High School Department Colegio del Santisimo Rosario Libmanan, Camarines Sur Dear Respondents, Kami sina Albe

Solano, Kenneth Flores, Rey Clifford Broosa, and Mathew Torrecampo, estudyante ng ika-4 na taon ng Colegio del Santisimo Rosario. Kami ay nagsasagawa ng survey tungkol sa ³K+12 program ng Department of Education´. Ang survey na ito ay ang aming proyekto sa Araling Panlipunan IV(Ekonomiks). Nais naming ika¶y maging isa sa aming mga respondents sa survey na ito. May mga katanungang na nais naming iyong sagutan. Lahat ng impormasyong aming makukuha ay sisiguruhin naming hindi makikita ng ibang taong hindi konektado dito. Lahat ng ito ay makakatulong sa aming pag-aaral. Maraming Salamat! Sumasainyo, ALBE SOLANO KENNETH FLORES REY CLIFFORD BRONOSA MATHEW TORRECAMPO The Researchers Pangalan: ________________________________ Seksyon: ________________________________ Kasarian: ________ Edad: ___________

Panuto: Bilugan ang napiling SAGOT . 1. Alam mo ba kung ano ang K+12 program? a. Oo b. Hindi Kung OO ang sagot mo ituloy ang pagsagot at kung HINDI ang sagot mo huwag ng sagutan ang mga susunod na katanungan. 2. Ano sa tingin mo ang magiging epekto nito? a. Madadagdagan ang ating kaalaman. b. Mahihirapan ang mga magulang. c. Marami ang hindi na mag-aaral. d. (Iba pa)________________________________________________________________________________ 3. Sang-ayon ka ba sa K+12 program? a. Oo b. Hindi Kung OO sagutan ang No. 5-10 at kung HINDI sagutan ang No. 4, 6-10. 4. Bakit HINDI ka sang-ayon sa K+12 program ng DepEd? a. Dagdag gastos lang ito. b. Magpapatagal pa ng pag-aaral sa halip na magtrabaho na at tumulong sa pamilya. c. Magigi itong dahilan ng pagtigil ng ibang estudyante sa pag-aaral. d. (Iba pa)________________________________________________________________________________ 5. Bakit OO? a. Makadaragdag ito ng ating kaalaman. b. Mas mahahasa tayo sa ibat-ibang gawain. c. Magigi tayong In-Demand sa ibat-ibang trabaho sa ibang bansa. d. (Iba pa)________________________________________________________________________________ 6. Ano sa tingin mo ang dahilan ng gobyerno kung bakit nila ito ipatutupad? a. Para makasabay tayo sa ibang bansa b. Para mas madagdagan pa ang mga kaalaman ng mga mag-aaral c. Para mas mahasa ang ating mga kakayahan upang maiangkop sa mga gawain o trabaho. d. (Iba pa)________________________________________________________________________________ 7. Ano ang gagawin mo kung ito¶y maipatupad? a. Hihinto sa pag-aaral dahil sa kakulangan ng pera. b. Sasali sa mga programa na lalaban dito tulad ng rally. c. Tatanggapin na lang dahil wala naman akong magagawa. d. (Iba pa)________________________________________________________________________________ 8. Sapat pa ba ang budget ng iyong pamilya para ipagpatuloy ang iyong pag-aaral kung maipapatupad ang k+12 program? a. Oo b. Hindi 9. Sa tingin mo, mas gaganda ba ang ekonomiya kung ito ay maipapatupad? a. Oo b. Hindi 10. Ano sa tingin mo ang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno sa halip na ang k+12 program? a. Dagdagan muna ang mga kagamitan at pasilidad sa mga paaralan b. Bigyan ng sapat na pagsasanay ang mga guro. c. Ilaan na lang ang pondo sa mga batang hindi nakakapag-aral. d. (Iba pa)________________________________________________________________________________

MARAMING SALAMAT!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful