjesec kada mnogi poljopri-
vrednici vrijeme provode u
obrezivanju i uređenju svojih
vinograda i voćnjaka, i pripre-
manju zemlje za sadnju mno-
gih voćarskih i povrtlarskih
kultura. Rezidba je, složit će
se mnogi, jedan od najozbilj-
nijih radova, kojima treba
pristupiti s mnogo opreza i
znanja.
Autohtone sorte
Prilikom posjeta vino-
gradu u Vašarovićima, koji je
nastradao u prošlogodišnjem
nevremenu, Branko Rogić,
agronom i predsjedni k
udruge “Maslina”, kazao je
kako se rezidbi ovakvih ošte-
ćenih vinograda treba pristu-
piti vrlo oprezno, jer je
potrebno dobro pregledati
trsove prije rezidbe šibova, a
otkloniti treba sve ono što ima
i najmanje oštećenje na sebi.
“Treba znati kada se loza
reže, jer kasna rezidba odgađa
proces vegetacije, što nije
dobro za kasniji razvoj loze i u
konačnici na sam urod”,
kazao je Rogić, dodajući kako
se paralelno s rezidbom radi i
gnojenje zemlje, organskim i
mineralnim gnojivima, a ono
na što treba paziti jest koli-
čina dušika u gnojivima. Staj-
skim gnojivom se gnoji svake
treće godine, a u posljednje
vrijeme se koriste organska
gnojiva, konjsko i kravlje.
Govoreći o sadnji vinove loze,
Rogić ističe kako je u posljed-
njih nekoliko godina porastao
taj trend, a ono što savjetuje
onima koji se tek odlučuju za
taj korak jest da sade autoh-
tone sorte, blatinu i žilavku,
kako bi u konačnici imali
dobro i kvalitetno grožđe i
vino. “U BiH postoji dvanaest
autohtonih sorti vinove loze,
dok susjedna Hrvatska ima
njih osamdeset. Mi imamo
sorte koje su dragulji koje
moramo čuvati i njih saditi”,
kazao je Rogić, dodajući kako
je vrlo važan odabir lokacije za
sadnju vinograda.
Trešnja i smokva
Isto tako, voćari u svojim
voćnjacima ovih dana imaju
pune ruke posla. Rezidbi i
ovih kultura, kaže Rogić,
također treba pristupiti
ozbiljno, te sve ono što je ošte-
ćeno i nekvalitetno ukloniti,
kako bi se stablo moglo nasta-
viti kvalitetno razvijati. Spo-
menuo je i to kako je u posljed-
nje vrijeme ponovno trend
sadnja breskve i nektarine,
što je dobro, ali isto tako ne bi
trebalo zaboraviti trešnju ili,
pak, smokvu, kojima je ovaj
kraj nekada obilovao. O pri-
sutnosti tih kultura svjedoči i
podatak kako su se u ovoj
općini nekada sušili vagoni
smokava, a prisutno je bilo
nekoliko prekrasnih sorti
trešnje. Bilo da je riječ o vino-
gradu, voćnjaku ili masliniku,
potrebno je veliku pozornost
obratiti na mikro klimu. Tem-
peratura u zimskom i proljet-
nom razdoblju je vrlo važan
čimbenik. Kada je primjerice
riječ o maslini, idealno pod-
ručje je potez od Čapljine do
Imotskog, i to je teren koji
treba iskoristiti.
Najava
Prozor-Rama
Javni poziv
Posjet američkog
veleposlanika Gimnaziji
U srednjoj školi najbolji
uspjeh postigli tehničari
Karneval fest 2011.
Trebižat - Čapljina
ŠIROKI BRIJEG - U petak, 11. veljače
u jutarnjim satima Gimnaziju fra
Dominika Mandića posjetit će ame-
rički veleposlanik u BiH Patrick Moon.
Cilj posjeta je prvenstveno razgovor
s učenicima koji su prošle i pretprošle
godine sudjelovali u Youth leadership
programu te obilazak školske knjiž-
nice, kabineta i odjela.
PROZOR-RAMA - Na prvom polugo-
dištu ove školske godine od 364
učenika Srednje škole u Prozoru
samo je njih 217 ostvarilo pozitivan
uspjeh na prvom polugodištu, što je
svega 60 posto, javlja prozor.net.
Najbolji uspjeh ostvarili su učenici
tehničke škole u kojoj je od 56 uče-
nika 38 ili 65,85 posto polugodište
završilo bez negativnih ocjena. U
gimnaziji, od 169 učenika, njih 111 ili
65,68 iz svih predmeta imaju pozi-
tivne ocjene, dok je 58 ili 34,31 posto
imalo jednu ili više jedinica na polu-
godištu. Od 139 učenika koji se ško-
luju za neko trogodišnje zanimanje,
više od polovine je polugodište
završilo s negativnim ocjenama. Bez
negativnih ocjena je 69 ili 48,92
posto učenika, dok je jedinice u dnev-
niku imao 71 ili 51,07 posto učenika.
ČAPLJINA - HKUD “Seljačka sloga”
Trebižat - Čapljina već tradicionalno
organizira “Pokladne dane”. Manife-
stacija se održava pod pokrovitelj-
stvom načelnika općine Čapljina dr.
Smiljana Vidića, u Trebižatu i Čapljini
od 27. veljače do 8. ožujka 2011.
godine, javlja ca.portal.
“Karneval fest – 2011.” Trebižat –
Čapljina održat će se u nedjelju, 6.
ožujka s početkom u 13.45 sati.
Sve skupine će biti predstavljene u
samoj povorci, a najistaknutije na
pozornici na samom Trgu kralja Tomi-
slava u trajanju od 3 do 5 minuta. Sve
završava zajedničkim domjenkom u
Domu kulture u Trebižatu po zavr-
šetku programa u Čapljini, gdje će se
upriličiti uručenje zahvalnica.
LJUBUŠKI Agronom Branko Rogić o proljetnoj rezidbi vinograda i voćnjaka
Autohtone sorte
vinove loze su dragulji
koje trebamo čuvati
Govoreći o sadnji vinove loze, Rogić ističe kako je u posljednjih nekoliko godina porastao taj trend, a
ono što savjetuje onima koji se tek odlučuju za taj korak jest da sade autohtone sorte, blatinu i žilavku
,,
Treba znati kada se loza
reže, jer kasna rezidba
odgađa proces
vegetacije, što nije
dobro za kasniji razvoj
loze i u konačnici na
sam urod, kazao je
Rogić, dodajući kako se
paralelno s rezidbom
radi i gnojenje zemlje,
organskim i mineralnim
gnojivima, a ono na što
treba paziti je količina
dušika u gnojivima
Rezidba voćnjaka
BIHAĆ – Svečanom cere-
monijom u salonu Općine
Bihać potpisan je ugovor
između općine Bihać, kon-
zorcija Fichtner GmbH & Co.
KG iz Stuttgarta i Una Con-
sultinga iz Bihaća, kojim se
završila procedura izbora
konzultanta za implementa-
ciju projekta odvodnje i pre-
čišćavanja otpadnih i oborin-
skih voda na području ove
općine.
Svoje potpise u ime ugo-
vornih strana stavili su
općinski načelnik mr. sci.
Albin Muslić i gospodin Dewi
Evans, direktor za razvoj
poslova i akvizije pri njemač-
koj tvrtki Fichtner.
Prema riječima načelnika
Muslića, ovo je za Bihać i nje-
gove građane jedan od povi-
jesnih trenutaka, jer se kon-
zultantskim ugovorom rješa-
vaju sva ona dodatna pitanja,
idejni projekt i sve što je
potrebno kako bi se u najsko-
rije vrijeme pokrenule aktiv-
nosti na implementaciji pro-
jekta. Povlačenjem prvih
sredstava iz KfW granta u
visini od oko 1,3 milijuna eura
za izradu potrebne dokumen-
tacije, prema Muslićevim
riječima, počeo je put Bihaća
prema suvremenoj i moder-
noj kanalizaciji i konačnom
rješenju problema otpadnih i
oborinskih voda. Uz pomoć
domaćeg i inozemnog kon-
zultanta, općina Bihać će
početi s realizacijom pro-
jekta, koji znači zapošljavanje
građevinske operative, te
druge brojne povlastice za
građane Bihaća.
“Moramo se izboriti za
svako novo radno mjesto u
ovako teškim i kompleksnim
vremenima, a ovo je upravo
takav projekt koji nam to
pruža”, rekao je načelnik
Muslić. Da se radi o velikom
projektu potvrdili su i gospo-
din Dewi Evans, odnosno
Sandi Zulić koji su rekli kako
je ovo prvi njihov veliki pro-
jekt u BiH.
Prema njihovim riječima,
projekt čiji se prvi metri
danas trasiraju, od obostra-
nog je interesa, kako za njih,
tako i za općinu Bihać, te
izražavaju optimizam u
pogledu njegovog početka,
razvoja i četverogodišnje
suradnje. R. Karat
Bihać uskoro dobiva modernu kanalizacijsku mrežu
Svečano potpisan ugovor Općine Bihać s konzorcijem Fichtner-Una Consulting
Dewi Evans i Albin Muslić
12
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Županijska kronika
Na kraju siječnja 1676 nezaposlenih
Sastanak pedagoga i psihologa
osnovnih škola Tuzlanske županije
Pomor ribe u rijeci Dragočaj
Vlada odobrila izgradnju
vjetroelektrane na Mučevači
PROZOR-RAMA - Pr -
ema izvješću općinskog
Zavoda za zapošljavanje na
području općine Prozor-
Rama, na evidenciji nezapo-
slenih na kraju siječnja nala-
zilo se 1676 osoba, javlja pro-
zor.net. Od tog broja najviše
je kvalificiranih, i to 690,
nekvalificiranih 511, sa sred-
njom stručnom spremom 341
osoba. Na posao čekaju 34
osobe s višom stručnom spre-
mom, 32 polukvalificirane i
68 osoba s visokom školskom
spremom.U tijeku siječnja na
Zavodu je prijavljeno 18
osoba, dok je 12 osoba koje su
bile na evidenciji zaposleno.
Na evidenciji nezaposlenih
najviše je osoba starosne dobi
od 35 do 40 godina. Novčanu
naknadu u siječnju je kori-
stilo 26 osoba, dok je zdrav-
stvenu zaštitu preko ovog
zavoda koristilo 1258 osoba.
SARAJEVO - Misija OS -
CE-a u BiH, u suradnji s
Pedagoškim zavodom Tu -
zlanske županije, organizirat
će danas u Tuzli radni sasta-
nak pedagoga i psihologa
osnovnih škola s područja
općine Tuzla o temi “Preven-
cija nasilja u školama”.
Tijekom sastanka sudio-
nici će analizirati primjenu
priručnika o lijepom ponaša-
nju i prevenciji nasilja u
osnovnim školama, te ujedno
izraditi plan rada mreže uče-
nika - medijatora osnovnih
škola na području općine
Tuzla. Ciljevi ovih radnih
sastanaka su jačanje mreže
učenika - medijatora u općini
Tuzla, predstavljanje priruč-
nika o lijepom ponašanju kao
sredstva u prevenciji nasilja
u školama, razvijanje akcij-
skog plana o prevenciji nasi-
lja i jačanje svijesti unutar
škola o potrebi rada na pre-
venciji nasilja.
BANJA LUKA - U rijeci
Dragočaj u Zalužanima kod
Banje Luke došlo je do
pomora ribe, a uzrok se još
utvrđuje. Uz ribu je, u ovoj
omanjoj rijeci, kako tvrde
ribari, stradao i biljni svijet.
Primijetili su još jučer da je
voda postala bijela, a zatim
su se pojavili i prvi komadi
uginule ribe nakon čega su
sve prijavili nadležnim tije-
lima.Marinko Popović, iz
ribolovnog udruženja Banja
Luka, smatra da je stradao
veći broj ribljeg fonda, škoba-
lja, koji u ovo vrijeme ulazi u
rijeku mrijestiti se. Načelnik
Odjela za inspekcijske po -
slove administrativne službe
grada Banja Luka Novak
Petraš potvrđuje da će biti
ispitani uzroci, te je li u pita-
nju ispuštanje otpadnih voda
iz jednog gospodarskog
subjekta koji se nalazi u bli-
zini, za kojeg ribari smatraju
da je odgovoran.
LIVNO - Osim vjetroelek-
trane Mesihovina koju gradi
“Elektroprivreda Herceg
Bosne” na području općine
Tomislavgrad, Hercegbosan-
ska županija uskoro će dobiti
još jednu približno iste snage,
potvrđeno je iz županijske
Vlade.Riječ je o vjetroelek-
trani Mučevača koju će gra-
diti privatna tvrtka “Balkan
Energy Wind” iz Livna, za čiju
je izgradnju Vlada HBŽ-a
usvojila odluku o davanju
suglasnosti na prijedlog ugo-
vora i ovlaštenju Ministar-
stva gospodarstva o odobra-
vanju dodjeljivanja koncesije
ovom poduzeću za izgradnju
vjetroparka Mučevača.
Izgradnja vjetroparka plani-
rana je na lokaciji koja se
nalazi oko tri kilometra od
Livna, a područje na kojem bi
bilo postavljeno 30 vjetrotur-
bina snage po dva megavata,
koje bi proizvodile 60 mega-
vata električne energije, ima
površinu od 6671 četvorni
metar.
Prozor-Rama
Misija OSCE-a
Ekološki incident
Hercegbosanska županija
Humanitarna akcija OO-a Crvenog križa Jajce
Obitelj Ante i Luce Šimunović u požaru ostala bez doma
JAJCE - Obitelj Ante i
Luce Šimunović u požaru je,
potkraj proteklog tjedna,
izgubila kompletno pokuć-
stvo, odjeću, dokumente,
knjige i s troje maloljetne
djece ostala bez doma. Općin-
ska Služba civilne zaštite je
poduzela aktivnosti na pruža-
nju nužne pomoći u zbrinjava-
nju ove obitelji. U tom povodu
načelnik općine Jajce posjetio
je obitelj Šimunović i iskazao
podršku općine u pružanju
pomoći u okviru svojih nad-
ležnosti i mogućnosti. Javno
komunalno poduzeće “Čis _
toća i zelenilo”, koje inače
upravlja održavanjem zajed-
ničkih prostorija zg rada,
poduzelo je hitnu intervenciju
na popravci krova kako bi bilo
spriječeno daljnje nastajanje
štete. Nažalost, tijekom gaše-
nja požara štetu je pretrpio i
stan vlasnice Semke Savano-
vić koja je sa sinom Mićom
morala napustiti isti. Općin-
ska organizacija Crvenog
križa Jajce pokrenula je
humanitarnu akciju priku-
pljanja pomoći ovim obite-
ljima. Centar za socijalni rad
Jajce posjetio je obitelj Šimu-
nović i uručio jednokratnu
novčanu pomoć u visini od
300 maraka. Općina je podu-
zela sve nužne aktivnosti na
rješavanju privremenog smje-
štaja obitelji Šimunović na
razdoblje od šest mjeseci. U
pomoć je pritekao i MDD
“Merhamet” Jajce, a akciju na
prikupljanju pomoći pokre-
nuli su i školski prijatelji mla-
đih članova obitelji Šimuno-
vić, odnosno ovdašnje os -
novne i srednje škole.
Težak život katolika povratnika, uglavnom starije dobi, u bihaćkom naselju Skočaj
Mladi se ne vraćaju zbog
nemogućnosti zaposlenja
Prije rata u ovom selu kao i drugim podplješevičkim selima, a posebno
u Skočaju, živjelo je oko 220 mještana, a danas tek nešto više od 70
• Piše: Rusmir Karat
• z.kronika@dnevni-list.ba
BIHAĆ - U bihaćkom
naselju Skočaj u mjesnoj
zajednici Žegar danas žive
uglavnom povratnici katolici
starije dobi. Selo se skrilo
ispod planine Plješevice, a
pogled baca na panoramu
Bihaća, pravo mjesto za uži-
vanje, ali što vrijedi kad je sva
mladež iselila i nitko se ne
vraća zbog nemogućnosti
zaposlenja, a tu je i niz drugih
problema.
Raseljeni mladi
Nema prijevoza, ni ambu-
lante, a cesta je na nekim
dijelovima još makadamska.
U ovom naselju nema ni
škole, koja je porušena za
vrijeme posljednjeg rata, a
ono što zabrinjava jest da
nema ni djece. Prije rata u
ovom selu kao i drugim
podplješevičkim selima, a
posebno u Skočaju, živjelo je
oko 220 mještana, a danas
tek nešto više od 70.
Riječ je većinom o lju-
dima starije životne dobi, a
ima ih i s više od 60 godina.
Mladi su otišli što se kaže
“trbuhom za kruhom”, veći-
nom u susjednu Republiku
Hrvatsku. Jedan od njih je i
34-godišnji Ilija Orešković,
koji živi na Plitvičkim jeze-
rima gdje je zaposlen kao
vjeroučitelj u osnovnoj školi.
“Ukoliko bih imao osnovne
uvjete za život, vratio bih se
odmah sutra, ali zbog posla i
pobrojanih problema još uvi-
jek to ne želim. U Skočaju
danas teško žive i stariji, a
kamoli mlađi”, kaže nam
Ilija. Isto nam je posvjedočila
i 59-godišnja Ružica Rogić”.
“Već šest godina živim sama,
od kada mi je suprug umro.
Imam troje djece, od kojih je
dvoje u Zagrebu, a jedno u
Austriji. Mirovina je mala, ali
uz pomoć djece nekako se
preživljava”, ističe Ružica.
Dodaje da joj najteže pada
što nema prijevoza do grada,
jer je Skočaj od Bihaća uda-
ljen 13 kilometara.
Cesta i voda
U rekonstrukciju ceste od
grada do ovog naselja i
izgradnju odvodne mreže do
sada je uloženo više od
230.000 maraka. Za završe-
tak ove ceste, odnosno nje-
zino asfaltiranje, potrebno je
još oko 250.000 maraka na
čemu će se raditi u idućem
razdoblju. Kada je u pitanju
vodoopskrba, urađen je
veliki dio posla. Prije rata ovo
naselje nije imalo vodovodnu
mrežu, koja je urađena tek u
poslijeratnom razdoblju.
Ostalo je još nekih 15-tak
domaćinstava u Malom Sko-
čaju, koja nisu spojena na
mrežu, što bi se također tre-
balo završiti.
Ukoliko bih imao
osnovne uvjete za život
vratio bih se odmah
sutra, ali zbog posla i
pobrojanih problema
još uvijek to ne želim.
U Skočaju danas teško
žive i stariji, a kamoli
mlađi, kaže nam Ilija
Već šest godina živim
sama, od kada mi je
suprug umro. Imam
troje djece, od kojih je
dvoje u Zagrebu, a
jedno u Austriji.
Mirovina je mala, ali uz
pomoć djece nekako
se preživljava
Povratnici Ilija Orešković i Ruža Rogić
13
Cetvrtak Ĉ ¡0. 2. 20¡¡.
www.dnevni·list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
Mostar
14
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Meteo info...
Danas će u
Mostaru biti
vedro vrijeme
5
o
C
15
o
C
Podaci o upisu u matične
knjige rođenih, vjenčanih i
umrlih za razdoblje od 27.
siječnja do 2. veljače.
Majkerođenihmuškihbeba
Amina Turajlić, Ilijana Kalinić, Nada
Martinović, Almira Nurkić, Dajana
Mandić, Dajana Krtalić, Martina
Čerkez, Sabira Jazvin, Marijana
Buntić, Magdalena Štrbac-Andačić,
Razija Beglerović, Đulijana Burdalić,
AndrijanaPirić, VelmaHodžić, Tanja
Bošnjak, Melanie Kvesić, Tamara
Leko, Bukurije Bisljimi, Sanja Marić,
Kristina Ivanković, Anela Buđen,
Dragica Čule, Anita Marić
Majkerođenihženskihbeba
Katarina Ljubić, Izeta Hero, Ivana
Petrović, Josipa Galić, Ramajana
Čusto, Marija Nuić, Sanja Grbešić,
Ivana Ostojić, Sabina Fazlagić,
Vesna Crnogorac, Nada Marić,
Naida Sjekirica, Željka Vladić, Adela
Klarić, Žana Buntić, Adisa Demiro-
vić, Jasminka Omerović, Ivana
Ramljak, Ismeta Obradović, Della
Grubišić
VJENČANI
Josip Lukić i Slađana Perić, Alen
Batlak i Arna Borić, Mario Miličević
i Daliborka Dragoje, Sead Kazazić
i Narcisa Kazazić
UMRLI
Nikola Kljajić, Hamza Meškić,
Fatima Šuta, Fetah Habibija, Salih
Trnovac, Merka Bubalo, Mirjana
Šukić, Refik.Pandur, Rista Pantić,
Muho Baralija, Mumin Marić,
Miljenko Barbarić, Radojka Cvita-
nović, Anica Čuvalo, Jasminka
Delić, Danica Drljača, Filip Duman-
čić, Anto Đopa-Petković, Senad
Jablan, Nikola Jonjić, Veselko
Komadina, Jago Komšo, Mate
Kozina, Ivan Marić, Anica Medić,
Anđelko Mrvalj, Ljubo Pehar, Luca
Perić, Slavko Protrka, Marko
Radoš, Zora Rašić, Anđelka Soldo,
Luka Soldo, Vladimir Soldo, Olga
Stojić, Luka Šego, Nikica Šego,
Hajra Šehić, Kata Turudić, Janja
Veličković, Iva Vidović, Stojan
Vidović, Marko Vukšić, Manda
Zovko, Ahmet Kmetaš
NEKAD I SAD Ibrahim Rahimić, bivši donačelnik općine Jug, a sada vijećnik, prav
Kraj ‘devedesetih’ je bilo
podizanja Mostara iz pe
danas vlada apatija u sv
• Piše: Dalibor Drlje
• mostar@dnevni-list.ba
MOSTAR - Tad nije bilo
nezaposlenih. U Mostar su
iz Bosne i susjedne Hrvatske
dolazili ljudi raditi jer nam
je nedostajalo radne snage.
Svakodnevno su se otvarale
ambulante, gradile škole,
vrtići....Nije se stizalo sve ni
otvoriti, a što imamo danas?
Godišnje otvorimo dvije
trafike. I to nam bude hit,
započeo je Ibrahim Rahimić
Roha, usporedbu današnjeg
vremena i poslijeratnog raz-
doblja. Krajem “devedese-
tih”, Rahimić je kao kadar
SDA, bio donačelnik općine
Jug Mostar, a danas je vijeć-
nik iste stranke u Gradskom
vijeću te jedan od najaktiv-
nijih. S njegovim stavovima
se mnogi ne slažu, posebice
mlađi kadrovi i ‘novaci’ u
politici, koji se i ne sjećaju
kako je nekada bilo. Doduše,
tad je bilo i novca, ali i više
akcije, želje, entuzijazma...
Vladao entuzijazam
Rahimić je u razdoblju
od 1996. - 1999. bio donačel-
nik, dok je funkciju načel-
ni ka obnašao Vjekoslav
Kordić, za kojeg ima samo
riječi hvale. Kordić je, prema
Što imamo danas? Jednu ogromnu administraciju pa se običnom šefu neke gradske
I primi te ako bude u Mostaru. Uglavnom su negdje vani od Austrije, Danske, Bugar
Svakodnevno
su se otvarale
ambulante, gradile
škole, vrtići....Nije
se stizalo sve ni
otvoriti, a što
imamo danas?
Godišnje otvorimo
dvije trafike. I to
nam bude hit!
Na terenu se
svakodnevno
mijenjala slika,
pogotovo u
prigradskim
naseljima, od koji
su neka podignuta
iz zgarišta i mnogo
su čak bolja i od
prijeratnog stanja
Mislim da sve
političke stranke,
bez obzira na
kojim razinama u
vlasti se nalazile od
lokalne do državne,
prednost
prvenstveno
moraju dati
stručnim ljudima
Danas se više ništa ne
zna, ‘ni tko pije ni tko
plaća’ u gradu. Im
am

osjećaj da se obrušava
kom
pletno stanje. Stala
je obnova i izgradnja, a o
gospodarstvu da i ne
govorim
o
15
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Hitna služba 124, 315-487, 550-094,
Vatrogasci 123, 310-763, 570-044,
Policijska uprava Mostar 122, 383-111,
Prometna policija 383-322,
Telefonske informacije - HT Mostar 1188,
BH Telecom 1182
LJEKARNE
MOSTAR - Na raspolaganju građanima stoje tri državne ljekarne.
Ljekarna u Ulici kralja Tomislava radi svakim radnim danom,
uključujući nedjelju i blagdane, i to od 8 do 20 sati. Ljekarna u Ulici
Stjepana Radića također radi svakim radnim danom od 8 do 23 sata,
ali i nedjeljom i blagdanima od 20 do 23 sata.
vi usporedbu današnjeg Mostara s poslijeratnim
o vrijeme
epela, a
vakom smislu
RIBLJI MENU
riblja pašteta, riblja juha,
lubin na gradelama s
povrćem, desert
MESNI MENU
hladno predjelo, goveđa
juha, miješana salata,
biftek u umaku, desert
SVEČANO OTVARANJE
U Mostaru se danas otvara Američki kutak
MOSTAR - Veleposlan-
stvo SAD-a u BiH danas će s
početkom u 13 sati u Gimna-
ziji Mostar otvoriti nove pro-
storije Američkog kutka, u čije
opremanje je uložilo više od 30
tisuća dolara.
Američki kutak u mostar-
skoj Gimnaziji službeno će
otvoriti veleposlanik SAD-a u
BiH Patrick Moon, zajedno s
ravnateljem Gimnazije Baki-
rom Krpom, gradonačelni-
kom Mostara Ljubom Bešli-
ćem i premijerom HNŽ-a
Srećkom Borasom. Novi
Američki kutak besplatno će
nuditi američku literaturu i
filmove, a na raspolaganju će
biti besplatan bežični pristup
Internetu i nekoliko računala.
Američki diplomati koristit će
ga za predavanja i razne kul-
turne događaje. Ovaj projekt
rezultat je suradnje između
Gimnazije Mostar, Narodne
biblioteke u Mostaru i Ureda
za odnose s javnošću Velepo-
slanstva SAD-a. Kao i nova
zgrada američkog Veleposlan-
stva u Sarajevu, ovaj američki
kutak je znak rastućeg prija-
teljstva između SAD-a i BiH.
Dom zdravlja Mostar organizira
Mentalno zdravlje mladih, promocija i
prevencija zdravlja u osnovnim školama
MOSTAR - Centar za
mentalno zdravlje Doma
zdravlja Mostar u suradnji s
Federalnim ministarstvom
zdravstva u razdoblju od 8. do
12. veljače u prostorijama
Edukacijskog centra u Domu
zdravlja Mostar organizira
seminar o temi “Mentalno
zdravlje mladih, promocija i
prevencija mentalnog zdrav-
lja u osnovnim školama”. Cilj
seminara je upoznati peda-
goge i nastavnike o načinima
suočavanja i rješavanja poteš-
koća iz oblasti mentalnog
zdravlja mladih kroz redovite
i izvannastavne aktivnosti.
Tijekom petodnevnog semi-
nara obradit će se teme: men-
talno zdravlje- dosadašnja
iskustva, projekti i perspek-
tive, sustavna obiteljska tera-
pija, razvojne poteškoće djece
osnovnoškolskog uzrasta,
dijete u krizi, uloga socijalnog
radnika u procesu rješavanja
ponašajnih i razvojnih poteš-
koća djece, različite ovisno-
sti-mjere primarne preven-
cije. Sve teme će biti prezen-
tirane kroz teorijsku racio-
nalnu i praktične radionice,
koristeći se pri tome interak-
tivnim pristupom i skupnim
raspravama. Namjera organi-
zatora je da nakon završetka
seminara napravimo zajed-
nički akcijski plan, kojeg bi
uputili županijskoj Vladi na
usvajanje.
Studentski centar
Danas o Dželilovićevom pravilniku
MOSTAR - Pozivaju se svi
studenti iz HNŽ-a, a koji su
smješteni u Studentskom
centru Mostar, da dođu na
sastanak danas u 14.00 sati u
restoran Studentskog centra.
Studentima će se obratiti rav-
natelj Doma Dragan Mikulić,
s ciljem iznalaženja rješenja za
zaštitu studentskih prava i
iznalaženja zaključaka veza-
nih uz pravilnik o subvencio-
niranja smještaja u Student-
ski dom, koji je donio županij-
ski ministar Esad Dželilović,
a u kojem stoji da u domu ne
mogu stanovati dva studenta
iz istog kućanstva.
Rahi mićevom mišljenju,
učinio mnogo na procesu
povratka na tom području.
- Sjećam se tih poslije-
ratnih godina. To je bilo
vrijeme udarništva, puno se
radilo, a Mostar se dizao iz
pepela u svakom smislu, dok
danas vlada potpuna apatija
u svakom smislu. Trebalo je
voditi proces obnove i grad
je ubrzo postao veliko gra-
dilište. Na terenu se svakod-
nevno mijenjala slika, pogo-
tovo u prigradskim nase-
ljima, od kojih su neka
podignuta iz zgarišta i
mnogo su čak bolja i od pri-
jeratnog stanja. Jedan zbilja
mali broj ljudi je ostvario
odlične rezultate. Tu mislim
na čelne ljude u gradu, koji
su stizal i pokriti svaku
točku u Mostaru. Kad govo-
rim o bošnjačkim čelnicima,
oni su stizali svakodnevno
sve obići od Gornje Drežnice
pa sve do Pijesaka. Safet
Oručević je tad dobro radio
svoj posao kao i ostali čel-
nici. Ali, isto tako su imali i
vrijedne suradnike, ljude
koji su radili na terenu,
poput Rusmira Čišića, koji
je bio ‘prvi operativac tzv.
istočnog Mostara’. Rusmu
su zapamtili kao čovjeka
‘zagrnutih rukava’, jer je
stalno radio, prisjeća se
Rahi mić, koji je uči nio
mnogo toga na procesu
povratka prijeratnog sta-
novništva.
- Isto tako, bila mi je čast
raditi s tim ljudima i zatra-
žiti pomoć, koja je odmah
stizala. Što imamo danas?
Jednu ogromnu administra-
ciju pa se običnom šefu neke
gradske službe moraš najav-
ljivati po dva mjeseca ranije.
I pri mi te ako bude u
Mostaru. Uglavnom su neg-
dje vani od Austrije, Danske,
Bugarske...Što tamo rade, ja
ne znam. Valjda gledaju
kako funkcionira komu-
nalno poduzeće i kako to
primijeniti u Mostaru, dok
je grad sve prljaviji, a gospo-
darstvo nam samo stagnira.
Danas se više ništa ne zna,
‘ni tko pije ni tko plaća’ u
gradu. Imam osjećaj da se
obrušava kompletno stanje.
Stala je obnova i izgradnja,
a o gospodarstvu da i ne
govorimo. Ono je bilo vri-
jeme vraćanja povjerenja i
izgradnje u svakom smislu.
Toliko se na tome radilo da
bi se sada ponovno kidale te
niti ‘povjerenja’, govori.
Teška vremena
Ni sam ne zna što bi se
konkretno moglo uraditi za
napredak u ovom trenutku
jer se nalazimo u teškom
političkom okružju u državi
općenito.
- Ali, mislim da sve poli-
tičke stranke, bez obzira na
kojim razinama u vlasti se
nal azi le od lokal ne do
državne, prednost prven-
stveno moraju dati stručnim
ljudima. Najveći problem po
meni je što se isključivo
podobni politički ljudi pro-
težiraju na sve moguće pozi-
cije. Samo stručnost treba
dolaziti u obzir, mišljenja je
bivši donačel ni k Juga.
Pozornost je privukao tako
što je 1998. godi ne na
početku pokretanja procesa
povratka svoj ured donačel-
nika za Jug premjestio na
Pijeske, i na licu mjesta pri-
mao međunarodne i domaće
čimbenike. U to vrijeme
dobro je kotirao među lju-
di ma i z međunarodne
zajednice, budući da je nje-
govo viđenje povratka bilo
potpuno suprotno od nekih
poteza koje su ljudi čak i iz
njegove stranke radili na
terenu.
- SDA nije imala iskrenu
politiku. Ostao mi je upitnik
iznad glave: Jesu l i oni
stvarno željeli povratak?
Tako da dok smo se mi vra-
ćali pojedini kadrovi iz SDA,
ali i drugih probosanskih
stranaka su radili sasvim
suprotno na području
Mostara. Oni su mijenjali
svoju imovinu u zapadnom
dijelu i ‘cementirali’ podjelu
unutar grada. Moji pogledi
su tad bili potpuno suprotni
i u znak prosvjeda prema
njima koji su u miru nasta-
vili etničku podjelu Mostara
ja sam dao ostavku, ispričao
je Rahimić, koji izlaz iz
postojeće situacije ne vidi
bez ‘dubokih kirurških za -
hvata’.
e službe moraš najavljivati po dva mjeseca ranije.
rske...Što tamo rade, ja ne znam, pita se Rahimić
Josip Merdžo za primjer
Kad je u pitanju zapadni dio
Mostara, tu je nakon rata HDZ igrao
glavnu ulogu, isto kao što je SDA u
istočnom.
- Mislim da HDZ, kad je u pitanju
proces povratka, nije vodio iskrenu
politiku tada i po meni su se više
zalagali za ostanak. Ali nisu kočili
proces povratka jer je tu bila i
međunarodna zajednica, koja je bila
jako autoritativna i odmah bi kre-
nula sa smjenama, što se brzo
pokazalo učinkovito. Kad su u pita-
nju hrvatski političari koji su tad
vodili Mostar, onda je u prvom
planu bio Ivica Prskalo. No, kako
sam se ja bavio isključivo povrat-
kom i tim procesom nisam bio
uključen u tu višu gradsku politiku,
kaže Rahimić, koji tako nije ni imao
većih kontakta s vodećim hrvatskim
političarima na području Mostara.
- A sad kad bi tražio ljude bliske
mojim gledištima, bar kad je povra-
tak u pitanju, mislim da bi ih bilo
malo među političarima, ali bi ih
zato bilo među običnim ljudima. No,
kad su Hrvati i njihovi političari iz
tog razdoblja u pitanju, a s kojim
sam imao kontakt, morao bih
pohvaliti Josipa Merdžu. Merdžo mi
je ostao oličenje poštenja, morala i
stručne osobne među Hrvatima. Bio
je čovjek od riječi. Vodio je prego-
vore. Kad bi nešto rekao, tako bi i
bilo, s njim nije trebalo voditi zapi-
snike nego samo pružiti ruku. Takav
je ostao i danas, prisjetio se gradski
vijećnik Mostara.
16
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Mostar Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
VALENTINOVO Pripreme ususret Danu zaljubljenih koji se diljem svijeta svečano obilježava 14. veljače
Mostarci još ne pokazuju zanimanje za Valentinovo?
• Piše: Gordana Šimović
• mostar@dnevni-list.ba
MOSTAR – Valentinovo
je Dan zaljubljenih i općenito
dan ljubavi koji se 14. veljače
na svečan način proslavlja
diljem svijeta. Tako se ovom
blagdanu i u Mostaru tradi-
cionalno posvećuje posebna
pozornost. U školama se
govori o značaju ljubavi i tra-
diciji darivanja, a gradski
izlozi su u znaku crvene boje
ispunjeni srcima. Tad i dječji
vrtići rade posebne pred-
stave i igrokaze sa simbolič-
nim pričama, dok su mediji
preplavljeni porukama lju-
bavi, a gradske ulice ispu-
njene cvjetnim aranžma-
nima i sretnim parovima. No,
na žalost, ove godine samo
par dana prije proslave
Valentinova, ‘dan koji odiše
ljubavlju’ u Mostaru još uvi-
jek se i ne nazire. Široki spek-
tar sadržaja i raznovrsnog
programa koji su zadnjih
godina za Mostarce tek
rijetka poslastica, prema
trenutačnoj situaciji, izostat
će i na blagdan Valentinova.
Opet bez sadržaja
S obzirom da ove godine
Dan zaljubljenih pada na
ponedjeljak i početak radnog
tjedna, Mostarci ma će
mahom proći u radnoj
atmosferi. Stoga ni ugosti-
teljski objekti za razliku od
ranijih godina ne nude velik
izbor ni mnogo prepoznatlji-
vog programa. No, našim
istraživanjem smo otkrili da
ipak pojedini vlasnici obje-
kata Valentinovu daju pose-
ban značaj.
Kako je riječ o danu kad
se zaljubljeni posebno dari-
vaju, iskusni trgovci su svoje
izloge još davno na poseban
nači n ukrasi l i skrećući
pozornost prolaznika raznim
slatkorječivim natpisima.
Tako se od sitnica u darov-
nim dućanima do zlatara već
skoro sve može naći u znaku
srca, a nerijetko se nude i
prigodni popusti. Međutim,
sudeći po razgovoru s kup-
cima, ni njihov trud još uvijek
nije doprinio harmoničnom
duhu s čarolijom blagdan-
skog ozračja, iako ne sma-
traju da je ljubav u Mostaru
zaboravljena i zanemarena.
- Ljudi dolaze i gledaju, pa
stoga ne mogu reći da nema
zanimanja, ali vrlo rijetko se
još kupuje za tu namjenu.
Međutim, poznajući menta-
litet naših ljudi koji sve rade
u zadnji trenutak, masovnu
kupnju za Valentinovo oče-
kujemo u ponedjeljak, na
sami Dan zaljubljenih, i to u
vrijeme stanke za doručak ili
po završetku radnog vre-
mena, kazala nam je iskusna
trgovkinja jedne uslužne
djelatnosti koja se nije željela
predstaviti jer kaže da nije
ovlaštena za davanje izjava.
Iako su simbolični darovi
jako važni na Valentinovo,
zaljubljeni par koji smo sreli
u mostarskom parku Zrinje-
vac kroz smijeh nam je kazao
da darivanje u svrhu iskazi-
vanja ljubavi nije presudno
jer, prema njihovom viđenju,
ljubav treba živjeti vječno baš
kao Valentinovo, te su nam u
povjerenju priznali da na taj
S obzirom da ove godine Dan zaljubljenih pada na ponedjeljak i početak
radnog tjedna, Mostarcima će mahom proći u radnoj atmosferi
Različiti običaji
Tradicije Valentinova su razli-
čite u cijelome svijetu. U
Engleskoj su prije sto godina
oblačili malu djecu u odrasle
na Valentinovo. Djeca su išla
od vrata do vrata i pjevala
Valentinovo pjesmu. U
Walesu se darivale drvene
izrezbarene žlice. Simboli su
najčešće bili srca, ključevi, a
nosile su poruku “ti imaš
ključ mog srca”. U nekim
zemljama je običaj da dje-
vojka od mladića dobije
odjeću kao dar, a ako ona
zadrži dar, znači da se želi
udati za njega. Danas je
Valentinovo dan posvećen
izražavanju ljubavi, bez
obzira na spol i starosnu dob.
OKC “Abrašević” organizira
Udruga umirovljenika “Neretva”
U petak Čipi
i industrija
Sutra hodočašće
u Vepric
MOSTAR - Po prvi puta u Mostaru
u OKC-u “Abrašević” svoju
žestoku glazbu zasvirat će u
petak novi kragujevački hard and
heavy projekt Čipi i industrija.
Band promovira svoj novi album
“Na Balkanu” i mostarska publika
ima ekskluzivnu priliku premi-
jerno uživati u dobroj svirci.
Uroševa virtuoznost na gitari,
Trndina gitarsko-vokalna karizma
i čvrsta ritam sekcija dvojca, koji
čine Mikica i Cvetko. Lead vocal
banda Čipi razvalit će vas jedin-
stvenim vokalom, uz nove hitove
“Prevara”, “Podigni glas”, “Zmaj”
i “Oglas”. Cijena ulaznice je 7
maraka.
MOSTAR - Udruga umirovljenika
“Neretva” obavještava svoje čla-
nove da u idućem mjesecu orga-
nizira brojne jednodnevne izlete.
Tako već ovoga vikenda, točnije u
petak, 11. veljače organiziraju
hodočašće u svetište Vepric kraj
Makarske. Polazak s kolodvora je
u 7 sati, sa Smrčenjaka u 7.05 sati,
iz Ilića u 7.10 sati, ispred prosto-
rija udruge u 7.15 sati, ispred
franjevačke crkve u 7.20, a iz
Rodoča u 7.25 sati. Karte se mogu
kupiti dva dana prije polaska, a
sve druge informacije se mogu
dobiti na telefone 036 327 161 i
063 288 940.
OBRAZOVANJE Rektor Univerziteta “Džemal Bijedić” Ahmet Džubur
Država je u
prethodnom
razdoblju
pala na ispitu
• Piše: AlmedinaBečić
• mostar@dnevni-list.ba
MOSTAR - U povodu obi-
lježavanja 34. obljetnice posto-
janja i rada Univerziteta “Dže-
mal Bijedić” u Mostaru, jučer
je u Rektoratu upriličena
konferencija za novinare o
sadržaju manifestacije i novi-
tetima koji prate obilježavanje
Dana Univerziteta, ali i ključ-
nim aktivnostima na planu
provođenja reforme visokog
obrazovanja i stvaranju što
kvalitetnijih uvjeta visokog
obrazovanja.
Prema riječima rektora
Univerziteta “Džemal Bijedić”
Ahmeta Džubura, ovo je ide-
alna prilika za podsjećanje na
sve bitno iz prethodnog razdo-
blja kada je Univerzitet “Dže-
mal Bijedić” u pitanju, ali
istovremeno odlična prilika da
se upozna javnost i svi oni koji
trebaju voditi računa o buduć-
nosti ove ustanove, o tome u
kakvim uvjetima djeluje Uni-
verzitet, što je ono što slijedi te
kako bi se napravile pretpo-
stavke za jedan od boljih pros-
periteta Univerziteta.
Proces akreditacije
- U kolovozu slijedi proces
akreditacije Univerziteta i
fakulteta te je jedna sinkroni-
zirana i kontinuirana akcija
nužna da je urade zajedno
kako predstavnici ove usta-
nove, tako i predstavnici vlasti
koji imaju veliku odgovornost
da najzad ove godine počnu
uvažavati činjenicu da u
Mostaru djeluje i postoji Uni-
verzitet “Džemal Bijedić” i koji
ima potrebe da se njegov sta-
tus najzad počne rješavati.
Kada je ova ustanova u pita-
nju, država je, uz dužno pošto-
vanje svih onih koji su kreirali
razvoj univerziteta u prethod-
nom razdoblju, pala na ispitu,
kazao je u svom obraćanju
Rektor.
Dodaje kako jedino ovo
sveučilište nema preuzeta
osnivačka prava od Hercego-
vačko-neretvanske županije
koje je Daytonskim sporazu-
mom definirano kao razina
koja treba preuzeti osnivačka
prava. Također, jedino ova
županija nema zakon koji
također treba donijeti Skup-
ština i apsurd je, tvrdi on, da
toliko godina nakon formira-
nja države BiH postoji sra-
motna činjenica da ova viso-
koškolska ustanova djeluje
pod zakonima Socijalističke
Federativne Republike Jugo-
slavije. Na drugoj strani,
mišljenja je Džubur, apsurdna
je situacija da grad, županije i
Ova visokoškolska ustanova u
okviru obilježavanja 34. obljet-
nice djelovanja će kroz četiri
dana upriličene mnogobrojne
svečane manifestacije. Iako je
11. veljače 1977. dan osnivanja
Univerziteta “Džemal Bijedić”,
14. veljače na Dan oslobođenja
Mostara je svečano obilježava-
nje. Prema riječima generalnog
tajnika ustanove Zorana Kaza-
zića, početak svečanosti 12.
veljače obilježit će se promoci-
jom 13 magistara znanosti i 721
diplomiranog studenta Univer-
ziteta “Džemal Bijedić” koji su
fakultet završili i magistarske
radove obranili u akademskoj
2009./2010. godini. Spomenuta
promocija će biti upriličena u
sportskoj dvorani Univerzitet-
sko-sportsko-rekreativnog
centra “Mithad Hujdur Hujka” s
početkom u 11 sati.
- Ove godine će manifestacija
imati jedan poseban karakter.
Svečane promocije u povodu
Dana Univerziteta će od ove
godine sve biti predstavljene u
puno boljem svjetlu, nego je to
do sada bila praksa, kazao je
Kazazić. Naime, nakon svečane
promocije magistara znanosti i
diplomiranih studenata, istoga
dana u 19 sati u dvorani Hrvat-
skog doma hercega Stjepana
Kosače bit će upriličen koncert
Omladinskog hora Zenica, kao
poklon gradu od Univerziteta.
Za prvi dan idućeg tjedna, toč-
nije 14. veljače u 10 sati, plani-
rano je polaganje vijenca na
spomen-bistu Džemala Bijedića
ispred Rektorata Univerziteta.
Nakon toga, u 11 sati bit će upri-
ličena svečana akademija u
povodu 34. godine rada i posto-
janja Univerziteta. Svečanost će
se održati u konferencijskoj
dvorani u tržnom centru Bios-
fera. Prema njegovim riječima,
na spomenutoj svečanosti će bit
će nazočne mnoge važne i cije-
njene osobe, kako na području
obrazovanja, tako i na samoj
državnoj razini, te uvaženi rek-
tori Univerzitet u BiH. Pri tome
je dodao kako će istoga dana
rektor dodijeliti plakete s likom
Dželmala Bijedića za studente
koji su školovanje završili s pro-
sjekom od 9 do 10. U srijedu, 16.
veljače u 11 sati je najavljeno
svečano otvaranje ureda Unije
studenata u zgadi Univerziteta,
dok je u 12 sati planirano sve-
čano otvorenje zgrade Ekonom-
skog fakulteta unutar kampusa.
Posljednja manifestacija plani-
rana u povodu Dana Univerzi-
teta je promocija 19 doktora koji
su doktorske radove obranili u
2010., a ista će se održati u
konferencijskoj dvorani u trgo-
vačkom centru Biosfera, u
subotu 22. veljače s početkom
u 11 sati.
Plan manifestacija za Dane Univerziteta
Džubur je istaknuo kako ovo sveučilište predstavlja jedino izbjegličko sveučilište u BiH koji djeluje u
uvjetima koji nisu primjereni ni osnovnoškolskom obrazovanju, a ne jednom akademskom procesu
17
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Mostar
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
Sveučilište u Mostaru
OBAVIJEST
o organiziranju pedagoško- psihološkog obrazovanja nastavnika
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru na području
Hercegbosanske županije, Županije Središnja Bosna i Županije Posavske organizira pedagoško-
psihološko obrazovanja nastavnika (poduka i polaganje ispita iz pedagogije, didaktike, psihologije
i metodike nastavnog rada).
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu:
- ovjerena preslika obrazovne isprave o završenom V.,VI/1 stupnju ili VII/1 stupnju obrazovanja
- izvadak iz matične knjige rođenih
- ovjerena preslika osobne iskaznice
- dvije fotografje (formata 4/6)
- dokaz o uplati
Prijave s potrebitim dokumentima dostaviti osobno ili poštom na adresu:
- Hercegbosanska županija: Srednja ekonomska škola , Silvija Strahimira Krančevića 1, 81 101
Livno, Bosna i Hercegovina
- Županija Središnja Bosna: Srednja škola Ivan Goran Kovačić , Ulica Žrtava domovinskog rata br.
11., 71250 Kiseljak, Bosna i Hercegovina
- Županji Posavska: Srednja škola fra. Martina Nedića b.b. 76 270 Orašje, Bosna i Hercegovina
s naznakom,za pedagoško-psihološko obrazovanje nastavnika“, do 05. ožujka 2011. godine.
Nastava počinje sredinom ožujka 2011. godine i biti će organizirana petkom u poslijepodnevnim
satima i subotom u Orašju, Livnu i Kiseljaku.
Visina troškova nastave i polaganja ispita iznosi 800,00 KM, uz mogućnost obročnog plaćanja.
Uplate se vrše na žiro račun 3381002202660017 UniCredit bank BiH d. d. Mostar.
Kontakt osobe:
Hercegbosanska županija – Đurđica Puđa 00387 63 279-514
Županija Središnja Bosna – Sanja Raos 00387 63 461-861
Županija Posavska – Anica Filipović 00387 31 710-100
Mostar – Marina Leko 0387 36 355-457
dan planiraju svečano obja-
viti zaruke. Početak obilježa-
vanja današnjeg Valentinova
seže daleko u povijest, u
vrijeme staroga Rima. Tada
je kršćanstvo bilo mlada
religija, a na vlasti je bio car
Klaudije II. Car je zabranio
ženidbu i zaruke vojnicima
kako bi spriječio njihovu
želju za ostankom kod kuće
umjesto odlaska u rat. No, u
to doba živio je i svećenik
Valentin.
Dugogodišnja tradicija
Svećenstvo je moralo
poštovati odluku, no Valen-
tin je ipak ostao pri svojim
životnim ciljevima i potajno
vjenčavao one vojnike koji su
to htjeli. Careva ruka ga je,
naravno, sustigla, strpavši
ga u tamnicu. Na dan 14.
veljače Valentinu su po care-
voj kazni odrubili glavu.
Nedugo nakon smrti, narod
je Valentina proglasio sve-
cem pa tako danas i mi u
modernom vremenu slavimo
Valentinovo kao Dan zalju-
bljenih.
regija koja je doživjela možda i
najveća razaranja u BiH i naj-
veća kršenja prava u smislu
opstanka institucija apsolutno
nema nikakvog razumijevanja
za stvaranje preduvjeta za
jedan normalan akademski
rad i milje u kojem Univerzitet
postoji.
- Činjenica da je ova viso-
koškolska ustanova i dalje na
grantu, na repu svih mogućih
davanja i tretmana u smislu
vlasti je neoprostiva i neodr-
živa. Očekujemo, budući da
smo zadnja dva mjeseca ostva-
rili izuzetne kontakte s pred-
stavnicima vlasti od općinske
do državne razine da će se u
ovom relativno kratkom raz-
doblju situacija dramatično
promijeniti i da će najzad svi
oni koji moraju voditi računa o
Univerzitetu to početi i činiti.
Konkretno, menadžment je
izračunao da ove godine tre-
bamo dobiti osam milijuna
maraka od županije, jer to nije
naša lista želja, nego mini-
mum što moramo učiniti kako
bi diplome studenata koji zavr-
šavaju osam fakulteta na Uni-
verzitetu “Džemal Bijedić” bile
priznate tamo gdje ih budu išli
verificirati, riječi su Džubura.
Ističe da oni koji budu donosili
odluke u drugom smislu
moraju odmah znati da će biti
odgovorni da to što diplome i
akademski proces neće biti
verificirani i što će imati samo
lokalni značaj, iz jednostavnog
razloga što proces akreditacije
podrazumijeva ocjenu organi-
zacijskih, akademskih, infra-
strukturnih potencijala fakul-
teta.
Jedino izbjegličko sveučilište
- Ukoliko se ostvari ono što
je predvidio proces akredita-
cije, Univerzitet i fakulteti koji
ne budu na razini europskih
standarda, imat će studente
koji su dobili diplome s lokal-
nim značajem. S tim diplo-
mama neće moći verificirati
svoj akademski proces obra-
zovanja i svoje buduće zaposle-
nje nigdje gdje je proces akre-
ditacije jedini uvjet za uspore-
đivanje diploma, kazao je
Džubur.
Također se pita shvaćaju li
ljudi koji su prihvatili da budu
u vlasti težinu ovoga procesa.
- Želimo im nekoliko mje-
seci prije otvoriti oči na even-
tualnu odgovornost, jer ne
može se govoriti da nema
novca i da nema mogućnosti
da se ovaj proces na odgovara-
jući način učini zadovoljava-
jući. I druge županije rade u
približno teškim, možda i
težim uvjetima, ali imaju
daleko veće razumijevanje od
našega. Samo Tuzlanska
županija daje svom sveučilištu
38 i pol milijuna maraka za tri
puta više studenata. Po toj
analogiji bi naše sveučilište
trebalo dobiti oko 13,8 mili-
juna, a dobivamo samo tri
milijuna, naglasio je Džubur.
Posebno je istaknuo kako ovo
sveučilište predstavlja jedino
izbjegličko sveučilište u BiH
koje djeluje u uvjetima koji
nisu primjereni ni osnovnoš-
kolskom obrazovanju, a ne
jednom akademskom pro-
cesu. Stoga, tvrdi da, uz dužno
uvažavanje prema svima s
kojima su razgovarali u pret-
hodnom razdoblju i veliku
zahvalnost na razumijevanje
koje sad treba biti manifesti-
rano u kreiranju proračuna
HNŽ-a, u prvom planu je
poboljšanje uvjeta studiranja,
a onda i poboljšanje statusa
zaposlenika koji su daleko
najniži kada je u pitanju aka-
demska pozicija u BiH.
I druge županije
rade u približno
teškim, možda i
težim uvjetima, ali
imaju daleko veće
razumijevanje od
naše, kaže Džubur
18
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
Mostar
U sklopu nastave Klub “Oxygen” organizira Udruga žena oboljelih od raka dojke “Novi pogled”
Učenici iz Ljubuškog
posjetili vrtove Aluminija
Narednu subotu 12. veljače
nastupaju Erogene zone
Alarmantni podaci ukazuju
na nužnost samopregleda
MOSTAR - Učenici trećega i
četvrtog razreda područne škole
Donji Radišići OŠ Marka Marulića
iz Ljubuškoga, u sklopu nastav-
noga plana i programa, posjetili
su jučer Aluminij d. d. Mostar,
nakon kojega su nastavili s obila-
skom srodnih gospodarskih
subjekata u Hercegovini. U prat-
nji učitelja, a sukladno dogovoru
v. d. direktora Aluminija Ive
Bradvice i ravnatelja škole Rado-
slava Bošnjaka, 25 je mališana
prošlo tvorničkim krugom, nakon
kojega su prošetali vrtovima
Aluminija i upoznali se s Alumini-
jevom skrbi za okoliš i čovjekovu
životnu sredinu. Posebno su ih
oduševile životinje te prekrasne
zelene površine i voćnjaci.
MOSTAR - Klub “Oxygen” prema
ustaljenoj praksi s bogatim pro-
gramom i ovoga vikenda će
Mostarcima osigurati ludu i
nezaboravnu zabavu. Dobro
poznati studentski četvrtak bit
će organiziran i ovaj četvrtak,
10. veljače, uz mix DJ Tehnike i
promotivne cijene pića. U petak,
11. veljače slijedi Trash party,
dok je za subotu najavljen
nastup grupe koja je uvijek
dobro došla u gradu na Neretvi,
Erogene zone. Danas je jedna od
najuspješnijih bh. grupa. Čine je
Almas Smajlović, vokal i bas
gitara, Muhamed Trnka, gitara,
i Edhem Saltagić, bubnjevi.
Moderan pristup i dobra svirka
čine ih onim što oni jesu.
MOSTAR - Udruga “Novi Pogled”
uspješno je okončala još jedan
projekt pod nazivom “Edukacija
žena o samopregledu dojki po
ruralnim sredinama”. U radioni-
cama je sudjelovalo 230 žena iz
cijele Hercegovine i održane su po
najudaljenijim seoskim područ-
jima HNŽ-a. Sve radionice su
uključivale i praktični dio samo-
pregleda uz pomoć silikonskog
modela lutke, palpativnog pre-
gleda sudionica, pojedinačnih
razgovora te popunjavanja
anketnih listića. Zaključeno je
kako čak 75 posto žena koje su
sudjelovale u radionicama ne radi
samopreglede, a 60 posto ih
nikada nije uradilo mamografski
pregled.
HITNO
TRŽNICA
Crkva sv. Petra i Pavla
Potrebna AB- krv
Cijene voća i povrća
U ponedjeljak misa
za ubijene fratre
MOSTAR - Hitno potrebni dobro-
voljni darivatelji krvi s područja
Hercegovačko-neretvanske župa-
nije (AB negativna krvna grupa).
Krv je nužno potrebna za spas
dečka koji je zadobio teške tjele-
sne ozljede u prometnoj nesreći.
Za više informacija možete kon-
taktirati brojeve 061 832 269 ili
066 454 311, te kapima koje život
znače spasiti jedan mladi život.
MOSTAR - Na mostarskoj tržnici
može se naći uvijek svježe voće i
povrće, a cijene su uvelike pristu-
pačne. Razne vrste voća, počevši
od jabuka i kivija, kreću se oko 2
marke po kilogramu, dok je za
kilogram banana potrebno odvo-
jiti 2 i pol marke. Limun se može
kupiti po istoj cijeni. Dok je i kod
povrća slična situacija. Salata i
blitva kreću se od 3 - 4 marke,
dok grah stoji i do 6 maraka.
MOSTAR - U ponedjeljak 14. veljače
u 18 sati u samostanskoj i župnoj
crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru
slavit će se sveta misa u spomen na
pobijene fratre i vjernike Mostara
i okolice koji su pali kao žrtve u II.
svjetskom ratu, poraću i Domovin-
skom ratu. Ovaj dan je spomen na
1945. godinu kada su partizani ubili
i bacili u Neretvu sedam hercego-
vačkih franjevaca.
• Piše: Ivana Previšić
• mostar@dnevni-list.ba
MOSTAR - Socijalno
pa r tnerstvo između sindi-
kata i županijske Vlade ne
postoji već pola godine, odn-
osno otkad je Vlada u tehnič-
kom mandatu, tvrde iz Unije
neovisnih sindikata Federa-
cije BiH.
Nerazumne odluke
- Neozbiljnost političkih
stranaka oko uspostave vla-
sti u HNŽ-u i njihov neodgo-
voran pristup tom problemu
nas više toliko i ne čudi jer
smo navikli da ne rade svoj
po sao. Međutim, Vlada u te -
hničkom mandatu već je mje-
secima na ‘odmoru’ tako da,
unatoč našim zahtjevima za
sastankom, na isti se ne oda-
zivaju, navode iz Unije. Josip
Milić, predsjednik Unije neo-
visnih sindikata, kazao je
ka ko se hitno traži sastanak
s pre d stavnicima Vlade
HNŽ-a kako bi se riješili pro-
bl emi zaposlenika u HNŽ-u
koji su nastali “donošenjem
ne ra zumnih odluka županij-
skog Ministarstava financija”.
- U škole na području
HNŽ-a je stigao dopis potpi-
san od ministra financija
Semina Borića u kojem se
navodi kako se sindikatima
ukidaju već stečena prava
koja se odnose na raspodjelu
članarine, obročnu kupnju
roba i slično. Ovakvom odlu-
kom ministarstva će prili-
kom obračuna službenicima
od plaće odbijati samo rate
za kredite, dok će ostale
odbitke sindikati morati
sami raditi što je za sindi-
kalce neprihvatljivo, kazao je
Milić, istaknuvši kako sindi-
katima nije jasno otkud sad
ovakva odluka, budući da je
jedan način obračuna sindi-
kalne članarine išao zadnjih
deset godina i nije bilo nika-
kvih problema.
- Pitamo ministra Borića
koja je pozadina svega ovoga
te kako to da je svih prijaš-
njih godina ovakav način
funkcionirao bez problema,
a da se od sada više ne može
primjenjivati. Nadalje, zašto
se to upravo sada prelazi na
novi način obračuna plaća
koji je zbog svoje neprecizno-
sti stvorio pomutnju i kod
računovođa u školama. Ne
znamo na koji način shvatiti
ovakve odluke Ministarstva
financija nego kao provoka-
ciju i mi otvoreno sumnjamo
da se ovdje opet radi o pranju
novca, smatra Milić. Navodi
i kako se ovakvom odlukom
zasigurno neće popraviti
sustav financiranja nego će,
pojašnjava, uništiti i ono što
je valjalo te da će nauštrb
zaposlenika “sigurno netko
dobro naplatiti”.
Odluke protiv djelatnika
Milić je kazao kako su
dosad sredstava od člana-
rine raspoređivana na način
da je 60 posto članarine osta-
jalo školi dok je 40 posto išlo
u sindikalnu središnjicu.
- U Ministarstvu financija
sad kažu kako oni ta sred-
stva više ne mogu razdvajati
nego da će ići sav iznos u
središnjicu pa da mi to dalje
razdvajamo, što je izvan
svake pameti. Isto se odnosi
i na kupnju robe na rate, sada
bi sindikat trebao to obraču-
navati i slati financijskim
institucijama. Nismo ni
dobili pojašnjenje ove odluke.
Kako čujemo, i sam premijer
Srećko Boras je kazao kako
se ne slaže s odlukom Mini-
starstva financija o novom
načinu obračuna, kazao je
Milić, dodavši kako se nadaju
da će se predstavnici župa-
nijske Vlade uskoro odazvati
na zajednički sastanak kako
bi se, na obostrano zadovolj-
stvo, riješili nagomilani pro-
blemi. Inače, posljednjih
nekoliko dana ponovno je u
HNŽ-u došlo do prepucava-
nja između sindikata i aktu-
alne vlasti. Vlada je donijela
niz odluka koje idu protiv
interesa djelatnika. Sindi-
kalci tvrde da je nekim odlu-
kama prekršen i kolektivni
ugovor. Ni po jednom pitanju
koje su sindikati u posljed-
njih nekoliko dana uputili
preko medija Vlada HNŽ-a se
još nije oglasila.
Odgovor od Vlade čekaju i državni službenici
Odgovor na dopis od županijske Vlade očekuje i Neovisni sindikat
službenika u tijelima uprave i sudbene vlasti Hercegovačko-nere-
tvanske županije koji je ogorčen posljednjom odlukom županijske
Vlade kojom se ukidaju stimulacije na plaću državnim službeni-
cima. Sindikat je uputio dopis premijeru Vlade Srećku Borasu,
kao i predsjedniku županijske Skupštine Ramizu Jelovcu, od kojih
traže da im se dostavi informacija koja je došla na Vladu kao točka
dnevnog reda od predlagača, ministra pravosuđa, da im se poja-
sni temeljem kojih argumenta i zakonskih odredbi je donesena
odluka o ukidanju stimulansa, zatim da im se da na uvid steno-
gram rasprave županijskih ministara o ovoj temi, kao i informacija
zašto je sporna odluka sad donesena, a ne odmah nakon dono-
šenja federalnog Zakona o plaćama u srpnju prošle godine.
SINDIKATI Unija neovisnih sindikata Federacije BiH o
zadnjim odlukama županijskog Ministarstva financija HNŽ-a
MILIĆ
Sumnjamo
da se u ovom
slučaju opet
radi o pranju
novca
Sindikati hitno traže sastanak s predstavnicima Vlade HNŽ-a
kako bi se riješili problemi zaposlenika u HNŽ-u koji su nastali
“donošenjem nerazumnih odluka županijskog Ministarstava financija”
19
Cetvrtak Ĉ ¡0. 2. 20¡¡.
www.dnevni·list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
Crna kronika
20
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
0
3
6
333
4
3
6
Imate hitnu informaciju?
Pozovite nas na broj
036 333 436
MOSTAR Rijad Dumpor reagirao na tekst u kojem ga se povezivalo s drogom
Nisam nikakav dio
piramide narkodilera
Teška prometna nesreća na regionalnoj cesti Banja Luka – Bronzani Majdan
Liječnici se borili za život jedne osobe
• Piše: N. Dedić
• ckronika@dnevni-list.ba
BANJA LUKA - Banjolu-
čanin Vitomir Vučić (49)
teško je ozlijeđen, a još dvije
osobe su prošle s lakšim
ozljedama u prometnoj
nesreći koja se jučer dogo-
dila na regionalnoj cesti
Banja Luka – Bronzani Maj-
dan u naselju Pavlovac,
priopćeno je iz Centra javne
sigurnosti Banja Luka,
navodeći im inicijale. Ozli-
jeđeni su ubrzo posl ije
nesreće odvezeni u banjo-
lučki Klinički centar gdje su
se liječnici borili za Vučićev
život, a do zaključenja ovog
broja nije bi lo poznato
kakvo je njegovo zdrav-
stveno stanje. Iz Kliničkog
centra Banja Luka priop-
ćeno je da je ozlijeđenima
pomoć pružena u Klinici za
neurokirurgiju Kliničkog
centra zbog ozljeda glave.
- Prema izjavi dežurnih
liječnika iz Hitne prijemne
kirurške ambulante i glav-
nog dežurnog liječnika na
kirurgiji, dr. Bakira Ajano-
vića, pacijenti su pri prijemu
imali ozljede glave. Trenu-
tačno su u tijeku dijagno-
stičke procedure, koje će
pokazati ozbiljnost ozljeda
– naveli su iz KC-a. U nesreći
su sudjelovali automobili
Golf 2 koji je vozio Vučić i
Renault Clio u kojem su
lakše ozlijeđeni vozač Dra-
gan Josipović (27) i njegov
suputnik Mijomir Mujano-
vić. Iz izvora upućenih u
slučaj, bliskih istražnim
tijelima, potvrđeno je da je
Vučić, koji je išao iz smjera
Banje Luke prešao na
suprotnu stranu i izravno se
zabio u Renault. Isti izvor
potvrdio je da je Vučić pro-
šao s teškim ozljedama
grudnog koša pri čemu ga je
prignječio upravljač vozila.
Mladić u automobilu držao
deset paketića marihuane
Lopovu propala pljačka pa
je pobjegao razbijenog nosa
TUZLA – Policajci su u
Tuzli uhitili 23-godišnjeg
mladića nakon što su kod
njega pronašli deset pake-
tića marihuane. Kako im je
mladić bio sumnjiv, policajci
su zaustavili njegov auto-
mobil BMW u Jalskoj ulici.
Tada su u automobilu pro-
našli paketiće omotane PVC
folijom. U paketićima se
nalazila biljna tvar koja
izgledom podsjeća na mari-
huanu. Biljna tvar je izuzeta
radi vještačenja, a muška-
rac je uhićen te odveden u
zgradu MUP-a u Tuzl i.
Zadržan je na kriminalistič-
koj obradi, a osumnjičen je
za posjedovanje droge.
BANJA LUKA – Jedanae-
storica od ukupno dvanaest
optuženih za trgovinu dro-
gom, kojima je prije tri dana
počelo suđenje na banjoluč-
kom Okružnom sudu, rekli su
da nisu krivi. Krivnju su
redom negirali Elvir Bašalić
(29), Dino Muzaferović (23),
Borislav Nišić (30), Ostoja
Kenjalo (52), Almir Hasikić
(32), Željko Blagojević (36),
Rasim Esen (52), Damir
Bećić, Aleksandar Sukur (22),
Kristian Venzais (37) i Zlatko
Sadiković (49). Na ročištu se
nije pojavio dvanaesti optu-
ženi Mladen Kranjčec (51) iz
Hrvatske. Svi su uhićeni u
prošlogodišnjoj policijskoj
akciji kodnog imena “Hit”.
Sumnjiči ih se da su prodavali
heroin i skunk na širem
području Banje Luke.
SLAVONSKI BROD – U
središtu Slavonskog broda, u
srijedu nešto iza 11 sati, nepo-
znati muškarac pokušao je
opljačkati zlatarnicu “Bruno”
u Starčevićevoj ulici. Razboj-
nik je suzavcem pokušao
onesposobiti vlasnika, ali nije
uspio. Vlasnik se rukom
uspio obraniti od suzavca,
udariti razbojnika i pozvati
pomoć. Iznenađeni razboj-
nik, bez plijena i razbijenog
nosa, dao se u bijeg. Policija
je tijekom trajanja očevida
uhitila mlađu osobu za koju
se sumnja da je pokušala
izvršiti pljačku. Ovo je već
četvrta pljačka u Slavonskom
Brodu ovaj mjesec.
Uhićenje...
Vlasnik ga udario...
• Piše: N. Dedić
• svijet@dnevni-list.ba
MOSTAR – Rijad Dum-
por iz Mostara reagirao je na
tekst pod naslovom “Urušen
sami vrh piramide narkodi-
lera u HNŽ-u” u čijem kon-
tekstu se spominje i njegovo
ime. Dumpor je naglasio da
s akcijom nema nikakve
veze kao ni njegov brat. S
drogom, kaže, nema posla i
zbog toga nikada nije ni bio
optuživan.
“Upali su u kuću s psima
i sve su živo pretražili. Stan,
podrume, pomoćne prosto-
rije, sve je pretraženo i ništa
nisu pronašli čime bi me
vezal i s poslovi ma oko
droge. Četiri sata su se zadr-
žali s psima, svaki kutak su
pretražili”, rekao nam je
Dumpor. Dodao je da mu
policija nikada nije pronašla
ništa čime bi ga povezali s
drogom niti je kada bio pro-
cesuiran zbog toga. Tvrdi da
je prije pola godine imao
jedan verbalni sukob s poli-
cajcem i rečeno mu je da će
zbog toga snositi velike
posljedice.
“Ne znam točno datum,
ali negdje prije pola godine
sam imao verbalni sukob s
policajcem zbog čega sam
završio u njihovim službe-
nim prostorijama na obradi.
Rečeno mi je da ću zbog
toga snositi velike poslje-
dice i, evo, sad se to događa,
a nemam ništa s ovim. Neka
kažu imenom i prezimenom
kod koga su pronašli drogu”,
izjavio je Dumpor. Dodao je
da se ne nalazi ni u kakvom
vrhu piramide narkodilera
na području Hercegovačke-
neretvanske županije niti se
ikada nalazio.
“Koliko sam ja kriv u
cijeloj priči, dovoljno govori
podatak da od mene nisu
uzeli nikakvu izjavu nego
sam odmah pušten”, zaklju-
čio je Dumpor.
Podsjećamo, ime Rijada
Dumpora povezalo se s akci-
jom koja je u Mostaru izve-
dena tijekom petka i subote,
a koja se odnosila na zlopo-
rabu opojnih droga. Nakon
svega, Dumpora se ni s čim
nije moglo povezati.
Vitomir Vučić (49) primljen je u bolnicu s ozljedama opasnim po život nakon sudara Golfa kojim je upravljao i Renaulta
Jedanaest dilera negiralo krivnju
Akcija “Hit”...
Koliko sam ja kriv u cijeloj priči, dovoljno govori
podatak da od mene nisu uzeli nikakvu izjavu
nego sam odmah pušten, kazao je Dumpor
Dumpor tvrdi da nikada nije bio povezan s drogom niti je kada zbog toga osuđivan.
Policajci su mu, kaže, prebrali svaki kutak stana, ali ništa nisu pronašli
RijadDumpor
21
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
TUZLA – Muškarac (34) iz Tuzle uhićen je zbog sumnje da je
pljačkao vikendice u naselju Batva, priopćio je MUP Tuzlan-
ske županije. On je priznao da je provalio u četiri vikendice.
Istraga se nastavlja. Protiv 34-godišnjaka će biti podnesena
kaznena prijava.
BIJELJINA – Bijeljinski Okružni sud potvrdio je optužnicu kojom se
Behaija Mašič Beks (23) iz Voljevice kod Bratunca tereti za silova-
nje maloljetne osobe. Prema navodima iz optužnice, Mašič je
maloljetnicu silovao u svojoj obiteljskoj kući u mjestu Voljevica u
noći između 30. i 31. srpnja prošle godine.
Požar zahvatio
dva automobila
Galamili pa
napali policajca
ŠIROKI BRIJEG – Dva automobila
zahvatio je požar koji je u utorak
buknuo u mjestu Klanac kod Širo-
kog Brijega. Oko podneva je gor-
jelo visoko i nisko raslinje u Klancu,
a vatra je u jednom trenutku
zahvatila i parkirane automobile
Golf 3 i Škodu Fabiju. Policija istra-
žuje kako je došlo do požara, pri-
općili su jučer iz MUP-a Zapadno-
hercegovačke županije.
DOBOJ – Šestorica mladića su uh -
ićena jer su uznemiravali stanare
zgrade u Ulici generala Draže u
Doboju. Zatvorili su se u dizalo, lupali
i vikali. Policiji je u nedjelju rano
ujutro prijavljeno da se iz zgrade čuje
vika, galama i lupanje. Kada su poli-
cajci došli u zgradu, čuli su da buka
dopire iz dizala. Čim je jedan od
policajaca otključao vrata dizala,
mladić M. M. je istrčao i fizički nasr-
nuo na njega, a ostala petorica, u
vidno pijanom stanju, počela su
galamiti. Kada je došlo pojačanje, oni
su prestali s vikom. “Protiv M. M. bit
će podneseno izvješće zbog napada
na službenu osobu, a protiv ostalih
izvješće zbog oštećenja tuđe stvari”.
Materijalna šteta
Šestorica privedenih
Nakon svađe ga
izudarao letvom
TUZLA – U Tuzli su uhićene tri osobe
koje su fizički napale muškarca iz
Sarajeva i nanijela mu ozljede opa-
sne po život, priopćeno je jučer iz
MUP-a Tuzlanske županije. Ozlije-
đeni muškarac, čiji su inicijali H. H.
(46), nakon ukazane pomoći u
Službi hitne pomoći Doma zdravlja
prevezen je u Univerzitetski klinički
centar Tuzla, gdje su mu liječnici
utvrdili ove opasne ozljede. Incident
se dogodio kada su osobe inicijala
D. D. (24), D. H. (21) i N. R. (23), svi iz
Tuzle, nakon verbalne svađe na
parking prostoru u Ulici maršala
Tita, fizički napale Sarajliju, nakon
čega ga je D. D. nekoliko puta udario
drvenom letvom u glavu.
Pokušaj ubojstva
Zbog dojave o bombi učenici jutro proveli na ulici
Evakuirane dvije srednje škole u Ljubuškom
• Piše: Z. Volarević
• ckronika@dnevni-list.ba
LJUBUŠKI - Jučer oko
8. 30 Pol icijska uprava
Ljubuški zaprimila je prijavu
da je u Srednjoj strukovnoj
školi Ruđera Boškovića u
Ljubuškom nepoznati poči-
nitelj postavio nepoznatu
ekspl ozi vnu napr avu.
Odmah nakon zaprimanja
prijave na lice mjesta su izišli
policijski službenici, koji su
učenike, profesore i ostalo
osoblje škole evakuirali iz
zgrade, kao i iz susjedne
zgrade Gimnazije Ljubuški,
a nedugo nakon toga došli su
i policijski službenici za pro-
tueksplozivnu zaštitu MUP-a
koji su pregledali sve prosto-
rije škole s ciljem pronalaska
eksplozivne naprave. Damir
Čutura, glasnogovorni k
uprave MUP-a ZHŽ-a, kazao
je kako je dojava bila lažna, a
policija će učiniti sve u prola-
sku počinitelja tog kaznenog
djela. “Policijski službenici za
protueksplozivnu zaštitu
MUP-a ZHŽ-a izvršili su pre-
gled prostorija Srednje stru-
kovne škole i Gimnazije u
Ljubuškom, a izvršenim
pregledom nisu pronađeni
eksploziv niti eksplozivna
naprava.
U skladu s tim, policijski
službenici PU Ljubuški
poduzimaju potrebne mjere
i radnje s ciljem identificira-
nja osobe koja je uputila
lažnu dojavu i time počinila
kazneno djelo lažnog prijav-
ljivanja”, stoji u izvješću.
Podatak zanimljiv za kazati
je da je u proteklih nekoliko
godina bilo oko pet lažnih
dojava o postavljanju eksplo-
zivnih naprava u raznim
školama u Ljubuškom, a
otkriveni su identiteti svih
osoba koje su podnosile te
prijave, te je protiv svih njih
podneseno izvješće o poči-
njenom kaznenom dijelu.
Ravnatelj Srednje strukovne
škole Ruđera Boškovića
Ljubuški Ivan Šaravanja
kazao je kako mu je drago što
je sve završilo dobro, a posao
o pronalasku počinitelja pre-
pustit će policiji.
Na Sudu BiH nepravomoćne presude zbog krijumčarenja heroina
Šaljiću i Hajdareviću
108 mjeseci zatvora
Šaljić i Hajdarević su proglašeni krivim jer su od prosinca 2008. do ožujka 2009. godine sudjelovali u
krijumčarenju heroina koji je nabavljan na području Turske radi daljnje prodaje na području BiH i Hrvatske
Damir Čutura, glasnogovornik uprave MUP-a ZHŽ-a, kazao je kako je dojava
bila lažna, a policija će učiniti sve u prolasku počinitelja tog kaznenog djela
• Piše: H. Rovčanin
• ckronika@dnevni-list.ba
SARAJEVO – Almir Ša_ -
ljić iz Sjenice i Enis Hajdare-
vić iz Priboja u srijedu su u
državnom Sudu nepravo-
moćno osuđeni na po četiri i
pol godine zatvora zbog neo-
vlaštenog prometa droge.
Presudom, koju je izrekla
predsjedateljica vijeća Ta -
tjana Kosović, Amir Gudže-
vić iz Sarajeva je zbog nedo-
statka dokaza oslobođen
krivnje za promet drogom.
Nisu organizatori
Šaljić je također zbog
nedopuštenog držanja pišto-
lja osuđen na novčanu kaznu
od 2000 maraka. Rješenjem
vijeća Šaljiću i Hajdareviću je
ukinut pritvor u kojem su se
nalazili od ožujka 2009.
godine, kada su uhićeni u
akciji Državne agencije za
istrage i zaštitu, dok će im u
kaznu biti uračunato vrijeme
koje su proveli u pritvoru.
Zbog nedostatka dokaza
Šaljić i Hajdarević su oslobo-
đeni krivnje za organizirani
kriminal, odnosno da su od
prosinca 2008. do kraja
ožujka 2009. godine organizi-
rali i rukovodili zločinačkom
organizacijom radi međuna-
rodne kupoprodaje, prije-
nosa, prijevoza, držanja, te
posredovanja u daljnjoj
međunarodnoj kupoprodaji
opojne droge heroin, a s
ciljem stjecanja protupravne
imovinske koristi, nego su
samo osuđeni zbog prometa
drogom. Vijeće je odbilo pri-
jedlog Tužiteljstva da se od
Šaljića oduzme 80. 000
maraka imovinske koristi
koju je, navodno, pribavio
vršenjem kaznenih djela, te
automobil koji je tom prili-
kom korišten za prijevoz
droge.
Sudjelovali u krijumčarenju
Šaljić i Hajdarević su pro-
glašeni krivim jer su od pro-
sinca 2008. do ožujka 2009.
godine sudjelovali u krijum-
čarenju heroina koji je nabav-
ljan na području Turske i
drugi h nji ma poznati h
država, sve radi daljnje pro-
daje na području Bosne i
Hercegovine i Hrvatske. U
presudi je navedeno da su
Šaljić i Hajdarević u sedam
navrata sudjelovali u krijum-
čarenju heroina, najčešće po
pola i po kilogram droge.
Obrazlažući presudu sutki-
nja Kosović je kazala da je
dokazano da su Šaljić i Haj-
darević sudjelovali u krijum-
čarenju heroinom, ali ne i da
su pripadali organiziranoj
skupini, dok za Gudževića
optužba nije uspjela dokazati
sudjelovanje u kaznenim dje-
lima. Od olakšavajućih okol-
nosti vijeće je kod optuženih
cijeni lo nji hovu ml adu
životnu dob.
Ranije presude
Ranije su, podsjetimo, u
ovom predmetu zbog pro-
meta drogom osuđeni Samir
Bibić zvani Hodža na tri i pol
godine zatvora, a Dragan
Perišić zvani Bejbi, Ismet
Graca zvani Iko i Edin Potu-
rović zvani Softa na po
godinu i pol zatvora, i to
nakon što su sva četvorica s
Tužiteljstvom sklopili spora-
zume o priznanju krivnje.
Osim zatvorskih, izrečene su
im novčane kazne, pa je Bibić
novčano kažnjen sa 15.000
eura, Graca i Perišić s po 3000
eura, a Poturović sa 1000
eura.
Također, u ovom pred-
metu se vodio postupak pro-
tiv Šaljićevog punca Fuada
Čolpe i on je nepravomoćno
osuđen na 12 mjeseci zatvora
zbog ometanja rada pravo-
suđa, odnosno sprječavanja
službenika SIPA-e da pre-
tresu ljetnu terasu “Bazeni”
na platou Skenderije, čijim je
radom rukovodio njegov zet.
22
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Crna kronika Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji…
GRADIŠKA - Šezdesetosmogodiš-
nja Fatima Kurbegović iz Gradiške
pronađena je mrtva u Vidovdan-
skoj ulici u Gradišci, doznaje se u
Centru javne sigurnosti Banja Luka.
Tijelo je pronađeno prekjučer u
16.20 sati, a očevid su izvršili pri-
padnici Policijske postaje Gradiška
i mrtvozornik dr. Bogdan Milenko-
vić koji se nije mogao izjasniti o
uzroku smrti.
Tijelo nastradale prevezeno je u
prostorije Novog groblja u Banjoj
Luci gdje se jučer trebala izvršiti
obdukcija kako bi bio utvrđen točan
uzrok smrti.
ŠIPOVO – Policija je privela Pre-
draga Bajića (43) i Miroslava
Drljaču (34) zbog sumnje da su
planirali počiniti kazneno djelo.
Uhićeni su dok su se u Golfu vozili
Omladinskom ulicom u Šipovu. U
vozilu su pretresom pronađene
ljestve za penjanje od konopca i
drvenih letvica s metalnom kukom
za kvačenje, dva odvijača i letva
podesna za bacanje i kvačenje lje-
stava. Osim toga, u Bajićevoj kući
su pronađena dva pajsera. Obojica
osumnjičenih su poznati policiji
odranije, a za Drljačom je Policijska
postaja Lazarevo u Banjoj Luci
raspisala potragu. Oni su pušteni
braniti se sa slobode.
BANJA LUKA – Nebojša Mirnić (42)
bez ikakvog je razloga agresivno
nasrnuo na susjeda Slobodana
Popržena (62) te ga je posjekao
mačetom po ruci i ramenu. Napao
ga je pred njegovom kućom u
Banjoj Luci. Popržen je rekao da
nije nikad bio u sukobu s Mirnićem.
Nije mu jasno zašto je napadnut.
“Došao je pred moju kuću i rekao
da se mora obračunati sa mnom.
Pitao sam ga tko je i što hoće, a on
je preskočio kapiju i nasrnuo na
mene. Uspio sam ga odgurati iz
dvorišta i on je nekud otišao.
Kasnije se vratio noseći mačetu u
ruci”, kazao je Popržen. Ponovno
ga je napao u dvorištu. “Gurao sam
ga, a on me mačetom posjekao po
ruci i ramenu. U međuvremenu je
stigao susjed Siniša koji ga je smirio
i odveo. Pozvali smo policiju, koja
je došla poslije izvjesnog vremena,
rekao je Popržen. Mirnić je bio
poprilično pijan - izmjerili su mu
čak 2,6 promila. Sumnjiče ga za
nasilničko ponašanje.
ČELINAC – Miladin Dujaković (33) iz
Brezičana kod Čelinca priveden je
zbog sumnje da je podmetnuo požar
u štali Čede Stojčevića. On tvrdi da
nije zapalio štalu. Šteta je procije-
njena na 10.000 maraka. Stojčević je
odmah nakon požara prijavio policiji
da sumnja na Dujakovića. Otprije su
bili u zavadi zbog novčanih dugova-
nja. “Jedan dan došao je ljut i rekao
da će zapaliti Stojčevićevu štalu, da
će potom baciti bombu u kuću i
izvaditi oči Zori (op. a. Stojčevićeva
supruga)”, ispričala je novinarima
jedna mještanka.
Istražuje se uzrok
Odranije poznati
Neobjašnjivi napad
Šteta 10.000 maraka
Žena pronađena
mrtva na ulici
Uhićeni jer su
planirali počiniti
kazneno djelo
Bez povoda susjeda
izrezao mačetom
Osumnjičeni negira
podmetanje požara
Bosanac priveden dok je udarao trudnu 13-godišnjakinju
Jedan od šefova mreže krijumčara
ljudi iz BiH uhićen u Parizu
PARIZ – Dok je građanin
BiH nogama udarao trudnu
djevojčicu (13) na ulici u
Parizu, naišao je policajac
koji ga je uhitio. Nasilnik ju je
tukao jer mu nije donijela
dovoljno novca. Četrdeseto-
godišnjak, čiji identitet nije
priopćen, bio je jedan od
šefova mreže trgovaca lju-
dima koji su djevojčice s pro-
stora bivše Jugoslavije dovo-
dili u Pariz gdje su ih tjerali
krasti i prositi po ulicama.
U trenutku uhićenja,
čovjek je imao najmanje
10.000 eura u gotovini, pre-
nosi AFP, a s njim su prive-
dene i još četiri djevojčice od
12 do 14 godina koje su bile u
blizini.
Žrtve tukli i mučili
Prema svjedočenju djevoj-
čica, čovjek ih je tjerao da
kradu, najviše u metrou, a
novac je davao odvjetniku
glavnog šefa mreže Fehimu
Hamidoviću, uhićenom u stu-
denom. Policija je krajem
studenog priopćila da je
poslije tri godine istrage uhi-
tila Hamidovića i raskrinkala
njegovu mrežu. Djevojčice su
morale dnevno ukrasti naj-
manje 300 eura. Ukoliko šefo-
vima im ne bi donijele traženi
novac, tukli bi ih, pržili zapa-
ljenim cigaretama, a ponekad
i silovali. Djevojčice su živjele
u jeftinim motelima uz auto-
cestu, a po tri djevojčice su
bile smještene u sobi koja
košta oko 35 eura. Djeca u ovoj
mreži nisu nasilna, kradu
samo novac, dok novčanike i
dokumente odbace. Dio novca
zadrže, ali se veći dio se šalje
brzom poštom. S obzirom da
je za slanje novca potrebna
osobna iskaznica, u mreži su
i beskućnici s francuskim
dokumentima, otkrila je fran-
cuska policija.
Zaradili milijune
Sumnja se da je Hamido-
vićeva skupina odgovorna za
75 posto uličnih krađa u
pariškom metrou. Kako pre-
nosi AP, djevojčice i tinej-
džerke su krale novčanike i
torbice u metrou i na lokaci-
jama gdje se najčešće oku-
pljaju turisti u Parizu. Vjeruje
se da je ova skupina tijekom
proteklih godina prisvojila
skoro četiri milijuna eura, a
navodno su samo tijekom
2009. uspjeli zaraditi više od
jednog milijuna eura. Iako je
policija u studenom pohva-
tala vođe skupine, sumnja se
da su pojedinci nastavili nji-
hov posao.
• Piše: I. Herceg
• ckronika@dnevni-list.ba
KRIŽEVCI – Muškarac i
žena iz BiH su ubili Hrvoja
Filipovića (71) čije je izgorjelo
tijelo prošlog tjedna prona-
đeno u šumi Ravenščica u
blizini Križevaca. Policija je
u srijedu na konferenciji za
novinare objavila da su oni
davali oglase u novine u
kojima su tražili starije i
imućnije ljude za druženje.
Na oglas se javio i Filipović.
Podizali novac s kartica
Tako su ga namamili da
31. siječnja oko 17.30 sati
dođe u stan žene (34) u
zagrebačkom naselju Pešče-
nica. U stanu su mu dali čašu
soka u koju su stavili usit-
njene lijekove. Omamljenog
Filipovića iznijeli su iz stana
i posjeli na stražnje sjedalo
njegovog BMW-a 318. Osum-
njičeni muškarac se BMW-
om odvezao do benzinske
postaje na istoku Zagreba.
Tamo je kreditnom karticom
ubijenog kupio kanistar i 16
litara benzina. Muškarac i
žena su se dovezli do šume
Ravenščica nedaleko od Kri-
ževaca. Iznijeli su umirovlje-
nika iz auta. Tijelo su bacili u
udubinu i zapalili ga. Nakon
toga su se vratili u Zagreb.
Otišli su u Hrvojev stan i
ukrali videokameru i fotoa-
parat. Nakon toga su se vra-
tili u stan na Peščenici gdje
su oprali odjeću kako bi pri-
krili tragove. Nekoliko dana
su koristili Filipovićeve kar-
tice. Podizali su novac i kupo-
vali robu. Policija je rekla
kako su na mjestu očevida
našli nakit ubijenog koji im je
ukazivao na to da je riječ o
imućnijem čovjeku. Osim
toga javio im se očevidac koji
je iz automobila vidio kako
usred šume Ravenščica
nešto gori. Policija kaže kako
su 7. veljače povezali zločin i
nestanak s osumnjičenima.
Majka prijavila nestanak
Osumnjičeni muškarac je
već poznat policiji po više od
30 kaznenih djela, a bila je i
raspisana tjeralica za njim jer
je izbjegavao odlazak u
zatvor. Osumnjičene su u
Četrdesetogodišnjak, čiji identitet nije priopćen, bio je jedan od šefova mreže trgovaca ljudima koji
su djevojčice s prostora bivše Jugoslavije dovodili u Pariz gdje su ih tjerali krasti i prositi po ulicama
ZLOČIN Kroz oglase tražili starije i
Umirovljenika om
polili benzinom i p
MONSTRUM
Hrvoja su namamili u stan 34-godišnjakinje gdje su ga omamili dajući mu
sok s usitnjenim tabletama, a potom odvezli u šumu i zapalili iz koristoljublja
23
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Crna kronika
SARAJEVO - Dragoslav
Madžgalj (1965.) zvani
Mačak, rođen u Rogatici, a
nastanjen na Sokocu, u sri-
jedu je u državnom Sudu
osuđen na jedinstvenu kaznu
od godinu i pol zatvora zbog
neovlaštenog prometa oruž-
jem, vojnom opremom i pro-
izvodima dvojne namjene,
kao i zbog udruženja radi
činjena kaznenih djela. Pre-
sudu je nakon razmatranja
sporazuma o priznanju kriv-
nje, koji je Madžgalj sklopio
s Tužiteljstvom BiH, izrekao
predsjedajući vijeća Branko
Perić. Madžgalj je zbog trgo-
vine oružjem dobio godinu i
dva mjeseca zatvora, a zbog
udruženja radi či njenja
kaznenih djela šest mjeseci,
te mu je izrečena jedinstvena
kazna od 18 mjeseci zatvora.
Madžgalju će u izrečenu
kaznu biti uračunato vrijeme
koje je proveo u pritvoru od
12. travnja do 6. srpnja prošle
godine, a rješenjem vijeća
ukinute su mu izrečene
mjere zabrane. U ovom pred-
metu je nastavak suđenja
Saši Karadžiću sa Sokoca i
Ešrefu Dolovca iz Sarajeva
zakazan za početak ožujka,
dok je ranije Vlastimir Para-
đina s Pala osuđen na jedin-
stvenu kaznu od godinu i
devet mjeseci zatvora zbog
trgovine oružjem i vojnom
opremom, udruživanja radi
činjena kaznenih djela, ali i
posjedovanja puškomitra-
ljeza. Madžgalj je priznao da
je s Karadžićem tijekom
ožujka i travnja prošle
godine posredovao u pro-
metu dvije eksplozivne
naprave na daljinsko aktivi-
ranje iz BiH u Srbiju. H. R.
IS. SARAJEVO - Pripad-
nici Profesionalne vatroga-
sne postrojbe Istočno Sara-
jevo ugasili su požar koji je
jučer izbio na Audiu 80 u
Ulici Cara Dušana u Istoč-
nom Novom Sarajevo. Kako
je rečeno u ovoj vatrogasnoj
brigadi, dojavu su primili
oko 8 sati i odmah izašli na
lice mjesta, gdje su ugasili
požar.
Prema nepotvrđenim
informacijama, požar je, naj-
vjerojatnije, izbio zbog nei-
spravnih instalacija.
TUZLA – Nakon više od
mjesec dana iza rešetaka, iz
zatvora u Tuzli je izišao
22-godišnji Elvis Krajnović
zvani Eli. Bio je pritvoren
pod optužbom da je silovao
studenticu držeći pištolj
uperen u njezinu glavu.
Pustili su ga nakon DNK
analize. Analiza je pokazala
da stidne dlake koje je poli-
cija pronašla na mjestu silo-
vanja nisu Krajnovićeve.
Krajnović je čitavo vrijeme
uporno tvrdio da nije silovao
djevojku. Ipak su ga pritvo-
rili jer nije imao čvrst alibi.
Na mjestu zločina su našli
muške stidne dlake koje su
bile slične 22-godišnjako-
vima. Ipak, DNK analiza je
nakon mjesec dana pokazala
da dlake ne pripadaju Kraj-
noviću. Nakon što je Tuži-
teljstvo dobilo rezultate
DNK analize, zatraženo je da
se Elvis pusti iz pritvora.
“Istraga protiv Krajnovića
nije obustavljena, samo više
nema osnove da se on drži u
pritvoru”, rekao nam je jučer
glasnogovornik Tužiteljstva
Admir Arnautović. Podsje-
timo, policajci su uhitili
Elvisa nakon četiri dana
potrage. Sumnjičili su ga da
je s još jednim muškarcem
silovao 19-godišnju studen-
ticu. Ona je ispričala policaj-
cima da su je napala dvojica
maski rani h muškaraca.
Rekla je da je jedan uperio
pištolj u nju, a potom su je
silovali dok su je držali na
nišanu.
Djevojka, koja se školuje
u Tuzli, kobnog je popod-
neva krenula s fakulteta
zabačenim stubama k iznaj-
mljenom stanu, no tada su je
presreli napadači koji su na
glavama imali kapuljače, a
na licima šalove. Dok je
jedan od mladića držao
pištolj uperen u djevojku,
drugi ju je skinuo i silovao.
Silovatelji su potom zamije-
nili uloge. I. H.
Osuđen Dragoslav Madžgalj
Neispravne instalacije
Mjesec dana u zatvoru
Godina i pol zatvora zbog
krijumčarenja oružja i vojne opreme
Vatrogasci ugasili požar na Audiu
Osumnjičeni za silovanje
pušten nakon DNK analize
i imućnije ljude za druženje
mamili, u šumi
potom zapalili
MI IZ BiH
srijedu priveli istražnom
sucu u Koprivnici. Hrvojev
nestanak je, podsjetimo, pri-
javila njegova majka Mila
(93), koja ga je zadnji put
vidjela 31. siječnja. Hrvoje je
bio dobrostojeći muškarac
koji je skrbio i za majku. Kari-
jeru je izgradio u Zračnoj luci
Zagreb, gdje je radio kao
koordinator prometa. Poli-
cija sumnja da možda postoje
i druge žrtve koje je navedeni
par opljačkao.
Nakon
ubojstva, par je
otišao u Hrvojev
stan i ukrao
videokameru i
fotoaparat.
Nekoliko dana
su koristili
Filipovićeve
kartice. Podizali
su novac i
kupovali robu
24
Cetvrtak Ĉ ¡0. 2. 20¡¡.
www.dnevni·list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
Broj: 08-27-103/11
Travnik, 7.2.2011. godine
Na osnovi članka 2. Pravilnika onačinui uvjetima organiziranja i polaganja ispita za dobijanje licenci, te ovisini
naknada članovima povjerenstava (''Službene novine SrednjobosanskogKantona'', broj: 9/07), a uskladus
odredbama Pravilnika ouvjetima i načinudobivanja licence (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj: 12/07i 41/07),
Ministarstvoprosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna r a s pi s uj e
J A V N I P O Z I V
ZAPRIJAVUKANDIDATAZADOBIVANJESLJEDEĆIHLICENCI:
1. licencapredavačateorijskenastave
2. licencaispitivačaiz teorijskogdijelaispita
3. licencaispitivačaiz upravljanjamotornimvozilom
I. Pravoprijavljivanja na Javni poziv za dobivanje licence pod1, 2. i 3. ovoga Javnoga poziva ima osoba koja ispunjava
sljedeće uvjete:
1. Za licencupredavača teorijske nastave pravoprijavljivanja na Javni poziv ima diplomirani inženjer prometa,
cestovnoga smjera, koji ima vozačkudozvolui najmanje tri godine iskustva na poslovima sigurnosti cestovnoga
prometa;
2. Za licencuispitivača iz teorijskogdijela ispita pravoprijavljivanja na Javni poziv ima:
a) diplomirani inženjer prometa, cestovnoga smjera, koji ima vozačkudozvolu„B“ kategorije i tri godine iskustva na
poslovima cestovnoga prometa ili osoba koja ima visokustručnuspremu i tri godine iskustva na poslovima vozača-
instruktora vožnje motornihvozila,
b) inženjer prometa, cestovnogsmjera, i pet godina iskustva na poslovima vozača-instruktora vožnje motornihvozila;
3. Za licencuispitivača iz upravljanja motornimvozilompravoprijavljivanja na Javni poziv ima:
a) diplomirani inženjer prometa, cestovnoga smjera, diplomirani pravnik, diplomirani inženjer strojarstva i osoba
koja ima VII. stupanj stručne spreme, nastavno-pedagoškogsmjera, koji ima najmanje jednugodinuiskustva na
poslovima vozača-instruktora vožnje motornihvozila,
b) inženjer prometa, cestovnoga smjera, ili osoba koja ima VI. stupanj stručne spreme, nastavno-pedagoškogsmjera,
i koji ima najmanje tri godine iskustva na poslovima vozača-instruktora vožnje motornihvozila,
c) osoba koja ima V. stupanj stručne spreme, cestovnoga smjera, i pet godina iskustva na poslovima vozača-
instruktora vožnje motornihvozila,
d) osoba koja ima IV. stupanj stručne spreme, cestovnoga smjera, i šest godina iskustva na poslovima vozača-
instruktora vožnje motornihvozila.
II. Kaodokaz oispunjavanjuuvjeta iz točke I. ovoga Javnoga poziva, svaki kandidat je dužandostaviti sljedeće
dokumente:
a) dokaz oispunjavanjuuvjeta upogledustručne spreme (ovjerovljenufotokopijuodgovarajuće diplome/
svjedodžbe)
b) ovjerovljenufotokopijuosobne iskaznice
c) ovjerovljenufotokopijuvozačke dozvole
d) ovjerovljenufotokopijudozvole vozača-instruktora (za licence 2. i 3.)
e) dokaz otraženomiskustvuna poslovima vozača-instruktora vožnje motornihvozila (za licence 2. i 3.)
f) dokaz otraženomiskustvuna poslovima sigurnosti cestovnoga prometa (za licence 1. i 2.)
g) potvrdu(uvjerenje) da kandidatunije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim
vozilom
h) dokaz ouplati naknade troškova za eliminacijski ispit iz poznavanja propisa osigurnosti prometa na cestama,
uiznosuod150,00KM, i dokaz ouplati naknade troškova za pripremnunastavu, uiznosuod100,00KMza svaku
licencuposebno.
III. Za prijavljene kandidate ( za grupuodnajmanje pet kandidata) organizirat će se osposobljavanje poplanui
programuiz oblasti propisanihnavedenimPravilnikomouvjetima i načinudobivanja licence, članak 8, kroz obveznu
pripremnunastavukoja ukupnotraje 10sati pojednoj licenci. Broj sati i rasporedobavljanja pripremne nastave po
oblastima bit će utvrđenna osnovi broja prijavljenihkandidata te istaknut na oglasnoj ploči Odjela za autoškole i
vozačke ispite, Travnik, Erika Brandisa b. b., Zvijezda 2.
IV. Naknada za polaganje ispita iznosi 150,00KMpopojedinačnomispitu.
POSEBNE NAPOMENE KANDIDATIMAKOJI SUOSLOBOĐENI OSPOSOBLJAVANJAI POLAGANJADIJELOVAISPITA
Kandidat koji ima dozvoluvozača-instruktora, za dobivanje licence za predavača teorijske nastave ili ispitivača
teorijskogdijela ispita polaže ispit iz poznavanja propisa osigurnosti prometa na cestama Bosne i Hercegovine.
Kandidat koji nema dozvoluvozača-instruktora, za dobivanje licence za predavača teorijske nastave ili ispitivača
teorijskogdijela ispita, polaže ispit iz poznavanja propisa osigurnosti prometa na cestama i pedagogije.
Kandidat za dobivanje licence za ispitivača iz upravljanja motornimvozilima polaže ispit iz poznavanja propisa o
sigurnosti prometa na cestama i vožnjuuulozi ispitivača.
Kandidat za dobivanje licence predavača teorijske nastave ili licence ispitivača teorijskogdijela ispita koji ima
položenstručni ispit uskladus programompolaganja stručnoga ispita za nastavnike, oslobođenje polaganja ispita
iz pedagogije. Osoba koja dobije licencuza predavača teorijske nastave, dobiva i licencuispitivača teorijskogdijela
ispita, a akoima dozvoluvozača-instruktora vožnje i najmanje jednugodinuiskustva na poslovima obučavanja
kandidata za vozače, dobiva i licencuispitivača iz upravljanja motornimvozilom.
Prilikomosposobljavanja i polaganja ispita iz upravljanja motornimvozilomkandidat jedužanosigurati odgovarajuće
vozilo„B“ kategorije koje ispunjava propisane tehničke uvijete, upogleduuređaja i opreme, kakoje topropisano
člankom17. Pravilnika.
Naknade za troškove iz točke IV. ovoga Javnoga poziva uplaćujuse na transakcijski računProračuna Kantona
Središnja Bosna, broj: 3380002210020912, s naznakom: "Uplata za dobivanje licence", vrsta prihoda: 722611; šifra
općine (prema mjestuuplate); proračunska organizacija: 1701001
V. Prijava na Javni poziv, uz dokumentacijupropisanuutočki II. ovoga Javnoga poziva, uzatvorenoj kuverti s
naznakom''prijava na Javni poziv za dobijanje licence-ne otvarati'', može se dostaviti najkasnije do24veljače 2011.
godine na adresu:
KANTONSREDIŠNJABOSNA/ SREDNJOBOSANSKI KANTON
Ministarstvoprosvjete, znanosti, kulturei športa
Stanična43, Travnik
(Odjeljenjezaautoškolei vozačkeispite)
Prijavljivanje se obavlja prekoobrasca prijave koji se može preuzeti uOdjeluza autoškole i vozačke ispite, uTravniku,
Erika Brandisa b. b., Zvijezda 2, ili na web-adresi www.sbk-ksb.gov.ba.
Akokandidat aplicira za dobivanje više licenca, potrebnoje dostaviti samojedankomplet propisane dokumentacije
podtočkomII. iz Javnoga poziva, a uobrascuprijave naznačiti za koje licence aplicira, kakoje todanousamom
obrascu. Pripremna nastava će se odvijati prema rasporedukoji će biti oglašenna oglasnoj ploči Odjela za autoškole i
vozačke ispite, uTravniku, Erika Brandisa b. b., Zvijezda 2, ili na web-adresi www.sbk-ksb.gov.ba.
Nakonpripremne nastave, provest će se ispiti.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Ostale relevantne informacije kandidati će dobiti tijekompripremne nastave ili telefonomna broj 030-540-746.
MI NI STRI CA
GretaKuna, prof.
Broj: 08-27-104/11
Datum: 7. 2. 2011. godine
Na temeljučlanka 2. Pravilnika ostjecanjuzvanja vozač-instruktor motornihvozila te ozamjeni i produljenjudozvole vozača-
instruktora motornihvozila ("Službene novine SrednjobosanskogKantona Travnik, broj: 5/09), a sukladnoodredbama Pravilnika
ostjecanjuzvanja vozača-instruktora motornihvozila ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'', broj: 15/07i 41/07), Ministarstvo
prosvjete,znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna r a s pi s uj e
J A V N I P O Z I V
ZASTJECANJEZVANJAINSTRUKTORVOŽNJEMOTORNIHVOZILA
I. Pravoosposobljavanja za polaganje ispita odnosnoprijave na Javni poziv za stjecanje zvanja instruktor vožnje motornihvozila ima
osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete:
1. da ima, najmanje, srednjustručnuspremu
2. da ima, najmanje, tri godine vozačkudozvoluone kategorije za kojupolaže ispit
3. da ima liječničkouvjerenje ozdravstvenoj sposobnosti, ne starije od12mjeseci
4. da joj uposljednjihpet godina nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrana upravljanja motornimvozilom– uvjerenje
ne smije biti starije od1mjeseca.
II. Kaodokaz ozadovoljavanjuuvjeta iz točke I. ovoga Javnoga poziva, svaki kandidat je dužandostaviti uz prijavusljedeće
dokumente:
a) dokaz ozadovoljavanjuuvjeta upogledustručne spreme (ovjerovljenufotokopijuodgovarajuće diplome/svjedodžbe)
b) ovjerovljenufotokopijuosobne iskaznice
c) ovjerovljenufotokopijuvozačke dozvole
d) liječničkouvjerenje koje nije starije od12mjeseci
e) uvjerenje da muuposljednjihpet godina nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrana upravljanja motornimvozilom
– ne starije oddatuma objave ovoga Javnoga poziva
f) dokaz ouplati naknade troškova za eliminacijski ispit iz Poznavanja propisa osigurnosti prometa na cestama, uiznosuod200,00
KM, i dokaz ouplati naknade troškova za pripremnunastavuiz ostalihoblasti koje je kandidat obvezanpolagati, uiznosuod
50,00KMza svakuoblast pripremne nastave.
III. Za stjecanje zvanja instruktor vožnje motornihvozila kandidati će se osposobljavati na obveznoj pripremnoj nastavi, koja ukupno
traje 45sati, i toiz sljedećihpredmeta:
- Poznavanje propisa osigurnosti prometa na cestama 15sati
- Prometna psihologija 10sati
- Pedagogija – metodika vožnje 10sati
[8sati teorijskoga dijela pedagogije, a uskupini do3(tri) kandidata, 2sata praktičnogdijela metodike vožnje]
- Poznavanje motornihvozila, uređaja i opreme 10sati.
IV. Ispit za instruktora vožnje obuhvaća polaganje ispita iz predmeta:
- Poznavanje propisa osigurnosti prometa na cestama – polaže se pismenoi usmeno
(cijena ispita, s pripremnomnastavom– 200,00KM)
- Prometna psihologija – polaže se usmeno
(cijena ispita, s pripremnomnastavom– 150,00KM)
- Pedagogija – polaže se usmeno
(cijena ispita, s pripremnomnastavom– 150,00KM)
- Metodike vožnje – polaže se praktično
(cijena ispita, s pripremnomnastavom– 150,00KM)
- Poznavanje motornihvozila, uređaja i opreme – polaže se usmeno
(cijena ispita, s pripremnomnastavom– 150,00KM)
- Upravljanje motornimvozilom– polaže se praktično
(cijena ispita: za Ai Bkategorijui odgovarajuće potkategorije, s pripremnomnastavom– 150,00KM; za svakusljedećukategoriju
cijena se uvećava za 20%uodnosuna prethodnu).
Cijena polaganja popravnogispita za stjecanje zvanja instruktor vožnje motornihvozila iznosi 100,00KMpojednomispitu.
Kandidat za instruktora vožnje motornihvozila koji polaže ispit za potkategorije/kategorije D1E, DE, C1E, CE i BE, polaže samo
odgovarajući ispit iz upravljanja motornimvozilomposebnoza svakukategoriju/potkategoriju(cijena poispituje 100,00KM).
Nakonpoloženoga eliminacijskoga ispita iz Poznavanja propisa osigurnosti prometa na cestama, kandidat koji želi nastaviti
polaganje ispita obvezanje uplatiti razlikusredstava za preostale ispite, a prema cijenama iz alineja 2, 3, 4, 5. i 6. točke IV. ovoga
Javnoga poziva.
POSEBNE NAPOMENE KANDIDATIMAKOJI SUOSLOBOĐENI OSPOSOBLJAVANJAI POLAGANJADIJELOVAISPITA(izvadak iz članka 4.
stavka 3. i članka 9. stavaka 2, 3, 4. i 5. Pravilnika ostjecanjuzvanja vozača-instruktora motornihvozila):
Diplomirani inženjer prometa, cestovnoga smjera, nije se obvezanosposobljavati niti polagati ispite iz predmeta: Prometna
psihologija i Poznavanje motornihvozila, uređaja i opreme.
Kandidat koji ima dozvoluvozača-instruktora vožnje motornihvozila određene kategorije, prilikompolaganja ispita za instruktora
vožnje motornihvozila za drugukategorijunije se obvezanosposobljavati niti polagati ispite iz predmeta Prometna psihologija i
Pedagogija – metodika vožnje.
Ispit iz Poznavanja propisa osigurnosti prometa na cestama i ispit iz Poznavanja motornihvozila, uređaja i opreme ne polaže
kandidat za instruktora vožnje motornimvozilima:
- koji polaže ispit za instruktora vožnje motornihvozila Akategorije akoima dozvoluza vozača-instruktora upravljanja motornim
vozilomBkategorije
- koji polaže ispit za instruktora vožnje motornimvozilomDili D1kategorije/potkategorije akoima dozvoluza vozača-instruktora
motornimvozilomCili C1kategorije/potkategorije.
Kandidat koji ima položenispit za vozača-instruktora motornimvozilom:
- za potkategorijuC1, ne polaže ispit za kategorijuB
- za kategorijuC, ne polaže ispit za potkategoriju/kategorijuC1i B
- za potkategorijuD1, ne polaže ispit za potkategoriju/kategorijuC, C1i B
- za kategorijuD, ne polaže ispit za potkategoriju/kategorijuD1, C, C1i B.
Kandidat za instruktora vožnje motornimvozilomkoji polaže ispit za potkategorije/kategorije D1E, DE, C1E, CE i BE, ispit polaže
posebnoza svakukategoriju/potkategoriju.
Kandidat koji položi ispit iz poznavanja propisa osigurnosti prometa na cestama a ne položi ispit iz nekihdrugihoblasti iz članka 9.
navedenoga Pravilnika ostjecanjuzvanja vozača-instruktora motornihvozila, može ponoviti polaganje ispita iz tihoblasti dva puta, a
akoni tada ne položi, smatrat će se da nije položioispit ucjelini.
Kandidat koji je tri puta polagaoispit iz nekihispitnihcjelina a nije ga položio, može ponovnopristupiti polaganjuispita za instruktora
vožnje istekomjedne godine oddana posljednjegneuspjelogpolaganja.
Prilikomosposobljavanja i polaganja ispita iz Upravljanja motornimvozilom, kandidat je dužanosigurati odgovarajuće vozilokoje
zadovoljava propisane tehničke uvjete i standarde upogledudimenzija, mase, osovinskoga opterećenja, uređaja i opreme, kakoje to
propisanočlankom20. navedenoga Pravilnika ostjecanjuzvanja vozača-instruktora motornihvozila.
Troškovi polaganja ispita, pojednoj oblasti/ispitu, pojedinačno, koji je kandidat obvezanpolagati sukladnočlancima 4. i 9.
navedenoga Pravilnika ostjecanjuzvanja vozača-instruktora motornihvozila, uključuju:
- osposobljavanje kroz pripremnunastavuiz točke III. ovoga Javnoga poziva
- polaganje ispita iz točke IV. ovoga Javnoga poziva.
Za troškove iz točke IV. ovoga Javnoga poziva uplaćuje se na transakcijski računProračuna Kantona Središnja Bosna, broj
3380002210020912, s naznakom: "Uplata za stjecanje zvanja instruktor vožnje motornihvozila", vrsta prihoda: 722611, šifra općine
(prema mjestuuplate), proračunska organizacija: 1701001
V. Prijava na Javni poziv, uz dokumentacijupropisanuutočki II. ovoga Javnoga poziva, uzatvorenoj kuverti, s naznakom''Prijava
na Javni poziv za stjecanje zvanja instruktor vožnje motornihvozila – ne otvarati'', može se dostaviti najkasnije do24. veljače 2011.
godine na adresu:
KANTONSREDIŠNJABOSNA/ SREDNJOBOSANSKI KANTON
Ministarstvoprosvjete, znanosti, kulturei športa
(Odjel zaautoškolei vozačkeispite)
Stanična43
Travnik
Na javni poziv prijavljuje se prekoobrasca prijave koji se može preuzeti uOdjeluza autoškole i vozačke ispite, uTravniku, Erika
Brandisa b. b., Zvijezda 2, ili na web-adresi www.sbk-ksb.gov.ba.
Pripremna nastava će se odvijati prema rasporedukoji će biti oglašenna oglasnoj ploči Odjela za autoškole i vozačke ispite, u
Travniku, Erika Brandisa b. b., Zvijezda 2 i web-adresi www.sbk-ksb.gov.ba.
Nakonpripremne nastave provest će se ispiti propisani navedenimPravilnikom.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Ostale relevantne informacije kandidati će dobiti tijekompripremne nastave ili telefonomna broj 030-540-746.
MI NI STRI CA
GretaKuna, prof.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON
MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA

T R A V N I K
Tel. 030/ 518-675 E-mail: minobsbk@bih.net.ba Ul. Staniþna 43
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON
MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA

T R A V N I K
Tel. 030/ 518-675 E-mail: minobsbk@bih.net.ba Ul. Staniþna 43
25
Cetvrtak Ĉ ¡0. 2. 20¡¡.
www.dnevni·list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
2330
2710
2700
2720
2730
5130 XpressMusic
5230 smartphone
5250
5330 Mobile TV novo!
5530 XpressMusic
5800 XpressMusicNavigation
6303 i
6700
6700 SLIDE
7230
C-1 Dual-sim novo!
C-3 novo!
C-5
C-6 novo!
C-7 novo!
E-5 novo!
E-52
E-72
N-8 novo!
N-97
N-97 mini
X-2
X-3
X3-02 novo!
X-6 8GB novo!


B-5702 dual-sim
B-5722 dual-sim
B-7722 dual-simnovo!
C-3200 novo!
C-3300K CHAMPnovo!
C-3300K Hello Kitty novo!
C-6112 dual-sim
E-1080 akcija
E-2550M Monte-Slider novo!
F-480 Tocco
i-5800 Galaxy3 Android novo!
i-9000 Galaxy-S novo!
S-3100
S-3310
S-3550 Shark3 novo!
S-5150 Diva-Folder
S-5230 Tocco-Lite
S-5560 Marvel
S-5620 Monte
S-7070 Diva-Touch
S-7230 Wave723 novo!
S-8000 JET
S-8500 Wave novo!BL-20 NewChocolate
GD-510 POP
GM-205 Music novo!
GM-360 Viewty Snap novo!
GS-155 akcija
GS-290 Cookie-Fresh
GS-500 novo!
GT-405 ViewtyGT novo!
GU-200 akcija
GU-230 akcija
GX-200 Dual-Sim novo!
GW-300 Etna2 novo!
KP-500 Cookie
P-500 Optimus One novo!
T-320 Wink novo!
P-500 OPTIMUS ONE
T-320 Wink

F-100 Jalou novo!
J-105 Naite
J-10 Elm
J-108 Cedar novo!
U-1 SATIO
U-5 VIVAZ
U-8 VIVAZ PRO
U-10 Aino
W-100 Spiro
X-8 Xperia novo!
X-10 XPERIA
X-10 mini XPERIA
X-10 mini-Pro XPERIA
iÞhene a v6Cß neve
ÞLACANj£ U RATAMA:
0jeIatnici: Aluminij d.d.,
Elektroprivreda HZHB
Kreditne kartice: UNICREDIT-VISA
classic 12/24 AM£RICAN£XÞR£55
HTC0iamendz neve
*5ervisautebrava
*Izrada kIjuceva [kedirani,
standardni i erginaIni]
*Aute brave, dijeIevi brava
*ÞedeĄavanje brava pe
kIjucu i kIjuceva pe bravi
*0tvaranje veziIa
Meb:o6}}v})66
Kneza ViĄesIava
[stara beInica] www.Iacie-servis.cem
Keram|ck|
centar
Fra D|daka Bunt|ca 144 a
88 000 Mostar
(Ba||novac)
ONIX
Sve |níormac|je
na te|eíon:
036 333 635
- Hidromasazni stub 180 kM
- 7us kada + tus kabina ( 6mm
kaIjano stakIo)
480 kM
- Duboka tus kada + tus kabina
580 kM
- Masazna kada (145x145) 1490
kM
- Sauna (radio, teI, masaze.) 2350
kM
AKCIJA
Poseban popust na tuš kabine
LPDVDåQHNDGH
.HUDPLNDSRSXVWGR
Beskamatni krediti na 12 mjeseci
ONIX
Svijet
26
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Neće skupuvodu
Dosadašnji rezultati iskorištenosti pretpristupnih fondova EU-a u Hrvatskoj
Hrvatska novac troši
na strane konzultante
Predsjednica Odbora za praćenje pregovara Vesna Pusić rekla je kako je Zagreb najviše
novca potrošio za strane konzultante, a puno manje za financiranje vlastitih projekata
Procjene analitičara... Nenad Stazić...
100.000 ljudi radit
će bez plaće
“Šovinističkih budala
ima svagdje”
ZAGREB - U RH je nezaposleno više od
320 tisuća ljudi, a još je porazniji poda-
tak da više od 70 tisuća ljudi radi, a ne
prima plaću. Više od 21 tisuće ljudi
prošle je godine otišlo u prijevremenu
mirovinu kako bi izbjegli rad bez plaća
ili dugotrajni boravak na burzi. Nezapo-
sleni i umirovljenici za sto tisuća prema-
šili su broj zaposlenih, pa radnici, sindi-
kati, ali i poslodavci upozoravaju na
hitnu provedbu mjera za zapošljavanje
jer je jasno da realni sektor neće moći
financirati sve veću potrošnju. Analiti-
čari procjenjuju da će do kraja godine u
RH biti najmanje sto tisuća radnika koji
neće biti plaćeni za svoj rad.
ZAGREB - U obračunu HDZ-a sa SDP-
ovcem Željkom Jovanovićem ponovno
su buknule najniže strasti. Na njegove
kritike zbog korupcije i lopovštine,
predsjednik splitskog HDZ-a Dujomir
Marasović uzvratio je neumjesnim
aluzijama na Jovanovićevo srpsko
podrijetlo. “Jovanović ruši pravni pore-
dak. On je samo jedna mala, loša kopija
Jovana Raškovića i sutra, preksutra
možemo tamo oko Rijeke očekivati
balvane”, rekao je Marasović. “Šovini-
stičkih budala ima svagdje i uvijek će
biti ispada”, uzvratio je Jovanovićev
kolega saborski zastupnik SDP-a
Nenad Stazić.
Tanković: Na popisu stanovništva
u Hrvatskoj izjasnite se kao Bošnjaci
Nastavljena ekshumacija masovne
grobnice na zagrebačkoj Kustošiji
ZAGREB - Predsjednik
hrvatskog SDA Šemso Tan-
ković pozvao je pripadnike
bošnj ačke naci onal ne
manjine da se izjasne kao
Bošnjaci kako se bošnjačko
stanovništvo ne bi, kao na
popisu iz 2001., podijelilo u
dvije grupe - na Muslimane
i Bošnjake.
Tanković još nije želio
potvrditi hoće li SDA, kao
što je najavio, predložiti
suradnju tzv. kukuriku koa-
liciji na sljedećim parlamen-
tarnim izborima. “Službena
će se odluka donijeti nakon
obilaska županijskih ogra-
naka”, rekao je Tanković,
dodajući da su otvoreni
prema svima i da sada žele
“artikulirati stajališta čla-
nova čija će odluka biti pre-
sudna za izborno koalira-
nje”. Na novinarsko pitanje
zašto izostaje suradnja s
Bošnjačkom demokratskom
s t r a n kom Hr v at s ke
(BDSH) Tanković je odgo-
vorio kako “u svakoj stranci
ima otpadnika”, pa tako i u
toj, te da je SDA “jedina
politička opcija koja djeluje
s pozicije Bošnjaka”.
ZAGREB - Ekshumacija
tijela iz Drugog svjetskog
rata u na zagrebačkoj Kusto-
šiji traje i dalje. U Hrvatskoj
je evidentirano više od 700
sličnih grobnica u kojima je
zakopano oko 90 tisuća
tijela. Najviše lokacija je na
području Sisačko-mosla-
vačke županije u kojoj je
evidentirano 108 masovnih
grobnica s 45 tisuća žrtava.
Dosad je ekshumirana tek 81
grobnica. Sustavna iskapa-
nja ne postoje nego se iska-
paju one grobnice na koje se
naiđe slučajno, poput ove
zagrebačke u kojoj je 17 tijela.
“Temeljem naloga suca
Županijskog suda u Zagrebu
ekshumacija će se nastaviti i
u narednim danima”, rekla
je Jelena Bikić iz PU zagre-
bačke.
Predsjednik SDA pozvao...
Tijela iz Drugog svjetskog rata...
• Piše: P.Z., Hina
• svijet@dnevni-list.ba
ZAGREB – Hrvatska
demokratska zajednica i
Hrvatska narodna stranka
nisu se složili oko dosadaš-
njih rezultata iskorištenosti
pretpristupnih fondova u
Hrvatskoj.
Još sedam poglavlja
Iznoseći podatke kako se
Hrvatska koristi novcem iz
pretpristupni h fondova,
predsjednica Odbora za pra-
ćenje pregovara Vesna Pusić
rekla je kako je Zagreb naj-
više novca potrošio za strane
konzultante, a puno manje
za financiranje vlastitih pro-
jekata.
“Zbog toga bi bilo dobro
da se izvidi mogućnost da se
sredstva pretpristupnih fon-
dova dodijele namjenski opći-
nama, gradovima i župani-
jama, po kriterijima indeksa
razvijenosti, za izradu proje-
kata s kojima će se kandidirati
za strukturne fondove EU-a”
predložila je Pusić. Hrvatski
je Sabor nastavio jučer zasje-
danje raspravom o predlože-
nom Planu usklađivanja
hrvatskog zakonodavstva s
pravnom stečevinom EU-a
za 2011.
“Riječ je o 40 zakona
kojima se usklađujemo s
novim propisima Europske
unije”, rekao je potpredsjed-
nik Vlade i ministar vanjskih
poslova i europskih integra-
cija Gordan Jandroković,
ističući da je Hrvatska do
sada uskladila sve zakone s
europskima.
“Hrvatska je ušla u
završnu i odlučnu fazu prego-
vora o članstvu u EU koje
očekuje završiti do kraja lip-
nja”, poručio je Jandroković.
Istaknuo je da je u ovom tre-
nutku od 35 poglavlja otvo-
reno njih 34, a ostalo je još
samo poglavlje Ostalo koje se
otvara i zatvara automatiz-
mom, na završetku prego-
vora. Privremeno je zatvo-
reno 28 poglavlja, a preostalih
sedam, kazao je, Hrvatska
očekuje da će zatvoriti do
kraja lipnja. Ministar je
naglasio da Hrvatska nastav-
lja s provedbom strukturnih
reformi, kako zbog prilagodbi
u standardima EU tako i
zbog razvoja domaćega gos-
podarstva i društva u cjelini.
Naglasio je da se Plan uskla-
đivanja hrvatskog zakono-
davstva s pravnom stečevi-
nom EU za 2011., o kojemu
raspravlja Sabor, odnosi na
nove propise i direktive u EU
koje Hrvatska usklađuje
paralelno s članicama Unije
te se priprema za funkcioni-
ranje u uvjetima punoprav-
nog članstva.
Jednoglasna podrška
Jandroković je poručio
da takvim pristupom Hrvat-
ska pokazuje spremnost da
već u ovom trenutku funkci-
onira kao članica EU te da će
njezi no zakonodavstvo
nakon ulaska u Uniju pot-
puno biti komplementarno
postojećoj pravnoj stečevini
Unije. Svi klubovi zastu-
pni ka poduprl i su Plan
uskl ađivanja hrvatskog
zakonodavstva s pravnom
stečevinom EU za 2011.,
ocjenjujući kako je riječ o
novoj fazi usklađivanja u
kojoj Hrvatska ne dostiže
samo stare sadržaje nego,
jednako kao i članice EU,
usklađuje zakonodavstvo s
onim što se mijenja u prav-
noj stečevini EU.
Privremeno je zatvo-
reno 28 poglavlja, a
preostalih sedam
Hrvatska očekuje da
će zatvoriti do kraja
lipnja, kazao je
potpredsjednik Vlade
i ministar vanjskih
poslova i europskih
integracija Gordan
Jandroković
Hrvatski ministar zdravstva i socijalne skrbi Darko Milinović uručio je ravnateljima
30 akutnih bolnica rješenja o kategorizaciji njihovih ustanova. “O kategorizaciji
bolnica razgovaralo se duže od 20 godina, a mi ćemo je provesti u ovom mandatu
prema jasnim i provjerljivim kriterijima”, izjavio je Milinović dodavši kako je ovime
otvoreno i natjecanje bolnica za razvoj i pružanje što bolje usluge pacijentima.
ZAGREB - Hrvatska je od
Francuske zatražila izruče-
nje bivšeg pripadnika srpske
paravojne postrojbe “Škorpi-
ona” Milorada Momića (47),
uhićenog prije desetak dana
na jugoistoku Francuske,
gdje se godinama skrivao
pod lažnim imenom, doznaje
se u hrvatskome Ministar-
stvu pravosuđa. “Ministar je
potpisao zahtjev za izručenje
koji je s popratnom potreb-
nom dokumentacijom poslan
francuskim vlastima”, izja-
vila je za glasnogovornica
ministarstva Vesna Dovra-
nić, dodajući kako francusko
pravosuđe nema rok u kojemu
mora odlučiti o tom zahtjevu.
Bivšeg pripadnika zloglasnih
“Škorpiona”, zbog ratnog
zločina počinjenog u istočnoj
Slavoniji, traži vukovarski
Županijski sud, po čijem je
nalogu i raspisana tjeralica.
Momić je uhićen početkom
prošlog tjedna u blizini Gre-
noblea na temelju europskog
uhidbenog naloga izdanog u
Srbiji, gdje ga se tereti za
zločin protiv čovječnosti.
Sumnja se da je kao pripad-
nik zloglasnih “Škorpiona”
sudjelovao u ubojstvu oko
8000 Bošnjaka u Srebrenici
1995. “Škorpioni” su bili u
ovlasti srbijanskoga mini-
starstva unutarnjih poslova,
sudjelovali su u sukobima u
Hrvatskoj (1991.-1995.) i u
Bosni (1992.-1995.), a zatim i
na Kosovu tijekom rata
1998.-1999.
Hrvatska zatražila izručenje “Škorpiona” Momića
Radio u građevinskoj tvrtki, a u Francuskoj se skrivao pod imenom Guy Monier
Hrvatska biskupska konferencija se protivi
najavljenim Vladinim izmjenama zakona o
vodama te pretvorbi Hrvatskih voda iz javnog
poduzeća u trgovačko društvo. HBK
poručuje i da će to neminovno značiti
novi udar na džep hrvatskih poreznih obveznika
27
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Radio-televizija Kosova objavila je da će do kraja
tjedna biti potpisan koalicijski sporazum o
formiranju nove kosovske vlade koju bi trebalo
da formiraju Demokratska partija Kosova,
Alijansa novo Kosovo i Lista Ibrahim Rugova.
U eksplozijama tri automobile bombe u
sjevernom iračkom gradu Kirkuku jučer je
poginulo sedam, a ranjeno 80 ljudi, naveli je
policija. Eksplozije su odjeknule ispred sjedišta
kurdistanskih obavještajnih snaga.
Potpisali Sporazum o praćenju terorizma
Moguć rat Armenije i Azarbajdžana
WASHINGTON - Zamje-
nik američke državne taj-
nice James Steinberg i slo-
venski ministar vanjskih
poslova Samuel Žbogar
potpisali su u Washingtonu
sporazum o razmjeni infor-
macija i praćenju terorizma.
Nakon potpisivanja toga
sporazuma, koji sa Sjedinje-
nim Državama potpisuju
sve zemlje koje sudjeluju u
tzv. “Visa Waiver” pro-
gramu, temeljem kojeg se
omogućuje bezvizni turi-
stički ili poslovni ulazak u
SAD na 90 dana, Steinberg
je izrazio zadovoljstvo “pozi-
tivnim razvojem” zemalja u
regiji.
Pritom je Stei nberg
posebno istaknuo ulazak
Hrvatske i Albanije u
NATO-savez, te primanje
Kosova u članstvo Svjetske
banke.
LONDON - Rizik od rata
na jugu Kavkaza između
Armenije i Azerbajdžana
raste, ocjenjuje Međuna-
rodna krizna skupina (ICG)
i u svom izvješću upozorava
da bi sporadični manji sukobi
između Armenije i Azerbajd-
žana mogli lako izbjeći nad-
zoru i izazvati “razorne
posljedice po regiju”. “Eska-
lacija sukoba na crti bojišta,
ubrzanje utrke u naoružava-
nju, žučljiva retorika i propa-
danje mirovnih razgovora
povećaju izglede da Armenija
i Azerbajdžan ponovno
zarate oko Gornjeg Kara-
baha”, kaže ICG. Neriješeni
sukob u kojem je od 1994.
poginulo 3000 ljudi, većinom
vojnika, stalna je prijetnja
stabilnosti juga Kavkaza,
regije koje graniči s Rusijom,
Iranom, Turskom i premre-
žena je naftovodima i plino-
vodima prema Europi. Azer-
bajdžanski predsjedni k
Il ham Al ijev izjavio je
nedavno da je spreman zara-
titi s Armenijom kako bi
vratio Gornji Karabah.
Prosvjednici su jedinstveni samo u jednom - predsjednik mora otići i to odmah
Tko će naslijediti
Mubaraka?
Oko tog pitanja su demonstranti podijeljeni. Sam Mubarak je nakon skoro
30 godina najavio da odlazi, ali tek u rujnu kada mu istekne mandat
• Piše: P.Z., agencije
• svijet@dnevni-list.ba
KAIRO - I jučer su se na
Tahriri trgu u Kairu okupili
prosvjednici koji traže odla-
zak egipatskog predsjednika
Hosnija Mubaraka. Mubarak
je najavio da odlazi, ali tek u
rujnu kada mu istekne man-
dat.
Tko će ga naslijediti?
Bez obzira hoće li do
smjene doći odmah ili tek za
nekoliko mjeseci teško je
predvidjeti tko bi mogao zau-
zeti poziciju koju sadašnji
predsjednik drži u svojim
rukama već skoro 30 godina.
Već dva tjedna demonstranti
opsjedaju središnji trg u
Kairu. Svi pred očima imaju
samo jedan cilj.
“Svi koji su došli ovdje
vole jedni druge. Svi su zabo-
ravili sve nedaće i nespora-
zume i svima je na umu samo
Egipat. Kad Mubarak ode,
onda će na površinu opet
isplivati ono što je dobro u
ovom društvu. Kad netko
drugi preuzme funkciju
predsjednika, ovo će mu biti
pouka i neće se usuditi kra-
sti”, kazala je za Deutsche
Welle jedna prosvjednica.
Ipak, malo je alternativa
Mubaraku. Oporba se još nije
dogovorila tko će biti njezin
vođa. Stari politički kadrovi
također su se žestoko umije-
šali u borbu za buduće čelne
funkcije. Potpredsjednik
Omar Sulejman bi trebalo
biti jamstvo da situacija ne
izmakne kontroli. On je
čovjek koji sjedi za pregova-
račkim stolom s predstavni-
cima oporbe. Sulejman je
nekada bio šef obavještajne
službe. Surađivao je sa SAD-
om i Izraelom. Obje ove
države favoriziraju upravo
Sulejmana kao Mubarako-
vog nasljedni ka. On je
doduše iskusan političar, ali
je dio starog režima.
Spremnost da preuzme
funkciju predsjednika izrazio
je i dobitni k Nobelove
nagrade za mir Mohamed
ElBaradei. Bivši šef Međuna-
rodne agencije za atomsku
energiju ipak ima premalo
podrške među stanovniš-
tvom. Njegovi kritičari tvrde
da je suviše dugo živio u ino-
zemstvu. “Za Baradeia je i
prednost i mana to što je
živio u inozemstvu. Smatra
se da on nije korumpiran i da
nije dio klanova koji vladaju
Egiptom”, ocijenila je za DW
Cilja Harders, ekspert za
Egipat sa Slobodnog sveuči-
lišta u Berlinu
Muslimansko bratstvo
Najvažnija oporbena
organizacija je Muslimansko
bratstvo. Ova organizacija se
prosvjedima priključila tek
nakon dugog oklijevanja.
Njezine članove je dugo pra-
tio glas da su islamistički
tvrdolinijaši, ali su se u
međuvremenu podijelili i
sada nastupaju umjereno,
što se može zaključiti iz
izjava Abdela Hakima Al
Behairija, jednog od lidera
Muslimanskog bratstva.
“Mi ne želimo vjersku
revoluciju. Želimo sekularnu
i demokratsku državu koja
počiva na volji naroda, a ne
na temeljima religije”, kazao
je nedavno. Muslimansko
bratstvo je organizacija, koja
uživa ugled među stanovniš-
tvom i zbog brojnih socijal-
nih projekata. Stoga je teško
zamisliti novi početak bez
nje. Sve više povjerenja stječe
i dosadašnji ministar vanj-
skih poslova Amre Mussa.
Glavni tajnik Lige arapskih
zemalja je i za mlađe Egip-
ćane netko tko bi mogao
naslijediti Mubaraka. “Musa
je omiljen političar s velikim
iskustvom. Zbog rada u
Arapskoj Ligi već dugo je
izvan aktualnih političkih
zbivanja u Egiptu, što je pozi-
tivno”, kazao je za DW jedan
demonstrant. Tko će naslije-
diti Mubaraka? Oko tog
pitanja su demonstranti
podijeljeni. Jedinstveni su
samo u jednom - predsjednik
mora otići i to odmah.
SAD i Slovenija
Izvješće ICG-a
Amre Mussa je ljubimac
mlađihEgipćana
Omar Sulejmanfavorit
je SAD-a i Izraela
MohamedElBaradei živio
je dugo uinozemstvu
28
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Svijet
Vojni razgovori
Izvješće ARM-a
Izvan snage stavljen dvodomni parlament Glasnogovornik Vatikana pojasnio
Spavanje s maloljetnicom
Pregovori Koreja
završili bezuspješno
U Afganistanu gine
dvoje djece na dan
Tuniski parlament razvlastio sam sebe Ne, ne možete se ispovjediti putem iPhonea
Novi izraelski zračni
napadi u Pojasu Gaze
Tužitelji zahtijevaju
suđenje Berlusconiju
SEUL - Vojni dužnosnici Južne i
Sjeverne Koreje završili su dvod-
nevne razgovore, prve nakon što
je Pyongyang izvršio napad na
južnokorejski otok Yeonpyeong u
Žutom moru, bez ikakva rezultata
i dogovora. “Razgovori su pro-
pali. Nisu se čak uspjeli dogovoriti
o terminu sljedećeg sastanka”,
rekao je neimenovani južnokorej-
ski dužnosnik. Sjevernokorejski
pukovnik Ri Son-kwon sastao se
sa svojim južnokorejskim kole-
gom, pukovnikom Moon Sang-
gyunom u selu Panmunjomu. Na
tim preliminarnim razgovorima
se trebao odrediti datum, mjesto
i dnevni red budućeg susreta
sugovornika na visokoj razini,
vjerojatno ministara obrane.
KABUL - Prošle godine u Afga-
nistanu život je u prosjeku gubilo
dvoje djece na dan, s tim da su
nekad mirna područja na sjeveru
zemlje sada među najopasni-
jima, priopćila je neovisna afga-
nistanska udruga za ljudska
prava ARM. “Afghanistan Rights
Monitor” navodi u svom izvješću
da je od ukupno 2421 civila,
koliko ih je poginulo u nasilju
2010., njih 739 bilo mlađe od 18
godina. Gotovo dvije trećine
djece ubile su “naoružane opor-
bene skupine” ili pobunjenici, a
za 17 posto odgovorne su ame-
ričke i NATO snage. Većina zabi-
lježenih incidenata u kojima su
poginula djeca dogodila se u
južnim pokrajinama Kandaharu
i Helmandu, tradicionalnim upo-
rištima talibanskih pobunjenika.
TUNIS - Tuniski Senat je jednoglasno prihvatio zakon
kojim prijelaznog predsjednika Fuada Mebazu ovlašćuje
da vlada dekretima čime je izvan snage stavljen dvodomni
parlament oformljen u doba svrgnutog predsjednika Zina
El Abidina Ben Alija. Tekst o samorazvlaštenju je prihva-
tila i Nacionalna skupština. Prije glasovanja premijer
Mohamed Ganushi pozvao je Senat da podrži prijedlog i
omogući vladi neometan rad jer je očito da narod gubi
strpljenje. Novim zakonom zastupnici su omogućili pred-
sjedniku Mebazi da donosi ukaze-zakone, napose zakon
o općem oprostu, o reformi izbornog zakona i organizaciji
političkih stranaka. Ganushi je najavio da će biti legalizi-
rane stranke. Zahtjev za legalizacijom već su podnijeli
islamistički pokret Enahda Rashida Ganushija i ljevičarski
Kongres za republiku koji vodi disident Monsef Marzuki.
VATIKAN - Katolici se ne mogu ispovijedati preko
iPhonea i tehnologija nije zamjena za dolazak u crkvu
na ispovijed, izjavio je glasnogovornik Vatikana.
Izjava Federica Lombardija slijedila je nakon pokre-
tanja aplikacije na iPhoneu koja pomaže vjernicima
savjetima za ispovijed, a koju je odobrila Katolička
crkva u SAD-u. “Za ispovijed je potrebna nazočnost
pokajnika i svećenika”, rekao je Lombardi istaknuvši
da to “ne može zamijeniti nijedna IT aplikacija”.
Podsjetimo, Aplikacija se prodaje preko iTunesa za
dva dolara, a kao što joj ime govori, vjernike vodi
kroz ispovijed. Opisana je kao “savršena pomoć za
svakog pokajnika”, a odobrena je od visokih crkvenih
dužnosnika u SAD-u, ali i Velikoj Britaniji, prenijela
je novinska agencija Associated Press.
U izraelskom zračnom napadu na
sjever Pojasa Gaze lakše je ranjeno
osmoro ljudi, a napad je izveden u
znak odmazde za ispaljivanje pet
raketa i mina na jug Izraela. Izraelska
vojska potvrdila je da su gađana dva
cilja koje koriste ekstremisti i jedan
tunel za ubacivanje terorista u Izrael.
“Izraelska vojska neće tolerirati nika-
kav pokušaj da se gađaju građani
Izraela i vojnici IDF-a (izraelske
obrambene vojske) i smatra Hamas
jedinim odgovornim za ono što se
dešava u Pojasu Gaze i za održavanje
zatišja u tom području,” navedeno je
u priopćenju vojske. Glasnogovornik
ministarstva zdravlja Gaze Adham
Ebu Salmija rekao je da je jedan napad
izazvao požar u skladištu lijekova u
sjevernoj Gazi, javio je AP. Pripadnici
Hamasa koji vlada Pojasom Gaze
uglavnom se uzdržavaju od napada na
Izrael posle izraelske ofenzive na Pojas
Gaze prije dvije godine. Međutim,
manje organizacije nastavljaju povre-
meno minobacačke i raketne napade.
MILANO - Milanski tužitelji i služ-
beno su predali zahtjev da talijan-
skom premijeru Silviju Berlusco-
niju smjesta počne suđenje
vezano uz istragu o njegovu
odnosu s maloljetnom djevojkom.
Zahtjev znači da tužiteljstvo sma-
tra kako imaju dovoljno dokaza
da se preskoči preliminarno
saslušanje. Tužitelji u Milanu
tvrde da je Berlusconi platio sek-
sualne usluge znatnog broja dje-
vojaka, uključujući i 17-godišnju
Marokanku Karimu El Mahroug
(Ruby), plesačicu u jednom noć-
nom klubu. Tvrde i da je Ber-
lusconi učinio pritisak na policiju
da pusti El Mahroug iz pritvora
kamo je dospjela zbog krađe.
Berlusconi je sve ocijenio kao
pokušaj kompromitacije i vlade i
njega.
FOTO VIJEST
Magomed Jevlojev je bombu aktivirao na međunarodnoj zračnoj luci Domodedovo
MOSKVA - Policija u
Ingušetiji uhitila je tri osobe,
za koje se sumnja da su bili
suučesnici bombaša samou-
bojice u pripremi teroristič-
kog napada izvedenog na
moskovskoj zračnoj luci
Domodedovo.
Napravili bombu
Neimenovani policijski
izvor novinske agencije Itar-
Tass otkrio je da je ime tero-
riste Magomed Jevlojev, a
uhićeni su njegovi brat i
sestra, dvadesetdvogodišnji
Ahmed i šesnaestogodišnja
Fatima, kao i dvadesettro-
godišnji Umar Aušev iz istog
sela. Sve troje su optuženi za
terorizam, ubojstvo i neza-
konito posjedovanje oružja
i eksplozivni h naprava.
Stručnjaci su pronašli na
rukama brata i sestre Jevlo-
jeva tragove eksploziva koji
je korišten na Domodedovu.
Pretpostavlja se da su oni
napravili bombu koja je
korištena u napadu, dok se
za Umara Auševa, trećeg
uhićenog, pretpostavlja da
je on pratio Jevlojeva u
Moskvu. U krvi bombaša
samoubojice, dvadesetogo-
dišnjeg Magomeda Jevlo-
jeva, utvrđena je vel ika
količina opijata. Jevlojev je
bombu aktivirao na među-
narodnoj zračnoj luci Domo-
dedovo, u sali međunarod-
nih dolazaka, 24. siječnja. U
napadu je pogi nulo 36
osoba, a više od 150 je
ranjeno. Izvor Itar-Tassa u
policiji naveo je da je ta
grupa iz sela Ali-Jurt odgo-
varala neposredno Doku
Umarovu, koji je preuzeo
odgovornost za napad.
Umarov je zaprijetio
Rusiji novim krvoprolićima,
ako se ona ne bude povukla
sa Sjevernog Kavkaza.
Prijetnja novim napadima
Također, naveo je da je
cilj napada stvaranje nezavi-
sne muslimanske države u
ruskom regiji Kavkaza, teri-
toriji koja obuhvata Čeče-
niju, Dagestan i druge okolne
teritorije. Njegovo priznanje,
zabilježeno na video-snimku,
objavio je Kavkaz centar koji
održava veze s čečenskim
ekstremistima.
“Vidjeli ste specijalnu
akciju, koja je izvršena po
mom naređenju, a bit će još
takvih akcija”, rekao je Uma-
rov i dodao da mu nije jasno
zašto njegove “akcije” u
Rusiji nazivaju terorizmom i
nekakvi m barbarski m
činom.
“Među našom braćom
ima na stotine onih koji su
spremni žrtvovati se u budu-
ćim napadima. Možemo
izvesti akcije u bilo koje vri-
jeme i gdje god želimo”,
zaprijetio je vođa čečenskih
pobunjenika. Predsednik
Rusije Dmitrij Medvedev
ponovio je da će ta zemlja
nastaviti beskompromisnu
borbu protiv međunarodnog
terorizma koji “ruši temeljna
prava i slobode, demokrat-
ske osnove društva i poriče
samu vrijednost ljudskog
života”.
Čečenski vođa Doku Umarov je preuzeo odgovornost za napad i zaprijetio
Rusiji novim krvoprolićima, ako se ne povuče sa Sjevernog Kavkaza
Među našom
braćom ima na
stotine onih
koji su spremni
žrtvovati se u
budućim
napadima,
zaprijetio je
vođa čečenskih
pobunjenika
Uhićeni
suučesnici
bombaša
Poslovni svijet
Specijalizirani poslovni tjednik Dnevnog lista, poslovne vijesti iz zemlje, regije i svijeta, prezentacije uspješnih tvrtki, poslovni savjeti...
29
Naslovna Financije Gospodarstvo Gradnja i noviteti Tehno i auto
llllll sl oslo s o ooooooo lov ovn vvn vni svij i vvv
str. 31..
str. 30.
Partnerstvo Hypo Alpe-Adria-Banke
i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta
u Banjoj Luci
Midhat Arifović, predsjednik
Porezne uprave Federacije
BiH o naplati poreza
Studenti
ekonomije
na praksi u
Hypo banci
U budućnosti
se očekuje i
daljnji porast
naplate poreza
str. 36.
Chevrolet
Europski debi
limuzinskog
Avea
U Hercegovini se gradi
centar za pčelarstvo
str. 33.
Druga faza suvremenog Regionalnog centra u Trebinju završava se 2012. godine
30 www.dnevni-list.ba 10. 2. 2011. Poslovni svijet
Naslovna Financije Gospodarstvo Gradnja i noviteti Tehno i auto
Financije
Poslovne vijesti iz zemlje, regije i svijeta, prezentacije uspješnih tvrtki, poslovni savjeti...
Midhat Arifović, predsjednik Porezne uprave Federacije BiH o naplati poreza
U budućnosti se
očekuje i daljnji
porast naplate poreza
Imamo stalno
povećanje naplate
poreza, iako je cijela
Europa u vrijeme
ekonomske krize u
problemima s ovom
vrstom naplate,
predsjednik Porezne
uprave FBiH
Prezadužene članice
Eurozona o jačanju fonda
za financijsku pomoć
Jean-Claude Juncker tvrdi
Euro i Grčka će
preživjeti krizu
BRUXELLES – Na sastanku zakaza-
nom za sljedeći ponedjeljak, Ministri
financija članica eurozone razgovarat
će o povećanju obujma fonda za
financijsku pomoć prezaduženim
članicama i načinima za sprečavanje
mogućih novih kriza. Zajedno s
ministrima, predsjednik Europske
centralne banke Jean-Claude Trichet
će pokušati postignuti napredak u
dogovoru u vezi s novim, sveobu-
hvatnim mjerama protiv dužničke
krize država. Među te mjere ubraja se
i povećanje obujma Europskog fonda
za financijsku stabilnost (EFSF), koji je
stvoren u svibnju 2010. s 440 milijardi
eura za pomoć prezaduženim
članicama eurozone, kako bi se
povećao njegov kapacitet kreditira-
nja i povećala fleksibilnost u pogledu
trošenja sredstava.
ATENA - Premijer Luksemburga i
čelnik Eurogrupe Jean-Claude
Juncker je izjavio kako je uvjeren da
će se Europa izvući iz dužničke krize i
pohvalio je prezaduženu Grčku za
primjenu nepopularnog programa
štednje. Nakon razgovora u Ateni s
grčkim premijerom Georgiosom
Papandreouom, rekao je kako je
uvjeren da euro nije u opasnosti i
odbacio mogućnost da bi Grčka
mogla biti izbačena iz monetarne
unije zbog svojih akutnih dužničkih
problema. Nakon što je nagomilala
veliki proračunski deficit i javni dug,
Grčka je prošle godine izbjegla
bankrot samo zahvaljujući financij-
skoj pomoći EU-a i MMF-a u vidu
trogodišnjeg zajma u iznosu od 110
milijardi eura.
SARAJEVO – Moja banka otvara u pone-
djeljak prvu poslovnicu nakon nedavne pro-
mjene vlasnika i imena banke. S promjenama
u vlasničkoj strukturi banke, osiguran je
svježi kapital, ali i nove ideje za unaprjeđenje
poslovanja. Uprava banke je izradila ambici-
oznu strategiju poslovanja koja se zasniva na
stvaranju novih vrijednosti kroz kvalitetne
usluge usmjerene k zadovoljavanju potreba
svakog pojedinačnog klijenta. “Naša vizija je
biti najbolja domaća privatna komercijalna
banka koja istinski razumije potrebe svojih
klijenata”, istaknuo je direktor banke Edin
Muftić tijekom predstavljanja strategije
poslovanja banke. Tada je predstavljen i novi
logo koji oslikava veće ambicije i veće ciljeve
banke. Svečano otvaranje poslovnice plami-
rano je za 14 sati, u novoj zgradi ASA grupa-
cije na Trgu Međunarodnog prijateljstva u
Sarajevu. Moja banka nudi klijentima sigur-
nost poslovanja, sa stalnom orijentacijom ka
stvaranju novih vrijednosti istodobno izgra-
đujući međusobno povjerenje kroz dostu-
pnost profesionalnih usluga.
Moja banka otvara novu poslovnicu za novu budućnost
Poslovnica prilagođena
potrebama klijenata
• Piše: M. Šagolj
• biznis@dnevni-list.ba
MOSTAR – Porezna uprava Federacije
BiH već osam godina zaredom Uprava ima
stalno povećanje naplate poreza, iako je cijela
Europa u vrijeme ekonomske krize u proble-
mima s ovom vrstom naplate, kaže Midhat
Arifović, predsjednik Porezne uprave FBiH.
On je naveo kako su u 2010. naplatili 175 mili-
juna više nego što je naplaćeno u 2009.
Porast naplateporeza
Prema riječima Arifovića, ono s čim se
Porezna uprava može pohvaliti i čime su
zadovoljni je povećanje naplate poreza u
vrijeme nezaposlenosti, otpuštanja radnika
i sličnim lošim situacijama, a u budućnosti
se očekuje i daljnji porast naplate poreza. Na
održanom besplatnom seminaru za porezne
obveznike i predstavnike pravnih osoba te
samostalnih privrednika, u organizaciji
Porezne uprave FBiH, govorilo se u vidu
edukacije i pružanja novih informacija veza-
nih za podnošenje godišnjih prijava kad je u
pitanju zakon o porezu na dohodak, zatim
novinama u primjeni zakona o jedinstvenom
sustavu registracije kontrole i naplate dopri-
nosa te aktualna tematika o procesu fiska-
lizacije u FBiH. Ovaj put uvele su se novine
kao što je oblast prinudne naplate javnih
prihoda, odnosno na koji način se mogu pro-
longirati obveze, načini plaćanja, rokovi i
ostali uvjeti koji moraju ispuniti obveznici.
Međutim, tu su bila i pitanja i odgovori na
koja su predsjednik i njegovi kompetentni
suradnici odgovarali kako bi bilo što manje
dilema za predstavnike Porezne uprave. Kad
je u pitanju porezna uprava FBiH u odnosu
na Europsku uniju, postoji projekt međuna-
rodne zajednice koji je radio na reformi soci-
jalne suradnje, što se tiče zakona o jedinstve-
nom sustavu registracije koja je uspostav-
ljena u poreznoj upravi Federacije koju
koriste svi zavodi.
Teškoodrediti zakone
“To je vrlo značajna reforma, jedna od
najznačajnijih u BiH. Naša želja je napraviti
ih što više, ali u tome nas trenutačno koči
politika”, kazao je Arifović i dodao kako je
porez na dohodak dosta usuglašen sa zako-
nima EU-a, a to je nešto što je nametnuto od
strane Vlade i Parlamenta FBiH kojeg pore-
zna uprava provodi. Kada je u pitanju zako-
nodavna problematika to je, kaže predsjed-
nik Porezne uprave FBiH, pitanje Vlade i
Parlamenta jer se Porezna uprava ne pita
previše. Arifović je također naglasio da je
porezna politika u nadležnosti Vlada i zbog
složenosti ustavnog uređenja jako je teško
odrediti zakone.rinudna naplata funkcionira
na način kao i ostale države Europe koje
imaju visok stupanj javnih prihoda. Problem
je kako prinudnim putem naplatiti zaostala
dugovanja, koja se sastoji u prividu računa,
zapljeni pokretne i nepokretne imovine kako
bi se dug namirio. Inače taj proces je dugo-
trajan i nije jednostavan, a porezna moć tu
nije velika, jer nije jednostavno prodati imo-
vinu kao što su tvornice, sale, poslovni pro-
stori, informatička oprema i slično. To je
zapravo način da se uspostavi svijest onih
koji nisu plaćali poreze da moraju znati uko-
liko to nisu učinili osim krivičnog gonjenja i
prekršajnih novčanih sankcija.
Ne očekuje
bankrot već samo
porast prihoda
Mi imamo nakaradan porezni
sustav i jako je teško provoditi
zakone, ali smo zadovoljni što
porezna uprava kvalitetnije puni
prihode proračuna, kazao je pred-
sjednik Porezne uprave Midhad
Arifović koji je istaknuo da ne
očekuje nikakav bankrot već
samo porast prihoda, povećanje
discipline i naravno, puno više
podrške od strane Vlade FBiH i
Ministarstva fnancija.
31 10. 2. 2011. www.dnevni-list.ba Poslovni svijet
91
22,3 %
Na jučerašnjem trgovanju na Sarajevskoj burzi
ostvaren je ukupan promet od 745.743,16 maraka,
od toga 744.703,16 redovite burzanske trgovine i
1040 maraka prijavljenog izvanburzanskog pro-
meta. U sklopu 91 transakcije ukupno je prometo-
vano 192.899 vrijednosnih papira.
Američka kompanija za proizvodnju automobila
General Motors i njezine kompanije u Kini prodale su
rekordnih 268.071 automobila u siječnju na kineskom
tržištu, što je 22,3 posto više nego u siječnju prošle
godine
Partnerstvo Hypo Alpe-Adria-Banke i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Banjoj Luci
Studenti ekonomije na
praksi u Hypo banci
• Piše: L. Marić
• biznis@dnevni-list.ba
BANJA LUKA - Dekan Ekonomskog
fakulteta Sveučilišta u Banjoj Luci Novak
Kondić i direktor Hypo Alpe-Adria-Bank
Samuel Vlčan potpisali su jučer u Banjoj Luci
Ugovor o strateškom partnerstvu. Njime je
studentima omogućeno obavljanje prakse u
Banci, angažiranje profesora Ekonomskog
fakulteta za potrebe banke te gostovanje
stručnjaka banke na Ekonomskom fakultetu.
Višestrukakorist
Studenti Ekonomskog fakulteta Sveuči-
lišta u Banjoj Luci moći će u sljedeće dvije
godine obavljati stručnu praksu u Hypo Alpe-
Adria-Banci a.d. Ovim ugovorom se Hypo
Alpe-Adria-Bank obvezala fakultetu donirati
50 prijenosnih računara te financijski podr-
žati izdavanje studentskog časopisa i organi-
ziranje međunarodne ekonomske konferen-
cije.
“Potpisivanje ugovora ima višestruku
korist za oko 3000 studenata ovog fakulteta
na osnovnim studijima, 800 na postdiplom-
skim i oko 120 na magistarskim studijima”,
istaknuo je Novak Kondić, dekan Ekonom-
skog fakulteta.
Direktor Hypo Alpe-Adria-Bank Samuel
Vlčan je rekao da je potpisivanje ovog ugo-
vora na dvije godine dokaz održive strategije
banke u BiH.
Društvenaodgovornost
“Želimo konkretno pomoći razvoj zajed-
nice kroz suradnju s institucijama visokog
obrazovanja i kroz pomoć njezinom najvećem
potencijalu, današnjim studentima, a budu-
ćim ekonomskim stručnjacima”, naglasio je
Vlčan. Direktor Hypo Alpe-Adria-Bank je
dodao da Banka na ovaj način želi pokazati
da je društveno odgovorna institucija, a da
vjeruje da s Ekonomskim fakultetom Sveu-
čilišta u Banjoj Luci može povećati intelek-
tualni kapital BiH.
Nova radna mjesta
Obama traži novac za
izgradnj ubrzih pruga
Razvoj poljoprivrede i MSP-a
Dodijeljeni krediti sa
kamatom od jedan posto
Zabilježili gubitak
NLB danas o poslovanju
i dokapitalizaciji
WASHINGTON - Američki predsjednik
Barack Obama traži od Kongresa da
odobri plan kojim će u narednih šest
godina biti potrošene 53 milijarde dolara
za izgradnju brzih pruga, u očekivanju da
infrastrukturni radovi otvore nova radna
mjesta u SAD-u. Kako prenose američki
mediji, Obama će u ponedjeljak objaviti
kako traži da se u proračunu odobri
početnih osam milijardi dolara iz toga
paketa. Ukoliko bi Kongres to učinio, taj
novac bi otišao na razvoj ili poboljšanje
mreže vlakova koji idu i do 400 kilometara
na sat, kao i za povezivanje postojećih
željezničkih linija s novim projektom.
PRIJEDOR - Fondacija za razvoj Prijedor
za dvije i pol godine rada dodijelila je 50
jamstava za kredite za razvoj poljopri-
vrede i malih i srednjih poduzeća, a
odbacila svega četiri zahtjeva čiji
podnositelji nisu ispunili propisane uvjete.
Ove stimulativne kredite koristilo je 28
poljoprivrednika, 14 poduzetnika i osam
pravnih osoba kojima je odobreno
ukupno 1,505.400 maraka. Jamstvo
pokriva 50 posto iznosa kredita, a
maksimalni iznosi kredita su 100 tisuća
maraka za pravne osobe, 50 tisuća
maraka za poduzetnike i 20 tisuća maraka
za registrirane individualne poljopri-
vredne proizvođače. U ovisnosti od
namjene kredita, sredstva se odobravaju
s rokom otplate do sedam godina s grace
razdobljem ne duljim od 12 mjeseci, a
ugovorom s izabranom partnerskom
fnancijskom institucijom, NLB Razvojnom
bankom, mogu biti dogovoreni i dulji
rokovi otplate. Godišnju kamatnu stopu
od 5,95 posto općina Prijedor iz svog
proračuna subvencionira u visini 4,95.
LJUBLJANA - Nadzorni odbor Nove
Ljubljanske banke (NLB) danas će
raspravljati o poslovnim rezultatima u
prošloj godini, a prema neslužbenim
rezultatima u svom poslovnom prilogu
najveća slovenska banka zabilježila je i
lani gubitak. Gubitak NLB-a za 2010. u
matičnom dijelu banke u Sloveniji iznosi
oko 200 milijuna eura, a dug na razini
grupacije NLB koja posluje i u nekim
drugim državama regije desetak je
milijuna viši. Glavni razlog gubitaka ostaju
velike rezervacije zbog potencijalnih
gubitaka i otpisa temeljem kredita koje je
banka dala tvrtkama koje ih ne mogu
vraćati i servisirati, a krajem godine te
rezervacije znatno povećane i iznosile su
300 milijuna eura. Ključni dio rezervacija s
krajem prošle godine odnose se na
kredite insolventnim poduzećima koja je
preko svog ekonomata osnovala
Mariborska nadbiskupija.
Potpisivanje ugovora ima višestruku korist za oko 3000 studenata ovog fakulteta na
osnovnim studijima, 800 na postdiplomskim i oko 120 na magistarskim studijima
Direktor Hypo Alpe-Adria-Bank je
dodao da Banka na ovaj način želi
pokazati da je socijalno odgovorna
institucija, a da vjeruje da s Ekonom-
skim fakultetom Sveučilišta u Banjoj
Luci može povećati intelektualni
kapital BiH
Ovim ugovorom se Hypo
Alpe-Adria-Bank obvezala
fakultetu donirati 50 prijenosnih
računara te fnancijski podržati
izdavanje studentskog časopisa i
organiziranje međunarodne
ekonomske konferencije
32 www.dnevni-list.ba 10. 2. 2011. Poslovni svijet
Naslovna Financije Gospodarstvo Gradnja i noviteti Tehno i auto
Gospodarstvo
Poslovne vijesti iz zemlje, regije i svijeta, prezentacije uspješnih tvrtki, poslovni savjeti...
tttv t stv t s vvvvo ooooo
Zapažen nastup sarajevskih kompanija na gospodarskoj izložbi Histria 2011 u Puli
Zanimanje za suradnju
s bh. proizvođačima
• Piše: L. Marić
• biznis@dnevni-list.ba
PULA - Gospodarska komora Sarajevske
županije predstavila je ove godine gospodar-
stvo i turističke potencijale Sarajevske župa-
nije na 18. gospodarskoj izložbi hrane, pića i
ugostiteljske opreme Histria 2011. koja je
održana u Puli.
Zapažennastup
U organizaciji Gospodarske komore Sara-
jevske županije, svoje proizvode, uz degusta-
ciju i propagandne materijale predstavili su
Sarajevska pivara, Klas, Vegafruit, Sprind,
Akova Group i Mag plus. Predstavnici sarajev-
skoga gospodarstva imali su zapažen nastup
te privukli veliki broj posjetitelja i medija na
izložbeni prostor Komore i MIMS grupacije.
Doseljenici iz BiH koji godinama žive i rade u
Istarskoj županiji pokazali su veliko zanimanje
za suradnju s izlagačima iz Sarajeva. Tijekom
zajedničkog razgovora razmatrane su moguć-
nosti uspostavljanja suradnje kroz posredova-
nje u plasmanu bh. proizvoda na tržište ove
županije ili otvaranjem prodavaonica u kojima
bi se prodavali prehrambeni proizvodi isklju-
čivo iz BiH. Također predloženo je da se za
nekoliko mjeseci održi poslovni forum u Puli
u kojem bi sudjelovali gospodarstvenici iz
Sarajevske i Istarske županije.
Ovom prilikom iskazan je interes jednog
obrtnika iz BiH, koji već dulje vrijeme živi u
Puli i uspješno se bavi ribarstvom, da u Sara-
jevu otvori pogon za preradu ribe, a koja bi se
potom izvozila u Italiju i druge europske
države. Po njegovoj ocjeni u tom pogonu moglo
bi se zaposliti 60 novih radnika te su predstav-
nici Gospodarske komore Sarajevske županije
obećali potražiti odgovarajućeg partnera iz
Sarajeva.
Izlazaknaistarskotržište
Histria je postala tradicionalno okupljali-
šte izlagača iz cijele Hrvatske, ali i iz regije. U
sklopu ovogodišnje izložbe, organizirane su i
prezentacije, seminari i radionice prema pro-
gramu izložbe. Kako ističu iz Gospodarske
komore Sarajevske županije, razlog za nastup
na ovogodišnjoj izložbi Histria je bila upravo
namjera da se poveća udjel proizvoda s pod-
ručja Sarajevske županije na tržište istarske
regije, koje je jedno od najrazvijenijih područja
susjedne Hrvatske.
Želi ulagati u
uzgoj ribe u BiH
Ovom prilikom iskazan je interes
jednog obrtnika iz BiH, koji već dulje
vrijeme živi u Puli i uspješno se bavi
ribarstvom, da u Sarajevu otvori
pogon za preradu ribe, a koja bi se
potom izvozila u Italiju i druge europ-
ske države. Po njegovoj ocjeni u tom
pogonu moglo bi se zaposliti 60 novih
radnika te su predstavnici Gospodar-
ske komore Sarajevske županije
obećali potražiti odgovarajućeg
partnera iz Sarajeva.
Inspektori u kontroli
Kod privatnika u
HBŽ-u veliki broj
neprijavljenih radnika
Švedski veleposlanik u TŽ-u
Pravi primjer kako treba
graditi i razvijati kompaniju
Povoljnije financiranje
Danas poslovni susret za
mala i srednja poduzeća
LIVNO – Prema podacima inspektora
Uprave za inspekcijske poslove
Herceg-bosanske županije na
području općina Livno i Tomislav-
grad, utvrđeno je da privatni
poslodavci imaju veliki broj neprijav-
ljenih radnika. Glavni inspektor
županijske Uprave za inspekcijske
poslove Željko Konta potvrdio je
kako je akcija kontrole provedena u
dvadesetak privatnih poduzeća radi
suzbijanja rada “na crno”, u kojima je
procedurom provjere radno-pravnog
statusa obuhvaćeno oko 90 radnika.
Među radnicima je veći broj onih s
kojima poslodavci nisu zaključili
ugovore o radu, niti za njih plaćaju
doprinose za zdravstveno i mirovin-
sko-invalidsko osiguranje.
TUZLA – Veleposlanik Kraljevine
Švedske u BiH, Bosse Hedberg i
predstavnici švedske organizacije Sida,
posjetili su Udruženje za razvoj Nerda
Tuzla. Upoznali su se s radom Udruže-
nja, ali i konkretnim rezultatima
projekta Credo kojeg na području sjeve-
roistočne Bosne fnancira Sida, a
implementira udruženje Nerda.
Obuhvaćeni su projekti malih i srednjih
poduzeća koji su rezultirali očuvanjem
2300 radnih mjesta i stvaranjem
pretpostavki za otvaranje novih radnih
mjesta za 500 radnika. Projekt Credo je
pretpostavljao i uvođenje novih
tehnologija, povećanje tržišnog udjela i
povećanje konkurentnosti malih i
srednjih poduzeća. “Impresioniran sam
svim viđenim. Ovo je pravi primjer kako
treba graditi i razvijati kompaniju”,
rekao je veleposlanik Hedberg.
SARAJEVO – Poslovni susret posvećen
promociji dostupnih izvora fnanciranja
za mala i srednja poduzeća održat će
danas u Sarajevu. Cilj susreta je
upoznati mala i srednja poduzeća iz
sektora drvoprerade, metaloprerade i
turizma s područja Sarajevske makrore-
gije o aktualnim i planiranim progra-
mima fnanciranja gospodarstva u BiH
od fnancijskih institucija, uključujući
Svjetsku banku koja svoj program
implementira putem Fondacije OdRaz
te komercijalnih banaka i programa
podrške razvoju gospodarstva koji su u
nadležnosti Federalnog Ministarstva
razvoja, poduzetništva i obrta.
BEČ - U 2010. je u Beču osnovano 7973
novih tvrtki, čime je ostvaren napredak od
3,4 posto u odnosu na 2009. Nove tvrtke su
otvorile 4250 novih radnih mjesta, podaci
su bečke Gospodarske komore koja trenu-
tačno broji 122.550 članova. Predsjednica
komore, Brigitte Jank, objavila je i podatak
da su žene osnovale 41 posto prošlogodiš-
njih tvrtki, čime je udio gospodarstvenica u
Beču porastao na 38 posto. Najviše tvrtki
osnovanih 2010. pripadaju sektoru uslužnih
djelatnosti (1289), a zatim tvrtke koje se
bave savjetovanjem i informacijskim tehno-
logijama (788). Kemija i čišćenje prostora
(667) i reklame i komunikacija (602) su
također popularne aktivnosti novoosnova-
nih tvrtki. Upitani za osnovne motive osa-
mostaljivanja, 65 posto anketiranih osni-
vača su kao razloge naveli f leksibilniju
organizaciju slobodnog vremena i života, 63
posto je navelo da odgovornost koju su sno-
sili kao uposleni radije ulažu u vlastitu
tvrtku, a 62 posto ispitanih je odgovorilo da
je osnivanje tvrtke ostvarenje želje da budu
“svoji šefovi”. Najveći dio novih tvrtki, njih
970, su mala poduzeća do pet zaposlenih.
Oko 100 novih tvrtki ima šest do devet
suradnika, 75 tvrtki zapošljava 10 do 49
radnika, a pet je otvorilo više od 50 radnih
mjesta. Bečka Gospodarska komora je
posljednjih godina registrirala 1600 do 2000
tvrtki koje su preuzeli novi vlasnici. Za idu-
ćih deset godina predviđaju da će 12.000
tvrtki promijeniti vlasnika.
Otvoreno gotovo 8000 novih tvrtki u Beču u 2010.
Nove tvrtke otvorile 4250 novih radnih mjesta
Predstavnici sarajevskoga gospodarstva imali su zapažen nastup te privukli veliki broj
posjetitelja i medija na izložbeni prostor Gospodarske komore SŽ-a i MIMS grupacije
33 10. 2. 2011. www.dnevni-list.ba Poslovni svijet
20 % 100
Njemački izvoz u prošloj je godini porastao 18,5
posto, na 951,9 milijardi eura, a trgovinski višak
uvećan je za 11,2 posto na 154,3 milijarde eura.
Vrijednost uvoza iznosila je prošle godine 797,6
milijardi eura, što je 20 posto više nego u 2009.
Na Londonskoj burzi barel sirove nafte za
isporuke u ožujku poskupio je jučer za 71
cent na 100,63 dolara za barel. Na američ-
kom tržištu cijena nafte je porasla za 34
centa na 87,26 dolara.
Druga faza suvremenog Regionalnog centra u Trebinju završava se 2012. godine
U Hercegovini se gradi
centar za pčelarstvo
Potaknut će se
razvoj pčelarstva
U ovom centru nalaziti će se proizvodni
pogoni, za pakiranje meda, proizvod-
nja pogača za pčele, proizvodnja satnih
osnova (voska), proizvodnja reproma-
terijala za pčelarstvo. Osim toga, biti će
i muzej pčelarstva, degustacijska sala
za turiste, sala za predavanja pčelarima,
laboratoriji i brojni uredi. Također će
potaknuti razvoj pčelarstva kroz
proizvodne kapacitete.
Povodom obilježavanja događaja mjeseca za sve zaljubljene
Za sve zaljubljene stiže slatki vikend s top cijenama
SARAJEVO – Ovotjedna vikend akcija u Mercator BH
centrima povodom obilježavanja događaja mjeseca za
sve zaljubljene – Valentinova, razlikovat će se od svih
prethodnih u ovoj godini. Tijekom predstojećeg vikenda
u Mercatoru, svježe sunčeve zrake razveselit će posebno
zaljubljene parove. Usporedo s promjenama temperatura
koje predviđaju meteorolozi, predviđene su promjene u
cijenama slatkog programa i programa za Valentinovo
koje će biti naročito izražene u razdoblju od petka, 11.
veljače pa sve do ponedjeljka, 14. veljače gdje kupce
očekuju top cijene uz nevjerojatne popuste te čak dupli
Pika bodovi na Dan zaljubljenih 14. veljače, navode iz
Mercatora. U Mercator BH centrima diljem Bosne i Her-
cegovine pored popusta na program za Valentinovo,
kupce očekuje val dodatnih popusta na veliki broj proi-
zvoda široke potrošnje u redovitoj akcijskoj ponudi, od
10. do 23. veljače, koji će pružiti dodatnu uštedu kućnog
proračuna. Vikend akcije tijekom mjeseca ljubavi nami-
jenjene su svim vjernim kupcima Mercatora. Stoga,
preporuka onima koji cijene odličnu kupovinu je da
iskoriste predstojeći vikend kao uvod u najromantičniji
dan u godini odabirom što boljeg poklona za svoje voljene
iz bogate ponude Mercator BH centara, navode iz ove
kompanije.
Otkup i distribucija
Hrvatski Agrokor gradi
centar u Makedoniji
Aplikacija za iPhone
Napravljen prvi mobilni
turistički vodič BiH
Vjetroelektrana Mučevača
Kod Tomislavgrada
još jedna vjetroelektrana
STRUMICA - Hrvatski koncern
Agrokor počeo je izgradnju otkupno-
distributivnog centra u Strumici, u
Makedoniji, a u taj projekt bit će
uloženo oko 20 milijuna eura.
Distributivni centar biti će izgrađen
na površini većoj od 50 tisuća
četvornih metara, a izgradnja će se
obavljati u dvije faze. Samo za prvu
bit će uloženo oko 15 milijuna eura, a
završetak planira u lipnju. “Prva faza
je veliki otkupno-distributivni centar
s poljoprivrednom ljekarnom,
velikom vagom i prostorom u samom
objektu gdje će se proizvoditi
kartonske kutije za naše potrebe.
Radi se o osam tisuća četvornih
metara”, rekao je Blažo Vitanov,
rukovoditelj Plodova fruktus, i dodao
kako će ovaj centar imati kapacitet
veći od 40 tisuća tona povrća na
godišnjoj razini.
SARAJEVO - Prateći svjetske trendove
iz oblasti komunikacija, agencija Mark
IN iz Sarajeva kreirala je prvi mobilni
turistički vodič BiH.Ova mobilna
aplikacija pod nazivom “BH navigator”
po prvi put turističku ponudu BiH
stavlja u ruke korisnika najpopularnijeg
telefona na svijetu - Apple iPhonea. BH
navigator prvenstveno je namijenjen
stranim turistima, ali i milijunskoj bh.
dijaspori te domaćim turistima. Koncept
vodiča zasnovan je na aplikaciji koja na
vrlo jednostavan i pregledan način
korisnicima iPhone telefona pruža uvid i
preporuke vezano za turističku ponudu
BiH.
LIVNO - Osim vjetroelektrane Mesiho-
vina koju gradi Elektroprivreda HZHB,
na području općine Tomislavgrad
uskoro će se graditi još jedna, približno
iste snage, potvrđeno je iz županijske
Vlade. Riječ je o vjetroelektrani
Mučevača koju će graditi privatna tvrtke
Balkanenergy Wind iz Livna, za čiju je
izgradnju Vlada navedene županije
usvojila odluku o davanju suglasnosti
na prijedlog ugovora i ovlaštenju
Ministarstva gospodarstva o odobrava-
nju dodjeljivanja koncesije ovom
poduzeću za izgradnju vjetroparka
Mučevača. Bit će postavljeno 30
vjetroturbina snage po dva megawata.
Vjetroelektrana Mesihovina kod
Tomislavgrada imat će 22 vjetroturbine
pojedinačne instalirane snage od dva
do tri megawata.
• Piše: M. Šagolj
• biznis@dnevni-list.ba
TREBINJE - Prva faza izgradnje suvre-
menog Regionalnog centra za pčelarstvo u
Trebinju završava se u lipnju ove godine, a
druga faza 2012. Nositelj ovoga projekta Pče-
larska zadruga Žalfija te Oxfam Italija,
USAID Farma i Vlada RS-a, odnosno Mini-
starstvo poljoprivrede, financiraju ovaj pro-
jekt vrijedan dva milijuna maraka.
Brojni proizvodni pogoni
Direktor pčelarske zadruge Žalfija Rade
Kozjak za naš list je rekao kako će se u ovom
centru nalaziti proizvodni pogoni, pogoni za
pakiranje meda, proizvodnja pogača za pčele,
proizvodnja satnih osnova (voska) te proi-
zvodnja repromaterijala za pčelarstvo. Osim
toga, biti će i muzej pčelarstva, degustacijska
sala za turiste, sala za predavanja pčelarima,
laboratoriji i brojni uredi. Ovaj centar pota-
knuti će razvoj pčelarstva kroz proizvodne
kapacitete koji će omogućiti što jeftinije
inpute za pčelare u našoj zemlji, otkuplji-
vačke kapacitete za med, dat će tehničku
podršku pčelarima te analizu pčelinjih pro-
izvoda i promocija pčelarstva. Regionalni
centar omogućiti će otkup meda na teritoriju
BiH, kupovinu repromaterijala za pčelarstvo
i pružanje svih usluga na jednom mjestu za
pčelare.
“Kroz ovaj projekt pčelarstvo je identifi-
cirano kao jedan od strateških sektora u
poljoprivredi Hercegovine, a Žalfija je postala
referentni subjekt za pčelarski sektor na
području Jugoistočne Europe, što se naročito
ogleda u ekonomski održivoj organizaciji”,
kaže Kozjak i dodaje kako zadruga trenu-
tačno zapošljava deset radnika i koja godišnje
proizvodi 400 tona pogača, 20 tona voska, kao
i velike količine ostalog repromaterijala i
svoje proizvode izvozi u šest zemalja.
Slabozastupljenaproizvodnja
Generalno gledano u našoj zemlji je pro-
izvodnja meda vrlo slabo zastupljena u pro-
mociji i distribuciji naših proizvoda u odnosu
na druge zemlje, što pčelarima nikako ne ide
u prilog. Izuzetno povoljni klimatsko-vegeta-
cijski uvjeti, brdovitost terena sa raznovr-
snom pašom za pčele, velike površine prirod-
nih livada i pašnjaka te prostrano kraško
područje koje obiluje medonosnim biljem,
osiguravaju povoljne prirodne uvjete za
razvoj pčelarstva u Bosni i Hercegovini. U
usporedbi s drugim industrijski razvijenijim
zemljama, imamo izuzetno čistu i zdravu
prirodu, što rezultira proizvodnjom vrlo kva-
litetnog i zdravog meda.
Projekt vrijedan dva
milijuna maraka fnan-
cira nositelj Pčelarska
zadruga Žalfja te
Oxfam Italija, USAID
Farma i Vlada RS-a,
odnosno Ministarstvo
poljoprivrede.
34 www.dnevni-list.ba 10. 2. 2011. Poslovni svijet
Naslovna Financije Gospodarstvo Gradnja i noviteti Tehno i auto
Gradnja i noviteti
Poslovne vijesti iz zemlje, regije i svijeta, prezentacije uspješnih tvrtki, poslovni savjeti...
oo nov o n vvvvi vittt ii e iteti ttt ttti tttt
SEOUL - Južnokorejska elektronska kompanija
LG optužila je japanskog konkurenta Sonyja za
kršenje osam patenata u dvije vrste proizvoda,
prenijeli su francuski elektronski mediji.
Ova optužba je uslijedila nakon što je Sony optu-
žio LG za kršenje sedam patenata. U tužbi LG-a,
predanoj Međunarodnoj trgovinskoj komisiji u
SAD-u, navedeno je da je Sony prekršio četiri
patenta vezanih za svoje televizore BRAVIA i četiri
vezana za paletu Blue Ray čitača, među kojima je
i njegova čuveni treći nastavak igračke konzole
PlayStation.
COPENHAGEN - Skandinavska zrakoplovna kompanija
SAS jučer je izvijestila da je u četvrtom tromjesečju 2010.
ostvarila neto dobit, uglavnom zahvaljujući smanjenju
troškova. Neto dobit za razdoblje od listopada do pro-
sinca iznosila je 47 milijuna švedskih kruna (7,3 milijuna
dolara), u usporedbi s gubitkom od 1,3 milijarde kruna
u istom razdoblju godinu dana ranije. Prihodi su ostali
gotovo nepromijenjeni u odnosu na isto razdoblje pret-
hodne godine i iznosili su 10,56 milijardi kruna. U cijeloj
2010. kompanija je zabilježila gubitak u visini 2,2 mili-
jarde kruna, nešto manje nego u 2009. kada je bila u
minusu 2,9 milijardi kruna.
Nakon tužbe Sonyja
LG optužio Sony za
krađu čak osam patenata
Smanjeni troškovi
SAS ostvario kvartalnu
dobit 7,3 milijuna dolara
U Bosni i Hercegovini po prvi put obilježen Dan sigurnijeg interneta 2011.
Internet sa sobom
nosi i opasnosti
• Piše: L. Marić
• biznis@dnevni-list.ba
SARAJEVO – U utorak je po prvi put u
Bosni i Hercegovini obilježen Dan sigurnijeg
interneta 2011. Neformalna koordinacijska
grupa - koju su činili Regulatorna agencija
za komunikacije BiH, Save the Children
Norway SEE, Oneworld - platforma za jugo-
istočnu Europu, Međunarodni forum soli-
darnosti - Emmaus, Vijeće Europe i Micro-
soft BiH - odlučila se organizirati događaj s
ciljem podizanja svijesti o svim opasnostima
kojima se djeca i mladi svakodnevno izlažu
i to pod sloganom “To je više od igre, to je
tvoj život”.
Zaštitadjeceodopasnosti
Predstavnici koordinacijske grupe su kao
prvo mjesto za prezentaciju svoga rada u ovoj
oblasti odabrali OŠ “Osman Nuri Hadžić” u
sarajevskom naselju Dobrinja gdje su učenici,
zajedno s njihovim nastavnicima, imali pri-
godu iz prve ruke saznati nešto više o najbo-
ljem načinu zaštite dok koriste društvene
mreže, igraju on-line igrice ili jednostavno
razmjenjuju fotografije putem informacijskih
tehnologija. Uz to, mlađa djeca su imala pri-
liku probati on-line igricu “Kroz divlju šumu
weba” u informatičkom kabinetu škole.
Po završenoj prezentaciji direktor škole
Narcis Polimac je kazao kako su sretni što su
učenicima mogli pružiti zanimljiv sadržaj i
informaciju više.
“Zadovoljstvo nam je što u našoj školi
imamo priliku ponuditi im ovako sveobu-
hvatnu prezentaciju o zaštiti djece od opasno-
sti na internetu. Svjesni smo da je internet
postao osnovno sredstvo komuniciranja djece
i mladih, da je njegovo korištenje neminovno
i da ima mnoštvo prednosti, ali neophodno je
da djeca saznaju i koje su to opasnosti koje
internet sa sobom nosi i da dobiju informaciju
o tome kako se mogu zaštititi od prijetnji koje
vrebaju”, kazao je Polimac pozvao i roditelje
da se aktivnije uključe u praćenje aktivnosti
svoje djece na internetu, a pri čemu im može
pomoći i škola.
“Mi smo već ranije, u suradnji s MUP-om,
imali priliku govoriti o ovoj tematici, uz veoma
zadovoljavajući odziv roditelja”, dodao je Poli-
mac. Predstavnici organizacija i stručnjaci su
potom posjetili Srednju ekonomsku školu u
Sarajevu, gdje su učenici osmislili prezenta-
ciju na temu “Što je internet i kako ga kori-
stimo?”, a volontersko predavanje o sigurno-
sti na internetu održali su generalna direkto-
rica Microsofta BiH Lejla Zukić-Krivdić i
predstavnik organizacije MFS Emmaus.
Zajednički napori
U okviru programa, članice grupe su
također predstavile učenicima i nastavni-
cima aktivnosti koje se provode s ciljem
podizanja svijesti o potrebi sigurnijeg kori-
štenja interneta, kao što su u video spot “Gdje
je Buco?”, internet stranica www.sigurnodi-
jete.ba, te Microsoftova “@man” brušura o
sigurnijem internetu. Direktor Srednje eko-
nomske škole Avdija Serdarević ocijenio je
kako je ova inicijativa veoma bitna jer jedino
zajedničkim naporima obrazovnih ustanova,
roditelja i učenika te uz pomoć i podršku
organizacija i kompanija, možemo držati
korak s vremenom i biti u potpunosti infor-
mirani.
“Srednja ekonomska škola iz Sarajeva je
jedna od rijetkih odabranih škola iz ove regije
koja sudjeluje u Microsoft programu inova-
tivnih škola jer već ima integriran inovativni
pristup obrazovanju i učenju u punom smislu
te riječi. U sklopu ovog programa internet je
jedan od najvažnijih kanala komunikacije pa
smo samim tim svjesni njegove važnosti, ali
i potrebe za sigurnijim internetom u svrhu
zaštite naših učenika, obitelji, nastavnika te
školskih podataka”, dodao je Serdarević.
ZAGREB - Čelnici tvrtki HŽ Cargo i nje-
mačkog DB Schenkera na jučerašnjem su
sastanku razmotrili mogućnosti suradnje
društava DB Schenker Croatia i DB Interna-
tional u HŽ-ovim aktivnostima i projektima,
priopćeno je iz HŽ-a. Jedan od povoda
sastanka bilo je uvrštenje Hrvatske među 32
zemlje u kojima DB (Deutsche Bahn - Nje-
mačke željeznice) vidi priliku za razvoj svojih
poslovnih aktivnosti. Na sastanku su utvr-
đeni zajednički interesi za suradnju u želje-
zničkoj industriji, izgradnji infrastrukture i
teretnom prijevozu, prvenstveno na desetom
paneuropskom koridoru, a zatim i na drugim
strateškim koridorskim pravcima. Govorilo
se i o mogućnostima suradnje hrvatskih i
njemačkih stručnjaka u infrastrukturnim
projektima. Tako je veliki interes iskazan za
suradnju u izgradnji pruge na dionici Dugo
Selo - Novska te modernizaciji zagrebačkog
Glavnoga kolodvora. Predstavnici HŽ-a pred-
stavili su postojeću organizaciju i najavili
organizacijske promjene koje trebaju stupiti
na snagu 1. travnja 2011. nakon uvođenja
SAP-a u sustav HŽ-a te upoznali njemačke
goste s investicijama započetim u 2010.
godini kao i onima koje će se realizirati ove
godine. To su obnova industrijskih kolosi-
jeka, gradnja logističkih centara, nabava
vučnih vozila i vagona, itd. Razgovaralo se i
o mogućoj suradnji i uključivanju DB-a u
investicijski zahtjevne projekte koji su od
velikog interesa za cijelu regiju - projekt
Cargo 10 te Cargo Centar Zagreb planirane
investicijske vrijednosti u iznosu od 250 mili-
juna eura.
Investicijski projekti koji su od velikog interesa za cijelu regiju
Suradnja hrvatskog HŽ Carga i njemačkog DB Schenkera
Neophodno je da djeca saznaju i
koje su to opasnosti koje internet
sa sobom nosi i da dobiju infor-
maciju o tome kako se mogu
zaštititi od prijetnji koje vrebaju
“To je više od igre,
to je tvoj život”
Sigurnosti djece na internetu i ujedno
edukaciji djece, roditelja i nastavnika o
opasnostima i rizicima kojima su svakod-
nevno izložena djeca i mladi ljudi u cijelom
svijetu, ovogodišnji Dan sigurnijeg inter-
neta je posvetio posebnu pažnju i to pod
sloganom “To je više od igre, to je tvoj
život”. Internet igra ključnu ulogu u životu
djece i mladih ljudi, a postao je nezaobi-
lazan način komunikacije. Nove tehnolo-
gije su sastavni dio njihove svakodnevnice
jer nude fantastične prilike za razmjenu
informacija, učenje, sklapanje prijatelj-
stava, ali mogu biti i riskantne. Upravo
ovo je glavni razlog zašto je mladim lju-
dima potrebna pomoć pri ulasku u digi-
talni svijet i nadati se da roditelji u potpu-
nosti razumiju neophodnost da ih pri
tome podrže, kazala je generalna direk-
torica Microsofta BiH Lejla Zukić-Krivdić
35 10. 2. 2011. www.dnevni-list.ba Poslovni svijet
5
Tvrtka Blitz-CineStar preuzela je
prostor Broadway kina u sklopu
splitskog Joker centra, u kojem
će se 1. ožujka otvoriti multipleks
CineStar. U prostor i opremu
kina će biti uloženo ukupno
sedam milijuna kuna, uz
kompletnu digitalizaciju tijekom
veljače. Od ukupno pet dvorana,
četiri će biti opremljene i RealD
3D tehnologijom
Osnaživanje pozicije
Kraš preuzima osječku
tvornice vafla Karolina
Jedinstveni resurs
Međunarodna godina šuma
obilježit će se i u BiH
Kupovina dionica
UniCredit posjeduje
2,8 posto dionica MOL-a
OSIJEK - Predsjednik Uprave Kraša
Nadan Vidošević izjavio je u Osijeku
kako će potpisivanjem ugovora o
preuzimanju osječke tvornice
Karolina tvrtka zaokružiti nacionalnu
proizvodnju keksa i vafla te osnažiti
poziciju, ne samo u regiji, nego u
budućnosti i na širem europskom
tržištu. Kraš preuzima 99,57 posto
poslovnog udjela u Karolini od tvrtke
Lorenz Bahlsen Snack World iz
Klagenfurta. Vrijednost transakcije je
oko 7,3 milijuna eura, a uključuje
kupoprodajnu vrijednost poslovnog
udjela te sve troškove preuzimanja i
potpune integracije Karoline u Kraš.
SARAJEVO - Na prošlotjednoj sjednici
Foruma o šumama Ujedinjeni narodi su
proglasili 2011. godinu Međunarodnom
godinom šuma, a isto će u Rimu uraditi i
Organizacija za hranu i poljoprivredu
UN-a (FAO). Kako je priopćeno iz
Federalnog ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, cilj je
povećati svijest o potrebi jačanja
održivoga gospodarenja, očuvanja i
razvoja svih vrsta šuma u korist
sadašnjih i budućih generacija, s
obzirom da je riječ o jedinstvenom
obnovljivom resursu. BiH je od 2007.
godine aktivno uključena i u rad Forest
Europe, sveeuropskoga političkog
procesa za održivo gospodarenje
šumama na ovom kontinentu.
BUDIMPEŠTA - Mađarska naftna grupa
MOL sklopila je s talijanskom bankom
UniCredit sporazum o kupovini dionica i
opcijama, stoji u priopćenju mađarske
tvrtke. Na temelju tog sporazuma,
sklopljenog u utorak, UniCredit je sada
vlasnik 2,914 milijuna MOL-ovih redovnih
dionica iz serije A, ističe se u priopćenju.
Po Reutersovim podacima, to je oko 2,8
posto MOL-ovih dionica kojih je krajem
prosinca bilo izlistano na burzi. Prema
sporazumu o opcijama, MOL ima
američku opciju kupovine (call), a
UniCredit europsku opciju prodaje (put)
tih dionica. Obje opcije dospijevaju za
godinu dana, uz mogućnost godišnjih
produljenja za godinu dana, do maksi-
malno tri godine. Cijena za realizaciju call i
put opcije iznosi 85,77 eura po dionici,
ističu u MOL-u.
Gospodarska komora i Udruženje poslodavaca Sarajevske županije
Kada će početi ozbiljniji razgovori o gospodarstvu?
SARAJEVO - Zbog iznenadne sjednice
Vlade Sarajevske županije, predsjednik Vlade
Fikret Musić nije se jučer pojavio na dogovo-
reni sastanak s članovima upravnih odbora
Gospodarske komore Sarajevske županije i
Udruženja poslodavaca Sarajevske županije,
priopćili su iz Komore. Očekujući da će
konačno otpočeti ozbiljniji razgovori o aktu-
alnom stanju u gospodarstvu Županije i mje-
rama za prevladavanje problema, gospodar-
stvenici koji su se odazvali jučerašnjem pozivu
iskazali su veliko nezadovoljstvo i razočara-
nost nedolaskom predsjednika Vlade na ovaj
sastanak, navode iz Komore.
“Mislimo da je stanje u gospodarstvu puno
važnije od mnogih drugih pitanja i naša
namjera je dati punu podršku vlastima za
rješavanje nagomilanih problema u gospodar-
stvu.
Mi nismo oporba, mi smo partneri i pozi-
vamo vlasti da zajedničkim naporima napra-
vimo jedan veći iskorak naprijed”, kazao je
Kemal Grebo, predsjednik Gospodarske
komore Sarajevske županije. Poslovni sektor
Sarajevske županije smatra da ukoliko se
promijeni odnos nadležnih državnih organa
prema inicijativama i prijedlozima privrede,
sve mjere koje Komora predlaže mogu pomoći
novoizabranim organima vlasti da efikasnije
započnu realizaciju svojih programa, u kojima,
da se podsjetimo, dominantno mjesto zauzima
gospodarska problematika, navode iz Komore.
Alvogen i Natco prijavili generičku verziju lijeka protiv ptičje gripe i nove gripe H1N1
Osigurali primat za
generički Tamiflu
Oseltamivir fosfat kapsule
se koriste kod liječenja ptičje
gripe i nove gripe H1N1 i
prodaju se pod imenom
Tamifu, a proizvodi ih
kompanija Roche
• Piše: L. Marić
• biznis@dnevni-list.ba
NEW JERSEY – Američka farmaceutska
kompanija Alvogen jučer je objavila da je nje-
zin partner u Indiji, Natco Pharma Limited,
prva prijavila generičku verziju lijeka Tamiflu
(oseltamivir fosfat) američkoj Agenciji za
hranu i lijekove (Food and Drug Administra-
tion - FDA). Alvogen i Natco očekuju da će taj
uspjeh osigurati ekskluzivitet u trajanju od
180 dana nakon finalnog odobrenja FDA. Ose-
ltamivir fosfat kapsule se koriste kod liječenja
ptičje gripe i nove gripe H1N1 i prodaju se pod
imenom Tamiflu - proizvodi ih kompanija
Roche s prodajom od više od milijardu dolara
samo na američkom tržištu, prema podacima
IMS Healtha.
Višeod200proizvoda
“Ova prijava preparata oseltamivir Agen-
ciji za hranu i lijekove predstavlja značajan
uspjeh za Alvogen na tržištu SAD-a”, izjavio
je Robert Wessman, izvršni predsjednik kom-
panije Alvogen. “Uvjereni smo da ćemo se
ovom prijavom kvalificirati za ekskluzivni
period od 180 dana nakon odobrenja od strane
FDA i očekujemo da ovaj proizvod ponudi
značajnu vrijednost našim kupcima i pacijen-
tima. Nastavljamo stabilno razvijati naš port-
folio lijekova u razvoju kako kroz partnerstva,
tako i kroz vlastite razvojne kapacitete koji su
jedan od temelja naše razvojne strategije.
Nastavljamo naš razvojni put i ekspanziju i
približavamo se cilju da pozicioniramo Alvo-
gen među vodeće globalne generičke kompa-
nije”, dodao je Wessman.
Brzorazvijajući proizvodni portfolio - Alvo-
gen je izgradio dinamičnu proizvodnu paletu
koja obuhvaća više od 200 proizvoda, od kojih
je 70 za američko tržište. Trenutačno, Alvogen
ima više od 200 tržišnih autorizacija koja
čekaju na odobrenje regulatornih tijela što
prema IMS Health predstavlja 21 milijardu
dolara godišnjih globalnih prihoda. Kompa-
nija ima za cilj tijekom 2011. prijaviti više od
100 tržišnih autorizacija u SAD-u i Europi i
izbaciti više od 100 novih proizvoda na ta trži-
šta. Uredi diljem svijeta – Alvogen je kao svoje
prioritete za ulazak na nova tržišta utvrdio
više od dvadeset novih tržišta u Europi, Aziji
i Latinskoj Americi. Tijekom vrlo detaljnog
procesa selekcije, Alvogen se fokusira na kom-
pleksne generičke proizvode koji imaju poten-
cijalno manju tržišnu konkurenciju. Ova
kompanija je izgradila vodeće interne razvojne
kapacitete u ovoj industriji, kao i snažnu i
efikasnu mrežu proizvodnih partnera koji
podržavaju razvojne planove Alvogena,
navode iz ove kompanije. Alvogen je multina-
cionalna kompanija u privatnom vlasništvu
koja se fokusirala na složene generičke farma-
ceutske proizvode.
Generički proizvodi
Kompanija se opredijelila - putem strateš-
kog odabira proizvoda, partnera i tržišta, kao
i korištenje djelotvornog, konsolidiranog glo-
balnog lanca opskrbe - izgraditi generičku
kompaniju nove generacije. Robert Wessman,
bivši direktor Actavis Grupe, jedne od najve-
ćih generičkih kompanija u svijetu, izvršni je
direktor ove kompanije i predvodit će globalnu
ekspanziju Alvogena.
S više od 200 farmaceutskih proizvoda koji
su u procesu razvoja i registracije, očekuje se
plasman dodatnih 100 i više proizvoda u 2011.
Portfolio ove grupe se sastoji od širokog spek-
tra vodećih molekula za tretman oboljenja u
oblastima onkologije, kardiologije, pulmolo-
gije, neurologije i gastroenterologije. Alvogen
raspolaže prvoklasnim regulatornim, razvoj-
nim i proizvodnim kapacitetima u Aziji,
Europi i Sjevernoj Americi.
Ova prijava preparata oseltamivir
Agenciji za hranu i lijekove predstavlja
značajan uspjeh za Alvogen na tržištu
SAD-a, izjavio je Robert Wessman,
izvršni predsjednik kompanije Alvogen
Proizvodni kapaciteti u cijelom svijetu
Alvogen je multinacionalna kompanija u privatnom vlasništvu koja se fokusirala na složene
generičke farmaceutske proizvode. Kompanija se opredijelila - putem strateškog odabira
proizvoda, partnera i tržišta, kao i korištenje djelotvornog, konsolidiranog globalnog
lanca opskrbe - izgraditi generičku kompaniju nove generacije. Portfolio ove grupe se
sastoji od širokog spektra vodećih molekula za tretman oboljenja u oblastima onkologije,
kardiologije, pulmologije, neurologije i gastroenterologije. Alvogen raspolaže prvoklasnim
regulatornim, razvojnim i proizvodnim kapacitetima u Aziji, Europi i Sjevernoj Americi
36 www.dnevni-list.ba 10. 2. 2011. Poslovni svijet
Naslovna Financije Gospodarstvo Gradnja i noviteti Tehno i auto
Poslovne vijesti iz zemlje, regije i svijeta, prezentacije uspješnih tvrtki, poslovni savjeti...
Tehno i auto
Jačanje potražnje
Dobit PSA Peugeot
Citroen premašila
milijardu eura
Za ideju ispred svih
Promocija novog Passata
B7 u subotu u Vitezu
Izvrsna prodaja
Kvartalna dobit Nissana
976,4 milijuna dolara
PARIZ - Francuski automobilski div PSA
Peugeot Citroen poslovao je profta-
bilno u prošloj godini, zahvaljujući
jačanju potražnje na tržištima u rastu,
poput Kine i Južne Amerike. Kompanija
je objavila kako je u 2010. ostvarila neto
dobit od 1,1 milijarde eura, nakon što je
u prethodnoj godini poslovala s
gubitkom od 1,2 milijarde eura. Prihodi
su pak porasli 15,8 posto na 56 milijardi
eura, zahvaljujući novim modelima i
snažnijoj prodaji izvan europskih tržišta.
Kompanija je poručila da će ova godina
vjerojatno ostati izazovna na europskim
tržištima, ali kako očekuje potporu od
rasta u Kini i Indiji. Peugeot će uskoro
odabrati lokaciju za pogon u Indiji.
VITEZ – Auto kuća “Buba” iz viteza
organizirat će u subotu, 12. veljače,
promociju novog Passata B7. “Ovo je
vozilo svojevrsna revolucija, kako u seriji
proizvoda Volkswagena, tako i komplet-
noj autoindustriji”, kazao je voditelj
prodaje navedene auto kuće Matija
Marjanović. Pod logom “Za ideju ispred
svih” želi se još više promovirati ovaj
model, ali i dodatni beneft za
Volkswagen marku, četiri godine
garancije koja važi za sva putnička
vozila. Za posjetitelje promocije na
raspolaganju će biti sedam testnih
vozila s različitim karakteristikama, tako
će svatko imati priliku testirati automo-
bil po svojoj mjeri.
TOKYO - Japanski automobilski div
Nissan je izvijestio o snažnom rastu
kvartalne dobiti, ponajviše zahvaljujući
snažnom rastu prodaje u Sjevernoj
Americi, Europi i Aziji. Nissan Motor u
zadnja je tri mjeseca prošle godine
ostvario 78 postotni rast neto dobiti na
80,07 milijardi jena (976,4 milijuna
dolara), u odnosu na isto lanjsko
razdoblje kada je proft iznosio 44,97
milijardi jena. Prihodi od prodaje su
porasli za 5,3 posto na 2,10 bilijuna jena
(25,6 milijardi dolara). Isporuke Nissana
u promatranom su razdoblju u Japanu
pale 21 posto. Na europskom tržištu
Nissan je ostvario rast prodaje od 11
posto.
ŽENEVA - Opel će na ženevskom auto
salonu predstaviti novu generaciju svog veli-
kog MPV-a, popularne Zafire. Radit će se o
najavljenom konceptu Opel Zafira Tourer
Concept koji će gotovo u potpunosti odgova-
rati produkcijskom automobilu. Konačni bi
proizvod ipak trebao biti predstavljen na
domaćem njemačkom, odnosno frankfurt-
skom auto salonu ove jeseni, a službeno ga se
opisuje kao “lounge na kotačima”. Dizajn će
dakako slijediti najnovija kretanje kućnog
stylinga, pa možemo očekivati izgled koji će
Insigniju i Astru. Monovolumen će imati tri
reda sjedala te će se u njega moći smjestiti
sedam putnika. Vrijedi reći i kako će Zafira
zadržati konvencionalna vrata za razliku od
manje Merive. Insajderi tvrde kako je najveći
iskorak napravljen na kvaliteti automobila te
opremljenosti, koja bi Zafiru trebala razliko-
vati od Chevroletovog Orlanda, njezinog
tehničkog blizanca. Dakako, to će se odraziti
i na cijenu. Početak prodaje nove Zafire se
očekuje krajem ove, odnosno početkom iduće
godine.
Špijuni su uspjeli uloviti testni prototip
karavanske izvedbe Peugeota 508 s pogonom
na sva četiri kotača. Riječ je o HYbrid4 verziji
ukupne snage 210 KS, od koje se očekuje pro-
sječna potrošnja goriva niža od 5 l/100 km.
Peugeot je još ranije putem konceptnih vozila
predstavio HYbrid4 pogonski sklop koji kori-
sti 2,0-litreni 4-cilindrični turbodizelski
motor snage 170 KS uparen s 40 KS snažnim
električnim motorom. Prvi pokreće prednje,
a drugi stražnje kotače te omogućuje odlične
performanse uz istovremeno visoki stupanj
ekonomičnosti. Pored pogona snažan adut
ovog modela će biti i njegov robusniji izgled
kojemu će prven-
stveno pripomoći
povišena podnica
te razni ukrasni
detalji poput obloga
blatobrana i pra-
gova. Bit će ovo fran-
cuski Audi Allroad, ali
u nešto manje konzervativ-
nom izdanju. Za sada ovaj sustav
koristi nikal-metal hidrid baterije, no
kasnijom zamjenom s litij-ionskim baterijama
će biti omogućena ugradnja HYbrid4 sustava
i u manje modele. Sami 508 SW HYbrid4 se
na tržištu očekuje krajem
ove ili početkom iduće godine.
Službeno ga se opisuje kao “lounge na kotačima”
Opel najavio novu generaciju popularne Zafire Tourer
Europski debi
limuzinskog Avea
HYbrid4 verzija ukupne snage 210 KS
Testni prototip karavanske izvedbe
Peugeota 508 u 4x4 izdanju
Dizajn izveden po uzoru na atraktivniju kompaktnu izvedbu
Izravno iz Detroita i tamošnjeg salona
Chevrolet na europsko tlo dovodi novi Aveo
u limuzinskom izdanju. Četverovratni Aveo
na američkom tržištu će se prodavati pod
imenom Sonic, no ono važnije je kako je
dizajn izveden po uzoru na atraktivniju kom-
paktnu izvedbu.
Međunajvećima
Tako obje izvedbe dijele isti izgled s izra-
ženim dvostrukim prednjim svjetlima i rešet-
kom. Podignuta linija ramena modela sa
četiri vrata vizualno ga približava većem i
starijem rođaku, limuzini Cruze. Dužine
4.399 mm i širine 1.735 mm, novi Aveo duži je
i širi od aktualnog modela. Kapacitet prt-
ljažnika s 502 litre je među najvećima u
klasi. Modernije osmišljen interijer donosi
i kvalitetnije materijale, kao i bogatija
oprema. U pogledu voznosti Aveo je sada
podređeniji europskom ukusu. Također,
serijska oprema uključuje elektroničko servo
upravljanje (EPS), elektronička kontrola
stabilnosti (ESC) i ABS.
Ponudamotora
Ponuda benzinskih motora sastoji se od
dvije 1.2-litarske verzije (70 i 86 KS), 1.4-litar-
ske sa 100 KS te 1.6-litarske sa 115 KS. Prvi
put će se Aveo nuditi i s dvjema verzijama
1.3-litarskog dizelskog motora (75 i 95 KS) s
tehnologijom Start/Stop. S Aveom 1.4 i 1.6
dolazit će i Chevroletov prvi šesterostupanj-
ski automatski prijenos na jednom modelu iz
segmenta malih automobila.
Dužine 4.399 mm i širine 1.735 mm, novi Aveo duži je i širi od aktualnog
modela. U pogledu voznosti Aveo je sada podređeniji europskom ukusu
S Aveom 1.4 i 1.6 dolazit će i Chevroletov prvi
šesterostupanjski automatski prijenos na jed-
nom modelu iz segmenta malih automobila
ona
veo
veo
pod
o je
om-
ra-
šet-
sa
m i
ine
ži je
rt-
u
si
a
a
r,
vo
ola
Košarkaš Chicago Bullsa i reprezentativac Velike Britanije Luol
Deng, koji je iz Sudana otišao kao sedmogodišnjak, snimio je
promotivni spot za Ured Ujedinjenih naroda za izbjeglice kojim
želi probuditi svijest o sudanskim izbjeglicama
Dnevni list
37
Njemačka... Liverpool...
Iličević jedan od poželjnijih
ljetnih transfera
Bivši vlasnici sudski traže
odštetu od milijardu funti!
Siječanjski prijelazni dom nogome-
taša tek je završen, a “križaljke” za
nadolazeću sezonu već se slažu.
Njemački Bild tako se posvetio ana-
lizi sedam potencijalnih “vrućih”
transfera, a na popis igrača koji bi u
ljeto 2011. godine mogli mijenjati
adresu stavio i ime Ive Iličevića.
Hrvatski nogometni reprezentativac
na radu u Kaiserslauternu navodno
je već dulje na Bayernovom radaru.
- Bayern je Ivu Iličevića (24) već želio
dovesti, nasušno im je potrebna još
jedna alternativa za Robbena i
Riberyja koji izostaju zbog ozljeda,
tvrdi Bild.
Tom Hicks i George Gillett jr., bivši
vlasnici engleskoga nogometnog
kluba Liverpoola, na Visokome su
sudu u Londonu podnijeli odštetni
zahtjev jer su bili primorani prodati
klub. Dogodilo se to prošlog listo-
pada, kada su trojica klupskih direk-
tora, uz pomoć banke Royal Bank of
Scotland kao najvećeg vjerovnika,
sudski isforsirali prodaju kluba ame-
ričkoj korporaciji NESV, inače vlasni-
cima Boston Red Soxa, za 300 mili-
juna funti. Zbog “epske obmane“,
kako su “nasilnu” prodaju nazvali
Hicks i Gillett, bivši vlasnici potražuju
milijardu funti odštete.
Pastore ne bi želio grijati klupu
Hiddink odbio Chelsea
Blic vijesti
Javier Pastore, nogometaš Palerma koji je već neko vrijeme na meti najve-
ćih svjetskih klubova, a posebno Real Madrida i Barcelone, kazao je kako bi
radije prihvatio ponudu Juventusa, jer ga sjedenje na klupi španjolskog
dvojca ne zanima
- Ne želim natrag u klupski
nogomet, a mislim da sam i
prestar za rad u sportskom
menadžmentu, rekao je
nizozemski stručnjak Guus
Hiddink nakon što je objav-
ljeno kako mu Chelsea
namjerava ponuditi posao
sportskog direktora
Zrinjski 2
Željezničar 0
ZRINJSKI Mostarci u petoj utakmici priprema pobijedili aktualnog prvaka Željezničar (2:0)
Musa: Vidio sam
određeni napredak
Mostar– StadionPodBijelimbrijegom.
Gledatelja: 400.
Sudac: MirkoBuljan(Mostar).
Strijelci: 1:0–Zadro(61.), 2:0–Ivanković(76.)
ZRINJSKI: Hadžić, Popović, Markić, Aničić, Stojkić, Duro,
Stjepanović, Selimović, Salčinović, Sušić, Perić (još su
igrali: Melher, Miličević, Zadro, Kutalia, Ivanković, Len-
drić, Zlatić, Pehar).
Trener: SlavenMusa
ŽELJEZNIČAR: Karić, Marković, Radovanović, Mešić,
Vasilić, E. Čolić, Svraka, Savić, Višća, Zeba, Popović (još
su igrali: Stanić, B.Čolić, Gančev, Baljić, Zolotić, Jamak,
Perak, Spahić, Nikolić, Stančeski, Ćulum).
Trener: AmarOsim
Nameće se
Hrvoje Miličević
I protiv
Budućnosti Pod
Bijelim brijegom
Hrvoje Miličević. Njegovo ime
definitivno vrijedi zapamtiti.
Radi se o igraču koji će 30.
travnja napuniti tek osamna-
est godina, a koji se već danas
ozbiljno nameće Slavenu Musi
i neće biti iznenađenje ako na
proljeće skupi nekoliko
nastupa, bez obzira što je ovo
njegova tek prva juniorska
sezona. Za prvu momčad je
debitirao protiv Tre Pennea
(9:2) u San Marinu, a priliku je
dobivao i kod Marijana Blou-
deka (Olimpic 0:2) i kod Muse
(Široki Brijeg 4:3). Kako će se
Miličeviću razvijati karijera,
jasno, nemoguće je tvrditi, ali
ne sjećamo se da je Zrinjski
imao 17-godišnjaka koji više
obećava.
Nova zanimljiva utakmica u
pripremama Mostarce čeka
već u subotu (15.00 sati),
kada će Pod Bijelim brije-
gom igrati protiv crnogorske
Budućnosti. Umjesto Hrvat-
skog dragovoljca 15. veljače
protivnik Zrinjskom bit će
Branitelj, dok će posljednju
utakmicu u pripremama
Zrinjski igrati 19. veljače
protiv Leotara u Trebinju.
Uvijek je ljepše kada se ostvari pozitivan rezultat, ali za
mene je puno važnije što sam vidio određeni napredak
u odnosu na prethodne provjere, izjavio je Slaven Musa
• Piše: Mario Pandža
• sport@dnevni-list.ba
Napokon i jedna pobjeda
Zrinjskog u pripremama.
Nakon poraza od Zagreba
(1:3) i Šibenika (0:1) te remija
protiv Lučkog (0:0), Mostarci
su jučer Pod Bijelim brijegom
savladali Željezničar (2:0).
- Nisam bio pretjerano
razočaran nakon prethodnih
utakmica u kojima nismo
pobjeđivali, a nisam ni pre-
tjerano zadovoljan nakon ove
utakmice u kojoj smo slavili.
Istina, uvijek je ljepše kada
se ostvari pozitivan rezultat,
ali za mene je puno važnije
što sam vidio određeni
napredak u odnosu na pret-
hodne provjere, izjavio je
Slaven Musa.
Sastav? Zadnja linija bila
je ista kao i protiv Lučkog,
dok su prvi put u priprema ma
od prve minute krenuli Pavle
Sušić i Ozren Perić.
- Zadovoljan sam kako
smo parirali protivniku u
prvom dijelu kada je Željezni-
čar igrao s najboljim sasta-
vom. Bili smo dosta čvršći
nego u prvom dijelu sezone i
to je ono što me raduje, dok
smo u nastavku bili puno bol-
ji protivnik i kao plod toga
stigli su golovi, dodao je Musa.
Posebno raspoloženi za
igru u nastavku bili su Levan
Kutalia, Vlado Zadro, Mario
Ivanković i Ivan Lendrić,
tako da je još koja lopta
mogla završiti iza leđa Elvisa
Karića, dok je Željezničarov
B sastav bio potpuno bezo-
pasan za vrata Zrinjskog koja
je u nastavku čuvao Igor
Melher.
- Igrom u drugom dijelu
sam zadovoljan, posebno
mladim Hrvojem Miličevi-
ćem koji je pokazao da na
njega možemo računati već
na proljeće. Istina, opet je
bilo i nekih loših stvari i jasno
da na njima moramo raditi u
završnom dijelu priprema,
zaključio je Musa.
Damir Džidić preskočio
je i petu utakmicu u pripre-
mama, a razlog je viroza zbog
koje je jučer samo trenirao,
dok je u jučerašnjoj provjeri
prvi put Pod Bijelim brije-
gom u dresu Zrinjskog zai-
grao Marko Popović.
Unatoč porazu, Amar Osim
bio je zadovoljan nakon uta-
kmice Pod Bijelim brijegom.
- Cilj je ostvaren i s tim sam
zadovoljan. Protiv kvalitet-
nog protivnika oprobali smo
sve igrače i vidjeli njihove
mogućnosti u ovom trenutku.
Za razliku od drugog polu-
vremena koje smo odigrali
vrlo loše, što nas je koštalo i
poraza, prvim dijelom sam
zadovoljan, izjavio je Osim.
Cilj je ostvaren
AMAR OSIM
38 Sport
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najaktualnije teme i vijesti o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
• Piše: Saša Ibrulj
• sport@dnevni-list.ba
Milorad Mitrović više
nije trener Veleža. Srbijan-
ski stručnjak, kojemu je ovo
u Mostaru bio drugi man-
dat, nakon 35 dana vođenja
momčadi koja se sprema za
grčevitu borbu za ostanak
odlučio je dati ostavku.
Tako je Mitrović defini-
tivno na najčudniji mogući
način sebi ‘prokrčio’ put do
povijesnih knjiga mostar-
skog kluba. Naime, on je
Velež vodio u dva mandata,
u ljetnoj stanci 2010. godine
i zimskoj 2011.
U dva navrata zajedno
skupio je ukupno 50 dana
kao šef struke, a nevjeroja-
tan je podatak da čovjek koji
je bio trenerom u dva man-
data nikada nije, a vjero-
jatno i neće voditi službenu
utakmicu Veleža.
Razlog? Službena ver-
zija glasi ovako…
- Trener Mitrović odlu-
čio je da bi za klub bolje bilo
da pronađe drugo rješenje.
Ne radi se o bilo kakvom
nesporazumu, nego o spoju
nesretnih okolnosti. Zdrav-
stveni problemi u obitelji
koja se nalazi u Srbiji,
trudna kći u Ljubljani, opse-
žan posao u Veležu,… Jed-
nostavno, Mitrović je proci-
jenio da bi bilo nekorektno
da opet mora napustiti
momčad u presudnim tre-
nucima i upravi preporučio
da pronađe nj egovu
zamjenu, kazali su iz Službe
za odnose s javnošću.
Dakle, Milorad Mitrović
je još jednom napustio Velež,
u kojemu ga pak brane i
pokušavaju od ovakvog
razvoja događaja napraviti,
tobože, sasvim normalnu
stvar. Da, potpuno je nor-
malno da trener u sred pri-
prema u drugoj državi
odluči da je eto korektnije
da neko drugi vodi momčad,
i to nakon što ju je mjesec
dana pripremao, izvršio
selekciju igrača, i doveo do
završne faze priprema za
sezonu koja počinje za 17
dana. Uozbiljimo se.
Činjenica je da se ovakav
potez ne može obraniti. Nije
mogao ni prvi put, kada je u
srpnju klub napustio nakon
petnaest dana. Sada je situ-
acija još gora, jer ostavlja
klub na isti nekorektan
način i drugi put. Tada smo
napisali kako je nekorektno
od jednog ozbiljnog čovjeka,
koji je predstavljen kao tre-
nerski stručnjak, da deset
dana prije prvenstva bez
obzira na katastrofalnu
organizaciju, na slabu kva-
litetu momčad te opću kon-
fuziju, odustane od posla
kojeg se, svjestan svih pro-
blema, prihvatio.
Što onda tek reći sada?
Poštujemo da je obitelj na
prvom mjestu, no previše se
stvari izdogađalo da bi ovo
bilo predstavljeno kao nor-
malna stvar. Čovjek je došao
u Mostar i obavio razgovore
s Upravom kluba. Potom je
nakon skupštine stigao
ponovno i obavio nove raz-
govore. A onda se javno
prihvatio uloge trenera –
ovaj put nije predstavljen
kao neka ispomoć, nije pred-
stavljen kao privremeno
rješenje, nego naprotiv,
čovjek koji će stvarati Velež
budućnosti. Najavio je “pet-
naest teških bitaka”, najavio
kako će “igrati najbolji”,
najavio kako će učiniti sve
što je u mogućnosti da
takvu instituciju kakva je
Velež zadrži u Premier ligi.
Nažalost, ni jednu od tih
najava Mitrović nije ispunio,
i odlučio je odustati. I dalje
smo mišljenja da nije korek-
tno, ali je barem pošteno to
što je na neizravan način
priznao da ne misli da je u
stanju Velež ostaviti u Pre-
mier ligi…
Činjenica je da se ovakav potez ne može obraniti. Nije mogao ni prvi put, kada je u srpnju klub napustio
nakon petnaest dana. Sada je situacija još gora, jer ostavlja klub na nekorektan način, i drugi put
MiloradMitrović
Pedeset dana u dva mandata – i novi odlazak
VELEŽ Milorad Mitrović napustio momčad, naslijedit će ga Milomir Odović
Odović: Dolazim u veliki
klub koji je u problemima
Naravno, glavni cilj je upravo ostanak u ligi, no iz Titove 87
poručuju kako će ugovor s Odovićem biti potpisan na godinu i pol…
• Piše: Saša Ibrulj
• sport@dnevni-list.ba
Očito su u Veležu bili
svjesni da je još jedna avan-
tura s Mitrovićem gotova, s
obzirom da su već imali
spremnu alternativu. Još
jučer su obavili razgovore s
Milomirom Odovićem, koji
je i ljetos bio jedan od kan-
didata za klupu.
- Obavili smo zaista kon-
struktivne razgovore, ljudi
iz Veleža su bili korektni i
konkretni i vjerujem da će
suradnja postati službena.
Već sutra (četvrtak, nap.a.)
sve bi trebalo biti jasno,
kazao nam je jučer Odović,
te potvrdio da bi u tom slu-
čaju već danas bio na putu
prema Ulcinju.
Tamo bi ga trebao doče-
kati sam Mitrović, te ga
uputiti u ono što je do sada
urađeno, odnosno kvalitete
i mogućnosti momčadi. No,
koliko sam Odović, koji je
već dugo u premierligaškom
nogometu, a vodio je Želje-
zničar, Borac i Slaviju,
poznaje Rođene?
- Prije svega, moram reći
da je Velež veliki klub u
bosanskohercegovačkim
uvjetima i tu im činjenicu
nitko ne može uzeti. Trenu-
tačno se nalaze u nezavid-
noj situaciji, ali upravo to
jest možda i jedan od najve-
ćih izazova u trenerskom
poslu, tako veliki klub pre-
uzeti i pokušati ga ostaviti
u Premier ligi. Velež ima
nekoliko jako kvalitetnih
pojedinaca, stigla su i pri-
stojna pojačanja, u upravi
rade iznimno ambiciozni
ljudi i vjerujem da možemo
izboriti opstanak.
Naravno, glavni cilj je
upravo ostanak u ligi, no iz
Titove 87 poručuju kako će
ugovor s Odovićem biti pot-
pisan na godinu i pol…
- Razgovarali smo i o
dugoročnoj suradnji, ali
danas je ipak prioritet što
bolje se spremiti za prven-
stvo, čeka nas teška uta-
kmica na otvaranju, puna
posebnog naboja, i moramo
biti maksimalno koncentri-
rati.
Prema Odoviću, činje-
nica da momčad preuzima
samo petnaest dana prije
prvenstva neće biti presu-
dan čimbenik…
- Jest neobično i malo
neugodno, ali momčad je
ipak prošla pripreme s
dobrim trenerom, nadam se
da su radili dobro, a ja imam
sasvim dovoljno vremena
kako bi se upoznao s mom-
čadi i kako bi je osjetio, tako
da to neće biti preveliki
problem.
U svakom slučaju, Odo-
vića čeka jako težak posao.
Velež je zadnji, igrači su
priviknuti na režim rada
Mitrovića, a sada se sve
mijenja. Doduše, Mitrović je
napravio i uslugu Odoviću,
već u startu mu stvorio alibi
za eventualni neuspjeh na
početku, s obzirom da ovaj
uvijek može reći kako nije
pripremao niti selektirao
momčad.
No, u ovom trenutku to
je najmanje važno. Najvaž-
nije je da se Rođeni konačno
razbude i krenu s ozbiljnim
poslom, te jednom zauvijek
završe s turbulentnim doga-
đanjima.
Poraz od Petrovca
Milorad Mitrović do dolaska Odovića nastavit će raditi s
momčadi, a jučer je momčad vodio u drugoj kontrolnoj uta-
kmici u Crnoj Gori. Rođeni su upisali prvi poraz u 2011. godini,
i to od tamošnjeg prvoligaša Petrovca s 1:0. Već u petak
Mostarci će ponovno na teren, a protivnik će biti jesenji prvak
Crne Gore Mogren iz Budve, dok je za nedjelju zakazan dvo-
boj s Travnikom.
Veći izazov
za trenera ne
može postojati!
Odović: Čeka nas
teška utakmica
na otvaranju,
puna posebnog
naboja, i
moramo biti
maksimalno
koncentrirati
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najaktualnije teme i vijesti o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
39 Sport
Borac…
Poljska…
Ivica Olić…
Danas protiv
Rumunja
SARAJEVO Bordo tim svoju drugu utakmicu priprema u Turskoj nije odigrao u kompletu
“Prijateljskih” 2:1 protiv bugarskog Akademika
Nezadovoljan suđenjem trener bugarske momčadi svoje je igrače s terena
povukao u 85. minuti. Oba gola u pobjedi Bordo tima 2:1 postigao je Adis Jahović
Drpić nije zadovoljio
na probi u Legiji
Izgubio sam
četiri kilograma
Nakon remija protiv kazahstan-
skog Kairata i poraza od austrij-
skog trećeligaša Horna, jesenski
prvak Premier lige, momčad
Borca, danas će odigrati i sviju
treću utakmicu priprema u Turskoj
Antaliji. Protivnik je rumunjska
Universitatea, deseta momčad
prve lige te zemlje. Inače, Borac je
prije Antalije odradio i provjeru sa
Slogom iz Doboja u kojoj je salvio
minimalnu pobjedu, 1:0.
Hrvatski obrambeni nogometaš
bez angažmana, Dino Drpić, od
nedjelje je trenirao s igračima
poljske Legije na pripremama u
Španjolskoj. Kako sada stvari stoje,
neće dobiti ugovor. Na treningu,
međutim, 29-godišnji stoper nije
impresionirao potencijalne nove
poslodavce, dok pripremnu uta-
kmicu u utorak protiv moskovskog
Lokomotiva nije mogao odigrati
zbog ozljede. Sve su te okolnosti
natjerale trenera momčad Macieja
Skorzu da Drpića pošalje kući.
- Ozlijeđen je, a mi jednostavno
nemamo vremena čekati ga da
ozdravi. Ne nađemo li za nastavak
sezone novog igrača na njegovoj
poziciji, možda mu damo novu
priliku, kazao je trener izvijestivši
novinare o rastanku s nekadašnjim
hrvatskim reprezentativcem. Drpić
je slobodan igrač na tržištu od
prošlog proljeća, kada su mu otka-
zali suradnju u njemačkom drugo-
ligašu Karlsruheu.
Ivica Olić u Njemačkoj uživa status
istinske zvijezde. Njegova teška
ozljeda i operacija meniska zbog
čega pauzira osam mjeseci prati se
skoro pa svakodnevno. Hrvatski
reprezentativac se na svu sreću
oporavlja bez problema, a sam
izjavljuje da jedva čeka da ponovno
počne s nogometnim treninzima
- Prije nego se vratim na teren
moram pojačati svoju muskula-
turu. To mi je prioritet. Imao sam
veliku pauzu te sam izgubio četiri
kilograma od čega su tri kilograma
mišićne mase. Najgori period mi je
bio kada sam morao koristiti štake
te stalno ponavljati iste vježbe.
Ponekad to sve frustrira, pogotovo
što je stanka toliko duga. Ne mogu
dočekati kada ću opet početi s
treninzima, trčati, a na kraju i zai-
grati, rekao je Olić za Bild.
Info…
Prijateljska…
Branitelj
Olimpic bolji
od Rudara
U Rodoču pao Split
S dva pogotka Admira Raščića
Olimpic je u Makarskoj savla-
dao Rudar iz Prijedora rezul-
tatom 2:0. Podsjećamo, Raščić
je povratnik u Premier ligu iz
Norveške, a pri povratku je
navodno bio i na meti svog
bivšeg kluba, Sarajeva. Zani-
mljivo, Olimpic je prvi dio
prvenstva završio na deve-
tom, a Rudar na osmom mje-
stu premierligaške tabele.
Prijateljsku utakmicu s
dosta tenzija odigralo je Sa -
rajevo u Antal iji protiv
bugarskog Akademika iz
Sofije. Bordo tim je pobijedio
s 2:1, no detalj da utakmica
nije odigrana do kraja sva-
kako je pokvarila dojam.
Sarajevo je slavilo pogo-
cima Adisa Jahovića i tako
došlo do prvog trijumfa na
pripremama u Antaliji, gdje je
prethodno sa 3:1 bolji bio švi-
carski drugoligaš Winterthur.
U rezultatski minus Bordo
tim je protiv Bugara ušao vrlo
rano. Igrala se 12. minuta
kada je Akademik došao do
vodstva nakon brze kontre.
Ipak, do poluvremena Adis
Jahović izjednačava rezultat
s bijele točke, a zatim počet-
kom nastavka postavlja, ispo-
stavilo se, konačnih 2:1 za
premierligašku momčad.
Sarajevo je u nastavku djelo-
valo vrlo odlučno povećati
pr ednost, na žalost, imalo je
priliku igrati samo do 85. mi -
nute kada je susret prekinut.
Razlog je nezadovoljstvo
bugarskog trenera suđenjem.
Naime, strateg Akademika
već je bio isključen kada je kod
po njemu još jedne sp orne
odluke sudaca odlučio povući
momčad s terena. Ipak, i to je
bilo dovoljno da trener Sara-
jeva Mirza Varešanović uta-
kmicu protiv dvanaeste mom-
čadi bugarskog prvenstva
taktički od radi kako je i zami-
slio. Utakmicu je Bordo tim
počeo u sastavu Jović, Torlak,
Dupovac, Šehović, Belošević,
K. Handžić, Nuhić, Hamza-
gić, Suljić, A. Handžić i Jaho-
vić, a priliku su kasnije dobili
još i Bećirević, Čampara i
Muharemović. J. S.
Branitelj 1
Split 0
MOSTAR- IgrališteuRodoču.
Gledatelja 50.
Sudac: MateoMusa(Čitluk).
Strijelac: 1:0-Suton(33.).
BRANITELJ: Pandža, Rogić, Klapka, Dragičević, Aničić,
Zorko, Margeta, Suton, Ferenc, Bebanović, Eminović.
Još su igrali: I. Pehar, Slišković, Ivić, Kajan, Cvitanović,
Knezović.
Trener: DenisZovko.
SPLIT: Zagorac, Grizelj, Milović, Šušić, Dam. Rašić, Lojić,
Tešija, Obilinović (od 46. J. Serdarušić), Žužul, Ćapin,
Parać. Još igrali: Marčić, Vidić, Križanac, Budiša, Vitaić,
Šimić, M. Pehar, Erceg, Golubović.
TrenerIvanKatalinić.
U prijateljskom susretu igranom na
njihovom terenu u Rodoču nogome-
taši Branitelja savladali su Split
rezultatom 1:0. Jedini pogodak na
susretu bio je djelo Marina Sutona iz
33. minute, a vrijedi izdvojiti i to da je
trener Splićana, Ivan Katalinić, juče-
rašnje popodne u Rodoču prije svega
iskoristio za test rezervnih igrača koji
očito nisu položili. U petak Split u
Parku mladeži igra jaču provjeru,
protivnik je Dukla iz Banske Bystrice.
Branitelju, vodećoj momčadi Druge
lige Jug, ovo je bila šesta utakmica
priprema, a prije Splita protivnici su
im bili Zrinjski, Leotar, Olimpic,
Budućnost i Zagreb.
ŠIROKI BRIJEG U šestoj provjeri priprema upisan četvrti poraz
Vjetar pomogao Vinkovčanima
Široki Brijeg 1
Cibalia 3
ŠIROKIBRIJEG. Kamp‘Musa-Karačić’naMostarskomblatu.
Gledatelja 200.
Sudac: OliverKožul (Široki Brijeg).
Strijelci: 1:0-Pinjuh(2.), 1:1-Lučić(10.),
1:2-Radotić(57.), 1:3-Terzić(85.).
Crveni karton: Kožul (85.).
ŠIROKI BRIJEG: Marić(od55. Bandović), Diogo, Renato
(od46. Brekalo), Topić, Bertoša(od70. Marković), Lju-
bić (od 46. Kožul), Wagner (od 46. Varea), Ivanković
(od46. Zakarić), Chevrot (od46. Mišić), Pinjuh(od46.
Roskam), Šilić(od60. Glavina).
Trener: IvoIštuk.
CIBALIA: Matković(od46. Mašić), Tomić(od70. Duv-
njak), Lučić, Parmaković, Radotić, Župarić, Vitaić (od
55. Koledić), Božić(od80. Purić), Čuljak, Bartolović(od
70. Grgić), Prgomet(od65. Terzić).
Trener: StankoMršić.
Po vrlo vjetrovitom
vremenu u kampu
‘Musa - Karačić’ na
Mostarskom blatu
Široki je poveo
pogotkom Ante
Pinjuha, no Cibalia
se uskoro vraća u
igru, a do kraja
dolazi i do potpunog
preokreta
U šestoj provjeri pri-
prema nogometaši Širokog
Brijega poraženi su u svom
trening kampu ‘Musa - Kara-
čić’ od Cibalije rezultatom
1:3. “Asistenta” kod postiza-
nja svojih pogodaka Vinkov-
čani su imali u jakom vjetru.
U susret je za razliku od
nekoliko prošlih trener Širo-
kog Ivo Ištuk ušao s ipak
nešto više izbora pri sastav-
ljanju momčadi, pa su se na
terenu našli oporavljeni Dali-
bor Šilić, Renato i jedan od
tri nova igrača u kadru, Ar -
gentinac Chevrot.
Najviše je od njih, to se i
očekivalo, odigrao Šilić, koji
je na terenu proveo 60
minuta. Počelo je dobro za
Ištukovu momčad, jer se pro-
tivnička mreža trese već u 2.
minuti. Pogodio je tada Ante
Pinjuh i to nakon velike pogr-
eške obrane vinkovačke mo -
mčadi.
No, radost oko dvjesto
simpatizera domaćeg tima
trajala je samo osam minuta,
kada Mario Lučić iznenad-
nim udarcem s 40 metara
vara Nikolu Marića, kojem je
posao zasigurno otežao i jak
vjetar koji je puhao u njego-
vom smjeru. Nakon boljeg
prvog poluvremena gostiju,
Široki u nastavak ulazi
odlučnije, Ištuk na teren šalje
nekoliko svježih ofenzivaca,
no sve što su oni uspjeli
napraviti bile su velike pri-
like za Matea Roskama i
Juana Manuela Vareju, koje
dvojac ne uspijeva pretvoriti
u gol.
To se Širokom osvećuje u
vidu još dva s(p)retna
pogotka Vinkovčana. Igrala
se 57. minuta kada je Tomi-
slav Radotić udarcem iskosa
s desne strane, također uz
pomoć vjetra, prevario nomi-
nalno prvog vratara Dejana
Bandovića, a konačnih 1:3
postavio je u 86. minuti top -
ovskim udarcem Marko Ter-
zić. Ovo je bio četvrti poraz
Širokog u pripremama, a
došao je nakon najteže uta-
kmice u kojoj je u Beču pobi-
jeđena Austria 1:0.
Do poč etka drugog dijela
prvenstva Široki bi trebao
odigrati još tri provjere – u
subotu, također u svom
kampu, dočekat će Hrvatski
dragovoljac, 16. veljače odra-
dit će utakmicu sa Željezni-
čarom, dok bi generalka pred
prvenstveno gostovanje
Borca na Pecari trebao biti
drugi ogled provjera sa Spli-
tom. S. N.
Junior Marković
Vrijedi izdvojiti da je za Širokobriježane jučer igrao i jedan junior.
Stipo Marković na sebe je skrenuo pozornost još u utakmicama sa
Zagrebom, kada je Široki po prvi puta zaigrao bez Josipa Barišića
koji je karijeru nastavio u Hajduku. Na lijevom beku igrao je i jučer
zamijenivši u 70. minuti posljednju prinovu momčadi, Matea Ber-
tošu. Očito da mu stručni stožer želi pružiti priliku nametnuti se.
Adis Jahović
40 Sport
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najaktualnije teme i vijesti o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
Broj: 05-34-547/11
Sarajevo; 08.02.2011. godine
Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima
države službe u Federaciji BiH («Službene novine Federacije
BiH» br. 49/05) , federalni ministar za pitanja boraca i invalida
odbrambeno-oslobodilačkog rata, objavljuje
J A V N I O G L A S
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na
određeno vrijeme u Federalnom ministarstvu za pitanja
boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
U Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida
odbrambeno-oslobodilačkog rata je upražnjeno radno mjesto
na određeno vrijeme do povratka uposlenice sa trudničkog-
porodiljskog dopusta:
1. Samostalni referent za pitanja evidencija iz oblasti vojne
obaveze u Grupi za pitanja evidencija iz oblasti vojne
obaveze Zavidovići
Opis poslova:
- vrši prijem pošte i upisuje je u djelovodne knjige za prijem i
otpremu;
- vrši arhiviranje dokumenata u skladu sa propisima o
arhiviranju i brine se za propisno i uslovno odlaganje arhivske
građe i njenu sigurnost;
- otprema poštu na naznačene adrese;
- kompletira službena i stručna glasila;
- izvršava zakone, druge propise i opće akte i neposredno
osigurava blagovremeno i zakonito vršenje poslova i
zadataka iz djelokruga Grupe;
- prati stanje i predlaže odgovarajuće mjere za njihovo
rješavanje;
- obavlja i druge poslove koje odredi šef Grupe.
Uslovi za vršenje poslova: VŠS - VI stepen, Pravni fakultet - I
stepena, Ekonomski fakultet- I stepena, Viša upravna, ili ostale
više škole; položen stručni upravni ispit, najmanje 9 mjeseci
radnog staža i poznavanje rada na računaru.
Broj izvršioca: 1 (jedan).
Uz prijavu na javni oglas prilažu se slijedeći dokumenti (originali
ili ovjerene kopije).
1. diploma o stručnoj spremi;
2. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne
starije od 3 mjeseca).
3. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopija
CIPS-ove lične karte;
4. potvrda o radnom stažu nakon završene VŠS ;
5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
6. dokaz o poznavanju rada na računaru;
7. ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od
dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa
državne služe kao rezulat disciplinske kazne na bilo kojem
nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH,
8. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom
člana IX. 1. Ustava F BiH.
Napomena:
Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje
o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti
namještenika.
Komisija za izbor namještenika Federalnog ministarstva za
pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
sastavit će pismeni test od 10 pitanja provjere općeg znanja
kandidata iz oblasti osnove Ustavnog sistema, osnove uprave
u Federaciji Bosne i Hercegovine, upravni postupak i upravni
spor, radni odnosi, kancelarijsko poslovanje u organima uprave
i osnovi evropskih integracija, poznavanje rada na računaru,
Zakona o namještenicima kao i ostalih sposobnosti kandidata.
Svim kandidatima će biti dostavljen Pravilnik o jedinstvenim
kriterijima i postupku izbora i prijema kandidata – namještenika
VI stepena stručne spreme u organu državne službe u Federaciji
Bosne i Hercegovine.
Sve tražene dokumente sa kratkom biografjom treba dostaviti u
roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim
listovima (računajući posljednji dan objave), putem pošte,
preporučeno na adresu:
Federalno ministarstvo za pitanja boraca
i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
Alipašina 41.
Sarajevo
Sa naznakom:
«Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta
namještenika na određeno vrijeme»
u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida
odbrambeno-oslobodilačkog rata
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati
u razmatranje.
M I N I S T A R
Zahid Crnkić
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNOMINISTARSTVOZA PITANJA
BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO
OSLOBODILAÿKOGRATA
FEDERALNO MINISTARSTVO
ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA
DOMOVINSKOG RATABosnia and Herzegovina
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERAL MINISTRY OF THE WAR VETERANS

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA
BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO
OSLOBODILAɱKOG RATA
Čilić preko Melzera do
četvrtfinala Rotterdama
Hrvatski tenisač Marin
Čilić izborio je plasman u
četvrtfinale ATP turnira u
Rotterdamu pobjedom u 2.
kolu nad petim nositeljem i
11. igračem svijeta Jürgenom
Melzerom sa 6-2, 6-4.
Čilić je do trijumfa došao
lakše od očekivanog, za samo
jedan sat i 12 minuta igre,
ponudivši svom protivniku
samo jednu break loptu u
svom drugom servis-gemu. S
druge strane, Međugorac je
Melzeru oduzeo servis u tri
navrata, uz stopostotnu isko-
rištenost break lopti.
U prvom setu breaknuo je
Melzera u četvrtom i osmom
gemu, dok je u drugom to
učinio u desetom gemu, rea-
liziravši lijepom forhend
paralelom prvu od tri vezane
meč lopte, piše totalsport.
Bio je to sedmi među-
sobni meč između Čilića i
Melzera i peta pobjeda našeg
tenisača, kojem će protivnik
u četvrtfinalu biti pobjednik
susreta između Srbina Vik-
tora Troickog i Finca Jarkka
Nieminena.
- Igrali smo prošle go -
dine nekoliko teških me -
čeva. Pomogla mi je spa-
šena break lopta u mom
drugom servis gemu i ona
mi je dala sigurnost. Dobro
sam reternirao i općenito se
dobro osjećao, komentirao
je Čilić neposredno po zavr-
šetku meča u intervjuu na
terenu.
Upitan koga bi radije
imao za protivnika u sljede-
ćem kolu, Čilić je rekao.
- Obojica su dobri igrači i
čeka me težak meč. I Troicki
i Nieminen dobro igraju od
početka sezone, a ja se na -
dam da ću svoju dobru igru
prenijeti u taj meč.
ATP turnir dvoranski
turnir u Rotterdamu igra se
na tvrdoj podlozi uz nagradni
fond od 1,450.000 eura, a
Čiliću je ovo debitantski nas-
tup. Na pitanje kako to da je
tako dugo čekao da po prvi
put zaigra u Rotterdamu,
Međugorac je odgovorio:
- Čekao sam pravi trenu-
tak (smijeh).
HRVATSKA – ČEŠKA 4:2 Pravi spektakl na otvaranju stadiona Aldo Drosina u Puli
Česi prevladani u
drugom poluvremenu
Vrlo dobru utakmicu pri-
redili su izabranici Slavena
Bilića svojim navijačima na
otvaranju stadiona Aldo
Drosina u Puli. U svojoj prvoj
utakmici godine savladali su
Češku rezultatom 4:2.
Oko 9000 gledatelja, da -
kle prepuno novo zdanje u
Puli, svjedočilo je potentnom
nastupu Hrvatske.
Nakon samo trinaest
minuta igre imala je pred-
nost od 2:0. Najprije je u 9.
mi nuti Ni ko Kra njčar
odlično uposlio Eduarda da
Silvu, a ovaj majstorski pro-
našao prolaz do mreže pored
jučer nesigurnog Petera
Čecha. Samo četiri minute
kasnije Darijo Srna je probio
desni bok i odličnim centar-
šutom pronašao Nikolu Kali-
nića, koji glavom postiže svoj
prvi od dva pogotka na
susretu.
Možda zbog ranog vod-
stva domaćina koji se opu-
stio, Česi do poluvremena
dolaze do izjednačenja - u 20.
minuti zabio je Tomaš Sivok,
a na isteku prvih 45 minuta
njegov poz natiji imenjak
Rosicky.
Ipak, u nastavku Hrvat-
ska igra puno bolje i s dva
nova po gotka u potpunosti
rješava dvojbe o pobjed-
niku. U 61. ponovno je pogo-
dio Kalinić nakon dubinske
lopte Tomislava Dujmovića,
a u 75.
Ivo Iličević i to nakon
katastrofalne pogreške vra-
tara Čecha koji se zanio, pa
je s loptom pošao u dribling,
duboko u prostor... Iličević
je pogodio gotovo s centra!
- Česi su jaka reprezenta-
cija, perfektan dan za ljude u
Puli, rekao je nakon susreta
očito zadovoljni izbornik
Hrvatske Slaven Bilić.
Naravno, bilo je i stvari
kojima nije bio zadovoljan.
- Vodili smo, a onda se,
kada se vidjelo da se Česi
bolje kreću, pojavila nesigur-
nost u pasu. Drugo poluvri-
jeme bilo je čak odlično, i u
fazi napada i obrane.
Slijedi kvalifikacijsko
gostovanje u Gruziji, na ras-
poredu 26. ožujka. S. N.
Hrvatska je nakon samo 13 minuta igre imala 2:0, no do poluvremena prednosti više nije
bilo. Nastavak donosi puno bolju igru i još dva gola u mreži nesigurnog vratara Čecha
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najaktualnije teme i vijesti o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
41 Sport

1.LIGA FBIH
U MALOM
NOGOMETU
11.kolo

MNK COMUNICARE-HANDY
Mostar
MNK KASKADA GRAýANICA

Utakmica se igra u dvorani Bijeli Brijeg

Nedelja
13.02.2011.

Sa poþetkom u
18:30 h

Ulaz: SlobodanŠPANJOLSKA Barcelona potpisala Guardiolu i odustala od Fabregasa
Barca ipak neće ostati bez Guardiole!
Iako je trener katalonskog kluba pristao produljiti suradnju, mnoge zanima zašto i
dalje odbija potpisati vjernost na duže razdoblje. Osim ako ne čeka neku ponudu…
Barcelona je do sada bila poznata kao klub koji
nikada nije na svojim dresovima reklamirao niti
jednu veliku kompaniju, kako to čine “normalni”
klubovi. Dapače, katalonski gigant je čak na pred-
njoj strani dresa, gdje obično stoje natpisi koji
klubovima donose desetke milijuna godišnje
besplatno nosila natpis UNICEF, a čak je jednom
godišnje na račun Organizacije Ujedinjenih naroda
za zaštitu prava djece uplaćivala milijun i pol eura.
No, recesija je došla i na Nou Camp, pa je tako pao
i sponzorski ugovor s Qatar Foundationom, vrije-
dan 30 milijuna eura po sezoni, što je i rekord u
svijetu nogometa. Tako je jučer dopredsjednik
Barcelone Javier Faus pojasnio što to znači za
UNICEF.
- Od iduće sezone na prsima naših igrača će biti
ispisano Qatar Foundation, a na leđa seli natpis
UNICEF, rekao je Faus.
Qatar Foundation “izgurao” UNICEF
Jučer je i konačno pao
dogovor – Josep Guardiola
ostat će za kormilom Barce-
lone još najmanje godinu dana.
Guardiola, jedno od naj-
svjetlijih imena u povijesti ka -
talonskog kluba, pristao je
potpisati jednogodišnje pro-
duljenje sa sadašnjim poslo-
davcima i tako okončao spe -
kulacije koje su ga u posljednje
vrijeme povezivale s preuzima-
njem izborničke klupe repre-
zentacije Katara za što bi go d-
išnje trebao inkasirati nevjero-
jatnih 20 milijuna eura.
- Presretan sam što su se
Pep i Uprava dogovorili. Za
način na koji igram i poziciju
na kojoj igram on je najza-
služniji, on mi je dao sve, re -
kao je najbolji igrač Barce-
lone Lionel Messi, nakon što
je na klupskim stranicama
aktualnog prvaka Španjol-
ske objavljeno kako bi kroz
idućih nekoliko dana dvije
strane trebale potpisati ugo-
vor. No, mnoge i dalje zanima
zašto odbija potpisati vjer-
nost na duže razdoblje…
U svoje 2,5 godine na
klupi Barcelone Guardiola je
osvojio sve što se moglo osvo-
jiti – dvostruki je prvak Špa-
njolske i dvostruki osvajač
Španjolskog superkupa,
osvajač Kupa kralja, Lige
prvaka, Superkupa Europe i
Svjetskog klupskog prven-
stva. Njegova Barcelona tr -
enutačno je prva u španjol-
skom prvenstvu sa sedam
bodova prednosti u odnosu
na najvećeg rivala, madridski
Real, kojega su 29. studenog
2010. godine deklasirali sa 5:0
i tako potvrdili kako su pod
Guardiol i ni m vodstvom
postali momčad broj jedan u
Španjolskoj, a vrlo vjerojatno
i u svijetu.
Istovremeno osigurava-
njem Guardiolinog potpisa,
iz Uprave Barcelone su obja-
vili kako za sada nemaju
namjeru upuštati se u utrku
za Cesca Fabregasa, oko ko -
jega su s Arsenalom prošlog
ljeta vodili veliku borbu. U
nju se sada uključio i Chelsea,
koji je navodno spreman pla-
titi 50 milijuna funti što
Barca ne može pratiti.
- Trenutačno se ne ba -
vimo Cescom i nećemo oko
njega sigurno inzistirati neko
vrijeme. Sva priča oko nje-
gova transfera je stopirana,
rekao je Raul Sanllehi, sport-
ski direktor Barcelone. T.B.
Njemačka…
Prije dovođenja Torresa…
Hamburški gradski
derbi dobio novi termin
ALESSANDRO DEL PIERO Juventus se sa svojom ikonom “natjerava” oko milijuna
Chelsea nudio 42 milijuna
Bayernu za Gomeza
Iz Njemačkog nogometnog saveza
(DFB) odredili su 16. veljače u 18.45
sati kao novi termin za odigravanje
odgođene utakmice 21. bundesli-
gaškog kola između HSV-a i St.
Paulija. Podsjećamo, hamburški
derbi trebao je biti odigran u
nedjelju 6. veljače na Imtech Areni,
stadionu HSV-a, ali je na kraju
odgođen zbog kišom natopljenog
travnjaka. Novi termin utakmice
podudara se s terminom odigrava-
nja prvih utakmica osmine finala
Lige prvaka. Naime, na isti će dan,
samo dva sata kasnije, snage
odmjeriti Arsenal i Barcelona u
Londonu, te Roma i Šahtar u Rimu.
Za nešto manje od 90 milijuna eura
Chelsea je ovog siječnja osnažio svoju
momčad dovođenjem Fernanda
Torresa i Davida Luiza. Situacija je
mogla biti i drugačija da je novčana
ponuda slomila i Bayernove čelnike.
Prema pisanju dijela njemačkih
medija klub Romana Abramoviča je
pristupio i Bavarcima s ponudom od
42 milijuna eura. Za toliko novca
nadali su se Chelseajevi predstavnici
u London dovesti trenutačno najbo-
ljeg strijelca Bundeslige Marija
Gomeza, međutim, glatko su odbijeni.
Mario Gomez zabio je šesnaest golova
u devetnaest nastupa tijekom ovose-
zonskog izdanja njemačkog nogomet-
nog prvenstva i time se, nakon prošle
loše sezone, ponovno stavio pod lupu
europskih velikana.
Info…
I Del Piero i
Stara dama žele
taj milijun više
Pregovori su zapeli na primanjima: Juve daje dva milijuna
eura godišnje, a Del Piero traži koliko je imao i do sada, tri
Torinski Juventus će slje-
deće sezone dobiti novi sta-
dion, modernu “Juventus
Arenu” inspiriranu Bombo-
nerom, stadionom Boca
Juniorsa, koja će zamijeniti
Olimpijski stadion u Torinu,
poznatiji kao Delle Alpi. Novi
stadion Stare dame primat
će 40 tisuća gledatelja, a hoće
li oni i na njemu imati priliku
gledati legendu kluba, Ales-
sandra Del Piera, još uvijek je
upitno.
Razlog je, kada je u pita-
nju jedan od posljednjih no -
gometnih romantičara poput
Del Piera, bizaran – novac.
Doduše, milijun eura nije
“mala para”. Naime, prego-
vori između Juventusa i Del
Piera, kojemu aktualni ugo-
vor ističe na ljeto, zapeli su na
primanjima: Juve daje dva
milijuna eura godišnje, a Del
Piero traži koliko je imao i do
sada, tri.
- Vrata ovoga kluba Del
Pieru su uvijek bila otvorena
i tako će ostati. Želimo da on
gazi travnjak našega novoga
stadiona i bude sudionik
dolaska boljeg vremena za
Juventus, rekao je Giuseppe
Marotta, direktor Juventusa.
Pregovori su nastavljeni
jučer, konačni ishod bila je
potvrda želje obiju strana za
nastavkom suradnje, ali
ništa konkretno nije naprav-
ljeno, te su novi pregovori
najavljeni za idući tjedan.
- Na sastanku smo postigli
neke dogovore i dogovorili novi
termin kada ćemo na staviti
raditi na ovome što smo zapo-
čeli. Cilj je Alessandrov osta-
nak u Juventusu, rekao je
Stefano Del Piero, brat i agent
slavnog nogometaša.
Ne potpiše li Alessandro
Del Piero novi ugovor s Juve-
ntusom, bit će to konačan
udarac nogometu kakvog svi
volimo i potvrda neminovnog
trijumfa “novcometa”. Del
Piero je čovjek koji je čitavu
svoju profesionalnu karijeru,
osim prve dvije godine kada
je igrao za Padovu, proveo u
Juventusu, čije boje brani od
1993. Ostao je čak i kada su
mnogi odlazili, poslije afere
Calciopoli, kada su Staroj
dami oduzeta dva naslova
prvaka Italije i kada je izba-
čena u Seriju B, i ne samo
ostao, nego je i poveo natrag
u elitno društvo. I dan danas,
s 36 godina na “plećima”,
pruža partije vrijedne toga
“milijuna” oko kojega se s
Juventusom spori. Bila bi
šteta da ne potpiše, bila bi
šteta da i on završi u “nekim
Katarima”… T. B.
Del Piero je u Juventusu
od 1993. godine. A ostao
je čak i kada su mnogi
odlazili, poslije afere
Calciopoli, kada su
Staroj dami oduzeta
dva naslova prvaka
Italije i kada je izbačena
u Seriju B, i ne samo
ostao, nego je i poveo
natrag u elitno društvo.
I dan danas, s 36 godina
na “plećima”, pruža
partije vrijedne toga
“milijuna” oko kojega
se s Juventusom spori
42 Sport
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najaktualnije teme i vijesti o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
BOJKOT Srednji vanjski bh. vrste potvrdio ‘razlaz’ s izbornikom Vojislavom Rađom
Terzić produžio ugovor s Veszpremom i odbio BiH
Ne vidim se u reprezentaciji koju vodi Rađa, kazao je Terzić za Dnevni list
Javio sam ljudima u Sa -
vezu i izborniku da trenu-
tačno ne računaju na mene,
kratko i jasno je jučer za Dne-
vni list kazao Mirsad Terzić,
potvrdivši tako navode koje
je izbornik bh. vrste Vojislav
Rađa izrekao na jučerašnjoj
konferenciji za novinare.
Za prijateljsku utakmicu
protiv Srbije Rađa je Terzića,
Toromanovića i Doborca
otpisao zbog ‘slatkog’ noć-
nog života uoči kvalifikacij-
ske utakmice s Makedoni-
jom, što Terzić nije demanti-
rao. Trojka je nakon toga
odlučila reći ‘ne’ bh. vrsti, no
dojam je da problemi traju od
ranije. Ne događa se svaki
dan da tri vrlo važna igrača
otkažu suradnju izborniku,
pogotovo usred kvalifikacija,
što će put do Europskog
prvenstva 2012. u Srbiji
dodatno otežati.
- Prošli put kažnjeni smo
zbog nediscipline, ali ne
vidim se u reprezentaciji koju
vodi Rađa tako da sam raz-
mislio i odlučio kako više
neću igrati za BiH dok situa-
cija ne bude bolja, kazao je
Terzić.
Što točno misli pod ‘bo -
ljom situacijom’, Terzić nije
previše pojašnjavao.
- Ako se stanje u buduć-
nosti popravi na bolje, onda
ćemo vidjeti. Međutim, tre-
nutačno, ne mislim igrati pod
Rađinim vodstvom. Među-
tim, ne bojim se za njega, ima
on svoj sustav dovođenja
igrača u reprezentaciju tako
da se ne brinem tko će nas
zamijeniti, zagonetno je
kazao 28-godišnji srednji
vanjski, koji reprezentativnu
karijeri prekida nakon dese-
togodišnjeg staža.
Očito je da dosta toga ne
štima u izabranoj vrsti Bosne
i Hercegovine čim se događa
da neki od ključnih igrača
odbijaju igrati.
- Ako se ne uklapam u
atmosferu Rađine reprezen-
tacije, onda se ne uklapam i
kraj priče. Nismo mi balavci,
poručio je Terzić.
Bh. reprezentativac u
bojkotu jučer je imao i razlog
za ‘slavlje’.
- U Veszpremu se osjećam
odlično i na moju radost pro-
dužio sam ugovor do 2015.
godine. U klubu ozbiljno
računaju na mene u buduć-
nosti što mi itekako odgo-
vara. Sada sam maksimalno
posvećen klupskim ambici-
jama.
Mađarski prvak vodeći je
i u domaćem prvenstvu i u
svojoj skupini Lige prvaka u
skupini s Montpellierom,
HSV-om, Koldingom, Save-
hofom i Tatranom.
- Imamo velike ambicije i
to me posebno motivira.
Klub želi velike rezultate u
svim natjecanjima, kazao je
Terzić. D. Lukić
RUKOMET Izbornik BiH Vojislav Rađa objavio širi popis igrača za nastavak kvalifikacija
Oslabljeni u nastavak kvalifikacija
Terzić, Doborac i Toromanović su se ogriješili o disciplinu momčadi zbog čega ih nisam zvao za prethodni prijateljski meč. Pokušao
sam im ukazati na pogrešku, nisu me slušali i izabrali su ne igrati u reprezentaciji dok sam izbornik, rekao je Vojislav Rađa
Na jučer održanoj konfe-
renciji za novinare u prosto-
rijama RS-a BiH izbornik
rukometne reprezentacije
BiH Vojislav Rađa je objavio
širi popis od 27 igrača na koje
računa u predstojećim kva-
lifikacijskim susretima za EP
u Srbiji 2012. godine.
Naši najbolji rukometaši
će nakon slabog jesenskog
starta u novi ciklus (poraz od
Mađarske 26:17 i remi s Ma -
kedoncima 28:28) u okviru
trećeg kola skupine A 9.
ožujka igrati protiv Estonije
u Polvi, a tri dana kasnije (12.
ožujka) uzvrat protiv iste
rep rezentacije u Visokom.
Okupljanje je zakazano za 6.
ožujka u Sarajevu, gdje će
naši rukometaši isti dan
odraditi dva treninga, da bi
već sutradan otputovali za
Estoniju.
- Do petka ću pozvati još
jednog igrača, pa ćemo imati
širi popis od 28 rukometaša,
dok ću uoči samih utakmica s
Estoncima popis skratiti za 16
imena. Nadam se da ćemo do -
biti ova dva susreta, te da ćemo
lipanj i odlučujuće me čeve
dočekati u boljoj atmosferi,
rekao je izbornik Vojislav Rađa.
Bosna i Hercegovina će
kao i u prethodnom prijatelj-
skom ogledu protiv Srbije biti
bez pomoći Mirsada Te rzića,
Damira Doborca i Muha-
meda Toromanovića, koji su,
prema riječima izbornika
Rađe, narušili disciplinu
pred meč s Makedonijom.
- Oni imaju svoj izbor.
Ogriješili su se o disciplinu
momčadi zbog čega ih nisam
zvao za prethodni prijateljski
meč. Bez dozvole su noć uoči
utakmice s Makedonijom bili
u gradu do ranih jutarnjih
sati. To nisam htio, ali ni
mogao tolerirati. Pokušao
sam im ukazati na pogrešku,
nisu me slušali i izabrali su
ne igrati u reprezentaciji dok
sam izbornik. Njihov pro-
blem, ustvrdio je Rađa.
S druge strane, u repre-
zentaciju se nakon dvije
godine vraća iskusni vratar
Goppingena, Enid Tahiro-
vić, koji bi izabranoj vrsti
trebao pomoći kako u igri,
tako i u radu struke.
- Tahirovića sam pon -
ovno pozvao jer planiramo
da po okončanju igračke kar-
ijere uđe u stručni stožer re -
prezentacije. Već od sljedeće
sezone mogao bi biti trener
vratara bh. tima, pojasnio je
Vojislav Rađa.
Na širem popisu od debi-
tanata su na popisu Mirko
Mikić, lijevo krilo Borca, te
Damir Delić, desno krilo
Goražda.
Od povratnika u tim tu
su Vladislav Veselinov, pivot
Kristianstada, suigrač Da -
rka Martinovića, kojeg s dr -
uge strane izbornik ne zove
zbog, kako je ranije rekao,
“igranja u slaboj švedskoj
ligi”, te srednji bekovi Crvene
zvezde, Srđan Trivundža i
Sloge Nikola Dokić. Pojača-
nje momčadi (iako kao krat-
koročno rješenje) bi mogao
predstavljati iskusni Saša
Đukić (34), suigrač Nikole
Prce u Puerto Sa guntu, koji
igra na deficitarnoj poziciji
desnog vanjskog. Er. B.
Momčad je na vratima
jača za povratnika
Enida Tahirovića, te
za Sašu Đukića, koji
može biti dobro, ali
kratkoročno, rješenje
za deficitarnu poziciju
desnog vanjskog
Tahirović bi već odiduće sezone
mogao biti trener vratara bh. tima
Trojka Terzić
- Toromanović
- Doborac otpisana
zbog noćnog života
MuhamedToromanović do
daljnjeg neće igrati za BiH
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najaktualnije teme i vijesti o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
43 Sport
BOSNAI HERCEGOVINA
FEDERACIJABIH
KANTONSARAJEVO
OPĆINSKI SUDUSARAJEVU
Broj 09 65 Ps 131520 10 Ps
Sarajevo, 24.01.2011. god.
Općinski sud u Sarajevu, i to sudija Ćato Edhem, u pravnoj stvari „IRIS COMPUTERS“ d. d. Sarajevo koga zastupa Muzurović Edim
advokat iz Sarajeva protiv tuženog „IDEAMEDIA“ d.o.o. Sarajevo ul. Hamdije Ćemerlića br. 2/X Sarajevo radi isplate duga v.s.p.
6.716,99 KM, van ročišta, dana 24.01.2011. godine, donio je
OGLAS
Općinski sud u Sarajevu, i to sudija Ćato Edhem, u pravnoj stvari „IRIS COMPUTERS“ d.d. Sarajevo koga zastupa Muzurović Edim
advokat iz Sarajeva protiv tuženog „IDEAMEDIA“ d.o.o. Sarajevo ul. Hamdije Čemerlića br. 2/X Sarajevo radi isplate duga s.s.p.
6.716,99 KM, van ročišta, dana 24.01.2011. godine, donio je
PRESUDU
zbogpropuštanja
Tuženi „IDEAMEDIA“ D.O.O. SARAJEVO, dužan je tužitelju „IRIS COMPUTERS“ d.d. Sarajevo na ime neplaćenih zakupnina i režijskih
troškova za korištenje poslovnog prostora po osnovu Ugovora ozakupu od 30.05.2009. godine, koji se nalazi u Sarajevu, u ul.
Hiseta br. 6, II sprat, ukupne površine 33,44 m2. isplatiti iznos od 6.716,99 KMsa zakonskomzateznomkamatompočev od dana
podnošenja tužbe, pa sve do isplate, kao i nadoknaditi tužitelju troškove postupka u iznosu od 722,70 KM, sve u roku od 30 dana
pod prijetnjomizvršenja.
SUDIJA
ĆatoEdhem
POUKA: Protiv presude zbog propuštanja nije dozvoljena žalba, ali tuženi može podnijeti prijedlog za povrat u prijašnje stanje
(član 183. ZPP-a).
GARMISCH-PARTENKIRCHEN Zlato u superveleslalomu osvojio Talijan Christof Innerhofer
Kosteliću bronca zlatnog sjaja
SP, superveleslalom
1. Christof Innerhofer (Italija) 1:38.31
2. Hannes Reichelt (Austrija) +0.60
3. Ivica Kostelić (Hrvatska) +0.72
4. Didier Cuche (Švicarska) +1.03
5. Benjamin Raich (Austrija) +1.34
Podiji u Svjetskomkupu
Lake Louise 28. studenoga 2010.
1. Grünenfelder, 2. Janka, 3. Baumann
Beaver Creek 4. prosinca 2010.
1. Streitberger, 2. Theaux, 3. Cuche
Val Gardena 17. prosinca 2010.
1. Walchhofer, 2. Keppler, 3. Guay
Kitzbühel 21. siječnja 2011.
1. Kostelić, 2. Streitberger, 3. Svindal
Hinterstoder 5. veljače 2011.
1. Reichelt, 2. Raich, 3. Miller
Program
petak (11. 2.) 10.00./14.00
superkombinacija skijašice
subota (12. 2.) 11.00
spust skijaši
nedjelja (13. 2.) 11.00
spust skijašice
ponedjeljak (14. 2.) 10.00./14.00
superkombinacija skijaši
četvrtak (17. 2.) 10.00/13.30
veleslalom skijašice
petak (18. 2.) 10.00/13.30
veleslalom skijaši
subota (19. 2.) 10.00/13.30
slalom skijašice
nedjelja (20. 2.) 10.00/13.30
slalom skijaši
Posljedice pada u Austriji i
potresa mozga koji je tada
zadobila očito još uvijek muče
Lindsey Vonn, a to je Ameri-
kanka i sama priznala nakon
razočaravajućeg sedmog
mjesta u superveleslalomu,
disciplini u kojoj je branila
naslov iz Val d’Iserea, ali i
disciplini u kojoj pobijedila tri
od četiri ovosezonske utrke
Svjetskog kupa.
- Osjećam se užasno. Tijelo mi
je jedna vrata ispred uma, a
tako se ne može skijati. Poku-
šala sam samu sebe prevariti
misleći da će mi biti dobro, ali
sam pogriješila što sam izišla
na stazu. Glavni cilj u ovom
trenutku mi je spust, a nastup
u superkombinaciji se zasad
ne čini izglednim, izjavila je
trostruka uzastopna pobjed-
nica Svjetskog kupa.
Vonn: Osjećam
se užasno
Nije ni moglo drukčije u
najizjednačenijoj disciplini
Svjetskog kupa.
U pet ovosezonskih ut -
rka superveleslaloma imali
smo pet različitih pobjed-
nika, a na postoljima čak
četrnaest različitih skijaša.
A zlato na Svjetskom prven-
stvu u Garmisch-Parten-
kirchenu nije pripalo nijed-
nom od njih!
Novi svjetski prvak je Ch -
ristof Innerhofer, 26-godišnji
Talijan koji u Svjetskom
ku pu nikada nije pobijedio u
ovoj disciplini. Štoviše, samo
jednom je bio na postolju –
prije dvije godine u Äreu
kada je završio treći. Ove se -
zone osvajao je 6. (Lake Lou-
ise), 4. (Beaver Creek), 27.
(Val Gardena), 11. (Kitz bü-
hel) i 9. (Hinterstoder) mj -
esto, ali je zato jučer bio na -
jbrži. Talijani su tako dobili
drugog svjetskog pr vaka u
superveleslalomu jer je 2007.
Äreu zlato osvojio Patrick
Staudacher.
- Ovaj dan ću pamtiti
cijeli život. Za mene su uvjeti
na stazi bili savršeni jer volim
ledene staze, rekao je Talijan,
dodavši: Kada sam stigao u
cilj, nisam imao osjećaj da
sam ostvario neko super vri-
jeme, no prevario sam se.
Innerhofer je zahtjevnu
stazu Kandahar prošao vre-
menom 1:38.31, šezdeset sto-
tinki brže nego pobjednik
Hinterstodera Hannes Re -
ichelt i 72 brže od opet sjaj-
nog Ivice Kostelića koji je
tako još jednom potvrdio da
ga se više ne može smatrati
isključivo specijalistom za
tehničke discipline.
- Za mene je ovaj uspjeh
veliko iznenađenje, posebice
što je staza bila iznimno
teška i opasna. Borio sam se
od samog početka do kraja.
Moj cilj je medalja u slalomu,
a ovo je bio samo bonus, izja-
vio je hrvatski skijaš, kojemu
je to bila druga medalja sa
svjetskih prvenstava za
vodećeg skijaša Svjetskog
kupa, s tim da je prvu osvojio
prije osam godina u St.
Moritzu kada je bio najbolji u
slalomu.
Branitelj naslova Didier
Cuche osvojio je “nesretno”
če tvrto mjesto, dok Aksel
Lu nd Svindal nije uspio za -
vršiti ut rku. Vrlo zanimljiva
bila je vo žnja Bodea Millera,
bud ući da je Amerikanac
polovicu staze odskijao bez
desnog št apa, ali je na kraju,
usprkos us po ra vanju u za -
vršnici, imao dvanaesto vri-
jeme utrke. M.P.
“Za mene je ovaj uspjeh veliko iznenađenje, posebice što je staza
bila iznimno teška i opasna. Borio sam se od samog početka do
kraja. Moj cilj je medalja u slalomu, a ovo je bio samo bonus”
Druga je to medalja sa svjetskih prvenstava za vodećeg skijaša Svjetskog kupa,
a prvu je osvojio prije osam godina u St. Moritzu kada je bio najbolji u slalomu
44 Sport
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najaktualnije teme i vijesti o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
Miami Heat nastavlja ni -
zati pobjede. U susretu protiv
Indiana Pacersa LeBron
James i društvo slavili su
117:112 ubilježivši sedmu uza-
stopnu pobjedu čime su se
posve približili vodećoj mom-
čadi Istočne konferencije
NBA lige Bostonu. Doma-
ćine je do pobjede predvodio
LeBron James sa 41 košem,
13 skokova i 8 asistencija.
Chris Bosh je dodao 19 koše-
va i 7 skokova, dok je Dwayne
Wade ubacio 17 koševa uz 7
asistencija. Miami je na putu
do pobjede nadoknadio 14
koševa minusa, a ključnim se
pokazala posljednja četvr-
tina u kojoj su Pacersi imali
svega 28 posto šuta.
- U posljednjoj dionici igre
smo primili samo 15 koševa i
to je bilo presudno. Zadnju
četvrtinu smo odigrali sjajno,
kazao je James koji u posljed-
njih 20 utakmica ima prosjek
od 29.6 koševa, 8.6 skokova i
7.5 asistencija.
U tom periodu Miami je
dobio 17, a izgubio samo tri
utakmice. Indianu su pred-
vodili Roy Hibbert sa 20 ko -
ševa i 10 skokova, Dan ny
Gra nger je dodao 19, a Tyler
Hansbrough 18 koševa.
Pobjedu je ostvarila i
vodeća momčad lige San
Antonio protiv Detroita
(100:89) postavši tek sedma
momčad u povijesti lige sa
skorom 43-8 i boljim. Posljed-
njima je to uspjelo Chicago
Bullsima koji su u sezoni
1996/97 nakon 51 utakmice
imali 45 pobjeda i 6 poraza.
- Vjerujem kako ova mo -
mčad može i još bolje. Kada
će svi igrači biti posve zdravi
i u pravoj formi bit ćemo nez-
austavljivi, smatra DeJuan
Blair koji je zabio 18 koševa
uz 12 skokova.
Koš više od njega ubacio
je Tony Parker, dok je Manu
Ginobili dodao 13 koševa, 5
skokova i 6 asistencija. U
suparničkim redovima naje-
fikasniji su bili Will Bynum
sa 21 i Greg Monroe sa 14
koševa.
Orlando je protiv LA Cli -
p persa upisao i devetu uza-
stopnu pobjedu u međusob-
nim ogledima. Ovoga puta
bilo je 101:85. Dwight Howard
je upisao 22 koša i 20 skokova,
a Jameer Nelson 17 koševa u
pobjedničkim redovima. Za
Howarda je to bila peta
20+20 utakmica. Clip perse
su predvodili Baron Davies
sa 25 koševa, te po osam sko-
kova i asistencija, te Ike Dio-
gu sa 18 koševa. Blake Griffin
je 43. put ove sezone, te deseti
put uzastopce imao ‘double-
double’, ovoga puta 10 koševa
i 12 skokova. Hina
Rezultati
Atlanta –Philadelphia 83:117
Orlando –LA Clippers 101:85
Detroit –San Antonio 89:100
Miami –Indiana 117:112
Milwaukee –Toronto 92:74
Oklahoma –Memphis 101:105 (p)
Houston –Minnesota 108:112
Spursi su postali tek sedma ekipa u povijesti koja je imala omjer 43-8 i
bolji. Posljednjima je to uspjelo Chicago Bullsima koji su u sezoni 1996/97
Spursi poput Jordanovih Bullsa
NBA Miami do sedme uzastopne pobjede, Spursi do 43. pobjede
Barcelona…
Balkanska liga…
Oporavio se
Pete Mickeal
Svjetlost opet
bez trenera
ŠIROKI TT KABELI Iz domaćina skorašnje završnice Kupa BiH poručuju
Kup će ostati na Pecari!
Važni kotačić u momčadi europ-
skog prvaka Barcelone, Pete
Mickeal, oporavio se u pravo vri-
jeme – uoči završnice Kupa kralja.
Mickeal se ozlijedio u prosincu i
njegove probleme s lijevim kolje-
nom popravio je kirurg Harlan
Selesnick koji je prije devet godina
operirao i Michaela Jordana. Opo-
ravio se brže od očekivanja i sta-
vio svom treneru na raspolaganje.
- Moje koljeno je u savršenom
stanju i nakon dugo vremena
spremno za igru, kazao je Mickeal.
No, njegov trener Xavi Pascual
sada ima velikih briga jer mora
odlučiti kojeg američkog krilnog
igrača otpisati za turnir. Mickeal
je važan igrač, no Terence Morris
i pogotovo Alan Anderson su sve
bolji. - Barca može dobiti i bez
mene, no sa mnom je bolja, iskren
je Mickeal.
Svjetlost iz Slavonskog Broda,
momčad koja je igrala Balkansku
ligu i oba puta izgubila od bh.
predstavnika Zrinjskog, opet je
ostala bez trenera. Nakon Igora
Kovačevića, otišao je i Zoran Kal-
pić. Posljednjih mjesec dana
Svjetlost je u hrvatskoj A-1 ligi
uknjižila četiri poraza u pet
susreta dok u BIBL natjecanju još
uvijek ne zna za pobjedu, pa je
Kalpić podnio ostavku koju je
Upravni odbor kluba jednoglasno
prihvatio. Momčad će do izbora
novog stratega, do čega će mom-
čad voditi dosadašnji pomoćnik
Dražen Stojs.
Info…
• Piše: Igor Marinović
• sport@dnevni-list.ba
Široki TT Kabeli kao naj-
trofejniji bosanskohercego-
vački poslijeratni klub u
svojoj kolekciji ima šest osvo-
jenih kupova Bosne i Herce-
govine.
Zanimljivo, posljednja dva
osvojio je na parketima “naj-
ljućih” rivala, Igokee i Bo sne,
a ovoga vikenda u sv ojoj Pe -
cari Široki će biti do maćin
njima. U subotu navečer Ši -
roki će odmjeriti snage s Igo-
keom, momčadi koja ima po -
bjedu više ispred njih u NLB
ligi, a onda će u slučaju even-
tualne pobjede u finalu u
nedjelju igrati s pob jednikom
susreta Bosne i Čapljine. Iako
će Čapljinci imati veliku pot-
poru navija ča, Bosna tu ima
blagu prednost.
- Igokeu smo dobili u pr -
vom dijelu sezone, iako se
ona u odnosu na tu utakmicu
još pojačala. Mislim da će
nam Igokea i Bosna biti gla -
vni konkurenti kao i u uvijek
kada krene Liga za prvaka.
Dobili smo najtežeg protiv-
nika već u polufinalu, ali
možda je dobro što se odmah
susrećemo s njima. Da vid -
imo na čemu smo, kaže cen-
tar Širokog Ivan Grgat.
I Širokom i Igokei trenu-
tačni je prioritet Jadranska
liga u kojoj ima različite
ambicije. Široki pokušava
izboriti ostanak u ligi, i na -
kon pobjede nad Olimpijom
vrlo je blizu tome, dok Igokea
može čak izboriti jedno od
mjesta koja vode u europska
natjecanja. Što se tiče doma-
ćih parketa puno će važnije
biti prvenstvo. Naravno, opet
zbog plasmana u NLB ligu.
Kup tu dođe više kao “inter-
mezzo” ili opipavanje pulsa
protivnika. No, Grgat tvrdi
suigrači i on imaju dovoljno
motiva podignuti i ovaj trofej.
Pogotovo jer im domaći teren
to nameće kao obvezu.
- Ne mislim da će nam
do maći teren nametnuti
neku vrstu pritiska. Može
biti samo poticaj. Na Kup se
nekako gleda previše podcje-
njivački, po meni nezaslu-
ženo, jer svaki trofej je vrije-
dan. Želimo pobijediti Igokeu
i slaviti u finalu. Želimo taj
Kup, dodao je Grgat.
Ono što je znakovito, Šir-
oki je svoja dva naslova pr -
vaka države osvojio na doma-
ćem parketu, prvo protiv
Bo sne, a onda i protiv Igokee.
Ako dvorana u subotu i ne -
djelju bude približno popu-
njena kao tada, momčad Iv -
ana Velića s razlogom može
ponijeti ulogu prvog favorita
Final Foura.
Dosadašnji osvajači i domaćini KupaBiH
*Čapljina 2010. –Bosna (Sloboda)
Mostar 2009. –Bosna (Široki)
Sarajevo 2008. –Široki (Borac)
Aleksandrovac 2007. –Igokea (Slavija)
Aleksandrovac 2006. –Široki (Bosna)
Sarajevo 2005. –Bosna (Široki)
Trebinje 2004. –Široki (Leotar)
Široki Brijeg 2003. –Široki (Borac)
Široki Brijeg 2002. –Široki (Igokea)
Sarajevo 2001. –Sloboda(Brotnjo,Igokea)
Završnica nije igrana 2000.
Tuzla 1999. –Sloboda (Brotnjo)
Čitluk 1998. –Široki (Sloboda)
* grad domaćin, u zagradi je protivnik u finalu
Na Kup se nekako gleda previše podcjenjivački, po meni nezasluženo, jer svaki trofej je vrijedan.
Želimo pobijediti Igokeu i slaviti u finalu. Želimo taj Kup, kazao je centar Širokog Ivan Grgat
Široki je na Pecari ljetos
slavio naslov prvaka
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Najaktualnije teme i vijesti o događajima na sportskim terenima www.dnevni-list.ba
45 Sport
KUP KRALJA Danas počinje završnica najuglednijeg kup natjecanja u Europi
Košarkaški ekvivalent FA Cupu
Španjolci doista drže puno do svog kupa, pa će i ovogodišnja završnica u
Madridu, koja počinje u četvrtak a završava u nedjelju, biti pravi spektakl
Ovog tjedna zaustavljena
su skoro sva ligaška košar-
kaška natjecanja, bilo nacio-
nalna ili europska, budući da
se u većini država igraju zav-
ršnice u kupovima.
Budući da više ne postoji
Kup pobjednika kupova,
takvo natjecanje izgubilo je
značaj u većini zemalja, osim
u Španjolskoj gdje je Kup
kralja postao nešto slično
kao nogometni FA Cup u En -
gleskoj. Španjolci doista drže
puno do svog kupa, pa će i
ov ogodišnja završnica u Ma -
dridu, koja počinje u četvrtak
a završava u nedjelju, biti
pra vi spektakl. Kup kralja
ima ogromnu tradiciju. Prvo
finale odigrano je 1933. u ko -
jem je Rayo Club Madrid sa -
vladao Madrid C. F s “ruko-
metnih” 21:11. I Kup je mije-
njao ime kako su se mijenjale
političke prilike u zemlji.
Isp očetka se zvao Kup Špa-
njolske, od 1940. do 1976. ge -
n er alisimus Franco mu je
dao ime po svojoj tituli, a od
1977. nosi današnji naziv.
Prva turnirska završnica ig -
rala se 1984., a današnji for-
mat s osam momčadi uveden
je 1987. Od tog prvog turnira
1984. u Zaragozi igralo se 27
turnira. Najviše nastupa (po
26) imaju Barcelona i Real, a
najviše titula (8) koja i brani
naslov iz prošle godine. Naj-
više utakmica na tim turni-
rima odigrao je bivši igrač
Barcelone i Joventuta Rafa
Jofresa (29), a zanimljivo je
da je svoje ime u rekordima
tog natjecanja upisao i veliki
Dražen Petrović, iako je u
Šp anjolskoj proveo samo je -
dnu godinu. Godine 1989.,
kada je s Realom osvojio to
natjecanje, Petrović je u pol -
ufinalu Joventutu ukrcao 36
koševa (za 35 minuta), što i
danas stoji kao peto dosti-
gnuće ikada. Najviše koševa
na jednoj utakmici (44) uba-
cili su dvojica Amerikanaca
iz Zaragoze Wood i Davis.
Dražen Petrović sam drži
rekord po broju ubačenih
slobodnih bacanja. Na istoj
utakmici 1989. protiv Joven-
tuta imao je 15 pogođenih
sl obodnih bacanja, što je
rekord koji se održao već 22
godine. I. M.
Parovi četvrtfnala
Valladolid –Valencia četvrtak, 19.00
Real Madrid –Gran Canaria četvrtak, 21.30
Caja Laboral –Bilbao petak, 19.00
Barcelona –Joventut petak, 21.30
KRUNOSLAV RIMAC O pripremama Čapljina Laste za Final Four Kupa BiH i protivniku u polufinalu
Traži se zamjena
za Bjelicu
Igokea posljednji
sudionik
Još pred novu godinu trener
Hrvoje Vlašić je govorio kako
je momčadi potrebna prinova
na pozicijama visokih košar-
kaša, pa je u tu svrhu kao
opcija za pojačanje dugo
kotirao Boris Lalović, 205
centimetara visoki Crnogo-
rac, član bilećkog Herce-
govca, drugi igrač Lige po
ukupnom učinku s 19.8 indek-
snih bodova (ispred je samo
Slobodin Draško Albijanić s
19.9 bodova). Nakon ozljede
Krste Bjelice promijenili su se
prioriteti, Čapljinci sada hitno
trebaju novog playmakera.
- Radimo na tome i postoji
mogućnost da ga dobijemo
već za utakmicu s Bosnom,
iako su šanse male. Čak i ako
angažiramo novog igrača,
vrlo je malo vremena za
nekakvu pripremu i uigrava-
nje s ostatkom momčadi,
kazao je direktor Čapljine
Dalibor Milinković.
U slučaju da momčad uskoro
ne primi u svoje redove
novog člana, prilika je to da
konačno veću minutažu osjeti
talentirani Nikola Blažević,
koji je u pojedinim nastupima
ove sezone nagovijestio
lijepu budućnost.
Posljednjeg sudionika Final
Four turnira Kupa BiH dobili
smo nakon susreta između
Slobode i Igokee u Tuzli. Gosti
su slavili rezultatom 71:78
(19:16,16:23,19:13,17:26). Naju-
činkovitiji kod momčadi pobjed-
nika bili su Dozet (18 poena) i
Chase (17 poena), dok su kod
Tuzlaka po 19 koševa ubacili
Hrnčić i Tanasilović.
Široki TT Kabeli i Igokea će
finalni turnir Kupa BiH u Širo-
kom Brijegu otvoriti svojom
utakmicom u subotu (18 sati),
dok je nešto kasnije (21 sat) na
rasporedu meč između Čapljina
Laste i Bosne ASA BH Telecom.
Finalna utakmica je na raspo-
redu u nedjelju (17 sati).
Protiv Bosne smo
sami sebi ostali dužni
U posljednje vrijeme nas je krasila dobra forma i zato očekujem vrlo zanimljivu utakmicu. Smatram da tu nema
izrazitog favorita, iako bih Bosni dao malu prednost jer smo mi ostali bez Bjelice, izjavio je Krunoslav Rimac
• Piše: Ersan Bijedić
• sport@dnevni-list.ba
U tekući radni tjedan, a
nakon slobodnog vikenda,
košarkaši Čapljina Laste su
krenuli bez trenera Hrvoja
Vlašića, kojeg je nakratko
viroza omela u obavljanju
redovitih obveza, pa je vođe-
nje treninga preuzeo team
manager Mario Jerkić.
- Jednako je i s igračima,
neki su preboljeli, a neke
viroza upravo ovih dana tek
“lovi”. Ipak se nadamo da
ćemo za Kup utakmicu pro-
tiv Bosne biti spremni, kaže
bek Čapljine Krunoslav Ri -
mac.
Ipak, jasno je kako mom-
čad neće biti kompletna, niti
više ona iz posljednjih par
tjedana u kojima su upravo
dostigli najbolju formu tije-
kom sezone.
Razlog je ozljeda Krste
Bjelice, kojem je u susretu 18.
kola u Bileći protiv Herce-
govca, pokazala je snimka
magnetne rezonance, stra-
dao križni ligament i meni-
skus koljena. Pre poruka
liječnika je operacija, a Bje-
lica će propustiti ostatak
pr venstva.
U nastavak bez Bjelice
Momčad je tako susti-
gao najgori mogući šok na -
kon mjeseci slaganja tima i
igre, u trenucima kada su
počeli pružati svoje najbolje
partije, te upravo kada su
pred njima bili i oni najveći
izazovi.
- Prema mom osobnom
sudu, Bjelica je bio naš naj-
bolji igrač ove sezone, a i sam
je govorio kako mu je ovo
najbolja godina igračke kari-
jere. Ovo nas je dosta izbacilo
iz takta, teško ćemo naći
zamjenu tako dobrom košar-
kašu, pogotovo za novac za
koji je on igrao. Sigurno nas
očekuje dosta problema u
nastavku natjecanja, govori
Rimac.
Nakon dva tjedna stanke
(zbog neodigravanja meča sa
Slavijom i činjenice da su u
prethodnom prvenstvenom
kolu bili slobodni) u subotu
(21 sat) Čapljince očekuje
nova teška utakmica u polu-
finalu Kupa BiH protiv sara-
jevske Bosne na Final Fouru
koji ove sezone organizira
Široki Brijeg. Bosna brani
titulu osvojenu prošle godine
u Čapljini, dok je suparnik
samim prolaskom u ovu fazu
ponovio uspjeh iz prethodne
sezone.
- Ako pogledamo ostale
sudionike, dobili smo najlak-
šeg mogućeg protivnika u
polufinalu, međutim, Bosna
je sigurno vrlo kvalitetna
momčad, što najbolje poka-
zuje ljestvica Lige 13 na čijem
su vrhu. Smatram da tu
nema izrazitog favorita, iako
bih njima dao malu prednost
jer smo mi ostali bez Bjelice,
mišljenja je Rimac.
Bolja forma Čapljinaca
Sudeći prema predstavi
kakvu su Studenti pružili u
Banjoj Luci minulog vik -
enda protiv Borca, koji je
uv jerljivo slavio, čini se
ka ko je Čapljina trenutačno
u boljoj formi.
- U posljednje vrijeme nas
je krasila dobra forma i zato
očekujem vrlo zanimljivu
utakmicu. Mislim da se nitko
od dvije momčadi neće zna-
čajnije odvojiti tijekom duela.
Motiv više će nam biti odi-
grati i za Bjelicu, naglasio je
Rimac.
Kao još jedan motivira-
jući čimbenik Rimac je naveo
i prvenstvenu utakmicu s
Bosnom, kada su Čapljinci
negativno iznenadili rezervi-
ranom igrom i pomanjka-
njem borbenosti, što je u
konačnici rezultiralo neu-
godnim i uvjerljivim porazom
u Sarajevu.
- Tada smo sami sebi
ostali dužni pokazati koliko
ustvari možemo. Ovaj put
ćemo dati maksimum kako
bismo pobijedili. Naša šansa
bi mogla biti agresivan priti-
sak vanjske linije, gdje ne
smijemo dopustiti protiv-
niku da se na startu razmaše.
Moramo odigrati pametno, a
tko bude imao više snage i
strpljenja, na kraju će imati i
više razloga za slavlje, zaklju-
čio je član Čapljina Laste
Krunoslav Rimac.
U trenucima kada su dostigli najbolju formu tijekom sezone, Čapljinci
su ostali bez odličnog Krste Bjelice. Snimka magnetne rezonance je
pokazala da je stradao križni ligament i meniskus koljena. Preporuka
liječnika je operacija, a Bjelica će propustiti ostatak sezone
Kladionica
46
Četvrtak •10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Miguel Marin, generalni direktor Atletico Madrida potvrdio je kako
je klub tokom zimskog prijelaznog roka primio ponudu Real
Madrida od 45 milijuna eura za Sergia Aguera, ali ju je Atletico
odbio, objasnivši kako Aguero neće nikada zaigrati za Real
Atletico ne pušta Aguera Realu
Gullit stigao u Čečeniju
Proslavljeni nizozemski bivši
nogometaš Ruud Gullit (48)
stigao je jučer u Čečeniju kako
bi preuzeo klupu ruskog prvo-
ligaša Tereka iz Groznog.
Gullita je na aerodromu u Gro-
znome dočekalo nekoliko sto-
tina navijača kluba, nakon čega
se Nizozemac zaputio na sasta-
nak s predsjednikom Ramza-
nom Kadirovim. Navodno je
Gullit kao cilj u sljedećoj sezoni
dobio plasman među osam
najboljih klubova u ruskoj Pre-
mierligi. Terek Grozni je prošlu
sezonu završio na 12. mjestu, a
Gullit je pristao preuzeti klupu
u siječnju, potpisavši jednoipo-
godišnji ugovor. S trenerskom
karijerom započeo je 1996.
kada je u Chelseaju obnašao
ulogu trenera-igrača. Potom je
radio u Newcastleu, Feyeno-
ordu i LA Galaxyju, a više od
posljednje dvije godine bio je
bez angažmana.
Dobitni listić Dnevnog lista od 8.2.2011
D
n
DD D
n
e
v
e
v
n
i
e
v
i
l
i
s
t
D
n
e
v
e
v
n
i
l
i
s
t
i
n
i
n
i
2.20
D
n
e
v
n
i
v
n
i
n
i
l
i
s
t
D
n
D
n
e
D
n
D
n
e
v
n
i
l
i
s
t
l
i
l
i
s
l
i
l
i
s
t
iii
D
n
e
v
n
i
l
i
s
t
l
i
s
t
n
i
n
i
l
i
s
t
v
n
i
D
n
e
v
n
i
l
i
s
t
l
i
s
t
t
i
s
t t
l
i
s
DD
n
e
v
n
i
DD
n
e
v
n
i
ii
l
i
s
l
i
s
t
l
i
s
t
l
i
s
t
l
i
s
t
Kostarika, 1. liga
SAD, Tenis
Australija, A liga
Cartagines, iako neporažen 4
susreta u nizu, ima problema u
realizaciji i često remiziraju (3
puta u posljednja 4 susreta). U
današnjem susretu su, prema
našem mišljenju, blagi favorit jer
dočekuju Zeledon koji se nalazi u
rezultatskoj krizi i imaju dva
vezana poraza. Gost je momčad
koja redovito prima golove
(posljednjih 6 susreta u prosjeku
1,2 po utakmici), te se ne mogu
pohvaliti učinkovitim napadom.
Del Potro je pokazao impresivnu
igru u prvom kolu pobijedivši bez
ikakvih problema Gabashvilija
(6-3, 6-2), te nagovijestio povra-
tak u pobjedničku formu nakon
duže ozljede. Njegov današnji
protivnik Lacko je prvi put u 12
pokušaja protiv igrača koji su u
top 20, pobijedio Querreyja (7-6,
6-3), ali više zaslugom velikog
broja pogrešaka protivnika nego
li kvalitetnom igrom. Danas će
mu biti teže.
Adelaide, iako ima više bodova u
prvenstvu, u posljednje vrijeme
se ne može pohvaliti najboljim
rezultatima jer ne znaju za
pobjedu već 3 susreta (2 poraza,
1 remi ). S druge strane,
Melbourne ima priliku eventual-
nom pobjedom preseliti u sami
vrh ljestvice, a njihova igra u
posljednje vrijeme daje im
dovoljno razloga za optimizam.
Neporaženi su posljednjih 5
mečeva i imaju 3 pobjede u nizu.
Kladionica
Cs Cartagines - Perez Zeledon
Četvrtak, 23.55 sati, Cartago
Del Potro J. M. - Lacko L.
Četvrtak, 19.00 sati, San Jose
Adelaide Utd. - Melbourne V.
Četvrtak, 23.55 sati, Adelaide
Prognoza: pobjeda domaćina
Prognoza: pobjeda Del Potra
Prognoza: 3 i više golova
Rusija
LIGA PRVAKA Poslije dvomjesečne stanke kreće noka
Nastavlja se borba
U osmini finala posebno se ističu susreti Milana i Totte
igraju idući tjedan kao i okršaji Lyona i Real Madrida t
• Piše: Toni Boras
• sport@dnevni-list.ba
Nogometni zaljubljenici
na svoje će doći sredinom
idućeg tjedna, kada počinje
nokaut faza najelitnijeg
nogometnog natjecanja na
svijetu - Lige prvaka.
Ove sezone ždrijeb je opet
ponudio dosta zanimljivih
susreta, a svakako se ističu
reprize prošlosezonskog
finala Inter – Bayern, kao i
finala iz 2005./2006. te lanj-
skog četvrtfinala, izm eđu
Barcelone i Arsenala, kao i
susret Lyona našeg Mira-
lema Pjanića i Real Madrida.
Vrpcu Lige prvaka u 2011.
presjeći će Milan i Totten-
ham te Valencia i Schalke,
koji igraju u utorak…
MILAN – TOTTENHAM, 15.2.
Sedmerostruki prvak
Europe trenutačno je vodeća
momčad Serije A, ali njegova,
može se reći, u posljednje
vrijeme kiksevima sklona
forma nešto je što Spursima
u nji hovoj debitantskoj
sezoni u Ligi prvaka svakako
ulijeva optimizam. Milanu će
se sigurno do utorka u sastav
vratiti Nesta, Pirlo, Boateng
i Abate, dok je Harry Red -
knapp u strahu jer su upitni
nastupi Balea, Kabula i Van
der Vaarta, a sigurno su otpi-
sani Luka Modrić i Ledley
King.
U sastav Spursa vraćaju
se, pak, oporavljeni Daw son,
Woodgate i Gallas. Prva uta-
kmica igra se u Mi lanu, a
Tottenham je u ovom dvo-
meču ipak autsajder. No,
opet treba napomenuti da se
radi o osmini finala.
- U ovoj fazi nema favo-
rita, momčad koja bude
pokazala više želje proći će
dalje. Mi u Tottenhamu to
jako želimo. Vjerujem da mo -
žemo osvojiti Ligu prv aka,
rekao je vratar Spursa, Heu-
relho Gomes.
ARSENAL – BARCELONA, 16.2.
Repriza finala iz 2006. i
prošlosezonskog četvrtfi-
nala na rasporedu je u sri-
jedu, dan posl ije sraza
Milana i Tottenhama. Ovo je
susret momčadi koje po
mnogima u ovome trenutku
igraju na oko najljepši nogo-
met na svijetu.
No, za razliku od Arsena-
lovog, Barceloni njezi n
donosi rezultate. Posljednji
rezultati ne idu u prilog
Topnicima. Barca ih je pora-
zila u finalu 2006. (2:1), a
većina tih igrača nerado se
sjeća i Lionela Messija, koji ih
je prošle godine poslije lon-
donskih 2:2 u uzvratu na Nou
Campu demolirao s četiri
pogotka (4:1).
Što se tiče udarnih pos -
tava, Arsenal je lišen usluga
braniča Vermaelena, a upi-
tan je i Djourou, dok je kod
Barcelone za sada upitan
jedino nastup kapetana Car-
lesa Puyola, koji bi do tada
trebao zaliječiti ozljedu
ko ljena. Tijekom zimskog
prijelaznog roka ove mom-
čadi nisu bile aktivne. Poja-
čala se jedino Barca, dovođe-
njem Ibrahima Afellaya iz
PSV-a za 3 milijuna eura.
Objektivno gledano, Arsenal
u ovome dvomeču ima jako
male šanse za plasman u
četvrtfinale.
- Kada igrate protiv Arse-
nala, onda morate paziti na
sve igrače, ali mi ćemo pos-
ebnu pozornost morati obra-
titi na Fabregasa, koji sam
može riješiti utakmicu.
Neće biti lako, ali mi smo
sigurni u prolazak dalje,
r ekao je napadač Barce-
lone, David Villa.
LYON – REAL MADRID, 22.2.
Susret Lyona i Real
Madrida za nas će biti najza-
nimljiviji u ovome dijelu na -
tjecanja zbog činjenice da će
naš Miralem Pjanić po drugi
put za redom pokušati izba-
citi Kraljevski klub iz osmine
finala Lige prvaka, faze koju
Madrižani, rekorderi po
broju osvojenih naslova (9),
nisu prošli već šest godina
uzastopce.
- Treba priznati da je
Real ove sezone mnogo jači
nego prošle i da će ih biti
teško pobijediti. Ali, tradicija
je na našoj strani kada je
susret s njim u pitanju, rekao
je Pjanić poslije izvlačenja
parova.
Od tada Lyon je prošao
kroz sve i svašta, ali zaključak
Jučer je na e-mail adresu
Dnevnog lista stigla zahvala
jednog čitatelja iz Mostara,
koji je zahvaljujući našoj
dnevnoj prognozi osvojio
pristojan novčani iznos.
Listić je uplaćen u poslovnici
Premier kladionice na
Rondou, Kralja Petra
Krešimira IV lamela.
Cijenjenim čitateljima
Dnevni list i dalje želi sreću
i što više dobitnih listića uz
našu dnevnu prognozu.
47
Četvrtak •10.2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Brazilska policija potvrdila je oduzimanje vozačke dozvole Romi-
nom napadaču Adrianu nakon što je ovaj odbio pristupiti alko-
testu u ranim jutarnjim satima srijede u Rio de Janeiru. Adriano
je platio kaznu od 600 dolara a morati će i na sud
Otkako je branič Real Madrida Pepe obznanio kako nema
namjeru produžiti ugovor sa Kraljevskim klubom u utrku za
njega uključili su se Chelsea, Manchester City i Arsenal, a ovaj
potonji je Realu već poslao ponudu od 30 milijuna eura
Adriano ostao bez vozačke Arsenal poslao ponudu za Pepea
Posjetite nas na našoj web stranici
www.dnevni-list.ba
Dnevni
list
Vaša
dnevna
novina
Prijedlog listića
D
n
e
v
e
v
n
i
e
v
i
l
i
s
t
D
n
e
v
e
v
n
i
l
i
s
t
i
n
i
n
i
D
n
e
v
n
i
v
n
i
n
i
l
i
s
t
D
n
D
n
e
D
n
D
n
e
v
n
i
l
i
s
t
l
i
l
i
s
l
i
l
i
s
t
iii
D
n
e
v
n
i
l
i
s
t
l
i
s
t
n
i
n
i
l
i
s
t
v
n
i
D
n
e
v
n
i
l
i
s
t
l
i
s
t
t
i
s
t t
l
i
s
DD
n
e
v
n
i
DD
n
e
v
n
i
ii
l
i
s
l
i
s
t
l
i
s
t
l
i
s
t
l
i
s
t
Valladolid – Valencia 2 1.60
Real Madrid - Gran Canaria 1 1.30
B. Mattek - M. Šarapova 1 2.15
Adelaide Utd. - Melbourne V (-3+) X2 1.80
Del Potro - Lacko 1 1.45
Cartagines - Perez Zeledon 1 2.15
UKUPNO 25.09
Francuska, Tenis
Španjolska, Košarkaški kup
Španjolska, Košarkaški kup
Bethanie Mattek-Sands, nakon
blistave pobjede u prvom kolu
protiv Carle Suarez Navarro
(6-0,6-3), danas ima teži zadatak
protiv Marije Šarapove. Mislimo
da je Mattek u boljoj formi, te da
je danas možda i favorit posebice
nakon što je Šarapova u utorak
otkazala konferenciju za novi-
nare jer se nije osjećala najbolje.
Maria ne igra ni blizu kao prije i
mislimo da bi danas mogla izgu-
biti.
Valladolid je apsolutno iznenađe-
nje dosadašnjeg tijeka španjol-
skog prvenstva. Momčad bez
ijedne zvijezde trenutačno je na
visokom trećem mjestu, odmah
iza velikana Barcelone i Reala.
Time je ova momčad izborila
završnicu Kupa kralja gdje joj je
protivnik Valenica. Unatoč
boljem položaju na ljestvici,
Valladolid je ovdje ipak autsajder.
Valencia je pronašla formu, ima
bolju momčad i boljeg trenera.
Gran Canaria je odlična momčad.
Prošle nedjelje savladala je aktu-
alnog prvaka Španjolske Caju
Laboral, a u prvom dijelu sezone
i večerašnjeg protivnika Real.
Međutim, završnica Kupa kralja
igra se u Madridu, u Realovoj
dvorani i “kraljevska” momčad
ima obvezu doći najmanje do
finala. Stoga momčadi Ettorea
Messine ni na kraj pameti nije
podbačaj već na početku turnira.
Kladionica
B. Mattek - M. Šarapova
Četvrtak, 10.00 sati, Pariz
Valladolid – Valencia
Četvrtak, 19.00 sati, Valladolid
Real Madrid - Gran Canaria
Četvrtak, 21.30 sati, Madrid
Prognoza: pobjeda Mattek
Prognoza: pobjeda gosta
Prognoza: pobjeda domaćina
INFO...
Veh ljut na Van
Nistelrooyja
Ukrajini više ne
prijeti suspenzija
HSV-ov nizozemski napadač
Ruud van Nistelrooy dao je
novog povoda treneru svoje
momčadi Arminu Vehu, s
kojim već neko vrijeme u
dobrim odnosima, za ljutnju.
Odnos dvojice narušen je,
čini se nepovratno, nakon
što u hamburškom Bundesli-
gašu nisu Van Nistelrooyu
otvorili vrata povratka u
madridski Real koji ga je
želio u siječnju dovesti na
posudbu.
- Za HSV moram odigrati još
trinaest prvenstvenih uta-
kmica i to bi bilo to, rekao je
Van Nistelrooy. Njegove su
riječi, jasno, stigle do Veha.
- Nemam se namjere sva-
kodnevno osvrtati na izjave,
a kada bi Ruud bio naš jedini
problem ja bih bio zadovo-
ljan. Važno mi je da s njim
porazgovaram u četiri oka,
da od njega čujem što ima za
reći. To je ono što ću prvo i
napraviti kada se vrati,
rekao je Veh.
Iz Međunarodne nogometne
federacije (FIFA) potvrdili su
da Ukrajini više ne prijeti
mogućnost oduzimanja
Europskog prvenstva 2012.,
ali i dodali da će nastaviti
pozorno pratiti miješa li se
politika u rad tamošnjeg
nogometnog saveza. FIFA i
Europska nogometna fede-
racija (UEFA) prošloga su
mjeseca morale interveni-
rati kako bi spriječile svrga-
vanje Grigorija Surkisa,
predsjednika Ukrajinskog
nogometnog saveza. Surkis,
član UEFA-ina izvršnog
odbora, u domovini ima
velik broj neistomišljenika
zbog, smatra se, favorizira-
nja kijevskog Dinama, kluba
u vlasništvu njegove obitelji.
Ukrajinski predsjednik Vik-
tor Janukovič prošloga je
tjedna upozorio da nogo-
metni čelnici moraju riješiti
svoje probleme kako njihova
strana organizacije Eura ne
bi došla u pitanje. Da su FIFA
i UEFA provele u djelo svoju
prijetnju značilo bi to i da
Šahtar ne bi imao pravo
nastupa u Ligi prvaka sljede-
ćega tjedna protiv Rome. EP
2012. godine zajednički
organiziraju Ukrajina i
Poljska.
HSV
FIFA
HOKEJ--NHL
HOKEJ--EIHC
KOŠARKA-ITALIJA-KUP
Philadelphia-Carolina
Četvrtak, 23.55 sati
Norveška-Italija
Četvrtak, 19.00 sati,
Montegranaro-C.S.Bologna
Četvrtak, 20.30 sati,
Prognoza: pobjeda domaćina
Prognoza: pobjeda domaćina
Prognoza: pobjeda domaćina
aut faza elitnog nogometnog natjecanja
a za Wembley
enhama te Arsenala i Barcelone koji se
te Intera i Bayerna tjedan dana kasnije
je kako je ovo sezona ispod
svih očekivanja – kako za
Lyon tako i za Pjanića. S
druge strane, Real ove sezone
rijetko kiksa, a prošlog vik -
enda su oborili i rekord iz
1985./1986. po broju uzasto-
pnih domaćih po bjeda u sez -
oni – sada on iznosi 18 uta-
kmica i Real je veliki favorit..
- Siguran sam da ćemo
pobijediti Lyon i proći u
četvrtfinale, u svome stilu je
rekao trener Reala, Jose
Mourinho. Trener Lyona
Claude Puel na rasporedu bi
trebao imati sve najvažnije
igrače, dok će Mourinhu
nedostajati već otprije ozli-
jeđeni Gonzalo Higuain za
kojega je sezona gotova, a
upitan je i Ricardo Carvalho
(koljeno).
INTER – BAYERN, 23.2.
Najveći udarac za Inter
je što u ovoj reprizi prošlo-
sezonskog finala neće moći
računati na čovjeka koji mu
je osi gurao trostruku
krunu, Argentinca Diega
Milita, koji je ozlijeđen i
sigurno će propustiti prvi
susret.
Neće biti ni Dejana Stan-
kovića, kao ni Lucija i Wal-
tera Samuela, a napad
Nerazzurra bit će i dodatno
oslabljen jer Giampaolo
Pazzini, najnovije pojačanje,
nema pravo nastupa u Ligi
prvaka. No, Inter je u veli-
Chelsea i
Manchester
oslabljeni?
OSMINA FINALA
I preostala dva engleska
predstavnika, Chelsea i
Manchester Uni ted, u
osminu finala Lige prvaka
ulaze s upitnicima iznad
sastava. Unitedu sigurno
neće biti Antonija Valencije
za kojega je sezona gotova,
dok se liječnici kluba s Old
Trafforda još uvijek trude da
do susreta s Marseilleom 23.
veljače osposobe Rija Ferdi-
nanda. Chelseaju su, pak,
ozlijeđeni Alex, Benayoun i
Zhirkov, ali sva trojica bi
trebala biti na raspolaganju
Carlu Ancelottiju 22. veljače
za gostovanje u Kopenha-
genu – baš kao i 85 milijuna
eura vrijedna pojačanja,
Fernado Torres i David Luiz.
Poljska.
Milan –Tottenham15.2. (9.3.)
Valencia –Schalke 15.2 (9.3.)
Roma –Šahtar 16.2 (8.2)
Arsenal –Barcelona 16.2 (8.2)
Lyon –Real 22.2(16.3)
Kopenhagen –Chelsea 22.2(16.3)
Inter –Bayern 23.2. (15.3)
Marseille –Man. Utd. 23.2 (15.3)
*u zagradama su datumi odigravanja
uzvrata
kom naletu i Leonardo će
sasvim sigurno pronaći
način posložiti momčad.
S druge strane, u Ba -
yernu je situacija alarman-
tna, čelnici u Luisa van Gaala
imaju sve manje povjerenja,
prvenstvo je izgubljeno te je
Liga prvaka jedini put za
spas sezone.
Bavarcima je najvažnije
da se do 23. veljače u formu
nakon oporavka od ozljeda
vrate njihovi najvažniji igrači,
Franck Ribery, Arjen Rob-
ben i Mario Go mez. Poznato
je kako je Ivica Olić otpisan
do kraja sezone.
Kladionica
Četvrtak,10. 2. 2011
Dnevni
list
NOGOMET-KOSTARIKA-1.LIGA

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Cs Cartagines-Perez Zeledon 23:55 2,15 3,10 2,81 1,27 1,47 1,22

NOGOMET-AUSTRALIA-A LIGA

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Adelaide Utd.-Melbourne V. 23:55 2,20 3,00 2,80 1,28 1,45 1,23
HOKEJ--EIHC

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Latvija-Ukrajina 15:00 1,50 4,50 3,70 1,13 2,05
Norveška-Italija 19:00 1,70 4,30 2,95 1,22 1,75
Prva trećina - EIHC VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Latvija-Ukrajina (1.tr) 15:00 1,80 2,90 3,75 1,14 1,70
Norveška-Italija (1.tr) 19:00 2,05 2,50 3,50 1,17 1,52
HOKEJ--PRIJATELJSKE UTAKMICE

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Danska-Francuska 19:30 1,65 4,40 3,05 1,20 1,80
HOKEJ--ŠVEDSKE IGRE

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Rusija-Finska 18:00 1,50 4,50 3,70 1,13 2,05
Češka-Švedska 19:30 2,65 4,20 1,85 1,61 1,28

Prva trećina - EIHC VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Rusija-Finska (1.tr) 18:00 1,80 2,90 3,75 1,14 1,70
Češka-Švedska (1.tr) 19:30 3,30 2,40 2,20 1,45 1,19
KOŠARKA-ŠPANJOLSKA-KUP (1/4 F)

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Valladolid-Pamesa 19:00 2,40 13,00 1,55 2,05 1,38
Real Madrid-Gran Canaria 21:30 1,15 16,00 5,00 1,07 3,80

KOŠARKA-ITALIJA-KUP (FINAL EIGHT)

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Montepaschi-Scavolini 18:00 1,05 18,00 7,90 5,50
Montegranaro-C.S.Bologna 20:30 1,80 13,00 2,00 1,58 1,73
TENIS-ATP-SAN JOSE-TV.PODLOGA-
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Dabul B.-Hewitt L. 19:00 4,05 1,20
Nishikori K.-Smyczek T. 19:00 1,20 4,05
Lacko L.-Del Potro J. 19:00 2,70 1,40
Russell M.-Istomin D. 19:00 1,95 1,75
Prvi set -ATP San Jose VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Russell M.-Istomin D. (1.s.) 19:00 1,90 1,80
Nishikori K.-Smyczek T. (1.s.) 19:00 1,25 3,20
Lacko L.-Del Potro J. (1.s.) 19:00 2,35 1,45
Dabul B.-Hewitt L. (1.s.) 19:00 3,20 1,25

TENIS-WTA-PARIS-TV.PODLOGA

VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Strycova Z.B.-Kvitova P. 10:00 3,20 1,30
Mattek B.-Sharapova M. 10:00 2,30 1,55
Prvi set -WTA Paris VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Mattek B.-Sharapova M. (1.s.) 10:00 2,05 1,60

HOKEJ--NHL
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Toronto-NewJersey 23:55 2,30 4,00 2,10 1,46 1,38
Philadelphia-Carolina 23:55 1,80 4,20 2,75 1,26 1,65
Pittsburgh-Los Angeles 23:55 2,00 4,00 2,45 1,33 1,52
Montreal-NY Islanders 23:55 1,80 4,20 2,75 1,26 1,65
Florida-Buffalo 23:55 2,25 4,00 2,15 1,44 1,40
Prva trećina - NHL VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Toronto-New Jersey (1.tr) 23:55 2,90 2,30 2,50 1,34 1,25
Philadelphia-Carolina (1.tr) 23:55 2,15 2,40 3,40 1,18 1,47
Pittsburgh-Los Angeles (1.tr) 23:55 2,40 2,30 3,05 1,22 1,37
Montreal-NY Islanders (1.tr) 23:55 2,15 2,40 3,40 1,18 1,47
Florida-Buffalo (1.tr) 23:55 2,80 2,30 2,60 1,32 1,27
Konačni pobjednik - NHL VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Toronto-New Jersey (kp) 23:55 1,90 1,70
Philadelphia-Carolina (kp) 23:55 1,40 2,50
Pittsburgh-Los Angeles (kp) 23:55 1,55 2,15
Montreal-NY Islanders (kp) 23:55 1,40 2,50
Florida-Buffalo (kp) 23:55 1,85 1,75
Zbroj golova - NHL VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Toronto-NewJersey (-5,5+) 23:55 1,65 2,00
Philadelphia-Carolina (-5,5+) 23:55 1,90 1,70
Pittsburgh-Los Angeles (-5,5+) 23:55 1,70 1,90
Montreal-NY Islanders (-5,5+) 23:55 1,65 2,00
Florida-Buffalo (-5,5+) 23:55 1,70 1,90
KOŠARKA-FRANCUSKA-KUP (1/4 F)
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Roanne-Gravelines G 18:00 1,25 15,00 3,90 1,15 3,10
Cholet-Pau Orthez 20:30 1,70 13,00 2,20 1,50 1,88
RUKOMET-ŠVEDSKA-1.LIGA (M)
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Lugi-Alingsas 19:00 1,55 8,50 2,60 1,30 2,20
Savehof-Hammarby 19:00 1,20 10,00 5,00 1,05 3,30
Drott-Skovde 19:00 1,65 8,00 2,40 1,40 1,95
ODBOJKA-ČEŠKA-EXTRALIGA (M)
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
Ostrava-Brno 17:00 1,03 6,33
Fatra Zlin-U.N.Labem 17:00 1,05 6,30
Kladno-Od.Voda 18:00 1,60 2,05
C.Budejovice-Liberec 18:00 1,20 3,60
Pribram-Praha 18:00 1,20 3,60
Benatky-Sl.Havirov 18:00 1,20 3,60
ODBOJKA--LIGA PRVAKA (Ž) - PLAY OFF
VRIJEME 1 X 2 1X X2 12
R.Baku-Prostejov 14:00 1,10 5,00
Dinamo M.-Sc.Pesaro 17:00 1,20 3,60
Istanbul-Stal Bielsko 18:00 1,05 6,30
Dnevna ponuda
Svakog dana
Kladionica
Svaki dan u Dnevnom listu
prognoze
Najtočnije
Analize
Savjeti
Ponuda
Vijesti
Nogomet
Košarka Rukomet
Hokej
1 x 2
Č
it
a
jt
e
k
la
d
it
e
s
e

z
a
r
a
d
it
e
Dnevno se kladite s Dnevnim listom
Stil života
50
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Kopčice, ukosnice, trakice i rajfovi su još prije nekoliko
sezona postali apsolutni must have, ali ove sezone
dolaze u nešto promijenjenom izdanju. Marame poput
onih kakve su nosili modeli kuća Moschino i Missoni su
zamijenile popularne fascinatore od čipke i perja.
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Držanje druge strane u neznanju
Nezainteresirani muškarci još su privlačniji ženama
Ženu će muškarac više
privlačiti ako nije sigurna u
to kakvo mišljenje ima o njoj
ili što osjeća za nju. Naime,
to je rezultat istraživanja
koje su proveli Erin Whit-
church i Timothyja Wilsona
sa Sveučilišta Virginia, te
Daniela Gilberta s Harvarda.
Djevojkama su pokazani
lažni profili četvorice muš-
karaca. Prvoj skupini je
rečeno da će vidjeti muš-
karce kojima su se najviše
svidjele. Drugoj skupini je
rečeno da su ta četvorica
muškaraca ocijenila iznadpr-
osječnima upravo djevojke iz
te skupine. Trećoj skupini
studentica je rečeno da bi to
mogli biti muškarci kojima
su se one svidjele najviše ili
iznad prosjeka, no ništa im
nije precizirano. Drugim
riječima, djevojke iz treće
skupine nisu znale kolika je
razina zanimanja muška-
raca za njih. Žene koje su
vjerovale da se jako sviđaju
muškarcima bile su više pri-
vržene tim muškarcima od
žena koje su vjerovale da ih
muškarci smatraju pro-
sječno privlačnima. No one
koje su najviše bile privržene
mušk a r cim a bile su upravo
djevoj ke iz treće skupine -
one koje nisu bile sigurne
koliko se ustvari sviđaju
muškarcima.
• Priredila: M. T.
Planirate li iznenaditi
vašu partnericu s poseb-
nim darom koji će opisati
vašu ljubav, budite oprezni
kako ne biste postigli
suprotan učinak. S obzi-
rom da muškarci i žene
funkcioniraju na potpuno
drukčiji način, portal zado-
voljna.com otkriva koji se
darovi nalaze na crnoj listi.
Zagrljaj
Ako ste razgovarali s
partnericom o daru za
Valentinovo i saznali kako
je ona skromna i ne želi
ništa drugo osim vaše lju-
bavi, ne padajte na štosove.
Najgore što možete učiniti
jest pojaviti se pred njezi-
nim očima praznih rašire-
nih ruku, spremni na zagr-
ljaj i poljubac.
Knjiga za samopomoć
Još jedan katastrofalan
dar koji vam u danom tre-
nutku može zvučati šaljivo
ili korisno, ali zapravo je
potpuni promašaj kojim
možete uvrijediti partne-
ricu. Radije nastavite
potragu za novim, roman-
tičnim darom.
Facebook aplikacije
za Valentinovo
Iako zvuči simpatično,
nije nimalo romantično,
nego je riječ o čistoj lijeno-
sti. Ako vam je stalo do
osobe, potrudite se i napra-
vite malo više od dva klika
mišem.
Darovi vezani
za mršavljenje
Zabranjeno područje u
koje ne bi smio ući niti
jedan muškarac. Kilo-
grami su vrlo osjetljiva
tema gotovo svake žene, pa
ako ste načuli kako bi si
baš htjela kupiti CD s vjež-
bama Cindy Crawford ili
odlične biljne tablete za
mršavljenje uz koje dobi-
j ete i anti-
celu-
litnu kremu, vjerujte nam,
to nije dar koji želimo
vidjeti za Valentinovo.
Kućni ljubimac
Živo biće je velika obv -
eza, koja zahtjeva puno
brige i pozornosti. Ako prij e
toga niste ozbiljno raz -
govarali s partnericom o toj
temi, ne budite neodgo-
vorni jer papagaj, psić ili
mačkica s velikom crvenom
mašnom vrlo lako mogu
završiti kao vaš ljubimac ili
još gore u šinteraju.
Uredski pribor
Ovu stavku doista nije
potrebno detaljno objaš-
njavati, samo se sjetite
naših riječi: Niti u snu!
Škarice, ljepljivu traku,
kemijske i f lomastere
kupite susjedovoj djeci za
školu, a ne partnerici za
dan zaljubljenih.
Prigodne bombonijere
Bombonijere u obliku
srca, s natpisom ‘volim te’
ili ‘trebaš mi’ već su izlizan
dar koji govori: ‘Nisam se
potrudio niti malo!’. Zabo-
ravite američke filmove i
vratite se u realnost.
Iste pidžame od filca
Valentinovo bi trebao
biti romantičan, ali i stra-
stven dan koji ćete dugo
pamtiti. Mekane pidža-
mice ostavite za dvadeset-
petu obljetnicu braka.
Set za depilaciju
Ovaj dar može biti vrlo
uvrjedljiv. Dlakavost je uz
kilograme ženin najgori
neprijatelj i zato ga ne spo-
minjite, posebno ne za vri-
jeme najromantičnijeg
dana u godini.
Šaljivi darovi
Možda se vama i vašim
prijateljima čini vrlo sim-
patično partnerici darovati
palicu s natpisom hrko-
mlat, ili jastučić čiji zvu-
kovi podsjećaju na ispušta-
nje plinova, ali ovo je jedan
od najgorih darova koji
radije sačuvajte za svoje
prijatelje i 1. travnja.
Crna lista darova za Valentinovo
Samo zagrljaj
i poljubac
za ženu više
nisu dovoljni
Najgore što možete učiniti jest pojaviti
se pred njezinim očima praznih raširenih
ruku, spremni na zagrljaj i poljubac
• Priredila: M. T.
Ono što je danas modni
zakon broj jedan, već sljedeće
sezone može postati najnepo-
željniji odjevni komad kojeg
želimo sakriti u najmračniji
kut ormara. No, moda se mij-
e nja i reciklira tako da je pit-
anje trenutka kada ćemo sve
već nošeno kombinirati na
novi način. Pročitajte što bi -
smo ove godine trebali izop-
ćiti iz našeg novog stajlinga.
Plastične baletanke
Ovaj trend u cijelom se
svijetu zadržao vrlo dugo, a
čini se da će još dugo i ostati.
Istina je da su baletanke vrlo
praktične, jeftine i da pašu uz
različitu odjeću, ali sintetičke
varijante istih koje su zauzele
gotovo sve trgovine trebale bi
postati daleka prošlost. Pla-
stični materijal zalijepljen za
tanki plastični đon može se
nazvati jedino opasnost za
vaše noge i kralježnicu, a da
ne govorimo o neugodnim
mirisima koje ostavljaju kao
poklon vašim stopalima.
Dimije
I kada smo prije nekoliko
godina kada su se i pojavile
pomislili da im je konačno
došao kraj, one su se vratile
na velika vrata. Prošle smo ih
godine vi đali u obliku trape-
rica, kombinezona te kao
kratke i duge ljetne varijacije
na temu. Sa d a je vrijeme da
im kon a č no kažemo zbogom
jer bilo je lijepo i komotno dok
je trajalo.
Naočale Wayfarer stila
Ovaj model naočala koje
je lansirao Ray Ban, žario je i
palio cijelim svijetom osam-
desetih godina, a za njim su
poludjeli i u 2010. godini.
Debeli, naglašeni preve-
liki okviri koji dolaze i u diop-
trijskoj varijanti mogu izgle-
dati zanimljivo i urbano, ali
vrijeme je da polako ovu
mo dnu fazu ostavimo iza
se be. Ovakav upečatljivi tre-
nd doista nije zaslužio ovo-
liku pozornost i pomalo već
postaje dosadan i isforsiran.
Mornarski look
Vrijeme je da pruge i pru-
gice, posebno one u mornar-
skoj plavo-bijeloj kombinaciji,
lagano izblijede iz svijeta
trendova. Prošlog ljeta nosile
su ih žene svih generacija, ali
i muškarci. Iako je riječ o još
jednom preuzetom stilu iz
osamdesetih koji je moramo
priznati bio i više nego sim-
patičan, vrijeme je da mu još
jednom kažemo zbogom!
Muška majica s V izrezom
Duboki, odnosno predu-
boki V izrez na muškim
vestama ili majicama nešto je
što se možda nije trebalo
dogoditi. Ne samo zbog nepo-
trebnog otkrivanja muškog
dekoltea, nego i radi onih
individua koje su ovaj modni
komad ukrasili ljubavnim
tepihom. Nije potrebno puno
objašnjavati, jer slika govori
više od riječi.
Čarape i čizme
Čarape, najčešće svjetlije,
koje izgužvane izviruju preko
rubova gležnjača ili čizmi,
doista su nepotreban detalj
koji je naglo postao popula-
ran i vrijeme je da isto tako
naglo i nestane. Uz različite
tipove niskih i visokih čizmi
te različitih boja tajica i hula-
hopki, kome su potrebne
čarape?
Modni komadi koje trebate sakriti u najmračniji kut ormara
Jeftine plastične
baletanke ove godine
postaju daleka prošlost
Plastični materijal zalijepljen za tanki plastični đon može se nazvati jedino
opasnost za vaše noge i kralježnicu, a da ne govorimo o neugodnim mirisima
Vrijeme je da pruge i prugice, posebno one u
mornarskoj plavo-bijeloj kombinaciji, lagano
izblijede iz svijeta trendova. Iako je riječ o
još jednom preuzetom stilu iz osamdesetih,
vrijeme je da mu još jednom kažemo zbogom!
51
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Jedna od znanstvenih teorija tvrdi da bakterije mogu mijenjati
kemiju mozga, uzrokujući promjene u ponašanju. Toxoplasma
gondii, parazit koji se može pronaći u mačjim fekalijama, za
većinu je ljudi bezopasan. No znanstvenici su otkrili da on kod
malog broja ljudi može utjecati na promjenu ponašanja.
Istraživanja pokazuju da se od 1995. do 2005. broj
kalorija koje unosimo svakodnevno kroz napitke
udvostručio. Posebno su bogati kalorijama zaslađeni
voćni sokovi, gazirani napitci, kao i alkoholna pića.
Morate znati kako vas i tekućina deblja, ako je zaslađena.
Jeste li zapostavljeni Zbog oksitocina
Dva razloga koja stoje iza skoro svake svađe Žene više uživaju za ručkom nego u krevetu
Iako mnogi misle da bi i muškarci
i žene mogli danima sastavljati
popis na kojem bi se nalazili
razlozi za svađu u vezi ili braku,
najnovije je istraživanje pokazalo
koja su dva najčešća razloga u
pitanju.
Keith Sanford, profesor na Sveu-
čilištu Baylor u Texasu i savjetnik
za parove, napravio je istraživa-
nje u kojem je sudjelovalo 3539
muškaraca i žena koji su u braku.
Zanimali su ga razlozi za svađu i
osjećaji te ponašanje parova za
vrijeme svađe. Sudionici istraži-
vanja morali su odgovarati na
pitanja koja je sastavio Keith
Sanford. Nakon što su dobili
odgovore, došli su do zaključka
da se tijekom svake svađe jedan
od partnera osjeća zapostavljeno
(partner ne posvećuje dovoljno
pozornosti) ili ugroženo (partner
ima potrebu kontrolirati ili name-
tati osjećaj krivnje). Ako se u vezi
netko osjeća zapostavljeno, pro-
fesor savjetuje razgovor s partne-
rom. Otvoreni i iskreni razgovor
o osjećajima i potrebama. Dodaje
da je svađa zdrava. Važno je izba-
citi ljutnju i biti svjestan pravog
razloga svađe.
Nekada su samopouzdanje i
dobro raspoloženje kod žena
izazivali isključivo muškarci, a
danas si u tome sve više pomažu
žene. Mnoge moderne žene
jednako uživaju u ručku s prija-
teljicama kao i u strastvenoj noći
s muškarcem, ako ne i više, za
što postoji i znanstveno uteme-
ljen razlog, tvrde stručnjaci.
Kada se žene druže s prijatelji-
cama, njihovo tijelo otpušta
oksitocin. Riječ je o hormonu koji
se javlja tijekom seksualnog
odnosa i odgovoran je za užitak
te povezanost i dobro raspolo-
ženje.
“Odete li s prijateljicama na
ručak ili kavu, vaše tijelo proi-
zvodi jednake kemijske supstan-
cije kao kad vodite ljubav i
postižete orgazam. Žene se
nakon druženja osjećaju opu-
šteno, sigurno i sretno. Dakle,
osjećaju se jednako kao i u zdra-
vim vezama s muškarcem. Neke
žene zato i ne pristaju ući u
polovične veze jer imaju dobre
prijateljice i osjećaju se sretno,
zadovoljno i ispunjeno”, obja-
snila je britanska stručnjakinja
za seks i veze Simone Bienne.
• Priredila: S. D.
Rođenje djeteta je jedan
od najznačajnijih i najsretni-
jih događaja u životu žene.
Iako život s novorođenim
djetetom može biti uzbudljiv,
ponekad može biti težak i
stresan. Ženama se tijekom
trudnoće i nakon poroda
događaju brojne fizičke i
emocionalne promjene. Ove
promjene mogu kod mladih
mama izazvati osjećaje tuge,
straha, tjeskobe ili zbunjeno-
sti. Većini žena ovi osjećaji
(koji se još zovu i baby blues)
brzo nestanu. No kad ti osje-
ćaji ne nestanu ili se pogor-
šaju, postoji mogućnost da se
radi o postporođajnoj ili
postpartum depresiji. To je
ozbi ljan poremećaj koji
zahtjeva adekvatno liječenje.
Postporođajna depresija se
javlja kod jedne od deset
žena. Smatra se da je depre-
sija jedan od češćih poreme-
ćaja koji se javlja za vrijeme
trudnoće i nakon poroda.
Može se dogoditi da se simp-
tomi depresije ne prepoznaju
ili ne liječe, budući da neke
normalne promjene u trud-
noći mogu uzrokovati slične
simptome koji se odvijaju
istovremeno. Umor, problemi
sa spavanjem, jače emocio-
nalne reakcije i promjene u
tjelesnoj težini mogu se javiti
za vrijeme i nakon trudnoće.
No ti isti simptomi mogu biti
znakovi depresije. Baby blues
se javlja kod mnogih žena
(80-90 posto) u prvim da -
nima nakon poroda. Majka
može osjećati nagle promjene
raspoloženja, tako da se u
jednom trenutku osjeća izu-
zetno sretno, a zatim jako
tužno. Može plakati bez
razloga i biti nestrpljiva,
razdražljiva, nemirna, osje-
ćati tjeskobu, usamljenost i
tugu. Baby blues može trajati
od nekoliko sati do mjesec
dana nakon poroda. Baby
blues se obično ne treba lije-
čiti. Često pomaže razgovor
s drugim mladim mamama i
podrška obitelji i prijatelja.
Ni poznate dame nisu pošte-
đene baby bluesa, kako nazi-
vaju depresivna raspoložena
u koja žene često zapadaju
poslije porođaja.
- Gwyneth Paltrow je pri-
znala da je prolazila kroz
veliku emotivnu krizu poslije
rođenja sina. “Bila sam na
dnu. Ništa nisam osjećala
prema djetetu, nisam imala
nikakvih majčinskih osjeća-
nja prema njemu. Bilo je
jezivo – otvoreno je ispričala
glumica u intervjuu za maga-
zin Vogue. “Danas kada gle-
dam njegove slike s tri mje-
seca, uopće se ne sjećam tog
razdoblja. Kao da sam bila
opasana nekim zidom kroz
koji nijedna emocija nije
mogla proći. Oskarovka je
rekla da joj je suprug,
frontmen britanske grupe
Coldplay Chris Martin,
pomogao da nadvladati
postporođajnu depresiju.
- Brooke Shields je
dospjela na naslovnu stranu
jednog magazina, nakon što
je priznala da je uzimala
antidepresive poslije rođenja
prvog djeteta. “Prošla sam
kroz brojne pokušaje da
dobijem bebu, a kada sam
najzad dobila tu savršenu,
divnu, zdravu bebu, to me je
uništilo”, ispričala je. Zbog
osjećaja krivnje i nerazumi-
jevanja okoline, veliki broj
žena krije svoj problem i
rijetko ili nikada ne zatraži
stručnu pomoć. Na to je uka-
zala glumica Brooke Shields
koja je čak pozvala američki
Kongres da donese zakon o
pomoći majkama
s postporođaj-
nom depresi-
jom koja je,
po njezi-
nom
mišljenju,
znatno
raširenija
pojava
nego što se
priznaje.
Iako život s novorođenim djetetom može biti uzbudljiv, ponekad može biti težak
I poznate mame su patile
od postporođajne depresije
Postporođajna depresija se javlja kod jedne od deset žena. Smatra se da je depresija
jedan od češćih poremećaja koji se javlja za vrijeme trudnoće i nakon poroda
Ženama se tijekom
trudnoće i nakon
poroda događaju
brojne fizičke i
emocionalne promjene
52
Četvrtak • 10. 2 . 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Stil života
Tri savjeta za istinsku ljepotu lica
Kako najjednostavnije do sjajne kože?
Najljepše lice je ono kad
ga krasi baršunasta, nježna i
sjajna koža. Ako niste jedna
od sretnica kojima je priroda
podarila prekrasnu kožu, evo
nekoliko korisnih savjeta
kako u potpunosti zablistati
uz malo truda.
1. Domaći piling
U posudu smi ksajte
jednu žlicu sode bikarbone,
prstohvat soli, malo samlje-
vene zobi te sve smiksajte i
prelijte vodom. Pilingom
dobro istrljajte lice i nakon
nekoliko minuta tretiranja –
isperite.
2. Hrana koja sjaji
Kožu treba hraniti iznu-
tra, kako bi sjajila izvana.
Zato jedite ove namirnice:
rajčice i lubenice jer sadrže
likopen koji obnavlja kožu te
borovnice, kruške, grožđe,
grejp i breskve koje u sebi
imaju veliku količinu flavo-
noida zbog kojeg je koža
kvalitetnija. Tu i tamo se
poslužite smokvama jer su
one prirodni antioksidant pa
ćete tako spriječiti preura-
njeno starenje.
3. Voda
Voda nosi nutrijente kroz
tijelo i krv. Ako pijete veću
količinu vode, stanice će vam
se brzo opskrbljivati hranji-
vim sastojcima te će se tok-
sini brže izlučivati iz tijela.
Izgled kože je u uskoj vezi sa
zdravljem tijela, zato se
hidratizirajte do sjaja.
Kihanje, kašalj, suzne oči, ovi simptomi su najbolji pokazatelj da se radi o alergiji
Provjerite jeste li
alergični na grinje
Prevencija je, za alergičare, iznimno važna. Što manje kontakata s
alergenom, u ovom slučaju s grinjama, znači i manje alergijskih problema
• Priredila: S. D.
Centralno grijanje te sla-
bije provjetravanje prostorija
u zimskim mjesecima pogo-
duje razvijanju grinja, koje se
razmnožavaju u toplim i
vlažnim uvjetima, te na mje-
stima gdje se najčešće sku-
plja prašina, kao što su, pri-
mjerice, sagovi, tapecirani
namještaj, zavjese, tepisoni.
Zbog toga se često događa da
osobama koje su alergične na
grinje smeta i prašina, što se
može utvrditi testovima na
alergene na koži te posebnim
testovima iz krvi.
Simptomi slični prehladi
Kihanje, kašalj, suzne oči,
ovi simptomi su najbolji
pokazatelj da se radi o aler-
giji, no, problem je što se
slično osjećate i kod pre-
hlade, pa je potrebno odre-
đeno vrijeme ponavljanja
takvih reakcija da bi se
posumnjalo da uzrok tih
tegoba nisu virusne infekcije.
Ako, dakle, simptomi ne pro-
laze kao kod prehlade, sva-
kako se trebate javiti liječ-
niku i provjeriti ne radi li se o
alergiji izazvanoj inhalacij-
skim alergenima. Ako se
utvrdi alergija, potrebno je
liječenje, kako se tegobe ne bi
komplicirale i dovele do
pojave alergijske astme.
Borba s prašinom
Kad je u pitanju alergija
na grinje, onda najprije pomi-
slite kako prva stvar koju
morate napraviti jest kupnja
novog, kvalitetnog usisavača,
koji će vjerojatno biti skuplji
od običnih kakvi se mogu
naći u svakoj malo bolje opre-
mljenoj trgovini. Čišćenje
usisavačem treba biti često, i
trebalo bi koristiti onaj s
ispušnim filtrom. No, neka
istraživanja ne idu u korist
razvikanih, posebnih usisa-
vača, koji se reklamiraju kao
stopostotni uništavači gri-
nja, piše Žena.hr. Pokazalo
se, naime, da je i nakon teme-
ljitog čišćenja usisavačem
ostao ili, bolje rečeno, preži-
vio dovoljan broj grinja da
nastave uzrokovati alergijske
smetnje. U svakom slučaju,
usisavač trebate, i to što
češće ga koristite, no, hoćete
li investirati baš u neki
posebno skup, sami odlučite.
Uz usisavač, temeljito čišće-
nje od prašine zahtijeva i
neke druge “zahvate” u st -
anu.
U prostoriji gdje boravi
osoba alergična na grinje,
najbolje bi bilo da nema ni
tepiha ni zavjesa. Zapravo bi
u cijelom stanu trebalo biti
što manje površina koje su
pokrivene tepisima. Pušenje
bi i zbog ovog razloga u vašem
stanu trebalo biti zabranjeno.
Kako si još pomoći?
Posteljinu treba prati na
temperaturi od barem 60
stupnjeva, i to prekrivača za
madrac, jastuka i popluna.
Jastuke i pokrivače čak se
savjetuje s vremena na vri-
jeme zamrznuti u hladnjaku
na 24 sata, a obvezno provje-
travati na zraku što češće.
Madrace bi trebalo zamijeniti
svake 2-3 godine, jer ih grinje
“obožavaju”. Poželjno je da su
od materijala koji su antialer-
gijski, treba izbjegavati kori-
štenje starih ma draca, koji su
naizgled u dobrom stanju, no
u unutrašnjosti su zasigurno
puni grinja, koje su inače
organizmi mikroskopske
veličine. Danas se na tržištu
može naći zaista bogata
ponuda posteljine koja ima
oznaku antialergijske. Po -
kućstvo se također mora
redovito čistiti, a savjet je da
bude što manje tapeciranog
namještaja.
Prostorije treba dobro
svaki dan provjetravati. Izba-
cite suho cvijeće, plišane
igračke, to su stvari na koje
se posebno skuplja puno pra-
šine. Za osobe koje su aler-
gične na, primjerice, ambro-
ziju preporuča se da razdoblje
kada ambrozija stvara naj-
više teškoća provedu na
moru, što dalje od krajeva
gdje je ima. Kad je riječ o gri-
njama, budući da ih nema na
visinama iznad 1000m/nm
zbog male vlažnosti zraka,
savjet je da osobe alergične
na grinje odmor provedu u
planinama. Prevencija je,
dakle, za alergičare, iznimno
važna.
Često se događa da
osobama koje su
alergične na grinje
smeta i prašina, što
se može utvrditi
testovima
Jednostavne tehnike
za svaki tip kose
Masna, suha, perutava...
Kosa - to je ono što sv -
aku ženu može učiniti boži-
com ili očerupanom vješti-
com. Uz redovit posjet fri-
zeru ono s čim se gotovo
svakodnevno nosimo je
pranje kose. Tijekom pra-
nja kose potrebno je primje-
njivati nekoliko jednostav-
nih tehnika jer površno
pranje najčešće rezultira i
bržim prljanjem. Prije nego
što se počne s pranjem kose
potrebno ju je dobro poče-
šljati.
Normalna kosa
Na dlan stavite otpri-
like jedan čep šampona i
pomiješajte ga s vodom te
nanesite na mokru kosu.
Nježno, vrhovima prstiju
masirajte tjeme kružnim
pokretima. Nastojite se
koristiti šamponima koji se
najmanje pjene jer velika
količina pjene može oštetiti
kosu. Isperite je blagim
mlazom mlake vode.Rege-
nerator nastojite koncen-
trirati na vrhovima. Budite
strpljivi i nemojte isprati
regenerator deset sekundi
nakon što ste ga nanijeli.
Kosu ne češljajte dok je
mokra. Ako vaša kosa
nakon pranja i dalje izgleda
prljavo, masno i slijepljeno,
krivi su prejaki preparati za
učvršćivanje kose koje kori-
stite. Pokušajte kosu teme-
ljitije oprati i vratite joj sjaj
onako kako to predlažu
profesionalni frizeri: malo
šampona, kojim se obično
koristite, razmutite u čašici
vode, nanesite na suhu
kosu i dobro ga utrljajte.
Pričekajte malo, dobro
isperite, a zatim je nor-
malno operite.
Masna kosa
Iako se ovaj tip kose
brzo prlja, ne perite je pre-
često. Često šamponiranje
uklanja zaštitni sloj se -
buma. Bilo bi idealno prati
kosu dva puta na tjedan, a
u međuvremenu umjesto
pranja pokušajte osmisliti
odgovarajuću frizuru. Mali
trik koji vam može pomoći
jest da u posljednju vodu za
ispiranje dodate malo
jabučnog octa kako bi sma-
njio ma šćenje i dodao malo
sjaja.
Od velike su važnosti i
sredstva kojima se kori-
stimo za njegu. Šampon
mora biti precizno defini-
ran, biljnog podrijetla da ne
bi dodatno nadražio lojne
žlijezde.
Masna kosa više ispada
od ostalih tipova. Poželjno
je primijeniti tonik za
masažu vlasišta nekoliko
puta u tjednu pa nakon
toga kosu oprati biljnim
šamponom. Na masnu kosu
ne stavljajte mnogo laka, a
kad to poželite, koristite
one koji su posebno nami-
jenjeni tom tipu kose. Upo-
trebljavajte četku polupri-
rodne i poluumjetne dlake.
Nastojite se što manje ko -
ristiti šamponima za koje
piše da daju veći volumen
jer će nakon nekog vremena
početi iritirati vlasište.
Suha kosa
Nakon šampona važnu
ulogu imaju regeneratori te
masaža vlasišta. Masaža se
obavlja češćim češljanjem,
ali i vrhovima prstiju, kruž-
nim pokretima svakog
dana. Nakon nekoliko mi -
nuta regenerator dobro
isperite. Kosu blago istr-
ljajte ručnikom kako je ne
biste dodatno oštetili agre-
sivnim trljanjem.
Perutava kosa
Problem s peruti javlja
se pojačano zimi na masnoj
i na suhoj kosi. Potrebno je
koristiti se blagim šampo-
nima s biljnim sastojcima
koprive, majčine dušice,
breze, propolisa, kadulje.
Kosu je potrebno dobro i
dugo i spi rati toplom
vodom, nježno masirajući
vlasište. Šamponu dodajte
30 kapi pripravka korijena
jaglaca koji djeluju protuu-
palno i umirujuće te ujedno
čiste vlasište.
53
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Stil života
Uz vrhunske kuhare
pripremite prave
riblje specijalitete
Većina začinskih biljaka izgubi svoju svježinu nekoliko dana nakon što se uberu
Jeftina je, možete je kupiti bilo gdje, a nema nikakve štetne učinke po zdravlje
• Priredila: S. D.
Svježe začinske biljke
poput peršina, ružmarina,
majčine dušice, majorana i
sličnog, savršeno opleme-
njuju svaki obrok. Međutim,
vezicu koju smo kupili na
tržnici obično ne iskoristimo
cijelu, ali je zato možemo
osušiti ili zamrznuti do slje-
deće uporabe. Evo nekoliko
načina kako pravilno saču-
vati začinske biljke i kasnije
ih iskoristiti u pripremi jela.
Većina začinskih biljaka
izgubi svoju svježinu neko-
liko dana nakon što se uberu,
ali ako se pravilno uskladi-
šte, možete ih ponovno upo-
rabiti.
Peršin, bosiljak i korijan-
der
Ove vodenaste, nježne
biljke jako su osjetljive i naj-
bolje će očuvati svoja svoj-
stva ako se zamrznu u nekom
ulju ili maslacu. Stavite biljke
u blender s malo ulja ili
maslaca, tek da ih prekrije,
sameljite, a zatim ih zamr-
znite u vrećicama za zamrzi-
vač. Na ovaj način začini
mogu ostati očuvani i do šest
mjeseci.
Ekstra savjet: Dok ih
budete mljeli, začini će u
dodiru s masnoćom pota-
mniti. Kako biste očuvali
njihovu boju, dodajte malo
izdrobljenog leda u mješa-
vinu.
Majoran, menta, origano,
žalfija, lovor
Ključna stvar kod spre-
manja ovih začina je cirkuli-
ranje zraka. Povežite začine
u vezicu i okačite ih da se
suše ili ih stavite u suhu čašu
da odstoje tjedan dana. Na
ovaj način će esencijalna ulja
iz začina biti sačuvana i do
šest mjeseci.
Timijan
Timijan je poprilično
izdržljiv zahvaljujući žilavo-
sti svojih grančica, stoga ga
jednostavno treba spakirati
u plastičnu vrećicu za zamr-
zivač. Kada ga budete
ponovno koristili neće biti
baš u najboljem stanju za
sjeckanje, nego ga jelu
dodajte još dok je u smrznu-
tom stanju.
Ružmarin
Nemojte sušiti ružmarin
jer će postati igličast. Bolji
način da spremite ovaj začin
je da skinete listiće sa sta-
bljike i da ih isjeckate, a onda
ih pomiješate s malo masli-
novog ulja, te stavite u zamr-
zivač.
Đumbir
Svjež đumbir ogulite, a
zatim ga isijecite na manje
komade, umotajte svaki
komadić u najlonsku foliju i
zamrznite. Dodatna pred-
nost ovakvog načina čuvanja
đumbira je ta što ćete iz
zamrzivača vaditi samo ono-
liko koliko vam treba pri
pripremi jednog jela.
Kako pravilno čuvati
vaše začinske biljke
Soda bikarbona je idea-
lan partner za čišću kuću.
Jeftina je, možete je kupiti
bilo gdje, a nema nikakve
štetne učinke po zdravlje.
Ekološki je sigurna i odlično
je sredstvo i za dezinfekciju,
ali i za osvježavanje životnog
prostora.
Pod
Keramičke pločice perite
tako što ćete u toplu vodu
dodati pola šalice sode bikar-
bone.
Pećnica
Prljavu, zamašćenu peć-
nicu poprskajte vodom, pos-
pite sodu, a onda ribajte
žičanim dijelom spužve.
Možete je čistiti i pastom
koju ćete napraviti od sode
bikarbone i octa.
Tava
Zagorjelu tavu namažite
mješavinom sode bikarbone
i vode. Najbolje bi bilo da ga,
ukoliko je zagorjeli sloj
debeo, ostavite tako preko
noći. Ali, ako je tanji, već
posl ije desetak mi nuta
ostružite zagorjeli sloj s tave.
Sudoper
Za sjajan sudoper napra-
vite pastu od pet žlica sode
bikarbone i pet žlica mlake
vode.
Istrljajte, a zatim isperite
sudoper i prebrišite ga vlaž-
nom krpom. Da bi sudoper
zabl istao, glancajte ga
suhom krpom na koju ste
dodali nekoliko kapi masli-
novog ulja.
Perilica za suđe
Staru četkicu za zube
umočite u bijeli ocat i ori-
bajte dijelove na vratima, a
za najzaprljanije dijelove
koristite pastu napravljenu
od pet žlica sode bikarbone i
pet žlica mlake vode. Na dno
perilice sipajte šalicu octa,
zatvorite je i uključite pranje.
Odvod
Naspite u odvod šalicu
octa i sode bikarbone, odvod
zatvorite, a poslije nekoliko
minuta ulijte litru vrele vode
i odvod isperite toplom teku-
ćom vodom.
Dezinfekcija
U bocu s raspršivačem
pomiješajte 300 mililitara
alkoholnog octa, 200 milili-
tara vode i 40 kapi ulja euka-
liptusa. Ovim sredstvom
svakodnevno dezinficirajte
kuhinjske površine.
Poliranje
Srebrninu u kuhinji poli-
rajte kombinacijom tri dijela
sode bikarbone i jednog
dijela vode pa ih isperite
toplom vodom i osušite
mekom tkaninom.
Osam načina čišćenja sa sodom bikarbonom
Vezicu koju smo kupili na tržnici obično ne iskoristimo cijelu,
ali je zato možemo osušiti ili zamrznuti do sljedeće uporabe
U najnovijem izdanju BH
Gastro kutka koje možete
pogledati sutra na BHT1 tele-
viziji, stručnjaci Udruženja
b h . kuhara na čelu s pred-
sjednikom udruženja Niha-
dom Mameledžijom i Muha-
remom Tabakovićem, tako-
đer članom Udruge, pokazat
će vam umjetnost spremanja
ribljih specijaliteta.
Orada “belvue”
Sastojci:
orada (1 kom)
Pate:
100 g fileta lososa
50 g kozica (2-3 kom)
1 bjelanjak
sol
papar
bijeli luk
peršin
maslinovo ulje
Pire:
krumpir
mrkva
celer
maslac
sol
papar
riblji temeljac
Sos:
riblji temeljac
maslac
brašno
vrhnje
bijelo vino 1 dl
maslinovo ulje
prokule
peršin
BH GASTRO KUTAK
Premijera dugometražnog doku-
mentarnog filma “Piramida istine”
autora Saida Sefe bit će održana
večeras u multipleksu Ekran u
Zenici. Film “Piramida istine” dobit-
nik je California Film Daimond
Award nagrade, a bavi se kontro-
verznom tematikom bosanskih
piramida i civilizacijskim razvojem
čovjeka na području središnje
Bosne u prapovijesti.
Kultura
54
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Bertolt Brecht
Na današnji dan prije 113 godina rođen je Bertolt Brecht,
rođen kao Eugen Berthold Friedrich Brecht (1898. - 1956.),
po smionosti svojega izraza i strastvenosti angažmana,
najistaknutiji je njemački dramatičar 20. stoljeća.
113
ZENICA
Premijera filma
“Piramida istine”
Portret muze Pabla
Picassa Marie-Therese Wal-
ter, žene koja mu je promije-
nila život, prodat je na
dražbi u Londonu za 40,7
milijuna dolara. Slika “La
Lecture” prodana je 8.
veljače u Sotheby’su za
svega šest minuta, a aukcij-
ska kuća Sothey’s saopćila
je da je sliku kupio anonimni
kupac putem telefona. Oče-
kivana cijena je bila18 mili-
juna funti (28,9 milijuna
dolara). Na slici, nastaloj
1932. godine, naslikana je
Picassova mlada ljubavnica
Marie-Therese Walter u fote-
lji, s knjigom u rukama.
Walterova je, kada je upo-
znala Picassa imala 17
godina, a on 45. On joj se
prilikom prvog susreta
predstavio i rekao joj da će
zajedno raditi velike stvari.
Kasnije je s njim dobila
kćerku Maju. Njihova veza
držana je u tajnosti godi-
nama, zbog njezinih godina,
a i Picasso je bio oženjen.
Marie-Therese Walter je
kasnije izjavila da nikada
ranije nije bila čula za Pica-
ssa. Četiri godine nakon
Picassove smrti, Marie–The-
rese je 1977. počinila samo-
ubojstvo. “Čitanje” pred-
stavlja prvi portret Marie-
Therese čiji je lik dotad pri-
kriveno figurirao u Picasso-
vim djelima, a ljubavnica
španjolskog sl i kara je
kasnije inspirirala nekoliko
radova, kao što su “San” (Le
Reve) i “Akt, zeleno lišće i
poprsje” (Nu, Feuilles Vertes
et Buste), slika koja je pro-
dana u svibnju 2010. na
dražbi u New Yorku za čak
106 milijuna dolara, što je
ujedno bio i novi aukcijski
rekord Marie-Therese Wal-
ter se sve do slike “La
Lecture” pojavljivala na
Picassovim djelima u kodo-
vima ili u pozadini.
Portret Picassove ljubavnice
prodan za 40 milijuna dolara
Rekord za prvi portret Marie-Therese Walter
I
z
d
v
a
j
a
m
o
Događaji i
ljudi u fokusu
Posthumno nagrađena
Beryl Bainbridge
Organi zatori bri-
t a ns ke k nj i ž ev ne
nagrade Booker odlučili
su se odužiti književnici
Beryl Bainbridge, koja
je pet puta bila u užem
izboru za to prestižno
priznanje, ali ga nije
dobila. Ljubitelji knji-
ževnosti pozvani su da
glasaju za najbolju od
pet nominiranih knjiga
ove autorice, koja je
koja je preminula je u
srpnju 2010. u 76. godini
od raka. Pobjednička
knjiga bit će poznata u
travnju.
Specijalni Booker
MULTIORIGINALI
Grafika 70-ih i 80-ih godina 20. stoljeća
• Piše: A. Copf
• kultura@dnevni-list.ba
U povodu obilježavanja
četiri desetljeća postojanja
institucije Muzeja suvremene
umjetnosti Republike Srpske,
u ovom muzeju večeras u 19
sati bit će otvorena izložba
“Multioriginali”, koja će pred-
staviti grafiku sedmog i
osmog desetljeća XX. sto-
ljeća, fotografije, printove i
videoradove iz fundusa
Muzeja suvremene umjetnosti
RS-a (MSURS). Kustosica
izložbe Žana Vukičević u
katalogu izložbe ističe da su
naslovom izložbe “Multiorigi-
nali” objedinjena djela više od
pedeset bosanskohercego-
vačkih kao i autora iz cijele
regije, ali i europskih i svjet-
skih autora, odnosno omogu-
ćen je relativno širok i fleksi-
bilan idejni okvir za njihovu
selekciju. “Osnovnu odred-
nicu izložbe čini pojam multi-
original, koji je uveo Dževad
Hozo u svojoj knjizi ‘Umjet-
nost multioriginala. Kultura
grafičkog lista’, upućujući na
svojstva grafike kao umjet-
ničke discipline, a koji je na
ovoj izložbi upotrijebljen ne
samo za definiranje grafičkih
otisaka nego i drugih ostvare-
nja nastalih primjenom repro-
duktivnih medija, kao što su
fotografija, print i video”,
ističe Vukičević.
Umjetnost BiH i regije
Multioriginalnost se,
objašnjava kustosica izložbe,
prvenstveno odnosi na samu
prirodu umjetničkog djela, a
to je, u ovom slučaju, moguć-
nost njegovog umnožavanja i
ponavljanja, pa je kao takva
zajednička svim primjerima
koji su izdvojeni iz muzejskih
zbirki grafike i novih medija.
Kao umjetnički proizvod
može egzistirati u vidu više
jednakih primjeraka koji rav-
nopravno imaju status origi-
nala. “Jezgro grafičke zbirke
Muzeja suvremene umjetnosti
Republike Srpske čine djela
nastala tijekom sedmog i
osmog desetljeća XX. stoljeća
i odnose se na umjetnost
Bosne i Hercegovine, kao i na
šire područje nekadašnjeg
‘jugoslavenskog umjetničkog
prostora’”, kaže Vukičević.
Posebno značajan i vrijedan
dio ove zbirke čine djela
europskih i svjetskih grafi-
čara (Hans Hartung, F. Hun-
dertwasser, Alberto Biasi,
Bertrand Dorny, Zao Wou –
Ki, Jean Messagier, Pierre
Alechinsky i dr.). U umjetnič-
kim praksama posljednjih
desetljeća XX. i prvog deset-
ljeća XXI. stoljeća prevladala
je upotreba brojnih medija
tehnološke produkcije suvre-
mene umjetnosti. Ova nezau-
stavljiva medijska ekspanzija
otvorila je novu dimenziju
umjetničkog djela kao multi-
originala, odnosno nadgra-
dila i daleko prevladala repro-
duktivne mogućnosti koje je
nudila grafika.
Djela nastala u 10 godina
Primjere pružaju fotogra-
fije, printovi i videoradovi iz
zbirke novih medija MSURS-
a, koja u najvećoj mjeri obu-
hvaća djela umjetnika iz
Bosne i Hercegovine i regije
koja su nastajala tijekom pret-
hodnih deset godina (Mileta
Prodanović, Miodrag Manoj-
lović, Nenad Malešević, Bojan
Stevanić, Lala Raščić, Pavel
Štubr i dr.). Izložbu će otvoriti
ministar prosvjete i kulture
RS-a Anton Kasipović, a moći
će se pogledati do 10. ožujka.
Izložba u povodu obilježavanja 40 godina Muzeja suvremene umjetnosti RS-a
U Zagrebačkom kazalištu mladih, 19. veljače, na sceni
Miško Polanec premijerno će biti izvedena predstava
“Mauzer” u režiji Boruta Šeparovića. Riječ je o
autorskom projektu inspiriranom “Grobnicom za
Borisa Davidovića” i Müllerovim “Mauzerom”.
Poznati američki časopis za dizajn “How”
uvrstio je plakat za Festival europske kratke
priče iz 2010., djelo hrvatskih autora Maje
Bagić-Barić i Danijela Srdareva, među deset
najboljih na svijetu.
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
55
Predsjednik Matice
hrvatske Mostar Josip
Muselimović i direktor
poduzeća „TEM Mandeks“
d.o.o. iz Širokog Brijega
Zlatan Mandić, u nazočno-
sti voditeljica marketinga
Mostarskog proljeća i Tem
Mandeksa mr. Žane Mrko-
njić i Ane Mandić, potpisali
su Ugovor o sponzorstvu u
prostorijama ovoga podu-
zeća u Širokom Brijegu.
“Iznimna nam je čast i
zadovoljstvo što smo, dan-
a šnjim svečanim činom, i
službeno postali partner
jedne tako ugledne kul-
turne manifestacije kao
što je Mostarsko proljeće.
Kao društveno odgovorno
poduzeće, nastojimo svake
godine pružiti potporu
sportskim klubovima, kul-
turnim projektima i kul-
turno-umjetničkim druš-
tvima, u skladu s našim
mogućnostima. To je pri-
lika da pomognemo, ali i
da na taj način, predsta-
vimo našu tvrtku i našu
djelatnost”, istaknuo je
Mandić.
Tem Mandeks – sponzor “Mostarskog proljeća 2011.”
NEREALIZIRANA ŽELJA
(ili o “Grozdaninom
kikotu” u Cimu)
• Piše: Gradimir Gojer
Već godinama gajim
želju da kultni i najbolji
poetski roman bosansko-
hercegovačke književnosti
“Grozdanin kikot” reda-
teljski pozicioniram u jed-
nom od najpoetičniji h
dijelova grada Mostara, u
Cimu...
Slijedom one čuvene
narodne: od Cima do Rima
nema boljeg vina..., pa
onda sl ijedom života
autora “Grozdani nog
kikota”, velikog pjesnika
Hamze Hume, pa onda
slijedom strastvovanja u
kavani “Kod Ivane”, pod-
grijavala se i rađala želja,
sve iznova, a posebno u
svjetlu novog ljetnikovca
Dike Slezaka i moje nevje-
rojatne odanosti rijeci
Radobolji, narastao je u
mislima plan o budućoj
predstavi... Bila bi to sva-
ka ko a mbi j ent a l na
postavka, koja bi se prosti-
rala od Bara, preko Cima,
sve do izvora rijeke Rado-
bolje...
Ljubav
Brojni vrbaci, šibljaci,
ade, bile bi mjesta najčude-
snije, gotovo poganske
priče o Grozdanu i Groz-
dani, ispričane scenskim
sredstvima, ali, neizbježno,
i sredstvima glazbenog
teatra... Meditirajući o
mogućem scenskom pro-
jektu o temi čudesne lju-
bavi Grozdana i Grozdane,
najhi mničkijeg l i rskog
romana u slavu ljubavi i
ljubavnika, zamišljao sam
kako će cijeli ovaj najpoe-
tičniji, ali uspavani dio
grada Mostara (uspavan u
smislu kulture i umjetno-
sti!) biti, zapravo, probu-
đen, biti zapravo mjestom
i popri štem kazal i šne
akcije, kako će gledatelji
mijenjati mjesta motrenja
scenske akcije, kako će
ovaj kompletan scenski
spektakl biti začinjan i
provođen, gotovo uz
himničke vatre, krijesnice
i vatromete, svežnjeve
poetskih poruka, koje je
dobri i plemeniti Hamza
Humo smislio, a onda pre-
točio u poetsku prozu dra-
guljnog karaktera!
Festivali
Za takav kazal i šni
spektakl potrebno je reali-
zirati, prije svega, materi-
jalne pretpostavke, s obzi-
rom na situaciju u kojoj
kazalište živi danas, a
potom kadrovski kapaciti-
rati najbolju podjelu koja je
potrebi ta za ovakav
komad.
Sjećajući se svojedobne
maloscenske predstave u
Studiju 64 Narodnog pozo-
rišta Mostar, zapravo, iz
dana u dan “rekreiram”
svoje žudnje i poetskog i
kazal i šnog karaktera
ve zane za ovu predstavu.
Ambijentalno kazalište
nije imalo niti puno šansi,
a kada je imalo šansi, nije
imalo puno uspjeha na
ovim našim prostorima...
Prilike to ispraviti, vidim,
prije svega, s ovim projek-
tom, a možda ponajviše i
ponajbolje s ovim projek-
tom ukotvljenim u neku od
festivalskih manifestacija,
koje se za ljetnih mjeseci
održavaju u Mostaru.
Ova nerealizirana želja
kazališnog tipa ima svoju
književnu i dramaturšku
podj el u pr vokl asnog
karaktera, ima kadrovski
potencijal u koji vjerujem,
ima najčarobniji ambijent
na svijetu kada je u pita-
nju poetsko kazalište, ima
svoje zagovaratelje, svoje
divne ljude, koji vjeruju u
Humu i njegovu proznu
poeziju... Ostaje samo pro-
naći organizatora za ovaj
vel ičanstven kazal i šni
ugođaj!!!
Teatrološki mini esej (76)
“Princess Margriet Routes“
-
U Kraljevskom flamanskom teatru u
Brussellesu u utorak navečer na
svečanosti su dodijeljene “Princess
Margriet Routes” nagrade koje
dodjeljuje Europska fondacija za
kulturu. Bosanskohercegovačkoj
umjetnici Šejli Kamerić i prominen-
tnom video i filmskom umjetniku iz
Turske Kutlug Atmanu nagradu je
uručila princeza Margriet.
Nezavisni međunarodni žiri je od
pedeset nominiranih umjetnika
odabrao Šejlu Kamerić i Kutlug Ata-
mana, odajući priznanje za njihov
sveukupan umjetnički angažman.
Osim nagrade, laureati su dobili i po
25.000 eura. Nagrada Routes slavi
dostignuća umjetnika, aktivista i
mislilaca za istaknuti doprinos dis-
kursu kulturalnih različitosti.
Nevladina organizacija altruista “Svje-
tlo” Sarajevo i Diogen pro kultura
magazin i MaxMinus magazin nastavit
će i u ovom mjesecu organizirati zajed-
ničke književne večeri pod nazivom
“Književnik u gostima”. Tako će u ovom
programu danas sudjelovati pjesnik
Mladenko Marijanović iz Vareša, bh.
pobjednik tradicionalne manifestacije
“Slovo Gorčina” u Stocu. Književne
večeri bit će održane u sjedištu NVO-a,
u Logavinoj ulici u Sarajevu. Književnik
Sabahudin Hadžialić predstavit će, uz
autora, i nagrađenu knjigu “Hajduci
stupaju u štrajk”, objavljenu u prosincu
prošle godine. Iz NVO “Svjetlo” najav-
ljuju da će gost književne večeri plani-
rane za 17. veljače biti književnik iz
Beograda (Srbija) Andrej Glišić.
NVO “SVJETLO” Književnik u gostima
Večerašnji gost Mladenko Marijanović
Predstava “Grozdanin kikot” bi bila
svakako ambijentalna postavka, koja
bi se prostirala od Bara, preko Cima,
sve do izvora rijeke Radobolje...
!
• Piše: A.C., agencije
• kultura@dnevni-list.ba
Projekcijom vesterna
braće Coen “Čovjek zvani
hrabrost” u Berlinu se dan-
as otvara 61. međunarodni
filmski festival, na kojem će
do 20. veljače biti prikazano
oko 400 filmova, od čega 13
svjetskih premijera. Za
Zlatnog medvjeda, glavnu
nagradu Berlinala, nadme-
tat će se 16 ostvarenja,
uključujući novu verziju
Shakespeareove tragedije
“Koriolan”, redateljski debi
Ralpha Finnesa.
Filmovi u 3D tehnici
Žiri će predvoditi glu-
mica Isabella Rossellini, a
među članovima žirija je
i ranski redatelj Jafar
Panahi koji je u Iranu osu-
đen na šest godina zatvora.
Njemu je zabranjeno da
sljedećih 20 godina napu-
šta Iran kao i da snima i
piše scenarije. U žiriju su i
njemačka glumica Nina
Hoss i zvijezda Bollywooda
Aamir Khan. Tijekom smo-
tre bit će prikazano neko-
liko njegovih filmova. Na
programu Berlinala bit će i
film “Pina”, o pokojnoj nje-
mačkoj koreografkinji Pini
Bausch koji je Wim Wen-
ders snimio u 3D tehnici.
Drukčiji Berlinale
U 3D tehnici bit će pri-
kazan i dokumentarni film
Wernera Herzoga “Pećina
zaboravljenih snova”, koji
govori o slikama iz pećine
u južnoj Francuskoj.Na
festivalu će u natjecatelj-
skoj konkurenciji biti pri-
kazano i nekoliko ostvare-
nja američke produkcije
među kojima su triler J. S.
Chandora “Margin Call” s
Kevinom Spaceyem i Demi
Moor i film “The Future”
glu mice i redateljice Mira-
nde July.
“Ovoga puta posjetite-
lje očekuje jedno drugačije
Berlinale. Pokušali smo
napravimo program koji se
razlikuje od dosadašnjih i
to prvenstveno uz pomoć
novih tehničkih mogućno-
sti”, kazao je direktor Ber-
linalea Dieter Kosslick.
Što se tema ovogodišnjih
filmova tiče, kako onih u
slu žbenoj konkurenciji,
tako i onih u drugim pro-
gramima, one bi se i ove
godi ne trebale kretati
prvenstveno oko među-
ljudskih odnosa, ljubavnih
i drugih veza kao i nasilja.
Kako je najavio Kosslick,
ovogodišnji filmovi govore
i o generaciji današnjih
tridesetogodišnjaka i četr-
desetogodišnjaka, o nesi-
gurnosti i sum njama koje
na neki način karakterizi-
raju tu generaciju.
“U svakom slučaju, i
ovoga puta, gledatelje oče-
kuju sasvim obične priče,
priče koje se, takoreći,
mogu naći ispred svakih
kućni h vrata, al i koje
imaju i univerzalnu vrijed-
nost i poruku”, rekao je
Kosslick.
Danas počinje filmski festival u Berlinu
Najava
Nagradu i 25.000
eura uručila joj
princeza Margariet
Šejli Kamerić uručena nagrada
U Kraljevskom flamanskom teatru u
Brussellesu u utorak navečer na
svečanosti su dodijeljene “Princess
Margriet Routes” nagrade koje
dodjeljuje Europska fondacija za
kulturu. Bosanskohercegovačkoj
umjetnici Šejli Kamerić i prominen-
tnom video i filmskom umjetniku iz
Turske Kutlug Atmanu nagradu je
uručila princeza Margriet.
Nezavisni međunarodni žiri je od
pedeset nominiranih umjetnika
odabrao Šejlu Kamerić i Kutlug Ata-
mana, odajući priznanje za njihov
sveukupan umjetnički angažman.
Osim nagrade, laureati su dobili i po
25.000 eura. Nagrada Routes slavi
dostignuća umjetnika, aktivista i
mislilaca za istaknuti doprinos dis-
kursu kulturalnih različitosti.
Nagradu i 25.000
eura uručila joj
princeza Margariet
Šejli Kamerić uručena nagrada
U sarajevskoj galeriji BlackBOX
danas će biti upriličena izložba u
kojoj će posjetitelji moći uživati u
autorskom radu dvojice sarajevskih
umjetnika. Izložba pod nazivom
“Typo, graff i ja” rezultat je suradnje
Denisa Nemone Isakovića i Sandina
Dream83 Međedovića, osoba neti-
pičnih za tradicionalnu umjetničku
scenu, koji svojim dugogodišnjim
radom izučavaju alternativnu stranu
umjetnosti kroz grafite, street art i
grafički dizajn.
“Typo, graff i ja” se bavi osnovom
svega u vizualnom izražavanju – slo-
vom. Posjetitelji izložbe moći će
vidjeti alfabet u kojem je svako slovo
urađeno tehnikom specifičnom za
ulične umjetnike.
Typo, graff i ja
BlackBOX
Suradnja
Film braće Coen
otvara 61. Berlinale
56
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Kultura
Izložba o našem nobelovcu otvorena u Umjetničkoj galeriji BiH u Sarajevu
IVO ANDRIĆ PISAC
I/ILI DIPLOMAT
Danas je više nego ikad ključ
za razumijevanje složenih
prilika na Balkanu i u regiji
Ivo Andrić, pisac ili diplomat? Bio je jednako uspješan u obje djelatnosti,
čovjek koji se u svom životu sav posvetio i riječima i šutnji istovremeno…
• Piše: Andrijana Copf
• Foto: Velid Mehmedović
• kultura@dnevni-list.ba
Za razliku od ignoriranja
državnih institucija i nadlež-
nih u Federaciji, Ibrahim
Spahić je mislio na sve pa je
festival “Sarajevska zima”
posvećen i obilježavanju jubi-
leja među kojima istaknuto
mjesto ima jubilej našeg
pisca Ive Andrića, 50 godina
od dodjeljivanja mu najvećeg
priznanja, Nobelove nagrade
za književnost. Tako je u uto-
rak navečer u sklopu “Sara-
jevske zime” u Umjetničkoj
galeriji BiH otvorena zna-
čajna izložba “Ivo Andrić -
pisac i/ili diplomat”. Ova
izložba je realizirana u
suradnji s Muzejom grada
Beograda, u čijem je sastavu
Muzej Ive Andrića, a u Umjet-
ničkoj galeriji BiH u Sarajevu
će se moći pogledati do 20.
veljače. Studijska izložba
Muzeja grada Beograda pre-
mijerno je predstavljena
krajem prošle godine u tali-
janskoj Goriciji. Postavka
kronološki i istovremeno
prati književno stvaralaštvo
i diplomatsku karijeru Ive
Andrića.
Izuzetno obrazovan
“Intelektualac europskog
duha i snage misli, izuzetnog
obrazovanja, jedan od naj-
značajnijih pisaca 20. stoljeća
na jugoslavenskim prosto-
rima i pripadnik europske
diplomatske elite između
dva rata. Osoba koja je para-
lelno obavljala dvije djelatno-
sti, od kojih je svaka na svoj
način bila izložena strogom
sudu javnosti, bila je uspješna
i priznata u obje. Koji je od ta
dva Andrića prvi, pravi, istin-
ski svoj... Tko je kome poma-
gao, diplomat piscu ili pisac
diplomatu... Osjećaji razumu
ili obrnuto...? Ili je istina na
obje strane, a onda sve
postaje i teže i skuplje za
čovjeka koji se u svom životu
sav posvetio i riječima i šutnji
istovremeno. Pitanja su otvo-
rena i načinjen pokušaj da se
približi Andrićevom svijetu,
koji desetljećima unatrag
pobuđuje nesmanjeno zani-
manje čitača i tumača njego-
vog djela i života, daleko
preko granica Europe. On
danas, možda bolje i više
nego ikada prije, postaje
ključ za razumijevanje slože-
nih prilika na Balkanu i u
zemljama bivših jugoslaven-
skih republika”, kazala je na
otvorenju autorica izložbe
Tatjana Korićanac (čiji je
tekst u katalogu izložbe),
inače muzejska savjetnica
Muzeja grada Beograda, čija
je direktorica Danica Proda-
nović također govorila na
otvorenju izložbe. U ime
domaćina nazočne je pozdra-
vio direktor “Sarajevske
zime” Ibrahim Spahić, a
izložbu je svečano otvorio
veleposlani k Republ i ke
Srbije u Bosni i Hercegovini
Grujica Spasojević. Na 20
panoa u Umjetničkoj galeriji
je predstavljen Andrićev
stvaralački rad, a panorame
Andrićev svijet desetljećima unatrag pobuđuje nesmanjeno zanimanje či
Ivo Andrić pisanje je započeo
u sarajevskim i zagrebačkim
časopisima, u kojima objav-
ljuje prikaze knjiga, stihove,
recenzije kazališnih pred-
stava, svoje prijevode poezije
Walta Withmana i Strind-
berghove proze, eseje i članke,
kao i odlomak pripovijetke
“Đerzelez u hanu”. Pravi
Andrićev ulazak u književnost
vezan je za objavljivanje dvije
zbirke lirsko-meditativne
proze u Zagrebu, “Ex Ponto”
(1918.) i Nemiri (1921.), i pripo-
vijetke “Put Alije Đerzeleza”, u
Beogradu 1920. Za njega se u
zagrebačkim književnim kru-
govima govorilo: “Nesretan
kao svi artisti. Ambiciozan.
Osjetljiv. Ukratko: ima buduć-
nost.” Već kao mlad diplomat,
posjedovao je kvalitete i zna-
nja nerazmjerna njegovom
iskustvu i godinama. Pretpo-
stavljeni su u njegove kvalifi-
kacijske listove unosili najbolje
ocjene. Tijekom svog službo-
vanja kretao se od istoka do
zapada Europe, od Bukurešta
i Madrida do gradova koji su
imali odlučujuću ulogu u
tadašnjoj europskoj politici,
poput Rima, Pariza, Ženeve i
Berlina. To mu je pomoglo da
odnose velikih sila i s njima
spletene politike malih naroda
sagleda cjelovitije nego većina
njegovih kolega, postavši tako
vodeći analitičar tadašnje
jugoslavenske diplomacije.
Iako je kronološki netočno,
Graz po mnogo čemu stoji na
prvom mjestu Andrićeve
diplomatske karijere, kao što
Berlin 1941. označava njezin
kraj. Graz je u znaku obrane
doktorske teze i Andrićevog
napora da se u diplomaciji
održi, a Berlin njegov pokušaj
da kao poslanik sa smanjenim
autoritetom iz nje izađe.
Počeci pisanja
Za njega se u
zagrebačkim
književnim krugovima
govorilo: “Nesretan
kao svi artisti.
Ambiciozan.
Osjetljiv. Ukratko:
ima budućnost.”
Na izložbi je bio i visoki predstavnikuBiHValentinInzko, a izložbuje otvorio veleposlanikSrbije uBiHGrujica Spasojević
Izložba će biti otvorena do 20. veljače
57
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba Čitajte Dnevni list… Provjereno i pouzdano… Aktualnosti, vijesti, događaji… Kultura
U Centru za kulturu u Mostaru veče-
ras u 19. 30 sati bit će otvorena prva
samostalna izložba akademskog
slikara Jusufa Turkovića iz Stoca.
Riječ je o drugoj izložbi (od predvi-
đene tri) iz ciklusa “Prva samostalna
izložba”, koji je nastao na ideju Salke
Šarića iz Centra za kulturu, a reali-
zira se uz pomoć Fondacije za glaz-
beno – scenske i likovne umjetnosti
pri Federalnom ministarstvu
kultu re i sporta. U ciklusu “Prva
sam ostalna izložba”, nakon izložbe
Denisa Vuka i predstojeće Jusufa
Turkovića, slijedi još izložba Srebrena
Sidrana, a ako bude više sre d stava,
u Centru za kulturu u Mos taru reali-
zirat će se još neke izlo žbe akadem-
skih umjetnika koj ima će to biti prva
samostalna izložba.
Večeras u 19. 30 sati
Izložba Jusufa
Turkovića
Na jučerašnjoj sjednici Vijeće mini-
stara BiH usvojilo je informaciju
Ministarstva civilnih poslova, u vezi
s Projektom nominacije stećaka na
Tentаtivnu listu UNESCO-a, koji
obuhvaća 22 nekropole sa stećcima
u BiH, od kojih 12 na području Fede-
racije BiH, a 10 u Republici Srpskoj.
Vijeće je preporučilo nadležnim
ministarstvima za kulturu, zavo-
dima za zaštitu kulturnog naslijeđa,
općinama, Komisiji za očuvanje
nacionalnih spomenika BiH i Držav-
noj komisiji za suradnju BiH s
UNESCO-om da surađuju na aktiv-
nostima koje treba da doprinesu
kvalitetnoj realizaciji ovog projekta.
Ministarstvo civilnih poslova i
Komisija za očuvanje nacionalnih
spomenika BiH zaduženi su za
izradu nominacijskog dosjea i
plana upravljanja za ovaj projekt
uz uključivanje stručnjaka iz enti-
tetskih zavoda za zaštitu kulturno-
povijesnog naslijeđa. Vijeće
ministara BiH preporučilo je vla-
dama entiteta, županija i općin-
skim vlastima da u svojim prora-
čunima za 2011. godinu planiraju
sredstva za podršku ovom pro-
jektu i zaštiti nekropola sa steć-
cima prema mjestu gdje se nalaze.
STEĆCI ZA UNESCO
12 nekrpoloa iz Federacije i 10 iz RS-a
Predsjednik Međunarodne asoci-
jacije festivala Darko Brlek, direk-
tor Međunarodnog festivala
Sarajevska zima Ibrahim Spahić i
nekadašnji direktor Narodne i
univerzitetske biblioteke Dušan
Toholj simbolično su jučer “zako-
pali temelje“ na Marijin-dvoru na
mjestu gdje je urbanističkim pla-
nom predviđena izgradnja Concert
Halla Sarajevo i time obilježili
simbolički početak radova na
ovom važnom objektu kulturne
infrastrukture naše zemlje. Pred-
sjednik Međunarodne asocijacije
festivala Darko Brlek naglasio je
važnost realizacije inicijative za
gradnju Concert Halla Sarajevo i
pozvao je tom prilikom lokalne,
županijske i državne vlasti da daju
svoj doprinos izgradnji Concert
Halla Sarajevo, jer sve europske
prijestolnice imaju takav kulturni
centar. Direktor festivala „Sarajev-
ska zima“ Ibrahim Spahić kazao je
kako se ovim činom skreće pažnja
da već nekoliko godina postoji
međunarodni projekt i međuna-
rodna obveza koju su bh. vlasti
preuzele u vezi s izgradnjom Con-
cert Halla Sarajevo i da je Sarajevo
jedna od rijetkih prijestolnica koja
nema ovakav kapitalni objekt kul-
turne infrastrukture.
Simboličan početak gradnje Concert Halla Sarajevo
I mi želimo europski kulturni objekt
SARAJEVSKA ZIMA Info...
Europska asocijacija festivala odr-
žala je u Sarajevu sjednicu Izvršnog
odbora u okviru programa “Sara-
jevske zime”, na kojoj su razma-
trane redovne aktivnosti ovog tijela
te one koje će biti realizirane. Čla-
novi asocijacije sastaju se četiri do
pet puta godišnje u nekom od
festivalskih gradova da bi razma-
trali redovne aktivnosti. Darko
Brlek, predsjednik asocijacije,
najavio je da asocijacija u svibnju
2012. u Norveškoj realizacijom
projekta “Euforija” obilježiti 60.
godišnjicu postojanja. Ovo je tijelo
oformljeno u Ženevi s ciljem da
kultura bude pravi jezik u borbi
protiv podijeljenosti, a danas broji
više od 100 članica. “Kulturom
različitih vrsta, kao što su glazba,
poezija, film ili slikarstvo, možemo
uspostaviti nužni dijalog, bez kojeg
se ne može živjeti”, kazao je Brlek.
Sjednica Izvršnog odbora Europske asocijacije festivala
Kulturnom se uspostavlja nužni dijalog
U Narodnom pozorištu Sarajevo u
utorak navečer je održan koncert
Orkestra “Dušan Skovran”, a na
repertoaru su bila djela suvreme-
nih kompozitora iz BiH, Crne Gore,
Hrvatske, Makedonije i Srbije,
među kojima i skladba predsjed-
nika Republike Hrvatske dr. Ive
Josipovića. Dirigent Obrad Nedelj-
ković istaknuo je da je orkestar
nastupio u okviru ciklusa koncerata
pod nazivom “Dijalog”, koji se rea-
lizira već sedam godina s idejom
spajanja ljudi i izgradnje dijaloga.
NAAJAVA: Danas u 18.30 sati u
Umjetničkoj galeriji BiH bit će
otvorena izložba Victora Vasarel-
yja (Mađarska).
Koncert u Narodnom pozorištu Sarajevo
Spajanje ljudi i izgradnja dijaloga
itača i tumača njegovog djela i života
gradova u kojima je djelovao
upotpunjene su slikama iz
privatnog života i dokumen-
tima. Kao diplomat, od Vati-
kana, Bukurešta, Trsta,
Graza, Marseillesa, Pariza,
Madrida, Bruxellesa, Ženeve
do Berlina, Andrić je u sva-
kom od gradova pronalazio
inspiraciju za svoja djela.
Moć povijesti i mita
Autorica izložbe Tatjana
Korićanac piše kako Andrić
u svojoj književnoj ostav-
štini snažnih humanističkih
vrijednosti, jednostavnim,
istinitim riječima otkriva
moć povijesti i mita i ljepotu
iskonskog ljudskog pripovi-
jedanja. “Cijelog života
nosio je u sebi zavičajnu
Bosnu na raskrsnici Istoka
i Zapada i slike iz djetinjstva
vezane za Višegrad, u kojem
j e Dr i na premošćena
Mehmed-pašinom ćuprijom,
a mitovi i legende duboko
utisnuti u tlo”, ističe Korića-
nac.
U knji ževnom životu
odmah su mu prorekli veliku
budućnost, a u diplomaciji
je, zahvaljujući tome što je
odnose velikih sila i s njima
spletene pol iti ke mal i h
naroda sagledavao cjelovi-
tije nego većina njegovih
kolega, bio vodeći analitičar
tadašnje jugosl avenske
diplomacije. Mnogo godina
nakon završetka diplomat-
ske karijere, Andrić u svoje
“Znakove kraj puta” unosi
misli o temi diplomacije i
ljudi koje je u tom pozivu
sretao, slikajući neizbježno
i sebe samog u diplomat-
skom fraku: “Tko da utvrdi
i pobroji što sve moraju
imati oni koji se hoće posve-
titi toj službi? Treba biti
mnogostruk i jednostavan.
Ne biti osoban, ali biti pri-
rodno ponosan, čak i gord
ponekad: ne prezirati sitnice
(nipošto, i ni u čemu!) ali
umjeti se zadržati negdje na
granicama sitničavosti i
pedanterije; biti savjestan u
svemu, ali bez pretjerane
revnosti; cijeniti trenutak i
uvijek se koristiti njime, ali
umjeti ostaviti vremenu da
vrši svoje djelovanje; imati
mnoga i raznovrsna zanima-
nja za ljude, predmete,
umjetnosti, igre i razonode,
ali se ne prepustiti strasti ni
prisnosti u kojoj čovjek
zaboravlja potpuno sebe ;
biti malo čovjek, ali ne biti
nikad nečovjek; biti spre-
man na sve i sposoban za
sve, ali ne biti bezdušnik ni
čudovište. To u stvari znači:
živjeti stalno na dva plana,
na osobnom, čovječanskom
i na službenom, neljudskom,
ali nikad ničim ne pokazati
i nikom ne odavati na kojem
se planu u tom trenutku
nalazite ili još bolje: ni sam
ne biti potpuno svjestan
toga, što je najsigurniji
način da se nećete odati.”
“Smrt 1975. godi ne
ostala je daleko od višegrad-
ske staze, rijeke Drine i na
njoj čuvene ćuprije, koju su,
priča se, u mračnim noćima
podizale vile i đavoli. Kao i
svako drugo veliko ljudsko
djelo na zemlji”, kaže na
kraju o ovoj izložbi njezina
autorica. A o toj čuvenoj
višegradskoj stazi na kori-
cama kataloga izložbe riječi
su Ive Andrića: “I na svim
drumovi ma u putovi ma
kojima sam docnije u životu
prošao, živio sam samo od
te uboge sreće, od svoje više-
gradske misli o bogatstvu i
ljepoti stvorenog svijeta.
Propuštamo prilike…
Jer, ispod svih drumova
zemlje stalno je tekla samo
za mene vidljiva i osjetna
višegradska staza, od dana
kad sam je napustio pa do
danas. U stvari, po njoj sam
ja odmjeravao svoj korak i
podešavao hod. Cijelog
vijeka me nije napuštala.”
Iako ova izložba svjedoči o
životu i djelu jednog izuzet-
nog pisca, koji je uz to,
zahvaljujući intenzivnijoj
diplomatskoj karijeri, bora-
vio u mnogim europskim
gradovima, teško je očeki-
vati da će se netko od čelnih
ljudi obrazovnih institucija
sjetiti i povesti učenike da
se pobliže upoznaje s djelom
jednog nobelovca koji je cje-
lokupni novčani iznos ove
nagrade darovao Bosni i
Hercegovini. Teško je to
očekivati jer mi, u što smo
se uvjeri l i mnogo puta,
nemamo razvijenu svijest o
pravim vrijednostima pa
organiziranih posjeta u ovu
galeriju nije bilo ni kada su
tu bile izložene (također u
sklopu “Sarajevske zime”)
skice za Picassovu čuvenu
“Guernicu”. Izložba o Ivi
Andriću u Umjetničkoj gale-
riji BiH bit će otvorena do 20.
veljače.
Ivo Andrić: “I na svim drumovima u putovima kojima sam docnije u životu
prošao, živio sam samo od te uboge sreće, od svoje višegradske misli o
bogatstvu i ljepoti stvorenog svijeta. Jer, ispod svih drumova zemlje stalno
je tekla samo za mene vidljiva i osjetna višegradska staza, od dana kad sam
je napustio pa do danas. U stvari, po njoj sam ja odmjeravao svoj korak i
podešavao hod. Cijelog vijeka me nije napuštala.”
24 info
58
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
David Miscavige, odnosno kum Toma Cruisea, pod policijskom
je istragom zbog višegodišnjeg izrabljivanja ilegalnih radnika
koji su radili razne poslove za pripadnike Scijentološke crkve.
Navodno su radnici radili za svega pedeset dolara tjedno
poslove od popravljanja jahti do održavanja kuća i apartmana
Hrvatski portal Index eks-
kluzivno je objavio zapisnik ispi-
tivanja Zorana Mamića i Ivana
Turine u sklopu istrage o namje-
štanju utakmice finala Hrvat-
skog kupa između Dinama i
Hajduka (3:0) 2009. i utakmice
3. pretkola Lige prvaka Dinamo
- Arsenal (0:3) 2006.
Mediji su mjesecima pisali o
sumnjivim utakmicama među
kojima su bile i pojedine zagre-
bačkog Di nama.
Podsjećamo, iz UEFA-e je u
Zagreb prošlog ljeta stigao
Robin Bokšić koji je u Rusanovoj
ispitao svjedoke i osumnjiče-
nike, ali je iz Hrvatske “otjeran”
nakon što su ga Vlatko Marković
i Zdravko Mamić optužili za
mutne poslove. Bokšića se
potom odrekla i UEFA, koja ga
je označila kao svoju veliku
pogrešku, tako da je na koncu
ispalo vrlo upitnim ono što je
Bokšić pl asi rao javnosti .
Navodno je napravio lažna izvje-
šća o utakmici Bayern - Zenit u
polufinalu Europa lige koju su
Rusi dobili 4:0.
U BiH dolazi iz
obiteljskih razloga
Zorana Mamića i Ivana
Turinu ispitali su Bokšić, u sta-
tusu UEFA-inog savjetnika, i
Peter Limacher, bivši šef UEFA-
e za disciplinska pitanja koji je
“preseljen” na manje važnu
funkciju nakon skandala s Bok-
šićem. Tijekom ispitivanja
Zoran Mamić je u svojstvu svje-
doka rekao kako nema nikakve
veze s namještanjem utakmica
niti potkupljivanjem igrača.
- Nisam kockar i ne bih se
nikada kladio na nogometne
utakmice. Nemam ništa s uta-
kmicom Dinama i Hajduka 13.
svibnja 2009. i ni kada nisam
vodio telefonski razgovor sa
sucem Brunom Marićem, rekao
je Mamić.
- Puno ljudi u Hrvatskoj kori-
sti moje i ime moga brata kako
bi se istaknuli. Dinamo je naj-
veći klub s najboljim omladin-
skim pogonom u državi, obja-
snio je Zoran istražiteljima
UEFA-e.
Na pitanje poznaje li osobno
suce u HNL-u, Mamić je odgo-
vorio kako suci koriste maksi-
mirski stadion za svoje treninge
pa ih zna susresti.
- Ne poznajem osobno niti
jednog osim Bebeka. Brunu
Marića znam samo kao suca, ali
ne znam ni čime se bavi niti je li
oženjen. On je jedan od najboljih
sudaca u Hrvatskoj, a takvi
obično sude derbije Dinama i
Hajduka, dodao je Mamić tije-
kom svjedočenja.
Istražitelji su ga pitali pro-
vodi li često vrijeme u BiH, na
što je Zoran odgovorio kako
tamo odlazi iz obiteljskih
razloga, jer je njegova obitelj
podrijetlom iz Hercegovine, a s
Dinamom tamo odlazi na zim-
ske pripreme.
- Maminjo me zovu neki od
suradnika, dio navijača, moj
rođak i bivši trener mlađih uzra-
sta Zdenko Mamić, kao i bivši
igrači Cvitanović i Komljenović,
morao je objasniti Zoran.
Zanimljivo, UEFA-u je zani-
mala i uloga braće Mamić u
transferima nogometaša.
- Međunarodne transfere
dogovaramo moj brat Zdra vko i
ja, obično kao prevoditelj. Prego-
vore vodi Zdravko, a pravnu pro-
ceduru rješava Damir Vrbanović.
Kad se govorilo o kladioni-
cama, Mamić je rekao kako je
igračima Dinama strogo zabra-
njeno klađenje na nogometne
utakmice. Na kraju je dodao
kako nema neriješenih pro-
blema ni s kime, te kako ima
dobar odnos s glavnim tajnikom
HNS-a Zorislavom Srebrićem.
- Moj brat je u HNS-u pa je
češće u kontaktu s njim. Mene je
Srebrić zvao i rekao mi da se
javim zbog faksa iz UEFA-e u
kojemu piše da sam umiješan u
nešto, odmah sam mu rekao da
sam spreman ići na detektor
laži, kazao je Zoran.
Turinin iskaz
Puno je više zanimljivih
informacija istražiteljima dao
Ivan Turina, bivši vratar
Dinama, kojeg njemački istr-
ažitelji spominju i u kontekstu
namještanja utakmice 3. pret-
kola Lige prvaka između
Dinama i Arsenala na Maksi-
miru, koju je Arsenal dobio 3:0.
UEFA za Turinu i nije imala
pitanja za utakmicu Dinama i
Hajduka, puno su im zanimlji-
vija bila njegova poznanstva u
Hrvatskoj i inozemstvu.
O Zdravku Mamiću: “Pozna-
jem ga jako dugo, predsjednik je
Dinama, kluba u kojem sam
proveo gotovo cijeli život. Uvijek
je bio ko rektan prema meni,
poznajem mu brata i sina, ta
obitelj drži klub na životu. Sa
Zoranom sam igrao u Dinamu i
uvijek je bio pošten prema
meni.”
Istražitelje je čudilo što
Turina više ne igra u klubu u
kojem mu je bilo tako lijepo.
- Istekao mi je ugovor, nisam
igrao redovito, a švedski AIK mi
je ponudio bolje uvjete, odgovo-
rio je Turina.
Tema razgovora bila je i
akcija “Offside” zbog koje je u
pritvoru završilo nekoliko igrača
hrvatskih prvoligaša zbog sum-
nje u namještanje utakmica
HNL-a. O Jasminu Agiću i akciji
“Offside” Turina je rekao:
- Poznajem Agića i njegovu
suprugu, igrali smo zajedno
godinama u Dinamu. Šokiran
Turina: Kladio sam se s
Drpićem, Agićem i Mamićem
Na pitanje o kladionicama Ivan Turina je odgovorio:
- Do prije dva mjeseca tu i tamo bih se okladio za ulog od
500 kuna. Nakon treninga sam znao ići s Dinom Drpićem
i Agićem, a mislim da sam jednom bio i sa Zoranom Mami-
ćem. No, sigurno nikada nisam bio sa Zdravkom Mami-
ćem. Za Koraća iz Germanije nikada nisam čuo, svoje
listiće sam uplatio u Supersportu.
Hrvatski portali objavili zapisnik s ispitivanja Zorana Mamića i Ivana Turine u af
Mamić: N
kockar i n
se nikada k
na nogom
uta
Kad se govorilo o kladionicama, Mamić je
Dinama strogo zabranjeno klađenje na
59
Četvrtak • 10. 2. 2011.
www.dnevni-list.ba
D
n
e
v
n
i

