Godina I broj 0.

1

GLASILO "ZELENA POLITIKA" FINANCIRAT ĆE SE ISKLJUČIVO DONACIJAMA, DA BI SE SAČUVALA NEZAVISNOST OD INSTITUCIJA. UKOLIKO STE VOLJNI POMOĆI, SVOJ PRILOG
MOŽETE UPLATITI NA ŽIRO RAČUN UDRUGE

"ZAJEDNICA HUMANITAS" (IZDVOJENI KONTO) BROJ 2484008-1500180446

Godina I broj 0.

|

Veljača 201 1

|

Ogledni primjerak

Kad su zadaci najhitniji, treba sjesti i razmisliti. Kad smo preopterećeni dnevnom praksom, treba naći vremena za teoriju. Teorija bez prakse je jalova – praksa bez teorije je slijepa. Uvijek obnavljati svijest o svojim vrednotama, načelima, vizijama. Ne misliti samo o onome što činimo, nego i o onome, što jesmo. Zeleni nude svoje vizije i načela, kao osnovu za praktične politike. Globalno, regionalno i lokalno. Na osnovu ekološke mudrosti, participativne demokracije, nenasilja i socijalne pravde. Nude osnovu za novi dogovor i strategiju. Za našu domovinu Hrvatsku. Za naš dom: planet Zemlja. Komunikacijska mreža "Zelena politika“ pratit će i poticati djelatnosti progresivnih društvenih pokreta, kritičke teorije društva i zelene političke opcije. Oni se bave bitnim problemima od pojedinca do planete, te pridonose rješenjima. Želimo informirati – educirati – inspirirati.

PROSLOV
Glasilo "Zelena politika" i časopis "Politička ekologija" nastojat će prepoznati, prenijeti i razvijati ono najbolje, što svjetski zeleni pokret promišlja i nudi. U ovom trenutku stožerna koncepcija je Green New Deal (Zeleni novi dogovor/podjela). Djelovat ćemo nestranački i nad-stranački, pozivajući i potičući na suradnju sve pojedince, grupe i organizacije, koje mogu pridonijeti osnovnoj zamisli. Pratit ćemo djelatnosti stranaka, udruga, neformalnih grupa, građanskih inicijativa i pojedinaca. Šaljite nam informacije, prijedloge, kritike. Želimo optimalno spojiti široku participaciju suradnika i profesionalne uređivačke kriterije. Mislimo globalno, ali uz prilagodbu lokalnim prilikama. Djelujemo lokalno, ali imajući u vidu da svaka nacija i svaki pojedinac ima udio u globalnim problemima – i globalnim rješenjima. Ovo je nulti, ogledni broj glasila „Zelena politika“. Početak redovnog izlaženja predviđen je u ožujku. Izlazit će svaka dva tjed-

na, na četiri ili više stranica formata A4. Financirat će se isključivo donacijama. Svaki prilog je dragocjen. To je „ekonomija darivanja“: sadržaj je dostupan svima, a ako vam se svidi i imate koju kunu viška, možete pomoći! Izdavač je udruga „Zajednica Humanitas“, a za ovaj program postoji izdvojeni konto na tekućem računu. Uz ovo glasilo, planiramo i časopis „Politička ekologija“, koji će izlaziti dvaput godišnje. Zoran Oštrić
Zašto „privreda“? Danas potisnuti termin mnogo bolje od „gospodarstvo“ ukazuje o čemu se radi: o privređivanju. „Gospodarstvo“ treba značiti mnogo više, uključujući socijalne i ekološke ciljeve.

2

Godina I broj 0.

ZELENI KAO POLITIČKA OPCIJA
Pojam "zeleni" javnost u Hrvatskoj vezuje gotovo isključivo uz ekološke/okolišne udruge. Malo je birača svjesno da zeleni postoje u spektru izborne ponude. U svijetu, zeleni politički pokret okuplja 85 stranaka, organiziranih u četiri regionalna saveza. • Afrička zelena federacija (26) • Federacija zelenih stranaka Amerika (13) • Azijsko-pacifička zelena mreža(11 ) • Europska zelena stranka (35) Iz Hrvatske nema članice; Zelena lista ima status promatrača u EZS. U intelektualnim i društvenim previranjima 1 960-ih godina, ljudi širom svijeta izražavali su nove potrebe, vrednote i težnje, koje etablirane političke opcije nisu mogle zadovoljiti. Od početka 1 970-ih pojavljuju se nove političke inicijative, povezane s novim društvenim pokretima (ekološki, mirovni, feministički, solidarnost s Trećim svijetom itd.). Prva nacionalna stranka nove opcije bila je Stranka vrednota (The Value Party), osnovana 30. svibnja 1 972. na Novom Zelandu. U Europi, prva je bila stranka Narod (People) u Velikoj Britaniji, godine 1 973.. Prvi mandat u nacionalnom parlamentu osvojili su zeleni u Švicarskoj 1 979.. Njemački Zeleni (die Grünen) osnovani su 1 980. i ušli u Bundestag 1 983.. Ističu se svojom relativnom masovnošću, utjecajem i intelektualnim kapacitetom. Ime "zeleni" postaje opće prihvaćeno, pa i obje spomenute stranke danas nose ime "Green Party". Njemački Zeleni artikulirali su četiri "stupa" zelene politike, koje su uz neke modifikacije i dodatke svi u svijetu preuzeli. • • • • Ekološka mudrost Socijalna pravda Sudionička demokracija Nenasilje Tako su zeleni profilirani kao samosvojna politička opcija, idejno artikulirana i društveno ukorijenjena. Srpnja 2009., zelene političke stranke imale su 234 zastupnika u nacionalnim parlamentima u 1 6 europskih zemalja i pet vaneuropskih (Australija, Brazil, Meksiko, Mongolija i Novi Zeland). Nakon toga broj je povećan (Velika Britanija, Mađarska). Najveći broj glasova za zelene zabilježila je Marina Silva, kandidatkinja za predsjednicu Brazila, listopada 201 0: gotovo 20 milijuna. Treći Globalni zeleni kongres održat će se 29. ožujka do 1. travnja 201 2. u Dakaru (Senegal). Domaćin je Fédération Démocratique des Ecologistes du Sénégal (FEDES)

Zeleni u svijetu – važne poveznice
Globalnizeleni .................................................. http://www.globalgreens.org/index.php Europskazelenastranka................................................ http://www.europeangreens.eu/ Austrija:DieGrünen(stranicena"naškom")...... http://www.gruene.at/weitere_sprachen/nasjezik/ Brazil:PartidoVerdedoBrasil.......................................................http://www.pv.org.br/ Brazil:MarinaSilva.................................................... http://www.minhamarina.org.br/ Njemačka:Bundnis90/DieGrünen.................................... http://www.gruene-partei.de/ Francuska:EuropeEcologie–LesVerts.............................................. http://www.eelv.fr/ Mađarska:Lehetmásapolitika..................................................... http://lehetmas.hu/ Meksiko:PartidoVerdeEcologistadeMéxico ............. http://www.partidoverde.org.mx/pvem/ SAD:GreenPartyoftheUnitedStates.................................... http://www.gp.org/index.php

Energetika EU do 2050.
Šefovi država i vlada zemalja Europske unije okupili su se na „Energetskom samitu“ 4. veljače. Grupa Zeleni/ESS (Europski slobodni savez) u Europskom parlamentu predočila je, kao prilog raspravi o energetskoj budućnosti Europe do 2050., „Scenario vizije“, nezavisnu studiju koju je sačinio Öko-Institut. Studija predstavlja prvi podrobni scenarij o tome kako EU može postići cilj smanjivanja emisija stakleničkih plinova za 80-95% do 2050. godine (u odnosu na nivo iz 1 990). Ona također pojašnjava koristi za energetsku sigurnost i smanjivanje ovisnosti o uvozu energije. Studija ističe kao ključnu mjeru brzo i drastično smanjivanje korištenja ugljena, te prelaz na električnu energiju u prometu. Stavljajući prioritet na štednju i učinkovito korištenje energije, obnovljive izvore i modernizaciju električnih mreža, EU može postići da većina termoelektrana na ugljen bude isključena do 2030. godine. Nuklearne elektrane, zbog dugog roka gradnje i golemih kapitalnih ulaganja, tome ne mogu pridonijeti. Europa može zadržati svoju lidersku poziciju u sektoru zelenih tehnologija, otvoriti brojna radna mjesta i znatno smanjiti sredstva za uvoz energenata.

Poveznica http://www.greens-efa.eu/cms/pressreleases/dok/368/36871 5.eu_energy_policy@en.htm

Godina I broj 0.

3

Novo okupljanje za ekologiju i jednakost
Iako su potekle iz progresivnih društvenih pokreta i njihov su dio, zelene stranke u mnogim zemljama ostale su ograničene na usku osnovicu i skromne rezultate. Mnogi se aktivisti ne žele angažirati u izbornim borbama i nemaju povjerenja u stranačke strukture. Nerijetko postoji više konkurentskih stranaka. U Mađarskoj i Francuskoj 2009.-201 0. realizirane su političke inicijative šireg okupljanja i uspješno nastupile na izborima. U Španjolskoj, osim Katalonije, dometi Zelenih (Los Verdos) su dosad bili skromni. Nedavno je pokrenuta inicijativa za šire okupljanje – nestranačka i nadstranačka, ali politička. Projekt EQUO okuplja iskusne stručnjake i aktiviste za političku ekologiju i društvenu jednakost. Predvodi ih Juan Lopez de Uralde, bivši direktor španjolskog ureda Greenpeacea, koji je zbog jedne akcije svojedobno proveo dva mjeseca u danskom zatvoru. Formiran je Savjetodavni odbor od 30 članova i članica različitih struka i kompetencija. Paralelno se osniva zaklada za obrazovanje i diskusiju, te okupljaju snage za društvenopolitički pokret. Po riječima Uraldea, EQUO želi spojiti ljude, društvene organizacije i stranke širom zemlje, s ciljem gradnje nove, zelene i progresivne snage. Okuplja ljude koji vjeruju da je drugačiji model društva moguć i potreban. Teorijska promišljanja praćena su pragmatičnim ciljem: jačanje društvene potpore za opće izbore 201 2.. ESZ je pružila snažnu podršku. Su-govornica (Co-Spokeperson) ESZ Monica Frassoni i supredsjednik Zelene grupe u Europskom parlamentu Daniel Cohn-Bendit sudjelovali su na osnivačkom skupu EQUO u Madridu 27. siječnja. Frassoni ističe da je „snažna i čvrsta baza u južnoj i istočnoj Europi esencijalna za razvoj uvjerljive i održive zelene politike.“ Cohn-Bendit kaže: „Španjolska socijalistička vlada je ostvarila socijalne reforme, ali je donijela pogrešne odluke o ekonomiji i ekologiji i pogrešno odgovorila na krize." Novi pokret želi promijeniti ljevicu, da bi potisnula desnicu. Dva dana nakon ovoga skupa, održan je sastanak kojem su se odazvale brojne grupe koje se pripremaju za lokalne izbore 22. svibnja, te je postignut dogovor o suradnji. Ovaj model okupljanja mogao biti poticajan i za Hrvatsku.

Iz Manifesta EQUO

NJIHOVE

KRIZE,

NAŠI

ODGOVORI

promjena makroekonomske paradigme.

Z Z Z Z Z

a ekonomsku krizu: Održiva ekonomija, financijska reforma, okolišni porez, jačanje socijalne zaštite i obnova radničkih prava, održivi prometi gradnja, promocija zelenih radnih mjesta,

a klimatsku i energetsku krizu: realizacija Protokola iz Kyota, redukcija emisija za 30% do 2020., pravedna tranzicija na niskougljičnu ekonomiju, kraj nuklearne energije, štednja i

učinkovitost, stopostotno obnovljiva energija a krizu okoliša: jačanje okolišnih propisa, zaštita bioraznolikosti i odgovarajuće financiranje, kraj maltretiranja životinja. a političku krizu: nulta tolerancija za korupciju, maksimalna transparentnostjavnih poslova, participativna demokracija sa širokim sudjelovanjem civilnoga društva, prospektivna

demokracija (democracia prospectiva) koja razmatra posljedice i dugoročne odgovornosti prihvaćenih politika. a globalnu krizu: Reforma međunarodnih financijskih institucija, isčeznuće „poreznih rajeva“ i porez na financijske transakcije; pomak u politikama EU, usmjerenost prema okolišnoj

održivosti, zapošljavanju i solidarnosti; okolišna pravda; ispunjenje Milenijskih razvojnih ciljeva i 0,7% za razvoj, razoružanje i miroljubivo rješenje sukoba.

4

Godina I broj 0.

KAIRSKI GRAD SMEĆA: ŽIVJETI OD KRPEŽA
Revolucije i pobune u Tunisu, Egiptu i drugim arapskim zemljama iskaz su dubokih promjena, kroz koji ta društva prolaze. U bliskoj budućnosti, povjesničari će ih možda nazvati "četvrti val demokratizacije". U Tunisu i Egiptu postoje zelene stranke. ESZ je priopćenjem od 2. veljače pozdravila hrabrost Egipćana i podržala zahtjeve za promjenom političkog režima. „Europska unija mora radikalno i brzo promijeniti svoju strategiju prema mediteranskom području“, kaže se u priopćenju. „EU ubuduće mora jasno govoriti o netoleranciji za diktature i dati jaču podršku demokratskoj opoziciji.“ Golema većina analiza usmjerena je na "visoku politiku", nacionalnu i međunarodnu. Gledajući izdaleka, previđaju se "sitni" detalji, koji definiraju živote milijuna. O jednom takvom detalju govorio je Srećko Horvat u predavanju "Grad smeća ili zašto Mubarak mora pasti", održanom u Zelenoj akciji u Zagrebu, 2. veljače. Srećko i Ivana Biočina posjetili su Egipat prije mjesec dana. Jedan dio predavanja bio je o zajednici Zabbaleen u Kairu.
"Krpež! To je slast. To je, istina, večita borba i zamorno nadmudrivanje sa moćnim, nevidljivim neprijateljem. Tu, gde druge žene popuštaju i predaju se toj svemoćnoj sili koja sve troši i tanji na vama i koja prati svaki ljudski život i svaki pokret, tu za Gospođicu tek počinje prava borba." (Ivo Andrić: "Gospođica")

Riječ "zabbal" u arapskom znači "skupljač smeća". Tim se poslom u Egiptu bavi 60 do 70.000 ljudi, većinom su koptskih kršćani. Oko 20 do 30.000 živi u Kairu, u naselju podno brda Mokhatam, gdje je u kamenu isklesana velika crkva. Iz cijelog Kaira, muškarci na biciklima, kolicima i magarčićima dovoze smeće u svoju četvrt, koja je doslovno zatrpana smećem. Za nas užasan prizor, ali stanovi su im relativno uredni i za egipatske prilike pristojno zarađuju. Žene i djeca otpad sortiraju i pripremaju za recikliranje. Tijekom stotinu godina, razvili su vještinu i metode. Cijela četvrt je velika radionica, koriste brojne tehnologije recikliranja, prerađujući dnevno oko 3000 tona. Imaju i neke skupe strojeve, vjerojatno dobivene iz Kine, u koju izvoze dio proizvoda. U tim primitivnim uvjetima, ostvaruju zaprepašćujući postotak od 80 posto recikliranja; Europska unija planira 50 posto za 2020. godinu. Veliki značaj u zatvaranju ciklusa imale su svinje, koje su prehranjivali organskim otpadom.

Slijede dva razloga zašto Mubarak mora pasti. Umjesto da zapad uči od njih, gradske vlasti su 2003. sklopile ugovor od 50 milijuna dolara s tri zapadne korporacije za zbrinjavanje smeća. Pokazalo se da u velikom djelu grada ne mogu obaviti posao, jer kamioni ne mogu ući u uličice. To ne smeta vlastima da svim stanovnicima, pa i samim zabbaleenima, svakog mjeseca uz račun za struju naplaćuju i odvoz smeća. To je, u praksi, za narod, „privatizacija“, „deregulacija“, otvaranje prema svijetu, razvoj biznisa. Nastojeći uništiti konkurenciju, Mubarak je 2009. godine dao zaklati 300.000 svinja. Pokolj su izvršili vojnici. Povod je bila opasnost od svinjske gripe, iako od nje nitko u Egiptu nije bio obolio. Kasnije je Mubarak priznao da je povod bio lažan, ali je ustvrdio da je to na dobrobit koptskih kršćana, zbog higijene. Na dolje navedenim poveznicama, možete pružiti ne samo političku, nego i ekonomsku pomoć zabbaleenima.

Poveznice
Narod protiv diktatora i protiv globalnog imperija (s dodatnim poveznicama)................................................................................................................... ................................. http://zoranostriczelenalista.blog.hr/201 1 /02/1 628930389/tunis-i-egipat-narod-protiv-diktatora-i-protiv-globalnog-imperija.html Deny Cohn-Bendit u EP o situaciji u Egiptu i Tunisu (na francuskom) ...................................................... http://www.youtube.com/watch?v= MjvOuee58FY Facebook grupa "Solidarnost s egipatskim narodom" ................. http://www.facebook.com/pages/Solidarnost-s-egipatskim-narodom/1 068531 49389904 Zabbaleen Trust ............................................................................................................................................................................ www.zabbaleen.com/ Association for Protection ofEnvironment Cairo. ......................................................................................................................... http://www.ape.org.eg/

Godina I broj 0.

5

Novi dogovor – zeleno gospodarstvo

Sedam točaka zelene politike u Hrvatskoj (nacrt)
Svijet se bio našao u krizi krajem 1 920-ih. Skup mjera, koje su poduzele najnaprednije zemlje, poznat je po imenu američke inačice, „New Deal“ (nova dioba ili novi ugovor/dogovor). Danas, ne samo zelene stranke nego i UNDP i drugi, razvijaju koncept „Green New Deal“. Za nova radna mjesta, za napredak demokracije. „Gospodarstvo“ znači brigu o privrednim, socijalnim i ekološkim čimbenicima. Zajednički brinuti o svojem ozemlju kao djelu planete, brinuti o cjelini, predviđati dugoročno. Ono što nam se u Hrvatskoj događa, nije ništa izuzetno. Živimo u „kumovskom kapitalizmu“ (crony capitalism). Muče nas, uz lokalne varijacije, isti problemi kao i najrazvijenije i najsiromašnije zemlje svijeta. Moramo gledati ono najbolje, što se u svijetu nudi. Preuzimati, prilagoditi, dalje razvijati. Samo najbolje je dovoljno dobro.

1. Ekologija uvjetuje ekonomiju
Kriza okoliša i resursa neumitno će jačati. Nužne su široke lepeze mjera, strukturalne promjene, transformacija kulture. Europska unija svjetski je lider u mnogim segmentima; Hrvatska je zaglavila u fosilnim obrascima razmišljanja. Ekološki obziri moraju biti uključeni u sve strategije i politike kao osnov, a ne dodavani kao ukras. Klimatske promjene i naftni vršak (Peak Oil), održiva energija i zatvoreni krug materijala, čuvanje resursa, zaštita okoliša i prirodne baštine, moraju postati teme o kojima svakodnevno govore saborski zastupnici, ministri, predsjednik države. Odbaciti floskule da „sada nije vrijeme“. sredstva za znanost i obrazovanje. Formalno i neformalno obrazovanje, cjeloživotno učenje. Ne "društvo znanja" nego društvo učenja. Cjelovito sagledavanje, timski rad (što je osobiti problem za naš mentalitet).

5. Demokracija: sudionička, deliberativna, prospektivna
Poticati kreativne energije svih, osobnu i grupnu inicijativu (a ne samo poslovno poduzetništvo). Demokracija je strukturna nužnost, i to znatno razvijenija od današnje. Uključenje svih zainteresiranih (sudionička demokracija), trezvena diskusija uz uvažavanje svih (deliberacija), uvažavanje dugoročnih posljedica naših čina (prospektivnost). Odlučno suzbijati suprutne tendencije, koje se nude u kriznim vremenima, da nam je umjesto vladavine naroda potreban „jak vođa“ koji će nas voditi u svjetlu budućnost.

2. Realna ekonomija, a ne spekulacije
Globalizirani financijski sustav je „ultranestabilan“. U fazi prosperiteta gotovo sav profit ubire uska grupa bogataša, a kad puknu baloni, plaćaju svi. Regulacija svjetskih financija kroz porez na financijske transakcije (FTT), onemogućavanje off-shore "poreznih rajeva" i druge mjere nužne su, da bismo sustavom mogli upravljati za opću dobrobit. Monetarna ekonomija mora biti u službi realne. Krize pod 1 i 2 imaju zajednički korijen u neoliberalnom kapitalizmu (a možda i u kapitalizmu kao takvom). Odbaciti monetarističku dogmu, koja još uvijek vlada u pogledima na ekonomiju svih vodećih stranaka u Hrvatskoj. Preispitati zakonski položaj i politiku Hrvatske narodne banke. Monetarna politika treba, zajedno s fiskalnom, biti stavljena u funkciju održivoga razvoja.

6. Konflikti i borbe su neizbježni
Duboke promjene neminovno izazivaju otpore, osobito na vrhu. Kratkoročni i posebni interesi obično prevladavaju. U društvu postoje brojni sukobi, a jedan od ključnih je onaj između kapitala i rada. Vlast kapitala mora biti ograničena. Nastojati na pridobivanju svakoga, biti spreman na kompromis kad je moguć, ali ne bojati se konflikta, kad je nužno. Ne nasjedati na demagogiju "društvene harmonije" u kojoj uvijek iznova moćnici vladaju, a sirotinja biva gažena..

3. Aktivna uloga države u privredi
Država mora voditi aktivnu politiku kontrole financijskog sektora, uvoza i trgovine, te poticati realni sektor, njegov razvoj i transformaciju. Možemo govoriti o "reindustrijalizaciji", ali ne bilo kakvoj: tehnologije usklađene s točkom 1. Razvoj visokih tehnologija, ali i nekih sasvim jednostavnih i "niskih".

7. Protiv nasilja, šovinizma i ekstremizma
Društvena borba, spomenuta u prethodnoj točki, morala bi se odvijati u okviru društvenog konsenzusa da su nasilje, mržnja i kršenje ljudskih prava nedozvoljivi. Uvijek imati pred očima cjelinu, spomenutu u točkama 1 i 5. Iskustvo 20. stoljeća dovoljno nas uči, koliko je pogrešno potjecnjivati „formalnu“ demokraciju. Uvažavanje različitosti, aktivno nenasilje. Odlučno se odupirati svim političkim ekstremizmima, govoru mržnje i poticanju nasilja.

4. Društvo učenja i proučavanja
Nema jednostavnih rješenja, nema "kamena mudraca". Potrebnno je mnogo raznolikih znanja i vještina. Jedna od prvih mjera nove Vlade treba biti trenutno udvostručiti

Zoran Oštrić

6

Godina I broj 0.

Zelene stranke u Hrvatskoj

Na prvim slobodnim izborima 1990. sudjelovali su ad-hoc koalicija "Europska zelena lista" i udruga "Zelena akcija Split". Kandidati EZL za Sabor dobili su između dva i osam posto, a za gradske skupštine u Zagrebu i Rijeci u prosjeku oko osam posto glasova. Prof.dr.sc. Nikola Visković, kao zajednički kandidat ZAS i SKH-SDP, postao je saborski zastupnik. U okviru EZL sudjelovali su Zelena akcija Zagreb (osnovana u siječnju 1990.), Ženska grupa Trešnjevka i drugi društveni aktivisti i aktivistice. Do danas se nije ponovilo slično političko okupljanje dijela civilnoga društva. Godine 1996. osnovane su dvije minijaturne zelene stranke. Kasnije dolazi do cijepanja i osnivanja novih stranaka. Također su neke stranke, osnovane pod drugim imenima, uzele zeleno ime. Iako su neke u međuvremenu ugašene, trenutno je u Registru političkih stranaka RH upisano sedam "zelenih". Najjača je Zelena lista (sjedište u Zagrebu, supredsjednici Milan Lončar i Vlasta Toth), koja je 2009. i 201 0. osvojila 30 mandata u tijelima lokalne i mjesne samouprave u Zagrebu, Splitu, Duga Resi, Sisku idr, gotovo uvijek sa samostalnom listom. Međutim, u stranci je tijekom 201 0. došlo do dva uzastopna raskola, nakon čega je stranka, isključenjem i istupanjem, izgubila polovicu podružnica i trećinu izabranih vijećnika i vijećnica. Zelena lista ostvarila je odlične kontakte s Europskom zelenom strankom još prije osnivanja, a od 2007. ima status promatrača. Prošle je godine zahtjev za prijem u članstvo odgođen, jer su predstavnici EZS uočili brojne slabosti. Zelena stranka (Rijeka, predsjednik Aljoša Babić) i Zelena Stranka – zelena alternativa (Pula, predsjednik Josip Anton Rupnik) imaju po jednog zastupnika u županijskim skupštinama, zahvaljujući koalicijama sa SDP-om. Zeleni Hrvatske (Osijek, predsjednik Zdravko Peko) u koaliciji su s HNS, te donedavno i sa HDSSB. Ostale tri stranke su zanemarive. Sve navedene stranke, osim Zelene liste, djeluju samo lokalno. Zelena stranka je od jeseni 201 0. pojačala aktivnost i najavila širenje, ali zasad nema ogranaka van Rijeke. Na Skupštini, održanoj 29. siječnja 2011., za predsjednika stranke ponovo je izabran Aljoša Babić, dok su potpredsjednici postali Tihomir Campanelo iz Zagreba i Mile Sokolić iz Karlovca. Sokolić je ranije bio supredsjednik Zelene liste, smijenjen u ožujku 201 0.. Babić kaže: „Dugo smo čekali da se dogodi okupljanje zelenih u Hrvatskoj, ali do toga nažalost nije došlo. Ta agonija traje već 15 godina.“ Zato žele postati snaga pod čijom kapom će se okupiti zeleni, iako ne isključuju ni suradnju s drugim zelenim strankama. Neki društveni aktivisti sudjelovali su na lokalnim izborima u okviru nezavisnih lista ili drugih stranaka. U Virovitici su u razdoblju 1993.-1997. šestero članova Ekološkog društva Virovitica bili jedina oporba HDZ-u. Vera Petrinjak Šimek, aktivistica Zelene akcije, vijećnica je Gradske skupštine Zagreba, izabrana 2009. na Nezavisnoj listi Velimira Sriće.

Nužnost poreza na financijske transakcije
Koncepcija Green New Deal nalazi zajedničke korijene globalnih ekoloških i ekonomskih problema u vladajućem ekonomsko-financijskom modelu. Svjetski financijski sustav suludo je rastao posljednjih desetljeća, oslobođen ograničenja koje je postavljao zlatni standard i Bretton Woods sustav odnosa među valutama. Financijski sektor ostvaruje goleme profite, gušeći razvoj realne ekonomije i kočeći mogućnosti poboljšanja života siromaha. Razularene spekulacije dovode do napuhavanja „balona“, donoseći goleme profite maloj grupi izabranih. Kad baloni puknu, štetu snose svi. „Kapitalizam za siromašne, socijalizam za bogate.“

Sustav je, kaže Jeffrey Sax, ultranestabilan. „Međunarodna financijska tržišta pretvorila su se u monstruma“, konstatirao je u svibnju 2008. Horst Köhler, bivši predsjednik MMF-a. To nije slučajno, upozorava nobelovac Paul Krugman: R. Reagan, M. Thacher i drugi realiziraii su politički projekt bogataša. Već 1 972. g. nobelovac James Tobin uočio je neodrživost sustava i predložio jedan oblik poreza na međunarodne financijske transakcije. Niz sličnih prijedloga danas se naziva „robinhudovski porez“. Pokret „Europljani za financijsku reformu“ vodi kampanju da Europska unija uvede jedan oblik. Europska komisija je protiv, a u Europskom parlamentu inicijativu zastupaju socijalisti i zeleni. Jedan prijedlog bio je na glasovanju u Odboru za ekonomiju i financije 1. veljače. Nakon burne rasprave, glasovanje je bilo 21 -21. Slijedeći pokušaj bit će na plenarnoj sjednici u ožujku.

Poveznice
Green New Deal Group .......................... http://www.greennewdealgroup.org/ Green New Deal (prezentacija na hrvatskom)..................................................... ......http://www.scribd.com/doc/443891 48/Green-New- Deal-28-studeni-201 0 Europeans for Financial Reform .........http://europeansforfinancialreform.org/ Robin Hod Tax (wikipedija).....http://en.wikipedia.org/wiki/Robin_hood_tax The Robin Hood Tax................................................... http://robinhoodtax.org/

Poveznice:
Zelena lista.................................................... http://www.zelena-lista.hr/ Zelena stranka........................................... http://www.zelenastranka.hr/ Zeleni Hrvatske................................................... http://www.zelenihr.hr/ Zelena alternativa-stranka potrošača. http://www.stranka-potrosaca.hr/ ZELENA (G)LISTA I DALJE RUJE ....................................................................... http://alertonline.org/index.php?option= com_content&view= article&id= 31

ZELENA POLITIKA
Elektronsko glasilo za privredu, društvo i ekologiju

KONTAKT E-mail: zelenapolitika@gmail.com Mob: +385 (0) 91 /291 2535 Web: http://zelpol.wordpress.com/

Glavni urednik: Zoran Oštrić Grafički urednik: David Karakaš Urednik fotografije: Zlatko Ivančok Marketing: Aleksandar Andrić

Stalni suradnici: Zlatko Burić (njemačko
govorno područje), David Karakaš (Mađarska), Ljiljanka Mitoš Svoboda (politika okoliša), Ivo Škorić (SAD).

Izdavač: udruga „Zajednica Humanitas“, Zagreb MB: 21 004220 OIB: 6021 0067923