cu noi afacerile tale sunt in siguranta

www.eurocontab.ro MONOGRAFIE CONTABILA GENERALA Privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni economice Explicatie Cont debitor Cont creditor CAPITAL SI REZERVE 1. Capitaluri Subscrierea capitalului 456 1011 Aportul capitalului in natura si in numerar % 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 261, 262, 263, 265, 301, 302, 303, 361, 371, 381, 501, 503, 506, 512, 531, 532. Concomitent, se inregistreaza trecerea 1011 1012 capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat Subscrierea de capital suplimentar cu prima 456 1011, 104 Majorarea capitalului: % 101 - din profitu1 realizat in anul curent 129 - din profitul realizat in exercitiile precedente 117 - din rezerve 106 - din primele legate de capital 104 Reducerea capitalului: 101 % - retragerea capitalului subscris de catre 456 actionari/asociati - acoperirea pierderilor contabile din exercitiile 117 precedente 2. Rezerve Constituirea rezervelor din: % - prime legate de capital 104 - profitul curent 129 - profitul nerepartizat aferent exercitiilor 117 precedente Acoperirea pierderilor contabile aferente 106 117 exercitiilor anterioare din rezerve 3. Subventii pentru investitii Subventii pentru investitii primite sau de 203, 205, 211, 212, 213, primit 214, 445, 512 Donatii sau plusuri de inventar constatate 203, 205, 211, 212, 213, Pagina 1 din 9

456

%

106

131

plata dobanzilor aferente 168 Prime de emisiune a obligatiunilor .dobanzi datorate 666 .inregistrarea 169 . 212. 531 . 131 virata la venituri. 721 721 231. 531 161 169 162 168 512 512 167 168 404 471 233.dobanzi datorate 666 . Imprumuturi si datorii asimilate Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni . 205.trecerea pe chcltuieli 686 Credite bancare pe termen lung . Leasing financiar (locatar) Primirea bunului in leasing 212.subscrierea 461 .eurocontab.dobanda aferenta 168 . concomitent cu amortizarea Inregistrarea subventiei de restituit sau restituita 131 4.rata scadenta 167 .cheltuiala cu dobanda 666 ACTIVE IMOBILIZATE 1.ro la imobilizarile necorporale sau corporale 214 Inregistrarea cotei parti din subventie.anularea obligatiunilor rascumparate 161 .cu noi afacerile tale sunt in siguranta www. 214 Imobilizari corporale in curs realizate cu forte 231 proprii Pagina 2 din 9 758 462. Intrarea imobilizarilor Imobilizari necorporale obtinute din % productia proprie 203. 213 Dobanda aferenta 471 Inregistrarea facturii pentru rata scadenta % . 722 722 . 208 Imobilizari necorporale in curs realizate 233 cu forte proprii Imobilizari corporale obtinute din productia % proprie 211.primirea 512 .incasarea 512. 512 151 781 161 461 168 505 512.plata dobanzilor aferente 168 6. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Constituirea sau majorarea provizioanelor 681 pentru riscuri si cheltuieli Diminuarea sau anularea provizioanelor 151 pentru riscuri si cheltuieli constituite 5. 213.rascumpararea 505 .rambursarea 162 .

212.eurocontab. Amortizarea imobilizarilor Amortizarea imobilizarilor corporale si 681 necorporale 3. 281 Diferenta dintre valoarea titlurilor primite 26l si valoarea neamortizata a imobiliziarilor corporale Titluri primite ca urmare a reinvestirii 261 la 265 dividendelor 2. 208 280 461 461 758 758 % .amortizarea Vanzarea imobilizarilor corporale Vanzarea imobilizarilor corporale cu plata in rate Pagina 3 din 9 472 % 201 la 208. 531 legate de paricipatii Garantii depuse si alte creante imobilizate 267 la dispozitia tertilor Restituirea garantiilor depuse si a altor creante 512.valoarea neamortizata 658 . 213. 763 267 512. Iesirea imobilizarilor Vanzarea imobilizarilor necorporale Scoaterea din evidenta a imobilizarilor % necorporale . Leasing financiar (locator) Predarea bunurilor in regim de leasing financiar 267 Dobanda aferenta 267 Facturarea ratelor si dobanzilor scadente 411 Inregistrarea la venituri a dobanzii facturate Diminuarea creantei cu cota parte din veniturile 658 facturate 5. 531 imobilizate 4. 213 472 % 706. 205. Creante imobilizate Imprumuturi pe termen lung si dobanzi 267 aferente acordate societatilor comerciale la care se detin participatii Incasarea creantelor si dobanzilor aferente 512. 531. 267 766 267 461 203. 513 267 212. 531 211. 281 512. 214 106 761 280. 211 la 214 % 261 la 265 269 404 269 512.ro Imobilizari corporale si achizitionate de la terti Imobilizari financiare achizitionate Varsaminte pentru imobilizari financiare achizitionate Titluri primite ca urmare a participarii in % natura la capitalul social al altei societati 261 la 265 .cu noi afacerile tale sunt in siguranta www.

cu diferenta dintre valoarea titlurilor dobandite106 si valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale aduse ca aport .ro . 302. 303. 401 Scaderea din evidenta a marfurilor depuse in % 351 consignatie. 381.dobanda de incasat aferenta ratelor 472 Scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale % 211. sau in custodie la terti. 332 curs de executie. materiale. lucrarile. 602. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor 681 290. 388 Productia. 371. . 291. 303. corporale si in curs Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor 686 296 financiare Reducerea sau anularea provizioanelor 290. serviciile in curs de executie 331. vandute 607. 361. la inceputul perioadei Retinerea din productie proprie a produselor 301. 212. 603 301. 308. 381 345 finite ca materii prime. 303. lucrarilor si serviciilor in 711 331. 341 la 348. 302. 711 si produsele obtinute din productia proprie la 361. 303. 378. marfuri sau ambalaje Materii prime. 214 .cu noi afacerile tale sunt in siguranta www. 293 necorporale. corporale si in curs Reducerea sau anularea provizioanelor constituite 296 786 pentru deprecierea imobilizarilor financiare STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE Achizitionarea stocurilor 301.cu diferenta dintre valoarea de inregistrare a 664 titlurilor si valoarea inregistrata in contul 1068 6. 302. inclusiv valoarea 301. 371 Primirea bunurilor de la terti.valoarea imobilizarii corporale vandute 758 . 293 781 constituite pentru deprecierea imobilizarilor necorporale.valoarea neamortizata 658 213. 371. 302. 332. 401 368.eurocontab. 291. 303 Vanzarea catre terti a stocurilor 411 701 la 708 Concomitent scoaterea din evidenta a stocurilor Pagina 4 din 9 .amortizarea 281 Vanzarea imobilizarilor financiare 461 764 Scoaterea din evidenta a imobilizarilor financiare % 261 la 265 . 368 finele perioadei Reluarea productiei. 378 Consumuri de materiale 601. materiale date spre prelucrare 351 301. marfuri depuse in consignatie 345. 345 % serviciilor prestate 351. 302.

765 Scoaterea din evidenta a clientilor incerti 654 Reactivarea clientilor scosi din evidenta 411 Pagina 5 din 9 341. 601. materiale.pe baza sconturilor obtinute ulterior 401.marfuri 607 Lipsuri constatate cu ocazia inventarierii .favorabile 512 411.emiterea facturii 411 Acceptarea efectelor comerciale de incasat 413 Primirea efectelor comerciale 511 Incasarea efectelor comerciale 512 Scontarea efectelor comerciale inainte de scadenta % 512. 346 381 301. 606. 345. 345.nefavorabile 512. 667 Avansurile primite de la clienti 512. 404 . 531 701 la 708 418 411 413 511 511 419 411 411 % 411 754 .nefavorabile 348 . 405 409 767 512. 303. 602. 381 341.ro vandute: .vanzarea stocurilor pentru care nu s-au intocmit 418 facturi .cu noi afacerile tale sunt in siguranta www. ambalaje 608 . produse finite si produse 711 reziduale din productie proprie Imputarea lipsurilor persoanelor vinovate 428. 404 Avansuri acordate furnizorilor 409 2.materii prime. 531 Decontarea avansurilor primite 419 Diferentele de curs valutar rezultate cu ocazia % evaluarii creantelor in valuta la data bilantului sau la decontare: . 607. 603. 302.semifabricate. 234 . 665 . Decontari cu clientii . produse reziduale 711 .pe baza avansurilor platite 401 sau 404 232.produse finite.eurocontab.pe baza efectelor comerciale 401. Decontari cu furnizorii . 361. 461 Diferente intre costul de productie si costul standard: . marfuri. semifabricate. 346 758 711 348 391 la 398 781 403. animale. 371.favorabile 711 Constituirea sau majorarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor 681 Anularea sau diminuarea provizioanelor pentru 391 la 398 depreciere constituite DECONTARILE CU TERTII 1.

531 TVA aferenta vanzarilor devenita exigibila 4428 Pagina 6 din 9 421 % 425.A. 421 ajutorul de somaj.V.427. 531 758 512. 427.423. 424 personal neridicate Achitarea drepturilor de personal neridicate 426 Prescrierea drepturilor de personal neridicate 426 Virarea popririlor efectuate asupra drepturilor de 427 personal Alte sume datorate salariatilor 641 Sume datorate de salariati unitatii 428 Achitarea altor sume dalorate salariatilor 428 Incasarea altor sume datorate de salariati 512. 4426 .ro 3. Decontari cu bugetul statului si alte fonduri speciale a) Impozitul pe protit/venit Impozitul pe profit/venit datorat 691. 708. 698 Virarea la bugetul statului a impozitului datorat 441 b) Taxa pe valoarea adaugata Evidentierea T. 531 428 % 431. 404 512 4428 4427 4427 . 758 512. 437 441 512 401.A. 531 4. Decontari cu personalul Salarii datorate personalului 641 Retineri din salarii reprezentand avansuri.achizitii din import 4426 TVA aferenta cumpararilor devenita exigibila 4426 Evidentierea T. 437 512 431.428. 513 426 512. 531 424 444 512. 531 423 % 512. 428. deductibila: .eurocontab. 531 512. 431. 513 428 706. 444 Achitarea sumelor nete reprezentand ajutoare 423 materiale si drepturi de protectie sociala Drepturile de participare a salariatilor la profit 117 Impozitul aferent participarii salariatilor la profit 424 Plata drepturilor cuvenite din participarea 424 salariatilor la profit Sume reprezentand salarii si alte drepturi de 421. Decontari cu asigurarile si protectia sociala Contributia unitatii peniru asigurarile sociale si 645 pentru constituirea fondului de somaj Virarea sumelor reprezentand contributia la % asigurarile sociale si la fondul de somaj 5.V. popriri.achizitii interne.cu noi afacerile tale sunt in siguranta www. 437. impozitul pe salarii si alte sume datorate Plata avansurilor cuvenite 425 Achitarea salariilor nete datorate personalului 421 Evidentierea ajutoarelor materiale 431 Retineri din ajutoarele materiale si drepturile 423 de protectie sociala 425. 444 512. colectata aferenta vanzarilor 411.

658 448 majorari. 4423 4424 c) Impozite si taxe cuvenile bugetului de stat si altor organisme publice Evidentierea altor impozite si taxe (ex. 531 Evidentierea transferurilor din operatiuni de asociere in participatie: .A. penalitati.V.datorate 666 451 Sume depuse de catre asociati sau lasate temporar 512.T. 531 451 Dobanzi aferente imprumuturilor acordate in cadrul grupului .) Constituirea impozitului pe dividende 457 446 Constituirea datoriilor sau varsamintelor catre alte 635 447 organisme publice Achitarea impozitelor si taxelor 444. etc. suma determinata prin prorata) Virarea T. Decontari in cadrul grupului si cu asociatii Virari de sume intre unitati din cadrul grupului . taxe de timbru.A. 4423 .V. impozitul 635 446 pe cladiri. 447.A. de plata 4427 % 4426.virarea sumelor 451 512.incasarea sumelor 512. 448 512 Alte datorii fata de bugetul statului (amenzi.venituri 701 la 786 458 .V.eurocontab.cu noi afacerile tale sunt in siguranta www. deductibila 635 4426 conform prevederilor legale (ex.V. 531 disponibilitati sau dobanzi aferente acestora Dividende datorate 117 457 Dividendele nete achitate 457 512.A. de recuperat % 4426 4427. 4424 Suportarea pe cheltuieli a T.A de plata 4423 512 Incasarca sau compensarea T.) Sume datorate de bugetul statului unitatii 448 758 Incasarea de la bugetul statului a sumelor cuvenite 512 448 6.V.cuvenite 451 766 .cheltuieli 458 601 la 686 Primirea sumelor din operatiuni de asociere in Pagina 7 din 9 . de recuperat 512. impozitul pe terenuri. la sfarsitul perioadei: . 531 455 la dispozitia unitatii Dobanzi cuvenite asociatilor pentru sumele depuse 666 455 Restituirea catre asociati a sumelor reprezentand 455 512.ro Regularizarea T. 4423. 446.A. 531 .T.V. etc.

decontari in cadrul grupului si cu asociatii Diminuarea sau anularea provizioanelor pentru 495 deprecierea creantelor . 509. 531 473 512 491 781 495 786 496 781 462.eurocontab.debitori diversi CONTURI DE TREZORERIE Achizitionarea investitiilor financiare pe termen 501 la 508 Pagina 8 din 9 701 la 786 458 512.cu noi afacerile tale sunt in siguranta www.ro participatie: . Constituirea si utilizarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor Provizioane constituite pentru deprecierea creantelor .favorabile 462 Lichidarea datoriilor fata de creditorii diversi 462 Disponibilitati intrate in cont. 531 458 461 765 758 754 461 462 462 765 512. neidentificate 512 Sume restituite de unitate in urma clarificarii 473 8. 658 Sume incasate de la creditori diversi si necuvenite 512.clienti 681 Diminuarea sau anularea provizioanelor pentru 491 deprecierea creantelor .debitori diversi Diminuarea sau anularea provizioanelor pentru 496 deprecierea creantelor . 512. Debitori si creditori diversi Diferentele de curs valutar rezultate cu ocazia evaluarii debitorilor diversi in valuta la data bilantului sau la decontare .favorabile 461 Lipsuri de valori imputate tertilor 461 Valoarea debitelor reactivate 461 Lichidarea debitelor constituite prin incasare sau scazute din evidenta ca insolvabile 512.nefavorabile 665 . 531 .cheltuieli 601 la 686 Plata sumelor cuvenile coparticipantilor 458 Incasarea sumelor cuvenite coparticipantilor 512. 531 Diferentele de curs valutar rezultate cu ocazia evaluarii creditorilor diversi in valuta la data bilantului sau la decontare .venituri 458 .clienti Provizioane constituite pentru deprecierea 686 creantelor .decontari in cadrul grupului si cu asociatii Provizioane constituite pentru deprecierea 681 creantelor . 531 7. 531.nefavorabile 665 .

404 Constituirea provizioanelor pentru deprecierea 686 investitiilor financiare pe termen scurt Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite 591 la 598 pentru deprecierea investitiilor financiare pe termen scurt % 501. 541 Utilizarea acreditivelor 401. 508. 508 502 505 512.ro scurt Vanzarea investitiilor financiare pe termen scurt: . 503. 503. 506. 581 531 542 518 512 766 518 519 519 512 401 512.eurocontab. 502. 531.cu noi afacerile tale sunt in siguranta www. 581 531. 764 . 581 541 591 la 598 786 Pagina 9 din 9 .in situatia inregistrarii unei pierderi financiare 461. 502. 601 la 628 Dobanzi datorate aferente perioadei 666 Virarea dobanzilor datorate 518 Dobanzi de incasat 518 Incasarea dobanzilor cuvenite 512 Sume incasate reprezentand credite bancare pe 512 termen scurt Dobanzi datorate aferente creditelor bancare pe 666 termen scurt Restituirea creditelor bancare pe termen scurt si a 519 dobanzilor aferente Cumpararea de alte valori 532 Deschiderea acreditivelor in favoarea tertilor 581.in situatia obtinerii unui castig financiar 461 501. 506. 531 Depuneri de numerar la banca 581. 664 Anularea actiunilor proprii 101 Anularea obligatiunilor emise 161 Ridicari de numerar de la banca 581. 512 Acordarea avansurilor de trezorerie 542 Decontarea avansurilor de trezorerie 301 la 388.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful