I.

DESCRIEREA AFACERII
1. Descrierea ideii de afaceri Strategia afacerii Scopuri si obiective 2. Date de identificare ale firmei 3. Descrierea produselor si serviciilor Asigurarea calităţii 4. Amplasarea societăţii

II. PLANUL DE MARKETING
1. Descrierea pieţei A. Oferta turistica a). Oferta de servicii potenţiala b). Oferta de servicii turistice reala B. Cererea turistica a). Cererea turistica europeana b). Cererea turistica in România
Motivaţiile turiştilor

2. Cercetarea de piaţa 3. Segmentul de piaţa urmărit 4. Trendul pieţei 5. Analiza concurentei Puncte tari si puncte slabe ale concurentei
6. Strategia de marketing Politica de produs Politica de preţ Politica de distribuţie

Politica de promovare Planul de promovare Amenajările necesare Necesarul de produse care ajuta la desfăşurarea activităţii din pensiune 7. Analiza SWOT a pensiunii turistice

3) PLANUL OPERAŢIONAL

4) PLANUL DE RESURSE UMANE
1. Structura personalului a). Structura personalului firmei noastre b). Descrierea echipei manageriale 2. Politica de management a resurselor umane 3. Comportamentul angajaţilor 4. Motivarea personalului 5. Dezvoltare organizationala Regulamentul de ordine interioara Fisa postului

5) PLANUL FINANCIAR
1. Necesarul de finanţare Destinaţia fondurilor Modul de finanţare Beneficiul finanţatorului 2. Ipotezele previziunii Volumul vânzărilor Elemente de cost Activele fixe si amortizarea lor Stocurile Disponibilităţile băneşti Politica de obţinere a creditului furnizor Datoriile către bugetul statului Impozitul pe profit

Dividendele Capitalul social 3. Indicatori financiari Pragul de rentabilitate si analiza de senzitivitate Determinarea intervalului de siguranţa 4. Indicatori de evaluare a proiectului de investiţii a) Determinarea ratei interne de rentabilitate financiara (RIR) b) Determinarea valorii actualizate nete a proiectului c) Termenul de recuperare al investiţiei

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful