ISL MINGGU 1: FITRAH KEJADIAN MANUSIA

Konsep Fitrah Manusia

Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, fitrah adalah sifat semulajadi, bakat atau pembawaan seseorang. Perkataan fitrah berasal dari perkataan Bahasa Arab yang bererti sifat, asal kejadian, kesucian dan bakat.

Fitrah Manusia Dari Pelbagai Perspektif Perspektif Agama y

Pengenalan Agama ialah satu set kepercayaan, nilai dan amalan yang berasaskan pengajaran. Memberi struktur kepada kehidupan manusia. Membantu memenuhi keperluan manusia untuk hidup bersama dan bersosial. Memberi kepuasan emosi kepada penganutnya. Pandangan Tokoh

y

Aa Gym (2005) 

Mendefinisikan fitrah sebagai tabiat yang suci dan asli yang dibawa manusia sejak lahir dan belum pernah disentuh atau diubah. Fitrah merupakan: - anugerah dalam bentuk fizikal atau mental yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. - merangkumi aspek potensi, bakat semula jadi, keupayaan mental dan fizikal.

t yang merupakan fitrah manusia dalam usaha mengenali diri untuk menjadi insan yang bertakwa. Beliau juga menyatakan tentang dua unsur berkaitan deng an keperluan manusia iaitu unsur roh dan jasad. Hal ini ditegaskan Allah s.w.t.tidak mengantuk dan tidak tidur.w.w.Ragib Al Isfahami Fitrah merujuk kepada kekuatan manusia untuk mengetahui agama yang benar dan Tuhan yang menciptakannya. Al-Ghazali (1971) Mengatakan bahawa setiap insan wajib mengenali Allah s. hanyalah Islam´.t dalam Al-Quaran (surah Ali-Imran:19) ³Sesungguhnya agama yang diredhai di sisi Allah s. kepunyaan-Nya apa yang dilangit dan dibumi´. y Kehidupan Beragama Merupakan fitrah manusia di muka bumi ini. y Pegangan Hidup Setiap umat islam mempercayai dan yakin akan kewujudan Allah s. Dalam Ayat Kursi : ³Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk -Nya.t.w. -Persamaan taraf -Tiada paksaan untuk memasuki agama islam. .

kelaparan.w.Dan alat bagi mukmin adalah akal«Dan tiang agama ialah Islam. kekurangan harta.y Beribadat: Firman Allah dalam surah ad -Dzariyat: ³Dan (ingatlah) Aku tidak cipta jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada -Ku´ Oleh itu.t. Dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang -orang yang sabar. -Merupakan naluri kepercayaan kepada agama yang mengesahkan kewujudan Allah s. Dan yang menyeru orang-orang beribadat ialah akal. y Menerima Qada¶ dan Qadar Setiap umat Islam perlu reda menerima ketentuan i lahi. jiwa dan buah -buahan. 1990): Telah bersabda Rasulullah s.t : Allah menjadikan manusia makhluk yang termulia di alam semesta dengan menganugerahkan akal yang dapat membezakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Ibn Abbas (dalam Manusia dan Islam. ³Dan Kami pasti menguji kamu dengan sedikit ketakutan.. mereka berkata Inna lillahi wa inna ilaihi raji¶un (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada -Nyalah kami kembali)´. dalam keseluruhan kehidupannya. kehidupan beragama : -Merupakan sesuatu yang penting untuk mencapai kemajuan yang menyeluruh daripada segi kerohanian dan kebendaan. (Surah al-Baqarah: 155 & 156) y Manusia Sebagai Khalifah Allah s. Dan tujuan Allah ialah akal.a..w. Iaitu orang -orang yang apabila ditimpa musibah.w´ . .

al-Baqarah: 30) Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa di m uka bumi. Kesimpulannya.w. akal. Ketika Allah s. asas-asas ajaran yang wajib diamalkan oleh manusia menurut Islam ialah: Manusia wajib beriman. Allah s. .t memberitahu para malaikat-Nya perihal maksud-Nya: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi orang yang akan membuat kerosakkan dan menumpahkan darah. Secara fitrahnya.w.lantaran itu membezakan antara yang baik dan buruk.w. manusia dilahirkan dengan sifat -sifat yang baik yang dianugerahkan oleh penciptanya. (QS. dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa darjat. iaitu hati. al-An¶âm: 165) Sumber bersifat maknawi. Manusia dianugerahkan akal dan mempunyai µkebebasan memilih¶. untuk mengujimu tentang apa yang diberikan -Nya kepadamu. emosi dan nafsu juga bersifat lahiriah seperti pancaindera.t Manusia wajib beribadat kepada Tuhan Yang Maha Esa.´ (QS. Manusia wajib berakhlak dalam setiap perbuatannya Manusia perlu kepada masyarakat yang berasaskan kepada ajaran agama yang dianuti. kebijaksanaan. padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau? Tuhan berfirman: ³Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.t hendak menciptakan manusia. yakni mempercayai keesaan Allah s. mendorong manusia mengembangkan potensi ke tahap maksimum. y Kesimpulan Manusia mempunyai dua sifat iaitu manusia sebaga i makhluk jasmani dan makhluk rohani. hasil bumi dan sebagainya.

y Faktor persekitaran juga menyumbang kepada perbezaan individu dalam fitrah kejadian manusia daripada aspek berikut: Latar belakang keluarga Faktor utama yang mempengaruhi perbezaan i ndividu. mata. . Emosi -kesabaran dalam menghadapi cabaran. Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Menyumbang kepada pembentukan falsafah hidup yang berbeza dan turut melahirkan perbezaan cara hidup. radio dan internet. kulit. majalah. televisyen. tinggi. Oleh itu menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk mendidik dan mengasuh anak-anak dengan cara yang betul bagi membantu perkembangan tumbesaran yang sempurna. rajin. Masyarakat yang sihat akan menjadi lebih bertanggungjawab. bermoral dan sebagainya.Perspektif Biologi y Fitrah manusia mengikut perspektif biologi memperlihatkan asas -asas genetik seperti baka dan persekitaran. y Baka yang mempengaruhi perbezaan individu dari aspek : Kognitif -tahap kecerdasaan seseorang Fizikal -warna rambut. rendah dan sebagainya. Pengaruh rakan sebaya Ini kerana rakan sebaya yang baik akhlaknya dan tinggi kecerdasan dapat membantu membentuk keperibadian positif. Sumber teknologi Merujuk kepada maklumat daripada bahan bacaan seperti surat khabar.

. cekap mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan melahirkan murid yang berilmu. Memudahkan guru mengasah bakat dan potensi murid yang terpendam. Menjadi guru lebih kreatif dalam mempelbagai aktiviti pembelajaran mengikut kecenderungan murid. Guru dan sekolah. y Keperluan dari aspek biologi Keperluan mendapatkan makanan/minuman Keperluan tidur dan rehat Keperluan udara Keperluan pembuangan Keperluan kejantinaan Implikasi Fitrah Kejadian Manusia Kepada Guru Memudahkan guru mengenalpasti aktiviti yang bersesuai dengan kebolehan murid Guru dapat memahami sikap dan tingkahlaku murid. Disebabkan guru yang penyayang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful