Nice to meet you! = Hajimemashite! Good morning = ohayou. Hello = konnichiwa. Good evening = konbanwa.

Good night = O yasumi nasai. Good bye. = sayonara. Bye! = Baibai See you! = Ja ne ! / Mata ne! See you again! = Mata aimashou Politeness/Basics I am (really) sorry = Gomen nasai Excuse me/Pardon = sumimasen. How are you ? = (O) genki desu ka. Very well, thanks for asking. = o kage-sama de I am fine = Genki desu Take care of yourself. = o daiji ni. It's been a long time = o hisashiburi (desu) Yes = Hai No = iie Thank you = Arigatou You're welcome/Not at all. = Dou itashimashite! Please = Onegai shimasu No thank you! = Kekkou desu! Please/Go ahead/After you = Dozo Wait a moment, please = Chotto Matte kudasai Thanks for everything! = O sewa ni narimashita Excuse me please (when disturbing someone) = Shitsurei shimasu

Have a nice day! = Yoi ichinichi wo! Good luck (for the future)! = Genki de ne! Basic needs I am hungry = Onaka (ga) suita! I am thirsty = Nodo (ga) kawaita I am tired/exhausted! = Tsukareta I feel sleepy = Nemui (desu) Where is the lavatory? = O tearai wa dochira desu ka? .Sorry to bother you (said when entering a house) = O jama shimasu Cheers! = Kanpai! Bon apetit! (but said to YourSelf and not to others) = Itadakimasu Thank you for this delicious meal! = Gochiso sama deshita Special events Congratulations! = Omedeto ! Happy birthday! = o tanjoubi omedeto Happy New Year! = Akemashite omedeto. I wish you a Happy New Year = yoi o-toshi wo.