l
i
s
t
Posjetite nas na našoj web stranici www.dnevni-list.ba
Julia Roberts pridružila se ekipi filma ‘Snow White’ pod
redateljskom palicom Tarsema Singha. Oskarovka Julia Roberts
potvrdila je kako će glumiti zločestu kraljicu u novoj adaptaciji
jedne od najpopularnijih bajki svih vremena. Priča će pratiti
Snjeguljicu u njezinoj namjeri da se osveti maćehi koja joj je ubila oca.
Manekenka Adriana Lima, koja se proslavila kao
jedna od najpoznatijih manekenki Victoria’s
Secreta te je u braku s košarkašem Markom
Jarićem, kaže kako njoj nije bitno što će odjenuti
za Valentinovo, jer će to ionako vrlo brzo skinuti!
Michael Moore tuži
svoje producente zbog
2,7 milijuna dolara
Redatelj tvrdi kako mu
braća Weinstein duguju bar
2, 7 milijuna dolara od zarade
dokumentar nog f i l ma
‘Fahrenheit 9/11’. Moore je na
sudu u Los Angelesu podnio
tužbu u kojoj stoji da su
braća Weinstein zatajili dio
dobiti od distribucije doku-
mentarnog filma ‘Fahren-
heit 9/11’ unatoč dogovoru da
se zarada dijeli 50:50. Tuži
braću Boba i Harveya Wein-
steina da su koristili ‘holi-
vudske računovodstvene
tri kove’ i ‘ f i nancijske
obmane’ kako bi zakinuli
Moorea za njegov dio zarade.
‘Fahrenheit 9/11’ financij-
ski je najuspješniji dokumen-
tarni film svih vremena,
njegova zarada doseže vrto-
glavih 222 milijuna dolara.
Moore smatra kako je zaki-
nut za dio zarade, točnije 2,7
milijuna dolara.
- Ovo je prvi puta da u
svojoj dvadesetogodišnjoj
karijeri Michael tuži nekoga,
a to vam govori koliko je situ-
acija ozbiljna, izjavio je reda-
teljev odvjetnik Larry Stein.
Razvoj ove situacije izne-
nađujući je jer su se baš
Moore i Weinsteins uvijek
pojavljivali skupa na premi-
jerama svojih f ilmova i
odlično surađivali na svim
filmovima nakon ‘Fahren-
heit 9/11’, prenosi dnevnik.hr.
Odvjetnik braće Weinste-
ins izjavio je kako su oni
podmirili sve svoje račune.
- Moore je primio poza-
mašnu svotu novca na svoj
račun za ovaj film, možda
čak i previše. Trebao bi se
sramiti, tvrdi odvjetnik.
Eva Longoria
Teško je
krenuti
iz početka
Teško je krenuti ispo-
četka..., ali život ide dalje.
Molim se za snagu, hrabrost
i mudrost na svom novom
putovanju kroz život, napi-
sala je na svom Twitter pro-
filu 35-godišnja glumica Eva
Longoria nakon što su papa-
razzo fotografije potvrdile da
je u ljubavnoj vezi s mlađim
bratom glumačke kolegice
Penelope Cruz, 25-godišnjim
Eduardom.
Podsjetimo, par je ovih
dana u Miamiju snimljen
k a ko se strastveno ljube na
br o du. Prema pisanju ame-
ričkih medija, Longoria se s
Eduardom navodno viđala i
dok je bila u braku s Tonyjem
Parkerom, prenosi dnevnik.hr.
Da se razvodi od košar-
kaša, Eva je obznanila nakon
tri godine braka i ukupno
sedam godina veze, u stude-
nome prošle godine. Iako je
par naveo kako se rastaju
zbog “nepomirljivih razlika”,
u medijima se puno pisalo o
Parkerovoj nevjeri. Prilikom
obznanjivanja prekida, Eva je
na svom Facebook profilu
napisala: “S velikom tugom
nakon sedam godina veze
Tony i ja odlučili smo se
rastati. I dalje se jako volimo
i oboje ćemo se moliti za sreću
onog drugog.”
sam svime što se dogodilo jer
Agić je bio kapetan Dinama,
iskusan i važan igrač, a sve do
tog ovog otkrića, redovito
smo se čuli telefonom.
Turina je dodao kako ga
nikada nisu kontaktirale
hrvatske vlasti niti USKOK.
Govorio je i o svom transferu
u Lech Poznan, grčki Xanti i
švedski AIK te o iskustvima
sa svojim menadžerima
Jozom Palcem i Ćirom Gos-
pićem.
- U Lechu je sa mnom u
klubu bilo Srba, Bošnjaka i
Makedonaca i često smo išli
u Berlin u kupnju. Bio sam u
tri puta u kafiću King, pri-
znao je Turina.
Na tom je mjestu vrijeme
često provodio Ante Šapina
koji je osumnjičen za namje-
štanje više od 300 utakmica
diljem Europe. Turina je
tamo jednom došao sa sui-
gračem Golikom, jednom sa
svojom suprugom, a treći put
s Darkom Mamićem.
- Jednom smo sjedili na
terasi, jednom unutra, kono-
bar je bio Hrvat, a pozdravili
su nas i braća Ante i Milan
Šapina. Pitali su nas što
radimo u Berlinu i to je bilo
sve. Nikada nisu spomenuli
prezime Mamić, opisao je
Turina, ali je priznao:
- Pogriješio sam što sam
bio u tom kafiću, ali bilo nam
je lijepo poznavati nekoga u
Berlinu tko bi nam mogao
pokazati grad. Za kladioni-
čarski skandal doznao sam iz
novina, a kad smo ukucali
njegovo ime na internetu,
shvatili smo o čemu se radilo.
Istražili smo jer nas je zani-
malo tko je taj Šapina.
Uz Šapinu se vezuje i ime
Ivana Pavića, koji je istražite-
ljima zanimljiv jer je bio u
kontaktu s Turinom u vri-
jeme dok je igrao za Lech
Poznanj. Hrvatski vratar
priznao je da je Pavića susreo
u Berlinu i slučajno zapamtio
njegovo ime i oznaku regi-
stracije automobila. Pavić se
predstavio samo kao navijač,
pozdravio je igrače Lecha na
hrvatskom i otišao iz resto-
rana.
Turina se prisjetio i sum-
njive zagrebačke utakmice
Dinama i Arsenala u pretkolu
Lige prvaka 2006., kada nije
bio u najboljoj formi.
- Od dvadeset udaraca na
gol, primio sam tri. Zdravko
Mamić je ušao na poluvre-
menu u svlačionicu, što je
normalno, ali nije galamio
kao obično kada su loši rezul-
tati. Dao sam sve od sebe u
toj utakmici i nikada nisam
sudjelovao u namještanju
rezultata, tvrdi Turina.
feri namještanja utakmica
Nisam
ne bih
kladio
metne
akmice
rekao kako je igračima
a nogometne utakmice
Svake srijede i subote na 16 strana
mali oglasnik
Besplatni
k
u
p
e
n

z
a

e
b
j
a
v
u
Nužni podaci za objavu malog oglasa
Grad: Županija/kanton:
Rubrika (stanovi, automobili, kuće...):
Vrsta oglasa (prodaja, kupnja...):
Sadržaj vašeg oglasa (UKRATKO):
Telefon i/ili mobitel:
Kupon slati na adresu Kralja Petra Krešimira IV. 66/2, SPC Rondo, 88000 Mostar
Zbog racionalizacije oglasnog prostora u Malim oglasima Dnevni list zadržava
pravo objave/neobjave danog besplatnog malog oglasa
NAPOMENA: Ukoliko ne želite da se vaš mali oglas više objavljuje, molimo vas
da to javite na broj telefona 00387/36/313-370
Dnevni
list
Iskoristite mogućnost da brzo i jednostavno dođete do Vašeg
primjerka Dnevnog lista. Ako se pretplatite, mi ćemo Vam
svako jutro dostaviti najnoviji primjerak Dnevnog lista na Vašu
adresu – besplatno. Svaki dan Dnevni list piše o aktualnim
novostima iz unutarnje i vanjske politike, biznisa, kulture,
sporta, s bezbrojnim prilozima i preglednim odgovorima na sva
aktualna društvena pitanja. Uštedite Vaše vrijeme i
izaberite jednu od sljedećih mogućnosti pretplate:
• pretplata na jedan mjesec 30,00KM
• pretplata na tri mjeseca 90,00KM
• pretplata na šest mjeseci 180,00KM
• pretplata na jednu godinu 360,00KM
PRIJAVA ZA PRETPLATU
1. INFORMACIJE O PRETPLATNIKU
Naziv
ID broj ID PDV broj
Adresa - (navesti ulicu, grad i
poštanski broj)
Telefon Fax
E-mail adresa Kontakt osoba
2. INFORMACIJE O PRETPLATI
Broj primjeraka
Datum početka
pretplate
Datum završetka
pretplate
Pretplata na razdoblje (željenu opciju označiti sa X)
1 mjesec 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci
1 mjesec 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci
Razdoblje fakturiranja (označiti sa X)
Adresa za isporuku - (ako je različita od
sjedišta subjekta)
Popunjen obrazac poslati poštom na adrese:
Kralja Petra Krešimira IV 66/2 88 000 Mostar, Koševo 28, 71 000 Sarajevo, ili faxom na brojeve:
036 313-370, 033 719-755 ili e-mailom na adrese: marketing@dnevni-list.ba, dnevni.ba@bih.net.ba
Potpis ovlašćene osobe:
Najobuhvatniji
mali oglasnik
POSAO ponuda
POSAO potražnja
PONUDA
intelektualne
usluge
PONUDA zanatske
usluge
PONUDA razne
usluge
KUĆE ponuda
KUĆE
iznajmljivanje
KUĆE unajmljivanje
STANOVI prodaja
STANOVI kupnja
STANOVI zamjena
STANOVI
iznajmljivanje
STANOVI
unajmljivanje
ZEMLJIŠTA ponuda
POSL. PROSTORI
prodaja
POSL. PROSTORI
iznajmljivanje
AUTOMOBILI
AUTOMOBILI
razna vozila
AUTOMOBILI
autodijelovi
MOTOCIKLI ponuda
MOBITELI ponuda
INF. OPREMA
ponuda
ŽIVOTINJE ponuda
potražnja
NAMJEŠTAJ
ponuda
RAZNA OPREMA
ponuda
ALATI I STROJEVI
ponuda
GLAZBENA
OPREMA
ponuda
RAZNO ponuda
Svoje SMS male oglase možete
slati i na sljedeći broj:
091/610-102
Način slanja poruke:
Ukucajte ključnu riječ DL zatim napravite
razmak pa ukucajte tekst poruke i pošaljite
na prethodni broj cijena 1,20 KM +PDV
Besplatna dostava na adresu!!!
Adresa Redakcije:
Kralja Petra Krešimira IV. 66/2,
SPC Rondo, 88000 Mostar
Tel: 00387/36/313-370
web: www.dnevni-list.ba
e-mail: national-holdin@ tel.net.ba
Podružnice
Sarajevo: Koševo 28, 71 000 Sarajevo
tel/fax: 033 719 755
E-mail: dnevni.ba@ bih.net.ba
p j p p j
na prethodni broj cijena 1,20 KM +PDV
Adresa Redakcije:
na kioscima
UROLOŠKA ORDINACIJA Prim. dr. I. Pintul
Iskustvo u struci
Moderna dijagnostika
Moderni ultrazvuk
Ordinacija: 036 / 324 - 750; Mob.: 061 / 203 - 103
Mostar, A. Starčevića 32
(preko puta hotela Ero)
Svaki dan osim vikenda od 9-12 i 17-18
h
Ordinacija za maksilofacijalnu,
plastičnu i rekonstrukcijsku
kirurgiju glave i vrata
web: www.fizioterapijasarac.com
e-mail: kontakt@fizioterapijasarac.com
Prim. Dr. Suma Kajtaz - Međedović
ginekolog-akušer perinatolog
Radno vrijeme: od 16 do 18 h ponedjeljak, utorak i srijeda
ORDINACIJA “SAM-EL”
Bore Radana 4
88000 Mostar
Tel: +387 61 209 444
STAN:
Franjevačka 13d
88000 Mostar
Tel: +387 36 330 299
Fizikalna terapija i rehabilitacija
ŠARAC
Fra Didaka Buntića 135
88000 Mostar
Tel.: 063/544-518
Bolesti i ozljede
kralježnice, ramena,
kukova, koljena,
nožnog zgloba
Za tretman potrebno se prethodno naručiti
Specijalističke ordinacije za dijagnostiku i terapiju u:
Urologiji
Ginekologiji
Dermatologiji
Pedijatriji
Bolesti štitnjače
Neuropsihijatriji
Otorinolaringologiji
Sportskoj medicini
Opći, sistematski i
menadžerski pregledi
Pregled na spiralnom CT-u
Color doppler krvnih žila i
svih sistema
Ultrazvuk kukova
Biokemijski laboratorij
(nalazi tjekom dana)
Interna medicina
Nefrologija
UVZ abdomena i dojke
EMNG
Radno vrijeme: pon - pet 08 - 20; subotom 08 - 13
Bleiburških žrtava bb, 88000 Mostar
tel/fax: 00 387 36 333 174
tel/fax: 00 387 36 333 175
email: poliklinika_h@tel.net.ba
www.poliklinikah.com
Zdravstvena ustanova
Poliklinika “H“
USLUGE FIZIOTERAPEUTA NALAZI ODMAH!!!
MAMOGRAFIJA
RENDGEN
SPIRALNI CT
DERMATOSKOPIJA
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Novo
Kompjuterizirana tomografija
Poliklinika za ginekologiju i opstetriciju
CITO
Mr.sc. Boris Poljak dr.med.
Kompletna obrada i liječenje bračne neplodnosti.
Sve metode potpomognute oplodnje:
AIH, IVF, ICSI, TESA, TESE.
Moliških Hrvata 4. - Split, Hrvatska
Tel: +385/21/45 78 00 +385/21/45 55 15 www. cito.hr email:poliklinika@cito.hr
N
O
V
O
PRIVATNA MIKROBIOLOŠKA ORDINACIJA
MR. SC. JAVORKA LEKO-GRBIĆ, DR. MED.
• PCR REAL TIME - DIJAGNOSTIKA VIRUSA I BAKTERIJA
METODOM IZOLACIJE DNA I RNA (HPV, HEPATITISI B I C...)
• KOMPLETNE MIKROBIOLOŠKE PRETRAGE
(brisevi grla, nosa, uha, konjunktive oka, urinokultura,
koprokultura,serološke pretrage, brisevi uretre, rodnice, cerviksa)
Požeška 16,SPLIT • tel.: 021/531-948, 540-763 • mob.: 098/347-349
Radno vrijeme: 8-20
h
, subotom 8-12
h
• e-mail: javorka.grbic-leko@st.t-com.hr
Radno vrijeme SVAKI DAN OSIM NEDJELJE OD 8 -15 h
ZU medicinsko biohemijski laboratorij VELE LAB M, MOSTAR
29. HUD. br 14
036 577 542
velelab@bih.net.ba
SVE VRSTE LABORATORIJSKIH PRETRAGA
KVALITENO BRZO POVOLJNO NALAZI ISTI
DAN PODJELIMO BRIGU O VAŠEM ZDRAVLJU
novo u ponudi: TEST INTOLERANCIJE NA HRANU
Optika “KOPILAŠ”
Vl. Kopilaš dr. Mirko
OFTAMOLOG
88000 Mostar
SPC Rondo
Tel./fax:
+387 36 317 655
Specijalistička ordinacija „MO-MED“
MR.SCI.PRIM DR BRACO HAJDAREVIĆ
Specijalista kirurg,subspecijalista za stomačne bolesti
-bezbolno liječenje hemoroida:
laser, podvezivanje
pod kontrolom ultrazvuka(HAL),
smrzavanje,fotokoagulacija.
-gastroscopija, rectoskopija, colonoscopija
-Manji kirurški zahvati (kožne izrasline).
Suradnici sa klinike Koševo:
Doc.dr sci. Faruk Alendar
specijalista za kožne bolesti
Dr Hasan Sefo,neurokirurg
ortoped dr Jugo Damir i
fizijatar dr Alikalfić Edin
četvrtkom od 18 sati
RADNO
VRIJEME:
PONEDELJAK,SRIJEDA I PETAK OD 18 DO 19.30
Kontakt tel. 580 392,mob.: 061/194 552 Adresa Bulevar br 23 88000 Mostar(kod katastra)
“SAM-EL”
Ginekološka ordinacija
Dnevni
list
vaša dnevna
novina
61 Četvrtak • 10. veljače 2011.
Ordinacijski vodič
Dnevni list
TV spektar
10. 2. 2011.
62
Na današnji dan:
Victoria Beckham
skriva trudnički trbuh
Paparazzi daju sve od sebe kako bi uspjeli snimiti trudnički trbuh Victorije
Beckham, ali ona ga je u New Yorku, osim velikim šalom, od znatiželjnih pogleda
skrivala i velikom torbom. No, baš poput nekih drugih slavnih dama, četiri mje-
seca trudna supruga Davida Beckhama, navodno bi posve gola trebala pozirati
za naslovnicu američkog Voguea.
Podsjetimo, četvrto dijete u obitelji Victorije i Davida Beckhama bit će djevojčica
1837. - Umro ruski književnik Aleksandar
Sergejevič Puškin
1931. - New Delhi postao glavni grad Indije.
HAYAT
TV 1
PINK BHT 1 OBN FTV

Satelitski
programi
DSF HRT PLUS TV SA
06.00 Film Topovi s Navarona
08.00 Udri muški talk show
09.00 Dječje interaktivne igre
10.00 Dvor
11.00 Valentina
11.50 Turist point
12.10 City
12.25 Seinfeld serija
13.00 Dvor
13.30 Grand hitovi
14.10 Mješoviti brak serija
15.00 Lola serija
16.00 Valentina
17.00 Dvor
18.20 Turist Point
18.25 Ljubav u zaleđu
19.15 City
19.25 Kuku Vasa serija
20.00 Dvor pregled dana
21.00 Zabranjeni forum
23.00 Dvor
00.00 Film Tajni prozor
02.00 City
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji
program
12.00 Indija, igrana serija, 137.
epizoda
13.00 Pali anđeo, igrana serija, 114.
epizoda
14.00 Domaćica Ovako
14.10 Glazbeni program
14.35 Bistro BiH
15.55 Glazbeni program
15.10 Bioclinica
15.20 Top Shop
15.50 1001 noć, igrana serija, 141.
epizoda
16.53 Sport centar
16.55 Indija, igrana serija, 138.
epizoda
17.45 Domaćica Ovako
17.56 Biometeorološka prognoza
17.58 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show,
49. epizoda
18.20 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show
19.38 Horizonti
20.00 1001 noć, igrana serija, 142.
epizoda
21.00 Ispuni mi želju
22.00 Zvijezda možeš biti ti
22.20 Sport centar
22.25 Majestic, igrani film
00.20 Seks i grad, igrana serija, 94.
epizoda
01.00 Bistro BiH
Reprizni program Hayat TV-a
01.35 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show,
50. epizoda
02.00 Vijesti, vrijeme, sport,
informativna emisija
02.30 Ispuni mi želju
03.30 Zvijezda možeš biti ti
03.50 Moj dom
04.15 Autoklub
04.35 ZMBT profili
05.00 Glazbeni program
06.10 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Gospođa Barbara, igrana
serija, 125. epizoda, /12/ r.
10.00 Program za djecu
Kako to
Mekanike u misiji
Tomica i prijatelji
Pingu
10.40 Garfield, serija za djecu, 2.
epizoda
11.05 Villa Maria, igrana serija, 53.
epizoda
12.00 Dnevnik 1
12.15 Gospođa Barbara, igrana
serija, 126. epizoda /12/
13.05 60 minuta, specijal, r.
14.10 Sedmica, magazin iz kulture,
r.
14.40 Dopunska nastava, r.
15.10 Vijesti
15.20 Crna kronika, domaća igrana
serija, 125. i 126. epizoda /12/
16.30 Spretno-sretno, tv igra
17.00 Federacija danas
17.30 Ezel, igrana serija, 9. epizoda
/12/
18.20 Villa Maria, igrana serija, 54.
epizoda
19.05 Upitnik, kviz
Financijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 Odgovorite ljudima, dijaloška
emisija
21.15 CSI: Miami, igrana serija, 18/
VIII epizoda /12/
22.10 Zemlja, snaga planete,
inozemni
dokumentarni
program, 1. dio
22.45 Dnevnik 3
Financijske novosti
23.30 Noć klasika Tarkowsky:
Nostalgija, ruski igrani film
/12/
01.15 Federacija danas, r.
01.45 Dnevnik 3, r.
02.30 Pregled programa za petak
07.00 Dobro jutro
Program za djecu i mlade, r.
09.05 Be Ha Te bebe
09.10 Ozie Boo, animirana serija
09.15 Robot Robi, animirana serija,
19/52
09.30 Mini school
09.45 Bakine priče, 15/20
10.00 BHT vijesti
10.10 Ljubavna oluja, igrana serija,
282/313
11.00 Moja mala kuhinja, r.
11.05 Avenija Ocean, igrana serija,
63/130
12.00 BHT vijesti
12.15 Neriješen slučaj, emisija o
kriminalu, r.
13.15 Otkačena kamera, 3/5
13.45 BH gastro kutak, kulinarski
show, r.
14.15 BHT vijesti
14.30 Gorko-slatko,
igrana serija,
33/230, r.
15.00 Odličan, 5+, edukativna
serija, 9/44
Program za djecu i mlade
15.05 Učilica, kviz
15.50 Planet Kliperton, strani
dokumentarni program, 1/3
16.15 Gorko-slatko, igrana serija,
34/230
16.45 Putovi zdravlja, magazin
17.15 Nogomet: Prijateljska
utakmica:
Meksiko - Bosna i Hercego
vina, snimka
19.00 Dnevnik
20.00 Ljudi s Madisona, igrana
21.00 Ezel, igrana serija, 10/136
21.50 BHT vijesti
22.10 Tema dana
23.00 Figure: Damir Imamović,
program iz kulture
00.00 Crni val: Što hoće ti luđaci?,
00.55 Sve u svemu, dnevni
magazin, r.
02.10 Pregled programa za petak
08.35 Ludo srce
Turska telenovela
09.45 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
11.25 Stol za 4
Sezona IV
11.50 Lanina vremenska prognoza
12.35 Naša mala klinika
Humoristična serija
14.00 Moja desna ruka
Reality show
15.00 Gümü
Turska telenovela
16.25 Gümü
Turska telenovela-nastavak
17.10 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
18.50 Lanina vremenska prognoza
18.55 OBN Info
19.00 Kečeri-Smackdown (18)
Zabavni program
19.55 Gümü
Turska telenovela
21.20 Biseri sa Vanjom Bulićem
Gost. Ljubomir Vračarević
22.10 Vox populi (Glas naroda)
22.15 Moja desna ruka
Reality show
23.05 Zakon braće (18)
Kriminalistička serija
00.05 C.S.I. Las Vegas
Kriminalistička serija
01.05 Playboy Girls
Holivudska priča
01.40 Najsexy žene svijeta
Holivudska priča
02.15 OBN Info
Informativni program
02.35 Biseri sa Vanjom Bulićem
Gost. Ljubomir Vračarević
03.03 OBN Info
Informativni program
03.50 Rat Bendova
Glazbeni show
05.20 OBN Info
Informativni program
05.40 Čuvari planeta
Dokumentarni program
17.29 Kućni ljubimci
18.30 Parlaonica
19.35 Garaža
20.05 Vijesti iz kulture
20.10 Dokumentarni serijal
20.40 Putopisni serijal
21.10 TV kalendar
21.22 Emisija pučke i predajne
kulture
16.05 Robin Hood, igrana serija,
11/39
17.00 Vijesti TVSA
17.05 Nešto za raju, revijalni
program (r)
17.55 Sumorna kuća, igrana serija
18.30 Dnevnik TVSA
19.00 Trabzonspor-Manisaspor,
Turski nogometni kup
11.15 Normal
13.00 Poker
15.00 TURBO – magazin o automo
bilima
15.25 Ragbi live – Kup šest nacija
17.15 Košarka live BBL
19.00 Rukomet live All Star Game
22.00 SmackDown
23.00 WWE Super zvijezde
U blizini Miami hotela pronađena su tijela troje
studenta. Prvi, Paul Arnett je pao s hotelskog
krova, drugi Brad Donner je nađen spaljen u
pijesku, a treća žrtva, u hotelskoj praonici.
Radeći na tri ova tri slučaja.
Dilrubine laži su konačno isplivale na površinu!
I dok se članovi obitelji s jedne strane raduju
da je ova pokvarena žena konačno razotkrila
svoje pravo lice, s druge su strane zabrinuti za
zdravlje Mehmeta Fikrija.
“Ispuni mi želju” target je za sve generacije i za
cijelu obitelj, jer pruža pregršt iznenađenja,
nenadanih situacija, zanimljivih događaja i
doživljaja. Emisija pokušava realizirati ono što
gledatelji godinama priželjkuju.
Dokumentarni serijal. Koliko uopće poznajemo
planet Zemlju, naše jedino prirodno stanište,
svijet biljaka i životinja koji nas okružuje, pri-
rodu kojoj i sami pripadamo?! Odgovore poztra-
žite u serijalu Toyotin svijet divljine.
21.15 19.55 21.00 10.30
Vraćam se
Gumuš
Ispuni mi želju
Toyotin svijet divljine
08.30 Kapri, serija (r)
09.30 Bogati i slavni
11.10 Ponovno otkrivanje rijeke
12.20 Bogati i slavn
13.10 Intervju TV1 sa Sanjinom
Bećiragićem (r)
15.30 Nelson Mandela, dokumen
tarni film
17.30 Portreti nacije, dokumen
tarni serijal, 30 min
18.00 Biznis vijesti
18.25 Kapri, serija
19.30 Dnevnik TV1
20.30 Direktno - dijaloška emisija
sa Senadom Pećaninom
21.00 Biznis vijesti
22.00 Dnevnik u 22
22.45 Blaga prirode s Anom Buntić
(r)
00.00 Vijesti Plus
00.15 Biznis vijesti (r)
U emisiji sa temom “Sevdah art” Damir Imamo-
vić ima što melodično reći, rječito svirati, poe-
tično zapjevati. Nije poznato koje je uspavanke
u djetinjstvu slušao, a sasvim je sigurno da je
rastao u ambijentu tananih zvukova.
23.00
Figure CSI: Miami
Impresum
Redakcija Dnevni list
Kralja Petra Krešimira IV66/2 (spc RONDO),
Tel: 00387/36/313-370; 313-375,
Nakladnik: "Dnevni List"d.o.o. Mostar
web: www.dnevni-list.ba,
E-mail: national-holding@tel.net.ba,
63
WEBPREPORUKA:
www.topigrice.com
Online Games Site TOPigrice.com !! Igrajte svaki dan
najnovije, najbolje i najzanimljivije besplatne online igrice!...
Pjevačica Annie Lennox pjevala je na dobrotvornoj večeri
britanskog princa Charlesa. Cilj im je bio prikupiti dobro-
tvorna sredstva za Zimbabve. Zaklada koja je također sudje-
lovala u prikupljanju novca događaj je organizirala u utorak
navečer u Londonu. Nakon što je otpjevala tri pjesme, Annie
se povukla s pozornice kako bi se družila s princom.
Oglasna i marketing služba Mostar:
Kralja Petra Krešimira IV66/2 spc RONDO,
Tel.:/fax. 00387/36/313-370; 313-375,
E-mail: marketing@dnevni-list.ba,
Podružnica Sarajevo (Koševo 28):
Redakcija: Tel.:/fax: 033/717-220, 717-221
Marketing: Tel.:/fax: 033/719-755,719-756
E-mail: dnevni.ba@bih.net.ba
tiska: SLOBODNADALMACIJADD
RačunkodHYPOALPE ADRIABANK:
3060190000123296(KM)
Annie Lennox pjevala za
Princa Charlesa i Zimbabve

MTV ADRIA NAT GEO
H
o
r
o
s
k
o
p

Ovan
21. 3. - 20. 4.
Poradite na rezervama energije,
trebat će vam u danima koji slijede jer
će se izazovi redati jedan za drugim.
Kako ste daleko odmaknuli s plano-
vima, danas možete malo odmoriti i
sagledati situaciju sa strane.
Bik
21. 4. - 21. 5.
Dan proveden u svađama s ukuća-
nima nije baš neki dan, stoga se
potrudite obuzdati temperament i
prešutite nekoliko riječi koje biste
inače izrekli. Na poslu budite krea-
tivni, smiješi vam se novi projekt.
Blizanci
22. 5. - 21. 6.
Ako odlučite nastaviti ostvarivati
planove koje ste zacrtali, vi ste jedini
odgovorni ako ne uspiju. Iako to
dobro znate i sami, često se volite
izvući na nekog drugog, no danas se
pogledajte u ogledalo i napravite
pravu stvar.
Rak
22. 6. - 22. 7.
Ono što se činilo kao bacanje novca
kroz prozor pred samo dan, dva
danas će se pokazati iznimno kori-
snim. Voljene osobe zatražit će malo
više pozornosti, saslušajte ih pažljivo
i poslušajte ih, njihova puna potpora
vam je nužno potrebna.
Lav
23. 7. - 22. 8.
Malo se osvrnite oko sebe i uživajte u
ljepoti koja vas okružuje. Zaustavite
naporan tempo koji ste si nametnuli
makar na jedan dan i opustite se,
zaslužili ste to makar je sredina
tjedna, trebat će vam snage na
samom kraju.
Djevica
23. 8. - 22. 9.
Danas ćete biti malo depresivni, no
nemojte se prepustiti mračnim
mislima nego pronađite njihov izvor
kako vam se to ne bi ponavljalo. Pro-
cijenite možete li se sami nositi s time
ili ćete potražiti pomoć i potporu
okoline.
Vaga
23. 9. - 22. 10.
Ako baš želite kupiti tu skupu stvar-
čicu koju opsesivno promatrate već
danima, zašto ne? Dovoljno ste se
mučili da bi se mogli ponekad i nagra-
diti, a današnji je dan baš jedan od
onih kada vam tako nešto nužno
treba.
Škorpion
23. 10. - 21. 11.
Privlačnost noveosobeuvašemživotu
mamivasneodoljivovećtjednima,pabi
bilovrijemedaneštonapravitepotom
pitanju. Bilo to prepuštanje željama ili
odustajanje od daljnjeg natezanja,
odluka je na vama i vašem instinktu.
Poslušajtega.
Strijelac
22. 11. - 21. 12.
Znatiželja vas često proždire, no
nekad trebate popustiti i zaviriti tamo
gdje mislite da ne biste smjeli. Danas
je dan kada takva djela donose veliku
korist, bilo emocionalnu bilo materi-
jalnu, stoga pronjuškajte slobodno.
Jarac
22. 12. - 20. 1.
Instinkt vamgovori dabistetrebali više
pozornosti posvetiti sebi i svojimpotre-
bama,ibilobivišenegodobrokadbiste
ga poslušali. Provedite dan planirajući
zdraviji način života i odluke odmah
provediteudjelo.
Vodenjak
21. 1. - 19. 2.
Trenutačni rast samopouzdanja i
snaženje ega nije loša stvar,
dapače. Podsjetite se kako to
izgleda kad ste potpuno u igri, i
zapamtite kako vam se to događa
tako da to možete raditi kad god
vam zatreba.
Ribe
20. 2. - 20. 3.
Inovativanpristuprješavanjuproblema
pomoći će vam u trenutnoj situaciji,
stoga nemojte koristiti utabane putove
negopoduzmiteoriginalnekorake.Ako
budete promišljeni, nove ideje za
zaradu realizirat će se u vrlo kratkom
roku, stoga na posao!
RTL
HRT2 NOVA
06.15 Najava programa
06.20 More ljubavi, telenovela (R)
07.05 Legenda o Tarzanu, crtana
serija
07.30 Gladijatorska akademija,
crtana serija
07.55 Mala TV
--.-- TV vrtić
--.-- Crtani film
--.-- Crtani film
08.25 Lagodni život Zacka i Codyja
2, serija za mlade
08.50 Školski program:
--.-- Kokice
--.-- Abeceda EU
09.35 Slučaj za ekipu BARZ, serija
za djecu
10.00 Stepinčevo, misa iz Krašića
--.-- Prijenosi iz Sabora
12.40 Mala TV (R)
--.-- TV vrtić (R)
--.-- Crtani film (R)
13.10 Školski program (R)
--.-- Kokice (R)
--.-- Abeceda EU
14.00 Mali ptičar, iranski film (74’)
15.30 Županijska panorama
15.45 Studio 60 na Sunset Stripu,
serija (R)
16.30 Šaptač psima
17.25 Hannah Montana 2, serija za
mlade
17.45 Sledge Hammer 1, humori
stična serija
18.15 Puna kuća Raftera 2, serija
19.00 Putovanje naših predaka,
dokumentarni film (R)
19.50 Hit dana
20.00 Dobra žena, serija
20.45 Filmovi naših susjeda:
Turneja, srpsko-bosansko-
hercegovačko-hrvatsko-slo
venski film
22.30 Laži mi, serija (12)
23.15 Dnevnik plavuše, emisija pod
pokroviteljstvom
23.25 Čuvar brata svoga, američki
film (R)
HRT 1
06.05 Najava programa
06.10 Riječ i život, religijski
program (R)
07.00 Dobro jutro, Hrvatska
09.07 Studio 60 na Sunset Stripu,
serija (39’23”) (R)
10.10 Putovanje naših predaka,
dokumentarni film (50’)
11.00 Kod Ane, emisija pod
pokroviteljstvom
11.10 Oprah show (1295.)
12.00 Dnevnik
12.30 More ljubavi, telenovela
13.20 Puna kuća Raftera 2, serija
14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni
jezik
14.20 Trenutak spoznaje
14.55 Moja obitelj 9b, humoristična
serija
15.25 Voda u pustinji, dokumen
tarni film (30’43”)
16.00 Hrvatska uživo
16.58 Vijesti
17.10 Hrvatska uživo
17.20 HAK Promet info
17.25 8. kat, talk show
18.15 Kod Ane, emisija pod
pokroviteljstvom
18.40 Tvoja sam sudbina, teleno
vela
19.25 Dora idemo na Eurosong
19.30 Dnevnik
20.10 1 protiv 100, kviz
21.05 Život ide dalje, dramska
serija
21.55 Pola ure kulture
22.30 Dnevnik 3
23.10 Putovima rijeke Amazone,
dokumentarna serija
00.10 Retrovizor: Lovci na natpri
rodno 3, serija (12)
00.55 Retrovizor: Ksena princeza
ratnica 3, serija
01.40 Retrovizor: Dragi Johne 2,
humoristična serija (R)
02.05 Laži mi, serija (12) (R)
02.50 Moja obitelj 9b
03.15 Skica za portret
11.40 Asi, serija R
12.55 In magazin R
13.35 Zauvijek zaljubljeni, serija
14.35 Slomljeno srce, serija
15.30 Najbolje godine, serija R
16.30 Gumus, serija (64/100)
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 Gumus, serija -nastavak
18.25 IN magazin
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Najbolje godine, serija
21.00 Asi, serija (36/105)
22.05 Provjereno
23.25 Tihi otrov, igrani film (12)
00.55 Zavjet šutnje, igrani film (12)
02.35 Vjerovali ili ne
04.00 Crna kiša, igrani film (12)
05.25 Vjerovali ili ne, dokumen
tarna serija R
09.00 Bibin svijet, hum. serija
09.50 Exkluziv Tabloid, magazin (R)
10.15 Večera za 5, lifestyle emisija
11.20 1001 noć, dramska serija (R)
12.10 Ezel, dramska serija (R)
13.05 Klon, telenovela
14.30 Aurora, telenovela
16.35 Kralj Queensa, hum. serija
17.00 Raymond, hum. serija
17.30 Bibin svijet, hum. serija
18.00 Exkluziv Tabloid, magazin
19.05 Večera za 5, lifestyle emisija
20.00 1001 noć, dramska serija
20.50 Ezel, dramska serija
21.40 Kosti, kriminalistička serija
22.35 Put osvete, krim. serija
23.20 Zaboravljeni slučaj, kriminali
stička serija
00.30 Reži me, dramska serija
02.00 Astro show, emisija uživo (18)
03.00 RTL Danas, informativna
emisija (R)
03.30 Brown sugar, igrani film,
romantična drama (R)
12.40 Fresh Meet Weekend
16.30 Brand New
17.10 Just See MTV
17.50 3 From 1
18.00 Top 20 (P)
19.40 Just See MTV
20.00 MTV Take Over
20.30 So 90’s
21.30 Official Top 20 (P) Rihanna
14.00 Uhvaćeni na djelu II
15.00 Putovanje na rub svemira
18.00 Potapanje Hitlerova
superbroda
19.00 Najokrutniji američki
zatvori: Ubojita ograda
20.00 Tabu: Neprilagođeni
21.00 Nevjerojatno na National
Geographicu!: Epizoda 4
Bruce Parry svoju avanturu po Amazoni privodi
kraju u brazilskoj saveznoj državi Pará gdje se
golema područja šume ruše. Ovdje se vodi
najvatrenija bitka za opstanak Amazone, a
Bruce upoznaje sukobljene zbog krčenja šuma.
Dok se Peter privikava na život kod kuće i smišlja
povratak u politiku s Elijem Goldom (Alan Cum-
ming – Cabaret, L Word), Alicia i Diane bave se
bračnim pravima u slučaju ubojstva pokušavajući
uvjeriti ženu da svjedoči protiv svog muža.
Carlosova teta Connie zamoli Gaby da joj pričuva
kćerkicu Anu. No izgleda da Ana nipošto nije
nevinašcekakvimsenaprvi pogledčinila. Lynette
senaljuti na Tomakad joj dođes idejomda sevrati
na fakultet jer mu ne vjeruje.
23.10 20.00 23.25
Putovima
rijeke Amazone
Dobra žena Kućanice
Direktor: Vlatko Menix,
Glavni i odgovorni urednik: Dario Lukić,
Izvršni urednici: Arijana Beus,
Sanja Bjelica Šagovnović,
Događaji: Vanja Bjelica,
IvanMarić,
DraganBradvica,
Dario Pušić,
Mostar: Dalibor Drlje,
Kultura: Andrijana Copf,
Sport: Mario Pandža,
Crna kronika: Nevres Dedić,
Županijska kronika: Gordana Šimunović,
TVsuper spektar: Lidija Grgić,
Iva Brguljan,
Biznis: Predrag Zvijerac,
DTP(grafika): GoranSudar,
Lektura: Ivana Bekavac Karić,
Fotografi: VelidMehmedović,
Miro Zovko,
Najtočniji dnevni
pregled programa
televizijskih
postaja u BiH
i okruženju
Dođi da vidiš, dođi da se diviš i poželjet ćeš ovdje da živiš; Da ti se dijete u miru rodi,
živi u ljubavi i slobodi. Ponosna moja je zemlja Hercegovina, hrvatska gruda nam
sveta već tisuć ljeta. Nedam te nikom majko Hercegovino, Neretvu, sunce i smokve,
kamen i vino
Dođi da vidiš, dođi da se diviš i poželjet ćeš ovdje da živiš; Da ti se dijete u miru rodi,
živi u ljubavi i slobodi. Ponosna moja je zemlja Hercegovina, hrvatska gruda nam
sveta već tisuć ljeta. Nedam te nikom majko Hercegovino, Neretvu, sunce i smokve,
kamen i vino
Hercegovina u srcu (Ranko Boban)
jete u mirru r u rodi od ,
tska grud da n a nam a
sunce i smok mokve, v
jetee u u mir mi u rrodi o , ,
tska ggrud ruda n a nam am
sunce i ssmok m ve, v
Boobbaann))
Poslovni svijet
Specijalizirani poslovni tjednik Dnevnog lista, poslovne vijesti iz zemlje, regije i svijeta, prezentacije uspješnih tvrtki, poslovni savjeti...
29
Naslovna
Financije
Gospodarstvo Gradnja i noviteti Tehno i auto
llllll sl
oslo s o
ooooooo lov ovn vvn vni svij i vvv
str. 31..
str. 30.
Partnerstvo Hypo Alpe-Adria-Banke
i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta
u Banjoj Luci
Midhat Arifović, predsjednik
Porezne uprave Federacije
i oreza
Studenti
ekonomije
na praksi u
Hypo banci
DANAS PRILOG
Predstavljena knjiga o
kulturnoj tradiciji Hrvata u BiH
Roboti uskoro
dobivaju
svoj internet
ZAGREB - Etnološka monografija
o tradicijskoj odjeći, pjesmama i
plesovima Hrvata u Bosni i Her-
cegovini u 21. stoljeću autora
Zvonka Martića i Vidoslava
Bagura pod naslovom “Vila bana
zvala preko Vrana” predstavljena
je jučer u organizaciji Hrvatske
matice iseljenika. Uz etnološku
analizu na hrvatskom i engle-
skome jeziku, fotografije s auten-
tičnih urbanih i ruralnih lokacija,
knjiga (na 200 stranica) sadrži
dvostruki digitalni nosač slike i
zvuka s narodnim pjesmama i
plesovima Hrvata iz svih krajeva
BiH. Među njima su nemarom i
ratom zapušteni elementi hrvat-
ske tradicijske kulture s lokacija
Ivanjska pored Banje Luke, Uni-
šta iz okolice Bosanskog Gra-
hova, ruralnih naselja pored
Sanskog Mosta, Bosanske Gra-
diške, Bosanske Dubice i Gla-
moča, gdje je nekad živio veliki
broj Hrvata. HINA
NEW YORK- Roboti bi uskoro
mogli dobiti vlastiti internet i
bazu podataka koja bi im omo-
gućila skladištiti informacije koje
otkriju o svojoj okolini.
“Robozemlja” će biti mjesto na
koje će roboti moći upisati
podatke kada obave određeni
zadatak, kao i zatražiti pomoć za
obavljanje novih radnji, prenosi
BBC. Istraživači koji stoje iza
projekta nadaju se da će ovo
omogućiti robotima brže se
uključiti u rad zahvaljujući rastu-
ćoj biblioteci znanja o svojim
ljudskim gospodarima. Cilj je da
se robotima pomogne da sami
kodiraju, razmjenjuju i ponovno
koriste stečeno znanje. U bazi će
se nalaziti mape mjesta na
kojima roboti rade, opisi objekata
s kojima se sreću i instrukcije za
obavljanje određenih radnji.
Ljudski ekvivalent ovome bila bi
online enciklopedija Wikipedia.
Izumio kacigu za brijanje glave
NEW YOKR- Njujorčanin Boris
izumio je kacigu za brijanje glave
koja šišanje obavi u 20 sekundi,
piše Daily Mail. Kaciga ima četiri
oštrice koje pokreću dva motora
montirana na aluminijske vodilice
prekrivene teflonom. Sustav sam
na glavu ubrizgava pjenu za brija-
nje. Opremljena je i LED svjetlima
koja vas obavješćuju kada je brija-
nje gotovo.
Prijatelj Kenny je volontirao i pro-
bao kako kaciga zaista radi.
Svijetom haraju oluje
neviđenih razmjera, a vre-
menske prilike u novije se
vrijeme izrazito često i naglo
mijenjaju. Sad već postoje i
pravi dokazi da je počeo ci kl-
us novih superoluja. Klizimo
li zapravo u novo ledeno do -
ba? Samo početak ove godine
dosad su obilježile ogr omna
snježna oluja iznad SAD-a te
oluja u Australiji, nazvana
Yasi. Nemojmo zaboraviti ni
nedavne poplave u Australiji
te ogromne oluje u Velikoj
Bri t aniji i SAD-u krajem pr o-
šle godine. Najnovija snježna
oluja u SAD-u zahvatila je
područje koje se prostire duž
3200 kilometara te je izravno
utjecala na 150 milijuna ljudi,
navedeno je u istraživanju.
Mijenjanje polova
Analitičar i pisac Terr-
ence Aym u istraživanju, koje
je sam sastavio, tvrdi kako se
polarni magnetski polovi
neobjašnjivo mijenjaju i uzro-
kuju pokretanje nezaustavlji-
vih sila i ogromnih ol uja,
kojima smo svjedoci od p o -
četka ove godine. Isto tako,
navodi i podatke nezapamće-
nih poplava zabilježenih u
Australiji, nakon kojih su
lokalne vlasti zaključile da se
dio vode možda ni neće po -
vući te da će u nekim regij a-
ma sada ostati velike vod ene
površine. No, tad je Aus tralce
pogodio i Yasi, oluja čiji su
vjetrovi zapuhali gotovo 300
kilometara na sat, što je čak
22 posto jači vjetar od onog
oluje najjače 5. kategorije.
Oceanske struje
- Yasi bi vrlo lako mogao
biti preteča budućih supero-
luja. Neki istraživači, koji
prate pomake magnetskog
polja, predviđaju superoluje
u budućnosti, čiji će vjetrovi
udarati brzinom i do 640 kilo-
metara na sat, navodi Aym.
Prema istraživanju, promje na
u elektromagnetskom polju
Su nca utječe i na Zemlju, na
njezinu magnetosferu, nagib,
dinamiku jezgre, oceanske
str uje i vremenske prilike.
Re zultat svega toga je ubr-
zano pomicanje Ze mljine
ma gnetske jezgre, koja se u
posljednjih deset godina
pomiče oko 64 kilometra god-
išnje prema istoku. Prije je taj
pomak bio svega 8 kilome-
tara godišnje. Aym u svojem
istraživanju navodi i izvješće
Američke federalne agencije
NOAA, koje je izazvalo veliku
paniku jer se u njemu navodi
kako će mamutske supero-
luje u budućnosti uništiti veći
dio Kalifornije. List Econo-
mist navodi i možda još više
zabrinjavajuću stvar.
- Postoji rastući broj
dokaza da će Zemljino ma -
gnetsko polje nestati, bar na
neko vrijeme. Geološka istra-
živanja pokazala su kako se
magnetski polovi Zemlje
izmjenjuju s vremena na vri-
jeme, gdje južni postaje sje-
verni i obrnuto, piše list.
Yasi bi vrlo lako mogao
biti preteča budućih
superoluja. Neki
istraživači, koji prate
pomake magnetskog
polja, predviđaju
superoluje u
budućnosti, čiji će
vjetrovi udarati
brzinom i do 640
kilometara na sat,
navodi Aym
Analitičar i pisac Terrence Aym u istraživanju, koje je sam sastavio, tvrdi
kako se polarni magnetski polovi neobjašnjivo mijenjaju i uzrokuju pokretanje
nezaustavljivih sila i ogromnih oluja, kojima smo svjedoci od početka ove godine
Upozoravajuće istraživanje o promjenama klime na Zemlji
Čeka nas promjena
polova i superoluje?
Tjedni
tv
spektar
najpregledniji TV
tjedni pregled…
Dnevni
list
Časni
ljudi
Film tjedna
HRT 2, subota
20.00
Završnica treće sezone
donosi m
noštvo iznenađenja
Šejla Salihefendić
najavljuje veliko f nale showa Zvijezda možeš biti ti
TV kuće zadržavaju pravo izmjene programa
TV spektar 2
Petak • 11. 2. 2011.
Dnevni
list
Serija Zlatno tele od 14. veljače u programu BHT 1
Komedija o
domišljatom
probisvjetu
Adis Hadžić o novim sportskim sadržajima
Utakmice Eurolige na OBN-u
Glavni lik je domišljati prevarant Ostap Ben-
der, a uz njega se proteže kolona pitoresknih
fgura - birokrati, malograđani, sitni lopovi,
lokalni moćnici, nostalgičari...
Ponedjeljkom u 20.00, od 14. veljače, BHT 1 će emiti-
rati igranu seriju „Zlatno tele“ od osam epizoda.
Komedija zasnovana na sovjetskim književnim klasi-
cima, živopisni likovi, rizične avanture i ambijent
prošlih vremena, karakteristike su ove serije. Glavni
lik je beskrajno domišljati prevarant Ostap Bender, a
uz njega se proteže kolona pitoresknih fgura - biro-
krati, malograđani, badavadžije, sitni lopovi, lokalni
moćnici, nostalgičari za vremenom „prije historijskog
materijalizma“, naivni urotnici protiv vlasti, novinari
koji ne mogu bez poštapanja frazama, glumci na
ljetnoj turneji, članovi sindikata, zaljubljene komso-
molke, jedna baba vračara i lokalni šah-majstori, koji
su skloni povjerovati da njihovo malo misto može
postati središte šahovskog svijeta. Sve te nedorasle
protivnike Ostap je obrlatio svojim pričama; jednima
je utjerao strah u kosti, drugima izmuzao posljednju
rublju, dok se nekima samo narugao, skinuo im
masku ili im je slomio srce. Jedan tako šarmantan
probisvijet, u kojemu kao da su se našli sjedinjeni
Čičikov, Petrica Kerempuh, i Kapetan iz Köpenicka (a
ima u njemu i nešto od dobrog vojaka Švejka), lako
osvaja simpatije... Uloge tumače: Oleg Menshikov,
Dmitri Nazarov, Nikita Tatarenkov, Aleksei
Devothcenko, Leonid Okunyov, Olga Krasko.
Ovog tjedna sportski
program OBN televizije
donosi prave nogo-
metne poslastice - dvije
utakmice šesnaestine
fnala Eurolige, koje će
odigrati Aris i Manche-
ster City, te Sevilla i
Porto
Ovog tjedna sportski program
OBN televizije donosi prave
nogometne poslastice - dvije
utakmice šesnaestine finala
Eurolige, koje će odigrati Aris i
Manchester City, te Sevilla i
Porto. Nogometna utakmica
koja će zasigurno privući veliku
pozornost gledatelja u Bosni i
Hercegovini je prva utakmica
šesnaestine finala, koju će na
stadionu Kleanthis Vikelidis
odigrati Aris i Manchester City,
klub „pojačan“ igrom našeg
najboljeg i najuspješnijeg
igrača Edina Džeke. U utorak je
na programu susret u Solunu,
a izravan prijenos pogledajte u
utorak, u 18.00. Grci prave
vatrenu atmosferu na svojim
stadionima, Džeki i „Građa-
nima“ neće biti nimalo lako u
prvom duelu u Solunu na Kle-
anthis Vikelidis stadionu pred
20.000 navijača Arisa. S obzirom
da je City jedan od glavnih
favorita za osvajanje Europske
lige od njih se očekuje da ipak
uspješno prođu prvu europsku
stepenicu u proljetnom dijelu
sezone. Svi ostali susreti 16-tine
finala igraju se u standardnom
terminu u četvrtak, a TV OBN
tog dana prenosit će duel s
Ramon Sanchez Picjuan stadi-
ona gdje Sevilla dočekuje
Porto. Najtrofejniji portugalski
klub cijele sezone igra odlično
i u domaćem prvenstvu ima
veliku prednost u odnosu na
Benficu. Prijenos ove utakmice
na programu je u četvrtak u
21.00. A utakmice Eurolige
prate komentari OBN-ovog
komentatora i sportskog novi-
nara Adisa Hadžića. „Očekuje
nas dosta uzbuđenja do
samog kraja Europske lige,
odnosno finala koje se igra 18.
svibnja u Dublinu. Ono što je
najbitnije i najzanimljivije je da
je Edin Džeko sad član Manche-
Dejana Rosuljaš zadovoljna gledanošću svog showa
Kroz životne
priče naših
gostiju pokuša-
vamo gledate-
ljima pokazati na
koji način mogu
riješiti određenu
dilemu, problem,
ističe Rosuljaš
Gledatelji su
prepoznali
naš trud
Talk show Dejane Rosuljaš
iz tjedna u tjedan, prema
informacijama s OBN-a,
bilježi veliku gledanost i
zanimanje publike. Ured-
nica i voditeljica u emisiji sa
svojim gostima raspravlja
o raznovrsnim temama. U
sljedećoj emisiji, primje-
rice, tema je „Godine nisu
važne“, govori se o ljubavi
i uspješnim vezama, a gosti
su Senka i Almir Kurt, Amir
Kazić Leo, Joško Broz, Dr.
Edin Kulenović... „Moram
priznati da smo prezado-
voljni. Drago mi je da su
gledatelji prepoznali naš
trud i da nas nagrađuju
dobrom gledanošću“, ističe
Rosuljaš dodajući kako pri
izboru tema osluškuje želje
gledatelja. „Kroz životne
priče naših gostiju pokuša-
vamo gledateljima poka-
zati na koji način mogu
riješiti određenu dilemu,
problem. Dajemo im,
možda, neke smjernice
kada misle da nema izlaza
iz njihove poteškoće i
pokazujemo im da nisu
sami u određenoj životnoj
situaciji.
Često nam gledatelji i pišu
na mail dejana@obn.ba i
tim putem predlažu teme
koje žele da obradimo. Evo,
i ovom prilikom ih pozivam
da se jave ukoliko imaju
neke prijedloge, jer sve što
radimo, radimo upravo
zbog njih“, naglašava
Rosuljaš napominjući kako
nas i u predstojećem raz-
doblju u showu čekaju
zanimljive priče, poput one
o poruku zvanom kocka.
Urednica najavljuje i jednu
vrlo emotivnu emisiju koja
donosi iskrene živote ispo-
vijesti „običnih“ ljudi, te
ćemo saznati koji su to
njihovi svakodnevni pro-
blemi i kako ih rješavaju.
„Također, gledatelji će
dobiti i više informacija o
raku grlića maternice i
načinu prevencije ove
bolesti, ali da ne bismo sve
sada otkrivali, pozivam
naše gledatelje da budu uz
nas svakog utorka u 21.20“,
kazala je Rosuljaš.
ster Cityja, što će privući
dodatnu pažnju na ovo natjeca-
nje koje je naslijedilo Kupa UEFA.
Iako smo i do sada bili izuzetno
zadovoljni gledanošću ovog
programa, vjerojatno će gleda-
nost Europske lige upravo zbog
Džeke još više porasti“, smatra
Hadžić, koji se svakodnevno
priprema za nadolazeće sport-
ske događaje, bez obzira je li na
sportskim borilištima u tijeku
neko bitno natjecanje ili ne.
„Mislim da se ovaj posao može
raditi samo ako svakodnevno
pratiš događanja i zbivanja
vezana uz najvažniju sporednu
stvar na svijet. Pripremanje je
konstanta i zapravo nikada ne
prestaje. Prvo iduće putovanje
je ono u Dublin na finale Europ-
ske lige sredinom svibnja ove
godine. Odlično bi bilo ako bi se
u finale plasirao Manchester
City“, ističe Hadžić dodajući kako
su trenutni planovi sportske
redakcije vezani isključivo uz što
bolje praćenje Europske lige
koju će OBN prenositi i iduće
sezone.
Adis Hadžić
3
Petak • 11. 2. 2011.
Dnevni
list
IZDVAJAMO…
Pravi spoj u nedjelju, 13. veljače u 14.05 u programu TV1
Emisija za mlade promovira toleranciju i talente
Putopis je
sniman u
gerilskim uvje-
tima i na
nekima od
najnepristu-
pačnijih mje-
sta, poput
izoliranih
dolina gorja
Hindukuš gdje
živi narod
Kalasha
U
okviru
Doku-
men-
tarno-
suvreme-
nog programa BHT 1 ove
subote počinje s prikaziva-
njem serijala od šest nasta-
vaka Put u Katmandu. Autor
Hrvoje Ivančić vodi nas na
kopneno putovanje od
Hrvatske do Nepala, putova-
nje koje je trajalo šesto mje-
seci i kroz preko deset zema-
lja, a neke od njih su Turska,
Iran, Pakistan, Indija i
Nepal, dugo oko 15.000 kilo-
metara.
U svakom nastavaka upo-
znajemo raznolikost naroda
i kultura, ali i probleme s
kojima se autor susretao.
„Prvi dio putovanja do Tehe-
rana, vozili su se kombijem,
koji se često kvario, te su bili
prinuđeni na određene pro-
mjene u organizaciji - auto-
rov suputnik vraća se kući, a
Ivančić nastavlja sam preko
Irana i Pakistana do Indije i
Nepala. Putopis je sniman u
gerilskim uvjetima i na
nekima od najnepristupačni-
jih mjesta, poput izoliranih
dolina gorja Hindukuš gdje
živi narod Kalasha. Njihova
populacija broji svega 3500
ljudi i posebni su po svojem
jeziku i drevnoj religiji. Pret-
postavlja se da su potomci
vojske Aleksandra Velikog“,
stoji u najavi serijala. Autor
Hrvoje Ivančić diplomirani
je profesor povijesti, fotograf
i novinar. Jedna od njegovih
prvih avantura bila je kada
se s prijateljem u malenom
gumenom čamcu spustio
Savom od Zagreba preko
Dunava pa sve do Crnog
mora.
Potom su usli jedila
brojna putovanja preko Bli-
skog Istoka i Afrike, te puto-
vanje na kojem je i nastao
putopis Put u Katmandu,
koji će biti emitiran svake
subote u 19.30 na programu
BHT 1.
Pravi spoj promovirat će
talentirane i društveno
aktivne mlade ljude iz
svih dijelova BiH, pri
čemu će podjednako biti
zastupljena urbana i
ruralna područja
TV 1 u nedjelju, 13. veljače, u
14.05, počinje s prikazivanjem
emisija za mlade Pravi spoj.
Stvarne i animirane situacije
i igrokazi iz oblasti interkultu-
ralizma, tolerancije, izgradnje
mira, bit će obrađivani u ovoj
Civitasovoj emisiji za mlade,
koja će se jednom mjesečno,
svake druge nedjelje u mje-
secu, emitirati u programu
TV1. Bit će urađeno šest emi-
sija, a prvi dio svake
15-minutne emisije dočarat će
svakodnevne situacije koje
vode nasilju, mržnji, devijan-
tnim ponašanjima i negativno
utječu na mišljenja i stavove
mladih.
„Drugi dio emisije nazvan
„razotkrivanje“ je vrlo bitan
za izgradnju mira i promociju
tolerancije, jer razotkriva
motive i posljedice prethodno
navedenih situacija.
Treći dio emisije će nuditi
alternativu promovirajući
pozitivne primjere i pokazu-
jući konkretne korake koje
gledatelji mogu poduzeti kako
bi napravili pozitivne pro-
mjene u svojim životima i
zajednicama. Pravi spoj
nastavit će promovirati talen-
tirane i društveno aktivne
mlade ljude iz svih dijelova
Bosne i Hercegovine, pri
čemu će podjednako biti
zastupljena urbana i ruralna
područja“, najavljuju s TV 1.
U prvoj epizodi mladi glumci
i volonteri će kroz igrokaze
dočarati što je to kultura, a
što interkulturalizam. Četvoro
mladih volontera će na zani-
mljiv način i u atmosferi svoj-
stvenoj mladim ljudima prika-
zati kako pojedinci dobro
poznaju gradove, kulturu i
običaje drugih zemalja, a o
svojoj znaju jako malo. Prilozi
sa terena će prikazati kako su
prošle interkulturalne raz-
mjene učenika osnovnih škola
koji su tri dana boravili u
kućama svojih vršnjaka iz
drugih gradova BiH.
„Također, prikazat ćemo kako
je protekao prvi Interkultu-
ralni festival, održan u Sara-
jevu, čiji je cilj bio predstaviti
bogatstvo običaja i tradiciju
naroda u BiH, te promovirati
suživot i toleranciju. Preko
250 učenika i nastavnika
osnovnih škola, te predstav-
nika manjinskih grupa dalo je
svoj doprinos uspješnosti
ovog festivala“, najavljeno je.
Gumuš na OBN televiziji
Uzbudljiva
završnica serije
Posljednja epizoda prikazuje kakva je situa-
cija u obitelji Sadoglu nakon 13 godina, otkri-
vaju s OBN-a
Popularna turska telenovela Gumuš, koju pratimo na
OBN-u, bliži se svom kraju. Ljubav između Gumuš i
Mehmeta doživjela je puno uspona i padova. Bilo je
mnogo lijepih trenutaka, putovanja, ljubavi iz koje se
rodila njihova kćer Melek, ali i onih manje lijepih
trenutaka. S OBN-a ističu kako je ova ljubavna priča
zarobila srca gledatelja u Bosni i Hercegovini, regiji i
drugdje gdje se prikazivala. Mehmet (Kivanc Talitug)
je igrajući u seriji Gumuš stekao enormnu popular-
nost i postao najpopularniji turski glumac današnjice,
te se okitio nadimkom „Brad Pitt Bliskog Istoka“ i
krasio naslovnice najpopularnijih svjetskih magazina:
Men’s Health, Vogue, Elle... „Vaša omiljena serija u
posljednjim epizodama donosi mnogo ubuđenja,
adrenalina i iznenađenja. Gumušina karijera je na
samom vrhuncu i ona je organizirala veliku reviju koja
će proslaviti njezin rad. Na reviji bi i Mehmet trebao
sudjelovati, ali on kasni i revija počinje bez njega. Ne
znajući što se dogodilo, Gumuš je ljuta na Mehmeta.
Ali jedan poziv joj sve objašnjava. Mehmet je izboden
nožem i na ivici je smrti. Hitno mu treba bubreg, ali
ljudi koji su bili spremni dati bubreg nisu kompati-
bilni. Nakon duge borbe, Mehmet je uspio preživjeti,
a Gumuš dokazala koliko ga voli. Posljednja epizoda
prikazuje kakva je situacija u obitelji Sadoglu nakon
13 godina”, najavljuju s OBN-a.
od Hrvatske
do Nepala
Put u Katmandu subotom u 19.30 na programu BHT 1
Živopisno putovanje
TV spektar 4
Petak • 11. 2. 2011.
Dnevni
list
Završnica treće
sezone donosi
m
noštvo iznenađenja
INTERVJU…
• Piše: Lidija Grgić
Treća sezona Haya-
tovog popularnog glaz-
benog showa Zvijezda
možeš biti ti nakon broj-
nih audicija, nastupa i
emisija polako ide veli-
kom finalu koje će se 17.
veljače, s početkom u
20.00, održati u dvorani
Mirza Delibašić u Sara-
jevu. Za pobjedu u ovom
natjecanju borit će se
dvanaest kandidata, a s
Hayata poručuju kako
gledatelje u programu
uživo očekuje pravi spek-
takl. Uz natjecatelje
Verenu Cerovinu, Mirzu
Šoljanina, Anu Damja-
nović, Adnana Jerlagića,
Nihada Kapetanovića,
Kenana Tucića, Dunju
Fazlić, Marka Babića,
Emira Tećanina, Aldinu
Beširević, Jelenu Pavlić i
Anes a Dj edov i ća,
publiku će zabavljati i
velike glazbene zvijezde
iz regije, a kroz program
će nas voditi Šejla Sali-
hefendić i Igor Todoro-
vac.
Što nam donosi završnica
treće sezone showa?
Zavr šni ca treće
sezone donosi mnoštvo
iznenađenja, glazbenih
gostiju i to ne samo iz
Bosne i Hercegovine
nego i sa širih prostora.
Naime, s nama će se u
finalnoj noći družiti:
Uz natjecatelje,
publiku će
zabavljati i
velike
glazbene
zvijezde iz
regije: Hari
Mata Hari,
Haris Džinović,
Tony Cetinski,
Adnan
Jakupović,
Adnan
Nezirov, Selma
Bajrami, Nikola
Rokvić, Željko
Bebek, Enis
Bešlagić, Amir
Kazić Leo i
Nina Badrić
Šejla
Salihefendić
najavljuje veliko
f nale showa Zvijezda
možeš biti ti
5
Petak • 11. 2. 2011.
Dnevni
list
INTERVJU…
S Igorom imam odličan
odnos. S obzirom da je u
pitanju i moj veliki
prijatelj, ali i profesionalac
onda za greške i
nezadovoljstva mjesta
nema. Veliko je olakšanje
kada pored sebe na sceni
imate osobu poput Igora,
jer u slučaju i da
pogriješite, on je tu da vas
izvuče kada zatreba
Hari Mata Hari, Haris Džino-
vić, Tony Cetinski, Adnan
Jakupović, Adnan Nezirov,
Sel ma Bajrami , Ni kola
Rokvić, Željko Bebek, Enis
Bešlagić, Amir Kazić Leo i
Nina Badrić. Sve to jamči
odličnu zabavu koja će trajati
gotovo četiri sata.
Što očekuje pobjednika?
Pobjednika očekuje sni-
manje albuma, snimanje
nekoliko spotova kao i kom-
pletan PR.
Koje karakteristike treba
imati pobjednik/pobjednica ovog
showa?
Pobjednik bi trebao biti
siguran u ono što želi, te
maksimalno ulagati u sebe i
nakon ovog showa. Ovo je
jedna prilika, a na natjecate-
ljima je da ju iskoriste na
najbolji način. Većina njih se
želi na naporne pripreme, ali
moraju biti svjesni da je sve
to dio posla. Ako se želi
nastaviti baviti glazbom,
pobjednik mora biti jak i
mora znati da ga naporna
snimanja i ostalo što prati
njihov posao čeka i u buduć-
nosti.
Kako je ekipa projekta zado-
voljna kad se osvrnete na brojna
izdanja emisija i audicije?
Slobodno mogu reći da je
ovo do sada najuspješnija,
najgledanija i najkvalitetnija
sezona. Mnogo truda i rada
je uloženo u ovu sezonu. Tim
ljudi koji je radio na showu
proteklih pet mjeseci natje-
cateljskog dijela dao je sve od
sebe kako bi finalni proizvod
bio ovakav kakav jest, ali
trud se definitivno isplatio, a
kao šlag na kraju bit će finale
showa, za koje pripremamo
do sada neviđeni dernek za
naše gledatelje od 7 do 77
godina.
Kakva je atmosfera vladala na
snimanjima, a kasnije (u emisi-
jama uživo) u backstageu?
Uz dobru i pozitivnu
ekipu ide i pozitivna atmos-
fera, kroz proteklih pet mje-
seci mi smo svi postali jedna
velika obitelj i svakog tjedna
smo s nestrpljenjem očeki-
vali taj petak, kad se svi
zajedno družimo, počevši od
tehničke ekipe, urednika,
publike pa sve do natjecate-
lja.
Približava se finale. Iako imate
veliko iskustvo u programu uživo,
zasigurno je trema uvijek prisutna.
Komentar?
Ovo je prvi put da ću
uživo voditi emisiju pred
gotovo deset tisuća gledate-
lja ispred sebe. Sama pomi-
sao na to u meni diže adrena-
lin. Trema postoji, ali sam
ujedno i ponosna što imam
priliku biti dio jednog ovako
velikog i zahtjevnog projekta.
Kako prevladavate tremu?
Nikad se ne borim s tim.
Možda sam ju imala prije
četiri godine kad sam prvi
put sni mala emisiju, a
kasnije je taj posao postao
rutina. Vjerojatno će je sad
biti, jer mi je prvi put da
radim emisiju pred deset
tisuća ljudi.
Vi ste sa Igorom Todorovcem u
ovom ciklusu ZMBT-a činili vodi-
teljski tandem, a ranije ste surađi-
vali i kroz druge projekte, poput
emisije Glam Blam. Kako ste zado-
voljni suradnjom?
S Igorom imam odličan
odnos. S obzirom da je u pita-
nju i moj veliki prijatelj, ali i
profesionalac onda za greške
i nezadovoljstva mjesta
nema. Veliko je olakšanje
kada pored sebe na sceni
imate osobu poput Igora, jer
u slučaju i da pogriješite, on
je tu da vas izvuče kada
zatreba.
Dvanaest natjecatelja
Za pobjedu u završnici treće
sezone showa Zvijezda
možeš biti ti bori se dvanaest
natjecatelja: Verena Cerovina,
Mirza Šoljanin, Ana Damjano-
vić, Adnan Jerlagić, Nihad
Kapetanović, Kenan Tucić,
Dunja Fazlić, Marko Babić,
Emir Tećanin, Aldina Beširević,
Jelena Pavlić i Anes Djedović.
Ovo je prvi put da ću uživo
voditi emisiju pred gotovo
deset tisuća gledatelja ispred
sebe. Sama pomisao na to u
meni diže adrenalin. Trema
postoji, ali sam ujedno i
ponosna što imam priliku biti
dio jednog ovako velikog i
zahtjevnog projekta
Fashion Guru Boris Banović
Proslavio petu obljetnicu na Novoj TV
„Seciranje jedne osobe uz gosta“ novo je osvježenje
rubrike Fashion Gurua koji će svake nedjelje uz gosta
komentirati modni izričaj pojedinih zvijezda od
početka njihove karijere do danas
Boris Banović, Fashion Guru, ove je nedjelje proslavio petu
obljetnicu rada na televiziji, odnosno svoje rubrike u popu-
larnom Red Carpetu. Urednik i voditelj emisije Daniel
Delale i voditeljica Ana Stunić prisjetili su se početaka i
treme Borisa Banovića kada je prvi put stao na poziciju
komentatora popularne showbiz emisije. Guru se u među-
vremenu ne samo sprijateljio s kamerama, već na obljet-
nicu razvio prošireno izdanje svoje rubrike. „Seciranje
jedne osobe uz gosta“ novo je osvježenje rubrike Fashion
Gurua koji će svake nedjelje uz gosta komentirati modni
izričaj pojedinih zvijezda od početka njihove karijere do
danas. Bit će zanimljivo i prije svega zabavno vidjeti kako
su se mijenjali razni stilovi poznatih Hrvata. Pod stručnim
nadzorom Gurua i njegovog gosta koji će se izmjenjivati
na mjesečnoj bazi moći ćemo vidjeti pregršt stylinga ‘Prije’
i ‘Poslije’ i prisjetiti se nekih prošlih (modnih) vremena.
Oduvijek ga je inspirirala Jelena Veljača, danas Popović
Volarić, pa je ove nedjelje odlučio servirati presjek njezinog
imidža. Od njenih prvih uloga u sapunicama do danas,
udružio je komentatorske snage s Fani Stipković kao
gošćom. Zahvaljujući svojim obilascima showbiz događa-
nja diljem svijeta Fani redovito donosi i ‘fashion’ vijesti, pa
gledatelji iz prve ruke mogu saznati tko se obrukao, a tko
zasjao na svjetskoj sceni. Guru je Fani iznenadio iščupavši
i njene fotografje iz nekih prošlih vremena te su se oboje
dobro nasmijali i zabavili komentirajući njen put u mod-
nom smislu. Ni ove nedjelje nisu izostali Guruovi uobičajeni
modni komentari domaće scene koja ga nakon silnih
godina još uvijek ne prestaje inspirirati. Ove nedjelje je
Fashion Guru imao svoj slavljenički trenutak, a 13. veljače
i sama emisija slavi svoju obljetnicu, jubilarno 400. Izdanje,
koje i ove nedjelje donosi pregršt reportaža sa svjetskih i
domaćih događanja.
Hugh Jackman
Mora se udebljati
Hugh Jackman zbog uloge Wolverinea u idućem
nastavku X-Mena jede nevjerojatnih 6000 kalorija
dnevno! Redatelj Darren Aronofsky smatra da bi Hugh
Jackman u novom flmu trebao izgledati kraći, zdepa-
sti i mišićaviji, tako da je glumac morao pristati na novi
režim hranjenja. Samo usporedbe radi i da bi vam
dočarali o kojoj se količini hrane radi, žene bi svaki dan
optimalno trebale u svoje tijelo unijeti 1940 kalorija,
dok bi muškarci morali optimalno unijeti 2550 kalorija
dnevno. „Darren mi je rekao kako sam u posljednjem
nastavku izgledao super, ali isto tako visok te da sam
sličio na Clinta Eastwooda, a takav se izgled prema
njegovom mišljenju ne može vezati za lik Wolverinea.
On je nabijen i mišićav i vrlo moćan. Kada sam prvi put
počeo snimati Wolverinea razmišljao sam o Tysonu,
koji je znatno niši od svojih protivnika, a snagom
mišića obori ih za trenutak“, prokomentirao je austral-
ski glumac.
Slobodno mogu reći da je ovo
do sada najuspješnija,
najgledanija i najkvalitetnija
sezona. Mnogo truda i rada je
uloženo u ovu sezonu. Tim ljudi
koji je radio na showu proteklih
pet mjeseci natjecateljskog
dijela dao je sve od sebe
TV spektar 6
Petak • 11. 2. 2011.
Dnevni
list
ARSENAL – BARCELONA
BHT 1, srijeda 20.35
1/8 fnala, prijenos. Derbi dvoboj osmine fnala Lige
prvaka čine fnalisti iz 2006., Arsenal i Barcelona. Arse-
nal nikada nije pobijedio Barcu. U pet pokušaja izvukli
su dva remija i pretrpjeli tri poraza. Prošle godine sreli
su se u četvrtfnalu, kada je Barca slavila s ukupnih 6:3.
Milan – Tottenham
FTV, utorak 20.30

Liga prvaka, prijenos. Gareth Bale, Luka Modrić i druš-
tvo ponovno se vraćaju na San Siro. Ovog puta Totte-
nham je gost sedmerostrukom prvaku Europe, lideru
Serije A, Milanu. Zlatan Ibrahimović odlučan je da sa
„rosso-nerima“ napravi ono što nije uspio s Ajaxom,
Juventusom, Interom i Barcelonom. Prva prepreka na
putu do Wembleya je najefkasnija ekipa sezone u
Europi, Tottenham. Povratak Lige prvaka na male
ekrane u velikom stilu.
Otkad si otišla
HRT 1, utorak 15.00
Kad je bivša žena Jimmyja
Venablesa odlučila poći u Afriku
na volontersku misiju, Jimmy,
koji je dotad djecu viđao samo
vikendom i vjerujući kako je to
kratko putovanje, olako pristaje
brinuti se za njihovo dvoje tinej-
džera uz pomoć bivše punice,
ohole i nametljive Diane.
Tako je Jimmy Venables valjda
jedini muškarac u Britaniji koji
se razveo od žene da bi završio
kod bivše punice, a to je i
osnovni zaplet BBC-jeve serije
„Otkad si otišla“ čiju treću
sezonu HTV upravo počinje
emitirati. Jimmy je šokiran spo-
znajom da će ostatak života
provesti s Dianom, ali ipak je
spreman biti pravi otac i preu-
zima brigu o domaćinstvu. No,
ma kako mu dobre namjere
bile, trpi njegov posao, trpi
njegov društveni život, trpi i
sam Jimmy.
Molly i Alex se, pak, bore za
veću slobodu, Diana se bori da
stekne nadzor nad obitelji, a
Jimmy se samo bori. U jednoj
će epizodi Jimmy pokazivati
muškost kupnjom motora,
Molly i Alex počet će izlaziti s
bratom i sestrom, Diana
susreće staru ljubav, Molly će
se upisati u celibatsku grupu
(ali samo zato što joj se sviđa
jedan njezin član) i tako u
nedogled idu Jimmyjeve
zgode i nezgode koje je u Veli-
koj Britaniji dosad pratilo četiri
milijuna gledatelja i čiji je autor
Fred Barron pobjegao iz SAD-a
u Englesku zato što mu ondje
nitko nije htio prihvatiti scena-
rij popularne humoristične
serije „Moja obitelj“. Uloge:
Nicholas Lyndhurst (Jimmy),
Celia Imrie (Diana), Dani Har-
mer (Molly), Ryan Sampson
(Alex), Amanda Abbington
(Siobhan)
Autor: Fred Barron.
Pitajmo zajedno
OBN, subota 19.10
Roma – Shakhtar
FTV, srijeda 23.45

Liga prvaka, snimka. Zadnjeg gostovanja na rimskom
Olimpicu u Shakhtaru se nerado sjećaju. Tada ih je
Roma, predvođena Tottijem, kući ispratila sa četiri lopte
u mreži. No, ovog puta Ukrajinci u drevni grad ne putuju
s bijelom zastavom. Mircea Lucesku sada ima tim koji
je Arsenalu već pokazao zube. Darijo Srna želi sa Ruda-
rima iz Donjecka ostvariti još jedan veliki uspjeh ukra-
jinskog nogometa. Snimka sudara Rome i Shakhtara
pogledajte na Federalnoj televiziji.
Valencia – Schalke
BHT 1, utorak 23.35

1/8 finala, snimka. U snimku prikazujemo duel s
Mestalje, gdje Valencija dočekuje Schalke u prvom
kolu faze eliminacija. Na prethodna dva gostovanja
u Valenciji, Schalke je ostvario dva remija, no pitanje
je može li to sada ponoviti, kada ne igra na željenoj
razini. Valencija je u nizu dobrih mečeva i u vrhu je
španjolskog prvenstva.
U ovotjednom
izdanju popularnog showa
Pitajmo zajedno Jelena Jugović
ugostit će neobičnog i nadasve zanimlji-
vog gosta. Popularni glumac Enis Bešlagić
rođen je u Tešnju, ali već duže vrijeme s obite-
lji živi u Sarajevu. U glavnom bh. gradu se odlično
snašao, ali, kako sam tvrdi, nije oduvijek bilo tako.
„Kako kompenzira nedostatak obitelji, s obzirom
kako mnogo vremena provodi izvan Sarajeva na
brojnim snimanjima po regiji? Koliko je popularni lik
Šemse u humorističnoj seriji „Naša mala klinika„
Enisu donio slave, budući da je serija izuzetno gle-
dana na ovim prostorima? Kako je uspio postati
noseći lik najpopularnije TV serije u regiji? Kako je
Enis upoznao svoju suprugu, s kojom ima dvoje
djece i čime ga je ona osvojila? O ovim i drugim
temama na krajnje otvoren, neposredan i
jednostavan način, kako samo on to umije,
govori Enis Bešlagić, trenutačno naj-
popularniji glumac u regiji“, najav-
ljuje urednica i voditeljica
Jelena Jugović.
7
Petak • 11. 2. 2011.
Dnevni
list
GLEDAT ĆETE…
Urban Music
TV 1, utorak 22.45
U idućem izdanju Urban Musica pogledajte intervju s Alkom
Vuicom. „Je li duetska pjesma „Kraljica i kralj“ s Bobanom
Rajovićem izlet u folk vode ili Alka samo uvodi etno stil u
hrvatski pop?! Sami prosudite. Pogledajte novi spot Sergeja
Ćetkovića za pjesmu „Znaj da moja si“, atmosferu sa sarajev-
skog partija „Zgodni, mladi, slobodni“, te s Gibonnijevog
koncerta…“, najavljuje urednica Ajla Husković.
TV
tjedni
Dnevni
list
spektar
svakog petka
Kod kuće je najbolje
BHT 1, nedjelja 20.55
Posljednja emisija ciklusa u cijelosti je
posvećena liku i djelu Arsena Dedića, po
mnogima jednog od najznačajnijih glaz-
benih autora i tekstopisaca na prostorima
bivše Jugoslavije. U više od pedeset
godina rada na sceni, Arsen Dedić napi-
sao je neke od najljepših pjesama koje su
zauzele svoje mjesto u antologijama i
glazbenim enciklopedijama. „Otkrio nam
je male tajne nastanka pjesama, neke od
svojih velikih ljubavnih tajni i što ga
danas, u poznim godinama, čini sretnim.
Tu su i neke od nezaboravnih melodija:
„Sve te vodilo k meni“, „Moderato Cantta-
bile“, „Ono sve što znaš o meni”, „Otkako
te ne volim“...i mnoge druge“, najavio je
Damir Šehanović, urednik i voditelj.
Časni ljudi
Biografska drama. Charle-
ston, Južna Carolina, 1966.
Mornarički časnik Leslie W.
Sunday zvan Billy (R. De Niro)
uhićen je zbog nediscipline.
I dok njegovi čuvari iskazuju
netrpeljivost prema rasi
nekadašnj eg Bill yj evog
novaka Carla Brashnera (C.
Gooding, Jr.) koji se upravo
pojavljuje na televiziji, Billy
ga uzima u zaštitu sjećajući
se kako je mladić došao u
mornaricu...
Sonora, Kentucky, 1943. Dva-
naestogodišnji Carl Brashner
(C. Warren, Jr.) živi na maloj
farmi sa svojim roditeljima
strepeći hoće li mu otac ban-
krotirati. Postavši punolje-
tan, Carl odluči pridružiti se
mornarici i izgraditi vojnu
karijeru. Radeći u početku
kao kuhar, Carl zadivi svoje
nadređene plivačkim i roni-
lačkim sposobnostima. Carl
se stoga prijavi u školu za
ronioce, ali naiđe na nerazu-
mijevanje svoga nadređe-
nog Leslieja W. Sundayja...
Među afroameričkim se
glumcima u drugoj polovici
devedesetih pojavila nova
velika zvijezda. To je Cuba
Gooding, Jr. koji je američku,
a zatim i svjetsku slavu ste-
kao nastupom u sportskoj
drami “Jerry Maguire” (1996)
za koji je nagrađen Oscarom
u kategoriji najbolje muške
sporedne uloge. Stoga se
činilo da su Denzel Washin-
gton i Will Smith napokon
dobili ravnopravnog kolegu.
Doista, C. Gooding, Jr. sljede-
ćih je nekoliko godina nastu-
pao u samim hitovima (Bolje
ne može, Ja ću budan
sanjati). Film “Časni ljudi”
okupio je respektabilnu flm-
sku ekipu ispred i iza kamera.
Prema scenariju Scotta
Marshalla Smitha Tillman je
uprizorio život i karijeru jed-
nog od junaka afroameričke
borbe za ravnopravnost u
drugoj polovici 20. stoljeća.
Uz Goodinga najvažnije
uloge podijelili su R. De Niro
(Kum II, Razjareni bik), Leslie
W. Sunday i C. Theron (Čudo-
vište, Dobar posao u Italiji).
U ostalim su ulogama D.
Keith (Ofcir i džentlmen), A.
Ellis (Ray) i dobitnik Emmyja
H. Holbrook (mini-serija Lin-
coln). Film je nominiran za
Grammy, za najbolju glazbu
(skladatelj Mark Isham) i naj-
bolju pjesmu (“Win”).
Uloge: Robert De Niro, Cuba
Gooding, Jr., Aunjanue Ellis,
Hal Holbrook, David Keith,
Michael Rapaport, Powers
Boothe, Charlize Theron,
Chris Warren, Jr.
Scenaristi: Scott Marshall
Smith (prema životu Carla
Brasheara)Redatelj: George
Tillman, Jr.
HRT 2, subota 20.00
Treće poluvrijeme sa Sabahudinom
Topalbećirevićem
TV 1, nedjelja 21.10
Gost Trećeg poluvremena je Husref Musemić, jedan od
najboljih napadača tima s Koševa svih vremena. Proslavio
se 1985. godine kada je Sarajevo postalo po drugi put prvak
u bivšoj Jugoslaviji, postigavši 21 gol. Uz Boška Antića jedini
je koji je i kao igrač i kao trener bio prvak sa Sarajevom.
Temperamentan, ljubimac je navijača Sarajeva. Nastupao je
i za Crvenu Zvezdu i škotski Harts, a u poznim igračkim
godinama igrao je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
TV spektar 8
Petak • 11. 2. 2011.
Dnevni
list
EZEL Gumuš
Ezel poziva Bahar u svoj stan Kenan nožem ranjava
Mehmeta
BHT 1 ponedjeljak
Ejšan posjećuje svog oca, koji je u očajnom stanju i moli još jednu priliku. Džengiz ima
bezbroj pitanja za Ezela. Odvodi ga na mjesto gdje se sastajao s prijateljima i priča mu o
Omeru. Usprkos Ramizovim upozorenjima, Ezel odlučuje otvoriti vrata starom životu.
Sklapa partnerstvo s Džengizom i posjećuje Melihu.
OBN ponedjeljak
Pred otvaranje Gumušine revije svi su uzbuđeni. Mehmet čini posljednje pripreme za izlet
brodom na koji će krenuti sa Gumuš odmah po završetku revije. Mehmet žuri kako bi stigao
na otvaranje revije, ali stvari se ne odvijaju željenim tijekom i izbija svađa između Kenana
i Mehmeta. Kenan nožem ranjava Mehmeta. Zbog Mehmetovog nedolaska revija je odgo-
đena, ali je ipak otvorena nakon nekog vremena. Gumuš je ljuta na Mehmeta, ali i ne sluti
što mu se dogodilo. Telefonski poziv koji je dobila iz bolnice sve joj objašnjava.
OBN utorak
Neizvjesnost u bolnici se nastavlja. Svi pokušavaju pronaći bubreg za Mehmeta i spasiti
ga od smrti. Osobe koje su spremne Mehmetu dati bubreg, nažalost, nisu kompatibilne i
agonija se nastavlja. U međuvremenu, u bolnicu dovoze četrnaestogodišnjeg dječaka s
teškim ozlijedama koji uskoro doživljava moždanu smrt. Njegov bubreg odgovara
Mehmetu, ali dječakova obitelj odbija dati bubreg. Policija je uhitila Onur Kenana koji je
doveo Mehmeta na ivicu smrti.
OBN srijeda
Mehmetovo stanje se pogoršava iz minuta u minut i svi su očajni, posebno Gumuš koja
sve vrijeme provodi pored njega. Mehmet je pao u komu. I u ovoj situaciji Gumuš ne gubi
nadu da će Mehmet preživjeti i da će ponovno biti sretni sa svojom kćerko i svojom obi-
telji. Cijela obitelj je u bolnici i moli se Bogu za čudo.
OBN petak
Čudo se ipak dogodilo, Gumuš je spasila Mehmeta i dokazala mu koliko ga voli, davši mu
svoj bubreg. Nakon dugotrajne operacije i oporavka, Mehmet je napokon pušten iz bolnice.
Mehmet je dobro, ali je Gumušino stanje loše poslije operacije koju je jako loše podnijela.
U posljednoj epizodi bit će prikazan život obitelji Sadoglu nakon 13 godina. Hoće li opet
netko biti u ljubavnom trokutu? Hoće li sve biti onako kako bi oni željeli?
BHT 1 utorak
Dok razgovara s majkom, Ezel prima poruku da brzo napusti kuću... Ezel govori Kamilu da
je najgore što su mu učinili to što je napustio svoju obitelj. Zaklinje se da će im vratiti istom
mjerom. Bahar odlazi u sirotište s Ezelom i tamo otkriva drugu stranu njegove ličnosti.
Kamil moli Ezela da ne dozvoli da mu uzmu srčanost...
BHT 1 srijeda
Prije nekoliko godina, isprovociran Alijevim komentarima, Džengiz uzima pramen Džanove
kose za DNK analizu. Sada uvjerava Ejšan da imaju još djece, što ona odbija. Očajan, utjehu
pronalazi kod druge žene. Ezel poziva Bahar u svoj stan, ali kada joj se konačno približi i
skine svoj oklop, ona će izgovoriti iste one riječi koje je prije 12 godina izgovorila njena
sestra.
BHT 1 četvrtak
Kada Bahar dođe kući uplakana, uzrujana Ejšan dolazi kod Ezela. Ramiz primjećuje da se
Ezel koleba i pita ga hoće li odustati od pravde? Džengiz se penje na vrh zgrade i zove
Ezela. Kada ovaj dođe, govori mu o tome da se mora spustiti među „male ljude“. Ezel kaže
da će to uraditi zajedno ako treba. Mert piše članak o pljački kasina, dok ga Ali i Džengiz
pokušavaju odgovoriti od toga...
BHT 1 petak
Džengiz odvodi Ezela u klub iz kojeg je jednom davno pobjegao s Omerom... Ali kaže da
ne želi više „čistiti“ za Džengizom, dok se ovaj zabavlja. U klub dolaze nepoznati ljudi koji
odvode Džengiza i isprebijaju ga. Ezel mu pritekne u pomoć, nakon čega ga Džengiz nazove
bratom. Ali konačno prihvaća Ezela, a on ga zovne nadimkom „kliješta“...
9
Petak • 11. 2. 2011.
Dnevni
list
SERIJE…
GOSPOĐA
BARBARA
MORE
LJUBAVI
Netko pokuša ubiti Santosa
Víctor Manuel posjećuje
Simonu u zatvoru
FTV, ponedjeljak
Metak okrzne Santosa. Barbara mu prijeti govoreći da su njegovi dani odbrojeni. Žabac naređuje
sucu da izda naredbu o deložaciji. Josefa i Federica oduševljene su milijunaševom zabavom.
Cecilia i Antonio ostaju prijatelji. Mojica upozorava Bartola da je Altagracia predobra za njega.
HRT 1 ponedjeljak
León je u bolnici, na rubu života. Čitavo tijelo mu je u zavojima, a i glava. Čudo je da je
preživio lavlji napad, a uz to da je pri svijesti. Kaje se i možemo vidjeti prizore njegovih
zlodjela koje je činio u prošlosti. Sve prisutne moli da mu oproste. Jorgeov duh je ondje
kako bi poveo oca sa sobom na onaj svijet. Oriana i Elena plaču i opraštaju ocu, a to učini
i Guillermo, kada mu León prizna da je ubio svoju ženu, Guillermovu sestru. Víctor Manuel
mu također oprašta. Oriana ga pita znali čime bi mogli optužiti Coral, a on izgovori samo
jednu riječ: Inés.
HRT 1 utorak
Ljudi se i dalje pitaju zašto je León bio zaključan u kavezu s Víctorom Manuelom. Liječnik
Bermúdez obavijesti Oswalda da Estrellino liječenje ide u dobrome smjeru. Oswaldo ga
pita je li zaljubljen u djevojku. Estrella ima probleme s hodanjem iako se čvrsto drži za
šipke, a nakon pada liječnik Bermúdez je čvrsto primi u naručje i laska joj. Ona odluči
razgovarati s Oswaldom. Želi drugog terapeuta. Víctor Manuel posjećuje Simonu u zatvoru
kako bi saznao od nje što zna i Hernánovom ubojstvu. U zamjenu joj ponudi plaćanje
otkupnine.
HRT 1 srijeda
Liječnik Bermúdez vozi Estrellu u njezin stan nakon terapije, a ondje joj nastavlja laskati i
prima je za ruku. Víctor Manuel to ugleda i kaže Estrelli kako ne želi da njih dvoje budu toliko
prisni. Djevojka primijeti da je umoran i kaže mu da je to zato jer pokušava sam pronaći
Hernánovog ubojicu. Víctor Manuel ima nekoliko osumnjičenika: Guillerma, Salvadora,
Federicu i Simonu. Casilda spomene Estrelli da će optužiti i njih. Kako Simona nastavlja pri-
jetiti Catalini da će je izdati ne izbavi li je iz zatvora, ova potraži oca kako bi došla do novca.
HRT 1 četvrtak
Bolesna uma, Coral umisli da vidi Hernána u svojoj hotelskoj sobi. On je provocira govoreći
joj da će platiti za sve zlo koje je počinila te da će završiti na mjestu na kojem će osjetiti
kako joj se koža topi, a unutarnji organi gore. Estrella moli oca Zamoru da posjeti Catalinu
i pokuša joj ublažiti muke. Napokon, Salvador kaže Víctoru Manuelu da je on bio u Hernáno-
vom stanu, no da je ovaj bio živ u trenutku kada je on otišao. Kaže mu da je u hodniku
vidio siluetu žene. Njih dvojica zaključe da sada postoje tri osumnjičene osobe: Federica,
Simona i Estrella.
HRT 1 petak
Otac Zamora posjećuje Coral, a ona mijenja faze iz ludila do stanja lucidnosti. U stanju lucidno-
sti govori Luz da zamoli Estrellu da je posjeti. Estrella vjeruje da bi joj mogla reći nešto o
Hernánovu ubojici, pa pristane. Coral namaže ružem lice kako bi Estrella vidjela da je ljepša od
nje. Djevojka je pažljivo očisti i Coral prizna da je izgubila piščevu ljubav te da će ga Estrella imati
zauvijek. Također govori Estrelli da se može smijati i izrugivati joj se, jer nije pobijedila. Federica
nazove Coral i naredi joj da ubije ribarevu kćer jer je ona kriva za njezinu propast.
FTV, utorak
Santos sprečava deložaciju. Barbara obećava Mariseli da neće nauditi Santosu, ako joj vrati
imanje. Marisela zamoli Andresa neka pripremi dokument kojim će imanje ponovno doći
u Barbarine ruke. Santos upozorava suca da će doznati tko stoji iza svega. Žabac otkriva
da će Marisela vratiti imanje Barbari, naljuti se i odluči ubiti Santosa. Carmelito je presretan,
jer je doznao za Gervasijinu trudnoću. Santos doznaje da se Marisela odrekla imanja kako
bi ga spasila.
FTV, srijeda
Netko pokuša ubiti Santosa. Svi krive Barbaru, ljudi tako misle zbog njezine reputacije i
prošlosti. Ona se pokuša braniti i uvjeriti ljude da to nije učinila, ali joj nitko ne vjeruje.
Santos nekim čudom preživi napad. Oporavlja se u bolnici, a Marisela se ponaša nježno
prema njemu. Barbara ulazi u sobu i pobjesni kad vidi Mariselu kako ga ljubi. Barbara misli
da je sve što se događa posljedica loše sreće i odluči provesti vlastitu istragu.
FTV, četvrtak
Svi optužuju Barbaru i Melquiadesa za Balbinovu smrt. Kako bi zaštitila sebe i svoga vjer-
noga djelatnika, zamoli Melquiadesa da pobjegne. Pernalete se ponovno vraća na svoje
mjesto i odlučuje je sam lišiti slobode. S druge strane, Cecilia i Antonio ponovno oživljavaju
svoju ljubav, no stanu kad shvate da je to pogreška. Čini se da Lucia u kasnoj trudnoći oboli
od eklampsije što ugrozi njezin život i život djeteta.
FTV, petak
Santos ne vjeruje kad mu Barbara kaže da je Žabac stočar s kojim je nekoć poslovala. Gazda
ponudi Mondragonima novac i zaštitu kako bi postali strah i trepet stočara na tom području.
Pajarote i Maria Nieves odluče posjetiti Federica i Josefu. Mondragoni se dvoume između
odanosti gazdi i odbijanja poslušnosti. Melquiades ih čuje. Barbara zamoli Ceciliju da kaže
Santosu da je natjera u San Fernando. Mondragoni kažu Eustaquiji da odlaze.
10
Tv spektar
Subota 12. 2. 2011.
11. 2. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
Preporučujemo…
OBN
08.00 BHT vijesti
Program za djecu i mlade
08.15 Be Ha Te bebe
08.20 Pluk i njegov kamion,
igrani film
10.00 BHT vijesti
10.10 Govor tišine, emisija za
osobe oštećenog sluha i
govora
11.00 Pečat, domaća igrana serija
11.30 Josip Pejaković:
U ime naroda, r.
12.00 BHT vijesti
12.15 Tribunal
12.45 Obalna straža,
igrana serija, 37/61
13.30 Engleska Premier
liga, pregled
13.55 Košarka (m): 1. polufinale
Kupa BiH, prijenos
BHT vijesti (u pauzi utakmice)
15.55 Nogomet: Engleska Premier
liga: Liverpool - Wigan
Athletic, prijenos
Bijela kronika (u pauzi
utakmice)
18.00 Hitorama,
glazbena emisija
19.00 Dnevnik
Sport
Vrijeme
19.35 Put u Katmandu,
dokumentarna serija, 1/6
20.10 Miris kiše na Balkanu, igrana
serija, 9/14
21.05 Mjesto zločina New York,
igrana serija, 2/23
21.50 BHT vijesti
22.05 Quo vadis Živorade,
domaći igrani
film
23.30 Dino Merlin: Ispočetka,
koncert, 1/2
00.35 Hitorama, glazbena
emisija, r.
01.25 Pregled programa
za nedjelju
BHT
SATELIT…
TV1
OBN
22.20
20.00
Uvjeti predaje
88 minuta
Dugoočekivani vestern iz pera Nicka Cavea mnoge je šokirao svojom
brutalnošću, a uspoređuju ga s najboljim ostvarenjima Sama
Peckinpaha i Clinta Eastwooda. U bespućima Australije 1880-ih
dogodio se nasilni okršaj između policije i zloglasne bande braće Burns.
U okršaju su poginuli svi banditi osim njihova vođe, Charlieja Burnsa
(Guy Pearce) te njegova mentalno zaostaloga mlađeg brataMikeya
(Richard Wilson). No, iako preživjeli, obojica padaju u ruke kapetana
Stanleya (Ray Winstone) koji im u zamjenu za slobodu ponudi neobičan
prijedlog – treba ubiti njihova starijeg brata Arthura (Danny Huston).
Uloge: Guy Pearce, Ray Winstone, Danny Huston, John Hurt, David
Wenham,Emily Watson
Redatelj: John Hillcoat
Jack Gramm je renomirani forenzički psihijatar. Noć uoči pogubljenja
serijskog ubojice i silovatelja Forstera zbiva se novi zločin na isti način
kao onaj zbog kojeg je on osuđen, što dovodi u sumnju osudu koja se
zasnivala na Grammovom vještačenju, jer materijalnih dokaza nije bilo.
Potom Gramm dobiva poruku da mu je preostalo još samo 88 minuta
života, a podmetnuti dokazi upućuju da je zapravo Gramm počinio ta
nova ubojstva. Gramm tada s policijom za petama počinje utrku s
vremenom da bi otkrio pravog počinitelja i pritom se ponaša kao vješt i
iskusan detektiv.
Uloge: Al Pacino, Alicia Witt, Leelee Sobieski, Amy Brenneman, William
Forsythe...
Redatelj: Jon Avnet
FTV 23.10
Troje
Jack je bogati biznismen koji kreće na krstarenje južnim morima sa
svojom ženom Jennifer. Usljed nesreće njihova jahta potone.
Jennifer i Manuel, njihov pomoćnik s broda, probude se na
obližnjem otoku. Tu otkrivaju strast jedno prema drugome. Stvari
se zakompliciraju kada se Jack pojavi na istoj plaži. Uloge: Billy
Zane, Kelly Brook, Juan Pablo Di Pace, Todd Collins, Gabrielle
Jourdan, Gary Brockette, Isabelle Constantini.
FTV
07.00 Pozitivna geografija
07.30 Barimba, serija za djecu
08.00 Vijesti
08.05 Gospođa Barbara, igrana
serija, 127. epizoda, /12/ r.
09.00 ZIZ, zabava-igra-znanje
11.25 Mozaik religija, vjerski
program
12.00 Dnevnik 1
12.15 Gospođa Barbara, igrana
serija, 128. epizoda /12/
13.05 Sarajevska kronika
13.30 Bolnica Three Rivers, igrana
serija, 8. epizoda /12/
14.20 Beverly Hills 90210, igrana
serija, 39. epizoda
15.10 crtana serija
15.35 Vijesti
15.45 Diverzanti, domaći igrani film
/12/
17.50 Nadreality Show, zabavni
program, 1. epizoda
17.50 Dnevnik, najava
18.00 Lud, zbunjen, normalan,
igrana serija, 4. epizoda
18.45 Mali leteći medvjedići,
crtana serija
19.10 Loto, prijenos izvlačenja
19.20 Šoni i njegovo stado,
crtani film
19.30 Dnevnik 2
20.10 Nebo iznad krajolika,
domaća igrana serija
21.10 Greh njene majke, igrana
serija, 2. epizoda
22.00 Naša mala klinika, igrana
serija, 25. epizoda
22.50 Dnevnik 3
23.10 Troje, američki
igrani film /15/
00.55 Bolnica Three Rivers,
igrana serija,
8. epizoda /12/
01.45 Beverly Hills 90210,
igrana serija,
39. epizoda
02.35 Pregled programa za nedjelju
04.20 Iron Man
Crtani film
04.40 Metajets
Crtani film
05.00 Johnny test
Crtani film
05.20 Nimboli
Crtani film
05.40 Oggy i žohari
Crtani film
06.00 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
07.30 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
09.00 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
10.30 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
12.00 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
13.30 Lonci i poklopci
Kulinarski show
14.10 Kečeri RAW (18)
Zabavni program
15.15 Siva sova (16)
Film
17.10 Red Carpet
Showbiz
magazin
18.05 Arhiv srca
Gost. Asim Brkan
18.50 Lanina vremenska prognoza
18.55 OBN Info
19.10 Pitajmo zajedno
Gost. Enis Bešlagić
20.00 Filmski maraton.
88 minuta (16)
21.30 Filmski maraton.
Ljubav prije svega (12)
23.00 Filmski marathon.
Vrisak 3 (18)
00.30 88 minuta (16)
Film
02.00 Ljubav prije svega (12)
Film
03.30 Vrisak 3 (18)
Film
Popularni glumacEnisBešlagićrođenjeuTešnju,
ali većduževrijemesobitelji živi uSarajevu. U
glavnombh. graduseodličnosnašao, ali, kako
samtvrdi, nijeoduvijekbilotako.
Sedam dana traje žalost za Esterom.
Sedmi dan se Salomovi okupljaju na
njenom grobu i zaklinju da će uvijek
pomagati jedni drugima.
20.10
Miris kiše na Balkanu
Poslije povratka sa školivanja u
Austriji, Neda će se susresti s
problemima u obitelji, roditeljskim
svađama i patnjom svoje majke.
21.10
Greh njene majke
19.10
Pitajmo zajedno
11.15 Normal
11.45 Hat-trick magazin Fr
12.55 Usred LIGE total!
13.25 Hokej na ledu live
15.45 Ragbi live
Kup šest nacija
17.30 Košarka live BBL
19.45 Preponsko jahanje
20.15 Snowboard
Air & Style
16.30 Brand New
17.00 Just See MTV
17.20 Ukus
Poznatih
17.50 3 From 1
18.00 Top 20 (P)
19.40 Just See MTV
20.00 MTV Take Over
20.30 So 90's
21.30 Official Top 20 (P)
15.00 Velik, veći, najveći
16.00 Megagrađevine
17.00 Megagrađevine:
Britanska nova
željeznica
18.00 Megagrađevine: Vlakovi
budućnosti
19.00 Britansko podzemlje:
Liverpool
20.00 Tabu: Ekstremna jela
Svakog petka TV SPEKTAR
DSF MTV ADRIA NATIONAL G.
Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet
11
11. 2. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
07.00 - 24.00 Vijesti (svaki sat)
07.12 Crtani film, Gumenko
07.17 Crtani film, Oblačići
07.23 Crtani film, Veseli autobusi
07.30 Music Box
08.10 Barack Obama,
dokumentarni film
09.10 Kapri, serija (repriza 66-70
epizode)
11.00 Biznis vijesti
12.00 Vijesti plus
13.00 Biznis vijesti
15.20 Jack i Jill, igrani film m (r)
16.00 Biznis vijesti
17.00 Vijesti plus
17.20 TV1 ordinacija, emisija o
zdravlju
18.00 Biznis vijesti
18.10 Bogati i slavni, dokumentarni
serijal
18.45 Face (Hadžifejs) to Face
19.30 Centralni Dnevnik sa
Senadom Hadžifejzovićem
20.10 Velika zvjerka (The Big
Kahuna), igrani film
21.00 Biznis vijesti
22.20 Uvjeti predaje (The
propisition), igrani film
00.00 Vijesti plus
00.15 Biznis vijesti (r)
01.00 Reprizni
program
06.00 Film
Svjetlost dana
08.00 Film
Prst sudbine
10.00 Dvor
11.00 Birajte svoj
hit- zabavna glazba
12.00 INFO TOP
12.20 Gold Music
14.00 INFO TOP
14.05 Film Razmetljivac
i dama
15.50 INFO TOP
16.00 Valentina
17.00 Show Time
zabavna emisija
18.30 INFO TOP
(centralni)
18.45 City
19.00 Javna tajna
emisija
20.00 Dvor pregled
dana
21.00 Dvor-nominacije
21.15 Zvijezde Granda
23.00 Dvor
00.00 Film Anakonda 2
02.00 City
02.10 Gold Music
TV 1
PINK BH
06.10 Timmy, crtani film
07.00 Fifi, crtani film
07.50 Graditelj Bob,
crtani film, 27. epizoda
08.00 Žablja patrola,
crtani film, 25. epizoda
08.30 Bakugan, crtani film,
2, 3. i 4. epizoda
10.00 Iron kid, crtani film,
18. epizoda
10.30 Iron kid, crtani film,
19. epizoda
11.00 Winx, crtani film, 2. epizoda
11.20 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show,
51. i 52. epizoda, r.
11.58 Biometeorološka prognoza
12.00 Indija, igrana serija,
139. epizoda
13.00 Autoklub
13.25 Moje dvorište,
informativni program
14.00 Zvijezda možeš biti ti, show
16.00 1001 noć, igrana
serija,143. epizoda
16.50 Sport centar
16.52 Indija, igrana serija,
134. epizoda
17.45 Vremenska prognoza
17.47 Bestseller
18.00 Glazbeni program
18.20 Nema više. Zeko rek'o,
istraživačko-dokumentarni
program
19.00 Vijesti u 7, informativna
emisija
19.27 Vremenska prognoza
19.29 Biometeorološka prognoza
19.31 Sport
19.40 Horizonti
20.00 1001 noć, igrana serija
21.00 Zvijezda možeš biti ti, uživo
23.00 Sport centar
23.05 Putnik 57, igrani film
01.00 Vremenska prognoza
Reprizni program Hayat TV-a
01.00 Glazbeni program
HAYAT
06.05 Najava programa
06.10 Drugo mišljenje (R)
06.45 TV kalendar
07.00 Iza ekrana (R)
07.30 Koreograf Branko Šegović
08.00 Hrvatska kronika BiH
08.10 Kinoteka ciklus klasičnog
vesterna: Posljednja granica,
američki film (95')
09.50 Vijesti iz kulture (R)
10.09 HAK Promet info
10.10 Kućni ljubimci
10.45 Mijenjam svijet
11.15 Normalan život
12.00 Dnevnik
12.11 Sport
12.13 Vrijeme
12.16 TV kalendar (R)
12.30 Veterani mira
13.15 Prizma
14.00 Duhovni izazovi
14.30 Branitelji domovine
14.35 Eko zona
15.05 Skica za portret
15.15 Opera box
15.45 Jelovnici izgubljenog
vremena
16.05 Euromagazin
16.40 Vijesti
16.45 Vrijeme sutra
16.46 HAK Promet info
16.50 Reporteri
17.55 Ekspedicija na Novu Gvineju,
dokumentarna serija
18.45 Potrošački kod
19.15 LOTO 7/39
19.20 Dora idemo na Eurosong
19.30 Dnevnik
20.10 Dora 2011
22.30 Vijesti iz kulture
22.35 Ciklus filmova Clinta
Eastwooda: Klopka za
inspektora Callahana
00.40 Filmski maraton: Žal,
američki film (12) (115')
02.35 Filmski maraton: Časni ljudi,
američki film (124')
HRT 1
07.00 Panorame turističkih
središta Hrvatske
07.35 Najava programa
07.40 Garfield i prijatelji,
crtana serija
08.05 Plesne note, serija za djecu
08.30 Vrijeme je za Disneyja:
Moji prijatelji Tigar i Pooh
08.55 Vrijeme je za Disneyja:
Einsteinčići
09.20 Pseća ophodnja, serija za
djecu (R)
09.45 ni DA ni NE
10.40 Garmisch-Partenkirchen:
Svjetsko skijaško prvenstvo
emisija
10.50 Garmisch-Partenkirchen:
Svjetsko skijaško prvenstvo
kombinacija: Spust (M)
11.50 PP
11.55 Morrison će dobiti sestru,
nizozemski film za djecu
(72') (R)
13.10 PP
13.15 Andre, američki film (91') (R)
14.45 PP
14.50 Dvije ljubavi, TV drama
16.05 PP
16.10 Klapa Nostalgija 25 godina
umjetničkog rada
18.25 Magdalena Kožena,
dokumentarni film (53')
19.20 PP
19.25 Garaža (R)
19.55 Večeras
19.56 PP
20.00 Časni ljudi,
američki film (124')
22.05 PP
22.10 Život na Marsu 2, serija (12)
22.55 Život na Marsu 2, serija (12)
23.40 PP
23.45 Vrijeme je za jazz: Big Band
HRT-a, portret Charlesa
Mingusa (1. dio) (oko 62')
00.45 Dora 2011 (R)
02.45 Noćni glazbeni program
HRT 2
09.50 Ben 10. Alien Force
10.15 Najgori tjedan, serija (1/16)
10.45 Frikovi, serija R
11.45 Privatna praksa
12.45 Kašmir mafija, serija (2/7)
13.45 Mreža, igrani film R
15.45 Divlja utrka, igrani film
17.00 Vijesti Nove TV
17.10 Divlja utrka, igrani film
- nastavak
17.50 Nad lipom 35, humoristično-
glazbeni show R
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Tri kralja, igrani film
22.05 Krvavi dijamant,
igrani film (12)
00.30 Vatrene utrke, igrani film
01.55 Sunčevo uništenje, igrani film
03.25 Ezo TV, tarot show (18)
04.55 2012. Sudnji dan,
igrani film (12) R
10.15 Učilica, kviz za djecu
11.05 Exkluziv Tabloid, magazin (R)
11.30 Sinovi i kćeri,
humoristična serija (R)
12.00 Discovery: Dangerman
- Savršena oluja,
dokumentarna serija (R)
12.55 Maturalno putovanje, igrani
film, komedija
14.30 Space Jam
16.00 Faca, igrani film
17.30 Zvijezde Ekstra: Diana,
zabavna emisija (R)
18.30 RTL Danas
19.05 Ljubav je na selu
20.00 X-Men: Posljednja fronta,
igrani film
21.50 Oceanovih 11, igrani film,
kriminalistička komedija
23.50 Povijest nasilja, igrani film,
triler (15) (R)
01.30 Astro show
NOVA
RTL
LOKALNE BH TV POSTAJE…
Akoželiteposjetiti svaki kutakplanete,
upoznati svenjeneljepote, ali i strahote,
saznati višeoobičajimai neobičnostima
njenihstanovnika...
InspektorHarryCallahan, poznati kaoPrljavi
Harry,premještenjeizOdjelazaumorstvazbog
samovolje.
Sonora, Kentucky, 1943. Dvanaestogodišnji
Carl Brashner (C. Warren, Jr.) živi namaloj
farmi sasvojimroditeljimastrepeći hoćeli mu
otacbankrotirati.
Upravopuštenizzatvoranauvjetnukaznu,
DannyOcean ni nepomišljanasmirivanje, nego
sezajednosasvojimvjernimpartnerom
Rustyjem(BradPitt) odmahbacananovi posao.
20.10
Velika zvjerka
19.40
Horizonti
22.35
Klopka za inspektora
Callahana
20.00
Časni ljudi
21.50
Oceanovih 11
17.20 Indija, igrana serija
18.20 Poznati
18.30 Kratki, crtani film
18.00 Humanost na djelu
19.00 Auto Shop Magazin
19.30 Reemitiranje Dnevnika
20.00 1001 noć, igrana serija
21.00 Jesen stiže dunjo moja,
domaća igrana serija
21.30 Film
17.00 Vijesti TVSA
17.05 Biznis magazin
17.55 Zelena, zelena
trava, igrana serija
18.30 Dnevnik TVSA
19.00 Kike tike tačke,
program za djecu (r)
20.00 Sarajevska škola filma,
Otac na službenom
putu, domaći igrani film
13.30 Jesen stize dunjo moja
serijski program repriza
16.00 1001 noć
17.20 India igrana serija
18.45 Hadži Face To Face i
Centralni Dnevnik
Sa S.H.
20.05 1001 noć igrana serija
21.00 Jesen stiže dunjo moja
igrana serija 10. epizoda
16.30 Hrana i vino, emisija
17.10 Ja sam tvoja sudbina
17.40 Vinoteka, emisija
18.20 Zagrljaj ljepote
19.05 FIS Shop
19.30 HRT Dnevnik
20.00 Čovjek i zdrav.
Kultura
21.00 Ja sam tvoja
sudbina, serija 35/212
najobuhvatniji TV tjedni pregled…
TV OSCAR TV SA RTM MOSTAR TV KISS
LarryMann(KevinSpacey)jenemilosrdnitrgovac.
Posljednjevečerikonferencijeproizvođačai
prodavačalubrikanata,dvojicaprodavačainjihov
mlađikolegapripremajuvelikuzabavuzaizaslanike.
12
Tv spektar
Nedjelja 13. 2. 2011.
11. 2. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
Preporučujemo…
OBN
08.00 BHT vijesti
Program za djecu i mlade
08.15 Be Ha Te bebe
08.20 Ozie Boo, animirana serija
08.25 Glazbeni program
08.35 Bruklinski most,
igrana serija, 16/35
09.00 Debate o debatama
10.00 BHT vijesti
10.10 TV Liberty
10.40 Izazovi poljoprivrede
11.10 Duhovni mostovi,
emisija o religiji
12.00 BHT vijesti
12.10 Euroimpuls, magazin, r.
12.40 Obalna straža,
igrana serija, 38/61
13.30 Izbor automobila godine,
snimka
14.55 Miris kiše na Balkanu,
igrana serija, 9/14, r.
15.50 BHT vijesti
16.00 Smanji Gas!, emisija o
saobraćaju
16.25 Liga prvaka u nogometu,
magazin
16.55 Košarka (m): Finale Kupa BiH,
prijenos
19.00 Dnevnik
Sport
Vrijeme
19.35 London Live, glazbeni
program
20.05 Tale, domaća igrana
serija, 6/8
20.55 Kod kuće je najbolje,
show
22.15 BHT vijesti
22.30 Global, emisija o
zbivanjima u svijetu
23.00 BHT sport
23.15 Budnost,
američki igrani film
00.35 Kod kuće je najbolje,
show, r.
01.55 Pregled programa za
ponedjeljak
BHT
SATELIT…
BHT1
FTV
23.15
15.30
Budnost
Kajmak i marmelada
Clayu Beresfordu, 22-godišnjem financijskom genijalcu, bogatašu,
potajno zaljubljenom u Sam, tajnicu svoje majke, iznenada treba
transplantacija srca. Nakon što pronađe donatora, zamoli svog
prijatelja dr. Jonathana Harpera da ga operira, usprkos protivljenju
majke, koja želi da operaciju izvede slavni doktor. Večer prije operacije
Clay i Sam se vjenčaju. No, tijekom operacije Clay se probudi. Svjestan
svega, ali zbog anestezije paraliziran, čuje razgovor u sobi i dozna
mračnu tajnu, koja je u pozadini njegove operacije…
Uloge: Hayden Christensen, Jessica Alba, Terrence Howard, Lena Olin
Redatelj: Joby Harold
Špela i Božo, Slavenka i Bosanac, dva su potpuno različita svijeta. Ona
je kći uštogljene građanske slavenske obitelji, a on šarmantni i otkačeni
Bosanac. Njihova ljubav je pred velikim testom nakon što Špeli jednog
dana dosadi Božino ljenčarenje i malodušnost, te ga napusti i vrati se
svojim roditeljima. Uvjeti da se Špela vrati su da Božo pronađe posao,
da je poštuje te da joj pomaže u kući. Božo će učiniti sve da vrati Špelu,
ali uz pomoć prijatelja Gorana, s kojim upada u nevolje, to neće biti
nimalo lako.
Uloge: Branko Đurić, Tanja Ribič, Dragan Bjelogrlić, Rene Bitorajac,
Roberto Magnifico, Teja Glazar
Scenarij i režija: Branko Đurić
OBN 20.00
Ugovor
Učitelj i trener košarke i baseballa Ray Keene udovac je nakon
smrti svoje žene koja je umrla od raka. Kad policija uhiti njegovog
sina tinejdžera zbog pušenja trave, Ray ga pozove na kampiranje u
šumu kako bi postali prisniji. U međuvremenu, FBI uhiti plaćenog
ubojicu Franka Cardena nakon prometne nesreće koja se dogodila
usred njegovog plana da ubije zadanu metu. Dok Frank putuje uz
pratnju FBI-evih agenata, njegovi ga ljudi pokušavaju spasiti, ali
upadne u rijeku, te ga odnese struja.
Uloge: Morgan Freeman, John Cusack, Jamie Anderson, Alice Krige
Readtelj: Bruce Beresford
FTV
07.00 Pozitivna geografija
07.30 Barimba, serija za djecu
08.00 Vijesti
08.05 Mistične vode zaljeva
Toyama, japanski
dokumentarni program
09.00 ZIZ, zabava-igra-znanje
11.25 Sedmica, magazin iz kulture
12.00 Dnevnik 1
12.15 Zelena panorama, program
za agrar
12.45 Bolnica Three Rivers, igrana
serija, 9. epizoda /12/
13.30 Beverly Hills 90210, igrana
serija, 40. epizoda
14.20 Praški student, igrana serija,
2. epizoda
15.20 Vijesti
15.30 Kajmak i marmelada, igrani
film /12/
17.05 Antički Rim, strani
dokumentarni program
17.50 Dnevnik, najava
18.00 Greh njene majke, igrana
serija, 2. epizoda
18.50 Crvene kapice, crtana serija
19.15 Šoni i njegovo stado,
crtana serija
19.30 Dnevnik 2
20.10 Lud, zbunjen, normalan,
igrana serija, 5. epizoda
20.50 Nadreality Show, zabavni
program,
2. epizoda
21.30 Naša mala klinika, igrana
serija, 26. epizoda
22.25 Paralele, vanjskopolitički
magazin
22.55 Dnevnik 3
23.15 Magazin LP u
nogometu
23.45 Bolnica Three Rivers, igrana
serija, 9. epizoda /12/
00.35 Beverly Hills 90210, igrana
serija, 40. epizoda
01.20 Pregled programa za
ponedjeljak
06.45 Iron Man
Crtani film
07.10 Metajets
Crtani film
07.35 Johhny Test
Crtani film
08.00 Nimboli
Crtani film
08.25 Oggy i žohari
Crtani film
08.50 Iron Man
Crtani film
09.15 Metajets
Crtani film
09.40 Čuvari planeta
Kapric Bogova
10.45 Policijska priča 2 (16)
Film
12.15 Lonci i poklopci
Kulinarski show
13.00 Gümüs
Turska telenovela
14.25 Gümüs
Turska telenovela
15.45 Gümüs
Turska telenovela
16.55 Gümüs
Turska telenovela
18.15 Gümüs
Turska telenovela
18.50 Lanina vremenska prognoza
18.55 OBN Info
19.10 Gümüs
Turska telenovela-nastavak
20.00 Ugovor (16)
Film
21.45 Red Carpet (18)
Showbiz magazin
22.45 Vatreni ring
Reality show
23.30 Ljubav prije svega (12)
Film
01.15 Vrisak 3 (18)
Film
03.00 Ugovor (16)
Film
04.45 88 minuta (16)
Emisija posvećena Danu zaljubljenih.
Vjeko će u svojoj kuhinji spremiti nekoliko
delicija koje će Vam pomoći da obradujete
svoje voljene na Valentinovo.
Posljednja emisija u cijelosti je posvećena liku
i djelu Arsena Dedića, po mnogima jednog od
najznačajnijih glazbenih autora i tekstopisaca
na prostorima bivše Jugoslavije.
20.55
Kod kuće je najbolje
USarajevodolazi čuveni zagrbački doktor za
umjetnuoplodnju. Ajnai Faruk, unadi daće
konačnodobiti dijete, zakazujuterminkod
njega.
20.10
Lud, zbunjen,
normalan
12.15
Lonci i poklopci
11.00 DVOSTRUKI PAS
13.00 Čista Bundesliga 1
14.30 Dresurno jahanje
15.00 MOTORSPORT live FIA
SVJETSKO PRVENSTVO
U RALLYJU
15.45 Rukomet live 1. liga
19.05 SPORT1 vijesti
19.15 Hat-trick magazin So
21.00 Čista Bundesliga 1
12.30 Abdc 5
Weekend
16.30 Brand New
17.10 Just See MTV
18.00 Domaćica (P)
19.40 Just See MTV
20.30 MTV Take Over
21.00 Reno 911 (P) 103
21.20 Chapelle Show (P) 103
21.50 South Park (P) 1405
15.00 Istraživanje planeta
Zemlja: Sunčane oluje
16.00 Istraživanje planeta
Zemlja
17.00 Divlji planet
18.00 Šest stupnjeva moglo bi
promijeniti svijet
19.00 Poznati svemir
20.00 Projekt Sebastiana
Jungera: Restrepo
Svakog petka TV SPEKTAR
DSF MTV ADRIA NATIONAL G.
Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet
13
11. 2. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
06.00 Film Kad
krave polude
08.00 Film Prst
sudbine 2
10.00 Dvor
11.00 Birajte svoj hit-
narodna
glazba
12.00 INFO TOP
12.10 Gold
Express
14.00 INFO TOP
14.10 Dvor
16.00 INFO TOP
16.10 Nemoguća
misija
17.00 Sve za ljubav
18.30 INFO TOP
(centralni)
18.45 City
19.00 Arena B-13
20.00 Dvor
izbacivanje
22.00 Paparazzo Lov
na poznate
23.00 Film Krupna
riba
01.15 Film Zvona
nevinosti
07.00 - 24.00 Vijesti (svaki sat)
07.12 Crtani film, Gumenko
07.17 Crtani film, Oblačići
07.23 Crtani film, Veseli autobusi
07.30 Music Box
08.10 Bogati i slavni (r)
08.40 Music Box
09.10 Michael Jackson
10.20 TV1 ordinacija (r)
11.00 Biznis vijesti
11.10 Bijes u zoru /Rage at dawn/
12.00 Vijesti plus
13.00 Biznis vijesti
13.10 Blaga prirode s Anom Buntić
14.10 Music Box
14.30 Velika zvjerka (The Big
Kahuna), igrani film (r)
16.00 Biznis vijesti
17.00 Vijesti plus
17.30 Urban Music (r)
18.00 Biznis vijesti
18.20 Beyonce, dokumentarni film
19.30 Dnevnik TV1
20.10 Vanjskopolitički magazin
21.00 Biznis vijesti
21.15 Treće poluvrijeme sa
Sabahudinom
Topalbećirevićem
22.00 Dnevnik u 22
23.00 Bogati i slavni,
dokumentarni serijal
00.00 Vijesti plus
00.15 Biznis vijesti (r)
00.20 Reprizni program
TV 1
PINK BH
07.00 Moj dom
07.30 Fifi, crtani film, 36. i 37.
epizoda
08.00 Hlapićeve nove zgode, crtani
film, 2. epizoda
08.25 Hlapićeve nove zgode, crtani
film, 3. epizoda
08.50 Graditelj Bob, crtani film, 28.
epizoda
09.00 Od lutaka do osnaženja
- Pogrešna sudnica
09.10 Sirene, crtani film, 5, 6, 7. i 8.
epizoda
10.30 Iron kid, crtani film, 20.
epizoda
11.00 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show,
53, 54. i 55. epizoda, r.
11.58 Biometeorološka prognoza
12.00 Fantom, igrani film
14.30 1001 noć, igrana
serija,139,140,141,142,143.
i 144. epizoda
17.45 Glazbeni program
17.58 Vremenska prognoza
18.00 Glam Blam, zabavni program
19.00 Vijesti u 7, informativna
emisija
19.27 Vremenska prognoza
19.29 Biometeorološka prognoza
19.31 Sport
19.40 Nema više. Zeko rek'o,
istraživačko-dokumentarni
program
20.10 Bledi mesec, igrani film
22.10 Sport centar
22.15 Tango i Cash, igrani film
00.00 Betmen 2, igrani film
Reprizni program Hayat TV-a
02.00 Vijesti u 7, informativna
emisija
03.00 Glam Blam, zabavni program
03.45 Hayat production, zabavno-
glazbeni program
05.30 Glazbeni program
05.55 ZMBT profili
06.10 Sasuke - Ninja ratnici
HAYAT
05.50 Najava programa
05.55 Duhovni izazovi
06.25 Euromagazin (R)
06.55 TV kalendar
07.10 Mala TV: (R)
--.-- Tajni dnevnik patke Matilde:
Higijena (R)
--.-- Baltazar: Svirka za Mirka
08.00 Prijatelji (R)
09.00 Nora Fora, TV igra za djecu
09.40 TV kalendar (R)
10.06 HAK Promet info
10.10 manjinski MOZAIK
10.25 Dokumentarni film
11.00 Split: 100 godina Hajduka,
prijenos iz HNK
12.00 Dnevnik
12.25 Plodovi zemlje
13.20 Split: More
13.50 Živjeti zdravije, emisija pod
pokroviteljstvom
14.00 Nedjeljom u dva
15.05 Mir i dobro
15.40 Kulturna baština
15.55 Branitelji domovine,
informativno-edukativni spot
16.00 Vijesti
16.05 Vrijeme sutra
16.06 HAK Promet info
16.10 Na putu kući: Izgubljeni u San
Franciscu, film
17.40 Globalno sijelo
18.15 Lijepom našom: Ljubeščica
19.15 LOTO 6/45
19.20 Dora idemo na Eurosong
19.30 Dnevnik
20.10 1 protiv 100, kviz
21.05 Vjerujem u anđele, TV serija
21.50 Glava u balunu,
dokumentarni film (82'07")
23.15 Vijesti
23.30 Vijesti iz kulture
23.40 Ciklus europskog filma:
L'anniversaire, film
01.15 Reprizni program
02.30 Posebni dodaci, emisija o
filmu (R)
HRT 1
06.58 Najava
programa
07.00 Hommage a Chopin
08.00 Zlatna kinoteka ciklus Caryja
Granta: Drž'te lopova,
američki film (103') (R)
09.45 Biblija
09.55 Hrastovica: Misa, prijenos
(nije kod. na sat.)
10.50 Garmisch-Partenkirchen:
Svjetsko skijaško prvenstvo
kombinacija: Spust (Ž),
prijenos
12.00 PP
12.05 200, dokumentarni film
(34'58")
12.40 PP
12.45 Filipove bebe, emisija pod
pokroviteljstvom
13.15 e-Hrvatska, emisija pod
pokroviteljstvom
13.50 Magazin nogometne lige
prvaka
14.15 Nogomet, 100 godina
Hajduka: Hajduk Slavija
15.15 Nogomet, 100 godina
Hajduka: Hajduk Slavija,
prijenos
17.05 Nogomet, 100 godina
Hajduka: Hajduk Slavija,
emisija
17.15 Olimp, sportska emisija
17.20 Hokej, EBEL liga: Medveščak
Jesenice
19.55 Večeras
19.56 PP
20.00 Posljednji kineski car, film
(95')
21.35 PP
21.40 Posebni dodaci, emisija o
filmu
22.10 PP
22.15 Filmski boutique: Point
Blank, američki film (12)
23.50 Garaža
00.20 Noćni glazbeni
program
HRT 2
10.30 Winx, crtana serija (44/52)
10.55 Chuggington
11.10 Ben 10. Alien Force
11.35 Automotiv
12.05 Magazin Lige prvaka
12.35 Novac, business magazin
13.05 Frikovi, serija R
14.05 U sedmom nebu, serija R
15.05 Divlja utrka, igrani film R
17.00 Vijesti Nove TV
17.10 Brak na brzaka, igrani film
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Nad lipom 35, humoristično-
glazbeni show
21.15 Imaš poruku, igrani film
23.25 Red carpet, showbiz
magazin(15)
00.45 Svi mrze Chrisa, serija (2/22)
01.15 Tri kralja, igrani film R
03.10 Sunčevo uništenje,
igrani film R
12.00 Oceanovih 11, igrani film,
kriminalistička komedija
14.00 Fantom, igrani film,
avanturistički
15.45 X-Men: Posljednja fronta,
igrani film
17.35 Discovery: Dangerman
- Najhladnije mjesto na
svijetu
18.30 RTL Danas, informativna
emisija
19.05 Exkluziv s Tatjanom Jurić,
magazin
20.00 Slomljena krila, igrani film,
triler
21.40 CSI: Miami, kriminalistička
serija (12) (dvije epizode)
23.20 Sanjiva dolina, igrani film,
horor (15)
01.05 Astro show, emisija uživo (18)
02.05 RTL Danas, informativna
emisija (R)
NOVA
RTL
LOKALNE BH TV POSTAJE…
Godine 1866. u američkoj državi Indiani, pod
vodstvom braće Reno, započela je velika era
pljačkaša vlakova. Otimanje, teror, krađa i
ubijanje bili su njihov način života.
Glam blam je Hayatov popularni zabavni
program koji donosi zanimljive priče i
novosti iz svijeta domaćeg i stranog
showbiza.
Umjestusvi počinjuDei nuditi usluge:
gradonačelnikFrane, mjesni ribar Roko, ai
poštar Šimekoji sesvevišezagrijavaza
tajanstveni došljakinju.
Kadseuluksuznomhotelupočnudogađati
krađenaisti načinnakoji jeonradio, Robie
morapronaći krivca.
Legendarni Robert De Niro i urnebesno
smiješan Billy Crystal repriziraju svoje uloge
iz iznimno uspješne mafijaške komedije
„Analiziraj ovo“...
11.10
Bijes u zoru
18.00
Glam blam
21.05
Vjerujem u anđele
08.00
Drž’te lopova
10.25
Analiziraj ono
09.30 Sinovi Rima, crtani film
10.00 Film
12.00 1001 noć
17.20 Bonaventura
18.20 Poznati
19.30 Reemitiranje Dnevnika
HRT-a
21.30 Policajac s Petlovog
brda
22.35 Fojlov rat, igrana serija
16.05 Robin Hood
17.00 Vijesti TVSA
17.10 Nešto za raju
17.55 Pansion Faličnih,
igrana serija
18.30 Dnevnik TVSA
19.00 Program
za djecu
20.00 Da se ne zaboravi,
dok. program
12.05 Policajac s Petlovog
brda
13.00 1001 noć repriza
18.20 Poznati zabavni
program
19.30 Dnevnik TV1
20.05 Nataša igrani film
21.35 Policajac s Petlovog
brda igrana serija 3.
epizoda
15.30 Život piše priče
16.00 Vinoteka
16.45 Auto shop
17.10 Ja sam tvoja sudbina,
serija 35/212
17.50 Kuhinje 13/32
18.20 Tjednik, Info magazin
19.30 HRT Dnevnik
20.00 Adventure Rakela,
putopisna rep. 7
najobuhvatniji TV tjedni pregled…
TV OSCAR TV SA RTM MOSTAR TV KISS
14
Tv spektar
Ponedjeljak 14. 2. 2011.
11. 2. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
Preporučujemo…
FTV OBN
07.00 Dobro jutro
Program za djecu i mlade, r.
09.05 Be Ha Te bebe
09.10 Ozie Boo, animirana serija
09.15 Glazbeni program
09.30 Bruklinski most, igrana serija
10.00 BHT vijesti
10.10 Ljubavna oluja, igrana serija
11.00 Moja mala kuhinja
11.05 Avenija Ocean, igrana serija
12.00 BHT vijesti
12.15 Tale, domaća igrana serija
13.00 Global, emisija o
zbivanjima u svijetu, r.
13.30 Glazbeni program
13.45 Smanji gas!, emisija o
saobraćaju, r.
14.15 BHT vijesti
14.30 Gorko-slatko, igrana serija
15.00 Odličan, 5+, edukativna
serija, 11/44
Program za djecu i mlade
15.05 Učilica, kviz
15.30 Čudesni svijet, obrazovna
serija, 15/52
15.45 Nema problema
16.05 Domaća lektira:
Talhe ili šedrvanski vrt
16.30 Gorko-slatko, igrana serija
17.00 BH gastro kutak,
kulinarski show
17.30 Sve u svemu,
dnevni magazin
18.45 Duško Dugouško,
animirani film
19.00 Dnevnik
Kultura
Sport
Vrijeme
20.00 Zlatno tele, igrana serija, 1/8
21.00 Ezel, igrana serija, 12/136
21.50 BHT vijesti
22.10 Tema dana
23.00 Povjerljivi dosijei, strana
dokumentarna serija, 9/13
23.35 Zlatno tele, igrana serija
00.25 Sve u svemu
BHT
SATELIT…
FTV
PINK BH
21.25
00.00
Mozart i Kit
Snajperist 3
Komedija inspirirana životima dvoje ljudi sa Aspergerovim sindromom
vrstom autizma zbog kojeg dolazi do nesposobnosti u razumijevanju i
otežanom snalaženju u društvu. Neusklađeni pokreti, nespretnost i
neverbalni komunikacijski problemi neki su od prepreka koje otežavaju
život ljudima koji pate od ove. Donald je dobroćudni taksist koji voli
ptice, opsjednut je brojevima i svakodnevnim rutinama. On vodi grupu
oboljelih od Aspergerovog sindroma. Kada se grupi pridruži lijepa ali
komplicirana Isabelle to će iz korijena prmijeniti Donaldovu uhodanu
svakodnevnicu.
Narednik Thomas Becket je snajperist s najvećim brojem odlikovanja
među marincima. Nakon tajnih zadataka koji su uključivali diktatore,
narkobosove i međunarodne ubojice, Becket mora suočiti se s najvećim
izazovom. Njegov nekada najbolji prijatelj Paul Finagan za koga se
vjerovalo da je ubijen u akciji, sve vrijeme se skrivao, i tako postao
opasnost za Sjedinjene Države i svijet.
Uloge: Tom Berenger, Byron Mann, John Doman, Denis Arndt
Redatelj: P.J. Pesce
NOVA TV 23.45
Ljubimica Amerike
Kiki Harrison (Julia Roberts) odana je osobna asistentica prekrasnoj i
narcisoidnoj glumačkoj zvijezdi Gwen Harrison (Catherine Zeta-
Jones). Kiki je ujedno i njezina sestra. Život s poznatom sestrom
nikad nije bio lak nesigurnoj Kiki, no postat će i težim nakon što
pristane pomoći Gwen i njezinu otuđenomu mužu Eddieju (John
Cusack) da se spoje za posljednji zajednički javni nastup kako bi
promovirali svoj posljednji film. Ljubav je nestala između ovog
omiljenog para nakon devet zajedničkih hit filmova i duže
razdvojenosti nakon Gwenine afere sa španjolskim kolegom
glumcem Hectorom (Hank Azaria).
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Gospođa Barbara, igrana
serija, 128. epizoda, /12/ r.
10.00 Program za djecu
- Mekanike u misiji
- Tomica i prijatelji
- Pingu
- Garfield
- Kako to
11.05 Villa Maria, igrana serija,
55. epizoda, r.
12.00 Dnevnik 1
12.15 Gospođa Barbara, igrana
serija, 129. epizoda /12/
13.05 Kajmak i marmelada,
igrani film /12/
14.40 Paralele, vanjskopolitički
magazin, r.
15.10 Vijesti
15.20 Crna kronika, domaća igrana
serija, 129. i 130. epizoda /12/
16.30 Spretno-sretno, tv igra
17.00 Federacija danas
17.25 Ezel, igrana serija,
11. epizoda /12/
18.20 Villa Maria, igrana serija,
56. epizoda
19.05 Upitnik, kviz
- Financijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 60 minuta,
politički magazin
21.25 Mozart i kit,
američki igrani film /12/
23.15 Dnevnik 3
- Financijske novosti
00.00 Izdaja, američki
dokumentarni film /12/
01.00 Hayd u park,
program za mlade
01.30 60 minuta,
politički magazin, r.
02.40 Federacija danas, r.
03.05 Dnevnik 3, r.
03.50 Pregled programa
za utorak
06.35 Iron Man
Crtani film
06.55 Metajets
Crtani film
07.15 Johnny Test
Crtani film
07.45 Nimboli
Crtani film
08.00 Oggy i žohari
Crtani film
08.20 Top Shop
08.35 Ludo srce
Turska telenovela
09.45 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
11.25 Stol za 4
Nova sezona!
11.50 Lanina vremenska prognoza
11.55 OBN Info
12.00 Top shop
12.35 Arhiv srca
Gost. Asim Brkan
13.25 Top shop
13.45 Top Shop
14.00 Moja desna ruka
Reality show
15.00 Gümüs
16.35 Stol za 4
Nova sezona!
17.10 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
18.50 Lanina vremenska prognoza
18.55 OBN Info
19.10 Kečeri RAW (18)
Zabavni program
19.55 Gümüs
Turska telenovela
21.20 Telering
Gost. Valentin Inzko
22.10 Vox populi (Glas naroda)
22.15 Moja desna ruka
Reality show
23.05 Zakon braće (18)
Kriminalistička serija
00.05 C.S.I. Las Vegas
Kriminalistička serija
01.05 Playboyeve djevojke
U strahudaćemupreoteti krunu, francuski kralj
Luj XIVsvogbratablizancaosuđujenaužasnu
sudbinu- željeznumasku. Sveodtada
povjesničari raspravljajujeli setodogodilo.
Turskaigranaserija, ponedjeljak-petak,
11. epizoda. Glavneulogetumače: Kenan
Imirzalıoglu, CansuDere, Yigit Ozsener, Barıs
Falay, Sedef Avcı, SalihKalyon, Tuncel Kurtiz.
Teleringjetalkshowkoji jeugostioprekotisuću
sugovornikaizsvijetapolitike, kulturei sporta,
kakoizBiHtakoi regije. Poreddomaćihi strani
političari govorili suopolitičkimprilikamauBiH.
23.00
Čovjek sa
željeznom maskom
17.25
Ezel
21.20
TELERING
10.30 Normal
12.00 SPORT1 vijesti
13.00 SPORT1 vijesti
14.30 Sportski kviz
17.30 Čista Bundesliga
18.30 Aktualnosti iz
Bundeslige
19.45 Uvod u Hat-trick live
20.15 Hat-trick live
22.15 LIGA total! Analiza
13.10 Domaćica
14.30 Punk'd (P) 407
14.50 Ukus Poznatih (P) 111
15.20 Date My Mom 3 (P) 301
16.00 When I Was 17 (P) 101
16.30 My Super Sweet World
Class (P) 101
18.00 Brand New
19.00 Videography (P) Hip Hop
20.00 Music Video Premiere
15.00 Ulovljeni lovac:
Opasnost u Delti
16.00 Tajne
sjevernoameričkog losa
17.00 Zatvaranje: Prvi put
kažnjavani
18.00 Šaptač psima: Mračna
strana živahnosti
19.00 Divlja Rusija: Kamčatka
20.00 Bijeg: Bijeg u Vegas
Svakog petka TV SPEKTAR
DSF MTV ADRIA NATIONAL G.
Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet
15
11. 2. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
07.00 24.00 Vijesti (svaki sat)
07.12 Crtani film, Gumenko
07.30 Zorro- animirana serija
08.10 Music Box
08.20 Crtani film, Veseli autobusi
08.30 Kapri, serija (r)
09.30 Bogati i slavni,
dokumentarni serijal
10.05 Music Box
10.30 Toyotin svijet divljine
11.00 Biznis vijesti
11.10 Ponovno otkrivanje rijeke
Jang Ce
12.00 Vijesti plus
12.20 Bogati i slavni
12.50 Music Box
13.00 Biznis vijesti
13.10 Trece poluvrijeme sa
Sabahudinom
Topalbećirvićem (r)
15.30 Cristiano Ronaldo,
dokumentarni film
16.00 Biznis vijesti
17.00 Vijesti plus
17.20 Ponovno otkrivanje rijeke
Jang Ce
17.50 Bogati i slavni
18.00 Biznis vijesti
18.25 Kapri, serija
19.30 Dnevnik TV1
20.10 Fokus, politički magazin
21.00 Biznis vijesti
21.10 Sportski magazin
22.00 Dnevnik u 22
22.40 Beyonce, dokumentarni film
08.30 Hayatovci, dječji program
09.00 Timmy, crtani film
09.10 Iron kid, crtani film
09.35 Fifi, crtani film
10.00 Bakugan, crtani film
10.25 Ben10. Alien force,
crtani film,15. epizoda
10.55 Winx, crtani film,11. epizoda
11.20 Sirene, crtani film,11. epizoda
11.35 Bioclinica
11.45 Vijesti
11.58 Biometeorološka prognoza
12.00 Indija, igrana serija
13.00 Pali anđeo, igrana serija
14.00 Domaćica Ovako
14.10 Glam Blam
14.55 Glazbeni program
15.10 Bioclinica
15.20 Top Shop
15.50 1001 noć, igrana serija
16.53 Sport centar
16.55 Indija, igrana serija
17.45 Domaćica Ovako
17.54 Biometeorološka prognoza
17.56 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show,
55. epizoda
19.00 Vijesti u 7
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Sport
19.37 Stanje na putevima
19.38 Horizonti
20.00 1001 noć, igrana serija
21.00 Dokumentarni program.
Australija, 4. dio
21.30 Slučajevi X,
kriminalistički magazin
22.20 Sport centar
22.25 Utjerivač pravde, igrani film
00.20 Seks i grad, igrana serija,
95. epizoda
01.00 Moj dom
Reprizni program Hayat TV-a
01.35 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show
02.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport
03.00 Slučajevi X,
kriminalistički magazin
TV 1 HAYAT
06.00 Film Ajzenhauerov dan-D
08.00 Udri muški talk show
09.00 Dječje interaktivne igre
10.00 Dvor
11.00 Valentina
11.50 Turist Point
12.00 INFO TOP
12.10 City
12.25 Seinfeld serija
13.00 Dvor
13.30 Grand hitovi
14.00 INFO TOP
14.10 Mješoviti brak serija
15.00 Lola-serija
15.50 INFO TOP
16.00 Valentina
17.00 Dvor
18.00 INFO TOP
18.20 Turist Point
18.25 Dobar komšija
19.10 Ljubav u zaleđu
20.00 Dvor pregled dana
21.00 Dvor izbor kralja i kraljice
21.15 Grand Narod pita (živo)
23.00 Dvor
00.00 Film Snajperist 3
02.00 City
PINK BH
06.45 TV kalendar
07.00 Dobro jutro, Hrvatska
07.05 Vijesti
07.10 Dobro jutro, Hrvatska
09.07 Studio 60 na Sunset Stripu,
serija (41'43") (R)
09.52 Vijesti iz kulture (R)
10.00 Vijesti
10.09 Vrijeme danas
10.10 Čudesni planet,
dokumentarni film (50'35)
11.10 Treća dob, emisija za
umirovljenike
11.55 EP reportaža
12.00 Dnevnik
12.11 Sport
12.13 Vrijeme
12.16 TV kalendar (R)
12.32 More ljubavi, telenovela
13.20 Puna kuća Raftera 2, serija
14.05 Vijesti uz hrvatski
znakovni jezik
14.14 Vrijeme sutra
14.20 Znanstvena petica
14.50 Znanstvene vijesti
14.55 Moja obitelj 9b
15.25 Glas domovine
16.00 Hrvatska uživo
16.58 Vijesti
17.10 Hrvatska uživo
17.20 HAK Promet info
17.25 8. kat, talk show
18.40 Tvoja sam sudbina,
telenovela
19.25 Dora idemo na Eurosong
19.30 Dnevnik
19.56 Sport
20.01 Vrijeme
20.10 Gruntovčani: Zlatna jajca, TV
serija (59'06")
21.10 L.A. nedovršeno,
dokumentarni film (60'20")
22.15 Svijet profita
22.55 Dnevnik 3
23.20 Sport
23.23 Vrijeme
23.25 Vijesti iz kulture
23.35 Lica nacije
HRT 1
08.25 Lagodni život Zacka i Codyja
2, serija za mlade
08.50 Školski program
--.-- Boli glava: Atmosfera (5/6)
--.-- Na glasu
09.40 Garmisch-Partenkirchen:
Svjetsko skijaško
prvenstvo emisija
09.50 Garmisch-Partenkirchen:
Svjetsko skijaško prvenstvo
superkombinacija:
Spust (M), prijenos
11.00 Tvoja sam sudbina
11.45 Split: More (R)
12.15 Lijepom našom (R)
13.15 Mala TV (R)
--.-- TV vrtić (R)
--.-- Krtić prikazuje (R)
--.-- Brlog
--.-- Čarobna ploča engleski
13.45 Garmisch-Partenkirchen:
Svjetsko skijaško
prvenstvo emisija
13.50 Garmisch-Partenkirchen:
Svjetsko skijaško prvenstvo
superkombinacija: Slalom
(M), prijenos
14.50 Školski program (R)
--.-- Boli glava: Atmosfera (5/6)
15.30 Županijska panorama
15.45 Studio 60 na Sunset Stripu
16.30 Overland 3: Od Cape Towna
do Nord Kappa Kenija-
Etiopija, dokumentarna serija
17.25 Hannah Montana
17.45 Sledge Hammer 1,
humoristična serija
18.15 Puna kuća Raftera 2, serija
19.00 Čudesni planet,
dokumentarni film (R)
19.50 Hit dana
19.57 Večeras
20.00 TV Bingo Show
20.40 Whistleblowers, serija
21.30 Whistleblowers, serija
22.20 Laži mi, serija (12)
23.15 Dolasci i odlasci,
kanadski film (86') (R)
HRT 2
07.15 Naši najbolji dani, serija
08.05 Gospodin Magoo
08.30 Bumba, crtana serija
09.30 Slomljeno srce, serija R
10.25 Gumus, serija R
11.55 Asi, serija R
12.55 IN magazin R
13.35 Zauvijek zaljubljeni, serija
14.35 Slomljeno srce, serija
15.30 Najbolje godine, serija R
16.30 Gumus, serija (66/100)
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 Gumus, serija -nastavak
18.25 IN magazin
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Najbolje godine, serija
21.00 Asi, serija (39/105)
22.15 Ljubimica amerike, igrani film
23.30 Večernje vijesti
23.45 Ljubimica Amerike,
igrani film - nastavak
00.45 Imaš poruku, igrani film
08.10 Bibin svijet
09.10 Exkluziv s Tatjanom Jurić,
magazin (R)
10.15 Ezel, dramska serija
11.55 Večera za 5
12.50 Klon, telenovela
13.55 Aurora, telenovela
15.10 Sve što je bitno, dramska
serija (dvije epizode)
16.15 Mijenjam ženu,
dokumentarna sapunica
17.25 Bibin svijet
18.00 Exkluziv Tabloid, magazin
18.30 RTL Danas
19.05 Večera za 5, lifestyle emisija
20.00 1001 noć, dramska serija
20.50 Ezel, dramska serija
21.45 Duh, igrani film
00.00 RTL Vijesti
00.15 Reži me, dramska serija (12)
01.05 Astro show, emisija uživo (18)
02.05 RTL Danas
02.40 Slomljena krila, igrani film
NOVA
RTL
LOKALNE BH TV POSTAJE…
Politički magazinFokusTV1 prikazujese
ponedjeljkomu20.10. Uredniki voditelj jeAlija
Behram. Ufokusuemisijesudruštvenai politička
zbivanjauBiH, zanimljivetemei sugovornici.
Nepoznanicaunazivuemisijeodređivat ćesve
slučajeveprotuzakonitogkarakterakojeće, u
suradnji spripadnicimapolicije, tužiteljstvai
sudstva, realizirati urednikVeldinČustović.
Igrana serija. Ćanćal i svekrva nisu zadovoljne
što se Anćal brine o djeci. Siddharthov otac,
koji prepoznaje ženine i snahine namjere,
kaže im da ih djeca ne trebaju.
NakonizboraglazbenihspotovaHrvatskog
glazbenoginstitutaunoćnomprogramuslijedi:
nastupLukeNižetićauGaraži iz2008. godinei
prvi diokoncertaColonijeizDomasportova.
Sami Mollysretansui zaljubljenpar koji uživa
usvakomzajedničkomtrenutku. Naposlu
Samotkrijenepravilnosti ubankovnim
računimasvogprijateljai kolegeCarla.
20.10
Fokus
21.30
Slučajevi X
18.40
Tvoja sam sudbina
00.55
Noćni glazbeni
program
21.45
Duh
14.00 Kilinika, igrana serija
16.00 Na tragu prirode,
dokumentarni program
16.30 Cinenews,
dokumentarni program
17.20 Indija, igrana serija
18.15 Kviz
19.00 Dnevnik HTV OSCAR-C
19.30 Reemitiranje
Dnevnika HRT-a
18.30 Dnevnik TVSA
19.00 Vitaminix
19.02 Noody
19.15 Čarli i Mimo,
program za djecu
19.21 Grimove bajke
19.45 Barimba,
program za djecu
20.00 Naši autori,
dokumentarni program
15.00 Treće poluvrijeme
sportski magazin
repriza
16.00 1001 noć igrana serija
17.20 India igrana serija
17.00 Vijesti TV1
18.15 Grad
19.30 Dnevnik TV1
20.05 1001 noć igrana serija
21.00 Jesen stiže dunjo moja
16.00 Adventure Rakela,
putopisna rep. 6
16.40 Kuhinje 14/32
17.10 Ja sam tvoja sudbina
17.50 Tjednik, Info magazin
19.00 Dnevnik KISS
19.30 Dnevnik HRT
20.00 Pressica, talk show
21.00 Ja sam tvoja sudbina,
serija 37/212
najobuhvatniji TV tjedni pregled…
TV OSCAR TV SA RTM MOSTAR TV KISS
16
Tv spektar
Utorak 15. 2. 2011.
11. 2. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
Preporučujemo…
FTV OBN
07.00 Dobro jutro
09.10 Ozie Boo, animirana serija
09.15 Čudesni svijet,
obrazovna serija, 15/52
09.30 Nema problema
09.50 Intermeco
10.00 BHT vijesti
10.10 Ljubavna oluja, igrana serija
11.00 Moja mala kuhinja, r.
11.05 Avenija Ocean, igrana serija
12.00 BHT vijesti
12.15 Dimenzija više više,
program iz kulture, r.
13.15 Domaća lektira:
Talhe ili šedrvanski vrt, r.
13.45 BH gastro kutak
14.15 BHT vijesti
14.30 Gorko-slatko, igrana serija
15.00 Odličan, 5+,
edukativna serija, 12/44
15.05 Učilica, kviz
15.30 Ozie Boo, animirana serija
15.35 Dezert, drama
15.50 Istinite priče,
animirana serija, 3/10
16.05 Kiri Klaun, animirana serija
16.10 Zanstvena postignuća, 16/47
16.30 Gorko-slatko, igrana serija
17.00 Društvo znanja,
dokumentarna serija
17.30 Sve u svemu, dnevni magazin
18.45 Duško Dugouško
19.00 Dnevnik
Kultura
Sport
Vrijeme
20.00 Crta, politički magazin
21.00 Ezel, igrana serija, 13/136
21.50 BHT vijesti
22.10 Euroimpuls, magazin
22.40 Helmut Kohl,
njemački div,
strani dokumentarni
program
23.35 Nogomet: Liga prvaka,
Valencia – Schalke,
1/8 finala, snimka
BHT
SATELIT…
PINK BH
HRT 2
06.00
20.45
Najbolji neprijatelj
Kad je Harry sreo Sally
Komedija Najbolji Neprijatelj u režiji Oskarom nagrađenog reditelja
Barryja Levinsona (Kišni čovjek) s Benom Stilerom i Jackom Blackom.
Tim i Nick su najbolji prijatelji, susjedi i kolege na poslu, čiji se status
odjednom mijenja kada jedna od Nickovih suludih ideja za brzo
bogaćenje zapravo uspije. Tim koji je ismijao Nickovu ideju i propustio
priliku da se i sam uključi u posao, može samo zavidno gledati kako
Nick uživa u svim blagodatima svog novostečenog bogatstva.
Uloge: Ben Stiller, Jack Black, Rachel Weisz
Redatelj: Barry Levinson
Triler, horor, misterija. Tom (Kevin Bacon) je običan čovjek, oženjen,
očekuje dijete, a druži se sa svojim starim prijateljima iz susjedstva. Na
zabavi žena njegovog brata ga hipnotizira i on pada u duboki trans.
Prije no što će ga probuditi, ona mu sugerira nešto zbog čega će imati
posljedice. Te noći, pred očima mu se pojavljuju slike nasilja i duh mlade
žene...
Uloge: Kevin Bacon, Kathryn Erbe, Illeana Douglas
Redatelj: David Koepp
RTL 21.45
Sve što djevojka može poželjeti
Mlada Amerikanka Daphne Reynolds (Amanda Bynes) naizgled ima
sve što bi djevojka mogla poželjeti – jedinstven stil,
nekonvencionalan odnos prepun ljubavi sa svojom boemskom
majkom Libby (Kelly Preston) i budućnost koja nudi nebrojene
mogućnosti, no, usprkos tome, osjeća se nepotpunom. Naime, ona
sanja o susretu s ocem kojeg nikad nije upoznala, čovjekom s kojim
je Libby imala romansu prije sedamnaest godina. Odlučna u namjeri
da stvori odnos iz snova sa svojim davno nestalim ocem, Daphne
odlazi u London, gdje ubrzo otkrije da je njezin otac visoko
pozicionirani političar lord Henry Dashwood (Colin Firth).
Uloge: Amanda Bynes, Colin Firth, Kelly Preston, Eileen Atkins, Anna
Chancellor, Jonathan Pryce, Christina Cole, Sylvia Syms
Redateljica: Dennie Gordon
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Gospođa Barbara, igrana
serija, 129. epizoda, /12/ r.
10.00 Program za djecu
- Mekanike u misiji
- Tomica i prijatelji
- Pingu
- Garfield
- Kako to
11.05 Villa Maria, igrana serija
12.00 Dnevnik 1
12.15 Gospođa Barbara, igrana
serija, 130. epizoda /12/
13.05 60 minuta, politički magazin
14.20 Hayd u park,
program za mlade, r.
14.50 Magazin LP u nogometu, r.
15.15 Vijesti
15.25 Crna kronika,
domaća igrana
serija, 131. i 132. epizoda /12/
16.30 Spretno-sretno, tv igra
17.00 Federacija danas
17.25 Ezel, igrana serija,
12. epizoda /12/
18.20 Villa Maria,
igrana serija,
57. epizoda
19.05 Upitnik, kviz
- Financijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 Loto, prijenos izvlačenja
20.30 Nogomet: Liga prvaka:
Milan - Tottenham,
prijenos
22.45 Dnevnik 3
- Financijske novosti
23.30 Pregled LP u nogometu
00.00 Sarajevska škola
dokumentarnog filma:
- Ja, alkohol
00.30 Haški dnevnik
01.00 Federacija danas, r.
01.30 Dnevnik 3, r.
02.15 Pregled programa
za srijedu
07.15 Johnny Test
Crtani film
07.45 Nimboli
Crtani film
08.00 Oggy i žohari
Crtani film
08.20 Top Shop
08.35 Ludo srce
Turska telenovela
09.45 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
11.25 Stol za 4
Nova sezona!
11.50 Lanina vremenska prognoza
11.55 OBN Info
12.00 Top shop
12.25 Top shop
12.45 Top Shop
13.00 Moja desna ruka
Reality show
14.00 Gümüs
Turska telenovela
15.20 OBN Info
15.25 Gümüs
Turska telenovela-nastavak
15.35 Stol za 4
Nova sezona!
16.10 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
17.55 Europska liga (7.kolo)
Aris FC-Manchester City (I
poluvrijeme)
18.50 Lanina vremenska prognoza
18.55 OBN Info
19.00 Europska liga (7.kolo)
Aris FC-Manchester City (II
poluvrijeme)
20.00 Gümüs
Turska telenovela
21.20 Dejana Talk Show
Tema. Godine nisu važne!
22.10 Vox populi (Glas naroda)
22.15 Moja desna ruka
Reality show
23.05 Zakon braće (18)
00.05 C.S.I. Las Vegas
01.05 Playboy Girls
Upodijeljenoj zemlji, podsjenkomHladnoga
rata, jedančovjekjeimaoviziju. Iakobezizgleda,
uspiojeujediniti Njemačkui postaviti temelje
ujedinjenoj Europi. RiječjeoHelmutuKohlu.
Liga prvaka. Prijenos. Bale, Modrić i
društvo vraćaju se na San Siro. Ovog
puta Tottenham je gost sedmerostrukom
prvaku Euvrope, lideru Serije A, Milanu.
Sredinomdrugogmjesecakrećezavršnica
Europskeligeukojoj najvišepažnjeprivlače
nastupi Manchester Cityjakoji jeuzimskom
prijelaznomrokupojačaonašEdinDžeko.
22.40
Helmut Kohl,
njemački div
20.30
Milan – Tottenham
17.55
Aris –
Manchester City
13.00 SPORT1 vijesti
14.30 Sportski kviz
17.30 Poker
18.30 Aktualnosti iz
Bundeslige
19.45 Rukomet live
20.15 Rukomet live -
Toyota HBL
21.50 SPORT1 vijesti
22.00 AUDI Star Talk
14.50 Ukus Poznatih (P) 112
15.20 Date My Mom 3 (P) 302
15.40 Moving In (P) 102
17.00 16 & Pregnant (P) 203
18.00 Brand New
18.30 Jukebox (P)
19.00 Videography (P)
Domaćhica
19.30 Just See MTV
19.50 MTV Express
15.00 Ulovljeni lovac:
Napad iz zasjede
16.00 Podivljala ratna zona
17.00 Zatvaranje: Grad šatora
18.00 Šaptač psima:
19.00 Divlja Rusija:
Prastare doline
20.00 Megagrađevine:
Trkalište s pet
zvjezdica u Dubaiju
Svakog petka TV SPEKTAR
DSF MTV ADRIA NATIONAL G.
Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet
17
11. 2. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
07.23 Crtani film, Veseli autobusi
07.30 Zorro- animirana serija
08.10 Music Box
08.20 Crtani film, Veseli autobusi
08.30 Kapri, serija (r)
09.30 Bogati i slavni
10.05 Music Box
10.25 Toyotin svijet divljine
11.00 Biznis vijesti
11.10 Ponovno otkrivanje rijeke
Jang Ce
12.00 Vijesti plus
12.20 Bogati i slavni
12.50 Music Box
13.00 Biznis vijesti
13.10 Fokus, politički magazin (r)
14.10 Music box
15.30 Nelson Mandela,
dokumentarni film
16.00 Biznis vijesti
17.00 Vijesti plus
17.30 Sportski magazin (r)
18.00 Biznis vijesti
18.25 Kapri, serija
19.30 Dnevnik TV1
20.10 Direktno, dijaloška emisija (s
Adisom Ruždić)
21.00 Biznis vijesti
21.10 Bogati i slavni (r)
22.00 Dnevnik u 22
22.45 Urban Music
00.00 Vijesti plus
00.15 Biznis vijesti (r)
08.30 Hayatovci, dječji program
09.00 Timmy, crtani film
09.10 Iron kid, crtani film
09.35 Fifi, crtani film
10.00 Bakugan, crtani film
10.25 Ben10. Alien force, crtani
film,16. epizoda
10.55 Winx, crtani film,12. epizoda
11.20 Sirene, crtani film,12. epizoda
11.35 Bioclinica
11.45 Vijesti
11.58 Biometeorološka prognoza
12.00 Indija, igrana serija
13.00 Pali anđeo, igrana serija
14.00 Domaćica Ovako
14.10 Zvijezda možeš biti ti
15.10 Bioclinica
15.20 Top Shop
15.50 1001 noć, igrana serija
16.53 Sport centar
16.55 Indija, igrana serija
17.45 Domaćica Ovako
17.52 Biometeorološka prognoza
18.56 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show
18.20 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show
19.00 Vijesti u 7
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Sport
19.37 Stanje na putevima
19.38 Horizonti
20.00 1001 noć, igrana serija
21.00 Hayat production show,
zabavno-glazbeni program
22.20 Sport centar
22.25 Izvan kontrole, igrani film
00.20 Seks i grad, igrana serija
Reprizni program Hayat TV-a
01.00 ZMBT profili
01.15 Glazbeni program
01.35 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show
02.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport,
informativna emisija
03.00 Hayat production show,
zabavno-glazbeni program
TV 1 HAYAT
08.00 Udri muški talk show
09.00 Dječje interaktivne igre
10.00 Dvor
11.00 Valentina
11.50 Turist Point
12.00 INFO TOP
12.10 City
12.25 Seinfeld serija
13.00 Dvor
13.30 Grand Hitovi
14.00 INFO TOP
14.10 Mješoviti brak serija
15.00 Lola serija
15.50 INFO TOP
16.00 Valentina
17.00 Dvor
18.00 INFO TOP
18.20 Turist Point
18.25 Dobar komšija
19.10 Ljubav u zaleđu
20.00 Dvor pregled dana
20.45 Birajte svoj hit- zabavna
(prijedlozi)
21.00 Dvor izbor sluškinje i
nadzornika
21.15 Amigi Show
22.30 Dvor
00.00 Film Trostruka igra
02.00 City
PINK BH
06.45 TV kalendar
07.00 Dobro jutro, Hrvatska
07.05 Vijesti
07.10 Dobro jutro, Hrvatska
09.09 Studio 60 na Sunset Stripu,
serija (40'10") (R)
09.54 Vijesti iz kulture (R)
10.00 Vijesti
10.09 Vrijeme danas
10.10 Čudesni planet,
dokumentarni film (50'33)
11.10 Debbie Travis preuređuje 2
11.55 EP reportaža
12.00 Dnevnik
12.11 Sport
12.13 Vrijeme
12.15 TV kalendar (R)
12.30 More ljubavi, telenovela
13.20 Puna kuća Raftera 2, serija
14.05 Vijesti uz hrvatski
znakovni jezik
14.14 Vrijeme sutra
14.20 Među nama
15.00 Otkad si otišla 3A,
humoristična serija
15.25 Proces
16.00 Hrvatska uživo
16.58 Vijesti
17.10 Hrvatska uživo
17.20 HAK Promet info
17.25 8. kat, talk show
18.28 Dnevnik plavuše, emisija pod
pokroviteljstvom
18.40 Tvoja sam sudbina,
telenovela
19.25 Dora idemo na Eurosong
19.30 Dnevnik
19.56 Sport
20.01 Vrijeme
20.10 Dokumentarna serija (Napad
na Dubrovnik)
21.05 Misija: Zajedno
22.00 Paralele
22.35 Devnik 3
23.00 Sport
23.03 Vrijeme
23.05 Vijesti iz kulture
HRT 1
07.30 Gladijatorska akademija,
crtana serija
07.55 Mala TV
--.-- TV vrtić
--.-- Ninin kutak
--.-- Crtani film
--.-- Danica
08.25 Lagodni život Zacka i Codyja
2, serija za mlade
08.50 Školski program
--.-- Navrh jezika
--.-- Kratki spoj
09.35 Slučaj za ekipu BARZ,
serija za djecu
10.00 Tvoja sam sudbina
10.50 Globalno sijelo (R)
11.20 Prizma, multinacionalni
magazin (R)
12.05 Euromagazin (R)
12.35 Mala TV (R)
--.-- TV vrtić (R)
--.-- Danica (R)
13.05 Školski program (R)
--.-- Navrh jezika (R)
--.-- Kratki spoj
13.50 Karo, austrijski film (95') (R)
15.30 Županijska panorama
15.45 Studio 60 na Sunset Stripu
16.30 Overland 3: Od Cape Towna
do Nord Kappa Etiopija
dokumentarna serija (44'16")
17.15 Hannah Montana 2,
serija za mlade
17.35 Sledge Hammer 1,
humoristična serija
17.55 Nogomet, EL: Aris
Manchester City, prijenos
19.50 Hit dana
19.57 Večeras
20.00 Dobra žena, serija
20.45 Ciklus romantičnih komedija:
When Harry Met Sally,
američki film (92')
22.20 Laži mi, serija (12)
23.15 Košarka, ULEB Eurokup: Gran
Canaria Cedevita, snimka
00.55 Noćni glazbeni program
HRT 2
07.15 Naši najbolji dani, serija
08.05 Gospodin Magoo
09.30 Slomljeno srce, serija R
10.25 Gumus, serija R
11.55 Asi, serija R
12.55 IN magazin R
13.35 Zauvijek zaljubljeni, serija
14.35 Slomljeno srce, serija
15.30 Najbolje godine, serija R
16.30 Gumus, serija (67/100)
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 Gumus , serija - nastavak
18.25 IN magazin
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Najbolje godine
20.40 Liga prvaka. Milan-
Tottenham, prijenos
22.45 Večernje vijesti
23.00 Mr. Bean, serija (1/14)
23.30 Sažeci Lige prvaka
00.00 Ljubimica Amerike,
igrani film
08.10 RTL ritam zona - Top 40
domaći, glazbena emisija
09.10 Bibin svijet
09.40 Exkluziv Tabloid, magazin (R)
10.10 1001 noć, dramska serija (R)
11.10 Ezel, dramska serija (R)
12.00 Večera za 5
12.55 Klon, telenovela
13.40 Aurora
15.15 Sve što je bitno, dramska
serija (dvije epizode)
16.10 Mijenjam ženu,
dokumentarna sapunica
17.20 Bibin svijet
18.00 Exkluziv Tabloid, magazin
18.30 RTL Danas
19.05 Večera za 5, lifestyle emisija
20.00 1001 noć, dramska serija
20.50 Ezel, dramska serija
21.45 Sve što djevojka može
poželjeti, igrani film
23.40 RTL Vijesti
NOVA
RTL
LOKALNE BH TV POSTAJE…
Neodoljivačar serijeogledaseuspojuljepote
prirodeodkojezastajedahi i nesvakidašnjim
ljudskimsudbinama. Ljubavneromanseispričane
suuprelijepomambijetuistoimenogotoka.
"Dobro jutro svima" novi je jutarnji program
Hayat TV-a, uz koji će Vaša jutra biti uvijek
vedra! Emisija je koncipirana kao
zabavno-informativni program.
KadjebivšaženaJimmyjaodlučilapoći uAfriku
navolonterskumisiju, Jimmy, koji jedotaddjecu
viđaosamovikendomi vjerujući kakojeto
kratakput, olakopristajebrinuti sezadjecu.
DokPeter smišljastrategijuzaponovljeno
suđenjei planirasvoj povratakujavni život, Alicia
i Will zastupajuodvjetnikauhićenogzaubojstvo.
GošćaserijejeAnaGasteyer kaoPamLester.
Originalnaprvaepizoda, dobitnicanagrade
GoldenRoseof Montreux, upoznajenass
najneugodnijim čovjekomnaZemlji, čijaje
osobnost koktel zloće, nevinosti i duhovitosti.
18.25
Kapri
06.30
Dobro jutro svima
15.00
Otkad si otišla
20.00
Dobra žena
23.00
Mr. Bean
16.00 Na tragu prirode,
dokumentarni program
16.30 Cinenews,
dokumentarno mozaični
program
17.20 Indija, igrana serija
18.15 Kviz
19.00 Dnevnik HTV OSCAR-C
19.30 Reemitiranje
Dnevnika HRT-a
18.20 Tarih, dok. serijal
18.30 Dnevnik TVSA
19.00 Vitaminix
19.02 Noody
19.15 Čarli i Mimo
19.21 Grimove bajke
19.45 Barimba,
program za djecu
20.00 Megakatastrofe,
dok. Program
15.00 Fokus politički
magazin repriza
16.00 1001 noć igrana serija
17;00 Vijesti TV1
17.20 India igrana serija
18.15 Grad RTM
19.30 Dnevnik TV1
20.05 1001 noć igrana serija
21.00 Jesen stiže dunjo moja
igrana serija 12. Epizoda
14.30 Dječja večer
16.30 Hrana i vino, emisija
17.10 Ja sam tvoja sudbina,
serija 37/212
17.50 Čovjek i
zdravstvena kultura
19.00 Dnevnik KISS
19.25 Sportski
pregled i vrijeme
19.30 Dnevnik HRT
najobuhvatniji TV tjedni pregled…
TV OSCAR TV SA RTM MOSTAR TV KISS
18
Tv spektar
Srijeda 16. 2. 2011.
11. 2. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
Preporučujemo…
OBN

07.00 Dobro jutro
Program za djecu i mlade, r.
09.05 Be Ha Te bebe
09.10 Ozie Boo, animirana serija
09.15 Dezert, drama
09.45 Zanstvena postignuća,
obrazovna serija, 16/47
10.00 BHT vijesti
10.10 Ljubavna oluja, igrana serija
11.00 Moja mala kuhinja, r.
11.05 Avenija Ocean, igrana serija
12.00 BHT vijesti
12.15 Crta, politički magazin, r.
13.15 Helmut Kohl, njemački div
14.15 BHT vijesti
14.30 Gorko-slatko, igrana serija
15.00 Odličan, 5+,
edukativna serija, 13/44
Program za djecu i mlade
15.05 Učilica, kviz
15.30 Ozie Boo, animirana serija
15.35 Robot Robi, animirana serija
15.50 Mini school
16.05 Bakine priče, 16/20
16.15 Glazbeni program
16.30 Gorko-slatko, igrana serija
17.00 Mini portreti slikara: Izet
Alečković Zvonimir Marić
17.30 Sve u svemu, dnevni magazin
19.00 Dnevnik
Kultura
Sport
Vrijeme
Business News
20.00 Sportska srijeda
20.35 Nogomet: Liga prvaka:
Arsenal - Barcelona, prijenos
Sportska srijeda, nastavak
22.45 Ezel, igrana serija, 14/136
23.35 BHT vijesti
23.55 Liga prvaka u nogometu,
pregled
00.15 Business News
00.20 Sve u svemu, dnevni
magazin, r.
01.35 Pregled programa
za četvrtak
BHT
SATELIT…
FTV
NOVA TV
21.15
23.45
Ledena žetva
Detektiv i dama
Odvjetnik Charlie i njegov partner Vic, koji rade za mafiju, na
Badnje veče ukradu dva milijuna s namjerom da iza ponoći
pobjegnu iz grada. Novac pripada lokalnom šefu mafije Billu
Guerrardu. Vic sprema novac, ali čekanje se produžuje, jer su
okolne ceste zaleđene. Film prati prvenstveno Charlieja koji
obilazi lokale i striptiz barove, a jednom od njih vlasnica je
Renata, fatalna žena s kojom namjerava napustiti grad.
Uloge: John Cusack, Billy Bob Thornton, Lara Phillips, Oliver
Platt, Ned Bellamy, Connie Nielsen, Mike Starr
Redatelj: Harold Ramis
Mike Keegan (Tom Berenger) je skromni detektiv iz Bronxa koji mora
štititi ljepoticu iz visokog društva Claire Gregory (Mimi Rogers). Claire je
svjedokinja ubojstva i od nje se očekuje da identificira ubojicu. Dok
Mikeova odana supruga Ellie (Lorraine Bracco), oštroumna kći
policajca, pere prozore, Mike prati Claire na dobrotvorne večere i
luksuzne zabave te se udomaćuje u njezinu bogato uređenom stanu.
TV 1 10.30
Toyotin svijet divljine
Dokumentarni serijal.
Koliko uopće
poznajemo planet
Zemlju, naše jedino
prirodno stanište, svijet
biljaka i životinja koji
nas okružuje, prirodu
kojoj i sami
pripadamo?! Odgovore
poztražite u serijalu
Toyotin svijet divljine
koji se prikazuje svakim
radnim danom u
10.30 i 14.30.
FTV
07.00 Dobro jutro,
jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Gospođa Barbara,
igrana serija,
130. epizoda, /12/ r.
10.00 Program za djecu
- Mekanike u misiji
- Tomica i prijatelji
- Pingu
- Garfield
- Kako to
11.05 Villa Maria, igrana serija,
57. epizoda
12.00 Dnevnik 1
12.15 Gospođa Barbara,
igrana serija,
131. epizoda /12/
13.05 Čovek s četiri noge,
jugoslavenski
igrani film /12/
14.45 Pregled LP u nogometu, r.
15.10 Vijesti
15.20 Crna kronika, domaća
igrana serija,
133. i 134. epizoda /12/
16.30 Spretno-sretno, tv igra
17.00 Federacija danas
17.25 Ezel, igrana serija,
13. epizoda /12/
18.20 Villa Maria, igrana serija,
58. epizoda
19.05 Upitnik, kviz
- Financijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 60 minuta, specijal
21.15 Ledena žetva,
američki igrani film /15/
23.00 Dnevnik 3
- Financijske novosti
23.45 Nogomet: Liga prvaka:
Roma - Shakhtar,
snimka
01.25 Federacija danas, r.
01.55 Dnevnik 3, r.
02.40 Pregled programa
za četvrtak
06.35 Iron Man Crtani film
06.55 Metajets Crtani film
07.15 Johnny Test Crtani film
08.00 Oggy i žohari Crtani film
08.35 Ludo srce
Turska telenovela
09.45 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
11.25 Stol za 4
Nova sezona!
11.50 Lanina vremenska prognoza
11.55 OBN Info
12.35 Dejana Show Talk Show
14.00 Moja desna ruka
Reality show
15.00 Gümüs Turska telenovela
16.20 OBN Info
16.25 Gümüs
Turska telenovela-nastavak
16.35 Stol za 4
Nova sezona
17.10 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
18.50 Lanina vremenska prognoza
18.55 OBN Info
19.00 Kečeri RAW (18)
Zabavni program
19.55 Gümüs
Turska telenovela
21.20 Naša mala klinika
Humoristična serija
22.10 Vox populi (Glas naroda)
22.15 Moja desna ruka
Reality show
23.05 Zakon braće (18)
Kriminalistička serija
00.05 C.S.I. Las Vegas
Kriminalistička serija
01.05 Playboy Girls
Holivudska priča
01.40 Najsexy žene svijeta
Holivudska priča
02.15 OBN Info
Informativni program
02.35 Naša mala klinika
Humoristična serija
03.03 OBN Info
Igranaserija, 38/230. Dabi Federikuobjasnila
Kozimovnagli odlazak, Veronikagovori daje
moraootputovati uRimzbogposla. Stefanoje
zbunjenjerzatječecvijećenaGabrijelinomgrobu.
Tko su doktori, a tko pacijenti? Serija je rađena
po scenarijuBranka Đurića Đure i s glumačkim
dream-timom koji čine Srđan Miletić, Neda
Arnerić, Boda Ninković, Boro Stjepanović...
16.30
Gorko slatko
Zadnjeg gostovanja na rimskom Olimpicu u
Shakhtaru se nerado sjećaju. Tada ih je Roma,
predvođena kapitenom Tottijem, kući ispratila
sa četiri lopte u mreži.
23.45
Roma – Shakhtar
21.20
Naša mala klinika
13.00 SPORT1 vijesti
14.30 Sportski kviz
17.30 Poker
18.30 Aktualnosti
iz Bundeslige
19.45 Usred LIGE total!
20.15 TURBO – magazin
o automobilima
21.15 PS PROFESIONALCI
– više snage iz motora
16.00 When I Was 17 (P) 102
16.30 My Super Sweet
World Class (P) 102
17.00 Teen Mom (P) 204
18.30 Jukebox (P)
19.00 Videography
(P) Rock Riff
19.30 Just See MTV
20.00 MTV Express
21.10 Top 20
15.00 Ulovljeni lovac:
Napad dupina
16.00 Super čopor
18.00 Šaptač psima:
Ne tako slatki dom
19.00 Divlja Rusija: Tajna šuma
20.00 Nacistička krađa
umjetnina: Epizoda 1
21.00 Nacistička krađa
umjetnina: Epizoda 2
Svakog petka TV SPEKTAR
DSF MTV ADRIA NATIONAL G.
Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet
19
11. 2. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
07.00 - 24.00 Vijesti (svaki sat)
08.10 Music box
08.25 Crtani film, Veseli autobusi
08.30 Kapri, serija (r)
09.30 Bogati i slavn
10.05 Music Box
10.30 Toyotin svijet divljine
12.00 Vijesti plus
12.20 Bogati i slavni,
dokumentarni serijal
12.50 Music Box
13.00 Biznis vijesti
13.10 Direktno, dijaloška emisija
s Adisom Ruždić (r)
14.30 Toyotin svijet divljine
15.30 Michael Schumacher
16.00 Biznis vijesti
17.00 Vijesti plus
17.20 Ponovno otkrivanje rijeke
Jang Ce- dok. program
18.00 Biznis vijesti
18.25 Kapri, serija
19.30 Dnevnik TV1
20.10 Intervju TV1 sa Sanjinom
Bećiragićem
21.10 TV1 ordinacija (r)
21.00 Biznis vijesti
22.00 Dnevnik u 22
22.45 Treće poluvrijeme sa
Sabahudinom
Topalbećirevićem (r)
00.00 Vijesti plus
00.20 Reprizni program
06.00 Film Poslednja opklada
08.00 Udri muški talk show
09.00 Dječje interaktivne igre
10.00 Dvor
11.00 Valentina
11.50 Turist Point
12.00 INFO TOP
12.10 City
12.25 Seinfeld serija
13.00 Dvor
13.30 Grand Hitovi
14.00 INFO TOP
14.10 Mješoviti brak serija
15.00 Lola serija
15.50 INFO TOP
16.00 Valentina
17.00 Dvor
18.00 INFO TOP
18.20 Turist Point
18.25 Ljubav u zaleđu
19.15 City
19.25 Kuku Vasa serija
20.00 Dvor pregled dana
21.15 Grand Parada
22.30 Grand žurka s Dvora
00.00 Film Ratnici
neba i zemlje
02.00 City
02.10 Grand Parada
TV 1
PINK BH
06.30 Dobro jutro svima,
jutarnji program
08.30 Hayatovci, dječji program
09.00 Timmy, crtani film
09.10 Iron kid, crtani film
09.35 Fifi, crtani film
10.00 Bakugan, crtani film
10.25 Ben10. Alien force
10.55 Winx, crtani film,13. epizoda
11.20 Sirene, crtani film,13. epizoda
11.35 Bioclinica
11.45 Vijesti
11.58 Biometeorološka prognoza
12.00 Indija, igrana serija
13.00 Pali anđeo, igrana serija
14.00 Domaćica Ovako
14.10 Hayat production show,
zabavno-glazbeni program
15.10 Bioclinica
15.20 Top Shop
15.49 Sport centar
15.50 1001 noć, igrana serija
16.53 Sport centar
16.55 Indija, igrana serija
17.45 Domaćica Ovako
17.54 Biometeorološka prognoza
17.56 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show
18.20 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show
19.00 Vijesti u 7
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Sport
19.37 Stanje na putevima
19.38 Horizonti
20.00 1001 noć, igrana serija
21.00 Ispuni mi želju
22.00 Glazbeni program
22.20 Sport centar
22.25 Otporan na metke, igrani film
00.20 Seks i grad, igrana serija
01.00 Autoklub
Reprizni program Hayat TV-a
01.30 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show
02.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport
03.00 Ispuni mi želju
HAYAT
06.05 Najava programa
06.10 Među nama (R)
06.45 TV kalendar
07.00 Dobro jutro, Hrvatska
07.05 Vijesti
07.10 Dobro jutro, Hrvatska
07.35 Vijesti
07.40 Dobro jutro, Hrvatska
08.35 Vijesti
08.40 Dobro jutro, Hrvatska
09.07 Studio 60 na Sunset Stripu
10.00 Vijesti
11.00 Kod Ane
11.10 Oprah show (1297.)
11.55 EP reportaža
12.00 Dnevnik
12.11 Sport
12.13 Vrijeme
12.16 TV kalendar (R)
12.30 More ljubavi, telenovela
13.20 Puna kuća Raftera 2, serija
15.25 Indeks, emisija o školstvu
16.00 Hrvatska uživo
16.58 Vijesti
17.10 Hrvatska uživo
17.20 HAK Promet info
17.25 8. kat, talk show
18.10 Kod Ane
18.23 Dnevnik plavuše
18.30 Tvoja sam sudbina
19.15 LOTO 7/39
19.20 Dora idemo na Eurosong
19.30 Dnevnik
19.56 Sport
20.01 Vrijeme
20.10 Ciklus filmova Jirija Menzela:
Vikendica u šumi, film (91')
21.45 Ognjevi s neba
22.20 Dnevnik 3
22.45 Sport
22.48 Vrijeme
23.55 Retrovizor: Lovci na
natprirodno 3, serija (12)
00.40 Retrovizor: Ksena princeza
ratnica 3, serija
01.25 Retrovizor: Dragi Johne 2
01.45 Otkad si otišla 3A
HRT 1
06.25 Najava programa
06.30 More ljubavi, telenovela (R)
07.10 Legenda o Tarzanu
07.30 Garfield 2, crtana serija
07.55 Mala TV
--.-- EBU drama za djecu
08.25 Lagodni život Zacka
i Codyja 2, serija za mlade
08.50 Školski program
--.-- Ciak junior
--.-- Kako nastaje
09.35 Slučaj za ekipu BARZ,
serija za djecu
10.00 Tvoja sam sudbina,
telenovela (R)
10.50 Garmisch-Partenkirchen:
Svjetsko skijaško prvenstvo
Team Event, prijenos
13.00 Mala TV (R)
--.-- TV vrtić (R)
--.-- Krtić prikazuje (R)
--.-- Crtani film (R)
--.-- EBU drama za djecu
13.30 Školski program (R)
--.-- Ciak junior (R)
--.-- Kako nastaje (R)
14.15 Vincent i ja, kanadski film
15.30 Županijska panorama
15.45 Studio 60 na Sunset Stripu,
serija (R)
16.30 Overland 3: Od Cape Towna
do Nord Kappa Jemen,
dokumentarna serija
17.25 Hannah Montana 2,
serija za mlade
17.45 Sledge Hammer 1
18.15 Puna kuća Raftera 2, serija
19.00 Čudesni planet
19.50 Hit dana
20.00 Strana dokumentarna serija
20.25 Liga prvaka emisija
20.35 Nogomet, LP: Arsenal
Barcelona, prijenos
22.35 Liga prvaka emisija
23.30 Vincent i ja, kanadski film
01.10 Noćni glazbeni program
--.-- Vaterpolo, Euroliga 1/4finale
HRT 2
07.00 Naši najbolji dani, serija
09.15 Slomljeno srce, serija R
10.10 Gumus, serija R
11.40 Asi, serija R
12.55 IN magazin R
13.35 Zauvijek zaljubljeni, serija
14.35 Slomljeno srce, serija
15.30 Najbolje godine, serija R
16.30 Gumus, serija (68/100)
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 Gumus, serija - nastavak
18.25 IN magazin
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Najbolje godine, serija
21.00 Asi, serija (40/105)
22.15 Detektiv i dama, igrani film
23.30 Večernje vijesti
23.45 Detektiv i dama, igrani film
00.30 Na putu prema dolje, serija
01.25 Utrka na A2, igrani film
03.00 Bračne vode, serija (20/28)
05.55 RTL Danas
06.55 RTL ritam zona - Retro
09.50 Exkluziv Tabloid, magazin (R)
10.15 1001 noć, dramska serija (R)
11.15 Ezel, dramska serija (R)
12.10 Večera za 5
13.00 Klon, telenovela
13.45 Aurora, telenovela
15.20 Sve što je bitno
16.20 Mijenjam ženu
17.25 Bibin svijet
18.00 Exkluziv Tabloid, magazin
18.30 RTL Danas
19.05 Večera za 5, lifestyle emisija
20.00 1001 noć, dramska serija
20.50 Ezel, dramska serija
21.45 Kosti, kriminalistička serija
22.35 Put osvete, krim. serija
23.25 Zaboravljeni slučaj
00.20 RTL Vijesti
00.35 Sve što djevojka može
poželjeti, igrani film
NOVA
RTL
LOKALNE BH TV POSTAJE…
IntervjuTV1jeemisijakojadonosi intervjuesa
osobamakojekreirajujavnomnijenjeuBosni i
Hercegovini. Emisijajenaprogramusrijedomu
20.15, auredniki voditelj jeSanjinBećiragić.
Najznačajnije informacije iz zemlje i svijeta,
najave dnevnih događanja, ali i prilozi u kojima
novinari IPP-a obrađuju najaktualnije teme iz
cijele BiH, sadržaj su Vijesti u 11:45.
Ted je prebolio smrt svoje supruge i
pronašao novu ljubav. Veza s Marjorie
daje mu snage i razmišlja o tome da se
odseli iz kćerine kuće k Marjorie.
NakonštoZackovi Codyjevprijatelj Jamie
potpunoizgubi intereszakošarkuzbognesreće
nakonkojejeostaoukolicima, dječaci ga
pokušavajunagovoriti daponovnozaigra.
Policajci zavrijemevježbepronađumrtvotijelo,
a Brennani Boothpokušavajuotkriti uzrok
smrti. Ubrzojenađenoi drugotijelo, štovodi
detektivenanovi trag.
20.10
Intervju
11.45
Vijesti
13.20
Puna kuća Raftera
08.25
Lagodni život
Zacka i Codyja
21.45
Kosti
16.00 Na tragu prirode
16.30 Cinenews
17.20 Indija, igrana serija
18.15 Kviz
19.00 Dnevnik HTV OSCAR-C
19.30 Reemitiranje
Dnevnika HRT-a
20.00 1001 noć, igrana serija
21.00 Jesen stiže dunjo moja,
domaća igrana serija
19.02 Noody,
program za djecu
19.15 Čarli i Mimo
19.20 Grimove bajke
19.45 Barimba
20.00 Avanture u arhitekturi,
BBC dok. program
20.50 Tarih, dok. serijal
21.00 Javni agent 033,
zabavni program
15.00 Urban Music
glazbeni program
16.00 1001 noć igrana serija
17.00 Vijesti TV1
17.20 India igrana serija
18.15 Grad
19.30 Dnevnik TV1
20.05 1001 noć igrana serija
21.00 Jesen stiže dunjo moja
igrana serija 13. Epizoda
16.30 Hrana i vino, emisija
17.10 Ja sam tvoja sudbina
17.50 Ekstra plus (R)
19.00 Dnevnik KISS
19.25 Sportski pregled
i vrijeme
19.30 Dnevnik HRT
20.00 Što uzrokuje bolesti 8/8
21.00 Ja sam tvoja sudbina,
serija 39/212
najobuhvatniji TV tjedni pregled…
TV OSCAR TV SA RTM MOSTAR TV KISS
20
Tv spektar
Četvrtak 17. 2. 2011.
11. 2. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
Preporučujemo…
OBN
07.00 Dobro jutro
Program za djecu i mlade, r.
09.05 Be Ha Te bebe
09.10 Ozie Boo, animirana serija
09.15 Robot Robi, animirana serija
09.30 Mini school
09.45 Bakine priče, 16/20
10.00 BHT vijesti
10.10 Ljubavna oluja, igrana serija
11.00 Moja mala kuhinja, r.
11.05 Avenija Ocean, igrana serija
12.00 BHT vijesti
12.15 Liga prvaka u nogometu,
pregled, r.
12.35 Glazbeni program
12.45 Otkačena kamera, 4/5
13.15 Mini portreti slikara: Izet
Alečković Zvonimir Marić, r.
13.45 BH gastro kutak
14.15 BHT vijesti
14.30 Gorko-slatko, igrana serija
15.00 Odličan, 5+, edukativna
serija, 14/44
Program za djecu i mlade
15.05 Učilica, kviz
15.30 Ozie Boo, animirana serija
15.45 Glazbeni program
16.00 Planeta Kliperton
16.30 Gorko-slatko, igrana serija
17.00 Putovi zdravlja, magazin
17.30 Sve u svemu, dnevni magazin
19.00 Dnevnik
Kultura
Sport
Vrijeme
Business News
20.00 Ljudi s Madisona,
igrana serija, 7/13
21.00 Ezel, igrana serija, 15/136
21.50 BHT vijesti
22.10 Tema dana
23.00 Figure: Alma Lazarevska,
program iz kulture
00.00 Crni val: Plastična bomba
00.55 Sve u svemu, dnevni
magazin, r.
02.10 Pregled programa za petak
BHT
SATELIT…
RTL
HRT 1
23.25
23.10
Kućanice
National Geographic Special
nosi blizanci, njih dvoje moraju dobro promisliti kojim će putem
krenuti njihova zajednička budućnost. Bree mora odlučiti kako će
se riješiti Orsona jednom za svagda, te se za savjet obraća svome
odvjetniku Karlu. Ana se useljava kod Gabrielle i Carlosa unatoč
Gabynim primjedbama. Dok Mike i Katherine planiraju putovanje
u Las Vegas, Dave pokreće svoj plan za ubojstvo…
Amazing Moments 2 – dokumentarna serija. Pomno smo pretražili
privatne funduse i rijetke arhive diljem svijeta u potrazi za rijetko
viđenim filmskim materijalima koji će vas prestrašiti i iznenaditi.
Grabežljivci napadaju i potom se goste golemim obrocima. Padobranac
se nekontrolirano obrušava nakon što mu je otkazao padobran.
Znanstvenici se spašavaju u zadnji čas prije no što ih odnese pobješnjeli
tornado. Od akcija spašavanja - na kopnu, u zraku i na moru - čiji
sudionici prkose smrti, do grabežljivaca koji neočekivano postaju
lovina. Upoznajte ljude koji se izvrgavaju nevjerojatnim pogibeljima i
preživljavaju ih da bi o njima pričali. Suočit ćemo vas sa životinjama
koje iznenađuju čak i stručnjake – i pokazuju vam zapanjujuće rituale
koji proširuju značenje poslovice „Bez muke nema nauke.“
PINK BH 00.00
Nulti osumnjičeni
Aron Eckhart je Tomas, agent
FBI-ja koji istražuje niz bizarnih
ubojstava, od kojih svako sadrži
poruku upućenu izravno njemu.
Prisiljen je raditi na slučaju sa
svojom bivšom devojkom i
partnericom. Njegova teorija je da
je ubojica bivši agent koji uklanja
serijske ubojice kako bi došao do
nultog osumnjičenog...
Uloge: Aaron Eckhart, Ben
Kingsley
Redatelj: Elias Merhige
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Gospođa Barbara, igrana
serija, 131. epizoda, /12/ r.
10.00 Program za djecu
- Mekanike u misiji
- Tomica i prijatelji
- Pingu
- Garfield
- Kako to
11.05 Villa Maria, igrana serija,
58. epizoda
12.00 Dnevnik 1
12.15 Gospođa Barbara, igrana
serija, 132. epizoda /12/
13.05 60 minuta, specijal, r.
14.10 Sedmica,
magazin iz kulture, r.
14.40 Zelena panorama,
program za agrar, r.
15.10 Vijesti
15.20 Crna kronika, domaća igrana
serija, 135. i 136. epizoda /12/
16.30 Spretno-sretno, tv igra
17.00 Federacija danas
17.25 Ezel, igrana serija,
14. epizoda /12/
18.20 Villa Maria, igrana serija,
59. epizoda
19.05 Upitnik, kviz
- Financijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 Odgovorite ljudima,
dijaloška emisija
21.15 CSI: Miami, igrana serija,
19/VIII epizoda /12/
22.10 Zemlja, snaga planete,
inostrani dokumentarni
program, 2. dio
22.45 Dnevnik 3
- Financijske novosti
23.30 Noć klasika Visconti:
Opsesija, italijanski
igrani film /15/
01.15 Federacija danas, r.
01.45 Dnevnik 3, r.
02.30 Pregled programa za petak
06.35 Iron Man Crtani film
06.55 Metajets Crtani film
07.15 Johnny Test Crtani film
07.45 Nimboli Crtani film
08.00 Oggy i žohari Crtani film
08.35 Ludo srce
Turska telenovela
09.45 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
11.25 Stol za 4 Nova sezona
11.50 Lanina vremenska prognoza
11.55 OBN Info
12.35 Naša mala klinika
Humoristična serija
14.00 Moja desna ruka
Reality show
15.00 Gümüs
Turska telenovela
16.20 OBN Info
16.25 Gümüs
Turska telenovela-nastavak
16.35 Stol za 4
Nova sezona
17.10 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
18.50 Lanina vremenska prognoza
18.55 OBN Info
19.00 Kečeri RAW (18)
Zabavni program
19.55 Gümüs
Turska telenovela
20.55 Europska liga (7.kolo)
Sevilla FC-FC Porto
(I poluvrijeme)
21.55 Vox populi
22.00 Europska liga (7.kolo)
Sevilla FC-FC Porto
(II poluvrijeme)
23.00 Moja desna ruka
Reality show
00.00 Zakon braće (18)
Kriminalistička serija
01.00 Europska liga
Pregled 7.kola
02.00 Playboy Girls
Holivudska priča
02.40 Najsexy žene svijeta
Američka igrana serija, 19/VIII epizoda. Dok
Horatijevi detektivi istražuju tko je i zašto
izazvao požar u jednoj kući, detektivka Calleigh
će ispitati jednu osobu koja je nekoć poznavala.
Svi ostali susreti 16-tinefinalaigrajuseu
standardnomterminuučetvrtakauprogramuTV
OBNtogdanaprenositćemoduelsRamonSanchez
PicjuanstadionagdjeSevilladočekujePorto.
Krajnji rokobračunazaSamsoniteremeti
Donovei Peggyneplanoveunoći borbenajvećih
rivalaAli-Liston.Uloge: JonHamm, Elisabeth
Moss, Vincent Kartheiser, JanuaryJones...
20.00
Ljudi s Madisona
21.15
CSI: Miami
20.55
Sevilla - Porto
13.00 SPORT1 vijesti
14.30 Sportski
kviz
17.30 Poker
18.30 Aktualnosti iz
Bundeslige
18.30 Aktualnosti
iz Bundeslige
19.00 Poker
21.00 Pikado live
14.50 Pimp My Ride (P) 204
15.20 Date My Mom 3 (P) 304
15.40 Moving In (P) 104
16.00 Made (P) 1102
17.00 MTV @ The Movies
17.30 MTV Express
18.00 Brand New
19.00 Videography (P) So' 90
20.00 Just See MTV
21.20 DFC (P)
15.00 Ulovljeni lovac: Oteti
16.00 Gepardi: Bez izgleda
17.00 Zatvaranje: Policajci
iz aljaške divljine
18.00 Šaptač psima:
Jake u egzilu
19.00 Divlja Rusija: Sibir
21.00 Ulovljeni: Pecanje
čudovišta: Invazija
azijskog šarana
Svakog petka TV SPEKTAR
DSF MTV ADRIA NATIONAL G.
Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet
21
11. 2. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
07.00 - 24.00 Vijesti (svaki sat)
07.30 Zorro - animirana serija
08.10 Music Box
08.25 Crtani film, Veseli autobusi
08.30 Kapri, serija (r)
09.30 Bogati i slavni
10.05 Music Box
10.30 Toyotin svijet divljine
- dokumentarni program, (r)
11.00 Biznis vijesti
12.00 Vijesti plus
12.20 Bogati i slavni
12.50 Music Box
13.00 Biznis vijesti
13.10 Intervju TV1 sa Sanjinom
Bećiragićem (r)
14.30 Toyotin svijet divljine
15.30 U2, dokumentarni film
16.00 Biznis vijesti
17.00 Vijesti plus
17.30 Portreti nacije
18.00 Biznis vijesti
18.25 Kapri, serija
19.30 Dnevnik TV1
20.30 Direktno - dijaloška emisija
sa Senadom Pećaninom
21.00 Biznis vijesti
22.00 Dnevnik u 22
22.45 Blaga prirode s
Anom Buntić (r)
00.00 Vijesti plus
00.15 Biznis vijesti (r)
00.20 Reprizni program
06.00 Film
Jahači pod sijenkom
08.00 Udri muški talk show
09.00 Dječje interaktivne igre
10.00 Dvor
11.00 Valentina
11.50 Turist Point
12.00 INFO TOP
12.10 City
12.25 Seinfeld serija
13.00 Dvor
13.30 Grand Hitovi
14.00 INFO TOP
14.10 Mješoviti brak serija
15.00 Lola serija
15.50 INFO TOP
16.00 Valentina
17.00 Dvor
18.00 INFO TOP
18.20 Turist Point
18.25 Ljubav u zaleđu
19.15 City
19.25 Kuku Vasa serija
20.00 Dvor pregled dana
21.00 Zabranjeni forum
23.00 Dvor
00.00 Film Nulti osumnjičeni
02.00 City
02.10 Gold Express
TV 1
PINK BiH
06.30 Dobro jutro svima,
jutarnji program
08.30 Hayatovci, dječji program
09.00 Timmy, crtani film,
38. epizoda
09.10 Iron kid, crtani film,
35. epizoda
09.35 Fifi, crtani film,
51. i 52. epizoda
10.00 Bakugan, crtani film,
14. epizoda
10.25 Ben10. Alien force,
crtani film,18. epizoda
10.55 Winx, crtani film,14. epizoda
11.20 Sirene, crtani film,14. epizoda
11.35 Bioclinica
11.45 Vijesti
11.58 Biometeorološka prognoza
12.00 Indija, igrana serija,
144. epizoda
13.00 Pali anđeo, igrana serija,
119. epizoda
14.00 Domaćica Ovako
14.10 Ispuni mi želju
15.10 Bioclinica
15.20 Top Shop
15.50 1001 noć, igrana serija,
147. epizoda
16.53 Sport centar
16.55 Indija, igrana serija,
144. epizoda
17.45 Domaćica Ovako
17.56 Biometeorološka prognoza
17.58 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show
18.20 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show
19.00 Vijesti u 7,
informativna emisija
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Sport
19.37 Stanje na putevima
19.38 Horizonti
20.00 Zvijezda možeš biti ti,
finale uživo
00.00 Austin Powers 2, igrani film
Reprizni program Hayat TV-a
HAYAT
06.05 Najava programa
06.10 Riječ i život
06.45 TV kalendar
07.00 Dobro jutro, Hrvatska
07.05 Vijesti
07.10 Dobro jutro, Hrvatska
07.35 Vijesti
07.40 Dobro jutro, Hrvatska
08.35 Vijesti
08.40 Dobro jutro, Hrvatska
09.07 Studio 60 na Sunset Stripu
09.52 Vijesti iz kulture (R)
10.00 Vijesti
10.09 Vrijeme danas
10.10 Ljudsko tijelo: Nevjerojatan
stroj, dokumentarni film (52')
11.00 Kod Ane
11.10 Oprah show (1298.)
12.00 Dnevnik
12.11 Sport
12.13 Vrijeme
12.16 TV kalendar (R)
12.30 More ljubavi, telenovela
13.20 Puna kuća Raftera 2, serija
14.14 Vrijeme sutra
14.20 Trenutak spoznaje
15.00 Otkad si otišla 3A
15.25 Domaći dokumentarni film
16.00 Hrvatska uživo
16.58 Vijesti
17.10 Hrvatska uživo
17.20 HAK Promet info
17.25 8. kat, talk show
18.15 Kod Ane
18.40 Tvoja sam sudbina
19.25 Dora idemo na Eurosong
19.30 Dnevnik
19.56 Sport
20.01 Vrijeme
20.10 1 protiv 100, kviz
21.05 Weissensee saga
21.55 Pola ure kulture
22.30 Dnevnik 3
22.55 Sport
22.58 Vrijeme
00.10 Retrovizor: Lovci na
natprirodno 3, serija (12)
HRT 1
06.15 Najava programa
06.20 More ljubavi, telenovela (R)
07.00 Legenda o Tarzanu
07.20 Garfield 2, crtana serija
07.45 Mala TV
08.15 Lagodni život Zacka
i Codyja 2, serija za mlade
08.40 Školski program:
09.25 Slučaj za ekipu BARZ,
serija za djecu
09.50 Garmisch-Partenkirchen:
Svjetsko skijaško prvenstvo
veleslalom (Ž),
prijenos 1. vožnje
10.50 Tvoja sam sudbina
telenovela (R)
11.40 Mali ptičar, iranski film (74')
12.50 Mala TV (R)
13.20 Garmisch-Partenkirchen:
Svjetsko skijaško prvenstvo
veleslalom (Ž), prijenos
2. vožnje
14.00 Čuvar brata svoga,
američki film (90') (R)
14.25 Školski program (R)
--.-- Kokice (R)
--.-- Abeceda EU
15.10 Kulturna baština (R)
15.30 Županijska panorama
15.45 Studio 60 na Sunset Stripu,
serija (R)
16.30 Overland 3: Od Cape Towna
do Nord Kappa Arapski
poluotok, dok.serija
17.25 Hannah Montana 2
17.45 Puna kuća Raftera 2
18.30 Hit dana
18.45 Euroliga, emisija uoči
18.55 Nogomet, EL: Napoli
Villareal, prijenos
20.50 Euroliga, emisija uoči
21.00 Nogomet, EL: Sevilla Porto,
prijenos
22.55 Euroliga, emisija nakon
23.20 Čuvar brata svoga,
američki film (R)
00.50 Noćni glazbeni program
HRT 2
07.00 Naši najbolji dani
09.15 Slomljeno srce, serija R
10.10 Gumus, serija R
11.40 Asi, serija R
12.55 IN magazin R
13.35 Zauvijek zaljubljeni, serija
14.35 Slomljeno srce, serija
15.30 Najbolje godine, serija R
16.30 Gumus, serija (69/100)
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 Gumus, serija -nastavak
18.25 IN magazin
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Najbolje godine, serija
21.00 Asi, serija (41/105)
22.05 Provjereno
23.10 Večernje vijesti
23.25 Valentinovo, igrani film (15)
01.05 Detektiv i dama, igrani film R
02.55 Vjerovali ili ne
03.20 Ezo TV, tarot show (18)
05.55 RTL Danas
06.25 2 glupa psa, animirana serija
06.50 RTL ritam zona
- Dalmatinski libar
08.50 Bibin svijet
09.35 Exkluziv Tabloid, magazin (R)
10.05 1001 noć, dramska serija (R)
11.05 Ezel, dramska serija (R)
12.00 Večera za 5
12.50 Klon, telenovela
13.35 Aurora, telenovela
15.10 Sve što je bitno
16.05 Mijenjam ženu
17.20 Bibin svijet
18.00 Exkluziv Tabloid, magazin
18.30 RTL Danas
19.05 Večera za 5, lifestyle emisija
20.00 1001 noć, dramska serija
20.50 Ezel, dramska serija
21.45 Uvod u anatomiju
23.25 Kućanice, humorna serija
00.30 Kosti, kriminalistička serija
NOVA
RTL
LOKALNE BH TV POSTAJE…
DnevnikTV1 možetepratiti u17.00, 19.30i u
22.00. SgostimaDnevnikau22razgovaraseo
gorućimpolitičkimi društvenimtemama.
Voditelji su: AdisaRuždić, OgnjenBlagojević...
"Ispuni mi želju" target je za sve
generacije i za cijelu obitelj, jer pruža
pregršt iznenađenja, nenadanih situacija,
događaja.
Ova opsežna obiteljska saga svojevrsna je
priča o Romeu i Juliji iza Berlinskoga zida.
Mladi policajac Martin, član obitelji odane
režimu, zaljubi se u mladu i lijepu buntovnicu.
Nakon što je upoznala glazbenu legendu Isis,
koja joj je rekla da je tajna njezinog uspjeha u
tome što stalno mijenja imidž , Miley odluči da
je vrijeme da promijeni Hannin izgled...
Zahuktale su se pripreme za vjenčanje
Meredith i Dereka. Veliko iznenađenje svima
priredi odnedavno trijezan Thatcher, koji
posjećuje svoje kćeri, Meredith i Lexie.
22.00
Dnevnik
14.10
Ispuni mi želju
21.05
The Weissensee Saga
17.25
Hannah Montana
21.45
Uvod u anatomiju
16.00 Na tragu prirode
16.30 Cinenews
17.20 Indija, igrana serija
18.15 Kviz
19.00 Dnevnik HTV OSCAR-C
19.30 Reemitiranje
Dnevnika HRT-a
20.00 1001 noć, igrana serija
21.00 Dobar, loš, zao
talk show
19.00 Vitaminix
19.02 Noody
19.15 Čarli i Mimo
19.20 Grimove bajke
19.45 Barimba
20.00 Konstruktorske
katastrofe
20.50 Tarih, dok. serijal (r)
21.00 TVSA dokumenti,
domaći dok. program
15.00 Intervju
informativni program
16.00 1001 noć igrana serija
17.00 Vijesti
17.20 India igrana serija
18.15 Grad
19.30 Dnevnik TV1
20.05 1001 noć igrana serija
21.00 Jesen stiže dunjo moja
igrana serija 14. Epizoda
15.00 Ćakula kroz život
16.40 Kuhinje 15/32
17.10 Ja sam tvoja sudbina
17.50 Zagrljaj ljepote
19.00 Dnevnik KISS
19.30 Dnevnik HRT
19.55 FIS SHOP i marketing
20.00 Dobar, loš, zao
21.00 Ja sam tvoja sudbina,
serija 40/212
najobuhvatniji TV tjedni pregled…
TV OSCAR TV SA RTM MOSTAR TV KISS
22
Tv spektar
Petak 18. 2. 2011.
11. 2. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
Preporučamo…
FTV OBN
07.00 Dobro jutro
Program za djecu i mlade, r.
09.05 Be Ha Te bebe
09.10 Ozie Boo, animirana serija
09.05 Frenderi u BiH, animirana
serija
09.15 Glazbeni program
09.30 Planeta Kliperton, strani
dokumentarni program, 2/3
10.00 BHT vijesti
10.10 Ljubavna oluja, igrana serija,
288/313
11.00 Moja mala kuhinja, r.
11.05 Avenija Ocean, igrana serija,
69/130
12.15 Društvo znanja,
dokumentarna serija, r.
12.45 Figure: Alma Lazarevska,
program iz kulture, r.
13.45 Putovi zdravlja, magazin, r.
Program za djecu i mlade
16.00 Samo za zabavu, revijalni
program
16.30 Gorko-slatko, igrana serija,
40/230
17.00 BH gastro kutak, kulinarski
show
17.30 Konačno petak!
18.45 Duško Dugouško, animirani
film
19.00 Dnevnik
20.00 Pečat, domaća igrana serija,
20.35 Josip Pejaković: U ime naroda
21.00 Ezel, igrana serija, 16/136
21.50 Dimenzija više, program iz
kulture
23.10 Sedam razdoblja rocka
Filmski maraton:
00.05 Kornjačin dnevnik, britansko-
američki igrani film
01.35 Razočarenje,
francuski igrani
film
02.50 Nevjerovatno slijetanje,
američki igrani film
04.15 Business News
04.20 Pregled programa za subotu
BHT
SATELIT…
BHT 1
FTV
20.00
23.00
Pečat
Transamerica
Domaća igrana serija, 18/36. Mirza zamjera Mariji što bježi od
problema, bavi se samo sobom i sramoti ga pred ljudima koji su mu
važni. Ranko nudi Azri pomoć. Mirza ne dozvoljava Vedrani da uđe u
njegov stan. Saša provocira Damira i pokušava ga poniziti. Damir
poziva Sanju da izađu. Azra zove inspektoricu Adu Filipović! Glavne
uloge tumače: Branislav Lečić, Mia Begović, Izudin Bajrović, Mirsad
Tuka, Marija Omaljev, Muhamed Hadžović, Jasna Beri, Tihomir Arsić,
Adnan Hasković, Slađana Zrnić, Jasna Diklić, Slaven Knezović....
Sabrina 'Bree' Osbourne je samo je jedan korak udaljena od svoje
davne želje da promjenom spola napokon postane potpuna žena.
Ozbiljna, konzervativna, obrazovana Bree fokusirana je na svoja dva
posla, a sve u namjeri da prikupi novac za finalnu operaciju. Jednoga
dana, naizgled istog kao i svi drugi, telefonski poziv potpuno iznenadi
Bree saznanjem da ima sina, starijeg tinejdžera Tobyja, koji je trenutno
zatočen u zatvoru zbog bavljenja gej prostitucijom i čeka da mu netko
uplati jamčevinu. Bree odbija bilo kakav susret s plodom svoje
mladosti, za koji nije niti znala, ali ipak, suoči se sa svojom
heteroseksualnom prošlošću. Ne vidjevši izlaz, Bree pristaje i odlazi iz
Los Angelesa u New York gdje se susretne s Tobyjem, plati jamčevinu,
ali mu ne otkriva tko je.
OBN 23.05
Zakon braće
Američka igrana serija. Michael i Lincoln žele što prije locirati ranč
Double K, na kojem je Westmoreland sakrio ukradene milijune, ali
ni po čemu ne mogu biti sigurni o kojem se točno posjedu radi.
Sucre žurno odlazi u Las Vegas kako bi spriječio udaju Maricruz za
njegovog rođaka Hectora. C-Note se uspijeva ukrcati na vlak.
Mahone dobiva važan paket. Uloge: Dominic Purcell, Wentworth
Miller, Robin Tunney, Wade Williams… Redatelj: Paul Scheuring.
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Gospođa Barbara, igrana
serija, 132. epizoda, /12/ r.
10.00 Program za djecu
- Mekanike u misiji
- Tomica i prijatelji
- Pingu
- Garfield
- Kako to
11.05 Villa Maria,
igrana serija, 59.
epizoda
12.00 Dnevnik 1
12.15 Gospođa Barbara, igrana
serija, 133. epizoda /12/
13.05 Odgovorite
ljudima, dijaloška
emisija, r.
14.10 CSI: Miami,
igrana serija, 19/
VIII epizoda /12/
15.10 Vijesti
15.20 Crna kronika,
domaća igrana
serija, 137. i
138. epizoda /12/
16.30 Spretno-sretno, tv igra
17.00 Federacija danas
17.25 Ezel, igrana serija, 15.
epizoda /12/
18.20 Villa Maria,
igrana serija, 60.
epizoda
19.05 Upitnik, kviz
- Financijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.00 TV Bingo show, izvlačenje
21.20 Naša mala klinika, igrana
serija, 27. epizoda
22.15 Dnevnik 3
- Financijske novosti
23.00 Transamerica, američki
igrani film /15/
00.45 Federacija danas, r.
01.15 Dnevnik 3, r.
02.00 Pregled programa za subotu
08.35 Ludo srce
Turska telenovela
09.45 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
11.25 Odred za čistoću
Zabavni program
11.50 Lanina vremenska prognoza
11.55 OBN Info
12.00 Top shop
12.35 Biseri
Talk show
13.25 Top shop
13.45 Top Shop
14.00 Moja desna ruka
Reality show
15.00 Gümü
Turska telenovela
16.20 OBN Info
16.25 Gümü
Turska telenovela-nastavak
16.35 Odred za čistoću
17.10 Bilo jednom u Turskoj
Turska serija
18.50 Lanina vremenska prognoza
19.00 Kečeri RAW (18)
21.20 Kečeri-Smackdown (18)
22.10 Vox populi (Glas naroda)
22.15 Moja desna ruka
23.05 Zakon braće (18)
Kriminalistička serija
00.05 C.S.I. Las Vegas
Kriminalistička serija
01.05 Playboy Girls
Holivudska priča
01.40 Najsexy žene svijeta
Holivudska priča
Informativni program
02.35 Kečeri-Smackdown (18)
Zabavni program
03.03 OBN Info
Informativni program
03.50 Rat Bendova
Glazbeni show
05.20 OBN Info
Informativni program
05.40 Čuvari planeta
Dokumentarni program
Dvojenepoznatihljudi, jedanmuškaraci jedna
žena, pronalazi neštoprivlačnoi uzbudljivou
morskimkornjačama. Njihdvojesezbližavaju
privučeni idejomdaukradudvijekornjače.
Dr. Toni Grgečpoobičajukasni naposao, a
dočekagadr. Guzinasviješćudamora
ponavljati završni ispit koji jepaozbog
dopinga. Komisijagaodluči pustiti...
Kim i Aggie posjećuju najprljavije britanske i
američke domove. Kim i Aggie susreću se s
nevjerojatnim prizorima zapuštenosti te
nam daju korisne savjete.
21.20
Naša mala klinika
00.05
Kornjačin dnevnik
16.35
Odred za čistoću
13.00 SPORT1 vijesti
14.30 Sportski kviz
17.30 Poker
18.30 Aktualnosti iz
Bundeslige
20.15 FIFA SP
21.15 Boks live
22.30 Hat-trick
magazin Fr
23.40 SPORT1 vijesti
15.20 Date My Mom 3 (P) 305
15.40 Moving In (P) 105
16.00 Plain Jane 101
17.00 16 & Pregnant (P) 211
18.00 Brand New
18.30 Jukebox (P)
19.00 Videography (P) Today
In Music
20.00 Just See MTV
20.30 MTV Take Over (P)
15.00 Ulovljeni lovac: Napad u
divljini
16.00 Život s medvjedima
17.00 Najokrutniji američki
zatvori: Djeca iza
rešetaka
19.00 Rajevi na Zemlji
20.00 Šaptač psima: Kako
odgojiti savršenog psa
21.00 Šaptač psima: Hardy
Svakog petka TV SPEKTAR
DSF MTV ADRIA NATIONAL G.
Sub Ned Pon Uto Sri Čet Pet
23
11. 2. 2011.
www. dnevni-list.ba
Dnevni
list
07.12 Crtani film, Gumenko
07.17 Crtani film, Oblačići
07.23 Crtani film, Veseli autobusi
07.30 Zorro - animirana serija
08.10 Music Box
08.20 Crtani film, Veseli autobusi
08.30 Kapri, serija (r)
09.30 Portreti nacije, dokumentarni
serijal
10.05 Music Box
10.30 Toyotin svijet divljine
- dokumentarni program, (r)
11.00 Biznis vijesti
11.10 Ponovno otkrivanje rijeke
Jang Ce- dokumentarni
program
12.00 Vijesti plus
12.20 Bogati i slavni, dokumentarni
serijal
13.00 Biznis vijesti
13.10 Direktno - dijaloška emisija,
14.30 Toyotin svijet divljine
17.30 Urban Music, glazbena
emisija (r)
18.00 Biznis vijesti
18.25 Kapri, serija
19.30 Dnevnik TV1
20.15 Škola života (School of life),
igrani film
22.00 Dnevnik u 22
22.45 Borba za mladu (The best
man), igrani film
01.00 Reprizni program
06.00 Film Nepoznata trilogija
08.00 Udri muški talk show
09.00 Dječje interaktivne igre
10.00 Dvor
11.00 Valentina
11.50 Turist Point
12.00 INFO TOP
12.10 City
12.25 Seinfeld serija
13.00 Dvor
13.30 Grand Hitovi
14.00 INFO TOP
14.10 Mješoviti brak serija
15.00 Lola serija
15.50 INFO TOP
16.00 Valentina
17.00 Dvor
18.00 INFO TOP
18.20 Turist Point
18.25 Ljubav u zaleđu
19.15 City
19.25 Kuku Vasa serija
20.00 Dvor pregled dana
20.45 Birajte svoj hit- narodna
(prijedlozi)
21.00 Grand Show
22.30 Dvor
23.30 Arena B-13
00.30 Film Posljednja kap
TV 1
PINK BH
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji
program
08.30 Hayatovci, dječji program
09.00 Timmy, crtani film, 39.
epizoda
09.10 Iron kid, crtani film, 36.
epizoda
09.35 Fifi, crtani film, 53. i 54.
epizoda
10.00 Bakugan, crtani film,15.
epizoda
10.25 Ben10. Alien force, crtani
film,19. epizoda
10.55 Winx, crtani film,15. epizoda
11.20 Sirene, crtani film,15. epizoda
11.35 Bioclinica
11.58 Biometeorološka prognoza
12.00 Indija, igrana serija,143.
epizoda
13.00 Pali anđeo, igrana serija,120.
epizoda
14.00 Domaćica Ovako
14.10 Zvijezda možeš biti ti
16.53 Sport centar
16.55 Indija, igrana serija,145.
epizoda
17.56 Sasuke - Ninja ratnici,
18.20 Sasuke - Ninja ratnici,
19.00 Vijesti u 7, informativna
emisija
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Sport
19.37 Stanje na putevima
19.38 Horizonti
20.00 1001 noć, igrana serija,148.
epizoda
21.00 Zvijezda možeš biti ti, show
uživo
23.00 Sport centar
23.05 Razotkrivanje,
igrani film
Reprizni program Hayat TV-a
01.00 Glazbeni program
01.35 Sasuke - Ninja ratnici,
zabavno-sportski TV show,
60. epizoda
03.00 Zvijezda možeš biti ti
HAYAT
06.05 Najava programa
06.10 Trenutak spoznaje (R)
06.45 TV kalendar
07.00 Dobro jutro, Hrvatska
07.05 Vijesti
07.10 Dobro jutro, Hrvatska
07.35 Vijesti
07.40 Dobro jutro, Hrvatska
09.07 Studio 60 na Sunset Stripu,
serija (42'47") (R)
10.05 Šest stupnjeva može
promijeniti svijet,
dokumentarni film
11.00 Kod Ane, emisija pod
pokroviteljstvom
11.10 Oprah show (1299.)
12.00 Dnevnik
12.30 More ljubavi, telenovela
13.20 Puna kuća Raftera 2, serija
14.20 Drugo mišljenje
14.55 Branitelji domovine,
informativno-edukativni spot
15.00 Otkad si otišla 3A,
humoristična serija
15.25 Crnoluški pesniki, emisija
pučke i predajne kulture
17.10 HAK Promet info
17.15 I u dobru i u zlu,
dokumentarni film
17.45 Iza ekrana
18.17 Kod Ane, emisija pod
pokroviteljstvom
18.40 U istom loncu, kulinarski
show
19.25 Dora idemo na Eurosong
19.30 Dnevnik
20.10 Mjesec ljubavnih filmova:
Danova prava ljubav, film
21.50 Dnevnik 3
22.30 Peti dan, talk show
23.25 Filmski maraton:
Thumbsucker, američki film
01.00 Filmski maraton: Danova
prava ljubav, film
03.00 Peti dan, talk show (R)
03.50 Oprah show (R)
04.35 Muškarci na stablima 1, serija
HRT 1
06.25 Najava programa
06.30 More ljubavi, telenovela (R)
07.10 Legenda o Tarzanu, crtana
serija
07.30 Garfield 2, crtana serija
07.55 Mala TV
--.-- TV vrtić
--.-- Krtić prikazuje
--.-- Crtani film
--.-- Tajni dnevnik patke Matilde
08.25 Lagodni život Zacka i Codyja
2, serija za mlade
08.50 Školski program
--.-- Puni krug
09.40 Garmisch-Partenkirchen:
Svjetsko skijaško prvenstvo
emisija
09.50 Garmisch-Partenkirchen:
Svjetsko skijaško prvenstvo
veleslalom (M), prijenos 1.
vožnje
10.50 Prilika za borbu, američki
film (105')
--.-- Tajni dnevnik patke Matilde
13.20 Garmisch-Partenkirchen:
Svjetsko skijaško prvenstvo
veleslalom (M), prijenos 2.
vožnje
15.45 Studio 60 na Sunset Stripu,
serija (R)
16.55 Briljanteen
17.35 Ritam tjedna, glazbeni
magazin
18.15 Puna kuća Raftera 2, serija
19.00 Glee, serija za mlade
19.45 Hit dana
20.00 Vrhunske konstrukcije 2:
Super platforme,
dokumentarna serija
20.50 Muškarci na stablima 1, serija
21.25 Dnevnik plavuše, emisija pod
pokroviteljstvom
21.35 Durch Liebe Erlöst, mini-
serija (12)
23.05 Na rubu znanosti
23.50 Brit Awards, snimka
01.50 Noćni glazbeni program
HRT 2
07.00 Naši najbolji dani, serija
09.15 Slomljeno srce, serija R
10.10 Gumus, serija R
12.55 IN magazin R
13.35 Zauvijek zaljubljeni, serija
14.35 Slomljeno srce, serija
15.30 Provjereno, informativni
magazin R
16.30 Gumus, serija (70/100)
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 Gumus, serija -nastavak
18.25 IN magazin
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Asi, serija (42/105)
22.00 Prljavi Harry, igrani film (12)
23.50 Nasljedstvo bijesa, igrani film
01.30 Valentinovo, igrani film (15) R
03.10 Ezo TV, tarot show (18)
04.40 Pauk, igrani film (15) R
06.05 IN magazin R
06.40 Kraj programa
06.45 RTL ritam zona - Urban,
glazbena emisija
08.45 Bibin svijet, hum. serija
09.40 Exkluziv Tabloid, magazin (R)
10.10 1001 noć, dramska serija (R)
11.10 Ezel, dramska serija (R)
12.05 Večera za 5, lifestyle emisija
12.55 Klon, telenovela
13.40 Aurora, telenovela
17.25 Bibin svijet, hum. serija
18.00 Exkluziv Tabloid, magazin
19.05 Večera za 5, lifestyle emisija
20.00 Ezel, dramska serija (dvije
epizode)
21.45 Vodeni svijet, igrani film,
znanstveno-fantastični/
00.05 RTL Vijesti, informativna
emisija
00.20 Pentatlon, igrani film, akcijski
02.05 Astro show, emisija uživo (18)
03.40 Pobjednici i grešnici, igrani
film, akcijska komedija (12)
NOVA
RTL
LOKALNE BH TV POSTAJE…
Kratka, dinamična, 5-minutnaformavijesti
donosi najaktualnijeinformacijeizzemljei
svijeta. Duža, 15-minutnaizdanja, kronika
političkihi društvenihaktualnosti.
Riječjeokratkomformatu, usklopukojegće
ženeizsvihsferadruštva, ali i onekojesu
primarnodomaćicesgledateljimapodijeliti
receptzaobrok, prilagođendanašnjici.
Matt seprisjećakakosuseoni Harriet
upoznali. Uloge: Matthew Perry(Matt Albie),
Bradley Whitford(DannyTripp), Amanda Peet
(JordanMcDeere), Steven Weber...
Marini Jackgrdnoseposvade, anizzlokobnih
događajazaprijeti uništenjemAnnienai
Patrickovavjenčanja. AnnienamajkaMary
Alicedolazi ugradkakobi sepripremila.
SanFranciscose1971. godinesuočavas
terorommanijakapoznatogakaoŠkorpion.
Škorpionnapadanevinežrtvei traži otkupnine
uporukamakojeostavljanamjestuzločina.
07.00
Vijesti
14.00
Domaćica Ovako
09.05
Studio 60 na
Sunset Stripu
20.50
Muškarci na stablima
22.00
Prljavi Harry
16.00 Na tragu prirode,
dok.program
17.20 Indija, igrana serija
18.15 Kviz
19.00 Dnevnik HTV OSCAR-C
19.30 Reemitiranje Dnevnika
HRT-a
20.00 1001 noć, igrana serija
21.00 Jesen stiže dunjo moja,
domaća igrana serija
11.15 Normal
11.45 Hat-trick - 2.
13.00 Kvalifikacije
MotoGP-a live
16.00 Tenis: Davis
Cup live
17.55 Svjetsko
19.00 Golf Journal
20.00 Formula 3
21.00 Scirocco R-Cup
15.00 Direktno sa Senadom
Pećaninom
16.00 1001 noć igrana serija
17.00 Vijesti TV1
17.20 India igrana serija
18.15 Grad
19.30 Dnevnik TV1
20.05 1001 noć igrana serija
21.00 Jesen stiže dunjo moja
igrana serija 15. Epizoda
16.30 Život piše priče, dok
emisija
17.15 Ja sam tvoja sudbina,
serija 40/212
17.50 Što uzrokuje bolesti 8/8
19.00 Dnevnik KISS
19.30 Dnevnik HRT
21.00 Ja sam tvoja sudbina,
serija 41/212
21.40 Dnevnik KISS
najobuhvatniji TV tjedni pregled…
TV OSCAR MREŽA PLUS RTM MOSTAR TV KISS
TV spektar 24
Petak • 11. 2. 2011.
Dnevni
list
Dokumentarni flm o Beyonce „Sjaj“ na TV 1

Dokumentarni flm o Beyonce „Sjaj“ pogledajte u nedjelju,
u 18.20,u programu TV 1. Beyonce Knowles, američka R&B
pjevačica, glumica i plesačica, jednostavno je stvorena za
karijeru u svijetu showbiznisa. Prvobitno je bila angažirana
u bendu Destiny’s Child, potom je uplovila u solo vode,
imala je nekoliko uloga u flmovima, te, na kraju, udala se
za popularnog američkog repera Jay-Z-ja. Sjaj i glamur
opisuju Beyonce kompletnu: od njene modne linije, dje-
lovanja i sjajnog talenta. Prvi uspjeh postigla je krajem
1990-ih u sastavu Destiny’s Child. Knowles je sa sastavom
prodala više od 50 milijuna albuma, a u cijeloj karijeri više
od 75 milijuna. Godine 2003. izdala je svoj debitantski
samostalni album Dangerously in Love, koji je postao
jedan od najuspješnijih albuma godine. Album je postigao
veliki komercijalni i kritički uspjeh, a 2004. je nagrađen s
pet Grammyja. Njezin drugi album, B’Day, izdan 2006.,
debitirao je na prvom mjestu američke ljestvice albuma.
Njezin treći album, I Am... Sasha Fierce, objavljen je 2008.
Godine 2006. dobila je glavnu ulogu u flmskoj adaptaciji
broadwayjskog mjuzikla Komadi iz snova. Ta joj je uloga
donijela dvije nominacije za Zlatni globus. Pokrenula je i
obiteljsku modnu liniju, House of Deréon, a promovirala
je i brandove kao što su Pepsi, Tommy Hilfger, Armani i
L’Oréal. 2009..
Forbes je uvrstio Beyoncé na četvrto mjesto popisa 100
najmoćnijih i najutjecajnijih slavnih osoba.
Na mjesto direktora programa
TV 1 postavila je dugogodišnjeg
urednika i novinara, Sanjina
Bećiragića, koji je do sada
obnašao funkciju zajmenika
odgovornog urednika Informa-
tivnog programa TV1. Podsje-
ćamo, TV1 je s radom je počela
prije pola godine i u proteklom
razdobl ju uspostvila dina-
mičnu shemu informativnog
programa. Pokrenula je 15
projekata vlastite produkcije
namjenjenih svekolikim intere-
sima publike, a nove emisije su
u pripremi.
„Osnovni koncept news televi-
zije koji podrazumijeva dina-
mičnu shemu emitiranja vijesti
i informativnih društveno-poli-
tičkih sadržaja je konstanta
koju nećemo mijenjati.
Naravno, radit ćemo i dalje
najviše na vlastitoj produkciji.
Uostalom, dokaz tome je još
jedna emisija – Vanjskopolitčki
magazin TV1, koja je startala
ove nedjelje. No, osim informa-
tivnog programa uskoro slijede
ulaganja i u nove programske
segmente“, otkriva Bećiragić.
U pripremi su i emisije namije-
nje djeci, trudnicama, zaljublje-
nicima u nogomet, te stranim i
bh. biznismenima. „Bit će i dva
iznenađenja.
Ali o tome nakon premijere tih
projekta“, izjavio je Bećiragić
koji će i dalje biti angažiran kao
urednik i voditelj emisije Inter-
vju TV1, koji je u programu
srijedom u 20.10.
Radit ćemo i dalje najviše na vlastitoj produkciji. Uostalom, dokaz tome je još jedna emisija – Vanjskopolitčki magazin TV1
Ulaganja u nove
programske segmente
Osim informativnog
programa
uskoro slijede ulaganja
i u nove programske
segmente“, otkriva
Bećiragić. U pripremi
su i emisije namijenje
djeci, trudnicama,
zaljubljenicima u
nogomet, te stranim i
bh. biznismenima. Bit
će i dva iznenađenja.
Ali o tome nakon
premijere tih projekta“,
izjavio je Bećiragić koji
će i dalje biti angažiran
kao urednik i voditelj
emisije Intervju TV1
Novi direktor programa TV 1 Sanjin Bećiragić
Život svestrane pjevačice
Pink BH od 14. veljače, u
18.00, počinje prikazivati novu
seriju „Zabranjena ljubav“. U
središtu priče je Jade, prelijepa
žena, porijeklom muslimanka
iz Maroka koja je odrasla u
Miamiju i u skladu s tamošnjim
običajima. Nakon smrti svoje
majke, primorana je vratiti se u
rodni Maroko gdje vjera i obi-
čaji nalažu život koji je posve
različit od onog na koji je navi-
kla.
Tamo upoznaje Lucasa s kojim
započinje zabranjenu vezu.
Znajući da njihova ljubav
nikada neće biti prihvaćena,
oni odlučuju pobjeći. Ali, nji-
hovi snovi se ruše kada Diego
(Lukasov brat blizanac) izne-
nada pogine u nesreći. A
zahvaljujući napretku znanosti
i medicine, Lucas je kloniran i
dvadeset godina kasnije, Leo
– klon – upoznaje Jade koja je
sada već udana i ima kćer. Jade
je duboko zbunjena Leovom
pojavom, koji je živa slika njene
jedine prave ljubavi. U suradnji
s brazilskim „Rede Globo“,
telenovelu “Klon” (Zabranjena
ljubav) producirala je najpo-
znatija i najuspješnija američka
tvornica telenovela Tele-
mundo, iz čega se može iščitati
da se radi o još jednoj vrhun-
skoj seriji. Izvršni producent
Telemunda, Mark Santana
nazvao je „Zabranjenu ljubav“
najambicioznijom telenove-
lom ikada snimljenom u povi-
jesti televizije. Stoga, ističu s
Pinka, možemo očekivati
raskošnu scenografju, najbo-
lju kostimografju, izvanredni
scenarij i samo najpopularniji
glumački ansambl. U glavnoj
ulozi pojavljuje se Sandra
Echeverria, poznata iz teleno-
vele „Marina“, koju smo imali
prilike gledati na Pinku. Glav-
nog protagonistu Mauricia
Ochmanna poznajemo iz
telenovele „Los Victorinos“, u
kojoj igra Victorina Moru, te iz
„Tajne čokolade“, u kojoj se
pojavljuje kao Fabian. U novoj
seriji „Zabranjena ljubav“ Mau-
ricio tumači čak tri lika – Lucasa
Ferreru, Diega Ferreru i Daniela
Ferreru. Osim Sandre i Mauri-
cia, ostale uloge tumače
poznati Daniel Lugo, kojeg se
sjećamo kao doktora Armanda
Rivere iz „Drugog lica“ te Saul
Lisazo. Remake brazilskog TV
hita „Klon“ je melodrama o
zabranjenoj ljubavi te ljubav-
nom trokutu između Lucasa,
klona njegovog brata te egzo-
tične ljepotice Jade, koja mora
odlučiti između dvojice muš-
karaca.
Ova telenovela kroz 183 epi-
zode dotiče teme poput tra-
dicionalnog vjerskog odgoja,
položaja muškaraca i žena u
društvu, utjecaja modernog
života na isti, kloniranja, ovi-
snosti o drogi... Serija je sni-
mljena na prelijepim lokaci-
jama Maroka, Bliskog istoka i
Miamija, a do sada ju je
otkupilo dvadesetak televizij-
skih kuća u svijetu.
Nova telenovela „Zabranjena ljubav“ uskoro na televiziji Pink BH
Priča o neobičnoj sudbini
egzotične ljepotice Jade
Ova telenovela kroz 183 epizode dotiče teme poput tradicionalnog vjerskog odgoja, položaja
muškaraca i žena u društvu, utjecaja modernog života na isti, kloniranja, ovisnosti o drogi
U glavnoj ulozi pojavljuje
se Sandra Echeverria,
poznata iz telenovele
„Marina“, koju smo imali
prilike gledati na Pinku.
Glavnog protagonistu
Mauricia Ochmanna
poznajemo iz telenovele
„Los Victorinos“, u kojoj
igra Victorina Moru, te iz
„Tajne čokolade“, u kojoj
se pojavljuje kao Fabian

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful