Latihan Fartlek Definisi Latihan fartlek bermaksud ‘speed play’ iaitu latihan pelbagai kelajuan.

Latihan ini mula diperkenalkan di Sweden. Latihan ini biasanya diadakan di kawasan luar dengan keadaan permukaan tanah yang tinggi rendah. Jenis-jenis latihan Fartlek Terdapat dua jenis latihan fartlek iaitu : a)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful