UNIVERSITATEA BUCUREŞTI

FACULULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „PATRIARHUL JUSTINIAN”

-Bibliografie biblicăÎntocmită de Asist. Drd. Alexandru MIHĂILĂ

BUCUREŞTI

2

2006
BIBLIOGRAFIE BIBLICĂ 1. 2. 3. (episcop rus anonim), Învăţăturile sociale ale Evangheliei. Studiu biblic, trad. din lb. franceză de Beleuţă, Ilie, Ed. autorului, Făgăraş, 1912, 66 p. ***, Apocalipsa sau Cartea cu şapte peceţi (scurtă tâlcuire pe înţelesul tuturor), Ed. Naţionala, Bucureşti, 1924, 119 p. ***, Biblia adecă dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, XXXIII + 987 p. (tot în titlu tipărită întâia oară la 1688 în timpul lui Şerban Vodă Cantacuzino, domnul Ţării Româneşti, retipărită după 300 de ani în facsimil şi transcriere, cu aprobarea Sfântului Sinod, această ediţie văzând acum, din nou lumina tiparului cu binecuvântarea PF Părinte Patriarh Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române) ***, Biblia adică dumnezeeasca Scriptură a Legii Vechi şi a celei Nouă, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1914, 1646 p. (ediţia Sfântului Sinod, vol. I 643 p. şi cont. în vol. II) ***, Biblia adică dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament, Fundaţia pentru literatură şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1938, X + 1376 p. (trad. de pr. prof. Vasile Radu şi Gala Galaction, la iniţiativa MS Carol II) ***, Biblia sau Sfânta Scriptură după textul grecesc al Septuagintei, EIBMBOR, Bucureşti, 1944, XXVIII + 1398 p. (prin osârdia IPS Nicodim, Patriarhul BOR, şi cu binecuvântarea Sfântului Sinod, ed. a IIa) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1968, 1395 p. (sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi color la final) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1991, 1416 p. (sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi) ***, Biblia sau Sfînta Scriptură, EIBMBOR, Bucureşti, 1994, 1416 p. (sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, şi cu aprobarea Sfîntului Sinod, + 6 hărţi) ***, Călăuză biblică. Index biblic, Tipogr. Cartea de Aur, f.a., 171 p. (sar putea să nu fie ortodoxă) ***, Cântarea Cântărilor a regelui Solomon, Tipogr. Cărţilor biblice, Bucureşti, 1944, 54 p. (trad. de Nicodim, patriarhul României, cu o introducere după mai multe izvoare) ***, Cântarea Cântărilor, Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1934, 19 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Cartea Daniel şi ale celor doisprezece profeţi mici, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2000, 379 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea lui Iov, Ed. Anastasia, f.a. (1999?), 150 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea lui Iov, Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1935, 70 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită) ***, Cartea profetului Isaia, Ed. Anastasia, 1999, 257 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***, Cartea Psalmilor (Sefer Tehillim), Casa de editură „Viaţa creştină”, 1993, X + 187 p. (trad. din ebraică de pr. prof. dr. Liviu V. Pandrea) ***, Cartea Psalmilor sau Psaltirea profetului şi împăratului David, Ed. Arhidiecezana, Cluj, 1998, 363 p. (versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod) ***, Cele şapte Biserici din Apocalips şi sectele, Ed. Speranţa, Bucureşti, 1932, 200 p. ***, Doctrine biblice, Ed. şi tipogr. „C.E.”, Bucureşti, 1937, 31 p. (sar putea să nu fie ortodoxă) ***, Duminica şi sâmbăta.Mai bine de o sută de fapte biblice asupra acestor zile, Tipogr. Leţcae, Huşi, 1922, 34 p. ***, Eclesiastul şi Cântarea Deborei (fragment), Fundaţia pt. literat. şi artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1936, 30 p. (din trad. Sfintei Scripturi de pr. V. Radu şi Gala Galaction, ce se va edita la Fundaţia amintită)
2

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

3

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

***, Eclisiastul şi Apocalipsul, Tipogr. Viitorul, Bucureşti, 1905, 145 p. (cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Autocefale Române, cu cheltuiala lui N. Guţulescu şi imprimate cu câteva lămuriri de arhiereul Sofronie Vulpescu Craioveanul; reproduce textul Bibliei de la Buzău) ***, Este Biblia cartea lui Dumnezeu, Ed. BunaVestire, Bucureşti, f.a., 15 p. ***, Istoria biblică ilustrată, Ed. Graiul literar, Bucureşti, f.a., 133 p. ***, Istoria biblică în folosul şcoalelor poporale, Tipogr. Arhidiecezană, Nagyszeben (Sibiu), 1908, 139 p. ***, Istoria biblică pentru scólele medii inferóre şi scólele civile, Tipogr. Arhidiecesană, Sibiiu, 1901, 184 p. (ed. a IIa, 20 de ilustraţii) ***, Lecţiuni pentru copii, trimestrul IV, 1937, Ed. şi tipogr. „C.E.”, Bucureşti, 1937, 16 p. ***, Mica Biblie cu icoane la îndemîna a tot creştinul, Bucureşti, 1913, 396 p. (alcătuire de Nicodem, episcopul Huşilor) (non vidi) ***, Mica Biblie, după textul Bibliei româneşti, ediţia 1968, EIBMBOR, Bucureşti, 1972, 467 p. (tipărită sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color) ***, Mica Biblie, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1994, 455 p. (+ 6 hărţi albnegru) ***, Mica Biblie, Ed. Arhiepiscopiei Sibiului, 1993, 455 p. (tipărită sub îndrumarea IPS Dr. Antonie Plămădeală, arhiep. al Sibiului şi mitrop. al Transilvaniei, Crişanei şi Maramureşului, + 6 hărţi albnegru) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1977, 492 p. (tipărită sub îndrumarea PF Justinian, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IIa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Iustin, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IIIa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1984, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Iustin, Patriarhul BOR, + 6 hărţi color, ed. a IVa) ***, Mica Biblie, EIBMBOR, Bucureşti, 1984, 455 p. (tipărită sub îndrumarea PF Teoctist, Patriarhul BOR, + 6 hărţi albnegru, ed. a Va) ***, Notiţe asupra Apocalipsei, Tipogr. Lupta, Bucureşti, 1946, 72 p. (rezumat fără autor al Schiţe asupra Apocalipsei de G. R. Brinke) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos şi Psalmii, Societatea biblică pentru răspândirea Bibliei în Anglia şi străinătate, Bucureşti, 1937 şi 1939, 461 + 120 p. (ed. a Sfântului Sinod, întrun sg. vol. cele două cărţi, ed. în ani diferiţi, + 2 hărţi în culori) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos şi Psalmii, Societatea biblică, Bucureşti, 1943?, 120 p. (ed. revăzută şi aprobată de Sfântul Sinod, + 2 hărţi color) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, Ed. Tipogr. Sf. Monastiri Neamţu, 1931, 624 p. (trad. de episcopul Nicodem, stareţul monastirei, cu binecuvântarea IPS Mitropolit Pimen al Moldovei, ed. a IIIa) ***, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, EIBMO, Bucureşti, 1951, 759 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvântarea IPS Justinian, Patriarhul României, la a treia aniversare a înscăunării) ***, Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos, Societatea biblică pentru răspândirea Bibliei în Anglia şi străinătate, Bucureşti, 1936, 119 p. (are şi Psalmii) ***, Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române, Kolosvár, 1942, 413 p. (cu binecuvântarea PS Nicolae, episcopul Vadului, Feleacului şi Kolosvárului) ***, Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române, Cluj, 1945, 463 p. (cu binecuvântarea PS Nicolae, episcopul Vadului, Feleacului şi Clujului, ed. a IIa) ***, Noul Testament cu Psalmii, IBMBOR, Bucureşti, 1991, 73 p. (cu îndrumarea PF Teoctist, Patriahul BOR, şi aprobarea Sfîntului Sinod, + 3 hărţi color) ***, Noul Testament cu Psalmii, IBMOBOR, Bucureşti, 1972, 800 p. (cu îndrumarea PF Justinian, Patriahul BOR, şi aprobarea Sfântului Sinod, + 3 hărţi color) ***, Noul Testament, Ed. Institutului bibic al BOR, Bucureşti, 1926, II + 355 p. (non vidi) ***, Noul Testament, Ed. Institutului bibic al BOR, Bucureşti, 1927, II + 355 p. (trad. de pr. Grigorie Gala Galaction, cu îndemnul IPS DD Miron, Patriarhul BOR) ***, Noul Testament, EIBMBOR, Bucureşti, 1993, X + 470 p. (cu binecuvântarea PF Teoctist, Patriahul BOR, versiune revizuită, redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, + 2 hărţi albnegru)
3

1984. EIBMO. Ecclesiastul. Bucureşti. 2000. a IIa) ***. a VIIIa) ***. Patriarhul BOR. Bucureşti. 59. (cu binecuvântarea PF Justinian. ed. 367 p. mitropolit primat. a IIa) 4 . Ciuchindel. Bucureşti. 1992. Patriarhul BOR. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Gala Galaction. Bucureşti. Psaltirea proorocului şi împăratului David. sprijinit pe numeroase alte osteneli) ***. 65. 66. ed. 54. Tipogr. 1994. Bucureşti. 52. 1968. 1909. ed. EIBMO. Cântarea Cântărilor. a IVa) ***. ed. a VIa) ***. Tipogr. Psaltirea Hurmuzachi. 1957 (pe copertă 1958). în traducerea lui Mihail Sadoveanu. a IVa) ***. MEI) ***. redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania. Patriarhul BOR. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 69. versiune revizuită după Septuaginta. (cu binecuvântarea PF Justinian. 70. de Nicodem. Psaltirea. EIBMO. prefaţă şi note de C. ***. Bucureşti. + 2 hărţi albnegru) ***. (sub îndrumarea PF Teoctist. (după ed. Bucureşti. 55. 377 p. (transliteraţie. 53. ed. (trad. 319 p. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. 1975. Cărţilor bisericeşti. Ed. 195 p. 1931. 1907 (în foaia de titlu 1906). Ed. Cărţilor bisericeşti. 367 p. care a fost aprobată de Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Române) ***. a IIIa) ***. 61. (cu binecuvântarea PF Justinian. 138 p. a IIIa. ***. „Episcopul Vartolomei” a Sfintei Episcopii. 64. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 1990. Tipogr. 71. Bucureşti. (cu binecuvântarea PF Iustin. tipar 1990) ***. 63. 62. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. 313 p. 542 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod. 1981. episcop. 461 p. Bucureşti. EIBBOR. 313 p. 51. ed. Patriarhul BOR. Psaltirea proorocului şi împăratului David. RâmnicuVâlcii. 1984. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 72. EIBMBOR. sprijinit pe numeroase alte osteneli. (cu binecuvântarea PF Teoctist. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 313 p. 1904. redactată şi comentată de Bartolomeu Valeriu Anania. 1979. Bucureşti. EIBMBOR. Cărţilor bisericeşti. îngrijită de I. Psalmii. text dactilografiat şi corectat manual.4 50. Patriarhul BOR. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. 331 p. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Bucureşti. 422 p. 1971 (1990). Vasile Radu şi pr. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 367 p. (ed. 1913. f. Patriahul BOR. a Va din 1913. EIBMBOR. Ed. (cu binecuvântarea PF Justinian. Palia de la Orăştie. EIBMBOR. 58. Psaltirea proorocului şi împăratului David. (cu binecuvântarea IPS Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor) ***. Oprişan) ***. 127 p. 67. stareţul Mănăstirii Neamţu) ***. 68. Bucureşti. Patriarhul BOR. 15821982. 15 p. 1910. Psaltirea proorocului şi împăratului David. EIBMBOR. (trad. 536 p. 367 p. Psaltirea proorocului şi împăratului David. Proverbele lui Solomon. Patriahul BOR. 367 p. (cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Plângerile lui Ieremia. 1971. Bucureşti. 56. Ed. Bucureşti.. Bucureşti. Pentateuhul sau Cele cinci cărţi ale lui Moise. EIBMO. 57. (ed. EIBMBOR. Bucureşti. (cu binecuvântarea PF Teoctist. Bucureşti. 508 p. 317 p. Psaltirea proorocului şi împăratului David. şi cu aprobarea Sfântului Sinod) ***. Tipogr. ed. Saeculum. ed.a. versiune revizuită după Septuaginta. 1939. Psaltirea prorocului şi împăratului David. ed. a VIIa) ***. a IIa) ***. Studii şi cercetări de istorie a limbii şi literaturii române. Institului biblic al BOR. (cu binecuvântarea PF Justinian. (cu binecuvântarea PF Iustin. ed. întâiul patriarh al României şi regent) ***. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. Cartea lui Iov. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. de pr. Bucureşti. 125 p. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 60. a IIIa) ***. Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. EIBMBOR. (îngrijită de Athanasie. Poezia Vechiului Testament. Eminescu. Cărţilor bisericeşti. Bucureşti. ed. comanda pt. 1997. Patriarhul BOR. la îndemnul şi cu purtarea de grijă a IPS DD Miron. ed. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. Bucureşti. a IIIa) ***. apoi litografiat sub egida Institutul central penru perfecţionarea personalului didactic. 1929. Psaltirea prorocului şi împăratului David. Patriarhul BOR. Tipogr. a VIIa) ***. Psaltirea pe scurt. şi cu aprobarea Sfântului Sinod. Psaltirea proorocului şi împăratului David. 351 p.

Patriarhul României) ***. (trad. Iosif şi Aseneth. Florica. Abrudan. Psaltirea. după textul Septuagintei. Abrudan. Institutul de arte grafice C. Testamentul lui Avraam. p. pp. Sfânta Evanghelie dela Ioan.. vol. Institutul de arte grafice şi editură «Glasul Bucovinei». 205 p.. Bucureşti. Societatea biblică britanică. ed. Bucureşti. Bucureşti. din Biblische Zeitfragen. (non vidi) ***. 88. Tipogr. (non vidi) ***. (trad. Facerea. ?. 20).”. episcop. 87.p.”... (non vidi) ***. 189225. Abrudan. 94. prof. Tipogr. D(umitru). Trei apocrife ale Vechiului Testament.. „O desgropare nouă în Palestina”. Cărţilor bisericeşti. ST 12/1975. nr. „Pr. Vasile. RT 8/1922. 285 p. Societăţii de cărţi religioase. Tipogr. vol. Abrudan. 2. RT 9/1922. Tipogr. 205. pp. Bucureşti. VIII + 354 p. Sfânta Evanghelie. Chişinău. 3540. Sibiu. f. Vasile Gheorghiu. Luca. bisericească. ST 910/1962. Tipogr. Sfânta Evanghelie de la Luca.”. XVI + 285 p. 67 p. 1929. Tipogr. magistrand Dumitru.. 32 p. (non vidi) ***. 48 p.5 73. Abrudan. Civilizaţia feniciană. Ed. II. Bucureşti. D. a VIIIa) (non vidi) ***. 408409. 105 p. seria «Popasuri duhovniceşti». broş. 1943. MA 910/1963. 77. „Cărţile anaginoscomena (αναγινοσκομενα) ale Vechiului Testament după traducerile româneşti”. 1960. Eparhială „Cartea românească”. Abrudan. 91. 1927. Bucureşti. 489502. 100. autorului. 92. ***. 207213. Societatea biblică britanică. 85. 81. trad. „Probleme actuale biblice. 79.Religie) ***. engleză de Scriban. Abrudan. 99.. 83. din lb. 60 p. Ed. 86. III (Mat. „R. stareţul Mănăstirii Neamţu) ? (autor). Bucureşti. ***.. „Isus Hristos”. Cărţilor bisericeşti. „Împărăţia cerurilor”. Institutul Biblic) ***. pp. 1943. 5 . 97. Abrudan. C 112/1933. ?. trad. din lb. pp. ***. Sfânta şi dumnezeiasca Evanghelie. 233242. 541 p. confruntat cu cel ebraic. 65 p. 13. 89. I. Arhidiecezană. (trad. Ed. Chişinău. 101. Miron Cristea. ST 34/1963. Sfetea. 395 p. Sfînta Evanghelie de la Matei. 1926. pp. stareţul Mănăstirii Neamţu. 1979. O 1/1975. preţul 200 lei”. Eparhială „Cartea românească”. 76. 1912. Alexandrescu. Psaltirea. Institutul de arte grafice C. 80. D(umitru). arhiepiscop al BOR din Transilvania) ***. trad. magistrand Dumitru. Sfânta Scriptură a Noului şi Vechiului Testament. 141155. Abrudan. Psaltirea. Sf. 104. Ed. de Nicodem. 198201. ?. de Nicodem. MA 1012/1979. de Nicodem) (non vidi) ***. Societatea Biblică pentru Britania şi străinătate. de Vaux. (trad. 541549. Dumitru. 82. Arhidiecezană. din lb. Tipogr. 1936. 98. Sfânta Scriptură. pr. 64 p. Iaşi. 4 28. magistrand Dumitru. Vechiul Testament 1. „Sărbătorile postexilice ale evreilor”. 84. Sibiiu. din lb. Arad. (cu binecuvântarea IPS Nicodim. ***.. (cu binecuvântarea IPS Ioan Meţianu. f. 405 p. Les institutions de l’Ancien Testament. 768772. ?(Redacţia RT). 90. Testamentul lui Iov. Originea monoteismului Testamentului Vechiu”. Bucureşti. 549550). (trad. 78. 93. pp. patriarhul României) (non vidi) ***. XXX + 1525 p. „Al IXlea Congres al Organizaţiei internaţionale pentru studiul Vechiului Testament”. Cristian. episcop. Eclesiastul în versuri. 103. pp. Episcopiei ortodoxe române. „Dr. 415426. Sfînta Evanghelie . Abrudan. pp. 95. pr. lect. 1941. pp. Psaltirea. Koloszvár. 74. Avraam în lumina Evangheliei. Sfetea. cu aprobarea Sfântului Sinod.a.. Arhidiecezană. Dumitru. pp.a. ST 78/1962. Sfânta Evanghelie dela Marcu. (colecţia Plural. 188192. pp. 85 p. germană de Tarnavschi. 16. 1933. magistrand Dumitru. 1937. Paris. Florica. f.a. „Dreptatea şi pacea în Cartea Psalmilor”. „Constantin Daniel. RT 5/1937. Sfînta Evanghelie . Miron. 232 p. 94 p. 2000. MA 46/1978. o. „Mântuirea şi sensul ei comunitar în scrierile profetice ale Vechiului Testament”. sub egida Patriarhia Română. engleză de Scriban. ?. pp. I-a) ***. pr. Cernăuţi. 96. Polirom. Tipogr. ST 78/1963. 1912. Ioan. de IPS Nicodim. pp. trad. Evanghelie după Mateiu cu comentar. 1915. Cernica. 462 p. f. 1907. 75. 1937. note şi prezentări de Bădiliţă. la îndemnul IPS Dr.a. Bucureşti. C 58/1923. (ed. Societatea biblică. „Vechiul Testament în scrierile Fericitului Augustin”. dr. greacă. 941943. „Septuaginta şi problema inspiraţiei ei”. Societatea pentru răspândirea Bibliei. 102. C 1913 (pp. 294 p.

MA 13/1979. D(umitru). viaţă bisericească. „Filon din Alexandria şi însemnătatea sa pentru exegeza biblică vechi testamentară”. Abrudan. prof. 3952. dr. Dumitru. pp. pr. pp. prof. pp. Abrudan. 1014. Dumitru. 820. pr. prof. Abrudan. 109. MA 3/1987. RT 3/1994. pr. 717. pr. „Biblia în preocupările Sfinţilor Părinţi (aspecte ale gîndirii patristice referitoare la Sfînta Scriptură)”. „Aspecte ale antropologiei Vechiului Testament”. pr. pp. 391395. pr. (sub egida Mitropolia Ardealului) 121. 117. pp. RT 34/1996. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. pr. prof. Dumitru. RT 1/1992. dr. Arheologie biblică pentru facultăţile de teologie. Abrudan. 107. Dumitru. dr. Dumitru. 59193. lect. 310. prof. prof. Dumitru. prof. poezie”. „Constantin Daniel. Abrudan. pp. pp. „Cântarea cântărilor iubire. Abrudan. 1997. dr. 14 p. Bucureşti. pp. dr. în vol. pr. 125. prof. 129. 1996. Oradea. dr. ST 34/1978. 1998. D(umitru). 131. pr. Abrudan. + XXXII planşe. prof. 720. Ed. EIBMBOR. dr. pp. Cartea Iov şi valoarea ei antropologică. prof. „Alegere şi supunere (aspecte ale relaţiei dintre Iahve şi Israel)”. pr. prof.6 105. (doctorat) 108. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu. în vol. (extras din MB 12/1984. prof. Abrudan. 35. 1128. pp. pr. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. Importanţa sa pentru cunoaşterea contextului în care a apărut creştinismul”. prof. vol. dr. 1984. 1976. Corniţescu. Dumitru. 142143. pr. prof. 114. dr. I. în vol. pr. pr. BOR 910/1988. pp. Dumitru. prof. Emilian. 820) 126. pr. Dumitru. 130143. 264270. dr. MA 5/1986. Dumitru. 186194. 139149. pr. dr. Abrudan. pp. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. 1994. pr. Imprimeria de Vest. rezumat în engleză) 113. 562567. pp. 106. pp. slujire. MA 6/1989. Dumitru. dr. „Palia de la Orăştie (15821992)”. MA 910/1983. MA 34/1985. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 124. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. 2429. Sibiu. MA 46/1978. 130. „Ierusalimul epocii celui deal doilea templu”. pp. ST 78/1985. MA 34/1983. „Creştinismul şi mozaismul în perspectiva dialogului interreligios”. Dumitru. „Preocupări de teologie biblică în Transilvania”. prof. „Un capitol din teologia biblică vechitestamentară: moartea. „Mărturisirea lui Hristos astăzi”. „Iosif Flaviu istoric al epocii intertestamentare. 4451. ecumenism. prof. Tipogr. Biblie şi Teologie. prof. Abrudan. „Cartea lui Iov şi valoarea ei antropologică”. 102117. Ştiinţifică şi enciclopedică. Abrudan. prof. Biblie şi Teologie. Bucureşti. Sibiu. „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament”. 115. MB 12/1984. vol. pp. dr. Abrudan. 1997. prof. 118. Abrudan. Dumitru. 368372. pr. RT 3/1994. MB 79/1975. Abrudan. lect. Abrudan. pr. studiu în vol. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. 116. dr. dr. puritate. 6 . 453471. pp. lect. (extras din RT 34/1996) 112. puritate. în vol. prof. 128. „Cântarea Cântărilor iubire. „Sanhedrinul sau Marele Sinedriu (originea şi istoria sa)”. „Eclesiastul de la pesimism şi fatalitate la credinţă şi responsabilitate”. dr.”. Teologie. 290 p. RT 2/1992. Dumitru. Eparhială. (pp. prof. „Părintele Prof. frumuseţe. Ed. pp. 7174. pp. Abrudan. Dumitru. 1992. Dumitru. „Profeţii şi rolul lor în istoria mîntuirii”. Sibiu. 120. Dumitru. pr. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. frumuseţe. Abrudan. istorie. poezie”. „Temeiurile învăţăturii de credinţă: Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. „Religia evreilor: Iudaismul”. la împlinirea vârstei de 70 de ani. 352 p. Abrudan. lect. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Dr. Abrudan. 181188. Antonie Plămădeală. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. „Din istoricul traducerilor Sfintei Scripturi în limba română: traducerile efectuate pe cale particulară”. 130143. Tipogr. pr. „Cartea Psalmilor în spiritualitatea ortodoxă”. pr. Sibiu. pp. 509514. Abrudan. pp. Abrudan. Dumitru. 119. Orientalia mirabilia. 2632. prof. Sibiu. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. prof. 123. pr. Eparhială. pp. nemurirea sufletului. dr. articol în Teologie. pp. editat sub egida „Universitatea din Oradea. pr. pr. O 3/1975. Dumitru. Abrudan. Abrudan. „Biblia lui Şerban tricentenară”. 1988. Dumitru. Dumitru. Abrudan. Înalt Prea Sfinţitului dr. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu”. pp. Dumitru. Mitropolitul Ardealului. pp. 122. Abrudan. Dumitru. Dumitru. Abrudan. dr. 111. Nicolae Neaga la 95 de ani”. 110. Dumitru. pr. judecata şi viaţa particulară”. diac. pp. pr. 127. Ed. Abrudan.

Anghelescu. MB 56/1990. pp. 1906. dr. prof. ST 78/1966. Vasile. Alexandru. pp. de pr. pp. 43 p. Aleuţă. Studiu archeologicistoric. A. pentru şcoalele primare. 470488. 144. 17) 141. drd. doctorat) 139. (licenţă) 148. 4247. Tipogr. prof. de Ion V. O 3/1974. 135. (78 ilustraţii) 151. prof. trad. MO 12/1999. drd. BOR 12/1982. prot. 1938. „Învăţătura despre «Fiul omului» în Sfintele Evanghelii”. econom Ioan. Arimateea”. 1902. 7486. (colecţia Popasuri duhovniceşti. pr. EIBMBOR. seminar. Înţelesul rugăciunii Tatăl nostru. „Psalmul 50”. Părintele Avram şi credinţa sa tâlcuire biblică. (licenţă) 147. 3034. Ilie Gh. 53/1966.. 137. Ed. ST 78/1965. Apocalipsa lui Ioan. 1940. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu şi a celui Nou. „Fiul Omului”. 228 p. Nicolae. 5362. Agouridis. Ioan. 5880. pr. pp. Gheorghe. Achimescu. Bucureşti. „Interpretări greşite ale unor texte din Apocalipsă şi combaterea lor”. „Noul Testament bulgar de la 1828”. 53 VIII. Andreescu. Farisei şi saducei în epoca Macabeilor şi sub Erode cel Mare. Regală. magistrand Leon Gh. Bucureşti. 91 p. conf. „Tipărirea Noului Testament de la Bălgrad (1648) ca răspuns la traducerile tendenţioase ale vremii”. (colecţia Popasuri duhovniceşti. pp. Ştiiţifică şi enciclopedică. 452 p. dr. Gheorghe. pr. 136. PF Părinte Iustin.. magistrand Leon Gh. 1985. trad. Cântarea cântărilor. Paraschiv din Revista Patriarhiei Ruse pentru Europa occidentală. (l. Arhidiecezană. Savas. Bartolomeu Valeriu. pp. Alexe. note şi comentarii de Ioan Alexandru. 133. Andreicuţ.. 1937. 712. 1527. Constantin. MMS 12/1982. Paris. 133 p. a IIa. prof. 689700. pp. Angelescu. Fondului bisericesc român din Bucovina. Cuvântul este Fiul lui Dumnezeu (III)”. Ioan. (trad. Arion. Ed. 550560. „Unitatea şi universalitatea Bisericii după Epistolele pauline”. 402418. Ştefan. 149. Samuil şi Coca. 154. 16 p. pr. clasele superioare. Ambrozie al Milanului. Sfântul. Anastasiu. Alexa. Avraam în lumina Bibliei tâlcuire biblică. nr. Bucureşti. „«Fiţi împlinitori ai cuvântului» (Iacob I.. 134. pp. Anghelache. 7 . Alexandrescu. 11”. trad. pp. Paraschiv. Arion. pp. din Sfânta Evanghelie după Ioan VII. 155. 152. „Petru şi Ioan în Evanghelia a patra”. Anania. Ailincăi. Arion. Ioan. Tipogr. pp. pp. arh. „Dumnezeirea Cuvântului ioanic. Andreicuţ. dr. pp. Credinţa ortodoxă. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. „Biblia lui Şerban. 428 p. ST 2/1990. Cernăuţi. Radu. Şt. 8498. dr. Ioan. Sibiu. 1905. Ed. Leon Gh. pr. 467472. 1922. monument de limbă teologică şi literară românească”. GB 6/1988. Bucureşti. (date geografice şi istorice) 142.. Cuvântul este Fiul lui Dumnezeu (II)”. B. Ioan. pr. Ed. 236249. 4561. ST 56/1989. 141155. din lb. drd. pr. Tipogr. conf. 156. „Dumnezeirea Cuvântului ioanic. 8 planşe. „Studiul Vechiului Testament pentru Institutele teologice. Anghelescu. 22)”. 45 p. Clemenţa. ST 12/1967. Bizantină. pr. „Concepţia paulină despre Biserică. cu specială privire la Epistola către Efeseni”. pp. pp. Abrudan. ST 910/1965. MO 16/1998.”. 135136. tipărit cu binecuvântarea. GB 78/1962. pr.. pr. Arhidiecezană. pp. 306323. Calistrat. din ebraică. Studiu exegetico istoric asupra Epistolei lui Iuda. D. dr. Priviri asupra profetului Ioil. drd. 1997. Leon Gh. 523541.. RT 56/1935. după învăţătura Noului Testament”. (licenţă) 153. greacă de Coman. Savvas. 158. 9499. studiu introductiv de Zoe DumitrescuBuşulenga. Curţii regale. nr.. Alexandru. colecţia Bibliotheca orientalis) 143. Nicolae Neaga. pr. 56 p. „Casa de lângă mare Jope. drd. MB 79/1967. conf. Tipogr. MA 5/1986. BOR ?/1934. 1977.7 132. Sibiu. Dumitru. pp. pp. 13) 140. Ed. Cernăuţi. Alexandrescu. „Datoria slujirii şi obligaţiile cetăţeneşti ale creştinilor. Cezareea. Bucureşti. 157. 60 p. ed. 146. (popularizare) 138. Andrievici. 145. 150. D. „Pericopa despre femeia cea păcătoasă. pp. Agurides. „Întruparea şi învierea Mântuitorului după Octoih şi Penticostar”. pp. Arion. D.

Baba. pr. Alexandru”. Leon. B. Introducere. 333 p. RT 56/1914. 877879. pp. şi legătoria Dumitru Bălănescu. p.. „Un congres biblic românesc”.. „Ce este Biblia?. articol în Teologie. 1984. 1992. dr. Ed. Arion. II. dr. Bălan. Bucureşti.. Iaşi. reliefate în Sf. Originalul slav al «Evangheliei cu învăţătură» a diaconului Coresi. 339341. Hronograf adică numărare de ani de la Adam. vol. „O istorisire veche despre potop”. pp. Bălan. Nicolae. „Figura lui Moise în tradiţiile iudaică. diac. Comentarii la Matei. 9. 185. Nicolae. lect. Arhidiecezană. pr.”. Badea. Baconsky. „Le monde ancien grec et la Bible. divinitatea şi umanitatea. „Profetul Ilie în lumina izvoarelor biblice şi patristice”. Băbuţ.. de Zoe Dumitrescu Buşulenga. Sf. pr. 530 p. Athanase (?). „Inspiraţia şi autenticitatea. „Apocrifele biblice neotestamentare prezentare şi privire critică”. Ed. pr. pp. 186. (ed. „Valoarea istorică a Evangheliei a IVa”. Thessalonic. 9799. Leon. RT 2022/1913. „Profeţi vechi.8 159. 1933. The Edwin Mellen Press. pr. istorie. B(ucevschi). RT 56/1933. Bucureşti. pr. Sf. The Transfiguration of Christ in Scripture and Tradition. 3647. Oradea. Nicolae. I. GB 34/1960.) 179. 1986. dr. prof. 774. 170. 172. 3 (7383). lei 66”. Arion. dr. Concepţii protestante mai noi despre Sfânta Scriptură. Psaltirea pe scurt.. ştiinţific şi biblic. Leon Gh. (introd. Arion. Nicolae. 1997. 300 p. 183. „A bubuit dreptatea! în chestia Micii Biblii”. Thessalonic. pr. Studiu introductiv. 1934.. note şi comentarii de I. editat sub egida „Universitatea din Oradea. Arion. Baba. dr. 250 p. pp. din sursele filoniene şi în baza descoperirilor de la Qumran”. Orthodoxos Kypseli. anul I de la Creaţie. 181. Buzău. Nicolae Neaga. (ed. vol. mitropolit primat. col. Ed. Nicolae Macsim. Leon. Oradea. Arion. Leon. Sibiu. 15 p. sous la direction de Claude Mondésert. Tipogr. 3544.”. Ed. a IIa) 168. 188. 187. Paris. de pr. 146 p. 173.”. Teodor. MO 1012/1977. Scriptură”. Experienţa religioasă în Vechiul Testament”. MMS 12/1978. ST 56/1990. 1933. trad. col. 121128. „În chestia Micii Biblii”. a IIa) 167. 137146. învăţătura şi viaţa lor. pp. pp. Bucureşti. RT 12/1914.. MB 1012/1995. Gheorghe. 165. 5067. Arseniev. arhiep. p. pp. RT 56/1933. 182. pr. 171. ST 6/1987. creştină şi musulmană”. 1933. 1999. vol. dr. din lb. 242. conf. Pelerinul român. pp. diac. 176. (colecţia Ortodoxia românească. 177. „Esenienii date în legătură cu istoria. Bakonsky. (1939. transcrisă din chirilică de diac. (două comentarii: 1. Athanase.. Bălan. Remus. 239. Baba. 184 p. 4357. după un manuscris în chirilică din 1704 şi 2. «Oastea Domnului». 8 . 138143. MB 46/1993. 15 p. Cezareei Capadociei. Orthodoxos Kypseli. pr. 160. Limes. dr. dr. Teodor. O. 180. B(elea). 166. Ed. p. drd.. pr. din latină). Baba. 4150). RT 2 (pp. 1998. 1997. p. engleză de Rus. Tâlcuire la Apocalips. „John Anthony McGuckin. pr. 422 p. pr. 164.. mitropolit primat. I. adevăratul Dumnezeu Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. 172. dr. B. Pelerinul român. ST 3/1987. pp. N. Gheorghe Secaş. Teodor. vol. Limes. 175. Baba. Nicolae. Tipogr. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. prof. prof. „Preot dr. „pr. Comentarii la Matei. Tipogr. „Câteva probleme de istoria religiilor. pp. Gheorghe. 169. Facerea lumii din punct de vedere filosofic.”.. drd. 1999. 99 p. B(elea). Traducere din limba ebraică. 260 p. Ioan. pp. N. 1940. MB 79/1994. „Profetul Daniel despre Hristos. pînă la anul 3600 după Creaţie. B. Bălan. Nicolae (sau Redacţia RT?). Sibiu. Bălan. RT 912/1915. 1959. 184. 292 p. 409415. Ed. pp. 45 (138145) / 1912. Ambrozie al Milanului. dr. 1909. Cluj. „«Cântarea Cântărilor». „Fostau primii creştini din Ierusalim comunişti?”. viaţă bisericească. oratori sau nescriitori în Vechiul Testament”. Psaltirea pe scurt.. Ed. Iisus Hristos. Bălan. Academiei”. Teodor L. de dr. Arion. Oradea. C ?. 161. biblică) 174. «Studies in The Bible and Early christianity». C. «Bible de tous les temps».. IV în lumina Sfintei Scripturi. Gh. pp. 268 p. pr. 162. 1941). traducere şi comentariu. Cluj. Andrei. 30 p.. Teodor. Ed. pp. „Maria Rădulescu. Toma Gherasimescu. 31 p. Teodor. dr. „Ostaşi credincioşi în Noul Testament”. Problematica socială a sec. Leon. pp. 2535. N. 1975. 1991. Gh. 2428. profesor la Academia Teologică «Andreiană» din Sibiu.”. Băbuţ. Beauchesne. O 1/1988. pr. 4445. (doctorat) 163. RT 11/1908. MB 5/1988. 104128. pp. dr. 178. 570578. MB 78/1990. prof. pp.

pp. Carte de religiune pentru şcolile primare. pp. 5970. pp. pp. Sibiu. Studiu extras din Revista Teologică. MB 2/1989. 757761. MB 1/1988. 209. dr. ST 13/1995. BOR 34/1969. Tipogr. Carte de religiune pentru şcoalele poporale. 1943. 66 p. Bălana. 111”.. Bălan. Nicolae. 7. Studiu istoric şi comentar”.. Diecezană grecocatolică română. 196. Gh. MO 910/1973.. prot. 181184. Carte de religiune pentru şcolile primare. „Marginalii la Cartea lui Iov (Starea de frustrare)”. Sibiu. Arhidiecezană. 3558)”. pp. 1931. În chestia „Micii Biblii”. Balca. Marcu. dr. franceză de Popa. versiune revizuită. 207. bibliei lui G. din lb. pr. BălanMihailovici. 1993. Arhidiecezană. Bălana. iconom D. 116 p. 1994. P. 200. Gh. redactată şi comentată de pr. pr.. 202212. EIBMBOR. 64 p. GB 34/1970. prof. „Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. Gh. 679691. MB 1012/1994. 195. pp.. pr. Bănescu. 214. bază a rigorii semnificaţiei textului Bibliei”. prot.. 210. 32 p. 1914. 32 p. Epistola I”. Tablou biografic după Konrad Kirch. prot. Bălan. legătoria Matei Basarab. prof. „Biblia în sistemul filozofic hegelian”. a VIIIa) 220. 421426. pp. 368385. Arad. cap.. Bănescu. „Toma”. magistrand Ghe. 191. 201. prof. 3641. MO 1112/1973. Bucovina. BălanMihailovici. Bănescu. Istorioare biblice II. 213. Un congres biblic românesc. Barbu. MB 12/1985. Balca.. pr. 199. pr. „Cuvântul vieţii după Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan”. prot. pr. 206. Tipogr. Epistola I”. pp. dr. Istoria sfântă a Vechiului Testament pentru cl. Barbu. Istorioare biblice II. MO 12/1974. Apostolul lui Iisus Hristos. MB 1/1987. pp. MO 78/1974. „Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. (fiul risipitor. Ion. Sibiu. Bănescu. pp. Profeţii biblici vorbind filosofiei. mitropolit Nicolae. Comentariu. dr. 215. N. prof. Gh. Bălana. prof. Diecezană ortodoxă română.. pp. O 2/1991. Bălana. Gh. N. 212. I de seminar. 216. 1827. MB 2/1987. pr. dr. Balcă. „Epistola întâia sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. dr. N. 197. „Funcţia metaforei în Predica de pe munte” (II). 1625. prof. Arhidiecezană. 190. 272290. Comentariu”. MO 34/1975. pp. 162167. 30 p. N. I. „Noul Testament. prot.. 217. Banu. 600609. „Moise în interpretarea antropologiei psihanalitice”. dr. (extras din RT) 193. „Tineri din Evanghelie”. trad. pp. ST 78/1957.. 1922.. pp. Barber. etc) 208. (ed. diac. Bălana. pr. Bănescu. Balca. Arad. pp.. (colecţia Bibliotheca orientalis) 218. pp. Karánsebes. Gh. 1924. Bucureşti. 1927. Sibiu. Bălan. 3959. 1523. Tipogr. (analiza semantică şi nu ne duce pe noi în ispită) 203. Petru. 192. Bănescu. Marcu. diac. „Aspecte stilistice în cuvântările pauline” (I). Marcu. Bălan. Bănescu. pp. Marcu. magistrand Ghe. Aurelia. dr. Eutihie. 479495. „Funcţia metaforei în Predica de pe munte” (I). 615.? Bartolomeu Anania. Bălana. Petru. „Sfântul Apostol Pavel şi creştinii din Corint”. Istorioare biblice II. 194. pp. „Despre învierea trupurilor şi natura lor după înviere (interpretare din I Corinteni 15. pp. prof. 1912. (popularizare) 219. Barbu. pp. a XXa) 9 . 330334.9 189. 1522. GB 3/1957. 198. pr. dr. 472 p. Ştiinţifică. 973953. pr. Mainz 14521455) 205. „Johannes Guttenberg şi Biblia cu 42 de rânduri”. Pavel. Bucureşti. Ed. (ed. II. diac. MO 56/1974. Aurelia. Marcu. Nicolae. 202. 204. 211. Bălana. „Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. 57 p. cap. prof. 412421. „Epistola întâia sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. 67 p. cap. MO 12/1975. Bălana. Petru. dr. 1908. prot. N. diac. „Exegeza lingvistică.. (ed. ST 56/1957. „Vechiul Testament şi catehizaţia religioasă creştină”. pr. pr. „Ponţiu Pilat sau echivocitatea unei atitudini”. prof. (prez. Nicolae. V. diac. pp. Un congres biblic românesc. dr. a XVIIa şi a XVIIIa) 221. Nicolae. pr. ST 12/1970. Patima Mântuitorului văzută de un medic. pp. Comentariu. pp. 208 p. pr. GB 89/1956. dr. 510”. Ed. 1321. 110128. dr.”. Gh. Marcu. Nicolae. Nicolae. tânărul bogat. MB 1112/1984. „Întâia Epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan. 1912. Tipogr. Tipogr. Balca.. Bălana. Diecezană. Bucureşti. Tipogr. prof. Tipogr. I normală de băieţi şi fete şi cl. „Învăţătura despre logosul întrupat ca paradigmă a vieţii creştinului în teologia apostolică şi patristică”. Marcu. Bănescu.

izvoarele sale doctrinare şi permanenta sa actualitate”. PS arh. pp. BOR 7/XXXI. pp. Callistrat. 251. 305311. 202226. BOR 10 (pp. Bârlădeanu. ST 34/1961. 552570. 247. Bârlădeanu. 24)”. Carte de religiune pentru cl. PS arh. P. 10431046.. „Vechiul Testament în liturgiile ortodoxe”. 6679. P. GB 910/1970. BOR 13/1992. pp. 229. 1975. dr. BOR 12/1902. 397571. „Împărăţia mesianică a păcii (Isaia II. pp. pp. Bârlădeanu. 3142. Bârlădeanu. „Epistola sobornicească a Sf. BOR 1/1905. Barbu. „Evanghelie şi cultură la români”. 1930. Callistrat. 11261138) şi 11 (11981209) / 1906. 243. 239. pp. PS arhiereu Calistrat. 227. 627630. 913919. Bârlădeanu. BOR 9/XXXII. 12211232. BOR 11/1905. Callistrat. Bârlădeanu. pr. 903914. Neukirchener Verlag. Basarab. „Profeţii Isaia. PS arh. „Săracii şi cerşitorii la ebrei”. „Messia”. „Numirile date profeţilor în Sf. Callistrat. PS arh. Mircea. Basarab. PS arh. 237. Barbu. Mircea. pp. PS arh. PS arhiereu Callistrat. Bărlădeanu. PS arh. Ap. Callistrat. Bârlădeanu. prof. Callistrat. 256. PS arhiereu Callistrat. Ap. Pavel către ebrei”. Caransebeş. Bârlădeanu. Bârlădeanu. PS arhiereu Callistrat. Bizerea. pp. „Macabeii”. Diecezană. (cu prilejul tricentenarului Bibliei de la Bucureşti. Basarab. BOR 1/1906. pp. Caransebeş. P. PS arhiereu Callistrat. 410427. „Personalitatea Sf. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. PS arh. Bârlădeanu. Ieremia. 31 p. 1688) 225. Bârlănescu. „Cartea profetului Amos. Bârlădenu. I a şcoalelor secundare. pp. Introducere. „Cântarea Cântărilor”. Basarab. 5969. 476489) şi 7 (721732) /1906. pp. 910918. pr. Mircea. MB 4/1987. ST 12/1972. pp. „Cântarea de cult în Sfânta Scriptură şi Sfânta Scriptură în cântările Bisericii Ortodoxe”. PS arhiereu Callistrat. 140152. Bârlădeanu. Iacob”. 224. pr. 252. MB 79/1977. Bârlădeanu. Bărlădeanu. „Cântarea Cântărilor”. 1931. Ioan Teologul”. prof. Callistrat. 228. Diecezană. Bărlădeanu. 12011211. „Deosebitele feluri de interpretare ale Sf. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. Bârlădeanu. PS arhiereu Callistrat. 242. 614622. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu şi Nou. „Soarele ca simbol în Vechiul şi Noul Testament”. 14141421. 564573. Callistrat. pp. Bârlădeanu. BOR 7/XXXII. pr. a IIa) 223. 12481252. Callistrat.”. Tipogr. BOR 5/XXXII. Bârlădeanu. 11561162. „Divinitatea Epistolei Sf. 246. magistrand Mircea. pp. 226. 231. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei la Sinodul VII ecumenic”. „Apocalipsul Sf. „Profeţii Vechiului şi Noului Testament”. magistrand Mircea. 245. 10581063. pr. Bârlădeanu. 233. Basarab. O 4/1960. PS arhiereu Callistrat. 238. „Ebreii şi Epistola adresată lor de Sf. BOR 3/XXXI. BOR 1/XXXII. Mircea. PS arh. 261. pp. Tipogr. BOR 11/XXXII. Bârlădeanu. 253. diac. 1528. PS arhiereu Callistrat. Die biographie der propheten. Callistrat. 255. ST 510/1979. PS arh. BOR 6/XXXI. 250. pp. pp. BOR 11/1906. „Profeţiile lui Ioil”. 258. BarbuBucur. Bârlădeanu. „Agricultura la ebrei”. Scriptură”. pp. Mircea. Basarab. Ioan. 652662. Bârlădeanu. pr. pp. 257. 230. pp.10 222. 249. Sebastian. „Iisus şi samarineanca”. 232. Mircea. „Arborii şi copacii la vechii ebrei”. pp. 63 p. Basarab. Apostol Pavel. Apostol Pavel”. pp. Callistrat. Basarab. Bârlădeanu. „Dogma Sfintei Treimi în Vechiul Testament”. pp. P. BOR 6/XXXII. Callistrat. Bârlădeanu. BOR 8/XXXI. „Caracterul ebreilor”. ST 78/1961. 315326. pp. PS arh. pp. pp. BOR 9/XXXI.. pp. pp. 13271340. MB 46/1993. 259. ST 5/1988. „Legumele la ebrei”. 1624. BOR 8/XXXII. dr. 13211332. PS arhiereu Callistrat. „Macabeii”. BOR 10/XXXII. Callistrat. „Profeţiile lui Ioil”. dr. Iezechiil şi Daniel”. PS arh. PS arhiereu Callistrat. pp.. BOR 2/1906. „Psalmul LI (L). 254. „Viaţa nomadă a vechilor ebrei”. 220 p. 10091021. pr. 240. 726740. 86102. BOR 6 (pp. „Macabeii”. diac. Bârlădeanu. BOR 2/XXXII. Callistrat. PS arh. traducere şi comentar”. pp. 244. pp. 442451. pp. pp. Ideea de rugăciune şi jertfă”. 763775. 235. 236. BOR 4/XXXI. BOR 9/1905. 248. 241. 234. PS arh. Bărlădeanu. BOR 12/1905. magistrand Mircea. PS arh. „Cărţile anaginoscomena în Bibliile româneşti”. Callistrat.. BOR 12/XXXII. Basarab. (doctorat) 10 . (ed. 260. pr. Carte de religiune pentru clasele II şi III ale şcoalelor primare. PS arh. 194199. „Klaus Baltzer. pp. Scripturi”. pp. prof. pp. Callistrat. 7081. BOR 3/XXXII. Bizerea. 4956. „Profeţiile lui Amos”.

econ.. 48 p. C. pp. pr. I.. Bejgu. 462484. din nou tâlcuită şi pe scurt tălmăcită pe înţelesul celor mulţi2. BOR 5/1926. 265. Beldie. Bejgu. pr.. 987993. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în concepţia Sfântului Vasile cel Mare”. I. pp. Basarab. Beldie. I. Mircea. 910915. pp. Beldie. 44 p. 221241. Introducere. (ist. C. pr. Mircea. 264. 273. Ed. De la Betleem la Betania. 267. (critica textului) 285. „Rolul comunităţii în însuşirile mântuirii subiective după cărţile istorice ale Noului Testament”. Bejenariu. C. Basarab. Ed. Pildele Mântuitorului culese din Sfintele Evanghelii. Galaţi. Poezia biblică. C. Galaţi. Beldie. Studiu istoricbiblic.R. I. Neculai Peiu. pp. 1997. pp. Huşi. extras din ST 510/1979) 263. Ed. (doctorat. C. (exegeză) 280. Cartea profetului Amos. pr. pr. 291. 287. I. Tipogr. MB 46/1979. C.. Galaţi. Beldie. pr. Episcopiei ortodoxe române. Cartea românească. biblică) 282. pr. 1939. Beldie. Mircea. dr. prof. Ed. C. Viaţa Mântuitorului scrisă pe scurt2. Epistola către Galateni. C. C. 288. Bedreg. 1936. 293. Beldie. 6885. C. Universul. Tipogr. 30 p. 602618. pp. Bucureşti. pr. Sfânta Evanghelie de la Marcu. Bedreg. 132 p. 1926. prof. 268. dr. Cuvântarea din Areopag”. 289. pp. 158 p. 1928. 280296. Beldie. econ. Mircea. I. 275. econ. 279. „Epistola către Galateni”. Beldie. Ed. Ermineutica biblică. din nou tâlcuită şi pe scurt tălmăcită pe înţelesul celor mulţi. Bucureşti.. Bucureşti. Moldova S.. 31 p. „Orientarea între manuscriptele Bibliei”.. 278. econ. 5159. Universul. 1939. 737743. Bârlad. Bucureşti.. 276. Beldie. Oradea. „Epistola către Galateni (cap. „Genealogia Mântuitorului”. Beldie. econ. I.. „Prietenia după Sfânta Scriptură”. pr. Basarab. pr. Despre Biblie şi explicarea ei. Ed. ST 56/1957. 15 p. dr. BOR 12/1923. dr. 1927. I. Galaţi. Ed. (conferinţă) 11 . pr. 1928. pp. dr.. C. 1928. Panait. dr. Ed. C. Moldova S.. 47 p.R. Bucureşti. 92 p. prof. Cărţilor bisericeşti. C. 93 p. Beldie. Istoria sfântă. Bucureşti. 1929. Ia a şcoalelor de viticultură. 1937. pr. magistrand Gheorghe. prof. econ. Cărţilor bisericeşti. 272. (studiu lingvistic) 294. Studiu de concordanţă biblică. Viaţa Mântuitorului scrisă pe scurt3. „Scriptură şi liturghie.. 271. Probleme de ermineutică biblică”. dr. 15 p. pr. prof.A. 54 p. Înaintemergătorul Domnului.. I. dr. C. traducere şi comentariu. prof. proprie. 269. econ. Mihail. Băzău. Beldie. 277. Manual de religie pentru cl. ST 12/1957. 343354. Poziţiuni teologice. I. 1926. econ. „Lucrarea predicatorială a Sf. George Jorică. Ed. dr. dr. C. 338342. „Biblia în liturghia şi viaţa spirituală ortodoxă”. Moldova. I. Basarab. 85 p. pr.. Cărţilor bisericeşti. Bucureşti. Moldova. econ. Ed. MA 79/1979. „Autoritatea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă”. I. Basarab. Beldie. 292. Lupaşcu. Ed... Galaţi. I. I. pr. biblică) 283. 15 p. dr. „Domnul nostru Iisus Hristos ca interpret al Sfintei Scripturi”. 1940. econ. Beldie. Mircea. pr. magistrand Gheorghe. 286. Mircea. pr. Explicarea Evangheliilor pentru clasa a IIa a şcoalelor secundare de băieţi şi fete1. pp.A. 1926. pp. Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Isaia. 270. dr. Despre Biblie. MA 56/1983. Apostol Pavel în Atena. C. econ. C. 267272. pp.. MO 12/1999. 185 p. „Atitudinea teologilor români faţă de cărţile anaginoscomena bune de citit ale Vechiului Testament”. (ist. pp. Basarab. econ. BOR 11/1923. pr. MB 13/1979. 51 p. Moldova. Ed. Beldie. Galaţi. I. biblică) 284. 1925. Popasuri exegetice. 54 p. Cultura poporului. Ed. Panait. 1923. pr..11 262. Bejenariu. 55 p. I. Basarab. Galaţi. Mihail.. pr. O 2/1980. Ed. 286300. 46)”. dr. Sfânta Evanghelie de la Marcu. 1926. „Genealogia Mântuitorului”. BOR 4/1926. dr. (manual) 274. Bucureşti. I. 90 p. agricultură şi profesionale în genere. 290. pp. Beldie. prof. dr. Beldie. Moldova. C. 191. BOR 6/1927. econ. (exegeză) 281.. Galaţi. (ist. EIBMO. I. econ. BOR 13/1923. l’Hellenicité des epîtres pauliniennes. Bârlad. dr. Beldie. C. pr.. p. Mircea. „Genealogia Mântuitorului”. pp. Ion. I. Viaţa Mântuitorului după epistolele pauline şi catolice. C. prof.. 1912. Basarab. 266. 1980. I. 3142. Beldie. Tipogr. pr. Ed. Istorisiri din viaţa Mântuitorului. Text şi comentar. 1924. 32 p.. 296. Ed. Mircea. dr. MB 79/1981. 295. Socec & comp. horticultură.

1940. Însoţitorii Sfântului Apostol Pavel în misiunile sale. Nicodim. catihet. dr. p. colecţia «Cărţile Vieţii». 309. 248 p. BOR 56/1939. 61 p. Belenki. „Vechiul Testament ca izvor omiletic”. 135146. pp. I. 314. Worlitscheck. Politică. colecţia «Cărţile vieţii». prot. MA 12/1960. pr. din lb. MA 3/1986. Despre mitologia şi filosofia Bibliei. pr. Nicodim. Belu. „Predica Sfîntului Apostol Petru”. Apostol Pavel”. Nicodim. 734737. I. I. 31 p. 1945. 504521. C. 1923. Cărţilor bisericeşti. Ed. Religiunea pentru şcoalele poporale anul al IIlea. D. 301311. Minodora. I.. „Teologia Decalogului”. Belu. 66 p. 190 p. 776790. C. 304. Ed. 326. după A. Bucureşti.. Tipogr. 22 p. 305. 1931. RT 1-2/1945. RT 4/1932.. Beldie. Nicodim. Sfântul Apostol Pavel către păstorii din Milet. 318. RT 11/1937. Genealogia Mântuitorului. C. (are capitol Familia la iudei. MMS 1112/1958. Galaţi. 321. 1931. Imprimeria Chişinău. „Personalitatea Sfântului Apostol Pavel şi sufletul modern”. „Importanţa Vechiului Testament pentru activitatea omiletică şi pastorală a preotului”. RT 78/1944. Galaţi.. Belea. BOR 12/1927. (popularizare) Beldie. Episcopiei ortodoxe române. pr. Belea. „Ironia în cuvântările Mântuitorului”. Belea. 276283. Ed. C. D. C. (exegeză) Beldie. 327. L. Epistola către Tit. 3144. Auf den Spuren des Paulus. pr. pr. Dumitru. 1942. pp. C.”. pp. Moldova. „Predica apostolică”. 152154. prof. „Calităţile de îndrumător duhovnicesc ale Sf. Galaţi. dr. prof.”. pr. Ed. rusă de Florescu. pp. C.. 133134. 311. I. 732740. 302. pp.. 5962. dr. pp. „Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Isaia”. prot. 12. pp. Viaţa Sfântului Apostol Petru. „Mântuitorul Hristos şi partidele religioase”. Episcopiei ortodoxe române. Apostol Pavel despre a doua venire”. 424427. pp. Beldie. 310. 1928. 280281. 313. PS archiereu Callistrat. Episcopiei ortodoxe române. 71.. Galaţi. 122123. D. I. Studiu de concordanţă biblică. Belu. „Preot Teodor Ciceu. prof. econ. prof. Munteanu. Chişinău. „Ce spune Sf. eroul suferinţei”. dr. pr. pp. germană îngrijită de Arnold Pfeiffer”. I. dr. Berlădeanu. 319. Belea. 324. „Câteva cuvinte asupra Vulgatei şi a autorităţei ei în Biserica Romei”. 322. pr. prot. 325.. Nicodim. 300. 863871. Beleuţă. Ed. Paulus und die moderne Seele). nr. dr.. Beldie.. 436460. G.”. pr. Tipogr. I. pr. Moldova. trad. Munteanu. „Prof. pp. Minodora N. Heft 10/1959”. dr. C. 286298. 204 p. 1944. pr. pp. Bucureşti. „Păcatul original la Origen”. Moldova. pp. S. C. Belu. dr. Ed. dr. pp. pp. Ed. Pavel. 1928. dr.. Ed. Cluj. Belea. 720722. Beldie.. Predica de pe cruce a Mântuitorului Hristos. 124 p. colecţia «Cărţile vieţii». Ed. Belu. prot. N. 307. Cărţilor bisericeşti. (popularizare) Beldie. «Evangelische teologie». 315. RT 12/1943. Ed. RT 1618/1915. Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. I. pr. 1931. econ. 320. Mordecai Ranaan din Tel Aviv (Israel). Librăriei Ciurcu Brassó. 141150. (după Anton Worlitscheck. 308. 43 p. M. Aron. Belu. 303. „Paulus und die moderne Seele”. „Despre studiul Sfintelor Scripturi şi mai ales al Noului Testament ca mijloc de reformă şi de unire”. 246 p. Cluj. pp.. Minodora. L. prof. BOR 7/1904. Ed.”. G. 226 p. 1943. „Prof. I.. pp. Episcopiei ortodoxe române. Belu. trad. D. 100108. Tălmăciri la Evangheliile duminecilor de peste an. RT 1112/1935.. pp. Introducere. 1905. Berescu. Beldie. 99106. Minodora N. 312. învăţător Ioan. Belea. pp. Cluj. Munteanu. I. „Hristos. BOR 1112/1984. Belea. dr. dr. ST 910/1955. MA 13/1967. pp. „Wolfgang E. traducere şi comentar. pr. Sfântul Apostol Petru după Sfânta Scriptură. MA 1012/1982. pr. Viaţa Sfântului Apostol Pavel. dr. Belea. Belea. prot. Pax. 328. Die Sünde im biblischen Verständnis. RT 34/1936. 15 p. Popasuri exegetice. colecţia Cărţile Vieţii. 306308) Belea. 71 p. RT 1/1944. pp. RT 56/1944. ElenaMaria. 555581. Ilie. (doctorat) Belea. „Familia în Antichitatea precreştină”. MA 58/1957. 1982. I. L. „Sf. I. „Heinrich Vogel.. prof.. Beldie. pr. prof. lumina cea mare”. pp. Nicodim. pp. pp.. dr. 298. G. Beleuţă. 299. 317. 323.12 297. 12 . RT 34/1945.. 316. Bucureşti. După planul Normativului şcoalelor poporale din Arhidieceza ortodoxă română a Transilvaniei. 306. pr. D. prof. pr. Cluj. 301. „Prof. Dumitru. prof. MA 13/1966. Moldova.

protos. 89 p. Bodogae. Focşani. Bodogae. epoca lor. 1914. Petru. „Psalmii şi legătura lor cu cultul divin ortodox”. „Noul Testament de la Belgrad din 1648 reeditat prin purtarea de grijă a P.. 353. în colaborare cu Kraut. (licenţă) 341. cronologia faraonilor din Imperiul nou şi campaniile lor în Asia. Bogatu. Gheorghe. 361 p. Bucureşti. Meditaţii evanghelice. A. 699714. a IIa secundară11. Bogdaproste. Tipogr. ST 12/1970. Gheorghe. „Peripeţiile unei traduceri a Noului Testament”. 307316. Bodogae. Blaga. 1988. prot. ST 910/1969. icon. Bogdaproste. Cele patru Evanghelii. vol. 177185. Bucureşti. 652671. D. Theodosie. Ed. 1908. Berlădeanu. Glasul Bucovinei.. Ed. „Scurtă privire asupra ideilor morale din Vechiul Testament şi creştinism”. Ed. Tipogr. 335. Iris. 100 p. Munca. pp. 332. 7394. Herta. „Valoarea moralsocială a Cărţii Psalmilor”. „Biblia este confirmată de datele noi ale arheologiei şi istoriei Orientului apropiat”. A.”. pp. 1903. BolşacovGhimpu. III (cap. BolşacovGhimpu. Bîzgan. 246252. Bonteanu. episcopul Alba Iuliei. BOR 2/1913. pp. 1983. 17871864. A. 349373. Dicţionar enciclopedic de personaje biblice. Ed. A. pr. Explicarea Evangheliilor. A. pr. 1933. Vasile. BolşacovGhimpu. pp. Arhiep. (licenţă) 350. (licenţă) 342. pp. Diaconescu. Cernăuţi. Vasile. dr. „Date ale Bibliei confirmate de cercetările arheologice şi istorice”. (efortul sârbului Vuk Karagici. pp. 351. GB 912/1976. „Drumul biblic străbătut de Moise din Egipt spre Canaan”. prof. trad. prot. 1996. Iosif. 338. 55 p.. pp.. Legislaţiunea lui Moisi. „Trimiterea Sf. 1901. pp. p. Bucureşti. BolşacovGhimpu. 133135. 340.. Bindiu. BOR 8 (pp. Bogdaproste. Gheorghe. 347 p. „Hristologia după Epistola către Evrei”. Gheorghe. RT 12/1934. EmanoilŞtefan. A. (regiuni în grija judecătorilor. Cheia Noului Testament. Bogdan. 96109. Bukarestertagblatt. (colecţia Religiunea în şcoala poporală II) 333. ST 12/1972. MO 5-6/1972. 232 p. Bocian. 336.. Preparaţiuni. pp. pp. pr. 334. Studiu critic introductiv asupra primei epistole a Apostolului Petru. pp. M. Gheorghe. pp. Bodale. (cronologie) 352. MB 1012/1973. 132149. Gheorghe. Partea I. MMS 78/1979. „Cinstirea aproapelui după Decalog”. 345. Bogdaproste. Credinţa. 56 p. Bucureşti. 330. Lecţii practice lucrate după principiile şcoalei HerbartZilleriane. Bizerea. „Consideraţii generale asupra Noului Testament de la Bălgrad (1648) al mitropolitului Simion Ştefan”. Misionară Ortodoxă Română din America şi Canada. (licenţă) 343. 347. Universalitatea potopului. T. (concordanţă) 355. Climent. GB 1112/1971. 712. Minerva. Enciclopedică. 356. 1905. drd. Dumitru I. Martin. A. 930947) şi 9 (10581069) / 1904. Tipogr. Boroianu. dr. drd. 10881099. Bogatu. pr. Diecezană. GB 34/1972. „«Cei şaptezeci» după Noul Testament şi Sfânta Tradiţie”. Universalitatea potopului. Socec & comp.. 337. Tipogr. Ed. 208 p. pp. Bucureşti. 4 28. Ed. „Proorociile despre venirea Mântuitorului”.) 13 . 908 p. 1903. S. drd.13 329.. pp. Bogdaproste. Borca. „Valoarea Vechiului Testament pentru creştini după Fericitul Augustin”. 348. 344. Gabriela şi Spuhn. şi Oiaga. 8595. Vasile. Responsabilitatea omului pentru desăvârşirea creaţiei”. PS archiereu Callistrat. XV + 431 p. pp. O 2/1966. de Danţiş. RT 34/1935.”. (teol. 51. MMS 1/1931. 89 p. Niculescu & co. 455465. 16. Manual pentru cl. 349. 636647. pp.. 1905. PS archiereu Callistrat. Olivian. diac. Boşcu. G. Ed. „Problema păcii evanghelice în raport cu puterea dreptăţii”. prof. drd. Bogatu. Emanoil Şt. 331. 20). Bucureşti. MB 1/1989. RT 4/1998. P. Apostoli d’a predica Evangheliul”. 357. „Dr. Canaanul şi Imperiul egiptean mijlociu) 354. Ursula şi Lenz. Berlădeanu. 11331144. bibl. dr. dr. 104117. 177179.. Teodor. Bontea. lect. ST 12/1971. Boroianu. judecătorii noi. pp. 346. T. pp. „Solomon”. „Predica Sfântului Apostol Pavel despre trăirea creştină”.. pp. de a trad NT) 339. Boiu. Gh.. A. 907921. BOR 910/1987.S. „Lumea şi natura în concepţia biblică vechi testamentară. Emilian. A. Sfânta Evanghelie după Mateiu cu comentar. GB 78/1974. Vasile Gheorghiu. autorului. „Probleme de cronologie biblică veche”. BOR 10/1904. 358.

783788. pp. episcop Calinic. diac. pr. Göttingen. 367. pp. asist. Leipzig. G. Socecu. + 2 hărţi color) 361. O. note şi comentarii de Ioan Alexandru. (mărturia şi mesajul propovăduirii. Bucureşti. 427437. diac. 7274. 1927. (Concilium 1/1979)”. ebraică. Ion. diac. (cu bibliografie) 383. MO 46/1978. a XVIa. (speranţa în Sfânta ScripturăNT) 369. I. magistrand Vasile.. 461470. asist. I dela şcoalele de fete în lipsa unei cărţi anume pentru aceste şcoale. „Sensul activ al speranţei creştine”. 242243. „Pe timpul Mântuitorului (recenzie la DanielRops.. 1968)”. „Rugăciunea la Sfântul Apostol Pavel”. παραδοσις) 370. + o hartă color) 362. G. din lb. Bucureşti. dr. Orest. Bucevschi. (date şi texte scripturistice) 375. Das Bild von Jesus dem Christus im Neuen Testament. „Bunătatea divină”. D.. O. Heft 6/1961”. Ion. S. Ion. care se numea Emaus…”. Ed. MMS 34/1966. 1904. 374.. Ia secundară de băieţi şi de fete. Iaşi. 218252. în Evangelisches Pfarrerblatt. diac. prof. „…un sat. pp. V. dr. Bria. „Sfînta Scriptură şi Tradiţia. Bucevschi. cu T. 133 p. prof. Die Bibel und das 2. Eu fac toate lucrurile noi» tema principală a celei de a IVa Adunări generale a Consiliului ecumenic al Bisericilor (Upsala. ST 12/1954. 1995. Bucevschi. 880 p. Noţiuni de istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 150152. Ia secundară de băieţi şi de fete. O. prof.)”. 578579. Oiaga. Biblia în Filocalie. A. Ia secundară. + 2 hărţi color) 360. 140142. 384405. 372. forme de predică) 373. (d. Freiburg. diac. Orest. 366. pp. Bucureşti.. episcop Calinic.. 302 p. 368.”. GB 12/1972. Cestiunile din programa analitică pentru cl. Bria. Ion. 115 p. Oscar Cullmann. Librăriei Socec & co. Les Grandes Etudes Historiques. Vasile. 1977. Antologie de texte biblice tâlcuite în Filocalia românească. 365. pr. pr. vatikanische Konzil. vol. dr. prof. Boroianu. pp. Paris. Brătan. Bucevschi. Bucureşti. 398 p. (atitudinea lor faţă de Mântuitorul) 382. diac. 377. O 12/1995. prof. (prezentare a broşurii adunării. «Die neutestamentliche Verkündigung der Freiheit». prof. „Patimile şi Învierea Domnului”. pp. „Dr. 513523. Botez. Atelierele grafice I. BOR 78/1965. „Iisus Hristos Dumnezeu adevărat şi om adevărat”.. Oiaga. pp. prof.”. prof. 104 p. „Mântuitorul despre sine”. GB 34/1956. prof. ST 78/1956. (ed. pp. Ed. Ion. 1995. conf. Bria. pr. MO 3-4/1960. a IVa. 258262. Ene. Bria.”. „John Kilgallen. D. pp. diac. diac. Bucevschi. Bucevschi. „Imnul dragostei (I Corinteni XIII. pp. pr. (ed. iul. D. Botez. libertate în NT) 376. GB 56/1959. diac. Antologie de texte biblice tâlcuite în Filocalia românească. Socecu. pp. „Dr. 379. diac. GB 78/1969. O 2/1980. Vasile. O 1/1966. (unitatea Sf. Vasile.. 463466. Bucevschi. Branişte. prof. prof. pp.. Trinitas. „Cântarea Cântărilor. Bria. pp. prof. Oiaga. „Temeiuri biblice şi tradiţionale pentru cântarea în comun a credincioşilor”. Ed. 403421. Ed.. „«Iată. dr. 381. 61101. pp. 364. diac. «Dialog unterwegs». prof. Bucevschi. Orest. prof. O. Noţiuni de istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 113) în Omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur”. în col.. Cestiunile din programa analitică pentru cl. 1738. HansWerner Bartsch. 18 p. 380. GB 34/1967. 140 p. «Intimität im Neuen Testament». „Doi apostoli: Iuda şi Petru”. Boroianu. (dovezi scripturistice) 384. Bria. MMS 910/1970. 388389. Fayard. 5058. „Eshatologia sau lumea viitoare”. pp. ST 56/1970. „Slujirea Cuvântului”. pp. (ed. 448453. vol. Cestiunile din programa analitică pentru cl. O 3/1967. Al.. pp. V. Bria. II. prof. trad. MMS 12/1962.. 14 . Ion. a Va. O. 1964. prof. Biblia în Filocalie. Consideraţii generale”. pp. date geografice) 363. Botoşăneanu. Ilie D. ST 78/1961. 137-151. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. „Biblia gotică şi fragmentele ei. 121 p. Botoşăneanu. „Romano Guardini. (episodul de la Emaus. Bucevschi. O. 1964.. Jesus en son temps. Iaşi. 777787. conţinînd şi 7 studii biblice la temă) 371. de Leopold Lentner”. Bucevschi. Atelierele grafice I. Trinitas. GB 56/1975. O. A. Putând fi adaptată şi la cl. prof. pp.14 359. 1905. 378. pp. Boroianu. pp. Al. O 2/1973.. G.

7386. Ioan. Bulacu. Ion C. 729736. drd. Ioan. „Sfântul Ioan Botezătorul. „Citirea Bibliei sau Sfintei Scripturi de către credincioşii creştini mireni”. pp. pp. Sofia. Bunea. Ioan. pp. pp. 366371). 391. MB 1/1989. Buga. 15 . 231242. 400. 129140. 394. pr. pp. pp. „Sensul înfierii creştine după Sfântul Evanghelist Ioan şi Sfântul Apostol Pavel”. tema principală a Sesiunii anuale a Comitetului consultativ al Conferinţei creştine pentru pace. Ioan. „Moartea Sfîntului Ioan Botezătorul după Sfintele Evanghelii şi după istoricul Iosif Flaviu”. Văcărescu. Ion. drd. MB 79/1997.15 385. 397. Teodor M. pr. (l. pp. Ioan. 197203. drd. 251256. 414. Bulacu. „Sensul înţelepciunii în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. primul martor public al Fiului lui Dumnezeu cel întrupat”. pp. „Însemnătatea şi actualitatea interpretării ortodoxe omiletice a Sf. pr. 345364. Bude. pp. Burcuş. prof. Partea I. oct. Teodor. pr. Mihail. Bucureşti. pr. pr. „Locul Sfântului Ioan Botezătorul în iconomia mântuirii după Noul Testament”. pr. Buga. drd. pr. Bulacu. MMS 78/1973. „Antropologia Vechiului Testament”. pp. drd. Bude. Bulacu. pp. ST 4/1986. MB 46/1989. Ioan. „Vechiul Testament despre structura şi frumuseţea fiinţei umane”. dr. Teodor M. ST 910/1966. C 1911 (pp.. Burcuş. pp. îndemnul Sf. pp. 407. 852855. „Personalitatea patriarhului Avraam oglindită în Epistolele Sf. drd. 492503. 386. pp. Ioan. dr. O 1/1983. Mihail. 408. 1430. „Lumina Evangheliei în opera lui Eminescu”. ST 34/1967. 401. in Zeitschrift für Evangelische Ethik”. „Viaţă şi moarte în Hristos. 395. GB 910/1979. 311315. pp. 173188. 966982. 4862. pr. „Împărăţia lui Dumnezeu sensul ei neotestamentar”. Bucevschi. Burcuş. 7780. August Strobel. Bulacu. „«Die Friedenshaltung Jesu im Zeugnis der Evangelien». Ioan. drd. pp. prof. 7882. Bucevschi. 7382. 403. GB 6/1987. pr. (atit. drd. Bude. ST 78/1967. ST 910/1975. pp. 399. 402. pp. Buga. 100 p. 6678. Burcuş. pr. 98 p. Ion C. MB 79/1965. „Istoria patimilor Domnului nostru Isus Hristos în 6 cuvântări”. pr. prof. Ion. „Făgăduinţă şi credincioşie divină în Sfânta Scriptură”. 3042. 412. Mihail. Teodor. 1966”. după învăţătura biblică neotestamentară”. MB 1/1988. prof. Bude. BOR 56/1979. 2639. pp. 5162. Buga. pp. Ed. 398. 434449. Şcoala exegetică biblică din Antiohia. doctorat exegeza profeţiei Amos 5. MB 79/1994. popor ales în VT. Mihail. Mihail. pp. 396. prof. grupări religioase. Oradea. pr. Dr. ST 78/1966. 100 p. pr. Bude. Biserica) 390. GB 34/1976. (Biserica şi Israelul contemporan. Omilia exegetică biblică. pp. ST 3/1989. Văcărescu. pr. MA 13/1974. pp. 4560. „Poporul ales şi rolul său în istoria mântuirii. Bude. Ion. 3243. pr. Bude. 392. pp. Teodor. „Aspecte sociale în predica profeţilor Vechiului Testament”. 410. drd. 193204. 409. dr. „«Căutaţi binele şi nu răul ca să fiţi vii». „Semnificaţii ale noţiunii de lumină în Noul Testament”. MB 46/1994. drd. ST 34/1978. pr. drd. Tipogr. 744767. prof. Ioan. autorului. „Sfântul arhidiacon Ştefan protomartir după Noul Testament şi în Tradiţia Bisericii”. Bude. Burcuş. „Rugăciunea lui Solomon la sfinţirea Templului şi caracterul ei universalist”. Ioan. Ed. „Cartea Rut”. 110”. Buga. 525535. Ioan. de pace a lui Iisus) 387. 521522. Bude. pr. „Imnuri creştine din epoca apostolică în cuprinsul Noului Testament” (II). 411. 1929. Scripturi”. O 3/1975. 1931. 14) 413. Ioan. Ioan. Orest. „Imnuri creştine din epoca apostolică în cuprinsul Noului Testament” (I). 389. (Sfânta Scriptură ca dar al lui Dumnezeu. pr. 1931. 388. Mihail. „Convertiţii în Sfintele Evanghelii”. pr. 518527. pr. pr. noul popor ales. 575583. Ap. Pavel”. Epistola a IIa către Corinteni 5. „Dreapta învăţătură şi ereziile în epistolele Sfântului Apostol Ioan”. parohul Ioan. MA 1112/1971. sem. pp. Ioan. Bunea. Părinţi de a o citi cu evlavie) 406. pr. ST 34/1978.. MB 2/1988. 405. Bulacu. 404. de Prof. Şcoala exegetică biblică din Antiohia. Bucureşti. Bude. pp. 393.

717724. A doua carte de religie. Bucureşti. cl. pr. 66 p. Călugăr. 1934. Sibiu. Copii din Biblie. I de băieţi şi de fete. Tipogr. Buzescu. pp. dr. 435. „Macabeii”. pr. prof. Tipogr. şi Popovici. pr. Buzescu. O 2/1977. 14141421. prof. Burtan. protop. „Oscar Cullmann. Gutenberg. Arhidiecezană. pp. D(umitru). Arhidiecezană. 442.. Sibiu. acad. Bucuresci. pp.”. Bucureşti. prof. Cândea. 1902. BOR 12/1909. Addis Abeba. Călugăr. „† Grigorie Leu Botoşăneanu. 16 . 422. pp. 6372. 434. Nic. C. 312). 1934”. Arhidiecezană. 11561162. Georgescu. pp. A şasea carte de religie. Cândea. nr. „Ion V. Bucureşti. cl. A patra carte de religie. 1934. diac. drd. 424. Gheorghe. desăvârşirea descoperirii dumnezeieşti şi a legii morale”. RT 12/1935. Gheorghe. 1940. ST 78/1951. GB 12/1974. „Rolul îndrumător al Vechiului Testament”. ST 910/1973. Spiridon. Fericiţi sunt.. (manual) 437. Republica Democrată Germană”. C. „Prof. Dumitru. Ed. manual pt. Călugăr. dr. Freiburg im Breisgau. Dumitru. 433. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos2.. Edmund Kalt. Tipogr. pr. Al. „Ion V. Arhidiecezană. (manual) 438. GB 78/1964. I de gimnaziu. Sp. Dumitru.. pr. 216230. „Noul Testament raportul lui faţă de cel Vechi. 11)”. pr. RT 1112/1934. pp. Arhidiecezană. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei a IIa către Timoteiu. conform programei în vigóre pentru cl. Christologie du Nouveau Testament. Tipogr. Buzescu. Buzescu. 104 p.. 142148. pp. Călugăr. Viorel. Căciulă.. Burtan. 10) 441. Demonologia Vechiului Testament: «Azazel». 666673. Instit. pp. 445. Sibiu.. 70 p. Al. Tipogr. (manual) 436. 1941. 417.. Călugăr. Tipogr. Simeon. IIIe ed. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. 1940. pp. C. MA 13/1961. Cărţilor bisericeşti”. N. Dumitru. Herder. 1940. Nic. 649653. 283 p. şi Popovici. 300 p.. 63 p. 10)”. O 4/1975. (posibil Bârlădeanu?) 428. Călugăr. Etiopia. Ed. Cartea românească. 61 p. Ştefan. Tipogr. Dumitru.16 415. Arhidiecezană. Călugăr.. Universala. „Raportul dintre concepţia despre înţelepciune în cartea Proverbele lui Solomon şi tradiţia despre înţelepciune în textele egiptene”. pr. 1905. Dumitru. Întâia carte de religie. Tipogr. prof. prof. 78 p. Arhidiecezană. (manual) 440. manual pt. ST 910/1974. prof. 462480. Virgil. Caloianu.. 420. ST 34/1975. drd. 429. 64 p. prof. Tipogr. „Chipul preotului după Sfînta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. Dumitru. 432. de către Institutul biblic evanghelic din Altenburg. Arhidiecezană. 434435. (manual) 439. pp. (posibil Bârlădeanu?) 427. (aprobată de Sfîntul Sinod) 430. 431. pr. Georgescu. (manual) 443. Ed. pr. Călugăr. pr. Callist Botoşăneanu. 226231. 12481252. Tipogr. pr. N(icolae). Viorel. Sibiu. „Noul Testament (Das Neue Testament) ilustrat. Nicolae C. Actualitatea profeţilor. Neuchâtel.”. dr. Biblische Arhaeologie 2. RT 1-2/1935. C(olan). Caloianu. BOR 11/1909. Burilescu. „Unitatea revelaţiei prin prooroci. D(umitru). (posibil Bârlădeanu?) 426. pp. „Contribuţia literaturii teologice române la înţelegerea personalităţii şi activităţii Sf. 173195. Cum să citim Sfânta Scriptură. pr. pr. 1968.. arhiereu prof. ST 12/1997. pp. (licenţă) 416. D(umitru). 419. Bucureşti. 211 p. A cincea carte de religie2. 68 p. Istoria sfîntă a Vechiului şi Noului Testament. A treia carte de religie. pp. Buzescu. ST 34/1978. de arte grafice «Speranţa»”. Popescu. 1948. prof. pp. 1927 ian. Cartea românească. pp. pp. Nicolae. pr. (Matei 5. Bucureşti. 1996) 444. N... 352353. vermehrte Auflage. Călugăr. BOR 10/1909. Sibiu. Călugăr. pp. RT 910/1934. (seria Didactică. (predică) 423. 418. pp. Ed. 131132. Sibiu. 1934. Despre cei mici din vremea veche pentru cei mici din vremea noastră. Dumitru. 97106. 132133. Buzescu. C. Sibiu. Bucureşti. „Macabeii (urmare din no. 1940. mit 23 Bildern auf 8 Tafeln (Herders theologische Grundrisse). 62 p. pr. C. 45 p. (comunicare al Consultarea interortodoxă asupra relaţiei dintre Evanghelie şi cultură. 184 p. „Macabeii (urmare din no. Sibiu. Călugăr. Cândea. „Conceptul de Evanghelie la Origen”. Olimp N. 1947. 1943. „Evanghelia în cultura românească”. 425. 725735. pr. drd. pr. ed. 1940. Delachaux et Niestlé. pp. C. „Sensul expresiei «trimisul lui Dumnezeu» (HalakYahve) în Vechiul Testament”. Apostol Pavel”. 137139. Înaintemergătorul şi Sfinţii Apostoli în imnologia Octoihului”. diac. C. 421. 1946. MA 13/1961. I de gimnaziu. „Preoţie şi slujire în Cărţile profetice ale Vechiului Testament”.

O 4/1991. 1932”. 171172. Justinian. asist. protos. lect.S. pp. diac. ST 910/1956. 1916. Cândea. Ap. 48)”. 471.. 2 p. 5166. dr. Cândea. ST 12/1955. 9196. nr. I. ST 12/1998.R. 71152. pp. după Evanghelia Sf. scopul final al omului”. C 1011/1926. lect. „Anul jubiliar al evreilor”. 461. pp. Ioan. Justinian. XVI şi XVII traduse din slavoneşte. pp. 352-356. O 4/1994. 458. Atena. dr. M. 589599. diac. 456. Διαθηκης. Ceremuhin. 4553. Atelierele grafice Socec & co. Chialda. pp. Tipogr. „Sfinţii îngeri după proorocul Daniel”. Chialda.17 446. „Melchisedec. 472. 463. M. 448. Introducere cu 11 planşe. modelul desăvârşirii creştine”. 324. „Femeia la evreii vechi”. „Vasile M. trad. pp. pp. protos. Textul şi glosarele.. (non vidi) 474. prof. p. Caraza. 468. Iacobescu din Revista Patriarhiei din Moscova. Vellas. „Iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni în scrierile Sfântului Ioan Evanghelistul”. lect. pp. extras din rev. vol. „Studiul Vechiului Testament. Caraza. pr.. lect. 1. pp. 8/1957. 469. Cârstoiu. I. Caraza. 238 p. 165176. „Mântuitorul Iisus Hristos. pp. Justinian. Cârstoiu. asist. 451. prof. Chialda. 473. Ed. diac. al XVIIlea. protos. Vasile M. 369380. Cândea. „Învăţături moral sociale în cartea Proverbele lui Solomon”. pp. „Egalitatea Sfinţilor Apostoli după Noul Testament”. 475. în Anuarul Academiei teologice Caransebeş. „Conf. 125136. 518 p. pp. 450. ierom. O 12/1998. „Îndreptarea şi îndumnezeirea omului în Hristos după Sf. 447. 1970. Ioan. diac. 1916. ST 34/1997. (non vidi) 452. pr. 603621. O 1/1994.. Roman. I. Mircea. Pavel”. dr. Cârstoiu. „Botezul în lumina Sf. manual pentru institute teologice”. Ion. MMS 6/1987. Mircea. Mircea. „Pastoraţia după Sfântul evanghelist Ioan”. XVI şi XVII traduse din slavoneşte. 467. 1941. preotul rege din Salem. De ce serbăm duminica? Studiu apologetic. 106119. MB 13/1958. de pr. 36 p. 6894. O 1/1972. Υπομνημα εις το βιβλιον του προφιτου Ναουμ. precum şi Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârşit» (Matei 5. Mircea. lect. Bucureşti. „Temeiuri neotestamentare pentru voturile monahale”. 287296. 464. Justinian. pp. 97123. 455. MB 79/1991. diac.. Bucureşti. pp. Cârstoiu. protos. 551 p. ST 34/1997. Romulus. diac. Θρησκευτικαι προσωπικοτητες της Παλαιας Διαθηκης. „A doua venire a lui Mântuitorului Iisus Hristos (Parusia)”. GB 12/1985. 1932. lect. pp. O 23/1994. 465. „Sfânta cruce semnul luminii line a sfintei slave. Chialda. Atena. „Frantozii” în bibliile româneşti din sec. Candrea. Αι συγχρονοι κατευθυνσεις της επιστημης της Παλ. 436437. A. conf. diac. asist. Atelierele grafice Socec & co. P. pp.”. Petru. pr. „Pacea şi dreptatea în Epistolele pauline”. diac. 470. II. 1017. Caraza. Caraza. 449. Chialda. 1926. S(piridon). Justinian. Cândea. Cârstoiu. Ioan. GB 58/1999. pp. pp. RT 12/1934. 466. pp. pp. „Sfântul Ioan Botezătorul Înaintemergătorul Domnului nostru Iisus Hristos”. „Preot Gr. Cârstoiu. Cârstoiu. ierom. drd. Ioan. 289. asist. dr. 5657. Scripturi după mărturiile Sf. O 4/1988. Mircea. Virgil. 1823. pr. Cândea. „Limba română”. 459. Caransebeş. Chialda. MO 56/1955. Ioan. Caraza. pp. 454. Vellas. pp. 90107. Pavel. 322323. Θεος και ιστορια εν ισραηλιτικη θρησκεια”. Sacrificiile Vechiului Testament. Psaltirea scheiană comparată cu celelalte Psaltiri din sec. 5969. Părinţi şi în teologia reformatorilor”. „Mântuitorul Hristos. prof. 453. Ioan”. RT 1112/1936. pp. conf. Academiei R. „Împărăţia cerurilor. „Canonul Sfintei Scripturi în Bisericile vechicatolice”. „Trăirea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă”. prof. dr. pr. Cata. pp. 460. Ioan. 1425. diac. drd. Ioan. S(piridon). diac.. Chialda. 17 . 104114. 462. Justinian. Cârstoiu. prefigurare a Mântuitorului Hristos”. no. Psaltirea scheiană comparată cu celelalte Psaltiri din sec. lect. dr. Spiritualitatea ortodoxă în perioada dinaintea Sfintelor Paşti”. pp. RT 78/1907. R. „Îndatoriri moralsociale după Decalog”. Înţelepciunea lui Dumnezeu. 457. profesor la Universitatea din Atena.. GB 68/1983. drd. O 34/1997. asist. pp. 2. 2. Bucureşti. vol. Popescu. Diecezană. „«Fiţi desăvârşiţi. protos. A. Candrea. O 4/1983. 3745. din 19411942.

pr. partea întâi. Bucureşti. „Despre Psaltire: conţinutul. Ed. dr. Lumina. Ştiinţifică. Arheologia biblică. a IIa secundară (băieţi şi fete). Conferinţă ţinută la Seminarul „Nifon Mitropolitul” din Bucureşti. prof.. prof. Mircea. prof. Tipogr. (ed. prof. BOR 1/1915. pp. 478. Chiricescu. 80 p. † Iustinian. a IIa) 501. BOR 56/1981. „Origen. 755765. I. 131 p. pr. 1981”. Anul jubiliar al evreilor. Chirica. Bucureşti. Chiricescu. Mircea. prof. 1940. 1943. „Paştile Domnului”. Sebastian. 132 p. Chiricescu. 709714. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. Mircea. 485. preotulrege din Salem. M. Instit. Bucureşti. 1923. 2223. Profeţiile despre patimile lui Iisus Christos. Cărţilor bisericeşti. RT 1/1912. pr. Amusin. S. dr. (extras din Anuarul Academiei teologice Caransebeş din 19411942) 481. frumuseţea. Curţii regale. Constantin. O 2/1983. dr. Constantin. Chilea.18 476. 190243. Isus Cristos. dr. Altarul Banatului 16/1946) 482. Constantin. (ed. prof. ChiriacDimancea. (la îndrumări pastorale) 487. pp. 135 p. Chialda. Despre Psaltire. prof. pp. Despre Psaltire. (extras din rev. Constantin. Minerva. 1904. dr. pp. în Anuarul din 19391940 al Academiei teologice ortodoxe române din Caransebeş. pr. GB 78/1964. Caransebeş. 496. dr. Tipogr. 483. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. prof. Caransebeş. Mircea. 4055”. 26 p. manual pentru institute teologice”. Chilea. „Cărţile anaghinoscomena ale Vechiului Testament în Biserica Ortodoxă”. 645649. Constantin. 479. Chiricescu. 1915. Ciauşanu. „Cele şapte cuvinte rostite de Mîntuitorul Hristos pe cruce”. 1919. 1915. (manual seminar) 497. 490.. pp. Tipogr. Petru. Chira Maramureşanul. Chiricescu. Caransebeş. Gh. pr. Chiricescu. „Raportul dintre Vechiul şi Noul Testament (unitatea Sf. Chiricescu. dr. în Anuarul din 19191939 al Academiei teologice ortodoxe române din Caransebeş. [Tipogr. 308309. Mircea. 57 + III p. a IIIa) 498. Chialda. Arheologia biblică. 102120. dr.. Chilea. Constantin. pentru cl. Sebastian. pr. Din lucrările exegetice ale Vechiului Testament. Chialda. Mircea. Arheologia biblică. Chirică. BOR 10/1903. prof. MA 1012/1977. Chiricescu. Constantin. prof. 494. Melhisedec. Chiricescu. de arte grafice „Flacăra”. (popularizare) 495. 480. Tipogr. episcopvicar. Constantin. dr. dr. conf. Bucureşti. Cărţilor bisericeşti. prof. Ctin. cu cuvintele Sântei Scripturi.. BOR 34/1980. pp. Sebastian. 228253. (non vidi) 484. EIBMBOR. prof. ţinută la Seminarul „Nifon” din Bucureşti. „EbedIahve. Chilea. pp. Bucureşti. N. Institutul de arte grafice „Răsăritul”. pp. Chiricescu. 521 p. Bucureşti. Tipogr. 1946. MO 1-2/1955. prof. (extras din BOR) 502. Diecezană. Chialda. Ed. Caransebeş. dr. Bucureşti. în ziua de 6/19 decembrie 1914”. 491. „Studiul Noului Testament. 493. prof. Sebastian. Tipogr. 21 p. prof. Ed. Naţională. 135 p. carte de cult”. Chialda. Ploiesci. Tipogr. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. pp. 489539. 503. Constantin. 347350. Arheologia biblică. Scrieri alese. Chialda. dr. Diecezană. „«Şi a înviat a treia zi»”. dr. Tipogr. prof. prof. 119-124. 450456. Caransebeş]”. pp. pp. F. a IIa) 18 . Chialda. Neaga şi Zorica Laţcu. Diecezană. dr. 131 p. prof. Bucureşti. Chilea. Institutul de arte grafice „Flacăra”. Chiricescu. 29 p. Arheologia biblică. prof. Bodogae. prof. T. 136 p. 477. prof. N. pp. Ion A. dr. 1911. Bucureşti. Bucureşti. Tipogr. Diecezană. pr. dr. 1903. D. 1929. pp. traducerea de pr. Cărţilor bisericeşti. „Sacrificiul mielului pascal”. pp. „I. Diecezană. Bucureşti. pr. prof. (ed. pr. 144 p. 486. Manuscrisele de la Marea Moartă. valoarea ei pentru credincioşii din orice timp. „Pruncia lui Isus”. „Despre Psaltire. (ed. Chialda. 489. prof. 500. 12911294. prof. dr. (licenţă) 492. Sacrificiile Vechiului Testament. Mircea. 542561. Isaia cap. a IVa) 499. O 4/1962. „Pr. MO 78/1965. 488. Conferinţă ţinută la Seminarul «Nifon Mitropolitul». Arhidiecezană. BOR 34/1979. Tipogr. pr. Cărţilor bisericeşti. Scripturi)”. 1965”. 1941. Tipogr. 1910. 21 p. pr. pr. 1919.. Constantin. 1903. Petru Barbu. Bucureşti.

10421049. Ed. 6779. Ed. 69 p. Chiril al Alexandriei. Sf. prof. dr. dr. 187 p. Olafire.. Biblie şi Teologie. Fântâna darurilor. 1935. 524. Bucureşti. pp. 515. Fântâna darurilor. Chiricuţă. Scrieri. 1922. şi teol. trad. trad. Dumitru. prof. Ed. trad. pr. Chirilă. Chiricuţă. Chiricuţă. pr. Dumitru. dr. Însemnătatea doctrinară a prepoziţiei αυτί în Noul Testament. ST 34/1993. 1947. prof. (ed. (filol. Chiril al Alexandriei. Chiricuţă. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Petre. Antisemitism „creştin”?. Bucureşti. dr. greacă de Stăniloae. pr. Toma. din lb. drd. EIBMBOR.) 528. 4566. pp. Dumitru. Cassei şcoalelor. trad. 517. MO 6/1989. Lucian. (popularizare) 512. 519. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. Toma P. „Profeţiile mesianice din Cartea profetului Daniel în viziunea patristică”. Chiţescu. pp. pp. „Inspiraţie şi revelaţie în Sfintele Scripturi”. „Tâlcuirea Psalmilor”.. Ioan. Chiril al Alexandriei. Tiparul românesc. din lb. dr. „Tâlcuirea Psalmilor”. Nicolae. pr. din lb. prof. Chiril al Alexandriei. prof. 507. pr. ?. Butnariu. Petre. Dumitru. Răscumpărarea în Sfânta Scriptură şi în scrierile Sfinţilor Părinţi studiu istoricodogmatic. 1992. din lb. vol. 529. „Tâlcuirea Psalmilor”. Petre. Chiricuţă. „Hristos şi îngerii în Epistola către Coloseni”. „Despre întruparea unuia născut şi că Hristos unul este şi Domn după Scripturi”. sfântul. din lb. pr. EIBMBOR. 614 p. „Însemnătatea doctrinală a prepoziţiei αυτι în Noul Testament”. (popularizare) 514. dr. „«Şi Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor» (Facere 1. din lb. a IIa secundară (băieţi şi fete).. greacă de Stăniloae. Dumitru. greacă de Turcescu. Bucureşti. a IIIa) 505. 7988. MO 4/1984. 2 c).. pr. Nicolae. 506. Toma. Toma. 2). Chiril al Alexandriei. Evanghelia pentru timpul prezent. MO 46/1990. 23 p. trad. trad. din lb. Evanghelia tălmăcită pentru toţi. MO 5/1989. Toma. 406 p. 1997. Scrieri. Chiricuţă. 525. Tipogr. Chiricuţă. Bucureşti. introducere şi note de Stăniloae. Constantin. Ed. prof. N. 1937. în Credinţa Ortodoxă. Petre. Chiricuţă. Sf. pp. MO 13/1990. Ed. Bucureşti. Gheorghe. Tipogr. pr. Dumitru. vol. Închinarea şi slujirea în duh şi adevăr. 510. Ioan. GB 11/1958. Chiţescu. BOR 23/1931. introducere şi note de Stăniloae. Sf. (doctorat) 527. Partea a doua. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. 256 p. 7692. 32 p. prof. Chirilă. Chiţescu. 3762. Cărţilor bisericeşti. pr. Viaţa publică a Domnului nostru. 2740. 520.. 1245. pr. BOR 4/1931. Bucureşti. 523. (AlbaIulia). „«Şi Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor» (Facere 1. prof. pr. din lb. Sf. pp. „Tâlcuirea Psalmilor”. Oltenia. 509. Dumitru. 134 p. din lb. pp. dr. Studiu criticoistoric”. 1991. dr. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. Studiu criticoistoric”. Sf. 308322. pr. greacă. Sibiu. Bucureşti. pr. pp. greacă. pp. „Tâlcuirea Psalmilor”. greacă de Stăniloae. 1937. prof. 92105. MO 46/1991. prof. Dumitru. pr.. pp. „Tâlcuirea Psalmilor”. Nicolae. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. pr.. (non vidi) 508. Bucureşti. 1926. Chiril al Alexandriei. (meditaţie pt studenţii ITOB) 19 . 521. trad. GB 3/1949. Nicolae. prof.19 504. Chiţescu. Sf. în vol. 39) 522. Naţională. pr. (extras din rev. Paris. greacă de Stăniloae. Chiril al Alexandriei. Ed. BOR 710/1937) 526. trad. 464 p. Fântâna darurilor. pr. Chiril al Alexandriei. bibl. ?416. 126139. pp. pp.. 97. Bucureşti. „Duminica a Va din Postul cel Mare (o omilie pentru toate timpurile şi îndeosebi pentru timpul nostru)”. 1964). (colecţia PSB. Chiricescu. BOR ?/1939. 511. 123198. MO 13/1978. dr. 1937. dr. 100122. pr. „Activitatea grafică”. pp. 155204. Chiricuţă. greacă de Stăniloae. „Despre Biblie: Cum se citeşte? Cum se ascultă? Cum se studiază?”.. greacă de Stăniloae. 516. Ed. manual pentru cl. trad. Bucureşti. dr. pr. 513. Ed. pr. sfântul. Chiril al Alexandriei. prof. (din Sources chrétiennes. pp. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Les Editions du Cerf. pp. Bucureşti. Studiu asupra textelor evanghelice cu privire la parusie sau a doua venire. 252 p. Partea întâia. 3/1996 (anul I). 1929. 518. pr. 120 p. Chiţescu. Sf.

53 p. drd. Ed. „O sărbătoare a cărţii româneşti: Patru sute de ani de la apariţia Tetraevanghelului lui Coresi”. 198217. 355364. 1978. 545. pr.. 245257. O 34/1963. pp. drd. 5. 548. Psaltirea lui David. Activitatea Sf. (dialog ortodoxanglican. Cîrstoiu. Rm. (cu binecuvântarea PF Iustin.20 530. Dorohoiu. prof. Al. pp. Lumina Moldovei. „Epistola către Filimon. MMS 56/1959. (colecţia Didactică. drd. Ciudin. prof. 96103. BOR 12/1956. Iaşi. prof. Tipogr. Cimara. 1953). dr. EIBMBOR. (grota 7. 532. 131143. pp. 360 p. Ioan. 274288. Ioan. Librăria şi tipogr. Nicolae. Bucureşti. f. dr. Explicarea rugăciunii Tatăl nostru. „Sabatino Moscati.a. Nicolae.. 539. Ciobanu. Psalmi. C. Chiţescu. dr. + 6 desene la final) 554. 531. trad. contesa Calomira de. Nicolae. Alexandru I. 1937. + 6 planşe la final) 555. N. prof. Ed. pp. Studiu exegeticcritic. pp. 4. Ed. Psaltirea lui David. Cioloiu.. 226 + XII p. 508511. „Text timpuriu al Noului Testament descoperit recent la Qumran”. „Apostolia”. Ciudin. Vechile civilizaţii semite. 538. Ap. 3537. (fericirile…) 559. 295 p. pr. col. Progresul. 1941. 1900. Studiul Vechiului Testament. Ciudin. 192 p. Cartea românească. 537. Academiei RSR. prof. Chivu. Sfântul. Ciprian. GB 6/1987. Şerban. Mihai V. pp. ST 34/1985. 510521. Pavel în Atena”.. Poliglotă Gregoriană. pr. pp.. prof. pr. „Revelaţia şi Sfânta Scriptură”. Tradiţie şi tradiţii”. Tipogr. Tălmăcită după textul biblic. Matei. 261270. Bucureşti. 363423. Chiţescu. prof. Cioculescu. (prezentarea manualului de Studiul Vechiului Testament. 15 p... (Paris. Cîrstoiu. 549.. „Întreita ispitire a Domnului. 486488. GB 78/1964. pp. George. pp. Chiţescu. 145154. O 2/1963. prof. BOR 12/1961. GB 1112/1964. Ciosu. 551. pr. Gazetei săteanului. pp. 1922. MMS 89/1956. Chiţescu. „Oscar Cullmann. (şi exegeza textelor) 550. extras din „Bună Vestire”. Ioan. Tipogr. Chiţescu. Vechi psalmi româneşti din sec. prof. Chiţescu. Iaşi. Patriarhul BOR. Ciurea. I. Bucureşti. ST 78/1985. „Justin Moisescu. pp. teme) 558. Credinţa noastră. «Cahiers théologiques» nr. apărut cu binecuvântarea PF Patriarh Justinian) 536. extras din „Limba română” 2/1972. Ciudin. „Locul şi data scrierii Epistolei către Filimon”. pp. 544. TruroCornwall în Anglia. pp. prof. 552. pp. prof. 1899 (1900). 659663. pr. Studiul Vechiului Testament. Analiza citaţiunilor Vechiului Testament din Evanghelia Sf. Ciurea. 295312. ST 56/1985. Cîrstoiu. Ciudin. Tălmăcită după textul biblic. Cimara. Tipogr. 556. 5155. greacă de Pâslaru. 546. Ciobanu. 1975. dr. ST 36/1950. 711 VII 1975) 534. Cioranescu. (introd. contesa Calomira de. Însoţită de cele mai însemnate comentarii. „Paradigmele în Sfânta Scriptură”. 16 p. Roma. 72 p. Instit.. 553. 161168. Nicolae. magistrand Mihai. pr. 1923 (în foaia de titlu 1922). „Crucea şi Învierea Domnului în lumina Noului Testament”. 543. nr. 150 p. cel mai vechi manuscris cu text NT cunoscut) 20 . „Scriptură. Ciurea. Matei. Bercovici. MB 79/1975. G. 1997. Vâlcea. Gh. Matei în raport cu datele Vechiului Testament. Bucureşti. 1942. Studiu analitic după textul ebraic şi LXX. BOR 910/1948. Nicolae. „Studiul Vechiului Testament”. pp. 33. iconom C. (licenţă) 547. pp. cu aplicare la viaţa creştinilor”. Ed. GB 34/1978. I.. Platon. 557. Ciuhandu. pp. La Tradition. Introducere şi comentar”. 10221026.”. 540. Manual pentru Seminariile teologice. drd. Bucureşti. Ciobotea. pr. 316 p. Mihai. 535. 146148. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament. „Predica de pe munte”. „Despre Evanghelia după Ioan”. pr. dr. Nicolae. Însoţită de cele mai însemnate comentarii. 283297. Ciobanu. MMS 56/1955. Lumina Moldovei. „Sensurile noţiunii de slujire după scrierile Sf. anul X. pp. nr. „Temeiurile biblice şi patristice ale ierarhiei bisericeşti”. prof. de editură creştină. din lb. pp.”. pp. Iaşi.. Nicolae. pr. 542. DanIlie. 541. 55 p. Genealogia Mântuitorului după Evanghelia Sf. Nicolae. al XVIIlea. Ioan Evanghelistul”. Al. N. pp. O 1/1958. RT 2/1907. pr. I. Studiu exegeticoistoric asupra Epistolei către Evrei. Studiu după textul ebraic şi LXX. 533. 474477. „Schimbarea la faţă a Mântuitorului şi semnificaţia ei”. pr.

. 1927. 100 + VI p. Der Philipperbrief des Hl. Ed. dr. Colan. 433 p. 1518. cu introducere şi comentar scurt. Iorgu. RT 89/1925. Ed. Herder. pp. Gh. de dr. diac. 1997. Vasile Tarnavschi. „Curs de introducere în Noul Testament. pt. 569.”. „Cărţile părintelui I. Ghica. Freiburg im Breisgau. Ed. pt. Cartea românească. prof. Colan. Haralambie. prof. 21 . RT 56/1927. Simbolurile biblice. dr. Chişinău. TV 810/1992. 137138. RT 10-11/1924. Herder & Co. 1928. Bucureşti. Calistrat. „Pr. 580. Ciauşanu. 482484. Bucureşti. N. I. „Împărăţia lui Dumnezeu după Noul Testament. autorului. pr. Antonie Harghel.. RT 11/1927. Ricardo de Riess.. Ed. «Universală» Alcalay & co. N. 258 p. Colan. 584... dr. Colan. Cojocaru. pr.. Sibiu. 395398. Noul Testament. 196 + IV p. RT 3/1927. Palatul Sfântului Sinod”. Este primatul lui Petru un privilegiu de drept divin după Noul Testament. N. „Sfânta Scriptură despre ştiinţă şi despre măsurarea timpului”. „Die gemeinschaftsgedanke im Vater unser.. Karl Barth. asist. N. Coca.. Trifa”. 573. Ed. Institutului Biblic al BOR. Cernăuţi. 1919. dr.”. Bucureşti. Studiu apologetic. pp. prof. p. 571. Colan. Humanitas. Scriban. Gh. p.”. X + 400 p. Colan. Ed. 570. 568. 86”. Apostol Pavel cătră Evrei.”. 96. N. Codreanu. pr. pr. Istoria sfântă a Testamentului Vechiu pentru şcoalele secundare. 587. 32 p. Herder. pp.. Redactată după textul original. Ferdinand I. 75 p.”. Universitară. 567. Ghia. 313317. 76. Coca. Epistola Sfântului Iuda. „Traducerea părintelui Grigorie (Gala Galaction). Nicolae. Instit. învăţătura şcolarilor din clasa a VIa a seminariilor teologice din România Veche. 141. 1928. trad. Michaela. Scriban. 1926. Colan.. prof. Constantin C. 1928. Perspective sociale şi culturale în lumina Evangheliei. Introducere şi comentar. 307. RT 4/1927. RT 1/1928. pp. MMS 89/1956. 3233. N. Apologie istorică. Colan. N. 74 p. „Fraţii Domnului Iisus Hristos (comentariu asupra teoriilor vechi şi nouă). von D. «Biblioteca Semănătorul». dr. I. Cernăuţi.. 578. 104105. RT 1011/1924. 152153. pp. „Der Römerbrief. „Comentariul asupra Epistolei Sf. Sfântul Apostol Pavel către Efeseni. Gr.”. 586. Arhidiecezană. 574. Colan. Cojocaru. RT 23/1929. 576. Lexic teologic. N. Ed. „Curs de întroducere în Noul Testament. 151152. p. RT 1011/1925. 1905. Cojocaru. 145151. pp. Craiova. pr. N. 128 p. 1921.. von Anton Worlitscheck. „Ierom.”. RT 4/1924. Craiova.. 581. 1940. rep. 280281. Sibiu. 224 p. (fără imp. Colan.. pp.”.. Fondului religionar grecortodox al Bucovinei. Colan. Franz Keller. RT 45/1928. 347348.. „D. I. Freiburg i. 1927. 563. 216 p. 656 p. F. 106109. Divinitatea lui Isus şi Casa şcoalelor”. München. autorului. dr. RT 910 (pp. Cernăuţi. „Sonnerkraft. (cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop şi Mitropolit DD Vladimir) 561. Colan. Nicolae. 260 p. de arte grafice «Ramuri». de arhim. Ed. „Epistola către Romani. 1924. 34 p... N. Dr. RT 23/1924. Apostol Pavel despre clasele sociale”. 102103. Maunoury. 572. 565. pp. „O traducere catolică a Bibliei”. 125126. „Introducere în sfintele cărţi ale Testamentului Vechiu. arhipresviter Calistrat. 305306. N. din lb. Bucureşti. Studiu biblic. Tipogr. de A. pp. de Antonie Harghel.”. George Ştefan. Arhidircezană. NT) 564. Colan. 1930. RT 56/1925. pp. 1924.”. Ed. Br. N.21 560. 140141. Cernăuţi. Ramuri. prof. pp. 411432) şi 1112 (486503) / 1941. 1924. Colan. p.”. RT 46/1922. Maurice. N. Colan. Freiburg i. Vasile Gheorghiu. RT 23/1924. N. N. prof. F. p. pp. tipărit în zilele MS Regelui României. prof. Colan. RT 23/1929. „La originile exegezei romanocatolice a textului «tu eşti Petru»”. „Să se retipărească Biblia!”. Tipogr. N. „Prof. pp. Ed. Ed. RT 12/1927. Colan. de arhim. franceză de Slăvescu. 579. Colan. Colan. de arhim.. Paulus im Homilien für denkende Christen dargelegt. Ed.. Haralambie. Craiova. Stadtfarrprediger in München. 8789. Br. N. Cocognac. Colan. 87 p. Psaltirea prorocului şi împăratului David. prof. „Atlas Scripturae Sacrae. Arad”. 224 p. prof. Scrisul românesc. Colan. N. mitrofor dr. cu îndemnul şi purtarea de grijă a IPS Sale Întâiul Patriarh al Ţării DD Miron. RT 45/1928. RT 4/1927. p. 1925. „Concepţia Sf. pp. 562.. 566. de pr. pp. Învierea Domnului nostru Isus Hristos. von Dr.. „Institutul biblic”. 577. 1924”. 575. 583. Fondului religionar grecortodox din Bucovina. prelucrare de G. nr. 582. Nicolae.. pp. 585. Cristescu. 420 p. 1926.

I. (popularizare) 590. 1985. 528546. Constantin. „Familia în lumina Sfintei Scripturi”. prof. Nicolae. Coman. Coman. 604. Colan.. Em. O 2/1985. Ed.. Αθηναι. 597. 199221. episcopul Oradiei. Biblia şi intelectualii. pr. Daniel. pr. (în colecţia Problemele vremii) 591. pr.. Tipogr. Nicolae. trad. pr. asist. Tipogr. 2630 octombrie 1988”. „Mântuirea în Iisus Hristos prin Biserică”. Ioan. Constantin. Luca XIII. asist. PăsculescuOrlea şi Const. 1522. Constantin. 187206. Coman. 79 p. 607. pp. 661685. Vasile. ST 710/1976. A. „Creştinismul primar şi principiul autorităţii în stat”. pp. Sibiu. 1936. „Manifestări sărbătoreşti dedicate jubileului Bibliei de la Bucureşti organizat de Facultatea de teologie a Univ. 352354. extras din Limba română 3/1968. 222 p. Frankavilla Grecia. Atena”. „O importantă menţionare a esenienilor făcută de Sf. 3031 martie 1989”. 304305. 148159. 1214. ST 34/1973. Nicolae. Psaltirea de la Mehadia. „Σαββα Χρ. Combiescu. din lb. MB 13/1967. pp. ? p. pr. Marile figuri ale Bibliei. prof. Ed. Vasile. Biblia în Biserică. Arhidiecezană. Bizantină. dr. 603. Daniel. pp. pr. ST 34/1956. 606. 1995. 593. Coman. 124128. Vasile. Constantin. Fântâna darurilor. Constantin. Pavel”. ST 910/1953. „Raportul dintre justificare şi dragoste în omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistola către Romani”. Daniel. Daniel. 117119. 31 martie 1989. Fernand. 1929. 1927. 601. 613.22 588. prof. Ghica. V. O 4/1980. pr. Ed. „Secolul al XVIIlea românesc şi Biblia de la Bucureşti”. simboale ale jertfei euharistice în pictura bisericească a Ţărilor Române”. Coman.”. ST 910/1969. 582600. „Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”. de pr. pr. ST 2/1989. 1937”. Constantin. ST 78/1970. prof. Mariana. Colan. Bucureşti. serie nouă. Biblia şi intelectualii. 1929. GB 10/1958. Coman. 1985. ST 1/1987. 612. Coman. pp. 610. Scurte încercări de tălmăcire ale evangheliilor duminicale. pp. 1997. 508 p. Sfântul Apostol Pavel către Filimon. 120124. Coman. 599. asist. pp. „Însemnătatea Scripturii şi a Tradiţiei în cultul Bisericii Ortodoxe”. 345366. trad. Constantin. 609. „Nu toate sectele iudaice au luat parte la osândirea Mântuitorului”. pp. dr. pp. Artos Zois. pp. Creştinismul şi sclavia. asist. „Irodienii denumire a esenienilor în Noul Testament”. pp. pr. 596. asist. RT 56/1944. 600. Ioan G. Daniel. Αγουριδου. 69. RT 78/1937. Ap. Coman. Constantin. Constantin. 589. Coman. Coman. episcop Vasile. 78 p. Bucureşti. ST 5/1988. dr. 602. pp. Ioan I. dr. 1820. „Scene din Vechiul Testament. Coman. 611. ST 12/1977. dr. (comunicare la Tesalonic. Cartea românească. Ed. prot. „François Mauriac. 614. Arhidiecezană. 32 p. Sibiu. 612)”. „Enigma smochinului şi zeloţii în Sfintele Evanghelii (Matei XXI. Constantin N. pp. iuldec. Marcu XI. 22 . 4551)”. Τα αποχριφα της Παλαιας Διαθηχης. Colan. 714725. 155166. Eseuri pe teme biblice. Popescu. Bucureşti. Cugetarea. tom 4. Comte. 249256. pp. 16881988) 598. Constantin. pr. „Temeiuri biblice şi patristice pentru folosirea în comun de către oameni a mijloacelor de trai”. 108110. 605. pp. pp. pp. 189 p. 615. Coman. Constantin. 259268. 595. Ed. RT 11/1927. „Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi teofaniile esenienilor”. 976983. „Al Vlea Congres al teologilor biblişti ortodocşi. prof. 4558.. pp. pp. N. ST 12/1972. Ioan G. 48 p. pp. ST 5/1987. τομος Β. membru al Academiei Franceze. Bucureşti. „Δελετιο Βιβλικων Μελετων (Buletin de studii biblice. 592. 1925. prof. Daniel.. 608. Colan. 1029. pr. Istoria creştinismului ca istorie a culturii. din Tesalonic Grecia. Sibiu. pr. Mihaela. „Un esenian menţionat în Faptele Apostolilor: VarIisus (Fapte XIII. Ed. Constantin. Viaţa lui Isus. Ioan G. Bucureşti. prof. pr. O 2/1966. Coman. 594. Arhidiecezană. „Teodor M. 590604. pp. Coman. în cadrul Manifestărilor dedicate Jubileului Bibliei de la Bucureşti. Humanitas. Tipogr. franceză de Voicu.. Academiei RSR. pp. Constantin.”. ST 2/1989. Stropi de rouă duhovnicească. Ed.

Constantinescu. 640. 45103. Iaşi. „Rugăciunea arhierească a Domnului nostru Iisus Hristos (Ioan. Constantinescu. pp. 1923.. Constantinescu. 1334.. 2037. „Sfânta Scriptură şi magisteriul Bisericii”. pp. Constantinescu. GB 13/1983. prof. pr. I. prof. pp. „Cuvântarea eshatologică a Domnului nostru Iisus Hristos scurt comentariu”. „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. 32 p.. pr. 1943. Ed. „«Viaţa lui Iisus» în literatura ortodoxă”. Povestiri biblice. 633. Junimea. după cele patru Evanghelii”. pp. 60101. Credinţa noastră. Comentar”. GB 34/1974.. N. Povestiri biblice. prof. pr. pr. GB 12/1979. GB 34/1975. pp. XVII). GB 56/1973. 1914. 620. Copăcianu. pr. proorocul deşerturilor”. Ioan. (ed. GB 34/1976. N. Emanuel. pp. 442 p. „Cuvântarea misionară a Mântuitorului la trimiterea Apostolilor la propovăduire”. 289299. 635. O 3/1983. Popescu. 213 p. GB 12/1956. pp. BOR 34/1971. pr. Constantinescu. Copăcianu. Constantinescu. prof. pp. (profeţii mesianice) 621. MO 910/1975. (jertfe. Emanuel. pp. Constantinescu. Ioan. 23 . Ioan. GB 34/1965. Const. pp. „Patimile şi moartea Mântuitorului Hristos după cele patru Evanghelii”. prof. Copăcianu. pr. „Leviticul (Cartea a treia a lui Moise)”. „Studiul Sfintei Scripturi în şcolile noastre bisericeşti dea lungul timpurilor”. pr. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câteva figuri în text. N. Iaşi. GB 2/1987. 4953. 636. Constantinescu. Constantinescu. 266270. Constantinescu. pr. pr. Tipogr. 645. 533548. pr. pr. 634. Popescu. GB 56/1972. prof. prof. Al. Al.. prof. pp. dr. GB 1112/1954. 3245. 623. pr. „Parabola viţei celei adevărate (Ioan XV. GB 12/1969. pp.a. pr. 527530. Constantinescu. 1 XII. 159 p. Socec & co... Contribuţie la problema influenţei elenismului şi iudaismului asupra Noului Testament”. Al. Ed. Ioan. pr. 648. „Ioan. 120 p. N. Ed. 644. pp. GB 910/1973. Constantinescu. „Daniel (cap. Ioan. pp. GB 34/1984. „Despre vârsta necunoscută din viaţa lui Iisus Hristos”. „Protoevanghelia lui Iacob”. 1919. I. „A doua venire a Domnului Hristos (Parusia) şi unele înţelegeri greşite despre ea”. Constantinescu. 626. „Iisus şi marea”. pr. econ. pr. pp. 10641073. 1981. 630638. 244248. 1990. 501506. 213 p.. prof. 646. Emanuel. Ed. GB 2/1988. Galitis. Bucureşti.23 616. 619. 629.. Al. 617. pp. Constantinescu. econ. Copăcianu. GB 910/1975. pr. pr. prof. Cărţilor bisericeşti. Studiul Noului Testament. ConstantinescuLucaci. „Vindecarea de către Domnul Hristos a demonizaţilor din ţinuturile gadarenilor”. 631. dr. GB 34/1973. pp. Bucureşti. econ. pp. Constantinescu. Ioan. Ioan. „Isaia şi Ieremia”. (popularizare) 625. Ioan. Anghel. 638. Constantinescu. 6784. sărbători etc) 622. pp. Constantinescu. Învăţăminte cu icoane din Sfânta Scriptură. GB 4/1987. econ. Ioan. Junimea. pp. Viorica S. Ioan. 5661. Emanuel. 927945. Ioan. Manual pentru seminariile teologice2. 628. Emanuil. Constantinescu. Explicarea evangheliilor pentru folosul clasei a IIa de gimanziu şi liceu. pr. (ed. „Gheorghe A. Const. Bucureşti. Constantinescu. 1990. I. I. Viaţa lui Iisus. Constantinescu. pr. Constantinescu. (irelevantă) 641. 403412. „Facerea (exegeză biblică)”. 630. Viorica S. Constantinescu. Dimitrie. pr. 624. Ed. Bucureşti. pr.. dr. „Pe drumul spre Emaus cu Luca şi Cleopa”.. MB 910/1964. Moderna. „Intrarea solemnă a Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. N.. I. Librăriei Socec & co. Constantinescu. Ioan. pr. pp. 389402. Al. 1992. Ovidiu. Instit. Constantinescu. f. prof. biblic al BOR. econ. 5177. 632. 64 p. 328344. prof. Al. Folosirea termenului ’Αρχηγός în Noul Testament. „Sfânta Liturghie şi Cartea Psalmilor”. Bucureşti. pp. GB 3/1987. pp. prof. 639. Studiul Noului Testament. „Învierea Domnului nostru Iisus Hristos după cele patru Evanghelii”. MB 13/1975.. 111)”. 642. 214223. pr. a IIa) 618.. Manual de Istoriea santa a Vechiului Testament pentru cl. 392 p. Constantinescu. prof.. Coravu. cap. N. 627. Bucureşti. prof. pp. a Va) 643. dr. 13)”.. I. 637. 370387. Ioan. Ed. 647. Constantinescu. I. 331 p. 786787. Manual pentru seminariile teologice. I gimnasială.. Copăcianu.

Corniţescu. Petru la Cincizecime”. diac. (doctorat) 662. Emilian. 779 p. „Valoarea descoperirilor arheologice din Ţara Sfântă (între 19711974) pentru Studiul Vechiului Testament”. Emilian. ? 654. asist. „Cinstirea Sfinţilor după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. pp. MO 16/1993. Em. Corniţescu. Corniţescu. pp. Timişoara. Agapie. O 1/1983. Corniţescu. Dimitrie. ierom. 19”. diac. prof. ST 78/1983. pp. „Emanuel Copăcianu. ST 710/1981. „Noi descoperiri în Ţara Sfântă”. „ Sensul rugăciunii după Vechiul Testament”. „Întreita slujire a Mântuitorului Hristos după Vechiul Testament”. ST 910/1967. diac. „Sf. 665. Grigorie Marcu. asist. 612. MO 12/1980. 671. 559563. Emilian. 4750. ST 5/1987. ST 710/1980. asist. Corniţescu.. Corniţescu. BOR 46/1991. „Principii ermineutice în scrierile Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin”. Grigorie de Nysa”. „pr. pp. Corniţescu. Emilian. BOR 8/1923. Corniţescu. 492500. Agapie. 3944. „Sfânta Scriptură în limba română la împlinirea a 300 de ani a Bibliei de la Bucureşti (16881988)”. ST 910/1985. 8096. ST 78/1984. dr.24 649. O 2/1982. Emilian. 1976. GB 35/1980. MB 46/1999. „Cercetările arheologice (19751978) din Ţara Sfântă confirmă Vechiul Testament”. 461562) şi 910 (617681) / 1982. Emilian. CoravuSeverineanu. D. Emil. Corniţescu. GB 5/1988. „Texte din Vechiul Testament greşit interpretate”. Ed. 600612. 1977. „Istoria politică a epocii Noului Testament”. episcopvicar Damaschin. diac. „Concepţia despre prietenie în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. Corniţescu. Corniţescu. 658. pp. Corniţescu. 1977”. Atena. dr. Emilian. asist. pp. dr. dr. 199209. 666. diac. 650. asist. manual pentru Institutele teologice. Emilian. Corniţescu. asist. diac. Corniţescu. drd. 661. 10671068. 676. Ed. Bucureşti. 734736. 546572. 269274. 672. (istoria şi valoarea ei teologică) 677. 350 p. Studiul Noului Testament. 503509. 652. pp. 1969. 679. O 3/1980. introducere şi indice de Stela Toma) 656. pp. Emil. ST 78 (pp. Coravu. Corniţescu. Emilian. diac. pp. pp. Cornilescu. Corniţescu. 659. prof. MB 79/1997. Vasile. asist. pp. „Persoana lui Mesia şi lucrarea sa în lumina profeţilor vechitestamentari”. Cornilă. Em. BOR 78/1986.. 8391. Mărturia teologică a Faptelor Apostolilor. dr. arhim. Emilian. „Descoperiri arheologice în legătură cu datele din Vechiul Testament”. Emilian. 567570.”. 482491. asist. Scriptură în mâna credinciosului”. 669. Viaţa şi învăţătura Mîntuitorului. „Sabat şi duminică”. „Ioan Panagopulos. asist. pp. pp. asist. ierom. diac. 380388. 299307. pp. prof. diac. O 2/1981. „Temeiuri ale preacinstirii Maicii Domnului în Vechiul Testament”. „Profeţii Vechiului Testament despre preoţie”. „Catedra de Studiul Vechiului Testament la Facultatea de teologie şi Institutul teologic universitar din Bucureşti”. asist. dr. 674. pp. 387404. diac. MB 1012/1999. drd. † Damaschin. O 3/1983. ST 78/1983. 95102. CoravuSeverineanul. 673. pp. pp. Adrian. 678. Mitropoliei Banatului. asist. Corniţescu. 606615. Corbu. Nic. 8393. „Sensul postului după Sfânta Scriptură”. diac. pp. lect. prof. MO 1112/1973. pp. Emilian. 243254. MA 79/1979. diac. 8394. diac. 663. 24 . diac. Mircea Chialda la vârsta de 70 de ani”. 653. 667.”. „Prolegomene pentru o lectură teologică a cuvântului Sf. Emilian. 664. diac. Emilian. ST 78/1967. pp. Corniţescu. pp. 655. 331 p. Corniţescu. pp. Psaltirea slavoromână (1577) în comparaţie cu Psaltirile coresiene din 1570 şi din 1589. „Studiul biblic la I Corinteni 14. Nicolaescu. Corbu. Corniţescu. „Prefigurări ale Sfintei Cruci în Vechiul Testament”. diac. „Câteva lămuriri în chestiuni de traducere a Bibliei”. asist. „Traducerea rugăciunii Tatăl nostru”. Corniţescu. Dumnezeu şi Biserica. pp. diac. 228229. pp. 606619. Emilian. O 2/1980. Corbu. „Principii de exegeză biblică în tratatul La titlurile Psalmilor al Sf. (text stabilit. Bucureşti. Academiei RSR. asist. pp. Ap. pp.. Emilian. pp. MO 3/1987. Corniţescu. Coresi. pr. 651. 675. „Descoperirile arheologice din Ţara Sfântă în ultimii 50 de ani (19201970) şi raportul lor cu Vechiul Testament”. dr. (istoric) 660. diac. ST 34/1981. asist. 668. „Părintele prof. Emilian. 542558. pp. pp. diac. diac. Emilian. prof. prof. 670. 657. 727. prof.

prof. London. C. „Crearea lumii văzute (schiţă pentru o interpretare contemporană a referatului biblic despre cosmogeneză)”. Constantin. Sădeanu) 698. 701. dr. Ioan. 699. 172 p. Corniţescu. trad. „Tainele minunate ale Pământului Sfânt”. prof. „Din istoria sacră a Testamentului Vechi. Introducere în cărţile Noului Testament. GB 14/1999. 8293. de grozăvia. Ed. prof. prof. prof. 681. RT 12/1925.25 680. Atena. 154 p. lect. O 2/1980. Corniţescu. pr. Bucureşti. pr. pr. 195 p. ST 710/1981.”. pr. „Catedra de Studiul biblic al Noului Testament”. pp. Constantin. Constantin. „Canonul Sfintei Scripturi la cei doi reformatori: Martin Luther şi Jean Calvin”. Corniţescu. interpreţi ai Sfintei Scripturi”. Sădeanu) 696. Introducere în Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament. de Alexandru Duţu. 295 + 42 p. Limba ebraică biblică pentru Facultăţile de teologie. RT 1011/1932. C.. 252265. Cosma. 1979. pp. 368371. „Proorocirea. GB 46/1993. (prez. pentru o clipă. Constantin. BOR 34/1985. prof. lucrărilor patriarhului Iustin) 685. NewYork. dr. pp. Ctin I. pr. Cărţilor bisericeşti. C. dr. Bucureşti. prof. amărăciunea şi absurditatea războiului (II Samuel 2. Bucureşti. 199209. Gramatica idiomului grec al Noului Testament. „Mesia Domn al păcii şi al dreptăţii”. 371376. Lăzăreanu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. MMS 34/1957. Dumitru. Sădeanu) 697. Doru V. Emilian. (curs scris de mână de stud. 682. Constantin. Corniţescu.”. 688. Bucureşti. prof. Tipogr. 703.a. pp. Un avertisment în care doi mari conducători de oşti adversare îşi dau seama. 292 p. Abrudan.. Corniţescu. Bucureşti. (scurt istoric al disciplinelor şi prof) 689. 200211. pp. 100110. prof. Cornoiu. (prelegere festivă. ITOB) 683. C 112/1938. 693. pr. 1902. pr. 1926. pp. O 4/1980. drd. pr. Bucureşti. C. Nicolae. prof. 702. Cornoiu. pr. 690. A. istoricoteologic şi exegetic de Dumitru Coravu. Ia secundară. Studiu filologic. 1901. 9193. Filaret. pp. putere umană sau dar dumnezeiesc?”. prof. Corniţescu. pr. 3454. dr. pp. prof. pr. Bucureşti.. Tipogr. prof. EIBMBOR. 203 p. III. pp. Vasile Gheorghiu”. „Raporturile între părinţi şi copii după cărţile didactice ale Vechiului Testament”. 520. pp. pr. Costache. 1902. 706. „Cartea românească”. 1911. f. ST 34/1969. 119122. 687. 5)”. Cornoiu. 1996. Zakaria Goneim. Emilian. 25 . 695. Casa pânii sufletului. prof. Corniţescu. Costache. Cosma. ST 2/1990. pr. „Cultura românească”. 634636. „M. A. „Aportul părintelui profesor Vladimir Prelipcean la dezvoltarea studiilor biblice vechi testamentare”. MA 58/1958. C. Cornoiu. BOR 1112/1983. Focşani. dr. 518. N. Constantin. 700. Cotos.. 1959. pp. 103118. Ed. pp. 705. Corniţescu. pp. Corniţescu. Costache. 1903. 130 p. diac. Ioan. „Unul la holda sa şi altul la negustoria sa (Matei 22. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Emilian. 374377. Manual pentru seminariile teologice2.. Betleem. 242250. Introducere în cărţile Noului Testament. Cosma. 686. Nicolae.. pr. „Ce poate rămânea dintr’un Babilon”. pp. Ioan. 510513. „Pacea după Sfânta Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părinţi”. „Contribuţii ale Prea Fericitului Patriarh Iustin la studiul biblic al Noului Testament”. (curs scris de mână de stud. A. prof. Manual pentru seminarii teologice. Constantin. Bucureşti. 206 p. 30 ianuarie 1976. pp. Bucureşti. (profeţii mesianice) 691. dr. econ. Tipogr. prof. „Un episod trist în istoria sacră a Vechiului Testament. pp.. O 12/1997. 95 p. O 2/1983. pp. Emilian. prof. 232)”. Emilian. dr. 708. 7072. pr. Ioan. pp. Piramida îngropată. Introducere în scrierile Noului Testament. drd. Cotos. „Lucrătorii asociaţi”. ST 12/1976. pr. 684. pr. RT 3/1927. Toronto. „Rugăciunea Domnească. Tragicul sfârşit al generalului Abner (2 Sam. Constantin. „Profesorul dr. 308320. dr. prof. Ctin I. Cosma. 31 p. 206 p. prof. 694. econ. 692. MA 12/1960. ST 12/1969. pr. Corniţescu. prof. Cornoiu. pp. interpret al Sfintei Scripturi”. 1935. dr. dr. (curs scris de mână de stud. Corniţescu. 639)”. econ. Corniţescu. Corniţescu. Cotos. (1929?). „Sfinţii Trei Ierarhi. pr. Ioan. Ctin I. pr. 1956. 704. dr. Emilian. pr. pp. Costea. 815825. 707. prof. „Învierea Domnului şi însemnătatea ei pentru viaţa creştină”. „Sfântul Vasile cel Mare. A.

Bucureşti. Istoria sfântă a Vechiului Testament cu o hartă a Palestinei şi câteva figuri în text. Arad. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. 112 p. 98 p.ort.. asist. 104 p. Librăriei Socec & co. 727. „Îndreptar scripturistic”. pr. 1935. Nicolae. Toma. 723. clasa a IVa11. 724. a IVa. RT 11/1927. Crăciunescu. Sf.. Crişmariu. RT 2/1925. a IIIa a gimnaziului unic. pp. 108 p. 1927. 7683. 144)”. 713. prof. Diecezană. MMS 78/1958. pr. Ed. „Prof. 123 p. p. econ. GB 12/1949. Nicolae. Culcea. MB 13/1958. (ed. Ed. 728.. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului. Diecezană. „Feminism şi feminitate în lumina Evangheliei. Diecezană. Creştinismul şi sclăvia”. Culcea. Cotoş.. române. dr. 1947. 1929”. Arad. 125 p.. Socec & comp. Diecezană gr. Toma. „Cetiri şi tâlcuiri din Biblie pr. Tipogr. 1935. Arhidiecezană”. a IXa. Sibiu. Cristescu. română. Tipogr. Biblia şi ştiinţa. Arad. „Econ. 277278. 731. (ed.. pp. Craioveanu. Irineu. Ioan Tomescu”. Crişmariu. Arad. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. Cristescu. 1947. prof. Nicolae. Nicolae. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos.. Diecezană. dr. F.. Monogenismul biblic. (ed. Ed. Dumitru.26 709. Fragmente din cele două cărţi ale lui Samuel”. pp. Nicolae. Gr. Crişmariu. pp. pp. Bucureşti. 78 p. 555563.. de pr. „David şi moartea lui Saul. Socec & comp. Arad. Gh. prof. cl. prof. Gr. română. RT 56/1926. Crişmariu. prof. I. 732. 1928. 317323. 1935.. „Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. Arad. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului. Nicolae. Tipogr. română. 104 p. 1908. Gr. 1930. 317 p. Arad. Tipogr. Crişmariu. pr. Crăciunaş. 729. 1947. + 20 de ilustraţii în text) 716. pr. RT 1011/1925. dr. Crişmariu. Cristescu. 1929. Diecezană ort. 49 p. Manual pentru cl. Cristescu. „Preot Iosif Trifa.. 710. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române9. 1930. Cristescu. 145146. dr. dr. Crişmariu. dr. 1928. Cristescu. Gr. pr. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române. 735. 711. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare grecoromâne4. Ed. Crişmariu. Arad. A.. Cotos. Nicolae.. pp. 134135. „Naşterea supranaturală a Domnului nostru Iisus Hristos”. pp. Crişmariu. studiu dogmaticoapologetic. prof. mai lângă El şi Corabia lui Noe”. (ed. N.ort. RT 1/1907. 1624. 98 p.. (doctorat) (non vidi) 714. a VIIIa) 719. Bucureşti. Arad. 725. dr. 717. Ia revăzută şi completată) 715. RT 4/1929. 6061. Diecezană ort. Socec & comp. 1931. 269. Tipogr. Colan. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. pp. Adjud. ST 12/1958.. Manual pt. I a gimnaziului unic. pp. pr. Nicolae. Nicolae. Tipogr. clasa a IIIa11. 130 p. „Critica biblică mai înaltă (expunere istorică)”. cl. Culcea. Toma. Socec & comp. autorului”. Iosif Trifa. ierom. Cristescu. Cristescu. cu aprobarea Sfântului Sinod) 720. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române8. a IIa a gimnaziului unic2. econ. I a gimanziului unic. Gr. C. (manual) 722. 1914. Toma. RT 12/1927. cl. 726. Bucureşti. or. „Şi trebuia să treacă El prin Samaria…(Ioan IV. Tipogr.. RT 89/1925. 712. 737. Manual pt. Nicolae. 721. dr. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor primare ortodoxe române. prof. Culcea. Pavel către Filimon. 26 . 733. ConstantinescuLucaci. clasa a VIa11. George. 86 p. română. „David aduce chivotul legământului la Ierusalim şi se gândeşte să clădească Templul Domnului (II Samuil VIVII)”. 514. Prelegeri metodice din istorioare biblice. Tipogr. 3940. pp. de preotul Pompei Moruşca. Tipogr. Manual de religie pt. Cosma. 718. prof. Bucureşti. 1914. Istorioare biblice pentru elevii ortodoxi ai şcoalei primare. (moduri de citire şi interpretare) 730. Diecezană gr. Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare gr. Gr. pr. 734. Diecezei grecoortodoxe române. 126 p. pr. prof. Diecezană. „Sinodul ecumenic dela Ierusalim”. Arad. A. Nicolae. prof. pp. Nicolae. Crişmariu. 130 p. pp. Mai lângă Domnul meu. 76 p. 345347. 736. RT 89/1928. prof. Creţu. Craiova. Tipogr. Tipogr. 1947. dr. Cristescu.

din perspectivă negativă) 761. David. (non vidi) 741.. pp. Deheleanu. dr. David. Theodor. 766. drd. pp. „Genealogia Mântuitorului după evangheliştii Mateiu şi Luca”. O 23/1994. Petre. Gheorghe. 739. Cunescu. conf. „Fraţii Domnului”. 719728. 78 p. „O Evanghelie a lui Ştefan cel Mare în München”. august 1966) 753. pp. 2. 11591166. dr. 1923. (cursuri de îndrumare. fasc. 1918. conf.27 738. dr. pp. 91112. BOR 1112/1973. Demetrescu. C 1913 (pp. (exegeză) 749. GB 5/1987. 1966. Cuza. 751. 835839. Dănău. Blaj. 746. Damian. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel după Faptele Apostolilor”. BOR 6/XXXI. 768. C. (exegeză) 748. 756. Deheleanu. Cornilescu. 324328. (temeiuri biblice. pr. pr. Daniel. „Biblia britanică a lui D. „Gala Galaction traducător biblic (la a 90a aniversare a naşterii scriitorului)”. (temeiuri biblice) 762. cu o predoslovie de IPS Mitropolit Iustin Moisescu”. pp. 499507. 37 oct 1989) 758. [Ludovic]. prot. 750. pp. Deheleanu.. pp. conf. MB 48/1964. pp. GB 912/1978.. Tipogr. prot. prot. pp. dr. Psaltirile chirilice în Transilvania în a doua jumătate a sec. Demetrescu. 742.”. Ed. 743. pr. 745. pr. Cunescu. „Cinstirea Sfintei şi de viaţă făcătoarei Cruci în Biserica Ortodoxă”. Dan. 1946. extras din Studii şi cercetări de bibliologie. 765. diac. Bucureşti. 312329. Dimitrie. C.. al XVIlea. 767. 491498. Petre. A. ediţie îngrijită de N. Academiei RSR. L. 212217. Mica Biblie sau Istoria descoperirii dumnezeeşti. „Preoţia ortodoxă”. prof. 395 p. Deheleanu. Demetrescu. 561577. BOR 34/1985. Deheleanu.. Ed. „Un monument al culturii româneşti: Biblia de la Bucureşti”. BOR 78/1975. GB 12/1958. pr. 1980. XIII. Partea primă: Legea veche. Gheorghe. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. Petre I. pp. Dalea. Drag. 230242. pp. După evangheliştii Mateiu şi Luca”. V. 168175. Petru.. Tipogr. Sportturism. 740. „Ce nu este preoţia ortodoxă”. Topliţa. dr. dr. Studiu introductiv. pp. BOR 78/1976. Daniel.. Daniel. (… în Sfânta Scriptură) 744. Bucureşti. V. diac. prof. 760. MB 46/1967. 6172. 10021006. 636638). Petre I. David. p. pp. BOR 7/1912. diac. Drag. zélotes et sicaires et leur mention par paronymie dans le Nouveau Testament. „La duminica a 23a după Rusalii (Satana. pp. Seminarului grecocatolic. dr. 95113. 310320. pp. 207 p... 215247. prof. „Teama şi iubirea de Dumnezeu”. Iustinian. David. 764. Drag. Pe urmele vechilor civilizaţii. prof. 912922.. pr. „Genealogia Mântuitorului Hristos. ST 12/1980. 759. A. BOR 34/1969. Scripta aramaica 1. Bucureşti. 27 . V. MMS 34/1971. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. „De la sabatul mozaic la ziua Învierii Domnului: sărbătoarea creştinilor”. P. P. 1987. C. 709719. „Hristos «cheia» Scripturii”. „Mântuitorul. Constantin. 780 p. Ed. Petru. vol. 915927. „Genealogia Mântuitorului Hristos. BOR 8/XXXI. pp.. MMS 6/1988. XIII. Frumuseţi literare în Sfânta Scriptură. existenţa minciunii şi a răului)”. Petre. 12381251. BOR 5/1912. După evangheliştii Mateiu şi Luca”. 379389. dr. C. 757. Deheleanu. model al predicatorului creştin”. Diecezană. pr. Alexandru. Dănău. Petre. diac.. Ed. 85. Dan. Ştiinţifică şi enciclopedică. Constantin. o traducere favorabilă prozelitismului sectant”. Dancu. Psaltirea în versuri. Academiei. BOR 35/1973. 80 p. conf. pp. pp. 752. Dănău. „Psaltirea slavoromână (1577. „Botezul ortodox (documentare biblică)”. diac. Bucureşti. „Preoţia ortodoxă documentare biblică”. 763. notiţe introductive şi note. dr. Petre I. 755. Ursu. pr. Demény. O 2/1983. pp. pp. David. I. pp. 37 p. (predică) 754. (exegeză) 747. Esséniens. Cristofor. 160 p. Cziple. traduceri din limba aramaică. Deheleanu. Constantin. BOR 6/1912. pp. pp. BOR 5/XXXI. „Dosoftei. Coresi) în comparaţie cu «Psaltirile coresiene» din 1570 şi 1589. Jidanii în războiu. Ilie.. O 2/1982. (extras din International Review for the History of Religions. pr. 1976. P. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. 2340. diac. Bucureşti. Arad.

Bucureşti. pp. 23). 786. BOR 2/1900. „Traducerile biblice ale lui Gala Galaction şi preţuirea lor în cultura română”. „Introducerea în Sfintele Scripturi la protestanţi”. 13051317. Neaga. Dorcescu. „Profetism babilonian”. Timişoara. 1981. a IIa) 799. 52 (34) / 1938 şi 1 (34) / 1939. 12 p. Densuşianu. din Fiul lui Dumnezeu. Facerea lumii şi alte povestiri biblice populare premiate de Academia Română. GB 34/1959. pr. 785. în TR 48 (pp. Sterie. pp. Cartea românească. Demetrescu. 79 p. 1955. 399 p. 1998. Diaconescu. A.”.28 769. „Bunavestire”. Dorcescu. „O profeţie memorabilă”. BOR 1/1905. Bucureşti. „Folosirea Sfintei Scripturi în cultul creştin ortodox”. Tâlcuiri evanghelice. pp. 121125. ST 34/1981. 1929. Librăriei Socec & co. 196212. Curtea de Argeş. Dennefeld. dr. Bucureşti. Donos. Diamandi. Demetrescu. Constantin. 288 p. Sfintei Episcopii a Argeşului. Dragomir. BOR 3/1909. Ed. Demetrescu. Dragomir. 1993. 11531166. N. drd. M. Donos. 53 p. Bucureşti. BOR 8/1905. 1954. Fiul Omului. 1901. prof. Demetrescu. Bucuresci. BOR 910/1981. Drăgulin. Neculai. Diaconescu. Pildele în versuri. Eparhială. 307314. Dinu. 776. 793. 1925?. Drăguşin. Dragomir. (l. Ed. dr. pp. drd. (predici) 791. Dragomir. 381389. Ed. Tipogr. 798. critică de N.. 31 p. Dragomirescu. Ion Bria. 803. 272283. Neculai. Dragomir. Marinescu & Şerban. Dragoslav. Demetrescu. 1934. pp. X + 144 p. dr. Mrea Neamţ. Tâlcuirea Rugăciunii domneşti în opt cuvântări. Centrului mitropolitan Iaşi. Mic dicţionar al Noului Testament. (filol. Drăgulin. Natalia. Demetrescu. Dragomir. 77 p. ST 56/1985. BOR 12/1915. de Nicolae. BOR 1/1906. Excelsior. dr. Dincescu. Ion. Tipogr. GB 1112/1971. bibl. Originea păstorească a „Cîntării Cîntărilor”. dr. LX + 1165 p. 322326. Gheorghe I. pr. pr. Psalmii în versuri. pp. 234244. dr. 779. „Chipul Maicii Domnului în Evanghelia Sfântului Luca”. Principiile didactice în Epistolele pauline în legătură cu metoda religiei în şcoala primară. Dragomir. 288295. Ed. 215 p. Drăgulin. 2227) 795. Ed. pp. pp. pp. Ed. Marin S. BOR 11/1911. dr. 207268. Cîntarea Cîntărilor. (tabel cu textele biblice din cult) 796. „Serbătorea cincidecimei la ebrei”. Demetrescu. 112. pp. 801. Cartea românească. 863875. Demetrescu. pp. (ed. Ed. pr. 780. prof. dr.. pp. 1255?. dr. 783. pp. 772. Facerea lumii. pr. Nicolae. seminar. doctorat) 797. 11301132. „Pr. BOR 11/1906. pr. 67 p. 773. Nicolae. Poemă ebraică. „Studiu istoricoliturgic privind textele biblice din cărţile de cult ale Bisericii Ortodoxe”. MMS 56/1955. „Paştele la ebrei”. „Bogatul nesăţios”.. Demetrescu. 771. (predici) 784. dr. „Naşterea Domnului”. Ovid. Demetrescu. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”.. dr. pp. BOR 34/1981. Donos. Dragomir. „Intrarea lui Iisus în Ierusalim înainte de patima Sa”. „Direcţia de interpretare a Apocalipsei ca sistem al evenimentelor istoriei universale”. Tipogr. pp. 28 . „O eroare moştenită de veacuri în traducerile Noului Testament”. BOR 78/1980. Psaltirea în versuri 1673. Boldur. 1942. pp. „Respectul şi fanatismul iudeilor pentru Sfânta Scriptură”. „Studiul Noului Testament. Paul. dr. pp. pr. Ursu) 794. pp. Demetrescu. Bucureşti. Ed. MO 12/1999. pr. 393402. 8089.. Dragomir. prof.. 770. Dragomir. 3639 şi 65) 777. Eugen. 782. Dosoftei. drd. „Iisus Hristos mit?”. Drag. BOR 1/1900.”. pp. 11001108. Bucureşti. Ion. (ed. N. 790. 778. 789. BOR 1/1905. 781. Dragomir. „Vieţei nouă”. (Daniel 9. AZ. RT 5-6/1942. 800. trad. 961975. 96 p. 792. (fragm.) (despre Luca I. pp. 50 (4). Eugen. Bucureşti. „Cei doi bani ai văduvei”. 787. pr. pp. pp. Dicţionar de teologie ortodoxă. 1908. Nicolae. pp. 788. (referiri scripturistice despre Nicodim) 774. pp. 515518. BOR 8/1905. şi Studiul Vechiului Testament. 8595. 291 p. 1945. 1974. Dinu. 1916. 802. Dragomir. „«Fraţii Domnului» în lumina exegezei ortodoxe”. „Bogatul şi Lazăr”. Timişoara. Iaşi. Valeriu. Marineasa. Viaţa economică. 1943. Dragomir. „Iisus şi Nicodim din Arimateia”. Dragoslav. 1321. 822833. MMS 89/1956. Ed. 719731. BOR 7/XXXI. Marin S... Iuliu. 31 p. 775. Demetrescu. pr.

„Câteva cuvinte asupra acestui manuscris. drd. Tipogr. Drugescu. Moderna. GB 34/1984. MO 78/1985. 830. Erbiceanu.. dr. „Biblia de la Bucureşti (1688) 300 de ani de la prima tipărire integrală a Bibliei în versiune românească”. 464480. trad. Omilii la Psalmi. pr. Emilian Corniţescu. pp. pp. Constantin. 805. 528 p. stil. 820. Dură. 1926. siriacă de Isopescu. pp. asis. Bucureşti. bibl. pr. BOR 1/1906. 395400. Nicolae.. 827. 3345. trad. 113116. Sirul. „Duhul rugăciunii potrivit Sfintei Scripturi”. Szöcs. (scriere apocrifă) 831. Dură. Carol. 812. „Moartea dreptului Avraam”. Nicolae. pp. diac. Biblia. Pavel către Galateni. drd. Nicolae V. Valeriu. pp. dr. „Judecata şi condamnarea la răstignire a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos de către iudei”. 7294.) 836. Dura. pr. MA 56/1972. dr. 2743. Bucureşti. „Ediţiile Bibliei tipărite în România cu aprobarea Sf. Nicolae V. (filol. „Hiliasmul. „Diac. prof. (filol. pp. 819. Drimer. pr. Dură. asist. pr. 207210. Arta. cu un studiu de . V.. 297299. „Eshatologia în epistolele soborniceşti”. C. pr. D. Dron. 683698. Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament)”. „Importanţa Vechiului Testament ca izvor al predicii”. 96 p.. Vasile Mihoc.) 808. „Omilia biblică şi actualitatea ei”. Petru şi Andrei şi a celorlalţi”.. dr. Nicolae. Constantin. importanţă) 810. pr. Dura. Duţu. BOR 8/1906. (şi o parte din comentariile biblice) 818. pp. ST 4/1986. din ebraică. 241260. dr. drd. 949957. 10001009. drd. prof. MB 3/1988. ST 12/1978. 929. Dură. Cernăuţi. BOR 4-6/1992. I. drd. BOR 10/1911. 6671. Constantin. 821. Constantin. pp.”. introd. pp. diac. Cărţile lui Samuel şi ale Regilor. (licenţă) 811. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament) urmare din no. drd.29 804. pp. asist. 513527. Iosua. 427431. 7682. Valeriu. bibl. pr. O 1/1984. pp. Ecclesiast (Cohelet). Scrierii. 833. Fecioru. Dură. „Harismele în viaţa Bisericii primare după Epistolele Sf. Erbiceanu. ST 910/1977.. pr. „Septuaginta”.. Drăguşin.. Nicolae. VII. ST 56/1989. 814. Omilii şi cuvântări. O 4/1986. Dudu. PSB. Drimer. O 2/1988. „Bazele sociale ale Evangheliei (traducere din limba poloneză)”. Descoperirile arheologice din Ţara Sfântă în ultimii 50 de ani şi raportul lor cu Vechiul Testament (ST 1982)”. prof. „Epistolele pauline ca izvor al predicii”. 1623. Nicolae V. pp.”. pp. pp. Omilii la Hexaimeron. Constantin. Introducere. greacă.) 29 . Ap. asist. 47 p. 824. MMS 12/1940. pp. „Origen. 556 p.. 1986. pp. „Decalogul în expunere catehetică”. Silvestru Octavian. 1914. 114123. 650 p. 544560. pr. (structură. prof. 832. Dură. Clemenţa. Efrem. pp. vol. 806. Bucureşti. pp. BOR 9/1910. traducere şi comentariu”. Erbiceanu. 796808.) 835.. pp. 127133. Ap. 904915. Partea a IIa.. Dură. Epistola Sf. din lb. „Trei veacuri de la apariţia Bibliei de la Bucureşti (1688) monument de seamă al limbii literare româneşti”. Tîlcuirile sântului părintelui nostru domnul Efrem Sirul la Pentateuh. 1926. 829. dr. Carol. „Cele dece porunci explicate de Damaschin”. „Denumirea şi noţiunea de Biblie”.. „Teme omiletice în profeţia lui Isaia”. Ed. Dură. (= o legendă) 834. Scrieri alese. C. Erbiceanu. 27 p. Nicolae V. Sinod al BOR. BOR 2/1912. pr. O 3/1983. C. 1982. Ioan. col. (trad... Duţu. vol. Erbiceanu. 293296. Nicolae V. 816. 8)”. pp. principii omiletice şi ermineutice pauline) 826. C. MA 79/1982. „Rugăciunile pentru cei adormiţi în lumina Sfintei Scripturi”. „Judecata şi condamnarea la răsignire a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos de către iudei (urmare din no. şi indici de pr. 116125. 1905. Scriptură”. 9)”. pp. Valeriu. ST 78/1983. 5062. Erbiceanu. pr. Drăguşin. (filol. după al IIlea război mondial până în decembrie 1989”. BOR 4/1912. 378375. BOR 1/1912. dr. din ebraică. dr. dr. Ap. Partea întâi.. drd. pp. doctrină ereziarhă”. EIBMBOR. pr. Tipogr. Constantin. Nicolae V. Ioan. 828. „Viaţa ca temă omiletică după Sf. Ester (Purim). 817. C. ST 12/1983. dr. pp. 815. pr. 1”. Nicolae. BOR 3/1905.. asis.. Pavel”. Dură. (trad. drd. Iaşi. MMS 6/1936. cu un studiu de . pr. „Sfîntul Vasile cel Mare. Judecători.) 809. Erbiceanu. Erbiceanu. bibl. pp. pp. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre Noul Testament (urmare din no. EIBMBOR. din lb. pp. pr. 813. GB 910/1982. asist. 825. drd. Dură. pp. 823. 2129. 661666. 822. GB 34/1984. Drăguşin. (apariţie. pp. Endre. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei I către Timotei. pp. ST 6/1988. „Faptele Sf. Dura. C. 807. pr. „Pr. dr.

Fer. «Seria Teologică». Fecioru.) 839. (filol. FlorescuRomanaţi. 140 p. franceză de Răcăciuni. 850. Tipogr. RT 89/1928. ST 34/1953. p. pr. Ioan Gură de Aur”. „Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan”. Ilarion V. 851. RT 12/1935. RT 5/1941. (probabil gr. „Învierea trupurilor în teologia paulină”. F. RT 4/1937.. „Evanghelia mutilată şi denaturată de raţionaliştii contimporani”. prof. dr. pp. 1944. 149153... Epistola întâia a Apostolului Pavel către Timotei (urmare din no. 864. de L. Erbiceanu.a. Ilarion V. „Despre cele patru Evanghelii. 637 p. pp. 260 p... P. Bucureşti. RT 56/1936. Cărţilor bisericeşti. pr.. Bucureşti. nr. pp. 171180. Părţi comune şi deosebirile dintre ele”. (filol. p. 6672. Cosmologia elenă. 202204. diac. 1932. pp.. RT 9/1938. 215. despre autorii şi conţinutul lor. pr. V. pr. Dennefeld. 855. pp. Alexandru. Hristos şi viaţa omenească (p. Filipciuc de Petrova. pp. Sfintei Mănăstiri Neamţ. Societăţii literare „Sf.) 840. F. 852. pp. p. Sibiu. pr. trad. Foerster. 846. dr.. prof. Ed. Erbiceanu. 2”. rusă de Nicodim.”. Apostol Pavel. 536546. p. 1921. 262268. 306 p. „Ultima traducere a Testamentului Nou”. 51 p. cat. 264 p... Farrar. dr. Paideia. pr. 1931. 1941. Patriarhul României. Il. „Profeţiile Mântuitorului”. pp. W. Ed. din lb. Vie de Jésu. Florian. MA 34/1985. 148150. „L. Este primatul lui Petru un privilegiu divin după Noul Testament?. 654658. 1900. Floru. Tiparul. Felea. 1903. Ilarion V. Ed.Cl. pp. Felea. Ilarion V. Farrar. lect. pp. 445452. „«Voilà vos bergers…» Jesus devant la science. Istoria sfântă a Noului Testament. 501502. pp. dr.. † Lucian. Moise.30 837. bibl. 144 p. Paris”. RT 1112/1936. „Duhul Sfînt Persoană dumnezeiască în lumina Noului Testament”. drd.. pr. 1993. 854. 853. pr. 107112. Felea. Il(arion) V.. după L’Évangile mutilé et dénaturé par les rationalistes contemporains. Ed. Ed. bibl. Ier. Constantin. bibl. 842. Paris. (manual) 865. Sfintei Mănăstiri Neamţ. „Întîlnirea Mîntuitorului Hristos la Ierihon cu vameşul Zaheu”. Paris. † Lucian. RT 4/1939. Constantin. 391407) şi 1112 (462480) / 1945.) 838. „Despre dialectul alexandrin sau limba Cărţilor sacre (Noul Testament) urmare din no. Gh. Fecioru. Dumitru. Ilarion V. 391392. dr. din lb. GB 78/1964. Nicolae. Bucureşti. Viaţa lui Iisus Hristos. Viaţa şi operile Sf. 385387. Medicale Nobert Maloine. col. 844. Ed. Isaiia. Haralambie I.. dr. Exposition et critique. Faur. 270272. BOR 6/1912. RT 1112/1938. Librairie Bloud et Gay. f. „Interpretări de cuvinte. Oradea. Ilarion V. prof.. 845. Săteanului. pref. Edmond. 640 p.. Felea. ? 841. («Iată păstorii voştri…» Isus în faţa ştiinţei). Ed. pr. Grossmann. Grigorie T. „Credinţa şi morala Învierii”. pr. Felea. „Învăţătura ortodoxă despre «plinirea timpului» (Galateni IV. „François Mauriac.. Ed. LascarovMoldoveanu. MA 12/1985. A. Émile Vérut. „Sfânta Scriptură în mâna preotului”. pp. Cojocaru. pp. franceză de Colan. pr. 862. din lb. par dr. RT 3/1933. pr. Ilarion V. Librăriei „Principele Mircea”. Arhidiecezană.. F. I). Histoire d’Israël et de l’ancien Orient. RT 910 (pp. 141 p. RT 34/1941. RT 1011/1932. 5)”. 18. IPS. Fleg. Paris. dr. Ión. din lb. V. pp. Nicolae. 1928. pp. „Epistola întâia a Apostolului Pavel către Timotei”. 843. pr. din lb. trad. BOR 5/1912. trad. Concordanţă a Noului Testament Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. prof. ec. prof. Erbiceanu. episcopvicar. 4)”. Fillion. Lethielleux. GB 56/1973. Făgărăşanu. Ed.) 860. 138 p. episcopvicar. «L’Histoire». „Fariseii în faţa Mântuitorului”. Felea. 538555. trad.”. Cele şése dile ale creaţiunii după Biblie şi şciinţă. Făgărăşanu.. L. 30 . 210224.”. rusă de Nicodim. 857. V. Ioan. Constantin. 89 p. 859. LXXXII + 434 p. „Diacon dr. Mircea. Flammarion. D. Tipogr. 858. Tipogr. Adevărul istoric al Genesei (Întâia Carte a lui Moise). 1909. Bucureşti. 437. BOR 3/1912. franceză de Marcu. (licenţă) 863. Felea. pp. „Antihriştii”. 847. „Al. 861. (filol. Felea. 849. Felea. 229234. Felea. Ilarion V. pr. prof. 848. Felea. 856. Bertrand. trad. 1933”.

Galaction. BOR 5/1923. Vasile. 3. pp. prof. Predica de pe munte. 868. Galaction. pp. prof. (Biblia lui Clain. (preleg deschid an univ la ITOB) 887. Galeriu. Ziua Domnului în Vechiul şi Noul Testament”. dr. (exegeză) 871. pr. 895. Galaction. Adeverul. 1930. pp. N. prof. prof. MMS 79/1977. „Maica Domnului «Povăţuitoarea»”. pr. Procesul lui Iisus în lumina noilor documente şi descoperiri arheologice. Arhidiecezană. prof. 869. 615619. Atelierele „Adeverul”. 1930. 3461. Sibiu. Ioan. franceză de Colan. 94104. 543555. dr. (traduceri din greacă) 878. Fruma. Blaj. prof. pr. dr. 1928. Galeriu. după Epistolele Sf. dr. 1928. 337 p. Minunile lui Iisus din Sfintele Evanghelii. Ed. prof. 337 p. pr. Constantin. Galeşan. prof. conf. Galeriu. despre apariţia LXX) 876. 890. 892. dr. pr. „Slujirea preoţească după Sfînta Scriptură şi Sfînta Tradiţie”. Constantin. 1945. 867. W. 1965”. pp. Gala. O 4/1966. 889. Principele Carol. Apostol Pavel către Timotei şi Tit”. Constantin. V(asile). trad. Radu. Gala. Bucureşti. Radu. pp. 517523). I. Gala. Procesul Mântuitorului. Anul întâlnirii Sfântului Apostol Pavel cu proconsulul Galion”. Ed. 294 p. Bucureşti. 34 p. MB 910/1985. II). Ed. (despre istoria Bibliei româneşti) 880. Hristos şi viaţa omenească (p. pr. cari s’au închinat Mântuitorului (Mat. 873. Gala. 31 . 2000. F. Galaction. Galeriu. G. Studiu juridic şi teologic2. pp.. 34 p. pp. „Din exegeza Noului Testament”. „Ceva despre magii.. Galaction. Ed. Gala. prof. (discurs de recepţie la Academie. 872. pp. 322. Ioan. „Netemeinicia milenarismului”.31 866. BOR 10/1931. Gala. Gala. 272283. 2. 874. La porţile Damascului) 875. 455462. Marcu. 884. dr. ST 12/1977.. Constantin. Roma. Galeriu. „Biblia în Biserica ortodoxă”. Pildele Mântuitorului din Sfintele Evanghelii. Bucureşti. 32 p. 321327. BOR 910/1988. 2. C. Predica de pe munte. BOR 58/1948. 32 p. „Biblia românească conferinţă”. Galaction. Fruma. Galaction. La traduzione cattolica della Biblia in romeno. 1992. 32 p. Galeriu. pp. (extras din Viaţa românească 9/1930) 885. Foerster.. „Mântuitorul Iisus Hristos învăţătorul nostru”. Ed. (ist. vol. Ioan. pp. 879. pr. 1795). pp. Gala. Marcu. BOR 1112/1948. pp. „Biblia de la 1688 în slujirea dreptei credinţe şi a unităţii poporului român”. 375 p. Galeriu. Gala. BOR 12/1980. „Mario Ruffini. „Dela «mormântul gol» la porţile Damascului”. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel în slujba Evangheliei”. 1928. pr. 112 p. Bucureşti. Gala. 883. Despre mormântul cel gol. Din Sfintele Evanghelii. Romcart. lucrare apocrifă Aristeia. pp. Săteanului. 894. Bucureşti. V. Constantin. dr. 536549. Piatra din capul unghiului scrisori teologice. XXXI. N. Constantin. Principele Carol. 572583. 514. G(heorghiu). (popularizare) 882. ST 78/1951. O 12/1997. 28 mai 1948. 5972. Tipografiile Române Unite. Gala. C 1913 (pp. de la curtea lui Ptolemeu II Filadelful. (1. „Scopul Evangheliei a patra”. pr. pr. În jurul Sfintelor Scripturi. dr. O 1/1983. prof. prof. În jurul Sfintelor Scripturi. Grigorie. Procesul Mântuitorului. „Sensul religios creştin al sărbătorii. Gala. Roza vânturilor. 893. prof. Bucureşti. Ed. Tipogr. 32 p. biblică) 877. 1921. 112)”. Constantin. pr. BOR 34/1943. pr. Galaction. Galaction. O 1/1984. 888. pp. 386397. Galeriu. M. în «Orientalia christiana periodica». pr. 1928. O 3/1980. pp. Nicolae. 886. MB 1112/1964. pp. Studiu juridic şi teologic. Galaction. dr. Ed. Vasile. BOR 56/1978. 83102. „Epistola lui Aristeia”. Principele Carol. 175184. Constantin.. av. „Îndatoririle şi însuşirile morale ale păstorului de suflete. prof. Constantin. Galaction. pr. Grigorie. din lb. Ed. 592597. pr. Sibiu. pr. 579588. „Credincioşia Bisericii Ortodoxe faţă de Iisus Hristos chezăşie a «înfierii» noastre divine”. Bucureşti. dr. Fulga. Galeriu. Galeriu. Apostol Pavel. Bucureşti.. Fruma. 683697. prof. pr. pp. Galaction. pr. 870. pp. 891. „Închinarea în duh şi în adevăr”. Principele Carol. „Inscripţia de la Delfi. 1928. Din Sfintele Evanghelii. av. 454468. (traduceri din greacă) 881. Despre Sf.

de arte grafice „Speranţa”. p. Le Deuteronome. 1100. 145. O. 289. 910. Universala Alcalay & co. „Revelaţie. germană de Basarab. de Paul Eugene Dion”. fasc. „Repere ortodoxe la teologia unei traduceri a Sf. Bucureşti. I. „Bibliografia părintelui profesor Ioan PopescuMălăeşti”. din rev. 50 (1969). „C. Etudes sur le Livre de la Sagesse. Instit. Georgescu. 176 p. 914. arhid. „Biblica”. Das kirchenslavische Evangelium des Thomas. Thoma Basilescu. de Edouard Lipinski”. MO 12/1970.. „Sfânta Scriptură sau Biblia”. «Zaharie XIIXIV et l’histoire d’Israel». 92 p. profeţia lui Maleahi. adică folosirea timpului bine”. (trad. 110114. Ion V. Introduction. 917. prof. Tipogr. „Oswald Loretz. 32 .. O. MO 56/1976. pp. 1938. prof. MB 46/1967. Georgescu. Paris. 40 p. pp. Georgescu. BOR 34/1990. 161182) 912. MO 912/1970.. nr. 1970. O.”. 51 (1970). Paris. Bucureşti. Paris. Bucureşti. din lb. 2024. Ion V. de Santos Otero. MMS 56/1972. Satan în profeţia lui Zaharia. „Apofatismul ca principiu al interpretării Sfintei Scripturi la Părinţii greci ai Bisericii”. 1970. 374376. 1216.. 920. p. Georgescu. p. (material pt. drd. dr. „Ephrem de Nisibe. MO 34/1970. Paris.. prof. onorariu Ioasaf. Ion V. 904. O 2/1976. traduction et notes par Louis Leloir”. p. Quelle est la vérité de la Bible?. Mircea. Comentarii Periodici Pontificii Instituti Biblici. Berlin. Confortement aux Ecritures. pp. p. „R. 916. Georgescu. O. 193 p. Larcher. MMS 78/1972. Galitis. Bucureşti. „Charles Hauret. MO 1112/1969. publiée par L’Ecole pratique d’etudes bibliques de Jerusalem. Actualitatea profeţilor I.”. prof. 902. pp. V. 456495. (în rev. traduit de syriaque et de l’armenian. germană de Neaga. George.. pp. GB 13/1993.”. Scripturi”. 1980. 3. „L’Hymne à Yahwé Roi au Psaume XXII. de arte grafice „Tiparul academic”.. extras din studiul „Teologia traducerii”. „Despre sfânta rugăciune”. 899. „David Flusser. 2. 326373. Comentaire de l’Evangile ou Diatessaron. „Pierre Buis. pr. Le langage de Jean et le Jésus de l’histoire. pr. Demonologia Vechiului Testament. Ioasaf. 145. p. (licenţă) 906. Traducerea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă.. 893899. 1100. 152 p. D. BOR 1112/1989. prof. pp. (titlu original „Offenbarung. 921. Jésus. Eugen. 905. „A. 339344. Tournay. Ioan V. Georgescu. ec. temei pentru apropiere între credincioşi”. 919. Tipogr. George. Ion V. 2734. Paris. Georgescu.. dezvoltări ale temei citate în titlu) 909. (în rev. 641645. Instit. pp. „L’Universalisme religieux dans les différentes couches rédactionnelles d’Isaïe XLLV. ST 1/19381939. München. în Una Sancta. 1100. 1969. arhid. 2840). (doctorat) 915. Explicarea Evangheliilor pentru clasa a IIa secundară de băieţi şi fete2. fasc. 1969. Paris. trad.”. Ed. (trad. 484 p.. 76 p. Georgescu. Ioasaf. RT 2/1994. de Moraru. publicat în vol. 1967. dans Revue biblique. MO 34/1970. O... 286 p. 913. arhim. 7288. Ganea. Georgescu. Ganea. pp. O. Georgescu. MO 912/1970. Georgescu. 290. 355374”. Galitis. „Charles Harold Dodd. Tesalonic.”. Ion V. Georgios. pp. Ion V. Evangelische Theologie. nr. pp. Paris. Comentarii Periodici Pontificii Instituti Biblici. Galitis. O. Georgescu. Georgescu. Kahlefeld. (rugăciunea în Biblie) 900.. 1934. Despre Pentateuh. „Explicare asupra cuvintelor: «răscumpărând vremea» (Efes. 1970.. „«Legământul meu este un legământ de viaţă şi de pace» (legământul veşnic al preoţiei)”. Ioasaf.. 1901. 1986) 898. MO 1112/1969. Azazel. dr. pp. 2. 907. pp. prof.”. Georgescu. 1008. din lb. „Adunarea mondială creştină pentru pace de la Praga”. G. Ganea. Amos et Osée. Georgescu. 908. Nicolae. Georgescu. MA 13/1981. 1969. 918. „H. 16). pp. p. 901. „Rugăciunea domnească Tatăl nostru.. MO 912/1970. V. prof. vol. Georgescu. ?. vol. Bucuresci. BOR 8/XXXII. 403414. 156 p.. MB 13/1996. P. pp. 182 p.. Ganea. Gârboviceanu. 4448. Georgescu. Ion V. O. p. Demonologia Vechiului Testament. Paris. 2/1980) 897. „Biblica”. pp. 1934. „Franz Mussner. Cărţilor bisericeşti. MO 12/1970. p.. protos. „Pe drumul Emausului”. pp. inspiraţie şi exegeză biblică în înţelegerea ortodoxă”. prof. 434436. 46 p. 1008.”. 2832.. 444 p. BOR 34/1964. pp. pp.. 146 p. 153168) 911. 923.32 896. Inspiration und Schriftauslegung nach orthodoxem Värstandnis”. 903. 922. Georgescu.. diac. O.”.”. Paraboles et leçons dans l’Evangile. Georgescu. 64 p. dr. 1975.

„Tatăl nostru” sau despre rugăciune. 1934?. D. D. Bucureşti. 662696. prof. introduction historique au Nouveau Testament. „Robert M. (popularizare) 931. 1969. Ed. prof. 190 p. Georgescu. Georgescu. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Aspects actuels de la théologie du Nouveau Testament. econ. (ed. Georgescu. pp. D. Bucureşti. 1010. Bucureşti. Georgescu. O.. prof. Gh. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 127. a XIa) 934. Bucureşti. D. 933. prof. Georgescu. Bucureşti.”. 422 p. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Georgescu.. Viaţa românească. D. MO 912/1970. 183 p. Georgescu. „R. MB 1012/1967. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. (ed. MMS 4/1930. Ed. Bucureşti. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. 192 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod) 935. (ed. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl... pr. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare.. 160 p. a Va) 938. 183 p. 19301931. Paris. Ia a gimnaziilor unice. D. (ed. Librăriei „Universala” Alcalay & co.. (f. 929. Geţia. a doua). 232 p. econ. N. 463475... Georgescu.”. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. 928. 948. La formation du Nouveau Testament. pp. 1946?. 926. 927. pp... dr. Paris. MO 1112/1969. MO 1112/1969. Ed. 1009. a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale9. p. 930. Socec & co. D. 32 p... a VIIa) 940..33 924. Arhiepiscopiei Bucureştilor. 1009. 1922?. 304 p. Paris. Bucureşti. 1938..”. 33 ... MO 1112/1969. Librăriei „Universala” Alcalay & co. „Saba. econ. 1926. prof. D. prof. Paris. Gheorghe. 1969.. Socec & co. Georgescu. Şt. a Xa. econ. Ed. Socec & co. 19291930. Georgescu. D. O. econ. Ed. revăzută) 942. Ed.”. Librăriei „Universala” Alcalay & co. pr. prot. ST 78/1958. 19281929. Schackenburg. pp.. Les etapes de l’histoire du salut selon l’Epître aux romains XII. 107110. Présent et futur.. IXVI. 148 p. D. Bucureşti. Studiu de arheologie biblică”. Georgescu. La personne du Christ dans le Nouveau Testament. Gheorghe. econ... a IIa) 936. 1101. econ. Librăriei „Universala” Alcalay & co. 1969. a VIa) 939. a IVa) 937. prof. C 112/1937... Paris. 1010. 139149. pr. pp. 1935?. Librăriei „Universala” Alcalay & co. (ed. Paris. Ed. 183 p. econ. Homélies sur l’Evangile de Saint Jean. Georgescu. Studiu de arheologie biblică”. Ed. Victor. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. p. 946. Georgescu. D. Ed. succint) 945. (ed. econ. 1969. Georgescu. magistrand Mihai. a IXa) 941. „Vincent Taylor.. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. „Din comentariul la Epistola către Romani a Sfântului Apostol Paul”. Ed. a XIVa) 944. I secundară a şcoalelor de băieţi şi fete. 1935?.”. „Filistenii. 81106. Ed. p. Bunul Dumnezeu şi vieaţa Mântuitorului Hristos sau Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Geţia. O. Vasile. 932. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. MB 1112/1959.. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 1937. (ed. 126 p. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. 947. 1970. 120 p. Geţia. dr. „Idei morale şi sociale în comentarul la Psalmi al Sf. I a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. 1922?.. pr. prof. Librăriei „Universala” Alcalay & co. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. 1969. 11001101. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. „Plante şi aromate biblice”. Georgescu. 183 p. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. „Rudolf Bultmann. pp. 925.. econ. Foi et comprehension. 148 p. (ed. 186 p. econ. MB 34/1984. Librăriei „Universala” Alcalay & co. 360 p. Bucureşti. 148 p. „Saint Augustin. Georgescu. Bucureşti.. Georgescu. Gheorghe. pp. prof. Georgescu.. prof. Georgescu. (ed. (ed. Georgescu. Ed. Ed. Grant.”. liceelor teoretice şi a şcoalelor normale de învăţători şi învăţătoare. O. „Stanislas Lyonnet. prof. p. a XIIa) 943. I a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. Socec & co. Bucureşti. dr. O. Ia a liceelor de băieţi şi fete şi a şcolilor normale de învăţători şi învăţătoare. (ed. „Cartea lui Iov”. Bucureşti. 1004 p. 1935?. econ. p. Vasile cel Mare”. Bucureşti. prof. prot. O.. Gervescu.. MO 912/1970. D. MO 1112/1969.

Gheorghiu. Saidman. 159196. 261277. Ghia. dr. B. ST 910/1973. MB 79/1958. 186. „Revelaţia divină”. pp. Vasile. I. „Activitatea Domnului în Ierusalim cu ocazia primelor Paşti (Ioan 2. Gheorghiu. 233236. pp. pp. „Sf. Ed. Gheorghiu. Th. pp. 6581. 973. pr. 229239. Vasile. ST 12/1978. dr.. dr. 115. pp. 1332. dr. Gh. „Critica noilor proiecte de reformă calendaristică propuse de către Societatea Naţiunilor studiu calendaristic”. GB 56/1969. Vasile. 964. „Iconomia dumnezeiască după Sfânta Scriptură”. 950. Gheorghiu. V. 110)”. „Iudaism şi elenism în Epistolele Sf. Ghesarie. pr.. Viaţa românească”. Ap. 959. 1941”. magistrand Nicolae A. dr. în legătură cu Rom. C 1904 (pp. pr. Vasile. dr. 171) 951. pr. Mitul potopului. Explicarea evangheliilor potrivit cu programa oficială. ST 56/1965. „Bunavestire (Luca 1. „Aspecte din natură şi viaţă în comentarul la Psalmi al Sfântului Vasile cel Mare”. 955. pp. 1941. Inadvertenţe în interpretarea religioasă. pr. MMS 12/1958. Vasile. preţul lei 36”. MMS 56/1958.. pr. 962. 21 sg. (teol. BOR ?/1935.. Gheorghiu. Vasile. 969. Craiova. drd. Bucovina. 231253. MMS 34/1959. 541551. Constantin. (în colecţia Ştiinţa pentru toţi. 952. pp. Craiova”. „Adresanţii Epistolei cătră Galateni”. Gheorghe. Ştiinţifică şi enciclopedică. 3. 2132.. Gabriel. Vasile. 963. „Dr. Vasile. 960. Ap. „Cei dinâi soţi de călătorie şi învăţăcei ai Domnului (Ioan I. 374379. 185196. Gh. Gheorghiu. 648662. C 34/1923. „Ierarhia bisericească după Epistolele Sf. pp. după Epistolele Sf. 1940. Ed. 34 . pp. BOR 1/1928. „Miruirea Domnului nostru Iisus Hristos”. „Despre procesul de îndreptare al omului înaintea lui Dumnezeu. prof. 118 p. 763764. Gheorghiu. Adresanţii Epistolei către Galateni (studiu sagogic). Bucureşti. 197212. Gheorghiu. Învăţătura ortodoxă despre iconomia dumnezeiască şi iconomia bisericească) 957. biblică) 976. Epistola Sfântului Iuda. prof. Mehedinţi. 593609. 59 p. Ed. ST 78/1971. „Problemele ridicate relativ la instituirea Botezului şi a ungerii cu Sf. Cernăuţi. 137147. Tipogr. 954. Gheorghescu. Gheorghiu. „Eliberarea poporului evreu din robia egipteană în cercetările istorice şi arheologice mai noi”. Ramuri. „Împărăţia de «mii de ani» şi sfârşitul lumii (Apocalipsă 20. Ramuri. Caransebeş. GB 56/1975. ST 12/1973. 149150. Vasile. 966. pp. Vasile. 378393. „Zeno Muntean. 70 p. Gheorghe. arhim. „Moarte şi înviere după Sfânta Scriptură”. 551566. pp. 1931?. Mir în Noul Testament”. prof. pr. C 12/1923. drd. pp. Gheorghe. Gheorghiu. Gheorghiu. Vasile. C 69/1927. Gheorghe. 2325)”. dr.. pr. Constantin. 497505. Cunoştinţe despre om şi societate. 88 p. (1939. 968. 325341. „Profesor dr. Gheorghiu. Gheorghescu. 8487. C 1012/1927. 665677). 967. Gheorghiu. 953. dr. Nicolae. ST 36/1980. pp. Chesarie. Constantin. pr. 764766. 322334. argumente scripturistice) 958. dr. pp. dr. V. pp. Vasile. 971. 1941). C ?. 974. 165 p. prof. Bucureşti. 165178.”. 329353. 1941). Întroducere şi comentar. pp. Gheorghe. Gheorghiu. Apostol Pavel despre viaţa şi învăţătura Mântuitorului. 2638)”. 956. pp. C 412/1931. 1904. Caransebeş. Constantin I. Pavel”. Gheorghiu. 975. Noţiunea şi originea divină a apostolatului. pr. „S. Ed. dr. C ?. Mărturia Sf. Vasile. „Harismele. Gheorghe. MMS 4/1955. Sofron Vlad. Gheorghe. pp. 18) şi în traducerea lor latină”. Botoşani. pp. (capitol din doctorat. 315333. dr. 1020. prof. Vasile.”.34 949. Gh. Ghia. 4556. 961. C 13/1929. (1939. „Înţelesul cuvintelor «ιστορησαι κηφαν» din textul original grecesc al Epistolei către Galateni (1. Ap. pr. Biserica chee în câmpul Cărţei Sfinte. „Mărturia lui Ioan Botezătorul faţă de delegaţii Sindriului din Ierusalim”. MMS 9/1930. 1940. pp. pp. prof. Întroducere şi comentar. I. 525541. nr. Gheorghiu. „Prof. Pavel”. Ed. Epistola Sfântului Iuda. dr. dr. pp. Pavel”. 965. 970. 3551)”. ierom. Gheorghiu. dr. (l seminar dogmatică. Gheorghiu. 972. dr. 1982. dr. 389405. pp. pp. Paşti şi reforma calendaristică «ortodoxă română» (studiu de cronologie şi calendaristică)”. Gheorghiu. Burtan. dr. Vasile.

Vasile. Gheorghiu. III. Cernăuţi. 1927. pr. MB 1112/1959. prof. 21). Cernăuţi. Gheorghiu. dr. „Dr. Apostol Pavel cu privire la căsătoria preoţilor. 897 p. MMS 912/1959. prof. Vasile. 1933. 84 p. 400 lei”. Vasile. dr. C 13/1928. 717. 65)”. pp. Gheorghiu. 1926. Epistola lui Iuda. 1925. 584596). Partea dogmatică. Cernăuţi. 44 p. Gheorghiu. 2259. pp. dr. Ed. Ed. 1901. pr. 358 p. 2248. Diecezană. 1909. Ed. 350 p. pr. preţul 50 lei”. Gheorghiu. Despre botezul cu „Spirit Sfânt şi cu foc” şi darurile harismatice. 991. Vasile. Arad. prof. Bucureşti. Cernăuţi. Ed. prof. vol. 982. pp. Gheorghiu. II. dr. prof. Societatea tipografică bucovineană. 990. Gheorghiu. 1924. Glasul Bucovinei. Cernăuţi. Mitropolitului Silvestru. prof. Cernăuţi. autorului. autorului. Vasile. vol. Cernăuţi. Studiu isagogic. Viaţa şi activitatea sa de la naştere la sfârşitul celei dea doua călătorii misionare. Vasile Tarnavschi. Gheorghiu. 1003.116. 1929. 14 p. 1112 (441455) / 1925 şi 14 (527) / 1926. Cernăuţi.27). Gheorghiu. I. pr. Introducerea în sfintele cărţi ale Testamentului Nou. Tipogr. Codex Argenteus Upsaliensis. 97 p. Ed. dr. Ed. prof. Vasile. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. 40 p. Bucureşti. 1928 (VIII 656). dr. 1912. 558565. Cernăuţi. dr. Glasul Bucovinei. „Nunta din Cana Galileii (Ioan 2. pr. 1004. Vasile. Cernăuţi. 419427. Was bestimmt der Heilige Apostel Paulus inbetreff (?) der Priesterehe. 111)”. I. prof. pr. dr. Glasul Bucovinei. pr. 112 p. Ed. dr. 989. pr. pp. pr. 986. dr. Gheorghiu. Gheorghiu. 998. dr. pr. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. Gheorghiu. Einleitung und Kommentar. Reformele recente pe terenul criticii textului Noului Testament. 272385). „Domnul în Ierusalim la Sărbătoarea colibilor (Ioan 7. 1000. Epistola către Romani cu comentar scurt cuprinzând partea dogmatică (9. prof. Bucovina. 1911. Vasile. 997. Ed. Vasile. pp. autorului. Gheorghiu. Tipogr. 142)”. 1928.Hr. MB 910/1959. resp. „Ce hotăreşte S. 114 p. Vasile. C 810 (pp. Ed. prof. 240 p. MB 13/1958. dr. autorului.. dr. Cernăuţi. prof. Vasile. vol. MB 12/1960. prof. 994. 980. Vasile. 1929. Gheorghiu. secţiunea I (cap. Glasul Bucovinei. Cernăuţi. Cernăuţi.Hr. 2867. pr. prof. la 2000 d. 6375. 995. Gheorghiu. Gheorghiu. pr. prof. 1856. Cernăuţi. 474484. 23 p. „Cuvântarea Domnului Iisus Hristos din sinagoga din Capernaum (Ioan 6. Vasile. prof. dr. 74 p. Vasile. 2236)”. 1911.35 977. pr. Vasile. 30 p. prof. Apostol Paul cu privire la căsătoria preoţilor? excurs exegetic”. dr. Vasile. prof. Vasile. Vasile. dr. Ed. 992. Vasile. dr. Vasile. Cernăuţi. Gheorghiu. Studiu de cronologie biblică”. 531537. prof. 57 p. prof. Gheorghiu. autorului. 35 . traducere şi comentar. 110. Glasul Bucovinei. „Domnul în Samaria (Ioan 4. „Diacon Haralambie Rovenţa. Societatea tipografică bucovineană. 1001. dr. Imprimeria naţională. 1002. 978. dr. Gheorghiu.111. Ed. MB 13/1958. 37 p. Tabloul zilelor săptămânale de la anul 200 î. Gheorghiu. 983. 8 p. dr. dr. Vasile. 1926. „Cuvântarea din vistieria Templului (Ioan 8.36) şi partea parenetică (12. 6669. 988.. 18. Tradiţia despre Apostolul şi prezbiterul Ioan până la Eusebie de Cesarea. 1909. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. dr. prof. Der Brief des Judas. Vasile. prof. prof. 979. 39). 999. 1939. Cernăuţi. 372375. 1928. Introducere şi comentar. Gheorghiu. prof. pr. prof. 256 p. Problema mântuirii noastre. dr. Vasile. Ce hotărăşte Sf. 1923. C 1911 (pp. Epistola către Romani cu introducere şi comentar scurt. dr. prof. (studiu de cronologie) 993. Gheorghiu. dr. dr. Societatea tipografică bucovineană. pr. 1220)”. „Anul şi ziua morţii Domnului nostru Iisus Hristos. 981. Vasile. 1938. pr. pr. Vasile. Gheorghiu. 987. Vasile. 984. 996. Ed. Origina şi valoarea istorică a Evangheliei după Ioan. dr. Epistola către Romani a Sfântului Apostol Paul introducere. Gheorghiu. pr. pp. 985. 365 p. Vasile. pp. „Activitatea Domnului în Iudea. autorului. prof. prof. C 79/1929. pp. Gheorghiu. prof. Sfântul Apostol Pavel. Vasile. Cernăuţi. Enon de lângă Salom (Ioan 3. Gheorghiu. Gheorghiu. Sfânta Evanghelie după Matei cu comentar. pr. Gheorghiu.

„Prof. „Arhimandritul I. pp. Vasile. prof. C 1-2/1927.. 237246. dr. 647665. univ. Gheorghiu. Librăriei «Universala» Alcalay et comp. 1908 (115. Vasile. (ed. C 1909 (pp. Vasile. Bucureşti. ediţia II. 1017. prof. 1013. 1935. „Epistola lui Iuda. 332335. „Reformele recente pe terenul criticii textului cărţilor T. prof. C 78/1924. 767775). pp. Gheorghiu. dr. 433. Vasile. N. Vasile. 2751. 102115. Gheorghiu. Ancora. „Marele teolog dr. univ. C 1907 (pp. Vasile. 7398. 1928. pr. Vasile. 277284. dr.”. C 79/1929. 152 p. 194). (1939. prof. 416. C 12/1927. dr. Anul şi ziua morţii Domnului nostru Iisus Hristos. dr. stareţul Monastirei Neamţu. prof. preţul 40 lei şi Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. 7280. 129145. univ. lei 80”. f. Craiova. 621629) şi 1911 (513). C 12 (pp. 1016. Bucureşti. 329337. dr. prof. „Păr.. Sinod şi Consistoriul superior bisericesc cu nr. Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. Raportul părintelui profesor universitar dr. Curs de introducere în Noul Testament după programa în fiinţă pentru învăţătura şcolarilor din cl. Vasile. 137147. preţul 35 lei”. 912 (397412) / 1923 şi 12 (129) /1924.36 1005. dr. 677692) şi 1909 (115. univ. 1941). Gheorghiu. 591605. „Prologul Evangheliei după Ioan (1. dr. 1024. 580586. I. prof. Sfânta Evanghelie. Gheorghiu. 1018. Vasile. 333340. 1006. 1925. 1923. 1027. Vasile. Vasile. Gheorghiu. Gheorghiu. Instit. dr. Gheorghiu. prof. Vasile. Studiu de cronologie biblică. 59775 din 7 dec. tradus de Episcopul Nicodem. pp. Bucureşti. (Studiu biblicisagogic)”. prof. Bucureşti. pp. Vasile. 699714. 697704). 221227. Ed. univ.. 237243. Cernăuţi. C 12/1926. 265272. pp. 109117. T. C 412/1931. Vasile. 15 p. 1025. Chişinău. C ?. univ. 16 s. prof. 1008. C 1909 (pp.”. 87 p. Gheorghiu.”. dr. Vasile. ştiinţific şi biblic. 371378. C 112/1937. preţul 200 lei”. a IIIa) 36 .a. Gheorghiu. prof. 1926. „La început era Cuvânt (Ioan 1. 1021. Apostol Paul”. „Raportul literar dintre cele 3 Evanghelii dintăi sau Problema sinoptică”. „Vieaţa şi activitatea S. 5765. Tipogr. pp. „Pr. 393403. 1026. 613627. prof. dr. Cele patru Evanghelii. stareţul Monastirei Neamţu. 165172. dr. Cernăuţi. 369372. I.. «Universala». prof. Gheorghiu. (1942/1943). Gheorghiu. Vasile. 923). Tipogr. dr. Facerea lumii din punct de vedere filozofic. „Un tractat al Sf. prof. Scriban. 549559. Gheorghiu. C 112/1936. „Ieromonahul Antonie Harghel. 184 p. Gheorghiu. prof. prof. Gh. prof. Vasile. dr. Atanasie «Despre azime»”. Gherasimescu. 641648. pp. 1 ss. Sfântul Ioan Botezătorul după Evangheliile canonice. C 910/1924. Vasile. Ed. Ed. 6364. 585593. de arte grafice «Ramuri». dr. Gheorghiu. Sfintei Monastiri Neamţu. prof. dr. VI a Seminariilor teologice din România Veche.)”. Scriban. Învierea Domnului nostrul Iisus Hristos. „Epistola cătră Romani cu explicări”. 6576). Instit. Cele 4 Evanghelii în una singură cu scurte însemnări lămuritoare şi tâlcuiri. 1012. 1937. 360361. 1926”. pp. dr. Vasile Gheorghiu. Vasile. univ. 485500. 1014. dr. Cluj. prof. dr. I. Domnul Iisus Hristos este din eternitate”. 1925. C 1913 (pp. 1924. 1940. 1023. prof. dr. Apologie istorică. Vasile.. 18). 34 (109117). „Noui probleme privitoare la limba greacă a cărţilor N. Gheorghiu. MB 46/1957. 323331. 457472). C 14/1926. 184189. Întroducere şi comentar”. prof. pp. prof. 265283. „Mărgăritarele lumii”. 333345. C 78/1924. de arte grafice şi editură Glasul Bucovinei. I. Ghia. Gheorghiu. Vasile. aprobat din Sf. pp. 1020. 639644) şi 1914 (5877. pp. 551567. Gheorghiu. dr. Gheorghiu.”. pp. Vasile. „Problema calendarului”. 381385). 501508. dr. Sofron Vlad. arhim. 301311. prof. 421433. 1010. „Anexa. 1007. dr. Gheorghiu. Studiu criticexegetic. 1019. 1009. Iosif Iuliu Olariu (18591920)”. 224 p. 1015. pp. Sfintei Monastiri Neamţu. Ed. Observaţiuni critice relative la textul evanghelistului Mateiu 19. 1910 (19. 197215. Prologul Evangheliei a patra. pp. 58 (225242). Sinod al României în chestiunea reformei calendaristice: chestiunea stabilizării sărbătorii de Paşti”. 173181. Gheorghiu. „Tradiţia despre Apostolul şi presbiterul Ioan până la Eusebie al Cezareei. 224 p. Imprimeria naţională. 565573. traduse de Episcopul Nicodem. 6162. univ. 297305. 197213. 1022. 1940. IV + 260 p. „Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. 312321. înaintat S. Glasul Bucovinei. 5360. C ?. 349358. Toma. 521531. 109115. Ed. 372 din 14 noemvrie 1923 şi de Ministerul Cultelor cu nr. 201209. 1011. dr. 206 p. Gheorghiu. Ed.

Mitropoliei Olteniei. Ramuri. prof. MMS 4/1955.. 1946.. prof. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos. dr. Craiova. Ghia. 1047. Ed. BOR 78/1985. dr. Profetul Ezechiil. Ed. Teodor. Craiova. Ed. pr. Împărăţia de «mii de ani» şi lupta cea mai de pe urmă (Ap. Gh. prof. Ed. I. trad. dr. I secundară de băieţi şi fete. pr. cl. 1945. 100113.. Istoria evreilor. Sibiu. dr. a IIa secundară de băieţi şi fete. Contribuţie la exegeza Noului Testament. Tipogr. pr. I secundară de băieţi şi fete2. GB 2/1957. prof. Vasile. lect. Gregorian. Ion. 1929. Gh. Bucureşti. Gh. 567570. 1927. pr. pr. 24 p. Toma. „Marele preot iudaic şi episcopul creştin”. „Pregătirea omenirii pentru venirea Mîntuitorului. Ghia.. pp. 1044. I. 1992. 1941. Gh. econ. I.. pr. Ghia. 106 p. Graetz. I. ST 34/1958. Gh. magistrand Ioan. prof. 10 p. 1040. Ghia. Craiova. a IIa secundară2. Ed. partea a IIIa) 1029. Gh. pr. pp. 1030. dr. Tipogr. Ghia. pr. Inst.. Ramuri. pr.. pr. Craiova. 1039. Glăjar. ştiinţific şi biblic. Craiova.. 162176. Ghia. Psaltirea Hurmuzachi copie sau original?. prof. 123 p. Ed. 144 p. (vol. Scripturi şi folosirea ei în predică”. în vol. 223 p. Istoria pe scurt a Vechiului Testament. Ramuri. Godet. Gordon. Roman. pp. I. Ghia. 1425... dr. BOR 1112/1974. Ed. 1049. pr. dr. Lecţiuni de religie. I secundară. 1926. Ghiaurov. 1043. 110). prof. Stabilimentul grafic Albert Saer. Chestiunile din programa analitică pentru cl. pr. 48 p. III. 1046. Gh. 87 p. Ghia. MB 13/1958. Ia) 1048.. „Sinodul Apostolic din Ierusalim”. pr. Gh. H.. pr. Ramuri. Cugetarea.37 1028. Gh. pr. I. 48 p. I a gimnaziului unic. pr. 13851389. 1927. dr. Charles. London. dr. Atitudinea Mântuitorului faţă de legea Vechiului Testament. drd. 1974. Gh. 1922. „Maria Magdalena şi Maria sora lui Lazăr”. Explicarea evangheliilor. pp. 1055. George I. Ghiţa. din lb. din lb. I. Academiei RSR. „Predica de pe munte (The Sermon on the Mount). pr. 151 p. Împărăţia lui Dumnezeu după Noul Testament. Ramuri. (ed. (popularizare) 37 . (descompletat) (doar a doua perioadă după exil) 1053. Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Epistolelor Sfântului Apostol Pavel. I. Importanţa revelaţiei vechitestamentare”. Creaţia Universului din punct de vedere filozofic. 1938. Ramuri. Bunul Dumnezeu şi viaţa Mântuitorului Hristos. 1925. Vasile Gheorghiu. 1052. I. „Amicul literaturei”. 1935/1938?. 1045. prof. Gherasimescu. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. I. Ghia. (non vidi) 1032. Gibescu. 1035. 1031. „Problema interconfesională a inspiraţiei biblice”. Minerva. Hristo N. Ed. (l. de arte grafice Ramuri. 67 p. 143 p. Ghia. Gibescu. Ghia. prof. vol. 216238. 1036. prof. pr. pp. Ed. ec. 103 p. Braşov. engleză de Dimitrie. Introducere şi comentar. „Principii sociale în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”. Craiova. Ghia. Ed. Chestiunile din programa analitică pentru cl. Gore.. 1929. cl.. Ieremia. Epistola Sfântului Iuda. Ed. pp. Craiova. 245259. Ramuri. Inst. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 1054. diac. 1038. prof. extras din Studii de limbă literară şi filologie.. dr. 1931. Ed. 157 p. 1941. Librăriei Socec & comp. pr. pr. pr. Th.. Cernăuţi. 102 p.. Ed. 1928”. pr. lui Ioan 20. seminar... Gheţie. 1034. 16 p. Craiova. pp. Gh. Tipogr. 1033. Istoria Sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pt. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. Ghia. pp. + .. dr. Ioan. (ed. Bucureşti. prof. 1938”. Grecu. Craiova. 1915. Ia) 1037. O 2/1957. 1050. I. Bucureşti. Viaţa romînească. pentru cl. 157 p. F. Iaşi. 86 p. 197199. pentru cl. Grăjar. George I.. „Dr. Atitudinea Mântuitorului faţă de legea Vechiului Testament. 1942. doctorat) 1051. 90101. franceză de Bran. Craiova. 1041. pp. trad. (popularizare) 1042... Istoria Sfântă a Vechiului Testament şi a Noului Testament pt. dr. BOR 6/1928. 1938. Craiova. „Cunoaşterea temeinică a Sf. Texte biblice explicate pentru „Straja ţării”. pp. Sfântul Ioan Botezătorul după Evangheliile canonice. de arte grafice Ramuri. PopescuCilieni. dr. Ia secundară de băieţi şi fete. I. Gh. I. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Ion Lascu. Ramuri. prof. de arte şi meserii. Vasile. Ghia. prof. Romul. Şc. I. 533543.

6772. a IIIa) 1079. 38 . Gurie. greacă. „Omilie la pericopa evanghelică Luca 16. Opinia. trad. „Robert Baulès. pp. 501503. 403411. Luminiţa. 1925. 176 p. pp. de IPS Mitropolit Nicodim şi profesor I. (popularizare) 1071. 176 p. GB 6/1988. arhim. Mrea Neamţ. τομ. din lb. 6788. Eugen. prof.. Iaşi. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. Teodor Bodogae. Hatzopoulos. (ed. arhiepiscopul Vadului. 942964. dr. delimitare”. Bucureşti. 1077. dr. 1924. drd. pp. 1971. Ed. 1967. Gurie. I. binevestitor al Evangheliei mântuitoare”. traducătorul Bibliei de la 1688”. Lucian. Ed. GB 34/1968. 1935. 32 p. GB 1/1987. Hermann. pp. Herineanu. Chişinău.) 1062.”. 1069. Hau. prof. 132 p. Ia secundară de băieţi şi fete. 136159.. Homescu.. Athanasios.. pp. 2. 132 p. din lb. 6673. 251252. „Istoria lui Iov din Biblie mit babilonic?”. Cartea profetului Iona. 665674. 11. 55 p. Haneş. RT 2/1999. 9296. 1927. (ed. pp. „Din cuvântârile S. (trad. 1057. 1073. 307. engleză de Niculescu. 1936”. Bucovina. Eparhială. Nyssei († 394) «Despre Fericiri»”. Conferinţă pentru lectorii de teologie din Europa Centrală şi Răsăriteană de la ChambesyGeneva). trad. (ed. Antonie. V. drd. p. Ştefănescu. GB 910/1964. 1083. pp. Hodoroabă. 1905. a IIIa) 1065. Sfântul GheorgheVechi. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. studiu introductiv şi comentariu de Buga. din lb. Teofil. pr. pp. Eclesiastul şi Apocalipsul. pr. „Comentar la Psalmul 6 despre ziua a opta”. Grigore de Nyssa.. Fraţii Domnului Iisus Hristos. N. W. (amănunte istorice ref la trad şi tipărire) 1068. V. pp. 1081. 1931. Herda. Constantin.. 176 p. „Anticipări din Geneză împlinite în Apocalipsă”. „Preotul. de pr. greacă de Moraru. Iana. „Nicolae Milescu şi Biblia grecească Glykys (1687) din Veneţia”. trad. „Biblia ilustrată. Hodoroabă. 577578). prof. arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului. Parabolele şi învăţămintele Domnului nostru Iisus Hristos. 1078. prof. Grigorie episc. Grigorie al Nisei. sfântul. prof.. Chişinău.. Ed. (pastorale şi predici) 1075. prof.. 470 p. Chişinău. trad. Chişinău. Hodoroabă. Nyssei. Manual pentru cl. nr. ierom. Paris. Nicolae. Tipogr. 170 p. 1724. Eparhială. 1059. Feleacului şi Clujului. greacă de Popescu. A. 7074.. 1989. Απαντα τα Εργα. Grigorie episc. după Ev. Tipogr. Hodoroabă. C 1912 (pp. Ed. pr.. Ed. „Cărţile didactice ale Vechiului Testament ca izvor al predicii”. Petre V. Grigorie Palama. MO 34/1972. Bucureşti. Haralamp. Constantin.. 1061. diac. Feleacului şi Clujului.a. Leenhardt. BOR 56/1979. „Monoteismul la evrei”. Ia secundară de băieţi şi fete. pp. Voicu. GB 910/1962. 447450. Nicolae N. (chemarea şi rolul pr. Tîlcuri din Sfînta Scriptură. Hango. MB 79/1991. Ed. RT 8/1911. MB 79/1997. 1072. 1987. din Γρηγοριου του Παλαμα. pp. pr. N. Gurie. Iaşi. origini. «Les fonctions constitutives de l’Église et l’episcopé selon le Nouveau Testament». 1076. N. „Nicolae Milescu. f. 1920. „Franz J. MMS 12/1936. din lb. F. 1058. Episcopiei Vadului. Mircea V. 1931. Cartea românească. pp. G(avril). 1074. Ed. pr. Iaşi. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament.. 852868.. Mihai. S. Virgil. pp. pp. ClujNapoca. Grozea. 1082. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 1063. de Văcăreanu. N. Bucureşti. „Gnosticismul: concept. Sf. caracteristici. 194 p. Harghel. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Bucureşti. Condamnarea „Micii Biblii” faţă de critica biblică. D. 1080. prof. Opinia. A. Opinia. 1995. a IVa) 1066. P. Haneş. Comentariu asupra teoriilor vechi şi noi. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. 119 p. Etude des thèmes de l’Epître aux Ephésiens. l’Insondable richesse du Christ. Θεσσαλονικη. V. care zice: «era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi vison»”.38 1056. 1060. Guţulescu. 1070. „Evanghelie şi cultură”. Ed. 1947. Grosu. pp. I. Sfântul. MB 79/1996. V. pp. Ion. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament... 111149”. în Revue d’histoire et de philosophie religieuses. 144 p. V. a IIa secundară3. Tipogr. Eparhială „Cartea românească”. 1935. I. 915923. 39 p. trad. Petre. 1064. „Sfânta Scriptură şi Tradiţia apostolică la Sfântul Irineu de Lugdunum (140202)”. 1067. N. pr. O 3/1968. Despre viaţa lui Moise sau despre desăvârşirea prin virtute. BOR 78/1979. Grigoraş.

din lb. ST 56/1959. trad. D. drd.. pr. 39 . GB 34/1985. pp. pp. col. Nicolae Neaga. Constantin. 299306. Iancu. Pavel. 607616. Tipografia Mănăstirii Neamţ. prof. trad. trad. articol în Teologie. după Migne. trad. 85 p. 8389. Paris. rostită când sa întors de la ţară)”. 5053. MB 1112/1990.. greacă de Fecioru. mai mari sunt bunătăţile ce le primim decât relele aduse de Adam)”. PG vol. D. 492497. col. 49. Ioan Gură de Aur. „Despre pocăinţă (Omilia I. BOR 912/1977. PG vol. PG¸ vol. 277284. greacă de Fecioru.. 1090. Fericitul. 1107. din lb. Sf. 7072. Prezentat în lumina istoriei şi a profeţiilor. 54. 283292. din lb. Ioan Gură de Aur. IV. greacă de Fecioru. Ioan Gură de Aur. 599604. istorie. biblică) 1093. Iazadjieff. Dtru.. „Despre pocăinţă. BOR 34/1940. col.. 977984. editat sub egida „Universitatea din Oradea. Ioan Gură de Aur. pr. 1103. pp. Sf. col. prof. dr. Dumnezeu este grabnic la mântuire şi zăbavnic la mânie”. Dacă luăm seama la noi înşine. dr. Ed. de pr. doctor în Teologie. BOR 9/1929. din lb. 1092. pp. trad. 110. 247249. de pr. PG¸ vol. 11461148. franceză de Gagiu. Dumitru. 331345. 1094. Iancu. din lb. „Protos. 3570. pp. pp. 12111223. pr. prof.. din Migne. 54. pp. Sf. col. Omilia II: Despre tristeţea împăratului Ahav şi despre Iona profetul”. 619630. trad. Bucovina. trad. Ed.. 5361. greacă de Fecioru. 1102. din Migne. pr. Ieronim. Sf. PG¸ XLIX.”. col. Sf. t. greacă de Pâslaru. greacă de Fecioru. vol. 323336. din Migne. „Cuvântul 9 la Facere”.. 1106.. pr. pp. 616620. 1104. col. MB 46/1991. „Comentar la Pilda celor zece fecioare”. pp. Paradisul. (ist. prof. PG vol.39 1084.. Mărgăritare sau Evangheliile sărbătorilor şi explicarea lor populară. pr. 54. pr. pp. Bareille. „Cuvântul 4 la Facere (Păcatul a adus în lume trei feluri de robii)”. 49. „Despre pocăinţă. col.. Indricau. din lb. pr. Ioan Gură de Aur. col. Matei. 1935. Planul lui Dumnezeu la creaţiunea acestei lumi. greacă de Fecioru. „Comentar la Sfânta Evanghelie după Matei” (II). pr. 604607. Sf. docent Sergiu. 497500. Bucureşti. 193196. 49. D. după Migne. magistrand M. din lb. pp. 138164. ierom. pp. greacă de Fecioru. 550562. Iliescu. 196201. Biblia în Ortodoxie. din lb. D. Ieronim. prof. 114120. D. pr. BOR 912/1976. Nicolae Neaga. din Migne. pr. 172183.. greacă de Fecioru. 1086. dr. Sf. 1099. pp. BOR 13/1977. Liturghie”. trad. Ieraclie. 1946. Ioan Gură de Aur. viaţă bisericească. (autorul prof. a trimis art) 1087. 1097. D.. Dtru. Sf. GB 79/1985. 1100. Ieronim. arhim. greacă de Fecioru. 49. col. Fericitul. BOR 1112/1971. PG¸ vol. Ierima. după Migne. „Cuvântul 5 la Facere (Nu suntem pedepsiţi din pricina lui Adam. Facultatea de Teologie Ortodoxă”. 54. pp. ST 34/1959. 4856. trad. GB 1/1986. 1939. BOR 56/1978. MB 34/1990. 152 p. Uniunea clericilor ortodocşi din Basarabia. pr. prof. pp. greacă de Fecioru. de NT la Sofia. „A putut oare face parte Sfântul Ioan Botezătorul din comunitatea esenienilor de la Qumran?”. pr. magistrand M. „Cuvântul 8 la Facere”. GB 79/1985. 1105.. greacă de Fecioru. 128 p. trad. 1. pp. 54. „Persoana Mântuitorului în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”. „Comentar la Sfânta Evanghelie după Matei” (I). Ioan Gură de Aur. trad. din lb. trad. „Procesul lui Iisus”. pp. Nicolae Neaga. pp. 780787. „Cuvântul 3 la Facere. după Migne. D. Ioan Gură de Aur. „Cuvântul 6 la Facere (Despre pomul din rai)”. la paradisul cel nou. 1096. pr. 26)”.. PG vol. 1095. prof. GB 79/1985.. Ioan Gură de Aur.. ST 34/1964. GB 1/1986. BOR 910/1978. Vasile Vasilache. Ce înseamnă: «după asemănare» (Fac. după Migne. dr. în lumina descoperirilor arheologice”. de pr. Sf. pp. GB 34/1985. „Geneză XII. pp. din lb. prof. PG¸ vol. trad.. pp. 129180. din Migne. din lb.. Ioan Gură de Aur. „Cuvântul 7 la Facere”.. din lb. 1091. Nicolae. trad. Sf. 500507. căminul nostru. 1085. trad. Ioan Gură de Aur. „Epoca irodiană după scrierile lui Iosif Flaviu”. 1089. trad. 1098.. Dtru. Omilia a IVa: Despre pocăinţă şi rugăciune”. 1998.. PG vol. Ioan. Ioan Gură de Aur. Ignătescu. pp. Ioan Gură de Aur. prof. din lb. 1101. pp. din ediţia lui J. Omilia a IXa: Despre cei ce pleacă de la Sf. 343350. prof. Sf. „Despre pocăinţă şi zdrobire de inimă. 958964. D. „Cele şapte cuvântări ţinute spre lauda Sfântului Apostol Pavel”. pr. trad. Omilia a VIIa. Oradea. „Despre pocăinţă.. 1088. Gheorghe. greacă de Fecioru. din lb. dela paradisul pierdut. Sf. Sf. Fericitul..

pr. (preoţie împărătească şi neam sfânt) 1128. după Migne. din Migne. col. 514518. trad. pp.. Ed. dr. Sfîntul. din lb. Problema versiunilor moldovene din 1532 ale Evangheliei şi Apostolului. GB 56/1955. greacă de Fecioru. „Învăţătura paulină despre Biserică”. 49. Ioan Gură de Aur. 687695. din lb. trad.. D. Bucureşti. 1109. PG vol. Partea a doua. de arte grafice „Eminescu”. 774783. LIV. 754760. Dumitru. (colecţia PSB.. BOR 78/1977. pr. 1125. pr. Religiunea Patriarhilor în Vechiul Testament. 338345. Bucureşti.. Ioan Gură de Aur. C. 4 p. BOR 56/1978. EIBMBOR. Sf. GB 58/1998. 1114. prof. BOR 78/1978. PG vol. Ioan Gură de Aur. D. GB 79/1984. greacă. Ioan Gură de Aur. 233243. PG vol. pr. IV + 438 p. Dumitru. indici şi note de Fecioru. 23. Sf. Sf. 4253.. MA 4/1988. 1989. pr. pp. pp. din lb. col.. 1127. limbajul universal al convorbirilor omului cu Dumnezeu”. pr. 54. Omilii la Facere (II). „Omilia III la David şi Saul”. 313324. PG vol. XLIX.. Dumitru. 1112. greacă de Fecioru. Ionescu. 1905. greacă de Fecioru. din lb. prof. 335344. Academiei RSR.. trad. 49. pp. Ioan Gură de Aur. (extras din rev. (licenţă) 1130. 508519.. greacă de Fecioru. pp. Nicolae. pr. „Despre post. dacă nu va vedea pe Tatăl făcând» (Ioan 5. sfîntul. vol. „Cântarea Cântărilor. din Migne. 1115. EIBMBOR. Dumitru. IV + 360 p. 40 . Ioan Gură de Aur. din Migne. Ştiinţifică şi enciclopedică. Ed. din lb. Instit. Bucureşti. 153162. D. 1119. din lb. din Migne. 297304. Ionescu. 1111. din lb. 271280. „Observaţii asupra tălmăcirii unei sintagmecheie din Vechiul Testament (Exodul 19. Omilia a Va: La profetul Iona. col. ST 56/1993.. Partea întâia. după Migne.. trad. introducere. „Omilie la cuvântul Apostolului asupra zilelor de pe urmă (II Timotei 3. asist. „Explicarea rugăciunii «Tatăl nostru»”. Scrieri. greacă de Fecioru. 54. pr. din lb. GB 12/1978. 247256. pp. pp. pp. pp. Omilia a VIa: În a şasea săptămână a Sfântului Post de patruzeci de zile”. din Migne. trad. col. 49.. comentariu) 1126.. pr. 7885. 1117. pp. 56. Ioan Gură de Aur. trad.. 1977”. „Omilia II la David şi Saul”. 291300. din ebraică. pr. introducere. PG¸ vol. Sf. Dumitru.. GB 12/1978. 6580. 22) 1123. 21) 1124. trad. trad. prof. D. 2326. 1116. col. D. Ioan Gură de Aur. „La cuvântul profetului Ieremia: «Doamne. 6. Ioan Gură de Aur. (colecţia PSB. PG vol. 22)”. PG vol. D. D. Sf. 17)”. trad. Sf. „Cuvînt despre pocăinţă (Psalmul 50)”. „Omilia I: «Dovedire că este de folos să fie obscure profeţiile despre Hristos. 163175. 1118. Ioan Gură de Aur.. indici şi note de Fecioru. col. col. din Migne. Sf. 1121.. Sf. Ioan Gură de Aur. din lb. 641651. Matei. „Omilia a IIIa: Despre milostenie şi la cele 10 fecioare”. Nicolae Neaga. trad. 23)”. BOR 12/1978. Bucureşti. 486494. trad. greacă de pr. Ioan. I. 12/1979) 1129. trad. „La cuvântul Scripturii: «Niciodată Fiul nu poate face de la sine nimic. despre iubirea de oameni a lui Dumnezeu şi despre a nu vorbi de rău unii pe alţii»”. pp. Dumitru. trad. Limba română.. prof. Sf. Sf. X. monahul C. 5765. din lb. pp. Ioan. col. 1120.. greacă de Fecioru. „Despre post. BOR 34/1978. pp. „Rugăciunea Domnească. Sf. greacă de Fecioru. D. 56. pr. pp. pr. 56. trad. 695708. din lb. Ioan Hrisostom. despre neamuri şi despre căderea iudeilor»”. greacă de Fecioru. pp.40 1108.. pp. vol. „Omilia I la David şi Saul”. GB 79/1984. Ioan Gură de Aur. Omilii la Facere (I).. greacă de Fecioru. 321330.. note şi comentarii de Ion Alexandru. 661664. Dumitru.. PG¸ vol. după Migne. Daniel şi la cei trei tineri. 56. pr. 72 p. greacă de Fecioru. 305314. 675686. trad. col. GB 912/1983. greacă de Pâslaru. greacă de Fecioru. Ionescu. 56. Sf. din lb. „Omilia a IIa: «Încă despre obscuritatea Vechiului Testament. rostită la începutul Postului Mare”. 311315. GB 68/1983. „Omilie la Duminica XXIV după Rusalii”. Ioan Gură de Aur. PG vol. 1113. Ionescu. din lb. pp. Ioan Gură de Aur. din Migne. prof.. Ioan Gură de Aur. pr. 1979. pp. Sf. Ioan Gură de Aur. col. GB 56/1973. 175192. pr. greacă. 1110. greacă de Fecioru.. ST 12/1998. prof. col. I. nui în puterea omului calea lui. PG vol. col. trad. trad. 519536. prof. O 2/1980. pp. prof. din lb. (context. GB 79/1977. 6768. „Omilia a VIIIa: Despre pocăinţă”. după Migne. Bucureşti. nici nui este dat omului care merge săşi isprăvească călătoria sa» (Ier. din lb. sfîntul. 1987. Scrieri. greacă de Fecioru. PG¸ vol. 1)”. din lb. PG¸ vol. Sf. din lb. după Migne. Ioan. 1122. pr. trad. pr. monahul.

98103. (ed. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Isopescu. Vechiul Testament îşi mai are loc în Biblie?. 263274. Isopescu. Bucureşti. 1983. Cultura românească. EIBMBOR. „Raportul dintre Scriptură şi Tradiţie în hotărîrile Sinoadelor ecumenice”. Vasilescu. 274282. 405421. Carpaţi. Ionescu. diac.. Bucureşti. prof. Iordache. 214221. 1819) 1135. pp. şi Evanghelist Ioan”. 98 p. 218226. „Istoricul unei Biblii din biblioteca Academiei Republicii Socialiste România”.. Plângerile lui Ieremia. pp. Nicodem. 1143. 470474. 3644. Călăuza bunului creştin în Sfînta Scriptură. (extras din rev. 83 p. 109 p. 501 p. Marian C. 1151. dr. pp. Ed. dr. 1940. prof. Cernăuţi. Ioniţă. Societatea tipografică bucovineană. 333341. „Duh şi vieaţă”. 1928. 1983. „Pr. Bucureşti. iconom C. Călăuza bunului creştin în Sfânta Scriptură. 1137. 1155. Marin C. Bucureşti. 60 + 8 p. 41 . 8398. „Sfânta Biserică”. „30 de ani de la apariţia Bibliei tradusă de preoţii profesori Gala Galaction şi Vasile Radu”. Biblia şi educaţiunea religioasă în biserici. pp. dr. informaţii din fişier) 1142. 702709) şi 1904 (1624. MO 6/1988. N. dr. cu aprobarea Sfântului Sinod) 1134. Studii modeste de psihologie şi de educaţie religioasă a tineretului. Ionescu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. Isopescu. pr. biblic şi de misiune al BOR. iconom I. Societatea tipografică bucovineană. 1996. Ionescu. Isopescul. pr. Iordache. 529?. 27 p. Tipogr. 110112. Ionescu. 290297. pr. 159161. Ed. f. (1929?). prof. pp. 213221. Ed. prof. BOR 12/1985. 1911. Cernăuţi. „Îndreptarea şi îndumnezeirea omului după Sf. I. 1141. 1133. 154162. GB 1/1989. asist. 1136. de M. pr. 140 p... Introducere. 1911. 342350. Univers enciclopedic. Gaster. Ionescu. pr. 84 p. iconom C. Monitorul oficial şi Imprimeriile statului. 610621). 973974. (ed. „O carte samariteană a lui Iosua. (ed. a IIIa. iconom Ioan I. 12 iunie 1908”. Ia secundară. 1144. Inst. 542550. prof. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru cl. Ioniţă. Călăuza bunului creştin în Sfânta Scriptură. Ia secundară. Rm. (Biblia de la Petersburg. 474482. 710-713. pr. Traduse şi explicate după textul masoretic şi exornate cu o introducere. Viorel. 5967. separată din Candela 1909) 1152. Societatea tipografică bucovineană. Cernăuţi. Ion. MA 1112/1968. Bucureşti. Octavian.. Vâlcii. „Paşte mieluşeii mei”. Ap. 1139. prof.. Patriarhul BOR) 1149. prof. dr. I. 1901. Ionescu. C 1902 (pp. Silvestru Octavian.. Ioniţă. Tipogr. Octavian. MO 9-12/1959.. Mircea Păcurariu. în şcoli. ST 4/1991. D. Ioniţă. Profetul Obadia tradus şi esplicat de pe textul masoretic şi exornat cu o introducere de . pr. Misionarul 1112/1939) 1146. Ioniţă.. O 12/1997. O 2/1980. dr. 152 p. pp.. pp. (prezentarea originalului slav e făcută de Maria Rădulescu) 1132. D. I) 1140. „Biblia lui Şerban Cantacuzino 1688 în contextul traducerilor europene”.a. Isopescul. 614622. Octavian. pr. Texte biblice explicate potrivit cu vârsta şi stadiile psihologice ale elevilor de curs primar şi liceal (fete şi băieţi). Dumitru. „Introducere la Cartea Iob”. 1138. pr. prof. pp. Cicerone. Versiuni şi redacţii ale colecţiei de omilii a patriarhului Ioan Caleca”. 5156. Ed. în ateliere şi în cazărmi. pr. pr. (referat la Întrunirea a Va de dialog între BOR şi Biserica Evanghelică din Germania Kirchberg. 1903 (926. Ionescu. «Times». dr. Societăţii cooperative „Librăria naţională”. 278286. 406417). pp. dr. Ionescu. Octavian. prof.”. 1153. 406414. 28 p. 1932. Iordăchescu. I de liceu şi şcoli secundare de fete. 148161. „Originalul slav al Evangheliei cu învăţătură a diaconului Coresi. protos. Iordache. Dicţionarul teologilor români. pr. Astoria. pr. „Cartea Iob tradusă şi esplicată după textul masoretic”.41 1131. 1940. 468 p. Ion. Bucureşti. „Mesajul ortodoxiei româneşti în lumina Sfintei Scripturi şi a Sfintei Predanii”. Bucureşti.. prof. (fără foaia de titlu. 1933. C 1904 (pp. (ed. (popularizare) 1150. Ionescu. O 34/1995. Viorel. 114 p. Bucureşti. Ion. Marin C.. 1909. dr. separată din Candela 1911) 1154. (cu binecuvântarea PF Iustin. Ionescu. traducere şi explicare. Profetul Malachia. 597610. 138 p. BOR 1/1909. pp. Societăţii cooperative „Librăria naţională”. pr. dr. 542550. 1147. 8290. 1906. Viorel. Ionescu. Viorel.. 465480. (non vidi) 1148. 397 p.. RFG 1827 mai 1988) 1145. Călăuzitor metodic pentru învăţământul religios în şcoalele primare. 336344. 666683). Chişinău. dr.

„Plinirea legii şi a proorociilor în Iisus Hristos”. Gh. 210217. Jarpălău. Joandrea. MMS 78/1963. 338347). Ioan. dr.”. traducere şi comentar”. Rovenţa. pr. 3652. „Noul Testament tipărit pentru prima oară în limba română la 1648 de către Simion Ştefan.a. Isopescul. Alexandru. 8798. Silvestru Octavian. 1165. Ispir. pp. MO 46/1990. Hans. MMS 2/1989. Octavian. dr. 126132. Gheorghe. 666673. „Psalmul 120. diac. 457466). Al. 1174. şi exeg. pp. lect. rezumat în română) 1186. pp. Legende biblice. „Legile agrare la evrei după dreptul mosaic”. 295304. Gheorghe. Constantin. „Sfântul Apostol Pavel ca misionar”. Isvoranu. Tradus şi esplicat după textul masoretic”. MO 13/1990. RT 34/1996. drd. „Amusin I. Introducere. 501508. (extras din Foaia Diecezană 11/1933. 6282. Ciurcu. 1166. 1183. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr.. drd. „Cum citim Biblia?”. 1991. drd. Isvoranu. Tipogr. Jerpălău. Constantin. prof. prof. pr. 1159. „Caracterele Împărăţiei mesianice după Proorocia lui Isaia”. 233240. 1185.. 1170. 1167. 1162. Izvoranu.. 5764. drd. 1178. 556559. MMS 34/1972. Ioan. 628636. 95 p. pr. C 1910 (* pp. Jinga. Porus. Timişoara. pp. drd. 1173. 1158. pp. 113114. Gheorghe. MO 12/1995. Alexandra Beatrice. pp. Justus (pseud. pr. 1908 (1624. pp. 273282. 1176. lect. 516524. 728734. pr. 348357. Isopescul. Izvoranu. arhid. „Un monument important în istoria limbii române literare: Noul Testament de la Bălgrad (1648)”. „Lecturile biblice în cadrul serviciilor divine”. 164 p. 6771. 2031.. 302 p. care îl criticase în ST pe I. pr. Istrate. f. Marineasa. „Ideea de pocăinţă în Vechiul Testament”. dr. ST 56/1981. „Profetul Obadia. pr. Gheorghe. 242254. (pp. Ed. sub egida „Facultatea 42 . Introducere. ST 34/1982. Culegere întocmită de . 404412. drd. „Despre lume. 1175. lect. 1913. pp. GB 1012/1984. 1157. pp. pr. pr. 1182. replică împotriva lui H. 345354). 1172. Librăriei Ioan I. Jinga. Isvoranu. chip al pocăinţei (comentând Psalmul 50)”. pp. prof. Ed. 236245. I. pp. 289295. Galaţi. George. prof. 693700) şi 1909 (148156. 1164.. pp. Jarpălău. pp. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. 2000. Jerpălău. dr. Ivan. Alexandru. pp.. G. 1169. 177184. 295304. 797805). 113120. Ed. Olariu) 1184. Alex. Ivan.). 291299. 749774. 4261. Isopescul. 583590. Klein. Alexandru. „Profetul Natan şi regele David”. autorului. „Temeiuri vechitestamentare pentru colaborarea şi împăcarea între oameni”. Brassó.. Vasile G. Jorică. Jarpălău. lect. ST 910/1985. 312319. Octavian. Fişe de iniţiere în lectura Vechiului Testament. C 1911 (pp. diac. 423435. 228 p. 1824. MO 36/1995. C 1907 (pp. 118126. univ. Jinga. Izvoranu. 401409. 1163.. 1160. lect. pp.42 1156. dr. „Das Gottesbild im Corpus Paulinum und unser Reden von Gott”. traducere şi explicare”. 1168. 1963. 744761. 560576. MB 1012/1997. „Plângerile lui Ieremia traduse şi explicate după textul masoretic şi exornate cu o întroducere”. MO 13/1998. „Respectarea bunurilor aproapelui după Vechiul Testament”. Klein. 69? 1179. Studiu biblic Divinizarea Bibliei Scopul suprem al mântuirei şi foloasele aduse omenirei Biserica şi purificarea ei Profeţii Sectele Botezul Moartea şi veşnicia. 1171. 1925). prof. 2936. Gheorghe. pp. pp. „Introducere la Psalmul 50”. 181186. „Profetul Malachia. 182190. 3757. Biblie şi Teologie. MMS 512/1972. „Biblia pauperum un exemplu de exegeză biblică medicreală aplicată”. 166170.. BOR 13/1944. în vol. 460467. „Valoarea interpretării tipologice a Vechiului Testament”. pr. 7179. docent privat. viaţă şi alte temeiuri biblice”. 6977. MO 36/1997. Kiseleff. MB 13/1997. Jinga. Simbolul credinţei din cuvintele şi înţelesul Sfintei Scripturi. Hans. MO 16/1994. pr. 1177. RT 4/1933. Ivan. prof. 3346. 1180. docent privat. Alexandru. Jerpălău. C 1902 (* pp. MB 1012/1995. pp. lect. 434442. 106120. pp. pr. Constantin. „De la Evanghelia vorbită la Evaghelia scrisă”. pr. „David. (1946?). 1181. MO 12/1999. „Studii vechitestamentare în preocuparea teologilor români în revista Mitropolia Olteniei 19491995”. „Aspecte etimologice ale Cărţii Rut”. (ist. 699710. 6672. 248 p. Gheorghe. Constantin. Mitropolitul Transilvaniei”.. „Onestitatea literară”. Isopescul. Manuscrisele de la Marea Moartă. Silvestru Octavian. D. pp. pp. dr. pp. 639647) şi 1911 (2128. biblică) 1161.

Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. ediţie ilustrată. Lariciov. V.. Noul Testament. Ed. „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică. XXX) 1210. E. Paulin. presbyteros. (traducerea corectată a lui Ion Totoiu. pp. 1203. Instit. BOR 34/1981. 499506.M. Ştiinţifică. Ed. pp. Loon. P. MMS 6/1988. (tomul I. Izvoare pentru predicile şi omiliile mele din duminici şi sărbători sau expunere exegetică şi omiletică a textelor biblice. ediţie ilustrată. Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică. „Nedreptăţitul Apostol Toma”.. 1188. Cărţilor bisericeşti. Ion. 693703. Manuscrisele de la Marea Moartă. trad. XXXV) 1209.. Evanghelia dela Mateiu. patriarhul. Mecu. Tipogr. f. Gheorghe. trad. vol. rusă de Nicodim. aprobată de Sfântul Sinod) 1192. pp. 1932. P. Şcoala de artă şi meserii. pp. (tomul al IIIlea. Tipogr. (tomul al Vlea. pp. Al. din lb. 1944. ediţie ilustrată. Bucureşti.. Cărţilor bisericeşti. Tipogr. C 112/1936. din lb. 1202. 305316.. Niculiţa. Lopuhin. rusă de Nicodim. prof. 560 p. BOR 78/1976. V. pp. A. rev. D. Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. Bucureşti. 319 p. din lb. (p. V. „«Şi nu ne duce pe noi în ispită…»”. prof. Lăzescu. pp. P. Tipogr. XXXII) 43 . 549 p. LascarovMoldovanu. Ia. 144160. arhim. „Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Nou” (I).. P. rezumat în română) 1189. 1945. trad. Ed. rusă de Nicodim. V. (tomul al VIIIlea. I. „Glossolalia ca dar al Duhului Sfânt”. 1946. Bucureşti. theology and practice”. prof. I. V. (ed. Ed. Zenon. „Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Nou” (II). Lopuhin) 1207. Bucureşti. Cărţilor bisericeşti. trad. Ed. Cernăuţi. Loichiţa. vol. (tomul al IIlea. 1944. Alexandru. Sibiu. D. 3152. pr. XXXIV) 1208. Politică. 1997. Bucureşti. 1187. Biblia comentată sau comentarii la toate cărţile Sfintei Scripturi a Vechiului şi Noului Testament. J. 487 p. dr. pp. Istoria biblică în lumina cercetărilor şi descoperirilor mai nouă.a. din lb.. prof. rusă de Nicodim. Loichiţa. Ed. Lopuhin. din lb. 1195. poloneză de Mareş. Vechiul Testament.. (popularizare) 1191. Vechiul Testament. 276321. 138 p. Teodor.. 584 p. „Episkopos. Loichiţa. din lb. Lăudat. 352 p. franceză de Calangiu. „Biblia de la Bucureşti 1688”. Tipogr. „Despre izvoarele revelaţiunii divine sau ale religiunii creştine”. A. Loichiţa. Lecca. (extras din Candela 35/1927) 1205. Ed. prot. din lb. Povestiri biblice. 286289. dr. 1194. Milva. V. Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor. RT 34/1996. Loichiţa. Concordanţă a Noului Testament. P. trad. Istoria Bibliei. 702 p. Istoria biblică. Vechiul Testament. 640 p. Lopuhin. P. V. Îndreptar alfabetic pentru o grabnică cercetare în Noul Testament. C 1011/1926. Roman. Cărţilor bisericeşti. ediţie ilustrată. colecţia Ogorul Domnului. Bucureşti. MB 79/1957. A. pp. Bucureşti. Istoria biblică. Cărţilor bisericeşti. C 35/1927.. 8991.. 1947. 73139. A. vol. 1199. de la Ed. patriarhul. pp. Povestirile unui arheolog. patriarhul. XXXI) 1211. E. 1190. arhim. 1201. A. 1986. Tipogr. vol. 1200. (exegeză) 1196. 691 p. Paulin. 127 p. trad. de Totoiu. 1932. patriarhul României. Anca. „Chiliasmul (milenarismul) expunere şi critică dogmatică”. Meridiane. Loichiţa. 1197. trad. prof.) 1206. Noul Testament. Istoria biblică. patriarhul României. 1204. Laperrousaz. colecţia Ogorul Domnului. Lopuhin. „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică”. 1970. ediţia succesorilor lui A. trad. 3454. O 4/1984. 138 p. Kosidowski. rusă de Nicodim. 1997. Loichiţă. 1936. rusă de Nicodim. Lecca. 1193. de arte grafice „Glasul Bucovinei”. Lopuhin.43 de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. pp. În căutarea strămoşilor lui Adam. din lb. Cărţilor bisericeşti. vol.. diakonos: language. colecţia Ogorul Domnului. (vol. Hendrik Willem van. Vasile.. (inclusiv în NT) 1198. Note şi studii (Numirile lui Dumnezeu în Testamentul Vechi)”... colecţia Ogorul Domnului. Tipogr. trad. 1948. trad. din lb. Bucureşti. A. MB 46/1957. ediţie ilustrată. Bucureşti. Bucureşti. prof. 76 p. Liţiu. 316. „Naţională” Gh. Bucureşti.. MB 1012/1956. Istoria biblică în lumina cercetărilor şi descoperirilor celor mai nouă. pp. al VIlea. colecţia Ogorul Domnului. rusă de Vuţă. Nicolae.. Bucureşti. 132 p. LascarovMoldoveanu. 9293. dr. patriarhul. Bucureşti. Lane. Anda şi Mareş. Lopuhin. 135144. Cărţilor bisericeşti. 1993. prof.

ST 2/1931. Luca. episcopvicar. XXXIII) 1213. Gr. f. Necrolog sau despre biblistul Joseph Marie Lagrange”.. RT 6/1937.. Ed.. pp. Tipogr. II 280 p. M(arcu). George. 1214. Bucureşti. 119 p.. 72 p.. Ştiinţă şi creaţie. M. Petru n’a fost şi Papa nu este capul Bisericii. D. 20 p. colecţia Ogorul Domnului. Libri poetici et prophetici. pp. C. Tipogr. (posibil nu ort. Biblia ilustrată.. 1912.. Ştefănescu. Ed. Gr. Brassó (Braşov). 1221. Gânduri asupra Exodului. Lungu. engleză. f. f. Istorioare biblice din Vechiul şi Noul Testament pentru elevii şi elevele din anul al IIIlea şi al patrulea de şcoală. p. M(arcu). A. 38 p. Vechiul Testament în gândirea românească. M(arcu).. 3. M(arcu). 380383. M. „Efesul din nou în atenţia oamenilor de ştiinţă”. 1942. „Judecata şi condamnarea la moarte a Mântuitorului Hristos”.. Arhidiecezană. vol. P. rusă de Nicodim. 132. Sibiu. 70. RT 6/1938. vol. edigit Alfred Rahlfs. Leges et historiae. 1938. 1216. 1946. M(arcu). Lucia Făgărăşanul. „Biblia adnotată”. biblioteca populară «Veniţi la Hristos». 5. 1913. O 4/1984. I. Tipogr. Lămuriri asupra Genezei. Sibiu. trad.. I 226 p. 566 p. H. pp. T. T. C. (posibil nu ort. Maica Domnului.. VI + 220 p.. Gr(igorie). 1939. din lb. Lopuhin. 1225. 270271. 21. „Septuaginta. 1218. I.) 1235. Gr. „Nicodim. M(arcu). nr.. 222 p. p.. RT 78/1946. „Preot A. Tipogr.. 2 vol. 1234. 1941. M.”. Ed. Vasile Stoicanea.”. vol. „Naţională” J.”. ed. 797798. 270. Bucureşti. M.) 1237. 376 p. în colaborare cu Lic. Ionescu & co.. Sibiu. Ed. tâlcuiri biblice. Lungu.”. 1227. 1226. Biblioteca populară «Veniţi la Hristos». 109121. Tipogr.”. 1936. 269 p. (conferinţă) 1220. Bucureşti. „Note şi meditaţiuni asupra Psalmilor. RT 34/1936. Gr(igorie) T.a. RT 34/1936. episcop vicar. RT 78/1943. H. Gânduri asupra Deuteronomului. id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. Vechiul Testament. 225 p. RT 6/1939. T. H. 1909. Ionescu & co. dr. (ed. Lupaş. 1223. pp. C. 240241. „Naţională” J. În slujba Domnului Isus. 1219. (posibil nu ort.”. f. 1938. C. „Ioan Halmagiu. 1231. Istoria biblică.. Dacia Traiană.. Ioan M.. Gr.”. RT 6/1939. „Duhul Sfânt în Vechiul Testament”. 401. 1215. Gh. 942943. Nicolae Neaga. „Naţională” J. 1230.) 1238. diac. Synopse der drei ersten Evangelien. Închinare românească. 1224. Nanu. din lb. pp. „Protopop A. «Seria Teologică».a. pp. 132133. 114 p. T. 1936. 1222. 814. H. Ionescu & co. MA 1112/1963..) 44 .. Bucureşti. H. „Dr. Tübingen. Ludu. Gr(igorie) T.a. ediţie ilustrată. 418. pp. (posibil nu ort. „Isus sau Iisus?”. M(arcu). Sibiu. Stuttgart. Librăriei Ciurcu. 1233.. Gânduri asupra Leviticului. Tatăl nostru. Tipogr. 1232. pp. p. «Biblioteca biblică». Gr(igorie) T. a 9a complet prelucrată de Hans Lietzmann. pr. C. Sfintei Monastiri Neamţu. BunaVestire. Gr.. Arhidiecezană. Tipogr. trad. Tipogr. vol. T.. prot. Gânduri asupra Cărţei Facerei.”. 11. privilegierte würtembergische Bibelanstalt.44 1212. Lagrange. RT 1112/1938. p.. RT 9/1938. „† J. pp. M(arcu).. mitropolitul Moldovei şi profesor I. + XCVI planşe afară de text”. p. p. Bucureşti. Sibiu. 512513. Tipogr. Opitz. Sf. Ionescu & co. 942 p.. M(arcu). „Naţională” J. M(arcu).a. vol. H. MA 910/1963. 18 p. dr. „Ştiinţa şi Învierea Domnului”. MMS 34/1956. patriarhul. nr. Gherasim Timuş”. 1939.. nr. 1935. Lucian Tomitanul.. pp. M(arcu). ST 1/1988. Gr. XVIII + 182 p. Tipogr. XX + 214 p. (posibil nu ort. Ioan. „Noi descoperiri arheologice în regiunea Mării Moarte”. 550560. biblioteca «Popasuri duhovniceşti».. de PS Episcop al Argeşului. Gr(igorie) T. Sibiu. „Kirbet Qumran şi cele 11 grote cu manuscrise eseniene”. T. G. Sfânta Scriptură în limba românească. M. RT 6/1941. Arhidiecezană. „Prof.. C. Dariu.. M. prof.. (tomul al IVlea. pp. p. M(arcu). a IVa) 1217. Sibiu.. Ştefan. Nanu. B. Gr(igorie). „Lucian Blaga. I.. 272 p. T. Bucureşti. 1218. RT 5/1939. Gr. Mohr (Paul Siebeck). II. 315. „Albert Huck. 272 p.. nr. 1228. Arhidiecezană. M. MB 14/1961. Cărţilor bisericeşti. M(arcu). 232. 1229.) 1236.. XLVIII + 1184 p.

Badea. Mălăescu. 3242. diac. diac. Tipogr. 1025. „Originea şi originalitatea teologiei pauline”. pr. BOR 9/1911. dr. A. (introd. B. diac. Omul şi opera. 31 p. Librăriei Nicu D. pp.. 1939. dr. 1904. în revista Vita e pensiero. stavr. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”. 1940. 1912. 137139. Marcu. pp. Grigorie T. după dr. Marcu. Badea. MB 13/1993. 32 p. pp. Vasile Gheorghiu”. 1257. Nicolae M. 1260. RT 1112/1942. M. sachelar Florea. MB 5/1987.. 3) 1263. Malcinschi. Iniţiativa transilvană în tipărirea Bibliei româneşti. 469476. Sibiu. Manolache. 233240. Mangâru. RT 34/1946. Ilie. (colecţia Biblioteca Ortodoxiei. Marcu. Brăila. „Cultul mozaic faţă cu cultele păgâne ale antichităţii”. 1247. dr. Marcu. a IIa secundară de băieţi şi fete. 1262. diac. Anca. Badea. I. Grigorie T. 100 p. pr. C 112/1935. Paillard. 48 p.. Malescu. dr. nr. 188189. 599608. 1258. prof. Marcu. 1268. Marcu. econ. A. diac. Paris. prof. 459478.. pr. Arhidiecezană. Mangâru. diac. icon. 1937?. pp.. f.. B. 45 . 45/1971. pp. Moderna. Gheorghe. Gh. BOR 5/1912. Herder & Co. Mielul lui Dumnezeu. Mangâru. 12/1913”. prof. diac. RT 56/1927. „Kleine Schulbibel für das Bristum Breslau und seinen Delegaturbezirk.. 936943. prof. nr. pp. 1245. 90. Arhidiecezană. Studii biblice. 10411051. dr. BOR 4/1914. 36 p. Milano.a. „Cântarea Cântărilor. pp. 1273. 1271. Mangâru. Anca. Ed. C. 1264. 1242. BOR 6/1912. prof. 451454. La chronologie de la Passion. „Cântarea Cântărilor”. Fibiger. Manolache. Manu. Grigorie T. 169182. 1253. Maior. Grigorie T. Tipogr.. pp. Isaia 53. Marcu. „Caracterul general al poeziei şi forma versului la ebrei”..) 1256. E. RT 56/1942. „Întruparea prilej de gânduri pentru teologi şi preoţi”. pp. „Procesul Mântuitorului. 337340. dr. pp.. Rătăciţi neştiind Scripturile. 8 p. A. Scriptură (teză pastorală)”. 677678. Arhidiecezană. Zaharie. Badea. prof.. pr. 1241. 1252.. diac. Orest. Interpretarea cărţii”. „Mythos”. MA 910/1957. 3141. Marcu. pp. (licenţă) 1250. 1267. RT 3/1911. Nicodim.. Marcu.. 432435. p. Marcu. Expunere rezumativă”. trad. diac.. pp. „Autoritatea divină a Tradiţiei bisericeşti şi raportul ei cu Sf. (exegeză) 1255. urmare din no. Bucureşti. Grigorie T. Ioan. RT 1112/1940. „Diluviul în Tradiţie şi Sfânta Scriptură”. prof. RT 910/1946.. Pr. Sibiu. diac. pp. Manea. Arhidiecezană. diac. 40 p. 77) 1248. 113119) şi 1012 (233251) / 1914. De la Epistolele pastorale şi până la dl.. Macraki. „Callias J. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei către Efeseni. (interdicţii iudaice. 1266. pt. Explicarea Evangheliilor. (licenţă) 1249. „Biblia şi revelaţia în Biserica Tradiţiei”. amtlich herausgegeben vom fürstbischöflichen Ordinariat zu Breslau. Tipogr. Stauridès. Ed. nr. Anca. BOR 1/1913. prof. Grigorie T. Mangâru. BOR 12/1914. (st. 1265. Vasile Gheorghiu. pp. pp. cl. Maior. pp. „Cartea lui Iov”. „Cînd sa întemeiat Biserica creştină?”. 537558. de arte grafice „Tirajul”. pp. 69 p. Instit. 1942. prof. pp. Bucureşti. Manea. f. Grigorie T.”. Miloşescu. Sibiu. 1943. Manolache.. Sibiu. mit 53 Textbildern. Grigorie T.. 1219. prof. de Beleuţă. pp. „Animale necurate”. dr. C 1012/1929. 49 p. introd. Studiu introductiv asupra cărţii Cântarea Cântărilor. 1938. 1261. dr. 337346. Grigorie T. Mangâru. (probabil nu e ort. pr. 1934. Marcu. Târgu Jiu. (extras din RT/1943) 1270. dr. „Învierea lui Hristos şi învierea neamului”. RT 1/1939. Marcu. Libr. dr. 1272. RT 4/1938. 1905. B. „Iisus Hristos. prof. 92100. BOR 8/1911. Arhidiecezană. Grigorie. 1246. diac. dr. RT 56 (pp. Ed.. Cei 12 psalmi aleşi. BOR 2/1914. Badea. Despre folosul citirii Sfintei Scripturi şi despre tâlcuirea ei. 1259. étude historique et scripturaire.45 1239. MB 1012/1972. „Cartea lui Iov povestea unei realităţi”. 10391048. prof. 1244. „Iacob şi Esau”. pp. Sibiu. „Bruno Maggioni.a. 1269. V + 106 p. Freiburg im Breisgau”. „Profesorul dr. Grigorie T. La chiesa locale nella Scrittura.. Instit. dr. 32 p.. Tipogr. prof. Tipogr. 98 p. Lucian Blaga. Mangâru. „Cântarea Cântărilor. Măndiţă.. morală şi igienă) 1251. Mangâru. Lămuriri asupra capitolului 53 din proorocul Isaia. Maccaul.) 1240. 1243.. „† Preotul Profesor Haralambie Rovenţa”. pp. 455”. (din colecţia Veniţi la Hrisos. în CC) 1254. de arte grafice „Eminescu”. 760762. pp. Grigorie T. „Cartea lui Iov”. pp. Bucureşti.

profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. 1290. Introducere în Epistola către Filipeni. Willibrord Hillmann O. Marcu. „Noul Testament dela Cluj. RT 5/1939.. Marcu. Vasile Gheorghiu. RT 6/1945. XVIII + 638 p. 194).. „Dr. Feleacului şi Clujului. Bucureşti. RT 12/1943. RT 78/1942. Grigorie T. Marcu. 60107”. „Diacon N. Episcopiei ortodoxe române. Bucovina. 1275. dr. Originalitatea parabolelor Mântuitorului. Grigorie T. L. heraugegeben von dr. Grigorie T. 1284. Farrar. N. Aufbau und Deutung der synoptischen Leidensberichte.. profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi... an. p. 150153. 1286. 1281. asistent universitar. dr. 111. pp. 142 p.”. Marcu. 182 p. 265266. 810 p. trad. dr. 1942. Nicolae Neaga. V. 1287. Grigorie T. 600 + 440 + 494 p. Patriarhul României. 116118.. Farrar. Wesen. Scripturi. Sammlunf «Leben aus dem Wort». după F. RT 12/1943. dr.. Grigorie T. V. 104 p. pp. 1940. Grigorie T. 209211.. Cernăuţi. „Dr. „Dr. Eclesiastul.M. Marcu.. Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. dr.. 1277. Scurte note explicative. Ein Beitrag zur Kompositionstechnik und Sinndeutung der drei älteren Evangelien. pp. 1945. 1292. 1291. Captivitatea Sfântului Apostol Pavel în Efes. Herder & Co. 477.”.. Ausgabe letzter Hand. p. Bucureşti. „Tare în Scripturi”. 87. Istoria Bibliei. a IIa. Marcu. 1940. Ed. Viena. Şesan. 208209. 1288. RT 12/1947. Tipogr. RT 12/1943. II Corinteni XII. Herder & Co. pp. pp. 1293. pp. „Hendrik Willem von Loon. Grigorie T. Cluj. Studii şi cercetări XXXIX.”. Academia Română. 121122. Lektor der Theologie in M. Grigorie T. + IX planşe”.”. dr. pp. Bucureşti. Marcu. 255257. Glasul Bucovinei. RT 5/1941. 1276. Des Herrn Kreutz und Herrlichkeit (die Öffentliche Wirksamkeit Jesu in ihrem grossen Zusammenhängen).”. diac. dr. Bedeutung und Zusammenhang derselben nach der in ihrem übernatürlichen Charakter gegeben Perspektive. RT 12/1941. 1941. episcopul Vadului. prof. dr. pp.”. 135144. 1282. „Dr. Glasul Bucovinei. 197212. RT 12/1942. + X reproduceri fotografice afară de text”. Freiburg im Breisgau. membru de onoare al Academiei Române. G. dr. Tipogr. «Studii şi cercetări» LXI. LVLVI (194445). Grigorie T. Grigorie T. 90 p. mitropolitul Moldovei.. 132 p. 1283. Cluj. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sf. RT 5/1937. vol.. dr. (extras din rev. RT 12/1943. în româneşte de Ion Totoiu. 3 vol. Freiburg im Breisgau. Ed. 58 p. Naţională Mecu. Theol. prof. „Învierea lui Hristos şi învierea zeilor”. „Dr. 1941. Grigorie T. după F. 38 p. Herder & Co. Bucureşti. P. dr. 1939. Gladbach. 1279. Marcu. Sfintei Monastiri Neamţu. RT 12/1946. RT 34/1941. Eparhiei ortodoxe române.. (colecţia «Biblioteca teologică»). Ed. „Nicodim. Tipogr. membru de onoare al Academiei Române. 1945. 104107. RT 34/1941. dr.. Academia Română. 392 p. pp. Marcu. 222223. 1940. trad. 1289. Iustin Moisescu. pp. Apostol Pavel. Tipogr. Grigorie T..F. „Eugen Walter. Vasile Gheorghiu. dr. Tipogr. Marcu.. Tipogr. 79A. Die Endzeitgemässe Haltung des Christen nach den Briefen der Heiligen Apostel Paulus und Petrus. „Diacon dr. Marcu. profesor la Academia Teologică «Andreiană». profesor la Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj.. pp.”.. 126 p. Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. Das kommen des Herrn.. I. Ed. RT 34/1942. Sfintei Monastiri Neamţu. „Dr. Studiu exegeticcritic.”. Viaţa şi operile Sf. I. Die Mysterien des Christentums.46 1274. 1938.. pp. Primele zile ale creştinismului. 1939. Iustin Moisescu. Marcu. I. 156 p.. pp.”.. pp. „Erwin Hesse. 1941. RT 58/1940. Candela). Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. 1941. p. pp. Marcu. Epistola Sf. Marcu. 46 . Cernăuţi. Grigorie T. „Nicodim. 122124. prof. Marcu. RT 12/1942.”. pp. 1941. Nicolaescu. Grigorie T.. „Dr.”. 1278. pp. Marcu. „Saul din Tarsus fragmente”. Grigorie T. Codex Argenteus Upsaliensis. 1942. diac. Arhidiecezană. 464 p. Grigorie T. XXI. „Matthias Joseph Scheeben. Grigorie T. 124125. dr. pp. Marcu. Marcu. Candela). (extras din rev.”. tipărit cu binecuvântare şi purtarea de grijă a Preasfinţiei Sale Nicolae. tipogr.”. 373374. Milan P. 9091. Cărţilor bisericeşti. (extras din ST 19381939).. RT 12/1942. Comentar. diac. dr. Grigorie T. ed. 169173. Marcu. Sibiu.”. Marcu. 112113. Bucureşti. seria «Ogorul Domnului». RT 4/1937. Iosef Höfer. 1939. Nicolaescu. 1285. studiu apărut în Candela. Munteanu. 88 p.. Freiburg im Breisgau. Apostol Pavel către Galateni. Herder & Co. „Dr. dr. 1280. XVI + 276 p. Band 4. dr. Grigorie T. Grigorie T.

1941. „Preot Dumitru Călugăr. Frumuseţi literare în Sfânta Scriptură. 340 p. 1946. Marcu. Tipogr. War Petrus in Rom?.. 98103. pp. 302. „Prot. Nicolae» din Cluj. „Karl Heussi. „Prot. RT 56/1943. pp. Grigorie T.. dr. 265266.. Ed. 121122. pp. nr. 1317. Marcu. Grigorie T. p. dr.”.. 1310. RT 78/1938.. 1315. Biblia în Ortodoxie. Ed. Introducere. Nicolae Neaga.”. „Prot. Arhidiecezană.”. 17. 72 p. RT 56/1942. Viaţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos povestită pe înţelesul tuturor. 1940. Leopold Klotz. Marcu. Marcu. VIII + 274 p. RT 1112/1938. Cartea românească. „Preot dr.47 1294. pp..”. II + 104 p.. „Protosincel dr. Tipogr. «Nam venit să stric legea!» Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. în col. Ed. Atinai. Sibiu. „P. „Odiseia Codicelui Sinaitic”. dr. Gr. 587. Sofron Vlad. G. 16 p. Marcu. Grigorie T. Flammarion.. Arhidiecezană. profesor la Academia Teologică din Oradea (la Timişoara).. Bucureşti.. Enciclopediei ortodoxe române. Grigorie T. Nicolae Neaga. pp. Grigorie T. Marcu. Ed. RT 1112/1940. Tipogr. IV + 48 + 368 p. nr. RT 12/1942. 764765. 332333.”. Grigorie T. p. dr. XIV + 128 p. profesor la Academia Teologică «Andreiană». RT 56/1935. dr. RT 56/1935. RT 1112/1946. 213) / 1934. Grigorie T. 222232. pp. 383. Arad. RT 1112/1938. 520521. 509511. 1318. pp. Υπομνημα εις τας Επιστολας του Παυλου. Marcu. Vasile Vasilache. Cernăuţi. „Protopop dr. Mărturia Sf. Grigorie T. 1945. Timişoara. 150 p.”. Marcu. Witten. 497. Gotha. 498. Die Bibel im Leben der Völker. 256 p. a doua. „Iniţiativa transilvană în tipărirea Bibliei româneşti”. 1933.”. Ζωη. Grigorie T. Tipogr. Nicolae Neaga. 112. Pentru cei mici din vremea noastră. 299300. Grigorie T. dr.”. pp. Şcoala mitologică. «Seria Teologică» nr. „Lacordaire. L. p. 1302.. Marcu. Copii din Biblie. Caransebeş..”. «Seria Teologică». Un păstor model Sfântul Apostol Pavel.”. 1938. Marcu. „Şi totuşi.. RT 910/1946.. pp. Munteanu. colecţia Biserica bănăţeană. Vasile Gheorghiu. 1296. dr. 70 p. ed. 1943. 514516. N. pp. „Preot Marin PopaNemoiu. Grigorie T. Însemnări pe marginea textelor mesianice. 1946. dr. Sibiu. Grigorie T. Marcu. 32.. Epistola cătră Romani a Sfântului Apostol Paul.. 1308. 94 p. RT 34 (pp. p. Westdeutscher Luterverlag. Grigorie T. „Sterie Diamandi. 1941.”. traducere şi comentar. 113114. dr.”. Craiova. nr. RT 1112/1938.. „Evanghelia lui Toma”. «Seria Teologică». 1939. 1313. „Isus în teologie. autorului. Paris. 1299. «Seria Teologică». 265. 1944. 1305. Hristos în Vechiul Testament. (dintre cari 8 p. Marcu. Tipogr. RT 910/1944. MA 910/1957. Câteva note. profesor la Academia Teologică «Andreiană». Marcu.”. Sibiu. Marcu. dr. rectorul Academiei Teologice «Sf. cu o prefaţă de Gala Galaction. p. Sibiu. 1940. 116120) şi 56 (p. 1303. 1304. Diecezană. Marcu. Sfintei Monastiri Neamţu. Grigorie T. Grigorie T. pp. Sofron Vlad. 164177. profesor titular la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. RT 3-4/1934. dr.”. Qui est Jésu Christ?. Despre cei mici din vremea veche. Marcu. „Prot. 244 p. Cluj. 568 p. Atena. rectorul Academiei Teologice din OradeaTimişoara. cu prilejul unui centenar”. 47 . pp. dr. Grigorie T. 84 p. (la secţiunea Cronica) 1307. 436437. 1936. Grigorie T. Tipogr. 438440. 1301. 170 p. „Dr. Tipogr. Deheleanu. RT 1112/1940. Arhidiecezană. „Pan. dr. Ediţia Gheorghiu a textului original al Testamentului Nou se va tipări”.. p. Marcu. Grigorie T. «Seria didactică». RT 78/1941. colecţia Hrana duhovnicească. 1316. Facerea. Câteva note asupra lexicografiei Testamentului Nou”. 10. Tatăl nostru carele eşti în ceruri. nr. dr. dr. 1298. Fiul lui Dumnezeu Fiul Omului.. „Lectura biblică şi comentarul”. „Arhimandrit Evanghelos Antoniados. 445446. XIV + 724 p. „Ernst von Dobschütz. Arhidiecezană. 1942. 1311. 1297. Marcu. Marcu. RT 12/1943. 1934. Trembela. 80 p. 1309. pp. dr.”. pp. RT 56/1935. VI + 232 p. Grigorie T. 1937. Grigorie T. RT 1112/1945. ilustraţii religioase în culori). Marcu. «Cărţile Vieţii».. 23. Ed. 375. RT 5-6/1942. „Preot dr.. Arhidiecezană. Tipogr. p.. Marcu. 1295. RT 12/1942. 9. 1306. 1300. Apostol Pavel despre viaţa şi învăţătura Mântuitorului.. Sofron Vlad. Grigorie T. 1312. dr. 582584. Eparhială. dr. Studiu istoriccritic. To problima tis glossis tou Iisou. Marcu. 1314. Grigorie T.”. RT 910/1946. Grigorie T.. 1946. „Piatra fundamentală dela Tübingen. şi 16 clişee în afară de text”. 1934. profesor la Academia Teologică «Andreiană». Sibiu. Marcu. Marcu. Grigorie T. p. pp. Marcu. RT 56/1936. pp.. Text şi scurte note explicative.

Cluj. dr. Grigorie. „A. 348349. Grigorie T. 1937.. Curţii regale. 1963. Grigorie T. Marcu. + numeroase reproduceri. 1323. prof. Ed. pp. „Întîiul itinerar paulin pe continentul nostru în legătură Tipogr.. pr. pr. Cărţilor bisericeşti. „Cecil Roth. Grigorie. pr. MA 46/1966. MCMLXVI. prof. Norton et company inc. Marcu. + XXII”. format 17 x 24 cm”. MA 13/1967. Timişoara. Grigorie. 1329. Gerd Mohn. 1333. Grigorie T. Berlin. ed. pp. dr. pp. Sofron Vlad. „Cunoaşterea preoţească a Noului Testament”. pr. pr. 1339. 1332. 272277. din lb. 856863. Grigorie T. 267278. prof. A new historical approach. dr. pp. pp. Marcu. Marcu. „Helmer Ringgren. Grigorie T. MA 46/1976. pp. pr. 206 p. Grigorie T. H.. Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel. Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft.. Philadelphia. Marcu. pr. 141144. Marcu. Gütersloh. pr. relatările lucanice din FA 16. „Un om şi o epocă frământată: Arthur Drews”. 631641. germană de Hermann Eising. My story of the Dead Sea scrolls. MA 46/1970. 144 p. dr. pp. Marcu. MA 1112/1965. pr. 1327. MA 12/1960. pr. prof. prof. dr. Marcu. + 11 reproduceri. Grigorie. MA 1112/1970. prof. RT 4/1938. 174176. 1730. Grigorie T. 351352. 1325. MA 79/1977. dr. MA 78/1960.. 48 . dr. 24 şi locurile paralele”. Grigorie T. RT 1112/1938. 258 p. 516518. engleză de Emilie T. 1320. pr. dr. dr. Haralambie Rovenţa. prof. 1938. p. profesor de Noul Testament la Facultatea de Teologie din Bucureşti. „Preot dr. dr. MA 46/1970. dr. pp. 1947.. Treasure of Qumran. 842. dr. Beiträge zur Erforschung der Beziehungen zwischen Bibel und Qumranwissenschaft. 1337. Marcu. 349350. 1956. Grigorie T. pp. Bucureşti. Marcu. pr. MA 12/1956. Grigorie T. MA 46/1970. Marcu.. Grigorie. RT 12/1936. MA 912/1962. Grigorie T. Marcu. dr. MA 46/1970. Marcu. prof. pp. Grigorie. Sander.”. The Westminister Press. „Omofonie sau paradox? Excurs exegeticteologic la textul din Mt. MA 13/1965.”. „Pr. 815822. 1331. „Elemente de eclesiologie paulină”. Vasile Gheorghiu”. 351. „Forma iniţială a textului din Epistola către Filimon. The Dead Sea scrolls. Tipogr.. 9 18. dr. Grigorie. The New American Library. pp. Marcu. Grigorie T. „Mediul de apariţie al Cărţilor Noului Testament”. (unde apare recenzia?) 1330. 252272. 519534. 449468. Grigorie T. prof. „Episoade din viaţa Bisericii creştine a veacului apostolesc în expunere şi interpretare lucanică”. colecţia «A Mentor Book». 484498. Marcu. Grigorie T.. Grigorie T. 1335. 1960. „Hristos şi cezarul sau statul şi Biserica în lumina Noului Testament”. pp. 1965. 140141. 1322. pr. Marcu. Marcu. MA 910/1963. pp. „Duminica sinteză biblicteologică”. 1344. Victor Vlăduceanu. p. MA 46/1968. 23 o problemă de critică a textului origial”. Powell Davies. 1342. Marcu. Prologul Evangheliei a patra. 1321.. Brownlee”.. pp. 199 p. 216 p.. „Excurs exegeticfilologic neotestamentar privitor la înţelesurile posibile ale termenului διακονος”. dr. 19”. MA 12/1964. cu o prefaţă de William H. Grollenberg. „Însemnătatea Epistolei Sfîntului Apostol Pavel către Tit”. 664676.. W. 19. Introducere şi comentar. Marcu. Marcu. 164 p.48 1319. „Bibel und Qumran.. 1328. The meaning of the Dead Sea scrolls. Marcu. Concordanţă biblică antisectară. Philadelphia. „Părintele Profesor dr. pp.”. Grigorie T. prof. MA 78/1962. pp. trad. suedeză în lb. Marcu. MA 46/1970. XIV + 310 p. The documents that shed a brilliant new light on christianity. prof.. 2649. dr. „Archbishop Athanasius Yeshue Samuel. prof.”. 657680. Theology of the Dead Sea scrolls. Grigorie T. pp. „Exegeza în pastoraţie”. 2836. pp. prof. Chicago. 1336. pp. dr. pr. 1968. pp.”. profesor în Cluj. pp. 1340. 100 p. W. The faith of Qumran. Grigorie T... 1343. hărţi şi tabele în şi în afară de text”. 2835. Marcu. Grigorie T. pr. prof.. „Luc. Ed. 1341. 1324. MA 910/1960. 1334. Marcu. studiu criticexegetic.. vers. 1338. pp. „Posibilitatea desăvîrşirii morale la Sfîntul Apostol Pavel”. Universala. Marcu. „Părţi proprii Sfîntului Luca în textul introductiv al Evangheliei a patra”. 350. Fortress Press. 1326. New York. MA 13/1961. „Combaterea interpretărilor greşite ale eshatologiei biblice”. „Prot. herausgegeben von Siegfried Wagner. 208 p. Marcu. prof. pp. pr.. Kleiner Bildatlas zur Bibel.

Grigorie. 1949. Marcu. Grigorie T. pr.. 480490. prof. dr. MA 36/1962. pr. Grigorie. Sibiu. Grigorie. dr. Grigorie T. Arhidiecezană. „Problema unităţii creştine în lumina Epistolelor pauline”. Grigorie. 1371. dr. Privilegierte Württembergische Bibelanstalt (1957). 275286. dr. prof. Tipogr. Marcu. Antropologia paulină. Grigorie T. dr.. dr.. O ştiinţă nouă. pr. pp. 1346. ST 56/1965. Grigorie T. MA 34/1959. pr. pp. Eberhard Nestle. prof. 1353. Grigorie. 1366.. Grigorie T. 185194. Grigorie T. ST 34/1960. Göttingen. pr. prof. (popularizare) 1360. 1367. „Unitate şi diversitate în Noul Testament şi în Biserica primară”. pr. pr. pr... Ghiauroff. 4573. Epistola Sf. pp. „Joachim Jeremias. dr. 1956”. 727729. Dr. O 3/1961. dr. MA 1112/1966. Grigorie. Arhidiecezană. pr. dr. prof. 204212. prof. Grigorie T. 653648. 240261. Tipogr. Stuttgart. pr.. pr. Marcu. „Novum Testamentum graece cum apparatu critico curavit † D. 1368. Erwin Nestle et D. 514521. Tipogr. t II (XXVIII). „Cine este εγω din capitolul VII al Epistolei către Romani? O interpretare eronată care trebuie evitată şi combătută”. Die Wiederentdeckung von Bethesda (Joh. Pe urmele celei mai de seamă ctitorii pauline a Asiei Minor”. 1327. MA 68/1964. Lés Éditions du Cerf. „Virtutea nare vîrstă cu privire la colaboratorii Sfîntului Apostol Pavel”. Marcu. 1941. „Ephesus redivivus. Saul din Tars. 1947. pp. dr. extras din Anuarul Academiei de teologie «Sf. dr. 47 p. Marcu. prof. Grigorie T. Grigorie Pişculescu Gala Galaction octogenar”. Vandenhoeck & Ruprecht. 420428. dr. Tipogr. 1354. 1348. „O nouă etapă în istoria editării textului original al Noului Testament”. Marcu. Dr. pr. prof. pp. pr. dr. dr. pp. Pavel către Tit. Marcu. pp. prof. Arhidiecezană. Marcu. 1352. 1944. MA 78/1968. prof. pr. prof. Marcu.”. 484515. 1372. Marcu. pr. dr. pp. 469470.49 1345. pr. MA 56/1958. pr. Grigorie. Grigorie T. pr. MA 910/1957. MA 13/1963. prof. un temei al istoricităţii cărţilor Noului Testament. Kurt Aland DD. dr. prof. dr. „Noi materiale documentare de papyri pentru critica textului original al Noului Testament”. prof. Le jour de la SainteCène. Arhidiecezană. Sibiu. Marcu. „Părintele Profesor dr. 584588. Marcu. Marcu. Marcu. dr. 1356.. Grigorie T. dr. prof. 1350. 1363.. Marcu.” 1369. Chr. Marcu. 5. N. Tipogr. „Profilul ortodox al unei comemorări apostoleşti XIX veacuri de la moartea martirică a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel”. text şi comentar. novis curis elaboraverunt D. 29 p. prof. 1940. 1361. 145200 (156). 836856. dr. Marcu. Fragmentul Muratori. MA 34/1959. Grigorie T. 26 p. 1370. pp. prof.. 506530. Grigorie T. Grigorie T. MA 67/1967. 1939. pp. prof. 126 p. MA 79/1979. Arhidiecezană. „Sfîntul Varnava Cipriotul apostol al eleniştilor”. pr. Grigorie. Clement de Ohrida» din Sofia. 1365. 110 + 672 p. Grigorie. pp. „Preocupări ermineutice de interes actual panortodox şi ecumenist”. Grigorie. dr. Grigorie. Marcu. Paris. Istoria vremurilor nou testamentare. pp. 1359. MB 46/1972.. prof. MA 78/1959. 1362. „Noul Legămînt legămîntul de viaţă şi pace”. pp. pp. 1357. pr. Marcu. prof. „Tradiţia în Biblie”. Marcu.. 139161. Grigorie. Grigorie T. Marcu. Marcu. Unde este şi unde nu este Hristos?. pr. Introducere. 1351. prof. „Necesitatea de a cunoaşte şi tâlcui corect Sfânta Scriptură”. Marcu. Marcu. „Preocupări didactice şi bibliografice neotestamentare contribuţii parţiale”. Arhidiecezană. 1349. Grigorie T. prof. 1358.. pp. 307308. pr. Marcu. pp. prof. pp. prof. 16 p. 1347. Ap. „Paternitatea ioaneică a Evangheliei IV. pp. 2). „Prof. prof. prof. „Profilul neotestamentar al Teologie împăcării în desfăşurările lui actuale”. Text francez şi rezumat în limba bulgară”. dr. dr. dr. pr. dr. Marcu. Editio vicesima tertia. 1946. MA 1112/1963.. 335 p.. 19511952. prof. „Elemente de istorie antică profană în scrierile Sfântului Evanghelist Luca”. MA 78/1958. „La Sainte Bible traduit en français sous la direction de l’École biblique de Jérusalem. pr. Sibiu. 26 p. 711716. 1355. Marcu. Tipogr. pr. pp.. Sibiu. Sibiu. prof. pp. 394399. MA 12/1973. Marcu. pp. 1364. ST 910/1958. dr. pr. dr. cu specială privire la proba arheologică şi paleografică”. Grigorie. ST 56/1958. dr. 331367. pr. pr. Sibiu. 49 . pp.

Marcu. „Pentru de. prof. 1380. „Sfântul Apostol Pavel despre personalitatea religioasămorală a păstorului de suflete”. pp. vol.. ST 12/1961. 1377. prof. 1401. dr. pr. Grigorie. prot. „Actualitatea Epistolei Sfîntului Iacov”. pp.. pp. ST 12/1958. Marcu. diac. 583-596. ST 34/1955. Mateescu. 1395. 50 . 3951. „Folosirea analogiei în Epistolele pauline”. Ed. Grigorie. prof. Marcu. „Cunoaşterea aprofundată a Sf. 322. pr. 1387. 411421. „Premizele biblice ale erorilor papalităţii”. 1400. Ilie ia ucis pe profeţii lui Baal (III Regi 18. 1901. Grigorie. MO 3-4/1957. pr. „Un document inspirat de mărinimie creştinească. Marcu. vol. „Sfântul Apostol Pavel despre modelul de vieţuire creştină”. pp. dr. (cu bibliografie) 1397. ST 34/1956. prof. 126136. Florin Iancu. „Portret neotestamentar: Sfântul Timotei”. Grigorie T. Marcu. prof. pp. O 23/1954. (alegerea diaconilor. 1378. 1385. Apostol Pavel”. Marcu. 3241. pr. editat de Gerhard Friedrich. Marcu. Marcu. Marcu. prof. dr. Cu adnotaţiuni şi explicaţiuni istorice. pr. 1391. prof. 1402. 1532. 1398. pp. prof. 255259. pr. Grigorie. pp. întemeiat de Gerhard Kittel. „Mens divinior. 1389. 1. pr. „Viaţa şi opera învăţatului teolog neotestamentar ortodox romîn Preot Profesor Vasile Gheorghiu”. 1375. Grigorie. prof.. Grigorie T. prof. pp. Grigorie. Marcu. pr. Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Filimon”. O comparaţie între Sf. prof. Nicolae. 1379. prof. Alfred. Marcu. pp. Ioan Gură de Aur”. „Unele precizări cu privire la locul Bibliei în Ortodoxie”. Grigorie. ST 56/1951. 197216. 1384. 429437.. MA 12/1957. drd. pp. îndatorire de căpetenie a preotului zilelor noastre”. MB 78/1962.. MA 34/1958. Luca în finalul istorisirilor evanghelice”. „Material documentar de papyri pentru critica textului original al Noului Testament”. pp. pr. dr. 417429. Grigorie T. prof. „Gamaliel”. 190201. (cu bibliografie) 1396. pp. 1383. 406415. pp. V. Marcu. pp. 149-160.. 78. Kohlhammer. ST 12/1957. Scripturi. pp. pp. Grigorie. Grigorie T. 1393. prof. „Preocupări şi studii de teologie biblică”. pr. prof.50 1373. MB 34/1959. „Trei portrete neotestamentare: Iuda Iscarioteanul. Grigorie. „«Omul cel nou» în concepţia antropologică a Sf. Marcu. Marcu. 319343. prot. Grigorie. Grigorie. pp. Marcu. Grigorie. pp. „Părţi proprii Sf. „Preocupări biblice neotestamentare în ştiinţa teologică ortodoxă bulgară”. MA 1112/1958. 1390. „Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. MA 1112/1959. 1376. Grigorie. prot. Marcu. 7 şi 8”. pp. ST 56/1968. prof. deci. pp. prof. Marcu. fasc. „Cu privire la «Testamentul» Sfântului Apostol Pavel”. prof. pr. 1394. 219 + VI p. Marcu. 345363. Grigore. Gr. ST 78/1974. „Ideea de sinodalitate şi prioritate apostolică în Noul Testament”. dr. MMS 57/1957. prof.. 1988. pp. 617624. pr. Ed. ST 56/1975. Marcu. Marcu. „Întâlnirea de la Cana Galileei”. 830849. pr. Mazilescu. T. ST 78/1951. pp. „Mărturii documentare de procedură sinodală în cartea Faptele Apostolilor”. „Consideraţii asupra Noului Testament”. Marcu. prof. dr. Istoria religiunei din Vechiul Testament sau Istoria sfântă a Vechiului Testament însoţită de geografia biblică şi charta Palestinei. (cu bibliografie) 1374. prof. 1392. dr. pr. 605618. Grigorie. franceză de Roşca. pp. pp. W. prof. trad. nr. pp. 365394. pr. prof.Vâlcea. 2652. „Sfînta Scriptură «în pom romînesc». prot. ST 910/1957. 356367. din Revue d’histoire et de philosophie religieuses. Grigorie. 782812. pp. O 3/1957. din lb. MA 58/1957. 413428. 1388. Stuttgart. pr. MA 12/1956. dr. pr. Pavel şi Sf. „O mică odisee apostolică”. Marcu. „Sfânta Scriptură în limba română”. prof. „Noua tipografie” O. 522532. pp. Grigorie. 1399. T. Ap. Marcu. 202215. pr. Gr. Grigorie. dogmatice şi morale. 40)?”. prof. dr. R. MA 56/1958. Sinodul Apostolic) 1386. Gr. Marx. dr. Grigorie. Marcu. Thüringer. pp. ST 910/1973. prof. ST 34/1952. prot. 1382. pp. pr. Pilat din Pont şi Claudia Procula”. Grigorie. 468469. Marcu. ST 12/1962. 1381. Grigorie. pr. prof. MO 10-12/1962. pr. 5162. Marcu. Marcu. „Lumină de la răsărit zece ani de la descoperirea manuscriselor străvechi din depresiunea Mării Moarte”. 100 de ani de la apariţia Bibliei lui Şaguna”. prot. 2125.

pp. Melchisedec.. f.) 1429. Melchisedec. 697712. 1427. 23 p. 1404. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Grigore. 809831. 1417. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. (probabil nu e ort. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. episcopul de Roman. Melchisedec. 10731081. pusă în şir cronologic şi parafrazată”.a. episcopul de Râmnic. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Melchisedec. „Suprema importanţă a citirii Sfintei Scripturi”. BOR 4/XXXI. 30 p. 338348. BOR 1/XXXII. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. a IIa secundară3. 174 p. Melchisedec. Mateiu. BOR 3/XXXII. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. trad. Melchisedec. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 1419. pp. Melchisedec. „Modernă” Leon Suorene. Melchisedec. Librăriei Socec & comp. 1416. 1425. 470477. 1424. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. BOR 11/XXXI. Explicarea Evangheliilor pt. 224247. 1414. BOR 7/XXXI. episcopul de Roman. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Bucureşti. episcopul de Roman. 1412. 290297. 66 p. Socec & co. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Meletie. 10261038. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. BOR 2/XXXII. arhiepiscop al Tesalonicului. Tipogr. episcopul de Roman. Cărţilor bisericeşti. BOR 8/XXXII. arhiereu. 945957. BOR 10/XXXI. 1408. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pp. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. bibl. 1930.. 1426. pp. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 118130. Explicarea Evangheliilor potrivit cu programa oficială2. pp. Simeon. 1926. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. BOR 4/XXXII. BOR 6/XXXII. BOR 3/XXXI. BOR 1/XXXI. GB 34/1975. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. BOR 12/XXXI. (teol. 1409. Ed. 1411. pp. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 1418. pp. episcopul de Roman. pp. pp. Melchisedec. Tipogr. Simeon. „Izvoarele biblice ale simbolului credinţei. episcopul de Râmnic. RâmnicuSărat. arhiereu. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Melchisedec. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. BOR 7/XXXII. Melchisedec. BOR 5/XXXII. BOR 8/XXXI. din lb. 1415. Mehedinţi. 1410. pp.) 1405. Erusalimul. 1423. episcopul de Râmnic. episcopul de Roman. W. „Mărturii neotestamentare despre întâietatea apostolică şi despre sinodalitate”. episcopul de Râmnic.51 1403. 201221. D. BOR 10/1916. Melchisedec. Bucureşti. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. BOR 9/XXXI. 456471. episcopul de Roman. pp. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. Mazilescu. Simeon. 14341438. McDaniel. 843850. 1916. pp. episcopul de Roman. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. drd. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. engleză de Sanda I. Prima Biserică creştină. 94103. Ed. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pp. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. BOR 2/XXXI. episcopul de Râmnic. Melchisedec. 152 p. pp. Melchisedec. episcopul de Râmnic. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti.. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. 949953. pusă în şir cronologic şi parafrazată”.. pp. adunate de Fericitul Simeon. Bucureşti. pp. episcopul de Râmnic. episcopul de Roman. episcopul de Râmnic. 12841298. RT 78/1933. G. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. episcopul de Roman. 576596. Mehedinţi. 294304. arhiepiscop al Tesalonicului”. 11721179. Melchisedec. BOR 5/XXXI. Mehedinţi. Melchisedec. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 366369. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. ?. Parabole şi învăţături pentru cl. episcopul de Roman. 590596. Cugetarea Georgescu Delafras. pp. 1407. pp. pp. Melchisedec. a IIa secundară8. 1422. McIntyre. 1413. 1923. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. pp.. 1428. Melchisedec. Izvoarele biblice ale Simbolului credinţei adunate de Fericitul Simeon. pp. 1421. Melchisedec. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. „Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. 1420. 51 . 1406. pusă în şir cronologic şi parafrazată”. pp. cl. Meletie.

I. Cosmogoniile popoarelor civilizate din antichitate. bibl. Ioan Gură de Aur”. 1431. 347354. 545554. arhim. pp. 958960. 539552. Irineu. + 4 hărţi”.. 275298. pp. Bucureşti. Mihailovici.. Mihălcescu. „Deosebirile dintre învăţătura Mântuitorului şi a Sfântului Apostol Pavel (urmare din no. „Învierea lui Hristos”. 411415. BOR 11/1916. pp. 1903. bibl. 609618. pp. Irineu. Bucureşti. pp. Piteşti. „Iudeii în Statul roman”. Explicarea evangheliilor duminicale pt. 4963. „Învăţătura Evangheliei despre bunurile pământeşti”. Dicţionar al Noului Testament (AZ). Mihălcescu. BOR 3/1922. Irineu. biblică) 52 . (ist. Cosmogonia biblică şi cosmogonia ştiinţifică modernă. Mihălcescu. „Doctrina Mântuitorului”. 11091124. pp. „Religiunea şi filosofia greco romană pe timpul venirii în lume a Mântuitorului”. pp. 805819.) 1455. Ion. Irineu. 528 p. pp. O 2/1980. BOR 8/1923. BOR 2/1902. Mihălcescu.. Micle. Apostol Pavel (urmare din no. Irineu. (ist. Aurelia Bălan. Mihălcescu. (ist. 1437. Gutenberg. biblică) 1461. BOR 9/1914. 11541167. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Luca I. 10581072. Păstorul ortodox) 1443. (teol. Mihălcescu. pp. 1434. a IIa. (exegeză) 1451. 105 p. „Locul naşterii şi al copilăriei Mântuitorului”. 1444. (teol. bibl. pr. Veniamin. exegeza patristica) 1448. Mihălcescu. pp. „Învăţătura Mântuitorului şi a Sf. 12781289. BOR 12/1916. Mihălcescu. 170176. Irineu. bibl. Mihălcescu. „Doctrina Mântuitorului”. 12631267. Mihălcescu. BOR 11/1915. pr. „Mărturiile creştine sigure despre existenţa Mântuitorului”. Irineu. BOR 9/1915. „Biblia sau Cărţile Sf. Mihălcescu. 165174. 890893. Irineu. Irineu. 1436. Mihălcescu. pp. 408419. pp. a IIIa de seminar. BOR 5/1914. BOR 6/1923. (popularizare) 1463.) 1441. 167192. (exegeză) 1459. „Evanghelia lui Şerban Cantacuzino şi circulaţia ei în Ţările Române”. pp. 8)”. (exegeză) 1450. BOR 7/1923.”. „Aşteptarea Mântuitorului de către ebrei”. biblică) 1445. Apostol Pavel”. 1435. BOR 8/1914. BOR 8/1915. Paul. biblică şi apol. „Comparaţiune între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. „Anul naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos”. pp. pp. bibl. ?420. Mihălcescu. (teol. I. Pavel (urmare din no. 81914)”.. Explicarea Evangheliilor pentru cl. BOR 6/1914. Mihălcescu. Ed. Mihălcescu. 1985. 506514. „Istoricul cercetărilor despre viaţa lui Iisus”. Irineu. ierom. BOR 56/1986. Mihălcescu. Moscova. (exegeză) 1449. „Doctrina Mântuitorului”. 179 p. 1432. biblică) 1440. Mihălcescu. Piteşti. pp. pp.52 1430. (studiu extras din rev. (introd. Mihălcescu. „Despre predica Sfinţilor Apostoli”. (exegeză) 1447. pp. Ed. Ion. Scripturi a Vechiului şi Noului Testament. BOR 10/1916.. 652648. dr. BOR 10/1915. Mihălcescu. pp. 194203. Irineu. (ist. I. 814828. 1433. „Religiunea şi filosofia greco romană pe timpul venirii în lume a Mântuitorului”. (teol. Irineu. Mihălcescu. Mihălcescu. BOR 8/1922. biblică) 1439. pp. I. Mihălcescu. (teol. pp. Irineu. 1907.) 1456. EIBMBOR. „Citirea şi interpretarea Sfintei Scripturi după omiliile Sf. 500509. Irineu. Mihail. 10371046. Irineu.) 1454. Veniamin. (ist. bibl. biblică) 1462. Mihail. Mihălcescu. „Steaua magilor”. „Doctrina Mântuitorului”.) 1446. pp.) 1457. „Deosebiri aparente între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. Mihălcescu. pp. 1950. MA 1112/1971. BOR 7/1922. pp. (ist. pp. Autorului. 325331. (exegeză) 1458. „Preot dr. (exegeză) 1438.) 1453. 1460. 494509. 14)”. Mihăileanu. pp. 12671284. 899911. Irineu. pp. BOR 4/1914. Irineu. „Comparaţiune între învăţătura Mântuitorului şi a Sf. 1442. pp. Micle. „Doctrina Mântuitorului (urmare din no. „Mărturiile biblice despre învierea Mântuitorului”. cl.. Irineu. BOR 1112/1973. Mihălcescu. Ioan. 1925. BOR 1/1922. I. Ap. 726739. „Sfânta Scriptură (generalităţi)”. (ist. (exegeză) 1452. M. Apostol Pavel din punct de vedere al analogiilor”. Mihălcescu. BOR 7/1914. BOR 12/1915. Irineu. prof. „Mărturiile iudaice şi păgâne despre Iisus Hristos”. 1272 p. pp. BOR 5/1915.. 10/1916)”. (teol. BOR 7/1924. pp. MMS 10/1956. normale şi secundare. Ioan Mircea. „Caracterul Sfântului Apostol Pavel”. Irineu. Paul. Mihălcescu. BOR 3/1921. 9/1915)”. Mihălcescu. 161 p. BOR 5/1922. pp.

ST 34/1983. pr. 1981. Gugetarea. engleză de Ulrike von Puttkamer. 779925. asist. Bucureşti. Boismard şi A. Mihoc. 111”. Vasile. image of Christ: The Church and modern criticism. Lamouille. fasc. pp. pp. Jésus livré aux historiens. 176199. 579591”. asist. 119 p. MihălcescuTârgovişteanu. Iniţiere în critica textelor). pp. Wilmington. asist. pp. „S. asist. Studiu introductiv. 1934?. 764768. pp. pp. Vasile. Epistola a doua a Sfîntului Apostol Petru. Vladimir’s Semiary Press. Vasile. „Samaritenii”. 124 p. 1482. 1981. dr. 1478. Chiţescu. pr. Vasile. Ion Constantinescu. Vasilescu. pp. (Iisus dat pe mîna istoricilor). „Epistola Sf. pr. Un ghid arheologic). 107 p. MA 13/1980. pr. I secundară. 118”. Ed. Paris. Emilian. MA 13/1977. prof. dr. 5973. (continuare) 1471. pr. Bucureşti. Vasile. Stăniloae) 1470. D. Mihoc. Mihoc. Mihoc. asist. Mihoc. The majority text and the original text of the New Testament. pp. Cerf. „«Şi toţi ştiţi» (I Ioan 2. 137159”. pr. 1972. 106 p. după Epistola către Evrei”. 1474. Das Heilige Land. în «The Bible Translator». pr. lect. 1477. Irineu. pr. vol. pr.. pp. asist. MA 1112/1984. arhiereu prof. extras din rev. 556558. 1481. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. pp. Mihoc. Vasile. MA 13/1976. Ed. Vasile. „Sensul tipic al Vechiului Testament după I Cor.”. ameliorată) 1467. La vie des Évangiles. a IV-a. Vasile. I. pp. 240 p. Mihoc. Mihălcescu-Târgovişteanu. Bucureşti. 329462. 1476. Ioan. 4/1979. 625632. 1466. „Veselin Kesich. MihălcescuCraioveanu. I secundară. pr. Scriptură. pp. MA 79/1980. 1484. Ed. Vasile. Mihoc. Mihoc. „Tradiţie. 1465. Crestwood. Irineu. Mihoc. pr. „Gordon D. a V-a. 657659. E. asist. Mihoc. München-Zürich. dr. asist. (Viaţa Evangheliilor. Vasile. dr. O 4/1988. Vasilescu. în «Revue théologique de Louvain». 1488..”. asist. 10. pp. Vasile. „Unitatea creştinilor în Hristos şi prin Biserică după Epistola către Efeseni”. Vasile. pp. asist. „Preoţia Mîntuitorului Hristos şi preoţia bisericească”. New York. Biserică”. arhiereu prof. pr. traducere şi comentariu”. Mircea. pr. Nicolae. „Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Galateni”. Învăţătura şi parabolele Domnului nostru Iisus Hristos. 1487.”. 1475. Initiation à la critique des textes. Mihoc. MA 79/1980. a IIa a liceelor industriale. Nicolae. arhiereu prof. Mihălcescu-Târgovişteanu. MA 78/1981. asist. Troché. Manual de religie pentru cl. nr. asist. pr. 233248. arhiereu Irineu. dr. 1469. pp. Vasile. „Jerome MurphyO’Connor. 777778. 144 p. 654657. Bucureşti. 442 p. Vasile. „Pr. 86 p. 1480. (Textul majoritar şi textul original al Noului Testament). O 2/1983. 1483. „M. Fee. 1938. Cugetarea. 910/1975. prefaţă de pr. 104113. Bucureşti. Cugetarea. pr. asist. pr. 393 p. 8292. „Ecleziologia Noului Testament”. Introducere şi comentariu. pp. pentru cl. „Et.”. pp. Cugetarea. Vasile. dr. 778779. MA 79/1980. MA 78/1981. I a liceelor industriale de fete. dr. pp. pp. Ein archäologischer Führer. Mihălţan. (Hristologia de superioritate în Evangheliile sinoptice). Vasile. 1. Irineu. pr. MB 13/1978. ST 56/1983. 1980. 273285. pp. Mihoc. 1934?. (doctorat. 1938. „Jerome MurphyO’Connor. nr. pr. asist. 411413. 20)”.”. Ap. Mihoc. O 4/1982. din lb. pr. ameliorată) 1468. 107118”. nr. MA 46/1976. Mihălţan. 1489. pr. Vasile. Ed. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. asist. Pavel către Galateni. „Iisus Hristos Arhiereu. EIBMBOR. 1485. 1975. Vasile.”. 558560. „Preot prof. p. St. L’Étendue de l’amour interhumain d’apres le Nouveau Testament: Limites et promesses. Vasile. 2/1977. pr. 53 . lect. MA 46/1980. 84 p. în «Foi et vie». V. asist. pp. (Ţara Sfîntă. pp. asist. Chiţescu. 31 (1980). (ed. Emilian. „Elemente de ecleziologie în Cartea Apocalipsei”. MA 1012/1981.53 1464. Mihoc. (doctorat) 1472. Mihoc. 503516. 1473. asist. MA 46/1980. (Devenind umani împreună). pp. Becoming human together. ST 34/1977. La christologie de superiorité dans les Evangiles synoptiques. The Gospel. „Înţelepciunea teoretică şi practică în Vechiul Testament”. 4/1979. 178182. trad. asist. dr. Studiul Noului Testament. 1977. «Glasul Bisericii». pp. asist. Bucureşti. (ed. manual pentru Seminariile teologice. 147150. nr. Mihoc. Mihoc. ? 1486. pr. în «Etudes théologiques et religieuses». MA 46/1982. Ioan A. colecţia «Initiations». Légasse. Mihoc. MA 1012/1980. pp. „René Kieffer. 1479. Mihoc. 161298.

„Studiul Noului Testament”. Abaţiei San Fuori. 1996. dr. prep. dr. Mihoc. dr. pp. prof. prof. Vasile. pr. dr. 17”. Vasile. pr. 1999. „Căsătoria şi familia în lumina Sfintei Scripturi. TR 3941/1983. Nida. dr. dr. „Aspecte ale spiritualităţii comunităţii mateiene în lumina textelor şi a trăsăturilor specifice primei Evanghelii”. 327. prof. pr. pp. prof. Templul pe care l’a cunoscut Iisus”. pr. Vasile. pr. dr. prof. Vasile. (doctorat) 1492. Oastea Domnului. pp. Ed. ST 56/1973. Mitropolitul Ardealului. 1491. Ed. Contribuţii transilvane la teologia ortodoxă. Mihoc. pp. „«Fiul Omului» după Noul Testament”. prof. (popularizare) 1513. Ed.”. „Creştinismul religia desăvârşită. „Eshatologia paulină”. pr. pr. slujire. „Actualitatea exegezei biblice a Sfinţilor Părinţi”. Vasile. Sibiu. pp. prof. Vasile. Iisus Hristos. Vasile. dr. Sibiu. prof. Mihoc. ? 1509. pr. Tübingen. 1988. 7379. pr. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. Mihoc. în vol. „Sfânta Scriptură în opera lui Dimitrie Cantemir”. Echivalenţa funcţională în traducerea Bibliei). 2333. Mihoc. vol. ?/1995. 5367. 16481988”. dr. „Jean de Waard şi Eugene A. 1983. pr. Mihoc. pr. pp. Vasile. Mihoc. Instit. 1507. pp. colectiv în curs de apariţie la Ed. „Mireasa Mielului. pp. „Istoria umană între suveranitatea lui Hristos şi lucrarea lui Satan după Apoc. 1. dr. Feminitatea Bisericii în raport cu Domnul său după Apocalipsa Sf. traducere şi comentariu. rezumat în franceză) 1499. Eparhială. Naşterea de prunci. RT 4/1993. Functional equivalence in Bible translations. Vasile. prof. 105109. prof. Vasile. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Mihoc. pp. 1510. MB 79/1997. Tipogr. studiu în vol. Roma. RT 4/1993. MA 4/1988. 1503. 1515. pp. pp. pr. dr. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni. pr. Transilvania. pp. prof. ecumenism. scop principal al căsătoriei”. dr. Antonie Plămădeală. 99115. Sibiu. Mihoc. 129145. pr. 5069. MA 3/1990. Vasile. 1496. Mihoc. Sibiu. RT 4/1998. 322342. 1516. Vasile. pr. 1992. în vol. „Decretul apostolic şi valoarea istorică a cărţii Faptele Apostolilor”. pr. vol. „Hristologia Mielului în Apocalipsa Sf. dr. pp. Mântuitorul lumii (viaţa şi activitatea)”. ST 12/1973. prof. 2638. dr. Vasile. Mihoc. Mihoc. prof. dr. Vasile. RT 3/1995. „Fericiţi făcătorii de pace”. Studiu introductiv.54 1490. Mihoc. 1501. Ed. 3344. R ?/1994. Vasile. colectiv. 1506. O 12/1997. 1494. 13. rev. Mihoc. Tipogr. Mihoc. (p. Vasile. Procesul Mântuitorului. 1995. 5357. pp. Mihoc. 54 . „Aspecte ale spiritualităţii comunităţii mateiene în lumina textelor şi a trăsăturilor specifice primei Evanghelii”. 2839. pr. 5274. Sibiu. 18)”. Vasile. dr. Mihoc. Mihoc. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. prof. Biblic şi de Misiune al BOR. pp. Ioan”. Mohr Siebeck. prof. MA 910/1985. 59 p. Vasile. Sibiu. pr. 1498. Atena. pr. dr. Studiul Noului Testament”. pp. „Tipologia ca metodă de interpretare creştină a Vechiului Testament”. pr. pr. 1986. Mihoc. Vasile. pp. 322342. 5069. Mihoc. 1997. 1497. 276 p. 102113. Înalt Prea Sfinţitului dr. 1505. în vol. 118124. Vasile. 1514. rev. 6. pp. Teologie. Mihoc. 2000. 224 p. pr. Mihoc. „Importante reuniuni internaţionale de studii ale Noului Testament”. Daniel. From one language to another. pp. Nashville/Camden/New York. MA 2/1989. Credinţa ortodoxă şi viaţa creştină. conf. drd. Vasile. „Eshatologia paulină”. dr. Mihoc. Mihoc. Vasile. Vasile. la împlinirea vârstei de 70 de ani. 581592. Mihoc. 1502. pr. 1495. (sub egida Mitropolia Transilvaniei) 1500. (Dintro limbă în alta. (sub egida Mitropolia Ardealului) 1511. 12/1996. 1988. prof. pp. RT 34/1996. pr. „Canonul şi inspiraţia Sfintei Scripturi văzute din punct de vedere ortodox”. 1 7. prof. „Noul Testament de la Alba Iulia. Vasile. Sibiu. dr. „«Casa Tatălui Meu». Biblie şi Teologie. 342. prof. asist. „În legătură cu data naşterii Domnului”. Thomas Nelson Publishers. „Preocupări de teologie biblică în Transilvania. Vasile. Ioan Teologul”. Sibiu. Mihoc. pp. prof. dr. Auslegung der Bibel. prof. pp. ? 1508. „The actuality of the Church Fathers exegesis”. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. pr. Vasile. prof. prof. Transilvania. 27 2. pp. în vol. Eparhială. 1493. pr. pr. Bucureşti. drd. 2028. 1504. în vol. 341351. pp. Mihoc. „Imnul christologic al Epistolei către Filipeni în contextul său (Fil. 1512. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”.

pp. Vasile. Petru”. Bucureşti. (extras din Glasul Bisericii. „Cele zece porunci. Petru. Vasile. 100136. Viorel. Mircea. Mircea. O 3/1982. Mărturii biblice. exegetice şi teologice asupra Evangheliei a patra. „Epistola a doua a Sf. „Preoţia împărătească sau duhovnicească”. pr. „Biserica şi lucrarea ei după Noul Testament. Mircea. pp. Tipogr. extras din Glasul Bisericii. Cărţilor bisericeşti. Evanghelistul Ioan. 1520. 1536. Mircea. Ioan. 8851053. 1544. Vasile. 105109. Tesalonic. dr. Mircea. „Împărăţia lui Hristos de o mie de ani sau de mii de ani?”. Ed. 1524. O 3/1986. 754765. pr. pr. pr. Epistola întâi a Sfântului Apostol Petru. MA 12/1975. GB 910/1975. Lumină din lumină. Studii isagogice. Tipogr. 58”. Har şi harisme iconomi ai Tainelor şi harismatici”. „Este Nouveau Testament (în «Traduction oecumenique de la Bible». „De ce venerăm pe sfinţi?”. ST 78/1970. 176198. 1538. „Cei şaptezeci de ucenici ai Mântuitorului şi problema ierarhiei bisericeşti”. pr. în «Glasul Bisericii». Divina zidire. 1541. pp. 254 p. Ioan. Lucrările celui deal IVlea Congres al teologilor biblişti ortodocşi. 446 p. Karavidopoulos. Mircea. 1521. GB 78/1972. 316337. „Lumină din lumină”. Bucureşti. de P. pr. (Canonul Vechiului Testament al Bisericii Noului Testament şi fundamentul său în iudaismul timpuriu). Mircea. Ap. 910/1973 şi în extras. pp. pr. Militaru. pp. „Botezul Mântuitorului studiu exegeticdogmatic”. 65 p. 1518. Mircea. ST 34/1982. Ed. 910/1975) 1531. 1523. pr. „Traducerea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă. 1545. MA 4/1989. ST 910/1968. 336 p. „Apostolatul după Noul Testament”. pr. Galanis şi I. pr. „«Naşterea de sus»”. 9451027. Ioan.”. 1987. Mihoc. Ioan. „Simpozionul internaţional asupra problemelor lingvistice ale traducerii textului Bibliei”. 2959. „Explicare la textul chenotic din Filipeni II.”. (introducere şi comentariu) 1540. O 1/1983. 179198.sinteză biblică în versuri. pr. Militaru. Arad. Mircea. Mihail. Ioan. (doctorat. pp. Epistola întîi a Sfîntului Apostol Petru. 1535. 5059. 118120. pp. Ap. BOR 710/1989.. 176 p. 159167. Militar. pp. Ioan. pr. Ioan. pp. BOR 34/1984. prof. GB 12/1990. Mircea. Epistola a doua a Sfântului Apostol Petru. Ioan. 547564. O 1/1984. 1972) o traducere «ecumenică»?”. Bucureşti. Bucureşti. Mircea. Ioan. 2627. pp. 1522. pr. (în limba greacă). Mihoc. O 1/1980. pp. Vasile. pr.. pr. BOR 1112/1983. 1548. 1539. pr. 910/1973) 1532. teză de doctorat. „Iisus Hristos Dumnezeu şi îndumnezeitor”. pp. pr. pp. 1529. pr. pp. (în limba greacă). în lumina Noului Testament”. 1525. Ioan. Ed. 1528. pp. „Roger Beckwith. Introducere şi comentariu”. MA 46/1974. Mircea. „Preot Ioan A. Ap. pr. Petru. pp. Ioan A. 1973. (doctorat) 1530. pp. Vasile. pr. „Idoli sau icoane sfinte?”. pp. 1033. 825841. Mircea. Bucureşti. 4761. 1537. 118120. London. 175187. Mihoc. pr. αποστολος) 1534. Introducere şi comentariu. drd. Introducere şi comentariu. 287 p. Ioan. pp. Mircea. 358395. Mircea. P. 83 p. pr. Psaltirea în versuri. pp. prof. 1985. pr. Ioan. pr. pr. pp. pp. Bucium ortodox 24/1944. „Prefigurările crucii în Vechiul Testament şi semnificaţia lor în tradiţia cultică creştină”. patristice şi cultice ortodoxe”. Sinteză biblică în versuri. 1549. 682705. Ioan. pr. „Hristos este pacea noastră”. Mihoc. prof. O 2/1975. 1984. O 4/1987. 176 p. MA 3/1989. 250262. 1975. Mihoc. „Epistola întâi a Sf. „Îndumnezeirea credinciosului. 1519. O 2/1981. 1941. Ioan A. 6881. Mihoc. 1993. pp. pp. Mircea. Divina zidire . „Duminica Ziua Domnului «Împărăteasă şi Doamnă»”. pr. „Preoţia după Noul Testament”. „Savvas Agouridis. XIII + 528 p. O 1/1982. 1933.”. Mircea. (… μαθητης. pp. SPC’K. TOB Paris. 483496.. GB 910/1973. 1527. prof. Mircea. Bucureşti. 1533. Mircea. pp. Vasile. Ioan. Diecezană. Ioan A. The Old Testament canon of the New Testament Church and its background in early judaism. Vasiliadis.55 1517. Vasile. (misiunea preoţiei împărăteşti după Sf. Vasile. 4154. Ioan.”. ST 34/1969. 1547. Mircea. MA 5/1989. pp. Atena. Ioan. Carte de religie pt. 139140. 1542. Ioan. Ioan. Mircea. 191192 şi 199200. Vasile. a IIIa. ST 78/1971. 1543. 1973. „Împărăţia lui Hristos de mii de ani”. 446 p. „Nebunii pentru Hristos”. pr. Milea. 1526. nr. pr. 1993. Ioan. 1546. Mihutiu. preoţia duh a mirenilor) 55 . Mircea. cl. elevii ortodocşi din şcoala primară. pr. Mircea.

Mironescu. Îndrumător în Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Alexandru Aţerek. O 2/1990. dr. Mircea. Ioan. (extras din Candela 1939-1941) 1577. pp. Ap. Faptele Apostolilor 17. (în anexă Idem. Glasul Bucovinei. „Folosul citirii Sfintei Scripturi. Ioan. 15 p. BOR 3-4/1983. O 1/1955. Ioan. 1942. 2444. pr. Radu şi Gala Galaction (urmare din no. 125 p. (licenţă) 1571. pp. Mironescu. „Despre recenta ediţie a Noului Testament (1979)”. Ed. GB 78/1974. extras din Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera sfântului Ioan Hrisostom. Bucureşti. p. 62 p.”. Biserica lui Dumnezeu în lumina Sfintei Scripturi. Mircea. GB 910/1966. pr. moaşte) 1554. 1552. Mladin.”. Tipogr.. pp. mitropolit Athanasie. Tipogr. pp. 19261927”. MA 78/1960. pr. pr. 43 p. 101 p. Radu şi Gala Galaction”. (popularizare) 1567. pr. prof. Introducere. „Traduceri greşite ale Sfintei Scripturi în limba română”. Iustin. ST 12/1955. 1560. Mircea. BOR 11/1931.) 1556. Glasul Bucovinei. Hellenische Weltanschauung. 6492. diac. 1551. 140141. Moisescu. RT 12/1943. dr. magistrand Ioan. RT 12/1943. 1942. „Psaltirea tradusă din evreieşte de pr. „Originalitatea parabolelor Mântuitorului”. „Învăţătura despre Biserică în Evanghelie privită interconfesional”. Mircea. BOR 2/1928. Cernăuţi. Moisescu. Moisescu.. RT 910/1941. Viaţa şi operile Sf. Curţii regale. mitropolit Athanasie. Moisescu. Ioan. C ?. pp. 72100. pp. 1558. 1941”. 79 p. pr. Justin. „Léon Bouvet. 1942. Tipogr. pp. Kultus und Evangelium. 480 p. 1570. Pavel în Atena. 1553. Ion. 1942. dr. diac. „Ernst Lohmeyer. prof. Lyon. dr. mitropolit Athanasie. 444446. Nicolae. „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel după documente vechi şi noi”. p. 623625. Studiu introductiv asupra Cărţii ecclesiastului. 123 p. pp. 116238. Activitatea Sf. pp. pp. Cernăuţi. Mănăstirii Neamţu. Bucuresci. „Johannes Hewaldt. BOR 56/1979. după Farrar. 60107. (mică concordanţă) 1568. Cernăuţi. 659660. Mircea. 821830. Bucureşti. după Faptele Apostolilor”. Arad. 704709. V. 1562. Ioan. Pavel. Sibiu. 111118. pp. 1941). 1984. p. „Biblia şi cosmonauţii”. Iaşi. dr. (1939. Ed. prof. Nicolae. Tipogr. Ed. prof. sf. Mironescu. (observaţii la trad. Ap. pp. pr. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. 10/1931)”. Istitutului biblic al BOR. Tipogr. 1572. 1936. pp. Iustin. „Răscumpărarea în Noul Testament după învăţătura Sfinţilor Părinţi”. Centrului mitropolitan Oltenia. 1576. Ierarhia bisericească în epoca apostolică. dr. Nicolae. Mircea. note şi comentariu. ?. Ed. BOR 10/1931... 1561. Craiova. Moisescu. diac. 527 p. prof. diac. 1559. Mircea. Apocalipsa. Ed. magistrand I. V. (viaţa.) 1575. 1634. 1955. Instit. Iustin. Ed. Moisescu. Iustin. Nicolae. Arhidiecezană. 225 p. trad. pp. pr. pr. Moisescu. Ioan Hrisostom”. 1573. 1574. Ioan. 750762. pp. Despre pace şi muncă. 137. „Preoţia lui Hristos şi preoţia sacramentală şi împărătească”. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom”. 1941”. 1995. ST 12/1972. C ?. Mladin. 1565. Mircea. (1944/1945). RT 12/1943. „Patr. Lovrov. 184200. dr. 654665. Texte scripturistice şi patristice. Ioan D. Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom. 1564. Mladin. Harisma. Wien. Moisescu. 128 p. Mladin. 185 p. moartea. „Noul Testament. după Sf. N. Iustin. 1942. Göttingen. dr. „Psaltirea tradusă din evreieşte de pr. 1555. 9197. BOR 1112/1941. diac. 1900. 520. 1557. L’Ascèse dans Saint Paul. pr. prof. 169185. Moisescu. prof. Gheorghe I. dr. traducere părintelui Grigorie. 671680. Nicodim. Ioan. „Schimbarea la faţă a Mântuitorului Hristos oglindită în tradiţia patristică şi cultică ortodoxă”. „Organizarea Bisericii şi viaţa primilor creştini. Mircea. Mladin. prof.56 1550. Mircea. 1566. Mladin. 1563. pp. pp. prof. George. 1569. Biblic şi de Misiune al BOR. 56 . 1940. Iustin. 1946. Dicţionar al Noului Testament AZ.

Moldovan. pp. Augustin”. Morar. III. 138 p. Ed. drd. pp. 1589. Moisiu. MB 13/1972. Moisescu. Moisiu. 100112). prof. pp. ST 910/1983. 233 p. „Ce cunoaştem din Sfânta Scriptură despre viaţa Maicii Domnului”. dr. 1943. 1607. Ilie. pp. Versuri. (predică) 1612. pp. 215229. drd. O 1/1977. Vechi imperii ale Orientului. P. MO 4-6/1954. 52-74. „Temeiurile scripturistice ale închinării credinciosului în Sfânta Biserică”.. 1585. 1602. 1582. arhim. „Creaţia şi providenţa în lumina Psalmului 103”. pr. Prelucrare în versuri după Biblie. EIBMBOR. „Sfântul Pavel şi viaţa celor mai de seamă comunităţi creştine în epoca apostolică”. „Note pe marginea unui exemplar din Tetraevangheliarul de la Belgrad (1552)”. Tiraspol. conf. 8390. prof. Moraru. la Kirchberg) 1597. Moisescu. Corneliu. 1123. (referat. Moruşca. 1587. O 2/1980. Molin. Ilie. 1605. „Rugăciunea domnească în cult şi pastoraţie”. Nicolae. Bucureşti. „Învăţătura paulină cu privire la Taina lui Hristos şi implicaţiile ei ecumenice”. pp. conf. „Sentimentul culpei paralelă între Oedip şi dreptul Iov”. Eugen. drd. pp. Ilie. 1609. prof. pp. Justin. ST 78/1983. „Noţiunea de viaţă în lumina Noului Testament”. „Din preocupările biblice ale Fer. „Fecioara Maria”. 1580. Ioan Mircea. 469491. (trad. Cântarea Cântărilor. 175185. 1591.”. „Păstrarea dreptei credinţe în lumina Epistolelor pauline”. MA 56/1983. Preoţii”. pr. O 2/1982. Corneliu. „Preoţia în epoca apostolică”. pr. drd. „Pr. 249250. „Ierarhia bisericească în epoca apostolică (I)”. Moldovan. pp. Ed. pr. drd. Moraru. „Prezentarea ediţiei jubiliare a Bibliei de la Bucureşti”. XVIII. (predici) 1586. pp. prof. 1610. MO 1-3/1954. Bucureşti. Cărţile bisericeşti. MA 34/1985. ST 34/1967. 1529 mai 1988. 56 (184190). RT 3/1927. pp. C ?/1946. conf. 398416. Eugen. pp. 1581. Bucureşti. „Cunoaşterea Sfintei Scripturi după învăţătura ortodoxă”. Ed. MA 34/1983. „Raportul dintre Iisus Hristos şi Sfântul Duh. 1590. Moldovan.”. prof.. Bucureşti. 1604. 45262. Al. 1583. „Semnificaţiile noţiunii de lume în Noul Testament”. 1592. Apa cea vie Fragmente evanghelice. Lascarov. 2023. Moraru. diac. pp. 1932. (interpretările textelor) 1593. „Solidaritatea umană după Sf. pp. pp. dr. pp. „Sabatino Moscati. Alexandru. pp. pr. Ilie D. 209-233. 647659.. drd. prof. „Îndreptarea şi îndumnezeirea în Cartea Psalmilor”. 663679. arhim. ST 3/1989. pp. prof. Moruşca. Moldovan. 1584. Ilie. 1603. 1984. Ilie. 69. Eugen. Ilie. Moraru. MA 1/1987. 262264. 1 IV. O 3/1980. pp. RT 34 (pp. 1908. pp. 1215. pp. 157172. pp. Justin. pp. 668685. 94 p. „Ierarhia bisericească în epoca apostolică (II). MA 910/1965. pr. Justin. pp. Policarp. conf. „Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Atena (Fap. Moraru. 1588. Bucureşti. Eugen. dr. Moldovan. Moraru. Fabrica de imprimare ofset. 129150. Moldovan. 1599. Mihai. MA 1012/1982. 297306. pp. Moldovan. 57 . „Milenarismul”. 374 p. Ilie. „Conferinţă biblică la Tesalonic”. Eugen. Minerva. „Sensul închinării creştinului în semnul Sfintei Cruci”. Ilie. Scriptură. Moldovanu. Eugen. Virgil. pr. MA 34/1984. 1606. de Adriana Lăzărescu). 1598. după Epistola a IIa către Corinteni. ST 6/1988. „Adam cel vechi şi Adam cel nou Iisus Hristos în Epistolele pauline”. 1595. Dicţionar al Noului Testament. 6277. Alexandru. Ed. conf. pp. 6”. pr. Moldovan. Cîntarea Cîntărilor. O 2/1979. 423450. pr. pr. Lascarov. 32 p. factor esenţial în realizarea păcii”. Ilie. 1579. drd. 1982. dialog teologic BOR cu Bis Evang Luterană din RFG. prof. 17 nov 1988) 1611. (comunicare la Simpozionul dedicat … Bucureşti. pr. 1608.57 1578. Justin. conf. pr. Moraru. Moldovan. pp. Casa şcoalelor. 910 (315321) / 1934. 1594. 78 (220233). 4772. MB 13/1993. Moisiu. pp. ST 78/1951. Moldovan. Eugen. Moraru. Moisescu. 503513. Eugen. 268293. 430442. 311. drd. 623630. Concordanţă a Noului Testament. Meridiane. 1596. Moisescu. GB 12/1981. 1991?. Moldovan. pp. pr. 1600. MA 4/1988. Moldovan. 132134. Ap. pp. conf. Eugen. Moraru. Al. O 3/1982. 528 p. „Semnificaţia şi responsabilitatea slujirii preoţeşti după Sfântul Apostol Pavel”. Alexandru. 1601. MB 1112/1962. drd. „Porunca iubirii caritatea creştină”. univ. prof. Moraru. Moldovan. „Învăţătura Sfintei Scripturi despre Prea Curata Fecioara Maria şi implicaţiile ei religios morale”. BOR 12/1978. 1634)”. conf. drd. dr. 242262. MA 78/1983.

prof. 38 p. L. 607611. pr. Iaşi. P. Muntean. prof. pp. G. „Tatăl nostru. XIV + 148 p. MMS 56/1958.”. 1615. 1939. a IIa primară. Tipogr. Vasile. Moscovici. 1614. P. Edmund Kalt.. studiu biblic) 1631. Munteanu. 430436. Moruşca. Mureşan. 339 p. magistrand Iancu. G. P. 1632. Viaţa Sfinţilor Apostoli. 1623. MB 46/1995. 1625. Cluj. RT 3/1999. a IVa primară. pr.. 1317)”. H. „Antilogii şi aparente contraziceri în Evanghelii”. Muntean. Episcopiei Ortodoxe Române. L. de Ioan Peter Kasteren. 349. RT 67/1924.. 1624. 166168. Munteanu.”. pr. Munteanu. pr. (despre sfinţenie. 1618.. pp. 1619. Eparhiei ortodoxe-române. RT 12/1924. de Iosif Liensberger. Eugen. dr. 1988”... 124 p. Munteanu. Ed. Moşoiu. Episcopiei ortodoxe. G. pp. 165167. Teodor C. „Cum a predicat Iisus (Wie Jesus predigte). Viaţa Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan.. „Donald Guthrie. „Rugăciunea domnească Tatăl nostru”.căderea protopărinţilor în păcat . pr. Cluj. 1639. N. RT 89/1924. Mureşan. pr. 1635. Cuza”. prof. prof. Tipogr. Descoperiri ulterioare”.. L.a. MB 13/1994. 1939. pr. 1941. Tipogr. G. 246 p. dr. Cluj. 1524. 1626. 2022. Moscovici. pr. Meditaţie (Mat. 58 . Cluj. cl. 1616. p. Studiu introductiv. prof. 100 p. RT 4/1995. 1064 p. Galaţi. prof. 1942. 199. Muntean. Zeno. prof.. pr. P. Munteanu. pp. p. 1945. 1627. „O veche carte de arheologie a Vechiului Testament şi Noului Testament în limba română”. Tipogr. Muntean. Viaţa Mântuitorului Iisus Hristos povestită pe înţelesul tuturor. dr. pr. (extras din Renaşterea) 1641. Episcopiei Ortodoxe. f. de dr.. pr.. prof. Eparhiei. Munteanu. Carte de religie ortodoxă pt. Studii de lexicologie biblică. Tipogr. „Marginalii la recenta versiune a Noului Testament”. 1941. MB 5/1988. Eparhiei ortodoxe-române. Carte de religie ortodoxă pt. 1640. Eparhiei. Nicodem. pr. dr. Viaţa Sfântului Apostol Pavel.. Munteanu. prof.. L. pp. pr. Dimitriade. 1943. „În Ţara Sfântă (Im Heiligen Land). Moruşca. 394409. „Manuscrisele de la Marea Moartă. 1938. L. 78 p. 158 p. G.”. Moruşca.. prof. 1642.. „Sfântul Apostol Pavel muncitor cu braţele”. MB 1012/1993. pp. 1634. Ed. Paradisul biblic . Cluj. P. pp.. 1638. de dr. 168 p. Biblia ca temelie a educaţiunei şi culturei popoarelor. RT 1011/1925. Freiburg. pr. Munteanu. Milano. The New Testament Theology. p. Cluj. 19 p. Iaşi. 1617. 1643. InterVarsity Press. dr. Cluj. 1637. arhid. „Scurtă introducere în Noul Testament (Kurzgefasse Einleitung in das Neue Testament). p.. 1941. pp. G. pr. dr.”.”. V.. 1621. pr. Goldner. dr. L. Freiburg im Breisgau. Moruşca. Cluj. 65 p. Eparhiei ortodoxe-române. Ed. 258.. 256 p. I. Munteanu. 1937. 373 p. Cluj. Ed. Ed. 62 p. 123135. L.58 1613. ST 910/1959. Cluj. RT 67/1924. 1636.. Episcopiei Ortodoxe. Ed. pr. Fl. Munteanu. „La Biblia aveva ragione. magistrand Iancu. „Congresul biblic”. pr. 47 p. Cluj. 72 p. Univ. 10 meditaţii de Sebastian von Oer. Tipogr. 1622. P.. Fl. ST 78/1951. 129132. pr. pp. 255256. cl. 336. Episcopiei Ortodoxe. dr. prof. a IIIa primară. Carte de religie ortodoxă pt. 159160. Cristian. pr. 200. (conferinţă) 1628. RT 1/1924. Munteanu. 1923. pr. 1907. Moruşca. Ed. 248 p. Cluj. (predică de Crăciun) 1629. p. L. Tipogr. RT 56/1921. P. 1924. Fl.studiu exegetic. (popularizare) 1633. Episcopiei Ortodoxe Române. cl. 1630. Soarta creştinismului prezisă de profetul Daniel. Vechiul Testament şi Creştinismul. „Al. drd. 1929. „Arheologia biblică. ahim. pr. Moruşca. 1941. 3. L. Ed. pr. G. pp. Ioseph Linckenberger. Munteanu. 148 p. Episcopiei Ortodoxe Române. pp. Pe drumul desăvârşirii creştine. L. 7088. 1995. Herder. Nicodem. dr.. Mureşan. 1620. Istoria creaţiunii în lumina cercetărilor ştienţifice. Valoarea istorică a Evangheliilor sinoptice. „La Iordan. pp. 72 p.”. G. „Descoperiri arheologice făcute în 1958 în apropiere de Qumran”. Munteanu. Munteanu. dr. Zeno. Moruşca. prof. G.

„I. 481496. Iosif E. dr. din Telegraful român. dr.”. (Ed. Bucureşti. (în Biblioteca biblică. Neaga.. f. Ciudin. 1649. BOR 1/1906. N. dr. MMS 910/1965. diac.. dr. (non vidi) 1664. 420422. dr. N(icolae). ed. univ. Berlin. Mateiu în raport cu datele Vechiului Testament.. Mendel P. 1670. (prez cărţii cu comentariu la primii 7) 1660. p. 381382. N(eaga).. Die Herkunft der Hyksos in neuer Sicht. Niculescu & co. Studii biblice V. „Preot dr. „Studiu asupra textelor evanghelice cu privire la parusie sau a doua venire. 1932. Arhidiecezană. 1941. 1964. 375. „Biblia în româneşte”. Neaga. N(eaga). Tipogr. Cugetarea. N. 1941. Nicolae. Neaga. N. p.. N. S.”. Cluj. 1965”. Cuvântări despre viaţa religioasă a popoarelor din antichitate. Paris. (licenţă) 1646. 1964. 566567. 1658. Das Christuszeugniss des Alten Testaments. N. „Dr. N. Tipogr. Mureşanu. 141 p. „Dr. Einleitung in die Heilige Schrift. Neaga. 112114. 1648. 255. Ed. Muşătescu. studiu introductiv. RT 1112/1938.1943. 492.”.. „Albrecht Alt. pp. Cernăuţi. autorului). I şi II. Smotrici. T. 1932.”. nr. RT 1-2/1936. 1938) 1671. Bucureşti. pp. de diacon dr. T. N(icolae). Genealogia Mântuitorului după Evanghelia Sf. 1937. 1672. 316317. Mihălcescu şi pr. Bucureşti. Negoiţă”. Eparhială. Diecezană. RT 1/1944. Neaga.. GB 34/1967. 1651.. RT 2/1938. I. a IIa. studiu exegetic. Nazarie. pp.”. „A. N. icon. „Prof. profesor. „Pr. 241. Wischer. pp. Iaşi. N. p. RT 6/1937. 57 p.. Bucureşti.”. Neaga. C. Tipogr. de preotul Petre Chiricuţă. I. N. I . 80 p. N.. 1650.. G.). RT 78/1942. Naghiu. 522 p. 72. 1667. 1652. N.”. 375376. fasc. „Antisemitism şi Vechiul Testament”. 121139. II . Minunea. „Preot dr. 271. L.”. dr.”. Markowski. M. Studiu după textul ebraic şi LXX.”. 6970. 59 . 1669. 1662. Viena. Cluj. „Sf. MA 34/1972. RT 78/1942.. 1661. RT 12/1934. pp. S.. pp. Neaga. N(eaga). Ioan Negoiţă. Mircea Chialda. 19 p.. pp. Sibiu. Bucureşti. 1936”. C. 6869. 1647. pp. 1935. Constantin.. Munteanu. Cluj.. Sofia. Sacrificiile Vechiului Testament. Nicolae. Simion. p. 860 p. Ion Goron. I. 1941. 1654. N(eaga). El. Tipogr. 1935. 1940. Textele din RasŞamra şi raportul lor cu Vechiul Testament. 311 + 556 p. Mendel. Carte de religie ortodoxă pt. N. N. în Probleme şi fapte ortodoxe. dr. pp. Ciudin. Arhidiecezană. L. G. RT 12/1936. Bucureşti. 1943”. RT 12/1932. 58. 252 p.. Psalmii (în limba bulgară). N(eaga). 1656. Studiu istorico-literar asupra lui Solomon. p. N(eaga). 28 p. 24 p. 184 p. „A. „Sabbathul Vechiului Testament. dr. p. pp. 1940. Vladimir Prelipcean. N..”. 1942. Altes Testament. 2: Habiru Evreii?. MMS 56/1966. profesor la Academia Teologică din Caransebeş. „Asociaţia de studii orientale din Republica Socialistă România”. N. Ed. Nicolae. „Preot dr. N. 1655. 1653. 369370. N(icolae). Geneza. dr. Negoiţă. 62 p. N(eaga). 115 p. Cluj. G. 1673.a.59 1644. N. Naghiu. Analiza citaţiunilor Vechiului Testament din Evanghelia după Mateiu. Dubarle. 1645. 84-86. pp.. Regele după Vechiul Testament. 1663. Bucureşti. N(eaga). Tipogr. 1659. N. RT 12/1937. RT 78/1942. Predica de pe munte. 470471. „N. 7677. Sofia. Feuillet. Nicolae. licenţiat în litere. dr. MO 12/1965. Robert. 16 p. trad.”. N(eaga). Profetul Daniel despre Hristos. 32 p. M. nr. p. A. 1937. „Preot N. GB 12/1967. I şi II (în limba bulgară). „W. Pentateuhul în faţa criticei moderne. Neaga. p. cl. 438 p. 261 p. p. Munteanu. „Dr. Iosif E. Manuscrisele de la Qumran. (în Biblioteca biblică. Schiwaroff. N(icolae). Studii biblice VI.1942. pp. prof. Neaga. N. p. Scriptură ca izvor al moralei creştine”.. Înainte de Hristos. ZollikonZürich. 1940.”.”. Piatra Neamţ. Episcopiei Ortodoxe Române. Sibiu. RT 5/1941. Vechiul Testament în gândirea românească. 1965”. 27 p. Munteanu. pp. Bucureşti. 7273. 376. „Preot dr. 2) 1666. 32 p. Nicolae... pp. 471. Neaga. RT 34/1943. RT 1/1944. fasc. pp. 68. Observaţiuni filologice asupra textului Proorociei lui Nahum. T... de pr. dr. T. „Preot dr. 163164. Caransebeş. T. „Dr. 1933..”. L. dr. 1963.”. 1: Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale.. Cluj. RT 12/1936. 1938. pp. „Dicţionar ebraicromân. 31 p. 1665. RT 12/1932. 3. pr. Vechiul Testament şi Pentateuhul. N. Studii biblice IV. Les sages d’Israel. „Bettex (F.. Neaga. Negoiţă. 1668. Negoiţă. 1961”. I primară. 1657. RT 78/1942.

. pp. „Arhim. 1704. 1944. Nicolae. 7. Flori alese din grădina Sfintei Scripturi.. nr. N. Neaga. N. 130 p. Hastupis. Nicolae. 149 p. Neaga. 1682. 1705. „Noul Testament”.. Istoria descoperirii şi descoperirea lor. p.. 32. 1963. pr. nr. pr. N. 202204. Göttingen. Rugăciunea domnească (Η Κυριακη προσευχη). „Hristos în Vechiul Testament. Nicolae. prof. Atena. Tipogr. Neaga. MB 1012/1992. MB 13/1965. pp. MB 79/1957. Neaga..”. prof. Neaga. MA 4/1987. N. Neaga. „Ludwig Dennefeld”. 580581. pr. 2. Bucureşti. 1680. Nicolae. II. 182. Neaga. Neaga. Sibiu. VIII. 1955. 1968. pr. pr. tom. 1688.. MB 712/1961. 1690. pp. MMS 912/1976. dr. Hristos în Vechiul Testament. Atena. pp. Nicolae. Atena. XX (1943-1944). 75 p. Atena. „«Buletinul studiilor biblice». pp. Vellas. vol. 251252. 1679.”. 1929. Neaga. MMS 34/1975. p. Sibiu. 1317). dr. 311. 290 p. pp. Neaga. tom. pr. prof. pp.. cu o analiză a împrejurărilor Cântării lui Moise”. 1676. p... 1694. MB 13/1965. Studiu filologic. Neaga. dr. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. MMS 910/1970. Neaga.. 375377. 1678. Arhidiecezană. Das Buch der zwölf Propheten. „Valerian Zaharia. prof. Sibiu. 904905. N. pp.”.. 5 (iunie)”. 1689. „Markos A. Nicolae. „«Buletinul studiilor biblice». 352 p. „Cântarea Cântărilor.. Paris. „Dimitrie Coravu. N. MO 1012/1955. „Colonialismul în epoca Vechiului Testament”. Neaga. dr. 1675. 252.”. Însemnări pe marginea textelor mesianice”. 3335. Despre aşazisul Manual de disciplină din manuscrisele de la Marea Moartă. pr. Arhidiecezană. (cartea recenzată e o concordanţă) 1696. MA 13/1981.. 1944. 252. prof. 13. N. 251. Cântarea lui Moise. N. vol. pr. Neaga. RT 1/1929. „Literatura mai nouă asupra Vechiului Testament în Grecia”. Ed. Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testament. Gîndirea hitită în texte. N. 360 p. IX. 346 p. Valoarea socială a Vechiului Testament. p.. Curcubeul (Gen. 13) şi 24 (24) / 1935. RT 78/1933.. prof. 1685. p. «Buletinul studiilor biblice». (non vidi) 1692. 1697. Tipogr. N. dr. 1979. p. N. Nicolae. „Artur Weiser. 2. dr. pp. pp. 1021. dr. 182. Arhidiecezană. 1691. 1. 168169. 5358. „Hans Bardtke. La vie de Moïse. N. 1986. Atena. Oradea. 18631929”. 303304. 340341. „Dragostea de viaţa în cartea vechiotestamentară Eclesiastul”. vol. pp. MA 3/1987. „Atanasios P. Jean. Despre manuscrisele de la Marea Moartă: manuscrisele evreieşti ale comunităţii de la Damasc. Tipogr. 1681. 169 p. N. 9798. prof. autorului. 1974”. „Vechiul Testament în româneşte”. „Otto Eissfeld. 27) 1695.. 386 p. 1973. N. 1959”. Însemnări pe marginea textelor mesianice. 678-679. Neaga. Neaga. dr. Neaga. N. MB 1012/1969. MB 12/1959. pp. „V. dr. Ermineutica biblică. pp. prof. pr. Neaga. pp. N. Atena. 591. 793794.”. 1702. Atena. 1974”. Berlin. N. N. 122123. Manuscrisele de la Marea Moartă. Salonic. MA 1112/1958. Arhidiecezană.. Nicolae. 1985”. pp. p. IV. 1961”.60 1674. „Ernst Kutsch. „«Buletinul studiilor biblice». „Savas Aguridis. MA 58/1957. Neaga. MMS 56/1966. „Deletion Biblikon Meleton = Buletinul studiilor biblice. Neaga. N. 1701. „Pe urmele Istoriei sfinte”. Neaga. prof. Berlin. Tipogr. Neaga.. pr. Tatăl nostru. 60 .. N. p. tom. pr. M. 815. „Constantin Chiricescu.”. MMS 1112/1973. Neaga. MB 13/1966.. 1703.. pr. Neaga. 1957”. 1683. 1699. p. p. MB 1012/1992. TR 23 (pp..”. Sibiu. Neaga. 1961. dr. pp. 1933. 1693. 1 din 1976. dr. Neaga. istoricoteologic şi ermineutic.. Neaga.”. 1700. Neaga. „Constantin Daniel şi Athanasie Negoiţă. 143 şi psalmul didactic 78 al lui Asaf. „Biblia sau Sfânta Scriptură”. Salbung als Rechtakt im Alten Testament und im Alten Orient. Iustin Suciu. Deut. MA 58/1957. Arad. 786. Siotis. Neaga. 102 p. 4552. pp. N. prof. 20 p. TR 5657/1928. (Seria teologică. 1687. prof. „Danielou. MB 13/1965. 1684. 1967. Neaga. nr. dr.. Atena. 1965. N. 1677. 49 p. N. 1698. Vom Roten Meer zum See Genezareth. 1933. Neaga.”. N. MB 13/1965. Contribuţii la exegeza cărţii”. pp. Neaga. MO 34/1965. dr. 1686. 27-175. tom. 592.

390 p. Neaga. Tübingen. 894898. dr. „Cîntările biblice. MB 13/1958. 1729. 1715. prof. jur. 8688. pr. 1737. „Damianos Doikos. pr.”. prof. 1711. Nicolae. 100 p. pr. 1955”. 1956. Neaga. RT 2/1999. pp. 291309. pp. Was sagt die Bibel in der Sprache von heute? Das Neue Testament ausgelegt. „Arabii în epoca Vechiului Testament”. Krämer”. Chişinău. pp. MMS 912/1959. 1733. 1957”. Neaga. dr. pr. Nicolae. 142143. Neaga. pp. 1713. Neaga. MMS 1112/1973. 1725. 1726. prof. 1736. prof. Nicolae. Neaga. pr. 1739. dr. „Dr. 1732. 263266.”. RT 3/1993. adică Sfânta Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament. Nicolae. 3238. pr. Tübingen. MA 12/1959. MMS 12/1958. Glaube und Geschichte im alten Testament. pp. 159. pp. Nicolae. pr. 388 p. 1728. 1955. Vocabulaire biblique. 1955. pr. Neaga. dr. pr. dr. pp. New York Oxford. 1719. dr. Neaga. Paris. MA 89/1967. pp. „Biblia în viziunea filosofiei şi gândirii româneşti”. „Chary Th. pp. prof. „dr. pr. MB 56/1962.”. de dr. 1717. Nicolae. MA 78/1960. Neaga. Psalmii în versuri. prof. pr. MO 7-8/1957. H. 8. prof.. 1957. dr. pp. Nicolae. 1722. dr. 496 p. Hans Berg.”. 610-612. 1718.”. Nicolae. pr. Geneza. pr. ebraice. dr. de Walter Zimmerli. pr. pp. 338 p. vol. Orizonturi biblice”. 1707. p. prof. dr. „Aurul în preocupările scriitorilor biblici”. Freiburg im Breisgau. 1735. pp. pp. RT 4/1937. RT 2/1993. Neaga. pp. pr. theol. „Apele mării în preocupările scriitorilor biblici”. Neaga. Nicolae. 564-568. 465467. I. „File din Biblie. Nicolae. 513524. Rudolf. dr. prof. pp. Nicolae. Neaga. pr. prof. 1723. prof. MMS 912/1971. 181198. de Artur Weiser. prof. dr. Hans Berg. „Chronikbücher (Cărţile Cronicilor). MB 1112/1990. prof. Was sagt die Bibel?. prof. Neaga. MB 79/1957. „Antisemitism şi Vechiul Testament”. Berlin. pp. Der Prophet Jeremia. „«The Bible translator». MB 13/1991. 2537. 245246. MMS 1012/1957. dr. Berlin. 1709. 920922. Nicolae. MA 34/1984. dr. 1727. 3341. MA 34/1971. Nicolae. prof. 613. „Ezechiel. MO 1112/1977. Neaga. Herbert Kosak. un mesaj de viaţă şi de pace”. Nicolae. 813. dr. 167174. 159. „Die Heilige Schrift für das Leben erklärt. 1954. 1993”. Karl Fr. 1955. 1955.. „Biblia. Nicolae. MMS 34/1959. prof. Neaga. „Die Psalmen übersetzt und erklärt. prof. prof. pp. prof. prof. pr. Göttingen. Nicolae.. Neaga.”. Berlin. dr.”. p. Nicolae. prof. Nicolae. MA 12/1964. pr. dr. pr. prof. Nicolae. 1721. 1956. Nicolae. dr. 314 p. 1991. pr. Neaga. „Biblia în limba engleză (The New English Bible). 61 . 235. pr. „Atitudinea Sf. dr. Berlin. pp. pp. dr. Stuttgart. Neaga. dr. pr. dr. Salonic. pp. 1730. prof. Neaga. „Abisinia în epoca veche”. Nicolae. 564 p. prof. „Dr.”. MMS 78/1974. dr.“. „Cinstirea Bibliei”. dr. 119121. pr. übersetzt und erklärt. 161 p. 1731. Kosac. 495500. 103104. Lexicon al limbii biblice. pp. pp. dr. 505518. 814815. Nicolae. Neaga. Nicolae. pr. 158. I. Neaga. 1952. pr. Neaga. nr. Neaga. pr. 1710. dr.”. dr. Neaga. p. pp. Berlin. pp. Credinţă şi istorie în Vechiul Testament. 1972. prof. Neaga. „Asanarea proprietăţii agricole în Vechiul Testament”. „Cântările biblice”. „Einleitung in das Alte Testament. pp. Neaga. „dr. MMS 56/1958. 372 p. pp. Neaga. „Eshatologie creştină”. MMS 1112/1958. 884. MO 7-8/1958. MB 79/1957. Nicolae. 1720. pp. Nicolae. MB 46/1994. dr. dr. 1777 p. prof. 1968”. vol. Paris. MB 79/1957. Neukirchen. Nicolae. „Eugen Dorcescu. 633638. „Allmen I. Nicolae. prof. RT 710/1936. pp. 314 p. dr. Nicolae. 285 p. Nicolae. Neaga. de Artur Weiser.”. (Introducere în Vechiul Testament). „Artur Weiser. „Biblia de la Bucureşti. Neaga. de W. pr.61 1706. prof. pr. p. Neaga. 1734. 1708. 1714. pr. Moscova. 1952”. 1971. Timişoara. prof. Neaga. Neaga. 262274. dr. MA 46/1963. RT 1112/1938. 642643. Les prophéts et le culte à partir de l’exil. pp. 1955. prof. 227 p. Neaga. MA 78/1963. dr. „Descoperiri arheologice din epoca Vechiului Testament pe teritoriul Republicii Populare Romîne”. Apostol Pavel faţă de Vechiul Testament”. 649652. pr. pr. pr. Nicolae. dr.”. 686687. „Frumuseţea iubirii de oameni. 100 p. Neaga. prof. London. 1990. Deuteronomium.”. „Biblia Hebraica. 1724. Nicolae. dr. pr. prof. 1716. 1. 145147. 270 de ani de la tipărirea ei”. prof. Nicolae. pr. prof. 1712. 1738. Nicolae. Nicolae. pp.

D. 1980. 569574. 212220. prof. dr. pr. MMS 78/1971. Nicolae. „Însemnări pe marginea descoperirilor de la Marea Moartă”. MA 910/1961. MA 13/1982. 1744. Israel… . Atena. Neaga. pp. prof. pr. Neaga. lui Ieremia) 1761. MB 13/1993. pr. 369377. pp. MMS 89/1957. Nicolae. 3134. „G. Pentateuhul. 1742. Nicolae. prof. MB 46/1970. „Panoramic biblic despre bătrâneţe”. MB 78/1962. dr. Neaga. „Monumente de arhitectură în epoca Vechiului Testament”. MA 1/1958. dr. 401414. dr. prof. 9596. pp. pr. Neaga. dr. 1750. 1773. pp.”. pp. 606613. Neaga. dr. Neaga. 1967. Nicolae. pr. „Ion Bria.62 1740. (com. Nicolae. Das Buch Hiob. pr. dr. dr. 2832. pp. Bucureşti. Nicolae. dr. 300 p. Moise şi epoca sa”. 62 . prof. pr. „Mica Biblie. prof. Bucureşti. Nicolae. dr. 1978. „Hitiţii şi relaţiile lor cu Vechiul Testament”. MB 79/1957. pr. ?. Bucureşti. MB 46/1973. Neaga. pr. „Margueritte Harl. MB 46/1974. Paris. pr. 1952. Neaga.”. Nicolae. Nicolae. Neaga. 277 p. Neaga. prof. Neaga. pp. „Pacea în viziunea profeţilor”. Das erste Buch Mose. Nicolae. 102 p. MB 5/1987. Neaga. Neaga. dr. dr.”. pp. la plâng. prof. „Învierea în lumina Vechiului Testament”. MA 5/1989. 95 p. pp. Nicolae. pp. prof. 1968. prof. pp. 1754. dr. EIBMBOR. dr. 1770. 1760. pp. Nicolae. Neaga. dr. Neaga. 1748. Nicolae. 1747. Nicolae. 276 p. Nicolae. MA 4/1986. MA 46/1981. pr. 521522. 1764.”. de Artur Weiser”. 1759. pr. 1752. „Ontologia crucii în Vechiul Testament”. Neaga. Bucureşti. dr. dr. dr. „IPS Bartolomeu Anania. 123. MB 6/1987. Nicolae. prof. MA 12/1983. 1751. pr. Nicolae. pp. Neaga. pr. 1766. Nicolae. Nicolae. prof. dr. 1756. 1963. Neaga. pr. MA 56/1959. La Genèse. Amusin. Neaga. 1741. 142143. prof. dr. pp. Neaga. pp. Nicolae. 351392.”. Manuscrisele de la Marea Moartă. MO 34/1963. 1955. Tübingen. 6070. Berlin.”. pp. pr. 3237. 1986. RT 4/1994. 304 p. „Ioan Brânzei. 519530. prof. ?. 157. pp. Nicolae. 1771. pr. Salvator. pr. MMS 912/1959. pr. 1755. Hölscher. „Împărăţia lui Dumnezeu Împărăţia păcii”. pr. dr. Iisus Hristos. pp. traduite par René Visarion. 1994”. 456458. dr. prof. „Istoria timpurilor Vechiului Testament: Solomon”. „Ilie Iconomos. Neaga. „I. prof. 121140. Paris. „Importanţa tradiţiei exegetice pentru cercetarea biblică modernă”. Atena. (autorii lucrării recenzate: OscarCulmanOttoKarrer) 1763. 1019. Nicolae. „Împărăţia păcii (Isaia 2. 4)”. prof. 1762. 693703. Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. „Mared Sous. „La 110 ani de la naştere: Gala Galaction dialog biblic”. pr. 347360. Göttingen. prof. MA 78/1983. „Ortodoxia şi Vechiul Testament”. La Bible d’Alexandrie. „Iisus Hristos în Vechiul Testament”. pp. pr. dr. pp. „Mizantropi în epoca Vechiului Testament de la crimă şi război la pace şi iubire”. dr. Neaga. CastermanParisTournai. dr. Nicolae. Neaga. pr. 1972. Nicolae. prof. 1768. pr. pp. Neaga. pr. prof. „Nam venit să stric legea!”. 467 p. Neaga. p. prof. prof. MA 910/1964. 1940. p. Neaga. 652654. 299318. MB 910/1990. übersetzt und erklärt. 1997. dr.”. MB 712/1960. Neaga. dr. dr. prof. 1767. Nicolae. dr. 336 p. pr. pp. „Klagelieder. Timişoara. „Integritatea creaţiei pe baza referatului biblic”. „Ilie Ikonomos. Nicolae. „Pacea şi dezarmarea în lumina Sfintei Scripturi”.”. MA 78/1961. 822. (Gramatichi tis arheas ebraichis glossis). 1765. 1772. 1743. 723-725. „Insula Cipru în epoca Vechiului Testament”. 1758. pp. Nicolae. 152153. pp. MO 9-10/1958. pp. pr. pr. dr. 105 p. übersetzt und erklärt. prof. 1745. MA 13/1982. pp. Nicolae.”. Neaga. Nicolae. Nicolae. Geografia fizică a Palestinei biblice. 1992. MB 79/1995. (în greceşte). „La Bible et le dialogue oecuménique. „În fluxul fericirii psalmul 118”. pp. prof. prof. Neaga. prof. 1522. Neaga. pr. 237238. pr. dr. 103104. dr. 1749. pr. pr. Nicolae. GB 23/1989. Nicolae.”. 1753. Neaga. MA 56/1972. Nicolae. p. Neaga. 123128. prof. 390 p. MA 910/1958. „Istoria timpurilor vechi testamentare. 1958. Neaga. Nicolae. „Gerhard Rad. Mulhouse. prof. Ed. 1746. 157 p. dr. prof. Neaga. prof. pr. pp. 277279. 385 p. Le Nouveau Testament. 1769. 1757. pp. prof. MB 79/1997. dr. 381402. pp. pr. prof. Gramatica limbii ebraice vechi.”. prof.

dr. dr. 3952. pr. pp. pp. 415420. de Damian Doikos. 757763. dr. 1795. Mircea. prof.”. Bucureşti. 1801. MA 13/1961. pr. prof. MMS 79/1977. 16. 613 p. MMS 34/1958. 1786. 185186.”. MA 78/1984. Neaga. Neaga. Sfântul Apostol Pavel. pp. 1791. 1788. I. Cluj. 1995. Neaga. 1781. Atena. MB 13/1958. pr. Nicolae. Maica Domnului. 9-13. „Profeţiile despre Hristos în preocupările Sfinţilor Părinţi”. pp. MMS 12/1976. pr. MA 34/1983. Scriptura şi Tradiţia. 264. Neaga. MA 34/1960. pr. Nicolae. 1802. 1779. pp. dr. dr. 1956”. Nicolae. Neaga. pp. pp. de Petros Vassiliadis”. probleme filologice. „Pr. tipărit cu binecuvântarea P. Neaga. dr. RT 1/1997. chipul femeii în Noul Testament. Dicţionar al Noului Testament. 155. MA 1012/1981. 180 p. Nicolae. 1984.”. pr. pp. 658691. 1780. pr. pp. Neaga. MB 34/1985. Ed. 83 p. Neaga. pr. Vasile Mihoc. pr.a. 462. pp. prof. 1994. 1784. prof. 624. Neaga. „Principii ermineutice în Omiliile biblice ale lui Origen cu referire specială la Vechiul Testament”. dr. MMS 78/1970.. dr. 149150. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Tit. „Sulurile de la Marea Moartă. Epistola I către Timotei a Sfântului Apostol Pavel. Nicolae. 1979”. prof. Neaga. „S. prof. 110 p. Neaga. Nicolae. 313 p. 1974. „Primatul dreptăţii”. Neaga. Nicolae. MO 1-2/1957. „Prolegomene la distincţia dintre Evanghelistul Marcu şi Documentul Q. Neaga. Galitis. 625. 1800. MMS 12/1972. Neaga. de D. Nicolae. MB 79/1980. A. Sabin Verzan. „Preot Dorel Man. de Petros Vassiliadis. 527 p. Berlin. prof. pp. dr. Bucureşti. RT 4/1995. Nicolae. ş. Neaga. p. prof. prof. prof. Neaga. MB 79/1973. pr.”. 1969. Neaga. PS Episcop Damaschin Coravu. pp. prof. Nicolae. 547554. MB 13/1997. 1803. „Problema frumosului în Vechiul Testament”. dr. Nicolae. prof. pr. dr. „Predica de pe munte comentată de Fericitul Ieronim”. prof. 63 . Neaga. 1785.”. 183201. MB 79/1977. 416 p. pr. „Pr. Bucureşti. prof. „Pr. „Scriitorii biblici despre frumuseţile naturii”. pr. 420421. „Pr. „Problema lui Ioan Botezătorul în Evanghelia a IVa. Bucureşti. Episcopiei ortodoxe române a Maramureşului”. MA 910/1959. 1787. pp. Nicolae. 375 p. pr. Patriarh Justin. teologice. prof. dr. „Septuaginta”. 1976”. Nicolae. prof. pr. 1790. dr. pp. pr. 605606. Nicolae. prof. pp. 1776. 590594. pr. „Regelepsalmist David comentariul unor texte irenice”. MMS 56/1976. „Proorocul Iona”. prof. Salonic. MA 12/1962. „Pasca biblică ebraică. 105107. 111 p. pp. dr. „Skydsgaard K. Neaga. Neaga. 1799. ermineutice. p.F. Salonic. 1789. KaraVidopoulos. prof. 133138. G. Neaga. Epistola a doua a Sfântului Apostol Petru. Nicolae. dr. Neaga. Ioan Mircea. prof. Nicolae. Bucureşti. Introducere şi comentar. introducere şi comentariu. Nicolae. p. dr. 1793. dr. 1783. Nicolae. „Sentimentul vieţii”. „Personalităţi feminine în epoca Vechiului Testament”. pr. 1782. Nicolae. prof. 1777. Sabin Verzan. Nicolae. 3747. prof. Nicolae. Nicolae. prof. dr. pr. pp. „Profetul Isaia.: Apocalipsa lui Ioan. dr. p. Doikos. pp. pr. dr. pp. 1990. MB 1012/1991. „Psalmii. 139141. Neaga. pr. p. Neaga. MA 35/1964. pp. „Pe linia păcii universale (Isaia 11.”. Neaga. 1975. dr. Nicolae. tipăriţi sub îndrumarea şi purtarea de grijă a P. pp. dr. Neaga. Nicolae. Nicolae. Neaga. 724. pp. MB 12/1990. RT 2/1994. pr.”. pr. istorice. pr.F. dr. „Sabin Verzan. MB 1012/1979. 6-9)”. prof. 195217. cap. Bucureşti. Salonic şi Leucosia (Cipru Grecia). Agouridis. pr. dr. Ioan A. dr. Ejner. Patriarh Iustin. Neaga. dr. 458463. 1794. dr. Neaga. prof. prof. pp. 710. dr. dr. MA 910/1983. Nicolae. dr. prof. Nicolae. MA 46/1970. 1996. 1975. 1796. prof. 1798. pr. pp. (d. MB 13/1996. 3758. prof. Paştele evreiesc) 1775. dr. 237. Atena. 1993. 1804. „Poezia Vechiului Testament”.”. Baldimbre. pr. MB 56/1990. pp. dr. prof.”. „Relaţiile Paliei de la Orăştie cu textul original ebraic”. Nicolae. dr. Neaga. pr. pr.63 1774. pp. Nicolae. 1778. „Peninsula Balcanică în Vechiul Testament”. Nicolae. „Psaltirea românească din 1570 400 de ani de la tipărirea ei”. Nicolae. pr. 119120. 172173. pr. 195209. 1792. „Rolul limbajului matematic în interpretarea Sfintei Scripturi”. 257261. Neaga. 256 p. 1797. de Geza Vermeş. dr. prof. EIBMBOR.

prof. Nicolae. pp. prof. 1827. (sub egida Mitropolia Ardealului) 1810. „The Bible translator. [vol. 64 . Simbolul lor în Sfânta Scriptură”. 1819. pr.. Zur Frage des evangelischen Verständnisses des Alten Testaments. O 2/1976. dr. dr. 1953. pp. Weiser. The Bible in aramaic. I. pp.. pr. pp. revistă semestrială pentru cercetarea Vechiului şi Noului Testament. prof. Neaga. nr.. N. Neaga. 619. pp. 186194. Neaga. 1823. RT 1/1994. prof. Nicolae.. 502525. „Luc. 715716. 781785. pr. pr. „Verheissung. pp. Nicolae. pr. Neaga. Neaga. Berlin. prof. Bardke. prof. 1954. Sibiu. 528529. prof. H. „Ideea de mântuire în Vechiul Testament”. pr. „Tatăl nostru”. 334. Ed. Nicolae. pp. pp. Neaga. pp. dr. p. pp. Bratsiotis”. GB 912/1978. pp. dr. Neaga. 470479. Nicolae. pp.”. GB 45/1989.. Budapest. Leiden. N. Nicolae. Die Handschriftenfunde am TotenMeer. 1831. p. prof. Nicolae. prof. MMS 56/1963. Neaga. „Valoarea spirituală a Vechiului Testament”. prof. 10061008. Nicolae. Neaga. „Flora şi vegetaţia din Orientul biblic. E. Neaga. MMS 12/1960. „Vulgata”. 1816. 1826. MMS 912/1960. „H. pr. 2738. 1822. prof. Neaga. pp. Bucureşti. 1971”. N.”. Neuchatel. 692. „H.”. Nicolae. pr. planşe + 1 hartă”. 1973. 151 p.. pp. Psalmii (Psalmen). „Stergios Sakkos. 875876. azaz istennek ó és uj testamentomábaan joglaltott egesz szent inás. MMS 56/1963. 1960. prof. „Un mare biblicist ortodox: I. 574590. 333334. 1808. p.”. 1824. Nicolae. 920. 1820. pr. de Fr. Göttingen. 187188. Neukirchen. II 217 p. 151 p. MMS 57/1957. Comentar la istoria timpurilor Noului Testament”. 200 p. O 2/1956.”. 176 p. ianuarie. Nicolae. 1813. prof. pp. 1809. 1825. 275287. pr. Neaga. I 289 p. 1807. pr. „«The Bible translator». MMS 56/1963. „Radu Cârneci. 1818. prof.64 1805. „«Miluieştemă Dumnezeule…» Explicarea Psalmului 50”. prof. Elliger. (L’Ancien Testament dans L’Église). pp. 692695. pp. MO 910/1975. Baumgärtel. 1833. prof. „Hans Heinrich Schmid. 2334. Neaga. dr. pr. Neaga. Das Buch der zwölf kleinen Propheten. N. Altorientalische Welt in der altestamentlichen Theologie (Lumea Orientului antic în teologia Vechiului Testament). Neaga. Neaga. (Făgăduinţa. Bucureşti. MO 910/1973.. prof. MO 34/1976. prof. Krauss. 159. Vechiul Testament în Biserică. Contribuţii transilvănene la teologia ortodoxă. LXXXVIII + 994 p. MMS 912/1960. pp. dr. 376377. MO 12/1973. Nicolae. „Traduceri parţiale şi integrale ale Sfintei Scripturi în Transilvania”. poem liricdramatic. 1956”. Nicolae. 287290. N. prof. p. „Teologia Vechiului Testament şi actualizarea ei”. Kleiner Bildatlas zur Bibel. „Δελτιον βιβλικων μελετων (Buletinul studiilor biblice). pr. 1960. pp. 1806. Contribuţii la înţelesul evanghelic al VT) 1815. Neaga. dr. 236. Neaga. „Sfânta Treime în Vechiul Testament”. Neaga. prof. MA 78/1969. 1830. Neaga. Dr. dr. „Vechiul Testament în tematica icoanelor pe sticlă”. 2 (aprilie 1959)]”. Gutersloh. Nicolae. tom. pp. Neaga. „Alexander Sperber. 1828. pp. Cântarea Cântărilor. prof. pr. 274 p. GB 12/1963. 742752. MMS 78/1961. GB 910/1960. 1817. Nicolae. 1812. pp. Nicolae.. 6266. MA 910/1985. N. Neaga. + 20 p. Neaga. pr. pr. Neaga. Zürich. dr. Nicolae. pr. 572580. 394 p. „The Bible translator. „Gândirea babiloniană în texte. prof. MA 910/1971. 1922. Nicolae. 1974”. „Szent Biblia.. Berlin. Nicolae. Neaga.. MA 910/1966. dr. Neaga. pr. 485489. „A. pp. MB 13/1958. 236. pp. pr. 1821. pr. 332333. 1988. 1957”. MB 79/1957. Eparhială. prof. P. „Universul social al păcii”.. nr. „Amsler S. Neaga. pr. 1832. dr. MB 13/1994. „Fecioria în cărţile Vechiului Testament”. 1960. J. Nicolae. 1. pp. prof. Grollenberg. pr.. Atena. pr. pp. an VIII. în vol. Neaga. Neaga. pr. 1811. 1834. pr. 1975. London. prof. N. I. pr. 1954”. pr. prof. „Icoanele în lumina Sfintei Scripturi”. 1962”. pr. MA 46/1965. vol. Nicolae. 10. N. N. periodical for the assistance of Bible translators. 1814. 1829.”. Neaga. prof. prof. pr. Tipogr. prof. MMS 910/1964. Vameşii. ian. dr. MB 13/1958. pr. prof. 1956”. grupării «Ο Αρθος της Ζωης».

Tipogr. Nicolae. 1959. 1860. Melhisedec. 1848. pp. 1841. 334. Pe urmele şi căile Vechiului Testament (Auf die Wegen und Spuren des Alten Testaments). Bonn.”. p. Neaga. 1845. prof. Nicolae. Neaga. dr. Institutul Biblic. ST 910/1954. N. tălmăcită de IPS Patriarh Nicodim. pr. P. 40-44. Neaga. Cluj. 1112 (568573) / 1940. 1847. Neaga. Tipogr. prof. Neaga. 1840. 5 (220225). Neaga. Caransebeş. Neaga. 93101). Schildenberger. 1938”. 3. L. 93 p. 520. prof. prof. „Dr. 1936. „Psaltirea proorocului şi împăratului David…. „Eclesiastul. MA 1012/1980.. 65 . 1849. „Vechiul Testament în preocupările Sfântului Vasile cel Mare”. Mircea Chialda. 1850. 122 p. Les Manuscrits de la Mer Morte et les origines du christianisme. pp. Patriarhia Română. 1011 (449452). RT 12/1935. pp. dr. dr. „Arhim. N. Cernăuţi. Pentateuhul. prof. RT 910/1941. Neaga. 1854. „Vechiul Testament în Cartea de învăţătură”. trad. prof. RT 11-12/1934. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. «Buletinul studiilor biblice». RT 4/1937. Beek. Sibiu. Paris. Diecezană.. RT 56/1944. 1938”. Nicolae. Nicolae. prof. Bucureşti. dr. 1843. 446447. pp. 1943”. Atena”. pr. 1957. 865872.. Vladimir Prelipcean. Neaga. Cernăuţi. prof. 10 p. Arhidiecezană. RT 56/1944. 283284. Miron Cristea. Bucureşti. O 1/1979.. 1852. dr. Nicolae. prof.”.”. 156159. „Antisemitism biblic”. „S. pp. 26 p.. 1941. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi.. Neaga. (Biblia temei de unitate. Neaga. tom 1. Grigorie T. Nicolae. prof. 616620. „Întâiul loc trinitar în Sfânta Scriptură”. N. „Biblia adică dumnezeeasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament. 1943”. I. Bucureşti. 4 (160169). Tübingen. 1940”. profesor la Facultatea de Teologie din Chişinău. 8188. RT 78/1942. „Dr. 12 (5258). „N.. p. dr. N. N. N. Neaga. Neaga. în Ανατυπον εκ του Συμποσιου «Εισηγησεις α ορθοδοξου ερμηνευτικου συνεδριου». 1839. Vinul în Vechiul Testament. 220221. prof. 34 (190195) şi 5 (235243) / 1941. Nicolae. factor al ecumenismului”. pr. profesor la Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj. Neaga. Importanţa Vechiului Testament. RT 9/1938. 1940. 1936”. G. „Apostolatul Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă Română”. Papadopulos ş. „M. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. Nicolae. Bratsiotis. pp. Ebed Iahve. prof. 412415. profesor la Academia Teologică din Caransebeş. pp. Neaga. pp. Nicolae. N. ST 910/1971. 1973. Mircea Chialda. vol. „Sfânta Scriptură. pp. Neaga. I. pr. pp. 133 p. 1844. etc) 1842. iunie 1972. Introducere în monoloagele lui Ieremia. 179180. Neaga. pp.”. Nicolae. nr. 1836. PopescuMălăeşti. profesor la Facultatea de Teologie. Das Buch Esther übersetzt und erklärt. MMS 912/1960. Αθηναι (Atena). „Dr. Nicolae. pp. Neaga. Cartea Cărţilor: Sfânta Scriptură sau Biblia. 1938. Neaga. Nicolae şi Marcu. 1856. N. 494495. preotulrege din Salem. dr. 60 p. RT 4/1939. Scurte note explicative”. pr. dr. 9 (378386). Nicolae. RT 1112/1938. Nicolae. 1938”. dr. N. 1855.65 1835. dr. 78 (323329). 1939. prof. Nicolae. 308 p. 1853.. RT 23 (pp. Neaga. 1837. 230231. prof. pp. XII (1935-1936). dr. Caransebeş. Sibiu. Neaga. 1858. 96 p. prof. dr. RT 1/1937. pp. Neaga. Regele tuturor românilor. Paradisul biblic. Bucureşti. „Dr. trad ec a B. Scriban. din îndemnul şi cu purtarea de grijă a I. p. „I. Sf. prof. 1859. 1857. „Dr. 284. Neaga. dr. pp. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. 1846. cu aprobarea Sfântului Sinod. 12 (487496) / 1939. Nicolae. Atena. 586594.”. pr. dr. RT 1112/1946.. prof. Neaga. Diecezană. 1838. 1946.”. MMS 56/1963. p. în vremea domniei Majestăţii Sale Carol II. prof. Aguridis.”. pp. 1961. RT 34/1942. prof.. 124 p. Patriarhul României. Δελτιον Βιβλικων Μελετων. 133145. P. P. prof. dr. dr. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην. dr. 369. 6 (251255). Bucureşti. prof. dr. 334. GB 910/1972. „I. Neaga. Nicolae. dr. 695696. 10951096. prof. 418. prof. prof. p.”. 22 p. „Jean Danielou. 1851. dr. Neaga.. MMS 56/1963. Munteanu. pr. Atena. prof. N.a. pp. „Vasile Tarnavschi”. Tipogr. „Die Bedeutung der exegetischen orthodoxen Tradition für die moderne theologische Forschung im Hinblick auf das Alte Testament“. prof. RT 5/1939. pp. „Vechiul Testament. prof. A. 4042. tradusă după textele originale ebraice şi greceşti de preoţii profesori Vasile Radu şi Gala Galaction din înalta iniţiativă a Majestăţii Sale Regelui Carol II. Cluj. Bratsiotis. 1936.

1865. pp. Atena. prof. doctor în teologie. Goettsberger. Tübingen. Neaga. (Seria teologică. „P. 617618. contribuţie la istoria textului de I. Nicolae. prof. „Ioan PopescuMălăeşti 18741952”. Tipogr. pp. de A. „Arhiv orientálni. „Helmer Ringgren. prof. dr. Albright.”. MB 1112/1959. RT 6/1939. 1945. „Preocupări biblice ale IPS Mitropolit Nicolae”. I. Neaga. Introducere. 386. 7-255. Berlin”. prof.. prof.. V (1929). prof. RT 78/1939. dr. pp. N.. 1882. Nicolae. pp. profesor la Universitatea din Atena. XXI (1944-1945). Atena. I (1929)”. 1868. „H. RT 910/1929. 1940”. 352353. 337339. Nicolae. Neaga. 153157. 236 p. Bratsiotis. Psalmii. pp. de prof. 1879. Nicolae.. prof. 518519. N. Arhidiecezană. MB 12/1960. 168 p. p.. prof. prof. (extras din RT/1939-1941) 1875. „Christentum und Wissenschaft (Creştinism şi ştiinţă). p. Das Buch Ezechiel übersetzt und erklärt von .. pp. MA 58/1957. „Panaiot I. 387. 1864. MA 12/1956. Neaga. de dr. Nicolae. prof. „Istoria creaţiunii în lumina cercetării ştienţifice. 2 articolul lui L. ”. 150151. „Preotul Vladimir Prelipcean. 1958“. Neaga. Neaga. pp. 1945. dr. 1888. RT 12/1929. pp. Nicolae. N. „Biblia şi intelectualii. „Meinrad Schumpp. 1870. 1929”. p. 233-247. 1877. dr. Neaga.”. de I. de Otto Eissfeldt. Neaga. Arhidiecezană. Tipogr. pp. 1890. dr. prof. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. Nicolae.”. Profetul Avacum. Traducere şi comentar şi Religia poporului evreu. Iudeii şi românii.. hrsg. 478. Die Handschriftenfunde am Toten Meer. „Recherches de science religieuse XIX (1929)”. PopescuMălăeşti. 659 p. Sibiu. N. Nicolae. 1881. prof. RT 1112/1938. pp. 1929”. Neaga. Freiburg. Neaga. 1954. dr. Munteanu. 1862. RT 12/1930. Nicolae. p. Atitudinea lui Ieremia faţă de politica externă a regilor Iosia şi Ioachim”. Das Buch Esther übersetzt und erklärt. Facerea . Tipogr. 1880. 752 p. Neaga. p. N. Bucureşti. p. 539541. Braţiotis. Neaga. Hempel I... 1838. RT 12/1929. dr. Neaga. 151153. RT 12/1929. Nicolae. pp. 1878. prof. traducere şi comentar. RT 56/1929. Neaga. 387. Mitropolit Nicolae şi Vechiul Testament”. N. G. pp. Neaga. „O Hyos toy Anthropoy (Fiul Omului). Neaga.. pp. Neaga. 1884. „Zeitschrift für din alttestamentliche Wissenschaft. 1928”. Neaga. pp. N. 6879. „Meditaţii la Psalmul 50. RT 34/1936. nr. Arhidiecezană. 64 p. 53 p. 100 p. nr.. + 2 tabele”.”. Berlin. Sibiu. p. Bardke. prof. RT 12/1929. prof. „Orientul antic.text şi scurte note explicative. N. 216217. Neaga. „Facerea comentată de . 1867. RT 2/1944. 387.. 1872..”. Dennefeld. Bratiotis. dr. Sakellarios. Neaga. prof. Neaga. 1929. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην (Introducere în Vechiul Testament). 87 p. Nicolae Colan”. Neaga. Nicolae. Neaga. 146147. prof. N. N. N. 1891. 1956. 308. 1929. MA 12/1956. dr. „Le Messianisme. p. prof. Neaga. prof. 255 p. pp. Neaga. 1873. Arad. RT 910/1929. 1929”.. prof. RT 58/1940. prof. Tübingen. 1941. F. „Studiul Vechiului Testament”. prof. N. MA 34/1957. RT 12/1929. 1938. Praga. pp. Neaga. 186. 1863. par L. „Prepe na didasketai e Palaia Diatheke Trebue să se propună Vechiul Testament?. 1883. Atena. Scurte note explicative. 1928”. dr. Freiburg im Breisgau. N. 1887. Herder & Co. MA 1-2/1957. N. 354. 1871. p. pp. dr. Neaga... 1885. p. 308309. 32) 1876. 289290. prof. RT 34/1944. „Isidor Onciul (18341897)”. Sibiu. 176 p. Heft 1/4 1942/43. „Kittel. „Limbi orientale de interes biblic”. RT 11/1929.. Rost. N. prof. prof. Η Παλαια Διαθηκη εν τηι Ελληνικηι Εκκλησια. Eclesiastul. Nicolae.. dr. Atena. Nicolae. Progresul în arheologiea palestiniană după cercetările întreprinse în decursul anului 1928”. prof. Cluj. 1934. prof.”. MA 78/1959. 265266. TR 2526/1940. 131132. dr. prof. RT 11/1929. profesor universitar. 1942. Nicolae. prof. Paris. Neaga. 1937. Localităţi şi locuri memorabile în Palestina”. Neaga. „Einleitung in das Alte Testament. 1874.. Nicolae. 1886. 1112. „Preot I. dr. L. în Omagiu IPS Nicolae.. 1889. 66 .. 1866. Cernăuţi. P. 386. 170. Neaga. prof. „Înalt Prea Sf.. „Einleitung in das Alte Testament. dr. pp.66 1861. „«Bulletin of the American Schools of Oriental Research». pp. Neaga. W. 1869. prof. 33. 1934.”. N.

cu 482 icoane. partea a IIa. N. prof. O. Profeţii mesianice în Cartea Facerii . pp. Nicolae. IV. Neaga. 1912. martieiunie 1930)”. Nicolae. prof. 1918. p.”. Neaga. „Pr. Gh. Neaga. 387 p. 1915. Tipogr. 209210. TR 1112 (pp. N. 51-58. pp. Neaga. RT 34 (pp. 1929”. N. 1902. Sibiu. Vosté. Ghia. RT 5/1932. prof. Oesterley. 1894. 1916. 1930. p. prof. 395. 339. M. 1896. „Mai există popor ales?”. Tipogr. Vol. prof. „Θεολογια (Atena. prof. 396. prof. Cântarea Cântărilor. Neaga. 534 p. Nicolae. partea I. RT 1011/1932. Nicolae. Sibiu. pp. prof. Craiova.. pp. Heft 1”. „Dicţionar românebraic. „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft und die Kunde des nachbiblischen Judentums. Neaga. TR 78/1932. 1929. RT 12/1930. Nicolae. RT 1112/1930. dr. prof. 575 p. (L’Oeuvre exégétique de Théodore de Mopsueste au IIe Concile de Constantinople). Ecclesiastul şi pesimismul lui Eminescu. Nicolae. London. 1930. Gh. Sibiu.67 1892. Contribuţii la lămurirea textelor mesianice din Cartea Facerii. Roman. Scrisul românesc. ilustrată. RT 1112/1944. prof. (Bocetele în Vechiul Testament). de Toma Gherasimescu. 467468. de M. Neaga.”. Ed. Neaga. (reproducere din Anuarul Academiei Teologice) 1921. 364367. VIII (1931-1932). 1931. „Valoarea socială a Vechiului Testament”. 1. Neaga. Neaga. Neaga. 89 p. L. Nicolae. „Zeitschrift für die deutschen morgenländischen Gesellschaft 1929”. Concluzia părţii filozofice. Fillion. E. (non vidi) 1898. 1914. 1913. 24) şi 1314 (34) / 1933. p. Tipogr. prof. 56 (248255) şi 78 (301310) / 1930. ed. F. MB 1011/1958. „Simbolismul ouălor în Vechiul Testament”. prof. 335 p. Nicolae. 1911. N. 1930. 1906. I. Lopuhin. 1897. RT 89/1932. prof. „A. mecaniste şi evoluţioniste. Neaga. pp. 23. N. p. Neaga. Nicolae. prof. 184193). „Luptătorul divin”. „Christentum und Wissenschaft (V. ştiinţiific şi biblic. ştiinţiific şi biblic. Neaga. prof. Arhidiecezană. pp. RT 12/1930. 146. „W. RT 12/1929. prof. Mendel. „Învierea morţilor în Vechiul Testament”. 1909. nr. 145. Nicolae. 1908. Nicolae. TR 3536/1932. «Revue biblique». prof. Neaga. 7982. prof. 52 p. tom I. C. (teză de doctorat).”.. din punct de vedere filozofic. 1932”. „Toma Gherasimescu. Neaga. 1920. 1899. 13-54. prof. vol. prof. „Oastea Domnului”. RT 4/1932.. Nicolae. Neaga. Sibiu. „Creaţia universului din punct de vedere filozofic. Creaţia universului. 1904. Arhidiecezană. RT 1011/1932. profesor. R. 2. 38. 1929. 173?. prof.”.. Tipogr. Heinisch. Vechiul Testament. 2432. trad. Tipogr. RT 78/1930. Nicolae. Neaga. „Atitudinea Mântuitorului faţă de Legea Vechiului Testament (contribuţie la exegeza Noului Testament).. RT 78/1930. P. RT 12/1929. 340. 1907. Die biblische Urgeschichte. Nicolae. Plângerile lui Ieremia şi critica mai nouă. Tipogr. Bucureşti. p. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. de P. Neaga. Neaga. „Sfânta Scriptură Vechiului Testament şi ideea păcii”. Sibiu. «Ramuri». tom I. prof. Neaga. p. 519. 1905. P. 340. Neaga. Wernigerode (Prusia). Nic. The Book of Proverbs. RT 67/1932.. Neaga. 1931”. 1929. 163165. II. Neaga. Paris. „Oastea Domnului”. Nicolae. prof. 1929”. „Lic. prof. I. RT 34/1930.contribuţie la lămurirea unor texte. Neaga. RT 78/1930. 1931. „Coranul şi Vechiul Testament”. prof. Neaga. Istoria biblică. RT 1011/1932. 63 p. p. 1917. Nicolae. Sibiu. Nicolae. Nicolae. Nicolae. 67 . 1895. 1901.”. Nicolae. Teoriile moniste. Ciauşanu. 1944. Nicolae. 1932. pp. pp. p. Neaga. pp. pp. RT 34/1930. 44 p. pp. „Profeţii mesianice în Cartea Facerii”. „Plângerile lui Ieremia şi critica mai nouă”. pp.. pp. prof. Sibiu. 386. Craiova. III. 584 p. 1903. de pr. Nicolae. 6)”. peuple de Dieu. VI (1929-1930). 1910. 1922. pp. 1893. Nicolae. Profeţii mesianice în Vechiul Testament. „Histoire d’Israel. „Opera exegetică a lui Teodor de Mopsuestia la al IIlea Sinod din Constantinopol. prof. Nicolae. 31 p. „Die Tytenklage im Alten Testament. 241243. 48 p. 1900. I. 1930. 19271928”. prof. RT 3/1931. Neaga. de Patriarhul Nicodim. 333334. prof. 95 p. Kraemer. Neaga. 1931. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. prof. 1930. 210211. Arhidiecezană.. PiatraNeamţ. Studiu dogmaticapologetic. Monogenismul biblic. p. prof. Arhidiecezană. 528 p. nr. Neaga. Tipogr. „Profetul Ioil şi Rusaliile”. Arhidiecezană. 31 p. Nicolae. prof. 1919. 1929”. 25. Neaga.

. Nicolae. Nicolae. pr. 1954. 1926. prof. Bucureşti. dr. „Istoria timpurilor vechiotestamentare. 1951. „Cântarea Cântărilor”. Nicolae. pp. Ştiinţifică. dr. pp. prof. 820822. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. Neculce. pp. Atanasie. Ed.(?). 1947. pr. M. Mirungerii şi Împărtăşaniei copiilor”. (non vidi) 1945. 1948. pr. „Cartea profetului Obadia. MA 910/1957. Neaga. GB 58/1999.. 216 p. 1924. pp. 183184. 1930.. 4451. T. Negoiţă. 334345. pp. Neamţu. Langues et écritures semitiques. Stephanus. MMS 910/1958. pr. Paul Geuthner. (colecţia Bibliotheca orientalis) 1952.). Negoiţă. MA 34/1956.. de pr. Athanase. „Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia «Bibliei de la Bucureşti»”. Studiu de arheologie biblică. MA 34/1957. pp. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. „Locul profeţilor în pedagogia Vechiului Testament”. Nicolae. „Temeiuri scripturistice şi patristice pentru săvârşirea împreună a tainelor Botezului. Necula. în vol. Tipogr. XXIV (1947-1948). pr. Neaga. pp. „Terapeuţii”. 1934. dr. diac. A. 62 p. prof. 1948. MO 12/1974. dr. text şi comentar”. Manuscrisele eseniene de la Marea Moartă. Negoiţă. dr. pp. 119126. Bratislava. ST 1/1931. 797803. 357370. extrait de la Revue de l’histoire et de philosophie religieuse. Deheleanu. prof. 571575. Negoiţă. pp. Neaga. nr. Noul Testament şi manuscrisele de la Qumran. 400 p. dr. 1941. prot. Negoiţă. pp. prof. diac. Negoiţă.. Bucureşti. P. Neagu. Episcopiei Aradului. Presses Universitaires de France. Sibiu. prof. „Simpozionul dedicat aniversării a 300 de ani de la apariţia Bibliei lui Şerban Cantacuzino”. 1933. Negoiţă. Mihail. Nicolae. 173192. Nicolae. dr. 2640. „L’Ancien Testament dans le culte de l’Eglise orthodoxe”. 1929. 1997. 1993. Neamţu. Nicolae. Nicolae D. 1944. 3550. 234239. „«Glosolalia» sau «vorbirea în limbi» ca dar harismatic. Negoiţă. Ed. Neamţu. 1943. pp. no. 4/1967..”. Constantin C. pp.. „Descoperiri arheologice în Orientul biblic”. prep. VII (1930-1931). text şi comentar. 18 p. pp. pp. „Rugăciunea Domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi (II)”. prof. 1993. pr. 113114. 956960. 263264. Necula. pp. Nicolae. Neaga. pp. Arhidiecezană. Ed. 1928. Sibiu. Nicolae. 1940. P. Tipogr. Biblie şi Teologie. (ist. Negoiţă. prof. 1938. MA 56/1958. dr. pp. Nicolae.. 1953. 73 p. pp. (extras din Păstorul ortodox. Nicolae. Tipogr. ST 1/1931. 64 p. prof. Neaga. „Fântâna darurilor”. dr. 1937. (Atanase). prot. 615639. Negoiţă. 1930. pp. Necula. dr. Neaga. 1935. 54-97. nr. Dhorme. „Istoria timpurilor vechiotestamentare. prof. prot. studiu în Biserica şi problemele vremii (non vidi) 1932. 257264.. Paris. „Concepţia Vechiului Testament despre stat”. Budeşti) 68 . 75 p. Neaga. 193204. 1931.a. prot. pr. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. pp. Neaga. RT 1112/1938. prof. pp. „Textele psalmilor mesianici în lumina scrierilor Sfinţilor Părinţi”. Cartea profetului Obadia. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. ST 6/1988. 1927. Bucureşti. dr. MO 1112/1974. pp. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. Neaga. 1949. 1936. „Noi descoperiri în Palestina”. dr. Institutul Biblic. «Etudes semitiques». publié sous la direction du R. prot. dr. Arhidiecezană. Arhidiecezană. GB 34/1974. 1931. Nicolae. pr. pp. „Un nou alfabet semitic”. Studiu critic. 1948. 1939.. Nicolae. Tipogr. în traducere de preoţii Vasile Radu şi Gala Galaction. 1950. „Rugăciunea domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi”. pp. Introducere. Negoiţă. prof. 1965. Sibiu. prot. At. 1925. prot. Necula. 78-95. MO 78/1973. Bucureşti. Sibiu. pp. prof. prof. MB 13/1966. Nedelcu. At. Neaga. BOR 12/1931. At. 1934. 178183. David”. dr. prot. „Dhorme (le P. Paris. prot. Epoca patriarhului Avraam”. Bucureşti. RT 56/1930. 283286. MB 78/1964. 1942. prot.68 1923. în Anuarul Academiei Teologice Andreiane. f. La vie des prophètes selon le synaxaire le l’Eglise greque. „Biblia. „Descoperiri arheologice în Vifleem”. „Cărţile apocrife ale Vechiului Testament”. Tradiţia şi Biserica”. 4654. Athanase. P. pr. 503505. T. „Profetul Ieremia în faţa vieţii”. biblică) 1946. RT 89/1924. M.. Ed. „Cronologia biblică”. 347-354. Seminarului monahal Cernica-llfov. M. Neaga.. Tipogr. 1929”. Adevărata critică şi metodă. pp. Sabbathul Vechiului Testament. BOR 1112/1988. ST 1/1931. Athanase. „Rugăciunea domnească în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi (III)”.”. 184. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. Introducere. Op. Răspuns unei critici tendenţioase. V.

69

1955. Negoiţă, diac. dr. T., Studii biblice: 1. Limba aramaică în Noul Testament 2. Iară ebreeşte gabbatha 3. Akel-Dama 4. Bethlehem, Tipogr. Seminarului monahal Cernica, Bucureşti, 1935, 36 p. (colecţia Studii biblice I) 1956. Negoiţă, diac. T., Codul lui Hamurabi, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1935, XXIV + 51 p. 1957. Negoiţă, diac. T., La râul Babilonului sau Psalmul 137 ce se cântă în Postul Mare. Traducere şi comentar de ..., Tipogr. Seminarului monahal Cernica-Ilfov, Bucureşti, 1935, 27 p. 1958. Negoiţă, pr. A., „Lectura biblică în formarea religioasă a copilului”, GB 12/1949, pp. 6367. 1959. Negoiţă, pr. At., „A. Dupont-Sommer, Les ecrits esséniens découvertes près de la Mer Morte, Paris, 1959, 446 p.”, MO 1-4/1961, pp. 265-266. 1960. Negoiţă, pr. At., „Heschel A. T., The Prophets, N. Y., Harper & Row, 1962, 24 x 16, XX + 516 p.”, MB 1012/1967, pp. 790791. 1961. Negoiţă, pr. At., „Manuscrisele de la Marea Moartă la Universitatea din Cambridge”, MO 56/1964, pp. 492493. 1962. Negoiţă, pr. At., „Manuscrisele de la Qumran şi originea creştinismului”, GB 78/1962, pp. 678688. 1963. Negoiţă, pr. At., „Paralele între Biblie şi manuscrisele de la Marea Moartă. (Fericirile se află în aceste manuscrise?)”, MB 79/1968, pp. 387401. 1964. Negoiţă, pr. At., „Snaith N. H., The distinctive ideas of the Old Testament, N. Y., Schocken Books, 1964, 20 x 14, 194 p.”, MB 1012/1967, p. 790. 1965. Negoiţă, pr. Atanase, „Mediul în care a apărut Noul aşezământ. Cultura nebateenilor în lumina ultimelor săpături arheologice”, MO 9-12/1960, pp. 566-575. 1966. Negoiţă, pr. Atanasie, „Sfîntul Ioan Botezătorul a fost qumranit sau esenian?”, ST 56/1975, pp. 377387. 1967. Negoiţă, pr. Ath., „Bunurile pământeşti, după Vechiul Testament”, MO 56/1976, pp. 329338. 1968. Negoiţă, pr. Ath., „Din câmpul exegezei biblice de astăzi”, MO 78/1974, pp. 615621. 1969. Negoiţă, pr. Ath., „Hexter J. A., The Judeochristian Tradition, New York, Harper & Row, 1966, 20 x 14, XIV + 114 p.”, MB 1012/1967, pp. 786787. 1970. Negoiţă, pr. Ath., „Katz Elias, Die Bedeutung des Hapax Legomenon der Qumran Handschriften, Huana, Bratislava, 1966, 136 p.”, MB 46/1969, pp. 365366. 1971. Negoiţă, pr. Ath., „Larcher C., l’Actualité cretiènne de l’Ancien Testament d’apres le Nouveau Testament, Paris, 1962, 533 p.”, MB 1012/1965, p. 819. 1972. Negoiţă, pr. Ath., „Preocupări actuale de teologie biblică vechitestamentară din America”, ST 710/1976, pp. 564570. 1973. Negoiţă, pr. Ath., „Psalmii în cultul Vechiului Testament”, GB 1112/1965, pp. 10151030. 1974. Negoiţă, pr. Ath., „Stamm J. J., Der Dekalog im Lichte der neueren Forschung, 2. Aufl., Bern und Stuttgart, Verlag Paul Haupt, MB 1012/1967, pp. 787789. 1975. Negoiţă, pr. Ath., „Un Iov babilonean? Ceva din teodiceea akkadiană”, ST 58/1977, pp. 436449. 1976. Negoiţă, pr. Ath., „Wegner, G. S., 60.000 years of the Bible, London, 1963, 352 p.”, MO 910/1974, p. 913. 1977. Negoiţă, pr. Ath., „Weiser A., Introduction to the Old Testament. The canon, the apocrypha and pseuepigrapha, London, Longman & Todd, 1966, 21 x 14, 492 p.”, MB 1012, 1967, pp. 789790. 1978. Negoiţă, pr. Ath., „Whitley C. F., The Profetic Achivement, Leiden, Brill, 1963, 10 + 224 p.”, MB 1012/1965, pp. 820821. 1979. Negoiţă, pr. Athanase, „Istoria poporului Bibliei după cercetările mai noi”, MB 712/1961, pp. 2237. 1980. Negoiţă, pr. Athanase, „Papirusurile din Elefantina şi Vechiul Testament”, MB 12/1960, pp. 3955. 1981. Negoiţă, pr. Athanasie, „Cum se interpreta Scriptura acum 2000 de ani”, GB 34/1961, pp. 308320. (prezentarea comentariului cărţii Habacuc, găsit la Qumran) 1982. Negoiţă, pr. Athanasie, „Descoperirile de la Marea Moartă. Manuscrisele de la Qumran”, MB 14/1962, pp. 5176. 1983. Negoiţă, pr. Athanasie, „Înţelepciunea sau proverbele lui Amenemope”, GB 56/1961, pp. 446453. (prezentarea textului, inedit pînă în 1922) 1984. Negoiţă, pr. Athanasie, „Manuscrisele de la Marea Moartă şi Noul Testament”, GB 78/1974, pp. 680689. 1985. Negoiţă, pr. Athanasie, „O carte ebraică sub acoperământ egiptean (subtitlu: Proverbele lui Amenemope sunt proverbele lui Solomon)”, GB 56/1961, pp. 436445. 1986. Negoiţă, pr. Athanasie, „Preotul necredincios din manuscrisele de la Qumran”, MB 910/1962, pp. 485495.
69

70

1987. Negoiţă, pr. Athanasie, „Problema învierii din morţi în manuscrisele de la Qumran şi în literatura rabinică mai timpurie”, GB 34/1962, pp. 267279. 1988. Negoiţă, pr. dr. At., „Manuscrisele de la Qumran şi influenţele lor”, MB 1012/1966, pp. 596613. 1989. Negoiţă, pr. dr. Atanase, „Manuscrisele de la Marea Moartă şi studiile mai noi disensiuni între cercetători”, MA 56/1960, pp. 333343. 1990. Negoiţă, pr. dr. Atanasie, „Cadrul istoric al Bibliei”, MB 1012/1968, pp. 630641. 1991. Negoiţă, pr. dr. Ath., „Manuscrisele de la Marea Moartă. Descoperiri noi despre esenieni”, MB 79/1971, pp. 388401. 1992. Negoiţă, pr. dr. Ath., „Noile descoperiri de la Ebla”, ST 910/1985, pp. 666673. 1993. Negoiţă, pr. dr. Ath., „Recente săpături din Ţara Sfîntă Fortăreaţa Masada”, MA 78/1966, pp. 475485. 1994. Negoiţă, pr. dr. Athanasie, „Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat” (II), MB 46/1964, pp. 145158. 1995. Negoiţă, pr. dr. Athanasie, „Biblia în cadrul istoriei Orientului apropiat” (I), MB 12/1963, pp. 1129. 1996. Negoiţă, pr. dr. Athanasie, „Dascălul dreptăţii şi cei doi Mesia din manuscrisele de la Marea Moartă”, MB 1112/1962, pp. 650667. 1997. Negoiţă, pr. dr. T., „Pustnicul de la Iordan. Sf. Ioan Botezătorul”, RT 12/1941, pp. 5965. 1998. Negoiţă, pr. dr. T., Cunoşti tu Ţara sfântă? Călăuză schiţată, Imprimeria „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1944, 64 p. 1999. Negoiţă, pr. dr. T., Elemente de gramatică ebraică, Atelierele grafice Socec & co., Bucureşti, 1946, 143 p. (non vidi) 2000. Negoiţă, pr. dr. T., Observaţiuni filologice asupra textului proorociei lui Nahum, Tipogr. Carpaţi, Bucureşti, 1940, 28 p. (colecţia Studii biblice IV) 2001. Negoiţă, pr. dr. T., Plantele amintite în Biblie, Tipogr. Carpaţi, Bucureşti, 1941, 55 p. (colecţia Studii biblice VII) 2002. Negoiţă, pr. dr. T., Psalmii biblici şi Psalmii babilonieni, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1944, 80 p. (colecţia Studii biblice VIII) 2003. Negoiţă, pr. dr. T., Psaltirea în cultul Bisericii ortodoxe, Tipogr. Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1940, 165 p. (non vidi) 2004. Negoiţă, pr. dr. T., Regele după Vechiul Testament, Tipogr. Cugetarea, Bucureşti, 1940, 24 p. (colecţia Studii biblice VI, extras din rev. Amvonul) 2005. Negoiţă, pr. dr. T., Studii biblice V: 1. Să nu fierbi iedul în laptele mamei sale 2. Habiru=ebreii?, Tipogr. Cugetarea, Bucureşti, 1940, 27 p. (colecţia Studii biblice V) 2006. Negoiţă, pr. lect. A., „Instituţii sociale în Vechiul Testament”, ST 910/1950, pp. 569589. 2007. Negoiţă, pr. lect. At., „Despre Sabat”, ST 910/1951, pp. 514541. 2008. Negoiţă, pr. lect. At., „Texte din Vechiul Testament interpretate fals de către sectanţi”, ST 36/1950, pp. 262279. 2009. Negoiţă, pr. magistrand Ilie, „Sfântul Ioan Hrisostom despre unitatea Bisericii în comentarul la Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel”, O 12/1962, pp. 198205. 2010. Negoiţă, pr. prof. Atanasie, „Sa descoperit manuscrisul Evangheliei după Marcu?”, ST 34/1974, pp. 172175. 2011. Negoiţă, pr. prof. Ath., „Creştinismul şi esenianismul în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”, MO 13/1978, pp. 4151. 2012. Negoiţă, pr. prof. Athanase, Teologia biblică a Vechiului Testament, Ed. Credinţa noastră, Bucureşti, 1992, 220 p. 2013. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Biblia şi descoperirile arheologice”, GB 78/1973, pp. 701705. 2014. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Biblia şi Orientul antic”, GB 56/1973, pp. 519526. 2015. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Creştinismul şi esenismul în lumina manuscriselor de la Marea Moartă”, GB 56/1984, pp. 375387. 2016. Negoiţă, pr. prof. Athanasie, „Moise în cadrul istoriei biblice”, GB 78/1973, pp. 706711. 2017. Negoiţă, pr. prof. dr. Athanase, „Manuscrisele de la Marea Moartă sau Qumran”, MB 13/1992, pp. 917. 2018. Negoiţă, pr. T., „Duvignau Pierre, Emmäus, le site le mystère, Paris (E. Leroux), 1937, 187 p., 4 planşe”, ST 1/1940, pp. 242247. 2019. Negoiţă, pr. T., „Mgr. Hurdal L. et J. Ziegler, Précis d’introduction a L’Ancien Testament, traduit de l’allemand sur 5 ed. par M. Grandclaudon, Mulhouse, 1938, 262 p.”, ST 1/1940, pp. 263264.
70

71

2020. Negoiţă, pr. T., „Nisim Farcovici, Descătuşarea iudaică. Numai adevărul va nimici definitiv lanţurile robiei. Numai adevărul va împăca creştinismul cu iudaismul, Bucureşti, 1939, 55 p.”, ST 1/1940, pp. 260261. 2021. Negoiţă, pr. T., „Protos. Nicodim Ioniţă, «Vechiul Testament îşi mai are loc în Biblie?», (Biblioteca Misionarului ortodox, nr. 18), extras din rev. Misionarul, nr. 1112, Chişinău, 28 p.”, ST 1/1940, pp. 214218. 2022. Negoiţă, pr. T., „S. Salzberger, Adevăruri despre Talmud şi iudaism. Documente şi lămuriri, ediţia a IIa, Bucureşti (1938), 343 p.”, ST 1/1940, pp. 218224. 2023. Negoiţă, pr. T., Câteva numiri de geografie şi topografie biblică, Tipogr. „Carpaţi” Petre Bărbulescu, Bucureşti, 1937, 24 p. (colecţia Studii biblice, nr. 2) 2024. Negoiţă, pr. T., Dela Bethlehem la Iordan, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 31 p. (colecţia Ţara sfântă II) 2025. Negoiţă, pr. T., Dela Bucureşti la Ierusalim, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 32 p. (colecţia Ţara sfântă I, ed. a II-a) 2026. Negoiţă, pr. T., Dela Ierusalim la Bethlehem, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1942, 32 p. (colecţia Ţara sfântă III, ed. a II-a) 2027. Negoiţă, pr. T., Metoda misionară a profeţilor Vechiului Testament, Tipogr. „Fântâna darurilor”, Bucureşti, 1936, 96 p. 2028. Negoiţă, pr. T., Psalmul 33. Traducere şi observaţiuni gramaticale, Tipogr. Carpaţi, Bucureşti, 1938, 15 p. (colecţia Studii biblice III) 2029. Nemeş, pr. Roman, „Cinstirea Sfintei Cruci”, O 2/1982, pp. 266271. 2030. NestleAland, „Introducere la Novum Testamentum Graece, Stuttgart, 1983”, trad. din lb. germană de Verzan, pr. Sabin, ST 56/1985, pp. 305347. 2031. Nestor, arhiep. şi mitrop., „Cine va primi un prunc ca acesta în Numele Meu, pe Mine Mă primeşte”, MO 46/1981, pp. 224237. 2032. Nicodem, episcop, „Răspuns unei critici. Pr. T. Tomaziu, Recenzie din nr. 12, BOR 1927 la traducerea Noului Testament de episcop Nicodem”, BOR 3/1928, pp. 264270. 2033. Nicodem, episcopul Huşilor, Scriban, arhim. Iuliu, Savin, iconom Pavel, Mica Biblie cu chipuri pentru trebuinţa tuturor creştinilor vârstnici, a şcolarilor şi a copiilor, Ed. Librăriei Alcalay & co., Bucureşti, 1919, 426 p. (ed. a II-a) 2034. Nicodim, Aghioritul, Hristoitia (bunul moral al creştinilor) care cuprinde 13 cuvinte foarte folositoare de suflet, aşezate pentru îndreptarea relelor obiceiuri ale creştinilor şi cele mai de căpetenie porunci ale Vechiului şi Noului Testament, trad. de Iona şi Antonie, smeriţii monahi, Tipogr. Moderna, Bucureşti, 1937, 592 p. 2035. Nicodim, episcopul Huşilor (azi Patriarhul României), Scriban, arhim. Iuliu, Savin, iconom Pavel, Mica Biblie cu chipuri pentru folosinţa şcolarilor şi a tuturor creştinilor, Ed. Librăriei Socec & co., Bucureşti, f.a. (1931?), 416 p. (ed. a V-a, cu încuviinţarea Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiei) 2036. Nicodim, IPS Patriarh, „F. W. Farrar, Viaţa lui Iisus Hristos, vol. I, adaptată după traducerea rusească a prof. A. P. Lopuhin, vol. XXVIII din col. «Ogorul Domnului»”, GB 1820/1945, p. 111. 2037. Nicodim, mitropolitul Moldovei, Ştefănescu, prof. I. D., Biblia ilustrată. Locuri alese însoţite de ilustraţii de artă şi lămuriri ştiinţifice, Tipogr. Sfintei Mănăstiri Neamţu, 1936, XVIII + 185 p. 2038. Nicodim, PS episcop, „Psalmul 103 (creaţiunea)”, MMS 1/1931, pp. 1214. (trad. personală) 2039. Nicolae, drd. Mihăiţă, „Dreptatea lui Iahve şi dreptatea lui Israel”, GB 56/1969, pp. 643651. (dreptatea în VT) 2040. Nicolae, mitropolitul Banatului, şi Marcu, pr. prof. dr. Grigorie T., „Sărăcia şi lupta împotriva ei în perspectiva Evangheliei”, MA 13/1966, pp. 122. 2041. Nicolae, pr., „Portret neotestamentar: Lidia”, MB 14/1962, pp. 7782. 2042. Nicolae, prof. dr. Nicolae, „N-am venit să stric legea!” Consideraţii generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament, Tipogr. Arhidiecezană, Sibiu, 1940, VIII + 276 p. (Seria teologică, nr. 17) 2043. Nicolaescu, diac. asist. N. I., „Exegeza textului II Corinteni XII, 79”, ST 1/19381939, pp. 209244. 2044. Nicolaescu, diac. asist. N. I., II Corinteni XII, 79 a. Studiu exegeticcritic, Ed. Bucovina, Bucureşti, 1939, 38 p. (extras din ST 19381939)
71

1223. prof. pp. Grigorie. N. N. N. pp. 2069. după Noul Testament”. 1974. „Studiile biblice în Biserica Ortodoxă Română”. 6199. „Adevărata pietate după Noul Testament”. pp. diac. 34 p. I. (cu bibliografie) 2070. Nicolaescu. ST 34/1954. Luca”. ST 56/1949. Nicolae I. dr. „Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi. prof. prof.. prof. diac. 287303. Nicolaescu. „Cadrul problemei sinoptice”. prof. „Cele patru Evanghelii dovada pentru folosirea pâinii dospite la Sfânta Euharistie”. prof. diac. ST 12/1971. împărăţia de o mie de ani”. diac. „Sfântul Ioan Evanghelistul. Nicolaescu. parusie) 2064. de Eugeniu şi Antipa. Nicolae. Ed. 2063. prof. Principalele ediţii ale Bibliei în Biserica Ortodoxă Română”. 76115. prof. N. 115126. „Actualitatea Epistolei Ia către Corinteni. Sofron. N. pp. diac.. I. prof.. dr. Nicolae. „Zăvideanu Ilarie. pp. prof. BOR 1112/1943. diac. „Biserica Ortodoxă. Nicolaescu. 375390. 2062. diac. Nicolaescu. 392 p. prof. (trad. Biblic şi de Misiune Ortodoxă. „Patimile Mântuitorului după Sfintele Evanghelii”. 19 p. ST 56/1974. Nicolae. 3553. pp. diac. „Îndatoriri sociale. 2047. N. dr. Bucureşti. „Misiunea socială a Bisericii. Bucureşti.72 2045. Bucureşti. în lumina Sfintei Scripturi”. pp. 2051. pp. 2054. 489521. Studiul Noului Testament. Nicolaescu. pr. Apostol Pavel”. a Sf. pp. diac. 449461. pp. Nicolaescu. Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi. „Copăcianu Emanuel. Nicolaescu. N. diac. N. inter. 167213. ST 910/1951. dr. diac. diac. Nicolaescu. diac. diac. 175 p. dr. 1949.. prof. prof.. Nicolaescu. diac. pp. Nicolaescu. diac. „Sfânta Scriptură în Biserica noastră”. I. Scriptura în cult) 2067. I. ST 12/1953. Tipogr. 2071. Nicolaescu. 2068. 32 p. Instit. 2055. pp.. diac. prof. Nicolae I. N. (trad. N. prof. MO 3-4/1955. I. Nicolaescu. diac. N. Cheia interpretării istorice a Apocalipsei.. comentarii) 2073. prof. pp. prof. 1977. Nicolaescu. (extras din ST 56/1949) 2049. N. martor al învierii Domnului”. Auguste. 1944. Bucureşti. Nicolaescu. 2057. Bucureşti. cărţilor bisericeşti. EIBMO. Marcu. 1942. diac. 2059. „Cheia interpretării istorice a Apocalipsei”. 581586. „Actualitatea Epistolei Ia către Corinteni. prof.. prof. „Săptămâna Sfintelor Patimi”. 1942. N. cărţilor bisericeşti. dr. prof.. I. prof. Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi. N. 521 p.”. 2058. (extras din ST 78/1974) 2065. Bucureşti. 2052. tipărituri. diac. I. ST 34/1952. 552558. 132143. dr.. Nicolaescu. GB 23/1953. Ion.. Viaţa lui Iisus. (milenişti. Nicolas. Biblic şi de Misiune al BOR. pp. Nicolaescu. Nicolaescu. Bucureşti. ST 12/1951. I. diac. 1946.”. cărţilor bisericeşti. 1943. 131-144. I. Nicolaescu. 2060. 1974. Nicolaescu.. I. I.. pp. Apostol Pavel (urmare)”. 333342. ST 12/1972. prof. 273292. diac. Introducere în Epistola către Filipeni (captivitatea Sfântului Apostol Pavel în Efes). Viaţa lui Iisus. teologic?). „Venirea a doua a Domnului. diac. N. 198207. Nicolae. ST 12/1949. Nicolaescu. I. 4560. diac. 1430. prof. pr. Cronologia paulină. 2046. 140 p. „Actualitatea parabolelor istorisite în Evanghelia după Sf. pp. 2061. BOR 34/1974. Sensul vieţii sociale după Noul Testament. păstrătoarea celor mai bune tradiţii şi metode de exegeză biblică”. Tipogr.. Vlad. prof.. I.. 2053. 256 p.. prof. N. pp. ST 78/1974. N. „Despre persoana lui Iisus Hristos”. Nicolaescu.. Munteanu. Manual pentru Institutele teologice2. pp. I. diac. (extras din ST 7-8/1974) 2066. prof. O 1/1951. 2072. Nicolaescu. BOR 1/1902. Ed. BOR 46/1944. Instit. Tipogr. după Noul Testament”. ST 78/1954. 113133.. diac. Nicolaescu. Nicolae I. diac. pp. N. pp. Nicolaescu. 72 . N. I. Biblic şi de Misiune Ortodoxă. 347356. prof. Bucureşti. (povestire) 2048. ST 56/1952. pr. N. „Sfântul Apostol Pavel şi creştinătatea actuală”. (trad.. pp. prof. Bucureşti. N. diac. Nicolaescu. ST 78/1951. prof. „Răspunderea pastorală şi misionară a preotului. Nicolaescu. 2050.. Instit. a Sf. 2056. prof. Nicolaescu. pp. 56 p. 90101. Liviu.. ST 34/1951. editări ale Sfintei Scripturi.. I.

73

2074. Nişcoveanu, pr. magistrand Mircea, „Doctrina Sfântului Ioan Gură de Aur în comentariul său la Predica de pe munte (Matei VVII)”, ST 910/1965, pp. 541556. 2075. Nisipeanu, I., Religia pentru copii. Învăţământul religiei în şcoala primară. Studiul metodologic teoretic şi practic în spiritul şcoalei active, Ed. Librăriei H. Steinberg & fiu, Bucureşti, 1923, 258 p. 2076. Nisipeanu, prof. dr. Ioan, Cristescu, pr. D., Geantă, Teodor, Carte de lecturi religioase pentru clasa III-a primară, Tipogr. „Episcopul Vartolomeu” a Sfintei Episcopii a Râmnicului - Noul Severin, R.-Vâlcea, 1936, 68 p. (cu aprobarea Sfântului Sinod) 2077. Niţă, pr. Marian, „Plantele şi animalele întâlnite în Sfânta Scriptură”, MO 2/1991, pp. 3452. 2078. Niţă, prof. Marian, „Plantele şi animalele întâlnite în Sfânta Scriptură (Septuaginta şi Vulgata) (II)”, MO 3/1991, pp. 3241. 2079. Nonea, pr. Constantin, Cum se poate orândui cronologia vieţii Sf. Ap. Pavel pe baza inscripţiei de la Delphi?, Ed. Alex. Ţerec, Iaşi, 1935, 45 p. 2080. Novac, diac. Ştefan, „Judecata universală”, O 4/1994, pp. 3138. 2081. Novac, diac. Ştefan, „Premierea de către Academia Română a «Bibliei lui Şerban (1688)» şi a «Noului Testament de la Bălgrad (1648)»”, BOR 79/1991, pp. 4346. 2082. Oancea, arhid. lect. dr. Dorin, „Filozofia religiei şi exegeza textului religios”, în vol. Biblie şi Teologie. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani, sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”, Ed. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu, Sibiu, 1997, pp. 7588. 2083. Oancea, pr. drd. Constantin, „I Petru II, 9 (studiu exegeticdogmatic)”, O 4/1988, pp. 136146. 2084. Olariu, dr. Iuliu, Explicarea psalmilor din Orologiu (Ceaslov), Tipogr. Diecezană, Caransebeş, 1901, 247 p. 2085. Olariu, pr. Constantin I., „Despre rudeniile Domnului”, MB 4/1986, pp. 2733. 2086. Olariu, pr. prof. dr. Iuliu, Esplicarea Epistolelor Sf. Ap. Pavel către: Filipeni, Coloseni, I, II Tesaloniceni, I, II Timotei, Tit, Filimon, Evrei, Ed. Autorului, Caransebeş, 1913, 482 p. 2087. Olariu, pr. prof. dr. Iuliu, Explicarea Psalmilor din Orologiu (Ceaslov), Ed. Diecezană, Caransebeş, 1901, 247 p. 2088. Olariu, prof. dr. I., Introducere în Cărţile Sânte ale T.V.şi N., Ed. autorului, Karánsebes (Caransebeş), 1912, 416 p. (ed. a III-a, cu binecuvântarea PS dr. Elie Miron Cristea, episcopul Caransebeşului) 2089. Olariu, prof. dr. Iuliu, Introducere în Cărţile Sânte ale T.V.şi N., Tipogr. Diecezană, Caransebeş, 1903, 399 p. (ed. a II-a) 2090. Olariu, protodiac. prof. Cornel, „Biblia în lumina concepţiilor contemporane”, MB 79/1991, pp. 2434. 2091. Onişor, pr. drd. Remus, „Istorie sfîntă şi teologie în Luca 12”, MA 4/1990, pp. 2135. 2092. Onişor, pr. drd. Remus, „Preoţia în lumina cuvântării Sf. Ap. Pavel către preoţii din Efes (Fapte 20, 1735)”, ST 3/1989, pp. 1125. 2093. Onişor, pr. drd. Remus, „Unitatea şi integritatea creaţiei în scrierile Sfîntului Apostol Pavel”, ST 4/1989, pp. 3751. 2094. Origen, Scrieri alese. Partea întâia. Din lucrările exegetice la Vechiul Testament, trad. din lb. greacă de Bodogae, pr. prof. Teodor, Neaga, pr. prof. Nicolae, Laţcu, Zorica, studiu introductiv şi note de Bodogae, pr. prof. Teodor, EIBMBOR, Bucureşti, 1981, 472 p. (Omilii la Facere, Ieşire, Numeri, Iosua, Cântarea Cântărilor, Ieremia) 2095. Orleanu, PS Calistrat, „Apocalipsul şi Părinţii bisericeşti din primele secole”, BOR 2/1901, pp. 201209. 2096. Orleanu, PS Calistrat, „Eşirea ebreilor din Egipet”, BOR 3/1901, pp. 292310. 2097. Orleanu, PS Calistrat, „Literatura apocrifă bibică”, BOR 1/1900, pp. 5166. 2098. Oşlobanu, N., Studiu asupra Cărţei Psalmilor, Tipogr. Dacia, Iaşi, 1900, 60 p. (licenţă) 2099. P(relipcean), V., „Pr. dr. T. Negoiţă, asistent de Exegeza V. Test. la Facultatea de Teologie din Bucureşti, Elemente de gramatică ebraică, Bucureşti, 1946, 144 p., Ediţia Institutului Biblic, fără indicaţia preţului”, C ?/1946, pp. 538539. 2100. P(relipcean), V., „Protopop dr. Nicolae Neaga, profesor la Academia Teologică «Andreiană», Facerea. Text şi scurte note explicative, Sibiu, 1945, 256 p., 900 lei”, C ?/1946, p. 538. 2101. P., V., „R. P. Didon, Viaţa lui Iisus”, trad. de Chiricescu, dr. Constantin, BOR 4/1903, pp. 436444. (autorul e pr. romanocatolic) 2102. Păcescu, Teodor P., Inspiraţia cărţilor Sfintei Scripturi, Tipogr. Speranţa, Bucureşti, 1907, 85 p. (licenţă)
73

74

2103. Pacu, Moise, Manual de învăţături evanghelice pentru clasa a IIa secundară de ambele sexe, Ed. Cultura românească, Bucureşti, 1929, 118 p. (manual) 2104. Pacu, prof. dr. M. N., Manual de înveţatura evangelică sau scurtă explicare a textelor cu conţinut moral mai ales, din cele patru Evangelii precedată de câte-va noţiuni elementare privitoare la întemeerea Bisericei creştine şi activitatea primilor apostoli, Tipogr. „Buciumul român”, Galaţi, 1902, XII + 180 + IV p. 2105. Păcurariu, pr. prof. Mircea, „325 de ani de la apariţia «Noului Testament de la Bălgrad»”, BOR 1112/1973, pp. 12061215. 2106. Păcurariu, pr. prof. Mircea, „In memoriam: Preotul profesor dr. Sofron Vlad”, ST 1/1989, pp. 115118. 2107. Păcuraru, pr. Ioan, „Temeiuri biblice şi tradiţionale pentru cântarea omofonă”, GB 12/1978, pp. 94105. 2108. Pamfil, dr. Viorica, Palia de la Orăştie. 1581-1582. Text - facsimile - indice. Ediţie îngrijită de ..., Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1968, XIV + 497 p. 2109. Pănoiu, pr. I., „Sfântul Apostol Ioan”, GB 34/1962, pp. 250266. 2110. Papilian, prof. univ. Victor, „Prof. Simion Radu, Evanghelia şi democraţia. Încercare critică de orientare socială, Sibiu, 1945, 96 p.”, RT 12/1946, pp. 149150. 2111. Papini, Giovani, „Magii”, trad. de pr. C. Gh. Vartolomeiu, RT 12/1928, pp. 374375. 2112. Papuc, arhid. Gh., „«Luaţi aminte şi voi la toată turma»”, MA 79/1978, pp. 487493. 2113. Papuc, arhid. Gheorghe, „Despre misiunea preoţească”, BOR 34/1981, pp. 290306. 2114. Papuc, diac. Gh., „Din fire plinesc poruncile legii”, MA 56/1958, pp. 491492. 2115. Papuc, diac. Gheorghe, „Despre familie în Vechiul Testament”, MA 1112/1960, pp. 821835. 2116. Papuc, diac. Gheorghe, „Mărturii ale Învierii”, GB 45/1957, pp. 225229. 2117. Papuc, diac. Gheorghe, „Preoţia creştină este slujire”, MA 1112/1964, pp. 793813. 2118. Papuc, diac. Gheorghe, „Sf. Luca autor neotestamentar”, MA 13/1963, pp. 7492. 2119. Papuc, diac. magistr. Gh., „Sensul jertfelor după profeţii Vechiului Testament”, MA 58/1957, pp. 429439. 2120. Papuc, magistrand Gheorghe, „Bogăţiile materiale după Epistola Sfântului Iacob”, ST 78/1956, pp. 437453. 2121. Papuc, magistrand Gheorghe, „Viaţa creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”, ST 56/1955, pp. 353367. 2122. Papuc, magistrand Gheorghe, „Virtutea dragostei în scrierile Sfântului Apostol Ioan”, ST 56/1956, pp. 303317. 2123. Paraschiv, V. Ion, „K. Logacev, «Traducerea Noului Testament în limba rusă la 150 de ani de la prima ediţie», în Revista Patriarhiei din Moscova, nr. 11/1969”, GB 34/1970, pp. 410414. 2124. Paraschiv, V. Ion, „Mitropolitul Serghie, Învierea lui Hristos spre deosebire de învierea lui Lazăr, în rev. Patriarhiei din Moscova, nr. 10/1973, pp. 6166”, MO 78/1974, pp. 699701. 2125. Paraschivas, Emanoil, „«Să treacă paharul acesta»”, BOR 78/1982, pp. 674681. (analiza şi com. cuv. lui Hrisos) 2126. Paraschivaş, Emanoil, „…Şi nu ne duce pe noi în ispită”, ST 56/1982, pp. 439441. (scurt comentariu) 2127. Paraschivaş, Emanoil, „Epistola către Romani a Sf. Ap. Pavel”, O 1/1991, pp. 182195. 2128. Pârligras, Ştefan P., Comparaţie între cosmogonia biblică şi assiro-babilonică după descoperirile cuneiforme. Studiu apologetic, Stabilimentul de arte grafice Albert Baer, Bucureşti, 1906, 60 p. (licenţă) 2129. Partenie, pr. P., Popescu, pr. prof. I. F., Istoria sfântă a Vechiului Testament cum şi a Noului Testament (viaţa şi minunile Mântuitorului) pentru clasa I-a secundară de băieţi şi fete, Ed. Cartea românească, Bucureşti, 1935?, 142 p. (ed. a III-a) 2130. Pârvănescu, icon. A. I., „Sabatul şi morala iudaică”, RT 4/1929, pp. 117121. 2131. Pârvănescu, pr. A., „Morala singogală şi morala lui Isus”, RT 67/1928, pp. 165185. 2132. Pârvănescu, pr. prof. Anghel, Observaţiuni şi propuneri la traducerea Noului Testament a părintelui Grigorie Pişculescu, Tipografia Cozia, Craiova, 1929, 71 p. 2133. Paşcan, vicar parohial Isidor, „Isus Christos, cel mai perfect şi strălucit model pentru predicatoriul bisericesc”, (discurs rostit de vicarul parohial Isidor Paşcan, la Conferinţa pastorală a decanatului Siretului la 16 noemvre 1904), C 1906 (pp. 382388, 447453). 2134. Paschia, pr. dr. Gheorghe, „Profeţii Vechiului Testament propovăduiesc pacea, se roagă şi luptă pentru ea”, BOR 1112/1984, pp. 763772. (pacea la profeţii mari, Naum, Zaharia, Maleahi şi David) 2135. Paschia, pr. Gh., „Porunci, îndemnuri şi povăţuiri pentru pace în Sf. Scriptură”, ST 910/1983, pp. 632644.
74

75

2136. Paschia, pr. Gh., Desfiinţarea sâmbetei şi prăznuirea duminicii, Ed. Bucovina, Bucureşti, f.a., 132 p. (non vidi) 2137. Pâslaru, pr. M., „Despre cumpătare, după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi”, GB 3/1958, pp. 215219. 2138. Pâslaru, pr. Matei, „Pilat din Pont, Pilat Ponteanul, Ponţiu Pilat? O contribuţiune filologicoistorică pentru stabilirea unui text oficial al Noului Testament în traducere românească”, ST 78/1956, pp. 487497. (cu bibliografie) 2139. Paulescu, prof. dr. N. C., Tălmăcirea Apocalipsului. Soarta viitoare a jidănimii, Ed. Oltenia, Bucureşti, 1941, 32 p. 2140. Pavel, pr. Aurel, „Universalitatea mântuirii (Maleahi 1, 11)”, MB 79/1997, pp. 6971. 2141. Pavel, pr. drd. Aurel, „Ieremia, o impresionantă chemare profetică”, RT 1/1995, pp. 2641. 2142. Pavel, pr. drd. Aurel, „Indice bibliografic selectiv al operei publicistice a părintelui profesor dr. Nicolae Neaga”, în vol. Biblie şi Teologie. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani, sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”, Ed. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu, Sibiu, 1997, pp. 643. 2143. Pavel, pr. drd. Aurel, „Problema traducerii moderne a Vechiului Testament”, în vol. Biblie şi Teologie. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani, sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”, Ed. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu, Sibiu, 1997, pp. 106118. 2144. Pavel, pr. drd. Aurel, „Problema traducerii scrierilor intertestamentare”, RT 23/1998, pp. 146150. 2145. Pavel, pr. drd. Aurel, „Valoarea şi utilitatea Vechiului Testament pentru Biserică”, RT 3/1995, pp. 7286. 2146. Pavel, pr. lect. dr. Aurel, Cartea profetului Daniel, Ed. Univ. „Lucian Blaga”, Sibiu, 2000, 279 p. + VIII planşe 2147. Pavel, prof. C., „Esenţa învăţăturii morale a Legii vechi”, GB 34/1964, pp. 196199. 2148. Pentiuc, drd. E., „Mesianismul în perioada premergătoare venirii Mântuitorului”, O 1/1983, pp. 6173. 2149. Pentiuc, drd. Eugen, „Actualitatea mesajului profetic veterotestamentar”, GB 68/1983, pp. 380389. 2150. Pentiuc, drd. Eugen, „Introducere în Biblie, introducere critică în Vechiul Testament, sub redacţia lui H. Cazelles, Ed. Desclée et cie, Paris, 1973, 853 p.”, MMS 13/1981, pp. 143145. 2151. Pentiuc, drd. Eugen, „Mesia al Bibliei. Hristologia Vechiului Testament, trad. italiană de A. Mastrondrea, Ed. Borla, Roma, 1981, 207 p.”, MMS 1012/1981, pp. 795798. 2152. Pentiuc, drd. Eugen, „Noţiunea de dreptate în Epistolele pauline”, MMS 46/1981, pp. 254260. 2153. Petrescu, diac. Alexandru, „O Evanghelie de la 1682”, BOR 7/1903, pp. 825830. (o Evanghelie donată de Brâncoveanu Mrii Dintrun lemn) 2154. Petrescu, diac. Alexandru, „O Evanghelie de la 1693”, BOR 9 (pp. 10401044) şi 10 (11451153) / 1903. (o Evanghelie donată de dna Maria, soţia lui Brâncoveanu, Mrii Dintrun lemn) 2155. Petrescu, drd. Macedon, „«Să nu ucizi» studiu exegetic”, MMS 5/1986, pp. 6168. 2156. Petrescu, drd. Macedon, „Creaţia şi providenţa în Cartea Psalmilor”, MMS 3/1986, pp. 7682. 2157. Petrescu, drd. Macedon, „Despre rugăciune în Cartea Psalmilor”, ST 910/1984, pp. 666672. 2158. Petrescu, drd. Macedon, „Idei moralsociale în scrierile profeţilor mari ai Vechiului Testament”, ST 12/1984, pp. 103109. 2159. Petrescu, pr. Alexandru, „Biblia românească de la 1688”, BOR 2 (pp. 132148) şi 3 (285291) / 1904. 2160. Petrescu, pr. prof. Nic., „Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Justinian, 1968”, MO 56/1969, pp. 466467. 2161. Petrescu, pr. prof. Nic., „Epistola către Efeseni V, 3233. Note exegetice”, MO 12/1967, pp. 427. 2162. Petrescu, pr. prof. Nic., „Note exegetice cu privire la cap. XXVIII, 17 din Sfânta Evanghelie de la Matei”, MO 78/1965, pp. 557567. 2163. Petrescu, pr. prof. Nic., „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament. Faptele Apostolilor”, MO 910/1968, pp. 714721. 2164. Petrescu, pr. prof. Nic., „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament. Faptele Apostolilor”, MO 56/1969, pp. 387395. 2165. Petrescu, pr. prof. Nic., „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (II). Faptele Apostolilor”, MO 78/1969, pp. 541550. 2166. Petrescu, pr. prof. Nic., „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (IV). Faptele Apostolilor”, MO 34/1970, pp. 176187.
75

pr. XV”. „Tâlcuirea Apostolului duminical: Duminica I după Rusalii (a tuturor Sfinţilor): Evrei XI. American Bible Society.”. Grigore. Duminica a VIa după Paşti. pr.. magistrand V. 609615. 1634”. Nic. pr. MO 1112/1975. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (X). MO 56/1972. pp. Bucureşti. 2182. prof. Nic. Nic. Nicolae. 2191. Pietreanu. pp. pr. 12”. 12531159. 959964. 7073. „Principii de morală socială în Epistolele soborniceşti”. Pietreanu. a orbului: Fapte XVI. pr. Petrescu. a Mironosiţelor”. prof. „Tâlcuirea Apostolului duminical. BOR 11/XXXII. New York. 1017”. Nic. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XI)”. pr. 2180. prof. prof. 2184. 685687. 288293. 960964. XII.76 2167. Duminica a IXa după Rusalii: I Cor. pp. 2188. MO 56/1974. Petrescu. Bucur Ciobanul. 2186. prof. MO 910/1971. pr. prof. pp. 2172. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XIII). Duminica a IIIa după Paşti. Nicolae. 708720. „Ilarie Zăvideanu. pp. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (VII). pp. Avram. ST 56/1957. pr. 1970”. 2177. „Noul Testament. pp. 110”. 323333. Nic. Duminica a VIIa după Rusalii: Romani XV. „Tâlcuirea Apostolului duminical. „Sfântul Pavel în Atena”. Grigore. „Dreapta învăţătură despre cinstirea Sfintei Cruci”. 287301. Petrescu. 102109. prof. „Sfântul Pavel în Atena”. Nicolae. pr. 335347. Nicolae. 2174. „Mesianitatea Mântuitorului în Evanghelia după Sfântul Matei”. prof. Petrescu. 427. 2175. 2189. MO 13/1978. pr. 2194. Petrescu. Nicolae. pp.. pp. 1972”. Duminica a VIa după Rusalii”. pr.. BOR 10/XXXII. pp. III. Petrescu. MO 1112/1974. O 1/1957. pp. Petrescu. pp. Petrescu. Petrescu. 673693. Bucureşti. Petrescu. pp. MO 78/1973. ST 12/1957. 427432. p.. 405408. MO 34/1971. pp. 10981102. 2185. pr. 2179. Nic. Nic. 2192. MO 34/1974. MO 910/1973. Viaţa lui Iisus.. pp. „Tâlcuirea Apostolului duminical. Petrescu. Petrescu. Ap. Pişculescu. pp. Faptele Apostolilor”. prof. Ed. Părinţi: Fapte XX. pp. 6876. Pietreanu. a Sf. pr. „Tâlcuirea Apostolului duminical. Petrescu. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (VIII)”. Faptele Apostolilor.. 2196. pr. pr. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XII). pp. pp. MO 1112/1973. RT 1112/1947. Nic. prof. prof. 543546. 17”. pr. 873876. MO 46/1978. pp. Petrescu. 765770. prof. 355367. prof. prof. „Ce este Sfânta Scriptură?”. 9”. pr. Petrescu. „Tâlcuirea Apostolului duminical. pr. prof. pp. pp. Petric. prof. magistrand Victor(ia?). prof.. 2169. prof... Petrescu. Petrescu. pp. 349351. 2193. Nic.. „Tâlcuirea Apostolului duminical. pp. „Tâlcuirea Apostolului duminical. 2173.. „Tâlcuirea Apostolului duminical (XI). Nicolae. a slăbănogului: Fapte IX. pp. pr. 210220. magistrand V. 2178. prof. Duminica a IVa după Paşti. pp. Nic. „Tâlcuirea Apostolului duminical. MO 78/1975. prof. Petrescu. 76 . Nic. 2171. Faptele Apostolilor”. 111”. pr. Nic. 8393.. „Tâlcuirea Apostolului duminical (X). Petrescu. Faptele Apostolilor”. Nic. pr. 2168. Petrescu. 2181. MO 12/1975. prof. Pişculescu. MO 78/1974. pr. 917”. 11081114. MO 56/1975. I. pp. 2187. Petrescu. 2836”. magistrand V. „Virtute şi păcat în concepţia Sf. O 12/1995. pr. 714717... 2176. 1618. 539546. 172 p. Duminica a VIIIa după Rusalii. MO 12/1974. Nic. 2195. MB 46/1973. prof. Petrescu. „Tâlcuirea Apostolului duminical. MO 78/1971. Nic. Duminica a VIIa după Paşti. Duminica a IVa după Rusalii”. ST 910/1957. Duminica a IIIa după Rusalii: Romani V. BOR 910/1975. pr.. 2190. pp. pr. „Studiu exegeticcritic asupra textului din I Petru II.. pp.. 4146.. Pavel”. MO 56/1971. 3340. Nic. 2183. MO 910/1975.. cap. pr. „The New Testament Greek and English. Petrescu. 104124. I Cor. Pietreanu.. „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (IX). Faptele Apostolilor”. 2170. Nic. 3242”. Duminica Rusaliilor: Fapte II. prof.

143 p. Bucureşti. Ioan. Biblia copiilor cu chipuri. ierom. pp. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel (urmare din no. dr. Popescu. Cartea românească. Antonie. Irineu.77 2197. 2215. biblică) 2228. dr. G. 2201. Popescu. 2200. C. GB 56/1973. Diciosânmărtin. Testament”.. ConstantinescuLucaci. vicar). pp.. Plămădeală. prof. ST 58/1972. BOR 1/1913. Αθηναι. BOR 4/1905. Pohrib. „Temeiuri ale slujirii în Sfânta Scriptură”. BOR 78/1962. RT 910/1940. Plămădeală. „Chipul lui Hristos în fiinţa şi viaţa morală a creştinului”. pp. 340382. I. 2225. T. dr. I. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară şi normală. Ed. Augustin. (licenţă) 2207. I. 8696. ST 78/1968. primară. pp. Biblia copiilor cu chipuri. GB 34/1971. I. 2213. 421433.. pp. Dumitru. Ed. Cartea românească. 10)”. Librăriei Socecu & comp. BOR 10/1909. Antonie. Studiile semitice în general. pp. MB 13/1970. Atanasie. „Sf. Tipogr. 2223. Bucureşti. (… şi în Sfânta Scriptură) 2205. Treime în Vechiul Testament. pp. 1924. Tipogr. „Vechiul Testament. 91912)”.. şi IV. 531538. dr. 404415. 7097. 5965. 2221. 11 (12331243) şi 12 (13331343) / 1905. pp. M. pp. Scurtă expunere a învăţăturei despre Sf. Pentateuchul.. Irineu.. prof. 65 p. biblică) 2226. „Caracterizarea omiletică a predicii profeţilor Vechiului Testament”. pp. BOR 7/1903. 2199. pr. prof. 4147. M. Istoria sfîntă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câte-va figuri în text. 1935. 528538). (ed. BOR 12/1913. M. diac. ierom. pp. 11081114. Popescu. „Psalmii”. 2202. prof. Plămădeală. Popescu. prof. 517. pp. de arte grafice „Carol Göbl”. 92 p. Const. dr. Augustin Z. „Π. Popescu. Popescu. dr. „Sfintele Taine: temeiuri scripturistice”. 2731. M. dr. Grigorie.. 2210. biblică) 2229. drd. diac. 1903. Antonie (ep. Plămădeală. I) 77 . Plămădeală. Bucureşti. „Psaltirea în versuri după trei veacuri”. I. 2214. „Cărţile necanonice şi apocrife ale Vechiului Testament”. 82 p. T. (Inspiraţia Sfintei Scripturi). Ed. „EbedYahve în lumina Noului Testament”. pp. Bucureşti. (licenţă) 2198. Carte de şcoală pentru clasa III.. prof. 1938”. (ist.. 10 (10931105). Gh. GB 12/1975. BOR 12/1987. (ist. pr. biblică) 2227. pp. 2224. Pop. 2208. Critica V. Vasile. dr. BOR 1/1903. BOR 910/1962. pp. drd.. Minunea din drumul Damascului (argument apologetic). pp. şi IV. Biblia 1688) 2209. Pişculescu. dr. Instit. Pişculescu. Popescu. „Biblia de la 1936”. dr. Η Θεοπνευστια της Αγιας Γραφης. primară. pp. Popescu. „Contribuţii la studierea limbii şi literaturii vechi: Sinonimele în Noul Testament de la Bălgrad (1648)”. econ.. E. pp. Pavel în Atena (urmare din no. „Biblia în traducerea lui Nicolae Milescu”. „O mică escursiune asupra numerului cărţilor canonice ale Vechiului Testament”. ep. ipoteză de biblia lui sau folosit pt. Tipogr. Miulescu. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel (urmare din no. 3 (435444) şi 8 (10011016) / 1906. 958963. 558575. pr. 2222. 6266. pr. 55 p. prof. 7 (747755). BOR 5 (pp. 742757. I. Popa. 87 p. dr. BOR 34/1986. BOR 8/1912. I. III-a) 2218. pr. GB 6/1988. 2206. G. Pop. dr. BOR 11/1909. prof. Pop. protos. Pop.. Popa. Mihai. (ed. (date despre NM. dr. pp. prof. dr. Pişculescu. pr. Studiu istorico-critic. Teodorescu. pp. Popescu. diac. Pop. Carte de şcoală pentru clasa III. Popescu. 1929?. (ist. „Cadrul apariţiei şi traducătorii Bibliei de la Bucureşti (1688)”. Cartea românească. econ. (capitol din doctorat) 2203. 2220.. Plătică. 863870.. 4352). 8)”. N. MB 79/1968. 1904. 414442. pp. diac. Antonie. „Învăţătura ortodoxă despre rai şi iad”. Ion D. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel”. 985990.. 2211. „Câteva cuvinte asupra Apostolului Pavel”. 12531259. Minerva. BOR 9/1912. Popescu. 184 p. Diciosânmărtin. 2219.. Pavel în Atena”. 774781. „Valoarea trupului ca templu al Duhului Sfânt”. 284304. 1903. pp. (cu binecuvântarea Mitropoliei din Blaj) 2216.. 1906. I. Popescu (Mălăeşti). 281293. „Versuri vechi ale psalmului 50”. BOR 1 (pp. diac. pp. 6 (653670). (ist. p. Grigore. diac. „Sf. BOR 34/1979. Augustin. a VI-a. Popescu. 235238. „Câteva probleme legate de EbedYahve în deuteroIsaia”. protos. 2204. 2212. prof. (ed. cu binecuvântarea mitropolitului din Blaj) 2217. Antonie.. episcopvicar patr. diac. Popa. Grigore. Pop. MB 46/1970. N. Τρεμπελα. „Psalmii”.. 777787. Popa. Bucureşti.

420426. 333. Instit. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. 122 p. Curţii regale. „H. „André Feuillet. 2234. stavr. Popescu. după Kiriakodromionul lui Nikifor Teotoke. Bucuresci. 2233. Lund. 1967. 368374. tipărit pt. „Jockey-Club”. 2247. 480481. Mihail. p. Const. dr. 466472.. Patriarhul BOR. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei şi câte-va figuri în text. Popescu. 2639. Bucureşti. „Psalmii în predica Fericitului Augustin”. Popescu.. 155173. „Profeţia şi psalmul”. p. BOR 11/1915. magistrand Gabriel. 378379. 1966. 218 p. tradus de mitropolitul Grigore.. (exegeză) 2254. Popescu. pp. între psalmi şi profeţi) 2252. pp. Le prologue du quatrième Evangile. dr. Isaïe. pp. 111 p. „Profeţia şi psalmul”. MO 56/1969. Popescu. prima dată în anul 1801 şi retipărit în anul 1857)”. George. MO 34/1969. Esplicarea psalmilor mesianici (traducere după textul original). pp. Mihail. (ed. (paral. Popescu. 2260. Mihail. 2237.”. Tipogr. pp. 317328.. Popescu. Popescu. Berlin. Popescu. „Spiritul evanghelic al milei”. Serafim. 332. pp.”. ST 12/1962. Etude sur la théologie de saint Paul. 1968. Popescu. 2250. O. 828833. Düsseldorf. (alcătuite de PF Justinian. 1919. 163169.”. MO 910/1967. 871. Popescu. dr. Mihail. O.. p. Popescu. 1904. 2257. 992998. pp. ConstantinescuLucaci. Popescu. MO 5-6/1969. „Profeţia şi psalmul”. „Profeţia şi psalmul”. Popescu. RT 78/1944.”. 1924. Gleerap. Gutenberg. Popescu. Qumran und das Neue Testament. 2245. 2261. „I. „Studiu omiletic asupra cărţii Tâlcuirea Evagheliilor şi cazaniile duminicilor de peste an. 2238. Le corps. Popescu. BOR 10/1915. BOR 9/1914. A.. O. 2258. p. pp. (exegeză) 2255. a III-a) 2232. Mihail. de arte grafice „Sportul”. Tipogr. Mihail. 1941”. Popescu. 2262. pp. „Profeţia şi psalmul (urmare din no. BOR 5/1914. 1968. econ. ecriture. pp. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. Paris. 173 + III p. Mihail. „Spiritul evanghelic al milei (urmare din no. 2244. Constantin I. J. 2242. 686693. Popescu. a III-a) 2235. 2253. „E. 1966”. 2248. Mihail. O. Popescu. 2243. 253258. pp. 7)”. pp. Priviri asupra Cărţii profetului Isaia. p. p. pp. Mihail. MO 34/1969. Ed. „Franz J. 12391245. „Profeţia şi psalmul”. BOR 1/1915. econ.. magistrand MihailGabriel. S. pp. Mihail. „Profeţia şi psalmul”. ST 56/1963. Parole. MO 34/1969. (ed.. BOR 12/1915. 78 . Mihail. Popescu. T. Leenhardt. „Profeţia şi psalmul”. Popescu. Constantin I. econ. O. econ. I. 420 p. a II-a) 2231. BOR 6/1915.78 2230. Paris. 2239. Popescu. Bericht von Jesu aus Nazareth. 2249. 813. stavr. (licenţă) 2236. 64 p. pp. BOR 7/1914. O. Bucureşti. BOR 7/1915. 2246. BOR 8/1914. 1968. Popescu. ST 34/1963. O. 7378. dr. 11251131. Constantin I. Tipogr. 2251. Etudes de theologie et d’exégèse. Thestrup Pedersen. prof. Robinson. Popescu. pp. magistrand Gabriel. dr. 569575. Librăriei Socecu & comp. 1904. Le prophète de la proximité de Dieu. BOR 5/1915. „Henri Clavier. 2263. 2240. „Profeţia şi psalmul”. Bucureşti. Mihail.. 91914)”. 5)”. prof. Constantin I. O. în Revue d’histoire et de philosophie religieuses”. 46 p. Popescu. (ed. Lyon. MO 910/1969. pp. 1902. 831832. p.. Bauer. prof. pp. 173 + III p. 142 p. prof. Ed.. Bucureşti. 143 p. Tentation et anamartesie dans le Nouveau Testament. BOR 4/1915. 249 p. Popescu. prof. Popescu. Braun. 786793. Popescu. 481. BOR 6/1914. BOR 2/1915. 480. pp. (exegeză) 2256. Popescu.. sacrements.. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament cu o hartă a Palestinei. Renckens. Bibelhandbok.. „Profeţia şi psalmul”. „Profeţia şi psalmul”. 2259. BOR 3/1915. econ.”. Mihail. pp. prof. pp. „Otto Dibelius. MO 56/1969. B. 318 p. Mihail. Tübingen. 1900. econ. „Mântuitorul ca învăţător al Sfinţilor Apostoli”. 333. BOR 8/1915. Popescu. Die neutestamentlichen Apokryphen. 707713. „Profeţia şi psalmul”. 2241. arhiepiscopul Astrahanului. 1966.. Istoria sfântă a Vechiului Testament conform programei în vigoare pentru clasa I seminarială.”. Atelierele grafice Socecu. Popescu. ierom. „J. I. 6)”. Istoria sfântă a Vechiului Testament conform programei în vigoare pentru clasa I seminarială. 572576. Popescu. Popescu.. Mihail. „H. Popescu. Paris. Mihail.

Gr.studiu apologetic . „Peter Stuhlmacher. 1921. 38 p. Marin D. P. PopescuMălăeşti. 65 p. Cărţilor bisericeşti. Cele 10 porunci date lui Moisi pe Sinai nu alcătuesc o lege desăvârşită. Jérusalem au temps de Jesus.. 431-438. Popescu. prof. MO 34/1969. (cu bibliografie) 2287. 125126. prof. 1981. Simeon. Ed. (supratitlu Împotriva rătăcirii adventiste) 2269. 1904. Priviri asupra profetului Iezechil. Popescu. f. Popescu. prof. Popescu.Epistolă către Marcelin despre interpretarea psalmilor. Învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos. (1925?). 1926. Viaţa şi activitatea Sfântului Barnaba. Bucureşti. 2274. Popescu. 2275. 3. 8084. 1907. Mircea Basarab.. pr. prof. pp. pr. 55 p. 1908. „J. econ. „Înţeleptul Solomon (studiu biblic)”. pp. Atanasie al Alexandriei . Albert Baer. prof. C. Ştefan. p. Petre. Cucu. Cartea românească. Socecu & comp. Septuaginta şi textul evreesc al Testamentului Vechiu în Biserica Ortodoxă. Roman. (licenţă) 2291. Cartea românească. Ionel. Studiu istoricocritic asupra epistolei lui Iacob. Sf. Bucureşti. Bucureşti. 2286. 182 p. Evangheliile apocrife. 2279. PopescuBreasta. Bucureşti. Cartea românească. 98 p. prof. pp. 1906. 1997. 28 p. Popescu-Băjenaru. Biblische Theologie des Neuen Testaments. 167 p. Popescu. Gutenberg. Tipogr. Ed. 2277. 63 p. Bucureşti. Popescu. Studiu biblic. 2278. Popescu. Bucureşti. 67 p. Ed.în lumina Sfintei Scripturi şi a Istoriei bisericeşti. de arte grafice „Eminescu”. 419 p. 541550. Constantin I. Pace. „Pr. Tipogr. Oradea. Munca. Teodor M. MO 6-7/1956. Legea morală evanghelică . 2282.. Bucureşti. Popescu. I. Popescu. 2281. 2276. Popescu-Băjenaru. pr. 351373. Niculae M. Popescu. Studiu bibic de . 2284. De ce serbăm duminica? . „Sfântul Pavel. (licenţă) 2288. cartea preotului”. Simeon. 1902. Simion. pr. pg. 2268. 158 p. pr. prof. pr. GB 12/1970. „Pr. 157160. Dim. Studiu asupra regelui David ca psalmist. Ed. ST 78/1951. Gr. O. Sâmbăta zi de repaos numai pentru israeliţi.. GB 89/1957. „Locul Căpăţânii în interpretarea Sfintei Scripturi”. 728730. Roman. dr. Ed. pp. Göttingen.. pr. Popescu. Simion. 1908. a II-a) 2293.79 2264.. Popescu. Tipogr. 320 p. Constantinescu. iunie 1909. 2289. MB 79/1997. Ed. Istoria sfântă a Noului Testament. 38 p. Alex. Întîmpinare la referatul d-lui profesor dr. prof. Instit.”. RT 1213/1912. Gutenberg. Popescu. pr. Popescu-Andrăşeşti. (licenţă) 2272. Popescu. (licenţă) 2271.. EIBMBOR. 1921.a. veşnică şi universală.. 142143. 720725. Popescu. Gutenberg. 64 p.superioritatea ei. prof.. „Pericope evanghelice explicate”. Popescu. pr. 2285. 2266. pr. „Evanghelia. pp. GB 57/1994. Paris. Apostolul neamurilor”. Popescu. „Dimensiunea ecumenică a Bibliei de la Bucureşti”. Cartea românească. 20 p. pr. dr. dr. 2283. Haralambie. (manual) 2273. Simion. Bucureşti. Bucureşti.. (licenţă) 79 . Bucuresci. 5476. 2267. Popescu. Popescu. 35 p. Librăriei naţionale. Dumitru. prof.. I.. I. Popescu. Adrian N.”. Despre profeţii. Ionescu. pr.. Şerban. Popescu. Bucureşti.a. 1925. 1905. 10 p. Ermineutica biblică. pr. Septuaginta şi textul evreesc al Testamentului Vechiu în Biserica Ortodoxă. Ctin.. Tipogr. 1967. pp. 240 p. Tipogr. pr. prof. manual pt. „Termenul «Fraţii Domnului» şi sensul lor în Sfintele Evanghelii”. Ionel. 1937. 528 p. Bucureşti. Tipogr. Popescu.”.. Grigorie. Popescu. 2270. f. Dor. Adrian N. Sfintele Evanghelii întruna. I. (licenţă) 2290. prof. 1909. pr. 1905. Sfânta Scriptură pentru popor urmată de Vieţile Sfinţilor. Teodor M. Simion. pp. pp. Cartea românească.. I. Bucureşti. Bucureşti. Cornoiu şi al părintelui I. pp. dr. pr. Iisus Hristos. Manual pentru seminarii teologice. 2280. 332. Ed. „Beram-tatăl”. ConstantinescuLucaci. I. Seminariile teologice. (120 ilustraţii. Jeremias. 4 icoane şi o hartă a locurilor sfinte) 2292. 1992. prof. pr. BOR 8/1928. Simeon. O 4/1988. Studiul Noului Testament. MB 13/1996. prof. „Monumente de literatură veche creştină”. 2265. Popescu.. Sfânta Scriptură pentru popor şi rugăciunile folosite de fiecare creştin în viaţa de toate zilele. pr. T. prof. 54 p. pr. I. (1929?). 335-355 asupra broşurii „Septuaginta şi textul evreesc în Biserica Ortodoxă”. Bucureşti. Popescu. 369385. publicat în Biserica Ortodoxă Română no. 52 p. pp. pp. Tipogr. (118 ilustraţii. vol. Bucureşti. Tipogr.. 1905. Canonul Muratori. Tipogr. David. Cuprinzând şi rugăciunile folosite de fiecare creştin în viaţa cea de toate zilele. 6 icoane şi o hartă a Locurilor Sfinte) (ed.

Popescu-Mălăeşti. 16 p. Bucureşti. „Suprascrierile Psalmilor”. I. 1926. Instit. I. Ed. 2306. I. Petru. (urmare din ST 1/1929). 6998. Ed. Ştefan Gh. BOR 8/1905. Studii şi commentarii. prot. 235236. Cernăuţi. 931950.. pr. Craiova. clasa a III-a. 614. filologic. econ. 1930-1931. 1907. pp. diac. Tipogr. Vasile Tarnavschi. dr. dr. 1928. pr. 1928. pr. ST 1/1929. pp. Cărţilor bisericeşti. Ploieşti. PopescuMălăeşti. Cartea românească.. 89-127 (fasc. 5. 2321. Studii şi commentarii. PopescuMălăeşti. pp. 6870. pp. „Introducerea în cărţile Vechiului Testament. 1927. dr. clasa a IV-a. I. I.. pp. Răspuns cu prilejul unei recensii. 2316. 1926.. III) 2312. I. Ramuri. PopescuMălăeşti. 1905. 2314. Studiu istoric exegetic asupra epistolei a IIa a Apostolului Petru. Tipogr. 1928. 703711. 34 p.. 1933. „Eclesiastul”. Popescu-Mălăeşti. pr. pp.. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări. 58 p. Versuri de . 2317. Popescu-Mălăeşti.. de pr. 56 p.80 2294. 62 p. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. Petru. colecţia Biblioteca Bisericei) 2296.. Popescu-Mălăeşti. Popescul. 62 p. 34-48. Studii şi commentarii. (fasc. PopescuMălăeşti (posibil articolul e nesemnat). Popescu-Mălăeşti. (licenţă) 2297. 322. Douăzeci de ani dela înfiinţare. „Traducerea Sf. Popescul.. ST 2/1931. Popescu-Mălăeşti. 2307. „Proverbii lui Solomon”. „Valoarea Vechiului Testament pentru creştini”. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. pr. 1906. (răspuns recenziei prof. ec. grafic „Universala”. Tipogr. la „Proverbele lui Solomon”) 2315. clasa a II-a. Tipogr. 2308. I. pr. Tradusă şi comentată.. Cărţilor bisericeşti. 72 p. pr. „Împărţirea timpului la ebrei”. Proorocii.. 236237. I. pp. ec. dr. Manual didactic pentru învăţământul religios ortodox al şcoalelor primare. ST 1/1931. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări. 93 p. Alexandru. I. Studiu exegetico-introductiv. Tipogr. pr. prot. pp. Studiu exegetic. PopescuMălăeşti. Explicarea Evangheliilor pentru cl. 2300. prof. P. I. Tipogr. I) 2299. PopescuBreasta. ec.. G. 88 p. Bucureşti.. pr. Studii şi commentarii. pr. pr. Gheorghiu de la Facultatea de Teologie din Cernăuţi”. 284 p. Instit. „Proverbele lui Solomon”. Noţiuni introductive. pp. PopescuMălăeşti. pp. V/1933. econ. 81-224 (fasc. prof. prof. Bucureşti. ST 2/1932. 35111. 2301. Ed. prof. Bucureşti. Bucureşti. dr. (fasc. Bucureşti.. 1921. profesor în Cernăuţi”. Mitropolitul Silvestru. de arte grafice „Eminescu”. 2305. 72 p. Popescu-Mălăeşti. ST 1/1933. Popescu-Mălăeşti. 93155. Exerciţii la limba ebraică (cu vocabular). nr. PopescuMălăeşti. dr. PopescuGornet. Ed. 2320. (cu bibliografie) 2322. BOR 6/XXXI. 1910. I. Alba. de arhipresbiterul mitrofor dr.. ST 2/1931. PopescuMălăeşti. 1940. (urmare din nr.. prof. 2303. 56 p. Mângâieri sfinte din psalmii lui David. 2302. Cernăuţi. Noţiuni introductive. pr. Cărţilor bisericeşti. 80 p. „Introducere în Testamentul Nou. Psalmii.. pp. I. 2304. Proorocii. (ed.. pp. Regală. Grigorie. în Societatea studenţilor în Teologie. iconom prof. pp.. „Psalmii”. a II-a) 2313. 362-375) 80 . (extras din Raze de lumină. I. traducerea LXXei şi traducerile româneşti”. a IIa secundară de băieţii şi fete. poetic. „Cu prilejul unei recenzii”. Moderna. PopescuMălăeşti. 1927. Bucureşti. „Cartea Proverbilor lui Solomon raportul dintre textul original. pp. Alba Iulia. (ed.. Tipogr. Ioan. prof. Scripturi”. diac. Ploieşti. 2318. Cernăuţi. II) 2310. Popescu-Mălăeşti. Democratul. pr. diac. I) 2309. Popescu-Mălăeşti. Proorocia lui Ioel. PopescuMălăeşti. PopescuMălăeşti. ST 3/1930. „Glasul Bucovinei”. prof. diac. PopescuMălăeşti. prof. Popescu-Cernica. 64 p. 2295. Petru. pr. Ed. pp. 2319. Profeţia lui Obadia.. Profeţia Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul despre răuboiul actual. I. V. ec. I. PopescuLudeşti. Tarnavschi din Candela 46/1930. (ed. I. Bucureşti. econ. I. Ioan. Bucureşti. „Glasul Bucovinei”. pr. ec. V. Ed. pp. anterioare). I. Cărţilor bisericeşti. I. Bucureşti. 1926. 1906.. prof. (ed. 118. pr. D.. „Importanţa şi autoritatea scrierilor canonice ale Vechiului Testament”. Seminarului monahal Cernica-Ilfov. ST 1/1929. ST 1/1929. 4762. ST 2/1930. Popescul. I) 2298. Tipogr.. III) 2311. prot.

I. Ioan. 12)”. prof. Bucureşti. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. Iuliu. 4. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. C. prof.. I. 2349. Studii şi comentarii. 1927-1928. Ionescu.. 1933. I. 1935. Popescu-Mălăeşti. BOR 5/1910. BOR 9/1925. 773777. pr. (ed. Tipogr. 522525. Ateneu. Bucureşti. 10191029. VII) 2331. (litografiată) 2326.. I.. econ. (exegeză) 2341. „Elemente ebraice în limba Noului Testament (continuare din numărul 81909)”. „Elemente ebraice în limba Noului Testament (urmare din no. PopescuMălăieşti. 1933. 903910. 84 p. PopescuMălăieşti. pr. prof. econ. PopescuMălăieşti.. prof. I. I. „Elemente hebraice în limba Noului Testament (urmare din no.81 2323. 2336. (exegeză) 2351. Studii şi comentarii. BOR 2/1926. pp. I. Cezar. econ. BOR 8/1910. 9. 921926. 8)”. 68 p. 2347. „Biblia tipărită de Şaguna”. pp. Proorocia lui Isaia (cap. Bucureşti. Bucureşti. traducere după textul original ebraic. 1942. pr. 1932. BOR 7/1910. pr. I... 22 p. pp. 12601263. Vechiul Testament. BOR 8/1910. econ.. I. 7)”. f. Dim. 309314.. Teodorescu.. ec. pp. „Explicarea Epistolei către Efeseni 5. 66 p. BOR 56/1911. (exegeză) 2352. Proorocii de la care avem scrieri”. pr. Craiova. I.. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. pp. 319335. 2)”. I. PopescuMălăieşti. Popescu-Mălăeşti. 2337. pp.. „Rolul educativ al profeţilor”. Popescu-Mălăeşti. Istoria sfântă a Noului Testament pentru clasa II-a normală. pr. Bucureşti.. PopescuMălăieşti. „Studii şi comentarii. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. prof. Tipogr.. 7 10. pp. pr. 2344. 2428”. Proorocia lui Isaia (cap.. pr. „Studii şi comentarii.a. BOR 1/1911. I. „Comentarii şi reflexii scripturistice.. prof. PopescuMălăieşti. Studiu introductiv. pr. I. pr. 4450. I. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. nu e dat numele în fişă). 752759. BOR 4/1925. pr. I. BOR 6/1925. pr. Eclesiastul. pp. Din Sfânta Scriptură. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. Sfintei Mitropolii a Olteniei. pr. I. 2338. pr. 2 5. 2346. I.. Fascicula II-a. Bucureşti. I) 2333. pr. 2348. Tipogr. prof. 131137. (exegeză) 2350. BOR 9/1909. pp. 2340.. (fasc. BOR 3/1925. Popescu-Mălăeşti. PopescuMălăieşti. 109 p. PopescuMălăieşti. pr. PopescuMălăieşti. Ed. (exegeză) 2342.. I. pr. (oare?. „Comentarii şi reflexii scripturistice. 14”. Popescu-Mălăeşti. BOR 2/1911. pp. I-a) 2328. pp. 746750. 4)”. Fabule şi ghicitori”. pp. pr. tabel) 2334. pp. Traducerea Sfintei Scripturi în vremea Patriarhului Miron Cristea.. pr. Popescu-Mălăeşti. Tipogr. BOR 7/1909. C. PopescuMălăieşti. pp. „România Mare”. I. PopescuMălăieşti şi Scriban. (fasc. (cronol. I. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no.. Popescu-Mălăeşti. pr. 522530. 1936. „Explicarea Epistolei către Efeseni (urmare din no. Ecclesiastul şi Plângerile lui Ieremia. 153158. PopescuMălăieşti. pr. I. I. pr. 87 p. Partea II-a. econ. „România Mare”. 54?. PopescuMălăieşti. 121910)”. 81 . Popescu-Mălăeşti. Câteva parabole. pp. I. 524533. prof. pr. Omnia pro pecunia.. BOR 12/1910. PopescuMălăieşti.. 2345. V) 2325. PopescuMălăieşti. Isaia 28. 451455. (fasc.. VIII) 2330. I. I. nu e dat numele în fişă). 2329. pr. 2339. 3)”. (oare?. I. I. pp. dr. BOR 3/1911. 41925)”. BOR 4/1911. ec. 31925)”. prof. „Activitatea grafică”. Tipogr. pp.. (exegeză) 2353. pr. I. „Studii şi comentarii. 2)”. PopescuMălăieşti.. pp. I. Studii şi comentarii. Mihălcescu. 13971401. pr. 2335. BOR 9/1927. Papacostea. pp. pr. Studii şi comentarii. Tipogr. 2327. 37 p. I.. 2343. Bucureşti. PopescuMălăieşti. „Fabula şi parabola în Vechiul Testament”. BOR 12/1911. Comentar la Cartea Iob. 689694. BOR 7/1910. Ed. prof. Bucureşti. econ. pp. 1923. prof. Proverbele lui Solomon (studiu introductiv). 2324. PopescuMălăieşti. I. 84 p. Popescu-Mălăeşti. 1918. „Rolul educativ al profeţilor (urmare din no. pp. Cartea lui Iob. VI) 2332. Cărţilor bisericeşti... 325 p. 1)”. PopescuMălăieşti. (fasc.. De la alfa la omega. „Elemente ebraice în limba Noului Testament”. pr. prof. (fasc. Scurtă introducere în cărţile Vechiului Testament. 184 p. BOR 4/1927. Cartea românească. prof. pr. pr. Valoarea Vechiului Testament pentru creştini (schiţă). 196201. 4)”.. 211216. Pentateuhul. Popescu-Mălăeşti.

195 p. BOR 4/1926. 64 p. Al. 88 p. PopescuMălăieşti.. 1900. 5)”.. I. pp. pp.. BOR 2/1925. BOR 3/1924. Ed. 8291. „Studii şi comentarii. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Suprascrierile Psalmilor)”.. 262 p. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Psalmii)”. 2365. 516524. 5. Proorocia lui Isaia (cap. 280290. pr... „Studii şi comentarii. „Studii şi comentarii. PopescuMălăieşti. Scriptură explicate de Sinodul I ecumenic din Niceea”. BOR 5/1926.tom XXXIII. pp.82 2354. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament.. pp. (extras din Analele Academiei Române. „Studii şi comentarii. Popovici. 2. un întreg”. PopescuMălăieşti. 22 p.. 2372. „Studii şi comentarii. 2431. 1... pr. pr. pp. (exegeză) 2363. Memoriile secţiunii literare. BOR 11/1926. 20 12. I. BOR 4/1924. pr. I. 2370. 1425”. PopescuMălăieşti. PopescuMălăieşti. pr. BOR 5/1924. pr.. pp. 691699. Cartea românească. PopescuMălăieşti. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Generalităţi)”. biblică. Probleme vechi Cartea lui Iov”. Gal. „Studii şi comentarii. 6. 123)”. (exegeză) 2358. 122)”. Cum lucrau proorocii?”. Despre vechile traduceri ale Sfintei Scripturi din textul ebraic în alte limbi şi traducerile în limba românească. PopescuMălăieşti. 273280. a IIa a gimnaziului unic. 830”. (exegeză şi istorie) 2361. BOR 12/1926. pp.. BOR 11/1924. PopescuMălăieşti. pp. pr.. (ist. Cartea românească. PopescuMălăieşti. Studiu exegeticocritic asupra epistolelor I şi II către Tesaloniceni. 6)”. BOR 3/1926. I. etc. „Studii şi comentarii. Cartea lui Iov este un tot. (exegeză) 2362. PopescuUlmu. 123 şi 9. „Explicarea Epistolei către Efeseni”. Proorocia lui Isaia (cap. 2374. 727730. pp. 130137. (exegeză) 2360. 202205. pp. 64 p. Buzescu. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament (Autorii Psalmilor)”. PopescuMălăieşti. 2367. Despre vechile traduceri ale Sfintei Scripturi din textul ebraic în alte limbi şi traducerile în limba românească. Popescu-Ţâţa. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului Hristos. 1529) 2375. PopescuMălăieşti. (ist. 2379. 1905. Proorocii (urmare din no.. pr. 316321. BOR 5/1927. pr. Curţii regale. 2369. 16)”. „Studii şi comentarii. 113)”. seria II . 13. pp. pr. 642650. PopescuMălăieşti. BOR 6/1926. Iosif. Bucuresci. Curţii regale. pentru cl. diac. I. PopescuMălăieşti. Mântuirea lui Israel (cap. (licenţă) 2378. Ed. pr.. I. pp. 2731. „Studii şi comentarii. C.. 450454. Nicolae. Al. (licenţă) 2377. 8. pp. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament. pp. 321328. Librăriile Socec & comp. 6975. cap. 128135.u. 635640.. Ed. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări (cap. Paliia dela Orăştie 1582. N. (exegeză) 2366. pr. Bucureşti. PopescuMălăieşti. I. pr.. PopescuŢâţa. BOR 6/1924. BOR 8/1924. 2371.. 634635. BOR 6/1910. Naşterea lui Emanuel urmare 7. Proorocia lui Isaia. pr. pp. 7. PopescuMălăieşti. Popovici. BOR 9/1924. (exegeză) 2357. Nic. (exegeză) 2359. dr.. Tipogr. PopescuMălăieşti. Proorocia lui Isaia. pentru cl. 5 ş. BOR 1/1927. 278286... PopescuMălăieşti. BOR 2/1927. pp. 2)”.. pr. pp. Cartea lui Iov (dialogul al IIIlea)”. I. Nic. „Studii şi comentarii. pp. Eminescu. 2380. 2373. I. 2355.. Tipogr. PopescuMălăieşti. N. diac. Popovici. a IIa de gimnaziu. Bucureşti. pr. biblică) 2356. Proorocia lui Isaia. C. Noţiuni generale”. Bucureşti. 1947.. 517-538) 82 . 1946. pr.. „Oarecare locuri din Sf. „Scurte studii introductive în literatura biblică a Vechiului Testament. 199206.. I. pp. pr. pr. pr. pr. şi arh. (exegeză) 2364. Proorocii. BOR 3/1927. (licenţă) 2376. BOR 10/1925. „Fabula şi parabola în Vechiul Testament (urmare din no. BOR 11/1925. „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia (1. I. Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului Hristos. 6)”. 147155. Bucureşti. Bucureşti. pr. PopescuMălăieşti. pp. 10. PopescuMălăieşti. pp.. 2368. pr. Buzescu. Proorocia lui Isaia (cap. 1900. PopescuMălăieşti. 1911.. pp. 658663.

113129. Paris. pr. dr. (cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvântarea IPS Justinian. pp. Popovici. Vâlcii. 1942. „Glasul Bucovinei”. ediţie îngrijită de F. 145147. pp. prof. Aurel. prof. Constantin. Constantin. pp. 309324. comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mâniceşti. Vladimir. RT 45/1912. 1963. 2404. pr. (extras din Candela. dr. dr. prof. (1939. pp. 2405. Prelipcean. 2386. Biblie şi Teologie. 2390. Prelipcean. Chialda. pr. Prelipcean. 3665. ST 34/1968. C 112/1937. pr. pr. Scarlat. 192196. traducere şi comentar. Preda. Lecţiunea de inaugurare a cursurilor univ. 9092. 1939-1941) 2393. Prelipcean. 116140. pr. univ. „L. 463488. Barna. Vl. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Ed.. Vl. prof. pp. „Apostolatul celor doisprezece şi relaţia sa cu cel paulin potrivit Faptelor Apostolilor”. 434 p. prof. 430 p. 365385). Vladimir. Gh. 2401. Nicolae. 2387.. „Tetraevanghelul tipărit de Coresi. 2394. Neaga. 2392. pr. Vlad. 5271. „Pavel şi Ioan ca îndrumători ai păstorilor de suflete”. ST 34/1997. drd. 1997. „Capitulul al şeptelea al literei P din sintagma alfabetică a lui Matei Vlastar: «Despre Sântele Pasce»”. 2407. R. 152167. Unirea. dr. C ?/1946. Prelipcean. Prelipcean. prof. Mircea. 429431. dr. Vladimir. Prelipcean. „Doctrina şi practica botezului după Faptele Apostolilor”. 1524. 2384.. Popoviciu. RT 2/1913. 1574. 127142. prof. 413425. Popoviciu. Laurenţiu. Vladimir. Studiul Vechiului Testament. pr. 1965. 6163.. pr. Vlad. Vl. prof.. prof. 338359. prof. Preda. Ceva despre scrisul profeţilor Vechiului Testament.83 2381. „Idei despre pietate în Vechiul Testament”. 452 p. Vladimir. 9 (259266). (extras din Candela 1944-1945) 2406. 1934. prof. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. 1985. dr. 104 p. pp. Popovici. 549566. 349365. 2399.a. 538567. Nicolae. Vladimir. Bucureşti. EIBMBOR. pr. „Inspiraţia Sfintei Scripturi”. Vladimir. Textele din Ras-Şamra şi raportul lor cu Vechiul Testament.. 30 p. 2397. 181195. pr. RT 2 (pp. Neaga. caracterul. pp. prof. „Să cetim Sf. Sibiu. (1944/1945). 83 . 2398. „Ceva despre scrisul profeţilor V. C ?. Gh. „Vocaţiunea la profeţii Vechiului Testament”. 2395. dr. (1942/1943). (cu binecuvântarea PF Iustin. 245262. O 3/1968. Prelipcean. Prelipcean. Braşov 15601561. pr. La Theologie de l’Eglise suivant Saint Paul. prof. 288 p.. 2388. 110. ST 12/1954. Vladimir. Vlad. pr. Cernăuţi.”. pr. dr. „Vechiul Testament: cuprinsul. Profetul Avacum (Habacuc). prof. 1941). pr. Introducere. 2396. C ?. C 1898 (pp. „Textele din RaşŞamra şi raportul lor cu Vechiul Testament”. „Desgropările din Teleilat Ghassul şi importanţa lor pentru Palestina preistorică”. pp. 5155). Prelipcean. Manual pentru uzul studenţilor Institutelor teologice.. pp. Studiul Vechiului Testament. în vol. pp. „Studiul Vechiului Testament sub aspectul său teologic în epoca contemporană în Apus”. drd. C ?/1946. 15 p. Patriarhul BOR) (ed. Scriptură”. 3 (8693). pp. pr. f. dr. „Profetul şi legiuitorul Moise în viziunea operei filoniene De vita Moysis”. 221241. pp. 1900 (131. „Pacea mesianică la profeţii Vechiului Testament”. O 4/1962. Cerfeaux. univ. „Un moment literar fără pereche: Biblia lui Şerban Cantacuzino 1688. Bucureşti. prof. Preda. „Tinereţea apostolului Iuda Iscarioteanul”. 2385. prof. după Franz Xaver Mutz. 621637). O 34/1997. T. dr. prof.. 2391. prof. Aurel. Vladimir. pr. EIBMO. pp. prof. 2383. Prelipcean. 1940. 302304. Popovici. Prelipcean. a II-a) 2403. Porcescu. Constantin. Prelipcean. pr. 1899 (lipsă la raft). Constantin I. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. Prelipcean. GB 34/1964. „Importanţa Vechiului Testament. pp. pp. Patriarhul BOR) 2402. 477491. prof. Tipogr. pp. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr.. MMS 6/1988. 2382. 177193. prof. Vl. din Studiul biblic şi Exegeza Vechiului Testament” (titlu luat de la sumar). sensul”.. Cernăuţi. „Glasul Bucovinei”. pr. drd. ST 12/1952. pentru Institutele teologice. MMS 56/1964. pp. Prelipcean. 1011 (295303) / 1912. 3154. Vlad.”. pr. Aurel. (predică) 2400.. C ?. pp. Barna. pp. Prelipcean. pr. 316. Ed. prof. Prelipcean. Prelipcean. act de cutezanţă”. „† Preotul şi profesorul Vasile Tarnavschi”. 2389. pr. Vl. pr. „Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului Testament”. pp. 1955. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. C 112/1938. Dimitrescu”. Ed.

3173. „Decalogul. 1937. „Evangheliile sinoptice. dr. Ed. Prelipceanu. drd. 582599. XII + 658 p. pp. Apostol Pavel şi Mântuitorul Iisus Hristos. prof. Ilarion. „Dr. Prelipceanu. apocrife. dr. Gheorghe. 1940. prof. 443447. pp. 1-12/1937) 2409. de . de Littman. Prelipcean. Istoria biblică pentru şcoalele medii inferioare şi şcoalele civile. Provian. Bratsiotis. (non vidi) 2425. 2432. 2427. şi Marcu. V. Cartea Cărţilor povestită de …. 2428. Importanţa Vechiului Testament. Vl. 2418. Constantin. 6070. dr. pr. VII + 276 p. (P. „Iubirea aproapelui după Epistolele Sfântului Apostol Ioan”. originea cărţilor NT. 246258. Prelipceanu. I. pp. 5568. Prelipceanu. Puşcariu. pp. 1935. Prelipcean. 2429. 2431. Bucureşti. pr. Prelipceanu. „Viaţa religiosmorală după concepţia Vechiului Testament”. GB 912/1998. prof.. Pufu. 415417. Vladimir. Provian. Prelipcean. Iaşi. 130 p. prof. Nicodim. prof. 365381. GB 14/1999.. Pravno agrarne w Izraelu wedlung Pentateuhu. Nicolae Neaga. MO 56/1962. Buzău. Gr. Scriptură. Consideraţiuni generale privitoare la însemnătatea Vechiului Testament. 238 p. Vladimir. Isagogia adecă introducere în cunoscinţa cărţilor Sântei Scripturi. 2416. Ioan I. Aspecte sociale în scrierile profeţilor Vechiului Testament. tipologia VT. Vl. MMS 12/1957. pp. 28 p. Împărăţia de «mii de ani» şi lupta cea mai de pe urmă (Apocalipsa lui Ioan 20. Sibiu. ST 78/1949. MMS 12/1969. pp. Apostol Pavel. pr. trad. ST 12/1949.. T. C. 1907. pp. prof. Cartea românească. lect. 2135. pp. Vlad. (non vidi) 2434. Socec & co. prof. R. Scrisoarea medicului roman Esculapius Coltelus către nepotul său Gladus Ensa şi răspunsul acestuia”. pp. Prelipceanu. Tiparul „Glasul Bucovinei”. Tipogr... Vladimir.. 2414. 29 p. Vladimir. 3844. Apostol Pavel”. „O nouă ediţie a Bibliei”. Εισαγωγη εις την Παλαιαν Διαθηκην. Conferinţe şi cuvântări. prof. 2420. Pufu. pp. viaţa Bisericii. 7684.84 2408. Introducere în Vechiul Testament). „Παναγιωτου Ι. creştinismul cont şi VT. „Sergius KisielKisielewschi. Dora. pr. Călinescu.. Pufu. Puşcariu. Huşi..”. „Sf. Tipogr. 487500. „Viaţa în Hristos în Epistolele Sf. după Vechiul Testament”. 2424. pp. 88 p. „Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii. (Biblia lui GG şi VR) 84 . Arhidiecezană. pr. pr. pr. (ed. ST 56/1953. Vladimir. (non vidi) 2413. 1931. MMS 5/1956. dr. Vladimir. pr. ST 910/1955. Sf. pp. ST 12/1971.. lect. (extras din Candela. V.. 1946.. Curente culturale şi sociale în lumina Evangheliei. Ioachim. Vl. Vlad. 80. literat veche. Prelipceanu. pp. diac. Prelipceanu. Pulpea. Mihail. pr. Μπρατσιοτις. prof. ST 56/1949. 1928. V.”. „Mesianismul lui Iisus în raport cu mesianismul iudaic”. Prelipcian. pr.. C 112/1938. 656665. 778780. «Nam venit să stric legea». pr.”. 1933. 2423. „Mărturii profane despre Sf. dr. 32 p. Cernăuţi. viaţa Bisericii. pr. Gheorghe. Gheorghe. pp.. „Actualitatea învăţăturilor moralsociale din Cartea lui Iisus Sirah”. Bucureşti. Pricopie. prof. C ?. Prelipcean. pr. Psalmii versificaţi. 100 p. 1904. Warsawa. prof. 176 p. 2422. Vlad. pp. creştinismul cont şi NT) 2410. cartea de căpetenie a preotului”. Probleme dogmatice şi idei sociale”. Unitatea Sfintei Scripturi temei pentru interpretarea hristologică a Vechiului Testament”. Vasile Gheorghiu. Studiul şi cultivarea lui la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (lecţiunea de inaugurare a cursurilor universitare din Studiul biblic şi Exegeza Vechiului Testament). 2415. (unitatea VT şi NT. 110). Constantin. ST 56/1949. pp. Sibiu. prof. 1940. Prelipceanu. cultul. prof. „Dumnezeu şi lumea după Vechiul Testament în comparaţie cu concepţiile antice orientale”.. Prelipcean. 2426. 24 p. dr. după Psaltirea tălmăcită de PS Ep. pr. 2417. 326332. pp. MO 4/1987. 418419. 94102. 1941).. pr. 196 p.”.. C 112/1938. pr. II) (non vidi) 2433. prof. Ed. pp. lege morală universală şi permanentă”. pp. BOR 1112/1941. 2421.. „Dr. „Probleme sociale în Vechiul Testament”. 2430. Sibiiu. MMS 6/1930. 2412. Tipogr. 271283. 1921. pr. 1938. Studiu asupra personalităţii şi activităţii sale practice. Atena. 189190. „Profeţi şi profeţii false. Ilarion. 2419. cultul. Prinz. (1939. 2411. profesor la Academia Teologică «Andreiană». Vladimir. Arhidiecezană. Prelipcean. prof. „Harismele în viaţa Bisericii primare”. 1921.

Nicolae. Radu. 8 p. Radu. 515524. pr. 459486. Traducere şi comentar. 669682. Răducă. pp. (despre moartea lui Martin Noth) 2461. 921936. 5. Aspectul general al cărţii”. „Religia şi etica Cărţii Judecătorilor”. O 34/1996. Iaşi. 2438. 3. Biblia elinească a celor 72 de traducători adică Septuaginta. Sibiu. Răduleanu. dr. Dem. dr. Radu. pr. Boris. Nicolae. „Studii Teologice (publicaţie a Facultăţii de Teologie. „Judecata universală după Noul Testament”. după Noul Testament”. Negoiţă. 2449. Radu. teză de doctorat (urmare din no. dr. BOR 34/1933. Elemente. 1932. Consultarea Părinţilor bisericeşti”. Negoiţă. Redacţia (MA). Reu. Bucureşti. Negoiţă. prot. p. „Pr. Bucureşti. prof. S. „Τα χειρογραφα της Νεχρης Θαλλασσας . Redacţia (MA). 940941. p. 2439. Rădulescu. Ed. 732733. RT 2 (pp. ST 78/1975. (plus 12 planşe) 2444. Librăriei Pavel Surdu. „Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu”. Dumitru. pr. pp. dr. S. MA 78/1968. pp. Originea şi traducătorii Septuagintei. 2448. A. 2441. „Câteva consideraţii despre păcat”. ST 12/1977. 2463. BOR 34/1978. 1988”. (non vidi) 2466. Artos Zois. 2452. 1935. Proorocul Naum. drd. prot. MA 1012/1967. drd. 536545. pr. Studii şi comentarii) 2436. 120 p. Proorocul Naum. şi artă „Regele Carol II”. „Primul seminar european de traduceri biblice”. Proorocul Naum. 85 . Radu. asis. De la Reformă încoace. Radu. prof. 1124. în Almanahul revistei „Misionarul ortodox”. Ed. Grigorie Pişculescu Gala Galaction”. pr. „Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu”. Boris. Rădulescu. Negoiţă. pp. Proorocul Naum. Concluzie”. Rezuş. 2440. Traducere şi comentar. Vasile. asist. MA 1112/1963. pp. Răducă. 2. Răduleanu. dr.85 2435. MA 46/1980. Simion. 1926. Redacţia (MA). Redacţia (MA). „Ideea de unitate şi de comuniune în Noul Testament”. 1940. Vasile. ST 710/1976. pp. 2446. pr. 2443. 56). 112122.. pp. 596598. „Descoperiri arheologice în Corint”. „T. 78). drd. Comentarul în general”. „Christologia dela Filipeni 2. S. diac. Nicolae. Mălăeşti. Gratzeas. pr. prot. pp. 2464. pr. Relgis. 18 p. drd. 68?. 12). 2437. D. dr. MA 910/1964. 1933. Dumitru. Redacţia (MA). „Sfântul Ioan Înaintemergătorul”. pr. 121 p. GB 78/1976. 141162. 2455. 34). Traducere şi comentar. 2454. 252268. RT 12/1933. S. teză de doctorat. anul III. ed. 511 şi kenosa protestantă modernă”. Răduleanu. Radu. MA 910/1968. pp. p. BOR 56/1933. prof. pr. 146185. Vasile. 110113. MB 1012/1991. „Non omnis moriar! întru pomenirea Părintelui Profesor dr. pr. „Predica Sf. 2462. prof. „Înmormîntat la Betlehem”. Radu. prof. „Descoperiri arheologice în Liban şi Creta”. prof. Boris. prof. Vasile. Creştinismul şi mozaismul în perspectiva dialogului interreligios. 5359) şi 3 (8589) / 1938. Lupta confesională) 2445. pârgă a învierii şi înnoirii noastre”. Gala. Radu. 555. pp. Eugen. Resceanu. (1. pp. pp. Bibliografie”. „Căsătoria şi divorţul în Vechiul Testament”. Nicolae.τα εσσαιχα κειμενα του Κουμραν σε νεοελληνικη αποδοσση (Manuscrisele de la Marea Moartă textele eseniene de la Qumran tr. 355377. pr. „Proorocul Moise preînchipuire a lui HristosDumnezeu”. Negoiţă. dr. pr. BOR 910/1933. drd. Umanitarismul biblic. 2”. nr. Abrudan. Tipogr. Aurel. 2451. Critică şi metodă cu prilejul unei teze de doctorat. 2460. pr. 498513. pr. 2453. „Viaţa românească”. Vasile. teză de doctorat (urmare din no. pp. 4. Rădulescu. 209215. 5356. „Temeiuri pentru libertate în Noul Testament”. dr. Vasile. pp. pp. GB 912/1976. 787. GB 34/1992. 803815. pp. prof. neogreacă). ST 4/1990. Traducere şi comentar. pp. Bucureşti). „T. teză de doctorat (urmare din no. Vasile. „T. Traducere şi comentar. Rădulescu. Sava Aguridis şi G. 2465. Textul din care au fost traduse Bibliile noastre bisericeşti. MO 13/1998. pp. Atena.. prof. 2945. „Păcatul şi eliberarea. P. teză de doctorat (urmare din no. 2459. pp. Ion. Radu. dr. Petru. Rădulescu. Apostoli Petru şi Pavel”. pr. 69. Galaction. BOR 78/1933. pp. 1927. „Învierea Domnului. pp. MA 46/1961. pp. lect. 2447. 2458. O 3/1975. 2456. pr.. Aurel. „T. literat. pp. BOR 12/1933. pr. Proorocul Naum. GB 56/1975. Aurel. Manual de religie pentru clasa Ia a şcoalelor inferioare de meserii şi similare. Radu. „Sfânta Scriptură în cultul Bisericii Ortodoxe”. Centrul de Studii biblice. 2457. Radu. 3564. 1979”. Bucureşti. 725741. V. Radu. 244251. S. pr. 2442. „T. (despre I. Fundaţia pt. 2450. Vasile. pp.

Rovenţa. 1928”. Pavel din Epistola către Efeseni. „Naşterea din nou”. Har. 233-242. pp. pr. prof. Roman. conf.”. P. 126 p. pp. Bucium ortodox 2122/1944. Roman. 2490.86 2467. Jésus Christ (sa personne. Vâlcii. dr. arhiereu Irineu Mihălcescu şi pr. pr. dr. RomanţiFlorescu. p. Rovenţa. Haralambie. Rovenţa. dr. Petru. Rezuş. 314)”. dr. 407409. Dumitru. de B. „Viaţa lui Iisus. Ed. Tipogr. 2492. „Le Nouveau Testament. 183187. Pantelimon. 11331134. 9194. Lusseau. Haralambie. Léonce de Grandmaison. prof. 2489. 1928”. Ioan PopescuMălăeşti cu ocazia trecerii la pensie) 2491. Studiu istoricocritic. „H. 1926. GB 4/1958. pp. „D. diac. „Cine a scris Epistola către Evrei?” Consideraţiuni din studiul vocabularului. 2483. „O nouă operă despre Iisus Hristos. pp. Rovenţa. pp. 2485. Romanescu. son message. Rovenţa. ST 2/1932. Interpretarea Scripturei după Origen. Bucureşti. GriechischDeutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neues Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur. 2473. Haralambie. Saul din Tars. C. pr. pp. 2487. 7980. dr. unite „Sporul”. Petru. Evangheliile şi Faptele Apostolilor (studiu istoricocritic). pr. dr. P. 2477. 1902. pp. diac. Cele şase zile ale creaţiunii după Biblie şi ştiinţă. ST 1/1929. prof. 2493.”. pp. 1939)”. 2484. Ion. Bucureşti. „Temeiurile Învierii”. Bukarester Tagblatt. XIX + 242 p. pr.)”. pp. H. 2235. pr. 2481. Bucureşti. prof. pp. v. 1912. pp.. Haralambie. scrisă de un profesor de la Universitatea ebraică din Ierusalim (Dr. 2475. 2472. H. Alexandru Codreanu. „Diac.Noul Severin. Hodoroabă”. II. „Candela. Paris. BOR 11/1928. Haralambie. 2488. 524537. dr. 151 p. Studiu istoricocritic asupra Epistolei către Galateni. pr. dr. 1930)”. 1929. 125 p. ST 1/19381939. pp. 246302. „Înaintemergătorul Domnului”. MMS 56/1965. Focşani. 1929. Marcu. Tipogr. Rovenţa.. 2468. Roşescu. Giessen. Rovenţa. 2469. prof. Sibiu. Cărţilor bisericeşti. Evanghelii. Epistolele Sf. Paul Geuthner. pr. 331334. în raport cu celelalte Epistole ale sale”. ed. 89 p. BOR 7/1928. Rovenţa. Paris. 269276. Ed. volum omagial închinat PC Sale dr. 2471. Cărţilor bisericeşti. 147155. Tipogr. Joseph Klausner. 2478. extras din Limba română 3/1974. pp. Introducere şi comentar. Vasile Gheorghiu (an XLIX. 2494. pp. Grossmann. „Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament şi parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos.. „Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 ani (18811931)”. BOR 3/1927. 2480. 221. Haralambie. dr. Essai sur la nature de l’inspiration scripturaire. 1915. Ap. conf. Psaltirile româneşti din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea. pr. Bucureşti. sein Leben und seine Lehre. pp. O 2/1955. pr. ses preuves). 654657. Berlin. pr. dr. 2476. 10311040. „Domnul nostru Iisus Hristos în teologia contemporană”. „Vechiul Testament în lumina Noului Testament”. „Cozia” a Episcopiei Râmnicului . Probleme de filiaţie. 620 p. supl. N. Bucureşti. Haralambie. 81 p. ST 34/1957. (licenţă) 2479. 1930. dr. Ap. pr. dr. pr. (gânduri) 2474. ST 1/1931. diac. Haralambie. Walter Bauer. Romanescu. Rezuş. diac. prof. MMS 8/1931. Jesus von Nazareth: seine Zeit. ST 1/19381939. Petru. Epistola către Coloseni. Dumitru. Rm. diac. Petru. Streeter. Introducere şi comentar (Evanghelia în luptă cu începutul ereziilor). 176 p. Focşani. pp. Rovenţa. Rovenţa. 1933. 209234. prof. Petru. Haralambie. Pantelimon. diac. „Învăţătura protestantă despre Cuvântul lui Dumnezeu faţă de învăţătura ortodoxă”. Rovenţa. „Prologul Epistolei către Efeseni (cap. I. diac. Romanescu. BOR 12/1928. pp. Bucium ortodox 10/1943. Pavel. „Istoricitatea Mântuitorului”. Londra. Rovenţa. 1928“. pr. Aimé Puech. Grigorie T. 1946. 230240. „Limba şi stilul Sf. 2470. „Un studiu asupra originii Sf. 2486. Haralambie.. pp. pr. Haralambie. 171172. (volum omagial închinat prof. de pr. Tipogr. Rezuş. MMS 2/1988. ST 1/1932. Rovenţa. Tipogr. 409410. 112 p. 69 p. Academiei RSR. Tipogr. (Paris. Pantelimon. Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Rezuş. Rezuş. Rovenţa. prof. 1903. 86 . Roman. Har. pr. prof. 1939. prof. 32 p. Haralambie. pp. 2482. Rovenţa. BOR 6/1929. Alexandra. 177199.

Rusescu. prof. 1906. Haralambie. Bucureşti. (curs) 2497. Haralambie. 8090. Ap. de arte grafice „Carol Göbl”. Haralambie. pp. 2512. 2514. Haralambie. Scrisul studenţesc. Bucureşti. 2516. dr. Rovenţa. pp. 1929. Idiomul grec Limba Noului Testament. 1938. Ermineutica Principii şi reguli în interpretarea Sfintei Scripturi. Haralambie. 179180. dr. Haralambie. ST 2/1940. Cartea I. Lecţionarul evanghelic grecesc din Iaşi (ms. 2513. „Consideraţii asupra concepţiilor biblică şi mesopotamiană despre creaţie”. 182186. Bucureşti. Pavel na fost episcop în Roma. Studiu asupra Cărţii Plângerile lui Ieremia urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte. Scrisul studenţesc. 164 p. 186 p. Haralambie. 1936. Remus. 1940. 62 p. prof. oficial. Rovenţa. Tipogr. 260 p. Rusescu. preotul şi profesorul”. pp. Alcan. pr. pp. 90 p. P. Kalber. 1940. Istoria cărţilor Noului Testament (curs ţinut la Facultatea de Teologie Bucureşti). pr. Cărţilor bisericeşti. 1904. Rusescu. Jsac Binder. Rovenţa. 2517. Simion Liliacoveanu. Urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte pentru folosul studenţilor în teologie. 194). 87 p. Rovenţa. Litogr. Rovenţa. 19271928. dr. GB 12/1990. Remus. dr. Constantin. pp. 2506. vol. pr. Mălăeşti. GB 3/1988. 2504. prof. 434 p. Interpretarea Scripturei după Origen. Rovenţa. Bucureşti. Rovenţa. dr. Constantin. Introducere şi comentar. 58 p.. Rovenţa. 1929. Studiu asupra Cărţii Iona. Originea şi valoarea istorică a Evangheliei după Ioan. Tipogr. Bucureşti. 33 p. pr. prof. urmat de textul original ebraic cu o traducere literară în româneşte şi o analiză gramaticală şi în fine parafrasa chaldaică. 2507. de At. 2518. 1930. „Pr. (Monit. 2515. 524534. pentru folosul studenţilor în teologie. dr. Rovenţa. Constantin. 1908. lect. Haralambie. 2029. Gheorghiu. prof. conf. Tipogr. prof. pr. 9 planşe)”. Haralambie. 2496. (curs) 2500. Bucureşti. 186194. prof. „Evanghelia după Toma sau un exemplu timpuriu de contextualizare a învăţăturii creştine”. Academiei Române. Rusescu. Haralambie.87 2495. prof. pp. 59 p. prof. Rovenţa. Tipogr. Instit. dr. versiunea samariteană şi versiunea arabă. pr. 2508. Studiu asupra Cărţei Ester. „Teorii privind originea religiei Vechiului Testament”. Rovenţa. prof. F. 1932. dr. Sf. 19281929. 2499. Bucureşti. Tipogr. Bucureşti. Ed. pr. Rovenţa. Instit. Rovenţa. România Mare. ST 2/1940. Studii şi cercetări. Tipogr. pp. pr. Facerea. 28 p. prof. versiunea syriană. 2498. pr. „Recherches théologiques par les professeurs de la Faculté de Theologie protestante de l’Université de Strassbourg à la memoire de Guillaume Baldensperger (Paris. Râmnicu Vâlcea. prof. ST 2/1940. Haralamb. Bucuresci. 1939. Bucureşti. 287 p. dr. „Pr. 1928. conf. Haralambie. Limba şi stilul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Efeseni. Scrisul şi ideile la Sfinţii autori ai Noului Testament. 1928. pr. Cărţilor bisericeşti. pp. dr. Litogr. Litogr. în raport cu celelalte Epistole ale sale. 1906. Rovenţa. XXXIX. Urmat de textul original ebraic cu o traducere în româneşte. Rovenţa. (Bucureşti. Rus. dr. pr. dr. pr. 87119. Litografia Facultăţii de Ştiinţe. Cărţilor bisericeşti. (volum omagial) 2509. prof. oficial. 94 p. 162 p. 2501. prof. dr. dr. 1932. 2510. Har. ST 1/19381939. 260 p. dr. Tipogr. Tipogr. Exegeza Noului Testament curs pentru anul I şi II. Bucureşti.)”. de arte grafice „Carol Göbl”. Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel. V. Bucureşti. 42 p. pr. ST 2/1940. pr. Cozia. Negoiţă. GB 69/1980. Haralambie. Este primatul lui Petru un privilegiu de drept divin după Noul Testament? (Sibiu. „Dr. Vasile Gheorghiu. Rovenţa. Bucureşti. Rus. 87 .) şi Studiul Noului Testament”. prof. ST 1/1937. dr. (curs manuscris) 2502. Arhidiecezană. Tipogr. Monit. Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 de ani (18811931). dr. (curs) 2505. Esenţa şi rolul credinţei în teologie. Bucureşti. pp. pr. 379 p. pentru folosul studenţilor în teologie şi mai ales al candidaţilor la doctorat. Rus. Haralambie. Bucureşti. Cărţilor bisericeşti. Haralambie. Scrisul studenţesc. col. Rovenţa. Haralamb. Codex Argenteus Upsaliensis. 180182. şi 10 planşe”. Haralambie. 68 p. prof. Studiu asupra Cărţei Pentateucul. prof. 1940. 2503.)”. „Diac. 48 p. 1942. 2511. Cojocaru. Constantin. „I. pr. Remus. 94 p. 186189.

2539. 2532. Ţerek. Feleacului şi Clujului. 2542. 112 p. pp. 2527. A. MO 1112/1973. 2537. 2524. O 3/1965. pp. „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie) urmare din nr. RT 56/1934. vol. Gustavschloessmanns Verlagsbuchhandlung (Gustav Fick). pp. 149. M(ilan). Căciula. Sârbu. pr. „Rudolf Bultmann şi demitologizarea Sfintei Scripturi”. 2544. 669682. Studiu introductiv asupra Cărţei Estir. Săbăduş. Das JohannesEvangelium übersetzt und ausgelegt. I 559 p. Theol. 2543. „Descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă”. Un temeiu documentar al istoricităţii cărţilor Noului Testament: Fragmentul Muratori. 87 p. de Olimp N.. 148149.. Sălăgeanu. 1936. (se semnează părintele Mihai) 2521. XVI şi XVII”. 589597. (l. (cu binecuvântarea IPS Teofil. C. 1904. Direktor des Domkandidatenstiftes Berlin. seminar pt. 1991. Sămărtineanu. IV + 212 p. 2536. „Evanghelia a IIIa (Învierea fiului văduvei din Nain). magistrand Ioan. Ş(esan). 383395. Iaşi. Înţelesul textului de la Matei 5. trad. prof. Istoria sfântă a Vechiului Testament alcătuită cu cuvintele Sfintei Scripturi pentru învăţământul catehetic şi pentru toţi dreptmăritorii creştini. pp. N. magistrand Gheorghe. XV. MA 13/1961. 103 p. pp. pp. 1932. S. p. (licenţă) 2520. 309 p. „Intrarea solemnă a Mântuitorului în Ierusalim”. „Cuvintele rostite de Mântuitorul Hristos pe cruce”. Berlin. P. Sârbu. „Marcu Gr. şi vol. Tipogr. „Dr. Mihai. 1938. Autoritatea Bibliei. Ed. 97105.”. MB 1112/1964. S.. C ?. (diverse ipoteze) 2531. Ş(esan). Constantin. C 112/1938. Petru. pp. I. „Vladimir Rodziano. Rusu.. V. Olimp N. M(ilan). Ioan. Tipogr. pr. „Ecleziologia în scrierile Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan”. MB 1112/1964. „Neaga N. pp.88 2519. pp. Sălăgeanu. magistrand Gheorghe. pp. pr. Hristos în Vechiul Testament.. ST 910/1960. 2525. Ioniţă. MO 910/1973. Sakkos. p. pp. M(ilan). „Consideraţii generale asupra sfârşitului cărţii Faptele Apostolilor”. C ?. 420423. 3/1993”. BOR 2/1959. în Studia Evanghelica II. 155165. 832836. „Descoperirile de la Marea Moartă şi raportul lor cu Noul Testament”. traducerea face parte din colecţia «Ogorul Domnului». Săbăduş.. ST 56/1974. „Dr. Săndulescu. 402. pp. Stabiliment de arte grafice „Universala”.”. 1964. Cluj. pp. (1944/1945). Rusu.. mitropolitul Moldovei. prof. 22 p. D. M. „Explicarea evangheliilor duminicale din Sfânta Evanghelie după Luca”. pp. 2523. 2528. T.a. de pr. Ioan. dr. arhiepiscop al Vadului. 180. vol. 663685. Mihai. prof. apologie de Nicolae M. Edinburg”. M(ilan). duminica a XXa după Rusalii”.. RT 1/1994. II 451 p. „Convertirea Sfântului Apostol Pavel. 954959.. traducere după F. „Explicarea evangheliilor duminicale din Sfânta Evanghelie după Luca (Duminica a XIXa după Rusalii)”. 405430. Şaitiş. MA 13/1961. (1946?). 156 p. Ş(esan). Rusescu. 453466. Ş(esan). M. magistrand Ioan. RT 4/1993. 208209. „A existat o epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Laodiceni?”. Pildele înţeleptului Solomon. pp. 2538.. „Nicodim. Leipzig und Hamburg. Petre. Al. „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie) urmare din nr. V. trad. 91102. Sibiu. MO 78/1973. Săbăduş. Însemnări pe marginea textelor mesianice. 1962. Sakkos.”. Chişinău.”. vol. f. Mănăstirea Neamţu. Arhiepiscopiei ortodoxe române a Vadului. Sfânta Evanghelie sau cele patru Evanghelii combinate în una. 219241. RT 10/1937. 836838. 4/1993”. 88 . pr. magistru) 2545. 180. arhiepiscopul de Canterbury. pp. Ramsey. Căciula. magistrand Gheorghe. Primele zile ale creştinismului.. 1944. „Pe urmele lui Iisus (note de călătorie)”. pr. Alexandru A. Sibiu. 177193. Petru. 2526. pp. pp. Rusu. N. Mihail. Săbăduş.. Sales. 2541. prof. Versuri după Sfînta Scriptură. 762765. 3. Wilhelm Schütz. III 599 p. Tipogr. pp. 229235”. articol introductiv la Peak’s Comentary of the Bible. RT 3/1993. 1947. M(ilan). 2535. 2534. magistrand Gheorghe. Ş(esan). Bucuresci. (1944/1945). „Ce înseamnă desmitologizarea Noului Testament”. S. dr. pp. Bălănescu. 2529. 1944. ST 78/1959. 2530. N. pr. MA 910/1972. Sakkos. Sârbu. O 3/1960. ST 34/1965. Eparhială «Cartea românească». Farrar. Sârbu. Ed. pr. Sârbu. 2540. pp. Feleacului şi Clujului) 2533. pp. 308325. „Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Licaonia”. 2522.. pr. prof. 150 p. Buzău.

„Comentariul Sfintei Evanghelii. 1183. 733745. 63 p. „Comentariul Sfintei Evanghelii. 5. pp. BOR 7/1925. ST 3/1986. 2563. prof. Scriban. arhim. Savin. Traducere şi comentariu. „Comentariul Sfintei Evanghelii. (oare?. Savin. Sârbu. Schultz. 155163. 160 p. Sasu. pp. Sârbu. 1. Ioan Gh. 575590. 1992. (exegeză) 2568. „Comentariul Sfintei Evanghelii. arhim. „Comentariul Sfintei Evanghelii. „Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Sfintelor Evanghelii”. 1902. Mica Biblie în faţa acuzării de plagiat. BOR 2/1925. Contribuţii la o istorie a hermeneuticii româneşti. „Glossolalia în Biserica primară şi interpretările ei dea lungul vremii”. 2570. Sârbu. Inst. Propovăduirea Sfântului Ioan Botezătorul (vezi BOR martie 1924)”. 206215. Scriban. 3956)”. 2553. 1151. pp. (exegeză) 2574. 13 4. „Ernest Renan La o sută de ani dela naşterea lui”. BOR 3/1922.. pp. ST 56/1961. 2551.. 2560. Uniunii clericilor ortodocşi din Basarabia. ST 6/1986.. Şavelschi. pp. Petru Gh.. Savin. pr. Sauca. I. Imprimeria de Vest. BOR 12/1922. prot.. arhim. prof.. pp. ST 4/1986. pp.. Gheorghe. (doctorat) 2552. Uciderea pruncilor... 519534. (exegeză) 2569. 91100. traducere şi comentariu”. Savin. pp. pp. trad. 1914. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Luca 1. (exegeză) 2575. „Comentariul Sfintei Evanghelii. pp. 3991. Genealogiile Mântuitorului la Sf. pp. prof. Călătorie prin Vechiul Testament. 2559. pp. pr. ST 78/1960. „Epistola a IIa a Sf. „Cronologia biblică”. prof. Scriban. prof. (doctorat) 2547. 913. I. 271297. Gheorghe. Gheorghe. ? (exegeză) 2567. Evenimentele înaintea naşterii Domnului (Luca 9. Ioan. pr. 303334. Tipogr. „Jokey-Club”. Istoria Iudaismului. BOR 2/1924. Chemarea şi mărturia Sfântului Ioan Botezătorul (Ioan 1.. BOR 8/1922. „Comentariul Sfintei Evanghelii. arhim. I. BOR 11/1922. drd. 280288. Biblic şi de Misiune al BOR. Dreptul din Vechiul Testament (după descrierea Psalmilor). Iaşi. 95103. „Rolul Dreptului Iosif în iconomia răscumpărării şi locul său în hagiografia creştină”. I. Apostol Pavel către Timotei”. I. Scriban. pp. 1984.. 1323”. 2566. 11. Oradea. pp. 403412. MA 79/1982. 2556.. 8386. nu e dat numele în fişă). pp. ST 2/1986. Luca”. Introducere. pp. 221228. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel. Gheorghe. Sârbu. Naşterea lui Iisus Hristos (Lc. 801812. pp. Savin. Scorobeţ. „Precizări şi reconsiderări în jurul problemei: «Fraţii Domnului»”.. I. BOR 10/1922. prof. Prologul Evangheliei de la Ioan”. 120)”. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel”. Textul ipotetic. Chişinău. Bucureşti. (exegeză) 2573. ST 910/1959. prof. arhim. Bucureşti. BOR 5/1925. engleză. Fuga în Egipt. traducere şi comentariu”. BOR 4/1923.. ST 56/1964. ST 5/1986. Epistola a IIa către Timotei a Sf. Pavel. 2549. 3. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Grăirea Sfântului Ioan Botezătorul către farisei şi popor”. ST 910/1964. arhim. pr.89 2546. (exegeză) 2571. pp. BOR 3/1924. 2638)”. 4152)”. „Comentariul Sfintei Evanghelii. pp. 2554. Întoarcerea la Nazaret. 2562. Introducere. 2572. (non vidi) 2564. „Comentariul Sfintei Evanghelii. din lb. 1987. I. Samuel J. Mergerea lui Iisus la Ierusalim la 12 ani (Lc. Matei şi Sf. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Ed. Ioan Gh. 1581. 2165. (exegeză) 89 . pp. BOR 4/1925. pp. (Luca 1. Scriban. arhim. Sârbu. (non vidi) 2555. 113)”. 58 p. 2548. 2558. Sârbu. Propovăduirea Mântuitorului în lume. Lc. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel. prof.. Aurel. 2561. RT 3/1923. Scriban. Gheorghe. Tr. I. Gheorghe. pr. 199 p. „Date privitoare la magii Evangheliei”. I. pp. Ap. nu e dat numele în fişă). 625)”.. pp. pr. Botezul şi ispitirea lui Iisus (Mt. Gh. prof. Bucureşti. M. Scriban. 517532. Scriban. „Epistola a IIa către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel”. 581590. arhim. arhim. 2550. Scriban. arhim. 284 p. 541 p. arhim. Tipogr. 254264. 2. Scriban. pp. 525)”. ?. 2. Scriban.. 2557. 445463. pr. 1934.. 2565. Ioan Gh. prof. 2122 şi 4. I.. Savel. Matei 2. arhim. Scriban. (oare?. Mc. I. pr. Petru Gh. Minerva. Scriban.

. 422433. arhim. dr. Scriban. Scriban. ? (exegeză. Scriban. arhim. din lb. Iuliu. de trad. 1928”.. pp. Ioan Botezătorul (Ioan 1. „Isus Hristos ca temei al educaţiunii”. din lb. (exegeză) 2599. pp. arhim. 261266. Scriban. I. BOR 2/1921.. (activ. „Comentariul Sfintei Evanghelii. din lb. arhim. italiană) 2581. pp. arhim. prof. arhim. 104114. pp. 658668. Scriban. I. Sportul. Venirea magilor”. pp. (exegeză. Proorociţa Ana”. 136 p. Tăierea împrejur a lui Iisus. an 22. 188 p. I. 90 . Chişinău. Cooperativa.. BOR 8/1927.. Const. 2596. „Cine era Irodiada şi pentru ce a fost omorât Sf. 2597. 19222. Cernăuţi. italiană) 2583. şi tipărire a Bibliei mitropolitului Nicodim) 2591. „Scriptura unei vieţi. pp.. Ed. Scriban.. „Tâlcuirea Evangheliei de la Matei (cap. RT 5/1913. arhim. VIIIIX)”. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. „Universala” Alcalay & co. 2604. arhim.. Cântarea lui Moise”. despre Soc. vol. 143149. pp. 1941. trad. Scriban. (exegeză) 2578. „Comentariul Sfintei Evanghelii. italiană) 2584. I 301 p.. arhim. BOR 9/1922. arhim. IIIIV)”. XII”. I. arhim.”. 1930”. (exegeză. „În jurul Sfintelor Scripturi. BOR 9/1927. MMS 6/1936. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei cap. Scriban. pp. Scriban. „Pr. Scriptură”. (trad. 420424. Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. 2601. 1922. Manual de ermineutică biblică pentru uzul clasei a VIIa seminariale. pp. arhim. 3848. BOR 1112/1933. Scriban. MMS 78/1937. Iuliu. 1911. 334348. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Tipogr. BOR 10/1927. Vasile Tarnavschi. pp. Manual de ermineutică biblică. Cartea cărţilor: Biblia sau Sfânta Scriptură. Grigore şi Sava T. RT 45/1921.. a VIIa a seminariilor teologice. pp.90 2576. arhim. trad.. 9093. de Gala Galaction şi pr. I. italiană) 2586. 97106. 96 p. Bucureşti. (popularizare) 2595. Biblia ca unealtă culturală. 2579. I. I. biblică britanică) 2589. italiană) 2580. Adevărul. (ed. Lc. arhim.. (exegeză. 2605.. XXI”. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei (cap. 188 p. pp. I. „Comentariul Sfintei Evanghelii. I. pp. 2585. 343350. 651652. 2603. Sfintei Episcopii a Argeşului. pp. din lb. I. VVII)”. prof. Scriban. arhim.. 222 p. arhim. 1924. arhim. pp. pp. din lb. trad. I. 673676. (doar câteva inf.. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei cap. Scriban. 140 p. Dreptul Simeon.. Manual de ermineutică biblică pentru învăţătura clasei VII a seminariilor teologice din România Veche de . arhim. italiană) 2582. Saru. „Teofilactos Farmachides. Neamul lui Hristos (Matei 1. Propoveduirea Sfântului Ioan Botezătorul”. „Folosul evangheliilor apocrife”. Scriban. „Textul Evangheliilor. 2592. Scriban. Curs de introducere în Noul Testament pentru cl. 2600. 2593. arhim. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei. Iuliu. BOR 5/1923. Scriban. 331334. BOR 6/1925. 2594. f. „Tâlcuire la Evanghelia Sfântului Matei (cap. arhim.. pp. a II-a) 2587. III)”.. arhim. Iuliu.. II 424 p. „Sf. Învaţă minte cu icoane din Sf. no. Scriptură pentru publicul românesc”.. BOR 2/1928. pp. pp.. arhim. pp. de pr. I. arhim. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Scriban. Bucureşti. Bucureşti. 196203. din lb. Scriban. BOR 1/1922. „Dr. extras din «Viaţa românească». arhim. 2602. Scriban. pp. 17)”. Iuliu.a. BOR 3/1925. Scriban. 173175. 590596. Vasile Radu. Aducerea lui la biserică. Ioan Botezătorul?”. Ed.. trad. Tipogr. 1. „Comentariul Sfintei Evanghelii (Ioan)”. arhim. BOR 7/1927. Scriban.. Ed. I şi II. 1928)”. pp. Sportul. arhim. Anghel Constantinescu. Iuliu.. „Comentariul Sfintei Evanghelii. Manual de ermineutică biblică pentru învăţătura clasei a VIIa a seminariilor teologice din România Veche. Cooperativa. BOR 7/1928. arhim. Scriban. Ed. (exegeză) 2577. BOR 4/1923. BOR 2/1932.. I. 140142. 20 p. BOR 6/1927. 5780”. Scriban. Scriban. Ed. Scriban. BOR 6/1923. Scriban. BOR 2/1922. Scriban. (non vidi) 2588. 579583. Tâlcuire la Sfânta Evanghelie de la Matei (cap. Trimişii fariseilor la Sf.. Scriban. trad. (trad. Iuliu. arhim.. Bucureşti. 311312. (exegeză) 2590. Scriban. arhim. Scriban. 9. pp. 467476. Bucureşti.. Scriban. „Biblia la încoronarea regelui Angliei”. 159161.. (exegeză) 2598. arhim. BOR 11/1927. 1937.

2617. „Călăuză biblică” (concordanţă biblică AL). pp. cu scurte însemnări lămuritoare şi tâlcuiri. 2631. „Personalitatea lui Moise şi valoarea poruncilor date de el”. Petre. „Biblia în veşmânt nou Din incidentul lucrărilor de revizuire a Sfintei Scripturi”. 149161. 845846. prof. Semen. Semen. „Valoarea religiosmorală a jertfelor Vechiului Testament”. „Legământul lui Dumnezeu cu Noe şi importanţa lui religioasă”. Arheologia biblică în actualitate. pr. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XV”. pp. „Activitatea profetică după proorocul Miheia”. Semen. presenté par Pierre Buis”. „Iubirea aproapelui după Epistola I sobornicească a Sfântului Apostol Ioan”.. „Principiul divin trinitar al unităţii Bisericii în lumina Sfintei Scripturi a Noului Testament”. pp. „Sensul noţiunii de dreptate după cărţile istorice şi profetice ale Vechiului Testament”. 231234. pr. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XVI”. Ed. 2625. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XVII”. BOR 1/1928. 672682. 2630. Ed. 329-471) 2638. ST 12/1978. 2609. drd. I. 700710. pr. 2610. Ed. Şerb. pp. Petre. 432436. pr. 4657. TV 810/1992. Teodor. TV 13/1992. pp. prof. conf. prof. 49193. dr. 2614. 248 p. „Chemarea profetică în viziunea lui Isaia”. 2619. 2620. Petre. pp. Scriban. dr. „Sfinţenia lui Dumnezeu şi sfinţenia oamenilor după Noul şi Vechiul Testament”. Petre. TV 14/1994. Petre. S. Editions du Cerf. „Reconcilierea după cărţile Scripturii vechitestametare”. 181187. Petre. BOR 78/1969. pr. „Le Livre de Nombres. arhim. „Familia şi importanţa ei în Vechiul Testament”. 2611. pr. 1997. 120127. 184219. prof. Mitropoliei Banatului. „Poezia religioasă în Vechiul Testament”. Petre. 91 . TV 912/1991. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei capitolul XIII”. 320 p. no. conf. „Al.. Teodor. Melniciuc-Puică. Nebiim aharonim şi Anaghinoscomena. 2612. prof. P. pp. 6982. Petre. „Călăuză biblică” (concordanţă biblică MZ). „Combaterea corupţiei morale de către profeţii Vechiului Testament”. pp. prot. MMS 57/1994. Scriban. Semen. 2634. 2622. 314. Şerb. RT 5/1910. „Învăţătura despre sfânt şi sfinţenie în cărţile Vechiului Testament”. Introducere şi exegeză. Iuliu. Petre. dr. 2633. pp. 142146. Semen. dr. 2635. Petre. Nicolae. 329471. Scriban. Secaş. Semen.. pp. 747755. Semen. 4049. 276283. Semen. Petre. pr. MMS 34/1973. Semen. 2626. 2616. pr. MB 14/1976. pp. Sfânta Evanghelie. Secula. pp. Semen. pp. 16881988”. prof. pp. prof. Moldovei şi Bucovinei „Trinitas”. Semen. 2624. Petre. dr. ST 910/1977.. tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a PF Părinte Patriarh Justinian. pr. „Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei”. dr. pp. Semen. pr. Scriban. 269 p. Trei sute de ani de la apariţie. 323329. 2623. Petre. 581598. Ancora. pp. pp. prof. 1330. GB 79/1977. 2133. Petre. 2615. pr. (doctorat) 2627. TV 13/1992. 2618. 2636. I. Petre. pp. 1926. MO 79/1978. 2629. 165168. pp. 713. Semen. Evangile et vie. Serafinceanu. arhim. „Antilogii scripturistice vechitestamentare”. Timişoara. pr. pp. Scriban. (extras din MB 14/1976.. prof. arhim. 78. prof. pp. MMS 1012/1969. BOR 4/1928. pp. Şerbănescu. Petre.. 13226. pp. prof. MO 13/1982. pr. 288 p. drd. BOR 3/1928. Mitrop. pp. Cele patru Evanghelii în una singură. MB 512/1976. dr. Cuza”. 2637. Călăuza biblică. pp. în cărţile Sfintei Scripturi”. (trad. dr. 49-193 şi 5-8/1976. 1997. 2621. Semen. MO 46/1979. dr. Petre. 2628. pr. prof. 2613. Univ. Serafinceanu. 1926. pr.. Service biblique. prof. Semen. 571583. italiană) 2607. MO 1012/1977. dr. Semen. MMS 16/1996. BOR 5/1928. C. dr. pr. pp. Gheorghe. pp. 2632. „Biblia de la Bucureşti. 1968”. Ed. MB 79/1997. drd. Semen.. Scriban. „Biblia sau Sfânta Scriptură. Iaşi.91 2606. Semen. pp. Şerb. Semen. „Vorbirea în pilde. „Sensul expresiei IomYahve ziua Domnului la profeţii Vechiului Testament”. Petre. TV 47/1992. BOR 2/1928. pp. Teodor. „Învăţătura despre suflet în cărţile Vechiului Testament”. drd. pr. pp. pp. 724. 2608. I. Iaşi. BOR 910/1988. Bucureşti. din lb. 1977. arhim. arhim. drd. 1527. TV 1112/1992. Ilie.. dr.

ST 34/1958. 2644. Wege und Ziele der neueren Schriftauslegung. 713714. Luca şi Ioan. Soare. 196 p. Simonescu. 2646. 2667. Paris. 1920/1936. Gheorghe I. C 56/1924. Şesan. MMS 910/1958. Mihail. „Femeia în Evanghelie (curs de popularizare)”. 93101. 335370. pp. Evangheliile după Matei. pr. Sofronie Craioveanul. de Giovanni Papini”. 2671. Noul Testament. I. 2647.. Ed. MB 46/1968. BOR 4/1909. mitropolit Tit. MM 23/1933. Milan P. Marvan. pp. „Storia di Cristo. Siruni. 2663. prof. „Sfînta Scriptură în limbi naţionale”. Sofronie Craioveanul. Introducere. Sl(evoacă). (popularizare) 2641. pp. 1971. 2643. l’Insondable du Christ. 2662. Epistola cătră Romani a Sfântului Apostol Paul. pp. 2653. Spânu. Sevici. 2668. Fiul risipitor.. prof. BOR 1112/1941. Minerva. prof. 605. 167168. O 3/1983.. 323332. MA 12/1958. 725726. 171172. drd. Slevoacă. pr. Bucureşti. BOR 12/1974. pp. „Despre psalmii proorocului împărat David”. 2665. Marcu. pp. traducere şi comentar. GB 56/1964. 2649. 2666. Étude des thèmes de l’Epître aux éphesiens. Nicolae. mitropolit Tit. „Necredinţa Apostolului Toma”. Soare. pr. 698721. 2669. pp. 2645. „Sensul Rugăciunii domneşti”. Glasul Bucovinei. 156 p. 432433. Cernăuţi. C 1012/1927. dr. Ioan. 2651. 6278. Sîrbu.“. C 112/1938. RT 12/1946. 2656. Berlin. prof. Ed. „Aspecte actuale ale predicii profeţilor Vechiului Testament”. Milan P. 2659. pp. „Fritz Neuerbauer. dr. pp. Ed. Şesan. 304314. magistrand Traian. „R. „Probleme de învăţătură şi viaţă creştină în comentarul Sfântului Ioan Gură de Aur la Scrisoarea paulină către Filipeni”. Codex Aureus. pp. pp. Şesan. „Noi descoperiri arheologice”. pr. „Ierarhia valorilor după concepţia Noului Testament”. pp. „Dr. „Perfecţiunea caracterului Domnului Iisus Hristos”.. Spânu. pp. „Probleme religioasefilosofice din cartea lui Iov. GB 45/1950. 1939. dr. prof. Corneliu. M. Dumitru. Simionescu. 5760. MA 78/1968. 2654. Bucureşti. Sîrbu. 2655. BOR 34/1989. dr. Simionescu. Partea I. D. Dan. pr. Sîrbu. arhiereu. Simeonov. Caplat S. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sfintei Scripturi. O 1/1967. Baulès. MO 12/1974. 123 p. Tălmăcire din Evanghelia după Luca (XV. Simedrea. 139162. Şesan. 2652. S. prof.. pr. pp. Slevoacă. 1972. pp. „Sfânta Scriptură a Vechiului Testament ca izvor al predicii”. pp. Dan. Sîrbu. pr. MM 9/1933. prof. BOR 56/1960. dr. 2642. H. „Predică la Înălţarea Domnului”. pr.”. „Unitatea neamului omenesc în învăţătura paulină”.. „Temeiurile evanghelice ale naşterii Domnului şi legătura lor cu viaţa credincioşilor”. Şerpoianu. „Ulrich Bach. MMS 12/1966. Ed. pr. 563566. Dj. 2640. 1909. «Anuaire de la Faculté de Théologie»”. 2648. 1971. 19391940.. Ştefan. dr. Simion. 114116. ediţia a doua. 445450.. Şerbănescu. pp. 1939. pp. pp. dr. „Sfântul Ioan Botezătorul în lumina descoperirilor de la Qumran”. 2670. „Glasul Bucovinei”. 170171. Cernăuţi. pp. ST 78/1960. 1938. 2657. Gheorghe. 514. pp. „Însemnarea şi întrebuinţarea cuvântului Evanghelie”. 2641. pp. Severineanu. ST 12/1980. M(ilan). Simionescu. pr. 500517. Cu prilejul tricentenarului apariţiei «Bibliei de la Bucureşti»”. prof. Cernăuţi. 102 p.92 2639. Sofia. Simedrea. IV + 368 p. 1961. In Christus. „Discuţii în legătură cu «Evanghelia cu învăţătură» a lui Coresi”.. pp. pp. Meridiane. Tipogr. 2658. episcop Damaschin. pp. Sîrbu. 2664. Mihail P. p. 16 p. 2650. 93103. 206216. pr. 423426. 2660. Vasile Gheorghiu. 318 p. Corneliu. D. arhiereu. „Harismele în Biserica primară”. Gott und seine Theologen. pp. „Vecinii epocii Vechiului Testament”. C. „Sfântul Apostol Pavel despre Învierea Mântuitorului (predică)”. 2661. MA 45/1967.. (Ştefan). Corneliu. Bucureşti. Şesan. 92 . Corneliu. ST 12/1967. 3641. 166 p. 256260. prof. Originea şi timpul primelor traduceri româneşti ale Sfintei Scripturi. 205208. 153 p. 4178. MO 12/1974. 11). eine Untersuchung zum paulinischen Glaubensverständnis. pp.”.. Ştefan.”. „Sfânta Scriptură tălmăcită în limba română. MA 79/1979. Soare. pr.. „Pe marginea tricentenarului tipăririi Bibliei armeneşti”.

sub conducerea lui Moise în lumina descoperirilor arheologice”. MO 910/1984. G. Stănescu. La funciòn del signo en la feseguin el cuarto Evangelio. pr. 651. 2678. Marin. 2700. Pavel”. dr. Explicarea Evangheliilor pentru cl. Pavel”. 788791. 2701. 4564. D. „Luis Erdozain. Stănculescu. „Căderea Ierusalimului”. Stamatoiu. Spiru.”. 2690. Dionisie. „Actualitatea pastoral misionară şi adîncimea teologică a interpretării scripturistice a arhiepiscopului Petru Hrisologul”. „Ideea de legământ în Vechiul Testament”.. dr. „Dumnezeu Duhul Sfânt Înnoitorul a toată făptura. pr. Ap. Marin Z. 2695. 7788. prof. Ion. pr. „Despre sensurile Sfintei Scripturi. după cărţile didactice ale Vechiului Testament”. 2691. 2687. 2976) 2697. 113114. MB 79/1993. conf. 101 p. pp. 1965. MO 78/1969. Stamatoiu. p. Dumitru. „Sfaturile şi roadele înţelepciunii. Stan. MO 16/1994. 2437. Stănculescu. Stănescu. 2674. (ed. „J. Stamatoiu. D. 255 p. RT 34 (pp. Craiova.. Apostol Pavel şi adevărurile evanghelice cuprinse în epistolele sale”. şi observaţii asupra metodei omiletice) 2693. Ed. 244266. D. bibl. Constantin Şt. 2696. Minerva. de Waard. Vasile Gheorghiu. GB 1112/1974.”.. 2694. A comparative study of the Old Testament in the Dead Sea scrolls and the New Testament. pr. MO 36/1995. a IIa secundară. Stamatoiu. pp. Ioan F. Liviu. 34 p.. a IIa secundară. 3147. 7797. Alexandru. ziarului „Universul”. 7990. pp. 88 p. 174 p. 160 p. 615633. Tipogr. Stănculescu. Bucureşti. (teol. (trad din latină a cinci cuvântări ale lui Petru de Ravenna la Pilda fiului risipitor. prof. Alexandru. „Idei moralsociale în Epistolele pauline”.”. D. pr. Stamate. Stamatoiu. (licenţă) 2699. dr. Alexandru. Glasul Bucovinei. pp. pp. 2686. D. Estudio criticoexegetico de las pericopas de Joan IV. Ioan F. prof. pr. MO 78/1969. 1968. Noţiuni introductive de studiul Noului Testament. „Mediul de apariţie a Noului Testament”. „Iisus Hristos.. Stan. Dumitru. Ap. Marin. pr. „Werner Dommershausen. Stamatoiu. pp. 87 p. 2689. dr. „Virgil Cândea. Ancora. Noţiuni preliminarii”. drd. 2681. Stănescu. 4654. pr. pp. 2675. pp. ST 910/1985. Stamatoiu. RT 34/1940. prof. 230 p. pp. O 2/1983. Ioan F. Marele Arhiereu după Epistola către Evrei”. Autenticitatea Cărţilor sfinte ale Noului Testament. Ed. Ed. 2684. ST 12/1977. a II-a) 93 . Bucureşti. pr. ST 910/1985. „Carei cea mai lungă Evanghelie? un calcul aritmetic”. (recenzia articolului lui Cândea din „Limbă şi literatură”. 192411. pr. D. 555561. Stan. asist. 180210. 2692. 654. BOR 78/1964. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. pp. dr.. 756763. „Sensul noţiunii de înţelepciune în cărţile didactice ale Vechiului Testament”. pp. pp. Ed. diac. dr. Stan. dr. pp. Stănculescu. 1936. pp. MO 12/1995. Bucureşti. „Unitatea creştină în Epistolele Sf. pr. Stan. pp. „Sensul noţiunii de trup în epistolele Sfântului Apostol Pavel”. dr. pr. pp. Ed. 429431. „Rolul îngerilor în iconomia mântuirii după Noul Testament”. 237244. Ioan F. pp. „Dr. D. Universitaria. Cernăuţi. pp. Ancora. pp. XX. MO 46/1981. pp. dr. 2702. Stănescu. pr. 123133. Stamatoiu.) 2673. Stamatoiu. Nicolae Milescu şi începuturile traducerilor umaniste în limba română”. drd. pp. 2683. p. 19229. Marin.. 2429”. „Sf.. O 2/1990. „Noţiunea de diaconia (διακονια) la Sf. Explicarea Evangheliilor pentru cl. conf. pr. Dionisie. drd. Bucureşti. Stamatoiu. Stamate. Stănescu. Stamatoiu.. 2682. pp. Bucureşti.. Dumitru. dr.. Stamatoiu. Dionisie. G. Leiden. normală. pr. prof. drd.. 2677. pr. 10741082.. MO 78/1969. MO 1012/1977. Stamate. Die Ester Role. din perspectiva actuală a ortodoxiei”. Bartolomeu. pr. 1998. Stuttgart.93 2672. 568578. MO 79/1979. Dionisie. „Raportul dintre Legea veche şi Legea nouă după Predica de pe munte”. 548558. Biserica Sfântului Mormânt. Stamate. p. dr. 2676. GB 12/1979. conf. „Rugăciune şi muncă după Sfântul Apostol Pavel”. 1964. D. meserii şi comerţ. 1939. „Istoricul interpretării Sfintei Scripturi”.. pp. 476485. drd. MO 6/1986. 2698. RT 910/1946. Stil und Ziel einer alttestamentlichen Schrift. pr.. 2680. pr. MO 79/1977. 651. 2685. pr. 180200) şi 78 (348359) / 1943. 497505. Mântuitotul izvor de viaţă”. 2679. „Exodul şi călătoria poporului evreu spre Canaan. O 3/1974. 2688. ST 58/1977. 1905. 710724. „Iisus Hristos.

469485. Ştefănescu. dr. (licenţă) 2727. pr. D. 159 p. (din Revista Patriarhiei din Moscova 10/1973. Stoica. Nicolae. 391398. Stănescu. Stragorodski. pp. 1900. Arad. siebente Auflage.. Bucureşti. Ed. Instit. Bucureşti. a XIX-a) 2707. Dumitru. arhim. (licenţă) 2719. (corespondenţa dintre ei. prof. arhim. 1924-1925. Stroian. pp. ziarului „Universul”. Explicarea rugăciunii „Tatăl nostru”. episcop Melchisedec. 2726. „Iisus Hristos ca profet”. Dumitru. Ermineutica biblică sau ştiinţa interpretării Sfintei Scripturi. „Maica Domnului în prologul Evangheliei de la Luca”. Bucureşti. diac. Stănescu. Ştefănescu. prof. Stănescu. Evanghelia sau viaţa şi învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos după cei patru evanghelişti. Athanase. 1909. O 4/1968. pentru Institutele teologice şi pentru uzul studenţilor. Istoria sfântă a Vechiului şi a Noului Testament pentru clasa I-a secundară. a III-a) 2704. „Ancora” Alcalay & Calafateanu. 1943. prof. Dumitru. Jesus von Nazareth.. 2729. Dumitru. 20 p. econ. dr.. 34 p. Benvenisti & co. 2717. Ştefănescu. 1926). „Sabatino Moscati.nov. meserii şi comerţ. 94 . Instit. Haralambie. a II-a) 2712. 152 p. a IV-a) 2709. prof. 10601070. prof. 230240. pp. prof. stavr. Ed. 1905. (licenţă) 2724. Ştefănescu. Ed. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Anton. normală şi meserii. 314 p. Stănescu. Bucureşti. 154 p. Bucureşti. 44 p. 1937. 443453. prof. 1926-1927. din lb. ST 78/1955. trad. 2722. a VIII-a. Benvenisti & co. Dimitrie. Suciu. Stănescu. Bucureşti. Suparschi(?). Ştefănescu. (extras din RT 3-4 şi 7-8/1943) 2713. I-a) 2708. Cărţilor bisericeşti. Sfetea. despre autenticitate) 2723. 121125. Chiliasmul (milenarismul). dr. Unirea. prof. 1933. BOR 34/1974. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. 1935. Stănescu. 159 p. Stănescu. C. B. 1926. Dumitru. pp. 1905. Cernăuţi. Dumitru. 2721. Tipogr. GB 1112/1963. de arte grafice „Eminescu”. Suparschi. 950955. 1965”. oct. 445453. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. pp. (ed. 160 p. 54 p. Istoria Vechiului şi Noului Testament. Bucuresci. „V. „Günter Bornkamm. „Sfântul Apostol Pavel şi filosofia greacă”. D. 2718. rusă de Georgescu. 2715. 1975. „Ancora” S. mitropolit Serghie. Caracal. arhim. mag. Dumitru. Al. (ed. Librăria Leon Alcalay & co. Anastasie. Ioan. Dumitru. Vechile civilizaţii semite. pp. Stăniloaie. pp. MO 16/1993. 6166). Ed. pp.. pp. prof. 128 p. Bucuresci. Gheorghe. Despre cele patru imperii însemnate în profeţia lui Daniil. pr. Bucureşti. Stănescu. (ed. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. Expunere critică şi dogmatică. 73 p. Tipogr. Tipogr. 2725. Curţii regale. Ştefănescu. 1927. Ed. dr. 274 p. Profetul Ieremia. 165 p. Litera. 2716.. a XIV-a?) 2711.94 2703. Stăniloaie. „Ancora” S. prof. (ed. 2730. normală. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. „Învierea lui Hristos.. 159 p.. (ed. prof. Stănescu. MO 1112/1966. dr. W.. pp. Tipogr. de arte grafice „Eminescu”. Tipogr. 1907. dr. MO 1112/1975. dr. Gheorghe. din Candela. StuttgartBerlinKölnMainz. RT 1112/1941. O 3/1980. Ed. „Munca şi proprietatea în Testamentul Nou”. Bucureşti. 1927. Priviri generale asupra colecţiuni şi codificări Vechiului Testament. pp. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei Sfântului Apostol Pavel către Tit. Tipogr. Apostol Pavel faţă de înţelepciunea omenească”. „În Betleemul Iudeii”. (ed. (reprod. RT 12/1927. Bucureşti. Dumitru. 1901. 952954. Bucureşti. M. Bucureşti. Ion V. Stăniloae.”. (ed. 4142. Aurora. Stoenescu. diac. (licenţă) 2720. Arhidiecezană.. Ed. Benvenisti & co. 1944. Stănescu. 598603. pp. Societatea „Librăria naţională”. a XX-a) 2706. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru clasa I-a secundară. (ed.. 159 p. Dumitru. Dumitru. I. „Sextus Iulius Africanus şi Origen despre Istoria Suzanei”. prof. 1920. Sibiu. Bucureşti. Loichiţa. RT 810/1926. 1907. 2728. Melchisedec. cu aprobarea Sfântului Sinod) 2710. „Ancora” S. Ştruc. Căderea Ierusalimului. spre deosebire de învierea lui Lazăr”. (extras din Iisus Hristos sau restaurarea omului) 2714. 64 p. (ed. Librăriei şcoalelor C. Ienici. a XIX-a) 2705. Kohlhamer Verlag. 173 p. „Atitudinea Sf. Istoria sfântă a Vechiului Testament pentru clasa I-a şcoalele normale de băieţi şi fete. prof. Iustin I. Bucureşti. prot. Stăniloaie.

„Actualitatea Epistolei Ia a Sf. 273288. prof. Tărchilă. 938939. 24 p... Tarangul. pp. 2733. arhim. 2757. C 912/1923. Oreste. în Biblioteca „Cuvânt bun”. S. pp. Marin. arhim. „Biblia şi ştiinţa naturală”. Profeţiile mesianice. 117 p. 162170. MA 78/1965. „Învăţătura despre Sfânta Cruce în teologia paulină”. 551559. pp. Melchisedec. 1912 (913. 2739. GB 34/1955. C 1905 (pp. 118. nr. BOR 5/1932. 269289). 306313.. 191195. 2752. 2758. Vasile. dr. 232235. 31 p. prof. Introducere şi comentar”. Vasile. Bucureşti. 589604. 289294. 513522. 6177. ST 34/1953. 288302. „PopescuMălăieşti I. „Desgropările cele mai nouă făcute în Palestina şi importanţa lor pentru istoria culturii şi a religiunilor”. (tot în titlu . Vasile. C 1904 (pp. Vasile. dr. (după Biblische Zeitfragen) 2751. dr. 10 capitole din Cartea Înţelepciunii lui Solomon proorocul. Apostol Pavel”. Ed. C 1903 (pp. 2746. ST 12/1974. după Arh. pp. 361366). „Atacuri vechi şi noui contra Testamentului Vechiu”. „Geneza. Tarnavschi. arh. 223250”. Vieaţa Patriarhilor. 2743. 637652. 2753. 315320. 2760. Profetul Haggai. 432440. C 1913 (pp. Tarnavschi. „Iisus Hristos şi legea mozaică sau raportul dintre creştinism şi iudaism după Matei V”. 87108. 179184. dr. „Levitic traducere şi comentar”. 2732. Suparschi. dr. 285) / 1924. „Atacuri vechi şi noui contra Testamentului Vechiu”. Glasul Bucovinei. 2756. dr. „Superioritatea preoţiei Noului Testament faţă de preoţia Vechiului Testament. dr. 56 (205225). MO 16/1994. 8999). 449456. 6168. arhipresviter-mitrofor prof. pp. Vasile Tarnavschi”. „Spre Locurile Sfinte”.. Tarnavschi. „Ce ţise pare de Hristos”. 2759. Studii şi comentarii. 43 p. 2735. 101109. 1906 (2032. Arheologia biblică. 359397. 505512. XVI + 710 p. Suparschi. Traducere şi comentar. 6065. Bucuresci. 2634. Societatea tipografică bucovineană. a dr. 1928. pp. Tarnavschi. arhim. 1902. 699714. 366382. pp. Vasile. 569574. după Epistola către Romani”. Nadim. pp. dr. C 1911 (pp. prof. VI (1934). 2736. 6977. Tarnavschi. dr. Vasile. Vasile. Tarnavschi. (licenţă) 2738. 561568. Tarnavschi. 572588. 1930. 622632). 6972. 2745. Tarnavschi. ediţia Sfântului Sinod din 1936. 6571). pp. Vasile. Cernăuţi.. pp. 1904. Vasile. 217233. O 1/1974. „Descoperirea unui nou manuscris în regiunea Mării Moarte”. Alexe. (non vidi) 95 . Studiu relativ la istoria biblică a Testamentului Vechiu”. Suparschi. Tarnavschi. pr. 2750. 475483. Tarnavschi. (se respinge acuzaţia de plagiat din Arheologia biblică a lui T. 621628. Tarnavschi. „Idei moralsociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. Tarazi. F. 121125. dr.. 2740. „Maria din Betania şi Maria Magdalena”. Nadim. 2737. ST 34/1956. 1904. 2748. 169177. 2749. 649666. 161167. C 912/1923. Cernăuţi. „Vieaţa patriarchilor. C 1902 (* pp. N. „Îndatoririle moralsociale ale creştinilor după Epistolele Sf. Tarnavschi. diac. în «Raze de lumină».. 93 p. 342349. Frăţiei misionare „Patriarhul Miron”. magistrand M. arhim. dr. drd. Ed. dr. Vasile. 2761. 125141. „Relaţia dintre botez şi înviere în viaţa credinciosului.Transcriere după Biblie. Vasile. 337344. pp. Melchisedec. MO 1112/1967. „Temeiuri biblice ale vieţii de obşte”. Tarnavschi. Ţandreu. dr. „Profetul Haggai. pp. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Vechiu. pr. „«Răspuns la o recensie» de pr. prof. 230237. 333349.95 2731. 380384. Cernăuţi. Cernăuţi. arhipresviter-mitrofor prof. 757772). 1923.. C 34 (pp. dr. prof. drd. Psaltirea în versuri. 713729) şi 1907 (117. 120127. 169176.. Levitic. 98106. BOR ?/1934. dr. 393398. Kortleitner) 2755. Nicolae. Ţăranul. 797799. 398406). 2744. prof. 616624) şi 1914 (122. 6570. pp. Vasile. Vasile. dr. N. Glasul Bucovinei. 2741. Întroducere şi comentar”. dr. Tipogr. „Unele observări la conferinţele lui Delitzsch «Babel und Bibel»”. magistrand M. T. T. Vasile. Tanislav. dr. 2734. „Exodul traducere şi comentar”. Introducere şi comentar. RT 67/1913. 167179. Vasile. pp. dr. diac. pp. 1940. după Epistola către Evrei”. Tănăsescu. Nadim. 397413. K. Ioan”. (non vidi) 2754. RT 3/1925. O 4/1973. 225246. VIII + 656 p. b. Societatea tipografică „Bucovina”. ST 56/1956. pp. C 34/1923. 506514. Tarnavschi. 359397. 287294. (7 planşe la final) 2747. 504512. Tarnavschi. 197213. pp. 465541. 78 (p. 561568. M. 311315). Vasile. Tarazi. N. 203211. 501510. 217222. Tarnavschi. 46) 2742. drd. prof. 625633). Tarazi. 235243. 617624) şi 1913 (18. pp. 175185. Suparschi.

2130. (ed. prof. Terchilă. Ioan P. G. 1900. traducerea preoţilor profesori Vasile Radu şi Gala Galaction”. Barbu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. din lb. Mic dicţionar biblic. Studiu istoricoexegetic asupra Epistolei către Filipeni. 1926. pp. drd. Ioan P. cu aprobarea Sfântului Sinod) 2787. 2775. 144 p. Teodorescu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. „Filosofia antică pedagog spre Hristos”.. 2784. pp. a III-a. Teofilact al Bulgariei. Selbstverlag des Verfassers (Ed. pr. extras din Limba română 5/1968. GB 56/1979. Magdalena. 1905. greacă de Căciulă. 2766. GB 9/1958. Ed. porumbiţa. „Naţionala” S. BOR 1112/1988. Bucureşti. autorului). Theodorescu. Ţincoca. ITOB. Basil. greacă de Costache.. „Psaltirea însemnări bibliografice”. Teoctist.. GB 56/1960. Vasile. F. pp. Nicolae. 2768. „Explicarea celor 14 Epistole ale Sfântului Apostol Pavel”. GB 910/1967. Tarnawski. Cărţile bisericeşti.. Nicodim Aghioritul). Tarnavschi. 302311. prof. Teodoret al Cirului. pp. trad. Rostul social al Evangheliei. O copie ardeleană fragmentară a Psaltirii în versuri a mitropolitului Dosoftei. 56 (219225). 560 lei”. Teodorescu. Uranus. pr. (cuvântare la simpozionul „Aniversarea a 300 de ani de la apariţia Bibliei de la Bucureşti”. Ed. 429446. Ţincoca. 2776. C. din lb. GB 56/1961. 710 (329331). 255 p. Constantin. PF Patriarh. Teodoret al Cirului.. prof. 456457. Nicodim Aghioritul). „La 300 de ani de la prima apariţie integrală în limba română a Sfintei Scripturi”. Terchilă. 1904. prof. (1933?). F. Ed. econ.. Tarnavschi. C. 144 p. pp. Const. 1909?.96 2762. (tâlcuire după Sf. pr. 4 p. Bucureşti. „Anul naşterii Domului Christos”. „Celebrarea Bibliei de la Bucureşti”. pp. Teofilact al Bulgariei. 572 p. pr. (ed. GB 56/1955. 1932. Trimiterile cele patrusprezece ale slăvitului şi prea lăudatului Apostol Pavel (vol. Partea I Dreptul la proprietate. 1929. 1). Fericitul. 496527.. „Maica Domnului după cărţile noastre de cult (însemnări de mariologie ortodoxă)”. pp. Ioan P. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. a II-a. 74 p. 236240) 2779. pp. prof. 2782. „Alte precizări în legătură cu predosloviile Noului Testament de la Bălgrad (1648)”. Academiei RSR. V. GB 6/1988. 523534. pp. Der Prophet Haggai. V. Manual pentru clasa I secundară. pp. Ed. (licenţă) 2770. C 1012/1929. PF Părinte Patriarh. 1948. Ed. (tâlcuire după Sf. trad. Gheorghe. pp. 203207) şi 6 (235240) / 1938. Iaşi. 2778. 644 p. „Predica de pe munte (probleme morale)”. Vasile Gheorghiu. Ciornei. Einleitung und Kommentar. 2785. de Căciulă. 506510. 113124. dr. Ed. Ciornei. Olariu. RT 5 (pp. Vasile. dr. (are un capitol Fenomenul religios esenţial în religia iudeocreştină. 1648”. RT 12 (pp. dr. Tarnavschi. 2781. Olimp N. Thomsen. Ed. Cele patrusprezece trimiteri ale Sfântului. 2780. Timar. 147 p. 84 p. 2773. 1929. Ţepelea. pp. Române unite. (de fapt nu are titlu) 2763. (profeţii şi apelative biblice: Eva cea nouă. Der Prophet Haggai. Ed. Bucureşti. BOR 12/1965. 96 . 17 nov. Ţincoca. prof. econ. RT 1112/1909. Teoctist Arăpaşu. Tilea. 1992. pr. locaş împărătesc…) 2783. 826829. 2772. presb.. 1988) 2767.. greacă de Costache. „Viaţa românească”. „Naţionala” S. trad. pp. pp. Tilea. Ap. Dumitru. A. Cernăuţi. Fericitul. 8093.. Manual pentru clasa I secundară. trad. f. „Elemente de filozofie creştină”. „Psaltirea proorocului şi împăratului David. 1112 (411419) / 1947. Bucureşti. 449-455. Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului Nou. econ.a. de Iacob. mieluşeaua. 2774. II). din lb. 2786. dr. Ce este Biblia? Adevăruri creştine (broşura nr. 2764. Gheorghe. slăvitului şi întrutotlăudatului Apostol Pavel (vol. Teofil. „Evenimentele evanghelice (miniEvanghelia) în Epistolele Sf. Petru”. GB 12/1971. Olimp N. I). (editarea Psaltirii. cu aprobarea Sfântului Sinod) 2788. Czernowitz (Cernăuţi). Ţepelea. trad. Veniamin. 147149. prof. pp. 1905.. Universala. 3141). 4552. Cărţile bisericeşti. G. 34 (132138). Wien? (Viena).. „Date noi despre izvoarele şi glosele Noului Testament de la Bălgrad. protoiereu. 147 p. date bibliografice) 2769. C 13/1931. Manual pentru clasa I secundară. 2771. 143 p. Ed. dr. 2777. dr. pr. 924933. Nicolae. „Explicaţia Epistolei către Romani (cap. Bucureşti. „Dr. Teodorescu. IV)”. Mirela. Veniamin. Todeasa. Einleitung und Commentar. 2765.

Todeasă. Schiţă exegetică”. (AlbaIulia). 398406. 2791. Simion. semnificaţii. 1997. ? 2812. dr. Todoran. 2799. Exegeza Sfintei Scripturi la Sfinţii Părinţi. Eugen. conf. după Sfântul Apostol Pavel”. conf. „Epistola a 39a festivă a Sf. Tofană. pr. „Hristologie. „I. conf. Tofană. 103 p. conf. pp. 2807. în Credinţa Ortodoxă. Material intuitiv pentru religie. 605613. Biblioteca poporală a asociaţiunii «Astra». 2. pp. Simion. pp. 2628) studiu exegetic”. „Preoţia universală. I. MO 1012/1981. (cu ilustraţii pp. dr. 1925. Simion. Todoran. Realizări şi perspective”. I) 2803. Introducere. lect. drd. pp. R 11/1993. RT 11/1937. „Idei doctrinare în proorocia lui Isaia”. Stelian. conf. „Reîntregirea”. dr. Despre minuni. 1. Stelian. pr. 2792. Pavel. Ştiinţifică. pp. pr. 3/1996. 109125. Înţelegerea şi interpretarea în lumina experienţei euharistice liturgice din perspectivă ortodoxă”. Todoran. Potopul lui Noe. Vlad Sofronie. Todericiu. Todoran. Cluj. conf. 206 p. drd. Simion. Tofană. pp. 2805. XVII)”. GB 46/1982. BOR 910/1982. „Preotul Gh. pr. Alba-Iulia. „Doctrina lui Filon din Alexandria în lumina iudaismului elenistic şi interferenţele ei cu creştinismul primar”. 706715. Atanasie cel Mare (trad. Paschia. dr. Prologul Evangheliei a patra. conf. Ed. 2806. pr. 2809. drd. pr. Maion.”. Însemnătatea sa pentru canonul Noului Testament”. Tofană. Simion. 2794. Studiu introductiv”. Tipogr. şi comentariu). Istoria biblică în chipuri. dr. Stelian. 2801. 2814. pr. AFTOC 2000. Todoran. pp. pp. conf. pp. Simion. 1939. pp. Torouţiu. 111)”. pp. Simion. 511523. Ed. dr. Tofană. Stelian. pr. dr. pr. drd. pp. Arhidiecezană. 5. 218219. pp. Apostol Pavel”. 83 p. „Mântuirea obiectivă după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. „Pr. Sf. Studiu criticexegetic. traducere şi comentar. Todoran. pr. Scripturi”. 9”. 329351. Comentariu exegetic la I Petru II. Desfiinţarea sâmbetei şi prăznuirea duminecii. „Fragmentul Muratori şi însemnătatea sa pentru definitivarea canonului Noului Testament”. în Credinţa Ortodoxă. Todoran. 2797. „Bunăvoirea dintre oameni în lumina Noului Testament”. Todoran. 132 p. (instituire. „Buna Vestire mateiană în contextul Naşterii Domnului (Mt. drd. Tradiţie şi actele primelor secole. 2035. 32 p. 1937. urmări) 2802. pp. conf. ? 2811. conf. pp. pp. 5-103) 2808. pr. dr. dr.. drd. 5161. 260. C. R 12/1998. 2000. Tofană. BOR ?/1937. 680692. 5360. Tofană. Simion. dr. conf. MO 78/1988. 2817. Tofană. Todoran. Stelian. Simion. pp. Nichifor. pr. 2810. Bucureşti. Simion. „Epistola către Romani a Sf. ST 56/1984. prof. „Sfânta euharistie (Matei 26. 529533. nr. Simion. 97 . «Bucovina» I. „Cuvântul lui Dumnezeu ca euharistie. pr. 2796. 2795. pp. T 1996. Nichifor. pr. „Rolul credinţei în procesul mîntuirii după Sf.. în Glasul moţilor. „Apostolul Toma necredincios?”. E. Stelian. Sibiu. Todoran. Todoran. 1966. drd.97 2789.”. Tofană. 451452. Sibiu. drd. Scriptură. R 2/1990.. 12/1997. 834843. în curs de apariţie. „Genurile literare şi aspecte doctrinare în Psalmi”. dr. „Idei dogmatice şi moralsociale în «Rugăciunea arhierească» (Ioan. pr. AFTOC 19982000. 383 p. o enigmă a Noului Testament”. „Sfântul Apostol Pavel şi Biserica din Tesalonic”. pp. „Despre inspiraţia Sf. „Congresul al VIIlea al bibliştilor ortodocşi. Gheorghe. Stelian. 1825). D. dr. 19. 2815. pp. STO 12/1998. sacramentalitate şi mariologie în Evanghelia a IVa cu specială privire la «Episodul Cana» (In. Simion. Epistola Sfântului Iacov. Ap. „Raportul dintre natură şi har în lucrarea mântuirii subiective. pp. 2790. „Cu Zaheu spre înălţimi (Lc. lect. Bucureşti. 2804. Todoran. lect. dr. dr. GB 910/1982. 5370. 2800. 3/1997. pr. Todor. ST 34/1982. 2793. prof. 110)”. 478486. Huedin. 219230. (vol. Tipogr. «Dacia Traiană». cap. pp. RT 34/1941. Todoran. ? 2813. Bucureşti. pr. 1937. Stelian. „Autorul Epistolei către Evrei. drd. 204 p. (AlbaIulia). dr. 900909. Todor. pr. 2798. Ed. în curs de apariţie. Simion. Tofană. după Sf. Agârbiceanu. GB 910/1982. Stelian. MA 79/1978. Todoran. STO 12/1999. 1727. Todoran. GB 910/1981.”. drd. Stelian. 2816.

Stelian. conf. remarcabil eveniment biblic”. dr. conf. 169177. 1996. Gh. pp. Tofană. Bucureşti. Stelian. Tofană. VII/1996. drd. 459 p. rev. dr. dr. pr. pp. dr. drd. Tofană. Stelian. conf. pp. conf. 47. 633647. 47)”. Îndrumătorul bisericesc. RT 2/1925. R 4/1990. pr. dr. 7188. Text şi canon. Stelian. 1922)”. 2843. prof. conf. 2022)”. STO 1995. 325. Ionescu. după Epistola către Evrei 7. 3753. Presa universitară clujeană. Stelian. conf. 2533)”. dr. 1997. 2834. Introducere în studiul Noului Testament. pr. „Şi a înviat a treia zi după Scripturi”. Ed. Stelian. pp. „Semnificaţia numirilor hristologice în definirea arhieriei veşnice a lui Iisus Hristos. 2844. 14. Tofană. cu rezoluţia PS episcop Vartolomeu) 98 . pp. M. „Solidaritatea dintre destinul omului şi a creaţiei în cădere şi transfigurare în Hristos din perspectivă neotestamentară”. dr. Stelian. 350 p. pr. Stelian. conf. nepaginat. nr. MB 79/1997. 32 p. pr. pr. ? 2830. Stelian. Presa universitară clujeană. cu 4 hărţi) 2846. Apostol Pavel (Gal. conf. „Sa îndoit Ioan Botezătorul de mesianitatea lui Iisus Hristos?”. „Înnoirea noastră în Hristos”. 2840. conf. 7392. Stelian. pr. pp. Tofană. pp. R 1/1990.. ? 2823. Tofană. 2825. Tipogr. ST 56/1985. Stelian. 1733. STO 12/1994. pr. Tofană. ST 910/1985. pr. 105123. pr. Bucureşti. ST 5/1986. Stelian. dr. conf. dr. Tolu. 2819. R 3/1990. Stelian. pp. 2835. R 4/1990. pp. 2832. pp. 2837. pr. 2821. pp. pp. pp. „Textul sfânt în limba română. „Sensurile jertfei Mielului pascal”. pr. 1998. Tomescu. pr. Stelian. AFTOC vol. pr. Tofană. Tofană. „Sfînta Tradiţie în viaţa Bisericii temeiuri biblice”. Stelian. ? 2820. pr. dr. Stelian. Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. ? 2828. Tofană. pp. Tofană. STO 12/1993. drd. dr. Tofană. faţă de preoţia Vechiului Legământ. ? 2824. Tofană. Tomescu. act al despătimirii fiinţei noastre şi a cinstirii lui Dumnezeu”. pp. Tofană. în viziunea Sf. Stelian. Litografia C. conf. „Melchisedec prototip al arhieriei veşnice a lui Iisus Hristos după Epistola către Evrei 7. Dimensiune a spiritualităţii româneşti”. Tofană. 1987. ? 2822. no. STO 4/1997. 4. Tofană. conf. Stelian. 5973. STO 12/1994. Stelian. 2842. 20. STO 12/2000. Stelian. conf. dr. „Postul. Rom. pp. Tofană. Române Unite. 8499. 1937. în lumina Epistolei către Evrei”. conf. 2827. Ion. pp. pr. pp. ? 2829. II. dr. „Sensurile sfinţeniei creştine şi aspectul ei dinamic după Noul Testament”. Arad. vol. Stelian. „La plinirea vremii. pp. în curs de apariţie. „Temeiuri doctrinarspirituale şi biblice ale lucrării filantropice a Bisericii”. 1925. (Institutul de editură creştină al Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin. 3845. D. Floroiu. păcatul nesupunerii raţiunii evidenţei (Mt. pr. Tofană. dr. Tofană. STO 1/1992. 2839. pr. R 4/2000. Tofană. 2845. Stelian. Tofană. „Naşterea Mântuitorului Hristos oglindită în subtilităţi de limbă neotestamentară”. prof. „Superioritatea preoţiei celei noi. dr. dr. pr. I. 1128”. conf. „Mesianismul lui Iisus şi «secretul mesianic»”. după Noul Testament”. pp. 8499. pr. „Înviere şi mister pascal din perspectiva teologică a Evangheliei a IVa (In. Atlas geografic pentru Studiul biblic şi al Istoriei bisericeşti. pr. pp. pr. 2838. (editat de studenţi.. ? 2826. pr. R 12/1997. Stelian. conf. 141159. Stelian. 2831. R 7/1994. 8299. „Păcatul îndoielii în credinţă. în Teologie şi ştiinţe umaniste. pp. Cluj. Stelian. R 1/1995. Tofană. 4. Tofană. AFTOC vol. conf. 365381. Iisus Hristos Arhiereu veşnic după Epistola către Evrei. I. 110”. Tofană. dr. 8. „Responsabilitatea creştină după Epistolele Sfîntului Apostol Pavel”. conf. Cluj. „Noul Testament comentat. «după rânduiala lui Melchisedec». conf. N. după Epistola către Evrei”. „Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos şi implicaţiile ei antropologice şi cosmice. 2836. ClujNapoca. „Unitatea creştinilor în eforturile de apărare a păcii şi vieţii în lume. STO 12/1996. dr. Gh. conf. Stelian. 1999.98 2818. 2841. dr. „Învierea lui Hristos şi implicaţiile ei cosmice”.. „Biblia şi democraţia”. dr. 2833. pr. 5059. pp. Epoca Noului Testament. 3. dr. Tofană. pp. Ed. Tofană. pr. „Hristos «leitourgos» la altarul cel adevărat şi mijlocitor al unui Testament mai bun. De la robie la înfiere (Gal.

protos. Sibiu. Sibiu. MB 1012/1994. Oastea Domnului. Omagiu lui C. Arhidiecezană. 79 p. drd. „Sfârşitul vieţii Apostolului Pavel”. BOR 78/1981. pp. Locuri greşit traduse în Sfânta Scriptură din cari unele primejduiesc credinţa creştină ortodoxă. 1925. 253256. Ion. (cartea I. 57 p. accente”. 22 p. 95 p. 31 p. 1928. 2857. MB 46/1995. Iosif. Iosif. (popularizare) 2856. Cărţilor bisericeşti. Spre Canaan. 2872. în ziua de 27 martie 1927 de . 557567. Curţii regale. 24 p. pr... pp. Tipogr. Trifa. O 4/1972. drd. Bucureşti. 1907. Alexandru. 1937. Unitatea Bisericilor şi pluralitatea Bisericilor”. Ioan. „Cum am cunoscut Biblia”. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. 1904. Tipogr. Tudorache. 1927. Trofin-Hagiu. no. Vasile. 888912. „Tradiţia în Epistolele pauline”. publicat şi adnotat de . Tomescu. Sibiu. Sfintei Monastiri Neamţu. pr. Sodoma şi Gomora. (predici) 2850. 1918. Victor. Iaşi) 2879. 62 p. 1927. pr. Diecezană. Bucureşti. 2862. 4557. 1928. pp. pp. Dacia Traiana. Valaori. Trifa. pp. 1938. 587602. Ed. 15 predici în legătură cu războiul şi vremile noastre. O călătorie la Ierusalim. Curţii regale. (Institutul de editură creştină al Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin. Trifa.Conferinţă ţinută la şedinţa intimă a cercului pastoral Trotuş-Târg-Ocna. Tudor. „Sobornicitatea Bisericii în Epistolele pauline. 2860. drd. Ionescu. Sodoma şi Gomora. 914. Alexandru I. pr. Sibiu. (popularizare) 2858. 31 p. pr. Ed. pr.. pr. pr. Cartea vieţii Biblia. Ed. (licenţă) 2849. Din pildele Mântuitorului. 80 p. 2873.. pr. Trifa. Trifa. Oastea Domnului. 72106. Arhidiecezane. pp. Ioan. Trifa. Trifa. Ioan. Tipogr. Adânciri sufleteşti în Sfintele Scripturi. pr. Iosif. Tipogr. Iosif. 72 p. Sibiu. Corabia lui Noe. pr. Corabia lui Noe. Văcariu. Sibiu. drd. Sibiu. 1937. RT 811/1921. cu binecuvântarea PS episcop Vartolomeu) 2848. Trifa. Oastea Domnului. Iosif.) 2870. Sibiu. cu chipuri şi icoane) 2854. Arad. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. cu 19 ilustraţii) 2855. 99 . Bibliografia Vechiului Testament în ziarul „Telegraful romîn”. (non vidi) 2861. pr. Damaschin. 47 p. Tipogr. pp. pr.. Trifa. 1935. ST 510/1979. Iuliu. 1936. dr. Arhidiecezană. Cetiri şi tâlcuri din Biblie.99 2847. Bucureşti. Proorocii în general. Valaori. Trifa. Iosif. „Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie căi de transmitere a revelaţiei bisericeşti în cadrul Bisericii”. Ed. Iosif. din care unele primejduiesc credinţa creştină ortodoxă. pr. Turcu. (extras din vol. 2875. Tudorache. pr. Turcu. Istorisiri despre Locurile Sfinte şi pogorârea sfintei cereştii lumini. 15 p. Instit. 1936. I. „Pîinile aşteptării şi Hristos Pîinea vieţii”. 2868. ST 12/1973. pr. 1925. precizări. Usca. Tipogr. N. Alexandru. pr. cărţi şi reviste religioase pentru popor ca mijloace de apărare împotriva sectarismului”. „Viaţa sacramentală a Bisericii în Faptele Apostolilor”. Sibiu. RT 46/1922. 1929. pr. 128 p. N. pp. 22 p. Tomescu. Tipogr. Trifa. Tudor. pr. Trifa. 3552. „Comentariu al Cartea Facerii (partea a IIa)”. 192210. Caracterul limbii greceşti şi ideile străine culturii helenice din Noul Testament. Sibiu. Trifa.. (cartea II. pp. Locuri greşit traduse în Sfânta Scriptură. Dimitrescu. 1956. (exegeză) 2876.. C. Iosif. 4. Vechiul Testament (bucăţi alese). 64 p. 2866. Sibiu. RT 12/1936. 1928. pr. pp. Ed. Tulcan. 113118. Alexandru.. Trifa. Ed. Ioan. 1910. 2560. 32 p. Tudor. prof. pr. I. 39 p. ST 12/1980. pr. Instit. 31 p. Dim. (non vidi) 2863.. Tipogr. 1924. 2874. Sibiu. 2864. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. Iosif. de arte grafice „Dacia Traiană”. Tudor. Române Unite. pr. Sibiu. 2865. I. Bucureşti. Arhidiecezană. 2851. Spre Canaan. Cetiri şi tâlcuiri din Biblie. pp. Text grec. 2871. pp. 64 p. „Biblia. Oastea Domnului. „Evanghelia cu învăţătură din anul 1581 consideraţii. Usca. de arte grafice „Dacia Traiană”. 104? p. Lecţiuni de catehizare normative asupra istoriei Vechiului Testament. Iosif. Ed. Adânciri sufleteşti în Sfintele Scripturi. Ungur. (non vidi) 2878. 1926. Trifa.. 1025. pr. (tot în titlu . 2853. MA 5/1987.. Iosif. Tipogr. Cărţilor bisericeşti. 2852. Iosif. Ioan. 2869. 72 p. (non vidi) 2859. pr. Iosif. Tipogr. MB 5/1988. Ioan. 2867. Bucureşti. „Comentariu al Cartea Facerii (partea I)”. „Unitate şi diversitate în Faptele Apostolilor”. pr. 2877.

pr. 78 p. Cartea românească. Vasile cel Mare. XX. Vasile cel Mare. 2891. 457462). Liviu. N. 2887. ierom. diac. pr. Valentin. prof. 2894. pr. 327 p. de Mitropolitul Nicodim al Moldovei şi Sucevei”. diac. Vâlcea. Radu. „Laudă păcii (Isaia 2. GB 1112/1974. Ed. Prinos de cinstire Părintelui Profesor Dr. Librăriei teologice. prof. „Omilia XVI a Sf. Principii evanghelice cu privire la bunurile materiale (conferinţă). ic. 351361.. greacă de Popescu. BOR 34/1979. Vasilescu. din lb.. pr. Beiuş.. Biblia în Ortodoxie. dr. Ed. N. diac. Ioan I. pr. pr. 31. Valaori. prof. Apostol Pavel. 477490. MMS 1012/1969. 2898. Sfintei Monastiri Neamţu. 100 .. publicat şi adnotat de . 1939. Biblie şi Teologie. drd. 96 p. 1909. Popescu. pp. O 34/1996. din lb. pr. pp. Vasile. pp. (despre traducerile româneşti) 2896. Bucureşti.. ST 1/19341936. 4)”. „Cuvânt către bogaţi”. dr. ST 12/1996. drd. N. 1922. Buzău. Vasilescu. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament pentru cl. protos. I secundară. Vasile. greacă de Fecioru.. pr. Vasilache. Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos pt. Cele şapte cuvinte de pe cruce. Tipogr. Ed. Valaori. Ionescu.. pr. 356377. pp. protosinghel. Vasile cel Mare. Comentar la Psalmi. Vasile cel Mare. Ioan Călinescu. 10821094. Vasilescu. Vechiul Testament. Hristos e biruitor în veci. (dogmatică) 2900. 2899. pr. 138 p.. (colecţia Izvoarele Ortodoxiei.. prof. vol. 2881. Sf. 1934. Tipogr. I. după PG¸ vol. cl. prof. „Pagini de istorie biblică vechitestamentară: epoca Hasmoneilor”. Vasilache. greacă de Căciulă. 114 p. 2882. MMS 5/1939. Tipogr. Ed. „Glossolalia”.. ST 56/1975. 1922. Sf. 245. Bucureşti. Vasilescu. Buzău. din lb. manual pt. pr. 62 p. Doina. C 1912 (pp. 2906.. D. 143171. Sibiescu. I. Iuliu. Vasilescu. din lb. (predică) 2901. Vechiul Testament (bucăţi alese). (popularizare) 2886.. BOR 1112/1984. trad. pr. XVI + 128 p. Bucureşti. Vârlan. 471474. 772776. Vâlcea. 210211. pr. 2885. Haralambie. Vasile. pp. Emilian. MMS 9/1937. pp. 2892. 2902. 318. 9098. 144 p. din lb. tradus de Mitropolitul Nicodim la ediţia a IVa”. „Noul Testament. Nicodim. Bălănescu. 18 p. Ioan I. drd. 2893. Vasile. Cultura românească. 50 de texte biblice tălmăcite pentru tineret. pp. pr. stavr. 1939. Tipogr. 1314)”. „Tradiţia orală şi redactarea Evangheliilor sinoptice”. 2905. Cartea românească. Ionescu. 2) 2895. 80 p. greacă de Petrescu. pp. I secundară. „Evanghelistar. 1939. Arhiepiscopiei ortodoxe române din Sibiu. Vasile cel Mare. Buzău. Dtru Băcănescu. magistrand Dumitru. Vasile cel Mare la cuvintele: «La început era Cuvântul»”. 2890. 1997. prof. Cultura românească. trad. Gh. trad. Ioan N. V. Buzău. prof. Radu. nr. Vasiliu. Gh. I. „Sfânta Scriptură şi literatura sacră a celorlalte religii”. Sibiu. 3343. dr. ST 78/1964. pp. 2897. Bucureşti. „Biserica şi Sfânta Scriptură”... univ. col. Galaction. „Omilie la cuvintele Evangheliei după Luca: «Stricavoi jitniţele mele şi mai mari le voi zidi» şi despre lăcomie (PG 31. Fraţii Dumitrescu. sub egida „Facultatea de teologie ortodoxă «Andrei Şaguna» din Sibiu”. ic.. greacă de Gheorghiu. N. 1929. „Epistolele Sf. Ol. 244. Bucureşti. prof. publicat şi adnotat (bucăţi alese). Vasilescu. 2903. pr. Ed. „Biblia tradusă de Eliade Rădulescu şi textul ebraic. MMS 6/1936. Liviu. PG. trad. a IIa secundară.. pp. 1935. prof. 1935. 237242. pp. N. Vasilescu. Elemente. Vasile. pr.. Emilian. V. Teodor M. 50 p. cl. Ed. trad. sfântul. N. pp. Tobit (exemplificare)”. 261277 A)”. Nicolae Neaga la împlinirea vârstei de 95 de ani. Vasilache. Ioan. Sf. prof. 1929. „Conferinţele profesorului Oscar Cullman la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti”.. Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament. 277304.. dr. 1944. drd. I. Ed. 2888. pp. O 3/1955. Idei misionare şi sociale”. Scurte învăţături din evangheliile dumincale. pp. 2884. Liviu. Text grec. în vol. I. 2889. prof. 79 p. 2904. Sf. „Viziunea despre «Fiul Omului» din Cartea profetului Daniel (7. Text grec. Gala. 2883.. Iuliu. Fundaţia „Regele Carol II”. Bucureşti. pr. după Migne. Tipogr. Vasilescu. Cezar (posibil articolul e nesemnat). 599607. Vasilescu.100 2880. Vâlcea. 350354.

ST 2/1988. pp. pr. „Preoţia sacramentală ierarhică în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (II)”. 3078. 150152. Diecezană. „Sfânta Scriptură. La deuxième epître de Saint Pierre. pp. Verzan. ST 910/1954. pr. pp. Verzan. 3876. Paris. Pavel. ST 1/1990. 139142. Vasiliu. 2917. 25105. Pavel. Ap. Sabin. „Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (I)”. dr. dr. diac. Verzan. Marin. pr. Ed. pr. pp. Sabin. pr. pp. pr. ST 1/1989. 2922. pr. ST 2/1989. dr. 2919. dr. Schubert. Sabin. Verzan. Cezar. 2927. condiţii ale mîntuirii în Epistolele Sfîntului Apostol Pavel”. 84. 2928. Episcopul (II)”. Sabin. O 3/1991. Vasiliu. Introducere. Sabin. ST 3/1991. pr. Verzan. 2916. pr. „Societatea biblică din România. 2908. ST 2/1991. pr. BOR 79/1991. ST 56/1990. ST 56/1955. „Epistola I către Timotei a Sf. ST 12/1960. dr. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. Ap. pp. ST 5/1988. Verzan. Introducere. 4283. 2937. „Epistola I către Timotei a Sf. dr. 30108. Verzan. prof. pp. Verzan. 2912. 2931. Sabin. Ap. GB 1112/1975. Verzan. Pavel. 2936. traducere şi comentariu”. Pavel. Verzan. Tipogr. Sabin. Episcopul (I)”. pp. 4060. „Erich Fuchs. Liefooghe Lectio divina. pp. pp. Sabin. Sabin. Ed. (doctorat) 101 . 32 p. Introducere. dr. 626628. ST 3/1988. 495510. traducere şi comentariu”. Preoţii (presbiterii)”. Sabin. dr. „Vizita prof. Velovan. 332. Ioan. 2925. dr. Sabin. 2926. Jésus à la lumière du judaisme du premier siècle. 3247. 2924. „Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (II)”. Argumente şi temeiuri noutestamentare”.”. Ap. O 2/1991. Verzan. „Sfinţii Apostoli în faţa îndatoririi de a propovădui Evanghelia la toate neamurile”. du Cerf. pr. „Epistola I către Timotei a Sf. pr. traducere şi comentariu”. ST 6/1988. Diaconii”. Verzan. pr. 49105. „Cârmuirea Bisericii în epoca apostolică”. MO 5/1988. „Cronologia manuscriselor de la Marea Moartă”. pp. Verzan. Sabin.”. 14041405. Sabin. pr. Cezar. ST 12/1992. „Epistola I către Timotei a Sf. pp. Sabin. 2921. pp. Verzan. 1911. pr. ST 78/1975. 2923. „Faptele Apostolilor (capitolele 1 şi 2) note explicative”. 2933. traducere şi comentariu”. Oscar Cullmann la Sibiu”. dr. Lecţionarul evanghelic de la Iaşi. (ed. pp. pr. dr. l’Epître de Saint Jude. temei. Ap. 9115.”. ST 56/1991. 2914. Verzan. Verzan. 5115. pp. „Epistola I către Timotei a Sf. 160/IV34. 2913. dr. pp. „Propovăduirea Evangheliei în Sciţia Mică (Dobrogea). pr. 1980. pp. Sabin. 4583. 1982. Sabin. 2551. 2915. Ap. Introducere. BOR 12/1984. pp. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. Verzan. dr. pp. pp. pr. a Va. Istorii biblice din Testamentul Vechiu şi Nou pentru tinerimea dreptmăritoarerăsăriteană din şcoalele poporale române. ST 2/1990. magistrand Sabin. Verzan. pp. 105184. 350. 2920. Caransebeş. 10101. ST 12/1996. 2909. 1974. 1485. dr. ST 34/1992. ST 1/1991. pp. pr. 2918. Pavel. Verzan. traducere şi comentariu”. pp. Verzan. Introducere. 196 p. 10112. 28115. Sabin. traduit de l’allemand par A. pp. „Epistola I către Timotei a Sf. Pavel. pr. Sabin. ST 4/1988. „Panţâru Grigore. Ap. „Preoţia sacramentală ierarhică în primele Biserici întemeiate în lumea păgână (I)”. pr. Ms. 350. pr. pp. Sabin. Paris. pp. 2932. Sabin. Verzan. dr. 79118. 49? 2930. dr. pp. dr. 192 p. Sabin. Verzan. Sabin. Pierre Reymond. traducere şi comentariu”. 53101. „Faptele Apostolilor o carte a prototipurilor (I)”. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. „Credinţa şi faptele bune. 345. pr. „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. Sabin. 2934. Bucureşti. Introducere. traducere şi comentariu”. Velea.101 2907. O 1/1994. Sabin. pr. magistrand Sabin. izvor şi reflectare în pictura bisericească”. Sabin. ST 4/1991. Introducere. Verzan. nr. pp. Verzan. îndreptată şi completată) 2911. 2929. Muzicală. Verzan. pr. pp. „Câteva date introductive asupra Sfintei Scripturi”. dr. „Faptele Apostolilor o carte a prototipurilor (II)”. Prezentare generală”. „Epistola I către Timotei a Sf. pp. 2910. pr. 2935. ST 46/1995. Verzan. Verzan. 337352. Pavel. „K. 223 p.

pr. pp. 7124. Ioan). Dumitru. Craiova. Verzan. pp. MMS 57/1994. pp. planul. Dumitru. pr.. pp.. Nechit M. pr.. pp. BOR 12/1987. 2962. drd. Petre. „Familia în învăţătura Mântuitorului şi a Sfinţilor Apostoli”. Verzan. 2959. 1943. O 1/1983. pp. „Înfiinţarea Societăţii biblice interconfesionale din România”. 2951. Dumitru. pp. D. BOR 34/1986. 277-294. 4043. Verzan. Der Text des Neuen Testaments. Verzan. (2228 febr. p. Verzan. Concordanţa Bibliei. Noul Testament. 2960. pp. izvor de învăţături pentru viaţa creştină”. Sabin. Sabin. Barbara Aland. „Îndreptarea după Epistolele pauline şi după Epistola Sfântului Iacob”. 598604. „Rânduirea Sfinţilor Apostoli sau începutul preoţiei ierarhice sacramentale”. Verzan. GB 1112/1975. drd. Vizitiu. pr. statut) 2940. Sfintei Mitropolii a Olteniei. O 1/1991. 1939”. drd. „Sfânta Scriptură în cultura teologică românească”. Mihai Gh. GB 11/1958. William Temple. 4252. Verzan. Verzan. ed. P. înainte de sosirea israeliţilor”. „Sensul noţiunii de Biserică după Epistolele pauline”. pr. lect. ST 12/1977. „Slujirea preoţească după Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. Lexikon exegetischer Fachbegriffe. 2947. pp. (continuare din ST 56/1990 şi 1/1991) 2950. „Predica de pe munte. Sabin. 1985. pr. 102 . Einführung in die Wissenschaftlichen Ausgaben sowie in Theorie und Praxis der modernen Textkritik. pp. pr. „Pr. Verzan. Tipogr. ST 12/1980. (profeţii. pr. pr. GB 3/1987. (Citiri în Evanghelia Sf. Liviu. pp. Bardy. 660671. RT 78/1939. pp. text francez. pp. RT 1/1995.. Ioan Mircea. 470471. Dumitru. „Importanţa manuscriselor de papirus pentru studiul Evangheliei după Ioan”. pp. „Semnificaţiile şi rolul Botezului în viaţa creştină după Noul Testament”. În jurul unei formule liturgice de origine biblică. London. pr. drd. Vizitiu. 91118. 2958. John’s Gospel. 3749. Vizitiu. de artişti chinezi). „Iisus Hristos viaţa lumii”. 7897. pp. Mihai Gh. (extras din rev. GB 12/1958. rev. + 7 hărţi şi planuri”. în col. R. by chinese artists. 181192. „Preistoria biblică. „The life of Christ. izvoarele)”. Vîlcea.. 134 p. pp. 116128. 145154. Viezuianu. Bucureşti) 2949. O. pp. pr. 2964. a IVa. drd. 91102. pp. Viezuianu. TV 1112/1992.”. drd. pr. BOR 46/1992. 1984. 506515. 528 p. drd. Sabin. 87. Deutsche Bibelgesellschaft. pr. Sabin. „Dimensiunea sacramentală a vieţii în Hristos.102 2938. pp. EIBMBOR. 2539. pr. Paris. Liviu. drd. „Dr. 343. mariologie ortodoxă) 2965. pp. Veştemean. pp. 1938”. Sabin. (Viaţa lui Hristos. 2954. 2957. Sandevoir. după Epistolole Sfântului Apostol Pavel”. Verzan. 3676. prof. Stuttgart. Edition du Cerf. 2953. pp. Sabin.”. 2941. 422-457. „Moartea şi Învierea Mântuitorului Iisus Hristos în lumina Epistolelor pauline”. naşterea. pr. Vechile populaţii de pe teritoriul Ţării Sfinte. (înfiinţare. 2961. 2952. 2955. MO 78/1960. Stuttgart. „Sfânta Scriptură ca izvor al revelaţiei divine după constituţia «Divina revelatione» a Conciliului al IIlea Vatican”. Viezuianu. Vinereanu. 2966. ST 58/1977. Odelain. „Predica apostolică (temă. pp. 5670. MO 5-6/1955. dr. Mihai. ST 910/1977. 2946. Verzan. 7580. Verzan. pr. Sabin. D. pp. Viezuianu. Verzan. „PaulGerhard Müller. GB 3/1988. „Renaşterea” 10/1943) 2963. Band 1. 510-525. 2948. lect. 12521263. «Biblische basis Bücher». pr. „Vizita delegaţiei Societăţilor Biblice Unite”. O 1/1969. pr. GB 56/1985. dr. Vîlcea. „Învăţătura despre Maica Domnului după Sfânta Scriptură”. pp. 2956. 1982”. Bucureşti. drd. 2943. Sabin. drd. Vizitiu. pr. 256 p. ST 4/1986. „Kurt Aland. dr. Dumitru. 1983. Sabin. Sabin. pp. ST 78/1984. „Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână”. Sabin. Sabin. Mihai. Dicţionar al Noului Testament. 6988. pr. pr. Vintilescu. 10491057. „Familia în lumina învăţăturii Noului Testament”. 2945. Séguineau. MO 9-10/1954. „Un nou tip de concordanţă biblică M. Verzan. 8182. 433435. 676 p. „Mântuitorul Iisus Hristos şi sfinţii îngeri după Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel”. „Sfânt şi sfinţenie în cărţile Sfintei Scripturi”. RT 1011/1939. 2939. Readings in St. ST 34/1978. RT 2/1995. 143147. Viezuianu. Veştemean. Sabin. 2942. Verlag katolisches Bibelwerk. London. 2944. pp.

1943. Vornicescu Severineanul. dr. S. prof. ST 78/1951. (seria Popasuri duhovniceşti. 113122. Proverbele lui Solomon. 279280. pp. + 3 hărţi”. 409421. pr. «Oastea Domnului». prot. 2994. Şcoala mitologică. Studiu istoriccritic. S. Vlad. Mihai. „Noul Testament cu Psalmii. pp. dr. Impresii de călătorie. dr. Emilian. pr. ST 34/1954. Vlad. Carte II. Adevăruri vechi pentru zidire nouă. Vlad. Locurile Sfinte. Sofron.. 83 p. prof. BOR 78/1975. Traducere şi explicare făcută după textul masoretic. Bucureşti. 23) 2982. prof. Şcoala mitologică studiu istoricocritic. „Principii misionare şi sociale în Epistolele Sfântului Apostol Pavel”. prof. 2976. 2969. (Seria teologică. Victor. Societatea tipografică bucovineană. predestinaţia) 2977. (extras din Almanachul jubiliar 18841909. pace. Tipogr. Sofron. dr. Mihai. Iordan. prof. 1972. Voiutschi. pr. Tipogr. în Almanach jubiliar 18841909. dr. pp. 2981.. 92 p. Profeţiile messianice din Pentateuch explicate după textul original. Adevăruri vechi pentru zidire nouă tălmăciri biblice pentru tineret. O 4/1981. ST 56/1955. RT 78/1934. pp. prof. Cluj. Sibiu. ca dar harismatic. pp. 1929. „Profeţiile messianice din Pentateuch explicate după textul original”. stavr. pr. MA 78/1985. (cele 3 sola. Sibiu. 2971. 1909. Vizitiu. P. pp. Constantin. Nazareth. Nestor. Antropologia paulină. Vlad. prof. 2983. Sofron. Bucureşti. 2990. pr. RT 34/1996. Sofron. Sibiu. Voicu. 22 p. pp. 2987. Voulgaris. Sofron. Tipogr. „Lămurire ortodoxă a unor texte biblice”. MA 34/1957.”. prof. dr. nr. pp. 901911. 2978. prof. pr. Vonica. Voiutschi. Vornicescu.. Arhidiecezană. Elena. O 1/1954. Nicolae. Cernăuţ. pp. 10301039. 2980. 587588. dr. Sibiu. Vlad. prof. Prologul Evangheliei a patra. 1901. „«Cântecul lui Adam» întrun vechi manuscris psaltic de la Strinareţ”. 4263. pr. dr. prof. 588590. VIII + 161 p. „Despre bucuria creştină”. prof. 2970. 2974. pp. Nestor. Vornicescu Severineanul. Diecezană. Vlad. Sibiu. pp. Edit. Sofron. dr. diac. pr. Convertirea Sfântului Apostol Pavel. 2985. Cărţilor bisericeşti. pp. pr. prof. 1941. pr. pp.. Voiutschi. 1231. Timişoara. ST 36/1950. (popularizare) 2973. 206 p. 2984. Christos Sp. „Grigorie Marcu T. dr. dr. Cernăuţ. Deheleanu. rezumat în română) 103 . Voicescu. Arhidiecezană. pp. Vizitiu. păstor de suflete”. Arhidiecezană. prof. 1934”. „Cine citeşte şi cine interpretează Sfânta Scriptură în Biserica Ortodoxă”. Iosif Trifa. Vlad. „Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de problemele sociale principii cu caracter social desprinse din Sfintele Evanghelii”. Sofron. Vlad. 2975. O 2/1983. 2991. diac. Societatea tipografică bucovineană. 216 p. 1925. Voiteşti. 73 p.103 2967. 2986. 1940. Studii biblice. 83 p. (cu bibliografie) 2979. 304306. prof. Universala. Emilian. pr. „Grigorie Marcu T. „Concepţia patristică despre tradiţia bibică”. editat de Societatea „Academia ortodoxă”. (p. Tălmăciri biblice pentru tineret. Sibiu. BOR 56/1974. Glossolalia sau «vorbirea în limbi». pr. 425433. Cernica. Studiu criticexegetic. 158173. editat de Societatea „Academia ortodoxă”) 2989. pp. „Pr. Sofron. Constantin. 573593. Vlad. „Hellenism at the dawn of the christian era”. Vlad. 23 p. „Mântuitorul Iisus Hristos Domnul păcii şi al înfrăţirii între oameni”. 2968. 1941. Tipogr. pr. Ierusalim. 433. dr. MMS 13/1985. 44 p. pr.. 1943. Sofron. Sofron. Vlad. mitropolitul Olteniei Nestor. BOR 78/1974. Vlăduceanu. 818819. Vlad.”. Cartea I. „Sfântul Apostol Pavel.. 1909.. Libr. (referat la Conferinţa creştină pt. 1941. Cernăuţi. 437448. arhid. nr.”. Ed. 1937. 335 p. 286297. „Evanghelia păcii trăită în diferite structuri actuale ale lumii”. 2730 mai 1975) 2993. prof. Sofron. drd. BOR 910/1941. Concordanţă biblică antisectară. dr. Ed. 158177. 92 p. „Ic. pp. prof. pp. 2988. Sibiu. „Ideile teologice fundamentale ale Evangheliei”. 1947. dr. Vlad. 285304. pp. BOR 910/1941. 22) 2972. EIBMBOR. Betleem. 800 p. 2992. dr. Tâlcuirea Evangheliilor. Sofron. Tipogr. 97 p. Episcopiei Aradului. Emilian. Vlad. Sibiu. pr.

MA 46/1965. drd. grafic A. ? p. prof. Institutului biblic. Zamfir. Eutimie (sau invers?). 496509.. 144 p. 3009. „Studii de teologie biblică”. 3010. „Rugăciunea domnească după Sfântul Grigorie de Nyssa”. şi Proksch. ierom. teol. 1912. Zăvoianu. din lb. Episcopiei ortodoxe române. Wespal. şi Saru. pp. D. Rm. 2997. engleză de Carol. Braşov. 255265. II). 123134) şi 7 (170177) / 1926. Modest. 3008. 2996. Ed. O 4/1982. 1933. Ioan. „Virtutea iubirii în Epistolele Sf. pr. greacă de Grigore. G. Zăgrean. 6871. 3002. pp. Zăgreanu. arhid. C 112/1937. Cozia. 301 p. Zugrav. Mircea Modest. Zarea. D. greacă de Buga. ierom. Alex. pp. de D. Christos. Iacob”. pregătite pentru clasele avansate de doctrină biblică).. Alonzo J. Eclisiastul şi Apocalipsul. ierom. pp. Cluj. pr.. „Temeiuri biblice şi patristice pentru cinstirea Sfintei Cruci”. din lb. Ware. „Eclesiologia paulină reflectată în comentariul Sf. 3018. Cozia. 6)”. Bucureşti. introd. Flori alese din grădina Sfintelor Scripturi concordanţă biblică. RT 56 (pp. trad. Muntean.. G. dr. pr. Zăgreanu. 62 p. Ioan. 2000. 3017. Vechiul Testament şi creştinismul. greacă de Grigore. Ioan Gură de Aur la Epistola către Efeseni”. 599605. Modest. „Dr. 3007. Modest. 873877. „Educaţia teologică în Scriptură şi la Sfinţii Părinţi”. 1901. Curţii regale. pp. Zamfir. pp. prof. I. pp. trad. Zăgreanu. Modest. 3011. după ediţia lui Teoclitos Farmachides. Wechsler. 240249.104 2995. Ed. 3016. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei (vol. XVIII + 388 + 2 p. după ediţia lui Teoclitos Farmachides. pp. 20 p. „În legătură cu simbolismul în Vechiul Testament”. 1905.. arhid. MA 46/1981. Probleme fundamentale din doctrina biblică (şasezeci de studii asupra lucrărilor fundamentale ale Evangheliei veşnice. 1955. pp. Modest. pp. Ed. Vuilleumier. prof. (posibil nu ort. 3013. „Hristos în teologia contemporană”. GB 12/1980. Zamfir. Zamfir. pr. 3014.) 3000. prof. din lb. Tipogr. I. ierom. MB 5/1986. Zota. 3005. pp.. MA 13/1963. dr. „Figurile biblice de stil şi predica”. ST 910/1965. MA 79/1980.. ?. (trad. GB 34/1961. arhid. acad. magistrand Anatolie. Zăvoianu. 3020. 3004. Tipogr. pp. pr. Zigabenos. trad. 2999. din lb. Kallistos. 104 . 8390. „Chipul moral al femeii în scrierile lui Solomon în contextul concepţiei iudaice despre femeie”. pp. drd. Şt. Anişoara. „Atitudinea Mântuitorului faţă de Vechiul Testament”. prof. „Studiu exegetic asupra textelor evanghelice referitoare la curăţirea Templului”. prof. Vulpescu Craioveanu. Bucureşti. O 1/1983. „Un model de prietenie în Vechiul Testament: David şi Ionatan”. Instit. 288305. Zamfir. Vâlcea. pp. şi Saru. ierom. O 2/1982. trad. Ed. Sava T. 161187. 278298. prof. prof.) 2998. L. Zamfir. 1021. 3006. pp. drd. şi Demetrescu. trad. 61 p. 882899.. arhiereu Sofronie. Wearner. Modest. Galaţi. „Actualitatea Epistolei Sf. pp. Ciprian”. D. 1931. 3015. Graiul literar. episcop al Diokleei. Ioan. drd.”. Studiu exegeticistoriccritic asupra profetului Daniil. Zaharia. prof. XIV + 514 p. 3019. dr.. drd. C. GB 34/1976. ST 46/1994. Miracole şi proverbe culese din Biblie. 424 p. Bucureşti. 94103. trad. Ion. Comentar asupra Sfintei Evanghelii după Matei (vol. „Purificările liturgice ale Vechiului Testament şi cele prevăzute în manuscrisele descoperite la Qumran”. drd.. Ed. 1937. Apocalipsul. A. 310311. drd. ierom. de Florea. Eutimie (sau invers?). Voulgaris. Jean. Vâlcea. arhid. Ioan. „Preoţia Vechiului Testament (cu aplicare la textul «Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi neam sfînt» Exod 19. franceză de Florea. Bucureşti. Oradea. Viitorul. Rm. trad. pp. Ioan”. drd. W. 3003. MA 1012/1980. 263 p. dr. şi stud. 3001. 3021. I). Sfântul GheorgheVechi. drd. Corneliu. „Despre Rugăciunea domnească la Tertulian şi Sf. Sava T. Zamfir. MB 910/1962. (licenţă) 3022. Zarea. GB 910/1981. Corneliu. dr. Achimescu. Zarea. magistrand Anatolie. St. 492502. „Câteva idei despre dreptatea socială la Sfântul Apostol Pavel”. C. „Principii de morală creştină în Predica de pe munte”. 1937?. 808816. din lb. 556571. prof. MA 1012/1979. Fichmann. ierom. episcop Valerian. Zigabenos. 364376. pp. 3012. Ed. D. prof.